Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

База даних систематично формується з 2007 року і включає надходження авторефератів та дисертацій з 2007 р. та пізніших років.
В зведеному Інтернет-каталозі (доступ за відповідним банером) представлені видання всієї БД "Автореферати та дисертації"

Повна інформація про надходження авторефератів та дисертацій за всіма напрямками знань представлена в паперовій картотеці «Авторефератів та дисертацій» (корп. 3)

Видання зберігаються в фондосховищі відділу зберігання фондів. Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали). Пошук в списку Ctrl + F

2021 2020 2019
Повний список видань БД "Автореферати та дисертації"

Видання внесені в 2021 р. (станом на 04.01.2022)

 1. 9У2
  А22
  Автушенко І. Б. Державна політика України щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991–2014 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військова історія"
  / Автушенко Ірина Борисівна ; Нац. академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 03.09.2020. – Львів, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 36–41 (45 назв.)
 2. 378
  А19
  Аверіна К. С. Теоретико-методологічні засади розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Аверіна Катерина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 14.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 25–29 (41 назв.)
 3. 373.7
  А23
  Агєєва О. О. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах залізничного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Агєєва Ольга Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 13.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (16 назв.)
 4. 372
  А24
  Агіляр Туклер В. В. Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Агіляр Туклер Вікторія Вільямінівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 20.10.2020. – Київ, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (20 назв.)
 5. 378
  А31
  Адобовська М. В. Підготовка майбутніх учителів географії до професійної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адобовська Марія Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 26.08.2020. – Хмельницький, 2020. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (16 назв.)
 6. 158.015
  А39
  Акімова Н. В. Генеза розуміння текстів інтернету : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Акімова Наталія Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 03.09.2020. – Переяслав, 2020. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 35–37 (28 назв.)
 7. 9(М)7
  А51
  Алмашій В. В. Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989–1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Алмашій Володимир Васильович ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18–21 (18 назв.)
 8. 378
  А66
  Андрющенко О. О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрющенко Олена Олександрівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 09.07.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв.)
 9. 378
  А90
  Асєєва І. В. Формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у процесі науково-природничої підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асєєва Ірина Володимирівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 29.04.2021. – Полтава, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–21 (34 назв.)
 10. 378
  Б20
  Балакірєва В. А. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балакірєва Віктороія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.05.2021. – Одеса, 2021. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33–38 (47 назв.)
 11. 378
  Б12
  Бабчук Ю. М. Підготовка майбутніх учителів технологій до організації дизайнерської діяльності у старшій школі : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Бабчук Юрій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.04.2021. – Вінниця, 2021. – 299 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–16 (24 назв.) ; с. 99–121 (233 назв.) ; с. 212–226 (133 назв.) ; с. 246–247 (14 назв.).
 12. 378
  Б21
  Балюк В. О. Дидактичні умови формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Балюк Вікторія Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 23.10.2020. – Полтава, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назв.)
 13. 373.7
  Б25
  Барканов А. Б. Професійно орієнтоване навчання фізики студентів агротехнічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Барканов Артем Борисович ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 27.10.2020. – Бердянськ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–17 (30 назв.)
 14. 378
  Б31
  Бацман О. С. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи зі студентами з функціональними обмеженнями здоров'я у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бацман Ольга Сергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.04.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.)
 15. 378
  Б48
  Бережний Ю. М. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережний Юрій Миколайович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 13.11.2020. – Преяслав, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 16. 378
  Б48
  Березан В. І. Дидактична система формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів соціономічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Березан Валентина Ігорівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 24.12.2020. – Полтава, 2020. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29–37 (75 назв.)
 17. 371.01
  Б53
  Бессараб Н. А. Виховання міжкультурної толерантності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бессараб Наталія Андріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.02.2021. – Київ, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (20 назв.)
 18. 15
  Б53
  Бессараба О. Ю. Дезадаптованість у ветеранів АТО та її соціально-психологічна корекція : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Бессараба Олена Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.11.2021. – Вінниця, 2021. – 242 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв.) ; с. 179–201 (249 назв.).
 19. 378
  Б59
  Бігун О. М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів середніх шкіл у коледжах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бігун Олександр Миколайович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.08.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)
 20. 371
  Б61
  Білик Р. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерної соціалізації вихованців закладів інтернатного типу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Білик Руслана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 24.11.2020. – Київ, 2020. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.)

 21. Б61
  Білобровець О. М. Поляки в Україні: суспільно-політичний та культурний аспекти. 1914–1918 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Білобровець Ольга Матвіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 24.02.2020. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: с. 36–39 (36 назв.)
 22. 002
  Б61
  Білограць Х. Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Білограць Христина Романівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 30.05.2016. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 (11 назв.)
 23. 378
  Б61
  Білоусова Н. А. Професійна підготовка медичних представників фармацевтичних компаній у Федеративній Республіці Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білоусова Наталія Анатоліївна ; Нац. авіаційний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 22.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–17 (17 назв.)
 24. 378
  Б64
  Бірук Н. П. Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бірук Наталія Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 05.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (22 назв.)
 25. 378
  Б66
  Біцюк В. В. Формування професійної суб'єктивності майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біцюк Вікторія Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.10.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (14 назв.)
 26. 373.7
  Б73
  Богдадюк М. В. Професіна підготовка майбутніх фахівців народних художніх промислів у професійно-технічних навчальних закладах Західної України (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Богдадюк Мар'яна Володимирівна ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 07.10.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв.)
 27. 378
  Б73
  Богданович В. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до музично-естетичного виховання учнів в Україні (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданович Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 17.12.2020. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв.)
 28. 002У
  Б74
  Богуславський О. В. Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917–1920 рр. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Богуславський Олег Вікторович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 09.04.2002. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв.)
 29. 371.01
  Б77
  Бойко А. Е. Педагогічні умови творчого самовираження школярів у закладах позашкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бойко Анна Едуардівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–21 (40 назв.)
 30. 373.7
  Б77
  Бойцун О. Б. Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойцун Оксана Борисівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 24.11.2009. – Вінниця, 2009. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв.) .
 31. 002
  Б82
  Борець А. А. Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Борець Андрій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.10.2012. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (6 назв.)
 32. 4И(Нем)
  Б83
  Боровська О. О. Партицип і партиципні конструкції у сучасній німецькій мові: семантико-структурний та функційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Боровська Олена Олексіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв.)
 33. 378
  Б87
  Брайко Б. В. Професійна підготовка магістрів з кібернетики в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брайко Богдан Валерійович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 24.04.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (13 назв.) .
 34. 378
  Б90
  Бузовська Ю. Ф. Підготовка майбутніх судноводіїв до міжкультурного спілкування засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузовська Юлія Федорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.06.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (15 назв.) .
 35. 002
  Б91
  Бурдега Т. В. Преса москвофільського руху в Східній Галичині: ідейно-концептуальні засади, структура, еволюція (1900–1939) : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Бурдега Тетяна Василівна. – Захищена 25.06.2014. – Дніпропетровськ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (13 назв.) .
 36. 378
  Б91
  Бурцева О. Г. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів математики засобами медіаосвітніх технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурцева Олена Георгіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 12.05.2021. – Мелітополь, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв.)
 37. 9(М)
  Б93
  Бутурлімова О. М. Становлення та діяльність лейбористської партії Великої Британії (1893–1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Бутурлімова Ольга Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (10 назв.)
 38. 378
  Б94
  Буцик І. М. Методична система розвитку дослідницької компетентності майбутніх фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"
  / Буцик Ігор Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.05.2021. – Київ, 2021. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–38 (47 назв.)
 39. 4И(Англ)
  В18
  Варлакова А. В. Просодичні ознаки ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні носіїв української мови (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Варлакова Антоніна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (10 назв.)
 40. 37У(09)
  В20
  Васюк Ю. А. Тенденції формування соціальної самовизначенності підлітків у педагогічній теорії і практиці першої половини 20 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Васюк Юлія Анатоліївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв.)
 41. 372
  В22
  Вахняк Н. В. Формування культури батьківства у взаємодії дошкільного закладу з молодими сім'ями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Вахняк Надія Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка]. – Захищена 06.05.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (24 назв.)
 42. 378
  В16
  Валько Н. В. Система підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування STEM технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Валько Наталія Валеріївна ; Класичний приватний ун-т ; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 20.10.2020. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–36 (41 назв.)
 43. 378
  В19
  Васищев В. С. Розвиток загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки у військовому вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васищев Володимир Сергійович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 31.03.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв.)
 44. 378
  В27
  Великжаніна Д. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування життєвої компетентності підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великжаніна Дар'я Василівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 03.06.2020. – Мелітополь, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–20 (32 назв.) .
 45. 378
  В54
  Вихрестенко Ж. В. Формування готовності до групової навчальної діяльності майбутніх учителів початкових класів засобами технології партнерства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вихрестенко Жанна Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.08.2020. – Переяслав, 2020. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.) .
 46. 37У(09)
  В54
  Вихрущ Н. Б. Розвиток теоретичних засад змісту освіти в середніх школах України (друга половина 19 – початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вихрущ Наталія Богданівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Захищена 21.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (13 назв.) .
 47. 002
  В46
  Вільчинський О. К. Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Вільчинський Олександр Казимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 17.10.2012. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (6 назв.) .
 48. 158.015
  В48
  Віннічук І. П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу КАРУС) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Віннічук Ірина Петрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 24.03.2020. – Київ, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (15 назв.) .
 49. 378
  В58
  Власова І. В. Розширення фінансової автономії університетів: політичний та управлінський виміри : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"
  / Власова Інна Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 25.11.2020. – Київ, 2020. – 36 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 31–33 (27 назв.) .
 50. 53(07)
  В67
  Волинець Т. В. Методика реалізації принципу наступності у навчанні природознавства і фізики в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Волинець Тетяна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (17 назв.) .
 51. 37У(09)
  В68
  Волотівська І. І. Розвиток змісту фахової підготовки вчителя іноземної мови у педагогічних навчальних закладах України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Волотівська Інна Іванівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2020. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.) .
 52. 378
  В68
  Волошинов С. А. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх морських фахівців засобами інформаційно-технологічного освітнього середовища : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волошинов Сергій Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 23.12.2020. – Хмельницький, 2020. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–35 (50 назв.) .
 53. 373.7
  В75
  Воронецька В. В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Воронецька Валентина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Внниця, 2020. – 317 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 14–17 (20 назв.) ; с. 224–247 (260 назв.).
 54. 373.7
  В75
  Воронецька В. В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Воронецька Валентина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Внниця, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв.) .
 55. 002У
  Г12
  Габор В. В. Закарпатська україномовна преса 20-30-х років 20 століття у контексті національного відродження краю : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Габор Василь Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.02.1997. – Київ, 1997. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв.)
 56. 378
  Г14
  Гайдаржи А. І. Формування організаційної культури судноводіїв у процесі вивчення технічних дисциплін в системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Гайдаржи Анжела Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 30.10.2020. – Київ, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (14 назв.)
 57. 378
  Г14
  Гайдук О. В. Тенденції професійної підготовки педагогів фізичного виховання у Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гайдук Ольга Володимирівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 13.03.2020. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.) .
 58. 378
  Г15
  Галецький С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галецький Сергій Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 23.06.2020. – Житомир, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.)
 59. 378
  Г16
  Галузяк В. М. Теоретичні і методичні засади розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галузяк Василь Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 583 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 30–37 (121 назв.)
 60. 378
  Г16
  Галузяк В. М. Теоретичні і методичні засади розвитку особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галузяк Василь Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30–37 (121 назв.)
 61. 37У(09)
  Г37
  Герасименко А. С. Особливості педагогічно-антропологічних пошуків представників професійно-академічної філософії України другої половини 19 – першої половини 20 ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасименко Анна Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 12.05.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (17 назв.) .
 62. 37У(09)
  Г37
  Герасименко А. С. Особливості педагогічно-антропологічних пошуків представників професійно-академічної філософії України другої половини 19 – першої половини 20 ст. : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасименко Анна Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 12.05.2021. – Вінниця, 2021. – 227 с. : додатки. – Бібліогр.: с. 12–14 (17 назв.) ; с. 185–210 (299 назв.)
 63. 373.7
  Г37
  Герлянд Т. М. Теоретичні і методичні основи загальноосвітньої підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герлянд Тетяна Микоаївна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 2.--.2434. – Київ, 2021. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 31–38 (64 назв.)
 64. 4И(Англ)
  Г56
  Гнезділова Я. В. Когнітивно-дискурсивні моделі англомовної маніпулятивної метакомунікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гнезділова Ярослава Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 32 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 27–30 (28 назв.)
 65. 371.013
  Г65
  Гонтова Л. В. Формування соціокультурної компетентності учнів 5-9-класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення художньої ккультури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гонтова Лариса Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 22.12.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв.)
 66. 002У
  Г67
  Горелов С. І. Військова журналістика України в контексті національно-визвольних змагань за утворення самостійної держави : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / С. І. Горелов ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 20.11.1999. – Київ, 1999. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28–29 (28 назв.) .
 67. 378
  Г70
  Горохівська Т. М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.04.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–37 (59 назв.) .
 68. 378
  Г70
  Горохівська Т. М. Теоретичні і методичні засади розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Горохівська Тетяна Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.04.2021. – Вінниця, 2021. – 682 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 18–26 (59 назв.) ; с. 449–531 (981 назв.).
 69. 4И(Англ)
  Г75
  Град Н. Я. Просодичні та прагматичні характеристики англомовних відеопрезентацій компанії APPLE (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Град Наталія Ярославівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 28.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.)
 70. 378
  Г85
  Гринько В. О. Теоретичні і методичні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Гринько Вікторія Олександрівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 17.03.2021. – Старобільськ, 2021. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38–42 (38 назв.) .
 71. 371.011
  Г85
  Гриців Т. Г. Виховання ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів засобами народної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Гриців Тетяна Григорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.03.2021. – Київ, 2021. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (12 назв.)
 72. 378
  Г79
  Гребенюк Л. В. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної взаємодії у міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребенюк Леся Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 27.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16–18 (16 назв.)
 73. 378
  Г81
  Гречаник Н. І. Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречаник Наталія Ігорівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Дата захисту 24.04.2021. – Глухів, 2021. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36–40 (45 назв.)
 74. 378
  Г85
  Гриценко А. П. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гриценко Андрій Петрович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 23.04.2021. – Глухів, 2021. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28–35 (71 назв.)
 75. 373.3
  Г85
  Грищенко Л. В. Формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грищенко Леонід Володимирович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 29.12.2020. – Полтава, 2020. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.) .
 76. 9(М)7
  Г85
  Грищенко Т. А. Формування, розвиток та суспільне сприйняття міжнародно-стратегічних концепцій Збігнєва Бжезінського (середина 20 – початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Грищенко Тарас Арнольдович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 05.05.2021. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32–35 (34 назв.)
 77. 9У1
  Г93
  Гудима Ю. В. Галицько-Волинське князівство в 11–14 ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Гудима Юрій Володимирович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (23 назв.) .
 78. 378
  Г95
  Гуров С. Ю. Формування духовно-моральних цінностей студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуров Сергій Юрійович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.02.2021. – Київ, 2021. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 36–40 (38 назв.)
 79. 378
  Г95
  Гурська О. О. Формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців з інформаційних технологій в освітньому середовищі технічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гурська Олена Олександрівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 26.11.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (25 назв.) .
 80. 158.015
  Г96
  Гусак В. М. Формування професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Гусак Вікторія Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 09.10.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (25 назв.) .
 81. 902.7
  Д18
  Данилевич А. П. Українська етнографія та фольклористика у творчості Степана Носа (1829–1901 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Данилевич Аліса Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.12.2020. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (8 назв.) .
 82. 378
  Д18
  Данилишина К. О. Формування інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання в університетах : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Данилишина Катерина Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 08.12.2020. – Вінниця, 2020. – 331 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10–12 (14 назв.) ; с. 91–109 (171 назв.) ; с. 184–190 (66 назв.) ; с. 231–232 (20 назв.)
 83. 378
  Д29
  Делікатна Н. М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Делікатна Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 28.04.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 84. 378
  Д36
  Дернова М. Г. Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дернова Майя Григорівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–50 (50 назв.)
 85. 9У2
  Д40
  Джагунова О. І. Уманський державний педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Джагунова Олена Ігорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 14.04.2021. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв.)
 86. 378
  Д43
  Дзекун Ю. О. Розвиток творчого потенціалу майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки у вищому економічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзекун Юрій Олекційович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 13.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 87. 378И
  Д43
  Дзюба Г. І. Професійна підготовка фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладів Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дзюба Ганна Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв.)
 88. 378
  Д30
  Дембіцька С. В. Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дембіцька Софія Віталіївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 14.07.2020. – Рівне, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (60 назв.)
 89. 378
  Д30
  Демкова В. О. Формування експерементаторської складової фахової компетентності майбутніх учителів фізики та природничих наук в освітньому процесі з фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Демкова Віта Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 21.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (16 назв.)
 90. 378
  Д31
  Демченко Н. І. Розвиток професійної культури інженерів авіаційної галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демченко Наталія Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Дата захисту 22.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (24 назв.)
 91. 373.7
  Д32
  Демянчук М. Р. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демянчук Михайло Ростиславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 31.03.2021. – Хмельницький, 2021. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (45 назв.)
 92. 378
  Д36
  Дерстуганова Н. В. Формування готовності майбутніх бакалаврів з теології до комунікативної взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерстуганова Наталія Вікторівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.03.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.) .
 93. 15
  Д40
  Джаббарова Л. В. Особливості взаємозв'язку психологічного благополуччя з особистісною та соціальною ідентичністю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Джаббарова Лілія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 10.10.2020. – Одеса, 2020. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.) .
 94. 37У(09)
  Д42
  Джус О. В. Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти української діаспори (20 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Джус Оксана Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Захищена 03.03.2020. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34–39 (48 назв.) .
 95. 551
  Д44
  Дідура Р. В. Дорожні ландшафтно-інженерні системи: структура, оптимізація (на прикладі автотраси Київ-Одеса) : дис. ... доктора філософії: [спец.] 103 - Науки про Землю ; галузь знань 10 Природничі науки
  / Дідура Руслана Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.11.2021. – Вінниця, 2021. – 182 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10–12 (16 назв.) ; с. 139–155 (193 назв.)
 96. 373.7
  Д79
  Дубина Л. О. Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії "водій автотранспортних засобів" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дубина Лариса Олексіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка]. – Захищена 08.10.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16 (9 назв.) .
 97. 378
  Д81
  Дудіна О. В. Підготовка фахівців технічного перекладу в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудіна Оксана Валеріївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 22.04.2020. – Київ, 2020. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв.)
 98. 378
  Д82
  Думко Н. В. Формування професійної зрілості майбутніх офіцерів патрульної служби в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Думко Наталія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.04.2021. – Одеса, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
 99. 378
  Д86
  Дущенко О. С. Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дущенко Ольга Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.11.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (25 назв.)
 100. 378
  Є30
  Єгорова К. Г. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єгорова Ксенія Григорівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 03.07.2020. – Глухів, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (21 назв.)
 101. 4И(Англ)
  Є60
  Ємець Н. О. Еволюція концепту EGO в американській жіночій поезії 17–21 століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ємець Наталія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.01.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.)
 102. 378
  Є83
  Єсіпова О. О. Педагогічні умови активації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єсіпова Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 13.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв.) ]
 103. 378
  Ж48
  Жейнова С. С. Формування творчих якостей майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жейнова Світлана Сергіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 02.06.2020. – Мелітополь, 2020. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (21 назв.)
 104. 378
  Ж52
  Желясков В. Я. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судоводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Желясков Василь Якович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 10.07.2020. – Хмельницький, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (46 назв.) .
 105. 002
  Ж74
  Житарюк М. Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Житарюк Мар'ян Геогрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 30.03.2009. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33 (60 назв.) .
 106. 378
  З-14
  Загородня Л. П. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загородня Людмила Петрівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 24.09.2020. – Глухів, 2020. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–35 (56 назв.)
 107. 373.7
  З-26
  Замфереско О. В. Підготовка майбутніх майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Замфереско Олена Вікторівна ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності.. – Захищена 06.10.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (30 назв.)
 108. 378
  З-34
  Заредінова Е. Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Заредінова Ельвіра Рифатівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 22.12.2020. – Київ, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–35 (41 назв.)
 109. 002
  З-60
  Зикун Н. І. Сатирична публіцистика Наддніпрянщини в інформаційному просторі України: становлення, розвиток, жанрово-тематичні форми : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Зикун Наталія Іванівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Запоріжжя, 2016. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30–33 (38 назв.) .
 110. 378
  З-78
  Зозуляк-Случик Р. В. Теоретичні і методичні засади формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 01.07.2020. – Київ, 2020. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (45 назв.) .
 111. 9(М)03
  Ж42
  Жданович О. П. Візантійська імперія і варварський світ у Меннандра Протектора : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Жданович Олеся Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.09.2021. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33–35 (27 назв.)
 112. 378
  З-15
  Задворняк Л. С. Формування активної громадянської позиції майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у позааудиторній виховній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Задворняк Людмила Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв.)
 113. 378
  З-15
  Задворняк Л. С. Формування активної громадянської позиції майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у позааудиторній виховній роботі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Задворняк Людмила Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 301 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12–14 (15 назв.) ; с. 210–236 (281 назв.).
 114. 371.01
  З-36
  Засєкіна Т. М. Дидактичні засади реалізації інтегративного підходу в шкільній природничій освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Засєкіна Тетяна Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 16.04.2021. – Полтава, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–36 (71 назв.)
 115. 371.014
  З-38
  Захаркін С. Й. Виховання дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Захаркін Степан Йосипович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.03.2021. – Київ, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (13 назв.) .
 116. 9(М)03
  З-49
  Зелінський А. Л. Еволюція птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції (кінець 4 – кінець 3 ст. до Р.Х.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Зелінський Андрій Леонідович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.03.2021. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: с. 31–35 (62 назв.)
 117. 9(М)7
  З-91
  Зубар М. В. Виникнення і функціонування польських наративних музеїв у контексті суспільних змін другогї половини 20 – початку 21 сторіччя : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Зубар Михайло Віталійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 26.04.2021. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (9 назв.)
 118. 378
  З-91
  Зубко В. С. Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Зубко Віта Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2021. – Вінниця, 2021. – 272 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12–16 (26 назв.) ; с. 90–102 (106 назв.) ; с. 160–179 (177назв.) ; с. 229–231 (19 назв.).
 119. 378
  І-26
  Ігнатенко С. А. Педагогічні технології формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ігнатенко Сергій Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 11.12.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.)
 120. 9У2
  І-48
  Ільчишин С. О. Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20–30 рр. 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ільчишин Сергій Орестович ; Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 07.05.2021. – Кам'янець-Подільський, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назв.) .
 121. 378И
  І-85
  Ісаєва І. Ф. Професійна підготовка персоналу Федеральної поліції Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ісаєва Ілона Фадеївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.05.2021. – Хмельницький, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назв.) .
 122. 7А3
  К18
  Канунова Л. В. Побудова тренувального процесу спортсменок-гирьовичок 12-15 років з урахуванням становлення і функціонування специфічного біологічного циклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Канунова Людмила Володимирівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 26.03.2021. – Харків, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (13 назв.) .
 123. 40
  К20
  Капранов Я. В. Діахронічна інтерпретація і верифікація ступенів споріднення ностратичних мов (на матеріалі етимонів *HuKa, *wol[a], *wete, *phaћ-(~ *phћ-), *marV) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Капранов Ян Васильович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 24.03.2021. – Київ, 2021. – 36 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 28–33 (44 назв.)
 124. 7А2
  К50
  Клочко Л. І. Вдосконалення програми олімпійського циклу підготовки висококваліфікованих спортсменок у марафонському бігу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Клочко Любов Іванівна ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 26.03.2021. – Харків, 2021. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (18 назв.) . –
 125. 373.7
  К43
  Кіржа Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Кіржа Надія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.04.2021. – Вінниця, 2021. – 264 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–10 (14 назв.) ; с. 99–115 (167 назв.) ; с. 166–170 (39 назв.) ; с. 207–208 (27 назв.)
 126. 373.7
  К46
  Кіщук В. М. Педагогічні умови наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі коледж – медична академія : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кіщук Віталій Михайлович ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 23.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.)
 127. 378
  К17
  Калиновська І. С. Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калиновська Ірина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 10.04.2020. – Умань, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 128. 158.015
  К17
  Калмиков Г. В. Психологія розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Калмиков Георгій Валентинович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 26.06.2020. – Переяслав, 2020. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38–40 (30 назв.)
 129. 378
  К25
  Каролоп О. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів готельно-ресторанної справи засобами інноваційних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каролоп Олена Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Дата захисту 09.04.2021. – Переяслав, 2021. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–24 (38 назв.)
 130. 002
  К32
  Квасниця О. Ю. Соціально-комунікаційні концепти елітотворення: глобальний та національний контексти : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соціальних комунікацій"
  / Квасниця Ольга Юріївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 28.12.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 131. 378
  К34
  Келемен Р. Ю. Підготовка майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Келемен Роман Юрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.08.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв.) .
 132. 40
  К38
  Кикоть В. М. Макрообраз поетичного твору в перекладі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Кикоть Валерій Михайлович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 18.09.2020. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: с. 25–32 (68 назв.)
 133. 378
  К43
  Кирилюк М. В. Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності вчителів фізико-математичних дисциплін у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кирилюк Марина Вікторівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 31.03.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 134. 9У1
  К49
  Кліш А. Б. Український суспільно-християнський рух у Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець 19 – початок 20 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кліш Андрій Богданович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.03.2020. – Львів, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 31–40 (93 назв.) .
 135. 378
  К48
  Клейно Є. О. Формування готовності майбутніх учителів технологій до професійної діяльності в гуртках позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клейно Євген Олександрович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 22.11.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв.) .
 136. 002У
  К55
  Кобинець А. В. Громадська думка" / "Рада" (1905–1914 рр.) – перша щоденна україномовна газета Наддніпрянської України: утвердження національної ідеї : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Кобинець Алла Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.10.2005. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.) .
 137. 37У(09)
  К56
  Ковалишин О. І. Освітньо-просвітницька діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1873–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковалишин Оксана Ігорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 24.09.2020. – Дрогобич, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14–16 (15 назв.)
 138. 378
  К56
  Ковальова-Гончарюк Л. О. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 274 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (23 назв.) ; с. 204-229 (231 назв.)
 139. 378
  К56
  Ковальова-Гончарюк Л. О. Формування інструментально-виконавської майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ковальова-Гончарюк Лілія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 274 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (23 назв.) ; с. 204-229 (231 назв.).
 140. 37У(09)
  К56
  Ковач А. І. Професійна орієнтація учнів у музейно-освітньому середовищі Закарпаття (20-ті р. 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковач Аттіла Іштванович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 14.05.2021. – Рівне, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв.) .
 141. 37И
  К57
  Когут С. Я. Становлення та розвиток педагогічної праці у Республіці Польща (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Когут Світлана Ярославівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 29.01.2021. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33–38 (49 назв.)
 142. 378
  К59
  Козак Ю. Ю. Формування графічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Юлія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 24.04.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (14 назв.)
 143. 373.7
  К59
  Козаченко Г. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козаченко Галина Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 10.12.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назв.)
 144. 378
  К59
  Козубцов І. М. Теоретичні і методичні основи розвитку методологічної культури ад'юнктів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козубцов Ігор Миколайович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 13.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30–38 (92 назв.) .
 145. 378И
  К59
  Козьменко О. І. Підготовка успішної людини в закладах вищої освіти США (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Козьменко Олена Іванівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.04.2021. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: с. 35–38 (47 назв.) .
 146. 7А8
  К59
  Кокарева С. М. Підвищення фізичної підготовленості висококваліфікованих футболістів на основі використання інноваційних засобів фітнес-тренінгу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Кокарева Світлана Миколаївна ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 05.05.2021. – Харків, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (17назв.) .
 147. 372
  К60
  Колесник К. А. Педагогічні засади групової діяльності дітей в системі дошкільної освіти України (кінець 20 – початок 21 ст.) : дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 - Освітні, педагогічні науки ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Колесник Катерина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.11.2021. – Вінниця, 2021. – 273 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6–10 (27 назв.) ; с. 210–237
 148. 378
  К60
  Колесник М. О. Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колесник Марина Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 29.12.2020. – Тернопіль, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (50 назв.) .
 149. 002
  К60
  Колесніченко У. О. Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Колесніченко Уляна Орестівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 21.12.2009. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (15 назв.) .
 150. 371.011
  К61
  Коломоєць Г. А. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі військово-спортивних ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коломоєць Галина Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–22 (19 назв.)
 151. 37У(09)
  К62
  Коляденко О. В. Погляди Бориса Грінченка щодо рідномовної (української) школи (остання третина 19 – 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коляденко Ольга Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 13.04.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (12 назв.) .
 152. 371.01
  К63
  Компаній О. В. Реалізація принципу наступності формування текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Компаній Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 13.05.2021. – Одеса, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–35 (41 назв.)
 153. 378
  К64
  Конівецька Т. Я. Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Конівецька Тетяна Ярославівна ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 06.10.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–18 (29 назв.) .
 154. 378
  К64
  Конох А. А. Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання у сфері екологічного туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Конох Андрій Анатолійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 28.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (18 назв.).
 155. 378
  К66
  Корєхов А. О. Формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корєхов Артем Олександрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 22.12.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16–18 (21 назв.).
 156. 378
  К66
  Коренева І. М. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коренева Інна Миколаївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 03.07.2020. – Глухів, 2020. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 27–34 (70 назв.)
 157. 373.7
  К68
  Короткова Л. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластера регіону : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Короткова Ліна Ігорівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 21.04.2021. – Київ, 2021. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (52 назв.) .
 158. 53
  К71
  Косогов І. Г. Формування практико-орієнтованих знань з фізики в учнів старшої школи на засадах міжпредметної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Косогов Іван Георгієвич ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 28.10.2020. – Бердянськ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (21 назв.)
 159. 15
  К72
  Костюк О. В. Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Костюк Олена Віталіївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 28.09.2020. – Київ, 2020. – 24, [1] с. – Бібліогр.: с. 21–22 (10 назв.)
 160. 15
  К75
  Кочубинська Т. М. Особливості взаємозв'язку Я-концепції і соціально-психологічної адаптації до мирного життя учасників операції Об'єднаних сил : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Кочубинська Тамара Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2021. – Вінниця, 2021. – 217 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13–14 (11 назв.) ; с. 173–194 (250 назв.).
 161. 378
  К78
  Кравець М. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності на засадах компетентного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Михайло Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.06.2021. – Переяслав, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв.) .
 162. 9(М)7
  К77
  Кравченко М. В. Соціальна політика Ф. Д. Рузвельта та Г. Трумена (1933–1952 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кравченко Марія Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.03.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (17 назв.) .
 163. 91
  К84
  Круглов І. С. Трансдисциплінарна геоекологія : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Круглов Іван Станіславович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32–37 (59 назв.) .
 164. 372
  К95
  Кучинська Л. Ф. Рекреалогічні засади збереження професійного здоров'я педагогічних працівників у системі методичної роботи закладів дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кучинська Лілія Фотіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 06.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : табл, рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв.) .
 165. 37У(09)
  К96
  Кущова Т. О. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність Адріана Митрофановича Топорова (1915–1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кущова Тетяна Олександрівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 11.05.2021. – Миколаїв, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.) .
 166. 378
  К78
  Кравець М. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності на засадах компетентного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Михайло Володимирович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 29.06.2021. – Переяслав, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (8 назв.)
 167. 9У2
  К77
  Кравчук Л. В. Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кравчук Леонід Васильович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.02.2020. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–36 (47 назв.) . – [2020-9154А]
 168. 37И
  К83
  Крсек О. Є. Теорія і практика організації мовної освіти національних меншин США (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Крсек Ольга Євгенівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 01.12.2020. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–38 (58 назв.)
 169. 378
  К84
  Крусь О. П. Національне виховання майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Крусь Оксана Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.11.2020. – Київ, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–20 (30 назв.)
 170. 378
  К89
  Кузьменко Ю. А. Підготовка майбутніх магістрів з управління навчальним закладом до фінансово-економічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузьменко Юлія Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 14.04.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (17 назв.) .
 171. 373.7
  К90
  Кулалаєва Н. В. Теоретичні і методичні основи формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кулалаєва Наталя Валеріївна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 13.03.2020. – Київ, 2020. – 46 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 35–44 (87 назв.)
 172. 37У(09)
  К90
  Кульчицький В. Й. Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945–2019 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кульчицький Віталій Йосипович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 26.11.2020. – Тернопіль, 2020. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28–33 (49 назв.)
 173. 378
  К93
  Куриш Н. К. Формування готовності вчителів природничих спеціальностей у системі післядипломної педагогічної освіти до розвитку підприємницької компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куриш Наталія Констянтинівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.12.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (26 назв.)
 174. 54(070.2)
  Л12
  Лабінська О. М. Реалізація екологічної складової у навчанні хімії учнів основної школи Словацької Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"
  / О. М. Лабінська ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 22.04.2021. – Київ, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–19 (19 назв.) .

 175. Л13
  Лавриш Ю. Е. Дидактична система індивідуалізації навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей у технічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Лавриш Юліана Едуардівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 22.12.2020. – Полтава, 2020. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32–37 (70 назв.)
 176. 15
  Л22
  Лантух І. В. Психологічна структура особистісної надійності суб'єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Лантух Ігор Валерійович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 07.04.2020. – Київ, 2020. – 42, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36–40 (42 назв.)
 177. 378
  Л32
  Лашук Н. М. Формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лашук Наталія Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 12.12.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–18 (18 назв.) .
 178. 002
  Л37
  Левкова О. В. Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів 1991–2005 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Левкова Оксана Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 08.12.2008. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (12 назв.)
 179. 002У
  Л38
  Левчук О. М. Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 – першій третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "Книгоспілка") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Левчук Олена Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.10.2003. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18 (4 назв.) .
 180. 8У6
  Л63
  Лисенко Л. І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Лисенко Леся Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 28.03.2012. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13–14 (10 назв.)
 181. 371
  Л64
  Литовченко О. В. Теоретико-методичні основисоціального становлення учнів 8–11 класів у комплексних позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Литовченко Олена Віталіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 06.05.2021. – Київ, 2021. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–40 (75 назв.)
 182. 37У(09)
  Л68
  Лобода С. М. Педагогічна преса як чинник формування педагогічної творчості вчителя в історії розвитку української освіти (20 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лобода Світлана Миколаївна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 18.02.2011. – Луганськ, 2011. – 44 с. – Бібліогр.: с. 37–41 (37назв.) .
 183. 378
  Л69
  Логутіна Наталія Володимирівна. Формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Логутіна Наталія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.09.2006. – Вінниця, 2006. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (16 назв.)
 184. 15
  Л84
  Лукіна Н. Б. Психорлогічні особливості цільової спрямованості перфекційної особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Лукіна Наталія Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 10.10.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 18 –19 (16 назв.)
 185. 378
  Л85
  Лупак Н. М. Теорія і практика формування комунікативної компетентності майбутніх учителів мистецьких спеціальностей на засадах інтермедіальної технології : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лупак Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 19.03.2021. – Тернопіль, 2021. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–34 (50 назв.)
 186. 9У2
  Л93
  Любчик І. Д. Лемківщина та лемки в новітній історії Центрально Східної Європи: суспільно-політичний дискурс : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України",
  / Любчик Ігор Дмитрович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 07.05.2021. – Львів, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33–37 (54 назв.) .
 187. 002
  Л93
  Любченко Ю. В. Виражальні засоби радіожурналістики: прагматичний і когнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Любченко Юлія Валеріївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 18.06.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.) .
 188. 378
  М15
  Макеєва О. А. Формування професійної культури в майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макеєва Олена Анатоліївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 27.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.)
 189. 7А(07)
  М17
  Максимова К. В. Формування культури здоров'я студентів з використанням фітнес-технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Максимова Катерина Володимирівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 06.05.2021. – Чернігів, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–20 (31 назв.) .
 190. 40
  М19
  Малинюк І. В. Типологія звукозображальних слів у китайській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Малинюк Ірина Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 05.05.2021. – Київ, 2021. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20 (9 назв.)
 191. 378
  М21
  Малярчук Т. Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності офіцерів Збройних сил України засобами комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Малярчук Тамара Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 29.09.2020. – Житомир, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (29 назв.)
 192. 37У(09)
  М29
  Мартинюк А. К. Теорія і практика диригентсько-хорової школи в Україні 20 – початку 21 століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мартинюк Анатолій Кирилович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 12.05.2021. – Переяслав, 2021. – 44, [1] с. – Бібліогр.: с. 37–42 (54 назв.)
 193. 378
  М30
  Марченков С. М. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марченков Сергій Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 06.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)
 194. 378
  М31
  Маслій О. М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маслій Олег Миколайович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.04.2020. – Хмельницький, 2020. – 37 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 29–34 (56 назв.) .
 195. 15
  М31
  Маслюк А. М. Становлення психологічної думки в українській діаспорі 20 століття : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Маслюк Андрій Миколайович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 29.09.2020. – Київ, 2020. – 39 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33–37 (41 назв.) .
 196. 9(М)7
  М31
  Масний В. О. Військова співпраця США з європейськими союзниками середини 1940-х – середини 1960-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Масний В’ячеслав Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.04.2021. – Київ, 2021. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–15 (5 назв.) .
 197. 37И
  М34
  Матіюк Д. М. Розвиток неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи (кінець 20 – початок 21 століття) : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матіюк Дмитро Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Вінниця, 2020. – 261 с. : табл, додатки. – Бібліогр.: с. 11–13 (17 назв.) ; с. 91–103 (134 назв.) ; с. 165–174 (119 назв.) ; с. 200–206 (73 назв.).
 198. 37И
  М34
  Матіюк Д. М. Розвиток неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи (кінець 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матіюк Дмитро Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.12.2020. – Вінниця, 2020. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с. 17–19 (17 назв.) .
 199. 378
  М46
  Мекшун А. Д. Формування правової компетентності у майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мекшун Алла Дмитрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 13.11.2020. – Переяслав, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.)
 200. 378
  М48
  Мельніков А. В. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельніков Андрій Вікторович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (50 назв.)
 201. 373.7
  М48
  Мелько М. В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх кухарів-кондитерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мелько Марина Володимировна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 26.02.2021. – Київ, 2021. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (23 назв.)
 202. 158.015
  М48
  Мельник І. М. Психологічні особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Мельник Ірина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 08.04.2021. – Вінниця, 2021. – 289 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 17–19 (18 назв.) ; с. 213–237 (220 назв.).
 203. 378
  М50
  Мен Ян. Підготовка китайських студентів у педагогічних університетах України до вокально-викладацької діяльності на засадах соціокультурної адаптації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ян Мен ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 01.07.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–20 (10 назв.) .]
 204. 373
  М59
  Микитейчук Х. І. Підготовка дитини до школи в системі дошкільної освіти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Микитейчук Христина Іванівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 22.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–16 (11 назв.) . – [2020-9202А]
 205. 378
  М64
  Мирошниченко О. А. Формування цифрової компетентності майбутніх педагогів вищої школи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мирошниченко Олена Анатоліївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 26.11.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.) .
 206. 158.015
  М67
  Митрофанова С. С. Формування професійної самосвідомості майбутніх психологів в умовах здобуття другої вищої освіти : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Митрофанова Світлана Сергіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 03.09.2020. – Переяслав, 2020. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (12 назв.) .
 207. 378
  М69
  Михаськова М. А. Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Михаськова Марина Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 27.11.2020. – Хмельницький, 2020. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (47 назв.)
 208. 51
  М60
  Мілян Р. С. Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи : дис. ... доктора філософії: [спец.] 014 - Середня освіта (Математика)
  / Мілян Роксолана Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 329 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12–15 (20 назв.) ; с. 204–229 (231 назв.)
 209. 51
  М60
  Мілян Р. С. Формування логічної складової математичної компетентності учнів основної школи : дис. ... доктора філософії: [спец.] 014 - Середня освіта (Математика)
  / Мілян Роксолана Степанівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 31.08.2021. – Вінниця, 2021. – 329 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12–15 (20 назв.) ; с. 204–229 (231 назв.).
 210. 378
  М74
  Мова Л. В. Теоретико-методичні засади формування творчого потенціалу хореографів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мова Людмила Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 14.05.2021. – Київ, 2021. – 44, (1) с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39–42 (43 назв.)
 211. 378
  М74
  Мова Л. В. Теоретико-методичні засади формування творчого потенціалу хореографів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мова Людмила Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 14.05.2021. – Київ, 2021. – 44, (1) с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39–42 (43 назв.) .

 212. М74
  Мовна М. В. Львів у туристичних путівниках другої половини 19 – першої третини 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мовна Маріанна Василівна ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (19 назв.)
 213. 378
  М75
  Молдован А. Д. Розвиток підприємницької компетентності майбутніх магістрів з фізичної культури і спорту у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Молдован Андрій Дмитрович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 27.04.2021. – Київ, 2021. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (27 назв.)
 214. 378
  М76
  Молчанюк О. В. Теоретико-методологічні засади виховання в майбутніх учителів біології ціннісного ставлення до природи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Молчанюк Ольга Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 04.03.2020. – Київ, 2020. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 34–40 (58 назв.) .
 215. 372
  М77
  Монке О. С. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників засобами художньої літератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Монке Олена Станіславівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 20.10.2020. – Київ, 2020. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36–41 (54 назв.)
 216. 378
  М77
  Монько Р. М. Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Монько Роман Мирославович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 25.03.2021. – Тернопіль, 2021. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–16 (16 назв.) .
 217. 378
  М79
  Моренко О. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійного самовдосконалення засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Моренко Ольга Миколаївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 03.06.2020. – Мелітополь, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (23 назв.)
 218. 378
  М80
  Мороз М. О. Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мороз Майя Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 28.01.2021. – Житомир, 2020. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–37 (32 назв.) .
 219. 8У6
  М87
  Мошноріз М. М. Міфопоетика творчості Спиридона Черкасенка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Мошноріз Марія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.02.2021. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (14 назв.) .
 220. 002
  Н16
  Нагорняк М. В. Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: сутність і структура : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.08 "Журналістика"
  / Нагорняк Майя Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.03.2007. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (10 назв.)
 221. 378
  Н84
  Носко Ю. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Носко Юлія Миколаївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка]. – Дата захисту 15.05.2021. – Глухів, 2021. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28–34 (60 назв.)
 222. 378
  О-57
  Омельяненко В. В. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельяненко Вікторія Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 19.12.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.) .
 223. 378
  О-58
  Онищенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності учнів ліцеїв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онищенко Неля Григорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв.) .
 224. 378
  О-58
  Онищенко Н. Г. Підготовка майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності учнів ліцеїв : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онищенко Неля Григорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 07.09.2021. – Вінниця, 2021. – 249 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 14–15 (8 назв.);с. 217–238 (226назв.);.
 225. 902.7
  О-76
  Остапенко А. В. Етнічні фактори у процесах формування білоруського народу та нації : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Остапенко Анатолій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 26.04.2021. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31–38 (95 назв.) .
 226. 378
  О-76
  Остапенко Е. М. Формування інформаційної культури майбутнього лікаря засобами математичного моделювання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Остапенко Емілія Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 279 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 56–64 (75 назв.) ; с. 149–159 (95 назв.) ; с. 194–197 (39 назв.).
 227. 378
  О-76
  Остапенко Е. М. Формування інформаційної культури майбутнього лікаря засобами математичного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Остапенко Емілія Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.09.2021. – Вінниця, 2021. – 22 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 17–19 (18 назв.) .
 228. 378
  П12
  Павелків К. М. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павелків Катерина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 29.09.2020. – Житомир, 2020. – 40 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 32–37 (42 назв.)
 229. 378
  П16
  Панов С. Ф. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки технічних перекладачів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панов Сергій Феофанович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 28.09.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–36 (71 назв.) .
 230. 378
  П16
  Панов С. Ф. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки технічних перекладачів у закладах вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панов Сергій Феофанович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 28.09.2021. – Вінниця, 2021. – 421 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 12–23 (71 назв.) ; с. 379–421 (408 назв.).
 231. 371.013
  П16
  Паньків Л. І. Теоретико-методичні засади формування художніх орієнтацій старшокласників у процесі музично-театральної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Паньків Людмила Іванівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 30.03.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–37 (55 назв.) .
 232. 378
  П18
  Пархоменко О. В. Використання гнучких методологій розробки програмного забезпечення у підготовці майбутніх програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пархоменко Олександра В'ячеславівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 13.05.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–21 (10 назв.)
 233. 378
  П19
  Пасинчук К. А. Формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пасинчук Катерина Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ]. – Захищена 08.10.2020. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18–19 (9 назв.)
 234. 378
  П23
  Певсе А. А. Формування інформаційної культури майбутніх філологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Певсе Андрея Андріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 12.05.2021. – Переяслав, 2021. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (13 назв.)
 235. 373.7
  П24
  Педоренко Н. В. Формування культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Педоренко Наталія Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.04.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв.) .
 236. 37У(09)
  П30
  Петренко Л. М. Духовно-моральне виховання та освіта української молоді у спадщині Григорія Ващенка : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Петренко Леся Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.05.2021. – Полтава, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32–37 (56 назв.) .
 237. 378
  П30
  Петрик К. Ю. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації інтерактивної навчальної взаємодії учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петрик Крістіна Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 07.04.2020. – Бердянськ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13–15 (17 назв.) .
 238. 371.01
  П30
  Петрова С. М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Петрова Світлана Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 22.09.2020. – Київ, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (33 назв.) .
 239. 53(07)
  П31
  Петруньок Т. Б. Навчання фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії на основі компетентнісної освітньої моделі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Петруньок Тетяна Броніславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (22 назв.)
 240. 37У(09)
  П32
  Пилипів О. З. Розвиток загальноосвітніх шкіл першого ступеня приватної форми власності в Україні (кінець 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилипів Ольга Зеновіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Захищена 11.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.) .
 241. 378
  П32
  Підгірний О. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів фізичної культури у професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Підгірний Олег Валерійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.04.2021. – Одеса, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–19 (18 назв.)
 242. 15
  П44
  Подорожний В. Г. Соціально-психологічні особливості особистісного відчуження людей похилого віку : дис. ... доктора філософії: [спец.] 053 - Психологія ; галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
  / Подорожний Вадим Григорович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 08.04.2021. – Вінниця, 2021. – 244 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12–14 (16 назв.) ; с. 188–211 (255 назв.).
 243. 371.01
  П43
  Погонець І. В. Педагогічні основи ілюстрування підручників для початкових шкіл України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Погонець Іванна Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 14.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.) .
 244. 4У(07)
  П44
  Подановська Г. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв'язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Подановська Галина Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 17.09.2021. – Тернопіль, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.) .
 245. 4И(Англ)
  П46
  Пожар А. Б. Прагматика вербальних і невербальних засобів позначення віку персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Пожар Анастасія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.01.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (17 назв.) .
 246. 7А2
  П52
  Полтавець А. І. Побудова передзмагальної підготовки спортсменів з міжнародного військово-авіаційного п'ятиборства до змагань з подолання смуги перешкод і спортивного орієнтування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Полтавець Андрій Іванович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 16.04.2021. – Харків, 2021. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (11 назв.) .
 247. 37И
  П57
  Поп О. Ю. Екологічна освіта підлітків у середніх школах Канади : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поп Олена Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2021. – Вінниця, 2021. – 326 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 15–17 (25 назв.) .
 248. 37И
  П57
  Поп О. Ю. Екологічна освіта підлітків у середніх школах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поп Олена Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (25 назв.) .
 249. 378
  П76
  Прилипко В. М. Формування правової компетентності бакалаврів інженерних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Прилипко Вікторія Михайловна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського]. – Захищена 18.06.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.) .
 250. 158.015
  П76
  Примачок Л. Л. Психологія професійного становлення фахівця з фізичної реабілітації : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" (053 Психологія)
  / Примачок Людмила Леонідівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 04.09.2020. – Переяслав, 2020. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38–41 (35 назв.) .
 251. 7А(07)
  П82
  Проскуров Є. М. Формування соматичного здоров'я і розумової працездатності у школярів 5-6 класів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Проскуров Євгеній Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 16.09.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–16 (16 назв.)
 252. 37И
  П77
  Приходькіна Н. О. Тенденції розвитку медіаосвіти учнів у закладах середньої освіти розвинених англомовних країн : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Приходькіна Наталія Олексіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 06.05.2021. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: с. 27–32 (57 назв.) .
 253. 378
  П85
  Прусак В. Ф. Теоретичні та методичні основи системи неперервної екологічної підготовки фахівців з дизайну : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Прусак Володимир Федорович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Захищена 27.08.2020. – Хмельницький, 2020. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–35 (61 назв.)
 254. 158.015
  П88
  Пугачов Д. Л. Психологічні особливості формування образу "Я" комп'ютерно-залежними молодшими підлітками : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Пугачов Дмитро Леонідович ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 06.07.2020. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.)
 255. 378
  П99
  П'ятакова Г. П. Тенденції професійної підготовки магістрів філологічних спеціальностей в університетах країн Вишеградської групи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / П'ятакова Галина Павлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 30.03.2021. – Хмельницький, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–37 (40 назв.)
 256. 373.7
  Р15
  Радзівілова І. А. Формування готовності майбутніх бортпровідників в авіаційних навчальних центрах до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радзівілова Інна Анатоліївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 20.02.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (14 назв.)
 257. 378
  Р19
  Ракитянська Л. М. Теорія і практика формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в університеті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ракитянська Людмила Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Київ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–37 (66 назв.)
 258. 4И(Пол)
  Р22
  Ранюк О. П. Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (польська мова)"
  / Ранюк Оксана Петрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 17.12.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17–19 (18 назв.)
 259. 378
  Р27
  Рахманов В. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів в умовах освітньо-інформаційного середовища технічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рахманов Віталій Олегович ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 21.11.2019. – Київ, 2019. – 36, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–34 (48 назв.)
 260. 378
  Р31
  Ребенюк В. М. Система підготовки майбутніх викладачів професійного навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін (транспорт) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ребенюк Вадим Михайлович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка]. – Захищена 12.03.2021. – Переяслав, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–37 (35 назв.) .
 261. 378
  Р31
  Реброва Г. О. Формування економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами акмеологічних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Реброва Ганна Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.03.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (15 назв.)
 262. 372
  Р35
  Рейпольська О. Д. Теоретико-методичні засади формування у дошкільників ціннісного самоставлення : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Рейпольська Ольга Дмитрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 16.03.2021. – Київ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–37 (66 назв.) .
 263. 40
  Р48
  Ржевська Д. О. Відтворення концептуального змісту японської ономатопеїчної лексики у художньому перекладі (на матеріалі перекладів роману Харукі Муракамі "Хроніка заводного птаха" українською та англійською мовами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Ржевська Дарія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 17.09.2020. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16 (14 назв.)
 264. 378
  Р59
  Роганов М. М. Формування технологічної культури майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Роганов Максим Максимович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 09.10.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17–18 (14 назв.)
 265. 378
  Р59
  Рогоза В. В. Педагогічні умови формування екологічних цінностей майбутніх учителів природничих наук у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рогоза Валентин Володимирович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 26.01.2021. – Рівне, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (18 назв.) .
 266. 37У(09)
  Р64
  Розман І. І. Розвиток педагогічної біографістики в Україні у другій половині 20 – на початку 21 століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Розман Ірина Іллівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Мукачівський державний ун-т]. – Захищена 09.09.2021. – Тернопіль, 2021. – 32 с. : рис. – Бібліогр.: с. 25–30 (75 назв.) .
 267. 378
  Р69
  Рома О. Ю. Підготовка вчителів початкової школи в системі післядипломної освіти до реалізації ігрових методів навчання засобами LEGO : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рома Оксана Юріївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 30.10.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.)
 268. 378
  Р69
  Романюк Р. К. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романюк Руслана Костянтинівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 05.05.2021. – Житомир, 2021. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 34–39 (48 назв.)
 269. 378
  Р82
  Рубель І. С. Формування візуальної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рубель Ірина Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.03.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–19 (14 назв.)
 270. 378
  Р83
  Рудик А. В. Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рудик Анна Віталіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 12.05.2021. – Житомир, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (19 назв.)
 271. 378И
  Р83
  Рудницька Н. А. Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рудницька Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 12.05.2021. – Київ, 2021. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18–19 (23 назв.)
 272. 373
  Р83
  Рудницька-Юрійчук І. Р. Розвиток української дошкільної освіти й виховання в США та Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рудницька-Юрійчук Ірина Романівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 22.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14–17 (35 назв.) .
 273. 378
  Р88
  Русалкіна Л. Г. Теоретико-методичні засади англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Русалкіна Людмила Георгіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 25.03.2020. – Одеса, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–34 (38 назв.) .
 274. 378
  С34
  Сігетій І. П. Розвиток готовності педагогічних працівників до інформаційно-управлінської діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сігетій Ігор Петрович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 10.12.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (18 назв.) .
 275. 378
  С12
  Савельчук І. Б. Теоретичні та методичні засади підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка" ; галузь знань 23 - соціальна робота
  / Савельчук Ірина Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 22.09.2020. – Київ, 2020. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–38 (70 назв.)
 276. 378
  С16
  Сало Л. В. Професійна підготовка фахівців з хореографії в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сало Леся Вікторівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 22.04.2021. – Умань, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (13 назв.)
 277. 378
  С17
  Самілик В. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самілик Валентина Івнівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 19.12.2019. – Глухів, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (35 назв.) .
 278. 378
  С17
  Самодумська О. Л. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах неформальної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самодумська Олена Львівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 20.03.2020. – Запоріжжя, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–36 (67 назв.)
 279. 378
  С19
  Сапогов М. В. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів з освітніх наук засобами Smart-технологій : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Сапогов Микита Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 04.03.2021. – Вінниця, 2021. – 368 с. : рис, табл, додатки. – Бібліогр.: с. 16–20 (30 назв.) ; с. 94–117 (204 назв.) ; с. 192–202 (102 назв.) ; с. 254–262 (71 назв.)
 280. 378
  С30
  Семенов Є. К. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання із застосування цифрових технологій : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Семенов Євгеній Костянтинович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2021. – Вінниця, 2021. – 343 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11–13 (19 назв.) ; с. 82–102 (208назв.) ; с. 193–204 (125 назв.) ; с. 234–236 (25 назв.).
 281. 378
  С32
  Серман Л. І. Педагогічні умови формування професійного іміджу у майбутнього вчителя іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Серман Леся Ігорівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 14.07.2020. – Рівне, 2020. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (14 назв.)
 282. 37У(09)
  С28
  Сєводнєва К. О. Розвиток освіти в Запорізькому краї другої половини19 – початку 20 ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сєводнєва Катерина Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 24.03.2021. – Мелітополь, 2021. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17–19 (22 назв.) .
 283. 378И
  С34
  Сідун Л. Ю. Розвиток полікультурної освіти у вищій школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сідун Лариса Юріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 12.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16–20 (42 назв.) .
 284. 9(М)7
  С40
  Сіромський Р. Б. Права людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945–1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Сіромський Руслан Богданович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 06.04.2021. – Львів, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25–29 (42 назв.) .
 285. 378
  С34
  Сидорук І. І. Теорія і методика формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Сидорук Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 18.03.2021. – Тернопіль, 2021. – 36 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 30–34 (50 назв.) .
 286. 9У2
  С36
  Силка О. С. Подолання безпритульності, сирітства і правопорушень неповнолітніх громадян в Україні (грудень 1942 — травень 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Силка Ольга Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 08.09.2021. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–14 (10 назв.)
 287. 002
  С38
  Синичин Г. В. Публіцистика Івана Франка 90-х років 19 – початку 20 століття: ідейно-концептуальні засади та тематично-змістовні моделі : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики"
  / Синичин Галина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 19.06.2012. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14–17 (27 назв.) .
 288. 378
  С42
  Скирда Т. С. Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скирда Тетяна Сергіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 26.11.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (29 назв.) .
 289. 37У(09)
  С46
  Скутін А. О. Педагогічні ідеї і наукова спадщина Дмитра Олександровича Тхоржевського (1930–2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Скутін Андрій Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 25.09.2020. – Переяслав, 2020. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 20–21 (15 назв.)
 290. Ф9У
  С50
  Смагло Н. С. Регіональні особливості народної прози Поділля (на матеріалах фольклору Вінниччини) : Автореферат дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07
  / Смагло Ніна Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 06.10.1999. – Київ, 1999. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (4 назв.)
 291. 37И
  С54
  Соболь О. М. Духовно-культурні засади збереження національної ідентичності американських підлітків українського походження в освітніх закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Соболь Олена Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 06.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (13 назв.) .

 292. С56
  Сова А. О. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873–1947) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Сова Андрій Олегович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 22.12.2020. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33 (45 назв.)
 293. 37И
  С60
  Соловей З. П. Розвиток загальної середньої освіти Туреччини (початок 20–21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Соловей Злата Павлівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 12.03.2021. – Переяслав, 2021. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–16 (5 назв.) .
 294. 378
  С60
  Солона Ю. О. Підготовка майбутніх вчителів біології до дослідницької діяльності у закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Солона Юлія Олександрівна ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 12.02.2021. – Херсон, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18–21 (26 назв.) .
 295. 371.011
  С60
  Солонська А. А. Батьківсько-виховательська взаємодія як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Солонська Альона Артурівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв.) .
 296. 91(07)
  С76
  Стаднюк Ю. Ю. Формування пізнавальних умінь учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Стаднюк Юлія Юріївна ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 09.09.2021. – Київ, 2021. – 19 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.) .
 297. 378
  С78
  Стахова І. А. Формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності в початковій школі : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Стахова Інна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.11.2021. – Вінниця, 2021. – 382 с. : рис, табл, додатки. – Бібліогр.: с. 5–9 (29 назв.) ; с. 255–288.
 298. 373.7
  С81
  Столярова В. А. Професійна підготовка майбутніх закрійників швейного виробництва до використання комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Столярова Вікторія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.04.2021. – Одеса, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.) .
 299. 378
  С84
  Стрельник О. О. Формування проектної компетентності філологів у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельник Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 04.04.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–21 (13 назв.) .
 300. 378
  С79
  Степанова Д. В. Підготовка майбутніх фахівців із міжнародних економічних відносин до професійно-дипломатичного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степанова Дар'я Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 01.07.2020. – Одеса, 2020. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–19 (11 назв.)
 301. 378
  С87
  Струк А. В. Теоретичні і методичні засади формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)" ; [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"
  / Струк Анна Василівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Захищена 10.07.2020. – Одеса, 2020. – 40, [1] с. – Бібліогр.: с. 33–37 (40 назв.) .
 302. 378
  С87
  Струтинська О. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів інформатики до навчання освітньої робототехніки в закладах середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Струтинська Оксана Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 07.05.2021. – Київ, 2021. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–40 (50 назв.) .
 303. 15
  С89
  Супріган А. О. Трансформація "Я-образу" особистості в складних життєвих обставинах : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Супріган Анастасія Олександрівна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 10.03.2020. – Київ, 2020. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20–21 (19 назв.)
 304. 51(07)
  С91
  Сухойваненко Л. Ф. Міжпредметні зв'язки у навчанні елементарної математики майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Сухойваненко Людмила Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 24.03.2020. – Київ, 2020. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18–20 (20 назв.) .
 305. 378
  С99
  Сяська І. О. Теоретичні і методичні засади формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сяська Інна Олексіївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 14.05.2021. – Рівне, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–37 (49 назв.) .
 306. 378
  Т23
  Татарін О. В. Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Татарін Олександр Васильович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.)

 307. Т19
  Тарасевич О. А. Особливості формування гендерної схожості і гендерних відмінностей під впливом занять різними видами спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Тарасевич Олена Анатоліївна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 16.04.2021. – Харків, 2021. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21–23 (13 назв.) .
 308. 378
  Т35
  Теремінко Л. Г. Формування готовності до професійної мобільності майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Теремінко Лариса Григорівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 29.10.2020. – Київ, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–17 (28 назв.)
 309. 378
  Т48
  Ткаченко В. П. Підготовка керівників закладів освіти на основі компетентісного підходу: досвід Сполученого Королівства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Вероніка Петрівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 12.05.2021. – Київ, 2021. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–16 (11 назв.) .
 310. 373.7
  Т48
  Ткачук Г. Е. Розвиток готовності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів до використання особистісно-орієнтованих педагогічних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Ганна Едуардівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Дата захисту 06.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (23 назв.)
 311. 378
  Т48
  Ткачук Д. В. Педагогічні умови професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Дмитро Валерійович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 31.03.2020. – Хмельницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)
 312. 378
  Т56
  Томашевський В. В. Теоретичні і методичні засади формування естетичної культури майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Томашевський Володимир Володимирович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 28.02.2020. – Хмельницький, 2020. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 25–34 (89 назв.) .
 313. 378
  Т99
  Тягло Н. В. Підготовка вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тягло Наталія Василівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 09.07.2020. – Запоріжжя, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (15 назв.) .
 314. 8И(Англ)
  У45
  Українська Є. В. Комізм магічного в англомовних творах жанру фентезі: лінгвопоетологічний аспект (на матеріалі романів Т. Пратчетта) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Українська Євгенія Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.04.2021. – Київ, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–18 (12 назв.) .
 315. 371.011
  Ф33
  Федоренко О. М. Педагогічні умови формування національно-патріотичної вихованості в учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Федоренко Олена Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 22.04.2021. – Київ, 2021. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (16 назв.) .
 316. 371
  Ф33
  Федоруц М. В. Соціально-педагогічні умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / М. В. Федоруц ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 12.05.2021. – Тернопіль, 2021. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв.) .
 317. 902.7
  Ф33
  Федорчук О. С. Бісерне оздоблення народної ноші українців: концепція етномистецької традиції (на матеріалах Північної Буковини, Західного Поділля, Покуття та Гуцульщини) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Федорчук Олена Степанівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 31.08.2021. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33 (49 назв.) .
 318. 51(07)
  Ф33
  Федосєєв С. Е. Методика інтерактивного навчання старшокласників початків математичного аналізу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Федосєєв Станіслав Ешмуратович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 04.06.2020. – Черкаси, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–18 (24 назв.)
 319. 378
  Ф35
  Федюк Г. З. Розвиток педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Г. З. Федюк ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності.ьвівському державному університеті безпеки життєдіяльності. – Захищена 09.06.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (22 назв.)
 320. 9У2
  Ф60
  Фіногенов О. М. Західно-Українське товариство Ліги Націй: організаційні засади та напрями діяльності : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Фіногенов Олег Михайлович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 13.11.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (7 назв.) .
 321. 6Ф7(07)
  Ф83
  Франчук В. М. Методика навчання інформатичних дисциплін у педагогічних університетах з використанням веб-орієнтованих систем : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Франчук Василь Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 10.11.2020. – Київ, 2020. – 47 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33–43 (96 назв.)
 322. 4И(Нем)
  Х69
  Ходаковська Н. Г. Становрення і розвиток поетичних норм німецьких віршованих текстів 8–21 століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ходаковська Наталя Григорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.05.2021. – Київ, 2021. – 39 с. : табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (41 назв.) .
 323. 378
  Х65
  Хміль Н. А. Теорія і практика формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хміль Наталія Анатоліївна ; Донбаський держ. пед. ун-т ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 22.04.2021. – Слов'янськ, 2021. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–37 (75 назв.)
 324. 378
  Ц61
  Цимбал-Слатвінська С. В. Теорія і практика професійної підготовка майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 09.04.2020. – Умань, 2020. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33–37 (48 назв.)
 325. 902.7
  Ц67
  Ципишев С. І. Хлібні вироби поліщуків: технологічний та сакрально-семіотичний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Ципишев Сергій Іванович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 27.10.2020. – Львів, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18–20 (23 назв.)
 326. 373
  Ц98
  Цюк О. А. Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Цюк Оксана Андріївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 21.09.2020. – Львів, 2020. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14–15 (10 назв.)
 327. 37
  Ч-37
  Чекрій І. І. Організаціно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чекрій Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 24.12.2020. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–16 (17 назв.)
 328. 378
  Ч-46
  Чередник А. А. Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чередник Анна Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 09.04.2020. – Умань, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.) . – [2020-9171А]
 329. 373.7
  Ч-49
  Чернявська О. В. Професійна підготовка фахівців культури у середніх спеціальних навчальних закладів України (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернявська Ольга Володимирівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 05.11.2020. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.) .
 330. 378
  Ч-49
  Чернявський Б. Р. Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернявський Богдан Романович ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 12.03.2021. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.) .
 331. 373.7
  Ч-50
  Черчик Н. Л. Формування біоетичної культури майбутніх фельдшерів у процесі фахової підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта
  / Черчик Наталія Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 07.04.2021. – Вінниця, 2020. – 312 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–15 (19 назв.) ; с. 77–84 (81 назв.) ; с. 161–173 (108 назв.) ; с. 203–205 (29 назв.)
 332. 9(М)7
  Ч-57
  Чжен В. А. Конфуціанський складник трансформації китайського суспільства в період "реформ та відкритості" (1978–2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чжен Віра Абрамівна ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Захищена 13.05.2021. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (9 назв.) .
 333. 378
  Ч-75
  Човрій С. Ю. Організаційно-педагогічні особливості системи підготовки вчителів у Закарпатті (кінець 18 – 40-і роки століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Човрій Софія Юліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Мукачівський державний ун-т]. – Захищена 14.05.2021. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–18 (34 назв.)
 334. 378
  Ч-75
  Човрій С. Ю. Організаційно-педагогічні особливості системи підготовки вчителів у Закарпатті (кінець 18 – 40-і роки століття) : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Човрій Софія Юліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Мукачівський державний ун-т]. – Захищена 14.05.2021. – Вінниця, 2021. – 306 с. : табл, додатки. – Бібліогр.: с. 17–22 (34 назв.) ; с. 225–263 (354 назв.).
 335. 378
  Ч-75
  Чорна А. В. Формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорна Альона Віталіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 25.11.2020. – Мелітополь, 2020. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–19 (24 назв.)
 336. 37У(09)
  Ш26
  Шарлай Н. М. Науково-педагогічна діяльність Богомольця Олександра Олександровича (1881–1946 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шарлай Наталія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 11.05.2021. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.) .
 337. 378
  Ш37
  Шевченко Ю. М. Теоретико-методичні засади готовності студентів вищих навчальних закладів до духовно-морального розвитку молодших школярів у крос-культурному просторі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевченко Юлія Михайлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 09.12.2020. – Київ, 2020. – 41 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33–38 (53 назв.)
 338. 9У2
  Ш37
  Шевчук В. А. Діяльність Церкви адвентистів сьомого дня на території Західної України в міжвоєнний період (1919–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Шевчук Валентин Авдійович ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.02.2020. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–18 (21 назв.) .
 339. 378
  Ш73
  Шмир М. Ф. Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в процесі підготовки вчителя іноземної мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шмир Марія Федорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Кременецька обл. гуманітарно-пед. академія ім. Т. Шевченка]. – Захищена 27.11.2020. – Тернопіль, 2020. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28–33 (66 назв.)
 340. 53(07)
  Ш95
  Шульга С. В. Розвиток пізнавальної діяльності студентів з квантової фізики комп'ютерно-орієнтованими засобами навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Шульга Сергій Володимирович ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 07.07.2020. – Кропивницький, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (19 назв.) .
 341. 378
  Щ61
  Щерба Н. С. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієтованого навчання старшокласників з особливими потребами : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Щерба Наталія Сергіївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.05.2021. – Житомир, 2021. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32–36 (36 назв.) .
 342. 372
  Я45
  Якименко С. І. Теорія і практика формування основ світосприйняття у дітей 5-8 років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Якименко Світлана Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 22.09.2021. – Вінниця, 2021. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28–36 (90 назв.) .
 343. 372
  Я45
  Якименко С. І. Теорія і практика формування основ світосприйняття у дітей 5-8 років : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Якименко Світлана Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 22.09.2021. – Вінниця, 2021. – 587 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–32 (90 назв.) ; с. 134–149 (206 назв.) ; с. 204–215 (160 назв.) ; с. 267–271 (78 назв.) ; с. 360–376 (151 назв.) ; с. 477–488 (96 назв.).
 344. 378
  Я47
  Яковишена Л. О. Формування фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 - Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
  / Яковишена Людмила Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2021. – 340 с. : рис, табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12–16 (26 назв.) ; с. 83–96 (139 назв.) ; с. 176–190 (142 назв.) ; с. 238–239 (22 назв.)
 345. 37У(09)
  Я99
  Ящук І. П. Теорія і практика виховання студентської молоді вищих педагогічних навчальних закладів України (1920–1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ящук Інна Петрівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 16.06.2011. – Луганськ, 2011. – 44 с. – Бібліогр.: с. 36–41 (48 назв.) .

Видання внесені в 2020 р.

 1. 4И(Англ)
  А65
  Андрійшина К. І. Лінгвальні засоби авторизації в сучасному англомовному журнальному дискурсі когнітивно-риторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Андрійшина Катерина Іванівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.).
 2. 378
  Б20
  Баличева Н. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баличева Наталія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.12.2019. – Умань, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 37У(09)
  Б24
  Барбаш Є. М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів іноземної мови у школах України (60-ті рр. 20 ст. – початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Барбаш Єлізавета Михайлівна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Дата захисту 10.12.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв.) .
 4. 4И(Англ)
  Б27
  Басюк Л. М. Дебати в парламентському дискурсі Великої Британії і США: лінгвопрагматичний сапект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Басюк Леся Михайлівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (11 назв.)
 5. 378
  Б68
  Блашкова О. М. Формування гуманістичних цінностей студентів природничих спеціальностей у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Блашкова Олена Миколаївна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 19.12.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (14 назв.)
 6. 371.011
  Б74
  Богомолова Н. М. Формування рис громадянськості у старшокласників в умовах полікультурного регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Богомолова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.12.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18–20 (22 назв.)
 7. 378
  Б87
  Братанич А. А. Методичні основи особистісно орієнтованої інформатичної підготовки підготовка майбутніх учителів технологій у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Братанич Андрій Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.09.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 8. 378
  Б94
  Бучківська Г. В. Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бучківська Галина Вікентіївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 08.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 27–33 (58 назв.)
 9. 91
  Б94
  Бучко Ж. І. Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Бучко Жанна Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 24.10.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 28–36 (65 назв.)
 10. 158.015
  В22
  Вахнован М. М. Взаємозв'язок мови та мислення у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Вахнован Мирослава Миколаївна ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 19.12.2019. – Київ, 2019. – 24, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-22 (10 назв.)
 11. 7А(07)
  В31
  Веремеєнко В. Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Веремеєнко Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 11.12.2019. – Чернігів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 378
  В41
  Вигранка Т. В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Вигранка Тетяна Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 27.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв.)
 13. 4И(Англ)
  В61
  Вовк О. В. Вербаліка емоції жаху в англомовному мультимодальному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Вовк Олена Валеріївна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 13.12.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–16 (12 назв.)
 14. 40
  В68
  Воловик А. А. Відтворення символіки жанру казки в українсько-англійській перекладацьуій традиції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Воловик Анна Анатоліївна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 20.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.)
 15. 37У(09)
  Г12
  Гавриленко Т. Л. Розвиток початкової освіти в Україні (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гавриленко Тетяна Леонідівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 26.12.2019. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: с. 35–41 (61 назв.)
 16. 9У2
  Г16
  Галущак М. М. Військово-політична думка ЗУНР/ЗОУНР (листопад 1918 р. – липень 1919 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Галущак Михайло Михайлович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.10.2019. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 (9 назв.)
 17. 378
  Г52
  Гладун О. В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гладун Ольга Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.11.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15–18 (25 назв.)
 18. 378
  Г52
  Гладун О. В. Підготовка майбутнього вчителя до виховання підлітків з низьким статусом в учнівському колективі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гладун Ольга Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.11.2020. – Вінниця, 2020. – 322 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10–14 (25 назв.) ; с. 102–116 (150 назв.) ; с. 167–181 (135 назв.) ; с. 234–236 (25 назв.)
 19. 7А5
  Г61
  Головкіна В. В. Застосування елементів аквафітнесу й інтервального гіпоксичного тренування в системній підготовці плавців 11 – 12 років : дис. ... доктора філософії: [спец.] 017 Фізична культура і спорт
  / Головкіна Вікторія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 03.09.2020. – Вінниця, 2020. – 272 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16–20 (21 назв.) ; с. 228–260 (290 назв.)
 20. 4И(Англ)
  Г67
  Горбачова Н. І. Вербальне втілення статусних ролей службовців в американському кінодискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Горбачова Надія Ігорівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 12.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (12 назв.)
 21. 9(М)03
  Г79
  Грегуль А. О. Мітрідат 6 Евпатор та його оточення в античних джерелах і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Грегуль Аліна Олегівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 16.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (10 назв.)
 22. 378
  Г81
  Гречановська О. В. Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречановська Олена Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 26.05.2020. – Вінниця, 2020. – 40 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 29-37 (66 назв.)
 23. 378
  Г81
  Гречановська О. В. Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гречановська Олена Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 26.05.2020. – Вінниця, 2020. – 582 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-22 (66 назв.) ; с. 162-202 (441 назв.) ; с. 279-287 (92 назв.) ; с. 357-376 (200 назв.) ; с. 442-449 (73 назв.) ; с.489-491 (20 назв.)
 24. 7А(07)
  Г85
  Гришко Ю. Ю. Розвиток рухових якостей студентів технічних університетів засобами настільного тенісу у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Гришко Юрій Юрійович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Дата захисту 13.12.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 378
  Г87
  Громов Є. В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Громов Євген Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 20.10.2020. – Вінниця, 2020. – 593 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 15–22 (48 назв.) ; с. 140–167 (303 назв.) ; с. 234–243 (98 назв.) ; с. 296–304 (84 назв.) ; с. 350–355 (66 назв.) ; с. 399–408 (97 назв.) ; с. 479–501 (198 назв.).
 26. 7А1
  Г94
  Гуменюк С. В. Вдосконалення спеціальної фізичної і технічної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Гуменюк Сергій Володимирович; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 27.11.2019. – Харків, 2019. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19–20 (11 назв.)
 27. 4И(Фр)
  Г95
  Гурмак Ю. М. Структурно-семантичні типи вторинної номінації у французькій мові періоду Преціозності (16 – 17 столітті) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Гурмак Юлія Михайлівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 18.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 назв.)
 28. 378
  Д43
  Дзус С. Б. Методика навчання фахових дисциплін майбутніх учителів технологій з використанням комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Дзус Сергій Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 07.11.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 19–20 (9 назв.)
 29. 378
  Д44
  Діденко Є. П. Формування дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів у процесі вивчення хімічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Діденко Євгенія Павлівна; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 22.11.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв.)
 30. 378
  Д20
  Дарманська І. М. Теоретико-технологічні основи формування управлінської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дарманська Ірина Миколаївна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 19.12.2019. – Хмельницький, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–35 (47 назв.)
 31. 378
  Д56
  Добровольська Р. О. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Добровольська Руфіна Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 342 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11–14 (18 назв.) ; с. 244–276 (319 назв.)
 32. 378
  Д25
  Дебич М. А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дебич Марія Андріївна; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Дата захисту 02.12.2019. – Київ, 2019. – Бібліогр.: с. 31–35 (52 назв.)
 33. 378
  Д56
  Дробовіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дробовіцька Олена Олександрівна; Донбаський держ. пед. ун-т; [Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка]. – Дата захисту 19.12.2019. – Слов'янськ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14–17 (31 назв.)
 34. 37
  Д72
  Драгунова В. В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Драгунова Віра Валентинівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 14.01.2020. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–18 (20 назв.)
 35. 378
  Д75
  Дроздова-Кучерук К. Є. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2020. – Вінниця, 2020. – 265 с. : рис, табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-15 (15 назв.) ; с. 177-207 (334 назв.)
 36. 378
  Д75
  Дроздова-Кучерук К. Є. Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дроздова-Кучерук Катерина Євгеніївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 22.09.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 37. 4И(Фр)
  Д99
  Дяченко Н. Л. Французькі дитячі лічилки: лінгвокогнітивний і структурно-композиційний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Дяченко Наталія Леонідівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 18.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв.)
 38. 378
  Ж86
  Жукова О. А. Дидактична система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / О. А. Жукова ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. – Захищена 21.12.2019. – Тернопіль, 2019. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29–35 (69 назв.)
 39. 9(М)1
  З-40
  Заяць А. Є. Міське суспільство Волині 16 – першої половини 17 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Заяць Андрій Євгенович; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 10.12.2019. – Львів, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: с. 27–33 (60 назв.)
 40. 378
  З-81
  Золотовська В. С. Тенденції вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах морського профілю (70-ті роки 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Золотовська Вікторія Сергіївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 21.12.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 12–15 (25 назв.)
 41. 371.01
  І-18
  Іванець Н. В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іванець Наталія Володимирівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського;[Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 18.02.2020. – Вінниця, 2020. – 270 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13–17 (27 назв.); с. 203–234 (306 назв.).
 42. 371.01
  І-18
  Іванець Н. В. Формування мультикультурної компетентності учнів в освітньому середовищі початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Іванець Наталія Володимирівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського;[Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Дата захисту 18.02.2020. – Вінниця, 2020. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–16 (27 назв.)
 43. 378
  І-19
  Іваницька О. С. Розвиток тьюторства у закладах вищої освіти Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Іваницька Оксана Степанівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 04.02.2020. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15–17 (15 назв.)
 44. 378
  І-49
  Ілясова Ю. С. Професійна підготовка майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
  / Ілясова Юлія Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.08.2020. – Вінниця, 2020. – 338 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–18 (33 назв.) ; с. 80–95 (142 назв.) ; с. 169–190 (181 назв.) ; с. 239–241 (22 назв.)
 45. 37У(09)
  К17
  Калініченко Л. М. Формування творчого мислення учнів початкової школи у вітчизняній педагогічній думці (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Калініченко Людмила Миколаївна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 27.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (19 назв.)
 46. 371.01
  К26
  Карпова Л. Г. Теоретико-методичні засади створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної сереньої освіти для обдарованих дітей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Карпова Лариса Георгіївна; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Дата захисту 05.12.2019. – Харків, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–38 (46 назв.)
 47. 51(07)
  К29
  Катеринюк Г. Д. Формування умінь математичного моделювання в учнів профільної школи : дис. ... доктора філософії: [спец.] 014 Середня освіта (математика)
  / Катеринюк Галина Дмитрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 390 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16–19 (20 назв.) ; с. 83–97 (149 назв.) ; с. 204–217 (122 назв.) ; с. 249–253 (27 назв.)
 48. 9(М)1
  К31
  Кащук О. Я. Монотелітство у Візантії 7 століття: доктрина, політика та ідеологія влади : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кащук Олександр Ярославович; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.02.2020. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: с. 27–29 (27 назв.)
 49. 378
  К41
  Киналь А. Ю. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киналь Анна Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 21.10.2020. – Вінниця, 2020. – 250 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12–15 (27 назв.) ; с. 80–103 (302 назв.) ; с. 177–191 (192 назв.) ; с. 245–247 (45 назв.)
 50. 158.015
  К47
  Клак В. О. Психологічні особливості розвитку мисдення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Клак Віталій Олександрович; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 20.12.2019. – Переяслав, 2019. – 27 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 23–24 (13 назв.)
 51. 378
  К56
  Коваль М. С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Мирослав Степанович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 20.10.2020. – Львів, 2020. – 567 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–17 (70 назв.) ; 400-480 (839 назв.)
 52. 37И
  К63
  Комар О. С. Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Комар Олег Станіславович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 26.12.2019. – Умань, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: с. 31-35 (46 назв.)
 53. 378
  К64
  Коновальчук І. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної взаємодії у ситуації конфлікту дітей з батьками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коновальчук Іннр Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 54. 372
  К73
  Коток М. О. Виховання особистісної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Коток Марія Олексіївна; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 24.12.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 55. 9У2
  К89
  Кузьменко В. М. Повсякденне життя сільських жителів УРСР в другій половині 1940-х – 1960-х роках за матеріалами Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кузьменко Володимир Миколайович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 23.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв.)
 56. 378
  К96
  Кушнір А. С. Підготовка майбутнього вчителя філологічних спеціальностей до застосування Smart-технологій у професійній діяльності : дис. ... доктора філософії: [спец.] 015 Професійна освіта ; спеціалізація 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кушнір Аліна Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.10.2020. – Вінниця, 2020. – 295 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8–11 (26 назв.) ; с. 62–78 (160 назв.) ; с. 155–166 (120 назв.) ; с. 196–198 (24 назв.)
 57. 9(М)1
  К97
  Кшановський Р. О. Трансформація лицарського стану в Англії (13 – перша половина 15 століття): військово-адміністративна діяльність та структури повсякденності : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кшановський Роман Олександрович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.10.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (7 назв.)
 58. 91(У)
  Л13
  Лаврик О. Д. Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Лаврик Олександр Дмитрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ]Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 05.11.2019. – Київ, 2019. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34–38 (41 назв.)
 59. 4И(Англ)
  Л47
  Леонідов О. С. Структура та функціонування конструкції "ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO" в середньоанглійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Леонідов Олесандр Сергійович; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; [Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка]. – Дата захисту 13.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв.)
 60. 9У1
  Л57
  Лильо І. М. Греки на території Руського воєводства у 15 – 18 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Лильо Ігор Миколайович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.10.2019. – Львів, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: с. 26 – 28 (29 назв.)
 61. 378
  Л63
  Лисенко О. Ю. Теоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисенко Олександра Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Дата захисту 17.06.2020. – Вінниця, 2020. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-33 (34 назв.)
 62. 378
  Л63
  Лисенко О. Ю. Теоретичні та методичні засади післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисенко Олександра Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Дата захисту 17.06.2020. – Вінниця, 2020. – 445 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 16-20 (34 назв.) ; с. 411-445 (379 назв.)
 63. 378
  Л82
  Лу Тао Формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю у процесі фортепіанного навчання в педагогічних університетах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музичне мистецтво)"
  / Тао Лу ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 13.11.2019. – Київ, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 18–19 (6 назв.)
 64. 9(М)1
  М12
  Магдич О. Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій половині 10–початку 12 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Магдич Олег Романович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 15.04.2019. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17 (11 назв.)
 65. 9(М)7
  М29
  Марцинюк М. П. Міграційна політика Португалії (1974–2006 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Марцинюк Марина Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 15.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18 (13 назв.)
 66. 378
  М29
  Марціхів Х. Р. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марціхів Христина Романівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка".04.2002. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 67. 378
  М42
  Медвідь Ю. І. Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Медвідь Юдія Іванівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 19.12.2020. – Глухів, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–17 (19 назв.)
 68. 371
  М44
  Мезенцева О. І. Соціально-педагогічні основи гармонізації виховного середовища дитини в діяльності Вальдорфських шкіл : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Мезенцева Олена Іванівна; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 26.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (24 назв.)
 69. 15
  М56
  Мещеряков Д. С. Розвиток суб'єктивної активності дорослих користувачів соціальних мереж : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Мещеряков Дмитро Сергійович; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Дата захисту 26.11.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (13 назв.)
 70. 53(07)
  М59
  Миколайко В. В. Методичні засади реалізації продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти 2 ступеня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Миколайко Володимир Валерійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Дата захисту 13.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с. 15–17 (21 назв.)
 71. 7А(07)
  М70
  Мичка І. В. Методика розвитку силових якостей у студентів вищих навчальних закладів засобами паурліфтингу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / І. В. Мичка; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.12.2019. – Київ, 2019. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14–15 (16 назв.)
 72. 15
  М65
  Місячна Н. М. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни професії та перенавчання : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Місячна Наталія Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 14.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 73. 378
  М74
  Модестова Т. В. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти Великої Британії (друга половина 20 – початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Модестова Тетяна Василівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 19.12.2019. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: с. 35–39 (45 назв.)
 74. 4У(07)
  М82
  Московчук Н. М. Україномовна підготовка майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Московчук Наталія Миколаївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 27.11.2019. – Одеса, 2019. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с. 16–18 (21 назв.)
 75. 378
  М82
  Московчук О. С. Формування соціальної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів в умовах студентського самоврядування : дис. ... доктора філософії: [спец.] 011 Освітні, педагогічні науки
  / Московчук Ольга Сергіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.05.2020. – Вінниця, 2020. – 327 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11–15 (24 назв.) ; с. 240–262 (221 назв.)
 76. 4И(Англ)
  Н31
  Насікан З. С. Просодична організація фоносемантичних комплексів в емоційномумовленні (експериментально-фонетичне дослідження сучасного англомовного кінодискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Насікан Зоряна Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т.. . – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (15 назв.)
 77. 378
  О-72
  Осадчук Н. П. Культурологічна підготовка майбутніх офіцерів радіотехнічних спеціальностей на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадчук Наталія Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 15.01.2020. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 37У(09)
  О-76
  Остапенко Л. В. Правове виховання учнівської молоді в умовах родинно-шкільного простору (кінець 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Остапенко Людмила Вікторівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 20.12.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (23 назв.)
 79. 4У(07)
  П12
  Павленко О. М. Методика пропедевтичного навчання української мови іноземних слухачів у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Павленко Оксана Миколаївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; [Нац. авіаційний ун-т] . – Дата захисту 26.11.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17–19 (24 назв.)
 80. 378
  П12
  Павлюк Б. В. Формування проектної компетентності учителів початкової школи в процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Богдан Валерійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.11.2020. – Вінниця, 2020. – 302 с. : рис, табл., додатки. – Бібліогр.: с. 15–18 (24 назв.) ; с. 70–89 (181 назв.) ; с. 161–169 (83 назв.) ; с. 216 (8 назв.)
 81. 9У2
  П19
  Пасіцька О. І. Соціально-економічна діяльність українців Галичини (1919–1939) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України", [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Пасіцька Оксана Ігорівна; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 24.12.2019. – Львів, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33 (40 назв.)
 82. 9У1
  П19
  Паславська Н. О. Кравецький цех у Львові в 16 – 18 ст.: організаційні форми та соціальні відносини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Паславська Наталія Орестівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.10.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с.16–18 (19 назв.)
 83. 9(М)1
  П32
  Пилипчук Я. В. Соціальна історія кипчаків у 9 – 13 ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Пилипчук Ярослав Валентинович ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 12.11.2019. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31–37 (70 назв.)
 84. 02
  П52
  Половинчак Ю. М. Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності : автореф. дис. ... д-ра наук з соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство"
  / Ю. М. Половинчак ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24-28 (39 назв.)
 85. 378
  П58
  Попов Р. А. Теоретико-методологічні засади розвитку автономності студентів в освітньому процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Р. А. Попов ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 27.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30–34 (42 назв.)
 86. 7А(07)
  П75
  Приймак С. Г. Методична система розвитку функціональних можливостей майбутніх учителів фізичної культури у процесі спортивно-педагогічного удосконалення : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Приймак Сергій Георгійович; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Дата захисту 11.12.2019. – Чернігів, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32–36 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 87. 378
  П88
  Пугач В. М. Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров'я у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пугач Віталіна Миколаївна ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Дата захисту 20.10.2020. – Вінниця, 2020. – 312 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13–17 (29 назв.) ; с. 209–245.
 88. 378
  П88
  Пугач С. С. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пугач Сергій Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Дата захисту 16.06.2020. – Вінниця, 2020. – 536 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 9-14 (42 назв.) ; с. 341-386 ( назв.)
 89. 902.7
  Р69
  Романова О. М. Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців 19 – 20 століть : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Романова Олена Миколаївна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дата захисту 16.12.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (11 назв.)
 90. 378
  Р59
  Рогульська О. О. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рогульська Оксана Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.04.2020. – Вінниця, 2020. – 496 с. : рис., табл.. – Бібліогр.: с.11-17 (41 назв.) ; с.405-496 (865 назв.)
 91. 9У2
  Р83
  Руда О. В. Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20 – 30-х роках 20 століття: реалізації та рецепції : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України", [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Руда Оксана Василівна; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 03.12.2019. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34–37 (31 назв.)
 92. 37И
  С17
  Самойленко О. А. Тенденції розвитку освіти дорослих у Словаччині (друга половина 20 – початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Самойленко Оксана Анатоліївна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 11.12.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33–37 (41 назв.)
 93. 378
  С17
  Самохвал О. О. Тенденції розвитку туристичної освіти у вищих навчальних закладах німецькомовних країн Західної Європи : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Самохвал Олеся Олександрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 18.06.2020. – Вінниця, 2020. – 658 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10-18 (50 назв.) ; с. 446-503 (603 назв.)
 94. 9(М)7
  С21
  Сафар'янс Є. В. Українсько-австрійська співпраця в умовах трансформації європейської системи міжнародних відносин : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Сафар'янс Євгеній Валерійович ; Ін-т історії України НАПН України. – Захищена 27.09.2019. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19–21 (18 назв.)
 95. 378
  С30
  Семенюк А. Ю. Формування художної культури майбутніх художників-конструкторів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Семенюк Антон Юрійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 16.01.2020. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 96. С32
  Середюк М. С. Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича (1890–1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Середюк Марія Степанівна; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Дата захисту 03.12.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв.)
 97. 9У1
  С79
  Стецик Ю. О. Чернецтво Святопокровської провінції ЧСВВ(1739-1783 рр.) ; просопографічне дослідження : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ю. О. Стецик ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 23.10.2019. – Львів, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: с. 30-35 (54 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 98. 378
  С81
  Столярчук Л. Б. Професійна підготовка бакалаврів у галузі права в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Столярчук Леся Богданівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 05.02.2020. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 99. 37У(09)
  Т20
  Терлецька Л. М. Педагогічні умови навчання іноземних мов у педагогічних училищах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терлецька Любов Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 26.12.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17–19 (15 назв.)
 100. 378
  Т56
  Томашівська М. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Томашівська Мар'яна Мирославівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Кременецька обл. гуманітарно-пед. академія ім. Т. Шевченка]. – Дата захисту 15.01.2020. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис.,, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 101. 7А2
  Т88
  Турлюк В. В. Програмування тренувального процесу легкоатлеток-бар'єристок на етапі спеціалізованої базової підготовки : дис. ... доктора філософії: [спец.] 017 Фізична культура і спорт
  / Турлюк Вікторія Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 12.06.2020. – Вінниця, 2020. – 257 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11–12 (10 назв.) ; с. 196–220 (252 назв.)
 102. 91(07)
  У31
  Удовиченко І. В. Методичні засади навчання географії учнів 10 – 11 класів на профільному рівні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / І. В. Удовиченко ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Дата захисту 12.09.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31–38 (84 назв.)
 103. 378
  Ф33
  Федорчук І. В. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азейбарджан, Вірменія, Грузія) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Федорчук Ірина Володимирівна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Дата захисту 11.12.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (16 назв.)
 104. 37И
  Ч-12
  Чаграк Н. І. Теорія і практика освіти людей похилого віку у США (1962 – 2015 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чаграк Наталія Ігорівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Дата захисту 20.12.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 34–38 (47 назв.)
 105. 4И(Англ)
  Ч-15
  Чайка Л. В. Типологія вербальних конфліктів в англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Чайка Лариса Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.12.2019. – Київ, 2019. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30–32 (36 назв.)
 106. 378
  Щ40
  Щекотиліна Н. Ф. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до індивідуальної роботи з учнями в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Щекотиліна Наталя Федорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 16.01.2020. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19 (20 назв.)
 107. 7А(07)
  Я30
  Яготін Р. С. Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Яготін Родіон Сергійович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Дата захисту 13.12.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 108. 9У2
  Я49
  Якубець А. В. Повсякденне життя України другої половини 1940-х – середини 1960-х років: за публікаціями журналу «Перець» : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Якубець Альона Віталіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 30.09.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (9 назв.)
 109. 91(У)
  Я92
  Яцентюк Ю. В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів"
  / Яцентюк Юрій Васильович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 17.04.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31–37 (54 назв.)

Видання внесені в 2019 р.

 1. 378
  А16
  Абрамович Т. В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Абрамович Тетяна Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Міжнарод. економічно-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука]. – Захищена 12.11.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 2. 901
  А52
  Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Алтухов Олексій Анатолійович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 14.12.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.).
 3. 378
  А65
  Андрєєв А. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрєєв Андрій Миколайович; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (64 назв.).
 4. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 5. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 623 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-24 (54 назв.) ; с. 399-472 (763 назв.)
 6. 4И(Англ)
  А70
  Андрущенко І. О. Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Андрущенко Ірина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 14.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.).
 7. 378
  А73
  Ануфрієва О. Ф. Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ануфрієва Ольга Федорівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 18.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (21 назв.)
 8. 371.011
  А90
  Асманов А. Р. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі вивчення кримськотатарської літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (кримськотатарська література)"
  / Асманов Алим Расимович ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 18.12.2018. – Миколаїв, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 9. 378
  Б43
  Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров'я засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлкова Тетяна Олександрівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 27.12.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.).
 10. 37
  Б43
  Бєловецька Л. Е. Педагогічна підтримка усиновлених дітей з України в США в опануванні англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бєловецька Ліна Едуардівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14назв.)
 11. 158.015
  Б59
  Бігунов Д. О. Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бігунов Дмитро Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 14.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с.19-21 (23 назв.)
 12. 373.7
  Б61
  Білик О. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Олександр Вікторович; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; [Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського]. – Захищена 04.12.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 13. 378
  Б61
  Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)"; [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білявець Сергій Якович; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.03.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.).
 14. 378
  Б62
  Біницька К. М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Біницька Катерина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 31.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26-29 (38 назв.).
 15. 378
  Б19
  Бакка Т. В. Підготовка студентів до викладання суспільнознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бакка Тамара Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 14.02.2008. – Київ, 2008. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.).
 16. 378
  Б21
  Балюк А. С. Педагогічні умови професійної соціалізації студентів магістратури соціогуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балюк Анна Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.01.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 18 (11 назв.).
 17. 378
  Б31
  Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (76 назв.).
 18. 378
  Б36
  Бевзюк М. С. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бевзюк Марина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Дата захисту 27.06.2019. – Умань, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16—18 (22 назв.)
 19. 15
  Б38
  Бедан В. Б. Індивідуально-типологічні особливості схильності особистості до переживання самотності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бедан Вікторія Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.).
 20. 372
  Б40
  Безсонова О. К. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Безсонова Ольга Костянтинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 12.02.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (24 назв.).
 21. 53(07)
  Б46
  Бенедисюк М. М. Система завдань міжпредметного змісту як засіб формування компетентності з фізики в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бенедисюк Марія Миколаївна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 01.11.2018. – Кропивницький, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 22. 378
  Б48
  Березюк Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання у початковій школі підручників зарубіжних видань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Березюк Юлія Валеріївна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (33 назв.).
 23. 378
  Б61
  Біліченко О. В. Формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Біліченко Олександр Віталійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 360 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 7—10 (20 назв.) ; с. 213—237 (264 назв.).
 24. 371.014
  Б62
  Бінецький Д. О. Виховання у молодших підлітків прагнення до самостійності у процесі спортивно-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бінецький Дмитро Олександрович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 29.10.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв.)
 25. 37У(09)
  Б64
  Бірюк Д. О. Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця 20 — початку 21 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бірюк Дмитро Олександрович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 03.10.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с.16—17 (16 назв.)
 26. 7А.06
  Б68
  Блавт О. З. Теоретико-методичні основи системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Блавт Оксана Зіновіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 28.12.2017. – Чернігів, 2017. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-38 (96 назв.).
 27. 37И
  Б72
  Бобошко В. І. Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобошко Вікторія Ігорівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.10.2018. – Умань, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.).
 28. 37И
  Б72
  Бовт А. Ю. Художньо-естетичне виховання учнівської молоді в середній школі Канади (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бовт Альона Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.).
 29. 378
  Б74
  Богуш Л. А. Підготовка магістрів у галузі міжнародних відносин до стратегічного управління професійною кар'єрою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Богуш Людмила Андріївна ; Ун-т імені Альфреда Нобеля; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 08.11.2018. – Дніпро, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 30. 37У(09)
  Б75
  Бодак Л. Й. Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа Макарушки (1867-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бодак Леся Йосипівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 31.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв.)
 31. 378
  Б77
  Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних заладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Галина Олегівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 11.12.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 32. 378
  Б77
  Бойко В. А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Бойко Владислав Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-19 (45 назв.)
 33. 378
  Б81
  Бондар О. В. Формування інформаційної культури менеджерів організацій у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Олександр Вікторович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16назв.)
 34. 37(09)
  Б81
  Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондар Тамара Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 23.05.2019. – Умань, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (52 назв.)
 35. 378
  Б81
  Бондаревська О. М. Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Бондаревська Олена Михайлівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 36. 373.7
  Б83
  Бортнікова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортнікова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.).
 37. 373.7
  Б83
  Бортникова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортникова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 38. 378
  Б84
  Брандибура І. Ю. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брандибура Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.).
 39. 372
  Б87
  Брежнєва О. Г. Теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Брежнєва Олена Генадіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.03.2019. – Київ, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (71 назв.).
 40. 371
  Б87
  Бриндіков Ю. Л. Теорія і практика реабілітації військовослужбовців - учасників бойових дій в системі соціальних служб : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Бриндіков Юрій Леонідович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 15.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (63 назв.).
 41. 4И(Фр)
  Б89
  Бруско Г. А. Функціонування неологізмів у франкомовній інтернет-комунікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бруско Ганна Антонівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 42. 371.011
  Б90
  Буклов Ю. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позакласній та позашкільній виховній роботі (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Буклов Юрій Миколайович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 27.12.2018. – Дрогобич, 2018. – 16, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.).
 43. 15
  Б90
  Булгакова О. Ю. Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Булгакова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.05.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (30 назв.)
 44. 378
  Б91
  Бурка О. М. Підготовка майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурка Олена Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 45. 378
  В18
  Варава О. Б. Формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варава Олена Борисівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 20.09.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (21 назв.)
 46. 9(М)1
  В22
  Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов'янському Полаб'ї (кінець 8 - перша третина 10 ст.): система влади і її трансформації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вацеба Ростислав Миролюбович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 47. 158.015
  В25
  Вдовиченко О. В. Психологічні основи ризику особистості в онтогенезі : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Вдовиченко Оксана Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 28.09.2019. – Одеса, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28—31 (52 назв.)
 48. 371.01
  В58
  Власова В. Г. Формування естетичного становлення молодших школярів до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власова Валерія Гаврилівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 18.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 49. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 50. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 267 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (17 назв.) ; с. 187-212 (225 назв.).
 51. 9(М)7
  В55
  Вишня І. А. Українсько-молдовські відносини у 1991-2014 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вишня Ірина Андріївна ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Захищена 27.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 52. 378
  В58
  Власенко К. О. Виховання ціннісного ставлення до праці студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власенко Каріна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 06.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 53. 15
  В64
  Вознюк А. В. Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх округах : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія; економічна психологія"
  / Вознюк Алла Вікторівна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-40 (48 назв.).
 54. 9У1
  В45
  Войнаровський А. М. Поділля в системі торгово-економічних зв'язків євро-азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Войнаровський Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 55. 9(М)7
  В68
  Волонтир О. О. Політика польської влади у галузі освіти у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Волонтир Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.).
 56. 371.01
  В68
  Волошин С. В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Сузанна Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.).
 57. 37У(09)
  В75
  Воровка М. І. Теорія і практика розвитку гендерної культури студентів вищих навчальних закладів України (60-ті роки 20 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Воровка Маргарита Іванівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 24.10.2019. – Кропивницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33—38 (44 назв.)
 58. 373.7
  В75
  Вороніна Г. Р. Розвиток професійної перспективи старшокласників міських технологічних коледжів Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вороніна Ганна Раїсівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: с. 16—20 (42 назв.)
 59. 6Ф7(07)
  В75
  Ворожбит А. В. Використання веб-орієнтованих технологій у навчанні інформатики в закладах загальної середгьої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатики)"
  / Ворожбит Алла Володимирівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (28 назв.)
 60. 9У1
  В75
  Ворончук І. О. Населення Волині в 16 - першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ворончук Ірина Олексіївна; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства МОН України]. – Захищена 01.07.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-33 (51 назв.).
 61. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 294 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.); с. 111-129 (191 назв.); с. 200-214 (152 назв.); с. 246-247 (15 назв.)
 62. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 63. 378
  Г16
  Галущак І. Є. Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галущак Ірина Євгеніївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 11.01.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (51 назв.).
 64. 378
  Г20
  Гармаш Т. А. Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гармаш Тетяна Андріївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 18.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.).
 65. 37И
  Г59
  Годунко Л. В. Реформування шкільної іншомовної освіти в Чеській та Словацькій республіках у русі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Годунко Людмила Волордимирівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.).
 66. 6Ф7(07)
  Г61
  Головня О. С. Методика застосування технологій віртуалізації UNIX-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Головня Олена Сергіївна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Дата захисту 02.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.)
 67. 37(09)
  Г62
  Голубєва І. В. Педагогічна підтримка лінгвістично обдарованих учнів у США (80-ті роки 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Голубєва Ірина Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 68. 378
  Г65
  Гончарук О. М. Формування здоров'язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончарук Оксана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (11 назв.).
 69. 32У
  Г81
  Гречко О. Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"
  / Гречко Оксана Юріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.11.2018. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 70. 378
  Г85
  Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у республіці Польща в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грищук Юлія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 21.05.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (30 назв.)
 71. 9(М)03
  Г94
  Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець 1 ст. до н.е. -початок 3 ст. н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гуменний Віктор Леонідович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.).
 72. 378
  Г96
  Гусак В. М. Розвиток професійної компетентності педагога-організатора в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусак Валентина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.10.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 73. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 288 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (20 назв.); с. 97-110 (161 назв.) ; с. 157-165 (83 назв.) ; с. 227-228 (20 назв.).
 74. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.).
 75. 378
  Г58
  Гоголь І. О. Формування культури професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гоголь Ірина Олександрівна; Українська інженерно-педагогічна академія; [Харківський нац. ун-т внутрішніх справ МВСУ]. – Дата захисту 16.05.2019. – Харків, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 76. 378
  Г98
  Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гущина Наталія Іванівна; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 18.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 77. 371
  Д18
  Данильчук Л. О. Теорія і методика профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Данильчук Лариса Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 29.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (61 назв.).
 78. 378
  Д32
  Дем'янюк В. В. Формування у майбутніх спеціалістів з бухгалтерського обліку ціннісних професійних орієнтацій у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дем'янюк Віктор Володимирович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 07.11.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв.)
 79. 40
  Д43
  Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Дзера Оксана Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 07.12.2018. – Київ, 2018. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (39 назв.).
 80. 37У(09)
  Д35
  Депчинська І. А. Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Депчинська Івета Аттілівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 81. 372
  Д50
  Дихта-Кірфф В. Л. Формування у старших дошкільників креативності в центрах розвитку дитини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України; [Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.).
 82. 58
  Д58
  Довгалюк-Семенюк М. В. Особливості метаболізму нітрогену у рослинах конюшини лучної за умов нафтового забруднення грунту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізоологія рослин"
  / Довгалюк-Семенюк Марія Володимирівна ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 08.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.).
 83. 378
  Д58
  Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довгопола Лариса Володимирівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 18.01.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (22 назв.).
 84. 373.7
  Д58
  Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довмантович Наталія Георгіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;[ Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 85. 378
  Д72
  Драч А. С. Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драч Анна Сергіївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.).
 86. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовкимайбутніх фармацевтів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 26820 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-15 (38 назв.) ; с. 178-202 (220 назв.)
 87. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовкимайбутніх фармацевтів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (38 назв.)
 88. 378
  Д81
  Дудікова Л. В. Теоретичні і методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудікова Лариса Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 24.01.2019. – Хмельницький, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (56 назв.).
 89. 373.7
  Д81
  Дудка У. Т. Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудка Уляна Теодозіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 90. 371.011
  Є70
  Єресько О. В. Виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної і позаурочної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єресько Олег Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.).
 91. 371
  Є80
  Єрьоміна Л. Є. Соціально-педагогічні умови формування у вихованців закладу інтернатного типу готовності до сімейного життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Єрьоміна Лілія Євгеніївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 92. 37У(09)
  Є97
  Єщенко М. Г. Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єщенко Марина Георгіївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 31.10.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 93. 378
  Ж68
  Жигунова В. О. Професійне спрямування іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жигунова Вікторія олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 24.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв.)
 94. 378
  Ж87
  Жулкевська В. О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жулкевська Віра Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 18.03.2005. – Київ, 2005. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20 (11 назв.).
 95. 371.011
  Ж91
  Журба К. О. Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Журба Катерина Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.03.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (57 назв.).
 96. 40
  Ж91
  Журкова О. Л. Мотивованість конотативного значення фразеологічних одиниць англійської та української мов: зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Журкова Ольга Леонідівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 97. 9(С)17
  З-12
  Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці 19 - на початку 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Забудкова Ольга Андріївна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 14.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.).
 98. 373
  З-35
  Зарудня О. М. Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу власної професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарудня Ольга Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.10.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 99. 378
  З-86
  Зорій Я. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх офіцерів запасу в закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зорій Ярослав Богданович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 24.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29—33 (43 назв.)
 100. 37У(09)
  З-91
  Зубрицький І. Я. Розвиток ідей щодо профілактики соціальних відхилень у неповнелітніх на сторінках української педагогічної періодики Східної Галичини (1918-1939 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Зубрицький Ігор Ярославович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.).
 101. 15
  І-21
  Іванова Я. В. Адаптивність як психологічний чинник пасіонарності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванова Янна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.12.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 102. 4И(Англ)
  І-38
  Ізотова Н. П. Ігрова стилістика сучасного англомовного художнього наративу в лінгвістичному висвітленні (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ізотова Наталія Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 26.09.2019. – Київ, 2019. – 35 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв.)
 103. 37У(09)
  К12
  Кабанець М. М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець 20 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кабанець Марина Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 30.10.2019. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв.)
 104. 378
  К14
  Казаннікова О. В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Казаннікова Олена Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 02.10.2019. – Б.м. ; Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв.)
 105. 378
  К17
  Калуар С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язування конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калуар Світлана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-37 (88 назв.).
 106. 373.7
  К17
  Калугіна Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калугіна Тетяна Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 107. 4И(Англ)
  К18
  Камінська М. О. Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Марина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 108. 7А(07)
  К20
  Капкан О. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів 8-9 класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Капкан Олена Олександрівна; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 01.06.2019. – Чернігів, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 109. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 619 с. : рис., табл, додатки (окремий том). – Бібліогр.: с. 14-25 (84 назв.) ; с. 113-132 (218 назв.) ; с. 184-196 (138 назв.) ; с. 282-296 (171 назв.) ; с. 387-404 (206 назв.) ; с. 469-472 (31 назв.)
 110. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (84 назв.)
 111. 378
  К21
  Карасьова Л. А. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі іншомовної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасьова Лариса Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 25.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв.)
 112. 15
  К21
  Каргіна Н. В. Ресурси та чинники психологічного благополуччя особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Каргіна Наталя Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (30 назв.).
 113. 371.014
  К28
  Касіч Н. П. Виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно-оздоровчій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Касіч Наталія Петрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв.) . – [2019-9009А]
 114. 378И
  К38
  Кікіна Н. М. Розвиток кредитної системи навчання іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кікіна Наталія Михайлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Захищена 17.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 115. 378
  К39
  Киливник В. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киливник Вікторія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 290 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12—15 (16 назв.) ; с. 207—245 (362 назв
 116. 378
  К39
  Киливник В. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Киливник Вікторія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 26.11.2019. – Вінниця, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв.)
 117. 378
  К49
  Климова К. Я. Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... д.-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Климова Катерина Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 06.06.2011. – Київ, 2011. – 35 с. : рис. – Бібліогр.: с. 26-32 (49 назв.).
 118. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 329 с. : рис., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (28 назв.) ; с. 101-112 (126 назв.) ; с. 193-202 (92 назв.) ; с. 236-237 (16 назв.)
 119. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 120. 9(М)7
  К57
  Клочак О. З. Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобалізаційних змін (1989-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Клочак Олег Зіновійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Дипломатична академія України при МЗСУ]. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.).
 121. 37У(09)
  К51
  Клунко Р. Ю. Підготовка майбутніх учителів до формування правової культури учнів загальноосвітніх шкіл України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Клунко Роксолана Юріївна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 122. 371.012
  К55
  Коблик В. О. Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у позаурочній добродійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коблик Віталій Олександрович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.10.2018. – Умань, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 123. 378
  К56
  Ковальський Р. І. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальський Роман Івагович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 24.10.2018. – Київ, 2018. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (14 назв.).
 124. 378
  К56
  Ковальчук І. С. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.).
 125. 373.7
  К59
  Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Христина Ігорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 126. 378
  К64
  Кондратенко Т. В. Формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратенко Тетяна Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 14.03.2019. – Глухів, 2019. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.).
 127. 378
  к64
  Кононова М. М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової пілготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кононова Марина Миколаївна ; Хмельницький національний ун-т ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 14.11.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33—36 (42 назв.)
 128. 378
  К65
  Конюхов С. Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Конюхов Сергій Леонідович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
 129. 378
  К68
  Король Я. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Король Ярослав Іванович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 2.--.2059. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв.)
 130. 378
  К68
  Корольова Л. М. Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Людмила Михайлівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 19.06.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 131. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 228 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-14 (20 назв.); с. 180-197 (192 назв.).
 132. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 133. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 339 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.); с. 86-104 (170 назв.) ; с. 187-195 (81 назв.); с. 247-248 (14 назв.).
 134. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 135. 37И
  К72
  Костіна Л. С. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костіна Людмила Сергіївна ; Ін-т вищої освіти ім. Івана Зязюна НАПН України. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (21 назв.).
 136. 378
  К72
  Косюк В. Р. Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косюк Володимир Ростиславович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 25.10.2019. – Запоріжжя, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17—19 (21 назв.)
 137. 37У(09)
  К75
  Кохановська О. В. Теорія і практика розвитку природничо-математичної освіти дівчат у навчальних закладах України (19 — початок 20 ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кохановська Олена Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 30.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: с. 26—32 (54 назв.)
 138. 37У(09)
  К75
  Коча І. А. Формування здорового способу життя учнів початкової школи (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коча Інна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 10.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (20 назв.)
 139. 378
  К76
  Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошук Олександр Богданович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 16.05.2019. – Глухів, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
 140. 378
  К89
  Кузько М. С. Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузько Маріанна Сергіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 141. 373.7
  К92
  Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купрієвич Вікторія Олександрівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Захищена 22.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-19 (31 назв.).
 142. 4И(Італ)
  К93
  Куранда В. В. Пропозиційно-семантична організація лексико-словотворних гнізд з вершиною тварина та рослина в італійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Куранда Віталіна Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.).
 143. 378
  К78
  Краснопольський В. Е. Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на основі створення і використання WEB-технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Краснопольський Володимир Едуардович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-37 (82 назв.)
 144. 4И(Англ)
  К82
  Кріпак Ю. В. Стратегії і тактики мовленневої агресії у сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кріпак Юлія Валеріївна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 145. 4И(Англ)
  К82
  Крикніцька І. О. Англійські фразеологічні одиниці з кулінарним компонентом: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Крикніцька Ірина Олександрівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 146. 40
  К84
  Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторичної номінації на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Круть Олена Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Захищена 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 1718 (19 назв.)
 147. 378
  К95
  Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кухтяк Олександра Ярославівна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
 148. 378
  Л18
  Лай Сяоцянь Формування культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лай Сяоцянь; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.04.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 149. 378
  Л33
  Лебедик Л. В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лебедик Леся Вікторівна ; Донбаський держ. пед. ун-т ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 03.07.2019. – Слов'янськ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (66 назв.)
 150. 378
  Л37
  Левицька А. А. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Левицька Аліса Андріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 24.09.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв.)
 151. 40
  Л37
  Лєвочкіна С. В. Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті в жанрі фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лєвочкіна Світлана Владиславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.04.2019. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.).
 152. 378
  Л55
  Ли Аньань Підготовка майбутніх учителів музики до музичного просвітництва старшокласників на засадах застосування інноваційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аньань Ли ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 21.06.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 153. 158.015
  Л64
  Литвинчук А. І. Психологічні чинники розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Литвинчук Алла Іванівна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 24.05.2019. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 154. 372
  Л64
  Литвишко О. М. Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Литвишко Олена Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (25 назв.)
 155. 378
  Л61
  Ліпшиць Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ліпшиць Лариса Володимирівна ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 28.12.2018. – Херсон, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.).
 156. 4И(Англ)
  Л13
  Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність англійського мовлення британців, американців і канадійців (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лавренчук Ярослав Юрійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 05.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 157. 378
  Л33
  Лебедь Г. М. Генеза змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у політехнічних навчальних закладах України (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лебедь Галина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 30.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 158. 378
  Л50
  Лесіна Т. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Лесіна Тетяна Миколаївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.01.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (49 назв.).
 159. 373.7
  Л63
  Лисиця Д. Л. Формування професійної компетентності майбутніх гігієністів у медичних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисиця Дмитро Леонідович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 20.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.).
 160. 378
  Л64
  Литвинова Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю в процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвинова Наталія Вікторівна; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 15.11.2018. – Глухів, 2018. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (19 назв.).
 161. 9(М)3
  Л84
  Лукашенко А. І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (4 - середина 17 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.10.2018. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: с. 33-36 (27 назв.).
 162. 378
  Л93
  Лю Сянь Педагогічні умови методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в системі фортепіанної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сянь Лю ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 20.06.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 163. 378
  Л93
  Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Любінська Орися Іванівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 11.12.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.).
 164. 37У(09)
  Л99
  Ляшкевич А. І. Теорія і практика морської освіти півдня України (30-ті роки 19 -початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ляшкевич Антоніна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: с. 27-31 (44 назв.).
 165. 37(09)
  М13
  Мажец Б. Х. Модернізація дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мажец Божена Хелена ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 21.05.2019. – Дрогобич, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-32 (48 назв.)
 166. 15
  М14
  Майструк В. М. Самоприйняття як чинник психологічного благополуччя сучасної жінки : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Майструк Вікторія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.10.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 167. 9(М)1
  М15
  Макаревич А. С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії 16 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Макаревич Антоніна Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 168. 373.7
  М16
  Макогін О. В. Педагогічні умови організації виробничої практики майбутніх фахівців будівельного профілю в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макогін Оксана Василівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 07.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 1718 (14 назв.)
 169. 15
  М34
  Матохнюк Л. О. Психологія інформаційної компетентності особистості (генеза онтологічного розвитку) : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Матохнюк Людмила Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 27.09.2019. – Одеса, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29—35 (58 назв.)
 170. 378
  М48
  Мельничук С. Ю. Педагогічні умови застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельничук Сергій Юрійович; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 02.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 171. 378
  М48
  Мельничук Ю. П. Формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельничук Юрій Петрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 21.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.).
 172. 37У(09)
  М59
  Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Микитюк Володимир Ількович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.12.2018. – Дрогобич, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-37 (72 назв.).
 173. 4И(Англ)
  М59
  Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної терміносистеми лісового господарства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Миклаш Леся Теодорівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 13.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 174. 4И(Фр)
  М64
  Миронова Н. В. Гендерний аспект поняття ВОЙОВНИЧІСТЬ у сучасній французькій прозі (на матеріалі творчості Амелі Нотомб) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Миронова Наталя Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.).
 175. 378
  М64
  Мирошникова М. С. Формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мирошникова Маріанна Сергіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 21.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 176. 378
  М65
  Мисик О. С. Формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мисик Олеся Станіславівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 20.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18назв.).
 177. 53
  М65
  Мисліцька Н. А. Навчання фізики на засадах пропедевтичного підходу у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Мисліцька Наталія Анатоліївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 17.10.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28-36 (75 назв.)
 178. 378
  М65
  Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миськова Наталія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 02.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.).
 179. 371.01
  М74
  Могорита В. М. Трансформація змісту шкільних підручників з історії для загальноосвітніх навчальних закладів України (1991-2017рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Могорита Віктор Михайлович; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.03.2019. – Дрогобич, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (27 назв.).
 180. 158.015
  М74
  Можаровська Т. В. Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з деструктивних сімей : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Можаровська Тетяна Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 27.12.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 181. 378
  М77
  Мондич О. В. Формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)"
  / Мондич Оксана Валентинівна ; Ін-т педагогіки НАПН України; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 21.03.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.).
 182. 378
  М84
  Мосьпан Н. В. Тенденції взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському союзі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мосьпан Наталія Вікторівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв.)
 183. 371.011
  М85
  Мотика С. М. Виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Мотика Сергій Миколайович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
 184. 378
  М81
  Мосейчук Ю. Ю. Система формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мосейчук Юрій Юрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 01.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (77 назв.).
 185. 37У(09)
  М85
  Мотуз Т. В. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина 20 - початок 21 століть) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мотуз Тетяна Володимирівна ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 06.03.2019. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.).
 186. 378
  Н23
  Наливайко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наливайко Тетяна Володимирівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 03.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 187. 378
  Н63
  Ніколаєва І. М. Формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ніколаєва Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т вищої освіти ім. Івана Зязюна НАПН України]. – Захищена 12.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 188. 378
  Н12
  Навроцька М. М. Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Навроцька Марія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 19.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (35 назв.).
 189. 37У(09)
  Н17
  Надєждина І. М. Просвітницько-педагогічна діяльність інтелігенції на півдні України (друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Надєждина Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Тернопіль, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-14 (15 назв.).
 190. 378
  Н34
  Наумчук І. А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного навчального закладу в ситемі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наумчук Інна Анатоліївна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 191. 378
  Н59
  Нечепоренко М. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечепоренко Марія Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Захищена 19.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 192. 378
  Н56
  Нестеренко М. М. Підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в умовах варіативності початкової освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нестеренко Марина Миколаївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Дата захисту 20.09.2019. – Бердянськ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв.)
 193. 378
  Н56
  Нестуля С. І. Дидактичні засади формування лідерської компетентності майбутніх бакалаврів з менеджменту в освітньому середовищі університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Нестуля Світлана Іванівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 06.09.2019. – Полтава, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв.)
 194. 371.01
  Н76
  Новосельська Н. Т. Виховна спрямованість навчальних комплектів з читання для початкової школи (80-ті роки 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Новосельська Надія Тадеївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 31.10.2018. – Дрогобич, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (17 назв.).
 195. 378
  Н77
  Ножко І. О. Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів з пожежної безпеки у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ножко Ігор Олегович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ]. – Захищена 07.12.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.).
 196. 378
  Н90
  Нуржинська А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців зі зв'язків з громадськістю в умовах дистанційної форми навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нуржинська Анастасія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 197. 378
  О-35
  Овчарук В. В. Формування здоров'язберігаючої копетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Овчарук Василь Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 291 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-12 (15 назв.) ; с. 73-85 (115 назв.) ; с. 137-143 (55 назв.) ; с. 227-230 (31 назв.)
 198. 378
  О-35
  Овчарук В. В. Формування здоров'язберігаючої копетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Овчарук Василь Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 199. 378
  О-57
  Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельчук Михайло Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 253 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-13 (12 назв.); с. 95-109 (147 назв.); с. 191-199 (91 назв.); с. 217 (8 назв.).
 200. 378
  О-57
  Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельчук Михайло Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.).
 201. 37(09)
  О-53
  Олексієнко Р. В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина 20 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Олексієнко Роман Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 31.10.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв.)
 202. 378
  О-58
  Оніщук І. І. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Оніщук Ірина Ігорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15-18 (36 назв.)
 203. 378
  О-58
  Оніщук І. І. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Оніщук Ірина Ігорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 361 с. : табл, додатки. – Бібліогр.: с. 11-16 (37 назв.) ; с. 98-118 (200 назв.) ; с. 183-2016 (241 назв.) ; с. 246-266 (196 назв.)
 204. 378
  О-61
  Опольська А. В. Розвиток післядипломної педпгогічної освіти України (кінець 20 - 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Опольська Алевтина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.12.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 205. 378
  О-72
  Осадчук Д. Д. Підготовка майбутніх офіцерів морського торговельного флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадчук Дмитро Дмитрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 01.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 206. 4И(Нем)
  О-92
  Охріменко О. А. Тексти податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччини в композиційному, лексико-семантичному та комунікативно-прагматичному висвітленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Охріменко Олена Андріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 26.09.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв.)
 207. 371
  П12
  Павлик Н. П. Теорія і практика неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Павлик Надія Павлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (73 назв.)
 208. 378
  П12
  Павлова О. Г. Педагогічні умови формування професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлова Олена Геннадіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Українська інженерно-педагогічна академія КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"]. – Дата захисту 16.05.2019. – Глухів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 209. 378
  П12
  Пайкуш М. А. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пайкуш Маріана Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 602 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 16-26 (71 назв.) ; с. 123-139 (191 назв.) ; с. 213-220 (74 назв.) ; с. 311-323 (134 назв.) ; с. 400-407 (73 назв.) ; с. 516-518 (25 назв.)
 210. 378
  П12
  Пайкуш М. А. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пайкуш Маріана Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (71 назв.)
 211. 378
  П16
  Панімаш Ю. В. Формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтеративного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панімаш Юлія Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ]. – Дата захисту 26.06.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 212. 40
  П22
  Пашкова Н. І. Номінативні моделі вербалізації етнокультурного концепту ДІМ у карпатському ареалі балкано-слов'янському етномовному континууму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Пашкова Надія Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 19.03.2019. – Київ, 2019. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (56 назв.).
 213. 40
  П30
  Петрова Г. Л. Національно-культурна специфіка мовної свідомості носіїв української, англійської та новогрецької мов (на матеріалі рекламного дискурсу продуктів харчування) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Петрова Галина Леонідівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.)
 214. 371
  П31
  Пєхота Б. А. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей в Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Пєхота Беата Анна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 06.03.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (62 назв.).
 215. 7А3
  П27
  Перебийніс В. Б. Індивідуалізація тренувальних програм в річному макроциклі дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Перебийніс Володимир Борисович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 29.06.2019. – Харків, 2019. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-22 (35 назв.)
 216. 6Ф7(07)
  П32
  Підгорна Т. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до професійної діяльності в умовах інформатизованого навчального процесу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Підгорна Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.12.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (47 назв.).
 217. 37(09)
  П32
  Піонтковський-Вихватень Б. О. Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т обарованої дитини НАПН України. – Дата захисту 24.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 218. 378
  П30
  Петренко Н. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи аграрного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петренко Наталія Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Миколаївський нац. аграрний ун-т]. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.).
 219. 7А(07)
  П30
  Петренко О. П. Методика розвитку професійно важливих якостей студенток економічних спеціальностей на заняттях з пілатесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Петренко Олена Павлівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 220. 37У(09)
  П32
  Пилипенко В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Олександра Івановича Строніна (1826-1889 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилипенко Вадим Валерійович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 26.06.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 221. 912к
  П34
  Пісна Р. С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : [спец.] 11.00.12 "Географічна картографія"
  / Пісна Руслана Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 222. 378
  П34
  Пісоцька М. Е. Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 20 століття - початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Пісоцька Марина Еміліївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Дата захисту 05.06.2019. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (37 назв.)
 223. 378
  П37
  Плахотнюк Г. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Плахотнюк Ганна Миколаївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 314 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10-12 (11 назв.) ; с. 108-138 (222 назв.) ; с. 202-207 (38 назв.); с. 248 (10 назв.).
 224. 378
  П42
  Повстин О. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повстин Оксана Вікторівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 19.02.2019. – Львів, 2019. – 483 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с.7-13 (56 назв.); с. 367-433 (706 назв.).
 225. 378
  П42
  Повідайчик О. С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повідайчик Оксана Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 21.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (80 назв.)
 226. 378
  П42
  Повстин О. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повстин Оксана Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-37 (56 назв.).
 227. 9(М)7
  П75
  Приймак В. П. Соціальна політика ФРН у східних федеративних землях у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Приймак Вікторія Павлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 228. 37У(09)
  П81
  Пронікова І. В. Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пронікова Ірина Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 03.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.)
 229. 378
  П84
  Процюк І. Є. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Процюк Ірина Євгеніївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.05.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 230. 373
  П88
  Пукас І. Л. Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пукас Івана Леонідівна; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 06.12.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.).
 231. 158.015
  П88
  Пустовий С. А. Формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Пустовий Сергій Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.03.2019. – Переяслав-Хмельницький, 209. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.).
 232. 378
  П90
  Пухальський Т. Д. Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пухальський Тарас Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 233. 54(07)
  П93
  Пшенична Н. С. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення хімії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"
  / Пшенична Наталія Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 23.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 234. 378
  Р12
  Рабецька Н. Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рабецька Надія Леонідівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 26.10.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 235. 378
  Р25
  Ратинська І. В. Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ратинська Інна Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 18.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 236. 37У(09)
  Р24
  Раструба Т. В. Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні (остання чверть 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Раструба Тетяна Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (23 назв.).
 237. 378
  Р31
  Ребуха Л. З. Теоретичні і методичні засади фундаметалізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 08.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (61 назв.)
 238. 158.015
  Р32
  Ревуцька І. В. Тілесна діагностика та корекція негативних психологічних станів у дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ревуцька Ірина Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.03.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 24, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-23 (13 назв.).
 239. 37(09)
  Р49
  Рибалко Н. М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рибалко Наталія Миколаївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 240. 9(М)7
  Р51
  Римар І. В. Стратегія і тактика 3 Інтернаціоналу в 1935-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Римар Ігор Володимирович ; Ін-т всесвітньої історії НАН України ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 04.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 241. 378
  Р49
  Рідкодубська Г. А. Теорія і практика підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рідкодубська Ганна Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 07.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (43 назв.)
 242. 378
  Р63
  Рожнова Г. П. Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожнова Ганна Павлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.05.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 243. 378
  Р81
  Рощенюк А. М. Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до творчої самореалізації в адаптаційни : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рощенюк Алла Михайлівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 07.11.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв.)
 244. 37У(09)
  Р98
  Рябуха І. М. Тенденції розвитку морської освіти в Україні (друга половина 18 — початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рябуха Іван Михайлович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 31.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: с. 27—30 (39 назв.)
 245. 9У1
  С13
  Савченко О. О. Українсько-татарські політичні взаємини та соціальні комунікації у 16 - на початку 18 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Савченко Олексій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 246. 373.7
  С17
  Самборська Н. М. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності "медсестринство" у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самборська Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.).
 247. 7А(07)
  С17
  Самокиш І. І. Система моніторингу функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Самокиш Іван Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.11.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (38 назв.).
 248. 371.01
  С19
  Сапрунова О. Г. Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сапрунова Олена Генадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 18.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв.)
 249. 378
  С24
  Свиридюк В. В. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Свиридюк Володимир Васильович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.).
 250. 37У(09)
  С24
  Свйонтик О. О. Читанка як засіб формування відповідальності в учнів початкової школи (друга половина 20 - почяаток 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Свйонтик Олександра Олександрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.03.2019. – Дрогобич, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.).
 251. 371.011
  С28
  Северинчук Л. А. Формування у старшокласників культури родинних взаємин у позаурочній діяльності закладу загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Северинчук Людмила Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 252. 372
  С30
  Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Семеняко Юлія Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.03.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (26 назв.).
 253. 371.01
  С31
  Сеник А. М. Державницьке виховання учнівської молоді в умовах позашкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / А. М. Сеник ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 25.09.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15—16 (12 назв.)
 254. 378
  С31
  Сенчина Н. Г. Формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сенчина Наталія Генадіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 26.04.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 255. 37У(09)
  С38
  Синишин Л. О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець 19 - перша половина 20 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Синишин Лілія Орестівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Дата захисту 14.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 256. 378
  С41
  Ситняківська С. М. Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ситняківська Світлана Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.06.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-36 (57 назв.)
 257. 53(07)
  С48
  Слободянюк І. Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Слободянюк Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 01.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 258. 378
  С48
  Слозанська Г. І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 20.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (73 назв.)
 259. 378
  С50
  Смірнов С. В. Формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Смірнов сергій Володимирович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.10.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.).
 260. 37У(09)
  С56
  Совгар О. М. Педагогічна і культурно-просвітницька діяльність Юліана Романчука в Східній Галичині (1842-1932 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Совгар Оксана Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 18.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
 261. 4И(Англ)
  С57
  Содель О. С. Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / О. С. Содель ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.02.2019. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 262. 37У(09)
  С60
  Солодовник А. О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Солодовник Анастасія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 25.10.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (26 назв.).
 263. 53(07)
  С 62
  Сондак О. В. Формування предметної компетентності з фізики у студентів медичних коледжів при вивченні оптики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Сондак Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 17.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.).
 264. 378
  С67
  Сотер М. В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сотер Марія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 29.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (31 назв.).
 265. 371
  С80
  Стинська В. В. Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні (20 — початок 21 ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Стинська Вікторія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Дата захисту 07.11.2019. – Тернопіль, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв.)
 266. 378
  С84
  Стрельбицька С. М. Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельбицька Світлана Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 20.06.2019. – Одеса, 2019. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-22 (38 назв.)
 267. 373
  С89
  Султанова Н. В. Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Султанова Наталія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 30.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-35 (54 назв.).
 268. 373.7
  Т19
  Тарасюк І. В. Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тарасюк Ірина Володимирівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Захищена 22.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.).
 269. 378
  Т35
  Терепа А. В. Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Терепа Алла Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 7-10 (20 назв.)
 270. 371.013
  Т35
  Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Терещенко Наталія Віталіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (43 назв.)
 271. 15
  Т41
  Тимош Ю. В. Психосемантика моральної свідомості особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Тимош Юлія Володимирівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.10.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 272. 378
  Т41
  Тимченко Р. В. Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимченко Руслана ВІалеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 18.01.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 273. 378
  Т41
  Тимцуник Ю. М. Підготовка майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимцуник Юлія Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 26.06.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 274. 378
  Т45
  Титова Н. М. Теоретичні і методичні засади психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Титова Наталія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 01.10.2019. – Київ, 2019. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34—40 (50 назв.)
 275. 9(М)7
  Т41
  Тичка Г.-М. І. Східна Галичина у Політиці Франції (1918-1923) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тичка Ганна-Меланія Ігорівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 05.11.2018. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.). – [2018-8748А]
 276. 378
  Т47
  Тишкова О. Ф. Підготовка вчителів англійської мови у вищиїх навчальних закладах Китайської Народної Республіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тишкова Олена Федорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Дата захисту 08.11.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв.)
 277. 378
  Т48
  Ткаченко А. В. Формування дизайнерської компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Анастасія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 11.01.2019. – Одеса, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.).
 278. 37У(09)
  Т48
  Ткаченко В. І. Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні (1959-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ткаченко Вікторія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (21 назв.).
 279. 378
  Т48
  Ткачук О. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Олена Геннадіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.).
 280. 373
  Т57
  Тонне О. Ш. Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тонне Олена Шимонівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 19.06.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 281. 37У(09)
  Т58
  Топоренко О. Ю. Військова підготовка старшокласниць на західноукраїнських землях у роки Другої Речі Посполитої (1922 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Топоренко Олександр Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 282. 378
  Т87
  Туриця О. О. Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Туриця ольга Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 20.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (34 назв.)
 283. 378
  Ф19
  Фальштинська Ю. В. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до організації дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фальштинська Юлія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 302 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.) ; с. 84-105 (179 назв.) ; с. 192-202 (282 назв.) ; с. 238-268 (277 назв.)
 284. 378
  Ф19
  Фальштинська Ю. В. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до організації дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фальштинська Юлія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 285. 40
  Ф51
  Філатова К. О. Кольороконцепти в номінативних моделях англійських, українських і новогрецьких композитів: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Філатова Катерина Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.04.2019. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.). англійська мова
 286. 378
  Ф75
  Фокша О. М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у професійні підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фокша Олена Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 05.03.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (15 назв.).
 287. 15
  Ф95
  Фурман А. А. Психологічні засади пізнання смисложиттєвої сфери особистості : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Фурман Анатолій Анатолійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Дата захисту 24.05.2019. – Одеса, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (40 назв.)
 288. 158.015
  Х12
  Хабірова Л. І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв'язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Острозька академія" ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Острог, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 289. 378
  Х12
  Хавіна І. В. Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хавіна Ірина Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 290. 378
  Х12
  Хавіна І. В. Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хавіна Ірина Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 308 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8-12 (22 назв.); с. 211-241 (248 назв.). – [2018-316Д]
 291. 8У(07)
  Х17
  Халін В. В. Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філолгічного факультету в процесі вівчення української літеретури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Халін Валерій Володимирович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 22.03.2006. – Київ, 2006. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.).
 292. 158.015
  Х22
  Харченко Н. В. Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Харченко Наталія Валентинівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 14.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-41 (28 назв.)
 293. 378
  Х35
  Хе Сюефей Удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії в умовах вищої педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"
  / Хе Сюефей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 26.06.2019. – Київ, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 294. 378
  Х56
  Хлипавка Г. Г. Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хлипавка Галина Григорівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дата захисту 04.06.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 295. 373.7
  Х76
  Хоменко Л. В. Формування мотивації до музично-викладацької діяльності студентів педагогічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хоменко Леонід Вікторович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.07.2019. – Київ, 2019. – 17 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.)
 296. 371.01
  Х76
  Хомич О. Л. Формування просоціальної поведінки учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хомич Олена Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 297. 378
  Ч-12
  Чабанович Н. Б. Професійна підготовка лікарів-анастезіологів у країнах Західної Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чабанович Надія Богданівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Дата захисту 25.06.2019. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 298. 372
  Ч-12
  Чаговець А. І. Гармонійне виховання дітей 4-6 років у культурно-освітньому просторі дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чаговець Алла Іванівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 18.04.2019. – Київ, 2019. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-36 (58 назв.)
 299. 158.015
  Ч-63
  Чіп Р. С. Психологічні чинники становлення гендерної ідентичності старших підлітків : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Чіп Руслана Степанівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.11.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.).
 300. 378
  Ч-34
  Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чеботарьов Микола Корнійович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 331 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6-10 (21 назв.); с. 82-108 (231 назв.) ; с. 196-213 (165 назв.) ; с. 257-258 (14 назв.).
 301. 378
  Ч-34
  Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чеботарьов Микола Корнійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20, [21] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 302. 378
  Ч-45
  Червоненко К. С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Червоненко Катерина Сергіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 02.10.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17—20 (21 назв.)
 303. 4И(Англ)
  Ч-90
  Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку 21 століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Чумак Людмила Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 304. 371.013
  Ч-90
  Чумакова А. А. Виховання емоційної культури молодших школярів засобами музикотерапії у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чумакова Альона Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Запорізький нац. ун-т]. – Дата захисту 30.10.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 305. 378
  Ч-92
  Чупахін С. А. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв'язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чупахін Сергій Анатолійович ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 18.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 306. 371.013
  Ц99
  Цяо Чжи Формування етномистецької компетентності учнівської молоді в музичному навчанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чжи Цяо ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 30.05.2019. – Київ, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 307. 378
  Ш12
  Шабалдак А. В. Підготовка майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шабалдак Андрій Вікторович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 13.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 308. 378
  Ш23
  Шапаренко Х. А. Особистісне самовдосконалення майбутніх педагогів дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шапаренко Христина Андріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Дата захисту 24.09.2019. – Київ, 2019. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33—40 (62 назв.)
 309. 378
  Ш35
  Швець О. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Швець Оксана Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 06.12.2018. – Рівне, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (24 назв.).
 310. 378
  Ш37
  Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Людмила Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2018. – 703 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 17-28 (85 назв.); с. 138-163 (290 назв.); с. 248-262 (164 назв.); с. 343-356 (137 назв.); с. 469-482 (142 назв.); с. 540-544 (52 назв.).
 311. 378
  Ш37
  Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Людмила Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (85 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 312. 371.01
  Ш37
  Шевчук О. В. Формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами української етнічної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевчук Олександра Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (19 назв.).
 313. 158.015
  Ш42
  Шелег Т. В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шелег Тетяна Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 314. 378
  Ш64
  Шитікова С. П. Реалізація програм міжнародної співпраці Європейського Союзу як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Шитікова Світлана Петрівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 18.04.2019. – Київ, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (16 назв.).
 315. 378
  Ш66
  Шкарбан Л. В. Підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шкарбан Людмила Вячеславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 24.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.).
 316. 372
  Ш66
  Шкляр Н. А. Формування позитивного ставлення у дітей четвертого року життя до закладу дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Шкляр Наталія Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 317. 378
  Ш67
  Школяр Н. В. Формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Школяр Наталія Валеріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 318. 378
  Ш95
  Шукатка О. В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров'язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шукатка Оксана Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 13.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (59 назв.)
 319. 37У(09)
  Щ70
  Щетина Т. П. Становлення і розвиток початкової освіти в Херсонській губернії (1803—1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Щетина Тетяна Павлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Дата захисту 30.10.2019. – Тернопіль, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв.)
 320. 378
  Ю83
  Юрчук О. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Юрчук Олексій Іванович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 04.04.2019. – Рівне, 2019. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.).
 321. 378
  Я45
  Якименко Н. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у процесі дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якименко Наталія Олегівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 04.12.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
 322. 378
  Я45
  Якимець Ю. М. Формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесів вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якимець Юрій Михайлович ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 04.06.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (34 назв.)
 323. 57
  Я45
  Якимчук Р. А. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика"
  / Якимчук Руслан Андрійович ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Захищена 08.11.2018. – Київ, 2018. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37-41 (51 назв.).
 324. 378
  Я93
  Яцишина Н. В. Формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яцишина Ніна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.).
 325. 37У(09)
  Я96
  Яців О. І. Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність Миколи Шлемкевича (1894-1966 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яців Оксана Ігорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 21.05.2019. – Дрогобич, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)

Посилання на повний список видань
БД "Автореферати та дисертації"

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений