Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

КНИГИ МІСЯЦЯ КНИГИ РОКУ (2021 р. в.) КНИГИ РОКУ (2020 р. в.)

НАДХОДЖЕННЯ 2021 Р. (станом на 15.09.2021)

ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2021 Р. (станом на 15.09.2021)

 1. 002(075.3)
  А61
  Амзин Александр Анатольевич. Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений
  / А. А. Амзин. – Москва : Аспект Пресс, 2011. – 142 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. У6
  А65
  Андрійчук Наталі. В її житті була пристрасть... : повість
  / Н. Андрійчук. – Вінниця : ПП Балюк, 2017. – 120 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 3. 002(075.3)
  А95
  Ахмадулин Евгений Валерьевич. Краткий курс теории журналистики : учебное пособие
  / Е. В. Ахмадулин. – Москва ; Ростов-на-Дону : Мар Т, 2006. – 272 с. – (Филология и журналистика)
  Примірники: всього:1 - (1)
 4. 002
  Б35
  Бебик В. М. Засоби масової інформації посткомуністичної України
  / В. М. Бебик, О. І. Сидоренко. – Київ : МАУП, 1996. – 124 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 5. 002(075.3)
  Б77
  Бойко Алла Анатоліївна. Релігія в мас-медіа України : тексти лекцій
  / А. А. Бойко. – Київ, 2009. – 158 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 6. У6
  Б82
  Борецький Віталій Васильович. Ключі до тиші : вірші
  / В. В. Борецький. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 64 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 002(03)
  В18
  Вартанов Григорій Іванович. Короткий довідник газетного працівника
  / Г. І. Вартанов. – Київ : Політвидав України, 1989. – 173 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 002(075.3)
  В19
  Васильева Людмила Алексеевна. Делаем новости! : учебное пособие
  / Л. А. Васильева. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 190 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 9. 002
  В56
  Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі = BBC Producers` Guldelines. – Київ : К. І. С., 1998
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 002(075.3)
  В57
  Владимиров В. М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навчальний посібник
  / В. М. Владимиров. – Київ : МАУП, 2007. – 166 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 11. 002(075.3)
  В57
  Владимиров Володимир Михайлович. Історія української журналістики (1917-1991) : навчальний посібник
  / В. М. Владимиров. – Київ : МАУП, 2007. – 174 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 12. У6
  В68
  Волошенюк І. С. Мій письменницький гербарій
  / І. С. Волошенюк . – 2-ге вид. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 364 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 13. У6
  В68
  Волошенюк, Іван Степанович. Душа моя - Ометинці
  / І. С. Волошенюк . – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 256 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 14. 002
  В75
  Ворошилов Валентин Васильевич. Современная пресс-служба
  / В. В. Ворошилов. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В. А., 2005. – 256 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 002(03)
  Г13
  Газети та журнали України : довідник
  / ред.-упоряд. Ю. М. Михайліченко. – Київ : Центр-Інвест, 2009. – 240 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. 002
  Г15
  Галлер, Міхаель. Репортаж
  / М. Галлер ; пер. з нім. В. Климченко. – Київ : АкадеміяУкраїнської Преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. 002(07)
  Г19
  Гандзюк В. О. Практика в мас-медіа : навчально-методичний посібник
  / В. О. Гандзюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 42 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 18. 002(075.3)
  Г46
  "Гід журналіста" : збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ
  / упоряд. А. Лазарєва. – Київ, 1999. – 96 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. 002(075.3)
  Г55
  Глушко Олександр Кіндратович. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика : навчальний посібник
  / О. К. Глушко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Арістей, 2006. – 144 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 20. 002(075.3)
  Г56
  Гнетнёв А. И. Современная пресс-служба : учебник
  / А. И. Гнетнёв, М. С. Филь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 414 с. – (Высшее образование)
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. 002
  Г61
  Головченко Г. О. Вільна преса - вільна Україна: польський досвід
  / Г. О. Головченко . – Миколаїв : Тетра, 2007. – 86 с. – (Бібліотека інформаційного суспільства)
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 002(075.3)
  Г62
  Голубєв Віталій. Школа універсального журналіста-2010: практичне керівництво для початківців
  / В. Голубєв. – 2-ге вид. – Рівне : Друк Волині, 2010. – 178 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 23. 002
  Г68
  Горевалов С. І. Військова преса України
  / С. І. Горевалов, О. В. Богуславський, Ю. А. Романишин. – Запоріжжя : Вільна Україна, 2004. – 477 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 24. 002(075.3)
  Г74
  Гоян В. В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посібник для студентів Інституту журналістики
  / В. В. Гоян ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 52 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 25. 002(075.3)
  Г74
  Гоян О. Я. Радіостанція як ділове підприємство: методика журналістської творчості : посібник для студентів Інституту журналістики
  / О. Я. Гоян ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 62 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 002(075.3)
  Г74
  Гоян Олесь Яремович. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник
  / О. Я. Гоян. – 3-тє вид., допов. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Київського університету, 2008. – 272 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 27. 002(075.3)
  Г95
  Гуревич Семен Моисеевич. Газета: Вчера, сегодня, завтра : учебное пособие для вузов
  / С. М. Гуревич. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 288 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 002(075.3)
  Г97
  Гутиря Іван Іванович. Економіка засобів масової комунікації : навчальний посібник для студентів інституту, факультетів та відділень журналістики вищих навчальних закладів
  / І. І. Гутиря. – Київ : Інститут журналістики, 2002. – 120 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. 002(075.3)
  Д33
  Денисович Татьяна Евгеньевна. Педагогическая журналистика : учебное пособие
  / Т. Е. Денисович. – Москва : ФОРУМ, 2009. – 144 с. – (Высшее образование)
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. 002(075.3)
  Д53
  Дмитровський З. Є. Телевізійна журналістика : матеріали для вивчення основ тележурналістики : навчальний посібник
  / З. Є. Дмитровський. – 3-тє вид., допов. – Львів : ПАІС, 2009. – 224 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 31. У6
  Д71
  Дочинець Мирослав. Многії літа. Благії літа
  / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 143 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 32. 002(075.3)
  Д81
  Дудко О. С. Вступ до журналістики: світова та вітчизняна практика : навчальний посібник
  / О. С. Дудко. – Київ : Віпол, 2009. – 204 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 002
  Д85
  Дуцик Діана Ростиславівна. Політична журналістика
  / Д. Р. Дуцик. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2005. – 138 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 34. 002(075.3)
  Є51
  Єлісовенко Ю. П. Радіовиробництво : навчальний посібник
  / Ю. П. Єлісовенко, М. В. Нагорняк. – Київ : "Друкарня "Бізнесполіграф", 2017. – 304 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 002(075.3)
  Ж74
  Житарюк Мар'ян Георгійович. Зарубіжні теорії та моделі масової інформації : навчально-методичний посібник для студентів факультету журналістики за спеціальностями "журналістика" і "соціальні комунікації"
  / М. Г. Житарюк. – Львів : Простір-М, 2011. – 28 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. 002(075.3)
  Ж92
  Журналістика в умовах конфлікту: передовий досвід та рекомендації : посібник рекомендацій для працівників ЗМІ
  / авт. кол.: М. Буроменський, С. Штурхецький, Е. Білз, М. Бетц ; переклад : Д. Даниленко, Г. Іванченко, О. Івкіна. – Київ : Компанія ВАІТЕ, 2016. – 118 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 002(075.3)
  Ж92
  Журналістське розслідування : за матеріалами семінарів Інституту масової інформації [Київ], Центру підготовки та вдосконалення журналістів [Париж], нідерландської програми МАТРА
  / упоряд.: А. Лазарєва, І. Чайка. – Київ : Софія-А, 2004. – 109 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. У6
  Ж94
  Жучинський Анатолій. Вправи з римування : збірка поезій
  / А. Жучинський. – 29 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 39. 002(075.3)
  З-46
  Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник
  / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 40. 002
  З-36
  ЗМІ та демократичний розвиток України : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих дослідників (20 березня 2017 р.)
  / упоряд. Ю. Р. Казімова, ред. кол.: О. Д. Кузнецова, О. Ю. Рак, О. В. Гарматій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 148 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 41. 002
  І-20
  Іванов В. Ф. Журналіст за комп'ютером
  / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко. – Київ : Центр вільної преси, 1998. – 23 с. – (Слово-зброя № 6)
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 002(075.3)
  І-32
  Із серця Європи: "Німецька хвиля" в Україні : посібник
  / за ред.: О. Гояна, Я. Янковського ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ, 2009. – 144 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 43. 002
  І-90
  Історія національного радіоефіру. Архівні матеріали (1942-1969)
  / упоряд. Н. М. Сидоренко. – Київ, 2004. – 115 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 44. 002(075.3)
  І-90
  Історія української дожовтневої журналістики : навчальний посібник для студентів вузів із спеціальності "Журналістика"
  / авт. кол.: О. І. Дей, І. Л. Моторнюк, М. Ф. Нечиталюк. – Львів : Вища школа, 1983. – 509 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 002(075.3)
  К20
  Капелюшний Анатолій Олексійович. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки : навчальний посібник
  / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2011. – 400 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 002
  К20
  Каппон Р. Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс : професійний порадник
  / Р. Дж. Каппон ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – 158 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 47. У6
  К20
  Капранови брати Закон братів Капранових
  / брати Капранови. – Київ : Гамазин, 2007. – 240 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 48. 002(075.3)
  К26
  Карпенко Віталій Опанасович. Журналістська творчість: теоретико-методичні та практичні засади : підручник
  / В. О. Карпенко. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 164 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 002(07)
  К26
  Карпенко Віталій Опанасович. Редакторська майстерність : навчально-методичне видання для студентів інституту, факультетів та відділень журналістики
  / В. О. Карпенко. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 50. 002(07)
  К26
  Карпенко Віталій Опанасович. Теорія і методика журналістської творчості : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.030203 "Журналістика"
  / В. О. Карпенко. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 51 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 51. 002
  К38
  Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике
  / В. В. Кихтан. – Ростов-на Дону : Феникс, 2004. – 160 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 52. У6
  К49
  Климчук В. В. Від чого співає і плаче редакторське серце
  / В. В. Климчук. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2007. – 264 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 53. 002
  К52
  Ключи к эфиру : в 2-х кн. Кн. 1
  / авт. кол.: А. И. Рувинский, Ю. А. Семенов, И. Н. Тхагушев. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 205 с. – (Мастер-класс радиостанции "Маяк")
  Примірники: всього:1 - (1)
 54. 002
  К52
  Ключи к эфиру : в 2-х кн. Кн. 2 : Основы мастерства. Опыт, практические советы
  / под ред. Г. А. Шевелева. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 270 с. – (Мастер-класс радиостанции "Маяк")
  Примірники: всього:1 - (1)
 55. У6
  К55
  Кобець Тарас Васильович. Мій фантастичний вітерець : оповідання, етюди
  / Т. Кобець. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 64 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 56. 002(075.3)
  К64
  Кононов С. П. Основи радіомовлення : навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.090701 - "Радіотехніка", 7.090703 - "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення".
  / С. П. Кононов, В. Ф. Бардаченко. – Вінниця, 2003. – 69 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 57. 002(075.3)
  К65
  Константинов Андрей. Журналистское расследование
  / А.Константинов. – Москва : АСТ, 2010. – 699 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 58. 002(075.3)
  К66
  Корконосенко С. Г. Основы журналистики : учебник для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению и специальности "Журналистика"
  / С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 318 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 59. 002
  К72
  Кость Степан. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування) : монографія
  / С. Кость. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 514 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 60. 002(075.3)
  К75
  Кочеткова А. В. Современная пресс-служба : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"
  / А. В. Кочеткова, А. С. Тарасов. – Москва : Эксмо, 2009. – 272 с. – (Настольная книга специалиста)
  Примірники: всього:1 - (1)
 61. 002
  К82
  Кривошея Григорій Петрович. За землю, за волю (Українська військова журналістика в контексті історії)
  / Г. Кривошея. – Київ, 1998. – 130 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 62. 4У(075.3)
  К83
  Крокуємо разом : підручник з української мови для іноземців (початковий курс)
  / авт. кол.: Г. Л. Василенко, В. Л. Лісова, О. М. Ничипорук, С. І. Чернякевич ; Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 229 с
  Примірники: всього:30 - (30)
 63. 002
  К84
  Крупський І. В. Національно-патріотична журналістика України (Друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.)
  / І. В. Крупський. – Львів : Світ, 1995. – 184 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 64. У6
  К89
  Кузьмин Иван Васильевич. Любовь, труд и жизнь : собрание стихотворений
  / И. В. Кузьмин. – Вінниця : Діло, 2012. – 112 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 65. 002(075.3)
  К90
  Куляс Ігор. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення ; професійна етика журналіста-інформаційника : практичний посібник для журналістів
  / І. Куляс, О. Макаренко. – Київ : ХББ, 2006. – 120 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 66. У6
  Л67
  Ліщук Володимир Анатолійович. Із серця і спецій : поезія
  / В. А. Ліщук. – Вінниця : Книга-Вега, 2013. – 128 с. – (Бібліотека "Нового шинку")
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 002(075.3)
  Л12
  Ла Рош Вальтер, фон. Вступ до практичної журналістики : навчальний посібник з докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині
  / В. Ла Рош. – Київ : Академія Української Преси, 2005. – 229 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 68. 002(075.3)
  Л17
  Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Журналистика"
  / Г. В. Лазутина. – 2-е изд., перераб. и допол. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 240 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 69. 002(075.3)
  Л55
  Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади функціонування : підручник
  / В. В. Лизанчук. – Львів : ПАІС, 2000. – 366 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 70. 002
  Л63
  Лис Сергій Володимирович. Слово поза цензурою: Самвидав як феномен культури і суспільно-політичної думки 1960-х-1980-х років (Західна Україна) : монографія
  / С. В. Лис. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 76 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 71. У6(Д)
  Л63
  Листопад А. І. Біла молитва братика : поезії
  / А. І. Листопад ; передмова М. Жулинського. – Київ : Веселка, 1993. – 23 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 72. 002
  Л65
  Лихобабин М. Ю. Технологии манипулирования в рекламе (Способы зомбирования)
  / М. Ю. Лихобабин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 144 с. – (Бизнес-класс)
  Примірники: всього:1 - (1)
 73. 002
  Л93
  Людвіг Йоганнес. Інвестигативний пошук
  / Й. Людвіг ; пер. з нім. А. Баканов, В. Климченко. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2017. – 266 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 74. 379
  М70
  Міцкевич Еллен. Телебачення і вибори
  / Е. Міцкевич. – Київ : Світязь, 1994. – 128 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 75. 002(075.3)
  М29
  Марущак Віра Іванівна. Школа журналіста : навчальний посібник
  / В. І. Марущак. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 136 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 76. 002
  М31
  Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (Луцьк, 16-17 травня 2013 р.). – Луцьк : Надстир'я, 2013. – 260 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 77. У6
  М34
  Матіос Марія. Містер і місіс Ю-Ко в країні укрів : гомеричний роман-симфонія
  / М. Матіос. – Львів : Піраміда, 2008. – 132 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 78. У6
  М39
  Махлин Яков. Все четыре полосы : фельетоны, эпиграммы, стихи, очерки, мемуары
  / Я. Махлин. – Киев : Радуга, 2006. – 271 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 79. 002
  М38
  Мащенко Іван Гаврилович. Лики і лиця телерадіопростору
  / І. Г. Мащенко. – Київ : Українська Медіа Спілка, 2003. – 400 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 80. 002
  М38
  Мащенко Іван Гаврилович. Міфи і реалії телерадіоефіру
  / І. Г. Мащенко. – Київ : Агенство ТРК, 2001. – 249 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 81. 379
  М38
  Мащенко Іван Гаврилович. Радіо і телебачення: від джерел до космічних висот
  / І. Г. Мащенко. – Київ; Миколаів : ТЕТРА, 2003. – 413 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 82. У6
  М38
  Мащенко Іван Гаврилович. Телевізійні аномалії (мас-медійні історії в деталях)
  / І. Г. Мащенко. – Київ : Телерадіокур'єр, 2005. – 216 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 83. 379
  М38
  Мащенко Іван Гаврилович. Українське телебачення: штрихи до портрета
  / І. Г. Мащенко. – Київ : Ай-Пі, 1995. – 291 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 84. 002
  М47
  Мелещенко Олександр Костянтинович. Актуальні питання журналістики : збірник наукових статей і виступів офіційного опонента на захистах докторських і кандидатських дисертацій
  / О. К. Мелещенко. – Київ, 2012. – 112 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 85. 002(075.3)
  М48
  Мельник Г. С. Деловая журналистика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика"
  / Г. С. Мельник, С. М. Виноградова. – СПб : Питер, 2010. – 304 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 86. 002(075.3)
  М48
  Мельник Г. С. Методы журналистики : учебное пособие для студентов факультетов журналистики
  / Г. С. Мельник, М. Н. Ким. – СПб : Изд-во Михайлова В. А., 2008. – 272 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 87. 002
  М48
  Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства
  / Г. С. Мельник. – 2-е изд., перераб. – СПб : Питер, 2008. – 235 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 88. 002
  М48
  Мельник Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства
  / Г. С.Мельник. – СПб : Питер, 2006. – 217 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 89. 002(075.3)
  М48
  Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста : учебное пособие для 1-го курса факультетов журналистики
  / Г. С. Мельник, А. Н. Теппляшина. – СПб : Питер, 2006. – 272 с. : ил. – (Краткий курс)
  Примірники: всього:1 - (1)
 90. У1
  М63
  Мирний Панас. Твори в двох томах. Т. 1
  / П. Мирний ; вступ. ст. С. Д. Зубкова. – Київ : Дніпро, 1985. – 552 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 91. У1
  М63
  Мирний Панас. Твори в двох томах. Т. 2
  / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1985. – 563 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 92. 002(075.3)
  М64
  Миронченко В. Я. Інформаційне радіомовлення: управління, організація, планування : навчальний посібник для студентів факультетів журналістики університетів
  / В. Я. Миронченко. – Київ : Вища школа, 1989. – 128 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 93. 002(075.3)
  М64
  Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення : підручник для студентів університетів спеціальності "Журналістика"
  / В. Я. Миронченко. – Київ, 1996. – 440 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 94. 002
  М64
  Мирошниченко Андрей. Как написать пресс-релиз
  / А. Мирошниченко. – Москва : Книжный мир, 2010. – 128 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 95. 002
  М69
  Михайлин Ігор Леонідович. Нарис історії журналістики Харківської губернії 1812-1917
  / І. Л. Михайлин. – Харків : Колорит, 2007. – 366 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 96. 002
  М74
  Моисеев В. А. Журналистика и журналисты (о самой интересной профессии)
  / В. А. Моисеев. – Киев : Дакор, 2002. – 400 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 97. 002(075.3)
  М91
  Мурікан Жак. Журналістське розслідування : посібник
  / Ж. Мурікан. – Київ, 2001. – 74 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 98. 002(075.3)
  М91
  Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 520600 и специальности 021400 "Журналистика"
  / С. А. Муратов. – Москва : Аспект Пресс, 2007. – 202 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 99. У6
  О-55
  Оленюк Людмила. Пробуждение
  / Л. Оленюк. – Вінниця : ТВОРИ, 2018. – 96 с
  Примірники: всього:2 - (2)
 100. У6
  П19
  Пастушина Василь Миколайович. Паперова зозуля... Як Вас звуть, панянко? : вірші та проза
  / В. М. Пастушина. – Вінниця, 2008. – 96 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 101. У6
  П21
  Пахомова Ольга. А с неба падают звёзды
  / О. Пахомова. – 38 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 102. У6
  П48
  Поклад Наталка. Голос літа
  / Н. Поклад. – Житомир : "505", 2019. – 80 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 103. 4У(03)
  П53
  Полюга Л. М. Словник антонімів української мови
  / Л. М. Полюга. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Довіра, 2001. – 275 с. – (Словники України)
  Примірники: всього:1 - (1)

 104. У45
  Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку: матеріали 3 Регіональної студентської науково-практичної конференції (2 квітня 2021 р.). Випуск 3
  / упоряд. І. М. Лапшина, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Н. Л. Іваницька, Г. Г. Кіт; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 144 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 105. У6
  Ч-74
  Чмелёвская Лилия (Лилея). Я бегу навстречу солнцу! : стихи
  / Л. Чмелёвская. – Винница : Нілан-ЛТД, 2016. – 116 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 106. 378(075.3)
  Ш31
  Шахіна Ірина Юрївна. Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (лабораторний практикум) : навчальний посібник
  / І. Ю. Шахіна. – Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2020. – 435 с
  Примірники: всього:2 - (2)

КНИГИ РОКУ. 2021 РІК ВИДАННЯ (23.06.2021)

 1. 016:378
  А69
  Анотований покажчик дисертацій захищених в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (2004-2020) : анотований бібліографічний покажчик
  / уклад. Н. В. Демченко, ред. Г. М. Голиш ; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького ; Наук. б-ка імені М. Максимовича. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2021. – 376 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 8У6
  Б91
  Буряк Олена Федорівна. Міфологізм художнього мислення Богдана-Ігоря Антонича та Ігоря Калинця : монографія
  / О. Ф. Буряк. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2021. – 138 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. У6
  В14
  Вайнштейн Соломон. Моя Винница (во времена трёх послевоенных пятилеток)
  / С. Вайнштейн. – 3-е изд., испр. и допол. – Винница : Твори, 2021. – 520 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 4. 9(М)
  В53
  Вісник студентського наукового товариства факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 22
  / ред. Ю. А. Зінько; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права. – Вінниця : Друк, 2021. – 117 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 371(075.3)
  В20
  Васянович Григорій Петрович. Педагогічна естетика : навчальний посібник
  / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2021. – 464 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 54(070.2)
  В64
  Возняк Оксана Василівна. Збірник задач "Розчини". Методичні матеріали до занять 7-11 класи
  / О. В. Возняк. – Київ : Перше вересня, 2021. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 9У1
  Г95
  Гуржій Олександр Іванович. Західна Європа та Гетьманщина в середині 17-18 ст.: соціально-економічні аналогії, закономірності, специфіка
  / О. І. Гуржій ; Національна академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 2021. – 128 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 34У(075.3)
  К64
  Кононенко Валерій. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник (конспект лекцій)
  / В. Кононенко, О. Вальчук ; Міністерство освіти і науки України, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2021. – 181 с
  Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(14), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 7А8(075.3)
  К72
  Костюкевич Віктор Митрофанович. Організаційно-методичні аспекти розробки навчальних програм підготовки футболістів у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких школах олімпійського резерву : навчальний посібник
  / В. М. Костюкевич. – Вінниця : Твори, 2021. – 148 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 016:8У
  К84
  Крупка Віктор Петрович: Слово промовити, як розділити хліб : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – 78 с. – (Педагоги Вінниччини)
  Примірники: всього:2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 11. У6
  К84
  Крупка Віктор. СОН ЦЕ : поезії
  / В. Крупка. – Луцьк : Твердиня, 2021. – 216 с
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 12. 91(07)
  К95
  Кухарчук Ольга Олегівна. Планета Земля. Сторітелінг. 7 клас
  / О. О. Кухарчук. – Київ : Перше вересня, 2021. – 119 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - (2)
 13. 53(07)
  К95
  Кухарчук Ольга Олегівна. Фізика. Click-навчання. 7-й клас
  / О. О. Кухарчук. – Київ : "Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 14. 371.01(07)
  К95
  Кухарчук Ольга Олегівна. Я досліджую світ. Сторітелінг. 1-4 класи
  / О. О. Кухарчук. – Київ : "Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 372(07)
  М15
  Макаренко Лідія Василівна. Вітаю, театре! Старший дошкільний вік
  / Л. В. Макаренко. – Київ : "Видавнича група "Шкільний світ", 2021. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. 4У(03)
  М34
  Матеріали до словника подільського говору
  / упоряд. І. В. Гороф'янюк. – Вінниця : Твори, 2021. – 461 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 17. 7А8
  П27
  Перепелиця Максим Олександрович. Удосконалення тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макроциклі : монографія
  / М. О. Перепелиця. – Вінниця : Твори, 2021. – 146 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 18. 551(075.3)
  П29
  Петлін Валерій Миколайович. Прикладне ландшафтознавство : підручник
  / В. М. Петлін, О. В. Міщенко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 325 с. : іл.

 19. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, Н. І. Кухар, О. А. Павлушенко ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2021. – 166 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 20. 34(03)
  П88
  Публічне управління та адміністрування : українсько-польський словник термінів
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 367 с
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 21. У6
  С33
  Сестри : вірші. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2021. – 74 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 51(075.2)
  С47
  Сліпченко Валентина Григорівна. Математика. Click-навчання. 6-й клас
  / В. Г. Сліпченко. – Київ : "Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)

 23. С50
  Смеречинський Сергій. Нариси з української синтакси (у зв'язку з фразеологією та стилістикою)
  / С. Смеречинський. – Репринт із видання 1932 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. – 283 с. – (Серія "Українська граматична класика")
  Примірники: всього:1 - (1)

 24. С79
  Степаненко Микола Іванович. Найновітніші динамічні процеси в українському політичному лексиконі: 2020 рік : монографія
  / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2021. – 250 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 25. 9У1(083)
  С79
  Степанчук Юрій. Ліквідація московським самодержавством державної автономії України-Гетьманщини в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст. : хронологічний довідник
  / Ю. Степанчук, С. Гальчак, А. Лисий ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2021. – 159 с. : кол. іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 26. 4У(075.3)
  С91
  Сучасна українська літературна мова: підготовка до атестації : навчальний посібник для підготовки здобувачів СВО бакалавр галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 03 Гуманітарні науки спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література), 035 Філологія. Українська мова та література
  / авт. кол.: І. В. Гороф'янюк, О. А. Павлушенко, Н. М. Павликівська, Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Твори, 2021. – 158 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 27. 74У
  Т19
  Таранушенко Стефан Андрійович. Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури : книга з доповненою реальністю
  / С. А. Таранушенко. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2021. – 224 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 28. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 19
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. Л. Іваницька. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 246 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 29. 58
  Ш28
  Шаталюк Галина Сергіївна. Дія гібереліну і ретардантів на ростові процеси, морфогенез та продуктивність агрусу : монографія
  / Г. С. Шаталюк, В. Г. Кур'ята.; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2021. – 94 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

КНИГИ РОКУ. 2020 РІК ВИДАННЯ (оновлено 23.06.2021)

 1. 4И(Англ)Т
  D69
  Doyle A. C. The Memoirs of Sherlock Holmes: The Final Problem and Other Stories
  / A. C. Doyle. – Kyiv : Znannia, 2020. – 190 р. – (English Library)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 2. 7А8
  K76
  Kostiukevych Victor Mitrofanovich. Models of football tactics
  / V. M. Kostiukevych. – Vinnytsia : Tvory, 2020. – 159 p.
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
 3. 58
  К81
  Kravets O. O. Physiological bases of growth regulation and morphogenesis of tomatoes under gibberellin and retardants treatment : monograph
  / O. O. Kravets, V. G. Kuryata. – Noisiel : France, 2020. – 121 p. : il.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 4. 40
  М78
  Modern researches in philoiogical sciences : collective monograph
  / Executive editor Taras Datio. – Riga : Baitija Publishing, 2020. – 456 р.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 4И(Англ)Т
  W68
  Wilde Oscar. A Woman of No Importance; Lady Windermere's Fan
  / O. Wilde. – Kyiv : Znannia, 2020. – 190 р. – (English Library)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 6. 378
  А43
  Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 6
  / відп. за вип. О. А. Блажко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2020. – 76 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 7. 5
  А43
  Актуальні проблеми математики, фізики, комп'ютерних наук і технологій : збірник наукових праць. Випуск 17
  / ред. кол.: С. В. Подолянчук, Л. А. Тютюн; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Меркьбрі-Поділля, 2020. – 298 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 8. А43
  Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі. Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали конференції
  / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2020. – 348 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 2
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 111 с. – (Математика в школах України; випуск 4 (208))
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 51(07)
  Б24
  Баран Олег Іванович. Математичне асорті. Цікаві факти та події. Частина 1
  / О. І. Баран . – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Математика в школах України; випуск 3 (207))
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 378(075.3)
  Б42
  Бекирова Адиле Рустемовна. Профессиональная субъектность будущих учителей начальных классов: понятие, субъектогенез и диагностика : учебное пособие
  / А. Р. Бекирова. – Киев : Феникс, 2020. – 172 с.
  Примірники: всього:3 - (3)
 12. 37(07)
  Б44
  Бєльська Н. А. Діагностика самовизначення щодо майбутньої професії обдарованих учнів ліцею : методичні рекомендації
  / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, М. М. Новогородська ; Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2020. – 36 с.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 13. 016:37
  Б59
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2012-2016 рр.). Випуск 7: у 4 ч. Частина 3: Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
  / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк, Т. В. Коношевська, відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2020. – (Педагоги Вінниччини)
  Примірники: всього:2 - БІБЛОГРАФІЯ(2)
 14. 016:02У
  Б61
  Білоус Валентина: відданість бібліотечній справі: до 60-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 61 с. : фото. – (Основи бібліотечно-бібліографічних знань)
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 57(07)
  Б63
  Біологія. Дидактика + гра. 6 клас
  / уклад. К. Коваленко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 16. 158.015
  Б81
  Бондарчук Ірина Петрівна. Soft skills, або "м'які навички" для навчання та роботи
  / І. П. Бондарчук. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 9У1
  В27
  Величко Самійло. Літопис
  / С. Величко; упоряд. Г. Боряк, упоряд. Т. Таїрова-Яковлєва, ред. В. Соловйова; Національна академія наук України, Інститут історії України, Санкт-Петербурзький державний університет, Центр вивчення історії України. – Київ : Кліо, 2020. – 931 с. : іл. – Бібліогр.: с. 847-931
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 18. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 32
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 143 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 19. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 31
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 20. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 33
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 127 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 21. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 34
  / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : Твори, 2020. – 123 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 22. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск 30
  / ред. кол.: Є. Б. Барань, С. М. Амеліна, В. В. Газдаг ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2020. – 140 с
  Примірники: всього:3 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 23. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск 31
  / ред. кол.: Є. Б. Барань, С. М. Амеліна, В. В. Газдаг ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Планер, 2020. – 216 с
  Примірники: всього:3 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 24. 9У(ВІН)
  В48
  Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: матеріали 31 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (24-25 вересня 2020 р.)
  / ред. Ю. А. Зінько [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2020. – 350 с
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 25. 9(М)
  В53
  Вісник студентського наукового товариства факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 20
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Факультет історії, етнології і права. – Вінниця : Друк, 2020. – 211 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 06
  В53
  Вісник факультету історії, права і публічного управління : збірник наукових праць. Вип. 18
  / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Друк, 2020. – 119 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 27. 58(083)
  Г57
  Говорун Валентин Давидович. Лікарські рослини Хмельниччини : біологічний довідник
  / В. Д. Говорун; Національна спілка краєзнавців України, Хмельницький обласний краєзнавчий музей. – Хмельницький : Мельник А. А., 2020. – 155 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - (2)

 28. Г70
  Гороф'янюк Інна Валентинівна. Ботанічна лексика центральноподільських говірок: структурна організація та ареалогія : монографія
  / І. В.Гороф'янюк. – Вінниця : Твори, 2020. – 632 с. – (Серія "Студії з українського мовознавства")
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. 4И(Англ)(075.3)
  Г78
  Грачова І. Є. Теоретичний курс англійської мови : навчальний посібник. Частина 1
  / І. Є. Грачова, А. П. Лісніченко ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 125 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. У6
  Г93
  Губерначук Сергей Григорьевич. Мозаика : сборник поэзий и цитат
  / С. Г. Губерначук. – Киев : ArtHuss, 2020. – 144 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 31. У6
  Г93
  Губерначук Сергей Григорьевич. Озеро моей мечты : сборник текстов песен
  / С. Г. Губерначук. – Киев : ArtHuss, 2020. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 32. 4У(070.2)
  Д31
  Демченко Н. І. Калинова моя Україна. Соціокультурна змістова лінія на уроках української мови в 9 класі
  / Н. І. Демченко, Л. О. Сидоренко. – Харків : Основа, 2020. – 156 [4] с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 1 (194))
  Примірники: всього:1 - (1)
 33. 4И(075.3)
  Д44
  Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі : навчально-методичний посібник
  / за наук. ред. В. Г. Редька, відп. за вип. Т. К. Полонська ; Інститут педагогіки НАПН України. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – 288 с
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 34. 30(07)
  Д44
  Дидактичний матеріал до уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі
  / уклад. О. О. Сімонова. – Харків : Основа, 2020. – 47 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11)
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 9У2
  Д47
  Директорія УНР у Вінниці у грудні 1918 р.: документи і матеріали
  / упоряд.: О. М. Кравчук, С. Л. Калитко, І. І. Ратушняк; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2020. – 267 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 36. У6
  Д53
  Дмитренко Жанна. Благословен дух творчості людської : збірка поезій
  / Ж. Дмитренко; Вінницький обласний центр народної творчості. – Вінниця, 2020. – 192 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 37. 371.01(07)
  Д53
  Дмитренко С. С. Click - навчання. Методика організації освітньої діяльності з дітьми нового покоління
  / С. С. Дмитренко, Д. Д. Долгова, Н. В. Харченко. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 38. 371.01(07)
  Д53
  Дмитренко Світлана Сергіївна. Гра. Освітня технологія в теорії та практиці
  / С. Д. Дмитренко. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 39. 805
  Д64
  Долгова Дар'я Дмитрівна. Пишемо статті разом
  / Д. Д. Долгова ; упоряд. К. Коваленко. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 40. У6
  Д65
  Доляк Наталка. На "Сьомому небі" : роман-детектив
  / Н. Доляк. – Київ : Темпора, 2020. – 312 с
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 41. У6
  Д69
  Дорош Дар'я. Бути собою : збірка правдивої лірики
  / Д. Дорош. – Вінниця : Твори, 2020. – 80 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 42. 002
  Ж92
  Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Випуск 12
  / гол. ред. В. М. Каленич. – Вінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2020. – 204 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 43. 51(07)
  Е45
  Економіка на уроках математики
  / упоряд.: Т. С. Шепель, Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Математика в школах України; випуск 5 (209))
  Примірники: всього:1 - (1)
 44. 4У(070.2)
  Є61
  Єна Яна Миколаївна. Позакласні заходи з української мови та літератури в сучасній школі. Частина 1
  / Я. М. Єна. – Харків : Основа, 2020. – 96 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 4 (197))
  Примірники: всього:1 - (1)
 45. 4У(070.2)
  Є61
  Єна Яна Миколаївна. Позакласні заходи з української мови та літератури в сучасній школі. Частина 2
  / Я. М. Єна. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 5 (198))
  Примірники: всього:1 - (1)
 46. 001У
  Ж74
  Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної
  / уклад. О. Боляк, уклад. Г. Боряк, уклад. Н. Зубкова ; Національна академія наук України, Національна бібліотека ім. В. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2020. – 629 с. : портр.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 47. 016:4У
  І-19
  Іваницька Ніна Лаврентіївна. З когорти вчених-філологів: до 80-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик
  / уклад. та відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Бібліотека. – Вінниця, 2020. – 96 с. – (Педагоги Вінниччини)
  Примірники: всього:3 - БІБЛОГРАФІЯ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 48. 51(07)
  Е45
  Економіка на уроках математики
  / упоряд.: Т. С. Шепель, Н. В. Шепель. – Харків : Основа, 2020. – 92 с. – (Математика в школах України; випуск 5 (209))
  Примірники: всього:1 - (1)
 49. 8У6
  І-11
  І промчались літа, як сполохані коні... : спогади сучасників про Павла Добрянського
  / упоряд. В. С. Горлей ; передмова О. Ф. Чорногуза. – Вінниця : Твори, 2020. – 240 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 50. 373.08
  К43
  Кириченко В. І. Учителі й батьки. Форми та прийоми для ефективного партнерства
  / В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 51. 158.015
  К56
  Коваленко А. Г. Покоління "Альфа"
  / А. Г. Коваленко, А. Г. Козлова. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 52. 8У(070.2)
  К56
  Коваленко Катерина Андріївна. Література. Дидактика + гра. 6-й клас
  / К. А. Коваленко. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 53. 4И(Англ)(075.3)
  К59
  Козачишина О. Л. Теоретичний курс англійської мови: стилістика, теоретична граматика : навчально-методичний посібник. Частина 2
  / О. Л. Козачишина ; О. О. Змієвська. – Вінниця, 2020. – 174 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 54. 373
  К59
  Козлова А. Г. HR в освіті
  / А. Г. Козлова, Л. С. Ахунова, А. В. Псатій. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 55. 158.015
  К59
  Козлова Анна Георгіївна. Діагностика насильства над дітьми
  / А. Г. Козлова. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 56. 4У(070.1)
  К78
  Красоткіна Надія Григорівна. До мови серцем прихились... Дидактичний матеріал до уроків української мови
  / Н. Г. Красоткіна. – Харків : Основа, 2020. – 56 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 12 (204))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 57. У6
  К84
  Крупка Віктор Петрович. Хліб для янгола : поезії
  / В. П. Крупка. – Луцьк : Твердиня, 2020. – 112 с.
  Примірники: всього:2 - (2)
 58. 8У(070.2)
  К95
  Кухарчук Ольга Олегівна. Українська література. Click-навчання. 6 клас
  / О. О. Кухарчук. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 59. 513(07)
  К96
  Кушнір Ісаак Аркадійович. Позиційні задачі. Список Верника. Список Кушніра
  / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 125 с. – (Математика в школах України ; випуск 1 (205))
  Примірники: всього:1 - (1)
 60. 513(07)
  К96
  Кушнір Ісаак Аркадійович. У світі геометрії. Збірник статей. Частина 1
  / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 79, [1] с. – (Математика в школах України ; випуск 6 (210))
  Примірники: всього:1 - (1)
 61. 513(07)
  К96
  Кушнір Ісаак Аркадійович. У світі геометрії. Збірник статей. Частина 2
  / І. А. Кушнір. – Харків : Основа, 2020. – 79, [1] с. – (Математика в школах України ; випуск 7 (211))
  Примірники: всього:1 - (1)
 62. 34(075.3)
  Л17
  Лазор Оксана Дмитрівна. Основи публічного управління та адміністрування : навчально-методичний посібник
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник ; Міністерство соціальної політики України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2020. – 267 с. : іл
  Примірники: всього:5 - (5)
 63. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 1
  / И. Н. Лапшина, Л. В. Давыдюк, А. О. Мельник. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 64. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Русский язык : учебник для 3 класса заведений общего среднего образования
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 65. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина И. Н. Ступеньки: в 2-х ч. : рабочая тетрадь по русскому языку и чтению для 2 класса заведений общего среднего образования с обучен. на рус. яз.. Часть 2
  / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька. – Киев : Освита, 2020. – 64 с. : ил.
  Примірники: всього:2 - (2)
 66. 4Р(075.1)
  Л24
  Лапшина Ирина Николаевна. Русский язык и чтение : учебник для 3 класса с обучением на русском языке заведений общего среднего образования (в 2-х ч.). Часть 2
  / И. Н. Лапшина. – Киев : Освита, 2020. – 160 с. : ил.
  Примірники: всього:1 - (1)
 67. 371.01(07)
  Л83
  Луговська Ірина Олександрівна. Формування підприємницької компетентності другокласників у курсі "Я досліджую світ"
  / І. О. Луговська. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 10 (202))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 68. 372(07)
  М15
  Макаренко Ліля Василівна. Марш. Танець. Пісня. Матеріали до занять
  / Л. В. Макаренко. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 69. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров ; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с.
  Примірники: всього:5 - (5)
 70. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с
  Примірники: всього:5 - (5)
 71. 1Ф(075.3)
  М15
  Макаров Зоріслав Юрійович. Філософія : навчальний посібник. Ч. 1: Історія розвитку філософської думки
  / З. Ю. Макаров; Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця : Кушнир Ю. В., 2020. – 231 с
  Примірники: всього:5 - (5)
 72. 51(07)
  М24
  Мануальні дії в освітньому просторі з TANGRAM i LEGO: збірник вправ
  / уклад. Г. М. Бондар. – Харків : Основа, 2020. – 78 с. – (Математика в школах України ; випуск 2 (206))
  Примірники: всього:1 - (1)
 73. 51(07)
  М34
  Математика. Дидактика + гра. 6 клас
  / вт. кол.: Л. Білоконь, С. Білоконь, Г. Бровко, упоряд.: Г. Бровко, С. Палієва, В. Сліпченко. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 74. 9У2
  М28
  Марочко Василь. Йосип Сталін - фельдмаршал Голодомору
  / В. Марочко ; Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Київ : Мельник М. Ю., 2020. – 103 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 75. 8И((Англ)(075.3)
  М47
  Мелещенко Олександр Костянтинович. Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745) : навчально-методичний комплекс: навчальний посібник. Хрестоматія. Тести. Теми рефератів
  / О. К. Мелещенко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – Київ : Дніпро, 2020. – 728 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 76. 8У(075.3)
  М47
  Мелещенко О. К. Сучасна українська екологічна публіцистика: огляд сімдесятих - десятих років : тексти лекцій
  / О. К. Мелещенко, О. О. Ковальчук. – Київ : Дніпро, 2020. – 112 с
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 77. 9У(ВІН)
  М48
  Мельничук Олег Анатолійович. Мельниківці крізь сивину століть : історико-краєзнавчий нарис
  / О. А. Мельничук. – Вінниця : Твори, 2020. – 331 с. : кол. іл., фото. – Додатки: с. 285-330
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 78. 91У
  М58
  Міжзональні геоекотони України : монографія
  / Г. І. Денисик, О. І. Ситник, О. П. Чиж та ін. ; ред. Г. І. Денисик, ред. О. І. Ситник. – Вінниця : Твори, 2020. – 368 с. : іл. – (Сучасна природа і ландшафти України)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 79. 9У2
  М68
  Міфи про Голодомор
  / текст В. Брехуненка ; Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору. – Дрогобич : Коло, 2020. – 67 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 80. 4У(070.2)
  М75
  Молочко Світлана Рашитівна. Готуємося до інтелектуальних змагань з української мови
  / С. Р. Молочко. – Харків : Основа, 2020. – 111, [1] с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 8 (201))
  Примірники: всього:1 - (1)
 81. 4У(070.2)
  М75
  Молочко Світлана Рашитівна. Готуємося до інтелектуальних змагань з української мови та літератури
  / С. Р. Молочко. – Харків : Основа, 2020. – 92, [4] с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 9 (202))
  Примірники: всього:1 - (1)
 82. 9У(ВІН)
  М48
  Мельничук Олег Анатолійович. Мельниківці крізь сивину століть : історико-краєзнавчий нарис
  / О. А. Мельничук. – Вінниця : Твори, 2020. – 331 с. : кол. іл., фото. – Додатки: с. 285-330
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 83. 373.04(07)
  М90
  Мульганов К. Ю. Робототехніка. STEM-освіта
  / К. Ю. Мульганов, С. А. Пустільник; упоряд. О. В. Власенко. – Київ : "Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 104 с. – ("Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 84. 4И(Англ)(07)(075.3)
  Н15
  Навчально-методичний посібник з методики навчання іноземних мов для студентів 2 курсу денної форми навчання. Частина 2
  / авт. кол.: Т. В. Глазунова, Т. А. Довгалюк, О. О. Змієвська ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського . – Вінниця, 2020. – 193 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 85. 15
  Н34
  Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей. Випуск 45 (48)
  / ред. кол.: В. І. Вус, О. Є. Блинова; НАН України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Талком, 2020. – 147 с. : іл
  Примірники: всього:1 - (1)
 86. У6(Д)
  Н56
  Нестайко Всеволод Зіновійович. Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед ночі. Пригоди в Павутинії
  / В. З. Нестайко. – Харків : Школа, 2020. – 208 с. – (Дитячий бестселер)
  Примірники: всього:1 - (1)
 87. 371(075.8)
  Н72
  Нова українська школа. Тренінги, заняття, семінари-практикуми для вчителів
  / гол. ред. Ю. Є. Барбакова, ред. О. Е. Грабар. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 7 (199)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 88. 15
  О-54
  Олійник Н. А. Психологічні особливості спортивної діяльності : монографія
  / Н. А. Олійник, С. М. Войтенко. – Вінниця : ВНАУ, 2020. – 236 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 89. 378(07)
  О-76
  Остраус Юлія Михайлівна. Формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів : методичні рекомендації
  / Ю. М. Остраус. – Вінниця : Друк, 2020. – 296 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 90. 9(М)7
  П26
  Перга Тетяна Юріївна. Екологічна політика США. Епоха становлення : монографія
  / Т. Ю. Перга. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 191 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 91. 378
  П32
  Підготовка шкільного вчителя нового покоління: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія
  / авт. кол.: О. О. Змієвська, Т. А. Довгалюк, Т. В. Глазунова ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 143 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 92. 902.7
  П33
  Пірус Тетяна Петрівна. Українські народні ляльки Поділля
  / Т. П. Пірус. – Вінниця : Твори, 2020. – 21 с. : іл
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 93. 9У2(ВІН)(07)
  П44
  Поділля в добу НЕПу : методичний посібник
  / упоряд.: А. Войнаровський, Н. Жмуд, уП. Кравченко, О. Криворучко, М. Куряча; Громадська організація "Подільська спадщина". – Вінниця : ФОП Малогловець Ю. В., 2020. – 20 с.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 94. 37У(09)
  П44
  Подільська "Просвіта": історія і сьогодення : збірник наукових праць за підсумками регіональної науково-краєзнавчої конференції, м. Кам'янець-Подільський, 2-3 червня 2011 року
  / ред. кол.: О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький, Л. В. Баженов ; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2011. – 172 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 95. П44
  Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали 9 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, Н. М. Павликівська, О. Ю. Зелінська. – Вінниця : Планер, 2020. – 114 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 96. 371.0(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Клік-навчання. 3-4-ті класи
  / О. С. Подоляк. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 97. 801
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Сторітелінг в освіті
  / О. С. Подоляк. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 98. 4У(070.2)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Українська мова. Дидактика + гра. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 99. 9(М)03(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Історія. Дидактика + гра. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 111 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного вересня")
  Примірники: всього:1 - (1)
 100. 91(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Географія. Клік-навчання. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 151 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 101. 57(07)
  П44
  Подоляк Олександр Сергійович. Біологія. Click-навчання. 6-й клас
  / О. С. Подоляк. – Київ : Перше вересня, 2020. – 94 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)

 102. П58
  Поповський Анатолій Михайлович. Дещиця про українські прізвища : монографія
  / А. М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2020. – 300 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 103. 9У2
  П78
  Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2019 р.
  / упоряд. І. Батирєва, упоряд. Ю. Коцур ; Національний музей Голодомору-геноциду, Інститут дослідження Голодомору [та ін.]. – Київ : Вид-во Марка Мельника, 2020. – 311 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 104. 158.015
  П86
  Психолог - батькам молодших школярів
  / авт. кол.: Н. Лисак, Г. Семенів, В. Легка, упоряд.: В. Легка, Г. Семенів. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
 105. 158.015
  П86
  Психолог - батькам учнів 10-11 класів
  / авт. кол.: Л. Гоголь, В. Легка, Г. Семенів, упоряд.: Л. Кріцак, Н. Павлюк. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 106. 158.015
  П86
  Психолог - батькам учнів 5-9 класів
  / авт. кол.: В. Легка, Г. Семенів, Л. Кріцак, упоряд.: Л. Кріцак, В. Легка, Г. Семенів. – Київ : Видавнича група "Шкільний світ", 2020. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 107. 34(03)
  П88
  Публічне управління та адміністрування : польсько-український словник термінів
  / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, О. І. Яременко [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2020. – 367 с
  Примірники: всього:20 - (20)
 108. И(ФР)
  С31
  Сент-Экзюпери Антуан, де Маленький принц : повість
  / Антуан, де Сент-Экзюпери ; пер. з фр. Л. Кононович. – Київ : Рідна мова, 2020. – 96 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 109. 9У(ВІН)(083)
  С32
  Серветник Василь. Люди твої, Мурованокуриловеччино
  / В. Серветник, В. Тучинський. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 187 с. : фото
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 110. 9У(ВІН)
  С32
  Серветник Василь. Мала Батьківщина - Галайківці : історико-краєзнавчий та етнографічний нарис
  / В. Серветник. – Вінниця : Меркюрі-Поділля, 2020. – 447 с. : іл
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 111. 9У2
  С32
  Сергійчук Володимир. В ім'я правди й історичної справедливості або Вимушена післямова до виступу на Міжнародному форумі з Голодомору : лекція : [додаток до збірника матеріалів "Конференція Дмитра Штогрина"]
  / В. Сергійчук. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2020. – 49 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 112. 517.2(07)
  С34
  Сіденко О. М. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. Частина 1
  / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 63, [1] с. – (Математика в школах України ; випуск 9 (213))
  Примірники: всього:1 - (1)
 113. 512(07)
  С34
  Сіденко О. М. Алгоритмізація розв'язання алгебраїчних рівнянь вищих степенів. Частина 2
  / О. М. Сіденко, О. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 92, [4] с. – (Бібліотечка журналу "Математика в школах України ; випуск 12 (216))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 114. 512(07)
  С34
  Сіденко О. М. Алгоритмізація розв'язання алгебраїчних рівнянь вищих степенів. Частина 1
  / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Харків : Основа, 2020. – 95, [1] с. – (Бібліотечка журналу "Математика в школах України ; випуск 11 (215))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 115. 517.2(07)
  С34
  Сіденко О. М. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка. Частина 2
  / О. М. Сіденко, Л. М. Сіденко. – Київ : Основа, 2020. – 63, [1] с. – (Бібліотечка журналу "Математика в школах України ; випуск 10 (214))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 116. 371.01
  С47
  Сліпченко В. Г. Презентація: SMART & SIMPLE
  / В. Г. Сліпченко, О. О. Якименко. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 117. 37
  С83
  Стратегії формування творчої особистості: методи, прийоми, форми : колективна монографія
  / авт. кол.: В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Є. Р. Боріштейн ; Інститут обдарованої дитини НАПН України. – Київ, 2020. – 320 с
  Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

 118. С79
  Степаненко Микола Іванович. Динаміка українського політичного лексикону: 2018-2019 рр. : монографія
  / М. І. Степаненко. – Полтава : Астрая, 2020. – 408 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 119. С79
  Степаненко Микола Іванович. Просторові поширювачі у структурі просторового речення : монографія
  / М. І. Степаненко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Полтава : Астрая, 2020
  Примірники: всього:1 - (1)
 120. 378
  С79
  Степанчук Ю. С. Викладачі факультету історії, права і публічного управління в історико-краєзнавчих заходах (2016-2019) : До 100-річчя факультету історії, права і публічного управління Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (1919-2019)
  / Ю. С. Степанчук. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 120 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 121. 4И(Нем)(075.3)
  С79
  Стеріополо Олена Іванівна. Фонетика і фонологія німецької мови. Теоретичний курс : підручник для студентів, викладачів закладів вищої освіти та науковців
  / О. І. Стеріополо. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра, 2020. – 395 с.
  Примірники: всього:10 - (10)
 122. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 58
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 218 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 123. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 57
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 207 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 124. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 55
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 268 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 125. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 56
  / гол. ред. Н. І. Лазаренко, заступ. гол. ред. Р. С. Гуревич. – Київ ; Вінниця : Друк плюс, 2020. – 277 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

 126. С91
  Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та методики викладання мови і літератури. Випуск 6: Тези доповідей та повідомлень наукової інтернет-конференції студентів (10 грудня 2020 р.)
  / гол. ред. Т. І. Ямчинська, ред. кол.: Л. В. Дробаха, А. М. Боюн, М. О. Камінська. – Вінниця : Друк плюс, 2020. – 174 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 127. У6
  Т21
  Тарнавська Г. Спасена весна
  / Г. Тарнавська. – Тетіїв : Видавець Сергій Міцінський, 2019. – 108 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 128. 9У(ВІН)
  Р36
  Рекрут Валерій Пилипович. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917-1921 рр.).: Події. Особи. Роздуми. Кн. 2: Боротьба за державність України в роки Гетьманату та становлення Директорії УНР
  / В. П. Рекрут ; Вінницька філія Центру дослідження історії Поділля, Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – 843 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 129. 7А(07)
  Р91
  Руховий розвиток школярів різних вікових груп
  / М. О. Носко, Ю. М. Носко, М. Г. Лазаренко та ін.; ред. М. О. Носко ; Національний університет "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2020. – 407 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 130. 8У(070.2)
  Т31
  Телехова О. П. Українська література. Підготовка до ЗНО. Тестові завдання, відповіді
  / О. П. Телехова, О. В. Тесленко. – Харків : Основа, 2020. – 107, [5] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; випуск 12 (205))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 131. 4И(Англ)(070.3)
  Т43
  Типова програма "Методика навчання англійської мови". Освітній ступінь бакалавра = CORE CURRICULUM English Language Teaching Methodology Bachelor's Level
  / ред. С. Шаленко. – Івано-Франківськ : НАІР, 2020. – 126 с.
  Примірники: всього:1 - (1)

 132. У45
  Українська дитяча література: здобутки й перспективи розвитку : матеріали 2 Регіональної студентської науково-практичної конференції (2 квітня 2020 р.). Випуск 2
  / упоряд.: І. М. Лапшина, А. П. Віннічук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 160 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 133. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. 1 семестр. Частина 1
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 2 (195))
  Примірники: всього:1 - (1)
 134. 8У(070.2)
  У45
  Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. 1 семестр. Частина 2
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 3 (196))
  Примірники: всього:1 - (1)
 135. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. 2 семестр. Частина 2
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 127, [1] с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 7 (200))
  Примірники: всього:1 - (1)
 136. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Конспекти уроків. 11 клас. 2 семестр. Частина 1
  / уклад. С. А. Свінтковська. – Харків : Основа, 2020. – 128 с. – (Вивчаємо українську мову та літературу ; випуск 6 (199))
  Примірники: всього:1 - (1)
 137. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Морфологія. Дієприкметник. Прислівник. Службові частини мови. Підготовка до ЗНО
  / уклад.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; випуск 11 (204))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 138. 4У(070.2)
  У45
  Українська мова. Морфологія. Дієслово. Дієприслівник. Підготовка до ЗНО
  / уклад.: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова. – Харків : Основа, 2020. – 92,[4] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; випуск 10 (203))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

 139. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Т. 1 (49)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2020. – 123 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 140. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць . Т. 2 (50)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2020. – 109 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 141. Ф50
  Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. Т. 3 (51)
  / ред. А. В. Цьось ; Міністерство освіти і науки України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2020. – 88 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 142. 379
  Ф53
  Філіпчук Н. О. Педагогічно-просвітницька діяльність музеїв України (кінець ХІХ - початок ХХІ століття) : монографія
  / Н. О. Філіпчук ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2020. – 468 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 143. 371(07)
  Ф53
  Філіпчук Наталія Олександрівна. Музейна педагогіка у неформальній освіті педагогів-практиків : методичні рекомендації
  / Н. О. Філіпчук ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. – Київ : Талком, 2020. – 80 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 144. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 145. 4
  Ф54
  Філологічні студії : збірник наукових праць студентів і магістрантів факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха. Випуск 18
  / ред. кол.: І. В. Гороф'янюк, І. Я. Завальнюк, Н. М. Павликівська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Твори, 2020. – 188 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 146. 54(070.2)
  Ф55
  Філоненко Ірина Олександрівна. Хімія. Дидактичні матеріали. 10-й клас
  / І. О. Філоненко. – Київ : Перше вересня, 2020. – 143 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - (1)
 147. 371.01
  Х22
  Харченко Наталія Вікторівна. Лайфгаки для мотивації учнів та вчителів, або як сформувати позитивну мотивацію до навчання
  / Н. В. Харченко. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2020. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 148. 371.01
  Х22
  Харченко Наталія Вікторівна. Тімбілдінг. 133 вправи для створення команди
  / Н. В. Харченко. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2020. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 149. 15(075.3)
  Ш91
  Штифурак В. С. Психологічна допомога: види, підходи та напрями : навчальний посібник
  / В. С. Штифурак, О. І. Шаманська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2020. – 340 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 150. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 1 (193)))
  Примірники: всього:1 - (1)
 151. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 2
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 3 (195))
  Примірники: всього:1 - (1)
 152. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 1
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 62 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 2 (194))
  Примірники: всього:1 - (1)
 153. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 6
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 63 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 8 (200))
  Примірники: всього:1 - (1)
 154. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 7
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 61 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 9 (201))
  Примірники: всього:1 - (1)
 155. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 5
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 86 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 6 (198))
  Примірники: всього:1 - (1)
 156. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 3
  / І. Д.Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 4 (196))
  Примірники: всього:1 - (1)
 157. 371.01(07)
  Я31
  Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі. Частина 4
  / І. Д. Ягупа. – Харків : Основа, 2020. – 72 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; випуск 5 (197))
  Примірники: всього:1 - (1)
 158. 373
  Я77
  Ярошенко Ольга Григорівна. Віхи становлення наукової школи
  / О. Г. Ярошенко. – Вінниця, ФОП Кушнір Ю. В.2020. – 292 с. : іл
  Примірники: всього:3 - (2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений