МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО
Видання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали).

Пошук в списку Ctrl + F

2018 2017

Видання внесені в 2018 р. (станом на 30.07.2018)

 1. 378
  А31
  Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адоньєва Юлія Анатоліївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 15.12.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  А57
  Альмерот О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Альмерот Олена Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 21.12.2017. – Глухів, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 378
  Б12
  Бабіч О. В. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабіч Ольга Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 4. 373.7
  Б24
  Барбінова А. В. Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Барбінова Алла Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 01.12.2017. – Умань, 2017. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) . – [2017-8447А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  Б39
  Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Безкоровайна Лариса Вікторівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 07.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (54 назв.)
 6. 37У(09)
  Б48
  Березіна О. О. Організаціно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Березіна Ольга Олексіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 05.06.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 7. 37У(09)
  Б49
  Берладин О. Б. Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Берладин Ольга Богданівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 8. 378
  Б72
  Бобилєв Д. Є. Методика навчання функціонального аналізу майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Бобилєв Дмитро Євгенович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 9. 7А(07)
  Б81
  Бондар Т. К. Формування складнокоординаційних рухів майбутніх вчителів музики засобами аквафітнесу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Бондар Тетяна Константинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (7 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 378
  Б86
  Бочевар А. Г. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бочевар Алла Григорівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 29.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (31 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 8У6
  Б87
  Бригадир Я. О. Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Бригадир Ярослава Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.11.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1) Коломійчук Б.
 12. 7А(07)
  Б87
  Брик А. В. Методика розвитку психомоторних якостей в учнів початкових класів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Брик Анастасія Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 26.05.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 378
  Б91
  Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурмакіна Наталія Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 10.04.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 14. 378
  Б94
  Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бухун Андрій Григорович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 378
  В18
  Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варга Леся Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.09.2017. – Рівне, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 378
  В19
  Васаженко Н. О. Формування базових компетентностей фахівців з обліку та адмініструваннямв процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васаженко Наталія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 301 с. : рис., табл., + додатки. – Бібліогр.: с. 8-11 (18 назв.) ; с.84-108 (224 назв.) ; с. 176-185 (86 назв.) ; с.230-231 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 371.01
  В20
  Васьковська О. Є. Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васьковська Олена Євгенівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 09.11.2017. – Київ, 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 371.01
  В61
  Вовк Л. М. Педагогічні умови формування гендерної культури молодших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вовк Лілія Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 23.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.). – [2017-8350А]
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 19. 378
  В61
  Вовк Б. І. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вовк Богдан Іванович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 10.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 20. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 282 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 81-103 (186 назв.) ; с. 178-187 (87 назв.) ; с. 227 (5 назв).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 22. 371.01
  В68
  Волошена В. В. Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Волошена Вікторія Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 23. 378
  В68
  Волошина Т. В. Використання гібридного хмароорієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Волошина Тетяна Володимирівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 08.05.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.)
 24. 4У(07)
  Г13
  Гадомська А. А. Методика мовленєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Гадомська Аліна Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.06.2017. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 40
  Г12
  Гаврилюк І. С. Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Гаврилюк Ірина Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса]. – Захищена 14.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 26. 373.7
  Г12
  Гаврищук І. В. Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврищук Ірина Василівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 05.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 27. 9(М)3
  Г19
  Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751-1786) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганул Антон Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.03.2018. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (10 назв.)
 28. 378
  Г49
  Гінсіровська І. Р. Підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гінсіровська Ірина Романівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 15.03.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 29. 378
  Г61
  Головня Н. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головня Надія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 51
  Г61
  Голодюк Л. С. Теоретико-методичні основи комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математики)"
  / Голодюк Лариса Степанівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (49 назв.)
 31. 371.018
  Г65
  Гончар Л. В. Теоретико-методичні засади формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончар Людмила Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.05.2018. – Київ, 2018. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (63 назв.)
 32. 378
  Г65
  Гончаренко Т. Є. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончаренко Тетяна Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 21.05.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.)
 33. 378
  Г68
  Гордієнко Ю. А. Формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 34. 378
  Г67
  Горбатько К. М. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горбатько Катерина Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 35. 378
  Г67
  Горбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборст : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Олена Володимирівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Харківська держ. академія фізичної культури]. – Захищена 27.03.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 36. 9(М)3
  Г79
  Гребенюк В. С. Становлення Британської колоніальної імперії в середині XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гребенюк Валерій Станіславович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 18.06.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 37. 378
  Г94
  Гуменюк С. В. Теоретичні і методичні основи формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменюк Сергій Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (44 назв.)
 38. 4И(Англ)
  Д25
  Девіцька А. І. Просодичні характеристики англійського мовлення словаків (експерементально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Девіцька Антоніна Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 16 (назв.)
 39. 378
  Д33
  Денисюк І. С. Формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музичне навчання)"
  / Денисюк Інна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 40. 373.7
  Д34
  Деньга Н. М. Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Деньга Наталія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 41. Д36
  Деренчук Н. В. Мовний портрет сучасного українського політика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Деренчук Наталія Вікторівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 27.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 42. 4И(Англ)
  Д56
  Добровольська О. Я. Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ - ХV століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Добровольська Оксана Ярославівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 ( 40 назв.)
 43. 37У(09)
  Д81
  Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ - 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дудка Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.05.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 35-40 (40 назв.)
 44. 517
  Д82
  Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Думанська Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 45. 378
  Е86
  Ескобедо С. Е. Методика формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"
  / Ескобедо Севіль Еміраліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 08.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 46. 57
  Є91
  Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія"
  / Єфіменко Наталія Валентинівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2017. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 47. 373.7
  Ж94
  Жученко Є. В. Виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жученко Євген Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 12.12.2017. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 48. 378
  3-14
  Загребельна О. О. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загребельна Олена Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 49. 378
  З-40
  Заячковський В. М. Розвиток технологічної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заячковський Володимир Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 244 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6-10 (20 назв.) ; с. 185-2018 (288 назв.)
 50. 37И
  З-80
  Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Золотарьова Оксана Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Захищена 25.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 51. 001(09)
  І-23
  Іванченко Л. А. Науково-організаційна та освітня діяльність П.М. Дубровскього (1857 - 1916) в контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки"
  / Іванченко Леся Анатоліївна ; Нац. наук. с.-г. Бібліотека НААН ; Ін-т історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН. – Захищена 30.05.2017. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 52. 7А(07)
  І-24
  Іващенко О. В. Теоретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / О. В. Іващенко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 25.05.2017. – Чернігів, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-38 (54 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 53. 373.7
  І-32
  Ізбаш Л. М. Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ізбаш Леонід Михайлович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 30.05.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 54. 378
  І-25
  Ївженко Ю. В. Формування у студенської молоді почуття громадянськості в молодіжних громадських організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ївженко Юрій Васильович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 55. 37У(09)
  И75
  Йовенко Л. І. Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Йовенко Лариса Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.03.2018. – Умань, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (37 назв.)
 56. 378
  К12
  Кабусь Н. Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Захищена 21.02.2018. – Харків, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 57. 378
  К17
  Калінська О. П. Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калінська Оксана Павлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 19.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-17 (30 назв.)
 58. 378
  К21
  Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасєвич Сергій Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 59. 378
  К30
  Качмарчик С. Г. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Качмарчик Світлана Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 60. 902.7
  К43
  Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 26.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 61. 378
  К50
  Клочко О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клочко Оксана Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 723 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 8-16 (69 назв.) ; с.441-493 (648 назв.)
 62. 378
  К56
  Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Майя Олегівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (34 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 63. 378
  К56
  Коваленко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Оксана Павлівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 05.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 64. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 314 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-13 (22 назв.) ; с. 92-129 (340 назв.) ; с. 175-186 (100 назв.) ; с. 246-260 (137 назв.)
 65. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 66. 15
  К56
  Ковальва О. А. Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителя : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ковальва Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Ін-т обарованої дитини НАПН України. – Захищена 29.05.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (14 назв.)
 67. 378
  К58
  Кожуріна І. Є. Підготовка майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожуріна Ірина Євгеніївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.06.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 68. 37У(09)
  К59
  Козацька І. В. Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козацька Ірина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Донбаський держ. пед. ун-т ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 11.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 69. 378
  К60
  Колеснікова І. В. Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колеснікова Ірина Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.03.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 70. 378
  К61
  Колосова С. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності вихователів в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колосова Світлана Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 03.11.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 71. 378
  К64
  Коновалова К. І. Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коновалова Катерина Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 28.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 72. 378И
  К64
  Кононенко І. А. Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у системі вищої овіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кононенко Інна Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 27.12.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 73. 378
  К67
  Корносенко О. К. Система професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корносенко Оксана Константинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 17.05.2018. – Полтава, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (47 назв.)
 74. 371.012(07)
  К73
  Котелянець Н. В. Методична система трудового навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технології)"
  / Котелянець Наталка Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка]. – Захищена 06.11.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (73 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 75. 9(М)3
  К73
  Котляров П. М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котляров Петро Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.03.2018. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: с. 29-31 (30 назв.)
 76. 371.01
  К73
  Котлярчук Г. Й. Виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Котлярчук Галина Йосипівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 17.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 77. 902.7
  К76
  Кошіль Г. В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кошіль Григорій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 378
  К78
  Кравчук Н. П. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравчук Неля Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 79. 378
  К78
  Красовська О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Красовська Ольга Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.01.2018. – Житомир, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (72 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 80. 378
  К78
  Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрнрої галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Руслан Андрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (59 назв.)
 81. 37И
  К79
  Креденець Н. Я. Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Надія Ярославівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 28.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 82. 373.7
  К82
  Кривильова О. А. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кривильова Олена Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 16.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (45 назв.)
 83. 378
  К84
  Круглик В. С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Круглик Владислав Сергійович ; Запорізький нац. ун-т ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 06.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 30-37 (62 назв.)
 84. 373
  К84
  Крупіна Л. В. Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крупіна Леся Валентинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 05.03.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 85. 8У6
  К84
  Крупка В. П. Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Крупка Віктор Петрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 19.01.2011. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 86. 37У(09)
  К88
  Кудла М. В. Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в длругій половині ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кудла Марія Валеріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 87. 378
  К88
  Кудренко Д. О. Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кудренко Дар'я Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 27.04.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 88. 4И(Исп)
  К90
  Кульбіда Д. П. Англіцизми в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Д. П. Кульбіда ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.01.2018. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 89. 378
  К92
  Купчак М. Я. Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купчак Мар'яна Ярославівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 06.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 90. 378
  К95
  Куц М. О. Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Куц Марія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.11.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 91. 378
  Л24
  Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лаппо Віолетта Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.03.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (93 назв.)
 92. 378
  Л44
  Лемешко О. В. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лемешко Ольга Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 93. 378
  Л64
  Литвинов А. С. Формування готовності майбутніх викладачів вищих нвчальних закладів до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвинов Андрій Сергійович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 10.05.2018. – Глухів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 94. 373.7
  Л63
  Лісовська О. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти сфери послуг : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісовська Ольга Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 95. 371.01
  Л74
  Ломберг М. В. Формування в учнів початкової школи уміння вчитися як ключової компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Ломберг Марія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 29.06.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 96. 37(09)
  Л84
  Лукашова С. О. Історико-педагогічні засади виховання дітей у сім'ї на традиціях грецької народної культури (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лукашова Сніжана Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 16.11.2017. – Мелітополь, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 97. 378
  Л87
  Лучанінова О. П. Виховна система вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лучанінова Ольга Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.10.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-37 (63 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 98. 378
  Л93
  Любива В. В. Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / ЛюбиваВіталіна Вячеславівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 11.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.)
 99. 37У(09)
  М12
  Маврін В. В. Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / В. В. Маврін ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 05.06.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 100. 378
  М13
  Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мазайкіна Ірина Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 25923 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12-15 (19 назв.) ; с. 75-90 (201 назв.) ; с. 171-181 (153 назв.) ; с. 203 (7 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 101. 378
  М13
  Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мазайкіна Ірина Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (19 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 102. 378И
  М13
  Мазур О. І. Реалізація педагогічних ідей дидактичного утилітаризму у вищій інженерній школі США (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мазур Оксана Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 29.06.2017. – Тернопіль, 2017. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 103. 378
  М15
  Макаренко О. Л. Підготовка магістрів з освітніх вимірювань у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макаренко Олена Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 12.10.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (24 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 104. 378
  М19
  Малишева Л. С. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Малишева Леся Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 15.06.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 105. 4И(Фр)
  М22
  Мамосюк О. С. Лінгвокогнітивні сценарії наративу французьких художніх текстів (на матеріалі новороманістських прозових творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Мамосюк Олена Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 106. 373
  М29
  Мартинець Л. А. Теорія і практика управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Мартинець Лілія Астахівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса]. – Захищена 24.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (47 назв.)
 107. 378
  М36
  Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Махновський Сергій Сергійович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 27.03.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 108. 378
  М29
  Марущак О. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марущак Олександра Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.01.2018. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 109. 373.7
  М48
  Мельник О. Ф. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельник Оксана Федорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.03.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 110. 378
  М59
  Миколаєнко Н. М. Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготвки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миколаєнко Надія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.09.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-18 (36 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 111. 378
  М60
  Мілько Н. Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мілько Наталія Євгенівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 112. 551
  М69
  Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ланшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"
  / Міхелі Сергій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 30.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (53 назв.)
 113. 7А8
  М71
  Мішин М. В. Удосконалення техніки володіння візком як основи змагальної діяльності баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Мішин максим Володимирович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.06.2017. – Харків, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 114. 8У(07)
  М71
  Міщенко О. В. Методика вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10-11 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Міщенко Оксана Вікторівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського ; [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 27.12.2016. – Миколаїв, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 115. 378
  М74
  Мозуль І. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. В. Мозуль ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 27.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 116. 373.7
  М81
  Мосейчук А. Р. Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мосейчук Анна Рифівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.12.2017. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 117. 378
  М82
  Москаленко О. І. Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москаленко Олена Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 14.12.2017. – Хмельницький, 2017. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-36 (70 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 118. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 119. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 284 с. : рис. – Бібліогр.: с. 77-95 (139 назв.) ; с. 178-189 (88 назв.) ; с. 225-228 (34 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 120. 37У(09)
  М91
  Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мусієнко Вікторія Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 15.02.2018. – Тернопіль, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (26 назв.)
 121. 378
  Н16
  Нагорняк С. В. Педагогічні умови формування правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство у процесі виховної роботи коледжу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нагорняк Світлана Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 352 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-18 (33 назв.) ; с. 92-120 (270 назв.);с. 159-170 (106 назв.);с. 256-273 (160 назв.)
 122. 378
  Н65
  Нікула Н. В. Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікула Наталя Вікторівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 31.01.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 123. 158.015
  Н76
  Ногачевська І. О. Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ногачевська Інна Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 29.05.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-21 (26 назв.)
 124. 378
  О-53
  Олексієнко Н. О. Формування моральної культури у майбутніх бакалаврів цивільного захисту в процесі вивчення української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексієнко Наталія Олегівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 05.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 125. 57
  О-88
  Отчич О. О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика"
  / Отчич Оксана Орестівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 126. 4И(Англ)
  О-96
  Очковська А. П. Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII - XVII ст.: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Очковська Анна Павлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 127. 37И
  П12
  Павлович Ю. П. Розвиток зсмісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (90-і роки ХХ - перше десятиліття ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Павлович Юдіна Павлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 128. 371.01
  П12
  Павлюк Г. С. Формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Павлюк Галина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.10.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 129. 9(С)
  П16
  Панарін О. Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Панарін Олександр Євгенійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 02.04.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 130. 378
  П16
  Панов С. Ф. Теоретико-методичні основи професійної підготовки технічних перекладічів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панов Сергій Феофанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-38 (67 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 131. 37У(09)
  П16
  Пантюк Т. І. Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 - 2017 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пантюк Тетяна Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 11.04.2018. – Житомир, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: с. 33-41 (90 назв.)
 132. 371.011
  П24
  Пекач К. А. Виховання громадянської відповідальності учнів у системі виховної роботи ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пекач Катерина Афанасіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 23.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 133. 378
  П27
  Перкатий Р. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Перкатий Роман Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. академія внутрішніх справ]. – Захищена 27.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 134. 373.7
  П30
  Петрів Г. В. Виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Петрів Галина Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 25.04.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 135. 378
  П32
  Пилипенко Н. В. Педагогічні умови формування естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пилипенко Наталія Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 14.12.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 136. 378И
  П32
  Пилипенко О. П. Професійна підготовка фахівців ветеринарного профілю у ВНЗ Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пилипенко Олена Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 18.06.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 137. 373.7
  П43
  Погоріла Н. І. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх агротехніків у аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Погоріла Наталія Іванівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 15.02.2018. – Глухів, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 138. 378
  П53
  Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Польгун Катерина В'ячеславівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 30.11.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 139. 7А8
  П58
  Попов О. М. Спеціальна фізична підготовка юних футболістів в залежності від ігрових амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Попов Олексій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 30.06.2017. – Харків, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 140. 378
  П63
  Постова С. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Постова Світлана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.04.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 141. 378
  П71
  Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Предиткевич Олег Станіславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 17.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 142. 378
  П84
  Прохорчук О. М. Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Прохорчук Олександр Михайлович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 28.02.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 143. 378
  П84
  Проценко А. А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Проценко Андрій Анатолійович ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 31.05.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 144. 378
  Р15
  Радзієвський В. П. Методика навчання майбутніх лікарів технологій розвитку фізичної працездатності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Радзієвський Віктор Павлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 28.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 145. 4И(Нем)
  Р15
  Радзіон В. М. Складні іменники спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці: структурно-семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Радзіон Віра Меконненівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 146. 378
  Р25
  Ратинська І. О. Формування професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечння економічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ратинська Інна Олексчандрівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Захищена 14.06.2018. – Рівне, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.)
 147. 378
  Р62
  Рожі І. Г. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожі Інна Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.03.2018. – Умань, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 148. 373.7
  Р75
  Росквас І. А. Педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Росквас Ігор Анатолійович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 27.04.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 149. 63
  Р83
  Рудницька Л. В. Екотоксилогічна оцінка агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями : автореф. дис. ... канд. сільськогоподарських наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Рудницька Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 150. 378
  С24
  Сваричевська А. П. Формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтрактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сваричевська Анжела Петрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 151. 37И
  С24
  Свиридюк О. В. Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Свиридюк Ольга Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.12.2017. – Умань, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 152. 607(07)
  С28
  Сейтвелієва С. Н. Методика навчання хмарних технологій інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Сейтвелієва Сусана Нуріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Кримський інженерно-педагогічний ун-т]. – Захищена 20.06.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-19 (30 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 153. 372
  С30
  Семєнов О. С. Теоретико-методичні засади формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Семєнов Олександр Сергійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.11.2017. – Київ, 2017. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-35 (41 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 154. 371.014
  С34
  Сивохоп Я. М. Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сивохоп Ярослав Михайлович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 29.06.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 155. 37У(09)
  С40
  Сирова Ю. В. Організаційно-педагогічні засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сирова Юлія Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 12.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 156. 37И
  С41
  Ситник О. І. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ситник Ольга Іванівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 157. 378И
  С36
  Сілютіна І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сілютіна Ірина Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.)
 158. 378
  С42
  Скиба К. М. Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скиба Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 577 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-17 (61 назв.) ; с. 430-477 (550 назв.)
 159. 378
  С42
  Скиба К. М. Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скиба Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (61 назв.)
 160. 371.01
  С58
  Сойчук Р. Л. Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сойчук Руслана Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.10.2017. – Київ, 2017. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (56 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 161. 373.7
  С60
  Солодовник О. В. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Солодовник Олена Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 162. 37И
  С77
  Ставкова С. Г. Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ставкова Софія Геогргіївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 19.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 163. 378
  С77
  Стадніченко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стадніченко Надія Василівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 07.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 164. 378
  С81
  Стойкова В. В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до ороганізації мережевого профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стойкова Вікторія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 06.02.2018. – Київ, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (30 назв.)
 165. 4И(Англ)
  С84
  Стрельченко К. С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ - ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стрельченко Ксенія Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 27.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 166. 78(07)
  С86
  Строгаль Т. Ю. Формування емоційно-естетичного досвіду підлітків на уроках музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музика)"
  / Строгаль Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.02.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
 167. 378
  С79
  Стешенко Б. В. Формування організаційної культури майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стешенко Богдан Володимирович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; [Донецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти]. – Захищена 21.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 168. 378
  С84
  Стрельніков М. В. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельніков Мирослав Вікторович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 169. 53(07)
  С91
  Суховірська Л. П. Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Суховірська Людмила Павлівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 05.10.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (32 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 170. 378
  С91
  Сущенко Р. В. Педагогічні засади формування управлінської культури у майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сущенко Роман Віталійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 17.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (62 назв.)
 171. 378
  Т19
  Тарасенко Н. М. Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тарасенко Наталія Миронівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 16.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 172. 37И
  Т36
  Тесцова О. О. Розвиток реформаторської педагогіки Англії кінця ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Тесцова Оленся Олександрівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 21.12.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 173. 378
  Т41
  Тимофєєва О. Я. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимофєєва Оксана Ярославівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 174. 378
  Т46
  Тихонова Т. В. Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно-технологіних дисциплін у системі освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Тихонова Тетяна Валентинівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 15.02.2018. – Тернопіль, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 27-33 (61 назв.)
 175. 378
  Т41
  Тимофєєва І. Б. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнії вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Тимофєєва Ірина Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.11.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (42 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 176. 378
  Т41
  Тимчук Л. І. Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тимчук Лариса Іванівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-35 (39 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 177. 7А3
  Т46
  Тихорський О. А. Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів протягом змагального періоду : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Тихорський Олександр Анатолійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.06.2017. – Харків, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 178. 378
  Т48
  Ткач Д. І. Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткач Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-41 (51 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 179. 7А(07)
  Т48
  Ткаченко П. П. Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я"
  / Ткаченко Павло Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Захищена 27.06.2017. – Київ, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (34 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 180. 373.7
  Т51
  Токарчук О. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення дисциплін математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Токарчук Олена Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 02.11.2017. – Хмельницький, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 181. 4И(Англ)
  Т56
  Томахів М. В. Просодичні засоби мовленевого впливу в сучасному англомовному науковому дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі відеолекцій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Томахів Марта Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 182. 378
  Т57
  Тонконог Н. І. Формування індивідуальної стратегії освітньо-професійної діяльності у майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тонконог Наталія Ігорівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 183. 37И
  Т59
  Торбунова Н. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Адольфа Райхвайна (1898 - 1944) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Торбунова Надія Віталіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 16.11.2017. – Мелітополь, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 184. 378
  Т73
  Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених штатів Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тронь Тетяна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 23.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 185. 378
  Т98
  Тюріна Т. Г. Виховання духовності студентської молоді у контексті ноосферної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Тюріна Тамара Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 25.04.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (81 назв.)
 186. 378
  Т99
  Тягай І. М. Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Тягай Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.09.2017. – Київ, 2017. – 24, [25] с. – Бібліогр.: с. 19-22 (29 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 187. 378
  Ф20
  Фамілярська Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фамілярська Лариса Леонідівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.01.2018. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 188. 378И
  Ф33
  Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Федоренко Світлана Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.12.2017. – Київ, 2017. – 42 с. – Бібліогр.: с. 32-38 (60 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 189. 378
  Ч-15
  Чайка О. В. Підготовка майбутніх учителів-філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чайка Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 190. 378
  Ч-16
  Чалій Л. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чалій Людмила Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 30.01.2018. – Рівне, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 191. 9(М)1
  Ч-46
  Чередніченко О. В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чередніченко Олексій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 00.04.2018. – Київ, 2018. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с. 14-15 (8 назв.)
 192. 378
  Ч-49
  Чернящук Н. Л. Теорія і практика управління якістю підготовки майбуніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Чернящук Наталія Леонідівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 36.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-36 (49 назв.)
 193. 37У(09)
  Ч-59
  Чижик Т. Г. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів (1947-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чижик Тетяна Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.04.2018. – Тернопіль, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (24 назв.)
 194. 373.7
  Ч-75
  Чорнобрива Н. В. Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорнобрива Наталя Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 16.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 195. 378
  Ц73
  Цісюань Вей Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вей Цісюань ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 196. 378
  Ш18
  Шалівська Ю. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленєвого розвитку учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шалівська Юлія Василівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 24.04.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 197. 378
  Ш30
  Шафранська Т. Ю. Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шафранська Тетяна Юріївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 06.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 198. 378
  Ш38
  Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевців Зоя Михайлівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 30.01.2018. – Рівне, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37-41 (43 назв.)
 199. 378
  Ш37
  Шевченко І. А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевченко Ілона Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницька академія неперервної освіти]. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 322 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 7-10 (31 назв.) ; с. 98-112 (160 назв.) ; с. 174-185 (113 назв.) ; с. 219 (3 назв.)
 200. 378
  Ш37
  Шевченко І. А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевченко Ілона Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницька академія неперервної освіти]. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (31 назв.)
 201. 378И
  Ш37
  Шевченко К. В. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Катерина Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 03.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 202. 37У(09)
  Ш42
  Шелепко Г. А. Становлення та розвиток системи управління середніми навчальними закладами України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шелепко Генадій Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 203. 378
  Ш57
  Шикула Р. Р. Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шикула Ростислав Ростиславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 03.11.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 204. 378
  Ш66
  Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шкабаріна Маргарита Андріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Міжнарод. економічно-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука]. – Захищена 15.03.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 205. 378
  Ш66
  Шквир О. Л. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шквир Оксана Леонідівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.05.2018. – Житомир, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (43 назв.)
 206. 37(09)
  Ш83
  Шпичак І. П. Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф. Шмідт (1889-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шпичак Інна Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 207. 378
  Ш86
  Шроль Т. С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шроль Тетяна Степанівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 27.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 208. 902.7
  Ш95
  Шудляк Н. О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Шудляк Наталія Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.10.2017. – Київ, 2017. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 209. 372
  Ш95
  Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Шульга Людмила Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; Запорізький обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Захищена 29.05.2018. – Київ, 2018. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
 210. 378
  Ш96
  Шумейко Н. В. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шумейко Наталія Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 01.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 211. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 212. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 280 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 27-35 (82 назв.) ; с. 87-99 (100 назв.) ; с.181-186 (54 назв.) ; с. 277-280 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 213. 4И(Англ)
  Ю78
  Юровських К. А. Комунікативна ситуація непоразуміння в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Юровських Катерина Андріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 214. 8У6
  Ю98
  Ющенко Л. О. Проблематика і художні особливості історичної прози Василя Кулаковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Ющенко Людмила Олександрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.02.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 215. 371.01
  Я85
  Ястребов М. М. Використання ВЕБ-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Ястребов Микола Миколайович ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)


Видання внесені в 2017 р.


 1. 158.015
  А18
  Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Августюк Марія Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17- 18 (14 назв.)
 2. 378
  А28
  Адамів С. Є. Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адамів Світлана Євгенівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 3. 378
  А47
  Алєксєєв О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Алєксєєв Олександр Олексійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.). – [2016-8138А]
 4. 371.018
  А47
  Алєксєєнко Т. Ф. Концептуалізація соціально-педагогічних основ сучасного сімейного виховання : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка", [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Алєксєєнко Тетяна Федорівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.01.2017. – Київ, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: с. 34-43 (115 назв.)
 5. 40
  А46
  Алексахіна Т. О. Парадигматика фразеологічних одиниць із компонентом "назва квітки" у різносистемних мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Алексахіна Тетяна Олексіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 6. 4И(Англ)
  А72
  Антонов О. В. Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Антонов Олексій Володимирович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 7. 517.12
  А83
  Армаш Т. С. Методичні засади реалізації компетентнісного підходу у процесі навчання лінійної алгебри майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Армаш Тетяна Сергіївна; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 29.03.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 8. 15
  Б61
  Білошицька А. С. Індивідуально-психологічні особливості рівневої структури самодостатності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Білошицька Анастасія Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 04.03.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 9. 4И(Англ)
  Б64
  Бірюкова Д. В. Інтратекстові описи інтер'єру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ - ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бірюкова Діана Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Запорізький нац. ун-т]. – Захищена 06.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 10. 378И
  Б18
  Байбакова О. О. Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи у вищих навчальних закладах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Байбакова Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 26.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (30 назв.)
 11. 4И(Нем)
  Б19
  Бакуменко О. О. Становлення відокремлюваних дієслівних префіксів у німецькій мові: семантико-структурний і функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бакуменко Олександра Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 12. 378
  Б20
  Балан Л. О. Формування у майбутніх інженерів програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балан Лілія Олександрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 13. 378
  Б24
  Баранецька Ю. М. Виховання студентів вищих педагогічних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Баранецька Юлія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2017. – 257 с. : табл, рис, фото.цв, дод. – Бібліогр.: с. 191-210 (193 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 371.01
  Б26
  Баруліна Ю. О. Дидактичні умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення предметів математичної освітньої галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Баруліна Юлія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 24.02.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 15. Баранецька Ю. М. Виховання студентів вищих педагогічних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Баранецька Юлія Миколаївна. – 2017
 16. 378
  Б30
  Бахмат Л. В. Педагогічні умови формування самооцінювання навчальних досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бахмат Людмила Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 23.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 17. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 313 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 195-231 (296 назв.)
 18. 378
  Б33
  Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Баюрко Наталія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 19. 371.9
  Б37
  Бегас Л. Д. Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Бегас Людмила Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 16,[1] с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв.)
 20. 378
  Б43
  Бєлкін І. В. Педагогічні умови використання ділових ігор у професійній підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлкін Ігор Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 258 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 173-203 (335 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 7А8
  Б60
  Бикова О. О. Удосконалення підготовки до змагальної діяльності юних гандболістів 13-14 років за рахунок використання вправ складнокоординаційної спрямованості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Бикова Олена Олександрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 12.04.2017. – Харків, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв
 22. 378
  Б62
  Биндас О. М. Професійна підготовка вчителів іноземних мов магістерського рівня в університетських коледжах педагогічної освіти Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Биндас Олена Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.)
 23. 378
  Б72
  Бобро А. А. Формування соціального здоров'я студентської молоді у позаудиторний виховній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобро Артур Анатолійович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв.)
 24. 15
  Б74
  Богуш О. Ю. Психологічні чинники навчання кульвої стрільби майбутнього офіцера : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Богуш Ольга Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Військова акадамія (м. Одеса)]. – Захищена 12.11.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 25. 378И
  Б77
  Бойко О. М. Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Оксана Михайловна ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Захищена 03.07.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 26. 378
  Б77
  Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойчук Віталій Миколайович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2016. – 494 с. : рис., табл ; 380 с. – Бібліогр.: с. 416-494 (747 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 27. 378
  Б83
  Борхович С. М. Підготовка бакалаврів з теології до формування духовно-моральних цінностей в учнівської молоді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Борхович Світлана Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 29.04.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 28. 6Ф7(07)
  Б90
  Бугаєць Н. О. Розвиток навчально-дослідницьких умінь студентів фізико-математичних спеціальностей у процесі навчання математичної інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Бугаєць Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.)
 29. 378
  Б90
  Бугра А. В. Дидактичні засади індивідуалізації самостійної навчальної діяльності з математичних дисциплін студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бугра Аліна Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький національний ун-т]. – Захищена 29.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 30. 4И(Англ)
  Б94
  Буяльська Т. І. Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному побутовому та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Буяльська Тетяна Іванівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 17.03.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 31. 371.011
  Б99
  Бялик О. В. Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бялик Оксана Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2017. – 545 с. : табл., дод. – Бібліогр.: с. 428-499 (668 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 32. 378
  В29
  Вєнцева Н. О. Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Вєнцева Надія Олександрівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.05.2017. – Полтава, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-37 (39 назв.)
 33. 378
  В18
  Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варга Леся Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.09.2017. – Рівне, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 34. 15
  В18
  Варе І. С. Особливості формування смисложиттєвих орієнтацій майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Варе Ірина Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.04.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 35. 378
  В18
  Варченко-Троценко Л. О. WIKI - технологія як засіб підтримки проектної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Варченко-Троценко Лілія Олександрівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 29.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 36. 37И
  В19
  Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Василюк Алла Володимирівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 12.10.2011. – Тернопіль, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: с. 33-38 (56 назв.)
 37. 378
  В19
  Василюк Т. Г. Дидактичні засади формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Василюк Тамара Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 24.02.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 38. 7А(07)
  В23
  Ващук Л. М. Методика формування індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Ващук Людмила Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.02.2017. – Луцьк, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 39. 9(М)7
  В27
  Величенко О. О. Відновлення та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини в 1945-1949рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Величенко Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (6 назв.)
 40. 378
  В31
  Веремчук О. В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутнього документознавця : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Веремчук Олена Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 41. 378
  В48
  Винник Н. М. Формування готовності майбутніх учителів фізичного виховання до організації спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Наталія Миколаївна ; Хмельницький національний ун-т ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 42. 378
  В53
  Висікайло Т. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Висікайло Тетяна Володимирівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 14.06.2017. – Полтава, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 43. 37У(09)
  В53
  Висоцька Л. В. Формування змісту правової освіти учнівської молоді в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Висоцька Любов Віталіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 16.06.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 44. 378
  В65
  Войціх І. В. Формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Войціх Інна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 10.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 45. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 46. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 282 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 81-103 (186 назв.) ; с. 178-187 (87 назв.) ; с. 227 (5 назв)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 47. 373.7
  В68
  Волосюк Т. В. Формування професійного іміджу майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волосюк Тетяна Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 15.06.2017. – Глухів, 2017. – 28 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-25 (33 назв.)
 48. 4И(Англ)
  В76
  Воскрес А. А. Адвербіалії способу дії в текстах писемних пам'яток давньоанглійської мови: структурний, семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Воскрес Анна Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 22.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 49. 7А3
  Г15
  Галашко М. М. Використання морфофункціональних показників для прогнозування успішності спортивної діяльності армрестлерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Галашко Максим Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 27.12.2016. – Харків, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (12 назв.)
 50. 378
  Г24
  Гащук В. А. Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гащук Віктор Анатолійович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.01.2017. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 51. 378
  Г25
  Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гвоздій Світлана Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 06.06.2017. – Одеса, 2017. – 45 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-41 (55 назв.)
 52. 378
  Г37
  Герасимова І. Г. Теоретико-методологічні засади формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Герасимова Ірина Генадіївна; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 23.11.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30-37 (68 назв.)
 53. 371
  Г55
  Глушко Н. В. Соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків у професійних ліцеях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Глушко Надія Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 54. 4И(Англ)
  Г60
  Голіяд Н. І. Профілювання етнокультурних концептів в англійській загадці : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Голіяд Наталія Іваніівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 11 назв.)
 55. 378
  Г61
  Головешко Б. Р. Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головешко Богдан Романович ; Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2017. – 294 с. : табл., рис., + додатки. – Бібліогр.: с. 195-227 (293 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 56. 512(07)
  Г64
  Гоменюк Г. В. Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 57. 4И(Фр)
  Г67
  Горбач І. М. Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Горбач Ірина Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 58. 37У(09)
  Г85
  Гринь Ю. М. Педагогічні погляди та освітня діяльність Володимира Щепотьєва (1880 -1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гринь Юлія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 28.04.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.)
 59. 7А.06
  Г95
  Гуртова Т. В. Удосконалення занять фізичним вихованням студенток з ожирінням засобами комплексного використання аквааеробіки і ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Гуртова Тетяна Валентинівна; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 15.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-18 (34 назв.)
 60. 371.011
  Д18
  Даниляк Р. З. Ідеї морального виховання молодших школярів на сторінках вітчизняної дитячої періодики (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Даниляк Руслана Зіновіївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.04.2017. – Дрогобич, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 61. 4И(Фр)
  Д26
  Дегтярьова Є. О. Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Дегтярьова Євгенія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.) . – [2016-8202А]
 62. 378
  Д30
  Демір М. І. Формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Демір Марина Ігорівна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.) . – [2016-8248А]
 63. 378
  Д36
  Дерека Т. Г. Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дерека Тетяна Григорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 28.02.2017. – Київ, 2017. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (53 назв.)
 64. 371.012
  Д40
  Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Джафарова Оксана Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 04.10.2016. – Київ, 2016. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 65. 378
  Д55
  Добіжа Н. В. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутніх вчителів іноземної мови в процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добіжа Надія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.11.2016. – Вінниця, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 66. 158.015
  Д58
  Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам'яті студентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Довгалюк Тарас Анатолійович ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Захищена 06.10.2016. – Острог, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 67. 15
  Д71
  Доценко О. Ю. Особливості сімейної соціалізації жінок із симптомокомплексом "емоційного холоду" : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Доценко Олександра Юріївна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 06.04.2017. – Харків, 2017. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (18 назв.)
 68. 378
  Д72
  Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчого потенціалу майбутнього викладача технологій у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драгієва Людмила Василівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 14.06.2017. – Полтава, 2017. – Бібліогр.: с. 17-19 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 69. 378
  Д75
  Дрозд Т. М. Розвиток комунікативної компетентності вчителів філологічних спеціальностей у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дрозд Тетяна Михайлівна ; КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти". – Вінниця, 2017. – 275 с. : рис, табл., дод. – Бібліогр.: с.179-209 (339 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 70. 378
  Д81
  Дудка І. Г. Підготовка майбутніх учителів географії до організації позакласної діяльності учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудка Інна Генадіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.04.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17-19 (16 назв.)
 71. 378
  Д83
  Дундюк В. О. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів математики у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дундюк Віра Олегівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 03.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 72. 4И(Англ)
  Д99
  Дячук О. В. Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Дячук Олена Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 73. 4И(Фр)
  Є74
  Єрмоленко І. І. Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання "чорного детективу" Даніеля Пеннака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Єрмоленко Інеса Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.09.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 74. 7А2
  Є92
  Єфременко А. М. Система відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів з використанням ергогенних засобів протягом підготовчих періодів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Андрій Миколайович Єфременко ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.) . – [2016-8249А]
 75. 378
  Е69
  Ерджиєс С. Е. Формування професійно-комунікативної компетентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ерджиєс Саїт Емре ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 76. 372
  Ж74
  Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкільників засобами живопису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Житнік Тетяна Сергіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.10.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-21 (35 назв.)
 77. 378
  Ж75
  Жихорська О. В. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жихорська Оксана Володимирівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 04.07.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 78. 378
  Ж86
  Жуковська С. А. Розвиток педагогічної компетентності викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в умовах науково-методичного центру : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жуковська Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 27.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (25 назв.)
 79. 4И(Англ)
  З-12
  Забужанська І. Д. Ритмічна організація американських постмодерністських поетичних текстів (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Забужанська Інна Дем'янівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 80. 373
  З-14
  Загородній С. П. Розвиток у керівників вищих навчальних закладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загородній Сергій Петрович ; КВНЗ "Вінницька академія неперервної освіти". – Вінниця, 2017. – 213 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 166-192 (272 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 81. 15
  З-67
  Злагодух В. В. Психологічні чинники розвитку саморегуляції професійної діяльності у майбутніх операторів авіаційного профілю : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Злагодух Вікторія Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Нац. авіаційний ун-т] . – Захищена 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 82. 373.7
  І-85
  Ісакова В. С. Формування мовленевої компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ісакова Валентина Cергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 15.06.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 83. 378
  К14
  Казьмерчук А. В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів туризму в позааудиторній діяльності вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Казьмерчук Анастасія Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.01.2017. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 84. 378
  К26
  Карпушина М. Г. Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників умінь розв'язувати проблемні ситуації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карпушина Майя Григорівна; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.06.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 85. 37У(09)
  К28
  Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині ХІХ - початок ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Касьян Тетяна Константинівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 20.09.2016. – Черкаси, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 ( 21 назв.)
 86. 371.011
  К35
  Кендзьор П. І. Полікультурне виховання учнів у системі діяльності загальноосвітнього навчального закладу (теорія і методика) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кендзьор Петро Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 14.02.2017. – Київ, 2017. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (40 назв.)
 87. 37У(09)
  К38
  Кизима І. І. Гендерні підходи в системі післядипломної педагогічної освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кизима Ірина Іванівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 15.11.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 88. 9У1
  К43
  Кириленко О. С. Пізньотрипільське населення Київського Подністров'я в контексті культур Східної Європи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кириленко Олександр Сергійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 27.03.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
 89. 37И
  К43
  Кириченко С. В. Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в системі освіти Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кириченко Світлана Володимтрівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 90. 4И(Англ)
  К43
  Кириченко Т. С. Перебивання в мовленнєвій взаємодії (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кириченко Тетяна Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 91. 371.011
  К43
  Кирпа А. В. Полікультурне виховання старшокласників у діяльності Євроклубу загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кирпа Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 14.02.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (22 назв.)
 92. 9(М)03
  К56
  Коваль А. П. Військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея Великого : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Коваль Андрій Павлович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.02.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 93. 378
  К56
  Ковальчук В. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2016. – Житомир, 2016. – 42 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 34-39 (44 назви)
 94. 378
  К56
  Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх учителів іноземної мови початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 21 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 95. 372
  К56
  Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ковшар Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.10.2016. – Одеса, 2016. – 40, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (43 назв.)
 96. 378И
  К59
  Козолуп М. С. Технологія підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей до академічної комунікації в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козолуп Марія Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 27.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 97. 58
  К63
  Комісаренко А. Г. Генетична трансформація з використанням дволанцюгових РНК-супресора гена проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності соняшника (HELIANHUS ANNUUS L.) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика"
  / Комісаренко Алла Григорівна ; НАН України Інститут фізіології рослин і генетики. – Захищена 13.10.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (33 назв.)
 98. 378
  К64
  Кондрацька Г. М. Теоретичні та методичні засади формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондрацька Галина Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 29.06.2017. – Хмельницький, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-36 (40 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 99. 378
  К66
  Корінна О. В. Педагогічні умови організації комп'ютерного тестування майбутніх пілотів у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корінна Ольга Валеріївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 09.02.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 100. 378
  К68
  Коробко Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коробко Наталія Віталіївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.04.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 101. 371.9
  К71
  Косарєва Г. М. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарєва Галина Миколаївна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 102. 6Ф7(07)
  К71
  Косовець О. П. Методика навчання інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Косовець Олена Павлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.14-17 (24 назв.)
 103. 373.7
  К72
  Кострубань Р. В. Формування толерантності у майбутніх учителів у процесі гуманітарної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кострубань Руслан Валерійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 04.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 104. 37И
  К72
  Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади (60-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Костюк Ольга Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 28.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (12 назв.)
 105. 15
  К72
  Косьянова О. Ю. Поліграфічне дослідження схильності до обману осіб з різними типами емоційної зрілості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Косьянова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 11.11.2016. – Одеса, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (8 назв.) . – [2016-8212А]
 106. 9(М)03
  К76
  Кошовий С. А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кошовий Сергій Анатолійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.) . – [2016-8213А]
 107. 91(07)
  К82
  Кріт Н. В. Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Кріт Наталія Василівна; Ін-т педагогіки НАПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 30.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 108. 40
  К78
  Кравець К. П. Лінгвокультурні характеристики рекламних повідомлень у сфері косметології (на матеріалі української і японської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Кравець Катерина Петрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 13.02.2017. – Київ, 2017. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 109. 378
  К79
  Креденець Н. Д. Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Неля Дмитрівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с.29- 35 (56 назв.)
 110. 378
  К82
  Криворот Т. Г. Підготовка майбутніх викладачів вищого навчального закладу до використання засобів математичної статистики у науково-педагогічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Криворот Тетяна Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 111. 373.7
  К82
  Крижановський А. І. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крижановський Андрій Іванович ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 28.02.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 112. 378
  К84
  Крутова Н. І. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутова Наталія Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : табл, іл. – Бібліогр.: с.15-18 (29 назв)
 113. 7А(07)
  К88
  Кубай Г. В. Організаційно-методичні засади залучення студентів медичних коледжів до рухової активності у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кубай Григорій Васильвич ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 02.03.2017. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 114. 9(М)7
  К88
  Кудіна Ю. В. Формування радянської державності в білоруських землях (грудень 1918 - грудень 1922 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Кудіна Юлія Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 115. 378
  К89
  Кузьменко Ю. В. Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з трудової підготовки (50-ті роки ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кузьменко Юлія Василівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 07.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-36 (57 назв.)
 116. 378
  К89
  Кузьмич В. К. Виховання гуманного відношення до людини у студентів педагогічних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Кузьмич Вячеслав Кузьмович; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 28.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.)
 117. 37И
  К92
  Купчик Л. Є. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки ХХ - 10-ті роки ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Купчик Лариса Євгенівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. ун-т водного господарства]. – Захищена 29.11.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 118. 378
  К93
  Курнишев Ю. А. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Курнишев Юрій Альбертович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 24.02.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 119. 373
  К95
  Куценко Т. В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куценко Тетяна Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 31.05.2017. – Черкаси, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 120. 37У(09)
  К95
  Кучерган Є. В. Формування валеологічного складника в змісті підготовки майбутніх учителів (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кучерган Єлизавета Валеріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.05.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 121. 7А(07)
  К96
  Кушнір В. В. Підвищення психофізіологічного стану дітей молодшого шкільного віку засобами настільного тенісу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Кушнір Василь Васильович ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Захищена 16.12.2016. – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (13 назв.)
 122. 4И(Англ)
  К96
  Кхеліл О. І. Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кхеліл Олеся Ігорівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (9 назв.)
 123. 372
  Л63
  Лісневська Н. В. Педагогічні умови створення здоров'язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Лісневська Наталія Валентинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-22 (14 назв.)
 124. 4И(Англ)
  Л64
  Літкович Ю. В. Плеоназми в сучасному англомовному медіа-дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Літкович Юлія Вікторівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 125. 7А8
  Л33
  Лебедєв С. І. Удосконалення тренувального процесу юних футболістів 10-12 років з урахуванням ігрового амплуа : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Лебедєв Сергій Ігорович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 27.12.2016. – Харків, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 126. 378У
  Л33
  Лебединець Г. М. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів України (60-90-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лебединець Ганна Михайлівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20 (21 назв.)
 127. 7А(07)
  Л34
  Левандовська Л. Ю. Диференціація фізичного виховання підлітків з урахуванням психофізичних особливостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Левандовська Любов Юріївна; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 03.03.2017. – Івано-Франківськ, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 128. 371.9
  Л59
  Линдіна Є. Ю. Внесок науково-педагогічної спадщини Є.Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекційна педагогіка"
  / Линдіна Євгенія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-016 (16 назв.)
 129. 378
  Л84
  Лук'янчиков М. І. Формування проектувальних умінь у майбутнього вчителя музики ув процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лук'янчиков Максим Ігоревич ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 31.05.2017. – Бердянськ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 130. 378
  Л84
  Луніна В. Ю. Розвиток творчого потенціалу вчителя в умовах Центру освітніх інновацій інституту післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луніна Вікторія Юріївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.12.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 131. 378
  Л86
  Луценко О. В. Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луценко Олена Володимирівна ; Нац. авіаційний ун-т ; [Нац. академія внутрішніх справ]. – Захищена 20.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 132. 378
  Л97
  Лянной Ю. О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лянной Юрій Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 30.06.2017. – Київ, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.31-41 (97 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 133. 9(М)7
  М62
  Мінгазутдінова Г. І. Політика США щодо Центральної Азії (1993 - 2015 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мінгазутдінова Галина Ігорівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.02.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 134. 378И
  М17
  Максименко А. П. Становлення і розвиток системи університетської освіти Франції (ХІХ - ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Максименко Анатолій Петрович ; Ін-т вищої освіти НАПН України ; [Київський нац. лінгвістичний ун-т]. – Захищена 22.05.2008. – Київ, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: с. 30-33 (34 назв.)
 135. 378
  М19
  Малоіван М. В. Дидактичні умови індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Малоіван Марина Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький пед. ін-т Криворізького нац. ун-ту]. – Захищена 17.11.2016. – Тернопіль, 2016. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.)
 136. 378И
  М24
  Манюк Л. В. Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій в університетах США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Манюк Любов Володимирівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 31.05.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (25 назв.)
 137. 378
  М25
  Марєєва Т. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марєєва Тетяна Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 11.05.2017. – Глухів, 2017. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-23 (12 назв.)
 138. 4И(Англ)
  М26
  Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Маріна Олена Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 11.10.2016. – Київ, 2016. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-31 (30 назв.)
 139. 4И(Фр)
  М25
  Мараб'ян К. А. Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Мараб'ян Катерина Андріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 30.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 ( 13 назв.)
 140. 378
  М30
  Марченко В. С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марченко Вікторія Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.02.2017. – Одеса, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 141. 9У2
  М30
  Марчук О. А. Учителі України в освітніх реформаційних процесах в період хрущовької "відлиги" (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Марчук Олена Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 17.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 142. 7А(07)
  М31
  Масенко Л. В. Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Масенко Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 01.12.2016. – Київ, 2016. – 16 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 12-14 (14 назв.)
 143. 378
  М31
  Маслов Р. В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Маслов Роман Вікторович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 21.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (12 назв.)
 144. 378
  М33
  Матвєєва О. О. Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Ольга Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 01.11.2016. – Київ, 2016. – 38 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (54 назв.)
 145. 15
  М47
  Меленчук Н. І. Психологічні чинники схильності особистості до авантюрної повідінки : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Меленчук Наталя Іванівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 12.11.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 146. 7А8
  М48
  Мельник А. Ю. Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих волейболістів на основі комп'ютерної системи оцінки ефективності виконання подач : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Мельник Аліна Юріївна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 11.04.2017. – Харків, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)
 147. 378
  М59
  Миколаєнко Н. М. Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготвки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миколаєнко Надія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.09.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-18 (36 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 148. 373.7
  М63
  Миргородська Г. М. Формування культури здоров'я у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миргородська Ганна Миколаївна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 27.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 149. 378
  М75
  Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Молоченко Вікторія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.06.2017. – Вінниця, 2017. – 265 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.203-228 (242 назв.)
 150. 378
  М75
  Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Молоченко Вікторія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.06.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.16-18 (24 назв.)
 151. 378
  М76
  Момот О. В. Підготовка майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до педагогічної діяльності в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Момот Оксана Валентинівна ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 152. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 153. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 284 с. : рис. – Бібліогр.: с. 77-95 (139 назв.) ; с. 178-189 (88 назв.) ; с. 225-228 (34 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 154. 378
  М90
  Муковіз О. П. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Муковіз Олексій Павлович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 24.05.2017. – Київ, 2017. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-36 (51 назв.)
 155. 371.011
  Н50
  Нємцева Т. О. Виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нємцева Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 156. 4И(Англ)
  Н16
  Нагорна О. П. Неоднозначність висловлень в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії і тактики вживання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нагорна Олена Петрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 157. 4И(Англ)
  Н57
  Нетребіна С. П. Соматикон емоційного реагування персонажа в англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Нетребіна Світлана Павлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 158. 371.014
  Н59
  Нечипоренко Д. Л. Формування у підлітків мотиву досягнення успіху у процесі фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нечипоренко Денис Леонідович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 159. 378
  Н62
  Никифорова Л. А. Формування професійної культури майбутніх учителів фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Никифорова Лілія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 06.06.2017. – Одеса, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 160. 378
  Н61
  Нищак І. Д. Методична система навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Нищак Іван Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 01.03.2017. – Київ, 2017. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-39 (55 назв.)
 161. 378
  Н73
  Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Новик Ірина Михайлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 02.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 162. 378
  Н84
  Носаченко В. М. Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Носаченко Володимир Миколайович; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 23.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11назв.)
 163. 37И
  О-54
  Олішкевич С. В. Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Олішкевич Світлана Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т; [Нац. ун-т "Острозька академія"]. – Захищена 13.10.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 164. 378
  О-54
  Олійник О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олійник Олеся Василівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 30.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 165. 373.7
  О-72
  Осадча М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадча Маргарита Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 15.06.2017. – Глухів, 2017. – 26 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-22 (20 назв.)
 166. 378
  О-72
  Осадченко Т. М. Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров'язбережувального середовища початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадченко Тетяна Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 17.01.2017. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (20 назв.)
 167. 373.7
  О-75
  Очеретна О. Ю. Формування акмеологічної культури майбутніх фахівців електрозв'язку в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Очеретна Ольга Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.04.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 168. 371.01
  О-95
  Очеретний В. О. Розвиток алгоритмічних умінь старшокласників засобами комп'ютерної графіки в умовах профільного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Очеретний Володимир Олександрович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 10.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 169. 15
  П32
  Підбуцька Н. В. Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Підбуцька Ніна Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 03.03.2017. – Одеса, 2017. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.30-34 (46 назв.)
 170. 4И(Фр)
  П32
  Підгірна Н. М. Структурно-семантичні та прагматичні типи синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Підгірна Наталія Михайлівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.12.2016. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.)
 171. 378
  П12
  Павленко О. О. Теоретико-методологічні засади формування методичної культури викладача економіки в системі університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павленко Олена Олексіївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 30.05.2017. – Черкаси, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37-46 (89 назв.)
 172. 378
  П12
  Павлюк Є. О. Теоретичні і методичні засади професійного становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Євген Олександрович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 02.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (67 назв.)
 173. 378
  П12
  Падерно В. В. Формування професійної ідентичності в майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / В. В. Падерно; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 07.06.2017. – Одеса, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.)
 174. 7А(07)
  П30
  Петренко Г. В. Організаційно-методичні засади здоров'яформувального фізичного виховання дітей старшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Петренко Генадій Валентинович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.02.2017. – Луцьк, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 175. 371.012
  П30
  Петренко М. В. Формування у старшокласників професійних ідеалів у процесі технологічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Петренко Марина Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 04.10.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 176. 378У
  П30
  Петриків В. І. Розвиток змісту вищої історичної освіти в Україні (1945-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Петриків Володимир Іванович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 04.10.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17(11 назв.)
 177. 378
  П31
  Петрух Р. Б. Формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петрух Руслана Борисівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 08.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 178. 37У(09)
  П44
  Подоляк М. В. Феномен дитинства у педагогічній концепціїСтепана Балея : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Подоляк Михайло Володимирович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 30.05.2017. – Дрогобич, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (11 назв.)
 179. 378
  П58
  Попова О. В. Теоретико-методичні засади професійно-мовленєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"; 13.00.02 "Теорія та методика навчання (східні мови)"
  / Попова Олександра Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.04.2017. – Одеса, 2017. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 32-40 (61 назв.)
 180. 378
  П58
  Попович О. М. Підготовка майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Попович Оксана Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Мукачівський держ. ун-т]. – Захищена 27.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
 181. 9(М)5
  П77
  Прищепа Т. М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878 - 1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Прищепа Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 13.02.2017. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (13 назв.)
 182. 373.7
  П88
  Пузир Т. М. Формування екологічної культури майбутніх техніків-екологів у процесі професійної підготовки в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пузир Таїсія Миколаївна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 183. 378
  Р48
  Ржевська Н. В. Формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підпрємництва у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ржевська Наталія Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 26.06.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 184. Р61
  Родюк М. В. Дієприкметник у сучасній нідерландській мові: семантика і функціонування : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Родюк Максим Вікторович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 09.02.2017. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв
 185. 373.7
  Р64
  Розіна Н. В. Формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Розіна Надія Вікторівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 27.01.2017. – Київ, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 186. 378И
  Р66
  Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Великої Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рокосовик Наталія Василівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 13.10.2016. – Рівне, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 187. 37У(09)
  Р81
  Рощін І. Г. Теорія і практика загальної фізичної підготовки старшокласників загальноосвітніх шкіл України (1932-2011 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рощін Ігор Генадійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Херсонська академія неперервної освіти. – Захищена 28.09.2016. – Тернопіль, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: с. 27-39 (39 назв.)
 188. 378
  Р83
  Руденко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденко Ніна Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 02.11.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19назв.)
 189. 378
  Р83
  Руденко Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)", [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Руденко Юлія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.11.2016. – Одеса, 2016. – 44 с. : табл. – Бібліогр.: с. 33-40 (63 назв.)
 190. 373.3
  Р83
  Руденька Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей засобами арт-педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Руденька Тетяна Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 18.04.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 191. 6Ф7(07)
  Р88
  Русіна Н. Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правозахисників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с.18-20 (23 назв.)
 192. 378
  С34
  Сідаш Н. С. Формування педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сідаш Наталія Сергіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 26.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 193. 372
  С40
  Сіренко А. Є. Формування у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Сіренко Алла Євгенівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2017. – Київ, 2016. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.)
 194. 378
  С12
  Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Саварин Павло Вікторович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 15.05.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.)
 195. 372
  С13
  Савченко І. Д. Педагогічні умови формування в дітей 5-6 років довірливого ставлення до дорослих : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Савченко Інна Дмитрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.11.2016. – Київ, 2016. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-21 (14 назв.)
 196. 4И(Фр)
  С13
  Савчук Р. І. Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII-XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Савчук Руслана Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.12.2016. – Київ, 2016. – 37 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-35 (35 назв.)
 197. 371.01
  С17
  Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Самойлов Анатолій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 382 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 198-220 (221 назв.)
 198. 371.01
  С17
  Самойлов А. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Самойлов Анатолій Миколайович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 14.02.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 199. 15
  С18
  Санніков О. І. Психологія прийняття життєвих рішень особистістю : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Санніков Олександр Ілліч ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.12.2016. – Одеса, 2016. – 41 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-39 (67 назв.)
 200. 378
  С22
  Сахарова В. В. Формування професійно-педагогічної культури іноземних студентів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сахарова Вікторія Вікторівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 04.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 201. 37У(09)
  С24
  Світельська-Дірко С. В. Виховання ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами казки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Світельська-Дірко Світлана Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 18.04.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 202. 15
  С24
  Свертілова Н. В. Диференціально-психологічний аналіз преживання образи : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Свертілова Наталія Валеріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 08.04.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 203. 4И(Англ)
  С28
  Сегал А. Л. Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: структура, семантика, прагматика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сегал Анна Леонідівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 00.10.2016. – Київ, 2016. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.)
 204. 40
  С32
  Сергієнко К. П. Засоби етнокультурного відтворення стратегій ввічливості в україно- та англомовній діловій кореспонденції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Сергієнко Катерина Петрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.02.2017. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 205. 378
  С33
  Серховець С. В. Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Серховець Сергій Володимирович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.01.2017. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 206. 378
  С36
  Силенок Г. А. Розвиток інтелектуальних умінь студентів аграрних університетів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Силенок Ганна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 07.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 207. 373.7
  С40
  Сірак І. П, Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сірак Інна Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 208. 373.7
  С40
  Сірак І. П, Формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сірак Інна Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 88-109 (166 назв.) ; с. 182-145 (145 назв.) ; с. 242-243 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 209. 378
  С48
  Слободянюк О. М. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Слободянюк Олена Михайлівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України; [Ін-т менеждменту освіти]. – Захищена 11.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 210. 378
  С53
  Сніца Т. Є. Формування полікультурнрої компетентності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сніца Тетяна Євгенівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.06.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 211. 378
  С54
  Соболь Н. В. Методика формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музика)"
  / Соболь Наталія Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 14.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 212. 378
  С64
  Сопотницька О. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сопотницька Олена Валеріївна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 03.11.2016. – Хмельницький, 2016. – 20 с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16назв.)
 213. 378
  С65
  Сорочинська О. А. Підготовка майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сорочинська Оксана Андріївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.05.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.)
 214. 378
  С72
  Співаковська Є. О. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльнеості в полісуб'єктивному навчальному середовищі : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Співаковська Євгенія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 31.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 37 с. : рис. – Бібліогр.: с. 3134 (26 назв.)
 215. 373.7
  С77
  Стаднійчук І. П. Формування технічної компетентності техніків-механіків у процесі професіної підготовки в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стаднійчук Ірина Петрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 20.06.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 216. Ф9И
  С78
  Сташко Г. І. Жіночі образи в американському пісенному фольклорі: лінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сташко Галина Іванівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 22.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.)
 217. 378
  С79
  Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степанченко Наталія Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – 629 с. : табл., рис., дод. – Бібліогр.: с. 504-584 (777 назв.)
 218. 378
  С79
  Степура Ю. Г. Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Степура Юлія Григорівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.11.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
 219. 378
  С79
  Стечак Г. М Педагогічна підготовка майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стечак Галина Михайлівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 31.05.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 220. 4И(Англ)
  С84
  Стрельченко Н. С. Питання-перепити в англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стрельченко Наталія Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.01.2017. – Київ, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 221. 378
  С84
  Стрельніков М. В. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельніков Мирослав Вікторович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 222. 373.7
  С85
  Стрижак Н. І. Формування екологічної компетентності техніків лісового господарства у лісотехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрижак Наталія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Львівський НПЦ Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 26.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
 223. 378
  С88
  Ступак Д. Є. Формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів безпеки життєдіяльності та охорони праці в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ступак Дмитро Євгенович ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова]. – Захищена 28.12.2016. – Житомир, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 224. 4И(ІСП)
  С90
  Сутуліна Л. Г. Метафорична модель реальне - ірреальне у наративній структурі іспанських романів-спогадів ХХ - ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Сутуліна Лариса Григорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 13.02.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с.19-20 (17 назв.)
 225. 15
  Т15
  Такйун Ч. Д. Індивідуально-психологічні та ґендерні особливості підлітків, які хворі на атопічний дерматит : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.04 "Медична психологія"
  / Такйун Чаріті Джастін ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 27.10.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 226. 378
  Т19
  Тарасенко Р. О. Теоретичні і методичні засади формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у вищих навчальних закдах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тарасенко Ростислав Ярославович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 16.03.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 227. 378
  Т36
  Тесленко О. Л. Педагогічні умови формування професійної саморегуляції майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тесленко Олександр Юрійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.02.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 228. 371.012
  Т48
  Ткачук І. І. Формування у старшокласників спрямованості на майбутній професійний успіх : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ткачук Ірина Іванівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 229. 378
  Т52
  Толстова О. В. Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Толстова Ольга Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 21.06.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 230. 378
  Т66
  Трегуб С. Є. Формування професійної культури спілкування майбутніх лікарів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Трегуб Світлана Євгенівна ; Класичний приватний ун-т. – Захищена 29.04.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.)
 231. 378
  Т67
  Триндюк В. А. Формування готовності до академічної мобільності у студентів вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Триндюк Валентина Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 29.06.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 232. 7А3
  Т74
  Тропін Ю. М. Вдосконалення спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки кваліфікованих спортсменів в греко-римській боротьбі з урахуванням різних стилів протиборства : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Тропін Юрій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.12.2016. – Харків, 2016. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (28 назв.)
 233. 158.015
  У11
  У Цзін Психологічні особливості переживання страху молодшими школярами і підлітками із повних та неповних сімей : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / У Цзін ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 17.12.2016. – Одеса, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (5 назв.)
 234. 15
  У51
  Ульянова Т. Ю. Індивідуально-психологічні особливості конфліктності як властивості особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Ульянова Тетяна Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 03.03.2017. – Одеса, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 235. 4И(Англ)
  У96
  Ущина В. А. Позиціювання суб'єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Ущина Валентина Антонівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 20.12.2016. – Київ, 2016. – 34 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28-32 (35 назв.)
 236. 4И(Фр)
  Ф55
  Філоненко Н. Г. Синтаксична організація текстів сучасної французької художньої прози: когнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Філоненко Наталія Георгіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.12.2016. – Київ, 2016. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-34 (31 назв.)
 237. 378
  Ф89
  Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фрицюк Валентина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.04.2017. – Вінниця, 2017. – 532 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 401-488 (735 назв.)
 238. 378
  Ф89
  Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фрицюк Валентина Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.04.2017. – Вінниця, 2017. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-38 (60 назв.)
 239. 378
  Ф95
  Фурса І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фурса Ірина Валеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 22.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 240. 7А.02
  Х15
  Хазім Т. Удосконалення системи підготовки спортсменів на основі підвищення рівня організаційно-управлінської підготовленості майбутніх тренерів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Хазім Тоні ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 11.04.2017. – Харків, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 241. 378
  Х17
  Халемендик Ю. Є. Розвиток міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Халемендик Юлія Євгенівна; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 29.04.2017. – Мелітополь, 2017. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 242. 371.9
  Х45
  Хіля А. В. Виховання у дітей з функціональними обмеженнями ціннісного ставлення до життя засобами арт-терапії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хіля Анна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.10.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 243. 371.9
  Х45
  Хіля А. В. Виховання у дітей з функціональними обмеженнями ціннісного ставлення до життя засобами арт-терапії : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хіля Анна Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 18.10.2017. – Вінниця, 2017. – 339 с. : рис., табл., + додатки. – Бібліогр.: с. 107-132 (215 назв.) ; с. 187-199 (108 назв.) ; с. 250-252 (22 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 244. 378
  Х95
  Хрупало М. М. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів тилу засобами проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хрупало Микола Миколайович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 02.03.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 245. 378
  Ц58
  Циганій С. О. Формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / С. О. Циганій ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 19.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 246. 371.011
  Ч-29
  Чашечнікова Н. В. Патріотичне виховання молодших школярів засобами народного танцю в позашкільних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чашечнікова Наталія Валеріївна ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 284 с. : табл., + додатки. – Бібліогр.: с. 201-232 (295 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 247. 378
  Ч-49
  Черненко Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризиками у навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черненко Наталія Миколаївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.11.2016. – Одеса, 2016. – 41 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-37 (47 назв.)
 248. 378
  Ч-49
  Чернишенко О. О. Формування культури ділового спілкуваннямайбутніх фахівців фармакологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернишенко Ольга Олександрівна; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 18.05.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 249. 378
  Ч-49
  Чернякова О. І. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чернякова Олена Іванівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Утв. 27.06.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 250. 378
  Ч-65
  Чирик С. В. Теоретичні і методичні основи формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер'єру : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чирик Сергій Васильович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.09.2017. – Житомир, 2017. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-39 (64 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 251. 15
  Ч-57
  Чжао С. Особливості впливу батьківської родини на емоційну зрілість особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Чжао Сінь ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 17.11.2016. – Харків, 2016. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 252. 37У(09)
  Ш26
  Шарненкова Т. О. Організація самоосвіти вчителя у вітчизняній теорії і практиці (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шарненкова Тетяна Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 14.02.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-20 (20 назв.)
 253. 371.013
  Ш31
  Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка", 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шахрай Валентина Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.12.2016. – Київ, 2016. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-40 (63 назв.)
 254. 4И(Нем)
  Ш33
  Шваб Л. М. Фоностилістична домінанта озвученого німецькомовного художнього тексту (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Шваб Людмила Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 12.10.2016. – Київ, 2016. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 255. 378
  Ш37
  Шевченко А. В. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Андрій Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 11.04.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 256. 378
  Ш38
  Шевчук Т. Є. Педагогічні умови гуманітарної підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевчук Тамара Євгенівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування МОНУ. – Захищена 28.09.2016. – Рівне, 2016. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-19 (31 назв.)
 257. 372
  Ш42
  Шелестова Л. В. Дидактичні засади формування картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шелестова Людмила Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Ін-т обарованої дитини НАПН України]. – Захищена 10.04.2017. – Тернопіль, 2017. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-36 (73 назв.)

 258. Ш49
  Шеремета В. П. Національно-культурні стереотипи мовообразу жінки в українських народних піснях : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Шеремета Вікторія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 21.02.2017. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-21 (12 назв.)
 259. 378И
  Ш56
  Шийка О. І. Система забезпечення якості університетської освіти в Австрії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шийка Оксана Іванівна; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 06.12.2016. – Дрогобич, 2016. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 260. 51(07)
  Ш65
  Шишенко І. В. Активізація пізнавальної діяльності старшокласників на уроках математики в класах гуманітарних профілів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Шишенко Інна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 07.03.2017. – Київ, 2017. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-20 (40 назв.)
 261. 371
  Ш67
  Школяр Л. В. Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об'єднаннями у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Школяр Лілія Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.12.2016. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 262. 371.018
  Ш67
  Шкофа Алі Касім Традиції сімейного виховання в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шкофа Алі Касім ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 26.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.)
 263. 378
  Ш78
  Шовкун В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шовкун Віталій Віталійович ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 26.12.2016. – Херсон, 2016. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (14 назв.)
 264. 378И
  Ш83
  Шпеник С. З. Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми групи ризику в США та Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шпеник Сільвія Золтанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 04.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: с.16-19 (35 назв.)
 265. 378
  Ш95
  Шульце С. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шульце Світлана Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 266. 378
  Ш95
  Шульга А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шульга Альона Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 30.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (26 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 267. 378
  Ш96
  Шумейко Н. В. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шумейко Наталія Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 01.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 268. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 269. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 280 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 27-35 (82 назв.) ; с. 87-99 (100 назв.) ; с.181-186 (54 назв.) ; с. 277-280 (19 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 270. 40
  Ш97
  Шутова М. О. Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Шутова Марія Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 21.09.2016. – Київ, 2016. – 36, [1] с. : рис., діаграми. – Бібліогр.: с. 32-35 (28 назв.)
 271. 378
  Щ64
  Щербина І. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до здоров1я зберігаючого навчання учнів у загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Щербина Ілона Юріївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 31.05.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 ( 27 назв.)
 272. 9У1
  Я49
  Якубець О. А. Політична біографія В. В. Щербицького у контексті істрії України (1918-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Якубець Олександр Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 17.03.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18 (7 назв.)
 273. 378
  Я49
  Якушко К. Г. Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних університетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якушко Катерина Григорівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 21.09.2016. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (22 назви)
 274. 378
  Я72
  Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яремака Наталія Сергіївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 01.11.2016. – Полтава, 2016. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 275. 378
  Я92
  Яценко О. М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яценко Ольга Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т]. – Захищена 09.12.2016. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с.16-17 (16 назв.)
 276. 378
  Я93
  Яцишина О. В. Гуманітарна підготовка іноземних студентів у медичних університетах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яцишина Ольга Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2017. – Тернопіль, 2016. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 277. 373.7
  Я99
  Ящук О. В. Формування професійної культури майбутнього молодшого спеціаліста сестринської справи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ящук Оксана Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 29.12.2016. – Одеса, 2016. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.)