Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

С Т А Т И С Т И К А

Статистичні показники за 2020 рр.

Табличні форми Статистичні діаграми 2020

ТАБЛИЧНІ ФОРМИ. 2020

Основні показники (2020)

 НазваКількість
 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЧИТАЧІВ (за єд. чит. квитком) 6664
 серед них студенти 5772
  в т. ч. студенти заочної форми навчання1589
 магістрантів 1609
 аспірантів 104
 професорсько-викладацького складу 423
 співробітників 342
 бібліотекарів 26
 КІЛЬКІСТЬ ОБСЛУЖЕНИХ (користувачі) 40169
 в т. ч. з/в 3149
 в т. ч. віддалених користувачів 18336
 ВІДВІДУВАНЬ ВСЬОГО 447761
 в т. ч. з/в 3892
 в т. ч. на абонементах 28222
 в т. ч. в ЧЗ 25296
 в т. ч. ЗЕІ, відділ ІТ 9270
 в т. ч. звернень до веб-сайту та інших Інтернет-ресурсів (блог, репозитарію, Інтернет-каталогу та ін.) 375892
 в т. ч. на масових заходах 5609
 ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА 794290
 в т. ч. док-ча на масових заходах 18995
 в т. ч. док-ча електронних видань та їх копій 690903
 в т. ч. МБА, ЕДД (надіслано / отримано) прим.) 880 назв. 13268 стор. / 1502 назв. 28405 стор.
 в т. ч. МБА, ЕДД (абонентів) 358

Відносні показники (2020)


 НазваВелич. (%)
 Обертаність 1,51
 Книгозабезпеченість 79,13
 Читаність 119,19
 Відвідуваність 67,19

Персонал бібліотеки (2020)


ШтатОдиниць
  Всього штатних одиниць 26
  З вищою освітою24
  З вищою бібліотечною16
  З неповною вищою 2
  початкова спеціальна (бібліотечна)1

Персонал (за стажем роботи, 2020)


СтажКількість років
  Від 10 до 20 років12
  Понад 20 років13
  Працюють повний робочий день24
  Підвищували кваліфікацію до 2019/2020 рр.24
  Підвищували кваліфікацію у 2020 р.6

Бібліотечні фонди 2020 р.


 Назва Кількість (прим.)
  Загальний фонд   527289
  Книг та брошур  449408
  Періодичних видань 52046
  Журналів   50323
  Газет (річних комплектів)   1723
  Документів на знімних носіях (компакт-дисків)(назв)  927
   Мережевих локальних документів (назв)  9518
   Неопублікованих документів   10236
   Аудіо-касет   77
   Дисертацій   362
   Авторефератів-дисертацій   9874
   Рідкісних та цінних документів   1519
  Наукової літератури 237636
  Навчальної літератури  228467
  в т. ч. в електронній формі  5127
  Літературно-художніх видань  61186
  Видань державною мовою    212098
  Літератури іноземними мовами  315191
  у т. ч. російською мовою  279246

Надійшло в 2020 р.


 Вид надходженняКількість (назв / прим.)
 Надійшло всього 922 / 2390
 Книг і брошур 461 / 917
 Авторефератів дисертацій177 / 180
 Дисертацій 27 / 27
 Період. видань 1144 прим.
 Журналів 1109 прим.
 Газет - річних комплектів 35 прим.
 Електронних видань 122 / 122
 Документів на знімних носіях12 прим.
 Мережевих локальних документів122
 Неопублікованих документів207 прим.
 Наукових видань 1953 прим.
 Навчальних видань 342 прим.
 в т. ч. навчальних електронних видань 38 назв
 Літературно-художніх видань 95 прим.
 Державною мовою2244 прим.
 Іноземними мовами 146 прим.
 в т. ч. російською мовою95 прим.
 Придбано книг за кошти ун-ту на 7950.00 грн.
 Подарунки авторів, установ, читачів, видавництв 877 прим. / 84641,74 грн.
 Обмінний фонд 1484 прим.

Показники діяльності бібліотеки в 2020 р.


Масова робота


 Назва заходуКількість / представлено / відвідало
 Всього заходів за рік 200
 Тематичні виставки 137 / 3668
  в т. ч. віртуальні 5 / 587
 Перегляди літератури 155 / 14268 / 241677
 Виставки нових надходжень 50 / 395 предст.
 Перегляди нових надходжень 117 / 3373 предст. / 8891 відв.
 в т. ч. віртуальні 5 / 587
 Бібліографічні огляди (тем /прочитано) 5 тем. / відв.
 Вечори 1 / 25
 Усні журнали 1 / 64 присутн.
 Читацькі конференції 2 / 180 відвід.
 Групові бесіди 47 / 847 присутн.
 Презентації книг 2 / 118 присутн.
 Презентації книг на Facebook 10
 Бібліо-Time 7
 Календарі знаменних та пам'ятних дат 6
 День бібліотеки 1
 День інформації 3
 Конференції 2 / 180 присут.
 Виконано довідок, всього 3002
  в. т. ч. тематичні довідки 479
 в т. ч. виконані в автоматичному режимі 1577
 в т. ч. віртуальною довідковою службою 2
 Складено бібліографічних покажчиків 3


СТАТИСТИЧНІ ДІАГРАМИ

2020 р.

Бібліотечні фонди


Формування та використання
електронних ресурсів бібліотеки в 2020 р.

Терміни на діаграмах:

  • ЕК - електронний каталог бібліотеки (сукупність баз даних доступних користувачеві)
  • БД - бази даних
  • ЕБ- електронна бібліотека (сукупність електронних повнотекстових ресурсів на різних типах носіїв)
  • ІР- Інституційний репозитарій - електронний Інтернет-архів праць викладачів, студентів, пошукачів, працівників унверситету та видань бібліотеки, на базі програмного забезпечення Dspace
  • Ретроконверсія - внесення в БД "Книги" активних фондів структурних підрозділів бібліотеки, що поповнювались до початку формування БД "Книги"
  • ЗЕІ - зала електронної інформації
  • Відділ ІТ - відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотечних процесів

Формування електронного каталогу та електронних ресурсів

Електронна бібліотека


Використання електронних ресурсів бібліотекиНАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений