МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ
  КНИГИ (1 ПІВРІЧЧЯ 2016)
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ
ПЕРІОДИКА 2016
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ
АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГОВидання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу психолого-педагогічної літератури (корпус № 1, к. 338).

Пошук в списку Ctrl + F

Видання внесені в 1 кв. 2016 р. (станом на 1.04.2016)

 1. Miglev I. "Sofinden" in contextul ritualurilor calendaristice de primavara la bulgarii din Moldova,Ucraina si din Bulgaria de Nord-Est (sfarsitul sec. XIX- inceputul sec. XXI ) : autoreferat tezei de doctor in istorie : [spec.] 612.01 "Etnologie" / Miglev Ivan. – 2014
 2. Азатьян В. І. Педагогічні умови розвитку професійного самовдосконалення майбутніх авіадиспетчерів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Азатьян Вікторія Іванівна. – 2015
 3. Аліменко О. С. Генеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Аліменко Ольга Сергіївна. – 2015
 4. Артемов В. Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Артемов Володимир Юрійович. – 2015
 5. Байда М. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного навчання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Байда Марія Василівна. – 2016
 6. Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Балагур Леся Олександрівна. – 2015
 7. Батечко Ніна Григорівна Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Батечко Ніна Григорівна. – 2016
 8. Безугла М. В. Формування у студентської молоді духовно-культурних цінностей освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Безугла Мілена В'ячеславівна. – 2015
 9. Беньковська Н. Б. Формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи у процесах фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Беньковська Наталя Борисівна. – 2015
 10. Бербец Т. М. Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у проіесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бербец Тетяна Миколаївна. – 2015
 11. Березюк В. П. Методика організації польової практики майбутніх офіцерів з тактики прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Березюк Віктор Петрович. – 2015
 12. Бивалькевич Л. М. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до розвитку технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бивалькевич Леонід Мстиславович. – 2015
 13. Бигар Л. І. Становлення та розвиток лікувального напряму в фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Бигар Любомир Іванович. – 2015
 14. Біляй І. М. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання майбутніх вчителів математики окремих розділів математичних основ інформатики (стохастики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Біляй Іванна Михайлівна. – 2016
 15. Бойко Т. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до запровадження здорового спосібу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойко Тетяна Валеріївна. – 2016
 16. Бойчук Я. А. Громадські об'єднання етномашин на українських землях у складі Російської імперії (1861-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бойчук Яна Анатоліївна . – 2015
 17. Бондарчук О. А. Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Бондарчук Олена Анатоліївна. – 2015
 18. Борис Л. М. Динаміка тематичної групи лексики іжі та напоїв у буковинських говірках : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Борис Людмила Миколаївна. – 2015
 19. Борисенко М. Ю. Методика навчання арифметичного матеріалу учнів початкової школи з використання мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Борисенко Маргарита Юріївна. – 2016
 20. Борисюк Л. О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Борисюк Леся Олександрівна. – 2016
 21. Вертипорох Д. Я. Підготовка майбутніх учителів технологій за профілем "Автосправа" засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вертипорох Дмитро Якович. – 2015
 22. Войтович І. М. Методика навчання пішохідного туризму учнів 10-11 класів на профільном рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтович Ірина Миколаївна. – 2015
 23. Волошина В. О. Вплив інтерференції на метапам'яттєві судження студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Волошина Вікторія Олександрівна. – 2015
 24. Габелкова О. Є. Особистісні особливості студентської молоді, схильної до порушень поведінки у сфері здоров'я : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Габелкова Ольга Євгенівна. – 2016
 25. Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заславського (1618-1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній Європі ХVІІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія" / Гаврилюк Іван Володимирович. – 2015
 26. Георгієв В. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Георгієв Василь Михайлович. – 2015
 27. Гнедко Н. М. Формування готовності майбутніх учителів до застосування засобів віртуальної наочності у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гнедко Наталія Михайлівна. – 2015
 28. Гнепа О. В. Освітня діяльність та педагогічна спадщина Михайла Пилиповича Кравчука (1892-1942 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Гнепа Ольга Володимирівна. – 2015
 29. Гнидюк О. П. Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосоналення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гнидюк Олександр Петрович. – 2015
 30. Голік О. В. Формування у майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології засобами кооперативного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Голік Олена Валентинівна. – 2015
 31. Горбенко С. С. Розвиток ідей гуманістичного виховання учнів молодшого та підліткового віку засобами музики у творчій спадщині вітчизняних педагогів (ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Горбенко Сергій Семенович. – 2016
 32. Городецька І. В. Англійськомовний рекламний текст косметичних засобів: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Городецька Ірина Василівна . – 2016
 33. Грабовський П. П. Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / П. П. Грабовський ; Грабовсткий Петро Петрович. – 2016
 34. Гребік О. В. Педагогічні умови профілактики травматизму студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гребік Олег Васильович. – 2015
 35. Гриня Н. О. Лінгвопрагматичні особливості контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Гриня Наталія Олександрівна. – 2016
 36. Гришко В. І. Формування базових компетентностей майбутніх правознавців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гришко Вікторія Іванівна. – 2016
 37. Гудзь Н. О. Англомовний екологічний інтернет-дискурс: аксіологічний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі веб-сайтів неурядових природоохоронних організацій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Гудзь Ніна Олександрівна. – 2015
 38. Гурин О. М. Полікультурне виховання старшокласників у взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів і музеїв мистецького профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Гурин Олександра Михайлівна. – 2015
 39. Гурська О. В. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільнознавчих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Гурська Ольга Василівна. – 2015
 40. Давиденко Г. В. Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Давиденко Ганна Віталіївна. – 2015
 41. Данькевич В. Г. Професійний розвиток особистості у педагогічній системі А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Данькевич Віта Григорівна. – 2016
 42. Дишель К.А. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Дишель Катерина Анатоліївна. – 2015
 43. Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дмитрук Віталій Степанович. – 2015
 44. Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Долинська Світлана Василівна. – 2015
 45. Дяченко Н. О. Формування вмінь розв'язувати педагогічні задачі у майбутніх викладачів педагогіки на магістерському рівні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дяченко Надія Олексіївна. – 2015
 46. Ерсьозоглу І. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до інформаційно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ерсьозоглу Ісмаїл. – 2015
 47. Єрмак Г. В. Взаємодія навчальних закладів православної Церкви і громадкості у моральному вихованні учнівської молоді півдня України ( кінець ХІХ століття -1917 рік) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Єрмак Ганна Володимирівна . – 2015
 48. Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп'ютера та конфігурації комп'ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жмуд Оксана Василівна. – 2015
 49. Жук І. В. Розвиток умінь старшокласників виконувати наближені обчислення в процесі вивчення математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Жук Ірина Володимирівна. – 2015
 50. Забілий Р. В. Особливості збройної боротьби Української повстанської армії в 1942-1949 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Забілий Руслан Володимирович. – 2015
 51. Загіка О. О. Формування професійної компетентності майбутніх агентів з постачання в професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Загіка Олена Олегівна. – 2015
 52. Западинська І. Г. Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / І. Г. Запандинська; Западинська Ірина Георгіївна. – 2016
 53. Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу: дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Заскалєта Світлана Григорівна. – 2015
 54. Зінченко А. В. Формування у майбутніх учителів технологій готовності до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи і професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зінченко Альбіна Валеріївна. – 2015
 55. Кабешева А. О. Психологічний вплив засобів мобільного зв'язку на емоційно-комунікативну сферу студентів : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Кабешева Аліса Олександрівна. – 2015
 56. Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кавиліна Ганна Констянтинівна. – 2015
 57. Карасу Л. Педагогічні умови формування мовленнєвого етикету в іноземних слухачів підготовчого відділення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Карасу Локман. – 2015
 58. Карелова Г. А. Виховання оптимістичного ставлення дожиття в старших підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Карелова Галина Андріївна. – 2015
 59. Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній періодиці України (20- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Карпич Ірина Олександрівна. – 2015
 60. Касарда О. З. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі занять скандинавською ходьбою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Касарда Ольга Зіновіївна. – 2016
 61. Катревич Л. В. Професійна підготовка вчителів гуманітарних дисциплін середніх шкіл в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Катревич Людмила Володимирівна. – 2016
 62. Кащук М. Г. Правове виховання старшокласників у виховній роботі загалтноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кащук Мар'яна Григорівна. – 2016
 63. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Квасецька Ярина Андріївна. – 2016
 64. Кернас А. В. Психологічна корекція передстартових станів спортсменів-єдиноборців в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Кернас Андрій Вячеславович. – 2015
 65. Кибальна Н. А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Кибальна Неля Анатоліївна. – 2016
 66. Кириленко К. М. Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кириленко Катерина Михайлівна . – 2015
 67. Клак І. Є. Формування профенсійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Клак Інна Євгеніївна. – 2015
 68. Коваленко О. М. Розвиток системи професійно спрямованого навчання іноземної мови в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Коваленко Олена Михайлівна. – 2016
 69. Ковалькова Т.О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковалькова Тетяна Олександрівна . – 2016
 70. Козак Л. В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Козак Дюдмила Василівна. – 2015
 71. Коломієць Т. В. Особливості емпатійної міжособистісної взаємодії в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Коломієць Тетяна Володимирівна. – 2015
 72. Колотило О. М. Розвиток художньо-образного мислення молодших школярів у навчально-виховній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Колотило Оксана Миколаївна. – 2015
 73. Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Комар Олена Станіславівна. – 2015
 74. Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король Володимир Петрович. – 2016
 75. Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної компетентності з основ аграрного виробництва: дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король Володимир Петрович. – 2016
 76. Криворучко А. В. Підготовка майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень студента : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Криворучко Аліна Валеріївна. – 2015
 77. Крищук В. Л. Вербалізація оцінки в українській історичній прозі кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Крищук Валентина Леонідівна. – 2015
 78. Кутова С. О. Українська мова як навчальна дисципліна в історії розвитку середньої школи в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кутова Світлана Олександрівна. – 2015
 79. Кучук С. Ю. Формування у старшокласників знань про нанотехнології у процесі факультативного навчання біології : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кучук Світлана Юріївна. – 2016
 80. Лашко М. В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лашко Михайло Васильович. – 2015
 81. Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Леміш Наталія Євгенівна. – 2015
 82. Лецюк І. З. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування інформаційно-комунікаційного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лецюк Ігор Зеновійович. – 2015
 83. Лисак О. Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності фахівців економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лисак Ольга Борисівна. – 2015
 84. Лисунова Л. В. Формування естетичного сприйняття майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення художньо-графічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Л. В. Лисунова; Лісунова Людмила Володимирівна. – 2015
 85. Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Литвин Віталій Андрійович. – 2016
 86. Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів у професійній підготовці вищого навчального закладу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Литвин Віталій Андрійович. – 2016
 87. Лопатенко Ю. П. Тенденції розвитку гімназійної освіти жінок на Слобожанщині (лруга половина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Лопатенко Юлія Павлівна. – 2015
 88. Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Максимова Лариса Петрівна. – 2015
 89. Малик Л. Б. Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Малик Леся Богданівна. – 2015
 90. Малік М. В. Підготовка майбутніх менеджерів освіти до управління загальноосвітнім навчальним закладом в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Малік Марина Валентинівна. – 2015
 91. Мартинів О. М. Формування культури здоров'язбереження студентів економічних спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мартинів Олег Михайлович. – 2015
 92. Марцева Л. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки молодших спеціалістів радіотехнічного профілю : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Марцева Людмила Андріївна. – 2015
 93. Марчук М. В. Розвиток суспільної опіки дітей та молоді на Буковині (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Марчук Марина Віталіївна . – 2016
 94. Марчук С. С. Ідеї фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Марчук Сергій Степанович. – 2015
 95. Машталер А. М. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у системі підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Машталер Анатолій Миколайович. – 2016
 96. Микитенко О. С. Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітників для легкої промисловості к технічних училищах України (1954-1984 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Микитенко Олена Степанівна. – 2016
 97. Мирна І. О. Розвиток соціальної компетентності класних керевників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мирна Інна Олексіївна . – 2015
 98. Міхеєнко О. І. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров'я людини до застосування здороа'язміцнювальних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Міхеєнко Олександр Іванович. – 2016
 99. Мішенюк Р. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мішенюк Роман Миколайович. – 2015
 100. Мога М. Д. Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка" / Мога Микола Данилович. – 2007
 101. Мороз В. П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мороз Володимир Петрович. – 2015
 102. Мотричук Р. Г. Громадські об'єднання національних меншин України у 20-30 роки ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мотричук Роман Генійович. – 2015
 103. Наконечна О. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії в роботі з підлітками : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наконечна Оксана Володимирівна. – 2015
 104. Нітенко О. В. Іншомовна підготовка фахівця права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Нітенко Ольга Валеріївна. – 2015
 105. Новакова Л. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Новакова Любов Володимирівна. – 2016
 106. Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищиння кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Оверко Наталія Ярославівна. – 2016
 107. Оверко Н. Я. Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів кулінарного профілю у процесі підвищиння кваліфікації: дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Оверко Наталія Ярославівна. – 2016
 108. Овчаренко Н. А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Овчаренко Наталія Анатоліївна. – 2016
 109. Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ- середина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Озерна Наталія Миколаївна. – 2015
 110. Олексюк М. П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення народних художніх ремесел : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Олексюк Марія Петрівна. – 2015
 111. Олефір В. О. Психологія саморегуляції суб'єкта діяльності : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Олефір Валерій Олександрович. – 2016
 112. Олинець Т. В. Формування кроскультурних цінностей студентів у виховній діяльності вищих педагоічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Олинець Тетяна Василівна. – 2015
 113. Олійник М. І. Теоретико0методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Олійник Марія Іванівна. – 2016
 114. Павицька К. М. Виховання у майбутніх учителів поваги до дитини у навчально-виховному процесі педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Павицька Катерина Миколаївна. – 2015
 115. Павленко А. Ю. Формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павленко Анна Юріївна . – 2015
 116. Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Павлюк Любов Володимирівна. – 2015
 117. Пелипенко М. М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пелипенко Микола Миколайович. – 2015
 118. Петрович О. Б. Формування готовности майбутніх учителів-словесників до організації позакласної роботи з обдарованими учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Петрович Ольга Борисівна. – 2015
 119. Писарчук О. Т. Підготовка майбутноьго вчителя початкової школи до організації освітньо-розвивального середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Писарчук Оксана Тарасівна. – 2016
 120. Побидайло Н. Г. Методика реалізації краєзнавчої складової в процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Побидайло Наталія Григорівна. – 2015
 121. Погрібна Л. С. Тенденції розвитку екологічної освіти учнів початкової школи у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Погрібна Лариса Станіславівна. – 2016
 122. Пойда С. А. Організаційно-педагогічні умови підвищення кваліфікації учителів інформатики за дистанційною формою навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пойда Сергій Андрійович. – 2015
 123. Половинська В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (ХІ -перша половина ХІІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Половинська Віта Віталіївна. – 2015
 124. Пономарьова Г. Ф. Система виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Пономарьова Галина Федорівна. – 2016
 125. Попович Н. М. Теорія і методика формування професійно-особистісного досвіду вчителя музики в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Попович Наталія Михайлівна. – 2015
 126. Поспєлова С. В. Особливості гендерного функціонування жінок із різними типами статеворольової організації особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Поспєлова Світлана Валеріївна. – 2016
 127. Притула О. Л. Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури і спорту до використання національних засобів фізичного виховання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Притула Олександр Леонтійович. – 2016
 128. Пучко Анна Олександрівна Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Пучко Анна Олександрівна. – 2015
 129. Пушинська А. А. Навчальний діалог у системі вітчизняної початкової освіти другої половини ХХ-початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Пушинська Анастасія Анатоліївна . – 2016
 130. Пушкар Т. М. Формування готовності майбутніх учителів фізіологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пушкар Тетяна Миколаївна. – 2016
 131. Ринденко Н. М. Тенденції комунікативної підготовки курсантів навчальних закладів Прикордонної варти Республіки Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ринденко Наталія Миколаївна . – 2016
 132. Родіков В. Г. Розвиток професійної компетентності саперів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Родіков Володимир Геннадійович. – 2015
 133. Романова М. К. Психологічні умови розвитку екологічної свідомості у дорослому віці : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Романова Марина Костянтинівна. – 2015
 134. Романюк С. З. Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (хх- початок ххі ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Романюк Світлана Захарівна. – 2015
 135. Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руденко Лариса Анатоліївна. – 2016
 136. Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руденко Лариса Анатоліївна. – 2016
 137. Сальникова А. В. Науково-організаційні засади органічного виробництва продукції рослинництва : автореф. дис. ...канд. с.-г. наук : [спец.]03.00.16 "Екологія" / А. В. Сальникова ; Сальнікова Анна Валеріївна. – 2015
 138. Сафонова І. Я. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сафонова Ірина Ярославівна. – 2015
 139. Свіжевська С. А. Розвиток системи акредитації у вищій освіті України (кінець ХХ- початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Свіжевська Світлана Андріївна. – 2015
 140. Сергієнко В. Л. Лінгвокультурні концепти PRIDE і NOBILITY у британській мовній картині світу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Сергієнко Вікторія Леонідівна. – 2016
 141. Сидоренко Ю. Г. Формування гармонійних взаємин батьків і підлітків у неповній сім'ї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сидоренко Юлія Ігорівна. – 2016
 142. Ситник Н. І. Становлення та розвиток українсько-канадських освітніх зв'язків (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ситник Наталія Іванівна. – 2015
 143. Сільчук О. В. Формування культури ділового спілкування майбутніх інженерів-дослідників аграрного профілю у процесі вивчення дисциплін гуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сільчук Олеся Василівна. – 2016
 144. Січкар А. Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкольному вихованні України (кінець ХІХ- перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Січкар Алла Дмитрівна. – 2015
 145. Слюсаренко В. В. Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з використанням вимірювального комплекту на уроках фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Слюсаренко Віктор Володимирович . – 2015
 146. Собко В. Г. Розвиток професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Собко Вадим Григорович. – 2015
 147. Солодка А. К. Теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальниз закладів : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Солодка Анжеліка Костянтинівна. – 2016
 148. Соменко Д. В. Розвиток пізнавальної активності студентів педагогічних університетів у процесі навчання фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Соменко Дмитро Вікторович. – 2015
 149. Сорока О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання АРТ-терапевтичних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сорока Ольга Вікторівна. – 2016
 150. Спіцина А. Є. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Спіцина Ангеліна Євгенівна. – 2015
 151. Стельмах О. В. Психологічні умови формування професійної Я-концепції майбутніх рятівників : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Стельмах Оксана Вячеславівна. – 2016
 152. Стельникович С. В. Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення : паралелі існування й боротьби (1941-1944 рр.) : автореф. д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стельникович Сергей Володимирович. – 2016
 153. Стецик Т. С. Лінгвопрагматика стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Стецик Тетяна Степанівна. – 2016
 154. Сторожук І.А Суспільно-політича та культурно-освітня діяльність духовенства Волинської губернії у 1804-1905 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сторожук Ірина Анатоліївна. – 2015
 155. Сунько Н. О. Алюзія як маркер інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Сунько Наталія Олегівна. – 2016
 156. Сушко О. С. Методика навчання фінансової математики студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сушко Олександра Сергіївна. – 2015
 157. Таймасов Ю. С. Розвиток професійної компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Таймасов Юрій Сафірович. – 2015
 158. Ткаченко О. М. Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (ХVIII- початок ХІХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Олена Миколаївна. – 2015
 159. Турбар Т. В. Природоохоронна робота учнів загальноосвітньої школи (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Турбар Тетяна Володимирівна. – 2015
 160. Тучкова О. О. Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови" / Тучкова Олена Олександрівна. – 2015
 161. Ушакова І. О. Формування естетичного образу людини у студентської молоді комплексом мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.7 "Теорія і методика виховання" / Ушакова Ірина Олександрівна. – 2015
 162. Файдевич В. В. Методика модульного навчання студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Файдевич Володимир Володимирович. – 2016
 163. Фастівець А. В. Формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фастівець Анна Віталіївна. – 2015
 164. Федорцова О. Г. Формування культурологічної компетентності майбутніх інженерів енергетиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Федорцова Олена Григорівна . – 2016
 165. Фроленкова Н. О. Науково -методичне забезпечення змісту дошкільної освіти в Україні (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Фроленкова Надія Олександрівна . – 2016
 166. Фролова О. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фролова Олена Олександрівна. – 2015
 167. Фурман О. Є. Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Фурман Оксана Євстахіївна. – 2015
 168. Хомич А. В. Методика програмування індивідуальних фізкультурно-оздоровчих занять студентів у позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хомич Анатолій Вікторович. – 2016
 169. Хорунжий К. С. Методика застосування інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" / Хорунжий Костянтин Сергійович. – 2015
 170. Ці С Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ці Сянбо. – 2016
 171. Черепанов А. І. Київська губернія в першій половині ХІХ ст.: історико-ігрові, соціокульурні виміри : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Черепанов Андрій Ігорович. – 2016
 172. Черниш О. А. Медіажанр"слово редактора" : лінгвостилічний та лінгвокомунікативний аспекти ( на матеріалі сучасних англомовних глянцевих журналів] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови" / Черниш Оксана Андріївна. – 2015
 173. Четверик-Бурчак А. Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології" / Четверик-Бурчак Аліна Григорівна. – 2015
 174. Чихурський А. С. Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату (кінецьХХ-початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Чихурський Анатолій Сергійович. – 2016
 175. Чудик А. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чудик Андрій Васильович. – 2015
 176. Шагала Л. Б. Педагогічна діяльність Ярослава Грицковяна в контексті розвитку українського шкільництва в Польщі (1956-20110 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Шагала Леся Богданівна. – 2016
 177. Шанскова Т. І. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю в умовах другої вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шанскова Тетяна Ігорівна. – 2016
 178. Швець Д. В. Підготовка майбутніх офіцерів МВС України до охорони і забезпечення громадського порядку в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Швець Дмитро Володимирович. – 2016
 179. Шинкаренко Л. В. Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх соціологів у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шинкаренко Л. В.. – 2015
 180. Шпильовий Ю. В. Методика навчання систем автоматизованого проектування в процесі підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шпильовий Юрій Вікторович. – 2015
 181. Шрамко Р. Г. Ізофункціональні парадигми в системі предикатів стану в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова" / Шрамко Руслана Григорівна. – 2015
 182. Яковенко О. І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яковенко Олена Іванівна. – 2015
 183. Яловик А. В. Формування рухових навичок студентів університету засобами легкої атлетики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яловик Антон Володимирович. – 2016
 184. Ямницький О. В. Особливості професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія" / Ямницький Олександр Вадимович. – 2016
 185. Япринец Т.С. Формування природоохоронних знань учнів основної школи у процесі навчання фізичної географії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Япринець Тетяна Сергіївна. – 2016
 186. Яцько О.М. Комп'ютерно орієнтована методична система навчання інформатики майбутніх економістів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яцько Оксана Мирославівна. – 2016


Список видань внесених в базу даних
"Автореферати та дисертації" в 2015 році

 1. 54(070.3)/А14-888771
  Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Абжалов Роман Рашидович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Захищена 03.04.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 2. 37И
  А22
  Авчіннікова Г. Д. Профільна диференціація навчання учнів старшої школи США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Авчіннікова Галина Дмитрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20,[1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 9У1
  А36
  Айвазян О. Б. Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ - початку ХХ століття : роль і місце в культурно-освітньому житті краю : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Айвазян Олена Борисівна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 29.04.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 378
  А46
  Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Александрова Наталія Миколаївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 372
  А61
  Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 6. 378
  А64
  Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально- виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 26.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 372
  А66
  Андрющенко Т. К. Теоретико-методичні засади формування здоров'язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Андрющенко Тетяна Константинівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 18.06.2016. – Одеса, 2015. – 40, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (51 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  А72
  Антонюк Н. А. Формування у майбутніх учителів початкової школи діалогічних умінь у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Антонюк Надія Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. Захищена 25.05.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 9. А86
  Артеменко Г. С. Структурно-семантичне моделювання фразеологізмів: логічне та алогічне : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Артеменко Галина Степанівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 27.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 378
  А86
  Артемьєва І. С. Професійна діяльність вчителя початкової школи з формування позитианого ставлення першокласників до навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Артемьєва Інна Сергіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 11. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 12. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 213, [3] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 175-192 (253 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 4И(НЕМ)
  А93
  Аузяк Г. Т. Функціонально-семантичні та гендерно-авторські аспекти сполучуваності прикметників з іменниками в німецькомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Аузяк Галина Тодорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 378
  Б61
  Білецька Г.А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Київ, 2015. – 528 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 380-440 (505 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 373.7
  Б61
  Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Любов Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 378
  Б61
  Білошицька Т. Ю. Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб'єктів навчально-виховної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білошицька Тетяна Юріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 373.7
  Б12
  Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 239, [5] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-218 (310 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 373.7
  Б12
  Бабій І. В. Педагогічні умови розвитку професійного мовлення учнів проесійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабій Ірина Володимирівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 19. 378
  Б12
  Бабишена М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх суднових офіцерів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабишена Мар'яна Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 20. 373.7
  Б17
  Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базарова Катерина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 371.01
  Б17
  Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 22. 4У(07)
  Б19
  Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсонський держ. ун-т, [Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. – Херсон, 2009. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 23. 37У(09)
  Б20
  Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балабуст Надія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 24. 37У
  Б20
  Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічний спадщини О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 15
  Б26
  Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бару Інна Олександрівна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна . – Захищена 28.03.2015. – Харків, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 26. 15
  Б36
  Бевзюк І. М. Психологічні особливості формування комунікативної компетентності майбутніх працівників органів прокуратури : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бевзюк Інна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.04.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 27. 378
  Б38
  Бедевельська М. В. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів іноземної мови на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бедевельська Марина Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 09.06.2015. – Хмельницький, 2015. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 28. 378
  Б48
  Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 29. 371.011
  Б48
  Бережна Т. І. Формування здоров'язбережувального середовища для молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бережна Таміла Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 373
  Б51
  Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 29 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 31. 158.015
  Б54
  Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бетіна Ганна Олегівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 26.12.2014. – Одеса, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 32. 378
  Б72
  Бобришева Н. М. Формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної діяльності у полікультурному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бобришева Наталя Миколаївна ; Класичний приватний ун-т, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 01.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 33. 378
  Б73
  Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богів Евеліна Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 14.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 34. 37У(09)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурна і педагогічна діяльність Я .Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 28-33 (52 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 35. 9У1
  Б75
  Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ- в першій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Боднар Алла Миколаївна ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Захищена 27.03.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 36. 378
  Б81
  Боднарук І. І. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на основі реалізації акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Боднарук Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т водного господарства і природокористування. – Захищена 03.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 37. 378
  Б75
  Бодруг Н. А. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бодруг Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування , [Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка]. – Захищена 08.07.2015. – Рівне, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 38. 378
  Б76
  Божик М. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку культури здоров'я учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Божик Миколо Володимирович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 29.04.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 39. 37И
  Б82
  Бордакова О. М. Розвиток професійної орієнтації учнівської молоді в республіці Польща в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бордакова Олена Михайлівна ; НАПН України Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Захищена 01.07.2015. – Київ, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 40. 37У(09)
  Б82
  Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітницька діяльність Б. М. Ступарика (1940-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 41. 37И
  Б82
  Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борисенко Ірина Василівна ; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 42. 158.015
  Б86
  Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бочелюк Влада Віталіївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 43. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 44. 378
  Б88
  Бровчак Л. С. Студентське самоврядування як фактор формування організаторських здібностей майбутніх учителів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бровчак Людмила Сидорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.05.2015. – Вінниця, 2015. – 247 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 189-202 (205 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 45. 378
  Б90
  Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Будник Олена Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 42 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-39 ( 62 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 46. 378
  Б90
  Букатова О. М. Формування ергономічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі навчання основ охорони праці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Букатова Оксана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 20-21 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 47. 378
  Б90
  Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Букша Світлана Борисівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 48. 37У(09)
  Б90
  Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 49. 4И(Англ)
  Б91
  Бурдейна О. Р. Лінгвальні та когнітивно-прагматичні параметри ключового концепту британської лінгвокультури INSULARITY : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бурдейна Олеся Романівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 50. 371.011
  В15
  Валентьєва Т. І. Виховання почуття комічного у старших дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Валентьєва Тетяна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 17.06.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 51. 4И(Нем)
  В18
  Варениця Е. Я. Варіювання фразеології сучасної німецької мови: національний та регіональний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Варениця Еліна Ярославівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 29.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 52. 371.01
  В19
  Васильєва О. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів засобами міжпредметних зв'язків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васильєва Ольга Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 02.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 53. 7А(07)
  В19
  Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Васкан Іван Георгійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 54. 378
  В20
  Васюк О. В. Теорія і методика формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих аграрних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васюк Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1) 378.147.013.42:378.663
 55. 372
  В21
  Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ватаманюк Галина Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (30 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 56. 378
  В23
  Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ващук Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 57. 371.011
  В31
  Вербицький О. В. Виховання у старшокласників міжетнічної толерантності у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вербицький Олег Володимирович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 58. 378
  В36
  Верховська М. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Верховська Марина Володимирівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 04.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 59. 378
  В48
  Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я майбутноьго вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Захищена 16.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 60. 378
  В54
  Вихор В. Г. Підготовка майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітнвх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вихор Віктор Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 61. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 254 с. : іл., табл., дод . – Бібліогр.: с. 244-254 (213 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 62. 378
  В58
  Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 15.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 63. 371.011
  В58
  Власюк Ж. І. Виховання почуття справедливості у молодших школярів в позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власюк Жанна Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.05.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 64. 378
  В58
  Власюк О. П. Підготовка майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва до використання традицій виготовлення українського народгого вбрання у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Власюк Олена Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 30.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 65. 371.01
  В68
  Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 66. 378
  Г12
  Гаврілова Л. Г. Система формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврілова Людмила Гаврилівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.09.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (55 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 67. 002У
  Г19
  Гандзюк В. О. Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань(1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності : автореферат дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.004.04 – теорія та історія журналістики
  / Гандзюк Віталій Олександрович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики ; наук. кер. д-р філол. наук Н. М. Сидоренко. – К., 2008. – 20 с. – укр. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 68. 901
  Г19
  Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганцян Роман Юрійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-13 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 69. 378
  Г19
  Гапонова О. Ю. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учителів початкової школи в системі пвіслядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гапонова Олена Юріївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 01.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 70. 371.01
  Г20
  Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 71. 378
  Г20
  Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарбуза Тетяна Віталіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. – Захищена 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 72. 378
  Г20
  Гаркуша С. В. Теоретичні та методичні засади формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаркуша Сергій Васильович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Ін-т вищої освіти НАПН України]. – Захищена 07.02.2015. – Чернігів, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31-36 (52 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 73. 58
  Г24
  Гащишин В. Р. Адаптивні реакції рослин ріпаку (Brassica napusl.) та соняшнику (Helianthus annuusl.) за дії важких металів цинку і міді та трептолему : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин"
  / Гащишин Віра Романівна ; НАН України Ін-т фізіології рослин і гінетики, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 18.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 74. 378
  Г37
  Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасименко Ганна Віталіївна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградська льотна академія Нац. авіаційного ун-ту]. – Захищена 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 75. 37У(09)
  Г37
  Герасимчук А. Ю. Етнопедагогічні традиції виховання дітей у родинах еліти Волині (друга половина ХІХ -початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Герасимчук Анна Юріївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 76. 378
  Г59
  Гойдош Н. І. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гойдош Надія Іванівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 23 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 77. 378
  Г61
  Головацька Ю. Б. Система магістерської підготовки перекладачів в університетах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головацька Юлія Богданівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 25.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 1
  Г62
  Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / Голубенко Олександр Васильович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 25.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 79. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; НАПН України Університет менеджменту освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 306, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 190-226 (348 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 80. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 81. 378
  Г65
  Гончарова Є.Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гончарова Євгенія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 82. 371.01
  Г67
  Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горват Маріанна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.12.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 83. 378
  Г68
  Гордєєва Т. Є. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордєєва Тетяна Євгеніївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 26.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 84. 378
  Г79
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 85. 371.01
  Г82
  Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із матемматики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 86. 378
  Г85
  Гриців В. Б. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гриців Віталія Богданівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна"]. – Захищена 10.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 87. 4И(АНГЛ)
  Г93
  Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі ( експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 88. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 89. 378
  Г95
  Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 ( 15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 90. 378
  Г96
  Гусєва В. О. Формування готовності вчителів початкових класів у післядипломній освіті до забезпечення наступності навчання в початковій та основний школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусєва Валентина Олександрівна ; Хмельницький національний університет, [ВІнницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського]. – Захищена 06.12.2012. – Хмельницький, 2012. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 91. 15
  Г96
  Густодимова В. С. Аналіз феномену психологічної залежності у парадигмі аналітичної психології К. Ю. Юнга : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Густодимова Віра Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського]. – Захищена 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 92. 371.013
  Д44
  Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 93. 901
  Д44
  Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Діденко Вікторія Петрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 94. 4И(Англ)
  Д13
  Давидюк Ю.Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидюк Юлія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 25.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 95. Д18
  Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст. ) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01
  / Даниленко Святослав Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 96. 37У(09)
  Д18
  Данилова О. І. Розвиток професійно-технічної освіти на Півдні України (1959-1998 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Данилова Олена Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 01.07.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 97. 9У1
  Д26
  Дегтярьов С. І. Чинники цивільних державних установ України (кінець ХVIII- перша половина ХІХ ст.) : соціокультурний рівень, система заохочень і покарань : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Дегтярьов Сергій Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.03.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-37 ( 46 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 98. 6Ф7(07)
  Д26
  Дегтярьова Н. В. Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дегтярьова Неля Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 99. 6Ф7(07)
  Д31
  Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дем'яненко Валентина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [НАПН України]. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 100. 40
  Д30
  Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійськіх мовах: зіставний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Деменчук Олег Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. – Захищена 17.03.2015. – Київ, 2015. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-32 (34 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 101. 37И
  Д33
  Денічєва О. І. Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Денічєва Ольга Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 20.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 102. 378
  Д39
  Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Децюк Тетяна Михайлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 103. 37И
  Д43
  Дзюбинська Х. А. Опіка і виховання дітей-сиріт у діяльності благодійних товариств Польщі (ХІ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дзюбинська Христина Анатоліївна ; Дрогобицький держ.пед. ун-т імені Івана Франка. – Захищена 28.04.2015. – Дрогобич, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 104. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.04.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 105. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 305 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 187-213 (251 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 106. Д71
  Доценко В. О. Єврейський громадський рух в Україні (61-ті рр. ХІХ ст.- 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Доценко Віктор Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (50 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 107. 4И(АНГЛ)
  Д74
  Дрібнюк В. Т. Когнітивно-комунікативна специфіка суб'єктивної модальності в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дрібнюк Віра Тарасівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.06.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 108. 15
  Д75
  Дробот О. В. Психосемантика управлінської свідомості керівника : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Дробот Ольга Вячеславівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова]. – Захищена 28.05.2015. – Харків, 2015. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (41 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 109. 373.04
  Д75
  Дрозд О. В. Формування толерантності учнів 5-9 класів у поліетнічному середовищі позашкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дрозд Олена Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 01.07.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 110. 378
  Д79
  Дуброва С. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до формування комунікативної компетенції учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуброва Світлана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 28.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 111. 37У(09)
  Д81
  Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України ( 60-ті роки ХХ ст. ) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дука Тетяна Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 112. 378
  Д83
  Дуплійчук О. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дуплійчук Ольга Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 21.04.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 113. 378
  Д99
  Дягилев Олена Сергіївна Формування науково-дослідницького середовища у вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олена Сергіївна Дягилева ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 30.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 114. 371.01
  Д99
  Дячук П. В. Дидактичні умови формування самооцінки молодших школярів у навчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Дячук Павло Вікторович ; НАПН України Ін-т педагогіки, [Київський нац. ун-т ім. М.П. Драгоманова]. – Захищена 28.05.2015. – Київ, 2015. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 115. 4И(Нем)
  Є16
  Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 116. 7А(07)
  Є27
  Євтушок М. В. Організація пізнавальної діяльності студентів спеціальної медичної групи в процесі занять з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Євтушок Марина Василівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 02.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 117. 4И(Нем)
  Є27
  Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості багатозначних фразеологічних одиниць ( на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 20. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 118. 378
  Є60
  Ємець А. В. Підготовка майбутніх сімейних лікарів до застосування фізично-реабілітаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємець Анатолій Васильович ; Класичний приватний ун-т, [Українська медична стоматологічна академія]. – Захищена 02.07.2015. – Запоріжжя, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 119. 378
  Є91
  Єфіменко С. М. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу майбутнього учителя технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Єфіменко Світлана Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 30.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 120. 6Ф7(07)
  Є91
  Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Єфименко Василь Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 121. 378
  Ж35
  Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жаровська Олена Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 292 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 186-224 (237 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 122. 378
  Ж69
  Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти України (кінець Хх- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т ]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 123. 378
  Ж76
  Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 124. 37У(09)
  Ж81
  Жорова І. Я. Розвиток професіоналізму вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти України (1940-і рр.ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жорова Ірина Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 29.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-33 (65 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 125. 378
  Ж85
  Жук М. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах модернізації змісту освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жук Мирослава Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 25.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 126. 7А(07)
  Ж87
  Жула В. П. Розвиток рухових умінь майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять волейболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Жула Володимир Петрович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 15.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 127. 4У(070.2)
  З-63
  Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 19.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17(10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 128. 378
  З-17
  Зайцева Ю. В. Формування у майбутніх учителів фізичної культури готовності до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зайцева Юлія Вікторівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 03.07.2015. – Полтава, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 129. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2015. – Вінниця, 2015 : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 181-202 (234 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 130. 378
  З-23
  Залєсова І. В. Підготовка майбутніх учителів до формування міжнаціональної толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Залєсова Ірина Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 131. 378У
  З-26
  Замороцька В. В. Розвиток навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Замороцька Валентина Василівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 132. 902.7
  З-26
  Замостяник І. В. Побутова культура львівського міщанства кінця ХVI- початку XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Замостяник Ірина Володимирівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.09.2015. – Львів, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 133. 4И(Англ)
  З-28
  Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLSKT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заньковська Ганна Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 134. 378
  З-36
  Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заскалєта Світлана Григорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.09.2015. – Вінниця, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (55 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 135. 37И
  З-38
  Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського вченого Казимира Денека : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарова Оксана Віталіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 12.03.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 136. 4И (Англ)
  З-80
  Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі ( на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Золотаренко Тетяна Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 137. 37
  І-21
  Іванова С. М. Використання системи EPRINTS як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Іванова Світлана Миколаївна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 138. 371.014
  І-29
  Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої школи (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 09.04.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 139. 371.01
  І-75
  Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І. М. Іонова ; Юнова Ірина Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 18.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 140. 37У( 09)
  І-85
  Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ісаченко Вікторія Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.05.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 141. 7А(07)
  І-98
  Іщук О. А. Формування здоров'язбережувальної компетенції студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Іщук Олена Анатоліївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 01.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 142. 15
  К41
  Кінельова О. В. Вікові та гендерні особливості часової компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / О. В. Кінельова ; Кінелоьва Оксана Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т імю В. І. Вернадського]. – Захищена 24.04.2015. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 143. 378
  К46
  Кіш Н. В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кіш Надія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 27.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 144. 4И(Нем)
  К18
  Камінська О. І. Лінгвістичні особливості терміносистеми німецької фахової мови дипломатії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Олена Ігорівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.05.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 145. 373.7
  К20
  Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплун Ірина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 146. 9У2
  К43
  Кириленко В. П. Голод 1921-1923 років у Південній Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кириленко Віталій Петрович ; Миколаївський нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 28.09.2015. – Миколаїв, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 147. 378
  К49
  Клімова А. М. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах економічного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімова Алла Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.05.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 148. 378
  К49
  Климчук С.В. Формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Климчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 149. 158.015
  К53
  Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Книш Анастасія Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харківський політехнічний ін-т]. – Захищена 26.12.2015. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 150. 15
  К55
  Кобець О. В. Психологічна структура еколого-правової свідомості працівників прокуратури : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Кобець Олександр Володимирович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Краматорський економіко гуманітарний ін-т]. – Захищена 30.07.2015. – Харків, 2015. – 34 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-32 (44 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 151. 378
  К55
  Кобилянська І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кобилянська Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Вінницький нац. техн. ун-т]. – Захищена 23.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 152. 37У(09)
  К56
  Коваль В. В. Розвиток фізичного виховання учнів навчальних закладів професійно-технічної освіти України (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коваль Вадим Вадимович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Рівненський держ. гум. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 153. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 154. 378
  К56
  Коваль Т.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання музичного фольклору в навчально-виховній роботі з учнями : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваль Тетяна Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.06.2015. – Вінниця, 2015. – 344, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 199- 246 (415 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 155. 378
  К56
  Ковальова К. В. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальова Катерина Вікторівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 013.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 156. 7А(07)
  К56
  Ковальчук В. Я. Методика оцінювання навчальних досягнень із фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Ковальчук Володимир Ярославович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.04.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 157. 37И
  К56
  Ковальчук О. С. Тенденції розвитку автономного менеджменту в країнах Західної і Північної Європи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ковальчук Олена Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 26.05.2015. – Умань, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (55 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 158. 373.7
  К56
  Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 159. 378
  К58
  Кожем'яко Н. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з правознавства у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожем'яко Наталія Володимирівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 160. 902.7
  К58
  Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символика : автореф. дис. ...д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 10.02.2015. – Львів, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с. 25-31 ( 59 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 161. 15
  К59
  Козлов О. В. Психосемантична структура психологічного здоров'я особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Козлов Олександр Вікторович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського]. – Захищена 30.06.2015. – Харків, 2015. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 162. 4И(Англ)
  К60
  Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 163. 7А(07)
  К61
  Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32--35 (37 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 164. 37И
  К62
  Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коляда Тетяна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.05.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 165. 371.013
  К63
  Комаровська О. А. Теоретико-методичні засади розвитку художньо обдарованої особистості у школах естетичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Комаровська Оксана Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.05.2015. – Київ, 2015. – 42 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (63 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 166. 378
  К64
  Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 167. 373
  К64
  Коновальчук І. І. Теоретичні та технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коновальчук Іван Іванович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 24.06.2015. – Житомир, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (48 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 168. 378
  К66
  Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корж Олена Юріївна ; Донбаський держ. пед. ун-т, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 25.12.2014. – Слав'янськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 169. 378
  К68
  Корольова Т. В. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Тетяна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 30.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 170. 378
  К72
  Костенко Р. В. Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Ростислав Валерійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.05.2015. – Одеса, 2015. – 42 с. : табл. – Бібліогр.: с 30-39 (70 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 171. 378
  К72
  Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.04.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 172. 378
  К72
  Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Костенко Тетяна Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 173. 7А(07)
  К72
  Костюк Ю. С. Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної малокомплектної школи засобами баскетболу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Костюк Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 22.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 174. 9(М)
  К73
  Котлярова К. М. SUPERSTITIONES в суспільно-політичних практиках Стародавнього Риму (І ст. до Р.Х.- ІІІ ст. від Р.Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котлярова Катерина Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.06.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 ( 13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 175. 378
  К85
  Кочергін Л. Ю. Методика організації індивідуальної роботи зі спеціальних дисциплін майбутніх землепорядників у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Кочергін Леонід Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 176. 378
  К76
  Кошель А. П. Формування культури здоров'я майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошель Анна Павлівна ; Глухівський нац. пед. ун-т імені Олександра Довженка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 02.07.2015. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 177. 37И
  К78
  Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравець Ірина Леонідівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 178. 373
  К78
  Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 179. 9У2
  К82
  Кривошея І.І. Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ – 80-ті роки ХVІІІ ст. ) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: с. 33-36 (33 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 180. 378
  К84
  Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутоус Тетяна Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 181-212 (252 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 181. 378
  К85
  Крюкова Є. С. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крюкова Єлизавета Сергіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 182. 378
  К88
  Кугай М. С. Підготовка майбутнього вчителя географії до екологічного виховання учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кугай Марина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.06.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 183. 378
  К90
  Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 331.50.2201. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34-38 (42 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 184. 378
  К93
  Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куркчі Єлизавета Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 185. 378
  К93
  Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куртась Сергій Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 25.12.2014. – Чернігів, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 186. 378
  К95
  Куцак Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій засобами мережевих комунікацій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куцак Лариса Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 285, [5] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 180-204 (235 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 187. 378
  К95
  Кучай Т. П. Система професійної підготовки вчителів початкових класів в університетах Японії до морально- етичного виховання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки", [спец.]13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / Кучай Тетяна Петрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 27.05.2015. – Черкаси, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-38 (68 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 188. 37У(09)
  К95
  Кучина К. О. Ідея виховання моральної особистості у вітчизняних освітніх і виховних концепціях та програмах (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кучина Катерина Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 30.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 16-20 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 189. 378
  Л55
  Лівшун О. В. Формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лівшун Олександр Володимирович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 29.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 190. 378
  Л63
  Лісніченко Ю. М. Підготовка майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісніченко Юрій Михайлович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 30.07.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 191. 378
  Л65
  Ліхіцька Л. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (музика)
  / Ліхіцька Лариса Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 14.04.2011. – Київ, 2011. – Бібліогр.: с. 18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 192. 7А(07)
  Л17
  Лазаренко М. Г. Формування рухових умінь і навичок старшокласників у проуесі лижної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Лазаренко Микола Григорович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 14.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 193. 378
  Л33
  Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедіна Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 194. 378
  Л37
  Левицька Л. А. Розвиток полікультурної освіти в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левицька Лілія Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.06.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 195. 371
  Л36
  Левківська К. В. Ціннісні засади діяльності інноваційних загальноосвітніх навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левківська Кристина Валеріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.04.2015. – Житомир, 2015. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 196. 37У(09)
  Л38
  Левченко Н. В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Левченко Наталія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.06.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 197. 378
  Л47
  Леоненко А. В. Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до патріотичного виховання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Леоненко Андрій Васильович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 14.05.2015. – Глухів, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 198. 51(07)
  Л68
  Лов'янова І. В. Теоретико-методичні засади навчання математики у профільній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Лов'янова Ірина Василівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.05.2015. – Черкаси, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 29-37 (77 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 199. 373.04
  Л74
  Ломакіна Г. І. Виховання старшокласників як суб'єктів громадянського суспільства у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ломакіна Галина Іванівна ; НАПН України Ін-т проблем виховання. – Захищена 23.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 200. 373.7
  Л83
  Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луговська Еліна Михайлівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 201. 373.7
  Л86
  Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 202. 378
  Л97
  Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Лякішева Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 31-35 (44 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 203. 9(М)
  М62
  Міняйло Н. В. Колегія весталок у релігійному та політичному житті Давнього Риму (VIII ст.- 27 р. до Р. Х.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Міняйло Наталія Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 18.05.2015. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 204. 9У2
  М17
  Мазур І. В. Губернські міста України : соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мазур Інна Віталіївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. – Захищена 23.01.2012. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 205. 373.7
  М15
  Макар З. Ю. Формування професійних умінь молодших спеціалістів-дизайнерів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макар Зіновій Юліянович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 254 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 177-194 (251 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 206. 4И(АНГЛ)
  М17
  Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" у сучасному англомовному художньому дискурсі : семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Максименко Юлія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 207. 378
  М17
  Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимчук Валентин Спиридонович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 21.01.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 208. 371.011
  М24
  Манько Т. А. Педагогічні умови формування самоповаги старших підлітків у школі-інтернаті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Манько Тамара Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 16.06.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 209. 378
  М25
  Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мар'євич Наталія Костянтинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 265, [6] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 191-222 (315 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 210. 378
  М25
  Мар'євич Н. К. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації музично-ігрової діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мар'євич Наталія Констянтинівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 211. 378
  М25
  Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марецька Людмила Петрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 212. 378
  М29
  Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 29.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 213. 378
  М30
  Марченко А. А. Дидактичні умови формування художньо-професійних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами комп’ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Марченко Аліна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 30.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 214. 378
  М31
  Маслюк Р. В. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в системі "педагогічний коледж – педагогічний університет" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маслюк Руслан Вадимович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.06.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 215. 378
  М33
  Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Галина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Київський ун-т туризму, економіки і права]. – Захищена 27.02.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 216. 373.7
  М33
  Матвійчина С. В. Дидактичні умови саморозвитку студентів коледжу у процесі вивчення предметів природничого циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Матвійчина Світлана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 01.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 217. 378
  М34
  Матвійчук К. Д. Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матвійчук Квітослава Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 218. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 219. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 26.03.2015. – Львів, 2015. – 272, [4] с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с. 190-222 (315 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 220. 378
  М36
  Махновська І. Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Махновська Ірина Романівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 221. 373.7
  М36
  Мацейко О. В. Педагогічні умови використання електронних навчально-методичних комплексів у професійній підготовці кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мацейко Ольга Володимирівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти, [Львівський науково-практичний центр]. – Захищена 29.05.2015. – Киев, 2015. – 19 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 222. 37У(09)
  М47
  Мелещенко А. А. Єврейське шкільництво у структурі освіти Волині (кінець ХVIII – XX століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мелещенко Алла Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 22.04.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 6-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 223. 4И(АНГЛ)
  М48
  Мельничук Н. О. Ад'єктивні емосемізми в англійськомовній картині світу: семантичний і словотвірний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мельничук Наталія Олександрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 31.10.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 224. 9У2
  М48
  Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мельничук Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.05.2010. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32-36 (44 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 225. 372
  М65
  Мисан І. В. Збагачення мовлення дітей старшого дошкільного віку фразеологізмами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Мисан Інна Володиміровна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 30.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 226. М65
  Миськів В. А. Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання : германські мови"
  / Миськів Валентина Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 20.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 227. 37У(09)
  М71
  Мишкарьова С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 228. 7А(07)
  М74
  Могильний Ф. В. Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Могильний Федір Віталійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 229. 378
  М74
  Мойсєєнко Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до співробітництва в сучасній системі охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мойсєєнко Юрій Іванович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 230. 9У2
  М82
  Мосорко М. І. Повсякденне життя польського населення Галичини в 1939-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мосорко Мар'яна Іванівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Прикарпатський нац ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 03.03.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 231. 4И(Англ)
  М90
  Мунтян Л. В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та мас-медійному дискурсах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мунтян Любов Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 232. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 264 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 233. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 234. 9У2
  Н63
  Ніколіна І. І. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ніколіна Інна Іванівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 22.02.2008. – Чернівці, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 235. 378
  Н19
  Назарук В. Л. Формування культури здоров'я майбутніх лікарів засобами здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Назарук Віктор Львович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування України, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гпатюка]. – Захищена 08.07.2015. – Рівне, 2015. – Бібліогр.: с. 17-20 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 236. 378
  Н20
  Найдьонова А. В. Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Найдьонова Алла Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 237. 371.011
  Н20
  Найдьонова Г. Г. Формування екологічної компетентності учнів 7-9 класів у процесі просвітницької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Найдьонова Галина Георгіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 16.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 238. 378
  Н50
  Немлій Л. С. Формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Немлій Людмила Сергіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 239. 378
  Н56
  Нестеренко А. А. Формування професійної готовності у майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нестеренко Артем Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2014. – Чернігів, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 240. 378
  Н59
  Нечепорук Я. С. Формування готовності курсантів до професійного іншомовного спілкування в системі "пілот-диспетчер" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечепорук Яна Сергіївна ; Класичний приватний ун-т, [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 01.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 241. 371.011
  Н59
  Нечерда В. Б. Педагогічні умови виховання толерантності старших підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нечерда Валерія Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 242. 37У(09)
  Н59
  Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України другої половини ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2014. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 243. 4И(АНГЛ)
  Н88
  Нузбан О. В. Актуалізація концептів HARD/SOFT у сучасному англомовному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нузбан Олександра Василівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 30.10.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 244. 53(07)
  О-40
  Одарчук К. М. Розвиток пізнавальної активності старшокласників у процесі навчання фізики на рівні стандарту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Одарчук Катерина Миколаївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.06.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 245. 378
  О-50
  Окіпняк Д. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із розмінування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Окіпняк Дмитро Анатолійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного]. – Захищена 30.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 246. 378
  О-53
  Олексюк О. Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Олексюк Олеся Романівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 11.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 247. 378
  О-58
  Онищук А. С. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх перекладачів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Онищук Анжела Сергіївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 30.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 248. 378
  О-60
  Опалюк Т. Л. Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Опалюк Тетяна Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.01.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 249. 7А(07)
  О-65
  Орен Д. Л. Формування здорового способу життя студентів у процесі занять із спортивних єдиноборств у позааудиторній фізкультурно-спортивній роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Орен Давід Львович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.05.2015. – Київ, 2015. – 17 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-14 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 250. 4И(НЕМ)
  О-69
  Оробінська Р. В. Персонажне діалогічне мовлення: структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі сучасних німецьких художніх фільмів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Оробінська Руслана Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 251. 371.014
  О-76
  Остапенко О. І. Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Остапенко Олександр Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 252. 37У(09)
  П32
  Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Підвальна Юлія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 253. 378
  П12
  Павленко І. О. Формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павленко Інна Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.05.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 254. 371.01
  П12
  Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Павленко Ірина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Гринченка]. – Захищена 26.01.2015. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 255. 53(07)
  П12
  Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Павлюк Олександр Миколайович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Кам'янець -Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 02.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 256. 378
  П12
  Павлюк О. С. Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Оксана Сергіївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Захищена 06.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 257. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 258. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 27.03.2015. – Рівне, 2014. – 268, [9] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 249-251 (47 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 259. 4И(НЕМ)
  П12
  Падалка О. В. Просодика актуального членування промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Падалка Ольга Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 260. 7А(07)
  П16
  Панасюк О. О. Методика формування рухових умінь старшокласників у процесі занять єдиноборствами у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Панасюк Олександр Олександрович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 02.07.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 261. 378
  П16
  Панова С. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панова Світлана Олегівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 12.06.2015. – Бердянськ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 262. 15
  П18
  Параскевова К. Г. Емоційний інтелект як чинник регуляції емоційно-мотиваційної сфери особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Параскевова Крістіна Георгіївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 28.05.2015. – Харків, 2015. – 17 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 263. 37У(09)
  П21
  Пахолок Р. І. Розвиток чоловічої освіти на західноукраїнських землях (кінець XVІІІ – перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пахолок Роман Іванович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 29.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 264. 37И
  П24
  Пелех Л. Р. Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пелех Людмила Романівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-37 ( 26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 265. 37И
  П27
  Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. ун-т ]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)

 266. Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього: - ЗБЕРІГ(1)
 267. 371
  П30
  Петришин Л. Й. Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Петришин Людмила Йосипівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 22.05.2015. – Старобільськ, 2015. – 44 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 36-41 (50 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 268. 378
  П31
  Печко О. М. Формування професійного мислення майбутніх учителів фізичної культури засобами педагогічних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Печко Олександр Миколайович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 24.06.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 269. 37И
  П32
  Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій Британії (середина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилаєва Тетяна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 270. 37У(09)
  П50
  Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поліщук Роман Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 271. 37У(09)
  П63
  Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Постевка Георгій Ілліч ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 272. 378
  П64
  Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 15.02.2015. – Київ, 2015. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 32-36 ( 53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 273. 378
  П69
  Пранова Є. В. Формування здорового способу життя майбутніх учителів фізичного виховання в процесі позааудиторної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пранова Євгенія Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 09.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 274. 378
  П81
  Проніков О. К. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Проніков Олександр Костянтинович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (35 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 275. 902.7
  П89
  Пустовалов С. Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор'я : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05"Етнологія"
  / Пустовалов Сергій Жанович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.09.2015. – Київ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: с. 27-29 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 276. 378
  П98
  Пюра О. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до комунікативної діяльності в умовах дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Пюра Олена Станіславівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Захищена 05.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 277. 373.7
  П99
  Пятничук Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх опоряджувальників будівельних у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пятничук Тетяна Володимирівна . – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 278. 7А(07)
  Р15
  Радзієвський Р. М. Інтегральна модель навчання ситуативно-рухових дій майбутніх правоохоронців у процесі занять з фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Радзієвський Ростислав Михайлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 14.05.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (7 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 279. 373.7
  Р15
  Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 280. 378
  Р19
  Ракович В. В. Формування професійної самооцінки у майбутніх викладачів образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ракович Віталій Володимирович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Херсонський держ. ун-т ]. – Захищена 28.05.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 281. 37И
  Р32
  Ревуцька С. А. Духовно-моральне виховання школярів у реформатській педагогіці Німеччини (70-ті рр. ХІХ ст. – початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ревуцька Світлана Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 282. 378
  Р32
  Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Ю. Регейло ; Регейло Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Університет менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 09.04.2015. – Б. м. ; Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с. 31-36 (43 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 283. 37У(09)
  Р34
  Резніченко І. Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1848-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Резніченко Ірина Геннадіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 284. 378
  Р62
  Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожак Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 285. 37У(09)
  Р64
  Розгон В. В. Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – 90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Розгон Вікторія Вікторівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 286. 378
  Р65
  Розум К. В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до запобігання і розв'язання конфліктів у навчально-виховній роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Розум Катерина Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 287. 373.7
  Р69
  Романенко Л. В. Формування професійного інтересу майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах аграрного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Романенко Людмила Віталіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Глухів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 288. 4И(НЕМ)
  Р69
  Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Романова Наталя Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-29 (62 назв.)]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 289. 378
  Р77
  Россоха М. Ю. Управління процесом професійної підготовки майбутніх менеджерів сфери освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06"теорія і методика управління освітою"
  / Россоха Марія Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.05.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 290. 378
  Р79
  Ротар В. Б. Формування правової компетентності майбутніх фахівців із цивільного захисту у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ротар Василь Борисович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля]. – Захищена 27.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 291. 4И(АНГЛ)
  Р82
  Рубчак О. Б. Просодична організація англомовних інтерв'ю (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Рубчак Ольга Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.09.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 292. 37И
  Р83
  Руденко І. А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Руденко Іванна Анатоліївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 28.05.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 293. 378
  Р83
  Руденко Т. Б. Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій діяльності учнів у навчально-виховному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Тетяна Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 18.06.2015. – Одеса, 2015. – 20. [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 294. 8У6
  Р88
  Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Руснак Ірина Євгенівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка . – Кіровоград, 2007. – 420 с. – Бібліогр.: с. 382-420 (520 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 295. 378
  Р98
  Рябченко С. В. Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх вчителів біологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рябченко Світлана Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 03.07.2015. – Чернігів, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 296. 378
  С13
  Савінська Т. І. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з художньою літературою в дошкільному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савінська Тетяна Іванівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.05.2015. – Одеса, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 297. 378
  С13
  Савіцька В. В. Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савіцька Вікторія Василівна ; Національний ун-т водного господарства та природокористування, [Хмельницький нац. ун-т ]. – Захищена 29.04.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 298. 378
  С13
  Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Лариса Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Криворізьський пед. ун-т]. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-39 (75 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 299. 9(М)7
  С13
  Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Саган Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 24.03.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33 (39 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 300. 9(М)
  С14
  Садикова В. В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Садикова Вікторія Вікторівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 18.05.2015. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 301. 378
  С17
  Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Наталія Борисівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32-37 (47 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 302. 37
  С32
  Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2015. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 303. 378
  С38
  Синюк Н. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Синюк Наталія Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 304. 378
  С44
  Скоромна М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скоромна Маріанна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 305. 40
  С47
  Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Славова Людмила Леонардівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] . – Захищена 16.03.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (36 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 306. 37У(09)
  С47
  Славська Я. А Еколого-естетичне виховання у загальноосвітніх школах Донбасу (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Славська Яніна Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 03.06.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 307. 378
  С49
  Слюта А. М. Формування професійних умінь майбутніх екологів у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Слюта Аліна Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 04.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 308. 378
  С59
  Соколюк О. В. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Соколюк Олена В'ячеславівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування , [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 03.06.2015. – Рівне, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 309. 15
  С60
  Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; НАПН України Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 310. 37И
  С60
  Солодчук А. В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування ,США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Солодчук Альона Валеріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.05.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-20 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 311. 4И(НЕМ)
  С60
  Сольська Т. М. Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в Німеччині, Австрії та Швейцарії (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сольська Тетяна Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 312. 371.012
  С64
  Сопіга В. Б. Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сопіга Віктор Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 01.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 313. 378
  С72
  Спірідонова В. О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти]. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 314. 378
  С77
  Ставицька І. В. Формування іншомовної компетентності магістрантів машинобудівних спеціальностей засобами мультимедіа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ставицька Ірина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 13.05.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 315. 378
  С77
  Старостіна О. В. Розвиток професійної майстерності педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації в Англії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Старостіна Оксана Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Одеський нац. політех. ун-т]. – Захищена 12.06.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 316. 9У1
  С77
  Старченко Н. П. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVІ – початок ХVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Старченко Наталія Петрівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства, [Ін-т української археографії та джерелознавста ім. М. С. Грушевського НАН України]. – Львів, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 317. 378
  С77
  Стас Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стас Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 318. 373.7
  С79
  Стеблюк С. В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стеблюк Світлана Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Мукачевський держ. ун-т]. – Захищена 09.06.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 319. 378
  С81
  Стойка О. Я. Трансформаційні процеси у вищий школі США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стойка Олеся Ярославівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 28.05.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 320. 1
  С81
  Столярук О. С. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально-філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"
  / Столярук Ольга Святославівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 321. 378
  С91
  Сушенцев О. О. Формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сушенцев Олександр Олександрович ; Хмельницький нац. ун-т, [Криворізький нац. ун-т ]. – Захищена 07.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 14-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 322. 9(М)3
  Т19
  Тарасюта К. С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тарасюта Катерина Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 323. 378
  Т31
  Теличко Н. В. Теоретичні і методичні засади формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Теличко Наталія Вікторівна ; Мукачівський держ. ун-т. – Мукачево, 2014. – 559 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 400-467 (619 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 324. 37У(09)
  Т35
  Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терлецька Уляна Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 325. 378
  Т48
  Ткаченко К. О. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативних умінь учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Катерина Олександрівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.12.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 326. 373.7
  Т48
  Ткачук І. О. Педагогічні умови формування інтерпретаційної компетентності студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Ірина Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.05.2015. – Одеса, 2015. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 327. 378
  Т58
  Топорівська Я. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 328. 378
  Т58
  Топчій Л. С. Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топчій Людмила Семенівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.05.2015. – Одеса, 2015. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 329. 51(07)
  Т66
  Требик О. С. Організація навчання математики як загальноосвітньої дисципліни студентів коледжів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Требик Олена Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 330. 378
  Т80
  Трякіна О. О. Підготовка магістрів в галузі митної справи на засадах міжнародних професійних стандартів митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Трякіна Ольга Олександрівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Захищена 04.06.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 331. 378
  Т98
  Тютюник О. І. Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тютюнник Оксана Іванівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання, [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 332. 378
  У52
  Умєрова Л. Д. Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Умєрова Леніє Джалілівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 25.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.1 6-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 333. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 334. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.04.2015. – Вінниця, 2015. – 287, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.179-207 (266 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 335. 371.011
  У58
  Унгурян І. К. Педагогічні умови виховання гуманних взаємовідносин вихователя і учнів початкових класів у групі продовженого дня : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Унгурян Ірина Корнеліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 10.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 336. 9У2
  У74
  Усенко Н. М. Повсякденне життя сільської трудящої молоді України : зміни 1991-2000-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Усенко Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 337. 513(07)
  Ф53
  Філімонова М. О. Формування умінь математичного моделювання в учнів основної школи в процесі навчання геометрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Філімонова Марія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.(назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 338. 7А(07)
  Ф51
  Філатова З. І. Диференціювання навчання плавання студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Філатова Зоя Іванівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова]. – Захищена 01.07.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 339. 378
  Ф33
  Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорук Галина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 252, [4] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с. 185-225 (367 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 340. 378
  Ф33
  Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Федорук Галина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.09.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 341. 37
  Ф43
  Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ферт Ольга Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 16.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 342. 902.7
  Ф53
  Филипчук Г. В. Культові пам'ятки VIII-XII ст. в духовній культурі населення українського Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Филипчук Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 08.09.2015. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 343. 37У(09)
  Х65
  Хмелівська С. І. Розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Київської учбової округи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Хмелівська Світлана Іванівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 19.05.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 344. 378
  Х76
  Хом'як О. А. Виховання естетичних смаків у студентів педагогічних університетів у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хом'як Ольга Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 03.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 345. 378
  Х76
  Хомік О. М. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хомік Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Луцький ін-т розвитку людини Ун-ту "Україна". – Захищена 25.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 346. 378
  Х76
  Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко Олександр Вікторович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 347. 378
  Х76
  Хоменко-Семенова Л. О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко-Семенова Леся Олексіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 348. 4И(АНГЛ)
  Х89
  Худик К. Г. Лінгвокультурний простір англійської народної казки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Худик Катерина Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 20.06.2015. – Чернівці, 2015 : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 349. 378
  Ц58
  Цідило І. І. Підготовка майбутніх дизайнерів до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Цідило Ірина Ігорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 26.06.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 350. 4И(АНГЛ)
  Ц19
  Царук О. Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: особливості структури та семантики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Царук Оксана Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 351. 158.015
  Ц55
  Цзян Д. Особливості розвитку візуального мислення у студентів творчих спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Цзян Даньян ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 25.04.2015. – Одеса, 2015. – Бібліогр.: с. 18 (5 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 352. 902.7
  Ч-38
  Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Челноков Максим Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (4 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 353. 378
  Ч-44
  Чепелюк А. В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чепелюк Анна Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 354. 378
  Ч-44
  Чепурна М. В. Основні тенденції гуманітаризації професійної освіти в країнах Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чепурна Мирослава Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 28.04.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 355. 378
  Ч-46
  Черевко С. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування здоров'язбережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черевко Світлана Вікторівна ; Класичний приватний ун-т, [Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля]. – Захищена 03.05.2015. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 356. 378
  Ч-46
  Чередниченко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів інформатики в університетах Нідерландів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чередниченко Наталія Юріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 24.12.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 357. 378
  Ч-48
  Черкашина Т. В. Особистісно-професійне самовдосконалення викладача вищої школи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Черкашина Тетяна Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський обл. ін-т післядипломної освіти]. – Захищена 09.06.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-37 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 358. 37У(09)
  Ч-75
  Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чорна Вікторія Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 359. 7А(07)
  Ш24
  Шаповал Є. Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шаповал Євгенія Юріївна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 23.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 360. 513(07)
  Ш35
  Швець Л. В. Розвиток вмінь старшокласників зображати стереометричні фігури та їх комбінації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Швець Людмила Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 30.06.2015. – Київ, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 361. 34У(09)
  Ш37
  Шевченко Ю. В. Організаційно-педагогічні засади допрофільної підготовки учнів у вітчизняній педагогічній спадщині ( кінець ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шевченко Юрій Васильович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля]. – Захищена 29.06.2015. – Мелітополь, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 362. 371.01
  Ш62
  Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 363. 9У2
  Ш64
  Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ширай Володимир Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 22.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 364. 378
  Ш91
  Штифурак В. Є. Соціально-педагогічні основи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05"Соціальна педагогіка"
  / Штифурак Віра Євгенівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НАПН України Ін-т вищої освіти]. – Захищена 18.03.2011. – Луганськ, 2011. – 44 с. : іл. – Бібліогр.: с. 38-41 (34 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
 365. 378
  Ш95
  Шульга Н. В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шульга Наталія Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.06.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 366. 7А(07)
  Ш96
  Шупило І. П. Методика проведення занять з аеробіки дівчат у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шупило Ірина Петрівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 02.07.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 367. 7А(07)
  Ю49
  Юнак А. П. Методика застосування технологій лижної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юнак Антон Павлович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 368. 378
  Ю86
  Юр'єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Юр'єва Оксана Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Острозька академія]. – Захищена 04.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 369. Я45
  Якимчук М. Ю. Розвиток творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників гімназії у процесі навчання української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Якимчук Мирослава Юріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 02.07.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 370. 378
  Я47
  Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 371. 9У1
  Я72
  Яременко М. В. Студенти Києво-Могилянської академії ХVIII ст.: характеристика складу та стимули до навчання : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Яременко Максим Васильович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Києво- Могилянська академія]. – Захищена 12.05.2015. – Львів, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: с. 25-29 (37 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 372. 15
  Я76
  Ярова Н. А. Статеворольові чинники психологічного забезпечення благополуччя особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Ярова Наталія Анатоліївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 01.07.2015. – Харків, 2015. – 16 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 12-13 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 373. 378
  Я77
  Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ярошинська Олена Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 23.06.2015. – Житомир, 2015. – Бібліогр.: с. 30-37 (65 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)