МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Пошук в списку: CTRL + F

ВЕРЕСЕНЬ 2018 Р.

 1. 33И
  D68
  Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spolecznego w Polsce
  . – Warszawa, 2012. – 67 str : il.
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. 57(07)
  А23
  Агапшук Світлана Сергіївна. Біологія. Уроки. 9 клас
  / С. С. Агапшук, О. О. Загубинога, К. С. Шуліка. – Київ : Перше вересня, 2017. – 255 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 9(М)7
  А40
  Аккули Султан Хан. Аліхан Букейхан. Син Великого степу
  / С. Х. Аккули ; упоряд. П. Токар, пер. з рос. Л. Подоляк. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 523 с. : фото
  Примірники: всього:5 - (5)
 4. 2
  А56
  Аль-Кардави Юсуф. Понимание Ислама. Основы. Цели. Особенности. Источники
  / Ю. Аль-Кардави ; пер. с арабского Э. А. Девликамова. – Киев : Ансар Фаундейшн, 2017. – 110 с.
  Примірники: всього:3 - (3)
 5. 02
  Б59
  Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 3-5 жовтня 2017 р.)
  / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України [та ін.]. – Київ, 2017. – 639 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 6. 57
  Б82
  Борейко В. Е. Охрана дикой природы в Украине и мире
  / В. Е. Борейко ; Киевский эколого-культурный центр. – Київ : Логос, 2018. – 80 с. : фото. – (Охорона дикої природи ; вип. 83)
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 57
  Б82
  Борейко В. Е. Территории строгого природоохранного режима (категории І-а, І-b MCOП/IUCN). Международный и европейский опыт
  / В. Е.Борейко; Київський еколого-культурний центр. – Київ : Логос, 2018. – 111 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 9У(07)
  Б87
  Брецко Федір Федорович. Визначні постаті в історії України ХV - ХVІІІ ст. у запитаннях і відповідях
  / Ф. Ф. Брецко. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 1 (172))
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 6Ф7(03)
  В14
  Вайк Аллен. JavaScript. Энциклопедия пользователя: пер. с англ.
  / А. Вайк и др. – Киев : ТИД, 2001. – 480 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 6Ф7(075.3)
  В17
  Ванін В. В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі АutoCAD : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. О. Надкернична. – Київ : Каравела, 2006. – 334 с. – (Вища школа в Україні)
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 6Ф7
  В27
  Веллинг Люк. Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL: пер с англ.
  / Л. Веллинг, Л. Томсон. – 2-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2004. – 795 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. 011
  Г13
  Газети України 1956-1960 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог
  / уклад.: Н. М. Носкіна [та ін.] ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; ред.-кол. О. С. Онищенко ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 981 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 13. 32У
  Г15
  Галичина в етнополітичному вимірі : колективна монографія
  / ред. О. О. Рафальський [та ін.] ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. – 838 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 14. 94(075.2)
  Г35
  Географія. Тести. 6-10 класи : посібник абітурієнту
  / уклад. В. В. Безуглий, уклад. Н. М. Дук. – Київ : Академія, 2007. – 447 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 301
  Г70
  Горова Світлана Валіріївна. Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія
  / С. В. Горова; Національна академіянаук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 451 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 16. 57(07)
  Г80
  Гресь Галина Олексіївна. Профільне навчання. Матеріали до курсу мікробіології
  / Г. О. Гресь. – Харків : Основа, 2018. – 91 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (185))
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. 57(07)
  Г80
  Гресь Галина Олексіївна. Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія. Ч. 2
  / Г. О. Гресь. – Харків : Основа, 2018. – 76 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 5 (185))
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. 57(07)
  Г80
  Гресь Галина Олексіївна. Профільне навчання. Спеціальна мікробіологія. Ч. 1
  / Г. О. Гресь. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 4 (184))
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. 6Ф7(07)
  Д31
  Демченко Людмила Анатоліївна. Інформатика. Уроки. 9 клас
  / Л. А. Демченко, О. А. Журибеда, С. В. Новосьолова. – Київ : Перше вересня, 2017. – 215 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 20. 1
  Д31
  Демчук Руслана. Українська ідентичність у модусі міфологем
  / Р. Демчук ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Стародавній світ, 2014. – 235 с. : кол. іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. 91(07)
  Д44
  Дидактичний комплекс до курсу "Україна у світі: природа, населення"
  / уклад. Л. В. Колодіна. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 3 (171))
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 91(У)
  Д65
  Дольницький Мирон. Географія України
  / М. Дольницький. – 2-ге вид., допов. – Детройт : Батьківщина, 1953. – 88 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. 91П
  Д70
  Достопримечательности Свентокшиского региона
  / ред. Ю. Сардей, пер. с пол. Ю. Роговска-Регулинска. – Wroclaw : Media Consulring Agency, 2009. – 32 с. : фото. цв, карты
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. 32У(07)
  Е50
  Електронне урядування : робоча навчальна програма дисципліни "Електронне урядування для слухачів спеціальності 8.150103 "Управління суспільним розвитком" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
  / уклад.: А. І. Семенченко, І. Б. Жиляєв ; Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 144 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 25. 32У(075.3)
  Е50
  Електронне урядування : опорний конспект
  / ред. А. І. Семенченко ; Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2012. – 264 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 26. 9У2(ВІН)
  З-12
  Забуті жертви. Вінниччина в роки нацистської окупації 1941-1944 рр
  / упоряд.: П. Кравченко, О. Мельничук, Т. Пастушенко ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 97 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 27. 9У1
  І-20
  Іванова Людмила Георгіївна. Гетьманщина у ХVІІІ ст.: політичні процеси і постаті : історичні нариси
  / Л. Г. Іванова ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ; Кам'янець-Подільський : Історія в книзі, 2016. – 185 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 9У1
  І-20
  Іванова Людмила Георгіївна. Національна ідентичність і державницька ідея в Україні (остання чверть ХVІІІ - 60-і рр. ХІХ ст.) : історичні розвідки
  / Л. Г. Іванова. – Київ : Фенінс, 2017. – 367 с. : фото
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. 34У
  І-24
  Іващенко В. А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні [ХІХ - ХХІ ст.] : монографія
  / В. А. Іващенко. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. – 507 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 30. К17
  Калакура Ярослав Степанович. Ментальний вимір української цивілізації
  / Я. С. Калакура. – Київ : Генеза, 2017. – 559 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 31. 6Ф7(03)
  К17
  Калверт Чарльз. DELPHI 4. Энциклопедия пользователя : пер. с англ.
  / Ч. Калверт. – Киев : ДиаСофт, 1998. – 795 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. 6Ф7(07)
  К32
  Квести на уроках інформатики
  / упоряд. О. А. Журибеда. – Київ : Перше вересня, 2017. – 93 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 016:002
  К53
  Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 20: Додаток "А-Я"
  / уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НВЦ НБУВ, 2017. – 499 с. – (Національна бібліографія України)
  Примірники: всього:2 - (2)
 34. 9У2
  Л38
  Левченко Юрій Іванович. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. : монографія
  / Ю. І. Левченко; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 401 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 54(070.2)
  М55
  Мєшкова Олена Михайлівна. Тестові завдання. 10 клас. Ч. 4
  / О. М. Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 5 (185))
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. 54(070.2)
  М55
  Мєшкова Олена Михайлівна. Тестові завдання. 10 клас. Ч. 5
  / О. М. Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 11 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 6 (186))
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 54(070.2)
  М55
  Мєшкова Олена Михайлівна. Тестові завдання. 8 клас. Ч. 2
  / О. М. Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 3 (183))
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. 54(070.2)
  М55
  Мєшкова Олена Михайлівна. Тестові завдання. 9 клас. Ч. 3
  / О. М. Мєшкова. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; вип. 4 (184))
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. 551
  М69
  Міхелі Сергій Володимирович. Українське ландшафтознавство: витоки, становлення, сучасний стан : монографія
  / С. В. Міхелі ; Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НТУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 415 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 40. 34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Інтелектуальні ігри з правознавства
  / В. Т. Машика. – Харків : Основа, 2018. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (173))
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 6Ф7
  М52
  Мержевич Влад. HTML и CSS на примерах
  / В. Мержевич. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 448 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 6Ф7(07)
  М54
  Методичні вказівки до підготовки і складання комплексного екзамену з інформатики для атестації здобувачів ступеня вищої освіти "Бакалавр" : галузь знань: 0403 Системні науки та кібернетика. Напрям підготовки: 6.040302 Інформатика*
  . – Вінниця, 2018. – 96 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 43. 301(075.2)
  М57
  Ми - різні, ми - рівні. Основи культури гендерної рівності : навчальний посібник для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
  / ред. О. Семиколєнова ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 175 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 44. 9У(07)
  М74
  Мокрогуз Олександр Петрович. Тестові завдання. Історія України. 10 клас . Ч. 3
  / О. П. Мокрогуз. – Харків : Основа, 2018. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 3 (171))
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 91(07)
  М85
  Мотивація діяльності учнів на уроках загальної географії
  / уклад. В. Д. Попов. – Харків : Основа, 2018. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 5 (173))
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 91(У)(075.2)
  О-65
  Оришкевич Петро. Початкова географія України й українських поселень
  / П. Оришкевич. – Нью-Йорк : Вид-во шкільної ради, 1987. – 208 с. : іл. – (Наукове товариство ім. Шевченка). – (Бібліотека українознавства ; т. 43)
  Примірники: всього:1 - (1)
 47. 6Ф7
  П30
  Петров Михаил Николаевич. CorelDRAW 12
  / М. Н. Петров. – Санкт-Петербург ; Москва ; Киев : Питер, 2005. – 606 с. : ил. – (Самоучитель)
  Примірники: всього:1 - (1)
 48. 91(07)
  П32
  Пилипченко Тетяна Миколаївна. Елементи гри на уроках географії у 8 класі
  / Т. М. Пилипченко. – Харків : Основа, 2018. – 79 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 6 (174))
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 9У(07)
  П44
  Подобєд О. А. Історія України. Уроки. 9 клас / О. А. Подобєд. Всесвітня історія. Уроки. 9 клас
  / В. М. Тодосийчук, М. І. Спаський. – Київ : Перше вересня, 2017. – 135, 124 с. зустріч. паг. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. 57(07)
  П69
  Практичні роботи з екології. 11 клас
  / уклад.: Н. А. Голубенко, Т. В. Голубчик. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип.6 (186))
  Примірники: всього:1 - (1)
 51. 6Ф7
  П78
  Продвижение сайта в поисковых системах
  / ред. И. С. Ашманов, ред. И. И. Иванов. – Москва ; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2009. – 302 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 52. 33М5(07)
  С75
  Стадник Олександр Григорович. Світове господарство. Третинний сектор. Матеріали до уроків
  / О. Г. Стадник. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 4 (172))
  Примірники: всього:1 - (1)
 53. 2
  Т78
  Труди Київської Духовної Академії. № 28
  / Українська Православна Церква. – Київ : Вид. відділ УПЦ, 2018. – 377 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 54. 54(070.2)
  Х46
  Хімія. Уроки. 9 клас
  / упоряд. С. Агапшук. – Київ : Перше вересня, 2017. – 191 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 55. 912(075.3)
  Х15
  Хаєцький Г. С. Картографія з основами топографії : навчальний посібник. Ч. 1: Топографія
  / Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. – Вид. 2-ге перероб. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2014. – 132 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)


СЕРПЕНЬ 2018 Р.

 1. 53(07)
  А42
  Аксельруд Вадим Вікторович. На допомогу тим, хто хоче добре знати фізику. Частина 1
  / В. В. Аксельруд. – Харків : Основа, 2018. – 113 с. – (Б-ка Журн. "Фізика в школах України» ; вип. 4 (172) )
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. 53(07)
  А42
  Аксельруд Вадим Вікторович. На допомогу тим, хто хоче добре знати фізику. Частина 2
  / В. В. Аксельруд. – Харків : Основа, 2018. – 88 с. – (Б-ка Журн. "Фізика в школах України» ; вип. 5 (173) )
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 78(Н)
  А71
  Ансамбли [Ноты] : младшие классы: Выпуск 1
  / сост. А. Руббах. – Москва : Советский композитор, 1972. – 27 с. – (Фортепианная музыка для детских музыкальных школ)
  Примірники: всього:1 - (1)
 4. 78(Н)
  А93
  Аустер Л. Концерт для фортепиано с оркестром [Ноты] : переложение для двух фортепиано автора
  / Л. Аустер. – Ленинград : Музыка, 1966. – 112 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 2
  Б59
  Біблія. Старий і Новий Завіт в переказі для дітей
  / переповів о. Сергій Овсянников, худ. Хосе Перес Монтеро. – 3-тє вид. переглянуте і удосконалене. – Київ : Українське біблійне товариство, 2009. – 437 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 6. 78(Н)
  Б61
  Білаш О. Пісні з кінофільмів [Ноти]
  / О. Білаш. – Київ : Мистецтво, 1965. – 30 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 78(Н)
  Б30
  Бах И. С. Klavierubung. ІІ [Ноты]. Ч. 2. Итальянский концерт. Французская увертюра. Ч. 3. Хоральные прелюдии. Четыре дуэта. Ч. 4. Ария с различными вариациями (Гольберт-вариации)
  / И. С. Бах. – Москва : Гос. муз. изд-во, 1962. – 124 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 78(Н)
  Б48
  Беркович І. Варіації на тему Паганіні для фортепіано і струнного оркестру [Ноти] : клавір
  / І. Беркович. – Київ : Музична Україна, 1971. – 23 с. – (Репертуар учня піаніста.)
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 78(Н)
  Б54
  Бетховен Л. Соната № 23 (Appassionata). Ор. 57 [Ноти] : для фортепіано
  / Л. Бетховен. – Київ : Музична Україна, 1968. – 35 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 78(Н)
  Б54
  Бетховен Л. Соната. № 9, ор. 47 (Крейцерова) [Ноти] : для скрипки і фортепіано
  / Л. Бетховен. – Київ : Музична Україна, 1969. – 47 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 02
  Б59
  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. Вып. 14
  / ред. А. С. Онищенко ; Национальная академия наук Украины, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2017. – 242 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. 78(Н)
  Б59
  Бизе Ж. Кармен [Ноты] : опера в четырёх действиях
  / Ж. Бизе. – Москва : Музыка, 1981. – 408 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 13. 02
  Б81
  Бондаренко В. І. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи : монографія
  / В. І. Бондаренко. – Київ, 2016. – 273 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 14. 15
  Б96
  Бьюзен, Тони. Супер-память
  / Т. Бьюзен ; пер. с англ. – 4-е изд. – Минск : Попурри, 2004. – 208 с. : ил. – (Живите с умом)
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 902.9
  В54
  Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання : монографія
  / В. І. Попик, В. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 270 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 16. 15
  В12
  Вагин И. О. Основной инстинкт: Психология интимных отношений
  / И. О. Вагин, А. Глущай. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2004. – 256 с. – (Сам себе психолог)
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. 15
  В12
  Вагин И. О. Практика эффективного поведения
  / И. О. Вагин, С. Ю. Мамонтов. – Санкт-Петербург; Москва; Нижний Новгород : Питер, 2003. – 192 с. – (Сам себе психолог)
  Примірники: всього:1 - (1)

 18. В57
  Владимир Святой и Крещение Руси: международная научная конференция, Киев, 26-27 июля 2013 г.
  / Институт археологии НАН Украины [и др.]. – Киев : АДЕФ-Украина, 2014. – 255 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. У1
  В61
  Вовчок, Марко. Маруся : повість
  / М.Вовчок; пер. В. Доманицького. – Вінниця : Консоль, 2010. – 112 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 20. В64
  Возняк Тарас. JUDAICA GALICIENSIA
  / Т. Возняк. – Київ : Дух і літера, 2017. – 546 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. 327
  В64
  Возняк Тарас. Геополітичні контексти війни в Україні
  / Т. Возняк. – Київ : Журнал Ї, 2015. – 222 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 32У
  В64
  Возняк Тарас. Ретроспективна політологія. Епоха Кучми. PRE-Ющенко
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2010. – 178 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. 32У
  В64
  Возняк Тарас. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Втрата сподівань
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2010. – 263 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. 32У
  В64
  Возняк Тарас. Ретроспективна політологія. Епоха Ющенка. Довга прелюдія
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2010. – 201 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 25. 32У
  В64
  Возняк Тарас. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. І наступила свобода
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2013. – 543 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 32У
  В64
  Возняк Тарас. Ретроспективна політологія. Епоха Януковича. Агонія режиму
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2014. – 456 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 27. 1
  В64
  Возняк Тарас. ТА МЕТА ТА ФYEIKA КАРПАТ : збірка епіфаній
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2011. – 198 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 1
  В64
  Возняк Тарас. Філософічні есе
  / Т. Возняк. – Київ : Дух і література, 2016. – 588 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. 1
  В64
  Возняк Тарас. Філософські есе
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2009. – 199 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. 1
  В64
  Возняк Тарас. ФАІNОМЕНО МІСЦЯ : збірка епіфаній
  / Т. Возняк. – Львів : Журнал Ї, 2014. – 104 с. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. 78(Н)
  Г14
  Гайдн И. Лёгкие сонаты [Ноты] : для фортепиано
  / И. Гайдн. – Москва : Музыка, 1976. – 62 с.
  Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
 32. 78(Н)
  Г19
  Ганон Ш. Піаніст-віртуоз [Ноти]
  / Ш. Ганон. – Київ : Музична Україна, 1973. – 132 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 4И(Англ)(070.1)
  Г27
  Гевліч А. Reading with Disney. Частина 1
  / А. Гевліч. – Харків : Основа, 2018. – 80 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література» ; вип. 5 (185))
  Примірники: всього:1 - (1)
 34. 4У(075.2)
  Г52
  Глазова О. П. Українська мова. 9 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
  / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2009. – 224 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 33У(075.3)
  Д58
  Довгань Віктор. Механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ та огляд торгової політики України
  / В. Довгань. – Львів : Панорама, 2016. – 319 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. У6
  Д71
  Дочинець Мирослав. Мафтей. Книга, написана сухим пером : роман
  / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 347 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 78(Н)
  Д83
  Дунаевский И. Популярные произведения в переложении для аккордеона [Ноты]
  / И. Дунаевский. – Москва : Музыка, 1974. – 50 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. 2
  Ж74
  Житие и Книга Чудес святого Василия Острожского
  / пер. з серб. Г. Рачука. – Псков : Союз писателей России, 2007. – 543 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. У6
  З-59
  Зібер Алла. Мелодія серця : поезії
  / А. Зібер. – Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2015. – 48 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 40. 53(075.3)
  З-12
  Заболотний В. Ф. Лабораторний практикум з фізики : посібник для студентів нефізичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів
  / В. Ф. Заболотний, А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 347 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 32
  З-18
  Закіров М. Б. Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності : монографія
  / М. Б. Закіров ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 362 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 42. 02У
  І-22
  Іванова Ольга Андріївна. Кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження. Альбом філіграней
  / О. А. Іванова. – Київ, 2016. – 255 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 43. 316
  І-74
  Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія
  / В. Попик, О. Онищенко, В. Горовий [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 201 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 44. 001(У)
  І-90
  Історія Національної Академії наук України 1956-1960 : документи і матеріали. Ч. 1: Документи і матеріали
  / ред. кол.: О. С. Онищенко, В. А. Вергунов, О. В. Бажан [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 869 с. : фото. – (Джерела з історії науки в Україні)
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 001(У)
  І-90
  Історія Національної Академії наук України 1956-1960 : документи і матеріали. Ч. 2: Додатки
  / ред. кол.: О. С. Онищенко, В. А. Вергунов, О. В. Бажан [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 1063 с. : фото. – (Джерела з історії науки в Україні)
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 78(Н)
  К12
  Кабалевский Д. Три прелюдии для фортепиано [Ноты]
  / Д. Кабалевский. – Москва : Музыка, 1965. – 7 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 47. 371.9
  К14
  Казачінер Олена Семенівна. Інклюзивна освіта в англомовних країнах
  / О. С. Казачінер. – Харків : Основа, 2018. – 79 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література» ; вип. 4 (184))
  Примірники: всього:1 - (1)
 48. 34И
  К20
  Капіца Юрій Михайлович. Авторське право і суміжні права в Європі : монографія
  / Ю. М. Капіца, С. К. Ступак, О. В. Жувака ; Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 694 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 78(Н)
  К21
  Кардош И. Школа игры на аккордеоне [Ноты]. Т. 2
  / И. Кардош. – Будапешт : Музыка, 1963. – 143 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. У6
  К29
  Катічева М. І. На гостинах у краси земної. Ювілейний випуск
  / М. І. Катічева. – Калинівка, 2015. – 110 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 51. 78(Н)
  К59
  Козицький П. 10 шкільних хорів [Ноти]
  / П. Козицький. – Київ : Музична Україна, 1989. – 23 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 52. 792
  К65
  Константинова М. Е. Екатерина Максимова
  / М. Константинова. – Москва : Искусство, 1982. – 211 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 53. 78(Н)
  К65
  Концерти в перекладенні для баяна [Ноти] в перекладанні для баяна. Випуск 7
  / сост. А. Зубарев. – Київ : Музична Україна, 1977. – 56 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 54. 78(Н)
  К65
  Концертные пьесы для баяна [Ноты]. Выпуск 20
  / сост. П. Шашкин. – Москва : Советский композитор, 1969. – 48 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 55. 02У
  К70
  Корчемна Ірина Степанівна. Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу
  / І. С. Корчемна ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 219 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 56. 373
  К72
  Костікова І. І. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи
  / І. І. Костікова, Т. Є. Дерев'янко. – Харків : Основа, 2018. – 128 с. – (Б-ка журн. "Управління школою» ; вип. 5 (184))
  Примірники: всього:1 - (1)
 57. 78(Н)
  К72
  Котенко К. Хорові твори [Ноти]
  / К. Котенко. – Київ : Музична Україна, 1986. – 71 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 58. 371.01(07)
  К83
  Крок за кроком - до успіху. Ранкові зустрічі у 3 - 4-х класах
  / упоряд.: О. В. Стребна, Г. О. Соценко. – Харків : Основа, 2018. – 77 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання» ; вип. 4 (172))
  Примірники: всього:1 - (1)

 59. К89
  Кузик Борис Миколайович. Духовні скарби рідної землі : історико-краєзнавчі нариси
  / Б. М. Кузик, В. В. Білошапка. – Дніпропетровськ : Арт-прес, 2007. – 582 с. : іл. – (Олександрівщина в музеях і храмобудівництві)
  Примірники: всього:1 - (1)
 60. 8И(07)
  К95
  Куцінко О. Г. Урок як основна форма організації навчання літератури. Частина 1
  / О. Г. Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 92 с. – (Б-ка журн. "Зарубіжна література в школі» ; вип. 4)
  Примірники: всього:1 - (1)
 61. 8И(07)
  К95
  Куцінко, Ольга Германівна. Урок як основна форма організації навчання літератури. Частина 2
  / О. Г. Куцінко. – Харків : Основа, 2018. – 89 с. – (Б-ка журн. "Зарубіжна література в школі» ; вип. 5)
  Примірники: всього:1 - (1)
 62. 78(Н)
  Л63
  Лисенко М. Релігійні твори для мішаного хору [Ноти]
  / М. Лисенко. – Дрогобич : Відродження, 1993. – 36 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 63. 02У
  Л68
  Лобузін Іван. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій : монографія
  / І. Лобузін ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 215 с.
  Примірники: всього:2 - (2)

 64. Л83
  Луганщина в лицах и событиях
  / сост.: Ю. М. Теплицкий, В. Л. Филиппов. – Луганск : Виртуальная реальность, 2008. – 360 с. : фото.
  Примірники: всього:1 - (1)
 65. 78(Н)
  Л94
  Люлли Ж. Шесть пьес [Ноты]
  / Ж. Люлли ; ред. А. Юровского. – Москва : Музгиз, 1963. – 14 с. – (Педагогический репертуар детской музыкальной школы)
  Примірники: всього:1 - (1)
 66. 78(Н)
  Л97
  Лядов А. Из апокалипсиса : для симфонического оркестра. Партитура [Ноты]
  / А. Лядов. – Москва : Музыка, 1972. – 42 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 78(Н)
  Л97
  Лядов А. Про старину (былина) [Ноты] : для фортепиано
  / А. Лядов. – Москва : Музыка, 1965. – 7 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 68. 78(Н)
  М75
  Молоді голоси [Ноти] : збірка творів для хору
  / упоряд.: В. Богатирьов, Ж. Косинський. – Київ : Музична Україна, 1978. – 94 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 69. 02
  Н34
  Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 44
  / ред. кол.: В. Попик, Л. Дубровіна [та ін]. ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НВЦ НБУВ, 2016. – 702 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 70. 378
  О51
  Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій : монографія
  / авт. кол.: В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, М. О. Моклюк, І. О. Гулівата, А. М. Сільвейстр. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 262 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 71. 316
  О-75
  Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : монографія
  / В. Попик, О. Онищенко, В. Горовий [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 218 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 72. 78(Н)
  О-80
  От простого к сложному. Пьесы [Ноты]. Выпуск 2
  / сост. Ю. Левин. – Москва : Советский композитор, 1972. – 72 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 73. 78(Н)
  П96
  П'єси для ансамблю баяністів. 2-3 класи [Ноти] : учбовий репертуар дитячих музичних шкіл
  / ред.: А. Ф. Нечипоренко, В. В. Угринович. – Київ : Музична Україна, 1984. – 57 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 74. 373
  П32
  Підласий Іван Павлович. Що день прийдешній нам готує?
  / І. П. Підласий. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Б-ка журн. "Управління школою» ; вип. 4 (183))
  Примірники: всього:1 - (1)
 75. У6
  П12
  Павлова Елена. Достучаться до небес : стихи
  / Е. Павлова. – Вінниця : Едельвейс і К, 2018. – 49 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 76. 78(Н)
  П24
  Педагогический репертуар аккордеониста [Ноты] : для музыкальных училищ 3-4 курсы. Выпуск 2
  / сост. М. Двилянский. – Москва : Музыка, 1972. – 47 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 77. 51(07)
  П47
  Позакласні заходи з математики. 10 - 11 класи
  / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2018. – 111 с. – (Б-ка журн. "Математика в школах України» ; вип. 4 (184))
  Примірники: всього:1 - (1)
 78. 78(Н)
  П58
  Популярні естрадні мелодії [Ноти] : для баяна або акордеона. Випуск 31
  / сост. Е. В. Кравченко. – Київ : Музична Україна, 1981. – 31 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 79. 4У(070.1)
  П59
  Порощук Валентина Павлівна. Читаємо з насолодою. Інтегровані завдання для розвитку критичного мислення (за "Хрестоматією сучасної української дитячої літератури для читання у 1, 2 класах")
  / В. П. Порощук. – Харків : Основа, 2018. – 174 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання» ; вип. 5 (173))
  Примірники: всього:1 - (1)
 80. 78(Н)
  П96
  Пьесы для фортепиано [Ноты]
  / сост. А. Батагова. – Москва : Советский композитор, 1971. – 40 с. – (Новые страницы)
  Примірники: всього:1 - (1)
 81. 902.9
  Р85
  Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 20
  / ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2016. – 534 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 82. 902.9
  Р85
  Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 19
  / ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2015. – 525 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 83. 78(Н)
  С24
  Свети, ясный месяц [Ноты] : хоровые произведения советских композиторов. Для хора без сопровождения и в сопровождениии фортепиано
  / ред. Э. Леонов. – Москва : Музыка, 1974. – 62 с. – (Хоровые произведения)
  Примірники: всього:1 - (1)
 84. 901
  С68
  Сохань С. В. Микола Петров: життя серед книг і рукописів : монографія
  / С. В. Сохань; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 408 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - (2)
 85. 016:9У
  С92
  Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. Т. 2: Матеріали до бібліографії
  / уклад. Т. В. Добко [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут історії Украни. – Київ, 2016. – 943 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 86. 902.9
  У45
  Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць. Вип. 13
  / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського ; редкол.: Т. І. Ківшар, В. І. Попик [ та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2016. – 334 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 87. 8У6
  У45
  Українська література. 11 клас : Валерій Шевчук. Програмні тексти, ілюстрації, пояснення завдання, тести. Випуск 12
  / гол. ред. Г. Чопик. – Київ : АртЕк, 2001. – 62 с. – (Усе для школи)
  Примірники: всього:1 - (1)
 88. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. 2 семестр. Частина 2
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу» ; вип. 5 (174))
  Примірники: всього:1 - (1)
 89. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина 1
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2018. – 112 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу» ; вип. 4 (173))
  Примірники: всього:1 - (1)
 90. У6
  Ф33
  Федорчук І. П. Хочеться дощу : поезія
  / І. П. Федорчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 120 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 91. 9(М)3
  Ф86
  Фредро Александр. Сім мішків гречаної вовни: Спогади про Наполеонівську епоху
  / А. Фредро ; пер. А. Павлишин. – Львів : Журнал Ї, 2013. – 297 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Ї")
  Примірники: всього:1 - (1)
 92. 902.9
  Ч-49
  Чернухін Євген. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов'я ХVІІІ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  / Є. Чернухін ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського. – Київ, 2016. – 318 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - (2)
 93. У6
  Ч-75
  Чорногуз Олег Федорович. Претенденти на папаху : сатиричний роман
  / О. Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1984. – 351 с. – ("Романи й повісті", № 10)
  Примірники: всього:1 - (1)
 94. 902.9
  Ш24
  Шаповал Андрій Іванович. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: джерелознавче дослідження : науковий каталог
  / А. І. Шаповал ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2016. – 348 с. : фото.
  Примірники: всього:1 - (1)
 95. 34И
  Ш31
  Шахбазян Каріна Суремівна. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) : монографія
  / К. С. Шахбазян. – Київ : Фенікс, 2015. – 418 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 96. 378
  Ш37
  Шевченко Людмила Станіславівна. Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : монографія
  / Л. С. Шевченко. – Вінниця : Друк, 2018. – 396 с.
  Примірники: всього:1 - (1)