МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕКИ

Блок сайту бібліотеки "Електронні ресурси" об'єднує наступні ресурси:

В блоці розташовані банери доступу до наступних ресурсів:

 • Інтернет-каталогу бібліотеки;
 • Електронної повнотекстової бібліотечки;
 • Інституційного репозитарію (повнотекстового архіву праць викладачів, студентів, магістрантів та видань бібліотеки);
 • тематичного розділу "Галузева бібліографія (базові дисципліни)" з готовими інформаційно-бібліографічними списками, за базовими навчальними дисциплінами, в т. ч. повну інформацію про навчально-методичні видання, за останні 5-6 років видання. Дану інформацію можна використовувати для формування акредитаційних таблиць.


Електронний каталог бібліотеки
включає наступні бази даних:

 • Автореферати та дисертації - за напрямками: "Педагогіка та психологія", "Історія", "Філологічні науки", "Теорія та методика виховання та навчання", "Професійна освіта", "Музика", "Спорт"
 • Аналітичні описи - аналітичні описи статей з періодичних видань, рецензії на книги та реферати, аналітичні описи збірників;
 • Індивідуальні автори (персоналії)- включає:
      - короткі відомості (в окремих випадках тексти біографій) відомих персоналій України та світу,
      - викладачів університету,
      - персоналій життя яких пов'язано з Поділлям.
 • Книги - бібліографічні описи надходжень книжкових документів та основних фондів
 • Мультимедійні видання - описи видань на знімних носіях інформації (компакт-диски, аудіо-касети...) ;
 • Нормативні документи - повнотекстова база даних. Включає:
      - тексти документації бібліотеки;
      - інструктивні матеріали з різних технологічних процесів;
      - законодавчі та нормативні документи України з питань бібліотечної справи;
      - Міжнародні бібліотечні стандарти та правила;
      - програми та перспективні плани розвитку бібліотечної справи на Україні і, зокрема, в освітній галузі.
 • Періодичні видання - перелік періодики, з інформацією про надходження окремих номерів видань;
 • Повнотекстові видання - до кожного бібліографічного опису документа приєднується повний текст;
 • Праці викладачів - бібліографічні та аналітичні описи праць викладачів університету;
 • Цитати - являє собою електронний варіант картотеки цитат, доповнений на основі видань фонду бібліотеки та афористики з Інтернету;
 • Цінний та рідкісний фонд - книги до 1922 р. видання, до окремих бібліографічний описів додаються електронні додатки

  Бібліотека є координатором формування Інституційного репозитарію (повнотекстового електронного Інтернет-архіву праць викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти ВДПУ)

Доступ до баз даних (БД) електронного каталогу (ЕК) надається в залі електронної інформації бібліотеки (ЗЕІ), читальній електронній залі навчально-методичної літератури (ЧЕЗ) та в локальній мережі бібліотеки.Кількість документів в базах даних доступних користувачам

Показники за 2017 рік


Внесено до баз даних: Кільк. описів
внесених в 2017 р.
Заг. кільк.
записів в БД
Автореферати дисертацій та дисертації 2543884
Аналітичні описи 7882178585
Індивідуальні автори 18 6104
Книги218542819
Мультимедійні видання 17 1396
Нормативні документи 5 75
Періодичні видання -2 704
Повнотекстові видання 295 8253
Праці викладачів 488 19561
Цитати 19 19224
Цінний та рідкісний фонд 41275
РАЗОМ БД ЕК11165 281880

Інституційний репозитарій1546 1579/1807 прим.

Бібліотека формує службові БД та БД лінгвістичного забезпечення ЕК, серед них наступні БД:

 • "Читачі";
 • авторитетний файл "Колективні автори";
 • авторитетний файл "Предметні заголовки";
 • авторитетний файл "АПП УДК";
 • інформаційно-пошуковий тезаурус.

Загальний об'єм службових БД - понад 32822 тис. записів.

Загальний об'єм всіх БД - понад 314700 тис. записів.

Показники формування електронної бібліотеки ВДПУ

Електронна бібліотека (ЕБ) включає електронні видання на різних типах носіїв та різних форм доступу.

Показники 2017 рік


Назва ресурсу Документів Спосіб доступу
БД «Документи»75локальний доступ (відділ ІТ)
БД «Повнотекстові документи» 8253локальний доступ (за зверненням у відділ ІТ)
Інституційний репозитарій 1807 доступ через сайт та URL
«Мультимедійні видання»1396локальний доступ ЗЕІ, ЧЕЗ
Повнотекстові видання сайту559доступ через сайт
РАЗОМ12090

Показники обслуговування в ЗЕІ та відділі ІТ

Показники за 2017 року

Показники  Цифрові
 показники
Користувачів всього 14495
в т. ч. користувачів ЗЕІ 6133
в т. ч. користувачів ЗЕІ з/в 678
в т. ч. мережеві користувачі (сайт) 8362
Відвідувачів 400010
в т. ч. в ЗЕІ 21915
в т. ч. з/в 2140
в т. ч. відвідувачів web-сайту бібліотеки 271033
в т. ч. відвідувачів блогу 1194
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 5800
в т. ч. відвідувачів на YouTube 2965
в т. ч. відвідувачів Інтернет-каталогу 94018
в т. ч. відвідувачів масових заходів 945
Документовидача (прим.) 262722
в т. ч. електронних локальних документів (ЗЕІ, відділ ІТ) 27733
в т. ч. з/в (ЗЕІ, відділ ІТ) 625
в т. ч. візуалізація документів 21179
в т. ч. на масових заходах 17048
в т. ч. мережевих док. (сайт, Інституційний репозитарій та ін. Інтернет-ресурси) 216010

Довідково-інформаційні послуги в 2017 р.

Назва послугиКількість
довідкові в ЗЕІ1761
консультації в ЗЕІ 2516
довідки у відділі ІТ 245
консультації у відділі ІТ 195
ЕДД за довідками 505
ВДС - довідок 5
Використання ЕК 121925
в т. ч. звернень до ЕК (ЗЕІ) 4888
в т. ч. звернень до Інтернет-каталогу 94018
в т. ч. пошуки для довідок в відділі ІТ (списки)360
в т. ч. пошуки для інформ.-бібліогр. списків сайту 245
в т. ч. звернень до інформ.-бібліогр. списків сайту22414
Пошуків в Інституційному репозитарії11230


Запровадження інформаційних технологій
в діяльність бібліотеки університету. Інноваційні сервіси


До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць – читальна електронна зала (ЧЕЗ) на 38 ПК та зала електронної інформації (ЗЕІ) на 38 ПК, де здійснюється самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надаються компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку. Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури, в якій користувачі мають можливість скористатися як паперовим виданням, так і електронними ресурсами. Розроблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних електронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності.З метою найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів – викладачів, студентів, науковців використовуються як традиційні, так і сучасні форми інформаційно-бібліографічної роботи; при формуванні фондових ресурсів враховуються сучасні інформаційні потреби користувачів; для інформування читачів на «робочих столах» комп'ютерів розміщуються різні інформаційні заставки: віртуальні книжкові виставки, перегляди нових надходжень, календарі знаменних та пам’ятних дат, тематичні теки, добірка афористики, інформаційно-бібліографічні списки на основі ЕК, посилання на корисні ресурси Інтернету. Працівники бібліотеки проводять індивідуальне та групове інформування про електронні ресурси бібліотеки.

Провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ та залі електронної інформації.

Серед форм, що використовуються:

 • довідки, консультації, лекції, методичні презентації в ЗЕІ;
 • комплексні (складні) довідки на запити користувачів, як реальних так і віртуальних, в тому числі з електронною доставкою документів та виконані ВДС бібліотеки.
 • довідки для акредитації кафедр (в тому числі через сайт);
 • довідки до спільних засідань кафедр університету та бібліотеки;
 • розробка та розміщення на сайті бібліотеки методичних модулів з питань наукової роботи;
 • формування готових інформаційно-бібліографічних списків на основі баз даних електронного каталогу для рідних типів видань та за базовими навчальними дисциплінами;
 • формування систем посилань на наукові ресурси мережі Інтернет.

Облік роботи відділу ІТ проводиться на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносяться в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувуються в кінці місяця та вносяться в електронний щоденник. Детальна інформація про використання ресурсів сайту та віртуальної довідкової служби (ВДС), Інституційного репозитарію формується на основі рейтингу top.mail.ru, liveInternet.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається зменшення користувачів ЗЕІ та збільшення кількості віртуальних користувачів. При цьому, спостерігається збільшення кількості користувачів, що переписують інформацію з книжкових видань, замість ксерокопіювання інформації, як це відбувалося у попередні роки.

Чергові консультанти ЗЕІ надають допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг. Користувачі найчастіше звертаються за допомогою з організації пошуку в ЕК бібліотеки, перевірки флеш-носіїв, запису інформації та компакт-диски та з питань виправлення помилок форматування документів, перед їх друком. Антивірусне сканування ПК ЗЕІ та знімних носіїв користувачів (понад 7000 флеш-носіїв) виконують всі працівники відділу. Цифра менша, ніж в минулому році (10 тис.). Це пов’язано з тим, що на ПК користувачів ЗЕІ, встановлено антивірусну програму, що автоматично сканує зовнішні носії і не потребує втручання чергового консультанта ЗЕІ.

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

 • баз даних електронного каталогу бібліотеки (надалі БД ЕК): «Книги», «Мультимедійні автори», «Індивідуальні автори» (БД персоналій), «Цитат», «Цінні та рідкісні видання».
 • службових баз даних: «Колективні автори», «Предметні рубрики», «Тезаурус», «Читачі»;
 • електронної та віртуальної бібліотек: БД «Повнотекстових видань», "Нормативні документи", «Інституційний репозитарій»

Інтернет-ресурси бібліотеки

Інтернет-ресурси бібліотеки сьогодні є інструментами організаційного, інформаційно-бібліографічного та культурно-просвітницького інформування користувачів бібліотеки. Бібліотека формує, актуалізує та надає доступ до значного масиву Інтернет-ресурсів, серед яких:

 • сайт, блог та гостьова книга бібліотеки;
 • Інституційний репозитарій;
 • Інтернет-каталог на базі зведеного ІРБІС-каталогу;
 • ресурси Google-диску;
 • профілі окремих працівників в Google-академії
 • електронна скринька бібліотеки;
 • Google-альбоми подій;
 • відео на YouTube;
 • віртуальна довідкова служба (ВДС);
 • сторінки бібліотеки в соціальних мережах;
Ми на Google+ та в соціальних мережах