Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Блок сайту бібліотеки "Електронні ресурси" об'єднує наступні ресурси:

В блоці розташовані банери доступу до наступних ресурсів:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ВКЛЮЧАЄ БАЗИ ДАНИХ:

Бібліотека є координатором формування Інституційного репозитарію.

Доступ до баз даних (БД) електронного каталогу (ЕК) надається в залі електронної інформації бібліотеки (ЗЕІ), читальній електронній залі навчально-методичної літератури (ЧЕЗ) та в локальній мережі бібліотеки.КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ В БАЗАХ ДАНИХ ДОСТУПНИХ КОРИСТУВАЧАМ

Показники за 2020 рік


Назва БД Внесено з початку року
записів в БД / примірників
Заг. кільк.
записів в БД / примірників
Автореферати дисертацій та дисертації 1314676
Аналітичні описи 6048202545
Дипломні роботи 04
Індивідуальні автори 29 6201
Книги1486 / 6333 49328 / 439182
Мультимедійні видання 12 1462
Нормативні документи 1 100
Періодичні видання 2 713
Повнотекстові видання 121 9517
Праці викладачів 502 19953
Цитати 61 19361
Цінний та рідкісний фонд 51283
РАЗОМ БД ЕК8398 315143
Інституційний репозитарій1593 5976 док. / 6263 прим.

Бібліотека формує службові БД та БД лінгвістичного забезпечення ЕК, серед них наступні БД:

Загальний об'єм службових БД - 38437 записів.

Загальний об'єм всіх БД - понад 353580 записів.

СКЛАД ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВДПУ

Електронна бібліотека (ЕБ) включає електронні видання на різних типах носіїв та різних форм доступу.

Показники за 2020 рік


Назва ресурсу Документів Спосіб доступу
БД «Документи»100локальний доступ (відділ ІТ)
БД «Повнотекстові документи» 9517локальний доступ (за зверненням у відділ ІТ)
Інституційний репозитарій 5976доступ через сайт та URL
«Мультимедійні видання»1462локальний доступ ЗЕІ, ЧЕЗ
Повнотекстові видання сайту781доступ через сайт
Вебліотека (Інтернет-навігатор сайту)3505доступ через сайт
РАЗОМ 21341

ПОКАЗНИКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗЕІ ТА ВІДДІЛІ ІТ

Показники за 2020 рік

Показники  Цифрові
 показники  
Користувачів всього (ЗЕІ, сайт, репозитарій) 22127
в т. ч. користувачів ЗЕІ 3629
з них користувачів ЗЕІ з/в 162
в т. ч. мережеві користувачі (сайт, репозитарій) 18336
Відвідувачів 385774
в т. ч. в ЗЕІ 8983
в т. ч. з/в 287
в т. ч. відвідувачів web-сайту бібліотеки (сеанси) 93332
в т. ч. відвідувачів блогу 2455
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 83990
в т. ч. відвідувачів Інтернет-каталогу 191149
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 65959
в т. ч. відвідувачів YouTube 4188
в т. ч. відвідувачів ВДС 778
в т. ч. відвідувачів масових заходів 612
Документовидача 697757
в т. ч. електронних локальних документів (ЗЕІ, відділ ІТ) 888
в т. ч. з/в (ЗЕІ, відділ ІТ) 137
в т. ч. візуалізація документів 4547
в т. ч. на масових заходах 402
в т. ч. ЕДД 880
в т. ч. сайт та інші Інтернет-ресурси бібл-ки 312287
в т. ч. ресурси відділеного доступу 378616

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В 2020 Р.

Назва послугиКількість
довідкові в ЗЕІ1502
консультації в ЗЕІ 2064
довідки у відділі ІТ 293
індивідуальне консультування у відділі ІТ (наукометрія, Google-академія, Інституційний репозитарій та ін.) 52
ЕДД за довідками 2348
ВДС, онлайн та телефонні довідки 27
списки для довідок 397
пошуки для інформаційно-бібліографічних (і.-б.) списків сайту 290
ВСЬОГО 6972
Самостійне використання ресурсів бібліотекиКількість
доступ до Інтернету (ЗЕІ) 4235
звернень до ЕК (ЗЕІ) 1894
звернень до Інтернет-каталогу 191149
звернень до (і.-б.) списків сайту16039
пошуків в Інституційному репозитарії47131
ВСЬОГО самостійне використання... 261226
ВСЬОГО довідково-інформаційні послуги 265894


ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ. ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ 2019 Р.


Сучасна бібліотека – це багатофункціональний, відкритий культурно-цивілізаційний заклад. Головна місія сучасної бібліотеки ЗВО – інформаційне забезпечення життєдіяльності суспільства загалом та кожного читача особисто. Тому серед пріоритетів сьогодення – забезпечення вільного та необмеженого доступу до інформації.

З метою реалізації даних завдань бібліотека закладу вищої освіти поетапно реалізує цілий комплекс інноваційних бібліотечних стратегій, серед яких:

 • посередництво між ЗВО та світом сучасної інформації;
 • забезпечення зручного доступу до сучасних систем знань;
 • сприяння формуванню медіакультури користувачів;
 • інтеграція та соціалізація бібліотеки в Інтернет-просторі.

Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів (надалі – відділ ІТ) серед форвардів інноваційних змін в бібліотеці університету.

Пріоритети 2019:

 • завершення реалізації проєкту «Бібліотека 2.0»;
 • якість та оперативність інформаційних сервісів;
 • синергія з науковцями та кафедрами університету в науковому та навчально-виховному процесі університету;
 • доступність фондів та послуг для всіх категорій користувачів.
Провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ та залі електронної інформації.

Серед форм, що використовуються:

 • довідки, консультації, лекції, методичні презентації в ЗЕІ;
 • комплексні (складні) довідки на запити користувачів, як реальних так і віртуальних, в тому числі з електронною доставкою документів та виконані ВДС бібліотеки.
 • довідки для акредитації кафедр (в тому числі через сайт);
 • довідки до спільних засідань кафедр університету та бібліотеки;
 • розробка та розміщення на сайті бібліотеки методичних модулів з питань наукової роботи;
 • формування готових інформаційно-бібліографічних списків на основі баз даних електронного каталогу для рідних типів видань та за базовими навчальними дисциплінами;
 • формування систем посилань на наукові ресурси мережі Інтернет.

Облік роботи відділу ІТ проводиться на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносяться в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувуються в кінці місяця та вносяться в електронний щоденник. Детальна інформація про використання ресурсів сайту та віртуальної довідкової служби (ВДС), Інституційного репозитарію формується на основі рейтингів: Google-analytics, MyCounter та вбудованих лічильників овремих інтернет-ресурсів (блог, Youtube...)

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається збільшення кількості віртуальних користувачів.

Чергові консультанти ЗЕІ надають допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг. Користувачі найчастіше звертаються за допомогою з організації пошуку в ЕК бібліотеки, перевірки флеш-носіїв, запису інформації та компакт-диски та з питань виправлення помилок форматування документів, перед їх друком. Антивірусне сканування ПК ЗЕІ та знімних носіїв користувачів (понад 7000 флеш-носіїв) виконують всі працівники відділу. Цифра менша, ніж в минулому році (10 тис.). Це пов’язано з тим, що на ПК користувачів ЗЕІ, встановлено антивірусну програму, що автоматично сканує зовнішні носії і не потребує втручання чергового консультанта ЗЕІ.

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

 • баз даних електронного каталогу бібліотеки (надалі БД ЕК): «Книги», «Мультимедійні автори», «Індивідуальні автори» (БД персоналій), «Цитат», «Цінні та рідкісні видання».
 • службових баз даних: «Колективні автори», «Предметні рубрики», «Тезаурус», «Читачі»;
 • електронної та віртуальної бібліотек: БД «Повнотекстових видань», "Нормативні документи", «Інституційний репозитарій»

Інтернет-ресурси бібліотеки

Сучасне світове співтовариство прямує до відкритого інформаційного простору, що передбачає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації. Інтернет-простір бібліотеки включає ряд електронних ресурсів різної направленості та групується навколо Інтернет-сайту бібліотеки.

Головна запорука ефективності сайту та інших Інтернет-ресурсів – якісне інформаційне наповнення, регулярне оновлення, дружній дизайн в т. ч. зручна система доступу та навігації до всіх наявних ресурсів.

Схема відображає інформаційний контент бібліотеки в Інтернет-просторі на кінець 2019 р. На схемі світло-сірим кольором виділено ресурси науково-навчального напрямку, світло-зеленим – соціально-просвітницькогоПротягом року Інтернет-ресурсами бібліотеки скористалися понад 580410 разів (в 2018 – 397756 разів), з них до сайту – понад 192 тис. Таблиця деталізує використання основних структурних блоків сайту бібліотеки та окремих її Інтернет-ресурсів протягом 2019 р..

Назва ресурсу

Звернень

Сайт всього 271030
Окремі блоки сайту
Головна сторінка 21048
Просвітницький блок 120982
Електронні ресурси 14065
Інтернет-навігатор 14292
Окремі сторінки сайту
Карта сайту 176
Російська версія 656
Англійська версія 164
ЄВД 94
Оновлення даних 127
Окремі ресурси
Віртуальна довідкова служба (ВДС) 967
Інституційний репозитарій 237384
YouTube 4450
Блог 1872
Інтернет-каталог 148862


В 2019 році редагувалися та оновлювалися всі сторінки сайту. Аналіз використання його ресурсів, проведений в грудні поточного року, показав, що користувачі принаймні один раз звернулись до кожної з сторінок сайту.

В поточному році продовжено роботу з адаптивної верстки сайту з метою коректного відображення всіх його сторінок на екранах мобільних пристроїв. Проведено коригування файлу каскадної таблиці стилів сайту, що дало змогу адаптувати формат відображення даних сайту до альбомного розвороту екранів мобільних телефонів.

Аналіз наведених показників показує, що спостерігається значне зростання інформаційних інтересів користувачів до електронних повнотекстових ресурсів (ІР) та деяке зменшення кількості звернень до ресурсів сайту бібліотеки (при формуванні статистики враховуються сеанси /сесії (до 30 хв.). Слід зазначити, що спеціалісти з вебометрики також відзначають подібну динаміку.

Протягом року сформовано цифрові копії 5 видань цінного та рідкісного фонду бібліотеки (понад 970 с.) Видання розміщено на сайті бібліотеки, в «Цифровій колекції» «Архіву видань бібліотеки». На кінець 2019 року колекція включає 24 видання.

Оновлено презентацію «Бібліотека ВДПУ в інформаційному просторі: склад та методика доступу до електронних ресурсів бібліотеки», що входить в розділ «Методичні модулі бібліотеки».

Вебліотеку посилань на ресурси мережі Інтернет – поповнено на 345 посилань. Зокрема, значно доповнено та оновлено посилання інтернет-проєкту «Вінниччина в Інтернеті». Значну кількість посилань перевірено на коректність відкриття.

Завершено реалізацію інноваційного проєкту відділу ІТ "Бібліотека 2.0" проводитьсяч підготовча робота до формування нового проєкту "Бібліотека без меж. Інклюзивна освіта".

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений