Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Блок сайту бібліотеки "Електронні ресурси" об'єднує наступні ресурси:

В блоці розташовані банери доступу до наступних ресурсів:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ВКЛЮЧАЄ БАЗИ ДАНИХ:

Бібліотека є координатором формування Інституційного репозитарію.

Доступ до баз даних (БД) електронного каталогу (ЕК) надається в залі електронної інформації бібліотеки (ЗЕІ), читальній електронній залі навчально-методичної літератури (ЧЕЗ) та в локальній мережі бібліотеки.КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ В БАЗАХ ДАНИХ ДОСТУПНИХ КОРИСТУВАЧАМ

Показники за 2018 рік


Внесено до баз даних: Кільк. описів
внесених в 2018 р.
Заг. кільк.
записів в БД
Автореферати дисертацій та дисертації 3354219
Аналітичні описи 8373186958
Індивідуальні автори 20 6124
Книги241745236
Мультимедійні видання 21 1417
Нормативні документи 6 81
Періодичні видання 4 708
Повнотекстові видання 475 8728
Праці викладачів 276 19837
Цитати 47 19250
Цінний та рідкісний фонд 01275
РАЗОМ БД ЕК11978 293837
Інституційний репозитарій1851 3430 док. / 3672 прим.

Бібліотека формує службові БД та БД лінгвістичного забезпечення ЕК, серед них наступні БД:

Загальний об'єм службових БД - майже 35700 записів.

Загальний об'єм всіх БД - понад 329530 записів.

СКЛАД ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВДПУ

Електронна бібліотека (ЕБ) включає електронні видання на різних типах носіїв та різних форм доступу.

Показники за 2018 рік


Назва ресурсу Документів Спосіб доступу
БД «Документи»81локальний доступ (відділ ІТ)
БД «Повнотекстові документи» 8728локальний доступ (за зверненням у відділ ІТ)
Інституційний репозитарій 3506 (3781 прим.)доступ через сайт та URL
«Мультимедійні видання»1417локальний доступ ЗЕІ, ЧЕЗ
Повнотекстові видання сайту644доступ через сайт
Вебліотека (Інтернет-навігатор сайту)2792доступ через сайт
РАЗОМ 17168

ПОКАЗНИКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗЕІ ТА ВІДДІЛІ ІТ

Показники за 2018 рік

Показники  Цифрові
 показники  
Користувачів всього 13730
в т. ч. користувачів ЗЕІ 6804
з них користувачів ЗЕІ з/в 781
в т. ч. мережеві користувачі (сайт) 6926
Відвідувачів 429623
в т. ч. в ЗЕІ 27982
в т. ч. з/в 2573
в т. ч. відвідувачів web-сайту бібліотеки 227562
в т. ч. відвідувачів блогу 1483
в т. ч. YouTube 3256
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 92969
в т. ч. відвідувачів Інтернет-каталогу 65959
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 65959
в т. ч. відвідувачів масових заходів 1312
Документовидача 272569
в т. ч. електронних локальних документів (ЗЕІ, відділ ІТ) 15669
в т. ч. з/в (ЗЕІ, відділ ІТ) 519
в т. ч. візуалізація документів 10649
в т. ч. на масових заходах 20214
в т. ч. ЕДД 20214
в т. ч. мережевих док. (сайт, Інституційний репозитарій Google-диск та ін. Інтернет-ресурси) 221991

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В 2018 Р.

Назва послугиКількість
довідкові в ЗЕІ6010
консультації в ЗЕІ 5959
довідки у відділі ІТ 646
індивідуальне консультування у відділі ІТ (наукометрія, Google-академія, Інституційний репозитарій та ін.) 139
ЕДД за довідками 94
ВДС - довідок 6
списки для довідок 719
пошуки для інформаційно-бібліографічних (і.-б.) списків сайту 248
ВСЬОГО 13836
в т. ч. звернень до ЕК (ЗЕІ) 6039
в т. ч. звернень до Інтернет-каталогу 67220
в т. ч. звернень до (і.-б.) списків сайту18888
Пошуків в Інституційному репозитарії33525
ВСЬОГО самостійне використання ЕК та і.-б. ресурсів сайту 139834


Запровадження інформаційних технологій
в діяльність бібліотеки університету. Інноваційні сервіси


До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць – читальна електронна зала (ЧЕЗ) на 38 ПК та зала електронної інформації (ЗЕІ) на 38 ПК, де здійснюється самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надаються компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку. Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури, в якій користувачі мають можливість скористатися як паперовим виданням, так і електронними ресурсами. Розроблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних електронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності.

З метою найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів – викладачів, студентів, науковців використовуються як традиційні, так і сучасні форми інформаційно-бібліографічної роботи; при формуванні фондових ресурсів враховуються сучасні інформаційні потреби користувачів; для інформування читачів на «робочих столах» комп'ютерів розміщуються різні інформаційні заставки: віртуальні книжкові виставки, перегляди нових надходжень, календарі знаменних та пам’ятних дат, тематичні теки, добірка афористики, інформаційно-бібліографічні списки на основі ЕК, посилання на корисні ресурси Інтернету. Працівники бібліотеки проводять індивідуальне та групове інформування про електронні ресурси бібліотеки.Провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ та залі електронної інформації.

Серед форм, що використовуються:

  • довідки, консультації, лекції, методичні презентації в ЗЕІ;
  • комплексні (складні) довідки на запити користувачів, як реальних так і віртуальних, в тому числі з електронною доставкою документів та виконані ВДС бібліотеки.
  • довідки для акредитації кафедр (в тому числі через сайт);
  • довідки до спільних засідань кафедр університету та бібліотеки;
  • розробка та розміщення на сайті бібліотеки методичних модулів з питань наукової роботи;
  • формування готових інформаційно-бібліографічних списків на основі баз даних електронного каталогу для рідних типів видань та за базовими навчальними дисциплінами;
  • формування систем посилань на наукові ресурси мережі Інтернет.

Облік роботи відділу ІТ проводиться на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносяться в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувуються в кінці місяця та вносяться в електронний щоденник. Детальна інформація про використання ресурсів сайту та віртуальної довідкової служби (ВДС), Інституційного репозитарію формується на основі рейтингу top.mail.ru, liveInternet.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається зменшення користувачів ЗЕІ та збільшення кількості віртуальних користувачів. При цьому, спостерігається збільшення кількості користувачів, що переписують інформацію з книжкових видань, замість ксерокопіювання інформації, як це відбувалося у попередні роки.

Чергові консультанти ЗЕІ надають допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг. Користувачі найчастіше звертаються за допомогою з організації пошуку в ЕК бібліотеки, перевірки флеш-носіїв, запису інформації та компакт-диски та з питань виправлення помилок форматування документів, перед їх друком. Антивірусне сканування ПК ЗЕІ та знімних носіїв користувачів (понад 7000 флеш-носіїв) виконують всі працівники відділу. Цифра менша, ніж в минулому році (10 тис.). Це пов’язано з тим, що на ПК користувачів ЗЕІ, встановлено антивірусну програму, що автоматично сканує зовнішні носії і не потребує втручання чергового консультанта ЗЕІ.

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

  • баз даних електронного каталогу бібліотеки (надалі БД ЕК): «Книги», «Мультимедійні автори», «Індивідуальні автори» (БД персоналій), «Цитат», «Цінні та рідкісні видання».
  • службових баз даних: «Колективні автори», «Предметні рубрики», «Тезаурус», «Читачі»;
  • електронної та віртуальної бібліотек: БД «Повнотекстових видань», "Нормативні документи", «Інституційний репозитарій»

Інтернет-ресурси бібліотеки

Сучасне світове співтовариство прямує до відкритого інформаційного простору, що передбачає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації. Інтернет-простір бібліотеки включає ряд електронних ресурсів різної направленості та групується навколо Інтернет-сайту бібліотеки. Його основні сегменти (на кінець 2017 року) відображає схема:Головна запорука ефективності сайту та інших Інтернет-ресурсів – якісне інформаційне наповнення, регулярне оновлення, дружній дизайн в т. ч. зручна система доступу та навігації до всіх наявних ресурсів.

В поточному році продовжено роботу з адаптивної верстки сайту з метою коректного відображення всіх його сторінок на екранах мобільних пристроїв. Проведено коригування файлу каскадної таблиці стилів сайту, що дало змогу адаптувати формат відображення даних сайту до альбомного розвороту екранів мобільних телефонів.

В 2017 році редагувалися та оновлювалися практично всі сторінки сайту. Аналіз використання його ресурсів, проведений в грудні поточного року, показав, що користувачі принаймні один раз звернулись до кожної з сторінок сайту, при цьому діапазон між найбільшим та найменшим показником лічильника досить значний (від 12 до 84 тис.). Загалом протягом року відбулось понад 370 звернень до всього Інтернет контенту бібліотеки. З них до сайту – понад 270 тис. В таблиці деталізовано динаміку використання Інтернет-ресурсів бібліотеки.

Назва ресурсу

Звернень

Сайт всього 271030
Окремі блоки сайту
Головна сторінка 7930
Просвітницький блок 202200
Електронні ресурси 22410
Інтернет-навігатор 15060
Окремі сторінки сайту
Карта сайту 200
Російська версія 260
Англійська версія 60
ЄВД 290
Оновлення даних 140
Окремі ресурси
Віртуальна довідкова служба (ВДС) 610
Інституційний репозитарій 1800
YouTube 2970
Блог 1190
Інтернет-каталог 94020
РАЗОМ Інтернет-ресурси 371920

Протягом року оновлено та поповнено краєзнавчий бібліографічно-інформаційний ресурс «Вінниччина в БД ЕК» (430 звернень).

Біографічний міні-довідник «Життя пов’язано з Поділлям» на сьогодні налічує понад 210 біографій (113 біографій в 2016 р., 2017 р. – 1830 звернень).

Вебліотеку посилань на ресурси мережі Інтернет в 2017 поповнено на 100 посилань. Наразі вона включає 2580 посилань. В звітному році особлива увага приділялась посиланням на ресурси для науковців та бібліотечних фахівців. Проведено перевірку на наявність так званих "битих посилань" розділів "Видавничі організації", "Сайти періодики", "Електронні бібліотеки". При цьому додано нові посилання замість тих, що стали не активними.

З метою спрощення використання електронних ресурсів сайту створено окрему сторінку "Літературна вітальня", яка організує доступ до віртуальних полиць творчості українських та зарубіжних письменників з однієї сторінки.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений