Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

С Т А Т И С Т И К А

Статистичні показники за 2023 рр.

Табличні форми Статистичні діаграми 2023

ТАБЛИЧНІ ФОРМИ. 2023

Основні показники (2023)

 НазваКількість
 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) 6774
 серед них студенти 5543
  в т. ч. студенти заочної форми навчання0
 магістрантів 1096
 аспірантів 113
 професорсько-викладацького складу 412
 співробітників 378
 бібліотекарів 14
 КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) 21994
 в т. ч. з/в 2589
 в т. ч. віддалених користувачів 9708
 ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО 232553
 в т. ч. з/в 2736
 в т. ч. на абонементах 28748
 в т. ч. в ЧЗ 6066
 в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ 228919
 в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) 204508
 в т. ч. на масових заходах 2588
 ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 390676
 в т. ч. док-ча на масових заходах 25567
 в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій 371167
 в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) 926 назв. 2778 стор. / 229 назв. 1881 стор.
 в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) 40

Персонал бібліотеки (2023)


ШтатОдиниць
  Всього штатних одиниць 25
  З вищою освітою13
  З вищою бібліотечною8
  початкова спеціальна (бібліотечна)0

Персонал (за стажем роботи, 2023)


СтажКількість років
  Від 10 до 20 років4
  Понад 20 років9
  Працюють повний робочий день13
  Підвищували кваліфікацію до 2022/2023 рр.6
  Підвищували кваліфікацію у 2023 р.1

Бібліотечні фонди 2023 р.


 Назва Кількість (прим.)
  Загальний фонд   458908
  Книг та брошур  395564
  Періодичних видань 36896
  Журналів   35439
  Газет (річних комплектів)   1457
  Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв)  927
   Мережевих локальних документів (назв)  9788
   Неопублікованих документів   10579
   Авторефератів-дисертацій   10141
   Дисертацій   422
   Рідкісних та цінних документів   1531
  Наукової літератури 184240
  Навчальної літератури  227371
  в т. ч. в електронній формі  5337
  Літературно-художніх видань  47297
  Видань державною мовою    205065
  Літератури іноземними мовами  253843
  у т. ч. російською мовою  217997

Надійшло в 2023 р.


 Вид надходженняКількість (назв / прим.)
 Надійшло всього 697 / 531
 Книг і брошур 313 / 479
 Авторефератів дисертацій65/ 65
 Дисертацій 31 / 31
 Період. видань 0
 Журналів 0
 Газет - річних комплектів 0
 Електронних видань 109 / 109
 Документів на знімних носіях0
 Мережевих локальних документів161
 Неопублікованих документів57 прим.
 Наукових видань 348 прим.
 Навчальних видань 250 прим.
 в т. ч. навчальних електронних видань 133 назв
 Літературно-художніх видань 99 прим.
 Державною мовою646 прим.
 Іноземними мовами 51 прим.
 в т. ч. російською мовою10 прим.
 Придбано книг за кошти ун-ту 0
 Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв 479 прим. / 1005176,30 грн.

Показники діяльності бібліотеки в 2023 р.


Масова робота


 Назва заходуКількість / представлено / відвідало
 Всього заходів за рік 113
 Тематичні виставки, перегляди 61 / 1189
  в т. ч. віртуальні 4 / 217
 Перегляди літератури 61 / 1189 / 2791
 Бібліографічні огляди (тем /прочитано) 12 тем. / 12 відв.
 Віртуальний усний журнал 1 / 69100 перегляд.
 Презентації книг на Facebook 18
 Календарі знаменних та пам'ятних дат 4 / 27321 перегл.
 Кількість соціокультурних заходів 113
 Виконано довідок, всього 3320
  в. т. ч. тематичні довідки35
 в т. ч. виконані в автоматичному режимі 547
 в т. ч. віртуальною довідковою службою 58
 Складено бібліографічних покажчиків 0


СТАТИСТИЧНІ ДІАГРАМИ

2023 р.

Бібліотечні фондиФормування та використання
електронних ресурсів бібліотеки в 2023 р.

Терміни на діаграмах:

  • ЕК - електронний каталог бібліотеки (сукупність баз даних доступних користувачеві)
  • БД - бази даних
  • ЕБ- електронна бібліотека (сукупність електронних повнотекстових ресурсів на різних типах носіїв)
  • ІР- Інституційний репозитарій - електронний Інтернет-архів праць викладачів, студентів, пошукачів, працівників унверситету та видань бібліотеки, на базі програмного забезпечення Dspace
  • Ретроконверсія - внесення в БД "Книги" активних фондів структурних підрозділів бібліотеки, що поповнювались до початку формування БД "Книги"
  • ЗЕІ - зала електронної інформації
  • Відділ ІТ - відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотечних процесів

Формування електронного каталогу та електронних ресурсівЕлектронна бібліотека

Використання електронних ресурсів бібліотеки

НАШІ ПАРТНЕРИ
Besucherzahler
счетчик посещений