Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Останнє оновлення 30.06.2021

Науково-методична діяльність

У діяльності бібліотеки ВДПУ гідне місце посідає наукова робота, що здійснюється за такими напрямками:

Сьогодні наукові дослідження характеризуються стрімким формуванням нових наукових напрямків, важливістю представлення наукового доробку вчених університету в міжнародних наукометричних ресурсах, що в свою чергу потребує широкої інформованості науковців, високої якості досліджень, академічної доброчесності. Бібліотека допомагала науковцям формувати джерельну базу, надавала консультації з використання міжнародних наукових ресурсів.

Наукова діяльність бібліотеки реалізовувалася шляхом:

Враховуючи нові вимоги до якості збору, зберігання, використання та представлення інформації, працівники відділу ІТ надавали допомогу з усіх питань використання ІТ та інформаційних комунікацій в практичній, освітній та науковій діяльності. Відділ намагався бути групою оперативного групового та індивідуального консультування з будь-яких питань наукової діяльності.

В 2020 надано понад 50 індивідуальних та понад 25 консультацій в дистанційному режимі науковцям університету за напрямками:

Зокрема, разом з викладачем кафедри всесвітньої історії Кравчуком О. М., було проведено комплекс заходів з перенесення списку публікацій Gogogle-академії в ORCID та редагування їх форматів після перенесення; надано допомогу при імпорті всього списку публікацій вченого з ORCID в WOS. Подібна робота проводилась з іншими викладачами.

Спільні зусилля науковців та спеціалістів бібліотеки сприяють розширенню представництва університету в українській та світовій науковій спільноті, впливають на покращення наукометричних показників університету.

На малюнках відображено зведену статистику університету в WOS та Scopus на кінець 2020 р.В WOS кількість публікацій за 2020 рік зросла на 107; цитованість на 91, зросла і відносна кількість цитат без самоцитування. h-індекс, в порівнянні з 2019 роком не змінився.

В Scopus кількість публікацій зросла за рік на 110, кількість авторів на 80.

На кінець 2020 року наш університет посідав 41-місце в рейтингу «Бібліометрики української науки» серед 199 наукових установ України та 2-е місце серед педагогічних ЗВО, після ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.

Бібліотекар 1 категорії відділу ІТ Філатова Т. І., в тісній координації з директором бібліотеки Білоус В. С., провели велику роботу з адміністрування профілю університету та профілів викладачів в Google-академії, серед яких:

В результаті проведення комплексу заходів, на кінець 2020 року, в Google-академії:Працівники відділу ІТ відбирають актуальну інформацію про індексовані наукові ресурси України, проводять моніторинг показників університету в українські науковій спільноті. Це, зокрема дані про місце університету в «Консолідованому рейтингу ЗВО України», вебометричні показники університету в міжнародних наукових рейтингах. Дана інформація розміщена на сайті бібліотеки в розділі «Наукометричні портрети вчених ВДПУ». На малюнках відображено дані за 2-е півріччя 2020 р.
Проєктна діяльність

В 2020 році започатковано та практично повністю реалізовано наукометричний Інтернет-проєкт «Наукометричні портрети вчених університету».

Мета проєкту акумулювати на окремій сторінці сайту бібліотеки та зробити доступною для наукової спільноти комплексну інформацію про наукову діяльність університету, в цілому та науковців, зокрема.


Наукометричний портрет університету включає інформацію про присутність в: Google-академії, Web of Science (WOS), в т. ч. актуальний список профілів науковців в Publons, Scopus, «Бібліометриці української науки», ResearchGate. Є можливість завантажити файл з рейтинговими показниками університету за останній період.

Кожен профіль науковця включає інформацію про:

Для діячів культури та спорту вказуються звання. До кожного з профілів додається фото науковця. Окремо наводяться наукометричні портери вчених, що до останнього часу працювали в університету та пішли з життя.

Інформація проєкту групується в абетковому порядку та обладнана додатковою системою навігації за літерами та прізвищами науковців.

Доступ до сторінки проєкту надається через банер, який розташовано на головній сторінці сайту бібліотеки; в розділі «Електронні ресурси» сайту; на карті сайту; в розділі «Сайти для науковців» Інтернет-навігатора.

Інформацію про новий проєкт доведено до керівництва університету та директорів факультетів (інституту).

Проведено рекламну компанію проєкту на блозі бібліотеки та Facebook.

Декілька слів про переваги проєкту. Він дає можливість в режимі онлайн 0-24 отримати комплексну інформацію про науковця, тоді як на сайті університету дані про науковців наводяться на сторінках кафедр, не на всіх кафедрах існує дана інформація, викладачі переходять на інші кафедри, звільняються і т. п.

Бібліотека узгоджує актуальний список науковців з відділом кадрів.

Ресурс формувався в умовах карантину, в тісній взаємодії з адміністрацією бібліотеки. Актуалізація даних проєкту відбувається, практично, щоденно. Зокрема, на початку нового навчального 2020-2021 року проведено персональну звірку профілів з актуальним списком викладачів університету. Проведено зміну назв кафедр та уточнення особистої інформації окремих науковців.

До сторінки проєкту відбулось понад 4000 звернень протягом року.


В 2020 році розпочато формування інноваційного проєкту «Бібліотека без меж. Інклюзивна освіта».

Ідея створення проєкту виникла як логічне продовження реалізації проєкту «Бібліотека 2.0», який завершено у 2019 році та метою якого була якомога повна присутність та соціалізація бібліотеки в Інтернет-просторі. Відділом ІТ розроблено базові положення та детальну схему реалізації Інтернет-версії проєкту.

Інтернет-версія – реалізується в формі інноваційного проєкту – «Бібліотека без меж: Інклюзивна бібліотека».

Відділом ІТ розроблено оригінал-макет сторінок проєкту, що реалізується в трьох кольорових схемах (кожна на окремій сторінці), з урахуванням стандартних вимог до сайтів для людей з слабким зором (висока контрастність, великі літери, розріджений міжбуквенний інтервал (кернінг), можливість багатократного збільшення розміру шрифту (до 230%), без порушення структури сторінки.В 2021 році планується запуск "пілотної версії" Інтернет-проєкту.

На сторінка проєкту будуть розміщуватися аудіоверсії сторінок сайту бібліотеки, банери доступу до інклюзивних ресурсів бібліотеки та банери переходу до основних сторінок сайту.

В 2021 році інші структурні підрозділи бібліотеки будуть формувати свої частини проєкту. Проєкт планується запроваджувати та пропагувати як в приміщеннях бібліотеки, так і в Інтернет-просторі.

На черзі, затвердження його методичною радою бібліотеки та погодження з керівництвом університету, так як проєкт передбачає спільні зусилля кафедр, студентського самоврядування, волонтерів, представників організацій з особливими освітніми потребами та бібліотеки.

Менеджмент та маркетинг в бібліотеці
Серед напрямів бібліотечного менеджменту та маркетингу:

Адміністрація бібліотеки забезпечувала функціонування бібліотеки, підвищення ефективності її діяльності та розвиток. Під час простою було розроблено заходи щодо тимчасової роботи бібліотеки у віддаленому режимі. В онлайн режимі проводилися робочі наради, завідувачі відділів звітували про роботу працівників.

Для швидкого зв’язку використовували мобільні телефони, для передачі повідомлень використовували е-mail. Активно використовували Messenger, Facebook, Viber, Telegram,; для відео-спілкувань – Skype, Viber.

Щотижнево проводилися виробничі наради, для вирішення нагальних проблем – засідання ради при директорові.

Підготовка планово-звітної документації займала значне місце у системі управління, визначали основні напрями роботи бібліотеки на поточний період і перспективу.

Складено звіт про роботу бібліотеки за 2019-2020 навчальний рік, цифрові щоквартальні звіти основних показників за І квартал та 9 місяців. У кінці року складено цифрові, текстові плани та звіти роботи бібліотеки.

У відділах є вся відповідна документація: правила користування бібліотекою, положення про відділ, фонд, графіки роботи бібліотечних працівників щотижневі по змінах. На кожного співробітника складено посадові інструкції та обов’язки. У кожному структурному підрозділі є папка з регламентною документацією. Ведуться щоденники роботи структурних підрозділів відділів та індивідуальні щоденники працівників. Щоквартально складаються плани та звіти структурних підрозділів. Щотижня складаються графіки виходу на роботу, проводяться виробничі наради. Щомісячно проходять санітарні дні.

Бібліотекою здійснювався методичний моніторинг, якісний та кількісний аналіз бібліотечних процесів (плани, звіти), вивчалася бібліотечна документація, контролювалися основні планові показники, проведення масових заходів згідно календарних планів. Протягом звітного періоду проведено 4 зборів трудового колективу, на яких аналізувалися плани та звіти підрозділів бібліотеки, розглядали питання звітності та планування, нагородження працівників бібліотеки за досягнення у звітному періоді.

Продовжували членство в Українській та регіональній бібліотечних асоціаціях, активно співпрацювали з бібліотеками МОБ ЗВО м. Вінниці. Нагородження. За високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків робота працівників бібліотеки відмічалася ректоратом ВДПУ ім. М. Коцюбинського.

На Дошку Пошани університету занесено інженера-програміста відділу ІТ Тукало О. М.

Працівники бібліотеки у 2020 році були нагороджені: Почесною грамотою університету – директор бібліотеки Білоус В. С.; Грамотою університету – заступник директора бібліотеки Воробйова Л. М., завідувач відділу комплектування та наукової обробки документів Стопа І. О., головний бібліотекар відділу комплектування та наукової обробки документів Зарванська І. В., провідний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу Коношевська Т. В., провідний інженер-програміст відділу ІТ Музика Л. М.

Подякою університету відзначено завідувача відділу ІТ Наугольних С. Г., провідного бібліотекаря відділу обслуговування навчально-методичною літературою Дудіну А. І., завідувача сектору відділу обслуговування навчально-методичною літературою Єрмакову В. Л., провідного бібліотекаря відділу обслуговування навчально-методичною літературою Мельникову Л. М., провідного бібліотекаря відділу обслуговування науковою та художньою літературою Федорук Б. І.

Бібліотекою у 2020 році надано кафедрам інформацію про ресурсне забезпечення дисциплін для проведення акредитаційної експертизи в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського освітньо-професійних програм:

Формування інформаційної культури користувачів. Підвищення кваліфікації

Представники бібліотеки традиційно приймають участь в семінарах, круглих столах, тренінгах та інших заходах МОБ ЗВО м. Вінниці та проводять заходи з формування інноваційної культури працівників бібліотеки, університету та бібліотек міста. В поточному році переважна кількість заходів проходила в дистанційному форматі, з використанням Zoom та Google-meet:

Підвищення кваліфікації у бібліотеці – важливий напрям діяльності бібліотеки (відповідальна за організацію заступник директора бібліотеки Воробйова Л. М.).

Адміністрація бібліотеки ініціювала та сприяла підвищенню професійної кваліфікації персоналу бібліотеки, створювала умови для самоосвіти, забезпечувала проведення занять, залучала до участі у семінарах та науково-практичних конференціях.

Бібліотекарі знайомилися з новинками фахової періодики та Інтернет-публікаціями бібліотечної тематики, відвідували заняття по підвищенню кваліфікації в бібліотеці ВДПУ.

За звітний період було підготовлено та проведено 7 заходів з підвищення кваліфікації для бібліотечних працівників: огляди фахових періодичних видань; огляди нових надходжень періодичних видань; огляди художньої літератури, творчі зустрічі.

Працівники бібліотеки підвищували свій рівень комп’ютерної грамотності, оволодівали сучасними методами інформаційного пошуку та аналітичного опрацювання інформаційного масиву, постійно працювали над підвищенням інформаційної культури та творчо застосовували набуті знання на практиці.

Під час карантину – підвищували кваліфікацію за допомогою дистанційних технологій. Працівники бібліотеки брали активну участь у циклі безкоштовних дистанційних навчальних вебінарів та курсів.

Частина бібліотекарів успішно оволоділа цифровими навичками за сучасним форматом на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової політики України «Дія. Цифрова освіта». Ознайомились з 3-ма сезонами освітнього серіалу «ДІЯ. Базові цифрові навички» за результатами якого пройшли онлайн тестування та отримали сертифікати.


Директор бібліотеки та працівники відділу ІТ ознайомилися з різноманітними ресурсами з питань наукометрики. Серед них вебінари:

Серія відеоуроків Scopus:

Завідувач відділу ІТ Наугольних С. Г. ознайомилася з ресурсами для бібліотекарів:

Зав. відділом ІТ Наугольних С.Г., додано на сайт новий дистанційний методичний модуль "Віртуальні виставки: на допомогу бібліотекарю"


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler