Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Враховуючи вимоги сьогодення та працюючи в умовах сучасного освітнього середовища, персонал бібліотеки упродовж 2017 року намагався максимально задовольнити потреби користувачів, які стають більш вимогливими щодо отримання необхідної інформації. Університетська бібліотека трансформується у просторову бібліотеку, змінює архітектуру обслуговування та попри усілякі негаразди намагається бути потрібною сучасному користувачу.

Протягом звітного періоду здійснювалося обслуговування користувачів у читальних залах та електронних залах, абонементах. Для забезпечення науково-дослідницької діяльності використовували послуги міжбібліотечного абонементу (МБА), традиційні форми якого продовжують займати важливе місце в обслуговуванні користувачів. Використання сучасних технологій в обслуговуванні не тільки підвищило ефективність використання ресурсів бібліотеки, а й полегшило шлях користувача до інформації, значно вплинуло на престиж, привабливість бібліотеки.

Основні напрями роботи:
❑ обслуговування користувачів з використанням інноваційних технологій;
❑ якість та оперативність в обслуговуванні кожного користувача;
❑ популяризація кращих зразків творів української та зарубіжної літератури, культури та мистецтва;
❑ співпраця з викладачами університету;
❑ надання додаткових послуг (наприклад, Інтернет-довідки);
❑ написання заміток у ЗМІ, на сайт бібліотеки;
❑ участь у методичній роботі та маркетингових дослідженнях;
❑ розширення вільного доступу викладачів та студентів університету до книжкових колекцій;
❑ створення позитивного іміджу бібліотеки.

У 2017 р. бібліотечно-інформаційним обслуговуванням були охоплені всі категорії користувачів, у т. ч. і віртуальні.

Продовжувалася тісна співпраця з інститутами, факультетами, кафедрами, студентською радою з самоврядування і старостами академічних груп. Встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету: Баюрко Н.В., Дробаха Л.В., Дмитренко С.М., Зінько Ю.А., Асаулюк І.О., Костюкевич В.М., Бурська О.П., Заїчко В.О., Мозгальова Н.Г., Кравцова Н.Є., Тєплова О.Ю., Шатковська І.С., Верещагіна О.Є., Черкашина Л.В., Мозговий О.В., Лапшина І.М. та ін.


Протягом року співробітниками відділів обслуговування проводилася робота із попередження та ліквідації читацької заборгованості. З цією метою проводили звірку списків студентів денної та заочної форм навчання, професорсько-викладацького складу, співробітників із формулярами користувачів. Переглядалися читацькі формуляри: під час переобліку, переведенні студентів з курсу на курс. Для цього ставили відмітки боржникам з сигнальними викладками, складали списки боржників, які передавали на кафедри методистам інститутів та факультетів. Обов’язково під час індивідуальної роботи зі студентами проводилися бесіди щодо правил користування бібліотекою.

На початку навчального року для першокурсників були організовані екскурсії-подорожі «Лабіринтами бібліотеки», під час яких заступник директора бібліотеки Воробйова Л.М., завідувач відділу обслуговування науковою та художньою літературою Іванчук В.О., завідувач сектору культурно-просвітницької роботи Чернелівська Т.М. проводили заняття-знайомства з бібліотекою, з її довідково-бібліографічним апаратом, правилами користування бібліотекою, графіком роботи структурних підрозділів тощо.


Значна увага приділялась якості та оперативності бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, дотримання професіоналізму та етики працівників бібліотеки. Обслуговування здійснювалося на основі загальнодоступності, забезпечення доступу до традиційних та електронних інформаційних ресурсів.

Обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів

У вересні 2018 р. було проведено комплекс заходів з організації масової та групової видачі навчальної літератури студентам всіх форм навчання. Під час підготовки до масової видачі комплектів літератури було підготовлено 3336 читацьких формулярів. Масова видача комплектів літератури студентам першого курсу денної форми навчання проходила, як завжди три дні, студентам заочної форми навчання – протягом установчої сесії.


Групова видача комплектів навчальної літератури проходила, як завжди, на початку семестрів (вересень, лютий). В лютому було видано 1015 комплектів літератури (4917 прим.), у вересні 2017 р. – 625 комплектів (2030 прим.)

Комплекти складалися разом зі старостами, графіки видачі – на основі даних про кількість боржників в групах.


Продовжено роботу з наступними картотеками:Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки

Інформатизація та автоматизація вносять суттєві корективи у діяльність бібліотек, дозволяють створювати нові напрями обслуговування користувачів. Читачі бібліотеки перетворюються на «віддалених користувачів», з’являється можливість долучитися до будь-якої інформації, не виходячи із дому.

До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць– читальна електронна зала (ЧЕЗ) на 38 ПК та зала електронної інформації (ЗЕІ) на 38 ПК., де здійснювався самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надавалися компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку. Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури, в якій користувачі мали можливість скористатися як паперовим виданням, так і електронними ресурсами. Розроблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних електронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності.


З метою найповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів – викладачів, студентів, науковців використовувалися як традиційні, так і сучасні форми інформаційно-бібліографічної роботи; при формуванні фондових ресурсів враховувалися сучасні інформаційні потреби користувачів; для інформування читачів на «робочих столах» комп'ютерів розміщували різні інформаційні заставки: віртуальні книжкові виставки, перегляди нових надходжень, календарі знаменних та пам’ятних дат, тематичні теки, добірка афористики, інформаційно-бібліографічні списки на основі ЕК, посилання на корисні ресурси Інтернету. Працівники бібліотеки проводили індивідуальне та групове інформування про електронні ресурси бібліотеки.

Читальна електронна зала (у структурі відділу обслуговування навчально-методичною літературою) надавала користувачам можливість:

Однак, закономірно, що провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ із залою електронної інформації (ЗЕІ).

Серед форм, що використовувалися:

Облік проводився на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносились в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувались в кінці місяця та вносились в електронний щоденник. Чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг.

В 2017 році користувачами ЗЕІ стали 6133 чол. Детальний розподіл користувачів за категоріями наводиться в таблиці.

КатегоріяКількість користувачів
здобувачі вищої освіти д/в 3980
здобувачі вищої освіти з/в 990
магістранти 270
аспіранти 80
викладачі 80
бібліотекарі в т. ч колеги з інших бібліотек 40
сторонні бібліотеки 670

Використання електронних ресурсів бібліотеки (середні показники)

Назва 2017 р. 2016 р.
Відвідувачів ЗЕІ (за робочий день) 133161
Відвідувачів всіх категорій, в т. ч. мережеві та Інтернет (за добу) 1079 943
Документовидача в ЗЕІ (за робочий день) 271 348
Надано послуг (антивірусне сканування, ксерокс, друк, копіювання на носії) – (одиниць за робочий день) 984 1342
Cамостійне використання Інтернет-ресурсів (за робочий день)** 335316

**Крім послуг ЗЕІ та відділу ІТ, враховувались звернення до ВДС, Інтернет-каталогу, інформаційно-бібліографічних списків сайту бібліотеки (блок сайту «Електронні ресурси»).

Облік проводився на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносились в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувалися в кінці місяця та вносились в електронний щоденник.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається постійна тенденція до збільшення кількості віртуальних користувачів бібліотеки.


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений