Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

С Т А Т И С Т И К А

Статистичні показники за 2021 рр.

Табличні форми Статистичні діаграми 2021

ТАБЛИЧНІ ФОРМИ. 2021

Основні показники (2021)

 НазваКількість
 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) 6253
 серед них студенти 4231
  в т. ч. студенти заочної форми навчання781
 магістрантів 1096
 аспірантів 113
 професорсько-викладацького складу 412
 співробітників 378
 бібліотекарів 23
 КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) 341119
 в т. ч. з/в 2589
 в т. ч. віддалених користувачів 12993
 ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО 463991
 в т. ч. з/в 2736
 в т. ч. на абонементах 28748
 в т. ч. в ЧЗ 6066
 в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ 14279
 в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) 404933
 в т. ч. на масових заходах 8902
 ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 911447
 в т. ч. док-ча на масових заходах 55567
 в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій 816887
 в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) 993 назв. 16396 стор. / 1275 назв. 36914 стор.
 в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) 510

Відносні показники (2021)


 НазваВелич. (%)
 Обертаність 1,76
 Книгозабезпеченість 82,95
 Читаність 145,76
 Відвідуваність 74,2

Персонал бібліотеки (2021)


ШтатОдиниць
  Всього штатних одиниць 25
  З вищою освітою24
  З вищою бібліотечною16
  початкова спеціальна (бібліотечна)1

Персонал (за стажем роботи, 2021)


СтажКількість років
  Від 10 до 20 років9
  Понад 20 років16
  Працюють повний робочий день22
  Підвищували кваліфікацію до 2020/2021 рр.25
  Підвищували кваліфікацію у 2021 р.17

Бібліотечні фонди 2021 р.


 Назва Кількість (прим.)
  Загальний фонд   518679
  Книг та брошур  444192
  Періодичних видань 48257
  Журналів   46606
  Газет (річних комплектів)   1651
  Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв)  850
   Мережевих локальних документів (назв)  9627
   Неопублікованих документів   10522
   Аудіо-касет   77
   Авторефератів-дисертацій   10129
   Дисертацій   393
   Рідкісних та цінних документів   1528
  Наукової літератури 229464
  Навчальної літератури  228040
  в т. ч. в електронній формі  5204
  Літературно-художніх видань  61175
  Видань державною мовою    211734
  Літератури іноземними мовами  306945
  у т. ч. російською мовою  271078

Надійшло в 2021 р.


 Вид надходженняКількість (назв / прим.)
 Надійшло всього 1559 / 2799
 Книг і брошур 1047 / 2032
 Авторефератів дисертацій250 / 255
 Дисертацій 31 / 31
 Період. видань 372 прим.
 Журналів 343 прим.
 Газет - річних комплектів 29 прим.
 Електронних видань 109 / 109
 Документів на знімних носіях2 прим.
 Мережевих локальних документів109
 Неопублікованих документів286 прим.
 Наукових видань 1719 прим.
 Навчальних видань 875 прим.
 в т. ч. навчальних електронних видань 77 назв
 Літературно-художніх видань 205 прим.
 Державною мовою2591 прим.
 Іноземними мовами 208 прим.
 в т. ч. російською мовою162 прим.
 Придбано книг за кошти ун-ту на 18916,28 грн.
 Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв 1937 прим. / 156596,32 грн.
 Обмінний фонд 961 прим.

Показники діяльності бібліотеки в 2021 р.


Масова робота


 Назва заходуКількість / представлено / відвідало
 Всього заходів за рік 204
 Тематичні виставки 159 / 3796
  в т. ч. віртуальні 4 / 217
 Перегляди літератури 37 / 1528 / 2791
 Виставки нових надходжень 48 / 596 предст.
 Перегляди нових надходжень 6 / 74 предст. / 392 відв.
 в т. ч. віртуальні 5 / 587
 Бібліографічні огляди (тем /прочитано) 2 тем. / 2 відв.
 Вечори 1 / 18
 Віртуальний усний журнал 1 / 69100 перегляд.
 Читацькі конференції 11 / 385 відвід.
 Групові бесіди 24 / 669 присутн.
 Презентації книг 2 / 80 присутн.
 Презентації книг на Facebook 3
 Бібліо-Time 6
 Календарі знаменних та пам'ятних дат 6
 День бібліотеки 1
 День інформації 1
 Конференції 11 / 385 присут.
 Виконано довідок, всього 4941
  в. т. ч. тематичні довідки 1590
 в т. ч. виконані в автоматичному режимі 3599
 в т. ч. віртуальною довідковою службою 16
 Складено бібліографічних покажчиків 2


СТАТИСТИЧНІ ДІАГРАМИ

2021 р.

Бібліотечні фонди


Формування та використання
електронних ресурсів бібліотеки в 2021 р.

Терміни на діаграмах:

  • ЕК - електронний каталог бібліотеки (сукупність баз даних доступних користувачеві)
  • БД - бази даних
  • ЕБ- електронна бібліотека (сукупність електронних повнотекстових ресурсів на різних типах носіїв)
  • ІР- Інституційний репозитарій - електронний Інтернет-архів праць викладачів, студентів, пошукачів, працівників унверситету та видань бібліотеки, на базі програмного забезпечення Dspace
  • Ретроконверсія - внесення в БД "Книги" активних фондів структурних підрозділів бібліотеки, що поповнювались до початку формування БД "Книги"
  • ЗЕІ - зала електронної інформації
  • Відділ ІТ - відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотечних процесів

Формування електронного каталогу та електронних ресурсів

Електронна бібліотека


Використання електронних ресурсів бібліотеки

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений