Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Звертаємо увагу, що база даних систематично формується з 2007 року і включає надходження авторефератів та дисертацій з 2007 р. та пізніших років.
В БД представлені окремі напрямки знань, серед яких: Історія України, Теорія та методика навчання, Теорія та методика навчання професійної освіти, Теорія навчання, Олімпійський і професійний спорт, Педагогіка, Психологія освіти, Фізична реабілітація…
В зведеному Інтернет-каталозі (доступ за відповідним банером) представлені видання всієї БД "Автореферати та дисертації"

Повна інформація про надходження авторефератів та дисертацій за всіма напрямками знань представлена в паперовій картотеці «Авторефератів та дисертацій» (корп. 3)

Видання зберігаються в фондосховищі відділу зберігання фондів. Для замовлення видань, звертайтесь в читальну залу навчально-методичної літератури (корпус № 3, приміщення актової зали). Пошук в списку Ctrl + F

2019 2018 Повний список видань БД
"Автореферати та дисертації"

Видання внесені в 2019 р. (станом на 22.10.2019)

 1. 378
  А16
  Абрамович Т. В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Абрамович Тетяна Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Міжнарод. економічно-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука]. – Захищена 12.11.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 2. 901
  А52
  Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку біржової справи України (друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"
  / Алтухов Олексій Анатолійович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 14.12.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.).
 3. 378
  А65
  Андрєєв А. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрєєв Андрій Миколайович; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (64 назв.).
 4. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (54 назв.)
 5. 378
  А66
  Андрощук І. П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Андрощук Ігор Петрович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 29.10.2019. – Хмельницький, 2019. – 623 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-24 (54 назв.) ; с. 399-472 (763 назв.)
 6. 4И(Англ)
  А70
  Андрущенко І. О. Просодичні характеристики публічного мовлення акцентуйованих особистостей (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Андрущенко Ірина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 14.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.).
 7. 378
  А73
  Ануфрієва О. Ф. Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ануфрієва Ольга Федорівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 18.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (21 назв.)
 8. 371.011
  А90
  Асманов А. Р. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі вивчення кримськотатарської літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (кримськотатарська література)"
  / Асманов Алим Расимович ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського. – Захищена 18.12.2018. – Миколаїв, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 9. 378
  Б43
  Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до формування особистого здоров'я засобами фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бєлкова Тетяна Олександрівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 27.12.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.).
 10. 37
  Б43
  Бєловецька Л. Е. Педагогічна підтримка усиновлених дітей з України в США в опануванні англійської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бєловецька Ліна Едуардівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14назв.)
 11. 158.015
  Б59
  Бігунов Д. О. Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшокласників у конфліктних комунікативних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Бігунов Дмитро Олександрович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 14.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с.19-21 (23 назв.)
 12. 373.7
  Б61
  Білик О. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх техніків-електриків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білик Олександр Вікторович; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; [Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського]. – Захищена 04.12.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 13. 378
  Б61
  Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)"; [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Білявець Сергій Якович; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 28.03.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (46 назв.).
 14. 378
  Б62
  Біницька К. М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Біницька Катерина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 31.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: с. 26-29 (38 назв.).
 15. 378
  Б19
  Бакка Т. В. Підготовка студентів до викладання суспільнознавчих дисциплін у середніх загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бакка Тамара Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 14.02.2008. – Київ, 2008. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (9 назв.).
 16. 378
  Б21
  Балюк А. С. Педагогічні умови професійної соціалізації студентів магістратури соціогуманітарного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Балюк Анна Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.01.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 18 (11 назв.).
 17. 378
  Б31
  Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (76 назв.).
 18. 15
  Б38
  Бедан В. Б. Індивідуально-типологічні особливості схильності особистості до переживання самотності : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Бедан Вікторія Борисівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.).
 19. 372
  Б40
  Безсонова О. К. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Безсонова Ольга Костянтинівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 12.02.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (24 назв.).
 20. 53(07)
  Б46
  Бенедисюк М. М. Система завдань міжпредметного змісту як засіб формування компетентності з фізики в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бенедисюк Марія Миколаївна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 01.11.2018. – Кропивницький, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 21. 378
  Б48
  Березюк Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до використання у початковій школі підручників зарубіжних видань : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Березюк Юлія Валеріївна; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 28.02.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (33 назв.).
 22. 7А.06
  Б68
  Блавт О. З. Теоретико-методичні основи системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Блавт Оксана Зіновіївна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; [Нац. ун-т "Львівська політехніка"]. – Захищена 28.12.2017. – Чернігів, 2017. – 41 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-38 (96 назв.).
 23. 37И
  Б72
  Бобошко В. І. Інтеграція виховного потенціалу сім'ї, школи і громади у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бобошко Вікторія Ігорівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 25.10.2018. – Умань, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.).
 24. 37И
  Б72
  Бовт А. Ю. Художньо-естетичне виховання учнівської молоді в середній школі Канади (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бовт Альона Юріївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.).
 25. 378
  Б74
  Богуш Л. А. Підготовка магістрів у галузі міжнародних відносин до стратегічного управління професійною кар'єрою : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Богуш Людмила Андріївна ; Ун-т імені Альфреда Нобеля; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 08.11.2018. – Дніпро, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 26. 378
  Б77
  Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних заладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бойко Галина Олегівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 11.12.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 27. 378
  Б77
  Бойко В. А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інженерів-механіків засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)"
  / Бойко Владислав Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-19 (45 назв.)
 28. 378
  Б81
  Бондар О. В. Формування інформаційної культури менеджерів організацій у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бондар Олександр Вікторович ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16назв.)
 29. 37(09)
  Б81
  Бондар Т. І. Тенденції розвитку інклюзивної освіти у США та Канаді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Бондар Тамара Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 23.05.2019. – Умань, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-38 (52 назв.)
 30. 378
  Б81
  Бондаревська О. М. Формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Бондаревська Олена Михайлівна; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 31. 373.7
  Б83
  Бортнікова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортнікова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.).
 32. 373.7
  Б83
  Бортникова О. В. Виховання адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Бортникова Олена Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 27.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 33. 378
  Б84
  Брандибура І. Ю. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Брандибура Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.).
 34. 372
  Б87
  Брежнєва О. Г. Теорія і практика математичного розвитку дітей 3-6 років у системі дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Брежнєва Олена Генадіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.03.2019. – Київ, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (71 назв.).
 35. 371
  Б87
  Бриндіков Ю. Л. Теорія і практика реабілітації військовослужбовців - учасників бойових дій в системі соціальних служб : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Бриндіков Юрій Леонідович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 15.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (63 назв.).
 36. 4И(Фр)
  Б89
  Бруско Г. А. Функціонування неологізмів у франкомовній інтернет-комунікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Бруско Ганна Антонівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 37. 371.011
  Б90
  Буклов Ю. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позакласній та позашкільній виховній роботі (кінець 20 - початок 21 ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Буклов Юрій Миколайович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 27.12.2018. – Дрогобич, 2018. – 16, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-14 (14 назв.).
 38. 15
  Б90
  Булгакова О. Ю. Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Булгакова Олена Юріївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.05.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (30 назв.)
 39. 378
  Б91
  Бурка О. М. Підготовка майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурка Олена Миколаївна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 23.05.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 40. 9(М)1
  В22
  Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов'янському Полаб'ї (кінець 8 - перша третина 10 ст.): система влади і її трансформації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вацеба Ростислав Миролюбович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 41. 371.01
  В58
  Власова В. Г. Формування естетичного становлення молодших школярів до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власова Валерія Гаврилівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 18.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 42. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 43. 378
  В27
  Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх офіцерів служби порятунку : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Великий Ярема Богданович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 267 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (17 назв.) ; с. 187-212 (225 назв.).
 44. 9(М)7
  В55
  Вишня І. А. Українсько-молдовські відносини у 1991-2014 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Вишня Ірина Андріївна ; Ін-т всесвітньої історії НАН України. – Захищена 27.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 45. 378
  В58
  Власенко К. О. Виховання ціннісного ставлення до праці студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Власенко Каріна Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 06.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 46. 15
  В64
  Вознюк А. В. Психологія управління педагогічними працівниками в освітніх округах : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.10 "Організаційна психологія; економічна психологія"
  / Вознюк Алла Вікторівна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-40 (48 назв.).
 47. 9У1
  В45
  Войнаровський А. М. Поділля в системі торгово-економічних зв'язків євро-азійського простору (1362-1647 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Войнаровський Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 48. 9(М)7
  В68
  Волонтир О. О. Політика польської влади у галузі освіти у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Волонтир Олена Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.).
 49. 371.01
  В68
  Волошин С. В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Волошин Сузанна Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.).
 50. 6Ф7(07)
  В75
  Ворожбит А. В. Використання веб-орієнтованих технологій у навчанні інформатики в закладах загальної середгьої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатики)"
  / Ворожбит Алла Володимирівна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (28 назв.)
 51. 9У1
  В75
  Ворончук І. О. Населення Волині в 16 - першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Ворончук Ірина Олексіївна; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства МОН України]. – Захищена 01.07.2015. – Львів, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29-33 (51 назв.).
 52. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 294 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 14-16 (18 назв.); с. 111-129 (191 назв.); с. 200-214 (152 назв.); с. 246-247 (15 назв.)
 53. 378
  Г12
  Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики у педагогічних коледжах до худжожньо-творчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 54. 378
  Г16
  Галущак І. Є. Теорія і технології формування правової компетентності майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Галущак Ірина Євгеніївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 11.01.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (51 назв.).
 55. 378
  Г20
  Гармаш Т. А. Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гармаш Тетяна Андріївна ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 18.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.).
 56. 37И
  Г59
  Годунко Л. В. Реформування шкільної іншомовної освіти в Чеській та Словацькій республіках у русі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Годунко Людмила Волордимирівна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.).
 57. 6Ф7(07)
  Г61
  Головня О. С. Методика застосування технологій віртуалізації UNIX-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Головня Олена Сергіївна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Дата захисту 02.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (19 назв.)
 58. 37(09)
  Г62
  Голубєва І. В. Педагогічна підтримка лінгвістично обдарованих учнів у США (80-ті роки 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Голубєва Ірина Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 59. 378
  Г65
  Гончарук О. М. Формування здоров'язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончарук Оксана Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (11 назв.).
 60. 32У
  Г81
  Гречко О. Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"
  / Гречко Оксана Юріївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 19.11.2018. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.).
 61. 378
  Г85
  Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у республіці Польща в контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Грищук Юлія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Дата захисту 21.05.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (30 назв.)
 62. 9(М)03
  Г94
  Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові контакти (кінець 1 ст. до н.е. -початок 3 ст. н.е. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гуменний Віктор Леонідович ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.02.2019. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.).
 63. 378
  Г96
  Гусак В. М. Розвиток професійної компетентності педагога-організатора в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гусак Валентина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 17.10.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 64. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 288 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 13-16 (20 назв.); с. 97-110 (161 назв.) ; с. 157-165 (83 назв.) ; с. 227-228 (20 назв.).
 65. 378
  Г97
  Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих навчальних закладів у процесі дозвілевої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гуцол Людмила Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.).
 66. 378
  Г58
  Гоголь І. О. Формування культури професійного спілкування майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гоголь Ірина Олександрівна; Українська інженерно-педагогічна академія; [Харківський нац. ун-т внутрішніх справ МВСУ]. – Дата захисту 16.05.2019. – Харків, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 67. 378
  Г98
  Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гущина Наталія Іванівна; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Дата захисту 18.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 68. 371
  Д18
  Данильчук Л. О. Теорія і методика профілактики торгівлі людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Данильчук Лариса Олексіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 29.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (61 назв.).
 69. 40
  Д43
  Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / Дзера Оксана Василівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 07.12.2018. – Київ, 2018. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (39 назв.).
 70. 37У(09)
  Д35
  Депчинська І. А. Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Депчинська Івета Аттілівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 71. 372
  Д50
  Дихта-Кірфф В. Л. Формування у старших дошкільників креативності в центрах розвитку дитини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України; [Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили]. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.).
 72. 58
  Д58
  Довгалюк-Семенюк М. В. Особливості метаболізму нітрогену у рослинах конюшини лучної за умов нафтового забруднення грунту : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізоологія рослин"
  / Довгалюк-Семенюк Марія Володимирівна ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 08.11.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (19 назв.).
 73. 378
  Д58
  Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довгопола Лариса Володимирівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 18.01.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (22 назв.).
 74. 373.7
  Д58
  Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Довмантович Наталія Георгіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;[ Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 75. 378
  Д72
  Драч А. С. Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драч Анна Сергіївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 01.03.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (26 назв.).
 76. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовкимайбутніх фармацевтів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 26820 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-15 (38 назв.) ; с. 178-202 (220 назв.)
 77. 378
  Д72
  Драчук М. І. Інформаційні технології в системі професійної підготовкимайбутніх фармацевтів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Драчук Марина Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-17 (38 назв.)
 78. 378
  Д81
  Дудікова Л. В. Теоретичні і методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудікова Лариса Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Захищена 24.01.2019. – Хмельницький, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (56 назв.).
 79. 373.7
  Д81
  Дудка У. Т. Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Дудка Уляна Теодозіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 02.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 80. 371.011
  Є70
  Єресько О. В. Виховання валеологічних цінностей дітей-підлітків у процесі навчальної і позаурочної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Єресько Олег Вікторович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 28.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.).
 81. 371
  Є80
  Єрьоміна Л. Є. Соціально-педагогічні умови формування у вихованців закладу інтернатного типу готовності до сімейного життя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Єрьоміна Лілія Євгеніївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 82. 37У(09)
  Є97
  Єщенко М. Г. Розвиток довузівської підготовки випускників загальноосвітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Єщенко Марина Георгіївна; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 31.10.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 83. 378
  Ж87
  Жулкевська В. О. Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Жулкевська Віра Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 18.03.2005. – Київ, 2005. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20 (11 назв.).
 84. 371.011
  Ж91
  Журба К. О. Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих цінностей у школярів основної і старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Журба Катерина Олександрівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 05.03.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (57 назв.).
 85. 40
  Ж91
  Журкова О. Л. Мотивованість конотативного значення фразеологічних одиниць англійської та української мов: зіставний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Журкова Ольга Леонідівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 86. 9(С)17
  З-12
  Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості Російської імперії наприкінці 19 - на початку 20 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Забудкова Ольга Андріївна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 14.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.).
 87. 373
  З-35
  Зарудня О. М. Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу власної професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Зарудня Ольга Миколаївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 23.10.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 88. 37У(09)
  З-91
  Зубрицький І. Я. Розвиток ідей щодо профілактики соціальних відхилень у неповнелітніх на сторінках української педагогічної періодики Східної Галичини (1918-1939 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Зубрицький Ігор Ярославович; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.).
 89. 15
  І-21
  Іванова Я. В. Адаптивність як психологічний чинник пасіонарності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванова Янна Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.12.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 90. 378
  К17
  Калуар С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язування конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калуар Світлана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 14.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-37 (88 назв.).
 91. 373.7
  К17
  Калугіна Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калугіна Тетяна Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 25.06.2019. – Рівне, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
 92. 4И(Англ)
  К18
  Камінська М. О. Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Камінська Марина Олександрівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 93. 7А(07)
  К20
  Капкан О. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів 8-9 класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Капкан Олена Олександрівна; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 01.06.2019. – Чернігів, 2019. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (13 назв.)
 94. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 619 с. : рис., табл, додатки (окремий том). – Бібліогр.: с. 14-25 (84 назв.) ; с. 113-132 (218 назв.) ; с. 184-196 (138 назв.) ; с. 282-296 (171 назв.) ; с. 387-404 (206 назв.) ; с. 469-472 (31 назв.)
 95. 378
  К20
  Каплінський В. В. Система професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки у педагогічних університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Каплінський Василь Васильович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 15.10.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (84 назв.)
 96. 15
  К21
  Каргіна Н. В. Ресурси та чинники психологічного благополуччя особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Каргіна Наталя Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.12.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (30 назв.).
 97. 378И
  К38
  Кікіна Н. М. Розвиток кредитної системи навчання іншомовного спілкування студентів технічних університетів США (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кікіна Наталія Михайлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т водного господарства та природокористування]. – Захищена 17.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 98. 378
  К49
  Климова К. Я. Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : автореф. дис. ... д.-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Климова Катерина Яківна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 06.06.2011. – Київ, 2011. – 35 с. : рис. – Бібліогр.: с. 26-32 (49 назв.).
 99. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 329 с. : рис., додатки. – Бібліогр.: с. 12-16 (28 назв.) ; с. 101-112 (126 назв.) ; с. 193-202 (92 назв.) ; с. 236-237 (16 назв.)
 100. 378
  К49
  Клімішина А. Я. Підготовка майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клімішина Аліна Яківна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.10.2019. – Вінниця, 2019. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 101. 9(М)7
  К57
  Клочак О. З. Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в епоху глобалізаційних змін (1989-2004 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Клочак Олег Зіновійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; [Дипломатична академія України при МЗСУ]. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.).
 102. 37У(09)
  К51
  Клунко Р. Ю. Підготовка майбутніх учителів до формування правової культури учнів загальноосвітніх шкіл України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Клунко Роксолана Юріївна; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 26.02.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 103. 371.012
  К55
  Коблик В. О. Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у позаурочній добродійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коблик Віталій Олександрович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 24.10.2018. – Умань, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 104. 378
  К56
  Ковальський Р. І. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інструментальному колективі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальський Роман Івагович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 24.10.2018. – Київ, 2018. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (14 назв.).
 105. 378
  К56
  Ковальчук І. С. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Ірина Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.).
 106. 373.7
  К59
  Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козак Христина Ігорівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 107. 378
  К64
  Кондратенко Т. В. Формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кондратенко Тетяна Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 14.03.2019. – Глухів, 2019. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (27 назв.).
 108. 378
  К65
  Конюхов С. Л. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Конюхов Сергій Леонідович ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (25 назв.)
 109. 378
  К68
  Корольова Л. М. Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корольова Людмила Михайлівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 19.06.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 110. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 228 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 11-14 (20 назв.); с. 180-197 (192 назв.).
 111. 378
  К69
  Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідомості у майбутніх інженерів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корсун Юлія Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 112. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 339 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.); с. 86-104 (170 назв.) ; с. 187-195 (81 назв.); с. 247-248 (14 назв.).
 113. 378
  К71
  Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Косарук Олена Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 114. 37И
  К72
  Костіна Л. С. Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Костіна Людмила Сергіївна ; Ін-т вищої освіти ім. Івана Зязюна НАПН України. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (21 назв.).
 115. 37У(09)
  К75
  Коча І. А. Формування здорового способу життя учнів початкової школи (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Коча Інна Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 10.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (20 назв.)
 116. 378
  К76
  Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кошук Олександр Богданович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Дата захисту 16.05.2019. – Глухів, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (43 назв.)
 117. 378
  К89
  Кузько М. С. Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалаврському рівні із застосуванням ситуативного моделювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кузько Маріанна Сергіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.).
 118. 373.7
  К92
  Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купрієвич Вікторія Олександрівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Захищена 22.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-19 (31 назв.).
 119. 4И(Італ)
  К93
  Куранда В. В. Пропозиційно-семантична організація лексико-словотворних гнізд з вершиною тварина та рослина в італійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Куранда Віталіна Валентинівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 17.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17 (11 назв.).
 120. 378
  К78
  Краснопольський В. Е. Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей на основі створення і використання WEB-технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Краснопольський Володимир Едуардович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-37 (82 назв.)
 121. 4И(Англ)
  К82
  Кріпак Ю. В. Стратегії і тактики мовленневої агресії у сучасному англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Кріпак Юлія Валеріївна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 122. 4И(Англ)
  К82
  Крикніцька І. О. Англійські фразеологічні одиниці з кулінарним компонентом: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Крикніцька Ірина Олександрівна; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 11.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 123. 40
  К84
  Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторичної номінації на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Круть Олена Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Захищена 15.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 1718 (19 назв.)
 124. 378
  К95
  Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кухтяк Олександра Ярославівна; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Дата захисту 01.03.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.)
 125. 378
  Л18
  Лай Сяоцянь Формування культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лай Сяоцянь; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 25.04.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 126. 40
  Л37
  Лєвочкіна С. В. Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті в жанрі фентезі (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лєвочкіна Світлана Владиславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.04.2019. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.).
 127. 378
  Л55
  Ли Аньань Підготовка майбутніх учителів музики до музичного просвітництва старшокласників на засадах застосування інноваційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Аньань Ли ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 21.06.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 19-20 (8 назв.)
 128. 158.015
  Л64
  Литвинчук А. І. Психологічні чинники розвитку екологічної самосвідомості у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Литвинчук Алла Іванівна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 24.05.2019. – Одеса, 2019. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 129. 372
  Л64
  Литвишко О. М. Формування основ соціальної компетентності дітей 5-6 років засобами казки в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Литвишко Олена Михайлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди]. – Дата захисту 29.05.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (25 назв.)
 130. 378
  Л61
  Ліпшиць Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ліпшиць Лариса Володимирівна ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 28.12.2018. – Херсон, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (32 назв.).
 131. 4И(Англ)
  Л13
  Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність англійського мовлення британців, американців і канадійців (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Лавренчук Ярослав Юрійович ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 05.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 132. 378
  Л33
  Лебедь Г. М. Генеза змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у політехнічних навчальних закладах України (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лебедь Галина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 30.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 133. 378
  Л50
  Лесіна Т. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Лесіна Тетяна Миколаївна; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 10.01.2019. – Одеса, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (49 назв.).
 134. 373.7
  Л63
  Лисиця Д. Л. Формування професійної компетентності майбутніх гігієністів у медичних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лисиця Дмитро Леонідович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 20.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.).
 135. 378
  Л64
  Литвинова Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю в процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвинова Наталія Вікторівна; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 15.11.2018. – Глухів, 2018. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (19 назв.).
 136. 9(М)3
  Л84
  Лукашенко А. І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному житті Європи (4 - середина 17 ст.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 08.10.2018. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: с. 33-36 (27 назв.).
 137. 378
  Л93
  Лю Сянь Педагогічні умови методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва в системі фортепіанної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сянь Лю ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 20.06.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 138. 378
  Л93
  Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Любінська Орися Іванівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 11.12.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.).
 139. 37У(09)
  Л99
  Ляшкевич А. І. Теорія і практика морської освіти півдня України (30-ті роки 19 -початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ляшкевич Антоніна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: с. 27-31 (44 назв.).
 140. 37(09)
  М13
  Мажец Б. Х. Модернізація дошкільної освіти у Польщі (1989-2017 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мажец Божена Хелена ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 21.05.2019. – Дрогобич, 2019. – 36 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-32 (48 назв.)
 141. 15
  М14
  Майструк В. М. Самоприйняття як чинник психологічного благополуччя сучасної жінки : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Майструк Вікторія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.10.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 142. 9(М)1
  М15
  Макаревич А. С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії 16 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Макаревич Антоніна Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.).
 143. 373.7
  М16
  Макогін О. В. Педагогічні умови організації виробничої практики майбутніх фахівців будівельного профілю в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макогін Оксана Василівна; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 07.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 1718 (14 назв.)
 144. 378
  М48
  Мельничук С. Ю. Педагогічні умови застосування навчальних тренінгів у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельничук Сергій Юрійович; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 02.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 145. 378
  М48
  Мельничук Ю. П. Формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельничук Юрій Петрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 21.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.).
 146. 37У(09)
  М59
  Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Микитюк Володимир Ількович ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 26.12.2018. – Дрогобич, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 31-37 (72 назв.).
 147. 4И(Англ)
  М59
  Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної терміносистеми лісового господарства : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Миклаш Леся Теодорівна; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 13.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.).
 148. 4И(Фр)
  М64
  Миронова Н. В. Гендерний аспект поняття ВОЙОВНИЧІСТЬ у сучасній французькій прозі (на матеріалі творчості Амелі Нотомб) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Миронова Наталя Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.).
 149. 378
  М64
  Мирошникова М. С. Формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мирошникова Маріанна Сергіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 21.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 150. 378
  М65
  Мисик О. С. Формування фахової компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мисик Олеся Станіславівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 20.12.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18назв.).
 151. 53
  М65
  Мисліцька Н. А. Навчання фізики на засадах пропедевтичного підходу у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Мисліцька Наталія Анатоліївна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 17.10.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 28-36 (75 назв.)
 152. 378
  М65
  Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий розвиток : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миськова Наталія Миколаївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 02.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.).
 153. 371.01
  М74
  Могорита В. М. Трансформація змісту шкільних підручників з історії для загальноосвітніх навчальних закладів України (1991-2017рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Могорита Віктор Михайлович; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.03.2019. – Дрогобич, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (27 назв.).
 154. 158.015
  М74
  Можаровська Т. В. Психологічні особливості розвитку екологічної свідомості підлітків з деструктивних сімей : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Можаровська Тетяна Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 27.12.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 155. 378
  М77
  Мондич О. В. Формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (біологія)"
  / Мондич Оксана Валентинівна ; Ін-т педагогіки НАПН України; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 21.03.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.).
 156. 371.011
  М85
  Мотика С. М. Виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Мотика Сергій Миколайович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (25 назв.)
 157. 378
  М81
  Мосейчук Ю. Ю. Система формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мосейчук Юрій Юрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 01.11.2018. – Хмельницький, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (77 назв.).
 158. 37У(09)
  М85
  Мотуз Т. В. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина 20 - початок 21 століть) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мотуз Тетяна Володимирівна ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 06.03.2019. – Кривий Ріг, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.).
 159. 378
  Н23
  Наливайко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Наливайко Тетяна Володимирівна; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Дата захисту 03.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (17 назв.)
 160. 378
  Н63
  Ніколаєва І. М. Формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ніколаєва Ірина Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка; [Ін-т вищої освіти ім. Івана Зязюна НАПН України]. – Захищена 12.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.).
 161. 378
  Н12
  Навроцька М. М. Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Навроцька Марія Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 19.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (35 назв.).
 162. 37У(09)
  Н17
  Надєждина І. М. Просвітницько-педагогічна діяльність інтелігенції на півдні України (друга половина 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Надєждина Ірина Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Тернопіль, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: с. 12-14 (15 назв.).
 163. 378
  Н59
  Нечепоренко М. А. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нечепоренко Марія Анатоліївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка; [Вінницький нац. аграрний ун-т]. – Захищена 19.04.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 164. 371.01
  Н76
  Новосельська Н. Т. Виховна спрямованість навчальних комплектів з читання для початкової школи (80-ті роки 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Новосельська Надія Тадеївна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 31.10.2018. – Дрогобич, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-15 (17 назв.).
 165. 378
  Н77
  Ножко І. О. Формування дослідницької компетентності майбутніх магістрів з пожежної безпеки у професійній підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ножко Ігор Олегович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ]. – Захищена 07.12.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.).
 166. 378
  Н90
  Нуржинська А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців зі зв'язків з громадськістю в умовах дистанційної форми навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нуржинська Анастасія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"]. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.).
 167. 378
  О-35
  Овчарук В. В. Формування здоров'язберігаючої копетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Овчарук Василь Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 291 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-12 (15 назв.) ; с. 73-85 (115 назв.) ; с. 137-143 (55 назв.) ; с. 227-230 (31 назв.)
 168. 378
  О-35
  Овчарук В. В. Формування здоров'язберігаючої копетентності студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Овчарук Василь Володимирович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 169. 378
  О-57
  Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельчук Михайло Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 253 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 12-13 (12 назв.); с. 95-109 (147 назв.); с. 191-199 (91 назв.); с. 217 (8 назв.).
 170. 378
  О-57
  Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Омельчук Михайло Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 29.03.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (12 назв.).
 171. 378
  О-58
  Оніщук І. І. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Оніщук Ірина Ігорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 15-18 (36 назв.)
 172. 378
  О-58
  Оніщук І. І. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Оніщук Ірина Ігорівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 25.06.2019. – Вінниця, 2019. – 361 с. : табл, додатки. – Бібліогр.: с. 11-16 (37 назв.) ; с. 98-118 (200 назв.) ; с. 183-2016 (241 назв.) ; с. 246-266 (196 назв.)
 173. 378
  О-61
  Опольська А. В. Розвиток післядипломної педпгогічної освіти України (кінець 20 - 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Опольська Алевтина Володимирівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.12.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.).
 174. 378
  О-72
  Осадчук Д. Д. Підготовка майбутніх офіцерів морського торговельного флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Осадчук Дмитро Дмитрович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 01.07.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 175. 371
  П12
  Павлик Н. П. Теорія і практика неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Павлик Надія Павлівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (73 назв.)
 176. 378
  П12
  Павлова О. Г. Педагогічні умови формування професійної мотивації до педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Павлова Олена Геннадіївна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Українська інженерно-педагогічна академія КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія"]. – Дата захисту 16.05.2019. – Глухів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 177. 378
  П12
  Пайкуш М. А. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пайкуш Маріана Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 602 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 16-26 (71 назв.) ; с. 123-139 (191 назв.) ; с. 213-220 (74 назв.) ; с. 311-323 (134 назв.) ; с. 400-407 (73 назв.) ; с. 516-518 (25 назв.)
 178. 378
  П12
  Пайкуш М. А. Теоретичні та методичні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пайкуш Маріана Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 28.05.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (71 назв.)
 179. 378
  П16
  Панімаш Ю. В. Формування готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтеративного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панімаш Юлія Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Черкаський ін-т пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ]. – Дата захисту 26.06.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 180. 40
  П22
  Пашкова Н. І. Номінативні моделі вербалізації етнокультурного концепту ДІМ у карпатському ареалі балкано-слов'янському етномовному континууму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"
  / Пашкова Надія Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 19.03.2019. – Київ, 2019. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (56 назв.).
 181. 40
  П30
  Петрова Г. Л. Національно-культурна специфіка мовної свідомості носіїв української, англійської та новогрецької мов (на матеріалі рекламного дискурсу продуктів харчування) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Петрова Галина Леонідівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Дата захисту 12.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.)
 182. 371
  П31
  Пєхота Б. А. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргинальних сімей в Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Пєхота Беата Анна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 06.03.2019. – Київ, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (62 назв.).
 183. 7А3
  П27
  Перебийніс В. Б. Індивідуалізація тренувальних програм в річному макроциклі дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Перебийніс Володимир Борисович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Дата захисту 29.06.2019. – Харків, 2019. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-22 (35 назв.)
 184. 6Ф7(07)
  П32
  Підгорна Т. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до професійної діяльності в умовах інформатизованого навчального процесу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Підгорна Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.12.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (47 назв.).
 185. 37(09)
  П32
  Піонтковський-Вихватень Б. О. Модернізація змісту навчання обдарованих учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Ін-т обарованої дитини НАПН України. – Дата захисту 24.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 186. 378
  П30
  Петренко Н. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання в системі методичної роботи аграрного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Петренко Наталія Валеріївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Миколаївський нац. аграрний ун-т]. – Захищена 18.12.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.).
 187. 7А(07)
  П30
  Петренко О. П. Методика розвитку професійно важливих якостей студенток економічних спеціальностей на заняттях з пілатесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Петренко Олена Павлівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Чернігів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 188. 37У(09)
  П32
  Пилипенко В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Олександра Івановича Строніна (1826-1889 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пилипенко Вадим Валерійович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Дата захисту 26.06.2019. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (18 назв.)
 189. 912к
  П34
  Пісна Р. С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва) : автореф. дис. ... канд. географ. наук : [спец.] 11.00.12 "Географічна картографія"
  / Пісна Руслана Сергіївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 17.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 190. 378
  П34
  Пісоцька М. Е. Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина 20 століття - початок 21 століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Пісоцька Марина Еміліївна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Дата захисту 05.06.2019. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: с. 14-17 (37 назв.)
 191. 378
  П37
  Плахотнюк Г. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Плахотнюк Ганна Миколаївна; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2018. – Вінниця, 2018. – 314 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 10-12 (11 назв.) ; с. 108-138 (222 назв.) ; с. 202-207 (38 назв.); с. 248 (10 назв.).
 192. 378
  П42
  Повстин О. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повстин Оксана Вікторівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 19.02.2019. – Львів, 2019. – 483 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с.7-13 (56 назв.); с. 367-433 (706 назв.).
 193. 378
  П42
  Повідайчик О. С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повідайчик Оксана Степанівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Дата захисту 21.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-37 (80 назв.)
 194. 378
  П42
  Повстин О. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Повстин Оксана Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. – Захищена 19.02.2019. – Вінниця, 2019. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-37 (56 назв.).
 195. 9(М)7
  П75
  Приймак В. П. Соціальна політика ФРН у східних федеративних землях у 1990-2005 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Приймак Вікторія Павлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.).
 196. 37У(09)
  П81
  Пронікова І. В. Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пронікова Ірина Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 03.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.)
 197. 378
  П84
  Процюк І. Є. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Процюк Ірина Євгеніївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.05.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 198. 373
  П88
  Пукас І. Л. Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з закладами педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пукас Івана Леонідівна; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 06.12.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.).
 199. 158.015
  П88
  Пустовий С. А. Формування психосемантичного змісту професійної свідомості майбутніх філологів : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Пустовий Сергій Анатолійович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 29.03.2019. – Переяслав-Хмельницький, 209. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.).
 200. 378
  П90
  Пухальський Т. Д. Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пухальський Тарас Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 201. 54(07)
  П93
  Пшенична Н. С. Формування професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення хімії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (хімія)"
  / Пшенична Наталія Сергіївна ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 23.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 202. 378
  Р12
  Рабецька Н. Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рабецька Надія Леонідівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 26.10.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 203. 378
  Р25
  Ратинська І. В. Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ратинська Інна Василівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 18.06.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 204. 37У(09)
  Р24
  Раструба Т. В. Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні (остання чверть 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Раструба Тетяна Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-20 (23 назв.).
 205. 378
  Р31
  Ребуха Л. З. Теоретичні і методичні засади фундаметалізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 08.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (61 назв.)
 206. 158.015
  Р32
  Ревуцька І. В. Тілесна діагностика та корекція негативних психологічних станів у дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психолог. Наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ревуцька Ірина Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.03.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 24, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 21-23 (13 назв.).
 207. 37(09)
  Р49
  Рибалко Н. М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець 19 - початок 20 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Рибалко Наталія Миколаївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Дата захисту 19.06.2019. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
 208. 9(М)7
  Р51
  Римар І. В. Стратегія і тактика 3 Інтернаціоналу в 1935-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Римар Ігор Володимирович ; Ін-т всесвітньої історії НАН України ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 04.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (7 назв.)
 209. 378
  Р49
  Рідкодубська Г. А. Теорія і практика підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рідкодубська Ганна Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 07.05.2019. – Хмельницький, 2019. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (43 назв.)
 210. 378
  Р63
  Рожнова Г. П. Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожнова Ганна Павлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 28.05.2019. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (12 назв.)
 211. 9У1
  С13
  Савченко О. О. Українсько-татарські політичні взаємини та соціальні комунікації у 16 - на початку 18 ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Савченко Олексій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 212. 373.7
  С17
  Самборська Н. М. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності "медсестринство" у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Самборська Наталія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.).
 213. 7А(07)
  С17
  Самокиш І. І. Система моніторингу функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Самокиш Іван Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 02.11.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (38 назв.).
 214. 371.01
  С19
  Сапрунова О. Г. Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Сапрунова Олена Генадіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Дата захисту 18.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (14 назв.)
 215. 378
  С24
  Свиридюк В. В. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Свиридюк Володимир Васильович ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.12.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.).
 216. 37У(09)
  С24
  Свйонтик О. О. Читанка як засіб формування відповідальності в учнів початкової школи (друга половина 20 - почяаток 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Свйонтик Олександра Олександрівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.03.2019. – Дрогобич, 2019. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.).
 217. 371.011
  С28
  Северинчук Л. А. Формування у старшокласників культури родинних взаємин у позаурочній діяльності закладу загальної середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Северинчук Людмила Анатоліївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 27.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 218. 372
  С30
  Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Семеняко Юлія Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 26.03.2019. – Київ, 2019. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (26 назв.).
 219. 378
  С31
  Сенчина Н. Г. Формування педагогічної рефлексії учителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сенчина Наталія Генадіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т]. – Дата захисту 26.04.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)
 220. 37У(09)
  С38
  Синишин Л. О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини (кінець 19 - перша половина 20 століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Синишин Лілія Орестівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника]. – Дата захисту 14.05.2019. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 221. 378
  С41
  Ситняківська С. М. Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ситняківська Світлана Михайлівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 25.06.2019. – Житомир, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-36 (57 назв.)
 222. 53(07)
  С48
  Слободянюк І. Ю. Методичні засади навчання фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Слободянюк Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Дата захисту 01.07.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 223. 378
  С48
  Слозанська Г. І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соціальна педагогіка"
  / Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Дата захисту 20.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (73 назв.)
 224. 378
  С50
  Смірнов С. В. Формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Смірнов сергій Володимирович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.10.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.).
 225. 37У(09)
  С56
  Совгар О. М. Педагогічна і культурно-просвітницька діяльність Юліана Романчука в Східній Галичині (1842-1932 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Совгар Оксана Михайлівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Дата захисту 18.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-14 (10 назв.)
 226. 4И(Англ)
  С57
  Содель О. С. Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство"
  / О. С. Содель ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 01.02.2019. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.).
 227. 37У(09)
  С60
  Солодовник А. О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944-2012 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Солодовник Анастасія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 25.10.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (26 назв.).
 228. 53(07)
  С 62
  Сондак О. В. Формування предметної компетентності з фізики у студентів медичних коледжів при вивченні оптики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Сондак Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 17.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (23 назв.).
 229. 378
  С67
  Сотер М. В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сотер Марія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Херсонський держ. ун-т. – Захищена 29.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (31 назв.).
 230. 378
  С84
  Стрельбицька С. М. Формування базових компетентностей майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельбицька Світлана Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Дата захисту 20.06.2019. – Одеса, 2019. – 24 с. : табл. – Бібліогр.: с. 19-22 (38 назв.)
 231. 373
  С89
  Султанова Н. В. Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти України : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Султанова Наталія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 30.11.2018. – Тернопіль, 2018. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-35 (54 назв.).
 232. 373.7
  Т19
  Тарасюк І. В. Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина 20 - початок 21 століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тарасюк Ірина Володимирівна ; Ун-т менеджменту освіти НАПН України. – Захищена 22.11.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.).
 233. 378
  Т35
  Терепа А. В. Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Терепа Алла Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 7-10 (20 назв.)
 234. 371.013
  Т35
  Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Терещенко Наталія Віталіївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Херсонський держ. ун-т]. – Дата захисту 28.05.2019. – Київ, 2019. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (43 назв.)
 235. 15
  Т41
  Тимош Ю. В. Психосемантика моральної свідомості особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Тимош Юлія Володимирівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.10.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.).
 236. 378
  Т41
  Тимченко Р. В. Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимченко Руслана ВІалеріївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 18.01.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.).
 237. 378
  Т41
  Тимцуник Ю. М. Підготовка майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимцуник Юлія Миколаївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Дата захисту 26.06.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с.17-18 (13 назв.)
 238. 9(М)7
  Т41
  Тичка Г.-М. І. Східна Галичина у Політиці Франції (1918-1923) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Тичка Ганна-Меланія Ігорівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 05.11.2018. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (8 назв.). – [2018-8748А]
 239. 378
  Т48
  Ткаченко А. В. Формування дизайнерської компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Анастасія Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 11.01.2019. – Одеса, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.).
 240. 37У(09)
  Т48
  Ткаченко В. І. Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні (1959-2013 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ткаченко Вікторія Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 28.02.2019. – Тернопіль, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (21 назв.).
 241. 378
  Т48
  Ткачук О. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткачук Олена Геннадіївна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 14.03.2019. – Київ, 2019. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.).
 242. 373
  Т57
  Тонне О. Ш. Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тонне Олена Шимонівна ; Класичний приватний ун-т. – Дата захисту 19.06.2019. – Запоріжжя, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (24 назв.)
 243. 37У(09)
  Т58
  Топоренко О. Ю. Військова підготовка старшокласниць на західноукраїнських землях у роки Другої Речі Посполитої (1922 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Топоренко Олександр Юрійович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 30.01.2019. – Тернопіль, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (19 назв.).
 244. 378
  Т87
  Туриця О. О. Формування професійної компетентності майбутніх технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Туриця ольга Олегівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка]. – Дата захисту 20.06.2019. – Тернопіль, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (34 назв.)
 245. 378
  Ф19
  Фальштинська Ю. В. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до організації дистанційного навчання : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фальштинська Юлія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 302 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 14-16 (15 назв.) ; с. 84-105 (179 назв.) ; с. 192-202 (282 назв.) ; с. 238-268 (277 назв.)
 246. 378
  Ф19
  Фальштинська Ю. В. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до організації дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фальштинська Юлія Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Дата захисту 29.05.2019. – Вінниця, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 247. 40
  Ф51
  Філатова К. О. Кольороконцепти в номінативних моделях англійських, українських і новогрецьких композитів: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Філатова Катерина Олександрівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 03.04.2019. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.). англійська мова
 248. 378
  Ф75
  Фокша О. М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у професійні підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фокша Олена Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 05.03.2019. – Одеса, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (15 назв.).
 249. 15
  Ф95
  Фурман А. А. Психологічні засади пізнання смисложиттєвої сфери особистості : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Фурман Анатолій Анатолійович ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Тернопільський нац. економічний ун-т]. – Дата захисту 24.05.2019. – Одеса, 2019. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-35 (40 назв.)
 250. 158.015
  Х12
  Хабірова Л. І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв'язання учбових задач : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т "Острозька академія" ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Дата захисту 02.07.2019. – Острог, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 251. 378
  Х12
  Хавіна І. В. Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хавіна Ірина Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (22 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 252. 378
  Х12
  Хавіна І. В. Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хавіна Ірина Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 308 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8-12 (22 назв.); с. 211-241 (248 назв.). – [2018-316Д]
 253. 8У(07)
  Х17
  Халін В. В. Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філолгічного факультету в процесі вівчення української літеретури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Халін Валерій Володимирович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 22.03.2006. – Київ, 2006. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.).
 254. 158.015
  Х22
  Харченко Н. В. Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Харченко Наталія Валентинівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 14.05.2019. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-41 (28 назв.)
 255. 378
  Х35
  Хе Сюефей Удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії в умовах вищої педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика музичного навчання"
  / Хе Сюефей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Дата захисту 26.06.2019. – Київ, 2019. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.)
 256. 378
  Х56
  Хлипавка Г. Г. Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Хлипавка Галина Григорівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дата захисту 04.06.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 257. 373.7
  Х76
  Хоменко Л. В. Формування мотивації до музично-викладацької діяльності студентів педагогічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хоменко Леонід Вікторович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Дата захисту 05.07.2019. – Київ, 2019. – 17 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.)
 258. 371.01
  Х76
  Хомич О. Л. Формування просоціальної поведінки учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Хомич Олена Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 259. 378
  Ч-12
  Чабанович Н. Б. Професійна підготовка лікарів-анастезіологів у країнах Західної Європи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чабанович Надія Богданівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Дата захисту 25.06.2019. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 260. 372
  Ч-12
  Чаговець А. І. Гармонійне виховання дітей 4-6 років у культурно-освітньому просторі дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чаговець Алла Іванівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Харківська гуманітарно-педагогічна академія]. – Захищена 18.04.2019. – Київ, 2019. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-36 (58 назв.)
 261. 158.015
  Ч-63
  Чіп Р. С. Психологічні чинники становлення гендерної ідентичності старших підлітків : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Чіп Руслана Степанівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 26.11.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.).
 262. 378
  Ч-34
  Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чеботарьов Микола Корнійович; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 331 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6-10 (21 назв.); с. 82-108 (231 назв.) ; с. 196-213 (165 назв.) ; с. 257-258 (14 назв.).
 263. 378
  Ч-34
  Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чеботарьов Микола Корнійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічний ін-т"]. – Захищена 18.12.2018. – Вінниця, 2018. – 20, [21] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 264. 4И(Англ)
  Ч-90
  Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі початку 21 століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Чумак Людмила Миколаївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв.).
 265. 378
  Ч-92
  Чупахін С. А. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-зв'язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чупахін Сергій Анатолійович ; Нац. авіаційний ун-т. – Захищена 18.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.).
 266. 371.013
  Ц99
  Цяо Чжи Формування етномистецької компетентності учнівської молоді в музичному навчанні : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Чжи Цяо ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Дата захисту 30.05.2019. – Київ, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 267. 378
  Ш12
  Шабалдак А. В. Підготовка майбутніх офіцерів забезпечення військ до професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шабалдак Андрій Вікторович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 13.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 268. 378
  Ш35
  Швець О. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Швець Оксана Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 06.12.2018. – Рівне, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-19 (24 назв.).
 269. 378
  Ш37
  Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Людмила Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2018. – 703 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 17-28 (85 назв.); с. 138-163 (290 назв.); с. 248-262 (164 назв.); с. 343-356 (137 назв.); с. 469-482 (142 назв.); с. 540-544 (52 назв.).
 270. 378
  Ш37
  Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Людмила Станіславівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 30.01.2019. – Вінниця, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (85 назв.).
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 271. 371.01
  Ш37
  Шевчук О. В. Формування екологічної поведінки учнів початкової школи засобами української етнічної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевчук Олександра Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.12.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (19 назв.).
 272. 158.015
  Ш42
  Шелег Т. В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шелег Тетяна Володимирівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Дата захисту 27.06.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 273. 378
  Ш64
  Шитікова С. П. Реалізація програм міжнародної співпраці Європейського Союзу як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Шитікова Світлана Петрівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 18.04.2019. – Київ, 2019. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (16 назв.).
 274. 378
  Ш66
  Шкарбан Л. В. Підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шкарбан Людмила Вячеславівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 24.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.).
 275. 372
  Ш66
  Шкляр Н. А. Формування позитивного ставлення у дітей четвертого року життя до закладу дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Шкляр Наталія Анатоліївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 23.04.2019. – Київ, 2019. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 276. 378
  Ш67
  Школяр Н. В. Формування термінологічної компетентності майбутніх графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Школяр Наталія Валеріївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Дата захисту 14.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 277. 378
  Ш95
  Шукатка О. В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій здоров'язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шукатка Оксана Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Дата захисту 13.06.2019. – Хмельницький, 2019. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (59 назв.)
 278. 378
  Ю83
  Юрчук О. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Юрчук Олексій Іванович ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 04.04.2019. – Рівне, 2019. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (20 назв.).
 279. 378
  Я45
  Якименко Н. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у процесі дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якименко Наталія Олегівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 04.12.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.).
 280. 378
  Я45
  Якимець Ю. М. Формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесів вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Якимець Юрій Михайлович ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України]. – Дата захисту 04.06.2019. – Львів, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-18 (34 назв.)
 281. 57
  Я45
  Якимчук Р. А. Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика"
  / Якимчук Руслан Андрійович ; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. – Захищена 08.11.2018. – Київ, 2018. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37-41 (51 назв.).
 282. 378
  Я93
  Яцишина Н. В. Формування прагматичної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Яцишина Ніна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Хмельницький, 2019. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.).
 283. 37У(09)
  Я96
  Яців О. І. Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність Миколи Шлемкевича (1894-1966 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Яців Оксана Ігорівна ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дата захисту 21.05.2019. – Дрогобич, 2019. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)

Видання внесені в 2018 р.

 1. 7А1
  А13
  Абдулвахід Д. Н. Організаційно-педагогічні основи відбору дітей для занять спортивною гімнастикою в автономній республіці Курдистан : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Абдулвахід Длшад Ніхад ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.02.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.)
 2. 378
  А31
  Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Адоньєва Юлія Анатоліївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 15.12.2017. – Запоріжжя, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 3. 378
  А57
  Альмерот О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Альмерот Олена Володимирівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 21.12.2017. – Глухів, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 4. 37У(09)
  А64
  Ананко Т. В. Розвиток системи професійної орієнтації в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець ХХ початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ананко Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка ; [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 28.02.2018. – Чернігів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 5. 7А3
  А65
  Андрейчук В. Я. Удосконалення тренувального процесу гирьовиків 17-19 років у поштовху гир за довгим циклом у річному макроциклі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Андрейчук Володимир Якович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Нац. академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного]. – Захищена 27.02.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (16 назв.)
 6. 378
  А66
  Андрощук І. В. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Андрощук Ірина Василівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 33-37 (54 назв.)
 7. 378
  Б12
  Бабіч О. В. Формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бабіч Ольга Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 8. 373.7
  Б24
  Барбінова А. В. Виховання сімейних цінностей учнів у навчально-виховному процесі професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Барбінова Алла Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 01.12.2017. – Умань, 2017. – 19 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) . – [2017-8447А]
 9. 37(09)
  Б27
  Басенко Р. А. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI-XVII століть : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Басенко Руслан Олександрович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 28.09.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.)
 10. 378
  Б39
  Безкоровайна Л. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Безкоровайна Лариса Вікторівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 07.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (54 назв.)
 11. 37У(09)
  Б48
  Березіна О. О. Організаціно-педагогічні умови освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Березіна Ольга Олексіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 05.06.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 12. 37У(09)
  Б49
  Берладин О. Б. Тенденції розвитку початкових шкіл сільської місцевості в Україні (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Берладин Ольга Богданівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 26.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 13. 7А(07)
  Б67
  Бишевець Н. Г. Здоров'язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформаційної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Бишевець Наталія Григорівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 14.05.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 14. 6Ф7(07)
  Б61
  Біляй Ю. П. Методична система підготовки майбутніх вчителів математики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізиінформатика)"
  / Біляй Юрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-16 (14 назв.)
 15. 378
  Б72
  Бобилєв Д. Є. Методика навчання функціонального аналізу майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Бобилєв Дмитро Євгенович ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 16. 7А(07)
  Б81
  Бондар Т. К. Формування складнокоординаційних рухів майбутніх вчителів музики засобами аквафітнесу у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Бондар Тетяна Константинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с.14-15 (7 назв.)
 17. 7А.06
  Б85
  Босько В. М. Навчання техніці спортивних способів плавання дітей 8-10 років з ураженнями опорно-рухового апарату (на прикладі дитячого церебрального паралічу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Босько Василь Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 04.05.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (15 назв.)
 18. 378
  Б86
  Бочевар А. Г. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бочевар Алла Григорівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 29.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (31 назв.)
 19. 8У6
  Б87
  Бригадир Я. О. Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза і жанрові особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Бригадир Ярослава Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 29.11.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) Коломійчук Б.
 20. 7А(07)
  Б87
  Брик А. В. Методика розвитку психомоторних якостей в учнів початкових класів на уроках фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Брик Анастасія Володимирівна ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 26.05.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 21. 373.7
  Б90
  Бузенко І. Л. Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузенко Ірина Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (30 назв.)
 22. 373.7
  Б90
  Бузенко І. Л. Формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бузенко Ірина Леонідівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 246 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 8-12 (31 назв.) ; с. 83-104 (179 назв.) ; с. 153-157 (31 назв.) ; с. 209-213 (30 назв.)
 23. 4И(Англ)
  Б91
  Бурка Н. А. Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови (на матеріалі лексикографічних джерел) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Бурка Наталія Анатоліївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (24 назв.)
 24. 378
  Б91
  Бурмакіна Н. С. Формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бурмакіна Наталія Сергіївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 10.04.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 25. 378
  Б94
  Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Бухун Андрій Григорович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 26. 378
  В18
  Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Варга Леся Іванівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 29.09.2017. – Рівне, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (10 назв.)
 27. 378
  В19
  Васаженко Н. О. Формування базових компетентностей фахівців з обліку та адмініструваннямв процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Васаженко Наталія Олексіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницький нац. технічний ун-т]. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 301 с. : рис., табл., + додатки. – Бібліогр.: с. 8-11 (18 назв.) ; с.84-108 (224 назв.) ; с. 176-185 (86 назв.) ; с.230-231 (14 назв.)
 28. 371.01
  В20
  Васьковська О. Є. Формування умінь діалогічного спілкування старшокласників у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Васьковська Олена Євгенівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 09.11.2017. – Київ, 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 29. 378
  В19
  Васильєва Н. В. Виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Васильєва Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 325 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 17-19 (15 назв.) ; с. 87-98 (179 назв.) ; с. 165-168 (24 назв.) ; с. 213-218 (43 назв)
 30. 378
  В19
  Васильєва Н. В. Виховання обдарованих студентів педагогічних університетів у процесі музично-академічної творчості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Васильєва Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-20 (15 назв.)
 31. 91(07)
  В55
  Вішнікіна Л. П. Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (географія)"
  / Вішнікіна Любов Петрівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 30.03.2018. – Київ, 2018. – 32 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-29 (54 назв.)
 32. 371.01
  В61
  Вовк Л. М. Педагогічні умови формування гендерної культури молодших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Вовк Лілія Миколаївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 23.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (18 назв.). – [2017-8350А]
 33. 378
  В61
  Вовк Б. І. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вовк Богдан Іванович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 10.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 34. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 282 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 81-103 (186 назв.) ; с. 178-187 (87 назв.) ; с. 227 (5 назв).
 35. 373.7
  В67
  Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.) .
 36. 7А3
  В68
  Володченко О. А. Обґрунтування комплексної методики прогнозування змагальної успішності в кікбоксингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Володченко Олександр Анатолійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 04.04.2018. – Харків, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (9 назв.)
 37. 7А(07)
  В75
  Воронецький В. Б. Розвиток рухової активності студенток вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Воронецький Вадим Борисович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 24.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (9 назв.)
 38. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 296 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 5-8 (17 назв.) ; с. 66-78 (131 назв.) ; с. 143-156 (154 назв.) ; с. 199 (6 назв.)
 39. 373.7
  В68
  Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Волохата Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 17.10.2018. – Вінниця, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 40. 371.01
  В68
  Волошена В. В. Розвиток умінь математичного моделювання старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Волошена Вікторія Вікторівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Захищена 27.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.) .
 41. 378
  В68
  Волошина Т. В. Використання гібридного хмароорієнтованого навчального середовища для формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Волошина Тетяна Володимирівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 08.05.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-20 (28 назв.)
 42. 4У(07)
  Г13
  Гадомська А. А. Методика мовленєво-культурної адаптації іноземних студентів засобами креолізованих рекламних текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська мова)"
  / Гадомська Аліна Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.06.2017. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 43. 40
  Г12
  Гаврилюк І. С. Поетонімні опозиції в художньому тексті: лінгвальні параметри типологізації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Загальне мовознавство"
  / Гаврилюк Ірина Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса]. – Захищена 14.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 44. 373.7
  Г12
  Гаврищук І. В. Формування виробничо-технічної орієнтації майбутнього робітника у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гаврищук Ірина Василівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 05.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (24 назв.)
 45. 9(М)3
  Г19
  Ганул А. М. Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751-1786) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Ганул Антон Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.03.2018. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: с.13-14 (10 назв.)
 46. 378
  Г49
  Гінсіровська І. Р. Підготовка майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гінсіровська Ірина Романівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 15.03.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 47. 378
  Г61
  Головня Н. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Головня Надія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.) .
 48. 51
  Г61
  Голодюк Л. С. Теоретико-методичні основи комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи в навчанні математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математики)"
  / Голодюк Лариса Степанівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 18.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-37 (49 назв.)
 49. 371.018
  Г65
  Гончар Л. В. Теоретико-методичні засади формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Гончар Людмила Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 29.05.2018. – Київ, 2018. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-38 (63 назв.)
 50. 378
  Г65
  Гончаренко Т. Є. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гончаренко Тетяна Євгенівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [Нац. тех. ун-т "Харківський політехнічнічний ін-т"]. – Захищена 21.05.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.)
 51. 37И
  Г65
  Гончарук М. В. Педагогічні умови формування інтегрованого освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Гончарук Марина Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 02.10.2018. – Умань, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (14 назв.)
 52. 378
  Г68
  Гордієнко Ю. А. Формування педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
 53. 378
  Г67
  Горбатько К. М. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Горбатько Катерина Миколаївна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (13 назв.)
 54. 378
  Г67
  Горбенко О. В. Виховання ціннісних орієнтацій у студентської молоді засобами східних єдиноборст : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Горбенко Олена Володимирівна ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Харківська держ. академія фізичної культури]. – Захищена 27.03.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 55. 9(М)3
  Г79
  Гребенюк В. С. Становлення Британської колоніальної імперії в середині XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Гребенюк Валерій Станіславович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка. – Захищена 18.06.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 56. 378
  Г94
  Гуменюк С. В. Теоретичні і методичні основи формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Гуменюк Сергій Васильович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 (44 назв.)
 57. 4И(Англ)
  Д25
  Девіцька А. І. Просодичні характеристики англійського мовлення словаків (експерементально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Девіцька Антоніна Ігорівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 16 (назв.)
 58. 378
  Д33
  Денисюк І. С. Формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музичне навчання)"
  / Денисюк Інна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.) .
 59. 373.7
  Д34
  Деньга Н. М. Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Деньга Наталія Миколаївна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 14.12.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.) .

 60. Д36
  Деренчук Н. В. Мовний портрет сучасного українського політика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Українська мова"
  / Деренчук Наталія Вікторівна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського]. – Захищена 27.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (16 назв.)
 61. 7А(07)
  Д45
  Дикий О. Ю. Методика навчання військово-прикладного семиборства старшокласників у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Дикий Олег Юрійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 24.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 62. 4И(Англ)
  Д56
  Добровольська О. Я. Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ - ХV століть) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Добровольська Оксана Ярославівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 18.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 ( 40 назв.)
 63. 7А(07)
  Д58
  Довгань Н. Ю. Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання", [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров'я)"
  / Довгань Надія Юріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 24.04.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (58 назв.)
 64. 37У(09)
  Д81
  Дудка Т. Ю. Просвітницький туризм в історико-педагогічних умовах ІХ - 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Дудка Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 11.05.2018. – Київ, 2018. – 43 с. : рис. – Бібліогр.: с. 35-40 (40 назв.)
 65. 517
  Д82
  Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Думанська Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 66. 378
  Е86
  Ескобедо С. Е. Методика формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)"
  / Ескобедо Севіль Еміраліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 08.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
 67. 378
  Є60
  Ємчик О. Г. Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ємчик Олександра Григорівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 27.06.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (24 назв.)
 68. 57
  Є91
  Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія"
  / Єфіменко Наталія Валентинівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2017. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (25 назв.) .
 69. 4И(Англ)
  Ж86
  Жуковська А. В. Тактильна поведінка мовця в англомовному художньому дискурсі: номінальний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Жуковська Анна Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 03.10.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (11 назв.)
 70. 373.7
  Ж94
  Жученко Є. В. Виховання морально-естетичної культури у студентів технічних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Жученко Євген Володимирович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 12.12.2017. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.) .
 71. 378
  3-14
  Загребельна О. О. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти у процесі магістерської підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Загребельна Олена Олександрівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донбаський держ. пед. ун-т]. – Захищена 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (12 назв.)
 72. 378
  З-40
  Заячковський В. М. Розвиток технологічної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Заячковський Володимир Михайлович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 244 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 6-10 (20 назв.) ; с. 185-2018 (288 назв.)
 73. 37И
  З-80
  Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Золотарьова Оксана Вікторівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Горлівський ін-т іноземних мов ДВНЗ Донбаського держ. пед. ун-ту]. – Захищена 25.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (13 назв.) .
 74. 001(09)
  І-23
  Іванченко Л. А. Науково-організаційна та освітня діяльність П.М. Дубровскього (1857 - 1916) в контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки і техніки"
  / Іванченко Леся Анатоліївна ; Нац. наук. с.-г. Бібліотека НААН ; Ін-т історії аграрної науки, освіти і техніки ННСГБ НААН. – Захищена 30.05.2017. – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20 (10 назв.) .
 75. 7А(07)
  І-24
  Іващенко О. В. Теоретико-методичні основи моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / О. В. Іващенко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 25.05.2017. – Чернігів, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-38 (54 назв.) .
 76. 373.7
  І-32
  Ізбаш Л. М. Формування культури здоров'я студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ізбаш Леонід Михайлович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського]. – Захищена 30.05.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (14 назв.) .
 77. 378
  І-25
  Ївженко Ю. В. Формування у студенської молоді почуття громадянськості в молодіжних громадських організаціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Ївженко Юрій Васильович ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (27 назв.) .
 78. 37У(09)
  И75
  Йовенко Л. І. Образ героя в українській літературі та його інтерпретація в шкільних підручниках ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Йовенко Лариса Іванівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.03.2018. – Умань, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34-37 (37 назв.)
 79. 378
  К12
  Кабусь Н. Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціальних педагогів до сталого розвитку соціальних груп : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кабусь Наталя Дмитрівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Захищена 21.02.2018. – Харків, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (65 назв.)
 80. 378
  К17
  Калінська О. П. Розвиток педагогічної майстерності викладача економічних дисциплін у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Калінська Оксана Павлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 19.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 13-17 (30 назв.)
 81. 378
  К21
  Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Карасєвич Сергій Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (20 назв.)
 82. 378
  К28
  Кас'яненко О. М. Формування готовності майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кас'яненко Оксана Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Мукачівський державний ун-т]. – Захищена 02.07.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (30 назв.)
 83. 378
  К30
  Качмарчик С. Г. Формування культури професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Качмарчик Світлана Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 19.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (13 назв.)
 84. 7А6
  К38
  Кийко А. С. Побудова передзмагальної підготовки кваліфікованих альпіністів із застосуванням інтервального гіпоксичного тренування : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Кийко Андрій Сеогійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 04.04.2018. – Харків, 2018. – 23 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (11 назв.)
 85. 902.7
  К43
  Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 26.06.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
 86. 378
  К39
  Кільдеров Д. Е. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кільдеров Дмитро Едуардович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 20.11.2018. – Київ, 2018. – 577 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 16-25 (61 назв.) ; с. 396-444 (477 назв.)
 87. 378
  К50
  Клочко О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Клочко Оксана Віталіївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 723 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 8-16 (69 назв.) ; с.441-493 (648 назв.)
 88. 378
  К56
  Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування мультимедійних навчальних систем у початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ковальчук Майя Олегівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-19 (34 назв.) .
 89. 378
  К56
  Коваленко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коваленко Оксана Павлівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 05.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 90. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 314 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-13 (22 назв.) ; с. 92-129 (340 назв.) ; с. 175-186 (100 назв.) ; с. 246-260 (137 назв.)
 91. 378
  К56
  Коваль М. С. Ціннісна детермінація особистісної самореалізації обдарованої студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Коваль Микита Сергійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 92. 15
  К56
  Ковальва О. А. Психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної компетентності вчителя : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ковальва Оксана Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; Ін-т обарованої дитини НАПН України. – Захищена 29.05.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (14 назв.)
 93. 378
  К58
  Кожуріна І. Є. Підготовка майбутніх учителів до індивідуально спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кожуріна Ірина Євгеніївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 15.06.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 94. 37У(09)
  К59
  Козацька І. В. Підготовка майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Козацька Ірина Вікторівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Донбаський держ. пед. ун-т ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 11.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.)
 95. 378
  К60
  Колеснікова І. В. Розвиток медіакультури вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колеснікова Ірина Василівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 13.03.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (22 назв.)
 96. 378
  К61
  Колосова С. В. Формування індивідуального стилю професійної діяльності вихователів в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Колосова Світлана Вікторівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 03.11.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
 97. 378
  К64
  Коновалова К. І. Формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Коновалова Катерина Ігорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 28.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.)
 98. 378И
  К64
  Кононенко І. А. Професійне становлення майбутніх учителів філологічних спеціальностей у системі вищої овіти Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кононенко Інна Анатоліївна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 27.12.2017. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (8 назв.) .
 99. 378
  К67
  Корносенко О. К. Система професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Корносенко Оксана Константинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 17.05.2018. – Полтава, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 34-37 (47 назв.)
 100. 371.012(07)
  К73
  Котелянець Н. В. Методична система трудового навчання учнів початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (технології)"
  / Котелянець Наталка Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Вінничинка]. – Захищена 06.11.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (73 назв.) .
 101. 9(М)3
  К73
  Котляров П. М. Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Котляров Петро Миколайович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 12.03.2018. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: с. 29-31 (30 назв.)
 102. 371.01
  К73
  Котлярчук Г. Й. Виховання в учнів основної і старшої школи дбайливого ставлення до природи в процесі вивчення української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Котлярчук Галина Йосипівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 17.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (16 назв.)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 103. 902.7
  К76
  Кошіль Г. В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського Полісся в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Кошіль Григорій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) .
 104. 378
  К78
  Кравчук Н. П. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравчук Неля Павлівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
 105. 378
  К78
  Красовська О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Красовська Ольга Олександрівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.01.2018. – Житомир, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-38 (72 назв.) .
 106. 378
  К78
  Кравець Р. А. Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрнрої галузі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кравець Руслан Андрійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 23.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-34 (59 назв.)
 107. 37И
  К79
  Креденець Н. Я. Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Креденець Надія Ярославівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 28.03.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 108. 373.7
  К82
  Кривильова О. А. Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кривильова Олена Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Бердянський держ. пед. ун-т]. – Захищена 16.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 37 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-34 (45 назв.)
 109. 378
  К84
  Круглик В. С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Круглик Владислав Сергійович ; Запорізький нац. ун-т ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 06.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 30-37 (62 назв.)
 110. 373
  К84
  Крупіна Л. В. Допрофесійна педагогічна підготовка старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах (1978-2015рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Крупіна Леся Валентинівна ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 05.03.2018. – Полтава, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (15 назв.)
 111. 8У6
  К84
  Крупка В. П. Поезія Володимира Забаштанського (проблеми творчої еволюції) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Крупка Віктор Петрович ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 19.01.2011. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (11 назв.)
 112. 37У(09)
  К88
  Кудла М. В. Організаційно-педагогічні засади управління початковою школою в Україні в длругій половині ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Кудла Марія Валеріївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 30.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.) .
 113. 378
  К88
  Кудренко Д. О. Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Кудренко Дар'я Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 27.04.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.)
 114. 4И(Исп)
  К90
  Кульбіда Д. П. Англіцизми в іспанському мас-медійному туристичному дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Д. П. Кульбіда ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.01.2018. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 115. 378
  К92
  Купчак М. Я. Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Купчак Мар'яна Ярославівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 06.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 116. 378
  К95
  Кучер С. Л. Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Кучер Світлана Леонідівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 03.07.2018. – Хмельницький, 2018. – 35 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-33 43 (назв.)
 117. 378
  К95
  Куц М. О. Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Куц Марія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Криворізький держ. пед. ун-т]. – Захищена 30.11.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (15 назв.) .
 118. 378
  Л24
  Лаппо В. В. Теоретико-методичні засади формування духовних цінностей студентської молоді в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лаппо Віолетта Валеріївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 27.03.2018. – Київ, 2018. – 39 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 28-36 (93 назв.)
 119. 378
  Л44
  Лемешко О. В. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лемешко Ольга Василівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 15.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 120. 378
  Л64
  Литвинов А. С. Формування готовності майбутніх викладачів вищих нвчальних закладів до впровадження освітніх інновацій у практику вищої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Литвинов Андрій Сергійович ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 10.05.2018. – Глухів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 121. 373.7
  Л63
  Лісовська О. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти сфери послуг : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Лісовська Ольга Михайлівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 28.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 122. 15
  Л63
  Лісовенко А. Ф. Індивідуально-психологічні особливості переживання почуття заздрощів : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Лісовенко Анна Федорівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.07.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (17 назв.)
 123. 371.01
  Л74
  Ломберг М. В. Формування в учнів початкової школи уміння вчитися як ключової компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Ломберг Марія Вікторівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 29.06.2017. – Тернопіль, 2017. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-16 (21 назв.) .
 124. 37(09)
  Л84
  Лукашова С. О. Історико-педагогічні засади виховання дітей у сім'ї на традиціях грецької народної культури (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Лукашова Сніжана Олегівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 16.11.2017. – Мелітополь, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 125. 378
  Л87
  Лучанінова О. П. Виховна система вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Лучанінова Ольга Петрівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 24.10.2017. – Київ, 2017. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-37 (63 назв.) .
 126. 378
  Л93
  Любива В. В. Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / ЛюбиваВіталіна Вячеславівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. – Захищена 11.05.2018. – Глухів, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (16 назв.)
 127. 37У(09)
  М12
  Маврін В. В. Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / В. В. Маврін ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 05.06.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (22 назв.)
 128. 378
  М13
  Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мазайкіна Ірина Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 25923 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12-15 (19 назв.) ; с. 75-90 (201 назв.) ; с. 171-181 (153 назв.) ; с. 203 (7 назв.).
 129. 378
  М13
  Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мазайкіна Ірина Олегівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 20.02.2018. – Вінниця, 2018. – 23 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-20 (19 назв.) .
 130. 378И
  М13
  Мазур О. І. Реалізація педагогічних ідей дидактичного утилітаризму у вищій інженерній школі США (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мазур Оксана Іванівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Захищена 29.06.2017. – Тернопіль, 2017. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с. 14-15 (12 назв.) .
 131. 378
  М15
  Макаренко О. Л. Підготовка магістрів з освітніх вимірювань у педагогічному університеті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Макаренко Олена Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 12.10.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-19 (24 назв.) .
 132. 378
  М19
  Малишева Л. С. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Малишева Леся Сергіївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка]. – Захищена 15.06.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (14 назв.)
 133. 4И(Фр)
  М22
  Мамосюк О. С. Лінгвокогнітивні сценарії наративу французьких художніх текстів (на матеріалі новороманістських прозових творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Романські мови"
  / Мамосюк Олена Сергіївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 23.01.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 134. 373
  М29
  Мартинець Л. А. Теорія і практика управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Мартинець Лілія Астахівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса]. – Захищена 24.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (47 назв.)
 135. 378
  М36
  Махновський С. С. Формування лідерської позиції студентів в освітньому середовищі класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Махновський Сергій Сергійович ; Луганський нац. ун-т ім. Тараса. Шевченка ; [Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. – Захищена 27.03.2018. – Старобільськ, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (11 назв.)
 136. 378
  М29
  Марущак О. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марущак Олександра Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.01.2018. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (27 назв.) .
 137. 378
  М30
  Марчук І. А. Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марчук Іванна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.09.2018. – Вінниця, 2018. – 307 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 78-93 (143 назв.) ; с. 189-208 (177 назв.) ; с. 234-235 (10 назв.)
 138. 378
  М30
  Марчук І. А. Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Марчук Іванна Анатоліївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.09.2018. – Вінниця, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (21 назв.)
 139. 373.7
  М48
  Мельник О. Ф. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мельник Оксана Федорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.03.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 140. 378
  М59
  Миколаєнко Н. М. Формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготвки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Миколаєнко Надія Миколаївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 25.09.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-18 (36 назв.).
 141. 378
  М60
  Мілько Н. Є. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурного діалогу в навчальному процесі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мілько Наталія Євгенівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 04.05.2018. – Мелітополь, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 142. 551
  М69
  Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ланшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра географ. наук : [спец.] 11.00.01 "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів"
  / Міхелі Сергій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Захищена 30.06.2016. – Київ, 2016. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (53 назв.)
 143. 7А8
  М71
  Мішин М. В. Удосконалення техніки володіння візком як основи змагальної діяльності баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Мішин максим Володимирович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.06.2017. – Харків, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.) .
 144. 8У(07)
  М71
  Міщенко О. В. Методика вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10-11 класах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)"
  / Міщенко Оксана Вікторівна ; Миколаївський нац. ун-т. ім. В. О. Сухомлинського ; [Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. – Захищена 27.12.2016. – Миколаїв, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 145. 378
  М74
  Мозуль І. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / І. В. Мозуль ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 27.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (20 назв.) .
 146. 373.7
  М81
  Мосейчук А. Р. Формування дослідницької компетентності майбутніх фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Мосейчук Анна Рифівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 07.12.2017. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.) .
 147. 378
  М82
  Москаленко О. І. Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів вищих навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москаленко Олена Іванівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Кіровоградська льотна академія НАУ]. – Захищена 14.12.2017. – Хмельницький, 2017. – 39 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-36 (70 назв.) .
 148. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (12 назв.) .
 149. 373.7
  М82
  Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Москов Василь Анатолійович ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2017. – Вінниця, 2017. – 284 с. : рис. – Бібліогр.: с. 77-95 (139 назв.) ; с. 178-189 (88 назв.) ; с. 225-228 (34 назв.).
 150. 37У(09)
  М91
  Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних навчальних закладах України (1930-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Мусієнко Вікторія Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 15.02.2018. – Тернопіль, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: с. 13-16 (26 назв.)
 151. 378
  Н16
  Нагорняк С. В. Педагогічні умови формування правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство у процесі виховної роботи коледжу : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Нагорняк Світлана Василівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 26.06.2018. – Вінниця, 2018. – 352 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 13-18 (33 назв.) ; с. 92-120 (270 назв.);с. 159-170 (106 назв.);с. 256-273 (160 назв.)
 152. 378
  Н51
  Ненько Ю. П. Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ненько Юлія Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 27.06.2018. – Рівне, 2018. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 29-35 (57 назв.)
 153. 378
  Н65
  Нікула Н. В. Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Нікула Наталя Вікторівна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Захищена 31.01.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (29 назв.)
 154. 158.015
  Н76
  Ногачевська І. О. Психологічні особливості розуміння майбутніми вчителями-філологами сучасного поетичного тексту : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Ногачевська Інна Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 29.05.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-21 (26 назв.)
 155. 7А5
  О-52
  Окунь Д. О. Оптимізація тренувального процесу веслярів-слаломників на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Окунь Дар'я Олександрівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 04.05.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 19-20 (9 назв.)
 156. 378
  О-53
  Олексієнко Н. О. Формування моральної культури у майбутніх бакалаврів цивільного захисту в процесі вивчення української мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Олексієнко Наталія Олегівна ; Львіський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Захищена 05.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 157. 37У(09)
  О-74
  Осіпчук Н. В. Навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах України (друга половина ХХ - ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Осіпчук Наталія Василівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 30.06.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15 (10 назв.)
 158. 57
  О-88
  Отчич О. О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. ... канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика"
  / Отчич Оксана Орестівна ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 23.06.2017. – Львів, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (8 назв.) .
 159. 4И(Англ)
  О-96
  Очковська А. П. Становлення рейзингової конструкції з суб'єктом в англійській мові XII - XVII ст.: структурний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Очковська Анна Павлівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 25.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (12 назв.)
 160. 37И
  П12
  Павлович Ю. П. Розвиток зсмісту ранньої іншомовної освіти в країнах Вишеградської четвірки (90-і роки ХХ - перше десятиліття ХХІ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Павлович Юдіна Павлівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.10.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (12 назв.) .
 161. 371.01
  П12
  Павлюк Г. С. Формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Павлюк Галина Сергіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Рівненський держ. гуманітарний ун-т]. – Захищена 25.10.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.) .
 162. 9У2
  П12
  Пагор В. В. Радянська модель вищої медичної освіти в Україні 1920-1930-х рр.: проблеми становлення, функціонування і розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Пагор Валентин Віталійович ; Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Захищена 29.06.2018. – Кам'янець-Подільський, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-18 (28 назв.)
 163. 9(С)
  П16
  Панарін О. Є. Міграція російських старообрядців (друга половина XVII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Панарін Олександр Євгенійович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 02.04.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 164. 378
  П16
  Панов С. Ф. Теоретико-методичні основи професійної підготовки технічних перекладічів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Панов Сергій Феофанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 28.12.2017. – Київ, 2017. – 42 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-38 (67 назв.)
 165. 37У(09)
  П16
  Пантюк Т. І. Суспільно-педагогічні детермінанти підготовки дітей до школи в Україні: теорія і практика (1945 - 2017 рр.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Пантюк Тетяна Ігорівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка ; [Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. – Захищена 11.04.2018. – Житомир, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: с. 33-41 (90 назв.)
 166. 371.011
  П24
  Пекач К. А. Виховання громадянської відповідальності учнів у системі виховної роботи ліцею : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пекач Катерина Афанасіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 23.05.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 167. 378
  П27
  Перкатий Р. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Перкатий Роман Миколайович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [Нац. академія внутрішніх справ]. – Захищена 27.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 168. 7А.02
  П30
  Петренко І. В. Організаційно-методичні основи удосконалення підготовки спортивних волонтерів в системі проведення змагань : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Петренко Ірина Вікторівна ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 27.02.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 169. 373.7
  П30
  Петрів Г. В. Виховання ціннісного ставлення до земельних ресурсів студентів аграрних коледжів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Петрів Галина Василівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 25.04.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 170. 372
  П31
  Пєчка Л. Є. Формування основ ціннісного ставлення до власного здоров'я дітей 6-7 року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Пєчка Лариса Євгенівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; [Київський ун-т ім. Бориса Грінченка]. – Захищена 26.06.2018. – Київ, 2018. – 22 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (26 назв.)
 171. 378
  П32
  Пилипенко Н. В. Педагогічні умови формування естетичної культури у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пилипенко Наталія Володимирівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 14.12.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
 172. 378И
  П32
  Пилипенко О. П. Професійна підготовка фахівців ветеринарного профілю у ВНЗ Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Пилипенко Олена Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 18.06.2018. – Київ, 2018. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18 (26 назв.)
 173. 7А3
  П32
  Півень О. Б. Побудова тренувального процесу важкоатлетів 15-17 років з використанням швидкісно-силової спрямованості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / О. Б. Півень ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 10.05.2018. – Харків, 2018. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21 (13 назв.)
 174. 373.7
  П43
  Погоріла Н. І. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх агротехніків у аграрних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Погоріла Наталія Іванівна ; Глухівський нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 15.02.2018. – Глухів, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (15 назв.)
 175. 378
  П53
  Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Польгун Катерина В'ячеславівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; Криворізький держ. пед. ун-т. – Захищена 30.11.2017. – Тернопіль, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.) .
 176. 7А8
  П58
  Попов О. М. Спеціальна фізична підготовка юних футболістів в залежності від ігрових амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Попов Олексій Миколайович ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України]. – Захищена 30.06.2017. – Харків, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.) .
 177. 378И
  П58
  Попович І. Є. Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя в університетах Великої Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Попович Ірина Євгеніївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Ужгородський нац. ун-т]. – Захищена 03.07.2018. – Тернопіль, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-19 (40 назв.)
 178. 378
  П63
  Постова С. А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Постова Світлана Анатоліївна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 11.04.2018. – Житомир, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (23 назв.)
 179. 378
  П71
  Предиткевич О. С. Формування готовності командирів військових підрозділів Збройних сил України до педагогічної фасилітації у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Предиткевич Олег Станіславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 17.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 180. 7А(07)
  П81
  Пронтенко К. В. Теоретичні і методичні засади навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Пронтенко Костянтин Віталійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова]. – Захищена 07.09.2018. – Київ, 2018. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-38 (81 назв.)
 181. 378
  П84
  Прохорчук О. М. Формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Прохорчук Олександр Михайлович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. – Захищена 28.02.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (16 назв.)
 182. 378
  П84
  Проценко А. А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Проценко Андрій Анатолійович ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка ; [Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 31.05.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 183. 378
  Р15
  Радзієвський В. П. Методика навчання майбутніх лікарів технологій розвитку фізичної працездатності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Радзієвський Віктор Павлович ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Захищена 28.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
 184. 4И(Нем)
  Р15
  Радзіон В. М. Складні іменники спортивної тематики у сучасній німецькій публіцистиці: структурно-семантичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Радзіон Віра Меконненівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (18 назв.)
 185. 378
  Р25
  Ратинська І. О. Формування професійної компетентності майбутніх операторів з обробки інформації та програмного забезпечння економічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ратинська Інна Олексчандрівна ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Захищена 14.06.2018. – Рівне, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (23 назв.)
 186. 371.01
  Р57
  Рищак Н. І. Виховання структури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Рищак Наталія Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (20 назв.)
 187. 371.01
  Р57
  Рищак Н. І. Виховання структури спілкування старшокласників у полікультурному середовищі : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Рищак Наталія Іванівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 16.10.2018. – Вінниця, 2018. – 345 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 12-13 (20 назв.) ; с. 113-129 (178 назв.) ; с. 161-172 (133 назв.) ; с. 236 (3 назв.)
 188. 378
  Р62
  Рожі І. Г. Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентісного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Рожі Інна Георгіївна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.03.2018. – Умань, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (21 назв.)
 189. 7А2
  Р63
  Рожков В. О. Вдосконалення технічної підготовленості штовхальників ядра 15-17 років протягом річного макроциклу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Рожков Владислав Олександрович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 03.04.2018. – Харків, 2018. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.)
 190. 7А(07)
  Р65
  Розтока А. В. Технологія навчання фізичної культури учнів 5-6 класів в умовах навчально-виховної діяльності основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Розтока Андрій Вячеславович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 25.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 191. 373.7
  Р75
  Росквас І. А. Педагогічні умови розвитку творчої індивідуальності майбутніх слюсарів-електриків у ліцеях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Росквас Ігор Анатолійович ; Хмельницький національний ун-т. – Захищена 27.04.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 192. 63
  Р83
  Рудницька Л. В. Екотоксилогічна оцінка агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями : автореф. дис. ... канд. сільськогоподарських наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія"
  / Рудницька Людмила Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 21 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (21 назв.)
 193. 378
  С24
  Сваричевська А. П. Формування екологічної компетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту засобами інтрактивних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сваричевська Анжела Петрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (14 назв.)
 194. 37И
  С24
  Свиридюк О. В. Полікультурне виховання в сучасній шкільній освіті Канади : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Свиридюк Ольга Володимирівна ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 01.12.2017. – Умань, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.) .
 195. 607(07)
  С28
  Сейтвелієва С. Н. Методика навчання хмарних технологій інженерів-програмістів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Сейтвелієва Сусана Нуріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Кримський інженерно-педагогічний ун-т]. – Захищена 20.06.2017. – Київ, 2017. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-19 (30 назв.)
 196. 372
  С30
  Семєнов О. С. Теоретико-методичні засади формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Семєнов Олександр Сергійович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.11.2017. – Київ, 2017. – 38 с. : рис. – Бібліогр.: с. 30-35 (41 назв.)
 197. 378
  С32
  Сердюк Н. М. Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сердюк Наталія Миколаївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 03.07.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-17 (27 назв.)
 198. 371.014
  С34
  Сивохоп Я. М. Формування здорового способу життя учнів 6-9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сивохоп Ярослав Михайлович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [Ін-т проблем виховання НАПН України]. – Захищена 29.06.2017. – Умань, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (23 назв.)
 199. 37У(09)
  С40
  Сирова Ю. В. Організаційно-педагогічні засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Сирова Юлія Володимирівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Українська інженерно-педагогічна академія]. – Захищена 12.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 200. 37И
  С41
  Ситник О. І. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Ситник Ольга Іванівна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 26.12.2017. – Чернігів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18 (14 назв.)
 201. 378И
  С36
  Сілютіна І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в університетах Швеції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сілютіна Ірина Олександрівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 19 (10 назв.)
 202. 378
  С42
  Скиба К. М. Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скиба Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 577 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 10-17 (61 назв.) ; с. 430-477 (550 назв.)
 203. 378
  С42
  Скиба К. М. Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Скиба Катерина Миколаївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 27.06.2018. – Вінниця, 2018. – 40 с. : рис. – Бібліогр.: с. 32-37 (61 назв.)
 204. 37И
  С42
  Скирда А. Є. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих студентів у навчальних закладах Австралії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Скирда Алла Євгенівна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; [Донецький нац. технічний ун-т]. – Захищена 02.10.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 205. 378
  С47
  Сліпчук В. Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ - початок ХХІ столітті) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сліпчук Валентина Леонідівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; [Нац. медичний ун-т ім. О. О. Богомольця]. – Захищена 25.06.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-38 (60 назв.)
 206. 371.01
  С58
  Сойчук Р. Л. Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Сойчук Руслана Леонідівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 31.10.2017. – Київ, 2017. – 42 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-39 (56 назв.)
 207. 373.7
  С60
  Солодовник О. В. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Солодовник Олена Володимирівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 12.12.2017. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (18 назв.)
 208. 378
  С50
  Смирнова І. М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій для розроблення і використання електронних освітніх ресурсів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Смирнова Ірина Михайлівна ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 02.07.2018. – Київ, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32-37 (47 назв.)
 209. 7А(07)
  С60
  Сологуб О. В. Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Сологуб Олександр Валентинович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 15.05.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (9 назв.)
 210. 371.01
  С62
  Соняк Н. Л. Дидактичні умови формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі роботи з текстом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Соняк Наталія Леонідівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 29.06.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-16 (17 назв.)
 211. 37И
  С77
  Ставкова С. Г. Неперервна професійна підготовка соціальних працівників до супервізійної діяльності в Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ставкова Софія Геогргіївна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Захищена 19.06.2018. – Львів, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 212. 378
  С77
  Стадніченко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього актора до професійного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стадніченко Надія Василівна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 07.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 213. 378
  С79
  Стеценко І. М. Формування готовності майбутніх працівників пенітенціарної служби до виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стеценко Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Захищена 02.07.2018. – Чернігів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (20 назв.)
 214. 378
  С81
  Стойкова В. В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній освіті до ороганізації мережевого профільного навчання старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стойкова Вікторія Володимирівна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 06.02.2018. – Київ, 2017. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (30 назв.)
 215. 371.01(07)
  С81
  Столяренко О. В. Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Столяренко Олена Вікторівна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 21.11.2018. – Вінниця, 2018. – 593 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 8-17 (77 назв.) ; с. 412-497 (1109 назв.)
 216. 4И(Англ)
  С84
  Стрельченко К. С. Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ - ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Стрельченко Ксенія Сергіївна ; Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. – Захищена 27.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 217. 78(07)
  С86
  Строгаль Т. Ю. Формування емоційно-естетичного досвіду підлітків на уроках музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (музика)"
  / Строгаль Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 13.02.2018. – Київ, 2018. – 21 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18-19 (10 назв.)
 218. 378
  С79
  Стешенко Б. В. Формування організаційної культури майбутніх учителів технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стешенко Богдан Володимирович ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування ; [Донецький обл. ін-т післядипломної пед. освіти]. – Захищена 21.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (12 назв.)
 219. 378
  С84
  Стрельніков М. В. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з управління та адміністрування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Стрельніков Мирослав Вікторович ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Захищена 29.11.2017. – Полтава, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 220. 378
  С91
  Суховієнко Н. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Суховієнко Наталія Анатоліївна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 03.07.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 221. 53(07)
  С91
  Суховірська Л. П. Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Суховірська Людмила Павлівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 05.10.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (32 назв.)
 222. 378
  С91
  Сущенко Р. В. Педагогічні засади формування управлінської культури у майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Сущенко Роман Віталійович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Класичний приватний ун-т]. – Захищена 17.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 38 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 29-35 (62 назв.)
 223. 7А(07)
  С92
  Сцісловський С. В. Програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Сцісловський Станіслав Вадимович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [Каменець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. – Захищена 25.04.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (9 назв.)
 224. 378
  Т19
  Тарасенко Н. М. Педагогічні умови формування безпечного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тарасенко Наталія Миронівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 16.02.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 225. 378
  Т26
  Твердохліб Н. В. Розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Твердохліб Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.09.2018. – Вінниця, 2018. – 268 с. : рис., табл., додатки. – Бібліогр.: с. 93-117 (213 назв.) ; с. 184-189 (44 назв.) ; с. 229-231 (19 назв.)
 226. 378
  Т26
  Твердохліб Н. В. Розвиток креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в педагогічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Твердохліб Наталія Валеріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 25.09.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (16 назв.)
 227. 37И
  Т36
  Тесцова О. О. Розвиток реформаторської педагогіки Англії кінця ХІХ - початку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Тесцова Оленся Олександрівна ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 21.12.2017. – Кропивницький, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-16 (9 назв.)
 228. 378
  Т41
  Тимофєєва О. Я. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тимофєєва Оксана Ярославівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 229. 378
  Т46
  Тихонова Т. В. Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно-технологіних дисциплін у системі освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Тихонова Тетяна Валентинівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Нац. авіаційний ун-т]. – Захищена 15.02.2018. – Тернопіль, 2018. – 36 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 27-33 (61 назв.)
 230. 378
  Т41
  Тимофєєва І. Б. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнії вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Тимофєєва Ірина Борисівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 28.11.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-17 (42 назв.)
 231. 378
  Т41
  Тимчук Л. І. Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Тимчук Лариса Іванівна ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 39 с. : рис. – Бібліогр.: с. 31-35 (39 назв.)
 232. 7А3
  Т46
  Тихорський О. А. Удосконалення тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів протягом змагального періоду : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Тихорський Олександр Анатолійович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 29.06.2017. – Харків, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.) .
 233. 378
  Т48
  Ткач Д. І. Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткач Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 43 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36-41 (51 назв.)
 234. 373.7
  Т48
  Ткаченко М. В. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ткаченко Михайло Вячеславович ; Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України. – Захищена 27.06.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (15 назв.)
 235. 7А(07)
  Т48
  Ткаченко П. П. Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спорту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я"
  / Ткаченко Павло Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Захищена 27.06.2017. – Київ, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-17 (34 назв.)
 236. 373.7
  Т51
  Токарчук О. М. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення дисциплін математичного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Токарчук Олена Михайлівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького]. – Захищена 02.11.2017. – Хмельницький, 2017. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 237. 4И(Англ)
  Т56
  Томахів М. В. Просодичні засоби мовленевого впливу в сучасному англомовному науковому дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі відеолекцій) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Томахів Марта Володимирівна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 15.05.2018. – Київ, 2018. – 19 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 238. 378
  Т57
  Тонконог Н. І. Формування індивідуальної стратегії освітньо-професійної діяльності у майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тонконог Наталія Ігорівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Захищена 07.03.2018. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-16 (16 назв.)
 239. 37И
  Т59
  Торбунова Н. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Адольфа Райхвайна (1898 - 1944) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Торбунова Надія Віталіївна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 16.11.2017. – Мелітополь, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (12 назв.)
 240. 378
  Т73
  Тронь Т. В. Підготовка майбутніх фахівців у сфері охорони кордону Сполучених штатів Америки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Тронь Тетяна Володимирівна ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 23.03.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 241. 7А2
  Т81
  Ту Яньхао Вплив тренувань у гірських умовах на змагальну діяльність кваліфікованих бігунів на середні дистанції, що проживають на різних висотах над рівнем моря : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Яньхао Ту ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 03.04.2018. – Харків, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-19 (13 назв.)
 242. 378
  Т98
  Тюріна Т. Г. Виховання духовності студентської молоді у контексті ноосферної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Тюріна Тамара Георгіївна ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Захищена 25.04.2018. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37 (81 назв.)
 243. 378
  Т99
  Тягай І. М. Форми інтерактивного навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Тягай Ірина Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 19.09.2017. – Київ, 2017. – 24, [25] с. – Бібліогр.: с. 19-22 (29 назв.)
 244. 378
  Ф20
  Фамілярська Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Фамілярська Лариса Леонідівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 16.01.2018. – Житомир, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (23 назв.)
 245. 7А(07)
  Ф32
  Федецький А. А. Методика навчання учнів футболу із застосуванням інформаційних моделей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи )"
  / Федецький Артем Андрійович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 14.05.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17 (8 назв.)
 246. 378И
  Ф33
  Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Федоренко Світлана Вікторівна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Захищена 26.12.2017. – Київ, 2017. – 42 с. – Бібліогр.: с. 32-38 (60 назв.)
 247. 530.4(07)
  Х76
  Хомутенко М. В. Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізика)"
  / Хомутенко Максим Володимирович ; Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. В. Вінниченка. – Захищена 11.10.2018. – Кропивницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 13-18 (37 назв.)
 248. 378
  Ч-15
  Чайка О. В. Підготовка майбутніх учителів-філологів до організації позакласної творчої діяльності учнів загальноосвітніх закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чайка Олена Вікторівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (14 назв.)
 249. 378
  Ч-16
  Чалій Л. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чалій Людмила Володимирівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 30.01.2018. – Рівне, 2017. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-17 (16 назв.)
 250. 371.01
  Ч-19
  Чапюк Ю. С. Дидактичні умови розвитку креативного мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання"
  / Чапюк Юлія Сергіївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Захищена 29.06.2018. – Тернопіль, 2018. – 18 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13-15 (22 назв.)
 251. 9(М)1
  Ч-46
  Чередніченко О. В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвітня історія"
  / Чередніченко Олексій Володимирович ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 00.04.2018. – Київ, 2018. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с. 14-15 (8 назв.)
 252. 378
  Ч-45
  Черкун І. А. Педагогічні умови військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Черкун Ігор Анатолійович ; Нац. ун-т "Чернігівський колегіум" ім. Т.Г. Шевченка ; [Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. – Захищена 02.07.2018. – Чернігів, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-17 (17 назв.)
 253. 513(07)
  Ч-49
  Черненко Я. І. Формування геометричних умінь учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (математика)"
  / Черненко Яна Ігорівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 29.06.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-18 (17 назв.)
 254. 378
  Ч-49
  Чернящук Н. Л. Теорія і практика управління якістю підготовки майбуніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика управління освіти"
  / Чернящук Наталія Леонідівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. – Захищена 36.04.2018. – Черкаси, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 30-36 (49 назв.)
 255. 37У(09)
  Ч-59
  Чижик Т. Г. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів (1947-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Чижик Тетяна Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Херсонська академія неперервної освіти]. – Захищена 27.04.2018. – Тернопіль, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: с. 13-15 (24 назв.)
 256. 373.7
  Ч-75
  Чорнобрива Н. В. Підготовка майбутніх фельдшерів до професійної діяльності у процесі виробничої практики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Чорнобрива Наталя Василівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Хмельницький національний ун-т]. – Захищена 16.05.2018. – Хмельницький, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 257. 9У2
  Ч-96
  Чучалін О. П. Київська єпархія в умовах взаємин радянської держави і православної церкви (1920 - 1930-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України"
  / Чучалін Олександр Петрович ; Чорноморський нац.ун-т ім. Петра Могили ; [Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. – Захищена 27.06.2018. – Миколаїв, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18 (20 назв.)
 258. 378
  Ц73
  Цісюань Вей Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Вей Цісюань ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 27.03.2018. – Одеса, 2018. – 20, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 259. 378
  Ш18
  Шалівська Ю. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно-мовленєвого розвитку учнів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шалівська Юлія Василівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 24.04.2018. – Рівне, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (14 назв.)
 260. 6Ф7(07)
  Ш17
  Шакотько В. В. Методична система формування інформологічних компетентностей майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)"
  / Шакотько Віктор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Захищена 15.05.2018. – Київ, 2018. – 24 с. : рис. – Бібліогр.: с. 15-20 (34 назв.)
 261. 158.015
  Ш31
  Шахвердова А. П. Психологічний супровід соціальної адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Шахвердова Алла Петрівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Захищена 30.06.2018. – Одеса, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 18 (6 назв.)
 262. 378
  Ш30
  Шафранська Т. Ю. Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шафранська Тетяна Юріївна ; Запорізький нац. ун-т. – Захищена 06.03.2018. – Запоріжжя, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 263. 378
  Ш38
  Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевців Зоя Михайлівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 30.01.2018. – Рівне, 2017. – 44 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 37-41 (43 назв.)
 264. 378
  Ш37
  Шевченко І. А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевченко Ілона Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницька академія неперервної освіти]. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 322 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 7-10 (31 назв.) ; с. 98-112 (160 назв.) ; с. 174-185 (113 назв.) ; с. 219 (3 назв.)
 265. 378
  Ш37
  Шевченко І. А. Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Шевченко Ілона Андріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського ; [Вінницька академія неперервної освіти]. – Захищена 22.05.2018. – Вінниця, 2018. – 22 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-20 (31 назв.)
 266. 378И
  Ш37
  Шевченко К. В. Підготовка бакалаврів освіти у педагогічних університетах КНР : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шевченко Катерина Валеріївна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Захищена 03.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17 (19 назв.)
 267. 7А(07)
  Ш37
  Шевчук А. Б. Розвиток рухливої активності студентів вищих навчальних закладів у процесі позаудиторних занять рекреаційним каякінгом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров'я)"
  / Шевчук Андрій Богданович ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Захищена 15.05.2018. – Луцьк, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв.)
 268. 7А1
  Ш48
  Шепеленко Т. В. Комплектація команд у спортивній аеробіці на основі психофізіологічних показників спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Шепеленко Тетяна Валеріївна ; Харківська держ. академія фізичної культури ; [Український держ. ун-т залізничного транспорту]. – Захищена 10.05.2018. – Харків, 2018. – 24 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 18-21 (20 назв.)
 269. 7А.06
  Ш97
  Шутєєв В. В. Вплив занять спортом на особистісні якості спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт"
  / Шутєєв Вячеслав Вадимович ; Харківська держ. академія фізичної культури. – Захищена 28.02.2018. – Харків, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (11 назв.)
 270. 37У(09)
  Ш42
  Шелепко Г. А. Становлення та розвиток системи управління середніми навчальними закладами України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шелепко Генадій Анатолійович ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Захищена 29.11.2017. – Умань, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 271. 378
  Ш57
  Шикула Р. Р. Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шикула Ростислав Ростиславович ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Захищена 03.11.2017. – Хмельницький, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (21 назв.)
 272. 378
  Ш66
  Шкабаріна М. А. Розвиток педагогічної креативності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шкабаріна Маргарита Андріївна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [Міжнарод. економічно-гуманітар. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука]. – Захищена 15.03.2018. – Тернопіль, 2018. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (17 назв.)
 273. 378
  Ш66
  Шквир О. Л. Теоретичні і методичні засади ступеневої підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шквир Оксана Леонідівна ; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Захищена 15.05.2018. – Житомир, 2018. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31-36 (43 назв.)
 274. 37(09)
  Ш83
  Шпичак І. П. Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В.Ф. Шмідт (1889-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Шпичак Інна Петрівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Захищена 15.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-17 (18назв.)
 275. 378
  Ш86
  Шроль Т. С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шроль Тетяна Степанівна ; Ін-т вищої освіти НАПН України. – Захищена 27.12.2017. – Київ, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 15-18 (28 назв.)
 276. 902.7
  Ш95
  Шудляк Н. О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія"
  / Шудляк Наталія Олександрівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Захищена 03.10.2017. – Київ, 2017. – 16, [1] с. – Бібліогр.: с. 13-14 (12 назв.)
 277. 372
  Ш95
  Шульга Л. М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошкільна педагогіка"
  / Шульга Людмила Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України ; Запорізький обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Захищена 29.05.2018. – Київ, 2018. – 23 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17-19 (18 назв.)
 278. 378
  Ш96
  Шумейко Н. В. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців гуманітарного профілю в університетах Словаччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шумейко Наталія Вікторівна ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – Захищена 01.12.2017. – Рівне, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18 (19 назв.)
 279. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 20 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-18 (19 назв.)
 280. 378
  Ш97
  Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Шустова Наталія Юріївна ; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Захищена 19.12.2017. – Вінниця, 2017. – 280 с. : рис., табл, додатки. – Бібліогр.: с. 27-35 (82 назв.) ; с. 87-99 (100 назв.) ; с.181-186 (54 назв.) ; с. 277-280 (19 назв.)
 281. 4И(Англ)
  Ю78
  Юровських К. А. Комунікативна ситуація непоразуміння в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: соціокогнітивний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Германські мови"
  / Юровських Катерина Андріївна ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Захищена 16.05.2018. – Київ, 2018. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (13 назв.)
 282. 8У6
  Ю98
  Ющенко Л. О. Проблематика і художні особливості історичної прози Василя Кулаковського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Українська література"
  / Ющенко Людмила Олександрівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Захищена 22.02.2018. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17 (15 назв.)
 283. 378
  Я85
  Ястремська С. О. Теорія і методика професійної підготовки магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами дистанційного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти"
  / Ястремська Світлана Олександрівна ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ; [Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. – Захищена 02.07.2018. – Тернопіль, 2018. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31-37 (58 назв.)
 284. 371.01
  Я85
  Ястребов М. М. Використання ВЕБ-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті"
  / Ястребов Микола Миколайович ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – Захищена 28.04.2017. – Київ, 2017. – 20,[1] с. : рис. – Бібліогр.: с. 17-18 (17 назв.)

Посилання на повний список видань
БД "Автореферати та дисертації"

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений