Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2019 2018 2017

БД "Праці викладачів" формується з 2005 р. Всього в БД понад 19 тис. документів, що робить неможливим представлення повної інформаціїї про документи БД на даній сторінці

В зведеному Інтернет-каталозі (доступ за відповідним банером) представлені видання БД "Праці викладачів" за 2010-2019 рр.

Наукові збірники праць викладачів університету знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів. Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

Надходження 2019 (станом на 19.10.2019)

 1. Акімова О. Педагогічна обдарованість як важлива передумова професійно-педагогічної діяльності / О. Акімова, М. Коваль // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 27-31
 2. Андрианов В. М. Интимные ритмы : сборник стихов / В. М. Андрианов. – Винница, 2017
 3. Андрианов В. М. Открытие Вселенной: Поэтические этюды об исследовании Вселенной : научно-популярный очерк возникновения и развития космологии в поэтической форме / В. М. Андрианов. – Винница, 2017
 4. Барвінковий шепіт. Спогади очевидців голодного мору 30-х років. Хмільницький район / упоряд. М. Дорош, ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 5. Білоус В. Наукометричні та бібліометричні практики у діяльності бібліотеки закладу вищої освіти / В. Білоус // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 66-70
 6. Блажко, О. Концептуальні засади методичної підготовки майбутніх учителів хімії профільної школи у закладах вищої освіти / О. Блажко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 44-48
 7. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2016
 8. Брилін Едуард Борисович. Сходинки до майстерності [Ноти] / Е. Б. Брилін. – Вінниця, 2017
 9. Вашуленко Н. С. Русский язык. Букварь: учебник для 1 класса заведений общего среднего образования с обучением на русском языке (в 2-х частях). Часть 2 / Н. С. Вашуленко, И. Н. Лапшина. – Киев, 2018
 10. Вишивана Н. Міжнародна навчальна програма "DLL - вчимося навчати німецької" для підготовки вчителів нової генерації у вінницькому педуніверситеті / Н. Вишивана, К. Посецька // Рідна школа. – 2018. – № 9-12
 11. Вознюк Тетяна Володимирівна. Сучасні ігрові види спорту : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2017
 12. Гальчак, С. Д. Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2015
 13. Гордійчук Г. Б. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання: Лабораторний практикум : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, І. Ю. Шахіна. – Вінниця, 2018
 14. Григорович, Ольга. Формування інноваційної культури педагога як стратегічна мета національної освіти / Ольга Григорович, Олена Демченко, Наталія Родюк // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 32-38
 15. Грінченко Тетяна Дмитрівна. Теорія і практика формування мистецького досвіду майбутнього вчителя музики : монографія / Т. Д. Грінченко; за ред. Б. А. Бриліна. – Вінниця, 2018
 16. Гуревич Р. Інформатизація освіти: позитивні здобутки та деякі негативні наслідки / Р. Гуревич, Н. Опушко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 9-14
 17. Драченко В. В. Художня культура в школі: методика навчання : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та вчителів художньої культури загальноосвітніх шкіл / В. В. Драченко. – Вінниця, 2016
 18. Ефективний пошук роботи (поради психолога) / ред. В. С. Штифурак, авт. кол.: З. П. Безвушко, К. Є. Скалєва, Ю. В. Сташко. – Вінниця, 2012
 19. Життя "по-радянськи": проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 4 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2019
 20. Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: практикум : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2018
 21. Загородній С. Профільне навчання як ключове питання модернізації системи загальної середньої освіти / С. Загородній // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 54-58
 22. Зузяк Т. Практична професійно-педагогічна підготовка вчителів у вищих педагогічних закладах м. Вінниці (1920-1930 рр.) / Т. Зузяк // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 71-76
 23. Кобися А. Змішане навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти / А. Кобися, В. Кобися // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 59-65
 24. Козлова К. П. Курсові та дипломні роботи з теорії і методики фізичного виховання : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання інституту фізичного виховання і спорту / К. П. Козлова. – Вінниця, 2009
 25. Козлова Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова. – Вінниця, 2011
 26. Коломієць А. Розвиток іншомовної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в контексті євроінтеграційних процесів / А. Коломієць, Є. Громов // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 15-21
 27. Коломієць Д. Концептуальні засади суб’єкт-суб’єктивної взаємодії викладачів і студентів у педагогічному університеті / Д. Коломієць, Г. Ніщук // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 39-43
 28. Клочко Олена Віталіївна. Методи оптимізації в економіці : навчальний посібник / О. В. Клочко, В. І. Клочко, Н. А. Потапова. – Вінниця, 2013
 29. Комарівська Надія Олегівна. Зарубіжна література для дітей: хрестоматія : навчальний посібник / Н. О. Комарівська. – Вінниця, 2018
 30. Корольчук А. П. Масаж : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичного виховання і спорту / А. П. Корольчук. – Вінниця, 2016
 31. Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта, (Історія), спеціалізація Українознавство та туристично-краєзнавча робота. Факультет історії, етнології і права Історія / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2018
 32. Краєзнавство і туризм : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Вінниця, 2016
 33. Лазаренко, Н. Напрями інтеграції вищої школи України в європейський освітній простір / Н. Лазаренко // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 3-8
 34. Лапшина И. Н. Русский язык и чтение: 2 кл.: в 2-х ч. Ч. 2 : учебник с обучением на русском языке заведений общего среднего образования / И. Н. Лапшина, Н. М. Зорька. – Киев, 2019
 35. Лапшина И. Н. Русский язык. 2 кл. : учебник для заведений общего среднего образования / И. Н. Лапшина, Н. М. Зорька. – Киев, 2019
 36. Матяш, О. І. Математика у творчості. Творчість у математиці : монографія / О. І. Матяш, А. В. Терепа. – Вінниця, 2018
 37. Методичний пошук : збірник публікацій за тематичним напрямком. Випуск 8. Розвитоток критичного мислення учнів на уроках математики / ред. кол.: О. І. Матяш, Р. С. Бачинська, А. О. Забазнова. – Вінниця, 2018
 38. Методичні вказівки до підготовки і складання комплексного екзамену з інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" : галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика*. – Вінниця, 2018
 39. Мізін К. І. Зіставна лінгвокультурологія: методичні проблеми та перспективні методики : монографія / К. І. Мізін. – Переяслав-Хмельницький, 2018
 40. Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій : монографія / авт. кол.: В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О. Моклюк, І. О. Гулівата, А. М. Сільвейстр. – Вінниця, 2013
 41. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Фізична культура і спорт" : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. – Київ, 2018
 42. Пайкуш Маріанна Андріївна. Інтеграція природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів: теорія і практика : монографія / М. А. Пайкуш. – Львів, 2018
 43. Паламарчук О. Психологічні особливості формування соціальної компетентності сучасної молоді / О. Паламарчук // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 21-26
 44. Пахальчук Наталя. Використання ботмерівської гімнастики в роботі з молодшими школярами / Наталя Пахальчук // Початкова школа. – 2019. – № 3. – С. 50-53
 45. Пахальчук Наталя. Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти до національно-патріотичного виховання дітей / Н. Пахальчук, О. Голюк, Г. Кіт // Рідна школа. – 2018. – № 9-12. – С. 49-53
 46. Поливаний С. В. Конспект лекцій з дисципліни "Радіобіологія" / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2017
 47. Присяжнюк Лариса Андріївна. Школознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "Початкова освіта" / Л. А. Присяжнюк. – Вінниця, 2013
 48. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011
 49. Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2015
 50. Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Наукова комунікація : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2015
 51. Радянська повсякденність у культурній пам'яті суспільства (Із циклу "Повсякдення: візії та смисли") : матеріали 3 Всеукраїнського науково-теоретичного семінару, 7-8 квітня 2017 р., м. Вінниця / ред. О. А. Коляструк, Н. В. Жмуд, Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2017
 52. Ремінний Віктор Юрійович. Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни : [довідник] / В. Ю. Ремінний, О. А. Матвійчук. – Вінниця, 2018
 53. Сільвейстр Анатолій. Система фізичної освіти майбутніх учителів хімії і біології / Анатолій Сільвейстр // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 10-13
 54. Столяренко Олена Вікторівна. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Книга 2. Методологя виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи / О. В. Столяренко. – Вінниця, 2018
 55. Учений. Педагог. Організатор : науково-популярне видання до ювілею академіка Р. С. Гуревича / уклад. В. М. Бойчук, В. П. Король. – Вінниця, 2018
 56. Хореографічна освіта у вимірах сучасності: проблеми теорії та практики : монографія / під заг. ред. Н. Г. Мозгальової. – Вінниця, 2019
 57. Чернишенко, Тамара Миколаївна. Теорія і методика рухливих ігор і забав у запитаннях та відповідях : навчально-методичний посібник / Т. М. Чернишенко. – Вінниця, 2018
 58. Шахіна Ірина Юріївна. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання : навчальний посібник / І. Ю.Шахіна. – Вінниця, 2018
 59. Шевчук Олена Анатоліївна. Систематика вищих рослин : навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ч. 2 : Покритонасінні рослини / О. А. Шевчук. – Вінниця, 2016
 60. Штифурак В. С. Психологія здоров'я : навчальний посібник / В. С. Штифурак, А. І. Драчук, Т. С. Краєвська. – Вінниця, 2018
 61. Штифурак Володимир Сергійович. Консультування як вид психологічної допомоги : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2017

Надходження 2018 1. Абрамчук В. С. Моделі прийняття управлінських рішень / В. С. Абрамчук, А. П. Юзва // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 38-39
 2. Антонюк М. С. Конспекти з історії психології : навчальний посібник для студентів спеціальності 053 "Психологія" / М. С. Антонюк, З. С. Савчук. – Вінниця, 2018
 3. Бак С. М. Існування періодичних розв'язків систем осциляторів / С. М. Бак // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 83-85
 4. Бак Т. Ю. Характеристика посібників на допомогу вчителеві математики щодо формування компетентностей учнів доводити нерівності / Т. Ю. Бак // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 40-42
 5. Батирєва Ірина. Друге військове містечко. Табори військовополонених / Ірина Батирєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 154-165
 6. Баюрко Н. В. Активізація потреби студентів в оволодінні методиками розвитку екологічної компетентності школярів / Н. В. Баюрко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15 (20) . – С. 41-43
 7. Баюрко Н. В. Практична підготовка у формуванні готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів / Н. В. Баюрко // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 375-379
 8. Барвінковий шепіт. Спогади очевидців голодного мору 30-х років. Хмільницький район / упоряд. М. Дорош, ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 9. Бекас О. Аналіз структури хронічних захворювань студентів педагогічного університету / О. Бекас, М. Бричко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 10-17
 10. Білоус В. С. Сутність та історичні віхи Реформації: за матеріалами видань із фонду бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 29-34
 11. Білюк А. І. Дослідження метастабільних структур методом механічної спектроскопії / А. І. Білюк, Г. О. Чайка, В. М. Нечипорук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 72-74
 12. Білюк А. І. Характер зміни параметрів насичених дислокаційних атмосфер конструкційних матеріалів після термоциклювання / А. І. Білюк, Г. О. Чайка, В. М. Нечипорук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 71-72
 13. Бірюкова Н. В. Форми і методи розвитку творчих здібностей школярів у процесі вивчення географії / Н. В. Бірюкова, Т. С. Павлова // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 101-108
 14. Блажко Олег Анатолійович. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх закладів: теоретико-методичні засади : монографія / О. А. Блажко. – Вінниця, 2018
 15. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2014
 16. Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2015
 17. Богатько В. Особливості функціонування складнопідрядних речень зі з'ясувальною підрядною частиною в мовотворчості Михайла Стельмаха / В. Богатько // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 121-128
 18. Богатько Валентина Структурно-семантична специфіка еліптичних речень у прозорих творах Володимира Лиса / Валентина Богатько // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 50-57
 19. Богуславська В. Аналіз структури та змісту змагальної діяльності в українському національному єдиноборстві "бойовий гопак" / В. Богуславська, М. Басістий // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 1(2017). – С. 18-22
 20. Бойчук В. М. Міждисциплінарність під час навчання предмету "Технології" в школі / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 179-181
 21. Бойчук В. М. Педагогічний досвід застосування методу проектів на уроках "технологій" / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 210-221
 22. Бойчук В. М. Формування культури особистості студентів ВНЗ при вивченні декоративно-ужиткового мистецтва / В. М. Бойчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 282-283
 23. Браніцька Тетяна Ромуальдівна. Конфліктологічна культура фахівців соціономічних професій: технологія формування : монографія / Т. Р. Браніцька. – Вінниця, 2018
 24. Бровчак Л. С. Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі / Л. С. Бровчак // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 5-7
 25. Бунтуш С. Б. Особливості особистісно орієнтованої технології викладання вищої математики у підготовці студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С. Б. Бунтуш, М. М. Ковтонюк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 181-187
 26. Вальчук-Окуша О. М. Екологічна ситуація в басейні річки Вишенька / О. М. Вальчук-Окуша, О. Л. Бабчинський // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15 (20) . – С. 16-18
 27. Вальчук-Окуша О. М. Кліматичні особливості Могилів-Подільського району / О. М. Вальчук-Окуша // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 10-11
 28. Вальчук-Оркуша О. М. Мікроосередкові процеси у реконструкції та охороні дорожніх ландшафтів / О. М. Вальчук-Оркуша // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 52-56
 29. Вацьо Михайло Васильович. Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. Вацьо. – Вінниця, 2015
 30. Велика А. В. Системи диференціальних рівнянь, які інваріантні відносно алгебри Пуанкаре / А. В. Велика, О. З. Тимошенко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 86-89
 31. Вешелені Олександр. Жанрові прояви готичної прози в новелі "Камелія" Павла Богацйького / Олександр Вешелені // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 73-79
 32. Відомі випускники : 105-річчю університету присвячується / упоряд. В. О. Гандзюк. – Вінниця, 2017
 33. Візнюк І. М. Особливості психодіагностичного підходу щодо прояву іпохондричних розладів особистості / І. М. Візнюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип.5 (8). – С. 110-113
 34. Вінничук Алла "Трагедія самотньої душі" Тараса Шевченка в рецепції Павла Богацького / Алла Вінничук // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 51-55
 35. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир, 2017
 36. Вознюк Т. Застосування координаційної доріжки в тренувальному процесі кваліфікованих баскетболісток / Т. Вознюк // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – № 1(2017). – С. 27-33
 37. Вознюк Тетяна Володимирівна. Сучасні ігрові види спорту : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2017
 38. Война І. М. Висотна диференціація антропогенних ландшафтів нижнього акумулятивного висотно-ландшафтного рівня Вінницької області / І. М. Война // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 27-34
 39. Войнаровський А. В. Наслідки Голодомору та динаміка демографічної ситуації у Вінницькій області у другій половині 1930-х років / А. В. Войнаровський, І. В. Мазур // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 246-256
 40. Войнаровський Анатолій. Сторінками "Бюлетеня могилівщини" / Анатолій Войнаровський, Василь Черняк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 157-164
 41. Воловик В. М. Етнокультурні ландшафти містечка Браїлів / В. М. Воловик, Б. В. Павличко // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 38-43
 42. Воловик Володимир Етнокультурні ландшафти Вінниці / Володимир Воловик // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 7-20
 43. Вотякова Л. А. Аналітичні функції кватерніонної змінної / Л. А. Вотякова, В. М. Мельничук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 6-9
 44. Вотякова Л. А. Основи аналізу в алгебрі гіперкомплексних чисел V2 / Л. А. Вотякова, А. А. Томусяк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 89-99
 45. Гальчак С. Бійці переднього краю - журналісти Мурованокуриловеччини у лихоліття другої світової війни / С. Гальчак // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 232-238
 46. Гальчак С. Д. Згортання краєзнавства на Поділлі в умовах наступу тоталітаризму (кінець 20-х - 30-і рр. ХХ ст.) / С. Д. Гальчак // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 171-182
 47. Гальчак Сергій Дмитрович. З любов'ю до малої батьківщини: діяльність Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України (2016-2017 рр.) : записки з щоденника. Кн. 2 / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 48. Гальчак Сергій. З історії пошанування героїв праці. Герої соціалістичної праці Могилів-Подільщини / Сергій Гальчак // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 233-247
 49. Гальчак С. Д. Орлята з "Буранового гнізда" (Жартома і всерйоз) / С. Д. Гальчак, В. Паламарчук. – Вінниця, 2017
 50. Гальчак Сергій На шляху до істини / Сергій Гальчак // Синьоводська битва 1362 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі - могутній поштовх до розвитку та європейської інтеграції краю : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.) / ред. С. Д. Гальчак [та ін.], вітальне слово Н. Лазаренко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 50-59
 51. Гальчак Сергій. Перевиконання "плану по розстрілах": трагедія українського та польського народів / Сергій Гальчак // Вінницька Катинь (до 80-х роковин трагічних подій на Вінниччині) : матеріали міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції, 28-29 жовтня 2017 р., м. Бар / ред.: С. Д. Гальчак, А. В. Войнаровський [та ін.]. – Бар; Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 32-45
 52. Гальчак Сергій Дмитрович. Поділля в роки Другої світової війни (1939-1945) : монографія / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2018
 53. Гальчак Сергій Дмитрович. Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні / С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2016
 54. Глуханюк В. М. Декоративно-ужиткове мистецтво як важливий чинник формування національно-патріотичної свідомості студентської молоді / В. М. Глуханюк, І. В. Шевченко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 169-171
 55. Глуханюк В. М. Формування в учнів СЗШ умінь і навичок вирішення екологічних проблем у процесі проектної діяльності / В. М. Глуханюк, Ю. В. Філімончук, А. А. Радійчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 101-103
 56. Грай, музико, грай! : навчально-методичний посібник / уклад.: Т. Т. Маринчук, Ю. О. Поплавська. – Вінниця, 2018
 57. Гордійчук Г. Б. Використання педагогічних програмних засобів GRAN у СЗШ і ПТНЗ з метою забезпечення наступності вивчення математики / Г. Б. Гордійчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 398-403
 58. Горобець І. Повтор у художній прозі Михайла Стельмаха / І. Горобець // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 133-138
 59. Гороф'янюк І. Відносно-якісні прикметники в художньому дискурсі / І. Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 138-146
 60. Гороф'янюк Інна. "Російсько-український словник" С. Іваницького та Ф. Шумлянського як джерело вивчення Подільських флорономенів / Інна Гороф'янюк // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 9-18
 61. Гороф'янюк Інна Нове джерело Подільської регіональної лексикології: рецензія / Інна Гороф'янюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 253-256
 62. Гребеньова Валентина Вінницький "Шанхай" / Валентина Гребеньова // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 134-140
 63. Гудзевич А. В. Вінниччина на тлі зовнішньоекономічних взаємин / А. В. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 3-6
 64. Гудзевич А. В. До питання загальноприйнятих понять у географії (материк і частина світу) / А. В. Гудзевич // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 75-82
 65. Гудзевич А. В. Пізнання природних особливостей материків південної півкулі / А. В. Гудзевич, О. М. Гусак // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 7-10
 66. Гудзевич Анатолій Васильович. Практикум з фізичної географії материків і океанів (загальний огляд) : [навчальний посібник] / А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2014
 67. Гудзевич Анатолій. Територіальна організація могилівщини: від архаїчного устрою до впорядкованої системи адміністративного управління / Анатолій Гудзевич // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 174-186
 68. Гудзевич Л. С. Порівняльна характеристика впливу передекзаменаційного стресу на школярів та студентів / Л. С. Гудзевич // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 51-52
 69. Гуляк Анатолій Сутність найменувань художніх тропів у "Малій літературній енциклопедії" Павла Богацького / Анатолій Гуляк, Наталя Науменко // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 40-47
 70. Гуревич Р. С. Формування інформаційної культури вчителів: проблеми та перспективи / Р. С. Гуревич // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 273-278
 71. Дабіжук Т. М. Порівняльна характеристика природного та синтетичного таніну / Т. М. Дабіжук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 66-68
 72. Денисик Г. Адміністративно-господарська діяльність в умовах унікальної природи Середнього Придністер'я (якби я був головою райдержадміністрації) / Г. Денисик // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 450-455
 73. Денисик Г. І. Природнича географія України / Г. І. Денисик, О. П. Чиж // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 5-10
 74. Денисик Г. І. Серединний ландшафтний пояс і фізико-географічне районування Східноєвропейської рівнини / Г. І. Денисик, О. П. Чиж, І. М. Война // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 5-14
 75. Денисик Григорій Екстремальний туризм Подільської Могилівщини / Григорій Денисик, Алла Кізюн // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 416-419
 76. ДенисикГ. І. Рецензія монографії А. І. Кривульченка "Кінбурн: ландшафти, сучасний стан та значення" / І. ДенисикГ. // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 109-110
 77. Деренчук Н. Особливості функціонування комічного в сучасній українській політичній комунікації / Н. Деренчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 102-107
 78. Дідовик М. В. Дидактичні аспекти реалізації принципу наступності при викладанні фізико-математичних дисциплін в системі "Ліцей-ВНЗ" / М. В. Дідовик, Р. О. Шуляк, С. М. Гончарук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 283-291
 79. Дідура Р. В. Вміст важких металів у дорожньому ландшафті автомагістралі Київ - Одеса / Р. В. Дідура // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 57-64
 80. Дідура Р. В. Вміст важких металів у сніговому покриві дорожнього ландшафту автомагістралі Київ - Одеса / Р. В. Дідура // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 69-74
 81. Думенко В. П. Комп'ютерне моделювання проходження лазерного випромінювання через біологічні тканини з використанням програм MATLAB / В. П. Думенко, В. В. Мазуренко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 81-82
 82. Дьогтєва І. О. До питання побудови матричної алгебри / І. О. Дьогтєва, Л. А. Вотякова // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 111-115
 83. Жмуд Наталка. Жебрацтво як складова культурного ландшафту сучасної Вінниці / Наталка Жмуд // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 103-118
 84. Жмуд Наталка Локальна самоідентичність вінничан через сприйняття культурного ландшафту міста (за результатами польових студій 2008-2009 рр. та 2017 р.) / Наталка Жмуд // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 83-103
 85. Заболотний В. Ф. Високотемпературне і низькотемпературне термоциклювання конструкційних матеріалів / В. Ф. Заболотний, А. А. Білюк, Л. О. Неруш // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 74-76
 86. Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр / упоряд.: П. Кравченко, О. Мельничук, Т. Пастушенко. – Вінниця, 2017
 87. Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович : повне зібрання хорової та педагогічної спадщини / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2017
 88. Завальнюк Анатолій Федорович. Микола Леонтович: дослідження, документи, листи: монографія : До 125-ї річниці від дня народження / А. Ф.Завальнюк. – Вінниця, 2003
 89. Завальнюк І. Синтаксичні засоби стилізації розмовності в мовотворчості Михайла Стельмаха / І. Завальнюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 146-154
 90. Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2016
 91. Завальнюк Інна. Незавершені синтаксичні конструкції в мові української преси початку ХХІ ст. / Інна Завальнюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 129-136
 92. Завальнюк Костянтин Документи Державного архіву Вінницької області про родину Косачів / Костянтин Завальнюк, Олександр Вітюк, Тимофій Герасимов // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 270-283
 93. Загоруй Раїса Вікторівна. Крокуємо до країни величин. Методичні рекомендації до вивчення величин та одиниць їх вимірювання в початковій школі : навчально-методичний посібник / Р. В. Загоруй. – Вінниця, 2017
 94. Задворняк Л. С. Проблеми формування громадянської свідомості студентської молоді у процесі навчально-виховної діяльності / Л. С. Задворняк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 255-257
 95. Задворняк Л. С. Роль релігійного фактору в процесі формування громадянської позиції молоді / Л. С. Задворняк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 7-9
 96. Зінько Ю. А. Політичні переслідування студентів та викладачів Вінницького педагогічного інституту у 1930-х роках / Ю. А. Зінько, А. І. Безуглий // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 272-277
 97. Зузяк Т. П. Джерельна база дослідження духовних навчальних закладів освіти Східного Поділля (кінець XVIII-початок XX ст.) / Т. П. Зузяк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 258-261
 98. Зузяк Т. П. Форма костюма як засіб вираження особистості / Т. П. Зузяк, Т. Д. Костюк, О. П. Ковальчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 291-294
 99. Зузяк Т. П. Формування творчого мислення в студентів - майбутніх вчителів трудового навчання та основ декоративно-прикладного мистецтва / Т. П. Зузяк, В. Л. Возна, А. Л. Поліщук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 295-297
 100. Зузяк Тетяна Петрівна. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) : монографія / Т. П.Зузяк. – Вінниця, 2017
 101. Іваневич Лілія Регіонально-локальна специфіка переважаючих технік вишивки подільських жіночих святкових сорочок / Лілія Іваневич // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 325-341
 102. Іваницька Н. Кількісно-якісні параметри морфологічних класів слів у повістях Михайла Стельмаха / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 155-165
 103. Іваницька Н. Л. Повнозначне слово української мови в сучасних категорійних вимірах : монографія / Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2017
 104. Іваницька Н. Л. Повнозначне слово: теоретичний та лінгводидактичний аспекти : навчальний посібник для студентів - філологів / Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2014
 105. Іваницька Ніна Використання елементів статистичного методу в практиці аналізу лінгвістичного тексту (на матеріалі аналітичних форм підмета) / Ніна Іваницька, Тетяна Довгань // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 76-86
 106. Іванчук А. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з нарисної геометрії і креслення при вивченні теми "Рознімні і нерознімні з'єднання" / А. В. Іванчук, Н. С. Шоробура, Ю. О. Бондаренко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 172-173
 107. Іванчук А. В. Закономірності формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності / А. В. Іванчук, Н. М. Люлько, М. О. Шевченко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 139-141
 108. Іванчук А. В. Керування творчістю винахідника, чи творчість у керуванні мисленням / А. В. Іванчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 297-300
 109. Іванчук А. В. Особливості змісту технічних задач та елементи методики їх розв'язування школярами / А. В. Іванчук, О. І. Кармазіна // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 121-123
 110. Іванчук А. В. Психологічні чинники зростання ризику соціальних небезпек для підлітків / А. В. Іванчук, Я. О. Жагло, Н. С. Шоробура // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 110-111
 111. Іванчук А. В. Стимуляція технічного мислення студентів за допомогою навчальних ситуацій, розроблених на основі інформації про сучасні мобільні роботи / А. В. Іванчук, О. І. Кармазіна, Н. С. Шоробура // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 119-121
 112. Іванчук А. В. Структура і зміст знань про кристалізацію подвійних сплавів з евтектичним і перитектичним перетворенням / А. В. Іванчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 117-118
 113. Ільницький Микола. Від української хати до нової України (Павло Богацький) / Микола Ільницький // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 8-18
 114. Імбер В. І. Функціювання основних етапів навчального процесу із застосуванням мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів / В. І. Імбер // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 406-410
 115. Інноваційні технології навчання в умовах інформатизації освіти : навчальний посібник / авт. кол.: Р. С. Гуревич, М. М. Козяр, М. Ю. Кадемія. – Львів, 2015
 116. Інструментальне музикування в початковій школі : методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр", "магістр" спеціальності 013 Початкова освіта вчителя початкових класів закладів загальної середньої освіти / уклад. Т. Т. Маринчук. – Вінниця, 2018
 117. Кадемія М. Ю. Синтез традиційних і нових підходів у вивченні природничо-математичних дисциплін / М. Ю. Кадемія, В. О. Капітанчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 411-419
 118. Каленич В. Текстотвірний потенціал цитат у газетних публікаціях / В. Каленич // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 165-171
 119. Канський В. С. Етапи становлення та розвитку віртуальних динамічних моделей навколишнього середовища / В. С. Канський, В. О. Олексієнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 6-7
 120. Канський В. С. Звуковий ландшафт: поняття та підходи до класифікавції / В. С. Канський, В. В. Канська // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 11-17
 121. Кароєва Т. Р. Розвиненість освітньої галузі як ознака модернізації міста початку ХХ ст. (на прикладі Вінниці Подільської губернії) / Т. Р. Кароєва // Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць / ред. О. П. Реєнт. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2016. -Т. 23 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. С. Грушевського. – С. 73-80
 122. Кароєва Т. Р. Розвиток політичної цензури бібліотечних фондів України 1918-1941 рр. на прикладі Вінницької ОУНБ ім. Тімірязєва / Т. Р. Кароєва // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 183-191
 123. Кароєва Тетяна Кілька міркувань про Вінницю у контексті культурного ландшафту / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 30-36
 124. Кароєва Тетяна Про вінницькі кладовища: загальний нарис / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 165-177
 125. Кароєва Тетяна Про культурний ландшафт і культурний проект / Тетяна Кароєва, Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 3-6
 126. Кароєва Тетяна Розвиток політичної цензури бібліотечних фондів України 1918-1941 рр. на прикладі Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва / Тетяна Кароєва // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 164-174
 127. Кароєва Тетяна Соціальні фактори впливу на культурний ландшафт Вінниці / Тетяна Кароєва // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 80-83
 128. Клочко Оксана Віталіївна. Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / О. В. Клочко. – Вінниця, 2018
 129. Князюк О. В. Вплив строків сівби на норми висіву насіння на польову схожість та збереженість рослин ячменю ярого / О. В. Князюк // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 37-38
 130. Коваль Л. Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного дієслівного речення (на матеріапі повісті Михайла Стельмаха "Щердрий вечір") / Л. Коваль // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 24-31
 131. Ковтонюк М. М. Психолого педагогічні аспекти форм і методів навчання студентів у період адаптації у ВНЗ / М. М. Ковтонюк, Л. О. Цимбал // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 224-229
 132. Козлова Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова. – Вінниця, 2011
 133. Корольчук А. П. Масаж : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичного виховання і спорту / А. П. Корольчук. – Вінниця, 2016
 134. Краєзнавство і туризм : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт . – Вінниця, 2016
 135. Колядич Юлія. Інтертекстуальність: теоретичний аспект / Юлія Колядич, Людмила Мельник // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 14-19
 136. Коляструк О. А. Людина у смислопросторі православного храму / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 9-11
 137. Коляструк О. А. Меморіалізація пам'яті про Голодомор в Україні / О. А. Коляструк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 317-322
 138. Коляструк Ольга Міські палімпсести і геротопії пам'яті / Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 37-42
 139. Коляструк Ольга. Пам'ятники у просторі міста / Ольга Коляструк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 56-73
 140. Кононенко В. В. Повсякденне життя євреїв Поділля у І половині ХХ століття: зміна статуту на тлі суспільно-політичних подій / В. В. Кононенко // Інтелігенція і влада : громадсько-політичний науковий збірник / ред. Г. І. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – Вип. 32. – С. 210-233
 141. Конотопенко Олександр. Характеристика виборчої системи в Україні на основі аналізу проведення виборів у Могилів-Подільському районі / Олександр Конотопенко, Сергій Лапшин // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 248-256
 142. Коношевський Л. Л. Проблеми організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 427-433
 143. Корольчук А. Вплив занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності на розумову працездатність студентів ВНЗ / А. Корольчук, І. Стоколос // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 33-38
 144. Косаківський В. А. Колективізація та Голодомор 1932-1933 років у с. Липецьке Чечельницького району Вінницької області: свідчення очевидців / В. А. Косаківський, Н. М. Шпак-Косаківська // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 27-40
 145. Косаківський Віктор Афанасієвич. Методичні матеріали до курсу "Етнографія України" : галузь знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальність 014 Середня освіта, (Історія), спеціалізація Українознавство та туристично-краєзнавча робота. Факультет історії, етнології і права Історія / В. А. Косаківський. – Вінниця, 2018
 146. Косаківський Віктор. Ткацька виробнича лексика на Хмельниччині / Віктор Косаківський // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 150-158
 147. Костюк А. В. Живомовні процеси у спільному мікросоціумі / А. В. Костюк // Мовна палітра Поділля : філолгічний збірник з регіональних проблем / відп. за вип. А. В. Костюк. – Вінниця, 2008. – Випуск 1. – С. 101-115
 148. Костюкевич В. Втягивающий мезоцикл в структуре подготовительного периода годичного макроцикла подготовки футболистов высокой квалификации / В. Костюкевич // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 49-57
 149. Кравцова Н. Є. Методика розучування пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва : навчально-методичний посібник / Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа. – Вінниця, 2017
 150. Кравченко П. М. "Зрадники" Сталінської системи - спецпоселенці. Віхи одного життя / П. М. Кравченко, О. М. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 225-230
 151. Кравченко П. М. "Фольксдойче" з Миколаївки / П. М. Кравченко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 278-282
 152. Кравчук Н. С. Оптрони як основа елементної бази оптоелектроніки / Н. С. Кравчук, О. С. Кирилюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 76-78
 153. Кравчук О. М. Вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. у Бершадському районі / О. М. Кравчук, Л. С. Ющенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 305-316
 154. Кравчук Олександр Ю. І. Поп як дослідник проблем історії чеських земель початку ХХ ст. / Олександр Кравчук, Артем Михайлов // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / ред. В. С. Степанков. – Кам'янець-Подільський : К-ПНУ, 2017. – Вип. 6 : На пошану професора Л. А. Коваленка. – С. 297-305
 155. Красиленко В. Г. Моделювання паралельних перетворень зображень за допомогою матриць просторового масштабування / В. Г. Красиленко, Ю. А. Бозняк, А. Г. Яровенко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 438-441
 156. Краснобаєва Т. М. Педагогічні особливості формування фізкультурно-спортивних умінь у студентів на заняттях із фізичного виховання : навчальний посібник / Т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк. – Вінниця, 2017
 157. Криворучко О. І. Релігійний аспект Кревської унії 1385 року / О. І. Криворучко // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 34-37
 158. Крохмалюк Роман. Роль Лядівського Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастиря у вивченні історії рідного краю (при роботі з дітьми шкільного віку) / Роман Крохмалюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 361-365
 159. Крупка В. П. Прозорі : поезія / В. П. Крупка. – Вінниця, 2017
 160. Крупка Віктор Поетика психологічного імпресіонізму в "Етюді" Павла Богацького / Віктор Крупка // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 79-83
 161. Кузьмінець Н. П. "Чорні дошки" як елемент Голодомору-геноциду / Н. П. Кузьмінець // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 192-199
 162. Кузьмінець Н. П. Йосиф Сліпий - духовний борець за українську державність / Н. П. Кузьмінець // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 37-39
 163. Кузьмінець Наталія. У Вінниці - "Вишенька" / Наталія Кузьмінець // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 140-149
 164. Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017
 165. Кухар Н. Комунікативна зумовленість перерозподілу прислівних компонентів у системі "обов'язковість -факультативність" / Н. Кухар // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 56-61
 166. Кухар Ніна. Усе іде, але не все минає... (портрети подільських науковців - 85-річчю від дня заснування кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Ніна Кухар, Людмила Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 259-265
 167. Куцевол О. Факультет імені Михайла Стельмаха святкує 105-річчя письменника / О. Куцевол // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 248-254
 168. Лазаренко Наталія. Вітальне слово / Наталія Лазаренко // Синьоводська битва 1362 року і утвердження Коріатовичів на Поділлі - могутній поштовх до розвитку та європейської інтеграції краю : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Вінниця, 24 листопада 2017 р.) / ред. С. Д. Гальчак [та ін.], вітальне слово Н. Лазаренко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 3
 169. Лапшин С. А. Михайлівська церква смт. Дашів - одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля / С. А. Лапшин, І. Ю. Зінько // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 65-67
 170. Лапшин Сергій Аналіз міжнародного досвіду децентралізації влади в контексті створення ОТГ Могилів-Подільського району / Сергій Лапшин, Ірина Зінько // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 256-269
 171. Лапшина Ирина Николаевна. Внеклассное чтение. 2 класс : учебное пособие / И. Н.Лапшина. – Киев, 2017
 172. Лапшина Ірина. Досліджуємо звуки мови - і висновки робить готові! : нові підходи до вивчення фонетики у 2-му класі / Ірина Лапшина // Учитель початкової школи. – 2018. – № 1. – С. 13-15.
 173. Лебедь Ю. Параметри моделей кількаслівної номінації / Ю. Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 62-66
 174. Левчук Д. В. Джерела до історії та методи боротьби з повстанським рухом на Поділлі у 1921 році за виданням Подільської губернської надзвичайної комісії "Год работи. Сборник статей и материалов о деятельности Подгубчека за 1921 год" / Д. В. Левчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 19-26
 175. Левчук Н. В. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до екологічної освіти школярів / Н. В. Левчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 54-56
 176. Ленчук Дмитро Мікрорайон "П'ятничани" 1930-х - початку 1950-х рр. у спогадах старожила / Дмитро Ленчук // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 130-134
 177. Лиса А. М. Особливості прояву менталітету у німецьких прислів'ях та приказках / А. М. Лиса // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 297-300
 178. Лисенко О. Онтологія дискурсу та його розвиток у діахронії / О. Лисенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 39-44
 179. Лисий А. К. Сергій Леонідович Калитко - дослідник Голодомору та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму (до 70-річчя від дня народження) / А. К. Лисий, Ю. С. Степанчук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 53-58
 180. Лозовик М. Сторінки спортивного життя Мурованокуриловецького району в повоєнні роки / М. Лозовик, І. Романюк // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 201-206
 181. Лозовик Михайло Керівники та учасники фізкультурно-спортивного руху на Вінниччині у перші повоєнні роки / Михайло Лозовик, Іван Романюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 220-225
 182. Мазило І. В. В. Р. Зраєвський - жертва політичних репресій 1937 р. на Вінниччині / І. В. Мазило, В. А. Тучинський // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 283-285
 183. Маліновська Г. О. Основні чинники промислового навантаження на території каньйонної долини Дністра / Г. О. Маліновська // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 62-68
 184. Маринчук Тамара. Вивчення засобів музичної виразності у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів початкових класів та вчителів музичного мистецтва / Т. Маринчук. – Вінниця, 2016
 185. Марущак О. В. Реалізація інтеграції знань на уроках з матеріалознавства в професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю / О. В. Марущак // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 308-313
 186. Марущак О. В. Творчі засади використання етнодизайну у професійній підготовці майбутніх учителів технологій / О. В. Марущак // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 143-145
 187. Матвійчук А. Я. Персональний комп'ютер на уроках технологій / А. Я. Матвійчук, А. Ф. Парфенюк // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 157-159
 188. Матвійчук А. Я. Розвиток творчого мислення у процесі техніко-конструкторської діяльності старшокласників / А. Я. Матвійчук, М. А. Махоцький // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 314-316
 189. Матвійчук Олександр Анатолійович. Птахи Вінниччини : [визначник] / О. А. Матвійчук, А. Б. Пірхал, А. В. Відуецький. – Вінниця, 2017
 190. Мацько Віталій. Творче середовище Павла Богацького: київська доба / Віталій Мацько // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 19-27
 191. Мельничук О. А. Голодомор 1932-1933 рр. в селі Мельниківцях на Немирівщині / О. А. Мельничук, Т. А. Мельничук // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 87-97
 192. Методичні вказівки до підготовки і складання комплексного екзамену з інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" : галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика*. – Вінниця, 2018
 193. Михайленко Л. Ф. Особливості технологій формування знань учнів з математики в 5-6 класах / Л. Ф. Михайленко, С. В. Мороз // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 240-243
 194. Михайленко Т. Ю. Етнокультурні дандшафти Поділля як об'єкт спадщини: охорона та управління / Т. Ю. Михайленко // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 70-74
 195. Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І.Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця, 2017
 196. Мозговий О. В. Вплив залишкових напружень на розсіювання механічної енергії / О. В. Мозговий, А. В. Тітов, О. В. Герасимова // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 82-85
 197. Мозговий О. В. Застосування комп'ютера в експериментальних дослідженнях амплітудної залежності внутрішнього тертя / О. В. Мозговий // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 9-15
 198. Московчук О. С. Духовно-моральний потенціал релігії у формуванні толерантності майбутнього учителя / О. С. Московчук // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 11-13
 199. Нагорний Ярослав. Творчість Павла Богацького в контексті зародження українського модернізму / Ярослав Нагорний // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 27-35
 200. Нариси історії Чехії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю. Зінько, С. Калитко, О. Кравчук, І. Поп. – Вінниця, 2017
 201. Недибалюк А. Ф. Особливості обробки результатів вимірювання внутрішнього тертя в матеріалах за допомогою ЕОМ / А. Ф. Недибалюк, А. Ф. Яворський, О. А. Недибалюк // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 15-19
 202. Никитюк Олександр. Не закінчена історія : [становлення сучасного мистецтва у м. Вінниці] / Олександр Никитюк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 74-79
 203. Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій : монографія / авт. кол.: В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О. Моклюк, І. О. Гулівата, А. М. Сільвейстр. – Вінниця, 2013
 204. Організація і методика оздоровчої фізичної культури : робочий зошит / уклад. А. А. Дяченко. – Вінниця, 2017
 205. Освіта в авангарді суспільних змін: процеси розвитку, виховання і соціалізації в новій українській школі // Партнерство в освіті: виклики та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 року) : науковий вісник / ред. кол.: Л. М. Юрчук, С. І. Дровозюк, О. О. Білик. – Вінниця : Віндрук, 2017. – Випуск №2 (15)
 206. Павликівська Наталія Номінаційні процеси в мікрогідронімії Вінниччини: відгідронімні похідні / Наталія Павликівська // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 174-184
 207. Павлушенко О. Об'єктивація концепту земля в художній картині світу Михайла Стельмаха / О. Павлушенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 113-120
 208. Павлушенко Ольга Вербальна експлікація концепту час в авторській картині світу Ліни Костенко / Ольга Павлушенко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 29-35
 209. Панасенко О. Б. Сучасні методи фрактальної інтерполяції / О. Б. Панасенко, В. В. Павлишен // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 20-26
 210. Педін Павло. Вінниця. Старе місто / Павло Педін // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 119-129
 211. Перепелиця О. Спортивний відбір та орієнтація на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів у футболі / О. Перепелиця, С. Гудима, В. Поліщук // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 57-65
 212. Петренко В. І. Документальні джерела дослідження проблематики Голодомору 1932-1933 рр. на Поділлі / В. І. Петренко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 5-18
 213. Петров Олександр Епістемологічний інструментарій зіставно-лінгвокультурологічного напряму в сучасному мовознавстві / Олександр Петров // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 35-43
 214. Пірус Т. Весільні пісні Мурованокуриловеччини (на матеріалах рукописного фонду навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля факультету історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) / Т. Пірус, К. Пірус // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 409-415
 215. Пірус Т. П. Село Рахни Лісові Шаргородського району Вінницької області: передумови голоду і Голодомор 1932-1933 років / Т. П. Пірус, К. Л. Пірус // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 104-114
 216. Подолянчук С. В. Використання сучасних інформаційних технологій для контролю за самостійною роботою студентів / С. В. Подолянчук, В. В. Письменний // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 446-448
 217. Полек Тіна Культурний ландшафт Вінниці в контексті урбанізаційних процесів / Тіна Полек // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 20-29
 218. Поливаний С. В. Конспект лекцій з дисципліни "Радіобіологія" / С. В. Поливаний. – Вінниця, 2017
 219. Поліщук Анна Сергіївна. Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи радянської системи (1965-й - 1985-ті рр.) (на матеріалах Вінниччини і Хмельниччини) : монографія / А. С. Поліщук. – Вінниця, 2018
 220. Поляруш Ніна Павло Богацький крізь призму спогадів "З пережитого" / Ніна Поляруш // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 47-51
 221. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В.Прокопчук. – Вінниця, 2017
 222. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011
 223. Правління Гетьманського уряду в Україні (1734-1750 рр.): маловідомі сторінки історії : навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей / упоряд. С. А. Лапшин. – Вінниця, 2008
 224. Присяжнюк, Л. А. Основи природознавства з методикою : практикум з навчальної дисципліни для студентів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта галузь знань 01 Освіта/Педагогіка / Л. А. Присяжнюк, І. В. Карук, І. А. Стахова. – Вінниця, 2018
 225. Прокопчук Л. Засоби вираження порівняльної семантики (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Л. Прокопчук // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 24. – С. 187-195
 226. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу / Л. В.Прокопчук. – Вінниця, 2014
 227. Прокопчук, Л. В. Синтаксис складного речення. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук. – Вінниця, 2018
 228. Просалова Віра "Камелія" Павла Богацького як "психологічна арабеска" / Віра Просалова // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 61-68
 229. Путівник по навчально-методичній літературі для вчителя математики / упоряд. Н. В. Благодір, Л. Ф. Михайленко. – Вінниця, 2011
 230. Рогозовська-Косунець Анастасія. Рух контингенту учнів та проблеми його збереження у закладах освіти системи трудових резервів Вінниччини на початку 1950-х рр. / Анастасія Рогозовська-Косунець, Іван Романюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 214-220
 231. Розсіювання механічної енергії біметалом алюміній-сталь / О. В. Мозговий, В. М. Черниш, О. Ю. Трофимчук, Я. В. Коломієць // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 13. – С. 85-88
 232. Романюк І. М. Вплив християнської культури на духовність селянства Вінниччини в повоєнні роки / І. М. Романюк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 45-49
 233. Романюк І. М. Селянство Вінниччини в роки Голодомору 1946-1947 рр.: історіографія проблеми / І. М. Романюк, Б. І. Романюк // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – С. 44-52
 234. Руснак Ірина. "Мала літературна енциклопедія" (1948-1950) Павла Богацького / Ірина Руснак // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 36-40
 235. Савчук Тетяна. Однорідність у семантичних єдностях, утворених системантичними дієсловами зі значенням розміщення об'єкта (на матеріалі роману Михайла Стельмаха "Чорні броди") / Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна ; Савчук Тетяна // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 100-106
 236. Сакалова, Г. В. Дослідження антисептичних властивостей терпенів / Г. В. Сакалова, Т. П. Сковрунська, Т. М. Дабіжук // І-й Всеукраїнський з'їзд екологів: міжнародна науково-практична конференція (4-7 жовтня, 2006) : тези доповідей / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2006. – С. 277
 237. Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Теорія чисел : навчально-методичний посібник / авт. кол.: В. А. Ясінський, В. М. Лейфура, І. М. Мітельман. – Вінниця, 2018
 238. Сідорова І. С. Теоретичні засади формування духовних цінностей у студентської молоді / І. С. Сідорова // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 16-19
 239. Сільвейстр А. М. Особливості вивчення фізики в основній школі з використанням сучасних інформаційних технологій / А. М. Сільвейстр, В. О. Пономаренко, В. А. Кашперук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 66-70
 240. Совінський Євген Ансамбль "Мури" як містобудівна домінанта / Євген Совінський // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 43-55
 241. Стадник Олена. Нова сторінка Вінниці - мікрорайон "Поділля" / Олена Стадник // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 149-154
 242. Степанчук Ю. Увіковічнення пам'яті про Хмельниччину та її лідера Богдана Хмельницького на території Поділля / Ю. Степанчук // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 129-137
 243. Степанчук Юрій. Участь науковців Поділля у формуванні новітнього образу Богдана Хмельницького (за матеріалами п'ятих Всеукраїнських історичних читань "Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку") / Юрій Степанчук // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 67-80
 244. Страшевська Л. В. Штольні з видобутку фосфоритів на Поділлі як потенційні гірничопромислові геосайти / Л. В. Страшевська, В. І. Корінний // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 45-51
 245. Тарасенко Г. С. Естетична самопрезентація обдарованих дітей у процесі мовленнєвої творчості / Г. С. Тарасенко // Мистецтво виховання людини : колективна монографія / авт. кол.: Г. П. Шевченко, В. М. Алфімов, Т. Л. Антоненко. – Київ : Педагогічна думка, 2017
 246. Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті : монографія / В. М. Костюкевич, Є. П. Врублевський, Т. В. Вознюк; ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця, 2017
 247. Тертична Т. Д. Психологія релігійної моралі / Т. Д. Тертична // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 21-24
 248. Ткаченко Вікторія Роман Олександра Дюма "Дама з камеліями" як інтертекстуальне тло новели "Камелія" Павла Богацького / Вікторія Ткаченко // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 68-73
 249. Турлюк В. Аналіз змагальної діяльності бар'єристок / В. Турлюк, В. Турлюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип.5 (8). – С. 279-281
 250. Тучинський В. Вінницька гімназія 1814-1847 рр. в контексті розвитку освіти на Поділлі / В. Тучинський, М. Олійніченко // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 311-317
 251. Тучинський Віталій. Особливості православної віри та національно-релігійного руху молдован Південного Поділля в ІІ-й половині ХІХ-на початку ХХ ст. / Віталій Тучинський // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 354-360
 252. Флористична характеристика заплавних лук регіонального ландшафтного парку місцевого значення "Немирівське Побужжя" поблизу с. Гвоздів // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 29, № 3/4. – С. 32-38
 253. Франчук Валерій. Вінницький римо-католицький цвинтар "за містом": від початків до 1917 р. / Валерій Франчук // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 177-187
 254. Фуштей О. В. Використання ІТКТ у навчальному процесі під час підготовки вчителя / О. В. Фуштей, І. А. Фуштей // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 461-463
 255. Хаєцький Г. С. Картографія з основами топографії : навчальний посібник. Ч. 1 : Топографія / Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. – Вінниця, 2014
 256. Ходаніцька О. О. Застосування регуляторів росту з метою підвищення стійкості рослин льону до вилягання / О. О. Ходаніцька // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2018. – Вип. 15(20) . – С. 45-47
 257. Цвілик С. Д. Проектування та застосування систем міжпредметних зв'язків креслення з основами виробництва під час трудового навчання учнів / С. Д. Цвілик, С. В. Сачук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 338-343
 258. Чернишенко Т. Оцінка теоретичних знань студентів факультету фізичного виховання і спорту з навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав" / Т. Чернишенко // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 77-82
 259. Чешуй О. В. Використання аналізу чутливості в задачах лінійної оптимізації / О. В. Чешуй, В. С. Абрамчук // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 167-171
 260. Човганюк Мирослава Мовленнєва реалізація глобальної стратегії негативної ввічливочті: тактика ухилення (на матеріалі ток-шоу Ларрі Кінга) / Мирослава Човганюк // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – Випуск 25. – С. 107-113
 261. Чуйко Ю. А. Словник визначень основних термінів та понять предмету "Гімнастика з методикою викладання" / Ю. А. Чуйко, В. П. Герасимишин. – Вінниця, 2017
 262. Шахіна І. Ю. Використання Інтернет-технологій у навчальному процесі / І. Ю. Шахіна // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : збірник наукових праць / ред. Р. С. Гуревич [та ін.]. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4 (7). – С. 181-183
 263. Швець О. О. Фізико-географічна та соціально-економічна характеристика стану туристично-рекреаційної сфери у Вінницькій області / О. О. Швець // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 171-177
 264. Швець Тетяна Образ "Я" - Его в нефікційній прозі Павла Богацького та Докії Гуменної: порівняльний аналіз / Тетяна Швець // ХХ століття: від модерності до традиції : творчість Павла Богацького в контексті української літератури ХХ століття: збірник наукових праць / ред.-кол.: Н. С. Поляруш, В. П. Мацько, А. П. Віннічук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – Випуск 5. – С. 55-61
 265. Шевченко Л. С. Психологічні аспекти застосування мультимедіа в освіті / Л. С. Шевченко // Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, О. В. Мозговий, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Планер, 2006. – Випуск 3. – С. 464-466
 266. Шевчук Олена Анатоліївна. Систематика вищих рослин : навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету. Ч. 2 : Покритонасінні рослини / О. А. Шевчук. – Вінниця, 2016
 267. Шпак-Косаківська Наталія. Народна іграшка сіл Бернашівка і Жван на Вінниччині / Наталія Шпак-Косаківська, Віктор Косаківський, Тетяна Пірус // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 321-325
 268. Щепотіна Н. Обґрунтування ефективності впровадження модельних тренувальних завдань для фізичної підготовки кваліфікованих волейболісток / Н. Щепотіна // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 89-92
 269. Штифурак В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури / В. С. Штифурак; О. П. Яковліва. – Вінниця, 2017
 270. Штифурак Володимир Сергійович. Психологія сімейного виховання : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2018
 271. Штифурак Володимир Сергійович. Психологія спортивних груп : навчальний посібник / В. С. Штифурак. – Вінниця, 2016
 272. Яковлів В. Основні аспекти спортивної орієнтації і відбору юних спортсменів на етапі початкової спортивної підготовки / В. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 93-95
 273. Яковлів Володимир Леонтієвич. Основи управління підготовкою юних спортсменів : навчальний посібник / В. Л. Яковлів. – Вінниця, 2016
 274. Яковлів Є. Характеристика програм фізичного впливу на морфофункціональний стан студентів спеціальних медичних груп / Є. Яковлів // Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : науково-методичний журнал / гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2017. – №1(2017). – С. 95-100
 275. Ясінський Вячеслав Андрійович. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв'язування / В. А.Ясінський. – Тернопіль, 2008
 276. Яцентюк Ю. В. Екомережа Мурованокуриловецького району як парадинамічна антропогенна ландшафтна система / Ю. В. Яцентюк // Наукові записки. Серія: Географія : збірник статей / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського ; редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), А. В. Гудзевич, В. Г. Кур'ята [та ін.]. – Вінниця : Книга-Вега, 2016. – Вип. 28 : № 3/4. – С. 35-44
 277. Яцентюк Юрій. Екомережа Могилів-Подільського району / Юрій Яцентюк // Шоста Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 27-28 жовтня 2017 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 420-423


 1. 60 років Факультету фізичного виховання і спорту / ред. В. Л. Яковлів, уклад.: В. М. Костюкевич, Ю. М. Фурман. – Вінниця, 2016
 2. Horlova L. Hoflichkeit in den foren / L. Horlova // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 153
 3. Klos N. Project-based learning Vs. problem-based learning / N. Klos // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 159-160
 4. Kozachyshyna, O. Gender stereotypes in advertisements / O. Kozachyshyna // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 118.
 5. Kuzmina, S. Academic globalization: pros and cons / S. Kuzmina // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 160-162
 6. Абашкіна, Т. Эпонимы в дискурсе психологической науки / Т. Абашкіна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 190-192.
 7. Абрамчук, В. С. Методи обчислень : навчально-методичний посібник для викладачів і студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних закладів освіти / В. С. Абрамчук, О. М. Соя. – Вінниця, 2012
 8. Абрамчук, В. С. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя математики / В. С. Абрамчук, Д. О. Бабюк, І. В. Абрамчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 131-133
 9. Авксентьєва, Т. Darts as a means of teaching students how to use texts without plagiarising them / Т. Авксентьєва // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 3-5
 10. Авксентьєва Т. Test construction as one of the essential teacher professional skills / Т. Авксентьєва // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 6--9
 11. Акімова О. В. Виховні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 134-137
 12. Акімова О. В. Креативні можливості змісту історії педагогіки в педагогічному університеті / О. В. Акімова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 120-124
 13. Антіпов Ю. С. Історія розвитку акробатики / Ю. С. Антіпов, Л. Д. Голяк, М. А. Шевчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 73-76
 14. Антонюк, М. С. Вплив академічної групи на успішність навчання студентів / М. С. Антонюк // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 35-43
 15. Асаулюк І. О. Основи планування навчальної роботи з фізичної культури в школі : навчально-методична розробка / І. О. Асаулюк, С. М. Дмитренко. – Вінниця, 2012
 16. Асаулюк І. О. Формування мотивації до занять фізичною культурою у школярів середніх класів загальноосвітнього навчального закладу / І. О. Асаулюк, С. М. Дмитренко, М. В. Коннова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 5-8
 17. Бабчук Ю. М. Навчання майбутніх учителів технологій проектуванню та виготовленню меблів / Ю. М. Бабчук, Д. І. Коломієць, З. Ю. Макар // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 270-276
 18. Баліцька О. Інтегрований підхід до вивчення іноземних мов з використанням методу проектів / О. Баліцька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 5-8
 19. Баліцька О. Метод комунікативних завдань як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів / О. Баліцька // Актуальні роблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 13-16
 20. Барановська І. Г. Реалізація педагогічного потенціалу народних традицій у вихованні дітей дошкільного віку / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 160-164
 21. Барановська І. Г. Форми та методи реалізації педагогічного потенціалу театрального мистецтва / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 85-89
 22. Барановська І. Г. Художньо-творче виховання школярів засобами музейної педагогіки / І. Г. Барановська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 170-184
 23. Барановська І. Творчий розвиток молодших школярів засобами театральної діяльності / Ірина Барановська // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 11-15
 24. Бардашевська Ю. О. Комунікативна взаємодія як основа системи підготовки майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 143-146
 25. Бардашевська Ю. О. Педагогічна взаємодія у підготовці майбутніх учителів до організації дозвіллєвої діяльності школярів / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 144-148
 26. Бардашевська Ю. Теоретичні засади моделювання комунікативної взаємодії в процесі навчання іноземній мові / Ю. Бардашевська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 71-73
 27. Баюрко Н. В. Сутність поняття екологічної компетентності майбутніх учителів біології / Н. В. Баюрко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 106-109
 28. Баюрко Н. В. Формування готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів / Н. В. Баюрко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 138-142
 29. Безверхий О. С. Розвиток міжкультурної компетентності студентів як важливе завдання вищої школи / О. С. Безверхий // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 44-54
 30. Безуглий А. І. Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування / А. І. Безуглий // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 110-114
 31. Білозерська Г. О. Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до хорової роботи в школі / Г. О. Білозерська, Т. О. Лозінська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 153-156
 32. Білоус В. С. Освітянська бібліотека на допомогу мистецькій підготовці майбутнього вчителя / В. С. Білоус // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 13-18
 33. Блащук О. П. Актуальні проблеми формування духовних цінностей учнів ПТНЗ в дозвіллєвій діяльності / О. П. Блащук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 134-140
 34. Блащук О. П. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій студентів засобами мистецтва / О. П. Блащук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 173-177
 35. Богатько В. Функційно-граматичні та семантичні параметри неповних структур з еліпсованими головними членами (на матеріалі прозорих творів Михайла Стельмаха) / В. Богатько // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 112-115
 36. Бойчук В. Комунікативний підхід до навчання аудіювання / В. Бойчук // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 73-75
 37. Бойчук В. М. Сучасні тенденції технологічної освіти в Україні / В. М. Бойчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 5-8
 38. Бойчук В. Самостійна робота студентів в процесі вивчення іноземних мов / В. Бойчук // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 149-150
 39. Боровська О. Трансформаційний метод у дослідженні партиципів сучасної німецької мови / О. Боровська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 131-133
 40. Боюн А. Использование компьютерных технологий при изучении дисциплины "Практический курс русского языка" / А. Боюн // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 192-194.
 41. Браніцька Т. Р. Технології формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у навчальному процесі / Т. Р. Браніцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 400-404
 42. Браніцька Т. Р. Формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у позааудиторний час / Т. Р. Браніцька // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 55-66
 43. Брилін Е. Б. Культуротворчість як фактор особистісного естетичного розвитку майбутніх учителів мистецтв / Е. Б. Брилін, В. Л. Бриліна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 18-21
 44. Брилін Е. Б. Національна естетична свідомість як фактор підготовки фахівців до музичної творчості / Е. Б. Брилін // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 28-33
 45. Брилін Е. Б. Технологічний аспект музичної творчості та проблеми виховання / Е. Б. Брилін // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 17-24
 46. Брилін Е. Роль національного фактора в процесі музично-творчої діяльності / Едуард Брилін // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 15-18
 47. Бриліна В. Л. Педагогічне значення вокального фольклору в музично-естетичному вихованні / В. Л. Бриліна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 231-235.
 48. Бровчак Л. Національні особливості української культурної спадщини / Л. Бровчак // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 84-87
 49. Буга О. І. Зміст ділових ігор із загальноосвітніх і економічних дисциплін / О. І. Буга, В. М. Глуханюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 177-181
 50. Буга О. І. Методика проведення ділових ігор у процесі вивчення економічних дисциплін майбутніми вчителями технологій / О. І. Буга // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 150-154
 51. Будас Ю. Foreign language proficiency / Ю. Будас // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 20-22
 52. Будас Ю. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців / Ю. Будас // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 121-124
 53. Бучацька С. Cultural approach to second-language acquisition / С. Бучацька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 75-77
 54. Василевська-Скупа Л. П. Креативний потенціал хореографічного мистецтва як засіб розвитку художньо-творчої особистості / Л. П. Василевська-Скупа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 119-121
 55. Василевська-Скупа Л. П. Розвиток музично-виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки / Л. П. Василевська-Скупа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 191-195
 56. Василевська-Скупа Л. П. Упровадження інноваційних технологій у систему вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Л. П. Василевська-Скупа Н. Є. Кравцова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 154-157
 57. Вацьо М. В. Особливості професійної майстерності вчителя початкових класів і мистецтва / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 240-245
 58. Вацьо, М. В. Роль духовної музики у вихованні молодших школярів та її вплив на чистоту інтонування під час виконання музичних творів / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 24-27
 59. Вацьо, М. В. Роль української народної пісні у вихованні студентської молоді / М. В. Вацьо // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 24-28.
 60. Вацьо М. Музична діяльність молодших школярів як засіб формування творчих здібностей / Михайло Вацьо // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 3-7
 61. Вишивана Н. До проблеми міжмовної омонімії / Н. Вишивана // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 133-135
 62. Вишивана Н. Зоонімне художнє порівняння як особливий вид художнього порівняння / Н. Вишивана // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 22-25
 63. Візнюк І. М. Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій / І. М. Візнюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 128-132
 64. Воєвода А. Л. Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи / А. Л. Воєвода // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 9-13
 65. Вознюк Т. В. Історія розвитку баскетболу / Т. В. Вознюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 26-31
 66. Вознюк Тетяна Володимирівна. Основи теорії та методики спортивного тренування : навчальний посібник / Т. В. Вознюк. – Вінниця, 2016
 67. Галайдюк М. А. Історія становлення та розвиток кафедри фізичного виховання / М. А. Галайдюк, Т. М. Краснобаєва // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 109-115
 68. Галузяк В. М. Критерії особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій / В. М. Галузяк // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 86-106
 69. Гальчак С. З історії розвитку інституцій місцевого самоврядування у найдавніших містах і містечках Вінниччини / Сергій Гальчак // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 184-191
 70. Гаркушевський В. С. Наступність організаційних форм і методів навчання у професійній підготовці молоді / В. С. Гаркушевський, С. Д. Цвілик, Д. О. Ткачов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 87-91
 71. Глуханюк В. М. Ппобутового змісту / В. М. Глуханюк, Д. В. Глуханюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 15-18
 72. Глущенко С. В. Спортивні досягнення боксерів факультету фізичного виховання за 60 років / С. В. Глущенко // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 76-78
 73. Горбата В. О. Історія розвитку гандболу / В. О. Горбата, А. І. Драчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 36-39
 74. Гордійчук Г. Б. Використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища в навчальному процесі педагогічного вищого навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 202-207
 75. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 264-268.
 76. Гордійчук Г. Б. Підготовка мійбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього порталу навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 154-158
 77. Горлова Л. Autochthone und allochthone sprachen in Deutschland / Л. Горлова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 135-136
 78. Горлова Л. Епідигматичний потенціал прикметника artig у німецькій мові / Л. Горлова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 32-36
 79. Грачова І. Діагностичне оточення квантифікаторів у мові середньоанглійського періоду / І. Грачова // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 86-87.
 80. Грачова І. Засоби вираження категорії інтенсивності / І. Грачова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 36-38
 81. Грачова, І. Кванторні слова у процесі інтенсифікації / І. Грачова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 8-9
 82. Гриньчак К. П. Використання інтерактивних технологій у професійному навчанні учнів професійно-технічних навчальних закладів / К. П. Гриньчак, Я. О. Жагло // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 74-79
 83. Грінченко Т. Д. Фортепіанна підготовка майбутніх керівників дитячих хореографічних колективів: історично аргументована необхідність впровадження практичного курсу / Т. Д. Грінченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 91-93
 84. Грінченко, Т. Діагностика стану сформованості мистецького досвіду студентів факультетів музичного мистецтва / Тетяна Грінченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 105-110.
 85. Гудзевич Л. С. Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів / Л. С. Гудзевич, Р. А. Крешун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 33-38.
 86. Гуревич Р. Підвищення кваліфікації й професійної компетентності педагогічних працівників профтехучилищ засобами нових інформаційних технологій / Р. Гуревич, М. Кадемія // Edukacja techniczna i informatyczna / Red. P Lasota. – Czestochowa, 2006. -1. – С. 165-172
 87. Гуревич Р. Природничо-математична освіта в структурі професійної підготовки фахівця ХХІ століття / Роман Гуревич, Алла Коломієць, Олександр Шестопалюк // Edukacja techniczna i informatyczna / Red. P Lasota. – Czestochowa, 2006. -1. – С. 173-180
 88. Гуревич Р. С. Інноваційні освітні технології як чинник розвитку професійних компетенцій педагогічного персоналу ПТНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 3-6
 89. Гуревич Р. С. Інтегративні тенденції змісту освіти в підготовці вчителів / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 66-72
 90. Гуревич Р. С. Інформаційне суспільство як важливий чинник розвитку освітнього середовища у ВНЗ / Р. С. Гуревич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 3-9
 91. Дабіжа Л. П. Використання навчальних комп'ютерних програм у образотворчій діяльності молодших школярів / Л. П. Дабіжа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 13-17
 92. Дабіжа Л. П. Роль учителя у формуванні художньо-естетичного сприйняття молодшими школярами творів образотворчого митсецтва / Л. П. Дабіжа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 176-180
 93. Дабіжа Л. Етноестетичне виховання школярів засобами народного образотворчого мистецтва / Людмила Дабіжа // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 38-41.
 94. Дабіжа Л. П. Організація живописної діяльності учнів початкової школи / Л. П. Дабіжа // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 47-53.
 95. Давидюк М. О. Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя / М. О. Давидюк, О. М. Ігнатова, Ю. О. Шикова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 284-287.
 96. Давидюк М. О. Особливості конструювання проблемних завдань з біології в основній школі / М. О. Давидюк, О. А. Степчук, І. А. Коваль // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 34-38
 97. Данчук, П. С. Спортивне орієнтування: досвід роботи тренера-викладача факультету фізичного виховання і спорту, заслуженого тренера України Пронтішевої Людмили Павлівни / П. С. Данчук, П. В. Захарова // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 61-64
 98. Денисик, Г. І. Процеси остепніння у ландшафтних комплексах заплави Південного Бугу / Г. І. Денисик, Л. І. Стефанков // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 5-8
 99. Деркач О. О. Арт-педагогіка як інноваційна особистісно орієнтована технологія виховання / О. О. Деркач // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 28-39
 100. Дмитренко С. М. Історія розвитку кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання / С. М. Дмитренко // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 65-72
 101. Дмитренко Світлана Миколаївна. Методичні рекомендації для підготовки студентів до екзамену з теорії фізичного виховання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра / С. М. Дмитренко, І. О. Асаулюк. – Вінниця, 2016
 102. Дмітренко Н. Використання проблемних ситуацій на заняттях з іноземної мови / Н. Дмітренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 77-80
 103. Дмітренко Н. Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі / Н. Дмітренко, І. Доля // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 166-170
 104. Дмітренко Н. Складові інформаційної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи / Н. Дмітренко // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 154-155
 105. Дорогою знань. Життєпис професора Іваницької Ніни Лаврентіївни / упоряд. В. М. Каленич, В. С. Білоус. – Вінниця, 2016
 106. Драченко В. В. Використання інтегрованих методів навчання мистецтва у формуванні професійної компетентності вчителя художніх дисциплін / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 36-40
 107. Драченко В. В. Проблемно-символічний підхід до розвитку полікультурної компетентності майбутнього вчителя мистецтва / В. В. Драченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 185-189
 108. Драченко В. В. Впровадження педагогічних технологій викладання фахових мистецьких дисциплін як фактор професійного і особистісного розвитку студента / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 58-64
 109. Драченко В. В. Культуротворчий підхід до процесу морально-естетичного виховання підлітків на уроках мистецького циклу / В. В. Драченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 82-88
 110. Драченко В. Виховання морально-ціннісного ставлення до іншої людини у молодших школярів засобами мистецтва / Вікторія Драченко // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 26-33
 111. Дробаха Л. Семантичні розбіжності німецьких дієслів зі значенням "робити" / Л. Дробаха // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 136-138
 112. Дробаха Л. Соціально-психологічна компетенція на етапі вільного говоріння іноземною мовою / Л. Дробаха // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 48-50
 113. Дробаха Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземних мов / Л. Дробаха // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 155-156
 114. Дяченко А. А. Технологія корекції функціональних порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором у процесі адаптивного фізичного виховання / А. А. Дяченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 267-169
 115. Жаровська О. П. Сучасні підходи до розуміння національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічних університетів / О. П. Жаровська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 175-178
 116. З любов'ю до людей та математики : До 60-річчя від дня народження В'ячеслава Андрійовича Ясінського / уклад. О. Б. Панасенко, О. І. Матяш, А. Л. Воєвода. – Вінниця, 2017
 117. Заболотний В. Ф. Формування універсальних навчальних дій як педагогічна проблема / В. Ф. Заболотний // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 189-191
 118. Завальнюк І. Я. Прагмастилістика синтаксичних одиниць у мові засобів масової інформації. Тестовий контроль : збірник завдань / І. Я.Завальнюк. – Вінниця, 2016
 119. Зарічанська, Н. До питання підготовки викладачів іноземних мов до інноваційної діяльності / Н. Зарічанська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 80-81
 120. Зарічна О. Activating different forms of language representation in EFL games / О. Зарічна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 81-84
 121. Змієвська О. Лінгвістичні маркери актуалізації авторської сенсорики у художньому тексті / О. Змієвська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 51-54
 122. Змієвська О. Щодо пілотування проекту "Шкільний учитель нового покоління" на факультеті іноземних мов / О. Змієвська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 9-12
 123. Зузяк Т. П. Законодавча база Австрійської та Російської імперій у становленні педагогічної освіти Поділля (кінець XVIII-початок XX ст.) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 28-35
 124. Зузяк Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець XIX-початок XX століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 170-174
 125. Зузяк Т. П. Особливості викладання навчальних дисциплін у Подільській духовній семінарії (XIX - початок XX століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 195-199
 126. Зузяк Т. П. Підготовка вчителя в духовних навчальних закладах Поділля / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 444-447
 127. Зузяк Т. П. Політичні передумови розвитку педагогічної освіти Поділля другої половини XVIII століття / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 304-307.
 128. Іваницька Н. Змістова й формальна складові інтерпретаційного поля термінів у галузевих словниках сучасної української літературної мови / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 20-26
 129. Іваницька Н. Ускладнення структури номінацій денотатів частками (на матеріалі прози Михайла Стельмаха) / Н. Іваницька // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 126-132
 130. Іванчук А. В. Політехнічні знання про виробництво кольорових металів у змісті освіти майбутніх учителів технологій / А. В. Іванчук, Н. С. Шоробура // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 263-267
 131. Іванчук А. В. Розкриття механізму формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності як дидактична умова стимулювання пізнавальної навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" / А. В. Іванчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 311-316.
 132. Іванчук А. В. Розкриття організаційних форм технологічних систем у змісті навчальної дисципліни "Основи сучасного виробництва" / А. В. Іванчук, В. П. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 200-203
 133. Іванчук А. В. Розширення політехнічної складової в змісті навчальної дисципліни "Основи сучасного виробництва" для майбутніх учителів технологій / А. В. Іванчук, В. П. Мельничук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 251-256
 134. Ігнатова, О. М. Специфіка створення тестових завдань і впровадження тестування як основного засобу педагогічного вимірювання / О. М. Ігнатова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 204-207
 135. Імбер В. І. Комп'ютерна грамотність та інформаційна безпека дітей молодшого шкільного віку на уроках інформатика: дуальний підхід / В. І. Імбер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 17-21
 136. Кадемія М. Ю. Використання змішаної технології навчання у дистанційній освіті / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 330-333
 137. Кадемія М. Ю. Інноваційні технології в підготовці педагога вищої школи / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 324-328.
 138. Кадемія М. Ю. Технологія веб-квест у навчанні студентів / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 214-219
 139. Кадемія М. Ю. Формування мотиваційної компетентності учнів професійно-технічних закладів / М. Ю. Кадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 92-96
 140. Казьмірчук Н. Пізнавальна самостійність дітей старшого дошкільного віку як основа розвитку їх творчості в художній праці / Наталя Казьмірчук // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 19-26
 141. Казьмірчук Н. С. Педагогічні умови реалізації взаємозв'язку естетичного і трудового виховання молодших школярів / Н. С. Казьмірчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 33-41
 142. Калашнікова Є. І. Методика систематтизації знань теми "Складні відсотки" / Є. І. Калашнікова, І. В. Калашніков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 273-278
 143. Каленич Володимир Миколайович. Основи журналістики : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика / В. М. Каленич. – Вінниця, 2017 Коваль Л. Формально-синтаксичні параметри головного компонента безособових речень у творах Михайла Стельмаха / Л. Коваль, В. Тименюк // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 132-136
 144. Калініна О. С. Особливості мистецької підготовки майбутніх вчителів початкових класів до інтелектуального розвитку / О. С. Калініна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 89-98
 145. Каплінський В. В. Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої складової формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя / В. В. Каплінський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 197-200
 146. Кароєва Т. Одесити у вінницькому міському житті початку ХХ ст. / Тетяна Кароєва // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 486-493
 147. Кароєва Тетяна Робертівна. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації : довідник / Т. Р. Кароєва. – Вінниця, 2016
 148. Кдадемія М. Ю. Інновації в освіті на основі використання e-lerning / М. Ю. Кдадемія // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 268-273
 149. Килівник А. М. Самоорганізація майбутнього психолога / А. М. Килівник // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 107-122
 150. Кириленко В. Computer mediated communication / В. Кириленко, Н. Кириленко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 59-62
 151. Кириленко, В. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в інформаційно-освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу / В. В. Кириленко, Н. М. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 329-333.
 152. Кириленко В. В. Формування іншомовної комунікативної поведінки у студентів засобами ІКТ у інформаційному освітньому середовищі / В. В. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 228-231
 153. Кириленко, Н. М. Комунікація і освітнє середовище як засіб забезпечення неперервної освіти / Н. М. Кириленко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 104-104
 154. Кізім С. С. Використання засобів комп'ютерної графіки для візуалізації навчального матеріалу у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 287-290
 155. Кізім С. С. Он-лайн сервіси у процесі графічної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 201-206
 156. Кізім С. С. Основні тенденції модернізації професійної підготовки майбутніх педагогів / С. С. Кізім // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 265-269
 157. Кізім С. С. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами спеціалізованого програмного забезпечення / С. С. Кізім, С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 333-337.
 158. Кізім С. С. Тенденції вдосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів засобами мережевих комунікацій / С. С. Кізім, С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 261-265
 159. Клос Н. Criteria for choosing a coursebook / Н. Клос // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 84-86
 160. Клос Н. PBL: problem design for ESL classroom / Н. Клос, А. Лиса // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 62-66
 161. Кобися А. П. Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах / А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 206-209
 162. Кобися А. П. Організація дистанційного навчання студентів на основі освітнього інформаційного середовища навчального закладу / А. П. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 291-296
 163. Кобися В. М. Організація здійснення моніторингу навчальних досягнень студентів за дистанційною формою / В. М. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 296-301
 164. Кобися В. М. Створення і використання мультимедійного інтерактивного електронного підручника "Англійська мова" (8 клас) за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft onenote / В. М. Кобися, О. А. Оливанчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 65-70.
 165. Коваль Т. В. Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва / Т. В. Коваль // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 245-248
 166. Коваль Т. В. Розвиток творчої особистості майбутнього педагога засобами народного музичного мистецтва / Т. В. Коваль // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 166-170
 167. Коваль Т. Використання музичного фольклору у системі професійної підготовки вчителя початкових класів / Тетяна Коваль // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 53-57
 168. Ковтонюк Г. М. До питання використання комп'ютерного тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів / Г. М. Ковтонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 270-273
 169. Ковтонюк М. М. Задачі графічного змісту як один із засобів формування предметних компетентностей учнів ЗНЗ / М. М. Ковтонюк, Л. С. Озиранська, Т. А. Подчос // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 35-40
 170. Козачишина, О. Intensive reading in teaching languages / О. Козачишина // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 138-139
 171. Козачишина О. Специфіка жіночої літературної традиції в соціально-історичному ракурсі / О. Козачишина // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 66-69
 172. Комарівська Н. О. Шляхи використання зображального мистецтва та музичних творів на уроках читання / Н. О. Комарівська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 6-9
 173. Колеснік К. А. Особливості організації групової діяльності учнів початкової школи / К. А. Колеснік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 26-29
 174. Коломієць А. М. Сучасні методи активізації пізнавальної діяльності учнів і студентів при вивченні математики / А. М. Коломієць, О. Г. Руда // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 45-49
 175. Коломієць А. М. Сучасні підходи до використання методів проблемного навчання в математичній освіті / А. М. Коломієць, Я. В. Шмулян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 316-320
 176. Коломієць А. М. Тенденції розвитку вищої освіти / А. М. Коломієць, Д. І. Коломієць // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 456-461
 177. Коломієць Д. І. Виховна система сучасного педагогічного вищого навчального закладу / Д. І. Коломієць // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 248-251
 178. Коломієць Л. І. Інтерактивні технології як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх психологів / Л. І. Коломієць // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 123-136
 179. Колядич Ю. Екстралінгвістичні чинники формування мовної особистості перекладача / Ю. Колядич, Л. Мельник // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 112-114
 180. Колядич Ю. Застосування інноваційних технологій у навчальному процесі ВНЗ / Ю. Колядич, Л. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 87-89
 181. Комар, Т. О. Теоретичний аналіз підходів до ціннісних орієнтацій в роботах психологів / Т. О. Комар // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 137-149
 182. Комарівська Н. О. Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору / Н. О. Комарівська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 30-33
 183. Коношевський Л. Л. ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій / Л. Л. Коношевський, Я. О. Токарчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 157-161.
 184. Коношевський Л. Л. Самостійна робота студентів в умовах застосування інформаційно-освітнього порталу ВНЗ / Л. Л. Коношевський, О. Л. Коношевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 338-341
 185. Копняк Н. Б. Досвід проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів університетів з використання мультимедійних інтерактивних комплексів / Н. Б. Копняк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 278-285
 186. Король В. П. Проектування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво / В. П. Король // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 366-370.
 187. Косаківський В. Містечко Чечельник на Південно-Східному Поділлі в ХІХ - на початку ХХІ ст. (Етнокультурна характеристика населення) / Віктор Косаківський // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 406-429
 188. Костюкевич В. Історія і сьогодення кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 15-18
 189. Костюкевич, В. М. Склад кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. М. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 19-26
 190. Костюкевич В. Хокей на траві у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / В. Костюкевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 43-46
 191. Костюкевич В. Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки / Виктор Костюкевич // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 1. – С. 42-48
 192. Коченко О. Функції і способи матеріального втілення імплікації в художньому тексті / О. Коченко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 139-140
 193. Кочетова Н. Der geteilte himmel von Christa Wolf / Н. Кочетова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 141-143
 194. Кошолап А. С. Передумови зародження та розвитку пауерліфтингу у Вінницькому державному педагогічному університеті / А. С. Кошолап // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 115-118
 195. Кравцова Н. Є. Музикотерапія як засіб естетичної корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку на уроках музичного мистецтва / Н. Є. Кравцова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 133-137
 196. Кравчук О. Вінниця в гетьманській Україні 1918 р. / Олександр Кравчук // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 560-571
 197. Красюкова Я. Стилістично забарвлені іменні композити як елемент мікро- та макроконтексту / Я. Красюкова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 143-145
 198. Крупка Віктор. Тиха надлюбов : поезія / В.Крупка. – Вінниця, 2016
 199. Кузьмік В. Б. Історія розвитку настільного тенісу у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / В. Б. Кузьмік // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 121-127
 200. Кузьмік В. Б. Мотивація як необхідна умова підвищення рухової активності студентів / В. Б. Кузьмік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 369-373
 201. Кузьміна С. IInternationalization of education / С. Кузьміна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 15-16
 202. Кузьміна С. Перший досвід дистанційного навчання / С. Кузьміна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 79-82
 203. Куцевол О. М. Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур) : навчально-методичний посібник / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. Петрович. – Вінниця, 2016
 204. Куцевол О. Використання поетичної стельмахіани в процесі шкільної літературної освіти / О. Куцевол // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 177-188
 205. Лазаренко Н. І. Методологічна культура викладача вищої школи: дефінітивний і структурний аналіз / Н. І. Лазаренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 115-118
 206. Лазаренко Н. Культура мовлення викладача як невід'ємна складова ключових компетентностей сучасного педагога / Н. Лазаренко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 36-42
 207. Лазаренко Н. Подвижницька освітня й наукова діяльність Ольги Миколаївни Куцевол / Н. Лазаренко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 299-303
 208. Лановенко Н. В. Вплив італійського Bel canto на розвиток українського мистецтва / Н. В. Лановенко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 100-103
 209. Лапшина И. Н. Русский язык. Устный курс. 1 класс : учебник для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев, 2016
 210. Лебедь Ю. Кількаслівна дієслівна номінація як параметр ідіостилю Михайла Стельмаха / Ю. Лебедь // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 136-139
 211. Лапшина І. Захопливі орфоепічні вправи навчають звуки вимовляти правильно : опанування учнями специфічних звуків російської мови / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 15-17.
 212. Лапшина И. Н. Читаем с удовольствием. 4 класс : пособие для дополнительного чтения 4 кл. для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – Киев, 2016
 213. Легун Ю. Міста і містечка Східного Поділля у "Камеральному і топографічному описі Подільської губернії" 1800 року / Юрій Легун // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 98-107
 214. Лиса А. The silent way method / А. Лиса // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 89-91
 215. Лиса А. М. Implementing of problem-based learning in the ESL classroom / А. М. Лиса, Д. О. Хмизенко, Н. Ю. Прокопович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 243-246
 216. Литовченко, В. М. Формування мовно-літературної компетенції молодших школярів у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / В. М. Литовченко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 10-17
 217. Лісниченко А. Використання проблемного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов / А. Лісниченко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 16-19
 218. Лісниченко А. П. Формування професійної свідомості майбутніх учителів / А. П. Лісниченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 293-297
 219. Лісниченко А. Формування професійних знань майбутніх учителів іноземних мов / А. Лісниченко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 82-87
 220. Ліхіцька Л. М. Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя музики / Л. М. Ліхіцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 350-353
 221. Ліхіцька Л. М. Результати констатувальної діагностики рівнів готовності майбутніх учителів музики до мистецької інноваційної діяльності / Л. М. Ліхіцька // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 277-280
 222. Ліхіцька Л. М. Актуальна проблема мистецької педагогіки - готовність майбутніх вчителів музики до прогресивних методів навчання інноваційної діяльності / Л. М. Ліхіцька // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 65-69
 223. Ліхіцька Л. Проблеми педагогічної творчості вчителя у взаємодії з винахідництвом та новаторством / Лариса Ліхіцька // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 33-38
 224. Лозовик М. П. Легка атлетика на кафедрі фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / М. П. Лозовик, В. М. Мірошніченко, В. М. Турлюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 118-120
 225. Люльчак С. Ю. Аналіз можливостей виеористання технологій Веб - 2.0 у процесі підготовки педагогів / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 250-253
 226. Люльчак С. Ю. Можливості застосування соціальних сервісів у навчальному процесі ВНЗ / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 387-392
 227. Люльчак С. Ю. Перспективи впровадження інтерактивних систем в навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів / С. Ю. Люльчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 304-308
 228. Маринчук Т. Т. Семантичний аналіз музичного твору як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 143-148
 229. Маринчук Т. Т. Засоби музичної виразності в їх історичному розвитку / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 69-77
 230. Маринчук Т. Т. Розвиток художньо-творчих можливостей майбутнього вчителя початкових класів у процесі семантичного аналізу засобів виразності художнього образу (на прикладі музичного мистецтва) / Т. Т. Маринчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 98-105
 231. Маринчук Т. Художньо-педагогічний аналіз музичних творів у контексті усвідомлення їх змісту / Тамара Маринчук // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 45-49
 232. Марущак О. В. Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технологій з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці / О. В. Марущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 257-261
 233. Марущак О. В. Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів технологій / О. В. Марущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 394-399.
 234. Матіюк Д. В. Генеза концепції неперервної освіти та її основні положення / Д. В. Матіюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 261-264
 235. Матіюк, Д. Розвиток неперервної освіти вчителів іноземних мов в німецькомовних країнах / Д. Матіюк // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 167-168
 236. Матіюк Д. Розвиток освіти в Швейцарії та перспективні напрямки екстраполяції в систему освіти України / Д. Матіюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 91-93
 237. Матіюк Д. Розвиток освіти впродовж життя в німецькомовних країнах в XX - на початку XXI століття / Д. Матіюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 145-147
 238. Матяш О. І. Сучасні проблеми формувавння та розвитку методичних компетентностей майбутнього вчителя математики / О. І. Матяш, В. В. Ольшевський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 392-396
 239. Матяш О. І. Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів / О. І. Матяш, Н. Ю. Шустова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 399-403.
 240. Мелобенська С. В. Розвивальні можливості пісочної анімації у роботі з дітьми дошкільного віку / С. В. Мелобенська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 200-201
 241. Мелобенська С. Галькопластика - новий вид творчої діяльності / С. Мелобенська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 64-68
 242. Мельник В. В. Успіхи борців за роки існування факультету фізичного виховання / В. В. Мельник // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 78-83
 243. Мельник Л. В. Деякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у вищі навчальні заклади / Л. В. Мельник // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 280-283
 244. Мельник О. Багатокомпонентні ергоніми Вінниччини: лексико-семантичний аспект / О. Мельник // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 246-249
 245. Мельник Т. Новаторство И. А. Крылова-баснописца / Т. Мельник // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 194-195
 246. Мельничук О. А. Соціальне страхування інвалідності та старості в Німеччині у 20-х рр. ХХ ст. / О. А. Мельничук, Н. Штютцер // Історична наука в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 3-4 листопада 2016р.) / Подільське наукове т-во. – Вінниця, 2016. – С. 66-70
 247. Мисліцька Н. А. Формування проектувальних методичних умінь у майбутніх педагогів / Н. А. Мисліцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 284-288
 248. Мисловська О. Білінгвізм в лінгвістиці та деякі аспекти його вивчення / О. Мисловська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 97-99
 249. Мисловська О. Особливості структурно-семантичної побудови фігурної поезії / О. Мисловська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 19-20
 250. Михайленко Л. Ф. Розв'язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників / Л. Ф. Михайленко, М. Б. Ковальчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 37-41
 251. Мозгальова Н. Г. Інтеграційна модель підготовки студентів-хореографів / Н. Г. Мозгальова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 283-285
 252. Наконечна, Л. Й. Використання проектного методу навчання у процесі підготовки майбутніх учителів математики / Л. Й. Наконечна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 314-318
 253. Наконечна, Л. Й. Нестандартний урок з математики з використання ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів / Л. Й. Наконечна, А. В. Стецюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 41-44
 254. Нестерович Б. І. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з молодшими школярами / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 44-48
 255. Нестерович Б. І. Педагогічні умови оптимізації фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів до музично-виховної роботи з дітьми / Б. І. Нестерович // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 42-47
 256. Онофрійчук Л. М. Компетентісний підхід у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до педагогічної практики в середніх навчальних закладах / Л. М. Онофрійчук, Л. В. Сушкевич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 288-292
 257. Онофрійчук, Л. М. Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності / Л. М. Онофрійчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 115-120.
 258. Онофрійчук Л. М. Творчий підхід до мистецько-пізнавальної діяльності учнів у музично-педагогічній практиці / Л. М. Онофрійчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 133-139
 259. Павликівська Н. Пропріативи в романі Михайла Стельмаха "Чотири броди" / Н. Павликівська // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 148-152
 260. Паламарчук, О. М. Формування та розвиток екологічно орієнтованої позиції в контексті професійного становлення майбутніх фахівців / О. М. Паламарчук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 20-34
 261. Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / ред. Ю. А. Зінько, упоряд.: Ю. А. Зінько, А. М. Подолинний. – Вінниця, 2016
 262. Пахальчук Н. О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін / Н. О. Пахальчук // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 129-133
 263. Пацкань, І. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва під час проходження педагогічної практики / І. В. Пацкань, Ж. В. Штепа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 289-292
 264. Педоренко Соціально-психологічні чинники розвитку духовності майбутніх фахівців / Педоренко, М. В. // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 150-159
 265. Перегончук, Н. В. Психологічні умови розвитку конкурентноздатності майбутніх психологів / Н. В. Перегончук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 160-168
 266. Перепелиця, О. А. Історія розвитку футболу / О. А. Перепелиця // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 40-42
 267. Петренко І. Креолізований текст у публіцистичному дискурсі / І. Петренко // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 21-22
 268. Петров О. Концепт як об'єкт дослідження в сучасних лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіях / О. Петров // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 23. – С. 136-141
 269. Петрова А. І. Професійно спрямоване навчання іноземної мови майбутніх учителів засобами онлайн технологій / А. І. Петрова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 304-307
 270. Петрова А. І. Професійно спрямоване навчання іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах / А. І. Петрова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 323-327
 271. Петрова А. Посилення мотивації вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / А. Петрова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 91-92
 272. Петрович О. Літературні вечори як форма літературно-краєзнавчої позакласної роботи / О. Петрович // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 209-217
 273. Підпала В. Жанр ток-шоу та його види / В. Підпала // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 122-124
 274. Підпала В. Історія жанру ток-шоу та причини його популярності / В. Підпала // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 147-151
 275. Підпала В. Реалізація принципу ввічливості у мовленнєвій взаємодії учасників шоу "NDR Talkshow" / В. Підпала // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 113-117
 276. Пінаєва О. Ю. Аспекти підготовки вчителів технологій до майбутньої професійної діяльності / О. Ю. Пінаєва, Ю. М. Федик, О. М. Кармазіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 447-452
 277. Пірус Т. Посімейний список мешканців містечка Шпикова як джерело з вивчення прізвищевих назв / Тетяна Пірус // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 року / ред. В. Колесник. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – С. 460-463
 278. Пірус Т. П. Народні ляльки-іграшки подолян / Т. П. Пірус // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 68-73
 279. Подзигун О. Flipped learning in ESL classes / О. Подзигун // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 92-94
 280. Подзигун О. The role of a tutor in problem-based learning / О. Подзигун, А. Петрова // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 117-120
 281. Подзигун О. Wiki як Інтернет-технологія / О. Подзигун // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 141-143
 282. Подзигун О. А. Застосування інформаційних технологій у навчанні іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів / О. А. Подзигун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 311-314
 283. Подзигун, О. А. Інноваційна спрямованість навчального процесу як педагогічна умова використання інформаційних технологій у внз / О. А. Подзигун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 327-331
 284. Поздняков, Н. Н. Довлатов о Набокове (в ироническом ключе полемики) / Н. Н. Поздняков // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 195-197
 285. Пойда О. Пізнання школярами малої батьківщини крізь дивосвіт природи на уроках вивчення лірики Михайла Стельмаха / О. Пойда // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 217-223
 286. Поліщук В. М. Історія розвитку волейболу / В. М. Поліщук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 31-36
 287. Поплавська Ю. О. Творчий підхід до організації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроці музики / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 208-214
 288. Поплавська Ю. Використання мультимедійних технологій у системі мистецької освіти студентів вузу / Юлія Поплавська // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 41-45
 289. Поплавська Ю. О. Використання дидактичних ігор у процесі музичної діяльності молодших школярів / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 163-170
 290. Поплавська Ю. О. Використання Інтернет-ресурсів у процесі музично-педагогічної підготовки студентів ВНЗ / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 78-84
 291. Поселецька К. Дослідження поняття готовності до професійної самореалізації у вимирі міждисциплінарного підходу / К. Поселецька // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 151-153
 292. Поселецька К. Особливості професійної самореалізації майбутніх учителів філологічних спеціальностей / К. Поселецька // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016
 293. Прадівлянна Л. Синергетическая парадигма в лингвистических исследованиях / Л. Прадівлянна // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 23-25
 294. Присяжнюк Д. С. Історія розвитку легкої атлетики на факультеті фізичного виховання і спорту / Д. С. Присяжнюк, Т. М. Дідик // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 48-56
 295. Присяжнюк, Д. С. Історія створення та перші роки становлення факультету фізичного виховання Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / Д. С. Присяжнюк // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 9-14
 296. Присяжнюк, Д. С. Легка атлетика в школі / Д. С. Присяжнюк. – Вінниця, 2010
 297. Прокопович, Н. Вербальна репрезентація концепту "Людська бездіяльність" в англійських та німецьких пареміях / Н. Прокопович // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 94-97
 298. Прокопович Н. Концептологічне поле поняття "людська діяльність" на основі англійських та німецьких паремій / Н. Прокопович // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 122-126
 299. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2014
 300. Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестовий контроль : збірник завдань / Л. В. Прокопчук, В. В. Богатько. – Вінниця, 2016
 301. Прокопчук Л. Функційні вияви складнопідрядних порівняльних речень у художній прозі Михайла Стельмаха / Л. Прокопчук // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 152-156
 302. Прушковська Н. Н. Гуманізація мистецької освіти - шлях до духовного вдосконалення студентської молоді / Н. Н. Прушковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 364-368
 303. Прушковська Н. Н. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів музичного мистецтва як керівників хорових колективів / Н. Н. Прушковська, К. Л. Дабіжа // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 336-339
 304. Рогач Віктор Васильович. Дія ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку : монографія / В. В. Рогач, В. Г. Кур'ята, С. В. Поливаний. – Вінниця, 2016
 305. Романенко В. В. Сторінки історії розвитку плавання на кафедрі теорії і методики фізичного виховання та спорту / В. В. Романенко, І. В. Грузевич // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 56-60
 306. Рябоконь О. В. На межі між натуральними й антропогенними ландшафтами / О. В. Рябоконь // Наукові записки. Серія Географія : [зб. ст.] / редкол.: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2009. – Вип. 18. – С. 98-100
 307. Савчук З. С. Професійна ідентичність як аспект формування особистості майбутнього психолога / З. С. Савчук // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 169-184
 308. Савчук І. В. Використання інтерактивних технологій з метою розвитку творчих здібностей студентів / І. В. Савчук, О. В. Абрамчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 300-302
 309. Савчук І. В. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва / І. В. Савчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 349-354
 310. Семко М. І. Основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутніх учителів початкових класів / М. І. Семко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 5-8
 311. Семко М. І. Особливості підготовки майбутніх учителів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін / М. І. Семко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 3-6
 312. Сердюкова І. М. Поняття соціальної адаптації та соціалізації особистості / І. М. Сердюкова // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 193-201
 313. Сидоренко Ж. В. Процес постановки життєвих завдань студентською молоддю з психологічного здоров'я як свідоме моделювання власного майбутнього / Ж. В. Сидоренко // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 185-192
 314. Сіваш Т. Д. Проблема художньо-творчого розвитку учнів початкової школи в контексті діалогу традиційних підходів та педагогічної інноватики / Т. Д. Сіваш // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 50-53
 315. Сідорова І. С. Естетична культура в контексті духовного становлення майбутнього педагога-музиканта / І. С. Сідорова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 335-338
 316. Сідорова І. С. Основні аспекти вокально-хорової підготовки вчителя музичного мистецтва у сучасному освітньому процесі / І. С. Сідорова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 57-62
 317. Сільвейстр А. М. Технології діагностики, оцінювання та контролю предметних компетентностей з фізики у підготовці майбутніх учителів хімії і біології / А. М. Сільвейстр // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 339-342
 318. Скидан В. Формування креативних здібностей семикласників під час вивчення життєвого й творчого шляху Михайла Стельмаха / В. Скидан // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : збірник наукових праць / ред. кол.: О. М. Куцевол, І. Я. Завальнюк, Н. Б. Голуб та ін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 224-230
 319. Соловей В. В. Технологічна культура як важлива професійна якість учителя технологій (трудового навчання) / В. В. Соловей // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 384-390
 320. Сольська Т. До питання національної варіативності німецької орфоепічної норми / Т. Сольська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 148-152
 321. Сольська, Т. Основні акустичні кореляти модифікацій сегментних одиниць в озвученому мовленні / Т. Сольська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 153-156
 322. Старовойт Л. В. Поліхудожній підхід до творчої діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. В. Старовойт // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 224-227
 323. Старовойт Л. В. Творчий розвиток молодших школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва / Л. В. Старовойт // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 146-152
 324. Столяренко О. В. Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку / О. В. Столяренко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 457-463.
 325. Столяренко О. Проблеми підготовки учнів до іншомовного спілкування і формування культури публіцистичного мовлення / О. Столяренко, О. Столяренко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 156-160
 326. Тарасенко Г. С. Культурологічний підхід до організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів / Г. С. Тарасенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 526-530
 327. Тарасенко Галина Театр природи : естетико-екологічне виховання засобами театралізованої діяльності / Галина Тарасенко, Ніна Уманська // Дошкільне виховання. – 2016. -№ 12. – С. 2-5
 328. Таратута С. Л. Русская литература ХХ века : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов филологических специальностей / С. Л. Таратута. – Вінниця, 2012
 329. Таратута, С. Проблема личности и толпы в зарубежной литературе XX столетия / С. Таратута // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 198-199
 330. Тарнауз, О. Аутопсихологічна компетенція / О. Тарнауз // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 97-101
 331. Тарнауз О. І. Розвиток соціокультурної компетентності / О. І. Тарнауз // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 310-314
 332. Теклюк Г. Мотивація та діалогізація навчання майбутніх учителів історії та права іншомовного професійно-орієнтованого спілкування / Г. Теклюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 101-103
 333. Терещенко Л. English as a modern lingua franca / Л. Терещенко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 160-163
 334. Тодосієнко Л. Н. Мистецтво як засіб формування естетичного сприймання у молодших школярів / Л. Н. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 232-236
 335. Тодосієнко Н. Л. Формування естетичного сприймання у молодших школярів засобами / Н. Л. Тодосієнко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 40-43
 336. Тодосієнко Н. Застосування методу малювання музики в естетичному вихованні молодших школярів / Наталія Тодосієнко // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 49-53
 337. Тодосієнко Н. Л. Метод малювання музики як засіб формування естетичного сприймання молодших школярів / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 53-64
 338. Тодосієнко, Н. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 47-58
 339. Уманець В. О. Методичні особливості використання елементів дистанційного навчання в процесі вивчення дисципліни "Системне програмне забезпечення" / В. О. Уманець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 324-329
 340. Уманець, В. О. Сучасні освітні тренди у підготовці учнів ПТНЗ на основі технологій електронних соціальних мереж / В. О. Уманець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 89-94
 341. Фрицюк В. А. Діагностика ціннісного усвідомлення майбутніми педагогами необхідності цілеспрямованого професійного саморозвитку / Валентина Анатоліївна Фрицюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 4. – С. 60-65
 342. Фрицюк В. А. Підготовка майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 496-500
 343. Фрицюк В. А. Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку / В. А. Фрицюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 329-332
 344. Фурман Ю. М. Історія розвитку кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації / Ю. М. Фурман // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 101-108
 345. Фуштей О. В. Підготовка майбутніх фахівців до роботи з людьми з особливими потребами в центрах професійної реабілітації / О. В. Фуштей, К. О. Чала // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 202-222
 346. Хмизенко Д. Мовна картина світу загадок / Д. Хмизенко // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 167-169
 347. Хмизенко Д. Формування пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови шляхом використання методу драматизації / Д. Хмизенко // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 145-146
 348. Холковська І. Л. Вивчення рівня сформованості загальнопедагогічної компетентності студентів-майбутніх учиителів / І. Л. Холковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 500-505
 349. Холковська І. Л. Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 473-477.
 350. Хуртенко О. В. Історія розвитку стрибків у воду / О. В. Хуртенко, О. І. Савчук // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 93-96
 351. Хуртенко О. В. Педагогічна технологія застосування ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури з учнями середніх класів / О. В. Хуртенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 44-47
 352. Цвілик С. Д. Інноваційні технології швейної підготовки вчителя / С. Д. Цвілик, Д. О. Ткачов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 426-431
 353. Черкашина О. В. Формування виконавських навичок студентів-хореографів у класі бандури / О. В. Черкашина // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 295-297
 354. Чернишенко Т. Історія художньої гімнастики у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського / Т. Чернишенко, В. Кізім // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич, С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 96-100
 355. Човганюк М. Підтримка "обличчя" комунікантів і актуалізація стратегій ввічливості у ток-шоу Ларі Кінга / М. Човганюк // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 25-28
 356. Човганюк М. Стратегія маніфестації песимізму (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) / М. Човганюк // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 169-172
 357. Човганюк, М. Стратегія мінімізації ступеню втручання (на матеріалі ток-шоу Ларі Кінга) / М. Човганюк // Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 126-127
 358. Чорна Н. Б. Модель формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 156-160
 359. Чорна Н. Б. Аналіз стану готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 160-165
 360. Чорна Н. Б. Організація самостійної роботи майбутнього вчителя в процесі музично-інструментальної підготовки / Н. Б. Чорна // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 140-146
 361. Чорна Н. Мотиваційно-вольовий аспект готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей / Наталя Чорна // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 57-61
 362. Чухрій І. В. Психологічна допомога сім'ям, які виховують дітей з функціональними обмеженнями / І. В. Чухрій // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 223-240
 363. Шатковська І. С. Балетна творчість П. І. Чайковського як прояв симфонічного мислення композитора / І. С. Шатковська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 105-108
 364. Шауро О. П. Особливості вивчення історії повсякденності у навчально-виховному процесі ВНЗ (на матеріалі предметів мистецького циклу) / О. П. Шауро // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 108-111
 365. Шахіна І. Ю. Використання ментальних карт на уроках історії України під час вивчення теми "Великий терор" на Вінниччині (1937-1938 рр.) / І. Ю. Шахіна, А. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 68-73
 366. Шахіна І. Ю. Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі / І. Ю. Шахіна, К. П. Гриньчак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. Бичков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 41. – С. 28-33.
 367. Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті дорослих / І. Ю. Шахіна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 45. – С. 85-89
 368. Шахов В. В. Психологічні особливості соціально-рольової ідентифікації майбутніх психологів в умовах студентської групи / В. В. Шахов // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 241-250
 369. Шахов В. І. Психологічні особливості подолання складних життєвих ситуацій студентами-психологами / В. І. Шахов // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 7-19
 370. Швець І. Б. Педагогічні проблеми формування основ естрадного виконавства в контексті підготовки вчителя музичного мистецтва / І. Б. Швець // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 75-78
 371. Швець І. Б. Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема / І. Б. Швець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 337-340
 372. Швець І. Б. Театральне мистецтво у вимірах педагогіки / І. Б. Швець // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІІ школа методичного досвіду) 23-24 квітня 2013 року : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( з міжнародною участю) / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, Ю. О. Поплавська. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – С. 146-151
 373. Швець І. Розвиток креативності у процесі театральної діяльності майбутніх вчителів музики / Ірина Швець // Наукові записки : збірник матеріалів звітної наукової конференції викладачів та студентів до 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Мистецтво" / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; ред. кол.: М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця, 2012. – Випуск 3. – С. 7-10
 374. Шевченко Л. С. Особливості застосування засобів мультимедіа в процесі технологічної підготовки / Л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 44. – С. 396-400
 375. Шевченко Л. С. Професіоналізм і педагогічна майстерність викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів / Л. С. Шевченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 94-99
 376. Шикирінська О. А. Методи інтегративних технологій фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів / О. А. Шикирінська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 297-302
 377. Шикирінська О. А. Художньо-педагогічна інтерпретація мистецьких творів як педагогічна проблема / О. А. Шикирінська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (ІІ школа методичного досвіду) 28-29 квітня 2010 року : Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / ред. кол.: Н. І. Лазаренко, М. І. Семко, В. І. Імбер. – Вінниця : ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2010. – С. 122-129
 378. Шпортун О. М. Соціальні, психофізіологічні та гендерні основи розвитку почуття гумору / О. М. Шпортун // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 251-269
 379. Шролик Г. П. Особливості організації процесу вивчення іноземної мови майбутніми вчителями немовних спеціальностей в контексті счучасної концепції підготовки спеціаліста (огляд зарубіжних джерел) / Г. П. Шролик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 432-436
 380. Шролик Г. Перспективи підготовки педагогічних кадрів у галузі освітнього лідерства / Г. Шролик // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 178-180
 381. Штепа Ж. В. Вокальний слух як основний чинник вокальної підготовки майбутнього вчителямузичного мистецтва / Ж. В. Штепа, В. Т. Бородулін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 43. – С. 517-520
 382. Штифурак В. С. Професійно-особистісне самовизначення сучасної студентської молоді / В. С. Штифурак // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 270-282
 383. Яковлів В. Л. Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - 60 років. Кроки становлення / В. Л. Яковлів // Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 60 років: становлення та розвиток : історично-документальні нариси / ред. кол.: Ю. М. Фурман, В. М. Костюкевич С. М. Дмитренко. – Вінниця : Планер, 2016. – С. 4-9
 384. Яковліва О. П. Процес психолого-педагогічного спілкування як умова розвитку комунікативних умінь майбутніх фахівців / О. П. Яковліва // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 283-295
 385. Яковліва О. П. Роль комунікативної компетентності у розвитку психолого-педагогічної майстерності / О. П. Яковліва, В. Л. Яковлів, Є. В. Яковлів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 359-362
 386. Ямчинська Т. Лінгвістичні особливості англомовних електронних текстів персональних WEB сторінок лінгвістів / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 156-157
 387. Ямчинська Т. Синергетична парадигма сучасної науки / Т. Ямчинська // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – С. 3-6
 388. Яременко Інформаційна безпека дитини: правові аспекти / Яременко, І. О. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали науково-практичної конференції, 06 жовтня 2016 року / упоряд. В. М. Фурашев. – Київ : Політехніка, 2016. – С. 106-111
 389. Яцишин О. М. Автолінгводидактика як теорія і практика самонавчання іноземних мов / О. М. Яцишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков. – Київ; Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 42. – С. 439-444
 390. Яцишин О. М. Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів / О. М. Яцишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко. – Київ ; Вінниця : Планер, 2016. – Вип. 46. – С. 362-366
 391. Яцишин О. Особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів / О. Яцишин // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 20. – С. 103-106

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений