МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

ВЕРЕСЕНЬ 2017 Р.

 1. А
  А76
  Аполлодор Мифологическая библиотека
  / Аполлодор ; ред. кол.: Я. М. Боровкий, В. Г. Борухович. – Кишинёв : Triest, 1993. – 213 с. : ил. – (Литературные памятники)
  Примірники: всього:1 - (1)

 2. А81
  Аристотель Риторика. Поэтика
  / Аристотель ; перевод с древнегреческого О. Цыбенко . – Москва : Лабиринт, 2000. – 224 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 4И(Англ)(070.1)
  Б12
  Бабенко Надія Андріївна. Тести з англійської граматики для початкової школи. Частина 2
  / Н. А. Бабенко. – Харків : Основа, 2017. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (175))
  Примірники: всього:1 - (1)
 4. Сб2
  Б87
  Братерство літератур. Випуск перший (дожовтневий період)
  / упоряд. та підготовка текстів В. Г. Бєляєва. – Київ : Дніпро, 1977. – 422 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 53(07)
  Б90
  Бузько В. Л. Дидактичний матеріал з фізики. 9 клас. І семестр
  / В. Л. Бузько, С. П. Величко. – 3-тє вид., допов. – Харків : Основа, 2017. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; вип. 7 (163))
  Примірники: всього:1 - (1)

 6. Б91
  Бурсье Э. Основы романского языкознания
  / Э. Бурсье ; перевод с четвертого французского издания Т. В. Вентцель и Е. В. Вентцель, под ред. с предисл. и примеч. Д. Е. Михальчи. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952. – 668 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 8У(07)
  Б94
  Буяльський Б. А. Поезія усного слова
  / Б. А. Буяльський. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 192 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск 24
  / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Л. В. Прокопчук, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2017. – 258 с.
  Примірники: всього:3 - (3)
 9. У1
  В27
  Великий неспокій : Друга половина ХІІ-ХІІІ ст
  / упоряд. і прим. В. М. Рички. – Київ : Україна, 1992. – 431 с. – (Серія "Історія України в прозових творах та документах")
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 4
  Г32
  Гельб И. Е. Опыт изучения письма (основы грамматологии)
  / И. Е. Гельб ; пер. с англ. Л. С. Горбицкой и И. М. Дунаевской, под ред. и предисл. И. М. Дьяконова. – Москва : Радуга, 1982. – 366 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. Р2
  Г47
  Гиляровский В. А. Трущобные люди : рассказы и очерки
  / В. А. Гиляровский ; прим. Киселевой Е.; ил. Копылова Ю. – Москва : Правда, 1984. – 320 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. А
  Г64
  Гомеровы гимны
  / перевод с древнегреческого Е. Рабинович. – Москва : Carte Blanche, 1995. – 232 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 13. А
  Г67
  Гораций Флакк Квинт. Избранная лирика
  / К. Гораций Флакк ; перевод и комментарии А. И. Семенова-Тян-Шанского. – Ленинград : ACADEMIA, 1936. – 192 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 14. У6
  Г69
  Горлей Володимир Савович. Лірика
  / В. С. Горлей. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 215 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 8У1.3
  Г94
  Гуменюк В. І. Над сторінками Лесі Українки : статті, дослідження
  / В. І. Гуменюк. – Сімферополь : Бізнес-Інформ, 1999. – 64 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. 002У
  Д36
  Державний музей книги і друкарства Української РСР : фотопутівник
  / упоряд. М. М. Гламазда ; авт. тексту: С. А. Асєєва, Л. І. Гальчук, Л. С. Пономаренко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 127 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. Ф9У
  Д49
  Дитячі пісні та речитативи
  / упоряд.: Г. В. Довженюк, К. М. Луганська. – Київ : Наукова думка, 1991. – 448 с. ; нот. – (Українська народна творчість)
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. У6
  Д53
  Дмитренко Ж. В. Витава : поезії
  / Ж. В. Дмитренко. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 140 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. 4У(03)
  Д99
  Дятчук В. В. Український тлумачний словник театральної лексики
  / В. В. Дятчук, Л. І. Барабан. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Просвіта, 2002. – 150 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 20. 4А(075.3)
  Ж87
  Жулай С. Т. Латинский язык для студентов-юристов : учебно-методическое пособие
  / С. Т. Жулай, Е. К. Куварова. – Киев : МАУП, 1998. – 110 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. У6(Д)
  З-12
  Забіла Наталя Львівна. Вибрані твори в чотирьох томах. Том перший. Веселим малюкам : вірші, казки, лічилки, загадки
  / Н. Л. Забіла ; передм. В. В. Бичка. – Київ : Веселка, 1983. – 239 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. У6(Д)
  З-12
  Забіла Наталя Львівна. Вибрані твори в чотирьох томах. Том четвертий. Завісу відкрито ; п'єси
  / Н. Л. Забіла. – Київ : Веселка, 1984. – 248 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. У6(Д)
  З-12
  Забіла Наталя Львівна. Вибрані твори в чотирьох томах. Том другий. У широкий світ : вірші, казки
  / Н. Л. Забіла. – Київ : Веселка, 1983. – 207 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. У6
  З-14
  Загрійчук Анатолій (священик). Подільські стожари: Дещо з історії Демидівки : оповідання, краєзнавчий нарис
  / А. Загрійчук. – Жмеринка : Прес-Реал, 2004. – 45 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 25. У6
  З-14
  Загрійчук Анатолій (священик). Ще зозуля кує... : поезії, переклад "Слова о полку Ігоревім"
  / А. Загрійчук. – Жмеринка : Прес-Реал, 2005. – 129 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 809
  И33
  Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты
  / введение, транскрипция текстов, перевод, комментарий, глосарий и указатели О. М. Чунаковой. – Москва : Наука, 1991. – 192 с. – (Памятники письменности Востока, ХСІV)
  Примірники: всього:1 - (1)
 27. 51(09)
  І-90
  Історія математики: від давнини до сучасності
  / уклад. О. О. Старова. – Харків : Основа, 2017. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Математика в школах України" ; вип. 7 (175))
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 002(075.3)
  К17
  Каленич Володимир Миколайович. Основи журналістики : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика
  / В. М. Каленич. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 64 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. У6
  К17
  Калитко Катерина. Посібник зі створення світу : поетична збірка
  / К. Калитко. – Вінниця : ЛОГОС, 1999. – 112 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. У6
  К17
  Калитко Катерина. Сьогоднішнє завтрашнє : поезії
  / К. Калитко. – Київ : Гранослов, 2001. – 81 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. 8У1
  К30
  Качкан В. А. Михайло Павлик : нарис життя і творчості
  / В. А. Качкан. – Київ : Дніпро, 1986. – 175 с. – (Літературний портрет)
  Примірники: всього:1 - (1)

 32. К54
  Княжинський Ю. Нарис історії римської літератури
  / Ю. Княжинський. – Мюнхен : Logos, 1961. – 270 ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 33У5(ВІН)(07)
  К56
  Ковальова Л. П. Методичні рекомендації з курсу "Географія області"
  / Л. П. Ковальова, В. Р. Зеленчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Діло, 2010. – 51 с.
  Примірники: всього:7 - (7)
 34. У6
  К59
  Козюк Євген Іванович. Над Сниводою : вірші
  / Є. І. Козюк. – Київ : Оранта, 2008. – 36 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. У6
  К60
  Колесник С. П. Куди пливе ескадра? : памфлет
  / С. П. Колесник. – Київ : Український письменник, 1993. – 94 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. 8У1
  К67
  Корнійчук Валерій Семенович. Мов органи в величному храмі...: Контексти і інтертексти Івана Франка (Порівняльні студії)
  / В. С. Корнійчук ; Львівський національний університет імені Івана Франка ; Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. "Франкознавча серія". Вип. 8 ; Міжнародна асоціація франкознавців ; Науковий редактор Б. Тихолоз. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 304 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 808.5
  К89
  Кузнецова Т. И. Ораторское искуство в Древнем Риме
  / Т. И. Кузнецова, И. П. Стрельникова. – Москва : Наука, 1976. – 287 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. У6
  К89
  Кузьменко Володимир Данилович. Тернії серця : поезії
  / В. Д. Кузьменко. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1998. – 59 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. 8У6
  Л64
  Літературна Вінниччина : доповіді та повідомлення обласної науково-методичної конференції, присвяченої 70-річчю з дня народження Василя Земляка (23-24 квітня 1993 року)
  / ред. кол.: Є. М. Антонюк, А. М. Подолинний, Б. В. Хоменко. – Вінниця, 1993. – 81 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 40. 4А(075.3)
  Л27
  Латинська мова : навчальний посібник для студентів медичних інститутів
  / за ред. А. Г. Ступінської. – Львів : Вища школа, 1986. – 231 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 8У1.3
  Л50
  Лесин В. М. Василь Стефаник : нарис життя і творчості
  / В. М. Лесин. – Київ : Дніпро, 1981. – 150 с. – (Літературні портрети)
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 4А(03)
  Л64
  Литвинов В. Д. 500 крилатих висловів. Тексти. Латино-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники
  / В. Д. Литвинов, Л. П. Скорина. – Київ : Індоевропа, 1993. – 320 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 43. 4А(075.3)
  Л64
  Литвинов В. Д. Латинська мова: елементарний курс
  / В. Д. Литвинов. – Київ : КМ Academia, 1996. – 80 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 44. М31
  Масенко Л. Т. Мова і політика
  / Л. Т. Масенко. – Київ : Соняшник, 1999. – 100 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 783
  М75
  Молитва за Україну
  / упоряд. Л. Д. Гапон. – Рівне, 1991
  Примірники: всього:1 - (1)

 46. Н56
  Нестуля О. Біля витоків державної системи охорони пам'яток культури в Україні (Доба Центральної Ради, гетьманщини, Директорії)
  / О. Нестуля. – Київ; Полтава, 1994. – 238 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 47. 8У1.3
  О-73
  "Осінні читання" за темою: "Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського" : Перша всеукраїнська наукова конференція
  / ред. кол.: В. Ф. Панчук, М. М. Гунько, І. В. Френкель. – Вінниця, 2010. – 115 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 48. 34(075.2)
  П55
  Пометун Олена Іванівна. Права людини. 10 (11) клас : навчальний посібник
  / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – Київ : Літера, 2008. – 190 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 57(07)
  С79
  Стецюк Л. І. Нова партитура уроку (інтегровані та нетрадиційні уроки з біології) : навчально-методичний посібник для вчителів
  / Л. І. Стецюк. – Вінниця, 2008. – 103 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. 91(07)
  Ш66
  Шкільний курс географії та методика його викладання : методичні рекомендації до лабораторних занять (для студентів стаціонарної форми навчання). Ч. 1
  / уклад. Н. В. Бірюкова ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцбинського. – 4-те вид., допов. – Вінниця, 2012. – 98 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 51. 91(07)
  Ш66
  Шкільний курс географії та методика його викладання : методичні рекомендації до лабораторних занять (для студентів стаціонарної форми навчання). Ч. 1
  / уклад. Н. В. Бірюкова ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцбинського. – 2-ге вид., допов. – Вінниця, 2009. – 98 с.
  Примірники: всього:1 - (1)