Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Загальна інформація


Останнє оновлення 02.2024

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Бібліотечні фонди – загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації, результат багаторічної роботи університетської бібліотечної системи.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2024 загальний фонд бібліотеки нараховує:
- 45808 прим. виднь;
- у т. ч. 448270 – друковані видання;
Сумарна вартість друкованої частини бібліотечного фонду:
– 3 349138,71 грн.

Фонд у відсотках:

Фонд за видами видань:

Відбулося зменшення загального фонду на 54563 одиниці. Причина: актуалізація бібліотечних фондів відповідно до Рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, які були оприлюднені 23.05.2022 р.

Галузевий склад бібліотечних фондів, незважаючи на значне списання, лишається майже незмінним. Велику їх частину традиційно становить видання з суспільних та гуманітарних наук художня література, далі – мовознавство, літературознавство, література з мистецтва, природничих та математичних, технічних та інших наук.

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.

Основу електронних фондів складають:
- документи на знімних носіях інформації;
- мережеві локальні документи (розміщені на сервері бібліотеки).

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:

Структуру електронної бібліотеки відображає наступна схема:

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду. Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).

Комплектування та облік фонду

Останнє оновлення 02.2024 р.

Найскладнішим та трудомістким процесом у роботі бібліотеки є комплектування бібліотечного фонду. Робота з комплектування бібліотечного фонду має різні напрямки. Насамперед необхідно проаналізувати запити користувачів та оцінити стан та обсяг наявного фонду. Також необхідно виконати аналіз зовнішнього документного потоку та оцінити обсяг фінансування на поточний період. До основних завдань комплектатора відносяться: відбір необхідних для формування фонду видань; знаходження раціональних та найбільш вигідних з економічного погляду шляхів придбання документів.

Відділ комплектування та наукової обробки документів (завідувач відділу Стопа І. О.) забезпечував оперативне інформаційне обслуговування наукової діяльності, освітніх процесів всіх рівнів, дозвіллєвих потреб користувачів бібліотеки.

Співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів у звітному 2021 році виконували усі основні завдання та виробничі процеси:

Загальна структура нових надходжень 2023 року зображена на схемі:

У звітному році змінився відсоток нових надходжень за видами:

Більш детально розглянемо джерела поповнення фонду у звітному році.

1. Бюджетні надходження

У 2023 р. фінансування на комплектування бібліотечного фонду було призупинене. Університете не виділяв кошти на придбання книг, на передплату періодичних виданнь та на оплату послуг обслуговування електронного каталогу. :

Besucherzahler
счетчик посещений