Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

С Т А Т И С Т И К А

Статистичні показники за 2018 р.

Табличні форми Статистичні діаграми

ТАБЛИЧНІ ФОРМИ

Основні показники


 НазваКількість
 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) 6213
 серед них студенти 4888
  в т. ч. студенти заочної форми навчання 1804
 магістрантів 1887
 аспірантів 87
 професорсько-викладацького складу 285
 співробітників 126
 бібліотекарів 24
 КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) 40216
 в т. ч. з/в 6926
 в т. ч. віддалених користувачів 6926
 ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО 751785
 в т. ч. з/в 14078
 в т. ч. на абонементах 80590
 в т. ч. ЧЗ 145508
 в т. ч. ЗЕІ 30555
 в т. ч. звернень до веб-сайту 227562
 в т. ч. звернень до інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) 170194
 в т. ч. на масових заходах 80920
 ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 1000230
 в т. ч. док-ча на масових заходах 339114
 в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій 272569
 в т. ч. МБА (надіслано / отримано) прим.) 58 / 57
 в т. ч. ЕДД (надіслано / отримано) прим.) 441 / 516

Відносні показники


 НазваВелич. (%)
 Обертаність 1,91
 Книгозабезпеченість 84,44
 Читаність 160,99
 Відвідуваність 121,00

Штат бібліотеки


ШтатОдиниць
  Всього штатних одиниць 26
  З вищою освітою23
  З вищою бібліотечною16
  З неповною вищою 3
  початкова спеціальна (бібліотечна)2

За стажем роботи


СтажКількість років
  Від 3 до 9 років2
  Від 10 до 20 років10
  Понад 20 років14
  Працюють повний робочий день23
  Підвищували кваліфікацію до 2017/2018 рр.21
  Підвищували кваліфікацію у 2018 р.5

Бібліотечні фонди 2018 р.


 Назва Кількість (прим.)
  Загальний фонд   524610
  Книг та брошур  450616
  Періодичних видань 49632
  Журналів   47982
  Газет (річних комплектів)   1650
  Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв/прим.)  748/841
   Мережевих локальних документів (назв/прим.)  8728
   Неопублікованих документів   9689
   Аудіо-касет   77
   Дисертацій   314
   Авторефератів-дисертацій   9375
   Рідкісних та цінних документів   1510
  Наукової літератури 234853
  Навчальної літератури  228814
  в т. ч. в електронній формі  4170
  Літературно-художніх видань  60943
  Видань державною мовою    206966
  Літератури іноземними мовами  317644
  у т. ч. російською мовою  281877

Надійшло в 2018 р.


 Вид надходженняКількість (назв / прим.)
 Надійшло всього 2234 / 4161
 Книг і брошур 1278 / 2090
 Авторефератів дисертацій269 / 299
 Дисертацій 21
 Період. видань 1608 / 1272
 Журналів 113/1225 прим.
 Газет - річних комплектів 47 / 47
 Електронних видань479/479
 Документів на знімних носіях4 / 4
 Мережевих локальних документів475
 Неопублікованих документів317 / 320
 Наукових видань 2619 прим.
 Навчальних видань 784/1124 прим.
 в т. ч. навчальних електронних видань 438
 Літературно-художніх видань 418 прим.
 Державною мовою1771 / 3461
 Іноземними мовами 463 / 700
 в т. ч. російською мовою276 / 469
 Придбано за кошти ун-ту 2 / 25
 Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв 916 / 1534
 Взамін загублених 67 / 170
 Обмінний фонд 49 / 65
 Вибуло всього 2626 прим.

Показники діяльності бібліотеки в 2018 р.


Масова робота


 Назва заходуКількість / представлено / відвідало
 Всього заходів за рік 443
 Тематичні виставки 105 / 3483
  в т. ч. віртуальні 2 / 1739
 Перегляди літератури 155 / 14268 / 241677
 Виставки нових надходжень 61 / 720 предст.
 Перегляди нових надходжень 18 / 1344 / 3586
 в т. ч. віртуальні 2 / 77
 Бібліографічні огляди (тем /прочитано) 33 тем. / прочит. 337
 Вечори 1 / 50
 Усні журнали 1 / 35 присутн.
 Читацькі конференції 22 / 896 відвід.
 Групові бесіди 282 / 4096 присутн.
 Презентації книг 5 / 515 присутн.
 Бібліо-Time 42
 Календарі знаменних та пам'ятних дат 26
 День кафедри 2 / 575
 День фахівця 2 / 575
 День інформації 5
 Виконано довідок, всього 6970
  в. т. ч. тематичні довідки 6449
 в т. ч. виконані в автоматичному режимі 688
 в т. ч. віртуальною довідковою службою 6
 Складено бібліографічних покажчиків 2


СТАТИСТИЧНІ ДІАГРАМИ

2018 р.

Бібліотечні фонди


Формування та використання
електронних ресурсів бібліотеки в 2018 р.

Терміни на діаграмах:

  • ЕК - електронний каталог бібліотеки (сукупність баз даних доступних користувачеві)
  • БД - бази даних
  • ЕБ- електронна бібліотека (сукупність електронних повнотекстових ресурсів на різних типах носіїв)
  • ІР- Інституційний репозитарій - електронний Інтернет-архів праць викладачів, студентів, пошукачів, працівників унверситету та видань бібліотеки, на базі програмного забезпечення Dspace
  • Ретроконверсія - внесення в БД "Книги" активних фондів структурних підрозділів бібліотеки, що поповнювались до початку формування БД "Книги"
  • ЗЕІ - зала електронної інформації
  • Відділ ІТ - відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотечних процесів
  • з/в - студенти заочного відділення

Формування електронного каталогу бібліотеки
Електронна бібліотека

Використання електронних ресурсів бібліотеки


Cайт та інші Інтернет-ресурси бібліотеки


Інституційний репозитарій


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений