ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
ПІДРОЗДІЛИ
ПЛАН ПРИМІЩЕНЬ
КОНТАКТИ. ТЕЛЕФОНИ
ГРАФІК РОБОТИ
ФОНДИ
ДОВІДКОВИЙ АПАРАТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МАСОВА РОБОТА
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
СТАТИСТИКА
ЗАМОВЛЕННЯ ВИДАНЬ
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

Трансформація та модернізація вищої школи спрямовує організацію університетської бібліотеки на подальший розвиток системи інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування, призводить до різкої зміни архітектури бібліотечного обслуговування.

Головним для бібліотеки був і залишається користувач, його запити і потреби. Наразі змінюється позиція бібліотеки у взаємовідносинах з користувачами, переглядаються вимоги до бібліотечного сервісу молодих науковців, індивідуальних і групових форм інформаційного забезпечення.

Працюючи в умовах сучасного освітнього середовища, персонал бібліотеки намагався максимально задовольнити потреби користувачів бібліотеки, які стають більш вимогливими щодо отримання необхідної інформації, адже можливість користуватися сучасними інформаційними технологіями суттєво впливає на одержання якісної вищої освіти, забезпечення науково-дослідної діяльності університету.

Протягом 2013-2014 рр. працівники відділів, які здійснювали бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, приділяли значну увагу питанням технології обслуговування користувачів, аналізу їх інформаційних потреб та культури обслуговування.

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету налагоджена тісна співпраця з інститутами, факультетом, кафедрами, студентською радою з самоврядування та встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету і старостами академічних груп.

Робота бібліотеки організовувалася з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтувалася на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань.

Протягом останніх років бібліотечно-інформаційним обслуговуванням були охоплені всі категорії користувачів, у т. ч. і віртуальні.

Основними напрямами роботи були:


Крім цих напрямів, бібліотека активно виконувала актуальну на часі соціальну функцію: бібліотека – місце спілкування, місце дозвілля та відпочинку користувачів. Комфорт та затишок у читальних залах, холі абонементу корпусу № 3 створювали атмосферу, яка сприяла доброзичливості, позитивному робочому настрою, бажанню працювати та підвищували престиж університетської бібліотеки.

Продовжувалася співпраця працівників бібліотеки з викладачами різних кафедр: активно співпрацювали з бібліотекою Бучацька С. М., Слободинська Т. С., Коляструк О. А., Савчук Т. В., Савчук І. В., Пірус Т. П., Романюк І. М, Заболотний В. Ф., Дмитренко С. М., Бурська О. П., Бородулін В. Т., Верещагіна О. Є., Грінченко Т. Д., Заїчко В. О., Лозінська Т. О., Кравцова Н. Є., Кравченко І. М., Мозгальова Н. Г., Теплова О. Ю., Шатковська О. Є. та інші.

Відділ обслуговування навчально-методичною літературою підтримує тісні зв’язки з відділом аспірантури та магістратури університету. Зокрема, на початку навчального року відділ аспірантури та магістратури надав списки аспірантів та магістрантів, які навчаються на даний момент у нашому ВНЗ. Списки були опрацьовані та звірені з читацькими формулярами, магістрантам були присвоєні нові номера на читацьких квитках, що відповідають даній формі навчання. Під час роботи зі списками професорсько-викладацького складу та співробітників бібліотеки, було вилучено 305 читацьких формулярів, із них – 23 боржників (95 прим. літератури).

Працівники відділу продовжували роботу з наступними картотеками:


Працівники відділу обслуговування навчально-методичною літературою сторювали книжкові експозиції які були окрасою та супроводжували конференції, відкриті пари, виховні години.

Відділами обслуговування традиційно проведено комплекс заходів з організації та проведення масової та групової видачі навчальної літератури студентам всіх форм навчання.


На науковому абонементі протягом року постійно проводився запис до бібліотеки нових користувачів, видавалися дублікати читацьких квитків при втраті оригіналів, велася єдина реєстраційна картотека (ЄРК), картотека викладачів і співробітників. У всіх підрозділах також велися реєстраційні картотеки.

Протягом року співробітниками наукового абонементу проводилася превентивна робота з попередження та ліквідації читацької заборгованості. З цією метою переглядалися читацькі формуляри час від часу: при переобліку, при переведенні студентів з курсу на курс.

З’явилась нова форма роботи з користувачами-боржниками, започаткована працівниками відділу обслуговування навчально-методичною літературою - пошук у соціальних мережах «ВКонтакті», «Однокласники» (протягом 2014 року: зроблено 628 пошуків, знайдено 110 боржників, але розрахувалось поки що лише 26).

Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки

Потужний парк комп’ютерної техніки надав можливість здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на належному рівні. До послуг користувачів дві електронні зали на 88 автоматизованих робочих місць, де здійснювався самостійний пошук у базах даних електронного каталогу та надавалися компетентні довідки бібліотекарями-консультантами щодо інформаційного пошуку. Значно збільшився перелік послуг читальної електронної зали навчально-методичної літератури, в якій користувачі мали можливість прочитати книгу та скористатися локальними і світовими електронними ресурсами. Розроблено комплексну методику пошуку та відбору видань у базах даних електронного каталогу та мережі Інтернет за темами науково-дослідної діяльності.


З метою найповнішого задоволення інформаційних потреб своїх користувачів – викладачів, студентів, науковців використовувалися як традиційні, так і сучасні форми інформаційно-бібліографічної роботи; при формуванні фондових ресурсів враховувалися сучасні інформаційні потреби користувачів; для інформування читачів на «робочих столах» комп'ютерів розміщували різні інформаційні заставки: віртуальні книжкові виставки, перегляди нових надходжень, календарі знаменних та пам’ятних дат, тематичні теки, добірка афористики, інформаційно-бібліографічні списки на основі ЕК, посилання на корисні ресурси Інтернету. Працівники бібліотеки проводили індивідуальне та групове інформування про електронні ресурси бібліотеки студентів, магістрантів та викладачів університету.

Читальна електронна зала (у структурі відділу обслуговування навчально-методичною літературою) надавала користувачам можливість:

Однак, закономірно, що провідне місце з питань формування та використання електронних ресурсів належить відділу ІТ та залі електронної інформації.

2014 року послугами зали електронної інформації (ЗЕІ) скористались понад 33700 користувачів (34171 – в 2013 р.; 35450 – в 2012 р.). Облікові дані електронного щоденника 2014 р. показують, що повне обслуговування користувачів в ЗЕІ здійснювалося 187 робочих днів (не враховувалися дні канікул, суботи та дні коли ЗЕІ не працювала з технічних причин). Нижче у таблиці наводяться середні показники використання електронних ресурсів бібліотеки. Розрахунки проводилися у залежності від способу надання послуг та форми доступу до ресурсів. Зокрема: для послуг ЗЕІ та відділу ІТ, розрахунки проводилися відповідно до днів повного обслуговування користувачів, для віддалених користувачів та користувачів, що використовували Інтернет-ресурси бібліотеки – за 364 дні.

Використання електронних ресурсів бібліотеки (середні показники)

Назва 2014 р. 2013 р. 2012 р.
Відвідувачів ЗЕІ (за робочий день) 33722:187= 180180202
Відвідувачів всіх категорій, в т. ч. мережеві та Інтернет (за добу) 329471:364=905 430428
Переглядів сторінок сайту (за добу) 293910:364=807 701 440
Документовидача в ЗЕІ (за робочий день) 47009:187=251 325135
Надано послуг (антивірусне сканування, ксерокс, друк, копіювання на носії) – (одиниць за робочий день) 344991:187=1845 14561120
Надано довідково-інформаційних послуг в ЗЕІ, відділі та віртуальних (в т. ч. самостійне використання Інтернет-ресурсів (за робочий день) 58234:187=311360225


Облік проводився на основі контрольних талонів та паперових облікових форм, дані яких щоденно вносились в електронний щоденник відділу. Показники використання Інтернет-ресурсів підраховувалися в кінці місяця та вносились в електронний щоденник.

Порівняльний аналіз показників за останні три роки показує, що спостерігається постійна тенденція до збільшення кількості віртуальних користувачів бібліотеки. Для об’єктивності, слід сказати, що перебої з електроживленням в грудні місяці поточного року вплинули на показники обслуговування в ЗЕІ та відділ ІТ.

Бібліотекар І-ї категорії Стороженко Т.І. на початку навчального року знайомила студентів першого курсу всіх напрямів підготовки з електронною залою бібліотеки, її ресурсами, сервісами та правилами обслуговування користувачів.


Старостам академічних груп надавалися пам’ятки з інформацією про структуру бібліотеки, розташування підрозділів, контактною інформацією та інформацію про сайт.

У книзі відгуків та пропозицій читальних електронних залів, виносились подяки всім працівникам. Позитивні відгуки залишили студенти, викладачі та працівники бібліотеки.