Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Останнє оновлення 04.2022

Серед пріоритетів бібліотеки:

У 2021 році бібліотека ВДПУ проводила комплексне інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів за допомогою традиційних друкованих і новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку, так і карткових каталогів.

Обслуговування користувачів здійснювалося в основному дистанційно, лише у період навчання офлайн – у читальних залах, на абонементах, у залі електронної інформації. Основну роботу із обслуговування користувачів виконували відділ обслуговування навчально-методичною літературою та відділ обслуговування науковою та художньою літературою.

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечував бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів надавав допомогу у використанні локальної та всесвітньої мережі, знайомив із правилами використання електронного каталогу та інших баз даних, відділ комплектування та наукової обробки документів надавав науковцям університету консультації з наукового опрацювання документів.

за єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) в бібліотеці (без врахування віддалених авторизованих користувачів) всього обліковано 6253 користувачів (у 2021 р. – 6664):

Кількість обслугованих користувачів всіма структурними підрозділами бібліотеки у 2021 році становить 34119 (2020 р. – 40169; 2019 р. – 40165). Кількість віддалених користувачів, зареєстрованих на сервері бібліотеки становить 12993.

У 2021 р. загальна документовидача становила 911447 (у 2020 р. – 794290; у 2019 р. – 1000163), відвідування – 463991 (у 2020 р. – 447761; у 2019 р. – 761699).

У звітному році кількість обслугованих користувачів, відвідувань та документовидачі менше запланованих у зв’язку з тим, що через СОVID-19 бібліотека проводила обслуговування користувачів в основному онлайн і зовсім невеликий період – офлайн.

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету було налагоджено тісну співпрацю з факультетами, інститутом, кафедрами, студентською радою з самоврядування та встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету і старостами академічних груп.

Обслуговування навчально-методичною
та науковою літературою

Працівники відділу відділу обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів (завідувач Марченко М. В.) здійснювали оперативне та якісне обслуговування користувачів навчально-методичною літературою, пошук та надання інформації, попередні замовлення документів з сектору зберігання фондів (фондосховища), розкриття фонду відділу шляхом експозицій тематичних виставок, тематичних переглядів літератури тощо. Електронні ресурси у ЧЕЗ дали змогу працівникам відділу обслуговування навчально-методичною літературою удосконалити систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

У 2021 р. відділом обслужено користувачів – 6755 (план – 13000), відвідування – 34592 (план – 110000), документовидача – 70876 (план – 291100). У 2020 році: обслужених користувачів – 10344, відвідування – 33761, документовидача – 53410. Не виконання планових показників пов`язане з тим, що майже весь рік бібліотека обслуговувала користувачів дистанційно в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Масова видача комплектів навчально-методичної літератури студентам І курсу денної форми навчання проходила на початку вересня. Видача проходила з дотримуванням всіх проти епідеміологічних вимог. Було видано 884 комплекти 8187 книг навчальної літератури. Під час масової видачі бібліотечні працівники ознайомлювали читачів з структурою, графіком роботи та правилами користування бібліотекою, послугами та ресурсами бібліотеки онлайн, доступом до електронної бази, репозитарію. Студенти, які не отримали комплекти разом з групою, отримували літературу пізніше. Під час підготовки до масової у відділі обслуговування навчально-методичною літературою було підготовлено 1500 читацьких формулярів.

Студентам заочної форми навчання видача комплектів підручників проводилася протягом установчої сесії. Було підібрано 176 комплектів 880 книг.

Масову видачу комплектів навчально-методичної літератури студентам І курсу денної та заочної форми навчання організовувала заступник директора бібліотеки. На допомогу відділу обслуговування навчально-методичною літературою долучились працівники усіх відділів бібліотеки. В цілому видача пройшла успішно, швидко, налагоджено, організовано, з індивідуальним підходом та доброзичливим ставленням до кожного студента.

Групова видача комплектів навчальної літератури студентам не проводилась у зв”язку з карантином і переміщенням фондосховища. Студенти обслуговувались індивідуально.

Цьогоріч, як і кожного року проводилася звірка списків студентів денної та заочної форм навчання, професорсько-викладацького складу, співробітників та ін. з формулярами користувачів.

Продовжено роботу з наступними картотеками:

Постійно проводилася робота з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК), яка відображає кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) за єдиним обліком, картотекою читацьких номерів, вівся облік видачі читацьких квитків.

Структура відділу обслуговування науковою та художньою літературою включає: абонемент наукової та художньої літератури; читальну залу загальну (ЧЗЗ), читальну залу періодичних видань (ЧЗП); читальну залу музичного мистецтва (ЧЗММ). До складу відділу відноситься сектор культурно-просвітницької діяльності.


Структурними підрозділами відділу обслуговування науковою та художньою літературою (завідувач Іванчук В. О.) було обслужено 5343 користувачі (у 2020 р. – 7526) (план – 13000), у тому числі студентів заочної форми навчання – 1059. Кількість відвідувань становила 6345 (план – 85000) (у 2020 р. – 26342), із них 1048 користувачів заочної форми навчання. Документовидача у відділі – 14583 (план – 236000) (у 2020 р. – 40346), для студентів заочної форми навчання – 783. У 2021 році значно знизилися показники відвідування та документовидачі і не було виконано план тому, що майже весь період студенти навчалися в онлайн-режимі.

Колектив відділу обслуговування науковою та художньою літературою прийняв участь у проведенні масового обслуговування та підготовці пакету документів для масової видачі літератури студентам І курсу денної та заочної форми навчання. Було підготовлено близько 1000 екземплярів та виписано по 6 реєстраційних карток у кожному документі.

Виконали великий об’єм роботи з формулярами магістрів, розставивши їх в алфавітному порядку (денне і заочне відділення), що дало змогу швидко знайти читацький формуляр необхідного магістранта при підписі обхідного листа. Влили читацькі формуляри студентів I-го курсу по факультетах, а також перевели II – IV курси.

Всі структурні підрозділи відділу обслуговування науковою та художньою літературою ведуть реєстраційні картотеки обслужених читачів. На науковому абонементі ведеться картотека викладачів та співробітників, а також картотека боржників.


Ефективною і плідною була така форма роботи як бесіда. Групові бесіди проводилися з першокурсниками та тему «Форми та методи роботи із користувачами. Правила користування бібліотекою».

Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки

До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць:

де надаються сервісні та довідкові послуги ІТ-спеціаластами та бібліотекарями-консультантами щодо використання електронних ресурсів бібліотеки, в т. ч. інформаційного пошуку та самостійного пошуку у базах даних електронного каталогу.

Нажаль у 2021 році, через карантин та дистанційне навчання студентів, не було змоги організувати обслуговування користувачів ЗЕІ та ЧЕЗ в повному об’ємі:

Загальні показники обслуговування користувачів ЗЕІ та відділом ІТ, в поточному році, за даними «Електронного щоденника відділу ІТ»:

Характеристика Дані 2021 р.
 Користувачів 7140
 Відвідувачів 15048
 Документовидача 12029

Чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг, в тому числі виконували перевірку на плагіат, надавали допомогу з питань форматування наукових та творчих робіт користувачів.

Серед форм, що використовувалися:

Значну увагу працівники відділу ІТ приділяли збору статистики використання електронних фондів та інноваційних технологій в діяльності бібліотеки, в т. ч. дистанційного обслуговування. На основі зібраної інформації проводився аналіз та синтез даних, який потім лягає в основу додатків до річного звіту – табличних даних та аналітичних діаграм. З цією метою використовуються такі засоби збору та опрацювання статистичної інформації:

Для порівняння кількості відвідувачів з поточним роком, наводимо діаграму обслуговування користувачів в ЗЕІ та відділі ІТ в 2008-2021 рр.

Не дивлячись на складності 2021 року, відділ виконав базові планові показники (за рахунок активного використання користувачами Інтернет-ресурсів бібліотеки). Детальніше – в розділі «Електронні ресурси сайту» та «Статистичні діаграми».

Читальна електронна зала надавала користувачам можливість:


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений