Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИЗагальна інформація


Останнє оновлення 13.05.2021

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Бібліотечні фонди – загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації, результат багаторічної роботи університетської бібліотечної системи.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 1.01.2021 року загальний фонд бібліотеки нараховує 527289 примірники видань, у тому числі 502973 – друковані видання

У відсотках:

Велику частину бібліотечних фондів становлять видання з суспільних та гуманітарних наук, художня література, далі - література з мистецтва, природничих та математичних, технічних та інших наук. У бібліотеці як і раніше відчувається брак сучасної художньої літератури, нових навчальних видань з усіх галузей знань.

У бібліотеці є література 13 іноземними мовами.

Основу електронних фондів складають:

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо).

Структуру електронної бібліотеки відображає наступна схема:Комплектування та облік фонду

Останнє оновлення 06.2021 р.

Основним принципом політики формування бібліотечного фонду сьогодні є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами, використовуючи для цього всі можливі джерела, бюджетні та позабюджетні кошти та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Відділ комплектування та наукової обробки документів (завідувач відділу Стопа І. О.) забезпечував оперативне інформаційне обслуговування наукової діяльності, освітніх процесів всіх рівнів, дозвіллєвих потреб користувачів бібліотеки. Здійснювалася систематизація, предметизація та координатне індексування усіх видів опублікованих і неопублікованих документів на будь-яких носіях, що надійшли до бібліотеки, їх бібліографічний опис, створення довідкового апарату, списання документів; книгообміну тощо.

Проте ситуація, яка склалася внаслідок епідемії коронавірусу, внесла зміни у звичне життя бібліотект. Дистанційно, використовуючи для комунікації телефон, електронну пошту та популярні месенджери співробітники відділу надавали необхідні довідки та консультації. За 2020 рік було обліковано 1124 примірники документів, без врахування локальних мережевих ресурсів та періодичних видань (записано 140 рахунків).

Сучасні джерела комплектування фонду зображені на схемі:
У звітному році було отримано та зареєстровано 35 комплектів газет та 100 назв/ 1109 примірників журналів. Оскільки була здійснена річна передплата, не зважаючи на складні обставини з пандемією, видання отримані та обліковані у повному обсязі.

Оскільки систематизація це фактичне подання інформації таким чином, щоб кінцевий результат був оптимальним, враховуючи обсяг сприйнятої і обробленої інформації її значення для бібліотек важко переоцінити. Всі документи, які надходили до бібліотеки за звітний період, підлягали індексуванню. Для орієнтації в потужних документно-інформаційних потоках, проведення ефективного й оперативного пошуку відомостей було засистематизовано 1130 (668+482 документів).

Визначення індексів УДК та авторського знаку. Усі студенти, викладачі, науковці мали змогу скористатись онлайн-послугою з присвоєння навчальним посібникам, монографіям, авторефератам дисертацій, науковим статтям класифікаційних індексів за таблицями УДК. Зарванська І.В. не припиняла і в період карантинних обмежень працювати з авторськими оригіналами. За 2020 рік було надано 2333 індексів УДК.

Інфорграфіка ілюструє процес надходження та опрацювання документів в 2020 році.


Неможна не помічати таку проблему останнього часу, як вибуття літератури з фондів бібліотеки. Що характерно, з кожним роком вилучається більше документів, ніж надходить нової літератури. Проте, враховуючи що працівники бібліотеки 2020 році були на простої 5,5 місяців, списано лише 85 назв / 85 видань втрачених користувачами.

Основні причини скорочення фонду бібліотеки:Збереження документно-інформаційного ресурсу

Останнє оновлення 06.2021 р.

Принципом політики формування бібліотечного фонду є його оптимізація на основі якісного поповнення документами підвищеного попиту, різними за видами, тематикою, мовами та поетапного кількісного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної літератури.

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду (завідувач Марченко М. В.). Частина фонду розподілена за напрямами і розміщена у відділах: у відділі обслуговування навчально-методичною літературою з абонементом та читальною електронною залою; у відділі обслуговування науковою та художньою літературою з абонементом і спеціалізованими читальними залами; у інформаційно-бібліографічному відділі.
Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо). Пріоритетною стає оцінка користувачем відповідності фонду його читацьким запитам та інтересам та доведення відмовлень до мінімальної кількості, з цією метою вивчали ефективність використання фонду у навчальному процесі, читацькі інтереси, ретельний аналіз причини відмовлень на літературу.

Всі структурні підрозділи бібліотеки продовжували копітку роботу із фондом: прийом і розподіл нових надходжень, передача у сектор зберігання фонду, переоформлення літератури з одного структурного підрозділу на інший, розстановку, пересування.

Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце займає переоблік. Перевірка проводиться згідно перспективного плану проведення переобліків, що складений на десять років (2013-2023 рр.). Це дає змогу виявити наявність документів в фонді окремих підрозділів.

Для кращого формування та зберігання бібліотечних фондів переглядався весь фонд бібліотеки, проводилася ретроконверсія бібліотечного фонду, переобліковувалися окремі розділи відповідно до плану переобліку фонду бібліотеки і інше.

Переоблік зроблено лише на абонементі відділу обслуговування навчально-методичною літературою (6, 63, 91 розділ). Всього перевірено – 11805 прим. У IV кварталі проведено переоблвк частинии фонду (9 розділ) на абонементі відділу обслуговування науковою та художньою літературою. Почали перевіряти у фондосховищі (9 розділ), але ще не закінчили.
Списання цього року не проводилось в зв’язку з карантином. Складено 1 акт на заміну літератури, втраченої читачами – 85 прим.

Сектором також проводиться розподіл нової літератури.

Протягом 2020 року у відділ обслуговування навчально-методичною літературою надійшло 378 прим. літератури. Причому, із отриманої на абонемент навчально-методичної літератури нової літератури – тільки 78 прим.

Систематично ведеться розкладка літератури в фондах відділів, перевірка на правильність розстановки згідно таблицям бібліотечної класифікації. Протягом року було виписано книжкових формулярів – 915. Поклеєно листків повернення – 396. Поновлювались поличні роздільники – 20.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений