Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Підвищення кваліфікації

Науково-методична робота бібліотеки включає подальшу роботу над проектом «Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу», міні-проектами у структурних підрозділах, пошук нових ідей, правильний вибір пріоритетів у кадровій політиці та забезпечення трудової та виконавчої дисципліни.

Вона сприяє оперативному впровадженню передового бібліотечного досвіду, покращенню організації праці, підвищенню професійної компетентності, формуванню правової, економічної, інформаційної культури.Адміністрація бібліотеки впродовж року проводила комплекс заходів з забезпечення раціонального впорядкування номенклатури справ бібліотеки, удосконалення бібліотечних процесів, їх регламентації.

Наукова діяльність бібліотеки реалізовувалася шляхом:

Особлива увага приділяється допомозі кафедрам, науковцям та іншим категоріям користувачів бібліотеки в їх науковій діяльності та інформуванню кафедр, науковців, здобувачів з різних питань підготовки наукових робіт.

Серед форм, що використовуються:

Бібліотека намагається бути групою оперативного та якісного консультування з будь-яких питань наукової діяльності, зокрема:

Фахівці бібліотеки надавали консультації та практично допомагали зареєструватися у наукометричних БД (GoogleScholar, Scopus), міжнародній наукометричній БД «IndexCopernicus», створити профіль вченого, профіль установи та наукового фахового видання у «Бібліометриці української науки», надсилали списки щодо активізації авторських профілів та їх корегування тощо.

За результатами інформувань науковців університету в бібліотеці огранізовано два консульт-пункти з питань наукометрії, регістрація та наповнення профілю науковця, на вільному міжнародному наукометричному ресурсі «Google-академія» (GoogleScholar).

Відділ ІТ вивчає сучасні інноваційні технології в галузі наукометрії та проводить моніторинг ресурсів всесвітньої мережі Інтернет освітнього та наукового спрямування, відбирає корисні ресурси та додає їх до розділу «Сайти для науковців».

З метою створення комфортного середовища для користувачів наукових вебліографічних ресурсів сайту сформовано групу банерів швидкого доступу до важливих ресурсів: Google-академія, Scopus, Бібліометрика української науки, Google-перекладач, Онлайн УДК, Трансліт Укрліт.ORG.

Наразі даний розділ «Інтернет-навігатора» бібліотеки налічує 160 посилання та 6 банерів швидкого доступу. Протягом 2017 р. ним скористались майже 400 разів. Двічі на рік оновлюється список журналів, що індексуються Scopus (мал.). Бібліотека аналізує даний список та відбирає з нього українські журнали.

У багатомовній мережевій енциклопедії «Вікіпедія» створено сторінку бувшого ректора університету, знаного вченого-математика Шунди Н.М.

З жовтня 2017 МОНУ реалізує проект з підвищення публікаційної активності в міжнародному науковому просторі науковців закладів вищої освіти України. З цією метою проведено відбірковий конкурс та надано річний доступ до відомих наукометричних платформ WebofScience та Scopus понад 90 закладів вищої освіти України.

Зокрема, наш університет отримав річний доступ до БД WebofScience (WoS). Посилання на ресурс (доступ за IP) розміщено на головній сторінці сайту бібліотеки університету.

Бібліотека виступила координатором даного процесу. Так, за ініціативи бібліотеки науковці університету стали учасниками 3 вебінарів, присвячених можливостям та методиці використання платформи WoS:
Підвищення кваліфікації

В 2017 році сформовано цифрові копії 8 видань цінного та рідкісного фонду бібліотеки (понад 3250 с.). Видання розміщено в «Цифровій колекції» «Повнотекстового архіву видань бібліотеки» сайту.

Складено «Правила користування «Нічним абонементом» у читальних залах бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського».

Персонал бібліотеки протягом звітного року вивчав досвід інших бібліотек, самостійно розробляв технологічні інструкції, впроваджував нові технології в роботу бібліотеки. Впровадження нових технологій у бібліотечну практику вимагає нових підходів до професії. Для цього потрібні не лише належна кваліфікація бібліотечного працівника, але й постійне підвищення його фахового рівня. За звітний період було підготовлено та проведено 12 (5 за планом) заходів з підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників: огляди фахових періодичних видань; огляди нових надходжень періодичних видань; огляди художньої літератури.

Відповідно до Наказу Міністерства культури і туризму України за № 44 від 16.07.2007 р. «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури», Наказом Міністерства культури N 517 від 13.06.2013), «Положенням про проведення атестації працівників бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського» та Наказом Педуніверситету від 01.11.2017 р. №94 адм проведено чергову атестацію працівників бібліотеки ВДПУ.

Понад два місяці велась підготовка до атестації бібліотекарів, яка відбулася 15.12.2017 р. Щотижня заняття проводили завідувачі відділів і провідні фахівці бібліотеки з питань бібліотечної справи. У заходах з підвищення кваліфікації брали участь всі співробітники бібліотеки, конспектуючи матеріали. Витримані всі вимоги до проведення атестації. Атестовано 21 працівник бібліотеки. Висновки комісії – всі відповідають займаній посаді. Під час атестації оцінювався рівень професійної підготовки працівника, результативність його роботи, ефективність праці з урахуванням категорії, визначалася потреба у підвищенні кваліфікації, здобутті спеціальної бібліотечної освіти.

Відповідно до нормативно-правових та організаційних питань бібліотечних процесів, «Положення про бібліотеку» та посадових інструкцій працівників бібліотеки, згідно Календарного плану підвищення кваліфікації працівників культури області на 2017 р. взяли навчання з підвищення кваліфікації у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв і туризму працівники бібліотеки (з 04.04 по 11.04.2017 р. ): Герасименко Валентина Василівна, головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу; Баланюк Тетяна Михайлівна, головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.

06.04.2017 р. Білоус В.С., директор бібліотеки, та Воробйова Л.М., заступник директора бібліотеки, взяли участь у професійній поїздці з обміну досвідом, організовану Вінницьким обласним навчально-методичним центром галузі культури, мистецтв і туризму до Тернопільської обласної наукової бібліотеки та бібліотек вищих навчальних закладівм.Тернопіль.

Згідно постанови Кабінету міністрів України від 22.03.2017р. №177 «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» бібліотеки Вінниччини поступово впроваджують Універсальну десяткову класифікацію (УДК) в практику роботи. Постанова передбачає відмову від використання ББК та поступове переведення бібліотек-користувачів на «Універсальну десяткову класифікацію» як міжнародну систему. Впровадження УДК в роботу бібліотеки потребувало підвищення професійного рівня бібліотечних спеціалістів, а саме: теоретичні знання, практичні навички використання таблиць УДК, знання їх структури, вміння працювати з ресурсами Книжкової палати України та міжнародної некомерційної організації "Консорціум УДК" тощо. Таким чином, підвищення професійного рівня працівників бібліотеки набуло особливого значення.З 07.06 по 14.06.2017 р. у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму за програмою «Впровадження УДК в практику роботи наукових і публічних бібліотек». підвищували кваліфікацію завідувачі відділів: Стопа Ірина Олександрівна, завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів, Мірохіна Тетяна Володимирівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу.

Оскільки з 08.06 по 10.06 заняття з питань УДК, які проводила завідувач відділу класифікаційних систем ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" Валентина Михайлівна Муравйова, проходили на базі бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, курс «Методологічні основи питань впровадження УДК» прослухали працівники бібліотеки Зарванська І.В., Волошина Л.В., Баланюк Т.М., Наугольних С.Г., Остапчук І.І., Федорук Б.І.

З 20.09 по 26.09.2017р. також за темою «Впровадження УДК в практику роботи наукових і публічних бібліотек» підвищила кваліфікацію у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв та туризму заступник директора бібліотеки Воробйова Л. М. За час навчання опрацювала такі теми: «Методологічні основи питань впровадження УДК», «Методика та технологія індексування за УДК», «Профілактика та можливості попередження професійного вигорання», «Використання національно-патріотичної символіки», «Особливості організації мистецьких заходів у бібліотеці», «Складові професійного іміджу бібліотечного працівника. Колористика та стиль»та ін.

Працівники бібліотеки зробили перший крок у цьому складному й тривалому процесі – пройшли ознайомче навчання. Бібліотекарі мали змогу ознайомитись з законодавчою, нормативно-правовою базою діяльності бібліотек, формуванню навичок роботи з таблицями УДК, стану впровадження та використання УДК в Україні, методики індексування інформаційних ресурсів за таблицями УДК, а також навичок самоосвітньої діяльності в контексті опанування методології класифікування. До уваги бібліотекарів були запропоновані різні форми навчання: змістовні лекції, консультації, практичні та інтерактивні заняття, методичні рекомендації з професійних питань. Розширенню кола знань сприяла активна участь у заняттях університету культури «Книга і суспільство» для працівників обласних наукових і соціальних бібліотек м. Вінниці, у заняттях школи професійної майстерності, які проводило методичне об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці.

Брали активну участь у бібліотечних форумах, регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, нарадах директорів бібліотек ЗВО, де піднімалися питання діяльності бібліотек у світлі модернізації вищої освіти, інформатизації суспільства.24 жовтня на базі бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського колеги методичного об’єднання бібліотек закладів вищої освіти м. Вінниці взяли участь у семінарі «Кадровий потенціал у бібліотечному середовищі». В рамках заходу обговорювалися питання організації управління сучасною бібліотекою, підвищення кваліфікації, проведення атестації у бібліотеках, лідерські якості, професійна етика та ін.
Менеджмент та маркетинг в бібліотеці

Вся діяльність університетської бібліотеки за звітний період була направлена на підвищення престижу як бібліотеки, так і університету.

Проводили активну маркетингову діяльність, зокрема промоцію бібліотеки, бібліотечних фондів, сайту та інших Інтернет-ресурсів, використовуючи для цього різноманітні форми та методи маркетингу


Бібліотекою впроваджувалися в практику маркетингові інструментарії, здійснювався методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів (плани, звіти), вивчалася бібліотечна документація, контролювалися основні планові показники, проведення масових заходів згідно календарних планів, проводилися збори трудового колективу, на яких розглядали питання звітності та планування, аналізувалися плани та звіти підрозділів бібліотеки.

Щотижнево проводилися виробничі наради, для вирішення нагальних проблем – засідання ради при директорові.

Продовжували членство в Українській та регіональній бібліотечних асоціаціях, активно співпрацювали з бібліотеками різних відомств, здійснювали корпоративну діяльність з формування інформаційних ресурсів, приймала участь у конкурсах, оголошених бібліотечними асоціаціями, тісно працювали з Вінницькою Суспільною службою, з обласними організаціями національних спілок краєзнавців, обласною спілкою письменників.

Взяли участь у ІІ конкурсі рекомендаційних бібліографічних видань АБВ «Читацькі студії» та отримали Диплом лауреата у номінації «Осінній блюз» за біобібліографічний покажчик «Пірус Тетяна Петрівна. З любов’ю до рідної землі», укладач Білоус В. С.

Також бібліотека була учасником конкурсу буктрейлерів «Літературний дивосвіт» методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці, де було представлено:

Буктрейлер «Улюблені книги дитинства: письменник-подолянин М. Трублаїні» виборов призове місце.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений