Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Останнє оновлення 03.2022 р.

Блок сайту бібліотеки «Електронні ресурси» об'єднує наступні ресурси:

В блоці розташовані банери доступу до наступних ресурсів:

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ

Електронний каталог бібліотеки формується та використовується на базі АБІС ІРБІСЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ВКЛЮЧАЄ БАЗИ ДАНИХ:

Бібліотека є координатором формування Інституційного репозитарію.

Доступ до баз даних (БД) електронного каталогу (ЕК) надається в залі електронної інформації бібліотеки (ЗЕІ), читальній електронній залі навчально-методичної літератури (ЧЕЗ) та в локальній мережі бібліотеки.КІЛЬКІСТЬ ДОКУМЕНТІВ В БАЗАХ ДАНИХ ДОСТУПНИХ КОРИСТУВАЧАМ

Показники за 2021 рік


Назва БД Внесено з початку року
записів в БД / примірників
Заг. кільк.
записів в БД / примірників
Автореферати дисертацій та дисертації 3705046
Аналітичні описи 4573207118
Дипломні роботи 04
Індивідуальні автори 44 6245
Книги2536 /9553 51864 /446184
Мультимедійні видання 8 1470
Нормативні документи 1 100
Періодичні видання 716 716
Повнотекстові видання 108 9626
Праці викладачів -1038 18915
Цитати 42 19393
Цінний та рідкісний фонд 91292
РАЗОМ БД ЕК6655 321789
Інституційний репозитарій 3009 8985 назв. / 9564 прим.

Бібліотека формує службові БД та БД лінгвістичного забезпечення ЕК, серед них наступні БД:

Загальний об'єм службових БД - 40309 записів.

Загальний об'єм всіх БД - понад 362098 записів.

СКЛАД ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВДПУ

Важливе завдання – формування електронної бібліотеки (ЕБ). Електронна бібліотека (ЕБ) включає електронні видання на різних типах носіїв та різних форм доступу. Наразі, ЕБ включає понад 24600 електронних видань. Протягом року ЕБ поповнено на 3286 док., 90% документів, що внесені до ЕБ складають електронні документи, доступні в мережі Інтернет.ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
ТА СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ ЗА 2021 РІК


ПОКАЗНИКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗЕІ ТА ВІДДІЛІ ІТ

Показники за 2021 рік

Показники  Цифрові
 показники  
Користувачів всього (ЗЕІ, сайт, репозитарій) 20133
в т. ч. користувачів ЗЕІ 6636
з них користувачів ЗЕІ з/в 504
в т. ч. мережеві користувачі (сайт, репозитарій) 12993
Відвідувачів 421094
в т. ч. в ЗЕІ 14279
в т. ч. з/в 769
в т. ч. відвідувачів web-сайту бібліотеки (сеанси) 209790
в т. ч. відвідувачів блогу 5149
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 83990
в т. ч. відвідувачів Інтернет-каталогу 182997
в т. ч. відвідувачів Інституційного репозитарію 3434 (вихід з сайту бібліотеки)
в т. ч. відвідувачів YouTube 5782
в т. ч. відвідувачів масових заходів 1113
Документовидача 816887
в т. ч. електронних локальних документів (ЗЕІ, відділ ІТ) 769
в т. ч. візуалізація документів 11159
в т. ч. на масових заходах 3831
в т. ч. ЕДД 993
в т. ч. сайт та інші Інтернет-ресурси бібл-ки 293248
в т. ч. ресурси відділеного доступу 408378

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В 2021 Р.

Назва послугиКількість
довідкові в ЗЕІ1801
консультації в ЗЕІ 3332
довідки у відділі ІТ 170
індивідуальне консультування у відділі ІТ (наукометрія, Google-академія, Інституційний репозитарій та ін.) 87
ЕДД за довідками 372
ВДС, онлайн та телефонні довідки 29
списки для довідок 397
пошуки для інформаційно-бібліографічних (і.-б.) списків сайту 143
ВСЬОГО 6631
Самостійне використання ресурсів бібліотекиКількість
доступ до Інтернету (ЗЕІ) 6231
звернень до ЕК (ЗЕІ) 2558
звернень до Інтернет-каталогу 182997
звернень до (і.-б.) списків сайту9133
ВСЬОГО самостійне використання... 200919
ВСЬОГО довідково-інформаційні послуги 207550


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ
В ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Останнє оновлення - 28.03.2022Сучасна бібліотека – це багатофункціональний, відкритий культурно-цивілізаційний заклад. Головна місія сучасної бібліотеки ЗВО – інформаційне забезпечення життєдіяльності суспільства загалом та кожного читача особисто. Тому серед пріоритетів сьогодення – забезпечення вільного та необмеженого доступу до інформації.

З метою реалізації даних завдань бібліотека закладу вищої освіти поетапно реалізує цілий комплекс інноваційних бібліотечних стратегій, серед яких:

Пріоритети 2021:

 • Якість електронного контенту;
 • Подальше запровадження проєктів «Наукометричні портрети вчених ВДПУ» та «Бібліотека без меж. Інклюзивна бібліотека»;
 • Синергія з науковцями та кафедрами університету в науковому та навчально-виховному процесі університету;
 • Максимальна доступність фондів та послуг для всіх категорій користувачів;
 • Сприяння формуванню медіакультури користувачів в онлайн форматі;
 • Інтеграція та соціалізація бібліотеки в Інтернет-просторі.

Провідне місце в формуванні та використанні електронних ресурсів належить відділу ІТ з залою електронної інформації.

Серед форм, що використовуються:

 • Довідки, консультації, лекції, методичні презентаціїв т. ч. з використанням Інтернет-ресурсів бібліотеки, проведення онлайн-заходів та індивідуальне спілкування в режимі онлайн;
 • Комплексні (складні) довідки на запити користувачів, як реальних так і віртуальних, в тому числі з електронною доставкою документів виконані ВДС бібліотеки.
 • Довідки та інформування для акредитації кафедр (в тому числі через сайт);
 • Розробка та розміщення на сайті бібліотеки методичних модулів з питань інформаційної культури користувачів та наукової направленості;
 • Оперативне формування інформаційно-бібліографічних списків на основі баз даних електронного каталогу для рідних типів видань та за базовими навчальними дисциплінами;
 • Поповнення та актуалізація вебліотеки посилань на наукові ресурси мережі Інтернет.

Працівники відділу ІТ приймають участь у наповненні та обслуговуванні:

 • баз даних електронного каталогу бібліотеки (надалі БД ЕК): «Книги», «Мультимедійні автори», «Індивідуальні автори» (БД персоналій), «Цитат», «Цінні та рідкісні видання».
 • службових баз даних: «Колективні автори», «Предметні рубрики», «Тезаурус», «Читачі»;
 • електронної та віртуальної бібліотек: БД «Повнотекстових видань», "Нормативні документи", «Інституційний репозитарій»

Інтернет-ресурси бібліотеки

Бібліотека формує значний масив Інтернет-ресурсів різноманітної направленості об’єднаних єдиним вікном доступу (ЄВД) до них через веб-сайт бібліотеки.

Для користувачів, що вперше відвідують сайт, створено «Візитку сайту», яку озвучено з метою використання людьми з вадами зору. Візитка детально описує структуру та методику доступу до ресурсів сайту та всього комплексу Інтернет-ресурсів бібліотеки.

Сучасне світове співтовариство прямує до відкритого інформаційного простору, що передбачає відсутність будь-яких перешкод в отриманні інформації.

Інтернет-простір бібліотеки включає ряд електронних ресурсів різної направленості та групується навколо Інтернет-сайту бібліотеки.

Головна запорука ефективності сайту та інших Інтернет-ресурсів – якісне інформаційне наповнення, регулярне оновлення, дружній дизайн в т. ч. зручна система доступу та навігації до всіх наявних ресурсів.

Схема відображає Інтернет-хмару бібліотеки на кінець 2021 р. На схемі світло-коричневим кольором виділено ресурси науково-навчального напрямку, жовтим – соціально-просвітницького.


Доступ до всіх Інтернет-ресурсів бібліотеки відбувається через Єдине вікнодоступу сайту бібліотеки. Для ряду важливих Інтернет-ресурсів сформовано банери швидкого доступу з сайту бібліотеки.

Бібліотека використовує e-mail, Viber та Telegram, гостьову книгу, Google-диск для ЕДД та інтерактивної взаємодії з користувачами.

Протягом року Інтернет-ресурсами бібліотеки скористалися понад 411104 разів, документовидача Інтернет-ресурсів склала понад 720214. Таблиця представляє статистику звернень до Інтернет-контенту протягом 2021 р. Найбільше звернень відбулося до Інтернет-каталогу.

Назва Звернень Документовидач
Сайт (сеанси) 209790 296668
ВДС 137 137
Інституційний репозитарій (сеанси)* 3434 3434
Інтернет-каталог (лічильник i.ua) 182997 408378
WOS (статистика WOS) 3815
YouTube (вбудований лічильник) 5782 5782
Блог (вбудований лічильник) 5149

Облік роботи відділу ІТ проводиться на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносяться в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувуються в кінці місяця та вносяться в електронний щоденник.

Надається керівництву бібліотеки щоквартальна детальна інформація про використання ресурсів сайту та інших Інтернет-ресурсів.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається збільшення кількості віртуальних користувачів. В умовах карантинних обмежень Інтернет-ресурси бібліотеки стали потужним джерелом віртуального обслуговування користувачів.

Працівники відділу надають допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг, виконують перевірку наукових та академічних текстів користувачів на академічну доброчесність, в т ч. в дистанційному форматі.

При формуванні статистичних таблиць сайту та ІР використано показники аналітично-рейтингового ресурсу Google-analytics, т. я. в ньому наводиться статистика звернень до кожної сторінки (за будь який період).

Для уточнення статистики сайту використовувалися додаткові рейтинги:
- 24Log рейтинг (дані за 2021р.) – 196829 сеансів; 276327 переглядів;
- MyCounter (дані за 2021 р.) – 197143 сеансів; 282600 переглядів.

Детальніше з статистикою використання ресурсів бібліотеки можна ознайомитися в розділі «Статистика» блоку сайту «Головна сторінка».

Перехід на сторінку "Статистика"

В поточному році склались сприятливі умови (значний період часу бібліотека працювала в дистанційному режимі) для:

 • Інформаційного оновлення 99% сторінок сайту;
 • Детальної редакції переважної більшості сторінок сайту;
 • Масштабної перевірки, понад 2520 посилань Інтернет-навігатора перевірено на коректність відкриття.

Наявні Інтернет-ресурси та сервіси дали можливість бібліотеці успішно реалізувати інформування та онлайнове обслуговування користувачів в умовах карантину.

Продовжено реалізацію наукових та науково-допоміжних проєктів:

 • Інституційний репозитарій;
 • Віртуальна довідкова служба бібліотеки;
 • Електронний «Повнотекстовий архів видань бібліотеки» , з «Цифровою колекцією видань цінного та рідкісного фонду».

Реалізується ряд краєзнавчих Інтернет-проєктів:

 • Біографічний – «Життя пов’язане з Поділлям»;
 • Інформаційно-бібліографічний – «Вінниччина в БД ЕК бібліотеки»;
 • Вебліографічний – «Вінниччина в Інтернеті».
 • На сайті бібліотеки діє «Літературна вітальня», що складається з віртуальних мультимедійних полиць творчості українських та зарубіжних письменників. Вітальня включає ресурс «Аудіополиця : інклюзивна освіта», створений на базі аудіо-колекції фондів медіатеки.

В 2021 році сформовано цифрові копії 7 видань цінного та рідкісного фонду бібліотеки (понад 2390 с.) Видання розміщено на сайті бібліотеки, в «Цифровій колекції» «Повнотекстового архіву видань бібліотеки». На кінець 2021 року цифрова колекція включає 37 видань.

Загалом в «Повнотекстовому архіві видань бібліотеки» понад 165 видань та публікації. До нього відбулось понад 840 звернень протягом року.

На запити кафедр історія України створено 104 цифрові копії наукових та навчально-методичних видань (понад 894 сторінок).

Вебліотеку посилань на ресурси мережі Інтернет – поповнено на 370 посилань.

Довідково-інформаційні послуги, ще один з пріоритетів відділу ІТ. Комплексні довідки виконувались для:

 • Спільного онлайн-засідання кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання. Представлено виступ з презентацією. Підібрані 127 інформаційно-бібліографічні списки були завантажені на хмару кафедри;
 • Керівництва університету та бібліотеки;
 • Викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів;
 • Виставок, переглядів, окремих сторінок сайту бібліотеки;
 • «Інформування про наявну джерельну базу бібліотеки дисципліни «логопедія» до акредитації дисципліни та ін.

Протягом 2021 р. на сайті представлено (оновлено) понад 164 інформаційно-бібліографічних списків. Серед них списки:

 • Нових надходжень за різними типами видань;
 • Надходжень за базовими навчальними дисциплінами (2013-2021 рр.) в т. ч. для акредитацій кафедр;
 • Списки джерел для віртуальних виставок, переглядів, інформаційних добірок.

Відділ ІТ намагається бути групою оперативного групового та індивідуального консультування з будь-яких питань наукової діяльності. В 2021 надано понад 130 індивідуальних консультацій в очному та дистанційному режимах науковцям університету за напрямками:

 • Оформлення та актуалізація профілів в Google-академії;
 • Пошук інформації та формування аналітичних звітів вчених та кафедр на базі національного ресурсу «Бібліометрика української науки» та інших ресурсів наукометричного спрямування;
 • Пошук інформації та формування звітів про публікаційну активність (цитованість) науковців університету в наукометричній базі WOS;
 • Консультування з питань використання БД Scopus, використання звітів про індексовані видання в Scopus;
 • Реєстрація та отримання наукового індексу ORCID. Імпорт публікацій з Google-академії в ORCID;
 • Використання міжнародного наукового ресурсу Index Copernicus.

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений