Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ.
ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Останнє оновлення 24.06.2021

Створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування неможливе без ведення, оновлення і удосконалення інформаційно-пошукового апарату. Тому цей напрямок роботи залишається одним з основних у діяльності бібліотеки. Інформаційні послуги бібліотеки здійснюються на основі довідково-бібліографічного апарату (ДБА), який включає систему каталогів і картотек, довідково-інформаційний фонд, власні бази даних, доступні для бібліотекарів та читачів. Через систему каталогів та картотек для користувачів розкривається зміст фондів.

Наразі бібліотека займає усе більш активну позицію в інформуванні користувачів. Впроваджуючи у практику роботи інноваційні технології, фахівці бібліотеки протягом року вивчали і досліджували процеси створення інформаційних ресурсів, розвиток та використання мережевих технологій, забезпечували доступ до власних та світових інформаційних ресурсів, а також здійснювали пошук ефективних методів обслуговування користувачів. Сьогодні рівень інформаційно-бібліографічної діяльності входить до найважливіших показників, які характеризують роботу бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки

В бібліотеці сформовані:
❑ Генеральний абетковий каталог (ГАК) у відділі комплектування та наукової обробки документів;
❑ Генеральний систематичний каталог (ГСК) у приміщенні каталогів;
❑ Систематична картотека статей (СКС) у приміщенні каталогів;
❑ Абетковий каталог у приміщенні каталогів;

18 картотек, серед яких:
❑ електронні видання
❑ автореферати дисертацій
❑ наукові записки
❑ дипломні роботи
❑ навчальні програми та методичні матеріали
❑ оригінальні тексти
❑ праці викладачів
❑ лауреати літературних та інших премій
❑ назви художніх творів
❑ цитати (переведена в електронний вигляд).

У 2020 році основною інформативною базою бібліотеки ВДПУ був Електронний каталог (ЕК) на базі АБІС «ІРБІС» та його Інтернет-версія. Протягом року проводилось його систематичне наповнення та рекаталогізація. У звітному році до ЕК вводились бібліографічні описи всіх нових надходжень, здійснювалась також поточна реєстрація періодичних видань. Крім занесення бібліографічних записів оброблених надходжень, співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів здійснювали технічне та методичне редагування баз ЕК (перевірка правильності написання індексів, повноти відображення документа в каталозі, правильності класифікаційного рішення, рекласифікація записів, редагування словників і т.п.).

Співробітники відділу комплектування та наукової обробки документів у 2020 році поповнили БД «Книга», «Автореферати та дисертації», «Періодичні видання», «CMPL Комплектування».

Не зважаючи на те, що бібліографи не поповнювали БД «Аналітичні описи» під час карантину (не було можливості працювати в програмі «Ірбіс» дистанційно), інформаційно-бібліографічний відділ плідно попрацював після виходу на роботу з простою.

Було створено і введено в ЕБ даних 5300 описів, в тому числі для корпоративних каталогів – 1084, з них 940 – для ЦУКК і 144 – для ДНПБ. ім. В. Сухомлинського. З цією метою переглянуто 531 книгу, в т. ч. 79 авторефератів, 682 журнали, 615 газет.

Отже в бібліотеці велика увага приділяється створенню і експлуатації ЕК. Проте актуальним залишається і питання формування і підтримки традиційних каталогів. У зв’язку з обставинами, що склалися в період пандемії та незначним списанням літератури робота проводилась лише з Генеральним абетковим каталогом. За звітний період в ГАК влито – 438 карток, вилучено – 29 карток, переглянуто понад 7000 карток, проводилось технічне редагування каталогу.

Довідково-інформаційна діяльність


Допомогу в користуванні ДБА бібліотеки читачі отримують від чергових бібліографів, які надають консультації та виконують довідки. Складні умови, в яких опинилася бібліотека у зв’язку з пандемією, внесли свої корективи в роботу інформаційно-бібліографічного відділу. Під час карантину бібліотека майже не обслуговувала читачів, тому показники довідково-бібліографічного обслуговування суттєво впали.
Видано 2777 документів із довідково-інформаційного фонду відділу, в т. ч. під час виконання бібліографічних довідок.

У 2020 році відділом обслуговування навчально-методичною літературою було проведено 2 огляди нових надходжень, 2 виставки нових надходжень, де були представлені 185 прим. літератури, 1 інформаційний перегляд, представлено – 196 прим.

Інформаційно-бібліографічний відділ у 2020 році інформаційно-масових заходів відділ не проводив, але бібліографічні покажчики були представлені на масових заходах, що проводив відділ обслуговування навчально-методичною літературою. Під час цих заходів було видано 2430 документів.

Через коронавірус засідань кафедр та Дня спеціаліста не відбулося.

На період карантинних заходів бібліотека розширила діапазон послуг та ресурсів, які можна виконати віддалено. Дистанційно, використовуючи для комунікації телефон, електронну пошту та популярні месенджери співробітники надавали необхідні довідки та консультації.

Важливою ділянкою роботи інформаційно-бібліографічного відділу є бібліографічне інформування.

В режимі ВПІ та ДЗК інформували професорсько-викладацький склад та керівництво університету за темами: «Педагогіка», «Психологія», «Організація вищої школи», «Виховання студентської молоді» та адміністрацію бібліотеки з питань організації бібліотечної справи.

Інформування здійснювалося в електронному режимі: складалися списки нових надходжень літератури і групувалися за замовленими темами. Списки редагувалися і перевірялися на відповідність чинним стандартам. За звітний період абонентам ВПІ та ДЗК було відправлено 258 повідомлень (у 2019 р – 545 повідомлень).

За звітний період інформаційно-бібліографічним відділом читачам надано 349 консультацій і виконано 356 довідок, в т. ч. 75 – електронних.

Довідково-інформаційні послуги з використанням IT

Працівники відділу ІТ у 2020 році надавали довідково-інформаційні послуги в наступних формах:

Проводилось віртуальне інформування:

Довідкові послуги відділу ІТ склали майже 7 тис. одиниць. При цьому самостійне використання довідково-інформаційних ресурсів бібліотеки становить - понад 261 тис.

Таблиця відображає показники самостійного використання довідково-інформаційних ЕР бібліотеки.

Назва послуги
Кількість звернень
Доступ до Інтернету (в ЗЕІ) 4235
Звернень до ЕК (ЗЕІ) 1894
Звернень до Інтернет-каталогу 191149
Звернень до Віртуальної довідкової служби 778
Пошуків в Інституційному репозитарії 47131
Звернень до інформаційно-бібліографічних списків сайту 16039

Відмітимо, що протягом двох останніх років значна кількість користувачів проводить активну самостійну пошукову діяльність з використанням АРМ «Читач», Інтернет-каталогу та ІР. В умовах карантинних обмежень значно зросла кількість користувачів, що використовували Інтернет-каталог.

На малюнку відображено фрагмент облікової таблиці використання Інтернет-каталогу бібліотеки.


Продовжено участь бібліотеки в корпоративних проектах. Для електронної доставки бібліографічних записів та аналітичних описів документів використовувалися як електронна скринька так і ftp-протокол обміну даними. Загалом, за весь час участі бібліотеки в бібліотечних корпораціях нами надіслано понад 20 тис. док. – отримано понад 74 тис. док.

В 2020 році бібліотека приймала участь в наступних корпораціях:

За рахунок стрімкого розвитку інформаційних технологій набувало важливого значення підвищення інформаційної культури користувачів, особливо молодих науковців університету. З цією метою організовували різні заходи, переважна більшість з них в дистанційному форматі:

Для покращення інформаційно-бібліографічного обслуговування на початку кожного навчального року, в рамках курсу «Основи інформаційної культури» працівники інформаційно-бібліографічного відділу та відділу ІТ проводять заняття-знайомства з ДБА бібліотеки для першокурсників, практичні заняття для студентів старших курсів та магістрантів.

На цих заняттях студентів інформують про:

Першокурсники навчалися пошуку документів в традиційному та електронному (ЕК) каталогах. Такі заняття сприяють пропаганді бібліотечно-бібліографічних знань та підвищенню інформаційної культури користувачів.

Враховуючи нові вимоги до якості збору, зберігання, використання та представлення інформації, працівники бібліотеки спрямовують значні зусилля на підвищення інформаційної культури користувачів бібліотеки, в т. ч. віртуальних. Вони надають допомогу з усіх питань використання ІТ та інформаційних комунікацій в практичній, освітній та науковій діяльності.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений