МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ


  КНИГИ (2 ПІВРІЧЧЯ 2014)
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ
ПЕРІОДИКА 2015
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ
АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ


БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

(станом на 14.05.2015)

Видання знаходяться в фондосховищі відділу зберігання фондів.

Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу психолого-педагогічної літератури (корпус № 1, к. 338).

Пошук в списку Ctrl + F 1. 54(070.3)/А14-888771
  Абжалов Р. Р. Розвиток знань старшокласників про хімічні елементи на факультативних заняттях міжпредметного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Абжалов Роман Рашидович ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Сумський держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка ]. – Захищена 03.04.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 2. 378
  А46
  Александрова Н. М. Формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в економічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Александрова Наталія Миколаївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 23 назв.)
 3. 372
  А61
  Амет-Уста З. Р. Виховання доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку в поліетнічному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Амет-Уста Зарема Ремзіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 09.12.2014. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 4. 378
  А64
  Анастасова О. Ю. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров'яформувальних технологій у навчально- виховний процес загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Анастасова Ольга Юріївна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 26.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 5. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 213, [3] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.175-192 (253 назв.)
 6. 378
  А90
  Асанова Ф. Б. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до професійної діяльності в умовах полікультурного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Асанова Фатма Бекірівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 23.12.2014. – Вінниця, 2014. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 7. 378
  Б61
  Білецька Г. А. Теоретичні і методичні засади природничо-наукової підготовки майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білецька Галина Анатоліївна ; Вінницький державний пед. ун- т імені Михайла Коцюбинського. – Київ, 2015. – 528 с. : іл., табл, дод. – Бібліогр.: с.380-440 (505 назв.)
 8. 373.7
  Б17
  Базарова К. В. Формування культури ділових відносин молодших спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Базарова Катерина Василівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 9. 371.01
  Б17
  Базелюк О. В. Поліхудожнє виховання старших підлітків мультимедійними засобами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Базелюк Олександр Васильович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 10. 4У(07)
  Б19
  Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Бакум Зінаїда Павлівна ; Херсонський держ. ун-т, [Київський пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка]. – Утв. 09.06.2009. – Херсон, 2009. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.30-34 (43 назв.)
 11. 37У(09)
  Б20
  Балабуст Н. Ю. Підготовка педагогічних кадрів для шкільної освіти в Подільській губернії (1864-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Балабуст Надія Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 12. 37У
  Б20
  Балаховська Ю. М. Розвиток методики літератури в педагогічний спадщини О. Р. Мазуркевича (1913-1995 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Балаховська Юлія Михайлівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 13. 15
  Б26
  Бару І. О. Особливості симптомокомплексу "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бару Інна Олександрівна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна . – Захищена 28.03.2015. – Харків, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 14. 378
  Б48
  Бережко О. Л. Розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бережко Ольга Леонідівна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 15. 373
  Б51
  Бернацька О. Б. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бернацька Ольга Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 ( 29 назв.)
 16. 158.015
  Б54
  Бетіна Г. О. Особливості соціального розвитку дошкільників в організованому ігровому просторі : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бетіна Ганна Олегівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. – Захищена 26.12.2014. – Одеса, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 17. 378
  Б73
  Богів Е. І. Становлення і розвиток народних університетів Німеччини (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богів Евеліна Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 14.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 18. 37У(09)
  Б73
  Богданець-Білоскаленко Н. І. Освітньо-культурннна і педагогічна діяльність Я .Ф. Чепіги в контексті історико-педагогічного процесу в Україні (кінець ХІХ початок ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Південноукраїнський нац. пед. ун-т імені К. Д. Ушинського]. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с.28-33 (52 назв.)
 19. 9У1
  Б75
  Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці ХVІІІ- в першій половині ХІХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Боднар Алла Миколаївна; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Захищена 27.03.2015. – Кам'янець-Подільський, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.14-16 (17 назв.)
 20. 37У(09)
  Б82
  Борис У. З. Педагогічні ідеї та освітницька діяльність Б. М. Ступарика (1940-2002 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борис Уляна Зіновіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15 (15 назв.)
 21. 37И
  Б82
  Борисенко І. В. Теорія і практика моделювання змісту початкової освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Борисенко Ірина Василівна; НАПН України Ін-т педагогіки. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 22. 158.015
  Б86
  Бочелюк В. В. Підготовка майбутнього психолога до запобігання віктимній поведінці дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бочелюк Влада Віталіївна; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Харків, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (26 назв.)
 23. 378
  Б90
  Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Будник Олена Богданівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 42 с. : іл. – Бібліогр.: с.33-39 ( 62 назв.)
 24. 378
  Б90
  Букша С. Б. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів основ здоров'я в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Букша Світлана Борисівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 25. 37У(09)
  Б90
  Булгакова В. Г. Навчально-виховний зміст підручників з іноземної мови для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946-1961 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Булгакова Вікторія Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-16 (10 назв.)
 26. 7А(07)
  В19
  Васкан І. Г. Розвиток рухової активності підлітків у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Васкан Іван Георгійович; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.)
 27. 372
  В21
  Ватаманюк Г. П. Формування комунікативних умінь старших дошкільників у процесі музично-ігрової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Ватаманюк Галина Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-17 (30 назв.)
 28. 378
  В23
  Ващук О. В. Формування готовності вчителів природничих дисциплін до розвитку академічної обдарованості старшокласників на засадах інтегративного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ващук Олена Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (26 назв.)
 29. 378
  В48
  Винник В. Д. Формування життєвої стратегії естетики здоров'я майбутноьго вчителя фізичного виховання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Винник Валентин Дмитрович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького]. – Захищена 16.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (14 назв.)
 30. 371.01
  В68
  Волошин С. М. Духовно-моральне виховання старшокласників-вихованців інтернатних закладів засобами української етнопедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Світлана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 04.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (11 назв.)
 31. 901
  Г19
  Ганцян Р. Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині ХХ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганцян Роман Юрійович; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с.12-13 (13 назв.)
 32. 371.01
  Г20
  Гарачук Т. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гарачук Тетяна Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 33. 1
  Г62
  Голубенко О. В. Феномен дигресії: екзистенціально-феноменологічна аналітика та соціокультурна контекстуалізація : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури"
  / Голубенко Олександр Васильович ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Захищена 25.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 34. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Університет менеджменту освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 35. 378
  Г65
  Гончар Н. П. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончар Наталія Петрівна ; НАПН України Університет менеджменту освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 306, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.190-226 (348 назв.)
 36. 378
  Г65
  Гончарова Є.Є. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Гончарова Євгенія Євгенівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 27.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 13 назв.)
 37. 371.01
  Г67
  Горват М. В. Виховання толерантності у молодших школярів в умовах інтерактивного педагогічного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горват Маріанна Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.12.2014. – Умань, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 38. 378
  Г79
  Гребінь-Крушельницька Н. Ю. Акмеологічні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України до професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гребінь-Крушельницька Надія Юріївна ; Нац. авіаційний ун-т, [Національна академія внутрішніх справ]. – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 39. 371.01
  Г82
  Гривко А. В. Формування комунікативних умінь учнів 5-6 класів засобами мови підручників із матемматики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання "
  / Гривко Антоніна Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 40. 4И(АНГЛ)
  Г93
  Гузерчук О. О. Просодичні засоби реалізації висловлювань підбадьорювання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі ( експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Гузерчук Ольга Олегівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 ( 15 назв.)
 41. 373.7
  Г94
  Гуменний О. Д. Розвиток інформаційної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів у міжкурсовий період : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменний Олександр Дмитрович; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-17 (23 назв.)
 42. 378
  Г95
  Гуртовий Д. Є. Формування організаторських умінь майбутніх офіцерів МВС України у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуртовий Дмитро Євгенійович ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 ( 15 назв.)
 43. 371.013
  Д44
  Дігтяр Н. М. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Дігтяр Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (18 назв.)
 44. 901
  Д44
  Діденко В. П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Діденко Вікторія Петрівна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (10 назв.)
 45. 4И(Англ)
  Д13
  Давидюк Ю. Б. Ефект ошуканого очікування у семантичній, темпоральній та сюжетній структурі англомовного художнього тексту : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Давидюк Юлія Борисівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 25.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)

 46. Д18
  Даниленко С. В. Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець ХІХ-перша третина ХХ ст. ) : автореферат дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01
  / Даниленко Святослав Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 47. 9У1
  Д26
  Дегтярьов С. І. Чинники цивільних державних установ України (кінець ХVIII- перша половина ХІХ ст.) : соціокультурний рівень, система заохочень і покарань : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Дегтярьов Сергій Іванович; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 27.03.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с.32-37 ( 46 назв.)
 48. 6Ф7(07)
  Д31
  Дем'яненко В. Б. Методика організації фізико-математичної дослідницької діяльності учнів Малої академії наук України з використанням мережних електронних майданчиків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Дем'яненко Валентина Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [НАПН України]. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (26 назв.)
 49. 40
  Д30
  Деменчук О. В. Динамічні семантичні моделі перцептивної лексики в українській, польській та англійськіх мовах: зіставний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Деменчук Олег Володимирович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. – Захищена 17.03.2015. – Київ, 2015. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.29-32 (34 назв.)
 50. 378
  Д56
  Добровольська Н. В. Формування креативності майбутніх менеджерів невиробничої сфери засобами ділових ігор : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Добровольська Наталія Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 305 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.187-213 (251 назв.)
 51. 37У(09)
  Д81
  Дука Т. М. Історико-краєзнавча діяльність піонерської організації України (60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дука Тетяна Миколаївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.04.2015. – Умань, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 52. 378
  Д99
  Дягилев Олена Сергіївна Формування науково-дослідницького середовища у вищих морських навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олена Сергіївна Дягилева; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонський держ. ун-т]. – Захищена 30.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 53. 4И(Нем)
  Є16
  Євенчук О. Г. Актуалізація концепту FAMILIE у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євенчук Оксана Георгіївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (16 назв.)
 54. 4И(Нем)
  Є27
  Євчук А. М. Структурні, лексико-семантичні та функційні особливості багатозначних фразеологічних одиниць (на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної німецькомовної преси) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Євчук Андрій Миколайович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 20. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 55. 6Ф7(07)
  Є91
  Єфименко В. В. Методика навчання комп'ютерної математики майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Єфименко Василь Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 10.03.2015. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с.18-20 (18 назв.)
 56. 378
  Ж69
  Жидких Т. М. Розвиток навчальних комплексів у системі вищої освіти України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Жидких Тетяна Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський державний пед. ун-т ]. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.14-17 (21 назв.)
 57. 378
  Ж76
  Жлудько В. М. Формування готовності майбутніх учителів до навчання ігрового дизайну учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жлудько Віра Миколаївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (22 назв.)
 58. 4У(070.2)
  З-63
  Зінченко В. М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 19.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17(10 назв.)
 59. 4И(Англ)
  З-28
  Заньковська Г. Д. Актуалізація концепту CONFLSKT/КОНФЛІКТ в англомовному політичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Заньковська Ганна Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 05.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 60. 37И
  З-38
  Захарова О. В. Краєзнавчий туризм в педагогічній системі польського вченого Казимира Денека : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Захарова Оксана Віталіївна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка. – Захищена 12.03.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 61. 4И (Англ)
  З-80
  Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі ( на матеріалі романів Стівена Кінга) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Золотаренко Тетяна Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 62. 37
  І-21
  Іванова С. М. Використання системи EPRINTS як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук : автореф. дис. ...канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Іванова Світлана Миколаївна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-18 (29 назв.)
 63. 371.014
  І-29
  Ідрісова Н. О. Формування здорового способу життя в учнів середньої загальноосвітньої школи (кінець ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ідрісова Наталія Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 09.04.2015. – Мелітополь, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 64. 371.01
  І-75
  Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / І. М. Іонова ; Юнова Ірина Миколаївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Захищена 18.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 65. 373.7
  К20
  Каплун І. В. Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців інженерно-технічного профілю у технічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплун Ірина Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-12 (12 назв.)
 66. 378
  К49
  Климчук С.В. Формування професійного мовлення майбутніх соціальніх педагогів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Климчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 67. 158.015
  К53
  Книш А. Є. Формування особистісної готовності майбутніх психологів-тренерів до професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Книш Анастасія Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харківський політехнічний ін-т]. – Захищена 26.12.2015. – Харків, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 68. 373.7
  К56
  Ковтун Т. І. Педагогічні умови інтелектуального розвитку студентів агротехнічних коледжів у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковтун Таміла Іванівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування]. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (13 назв.)
 69. 902.7
  К58
  Кожолянко О. Г. Календарні свята та обряди українців Буковини: семантика і символика : автореф. дис. ...д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кожолянко Олександр Георгійович ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 10.02.2015. – Львів, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: с.25-31 ( 59 назв.)
 70. 4И(Англ)
  К60
  Колісниченко Т. В. Дієслова-конверсиви у фінансовому та тематично маркованому художньому дискурсах англійської мови: семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Колісниченко Тетяна Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. – Захищена 07.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.)
 71. 7А(07)
  К61
  Колумбет О. М. Методика розвитку координаційних якостей студенток вищих педагогічних навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Колумбет Олександр Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.03.2015. – Чернігів, 2015. – 39 с. : іл. – Бібліогр.: с. 32--35 (37 назв.)
 72. 378
  К64
  Кондратюк А. Л. Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратюк Алла Леонтіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 73. 378
  К66
  Корж О. Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корж Олена Юріївна; Донбаський держ. пед. ун-т, [Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Захищена 25.12.2014. – Слав'янськ, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-16 (18 назв.)
 74. 378
  К72
  Костенко А. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костенко Аліна Анатоліївна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 14.04.2015. – Черкаси, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (25 назв.)
 75. 378
  К72
  Костенко Т. М. Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу студентів на заняттях з предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Костенко Тетяна Миколаївна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (14 назв.)
 76. 37И
  К78
  Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кравець Ірина Леонідівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (17 назв.)
 77. 373
  К78
  Краснова Н. М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (15 назв.)
 78. 9У2
  К82
  Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (середина ХVІІ-80-ті роки ХVІІІ ст. ) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Кривошея Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 29.12.2014. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: с.33-36 (33 назв.)
 79. 378
  К84
  Крутоус Т. П. Формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів економіки у процесі навчання природно-наукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крутоус Тетяна Петрівна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – 245 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с 181-212 (252 назв.)
 80. 378
  К90
  Кульбашна Я. А. Теоретичні й методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кульбашна Ярослава Аркадіївна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця]. – Захищена 331.50.2201. – Київ, 2015. – 40 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.34-38 (42 назв.)
 81. 378
  К93
  Куркчі Є. К. Підготовка магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Куркчі Єлизавета Костянтинівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Горлівський ін-т іноземних мов]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (8 назв.)
 82. 378
  К93
  Куртась С. А. Формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Куртась Сергій Анатолійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 25.12.2014. – Чернігів, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (12 назв.)
 83. 378
  Л65
  Ліхіцька Л. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до мистецької інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" (музика)
  / Ліхіцька Лариса Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 14.04.2011. – Київ, 2011. – Бібліогр.: с.18 ( 8 назв.)
 84. 378
  Л33
  Лебедіна О. В. Виховання морально-естетичних ідеалів у студентів класичного університету засобами мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лебедіна Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 15.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 85. 373.7
  Л83
  Луговська Е. М. Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Луговська Еліна Михайлівна ; НАПН України Ін-т професійно-технічної освіти. – Захищена 30.12.2014. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 86. 373.7
  Л86
  Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх молодших спеціалістів переробної харчової промисловості в аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лутковська Світлана Михайлівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.06.2014. – Вінниця, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 87. 378
  Л97
  Лякішева А. В. Теоретико-методичні засади формування соціальної поведінки студентів у процесі групової взаємодії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Лякішева Анна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 25.01.2015. – Київ, 2015. – 38 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-35 (44 назв.)
 88. 4И(АНГЛ)
  М17
  Максименко Ю. В. Номінативне поле "інтерес" у сучасному англомовному художньому дискурсі : семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Максименко Юлія Валеріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 89. 378
  М17
  Максимчук В. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Максимчук Валентин Спиридонович; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 21.01.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (16 назв.)
 90. 378
  М25
  Марецька Л. П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марецька Людмила Петрівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 26.02.2015. – Умань, 2015. – 22 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-19 (25 назв.)
 91. 378
  М29
  Мархева О. Є. Стандартизація професійної підготовки вчителів іноземних мов в умовах Болонського процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мархева Оксана Євгенівна ; Нац. авіаційний ун-т , [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 29.01.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (24 назв.) . – [2015-7351А]
 92. 378
  М33
  Матвєєва Г. В. Професійна підготовка майбутніх екскурсознавців у вищих навчальних закладах туристичної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвєєва Галина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, [Київський ун-т туризму, економіки і права]. – Захищена 27.02.2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 21 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (32 назв.)
 93. 378
  М34
  Матвійчук К. Д. Організація самостійної роботи з фахових дисциплін у майбутніх учителів іноземної мови (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Матвійчук Квітослава Дмитрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 94. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти]. – Захищена 26.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (18 назв.)
 95. 378
  М33
  Матвійчук Т. Ф. Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичного виховання у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Матвійчук Тетяна Фартівна ; НАПН України Львівський науково-практичний центр Ін-ту професійно-технічної освіти. – Захищена 26.03.2015. – Львів, 2015. – 272, [4] с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с.190-222 (315 назв.)
 96. 9У2
  М48
  Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Мельничук Олег Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.05.2010. – Київ, 2010. – 39 с. – Бібліогр.: с.32-36 (44 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)

 97. М65
  Миськів В. А. Методика попередження і подолання граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання : германські мови"
  / Миськів Валентина Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 20.03.2015. – Тернопіль, 2015. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.)
 98. 37У(09)
  М71
  Мишкарьова С. В. Освітньо-виховна діяльність православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мишкарьова Світлана Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 17.03.2015. – Житомир, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (9 назв.)
 99. 7А(07)
  М74
  Могильний Ф. В. Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Могильний Федір Віталійович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 27.03.2015. – Чернігів, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 100. 378
  М74
  Мойсєєнко Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до співробітництва в сучасній системі охорони державного кардону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мойсєєнко Юрій Іванович ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 101. 9У2
  М82
  Мосорко М. І. Повсякденне життя польського населення Галичини в 1939-1944 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Мосорко Мар'яна Іванівна ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства, [Прикарпатський нац ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 03.03.2015. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 ( 10 назв.)
 102. 4И(Англ)
  М90
  Мунтян Л. В. Актуалізація концепту GLOBALISATION в науковому та мас-медійному дискурсах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Мунтян Любов Вікторівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (15 назв.)
 103. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 104. 378
  Н62
  Нікелсен Т. А. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до здійснення первинної профілактики залежності підлітків від психоактивних речовин : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікелсен Тетяна Аркадіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 28.05.2015. – Вінниця, 2015. – 264 с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 105. 378
  Н20
  Найдьонова А. В. Професійна підготовка економістів аграрного профілю в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Найдьонова Алла Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів, природокористування України. – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (11 назв.)
 106. 378
  Н50
  Немлій Л. С. Формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Немлій Людмила Сергіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 05.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.) диспетчер-інструктор
 107. 378
  Н56
  Нестеренко А. А. Формування професійної готовності у майбутніх фахівців пожежної безпеки до профілактичної роботи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нестеренко Артем Анатолійович; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2014. – Чернігів, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (12 назв.)
 108. 37У(09)
  Н59
  Нечипоренко К. П. Розвиток інтелектуально-творчих умінь у початкових школах України другої половини ХХ- початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечипоренко Катерина Петрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2014. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 109. 378
  О-53
  Олексюк О. Р. Система DSPACE як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Олексюк Олеся Романівна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання . – Захищена 11.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 110. 378
  О-60
  Опалюк Т. Л. Дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання студентів у процесі професійної підготовки вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Опалюк Тетяна Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 29.01.2015. – Тернопіль, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.)
 111. 4И(НЕМ)
  О-69
  Оробінська Р. В. Персонажне діалогічне мовлення: структурно-семантичний та комунікативно-функціональний аспекти (на матеріалі сучасних німецьких художніх фільмів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Оробінська Руслана Володимирівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 27.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-18 (8 назв.)
 112. 371.014
  О-76
  Остапенко О. І. Виховання у старших підлітків інтересу до занять фізичною культурою в загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Остапенко Олександр Іванович; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 209.41.2001. – Київ, 2014. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
 113. 37У(09)
  П32
  Підвальна Ю. В. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Олексія Олександровича Андрієвського (1845-1902) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Підвальна Юлія Василівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)
 114. 371.01
  П12
  Павленко І. С. Формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Павленко Ірина Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Київський ун-т ім. Бориса Гринченка]. – Захищена 26.01.2015. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 115. 53(07)
  П12
  Павлюк О. М. Методичні засади навчального фізичного експерименту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Павлюк Олександр Миколайович ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Кам'янець -Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 02.04.2015. – Кіровоград, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 116. 378
  П12
  Павлюк О. С. Педагогічна технологія самовдосконалення викладачів фізичного виховання у процесі професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлюк Оксана Сергіївна ; Хмельницький нац. ун-т. – Захищена 06.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (23 назв.)
 117. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (21 назв.)
 118. 378
  П12
  Падалка О. І. Формування пріоритетних педагогічних цінностей у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Падалка Ольга Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 27.03.2015. – Рівне, 2014. – 268, [9] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.249-251 (47 назв.)
 119. 4И(НЕМ)
  П12
  Падалка О. В. Просодика актуального членування промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Падалка Ольга Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 120. 37И
  П24
  Пелех Л. Р. Розвиток аксіологічної освіти в Польщі (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пелех Людмила Романівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.35-37 ( 26 назв.)
 121. 37И
  П27
  Перепадя Д. О. Педагогічна підтримка обдарованих дітей у Китаї : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Перепадя Дар'я Олександрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Донбаський держ. ун-т ]. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 122. 37И
  П32
  Пилаєва Т. В. Тенденції розвитку вищої дистанційної освіти у Великій Британії (середина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилаєва Тетяна Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Кримський гуманітарний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-16 (14 назв.)
 123. 37У(09)
  П50
  Поліщук Р. В. Проблеми фізичного здоров'я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Поліщук Роман Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (17 назв.)
 124. 37У(09)
  П63
  Постевка Г. І. Розвиток музичної освіти та виховання на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Постевка Георгій Ілліч; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Чернівецький нац.ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.14-17 (24 назв.)
 125. 378
  П64
  Потапчук Т. В. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Потапчук Тетяна Володимирівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України, [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 15.02.2015. – Київ, 2015. – 39 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.32-36 ( 53 назв.)
 126. 378
  П81
  Проніков О. К. Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ- початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Проніков Олександр Костянтинович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 26.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: с.33-37 (35 назв.)
 127. 373.7
  Р15
  Радзівіл Т. А. Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Радзівіл Тетяна Анатоліївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 31.03.2015. – Умань, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 128. 37И
  Р32
  Ревуцька С. А. Духовно-моральне виховання школярів у реформатській педагогіці Німеччини (70-ті рр. ХІХ ст.- початок 30-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ревуцька Світлана Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. академіка Степана Дем'янчука]. – Захищена 15.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (11 назв.)
 129. 378
  Р32
  Регейло І. Ю. Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ- на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. Ю. Регейло ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Університет менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 09.04.2015. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: с.31-36 (43 назв.)
 130. 37У(09)
  Р34
  Резніченко І. Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1848-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Резніченко Ірина Геннадіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 27.02.2015. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-18 (10 назв.)
 131. 378
  Р62
  Рожак Н. В. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови в університетах Англії і Шотландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожак Наталія Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 23.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 19 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-16 (12 назв.)
 132. 37У(09)
  Р64
  Розгон В. В. Вплив педагогічної преси на розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ-90-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Розгон Вікторія Вікторівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Захищена 05.03.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-16 (13 назв.)
 133. 4И(НЕМ)
  Р69
  Романова Н. В. Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII- початку ХХІ століть : автореф. дис. ... д-ра. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Романова Наталя Василівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.04.2015. – Київ, 2015. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с.23-29 ( 62 назв.)
 134. 8У6
  Р88
  Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Руснак Ірина Євгенівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка . – Кіровоград, 2007. – 420 с. – Бібліогр.: с.382-420 (520 назв.)
 135. 378
  С13
  Савченко Л. О. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної діагностики якості освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Савченко Лариса Олексіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Криворізьський пед. ун-т]. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 43 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.31-39 (75 назв.) ]
 136. 9(М)7
  С13
  Саган Г. В. Суспільно-культурні зв'язки Югославії та України (1918-1991 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Саган Галина Василівна ; НАН України Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича Ін-т народознавства. – Захищена 24.03.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с.30-33 (39 назв.)
 137. 378
  С17
  Самойленко Н. Б. Теоретичні та методичні засади формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самойленко Наталія Борисівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 10.12.2014. – Київ, 2014. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с.32-37 (47 назв.)
 138. 37
  С32
  Сергеєва О. С. Пріоритетні тенденції розвитку освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сергеєва Ольга Степанівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.01.2015. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: с.15-17 (20 назв.)
 139. 378
  С38
  Синюк Н. В. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Синюк Наталія Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельницький нац. ун-т]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 140. 378
  С44
  Скоромна М. В. Формування культури почуттів у майбутніх учителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скоромна Маріанна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 24.12.2014. – Одеса, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.16-18 (13 назв.)
 141. 40
  С47
  Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Славова Людмила Леонардівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т, [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] . – Захищена 16.03.2015. – Київ, 2015. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с.31-34 (36 назв.)
 142. 15
  С60
  Солодовнікова Х. К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / Солодовнікова Христина Кшиштофівна; НАПН України Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Захищена 03.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (18 назв.)
 143. 4И(НЕМ)
  С60
  Сольська Т. М. Модифікаційні процеси німецької орфоепічної норми в Німеччині, Австрії та Швейцарії (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Сольська Тетяна Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 26.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.17-18 (14 назв.)
 144. 371.012
  С64
  Сопіга В. Б. Підготовка майбутніх учителів загальнотехнічних дисциплін до навчання автосправи старшокласників загальноосвітньої школи ( друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Сопіга Віктор Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 01.04.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.)
 145. 378
  С72
  Спірідонова В. О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т професійно-технічної освіти]. – Захищена 19.02.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (19 назв.)
 146. 378
  С77
  Стас Т. В. Формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стас Тетяна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 22.12.2014. – Одеса, 2014. – 21 с. : табл. – Бібліогр.: с.17-19 (14 назв.)
 147. 1
  С81
  Столярук О. С. Специфіка історичного знання і пізнання в соціально- філософському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"
  / Столярук Ольга Святославівна; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 26.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (11 назв.)
 148. 378
  С91
  Сушенцев О. О. Формування конкурентоздатності майбутніх техніків електромеханіків у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сушенцев Олександр Олександрович; Хмельницький нац. ун-т, [Криворізький нац. ун-т ]. – Захищена 07.04.2015. – Хмельницький, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.14-17 (22 назв.)
 149. 9(М)3
  Т19
  Тарасюта К. С. Католицька церква в Іспанії в роки війни за незалежність 1808-1814 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тарасюта Катерина Сергіївна; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (13 назв.)
 150. 378
  Т31
  Теличко Н. В. Теоретичні і методичні засади формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Теличко Наталія Вікторівна ; Мукачівський держ. ун-т. – Мукачево, 2014. – 559 с. : іл, табл, дод. – Бібліогр.: с.400-467 (619 назв.)
 151. 37У(09)
  Т35
  Терлецька У. І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина ХІХ- початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Терлецька Уляна Іванівна ; НАПН України Ін-т вищої освіти, [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 152. 378
  Т48
  Ткаченко К. О. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативних умінь учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Катерина Олександрівна ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка, [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 25.12.2014. – Кіровоград, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (19 назв.)
 153. 378
  Т58
  Топорівська Я. В. Підготовка майбутнього вчителя музики до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Топорівська Ярослава Володимирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 22.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : il, табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 154. 378
  Т98
  Тютюник О. І. Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання лінійного програмування майбутніх менеджерів-адміністраторів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / О. І. Тютюник ; Тютюнник Оксана Іванівна; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання,[Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 05.02.2015. – Київ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.)
 155. 378
  У52
  Умєрова Л. Д. Підготовка інженерів з охорони праці до використання інформаційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Умєрова Леніє Джалілівна ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Захищена 25.12.2014. – Бердянськ, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 156. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 02.04.2015. – Вінниця, 2015. – 287, [7] с. : іл., табл., дод. – Бібліогр.: с.179-207 (266 назв.)
 157. 373.7
  У52
  Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Уманець Володимир Олександрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.03.2015. – Вінниця, 2015. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (19 назв.)
 158. 37
  Ф43
  Ферт О. Г. Педагогічні засади діяльності громадських організацій у сфері формування інклюзивної освітньої політики в Україні і Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ферт Ольга Григорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, [Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 16.12.2014. – Житомир, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (18 назв.)
 159. 378
  Х76
  Хоменко О. В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко Олександр Вікторович; НАПН України Ін-т вищої освіти. – Захищена 18.02.2015. – Київ, 2015. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.)
 160. 378
  Х76
  Хоменко-Семенова Л. О. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хоменко-Семенова Леся Олексіївна ; Нац. авіаційний ун-т . – Захищена 12.03.2015. – Київ, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 161. 4И(АНГЛ)
  Ц19
  Царук О. Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: особливості структури та семантики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Царук Оксана Дмитрівна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Захищена 06.03.2015. – Чернівці, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.17-18 (9 назв.)
 162. 902.7
  Ч-38
  Челноков М. В. Проблема етнокультурної інтерпретації східноєвропейських пам'яток ранньоримської доби в науковій літературі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Челноков Максим Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 14.04.2015. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: с13-14 (4 назв.)
 163. 378
  Ч-44
  Чепелюк А. В. Формування психолого-педагогічної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чепелюк Анна Вікторівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 10.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-17 (12 назв.)
 164. 378
  Ч-46
  Чередниченко Н. Ю. Професійна підготовка вчителів інформатики в університетах Нідерландів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чередниченко Наталія Юріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. – Захищена 24.12.2014. – Умань, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (15 назв.)
 165. 37У(09)
  Ч-75
  Чорна В. В. Розвиток сенсорного виховання учнів початкової школи в Україні у ХХ столітті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чорна Вікторія Володимирівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.17-19 (17 назв.)
 166. 7А(07)
  Ш24
  Шаповал Є. Ю. Формування рухових навичок дівчат 11-14 років засобами міні-футболу у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Шаповал Євгенія Юріївна ; Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка]. – Захищена 23.02.2015. – Харків, 2015. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.15-18 (21 назв.)
 167. 371.01
  Ш62
  Шинкаренко В. В. Дидактичні умови формування етно-художньої культури молодших школярів засобами музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Шинкаренко В'ячеслав В'ячеславович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворізький нац. ун-т]. – Захищена 25.12.2014. – Тернопіль, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с.15-17 (21 назв.)
 168. 9У2
  Ш64
  Ширай В. В. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ- початку ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ширай Володимир Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 22.12.2014. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (8 назв.)
 169. 7А(07)
  Ю49
  Юнак А. П. Методика застосування технологій лижної підготовки майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання"
  / Юнак Антон Павлович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. [Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка]. – Захищена 12.03.2015. – Луцьк, 2015. – 19 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.14-16 (12 назв.)
 170. 378
  Ю86
  Юр'єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Юр'єва Оксана Юріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, [Острозька академія]. – Захищена 04.12.2014. – Хмельницький, 2014. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с16-18 (15 назв.)
 171. 378
  Я47
  Яковенко І. О. Проблеми християнської етики у педагогічній спадщині діячів Києво-Могилянської академії (XVII-XVIII століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яковенко Ірина Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 26.12.2014. – Мелітополь, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (15 назв.)