Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Останнє оновлення 12.01.2024

Науково-методична діяльність

У діяльності бібліотеки ВДПУ гідне місце посідає наукова робота, що здійснюється за такими напрямками:

Сьогодні наукові дослідження характеризуються стрімким формуванням нових наукових напрямків, важливістю представлення наукового доробку вчених університету в міжнародних наукометричних ресурсах, що в свою чергу потребує широкої інформованості науковців, високої якості досліджень, академічної доброчесності. Бібліотека допомагала науковцям формувати джерельну базу, надавала консультації з використання міжнародних наукових ресурсів.

Наукова діяльність бібліотеки реалізовувалася шляхом:

Враховуючи нові вимоги до якості збору, зберігання, використання та представлення інформації, працівники відділу ІТ надавали допомогу з усіх питань використання ІТ та інформаційних комунікацій в практичній, освітній та науковій діяльності. Відділ намагався бути групою оперативного групового та індивідуального консультування з будь-яких питань наукової діяльності.

В 2023 надано понад 52 індивідуальних та понад 45 консультацій в дистанційному режимі науковцям університету за напрямками:

Спільні зусилля науковців та спеціалістів бібліотеки сприяють розширенню представництва університету в українській та світовій науковій спільноті, впливають на покращення наукометричних показників університету.

На малюнках відображено зведену статистику університету в WOS та Scopus на кінець 2023 р.Бібліотекар 1 категорії відділу ІТ Філатова Т. І., в тісній координації з директором бібліотеки Білоус В. С., провели велику роботу з адміністрування профілю університету та профілів викладачів в Google-академії, серед яких:

В результаті проведення комплексу заходів, на кінець 2023 року, в Google-академії:Працівники відділу ІТ відбирають актуальну інформацію про індексовані наукові ресурси України, проводять моніторинг показників університету в українські науковій спільноті. Це, зокрема дані про місце університету в «Консолідованому рейтингу ЗВО України», вебометричні показники університету в міжнародних наукових рейтингах. Дана інформація розміщена на сайті бібліотеки в розділі «Наукометричні портрети вчених ВДПУ». На малюнках відображено дані за 2-е півріччя 2023 р.
Проєктна діяльність

В 2020 році започатковано та практично повністю реалізовано наукометричний Інтернет-проєкт «Наукометричні портрети вчених університету».

Мета проєкту акумулювати на окремій сторінці сайту бібліотеки та зробити доступною для наукової спільноти комплексну інформацію про наукову діяльність університету, в цілому та науковців, зокрема.


Наукометричний портрет університету включає інформацію про присутність в: Google-академії, Web of Science (WOS), в т. ч. актуальний список профілів науковців в Publons, Scopus, «Бібліометриці української науки», ResearchGate. Є можливість завантажити файл з рейтинговими показниками університету за останній період.

Кожен профіль науковця включає інформацію про:

Для діячів культури та спорту вказуються звання. До кожного з профілів додається фото науковця. Окремо наводяться наукометричні портери вчених, що до останнього часу працювали в університету та пішли з життя.

Інформація проєкту групується в абетковому порядку та обладнана додатковою системою навігації за літерами та прізвищами науковців.

Доступ до сторінки проєкту надається через банер, який розташовано на головній сторінці сайту бібліотеки; в розділі «Електронні ресурси» сайту; на карті сайту; в розділі «Сайти для науковців» Інтернет-навігатора.

Інформацію про новий проєкт доведено до керівництва університету та директорів факультетів (інституту).

Проведено рекламну компанію проєкту на блозі бібліотеки та Facebook.

Декілька слів про переваги проєкту. Він дає можливість в режимі онлайн 0-24 отримати комплексну інформацію про науковця, тоді як на сайті університету дані про науковців наводяться на сторінках кафедр, не на всіх кафедрах існує дана інформація, викладачі переходять на інші кафедри, звільняються і т. п.

Бібліотека узгоджує актуальний список науковців з відділом кадрів.

Ресурс формувався в тісній взаємодії з адміністрацією бібліотеки. Актуалізація даних проєкту відбувається, практично, щоденно. Зокрема в 2023 році проведено персональну звірку профілів з актуальним списком викладачів університету. Проведено зміну назв кафедр та уточнення особистої інформації окремих науковців.

До сторінки проєкту відбулось понад 9332 звернень протягом року.


В 2020 році розпочато формування інноваційного проєкту «Бібліотека без меж. Інклюзивна освіта».

Ідея створення проєкту виникла як логічне продовження реалізації проєкту «Бібліотека 2.0», який завершено у 2019 році та метою якого була якомога повна присутність та соціалізація бібліотеки в Інтернет-просторі. Відділом ІТ розроблено базові положення та детальну схему реалізації Інтернет-версії проєкту.

Інтернет-версія – реалізується в формі інноваційного проєкту – «Бібліотека без меж: Інклюзивна бібліотека».

Відділом ІТ розроблено оригінал-макет сторінок проєкту, що реалізується в трьох кольорових схемах (кожна на окремій сторінці), з урахуванням стандартних вимог до сайтів для людей з слабким зором (висока контрастність, великі літери, розріджений міжбуквенний інтервал (кернінг), можливість багатократного збільшення розміру шрифту (до 230%), без порушення структури сторінки.В 2023 році продовжено формування інноваційного проекту «Бібліотека без меж. Інклюзивна освіта». Проект запроваджували як в приміщеннях бібліотеки, так і в мережі Інтернет. До його створення та реалізації в 2021 році залучити волонтерів студентського самоврядування та представників організацій з особливими освітніми потребами.

До сторінки проекту відбулось понад 693 звернень протягом року. Активно поповнювались інформаційні блоки проекту (особливо головна сторінка)

Менеджмент та маркетинг в бібліотеці
Серед напрямів бібліотечного менеджменту та маркетингу:

Адміністрація бібліотеки забезпечувала функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її діяльності та розвиток. Під час простою було розроблено заходи щодо тимчасової роботи бібліотеки у віддаленому режимі. В онлайн режимі проводилися робочі наради, завідувачі відділів звітували про роботу працівників.

Для швидкого зв’язку використовували мобільні телефони, для передачі повідомлень використовували е-mail. Активно використовували Messenger, Facebook, Viber, Telegram,; для відео-спілкувань – Skype, Viber.

Щотижнево проводилися виробничі наради, для вирішення нагальних проблем – засідання ради при директорові.

Підготовка планово-звітної документації займала значне місце у системі управління, визначали основні напрями роботи бібліотеки на поточний період і перспективу.

Складено звіт про роботу бібліотеки за 2022-2023 навчальний рік, цифрові щоквартальні звіти основних показників за І квартал та 9 місяців. У кінці року складено цифрові, текстові плани та звіти роботи бібліотеки.

У відділах є вся відповідна документація: правила користування бібліотекою, положення про відділ, фонд, графіки роботи бібліотечних працівників щотижневі по змінах. На кожного співробітника складено посадові інструкції та обов’язки. У кожному структурному підрозділі є папка з регламентною документацією. Ведуться щоденники роботи структурних підрозділів відділів та індивідуальні щоденники працівників. Щоквартально складаються плани та звіти структурних підрозділів. Щотижня складаються графіки виходу на роботу, проводяться виробничі наради. Щомісячно проходять санітарні дні.

Бібліотекою здійснювався методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів (плани, звіти), вивчалася бібліотечна документація, контролювалися основні планові показники, проведення масових заходів згідно календарних планів. Протягом звітного періоду проведено 4 зборів трудового колективу, на яких аналізувалися плани та звіти підрозділів бібліотеки, розглядали питання звітності та планування, нагородження працівників бібліотеки за досягнення у звітному періоді.

Продовжували членство в Українській та регіональній бібліотечних асоціаціях, активно співпрацювали з бібліотеками МОБ ЗВО м. Вінниці. Нагородження. За високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків робота працівників бібліотеки відмічалася ректоратом ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

Бібліотекою у 2023 році надано кафедрам інформацію про ресурсне забезпечення дисциплін для проведення акредитаційної експертизи в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського освітньо-професійних програм:

  • «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування СВО магістр.

    Формування інформаційної культури користувачів. Підвищення кваліфікації

    Представники бібліотеки традиційно приймають участь в семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах МОБ ЗВО м. Вінниці та проводять заходи з формування інноваційної культури працівників бібліотеки, університету та бібліотек міста. В поточному році переважна кількість заходів проходила в дистанційному форматі, з використанням Zoom та Google-meet:

  • Besucherzahler
    счетчик посещений