МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГОВидання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

Видання внесені в 2016 р. (станом на 18.01.2017)

 1. 902.7
  М67
  Miglev I. "Sofinden" in contextul ritualurilor calendaristice de primavara la bulgarii din Moldova,Ucraina si din Bulgaria de Nord-Est (sfarsitul sec. XIX- inceputul sec. XXI ) : autoreferat tezei de doctor in istorie : [spec.] 612.01 "Etnologie"
  / Miglev Ivan ; Academia de Stiinte a Moldovei. – Захищена 22.08.2014. – Chisinau, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: с.21-23 (27 назв.)
 2. 378
  А28
  Адамович І. В. Розвиток інформаційної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в післядипломнній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адамович Ірина Валентинівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [НАПН України Ін-т вищої освіти]. – Захищена 11.12.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 3. 378
  А35
  Азатьян В. І. Педагогічні умови розвитку професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Азатьян Вікторія Іванівна ; Класичний приватний ун-т, [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 21.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.) . – [2015-7846 А]
 4. 40
  А50
  Аліменко О. С. Генеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Аліменко Ольга Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 04.12.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16 (10 назв.)
 5. 54(070.2)
  А67
  Анічкіна О. В. Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Анічкіна Олена Василівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 378
  А72
  Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антощук Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [НАПН України Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 03.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-20 (35 назв.)
 7. 15
  А72
  Антропов А. П. Детермінанти переживання психічних станів членами екіпажу морського судна : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Антропов Анатолій Петрович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 01.08.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17 (6 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 373.7
  А84
  Аронова Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аронова Ріма Семенівна ; Класичний приватний ун-т, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 29.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 9. 378
  А86
  Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемов Володимир Юрійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 18.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (55 назв.)
 10. 378
  Б59
  Бігунова Ю. В. Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності з учнями на півдні України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бігунова Юлія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2016. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 11. 378
  Б61
  Білан А. М. Методика навчання майбутніх вчителів технологій основам електронного обладнання сучасних автомобілів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Білан Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 27.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (15 назв.)
 12. 4И(Англ)
  Б61
  Білюк І. Л. Брендінг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Білюк Інна Леонідівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 31.05.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 13. 6Ф7(07)
  Б61
  Біляй І. М. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ інформатики (стохастики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Біляй Іванна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 23.02.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 14. 378
  Б12
  Бабкова О. О. Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабкова Олена Олексіївна ; Запорізький нац. ун-т, [Запорізький обласний ін-т післядипломної пед. освіти]. – Захищена 20.11.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 15. 378
  Б18
  Байда М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Байда Марія Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.01.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (22 назв.)
 16. 378
  Б19
  Баклаженко Є. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баклаженко Євгенія Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 01.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 17. 378
  Б20
  Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балагур Леся Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 21.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 18. 378
  Б24
  Баранюк В. В. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баранюк Віта Василівна ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (16 назв.)
 19. 378
  Б26
  Барсукова Н. С. Педагогічні умови формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Барсукова Наталія Сергіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 30.11.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 20. 378
  Б28
  Батечко Ніна Григорівна Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Батечко Ніна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 06.04.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 21. 378
  Б40
  Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Безугла Мілена В'ячеславівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 22. 378
  Б46
  Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесах фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Беньковська Наталя Борисівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського]. – Захищена 16.12.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 23. 371.012
  Б48
  Бербец Т. М. Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у проіесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Бербец Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 30.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (6 назв.) . – [2015-7756 А]
 24. 378
  Б48
  Березюк В. П. Методика організації польової практики майбутніх офіцерів з тактики прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Березюк Віктор Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 06.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.)
 25. 378
  Б59
  Бивалькевич Л. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бивалькевич Леонід Мстиславович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 26. 378
  Б59
  Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бигар Любомир Іванович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 27. 378
  Б64
  Бирка М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бирка Маріан Філаретович ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 06.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 (49 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 28. 378
  Б81
  Боднар А. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднар Аліна Олександрівна ; Хмельницький національний ун-т,[Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 29. 4И(Нем)
  Б81
  Боднар О. М. Лінгвістичні особливості німецької фаховаї мови екології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Боднар Олеся Михайлівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 16.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 30. 378
  Б77
  Бойко Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до запровадження здорового спосібу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Тетяна Валеріївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 04.03.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 31. 9У1
  Б77
  Бойчук Я. А. Громадські об'єднання етномашин на українських землях у складі Російської імперії (1861-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Бойчук Яна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.)
 32. 37И
  Б81
  Бондарчук О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондарчук Олена Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Захищена 24.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (10 назв.)

 33. Б82
  Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики їжі та напоїв у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Борис Людмила Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 34. 51(07)
  Б82
  Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використання мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Борисенко Маргарита Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донецький нац. ун-т]. – Захищена 23.02.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 35. 378
  Б82
  Борисенко Н. А. Підготовка майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисенко Надія Анатоліївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-21 (27 назв.)
 36. 373.7
  Б82
  Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борисюк Леся Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 04.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 37. 378
  Б89
  Брюханова Г. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні ( 60-ті роки ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брюханова Галина В'ячеславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 07.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.19-20 (15 назв.)
 38. 37И
  Б90
  Будз І. Ф. Розвиток освіти обдарованих школярів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Будз Ірина Федорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 08.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 39. 37У(09)
  Б90
  Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвітніх закладах України у другій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Тетяна Михайлівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.) . – [2016- 8004 А]
 40. 4И(Англ)
  В12
  Ваврінчік Р. Я. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному теологічному дискурсі (на матеріалі сучасних проповідей) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ваврінчік Регіна Яношівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 29.06.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 41. 378
  В18
  Вархолик Г. В. Розвиток екологічної культури майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вархолик Галина Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 13.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 42. 8У6
  В19
  Василенко В. С. Модифікація травми в українській еміграційній прозі другої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Василенко Вадим Сергійович ; НАПН України Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 13.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 43. 9(М)1
  В23
  Ващук Л. В. Ренесансний правитель: образ Франциска І Валуа за його ордонансами та свідченнями сучасників : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ващук Людмила Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.11.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (5 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 44. 7А(07)
  В31
  Вербовий В. П. Оптимізація психофізичного стану майбутніх поліцейських в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Вербовий Василь Петрович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 21.10.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 45. 378
  В35
  Вертипорох Д. Я. Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем "Автосправа" засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вертипорох Дмитро Якович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 03.12.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (20 назв.)
 46. 378
  В62
  Водяна О. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, в якіх перебувають діти під опікою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Водяна Ольга Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 47. 7А(07)
  В65
  Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10-11 класів на профільном рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Войтович Ірина Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 06.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 48. 4И(Англ)
  В67
  Волкова С. В. Міфологічний простір англомовних амеріндіанських художніх текстів: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Волкова Світлана Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.03.2016. – Київ, 2016. – 32 с. : іл. – Бібліогр.: с.26-29 (30 назв.)
 49. 378
  В68
  Волошенко М. О. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волошенко Марина Олександрівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Одеський нац. політех. ун-т] . – Захищена 14.14.2016. – Рівне, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.20-21 (15 назв.)
 50. 15
  В68
  Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Волошина Вікторія Олександрівна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 30.11.2015. – Острог, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 51. 371
  В68
  Волчелюк Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Волчелюк Юлія Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-19 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 52. 378
  В75
  Вороніна М. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх художників-модельєрів одягу засобами проектних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вороніна Марина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Київський міжнародний ун-т]. – Захищена 23.06.2016. – Глухів, 2016. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с.19-20 (21 назв.)
 53. 378
  В76
  Воскобойніков С. О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Воскобойніков Сергій Олегович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 12.04.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 54. 8У(07)
  Г49
  Гінкевич О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення епічного твору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гінкевич Оксана Валентинівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Захищена 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 55. 15
  Г12
  Габелкова О. Є. Особистісні особливості студентської молоді, схильної до порушень поведінки у сфері здоров'я : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Габелкова Ольга Євгенівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 18.02.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 56. 9(М)3
  Г12
  Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заславського (1618-1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній Європі ХVІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гаврилюк Іван Володимирович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво-Могилянська академія]. – Захищена 14.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16 (7 назв.)
 57. 378
  Г20
  Гарбузенко Л. В. Формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбузенко Лириса Володимирівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Захищена 26.05.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-18 (26 назв.)
 58. 378
  Г36
  Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Георгієв Василь Михайлович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Південноукраїнський нац.пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 30.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 59. 373.7
  Г37
  Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герганов Леонід Дмитрович ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 06.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-36 (65 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 60. 378
  Г85
  Гонтаренко І. С. Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гонтаренко Ірина Сергіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 04.11.2016. – Глухів, 2016. – 21 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 61. Гороф'янюк І. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв
  / І. В. Гороф'янюк. – Вінниця, 2016.
  Примірники: всього:1 - (1)
 62. 57(07)
  Г85
  Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Грицай Наталія Богданівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтавський нац. ун-т]. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (97 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 63. 378
  Г37
  Герасимчук О. Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничних інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасимчук Олена Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 64. 378
  Г56
  Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнедко Наталія Михайлівна ; Рівненський державний гуманітарний ун-т. – Захищена 10.12.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (27 назв.)
 65. 37У(09)
  Г56
  Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пилиповича Кравчука (1892-1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гнепа Ольга Володимирівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 29.01.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 66. 378
  Г56
  Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосоналення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гнидюк Олександр Петрович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 17.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 67. 378
  Г60
  Голік О. В. Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Голік Олена Валентинівна ; Національний медичний університет імені О. О. Богомольца. – Захищена 05.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 68. 378
  Г61
  Головня В. Д. Розвиток конструкторсько-технологічних здібностей студентів у процесі навчання комп'ютерного конструювання та моделювання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головня Вячеслав Дмитрович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Житомирський держ. технологічний ун-т]. – Захищена 03.12.2015. – Рівне, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 69. 40
  Г63
  Гольцова М. Г. Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.07 "Порівняльно-історичнк і типологічне мовознавство"
  / Гольцова Маріанна Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.03.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с.19-20 (13 назв.)
 70. 37У(09)
  Г65
  Гончар М. В. Розвиток нижчої професійної освіти на Півдні України у ІІ половині ХІХ- початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончар Михайло Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 18.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 71. 371.01
  Г67
  Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Сергій Семенович ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 37 с. : іл. – Бібліогр.: с.28-34 (59 назв.)
 72. 4И(Англ)
  Г70
  Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Городецька Ірина Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 11.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 73. 378
  Г70
  Горщенко Ю. А. Розвиток естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горщенко Юлія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 01.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.)
 74. 378
  Г75
  Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П. П. Грабовський ; Грабовсткий Петро Петрович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 29.02.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 75. 7А(07)
  Г79
  Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Гребік Олег Васильович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 05.11.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.1516 (17 назв.)
 76. 4И(Англ)
  Г82
  Грибіник Ю. І. Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Грибіник Юлія Ізидорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 15.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 77. 4И(Англ)
  Г85
  Гриня Н. О. Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гриня Наталія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 12.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 78. 378
  Г85
  Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гришко Вікторія Іванівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України. – Захищена 03.03.2016. – Рівне, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.18-19 (26 назв.)
 79. 4И(Англ)
  Г93
  Гудзь Н. О. Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гудзь Ніна Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський дерд. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.02.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.)
 80. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 24.05.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (65 назв.)
 81. 378
  Г94
  Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гулай Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 24.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 461, [7] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с.380-434 (494 назв.)
 82. 378
  Г94
  Гуменюк В. В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гуменюк Василь Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 11.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 83. 371.011
  Г95
  Гурин О. М. Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Гурин Олександра Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України..2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16 (10 назв.)
 84. 30(07)
  Г95
  Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільнознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гурська Ольга Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 28.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 85. 378
  Д13
  Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Давиденко Ганна Віталіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 17.11.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (37 назв.)
 86. 37У(09)
  Д19
  Данькевич В. Г. Професійний розвиток особистості у педагогічній системі А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данькевич Віта Григорівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 87. 373.7
  Д19
  Данюк М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данюк Марія Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 24.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17( 18 назв.)
 88. 4И(Нем)
  Д28
  Декало В. О. Граматикалізація дієслова drohen у німецькій мові ІХ-ХХІ століть: структурно-семантичний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Володимир Олександрович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 02.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 89. 4И(Нем)
  Д28
  Декало О. О. Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Декало Ольга Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
 90. 9У2
  Д30
  Демартино А. П. Повстанський рух в Середньому Подніпров'ї України (1918-середина 1920-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Демартино Андрій Павлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв.)
 91. 4И(Фр)
  Д31
  Демчук Н. М. Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Демчук Наталія Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 22.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.)
 92. 373.7
  Д46
  Динько В. А. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфікованих робітників з ремонту автотранспортної техніки у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Динько Володимир Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.)
 93. 158.015
  Д50
  Дишель К.А. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Дишель Катерина Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.11.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 94. 7А(07)
  Д53
  Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 95. 378
  Д54
  Дніпровська Т. В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту: комунікативний аспект : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дніпровська Тетяна Володимирівна ; Класичний приватний ун-т, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. – Захищена 05.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 96. 378
  Д56
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх учителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія ВІкторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 296,[8] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.187-217 (278 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 97. 9У2
  Д64
  Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Долинська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 98. 378
  Д69
  Дорошенко Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дорошенко Тетяна Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 02.07.2016. – Чернігів, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-35 (55 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 99. 378
  Д79
  Дубініна Н. В. Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубініна Наталія Василівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 01.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 100. 378
  Д80
  Дуганець В. І. Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуганець Віктор Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Подільський держ. аграрно-технічному ун-ту]. – Захищена 19.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-38 (65 назв.)
 101. 378
  Д99
  Дяченко Н. О. Формування вмінь розв'язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дяченко Надія Олексіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 14.01.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 102. 37У(09)
  Е60
  Емірільясова С. С. Гендерна проблематика у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХХ- початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Емірільясова Сусана Сеітбілялівна ; Кропівницький державний пед. ун-т імені Володимира Винниченка, [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 103. 378
  Е77
  Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерсьозоглу Ісмаїл ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (18 назв.)
 104. 7А(07)
  Є27
  Євтух М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання. та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Євтух Микола Іванович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, [Нац. ун-т водного транспорта та природокористування]. – Захищена 01.07.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (6 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 105. 37У(09)
  Є72
  Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і громадськості у моральному вихованні учнівської молоді півдня України ( кінець ХІХ століття -1917 рік) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єрмак Ганна Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 106. 371.014
  Є80
  Єрьоменко Е. А. Виховання наполегливості у школярів 6-7 років у процесі занять хортингом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єрьоменко Едуард Анатолійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.03.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 107. 9У1
  Ж72
  Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. ХІХ ст.-1914 р.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "історія України"
  / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с.34-38 (35 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 108. 378
  Ж77
  Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жмуд Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини]. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 109. 51(07)
  Ж85
  Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жук Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 110. 378
  Ж85
  Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жукевич Ірина Петрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.14-16 (26 назв.)
 111. 37У(09)
  Ж86
  Жукова Г. В. Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жукова Галина Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 31.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 112. 378
  З-63
  Зінченко А. В. Формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зінченко Альбіна Валеріївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 29.12.2015. – Глухів, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 113. 9У2
  З-12
  Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської армії в 1942-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Забілий Руслан Володимирович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 29.09.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 114. 373.7
  З-14
  Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загіка Олена Олегівна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 115. 37И
  З-14
  Загребнюк Ю. В. Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.03.2016. – Умань, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 116. 378
  З-30
  Западинська І. Г. Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Г. Запандинська ; Западинська Ірина Георгіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 04.03.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 117. 378
  З-33
  Запорожець Л. М. Підготовка майбутніх учителів до використання навчально-ігрових технологій у процесі вивчення географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Запорожець Леся Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.11.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 118. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. аграрний ун-т , [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 23.09.2015. – Київ, 2015 : табл, дод. – Бібліогр.: с. 421-473 (557 назв.)
 119. 378
  З-38
  Захар О. Г. Методична система підвищення кваліфікації вчителів інформатики із застосуванням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Захар Ольга Германівна. – Захищена 08.06.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.18-20 (20 назв.)
 120. 378
  З-57
  Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх соціальних педагогів у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.5 "Соціальна педагогіка"
  / Зеркаліна Ганна Романівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 121. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 20016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 122. 378
  І-48
  Ільчук В. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів фахових дисциплін у вищих навчальних аграрних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ільчук Віта Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 20016. – 254 с. : іл, дод. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 123. 378
  І-51
  Імерідзе М. Б. Формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Імерідзе Максим Борисович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 124. 15
  К12
  Кабешева А. О. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кабешева Аліса Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (8 назв.)
 125. 372
  К12
  Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кавиліна Ганна Констянтинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 02.12.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 126. 37У(09)
  К17
  Калагурка Х. І. Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калагурка Христина Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Львівський нац. ун-т імені івана Франка]. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 127. 378
  К17
  Каленський А. А. Система розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін вищих навчальних закладів аграрної та природоохоронної галузей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каленський Андрій Анатолійович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 05.07.2016. – Київ, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 128. 158.015
  К18
  Камінська О. В. Психологічні основи інтернет-залежності молоді : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Камінська Ольга Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т] . – Захищена 01.07.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-32 (53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 129. 378
  К21
  Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасу Локман ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.20.0911. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 130. 373.04
  К22
  Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення дожиття в старших підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Карелова Галина Андріївна ; НАПН України Ін-т проблем виховання. – Захищена 26.01.2016. – Київ, 2015. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 131. 37У(09)
  К26
  Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпич Ірина Олександрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.11.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 132. 7А(07)
  К28
  Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Касарда Ольга Зіновіївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 11.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 133. 378
  К29
  Катревич Л. В. Професійна підготовка вчителів гуманітарних дисциплін середніх шкіл в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Катревич Людмила Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 134. 371.011
  К31
  Кащук М. Г. Правове виховання старшокласників у виховній роботі загальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кащук Мар'яна Григорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.03.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 135. 378
  К32
  Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Квасецька Ярина Андріївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 20.01.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 136. 15
  К36
  Кернас А. В. Психологічна корекція передстартових станів спортсменів-єдиноборців в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Кернас Андрій Вячеславович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 05.11.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-17 (32 назв.)
 137. 378
  К38
  Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кибальна Неля Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Нац. ун-т цивільного захисту України]. – Захищена 29.02.2016. – Умань, 2016. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 138. 378
  К42
  Кипиченко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кипиченко Наталія Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 139. 9У2
  К43
  Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги"(1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Анна Олександрівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 29.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)
 140. 38(07)
  К43
  Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кириленко Катерина Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України,[Київський нац. ун-т культури і мистецтв]. – Захищена 15.10.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (49 назв.)
 141. 7А(07)
  К43
  Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів основної школи у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кириченко Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 22.06.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
 142. 378
  К47
  Кладікова І. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров'я у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кладікова Ірина Іванівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 28.05.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 143. 378
  К47
  Клак І. Є. Формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клак Інна Євгеніївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 144. 373.7
  К55
  Кобзаренко Л. А. Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Кобзаренко Людмила Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 145. 378
  К55
  Кобрюшко О. О. Формування інтересу до природоохоронної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчально-польових практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобрюшко Олександр Олексійович ; Кропівницький держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 08.09.2016. – Кропивницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 146. 378
  К56
  Коваленко О. М. Розвиток системи професійно спрямованого навчання іноземної мови в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваленко Олена Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжрегіональна Академія управління персоналом]. – Захищена 03.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 147. 378
  К56
  Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковалькова Тетяна Олександрівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 10.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 148. 378
  К56
  Ковальчук І. М. Розвиток професійних якостей учителів технологій у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Михайлівна ; Класичний приватний ун-т, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 04.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл, фото. кол. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 149. 378
  К76
  Кошель В. М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Віталій Миколайович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 08.09.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 150. 378
  К59
  Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Дюдмила Василівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с 31-38 (60 назв.) . – [2015- 7829 А]
 151. 158.015
  К61
  Коломієць Т. В. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Коломієць Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Захищена 06.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 152. 371.01
  К61
  Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Колотило Оксана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 153. 8У6
  К63
  Комінарська І. М. Художнє втілення національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука : дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література "
  / І. М. Комінарська ; Комінярська Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2010. – 229 с. – Бібліогр.: с. 201-229 (317 назв.)
 154. 37И
  К63
  Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Комар Олена Станіславівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.11.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (20 назв.)
 155. 8У(07)
  К64
  Кондратюк С. Г. Методика вивчення епічного твору на уроках української літератури у 5-6 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кондратюк Світлана Григорівна ; Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, [Інститут педагогіки НАПН України]. – Захищена 13.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 156. 378
  К65
  Кончович К. Т. Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кончович Катерина Тиберіївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Мукачівський держ. ун-т]. – Захищена 26.05.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 157. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 158. 378
  К68
  Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Володимир Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 293, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 266-293 (303 назв.)
 159. 378
  К68
  Короткіх М. А. Педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткіх Михайло Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 160. 8У(07)
  К76
  Кошара Ю. М. Формування в учнів основної школи умінь самостійної роботи з підручником української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кошара Юлія Миколаївна ; Миколаївський національний ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Захищена 14.06.2016. – Миколаїв, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 161. 54(07)
  К82
  Криворучко А. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень студента : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Криворучко Аліна Валеріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 11.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 162. 378
  К82
  Кричківська О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кричківська Оксана Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 10.12.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)

 163. К82
  Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Крищук Валентина Леонідівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 14.11.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 164. 378
  К88
  Кудін С. Ф. Формування культури саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / С. Ф. Кудін ; Кудин Сергій Федорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 01.07.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 165. 378
  К88
  Куева Л. Д. С. Формування рефлексивної компетентності в майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куева Луїс Давіла Сократес ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.06.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 166. 379
  К89
  Кузьменко Г. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьменко Гагина Василівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 21.06.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-19 (23 назв.)
 167. 4И(Англ)
  К89
  Куковська В. І. Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успішності сучасної американської захисної промови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Куковська Вікторія Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 24.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 168. 37У(09)
  К91
  Кундій Ж. П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педагогічній спадщині М. В. Скліфософського (1836-1904 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кундій Жанна Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 25.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)

 169. К95
  Кутова С. О. Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кутова Світлана Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 29.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 170. 40
  К95
  Кучер І. А. Структурно-когнітивне моделювання лексико-семантичного поля неперехідних дієслів руху у фінській і українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кучер Ігор Анатолійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.03.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.21 (10 назв.)
 171. 57(07)
  К95
  Кучук С. Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кучук Світлана Юріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)

 172. К95
  Кучурян Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах українських перекладів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Кучурян Лара Іванівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 28.05.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 173. 378
  Л63
  Лісунова Л. В. Формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення художньо-графічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісунова Людмила Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (21 назв.)
 174. 378
  Л27
  Латуша Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх агрономів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Латуша Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Захищена 08.14.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (22 назв.)
 175. 37У(09)
  Л32
  Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лашко Михайло Васильович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 08.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 176. 378
  Л32
  Лашкул В. А. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лашкул Валерій Анатолійович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженкаї [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 12.05.2016. – Глухів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 177. 158.015
  Л33
  Лебединський Е. Б. Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості школяра в умовах рекреації : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Лебединський Едуард Броніславович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 02.07.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (5 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 178. 371.01
  Л38
  Легін В. Б. Формування рефлексивних умінь молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Легін Вікторія Борисівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 17.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 179. 40
  Л44
  Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Леміш Наталія Євгенівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (37 назв.)
 180. 378
  Л53
  Лецюк І. З. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лецюк Ігор Зеновійович ; Запорізький нац. ун-т, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 20.11.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 181. 378
  Л54
  Лещенко Г. А. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лещенко Геннадій Анатолійович ; Класичний приватний ун-т, [Національний авіаційний ун-т]. – Захищена 05.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.33-36 (34 назв.)
 182. 378
  Л61
  Липчанко-Ковачик О.В. Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Липчанко-Ковачик О. В. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Мукачівський держ. ун-т] . – Захищена 26.05.2016. – Рівне, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (20 назв.)
 183. 378
  Л63
  Лисак О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності фахівців економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисак Ольга Борисівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.11.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
 184. 378
  Л63
  Листопад О. А. Теоретико-методичні засади формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.]13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Листопад Олексій Анатолійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 16.06.2016. – Одеса, 2016. – 44, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-42 (100 назв.)
 185. 378
  Л64
  Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвин Віталій Андрійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 20.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
 186. 378
  Л64
  Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвин Віталій Андрійович ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 20.04.2016. – Львів, 2016. – 248, [6] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 191-223 (365 назв.)
 187. 378
  Л68
  Лобач Н. В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лобач Наталія Вячеславівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.07.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 188. 37У(09)
  Л77
  Лопатенко Ю. П. Тенденції розвитку гімназійної освіти жінок на Слобожанщині (лруга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лопатенко Юлія Павлівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди]. – Захищена 25.12.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 189. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець Г. Г. Колороніміка англомовного новинного інтернет-дискурсу: когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Галина Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 20016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 190. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець М. Г. Респонсивні стратегії і тактики в сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Мирослава Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.) . – [2016-8073 А]
 191. 4И(Англ)
  Л84
  Лук'янець Т. Г. Ефект крупного плану в художньому та кінематографічному текстах: когнітивно-семіотичний і наративний аспекти( на матеріалі англомовної психологічної прози та екранізацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лук'янець Тетяна Геннадіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 02.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 192. 37И
  М69
  Міхальська О. Формування здоров'язберігаючих компетенцій в учнівської молоді Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / О. Міхальська ; Михальська Олександра ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 20169. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.)
 193. 4И(НЕМ)
  М48
  Мельник О. В. Ад'єктивний складник реконструкції мовної картини світу німецької казки ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мельник Олена Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.07.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 194. 373.7
  М55
  Мешко К. І. Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Мешко Кристина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 22.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 195. 378
  М69
  Міхеєнко О. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування здороа'язміцнювальних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Міхеєнко Олександр Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 11.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-37 (70 назв.)
 196. 378
  М69
  Міхненко Г. Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Міхненко Галтна Едуардівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 21.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
 197. 378
  М71
  Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мішенюк Роман Миколайович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 198. 9У2
  М71
  Міщенко І. В. Польська педагогічна освіта в умовах коренізації та утвердження тоталітаризму в Правобережній Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Міщенко Ілона Володимирівна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 30.06.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 199. 15
  М17
  Максименко К. С. Особистісно-орієнтована психотерапія емоційних розладів при соматогеніях у практиці сучасної медичної психології : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Максименко Ксенія Сергіївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 29.06.2016. – Харків, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (50 назв.)
 200. 378
  М17
  Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимова Лариса Петрівна ; Днепропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля, [Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. – Захищена 30.11.2015. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 201. 378
  М19
  Малік М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Малік Марина Валентинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (13 назв.)
 202. 373.7
  М19
  Малик Л. Б. Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Малик Леся Богданівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 17.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 203. 378
  М22
  Мамон О. В. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Мамон Олександр Васильович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка]. – Захищена 27.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17(26 назв.)
 204. 378
  М29
  Мартинів О. М. Формування культури здоров'язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мартинів Олег Михайлович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 205. 373.7
  М29
  Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марцева Людмила Андріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 15.12.2015. – Житомир, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (57 назв.)
 206. 37У(09)
  М30
  Марчук М. В. Розвиток суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Марчук Марина Віталіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Захищена 02.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
 207. 37У(09)
  М30
  Марчук С. С. Ідеї фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Марчук Сергій Степанович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 28.01.2016. – Луцьк, 2015. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (32 назв.)
 208. 378
  М38
  Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Машталер Анатолій Миколайович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 11.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 209. 37У(09)
  М42
  Медвідь Т. О. Розвиток музичного навчання у загальноосвітніх закладах України в кінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Медвідь Тетяна Олександрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 27.10.2015. – Дрогобич, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)

 210. М52
  Меркотан Л. Й. Прецедентні тексти в системі інтертекстуальності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Меркотан Леся Йосипівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 14.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 211. 373.7
  М59
  Микитенко О. С. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітників для легкої промисловості к технічних училищах України (1954-1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Микитенко Олена Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 11.03.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с.19-20 (12 назв.)
 212. 378
  М59
  Микитенко П. В. Комп'ютерно орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Микитенко Павло Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.05.2016. – Київ, 2016. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (29 назв.)
 213. 373
  М63
  Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мирна Інна Олексіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.12.2015. – Житомир, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 214. 373.7
  М69
  Михнюк М. І. Теоретичні і методичні основи розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Михнюк Марія Іванівна ; НАПН України Інститут професійно-технічної освіти. – Захищена 29.06.2016. – Київ, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.27-34 (66 назв.)
 215. 373.7
  М74
  Можаровська О. Е. Формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Можаровська Олена Едуардівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 272 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.193-220 (252 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 216. 37У(09)
  М77
  Монь А. О. Науково-педагогічні погляди та викладацька діяльність О. Г. Мороза (1959-2007 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Монь Альона Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 217. 378
  М80
  Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Мороз Володимир Петрович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 17.12.2015. – Старобільськ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв.)
 218. 9У2
  М85
  Мотричук Р. Г. Громадські об'єднання національних меншин України у 20-30 роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мотричук Роман Генійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 219. 6Ф7(07)
  М90
  Мукій Т. В. Розвиток особистісного потенціалу учнів основної школи на уроках інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мукій Таїсія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 31.05.2016. – Київ, 2016. – 26 с. : іл. – Бібліогр.: с.20-22 (24 назв.)
 220. 7А(07)
  М90
  Мулик К. В. Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мулик Катерина Іванівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Харківська держ. академія фіз. культури]. – Захищена 26.05.2016. – Чернігів, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-38 (53 назв.)
 221. 378
  М91
  Муртазієв Е.Г Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-історичної складової шкільної математичної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Муртазієв Ернест Гафарович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 30.06.2016. – Мелітополь, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 222. 378
  М91
  Мусійовська О. Ф. Дидактичні умови використання технологій комбінованого навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Мусійовська Оксана Федорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 16.20.2906. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.)
 223. 378
  Н69
  Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівця права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нітенко Ольга Валеріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 35-38 (36 назв.)
 224. 378
  Н23
  Наливайко О. Б. Формування професійної культури майбутніх сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наливайко Ольга Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 286, [5] с. : табл., іл., дод. – Бібліогр.: с.181-220 (336 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 225. 378
  Н22
  Наконечна О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наконечна Оксана Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 12.11.2015. – Глухів, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (13 назв.)
 226. 15
  Н34
  Науменко Н. О. Особливості самосвідомості дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Науменко Наталія Олександрівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т психології ім. Г.С.Костюка]. – Захищена 30.06.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17 (10 назв.)
 227. 378
  Н34
  Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нахаєва Ярина Михайлівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 29.09.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 228. 378
  Н73
  Новакова Л. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Новакова Любов Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільськаий нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка] . – Захищена 04.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 229. 40
  Н76
  Новосельцева І. В. Способи об'єктивації лінгвальних гештальтів сфери економіки ( на матеріалі германських і слов'янських мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Новосельцева Ірина Вікторівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 230. 373.7
  О-31
  Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Оверко Наталія Ярославівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 20.04.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 231. 373.7
  О-31
  Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Оверко Наталія Ярославівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 20.04.2016. – Львів, 2016. – 258, [7] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 232. 378
  О-35
  Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Овчаренко Наталія Анатоліївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 05.04.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-35 (52 назв.)
 233. 37У(09)
  О-46
  Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ- середина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Озерна Наталія Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Захищена 03.12.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 234. 378
  О-53
  Олексенко О. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексенко Олена Олексіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Харківський нац. економічний ун-т ім. Семена Кузнеця]. – Захищена 09.09.2016. – Глухів, 2016. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-20 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 235. 378
  О-54
  Олійник М. І. Теоретико0методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Олійник Марія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 17.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-35 (43 назв.)
 236. 378
  О-54
  Оліяр М.П. Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" ; 13.00.04"Теорія і методика професійної освіти"
  / Оліяр Марія Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 14.04.2016. – Одеса, 2016. – 43 с. : табл. – Бібліогр.: с.34-39 (46 назв.)
 237. 378
  О-53
  Олексюк М. П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексюк Марія Петрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 238. 15
  О-53
  Олефір В. О. Психологія саморегуляції суб'єкта діяльності : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Олефір Валерій Олександрович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 18.03.2016. – Одеса, 2016. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с 33-37 (38 назв.)
 239. 378
  О-54
  Олинець Т. В. Формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Олинець Тетяна Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 240. 373.7
  О-53
  Олло В. П. Формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти Державної пенітенціарної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олло Василь Петрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 07.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 241. 378
  О-58
  Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онишків Зіновій Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.06.2016. – Тернопіль, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-33 (40 назв.)
 242. 378
  О-60
  Опанасенко В.П. Формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Опанасенко Віталій Петрович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 2.51.2010. – Глухів, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 243. 378
  О-65
  Ордановська О. І. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до роботи у профільний школі: технолого-орієнтований підхід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ордановська Олександра Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.06.2016. – Одеса, 2016. – 40, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-37 (42 назв.)
 244. 15
  О-65
  Орел О. О. Психокорекція когнітивних порушень у хворих на розсіяний склероз : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Орел Ольга Олегівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 29.06.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (11 назв.)
 245. 378
  О-74
  Осипова Т. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осипова Тетяна Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.04.2016. – Одеса, 2016. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.33-39 (53 назв.)
 246. 9(М)1
  О-92
  Охріменко О. С. Повсякденне життя Англії ХІ-ХІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Охріменко Олександр Святославович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 10.10.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 247. 378
  П12
  Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Павицька Катерина Миколаївна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 248. 373.7
  П12
  Павленко А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павленко Анна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.12.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
 249. 378
  П12
  Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Павлюк Любов Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 26.11.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 250. 378
  П14
  Палеха О. М. Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Палеха Ольга Миколаївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка] . – Захищена 28.04.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 251. 15
  П16
  Панченко В. О. Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Панченко Вікторія Олександрівна ; НАН України Інститут соціальної та політичної психології, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Захищена 17.03.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (7 зв.)
 252. 34У
  П18
  Паризький І. В. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування : автореф. дис. ... канд. юридичних наук : [спец.] 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність"
  / Паризький Ігор Володимирович ; Нац. академія внутрішніх справ. – Захищена 15.09.2015. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 (6 назв.)
 253. 378
  П18
  Пархоменко О. М. Формування балетмейстерських умінь майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пархоменко Олександр Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ніжинський державний ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 254. 378
  П24
  Пелипенко М. М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пелипенко Микола Миколайович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т цивільного захисту України]. – Захищена 28.12.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 255. 378
  П30
  Петров А. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петров Андрій Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.04.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 17 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
 256. 378
  П30
  Петрович О. Б. Формування готовності майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петрович Ольга Борисівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 29.12.2015. – Глухів, 2015. – 24 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
 257. 378
  П34
  Писарчук О. Т. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Писарчук Оксана Тарасівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 10.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 258. 91(07)
  П48
  Побидайло Н. Г. Методика реалізації краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Побидайло Наталія Григорівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 18.09.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 259. 37И
  П43
  Погрібна Л. С. Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Погрібна Лариса Станіславівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Відкритий міжнародний Ун-т розвитку людини " Україна"]. – Захищена 30.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 260. 378
  П47
  Пойда С. А. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пойда Сергій Андрійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 06.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (32 назв.)
 261. 9У1
  П48
  Половинська В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (ХІ -перша половина ХІІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Половинська Віта Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.10.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 262. 378
  П56
  Пономарьова Г. Ф. Система виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Пономарьова Галина Федорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 29.03.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-37 (61 назв.)
 263. 378
  П58
  Попович Н. М. Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Попович Наталія Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-35 (54 назв.)
 264. 378
  П61
  Поселецька К. А. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Поселецька Катерина Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського..2016. – Вінниця, 2016. – 339 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 200-225 (260 назв.)
 265. 378
  П61
  Поселецька К. А. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Поселецька Катерина Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 24.05.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 266. 40
  П62
  Пособчук О. О. Структурні особливості прийменникових еквівалентів слова в українській, німецькій та іспанській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Пособчук Оксана ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Києво-Могилянська академія]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 267. 15
  П62
  Поспєлова С. В. Особливості гендерного функціонування жінок із різними типами статеворольової організації особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Поспєлова Світлана Валеріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 18.02.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл, il. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 268. 378
  П64
  Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно- комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Потапчук Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ]. – Захищена 26.08.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 269. 37У(09)
  П76
  Примакова В. В. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні (1948-2012 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Примакова Віталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с.26-35 (77 назв.)
 270. 378
  П77
  Притула О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Притула Олександр Леонтійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 02.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с 16-17 (15 назв.)
 271. 378
  П77
  Пришупа Ю. Ю. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пришупа Юлія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 21.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 272. 378
  П84
  Процько Є. С. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Процько Євгенія Сергіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 24.03.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 273. 37И
  П90
  Пучко Анна Олександрівна Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пучко Анна Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.11.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 274. 37У(09)
  П91
  Пушинська А. А. Навчальний діалог у системі вітчизняної початкової освіти другої половини ХХ-початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пушинська Анастасія Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.03.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 275. 378
  П91
  Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів фізіологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пушкар Тетяна Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 276. 378
  Р49
  Рибінська Ю. А. Теоретичні і методичні основи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рибінська Юлія Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський нац. ун-т культури і мистецтва]. – Захищена 10.12.2015. – Тернопіль, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (52 назв.)
 277. 378
  Р51
  Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ринденко Наталія Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.02.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 278. 378
  Р60
  Родіков В. Г. Розвиток професійної компетентності саперів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Родіков Володимир Геннадійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.01.2016. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 279. 378
  Р66
  Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рокосовик Наталія Василівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т, [Карпатський ін-т підприємництва ВНЗ Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини"Україна"]. – Захищена 10.12.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 280. 15
  Р69
  Романова М. К. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості у дорослому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Романова Марина Костянтинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекономічний ун-т]. – Захищена 07.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв.)
 281. 378
  Р69
  Роман Т. М. Формування емоційно-вольової культури майбутніх учителів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Роман Тетяна Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 30.06.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 282. 37У(09)
  Р69
  Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (Хх- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Романюк Світлана Захарівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 23.12.2015. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-35 (53 назв.) . – [2015-7838 А]
 283. 373.7
  Р83
  Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Лариса Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 19.04.2016. – Вінниця, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-37 (84 назв.)
 284. 373.7
  Р83
  Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Лариса Анатоліївна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 19.04.2016. – Львів, 2016. – 509, [5] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 393-467 (718 назв.)
 285. 373.7
  Р83
  Руденко Ю. О. Виховання інформаційної культури студентів у навчально-виховному процесі кооперативних технікумів і коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Руденко Юлія Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (19 назв.)
 286. 378
  Р98
  Рябуха А. Ю. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рябуха Анна Юріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 30.06.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 287. 378
  С17
  Самусь Т. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самусь Тетяна Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 08.09.2016. – Глухів, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 288. 37У(09)
  С23
  Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і молоді в Україні ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сбітнєва Людмила Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 22.07.2016. – Київ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с.32-36 (41 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 289. 378
  С36
  Сільчук О. В. Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сільчук Олеся Василівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 04.03.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 290. 37У(09)
  С41
  Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкІльному вихованні України (кінець ХІХ- перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Січкар Алла Дмитрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 08.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) ]
 291. 378
  С13
  Савка І. В. Професійна спрямованість підготовки майбутніх фахівців міжнародного права у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савка Ірина Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 06.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
 292. 63
  С16
  Сальникова А. В. Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва : автореф. дис. ...канд. с.-г. наук : [спец.]03.00.16 "Екологія"
  / А. В. Сальникова ; Сальнікова Анна Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-20 (28 назв.)
 293. 373.7
  С17
  Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Олексій Олександрович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 25.11.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 294. 51
  С21
  Сафонова І. Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сафонова Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 23 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 17-20 (25 назв.)
 295. 378
  С24
  Свіжевська С. А. Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Свіжевська Світлана Андріївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 14.01.2016. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 296. 4И(Англ)
  С32
  Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сергієнко Вікторія Леонідівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 11.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 297. 371.018
  С34
  Сидоренко Ю. Г. Формування гармонійних взаємин батьків і підлітків у неповній сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сидоренко Юлія Ігорівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 26.02.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 298. 37У(09)
  С41
  Ситник Н. І. Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх зв'язків (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ситник Наталія Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 29.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (32 назв.)
 299. 53(07)
  С49
  Слюсаренко В. В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Слюсаренко Віктор Володимирович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Захищена 05.02.2016. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 300. 378
  С55
  Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Собко Вадим Григорович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 16.12.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 301. 378
  С59
  Сокол І. М. Підготовка вчителів до використання квест-технологій в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сокол Ірина Миколаївна ; Запорізький нац. ун-т, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 08.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 302. 378
  С60
  Солдатенко О. І. Формування готовності майбутніх учителів до розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Солдатенко Олександр Ігоревич ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.05.2016. – Чернігів, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с16-18 (16 назв.)
 303. 378
  С60
  Солодка А. К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Солодка Анжеліка Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 25.02.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.31-37 (60 назв.)
 304. 53(07)
  С61
  Соменко Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Соменко Дмитро Вікторович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Захищена 24.12.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 305. 378
  С65
  Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання АРТ-терапевтичних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сорока Ольга Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 10.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-36 (67 назв.)
 306. 378
  С70
  Соя О. М. Формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соя Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 290 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с. 260-290 (260 назв.)
 307. 378
  С70
  Соя О. М. Формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соя Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.06.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 308. 378
  С72
  Спіцина А. Є. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спіцина Ангеліна Євгенівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 25.12.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (29 назв.)
 309. 158.015
  С79
  Стельмах О. В. Психологічні умови формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Стельмах Оксана В’ячеславівна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 05.04.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с 16-18 (14 назв.)
 310. 9У2
  С79
  Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення : паралелі існування й боротьби (1941-1944 рр.) : автореф. д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Стельникович Сергей Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.03.2016. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (36 назв.)
 311. 4И(Англ)
  С79
  Стецик Т. С. Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стецик Тетяна Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 13.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 312. 9У1
  С82
  Сторожук І.А Суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804-1905 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Сторожук Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.18 (9 назв.)
 313. 378
  С88
  Стукаленко З. М. Формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стукаленко Зоя Михайлівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Захищена 21.04.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 314. 4И(Англ)
  С89
  Сунько Н. О. Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сунько Наталія Олегівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 12.02.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 315. 378
  С90
  Сурсаєва І. С. Формування професійного мислення майбутніх фельбшерів у процесі фахової підготовки в медичних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сурсаєва Інна Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 303, [6] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.190-224 (283 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 316. 378
  С91
  Сучану А. К. Формування ціннісно-смислової готовності до тьюторської діяльності у магістрів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сучану Ася Констянтинівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 12.05.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 317. 51(07)
  С91
  Сушко О. С. Методика навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сушко Олександра Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 318. 378
  Т45
  Тітова Г. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тітова Ганна Віталіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 14.04.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 319. 378
  Т12
  Табінська С. О. Модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Табінська Світлана Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 29.04.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17(21 назв.)
 320. 378
  Т14
  Таймасов Ю. С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Таймасов Юрій Сафірович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харківський нац. пед. ун-т ]. – Захищена 29.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 321. 15
  Т15
  Такмакова М. Ю. Особливості стосунків психологічної інтимності у дівчат з різними типами прихильності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Такмакова Марія Юріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 21.04.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 322. 15
  Т18
  Тапалова О. Б. Мотивація досягнення у нормі та при психічній патології (на казахстанській вибірці) : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Тапалова Ольга Бісенівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. – Захищена 21.04.2016. – Харків, 2016. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-36 (56 назв.)
 323. 378
  Т23
  Татарнікова А. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Татарнікова Анжеліка Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова]. – Захищена 16.06.2016. – Кіровоград, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 324. 378
  Т23
  Тафінцева С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тафінцева Світлана Ігорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 12.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (27 назв.)
 325. 378
  Т35
  Терьохіна О. Л. Формування технічного мислення майбутніх бакалаврів машинобудування у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Терьохіна Ольга Леонідівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 03.06.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 326. 37У(09)
  Т41
  Тимчук Л. І. Становлення та розвиток андрагогіки як теорії і практики освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Тимчук Людмила Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка,[Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 18.03.2016. – Тернопіль, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: с. 30-35 (46 назв.)
 327. 378
  Т48
  Ткаченко В. В. Формування професійної компетентності майбутніх соціологів засобами особистісно орієнтованих технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Владислав Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 02.06.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-15 (13 назв.)
 328. 378
  Т48
  Ткаченко О. М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (ХVIII- початок ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ткаченко Олена Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.11.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 329. 378
  Т50
  Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тогочинський Олексій Михайлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 30.06.2016. – Чернігів, 2016. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-34 (35 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 330. 378
  Т51
  Токарєва С. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Токарєва Станіслава Валеріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2016. – Одеса, 2016. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 331. 4И(Англ)
  Т57
  Тоненчук Т. В. Структурно-семантичний, ідеографічний та функціональний аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тоненчук Тетяна Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 16.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 332. 9У2
  Т66
  Третяк В. Л. Преса Першого Українського фронту у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Третяк Володимир Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т всесвітньої історії НАН України]. – Захищена 17.06.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 333. 378
  Т80
  Трухан М. А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності з розв'язання професійних конфліктів у закладах освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Трухан Марія Андріївна ; Нац. ун-т водного господарства і природокористування, [Хмельницький нац. ун-т] . – Захищена 14.04.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (26 назв.)
 334. 4И(Англ)
  Т82
  Тулюлюк К. В. Лінгвопрагматика сенсоризмів у гендерному вимірі (на матеріалі англійськомовної прози початку ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Тулюлюк Катерина Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 15.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 335. 37У(09)
  Т86
  Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Турбар Тетяна Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.12.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 336. 4И(Фр)
  Т92
  Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Тучкова Олена Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.12.2015. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 337. 378
  Т92
  Тушева В. В. Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тушева Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ун-т менеджменту освіти]. – Захищена 12.05.2016. – Київ, 2016. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с.37-41 (52 назв.)
 338. 378
  У93
  Ушакова І. О. Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання"
  / Ушакова Ірина Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 18.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 339. 7А(07)
  Ф17
  Файдевич В. В. Методика модульного навчання студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Файдевич Володимир Володимирович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 340. 37И
  Ф19
  Фаласеніді Т. М. Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фаласеніді Тереза Миколаївна ; Нац. ун-т "львівська політехніка". – Захищена 29.16.2016. – Львів, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 341. 37У(09)
  Ф21
  Фаненштель Н. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність Степана Балея (1885-1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фаненштель Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 11.05.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 342. 4И(Нем)
  Ф22
  Фант М. О. Складнопідрядне речення з підрядним часу в ранньонововерхньонімецькій мові: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Фант Микола Олександрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 14.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 343. 378
  Ф26
  Фастівець А. В. Формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фастівець Анна Віталіївна ; Класичний приватний ун-т, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 21.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 344. 4И(Нем)
  Ф32
  Федірчик І. Я. Номінації людини у німецькомовній картині світу( на матеріалі іменників на позначення осіб) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Федірчик Інна Ярославівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 29.06.2016. – Чернівці, 2016. – 29 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 345. 7А.06
  Ф33
  Федорук О. В. Корекція психо-фізіологічного стану людей похилого віку в процесі рекреаційно-рухової діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / О. В. Федорук ; Федорюк Олексій Володимирович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 20.10.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 346. 378
  Ф33
  Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорцова Олена Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 347. 15
  Ф35
  Федько С.Л. Культуродоцільні тенденції в практиці надання психологічної допомоги : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Федько Світлана Леонідівна ; НАН України Інститут психології імені Г. С. Костюка, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 27.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (6 назв.)
 348. 37У(09)
  Ф50
  Фізеші О. Й. Початкова школа Закарпаття в системах освітніх трансформаціях другої половини ХІХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фізеші Октавія Йосипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.10.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.33-37 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 349. 37У(09)
  Ф91
  Фроленкова Н. О. Науково -методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Фроленкова Надія Олександрівна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 26.02.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 350. 378
  Ф91
  Фролова О. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фролова Олена Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 29.01.2016. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (29 назв.)
 351. 158.015
  Ф95
  Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Фурман Оксана Євстахіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 25.12.2015. – Одеса, 2015. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (60 назв.)
 352. 7А(07)
  Х76
  Хомич А. В. Методика програмування індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять студентів у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Хомич Анатолій Вікторович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 353. 378
  Х82
  Хорунжий К. С. Методика застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Хорунжий Костянтин Сергійович ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Нац. пед. ун-т ім. Драгоманова] . – Захищена 24.11.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с.18-20 (12 назв.)
 354. 378
  Ц56
  Ці С. Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ці Сянбо ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 355. 9У1
  Ч-46
  Черепанов А. І. Київська губернія в першій половині ХІХ ст.: історико-ігрові, соціокульурні виміри : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Черепанов Андрій Ігорович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 20.02.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: с. 21-22 (10 назв.)
 356. 37У(09)
  Ч-48
  Черкашина Л. А. Трудове виховання учнів 5-9 класів у позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Черкашина Людмила Анатоліївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський державний пед. ун-т]. – Захищена 30.05.2016. – Мелітополь, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 357. 4И(АНГЛ)
  Ч-49
  Черниш О. А. Медіажанр" слово редактора" : лінгвостилічний та лінгвокомунікативний аспекти ( на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Черниш Оксана Андріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 358. 15
  Ч-52
  Четверик-Бурчак А. Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Четверик-Бурчак Аліна Григорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 25.12.2015. – Одеса, 2015. – 18 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 359. 378
  Ч-57
  Чжоу Ц. Формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чжоу Цун ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 16.06.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)

 360. Ч-58
  Чибор І. С. Репрезентація міфологічного етнокоду культури в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Чибор Ірина Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 14.04.2016. – Чернівці, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 361. 37У(09)
  Ч-71
  Чихурський А. С. Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату (кінецьХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чихурський Анатолій Сергійович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 24.03.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 362. 378
  Ч-75
  Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорна Наталя Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.11.2016. – Вінниця, 2016. – 259,[5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.181-209 (255 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 363. 378
  Ч-75
  Чорна Н. Б. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорна Наталя Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.11.2016. – Вінниця, 2016. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 364. 378
  Ч-84
  Чудик А. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чудик Андрій Васильович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 05.11.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 365. 37У(09)
  Ш15
  Шагала Л. Б. Педагогічна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956-20110 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шагала Леся Богданівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 01.03.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 366. 15
  Ш22
  ШаоЦзе Д. Психологічні особливості жінок з гінекологічною патологією : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Дін ШаоЦзе ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 15.09.2016. – Харків, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 367. 158.015
  Ш20
  Шандрук С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шандрук Сергій Костянтинович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 22.04.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.28-32 (46 назв.)
 368. 378
  Ш20
  Шанскова Т. І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шанскова Тетяна Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2016. – Житомир, 2016. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с.31-36 (36 назв.)
 369. 378
  Ш24
  Шаповалова І. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійного самовдосконалення у вищих навічальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шаповалова Ірина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 05.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-19 (34 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 370. 378
  Ш35
  Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Швець Дмитро Володимирович ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 10.03.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 371. 378
  Ш37
  Шевченко С. В. Підготовка бакалаврів спеціальності "Облік і аудіт" до автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Світлана Валеріївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 2016.07.2016. – Запоріжжя, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 372. 378
  Ш48
  Шепель М. Є. Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філологічних спеціальностей до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шепель Марина Євгенівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 16.20.2608. – Рівне, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 373. 378
  Ш49
  Шеремет А. М. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 06.04.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (23 назв.)
 374. 37И
  Ш56
  Шийка Ю. І. Розвиток білінгвальної освіти у Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шийка Юлія Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Львівська політехніка]. – Захищена 26.04.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (15 назв.)
 375. 378
  Ш62
  Шинкаренко Л. В. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Л. В. Шинкаренко ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 09.11.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 376. 51(07)
  Ш67
  Школьний О. В. Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Школьний Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 03.11.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31- 38 (62 назв.)
 377. 9У2
  Ш83
  Шпак В. І. Мале підприємництво видавничої галузі України (1991-2010 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Шпак Віктор Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.04.2016. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: с.33-36 (38 назв.)
 378. 378(07)
  Ш83
  Шпильовий Ю. В. Методика навчання систем автоматизованого проектування в процесі підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шпильовий Юрій Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (26 назв.)

 379. Ш85
  Шрамко Р. Г. Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Шрамко Руслана Григорівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 19.11.2015. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв.)
 380. 371.011
  Ш95
  Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шульга Ірина Мирославівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.04.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (24 назв.)
 381. 378
  Я14
  Яблоков С. В. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами інноваційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яблоков Сергій Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – 298, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.193-225 (294 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 382. 378
  Я47
  Яковенко О. І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яковенко Олена Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 22.12.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 383. 7А(07)
  Я51
  Яловик А. В. Формування рухових навичок студентів університету засобами легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Яловик Антон Володимирович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 11.02.2016. – Луцьк, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
 384. 158.015
  Я55
  Ямницький О. В. Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ямницький Олександр Вадимович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 18.03.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 385. 378
  Я62
  Янкович І. І. Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Янкович Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 19.05.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 386. 91(07)
  Я70
  Япринец Т. С. Формування природоохоронних знань учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Т. С. Япринець ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 17.03.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (22 назв.)
 387. 37У(09)
  Я75
  Ярмак Н. О Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича Музиченка (1875-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ярмак Наталія Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля,[Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 25.05.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 388. 6Ф7(07)
  Я94
  Яцько О.М. Комп'ютерно орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Яцько Оксана Мирославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 23.02.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с.18-20 (25 назв.)
 389. 6Ф7(07)
  Я98
  Ящик О. Б. Методика навчання алгоритмізації та програмування старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ящик Олександр Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.05.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)


Список видань внесених в базу даних
"Автореферати та дисертації" в 2015 році

 1. 54(070.3)/А14-888771
  Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Абжалов Роман Рашидович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Захищена 03.04.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2. 37И
  А22
  Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Авчіннікова Галина Дмитрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 9У1
  А36
  Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ - початку ХХ століття : роль і місце в культурно-освітньому житті краю : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Айвазян Олена Борисівна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 29.04.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 378
  А46
  Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Александрова Наталія Миколаївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 372
  А61
  Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 6. 378
  А64
  Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально- виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 26.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 372
  А66
  Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Андрющенко Тетяна Константинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 18.06.2016. – Одеса, 2015. – 40, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (51 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  А72
  Антонюк Н. А. Формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Надія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. Захищена 25.05.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 9. А86
  Артеменко Г. С. Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів: логічне та алогічне : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Артеменко Галина Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 27.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 378
  А86
  Артемьєва І. С. Професійна діяльність вчителя початкової школи з формування позитианого ставлення першокласників до навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемьєва Інна Сергіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 11. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 12. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 213, [3] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 175-192 (253 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 4И(НЕМ)
  А93
  Аузяк Г. Т. Функціонально-семантичні та гендерно-авторські аспекти сполучуваності прикметників з іменниками в німецькомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Аузяк Галина Тодорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 378
  Б61
  Білецька Г.А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Київ, 2015. – 528 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 380-440 (505 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 373.7
  Б61
  Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Любов Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 378
  Б61
  Білошицька Т. Ю. Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білошицька Тетяна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 373.7
  Б12
  Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 239, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-218 (310 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 373.7
  Б12
  Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів проесійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 19. 378
  Б12
  Бабишена М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабишена Мар'яна Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 20. 373.7
  Б17
  Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базарова Катерина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 371.01
  Б17
  Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 22. 4У(07)
  Б19
  Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсонський держ. ун-т, [Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. – Херсон, 2009. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 23. 37У(09)
  Б20
  Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балабуст Надія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 24. 37У
  Б20
  Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічний спадщини О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 15
  Б26
  Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бару Інна Олександрівна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна . – Захищена 28.03.2015. – Харків, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 26. 15
  Б36
  Бевзюк І. М. Психологічні особливості формування комунікативної компетентності майбутніх працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бевзюк Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.04.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 27. 378
  Б38
  Бедевельська М. В. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бедевельська Марина Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 09.06.2015. – Хмельницький, 2015. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 28. 378
  Б48
  Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 29. 371.011
  Б48
  Бережна Т. І. Формування здоров'язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бережна Таміла Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 373
  Б51
  Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 29 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 31. 158.015
  Б54
  Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бетіна Ганна Олегівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 26.12.2014. – Одеса, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 32. 378
  Б72
  Бобришева Н. М. Формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної діяльності у полікультурному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобришева Наталя Миколаївна ; Класичний приватний ун-т, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 01.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 33. 378
  Б73
  Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богів Евеліна Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 14.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 34. 37У(09)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я .Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 28-33 (52 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 35. 9У1
  Б75
  Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ- в першій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Боднар Алла Миколаївна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Захищена 27.03.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 36. 378
  Б81
  Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднарук Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т водного господарства і природокористування. – Захищена 03.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 37. 378
  Б75
  Бодруг Н. А. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бодруг Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування , [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Захищена 08.07.2015. – Рівне, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 38. 378
  Б76
  Божик М. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров'я учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Божик Миколо Володимирович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 29.04.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 39. 37И
  Б82
  Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бордакова Олена Михайлівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 01.07.2015. – Київ, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 40. 37У(09)
  Б82
  Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітницька діяльність Б. М. Ступарика (1940-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 41. 37И
  Б82
  Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борисенко Ірина Василівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 42. 158.015
  Б86
  Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бочелюк Влада Віталіївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 43. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 44. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 247 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 189-202 (205 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 45. 378
  Б90
  Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Будник Олена Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 42 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-39 ( 62 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 46. 378
  Б90
  Букатова О. М. Формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання основ охорони праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Букатова Оксана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20-21 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 47. 378
  Б90
  Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Букша Світлана Борисівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 48. 37У(09)
  Б90
  Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 49. 4И(Англ)
  Б91
  Бурдейна О. Р. Лінгвальні та когнітивно-прагматичні параметри ключового концепту британської лінгвокультури INSULARITY : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бурдейна Олеся Романівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 50. 371.011
  В15
  Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Валентьєва Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 17.06.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 51. 4И(Нем)
  В18
  Варениця Е. Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: національний та регіональний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Варениця Еліна Ярославівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 29.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 52. 371.01
  В19
  Васильєва О. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами міжпредметних зв'язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васильєва Ольга Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 02.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 53. 7А(07)
  В19
  Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Васкан Іван Георгійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 54. 378
  В20
  Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васюк Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1) 378.147.013.42:378.663
 55. 372
  В21
  Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ватаманюк Галина Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (30 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 56. 378
  В23
  Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ващук Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 57. 371.011
  В31
  Вербицький О. В. Виховання у старшокласників міжетнічної толерантності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вербицький Олег Володимирович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 58. 378
  В36
  Верховська М. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Верховська Марина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 04.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 59. 378
  В48
  Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я майбутноьго вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Захищена 16.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 60. 378
  В54
  Вихор В. Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітнвх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вихор Віктор Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 61. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 254 с. : іл., табл., дод . – Бібліогр.: с. 244-254 (213 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 62. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 63. 371.011
  В58
  Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власюк Жанна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.05.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 64. 378
  В58
  Власюк О. П. Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народгого вбрання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Олена Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 30.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 65. 371.01
  В68
  Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 66. 378
  Г12
  Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврілова Людмила Гаврилівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.09.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (55 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 67. 002У
  Г19
  Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань(1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореферат дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.004.04 – теорія та історія журналістики
  / Гандзюк Віталій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики ; наук. кер. д-р філол. наук Н. М. Сидоренко. – К., 2008. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 68. 901
  Г19
  Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганцян Роман Юрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 69. 378
  Г19
  Гапонова О. Ю. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учителів початкової школи в системі пвіслядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гапонова Олена Юріївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 01.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 70. 371.01
  Г20
  Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 71. 378
  Г20
  Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 72. 378
  Г20
  Гаркуша С. В. Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаркуша Сергій Васильович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Захищена 07.02.2015. – Чернігів, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-36 (52 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 73. 58
  Г24
  Гащишин В. Р. Адаптивні реакції рослин ріпаку (Brassica napusl.) та соняшнику (Helianthus annuusl.) за дії важких металів цинку і міді та трептолему : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин"
  / Гащишин Віра Романівна ; НАН України Ін-т фізіології рослин і гінетики, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 18.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 74. 378
  Г37
  Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасименко Ганна Віталіївна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградська льотна академія Нац. авіаційного ун-ту]. – Захищена 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 75. 37У(09)
  Г37
  Герасимчук А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині (друга половина ХІХ -початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасимчук Анна Юріївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 76. 378
  Г59
  Гойдош Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гойдош Надія Іванівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 77. 378
  Г61
  Головацька Ю. Б. Система магістерської підготовки перекладачів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головацька Юлія Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 25.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 1
  Г62
  Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / Голубенко Олександр Васильович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 25.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 79. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; НАПН України Університет менеджменту освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 306, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-226 (348 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 80. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 81. 378
  Г65
  Гончарова Є.Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гончарова Євгенія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 82. 371.01
  Г67
  Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горват Маріанна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.12.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 83. 378
  Г68
  Гордєєва Т. Є. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордєєва Тетяна Євгеніївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 84. 378
  Г79
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 85. 371.01
  Г82
  Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із матемматики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 86. 378
  Г85
  Гриців В. Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гриців Віталія Богданівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"]. – Захищена 10.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 87. 4И(АНГЛ)
  Г93
  Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі ( експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 88. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 89. 378
  Г95
  Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 90. 378
  Г96
  Гусєва В. О. Формування готовності вчителів початкових класів у післядипломній освіті до забезпечення наступності навчання в початковій та основний школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусєва Валентина Олександрівна ; Хмельницький національний університет, [ВІнницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. – Захищена 06.12.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 91. 15
  Г96
  Густодимова В. С. Аналіз феномену психологічної залежності у парадигмі аналітичної психології К. Ю. Юнга : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Густодимова Віра Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського]. – Захищена 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 92. 371.013
  Д44
  Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 93. 901
  Д44
  Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Діденко Вікторія Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 94. 4И(Англ)
  Д13
  Давидюк Ю.Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидюк Юлія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 25.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 95. Д18
  Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст. ) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01
  / Даниленко Святослав Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 96. 37У(09)
  Д18
  Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1959-1998 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данилова Олена Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 01.07.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 97. 9У1
  Д26
  Дегтярьов С. І. Чинники цивільних державних установ України (кінець ХVIII- перша половина ХІХ ст.) : соціокультурний рівень, система заохочень і покарань : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Дегтярьов Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.03.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-37 ( 46 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 98. 6Ф7(07)
  Д26
  Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дегтярьова Неля Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 99. 6Ф7(07)
  Д31
  Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дем'яненко Валентина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [НАПН України]. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 100. 40
  Д30
  Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійськіх мовах: зіставний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Деменчук Олег Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. – Захищена 17.03.2015. – Київ, 2015. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-32 (34 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 101. 37И
  Д33
  Денічєва О. І. Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Денічєва Ольга Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 102. 378
  Д39
  Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Децюк Тетяна Михайлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 103. 37И
  Д43
  Дзюбинська Х. А. Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних товариств Польщі (ХІ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дзюбинська Христина Анатоліївна ; Дрогобицький держ.пед. ун-т імені Івана Франка. – Захищена 28.04.2015. – Дрогобич, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 104. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.04.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 105. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 305 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 187-213 (251 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 106. Д71
  Доценко В. О. Єврейський громадський рух в Україні (61-ті рр. ХІХ ст.- 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Доценко Віктор Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (50 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 107. 4И(АНГЛ)
  Д74
  Дрібнюк В. Т. Когнітивно-комунікативна специфіка суб'єктивної модальності в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дрібнюк Віра Тарасівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 108. 15
  Д75
  Дробот О. В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Дробот Ольга Вячеславівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова]. – Захищена 28.05.2015. – Харків, 2015. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (41 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 109. 373.04
  Д75
  Дрозд О. В. Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дрозд Олена Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 01.07.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 110. 378
  Д79
  Дуброва С. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуброва Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 111. 37У(09)
  Д81
  Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України ( 60-ті роки ХХ ст. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дука Тетяна Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 112. 378
  Д83
  Дуплійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 21.04.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 113. 378
  Д99
  Дягилев Олена Сергіївна Формування науково-дослідницького середовища у вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олена Сергіївна Дягилева ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 30.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 114. 371.01
  Д99
  Дячук П. В. Дидактичні умови формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Дячук Павло Вікторович ; НАПН України Ін-т педагогіки, [Київський нац. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. – Захищена 28.05.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 115. 4И(Нем)
  Є16
  Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 116. 7А(07)
  Є27
  Євтушок М. В. Організація пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Євтушок Марина Василівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 02.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 117. 4И(Нем)
  Є27
  Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості багатозначних фразеологічних одиниць ( на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 20. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 118. 378
  Є60
  Ємець А. В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємець Анатолій Васильович ; Класичний приватний ун-т, [Українська медична стоматологічна академія]. – Захищена 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 119. 378
  Є91
  Єфіменко С. М. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єфіменко Світлана Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 30.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 120. 6Ф7(07)
  Є91
  Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Єфименко Василь Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 121. 378
  Ж35
  Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 292 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 186-224 (237 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 122. 378
  Ж69
  Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти України (кінець Хх- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т ]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 123. 378
  Ж76
  Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 124. 37У(09)
  Ж81
  Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр.ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жорова Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 29.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-33 (65 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 125. 378
  Ж85
  Жук М. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жук Мирослава Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 25.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 126. 7А(07)
  Ж87
  Жула В. П. Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять волейболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жула Володимир Петрович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 127. 4У(070.2)
  З-63
  Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 19.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17(10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 128. 378
  З-17
  Зайцева Ю. В. Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зайцева Юлія Вікторівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 03.07.2015. – Полтава, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 129. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2015. – Вінниця, 2015 : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 181-202 (234 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 130. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 131. 378У
  З-26
  Замороцька В. В. Розвиток навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Замороцька Валентина Василівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 132. 902.7
  З-26
  Замостяник І. В. Побутова культура львівського міщанства кінця ХVI- початку XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Замостяник Ірина Володимирівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.09.2015. – Львів, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 133. 4И(Англ)
  З-28
  Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLSKT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заньковська Ганна Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 134. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.09.2015. – Вінниця, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (55 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 135. 37И
  З-38
  Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського вченого Казимира Денека : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарова Оксана Віталіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 12.03.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 136. 4И (Англ)
  З-80
  Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі ( на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Золотаренко Тетяна Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 137. 37
  І-21
  Іванова С. М. Використання системи EPRINTS як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Іванова Світлана Миколаївна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 138. 371.014
  І-29
  Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої школи (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 09.04.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 139. 371.01
  І-75
  Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І. М. Іонова ; Юнова Ірина Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 18.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 140. 37У( 09)
  І-85
  Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ісаченко Вікторія Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.05.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 141. 7А(07)
  І-98
  Іщук О. А. Формування здоров'язбережувальної компетенції студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Іщук Олена Анатоліївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 01.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 142. 15
  К41
  Кінельова О. В. Вікові та гендерні особливості часової компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / О. В. Кінельова ; Кінелоьва Оксана Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т імю В. І. Вернадського]. – Захищена 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 143. 378
  К46
  Кіш Н. В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кіш Надія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 144. 4И(Нем)
  К18
  Камінська О. І. Лінгвістичні особливості терміносистеми німецької фахової мови дипломатії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Олена Ігорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 145. 373.7
  К20
  Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплун Ірина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 146. 9У2
  К43
  Кириленко В. П. Голод 1921-1923 років у Південній Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Віталій Петрович ; Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 28.09.2015. – Миколаїв, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 147. 378
  К49
  Клімова А. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімова Алла Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.05.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 148. 378
  К49
  Климчук С.В. Формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Климчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 149. 158.015
  К53
  Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Книш Анастасія Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харківський політехнічний ін-т]. – Захищена 26.12.2015. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 150. 15
  К55
  Кобець О. В. Психологічна структура еколого-правової свідомості працівників прокуратури : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Кобець Олександр Володимирович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Краматорський економіко гуманітарний ін-т]. – Захищена 30.07.2015. – Харків, 2015. – 34 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-32 (44 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 151. 378
  К55
  Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянська Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Вінницький нац. техн. ун-т]. – Захищена 23.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 152. 37У(09)
  К56
  Коваль В. В. Розвиток фізичного виховання учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти України (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваль Вадим Вадимович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гум. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 153. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 154. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 344, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 199- 246 (415 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 155. 378
  К56
  Ковальова К. В. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальова Катерина Вікторівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 013.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 156. 7А(07)
  К56
  Ковальчук В. Я. Методика оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ковальчук Володимир Ярославович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 157. 37И
  К56
  Ковальчук О. С. Тенденції розвитку автономного менеджменту в країнах Західної і Північної Європи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковальчук Олена Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 26.05.2015. – Умань, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (55 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 158. 373.7
  К56
  Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 159. 378
  К58
  Кожем'яко Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожем'яко Наталія Володимирівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 160. 902.7
  К58
  Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символика : автореф. дис. ...д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 10.02.2015. – Львів, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с. 25-31 ( 59 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 161. 15
  К59
  Козлов О. В. Психосемантична структура психологічного здоров'я особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Козлов Олександр Вікторович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського]. – Захищена 30.06.2015. – Харків, 2015. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 162. 4И(Англ)
  К60
  Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 163. 7А(07)
  К61
  Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32--35 (37 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 164. 37И
  К62
  Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коляда Тетяна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 165. 371.013
  К63
  Комаровська О. А. Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Комаровська Оксана Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.05.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (63 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 166. 378
  К64
  Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 167. 373
  К64
  Коновальчук І. І. Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коновальчук Іван Іванович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.06.2015. – Житомир, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (48 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 168. 378
  К66
  Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корж Олена Юріївна ; Донбаський держ. пед. ун-т, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 25.12.2014. – Слав'янськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 169. 378
  К68
  Корольова Т. В. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Тетяна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 170. 378
  К72
  Костенко Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Ростислав Валерійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.05.2015. – Одеса, 2015. – 42 с. : табл. – Бібліогр.: с 30-39 (70 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 171. 378
  К72
  Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.04.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 172. 378
  К72
  Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Костенко Тетяна Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 173. 7А(07)
  К72
  Костюк Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Костюк Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 174. 9(М)
  К73
  Котлярова К. М. SUPERSTITIONES в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х.- ІІІ ст. від Р.Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котлярова Катерина Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.06.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 175. 378
  К85
  Кочергін Л. Ю. Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землепорядників у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кочергін Леонід Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 176. 378
  К76
  Кошель А. П. Формування культури здоров'я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Анна Павлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 177. 37И
  К78
  Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравець Ірина Леонідівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 178. 373
  К78
  Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 179. 9У2
  К82
  Кривошея І.І. Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ – 80-ті роки ХVІІІ ст. ) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: с. 33-36 (33 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 180. 378
  К84
  Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутоус Тетяна Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 181-212 (252 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 181. 378
  К85
  Крюкова Є. С. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крюкова Єлизавета Сергіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 182. 378
  К88
  Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кугай Марина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.06.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 183. 378
  К90
  Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 331.50.2201. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34-38 (42 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 184. 378
  К93
  Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куркчі Єлизавета Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 185. 378
  К93
  Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куртась Сергій Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 25.12.2014. – Чернігів, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 186. 378
  К95
  Куцак Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куцак Лариса Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 285, [5] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 180-204 (235 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 187. 378
  К95
  Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в університетах Японії до морально- етичного виховання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", [спец.]13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 27.05.2015. – Черкаси, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-38 (68 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 188. 37У(09)
  К95
  Кучина К. О. Ідея виховання моральної особистості у вітчизняних освітніх і виховних концепціях та програмах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кучина Катерина Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-20 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 189. 378
  Л55
  Лівшун О. В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лівшун Олександр Володимирович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 29.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 190. 378
  Л63
  Лісніченко Ю. М. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісніченко Юрій Михайлович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 30.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 191. 378
  Л65
  Ліхіцька Л. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (музика)
  / Ліхіцька Лариса Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 14.04.2011. – Київ, 2011. – Бібліогр.: с. 18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 192. 7А(07)
  Л17
  Лазаренко М. Г. Формування рухових умінь і навичок старшокласників у проуесі лижної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Лазаренко Микола Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 14.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 193. 378
  Л33
  Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедіна Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 194. 378
  Л37
  Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левицька Лілія Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.06.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 195. 371
  Л36
  Левківська К. В. Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левківська Кристина Валеріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.04.2015. – Житомир, 2015. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 196. 37У(09)
  Л38
  Левченко Н. В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левченко Наталія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.06.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 197. 378
  Л47
  Леоненко А. В. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Леоненко Андрій Васильович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 14.05.2015. – Глухів, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 198. 51(07)
  Л68
  Лов'янова І. В. Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Лов'янова Ірина Василівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.05.2015. – Черкаси, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-37 (77 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 199. 373.04
  Л74
  Ломакіна Г. І. Виховання старшокласників як суб'єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ломакіна Галина Іванівна ; НАПН України Ін-т проблем виховання. – Захищена 23.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 200. 373.7
  Л83
  Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луговська Еліна Михайлівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 201. 373.7
  Л86
  Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 202. 378
  Л97
  Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Лякішева Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-35 (44 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 203. 9(М)
  М62
  Міняйло Н. В. Колегія весталок у релігійному та політичному житті Давнього Риму (VIII ст.- 27 р. до Р. Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Міняйло Наталія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 18.05.2015. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 204. 9У2
  М17
  Мазур І. В. Губернські міста України : соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мазур Інна Віталіївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 23.01.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 205. 373.7
  М15
  Макар З. Ю. Формування професійних умінь молодших спеціалістів-дизайнерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макар Зіновій Юліянович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 254 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 177-194 (251 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 206. 4И(АНГЛ)
  М17
  Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" у сучасному англомовному художньому дискурсі : семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Максименко Юлія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 207. 378
  М17
  Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимчук Валентин Спиридонович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 21.01.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 208. 371.011
  М24
  Манько Т. А. Педагогічні умови формування самоповаги старших підлітків у школі-інтернаті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Манько Тамара Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 16.06.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 209. 378
  М25
  Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мар'євич Наталія Костянтинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 265, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 191-222 (315 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 210. 378
  М25
  Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мар'євич Наталія Констянтинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 211. 378
  М25
  Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марецька Людмила Петрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 212. 378
  М29
  Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 29.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 213. 378
  М30
  Марченко А. А. Дидактичні умови формування художньо-професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами комп’ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Марченко Аліна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 214. 378
  М31
  Маслюк Р. В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі "педагогічний коледж – педагогічний університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маслюк Руслан Вадимович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.06.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 215. 378
  М33
  Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Галина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Київський ун-т туризму, економіки і права]. – Захищена 27.02.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 216. 373.7
  М33
  Матвійчина С. В. Дидактичні умови саморозвитку студентів коледжу у процесі вивчення предметів природничого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Матвійчина Світлана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 01.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 217. 378
  М34
  Матвійчук К. Д. Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матвійчук Квітослава Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 218. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 219. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 26.03.2015. – Львів, 2015. – 272, [4] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 190-222 (315 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 220. 378
  М36
  Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Махновська Ірина Романівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 221. 373.7
  М36
  Мацейко О. В. Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мацейко Ольга Володимирівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Львівський науково-практичний центр]. – Захищена 29.05.2015. – Киев, 2015. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 222. 37У(09)
  М47
  Мелещенко А. А. Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVIII – XX століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мелещенко Алла Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.04.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 6-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 223. 4И(АНГЛ)
  М48
  Мельничук Н. О. Ад'єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мельничук Наталія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 31.10.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 224. 9У2
  М48
  Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мельничук Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.05.2010. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-36 (44 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 225. 372
  М65
  Мисан І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мисан Інна Володиміровна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 30.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 226. М65
  Миськів В. А. Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання : германські мови"
  / Миськів Валентина Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 20.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 227. 37У(09)
  М71
  Мишкарьова С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 228. 7А(07)
  М74
  Могильний Ф. В. Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Могильний Федір Віталійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 229. 378
  М74
  Мойсєєнко Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до співробітництва в сучасній системі охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мойсєєнко Юрій Іванович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 230. 9У2
  М82
  Мосорко М. І. Повсякденне життя польського населення Галичини в 1939-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мосорко Мар'яна Іванівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Прикарпатський нац ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 03.03.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 231. 4И(Англ)
  М90
  Мунтян Л. В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та мас-медійному дискурсах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мунтян Любов Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 232. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 264 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 233. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 234. 9У2
  Н63
  Ніколіна І. І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ніколіна Інна Іванівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 22.02.2008. – Чернівці, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 235. 378
  Н19
  Назарук В. Л. Формування культури здоров'я майбутніх лікарів засобами здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Назарук Віктор Львович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гпатюка]. – Захищена 08.07.2015. – Рівне, 2015. – Бібліогр.: с. 17-20 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 236. 378
  Н20
  Найдьонова А. В. Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Найдьонова Алла Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 237. 371.011
  Н20
  Найдьонова Г. Г. Формування екологічної компетентності учнів 7-9 класів у процесі просвітницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Найдьонова Галина Георгіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 16.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 238. 378
  Н50
  Немлій Л. С. Формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Немлій Людмила Сергіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 239. 378
  Н56
  Нестеренко А. А. Формування професійної готовності у майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нестеренко Артем Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2014. – Чернігів, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 240. 378
  Н59
  Нечепорук Я. С. Формування готовності курсантів до професійного іншомовного спілкування в системі "пілот-диспетчер" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечепорук Яна Сергіївна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 01.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 241. 371.011
  Н59
  Нечерда В. Б. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нечерда Валерія Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 242. 37У(09)
  Н59
  Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2014. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 243. 4И(АНГЛ)
  Н88
  Нузбан О. В. Актуалізація концептів HARD/SOFT у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нузбан Олександра Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.10.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 244. 53(07)
  О-40
  Одарчук К. М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Одарчук Катерина Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.06.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 245. 378
  О-50
  Окіпняк Д. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із розмінування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Окіпняк Дмитро Анатолійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного]. – Захищена 30.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 246. 378
  О-53
  Олексюк О. Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Олексюк Олеся Романівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 11.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 247. 378
  О-58
  Онищук А. С. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онищук Анжела Сергіївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 30.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 248. 378
  О-60
  Опалюк Т. Л. Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Опалюк Тетяна Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.01.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 249. 7А(07)
  О-65
  Орен Д. Л. Формування здорового способу життя студентів у процесі занять із спортивних єдиноборств у позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Орен Давід Львович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.05.2015. – Київ, 2015. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 250. 4И(НЕМ)
  О-69
  Оробінська Р. В. Персонажне діалогічне мовлення: структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі сучасних німецьких художніх фільмів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Оробінська Руслана Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 251. 371.014
  О-76
  Остапенко О. І. Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Остапенко Олександр Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 252. 37У(09)
  П32
  Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Підвальна Юлія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 253. 378
  П12
  Павленко І. О. Формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павленко Інна Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.05.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 254. 371.01
  П12
  Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Павленко Ірина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Гринченка]. – Захищена 26.01.2015. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 255. 53(07)
  П12
  Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Павлюк Олександр Миколайович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Кам'янець -Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 02.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 256. 378
  П12
  Павлюк О. С. Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Оксана Сергіївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Захищена 06.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 257. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 258. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 27.03.2015. – Рівне, 2014. – 268, [9] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 249-251 (47 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 259. 4И(НЕМ)
  П12
  Падалка О. В. Просодика актуального членування промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Падалка Ольга Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 260. 7А(07)
  П16
  Панасюк О. О. Методика формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Панасюк Олександр Олександрович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 02.07.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 261. 378
  П16
  Панова С. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панова Світлана Олегівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 12.06.2015. – Бердянськ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 262. 15
  П18
  Параскевова К. Г. Емоційний інтелект як чинник регуляції емоційно-мотиваційної сфери особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Параскевова Крістіна Георгіївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 28.05.2015. – Харків, 2015. – 17 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 263. 37У(09)
  П21
  Пахолок Р. І. Розвиток чоловічої освіти на західноукраїнських землях (кінець XVІІІ – перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пахолок Роман Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 29.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 264. 37И
  П24
  Пелех Л. Р. Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пелех Людмила Романівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-37 ( 26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 265. 37И
  П27
  Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. ун-т ]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)

 266. Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього: - ЗБЕРІГ(1)
 267. 371
  П30
  Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Петришин Людмила Йосипівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 22.05.2015. – Старобільськ, 2015. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 36-41 (50 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 268. 378
  П31
  Печко О. М. Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Печко Олександр Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 24.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 269. 37И
  П32
  Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій Британії (середина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилаєва Тетяна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 270. 37У(09)
  П50
  Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поліщук Роман Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 271. 37У(09)
  П63
  Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Постевка Георгій Ілліч ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 272. 378
  П64
  Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 15.02.2015. – Київ, 2015. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-36 ( 53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 273. 378
  П69
  Пранова Є. В. Формування здорового способу життя майбутніх учителів фізичного виховання в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пранова Євгенія Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 09.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 274. 378
  П81
  Проніков О. К. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Проніков Олександр Костянтинович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (35 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 275. 902.7
  П89
  Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор'я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05"Етнологія"
  / Пустовалов Сергій Жанович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.09.2015. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: с. 27-29 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 276. 378
  П98
  Пюра О. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Пюра Олена Станіславівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 05.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 277. 373.7
  П99
  Пятничук Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пятничук Тетяна Володимирівна . – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 278. 7А(07)
  Р15
  Радзієвський Р. М. Інтегральна модель навчання ситуативно-рухових дій майбутніх правоохоронців у процесі занять з фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Радзієвський Ростислав Михайлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 14.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 279. 373.7
  Р15
  Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 280. 378
  Р19
  Ракович В. В. Формування професійної самооцінки у майбутніх викладачів образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ракович Віталій Володимирович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Херсонський держ. ун-т ]. – Захищена 28.05.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 281. 37И
  Р32
  Ревуцька С. А. Духовно-моральне виховання школярів у реформатській педагогіці Німеччини (70-ті рр. ХІХ ст. – початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ревуцька Світлана Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 282. 378
  Р32
  Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Ю. Регейло ; Регейло Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Університет менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 09.04.2015. – Б. м. ; Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 31-36 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 283. 37У(09)
  Р34
  Резніченко І. Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1848-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Резніченко Ірина Геннадіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 284. 378
  Р62
  Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожак Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 285. 37У(09)
  Р64
  Розгон В. В. Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Розгон Вікторія Вікторівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 286. 378
  Р65
  Розум К. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Розум Катерина Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 287. 373.7
  Р69
  Романенко Л. В. Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романенко Людмила Віталіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 288. 4И(НЕМ)
  Р69
  Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Романова Наталя Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29 (62 назв.)]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 289. 378
  Р77
  Россоха М. Ю. Управління процесом професійної підготовки майбутніх менеджерів сфери освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06"теорія і методика управління освітою"
  / Россоха Марія Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.05.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 290. 378
  Р79
  Ротар В. Б. Формування правової компетентності майбутніх фахівців із цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ротар Василь Борисович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. – Захищена 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 291. 4И(АНГЛ)
  Р82
  Рубчак О. Б. Просодична організація англомовних інтерв'ю (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Рубчак Ольга Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 292. 37И
  Р83
  Руденко І. А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Руденко Іванна Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 28.05.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 293. 378
  Р83
  Руденко Т. Б. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Тетяна Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 18.06.2015. – Одеса, 2015. – 20. [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 294. 8У6
  Р88
  Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Руснак Ірина Євгенівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка . – Кіровоград, 2007. – 420 с. – Бібліогр.: с. 382-420 (520 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 295. 378
  Р98
  Рябченко С. В. Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рябченко Світлана Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.07.2015. – Чернігів, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 296. 378
  С13
  Савінська Т. І. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з художньою літературою в дошкільному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савінська Тетяна Іванівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.05.2015. – Одеса, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 297. 378
  С13
  Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савіцька Вікторія Василівна ; Національний ун-т водного господарства та природокористування, [Хмельницький нац. ун-т ]. – Захищена 29.04.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 298. 378
  С13
  Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Лариса Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Криворізьський пед. ун-т]. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-39 (75 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 299. 9(М)7
  С13
  Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Саган Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 24.03.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33 (39 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 300. 9(М)
  С14
  Садикова В. В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Садикова Вікторія Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 18.05.2015. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 301. 378
  С17
  Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Наталія Борисівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (47 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 302. 37
  С32
  Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2015. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 303. 378
  С38
  Синюк Н. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Синюк Наталія Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 304. 378
  С44
  Скоромна М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скоромна Маріанна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 305. 40
  С47
  Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Славова Людмила Леонардівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] . – Захищена 16.03.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (36 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 306. 37У(09)
  С47
  Славська Я. А Еколого-естетичне виховання у загальноосвітніх школах Донбасу (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Славська Яніна Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 03.06.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 307. 378
  С49
  Слюта А. М. Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Слюта Аліна Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 04.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 308. 378
  С59
  Соколюк О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соколюк Олена В'ячеславівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування , [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 03.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 309. 15
  С60
  Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; НАПН України Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 310. 37И
  С60
  Солодчук А. В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування ,США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Солодчук Альона Валеріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.05.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 311. 4И(НЕМ)
  С60
  Сольська Т. М. Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в Німеччині, Австрії та Швейцарії (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сольська Тетяна Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 312. 371.012
  С64
  Сопіга В. Б. Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сопіга Віктор Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 01.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 313. 378
  С72
  Спірідонова В. О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти]. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 314. 378
  С77
  Ставицька І. В. Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ставицька Ірина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 13.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 315. 378
  С77
  Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Старостіна Оксана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Одеський нац. політех. ун-т]. – Захищена 12.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 316. 9У1
  С77
  Старченко Н. П. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVІ – початок ХVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Старченко Наталія Петрівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Ін-т української археографії та джерелознавста ім. М. С. Грушевського НАН України]. – Львів, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 317. 378
  С77
  Стас Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стас Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 318. 373.7
  С79
  Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стеблюк Світлана Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Мукачевський держ. ун-т]. – Захищена 09.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 319. 378
  С81
  Стойка О. Я. Трансформаційні процеси у вищий школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стойка Олеся Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 28.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 320. 1
  С81
  Столярук О. С. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"
  / Столярук Ольга Святославівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 321. 378
  С91
  Сушенцев О. О. Формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сушенцев Олександр Олександрович ; Хмельницький нац. ун-т, [Криворізький нац. ун-т ]. – Захищена 07.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 322. 9(М)3
  Т19
  Тарасюта К. С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тарасюта Катерина Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 323. 378
  Т31
  Теличко Н. В. Теоретичні і методичні засади формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Теличко Наталія Вікторівна ; Мукачівський держ. ун-т. – Мукачево, 2014. – 559 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 400-467 (619 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 324. 37У(09)
  Т35
  Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терлецька Уляна Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 325. 378
  Т48
  Ткаченко К. О. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативних умінь учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Катерина Олександрівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.12.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 326. 373.7
  Т48
  Ткачук І. О. Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Ірина Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.05.2015. – Одеса, 2015. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 327. 378
  Т58
  Топорівська Я. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 328. 378
  Т58
  Топчій Л. С. Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топчій Людмила Семенівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 329. 51(07)
  Т66
  Требик О. С. Організація навчання математики як загальноосвітньої дисципліни студентів коледжів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Требик Олена Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 330. 378
  Т80
  Трякіна О. О. Підготовка магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Трякіна Ольга Олександрівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Захищена 04.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 331. 378
  Т98
  Тютюник О. І. Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тютюнник Оксана Іванівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 332. 378
  У52
  Умєрова Л. Д. Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Умєрова Леніє Джалілівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 25.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.1 6-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 333. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 334. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.04.2015. – Вінниця, 2015. – 287, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.179-207 (266 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 335. 371.011
  У58
  Унгурян І. К. Педагогічні умови виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів у групі продовженого дня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Унгурян Ірина Корнеліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 10.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 336. 9У2
  У74
  Усенко Н. М. Повсякденне життя сільської трудящої молоді України : зміни 1991-2000-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Усенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 337. 513(07)
  Ф53
  Філімонова М. О. Формування умінь математичного моделювання в учнів основної школи в процесі навчання геометрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Філімонова Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 338. 7А(07)
  Ф51
  Філатова З. І. Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Філатова Зоя Іванівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 01.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 339. 378
  Ф33
  Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорук Галина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 252, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 185-225 (367 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 340. 378
  Ф33
  Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорук Галина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 341. 37
  Ф43
  Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ферт Ольга Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 16.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 342. 902.7
  Ф53
  Филипчук Г. В. Культові пам'ятки VIII-XII ст. в духовній культурі населення українського Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Филипчук Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.09.2015. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 343. 37У(09)
  Х65
  Хмелівська С. І. Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Хмелівська Світлана Іванівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 344. 378
  Х76
  Хом'як О. А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хом'як Ольга Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 345. 378
  Х76
  Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хомік Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна". – Захищена 25.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 346. 378
  Х76
  Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко Олександр Вікторович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 347. 378
  Х76
  Хоменко-Семенова Л. О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко-Семенова Леся Олексіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 348. 4И(АНГЛ)
  Х89
  Худик К. Г. Лінгвокультурний простір англійської народної казки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Худик Катерина Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 20.06.2015. – Чернівці, 2015 : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 349. 378
  Ц58
  Цідило І. І. Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Цідило Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 26.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 350. 4И(АНГЛ)
  Ц19
  Царук О. Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: особливості структури та семантики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Царук Оксана Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 351. 158.015
  Ц55
  Цзян Д. Особливості розвитку візуального мислення у студентів творчих спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Цзян Даньян ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 25.04.2015. – Одеса, 2015. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 352. 902.7
  Ч-38
  Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Челноков Максим Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (4 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 353. 378
  Ч-44
  Чепелюк А. В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чепелюк Анна Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 354. 378
  Ч-44
  Чепурна М. В. Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в країнах Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чепурна Мирослава Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 28.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 355. 378
  Ч-46
  Черевко С. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черевко Світлана Вікторівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Захищена 03.05.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 356. 378
  Ч-46
  Чередниченко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів інформатики в університетах Нідерландів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чередниченко Наталія Юріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 24.12.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 357. 378
  Ч-48
  Черкашина Т. В. Особистісно-професійне самовдосконалення викладача вищої школи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Черкашина Тетяна Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський обл. ін-т післядипломної освіти]. – Захищена 09.06.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-37 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 358. 37У(09)
  Ч-75
  Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чорна Вікторія Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 359. 7А(07)
  Ш24
  Шаповал Є. Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шаповал Євгенія Юріївна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 23.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 360. 513(07)
  Ш35
  Швець Л. В. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Швець Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 361. 34У(09)
  Ш37
  Шевченко Ю. В. Організаційно-педагогічні засади допрофільної підготовки учнів у вітчизняній педагогічній спадщині ( кінець ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шевченко Юрій Васильович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля]. – Захищена 29.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 362. 371.01
  Ш62
  Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 363. 9У2
  Ш64
  Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ширай Володимир Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 22.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 364. 378
  Ш91
  Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05"Соціальна педагогіка"
  / Штифурак Віра Євгенівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НАПН України Ін-т вищої освіти]. – Захищена 18.03.2011. – Луганськ, 2011. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 38-41 (34 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 365. 378
  Ш95
  Шульга Н. В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шульга Наталія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.06.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 366. 7А(07)
  Ш96
  Шупило І. П. Методика проведення занять з аеробіки дівчат у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шупило Ірина Петрівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 02.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 367. 7А(07)
  Ю49
  Юнак А. П. Методика застосування технологій лижної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юнак Антон Павлович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 368. 378
  Ю86
  Юр'єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Юр'єва Оксана Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Острозька академія]. – Захищена 04.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 369. Я45
  Якимчук М. Ю. Розвиток творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників гімназії у процесі навчання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Якимчук Мирослава Юріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 02.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 370. 378
  Я47
  Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 371. 9У1
  Я72
  Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії ХVIII ст.: характеристика складу та стимули до навчання : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Яременко Максим Васильович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Києво- Могилянська академія]. – Захищена 12.05.2015. – Львів, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25-29 (37 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 372. 15
  Я76
  Ярова Н. А. Статеворольові чинники психологічного забезпечення благополуччя особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Ярова Наталія Анатоліївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 01.07.2015. – Харків, 2015. – 16 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 12-13 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 373. 378
  Я77
  Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ярошинська Олена Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 23.06.2015. – Житомир, 2015. – Бібліогр.: с. 30-37 (65 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)