МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ


  КНИГИ (2 ПІВРІЧЧЯ 2014)
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРІОДИКА 2015
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ
АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ


БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

(станом на 14.05.2015)

Видання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу психолого-педагогічної літератури (корпус № 1, к. 338).

Пошук в списку Ctrl + F 1. 54(070.3)/А14-888771
  Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Абжалов Роман Рашидович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Захищена 03.04.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 2. 378
  А46
  Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Александрова Наталія Миколаївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 23 назв.)
 3. 372
  А61
  Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 4. 378
  А64
  Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально- виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 26.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 5. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 213, [3] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.175-192 (253 назв.)
 6. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 7. 378
  Б61
  Білецька Г. А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. – Київ, 2015. – 528 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.380-440 (505 назв.)
 8. 373.7
  Б17
  Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базарова Катерина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 9. 371.01
  Б17
  Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 10. 4У(07)
  Б19
  Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсонський держ. ун-т, [Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. – Утв. 09.06.2009. – Херсон, 2009. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-34 (43 назв.)
 11. 37У(09)
  Б20
  Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балабуст Надія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 12. 37У
  Б20
  Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічний спадщини О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 13. 15
  Б26
  Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бару Інна Олександрівна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна . – Захищена 28.03.2015. – Харків, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 14. 378
  Б48
  Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 15. 373
  Б51
  Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 ( 29 назв.)
 16. 158.015
  Б54
  Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бетіна Ганна Олегівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 26.12.2014. – Одеса, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 17. 378
  Б73
  Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богів Евеліна Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 14.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 18. 37У(09)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурннна і педагогічна діяльність Я .Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с.28-33 (52 назв.)
 19. 9У1
  Б75
  Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ- в першій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Боднар Алла Миколаївна; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Захищена 27.03.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 20. 37У(09)
  Б82
  Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітницька діяльність Б. М. Ступарика (1940-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (15 назв.)
 21. 37И
  Б82
  Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борисенко Ірина Василівна; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 22. 158.015
  Б86
  Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бочелюк Влада Віталіївна; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (26 назв.)
 23. 378
  Б90
  Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Будник Олена Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 42 с. : іл. – Бібліогр.: с.33-39 ( 62 назв.)
 24. 378
  Б90
  Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Букша Світлана Борисівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 25. 37У(09)
  Б90
  Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.)
 26. 7А(07)
  В19
  Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Васкан Іван Георгійович; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.)
 27. 372
  В21
  Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ватаманюк Галина Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (30 назв.)
 28. 378
  В23
  Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ващук Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (26 назв.)
 29. 378
  В48
  Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я майбутноьго вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Захищена 16.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 30. 371.01
  В68
  Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.)
 31. 901
  Г19
  Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганцян Роман Юрійович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с.12-13 (13 назв.)
 32. 371.01
  Г20
  Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 33. 1
  Г62
  Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / Голубенко Олександр Васильович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 25.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 34. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 35. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; НАПН України Університет менеджменту освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 306, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.190-226 (348 назв.)
 36. 378
  Г65
  Гончарова Є.Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гончарова Євгенія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 13 назв.)
 37. 371.01
  Г67
  Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горват Маріанна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.12.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 38. 378
  Г79
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 39. 371.01
  Г82
  Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із матемматики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 40. 4И(АНГЛ)
  Г93
  Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі ( експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 ( 15 назв.)
 41. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (23 назв.)
 42. 378
  Г95
  Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 15 назв.)
 43. 371.013
  Д44
  Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (18 назв.)
 44. 901
  Д44
  Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Діденко Вікторія Петрівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (10 назв.)
 45. 4И(Англ)
  Д13
  Давидюк Ю. Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидюк Юлія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 25.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)

 46. Д18
  Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст. ) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01
  / Даниленко Святослав Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 47. 9У1
  Д26
  Дегтярьов С. І. Чинники цивільних державних установ України (кінець ХVIII- перша половина ХІХ ст.) : соціокультурний рівень, система заохочень і покарань : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Дегтярьов Сергій Іванович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.03.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с.32-37 ( 46 назв.)
 48. 6Ф7(07)
  Д31
  Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дем'яненко Валентина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [НАПН України]. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (26 назв.)
 49. 40
  Д30
  Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійськіх мовах: зіставний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Деменчук Олег Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. – Захищена 17.03.2015. – Київ, 2015. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-32 (34 назв.)
 50. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 305 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.187-213 (251 назв.)
 51. 37У(09)
  Д81
  Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дука Тетяна Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 52. 378
  Д99
  Дягилев Олена Сергіївна Формування науково-дослідницького середовища у вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олена Сергіївна Дягилева; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 30.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 53. 4И(Нем)
  Є16
  Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
 54. 4И(Нем)
  Є27
  Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості багатозначних фразеологічних одиниць (на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 20. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 55. 6Ф7(07)
  Є91
  Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Єфименко Василь Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с.18-20 (18 назв.)
 56. 378
  Ж69
  Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т ]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.14-17 (21 назв.)
 57. 378
  Ж76
  Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.)
 58. 4У(070.2)
  З-63
  Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 19.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17(10 назв.)
 59. 4И(Англ)
  З-28
  Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLSKT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заньковська Ганна Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 60. 37И
  З-38
  Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського вченого Казимира Денека : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарова Оксана Віталіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 12.03.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 61. 4И (Англ)
  З-80
  Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі ( на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Золотаренко Тетяна Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 62. 37
  І-21
  Іванова С. М. Використання системи EPRINTS як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Іванова Світлана Миколаївна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (29 назв.)
 63. 371.014
  І-29
  Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої школи (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 09.04.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 64. 371.01
  І-75
  Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І. М. Іонова ; Юнова Ірина Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 18.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 65. 373.7
  К20
  Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплун Ірина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-12 (12 назв.)
 66. 378
  К49
  Климчук С.В. Формування професійного мовлення майбутніх соціальніх педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Климчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 67. 158.015
  К53
  Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Книш Анастасія Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харківський політехнічний ін-т]. – Захищена 26.12.2015. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 68. 373.7
  К56
  Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 69. 902.7
  К58
  Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символика : автореф. дис. ...д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 10.02.2015. – Львів, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с.25-31 ( 59 назв.)
 70. 4И(Англ)
  К60
  Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.)
 71. 7А(07)
  К61
  Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32--35 (37 назв.)
 72. 378
  К64
  Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 73. 378
  К66
  Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корж Олена Юріївна; Донбаський держ. пед. ун-т, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 25.12.2014. – Слав'янськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-16 (18 назв.)
 74. 378
  К72
  Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.04.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (25 назв.)
 75. 378
  К72
  Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Костенко Тетяна Миколаївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.)
 76. 37И
  К78
  Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравець Ірина Леонідівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.)
 77. 373
  К78
  Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 78. 9У2
  К82
  Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ-80-ті роки ХVІІІ ст. ) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: с.33-36 (33 назв.)
 79. 378
  К84
  Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутоус Тетяна Петрівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с 181-212 (252 назв.)
 80. 378
  К90
  Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця]. – Захищена 331.50.2201. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.34-38 (42 назв.)
 81. 378
  К93
  Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куркчі Єлизавета Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 82. 378
  К93
  Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куртась Сергій Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 25.12.2014. – Чернігів, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 83. 378
  Л65
  Ліхіцька Л. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (музика)
  / Ліхіцька Лариса Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 14.04.2011. – Київ, 2011. – Бібліогр.: с.18 ( 8 назв.)
 84. 378
  Л33
  Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедіна Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 85. 373.7
  Л83
  Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луговська Еліна Михайлівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 86. 373.7
  Л86
  Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 87. 378
  Л97
  Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Лякішева Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-35 (44 назв.)
 88. 4И(АНГЛ)
  М17
  Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" у сучасному англомовному художньому дискурсі : семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Максименко Юлія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 89. 378
  М17
  Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимчук Валентин Спиридонович; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 21.01.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 90. 378
  М25
  Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марецька Людмила Петрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (25 назв.)
 91. 378
  М29
  Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 29.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.) . – [2015-7351А]
 92. 378
  М33
  Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Галина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Київський ун-т туризму, економіки і права]. – Захищена 27.02.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (32 назв.)
 93. 378
  М34
  Матвійчук К. Д. Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матвійчук Квітослава Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 94. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 95. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 26.03.2015. – Львів, 2015. – 272, [4] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с.190-222 (315 назв.)
 96. 9У2
  М48
  Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мельничук Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.05.2010. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с.32-36 (44 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)

 97. М65
  Миськів В. А. Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання : германські мови"
  / Миськів Валентина Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 20.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.)
 98. 37У(09)
  М71
  Мишкарьова С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.)
 99. 7А(07)
  М74
  Могильний Ф. В. Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Могильний Федір Віталійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 100. 378
  М74
  Мойсєєнко Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до співробітництва в сучасній системі охорони державного кардону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мойсєєнко Юрій Іванович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 101. 9У2
  М82
  Мосорко М. І. Повсякденне життя польського населення Галичини в 1939-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мосорко Мар'яна Іванівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Прикарпатський нац ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 03.03.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 ( 10 назв.)
 102. 4И(Англ)
  М90
  Мунтян Л. В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та мас-медійному дискурсах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мунтян Любов Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 103. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 104. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 264 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 105. 378
  Н20
  Найдьонова А. В. Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Найдьонова Алла Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 106. 378
  Н50
  Немлій Л. С. Формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Немлій Людмила Сергіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.) диспетчер-інструктор
 107. 378
  Н56
  Нестеренко А. А. Формування професійної готовності у майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нестеренко Артем Анатолійович; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2014. – Чернігів, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.)
 108. 37У(09)
  Н59
  Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України другої половини ХХ- початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2014. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 109. 378
  О-53
  Олексюк О. Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Олексюк Олеся Романівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 11.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 110. 378
  О-60
  Опалюк Т. Л. Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Опалюк Тетяна Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.01.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 111. 4И(НЕМ)
  О-69
  Оробінська Р. В. Персонажне діалогічне мовлення: структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі сучасних німецьких художніх фільмів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Оробінська Руслана Володимирівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 112. 371.014
  О-76
  Остапенко О. І. Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Остапенко Олександр Іванович; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 209.41.2001. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 113. 37У(09)
  П32
  Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Підвальна Юлія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)
 114. 371.01
  П12
  Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Павленко Ірина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Гринченка]. – Захищена 26.01.2015. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 115. 53(07)
  П12
  Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Павлюк Олександр Миколайович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Кам'янець -Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 02.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 116. 378
  П12
  Павлюк О. С. Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Оксана Сергіївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Захищена 06.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.)
 117. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 118. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 27.03.2015. – Рівне, 2014. – 268, [9] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.249-251 (47 назв.)
 119. 4И(НЕМ)
  П12
  Падалка О. В. Просодика актуального членування промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Падалка Ольга Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 120. 37И
  П24
  Пелех Л. Р. Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пелех Людмила Романівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.35-37 ( 26 назв.)
 121. 37И
  П27
  Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. ун-т ]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 122. 37И
  П32
  Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій Британії (середина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилаєва Тетяна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.)
 123. 37У(09)
  П50
  Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поліщук Роман Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 124. 37У(09)
  П63
  Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Постевка Георгій Ілліч; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац.ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.14-17 (24 назв.)
 125. 378
  П64
  Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 15.02.2015. – Київ, 2015. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 ( 53 назв.)
 126. 378
  П81
  Проніков О. К. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Проніков Олександр Костянтинович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с.33-37 (35 назв.)
 127. 373.7
  Р15
  Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 128. 37И
  Р32
  Ревуцька С. А. Духовно-моральне виховання школярів у реформатській педагогіці Німеччини (70-ті рр. ХІХ ст.- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ревуцька Світлана Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (11 назв.)
 129. 378
  Р32
  Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Ю. Регейло ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Університет менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 09.04.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с.31-36 (43 назв.)
 130. 37У(09)
  Р34
  Резніченко І. Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1848-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Резніченко Ірина Геннадіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 131. 378
  Р62
  Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожак Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (12 назв.)
 132. 37У(09)
  Р64
  Розгон В. В. Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ-90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Розгон Вікторія Вікторівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 133. 4И(НЕМ)
  Р69
  Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII- початку ХХІ століть : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Романова Наталя Василівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с.23-29 ( 62 назв.)
 134. 8У6
  Р88
  Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Руснак Ірина Євгенівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка . – Кіровоград, 2007. – 420 с. – Бібліогр.: с.382-420 (520 назв.)
 135. 378
  С13
  Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Лариса Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Криворізьський пед. ун-т]. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-39 (75 назв.) ]
 136. 9(М)7
  С13
  Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Саган Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 24.03.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с.30-33 (39 назв.)
 137. 378
  С17
  Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Наталія Борисівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (47 назв.)
 138. 37
  С32
  Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2015. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 139. 378
  С38
  Синюк Н. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Синюк Наталія Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 140. 378
  С44
  Скоромна М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скоромна Маріанна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.)
 141. 40
  С47
  Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Славова Людмила Леонардівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] . – Захищена 16.03.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.31-34 (36 назв.)
 142. 15
  С60
  Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Солодовнікова Христина Кшиштофівна; НАПН України Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 143. 4И(НЕМ)
  С60
  Сольська Т. М. Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в Німеччині, Австрії та Швейцарії (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сольська Тетяна Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 144. 371.012
  С64
  Сопіга В. Б. Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сопіга Віктор Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 01.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 145. 378
  С72
  Спірідонова В. О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти]. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (19 назв.)
 146. 378
  С77
  Стас Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стас Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-19 (14 назв.)
 147. 1
  С81
  Столярук О. С. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально- філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"
  / Столярук Ольга Святославівна; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 148. 378
  С91
  Сушенцев О. О. Формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сушенцев Олександр Олександрович; Хмельницький нац. ун-т, [Криворізький нац. ун-т ]. – Захищена 07.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 149. 9(М)3
  Т19
  Тарасюта К. С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тарасюта Катерина Сергіївна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (13 назв.)
 150. 378
  Т31
  Теличко Н. В. Теоретичні і методичні засади формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Теличко Наталія Вікторівна ; Мукачівський держ. ун-т. – Мукачево, 2014. – 559 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с.400-467 (619 назв.)
 151. 37У(09)
  Т35
  Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терлецька Уляна Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 152. 378
  Т48
  Ткаченко К. О. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативних умінь учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Катерина Олександрівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.12.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 153. 378
  Т58
  Топорівська Я. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : il, табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 154. 378
  Т98
  Тютюник О. І. Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / О. І. Тютюник ; Тютюнник Оксана Іванівна; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання,[Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 155. 378
  У52
  Умєрова Л. Д. Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Умєрова Леніє Джалілівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 25.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 156. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.04.2015. – Вінниця, 2015. – 287, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.179-207 (266 назв.)
 157. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 158. 37
  Ф43
  Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ферт Ольга Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 16.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 159. 378
  Х76
  Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко Олександр Вікторович; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.)
 160. 378
  Х76
  Хоменко-Семенова Л. О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко-Семенова Леся Олексіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 161. 4И(АНГЛ)
  Ц19
  Царук О. Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: особливості структури та семантики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Царук Оксана Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.)
 162. 902.7
  Ч-38
  Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Челноков Максим Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: с13-14 (4 назв.)
 163. 378
  Ч-44
  Чепелюк А. В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чепелюк Анна Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 164. 378
  Ч-46
  Чередниченко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів інформатики в університетах Нідерландів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чередниченко Наталія Юріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 24.12.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 165. 37У(09)
  Ч-75
  Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чорна Вікторія Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-19 (17 назв.)
 166. 7А(07)
  Ш24
  Шаповал Є. Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шаповал Євгенія Юріївна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Захищена 23.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (21 назв.)
 167. 371.01
  Ш62
  Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 168. 9У2
  Ш64
  Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ширай Володимир Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 22.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (8 назв.)
 169. 7А(07)
  Ю49
  Юнак А. П. Методика застосування технологій лижної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юнак Антон Павлович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (12 назв.)
 170. 378
  Ю86
  Юр'єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Юр'єва Оксана Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Острозька академія]. – Захищена 04.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-18 (15 назв.)
 171. 378
  Я47
  Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)