Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21001,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com
library@vspu.edu.ua - корпоративна електронна скринька


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР
БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ


Останнє оновлення 01.2024

Серед пріоритетів бібліотеки:

У 2023 році бібліотека ВДПУ проводила комплексне інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів за допомогою традиційних друкованих і новітніх електронних документів із застосуванням як автоматизованого пошуку, так і карткових каталогів.

Обслуговування користувачів здійснювалося в основному дистанційно, лише у період навчання офлайн – у читальних залах, на абонементах, у залі електронної інформації. Основну роботу із обслуговування користувачів виконували відділ обслуговування навчально-методичною літературою та відділ обслуговування науковою та художньою літературою.

Інформаційно-бібліографічний відділ забезпечував бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, відділ інформаційних технологій та комп`ютерного забезпечення бібліотечних процесів надавав допомогу у використанні локальної та всесвітньої мережі, знайомив із правилами використання електронного каталогу та інших баз даних, відділ комплектування та наукової обробки документів надавав науковцям університету консультації з наукового опрацювання документів.

за єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК) в бібліотеці (без врахування віддалених авторизованих користувачів) всього обліковано 6774 користувачів:

Кількість обслугованих користувачів всіма структурними підрозділами бібліотеки у 2023 році становить 21994 Кількість віддалених користувачів, зареєстрованих на сервері бібліотеки становить 9708.

У 2023 р. загальна документовидача становила 390676, відвідування – 232553

У звітному році кількість обслугованих користувачів, відвідувань та документовидачі менше запланованих у зв’язку з тим, що через воєнний стан бібліотека проводила обслуговування користувачів в основному онлайн і зовсім невеликий період – офлайн.

Для покращення обслуговування, якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та наукової діяльності університету було налагоджено тісну співпрацю з факультетами, інститутом, кафедрами, студентською радою з самоврядування та встановлені індивідуальні ділові доброзичливі стосунки з викладачами університету і старостами академічних груп.

Відділ обслуговування навчально-методичною, науковою
та художньою літературою

Працівники відділу обслуговування навчально-методичною, науковою та художньою літературою (завідувач Мірохіна Т.В.) здійснювали оперативне та якісне обслуговування користувачів навчально-методичною літературою, пошук та надання інформації, попередні замовлення документів з сектору зберігання фондів (фондосховища), розкриття фонду відділу шляхом експозицій тематичних виставок, тематичних переглядів літератури тощо. Електронні ресурси у ЧЕЗ дали змогу працівникам відділу обслуговування навчально-методичною літературою удосконалити систему бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів.

У 2023 р. відділом обслужено користувачів – 8630, відвідування – 3046, документовидача – 19509. Не виконання планових показників пов`язане з тим, що майже весь рік бібліотека обслуговувала користувачів дистанційно в зв’язку з воєнним станом

Масова видача комплектів навчально-методичної літератури студентам І і II курсу денної форми навчання проходила на початку 1 семестра. Було видано 884 комплекти 8187 книг навчальної літератури. Під час масової видачі бібліотечні працівники ознайомлювали читачів з структурою, графіком роботи та правилами користування бібліотекою, послугами та ресурсами бібліотеки онлайн, доступом до електронної бази, репозитарію. Студенти, які не отримали комплекти разом з групою, отримували літературу пізніше. Під час підготовки до масової у відділі обслуговування навчально-методичною літературою було підготовлено 1500 читацьких формулярів.

Студентам заочної форми навчання видача комплектів підручників проводилася протягом установчої сесії.

Масову видачу комплектів навчально-методичної літератури студентам І курсу денної та заочної форми навчання організовувала заступник директора бібліотеки. На допомогу відділу обслуговування навчально-методичною літературою долучились працівники усіх відділів бібліотеки. В цілому видача пройшла успішно, швидко, налагоджено, організовано, з індивідуальним підходом та доброзичливим ставленням до кожного студента.

Цьогоріч, як і кожного року проводилася звірка списків студентів денної та заочної форм навчання, професорсько-викладацького складу, співробітників та ін. з формулярами користувачів.

Продовжено роботу з наступними картотеками:

Постійно проводилася робота з єдиною реєстраційною картотекою (ЄРК), яка відображає кількість зареєстрованих користувачів (фізичних осіб) за єдиним обліком, картотекою читацьких номерів, вівся облік видачі читацьких квитків.


Ефективною і плідною була така форма роботи як бесіда. Групові бесіди проводилися з першокурсниками та тему «Форми та методи роботи із користувачами. Правила користування бібліотекою».

Обслуговування користувачів
в електронних залах бібліотеки

До послуг користувачів дві електронні зали на 76 автоматизованих робочих місць:

де надаються сервісні та довідкові послуги ІТ-спеціаластами та бібліотекарями-консультантами щодо використання електронних ресурсів бібліотеки, в т. ч. інформаційного пошуку та самостійного пошуку у базах даних електронного каталогу.

Нажаль у 2023 році, через воєнний стан та дистанційне навчання студентів, не було змоги організувати обслуговування користувачів ЗЕІ та ЧЕЗ в повному об’ємі

Загальні показники обслуговування користувачів ЗЕІ та відділом ІТ, в поточному році, за даними «Електронного щоденника відділу ІТ»:

Характеристика Дані 2023 р.
 Користувачів 3425
 Відвідувачів 4921
 Документовидача 4641

Чергові консультанти ЗЕІ надавали допомогу користувачам з усіх питань використання ресурсів та послуг, в тому числі виконували перевірку на плагіат, надавали допомогу з питань форматування наукових та творчих робіт користувачів.

Серед форм, що використовувалися:

Значну увагу працівники відділу ІТ приділяли збору статистики використання електронних фондів та інноваційних технологій в діяльності бібліотеки, в т. ч. дистанційного обслуговування. На основі зібраної інформації проводився аналіз та синтез даних, який потім лягає в основу додатків до річного звіту – табличних даних та аналітичних діаграм. З цією метою використовуються такі засоби збору та опрацювання статистичної інформації:

Читальна електронна зала надавала користувачам можливість:


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений