Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Пошук в списку: CTRL + F

Рекомендуємо для ознайомлення


Публікації 2018-2019 рр.

 1. IX Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" / підгот. текст В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 36-37
 2. XII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 35-36
 3. 2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / упоряд. Г. М. Голиш ; Черкаський національний університет імені Богда-на Хмельницького, Наукова бібліотека імені М. Максимовича. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 296 с.
  Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
 4. Алєксєєнко Л. В. Літо в шкільній бібліотеці – свято щодня! / Л. В. Алєксєєнко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 8. – С. 37
 5. Амельченко Ю. С. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд / Ю. С. Амельченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1 (січень-березень). – С. 17
 6. Амельченко Юліана. Бібліотека ОТГ: новий формат існування / Юліана Амельченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 13-15.
 7. Амельченко Ю. С. Стратегічний план "Розумний регіон" і бібліотеки Одещини / Ю. Амельченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 18-19
 8. Бездольна Любов. Години освіченості як складова культурно-просвітницької роботи університетської бібліотеки / Любов Бездольна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 19-22
 9. 02
  Б59
  Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник. Вып. 16
  / ред. А. С. Онищенко; Национальная академия наук Украины, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского [и др.]. – Киев, 2018. – 236 с
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 10. 016:9У
  Б59
  Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина 19 - початок 21 століття) : матеріали до бібліографії : науково-допоміжний покажчик
  / упоряд. В. Березкіна, ред. Т. Антонюк; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 243 с
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. Бібліотеки - партнери в досягненні сталого розвитку. Глобальне зібрання в рамках Міжнародної програми з адвокації ІФЛА в Нью-Йорку / підгот. текст В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3(липень-вересень). – С. 37-38
 12. Бібліотечна адвокація і нова бібліотечна геометрія: точки дотику і вектори розвитку / підгот. текст С. М. Кравченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 32-33
 13. Бібліотечна освіта в США: сучасні тренди / підгот. текст В. Здановська ; пер. Н. Прокопенко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 19-22
 14. Бідун Анна. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів / А. Бідун // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 6. – С. 12-15
 15. Білодід Л. І. "Стрімко світ міняється – книга залишається" (до Всеукраїнського тижня дитячої книги) / Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 9. – С. 25-27
 16. Білоус Валентина. Наукометрія в університеті: роль та місце бібліотеки / Валентина Білоус // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 15-16
 17. Білоус В. С. Аспекти наукової діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ЗВО (Одеса, 4-6 липня 2018 р.) / ред. О. О. Сербін [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 22-39
 18. Білоус В. С. Дослідження історії бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського - складова бібліотечного краєзнавства / В. С. Білоус // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІІ науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 22-29 жовтня 2018 року) / ред.: І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, Н. Д. Гаєва. – Харків : ХНМУ, 2018. – С. 12-17
 19. Білоус В. С. Інклюзивне середовище бібліотеки: стратегія розвитку / В. С. Білоус // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами. Вип. 1 : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 08-09 листопада 2018 р.) / ред. кол.: О. П. Демченко, Н. О. Комарівська, Л. В. Любчак, за ред. О. А. Голюк. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – С. 31-34
 20. Білоус В. С. Наукометричні дослідження та бібліометричні технології у діяльності університетської бібліотеки / В. С. Білоус // Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (28-29 травня 2019 року) / ред.: Гавриш, В. В. Каїді, Л. М. Драган. – Харків, 2019. – С. 4-8
 21. Білошина Т. В. Книжковий бум. Book-шоу / Т. В. Білошина // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 42-44
 22. Білошина Т. В. Впізнай професію. Творча гра / Т. В. Білошина // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 3. – С. 33-35
 23. Білошина Т.В. Взаємодія бібліотекара, педагога і батьків у залученні дітей до читання / Т. В. Білошина // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 6
 24. Білюк Н. М. Літературний ринг для учнів 6-х класів / Н. М. Білюк // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 7. – С. 12-14
 25. Білущак Тетяна. Особливості сервісів для створення віртуальних виставок у формуванні ефективного бібліотечно-інформаційного простору / Т. Білущак, В. Акиджи // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 2. – С. 45-48
 26. Богосвятська Анна Марія. Традиційна книга в епоху інформаційного цунамі, або Навіщо читати художню літературу / Анна Марія Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 10-15
 27. Бойко Світлана. Цей дивовижний світ бібліотек : сценарій позакласного заходу / Світлана Бойко, Людмила Маслова // Всесвітня література в школах України. – 2018. – № 2. – С. 17-21.
 28. Борисенко Надія. Дозоване читання: історія спецфонду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Надія Борисенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 48-54
 29. Бояринова О. Внесок українських фахівців у глобальне бачення майбутнього бібліотек / О. Бояринова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 7
 30. Бруй Оксана. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою / О. Бруй // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 36-40
 31. Буряк Світлана. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2017 року / С. Буряк // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 5-13
 32. Варюхіна Любов. Проект задля згуртування громади "Миколаїв: ми - коло!" / Любов Варюхіна, Олена Некипелова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 44-46.
 33. Вилегжаніна Т. І. Якісні бібліотечні послуги - запорука ефективної діяльності публічних бібліотек / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1(січень-березень). – С. 4-6
 34. Вилегжаніна Т. І. Публічна бібліотека як "третє місце" в громадському просторі / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2(квітень-червень). – С. 4
 35. Вилегжаніна Т. І. Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях сьогодення / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 4
 36. Вилегжаніна Т. І. Фонди публічних бібліотек як частина інформаційного простору країни / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 4-6
 37. Виноградова О. Б. Діяльність Пункту європейської інформації в Державній бібліотеці України для юнацтва / О. Б. Виноградова, О. Зубченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 10-11
 38. Віжічаніна Лілія. Клубні об'єднання при публічних бібліотеках: історико-теоретичні та практичні аспекти / Лілія Віжічаніна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 39-42
 39. Вовк Наталія. Концепція створення онлайн-плаформи для обміну міжнародним досвідом зі збереження бібліотечних та архівних фондів / Н. Вовк, А. Пелещишин // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 38-42
 40. Герман Н. М. Бібліомарафон (квест для шкільних бібліотекарів) / Н. М. Герман // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 8. – С. 14-17
 41. Гуркаленко І. В. QR - в роботі шкільної бібліотеки / І. В. Гуркаленко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 4. – С. 2-4
 42. Главчев Максим. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / Максим Главчев, Юлія Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 11-14
 43. Глоба Т. Краєзнавчий медіаосвітній проєкт "Флешбук "Усна оповідь колишнього запорожця Микити Коржа" / Т. Глоба // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 16-17
 44. Гончаренко Маріанна. Бібліотечна статистика у контексті міжнародних стандартів: наукові підходи та бібліотечна практика / Маріанна Гончаренко, Ганна П'яткова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 9-10
 45. Гонтар Г. І. Всеукраїнський день бібліотек / Г. І. Гонтар // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 8. – С. 29-33
 46. Горбань Юрій. Бібліотечне фондознавство - культурне надбання нації / Юрій Горбань // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 17-19
 47. Горбань Ю. Науковий семінар «Бібліотека. Книга. Наука»: підсумки / Ю. Горбань // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2(квітень-червень). – С. 31
 48. Гранчак Тетяна. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-інформаційний центр організації управлянні знаннями / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 3-10
 49. Григор'єва О. О. Віртуальна подорож бібліотеками світу. Для учнів 11-х класів / О. О. Григор'єва // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 7
 50. Гриньова М. В. Нова бібліотека - новій українській школі (воркшоп для шкільних бібліотекарів) / М. В. Гриньова // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 9. – С. 2-8
 51. Добко Тетяна. Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 10-24
 52. Дубровіна Любов. Час плинний... бібліотека вічна / Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – С. 45-46
 53. Елтермане Л. Міжкультурний діалог - інструмент для просування бібліотеки / Л. Елтермане // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 20-22
 54. Жайворонок Тетяна. Громада - бібліотека - діти: напрацювання на шляху створення нового образу публічної бібліотеки / Тетяна Жайворонок, Тетяна Нахова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 41-43.
 55. Жеребкіна З. Г. Виклики сьогодення: як зацікавити читача процесом читання. Методичний аспект / З. Г. Жеребкіна, Т. І. Писаренко // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 3-8
 56. Жигун Тетяна. Аналіз стану доставлення обов'язкових примірників видань України в 2018 році / Т. Жигун, Т. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 9-15
 57. Жукова Валерія. Сутність антикризового управління бібліотекою / В. Жукова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 20-23
 58. Жукова Валерія. Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу / Валерія Жукова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 8. – С. 24-28
 59. Завадська Наталія. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій / Наталія Завадська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 2-4
 60. Загуменна Віра. Адвокація як важливий напрям діяльності сучасної бібліотеки / В. Загуменна // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 4. – С. 25-28
 61. Захарченко М. Бібліотеки об’єднаних територіальних громад Сумщини / М. Захарченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 6-9
 62. Здановська В. Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення" (науково-практичний семінар) / В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1 (січень-березень). – С. 33
 63. Зеленська Н. М. Рідкісні та цінні видання в електронному каталозі ОУНБ ім. Д. І. Чижевського / Н. М. Зеленська, Л. Сидорова // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 30-32
 64. Зелінська Анастасія. Типологічна класифікація біографічних видань / А. Зелінська // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 1. – С. 25-29
 65. Зелінська Анастасія. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу / А. Зелінська // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 15-21
 66. Зєбєлян Т. Бібліотека-філія для юнацтва як центр європейської інформації для українського молодіжного соціуму / Т. Зєбєлян, С. Калігорська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2 (квітень-червень). – С. 19
 67. Зніщенко Микола. Українська версія УДК: від постанови уряду до перспектив її впровадження в бібліотеках України / Микола Зніщенко, Людмила Соляник, Наталія Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 33-38
 68. Зубарєва Т. О. ДБА бібліотеки. Правила бібліографічного опису документів / Т. О. Зубарєва // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 39-41
 69. Зурлис Петрас. Проектная деятельность библиотек Литвы / Петрас Зурлис // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 53-55.
 70. Іванова Майя. Електронна бібліотека та право інтелектуальної власності / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 43-47
 71. Іванченко Анна. Бібліографічна діяльність одеських бібліотек: розвиток та здобутки / Анна Іванченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 26-32
 72. Історія України. 2017: 80-річчю Національної історичної бібліотеки України присвячується : бібліографічний покажчик / упоряд.: Н. Г. Вощевська, О. В. Литвин, Т. А. Приліпко, Д. Г. Стегній, К. Г. Таранюк-Русанівський, ред.: А. В. Скорохватова, З. Х. Мусіна; наук. ред., вступ. слово Г. В. Боряк; Міністерство культури України ; Національна історична бібліотека України. – Київ : Вид. дім "Вініченко", 2018. – 640 с. – Покажчики : с. 555-627
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 73. Канюка О. А. Аргумент на користь читання і перечитування / О. А. Канюка // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3(липень-вересень). – С. 10-12
 74. Капустіна Н. І. Міжнародний проект "бібліотекознавець Л. Б. Хавкіна поза часом і кордоном" / Н. І. Капустіна // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1 (січень-березень). – С. 11
 75. Каращук Оксана. Бібліотеки в комунікативному процесі / О. Каращук // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 28-30
 76. Карпенко Л. М. У шкільній бібліотеці / Л. М. Карпенко, Л. І. Білодід // Німецька мова в школі. – 2019. – № 5. – С. 14-15.
 77. Карплюк Н. А. "Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє" / Н. А. Карплюк // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 34-35
 78. Картузов Костянтин. Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві / Костянтин Картузов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 58-59.
 79. Катерина Лобузіна. Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі : Хроніка наукових подій / Лобузіна Катерина, Коновал Людмила // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 51-53
 80. Кизименко О. М. Навчальний проект "Нове народження улюбленої книги" : створення буктрейлера / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 6. – С. 2-5
 81. Кириленко О. Інформаційно-пошуковий тезаурус он-лайн / О. Кириленко, О. М. Збанацька // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1 (січень-березень). – С. 30-32
 82. Киричук Л. Користувач у центрі уваги бібліотекарів: європейський підхід до обслуговування / Л. Киричук // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1 (січень-березень). – С. 24-26
 83. Кікоть О. І. Свято книги : [виховний захід] / О. І. Кікоть // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 7/8. – С. 74-79.
 84. Клименко С. В. Літературний квест / С. В. Клименко // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 5. – С. 29-31
 85. Клименко С. В. Артур Конан Дойл / С. В. Клименко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 20-22
 86. Книш Антоніна. Краєзнавча бібліографія як складова історичної пам'яті / Антоніна Книш // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 43-44
 87. Книш Антоніна. Рідкісні видання - невичерпне джерело краєзнавчої інформації / Антоніна Книш // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 23-24
 88. Коваль Наталя. Використання конструктора сайтів Wix.com в інформаційно-бібліотечній діяльності бібліотеки ВП "МФ КНУКіМ" / Наталя Коваль, Світлана Косяченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 16-22
 89. Коваль Наталя. Упровадження Універсальної десяткової класифікації у бібліотеці ВНЗ : (із досвіду роботи бібліотеки ВП "МФ КНУКІМ") / Н. Коваль, І. Благірєва // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 32-34
 90. Коваль Тетяна. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Тетяна Коваль, Олена Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 43-44
 91. Коваль Тетяна. Статистичний облік читачів НБУВ у контексті міжнародних стандартів / Тетяна Коваль, Леся Туровська, Ірина Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 32-34
 92. Ковальчук Галина. Книгознавчі наукові школи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: спроба ретроспективного аналізу : До 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 42-50
 93. Когутич І. "Читаємо разом" (діяльність літературного клубу при Закарпатській ОУНБ ім. Ф. Потушняка) / І. Когутич // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 14-16
 94. Колоскова Галина. Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону / Галина Колоскова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 8. – С. 30-37
 95. Кононенко Валентина. Персональна бібліографія - складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / В. Кононенко, О. Кордюкова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 29-32
 96. Копаєва Вікторія Олександрівна. Бібліотека цифрової науки / Вікторія Олександрівна Копаєва // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 4. – С. 76-85
 97. Колоскова Галина. Електронні колекції документів як складник бібліотечно-інформаційного потенціалу м. Дніпра / Г. Колоскова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 41-47
 98. Корнійчук Майя. Приватна колекція Миколи Павловича Ковальського у Науковій бібліотеці Національного університету "Острозька академія" / Майя Корнійчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 25-28
 99. Корхова В.В. Книга - мудрий друг / В. В. Корхова // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 6. – С. 40-44
 100. Коряченко Л. В. Книга - добрий, мудрий друг! : урок прес-конференція / Л. В. Коряченко // Розкажіть онуку. – 2018. – № 3 (березень). – С. 12-14
 101. Кость Л. М. Види друкованої продукції / Л. М. Кость // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 7. – С. 23-25
 102. Кот Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії / Н. Кот // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2 (квітень-червень). – С. 22
 103. Котова Оксана. Клієнт-сервісне обслуговування користувачів: віртуальні послуги бібліотеки / Оксана Котова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 6-7.
 104. Кошель В.В. Казкова ніч у бібліотеці. Для учнів початкових класів / В. В. Кошель // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 6. – С. 31-34
 105. Кремньова О. Діти та книги - без кордонів! / О. Кремньова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3 (липень-вересень). – С. 33-34
 106. Кулик О. Ретроконверсія карткового каталогу в електронну форму (досвід роботи ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) / О. Кулик // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3 (липень-вересень). – С. 22-25
 107. Кулик О. І. Структура книги (для учнів 4-5-х класів) / О. І. Кулик // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 4. – С. 17-19
 108. Кушнір Ольга. Історія видання покажчика "Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я" / Ольга Кушнір // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 29.
 109. Лагута Л. В. Досвід зарубіжних країн щодо фінансування публічних бібліотек / Л. Лагута // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2 (квітень-червень). – С. 25
 110. Левченко М. І. Барви рідного краю : програма краєзнавчого циклу на допомогу колегам-бібліотекарям / [М. І. Левченко] // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 7/8(квітень). – С. 6-7
 111. Левченко М. І. Книжкові виставки з питань краєзнавства: орієнтовна тематика / [М. І. Левченко] // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 7/8 (квітень). – С. 5
 112. Левченко Наталія. Інформаційно-бібліотечний супровід системи "Публікаційна карта НУХТ" - новий підхід у забезпеченні науково-дослідної діяльності університету / Наталія Левченко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 29-33
 113. Леонід Костенко Наукометрія цифрової науки : Хроніка наукових подій / Костенко Леонід, Жабін Олександр // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6
 114. Лесик Анастасі. У храмі цім є місце всім, хто пише і читає : У Всеукраїнський день бібліотек книгозбірню Вінницького педуніверситету віншували з нагоди її 105-ої річниці / Анастасі Лесик // Педагог. – 2018. – Вересень (№ 10). – С. 1.
 115. Лобузіна Катерина. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 10-14
 116. Лобузіна Катерина. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – С. 12-17
 117. Майдак Т. Славний шлях бібліотеки (до 125-річчя Центральної міської бібліотеки ім. М. Горького) / Т. Майдак // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 36
 118. Мальована А. Бібліотеки Польщі: досвід для України / А. Мальована // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3 (липень-вересень). – С. 27-30
 119. Мальована А. М. Вебліографія на допомогу науково-методичній діяльності Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / А. М. Мальована // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 33-35
 120. Маркова Вікторія. Від реклами видання - до реклами читання / В. Маркова // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 27-28
 121. Марченко Наталя. Ключ до читання / Наталя Марченко // Початкова школа. – 2018. – № 2. – С. 54-57.
 122. Матвієнко Оксана. "Інформаційні науки" для "інформаційної справи": виявлення інваріантів і взаємозв'язку / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 37-41
 123. Мартинюк Оксана. Коментар до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2017 № 1228 "Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації" / О. Мартинюк // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 11/12 (Червень). – С. 6
 124. Маслова І. М. Світові лідери освіти про активне освітнє середовище : Презентація книжкового скарбу / І. М. Маслова // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 2. – С. 2-8
 125. Медведєва Анжеліка. Інформетричні дослідження як перспективний напрям у роботі бібліотечних закладів / А. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 1. – С. 40-43
 126. Медведєва Валентина. Інформаційна діяльність бібліотечних установ у середовищі соціальних мереж / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 35-37
 127. Капралюк Оксана. Мережа сільськогосподарських бібліотек та її інформаційний ресурс / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 30-32
 128. Мейхер Оксана. Творчі конкурси як засіб залучення до читання / Оксана Мейхер // Всесвітня література в школах України. – 2018. – № 1. – С. 14-16.
 129. Мильченко Лариса. Висвітлення в національних і зарубіжних ЗМІ стану та перспектив книговидання в Україні / Л. Мильченко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 10-15
 130. Михайличенко Наталія. Бібліотечна освіта Канади: робота бібліотекаря та діяльність бібліотек / Наталія Михайличенко, Іван Порало // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 54-57.
 131. Мігунова Тетяна. Бібліотеки на допомогу вченим / Тетяна Мігунова, Олена Бєлодєд // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 10-12.
 132. Музика О. В. Літературний подіум / О. В. Музика // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 6. – С. 45-46
 133. Муравйова В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3 (липень-вересень). – С. 19-22
 134. Муравйова Валентина. Деталізація суспільної літератури у 3 класі / Валентина Муравйова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 8. – С. 28-30
 135. Нагорна Г. Документи про нематеріальну культурну спадщину краю у фондах Запорізької ОУНБ / Г. Нагорна // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 27-30
 136. Найцікавіші та найнезвичніші бібліотеки Польщі / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 23-25
 137. Назаренко Ж. STREAM-освіта в бібліотеці (з досвіду роботи Запорізької ОУНБ) / Ж. Назаренко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1(січень-березень). – С. 13-15
 138. Найкращий друг дитини : до Міжнародного дня дитячої книги // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2018. – № 2. – С. 40-44
 139. Науменко Ірина. Бібліографічні продукти та послуги на сайті бібліотеки як засіб задоволення інформаційних потреб користувачів / Ірина Науменко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 17-19
 140. Наухацька І. О. "Більше читаю – більше знаю" (бібліотечний квест) / І. О. Наухацька // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 23-26
 141. Нечипоренко А. Партисипація як інструмент розвитку публічних бібліотек Львова / А. Нечипоренко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 28-29
 142. Ніколаєнко Наталія. Наукометрія в бібліотечній діяльності: досвід, проблеми, завдання / Наталія Ніколаєнко, Олена Рибальченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 6-9
 143. Новальська Тетяна. Книжкова рекламна комунікація в сучасному соціокомунікативному просторі / Т. Новальська // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 3. – С. 14-15
 144. Нове інформаційне видання з проблем лінгвістичного забезпечення бібліотечних інформаційно-пошукових систем / підгот. текст: О. Збанацька, О. Кириленко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2(квітень-червень). – С. 37
 145. Олейніченко Юлія. Бібліотечний квест - простір для ідей / Юлія Олейніченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 25-27.
 146. Олена Сокур. Визнавчі бібліотекознавчі та бібліографи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до 100-річчя Бібліотеки : Хроніка наукових подій / Сокур Олена, Стрішенець Надія // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 48-49
 147. Онищенко Наталія. Бібліотекознавчий лекторій як запорука професійного зростання працівників освітянських бібліотек / Наталія Онищенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 47-49
 148. Онищенко Олексій. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993-2018) : До 100-річчя національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 48-58
 149. Онищенко Олексій. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993-2018) : Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011-2018 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – С. 3-11
 150. Остапчук І. І. Інформаційно-масова діяльність бібліотеки внз в умовах сучасного суспільства знань / І. І. Остапчук // Інформаційна діяльність бібліотек ВНЗ у роботі зі студентською молоддю: матеріали науково-практичної конференції (Вінниця, 28 квітня 2015 р.) / упоряд. Н. С. Головко. – Вінниця, 2015. – С. 4-20
 151. Островська Олена. Мережа українських військових бібліотек: сучасний стан та перспективи входження в соціокомунікаційний простір / О. Островська // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – С. 9-19
 152. Охріменко Марія. Конкурси професійної майстерності: поєднання практики з творчістю / Марія Охріменко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 50-53.
 153. Павленко І. Досвід застосування концепції "Проектне мислення для бібліотек" / І. Павленко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2(квітень-червень). – С. 17
 154. Палійчук Руслана Іванівна. Кімната-музей рідкісної книги ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – джерельна база для науково-педагогічних досліджень / Р. І. Палійчук // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 17/18 (Вересень). – С. 11-13
 155. Пашкова В. С. Бібліотеки і неформальна безперервна освіта (у контексті забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспільства) / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3(липень-вересень). – С. 15-17
 156. Пашкова В. С. Поширення знань і практик щодо здорового способу життя та відповідальної самозбережувальної поведінки: внесок бібліотек України в досягнення цілі сталого розвитку ООН / В. С. Пашкова // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1 (січень-березень). – С. 8-10
 157. Петрухно Юлія. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотек в його становленні / Юлія Петрухно // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 5-6
 158. Плахтій Альона. Інформаційно-комунікаційне забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні: термінологічний аналіз / А. Плахтій // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 8. – С. 15-19
 159. Познайомимось? Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки м. Львова / Л. В. Цяпало [та ін.] // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3(липень-вересень). – С. 30-33
 160. Подошовка Ніна. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова / Н. Подошовка // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 3. – С. 26-30
 161. Попик Володимир. Здобутки, проблеми, завдання і перспективи розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : До 100-річчя національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 1. – С. 20-27
 162. Попик Володимир Іванович. Здобутки та перспективи розвитку Національної біблотеки України імені В. І. Вернадського: до 100-річчя від часу заснування : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 31 січня 2018 року / Володимир Іванович Попик // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 3. – С. 33-38
 163. Попова Н. "БібліоКемп лідерів читання" на Херсонщині / Н. Попова // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 16-17
 164. Програма "Бібліотечна пряжа" // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 4. – С. 47
 165. Про затвердження Положення про Українську цифрову бібліотеку // Офіційний вісник України. – 2018. – № 69. – С. 105-108.
 166. Прохорова Ганна. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці / Ганна Прохорова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 35-36.
 167. Публічні бібліотеки США: дослідження думок американців / підгот. текст О. Білик // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2(квітень-червень). – С. 22-23
 168. П'ять крутих фішок від американських бібліотек // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 11/12 (Червень). – С. 7-9
 169. Прокопенко Лілія Прокопенко. Конференція директорів європейських національних бібліотек (CENL): організаційні засади створення та функціонування / Л. С. Прокопенко // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 7-14
 170. Рабаданова Людмила. Всеукраїнська акція "Читаки. Писаки. Малюваки" як приклад стратегічного соціального партнерства бібліотек для юнацтва / Людмила Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 31-32.
 171. Рабаданова Людмила. Моніторинг публікацій з питань діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (на матеріалах фахової періодики за 2010-2015 рр.) / Людмила Рабаданова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 2-5
 172. Рекомендаційний список літератури "Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) / [уклад. А. І. Рубан ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського] // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 17/18(Вересень). – С. 7-10
 173. Ржегак О. М. Бібліотечна полонщина: реформа в дії / О. М. Ржегак // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1 (січень-березень). – С. 6
 174. Розколупа Н. І. Питання оплати праці працівників публічних бібліотек / Н. І. Розколупа // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 9
 175. Роговець Ж. Надання доступу до Інтернету як бібліотечна послуга в НБУ ім. Ярослава Мудрого / Ж. Роговець, І. Порало // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1(січень-березень). – С. 33-35
 176. Романуха З. Обслуговування користувачів з інвалідністю в Рівненській ОУНБ / З. Романуха // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 12-14
 177. Рудніцька Наталія. Роль книжки у вирішенні підліткових проблем / Наталія Рудніцька // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – № 3. – С. 48-51
 178. Рудько Іванна. Ольга Кобилянська у світлі вітчизняної бібліографії (до 155-річчя від дня народження письменниці) / Іванна Рудько // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 30-31
 179. Сагайдак Світлана. Квест як інноваційна форма роботи бібліотек / Світлана Сагайдак, Ніна Ільченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 1. – С. 28-29.
 180. Сафонова Тетяна. Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки / Тетяна Сафонова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 25-28
 181. Селецький А. В. Наукова діяльність педагогічної бібліотеки з інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі / А. В. Селецький // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 78-87
 182. Сенченко Оксана. Актуальні проблеми книги як атрибута "м'якої сили" у глобальному історичному процесі / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 2. – С. 17-25
 183. Сенченко Оксана. Книга як інструмент інформаційних війн ХХ століття / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 1. – С. 15-22
 184. Серебріян О. Д. "Букфест" - присвята письменнику М. Івасюку / О. Д. Серебріян // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 15
 185. Сидоренко Л. І. Книги, газети, журнали читай - розуму набирай! : бібліотечний урок у 3-му класі / Л. І. Сидоренко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 9. – С. 14-17.
 186. Сидоренко Л. Л. "Медіаграмотна громада: місія здійсненна!" / Л. Л. Сидоренко, О. Фікс // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 10-11
 187. Сидоренко О. М. Посвята в читачі / О. М. Сидоренко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 33-39
 188. Скаченко О. Ігрофікація: гра як форма залучення користувачів до бібліотеки / О. Скаченко // Бібліотечна планета. – 2019. – № 3 (липень-вересень). – С. 11-14
 189. Сластіна В. О. "Книги - міст у світ знань" - сучасна, діяльна книжкова інсталяція / В. О. Сластіна // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 2. – С. 12
 190. Сластіна В.О. Сервіс "CALAMEO": досвід використання в шкільній бібліотеці / В. О. Сластіна // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 1. – С. 6-17
 191. Соколов Віктор . Використання електронних експозицій у роботі музею історії бібліотеки / В. Соколов // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 24-33
 192. Соколов Віктор . Теорія бібліопсихології М. О. Рубакіна та її інтерпретації / В. Соколов // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 4. – С. 28-41
 193. Соколов Віктор. Бібліоніміка у соціокультурній діяльності бібліотеки / Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 2-5
 194. Соколов Віктор. Інтегрована інформаційно-бібліотечна та клубна діяльність бібліотеки-клубу та клубу-бібліотеки / Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 33-39
 195. Соколов Віктор. Теорія бібліопсихології М. Рубакіна в контексті розвитку читачезнавства в Україні у 1920-1930-х рр. / Віктор Соколов // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 2-9.
 196. Соколовська Людмила. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек / Людмила Соколовська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 20-25
 197. Сошинська Ярослава. Партнерство - розвиток - дія: ключові орієнтири розвитку бібліотек / Ярослава Сошинська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 57-59.
 198. Стельникович Сергій. Архіви, бібліотеки та музеї Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) / Сергій Стельникович // Історія України. – 2019. – Травень (№ 9). – С. 5-13
 199. Стешенко А. А. Буктрейлер як інноваційна форма просування книг національно-патріотичного спрямування / А. А. Стешенко // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 3/4(лютий). – С. 26-31
 200. Стерехова З. Флагман університетських бібліотек (до 120-річчя Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського") / З. Стерехова // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1(січень-березень). – С. 39-40
 201. Судденко Г. А. Роль шкільної бібліотеки у вихованні свідомого громадянина України / Г. А. Судденко // Шкільний бібліотекар. – 2019. – № 10. – С. 12-19
 202. Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 55-56.
 203. Талалаєвська М. Нові бачення просторових рішень бібліотек (за матеріалами зарубіжних і українських інтернет-джерел) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1 (січень-березень). – С. 20
 204. Тетяна Гринчак. Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору : Хроніка наукових подій / Гринчак Тетяна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 49-50
 205. Тетяна Добко Довідково-бібліографічні ресурси: формування, використання, організація доступу : Хроніка наукових подій / Добко Тетяна, Шкаріна Віталіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 57-59
 206. Тетяна Котлярова Бібліотечна біографіка: до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Хроніка наукових подій / Котлярова Тетяна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – С. 53-54
 207. Тищенко Оксана. Біблеоклазм: коли й чому палять бібліотеки, або Що спільного у півострова Юкатан та півострова Крим / Оксана Тищенко // Дивослово. – 2018. – № 2. – С. 41-45
 208. Тітова Н. М. Публічні бібліотеки Дніпропетровщини: вектори організаційно-структурних змін / Н. М. Тітова // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 7-10
 209. Ткаченко Оксана. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі / Оксана Ткаченко, Наталія Чуприна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 45-47.
 210. Ткачук Н.П. Посвята в читачі / Н. П. Ткачук // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 6. – С. 22-25
 211. Тукало О. Бібліотека ВДПУ в глобальному інформаційному просторі: особливості формування, статистика та облік Інтернет-ресурсів / О. Тукало // Статистика бібліотечних процесів : матеріали семінару, 27 жовтня 2015 р. / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотека; Метод. об'єднання бібліотек вищих навч. закладів м. Вінниці. – Вінниця, 2015. – С. 8-14
 212. Україна. Міністерство освіти і науки. Про внесення змін до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : наказ М-ва освіти і науки України від 22.08.2017 № 1228 // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 11/12 (Червень). – С. 2-5
 213. 011
  У45
  Українські газети 1898-2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог
  / уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко, ред.-бібліографи: Н. Ф. Криворучко, С. В. Дригайло, комп. технол. К. В. Лобузіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2018. – 474 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 214. Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ: основні аспекти / Н. Федорченко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 1(січень-березень). – С. 23
 215. Філяєва Н. В. Метод проектів як засіб виховання національно-патріотичної свідомості читачів бібліотеки / Н. В. Філяєва // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 7/8(квітень). – С. 19-22
 216. Хао Чжан. Проекти будівництва публічних бібліотек Китаю / Ч. Хао // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 5. – С. 48-52
 217. Хараман Валентина. Шкільна бібліотека : функції та способи організації роботи / Валентина Хараман // Школа. – 2019. – № 7. – С. 36-54.
 218. Хемчян Ірина Іванівна. Українська бібліотечна асоціація – 23 роки разом! / І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 5/6 (березень). – С. 2-4
 219. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" / підгот. текст: О. Білик, В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2 (квітень-червень). – С. 28
 220. Хмура Б. "Побудувала би велику бібліотеку в Жешуві і всім роздала би електронні читанки..." / Б. Хмура, А. Босак // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 24-26
 221. Цибенко Ірина. Бібліотечно-бібліографічна діяльність В. Дорошенка в умовах розвитку української національної культури / Ірина Цибенко // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 7. – С. 47-52
 222. Цяпало Л. В. "Майстерня щастя" - вдалий приклад реалізації соціального проекту в бібліотеці / Л. В. Цяпало, А. Введенська // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1 (січень-березень). – С. 28-29
 223. Читай, змагайся, перемагай! / підгот. текст В. Здановська // Бібліотечна планета. – 2019. – № 2 (квітень-червень). – С. 38-39
 224. Шалиганова Алла. "Учредительницы и хранительницы" першої громадської бібліотеки Харкова: з історії Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Алла Шалиганова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 60-63
 225. Шамрай Л. Є. Ювілейний книгоград / Л. Є. Шамрай // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 5. – С. 32-35
 226. Шевченко Оксана. Екологічний компас Придніпров'я / Оксана Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 2. – С. 37-40.
 227. Щербина С. Бібліотеки сходу України - центри соціальної підтримки, неформальної освіти і культурного життя громад / С. Щербина // Бібліотечна планета. – 2019. – № 1 (січень-березень). – С. 10-13
 228. Ятленко І. В. Роль бібліотеки у вихованні культури здоров'я / І. В. Ятленко // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 4. – С. 2-6

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений