Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

ГРУДЕНЬ 2020 Р.

 1. 70-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Бобиря // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 111
 2. 80-річчя академіка НАН України Г. В. Єльської // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 106
 3. 80-річчя академіка НАН України Я. С. Яцківа // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 107
 4. 80-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Тареліна // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 109
 5. 80-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Стрижала // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 108
 6. 80-річчя члена-кореспондента НАН України С. М. Рябченка // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 110
 7. Bakulina Nataliia. Long-distance learning in the globalized world: contemporary tendencies and experience of their implementation / Nataliia Bakulina // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 24-39
 8. Flaga-Gieruszynska Kinga. Notarial Deed as an Enforcement Order in the Polish Legal System / Kinga Flaga-Gieruszynska // Право України. – 2020. – № 9. – С. 158-169
 9. Nazarenko Oleksandra. South Korean higher education development trends in the context of globalization and regionalization / Oleksandra Nazarenko // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 40-48
 10. Puzikov Dmytro. Model of pedagogical forecasting's system of complete general secondary education's content / Dmytro Puzikov // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 84-90
 11. Topuzov Oleh. Educational partnership in the system of general secondary education: concept and content / Oleh Topuzov // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 5-13
 12. Андрейченко Світлана. Захист права на здоров’я через захист права на життя у практиці Європейського суду з прав людини / Світлана Андрейченко // Право України. – 2020. – № 8. – С. 195-211
 13. Беляневич Олена. Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд / Олена Беляневич // Право України. – 2020. – № 7. – С. 13-31
 14. Білоусенко П. І. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних дериватів в українській мові ХІ–ХІІІ ст. : (іменники жіночого й середнього роду, плюративи) / П. І. Білоусенко // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 3-14
 15. Бобкова Антоніна. Правова основа розгляду господарським судом спорів за участю іноземних осіб / Антоніна Бобкова, Валерія Новощицька // Право України. – 2020. – № 7. – С. 131-146
 16. Бондар Ірина. Теоретичні та практичні концепції охорони особистих немайнових прав у нотаріальному процесі / Ірина Бондар // Право України. – 2020. – № 9. – С. 136-146
 17. Бондарєва Марія. Реформування нотаріату в Україні: актуальні проблеми / Марія Бондарєва // Право України. – 2020. – № 9. – С. 81-96
 18. Бордюг Тетяна. Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей / Тетяна Бордюг // Право України. – 2020. – № 9. – С. 271-284
 19. Борис Ольга. Свято золотої осені : виховний захід / Ольга Борис // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 61-62.
 20. Боронь Олександр. Три нотатки про Шевченків щоденник / Олександр Боронь // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 114-119
 21. Брайко Олександр. Повість В. Винниченка «Краса і Сила» і проза М. Горького: поетика й типологія індивідуальних стилів / Олександр Брайко // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 3-20
 22. Бутакова Е. Фра Филиппо Липпи: "Дивная прелесть кисти моей" / Е. Бутакова // Личности. – 2020. – № 11-12
 23. Бутирська Ірина. Наказне провадження у господарському судочинстві / Ірина Бутирська // Право України. – 2020. – № 7. – С. 98-109
 24. Бутирський Андрій. Окремі аспекти застосування процесуальних строків у господарському судочинстві / Андрій Бутирський // Право України. – 2020. – № 7. – С. 66-77
 25. Бутурлим Тетяна. Інноваційний підхід до вивчення іменника / Тетяна Бутурлим // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 2-11
 26. Василенко Вадим. Серед імен і книг ХХ століття / Вадим Василенко // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 59-64
 27. Василенко Вадим. Феномен "роздвоєного обличчя": Юрій Косач на перехресті міфу й ідеології / Вадим Василенко // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 96-113
 28. Вечканова Галина. Творчість Марка Боєслава в контексті літератури українського резистансу / Галина Вечканова // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 52-58
 29. Винниченко Т. Марис Лиепа: балтийский римлянин / Т. Винниченко // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 144-159
 30. Виступи : Сесія Загальних зборів Національної академії наук України з обрання президента НАН України // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10
 31. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в світі / О. Локшина, О. Глушко, А. Джурило, С. Кравченко, Н. Нікольська, О. Шпарик // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 14-23
 32. Віталій Григорович Скляренко (14.08.1937 – 20.07.2020) : [некролог] // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 75-78
 33. Галицька Світлана. Бібліотека Трініті-коледжу в Дублині: сучасний інформаційно-комунікативний центр Ірландії / Світлана Галицька // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 47-52
 34. Гета Олена. Написання не з дієприкметниками : 7 клас / Олена Гета // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 12-13
 35. Голяк Тетяна. Співпраця Івана Лизанівського та Михайла Возняка при підготовці тридцятитомного видання творів Івана Франка / Тетяна Голяк // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 36-52
 36. Григорчук Юлія. Повернення у слові: віднайдені в архіві Р. Братуня автографи Віри Вовк / Юлія Григорчук // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 120-125
 37. Гусарєв Станіслав. Право і прогрес: виклики сьогодення : (рецензія на колективну монографію: Наталії Оніщенко (за заг. ред.) “Право і прогрес: запити громадянського суспільства”) / Станіслав Гусарєв // Право України. – 2020. – № 8. – С. 286-291
 38. Ґолибард Євген. Щоб думати і робити правильно / Євген Ґолибард // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 50-51.
 39. Дерій Олена. Виникнення нотаріальних процесуальних правовідносин: актуальні питання / Олена Дерій // Право України. – 2020. – № 9. – С. 107-122
 40. Дояр Лариса. Музично-мовленнєвий контент журналу "Радіо" (1935) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 36-40
 41. Дрогозюк Крістіна. Процесуально-правові особливості використання електронних доказів, отриманих із соціальних мереж, у цивільному процесі / Крістіна Дрогозюк // Право України. – 2020. – № 9. – С. 214-230
 42. Дубинянская Я. Елизавета II: корона Британской империи / Я. Дубинянская // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 25-38
 43. Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр лицо под маской. Часть вторая / Я. Дубинянская // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 112-127
 44. Дубинянская Я. Уильям Шекспир: весь мир - театр человек из Стрэтфорда. Часть первая / Я. Дубинянская // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 96-111
 45. Дудка Тетяна. Шляхи удосконалення професійної підготовки магістрів багатозадачним інструментарієм дискурсивного навчання / Тетяна Дудка, Микола Чумак // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 91-97
 46. Дука Валерія. Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав / Валерія Дука // Право України. – 2020. – № 8. – С. 276-285
 47. Дякович Мирослава. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти / Мирослава Дякович // Право України. – 2020. – № 9. – С. 97-106
 48. Ейсмонт Юлія. Реферативна база даних "Україніка наукова": минуле, сьогодення й майбутнє / Юлія Ейсмонт // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 21-24
 49. Єзеров Альберт. Суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України: питання взаємодії / Альберт Єзеров, Дмитро Терлецький // Право України. – 2020. – № 8. – С. 223-237
 50. Ємельянов Володимир Олександрович. Океан. Концептуальні засади стратегії розвитку морських наук та інновацій в Україні / Володимир Олександрович Ємельянов // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 82-99
 51. Загиней-Заболотенко Зоя. Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України? / Зоя Загиней-Заболотенко, Олександр Гладун // Право України. – 2020. – № 9. – С. 242-255
 52. Задорожний Василь. Акцентні параметри дієслів, що виражають однакову дію / Василь Задорожний // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 30-36
 53. Задорожня Галина. Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо референдуму як форми прямої демократії / Галина Задорожня, Юрій Задорожній // Право України. – 2020. – № 8. – С. 72-82
 54. Заіка Юрій. Процедура нотаріального посвідчення заповіту: теоретичні та практичні проблеми / Юрій Заіка // Право України. – 2020. – № 9. – С. 123-135
 55. Засєкіна Тетяна. Компетентності та результати навчання як системотвірні елементи освітнього процесу / Тетяна Засєкіна, Дмитро Засєкін // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 49-57
 56. Іванюта Наталя. Трансформація системи джерел господарського процесуального права / Наталя Іванюта, Наталя Загородня // Право України. – 2020. – № 7. – С. 32-43
 57. Іштван Ньомаркаї (Nyomarkay Istvan) : (16.03.1937 ? 05.08.2020) : [некролог] // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 81-82
 58. Квітка Оксана. Формування ключових компонентів загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей / Оксана Квітка // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 98-103
 59. Клименко Оксана. Концепція розвитку нотаріату України / Оксана Клименко // Право України. – 2020. – № 9. – С. 62-80
 60. Клименко Оксана. Розвиток законотворчих ідей щодо конституційної моделі інституту всеукраїнського референдуму / Оксана Клименко // Право України. – 2020. – № 8. – С. 105-120
 61. Комаров Вячеслав. Нотаріат України та перспективи його розвитку / Вячеслав Комаров, Вікторія Баранкова // Право України. – 2020. – № 9. – С. 43-61
 62. Конкурс "І сталося диво..." // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 63-64, 4 обкл.
 63. Красоткіна Надія. Свято "Осіння казочка" : для учнів I циклу навчання / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 56-58.
 64. Кропивко Ірина. Мультифренічний дискурс у повісті "Острів Крк" Юрія Іздика та романі "Сонька" Ігнація Карповича / Ірина Кропивко // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 45-51
 65. Кушнір Альберт. Здійснення охорони й захисту прав та інтересів осіб у нотаріальному процесі / Альберт Кушнір // Право України. – 2020. – № 9. – С. 285-294
 66. Куян Ірина. Доктринальні питання конституційно-правових засад інституту всеукраїнського референдуму / Ірина Куян // Право України. – 2020. – № 8. – С. 53-71
 67. Куян Ірина. Народовладдя через всеукраїнський референдум: сучасний стан і перспективи розвитку національної юридичної доктрини / Ірина Куян // Право України. – 2020. – № 8. – С. 14-17
 68. Левченко Ю. Стиль Американської психологічної асоціації (АРА Style): із практичного досвіду підготовки методичних рекомендацій / Ю. Левченко, Л. Стеблина // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 14-20
 69. Ливанова М. Луи Армстронг: жить. чтобы дуть в трубу / М. Ливанова // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 76-95
 70. Любченко Павло. Проблемні аспекти адміністрування процесу всеукраїнського референдуму / Павло Любченко // Право України. – 2020. – № 8. – С. 121-138
 71. Малаш О. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення : [рецензія] / О. Малаш // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 73-74
 72. Малярчук Любов. Вчинення виконавчого напису нотаріуса на іпотечному договорі та стягнення за ним: проблеми теорії і практики / Любов Малярчук // Право України. – 2020. – № 9. – С. 147-157
 73. Мартинюк Анатолій. Диригентно-хорова педагогіка Сергія Прокопова в мистецько-освітньому просторі Харківщини / Анатолій Мартинюк // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 104-110
 74. Мачача Тетяна. Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину / Тетяна Мачача // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 75-83
 75. Межжеріна Г. В. Неофіційний антропонім Петръ Гоугнивыи / Г. В. Межжеріна // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 50-69
 76. Михайлова Тетяна. Василь Стус і Осип Мандельштам: на перетині поетичних світів / Тетяна Михайлова // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 21-35
 77. Наука слугує майбутньому : до 80-річчя академіка НАН України Г.Г. Півняка // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 100-105
 78. Нікіфоренко Володимир. Узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами / Володимир Нікіфоренко // Право України. – 2020. – № 7. – С. 260-274
 79. Ніколенко Людмила. Деякі аспекти врегулювання спору за участю судді у господарському судочинстві / Людмила Ніколенко, Сергій Масловський // Право України. – 2020. – № 7. – С. 110-119
 80. Палінська О. М. Метамовні рефлексії і дискурсивні практики мешканців Центральної України / О. М. Палінська // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 28-49
 81. Парцей Наталія. 1. З енциклопедії народного життя. Вивчаємо прислів'я та приказки в 5 класі. 2. Історична основа повістей "Захар Беркут" Івана Франка і "Тарас Бульба" Миколи Гоголя. 9 клас / Наталія Парцей // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 18-25
 82. Пацурківський Петро. Людське право на медіацію / Петро Пацурківський, Руслана Гаврилюк // Право України. – 2020. – № 7. – С. 212-229
 83. Півторак Г. Поповський А. Дещиця про українські прізвища : [рецензія] / Г. Півторак // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 70-78
 84. Пільков Костянтин. Питання факту та права: фундаментальне і прикладне розмежування обставин справи, їх юридичної кваліфікації і застосування права / Костянтин Пільков // Право України. – 2020. – № 8. – С. 144-194
 85. Пливачевський Еміль В.. Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі / Еміль В. Пливачевський, Андрій Бутирський // Право України. – 2020. – № 7. – С. 246-260
 86. Попелюк Вадим. Щодо деяких аспектів відповідальності за використання земельних ділянок без оформлення правовстановлюючих документів за практикою Верховного Суду / Вадим Попелюк // Право України. – 2020. – № 7. – С. 170-180
 87. Попова Анастасія. Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг / Анастасія Попова // Право України. – 2020. – № 7. – С. 159-169
 88. Породько Вікторія. Поняття і способи штучного погіршення житлових умов як підстави для відмови у взятті на квартирний облік / Вікторія Породько // Право України. – 2020. – № 8. – С. 238-247
 89. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Владислава Володимировича Гончарука // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 13-14
 90. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 15-18
 91. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Сергія Васильовича Комісаренка // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 19-22
 92. Презентація виборчої програми кандидата в президенти НАН України академіка НАН України Володимира Петровича Семиноженка // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 23-26
 93. Протас Вікторія. Урок математики в 2 класі НУШ / Вікторія Протас // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 52-54.
 94. Рабінович Петро. Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у Другій світовій війні) / Петро Рабінович, Анна Держипільська // Право України. – 2020. – № 8. – С. 212-223
 95. Радзивілюк Валерія. Проблеми застосування господарсько-процесуальних норм у процедурі банкрутства (неплатоспроможності) / Валерія Радзивілюк, Радіон Пляков // Право України. – 2020. – № 7. – С. 147-158
 96. Радзієвська Т. В. Французький мовний субстрат в англомовному мемуарному дискурсі Володимира Набокова: стилістична гра чи текстотвірна закономірність? / Т. В. Радзієвська // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 24-36
 97. Рєзнікова Вікторія. Новітні тенденції розвитку судової практики щодо розгляду господарських спорів, пов’язаних зі здійсненням торговельних операцій / Вікторія Рєзнікова, Ірина Кравець // Право України. – 2020. – № 7. – С. 181-199
 98. Рєзнікова Вікторія. Штраф як форма господарсько-процесуальної відповідальності / Вікторія Рєзнікова, Марія Курей // Право України. – 2020. – № 7. – С. 78-97
 99. Рухляда В. О возможности создания единого закона движения материи / В. Рухляда, О. Рухляда // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. С. 31-36
 100. Савчин В. Р. Василь Мисик і Микола Лукаш: два прочитання Роберта Бернса / В. Р. Савчин // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 37-50
 101. Самодрин Анатолій. Світоглядні орієнтири розвитку освіти у світлі думок академіка В. І. Вернадського / Анатолій Самодрин // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 111-119
 102. Селігей П., Тищенко К. М. 42 епохи українських мовних контактів: енциклопедія 3000 запозичених реалій античності й середньовіччя у мові, прізвищах і топонімах : [рецензія] / П. Селігей // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 78-80
 103. Селігей П. О. Нездійснені мовні прогнози: уроки дає історія / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 3-23
 104. Сенченко Микола. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 3-11
 105. Сенченко Микола. Прихований уряд, або Хто керує США? / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. С. 25-30
 106. Сесія Загальних зборів Національної академії наук України з обрання президента НАН України та членів Президії НАН України : 7-9 жовтня 2020 року // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 10. – С. 3-12
 107. Сидяченко Н. Г. Індивідуально-авторська семантика лексеми widnokrag в однойменному романі Веслава Мисливського / Н. Г. Сидяченко // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 64-72
 108. Скрипнюк Олександр. Чи стане всеукраїнський референдум дієвим механізмом демократичної легітимації в умовах сучасного конституціоналізму? / Олександр Скрипнюк, Віталій Ковальчук // Право України. – 2020. – № 8. – С. 83-104
 109. Снідевич Олександр. Теоретичні проблеми юридичної сили нотаріального акта у доктрині нотаріального процесу України / Олександр Снідевич // Право України. – 2020. – № 9. – С. 170-182
 110. Солонська Наталія. Ярослав Мудрий у "книгах многих": проблема бібліографічної реконструкції постаті києворуського законодавця / Наталія Солонська // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 12-14
 111. Софінська Ірина. Громадянство, міграція та (не)свобода пересування у Європейському Союзі / Ірина Софінська // Право України. – 2020. – № 7. – С. 230-245
 112. Степанова Тетяна. Місце похідного позову в системі захисту у господарському судочинстві / Тетяна Степанова // Право України. – 2020. – № 7. – С. 44-56
 113. Тимошевська Ірина. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у структурі доступності правосуддя / Ірина Тимошевська // Право України. – 2020. – № 8. – С. 248-261
 114. Тищенко О. М. Комісія для складання Словника живої української мови у справі СВУ: Сергій Олександрович Єфремов : (за матеріалами ОДПУ) / О. М. Тищенко // Мовознавство. – 2020. – № 5. – С. 15-27
 115. Тищенко Оксана. Мислення в мовному спілкуванні / Оксана Тищенко // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 26-29
 116. Токмань Ганна. Мотив самотності в поезії Тодося Осьмачки: екзистенціально-діалогічна інтерпретація / Ганна Токмань // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 75-95
 117. Трубачева Світлана. Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіти в умовах карантину / Світлана Трубачева, Оксана Мушка // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 58-65
 118. Федоренко Владислав. Сутність, походження і формування конституційних основ референдумів та основних моделей референдної демократії / Владислав Федоренко // Право України. – 2020. – № 8. – С. 18-52
 119. Федорук Олесь. Джерела антропонімів у романі П. Куліша «Чорна Рада» / Олесь Федорук // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 53-60
 120. Фідкевич Олена. Зміст і функції багатомовної комунікативної компетентності учнів закаладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин / Олена Фідкевич, Наталія Богданець-Білоскаленко // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 66-74
 121. Філоненко Софія. Масова література в школі: заборонений плід чи простір нових можливостей? / Софія Філоненко // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 37-44
 122. Фоміна Л. Ф. Назви сузір?їв в українських перекладах Старого Завіту / Л. Ф. Фоміна // Мовознавство. – 2020. – № 4. – С. 51-63
 123. Фурса Євген. Предмет оскарження діяльності або бездіяльності консула при вчиненні нотаріальних дій: актуальні питання / Євген Фурса // Право України. – 2020. – № 9. – С. 183-198
 124. Фурса Світлана. Актуальні проблеми нотаріату України та їхні доктринальні шляхи вирішення / Світлана Фурса, Євген Фурса // Право України. – 2020. – № 9. – С. 20-42
 125. Фурса Світлана. Інститут нотаріату в юридичній доктрині України: актуальні проблеми та перспективи розвитку / Світлана Фурса // Право України. – 2020. – № 9. – С. 11-19
 126. Ханова Раїса. Новели судової практики Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи / Раїса Ханова // Право України. – 2020. – № 9. – С. 231-241
 127. Харчук Роксана. Сприйняття Шевченка в малоросійському середовищі ХІХ ст. / Роксана Харчук // Слово і час. – 2020. – № 5. – С. 61-74
 128. Худенко Олександр. Проблеми нормативного визначення економічних спорів / Олександр Худенко // Право України. – 2020. – № 7. – С. 57-65
 129. Чадукова Оксана. Чарівний вінок осені : театралізоване свято / Оксана Чадукова // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 59-60.
 130. Черненко Олена. Емоційна складова судового рішення / Олена Черненко // Право України. – 2020. – № 7. – С. 120-130
 131. Чиж Іван. До Слова і до Совісті торкнутися... : (до 85-річчя від дня народження Бориса Олійника) / Іван Чиж // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. С. 46-47
 132. Чупріна Ілона. Урок образотворчого мистецтва для 4-х класів : зображення фантастичних істот на базі української міфології / Ілона Чупріна // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 54-55.
 133. Шаренко Світлана. Проблемні питання діяльності слідчого судді при здійсненні судового контролю щодо захисту прав людини / Світлана Шаренко // Право України. – 2020. – № 9. – С. 256-270
 134. Шекет Ю. Іван Фундуклей: сам собі пам‘ятник / Ю. Шекет // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 128-143
 135. Шекет Ю. Мирослав Попович: "Майбутнє для всіх" / Ю. Шекет // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 44-59
 136. Шекет Ю. Шон Коннери: только вверх / Ю. Шекет // Личности. – 2020. – № 11-12. – С. 5-24
 137. Шульженко Катерина. Сільськогосподарські науки в Україні на початку ХХІ століття: пріоритетні напрями розвитку : (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) / Катерина Шульженко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 10. – С. 41-45
 138. Юдіна Олена. Вивчаємо лірику Володимира Сосюри : 8 клас / Олена Юдіна // Дивослово. – 2020. – № 11. – С. 14-17
 139. Ярошенко Артем. Визначення судової юрисдикції (підсудності) при вирішенні спорів у публічно-закупівельній сфері / Артем Ярошенко, Оксана Костенко // Право України. – 2020. – № 8. – С. 262-275

ЛИСТОПАД 2020 Р.

 1. 75-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Р. Бершеди // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 90
 2. 75-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Майбороди // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 91
 3. 80-річчя академіка НАН України Л.М. Лобанова // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 89
 4. 80-річчя академіка НАН України М.М. Кулика // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 88
 5. 80-річчя академіка НАН України С.А. Андронаті // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 87
 6. Lukash Ievgenia-Galyna. Using ethnographic approach and cultural models framework in research on recreational drug use / Ievgenia-Galyna Lukash, Kateryna Maltseva // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 178-193
 7. Oliveira Shayna. Let’s talk about grammar : [поговоримо про граматику] / Shayna Oliveira // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 4-14.
 8. Oliveira Shayna. Vocabulary around the house : [словниковий запас про домашні речі] / Shayna Oliveira // Англійська мова та література. – 2019. – № 34/36. – С. 9-11.
 9. Rudenko Leonid. Dilemmas of Regional Development in Ukraine / Rudenko, Sergiy Lisovskyi, Eugenia Maruniak // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 36-45
 10. Адаменко М. Презентація в стилі ted: на яких аспектах зосереджуються бібліотеки різних країн? : за матеріалами інтернет-джерел / М. Адаменко // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 23-26
 11. Адаменко О. М. Палеогеографічні зміни плейстоцен-голоценових ландшафтів Прикарпаття (за даними розрізів геологічної пам'ятки "Старуня") / О. М. Адаменко, М. І. Мосюк // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 30-35
 12. Айвазовська І. С. Рух тіла під дією кількох сил : 9 клас / І. С. Айвазовська // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 55-60.
 13. Акулова С. В. Виховний захід «The New Year Party on the New. Year’s Eve in England and Scotland» / С. В. Акулова // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 86-88.
 14. Андрієнко Олена. Як віртуалізація змінює форми нашого буття: соціоформа, техноформа, етиформа / Олена Андрієнко // Вища школа. – 2020. – № 2. – С. 84-99
 15. Анікін О. М. Eeyore has a birthday and gets two presents : [Ір має день народження і отримує два подарунки] / О. М. Анікін // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 106-108.
 16. Анікін О. М. Моє місто привабливе для туристів (англійська, німецька мови 7 клас) : [про Старокостянтинів] / О. М. Анікін // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 33-37.
 17. Антонкова Марія. Урок-квест з природознавства "Знай, люби, оберігай" у 4 класі / Марія Антонкова // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 26-30.
 18. Антонюк В. К.. Travelling around the town (6 form) : [подорож містом (6 клас)] / В. К. Антонюк // Англійська мова та література. – 2019. – № 34/36. – С. 12-14.
 19. Арєнєв Володимир. Українська фантастика відроджується у новій якості : про літературу чарівного й надприродного / Володимир Арєнєв // Українська мова та література. – 2020. – Червень (№ 6). – С. 12-19.
 20. Арсенян А. Л. Електричні явища. Закон Ома : 8 клас / А. Л. Арсенян // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 47-49.
 21. Арутюнян В. В. Казковий калейдоскоп, або Пошуки рукавички / В. В. Арутюнян, Г. В. Коротецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6(червень). – С. 7-10
 22. Арутюнян В. В. Казковий калейдоскоп, або Пошуки рукавички / В. В. Арутюнян, Г. В. Коротецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6(червень). – С. 7-10
 23. Арутюнян В. В. Тематичні контрольні роботи з літературного читання для учнів 4-го класу з ДЦП та порушеннями мовленнєвого розвитку / В. В. Арутюнян, Г. В. Коротецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8(серпень). – С. 20-23
 24. Арутюнян В. В. Тематичні контрольні роботи з літературного читання для учнів 4-го класу з ДЦП та порушеннями мовленнєвого розвитку / В. В. Арутюнян, Г. В. Коротецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9(вересень). – С. 14-19
 25. Ахунова Людмила. Атомна доля : історія відкриття радіоактивності / Людмила Ахунова // Фізика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 52-64
 26. Ахунова Людмила. Ядерні реактори, Марс та зорельоти, або Якщо атом не мирний - відправимо його в космос / Людмила Ахунова // Фізика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 44-51
 27. Бабій Людмила. Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка - 80 років / Людмила Бабій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 47-49.
 28. Бабюк О. О. Фізика у мистецтві : інтегрований урок / О. О. Бабюк // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 54-57.
 29. Батенчук Наталія. Притягальне відкриття : розробка уроку / Наталія Батенчук // Фізика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 6-10.
 30. Безкоровайна Л. М. Про своє здоров’я дбай змалечку : конспект корекційного заняття для дітей 4-го року життя з порушеннями зору / Л. М. Безкоровайна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 11-12
 31. Безкоровайна Л. М. Ростуть кущики в садочку : конспект корекційного заняття для дітей 6-го року життя з порушеннями зору / Л. М. Безкоровайна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 4-6
 32. Бех Іван. Педагогічно-сімейна спільнота: партнерство заради дитини / Іван Бех // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 3-6
 33. Бібік З. А. Осінь пахне дощами : урок української мови для дітей 4-го класу з мовленнєвими порушеннями / З. А. Бібік // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8(серпень). – С. 16-17
 34. Біла Людмила. Польська медична бібліотека імені Збігнєва Реліґи - осередок польської медичної книги в України / Людмила Біла // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 25-26.
 35. Близнюк Микола. Основи вивчення інформаційних технологій: теоретичні і методичні засади / Микола Близнюк // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 47-57
 36. Бліщ Н. Г. «Christmas Carols» (для 5–7 класів) : [«Різдвяні колядки» (для 5–7 класів)] / Н. Г. Бліщ // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 89-90.
 37. Богданець-Білоскаленко Наталія. Особливості роботи за навчально-методичним комплектом до підручника "Українська мова та читання. 3 клас. Частина 2" (автори: Н. Богданець-Білоскаленко, Ю. Шумейко) / Наталія Богданець-Білоскаленко, Юлія Шумейко // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 26-29.
 38. Боднар Галина. Фотоконкурс "Наші діти" / Галина Боднар // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 1 обкладинки
 39. Бойко А. А. Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти : 8 клас / А. А. Бойко // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 14-16
 40. Бойко Н. М. The right food (6 клас за підручником В. М. Несвіт ) : [правильне харчування] / Н. М. Бойко // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 38-39.
 41. Бойко Н. М. We love Ukraine (6 form) : [ми любимо Україну (6 клас)] / Н. М. Бойко // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 40-42.
 42. Бойко Наталія. Рухлива (Liquid) демократія доби інтернету / Наталія Бойко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 167-177
 43. Бойко О. П. Життя диких тварин узимку / О. П. Бойко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5(травень). – С. 19-20
 44. Бойко О. П. Подорож стежинкою колобка : корекційно-розвивальне заняття з фізкультури для дітей 2-го року навчання з вадами інтелекту / О. П. Бойко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 17-18
 45. Бондар Лариса. Світ міняється від слів магічних : поетичний ранок до дня народження В. О. Сухомлинського (за мотивами оповідань педагога) / Лариса Бондар // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 57-58.
 46. Бондаренко Тетяна. Літературними стежинами Криворіжжя / Тетяна Бондаренко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 39-42.
 47. Бондаренко Юрій. Педагогіка співробітництва в процесі вивчення літератури / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 3-8
 48. Бондарчук Ярослава. Елементи бібліотечного маркетингу в діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова / Ярослава Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 14-16
 49. Борис Л. М. Виховний захід «The New Year Party» / Л. М. Борис // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 83-85.
 50. Борисова Тетяна. Дослідження особливостей художнього проектування навчального середовища під час вивчення основ ергодизайну / Тетяна Борисова, Наталія Орлова // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 92-102
 51. Бурлачук Віктор. Колективна пам'ять: між цінностями та історичним знанням / Віктор Бурлачук // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 124-142
 52. Бурнатова Вікторія. Творчий проєкт для батьків "Стань ближче своїй дитині" / Вікторія Бурнатова // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 60-61.
 53. Бутенко Ю. В. X-Mas Vibes! : [новорічне свято] / Ю. В. Бутенко // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 29-33.
 54. Бушина Н. М. What tourists see in London : [що бачать туристи в Лондоні] / Н. М. Бушина, Р. О. Локшина // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 43-45.
 55. Ващенко Ольга. Яке прекрасне рідне слово! Мовно-літературна вікторина / Ольга Ващенко // Українська мова та література. – 2020. – Квітень (№ 4). – С. 70-77.
 56. Велетнюк Людмила. Тантамарески в дитсадку : організація театралізованої діяльності дітей старшої групи / Людмила Велетнюк // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 34-35
 57. Вилегжаніна Т. І. Криза читання як одна із проблем українських реалій / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 4-7
 58. Винничук Рената. Технології розвитку комплексу цінностей магістрів гуманітарної галузі у процесі професійної підготовки / Рената Винничук // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 112-119
 59. Винничук Роксолана. Інноваційні підходи до мотивації студентів покоління Z / Роксолана Винничук // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 72-79
 60. Виноградова С. В. Бережи час, бо він минає, а не вертає! : корекційне заняття для дітей 7-го року життя з порушеннями зору / С. В. Виноградова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 21-23
 61. Виноградова С. В. Подорож у казку "Курочка ряба" : конспект корекційного заняття для дітей 4-го року життя з порушеннями зору / С. В. Виноградова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 11-12
 62. Візнюк Валентина. Soft skills бібліотечного лідера / Валентина Візнюк // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 8-10
 63. Вітренко І. О. Christmas Story : [Різдвяна історія : сценарій] / І. О. Вітренко, О. С. Рєзунова // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 75-76.
 64. Вовк О. А. Мозочкова стимуляція та сенсомоторна інтеграція в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 2-4
 65. Вовк О. А. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3(березень). – С. 22-24
 66. Вовчук Х. В. Christmas Maze (6 form) : [різдвяний лабіринт (6 форм)] / Х. В. Вовчук, Н. Б. Пажун // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 39.
 67. Волкова Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 25-31
 68. Волкова Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 25-31
 69. Волкова Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 19-25
 70. Волкова Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8 (серпень). – С. 24-31
 71. Волошин Вадим. А ви - компетентні? : добірка вправ для розвитку математичних компетентностей, 6-й клас / Вадим Волошин, Оксана Величко, Світлана Палієва // Математика. – 2020. – Січень (№1). – С. 38-54
 72. Волян Н. Проєкт "Живе краєзнавство" : з досвіду роботи Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки / Н. Волян // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 14-18
 73. Вострікова Т. М. Карти знань. Професії : 9 клас / Т. М. Вострікова, О. М. Ананьєва // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 20-22.
 74. Гаврилюк Людмила. Перевірка знань : закріплення теми метали/неметали для 10-11-го класу / Людмила Гаврилюк // Хімія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 50-56.
 75. Гаврілова С. В. My Favourite Place in My Hometown (Level A2, за підручником Wider World 2). Полтава : [моє улюблене місце у моєму рідному місті (рівень А2, за підручником Wider World 2)] / С. В. Гаврілова // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 59-64.
 76. Гевці Л. П. Прикметник. Узгодження прикметників з іменниками : урок української мови у 4-му класі для дітей із легкою розумовою відсталістю / Л. П. Гевці // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 14-16
 77. Гільберг Тетяна. Сучасний підручник як засіб побудови процесу навчання / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 29-33
 78. Гінчук Д. С. Життя без обмежень. Леслі Вільям Нільсен / Д. С. Гінчук, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 20
 79. Гінчук Д. С. Мій клас - моя сім’я : виховна година для учнів 5-го класу зі зниженим зором / Д. С. Гінчук, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3(березень). – С. 11-12
 80. Гінчук Д. С. Незвичайний художник Крісті Браун / Д. С. Гінчук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5(травень). – С. 25
 81. Гінчук Д. С. Побачити все. Піт Екерт / Д. С. Гінчук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12(грудень). – С. 13
 82. Гнатюк О. М. Територіальні закономірності змін адміністративного устрою України / О. М. Гнатюк, А. Л. Мельничук // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 46-55
 83. Гойда Тетяна. Урок навчання грамоти (читання), 1 клас : за підручником К. Пономарьової "Українська мова. Буквар". 1 клас. Частина 2 / Тетяна Гойда // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 46-48.
 84. Голик Олена. Павло Тичина. "Похорон друга" - величний реквієм воїнам, загиблим у боях за батьківщину / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 31-33
 85. Голованець О. М. Лінгвістична подорож до Червоної книги України / О. М. Голованець // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 33-39
 86. Голованець О. М. Репродуктивне здоров’я - складова статевого виховання підлітків / О. М. Голованець // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 11-13
 87. Головаха Євген Іванович. Академічна і публічна соціологія: досвід кількох десятиліть і сучасні проблеми / Євген Іванович Головаха // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 6-12
 88. Голуб Юлія. «Загадковий Світ Поверхневого Натягу» : засідання секції наукового товариства «Мислитель» / Юлія Голуб // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 58-63
 89. Гончарук Олена. Чи варто, щоб усі бажання здійснювалися : урок курсу "Я досліджую світ", 2 клас, за підручником "Я досліджую світ", автори: О. Волощенко, О. Козак, частина 2 / Олена Гончарук // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 33-35.
 90. Горбулін Володимир Павлович. Щодо захисту морського узбережжя України / Володимир Павлович Горбулін // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 30-40
 91. Горніцька Анастасія. Квест за твором Івана Малковича, Софії Ус "Велике місто, маленький зайчик, або Мед для мами" (2 клас) / Анастасія Горніцька // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 44-46
 92. Городенська Катерина. Українське слово у вимірах сьогодення : Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів / Катерина Городенська // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 9-10.
 93. Городецька О. Г. Балет "Лілея" : дистанційне заняття з хореографії / О. Г. Городецька // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 7-11
 94. Граудс І. С. Щедра осінь походжала / І. С. Граудс, А. І. Троцюк // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 15-16
 95. Гресь Г. О. Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини / Г. О. Гресь // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 40-48.
 96. Гринько І. М. Пригоди на безлюдному острові : урок із теми «Тиск», 7 клас / І. М. Гринько // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 41-46.
 97. Гриценко Лариса. Моніторинг якості освіти: компетентнісно-діагностична наукова позиція / Лариса Гриценко, Лариса Лисенко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 26-36
 98. Гриценюк Інна. Проєктна діяльність як засіб формування підприємницької активності в учнівської молоді / Інна Гриценюк // Вища школа. – 2020. – № 2. – С. 27-36.
 99. Грязна С. В. Christmas Party : [Різдвяна вечірка] / С. В. Грязна // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 77-80.
 100. Гудименко О. Г. Образи тварин у мистецтві / О. Г. Гудименко, Л. П. Гурська // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 12-15
 101. Гузій Л. М. Люба зимонько-зима! Веселіш, як ти, нема! : заняття з ознайомлення з навколишнім світом для вихованців 3-го профіля з обмеженнями психологічного розвитку / Л. М. Гузій // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11 (листопад). – С. 17-18
 102. Гуменюк Ольга. Урок позакласного читання у 3 класі / Ольга Гуменюк // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 35-37
 103. Давиденко О. О. Традиції святкування Різдва у Великій Британії (5 клас) / О. О. Давиденко // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 46-48.
 104. Давлєтова А. В. Календарне планування з фізичної культури (бадмінтон) / А. В. Давлєтова // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 16-18.
 105. Давлєтова А. В. Методичні бланки (за модулями) / А. В. Давлєтова // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 19-23.
 106. Давлєтова А. В. Тематичне планування з фізичної культури (бадмінтон) у 5-му класі. 2020-2021 н. р. / А. В. Давлєтова // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 14-15.
 107. Данильченко О. А. The History of Thanksgiving Day : [історія Дня Подяки] / О. А. Данильченко, О. Я. Вакк // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 22-23.
 108. Данильчук А. Ю. Позакласна виховна робота в спеціальних закладах освіти / А. Ю. Данильчук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 6-10
 109. Данильчук А. Ю. Позакласна робота в спеціальних закладах освіти. Організація і зміст самопідготовки / А. Ю. Данильчук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1(січень). – С. 2-9
 110. Даценко Л. М. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку / Л. М. Даценко, С. В. Тітова, Т. В. Дудун // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 56-63
 111. Дашко Марина. Краса Шевченкової поезії в пісні : позакласний захід / Марина Дашко // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 64-77.
 112. Дворецька Віолетта. Уклін вам, вчителю! : [вірш до Дня вчителя] / Віолетта Дворецька // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 26.
 113. Дворник Анна. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2019 року за розділами УДК / Анна Дворник // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 11-16
 114. Дебре Олексій. Метод проєктів як засіб розвитку учнів старших класів / Олексій Дебре // Вища школа. – 2020. – № 2. – С. 37-44
 115. Дейнека Катерина. Урок зв'язного мовлення у 2 класі / Катерина Дейнека // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 16-18.
 116. Демощук Марина. Неорганічна хімія від А до Я : класифікація, сполуки та сфери використання / Марина Демощук // Хімія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 10-27.
 117. Демченко Вікторія. Залізна доба : урок хімії в 11-му класі / Вікторія Демченко // Хімія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 36-49.
 118. Дерев’янко О. О. Компетентнісне навчання - шлях до успіху молодшого школяра з порушеннями зору / О. О. Дерев’янко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5(травень). – С. 10-15
 119. Дерпа Анатолій. Практична фізика : задачі для 8-го класу / Анатолій Дерпа // Фізика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 26-31.
 120. Джердж Надія. Атоми серед нас : розробка урок, 9-й клас / Надія Джердж // Фізика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 6-15
 121. Джуряк Л. Ю. Компаративний аналіз оповідань О'Генрі "Останній листок" і В. Стефаника "Кленові листки"(11 клас, література США) / Л. Ю. Джуряк // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 65-71.
 122. Діденко Лариса. Нотатки про роботу бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі під час карантину / Лариса Діденко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 29-30.
 123. Дідусенко Ганна. Як усе починалося... (До 125-річчя від дня заснування Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського) / Ганна Дідусенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 42-46
 124. До 60-річчя С. А. Лісовського // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 70
 125. До ювілею В. П. Нагірної // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 69
 126. До ювілею В. П. Палієнко // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 67-68
 127. До ювілею Пантелеймона Олександровича Куліша / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 40-41
 128. Добряк Л. В. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску : 7 клас / Л. В. Добряк // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 41-43.
 129. Доріжки на стінах : конкурс "Стіни, стеля і підлога, які говорять" / Наталія Воронецька, Ольга Ясніцька // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 40
 130. Досінчук О. В. Транспорт : конспект групового заняття з корекції мовлення для учнів 1-го класу з тяжкими порушеннями мовлення / О. В. Досінчук // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 13-16
 131. Дояр Лариса. Проблема голоду в українських книгодруках 1921-1923 років / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 48-52
 132. Дубова Ю. (Не)віртуальний мітап: бібліотека у вимірі інклюзивних інформаційних технологій / Ю. Дубова // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 21-22
 133. Дудко С. А. Магазин : конспект групового заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови для учнів 7-го класу / С. А. Дудко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 17-19
 134. Євсеєв Р. С. Біологічний практикум до окремих тем : 10 клас / Р. С. Євсеєв // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 53-79.
 135. Єлізарова В. І. Зорі. Еволюція зір. Наша Галактика. Будова й еволюція Всесвіту : контрольна робота, 11 клас / В. І. Єлізарова // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 12-13.
 136. Ємельянова Т. В. Засоби формування комунiкативної компетенції у початковiй школі за концепцією НУШ / Т. В. Ємельянова, В. І. Долбінцева // Англійська мова та література. – 2019. – № 34/36. – С. 5-8.
 137. Єна Я. М. Василь Королів-Старий казка "Хуха-моховинка" : урок української літератури для учнів 9-го класу з легкою розумовою відсталістю / Я. М. Єна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5(травень). – С. 26-29
 138. Єна Я. М. Сімейний бюджет / Я. М. Єна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12 (грудень). – С. 2-4
 139. Єрастова І. А. Halloween Party (5 form) : [Хелловін] / І. А. Єрастова // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 109-111.
 140. Жданова О. А. Я вірю в силу доброти / О. А. Жданова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2 (лютий)
 141. Жданова О. Марла Раньян / О. Жданова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 24
 142. Жданова О. Метлін Марлі / О. Жданова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 21
 143. Жданова О. Попередження булінгу : профілактичний захід для дітей 7-го класу з порушенням слуху / О. Жданова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9 (вересень). – С. 9-10
 144. З команди небайдужих або "Наша перша скрипка" : [про директора бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Валентину Степанівну Білоус] // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 61.
 145. Завгородня Т. І. Майстер-клас з виготовлення різдвяного віночка “Christmas Greenery” / Т. І. Завгородня // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 34-35.
 146. Задніпряна О. В. Clothes. Fashion (6 form) : [одяг, мода (6 клас)] / О. В. Задніпряна // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 68-74.
 147. Заїка Антоніна. Загальні методичні рекомендації щодо організації та проведення уроків математики в 3 класі НУШ / Антоніна Заїка, Світлана Тарнавська // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 3-9
 148. Запорожченко Наталя. Екологія і НУШ : формування морально-екологічної особистості / Наталя Запорожченко, Лілія Рамазанова, Тетяна Варишева // Біологія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 22-52
 149. Зарічна Галина. Урок читання у 2 класі : за підручником О. Савченко "Українська мова та читання. 2 клас. Частина 2" / Галина Зарічна // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 31-32.
 150. Зарічна Галина. Урок-дослідження "У пошуках Сонячних Зайчиків" : урок інтегрованого курсу "Я досліджую світ", 1 клас / Галина Зарічна // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 49-51.
 151. Заруба Д. В. Андреа Бочеллі / Д. В. Заруба // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2(лютий)
 152. Заруба Д. В. Знай свої права та обов’язки, дитино! : виховне заняття для дітей 5–6-х класів зі слабким порушенням інтелекту / Д. В. Заруба, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12(грудень). – С. 11-12
 153. Заруба Д. В. Любіть Україну : виховне заняття для дітей 4–5-го класу зі слабким порушенням слуху / Д. В. Заруба, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1 (січень). – С. 17-18
 154. Заруба Д. В. Марлі Матлін. "Якщо хочеш - можеш" / Д. В. Заруба // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9 (вересень). – С. 21
 155. Заруба Д. В. Рональд Дженкіс / Д. В. Заруба // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 24
 156. Заруба Д. В. Учимося спілкуватися : виховне заняття для дітей 3–4-х класів із порушенням зору / Д. В. Заруба, Н. В. Тарасенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8 (серпень). – С. 18-19
 157. Заруба О. П. Новий рік. Різдво / О. П. Заруба // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 100-111.
 158. Збанацька О. М. Предметизування документів з використанням інформаційно-пошукового тезауруса у форматі UNIMARC (поле 606 "Найменування теми як предмет") / О. М. Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 34-37
 159. Зібарєва В. А. Молекулярна фізика : тестові завдання, 10 клас / В. А. Зібарєва // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 14-17.
 160. Зібарєва В. А. Тиск у газах та рідинах. Закон Паскаля : 7 клас / В. А. Зібарєва // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 44-46.
 161. Змішане навчання: рекомендації : за матеріалами МОН // Освіта України. – 2020. – 6 липня (№ 26). – С. 8-9.
 162. Знаменні дати : [спорт] // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 2-3.
 163. Зображення у перспективі : розробка уроку практичного застосування вмінь // Інформатика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 16-47.
 164. Зоріна Наталія. До питання унормування термінології каталогізації: становлення й сучасні тенденції / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 18-22
 165. Іванова Л. М. Формування екологічної компетентності учнів на уроках біології та в позаурочний час / Л. М. Іванова // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 2-5
 166. Іванова Л. М. Цикл уроків за темою «Транспорт речовин в організмі людини» : 8 клас / Л. М. Іванова // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 19-22.
 167. Іванова Майя. Нормативно-правове забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації працівників бібліотечної справи / Майя Іванова, Наталія Білінець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 5-7.
 168. Ільницька Г. С. Фрізбі / Г. С. Ільницька // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 1-8 (Дод.).
 169. Ілючок Тетяна. Усі ми, люди, різні. Населення Землі. Людські раси : 6-й клас / Тетяна Ілючок // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 36-41.
 170. Імбер Вікторія. Маленькі геометрики : ознайомлення дітей з геометричними фігурами за методом повного фізичного реагування / Вікторія Імбер // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 6-7
 171. Індивідуальний корекційно-реабілітаційний маршрут розвитку здобувача освіти : зразок оформлення та заповнення / В. Стасенко [та ін.] // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 5-10
 172. Індивідуальний корекційно-реабілітаційний маршрут розвитку здобувача освіти // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 2-9
 173. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах середньої освіти у 2020/2021 навчальному році / Міністерство освіти і науки України (К.) // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 10 (жовтень). – С. 3-15
 174. Казачінер О. С. Різдво Гаррі Поттера / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 28.
 175. Каленіченко Інна. Вшанування пам'яті поета-земляка Володимира Бодні : зустріч-спомин для учнів 8-9 класів / Інна Каленіченко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 43-48.
 176. Калінчук Н. В. План-конспект уроку з легкої атлетики для учнів 7-го класу / Н. В. Калінчук // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 6-9
 177. Камінська-Клецкова Я. Ю. Традиції святкування Різдва та Нового року у світі : [урок] / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 81-82.
 178. Карпинець Галина. Вибухова фізика : розробка уроку, 9-й клас / Галина Карпинець // Фізика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 16-31
 179. Касянчук Максим. Стан одностатевих партнерств в Україні / Максим Касянчук, Святослав Шеремет, Олеся Трофименко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 143-166
 180. Кац Євгенія. Ігрові практики для майбутніх математиків : завдання та ігри для дітей старшої групи / Євгенія Кац // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 12-13
 181. Квач Ольга. Олександр Довженко "Зачарована Десна" : урок літературного читання у 4 класі / Ольга Квач // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 20-23.
 182. Кистанчук Наталка. Урок-казка з української мови в 1 класі / Наталка Кистанчук // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 34-35.
 183. Клубенко Д. Є. Дружба : корекційно-виховне заняття для дітей 9 років, із дитячим церебральним паралічем / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 22-23
 184. Клубенко Д. Є. Здорове харчування : корекційно-виховне заняття для учнів 4-го класу, із затриманням психічного розвитку / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2 (лютий)
 185. Клубенко Д. Є. Неперевершена Мадлен Стюарт / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 25
 186. Клубенко Д. Є. Подорож країною здоров’я : виховне заняття для дітей 8-го року життя, з частковою слуховою недостатністю / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 20-21
 187. Клубенко Д. Є. Світ чарівної казки : корекційно-виховне заняття для дітей 9 років із легкою розумовою відсталістю / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 16-17
 188. Клубенко Д. Є. Сильна Хелен Адамс Келлер / Д. Є. Клубенко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1 (січень). – С. 23
 189. Коваленко Вікторія. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці / Вікторія Коваленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 11-13
 190. Коваленко С. Від дистанційної освіти до "освіти у смартфоні": цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку / С. Коваленко, Л. Пономаренко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 30-37
 191. Коваліско Наталія. Різноманітність і відносна автономність уявлень населення України про соціальну нерівність / Наталія Коваліско, Сергій Макеєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 33-50
 192. Коваль Наталія. "Літературна держава" на далекій чужині : [про творчість українських письменників-емігрантів] / Наталія Коваль // Українська мова та література. – 2020. – Березень (№ 3). – С. 10-17.
 193. Коваль Наталія. За них говорили вчинки і творчість : Людмила Тарнашинська про надзвичайний вплив шістдесятників на українську літературу, історію та суспільство / Наталія Коваль // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 18-25.
 194. Ковальська Єлєна. Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера / Єлєна Ковальська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 110-123
 195. Ковальчук Лариса Дорослі й малюки мандрують разом залюбки : туристичний похід для дітей старшої групи та їхніх батьків / Лариса Ковальчук, Віта Загорулько, Лариса Денисенко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 28-31
 196. Кокора Надія. Неметалеві ігри : позакласний захід для 11-го класу / Надія Кокора // Хімія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 28-34.
 197. Колісник І. С. Brilliant ideas for a language camp : [блискучі ідеї для мовного табору] / І. С. Колісник // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 72-74.
 198. Коломойцева М. М. Зошит взаємозв’язку логопеда та вихователів спеціалізованих груп для дітей з вадами зору та мовлення. Приклад оформлення / М. М. Коломойцева // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2(лютий)
 199. Колоскова Галина. Бібліотечно-інформаційні комунікації як засіб забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів / Галина Колоскова // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 23-30
 200. Комплексні завдання для вивчення : українська мова, 6 клас / Любов Відмиш, Наталя Садовик, Діана Писаренко, Олена Рідош, Наталія Овчаренко, Наталія Рігоц // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 11-13.
 201. Комп'ютерно зорієнтоване навчання : розробка інтерактивного уроку розв'язування вправ // Математика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 60-66.
 202. Конкурс "І сталося диво..." // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 62-63.
 203. Корінь Антоніна. Життя, віддане бібліотечній справі : [на пошану пам'яті Валентини Афанасіївни Козлової, бібліотекаря Кіровоградської ОУНБ] / Антоніна Корінь // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 62.
 204. Кормилецька О. О. Вітання зі святом. Вітальні листівки (10 клас) / О. О. Кормилецька // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 71-74.
 205. Коротецька Г. В. Кажуть, дитино, що мова наша - солов’їна / Г. В. Коротецька, В. В. Арутюнян // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6(червень). – С. 20-24
 206. Коротецька Г. В. Кажуть, дитино, що мова наша - солов’їна / Г. В. Коротецька, В. В. Арутюнян // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6(червень). – С. 20-24
 207. Корсак Костянтин. Якість освіти і стандарти в ХХІ ст. (міфи і реалії) / Костянтин Корсак, Юрій Корсак // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 93-107
 208. Косаренко О. В. Індивідуальна розвивальна робота з дітьми із синдромом Дауна / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9 (вересень). – С. 4-7
 209. Косаренко О. В. Нормативно-правові документи, що регулюють організацію інклюзивного навчання в закладах освіти України / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8 (серпень). – С. 2-4
 210. Косаренко О. В. Особистісно орієнтована діяльність практичного психолога з дітьми із синдромом дауна в інклюзивному просторі : питання - відповідь / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8(серпень). – С. 5-10
 211. Косаренко О. В. Особливості психодіагностичної роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6(червень). – С. 2-3
 212. Косаренко О. В. Особливості психодіагностичної роботи практичного психолога з дітьми з особливими освітніми потребами / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 6 (червень). – С. 2-3
 213. Косаренко О. В. Підвищення продуктивності взаємодії педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами в сучасних умовах / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 26-31
 214. Косаренко О. В. Рекомендації батькам, педагогічним працівникам з організації навчально-виховного процесу дітей із синдромом дауна / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9(вересень). – С. 2-3
 215. Косаренко О. В. Фантастичні пригоди малюків : групові розвивальні заняття для дітей середнього дошкільного віку із синдромом Дауна / О. В. Косаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 10(жовтень). – С. 16-22
 216. Косенчук Ольга. Досліджуємо якість освітнього процесу : використання міжнародної методики ECERS-3 у закладах дошкільної освіти / Ольга Косенчук, Ірина Новик // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 10-13
 217. Косенчук Ольга Організація діяльності закладів дошкільної освіти в період пандемії / Ольга Косенчук, Ірина Новик // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 17-21
 218. Костерова Н. В. Малювання намиста : заняття з малювання для дітей із глибокою розумовою відсталістю 3-го року навчання / Н. В. Костерова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12 (грудень). – С. 17-18
 219. Костерова Н. В. Музична казка "День народження Шапокляк" / Н. В. Костерова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11 (листопад). – С. 21-25
 220. Крайнюк Інна. Проєктні технології : створення екопроєктів учнями середньої та старшої школи / Інна Крайнюк // Біологія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 10-21.
 221. Крамська А. М. Роль бактерій у природі та значення в житті людини : 6 клас / А. М. Крамська // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 23-27.
 222. Краус Наталія. Інститут освіти в інноваційному університеті крізь призму цифрового студентоцентризму / Наталія Краус, Валерій Осецький // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 44-54
 223. Краченко В. В. Контрольні роботи (10 клас) / В. В. Краченко // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 81-84.
 224. Криворчук Ірина. Домашні улюбленці : урок інтегрованого курсу "Я досліджую світ", 1 клас / Ірина Криворчук // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 51-54.
 225. Кропивна О. І. Цикл уроків образотворчої діяльності для молодших школярів зі зниженим зором / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9 (вересень). – С. 22-31
 226. Кропивна О. І. Цикл уроків образотворчої діяльності для молодших школярів зі зниженим зором / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 10 (жовтень). – С. 26-31
 227. Крутій Катерина Педагогіка Марії Монтессорі: руйнуємо міфи / Катерина Крутій // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 16-20
 228. Крюкова С. В. Poltava Is my Hometown (6 клас) : [Полтава - моє рідне місто (6 клас)] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 56-58.
 229. Кузьменко Павло. Використання систем автоматизованого проектування у підготовці фахівців професійної освіти / Павло Кузьменко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 103-111.
 230. Кузьменко Юлія Із цеглинками грали й колобка рятували : інтегроване заняття для дітей молодшої групи / Юлія Кузьменко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 22-24
 231. Кулик Євген. Шляхи формування екологічної компетентності старшокласників у професійному навчанні / Євген Кулик, Андрій Туник // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 85-91.
 232. Кулик Наталія . Непізнаний ніким, або НЕказкова доля Аркадія Казки / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 14-15.
 233. Кулик Наталія. "Посвячений" в українці : [В. Кирпичов] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 20 жовтня (№ 42). – С. 13-15.
 234. Кулик Наталія. Аристократ сили і праці : [В. Сімович] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 24 лютого (№ 8). – С. 14-15.
 235. Кулик Наталія. Вартовий української мови : [О. Д. Пономарів] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 9 листопада (№ 44). – С. 14-15.
 236. Кулик Наталія. Дмитро Загул: обличчя контрреволюціонера / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 21 серпня (№ 37). – С. 13-15.
 237. Кулик Наталія. Доктор чистої математики : [В. Єрмаков] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 16 березня (№ 11). – С. 14-15.
 238. Кулик Наталія. Ера Патона : [Борис Патон] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 31 серпня (№ 33-34). – С. 14-15.
 239. Кулик Наталія. На висоті гуманістичних ідеалів : [В. Ващенко-Захарченко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 14-15.
 240. Кулик Наталія. Недорепресований : [М. Бречкевич] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 22 червня (№ 25). – С. 14-15.
 241. Кулик Наталія. Нестор київських архівів : [В. Щербина] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 11 травня (№ 18-19). – С. 14-15.
 242. Кулик Наталія. Оборонець українського шкільництва : [І. Карбулицький] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 13-15.
 243. Кулик Наталія. Останній святий : [Ф. Яновський] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 13-15
 244. Кулик Наталія. Провісник великих починань : [О. Андрієвський] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 6 квітня (№ 13-14). – С. 14-15.
 245. Кулик Наталія. Промінчик європейської освіти : [І. Орлай] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 14-15.
 246. Кулик Наталія. Просвітителька народу : [Христина Алчевська] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 7 вересня (№ 35). – С. 14-15.
 247. Кулик Наталія. Репрезентант мовознавчого націоналізму : [Є. К. Тимченко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 14-15.
 248. Кулик Наталія. Співець педагогічного такту : [І. Синиця] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 10 серпня (№ 31). – С. 14-15.
 249. Кулик Наталія. Тарновські: історія доброчинності / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 14-15.
 250. Кулик Наталія. Творець наукових гіпотез : [В. Пархоменко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 5 жовтня (№ 39). – С. 13-15.
 251. Кулик Наталія. Третій син : [Петро Франко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 13-15.
 252. Кулик Наталія. Учитель учителів : [М. Грищенко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 28 вересня (№ 38). – С. 14-15.
 253. Кулик Наталія. Чоловік чесного характеру : [Омелян Партицький] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 14-15.
 254. Кулик Наталія. Шлях педагога і науковця : [Олександра Савченко] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 14-15.
 255. Куликова Олена. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці журналістів соціокультурного профілю / Олена Куликова // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 44-48
 256. Курс за вибором «Основи біохімічних знань» : 10 клас // Біологія. – 2020. – № 4/6. – С. 1-142.
 257. Кухмай Наталія. Тематична інтеграція навчальних предметів та виховної роботи в межах проєкту "Стежками України" / Наталія Кухмай // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 47-49
 258. Ланова Валентина. Слова вітання та прощання / Валентина Ланова, Світлана Тодосійчук // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 42-43.
 259. Ланько Оксана. Спадкові хвороби : урок-проєкт для учнів 11-го класу / Оксана Ланько // Біологія. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 32-51.
 260. Ластенко Юлія. Дослід Ератосфена : з досвіду участі в міжнародному дослідженні / Юлія Ластенко // Математика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 68-72.
 261. Лауреати Нобелівської премії в галузі літератури / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 38-39
 262. Левченко Ірина. Тотожні перетворення раціональних виразів : багатоваріантні самостійні й контрольні роботи, 8-й клас / Ірина Левченко, Сергій Цуренко // Математика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 56-59.
 263. Левченко Юрій. Заборонені книги20-30-х років ХХ ст. у фонді Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Юрій Левченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 17-19
 264. Лемешко Наталя. Влучність українських фразеологізмів : вікторина для учнів 5-11-х класів на знання й розуміння теми "Фразеологія" / Наталя Лемешко // Українська мова та література. – 2020. – Квітень (№ 4). – С. 44-55
 265. Лимаренко Л. С. Виховний захід «День Подяки» / Л. С. Лимаренко // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 24-27.
 266. Литвиненко Ірина. Дитина і педагог - партнери / Ірина Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 8-9
 267. Литвинюк Людмила. Свято українського слова : 9 листопада - День української писемності та мови / Людмила Литвинюк, Вікторія Демиденко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 55-60
 268. Ліпінська Антоніна. Роздуми про людську долю : урок вивчення нового матеріалу / Антоніна Ліпінська // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 42-47
 269. Літашова Анастасія. Всеукраїнська акція "Тиха вечірка "Good Silent Party" у контексті інклюзивних бібліотечних тенденцій / Анастасія Літашова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 20-21.
 270. Ловчикова Тетяна. Змішане навчання : аналіз методики, проблеми впровадження в школі / Тетяна Ловчикова // Інформатика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 48-53.
 271. Локтєв Вадим Михайлович. Чи є шанс повернути престиж науки в Україні? / Вадим Михайлович Локтєв // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 12-29
 272. Лянченко Н. Л. Весна стукає у віконце : план-конспект заняття з ознайомлення з навколишнім середовищем, для вихованців паліативного відділення / Н. Л. Лянченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9(вересень). – С. 11-13
 273. Лянченко Н. Л. Повітря та його властивості : заняття з ознайомлення з навколишнім середовищем (для вихованців дитячого будинку-інтернату, молодшої групи з вадами інтелекту) / Н. Л. Лянченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 5-7
 274. Мавроді М. Х. Звуки [а], [е], [ж] : конспект індивідуального заняття з розвитку слухового сприймання і формування вимови дитини / М. Х. Мавроді // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 8-10
 275. Магочкіна Оксана. Математика у віршах / Оксана Магочкіна // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 11
 276. Мазаєва В. І. Сила всесвітнього тяжіння. (The force of gravity) : фізика та англійська мова, 9 клас / В. І. Мазаєва // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 47-49.
 277. Мазник Тетяна. Осінь щедра на дарунки : розвага для дітей молодшої групи / Тетяна Мазник // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 30-32
 278. Мазур В. М. "Я - людина" : виховне заняття з учнями 10–12 років, з помірною розумовою відсталістю / В. М. Мазур // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12(грудень). – С. 9-10
 279. Мазур В. М. Стіві Вандер / В. М. Мазур // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9(вересень). – С. 20
 280. Максимчук Віталій. Поетична словотворчість Ліни Костенко третього тисячоліття : До 90-річчя Великої Поетеси / Віталій Максимчук, Наталія Опанасюк // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 12-17
 281. Малашенко М. П. Розвиток творчих здібностей засобами образотворчого мистецтва / М. П. Малашенко, Л. П. Гурська // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 16-20
 282. Мальцева А. О. Використання краєзнавчої інформації як мотиваційного засобу під час навчання / А. О. Мальцева // Англійська мова та література. – 2019. – № 34/36. – С. 21-24.
 283. Малюємо за планом : розробка уроку практичного застосування вмінь // Інформатика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 6-9
 284. Маргарян В. Г. Временные изменения зимнего минимального декадного стока рек бассейна озера Севан / В. Г. Маргарян // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 20-29
 285. Марков А. Ю. Автоматизація звука [р] у зв’язному мовленні. Диференціація звуків [ш] - [ж] : конспект індивідуального заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови учня 4-го класу / А. Ю. Марков // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 13-16
 286. Маркова Л. В. Постановка звука [к]. Автоматизація звука [с] у прямій позиції в складах та словах : конспект індивідуального заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови учня 1-го класу / Л. В. Маркова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 5-7
 287. Маркова Л. Г. Сприймання та розрізнення на слух тексту "Дерева-обереги" : конспект групового заняття з розвитку слухового сприймання та формування вимови учнів 7-го класу / Л. Г. Маркова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8 (серпень). – С. 11-12
 288. Мартинюк І. С. Christmas (7 form) : [Різдво] / І. С. Мартинюк // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 55-64.
 289. Марценюк Тася. Двигун прогресу : мутація від міфології до наукових відкриттів / Тася Марценюк // Біологія. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 10-23
 290. Марченко Дмитро. Діджиталізація університету / Дмитро Марченко, Олександр Брежнєв // Вища школа. – 2020. – № 1. – С. 34-43.
 291. Маслова Марина. Бібліографічна діяльність Запорізької ОУНБ під час карантину / Марина Маслова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 22-24.
 292. Мелека Олена. Напруга зростає : опір у провідниках / Олена Мелека // Фізика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 12-25.
 293. Мельніченко О. О. Визначення мети та основних завдань уроку в інклюзивних класах / О. О. Мельніченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3(березень). – С. 2-4
 294. Мехедок Інна. Сторітелінг у дії : приклади практичного використання на уроках української мови та літератури / Інна Мехедок // Українська мова та література. – 2020. – Травень (№ 5). – С. 54-63.
 295. Мистюк С. П. Всеукраїнський турнір юних біологів досягнув свого повноліття / С. П. Мистюк // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 49-52.
 296. Міхно Олександр. Тимофій Лубенець: вірую в силу і твердість освіти / Олександр Міхно // Освіта України. – 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 14-15.
 297. Міщенко А. М. My native land. Bakhmach : [мій рідний край. Бахмач] / А. М. Міщенко // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 53-55.
 298. Московка І. С. Технології в нашому житті (9 клас) / І. С. Московка // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 46-48.
 299. Найшляхетніший жанр / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 41-42
 300. Настінні інтерактивні модулі : конкурс "Стіни, стеля і підлога, які говорять" / Лариса Боднар, Юлія Боднар, Тетяна Гораш, Ірина Пирогівська // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 3 обкладинки
 301. Національна кампанія з цифрової грамотності / підгот. текст В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 37-38
 302. Наш дитсадок повен книжок : новий конкурс // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 7
 303. Неділя Ірина. Українськи письменники-емігранти : матеріали для занять з української літератури для старшокласників / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. – 2020. – Березень (№ 3). – С. 18-63.
 304. Нездропа Л. П. Christmas — Family Tradition (7 клас, За підручником А. Несвіт) : [Різдво - сімейна традиція (7 клас, за підручником А. Несвіт)] / Л. П. Нездропа // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 65-70.
 305. Нелюбова Алла. Кохані жінки у творчості Івана Франка : урок / Алла Нелюбова // Українська мова та література. – 2020. – Липень-серпень (№ 7-8). – С. 30-37.
 306. Неповинних А. Африка : урок географії для учнів 7-го класу з вадами слуху / А. Неповинних // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 17-19
 307. Неповинних Г. С. Рекомендації щодо роботи з учнями, які мають вади слуху / Г. С. Неповинних // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 18
 308. Нісаноглу Н. Г. Мовні курси в Туреччині / Н. Г. Нісаноглу // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 85-87.
 309. Новації в дистанційній формі здобуття освіти // Освіта України. – 2020. – 20 жовтня (№ 42). – С. 9.
 310. Новікова Алла. Життєвий цикл бензину : віртуальна екскурсія для 11-го класу / Алла Новікова // Хімія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 58-65
 311. Огу Е. В. Розв’язування задач наскрізної тематики. 7 клас : практична робота у формі групового проєкту / Е. В. Огу // Інформатика в школі. – 2020. – № 2. – С. 5-7
 312. Одарченко Л. М. Чарівна країна дитинства : конспект корекційного заняття з розвитку мовлення та слуху для дітей 6-го року життя з порушеннями зору / Л. М. Одарченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7(липень). – С. 8-10
 313. Одарченко М. М. Я люблю своє місто : конспект корекційного заняття для дітей третього року навчання з порушеннями зору / М. М. Одарченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 8(серпень). – С. 13-15
 314. Одійчук Т. Л. Календарно-тематичне планування (7 клас, за підручником Лілії Морської, ІI семестр) / Т. Л. Одійчук // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 15-22.
 315. Озимківська Р. Ф. Методичні рекомендації з реалізації корекційної роботи з дітьми-ринолаліками / Р. Ф. Озимківська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1 (січень). – С. 10-16
 316. Озимківська Р. Ф. Методичні рекомендації з реалізації корекційної роботи з дітьми-ринолаліками / Р. Ф. Озимківська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2 (лютий)
 317. Озимківська Р. Ф. Методичні рекомендації з реалізації корекційної роботи з дітьми-ринолаліками / Р. Ф. Озимківська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 25-29
 318. Оленич Л. Видавничо-бібліографічний доробок Тернопільської ОУНБ / Л. Оленич // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 18-21
 319. Олійний Анастасія. Генетика батьківства : що успадковують від нас наші діти / Анастасія Олійний // Біологія. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 66-73
 320. Олійник Анастасія. Невловимий месник : мутації грипу / Анастасія Олійник // Біологія. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 24-31.
 321. Олійник Анастасія. Проблема виживання : сучасні методи формування компетентності / Анастасія Олійник // Біологія. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 54-63.
 322. Онищенко Олексій Семенович. Дослідник рукописної і книжкової спадщини та організатор науки : До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної / Олексій Семенович Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 78-86
 323. Онлайн-фестиваль "школа на сцені" у рамках інтернет-марафону. Відкриваємо нові можливості офлайн- та онлайн-навчання // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 2-3
 324. Онлайн-фестиваль педагогічної майстерності під час карантину! // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 5 (травень). – С. 30-31
 325. Орлова Є. Г. Багатогранний і непередбачуванний Фальконе / Є. Г. Орлова, Т. В. Кіпушева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 21-25
 326. Орлова Є. Г. Шедеври зодчества. Китайська пагода / Є. Г. Орлова, Т. В. Кіпушева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 26-31
 327. Пам'яті Бориса Євгеновича Патона // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 3-4
 328. Пам'ятні дати : [ жовт., лист. 2020 р. ] // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 20
 329. Пахаренко Василь. Двосічний меч правди: міркування, чужі та власні, про вірш Володимира Сюсюри "Любіть Україну" / Василь Пахаренко // Українська мова та література. – 2020. – Липень-серпень (№ 7-8). – С. 60-71
 330. Перелік навчальної літератури, програм, рекомендованих МОН України для використання у закладах дошкільної освіти : додаток до листа МОН України № 1/9-394 від 22.07.2020 // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 7-8 (Дод.)
 331. Перфильева Т. А. Робота над мовленнєвим диханням і злитністю мовлення / Т. А. Перфильева // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 7 (липень). – С. 2-4
 332. Перфілова Наталія. Діалог із природою : екопоезія в сучасній українській літературі / Наталія Перфілова // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 34-41
 333. Перфільєва Т. О. Заняття з фонетичної ритміки для глухих дітей 6-го року життя. Звук [п] / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 29-31
 334. Перфільєва Т. О. Практико-орієнтовані вправи для роботи над голосом : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 13-15
 335. Перфільєва Т. О. Робота над звуками : методичні рекомендації для батьків і педагогів, які працюють з дітьми з порушеннями слуху та мовлення / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3(березень). – С. 16-20
 336. Перфільєва Т. О. Робота над ритмом, темпом та інтонацією / Т. О. Перфільєва // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4(квітень). – С. 26-28
 337. Петрик Ольга. Створюємо освітній простір групи подовженого дня / Ольга Петрик, Ольга Гриценко // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 37-44
 338. Петриченко Надія. Місточки взаємодії та довіри : співпраця з батьками: погляд педагога / Надія Петриченко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 26-27
 339. Петричко Ірина. Методичний супровід учителя Нової української школи / Ірина Петричко // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 45-46.
 340. Петрушина Тетяна. Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії / Тетяна Петрушина, Анатолій Арсеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 51-79
 341. Пилип Ярослава. Науково-технічна бібліотека Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: минуле та сьогодення (до 60-річчя від дня заснування) / Ярослава Пилип, Лариса Цок // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 50-53
 342. Писаренко Л. М. Автоматизація звука [р] у словах, словосполученнях, реченнях, чистомовках з використанням технології сторітелінг : конспект індивідуального логопедичного заняття з дитиною дошкільного віку 5-го року життя / Л. М. Писаренко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12(грудень). – С. 5-8
 343. Підлісна Юлія. Павучок-молодець, математики знавець : заняття з математики за вальдорфською методикою для дітей різновікової групи / Юлія Підлісна, Лариса Мельник // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 14-16
 344. Плешко Наталія. Тарас Шевченко. "Вітер віє-повіває..." : урок літературного читання у 4 класі / Наталія Плешко // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 19-20.
 345. Подоляко Н. І. Дидактичні ігри та творчі вправи / Н. І. Подоляко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 26-30
 346. Подоляко Н. І. Дидактичні ігри та творчі вправи / Н. І. Подоляко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12(грудень). – С. 19-24
 347. Полякова Н. І. The World of Animals in Fairy Tales (5 form) : [світ тварин у казках (5 клас)] / Н. І. Полякова, Н. М. Герман // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 75-77.
 348. Поцелуйко Микола. Кобзар : [вірш] / Микола Поцелуйко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 42.
 349. Приймак С. Наукова робота ОУНБ ім. Д. І. Чижевського з популяризації життя і діяльності славетних земляків / С. Приймак // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 12-14
 350. Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 26-30
 351. Прокопенко Лілія. Бібліотечний інтенсив-туризм для бібліотекарів / Лілія Прокопенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 35-39
 352. Прокопчук Вікторія. Дані під ключ : урок практичного застосування, 9-й клас / Вікторія Прокопчук // Інформатика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 52-64.
 353. Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) : затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 14-15
 354. Пугач М. П. Елементарні частинки. Кварки. Космічне випромінювання. Методи реєстрування елементарних частинок : 11 клас / М. П. Пугач // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 24-37
 355. Пудло Діана. "Жило-було Дієслово!..." : Використання лінгвістичних казок на уроках української мови / Діана Пудло // Українська мова та література. – 2020. – Травень (№ 5). – С. 20-29
 356. Пудло Діана. Ігри, які привчають до уважності : лінгвістична гра як форма роботи з учнями на уроках української мови / Діана Пудло // Українська мова та література. – 2020. – Травень (№ 5). – С. 30-45
 357. Радецька Тетяна. Леся Українка. Мужність і сила духу поетеси. Гармонійне єднання людини з природою у поезії "Давня весна" : [урок] / Тетяна Радецька // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 27-30.
 358. Разгільдєєва Любов. Урок навчання грамоти в 1 класі / Любов Разгільдєєва // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 15-16.
 359. Раціональне природокористування - життєве кредо Л. Я. Новаковського // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 66
 360. Реалізація права на академічну свободу вчителя початкових класів // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 1-2.
 361. Репка І. С. Лора Бріджмен - 100 % унікальності" / І. С. Репка // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2 (лютий)
 362. Репка І. С. Ми дружні, бо ми команда : виховне заняття для учнів 5–6-х класів з порушенням слуху / І. С. Репка // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 10 (жовтень). – С. 25
 363. Репка І. С. Розвиток комунікативних навичок у класі : виховне заняття для дітей 5–6-го класу із порушенням зору / І. С. Репка // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 9 (вересень). – С. 8
 364. Репка І. С. Стіві Вандер: втрата зору — не обмеження таланту / І. С. Репка // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 19-20
 365. Решетник О. А. Christmas Eve (level A1 Elementery) : [святвечір (рівень А1 початковий)] / О. А. Решетник, І. В. Нагарнюк // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 36-38.
 366. Рихлик Тамара. Українська сім'я : інтегрований урок-диспут географії та етнографії, 8-9-ті класи / Тамара Рихлик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 50-63
 367. Різник В. Я. Використання Javascipt для створення гри «пінг-понг» / В. Я. Різник // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 23-26.
 368. Рогальчук Л. Ю. Зарубіжний досвід обліку та каталогізації книжкових пам’яток / Л. Рогальчук // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1 (січень-березень). – С. 30-33
 369. Розенфельд Б. Я. Використання системного підходу для формування ключових компетенцій учнів під час вивчення розділу «Термодинаміка» / Б. Я. Розенфельд // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 2-6
 370. Розколупа Н. І. Вплив реформи децентралізації на публічні бібліотеки України / Н. І. Розколупа, Л. М. Любаренко // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 7-9
 371. Романов О. М. Квест "Кодування інформації" : 4-5-ті класи / О. М. Романов // Інформатика в школі. – 2020. – № 2. – С. 18-20.
 372. Романов Олександр. Знати все! : лікбез із фізики атома / Олександр Романов // Фізика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 32-39.
 373. Романов Олександр. Усе логічно : добірка вправ на розвиток логічного мислення / Олександр Романов // Інформатика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 54-64.
 374. Ростоцька Римма. Покажи клас! : урок у формі гри-змагання / Римма Ростоцька // Інформатика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 30-39.
 375. Руденко В. П. Нова книга із серії "Вибраних праць" Олега Шаблія / В. П. Руденко // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 64-65
 376. Руденко Л. Г. До 100-річчя від дня народження Олександра Мефодійовича Маринича / Л. Г. Руденко // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 5-12
 377. Руденко Тетяна. Магія простої картки. Картки як інструмент для формування й розвитку в сучасного покоління soft skills - "м'яких навичок" / Тетяна Руденко // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 14-18
 378. Рудченко Н. І. Використання сучасних інформаційних технологій у викладанні біології / Н. І. Рудченко // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 6-10
 379. Савенко Ігор. Організаційно-педагогічні умови дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій / Ігор Савенко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 58-66.
 380. Савченко Катерина. Теплі ранки у дружньому колі : ранкові зустрічі у жовтні для дітей старшої групи / Катерина Савченко, Людмила Пушкаренко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 25-29
 381. Савченко Катерина. Теплі ранки у дружньому колі : ранкові зустрічі в листопаді для дітей старшої групи / Катерина Савченко, Людмила Пушкаренко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 21-25
 382. Свиридова Т. І. Позакласний захід «Новий рік та Різдво» / Т. І. Свиридова // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 91-93.
 383. Сенченко Микола. Національна бібліографія в зарубіжних країнах / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. С. 3-11
 384. Сенченко Микола. Чи є в Росії "глибинна держава"? / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2020. – № 8. – С. 37-44
 385. Середняк Олександра Разом з Миколаєм рік новий стрічаєм : свято для дітей старшої групи / Олександра Середняк // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 36-39
 386. Сидор Наталя. Ось мій рідний дім : розселення та типи населених пунктів в Україні, 8-й клас / Наталя Сидор // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 14-22
 387. Сизоненко О. Л. Визначення в реченні кількості слів, їхньої послідовності / О. Л. Сизоненко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2 (лютий)
 388. Сизоненко О. Л. Ми – частина природи : виховний захід для учнів 3-го класу з легкою розумовою відсталістю / О. Л. Сизоненко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1(січень). – С. 19-22
 389. Синельникова В. В. Songs and Rhymes : [пісні та рими] / В. В. Синельникова // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 88-105.
 390. Синягівська Ірина. Мисли критично : заняття для педагогів / Ірина Синягівська // Фізика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 32-59.
 391. Січневий інтернет-марафон - найяскравіша подія початку нового року! // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 3 (березень). – С. 30-31
 392. Скокова Людмила. Соціологія ризику в міждисциплінарному контексті / Людмила Скокова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 194-200
 393. Скрипник Віра Пригоди непосидючих одиничок : формування базових уявлень про числа і цифри в дітей дошкільного віку / Віра Скрипник // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 8-10
 394. Скрипнік Н. Ф. Фотоефект. Досліди О. Г. Столєтова. Рівняння А. Ейнштейна для фотоефекту : 11 клас / Н. Ф. Скрипнік // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 20-23.
 395. Слесь Г. В. Рух тіла під дією кількох сил : 9 клас / Г. В. Слесь // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 50-53.
 396. Сліпченко Валентина. Вправи з життя : для розвитку математичних компетентностей (середня школа) / Валентина Сліпченко // Математика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 22-36.
 397. Сліпченко Валентина. Математика важлива : ключові компетентності, моніторинг рівня знань та вмінь учнів / Валентина Сліпченко // Математика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 8-13
 398. Сліпченко Валентина. Олімпіадна лихоманка : огляд олімпіад з інформатики / Валентина Сліпченко // Інформатика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 8-14
 399. Сліпченко Валентина. Шевквест : позаурочний інтегрований захід з інформатики та української літератури / Валентина Сліпченко // Інформатика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 40-51.
 400. Смот А. П. Пряма і зворотна лічба в межах 10 : конспект уроку з математики для дітей 1-го класу з легкою розумовою відсталістю / А. П. Смот // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11 (листопад). – С. 11-13
 401. Снітка Ю. С. Fairy Garden («Казковий сад-город») (level Elementary) / Ю. С. Снітка, Н. М. Герман // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 78-80.
 402. Сова Катерина. "Сни мої були однаковими: про їжу". Долі людські в ретроспективі трагедії українського народу : за новелою Сергія Грабара "Хліб" / Катерина Сова // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 49-54.
 403. Сокур Анжела. Н та нн у прислівниках : [урок], 7 клас / Анжела Сокур // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 34-35.
 404. Сомченко І. М. Брейн-ринг "Безпека в Інтернеті" : 4 клас / І. М. Сомченко // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 27-31.
 405. Сомченко І. М. Створення та виконання алгоритмів із циклами для виконавців : 8 клас / І. М. Сомченко // Інформатика в школі. – 2020. – № 2. – С. 2-4.
 406. Старинська Галина. Риторика. Публічний виступ : [урок] / Галина Старинська // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 23-26
 407. Сташко Любов. Дозвольте зізнатись у любові / Любов Сташко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 54.
 408. Стегній Олександр. Публічний простір достовірності соціологічного знання: case "електоральні дослідження" / Олександр Стегній // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 13-32
 409. Стойко Степан Михайлович. Біосфера як глобальна екосистема та вплив техносфери на її баланс / Степан Михайлович Стойко // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 41-65
 410. Стрілець Ю. Н. Формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови в учнів 1 класу / Ю. Н. Стрілець // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 6-9.
 411. Супрун Тетяна. "Робітниця свого народу". Життя і творчість Ольги Кобилянської : [урок], 10 клас / Тетяна Супрун // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 36-38.
 412. Сухаревська Олена. Як організувати дистанційне навчання в закладах освіти : з досвіду роботи Дарницького РНМЦ міста Києва / Олена Сухаревська // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 59-60.
 413. Тарасенко М. П. Земноводні. Загальна характеристика : 7 клас / М. П. Тарасенко // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 28-32.
 414. Терещенко Ірина Діток гарбузи бокаті запросили погуляти : освітня діяльність на прогулянці для дітей середньої групи / Ірина Терещенко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 10. – С. 32-33
 415. Терлецька Олеся. Vilniaus Knygu Muge: об'єктивно й суб'єктивно / Олеся Терлецька // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 40-41
 416. Титаренко Валерій. Діагностувальні педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до реалізації завдань здоров'язбереження учнів / Валерій Титаренко // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 37-46
 417. Титаренко Ольга. Наукова школа академіка Василя Мадзігона / Ольга Титаренко, Андрій Цина // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 7-18
 418. Тихолаз Сергій. Роздуми вчителя / Сергій Тихолаз // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 61-63.
 419. Тітова Марина. Урок позакласного читання у 4 класі за творами В. О. Сухомлинського / Марина Тітова // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 23-26
 420. Товстогуз Р. П. The Bells of Christmas Chime once more… : [дзвони Різдвяного дзвінка ще раз…] / Р. П. Товстогуз // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 94-99.
 421. Толокнова Катерина. Миколаївські бібліотеки для дітей під час карантину: нові можливості та виклики / Катерина Толокнова, Ірина Базиленко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 31-32.
 422. Толстих Наталія. Малозабезпеченість як системний бар'єр на шляху соціально-економічного розвитку України / Наталія Толстих // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 99-109
 423. Топалова Л. Г. Wonderland : [країна чудес] / Л. Г. Топалова // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 40-45.
 424. Трегуб В. Ю. Як "наблизити" біологію? / В. Ю. Трегуб // Біологія. – 2020. – № 1/3. – С. 14-18.
 425. Трибущук Л. В. Науково-технічний прогрес. Безпечне використання інтернету (10 клас) / Л. В. Трибущук // Англійська мова та література. – 2019. – № 34/36. – С. 15-20.
 426. Туровська Леся. Сервіс-орієнтована модель обслуговування користувачів у системі бібліотечних наукових комунікацій / Леся Туровська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 2-4
 427. Українська фантастика : програма факультативного курсу з української літератури для 5-9-х класів / Н. Дев'ятко, С. Січкар, В. Архипова, І. Кучеренко // Українська мова та література. – 2020. – Червень (№ 6). – С. 20-55.
 428. Федорів Ю. WIKІ бібліотека у Львові: перші здобутки / Ю. Федорів, Л. В. Цяпало // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 10-12
 429. Федорова Г. І. Сила тертя та її практичне значення : 7 клас / Г. І. Федорова // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 38-40.
 430. Фейгін О. О. Дивовижні досліди Сірла й Казимира / О. О. Фейгін // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 7-11.
 431. Фейгін О. О. Маса й осциляції нейтрино / О. О. Фейгін // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 18-20.
 432. Філіппова Тетяна. Етнічні групи України : різноманітність культур / Тетяна Філіппова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 42-49
 433. Філіппова Тетяна. Люди - як мурахи : демографічні зміни в Україні та світі / Тетяна Філіппова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 7-13
 434. Францева С. Є. Закон Ома для ділянки кола : 9 клас / С. Є. Францева // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 50-54.
 435. Фрусович Н. С. My Family and Friends. Friendship online, why not (10 FORM) : [моя родина та друзі. Дружба в Інтернеті, чому б і ні (10 ФОРМ)] / Н. С. Фрусович // Англійська мова та література. – 2019. – № 28/30. – С. 49-52.
 436. Хай стелиться вам доля рушниками : розробка інтегрованого уроку інформатики та народознавства // Інформатика. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 10-15
 437. Хоменко І. І. Суд над силою тертя : урок-гра, 7 клас / І. І. Хоменко // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 61-63.
 438. Цегельник Ю. Г. Сили в природі : цикл уроків, 7 клас / Ю. Г. Цегельник // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 25-34.
 439. Цехмістер С. В. Ізопроцеси в газах. Роль газових законів у житті людини : 10 клас / С. В. Цехмістер // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 17-19.
 440. Цюзік Ірина. Таємниці Космосу : урок інтегрованого курсу "Я досліджую світ", 1 клас / Ірина Цюзік // Початкова школа. – 2020. – № 9. – С. 54-56.
 441. Цюзік Ірина. Уроки інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 2 класі / Ірина Цюзік // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 36-41.
 442. Чабайовська Марія. Інтегрований курс "Українська мова та читання" для 3 класу: орієнтовне календарне-тематичне планування уроків (автори: М. І. Чабайовська, Н. М. Омельченко, В. В. Синільник) / Марія Чабайовська, Наталія Омельченко, Віра Синільник // Початкова школа. – 2020. – № 10. – С. 10-14.
 443. Чашук Олександр. До зірок! : урок у формі подорожі-змагання / Олександр Чашук // Інформатика. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 16-28.
 444. Чегринець Марія. Вона хотіла, щоб її почули : [про Ольгу Тимофіївну Бондаренко, бібліотекаря ХДНБ ім. Короленка у 40-80-х рр. ХХ ст.] / Марія Чегринець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 55-60.
 445. Чепурко Гульбаршин. Ґлобальні ризики та їхні системні наслідки / Гульбаршин Чепурко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2020. – № 3. – С. 80-98
 446. Черваньов І. Г. Досвід застосування ГІС-технологій для автоматичного аналізу морфології рельєфу за даними радарного знімання / І. Г. Черваньов, В. С. Попов // Український географічний журнал. – 2020. – № 3. – С. 13-20
 447. Чернова Е. М. Упровадження інклюзивної освіти в умовах Нової Української Школи / Е. М. Чернова, А. А. Резніченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 11(листопад). – С. 2-5
 448. Чернова О. І. Бази даних. Створення запитів, звітів та форм : 10 клас / О. І. Чернова // Інформатика в школі. – 2020. – № 2. – С. 8-17.
 449. Чернова О. І. Поняття запиту до реляційної бази даних : 10 клас / О. І. Чернова // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 7-10.
 450. Чернова О. І. Сортування, пошук та фільтрація даних : 10 клас / О. І. Чернова // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 2-6.
 451. Чернявська Ольга. Мистецький аспект підготовки фахівців культури у навчальних закладах України (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Ольга Чернявська // Вища школа. – 2019. – № 12. – С. 67-75
 452. Чхеідзе Наталія. Мавка та Маруся Чурай : порівняння двох жіночих образів в українській літературі / Наталія Чхеідзе // Українська мова та література. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 59-62
 453. Шадріна Наталя. Мутації в їжі. Е-числа : проєкт для учнів 11-го класу / Наталя Шадріна, Тетяна Ловчикова // Біологія. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 52-58.
 454. Шалар О. Г. Урок футболу : 7-й клас / О. Г. Шалар, Ю. В. Сапронова // Фізичне виховання в школах України. – 2020. – № 10. – С. 10-13.
 455. Шевченківська премія 2020 / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2020. – № 1(січень-березень). – С. 39-40
 456. Шевченко А. А. Розвиток знань та умінь визначати властивості навколишніх предметів : корекційно-розвивальні вправи для учнів початкових класів із затриманням психічного розвитку / А. А. Шевченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 1 (січень). – С. 24-31
 457. Шевченко А. А. Розвиток логічного мислення / А. А. Шевченко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 2(лютий)
 458. Шкавро Володимир. Тестові завдання з культури мовлення / Володимир Шкавро // Українська мова і література в школах України. – 2020. – № 10. – С. 19-22.
 459. Шкарбан В. М. Python. Основи програмування / В. М. Шкарбан // Інформатика в школі. – 2020. – № 2. – С. 21-29.
 460. Шкарбан В. М. Знайомство з Python і середовищами програмування / В. М. Шкарбан // Інформатика в школі. – 2020. – № 1. – С. 11-19.
 461. Шкварчук А. І. Змішане з'єднання провідників. Розв'язування задач : 8 клас / А. І. Шкварчук // Фізика в школах України. – 2020. – № 3/4. – С. 38-40
 462. Шматко Т. В. Осінь іде, красу та урожай несе / Т. В. Шматко // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2020. – № 4 (квітень). – С. 11-14
 463. Шпилевська О. І. "Вальс квітів" : мист. (образотв. мист.) 1-й кл. / О. І. Шпилевська // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2020. – № 10. – С. 4-6
 464. Щербанич І. В. Різдвяні традиції в Англії (7 клас) / І. В. Щербанич // Англійська мова та література. – 2019. – № 31/33. – С. 49-52.
 465. Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році : інструктивно-методичні рекомендації : додаток до листа МОН України № 1/9-411 від 30.07.2020 // Дошкільне виховання. – 2020. – № 9. – С. 1-6 (Дод.)
 466. Як приймати іспит дистанційно? : (За матеріалами МОН України) // Освіта України. – 2020. – 18 травня (№ 20). – С. 8-9.
 467. Якимчик Андрій Іванович. Щодо проблеми використання в Україні наукометричних показників: на прикладі аналізу публікаційної активності окремого науковця / Андрій Іванович Якимчик // Вісник Національної академії наук України. – 2020. – № 9. – С. 66-77
 468. Янатьєва Ольга. Кількість населення в світі та Україні : інтегрований урок географії та математики, 8-й клас / Ольга Янатьєва, Олександра Міцик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2020. – Січень (№ 1). – С. 24-35
 469. Янкевич Т. С. Формування геометричних уявлень та навчання дітей дошкільного віку із ЗПР визначати форму предмета / Т. С. Янкевич // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2019. – № 12 (грудень). – С. 14-16
 470. Яременко Надія. Чернігівська обласна наукова медична бібліотека - виклик часу пандемія COVID-19 / Надія Яременко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2020. – № 4. – С. 33-34
 471. Ярошенко Л. В. Вага тіла. Невагомість : 7 клас / Л. В. Ярошенко // Фізика в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 35-37.

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений