Методичні модулі
  Книги (2 півріччя 2014)
  Книги
  Статті
Періодика
Цінні видання
Біографії
Медіатека
Книгозабезпеченість
Автореферати та дис-ї
Праці викладачів

Електронні ресурси
бібліотеки ВДПУ

Видання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу психолого-педагогічної літератури (корпус № 1, к. 338).

Пошук в списку Ctrl + F 1. 378
  А21
  Авраменко Б. В. Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Авраменко Богдана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. – Захищена 30.01.2014. – Тернопіль, 2014. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.). – [2014-7000А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  А67
  Анісімова О. Е. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження педагогічних ідей Ф. Фребеля : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анісімова Олена Едуардівна; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 31.10.2013. – Херсон, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (21 назв.). – [2013-6886А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 40
  А64
  Ананченко О. С. Лінгвокультурний концепт РЕЛІГІЯ в англійській та українських мовах : автореф. дис. ... канд. філол. Наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Ананченко Олена Сергіївна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 11.06.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.). – [2013-6805А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 378
  А65
  Андрейко О. І. Теорія та методика формування виконавської культури скрипаля у вищих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Андрейко Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 12.02.2014. – Київ, 2014. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.38-41 40 назв.). – [2014-7001А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 15
  А69
  Анпілова Д. В. Особливості переживання психологічної близькості у період ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Анпілова Дар'я Вадимівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Луганський нац. ун- т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 21.02.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с17-18 (10 назв.). – [2014-7002А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 378
  А72
  Антонюк Л. В. Формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Лариса Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.04.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-18 (23 назв.). – [2014-7032А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 7. 378
  А72
  Антонюк Л. В. Формування готовності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей до навчально-дослідницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Лариса Валентинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 258 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.177-202 (239 назв.). – [2014-218Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  Б61
  Біла О. О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біла Олена Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 15.04.2014. – Вінниця, 2014. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-42 (71 назв.). – [2014-7060А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 9. 378
  Б61
  Біла О. О. Теорія і методика підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біла Олена Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.04.2014. – Одеса, 2014. – 560, [10] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.418-477 (587 назв.). – [2014-219Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 15
  Б61
  Білецький О. М. Мотивація учіння як чинник розвитку професійної Я-концепції майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Білецький Олексій Миколайович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.). – [2013-6965А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 378
  Б14
  Баглай О. І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баглай Оксана Ігорівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Закарпатський держ. ун-т]. – Захищена 23.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-18( 20 назв.). – [2013-6964А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 158.015
  Б20
  Балашов Е.М. Особливості самореалізації студентів у міжнародних волонтерських програмах : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Балашов Едуард Михайлович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 25.11.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013-6934А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 15
  Б20
  Балецька Л. М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Балецька Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка]. – Захищена 24.06.2014. – Острог, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2014- 7139А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 37И
  Б20
  Балтремус В. Є. Педагогічні засади соціалізації старших підлітків демократичних шкіл Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балтремус Володимир Євгенійович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.10.2013. – Вінниця, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.18-19 (14 назв.). – [2013- 6887А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 378
  Б23
  Бандура Ю. Б. Розвиток професійної компетентності викладачів іноземних мов вищих військових навчальних закладів у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бандура Юлія Богданівна ; Нац. авіаційний ун-т, [Нац. ун-т оборони України]. – Захищена 10.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.). – [2014-7033А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 7А(07)
  Б24
  Барибіна Л. М. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливостей студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Барибіна Людмила Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 30.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (27 назв.). – [2013-6888А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 7А1
  Б28
  Батєєва Н. П. Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроціклі : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Батєєва Наталія Петрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с17-18 (10 назв.). – [2013-6889А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 7А3
  Б41
  Бейгул І.О Вплив екстремальних умов тренувальної та змагальної діяльності на психофізіологічні властивості дзюдоїстів : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бейгул Ігор Олегович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 11.06.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18 (11 назв.). – [2014- 7140А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 19. 378
  Б72
  Бобаль Н. Р. Формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобаль Наталія Робертівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 212, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.168-192 (237 назв.). – [2013-208Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 20. 37У(09)
  Б72
  Бобрицька Г. С. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність членів Харківського математичного товариства кінця ХІХ-початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бобрицька Галина Сергіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинка, [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 12.06.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2014-7141А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 378
  Б73
  Богінська Ю. В. Теорія та практика соціально-педагогічної підтримки студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Богінська Юлія Валеріївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.12.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с.34-41 (57 назв.). – [2013-6966А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 22. 378
  Б81
  Бондаренко Н. О. Педагогічні умови науково-дослідницької підготовки магістрів соціальної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондаренко Наталія Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 28.02.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.). – [2014-7003А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 23. 378
  Б86
  Ботузова Ю. В. Формування у майбутніх учителів математики готовності до організації самостійної роботи старшокласників в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ботузова Юлія Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 23.04.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-20 (16 назв.). – [2014-7063А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 24. 378
  Б87
  Брижак Н. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брижак Надія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 20.05.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.). – [2014 - 7123А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 378
  Б87
  Брижак Н. Ю. Формування готовності майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брижак Надія Юріївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2014. – 250, [9] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.168-194 (242 назв.). – [2014-222Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 26. 378
  Б90
  Бугасова Н. В. Система неперервної освіти іммігрантів у Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бугасова Наталя Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [НАПН України Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих]. – Захищена 17.12.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6967А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 27. 378
  Б90
  Буздуган О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. А. Буздуган; Бездуган Олена Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 18.06.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6806А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 28. 7А(07)
  Б90
  Булгаков О. І. Формування фізичної культури особистості учнів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Булгаков Олексій Ігорович; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.01.2014. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: 16-17 (8 назв.). – [2013-7004А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 29. 158.015
  Б90
  Булгакова В.О. Особливості правової культури в юнацькому віці та умови її психологічної корекції : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Булгакова Валентина Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 19.10.2013. – Одеса, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17 (8 назв.). – [2013-6890А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 37У(09)
  Б91
  Бурковська З. Є. Тенденції розвитку професійних цінностей майбутніх фахівців аграрного профілю (кінець ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бурковська Зоряна Євгенівна; Дрогобицький держ. пед.ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.06.2014. – Дрогобич, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.). – [2014-7142А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 31. 37И
  Б92
  Бусько М. Б. Організація навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бусько Марія Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 0017.06.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.). – [2014-7143А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 32. 6Ф7(07)
  В14
  Вакалюк Т. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Вакалюк Тетяна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (6 назв.). – [2013-6807А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 33. 158.015
  В19
  Василенко О. М. Психолого-педагогічні умови активізації уваги студентів у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Василенко Оксана Миколаївна ; Харківський Нац. пед. ун- т імені Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 01.11.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.). – [2013-6891А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 34. 378
  В19
  Василик В. В. Гуманістичне спрямування професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів юристів у процесі вивчення правових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Василик Володимир Вікторович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 24.06.2014. – Вінниця, 2014. – 250 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.204-220 (234 назв.). – [2014- 226Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 35. 378
  В19
  Василик В. В. Гуманістичне спрямування професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів юристів у процесі вивчення правових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Василик Володимир Вікторович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 24.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2014-7120А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 36. 378
  В26
  Везетіу К. В. Розвиток науково-методичної компетентності вчителів-філологів у після дипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Везетіу Катерина Вікторівна ; Кримський гуманітарний ун-т. – Захищена 09.26.2013. – Ялта, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.14-18 (27 назв.). – [2013-6861А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 37. 9У1
  В41
  Вигівська О. В. Суспільно-правове становище жінок податних станів на Волині наприкінці ХVIII-у 70-х рр. XIX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Вигівська Оксана Вікторівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка ]. – Захищена 20.12.2013. – Київ, 2013. – Бібліогр.: с.15-16 (7 назв.). – [2013-6968А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 38. 37И
  В48
  Винарчик М. П. Розвиток білінгвальної освіти у середніх навчальних закладах Франції (70-ті рокиХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. педагог. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Винарчик Марія Петрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.04.2014. – Дрогобич, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 17 назв.). – [2014-7064А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 39. 37(09)
  В53
  Височина Т. М. Підготовка кваліфікованих робітників в Автономній Республіці Крим (20-40 роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Височина Тетяна Михайлівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 30.04.2014. – Київ, 2014. – 30, [1] с. – Бібліогр.: с18-19 (13 назв.). – [2014-7065А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 40. 158.015
  В65
  Войтенко О. В. Розвиток регулятивних функцій пам'яті у процесі літературної творчості молодших підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Войтенко Олена Василівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Захищена 01.12.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.). – [2013-6892А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 41. 378
  В65
  Войтовська О. М. Педагогічна діагностика професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Войтовська Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.). – [2014-7093А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 42. 9(М)7
  В67
  Волков Т. О. Політика консервативної та лейбористської партій Великої Британії відносно "ольстерської проблеми"(1968-2011 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Волков Тимофій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.13 (6 назв.). – [2013-6862А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 43. 378
  В75
  Ворник М. Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім'ями : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ворник Марія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 18.03.2014. – Хмельницький , 2014. – 264, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.189-218 (295 назв.). – [2014-217Д ]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 44. 378
  В75
  Ворник М. Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім'ями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ворник Марія Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 18.03.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.). – [2014-7124А ]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 45. 7А(07)
  В75
  Ворона В. В. Ефективність застосування засобів лижної підготовки в системі урочних занять з фізичної культури підлітків : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Ворона Віта Вікторівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т]. – Захищена 04.03.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2014-7034А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 46. 373.7
  В75
  Воронцова І. В. Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воронцова Ірина Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 23.05.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (27 назв.). – [2014-7094А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 47. 7А3
  Г15
  Галімський В. О. Корекція фізичної підготовленості каратистів на етапі попередньої базової підготовки на основі модельних характеристик : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галімський Володимир Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури,[Кіровоградська льотна академія Нац. авіаційного ун-ту]. – Захищена 27.12.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.). – [2013-6969А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 48. 378
  Г15
  Галацин К. О. Формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Галацин Катерина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Умань, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.). – [2014-7066А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 49. 378
  Г20
  Гарапко В. І. Інформаційні техгології в системі підготовки вчителів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарапко Віталія Іванівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [НАПН України Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 23.05.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2014-7095А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 50. 378
  Г32
  Гельфанова Д. Д. Формування професійно-математичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гельфанова Діляра Дамірівна ; НАПН України, Ін-т професійно-технічної освіти, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Захищена 23.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (25 назв.). – [2013-6970А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 51. 37У(09)
  Г37
  Гергуль С.М. Проблема самоосвіти вчителя у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гергуль Світлана Миколаївна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 22.05.2014. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: с.17-19 (20 назв.). – [2014-7096А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 52. 7А.06
  Г44
  Гета А. В. Корекція фізичного та емоційного стану дітей 6-7 років із міопією засобами плавання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гета Алла Володимирівна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечнікова]. – Захищена 22.04.2017. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2014-7067А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 53. 378
  Г52
  Глазкова І. Я. Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар 'єрів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глазкова Ірина Яківна ; Класичний приватний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Захищена 02.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (54 назв.). – [2013-6863А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 54. 378
  Г52
  Глазунова Л. О. Формування естетичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами народознавства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глазунова Леся олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.12.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (26 назв.). – [2013-6971А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 55. 378
  Г55
  Глушаниця Н. В. Формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фаххової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушаниця Наталія Вікторівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 05.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (29 назв.). – [2013-6972А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 56. 378
  Г55
  Глушок Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушок Людмила Миколаївна; Хмельницький нац. ун- т. – Хмельницький, 2014. – 343, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.197-236 (351 назв.). – [2013-212Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 57. 378
  Г55
  Глушок Л. М. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти в університетах Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Глушок Людмила Миколаївна; Вінницький днрж. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун- т]. – Захищена 21.01.2014. – Вінниця, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.). – [2013-2125А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 58. 40
  Г61
  Головенко К. В. Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Головенко Кристіна Вікторівна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володтмира Винниченка]. – Захищена 19.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013- 6936А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 59. 378
  Г62
  Голубова Г. В. Інтегративний підхід до роботи з педагогічно обдарованими студентами в освітньо-виховному просторі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Голубова Ганна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Захищена 24.04.2014. – Умань, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (19 назв.). – [2014-7068А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 60. 37У(09)
  Г62
  Голубючка І. С. Проблема соціального розвитку дітей-сиріт в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / І. С. Голубючка; Голубочка Ірина Сергіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Чернігівський нац. пед. ун- т імені Т. Г. Шевченка]. – Захищена 20.12.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2013-6973А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 61. 37(09)
  Г65
  Гончар І. Г. Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончар Інна Григорівна ; НАПН України Ін-т педагогіки, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 27.03.2014. – Київ, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2014-7035А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 62. 37У(09)
  Г65
  Гончаренко Н. В. Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончаренко Наталія Валеріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 20.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.). – [2014-7097А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 63. 158.015
  Г67
  Горбачова О. Ю. Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій дошкільника як чинник готовності до навчання : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Горбачова Ольга Юріївна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Захищена 02.11.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (16 назв.). – [2013-6893А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 64. 51(07)
  Г68
  Горда І.М. Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Горда Ірина Михалівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.04.2014. – Київ, 2014. – 20. [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (23 назв.). – [2014-7069А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 65. 373
  Г70
  Горовенко О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя загальноосвітнього навчального закладу засобами самопрезентації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горовенко Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Харківський нац. пед. ун- т імені Г. С. Сковороди]. – Захищена 22.11.2013. – Переяслав-Хмельницький , 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (23 назв.). – [2013-6937А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 66. 37И
  Г79
  Грегоращук Ю. В. Організація професійної підготовки в старшій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грегоращук Юлія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 07.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013- 6894А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 67. 7А5
  Г81
  Гречуха С. В. Удосконалення спеціальної витривалості веслувальників високої кваліфікації із застосуванням додаткового опору диханню на видиху : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гречуха Сергій Васильович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Захищена 29.10.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2013-6895А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 68. 40
  Г83
  Григоренко Н. М. Особливості семантичного простору назв емоційних явищ в англійській та українських мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Григоренко Наталія Миколаївна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Захищена 21.11.2013. – Донецьк, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.). – [2013-6935А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 69. 7А.06
  Г85
  Гриньова Т.І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10-13 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гриньова Тетяна Іванівна; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 22.04.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-17 (6 назв.). – [2014-7070А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 70. 7А.06
  Г96
  Гуска М. Б. Підвищення спеціальної фізичної працездатності та функціонального стану висококваліфікованих єдиноборців у процесі річної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гуска Михайло Богданович; Харківська держ. академія фізичної культури, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 27.12.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с.16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 71. 378
  Г96
  Гусленко І. Ю. Методика естетичного виховання студентів гуманітарних спеціальностей засобами діалогу культур : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гусленко Ірина Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 25.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.). – [2014-7005А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 72. 378
  Г97
  Гуцол В. В. Формування екологічної культури студентів аграрного університету засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуцол Віталіна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.11.2013. – Вінниця, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013 - 2126А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 73. 378
  Д18
  Данкеєва О. С. Формування професійної компетентності майбутніх землепорядників у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данкеєва Ольга Євгеніївна; Класичний приватний ун-т, [Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 03.10.2014. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013- 6864А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 74. 15
  Д24
  Дворник М. С. Соціально-психологічні практики відтермінування в конструюванні особистістю власного майбутнього : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Дворник Марина Сергіївна; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Захищена 20.05.2014. – Київ, 2014. – 16, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.13-14 (11 назв.). – [2014-7098А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 75. ддд оооо
  / ддд. – Б.м., Б.г.. – Бібліогр.: с.(назв.). – [2013- А]. (Шифр -140962)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 76. 15
  Д26
  Дегірменджі Е. В. Психологічні особливості інтенсивного навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Дегірменджі Еліна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 19.09.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.). – [2013-6865А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 77. 378
  Д32
  Дем'янчук О. О. Формування гностичних умінь молодих педагогів у процесі професійного становлення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дем'янчук Олена Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.10.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с16-18 (13 назв.). – [2013-6896А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 378
  Д33
  Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Денисенко Світлана Миколаївна ; НАНН України Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 12.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013- 6897А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 79. 378
  Д34
  Денькович І. В. Педагогічні умови моніторингу якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки життєдіяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Денькович Іван Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львівський державний ун- т безпеки життєдіяльності]. – Захищена 23.04.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17(13 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 80. 378
  Д36
  Дерев'янко О. В. Формування професійної компетентності майбутніх гірничних інженерів у процесі навчання фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерев'янко Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 19.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (24 назв.). – [2014-7099А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 81. 9У2
  Д36
  Деревінський В. Ф. Громадсько-політична та державотворча діяльність В'ячеслава Чорновола : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Деревінський Василь Федорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київський нац. ун-т будівництва і архітектури]. – Захищена 20.12.2013. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: с.28-32 (43 назв.). – [2013-6975А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 82. 378
  Д56
  Добродуб Є. З. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в центрах оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добродуб Євгенія Зіновіївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 04.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.). – [2013-6866А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1) майбутні фахівці
 83. 378
  Д58
  Довгань В.І. Формування пізнавальної самостійності студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Довгань Вікторія Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 26.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (17 назв.). – [2014-7071А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 84. 378
  Д58
  Довгодько Т. І. Загальнонаукова підготовка іноземних студентів до навчання в авіаційному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довгодько Тетяна Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 26.06.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.). – [2014-7144А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 85. 9У2
  Д72
  Драпушко Н. А. Суспільно-політичний, економічний та етносоціальний розвиток Автономної Республики Крим в 1990-ті-2010-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Драпушко Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Захищена 22.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.18 (5 назв.). – [2013-6938А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 86. 517
  Д75
  Дрозденко О. Л. Професійно-спрямоване навчання вищої математики студентів аграрного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Дрозденко Олександр Левкович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 24.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (16 назв.). – [2013- 6976А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 87. 373.7
  Д79
  Дубініна О.В. Формування професійної компетентності майбутніх автослесарів у центрах професійно-технічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубініна Оксана Володимирівна; переяслав-Хмельницький держ. пед.ун-т імені Григорія Сковороди , [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 21.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2013-6808А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 88. 378
  Д99
  Дяченко М. Д. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дяченко Марія Дмитрівна ; Класичний приватнтий ун-т. – Захищена 07.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (46 назв.). – [20136809А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 89. 15
  Д99
  Дячук Н. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу майбутніх перекладачів художніх текстів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Дячук Наталія Валеріївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 27.03.2014. – Луцьк, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2014-7036А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 90. 15
  Є27
  Євченко І. М. Психологічні засади формування у студентів здатності до самоствердження : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Євченко Ірина Миколаївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Ін-т психології імені Г. С.Костюка]. – Захищена 11.09.2013. – Одеса, 2013. – 18 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.). – [2013-6898А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 91. 378
  Є74
  Єрмолаєва Т. М. Формування естетико-фізичних якостей студентів у процесі фізичного виховання класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єрмолаєва Тетяна Миколаївна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 30.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (29 назв.). – [2013-6763А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 92. 378
  Ж81
  Жорняк Н. Є. Формування полікультурнрї складової професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жорняк Наталія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 04.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (11 назв.). – [20136867А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 93. 6Ф7(07)
  Ж86
  Жуковський С. С. Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів до олімпіад з інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жуковський Сергій Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка]. – Захищена 26.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.). – [2013-6939А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 94. 37
  З-12
  Заболотна О. А. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Заболотна Оксана Адольфівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 30.01.2014. – Тернопіль, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с.29-33 (40 назв.). – [2014-7006А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 95. 15
  З-14
  Заграй Л. Д. Соціально-психологіччні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Заграй Лариса Дмитрівна ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України, [Прикарпатський нац. ун- т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 28.05.2013. – Київ, 2013. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с.29-32 (26 назв.). – [2013-6764А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 96. 378
  З-15
  Задворна С. Г. Підготовка студентів немовних спеціальностей до структурування навчальної інформації засобами концептуального моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Задворна Світлана Геннадієвна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 08.10.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013-6899А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 97. 40
  З-24
  Залужна О. О. Привативні дієслова в англійській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Залужна Ольга Олексіївна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 03.06.2014. – Донецьк, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.). – [2014-7100А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 98. 378
  З-33
  Запорожцева Ю. С. Розвиток професійної компетеннтності вчителів іноземних мов у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Запорожцева Юлія Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 2014.01.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (33 назв.). – [2013- 6977А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 99. 378
  З-38
  Захаревич М. А. Підготовка майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захаревич Микола Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.04.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (7 назв.). – [2014-7073А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 100. 37И
  З-38
  Захарчук М. Є. Становлення та розвиток інклюзивної освіти у США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарчук Мар'яна Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Львівський нац. ун-т імені Івана Франка]. – Захищена 26.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с.13-14 (13 назв.). – [2013- 6868А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 101. 378
  З-46
  Зданевич Л. В. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з дезадаптованими дітьми : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зданевич Лариса Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.06.2014. – Житомир, 2014. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.34-41 (61 назв.). – [2014-7146А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 102. 378
  З-52
  Земліна Ю. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму в процесі навчально-виробничої практики : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Земліна Юлія Володимирівна ; Київський ун- т туризму,економики і права. – Захищена 15.04.2014. – Київ, 2014. – 340, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.203-244 (385 назв.). – [2014-221Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 103. 378
  З-52
  Земліна Ю. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму в процесі навчально-виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Земліна Юлія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Київський ун- т туризму,економики і права]. – Захищена 15.04.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (30 назв.). – [2014-7062А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 104. 371.011
  З-86
  Зоря Ю. М. Організаційно-педагогічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Зоря Юлія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2014-7148А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 105. 378
  З-88
  Зотова-Саділо О.Ю. Формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю в процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зотова-Саділо Олена Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Університет менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 27.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.). – [2014-7037А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 106. 37У(09)
  І-23
  Іванюк Г. І. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х-90-ті рр. ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Іванюк Ганна Іванівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 11.04.2014. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-37 (45 назв.). – [2014-7038А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 107. 15
  І-23
  Іванюк Н. М. Соціальна категоризація як чинник комунікативної компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванюк Наталія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 27.03.2014. – Луцьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2014-7039А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 108. 6Ф7(07)
  І-26
  Ігнатенко О. В. Методика навчання технологій Веб 2.0 майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Ігнатенко Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.01.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2014-7007А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 109. 378
  І-96
  Іць С. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами медіаосвіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іць Світлана Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 18.02.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2014-7008А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 110. 912
  І-98
  Іщук А. В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років : автореф. дис. ... канд.географ. наук : [спец.] 11.00.12"Географічна картографія"
  / Іщук Андрій Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 25.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с18 (13 назв.). – [2013-6940А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 111. 378
  І-98
  Іщук В. В. Проектування професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання на засадах контекстового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Іщук Валерія Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 21.06.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2014-7145А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 112. 9(М)7
  И-75
  Йовенко А. В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Йовенко Артем Валерійович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченко. – Захищена 10.06.2013. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с.15 (7 назв.). – [2013- 6810А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 113. 371.01
  К17
  Калініченко І. О. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Калініченко Ірина Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 26.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2014-7009А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 114. 40
  К17
  Калініченко В. І. Особливості вербалізації концептів "SUCCES"-"FAILURE"в англійській та "УСПІХ"-"НЕВДАЧА"в українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Калініченко Віра Ігоревна ; Донецький нац. ун-т, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінниченка]. – Захищена 11.06.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6811А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 115. 378
  К26
  Карпенко Є. М. Педагогічні умови формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карпенко Євгенія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 18.03.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.). – [2014-7040А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 116. 371.011
  К26
  Карпушевська Л. Р. Виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Карпушевська Леся Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.06.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2014-7149А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 117. 378
  К26
  Карпюк В. А. Дидактичні умови інтеграції навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Карпюк Валентина Андріївна; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Криворозький нац. ун- т]. – Захищена 20.12.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.). – [2013-6978А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 118. 378
  К43
  Кирилиця В. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кирилиця Валентина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Захищена 20.12.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-17 (21 назв.). – [2013-6979А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 119. 4И(Англ)
  К43
  Кириченко А. Г. Комунікативний аспект вимовного акценту українців: сегментні особливості( на матеріалі англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кириченко Анна Георгіївна ; Донецький нац. ун-т,[Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 04.06.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-16 (17 назв.). – [2014-7101А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 120. 378
  К55
  Коба О.В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів військ МВС України в процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коба Олександр Васильович ; НАПН України Ін-т вищої освіти,[Нац. академія внутрішніх справ]. – Захищена 12.06.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (10 назв.). – [2013-6812А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 121. 91(07)
  К55
  Кобернік С. Г. Дидактична система навчання географії в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кобернік Сергій Георгійович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.10.2013. – Київ, 2013. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.30-38 (82 назв.). – [2013-6900А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 122. 40
  К55
  Кобзєв М. В. Лексичний повтор в англійській і українській мовах: структура й семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кобзєв Микола Вікторович ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 03.06.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.). – [2014-7102А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 123. 37И
  К55
  Кобилянська І.В. Організація профільного навчання у старшій школі Іспанії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кобилянська Ірина Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Хмельницький ін-т соціальних технологій]. -Утв. 25.04.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.). – [2014-7074А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 124. 373.7
  К55
  Кобися А. П. Розвиток пізнавальних інтересів учнів професійно- технічних навчальних закладів засобами телекомунікацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобися Алла Петрівна ; Вінницький державний пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.05.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с14-18 (42 назв.). – [2013-6813А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 125. 7А.06
  К56
  Коваленко І. М. Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Коваленко Ірина Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 23.04.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-19 (10 назв.). – [2014-7076А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 126. 373.7
  К56
  Коваленко В. О. Педагогічні умови організації позааудиторної навчальної діяльності студентів медичних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Валентина Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.04.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.). – [2014-7075А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 127. 4И(НЕМ)
  К56
  Коваленко Н. М. Адресатність мовленнєвого жанру"коментар"(на матеріалі німецьких газет) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Коваленко Наталія Миколаївна ; Донецький нац. ун-т, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 12.06.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с17-18 (12 назв.). – [2013- 6814А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 128. 378
  К56
  Ковальчук О. А. Педагогічні умови професійного становлення майбутнього вчителя математики у позааудиторній навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Олена Антонівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.09.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (25 назв.). – [2013-6869А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 129. 4И(АНГЛ)
  К59
  Козлова О. С. Недотримання принципів спілкування в англійському діалогічному мовленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Козлова Ольга Сергіївна ; Донецький нац. ун-т, [ІН-т філології Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка]. – Захищена 22.11.2013. – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: с.18-19 (10 назв.). – [2013-6941А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 130. 373.7
  К59
  Козловська Л. В. Формування готовності у майбутніх кухарів до професійної діяльності в умовах курортно-оздоровчого комплексу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козловська Леся Володимирівна ; НАПН Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти. – Львів, 2013. – 273 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.271-273 (19 назв.). – [2013-209Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 131. 371
  К59
  Козубовський Р.В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної поведінки серед учнівської молоді в процесі волонтерської практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козубовський Ростислав Володимирович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 14.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.). – [2014- 7010А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 132. 378
  К59
  Кокор М. М. Підготовка майбутніх викладачів іноземної мови за професійним спрямуванням в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кокор Марія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ьвівський науково-практичний уентр професійно-технічної освіти]. – Захищена 13.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (7 назв.). – [2014-7011А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 133. 513(07)
  К61
  Колчук Т.В. Методика дистанційного навчання геометрії учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колчук Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.). – [2014-7077А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 134. 37У(09)
  К62
  Коляда Н. М. Соціально-педагогічні засади розвитку дитячого руху в Україні (початок ХХ ст.-середина 30-х років ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", 13.00.05"Соціальна педагогіка"
  / Коляда Наталія Миколаївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Захищена 14.12.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: с.35-41 (67 назв.). – [2013- 6901А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 135. 371.01
  К63
  Компаній О. В. Дидактичні засади формування читацьких інтересів молодших школярів в умовах інформаційного навчального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Компаній Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 26.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.). – [2013-6870А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 136. 9У1
  К64
  Кононенко В. П. Суспільно-політичні уявлення та ідеї козацьких інтелектуалів Гетьманщини (кінець 80-х років ХVII- кінець 60-х років XVIII ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кононенко Василь Петрович ; НАПН України Ін-т історії України. – Захищена 26.03.2010. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2010-6942А ]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 137. 378
  К65
  Копитков Д. М. Педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Копитков Денис Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. автомобільно-дорожний ун-т]. – Захищена 13.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2014-7012А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 138. 373.04
  К68
  Короткова С. В. Формування у підлітків якостей успішної людини у позакласній роботі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Короткова Світлана Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Луганський нац. ун- т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 19.12.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013- 6980А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 139. 37И
  К69
  Корсун Г. О. Професійне самовизначення старшокласників у школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Корсун Ганна Олексіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с14-17 (31 назв.). – [2014-7151А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 140. 40
  К69
  Корсун О.В. Безсуб'єктні речення в англійській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Корсун Ольга Володимирівна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 29.04.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2014-7078А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 141. 9У2
  К72
  Костенко С. В. Ідейно-політичні засади та практика селянського громадського руху в Україні (1917-1932 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Костенко Світлана Володимиріана ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.11.2013. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.). – [2013- 6964А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 142. 6Ф7(07)
  К72
  Костюченко А. О. Комп'ютерно орієнтована методична система підготовки майбутніх учителів математики та інформатики до розроблення педагогічних програмних засобів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Костюченко Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 25.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (20 назв.). – [2014-7041А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 143. 378
  К72
  Костюченко Л. В. Формування готовності до майбутньої професійної діяльності вчителів початкових класів у комплексі "училище-університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костюченко Людмила Василівна; Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім.Григорія Сковороди. – Захищена 21.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6793А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 144. 378
  К73
  Котелюх М. О. Формування професійно-правової етики майбутніх працівників міліції громадської безпеки у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Котелюх Микола Олександрович; Класичний приватний ун-т. – Захищена 29.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.). – [2013- 6902А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 145. 378
  К75
  Кохановська О. В. Дидактичні умови застосування дистанційної форми навчання в процесі фахової підготовки майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 23.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2013-6765А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 146. 378
  К78
  Кравченко Д. М. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравченко Дмитро Миколайович ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 23.10.2013. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: с.19-20 (11 назв.). – [2013-6903А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 147. 37У(09)
  К78
  Кравчук Л. В. Навчання іноземних мов у загальноосвітній школі України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравчук Лілія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 31.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с13-15 (22 назв.). – [2013- 6904А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 148. 8У6
  К78
  Краснощок В. В. Літературнознавчий дискурс есеїстики Євгена Маланюка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Краснощок Вікторія Валеріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка]. – Захищена 24.12.2013. – Черкаси, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6982А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 149. 6Ф7(07)
  К82
  Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Кривонос Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т технологій і засобів навчання НАПН України]. – Захищена 28.01.2014. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-17 (25 назв.). – [2013-7013А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 150. 15
  К82
  Кримова Н. О. Психологічний зміст комп'ютерної діяльності як чинник емоційної стабільності студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кримова Наталія Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 19.10.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013- 6905А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 151. 378
  К82
  Кришталь А. О. Педагогічні умови застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців зх пожежної безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кришталь Аліна Олександрівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. -Утв. 28.05.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-19 (25 назв.). – [2014-7103А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 152. 378
  К83
  Крохмальова О. Г. Формування моральної свідомості у студентів класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Крохмальова Олена Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 28.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17 (10 назв.). – [2013-6766А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 153. 9(М)7
  К84
  Крутько С. О. Британсько-радянські відносини в роки прем'єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Крутько Сергій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 09.12.2013. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: с.14 (10 назв.). – [2013- 6983А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 154. 9У1
  К89
  Кузнець Т. В. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці XVIII-на початку XX ст.: економічні та політичні виміри : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузнець Тетяна Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Захищена 16.11.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: с35-38 (41 назв.). – [20136944-А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 155. 7А(07)
  К89
  Кузьменко І. О. Розвиток координаційних здібностей школярів середніх класів з урахуванням функціонального стану сенсорних функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кузьменко Ірина Олександрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 30.10.2013. – Харків, 2013. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.17-19 (14 назв.). – [2013-6906А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 156. 52(07)
  К89
  Кузьменко С. Г. Теоретико методичні засади фундаменталізації підготовки майбутніх учителів астрономії : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кузьменко Сергій Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсонський держ. ун- т]. – Захищена 05.06.2013. – Київ, 2013. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-34 (29 назв.). – [2013-6843А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 157. 33(07)
  К90
  Кулішов В. С. Методика навчання учнів основ економіки у старшій профільній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Кулішов Володимир Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 27.05.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2014-7104А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 158. 7А.06
  К90
  Кулик Н.А. Корекція фізичного стану дошкільників 5-6 років з використанням елементів легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кулик Ніна Анатоліївна ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 23.04.2014. – Харків, 2014. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с18-19 (10 назв.). – [2014-7079А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 159. 9(М)03
  К92
  Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Купрієнко Сергій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.10.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (9 назв.). – [2013-6907А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 160. 378
  К96
  Куца О. І. Педагогічні умови формування толерантності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куца Оксана Ігорівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 24.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2014-7042А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 161. 378
  Л13
  Лаврик Т. В. Педагогічні умови оптимізації системи дистанційного навчання бакалаврів галузі "Системні науки та кібернетика" в університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лаврик Тетяна Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди]. – Захищена 26.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6908А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 162. 9(М)01
  Л14
  Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М. П. Драгоманова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Лагодзінський Віталій Володимирович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.05.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с13-14 (10 назв.). – [2014-7080А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 163. 378
  Л17
  Лазарєва В. В. Формування готовності майбутніх дільничних інспекторів МВС до розв'язання конфліктних ситуацій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лазарєва Вікторія Віталіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 08.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.). – [2013-6909А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 164. 4И(АНГЛ)
  Л17
  Лазебна Н. В. Структурно-семантичні і функціональні особливості комп'ютерної термінологічної лексики з образним компонентом у сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лазебна Наталія Валеріївна ; Донецький нац. ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 20.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). – [2013-6945А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 165. 378
  Л22
  Лановенко А.О. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лановенко Алла Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 246, [14] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.174-205 (284 назв.). – [2014-224Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 166. 378
  Л22
  Лановенко А.О. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лановенко Алла Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.). – [2014-7092А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 167. 40
  Л54
  Лещенко О. В. Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості німецьких і українських рекламних слоганів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Лещенко Олеся Вікторівна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 04.06.2014. – Донецьк, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: с.18-19 (16 назв.). – [2014-7105А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 168. 40
  Л65
  Лихошерстова М. Ю. Функціонально-семантичне поле темпоральності в арабській і українскій мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Лихошерстова Марія Юріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2014-7106А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 169. 378
  Л72
  Лоїк Г. Б. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних техгологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лоїк Галина Богданівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 20.05.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.). – [2014- 7129А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 170. 378
  Л72
  Лоїк Г. Б. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційно-комунікаційних техгологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лоїк Галина Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 200, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.155-181 (254 назв.). – [2014-223Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 171. 4И(ФР)
  Л69
  Логвиненко М. І. Концепт пошук ідентичності в постгуманістичній прозі Е.-Е. Шмітта: лінгвокультурологічний і дискурсивно-наратологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Логвиненко Марина Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.10.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6910А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 172. 378
  Л72
  Лозинська Л. Ф. Виховання толерантності у студентів вищих медичних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лозинська Людмила Федорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. – Захищена 24.04.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2014-7081А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 173. 373.7
  Л86
  Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 275 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.181-201 (198 назв.). – [2014-225Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 174. 8У1
  Л86
  Луцишин І. Д. Екзистенціал тривоги як літературний феномен у наративі модернізму (на матеріалі творчості Володимира Винниченка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Луцишин Іванна Дмитрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 29.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2013-6875А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 175. 378
  Л93
  Любченко О.В. Формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Любченко Ольга Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Захищена 04.09.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2013-6816А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 176. 373.7
  Л94
  Люльчак С.Ю. Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Люльчак Світлана Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.02.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.). – [2014-6984А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 177. 373.7
  Л94
  Люльчак С.Ю. Формування професійних знань та умінь майбутніх електромеханіків засобами інтерактивного навчання спеціальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Люльчак Світлана Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014. – 272,[4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.189-212 (228 назв.). – [2014-215Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 178. 158.015
  М59
  Мікляєва Г. М. Особистісно-рольовий підхід у психокорекції тривожності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мікляєва Ганна Миколаївна; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Захищена 26.04.2014. – Харків, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с13-14 (8 назв.). – [2014-7082А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 179. 378
  М71
  Міщенко Н. І. Формування професійної креативності майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Міщенко Наталія Ігоревна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.12.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.). – [2013-6987А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 180. 378
  М12
  Мазко О. П. Формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мазко Олена Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 19.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2014-7107А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 181. 158.015
  М13
  Мазяр В. М. Психологічні чинники розвитку мислення підлітків у діалогічній взаємодії : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мазяр Валерій Михайлович ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.11.2013. – Острог, 2013. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2013-6946А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 182. 378
  М14
  Майборода А. О. Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Майборода Артем Олександрович; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 28.03.2014. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2014-7043А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 183. 371.01
  М14
  Майбородюк Н. Д. Дидактичні умови формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Майбородюк Наталія Дмитрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 27.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.). – [2014-7044А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 184. 158.015
  М14
  Майданюк О. О. Психологічні особливості розвитку соціально спрямованих потреб особистості у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Майданюк Олена Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 20.09.2013. – Одеса, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-19 (7 назв.). – [2013-6871А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 185. 378
  М15
  Макарова Г. Г. Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макарова Ганна Григорівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 27.06.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (14 назв.). – [2014-7119А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 186. 378
  М16
  Маковська О. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маковська Олена Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Чернігівський нац. пед. ун-т імені Т. Г. Шевченка]. – Захищена 07.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6911А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 187. 378
  М17
  Максимова О. П. Підготовка майбутніх економістів до аналітичної діяльності у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимова Ольга Павлівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 28.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2013-6912А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 188. 373
  М18
  Маланюк Н. М. Розвиток творчих математичних здібностей учнів ліцею засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Маланюк Наталія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 27.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2014-7045А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 189. 4И(Англ)
  М18
  Малащук-Вишневська Н. В. Поетика нонсесу в американських віршованих текстах модернізму і постмодернізму: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.). – [2014-7108А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 190. 373
  М23
  Мандражи О. А. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мандражи Оксана Анатоліївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 10.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.). – [2014-7046А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 191. 158.015
  М23
  Маннапова К. Р. Психологічні фактори формування життєстійкості підлітків з неповної сім'ї : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Маннапова Катерина Робертівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Захищена 31.10.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (11 назв.). – [2013- 6913А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 192. 371
  М23
  Манохіна І. В. Формування майбутніх соціальних педагогів готовності до роботи з дітьми, позбавленими батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Манохіна Ірина Вікторівна ; Донбаський держ. пед. ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім.Альфреда Нобеля]. – Захищена 29.05.2013. – Слов'янськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.). – [20136817А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 193. 371.011
  М27
  Марко В. Ю. Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в недільних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Марко Вікторія Юріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка]. – Захищена 26.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [2013-6818А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 194. 378
  М27
  Марковська О. Є. Педагогічні умови організації виробничого навчання і практики майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марковська Оксана Євгенівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (27 назв.). – [2014-7109А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 195. 40
  М31
  Масальська Н. В. Зіставний аналіз категорії припущення в англійських. німецьких та українських афоризмах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Масальська Надія Василівна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 05.06.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2014-7110А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 196. 378
  М33
  Матвієнко Ю. О. Формування умінь самоконтролю студентів економічних спеціальностей у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвієнко Юлія Олексіївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана]. – Захищена 05.10.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.). – [2013-6985А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 197. 378
  М33
  Матвіїв-Лозинська Ю. О. Полікультурне виховання майбутніх фахівців туристичної галузі у процесі позааудиторної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Матвіїв-Лозинська Юлія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Закарпатський держ. ун-т]. – Захищена 27.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.). – [2013- 6872А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 198. 513(07)
  М35
  Матяш О. І. Формування методичної компетентності з навчання геометрії майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Матяш Ольга Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 27.05.2014. – Київ, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-40 (102 назв.). – [2014-7111А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 199. 37(09)
  М36
  Махінов В. М. Теоретичні засади формування мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору (середина ХІХ- початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Махінов Віктор Миколайович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова]. – Захищена 29.05.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.29-37(97 назв.). – [2013-6767А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 200. 517.12
  М36
  Мацюк В. В. Рівнева система контролю результатів навчання алгебри у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мацюк Василь Васильович ; Херсонський держ. ун-т, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 29.11.2013. – Херсон, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-18 (17 назв.). – [2013-6947А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 201. 512.3
  М42
  Медведєва М. О. Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Медведєва Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.05.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2013-6768А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 202. 378
  М42
  Медведєва О. А. Формування корпоративної культури студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Медведєва Ольга Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Краматорський економіко-гуманітарний ін-т]. – Захищена 20.12.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.). – [2013-6986А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 203. 15
  М42
  Медянова О. В. Когнітивні складові як чинник розвитку ціннісної сфери особистості студента-медика : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Медянова Олена Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Одеський нац. мед. ун-т]. – Захищена 21.09.2013. – Одеса, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-1 7 (12 назв.). – [2013-6873А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 204. 9У2
  М47
  Мелешко Н. Б. Система органів репатріації"переміщених осіб" на території Української РСР (1944-1953): організація, структура, функціонування : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мелешко Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с17-18 (8 назв.). – [2014-7047А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 205. 9У1
  М69
  Михайловський В. М. Подільська шляхта в другій половині ХІV- 70-х роках ХVI століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Михайловський Віталій Миколайович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 27.08.2013. – Львів, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: с.27-30 (32 назв.). – [2013-6874А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 206. 158.015
  М70
  Мицкан Т. С. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку : причини виникнення та профілактика : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мицкан Тетяна Степанівна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника]. – Захищена 26.11.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17 (9 назв.). – [2013-6948А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 207. 15
  М79
  Моргун Я.І. Гендерно зумовлені психологічні особливості кар'єрного самовизначення особистості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Моргун Ярослав Ігоревич; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. УшинськогоЮ [Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України]. – Захищена 25.05.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013-6769А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 208. 378
  М80
  Мороз М. О. Формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі поліхудожньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мороз Майя Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.03.2014. – Вінниця, 2014 . – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (24 назв.). – [2014-7131А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 209. 378
  М80
  Мороз М. О. Формування мистецької компетентності майбутніх учителів музики в процесі поліхудожньої освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мороз Майя Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2014 . – 201, [68] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.181-201 (233 назв.). – [2014-216Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 210. 158.015
  М80
  Мороз Р. А. Сімейні наративи як передумови розвитку особистісної ідентичності дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мороз Руслана Анатоліївна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Ін-т психології імені Г. С. Костюка ]. – Захищена 07.12.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 13 назв.). – [2013-6988А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 211. 373.7
  М84
  Мося' І. А. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у процесі загальноосвітньої підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мося' Ірина Анатоліївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 27.03.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2014-7048А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 212. 15
  М85
  Мотрук Р. В. Етнокультурні чинники професійного самовизначення особистості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мотрук Раїса Василівна ; Нац. ун-т "Острозька академія", Прикарпатський нац. ун- т імені Василя Стефаника[]. – Захищена 23.12.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.). – [2013-6989А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 213. 91(07)
  М90
  Муніч Н. В. Формування ландшафтознавчих понять у шкільній географічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Муніч Нелла Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 30.05.2013. – Київ, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (14 назв.). – [2013-6770А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 214. 4И(Англ)
  М91
  Мусієнко Ю. А. Лінгвокогнітивні і прагматичні особливості просодичного оформлення англійських притч (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мусієнко Юлія Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.05.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2014-7112А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 215. 9У1
  Н87
  Нікітін М. Ю. Діяльність земств Харьківської губернії у медичній та освітній галузях (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Нікітін Михайло Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.02.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16(12 назв.). – [2014-7014А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 216. 40
  Н65
  Нікульшина Т. М. Ірреальність у лінгвокогнітивному просторі (на матеріалі англійської та української мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Нікульшина Тетяна Миколаївна ; Донецький нац. ун-т, [Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 21.11.2013. – Донецьк, 2013. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с.26-30 (40 назв.). – [2013-6949А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 217. 378
  Н14
  Набока О. Г. Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Набока Ольга Георгіївна ; Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 31.10.2013. – Луганськ, 2013. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с.35-41 (48 назв.). – [2013-6914А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 218. 378
  Н16
  Нагорна Н. В. Формування педагогічної компетентності майбутнього психолога у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нагорна Наталія Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинка, [Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова]. – Захищена 24.10.2013. – Кіровоград, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). – [2013-6915А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 219. 15
  Н20
  Найдьонова Л. А. Психологічні закономірності розвитку рефлексивних властивостей територіальної спільності : автореф. дис. ... доктора психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Найдьонова Любов Антонівна ; НАПН України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка. – Захищена 17.12.2013. – Київ, 2013. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-35 (68 назв.). – [2013-6990А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 220. 9(М)7
  Н34
  Науменко М. І. Українсько-азербайджанські відносини на сучасному етапі (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Науменко Мирослава Іванівна ; Київський славістичний ун- т. – Захищена 17.09.2013. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с.16 (6 назв.). – [2013- 6876А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 221. 378
  Н42
  Недосєкова Н. С. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Недосєкова Наталія Сергіївна ; Херсонський держ. ун-т, [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 16.05.2014. – Херсон, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17 (30 назв.). – [2014-7113А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 222. 91(07)
  Н58
  Нехомяж О.С. Формування країнознавчої компетенції учнів у процесі навчання географії в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Нехомяж Оксана Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 30.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2013-6771А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 223. 371.01
  О-23
  Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Образцова Олена Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 24.06.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.). – [2013-6796А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 224. 4И(НЕМ)
  О-34
  Овсієнко Л. О. Типологія аксіологічних стратегій і тактик у німецькомовному художньому діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Овсієнко Леся Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 24.10.2013. – Київ, 2013. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.19-20 (15 назв.). – [2013- 6916А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 225. 378
  О-51
  Околович О. В. Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України ( друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Околович Олександр Володимирович; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2014. – Дрогобич , 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.). – [2014-7114А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 226. 378
  О-53
  Олексюк Л. С. Формування толерантності студентів у міжнаціональному середовищі вищих навчальних закладів економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Олексюк Леся Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Тернопільський нац. економ. ун-т]. – Захищена 23.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.). – [2013-6772А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 227. 37И
  О-56
  Ольхувка П. Я. Професійна орієнтація школярів у гімназіях Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пьотр Ян Ольхувка ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Зеленогурський ун-т (Республіка Польща)]. – Захищена 28.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.). – [2014-7049А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 228. 40
  О-58
  Онищук М. І. Парадигматична лакунарність в англійській і українській мовах: системно-структурний та контрастивно-типологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Онищук Марія Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.10.2013. – Київ, 2013. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18 (11 назв.). – [2013-6917А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 229. 7А(07)
  О-66
  Орлов О. І. Методика навчання бойовим мистецтвам студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Орлов Олександр Іванович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 23.10.2013. – Київ, 2013. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с.13-14 (14 назв.). – [2013-6918А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 230. 378
  О-66
  Орлова О. А. Підготовка вчителя до особистісного самовдосконалення учнів основної школи у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Орлова Ольга Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 21.01.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.). – [2013-6991А ]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 231. 37У(09)
  О-72
  Осадча І. В. Становлення та розвиток концепції особистості вчителя у вітчизняній педагогіці (кінець ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Осадча Ірина Вікторівна ; Кримський гуманітарний ун-т, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.02.2014. – Ялта, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2014-7016А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 232. 378
  О-76
  Остапенко Г. О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоров'язбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Остапенко Галина Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Запорізький нац. ун- т]. – Захищена 02.10.2013. – Киiв, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013- 6877А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 233. 37У(09)
  П31
  Пєтухова І. О. Тестування в освіті України крізь призму розвитку психолого-педагогічної науки (кінецьХІХ-перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пєтухова Ірина Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 17.09.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6879А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 234. 371.01
  П32
  Півненко Ю. В. Формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Півненко Юлія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 27.09.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (13 назв.). – [2013-6880А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 235. 378
  П32
  Пілюгіна Т. В. Професійна підготовка працівників податкової служби у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пілюгіна Тамара Володимирівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 27.05.2014. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с.17-19 (20 назв.). – [2014-7115А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 236. 378
  П19
  Пасічнік О.О. Формування професійних комунікативних умінь майбутніх соціальних педагогів засобами навчальних тренінгів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пасічнік Олена Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка,[Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 08.11.2013. – Тернопіль, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.). – [2013-6919А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 237. 37(09)
  П27
  Передерій О. Л. Розвиток емоційно-оцінної складової Я-концепції учнів вальдорфської школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Передерій Ольга Леонідівна ; Класичний приватний ун-т,[Дніпропетровський обл. ін-т післядипломної пед. освіти]. – Захищена 29.05.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.). – [2013-6773А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 238. 7А8
  П27
  Перцухов А. А. Корекція спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки футболістів 17-19 років при переході до професійних команд : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Перцухов Андрій Анатолійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.11.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.). – [2013-6950А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 239. 378
  П27
  Першина Л. В. Формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Першина Любов Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського. – Захищена 16.04.2014. – Одеса, 2014. – 269,[5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.200-241 (397 назв.). – [2014-220Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 240. 378
  П27
  Першина Л. В. Формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Першина Любов Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського,[Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського]. – Захищена 16.04.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2014-7061А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 241. 378
  П31
  Печерська Г. О. Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Печерська Ганна Олексіївна ; Харківський нац. ун- тімені В. Н. Каразіна, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 28.09.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6878А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 242. 378
  П37
  Плахотнюк Н. П. Підготовка майбутніх учителів до інноваційної діяльності засобами навчально-ігрового проектування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Плахотнюк Наталія Павлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.). – [2013-6951А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 243. 378
  П50
  Поліщук Н. М. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до розвитку здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Поліщук Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 19.11.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.). – [2013-6955А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 244. 378
  П49
  Полетай О.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Полетай Олена Михайлівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди,[Чернігівський нац. пед.ун-т імені Т.Г. Шевченка]. – Захищена 11.10.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17(14 назв.). – [2013-6920А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 245. 37И
  П58
  Поп'юк М. В. Реформування початкової освіти в державах Вишеградської четвірки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поп'юк Микола Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 24.05.2013. – Тернопіль, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.). – [2013-6774А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 246. 9У1
  П75
  Приймак О. М. Соціальна історія селянства Півдня України кінця ХІХ-початку ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Приймак Олег Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 30.09.2013. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: с.25-27 (31 назв.). – [2013-6881А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 247. 7А.06
  П77
  Присяжнюк Д, С. Оценка уровня подготовленности организма юношей и девушек к выполнению норм комплекса ГТО III ступени : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки"
  / Присяжнюк Дмитрий Степанович; Винницький госуд пед. ин-т имени Н.Островского. – Киев, 1983. – 224 с. : ил, табл. – рос. – Библиогр.: с.198-224 (304 назв.). – [1983-210Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 248. 373.7
  П78
  Продайко М. Ю. Формування культури логічного мислення майбутніх техніків-електриків у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Продайко Мирослава Юріївна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля]. – Захищена 26.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (20 назв.). – [2013-6921А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 249. 4И(АНГЛ)
  П80
  Прокопенко А. В. Інтерв'ю в предвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Прокопенко Антоніна Вадимівна ; Донецький нац. ун-т,[ Сумський держ. ун-т]. – Захищена 20.11.2013. – Донецьк, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.). – [2013-6952А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 250. 378
  П80
  Прокопенко Р. В. Формування інтересу до педагогічної діяльності бакалаврів мистецтва в процесі музично-інструментальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Прокопенко Роман Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.12.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6992А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 251. 378
  П85
  Прудка Л. М. Формування інтегративної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Прудка Лілія Миколаївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 07.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6922А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 252. 378
  Р15
  Радул С. Г. Формування міжкультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радул Скргій Григорович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 23.04.2014. – Умань, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.). – [2014-7083А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 253. 378
  Р15
  Радченко Т. А. Полікультурнаі засади організації навчального процесу в університетах Швецарії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Радченко Тетяна Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогічної освіти НАПН України]. – Захищена 18.02.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16(13 назв.). – [2014-7017А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 254. 9У1
  Р15
  Радчук А. О. Національно-культурницька діяльність Михайла Старицького (1860-1904 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Радчук Андрій Олександрович ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Захищена 29.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.18 (5 назв.). – [2013-6956А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 255. 6Ф7(07)
  Р21
  Рамський Ю. С. Методична система формування інформаційної культури майбутніх вчителів математики : автореф. дис. ... доктора пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Рамський Юрій Савіянович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.05.2013. – Київ, 2013. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с.39-53 (146 назв.). – [2013-6846А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1) 378.016:[004:51]
 256. 4И(АНГЛ)
  Р32
  Рева Н. С. Структурно-семантичні та функціональні характеристики англомовної реклами косметичних засобів для жінок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Рева Наталія Сергіївна ; Донецький нац. ун-т, [Сумський держ. ун-т ]. – Захищена 19.11.2013. – Донецьк, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: с.15 (9 назв.). – [2013- 6953А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 257. 37У(09)
  Р47
  Решетова Е. Е. Інтелектуальна традиція розвитку особистості засобами математичної освіти в Київському університеті (1834-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Решетова Ельзара Енверівна ; Кримський гуманітарний ун-т, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 31.03.2014. – Ялта, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). – [2014-7050А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 258. 378
  Р48
  Ржевська А. В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ржевська Анна Вікторівна ; Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Захищена 12.11.2013. – Луганськ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с.33-37 (42 назв.). – [2013-6957А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 259. 378
  Р49
  Рижкова А. Ю. Дидактичні умови інтенсифікації навчання студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Рижкова Анна Юріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 26.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с15-17 (22 назв.). – [20147051А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 260. 371.011
  Р49
  Рижкова С. В. Виховання почуття любові до людини у підлітків у навчально-виховному процесі основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Рижкова Світлана Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 29.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013-6775А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 261. 37У(09)
  Р62
  Роєнко С. О. Розвиток шкільної приватної освіти в Україні (ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Роєнко Світлана Олександрівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 15.05.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (24 назв.). – [2014-7116А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 262. 9У2
  Р69
  Романенко Т. В. Радянська цензура в засобах масової інформації Української РСР в роки Світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Романенко Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.02.2014. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (19 назв.). – [2014-7018А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 263. 378
  Р69
  Романець В. М. Формування професійного світогляду майбутнього викладача зарубіжної літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романець Валентина Михайлівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винничинко, [Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова]. – Захищена 13.02.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.). – [2014- 7020А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 264. 9У2
  Р82
  Ругаль В. П. Життя та діяльність В. С. Петрова (1922-2003 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ругаль Володимир Петрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.). – [2013- 6954А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 265. 158.015
  Р83
  Руда Г. В. Розвиток готовності практичного психолога до взаємодії з педагогічним колективом школи : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Руда Галина Василівна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 28.10.2013. – Острог, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.). – [2013- 6923А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 266. 4И(АНГЛ)
  Р86
  Румбешт Г. Ю. Текстове втілення концепту SECLUSION в англомовних творах другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Румбешт Ганна Юріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 024.10.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18(11 назв.). – [2013-6924А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 267. 378
  С28
  Сєдашова О. А. Формування інтелектуально-художньої творчості у студентів аграрних вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сєдашова Оксана Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 25.04.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с15-18 (25 назв.). – [2014-7085А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 268. 378
  С34
  Сідун М. М. Формування професійної компетентності майбутноьго вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сідун Мар'яна Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 15.10.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.). – [2013- 6928А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 269. 378
  С17
  Самойлова М. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойлова Марія Василівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 28.05.2014. – Київ, 2014. – 20, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (22 назв.). – [2014-7117А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 270. 378
  С20
  Саркісова О. Ю. Групова взаємодія як умова ефективності професійної підготовки майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Саркісова Оксана Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана]. – Захищена 07.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.). – [2013-6925А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 271. 4И(АНГЛ)
  С22
  Сахнова О. І. Семантична дивергенція в національних варіантах англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сахнова Ольга Ігорівна ; Донецький нац. ун-т, [Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського]. – Захищена 29.04.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.). – [2014-7084А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 272. 378
  С24
  Свірщук Н. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Свірщук Наталія Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.11.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2013-6958А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 273. 378
  С24
  Свірщук Н. С. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекркаційної роботи в школі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Свірщук Наталія Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 266 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.190-226 (345 назв.). – [2013- 207Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 274. 378
  С24
  Сватьєв А. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сватьєв Андрій Вячеславович ; Класичний приватний ун-т, [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 28.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-38 (57 назв.). – [2013-6926А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 275. 378
  С30
  Семенець Л. М. Формування професійної готовності майбутніх учителів до розвитку математичних здібностей у старшокласників : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Семенець Лариса Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2013. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.). – [2013-6993А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 276. 373
  C32
  Сергієнко О. О. Соціалізаційний простір сучасного ліцею як чинник формування пізнавальної культури старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Сергієнко Олександр Олександрович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 27.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.). – [2014-7021А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 277. 15
  С32
  Сергеєва А. В. Психологія становлення інтегральної ідентичності особистості : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Сергеєва Алла Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського. – Захищена 18.10.2013. – Одеса, 2013. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 (36 назв.). – [2013- 6927А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 278. 7А.02У
  С32
  Середа Н. В. Організаційно-управлінський механізм впровадження маркетингу в систему дитячо-юнацьких споритивних шкіл : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Середа Наталія Віталіївна; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 04.03.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.). – [2014-7052А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 279. 378
  С47
  Сладких І. А. Формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сладких Ірина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т"Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2014. – 304 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.180-219 (373 назв.). – [2014 -214Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 280. 378
  С47
  Сладких І. А. Формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сладких Ірина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Нац. техн. ун-т"Харківський політехнічний ін-т"]. – Захищена 21.01.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-18 (41 назв.). – [2014- 7134А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 281. 378
  С47
  Сливко С.А. Формування музично-слухової активності студентів мистецьких спеціальностей у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Сливко Світлана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя]. – Захищена 13.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.). – [2013- 6929А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 282. 378
  С53
  Сніговська О. В. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин в освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сніговська Оксана Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 24.04.2014. – Умань, 2014. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с17-19 (21 назв.). – [2014-7086А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 283. 9У2
  С75
  Срібна М.А. Український Червоний Хрест в роки Другої світової війни (1939-1945рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Срібна Марія Андріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.). – [2014-7053А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 284. 37И
  С79
  Степчук В. О. Екологічна освіта учнів середніх шкіл у країнах Скандинавії в другій половині ХХ-на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Степчук Валерія Олегівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 226.40.2010. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17 (8 назв.). – [2014-702А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 285. 373.7
  С79
  Стечкевич Л. К. Педагогічні умови професійної підготовки безробітних у професійно-технічних навчальних закладах невиробничої сфери : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стечкевич Леся Корнелівна ; НАПН України, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти. – Львів, 2013. – 253, [8] с. : табл, дод. – Бібліогр.: с.189-216 (249 назв.). – [2013-213Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 286. 373.7
  С79
  Стечкевич Л. К. Педагогічні умови професійної підготовки безробітних у професійно-технічних навчальних закладах невиробничої сфери : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стечкевич Леся Корнелівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [НАПН України, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти]. – Захищена 18.02.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.). – [2013- 7135А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 287. 158.015
  С89
  Султанова І. В. Формування емоційної стійкості у студентів на початковому етапі навчання : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Султанова Ірина Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Кримський гуманітарний ун- т]. – Захищена 20.09.2013. – Одеса, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.). – [2013-6882А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 288. 378
  Т17
  Тамбовська К. В. Формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тамбовська Крістіна Вікторівна ; Херсонський держ. ун-т, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К.Д. Ушинського]. – Захищена 14.09.2013. – Херсон, 2013. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.). – [2013- 6883А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 289. 158.015
  Т23
  Татьянчиков А. О. Формування розумовних операцій як засіб адаптації підлітків до навчання в основній школі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Татьянчиков Андрій Олександрович ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 21.02.2014. – Харків, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с14-16 (15 назв.). – [2014-7023А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 290. 371.018
  Т30
  Теклюк Г.П. Проблеми сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Теклюк Ганна Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 24.04.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2014-7087А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 291. 378
  Т42
  Тинкалюк О. В. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного іншомовного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тинкалюк Оксана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 24.03.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с15-17 (23 назв.). – [2014-7054А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 292. 7А.02
  Т45
  Титович А. О. Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного стану спортсменів : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Титович Андрій Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 29.11.2013. – Харків, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (11 назв.). – [2013-6959А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 293. 378
  Т45
  Титунь О. Л. Підготовка майбутніх учителів до позакласної виховної роботи з молодшими школярами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Титунь Оксана Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 17.12.2013. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.). – [2013-7136А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 294. 378
  Т45
  Титунь О. Л. Підготовка майбутніх учителів до позакласної виховної роботи з молодшими школярами : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Титунь Оксана Леонідівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – 222, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с190-222 (341 назв.). – [2013-211Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 295. 378
  Т51
  Токарєва А. В. Формування міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Токарєва Анастасія Аікторівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля]. – Захищена 29.10.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 22 назв.). – [2013-6930А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 296. 158.015
  Т59
  Торба Н. Г. Психологічні чинники профілактики конфліктів у педагогічному процесі професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Торба Наталія Григорівна ; НАПН України Ін-т психології імені Г. С. Костюка, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 17.01.2014. – Київ, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-20 (26 назв.). – [2014- 7024А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 297. 378
  Т66
  Третько В. В. Теорія і практика професійної підготовки магістрів міжнародних відносин в системі університетської освіти Великої Британії : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Третько Віталій Віталійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 24.06.2014. – Вінниця, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-37 (52 назв.). – [2014-7138А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 298. 7А(07)
  Т66
  Третяк О. В. Методика фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до дій в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Третяк Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.). – [2013-6776А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 299. 378
  Т76
  Трофімук К. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / К. В. Трофімук; Трофімчук Катерина Василівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.12.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.). – [2013- 6994А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 300. 517(07)
  Т76
  Трофименко В. І. Методична система навчання математики майбутніх фахівців авіаційної галузі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Трофименко Вікторія Ігоревна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.05.2013. – Київ, 2013. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.13-17 (36 назв.). – [2013-6777А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 301. 158.015
  Т88
  Туркова Д. М. Психологічні чинники розвитку професійної емпатії майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Туркова Дар'я Михайлівна ; Харківський нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Захищена 02.11.2013. – Харків, 2013. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16 (8 назв.). – [2013- 6931А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 302. 158.015
  У74
  Усик Д. Б. Психологічні особливості саморегуляції поведінки старших дошкільників у сюжетно-рольовій грі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Усик Дмитро Борисович ; Харківський нац. пед. ун- т імені Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 07.11.2013. – Харків, 2013. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (7 назв.). – [2013-6995А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 303. 378
  У80
  Устінова В. О. Дидактичні засади структурування змісту гуманітарних дисциплін у фаховій підготовці студентів педагогічних ВНЗ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Устінова Вікторія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Криворіжзький пед. ін-т ]. – Захищена 31.01.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (17 назв.). – [2014-7025А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 304. 378
  Ф33
  Федоров А. П. Виховання цінностей здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів економіки і торгівлі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Федоров Андрій Павлович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 28.05.2013. – Луганськ, 2013. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (11 назв.). – [2013-6778А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 305. 378
  Ф33
  Федорчук А. Л. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до роботи в класах фізико- математичного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорчук Анна Леонідівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.20.1612. – Житомир, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.). – [2013-6996А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 306. 4И(АНГЛ)
  Ф34
  Федотова Ю.Б. Фоностилична варіативність соціолекту лондонських студентів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Федотова Юліана Борисівна ; Донецький нац. ун-т, [Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського]. – Захищена 28.04.2014. – Донецьк, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.). – [2014-7088А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 307. 373.04
  Ф74
  Фогель Т.М. Виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Фогель Тетяна Миколаївна; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [Південноукраїнський нац. пед.ун-т ім. К.Д. Ушинського ]. – Захищена 31.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-16 (16 назв.). – [2013-6932А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 308. 7А(07)
  Ф81
  Фотинюк В. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Фотинюк Володимир Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 26.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (29 назв.). – [2014- 7055А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 309. 6Ф7(07)
  Ф84
  Франчук Н. П. Методика навчання комп'ютеризованого перекладу фахових текстів майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Франчук Наталія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 25.03.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.). – [2014-7056А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 310. 37У(09)
  Ф95
  Фурса О. О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина ХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фурса Оксана Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 18.03.2014. – Житомир, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (54 назв.). – [2014-7057А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 311. 158.015
  Х12
  Хабусєва М. С. Психолого-педагогічні умови становлення мотиваційної сфери особистості майбутніх медичних працівників : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Хабусєва Марина Сергіївна ; Харківський нац. пед. ун- т імені Г. С. Сковороди. – Захищена 22.02.2014. – Харків, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.). – [2014- 7026А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 312. 378
  Х38
  Хендрик О. Ю. Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей засобами хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Хендрик Ольга Юріївна ; Луганський най. ун- т імені Тараса Шевченка, [Харківська державна академія культури]. – Луганськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.(назв.). – [2013- А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 313. 378
  Х66
  Хмуринська Т. О. Формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хмуринська Тетяна Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 14.02.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17 (23 назв.). – [2014-7028А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 314. 4И(НЕМ)
  Х95
  Хрупіна Г. В. Дієслова зі значенняи психічного впливу в німецькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Хрупіна Ганна Володимирівна ; Донецький нац. ун-т. – Захищена 28.04.2014. – Донецьк, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с.17-19 (20 назв.). – [2014-7089А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 315. 4И(АНГЛ)
  Ц17
  Цапро Г. Ю. Гендерні стратегії і тактики в англомовному телевізійному інтерв'ю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Цапро Галина Юріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 29.05.2013. – Київ, 2013. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (29 назв.). – [2013- 6779А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 316. 378
  Ч-34
  Чеботарьова О. В. Духовно-моральні основи підготовки студентської молоді до сімейного життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чеботарьова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 25.02.2014. – Луганськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.). – [20147029А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 317. 40
  Ч-49
  Чернікова О. І. Зіставно-типологічна характеристика ідіокодів звукових повторів в англійському та українському художньому мовленні ( на матеріалі оригінальних творів Дж. Р. Р. Толкієна та українських перекладів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Чернікова Олександра Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун- т, [Нац. пед. ун- т ім. М.П. Драгоманова]. – Захищена 30.05.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.). – [2013- 6780А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 318. 378
  Ч-49
  Чернишова А. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернишова Анна Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.). – [2014-7118А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 319. 9(С)14
  Ч92
  Чупис О. В. Православна церква в системі державної влади Росії у ХVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чупис Ольга Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.03.2014. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: с.12-13 (6 назв.). – [2014-7058А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 320. Ч-95
  Чуткий А. І. Київський комерційний інститут (1906-1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Чуткий Андрій Іванович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 25.11.2013. – Київ, 2013. – 32, [33] с. – Бібліогр.: с.27-30 (39 назв.). – [2013-6960А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 321. 158.015
  Ч-96
  Чухрій І. В. Особливості соціально-психологічної дезадаптованості матерів у ставленні до дітей-інвалідів та її психокорекція : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Чухрій Інна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини"Україна"]. – Захищена 19.09.2013. – Одеса, 2013. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-16 (11 назв.). – [2013-6884А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 322. 15
  Ш20
  Шандро І.О. Психологічні особливості цільової спрямованості особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Шандро Інна Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 08.11.2013. – Одеса, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с15-17 (14 назв.). – [2013-6961А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 323. 51(07)
  Ш37
  Шевченко С. М. Розвиток аналітичного мислення студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення математичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шевченко Світлана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 26.11.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с14-17 (23 назв.). – [2013-6962А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 324. 6Ф7(07)
  Ш37
  Шевчук П.Г. Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови С# : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шевчук Петро Георгійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України]. – Захищена 22.10.2013. – Київ, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16(11 назв.). – [2013-6933А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 325. 158.015
  Ш39
  Шейко А.О. Особливості прояву психічної стійкості в юнацькому віці при подоланні критичних ситуацій : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шейко Анастасія Олександрівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Захищена 26.04.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.). – [2014-7090А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 326. 37У(09)
  Ш42
  Шелест Ю.М. Вивчення іноземних мов в університетах України (ХІХ-початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шелест Юлія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.04.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.). – [2014-7091А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 327. 9У1
  Ш47
  Шендрікова С. П. Театральне життя як чинник соціально-культурних процесів в Криму (ХІХ-початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"; 07.00.02"Всесвітня історія"
  / Шендрікова Сніжана Павлівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 28.01.2014. – Львів, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: с.28-33 (54 назв.). – [2014-7030А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 328. 378
  Ш55
  Шиба А. В. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шиба Альона Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Захищена 04.10.2013. – Тернопіль, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.). – [2013-6885А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 329. 378
  Ш57
  Шикирінська О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шикирінська Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 318, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.187-214 (285 назв.). – [2013-206Д]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 330. 378
  Ш57
  Шикиринська О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до художньо-педагогічної інтерпретації мистецьких творів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шикиринська Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (23 назв.). – [2013- 6963А]
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 331. 91(07)
  Ш57
  Шиліна Н. В. Формування географічних понять засобами інтерактивних технологій в учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шиліна Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 25.04.2013. – Київ, 2013. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2013-6702А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 332. 6ф7(07)
  Ш78
  Шолом Г. І. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Шолом Ганна Іванівнна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 24.12.2013. – Киiв, 2013. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.). – [2013-6997А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 333. 378
  Ш79
  Шостаківська Н. М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Н. М. Шостаківська; Шостаковська Надія Михайлівна ; Класичний приватний ун-т, [Тернопільський нац. пед. ун- т імені Володимира Гнатюка]. – Захищена 19.12.2013. – Запоріжжя, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.). – [2013- 6998А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 334. 378
  Ю21
  Юй Ф. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики у вищих навчальних закладах Китаю та України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юй Фей; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.04.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.). – [2014-7059А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 335. 158.015
  Ю49
  Юнак Л. М. Соціально-психологічні особливості самоідентичності підлітків-представників різних музичних субкультур : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Юнак Любов Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія", [Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 23.12.2013. – Острог, 2013. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.). – [2013-6999А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 336. 7А8
  Ю57
  Юньфей Н. Оптимізація розвитку рухових якостей, що визначають результативність ігрової діяльності баскетболістів 13-15 років : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Н. Юньфей; Юньфей Ню; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.01.2014. – Харків, 2013. – 17 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с14-15 (7 назв.). – [2013-7015А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 337. 4И(АНГЛ)
  Я81
  Ясінська О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв'язків у сфері комп'ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ясінська Оксана Володимирівна ; Львіський нац. ун- т імені Івана Франка, [Східноєвропейський нац. ун- т імені Лесі Українки]. – Захищена 27.01.2014. – Львів, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.). – [2014- 7031А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)