МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Блок сайту бібліотеки "Електронні ресурси" об'єднує наступні ресурси:

В блоці розташовані банери доступу до наступних ресурсів:

 • Інтернет-каталогу бібліотеки;
 • Електронної повнотекстової бібліотечки;
 • Інституційного репозитарію (повнотекстового архіву праць викладачів, студентів, магістрантів та видань бібліотеки);
 • тематичного розділу "Галузева бібліографія (базові дисципліни)" з готовими інформаційно-бібліографічними списками, за базовими навчальними дисциплінами, в т. ч. повну інформацію про навчально-методичні видання, за останні 5-6 років видання. Дану інформацію можна використовувати для формування акредитаційних таблиць.


Електронний каталог бібліотеки
включає наступні бази даних:

 • Автореферати та дисертації - за напрямками: "Педагогіка та психологія", "Історія", "Філологічні науки", "Теорія та методика виховання та навчання", "Професійна освіта", "Музика", "Спорт"
 • Аналітичні описи - аналітичні описи статей з періодичних видань, рецензії на книги та реферати, аналітичні описи збірників;
 • Індивідуальні автори (персоналії)- включає:
      - короткі відомості (в окремих випадках тексти біографій) відомих персоналій України та світу,
      - викладачів університету,
      - персоналій життя яких пов'язано з Поділлям.
 • Книги - бібліографічні описи надходжень книжкових документів та основних фондів
 • Мультимедійні видання - описи видань на знімних носіях інформації (компакт-диски, аудіо-касети...) ;
 • Нормативні документи - повнотекстова база даних. Включає:
      - тексти документації бібліотеки;
      - інструктивні матеріали з різних технологічних процесів;
      - законодавчі та нормативні документи України з питань бібліотечної справи;
      - Міжнародні бібліотечні стандарти та правила;
      - програми та перспективні плани розвитку бібліотечної справи на Україні і, зокрема, в освітній галузі.
 • Періодичні видання - перелік періодики, з інформацією про надходження окремих номерів видань;
 • Повнотекстові видання - до кожного бібліографічного опису документа приєднується повний текст;
 • Праці викладачів - бібліографічні та аналітичні описи праць викладачів університету;
 • Цитати - являє собою електронний варіант картотеки цитат, доповнений на основі видань фонду бібліотеки та афористики з Інтернету;
 • Цінний та рідкісний фонд - книги до 1922 р. видання, до окремих бібліографічний описів додаються електронні додатки

  Бібліотека є координатором формування Інституційного репозитарію (повнотекстового електронного Інтернет-архіву праць викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти ВДПУ)

Доступ до баз даних (БД) електронного каталогу (ЕК) надається в залі електронної інформації бібліотеки (ЗЕІ), читальній електронній залі навчально-методичної літератури (ЧЕЗ) та в локальній мережі бібліотеки.Кількість документів в базах даних доступних користувачам

Показники за 1 півріччя 2018 року


Внесено до баз даних: Кільк. описів
внесених в 2018 р.
Заг. кільк.
записів в БД
Автореферати дисертацій та дисертації 2204104
Аналітичні описи 6293184878
Індивідуальні автори 11 6115
Книги151544334
Мультимедійні видання 10 1406
Нормативні документи 0 75
Періодичні видання 3 707
Повнотекстові видання 112 8365
Праці викладачів 265 19826
Цитати 47 19250
Цінний та рідкісний фонд 01275
РАЗОМ БД ЕК8476 290335

Інституційний репозитарій1655 3080 док. / 3332 прим.

Бібліотека формує службові БД та БД лінгвістичного забезпечення ЕК, серед них наступні БД:

 • "Читачі";
 • авторитетний файл "Колективні автори";
 • авторитетний файл "Предметні заголовки";
 • авторитетний файл "АПП УДК";
 • інформаційно-пошуковий тезаурус.

Загальний об'єм службових БД - майже 35090 записів.

Загальний об'єм всіх БД - понад 325420 записів.

Показники формування електронної бібліотеки ВДПУ

Електронна бібліотека (ЕБ) включає електронні видання на різних типах носіїв та різних форм доступу.

Показники за 1 кв. 2018 року


Назва ресурсу Документів Спосіб доступу
БД «Документи»75локальний доступ (відділ ІТ)
БД «Повнотекстові документи» 8365локальний доступ (за зверненням у відділ ІТ)
Інституційний репозитарій 3111 доступ через сайт та URL
«Мультимедійні видання»1406локальний доступ ЗЕІ, ЧЕЗ
Повнотекстові видання сайту5630доступ через сайт
РАЗОМ 18587

Показники обслуговування в ЗЕІ та відділі ІТ

Показники за 1 півріччя 2018 року

Показники  Цифрові
 показники
Користувачів всього 19796
в т. ч. користувачів ЗЕІ 4796
з них користувачів ЗЕІ з/в 678
в т. ч. мережеві користувачі (сайт) 15000
Відвідувачів 283467
в т. ч. в ЗЕІ 16979
з них з/в 1467
в т. ч. відвідувачів web-сайту бібліотеки 131255
в т. ч. відвідувачів блогу 881
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 66490
в т. ч. відвідувачів Інтернет-каталогу 66728
в т. ч. відвідувачів масових заходів 1134
Документовидача (прим.) 128655
в т. ч. електронних локальних документів (ЗЕІ, відділ ІТ) 2703
в т. ч. з/в (ЗЕІ, відділ ІТ) 288
в т. ч. візуалізація документів 5555
в т. ч. на масових заходах 19987
в т. ч. мережевих док. (сайт, Інституційний репозитарій та ін. Інтернет-ресурси) 8558

Довідково-інформаційні послуги в 2017 р.

Назва послугиКількість
довідкові в ЗЕІ1761
консультації в ЗЕІ 2516
довідки у відділі ІТ 245
консультації у відділі ІТ 195
ЕДД за довідками 505
ВДС - довідок 5
Використання ЕК 121925
в т. ч. звернень до ЕК (ЗЕІ) 4888
в т. ч. звернень до Інтернет-каталогу 94018
в т. ч. пошуки для довідок в відділі ІТ (списки)360
в т. ч. пошуки для інформ.-бібліогр. списків сайту 245
в т. ч. звернень до інформ.-бібліогр. списків сайту22414
Пошуків в Інституційному репозитарії11230


Запровадження інформаційних технологій
в діяльність бібліотеки університету. Інноваційні сервіси


До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць – читальна електронна зала (ЧЕЗ) на 38 ПК та зала електронної інформації (ЗЕІ) на 38 ПК, де здійснюється самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надаються компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку. Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури, в якій користувачі мають можливість скористатися як паперовим виданням, так і електронними ресурсами. Розроблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних електронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності.З метою найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів – викладачів, студентів, науковців використовуються як традиційні, так і сучасні форми інформаційно-бібліографічної роботи; при формуванні фондових ресурсів враховуються сучасні інформаційні потреби користувачів; для інформування читачів на «робочих столах» комп'ютерів розміщуються різні інформаційні заставки: віртуальні книжкові виставки, перегляди нових надходжень, календарі знаменних та пам’ятних дат, тематичні теки, добірка афористики, інформаційно-бібліографічні списки на основі ЕК, посилання на корисні ресурси Інтернету. Працівники бібліотеки проводять індивідуальне та групове інформування про електронні ресурси бібліотеки.

Провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ та залі електронної інформації.

Серед форм, що використовуються:

 • довідки, консультації, лекції, методичні презентації в ЗЕІ;
 • комплексні (складні) довідки на запити користувачів, як реальних так і віртуальних, в тому числі з електронною доставкою документів та виконані ВДС бібліотеки.
 • довідки для акредитації кафедр (в тому числі через сайт);
 • довідки до спільних засідань кафедр університету та бібліотеки;
 • розробка та розміщення на сайті бібліотеки методичних модулів з питань наукової роботи;
 • формування готових інформаційно-бібліографічних списків на основі баз даних електронного каталогу для рідних типів видань та за базовими навчальними дисциплінами;
 • формування систем посилань на наукові ресурси мережі Інтернет.

Облік роботи відділу ІТ проводиться на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносяться в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувуються в кінці місяця та вносяться в електронний щоденник. Детальна інформація про використання ресурсів сайту та віртуальної довідкової служби (ВДС), Інституційного репозитарію формується на основі рейтингу top.mail.ru, liveInternet.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається зменшення користувачів ЗЕІ та збільшення кількості віртуальних користувачів. При цьому, спостерігається збільшення кількості користувачів, що переписують інформацію з книжкових видань, замість ксерокопіювання інформації, як це відбувалося у попередні роки.

Чергові консультанти ЗЕІ надають допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг. Користувачі найчастіше звертаються за допомогою з організації пошуку в ЕК бібліотеки, перевірки флеш-носіїв, запису інформації та компакт-диски та з питань виправлення помилок форматування документів, перед їх друком. Антивірусне сканування ПК ЗЕІ та знімних носіїв користувачів (понад 7000 флеш-носіїв) виконують всі працівники відділу. Цифра менша, ніж в минулому році (10 тис.). Це пов’язано з тим, що на ПК користувачів ЗЕІ, встановлено антивірусну програму, що автоматично сканує зовнішні носії і не потребує втручання чергового консультанта ЗЕІ.

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

 • баз даних електронного каталогу бібліотеки (надалі БД ЕК): «Книги», «Мультимедійні автори», «Індивідуальні автори» (БД персоналій), «Цитат», «Цінні та рідкісні видання».
 • службових баз даних: «Колективні автори», «Предметні рубрики», «Тезаурус», «Читачі»;
 • електронної та віртуальної бібліотек: БД «Повнотекстових видань», "Нормативні документи", «Інституційний репозитарій»

Інтернет-ресурси бібліотеки

Сучасне світове співтовариство прямує до відкритого інформаційного простору, що передбачає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації. Інтернет-простір бібліотеки включає ряд електронних ресурсів різної направленості та групується навколо Інтернет-сайту бібліотеки. Його основні сегменти (на кінець 2017 року) відображає схема:Головна запорука ефективності сайту та інших Інтернет-ресурсів – якісне інформаційне наповнення, регулярне оновлення, дружній дизайн в т. ч. зручна система доступу та навігації до всіх наявних ресурсів.

В поточному році продовжено роботу з адаптивної верстки сайту з метою коректного відображення всіх його сторінок на екранах мобільних пристроїв. Проведено коригування файлу каскадної таблиці стилів сайту, що дало змогу адаптувати формат відображення даних сайту до альбомного розвороту екранів мобільних телефонів.

В 2017 році редагувалися та оновлювалися практично всі сторінки сайту. Аналіз використання його ресурсів, проведений в грудні поточного року, показав, що користувачі принаймні один раз звернулись до кожної з сторінок сайту, при цьому діапазон між найбільшим та найменшим показником лічильника досить значний (від 12 до 84 тис.). Загалом протягом року відбулось понад 370 звернень до всього Інтернет контенту бібліотеки. З них до сайту – понад 270 тис. В таблиці деталізовано динаміку використання Інтернет-ресурсів бібліотеки.

Назва ресурсу

Звернень

Сайт всього 271030
Окремі блоки сайту
Головна сторінка 7930
Просвітницький блок 202200
Електронні ресурси 22410
Інтернет-навігатор 15060
Окремі сторінки сайту
Карта сайту 200
Російська версія 260
Англійська версія 60
ЄВД 290
Оновлення даних 140
Окремі ресурси
Віртуальна довідкова служба (ВДС) 610
Інституційний репозитарій 1800
YouTube 2970
Блог 1190
Інтернет-каталог 94020
РАЗОМ Інтернет-ресурси 371920

Протягом року оновлено та поповнено краєзнавчий бібліографічно-інформаційний ресурс «Вінниччина в БД ЕК» (430 звернень).

Біографічний міні-довідник «Життя пов’язано з Поділлям» на сьогодні налічує понад 210 біографій (113 біографій в 2016 р., 2017 р. – 1830 звернень).

Вебліотеку посилань на ресурси мережі Інтернет в 2017 поповнено на 100 посилань. Наразі вона включає 2580 посилань. В звітному році особлива увага приділялась посиланням на ресурси для науковців та бібліотечних фахівців. Проведено перевірку на наявність так званих "битих посилань" розділів "Видавничі організації", "Сайти періодики", "Електронні бібліотеки". При цьому додано нові посилання замість тих, що стали не активними.

З метою спрощення використання електронних ресурсів сайту створено окрему сторінку "Літературна вітальня", яка організує доступ до віртуальних полиць творчості українських та зарубіжних письменників з однієї сторінки.