МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

ЛЮТИЙ 2018 Р.

 1. 4И(Англ)(070.2)
  С17
  Cameron, Lynne. Teaching Languages to Young Learners
  / L. Cameron. – Cambridge University Press, 2017. – 258 p. – (Cambridge Language Teaching Library)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 2. 4И(Англ)(07)
  G58
  Goh Christine C. M. Teaching speaking : a holistic approach
  / C. C. M. Goh, A. Burns. – Cambridge University Press, 2012. – 301 p. – (Cambridge Language Education)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 3. 4И(Англ)(07)
  G79
  Grellet Francoise. Developing Reading Skills : A Practical Guide to Reading Comprehension Exercises
  / F. Grellet. – Cambridge University Press, 2010. – 252 p. – (Cambridge Language Teaching Library)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 4. 4И(Англ)(07)
  Н46
  Hedge Tricia. Teaching and Learning in the Language Classroom
  / T. Hedge. – Oxford University Press, 2017. – 252 p. – (Oxford Handbooks for Language Teachers Series)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 5. 4И(Англ)(070.2)
  Н71
  Hockly Nicky. Focus On Learning Technologies
  / N. Hockly. – Oxford University Press, 2017. – 167 p. – (Oxford KEY CONCEPTS for the Language Classroom)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 6. 4И(Англ)(07)
  Н90
  Hughes Arthur. Testing for Language Teachers
  / A. Hughes . – 2th. ed. – Cambridge University Press, 2013. – 251 p. – (Cambridge Language Teaching Library)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 7. 4И(Англ)(070.2)
  J23
  Jang Eunice Eunhee. Focus on Assessment
  / E. E. Jang. – Oxford University Press, 2014. – 198 p. – (Oxford Key Concepts for the Language Classroom)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 8. 4И(Англ)(07)
  R53
  Richards Jack C.. Professional Development for Language Teachers: Strategies for Teacher Learning
  / J. C. Richards, T. S. C.Farrell. – Cambridge University Press, 2005. – 202 p. – (Cambridge Language Education)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 9. 4И(Англ)(070.2)
  S41
  Scrivener Jim. Classroom Management Techniques
  / J. Scrivener, T. S. C. Farrell. –Cambridge University Press, 2014. – 307 p. – (Cambridge Handbooks for Language Teachers)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 10. 4И(Англ)(07)
  S41
  Scrivener, Jim. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching
  / J. Scrivener. – Third Edition. – MacMillan, 2011. – 414 p. – (MacMillan Books for Teachers )
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 11. 4И(Англ)(070.2)
  S81
  Stanley Graham. Language Learning with Technology: Ideas for Integrating Technology in the Classroom
  / G. Stanley, T. S. C. Farrell. – Cambridge University Press, 2015. – 250 p. – (Cambridge Handbooks for Language Teachers)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 12. 4И(Англ)(070.2)
  U73
  Ur Penny. Discussions and More: Oral Fluency Practice in the Classroom
  / P. Ur, T. S. C. Farrell. – Cambridge University Press, 2015. – 142 p. – (Cambridge Handbooks for Language Teachers)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 13. 4И(Англ)(07)
  W69
  Williams Marion. Exploring Psychology in Language Learning and Teaching
  / M. Williams, S. Mercer, S. Ryan. – Oxford University Press, 2017. – 171 p. – (Oxford Handbooks for Language Teachers)
  Примірники: всього:1 - КАБ. ІН. МОВ(1)
 14. 5
  А43
  Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць. Вип. 15 (20)
  / відп. ред. А. В. Гудзевич ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2018. – 74 с
  Примірники: всього:3 - (3)
 15. 378(07)(075.3)
  А86
  Артемова Любов Вікторівна. Педагогіка і методика вищої школи : навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури
  / Л. В. Артемова . – Київ : Кондор, 2015. – 272 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. И(Кит)
  Б18
  Бай юй цзин (Сутра ста притч)
  / перевод с китайского и комментарий И. С. Гуревич, всупительная статья Л. Н. Меньшикова. – Москва : Наука, 1986. – 128 с. – (Памятники письменности Востока)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 4У(075.3)
  Б73
  Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів
  / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 252 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. 53(07)
  Б90
  Бузько В. Л. Уроки фізики. 9 клас. І семестр. Світлові явища
  / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – 3-тє вид., допов. – Харків : Основа, 2017. – 109 с. – (Б-ка журн. "Фізика в школах України" ; вип. 10 (166))
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск 25
  / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – 269 с
  Примірники: всього:3 - (3)
 20. 33У5(ВІН)
  В48
  Вінниччина за 50-років після Великої Вітчизняної війни : статистичний збірник
  / ред. М. М. Калініченко ; Міністерство статистики України, Вінницьке обласне управління статистики. – Вінниця, 1995. – 209 с. : табл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. 9У(ВІН)
  В48
  Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції до річниці вшанування жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій сталінського тоталітарного режиму 30 листопада 2017 року
  / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – 327 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 22. 5(07)
  В20
  Васютіна Т. М. Етноекологічний календар природи : посібник для вчителя та учня
  / Т. М. Васютіна, О. М. Золотар ; ред. І. В. Мороз. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2009. – 167 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. 4И(Англ)(03)
  В31
  Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar (reference book) : довідник
  / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : Логос-М, 2012. – 352 с. – (Учням та абітурієнтам)
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. У6
  В67
  Волиняк Петро. Земля кличе : оповідання
  / П. Волиняк. – Зальцбург : Нові дні, 1947. – 61 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 25. 5А2(075.3)
  В67
  Волковой Валерій Аркадійович. Анатомія людини : підручник
  / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан ; Національний формацевтичний університет. – Харків : Бурун і К, 2010. – 335 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. У2
  Г45
  Гжицький Володимир. Твори: в 2-х томах. Том 2
  / В.Гжицький. – Київ : Дніпро, 1974. – 654 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 27. У1
  Г54
  Глібов Л. Твори
  / Л. Глібов ; упоряд., підготовка текстів, вступна стаття та примітки Б. М. Гур'єва. – Київ : Дніпро, 1964. – 464 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 541(075.3)
  Г81
  Гречанюк Віра Григорівна. Фізична хімія і хімія силікатів : підручник
  / В. Г. Гречанюк ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2006. – 431 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. У1
  Г91
  Грушевський Михайло. Предок : із белетристичної спадщини
  / М. Грушевський ; упоряд., післяслово та приміт. С. І. Білоконя. – Київ : Веселка, 1990. – 247 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. 551(075.3)
  Г93
  Гудзевич Анатолій Васильович. Практикум з фізичної географії материків і океанів (загальний огляд) : [навчальний посібник]
  / А. В. Гудзевич. – Вінниця, 2014. – 150 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. У6
  Г94
  Гуменна Докія. Діти Чумацького Шляху : роман у 4-х книгах. Книга 3-4
  / Д. Гуменна. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Науково-дослідне товариство української термінології, 1983. – 247 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. 54(070.2)
  Д44
  Дидактичні матеріали для 9 класу. Ч. 1. – Харків : Основа, 2017. – 111 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. У2
  Д58
  Довженко Олександр. Зачарована Десна : кіноповість, оповідання
  / О. Довженко. – Київ : Дніпро, 1969. – 582 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 34. 57(07)
  Д70
  Досвід викладання біології в 6 класі. Ч. 1
  / уклад. Т. А. Ткачук. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - (1)

 35. Д85
  Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9-11 вересня 1994 р., м. Кам'янець-Подільський. Ч. 1
  / ред. П. Я. Слободянюк ; Хмельницьке обласне управління культури [та ін.]. – Хмельницький : Поділля, 1994. – 431 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. 9(М)03
  Ж77
  Жмудь Леонид Яковлевич. Пифагор и его школа (ок. 530 - ок. 430 гг. до н. э.)
  / Л. Я. Жмудь. – Ленинград : Наука, 1990. – 191 с. – (Из истории мировой культуры)
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 9У2
  3-12
  За Україну, за її волю ... : матеріали ІІ Всесвітнього конгресу українських політичних в'язнів (4-6 червня 1993 року, м. Київ)
  / упоряд. В. Є. Бишовець. – Київ : Райдуга, 1994. – 238 с. : фото
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. 33У5(075.3)
  З-12
  Заблоцький Богдан Федорович. Регіональна економіка : навчальний посібник
  / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 546 с. – (Вища освіта в Україні)
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. 4У(075.3)
  З-13
  Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник
  / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 387 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 40. 4У(075.3)
  З-13
  Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник
  / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 387 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 57(07)
  З-15
  Задачі і вправи з біології
  / Е. В. Шухова, А. М. Охріменко, І. Д. Лишенко, С. М. Виговський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 103 с
  Примірники: всього:4 - (1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 42. 37У(09)
  З-93
  Зузяк Тетяна Петрівна. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) : монографія
  / Т. П. Зузяк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 452 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 43. 1МИ7(075.3)
  И20
  Иванов В. Г. История этики Древнего мира : учебное пособие
  / В. Г. Иванов. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 254 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 44. 9(М)03
  И75
  Иосиф Флавий Иудейская война
  / Иосиф Флавий. – Минск : Беларусь, 1991. – 512 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 9(М)
  И90
  История Молдавской ССР с древнейших времён до наших дней
  / ред. В. И. Царанов ; Академия наук Молдавской ССР. – Кишинёв : Штииннца, 1984. – 551 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 4И(Англ)(070.2)
  К14
  Казачінер Олена Семенівна. Навчання учнів з особливими потребами
  / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2017. – 93 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - (1)
 47. 37
  К17
  Калошин Володимир Федорович. Роздуми про кращу освіту
  / В. Ф. Калошин. – Харків : Основа, 2017. – 144 с. – (Б-ка журналу "Управління школою" ; вип. 10 (177))
  Примірники: всього:1 - (1)
 48. 2
  К26
  Карсавин Лев Платонович. Святые отцы и учители Церкви (раскрытие православия в их творениях)
  / Л. П. Карсавин. – Москва : ИЗд-во МГУ, 1994. – 176 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 49. К29
  Катунин Ю. А. Из истории христианства в Крыму: Таврическая епархия (вторая половина ХІХ - начало ХХ века)
  / Ю. А. Катунин. – Симферополь : Таврия, 1995. – 111 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. 4У(070.4)
  К55
  Кобцев Дмитро Анатолійович. Українська мова. Диктанти. 10 клас
  / Д. А. Кобцев. – Харків : Основа, 2017. – 138 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (167) )
  Примірники: всього:1 - (1)
 51. 7А2
  К59
  Козловський Юрій Гнатович. Початкова підготовка бігунів на середні та довгі дистанції
  / Ю. Г. Козловський. – Київ : Здоров'я, 1982. – 174 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 52. 40(075.3)
  К75
  Кочерган Михайло Петрович. Загальне мовознавство : підручник
  / М. П. Кочерган. – 3-те вид. – Київ : Академія, 2010. – 464 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:1 - (1)
 53. 4У(070.1)
  К78
  Кравцова Н. М. Новий словничок для сучасних діточок : система роботи над словниковими словами у 4-му класі
  / Н. М. Кравцова, О. Д. Придаток. – Харків : Основа, 2017. – 152 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання"; вип. 10 (166) )
  Примірники: всього:1 - (1)
 54. У6
  К84
  Крупка В. П. Прозорі : поезія
  / В. П. Крупка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 104 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 55. 9
  К93
  Кудрявцев Петр Николаевич. Лекции. Сочинения : избранное
  / П. Н. Кудрявцев ; сост. С. А. Асиновская. – Москва : Наука, 1991. – 344 с. – (Памятники исторической мысли)
  Примірники: всього:1 - (1)
 56. У6
  Л48
  Лепкий Богдан. Твори: в двох томах. Том 1: Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті
  / Б. Лепкий; упоряд., автор передм. та приміт. М. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 1991. – 862 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 57. У6
  Л48
  Лепкий Богдан. Твори: в двох томах. Том 2: Повість. Спогади. Виступи
  / Б. Лепкий ; упоряд. та автор приміт. М. М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 1991. – 719 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 58. 9(М)03
  Л55
  Ливий Тит. История Рима от основания города. Т. 1 ; Т. Ливий ; ред. Е. С. Голубцова, пер.: М. Л. Гаспаров, Г. С. Кнабе. – Москва : Наука, 1989. – 376 с. – (Памятники исторической мысли)
  Примірники: всього:1 - (1)

 59. Л64
  Литман Алексей Давыдович. Современная индийская философия
  / А. Д. Литман. – Москва : Мысль, 1985. – 399 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 60. 15(075.3)
  Л71
  Ложкин Г. В. Психология спорта: схемы, комментарии, практикум : учебное пособие
  / Г. В. Ложкин. – Київ : Освіта України, 2011. – 484 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 61. 32(075.3)
  Л72
  Лозко Галина Сергіївна. Етнодержавознавство. Філософсько-теоретичний вимір : курс лекцій
  / Г. С. Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 383 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 62. 701
  Л70
  Лосев Алексей Федорович. История античной эстетики. Последние века. Кн. 1
  / А. Ф. Лосев. – Ленинград : Искусство, 1988. – 414 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 63. 7А3(07)
  М13
  Мазур В. Й. Спортивна боротьба : методичні рекомендації до виконання практичних і самостійних занять з дисципліни: "Спортивна боротьба з методикою викладання" (для студентів факультету фізичної культури)
  / В. Й. Мазур, М. Б. Гуска ; Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 145 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 64. 902.9
  М32
  Массон Вадим Михайлович. Старая Ниса - резиденция парфянских царей
  / В. М. Массон ; Ленинградское отделение Института археологии АН СССР и др. – Ленинград : Наука, 1985. – 12 с. : ил. – рос., англ.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 65. 378
  М65
  Мистецтво виховання людини : колективна монографія
  / авт. кол.: Г. П. Шевченко, В. М. Алфімов, Т. Л. Антоненко; МОН України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 304 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 66. 9У(07)
  М74
  Мокрогуз Олександр Петрович. Тестові завдання. Історія України. 10 клас. . Ч. 1
  / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2017. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (166))
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 9(М)03
  М77
  Монтэ Пьер. Египет Рамсесов: Повседневняя жизнь египтян во времена великих фараонов
  / П. Монтэ ; пер. с фр. Ф. Л. Мендельсон. – Москва : Наука, 1989. – 376 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)

 68. Н28
  Нарис історії "Просвіти"
  / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. – Львів; Краків; Париж, 1993. – 232 с. – (Популярна енциклопедіія "Просвіти" ; ч. 1)
  Примірники: всього:4 - (1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
 69. 158.015(075.3)
  П12
  Павелків Роман Володимирович. Вікова психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів
  / Р. В. Павелків. – 2-ге вид., стер. – Київ : Кондор, 2015. – 469 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 70. 902.7
  П16
  Пандей Радж Бали. Древнеиндийские домашние обряды (обычаи)
  / Р. Б. Пандей ; пер. с англ. А. А. Вигасина. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1990. – 319 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 71. 4И(Нем)(075.3)
  П18
  Паремська Діана Андріївна. Практична граматика (німецька мова)
  / Д. А. Паремська. – 9-те вид., перероб. – Київ : Арій, 2011. – 352 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 72. 37У
  П18
  Партнерство в освіті: виклики та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 року) : науковий вісник. Випуск №2 (15)
  / ред. кол.: Л. М. Юрчук, С. І. Дровозюк, О. О. Білик. – Вінниця : Віндрук, 2017. – 156 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 73. 158.015(075.3)
  П24
  Педагогічна психологія : підручник
  / авт. кол.: М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець. – Київ : Кондор, 2015. – 420 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 74. 9(М)03
  П38
  Плиний Старший Естествознание. Об искусстве
  / Плиний Старший ; пер. с латинского Г. А. Таронян. – Москва : Ладомир, 1984. – 941 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)

 75. П44
  Подільської землі сини : збірка нарисів
  / упоряд.: С. П. Пилявський, І. С. Чиж, В. П. Чижевський ; Хмельницьке відділення Українського фонду культури. – Хмельницький : Поділля, 1993. – 142 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 76. 9У1
  П44
  Подвижники й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХVІІ - ХІХ ст. : Історико-біографічні нариси
  / ред. В. А. Смолій ; Національна Академія наук України, Інститут історії України НАН України. – Київ : НАН України, 2001. – 341 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 77. 2
  П62
  Поснов М. Э. Гностицизм ІІ века и победа христианской церкви над ним
  / М. Э. Поснов. – Фототипическое изд. – Брюссель : Жизнь с Богом, 1991. – 829 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 78. 4У(075.3)
  П80
  Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу
  / Л. В. Прокопчук. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 114 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 79. Р33
  Реєнт Олександр Петрович. Україна ХІХ-ХХ століть. Роздуми та студії історика
  / О. П. Реєнт ; ред. В. А. Смолій, упоряд.: В. Б. Любченко, О. М. Мишкін, Г. В. Степаненко, Б. М. Янишин. – Київ; Корсунь-Шевченківський : ФОП І. С. Майдаченко, 2009. – 485 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)

 80. Р31
  Реале Джованни. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2: Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли) ; Дж. Реале, Д. Антисери. – Санкт-Петербург : Петрополис, 1994. – 354 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 81. Р31
  Реале Джованни. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1: Античность
  / Дж. Реале, Д. Антисери. – Санкт-Петербург : Петрополис, 1994. – 320 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 82. У6
  Р83
  Руденко Микола. Хрест : поема
  / М. Руденко. – Балтимор ; Торонто, 1977. – 28 с. – (Бібліотека Смолоскипа. Ч. 24)
  Примірники: всього:1 - (1)
 83. 15(075.3)
  С34
  Сіверс З. Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник
  / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 с.
  Примірники: всього:10 - (10)
 84. 15(075.3)
  С13
  Савчин Мирослав Васильович. Загальна психологія : навчальний посібник
  / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2012. – 464 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:1 - (1)
 85. 5107)
  С28
  Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Теорія чисел : навчально-методичний посібник
  / авт. кол.: В. А. Ясінський, В. М. Лейфура, І. М. Мітельман. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 336 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 86. 2
  С42
  Скарби, що можем втратить ... : виставка сакрального мистецтва Поділля
  / уклад. А. Ліпська, уклад. Л. Дідур; Вінницький краєзнавчий музей. – Вінниця : ВАТ, 1997. – [28] с
  Примірники: всього:1 - (1)
 87. 15(07)
  С73
  Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації
  / ред. Т. М. Титаренко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с.
  Примірники: всього:5 - (5)
 88. 33М5(07)
  С76
  Стадник О. Г. Світове господарство. Первинний сектор : матеріали до уроків
  / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2017. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 10 (166) )
  Примірники: всього:1 - (1)
 89. 9У(ВІН)
  Т29
  Тези доповідей десятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції (6 вересня 1991 р.)
  / ред. М. М. Кравець ; Вінницький державний педагогічний інститут ім. м. Островського [та ін.]. – Вінниця, 1991. – 131 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 90. 51(07)
  Т32
  Тематичне планування та контрольні роботи з математики для 5-7 класів
  / уклад.: В. А. Кавалеров, В. В. Грінчук, В. Ю. Потьомкіна. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України" ; вип. 10 (178))
  Примірники: всього:1 - (1)
 91. 371(075.3)
  Т38
  Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навчально-методичний посібник
  / авт. кол.: А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління. – Київ : Слово, 2015. – 328 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 92. 34И(075.3)
  Т76
  Трофанчук Григорій Іванович. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник
  / Г. І. Трофанчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 398 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 93. 9У2(ВІН)
  У11
  У боях за Вінниччину : До 50-річчя визволення області від німецько-фашистських загарбників
  / упоряд. С. Гальчак. – Вінниця, 1994-96 : фото
  Примірники: всього:1 - (1)
 94. 378
  Ф18
  Факультету фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту 40 років. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фізична культура, спорт і здоров'я нації" : збірник наукових праць. Частина 1. – Вінниця : Логос, 1996. – 229 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 95. 9(М)03
  Ф69
  Флавий Иосиф Иудейские древности. У 2 т. Т. 2
  / Иосиф Флавий ; пер. с греч. Г. Г. Генкеля. – Минск : Беларусь, 1994. – 606 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 96. 9(М)03
  Ф69
  Флавий Иосиф Иудейские древности. У 2 т. Т. 1
  / Иосиф Флавий ; пер. с греч. Г. Г. Генкеля. – Минск : Беларусь, 1994. – 558 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 97. 54(075.2)
  Х46
  Хімія: довідник для абітурієнтів та школярів : повний курс підготовки для вступу до вищих навчальних закладів
  / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. П. Кращенко. – Київ : Літера ЛТД, 2015. – 463 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 98. 002(075.3)
  Ч-75
  Чорнодон Мирослава Іванівна. Реклама та зв'язки з громадськістю: маркетинг і брендинг : навчально-методичний посібник
  / М. І. Чорнодон. – Вінниця : RIA-Поліграф, 2018. – 76 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 99. У2
  Ш37
  Шевчук Василь. Син волі : роман
  / В. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 471 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 100. 7А5((075.3)
  Ш65
  Шишкін О. П. Можливості людини у водному середовищі в умовах надмірних навантажень : [навчально-методичний посібник]
  / О. П. Шишкін, І. В. Райтаровська. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. – 131 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 101. У6
  Ш66
  Шкляр В. М. Троща : роман
  / В. М. Шкляр. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 417 с.
  Примірники: всього:1 - (1)