Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2021 2020 2019 2018

БД "Праці викладачів" формується з 2005 р. Всього в БД понад 20 тис. документів, що робить неможливим представлення повної інформаціїї про документи БД на даній сторінці

В зведеному Інтернет-каталозі (доступ за відповідним банером) представлені видання БД "Праці викладачів" за 2010-2021 рр.

Наукові збірники праць викладачів університету знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів. Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

Надходження 2021 року (станом на 27.12.2021)

 1. The effect of growth promotors and retardants on the morphogenesis, photosynthesis and productivity of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) / V. V. Rohach, D. A. Kiriziy, O. O. Stasik, S. Mickevicius, T. I. Rohach // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 4. – С. 279-294
 2. Білик Тетяна. Інтерактивна математика : добірка завдань до уроків у 1-му класі / Тетяна Білик // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 20-22.
 3. Бойчук Віталій. Використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду в педагогічній освіті України в контексті підготовки вчителя трудового навчання і технологій / Віталій Бойчук // Трудова підготовка в рідній школі. – 2021. – № 1. – С. 7-12
 4. Вацьо Михайло. Різдвяний світ музики М. Леонтовича : урок музичного мистецтва у 4-му класі / Михайло Вацьо // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 35-37.
 5. Вацьо Михайло. Хорова спадщина М. Леонтовича у вихованні молодших школярів / Михайло Вацьо // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 34-37.
 6. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 36
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2021. – 135 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 35
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2021. – 147 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 37
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2021. – 115 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 9У1
  Г95
  Гуржій Олександр Іванович. Західна Європа та Гетьманщина в середині 17-18 ст.: соціально-економічні аналогії, закономірності, специфіка
  / О. І. Гуржій ; Національна академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 2021. – 128 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. Денисик Григорій Іванович. Висотна диференціація та різноманіття антропогенних ландшафтів : монографія / Г. І. Денисик, І. М. Война. – Вінниця, 2013
 11. 551
  Д33
  Денисик Григорій Іванович. Висотна диференціація та різноманіття антропогенних ландшафтів : монографія
  / Г. І. Денисик, І. М. Война. – Вінниця : Віноблдрукарня, 2013. – 186 с. : іл. – (Процеси і явища в антропогенних ландшафтах)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 12. 551
  Д33
  Денисик Григорій Іванович. Антропогенізація ландшафтів Поділля : монографія
  / Г. І. Денисик, Т. Ю. Фадеєва, В. М. Воловик. – Вінниця : Твори, 2019. – 255 с. – (Антропогенні ландшафти Поділля)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 13. Дмитренко Світлана Миколаївна. Об'єм рухової активності і рівень фізичної підготовленості у дітей, що проживають на територіях забруднених радіонуклідами / Світлана Миколаївна Дмитренко // Фізичне виховання в школі. – 1998. – № 4. – С. 32-36.
 14. Карук Інна. Дитяче експериментування: організація дослідницької діяльності у початковій школі / Інна Карук // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 16-19.
 15. Кобися Володимир. Співпраця зі стейкхолдерами в реалізації освітньої програми "Професійна освіта (цифрові технології)" / Володимир Кобися, Алла Кобися, Лариса Куцак // Професійна освіта. – 2021. – № 2. – С. 45-48.
 16. Колосова Олена. Особливі потреби - особливі можливості : реалізація творчих проєктів у позаурочній діяльності / Олена Колосова // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 45-46.
 17. 001(075.3)
  К65
  Коннова Майя Вікторівна. Методологічні основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти (спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування) : навчальний посібник
  / М. В. Коннова ; ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Твори, 2021. – 235 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
 18. Костюкевич Віктор Митрофанович. Організаційно-методичні аспекти розробки навчальних програм підготовки футболістів у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву : навчальний посібник / В. М.Костюкевич. – Вінниця, 2021
 19. 7А8(075.3)
  К72
  Костюкевич Віктор Митрофанович. Організаційно-методичні аспекти розробки навчальних програм підготовки футболістів у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву : навчальний посібник
  / В. М. Костюкевич. – Вінниця : Твори, 2021. – 148 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 20. 7А8(09)
  К72
  Костюкевич Віктор Митрофанович. Сторінки 40-річної історії Вінницького хокею на траві
  / В. М.Костюкевич. – Вінниця : Твори, 2021. – 113 с
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
 21. Кривошея Тетяна. Математика: складно чи красиво? Ознайомлення учнів з оригінальними прийомами виконання обчислень і розв'язування задач (початок) / Тетяна Кривошея // Учитель початкової школи. – 2020. – № 11/12. – С. 14-19.
 22. Крутій Катерина. Інформаційний шум у закладах освіти: причини виникнення і способи подолання / Катерина Крутій, Лариса Зданевич // Учитель початкової школи / Катерина Крутій, Лариса Зданевич. – 2020.-№ 3/4. – 5-9.
 23. Кур'ята В. Г. Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводнів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури / В. Г. Кур'ята, Г. С. Шаталюк // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 1. – С. 31-45
 24. Кур'ята В. Г. Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопичення та перерозподіл елементів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicus annuum L.) / В. Г. Кур'ята, О. В. Кушнір, І. В. Попроцька, О. О. Кравець // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 4. – С. 353-364
 25. Лазаренко Наталія. Формування компетенцій дослідницької діяльності в майбутніх педагогів професійного навчання / Наталія Лазаренко, Роман Гуревич // Професійна освіта. – 2021. – № 2. – С. 13-17
 26. 7А(07)(075.3)
  О-62
  Оптимізація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : навчальний посібник
  / А. І. Драчук, Д. І. Цись, Н. О. Хлус, І. М. Москаленко. – Вінниця : Твори, 2021. – 274 с. : іл.
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
 27. 902.9
  П27
  Перша Тиврівська науково-краєзнавча конференція (11 грудня 2015 р.)
  / ред. С. Д. Гальчак ; Тиврівська районна державна адміністрація [та ін.]. – Тиврів ; Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 315 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 28. 4У(075.3)
  П80
  Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник
  / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 278 с
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 29. Старовойт Леся. Гра як засіб розвитку творчої індивідуальності учнів : добірка ігрових завдань до уроків трудового навчання / Леся Старовойт // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 38-41.
 30. 378
  С91
  Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 2
  / ред. кол.: О. В. Марущак, Т. П. Зузяк, С. В. Подолянчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 192 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 31. Т33
  Теоретико-методичні аспекти програмування та моделювання тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації : колективна монографія
  / ред. В. М. Костюкевич, ред. О. А. Шинкарук, ред. Є. П. Врублевський. – Вінниця : Твори, 2021. – 301 с
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 32. 902.9
  У75
  Усна історія: теорія і практика досліджень на сучасному етапі : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 жовтня 2020 р.
  / ред. Г. М. Слотюк ; Управління культури і мистецтва Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязева [та ін.]. – Вінниця : Балюк І. Б., 2021. – 199 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 33. Ф50
  Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип.11(30)
  / Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2021. – 373 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 34. 371.01
  Х71
  Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі. Ігри, конкурси, розваги. Вип. 1
  / І. Л.Холковська. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 244 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 35. Холковська Ірина Леонідівна. Спеціальна педагогіка : посібник / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2016

Надходження 2020 рр.

 1. Grachova I. The Middle English Category of Comparison and Equality / I. Grachova // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 32-34
 2. Kirilenko V. Context and Communication / V. Kirilenko // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 53-54
 3. Kuzmina S. Learning English via modern technologies / S. Kuzmina // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 58-59
 4. 7А8
  K76
  Kostiukevych Victor Mitrofanovich. Models of football tactics
  / V. M. Kostiukevych. – Vinnytsia : Tvory, 2020. – 159 p.
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
 5. Pradivlyanna Lyudmtla Impressionism: literary and linguistic analysis / Lyudmtla Pradivlyanna // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 94-96
 6. Vyschyvana Stilistische Funktionen von Idiomen in Publizistischen Texten / Vyschyvana // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 22-24
 7. Vyshyvana N. Semantische analyse der phraseologischen vergleiche mit tiernamen im deutschen / N. Vyshyvana // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 25-27
 8. Адамчук В. Спрямованість тренувальних навантажень в ударних мікроциклах кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у багатоборстві / В. Адамчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 487-497
 9. Акімова О. В. Діагностика сформованості творчого мислення майбутнього вчителя як його ключової компетентності / О. В. Акімова, В. А. Сапогов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 60-63

 10. А43
  Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі. Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали конференції
  / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2020. – 348 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 11. Александрович Т. В. Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения / Т. В. Александрович, О. А. Голюк, Г. Г. Кит // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 58-65
 12. Асаулюк І. Факторна структура рухової підготовленості юних семиборок 13-14 років / І. Асаулюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 3-5
 13. Атаман Л. В. Зелений туризм як пріоритетний напрямок розвитку туристичної галузі Вінницької області / Л. В. Атаман // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 13-15
 14. Атаманюк Б. А. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі крізь призму нової української школи / Б. А. Атаманюк; 8-11 // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13)
 15. Бабчук Ю. М. Steam-освіта в підготовці до дизайнерської діяльності / Ю. М. Бабчук, Д. І. Коломієць, О. А. Швець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 63-66
 16. Багрій Д. С. Використання комп'ютерних технологій у підготовці вчителя, як взаємодія дидактичного трикутника учень - комп'ютер – вчитель / Д. С. Багрій, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 11-14
 17. Бак С. Цей надзвичайний солітон / С. Бак // Математика та інформатика навколо нас : науково-популярний альманах / ред. кол.: М. М. Ковтонюк, Н. В. Захарченко, С. М. Бак. – Вінниця, 2018. – Випуск 1. – С. 9-16
 18. Барановська І. Г. Творча самореалізація молодших школярів на уроках музичного мистецтва / І. Г. Барановська, Ю. Г. Лазаренко // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 66-71
 19. Бардашевская Ю. Креатив-проект як форма самостійної роботи з англійської мови студентів на фахових спеціальностей / Ю. Бардашевская // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 10-12
 20. Бардашевська Ю. Ділова англійська мова для студентів нелінгвістичних спеціальностей (вимоги та проблеми) / Ю. Бардашевська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 248-249
 21. Батирєва І Спогади дітей війни: пам'ятання і забування (інтерпретація усно-історичних досліджень студентами-істориками) / І Батирєва // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019
 22. Батирєва І. "Радянізація" календарно-побутової обрядовості українців Поділля та проблеми її "дерадянізації" (друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст.) / І. Батирєва // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 117-127
 23. Безсонюк Н. С. Використання завдань професійно орієнтованого змісту у процесі вивчення хімії майбутніми вчителями трудового навчання й технологій / Н. С. Безсонюк // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / відповід. за випуск О. А. Блажко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – Випуск 4. – С. 6-8
 24. Бекас О. О. Лабораторні роботи з фізіології людини : навч.-метод. посібник / О. О. Бекас, С. О. Васильєва. – Вінниця, 2004
 25. Бекас О. Особливості периферійного зору представників командних ігрових видів спорту / О. Бекас, З. Мельник, В. Пасічник // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2. – С. 4-9
 26. Белінська Т. В. Педагогічне тестування як метод вимірювання навчальних досягнень студентів з дисциплін хорового циклу / Т. В. Белінська, І. М. Кравченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 10-13
 27. Білик Т. Застосування інноваційних технологій на уроках математики в початкових класах / Т. Білик // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 64-66
 28. Білик Т. С. Організація позаурочної виховної роботи з молодшими школярами на математичному матеріалі / Т. С. Білик // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 72-75
 29. Білик Т. С. Особливості вивчення величин як засіб творчого розвитку дітей / Т. С. Білик // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 111-113
 30. Білозерська Г. О. Методичні аспекти створення шкільного хору / Г. О. Білозерська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 78-80
 31. 016:02У
  Б61
  Білоус Валентина: відданість бібліотечній справі: до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 61 с. : фото. – (Основи бібліотечно-бібліографічних знань)
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. Білоус В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського - цінне джерело фонду освітянської книгозбірні Вінницького педуніверситету / В. Білоус // Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Л. В. Любчак, Н. Ю. Родюк, Г. С. Тарасенко, відп. за випуск І. М. Лапшина. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 14. – С. 19-21
 33. Блажко О. А. Студентоцентроване навчання як умова забезпечення якості підготовки майбутнього вчителя хімії / О. А. Блажко, А. В. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / відповід. за випуск О. А. Блажко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – Випуск 4. – С. 8-13
 34. Бліденко О. О. Організація проектної діяльності молодших школярів / О. О. Бліденко, І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 16-19
 35. Богачук І. М. Інформаційно-комунікаційні технології в проектній роботі / І. М. Богачук, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 17-19
 36. Богуславська В. Ю. Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальниць на етапі попередньої базової підготовки шляхом застосування різних режимів тренувань / В. Ю. Богуславська // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 75-80
 37. Богуславська В. Ю. Вдосконалення функціональної та фізичної підготовленості підлітків-веслувальників різними режимами тренувань / В. Ю. Богуславська // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник, В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 94-97
 38. Богуславська В. Ю. Вдосконалення функціональної та фізичної підготовленості підлітків-віслувальників різними режимами тренувань / В. Ю. Богуславська // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 94-97
 39. Боднар О. О. Вплив хлормекватхлориду на проростання та використання резервних речовин насіння гарбуза в умовах фото- та скотоморфогенезу / О. О. Боднар, І. В. Попроцька // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 74-76
 40. Бойчук В. М. Експериментальна перевірка ефективності організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи / В. М. Бойчук, Л. Л. Коношевський, О. Ю. Сагадіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 67-72
 41. Боровська О. Застосування категорії репрезентації процесуальності при виділенні фінітних та інфінітних форм дієслова / О. Боровська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 110-112
 42. Боровська О. Інфінітні форми дієслова в сучасній граматиці німецької мови: проблема інтерпретації / О. Боровська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л.В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 20-22
 43. Боровська О. Семантичне значення партиципів сучасної німецької мови / О. Боровська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 104-106
 44. Боюн А. Функционирование обособленных определений в поэзии А. А. Ахматовой / А. Боюн // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 175-177
 45. Брезденюк О Вплив бігових навантажень різного спрямування на функціональну підготовленість юнаків 17-21 років з "високим" вмістом жирового компоненту / О Брезденюк, Ю. Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 512-517
 46. Брик М. Поетика інтертекстуальності в збірці оповідань А. С. Байетт "Джин у пляшці зі скла "Солов'їне око"" / М. Брик // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 9-11
 47. Брик С. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у гармонійному розвитку людини / С. В. Брик, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 19-22
 48. Брилін Е. Б. Інтеграційні процеси естетичної музичної творчості в професійній підготовці вчителів мистецтв / Е. Б. Брилін, В. Л. Бриліна // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 140-144
 49. Бромірська А. М. Можливі напрями і способи гуманітаризація викладання фізики / А. М. Бромірська, Д. І. Коломієць // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 19-22
 50. Будас Ю. Ice breakers / Ю. Будас // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 22-24
 51. Будас Ю. Методика навчання читанню французькою мовою на початковому етапі вивчення мови / Ю. Будас // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 11-13
 52. Буткалюк О. А. Застосування засобів ІКТ в процесі формування творчих здібностей учнів початкової школи / О. А. Буткалюк, С. Ю. Люльчак // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 121-125
 53. Бучацька С. Effective cross-cultural communicators / С. Бучацька // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 24-26
 54. Бучацька С. The beneficial role of bilingualism in foreign language acquisition / С. Бучацька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 251-253
 55. Бучацька С. Системно-функціональнні особистісні зміни в умовах віртуального спілкування / С. Бучацька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 238-240
 56. Вальчук-Оркуша О. М. Природа і ландшафти басейну річки Сільниця / О. М. Вальчук-Оркуша, І. Г. Коваль // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 20-21
 57. Вальчук-Оркуша О. М. Савранка -притока Південного Бугу / О. М. Вальчук-Оркуша, О. А. Загорулько // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 15-16
 58. Вальчук-Оркуша О. М. Сучасна Снивода / О. М. Вальчук-Оркуша, І. О. Кравценюк // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 34
 59. Василевська-Скупа Л. П. Принцип національної спрямованості формування готовності майбутніх педагогів-музикантів до здійснення соціокультурної діяльності / Л. П. Василевська-Скупа // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 6-10
 60. Василінич Т. М. Дослідження регенерації концентрованих амонійних розчинів у міських стоках / Т. М. Василінич, О. Дудар, О. Пономаренко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / відповід. за випуск О. А. Блажко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – Випуск 4. – С. 67-69
 61. Вацьо Михайло. Різдвяний світ музики М. Леонтовича : урок музичного мистецтва у 4-му класі / Михайло Вацьо // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 35-37.
 62. Вацьо Михайло. Хорова спадщина М. Леонтовича у вихованні молодших школярів / Михайло Вацьо // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 34-37.
 63. Вишивана Н. З історії дослідження лексико-семантичного поля / Н. Вишивана // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 31-33
 64. Вишивана Н. Роль і місце іменних композитів у динамічних процесах німецького словотвору / Н. Вишивана // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 15-17
 65. Вишивана Н. Синонімічні відношення в лексико-семантичній групі verba dicendi / Н. Вишивана // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 106-108
 66. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 32
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 143 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 31
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 68. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 33
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 127 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 69. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 34
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 123 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 70. 9(М)
  В53
  Вісник студентського наукового товариства факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 20
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права. – Вінниця : Друк, 2020. – 211 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 71. 06
  В53
  Вісник факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 18
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2020. – 119 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 72. Вічавська О. С. Роль вокальної мініатюри у процесі фахової підготовки студентів мистецького спрямування / О. С. Вічавська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 79-82
 73. Вознюк Т. В. Диференційований підхід до вивчення технічних елементів в спортивних іграх / Т. В. Вознюк, Ю. В. Приліпко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 80-84
 74. Вознюк Т. В. Планування фізичної підготовки кваліфікованих баскетболісток на етапі безпосередньої підготовки до змагань / Т. В. Вознюк, Ю. І. Горбатий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 97-101
 75. Вознюк Т. В. Планування фізичної підготовки кваліфікованих баскетболісток на етапі безпосередньої підготовки до змагань / Т. В. Вознюк, Ю. І. Гоорбатий // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 97-101
 76. Вознюк Т. В. Чинники, які впливають на формування техніко-тактичних вмінь у юних баскетболістів / Т. В. Вознюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 92-97
 77. Вознюк Т. Експертна оцінка структури діяльності кваліфікованих баскетболісток / Т. Вознюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 15-16
 78. Вознюк Т. Методика вивчення нападаючого удару в волейболі на основі використання алгоритмізованої програми та активних методів навчання / Т. Вознюк, І. Боднар // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2. – С. 10-16
 79. Вознюк Т. Модельні показники дистанційних і штрафних кидків висококваліфікованих баскетболістів України / Т. Вознюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 225-231
 80. Вознюк Т. Показники підготовленості та їх взаємозв'язок з успішністю змагальних дій юних баскетболісток етапу попередньої базової підготовки / Т. Вознюк, М Сенів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 10-16
 81. Вознюк Тетяна Володимирівна. Волейбол у закладах вищої освіти : навчальний посібник / Т. В. Вознюк, А. А. Ковальчук, О. В. Ковальчук. – Вінниця, 2019
 82. Войнаровський А. Бюрократія пострадянського простору і стереотипи минулого: український феномен / А Войнаровський // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 99-104
 83. Войнаровський А. Організація самоврядування у Вінниці як центрі Барської конфедерації весною 1768 р. / А. Войнаровський, І. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 42-55
 84. Волошина О. Впровадження кредитно-модульної системи у процес викладання іноземних мов / О. Волошина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 24-28
 85. Волошина О. Новітні методики викладання іноземних мов / О. Волошина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 29-31
 86. Воропаєва Н. О. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва / Н. О. Воропаєва, Д. В. Стребкова, І. В. Римар // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 56-61
 87. Газінська О. В. Психологічна культура та компетентність майбутнього фахівця / О. В. Газінська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 18-21
 88. Газінський В. І. Формування творчих здібностей студентів мистецьких факультетів закладів вищої освіти у процесі педагогічної практики / В. І. Газінський, Т. О. Лозінська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 13-18
 89. Гальчак С Колишні примусові робітники райху в період "хрущовської відлиги" / С Гальчак // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 243-251
 90. Гальчак С. Преса "Трансністрії" / С. Гальчак // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / ред. гол. В. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Випуск 10. – С. 18-26
 91. Гальчак С. Фундатор державного архіву козацько-гетьманської України / С. Гальчак // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції . 14 грудня 2019 р., м. Бар / ред. С. Д. Гальчак. – Бар : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 104-108
 92. Гладка К. І. Використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці учнів ПТНЗ / К. І. Гладка, Г. Б. Гордійчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 25-28
 93. Глазунов М. С. Комунікативний підхід у навчанні писемного мовлення / М. С. Глазунов, Т. В. Глазунова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 33-36
 94. Глазунова Т. Проект "Ресторани та кафе міста Вінниці" / Т. Глазунова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 23-24
 95. Глазунова Т. Студенто-центристський підхід до навчання іноземних мов / Т. Глазунова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-10
 96. Глазунова Т. Шляхи формування професійної компетенції засобами вікі / Т. Глазунова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 7-8
 97. Головкіна В. Порівняльна характеристика загальної фізичної підготовленості плавців 11-12 років в залежності від статі та можливості її удосконалення засобами аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування / В. Головкіна, Ю. Фурман // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 258-263
 98. Голюк О. А. Використання комунікаційного потенціалу Інтернету в процесі фахової підготовки майбутнії вихователів днз / О. А. Голюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 48-52
 99. Голюк О. Проблеми відбору предметів для початкової школи на сторінках педагогічної журналістики / О. Голюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 15-18
 100. Гордійчук Г. Б. Психолого-педагогічні проблеми ступеневого навчання і виховання учнів професійно-технічних закладів освіти / Г. Б. Гордійчук, С. М. Кирильчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 48. – С. 20-24

 101. Г70
  Гороф'янюк, Інна Валентинівна. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія : монографія
  / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 632 с. – (Серія "Студії з українського мовознавства")
  Примірники: всього:1 - (1)
 102. Грачова І. The numeral constructions in old English / І. Грачова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 8-9
 103. Грачова І. Морфологічна характеристика прикметників та протоквантифікаторів давньоанглійської мови / І. Грачова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 38-40
 104. Грачова І. Структура логічного представлення кванторів / І. Грачова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 10-11
 105. Гребеньова В. Будинок практичної школи садівництва та Подільського товариства сільського господарства як об'єкт пам'яткоохоронної діяльності / В. Гребеньова // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 1889-194
 106. Гребеньова В. Селянський "хліб насушний" 50-60-ті рр. 20 ст. (за матеріалами Н. Присяжнюк) / В. Гребеньова // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 139-144
 107. Грошовенко О. Компетентнісний підхід у природничій освіті / О. Грошовенко, Т. Кондратюк // Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Л. В. Любчак, Н. Ю. Родюк, Г. С. Тарасенко, відп. за випуск І. М. Лапшина. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 14. – С. 13-16
 108. Грошовенко О. П. Педагогіка емпауерменту в технології екологічних коміксів / О. П. Грошовенко, Т. Г. Кондратюк // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 76-82
 109. Грошовенко О. Світоглядно-екологічні цінності в структурі екологічної свідомості й екологічної культури майбутнього вчителя початкової школи / О. Грошовенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 21-25
 110. Грузевич І. В. Перспективи застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії в процесі підготовки юних плавців / І. В. Грузевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 84-88
 111. Грузевич І. Удосконалення фізичної підготовленості плавців на етапі попередньої базової підготовки за допомогою тренажера "Нове дихання" / І. Грузевич, Б. Черниш // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 269-274
 112. Гудзевич А. В. Антропогенні зміни натуральних ландшафтів Ямполя / А. В. Гудзевич, Р. О. Демець, Я. М. Буртник // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 17-18
 113. Гудзевич А. В. Географічне забезпечення територіальної організації життєдіяльності суспільства / А. В. Гудзевич // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 3-5
 114. Гудзевич А. В. Географічний аналіз туристичних уподобань жителів Вінницької області / А. В. Гудзевич, В. В. Вольська // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 26-28
 115. Гудзевич Л. С. Стан вакцинопрофілактики дифтерії та правця в Україні / Л. С. Гудзевич // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 88-92
 116. Гудима С. А. Повышение работоспособности и учебно-трудовой активности студентов в процессе учебных занятий по физическому воспитанию / С. А. Гудима // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 11-14
 117. Гуревич Р. С. Інформатизація освіти - важливий чинник розвитку суспільства 21 століття / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 5-10
 118. Гуревич Р. С. Інформатизація освіти - важливий чинник розвитку суспільства 21 століття / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : Методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 5-10
 119. Гуревич Р. С. Проблеми вищої освіти в Німеччині: погляд із середини / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, В. М. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 5-7
 120. Дабіжа К. Л. Інтеграція мистецтв як засіб розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музичного мистецтва / К. Л. Дабіжа // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 21-25
 121. Данчук П. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання у вищій школі / П. С. Данчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 14-20
 122. Данчук П. С. Спорт і політика / П. С. Данчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 10-15
 123. Данчук П. С. Фізичний стан дітей, які проживають в екологічно забрудненій зоні / П. С. Данчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 12-17
 124. Данчук П. С. Фізичний стан дітей, які проживають в екологічно забрудненій зоні / П. С. Данчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 12-17
 125. Демченко Е. П. Формирование креативной компетентности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми / Е. П. Демченко, И. Кепуле // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 28-34
 126. Демчук Т. В. Сутність і роль моделювання та наукового дослідження у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя математики / Т. В. Демчук, А. Г. Яровенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 92-95
 127. 9У2
  Д47
  Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали
  / упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2020. – 267 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 128. Дідик Т. Вплив занять атлетичними видами спорту на фізичний розвиток юних спортсменів / Т. Дідик, К. Козлова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 20-22
 129. Дідик Т. Кореляційний аналіз структури фізичної підготовленості легкоатлетів, які спеціалізуються у штовханні ядра / Т. Дідик, Р. Кокошко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 280-282
 130. Дідик Т. М. Новий підхід до проведення занять з теорії і методики викладання легкої атлетики / Т. М. Дідик, І. А. Тюх // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 15-17
 131. Дідик Т. М. Педагогічна оцінка інтегральних показників фізичного розвитку студентів вищого навчального закладу / Т. М. Дідик // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 17-21
 132. Дідик Т. М. Педагогічна оцінка інтегральних показників фізичного розвитку студентів вищого навчального закладу / Т. М. Дідик // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 17-21
 133. Дідик Т. М. Педагогічний контроль у процесі занять атлетизмом / Т. М. Дідик // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 97-100
 134. Дмітренко Н. Використання методик САТ у викладанні англійської мови у внз / Н. Дмітренко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 31-33
 135. Дмітренко Н. Є. Учитель іноземної мови і психологічна допомога підліткам / Н. Є. Дмітренко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 40-42
 136. Дмітренко Н. Інформаційна культура майбутніх вчителів англійської мови / Н. Дмітренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 253-255
 137. Дмітренко Н. Навчання ділового спілкування студентів педагогічних внз / Н. Дмітренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 40-46
 138. Дмітренко Н. Новітні стратегії у вивченні іноземних мов у дошкільних навчальних закладах України / Н. Дмітренко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 34-36
 139. Дмітренко Н. Новітні тенденції загальноєвропейської освітньої політики щодо підготовки вчителів іноземної мови / Н. Дмітренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 241-243
 140. Довгалюк А. С. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі студентів під час вивчення хімії / А. С. Довгалюк, К. В. Кічігіна, А. П. Кобися // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 243-246
 141. Довгань Л. І. Філософські засади теорій морального виховання у педагогіці США / Л. І. Довгань // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : Методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 21-25
 142. Доля І. Соціокультурний фактор формування оцінних висловлень / І. Доля // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 243-244
 143. Драченко В. Впровадження інтерактивних технологій у процес вивчення художньої культури в початковій школі / В. Драченко // Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Л. В. Любчак, Н. Ю. Родюк, Г. С. Тарасенко, відп. за випуск І. М. Лапшина. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 14. – С. 16-18
 144. Драчук А Покращення фізичного стану студенток внз засобами оздоровчої аеробіки (фітбол-аеробіка) / А Драчук, Н Хлус, С Лисюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 30-33
 145. Драчук А. І. Особливості конфліктних взаємостосунків в спортивних командах / А. І. Драчук, М. А. Галайдюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 105-109
 146. Драчук А. І. Особливості конфліктних взаємостосунків в спортивних командах / А. І. Драчук, М. А. Галайдюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 105-109
 147. Драчук А. І. Психофізіологічні параметри. як один з критеріїв відбору до занять баскетболом / А. І. Драчук, Ю. І. Горбатий, Н. С. Носенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 21-24
 148. Драчук А. І. Стрес-фактори спортивної діяльності / А. І. Драчук, С. А. Гудима, Ю. І. Горбатий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 89-93
 149. Драчук С. Характеристика змагальної діяльності та спеціальної фізичної підготовленості волейболісток студентської команди / С. Драчук, Ю Чуйко, Т Дідик // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 3. – С. 17-23
 150. Драчук С. Вплив занять з використанням різних засобів розвитку швидкості на функціональний стан організму легкоатлетів-початківців / С. Драчук, М. Черниш // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 282-289
 151. Драчук С. П. Біомеханічні особливості нападаючого удару у волейболі / С. П. Драчук, О. Г. Мельник, В. Б. Кузьмік // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 93-98
 152. Драчук С. П. Проблема виховання моральних цінностей в спорті / С. П. Драчук, В. Б. Кузьмік // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 101-108
 153. Драчук С. П. Технологія кредитно-модульного навчання з дисципліни "Основи теорії і методики спортивного тренування" / С. П. Драчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 22-28
 154. Драчук С. П. Технологія кредитно-модульного навчання з дисципліни "Основні теорії і методики спортивного тренування" / С. П. Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 22-28
 155. Дробаха Л. Використання рекламної інформації у навчанні писемного мовлення / Л. Дробаха // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л.В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 46-48
 156. Дробаха Л. Випадки взаємозаміни у вживанні форм минулого часу в німецькій мові / Л. Дробаха // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 108-110
 157. Дробаха Л. Інформаційні технології в організації навчання іноземній мові / Л. Дробаха // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 40-44
 158. Дробаха Л. Стилістичне вживання перфекта в німецькій мові / Л. Дробаха // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 114-115
 159. Дробаха Л. Формування у студентів міжкультурної картини світу / Л. Дробаха // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 33-35
 160. Дрорбаха Л. В. Сучасні технології формування мовної компетенції в процесі навчання говорінню / Л. В. Дрорбаха // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 46-48
 161. Жмуд Н. "Радянськість" у культурному ландшафті Вінниці: "відчуття місця" у колективній та індивідуальній пам'яті (за матеріалами студентських польових студій) / Н. Жмуд // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 290-294
 162. Жмуд Н. "Свій"/ "чужий"/ "інший"/ "ворог": деконструкція радянського змісту чи (і) діалоги (по)розуміння у сучасних соціокультурних дискурсах / Н. Жмуд, М. Куряча // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 175-184
 163. Жмуд Н. Локальні фактори ідентифікації Вінничан у контексті сприйняття культурного ландшафту міста / Н. Жмуд // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 142-148
 164. Жмурко Д. Прозвища литературных персонажей / Д. Жмурко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 176-179
 165. Жмурко Д. Стилистическая роль апеллятивов при номинации персонажей в современной литературе / Д. Жмурко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 48-51
 166. 002
  Ж92
  Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Випуск 12
  / гол. ред. В. М. Каленич. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2020. – 204 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 167. Завальнюк О. Л. Наслідки епідемії кору в Україні у 2017-2019 роках / О. Л. Завальнюк // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 93-95
 168. Зарічанська Н. Особливості впровадження інноваційних технологій в професійну підготовку викладача іноземних мов / Н. Зарічанська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 155-256
 169. Зарічанська Н. Формування у майбутніх педагогів-філологів професійних умінь та навичок: компетентнісний підхід / Н. Зарічанська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 51-58
 170. Захарова П. Вплив експериментальної програми фізичної підготовки на стан функціональних систем організму спортсменів-орієнтувальників високої кваліфікації / П. Захарова, П. Данчук, Н. Свірщук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 300-304
 171. Зданевич А. А. Возможности теории решения изобретательских задач в развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста / А. А. Зданевич, Л. В. Старовойт // Молодий вчений. № 5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 83-88
 172. Зелененька І. Художній ідеал у розумінні Миколи Євшана / І. Зелененька // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 16-22
 173. Зінько Ю. Участь українських громадських організацій і товариств в самоорганізації мешканців м. Вінниці в період нацистської окупації / Ю. Зінько // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 136-142
 174. Змієвська О. Module design in the new core curriculum in elt methodology / О. Змієвська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015
 175. Змієвська О. Єдність семантичного та когнітивного аспектів проявів авторської сенсорики в художньому тексті / О. Змієвська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 46-48
 176. Змієвська О. Проблеми організації педагогічної практики в додипломній підготовці майбутніх учителів англійської мови (за результатами допроектного базового дослідження в рамках проекту "Шкільний вчитель нового покоління") / О. Змієвська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 11-14
 177. Змієвська О. Щодо питання про додипломну методичну підготовку вчителя англійської мови в Україні / О. Змієвська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 9-14
 178. Зубко О. Специфіка формування історичної пам'яті та національна ідентичність української празької інтелігенції (1918-1939) / О. Зубко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 44-57
 179. Іваницька Н. Повнозначні українські та англійські дієслово назви у проекції на універсальну дієслівну категорію "процесуальність" / Н. Іваницька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 110-113
 180. Іванчук А. В. Навчальний матеріал про кристаліти металів і сплавів як засіб формування елементів технічного світогляду майбутніх учителів технологій / А. В. Іванчук, М. М. Гунько, Д. М. Довгалюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 107-111
 181. Ігнатова О. Використання навчальних мультимедійних презентацій як засіб розвитку креативного мислення студентів / О. Ігнатова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 48-51
 182. Ігнатова О. М. Педагогічна освіта в Німеччині / О. М. Ігнатова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 52-55
 183. Ігнатьєва І. Н. Методична компетентність учителя музичного мистецтва як запорука якісної педагогічної взаємодії / І. Н. Ігнатьєва // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 25-30
 184. Ільчук В. Мова сучасних змі як об'єкт лінгвістичних досліджень / В. Ільчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, І. В. Гороф'янюк, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 27. – С. 90-95
 185. Імбер В. Запровадження освітніх інновацій, які базуються на використанні комп'ютерної техніки у днз / В. Імбер // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 46-48
 186. Імбер В. І. Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів / В. І. Імбер // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 145-149
 187. Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону: матеріали круглого столу / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України. – Київ, 2019
 188. Казаручик Г. Н. Освоение словаря антонимов как условие развития вербального творчества детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Г. Н. Казаручик, Т. Д. Сиваш, К. А. Колесник // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 42-48
 189. Казьмірчук Н. С. Наступність як психолого-педагогічна категорія / Н. С. Казьмірчук // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 7-11
 190. Каленич В. Інтертекстуальні засоби в газеті "День" / В. Каленич // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / ред. гол. В. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Випуск 10. – С. 32-41
 191. Калитко С. Гетьманування Івана Виговського у працях українських емігрантів кінця 20-х - початку 30-х років 20 сторіччя / С. Калитко, О. Кравчук // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції . 14 грудня 2019 р., м. Бар / ред. С. Д. Гальчак. – Бар : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 42-50
 192. Канський В. С. Геогліфи та їх класифікація / В. С. Канський, Салюк Л. О. // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 29-30
 193. Канський В. С. Особливості досліджень антропогенних ландшафтних комплексів / В. С. Канський, Д. В. Юрченко // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 19-20
 194. Кароєва Т. Вінницька міська дума за городовим положенням 1982 р. / Т. Кароєва // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 59-65
 195. 9(07)(075.3)
  К25
  Кароєва Тетяна Робертівна. Диджиталізація історичної науки та освіти : навчальний посібник
  / Т. Р. Кароєва, Н. П. Кузьмінець ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2020. – 88 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 196. Кароєва Т. Топоніміка у конструюванні колективної пам'яті громади: органічне і штучне, або Про роль істориків у розвитку топонімії / Т. Кароєва // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 82-89
 197. Карук Інна. Дитяче експериментування: організація дослідницької діяльності у початковій школі / Інна Карук // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 16-19.
 198. Карук І. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності / І. В. Карук // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 89-92
 199. Карук І. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку комп'ютерної грамотності / І. Карук // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 66-69
 200. Кашуба А. В. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ефективність проведення уроків трудового навчання / А. В. Кашуба, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 33-36
 201. Кизим В. Н. Педагогические основы системы танцевального образования в школах за А. Д. Бутовским / В. Н. Кизим, Т. Н. Чернышенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 25-31
 202. Кириленко В. Інваріантна модель технології організації і проведення комунікативної гри / В. Кириленко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 56-57
 203. Кириленко В. Комп'ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації у розвитку інформаційної культури студентів-філологів / В. Кириленко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 54-56
 204. Кириленко В. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів засобами комп'ютерних ігрових технологій / В. Кириленко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 66-67
 205. Кириленко Валерій The essence of cognitive communication / Валерій Кириленко, Вадим Кириленко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 15-16
 206. Кириленко Валерій Формування інформаційної культури майбутніх учителів іноземної мови / Валерій Кириленко, Вадим Кириленко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 44-46
 207. Кирилюк Л. М. Осушувальні системи півночі України / Л. М. Кирилюк, А. В. Лебедовський, Л. О. Булаївська // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 51-52
 208. Князюк О. В. Вплив строків та норма сівби на схожість насіння пшениці ярої / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 56-57
 209. Князюк О. В. Особливості формування врожаю гороху залежно від прийомів вирощування / О. В. Князюк, Х. О. Литвин, В. С. Горбатюк // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 62-63
 210. Кобися В. М. Використання педагогічних програмних засобів у процесі викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах / В. М. Кобися, А. І. Пантелейчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 42-45
 211. Коваль О. О. Застосування хмарних технологій як банку навчально-методичної інформації педагога / О. О. Коваль, А. П. Кобися // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 36-38
 212. Ковальчук А. С. Використання сучасних програмних засобів у процесі професійної підготовки вчителів у зво / А. С. Ковальчук, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 38-41
 213. Ковганіч Л. В. Особливості ростових процесів рослин Nicotiana Tabacum під впливом антигіберелінових препаратів / Л. В. Ковганіч, Т. І. Рогач // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 65-67
 214. Ковтонюк Г. Перший комп'ютер у континентальний Європі створили в Україні / Г. Ковтонюк // Математика та інформатика навколо нас : науково-популярний альманах / ред. кол.: М. М. Ковтонюк, Н. В. Захарченко, С. М. Бак. – Вінниця, 2018. – Випуск 1. – С. 73-80
 215. Ковтонюк М. Побудова формальних розв'язків зчисленної системи диференціальних рівнянь з двома малими параметрами / М. Ковтонюк, А. Мукоїд // Математика та інформатика навколо нас : науково-популярний альманах / ред. кол.: М. М. Ковтонюк, Н. В. Захарченко, С. М. Бак. – Вінниця, 2018. – Випуск 1. – С. 88-95
 216. Козачишина О. Intertextual properties of a conceptual metaphor / О. Козачишина // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 116-118
 217. Козачишина О. Врахування гендерного аспекту в перекладі / О. Козачишина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 56-58
 218. Козачишина О. Комічний потенціал прецедентних текстів: лінгвокогнітивний аспект / О. Козачишина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 47-49
 219. Козачишина О. Л. Політична коректність: сучасний стан проблеми / О. Л. Козачишина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 58-60
 220. Козачишина О. Специфіка короткого оповідання як жанру прози / О. Козачишина // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 117-118
 221. Козачишина О. Фоностилістичні засоби як проблема перекладу / О. Козачишина // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 69-73
 222. Колесник К. Модель організації групової діяльності учнів при вивченні художнього твору / К. Колесник // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 69-72
 223. Колесник Л Особливості функціонального стану організму людей з остеохондрозом / Л Колесник // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 40-42
 224. Коломієць Д. І. Steam-проекти на уроках трудового навчання / Д. І. Коломієць, Ю. М. Бабчук, О. О. Бірюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 28-32
 225. Колосова Олена. Особливі потреби - особливі можливості : реалізація творчих проєктів у позаурочній діяльності / Олена Колосова // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 45-46.
 226. Колосова О. В. Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна / О. В. Колосова, Й. Гурал-Пулроле // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 49-53
 227. Колосова О. Інноваційні технології навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами / О. Колосова // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 49-51
 228. Колядич Ю. Засоби збереження еквівалентності в перекладах ((на матеріалі української та англійської мов) / Ю. Колядич // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 74-77
 229. Колядич Ю. Комунікативні стратегії конфліктного дискурсу (на матеріалі оповідань О. Генрі) / Ю. Колядич // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 49-51
 230. Коляструк О Досвід декомунізації та проблеми дерадянізації - з позиції повсякденності / О Коляструк // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 77-89
 231. Коляструк О. Матеріали до історико-культурної спадщини міста Бершаді / О. Коляструк, О. Кравчук, Л. Ющенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 154-169
 232. Коляструк О. Микола Євшан: життєві смисли в революції / О. Коляструк // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 22-29
 233. Коляструк О. Щоденники Астрід Лінгрен як джерело з історії повсякденного життя шведів у роки Другої світової війни / О. Коляструк // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 74-79
 234. Коляструк О. Як минуле відповідає на запити сучасної повсякденності / О. Коляструк // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 344-350
 235. Комарівська Н. О. Прозовий доробок Надії Кибальчич про народного вчителя в контексті розвитку українського письменства кінця 19-початку 20 століття / Н. О. Комарівська // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 12-17
 236. Комарівська Н. Ознайомлення молодших школярів з фразеологічними одиницями / Н. Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 39-41
 237. Кононенко В. Відновлення національної культурної ідентичності радянських євреїв у період незалежної України / В. Кононенко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 284-289
 238. Кононенко В. Національна політика в СРСР у добу перебудови (1985-1991 рр.) / В. Кононенко // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 55-61
 239. Кононенко В. Роль громадських організацій у житті єврейської національної меншини Поділля за часів незалежної України / В. Кононенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 129-135
 240. Коношевський Л. Л. Інформаційна культура дітей старшого дошкільного віку / Л. Л. Коношевський, Ю. В. Стецька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 35-38
 241. Корінний В. І. З історії солевидобутку в Солотвино та експлуатації підземних порожнин солерудника / В. І. Корінний // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 6-10
 242. Король А. В. Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії логопеда з педагогами та батьками як умова підвищення результативності корекційно-розвиткового процесу / А. В. Король // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 54-57
 243. Корольчук А. Корекція фізичного стану осіб другого зрілого віку з остеохондрозом шийного та грудного відділів хребта / А. Корольчук, С. Ломинога // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 3
 244. Корольчук А. Порівняльна характеристика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів факультету фізичного виховання і спорту / А. Корольчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 563-567
 245. Корольчук А. Удосконалення фізичної підготовленості борців греко-римського стилю на етапі попередньої базової підготовки / А. Корольчук, В. Гимбель, В. Настрога // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2. – С. 26-30
 246. Костюкевич В. Динаміка показників фізичної підготовленості кваліфікованих футболістів упродовж тренувального макроциклу / В. Костюкевич, В. Стасюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2
 247. Костюкевич В. Динаміка показників фізичної підготовленості спортсменів-ігровиків в підготовчому періоді річного тренувального циклу / В. Костюкевич, О. Перепелиця, В. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 33-36
 248. Костюкевич В. Концепция двухциклового построения тренировочного процесса в хокее на траве в течении года на основе модельно-целевого подхода / В Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 3. – С. 30-41
 249. Костюкевич В. М. Експертно-статистичний метод оцінки технічної підготовленості студентів з баскетболу / В. М. Костюкевич, Л. М. Зацерковна, В. М. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 113-116
 250. Костюкевич В. М. Методика педагогічного спостереження за тренувальною діяльністю спортсменів ігрових видів спорту / В. М. Костюкевич, В. М. Проліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 114-118
 251. Костюкевич В. М. Методика педагогічного спостереження за тренувальною діяльністю спортсменів ігрових видів спорту / В. М. Костюкевич, В. М. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 114-118
 252. Костюкевич В. М. Модельно-цільовий підхід побудови річного тренувального циклу в хокеї на траві / В. М. Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 109-113
 253. Костюкевич В. М. Побудова тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації у футболі і хокеї на траві в річному циклі підготовки / В. М. Костюкевич, В. М. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 99-106
 254. Костюкевич В. М. Структкра підготовчого періоду ручного тренувального циклу кваліфікованих футболістів / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 110-114
 255. Костюкевич В. М. Структура підготовчого періоду річного тренувального циклу кваліфікованих футболістів / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 110-114
 256. Костюкевич В. Модельные значения интегральной оценки технико-тактической деятельности высококвалифицированных футболистов различных игровых амплуа / В. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 323-332
 257. Костюкевич В. Модельные тренировочные игры как средство и метод адаптации футболистов к соревновательной деятельности / В. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 36-39
 258. Костюкевич В. Моніторинг складу тіла хокеїстів на траві різної кваліфікації / В. Костюкевич, О. Перепелиця, В. Поліщук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 332-340
 259. Костюкевич В. Побудова тренувального процесу футболістів високої кваліфікації у підготовчому періоді річного тренувального циклу / В. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 28-33
 260. Костюкевич В. Розробка тренувальних програм з удосконалення витривалості хокеїстів високої кваліфікації / В. Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 43-53
 261. Косянчук Н. В. ІКТ як засіб організації навчання при викладанні дисциплін професійного спрямування для майбутніх фахівців технічного профілю / Н. В. Косянчук, В. О. Уманець // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 28-33
 262. Кравцова Н. Є. Стильовий підхід в диригентській підготовці педагога-музиканта / Н. Є. Кравцова // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 150-154
 263. Кравцова Н. Є. Формування дослідницької культури педагогів-музикантів в умовах вищої школи / Н. Є. Кравцова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 31-34
 264. Кравченко П. "Розкуркулення": злам традиційних структур повсякдення (доля розкуркулення у документах) / П Кравченко // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 219-225
 265. Кравченко П. Рец. на кн.: Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 1941-1944 / В. Васильєв, Н. Кашеварова, О. Лисенко, М. Панова, Р. Подкур. – Київ, 2018. 752 с. / П. Кравченко // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 108-109
 266. Кравченко П. Робітничі їдальні Вінниці (червень-вересень 1932 р.) / П. Кравченко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 170-179
 267. Кравчук О. Спогади Є. Богуславського про Вінницю у період гетьманату / О. Кравчук, Н. Мельник // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 249-257
 268. Кравчук О. Українська ідея Ігоря Губаржевського / О. Кравчук, Л. Кравчук // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 79-84
 269. Краснобаєва Т. М. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк, В. І. Грузицька // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 40-45
 270. Краснобаєва Т. М. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк, В. І. Грузицька // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 40-45
 271. Краснобаєва Т. М. Розвиток навчальних здібностей невстигаючих студентів за допомогою виконання самостійної роботи / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 50-55
 272. Краснобаєва Т. Обгрунтування напрямків рухової активності студентів, що проживають в екологічно забрудненій зоні / Т. Краснобаєва, М. Галайдюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: Куц, А. І. Драчук, Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2007. – Вип. 1. – С. 49-51
 273. Красюкова Я. Стилістична значущість іменних композитів у публіцистичних текстах / Я. Красюкова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 77-79
 274. Криворучко О. "Українське питання" в московсько-польській війні 1653 -1667 рр. / О. Криворучко // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції . 14 грудня 2019 р., м. Бар / ред. С. Д. Гальчак. – Бар : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 137-144
 275. Криворучко О. Валентин Отамановський про "Болоховські самоврядні общини" як особливість суспільного устрою Подільської землі у 13-14 ст. / О. Криворучко, Ф. Криворучко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 231-237
 276. Криворучко О. Сільська та міська культура УСРР в 1920-ті рр.: колізія індивідуального та колективістського / О. Криворучко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 193-198
 277. Кривошея Т. Конструювання з будівельного матеріалу як засіб формування у дітей молодшого дошкільного віку сенсорних еталонів та елементарних математичних уявлень / Т. Кривошея // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 29-33
 278. Кривошея Тетяна. Математика: складно чи красиво? Ознайомлення учнів з оригінальними прийомами виконання обчислень і розв'язування задач (початок) / Тетяна Кривошея // Учитель початкової школи. – 2020. – № 11/12. – С. 14-19.
 279. Кривошея Т. М. Педагогічні умови реалізації взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів у процесі вивчення математики / Т. М. Кривошея // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 93-98
 280. Крупка В. Поетична творчість Петра Карманського в літературно-критичній рецепції Миколи Євшана / В. Крупка // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 29-34
 281. У6
  К84
  Крупка Віктор Петрович. Хліб для янгола : поезії
  / В. П. Крупка. – Луцьк : Твердиня, 2020. – 112 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 282. Крутій Катерина. Інформаційний шум у закладах освіти: причини виникнення і способи подолання / Катерина Крутій, Лариса Зданевич // Учитель початкової школи / Катерина Крутій, Лариса Зданевич. – 2020. – № 3/4. – 5-9.
 283. Кузьміна С. Commitment to democratization of education / С. Кузьміна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 80-81
 284. Кузьміна С. Technologies for making teacher candidates global educators / С. Кузьміна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 16-17
 285. Кузьміна С. Technology for teaching content / С. Кузьміна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 17-18
 286. Кулик А. В. Заняття з малювання нетрадиційними техніками, як засіб розвитку творчих здібностей / А. В. Кулик, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 159-162
 287. Кур'ята В. Г. Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводнів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури / В. Г. Кур'ята, Г. С. Шаталюк // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 1. – С. 31-45
 288. Кур'ята В. Г. Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопичення та перерозподіл елементів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicus annuum L.) / В. Г. Кур'ята, О. В. Кушнір, І. В. Попроцька, О. О. Кравець // Фізіологія рослин і генетика. – 2020. – Т. 52, № 4. – С. 353-364
 289. Кухар Н. Метод проектів - важливий засіб формування мовної компетентності під час вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" / Н. Кухар, Л. Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 26. – С. 27-33
 290. Кухар Н. Особенности функционирования приприлагательных распространителей в формально-грамматической структуре предложения / Н. Кухар // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, І. В. Гороф'янюк, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 27. – С. 77-83
 291. Куц О. Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави / О. Куц, А. Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 2. – С. 80-83
 292. Кушнір К. В. Особливості формування системи ціннісних орієнтацій учнів підліткового віку засобами хорової музики / К. В. Кушнір // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 99-102
 293. Лавренчук Я. Author's mythology in the modern british novel / Я. Лавренчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 18-19
 294. Лавренчук Я. Мовна інтерференція та її рівні / Я. Лавренчук // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 85-87
 295. Лавренчук Я. Структкра роману як засіб створення авторського міфу / Я. Лавренчук // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 59-61
 296. Лавренчук Я. Що таке мовна інтерференція? / Я. Лавренчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 17-19
 297. Лазаренко Н. І. Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник євроінтеграції / Н. І. Лазаренко, Є. В. Громов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 8-11
 298. Лазовик М. П. Перспективи підвищення ролі самостійних тренувальних занять у студентів спортивного відділення / М. П. Лазовик, В. Б. Кузьмік // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 50-52
 299. 34(075.3)
  Л17
  Лазор Оксана Дмитрівна. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-методичний посібник
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Міністерство соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 267 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - (5)
 300. Лановенко Н. В. Становлення та розвиток українського естрадного мистецтва 20 - початку 21 ст. / Н. В. Лановенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 140-143
 301. Лапшин С. Михайлівська церква смт. Дашів - приклад дерев'яної архітектури Поділля / С. Лапшин, О. Конотопенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 205-209
 302. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 1
  / И. Н. Лапшина, Л. В. Давыдюк, А. О. Мельник. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 303. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык : учебник для 3 класса заведений общего среднего образования
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 304. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Ступеньки: в 2-х ч. : рабочая тетрадь по русскому языку и чтению для 2 класса заведений общего среднего образования с обучен. на рус. яз.. Часть 2
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 64 с. : ил.
  Примірники: всього:2 - (2)
 305. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 2
  / И. Н. Лапшина. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 306. Лапшина І. Дослідження аспектів підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення інтегрованих занять з молодшими школярами / І. Лапшина // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 25-28
 307. Лапшина І. Унаочнення процесу пояснення лінгвістичних понять у контексті педагогічних настанов В. О. Сухомлинського / І. Лапшина // Реалізація ідей В. О. Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх закладів : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань / ред. кол.: Л. В. Любчак, Н. Ю. Родюк, Г. С. Тарасенко, відп. за випуск І. М. Лапшина. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 14. – С. 201-204
 308. Лапшина Ірина. Інтеграція як спосіб підвищення ефективності мовної і літературної підготовки молодших школярів. Організація уроків мови і читання на адаптаційно-ігровому етапі / Ірина Лапшина // Учитель початкової школи. – 2019. – № 10. – С. 13-17.
 309. Левчук Н. В. Актуальні питання методики навчання біології / Н. В. Левчук, В. Ю. Богуславець // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 99-100
 310. Левчук Н. В. Перспективність використання деревної рослинності в озеленені населених міст / Н. В. Левчук, М. В. Андрощук // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 102-104
 311. Лешко У. Інтернет-змі: проблеми типології / У. Лешко // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / ред. гол. В. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Випуск 10. – С. 46-51
 312. Лісниченко А. До проблеми формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи / А. Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 64-66
 313. Лісниченко А. Організація смислотворчої діяльності як засіб формування професійної самосвідомості майбутніх учителів / А. Лісниченко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 90-92
 314. Лісниченко А. П. Рефлексивне заняття як засіб формування у майбутніх фахівців педагогічної рефлексії / А. П. Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 69-70
 315. Лісниченко А. Професійна орієнтація на заняттях з практики англійської мови у педагогічному вузі / А. Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 79-81
 316. Лісніченко А. Розв'язання професійних проблемних ситуацій в процесі навчання як прийом розвитку педагогічної рефлексії студентів / А. Лісніченко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 69-70
 317. Лозовик М. П. Перспективи підвищення ролі самостійних тренувальних занять у студентів спортивного відділення / М. П. Лозовик, В. Б. Кузьмік // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 50-52
 318. Лопатюк Ю. О. Розвиток музичного мислення учнів у процесі вивчення поліфонічних творів у класі фортепіано / Ю. О. Лопатюк // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 102-107
 319. Лукова О. М. Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання та технологій / О. М. Лукова, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 258-261
 320. Лук'янюк Є. О. Використання онлайн сервісу learningapps.org під час організації дистанційного навчання / Є. О. Лук'янюк, В. М. Кобися // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 45-47
 321. Любчак Л. В. Використання технології тренінгу в формуванні комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Л. В. Любчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 70-75
 322. Любчак Л. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до подолання труднощів у спілкуванні з учнями / Л. В. Любчак, Т. Кук // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 111-116
 323. Любчак Л. Педагогічний такт як форма реалізації педагогічної моралі в діяльності вчителя початкових класів / Л. Любчак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 18-21
 324. Лящ О. П. Вікові особливості становлення та розвитку емоційного інтелекту особистості / О. П. Лящ, І. В. Богатюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 172-176
 325. Майданюк А. В. Сутність інформаційних технологій в освіті / А. В. Майданюк, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 48-51
 326. Малащук-Вишневська Н. Мовна гра у сучасних лімериках / Н. Малащук-Вишневська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 75-76
 327. Малащук-Вишневська Н. Особливості лінгвокогнітивних механізмів формування катахрези / Н. Малащук-Вишневська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 96-99
 328. Малащук-Вишневська Н. Релятивне контрастивне мапування як лінгвокогнітивна операція створення парадоксу / Н. Малащук-Вишневська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 21-22
 329. Малащук-Вишневська Н. Сенсорна тривимірність образів у сучасній американській поезії / Н. Малащук-Вишневська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 66-67
 330. Маліновська Л. В. Формування психолого-педагогічних якостей концертмейстера у процесі музично-творчої діяльності / Л. В. Маліновська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 35-39
 331. Маринчук Т. Т. Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як необхідна складова фахових умінь вчителя початкової школи / Т. Т. Маринчук // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 18-22
 332. Матвієнко Я. О. Проведення психологічних досліджень з використанням інтернет-технологій / Я. О. Матвієнко, В. М. Кобися // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 177-179
 333. Матвійчук А. Я. Елементи сучасних технологій у енергетиці під час лабораторних занять з електротехніки / А. Я. Матвійчук, Ю. В. Філімончук, А. В. Парфенюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 47. – С. 75-80
 334. Матіюк Д. В. Розвиток освіти в німецькомовних країнах Європи / Д. В. Матіюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 179-181
 335. Маціпура А. О. Переваги використання хмарних технологій в процесі навчання / А. О. Маціпура, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 51-54
 336. Медведєв Р. П. Порівняльна характеристика принципів традиційного і дистанційного навчання / Р. П. Медведєв, Л. С. Шевченко // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 54-57
 337. Мельник Л. В. Особливості застосування особистісно орієнтованих технологій навчання іноземної мови у внз / Л. В. Мельник // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 78-80
 338. Мельник Л. Метод проектів у контексті сучасної освіти / Л. Мельник // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 84-86
 339. Мельник Л. Рекламний дискурс: лінгвістичні аспекти вивчення / Л. Мельник // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 74-76
 340. Мельник Л. Роль інноваційних технологій у процесі розвитку інформаційної культури студентів-філологів / Л. Мельник // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 108-110
 341. Мельник Т. Жанр романтической поэмы в творчестве А. С. Пушкина / Т. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 177-180
 342. Мельник Т. Проблематика трагедии Й. В. Гете "Фауст" и поэмы Т. Шевченко "Катерина" / Т. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 180-182
 343. Мельник Т. Средства народной поэтики в киноповести В. Шукшин: "Калина красная" / Т. Мельник // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 110-112
 344. Мельничук О. Вінницька психіатрична лікарня в роки нацистської окупації (19451-1944 рр.) / О. Мельничук // Матеріали 10 Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р. : збірник наук. праць / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – С. 111-115
 345. Мельничук О. Рец. на кн.: "Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х - першої половини 1960-х років : монографія / О. В. Лук'яненко. – Полтава, 2019. – 658 с. / О. Мельничук // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 110-113
 346. Мельничук О. Село Мельниківці на Немирівщині в період Великого терору 1937-1938 рр. / О. Мельничук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 182-189
 347. Мельничук Т. Використання навчальних мовних ситуацій для розвитку усного комунікативного мовлення / Т. Мельничук // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 76-78
 348. Мельничук Т. Усна розповідь як різновидність монологу / Т. Мельничук // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 113-115
 349. Митурич В. М. Методика навчання техніки бігу на довгі дистанції / В. М. Митурич, В. Ю. Богуславська // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 127-130
 350. Мірошніченко В. М. Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту / В. М. Мірошніченко, М. П. Лозовик // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 38-43
 351. Мірошніченко В. Характеристика аеробних можливостей чоловіків першого зрілого віку різних соматотипів / В. Мірошніченко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 587-591
 352. Мосієнко В. О. Використання інноваційних технологій у сучасному освітньому просторі / В. О. Мосієнко, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 60-63
 353. Мосійчук А. Від парадигми до просторового синтаксису поетичного тексту (на матеріалі сучасної американської поезії) / А. Мосійчук // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 78-81
 354. Мосійчук А. До питання про механізми самоорганізації синтаксичного простору поетичного тексту / А. Мосійчук // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 116-119
 355. Мосійчук А. Тлумачення синтаксичного знаку поетичного тексту з позицій когнітивно-семіотичного підходу / А. Мосійчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 25-27
 356. Мунтян О. А. Пакети прикладних програм статистичного аналізу результатів наукових досліджень / О. А. Мунтян, М. Л. Мунтян, А. Г. Яровенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 135-138
 357. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. 1 семестр. Частина 1
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 2 (195))
  Примірники: всього:1 - (1)
 358. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. 1 семестр. Частина 2
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 3 (196))
  Примірники: всього:1 - (1)
 359. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. 2 семестр. Частина 2
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 127, [1] с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 7 (200))
  Примірники: всього:1 - (1)
 360. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. 2 семестр. Частина 1
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 6 (199))
  Примірники: всього:1 - (1)
 361. Навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх учителів : монографія / за заг. ред. О. А. Подзигун, авт. кол.: Ю. О. Бардашевська, Ю. О. Будас, С. М. Бучацька. – Вінниця, 2019
 362. Неприцький О. Співпраця Вінницького обласного осередку міжнародної громадської організації "Україна-Польща-Німеччина" і Великопольського центру освіти і курсів самоврядування протягом 2006-2011 рр. / О. Неприцький, Т. Неприцька, О. Гаврилов // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 148-153
 363. Нестерова С. Оцінка стану здоров'я студенток Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за рівнем аеробної продуктивності / С. Нестерова, І. Мацейко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 591-595
 364. Нестерова С. Ю. Адаптація системи дихання до несприятливих метеоумов у постпубертатний період онтогенезу / С. Ю. Нестерова // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 60-63
 365. Нестерова С. Ю. Адаптація системи дихання до несприятливих метеоумов у постпубертатний період онтогенезу / С. Ю. Нестерова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 60-63
 366. Нікітченко Л. О. Суть та зміст туристично-краєзнавчої роботи в школі / Л. О. Нікітченко // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 100-102
 367. Ніколіна І. Ускладнення становища селян Шаргородщини у 1932-1933 рр. / І. Ніколіна, В. Очеретний // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 179-182
 368. Новіцька А. П. Використання мережевих сервісів у навчанні біології / А. П. Новіцька, А. П. Кобися // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 261-264
 369. Онищук В. Є. Можливості застосування ендогенно-гіпоксичного дихання для лікування студентів хворих на бронхіальну астму / В. Є. Онищук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 63-69
 370. Онищук В. Є. Можливості застосування ендогенно-гіпоксичного дихання для лікування студентів хворих на бронхіальну астму / В. Є. Онищук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 63-69
 371. Онофрійчук Л. М. Активізація музично-пізнавального інтересу молодших школярів засобами арт-педагогіки / Л. М. Онофрійчук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 110-113
 372. Онофрійчук Л. М. Педагогічний аспект дитячого музичного театру в історичному аспекті / Л. М. Онофрійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 48. – С. 8-11
 373. Остапчук Л. О. Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у контексті вимого сьогодення / Л. О. Остапчук // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 41-46
 374. Паламарчук Ю. Г. Застосування диференційованого підходу до навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10-11 років / Ю. Г. Паламарчук, О. О. Бекас // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 106-114
 375. Панасюк Т. Ю. Роль концертмейстера у формуванні професійних якостей сучасного вчителя музичного мистецтва / Т. Ю. панасюк // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 46-49
 376. Пахальчук Н. О. Методичні особливості проведення загальнорозвивальних вправ із дошкільниками / Н. О. Пахальчук, Л. П. Дабіжа, Г. Гайдукевич // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 99-102
 377. Пахальчук Н. Формування естетичного досвіду молодших школярів як педагогічна проблема інтегрованого виховання / Н. Пахальчук // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 51-53
 378. Пащенко О. В. Методичні прийоми формування загальнологічних умінь в учнів початкової школи в процесі вивчення природознавства / О. В. Пащенко, Н. А. Мисліцька // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 264-268
 379. Перепелиця М. О. Методика застосування засобів відновлення у реабілітаційно-підготовчому періоді в хокеї на траві / М. О. Перепелиця, О. А. Перепелиця, В. Бондарчук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 114-121
 380. Перепелиця О. А. Шляхи удосконалення технічної підготовки кваліфікованих хокеїстів / О. А. Перепелиця // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 131-137
 381. Петров О. Антропоцентризм як методологічна основа сучасної лінгвістики / О. Петров // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 89-93
 382. Петров О. О. Новітні тенденції у теорії композитології сучасної німецької мови / О. О. Петров // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 95-97
 383. Петров О. Структурні компоненти лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов / О. Петров // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 123-124
 384. Петрова А. Компетентнісний підхід у навчанні майбутніх педагогів / А. Петрова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 126-127
 385. Петрова А. Методика структурного моніторингу якості знань у процесі формування іншомовної компетентності студентів вищих навчальних закладів / А. Петрова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 92-94
 386. Петрова А. Особливості формування професійної комунікації студентів іноземною мовою / А. Петрова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 88-90
 387. Петрова А. Посилення мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей / А. Петрова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 71-72
 388. Петрова А. Роль міжкультурної взаємодії в процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов / А. Петрова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 32-33
 389. Петух А. О. Особливості проростання та використання резервних сполук насіння гарбуза під впливом гібереліну та світла / А. О. Петух, І. В. Попроцька // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 69-71

 390. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, О. Ю. Зелінська. – Вінниця : Планер, 2020. – 114 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 391. 378
  П32
  Підготовка шкільного вчителя нового покоління: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія
  / авт. кол.: О. О. Змієвська, Т. А. Довгалюк, Т. В. Глазунова ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 143 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 392. Подзигун О. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі / О. Подзигун // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 33-36
 393. Подзигун О. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови / О. Подзигун // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 128-131
 394. Подзигун О. Можливості використання програми-оболонки easyquizzy у навчанні іноземних мов / О. Подзигун // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 72-74
 395. Подзигун О. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови засобами інформаційних технологій / О. Подзигун // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 94-96
 396. Подзигун О. Формування готовності студентів до використання сучасних технологій навчання / О. Подзигун // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 90-93

 397. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, О. Ю. Зелінська. – Вінниця : Планер, 2020. – 114 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 398. Поливаний С. В. Вплив синтетичних регуляторів росту на вміст елементів живлення в маковому шроті / С. В. Поливаний // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 54-56
 399. Поляк В. А. Перспективи застосування новітніх технологій фізичної реабілітації студентів, що хворіють на цукровий діабет / В. А. Поляк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 49-55
 400. Поляруш Н. Микола Євшан в оцінці літературно-критичної думки 20-початку 21 століття / Н. Поляруш // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 48-54
 401. Попов В. В. Використання інформаційних комунікаційних технологій у музично-пізнавальній діяльності учнів / В. В. Попов, А. В. Лісова, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 70-72
 402. Поселецька К. Комунікативна компетентність викладача як умова його професійного зростання / К. Поселецька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 124-126
 403. Прадівляна Л. Синестезия в прозе Вирджинии Вулф / Л. Прадівляна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 38-40
 404. Прадівлянна Л. Синестетические импрессии Дж. Конрада / Л. Прадівлянна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 133-135
 405. Присяжнюк Д. С. Програмне забезпечення для комп'ютерного контролю та підвищення знань студентів з техніки вправ легкої атлетика / Д. С. Присяжнюк, В. В. Романенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 121-128
 406. Присяжнюк Л. А. Використання інноваційних форм методичної роботи з педагогами в закладах освіти / Л. А. Присяжнюк, Н. А. Уманська // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 117-121
 407. Присяжнюк Л. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою: теоретичний аналіз / Л. Присяжнюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 41-45
 408. Прокопчук Л. Граматичні анормативи на сторінках друкованих змі / Л. Прокопчук, І. Чередніченко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, І. В. Гороф'янюк, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Планер, 2018. – Випуск 27. – С. 102-109
 409. 34(03)
  П88
  Публічне управління та адміністрування : польсько-український словник термінів
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 367 с
  Примірники: всього:20 - (20)
 410. 378(07)
  О-76
  Остраус Юлія Михайлівна. Формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів : методичні рекомендації
  / Ю. М. Остраус. – Вінниця : Друк, 2020. – 296 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 411. Рогозовська-Косунець А. Проблеми навчального процесу у закладах системи професійно-технічної освіти Вінниччини в 1944-1960-х рр. / А. Рогозовська-Косунець, І. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 194-204
 412. Родюк Н. Тенденції професійної спрямованості майбутніх учителів початкової школи в умовах інтеграційних процесів / Н. Родюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті сучасних освітніх парадигм : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Грошовенко, В. І. Імбер. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. Випуск 6. – С. 53-56
 413. Родюк Н. Ю. Інноваційні процеси в розвитку вищої освіти Фінляндії / Н. Ю. Родюк, Н. І. Лазаренко, Д. Чед // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 38-41
 414. Романенко В Впровадження нових видів рухової активності для покращення фізичного стану студенток внз / В Романенко, Т Красновецька, Л Логачова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: Куц, А. І. Драчук, Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2007. – Вип. 1. – С. 74-77
 415. Романенко В. В. Використання вправ загальної фізичної підготовки у тренуванні плавців / В. В. Романенко, Г. В. Філіпов // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 128-132
 416. Романенко В. В. Плавання та ритмічна гімнастика як форма підвищення рухової активності студентської молоді / В. В. Романенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 61-67
 417. Романюк І. Зовнішньополітичні вектори політики гетьмана Івана Виговського / І. Романюк, Б. Романюк // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції . 14 грудня 2019 р., м. Бар / ред. С. Д. Гальчак. – Бар : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 93-97
 418. Романюк І. Микола Євшан - один із борців за українську державу / І. Романюк // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 54-60
 419. Савлук В. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у позаурочній діяльності закладів освіти / В. М. Савлук, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 74-82
 420. Сарафинюк Л Динаміка тотальних розмірів тіла у здорових міських підлітків / Л Сарафинюк, П Сарафинюк, О Бекас // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: Куц, А. І. Драчук, Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2007. – Вип. 1. – С. 83-86
 421. Сарафинюк П. В. Конституціональні особливості підлітків хворих на алергічні риніти / П. В. Сарафинюк, О. С. Нечаєв // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 92-93
 422. Свірщук Н. С. Застосування засобів спортивних ігор у фізкультурно-рекреаційній діяльності школярів / Н. С. Свірщук, Л. І. Мічковська // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 55-59
 423. Свята М. В. Інноваційні методики графічної підготовки за допомогою засобів ІКТ / М. В. Свята, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 82-85
 424. Сідорова І. С. Нові підходи до формування професійних якостей майбутніх педагогів-музикантів засобами українського музичного фольклору / І. С. Сідорова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 49-53
 425. Сікорська Л. Деякі аспекти фізичного виховання дітей в зонах екологічно несприятливих умов проживання / Л. Сікорська, П. Данчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 401-405
 426. Сільвейстр Анатолія. Підготовка з фізики майбутніх учителів хімії у педагогічних університетах / Анатолія Сільвейстр, Микола Моклюк // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 5. – С. 26-31
 427. Скляров О. В. Деякі психологічно-педагогічні аспекти формування образу виконання рухової діяльності (оврд) у спортсменів-метальників / О. В. Скляров, М. С. Черниш, В. Б. Кузьмік // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 141-146
 428. Скляров О. В. Сучасні підходи до процесу формування рухової навички та стадії її удосконалення / О. В. Скляров, М. С. Черниш // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 132-138
 429. Скляров О. В. Удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі самостійних занять фізичною культурою / О. В. Скляров, М. П. Мельничук, М. С. Черниш // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 75-77
 430. Скляров О. В. Удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі самостійних занять фізичною культурою / О. В. Скляров, М. П. Мельничук, М. С. Черниш // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 75-77
 431. Слободиська О. А. Методика навчання співу майбутніх педагогів-музикантів у закладах вищої освіти / О. А. Слободиська // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 53-56
 432. Слободянюк І. С. Застосування комп'ютерних технологій у забезпеченні освітнього процесу / І. С. Слободянюк, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 219-222
 433. Сметанський А. Л. Підготовка вчителя з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освітньої галузі / А. Л. Сметанський, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 88-90
 434. Сольська Т. М. Стратегії реалізації категорії ввічливості / Т. М. Сольська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 121-123
 435. Сольська Т. Реалізація диференційної ознаки "участь голосу/напруженість" приголосних у національних варіантах німецької мови в Німеччині, Австрії та Швейцарії / Т. Сольська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 127-129
 436. Сольська Т. Соціально-психологічні чинники мовленнєвої комунікації / Т. Сольська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 106-108
 437. Сольська Т. Фонетичні характеристики голосних перед алофонами фонеми (r) у мовленні носіїв німецької мови в Німеччині. Австрії та Швейцарії / Т. Сольська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 109-111
 438. Старовойт Леся. Гра як засіб розвитку творчої індивідуальності учнів : добірка ігрових завдань до уроків трудового навчання / Леся Старовойт // Учитель початкової школи. – 2020. – № 3/4. – С. 38-41.
 439. Стахова І. А. Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи / І. А. Стахова // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 127-130
 440. Степанчук Ю. Походження та діяльність Богдана Хмельницького до 1648 року в трактуванні російських істориків / Ю. Степанчук, Р. Прилипко // Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – Вип. 30. – С. 85-92
 441. Степанчук Ю. Участь науковців факультету історії. етнології і права ВДПУ ім. М. Коцюбинського в роботі четвертих "історіографічних студій" Дрогобицького ДПУ ім. Івана Франка / Ю. Степанчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 274-278
 442. Степанчуук Ю. Увічнення пам'яті та популяризація постаті гетьмана Івана Виговського в Україні / Ю. Степанчуук // Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України. Постать Івана Виговського у контексті української історії : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції . 14 грудня 2019 р., м. Бар / ред. С. Д. Гальчак. – Бар : ПП Балюк І. Б., 2019. – С. 220-224
 443. 378
  С79
  Степанчук Ю. С. Викладачі факультету історії, права і публічного управління в історико-краєзнавчих заходах (2016-2019) : До 100-річчя факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1919-2019)
  / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 120 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - (2)
 444. Столяренко Оксана Навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур і толерантності / Оксана Столяренко, Олена Столяренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 150-153
 445. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 58
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 218 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 446. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 57
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 207 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 447. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 55
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 268 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 448. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 56
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 277 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 449. Таратута С. Способы выражения иносказания в пьесе Г. Горина "дом, который построил Свифт" / С. Таратута // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 182-185
 450. Таратута С. Тема кризиса семейных отношений в новой русской литературе / С. Таратута // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 184-187
 451. Теклюк Г. Англомовна підготовка майбутніх учителів історії та права до професійної міжкультурної комунікації / Г. Теклюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 246-249
 452. Теклюк Г. Формування готовності майбутніх вчителів історії і права до професійного спілкування іноземною мовою / Г. Теклюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 157-161
 453. Теплова О. Ю. Формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчої самореалізації в процесі професійної підготовки / О. Ю. Теплова // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 131-134
 454. Тихолаз Д. В. Використання засобів мультимедіа на уроках трудового навчання / Д. В. Тихолаз, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 272-274
 455. Ткаченко В. Епістолярний діалог Миколи Євшана та Ганни Барвінок / В. Ткаченко // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 60-68
 456. Ткачук О. О. Вплив гетероауксину на енергію проростання та ріст пшениці / О. О. Ткачук, О. А. Шевчук, О. О. Ходаніцька // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 67-69
 457. Тодосієнко Н. Л. Формування естетичного сприймання дітей засобами творчої діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти / Н. Л. Тодосієнко, С. В. Мальов // Молодий вчений. № 5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 107-110
 458. Турлюк В. М. Організаційно-методичні вказівки для студентів, що самостійно займаються оздоровчим бігом / В. М. Турлюк, В. В. Яцко, М. І. Явтушенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 80-87
 459. Турлюк В. М. Організаційно-методичні вказівки для студентів, що самостійно займаються оздоровчим бігом / В. М. Турлюк, В. В. Яцко, М. І. Явтушенко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 80-87
 460. Турлюк В. Побудова тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок у річному циклі підготовки / В. Турлюк // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 452-457
 461. Тучинський В. Зельман Ваксман - Нобелівський лауреат з Вінниччини / В. Тучинський // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХІХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (6-7 вересня 2018 р.) / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – С. 257-268
 462. Тучинський В. Проблема Бессарабії у зовнішній політиці національних державних утворень періоду української революції 1917-1921 рр. / В. Тучинський, О. Серветнік // Матеріали 10 Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р. : збірник наук. праць / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2018. – С. 74-76
 463. Тюх І. А. Моделювання фізичної підготовленості школярів 7-9 років з різним рівнем фізичного здоров'я / І. А. Тюх // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 68-73

 464. У45
  Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку : матеріали 2 Регіональної студентської науково-практичної конференції (2 квітня 2020 р.). Випуск 2
  / упоряд.: І. М. Лапшина, А. П. Віннічук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 465. Уманець В. О. Мережеві технології в навчальному процесі зво / В. О. Уманець, Г. О. Левченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 164-166
 466. Утешева Н. М. (Касьянчик) Вивчення народних традицій колективного музикування в умовах неформальної освіти: досвід міжнародних фестивалів / Н. М. (Касьянчик) Утешева // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 135-139
 467. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 468. Фільченков С. П. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя / С. П. Фільченков, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 97-99
 469. Харченко Р. Динаміка зміни показників спеціальної витривалості студентівволейболістів аграрного університету / Р. Харченко, Т. Гриб, І. Самохвалова // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 458-461
 470. Хіля А. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителів та спеціалістів інклюзивного освітнього простору / А. В. Хіля, І. Г. Саранча // Молодий вчений. №5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. Гриценко. – Херсон : Молодий вчений, 2018. – С. 155-158
 471. Ходаніцька О. О. Вплив агростимуліну на процеси проростання насіння сочевиці / О. О. Ходаніцька, О. А. Шевчук, О. О. Ткачук // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 63-65
 472. Хоронжевський Л. Є. Активізація навчальної діяльності школярів на уроках фізичної культури / Л. Є. Хоронжевський // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 87-93
 473. Хоронжевський Л. Є. Активізація навчальної діяльності школярів на уроках фізичної культури / Л. Є. Хоронжевський // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 87-93
 474. Хоронжевський Л. Є. Форми та методи позакласної роботи / Л. Є. Хоронжевський // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 74-85
 475. Хоцянівська І. Воєнна травма у збірці малої прози "Два кулемети: з вояцького блокноту" Ярослава Курдидика (вінницькі мотиви) / І. Хоцянівська // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ‘ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 261-268
 476. Хоцянівська І. Українське письменство кінця 19 - початку 20 ст. в літературно-критичній рецепції Миколи Євшана / І. Хоцянівська // ХХ століття: від модерності до традиції: постать Миколи Євшана в контексті українського модернізму : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Поляруш, В. Ткаченко, І. Зелененька, В. Крупка. – Вінниця : Твори, 2019. – Випуск 6. – С. 68-74
 477. Худоярова О. С. Кількісне визначення іонів цинку в промивних водах гальванічних виробництв / О. С. Худоярова // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць / відповід. за випуск О. А. Блажко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – Випуск 4. – С. 79-81
 478. Хуртенко О. Аналіз ефективності занять з функціональним обладнанням ViPR для жінок першого періоду зрілого віку / О. Хуртенко, Л. Хоронжевський // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2. – С. 56-60
 479. Цимбал Т. О. Роль педагога у розвитку креативності учня початкових класів / Т. О. Цимбал, І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 49. – С. 38-42
 480. Чайка І. В. Понятійно-термінологічна визначеність словоназви "самоактуалізація" / І. В. Чайка, Н. Л. Іваницька // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 226-229
 481. Чернишенко Т Рівень інтересу до занять фізичною культурою і спортом у підлітків, які навчаються у загальноосвітній школі / Т Чернишенко, І Кириценко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 68-71
 482. Чернишенко Т. Використання спеціально-підготовчих вправ для оволодіння технікою складних рухів зі скакалкою юними гімнастами / Т. Чернишенко, В. Кізім, О. Малишко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 2. – С. 68-69
 483. Чернишенко Т. Оцінка теоретично-музичних знань студентів з навчальної дисципліни "Ритміка і хореографія" / Т. Чернишенко, В. Кізім // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 2. – С. 61-69
 484. Чернова Г В. Суспільно-географічні аспекти розвитку торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) Вінниці / Г В. Чернова // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 11-13
 485. Чиж О. П. Заповідні об'єкти м. Вінниці / О. П. Чиж, О. М. Кулик // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17 (22) . – С. 38-40
 486. Чиж О. П. Моніторинг поверхневих вод басейну річки Дністер у 2019 році / О. П. Чиж, А. В. Байталюк // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 32-33
 487. Чуйко Ю. А. Вплив деталей техніки при вивченні базових елементів в спортивній гімнастиці / Ю. А. Чуйко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 139-142
 488. Чуйко Ю. А. Рівень фізичної підготовленості дітей 6 років центральної зони України / Ю. А. Чуйко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 85-88
 489. Шаталюк Г. С. Вплив гібереліну та ретардантів на віст елементів мінерального живлення рослин агрусу / Г. С. Шаталюк, В. Г. Кур'ята // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 60-62
 490. Шахіна І. Ю. Використання методу проектів в освітньому процесі зво / І. Ю. Шахіна // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 102-106
 491. Швець І. Б. Формування практичних навичок акторської гри як важливий компонент удосконалення музично-педагогічної майстерності майбутнього вчителя / І. Б. Швець // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 62-65
 492. Швець О. П. Використання ігрового, змагального та наочних методів навчання у початковій школі / О. П. Швець // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 60-65
 493. Швець О. П. Зміни показників психічних процесів школярів 8-9 років під впливом цілеспрямованого застосування засобів фізичного виховання / О. П. Швець // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 88-91
 494. Шевцова Л. О. Формування мистецьких компетенцій засобами / Л. О. Шевцова, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 230-233
 495. Шевченко В. І. Інноваційні технології навчання в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя / В. І. Шевченко, В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2018. – Вип. 10 (13). – С. 106-110
 496. Шевчуук О. А. Ефемероїди Вінниччини / О. А. Шевчуук, О. А. Ткачук // Актуальні питання географічних і біологічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2019. – Вип. 17(22) . – С. 58-59
 497. Шкляр В. Бар'єри слова (казуальні нотатки) / В. Шкляр // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / ред. гол. В. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2018. – Випуск 10. – С. 7-10
 498. Штепа Ж. В. Креативні аспекти вивчення репертуару в контексті професійної підготовки вчителя музичного мистецтва / Ж. В. Штепа, Л. В. Щербакова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 68-70
 499. Штепа Ж. В. Формування навичок самоконтролю в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва / Ж. В. Штепа, Н. О. Воропаєва // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів, 4 квітня 2019 р. / за ред. Т. В. Белінської, ред. кол.: Л. П. Василевська-Скупа, Н. Є. Кравцова. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – С. 65-68
 500. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак В. С. Психологічна допомога: види, підходи та напрями : навчальний посібник
  / В. С. Штифурак, О. І. Шаманська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2020. – 340 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 501. Штифурак В. Особливості психологічної підготовки в умовах спортивної діяльності на сучасному етапі / В. Штифурак, А. Драчук // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 476-482
 502. Щепотіна Н. Перспективи використання модельних тренувальних завдань у процесі підготовки спортсменів командних ігрових видів спорту / Н Щепотіна, Ю Липовецька // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 4. – С. 79-84
 503. Щепотіна Н. Побудова тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду / Н Щепотіна // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2018. – № 3. – С. 67-73
 504. Яковлів В. Спортивна орієнтація юних легкоатлетів на етапі початкової спортивної підготовки / В Яковлів, М. Гаврилов // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 482-486
 505. Яковлів В. Л. Інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету - 55 років. Кроки становлення / В. Л. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 66-74
 506. Яковлів В. Л. Обгрунтування ранньої орієнтації в різні види спорту / В. Л. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Л. Г Євсєєв, В. В. Мельник , В. М. Костюкевич [та ін]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – С. 118-123
 507. Яковлів В. Л. Обгрунтування ранньої орієнтації в різні види спорту / В. Л. Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія. – Вінниця, 2008. – [Вип. 7], т. 1. – С. 118-123
 508. Яковлів В. Л. Основи розпізнавання раннього спортивного таланту / В. Л. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 146-151
 509. Яковлів Є. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи студентів спеціальних медичних груп / Є. Яковлів // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – Вип. 3 (22). – С. 620-623
 510. Ямчинська Т. Hispanic american literature: divergence and commonality / Т. Ямчинська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (10 квітня 2014 року) / ред. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 3-4
 511. Ямчинська Т. Білінгвальна інтердискурсивність художніх творів сучасної американської мультиетнічної літератури / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 128-130
 512. Ямчинська Т. Інтенціональність інтерлінвальних включень у художній текст / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 129-133
 513. Яцишин О. Особливості мотиваційного забезпечення автолінгводидактичної діяльності / О. Яцишин // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 19 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (15 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 76-78
 514. Яцишин О. Формування автолінгводидактичної компетентності як один із пріоритетів професійної підготовки магістрів / О. Яцишин // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2015 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. О. Змієвська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – С. 189-192
 515. Яцко В. В. Роль силової підготовки в тренуванні бігунів на середні дистанції / В. В. Яцко, В. М. Турлюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – С. 151-155
 516. Яцко ВВ Швидкісно-силова підготовка спринтерів в річному циклі / ВВ Яцко, В. М. Турлюк, Ю. В. Вінник // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред.: О. С. Куц, Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – С. 143-149

Надходження 2019

 1. Grachova I. The Middle English Category of Comparison and Equality / I. Grachova // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 32-34
 2. Kirilenko V. Context and Communication / V. Kirilenko // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 53-54
 3. Vyschyvana Stilistische Funktionen von Idiomen in Publizistischen Texten / Vyschyvana // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 22-24
 4. Vyshyvana N. Semantische analyse der phraseologischen vergleiche mit tiernamen im deutschen / N. Vyshyvana // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 25-27
 5. Акімова О. Педагогічна обдарованість як важлива передумова професійно-педагогічної діяльності / О. Акімова, М. Коваль // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 27-31
 6. Андрианов В. М. Интимные ритмы : сборник стихов / В. М. Андрианов. – Винница, 2017
 7. Андрианов В. М. Открытие Вселенной: Поэтические этюды об исследовании Вселенной : научно-популярный очерк возникновения и развития космологии в поэтической форме / В. М. Андрианов. – Винница, 2017
 8. Барвінковий шепіт. Спогади очевидців голодного мору 30-х років. Хмільницький район / упоряд. М. Дорош, ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 9. Батирєва І. Спогади дітей війни: пам'ятання і забування (інтерпретація усно-історичних досліджень студентами-істориками) / І. Батирєва // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019
 10. Батирєва І. "Радянізація" календарно-побутової обрядовості українців Поділля та проблеми її "дерадянізації" (друга пол. ХХ - поч. ХХІ ст.) / І. Батирєва // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 117-127
 11. Білоус В. Наукометричні та бібліометричні практики у діяльності бібліотеки закладу вищої освіти / В. Білоус // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 66-70
 12. Блажко, О. Концептуальні засади методичної підготовки майбутніх учителів хімії профільної школи у закладах вищої освіти / О. Блажко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 44-48
 13. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2016
 14. Брилін Едуард Борисович. Сходинки до майстерності [Ноти] / Е. Б. Брилін. – Вінниця, 2017
 15. Буша: славетні сторінки історії : матеріали науково-краєзнавчої конференції, 12 жовтня 2019 р., с. Буша Ямпільського району / Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації [та ін.]. – Вінниця, 2019
 16. Вашуленко Н. С. Русский язык. Букварь: учебник для 1 класса заведений общего среднего образования с обучением на русском языке (в 2-х частях). Часть 2 / Н. С. Вашуленко, И. Н. Лапшина. – Киев, 2018
 17. Вишивана Н. Міжнародна навчальна програма "DLL - вчимося навчати німецької" для підготовки вчителів нової генерації у вінницькому педуніверситеті / Н. Вишивана, К. Посецька // Рідна школа. – 2018. – № 9-12
 18. Вознюк Тетяна Володимирівна. Сучасні ігрові види спорту : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2017
 19. Войнаровський А. Бюрократія пострадянського простору і стереотипи минулого: український феномен / А Войнаровський // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 99-104
 20. Волошина О. Впровадження кредитно-модульної системи у процес викладання іноземних мов / О. Волошина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 24-28
 21. Волошина О. Новітні методики викладання іноземних мов / О. Волошина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 29-31
 22. Гавриш Наталія Вітаємо з ювілеєм постійну авторку журналу! [Алла Михайлівна Богуш] / Наталія Гавриш // Дошкільне виховання. – 2019. – № 10. – С. 2 обкладинки
 23. Гавриш Наталія Як змінювалися підходи до розвитку мовлення дітей. Роль наукової школи Алли Богуш / Наталія Гавриш, Катерина Крутій // Дошкільне виховання. – 2019. – № 10. – С. 7-10
 24. Гальчак Сергій Дмитрович. Крізь призму істини: передмови, вступні статті, післямови до історико-меморіальних видань, книг інших авторів / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2019
 25. Гальчак С Колишні примусові робітники райху в період "хрущовської відлиги" / С Гальчак // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 243-251
 26. Гальчак, С. Д. Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2015
 27. Глазунова Т. Шляхи формування професійної компетенції засобами вікі / Т. Глазунова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 7-8
 28. Гордійчук Г. Б. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання: Лабораторний практикум : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, І. Ю. Шахіна. – Вінниця, 2018
 29. Грачова І. The numeral constructions in old English / І. Грачова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 8-9
 30. Гребеньова В. Селянський "хліб насушний" 50-60-ті рр. 20 ст. (за матеріалами Н. Присяжнюк) / В. Гребеньова // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 139-144
 31. Григорович, Ольга. Формування інноваційної культури педагога як стратегічна мета національної освіти / Ольга Григорович, Олена Демченко, Наталія Родюк // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 32-38
 32. Грінченко Тетяна Дмитрівна. Теорія і практика формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики : монографія / Т. Д. Грінченко; за ред. Б. А. Бриліна. – Вінниця, 2018
 33. Гуревич Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки / Р. Гуревич, Н. Опушко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 9-14
 34. Денисик Г. І. Селитебні ландшафти долин малих річок Середнього Побужжя / Г. І. Денисик, О. Д. Лаврик, В. С. Берчак // Journal of Geology,Geography and Geoecology. – 2018. – Т. 27, № 1. – С. 60-67.
 35. Дмітренко Н. Є. Учитель іноземної мови і психологічна допомога підліткам / Н. Є. Дмітренко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 40-42
 36. Дмітренко Н. Новітні стратегії у вивченні іноземних мов у дошкільних навчальних закладах України / Н. Дмітренко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 34-36
 37. Драченко В. В. Художня культура в школі: методика навчання : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та вчителів художньої культури загальноосвітніх шкіл / В. В. Драченко. – Вінниця, 2016
 38. Дробаха Л. Інформаційні технології в організації навчання іноземній мові / Л. Дробаха // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 40-44
 39. Дрорбаха Л. В. Сучасні технології формування мовної компетенції в процесі навчання говорінню / Л. В. Дрорбаха // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 46-48
 40. Ефективний пошук роботи (поради психолога) / ред. В. С. Штифурак, авт. кол.: З. П. Безвушко, К. Є. Скалєва, Ю. В. Сташко. – Вінниця, 2012
 41. Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2019
 42. Жмуд Н "Свій"/ "чужий"/ "інший"/ "ворог":деконструкція радянського змісту чи (і) діалоги (по)розуміння у сучасних соціокультурних дискурсах / Н Жмуд, М Куряча // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 175-184
 43. Жмуд Н. "Радянськість" у культурному ландшафті Вінниці: "відчуття місця" у колективній та індивідуальній пам'яті (за матеріалами студентських польових студій) / Н. Жмуд // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 290-294
 44. Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: практикум : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2018
 45. Загородній С. Профільне навчання як ключове питання модернізації системи загальної середньої освіти / С. Загородній // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 54-58
 46. Змієвська О. Єдність семантичного та когнітивного аспектів проявів авторської сенсорики в художньому тексті / О. Змієвська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 46-48
 47. Змієвська О. Щодо питання про додипломну методичну підготовку вчителя англійської мови в Україні / О. Змієвська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 9-14
 48. Зубко О. Специфіка формування історичної пам'яті та національна ідентичність української празької інтелігенції (1918-1939) / О. Зубко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 44-57
 49. Зузяк Т. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителів у вищих педагогічних закладах м. Вінниці (1920-1930 рр.) / Т. Зузяк // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 71-76
 50. Ігнатова О. Використання навчальних мультимедійних презентацій як засіб розвитку креативного мислення студентів / О. Ігнатова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 48-51
 51. Ігнатова О. М. Педагогічна освіта в Німеччині / О. М. Ігнатова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 52-55
 52. Каплінський Василь Васильович. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика : монографія / В. В. Каплінський. – Вінниця, 2018
 53. Кароєва Т. Топоніміка у конструюванні колективної пам'яті громади: органічне і штучне, або Про роль істориків у розвитку топонімії / Т. Кароєва // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 82-89
 54. Кириленко В. Інваріантна модель технології організації і проведення комунікативної гри / В. Кириленко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 56-57
 55. Кириленко В. Комп'ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації у розвитку інформаційної культури студентів-філологів / В. Кириленко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 54-56
 56. Кириленко Валерій The essence of cognitive communication / Валерій Кириленко, Вадим Кириленко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 15-16
 57. Кобися А. Змішане навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти / А. Кобися, В. Кобися // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 59-65
 58. Ковтонюк М. М. Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник / М. М. Ковтонюк, А. Я. Клімішина. – Вінниця, 2018
 59. Козачишина О. Врахування гендерного аспекту в перекладі / О. Козачишина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 56-58
 60. Козачишина О. Л. Політична коректність: сучасний стан проблеми / О. Л. Козачишина // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 58-60
 61. Козлова К. П. Курсові та дипломні роботи з теорії і методики фізичного виховання : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання інституту фізичного виховання і спорту / К. П. Козлова. – Вінниця, 2009
 62. Козлова Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова. – Вінниця, 2011
 63. Коляструк О Досвід декомунізації та проблеми дерадянізації - з позиції повсякденності / О Коляструк // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 77-89
 64. Коляструк О. Як минуле відповідає на запити сучасної повсякденності / О. Коляструк // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 344-350
 65. Коломієць А. Розвиток іншомовної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / А. Коломієць, Є. Громов // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 15-21
 66. Коломієць Д. Концептуальні засади суб’єкт-суб’єктивної взаємодії викладачів і студентів у педагогічному університеті / Д. Коломієць, Г. Ніщук // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 39-43
 67. Клочко Олена Віталіївна. Методи оптимізації в економіці : навчальний посібник / О. В. Клочко, В. І. Клочко, Н. А. Потапова. – Вінниця, 2013
 68. Кононенко В. Відновлення національної культурної ідентичності радянських євреїв у період незалежної України / В. Кононенко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 284-289
 69. Комарівська Надія Олегівна. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія : навчальний посібник / Н. О. Комарівська. – Вінниця, 2018
 70. Корольчук А. П. Масаж : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичного виховання і спорту / А. П. Корольчук. – Вінниця, 2016
 71. Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта, (Історія), спеціалізація Українознавство та туристично-краєзнавча робота. Факультет історії, етнології і права Історія / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2018
 72. Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Історія), спеціалізація Українознавство та туристично-краєзнавча робота. Факультет історії, етнології і права Історія / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2019
 73. Кузьміна С. Technology for teaching content / С. Кузьміна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 17-18
 74. Кузьмінець Н. П. Історія української культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Кузьмінець, О. О. Стадник. – Вінниця, 2019
 75. Кур'ята Володимир Григорович. Фізіолого-біохімічні основи застосування ретардантів в рослинництві / В. Г. Кур'ята, І. В. Попроцька. – Вінниця, 2019
 76. Кравченко П. "Розкуркулення": злам традиційних структур повсякдення (доля розкуркулення у документах) / П. Кравченко // Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Твори, 2019. – С. 219-225
 77. Криворучко О. Сільська та міська культура УСРР в 1920-ті рр.: колізія індивідуального та колективістського / О. Криворучко // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 193-198
 78. Краєзнавство і туризм : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Вінниця, 2016
 79. Лавренчук Я. Author's mythology in the modern british novel / Я. Лавренчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі. Випуск 18 : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів інституту іноземних мов, (17-18 квітня 2014 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, Л. В. Дробаха, О. Л. Козачишина. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 18-19
 80. Лазаренко, Н. Напрями інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір / Н. Лазаренко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 3-8
 81. 378
  Л17
  Лазаренко Наталія Іванівна. Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції : монографія
  / Н. І. Лазаренко. – Вінниця : Друк плюс, 2019. – 365 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 82. Лапшина И. Н. Русский язык и чтение: 2 кл.: в 2-х ч. Ч. 2 : учебник с обучением на русском языке заведений общего среднего образования / И. Н. Лапшина, Н. М. Зорька. – Киев, 2019
 83. Лапшина И. Н. Русский язык. 2 кл. : учебник для заведений общего среднего образования / И. Н. Лапшина, Н. М. Зорька. – Киев, 2019
 84. Лісниченко А. П. Рефлексивне заняття як засіб формування у майбутніх фахівців педагогічної рефлексії / А. П. Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 69-70
 85. Лісниченко А. Професійна орієнтація на заняттях з практики англійської мови у педагогічному вузі / А. Лісниченко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 79-81
 86. Ліхіцька Лариса Миколаївна. Інтегративні технології професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва: теорія та практика : навчально-методичний посібник / Л. М. Ліхіцька. – Київ, 2017
 87. Ліхіцька Лариса Миколаївна. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку музичних здібностей молодших школярів з використанням музично-дидактичних ігор : методичні рекомендації / Л. М. Ліхіцька. – Київ, 2019
 88. Малащук-Вишневська Н. Мовна гра у сучасних лімериках / Н. Малащук-Вишневська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 75-76
 89. Матяш, О. І. Математика у творчості. Творчість у математиці : монографія / О. І. Матяш, А. В. Терепа. – Вінниця, 2018
 90. Мельник Л. В. Особливості застосування особистісно орієнтованих технологій навчання іноземної мови у внз / Л. В. Мельник // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 78-80
 91. Мельник Л. Метод проектів у контексті сучасної освіти / Л. Мельник // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 84-86
 92. Методика навчання географії : методичні рекомендації до виконання лабораторних, самостійних та індивідуальних робіт (для студентів денної форми навчання). Ч. 1 / уклад. Н. В. Бірюкова. – Вінниця, 2016
 93. Методичний пошук : збірник публікацій за тематичним напрямком. Випуск 8. Розвитоток критичного мислення учнів на уроках математики / ред. кол.: О. І. Матяш, Р. С. Бачинська, А. О. Забазнова. – Вінниця, 2018
 94. Методичні вказівки до підготовки і складання комплексного екзамену з інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" : галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика*. – Вінниця, 2018
 95. Мізін К. І. Зіставна лінгвокультурологія: методичні проблеми та перспективні методики : монографія / К. І. Мізін. – Переяслав-Хмельницький, 2018
 96. Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій : монографія / авт. кол.: В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О. Моклюк, І. О. Гулівата, А. М. Сільвейстр. – Вінниця, 2013
 97. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і спорт" : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. – Київ, 2018
 98. Основи інформатики з елементами програмування. Модуль 1: Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання текстової інформації : лабораторний практикум. – Вінниця, 2015
 99. Пайкуш Маріанна Андріївна. Інтеграція природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів: теорія і практика : монографія / М. А. Пайкуш. – Львів, 2018
 100. Паламарчук О. Психологічні особливості формування соціальної компетентності сучасної молоді / О. Паламарчук // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 21-26
 101. Пахальчук Наталя. Використання ботмерівської гімнастики в роботі з молодшими школярами / Наталя Пахальчук // Початкова школа. – 2019. – № 3. – С. 50-53
 102. Пахальчук Наталя. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти до національно-патріотичного виховання дітей / Н. Пахальчук, О. Голюк, Г. Кіт // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 49-53
 103. Петров О. Антропоцентризм як методологічна основа сучасної лінгвістики / О. Петров // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 89-93
 104. Петров О. О. Новітні тенденції у теорії композитології сучасної німецької мови / О. О. Петров // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 95-97
 105. Петрова А. Методика структурного моніторингу якості знань у процесі формування іншомовної компетентності студентів вищих навчальних закладів / А. Петрова // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 92-94
 106. Подзигун О. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів іноземної мови засобами інформаційних технологій / О. Подзигун // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 94-96
 107. Поливаний С. В. Конспект лекцій з дисципліни "Радіобіологія" / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2018
 108. Поливаний С. В. Конспект лекцій з дисципліни "Радіобіологія" / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2017
 109. Політика гетьмана Кирила Розумовського. Остаточна ліквідація української автономії : методичні рекомендації по темі для студентів 2 курсу факультету історії, етнології і права / уклад. Н. П. Кузьмінець. – Вінниця, 2019
 110. Попроцька Ірина Володимирівна. Регуляція донорно-акцепторних відносин у рослин в системі "депо асимілятів-ріст" у процесі проростання : монографія / І. В. Попроцька. – Вінниця, 2017
 111. Присяжнюк Лариса Андріївна. Школознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" / Л. А. Присяжнюк. – Вінниця, 2013
 112. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011
 113. Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2015
 114. Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Наукова комунікація : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2015
 115. Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2017
 116. Ремінний Віктор Юрійович. Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни : [довідник] / В. Ю. Ремінний, О. А. Матвійчук. – Вінниця, 2018
 117. Романенко В. В. Організація краєзнавчо-туристичної діяльності: курс лекцій : навчально-методичний посібник для студентів інституту фізичного виховання і спорту / В. В. Романенко, Л. Ю. Дудорова. – Вінниця, 2009
 118. Сольська Т. М. Стратегії реалізації категорії ввічливості / Т. М. Сольська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Вінницького даржавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, (8 квітня 2011 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2011. – С. 121-123
 119. Сольська Т. Соціально-психологічні чинники мовленнєвої комунікації / Т. Сольська // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (9 квітня 2010 року) / авт. кол.: Т. І. Ямчинська, О. Л. Козачишина, О. О. Змієвська. – Вінниця, 2010. – С. 106-108
 120. Сільвейстр Анатолій. Система фізичної освіти майбутніх учителів хімії і біології / Анатолій Сільвейстр // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 10-13
 121. Столяренко Олена Вікторівна. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Книга 2. Методологя виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи / О. В. Столяренко. – Вінниця, 2018
 122. Учений. Педагог. Організатор : науково-популярне видання до ювілею академіка Р. С. Гуревича / уклад. В. М. Бойчук, В. П. Король. – Вінниця, 2018
 123. Хореографічна освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики : монографія / під заг. ред. Н. Г. Мозгальової. – Вінниця, 2019
 124. Хоцянівська І. Воєнна травма у збірці малої прози "Два кулемети: з вояцького блокноту" Ярослава Курдидика (вінницькі мотиви) / І. Хоцянівська // Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк , Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – С. 261-268
 125. Хуртенко О. В. Соціологія фізичного виховання і спорту: курс лекцій : навчальний посібник / О. В. Хуртенко. – Вінниця, 2014
 126. Чернишенко, Тамара Миколаївна. Теорія і методика рухливих ігор і забав у запитаннях та відповідях : навчально-методичний посібник / Т. М. Чернишенко. – Вінниця, 2018
 127. Шахіна Ірина Юріївна. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання : навчальний посібник / І. Ю.Шахіна. – Вінниця, 2018
 128. Шахіна Ірина Юріївна. Основи роботи з персональним комп'ютером : навчально-методичний посібник / І. Ю. Шахіна. – Вінниця, 2014
 129. Шевчук Оксана Анатоліївна. Лабораторний практикум з систематики рослин. Ч. 2 : Покритонасінні рослини / О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця, 2016
 130. Шевчук Олена Анатоліївна. Систематика вищих рослин : навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ч. 2 : Покритонасінні рослини / О. А. Шевчук. – Вінниця, 2016
 131. Штифурак В. С. Профорієнтація : навчально-методичний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2013
 132. Штифурак В. С. Психологія здоров'я : навчальний посібник / В. С. Штифурак, А. І. Драчук, Т. С. Краєвська. – Вінниця, 2018
 133. Штифурак Володимир Сергійович. Консультування як вид психологічної допомоги : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2017

Надходження 2018 1. Абрамчук В. С. Моделі прийняття управлінських рішень / В. С. Абрамчук, А. П. Юзва // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 38-39
 2. Антонюк М. С. Конспекти з історії психології : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 "Психологія" / М. С. Антонюк, З. С. Савчук. – Вінниця, 2018
 3. Бак С. М. Існування періодичних розв'язків систем осциляторів / С. М. Бак // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 83-85
 4. Бак Т. Ю. Характеристика посібників на допомогу вчителеві математики щодо формування компетентностей учнів доводити нерівності / Т. Ю. Бак // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 40-42
 5. Батирєва Ірина. Друге військове містечко. Табори військовополонених / Ірина Батирєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 154-165
 6. Баюрко Н. В. Активізація потреби студентів в оволодінні методиками розвитку екологічної компетентності школярів / Н. В. Баюрко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15 (20) . – С. 41-43
 7. Баюрко Н. В. Практична підготовка у формуванні готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів / Н. В. Баюрко // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 375-379
 8. Барвінковий шепіт. Спогади очевидців голодного мору 30-х років. Хмільницький район / упоряд. М. Дорош, ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 9. Бекас О. Аналіз структури хронічних захворювань студентів педагогічного університету / О. Бекас, М. Бричко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 10-17
 10. Білоус В. С. Сутність та історичні віхи Реформації: за матеріалами видань із фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 29-34
 11. Білюк А. І. Дослідження метастабільних структур методом механічної спектроскопії / А. І. Білюк, Г. О. Чайка, В. М. Нечипорук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 72-74
 12. Білюк А. І. Характер зміни параметрів насичених дислокаційних атмосфер конструкційних матеріалів після термоциклювання / А. І. Білюк, Г. О. Чайка, В. М. Нечипорук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 71-72
 13. Бірюкова Н. В. Форми і методи розвитку творчих здібностей школярів у процесі вивчення географії / Н. В. Бірюкова, Т. С. Павлова // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 101-108
 14. Блажко Олег Анатолійович. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх закладів: теоретико-методичні засади : монографія / О. А. Блажко. – Вінниця, 2018
 15. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2014
 16. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2015
 17. Богатько В. Особливості функціонування складнопідрядних речень зі з'ясувальною підрядною частиною в мовотворчості Михайла Стельмаха / В. Богатько // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 121-128
 18. Богатько Валентина Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозорих творах Володимира Лиса / Валентина Богатько // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 50-57
 19. Богуславська В. Аналіз структури та змісту змагальної діяльності в українському національному єдиноборстві "бойовий гопак" / В. Богуславська, М. Басістий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 1(2017). – С. 18-22
 20. Бойчук В. М. Міждисциплінарність під час навчання предмету "Технології" в школі / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 179-181
 21. Бойчук В. М. Педагогічний досвід застосування методу проектів на уроках "технологій" / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 210-221
 22. Бойчук В. М. Формування культури особистості студентів ВНЗ при вивченні декоративно-ужиткового мистецтва / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 282-283
 23. Браніцька Тетяна Ромуальдівна. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування : монографія / Т. Р. Браніцька. – Вінниця, 2018
 24. Бровчак Л. С. Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі / Л. С. Бровчак // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 5-7
 25. Бунтуш С. Б. Особливості особистісно орієнтованої технології викладання вищої математики у підготовці студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. Б. Бунтуш, М. М. Ковтонюк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 181-187
 26. Вальчук-Окуша О. М. Екологічна ситуація в басейні річки Вишенька / О. М. Вальчук-Окуша, О. Л. Бабчинський // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15 (20) . – С. 16-18
 27. Вальчук-Окуша О. М. Кліматичні особливості Могилів-Подільського району / О. М. Вальчук-Окуша // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 10-11
 28. Вальчук-Оркуша О. М. Мікроосередкові процеси у реконструкції та охороні дорожніх ландшафтів / О. М. Вальчук-Оркуша // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 52-56
 29. Вацьо Михайло Васильович. Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. Вацьо. – Вінниця, 2015
 30. Велика А. В. Системи диференціальних рівнянь, які інваріантні відносно алгебри Пуанкаре / А. В. Велика, О. З. Тимошенко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 86-89
 31. Вешелені Олександр. Жанрові прояви готичної прози в новелі "Камелія" Павла Богацйького / Олександр Вешелені // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 73-79
 32. Відомі випускники : 105-річчю університету присвячується / упоряд. В. О. Гандзюк. – Вінниця, 2017
 33. Візнюк І. М. Особливості психодіагностичного підходу щодо прояву іпохондричних розладів особистості / І. М. Візнюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип.5 (8). – С. 110-113
 34. Вінничук Алла "Трагедія самотньої душі" Тараса Шевченка в рецепції Павла Богацького / Алла Вінничук // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 51-55
 35. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир, 2017
 36. Вознюк Т. Застосування координаційної доріжки в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток / Т. Вознюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 1(2017). – С. 27-33
 37. Вознюк Тетяна Володимирівна. Сучасні ігрові види спорту : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2017
 38. Война І. М. Висотна диференціація антропогенних ландшафтів нижнього акумулятивного висотно-ландшафтного рівня Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 27-34
 39. Войнаровський А. В. Наслідки Голодомору та динаміка демографічної ситуації у Вінницькій області у другій половині 1930-х років / А. В. Войнаровський, І. В. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 246-256
 40. Войнаровський Анатолій. Сторінками "Бюлетеня могилівщини" / Анатолій Войнаровський, Василь Черняк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 157-164
 41. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти містечка Браїлів / В. М. Воловик, Б. В. Павличко // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 38-43
 42. Воловик Володимир Етнокультурні ландшафти Вінниці / Володимир Воловик // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 7-20
 43. Вотякова Л. А. Аналітичні функції кватерніонної змінної / Л. А. Вотякова, В. М. Мельничук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 6-9
 44. Вотякова Л. А. Основи аналізу в алгебрі гіперкомплексних чисел V2 / Л. А. Вотякова, А. А. Томусяк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 89-99
 45. Гальчак С. Бійці переднього краю - журналісти Мурованокуриловеччини у лихоліття другої світової війни / С. Гальчак // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 232-238
 46. Гальчак С. Д. Згортання краєзнавства на Поділлі в умовах наступу тоталітаризму (кінець 20-х - 30-і рр. ХХ ст.) / С. Д. Гальчак // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 171-182
 47. Гальчак Сергій Дмитрович. З любов'ю до малої батьківщини: діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2016-2017 рр.) : записки з щоденника. Кн. 2 / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 48. Гальчак Сергій. З історії пошанування героїв праці. Герої соціалістичної праці Могилів-Подільщини / Сергій Гальчак // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 233-247
 49. Гальчак С. Д. Орлята з "Буранового гнізда" (Жартома і всерйоз) / С. Д. Гальчак, В. Паламарчук. – Вінниця, 2017
 50. Гальчак Сергій На шляху до істини / Сергій Гальчак // Синьоводська битва 1362 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі - могутній поштовх до розвитку та європейської інтеграції краю : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.) / ред. С. Д. Гальчак [та ін.], вітальне слово Н. Лазаренко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 50-59
 51. Гальчак Сергій. Перевиконання "плану по розстрілах": трагедія українського та польського народів / Сергій Гальчак // Вінницька Катинь (до 80-х роковин трагічних подій на Вінниччині) : матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, 28-29 жовтня 2017 р., м. Бар / ред.: С. Д. Гальчак, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Бар; Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 32-45
 52. Гальчак Сергій Дмитрович. Поділля в роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 53. Гальчак Сергій Дмитрович. Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2016
 54. Глуханюк В. М. Декоративно-ужиткове мистецтво як важливий чинник формування національно-патріотичної свідомості студентської молоді / В. М. Глуханюк, І. В. Шевченко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 169-171
 55. Глуханюк В. М. Формування в учнів СЗШ умінь і навичок вирішення екологічних проблем у процесі проектної діяльності / В. М. Глуханюк, Ю. В. Філімончук, А. А. Радійчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 101-103
 56. Грай, музико, грай! : навчально-методичний посібник / уклад.: Т. Т. Маринчук, Ю. О. Поплавська. – Вінниця, 2018
 57. Гордійчук Г. Б. Використання педагогічних програмних засобів GRAN у СЗШ і ПТНЗ з метою забезпечення наступності вивчення математики / Г. Б. Гордійчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 398-403
 58. Горобець І. Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха / І. Горобець // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 133-138
 59. Гороф'янюк І. Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі / І. Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 138-146
 60. Гороф'янюк Інна. "Російсько-український словник" С. Іваницького та Ф. Шумлянського як джерело вивчення Подільських флорономенів / Інна Гороф'янюк // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 9-18
 61. Гороф'янюк Інна Нове джерело Подільської регіональної лексикології: рецензія / Інна Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 253-256
 62. Гребеньова Валентина Вінницький "Шанхай" / Валентина Гребеньова // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 134-140
 63. Гудзевич А. В. Вінниччина на тлі зовнішньоекономічних взаємин / А. В. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 3-6
 64. Гудзевич А. В. До питання загальноприйнятих понять у географії (материк і частина світу) / А. В. Гудзевич // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 75-82
 65. Гудзевич А. В. Пізнання природних особливостей материків південної півкулі / А. В. Гудзевич, О. М. Гусак // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 7-10
 66. Гудзевич Анатолій Васильович. Практикум з фізичної географії материків і океанів (загальний огляд) : [навчальний посібник] / А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2014
 67. Гудзевич Анатолій. Територіальна організація могилівщини: від архаїчного устрою до впорядкованої системи адміністративного управління / Анатолій Гудзевич // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 174-186
 68. Гудзевич Л. С. Порівняльна характеристика впливу передекзаменаційного стресу на школярів та студентів / Л. С. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 51-52
 69. Гуляк Анатолій Сутність найменувань художніх тропів у "Малій літературній енциклопедії" Павла Богацького / Анатолій Гуляк, Наталя Науменко // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 40-47
 70. Гуревич Р. С. Формування інформаційної культури вчителів: проблеми та перспективи / Р. С. Гуревич // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 273-278
 71. Дабіжук Т. М. Порівняльна характеристика природного та синтетичного таніну / Т. М. Дабіжук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 66-68
 72. Денисик Г. Адміністративно-господарська діяльність в умовах унікальної природи Середнього Придністер'я (якби я був головою райдержадміністрації) / Г. Денисик // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 450-455
 73. Денисик Г. І. Природнича географія України / Г. І. Денисик, О. П. Чиж // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 5-10
 74. Денисик Г. І. Серединний ландшафтний пояс і фізико-географічне районування Східноєвропейської рівнини / Г. І. Денисик, О. П. Чиж, І. М. Война // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 5-14
 75. Денисик Григорій Екстремальний туризм Подільської Могилівщини / Григорій Денисик, Алла Кізюн // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 416-419
 76. ДенисикГ. І. Рецензія монографії А. І. Кривульченка "Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення" / І. ДенисикГ. // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 109-110
 77. Деренчук Н. Особливості функціонування комічного в сучасній українській політичній комунікації / Н. Деренчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 102-107
 78. Дідовик М. В. Дидактичні аспекти реалізації принципу наступності при викладанні фізико-математичних дисциплін в системі "Ліцей-ВНЗ" / М. В. Дідовик, Р. О. Шуляк, С. М. Гончарук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 283-291
 79. Дідура Р. В. Вміст важких металів у дорожньому ландшафті автомагістралі Київ - Одеса / Р. В. Дідура // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 57-64
 80. Дідура Р. В. Вміст важких металів у сніговому покриві дорожнього ландшафту автомагістралі Київ - Одеса / Р. В. Дідура // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 69-74
 81. Думенко В. П. Комп'ютерне моделювання проходження лазерного випромінювання через біологічні тканини з використанням програм MATLAB / В. П. Думенко, В. В. Мазуренко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 81-82
 82. Дьогтєва І. О. До питання побудови матричної алгебри / І. О. Дьогтєва, Л. А. Вотякова // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 111-115
 83. Жмуд Наталка. Жебрацтво як складова культурного ландшафту сучасної Вінниці / Наталка Жмуд // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 103-118
 84. Жмуд Наталка Локальна самоідентичність вінничан через сприйняття культурного ландшафту міста (за результатами польових студій 2008-2009 рр. та 2017 р.) / Наталка Жмуд // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 83-103
 85. Заболотний В. Ф. Високотемпературне і низькотемпературне термоциклювання конструкційних матеріалів / В. Ф. Заболотний, А. А. Білюк, Л. О. Неруш // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 74-76
 86. Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр / упоряд.: П. Кравченко, О. Мельничук, Т. Пастушенко. – Вінниця, 2017
 87. Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович : повне зібрання хорової та педагогічної спадщини / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2017
 88. Завальнюк Анатолій Федорович. Микола Леонтович: дослідження, документи, листи: монографія : До 125-ї річниці від дня народження / А. Ф.Завальнюк. – Вінниця, 2003
 89. Завальнюк І. Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха / І. Завальнюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 146-154
 90. Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2016
 91. Завальнюк Інна. Незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. / Інна Завальнюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 129-136
 92. Завальнюк Костянтин Документи Державного архіву Вінницької області про родину Косачів / Костянтин Завальнюк, Олександр Вітюк, Тимофій Герасимов // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 270-283
 93. Загоруй Раїса Вікторівна. Крокуємо до країни величин. Методичні рекомендації до вивчення величин та одиниць їх вимірювання в початковій школі : навчально-методичний посібник / Р. В. Загоруй. – Вінниця, 2017
 94. Задворняк Л. С. Проблеми формування громадянської свідомості студентської молоді у процесі навчально-виховної діяльності / Л. С. Задворняк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 255-257
 95. Задворняк Л. С. Роль релігійного фактору в процесі формування громадянської позиції молоді / Л. С. Задворняк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 7-9
 96. Зінько Ю. А. Політичні переслідування студентів та викладачів Вінницького педагогічного інституту у 1930-х роках / Ю. А. Зінько, А. І. Безуглий // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 272-277
 97. Зузяк Т. П. Джерельна база дослідження духовних навчальних закладів освіти Східного Поділля (кінець XVIII-початок XX ст.) / Т. П. Зузяк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 258-261
 98. Зузяк Т. П. Форма костюма як засіб вираження особистості / Т. П. Зузяк, Т. Д. Костюк, О. П. Ковальчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 291-294
 99. Зузяк Т. П. Формування творчого мислення в студентів - майбутніх вчителів трудового навчання та основ декоративно-прикладного мистецтва / Т. П. Зузяк, В. Л. Возна, А. Л. Поліщук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 295-297
 100. Зузяк Тетяна Петрівна. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) : монографія / Т. П.Зузяк. – Вінниця, 2017
 101. Іваневич Лілія Регіонально-локальна специфіка переважаючих технік вишивки подільських жіночих святкових сорочок / Лілія Іваневич // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 325-341
 102. Іваницька Н. Кількісно-якісні параметри морфологічних класів слів у повістях Михайла Стельмаха / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 155-165
 103. Іваницька Н. Л. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах : монографія / Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2017
 104. Іваницька Н. Л. Повнозначне слово: теоретичний та лінгводидактичний аспекти : навчальний посібник для студентів - філологів / Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2014
 105. Іваницька Ніна Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета) / Ніна Іваницька, Тетяна Довгань // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 76-86
 106. Іванчук А. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з нарисної геометрії і креслення при вивченні теми "Рознімні і нерознімні з'єднання" / А. В. Іванчук, Н. С. Шоробура, Ю. О. Бондаренко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 172-173
 107. Іванчук А. В. Закономірності формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності / А. В. Іванчук, Н. М. Люлько, М. О. Шевченко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 139-141
 108. Іванчук А. В. Керування творчістю винахідника, чи творчість у керуванні мисленням / А. В. Іванчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 297-300
 109. Іванчук А. В. Особливості змісту технічних задач та елементи методики їх розв'язування школярами / А. В. Іванчук, О. І. Кармазіна // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 121-123
 110. Іванчук А. В. Психологічні чинники зростання ризику соціальних небезпек для підлітків / А. В. Іванчук, Я. О. Жагло, Н. С. Шоробура // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 110-111
 111. Іванчук А. В. Стимуляція технічного мислення студентів за допомогою навчальних ситуацій, розроблених на основі інформації про сучасні мобільні роботи / А. В. Іванчук, О. І. Кармазіна, Н. С. Шоробура // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 119-121
 112. Іванчук А. В. Структура і зміст знань про кристалізацію подвійних сплавів з евтектичним і перитектичним перетворенням / А. В. Іванчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 117-118
 113. Ільницький Микола. Від української хати до нової України (Павло Богацький) / Микола Ільницький // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 8-18
 114. Імбер В. І. Функціювання основних етапів навчального процесу із застосуванням мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів / В. І. Імбер // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 406-410
 115. Інноваційні технології навчання в умовах інформатизації освіти : навчальний посібник / авт. кол.: Р. С. Гуревич, М. М. Козяр, М. Ю. Кадемія. – Львів, 2015
 116. Інструментальне музикування в початковій школі : методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр", "магістр" спеціальності 013 Початкова освіта вчителя початкових класів закладів загальної середньої освіти / уклад. Т. Т. Маринчук. – Вінниця, 2018
 117. Кадемія М. Ю. Синтез традиційних і нових підходів у вивченні природничо-математичних дисциплін / М. Ю. Кадемія, В. О. Капітанчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 411-419
 118. Каленич В. Текстотвірний потенціал цитат у газетних публікаціях / В. Каленич // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 165-171
 119. Канський В. С. Етапи становлення та розвитку віртуальних динамічних моделей навколишнього середовища / В. С. Канський, В. О. Олексієнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 6-7
 120. Канський В. С. Звуковий ландшафт: поняття та підходи до класифікавції / В. С. Канський, В. В. Канська // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 11-17
 121. Кароєва Т. Р. Розвиненість освітньої галузі як ознака модернізації міста початку ХХ ст. (на прикладі Вінниці Подільської губернії) / Т. Р. Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць / ред. О. П. Реєнт. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2016. -Т. 23 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського. – С. 73-80
 122. Кароєва Т. Р. Розвиток політичної цензури бібліотечних фондів України 1918-1941 рр. на прикладі Вінницької ОУНБ ім. Тімірязєва / Т. Р. Кароєва // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 183-191
 123. Кароєва Тетяна Кілька міркувань про Вінницю у контексті культурного ландшафту / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 30-36
 124. Кароєва Тетяна Про вінницькі кладовища: загальний нарис / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 165-177
 125. Кароєва Тетяна Про культурний ландшафт і культурний проект / Тетяна Кароєва, Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 3-6
 126. Кароєва Тетяна Розвиток політичної цензури бібліотечних фондів України 1918-1941 рр. на прикладі Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Тетяна Кароєва // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 164-174
 127. Кароєва Тетяна Соціальні фактори впливу на культурний ландшафт Вінниці / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 80-83
 128. Клочко Оксана Віталіївна. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / О. В. Клочко. – Вінниця, 2018
 129. Князюк О. В. Вплив строків сівби на норми висіву насіння на польову схожість та збереженість рослин ячменю ярого / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 37-38
 130. Коваль Л. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріапі повісті Михайла Стельмаха "Щердрий вечір") / Л. Коваль // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 24-31
 131. Ковтонюк М. М. Психолого педагогічні аспекти форм і методів навчання студентів у період адаптації у ВНЗ / М. М. Ковтонюк, Л. О. Цимбал // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 224-229
 132. Козлова Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова. – Вінниця, 2011
 133. Корольчук А. П. Масаж : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичного виховання і спорту / А. П. Корольчук. – Вінниця, 2016
 134. Краєзнавство і туризм : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт . – Вінниця, 2016
 135. Колядич Юлія. Інтертекстуальність: теоретичний аспект / Юлія Колядич, Людмила Мельник // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 14-19
 136. Коляструк О. А. Людина у смислопросторі православного храму / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 9-11
 137. Коляструк О. А. Меморіалізація пам'яті про Голодомор в Україні / О. А. Коляструк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 317-322
 138. Коляструк Ольга Міські палімпсести і геротопії пам'яті / Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 37-42
 139. Коляструк Ольга. Пам'ятники у просторі міста / Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 56-73
 140. Кононенко В. В. Повсякденне життя євреїв Поділля у І половині ХХ століття: зміна статуту на тлі суспільно-політичних подій / В. В. Кононенко // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник / ред. Г. І. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 32. – С. 210-233
 141. Конотопенко Олександр. Характеристика виборчої системи в Україні на основі аналізу проведення виборів у Могилів-Подільському районі / Олександр Конотопенко, Сергій Лапшин // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 248-256
 142. Коношевський Л. Л. Проблеми організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 427-433
 143. Корольчук А. Вплив занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності на розумову працездатність студентів ВНЗ / А. Корольчук, І. Стоколос // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 33-38
 144. Косаківський В. А. Колективізація та Голодомор 1932-1933 років у с. Липецьке Чечельницького району Вінницької області: свідчення очевидців / В. А. Косаківський, Н. М. Шпак-Косаківська // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 27-40
 145. Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта, (Історія), спеціалізація Українознавство та туристично-краєзнавча робота. Факультет історії, етнології і права Історія / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2018
 146. Косаківський Віктор. Ткацька виробнича лексика на Хмельниччині / Віктор Косаківський // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 150-158
 147. Костюк А. В. Живомовні процеси у спільному мікросоціумі / А. В. Костюк // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 101-115
 148. Костюкевич В. Втягивающий мезоцикл в структуре подготовительного периода годичного макроцикла подготовки футболистов высокой квалификации / В. Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 49-57
 149. Кравцова Н. Є. Методика розучування пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва : навчально-методичний посібник / Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа. – Вінниця, 2017
 150. Кравченко П. М. "Зрадники" Сталінської системи - спецпоселенці. Віхи одного життя / П. М. Кравченко, О. М. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 225-230
 151. Кравченко П. М. "Фольксдойче" з Миколаївки / П. М. Кравченко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 278-282
 152. Кравчук Н. С. Оптрони як основа елементної бази оптоелектроніки / Н. С. Кравчук, О. С. Кирилюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 76-78
 153. Кравчук О. М. Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. у Бершадському районі / О. М. Кравчук, Л. С. Ющенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 305-316
 154. Кравчук Олександр Ю. І. Поп як дослідник проблем історії чеських земель початку ХХ ст. / Олександр Кравчук, Артем Михайлов // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / ред. В. С. Степанков. – Кам'янець-Подільський : К-ПНУ, 2017. – Вип. 6 : На пошану професора Л. А. Коваленка. – С. 297-305
 155. Красиленко В. Г. Моделювання паралельних перетворень зображень за допомогою матриць просторового масштабування / В. Г. Красиленко, Ю. А. Бозняк, А. Г. Яровенко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 438-441
 156. Краснобаєва Т. М. Педагогічні особливості формування фізкультурно-спортивних умінь у студентів на заняттях із фізичного виховання : навчальний посібник / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. – Вінниця, 2017
 157. Криворучко О. І. Релігійний аспект Кревської унії 1385 року / О. І. Криворучко // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 34-37
 158. Крохмалюк Роман. Роль Лядівського Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастиря у вивченні історії рідного краю (при роботі з дітьми шкільного віку) / Роман Крохмалюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 361-365
 159. Крупка В. П. Прозорі : поезія / В. П. Крупка. – Вінниця, 2017
 160. Крупка Віктор Поетика психологічного імпресіонізму в "Етюді" Павла Богацького / Віктор Крупка // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 79-83
 161. Кузьмінець Н. П. "Чорні дошки" як елемент Голодомору-геноциду / Н. П. Кузьмінець // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 192-199
 162. Кузьмінець Н. П. Йосиф Сліпий - духовний борець за українську державність / Н. П. Кузьмінець // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 37-39
 163. Кузьмінець Наталія. У Вінниці - "Вишенька" / Наталія Кузьмінець // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 140-149
 164. Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017
 165. Кухар Н. Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі "обов'язковість -факультативність" / Н. Кухар // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 56-61
 166. Кухар Ніна. Усе іде, але не все минає... (портрети подільських науковців - 85-річчю від дня заснування кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Ніна Кухар, Людмила Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 259-265
 167. Куцевол О. Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника / О. Куцевол // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 248-254
 168. Лазаренко Наталія. Вітальне слово / Наталія Лазаренко // Синьоводська битва 1362 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі - могутній поштовх до розвитку та європейської інтеграції краю : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.) / ред. С. Д. Гальчак [та ін.], вітальне слово Н. Лазаренко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 3
 169. Лапшин С. А. Михайлівська церква смт. Дашів - одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля / С. А. Лапшин, І. Ю. Зінько // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 65-67
 170. Лапшин Сергій Аналіз міжнародного досвіду децентралізації влади в контексті створення ОТГ Могилів-Подільського району / Сергій Лапшин, Ірина Зінько // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 256-269
 171. Лапшина Ирина Николаевна. Внеклассное чтение. 2 класс : учебное пособие / И. Н.Лапшина. – Киев, 2017
 172. Лапшина Ірина. Досліджуємо звуки мови - і висновки робить готові! : нові підходи до вивчення фонетики у 2-му класі / Ірина Лапшина // Учитель початкової школи. – 2018. – № 1. – С. 13-15.
 173. Лебедь Ю. Параметри моделей кількаслівної номінації / Ю. Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 62-66
 174. Левчук Д. В. Джерела до історії та методи боротьби з повстанським рухом на Поділлі у 1921 році за виданням Подільської губернської надзвичайної комісії "Год работи. Сборник статей и материалов о деятельности Подгубчека за 1921 год" / Д. В. Левчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 19-26
 175. Левчук Н. В. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до екологічної освіти школярів / Н. В. Левчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 54-56
 176. Ленчук Дмитро Мікрорайон "П'ятничани" 1930-х - початку 1950-х рр. у спогадах старожила / Дмитро Ленчук // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 130-134
 177. Лиса А. М. Особливості прояву менталітету у німецьких прислів'ях та приказках / А. М. Лиса // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 297-300
 178. Лисенко О. Онтологія дискурсу та його розвиток у діахронії / О. Лисенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 39-44
 179. Лисий А. К. Сергій Леонідович Калитко - дослідник Голодомору та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму (до 70-річчя від дня народження) / А. К. Лисий, Ю. С. Степанчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 53-58
 180. Лозовик М. Сторінки спортивного життя Мурованокуриловецького району в повоєнні роки / М. Лозовик, І. Романюк // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 201-206
 181. Лозовик Михайло Керівники та учасники фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині у перші повоєнні роки / Михайло Лозовик, Іван Романюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 220-225
 182. Мазило І. В. В. Р. Зраєвський - жертва політичних репресій 1937 р. на Вінниччині / І. В. Мазило, В. А. Тучинський // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 283-285
 183. Маліновська Г. О. Основні чинники промислового навантаження на території каньйонної долини Дністра / Г. О. Маліновська // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 62-68
 184. Маринчук Тамара. Вивчення засобів музичної виразності у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів початкових класів та вчителів музичного мистецтва / Т. Маринчук. – Вінниця, 2016
 185. Марущак О. В. Реалізація інтеграції знань на уроках з матеріалознавства в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю / О. В. Марущак // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 308-313
 186. Марущак О. В. Творчі засади використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх учителів технологій / О. В. Марущак // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 143-145
 187. Матвійчук А. Я. Персональний комп'ютер на уроках технологій / А. Я. Матвійчук, А. Ф. Парфенюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 157-159
 188. Матвійчук А. Я. Розвиток творчого мислення у процесі техніко-конструкторської діяльності старшокласників / А. Я. Матвійчук, М. А. Махоцький // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 314-316
 189. Матвійчук Олександр Анатолійович. Птахи Вінниччини : [визначник] / О. А. Матвійчук, А. Б. Пірхал, А. В. Відуецький. – Вінниця, 2017
 190. Мацько Віталій. Творче середовище Павла Богацького: київська доба / Віталій Мацько // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 19-27
 191. Мельничук О. А. Голодомор 1932-1933 рр. в селі Мельниківцях на Немирівщині / О. А. Мельничук, Т. А. Мельничук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 87-97
 192. Методичні вказівки до підготовки і складання комплексного екзамену з інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" : галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика*. – Вінниця, 2018
 193. Михайленко Л. Ф. Особливості технологій формування знань учнів з математики в 5-6 класах / Л. Ф. Михайленко, С. В. Мороз // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 240-243
 194. Михайленко Т. Ю. Етнокультурні дандшафти Поділля як об'єкт спадщини: охорона та управління / Т. Ю. Михайленко // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 70-74
 195. Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І.Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця, 2017
 196. Мозговий О. В. Вплив залишкових напружень на розсіювання механічної енергії / О. В. Мозговий, А. В. Тітов, О. В. Герасимова // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 82-85
 197. Мозговий О. В. Застосування комп'ютера в експериментальних дослідженнях амплітудної залежності внутрішнього тертя / О. В. Мозговий // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 9-15
 198. Московчук О. С. Духовно-моральний потенціал релігії у формуванні толерантності майбутнього учителя / О. С. Московчук // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 11-13
 199. Нагорний Ярослав. Творчість Павла Богацького в контексті зародження українського модернізму / Ярослав Нагорний // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 27-35
 200. Нариси історії Чехії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. Зінько, С. Калитко, О. Кравчук, І. Поп. – Вінниця, 2017
 201. Недибалюк А. Ф. Особливості обробки результатів вимірювання внутрішнього тертя в матеріалах за допомогою ЕОМ / А. Ф. Недибалюк, А. Ф. Яворський, О. А. Недибалюк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 15-19
 202. Никитюк Олександр. Не закінчена історія : [становлення сучасного мистецтва у м. Вінниці] / Олександр Никитюк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 74-79
 203. Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій : монографія / авт. кол.: В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О. Моклюк, І. О. Гулівата, А. М. Сільвейстр. – Вінниця, 2013
 204. Організація і методика оздоровчої фізичної культури : робочий зошит / уклад. А. А. Дяченко. – Вінниця, 2017
 205. Освіта в авангарді суспільних змін: процеси розвитку, виховання і соціалізації в новій українській школі // Партнерство в освіті: виклики та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 року) : науковий вісник / ред. кол.: Л. М. Юрчук, С. І. Дровозюк, О. О. Білик. – Вінниця : Віндрук, 2017. – Випуск №2 (15)
 206. Павликівська Наталія Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні / Наталія Павликівська // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 174-184
 207. Павлушенко О. Об'єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха / О. Павлушенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 113-120
 208. Павлушенко Ольга Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко / Ольга Павлушенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 29-35
 209. Панасенко О. Б. Сучасні методи фрактальної інтерполяції / О. Б. Панасенко, В. В. Павлишен // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 20-26
 210. Педін Павло. Вінниця. Старе місто / Павло Педін // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 119-129
 211. Перепелиця О. Спортивний відбір та орієнтація на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів у футболі / О. Перепелиця, С. Гудима, В. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 57-65
 212. Петренко В. І. Документальні джерела дослідження проблематики Голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі / В. І. Петренко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 5-18
 213. Петров Олександр Епістемологічний інструментарій зіставно-лінгвокультурологічного напряму в сучасному мовознавстві / Олександр Петров // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 35-43
 214. Пірус Т. Весільні пісні Мурованокуриловеччини (на матеріалах рукописного фонду навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Т. Пірус, К. Пірус // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 409-415
 215. Пірус Т. П. Село Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області: передумови голоду і Голодомор 1932-1933 років / Т. П. Пірус, К. Л. Пірус // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 104-114
 216. Подолянчук С. В. Використання сучасних інформаційних технологій для контролю за самостійною роботою студентів / С. В. Подолянчук, В. В. Письменний // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 446-448
 217. Полек Тіна Культурний ландшафт Вінниці в контексті урбанізаційних процесів / Тіна Полек // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 20-29
 218. Поливаний С. В. Конспект лекцій з дисципліни "Радіобіологія" / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2017
 219. Поліщук Анна Сергіївна. Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи радянської системи (1965-й - 1985-ті рр.) (на матеріалах Вінниччини і Хмельниччини) : монографія / А. С. Поліщук. – Вінниця, 2018
 220. Поляруш Ніна Павло Богацький крізь призму спогадів "З пережитого" / Ніна Поляруш // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 47-51
 221. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В.Прокопчук. – Вінниця, 2017
 222. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011
 223. Правління Гетьманського уряду в Україні (1734-1750 рр.): маловідомі сторінки історії : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / упоряд. С. А. Лапшин. – Вінниця, 2008
 224. Присяжнюк, Л. А. Основи природознавства з методикою : практикум з навчальної дисципліни для студентів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта галузь знань 01 Освіта/Педагогіка / Л. А. Присяжнюк, І. В. Карук, І. А. Стахова. – Вінниця, 2018
 225. Прокопчук Л. Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Л. Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 187-195
 226. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу / Л. В.Прокопчук. – Вінниця, 2014
 227. Прокопчук, Л. В. Синтаксис складного речення. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2018
 228. Просалова Віра "Камелія" Павла Богацького як "психологічна арабеска" / Віра Просалова // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 61-68
 229. Путівник по навчально-методичній літературі для вчителя математики / упоряд. Н. В. Благодір, Л. Ф. Михайленко. – Вінниця, 2011
 230. Рогозовська-Косунець Анастасія. Рух контингенту учнів та проблеми його збереження у закладах освіти системи трудових резервів Вінниччини на початку 1950-х рр. / Анастасія Рогозовська-Косунець, Іван Романюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 214-220
 231. Розсіювання механічної енергії біметалом алюміній-сталь / О. В. Мозговий, В. М. Черниш, О. Ю. Трофимчук, Я. В. Коломієць // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 85-88
 232. Романюк І. М. Вплив християнської культури на духовність селянства Вінниччини в повоєнні роки / І. М. Романюк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 45-49
 233. Романюк І. М. Селянство Вінниччини в роки Голодомору 1946-1947 рр.: історіографія проблеми / І. М. Романюк, Б. І. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 44-52
 234. Руснак Ірина. "Мала літературна енциклопедія" (1948-1950) Павла Богацького / Ірина Руснак // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 36-40
 235. Савчук Тетяна. Однорідність у семантичних єдностях, утворених системантичними дієсловами зі значенням розміщення об'єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чорні броди") / Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 100-106
 236. Сакалова, Г. В. Дослідження антисептичних властивостей терпенів / Г. В. Сакалова, Т. П. Сковрунська, Т. М. Дабіжук // І-й Всеукраїнський з'їзд екологів: міжнародна науково-практична конференція (4-7 жовтня, 2006) : тези доповідей / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2006. – С. 277
 237. Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Теорія чисел : навчально-методичний посібник / авт. кол.: В. А. Ясінський, В. М. Лейфура, І. М. Мітельман. – Вінниця, 2018
 238. Сідорова І. С. Теоретичні засади формування духовних цінностей у студентської молоді / І. С. Сідорова // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 16-19
 239. Сільвейстр А. М. Особливості вивчення фізики в основній школі з використанням сучасних інформаційних технологій / А. М. Сільвейстр, В. О. Пономаренко, В. А. Кашперук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 66-70
 240. Совінський Євген Ансамбль "Мури" як містобудівна домінанта / Євген Совінський // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 43-55
 241. Стадник Олена. Нова сторінка Вінниці - мікрорайон "Поділля" / Олена Стадник // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 149-154
 242. Степанчук Ю. Увіковічнення пам'яті про Хмельниччину та її лідера Богдана Хмельницького на території Поділля / Ю. Степанчук // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 129-137
 243. Степанчук Юрій. Участь науковців Поділля у формуванні новітнього образу Богдана Хмельницького (за матеріалами п'ятих Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку") / Юрій Степанчук // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 67-80
 244. Страшевська Л. В. Штольні з видобутку фосфоритів на Поділлі як потенційні гірничопромислові геосайти / Л. В. Страшевська, В. І. Корінний // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 45-51
 245. Тарасенко Г. С. Естетична самопрезентація обдарованих дітей у процесі мовленнєвої творчості / Г. С. Тарасенко // Мистецтво виховання людини : колективна монографія / авт. кол.: Г. П. Шевченко, В. М. Алфімов, Т. Л. Антоненко. – Київ : Педагогічна думка, 2017
 246. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті : монографія / В. М. Костюкевич, Є. П. Врублевський, Т. В. Вознюк; ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2017
 247. Тертична Т. Д. Психологія релігійної моралі / Т. Д. Тертична // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 21-24
 248. Ткаченко Вікторія Роман Олександра Дюма "Дама з камеліями" як інтертекстуальне тло новели "Камелія" Павла Богацького / Вікторія Ткаченко // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 68-73
 249. Турлюк В. Аналіз змагальної діяльності бар'єристок / В. Турлюк, В. Турлюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип.5 (8). – С. 279-281
 250. Тучинський В. Вінницька гімназія 1814-1847 рр. в контексті розвитку освіти на Поділлі / В. Тучинський, М. Олійніченко // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 311-317
 251. Тучинський Віталій. Особливості православної віри та національно-релігійного руху молдован Південного Поділля в ІІ-й половині ХІХ-на початку ХХ ст. / Віталій Тучинський // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 354-360
 252. Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Немирівське Побужжя" поблизу с. Гвоздів // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 32-38
 253. Франчук Валерій. Вінницький римо-католицький цвинтар "за містом": від початків до 1917 р. / Валерій Франчук // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 177-187
 254. Фуштей О. В. Використання ІТКТ у навчальному процесі під час підготовки вчителя / О. В. Фуштей, І. А. Фуштей // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 461-463
 255. Хаєцький Г. С. Картографія з основами топографії : навчальний посібник. Ч. 1 : Топографія / Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. – Вінниця, 2014
 256. Ходаніцька О. О. Застосування регуляторів росту з метою підвищення стійкості рослин льону до вилягання / О. О. Ходаніцька // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 45-47
 257. Цвілик С. Д. Проектування та застосування систем міжпредметних зв'язків креслення з основами виробництва під час трудового навчання учнів / С. Д. Цвілик, С. В. Сачук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 338-343
 258. Чернишенко Т. Оцінка теоретичних знань студентів факультету фізичного виховання і спорту з навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав" / Т. Чернишенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 77-82
 259. Чешуй О. В. Використання аналізу чутливості в задачах лінійної оптимізації / О. В. Чешуй, В. С. Абрамчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 167-171
 260. Човганюк Мирослава Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливочті: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) / Мирослава Човганюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 107-113
 261. Чуйко Ю. А. Словник визначень основних термінів та понять предмету "Гімнастика з методикою викладання" / Ю. А. Чуйко, В. П. Герасимишин. – Вінниця, 2017
 262. Шахіна І. Ю. Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі / І. Ю. Шахіна // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 181-183
 263. Швець О. О. Фізико-географічна та соціально-економічна характеристика стану туристично-рекреаційної сфери у Вінницькій області / О. О. Швець // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 171-177
 264. Швець Тетяна Образ "Я" - Его в нефікційній прозі Павла Богацького та Докії Гуменної: порівняльний аналіз / Тетяна Швець // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 55-61
 265. Шевченко Л. С. Психологічні аспекти застосування мультимедіа в освіті / Л. С. Шевченко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 464-466
 266. Шевчук Олена Анатоліївна. Систематика вищих рослин : навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ч. 2 : Покритонасінні рослини / О. А. Шевчук. – Вінниця, 2016
 267. Шпак-Косаківська Наталія. Народна іграшка сіл Бернашівка і Жван на Вінниччині / Наталія Шпак-Косаківська, Віктор Косаківський, Тетяна Пірус // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 321-325
 268. Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток / Н. Щепотіна // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 89-92
 269. Штифурак В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури / В. С. Штифурак; О. П. Яковліва. – Вінниця, 2017
 270. Штифурак Володимир Сергійович. Психологія сімейного виховання : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2018
 271. Штифурак Володимир Сергійович. Психологія спортивних груп : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 272. Яковлів В. Основні аспекти спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів на етапі початкової спортивної підготовки / В. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 93-95
 273. Яковлів Володимир Леонтієвич. Основи управління підготовкою юних спортсменів : навчальний посібник / В. Л. Яковлів. – Вінниця, 2016
 274. Яковлів Є. Характеристика програм фізичного впливу на морфофункціональний стан студентів спеціальних медичних груп / Є. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 95-100
 275. Ясінський Вячеслав Андрійович. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв'язування / В. А.Ясінський. – Тернопіль, 2008
 276. Яцентюк Ю. В. Екомережа Мурованокуриловецького району як парадинамічна антропогенна ландшафтна система / Ю. В. Яцентюк // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 35-44
 277. Яцентюк Юрій. Екомережа Могилів-Подільського району / Юрій Яцентюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 420-423

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений