Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Останнє оновлення 29.06.2021

Серед пріоритетів бібліотеки:

У 2020 році бібліотека ВДПУ максимально оперативно і якісно забезпечувала інформаційні, науково-дослідні, освітні, культурні та інші потреби своїх користувачів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій. Працівники бібліотеки працювали в особливих умовах, які вимагали від колективу повної мобілізації інноваційних зусиль для організації повноцінної роботи в умовах карантинних обмежень, що значно сприяло інтеграції та соціалізації бібліотеки в Інтернет-просторі.

Бібліотека проводила комплексне інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів за допомогою традиційних друкованих і новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку в Електронному та Інтернет-каталогах, так і карткових каталогів.

Основну роботу із обслуговування користувачів виконували відділ обслуговування навчально-методичною літературою та відділ обслуговування науковою та художньою літературою.

Обслуговування користувачів здійснювалося на основі загальнодоступності, забезпечення доступу до традиційних та електронних інформаційних ресурсів у читальних залах, на абонементах, у електронних залах бібліотеки. Для забезпечення науково-дослідницької діяльності використовували послуги міжбібліотечного абонементу. Приділялася увага якості та оперативності бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, дотримання професіоналізму та етики працівників бібліотеки.

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечував бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів надавав допомогу у використанні локальної та всесвітньої мережі, знайомив із правилами використання електронного каталогу та інших баз даних, відділ комплектування та наукової обробки документів надавав науковцям університету консультації з наукового опрацювання документів.

На 1 січня 2021 р. за єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) в бібліотеці (без врахуванням віддалених авторизованих користувачів) всього обліковано 6664 користувача (у 2020 р. – 13180, з врахуванням віддалених авторизованих користувачів), в т. ч.:

Кількість обслугованих користувачів всіма структурними підрозділами бібліотеки у 2020 році становить 40169 (2019 р. – 40165; 2018 р. – 40216). Кількість віддалених користувачів, зареєстрованих на сервері бібліотеки становить 18336, що дало можливість виконати планові показники за кількістю обслугованих користувачів.

У 2020 р. загальна документовидача становила 794290 (у 2019 р. – 1000163; у 2018 р. – 1000230), відвідування – 447761 (у 2019 р. – 761699; у 2018 р. – 751785).

У звітному році кількість відвідувань та документовидачі зменшилася порівняно з минулим роком у зв’язку з тим, що бібліотека на 5,5 місяців через СОVID-19 призупинила роботу з обслуговування читачів офлайн та працювала цей час дистанційно.

Цьогоріч бібліотека, у зв’язку з карантином, проводила обслуговування користувачів онлайн та офлайн, що значно вплинуло на виконання планових показників. З 16 березня по 1 вересня 2020 року, відповідно до наказу ректора, бібліотека тимчасово призупинила роботу з обслуговування читачів офлайн та розпочала працювати дистанційно роботу, тому деякі процеси були законсервовані до моменту виходу з карантину. Ситуація, яка склалася внаслідок епідемії коронавірусу, внесла зміни у звичне життя бібліотеки.

Відновлення звичайного режиму обслуговування читачів у приміщеннях бібліотеки було частково розпочато з 27 травня 2020 року, після послаблення жорсткого карантину та проведення необхідних заходів для безпечної роботи та збереження здоров’я співробітників і читачів з дотриманням усіх протиепідемічних вимог.

Бібліотека навчального закладу у період здачі іспитів та завершення навчання проводить прийом літератури від студентів випускників та підпис обхідних листів. Не маючи можливості чекати закінчення карантину, бібліотека організувала прийом літератури. Дане питання було озвучено на вченій раді університету та з дозволу ректорату відділи обслуговування бібліотеки частково відновили роботу офлайн, решта відділів залишилися працювати дистанційно.


Вихід з карантину – це час виняткової обережності. З метою уникнення псування книг та неможливості дезінфікувати паперові видання вирішили використовувати найпростіший, безпечний та найдешевший дезінфікуючий засіб – час. Було вжито заходи щодо дотримання терміну ізоляції книг та інших документів, повернених до бібліотеки. Прагнули здійснювати обслуговування без контакту з книгами, у рукавичках.

Постійно очищали та дезінфікували тверді поверхні (столи, дверні ручки, комп’ютери та інші технічні засоби). Також забезпечили дистанцію між відвідувачами шляхом розстановки меблів.

У надзвичайній ситуації, в зв’язку з епідемією СОVID-19, з 22 по 24 вересня 2020 у бібліотеці було проведено масову видачу комплектів підручників та навчальних посібників першокурсникам. Видача проходила з дотримуванням всіх проти епідеміологічних вимог. Під час масової видачі бібліотечні працівники ознайомлювали читачів з структурою, графіком роботи та правилами користування бібліотекою, послугами та ресурсами бібліотеки онлайн, доступом до електронних баз, Інституційного репозитарію.

Було обслуговано майже 600 студентів і видано близько 5000 примірників книг. Підручники отримали студенти майже всіх факультетів, за виключенням тих, які навчалися дистанційно.

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету було налагоджено тісну співпрацю з факультетами, інститутом, кафедрами, студентською радою з самоврядування та встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету і старостами академічних груп.

Обслуговування навчально-методичною
та науковою літературою

Працівники відділу обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів здійснювали оперативне та якісне обслуговування користувачів навчально-методичною літературою, пошук та надання інформації, попередні замовлення документів з сектору зберігання фондів (фондосховища), розкриття фонду відділу шляхом експозицій тематичних виставок, тематичних переглядів літератури тощо.

Електронні ресурси ЧЕЗ дали змогу працівникам відділу обслуговування навчально-методичною літературою удосконалити систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Тому стратегічним напрямком роботи відділу залишається впровадження автоматизованої документовидачі при обслуговуванні користувачів, створення умов для надання повного сервісу.


У 2020 р. відділом обслужено користувачів – 10344 (план – 13000), відвідування – 33761 (план – 110000), документовидача –53410 (план – 291100). Не виконання планових показників та зменшення показників порівняно з попереднім роком пов`язане з тим, що майже півроку був карантин (з 16 березня до 1 вересня) в зв’язку з пандемією коронавірусу і бібліотека у цей період обслуговувала користувачів лише дистанційно.

Але, так як бакалаврам, що закінчували 4 курс, потрібно було здати книги і підписати обхідні, то з 27 травня працівники відділу обслуговування навчально-методичною літературою (обмеження – вік до 60 років) виходили на чергування по одному в день. Кожен працівник чергував раз в тиждень.

З 22 по 24 вересня, після послаблення карантинних вимог, у нашій бібліотеці успішно пройшла масова видача навчально-методичної літератури студентам І курсу денної форми навчання, зразу як студенти приступили до навчання. У надзвичайній ситуації, в зв’язку з епідемією СОVID-19, видача проходила з дотримуванням всіх проти епідеміологічних вимог. Було видано 864 комплекти, 8015 книг навчальної літератури. Студенти, які не отримали комплекти разом з групою, отримували літературу пізніше. На допомогу відділу обслуговування навчально-методичною літературою долучились заступник директора бібліотеки та працівники відділу обслуговування науковою та художньою літературою.

Видача проходила швидко, налагоджено, організовано, з індивідуальним підходом та доброзичливим ставленням до кожного студента.


Студентам заочної форми навчання видача комплектів підручників проводилася протягом установчої сесії. Було підібрано 299 комплектів/4101 книга. В цілому масова видача пройшла успішно.

Групова видача комплектів навчальної літератури проходила, як завжди, на початку семестрів (2019-2020 навчальний рік – лютий, 2020-2021 навчальний рік – вересень-жовтень). У лютому 2020 р. було видано 583 комплекти літератури (3593 прим.), у вересні – 721 комплект (3841 прим. книг). Комплекти складалися разом зі старостами груп, графіки видачі – на основі даних про кількість боржників в групах.

Під час підготовки до масової і групової видачі у відділі обслуговування навчально-методичною літературою було підготовлено 3100 читацьких формуляри.

З 12 жовтня знову розпочався карантин, але тільки для студентів. Працівники бібліотеки займались внутрішньою роботою: ретроконверсією активних фондів, штрих-кодуванням, переобліками, підписували обхідні магістрантам та приймали від них літературу.

Протягом року проводилися звірки списків студентів денної та заочної форм навчання, професорсько-викладацького складу, співробітників та ін. з формулярами користувачів.

Продовжено роботу з наступними картотеками:

Постійно проводилася робота з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК), яка відображає кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) за єдиним обліком, картотекою читацьких номерів, проводився облік видачі читацьких квитків.

Структура відділу обслуговування науковою та художньою літературою включає: абонемент наукової та художньої літератури; читальну залу загальну (ЧЗЗ), читальну залу періодичних видань (ЧЗП); читальну залу музичного мистецтва (ЧЗММ). До складу відділу відноситься сектор культурно-просвітницької діяльності.


Структурними підрозділами відділу було обслужено 7526 користувачів (у 2019 р. – 12465) (за планом 13000), в тому числі студентів заочної форми навчання – 1260.

Кількість відвідувань становила 26342 (у 2019 р. – 69453) (за планом 85000), із них 1706 користувачів заочної форми навчання.

Документовидача у відділі становила 40346 (у 2019 р. – 182052) (за планом 236000), заочного навчання – 2252.

У вересні 2020 р. виконали великий об’єм роботи з формулярами магістрів, розставивши їх у алфавітному порядку (стаціонар і заочників), що дало змогу швидко знайти необхідного магістранта при підписі обхідного листа. Влили студентів I-го курсу по факультетах, а також перевели II – IV курси.

Колектив відділу обслуговування науковою та художньою літературою прийняв участь у підготовці пакету документів для масової видачі літератури студентам першого курсу денної форми навчання та студентам заочної форми навчання. Було підготовлено близько 1500 екземплярів та виписано по 6 реєстраційних карток у кожному документі.

У структурних підрозділах відділу ведуться реєстраційні картотеки обслужених читачів, крім того на науковому абонементі – картотека викладачів та співробітників, картотека боржників.


Ефективною і плідною була така форма роботи як бесіда. Групові бесіди проводилися з першокурсниками та тему «Форми та методи роботи із користувачами. Правила користування бібліотекою».

Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки

До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць: читальна електронна зала (ЧЕЗ) та зала електронної інформації (ЗЕІ).

Нажаль в 2020 році, через Соvid-19, не було змоги організувати обслуговування користувачів ЗЕІ та ЧЕЗ в повному об’ємі.

Традиційно, під час роботи ЗЕІ, чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг, в тому числі виконували перевірку на плагіат, надавали допомогу з питань форматування наукових та творчих робіт користувачів.

Серед форм, що використовувалися:

В непростих умовах 2020 року робота відділу ІТ та ЗЕІ була не регулярною. Зокрема:

Крім того при обслуговувані користувачів ЗЕІ, враховувались санітарні норми для одночасного обслуговування в закритих приміщеннях.

Все це відзначилось на показниках роботи відділу.

Значну увагу працівники відділу ІТ приділяли збору статистики використання електронних фондів та інноваційних технологій в діяльності бібліотеки, в т. ч. дистанційного обслуговування. На основі зібраної інформації проводився аналіз та синтез даних, який потім лягає в основу додатків до річного звіту – табличних даних та аналітичних діаграм. З цією метою використовуються такі засоби збору та опрацювання статистичної інформації:

Використання електронних ресурсів бібліотеки (середні показники)

Назва 2020 р. 2019 р.
Відвідувачів ЗЕІ (за робочий день) 163210
Відвідувачів всіх категорій, в т. ч. мережеві та Інтернет (за добу) 977 1730
Документовидача в ЗЕІ (за робочий день) 170195
Загальна документовидача (за робочий день, з урахуванням Інтернет-ресурсів)19161850
Надано послуг (антивірусне сканування, ксерокс, друк, копіювання на носії) – (одиниць за робочий день) 14351800
Надано довідково-інформаційних послуг в ЗЕІ, відділі та віртуальних (в т. ч. самостійне використання Інтернет-ресурсів)* 730570

*Крім послуг ЗЕІ та відділу ІТ, враховувались звернення до ВДС, Інтернет-каталогу, інформаційно-бібліографічних списків сайту бібліотеки (блок сайту «Електронні ресурси»)


Читальна електронна зала надавала користувачам можливість:
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений