Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

КНИГИ МІСЯЦЯ КНИГИ РОКУ (2020 р. в.) КНИГИ РОКУ (2021 р. в.)

ЛИСТОПАД - ГРУДЕНЬ 2020 Р. (станом на 18.01.2021)

 1. 5
  А43
  Актуальні проблеми математики, фізики, комп'ютерних наук і технологій : збірник наукових праць. Випуск 17
  / ред. кол.: С. В. Подолянчук, Л. А. Тютюн ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Меркьбрі-Поділля, 2020. – 298 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. У6
  А90
  Андрухович Софія. Фелікс Австрія : роман
  / С. Андрухович. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 288 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 371.01(07)
  А72
  Антонова Олена Петрівна. Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник
  / О. П.Антонова. – Київ : Генеза, 2019. – 96 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 4. 016:02У
  Б61
  Білоус Валентина: відданість бібліотечній справі: до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 61 с. : фото. – (Основи бібліотечно-бібліографічних знань)
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 57(07)
  Б63
  Біологія. Дидактика + гра. 6 клас
  / уклад. К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 6. И(Бел)
  Б11
  Бабіна Наталка. Рибгород : роман
  / Н. Бабіна ; пер. з білорус. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2013. – 272 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 1
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Математика в школах України ; випуск 3 (207))
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 2
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 111 с. – (Математика в школах України ; випуск 4 (208))
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 378
  Б42
  Бекірова, Аділє Рустемівна. Методологія, теорія та методика формування професійної суб'єктивності майбутніх учителів початкових класів : монографія
  / А. Р. Бекірова. – Житомир : Видавець О. О. Євенюк, 2019. – 412 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 378(075.3)
  Б42
  Бекирова Адиле Рустемовна. Профессиональная субъектность будущих учителей начальных классов: понятие, субъектогенез и диагностика : учебное пособие
  / А. Р. Бекирова. – Киев : Феникс, 2020. – 172 с
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 11. 001У
  В35
  В. І. Вернадський і Україна: з листування. У 2 кн. Кн. 2: К-Я. Офіційне. Родинне
  / упоряд. С. М. Кіржаєв [та ін.], ред. А. Г. Загородній [та ін.] ; Національна академія наук України [та ін.]. – Київ, 2019. – 1037 с. : фото
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. 15
  В42
  Візнюк Інесса Миколаївна. Психологія іпохондричної поведінки фахівця : монографія
  / І. М. Візнюк. – Вінниця : Друк, 2019. – 468 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 13. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 31
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 151 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 14. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 29
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2019. – 127 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 15. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 33
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 127 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 16. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 32
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 143 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 9У(ВІН)
  В48
  Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали ХХХ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (26-27 вересня 2019 р.)
  / ред. Ю. А. Зінько [та ін.] ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2019. – 388 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. 9(М)
  В53
  Вісник студентського наукового товариства факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 20
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права. – Вінниця : Друк, 2020. – 211 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 19. 06
  В53
  Вісник факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 18
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2020. – 119 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
 20. 4У(070.1)
  В23
  Вашуленко Микола Самійлович. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Українська мова" у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах коипетентнісного підходу : навчально-методичний посібник
  / М. С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 2019. – 192 с
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 21. 355
  В63
  Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини : матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (25 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ) : науковий збірник
  / ред. В. В. Карпов ; Національний військово-історичний музей України. – Київ, 2011. – 575 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 22. 355
  В63
  Воєнна історія Північного Причорномор'я та Таврії: матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (6-7 жовтня 2011 року, м. Севастополь) : науковий збірник
  / ред. І. В. Мороз ; Національний військово-історичний музей України. – Київ, 2011. – 801 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 23. 355У
  В63
  Воєнна історія України. Волинь та Полісся: матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (25-26 квітня 2013 р., м. Рівне) : науковий збірник
  / Національний військово-історичний музей України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 606 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. 371.01(07)
  Г47
  Гільберг Т. Г. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу : навчально-методичний посібник
  / Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавська, Н. М. Павич. – Київ : Генеза, 2019. – 256 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 25. У6
  Г56
  Гнатко Дарина. Скеля червоного сонця : роман
  / Д. Гнатко. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. – 336 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 58(083)
  Г57
  Говорун Валентин Давидович. Лікарські рослини Хмельниччини : біологічний довідник
  / В. Д. Говорун ; Національна спілка краєзнавців України, Хмельницький обласний краєзнавчий музей. – Хмельницький : Мельник А. А., 2020. – 155 с. : іл
  Примірники: всього:2 - (2)

 27. Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія : монографія
  / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 632 с. – (Серія "Студії з українського мовознавства")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 28. У6
  Г79
  Гребельський Сергій Андрійович. Зимова муза : поезія
  / С. А. Гребельський . – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2013. – 80 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. У6
  Г84
  Гримич, Марина. Клавка : роман
  / М. Гримич. – Київ : Нора-Друк, 2019. – 336 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. У6
  Г95
  Гурницька, Наталія. Багряний колір вічності : роман
  / Н. Гурницька. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. – 192 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. 9У2
  Д47
  Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали
  / упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2020. – 267 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. 51(07)
  Е45
  Економіка на уроках математики
  / упоряд.: Т. С. Шепель, Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Математика в школах України ; випуск 5 (209))
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 371.9
  І-65
  Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Випуск 2
  / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Демченко, А. В. Хіля ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 174 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 34. 02У
  І-71
  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1918-2018
  / ред. Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України і. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 2018. – 471 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 016:9У
  І-90
  Історія України. 2018 : бібліографічний покажчик
  / упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко ; Національна історична бібліотека України. – Київ : Вид. дім "Вініченко", 2019. – 573 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 36. 371.01(07)
  К43
  Кірик М. Ю. Нова українська школа: організація діяльності учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник
  / М. Ю. Кірик, Л. І. Данилова. – Львів : Світ, 2019. – 136 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 37. 9(07)(075.3)
  К25
  Кароєва Тетяна Робертівна. Диджиталізація історичної науки та освіти : навчальний посібник
  / Т. Р. Кароєва, Н. П. Кузьмінець ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2020. – 88 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 38. У6
  К26
  Карпа Ірена. Супермаркет самотності. Перламутрове порно
  / І. Карпа. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. – 272 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. И(Нем)
  К28
  Каспер Ксения. 38 1/2: 1 муж и 2 любовника
  / К. Каспер ; пер. с нем. А. Герасименко. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 336 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 40. У6
  К43
  Кириченко Борис Йосипович. Мій час. Том 2
  / Б. Й. Кириченко. – Київ : Трамна, 2019. – 624 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 378
  К56
  Коваль Мирослав Стефанович. Система професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : монографія
  / М. С. Коваль. – Львів : ПАІС, 2019. – 544 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 4У(075.3)
  К83
  Крокуємо разом : посібник з української мови для іноземців (початковий курс)
  / Г. Л. Василенко, Л. В. Клоконосова, О. М. Ничипорук и др. – Вінниця, 2013
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
 43. У6
  К84
  Крупка Віктор Петрович. Хліб для янгола : поезії
  / В. П.Крупка. – Луцьк : Твердиня, 2020. – 112 с
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 44. 34(075.3)
  Л17
  Лазор Оксана Дмитрівна. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-методичний посібник
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Міністерство соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 267 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - (5)
 45. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 1
  / И. Н. Лапшина, Л. В. Давыдюк, А. О. Мельник. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 46. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык: учебник для 3 класса заведений общего среднего образования
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 47. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 2
  / И. Н. Лапшина. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 48. 378
  Л63
  Лисенко, Олександра Юріївна. Післядипломна освіта лікарів: теоретичні та методичні засади : монографія
  / О. Ю. Лисенко ; за ред. Я. В. Цехмістер. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 389 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 49. 8У6
  Л93
  Любацька Людмила Вікторівна. Михайло Каменюк: Post scriptum
  / Л. В. Любацька. – Вінниця : Твори, 2019. – 308 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 50. М65
  Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали І-Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції
  / ред. Л. В. Баженов. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2016. – 439 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)

 51. М15
  Макарець Юлія Сергіївна. Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір : монографія
  / Ю. С. Макарець. – Київ : ЛАТSК, 2019. – 209 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 52. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров ; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с
  Примірники: всього:5 - (5)
 53. 7(07)
  М31
  Масол Людмила Михайлівна. Нова українська школа : методика навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" у 1-2 класах на засадах компетентнісного підходу : навчально-методичний посібник
  / Л. М. Масол. – Київ : Генеза, 2019. – 208 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 54. 301
  М48
  Мельничук Анатолій Леонідович. Український суспільний географ Микола Данилович Пістун: життєвий та творчий шлях : монографія
  / А. Л. Мельничук ; Киівський національий університет ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 55. 373.04(07)
  М90
  Мульганов К. Ю. Робототехніка. STEM-освіта
  / К. Ю. Мульганов, С. А. Пустільник ; упоряд. О. В. Власенко. – Київ : "Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 104 с. – ("Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 56. 02
  Н34
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 50: Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору
  / ред. В. Горовий ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НВЦ НБУВ, 2018. – 517 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 57. 02
  Н34
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 51
  / ред. В. Горовий ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НВЦ НБУВ, 2018. – 377 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 58. 15
  Н34
  Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей. Випуск 45 (48)
  / ред. кол.: В. І. Вус, О. Є. Блинова ; НАН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Талком, 2020. – 147 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 59. У6
  Н69
  Нисина Ирина Ляля. Пальто мадам Гройсман или Жмеринка - Жмеринка, Винница: немного лет назад
  / И. Л. Нисина. – Винница : Твори, 2019. – 300 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 60. 371(075.8)
  Н72
  Нова українська школа. Тренінги, заняття, семінари-практикуми для вчителів
  / гол. ред. Ю. Є. Барбакова, ред. О. Е. Грабар. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 7 (199)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 61. 371(075.3)
  Н72
  Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у закладах загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник
  / авт. кол.: Г. І. Дмитрів, Н. В. Фреїк, О. Т. Владика. – Львів : Світ, 2019. – 224 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 62. 371.01(07)
  Н72
  Нова українська школа: порадник для вчителя : навчально-методичний посібник
  / за ред. Н. М. Бібік. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 208 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 63. 378(07)
  О-76
  Остраус Юлія Михайлівна. Формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів : методичні рекомендації
  / Ю. М. Остраус. – Вінниця : Друк, 2020. – 296 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 64. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, О. Ю. Зелінська. – Вінниця : Планер, 2020. – 114 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 65. 9(М)03(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Історія. Дидактика + гра. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного вересня")
  Примірники: всього:1 - (1)

 66. П58
  Поповський Анатолій Михайлович. Дещиця про українські прізвища : монографія
  / А. М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2020. – 300 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 34(03)
  П88
  Публічне управління та адміністрування : польсько-український словник термінів
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 367 с.
  Примірники: всього:20 - (20)
 68. 9У(ВІН)
  Р36
  Рекрут, Валерій Пилипович. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917-1921 рр.).: Події. Особи. Роздуми. Кн. 2: Боротьба за державність України в роки Гетьманату та становлення Директорії УНР
  / В. П. Рекрут ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля, Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 843 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 69. 378
  Р59
  Рогульська Оксана Олександрівна. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: теорія і практика : монографія
  / О. О. Рогульська. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 511 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 70. 7А(07)
  Р91
  Руховий розвиток школярів різних вікових груп
  / М. О. Носко, Ю. М. Носко, М. Г. Лазаренко та ін. ; ред. М. О. Носко ; Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 407 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 71. 51(07)
  С42
  Скворцова С. О. Нова українська школа: методика навчання математики у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах інтегративного і компетентнісного підходів : навчально-методичний посібник
  / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Харків : Ранок, 2019. – 352 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 72. 378
  С42
  Скиба Катерина Миколаївна. Професійна підготовка перекладачів у США: теорія і практика : монографія
  / К. М. Скиба . – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 450 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 73. 4
  С48
  Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 24 травня 2017р.)
  / НАН України, Укр. ком. славістів. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. І. Рильського НАН України. – Київ, 2017. – 404 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 74. С79
  Степаненко Микола Іванович. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія
  / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 408 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 75. С79
  Степаненко Микола Іванович. Просторові поширювачі у структурі просторового речення : монографія
  / М. І. Степаненко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Полтава : Астрая, 2020
  Примірники: всього:1 - (1)
 76. 378
  С79
  Степанчук Ю. С. Викладачі факультету історії, права і публічного управління в історико-краєзнавчих заходах (2016-2019) : До 100-річчя факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1919-2019)
  / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 120 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 77. 901
  С79
  Степченко Ольга Петрівна. Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: біографічне дослідження : науковий каталог
  / О. П. Степченко, О. П. Бодак, Л. С. Щерба ; ред. Л. А. Дубровіна ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України і. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – Київ, 2019. – 266 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 78. Ф9У(075.3)
  С82
  Сторожук Антоніна Іванівна. Новорічно-різдвяна пісенність та обрядова традиція зими на Східному Поділлі : навчально-методичний посібник
  / А. І. Сторожук. – Вінниця : Консоль, 2018. – 346 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 79. 4У(075.3)
  Т35
  Терещенко В. М. Методика реалізації українського правопису в новій редакції у закладах загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник
  / В. М. Терещенко, А. О. Панченков. – Харків : Соняшник, 2019. – 256 с.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

 80. У45
  Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку: матеріали 2 Регіональної студентської науково-практичної конференції (2 квітня 2020 р.). Випуск 2
  / упоряд.: І. М. Лапшина, А. П. Віннічук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 81. 371.01(07)
  Ф50
  Фідкевич О. Л. Нова українська школа: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти : навчально-методичний посібник
  / О. Л. Фідкевич, Н. В. Бакуліна. – Київ : Генеза, 2019. – 64 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 82. Ф50
  Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 8 (27)
  / ред. В. М. Костюкевич ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 379 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 83. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Т. 1 (49)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2020. – 123 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 84. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Т. 4 (48)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2019. – 141 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 85. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 86. Х65
  Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції
  / ред. Л. В. Баженов. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2012. – 559 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 87. 9У2
  Х65
  Хмельниччина в роки Другої Світової війни : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
  / Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України [та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник, 2014. – 393 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 88. Х65
  Хмельниччина: історія та сучасність: матеріали наукової історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю
  / ред. Л. В. Баженов. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2017. – 487 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 89. У6
  Ш66
  Шкляр Василь. Елементал
  / В. Шкляр. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2006. – 191 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 90. И(Англ)
  Ш83
  Шпільман Л. Н. Список мрій : роман
  / Л. Н. Шпільман ; пер. з англ. Т. Ткалюк. – Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 376 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 91. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 1 (193)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 92. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 2
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 3 (195))
  Примірники: всього:1 - (1)
 93. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 1
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 62 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 2 (194))
  Примірники: всього:1 - (1)
 94. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 8 (200))
  Примірники: всього:1 - (1)
 95. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 7
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 61 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 9 (201))
  Примірники: всього:1 - (1)
 96. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 5
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 86 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 6 (198))
  Примірники: всього:1 - (1)
 97. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 3
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 4 (196))
  Примірники: всього:1 - (1)
 98. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 4
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 5 (197))
  Примірники: всього:1 - (1)

КНИГИ РОКУ. 2020 РІК ВИДАННЯ (оновлено 18.01.2021)

 1. 7А8
  K76
  Kostiukevych Victor Mitrofanovich. Models of football tactics
  / V. M. Kostiukevych. – Vinnytsia : Tvory, 2020. – 159 p.
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
 2. 5
  А43
  Актуальні проблеми математики, фізики, комп'ютерних наук і технологій : збірник наукових праць. Випуск 17
  / ред. кол.: С. В. Подолянчук, Л. А. Тютюн; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Меркьбрі-Поділля, 2020. – 298 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 2
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 111 с. – (Математика в школах України; випуск 4 (208))
  Примірники: всього:1 - (1)
 4. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 1
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Математика в школах України; випуск 3 (207))
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 378(075.3)
  Б42
  Бекирова Адиле Рустемовна. Профессиональная субъектность будущих учителей начальных классов: понятие, субъектогенез и диагностика : учебное пособие
  / А. Р. Бекирова. – Киев : Феникс, 2020. – 172 с.
  Примірники: всього:3 - (3)
 6. 016:02У
  Б61
  Білоус Валентина: відданість бібліотечній справі: до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 61 с. : фото. – (Основи бібліотечно-бібліографічних знань)
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 57(07)
  Б63
  Біологія. Дидактика + гра. 6 клас
  / уклад. К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 32
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 143 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 31
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 33
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 127 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 9(М)
  В53
  Вісник студентського наукового товариства факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 20
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права. – Вінниця : Друк, 2020. – 211 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. 06
  В53
  Вісник факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 18
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2020. – 119 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 13. 58(083)
  Г57
  Говорун Валентин Давидович. Лікарські рослини Хмельниччини : біологічний довідник
  / В. Д. Говорун; Національна спілка краєзнавців України, Хмельницький обласний краєзнавчий музей. – Хмельницький : Мельник А. А., 2020. – 155 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - (2)

 14. Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія : монографія
  / І. В.Гороф'янюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 632 с. – (Серія "Студії з українського мовознавства")
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 9У2
  Д47
  Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали
  / упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2020. – 267 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. У6
  Д69
  Дорош Дар'я. Бути собою : збірка правдивої лірики
  / Д. Дорош. – Вінниця : Твори, 2020. – 80 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. 51(07)
  Е45
  Економіка на уроках математики
  / упоряд.: Т. С. Шепель, Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Математика в школах України; випуск 5 (209))
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. 016:4У
  І-19
  Іваницька Ніна Лаврентіївна. З когорти вчених-філологів: до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 96 с. – (Педагоги Вінниччини)
  Примірники: всього:3 - БІБЛОГРАФІЯ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 19. 51(07)
  Е45
  Економіка на уроках математики
  / упоряд.: Т. С. Шепель, Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Математика в школах України; випуск 5 (209))
  Примірники: всього:1 - (1)
 20. У6
  К84
  Крупка Віктор Петрович. Хліб для янгола : поезії
  / В. П. Крупка. – Луцьк : Твердиня, 2020. – 112 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 21. 34(075.3)
  Л17
  Лазор Оксана Дмитрівна. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-методичний посібник
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Міністерство соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 267 с. : іл
  Примірники: всього:5 - (5)
 22. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 1
  / И. Н. Лапшина, Л. В. Давыдюк, А. О. Мельник. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык : учебник для 3 класса заведений общего среднего образования
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Ступеньки: в 2-х ч. : рабочая тетрадь по русскому языку и чтению для 2 класса заведений общего среднего образования с обучен. на рус. яз.. Часть 2
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 64 с. : ил.
  Примірники: всього:2 - (2)
 25. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 2
  / И. Н. Лапшина. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров ; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с.
  Примірники: всього:5 - (5)
 27. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с
  Примірники: всього:5 - (5)
 28. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с
  Примірники: всього:5 - (5)
 29. 373.04(07)
  М90
  Мульганов К. Ю. Робототехніка. STEM-освіта
  / К. Ю. Мульганов, С. А. Пустільник; упоряд. О. В. Власенко. – Київ : "Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 104 с. – ("Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. 15
  Н34
  Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей. Випуск 45 (48)
  / ред. кол.: В. І. Вус, О. Є. Блинова; НАН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Талком, 2020. – 147 с. : іл
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. У6(Д)
  Н56
  Нестайко Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед ночі. Пригоди в Павутинії
  / В. З. Нестайко. – Харків : Школа, 2020. – 208 с. – (Дитячий бестселер)
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. 371(075.8)
  Н72
  Нова українська школа. Тренінги, заняття, семінари-практикуми для вчителів
  / гол. ред. Ю. Є. Барбакова, ред. О. Е. Грабар. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 7 (199)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 378(07)
  О-76
  Остраус Юлія Михайлівна. Формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів : методичні рекомендації
  / Ю. М. Остраус. – Вінниця : Друк, 2020. – 296 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 34. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, О. Ю. Зелінська. – Вінниця : Планер, 2020. – 114 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 9(М)03(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Історія. Дидактика + гра. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного вересня")
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. 91(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Географія. Клік-навчання. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 151 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)

 37. П58
  Поповський Анатолій Михайлович. Дещиця про українські прізвища : монографія
  / А. М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2020. – 300 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. 34(03)
  П88
  Публічне управління та адміністрування : польсько-український словник термінів
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 367 с
  Примірники: всього:20 - (20)
 39. И(ФР)
  С31
  Сент-Экзюпери Антуан, де Маленький принц : повість
  / Антуан, де Сент-Экзюпери ; пер. з фр. Л. Кононович. – Київ : Рідна мова, 2020. – 96 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)

 40. С79
  Степаненко Микола Іванович. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія
  / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 408 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 41. С79
  Степаненко Микола Іванович. Просторові поширювачі у структурі просторового речення : монографія
  / М. І. Степаненко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Полтава : Астрая, 2020
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 378
  С79
  Степанчук Ю. С. Викладачі факультету історії, права і публічного управління в історико-краєзнавчих заходах (2016-2019) : До 100-річчя факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1919-2019)
  / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 120 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 43. 4И(Нем)(075.3)
  С79
  Стеріополо Олена Іванівна. Фонетика і фонологія німецької мови. Теоретичний курс : підручник для студентів, викладачів закладів вищої освіти та науковців
  / О. І. Стеріополо. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра, 2020. – 395 с.
  Примірники: всього:10 - (10)
 44. 9У(ВІН)
  Р36
  Рекрут Валерій Пилипович. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917-1921 рр.).: Події. Особи. Роздуми. Кн. 2: Боротьба за державність України в роки Гетьманату та становлення Директорії УНР
  / В. П. Рекрут ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля, Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 843 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 7А(07)
  Р91
  Руховий розвиток школярів різних вікових груп
  / М. О. Носко, Ю. М. Носко, М. Г. Лазаренко та ін.; ред. М. О. Носко ; Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 407 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 4И(Англ)(070.3)
  Т43
  Типова програма "Методика навчання англійської мови". Освітній ступінь бакалавра = CORE CURRICULUM English Language Teaching Methodology Bachelor's Level
  / ред. С. Шаленко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2020. – 126 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 47. У45
  Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку : матеріали 2 Регіональної студентської науково-практичної конференції (2 квітня 2020 р.). Випуск 2
  / упоряд.: І. М. Лапшина, А. П. Віннічук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 48. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Т. 1 (49)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2020. – 123 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 51. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 1 (193)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 52. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 2
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 3 (195))
  Примірники: всього:1 - (1)
 53. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 1
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 62 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 2 (194))
  Примірники: всього:1 - (1)
 54. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 8 (200))
  Примірники: всього:1 - (1)
 55. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 7
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 61 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 9 (201))
  Примірники: всього:1 - (1)
 56. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 5
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 86 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 6 (198))
  Примірники: всього:1 - (1)
 57. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 3
  / І. Д.Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 4 (196))
  Примірники: всього:1 - (1)
 58. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 4
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 5 (197))
  Примірники: всього:1 - (1)

КНИГИ РОКУ. 2021 РІК ВИДАННЯ

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений