МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Надходження 2017 р. (станом на 09.10.2017)


Наукові збірники праць викладачів університету знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

 1. 60 років Факультету фізичного виховання і спорту / ред. В. Л. Яковлів, уклад.: В. М. Костюкевич, Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2016
 2. Horlova L. Hoflichkeit in den foren / L. Horlova // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 153
 3. Klos N. Project-based learning Vs. problem-based learning / N. Klos // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 159-160
 4. Kozachyshyna, O. Gender stereotypes in advertisements / O. Kozachyshyna // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 118.
 5. Kuzmina, S. Academic globalization: pros and cons / S. Kuzmina // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 160-162
 6. Абашкіна, Т. Эпонимы в дискурсе психологической науки / Т. Абашкіна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 190-192.
 7. Абрамчук, В. С. Методи обчислень : навчально-методичний посібник для викладачів і студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти / В. С. Абрамчук, О. М. Соя. – Вінниця, 2012
 8. Абрамчук, В. С. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя математики / В. С. Абрамчук, Д. О. Бабюк, І. В. Абрамчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 131-133
 9. Авксентьєва, Т. Darts as a means of teaching students how to use texts without plagiarising them / Т. Авксентьєва // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 3-5
 10. Авксентьєва Т. Test construction as one of the essential teacher professional skills / Т. Авксентьєва // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 6--9
 11. Акімова О. В. Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 134-137
 12. Акімова О. В. Креативні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 120-124
 13. Антіпов Ю. С. Історія розвитку акробатики / Ю. С. Антіпов, Л. Д. Голяк, М. А. Шевчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 73-76
 14. Антонюк, М. С. Вплив академічної групи на успішність навчання студентів / М. С. Антонюк // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 35-43
 15. Асаулюк І. О. Основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі : навчально-методична розробка / І. О. Асаулюк, С. М. Дмитренко. – Вінниця, 2012
 16. Асаулюк І. О. Формування мотивації до занять фізичною культурою у школярів середніх класів загальноосвітнього навчального закладу / І. О. Асаулюк, С. М. Дмитренко, М. В. Коннова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 5-8
 17. Бабчук Ю. М. Навчання майбутніх учителів технологій проектуванню та виготовленню меблів / Ю. М. Бабчук, Д. І. Коломієць, З. Ю. Макар // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 270-276
 18. Баліцька О. Інтегрований підхід до вивчення іноземних мов з використанням методу проектів / О. Баліцька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 5-8
 19. Баліцька О. Метод комунікативних завдань як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. Баліцька // Актуальні роблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 13-16
 20. Барановська І. Г. Реалізація педагогічного потенціалу народних традицій у вихованні дітей дошкільного віку / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 160-164
 21. Барановська І. Г. Форми та методи реалізації педагогічного потенціалу театрального мистецтва / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 85-89
 22. Барановська І. Г. Художньо-творче виховання школярів засобами музейної педагогіки / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 170-184
 23. Барановська І. Творчий розвиток молодших школярів засобами театральної діяльності / Ірина Барановська // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 11-15
 24. Бардашевська Ю. О. Комунікативна взаємодія як основа системи підготовки майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 143-146
 25. Бардашевська Ю. О. Педагогічна взаємодія у підготовці майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності школярів / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 144-148
 26. Бардашевська Ю. Теоретичні засади моделювання комунікативної взаємодії в процесі навчання іноземній мові / Ю. Бардашевська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 71-73
 27. Баюрко Н. В. Сутність поняття екологічної компетентності майбутніх учителів біології / Н. В. Баюрко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 106-109
 28. Баюрко Н. В. Формування готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів / Н. В. Баюрко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 138-142
 29. Безверхий О. С. Розвиток міжкультурної компетентності студентів як важливе завдання вищої школи / О. С. Безверхий // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 44-54
 30. Безуглий А. І. Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування / А. І. Безуглий // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 110-114
 31. Білозерська Г. О. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до хорової роботи в школі / Г. О. Білозерська, Т. О. Лозінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 153-156
 32. Білоус В. С. Освітянська бібліотека на допомогу мистецькій підготовці майбутнього вчителя / В. С. Білоус // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 13-18
 33. Блащук О. П. Актуальні проблеми формування духовних цінностей учнів ПТНЗ в дозвіллєвій діяльності / О. П. Блащук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 134-140
 34. Блащук О. П. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів засобами мистецтва / О. П. Блащук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 173-177
 35. Богатько В. Функційно-граматичні та семантичні параметри неповних структур з еліпсованими головними членами (на матеріалі прозорих творів Михайла Стельмаха) / В. Богатько // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 112-115
 36. Бойчук В. Комунікативний підхід до навчання аудіювання / В. Бойчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 73-75
 37. Бойчук В. М. Сучасні тенденції технологічної освіти в Україні / В. М. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 5-8
 38. Бойчук В. Самостійна робота студентів в процесі вивчення іноземних мов / В. Бойчук // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 149-150
 39. Боровська О. Трансформаційний метод у дослідженні партиципів сучасної німецької мови / О. Боровська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 131-133
 40. Боюн А. Использование компьютерных технологий при изучении дисциплины "Практический курс русского языка" / А. Боюн // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 192-194.
 41. Браніцька Т. Р. Технології формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у навчальному процесі / Т. Р. Браніцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 400-404
 42. Браніцька Т. Р. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у позааудиторний час / Т. Р. Браніцька // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 55-66
 43. Брилін Е. Б. Культуротворчість як фактор особистісного естетичного розвитку майбутніх учителів мистецтв / Е. Б. Брилін, В. Л. Бриліна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 18-21
 44. Брилін Е. Б. Національна естетична свідомість як фактор підготовки фахівців до музичної творчості / Е. Б. Брилін // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 28-33
 45. Брилін Е. Б. Технологічний аспект музичної творчості та проблеми виховання / Е. Б. Брилін // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 17-24
 46. Брилін Е. Роль національного фактора в процесі музично-творчої діяльності / Едуард Брилін // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 15-18
 47. Бриліна В. Л. Педагогічне значення вокального фольклору в музично-естетичному вихованні / В. Л. Бриліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 231-235.
 48. Бровчак Л. Національні особливості української культурної спадщини / Л. Бровчак // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 84-87
 49. Буга О. І. Зміст ділових ігор із загальноосвітніх і економічних дисциплін / О. І. Буга, В. М. Глуханюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 177-181
 50. Буга О. І. Методика проведення ділових ігор у процесі вивчення економічних дисциплін майбутніми вчителями технологій / О. І. Буга // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 150-154
 51. Будас Ю. Foreign language proficiency / Ю. Будас // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 20-22
 52. Будас Ю. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців / Ю. Будас // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 121-124
 53. Бучацька С. Cultural approach to second-language acquisition / С. Бучацька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 75-77
 54. Василевська-Скупа Л. П. Креативний потенціал хореографічного мистецтва як засіб розвитку художньо-творчої особистості / Л. П. Василевська-Скупа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 119-121
 55. Василевська-Скупа Л. П. Розвиток музично-виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки / Л. П. Василевська-Скупа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 191-195
 56. Василевська-Скупа Л. П. Упровадження інноваційних технологій у систему вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. П. Василевська-Скупа Н. Є. Кравцова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 154-157
 57. Вацьо М. В. Особливості професійної майстерності вчителя початкових класів і мистецтва / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 240-245
 58. Вацьо, М. В. Роль духовної музики у вихованні молодших школярів та її вплив на чистоту інтонування під час виконання музичних творів / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 24-27
 59. Вацьо, М. В. Роль української народної пісні у вихованні студентської молоді / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 24-28.
 60. Вацьо М. Музична діяльність молодших школярів як засіб формування творчих здібностей / Михайло Вацьо // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 3-7
 61. Вишивана Н. До проблеми міжмовної омонімії / Н. Вишивана // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 133-135
 62. Вишивана Н. Зоонімне художнє порівняння як особливий вид художнього порівняння / Н. Вишивана // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 22-25
 63. Візнюк І. М. Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій / І. М. Візнюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 128-132
 64. Воєвода А. Л. Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи / А. Л. Воєвода // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 9-13
 65. Вознюк Т. В. Історія розвитку баскетболу / Т. В. Вознюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 26-31
 66. Вознюк Тетяна Володимирівна. Основи теорії та методики спортивного тренування : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2016
 67. Галайдюк М. А. Історія становлення та розвиток кафедри фізичного виховання / М. А. Галайдюк, Т. М. Краснобаєва // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 109-115
 68. Галузяк В. М. Критерії особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій / В. М. Галузяк // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 86-106
 69. Гальчак С. З історії розвитку інституцій місцевого самоврядування у найдавніших містах і містечках Вінниччини / Сергій Гальчак // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 184-191
 70. Гаркушевський В. С. Наступність організаційних форм і методів навчання у професійній підготовці молоді / В. С. Гаркушевський, С. Д. Цвілик, Д. О. Ткачов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 87-91
 71. Глуханюк В. М. Ппобутового змісту / В. М. Глуханюк, Д. В. Глуханюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 15-18
 72. Глущенко С. В. Спортивні досягнення боксерів факультету фізичного виховання за 60 років / С. В. Глущенко // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 76-78
 73. Горбата В. О. Історія розвитку гандболу / В. О. Горбата, А. І. Драчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 36-39
 74. Гордійчук Г. Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 202-207
 75. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 264-268.
 76. Гордійчук Г. Б. Підготовка мійбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього порталу навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 154-158
 77. Горлова Л. Autochthone und allochthone sprachen in Deutschland / Л. Горлова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 135-136
 78. Горлова Л. Епідигматичний потенціал прикметника artig у німецькій мові / Л. Горлова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 32-36
 79. Грачова І. Діагностичне оточення квантифікаторів у мові середньоанглійського періоду / І. Грачова // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 86-87.
 80. Грачова І. Засоби вираження категорії інтенсивності / І. Грачова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 36-38
 81. Грачова, І. Кванторні слова у процесі інтенсифікації / І. Грачова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 8-9
 82. Гриньчак К. П. Використання інтерактивних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів / К. П. Гриньчак, Я. О. Жагло // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 74-79
 83. Грінченко Т. Д. Фортепіанна підготовка майбутніх керівників дитячих хореографічних колективів: історично аргументована необхідність впровадження практичного курсу / Т. Д. Грінченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 91-93
 84. Грінченко, Т. Діагностика стану сформованості мистецького досвіду студентів факультетів музичного мистецтва / Тетяна Грінченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 105-110.
 85. Гудзевич Л. С. Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів / Л. С. Гудзевич, Р. А. Крешун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 33-38.
 86. Гуревич Р. Підвищення кваліфікації й професійної компетентності педагогічних працівників профтехучилищ засобами нових інформаційних технологій / Р. Гуревич, М. Кадемія // Edukacja techniczna i informatyczna / Red. P Lasota. – Czestochowa, 2006. -1. – С. 165-172
 87. Гуревич Р. Природничо-математична освіта в структурі професійної підготовки фахівця ХХІ століття / Роман Гуревич, Алла Коломієць, Олександр Шестопалюк // Edukacja techniczna i informatyczna / Red. P Lasota. – Czestochowa, 2006. -1. – С. 173-180
 88. Гуревич Р. С. Інноваційні освітні технології як чинник розвитку професійних компетенцій педагогічного персоналу ПТНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 3-6
 89. Гуревич Р. С. Інтегративні тенденції змісту освіти в підготовці вчителів / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 66-72
 90. Гуревич Р. С. Інформаційне суспільство як важливий чинник розвитку освітнього середовища у ВНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 3-9
 91. Дабіжа Л. П. Використання навчальних комп'ютерних програм у образотворчій діяльності молодших школярів / Л. П. Дабіжа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 13-17
 92. Дабіжа Л. П. Роль учителя у формуванні художньо-естетичного сприйняття молодшими школярами творів образотворчого митсецтва / Л. П. Дабіжа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 176-180
 93. Дабіжа Л. Етноестетичне виховання школярів засобами народного образотворчого мистецтва / Людмила Дабіжа // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 38-41.
 94. Дабіжа Л. П. Організація живописної діяльності учнів початкової школи / Л. П. Дабіжа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 47-53.
 95. Давидюк М. О. Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя / М. О. Давидюк, О. М. Ігнатова, Ю. О. Шикова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 284-287.
 96. Давидюк М. О. Особливості конструювання проблемних завдань з біології в основній школі / М. О. Давидюк, О. А. Степчук, І. А. Коваль // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 34-38
 97. Данчук, П. С. Спортивне орієнтування: досвід роботи тренера-викладача факультету фізичного виховання і спорту, заслуженого тренера України Пронтішевої Людмили Павлівни / П. С. Данчук, П. В. Захарова // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 61-64
 98. Денисик, Г. І. Процеси остепніння у ландшафтних комплексах заплави Південного Бугу / Г. І. Денисик, Л. І. Стефанков // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 5-8
 99. Деркач О. О. Арт-педагогіка як інноваційна особистісно орієнтована технологія виховання / О. О. Деркач // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 28-39
 100. Дмитренко С. М. Історія розвитку кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання / С. М. Дмитренко // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 65-72
 101. Дмитренко Світлана Миколаївна. Методичні рекомендації для підготовки студентів до екзамену з теорії фізичного виховання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра / С. М. Дмитренко, І. О. Асаулюк. – Вінниця, 2016
 102. Дмітренко Н. Використання проблемних ситуацій на заняттях з іноземної мови / Н. Дмітренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 77-80
 103. Дмітренко Н. Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі / Н. Дмітренко, І. Доля // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 166-170
 104. Дмітренко Н. Складові інформаційної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи / Н. Дмітренко // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 154-155
 105. Дорогою знань. Життєпис професора Іваницької Ніни Лаврентіївни / упоряд. В. М. Каленич, В. С. Білоус. – Вінниця, 2016
 106. Драченко В. В. Використання інтегрованих методів навчання мистецтва у формуванні професійної компетентності вчителя художніх дисциплін / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 36-40
 107. Драченко В. В. Проблемно-символічний підхід до розвитку полікультурної компетентності майбутнього вчителя мистецтва / В. В. Драченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 185-189
 108. Драченко В. В. Впровадження педагогічних технологій викладання фахових мистецьких дисциплін як фактор професійного і особистісного розвитку студента / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 58-64
 109. Драченко В. В. Культуротворчий підхід до процесу морально-естетичного виховання підлітків на уроках мистецького циклу / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 82-88
 110. Драченко В. Виховання морально-ціннісного ставлення до іншої людини у молодших школярів засобами мистецтва / Вікторія Драченко // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 26-33
 111. Дробаха Л. Семантичні розбіжності німецьких дієслів зі значенням "робити" / Л. Дробаха // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 136-138
 112. Дробаха Л. Соціально-психологічна компетенція на етапі вільного говоріння іноземною мовою / Л. Дробаха // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 48-50
 113. Дробаха Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов / Л. Дробаха // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 155-156
 114. Дяченко А. А. Технологія корекції функціональних порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі адаптивного фізичного виховання / А. А. Дяченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 267-169
 115. Жаровська О. П. Сучасні підходи до розуміння національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічних університетів / О. П. Жаровська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 175-178
 116. З любов'ю до людей та математики : До 60-річчя від дня народження В'ячеслава Андрійовича Ясінського / уклад. О. Б. Панасенко, О. І. Матяш, А. Л. Воєвода. – Вінниця, 2017
 117. Заболотний В. Ф. Формування універсальних навчальних дій як педагогічна проблема / В. Ф. Заболотний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 189-191
 118. Завальнюк І. Я. Прагмастилістика синтаксичних одиниць у мові засобів масової інформації. Тестовий контроль : збірник завдань / І. Я.Завальнюк. – Вінниця, 2016
 119. Зарічанська, Н. До питання підготовки викладачів іноземних мов до інноваційної діяльності / Н. Зарічанська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 80-81
 120. Зарічна О. Activating different forms of language representation in EFL games / О. Зарічна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 81-84
 121. Змієвська О. Лінгвістичні маркери актуалізації авторської сенсорики у художньому тексті / О. Змієвська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 51-54
 122. Змієвська О. Щодо пілотування проекту "Шкільний учитель нового покоління" на факультеті іноземних мов / О. Змієвська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 9-12
 123. Зузяк Т. П. Законодавча база Австрійської та Російської імперій у становленні педагогічної освіти Поділля (кінець XVIII-початок XX ст.) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 28-35
 124. Зузяк Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець XIX-початок XX століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 170-174
 125. Зузяк Т. П. Особливості викладання навчальних дисциплін у Подільській духовній семінарії (XIX - початок XX століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 195-199
 126. Зузяк Т. П. Підготовка вчителя в духовних навчальних закладах Поділля / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 444-447
 127. Зузяк Т. П. Політичні передумови розвитку педагогічної освіти Поділля другої половини XVIII століття / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 304-307.
 128. Іваницька Н. Змістова й формальна складові інтерпретаційного поля термінів у галузевих словниках сучасної української літературної мови / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 20-26
 129. Іваницька Н. Ускладнення структури номінацій денотатів частками (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Н. Іваницька // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 126-132
 130. Іванчук А. В. Політехнічні знання про виробництво кольорових металів у змісті освіти майбутніх учителів технологій / А. В. Іванчук, Н. С. Шоробура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 263-267
 131. Іванчук А. В. Розкриття механізму формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності як дидактична умова стимулювання пізнавальної навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" / А. В. Іванчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 311-316.
 132. Іванчук А. В. Розкриття організаційних форм технологічних систем у змісті навчальної дисципліни "Основи сучасного виробництва" / А. В. Іванчук, В. П. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 200-203
 133. Іванчук А. В. Розширення політехнічної складової в змісті навчальної дисципліни "Основи сучасного виробництва" для майбутніх учителів технологій / А. В. Іванчук, В. П. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 251-256
 134. Ігнатова, О. М. Специфіка створення тестових завдань і впровадження тестування як основного засобу педагогічного вимірювання / О. М. Ігнатова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 204-207
 135. Імбер В. І. Комп'ютерна грамотність та інформаційна безпека дітей молодшого шкільного віку на уроках інформатика: дуальний підхід / В. І. Імбер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 17-21
 136. Кадемія М. Ю. Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 330-333
 137. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології в підготовці педагога вищої школи / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 324-328.
 138. Кадемія М. Ю. Технологія веб-квест у навчанні студентів / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 214-219
 139. Кадемія М. Ю. Формування мотиваційної компетентності учнів професійно-технічних закладів / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 92-96
 140. Казьмірчук Н. Пізнавальна самостійність дітей старшого дошкільного віку як основа розвитку їх творчості в художній праці / Наталя Казьмірчук // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 19-26
 141. Казьмірчук Н. С. Педагогічні умови реалізації взаємозв'язку естетичного і трудового виховання молодших школярів / Н. С. Казьмірчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 33-41
 142. Калашнікова Є. І. Методика систематтизації знань теми "Складні відсотки" / Є. І. Калашнікова, І. В. Калашніков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 273-278
 143. Каленич Володимир Миколайович. Основи журналістики : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика / В. М. Каленич. – Вінниця, 2017 Коваль Л. Формально-синтаксичні параметри головного компонента безособових речень у творах Михайла Стельмаха / Л. Коваль, В. Тименюк // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 132-136
 144. Калініна О. С. Особливості мистецької підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інтелектуального розвитку / О. С. Калініна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 89-98
 145. Каплінський В. В. Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої складової формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя / В. В. Каплінський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 197-200
 146. Кароєва Т. Одесити у вінницькому міському житті початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 486-493
 147. Кароєва Тетяна Робертівна. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : довідник / Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2016
 148. Кдадемія М. Ю. Інновації в освіті на основі використання e-lerning / М. Ю. Кдадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 268-273
 149. Килівник А. М. Самоорганізація майбутнього психолога / А. М. Килівник // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 107-122
 150. Кириленко В. Computer mediated communication / В. Кириленко, Н. Кириленко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 59-62
 151. Кириленко, В. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в інформаційно-освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу / В. В. Кириленко, Н. М. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 329-333.
 152. Кириленко В. В. Формування іншомовної комунікативної поведінки у студентів засобами ІКТ у інформаційному освітньому середовищі / В. В. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 228-231
 153. Кириленко, Н. М. Комунікація і освітнє середовище як засіб забезпечення неперервної освіти / Н. М. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 104-104
 154. Кізім С. С. Використання засобів комп'ютерної графіки для візуалізації навчального матеріалу у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 287-290
 155. Кізім С. С. Он-лайн сервіси у процесі графічної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 201-206
 156. Кізім С. С. Основні тенденції модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 265-269
 157. Кізім С. С. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами спеціалізованого програмного забезпечення / С. С. Кізім, С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 333-337.
 158. Кізім С. С. Тенденції вдосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів засобами мережевих комунікацій / С. С. Кізім, С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 261-265
 159. Клос Н. Criteria for choosing a coursebook / Н. Клос // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 84-86
 160. Клос Н. PBL: problem design for ESL classroom / Н. Клос, А. Лиса // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 62-66
 161. Кобися А. П. Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах / А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 206-209
 162. Кобися А. П. Організація дистанційного навчання студентів на основі освітнього інформаційного середовища навчального закладу / А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 291-296
 163. Кобися В. М. Організація здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів за дистанційною формою / В. М. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 296-301
 164. Кобися В. М. Створення і використання мультимедійного інтерактивного електронного підручника "Англійська мова" (8 клас) за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft onenote / В. М. Кобися, О. А. Оливанчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 65-70.
 165. Коваль Т. В. Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва / Т. В. Коваль // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 245-248
 166. Коваль Т. В. Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва / Т. В. Коваль // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 166-170
 167. Коваль Т. Використання музичного фольклору у системі професійної підготовки вчителя початкових класів / Тетяна Коваль // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 53-57
 168. Ковтонюк Г. М. До питання використання комп'ютерного тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів / Г. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 270-273
 169. Ковтонюк М. М. Задачі графічного змісту як один із засобів формування предметних компетентностей учнів ЗНЗ / М. М. Ковтонюк, Л. С. Озиранська, Т. А. Подчос // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 35-40
 170. Козачишина, О. Intensive reading in teaching languages / О. Козачишина // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 138-139
 171. Козачишина О. Специфіка жіночої літературної традиції в соціально-історичному ракурсі / О. Козачишина // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 66-69
 172. Комарівська Н. О. Шляхи використання зображального мистецтва та музичних творів на уроках читання / Н. О. Комарівська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 6-9
 173. Колеснік К. А. Особливості організації групової діяльності учнів початкової школи / К. А. Колеснік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 26-29
 174. Коломієць А. М. Сучасні методи активізації пізнавальної діяльності учнів і студентів при вивченні математики / А. М. Коломієць, О. Г. Руда // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 45-49
 175. Коломієць А. М. Сучасні підходи до використання методів проблемного навчання в математичній освіті / А. М. Коломієць, Я. В. Шмулян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 316-320
 176. Коломієць А. М. Тенденції розвитку вищої освіти / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 456-461
 177. Коломієць Д. І. Виховна система сучасного педагогічного вищого навчального закладу / Д. І. Коломієць // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 248-251
 178. Коломієць Л. І. Інтерактивні технології як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів / Л. І. Коломієць // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 123-136
 179. Колядич Ю. Екстралінгвістичні чинники формування мовної особистості перекладача / Ю. Колядич, Л. Мельник // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 112-114
 180. Колядич Ю. Застосування інноваційних технологій у навчальному процесі ВНЗ / Ю. Колядич, Л. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 87-89
 181. Комар, Т. О. Теоретичний аналіз підходів до ціннісних орієнтацій в роботах психологів / Т. О. Комар // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 137-149
 182. Комарівська Н. О. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору / Н. О. Комарівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 30-33
 183. Коношевський Л. Л. ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій / Л. Л. Коношевський, Я. О. Токарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 157-161.
 184. Коношевський Л. Л. Самостійна робота студентів в умовах застосування інформаційно-освітнього порталу ВНЗ / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 338-341
 185. Копняк Н. Б. Досвід проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів університетів з використання мультимедійних інтерактивних комплексів / Н. Б. Копняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 278-285
 186. Король В. П. Проектування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво / В. П. Король // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 366-370.
 187. Косаківський В. Містечко Чечельник на Південно-Східному Поділлі в ХІХ - на початку ХХІ ст. (Етнокультурна характеристика населення) / Віктор Косаківський // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 406-429
 188. Костюкевич В. Історія і сьогодення кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 15-18
 189. Костюкевич, В. М. Склад кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. М. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 19-26
 190. Костюкевич В. Хокей на траві у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / В. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 43-46
 191. Костюкевич В. Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки / Виктор Костюкевич // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 1. – С. 42-48
 192. Коченко О. Функції і способи матеріального втілення імплікації в художньому тексті / О. Коченко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 139-140
 193. Кочетова Н. Der geteilte himmel von Christa Wolf / Н. Кочетова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 141-143
 194. Кошолап А. С. Передумови зародження та розвитку пауерліфтингу у Вінницькому державному педагогічному університеті / А. С. Кошолап // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 115-118
 195. Кравцова Н. Є. Музикотерапія як засіб естетичної корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку на уроках музичного мистецтва / Н. Є. Кравцова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 133-137
 196. Кравчук О. Вінниця в гетьманській Україні 1918 р. / Олександр Кравчук // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 560-571
 197. Красюкова Я. Стилістично забарвлені іменні композити як елемент мікро- та макроконтексту / Я. Красюкова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 143-145
 198. Крупка Віктор. Тиха надлюбов : поезія / В.Крупка. – Вінниця, 2016
 199. Кузьмік В. Б. Історія розвитку настільного тенісу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / В. Б. Кузьмік // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 121-127
 200. Кузьмік В. Б. Мотивація як необхідна умова підвищення рухової активності студентів / В. Б. Кузьмік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 369-373
 201. Кузьміна С. IInternationalization of education / С. Кузьміна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 15-16
 202. Кузьміна С. Перший досвід дистанційного навчання / С. Кузьміна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 79-82
 203. Куцевол О. М. Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур) : навчально-методичний посібник / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. Петрович. – Вінниця, 2016
 204. Куцевол О. Використання поетичної стельмахіани в процесі шкільної літературної освіти / О. Куцевол // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 177-188
 205. Лазаренко Н. І. Методологічна культура викладача вищої школи: дефінітивний і структурний аналіз / Н. І. Лазаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 115-118
 206. Лазаренко Н. Культура мовлення викладача як невід'ємна складова ключових компетентностей сучасного педагога / Н. Лазаренко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 36-42
 207. Лазаренко Н. Подвижницька освітня й наукова діяльність Ольги Миколаївни Куцевол / Н. Лазаренко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 299-303
 208. Лановенко Н. В. Вплив італійського Bel canto на розвиток українського мистецтва / Н. В. Лановенко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 100-103
 209. Лапшина И. Н. Русский язык. Устный курс. 1 класс : учебник для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев, 2016
 210. Лебедь Ю. Кількаслівна дієслівна номінація як параметр ідіостилю Михайла Стельмаха / Ю. Лебедь // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 136-139
 211. Лапшина І. Захопливі орфоепічні вправи навчають звуки вимовляти правильно : опанування учнями специфічних звуків російської мови / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 15-17.
 212. Лапшина И. Н. Читаем с удовольствием. 4 класс : пособие для дополнительного чтения 4 кл. для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – Киев, 2016
 213. Легун Ю. Міста і містечка Східного Поділля у "Камеральному і топографічному описі Подільської губернії" 1800 року / Юрій Легун // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 98-107
 214. Лиса А. The silent way method / А. Лиса // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 89-91
 215. Лиса А. М. Implementing of problem-based learning in the ESL classroom / А. М. Лиса, Д. О. Хмизенко, Н. Ю. Прокопович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 243-246
 216. Литовченко, В. М. Формування мовно-літературної компетенції молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. М. Литовченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 10-17
 217. Лісниченко А. Використання проблемного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / А. Лісниченко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 16-19
 218. Лісниченко А. П. Формування професійної свідомості майбутніх учителів / А. П. Лісниченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 293-297
 219. Лісниченко А. Формування професійних знань майбутніх учителів іноземних мов / А. Лісниченко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 82-87
 220. Ліхіцька Л. М. Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя музики / Л. М. Ліхіцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 350-353
 221. Ліхіцька Л. М. Результати констатувальної діагностики рівнів готовності майбутніх учителів музики до мистецької інноваційної діяльності / Л. М. Ліхіцька // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 277-280
 222. Ліхіцька Л. М. Актуальна проблема мистецької педагогіки - готовність майбутніх вчителів музики до прогресивних методів навчання інноваційної діяльності / Л. М. Ліхіцька // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 65-69
 223. Ліхіцька Л. Проблеми педагогічної творчості вчителя у взаємодії з винахідництвом та новаторством / Лариса Ліхіцька // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 33-38
 224. Лозовик М. П. Легка атлетика на кафедрі фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / М. П. Лозовик, В. М. Мірошніченко, В. М. Турлюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 118-120
 225. Люльчак С. Ю. Аналіз можливостей виеористання технологій Веб - 2.0 у процесі підготовки педагогів / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 250-253
 226. Люльчак С. Ю. Можливості застосування соціальних сервісів у навчальному процесі ВНЗ / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 387-392
 227. Люльчак С. Ю. Перспективи впровадження інтерактивних систем в навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 304-308
 228. Маринчук Т. Т. Семантичний аналіз музичного твору як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 143-148
 229. Маринчук Т. Т. Засоби музичної виразності в їх історичному розвитку / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 69-77
 230. Маринчук Т. Т. Розвиток художньо-творчих можливостей майбутнього вчителя початкових класів у процесі семантичного аналізу засобів виразності художнього образу (на прикладі музичного мистецтва) / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 98-105
 231. Маринчук Т. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у контексті усвідомлення їх змісту / Тамара Маринчук // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 45-49
 232. Марущак О. В. Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технологій з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці / О. В. Марущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 257-261
 233. Марущак О. В. Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів технологій / О. В. Марущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 394-399.
 234. Матіюк Д. В. Генеза концепції неперервної освіти та її основні положення / Д. В. Матіюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 261-264
 235. Матіюк, Д. Розвиток неперервної освіти вчителів іноземних мов в німецькомовних країнах / Д. Матіюк // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 167-168
 236. Матіюк Д. Розвиток освіти в Швейцарії та перспективні напрямки екстраполяції в систему освіти України / Д. Матіюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 91-93
 237. Матіюк Д. Розвиток освіти впродовж життя в німецькомовних країнах в XX - на початку XXI століття / Д. Матіюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 145-147
 238. Матяш О. І. Сучасні проблеми формувавння та розвитку методичних компетентностей майбутнього вчителя математики / О. І. Матяш, В. В. Ольшевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 392-396
 239. Матяш О. І. Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів / О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 399-403.
 240. Мелобенська С. В. Розвивальні можливості пісочної анімації у роботі з дітьми дошкільного віку / С. В. Мелобенська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 200-201
 241. Мелобенська С. Галькопластика - новий вид творчої діяльності / С. Мелобенська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 64-68
 242. Мельник В. В. Успіхи борців за роки існування факультету фізичного виховання / В. В. Мельник // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 78-83
 243. Мельник Л. В. Деякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у вищі навчальні заклади / Л. В. Мельник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 280-283
 244. Мельник О. Багатокомпонентні ергоніми Вінниччини: лексико-семантичний аспект / О. Мельник // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 246-249
 245. Мельник Т. Новаторство И. А. Крылова-баснописца / Т. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 194-195
 246. Мельничук О. А. Соціальне страхування інвалідності та старості в Німеччині у 20-х рр. ХХ ст. / О. А. Мельничук, Н. Штютцер // Історична наука в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-4 листопада 2016р.) / Подільське наукове т-во. – Вінниця, 2016. – С. 66-70
 247. Мисліцька Н. А. Формування проектувальних методичних умінь у майбутніх педагогів / Н. А. Мисліцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 284-288
 248. Мисловська О. Білінгвізм в лінгвістиці та деякі аспекти його вивчення / О. Мисловська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 97-99
 249. Мисловська О. Особливості структурно-семантичної побудови фігурної поезії / О. Мисловська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 19-20
 250. Михайленко Л. Ф. Розв'язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників / Л. Ф. Михайленко, М. Б. Ковальчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 37-41
 251. Мозгальова Н. Г. Інтеграційна модель підготовки студентів-хореографів / Н. Г. Мозгальова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 283-285
 252. Наконечна, Л. Й. Використання проектного методу навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики / Л. Й. Наконечна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 314-318
 253. Наконечна, Л. Й. Нестандартний урок з математики з використання ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / Л. Й. Наконечна, А. В. Стецюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 41-44
 254. Нестерович Б. І. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 44-48
 255. Нестерович Б. І. Педагогічні умови оптимізації фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з дітьми / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 42-47
 256. Онофрійчук Л. М. Компетентісний підхід у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до педагогічної практики в середніх навчальних закладах / Л. М. Онофрійчук, Л. В. Сушкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 288-292
 257. Онофрійчук, Л. М. Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності / Л. М. Онофрійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 115-120.
 258. Онофрійчук Л. М. Творчий підхід до мистецько-пізнавальної діяльності учнів у музично-педагогічній практиці / Л. М. Онофрійчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 133-139
 259. Павликівська Н. Пропріативи в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди" / Н. Павликівська // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 148-152
 260. Паламарчук, О. М. Формування та розвиток екологічно орієнтованої позиції в контексті професійного становлення майбутніх фахівців / О. М. Паламарчук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 20-34
 261. Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / ред. Ю. А. Зінько, упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця, 2016
 262. Пахальчук Н. О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін / Н. О. Пахальчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 129-133
 263. Пацкань, І. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва під час проходження педагогічної практики / І. В. Пацкань, Ж. В. Штепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 289-292
 264. Педоренко Соціально-психологічні чинники розвитку духовності майбутніх фахівців / Педоренко, М. В. // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 150-159
 265. Перегончук, Н. В. Психологічні умови розвитку конкурентноздатності майбутніх психологів / Н. В. Перегончук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 160-168
 266. Перепелиця, О. А. Історія розвитку футболу / О. А. Перепелиця // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 40-42
 267. Петренко І. Креолізований текст у публіцистичному дискурсі / І. Петренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 21-22
 268. Петров О. Концепт як об'єкт дослідження в сучасних лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіях / О. Петров // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 136-141
 269. Петрова А. І. Професійно спрямоване навчання іноземної мови майбутніх учителів засобами онлайн технологій / А. І. Петрова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 304-307
 270. Петрова А. І. Професійно спрямоване навчання іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах / А. І. Петрова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 323-327
 271. Петрова А. Посилення мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / А. Петрова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 91-92
 272. Петрович О. Літературні вечори як форма літературно-краєзнавчої позакласної роботи / О. Петрович // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 209-217
 273. Підпала В. Жанр ток-шоу та його види / В. Підпала // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 122-124
 274. Підпала В. Історія жанру ток-шоу та причини його популярності / В. Підпала // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 147-151
 275. Підпала В. Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвій взаємодії учасників шоу "NDR Talkshow" / В. Підпала // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 113-117
 276. Пінаєва О. Ю. Аспекти підготовки вчителів технологій до майбутньої професійної діяльності / О. Ю. Пінаєва, Ю. М. Федик, О. М. Кармазіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 447-452
 277. Пірус Т. Посімейний список мешканців містечка Шпикова як джерело з вивчення прізвищевих назв / Тетяна Пірус // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 460-463
 278. Пірус Т. П. Народні ляльки-іграшки подолян / Т. П. Пірус // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 68-73
 279. Подзигун О. Flipped learning in ESL classes / О. Подзигун // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 92-94
 280. Подзигун О. The role of a tutor in problem-based learning / О. Подзигун, А. Петрова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 117-120
 281. Подзигун О. Wiki як Інтернет-технологія / О. Подзигун // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 141-143
 282. Подзигун О. А. Застосування інформаційних технологій у навчанні іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів / О. А. Подзигун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 311-314
 283. Подзигун, О. А. Інноваційна спрямованість навчального процесу як педагогічна умова використання інформаційних технологій у внз / О. А. Подзигун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 327-331
 284. Поздняков, Н. Н. Довлатов о Набокове (в ироническом ключе полемики) / Н. Н. Поздняков // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 195-197
 285. Пойда О. Пізнання школярами малої батьківщини крізь дивосвіт природи на уроках вивчення лірики Михайла Стельмаха / О. Пойда // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 217-223
 286. Поліщук В. М. Історія розвитку волейболу / В. М. Поліщук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 31-36
 287. Поплавська Ю. О. Творчий підхід до організації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроці музики / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 208-214
 288. Поплавська Ю. Використання мультимедійних технологій у системі мистецької освіти студентів вузу / Юлія Поплавська // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 41-45
 289. Поплавська Ю. О. Використання дидактичних ігор у процесі музичної діяльності молодших школярів / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 163-170
 290. Поплавська Ю. О. Використання Інтернет-ресурсів у процесі музично-педагогічної підготовки студентів ВНЗ / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 78-84
 291. Поселецька К. Дослідження поняття готовності до професійної самореалізації у вимирі міждисциплінарного підходу / К. Поселецька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 151-153
 292. Поселецька К. Особливості професійної самореалізації майбутніх учителів філологічних спеціальностей / К. Поселецька // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016
 293. Прадівлянна Л. Синергетическая парадигма в лингвистических исследованиях / Л. Прадівлянна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 23-25
 294. Присяжнюк Д. С. Історія розвитку легкої атлетики на факультеті фізичного виховання і спорту / Д. С. Присяжнюк, Т. М. Дідик // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 48-56
 295. Присяжнюк, Д. С. Історія створення та перші роки становлення факультету фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Д. С. Присяжнюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 9-14
 296. Присяжнюк, Д. С. Легка атлетика в школі / Д. С. Присяжнюк. – Вінниця, 2010
 297. Прокопович, Н. Вербальна репрезентація концепту "Людська бездіяльність" в англійських та німецьких пареміях / Н. Прокопович // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 94-97
 298. Прокопович Н. Концептологічне поле поняття "людська діяльність" на основі англійських та німецьких паремій / Н. Прокопович // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 122-126
 299. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2014
 300. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестовий контроль : збірник завдань / Л. В. Прокопчук, В. В. Богатько. – Вінниця, 2016
 301. Прокопчук Л. Функційні вияви складнопідрядних порівняльних речень у художній прозі Михайла Стельмаха / Л. Прокопчук // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 152-156
 302. Прушковська Н. Н. Гуманізація мистецької освіти - шлях до духовного вдосконалення студентської молоді / Н. Н. Прушковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 364-368
 303. Прушковська Н. Н. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів музичного мистецтва як керівників хорових колективів / Н. Н. Прушковська, К. Л. Дабіжа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 336-339
 304. Рогач Віктор Васильович. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку : монографія / В. В. Рогач, В. Г. Кур'ята, С. В. Поливаний. – Вінниця, 2016
 305. Романенко В. В. Сторінки історії розвитку плавання на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. В. Романенко, І. В. Грузевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 56-60
 306. Рябоконь О. В. На межі між натуральними й антропогенними ландшафтами / О. В. Рябоконь // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 98-100
 307. Савчук З. С. Професійна ідентичність як аспект формування особистості майбутнього психолога / З. С. Савчук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 169-184
 308. Савчук І. В. Використання інтерактивних технологій з метою розвитку творчих здібностей студентів / І. В. Савчук, О. В. Абрамчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 300-302
 309. Савчук І. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва / І. В. Савчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 349-354
 310. Семко М. І. Основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутніх учителів початкових класів / М. І. Семко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 5-8
 311. Семко М. І. Особливості підготовки майбутніх учителів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін / М. І. Семко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 3-6
 312. Сердюкова І. М. Поняття соціальної адаптації та соціалізації особистості / І. М. Сердюкова // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 193-201
 313. Сидоренко Ж. В. Процес постановки життєвих завдань студентською молоддю з психологічного здоров'я як свідоме моделювання власного майбутнього / Ж. В. Сидоренко // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 185-192
 314. Сіваш Т. Д. Проблема художньо-творчого розвитку учнів початкової школи в контексті діалогу традиційних підходів та педагогічної інноватики / Т. Д. Сіваш // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 50-53
 315. Сідорова І. С. Естетична культура в контексті духовного становлення майбутнього педагога-музиканта / І. С. Сідорова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 335-338
 316. Сідорова І. С. Основні аспекти вокально-хорової підготовки вчителя музичного мистецтва у сучасному освітньому процесі / І. С. Сідорова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 57-62
 317. Сільвейстр А. М. Технології діагностики, оцінювання та контролю предметних компетентностей з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології / А. М. Сільвейстр // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 339-342
 318. Скидан В. Формування креативних здібностей семикласників під час вивчення життєвого й творчого шляху Михайла Стельмаха / В. Скидан // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 224-230
 319. Соловей В. В. Технологічна культура як важлива професійна якість учителя технологій (трудового навчання) / В. В. Соловей // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 384-390
 320. Сольська Т. До питання національної варіативності німецької орфоепічної норми / Т. Сольська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 148-152
 321. Сольська, Т. Основні акустичні кореляти модифікацій сегментних одиниць в озвученому мовленні / Т. Сольська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 153-156
 322. Старовойт Л. В. Поліхудожній підхід до творчої діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. В. Старовойт // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 224-227
 323. Старовойт Л. В. Творчий розвиток молодших школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва / Л. В. Старовойт // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 146-152
 324. Столяренко О. В. Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку / О. В. Столяренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 457-463.
 325. Столяренко О. Проблеми підготовки учнів до іншомовного спілкування і формування культури публіцистичного мовлення / О. Столяренко, О. Столяренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 156-160
 326. Тарасенко Г. С. Культурологічний підхід до організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів / Г. С. Тарасенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 526-530
 327. Тарасенко Галина Театр природи : естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності / Галина Тарасенко, Ніна Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. -№ 12. – С. 2-5
 328. Таратута С. Л. Русская литература ХХ века : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов филологических специальностей / С. Л. Таратута. – Вінниця, 2012
 329. Таратута, С. Проблема личности и толпы в зарубежной литературе XX столетия / С. Таратута // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 198-199
 330. Тарнауз, О. Аутопсихологічна компетенція / О. Тарнауз // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 97-101
 331. Тарнауз О. І. Розвиток соціокультурної компетентності / О. І. Тарнауз // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 310-314
 332. Теклюк Г. Мотивація та діалогізація навчання майбутніх учителів історії та права іншомовного професійно-орієнтованого спілкування / Г. Теклюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 101-103
 333. Терещенко Л. English as a modern lingua franca / Л. Терещенко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 160-163
 334. Тодосієнко Л. Н. Мистецтво як засіб формування естетичного сприймання у молодших школярів / Л. Н. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 232-236
 335. Тодосієнко Н. Л. Формування естетичного сприймання у молодших школярів засобами / Н. Л. Тодосієнко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 40-43
 336. Тодосієнко Н. Застосування методу малювання музики в естетичному вихованні молодших школярів / Наталія Тодосієнко // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 49-53
 337. Тодосієнко Н. Л. Метод малювання музики як засіб формування естетичного сприймання молодших школярів / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 53-64
 338. Тодосієнко, Н. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 47-58
 339. Уманець В. О. Методичні особливості використання елементів дистанційного навчання в процесі вивчення дисципліни "Системне програмне забезпечення" / В. О. Уманець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 324-329
 340. Уманець, В. О. Сучасні освітні тренди у підготовці учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж / В. О. Уманець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 89-94
 341. Фрицюк В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку / Валентина Анатоліївна Фрицюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 60-65
 342. Фрицюк В. А. Підготовка майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 496-500
 343. Фрицюк В. А. Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 329-332
 344. Фурман Ю. М. Історія розвитку кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації / Ю. М. Фурман // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 101-108
 345. Фуштей О. В. Підготовка майбутніх фахівців до роботи з людьми з особливими потребами в центрах професійної реабілітації / О. В. Фуштей, К. О. Чала // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 202-222
 346. Хмизенко Д. Мовна картина світу загадок / Д. Хмизенко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 167-169
 347. Хмизенко Д. Формування пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови шляхом використання методу драматизації / Д. Хмизенко // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 145-146
 348. Холковська І. Л. Вивчення рівня сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів-майбутніх учиителів / І. Л. Холковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 500-505
 349. Холковська І. Л. Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 473-477.
 350. Хуртенко О. В. Історія розвитку стрибків у воду / О. В. Хуртенко, О. І. Савчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 93-96
 351. Хуртенко О. В. Педагогічна технологія застосування ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури з учнями середніх класів / О. В. Хуртенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 44-47
 352. Цвілик С. Д. Інноваційні технології швейної підготовки вчителя / С. Д. Цвілик, Д. О. Ткачов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 426-431
 353. Черкашина О. В. Формування виконавських навичок студентів-хореографів у класі бандури / О. В. Черкашина // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 295-297
 354. Чернишенко Т. Історія художньої гімнастики у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / Т. Чернишенко, В. Кізім // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 96-100
 355. Човганюк М. Підтримка "обличчя" комунікантів і актуалізація стратегій ввічливості у ток-шоу Ларі Кінга / М. Човганюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 25-28
 356. Човганюк М. Стратегія маніфестації песимізму (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) / М. Човганюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 169-172
 357. Човганюк, М. Стратегія мінімізації ступеню втручання (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) / М. Човганюк // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 126-127
 358. Чорна Н. Б. Модель формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 156-160
 359. Чорна Н. Б. Аналіз стану готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 160-165
 360. Чорна Н. Б. Організація самостійної роботи майбутнього вчителя в процесі музично-інструментальної підготовки / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 140-146
 361. Чорна Н. Мотиваційно-вольовий аспект готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Наталя Чорна // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 57-61
 362. Чухрій І. В. Психологічна допомога сім'ям, які виховують дітей з функціональними обмеженнями / І. В. Чухрій // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 223-240
 363. Шатковська І. С. Балетна творчість П. І. Чайковського як прояв симфонічного мислення композитора / І. С. Шатковська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 105-108
 364. Шауро О. П. Особливості вивчення історії повсякденності у навчально-виховному процесі ВНЗ (на матеріалі предметів мистецького циклу) / О. П. Шауро // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 108-111
 365. Шахіна І. Ю. Використання ментальних карт на уроках історії України під час вивчення теми "Великий терор" на Вінниччині (1937-1938 рр.) / І. Ю. Шахіна, А. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 68-73
 366. Шахіна І. Ю. Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі / І. Ю. Шахіна, К. П. Гриньчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 28-33.
 367. Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті дорослих / І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 85-89
 368. Шахов В. В. Психологічні особливості соціально-рольової ідентифікації майбутніх психологів в умовах студентської групи / В. В. Шахов // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 241-250
 369. Шахов В. І. Психологічні особливості подолання складних життєвих ситуацій студентами-психологами / В. І. Шахов // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 7-19
 370. Швець І. Б. Педагогічні проблеми формування основ естрадного виконавства в контексті підготовки вчителя музичного мистецтва / І. Б. Швець // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 75-78
 371. Швець І. Б. Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема / І. Б. Швець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 337-340
 372. Швець І. Б. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки / І. Б. Швець // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 146-151
 373. Швець І. Розвиток креативності у процесі театральної діяльності майбутніх вчителів музики / Ірина Швець // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 7-10
 374. Шевченко Л. С. Особливості застосування засобів мультимедіа в процесі технологічної підготовки / Л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 396-400
 375. Шевченко Л. С. Професіоналізм і педагогічна майстерність викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів / Л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 94-99
 376. Шикирінська О. А. Методи інтегративних технологій фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів / О. А. Шикирінська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 297-302
 377. Шикирінська О. А. Художньо-педагогічна інтерпретація мистецьких творів як педагогічна проблема / О. А. Шикирінська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 122-129
 378. Шпортун О. М. Соціальні, психофізіологічні та гендерні основи розвитку почуття гумору / О. М. Шпортун // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 251-269
 379. Шролик Г. П. Особливості організації процесу вивчення іноземної мови майбутніми вчителями немовних спеціальностей в контексті счучасної концепції підготовки спеціаліста (огляд зарубіжних джерел) / Г. П. Шролик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 432-436
 380. Шролик Г. Перспективи підготовки педагогічних кадрів у галузі освітнього лідерства / Г. Шролик // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 178-180
 381. Штепа Ж. В. Вокальний слух як основний чинник вокальної підготовки майбутнього вчителямузичного мистецтва / Ж. В. Штепа, В. Т. Бородулін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 517-520
 382. Штифурак В. С. Професійно-особистісне самовизначення сучасної студентської молоді / В. С. Штифурак // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 270-282
 383. Яковлів В. Л. Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 60 років. Кроки становлення / В. Л. Яковлів // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 4-9
 384. Яковліва О. П. Процес психолого-педагогічного спілкування як умова розвитку комунікативних умінь майбутніх фахівців / О. П. Яковліва // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 283-295
 385. Яковліва О. П. Роль комунікативної компетентності у розвитку психолого-педагогічної майстерності / О. П. Яковліва, В. Л. Яковлів, Є. В. Яковлів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 359-362
 386. Ямчинська Т. Лінгвістичні особливості англомовних електронних текстів персональних WEB сторінок лінгвістів / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 156-157
 387. Ямчинська Т. Синергетична парадигма сучасної науки / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 3-6
 388. Яременко Інформаційна безпека дитини: правові аспекти / Яременко, І. О. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали науково-практичної конференції, 06 жовтня 2016 року / упоряд. В. М. Фурашев. – Київ : Політехніка, 2016. – С. 106-111
 389. Яцишин О. М. Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов / О. М. Яцишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 439-444
 390. Яцишин О. М. Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів / О. М. Яцишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 362-366
 391. Яцишин О. Особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів / О. Яцишин // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 103-106
 1. Akimova, O. V. Reading motivation in modern represetatives of various social groups = Мотивація до читання у представників різних сучасних соціальних груп / O. V. Akimova // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 6-9
 2. Akimova, O. V. Reading motivation sn modern representatives of various social groups : [читання мотивації в сучасних представників різних соціальних груп] / O. V. Akimova, V. A. Sapogov // Pedagogika. Teoretycznei praktyczne aspekty rozwoju wspolczenej nayki (Poznan 30.09.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – С. 68-73
 3. Denysyk, B. G. Toyrism and recreational development of the Southern Bug River = Туристично-рекреаційне освоєння Південного Побужжя / B. G. Denysyk // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / ред: Г. І. Денисик . – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 97-103.
 4. Shakhov, W. Psychologia zachowan agresywnych w polskiej szkole = Психологія агресивної поведінки учнів у польській школі / W. Shakhov, Cz. Galek // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 254-258
 5. Tarasenko, Galyna Psychological and pedagogical peculiarities of formation the humanistic outlook of preschoolers during their interaction with nature = психолого-педагогічні особливості формування у дошкільників основ гуманістичного світогляду в процесі взаємодії з природою / Galyna Tarasenko // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 7-11
 6. Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця, 2015
 7. Акімова, О. В. Деякі підходи до визначення та впровадження педагогічних умов формування творчого мислення студентів / О. В. Акімова, М. В. Сапогов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 164-168
 8. Акімова, О. В. Модульно-варіантна технологія розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / О. В. Акімова // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 4-44
 9. Акімова, О. В. Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого мислення / О. В. Акімова // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 13-16
 10. Акімова, О. В. Формування креативного мислення студентів засобами модульно-варіантної технології навчання / О. В. Акімова // Pedagogika. Teoretycznei praktyczne aspekty rozwoju wspolczenej nayki (Poznan 30.09.2015) . – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – С. 6-11
 11. Акімова, Ольга Вікторівна. Формування творчого мислення майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова. – Вінниця, 2013
 12. Асаулюк, И. Структура беговой подготовки квалифицированых семиборок / Инна Асаулюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 11-15
 13. Асаулюк, І. Роль і місце навчальної дисципліни "Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури" в системі підготовки спеціаліста з фізичного виховання / Інна Асаулюк, Василь Каплінський // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 14-21
 14. Асаулюк, І. Характеристика змагальної програми та взаємозв'язок основних фізичних якостей юних багатоборців / Інна Асаулюк, Вадим Адамчук, Марина Курдибаха // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 373-380
 15. Бак, Сергій Миколайович. Лекції з комплексного аналізу : посібник для студентів метематичних спеціальностей педагогічних ВНЗ / С. М. Бак. – Вінниця, 2011
 16. Барановська, І. Г. Історичні передумови виникнення театру ляльок / І. Г. Барановська, Н. Г. Мозгальова // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 236-240
 17. Бардашевська, Ю. О. Методика формування вмінь і навичок педагогічної взаємодії у майбутніх учителів технологічних дисциплін / Ю. О. Бардашевська // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 3-5
 18. Баюрко, Н. В. Екологізація змісту природознавства як засіб формування екологічної свідомості учнів / Н. В. Баюрко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 109-113
 19. Баюрко, Н. В. Роль практичної діяльності учнівської молоді у справі охорони природи (регіональний аспект) / Н. В. Баюрко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 101-104
 20. Баюрко, Н. В. Шляхи реалізації змісту екологічної освіти у позакласній діяльності учнів підліткового віку / Н. В. Баюрко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 62-64
 21. Безденюк, О. Вплив бігових навантажень різного спрямування на функціональну підготовленість юнаків 17-21 років з "високим" вмістом жирового компоненту / Олександра Безденюк, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 424-428
 22. Безденюк, О. Фізична підготовленість студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла в залежності від статі / Олександра Безденюк, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 26-32
 23. Безносюк, Н. С. Місце хіміко-лабораторної практики у підготовці майбутнього вчителя хімії / Н. С. Безносюк, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-10
 24. Бекас, О. О. Фізіологія людини: Лабораторний практикум : [практикум рекомендований для студентів інституту фізичного виховання і спорту] / О. О. Бекас. – ВІнниця, 2013
 25. Береза, А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. – Вінниця, 2016
 26. Більська, О. В. Поширення ідей Марії Монтессорі у світовій педагогіці ХХ століття / О. В. Більська // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 433-437
 27. Більська, О. Особливості ознайомлення майбутніх педагогів зі специфікою підготовки вихователів дітей дошкільного віку у країнах Західної Європи / Ольга Більська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 14-17
 28. Бірюкова, Н. В. Громадянське виховання в процесі вивчення географії / Н. В. Бірюкова // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 25-26
 29. Бірюкова, Н. В. Особливості формування інноваційної культури вчителя / Н. В. Бірюкова // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 36-37
 30. Блажко, О. А. Використання групової навчальної діяльності при навчанні хімії учнів з початковим рівнем навчальних досягнень / О. А. Блажко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 148-149
 31. Блажко, О. А. Домашній хімічний експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності школярів / О. А. Блажко, О. М. Назарчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 131-133
 32. Блажко, О. А. Змістовий компонент системи методичної підготовки майбутніх учителів до реалізації допрофільного навчання хімії в основній школі / О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: О. Г. Ярошенко, Н. І. Шиян, І. М. Курмакова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 2. – С. 44-46
 33. Блажко, О. А. Педагогічна практика як складова професійної підготовки вчителя хімії профільної школи / О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 64-65
 34. Блажко, О. А. Підготовка студентів до профільного навчання хімії під час вивчення дисципліни "Шкільний курс хімії та методика його викладання" / О. А. Блажко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 266-269
 35. Богатько, В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0401-природничі науки, 0203-гуманітарні науки / В. В. Богатько. – Вінниця, 2012
 36. Богатько, В. Механізм процесів еліпсування головних формально-синтаксичних компонентів простого речення неповної структури / Валентина Богатько // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 83-90
 37. Богатько, В. Стилістичний потенціал неповних структур з еліпсованими головними членами речення в ідіолекті Михайла Коцюбинського / Валентина Богатько // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 247-252
 38. Богатько, Валентина Василівна. Зошит для поточного і модульного тестування : метод. посіб. з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів нефілологічного напрямку підготовки / В. В. Богатько. – Вінниця, 2011
 39. Богуславська, В. Українське національне одноборство "бойовий гопак" у науково-методичному полі загальної теорії підготовки спортсменів / Вікторія Богуславська, Микола Басістий // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 515-520
 40. Богуславська, В. Ю. Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное. Частина 1 : навчальний посібник / В. Ю. Богуславська. – Вінниця, 2014
 41. Боровська, О. Партицип у сучасній німецькій мові: структурні і функціональні типи / Олена Боровська // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 78-84
 42. Браніцька, Т. Р. Сучасні народно-інструментальні колективи та їх значення у розвитку української національної культури / Т. Р. Браніцька // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 8--10
 43. Брилін, Б. А. Дозвіллєва діяльність: поняття, реалії, проблеми / Б. А. Брилін // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 10-16
 44. Брилін, Б. А. Мистецтво музичної імпровізації у дзеркалі педагогічних досліджень / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 358-362
 45. Бровчак, Л. С. Педагогічні умови формування організаторських здібностей майбутніх учителів / Л. С. Бровчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 182-189
 46. Брылин, Б. А. Мода, вкус, подражание в музыкально-творческой деятельности учителя музыки / Б. А. Брылин // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 379-382
 47. Бурська, О. П. Проблема несвідомого у психології музично-творчих процесів / О. П. Бурська // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 16-18
 48. Бучацька, С. Мовна особистість у контексті ділового дискурсу / Світлана Бучацька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 169-172
 49. Вальчук-Оркуша, О. М. Ѓрунтові дороги як своєрідні ландшафтні комплекси / О. М. Вальчук-Оркуша // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / ред: Г. І. Денисик . – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 67-71.
 50. Вальчук-Оркуша, О. М. Загальне землезнавство. Гідрологія : навч. посіб. для студ. вищих педагог. навч. закл. / О. М. Вальчук-Оркуша. – Вінниця, 2014
 51. Вальчук-Оркуша, О. М. Стежки у структурі дорожніх ландшафтів Поділля / О. М. Вальчук-Оркуша // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 78-83
 52. Вальчук-Оркуша, О. М. Сучасні дорожні ландшафти Східного Поділля / О. М. Вальчук-Оркуша // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 74-81
 53. Василевська-Скупа, Л. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : монографія / Л. П. Василевська-Скупа. – Вінниця, 2014
 54. Вацьо, М. Вплив "релятивної системи" на розвиток музичного слуху молодших школярів / М. Вацьо // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 63-64
 55. Вацьо, М. Особливості розвитку національного музичного фольклору та його роль в естетичному вихованні молодших школярів / М. Вацьо // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 53-57
 56. Верещагіна-білявська, О. Є. Антропологічний підхід у фаховій підготовці студентів магістратури / О. Є. Верещагіна-білявська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 343-346
 57. Верещагіна-Білявська, О. Є. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у фаховій підготовці педагогів-музикантів / О. Є. Верещагіна-Білявська // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 18-20
 58. Вешелені, О. "Досвід божевілля" в новелах Михайла Коцюбинського / Олександр Вешелені // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 56-62
 59. Вешелені, О. Шевченківський інтертекст у поезії Івана Світличного / Олександр Вешелені // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 112-121.
 60. Виховання дитячого співочого голосу в хорі : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" / уклад.: Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа. – Вінниця, 2012
 61. Виховання студентів у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва / К. О. Парубок, О. Ю. Пінаєва, О. В. Сівайова, Ю. М. Федик // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 42-46
 62. Вишивана, Н. Лексико-семантичні та лінгвостилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької та української мов / Наталія Вишивана // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 331-336
 63. Вінничук, А. Жанрово-стильові особливості поеми-містерії "Великий льох" Тараса Шевченка / Алла Вінничук // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 8-19.
 64. Вінничук, А. Імпресіоністична поетика новели "Цвіт яблуні" Михайла Коцюбинського / Алла Вінничук // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 63-67
 65. Вінничук, А. П. Релігійність Тараса Шевченка крізь призму досліджень митрополита Іларіона (Івана Огієнка) / А. П. Вінничук // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 85-87
 66. Воєвода, А. Л. Засоби активізації пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики в процесі вивчення фахових дисциплін / А. Л. Воєвода // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 208-213
 67. Война, І. М. Висотна диференціація та ландшафтне різноманіття Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 11-19
 68. Война, І. М. Методи дослідження висотної диференціації та різноманіття антропогенних ландшафтів на прикладі Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 72-78
 69. Война, І. М. Основні шляхи поліпшення висотної диференціації та різноманіття ландшафтів техногенного походження / І. М. Война // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 72-77
 70. Войнаровський, А. В. Окремі аспекти життя населення Вінниччини на початковому етапі Другої світової війни 1.09.1939-22.06.1941 рр. / А. В. Войнаровський, І. В. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 320-325
 71. Войнаровський, А. В. Окремі аспекти розвитку мисливського господарства на прикладі Вінницької округи в 1920-х рр. / А. В. Войнаровський // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 216-221
 72. Войнаровський, А. Деякі аспекти розвитку студентського спорту в республіці Беларусь / Анатолій Войнаровський // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 723-727
 73. Воловик, В. М. Місце ландшафтної концепції в культурній географії / В. М. Воловик, А. В, Гудзевич А. В // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 11-13
 74. Воловик, В. М. Амадоцьке озеро / В. М. Воловик // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 4-6
 75. Воловик, В. М. Польські етнокультурні ландшафти містечка Браїлів / В. М. Воловик, Т. Ю. Михайленко // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 26-31
 76. Воловик, В. М. Функціональне зонування регіонального ландшафтного парку "Середнє Побужжя" / В. М. Воловик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 91-98
 77. Волошина, О. В. Використання проектної технології навчання під час викладання дисциплін педагогічного циклу / О. В. Волошина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 41-44
 78. Волошина, О. В. Виховна робота як соціально-педагогічна категорія / О. В. Волошина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 34-38
 79. Волошина, О. В. Організація інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах України / О. В. Волошина, Н. М. Джой // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 16-19
 80. Волошина, О. В. Педагогічні технології як дидактичний інструментарій підготовки майбутніх вчителів / О. В. Волошина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 64-68
 81. Волошина, О. В. Роль моральних відносин між учителем і учнями в навчально-вихоному процесі / О. В. Волошина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 113-116
 82. Галайдюк , Микола Ананійович. Фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп : методичні рекомендації / М. А. Галайдюк , Т. М. Краснобаєва. – Вінниця, 2014
 83. Галузяк, В. М. Діагностика вихованості школярів / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська. – Вінниця, 2012
 84. Галузяк, В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська. – Вінниця, 2013
 85. Галузяк, В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника : навчальний посібник / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська. – Вінниця, 2013
 86. Галузяк, В. М. Методика психолого-педагогічної підтримки особистісного розвитку студентів педагогічного ВНЗ / В. М. Галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 62-75
 87. Галузяк, В. М. Педагогічна влада: сутність, форми, ефекти / В. М. Галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 9-17
 88. Галузяк, В. М. Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська. – Вінниця, 2015
 89. Галузяк, В. М. Поняття "зрілість" у контексті досліджень особистісно-професійного розвитку педагога / В. М. Галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 169-175
 90. Галузяк, В. М. Розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів як педагогічна проблема / В. М. Галузяк // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 22-28
 91. Галузяк, В. М. Система особистісних конструктів як чинник готовності майбутніх учителів до продуктивного спілкування з учнями / В. М. Галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 340-348
 92. Галузяк, В. М. Тренінг особистісної зрілості як інноваційна методика професійної підготовки майбутніх учителів / В. М. Галузяк // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 44-56
 93. Гальчак, С. Д. Прославлений предок Миколи Гоголя - козацький полковник Остап Гоголь / С. Д. Гальчак // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 106-108
 94. Гальчак, С. Д. Краєзнавство Вінниччини в період "горбачовської" перебудови / С. Д. Гальчак // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 458-466
 95. Гальчак, С. Д. Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля / С. Д. Гальчак // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 143-147
 96. Гальчак, Сергій Дмитрович. Сосни у плині часу: від давнини до початку ХХІ ст. / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2014
 97. Гандзюк, В. О. Генерал гетьманської України Яків Гандзюк / В. О. Гандзюк // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 247-252
 98. Герасимов, Т. Ю. Подільські міста на порозі Першої світової війни / Т. Ю. Герасимов, І. М. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 198-205
 99. Геть, Ю. Ю. Біблія як джерело фразеологічних зворотів української мови / Ю. Ю. Геть, О. П. Жаровська // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 89-92
 100. Головкіна, В. Перспективи застосування аквафітнесу і методики ендогенно-гіпоксичного дихання в системній підготовці плавців 11-12 років / Вікторія Головкіна, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 84-89
 101. Головкіна, В. Перспективи застосування в процесі фізичної підготовки плавців 11-12 років інтервального гіпоксичного тренування й елементів аквафітнесу / Вікторія Головкіна // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 454-459
 102. Голуб, М. Ю. Аналіз стану впровадження спецкурсів з хімії у старшій профільній школі / М. Ю. Голуб, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 174-176
 103. Голюк, О. А. Підготовка майбутніх педагогів до розвитку діалектичного мислення дитини дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ТРВЗ-педагогіки / О. А. Голюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 142-146
 104. Голюк, О. Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України / Оксана Голюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 437-440
 105. Голюк, О. Становлення суб'єктної позиції майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи в процесі фахової підготовки / Оксана Голюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 275-279
 106. Голяткін, С. Відбір юних боксерів 9-10 років за показниками психомоторики для подальших занять в ДЮСШ / Євгеній Голяткін, Петро Данчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 65-69
 107. Гороф'янюк, І. В. Мовні засоби реалізації просторово-часового континууму в діалектному тексті / І. В. Гороф'янюк // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2014. – Випуск 18. – С. 52-57
 108. Гороф'янюк, І. Демонологічна лексика в мовній тканині повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського / Інна Гороф'янюк // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 252-264
 109. Гороф'янюк, І. Флоронімінація в говірках центрального поділля: від витоків до сучасних тенденцій / Інна Гороф'янюк // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 113-121
 110. Гороф'янюк, І. Флорономени центральноподільских говірок у загальноукраїнському контексті / Інна Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 46-50
 111. Гороф'янюк, Інна Валентинівна. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія: практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця, 2016
 112. Гороф'янюк, Інна Валентинівна. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця, 2016
 113. Грачова, І. Семантичне узгодження слів-квантифікаторів у середньо- та ранньоанглійській мові / Ірина Грачова // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 50-56
 114. Гребеньова, В. О. Діти в повсякденних практиках у другій половині ХХ - на початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) / В. О. Гребеньова // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 230-235
 115. Гребеньова, В. О. З практики роботи з фольклорно-етнографічною спадщиною Н. Присяжнюк / В. О. Гребеньова // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 16-18
 116. Грінченко, Т. Д. Підготовка майбутнього вчителя музики до мистецько-педагогічної діяльності / Т. Д. Грінченко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 352-355
 117. Грінченко, Т. Д. Спецкурс "Основи мистецького досвіду майбутнього вчителя музики" у фаховій підготовці студентів ВНЗ / Т. Д. Грінченко // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 20-22
 118. Грошовенко, О. Використання методів корекції мотиваційно-ціннісних установок молодших школярів на взаємодію з природою / О. Грошовенко // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 107-109
 119. Грошовенко, О. П. Підготовка майбутнього вчителя до використання інтерактивних технологій навчання на уроках природознавства / О. П. Грошовенко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 38-41
 120. Грошовенко, О. П. Реалізація гуманістичного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О. П. Грошовенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 122-126
 121. Грошовенко, О. П. Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки / О. П. Грошовенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 279-283
 122. Грошовенко, О. Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх педагогів: контекст філософсько-концептуального аналізу / Ольга Грошовенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 17-21
 123. Грузевич, І. Перспективи застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в навчально-тренувальному процесі юних плавців на етапі попередньої базової підготовки / Ірина Грузевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 307-311
 124. Гудзевич, А. В. Відтінки простору-часу науково-буденного сьогодення / А. В. Гудзевич, В. М. Воловик // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 9-11
 125. Гудзевич, А. В. До питання загальноприйнятих понять у географії / А. В. Гудзевич // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 103-113
 126. Гудзевич, А. В. Западинно-гористі орієнтири планети / А. В. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 3-4
 127. Гудзевич, А. В. Концептуальні ідентифікатори ідей регіональності у пізнанні земних реалій / А. В. Гудзевич // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 103-109
 128. Гудзевич, А. В. Основи медичних знань: лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл / А. В. Гудзевич, О. Л. Завальнюк. – Вінниця, 2014
 129. Гудзевич, А. В. Особливості перейменування та проблема унормування географічних назв на Вінниччині у процесі "декомунізації" / А. В. Гудзевич // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 416-426
 130. Гудзевич, А. В. Природокористування та охорона природи на Вінниччині / А. В. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 9-11
 131. Гудзевич, А. В. Територіальна організація історико-просторового середовища м. Вінниця на перше десятиліття XXI ст. / А. В. Гудзевич // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 369-371
 132. Гудзевич, Л. С. Основи медичних знань : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. С. Гудзевич. – Вінниця, 2013
 133. Гудзевич, Л. С. Проблеми гуманізації екологічної і природоохоронної освіти та виховання / Л. С. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 86-87
 134. Гудзевич, Л. С. Формування екологічних мотивів у школярів як важлива умова підвищення ефективності екологічної освіти та виховання / Л. С. Гудзевич, Н. Бойко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 104
 135. Гудима, С. Особливості впливу чинників середовища на здоров'я спортсмена / Степан Гудима, Олександр Перепелиця, Людмила Шевчик // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 467-472
 136. Гудима, С. Сучасні напрямки удосконалення фізичної підготовки в командних спортивних іграх / Степан Гудима, Ярослав Бондар, Олександр Перепелиця // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 120-126
 137. Гуревич , Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Р. С. Гуревич , М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр. – Львів, 2015
 138. Гуревич, Р. С. Інноваційні освітні технології в навчальному процесі ВНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 7-12
 139. Дабіжа, Л. Використання ігрових прийомів роботи для розвитку образотворчих здібностей молодших школярів / Л. Дабіжа // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 54-56
 140. Дабіжа, Л. Художні техніки на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі / Л. Дабіжа // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 33-36
 141. Дабіжук, Т. М. Дипломна робота - засіб формування професійних компетентностей майбутнього вчителя хімії / Т. М. Дабіжук, В. О. Неборачок // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 92-93
 142. Давидюк, М. О. Динаміка зросту етнічних стереотипів студентської молоді у різних ситуаціях міжетнічної взаємодії / М. О. Давидюк // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 41-44
 143. Давидюк, М. О. Історія освітніх виховних систем : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів магістратури зі спеціальності 8. 18010021 "Педагогіка вищої школи / М. О.Давидюк. – Вінниця, 2015
 144. Давидюк, М. О. Сучасні вимоги до загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя / М. О. Давидюк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 120-123
 145. Данчук, П. Визначення фізичної підготовленості і функціонування лижників-гонщиків 15-16 років / Петро Данчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 111-115
 146. Данчук, П. Особливості розвитку та фізичного виховання дітей з вадами слуху / Петро Данчук, Вероніка Марківська // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 71-77
 147. Данчук, П. Підготовка майбутнього вчителя до збереження і зміцнення свого професійного здоров'я: зміст і організація / Петро Данчук, Вероніка Марковська, Дмитро Бородій // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 102-108
 148. Денисик, Г. І. Антропогенне ландшафтознавство у Вінницькому педуніверситеті / Г. І. Денисик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 5-7
 149. Денисик, Г. І. Антропогенно-ландшафтознавчий прогноз / Г. І. Денисик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 5-10
 150. Денисик, Г. І. Нетрадиційний навчальний посібник / Г. І. Денисик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 236-238
 151. Денисик, Г. І. Природа і ландшафти Печеро-Стрільчинецького ландшафтно-рекреаційного парку / Г. І. Денисик, В. М. Воловик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 15-24
 152. Денисик, Г. І. Селитебні ландшафти і селитебне ландшафтознавство / Г. І. Денисик, А. Г. Кізюн // Наукові записки. Сер. Географія : [Зб. ст.] / ред: Г. І. Денисик . – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 46-51.
 153. Денисик, Г. І. Сучасні природні зони України / Г. І. Денисик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 5-9
 154. Денисик, Г. І. У моїй пам'яті - назавжди / Г. І. Денисик // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 26-27
 155. Денисик, Григорій Іванович. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля : монографія / Г. І. Денисик, О. В. Рябоконь. – Вінниця, 2016
 156. Деркач, О. О. Особливості духовного становлення студентської молоді на сучасному етапі розбудови вітчизняної системи фахової педагогічної освіти / О. О. Деркач // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 283-287
 157. Дєдов, О. В. Збереження родючості ґрунтів Поділля при зміні клімату / О. В. Дєдов // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 140-145
 158. Дєдов, О. В. Прогнозування змін ѓрунтів Вінниччини в умовах потепління клімату / О. В. Дєдов // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / ред: Г. І. Денисик. – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 32-37
 159. Джердж, А. Я. Осадження амонію з концентрату іонного обміну / А. Я. Джердж, Г. В. Сакалова // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 121-123
 160. Дзюбенко, Т. А. Біблійні мотиви у творчості Ліни Костенко / Т. А. Дзюбенко, О. П. Жаровська // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 92-95
 161. Дмитренко, С. Порявняльна характеристика показників фізичної підготовленості учнів початкових класів сільської та міської шкіл / Світлана Дмитренко, Олександр Перепелиця, Анатолій Кошолап // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 67-70
 162. Дмітренко, Н. Є. Основні положення системи медичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах профільного навчання / Н. Є. Дмітренко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 44-47
 163. Долгов, О. М. Корекція солями магнію порушень магній-кальцієвих співвідношень в міокарді при експериментальній гострій коронарній недостатності / О. М. Долгов, І. О. Іваницька // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 108-110
 164. Долгов, О. М. Перспективи пошуку солей магнію з потенційними антиаритмічними та протифібриляторними властивостями / О. М. Долгов // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 115
 165. Драчук, А. Порівняльна характеристика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України / Андрій Драчук, Віктор Романенко, Степан Гудима // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 70-77
 166. Драчук, С. Влияние занятий волейболом на коррецию зрения при миопии различной степени / Сергій Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 18-23
 167. Драчук, С. Шляхи вдосконалення швидкісних якостей школярів на етапі початкової підготовки / Сергій Драчук, Юрій Чуйко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 56-62
 168. Дудорова, Л. Ю. Оздоровчий напрям у професійно-туристичній підготовці майбутніх учителів фізичного виховання / Л. Ю. Дудорова // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 189-191
 169. Дудорова, Людмила Юріївна. Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця, 2014
 170. Екологія людини: практикум для проведення лабораторних робіт / сост. Т. В. Кириєнко, Сост. Н. В. Баюрко. – Вінниця, 2015
 171. Ефективний пошук роботи (поради психолога) / за ред. В. С. Штифурака. – Вінниця, 2012
 172. Єфіменко, І. В. Методи активної педагогічної взаємодії та їх значення у процесі формування комунікативної компетентності майбутнього керівника дитячого інструментального колективу / І. В. Єфіменко // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 23-25
 173. Жаровска, О. П. Освітнє середовище педагогічного університету як чинник патріотичного виховання молоді / О. П. Жаровска // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 50-53
 174. Жаровська, О. П. Християнські мотиви у творчості Марії Матіос (на прикладі драми "Солодка Даруся") / О. П. Жаровська, О. В. Сольвар // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 102-105
 175. Жаровська, О. П. Християнські мотиви у творчості Ольги Кобилянської / О. П. Жаровська, В. В. Олійник // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 99-102
 176. Жаровська, О. П. Біблійні мотиви у творах Тараса Шевченка / О. П. Жаровська, О. В. Мовчан // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 97-99
 177. Жаровська, О. П. Роль християнства у творенні могутності Київської Русі / О. П. Жаровська, Р. М. Копиця // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 61-64
 178. Жаровська, О. П. Сутність та особливості патріотичного виховання студентів в освітньому середовищі педагогічного університету / О. П. Жаровська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 117-120
 179. Жаровська, О. Питальні речення у ЗМІ: комунікативна інтенція / Олена Жаровська // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 145-149
 180. Жмуд, Н. В. "Від світу речей - до світу людей": етнологія перед викликами часу (з досвіду роботи секції етнології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Н. В. Жмуд // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективиі національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 31-35
 181. Жмуд, Н. В. Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: "свій-чужий-інший" (за результатами етнографічних експедицій) / Н. В. Жмуд // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 222-227
 182. Завальнюк, А. Ф. Літні пісні та обряди / А. Ф. Завальнюк // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 36-42
 183. Завальнюк, А. Ф. Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича / А. Ф. Завальнюк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 56-62
 184. Завальнюк, А. Ф. Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича / А. Ф. Завальнюк // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 25-28
 185. Завальнюк, І. Безсполучникові складні речення у ролі загологвків газетних публікацій: нові риси й тенденції / Інна Завальнюк // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 191-196
 186. Завальнюк, І. Семантико-стилістичні вияви фразеологічних одиниць у мовотворчості Михайла Коцюбинського / Інна Завальнюк // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 264-271
 187. Завальнюк, Оксана Леонідівна. Валеологія і основи медичних знань в тестових питаннях / О. Л. Завальнюк. – Вінниця, 2011
 188. Завальнюк, Оксана Леонідівна. Педіатрія. Лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів фаху "Дошкільна освіта" педагогічного університету / О. Л. Завальнюк. – Вінниця, 2016
 189. Загоруй, Р. В. Підготовка вчителя до формування просторових уявлень в учнів початкової школи / Р. В. Загоруй // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 287-291
 190. Загоруй, Р. В. Підготовка майбутнього вчителя до активізації навчальної діяльності учнів початкової школи у процесі вивчення математики / Р. В. загоруй // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 161-164
 191. Загоруй, Р. В. Підготовка майбутнього педагога до розвитку пізнавальних інтересів дошкільників та молодших школярів у процесі засвоєння математичних знань / Р. В. Загоруй // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 348-352
 192. Загоруй, Р. Деякі питання підготовки вчителя до навчання учнів початкових класів розв'язування задач засобами математичного моделювання / Раїса Загоруй // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 277-284
 193. Запольський, Анатолий Кириллович. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды / А. К. Запольський. – Винница, 2016
 194. Зінько, І. Ю. Держана політика радянської влади щодо протестантських релігійних організацій в перше повоєнне десятиліття ХХ ст. / І. Ю. Зінько // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 112-117
 195. Зінько, Ю. А. Батозька битва і її значення для національно-визвольної війни 1648-1657 рр. / Ю. А. Зінько, І. С. Кушко // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 18-22
 196. Зінько, Ю. А. Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка / упоряд. та авт. передм. О. Мельничук. – Вінниця : НІЛАНД - ЛТД, 2015. – 268 с. / Ю. А. Зінько, В. А. Тучинський // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 353-355
 197. Зінько, Ю. А. Політична і державна діяльність воєводи Брацлавського та Київського Адама Кисіля (1580-1653 рр.) / Ю. А. Зінько, Ю. С. Степанчук // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 131-137
 198. Зінько, Ю. А. Соціальна робота та волонтерська діяльність членів Товариства Червоного Хреста Вінниччини у роки Другої світової війни / Ю. А. Зінько // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 330-335
 199. Зузяк, Т. П. Наукові погляди на розвиток теоретичного компонента педагогічної психології у XVII- на початку XIX ст. / Т. П. Зузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 349-352
 200. Зузяк, Т. П. Педагогічна діяльність М. І. Пирогова на Східному Поділлі як попечителя Київського учбового округу (1858-1861 рр.) / Т. П. Зузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 232-235
 201. Іваницька, Н. "Ресурсоспроможність" іменникової словоназви "подія" (синтагматичні виміри) / Ніна Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2013. – Випуск №18. – С. 23-29
 202. Іваницька, Н. Докатегорійне-категорійне тлумачення ознаки "Автосемантизм/синсемантизм" у сфері повнозначних слів української мови / Ніна Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск № 15. – С. 15-20
 203. Іваницька, Н. Л. Сучасні тенденції розвитку мовної освіти в Україні / Н. Л. Іваницька // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 24-28
 204. Іваницька, Н. Предикативно-адвербіальна модель локалізованого буття як tertium comparationis дієслівної синтагматики (українська паралель) / Ніна Іваницька, Наталя Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск № 22. – С. 251-258
 205. Іваницька, Н. Про "ключові слова" до статей у збірниках наукових праць із мовознавства / Ніна Іваницька // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 18-24
 206. Іваницька, Н. Розширення семантигного обсягу іменникових словоназв предметних денотатів / Ніна Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2014. – Випуск №20. – С. 33-40
 207. Імбер, В. І. Шляхи підвищення інформаційної безпеки дітей у сучасному інформаційному суспільстві / В. І. Імбер // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 160-163
 208. Імбер, В. Інтегрований підхід до навчання молодших школярів на уроках "Сходинки до інформатики" / Вікторія Імбер // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 284-288
 209. Імбер, В. Формування у молодших школярів культури пошуку інформації / Вікторія Імбер // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 131-133
 210. Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи / уклад. М. О. Давидюк. – Вінниця, 2015
 211. Кадемія, М. Ю. Інноваційні технології у викладанні фізико-математичних дисциплін / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 25-28
 212. Каленич, В. Залюблений у рідне слово (мовознавча школа професора Дудика Петра Семеновича) / Володимир Каленич, Тамара Слободинська // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск № 15. – С. 10-14
 213. Каленич, В. Функціонально-семантичні параметри одновалентних дієслів у публіцистичних текстах / Володимир Каленич // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Випуск 14-15. – С. 208-213
 214. Калитко, С. Л. Батозька битва в історико-краєзнавчих публікаціях 60-х рр. ХХ ст. – початку XXI ст. / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 8-11
 215. Калитко, С. Л. Історична демографія Поділля: гіпотези і статистика / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 76-84
 216. Канська, В. В. Локальний підхід до формування антропогенних заповідних об'єктів на прикладі приміської зони Вінниці / В. В. Канська, В. С. Канський // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 92-98
 217. Канська, В. В. Історико-ландшафтний аналіз антропогенних заповідних об'єктів Поділля / В. В. Канська // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 94-102
 218. Канський, В. С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля / В. С. Канський // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 45-54
 219. Канський, В. С. Типологія лісових антропогенних ландшафтів / В. С. Канський // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 78-81
 220. Каплінський, В. В. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навчальний посібник для вчителів / В. В. Каплінський. – Вінниця, 2011
 221. Каплінський, В. В. Авторський проект конкурсу педагогічної майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Каплінський // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 71-82
 222. Каплінський, В. В. Застосування інноваційних педагогічних технологій при викладанні дисциплін педагогічного циклу (з власного досвіду роботи) / В. В. Каплінський // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 32-38
 223. Каплінський, В. В. Конкурс педагогічної майстерності як засіб професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Каплінський, Т. М. Кошолап // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 191-198
 224. Каплінський, В. В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / В. В. Каплінський. – Вінниця, 2015
 225. Каплінський, В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога / В. В. Каплінський // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 49-55
 226. Каплінський, В. В. Складові педагогічного авторитету керівника освітнього закладу / В. В. Каплінський, Д. В. Терещук // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 68-71
 227. Каплінський, В. В. Як забезпечити результативність виховних впливів / В. В. Каплінський // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 23-30
 228. Каплінський, Василь Васильович. Методичні рекомендації з педагогіки до курсового та комплексного державного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") : методичні рекомендації / В. В. Каплінський. – Вінниця, 2014
 229. Карась, М. А. Історія зарубіжної журналістики ХХ століття : конспект лекцій / М. А. Карась. – Київ, 2015
 230. Кароєва, Т. Р. Бібліотечна мережа Східного Поділля на початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Кароєва, ред. С. В. Лавренюк, відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – Випуски: 6 (2013 р.) ; 7 (2014 р.). – С. 53-69
 231. Кароєва, Т. Р. Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку (на прикладі Вінниці 1880-1916 рр.) / Т. Р. Кароєва // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 163-168
 232. Кароєва, Т. Р. Із пратики формування особистих бібліотек подолянами на початку ХХ ст. / Т. Р. Кароєва // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Кароєва, ред. С. В. Лавренюк, відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015. – Випуск 6 (2013 р.) - 7 (2014 р.). – С. 92-110
 233. Кароєва, Т. Р. Юрій (Георгій) Семенович Александрович (1884-після 1942) як етнограф Поділля / Т. Р. Кароєва // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського . – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 48-56
 234. Квасневська, О. О. Географічні аспекти антропогенної топоніміки / О. О. Квасневська // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 99-102
 235. Квасневська, О. О. Просторово-часовий аналіз топонімів Вінницької області / О. О. Квасневська // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 88-93
 236. Килівник, А. М. Культура самоорганізації майбутніх учителів у історичному контексті розвитку освіти / А. М. Килівник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 275-281
 237. Кириєнко, Т. В. Екологія людини : орієнтовний лекційний курс / Т. В.Кириєнко. – Вінниця, 2015
 238. Кириєнко, Т. В. Статево-вікова та просторова структура сарни європейської на території Вінницької області / Т. В. Кириєнко, М. О. Чорнописька // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 100
 239. Кириєнко, Т. В. Техніка проведення розтинів зоологічних об'єктів : навч.-метод. посіб / Т. В. Кириєнко. – Вінниця, 2013
 240. Кириленко, В. Комп'ютерне анкетування як засіб виявлення психологічних особливостей спілкування підлітків та юнаків / В. Кириленко, Н. Кириленко // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 157-160
 241. Кириленко, Неля Михайлівна. Лабораторний практикум з курсу "Основи роботи з персональним комп'ютером" : навчально-методичний посібник / Н. М. Кириленко. – Вінниця, 2010
 242. Кирилюк, Л. М. Висотна диференціація натуральних ландшафтів Поділля / Л. М. Кирилюк, Л. І. Стефанков // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 132-139
 243. Кирилюк, Л. М. Організація туристсько-краєзнавчої роботи з майбутніми вчителями географії / Л. М. Кирилюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 33-34
 244. Кізім, С. С. мереживні технології у професійній підготовці майбутніх учителів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 281-285
 245. Кіт, Г. Впровадження освітніх стандартів в Україні: стан, проблеми, перспективи / Галина Кіт // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 33-39
 246. Кіт, Г. Г. Розвиток дослідницького потенціалу майбутніх учителів початкових класів у ході педагогічної практики / Г. Г. Кіт // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 71-74
 247. Кіт, Г. Г. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Г. Г. Кіт // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 271-277
 248. Кіт, Г. Г. Розумовий розвиток дитини - стратегічний орієнтир Павлівської школи / Г. Г. Кіт // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 16-21
 249. Кіт, Г. Дослідницька складова професійної підготовки вчителя початкових класів / Г. Кіт // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 10-12
 250. Кіт, Г. Компетентнісний підхід як концептуальна основа професійної підготовки вчителя / Г. Кіт // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 9-19
 251. Кіт, Г. Технологічні аспекти дослідницького навчання молодших школярів (з досвіду заслуженого вчителя України Ю. М. Олійник) / Галина Кіт // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 134-138
 252. Кльоц, Т. А. Історія християнського храму святої Анни у місті Бар Вінницької області / Т. А. Кльоц, С. А. Лапшин // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 127-128
 253. Князюк, О. В. Вплив агроекологічних факторів і прийомів технології на ріст і розвиток, формування продуктивності кукурудзи / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 96-99
 254. Князюк, О. В. Вплив строків сівби на формування фотосинтетичної продуктивності гібридів кукурудзи / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 61-62
 255. Князюк, О. В. Особливості росту і розвитку зернобобових культур в агроценозах / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 80-81
 256. Коваль, Л. Предикат дії в ролі ядра базової конструкції головного компонента вокативного речення / Л. Коваль // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 5-12
 257. Коваль, Л. Синтаксичний статус головного компонента односкладного речення в українській мові / Людмила Коваль // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Випуск 14-15. – С. 226-231
 258. Ковінько, М. Вплив самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у ВНЗ / Михайло Ковінько, Микола Галайдюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 116-121
 259. Ковінько, М. Генезис фізичної культури як антропо-соціо-культурного феномену / Михайло Ковінько, Андрій Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 24-28
 260. Ковтонюк, М. М. Критерії та рівневі показники фундаменталізації професійної математичної підготовки майбутнього вчителя математики / М. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 301-308
 261. Козак, І. І. Педагогічні умови творчого самовираження сучасного вихователя ДНЗ / І. І. Козак // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 344-347
 262. Козак, І. Особливості застосування алгоритмічних приписів у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів / І. Козак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 433-436
 263. Коломієць, Л. І. Порадник психолога системи освіти / Л. І. Коломієць, В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 264. Коломієць, Л. Підготовка учителя до роботи з першокласниками в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Л. Коломієць // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 110-111
 265. Колосова, О. В. Використання народних символів України в національному вихованні дітей старшого дошкільного віку / О. В. Колосова // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 200-203
 266. Колосова, О. Використання національно-культурних традицій українського народу у вихованні дошкільників / Олена Колосова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 198-202
 267. Колосова, О. Збагачення уявлень дітей старшого дошкільного віку про людське житло / О. Колосова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 40-42
 268. Колосова, О. Формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій / О. Колосова // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 98-102
 269. Колядич, Ю. Мовна особистість перекладача: генеза та еволюція / Юлія Колядич // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2014. – Випуск №20. – С. 244-248
 270. Колядич, Ю. Структурно-семантичні та функціонально-прагматичні аспекти абревіатур-неологізмів у сучасній англійській мові / Юлія Колядич // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск № 15. – С. 56-60
 271. Коляструк, О. А. Виховний потенціал західноєвропейського живопису (за Євангельськими сюжетами) / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 110-112
 272. Коляструк, О. А. Вплив житлової реформи М. Хрущова на повсякденність радянського суспільства / О. А. Коляструк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 273-277
 273. Коляструк, О. А. Запитальник "Донбас і Поділля" очима людей (для переселенців) / О. А. Коляструк, Т. Р. Кароєва, Н. В. Жмуд // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективиі національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського . – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 141-144
 274. Коляструк, О. А. Народознавчий центр ВДПУ ім. М. Коцюбинського - організатор етнографічних студій майбутніх педагогів / О. А. Коляструк // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали п'ятої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. -Ч. 2. – С. 180-184
 275. Коляструк, О. А. Образ козака-героя у народній творчості / О. А. Коляструк // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 172-175
 276. Коляструк, О. А. Протоколи засідань вченої ради вінницького інституту народної освіти як джерело для вивчення повсякденного життя викладацької інтелігенції міста у 1920-1922 рр. / О. А. Коляструк // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 230-234
 277. Коляструк, О. А. Україна та Росія на перехрестях історії. Повсякденне життя радянської людини (друга половина ХХ ст.) Модуль 4 : посібник для вчителя / О. А. Коляструк, О. В. Шубін. – Київ, 2012
 278. Комарівська, Н. Висвітлення екзистенційних проблем буття в новелістиці Надії Кибальчич / Н. Комарівська // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 228-232
 279. Комарівська, Н. Комплексне використання мистецтв як умова естетичного розвитку молодших школярів на уроках літературного читання / Надія Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 274-277
 280. Комарівська, Н. О. Методичні аспекти застосування цікавої граматики на уроках рідної мови в початковій школі / Н. О. Комарівська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 46-51
 281. Комарівська, Н. О. Творчий розвиток молодших школярів на уроках літературного читання / Н. О. Комарівська // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 168-172
 282. Комарівська, Н. Педагогічний досвід формування культури мовленнєвого спілкування дітей молодшого шкільного віку / Надія Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 138-141
 283. Комарівська, Н. Проза Надії Кибальчич про народного вчителя / Н. Комарівська // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 2. – С. 120-123
 284. Кононенко, В. В. Демографічні процеси серед єврейського населення Вінниччини у 1950-1980 рр. / В. В. Кононенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 364-369
 285. Кононенко, В. В. Діяльність ОУН-УПА на території Поділля у повоєнний період (1045-1953 рр.) / В. В. Кононенко // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 319-326
 286. Кононенко, В. В. Правове регулювання діяльності іудейських релігійних громад в Україні в радянський період (1919-1991 рр.) / В. В. Кононенко // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 117-122
 287. Кононенко, В. Повсякденне життя єврейської радянської інтелігенції Поділля у другій половині ХХ століття: проблеми дослідження та інтерпретації джерельної бази / Валерій Кононенко // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : матеріали Всеукраїнського науково-теоретичного семінару / ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 76-80
 288. Копняк, Н. Б. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою / Н. Б. Копняк // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції м. Вінниця, грудень 2014 року / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Кондор, 2014. – С. 121-125
 289. Копняк, Н. Б. Реалізація групової навчальної діяльності засобами віртуальної стіни (дошки) / Н. Б. Копняк // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Кондор, 2015. – С. 185-193
 290. Корінний, В. І. Кам'яні знаряддя праці з пам'яток середнього Трипілля на Поділлі / В. І. Корінний, Д. М. Ленчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 81-88
 291. Корінний, В. І. Скельні монастирі Середнього Подністров'я як комплексні геологічні та культурно-історичні пам'ятки / В. І. Корінний, Л. В. Страшевська // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 114-123
 292. Король, В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король Володимир Петрович. – Вінниця, 2016
 293. Король, В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король Володимир Петрович. – Вінниця, 2016
 294. Косаківський, В. А. Архів родини Четверня, жителя містечка Чечельник, як джерело до історії Поділля / В. А. Косаківський // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали п'ятої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. – Ч. 2. – С. 316-330
 295. Косаківський, В. А. Батозька битва очима її сучасника / В. А. Косаківський // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 28-29
 296. Косаківський, В. А. Голубівська трагедія / В. А. Косаківський, Т. О. Іванова // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 51-62
 297. Косаківський, В. А. З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) / В. А. Косаківський // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 211-222
 298. Косаківський, В. А. Заєць І. І . – людина, вчений, педагог / В. А. Косаківський // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 52-55
 299. Косаківський, В. А. Зближення образу смерті зі шлюбом в українському фольклорі та обрядах / В. А. Косаківський // Меджибіж : 850 років історії : матеріали наук.-практичної конференції 17 серпня 1996 р / ред. А. А. Мазурков. – Меджибіж, 1996. – С. 126-130
 300. Косаківський, В. А. Поле батозької битви / В. А. Косаківський, В. С. Рудь // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 29-30
 301. Косаківський, В. А. Село Западинці на мапі 1806 року / В. А. Косаківський // Меджибіж : 850 років історії : матеріали наук.-практичної конференції 17 серпня 1996 р / ред. А. А. Мазурков. – Меджибіж, 1996. – С. 80-82
 302. Косаківський, В. А. Спогади жителів с. Северинівки Жмеринського району на Вінниччині про життя під румунською окупацією в роки Великої Вітчизняної війни / В. А. Косаківський // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 62-68
 303. Косаківський, В. А. Традиційна їжа та харчування українців Південно-східного Поділля ХХ - на початку ХХI століття / В. А. Косаківський // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали четвертої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. -Ч. 1. – С. 497-514
 304. Косаківський, Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2016
 305. Костюкевич, В. Взаимосвязь показателей специальных способностей хоккеистов разных игровых амплуа (защитники) / Віктор Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 330-336
 306. Костюкевич, В. Історичні аспекти формування знань з теорії і методики спортивної підготовки / Віктор Костюкевич, Майя Коннова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 745-753
 307. Костюкевич, В. М. Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях : навчально-методичний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2016
 308. Костюкевич, В. Олрганізаційно-методичні аспекти оперативного планування тренувального процесу спортсменів / Віктор Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 204-215
 309. Костюкевич, В. Параметры тренировочной работы высококвалифицированых спортсменов в хоккее на траве / Виктор Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 336-342
 310. Костюкевич, В. Показатели технико-тактической деятельности футболистов высокой квалификации на чемпионате Европы 2016 года / Віктор Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 315-322
 311. Костюкевич, В. Програмування тренувального процесу кваліфікованих футболістів у річному мікроциклі / Віктор Костюкевич, Вадим Стасюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 323-331
 312. Костюкевич, В. Факторная структура спецциальных способностей хоккеистов на траве высокой квалификации / Віктор Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 74-82
 313. Костюкевич, Виктор Митрофанович. Управление тренировочным процессом футболистов в годичном цикле подготовки : монография / В. М. Костюкевич. – Винница, 2016
 314. Костюкевич, Віктор Митрофанович. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2015
 315. Костюкевич, Віктор Митрофанович. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) : навчальний посібник / В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2016
 316. Кошолап, А. Роль самовдосконалення у зміцненні фізичного здоров'я старшокласників / Анатолій Кошолап // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 228-233
 317. Кравченко, П. М. "Польські контрреволюціонери" з Погребищенського району / П. М. Кравченко // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 326-328
 318. Кравченко, П. М. 1947 рік в документах сільської ради с. Павлівки Погребищенського району / П. М. Кравченко, О. М. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 63-68
 319. Кравченко, П. М. Технології нищення українського села напередодні й на початку "великого перелому" на прикладі Поділля / П. М. Кравченко // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 203-210
 320. Кравченко, П. М. Хлевнюк Олег. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. – Москва : АСТ:CORPUS, 2015. – 464 с. / П. М. Кравченко // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 349-353
 321. Кравчук, І. В. Особливості реалізації міжпредметних зв'язків креслення з основами виробництва під час навчання технологій у середній школі / І. В. Кравчук, В. В. Кравчук, С. Д. Цвілик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 34-38
 322. Кравчук, О. М. Давні цивілізації у працях К. Завальнюка / О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 466-470
 323. Кравчук, О. М. Діяльність Олександра Ліпкіна на посаді Літинського повітового старости (1918 р.) / О. М. Кравчук, Н. М. Марценюк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 168-174
 324. Кравчук, О. М. Літинський повіт в 1917-1918 рр. / О. М. Кравчук, Н. М. Мельник // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 228-247
 325. Кравчук, О. М. Події революційної доби в Меджибожі (1917-1920 рр.) / О. М. Кравчук, С. Л. Калитко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали п'ятої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. -Ч. 2. – С. 343-352
 326. Кравчук, О. М. Празький град за президентства Т. Г. Масарика / О. М. Кравчук // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 265-273
 327. Кравчук, О. М. Ю. І. Поп дослідник історії Чехії / О. М. Кравчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 483-502
 328. Країни Сходу у ХVІ - на початку ХХ століття : навчально-методична розробка для студентів Інституту історії, етнології і права. Спеціальність: "Історія і правознавство". Ч. 2 : Колоніалізм і колоніальна система / уклад. Ю. І. Поп. – Вінниця, 2007
 329. Краснобаєва, Т. М. Особливості формування фізкультурно-спортивних умінь у студентів : методичний посібник для викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів освіти / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. – Вінниця, 2016
 330. Краснобаєва, Т. М. Фізична рекреація як форма здорового способу життя / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк // Збірник наукових праць студентів: ВДПУ / ред. Т. М. Краснобаєва. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – С. 5-10
 331. Краснобаєва, Т. Методи формування фізкультурно-спортивних умінь та їх діагностика / Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк, Михайло Черниш // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 88-92
 332. Краснобаєва, Т. Моделювання навчального процесу із загальної фізичної підготовки / Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 166-172
 333. Краснобаєва, Т. Формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності / Тетяна Краснобаєва, Микола Галайдюк, Анатолій Кошолап // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 124-128
 334. Криворучко, О. І. Стаття С. Петлюри "Війна і українці" та її оцінки в історичній літературі / О. І. Криворучко // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 324-327
 335. Криворучко, О. І. Феофан Прокопович і Стефан Яворський: протистояння світоглядів і єдність дій / О. І. Криворучко // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 64-66
 336. Кривошея, Т. М. Підготовка майбутніх вихователів до використання технологій дошкільної освіти у процесі формування елементарних математичних уявлень / Т. М. Кривошея // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 291-294
 337. Кривошея, Т. М. Розвиток математичного мислення школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Т. М. Кривошея // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 23-27
 338. Кривошея, Т. М. Творчість педагога в контексті взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності / Т. М. Кривошея // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 118-121
 339. Кривошея, Т. Особливості реалізації взаємозв'язку образного і логічного мислення дошкільників у процесі формування елементарних математичних уявлень / Тетяна Кривошея // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 185-191
 340. Кривошея, Т. Розвиток у молодших школярів здатності діяти "в думці" як умова успішного здійснення розумової діяльності / Т. Кривошея // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 15-17
 341. Кривошея, Т. Стимулюючий вплив мистецтва на розумову діяльність молодших школярів: теорія і практика / Т. Кривошея // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 37-41
 342. Криклива, І. Організація домашнього експерименту в процесі вивчення хімії учнями основної школи / І. Криклива, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 181-182
 343. Крикливий, Д. І. Одержання сульфідів фосфору із фосфатно-сульфатної сировини / Д. І. Крикливий, О. С. Худоярова // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 139-141
 344. Крикливий, Р. Д. Дослідження системи фосфат-метан-хлор алкани / Р. Д. Крикливий, О. В. Ковальчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 136-137
 345. Крикливий, Р. Д. Розклад тиркальційфосфату тетрахлорметаном та карбон (IV) оксохлоридом / Р. Д. Крикливий // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 133-134
 346. Крупка, В. П. Національно-християнська концепція "Молитви" (Отче наш, Тарасе всемогущий) Дмитра Павличка / В. П. Крупка // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 112-113
 347. Крупка, В. Поетика візуальності в нарисі "На крилах пісні. Картка із щоденника" Михайла Коцюбинського / Віктор Крупка // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 130-135
 348. Крупка, В. Тарас Шевченко як світоглядна домінанта поезії Володимира Забаштанського / Віктор Крупка // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 122-127.
 349. Кузьмік, В. Основи формування мотивації до рухової активності майбутніх учителів в процесі фізичного виховання / Валентина Кузьмік // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 128-133
 350. Кузьмік, В. Оцінка фізичного стану студентів навчального відділення "настільний теніс" у ВДПУ / Валентина Кузьмік // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 182-188
 351. Кузьмінець, Н. П. Державно-церковні взаємини у 1950-1960 роках / Н. П. Кузьмінець // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 66-70
 352. Кузьмінець, Н. П. Початок функціонування органів прокуратури в Україні у 1920-х рр. / Н. П. Кузьмінець // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 66-71
 353. Кузьмінець, Н. П. Становлення вищої освіти на Поділлі в добу Директорії УНР / Н. П. Кузьмінець // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 256-268
 354. Кузьмінець, Н. П. Створення і діяльність міліції на Поділлі у 1920-ті рр. / Н. П. Кузьмінець // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 243-247
 355. Кузьмінець, Н. П. Трансформація релігійної політики в Україні в роки нацистської окупації / Н. П. Кузьмінець // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2012. – С. 70-73
 356. Кузьмінець, Н. П. Формування правової культури козацької доби / Н. П. Кузьмінець // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 207-210
 357. Куратор академічної групи : навчально-методичний посібник для студентів магістратури вищих педагогічних навчальних закладів / уклад.: О. А. Голюк, Г. С. Тарасенко. – Вінниця, 2012
 358. Кухар, Н. Комунікативно-прагматичний потенціал речень із факультативними прислісними компонентами атрибутивної семантики / Ніна Кухар // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 75-83
 359. Кухар, Н. Теорія функціональної граматики О. В. Бондарка / Ніна Кухар, Марія Мошноріз // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 45-53
 360. Куц, О. Вплив бігових навантажень на фізичну підготовленість студентів з порушенням постави / Олександр Куц, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 473-476
 361. Куцевол, О. Вивчення життєпису Сонцепоклонника через художню рецепцію літературної Коцюбинськіани / Ольга Куцевол // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 313-328
 362. Куцевол, О. Особливості епіграфічної манери творів Тараса Шевченка / Ольга Куцевол // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 20-39.
 363. Куцевол, Ольга Миколаївна. Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел : посібник / О. М. Куцевол. – Вінниця, 2015
 364. Лазаренко, Н. І. Розвиток принципів та форм організації навчального процесу з методики викладання української мови в початковій школі / Н. І. Лазаренко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 147-151
 365. Лазаренко, Н. Формування комунікативної культури майбутнього педагога як складова професійного зростання / Наталія Лазаренко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 39-43
 366. Лапшин, С. А. Особливості використання тестів для контролю якості знань студентів з курсу політологія / С. А. Лапшин // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 122-125
 367. Лапшин, С. А. Правління гетьманського уряду в Україні: 1734-1750 рр. / С. А. Лапшин // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 88-90
 368. Лапшина, Ирина Николаевна. Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях / И. Н. Лапшина. – Винница, 2013
 369. Лапшина, І. Використання групової роботи на заняттях з методики викладання нерідної мови / І. Лапшина // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 12-15
 370. Лапшина, І. М. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти / І. М. Лапшина // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 294-297
 371. Лапшина, І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до підсумкової атестації школярів в галузі "Словесність" / І. М. Лапшина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 228-234
 372. Лапшина, І. М. Традиції та інноватика у формуванні навички читання у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / І. М. Лапшина // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 151-155
 373. Лапшина, І. Специфіка формування мовної особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Ірина Лапшина // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 194-198
 374. Лапшина, І. Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення методичних дисциплін / І. Лапшина // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 19-22
 375. Лебедєв, В. Музична діяльність молодших школярів у гуртковому колективі : навчально-методичний посібник для студентів музичних факультетів педвузів України / В. Лебедєв. – Вінниця, 2010
 376. Лебедь, Ю. Моделі вираження обов'язкових придієслівних безприйменниково-іменникових /займенникових компонентів формально-синтаксичної структури речення / Юлія Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2013. – Випуск № 18. – С. 58-63
 377. Лебедь, Ю. Об'єктне значення кількаслівної номінації / Юлія Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск №22. – С. 84-88
 378. Лебедь, Ю. Обов'язковий придієслівний компонент формально-синтаксичної структури речення: параметри та особливості вживання / Юлія Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2014. – Випуск №20. – С. 7-11
 379. Лебедь, Ю. Однослівна/кількаслівна дієслівна номінація / Ю. Лебедь // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 39-45
 380. Лебедь, Ю. Утворення обов'язкових прислівних компонентів / Юлія Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 136-140
 381. Лебедь, Ю. Функціонування обов'язкових придієслівних компонентів у реченнях безособової структури / Юлія Лебедь // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 94-97
 382. Легун, Ю. В. Реєстр війська Запорізького 1649 р., як генеалогічне джерело з історії Східного Поділля / Ю. В. Легун // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 84-88
 383. Ліва, Н. В. Синкретичні тенденції творів романтиків XIX століття / Н. В. Ліва // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 37-40
 384. Лісниченко, А. П. Творча самореалізація майбутнього вчителя в професійній діяльності як педагогічна проблема / А. П. Лісниченко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 234-237
 385. Лозовик, М. П. Марія Гавриш - одна із засновників першого в Україні сільського спортивного товариства на Вінниччині в перші повоєнні роки / М. П. Лозовик, І. М. Романюк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 199-203
 386. Лозовик, М. П. Формування фізкультурно-масового руху на Вінниччині в перші післявоєнні роки / М. П. Лозовик, І. М. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 351-359
 387. Лозовик, М. Розвиток сільського фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині в 50-х роках ХХ століття / Михайло Лозовик, Іван Романюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 764-770
 388. Лозовик, М. Сільській спорт в Україні в першій половині ХХ століття (1920-1950 рр.) / Михайло Лозовик // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 601-604
 389. Лозовик, М. Юрій Гнатович Козловський - засновник школи бігунів на довгі дистанції на Вінниччині / Михайло Лозовик, Римма Дубовик, Вячеслав Мірошниченко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 570-573
 390. Луп'як, Д. М. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів технологічного напряму / Д. М. Луп'як // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 335-342
 391. Любчак, Л. В. Проблема формування майстерності міжособистісної взаємодії у майбутніх учителів початкових класів / Л. В. Любчак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 297-300
 392. Любчак, Л. В. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з сім'ями учнів / Л. В. Любчак // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 267-271
 393. Любчак, Л. Вплив маніпуляцій у спілкуванні на ефективність педагогічної взаємодії / Л. Любчак // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 24-26
 394. Любчак, Л. Етика та культура спілкування соціального педагога / Л. Любчак // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 27-29
 395. Любчак, Л. Проблема самовдосконалення майбутнього вихователя ДНЗ у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності" / Людмила Любчак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 441-443
 396. Люльчак, С. Ю. Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 83-86
 397. Мазур-Стукальська, І. В. Українські губернські міста 1920-х рр. у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз / І. В. Мазур-Стукальська, А. В. Войнаровський // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 71-76
 398. Максимчук, Б. А. Валеологічна діяльність у сучасному суспільстві / Б. А. Максимчук // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 116-119
 399. Максимчук, Б. Експериментальна перевірка змісту концептуальної моделі, технологій діагностики та розвитку валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання / Борис Максимчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 109-116
 400. Максимчук, Б. Проблема формування готовності студентів до самостійної фізкультурно-спортивної діяльності / Борис Максимчук, Сергій Лисюк, Олександр Іванов // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 29-35
 401. Максимчук, Борис Анатолійович. Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : монографія / Б. А. Максимчук. – Вінниця, 2016
 402. Малащук-Вишневська, Н. Передконцептуальний вимір словесних образів нонсенсу в сучасній американській поезії / Наталія Малащук-Вишневська // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 185-188
 403. Маринчук, П. Особливості мотивації до занять фізичної культури студентів музичних спеціальностей / Петро Маринчук, Інна Асаулюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 123-127
 404. Маринчук, Т. Засоби музичної виразності у знаковому просторі культури / Т. Маринчук // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 77-80
 405. Маринчук, Т. Уявлення про художній образ як кінцевий результат вивчення музичних дисциплін / Т. Маринчук // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 69-72
 406. Матвійчук, О. А. Зимівлі водоплавних птахів на Вінниччині / О. А. Матвійчук, А. Б. Пірхал // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 78-79
 407. Матвійчук, О. А. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з зоології безхребетних / О. А. Матвійчук, Н. Д. Матвійчук. – Вінниця, 2015
 408. Матвійчук, О. А. Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з систематики тварин / О. А. Матвійчук, О. О. Ходаніцька. – Вінниця, 2015
 409. Матвійчук, О. А. Осіннє-зимова авіфауна водойм м. Вінниці / О. А. Матвійчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 73-75
 410. Матвійчук, О. А. Систематичний список тварин : довідник / О. А. Матвійчук, Н. Д. Матвійчук. – Вінниця, 2014
 411. Мацейко, І. Динаміка соматичного здоров'я та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку / Ірина Мацейко, Анатолій Корольчук, Світлана Нестерова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 525-529
 412. Мельник, К. В. Визначення якості фруктових соків фізико-хімічними методами / К. В. Мельник, Г. Д. Петрук // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 141-143
 413. Мельник, Л. В. Роль позааудиторної роботи студентів у процесі підвищення рівня володіння іноземної мовою у ВНЗ / Л. В. Мельник // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 96-98
 414. Мельничук, О. А. Доля українських патріотів в умовах радянського режиму 20-30-х рр. ХХ ст. (за спогадами І. Д. Юрченка) / О. А. Мельничук // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 62-66
 415. Мельничук, О. А. Ставлення червоноармійців до більшовицьких перетворень в подільському селі наприкінці 1920-х рр. / О. А. Мельничук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 283-289
 416. Мельничук, О. А. Фінансовий стан органів соціального страхування на Поділлі у 1920-ті рр. / О. А. Мельничук // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 256-263
 417. Мельничук, О. Іван Юрченко - педагог, громадсько-просвітницький діяч, фундатор школи українознавства у Нью-Йорку / О. Мельничук // Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 20 листопада 2015 р : збірник наук. праць / ред. Г. М. Стародубець. – Житомир : Полісся, 2015. – С. 63-65
 418. Мельничук, Т. Курси за вибором з хімії - складова реалізації профільного навчання у старшій школі / Т. Мельничук, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 185-186
 419. Методика підготовки північно-африканських стайєрів / Дмитро Присяжнюк, Леонід Євсєєв, Микола Дмитрів, Михайло Черниш // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 304-307
 420. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" / уклад. Н. Б. Хамська. – Вінниця, 2015
 421. Мірошніченко, В. Перспективи застосування технології графічного моделювання у фізичному вихованні населення / Вячеслав Мірошніченко, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 529-534
 422. Мозгальова, Н. Г. Інтелектуальна складова у структурі інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики / Н. Г. Мозгальова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 369-372
 423. Мозгальова, Н. Проблема формування успішної особистості вчителя початкових класів і музики у вимірах музично-педагогічної освіти / Наталя Мозгальова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 141-144
 424. Молодецька, А. Визначення хімічного складу сухих молочних сумішей для дитячого харчування / А. Молодецька, Г. Д. Петрук // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 145-147
 425. Навчальні програми: педагогіка школи,історія педагогіки,методика виховної роботи, основи педагогічної мацйстерності, педагогічна практика / авт. кол.: М. І. Сметанський, В. І. Шахов, В. М. Галузяк. – Вінниця, 2004
 426. Надкернична, Л. І. Використання мультимедійних засобів навчання на уроках біології в основній школі / Л. І. Надкернична, С. В. Стадник // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 65-69
 427. Надкернична, Л. І. Особливості використання інноваційних педагогічних технологій на уроках англійської мови в основній школі / Л. І. Надкернична, І. М. Мазур // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 215-218
 428. Наконечний, О. Формування здорового способу життя як складова соціальної політики / Олександр Наконечний, Тетяна Краснобаєва, Валентина Кузьмік // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 159-162
 429. Наукова школа професора Галини Тарасенко / упоряд.: Т. М. Кривошея, Н. О. Пахальчук, Л. А. Присяжнюк. – Вінниця, 2015
 430. Неприцький, О. А. Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада XXI cт.) / О. А. Неприцький // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 305-309
 431. Нестерова, С. Врахування метеоситуації при дослідженні функціональних можливостей організму молоді 18-20 років / Світлана Нестерова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 162-166
 432. Нестерова, С. Особливості адаптації осіб з різним соматотипом до умов несприятливої метеоситуації / Світлана Нестерова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 689-693
 433. Нестерович, Б. Виховний потенціал особистості майбутнього вчителя початкових класів: особливості формування засобами мистецтва / Б. Нестерович // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 71-73
 434. Нестерович, Б. І. Проблема ціннісного забезпечення музичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у варіативності психолого-педагогічних підходів / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 284-289
 435. Нестерович, Б. І. Педагогічна творчість як запорука реалізації виховних можливостей музичного мистецтва / Б. І. Нестерович // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 59-63
 436. Нестерович, Б. І. Проблема ціннісного забезпечення музичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у варіативності психолого-педагогічних підходів / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 284-289
 437. Нестерович, Б. І. Художньо-педагогічна комунікація в контексті компетентнісного підходу до фахової підготовки майбутніх учителів музики / Б. І. Нестерович // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 219-222
 438. Нестерович, Б. Музика і виховання: аспектдетермінації / Богдан Нестерович // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 144-147
 439. Нестерович, Б. Формування у майбутніх учителів початкових класів навичок музично-виховної роботи з молодшими школярами / Б. Нестерович // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 57-59
 440. Нестерович, Б. Цілепокладання позакласної музично-виховної роботи в початковій школі / Б. Нестерович // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 271-274
 441. Ніколіна, І. І. Проблеми розвитку польської загальноосвітньої школи в УСРР в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. / І. І. Ніколіна, О. М. Вознюк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 82-86
 442. Ніколіна, Інна Іванівна. Загальноосвітня школа України 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / І. І. Ніколіна. – Вінниця, 2013
 443. Об'єднання Німеччини : навчально-методичний посібник для студентів ІІЕП. Ч. 1 / уклад. П. М. Кравченко. – Вінниця, 2014
 444. Організація дозвілля молодших школярів засобами арт-педагогіки : методичні матеріали до вивчення курсу / уклад. О. О. Деркач. – Вінниця, 2015
 445. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, В. І. Воронова, О. А. Шинкарук, О. В. Борисова. – Вінниця, 2016
 446. Основи педагогіки зі вступом до спеціальності. Практикум для студентів спеціальності "Початкова освіта" ступеня вищої освіти "бакалавр" / за ред. Г. Г. Кіт, авт. кол.: О. В. Більська, Т. Д. Сіваш, І. А. Стахова. – Вінниця, 2015
 447. Основні тенденції розвитку соціосфери : методична розробка для студентів Інституту історії, етнології і права / уклад. П. М. Кравченко. – Вінниця, 2012
 448. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / уклад.: О. В. Акімова, В. М. Галузяк. – Вінниця, 2014
 449. Павликівська, Н. Відіменна номінація у літературно-мистецькій псевдонімії / Наталія Павликівська // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 21-26
 450. Павликівська, Н. З історії вивчення українських псевдонімів / Наталія Павликівська // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 142-150
 451. Павликівська, Н. М. Мікрогідроніми Вінниччини / Н. М. Павликівська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. М. М. Торчинський. – Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – Випуск 6. Частина 2. – С. 215-220
 452. Павликівська, Н. Псевдонім як засіб вторинної номінації особи / Наталія Павликівська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2012. – Випуск 14-15. – С. 135-141
 453. Панасенко, О. Б. Лекції з лінійної алгебри : навчальний посібник / О. Б. Панасенко. – Віннниця, 2015
 454. Пахальчук, Н. Використання оздоровчих технологій у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку / Наталя Пахальчук // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 42-44
 455. Пахальчук, Н. Естетичний досвід молодшого школяра: дефінітивний аналіз / Н. Пахальчук // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 46-48
 456. Пахальчук, Н. Естетичний досвід молодшого школяра: структурно-функціональний аналіз / Н. Пахальчук // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 113-117
 457. Пахальчук, Н. О. Фізичне виховання молодших школярів у сучасній "Школі радості" / Н. О. Пахальчук // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 36-39
 458. Пахальчук, Н. О. Формування естетичного досвіду дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів засобами музичної культури та мистецтва / Н. О. Пахальчук // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 207-211
 459. Пахальчук, Н. Педагогіко-терапевтичне значення ботмерівської гімнастики у підготовці майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти / Наталя Пахальчук // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 448-451
 460. Пахальчук, Наталя Олександрівна. Основи технічного оформлення науково-педагогічної роботи та бібліографічного опису : методичні рекомендації для студентів / Н. О. Пахальчук. – Вінниця, 2015
 461. Педагогічна конфліктологія в схемах і таблицях : навчальний посібник / ред. І. Л. Холковська. – Вінниця, 2015
 462. Перепелиця, О. Структура підготовки хокеїстів на траві високої кваліфікації у п107-ідготовчому періоді річного тренувального циклу / Олександр Перепелиця // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 107-112
 463. Петрук, Г. Д. Вплив модуля кислотності на ступінь відновлення фосфатно-силікатних сумішей / Г. Д. Петрук, Р. В. Петрук, Р. Д. Крикливий // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: О. Г. Ярошенко, Н. І. Шиян, І. М. Курмакова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 2. – С. 134-136
 464. Петрук, Г. Д. Посилення ролі фундаментальних і екологічних знань у підготовці майбутніх учителів хімії та екології / Г. Д. Петрук, В. Г. Петрук // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 38-40
 465. Пірус, Т. П. Михайло Коцюбинський про традиційну культуру українців Поділля / Т. П. Пірус // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи національного виховання : матеріали другого науково-практичного круглого столу, 24 жовтня 2014 р. / Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського . – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 84-89
 466. Пірус, Т. П. Народні оповідання села Рахни Лісові (Шаргородський район Вінницької області) / Т. П. Пірус // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали четвертої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. -Ч. 1. – С. 514-531
 467. Пірус, Т. П. Народні писанки у селах Голубівка, Северинівка та Хатки Жмеринського району Вінницької області / Т. П. Пірус // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 109-121
 468. Пірус, Т. П. Розвиток писанкарства на Вінниччині в період незалежності / Т. П. Пірус // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 375-379
 469. Подзигун, О. А. Інтернет як навчальний ресурс у вивченні англійської мови за професійним спілкуванням / О. А. Подзигун // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 135-137
 470. Подільський говір : бібліографічний покажчик / уклад.: І. В. Гороф'янюк, Н. Д. Коваленко, Т. М. Тищенко. – Вінниця, 2013
 471. Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи / О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк, К. В. Завальнюк. – Вінниця, 2016
 472. Подільський книжник : альманах. Випуск 6 (2013 р.)- 7 (2014 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва, ред. С. В. Лавренюк, відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2015
 473. Пойда, О. Формування моральних цінностей у школярів при вивченні творів Михайла Коцюбинського / Оксана Пойда // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 329-336
 474. Пойда, О. Шевченкові мотиви у творчості Олекси Стороженка / Оксана Пойда // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 53-72.
 475. Поливаний, С. В. Лабораторний практикум з радіобіології / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2015
 476. Поливаний, Степан Володимирович. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального комплексу для регуляції продукційного процесу маку олійного : монографія / С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята. – Вінниця, 2016
 477. Поляруш, Н. Тарас Шевченко в житті і творчості Агатангела Кримського / Ніна Поляруш // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 83-85.
 478. Поляруш, Н. Традиції Михайла Коцюбинського в новелістиці Романа Іваничука / Ніна Поляруш // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 189-194
 479. Поплавська, Ю. Використання нових інформаційних технологій у процесі навчання молодших школярів музиці / Ю. Поплавська // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 60-62
 480. Постмодернізм як художня система: провідні тенденції та шляхи інтерпретації : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / розробник Н. С. Поляруш. – Вінниця, 2012
 481. Прадівлянна, Л. Вербалізація імпресіональстичного світобачення в художніх текстах кінця 19- початку 20 століття / Людмила Прадівлянна // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2013. – Випуск №18. – С. 431-435
 482. Присяжнюк, Д. Особливості методики тренування жінок у бігу на витривалість / Дмитро Присяжнюк, С. І. Сухань, О. І. Буртова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 541-547
 483. Присяжнюк, Дмитро Степанович. Сторінки історії легкої атлетики Вінниччини / Д. С. Присяжнюк. – Вінниця, 2015
 484. Присяжнюк, Л. А. Роль колективу у формуванні особистості дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. А. Присяжнюк // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 33-36
 485. Присяжнюк, Л. А. Формування управлінської компетентності майбутнього організатора початкової освіти в умовах ВНЗ: інноваційно-творчий підхід / Л. А. Присяжнюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 164-168
 486. Присяжнюк, Л. Знаково-контекстний підхід у підготовці майбутніх учителів різновікових клас-комплектів / Л. Присяжнюк // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 50-53
 487. Присяжнюк, Л. Інтерактивні технології навчання як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в малокомплектній школі / Л. Присяжнюк // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 19-24
 488. Присяжнюк, Л. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою: інвайроментальний вибір / Лариса Присяжнюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 191-194
 489. Присяжнюк, Л. Організація активно-дієвого пізнання дошкільниками природи в контексті педагогіки емпауерменту / Лариса Присяжнюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 44-48
 490. Прокопчук, Л. Аспекти вивчення порядку слів в українському мовознавстві / Л. Прокопчук // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 15-21
 491. Прокопчук, Л. В. Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2012
 492. Прокопчук, Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2016
 493. Прокопчук, Л. Компаративні фразеологізми у мовотворчості Михайла Коцюбинського / Людмила Прокопчук // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 272-277
 494. Прокопчук, Людмила Володимирівна. Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2016
 495. Психологічна корекція тривожності та стресу у дітей : навчально-методичний посібник / авт. кол.: В. С. Штифурак, Г. К. Зелинська, А. М. Кавецька. – Вінниця, 2014
 496. Рогач, В. В. Лабораторний практикум з історії біосфери / В. В. Рогач, Т. І. Рогач. – Вінниця, 2014
 497. Рогач, В. В. Накопичення і перерозподіл вуглеводів і азотомістких сполук між органами рослин ріпаку в онтогенезі за дії паклобутразолу / В. В. Рогач // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 92-94
 498. Рогозовська-Косунець, А. В. Відносини кошового Січі Запорізької Івана Сірка з гетьманами України періоду руїни / А. В. Рогозовська-Косунець, Я. В. Міщук, І. М. Романюк // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 117-121
 499. Рогозовська-Косунець, А. Соціальні наслідки призову молоді Могилів-Подільщини до гірничо-промислових шкіл ФЗН Ворошиловградської області в 1946 році / А. Рогозовська-Косунець, І. Романюк // Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 20 листопада 2015 р : збірник наук. праць / ред. Г. М. Стародубець. – Житомир : Полісся, 2015. – С. 53-55
 500. Романець, Л. М. Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944 - друга половина 1950-х років) : монографія / Л. М. Романець, І. М. Романюк. – Вінниця, 2015
 501. Романець, Л. М. Становлення особистості уроженця Вінниччини, славного кошового Січі Запорізької Івана Дмитровича Сірка / Л. М. Романець, М. П. Лозовик, І. М. Романюк // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 108-111
 502. Романюк, І. М. Вінниччина в житті і діяльності Михайла Грушевського / І. М. Романюк // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / ред. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ ; Бар : ФОП Рогальська І. О., 2016. – С. 151-156
 503. Романюк, І. М. Вінниччина у визвольній боротьбі українського народу 1648 р. / І. М. Романюк, Б. І. Романюк // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 66-70
 504. Романюк, І. М. Історія Микулинецького (Рожанського) монастиря в XIV - початку XIX cт. / І. М. Романюк, Б. І. Романюк // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 170-173
 505. Романюк, І. М. Проблеми працевлаштування випускників загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл в 1958-1964 рр. / І. М. Романюк, О. Ю. Яніцький // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 108-111
 506. Романюк, І. М. Релігія і церква в житті українського селянства 1950-х - початку 1960-х рр. / І. М. Романюк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 79-81
 507. Руснак, І. "Подарунок на іменини" Михайла Коцюбинського як інтертекстуальне тло оповідання "День народження" Уласа Самчука / Ірина Руснак // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 203-210
 508. Руснак, І. PRO DOMO SUA (Замість передмови) / Ірина Руснак // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 7
 509. Руснак, І. наукова граматична школа професора Іваницької Ніни Лаврентіївни / Ірина Руснак // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск № 15. – С. 3-10
 510. Руснак, І. Постать Тараса Шевченка в публіцістичній спадщині Уласа Самчука / Ірина Руснак // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 86-96.
 511. Руснак, І. Семантика етноніма "Руснак" / Ірина Руснак // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. Куцевол. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – Випуск №15. – С. 76-79
 512. Руснак, І. Шевченкіана Дмитра Яворницького / Ірина Руснак // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 73-82.
 513. Руснак, С. Поетика прозового опису пам'ятників Тарасові Шевченку в документальній прозі Уласа Самчука / Сергій Руснак // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 97-111.
 514. Рябоконь, О. В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація / О. В. Рябоконь // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 20-28
 515. Рябоконь, О. В. Особливості утворення та розвиток літолого-геоморфологічної групи натурально-антропогенних ландшафтів Поділля / О. В. Рябоконь // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 57-64
 516. Савчук, Т. В. Словник релятивних дієслів української мови : подано понад 6000 релятивних дієслів / Т. В. Савчук. – Вінниця, 2005
 517. Савчук, Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання / Т. В. Савчук. – Вінниця, 2012
 518. Савчук, Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль №3 : тестові завдання / Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011
 519. Сальникова, С. Вплив занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання на функцію апарату зовнішнього дихання жінок 37-49 років / Світлана Сальникова, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 379-385
 520. Сальникова, С. Динаміка функціональної підготовленості жінок 30-36 років за показникамит зовнішнього дихання у процесі застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Світлана Сальникова, Юрій Фурман, Вікторія Головкіна // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 247-253
 521. Сапогов, В. А. Гурткова робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / В. А. Сапогов, О. І. Кондратюк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 124-127
 522. Сапогов, В. А. Інноваційні аспекти педагогічної діяльності В. В. Каплінського / В. А. Сапогов // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 82-97
 523. Сапогов, В. А. Модульно-варіантна технологія вивчення педагогічних дисциплін як засіб формування креативного мислення студентів / В. А. Сапогов, М. В. Сапогов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 408-412
 524. Сапогов, В. А. Проблеми навчання дітей з поведінковими порушеннями на сторінках ENCYCLOPEDIA AMERICANA / В. А. Сапогов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск №36. – С. 347-349
 525. Свірщук, Н. Вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в контексті професіографії / Наталія Свірщук, Тетяна Вознюк, Андрій Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 386-391
 526. Свірщук, Н. Формування діяльнісно-творчого підходу майбутніх педагогів до фізкультурно-рекреаційної роботи / Наталія Свірщук, Тетяна Вознюк, Андрій Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 258-264
 527. Світ у кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Перша світова війна : навчально-методичний посібник для студентів ІІЕП / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2014
 528. Семко, М. Інтегративні основи змісту загальної мистецької освіти / М. Семко // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 57-62
 529. Слободинська, Т. Мова фундаментального науково-теоретичного пізнання: прагматичний компонент / Тамара Слободинська // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.– Вінниця, 2016. – С. 207-213
 530. Слободинська, Т. С. Регламентування наукового дискурсу: вимоги до семантики й синтаксису тексту / Т. С. Слободинська // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць / ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2014. – Випуск 18. – С. 162-1767
 531. Словник визначень основних музичних, танцювальних, хореографічних термінів та понять з дисципліни "Ритміка і хореографія" / уклад.: В. М. Кізім, Т. М. Чернишенко. – Вінниця, 2015
 532. Соколовська, М. О. Аналіз відходів переробки фосфатної сировини / М. О. Соколовська, О. С. Худоярова // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 153-156
 533. Соломонова, Т. Р. Деякі спостереження за міською культурою Вінниці ХХ -початку XXI ст. / Т. Р. Соломонова // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 379-385
 534. Соломонова, Т. Р. Родова бібліотека княгині М. Г. Щербатової у Немирові: історія формування, склад / Т. Р. Соломонова // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 188-195
 535. Стаднік, О. О. Писемні джерела про народні рухи в Україні кінця XVI - початку XVII ст. / О. О. Стаднік // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 166-169
 536. Старовойт, Л. Поліхудожній підхід до творчої діяльності молодших школярів у процесі трудового навчання / Л. Старовойт // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 109-110
 537. Стахова, І. А. Педагогічні умови формування креативності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з методики навчання освітньої галузі "Природознавство" / І. А. Стахова // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 352-356
 538. Стахова, І. А. Формування природничої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у контексті розвитку його творчих здібностей / І. А. Стахова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 300-305
 539. Степанчук, Ю. С. Богдан Хмельницький у історико-краєзнавчих публікаціях викладачів факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (до 25-річчя створення кафедри історії та культури України) / Ю. С. Степанчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 30-36
 540. Степанчук, Ю. С. Віталій Тучинський - сучасний історик України із Мурованокуриловеччини / Ю. С. Степанчук, А. К. Лисий, І. В. Доля // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 470-476
 541. Степанчук, Ю. С. Іван Мазепа та наступ Росії на українську автономію у кінці XVII - на поч. XVIII ст. / Ю. С. Степанчук // Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом) : ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція 1-2 червня 2012 р. / ред. Ю. Зінько [та ін.]. – Вінниця, 2012. – С. 137-141
 542. Степанчук, Ю. С. Феномен меценатцтва в духовному житті українського суспільства / Ю. С. Степанчук, І. В. Голуб // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали п'ятої науково-краєзнавчої конференції "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України" / ред. О. Г. Погорілець [та ін.]. – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник, 2011. – Ч. 2. – С. 481-484
 543. Столяренко, О. В. Філософсько-релігійні засади гуманістичного виховання / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 102-104
 544. Столяренко, О. В. Корекція поведінкових відхилень дітей групи ризику як особливий напрям діяльності класного керівника / О. В. Столяренко, Ю. В. Сулима // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 135-139
 545. Столяренко, О. В. Підготовка майбутніх учителів до толерантної міжособистісної взаємодії у педагогічній діяльності / О. В. Столяренко // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 97-122
 546. Столяренко, О. В. Розвиток духовності як показник особистісної зрілості студентів ВНЗ / О. В. Столяренко, О. В. Столяренко // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 148-152
 547. Страшевська, Л. В. Геосайти подільського венду / Л. В. Страшевська, В. І. Корінний // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 138-146
 548. Сулима, А. Характеристика показників системи зовнішнього дихання кваліфікованих хокеїстів на траві / Алла Сулима, Юрій Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 387-391
 549. Тарасенко, Г. Евристичний підхід до викладання педагогічних дисциплін у системі фахової підготовки вчителя початкових класів / Г. Тарасенко // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 6-9
 550. Тарасенко, Г. Екологія природи - кологія культури - екологія душі (реалізація еколого-виховних ідей Василя Сухомлинського в практиці роботи загальноосвітніх шкіл Вінниччини) / Г. Тарасенко, В. Кадельчук, Т. Касенюк // Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. Кіт. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Випуск 8. – С. 101-106
 551. Тарасенко, Г. Інтеграція мистецьких дисциплін: аксіологічний вимір / Г. Тарасенко // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 7-10
 552. Тарасенко, Г. Проблема гуманітаризації вищої педагогічної освіти в контексті освітніх приоритетів в Україні / Галина Тарасенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 8-14
 553. Тарасенко, Г. С. Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна педагогіка : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання / Г. С. Тарасенко, Т. М. Кривошея. – Вінниця, 2015
 554. Тарасенко, Г. С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти / Г. С. Тарасенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-14
 555. Тарасенко, Г. С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти (контекст пошуку оновлення методологічних та методичних засад) / Г. С. Тарасенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-14
 556. Тарасенко, Г. С. Формуванні в учнів естетичного ставлення до природи в контексті середовищного підходу до освітнього процесу в школі I ступеня / Г. С. Тарасенко // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 144-150
 557. Теплова, О. Ю. Проблема формування готовності майбутнього концертмейстера до творчої самореалізації / О. Ю. Теплова // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2. – С. 43-47
 558. Ткачук, О. О. Вміст абсцизової кислоти та активність гіберелоподібних речовин в листках картоплі під впливом ретардантів / О. О. Ткачук, В. Г. Кур'ята, Г. Л. Ременюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 90-92
 559. Ткачук, О. О. Вплив паклобутразолу на активність фітогормонів у листках картоплі / О. О. Ткачук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 103
 560. Ткачук, О. О. Вплив ретардантів на вміст азоту в листках та бульбах картоплі за дії ретардантів / О. О. Ткачук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 80-82
 561. Ткачук, О. О. Вплив ретардантів на вміст вуглеводів у листках і бульбах картоплі / О. О. Ткачук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 66-67
 562. Ткачук, Олеся Олексанрівна. Дія ретардантів на морфогенез, період спокою і продуктивність картоплі : монографія / О. О. Ткачук, В. Г. Кур'ята. – Вінниця, 2016
 563. Тодосієнко, Н. Виховання гуманітарно розвиненої особистості майбутнього вчителя початкових класів і музики засобами інтеграції шкільних предметів художньо-естетичного циклу / Н. Тодосієнко // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 62-67
 564. Тодосієнко, Н. Виховний потенціал мистецтва в контексті поліхудожньої інтеграції / Н. Тодосієнко // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 1. – С. 74-77
 565. Тодосієнко, Н. Л. Підготовка майбутніх педагогів до творчої роботи з дошкільниками засобами комплексного використання мистецтва / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 374-378
 566. Тодосієнко, Н. Розвиток творчих здібностей дітей засобами мистецтва в дошкільних навчальних закладах / Наталя Тодосієнко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 202-207
 567. Турлюк, В. Історичні аспекти розвитку бар'єрного бігу / Вікторія Турлюк, Інна Асаулюк, Олександр Куц // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 381-385
 568. Тучинський, В. А. Магдебурзьке право на Вінниччині / В. А. Тучинський // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 160-165
 569. Тучинський, В. А. Становлення і розвиток вищої та професійної освіти в м. Вінниці в 1930-х рр. / В. А. Тучинський // Вінниччина : минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХI Вінницької наук. істор. краєзнав. конф. 25-26 жовтня 2007 р. / ред. кол.: Ю. А. Зінько, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Вінниця, 2007. – С. 297-300
 570. Тютюн, Л. А. Особливості використання програмного засобу GEGEBRA в процесі викладання геометрії / Л. А. Тютюн // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 281-284
 571. У лещатах "нового порядку": населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом : збірник документів і матеріалів / упоряд.: С. Д. Гальчак, В. М. Чехівський. – Вінниця, 2013
 572. У лещатах "нового порядку": населення Вінниччини під нацистським окупаційним режимом : збірник документів і матеріалів / уклад.: С. Гальчак, В. Чехівський. – Вінниця, 2013
 573. Фрицюк, В. А. Специфіка творчого мислення у музичній діяльності / В. А. Фрицюк // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 49-51
 574. Фрицюк, В. М. Використання імпровізації та інтерпретації в інструментальній підготовці вчителя музики / В. М. Фрицюк // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2. – С. 51-52
 575. Фурман, Ю. Адаптація студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла до роботи анаеробного спрямування / Юрій Фурман, Олександра Брезденюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 309-315
 576. Фурман, Ю. Анаеробна продуктивність юнаків 17-21 років з різним компонентним складом маси тіла / Юрій Фурман, Олександра Брезденюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 673-678
 577. Фурман, Ю. Ефективність застосування методики "Ендогенно-гіпоксичного" дихання за показниками спірографії в системі фізичної реабілітації студенток, хворих на бронхіальну астму / Юрій Фурман, Вікторія Онищук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 101-107
 578. Фурман, Ю. М. Завдання до лабораторних робіт зі спортивної медицини : навчально-методичний посібник / Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2013
 579. Фуштей, О. В. Дидактичні можливості використання засобів мультимедіа в профорієнтаційній роботі класного керівника загальноосвітньої школи / О. В. Фуштей, А. В. Маковей // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 151-154
 580. Фуштей, О. Психолого-дидактичні основи використання комп'ютера у навчанні молодших школярів / Оксана Фуштей // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 288-292
 581. Хаєцький, Г. С. Аквальні та водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля / Г. С. Хаєцький // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 64-73
 582. Хаєцький, Г. С. Формування та структура водно-болотних антропогенних ландшафтів Поділля / Г. С. Хаєцький // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 81-84
 583. Хамська, Н. Б. Авторська технологія інструктивно-методичної практики студентів / Н. Б. Хамська // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 123-146
 584. Хамська, Н. Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя у процесі пропедевтичної практики / Н. Б. Хамська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 444-449
 585. Ходаніцька, О. О. Вплив хлормекватхлориду на будову вегетативних органів льону / О. О. Ходаніцька, В. Г. Кур'ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 95-96
 586. Холковська, І. Л. Діагностика загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 214-218
 587. Холковська, І. Л. Діагностичний інструментарій соціального педагога : навчальний посібник / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2011
 588. Холковська, І. Л. Інтерактивні методи навчання у підготовці майбутніх учителів до попередження і розв'язання педагогічних конфліктів / І. Л. Холковська // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 160-164
 589. Холковська, І. Л. Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів / І. Л. Холковська, Л. В. Тимошенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 449-455
 590. Холковська, І. Л. Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 151-158
 591. Холковська, І. Л. Підготовка майбутніх учителів до попередження та вирішення конфліктів у контексті сучасних освітніх технологій / І. Л. Холковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 147-151
 592. Холковська, І. Л. Проблема класифікації педагогічних конфліктів / І. Л. Холковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 282-287
 593. Холковська, І. Л. Теоретично-методологічні підходи до пізнання педагогічних конфліктів майбутніми вчителями / І. Л. Холковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 51-55
 594. Холковська, І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : практикум / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2013
 595. Холковська, Ірина Леонідівна. Педагогічна конфліктологія : практикум / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2015
 596. Холковська, Ірина Леонідівна. Технологія діяльності соціального педагога : практикум / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2011
 597. Холковська, Ірина Леонідівна. Технологія діяльності соціального педагога : курс лекцій / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2013
 598. Хоцянівська, І. Сатира Леся Мартовича в рецепції Михайла Коцюбинського та його доби / Ірина Хоцянівська // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.– Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 222-231
 599. Худоярова, О. С. Газовідновна переробка фосфат-сульфатної сировини з одержанням сульфідів фосфору / О. С. Худоярова, М. В. Бородій // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 119-120
 600. Худоярова, О. С. Нові рішення в технології переробки фосфатних і сульфатних руд / О. С. Худоярова // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 160-161
 601. Худоярова, О. С. Одержання сульфідів фосфору / О. С. Худоярова, Д. І. Крикливий // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 99-101
 602. Худоярова, О. С. Одержання сульфідів фосфору в системі кальцій фосфат-натрій сульфат-кремнезем-відновник / О. С. Худоярова, О. В. Мамаєнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 123-124
 603. Худоярова, О. С. Стратегія вирішення екологічних проблем фосфорного виробництва / О. С. Худоярова // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: О. Г. Ярошенко, Н. І. Шиян, І. М. Курмакова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 2. – С. 136-138
 604. Хуртенко, О. Розвиток фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-аеробіки / Оксана Хуртенко, Микола Кужель // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 328-333
 605. Цибульська, Л. Лекція-діалог як форма ознайомлення з життєписом письменника (на матеріалі життя і творчості Т. Г. Шевченка) / Лідія Цибульська // Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін.– Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 9. – С. 128-135.
 606. Цигвінцев, І. Г. Застосування методу "перевернутого навчання" у викладенні хімії / І. Г. Цигвінцев, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 197-200
 607. Черкашина, О. В. Музично-освітні заклади м. Вінниці (кінця XVIII - на початку ХХ ст.) / О. В. Черкашина // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 147-154
 608. Черкашина, О. В. Освітянство як передумова активізації культурних процесів на Вінниччині / О. В. Черкашина // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 53-57
 609. Чернова, Г. В. Виставкові та мистецькі заходи як засіб підняття туристського іміджу Вінницької області / Г. В. Чернова // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 66-67
 610. Чернова, Г. В. Музеї Вінниччини як об'єкти туристичної діяльності в умовах ринкової економіки / Г. В. Чернова // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 201-205
 611. Чернова, Г. В. Регіональні особливості розвитку санаторно-курортного комплексу Вінницької області / Г. В. Чернова // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 217-221
 612. Чернова, Г. В. Соціальний туризм регіону в умовах ринкової економіки / Г. В. Чернова // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 31-32
 613. Чернова, Г. В. Суспільно-географічні аспекти злочинності Вінницької області / Г. В. Чернова // Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.] / ред: Г. І. Денисик . – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 121-127.
 614. Чернова, Г. В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області / Г. В. Чернова, Б. Г. Денисик // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 168-175
 615. Чиж, О. П. Виокремлення і обґрунтування Серединного ландшафтного поясу Східноєвропейської фізико-географічної країни / О. П. Чиж // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 114-122
 616. Чиж, О. П. Ландшафти техногенного походження в структурі лісостепових полісь / О. П. Чиж // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Панасенко Б. Д., Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 63-66
 617. Чиж, О. П. Лісостепові Полісся України в структурі Серединного ландшафтного поясу Східноєвропейської рівнини / О. П. Чиж // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 27 : № 3/4. – С. 131-137
 618. Чорна, Н. Організація самостійної роботи майбутнього вчителя початкових класів і музики як умова розвитку його виконавської майстерності / Н. Чорна // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 67-69
 619. Шатковська, І. Вплив французької літератури на формування творчих задумів П. І. Чайковського / Ірина Шатковська // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск №22. – С. 312-317
 620. Шатковська, І. С. Вплив педагогічної діяльності П. І. Чайковського на розвиток російської професійної музичної освіти / І. С. Шатковська, О. Є. Верещагіна-Білявська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 387-391
 621. Шатковська, І. С. Вплив польських композиторів на становлення української фортепіанної музики / І. С. Шатковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 457-461
 622. Шатковська, І. С. До питання ролі внутрішнього слуху в діяльності музиканта / І. С. Шатковська // Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. Фрицюк. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – Частина 2 . – С. 57-59
 623. Шатковська, І. С. Музичне слов'янознавство у контексті становлення наукового підходу до вивчення історії музики / І. С. Шатковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 365-369
 624. Шатковська, І. С. Основні аспекти музичної педагогіки П. І. Чайковського / І. С. Шатковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 240-243
 625. Шатковська, І. С. Формування професійних навичок майбутнього вчителя музики на заняттях із сольфеджіо / І. С. Шатковська // Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. Галузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 164-168
 626. Шахіна, І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі / І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 479-484
 627. Шахіна, Ірина Юріївна. Логічне програмування - математичний підхід : навчальний посібник / І. Ю. Шахіна. – Вінниця, 2016
 628. Шахов, В. В. Психологічний аналіз феномену самосвідомості / В. В. Шахов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск № 41. – С. 369-372
 629. Шахов, В. В. Розвиток професійної самосвідомості як важливого новоутворення особистості майбутнього фахівця / В. В. Шахов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 259-262
 630. Шахов, В. І. Принципи духовної психології як основа діяльності сучасного психолога фасилітора / В. І. Шахов, В. В. Шахов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 199-202
 631. Шахов, В. І. Психологічні особливості стратегій копінг-поведінки підлітків у кризових ситуаціях / В. І. Шахов, А. Кавецька // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – Випуск №41. – С. 365-368
 632. Швець, Оксана Петрівна. Курс лекцій та матеріал для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання : навчальний посібник / О. П. Швець. – Вінниця, 2016
 633. Швець, Оксана Петрівна. Методика системного підходу до розвитку фізичних якостей молодших школярів на основі оптимізації рухової активності : методичний посібник для учителів фізичної культури / О. П. Швець, О. С. Куц, В. А. Леонова. – Вінниця, 2011
 634. Шевченко, Л. С. Методика викладання основ інформаційних технологій : лабораторний практикум / Л. С. Шевченко. – Вінниця, 2011
 635. Шевченко, л. С. Розвиток поняття "педагогічні технології" в педагогічній науці та практиці / л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2013. – Випуск 36. – С. 484-490
 636. Шевчук, Марина Анатоліївна. Технологія спортивного відбору акробатів на основі комплексної оцінки рухових здібностей : монографія / М. А. Шевчук, І. О. Асаулюк. – Вінниця, 2015
 637. Шевчук, О. А. Дія хлормекватхлориду на карпогенез і якість насіння цукрового буряка / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 84-86
 638. Шевчук, О. А. Морфогенез і продуктивність цукрового буряка під впливом різних за механізмом дії ретардантів / О. А. Шевчук, В. Г. Кур'ята // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 88-90
 639. Шевчук, О. А. Поширення основних рідкісних та зникаючих видів лікарських рослин у різних флороценотичних комплексах Вінниччини / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 7 (12). – С. 99-100
 640. Шевчук, О. А. Характеристика видового складу рослинності заплавних лук малих річок на прикладі притоки Південного Бугу річки Постолова / О. А. Шевчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2008. – Вип. 5 (10). – С. 77-80
 641. Шестопалюк, О. В. Модель інноваційного розвитку педагогічної освіти в університеті / О. В. Шестопалюк, М. Ю. Кадемія // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 37 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, О. В. Акімова. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – С. 7-12
 642. Шляхи розвитку методики тренувань у бігові на витривалість / Дмитро Присяжнюк, Василь Митурич, Володимир Турлюк, Леонід Євсєєв // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 600-604
 643. Шролик, Г. П. Алгоритм формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності / Г. П. Шролик // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. М. О. Давидюк, ред. кол.: В. І. Шахов, Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – Випуск № 36. – С. 292-297
 644. Штифурак, В. Психологічні принципи організації педагогічної взаємодії / В. Штифурак // Наукові записки. Серія: "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Л. В. Любчак, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2005. – Випуск 3. – С. 152-154
 645. Штифурак, В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури : методичні рекомендації / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 646. Штифурак, В. С. Основи психологічного консультування : навчально-методичний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2013
 647. Штифурак, В. С. Психологічна допомога у процесі консультування : навчально-методичний посібник / В. С. Штифурак, В. О. Добровольська. – Вінниця, 2015
 648. Штифурак, В. Теоретичні основи психологічної допомоги особистості / В. Штифурак // Наукові записки. Серія "Початкове навчання" : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. О. Деркач, В. С. Штифурак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2007. – Випуск 5. Частина 2. – С. 7-14
 649. Штифурак, Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 650. Штифурак, Володимир Сергійович. Психологія сім'ї : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 651. Яковлів, В. Технологія прогнозування схильності юних легкоатлетів 10-12 років до спортивної діяльності / Володимир Яковлів, Олена Яковліва // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 609-613
 652. Яковлів, В. Інформативність показників, що характеризують рухові здібності юних легкоатлетів до метань / Володимир Яковлів, Євген Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 1. – С. 228-231
 653. Яковлів, В. Спортивна орієнтація в легкій атлетиці / Володимир Яковлів, Олена Яковліва, Анатолій Кошолап // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 476-483
 654. Яковлів, В. Технологія тренування юних легкоатлетів 10-11 років в групах початкової підготовки / Володимир Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2010. – Вип. 10. – С. 112-117
 655. Яковлів, Є. Морфо-функціональний стан та тип здоров'я студентів спеціальних медичних груп / Євген Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 17. – С. 361-367
 656. Яковлів, Є. Особливості комплектування спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів для занять з фізичного виховання / Євген Яковлів, Володимир Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – Вип. 15. – С. 263-268
 657. Ясінський, В. А. Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Алгебра : навчально-методичний посібник / В. А. Ясінський, О. Б. Панасенко. – Вінниця, 2015
 658. Яцентюк, Ю. В. Ландшафтно-технічна структура міста Вінниці / Ю. В. Яцентюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. Б. Д. Панасенко. – Вінниця, 2004. – Вип. 3. – С. 11-13
 659. Яцентюк, Ю. В. Парадинамічні антропогенні ландшафтні системи та забруднення поверхневих вод міста Вінниці / Ю. В. Яцентюк // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2015. – Вип. 28 : № 1/2. – С. 18-25
 660. Яцентюк, Юрій Васильович. Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці) : монографія / Ю. В. Яцентюк. – Вінниця, 2015
 661. Яцко, В. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук : навчально-методичний посібник / В. В. Яцко, В. М. Турлюк, І. Г. Кравченко. – Вінниця, 2006