Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

В бібліотеці функціонують 5 структурних підрозділів, які проводять весь комплекс робіт бібліотеки

АДМІНІСТРАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ:


ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ -
Білоус Валентина Степанівна

Закінчила Рівненський інститут культури. У бібліотеці ВДПУ з 1987 року. Директор бібліотеки з травня 2006 року.

(корп. № 1, 2-й поверх, кімн. 209)

Пріоритетними напрямами роботи бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського є:

 • якісне комплектування фонду;
 • комп'ютеризація бібліотечних процесів;
 • формування потужної електронної бібліотеки;
 • участь у корпоративній каталогізації;
 • проектна та наукова діяльність;
 • організація доступу до електронних фондів бібліотеки, в т. ч ресурсів віддаленого доступу;
 • навчання бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки;
 • якісне обслуговування користувачів.

В перспективних планах діяльності - перетворення бібліотеки в сучасний науково-інформаційний центр університету, створення електронної бібліотеки (ЕБ), електронних каталогів, електронних фондів, повнотекстових ресурсів власної генерації, а також баз даних (БД), комфортного Інтернет-залу, активне використання як власних електронних ресурсів, так і віддалених.
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА -
Воробйова Любов Миколаївна

Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука в 1986 році.
У бібліотеці ВДПУ працює з 06.11.2007 р., заступник директора з вересня 2009 року.

(корп. № 3, приміщення актової зали, кім. 4)

Заступник директора:

 • виконує адміністративні функції з усіх питань діяльності бібліотеки;
 • організує документообіг бібліотеки;
 • організує навчання бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки.


Загальний список співробітників бібліотеки


ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

  Відділ комплектування та наукової обробки документів
  з сектором комплектування і обліку документів

  (корп. № 3, приміщення актової зали)

  Зав. відділом - Стопа Ірина Олександрівна

  Працівники відділу:

  Відділ пройшов шлях від перших записів чорнилом до електронного каталогу. Змінювались бібліотечні процеси та фахівці, які їх виконували, окрім паперових з’явились нові носії інформації (електронні документи), незмінним залишається любов і шана до книги, дух інтересу до нових надходжень, що знайомо пахнуть типографською фарбою.

  Відділ обслуговування науковою та художньою літературою з секторами:


  – абонемент наукової та художньої літератури;
  – загальна читальна зала;
  – читальна зала періодичних видань;
  – читальна зала музичного мистецтва;
  – сектор культурно-просвітницької роботи.

  (корп. № 1, 1 та 2-й поверх)

  Зав. відділом - Іванчук Валентина Олексіївна  Відділ:

  До уваги читачів постійнодіючі книжкові та журнальні виставки:

  В читальних залах відбуваються презентації книг, літературно-мистецькі вечори, зустрічі з цікавими людьми.
  Особливістю фонду наукового абонементу є його універсальність.
  Відділ обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів із секторами:


  – абонемент навчально-методичної літератури;
  – читальна електронна зала навчально-методичної літератури;
  – сектор зберігання фондів;
  – виставкова зала раритетних книг.

  (корп. № 3, приміщення актової зали)

  Зав. відділом - Марченко Марія Вікторівна  Відділ:

  Фонд сектору зберігання фондів багатогалузевий, включає різні види і типи документів. Обсяг фонду становить близько 180 тис. прим.

  Основну частину фонду складають багатотомні академічні видання діячів вітчизняної та зарубіжної науки, культури та літератури; збірники наукових праць та досліджень; вчені записки науково-дослідних установ; серійні видання; енциклопедії, довідники, словники; художня література; фонд рідкісних та цінних видань.

  Сектор книгозберігання:  Інформаційно-бібліографічний відділ
  з сектором інформаційно-бібліографічного обслуговування

  (корп. № 3, приміщення актової зали)

  Зав. відділом - Мірохіна Тетяна Володимирівна  Відділ:

  • формує систематичну картотеку статей;
  • впроваджує в практику роботи сучасні інформаційні технології;
  • формує базу даних "Аналітичні описи";
  • приймає участь у формуванні бази даних "Праці викладачів";
  • продовжує співробітництво з бібліотеками України в корпоративній каталогізації:
   - ЦУКК - Центрально-український корпоративний каталог журнальних статей,
   - РКК - регіональний краєзнавчий каталог,
   - в створенні Всеукраїнської реферативної бази даних 'Україніка наукова',
   - в формуванні інформаційного ресурсу психолого-педагогічної тематики (координатор ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського);
  • виконує складні довідки для студентів та викладачів, у т. ч. через віртуальну довідкову службу;
  • інформує кафедри та керівництво університету;
  • проводить практичні заняття зі студентами;
  • видає бібліографічні покажчики, інформаційні списки літератури.

  Працівники відділу обслуговують користувачів біля каталогів та картотеки.


  Відділ інформаційних технологій
  та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів
  з сектором комп’ютерного забезпечення (зала електронної інформації - ЗЕІ)

  (корп. № 3, прим. акт. зали)

  Зав. відділом - Наугольних Світлана Глібівна
  Відділ:

  • організаційно забезпечує запровадження бібліотечної системи ІРБІС;
  • інформаційно наповнює бази даних електронного каталогу : "Повнотекстові видання", "Цінні та рідкісні видання", "Мультимедійні видання", "Цитати", "Індивідуальні автори" та службові бази даних;
  • організаційно забезпечує ретроконверсію активних фондів структурних підрозділів бібліотеки;
  • виконує обслуговування користувачів ЗЕІ та системне обслуговування парку ПК бібліотеки;
  • формує електронну бібліотеку університету, в т. ч. Інституційний репозитарій;
  • формує Web-сайт та інші Інтернет-ресурси бібліотеки;
  • виконує складні довідки для студентів та викладачів, у т. ч. через віртуальну довідкову службу;
  • інформує кафедри та керівництво університету щодо наявних електронних ресурсів;
  • проводить консультування та навчання користувачів з усіх питань запровадження ІТ в діяльність бібліотеки університету;
  • виконує науково-допоміжні функції, в тому числі з питань наукометрії.


  НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений