ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
ПІДРОЗДІЛИ
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
КОНТАКТИ. ТЕЛЕФОНИ
ГРАФІК РОБОТИ
ФОНДИ
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАСОВА РОБОТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТИСТИКА
ЗАМОВЛЕННЯ ВИДАНЬ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

Впровадження нових технологій у бібліотечну практику вимагає нових підходів до професії. Упродовж року бібліотекарі засвоювали нові навички роботи, самостійно вивчали технологічні процеси та впроваджували у діяльність бібліотеки.

Працівники бібліотеки постійно підвищували свій професійний рівень, велику увагу приділяли самоосвіті, самостійно працювали над підвищенням інформаційної культури, знайомилися з публікаціями у фаховій періодиці: «Бібліотечний вісник», «Бібліотечний форум України», «Вісник книжкової палати», «Научные и технические библиотеки», «Шкільна бібліотека»; «Шкільна бібліотека плюс» та використовують інформацію у мережі Інтернет. Бібліотекарі переглядали фахові періодичні видання та методичну літературу, у відділах проводилися заняття з питань організації технологічних процесів, вирішувалися виробничі проблеми.

Не залишалися поза увагою питання підвищення кваліфікації та перепідготовки бібліотечних кадрів, адаптації бібліотечного персоналу до стрімкого впровадження нових інформаційних технологій, навчання бібліотечно-інформаційної справи фахівців, які не мають бібліотечної освіти.

2014 р. було підготовлено та проведено 8 заходів з підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників: огляди фахових періодичних видань; огляди нових надходжень періодичних видань; огляд художньої літератури.

Бібліотекар Крисько Н.М. поділилася досвідом створення проектів. Відділ ІТ періодично організовував тренінги для нових працівників з ретроконверсії фонду та з методики створення презентацій за допомогою «Power Point».

Згідно Календарного плану підвищення кваліфікації працівників культури області на 2014 р. з 23 до 28 січня 2014 р. підвищили кваліфікацію у Вінницькому обласному навчально-методичному центрі галузі культури, мистецтв і туризму працівників бібліотеки: Єрмакова В.Л. та Кудраш Т. В.

Група працівників бібліотеки (Єрмакова В.Л., Кудраш Т.В., Стопа І.О., Білоус В.С., Воробйова Л.М.) у рамках навчання у навчально-методичному центрі прийняли участь у професійній поїздці до м. Хмельницький та відвідали обласну наукову бібліотеку та національного університету.

Волошина Н.Б., Безкоровайна І.В., Стороженко Т.І., Білоус О.В., Полішук Т.О., Крисько Н.М., Кудраш Т.В., Наугольних С.Г. у тренінговому центрі вивчали нові інформаційні технології: роботу з соціальними сервісами мережі Інтернет, Wiki-технології, хмарні технології, методику застосування їх у бібліотеці, методику створення «бук-трейлерів та ін.

Особлива увага приділялася підвищенню інформаційної культури бібліотекарів та засвоєнню ними нового процесу – штрих-кодування фонду.

Для працівників структурних підрозділів бібліотеки та представників бібліотек Вінниччини проведено ряд занять з основ інноваційної культури бібліотекаря для працівників бібліотек міста Вінниці, директорів бібліотек ЦБС Вінницької області та бібліотечних працівників ВНЗ міста:

Актуальність конференції методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці на базі бібліотеки ВДПУ – «Новий погляд на традиційні напрями наукової діяльності бібліотеки, полягала у необхідності вирішення проблеми невідповідності між стрімким зростанням інформаційних потоків та рівнем розвитку бібліотечної теорії та практики. Головною метою конференції було визначення та обґрунтування підходів до інноваційних форм і методів наукової роботи бібліотек вищих навчальних закладівІнноваційний клімат – невід`ємна умова розвитку бібліотеки, яка намагається підвищувати якість своєї діяльності у різних аспектах. Глобальні виклики сьогодення впливають на діяльність бібліотеки, що позначається пошуком та освоєнням нових напрямів діяльності. Для задоволення інформаційних потреб студентів та наукових працівників університету, забезпечення оперативного доступу до всіх бібліотечно-інформаційних ресурсів як власного виробництва, так і придбаних, університетська бібліотека активно вивчала і впроваджувала досягнення у галузі інформаційних та бібліотечних технологій.

Група бібліотекарів приняла участь у тренінгу «Впровадження Веб.2.0. до професійної діяльності працівників ППО», що проводилися у ЗЕІ бібліотеки представником інституту підвищення кваліфікації при управлінні освіти ОДА. Провідні фахівці бібліотеки (Наугольних С.Г., Стопа І.О.) приймали участь у круглому столі бібліотек МО бібліотек ВНЗ м. Вінниці за темою «Формування та облік електронних ресурсів».

Напрацювання, що були зроблені під час круглого столу, враховувалися у процесі формування регламентуючої документації з даного питання.


Менеджмент та маркетинг в бібліотеці

З метою вдосконалення роботи бібліотеки університету протягом року здійснювалося ефективне управління – бібліотечно-інформаційний маркетинг, орієнтований на максимальне задоволення потреб користувачів бібліотеки та включатиме комплексний організаційно-економічний аналіз, прогнозування запитів та можливість їх задоволення, рекламу бібліотечних послуг, інтелектуальної продукції.

Адміністрація забезпечувала функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її діяльності та розвиток у відповідності до реформування вищої освіти та потреб інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів університету.

Протягом року інформували ректорат про нагальні проблеми бібліотеки, що передбачало покращення роботи бібліотеки щодо виконання перспективних планів, якісного інформаційного забезпечення, фінансування на комплектування фонду, придбання техніки та інших потреб.

Контроль здійснювався шляхом проміжного планування, проведення нарад при директорові, перевірок виконання посадових інструкцій і отримання вказівок адміністрації, проведення заходів та занять з підвищення кваліфікації.

Цьому сприяло виконання інструкції з діловодства, дотримання номенклатури справ. Важливим був самоконтроль як директора бібліотеки, так і кожного працівника окремо, що є важливим для підвищення якості роботи бібліотеки. У кінці року кожен працівник складав самозвіт про вагомий внесок у розбудову університетської бібліотеки.

Щовівторка проводилися наради, на яких розглядалися основні питання роботи бібліотеки. Систематично здійснювався методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів (плани, звіти), контролювалися основні планові показники та проведення масових заходів згідно календарних планів.

Окрема увага приділялася менеджменту та маркетинговій діяльності, як взаємопов'язаним і взаємозумовленим складовим процесу управління сучасною бібліотекою, зокрема логістиці та PR-акції.

До Всеукраїнського дня бібліотек та Всеукраїнського дня працівників освіти, свят, які неспроста відзначаються у пору золотої осені, бібліотекарі організували флешмоб «Книга – вчитель», яким привітали освітян та ще раз підтвердили значимість та важливість книги у житті людини.До Всеукраїнського дня бібліотек проведено День відкритих дверей, під час яких організовано екскурсії бібліотекою для студентів І-х курсів та гостей бібліотеки. Також було проведено ознайомчі та профорієнтаційні екскурсії для учнів шкіл, училищ.

Протягом року проводилися заходи стосовно соціального захисту колективу, його стимулювання за особливі професійні заслуги, ефективного використання кадрового потенціалу на штатних посадах.

Так, з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек були відмічені кращі працівники бібліотеки.

Діяльність бібліотеки постійно відображалася на шпальтах університетської газети «Педагог», у виданнях Асоціації бібліотек Вінниччини «Наші новини».

Для інформування про роботу бібліотеки та її послуги:

Мета проектної діяльності бібліотеки полягає у формуванні та підвищенні рівня інформаційної культури користувачів та співробітників; популяризації та рекламі бібліотечно-інформаційних ресурсів бібліотеки; розробці нових послуг; розширенні та підвищенні якості матеріально-технічної бази бібліотеки, створенні комфортних умов для задоволення інформаційних потреб читачів.

Основне завдання проекту – формування єдиного інтерактивного інформаційного середовища в інтересах читача, просторової відкритої бібліотеки, розвиток функцій повноправного учасника навчальної та науково-дослідницької діяльності, центру навчального, наукового, соціального та культурного життя університету.

На конкурс Української бібліотечної асоціації «Бібліотека року 2014» було подано пакет документів про діяльність освітянської книгозбірні та проект «Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – модель сучасної бібліотеки вищого навчального закладу» (на п’ять років), спрямований на створення бібліотеки, яка відповідає сучасним вимогам бібліотеки вищого навчального закладу.

27 листопада 2014 р. у м. Києві на щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції Української бібліотечної асоціації «Бібліотек@ – територія єдності» бібліотеку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського нагороджено Грамотою Міністерства культури України та Дипломом ІІ ступеня Української бібліотечної асоціації за ІІ-е місце у Всеукраїнському конкурсі «Бібліотека року».