Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ
НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ
(ЛІЦЕНЗУВАННЯ АСПІРАНТУРИ)


Пошук в списках: CTRL + F

Кафедра алгебри Кафедра біології Кафедра географії
Кафедра методики
філологічних дисциплін
і стилістики української мови
Кафедра теорії і методики
фізичного виховання та спорту
Кафедра педагогіки

АРХІВ ВКЛЮЧАЄ СТАТТІ, МОНОГРАФІЇ,
БІБЛІОГРАФІЧНІ ОПИСИ ТА ЗМІСТ ПІДРУЧНИКІВ


КАФЕДРА АЛГЕБРИ


Калашніков І. В.


Калашников И. В. К вопросу мотивации при узучении математической логики
/ И. В. Калашников, Е. И. Калашникова // Maттex 2012. Т. 1 : Материалі международной конферениции. – С. 250-253.

УДК 514. 1 13(07) :378. 14
К13
Калашніков І. В. Побудова перерізів просторових тіл у шкільному курсі математики
/ І. В. Калашніков, Н. Л. Синюк. - Вінниця, 2012. - 58 с.

УДК 510(075.8)
Г20
Гарвацький В. С. Основи алгебри. Частина 1.
/ В. С. Гарвацький. І. В. Калашніков, В. Т. Кулик // Вiнниця: ТОВ фiрма ѕПланерї 2012. - 314 с.

УДК 510(075.8)
Г20
Гарвацький В. С. Основи алгебри. Частина 2.
/ В. С. Гарвацький. І. В. Калашніков, В. Т. Кулик // Вiнниця: ТОВ фiрма ѕПланерї 2012. - 274 с.

Матяш О. І.


УДК [373.5.016:514](076.1)
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії : навчально-методичний посібник
/ О. І. Матяш, А.Л. Воєвода, Л. Ф. Михайленко, Л. Й. Наконечна. – Вінниця: ФОП «Легкун В. М.», 2012. – 393 с.

УДК 378.016 : [373.5.016:514]
М34
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії : навчально-методичний посібник
/ О. І. Матяш, А. Л. Воєвода, Л. Ф. Михайленко, Л. Й. Наконечна. – Вінниця: ФОП «Легкун В. М.», 2012. – 393 с.

М34
Матяш О. І. Чинники удосконалення змісту і технологій методичної підготовки майбутніх учителів математики до навчання учнів геометрії
/ О. І. Матяш // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (17), issue: 35, 2014. – C 53-56.

М34
Матяш О. І. Викладач як складова особистісного компоненту методичної системи формування методичної компетентності майбутніх учителів математики
/ О. І. Матяш // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, I (6), Issue: 10, Oct 2013. – C 95-99.

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ


Баюрко Н. В.


Б33
Баюрко Н. В. Методика організації роботи учнів з електронними дидактичними посібниками у процесі навчання біології
/ Н. В. Баюрко, Р. А. Крешун // Актуальні питання біологічних праць : зб. Наук. Праць. ВДПУ. Вінниця, 2015. – Вип. 12 (17). – С.146-149.

Б33
Баюрко Н. В. Екологізація змісту природознавства як засіб формування екологічної свідомості учнів
/ Н. В. Баюрко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Випуск 41 / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, 2014. – С.109 - 113.

УДК
Б33
Баюрко Н. В. Використання проектних технологій у формуванні готовності майбутніх учителів до розвитку екологічної компетентності учнів
/ Н. В. Баюрко // Матеріали ii міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (16-17 жовтня 2015 року). - С.111-114

Б33
Баюрко Н. В. Формування системних уявлень учнів про взаємозв’язки та залежність неживої і живої природи під час екскурсій
// Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения». - 2014. Том 19. Педагогически науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 96 стр.

УДК 502.2:599.89 (076)
Е45
Екологія людини : практикум для проведення лабораторних робіт
/ укладачі: Т. В. Кириєнко, Н. В. Баюрко. - Вінниця: Віндрук, 2015. – 87 с.

Васильєва С. О.


Васильєва С. О., Наконечний О. А. Перспективи електрокардіографії як сучасного метода дослідження стану людського організму
// Актуальні питання біологічних праць. Зб. наук. праць. ВДПУ. Вип. 9 (14). – Вінниця, 2012. Стор. 180-182.

Васильєва С. О., Білоочко Г. О. Поширеність цукрового діабету у районах Вінницької області
// Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні питання світової науки - 2012". - Пшемисль. 2012 с. 68-72.

Васильєва С. О., Наконечний О. А., Коваль В. М. Надлишкова маса тіла й ожиріння спричинені надмірним харчуванням, як фактори ризику здоров'я студентської молоді
// Materialy ІX Mifdzym irodowij naukowi-praktyczncj konferencji «Aktualne problem nowoczesnych nauk-2013» : Volume 26. Nauk biologictnych: Przemysl 88 str с. 56-58.

Васильєва С. О., Коваль В. М. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи студентів першокурсників
// Materialy X Mifdzym irodowij naukowi-praktyczncj konferencji «Naukown przestrzeri Enrору -2014» : Volume 29. Nauk biologictnych: Przemysl 96 str с. 64-67.

Васильєва С. О., Наконечний О. А. Історія поняття «метаболічний синдром», еволюція уявлень, сучасні критерії визначення "Настоящи изследования и развитие - 2013" : материали за 9-а междунар. науч. практ. конф.
– Т. 24. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2013. – С. 74 - 77.

Голунова Л. А.


Москалець В. В. Загальна екологія
/ Т. З. Москалець, О. В. Князюк, Л. А. Голунова. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». - 160 с. 2015.– 160 с.

Патент на корисну модель № 80761 "Спосіб півищення насіннєвої продуктивності сої" (автор Л. А. Голунова)

УДК 581. 631
Голунова Л. А. Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії bradyrhizobium japonicum і ретардантів
/ Л. А. Голунова, В. Г. Кур’ята // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 3 (52). - С. 66-71.

УДК 581.661.161.65
Голунова Л. А. Дія хлормекватхлориду на продуктивність та якість насіння glycine max L
/ Л. А. Голунова // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 68 2015, № 1 (62). - С. 68-72.

Гудзевич Л. С.


Гудзевич Л. С. Особливості формування навичок першої допомоги в умовах професійної підготовки майбутніх учителів
/ Л. С. Гудзевич, А. В. Колібабчук // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukova przestrzen Europy-2015” Volume 21. Medycyna: Przemysl. Nauka i studia. – P. 17–18.

УДК 376.1: 371.68
Гудзевич Л. С. Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів
/ Л. С. Гудзевич, Р. А. Крешун // Збірник наукових праць ВДПУ “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. - Вінниця, 2015. - Вип. 41. - С. 33-38.

УДК 376.013:613
Гудзевич Л. С. Вплив психосоціальних чинників на стан репродуктивного здоров’я студентської молоді
/ Л. С. Гудзевич, Л. О. Дубовик // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. – Вип. 42. - Вінниця: ВДПУ, 2014. – С. 125-128.

Долгов О. М.


Долгов О. М. Вивчаємо анатомію людини. Анатомія опорно-рухового апарату : навч. посібник
. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – 116 с. : 97 іл.

Долгов О. М. Вивчаємо анатомію людини. Вчення про судини – ангіологія : навч. посібник
. – Вінниця, ВДПУ, 2016. – 48 с. : 37 іл.

Долгов О. М. Загальна гістологія з основами ембріології: навчальний посібник : у 2 ч.
/ О. М. Долгов. – Вінниця: Віндрук, 2015. – Ч. І. – 124 с. : табл., іл.

Долгов О. М. На допомогу студенту. Нервова тканина. Матеріали для самостійної роботи з гістології з основами ембріології : навч.-метод. посібник
. – Вінниця: ВДПУ, 2016. – 44 с.: 22 іл.

Долгов О.М. Вивчаємо анатомію людини. Нутрощі : навч. посібник
. – Вінниця, ВДПУ, 2016. – 56 с.: 43 іл.

Князюк О. В.


УДК 631. 543: 633: 34: 633.15
Князюк О. В. Агроекологічне випробування та підбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості для силосного конвеєру в умовах правобережного лісостепу
/ О. В. Князюк, В. Г. Липовий // Агробіологія. - 2011. - Вип. 6. – С.103-105.

УДК 631.543:633.34:633.10
Князюк О. В. Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтетичну продуктивність гібридів кукурудзи
/ О. В. Князюк, В. Г. Липовий, І. Ф. Підпалий – С.116-120.

УДК 631. 543: 633: 34: 633.15
Князюк О. В. Вплив строків сівби на продуктивність цибулі ріпчастої (зміст журналу)
/ О. В. Князюк, Л. Л. Орлюк // Агробіологія. - 2013. № 11 (104)

УДК 631. 543: 633: 34: 633.15
Князюк О. В. Продуктивність сортів томату залежно від строку висаджування розсади та просторового розміщення на площі
/ О. В. Князюк,І. А. Пантилимон. Т. В. Піскорська // Агробіологія, 2014. № 1 (109). – С.78-80.

УДК 631. 543: 633: 34: 633.15
Князюк О. В. Особливості вирощування перцю та баклажану в умовах закритого ґрунту
/ О. В. Князюк, Р. А. Кришун. – С.86-87.

Кур'ята В. Г.


УДК [581.14:582.741]:661.162.6
Ходаніцька О. О. Аналіз дії хлормекватхлориду на продукційний процес льону олійного сорту Орфей
/ О. О. Ходаніцька, В. Г. Кур'ята // Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1. - С. 30-33.

УДК 582.675.5:661.162.65/66
Поливаний С. В. Вплив суміші трептолему та хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 8 (291), Ч. І, 2014. - С. 48-55.

УДК 581. 631
Голунова Л. А. Анатомо-морфологічні особливості рослин сої за комплексної дії bradyrhizobium japonicum і ретардантів
/ Л. А. Голунова, В. Г. Кур’ята // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2012, № 3 (52). - C. 66-71.

УДК [581.143:582.741]:661.162.65
Ходаніцька О. О. Вплив регуляторів росту на вміст азоту, фосфору та каліюу рослинах льону олійного
/ О. О. Ходаніцька, В. Г. Кур’ята // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 102 2013, № 3 (56). – С. 102-108.

УДК 582.675.5: 661.162.65/66
Поливаний С. В. Дія емістиму с на морфогенез та насіннєву продуктивність маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2015, № 1 (62). – С. 117-123.

УДК 582.675.5: 661.162.65/66
Поливаний С. В. Вплив фолікуру на морфогенез та продуктивність рослин маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Наук. Вісник Ужгород. 64 ун-ту. (Сер. Біол.), 2014, Вип. 36. - 64-67.

Левчук Н. В.


Левчук Н. В. Формування поняття «біорізномашття» в процесі вивчення біології
/ Н. В. Левчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. пр. – 2012. – С. 43-49.

Левчук Н. В. Самостійна робота студентів як засіб професійної підготовки майбутніх учителів біологічних дисциплін
/ Н. В. Левчук, Н. В. Баюрко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. пр. – 2013. – С. 136-138

Левчук Н. В. Порівняльний аналіз дендрофлори парків пам’яток садово-паркового мистецтва м. Вінниці
/ Н. В. Левчук, А. В. Гордейчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. пр. – 2014. – С. 110-112

Левчук Н. В. Удосконалення методичної підготовки майбутнього вчителя біології
/ Н. В. Левчук // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : зб. наук. пр. – 2015. – С. 149-150

УДК 378.094.091.313:004.895
Левчук Н. В. Інноваційні педагогічні технології в діяльності викладача природничих дисциплін
/ Н. В. Левчук, І. Л. бузенко // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. № 41. - 2014. - С. 191-194

Поливаний С. В.


Поливаний С. В. Дія трептолему на морфогенез, продуктивність та якісні характеристики олії маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Агробіологія. – 2015. – № 1. – С. 65-72.

УДК 582.675.5: 661.162.65/66
Поливаний С. В. Формування фотосинтетичного апарату, насіннєва продуктивність та якість олії маку олійного за дії емістиму С
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Вісник уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 1. – С. 43-47

УДК 582.675.5: 661.162.65/66
Кур'ята В. Г. Вплив суміші регуляторів росту на якість продукції маку олійного
/ В. Г. Кур'ята, С. В. Поливаний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 3. – С. 37-40

УДК 582.675.5: 661.162.65/66
Поливаний С. В. Дія емістиму С на морфогенез та насіннєву продуктивність маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Біологія. – 2015. - № 1 (62) – С. 117-123.

Поливаний С. В. Вплив суміші трептолему та хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції маку олійного
/ С. В. Поливаний, В. Г. Кур'ята // Вісник Луганського національного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2014. – № 8 (291). – С. 48-55.

Рогач В. В.


УДК 581.134:633.853.49:661.162.65
Рогач В. В. Вплив хлормекватхлориду на продуктивність та якість продукції озимого ріпаку
/ В. В. Рогач // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки – 2011. – Випуск 8 (48). – С. 43-49.

УДК 581.143.28:582.683.2:577.115.3
Рогач В. В. Ріпак – перспективна олійна культура нашої держави
/ В. В. Рогач // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки – 2012. – Випуск 1 (57). – С. 114-120.

УДК [581.1:582.926.2]:661.162.65
Рогач В. В. Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфо-фізіологічні характеристики та біологічну продуктивність картоплі
/ В. В. Рогач, Т. І. Рогач // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2015. – Т. 23 (2). – C. 221–224.

UDC 661.162.65:(581.1+582.926.2)
Rohach V. V. The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae)
/ V. G. Kuriata, V. V. Rohach, T. I. Rohach, T. V. Khranovska // Visn. Dnipropetr. Univ. Ser. Biol. Ekol. 2016. 24(1). – P. 230–234.

Кур'ята В. Г. Вплив 1-нафтилоцтової кислоти на формування фотосинтетичного апарату та врожайність помідорів
/ В. Г. Кур'ята. В. В. Рогач, О. В. Буйний // Вісник Уманського національного університету садівництва. - 2015. - № 2. С. 17-20.

Рогач В. В. Дія ретардантів на морфофізіологічні показники, продуктивність та період спокою картоплі
/ В. В. Рогач, І. В. Попароцька, Т. І. Рогач, В. Г. Кур’ята // Вісник Уманського національного університету садівництва. - 2015. - № 1. С.50-53.

Сарафинюк П. В.


УДК 611.9:575.191:612.017.1:612:656
Сарафинюк П. В. Вікові зміни шлуночків серця в підлітковому періоді онтогенезу
/ П. В. Сарафенюк // Вісник морфології – 2011. – № 7 (2). – С. 386-389

УДК 616.24-072.7^616.12-073:572.519
Сарафинюк Л. А. Взаємозв'язки спіраметричних та ехокардіографічних параметрів з тотальними та повздовжніми розмірами тіла
/ Л. А. Сарафинюк, П. В. Сарафенюк // Вісник морфології – 2015. – № 1, Т. 21. – С. 165-167-389

Зошит для лабораторних та самостійних робіт з курсу "Основи природознавства" : для студентів денної форми навчання
/ укл. П. В. Сарафинюк. - Вінниця. - 2013. – 111 с.

УДК
Щоденник для польової практики і самостійної роботи з природознавства : для студентів спеціальності "Початкове навчання" денної форми навчання
/ укл. П. В. Сарафинюк. - Вінниця. - 2014. – 96 с.

УДК
Сарафинюк П. В. Соматотиполоічні особливості товщини стінок серця у міських підлітків
/ П. В. Сарафенюк // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології". – 2011, 17-18 червня. – м. Тернопіль. – С. 151-152

Ткачук О. О.


УДК [581.1:582.926.2]: 661.162.65
Ткачук О. О. Вплив ретардантів на вміст різних форм вуглеводів в органах картоплі
/ О. О. Ткачук // Агробіологія. – 2013. – № 11 (104). – С. 94-97

УДК 581.143.2:582.926.2
Ткачук О. О. Вплив ретардантів на інтенсивність проростання та гістогенез паростків бульб картоплі при виході їх зі стану спокою
/ О. О. Ткачук // Збірник наукових праць ВНАУ. Сільськогосподарські науки. – 2012. – № 1 (57). – С. 132-136

УДК 581.143:661.162.65
Ткачук О. О. Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин
/ О. О. Ткачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 3. – С. 386-389

УДК 581. 132. 1
Ткачук О. О. Вплив паклобутразолу на анатомо-морфологічні показники рослин картоплі
/ О. О. Ткачук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Ботаніка. – 2015. – № 2. – С. 47-50

УДК [581.1:582.926.2]:661
Ткачук О. О. Вплив паклобутразолу на вміст вуглеводів у рослинах картоплі
/ О. О. Ткачук // Наукові записки Тернопольськгого національного педагоічного ун-ту Серія "Біологія" : Спеціальний випуск присвячений 75-річчю ТНПУ. – 2015. – № 1 (62). – С. 144-147

Шевчук О. А.


УДК 581.143:661.162.65
Шевчук О. А. Екологічна безпека та перспективи застосування синтетичних регуляторів росту у рослинництві
/ О. А. Шевчук, О. О. Кришталь, В. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 34-38

УДК
Шевчук О. А. Ботаніка. Морфологія рослин : навчальний посібник для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія*
/ О. А. Шевчук. – Вінниця, 2014. – 132 с.

УДК
Шевчук О. А. Лабораторний практикум для студентів природничо-географічного факультету ОКР «бакалавр», напряму підготовки: 6.040102 Біологія*
/ О. А. Шевчук, Л. А. Голунова. – Вінниця, 2014. – 64 с.

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ


Антонюк Н. В.


УДК 911.3:50454(477)
Антонюк О. О. Значення белігеративних ландшафтів у формуванні історико-культурної спадщини України
/ О. О. Антонюк. - 5 с.

УДК 911.3
Антонюк О. О. Методи досліджень белігеративних ландшафтів
/ О. О. Антонюк // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. - 2006. - Вип. 11. - 4 с.

УДК 911.3
Антонюк О. О. Методи досліджень белігеративних ландшафтів
/ О. О. Антонюк // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Географія". - 2015. - Вип. 27. № 1-2. - С. 72-81.

Бірюкова Н. В.


УДК 911.3 (075.8)
Б64
Бірюкова Н. В. Суспільна географія Вінницької області : навчальний посібник. Частина І
/ Н. В. Бірюкова, А. Р. Лисак ; за. ред. Г. І. Денисика. – Вінниця, 2015. – 205 с.

Вальчук-Оркуша О. М.


УДК 911.2.551
В15
Вальчук-Оркуша О. М. Геохімічні структури дорожніх ландшафтів Поділля
. – 7 с.

УДК 911.375.2
В15
Вальчук-Оркуша О. М. Лінійно-транспортні ландшафти.
– 2 с.

УДК (504.38+632.11)(477.46)(075,8)
Прояви глобальних кліматичних змін на території Черкаської області
/ О. І. Ситник, О. М. Вальчук-Оркуша, Т. Г. Трохименко // Науковий вісних Чернівецького ун-ту. Випуск 724-725. Географія. – С. 49-52.

УДК 556
З-14
Загальна гідрологія : навч. посіб.
/ уклад. О. М. Вальчук-Оркуша, О. І. Ситник. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – 236 с. – 2 с.

УДК 551.5 + 551.58
В16
Вальчук-Оркуша О. М. Метеорологія з основами кліматології : навч. посіб.
/ О. М. Вальчук-Оркуша, О. І. Ситник. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 224 с.

УДК 911.2.551
В16
Вальчук-Оркуша О. М. Геохімічні структури дорожніх ландшафтів Поділля
- 7 с.

Воловик В. Н.


УДК 911.53
В68
Воловик В. Н. Категории сакрального ландшафта
// Геграфический вестник. - Выпуск 4 (27), 2013. - С. 26-34

УДК 911.375
В68
Воловик В. Н. Воловик В. Н. Етнокультурні ландшафти містечок Поділля
/ В. М. Воловик. - Вінниця: ПП "О. Власюк", 2011, - 270 с., іл.

Додатки до книги 'Етнокультурні ландшафти містечок Поділля'


УДК 911.53:911.2
В68
Воловик В. Н. Етнокультурні ландшафти: регіональні структури і природокористування [Текст]
/ В. М. Воловик. - Вінниця: ТОВ "Вінницька міська друкарня", 2013. - 464 с., іл.

УДК 911.53:911.2
В68
Воловик В. Н. Основи етнокультурного ландшафтознавства : навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене
/ В. М. Воловик. - Вінниця: ТОВ "Вінницька міська друкарня", 2015. - 180 с., іл.

УДК 911.53
В68
Воловик В. Н. Подолье как узел культурно-цивилицационного рубежа "Европа-Азия"
/ Геграфический вестник. - Выпуск 3 (26), 2013. - С. 4-10.

УДК 911.53:911.374.6(477.43/.44+477.84)
В68
Воловик В. Н. Этнокультурные ландшафты местечек Подолья
/ В. Н. Воловик // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. № 2. С. 191-207

Гудзевич А. В.


УДК 502/504:911.2
Гудзевич А. В. Проблеми екології, природокористування і збалансованого розвитку в географії
/ А. В. Гудзевич // Історія та методологія географії. Наукові записки. № 1. 2014. – С. 15-20.

УДК
Гудзевич А. В. Перспективи та проблеми функціонування природного ядра в умовах урбосередовища
/ А. В. Гудзевич. – 8 с.

УДК 502/504:911.2
Гудзевич А. В. Геосередовище: зміст, сфера і перспективи використання
/ А. В. Гудзевич // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, № 1104. Серія «Екологія», вип. 10-2014. - Нові напрями, інноваційні дослідження, – С. 9-15.

УДК 504.75:[378.091.33-027.22:5]
Гудзевич Л. С. Синдром хронічної втоми у дітей та підлітків
/ Л. С. Гудзевич, Р. А. Крешун // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка і психологія. - Вип. 43. - Вінниця: ВДПУ, 2015. – С. 396-398.

УДК 616.8-008.6-053.2
Гудзевич Л. С. Особливості організації польових практик з природничих дисциплін та чинники їх безпеки
/ Л. С. Гудзевич // Збірник наукових праць ВДПУ «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». - Вінниця, 2011. – Вип. 28 – С. 278-282.

Дедов О. В.


Dedov O. Podillia flora an impotant resource for ecotourism development
/ O. Dedov // Modern scientific potential. - 2015. Volum 32 Ecology. - P: 19-20


Дєдов О. В., Дєдов О. О. Перспективи впровадження еколого-ландшафтного землекористування у Вінницькій області
/ О. В. Дедов, О. О. Дєдов // Науковий часопис національного пдагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія "Географія і сучасність" ; вип. 17 (29). - С: 70-78


Дєдов О. В. Проблема кислих грунтів та шляхи її вирішення у Вінницькій області
/ О. В. Дєдов // Materialy miezynarodowej naukowi-praktycznej konferenji "Naukowa przstrzen Europy". - 2015. - Volume 23. Geografia i geologia. - P: 21-24


Дєдов О. В. Шляхи екологізації землекористування у Східному Поділлі
/ О. В. Дєдов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. № 1-2, 2013. - C.: 19-23

Денисик Г. І.


УДК 911..2.502.52
Денисик Г. І. Геосайти Поділля
/ Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. Корінний. - Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. - 2016 с. - (Серія "Природа і ландшафти Поділля")

Денисик Г. І. Антропогенне ландшафтознавство : навчальний посібник. Частина І. Глобальне антропогенне ландшафтознавство
/ Г. І.Денисик. – Вінниця: ПП «ТД Видавництво Едельвейс і К», 2012. - 304 с.

УДК: 911.3
Денисик Г. І. Похідні процеси та явища в ландшафтах зон техногенезу
/ Г. І. Денисик, Г. М. Задорожня. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2013. – 220 с. : іл. – («Процеси і явища в антропогенних ландшафтах»).

УДК: 911.2 (043.3)
Денисик Г. І. Промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд в Україні
/ Г. І. Денисик, І. П. Козинська. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 244 с. : іл. – («Антропогенні ландшафти Правобережної України»).

УДК: 911.5 (477.43/44)
Денисик Г. І. Унікальні ландшафт Середнього Придністер’я
/ Г. І. Денисик, Г. В. Мудрак. – Вінниця, 2014. – 262 с. : іл. – («Природа і ландшафти Поділля»)

УДК: 911.2:502.52
Денисик Г. І. Геосайти Поділля
/ Г. І. Денисик, Л. В. Страшевська, В. І. Корінний. – Вінниця, 2014. – 216 с. – (Серія «Природа і ландшафти Поділля»)

Канська В. В.


Kanska Viktoria. Anthropogenic geological and geomorphological recerved objects of Podillya = Антропогенні геолого-геоморфологічні заповідні об'єкти Поділля
// British journal of Science? Education and Culture. - 2014. - № 1 (5)

br>Kanska Viktoria. Anthropogenic geological and geomorphological recerved objects of Podillya = Антропогенні геолого-геоморфологічні заповідні об'єкти Поділля
// The 1st International Academic Conferece "Science and Education in Australia, America and Eurasuia ^ Fundamental and Applied Science/ - Australia? Melbourn? 23 June 2014" . - c. 4-7

Денисик Г. І., Канська В. В. Антропогенні заповідники: суть, структура, управління
// Заповедники Крыма. Биборазнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе. Материалы Международной научно-практической конференции (Симферополь, 24-26 октября 2013 г.). - с. 65-67.

УДК 911.3
Канська В. В. Антропогенні заповідні об'єкти в єдиній системі природоохоронних об'єктів
// Антропогенне ландшафтознавство: преспективи розвитку : збірник наукових праць [за ред. Г. І. Денисика]. – с. 64-65.

УДК 911.3
Канська В. В. Антропогенні заповідні об'єкти в структурі унікальних ландшафтів Середнього Придністров'я
// Фізична географія та морфологія. Вип 2 (70). - с. 278-281.

Канський В. С.


Канський В. С. Аналіз розвитку досліджень типології лісових ландшафтів України
/ В. С. Канський // Наукові написки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. - 2014. - Вип. 26. - С.: 108-112

Канський В. С. Екотони-узлісся лісових антропогенних ландшафтів Поділля
/ В. С. Канський // Наукові написки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. - 2013. - Вип. 25. - С. : 92-95

Канський В. С. Лісові антропогенні ландшафти Поділля
/ В. С. Канський // Наукові написки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія. - 2015. - № 3-4. - С. : 45-54

Квасневська О. О.


УДК 911.3
Квасневська О. Відображення антропогенної топономіки в основних етапах господарського освоєння літогенної основи Подільського Побужжя
/ О. Квасневська // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюдбинського. Історія та методологія географії. – 2012 – №. 2. – С. 387-391

УДК
Квасневська О. О. Антропогенна топономіка в географічних назвах Подільського Побужжя
/ О. О. Квасневська // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 612-613. Географія. – С. 60-62

Квасневська О. О. Дослідження антропогенної топономіки Подільського Побужжя
/ О. О. Квасневська – С. 83-85.

УДК 911.3
Квасневська О. О. Антропогенна топоніміка Вінницької та Хмельницької областей
/ О. О. Квасневська // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 21. - С. 195-202.

УДК 911.3
Квасневська О. О. Відображення історичних подій та господарської діяльності в географічних назвах Подільського Побужжя
/ О. О. Квасневська // Наукові записки ВВінницького пеуніверситету. Сер. Географія. – 2013 – Вип. 25. – С. 96-102

Кирилюк Л. М.


УДК 911.2
Кирилюк Л. М. Перспективи створення туристичних кластерів на території Поділля
/ Л. М. Кирилюк // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014 – Том 10. – Вип. 2. – С. 580-584.

Кирилюк Л. Висотна диференціація сучасних ландшафтів Полонського району
/ Л. Кирилюк, В. Корінний, Ю. Кравець // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – 2014. – Випуск 48. – С.: 580-584.

Кирилюк Л. Особливості висотної диференціації антропогенних ландшафтів "молодого" акумулятивного висотно-ландшафтного рівня на території Поділля
/ Л. Кирилюк, В. Корінний // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2013. Вип. 655: Географія. – С. 31-34.

Кириєнко Л. М.


Кириєнко Л. М. Історичний нарис розвитку батрахологічних досліджень на території України
/ Л. М. Кириєнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. - 2012 – С. 165-166

Кириєнко Л. М. Характер локалізації та розподілу місць гніздування горлиці кільчастої (streptopelia decaocto) в умовах урбанізованих ландшафтів
/ Л. М. Кириєнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. - 2013 – С. 143-145

Кириєнко Л. М. Реінтродукція зубра європейського на території України
/ Л. М. Кириєнко // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. - 2015 – С. 89-90

УДК 373.5.016:57(073)
Навчальний посібник «Екологія людини» для студентів ОКР бакалавр, спеціальності «Біологія», склав старший викладач кафедри біології ВДПУ Кириєнко Т. В.
/ Л. М. Кириэнко. Вінниця. - 2015. - 184 С.

УДК 502.2:599.89 (076)
Екологія людини: практикум для проведення лабораторних робіт / укладачі: Т. В. Кириєнко, Н. В. Баюрко. — Вінниця: Віндрук, 2015. – 87 с.

Корінний В. І.


УДК 911.2
Корінний В. І. Іллінецька астроблема – геологічний феномен Вінниччини
/ В. І. Корінний // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2014. – Вип. 26. – С. 170-174.

Матвійчук О. А.


УДК 598.2+591.9(477.44)
Матвійчук О. А. Видовий склад та екологічна структура авіфауни Верхнього і Середнього Побужжя
/ О. А. Матвійчук // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2015. – № 2 (63) – С. 41-46.

УДК 504:598.2:627.84(477.84)
Матвійчук О. А. Вплив екзогенних чинників на орнітофауну Верхнього і Середнього Побужжя
/ О. А. Матвійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 129-133.

УДК
Матвійчук О. А. Авіфауна дендроландшафтів Буго-Деснянського загальнозоологічного заказника
/ О. А. Матвійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25. – С. 65-70.

УДК 298.2:502.211(477.43/.44)
Матвійчук О. А. Ретроспективна оцінка орнітофауни Подільського Побужжя
/ О. А. Матвійчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Зоологія. – 2015. – Вип. 2. – С. 61-65

Рябоконь О. В.


Рябоконь О. В. Натурально-антропогенные ландшафты Подольского Побужья
/ О. В. Рябоконь // Наукові записки ВДПУ. Сер. Фізична географія - 2012. – № 2. – С. 48-52.

УДК 911.3
Рябоконь О. В. Натурально-антропогенні ландшафти Середнього Придністер’я
/ О. В. Рябоконь // Наукові записки Чернывецького ун-ту. - Вип. 612-613. Географія. – С. 143-146.

УДК 911.3
Рябоконь О. В. Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля
/ О. В. Рябоконь // Географія та туризм. - С. 249-255

УДК 911.3
Рябоконь О. В. Раціональне використання натурально-антропогенних ландшафтів
/ О. В. Рябоконь // Географія та туризм. - С. 295-301

УДК 911.3
Рябоконь О. В. З історії дослідження натурально-антропогенних ландшафтів
/ О. В. Рябоконь // Фізична географія та геоморфологія. – 2013. – Вип. 3 (71). – С. 48-52.

Страшевська Л. В.


УДК 550.8.02
Страшевська Л. В. Стратиграфічні геосайти скальської серії силуру Поділля: наукова значимість і проблеми охорони
/ В. І. Корінний // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. - 2012. – Вип. 616 : Географія.– С. 48-52.

УДК 55:502.64
Страшевська Л. В. Етапи дослідження геологічної спадщини Поділля
/ Л. В. Страшевськ // Геополитика и экодинамика регионов. - 2014. – Том 10. - Выпуск 1.– С. 875-879.

Хаєцький Г. С.


УДК 528.42
Хаєцький Г. С. Картографія з основами топографії. Частина 1. Топографія : навчальний посібник
/ Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. - Вінниця. – 2014. – 132 c.

УДК 528.42
Хаєцький Г. С. Картографія з основами топографії. Частина 2. Картографія : навчальний посібник
/ Г. С. Хаєцький, Л. І. Стефанков. - Вінниця. – 2014. – 146 c.

УДК 504.75.05 (06)
Хаєцький Г. С. Екологія людини : курс лекцій для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів
/ Г. С. Хаєцький. – Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014. – 306 с.

Хаєцький Г. С. Особливості парадинамічних процесів у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів з ландшафтами суміжних територій у Вінницькій області
/ Г. С. Хаєцький. – 8 c.

УДК 911.375
Хаєцький Г. С. Парадинамічні процеси та їх роль у функціонуванні водних і водно-болотних антропогенних ландшафтів Полісся
/ Г. С. Хаєцький. - C. 246-249

УДК 911.375
Хаєцький Г. С. Проблеми оптимізації водно-болотних антропогенних ландшафтів Вінницької області
/ Г. С. Хаєцький. – 5 c.

Холковська Т. Ю.


УДК 910.4(091)
Холковська Т. Ю. Історичне значення Подільських та Волинських єпархіальних відомостей для розвитку краєзнавчих досліджень сьогодення
/ Т. Ю. Холковська // Міжнародна наукова конференція "Географічна наука і освіта : виклики епохи". – Львів, 16-18 травня 2013 р. – С. 75-78.

УДК 910.4(091)
Холковська Т. Ю. Описи містечок Поділля XIX століття (на прикладі Кам'янець-Подільського)
/ Т. Ю. Холковська. – С. 121-123.

Холковська Т. Ю. Дослідження Поділля у працях польського вченого Романа Афтанази
/ Т. Ю. Холковська // Потенціал сучасної географії у розв'язанні проблем розвитку регіонів. - 2013. – С. 410-412

УДК 910.4 (091)
Холковська Т. Ю. Замки та палаци Поділля у працях польських дослідників
/ Т. Ю. Холковська // Наукові записки Вінницького педуніверситету. Сер. Географія. - 2013. – Вип. 25.– С. 167-172

Чернова Г. В.


УДК 911.3:33(100)(075.8)
Ч49
Чернова Г. В. Економічна і соціальна географія країн світу (Європа) : навч. посібник
/ Г. В. Чернова. - 2 вид., допов. – Вінниця : ФОП Корзун Д.Ю., 2015. - 180 с.

УДК 911.3
Чернова Г. В. Житлово-комунальне господарство Вінницької області
/ Г. В. Чернова // Економічна та соціальна географія. – 2014 р. – Вип. 1 (69) – С. 193-200

УДК 911.3
Чернова Г. В. Суспільно-географічні аспекти розвитку фармацевтичної промисловості світу
/ Г. В. Чернова. – С. 265-269

Яцентюк Ю. В.


УДК 911.5
Яцентюк Ю. В. Водогосподарські антропогенні парагенетичні ландшафтні системи
/ Ю. В. Яцентюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. - 2015. – № 3-4.– С. 147-152.

УДК 911.375.5(477.44-25)
Я92
Яцентюк Ю. В. Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці) : [монографія]
/ Ю.В. Яцентюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 200 с: іл. – Бібліогр.: с. 181-199.

УДК
Яцентюк Ю. В. Історія дослідження антропогенних парадинамічних і парагенетичних ландшафтних систем
/ Ю. В. Яцентюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. - Випуск 19. - С. 45-52

Кафедра методики філологічних дисциплін і стилістики української мови


Богатько В. В.


УДК 811.161’276.6 (075.8)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 0401
/ В. В. Богатько, О. П. Кущ. – Природничі науки. – Вінниця: Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010. – 100 с.

УДК 811.161.2’ (075.8)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів
/ В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця: Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010. – 219 с.

Б73
Богатько В. В. Зошит для поточного і модульного тестування : метод. посіб. з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів нефілологічного напряму підготовки
/ уклад. В. В. Богатько. – Вінниця : ПП. Балюк І.Б., 2011. – 2 вид., доповн. – 52 с.

УДК 811.161.2’ 276. 6(075.8)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студентів
/ В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 246 с.

УДК 811.161.2’ 276. 6(075.8)
П80
Прокопчук Л. В. Культура мови : навчальний посібник для студ. Інституту філології й журналістики спеціальності "Українська мова і література"
/ Л. В. Прокопчук, В. В. Богатько. – Вінниця : Планер, 2010. – 114 с.

Вознюк Ю. О.


Вознюк Ю. О. Використання різних видів проектів на уроках української мови та літератури
/ Ю.О. Вознюк // Методичний пошук учителя-словесника : збірник науково-методичних статей студентів і магістрантів / за ред. О. Куцевол. – Вип. 2. – Вінниця, 2010. – С. 67-73.
Стаття студентки ІV курсу бакалаврату ІФЖ. Наук. керівн. – ст. викл. Драч Є. В.

Вознюк Ю. О. Особливості вивчення великих епічних творів на уроках української літератури в 10 класі (на прикладі роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?..»)
/ Ю. О. Вознюк // Методичний пошук учителя-словесника : збірник науково-методичних праць студентів і магістрантів / за ред. О. Куцевол. – Вип. 3. – Вінниця: Веда, 2011. – С. 85-89.
Стаття студентки магістратури ІФЖ. Наук. керівн. – канд. філол. наук, ст. викл. Ткачук Т. П.

Вознюк Ю. О. Героїчний тип особистості в оповіданні «Я вернуся» Осипа Крамара
/ Ю. О. Вознюк // Проза Галини Журби в ідейно-естетичному контексті міжвоєнної доби : до 125-ї річниці від дня народження письменниці. Серія «ХХ століття: від модерності до традицій». – Вип. 3. – Вінниця : Планер, 2014. – С. 164-170.

Завальнюк І. Я.


УДК 811.161.2'0(075.8)
З-13
Завальнюк І.Я. Історія української літературної мови. Тестові завдання : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія (українська мова і література) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
/ І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця: Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 123 с.

Завальнюк І. Я. Функціонально-стилістична специфіка домінантних лінгвоструктур у творах Івана Багряного
/ І. Я. Завальнюк // Teka commission of polish-ukrainian cultural ties. – Volume VII. – Lublin, 2012. – P. 203-209.

УДК 811.161.2'0(075.8)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник
/ І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – [вид. 2-ге, доповн. і перероб.]. – Вінниця: Нілан, 2015. – 387 с.

УДК 811.161.2'367'38:070(075.8)
З-13
Завальнюк І. Я. Синтаксис мови сучасної української газетної періодики : навчальний посібник
/ І. Я. Завальнюк. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 312 с.

Іваницька Н. Л.


УДК 811.161.2(075.8)
І-90
Іваницька Н. Л. Алгоритми в практиці вивчення української мови : навч. посіб.
/ Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2010. – 256 с.

УДК 8:070:37
І-90
3. Іваницька Н. Л. Нариси із синтаксису української мови : посіб. для студентів-філологів
/ Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2011. – 183 с.

УДК 811.161.2(075.8)
І-90
Іваницька Н. Л. Лінгводидактична зорієнтованість сучасних теорій категорійного синтаксису української мови : (Алгоритми й програмовані завдання) : навч. посіб. для студентів ОКР магістра й спеціаліста філологічних спеціальностей педагогічних університетів
/ Н. Л. Іваницька. – Вінниця, 2012. – 194 с.

УДК 81'367.625(161.2=111):81-115
І-90
Іваницька Н. Л. Багатовимірність синтагматичних параметрів української та англійської дієслівних систем
/ Н. Л. Іваницька, Н. Б. Іваницька // Мовний простір граматики: актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький національний університет [наук. ред. М. О. Вінтонів]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 414-420.

УДК 808.3.801.5.01
І-90
Іваницька Н. Л. Семантична модифікація дієслівного складеного присудка з автосемантичними дієсловами
/ Н. Л. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2013. – Вип. 17. – С. 49–54.

УДК 37:811.161.2
І-90
Іваницька Н. Л. Семантичний обсяг іменникової словоназви предметного денотата
/ Н. Л. Іваницька // Наукові записки. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ фірми «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 126-133.

УДК 37:811:151.2
І-90 Іваницька Н.Л. Розширення семантичного обсягу іменникових словоназв предметних денотатів
/ Н.Л. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 33-40.

УДК 371.134(045)
І-90
Іваницька Н.Л. Формування екологічної культури студентів-філологів засобами української мови
/ Н.Л. Іваницька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Випуск 40 / Редкол. : І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 259–263.

УДК
І-90
Іваницька Н. Л. Про «Ключові слова» до статей у збірниках наукових праць із мовознавства
/ Н. Л. Іваницька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / [гол. ред. Н.Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 18-24.

Коваль Л. М.


K56
Коваль Л. М. Предикатно-предикатна основа двоелементного головного компонента безособових речень із фазовим зв'язковим дієсловом в українській мові
// Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku. - с. 48

K56
Коваль Л. М. Семантично елементарне речення - базовий корелят складеного головного компонента номінативного речення в українській мові
// Slavonic languages. - с. 127-130.

УДК 811.161.2'367.332
K56
Коваль Л. М. Міжрівненві співвідношення предиктивних форм на, -но, -то у функції говного компонента безособового речення
// Українська мова. - 2014 р. - №. 2. - с. 83-93.

K56
Коваль Л. М. Предикатно-предикатные структуры с сопроводительным предикатом желательности в украинском языке
// Филологические науки. Вопрорсы теории и практики. - № 3. - 2014 г. (Часть 2) - с. 98-101

Куцевол О. М.


УДК 378.147:82(477)
K95
Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : навч. посіб.
/ О. М. Куцевол. – Київ : Освіта України, 2011. – 464 с.

УДК 821.161.2.09"Шевченко"
K95
Куцевол О. М. Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани : навч. посіб.
/ О. М. Куцевол. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2013. – 256 с.

УДК 821.09(075.3)
K95
Куцевол О. М. Будівничі перекладацьких мостів. Кн. 1 : навч. посіб.
/ О. М. Куцевол. – Вінниця : ТОВ «Мерк’юрі-Поділля», 2012. – 460 с.

K95
Куцевол О. М. «Народився він для бою…» (Вивчення творчості Івана Багряного в середній школі) : навч. посіб.
/ О. М. Куцевол. – Вінниця : Ландо, 2011. – 290 с.

УДК 821.161.2-1(082.21)(075.2)
K95
Куцевол О. М. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб.
/ О. М. Куцевол. – Вінниця : Консоль, 2010. – 280 с.

УДК 821.161.1-2.09 Коцюбинський
K95
Куцевол Ольга Миколаївна. Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел : посібник
/ Ольга Куцевол. – Вінниця : Консоль, 2015. – 440 с. – 22, 2 др. арк. Лист № 14.1/12-г-1065 від 3.07.2014 р.

УДК 378.147:82(477)
K95
Куцевол О. М. Креативно-інноваційна стратегія організації виробничої педагогічної практики студентів-філологів
/ О. М. Куцевол // Наукові записки Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вип. 42. – Ч. 2. / редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – С. 209-215.

Kutsevol O. Methodological principles in the study of Ukrainian writers’ translation literary activity in the context of sсhool literary education
/ Olha Kutsevol // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу : Тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф. : Присвячується 40-річчю кафедри теорії та практики перекладу англійського мови : 25-26 квітня 2013 р. = Major Issues in Translation Studies and Translators’ / Interpreters’ Training. – Abstracts of VІІ International Conference (held on April 25-26, 2013 at V.N. Karazin Kharkiv National University) dedicated to the 40-th anniversary of the English Translation Department. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 28-29.

УДК [378.147.091.33:821.161.2.09]: 929 Волошина
K95
Куцевол О. Генеза проблеми методичної творчості вчителя української літератури в науковій спадщині професора Ніли Волошиної
/ О. Куцевол // Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми : зб. наук. праць. – (Перші Волошинські читання). - С. 198-208.

УДК 378.147:82(477)
K95
Куцевол О. М. Методична творчість учителя літератури та його професійно-креативні якості
/ О. М. Куцевол // Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / Акімова О. В., Галузяк В. М. [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТЛ», 2014. – С. 197-223.

УДК 373.5.016:821.111.09
K95
Куцевол О. Використання художньо-біографічних джерел при вивченні життєпису Джозефа Конрада
/ О. Куцевол // Вісник Прикарпатського університтету. Філологія, 2013-2014. Вип. 40-41. – С. 162-169.

Лебедь Ю. Б.


УДК 811.161.2'367.4/.5
Л33
Лебедь Ю. Б. Синтаксичні зв’язки між словами в підрядних словосполученнях і прислівний обов’язковий компонент формально-синтаксичної структури речення
/ Ю. Б. Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – Вип. 16. – С. 79-82.

УДК 811.161.2’367.4’367.625
Л33
Лебедь Ю. Б. Моделі вираження обов’язкових придієслівних безприйменниково-іменникових / займенникових компонентів формально-синтаксичної структури речення
/ Ю. Б. Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2013. – Вип. 18. – С. 58-63.

УДК 811.161.2’367.4’367.625
Л33
Лебедь Ю. Б. Обов’язковий придієслівний інфінітивний компонент формально-синтаксичної структури речення : параметри та особливості вживання
/ Ю. Б. Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 20. – С. 7-11.

УДК 811.161.2’367
Л33
Лебедь Ю. Б. Функціонування обов’язкових придієслівних компонентів у реченнях безособової структури
/ Ю. Б. Лебедь // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2015. – Вип. 21. – С. 94-98.

УДК 811.161.2’367’37
Л33
Лебедь Ю. Б. Вираження об’єктного значення обов’язковими прислівними компонентами формально-синтаксичної структури речення
/ Ю. Б. Лебедь // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 52-58.

Петрович О. Б.


УДК 373.5:[001.89:821.161.2.09]-053.67
П30
Петрович О. Б. Дослідницька діяльність обдарованої молоді як невід’ємна частина позакласної роботи з української літератури
/ О. Б. Петрович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 41. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. – С. 130-134.

УДК 378.5.091.33:821.161.2.09
П30
Петрович О. Б. Проблема організації позакласної роботи з української літератури в методичній концепції Н. Й. Волошиної
/ О. Б. Петрович // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Ін-ту педагогіки НАПН України. – Вип. 1 (16). – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 177-182.

УДК 373.5.091.212.3:82
П30
Петрович О. Б. Сучасні організаційні форми позакласної роботи з літературно обдарованими учнями
/ О. Б. Петрович // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – № 1. – С. 32-35.

УДК [378.016:821.161.2.09]:373.5
Ш37
65. Шевчук (Петрович) О. Б. Формування готовності майбутнього вчителя-словесника до організації позакласної роботи з обдарованими учнями
/ О. Б. Шевчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін.]. – Випуск 7. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – С. 223-229.

Прокопчук Л. В.


УДК 808.5 (075.8)
Прокопчук Л. В. Риторика : навчальний посібник для самостійної роботи студентів
/ Л. В. Прокопчук. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2013. – 172 с.

УДК 811.161.2’ 28(072)
Прокопчук Л. В. Українська діалектологія : навч. посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література
/ Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 190 с.

Д81
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник
/ П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. - Київ: Академія, 2010. - 375 с. Вінниця: ВДПУ, 2011. – 72 с.

УДК 811.161.2’ 276.6 (075.8)
Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів
/ Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця: Вид-во ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 126 с.

Савчук Т. В.


УДК 811.161.2’ 276.6 (075.8)
С13
Савчук Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) (ЗМ №3) : тестові завдання для модульного контролю знань студентів.
– Вінниця: ВДПУ, 2011. – 72 с.

УДК 811.161.2’ 276.6 (075.8)
П70
Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Професійна комунікація
/ Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 205 с. (Савчук Т. В. належить 6,37 др.арк.).

УДК 811. 161.2’0 (075.8)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література
/ І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2010. – 320 с. (10 із 22 др. арк. належать Т. В. Савчук)

УДК 811.161.2'0(075.8)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови : тестові завдання : методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія.* Українська мова і література
/ І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця, 2011. – 124 с. (4 із 8 др. арк. належать Т. В. Савчук).

УДК 811. 161.2’0 (075.8)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови : модульний курс
/ І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 387 с. (Т. В. Савчук належить 10 др. арк.).

Слободинська Т. С.


УДК 811.161.2:81-116.3
С48
Слободинська Т. С. До інтерпритації окремих термінів комплексної теорії моделей спілкування.
/ Т. С. Слободинська // Лінгвістика. - № 3 (30). - 2013. - С. 51-60


Кафедра педагогіки


Волошина О. В.


Voloshyna O. Training of the future teachers for human treatment of the child
/ O. Voloshyna. - 8 p.

УДК 378:001.895 (075.8)
Волошина О. В. Педагогіка інновацій у вищій школі. Навчально-методичний посібник
/ О. В. Волошина. – Вінниця, 2014. – 161 с.

УДК 378:001.895 (075.8)
Волошина О. В. Педагогіка інновацій у вищій школі. Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних занять
/ О. В. Волошина. – Вінниця, 2015. – 38 с.

ВВолошина О. В. Педагогічні технології як дидактичний інструментарій підготовки майбутніх учителів
/ О. В. Волошина. – 9 с.

Волошина О. В. Виховна робота як соціально-педагогічна категорія
/ О. В. Волошина. – 9 с.

Гурман А. В.


УДК 378.063
Гурман А. В. Деякі підходи до визначення критеріїв і показників готовності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії з батьками учнів
/ А. В. Гурман // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наук. праць. - Випуск 11, 2012 – С. 41-45.

УДК 378.016:37.064.1
Гурман А. В. Підготовка майбутніх вчителів до педагогічної взаємодії з батьками учнів як педагогічна проблема
/ А. В. Гурман // Нові технології навчання : науково-метод. зб. - Вип. 69. Частина II., 2011 - С. 55-59

УДК 378.091.3:37.064.1
Гурман А. В. Інноваційні технології у підготовці майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з батьками учнів
/ А. В. Гурман // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2012. - № 11. - С. 149-157.

УДК 378.064.1:004
Гурман А. В. Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з батьками учнів
/ А. В. Гурман // Вісник Луганського національного університету ім. Шевченка. - 2011 (листопад) № 21 (232). - С. 107-

Давидюк М. О.


Davidyuk M. O. The research of teaching abilities of students who are going to be teachers
/ M. O. Davidyuk, O. M. Ignatova // The Fourth International Congress on Social Sciences and Humanities/ Volum 1 "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GMBH,Vienna, Austria, 2015. - P. 152-158.

Нікітченко (Білявська) Л. О.


УДК 378. 091. 33–027. 22: 37.041
Білявська Л. O. рганізація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики
/ Л. О. Білявська // Наукові записки ВДПУ. Серія: Педагогіка. – № 4 – 2011. — С. 40-44

Білявська Л. O. ринципи організації фахової практики майбутніх учителів природничих дисциплін
/ Л. О. Білявська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Випуск 38. – 2011. — С. 17-24.

УДК 378. 091. 33–027 : [54+57]
Нікітченко Л. O. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в процесі проведення фахової практики
/ Л. О. Нікітченко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. — 2012. — № 5 (240), Ч. II. — C. 151-158.

Нікітченко Л. O. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації для студентів природничо-географічного факультету
/ Л. О. Нікітченко, О. А. Шевчук. – Вінниця: ВДПУ, 2016. – 114 с.

Нікітченко Л. O. Основи педагогічної майстерності: методичні рекомендації для студентів природничо-географічного факультету
/ Л. О. Нікітченко, О. А. Шевчук. – Вінниця: ВДПУ, 2016. – 122 с.

Опушко Н. Р.


Опушко Н. Р. Научные основы развития образования на Подолье в первой половине ХІХ столетия
/ Н. Р. Опушко // Актуальные проблемы педагогической теории и практики : материалы международной научной конференции / под общей ред. проф. О. И. Кирикова ; проф. Н. И. Сметанского. – Москва : Наука: информ ; Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2013. – С.195-206.

УДК 37.014(477.43/.44)«18»
Опушко Н. Р. Система освіти на території Поділля в першій половині ХІХ століття
/ Н. Р. Опушко // Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – К., 2014. – Випуск № 78. – Ч. 2 – С.160-166 (285 с.)

УДК 37(477.440) «18»
Опушко Н. Р. Освітня діяльність повітових училищ та гімназій на території Поділля в першій половині ХІХ століття
/ Н. Р. Опушко // Вісник Черкаського університету. Серія : педагогічні науки. – № 28 (321). – 2014. – С. 24-30. – (152 с.)


Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спорту


Бекас О. О.


Бекас Ольга. Оцінка фізичної підготовленості борців
/ О. Бекас, Ю. Паламарчук // Фізична культура, спорт і здоров’я нації. - Вінниця : збірник наукових праць – Випуск 18. – Вінниця, 2014. - С. 19-25

УДК 796.853.23-053.6: 796.015.2
Бекас Ольга. Модернізація навчально-тренувального процесу дзюдоїстів 10-11 років з урахуванням їх соматотипів
/ О. Бекас, Ю. Паламарчук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наукю пр. Волин. Нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - № 4 (20), 2012. - С. 403-406

УДК 612(075.8)
Бекас О. О. Фізіологія людини: навчально-методичний посібник [для студентів заочної форми навчання]
/ О. О. Бекас. – Вінниця, 2015. – 100с. – (Видання оновлене та доповнене)

УДК 796.853.23(075.8)
Бекас О. О. Бекас О. О. Дзюдо. Фізична підготовка юних спортсменів : [навч. посібник]
/ О. О. Бекас, Ю. Г. Паламарчук – Вінниця: ВНТУ, ГНК, 2014. – 152 с.

УДК 612 (076.5)
Бекас О. О. Фізіологія людини: Лабораторний практикум [практикум рекомендований для студентів інституту фізичного виховання і спорту]
. – Вінниця, 2014. – 94 с.

Корольчук А. П.


Корольчук А. П. Комплексна оцінка стану фізичного здоров'я студенток основної медичної групи педагогічного універститету
/ А. П. Корольчук. – С. 39-43

Корольчук А. П. Методика навчання загальному масажу у вищому навчальному закладі фізичного виховання і спорту
/ А. П. Корольчук. – С. 681-685

Костюкевич В. М.


The impact of combined use of health-improving fitness methods (“Pilates” and “Bodyflex”) on the level of students’ functional and psychophysiological capabilities
/ GANNA ILNYTSKA1, ZHANNETA KOZINA1, OLENA КАВАTSKA2, VIKTOR KOSTIUKEVYCH3 , VOLODYMYR GONCHARENKO4, TATYANA BAZILYUK5, ABDEL-BASET ALRAWASHDEH2 / 1 G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, UKRAINE, 2 V. N. Karazin Kharkiv National University, UKRAINE, 3 Mykhailo Kotsyubynskyi Vinnitsa State Pedagogical University, UKRAINE, 4 Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, 5 Kyiv National University of Technologies and Design, UKRAINE / Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 16(1), Art 12, pp. 70 - 76, 2016 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES

Статтю включено до міжнародної наукометричної бази даних - Scopus


Костюкевич В. М. Факторная структура специальных способностей хоккеистов на траве высокой квалификации
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. - Вип. 10, Вінниця 2010. - С.74-82.

Костюкевич В. М. Адаптация спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве к тренировочным нагрузкам в течении годичного цикла підготовки
/ В. М. Костюкевич // Наука в олимпийском спорте. - 2011. - № 1-2. - С. 53-59.

Костюкевич В. М. Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве
/ В. М. Костюкевич // Спортивна медицина. – 2012. – № 2. – С. 59-67

Костюкевич В. М. Параметры тренировочной работы высококвалифицированных спортсменов в хоккее на траве
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт і здоров’я нації. - Вінниця : збірник наукових праць – Випуск 15. – Вінниця, 2013. - С. 336 – 342.

Костюкевич В. М. Модельно-целевой подход при построении тренировочного процесса спортсменов командно-игровых видов спорта в годичном макроцикле
/ В. М. Костюкевич // Наука в олимпийском спорте, 2014. - № 4. - С. 22-28.

Костюкевич В. М. Моделирование в системе подготовки спортсменов высокой квалификации
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Випуск 18. – Том 2 / ВДПУ ; гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2014. – С. 92-102.

Костюкевич В.М. Історичний аспект формування знань з теорії і методики спортивної підготовки
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Випуск 17 / ВДПУ ; гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 2014. – С. 688-696.

Костюкевич В. М. Організаційно-методичні аспекти оперативного планування тренувального процесу спортсменів
/ В. М. Костюкевич. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Випуск 19. – Том 2 / ВДПУ ; гол. ред. В. М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2015. - С. 204-215.

Костюкевич В. М. Контроль і аналіз змагальної діяльності в елітному футболі
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. - Випуск 9. - Вінниця, 2010. - С. 80-88.

УДК 796.015(075.8)
К72
Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навч. посіб.
/ В. М. Костюкевич. - Вінниця: Планер, 2014. - 616 с.

УДК 796.015.796.355
К72
Костюкевич В. М. Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве : монография
/ В. М. Костюкевич – Винница: Планер, 2011 – 736 с.

УДК 796.015(075.8)
К72
Костюкевич В. М. «Теорія і методика спортивної підготовки у запитаннях і відповідях» : навчально-методичний посібник
/ В. М. Костюкевич. - Вінниця: Планер, 2016 – 159 с.

УДК 796.332.015
К72
Костюкевич В. М. Построение тренировочных занятий в футболе
/ В. М. Костюкевич. - Винница: Планер, 2013 – 194 с.

УДК
К72
Костюкевич В. М. Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник
/ В. М. Костюкевич, В. І. Воронова, О. А. Шинкарук, О. В. Борисова ; за заг. ред. В. М. Костюкевича. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – 554 с.

УДК 001.89: 796.011.3 (075.8)
ББК 72 я 73 +75.166 я 73
0-75
Костюкевич В. М. Історичні аспекти формування знань з теорії і методики спортивної підготовки
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць ; вип 17. - 2014. С. : 745-753

УДК 796.332.015
К72
Костюкевич В. М. Організаційно-методичні аспекти оперативного планування тренувального процесу спортсменів
/ В. М. Костюкевич // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць ; вип 19 (том 2) - 2015. С. : 204-215

УДК 796.332.015
К72
Impact of the combined use of health-improving fitness methods (“Pilates” and “Bodyflex”) on the level of functional and psychophysiological capabilities of students
/ Ganna Ilnytska, Zhanneta Kozina, Olena Каваtska, Viktor Kostiukevych and other // Journal of Physical Education and Sport. - № 16 (1). - 2016. - P: 234-240

Мацейко І. І.


УДК 502/504(072)
ББК 20.1р30
М 36
Мацейко І. І. Основи екології. Робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту заочної форми навчання
/ І. І. Мацейко. – Вінниця. – 2014.– 20 с.

УДК [796.012.1:796.012.6]-057.874
Мацейко І. І. Фізична підготовленість та її зв’язок з руховою активністю школярів 7–17 років
/ І. І. Мацейко, С. М. Галандзовський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 2 (36).– С. 75-83.

УДК 796.011.3:796.015.572-055.25
Нестерова С. Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
/ С. Нестеров В. Мірошніченко, І. Мацейко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. - № 2 (30). - 2015. – С. 80-83/

УДК [796,012,1:796,012,6]-057
М 36
Мацейко І. І. Фізична підготовленість та її зв'язок з руховою активністю школярів 7-17 років
/ І. І. Мацейко, С. М. Голандзовський // Педагоічні науки: Теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 2 (36).– С. 75-83.

Нестерова С. Ю.


УДК 613 (042.4)
Н56
Нестерова С. Ю. Валеологія і основи медичних знань: тексти лекцій (Частина І). Посібник для студентів інституту фізичного виховання та спорту
/ С. Ю. Нестерова. – Вінниця: ВДПУ, 2014.– 126 с.

УДК 612.66:014.5
Н56
Мірошніченко В. Особливості прояву аеробних та анаеробних можливостей організму молоді з різним соматотипом
/ В. Мірошніченко, С. Нестерова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць… - 2012. - № 3 (19). – Вінниця. – С. 225-229 с.

Н56
Нестерова С. Ю. Врахування метеоситуації при дослідженні функціоанальних можливостей організму молоді 18-20 років
/ С. В. Нестерова. – С. 162-166

Н56
Нестерова С. Ю. Особливості адаптації осіб з різним соматотипом до умов несприятливої метеоситуації
/ С. В. Нестерова. – 20 с.

УДК 796.011.3:796.015.572-055.25
Н56
Нестерова С. Вплив занять із фізичного виховання на функціональні можливості системи зовнішнього дихання дівчат 17–19 років із різними соматотипами
/ С. Нестерова, В. Мірошніченко, І. Мацейко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. - 2015. - № 2 (30). – С. 80-83

Онищук В.


УДК 615.825:616.248 [612.2:796.012.6] – 057.875
Онищук В. Фізична реабілітація студентів, хворих на бронхіальну астму шляхом комплексного застосування методики «ендогенно-гіпоксичного» дихання та циклічних вправ аеробного спрямування
/ В. Онищук // Молода спортивна наука україни. 2011. Т. 3. С. 171-177

Сулима А.


УДК 796.015.5:796.355(477.44-25)
Сулима А. Особливості функціональної підготовленості хокеїстів на траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей
/ А. Сулима // Молода спортивна наука україни. - 2014. Т. 3. - С. 202-206

УДК 796.015.576:796.355
Сулима А. Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування в тренувальному процесі методики ендогенно-гіпоксичного дихання
/ А. Сулима // Молода спортивна наука україни. - 2015. Т. 3. - С. 169-174

УДК 796.015.574:796.355
Фурман Ю. Вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на відновлення функцій серцево-судинної системи кваліфікованих хокеїстів на траві піля дозованих фізичних навантажень
/ А. Сулима // Молодіжний науковий вісник. - 2015. - С. 240-244

Фурман Ю. М.


УДК 796.01
Фурман Ю. М. Осанка человека в системе мониторинговых исследований
/ Ю. М. Фурман // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – С. 13-17

УДК 796.015.576:797.21-053.6
Фурман Ю. Вплив комплексного застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання" та фізичних навантажень на вентиляційну функцію легенів юних плавців
/ Ю. Фурман, І. Грузевич // Высник Прикарпатського ун-ту. Фызична культура. – Випуск 17. – 2013. – С. 36-41

Дуло О. А. Вивчення рівня фізичного здоров’я юнаків гірських районів Закарпаття за метаболічним рівнем аеробного енергозабезпечення
/ О. А. Дуло, Ю. М. Фурман // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, II (3), Issue: 21. – 201. – С. 44-47

УДК
Фурман Ю. М. Удосконалення загальної фізичної підготовленості юних плавців шляхом застосування у навчально-тренувальному процесі методики ендогенно-гіпоксичного дихання
/ Ю. М. Фурман, І. В. Грузевич // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання. – 2014. – № 10. – С. 57-61

УДК
Сулима А. Характеристика показників системи зовнішнього дихання кваліфікованих хокеїстів на траві
/ А. Сулима, Ю. Фурман. – 2013. – № 11 (104). – С. 94-97

ВСЬОГО В АРХІВІ 269 ВИДАНЬ.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений