Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

В бібліотеці функціонують 5 структурних підрозділів, які проводять весь комплекс робіт бібліотеки

АДМІНІСТРАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ:


ДИРЕКТОР БІБЛІОТЕКИ -
Білоус Валентина Степанівна.

Закінчила Рівненський інститут культури. В бібліотеці ВДПУ з 1987 року. Директор бібліотеки з травня 2006 року.

(корп. № 1, 2-й поверх, кімн. 209)

Пріоритетними напрямами роботи бібліотеки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського є:

 • якісне комплектування фонду;
 • комп'ютеризація бібліотечних процесів;
 • участь у корпоративній каталогізації;
 • навчання бібліотечно-інформаційної грамотності користувачів бібліотеки;
 • якісне обслуговування користувачів

В перспективних планах діяльності - перетворення бібліотеки в сучасний науково-інформаційний центр університету, створення електронної бібліотеки (ЕБ), електронних каталогів, електронних фондів, повнотекстових ресурсів власної генерації, а також баз даних (БД), комфортного Інтернет-залу, активне використання як власних електронних ресурсів, так і віддалених
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - Воробйова Любов Миколаївна
Закінчила Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука в 1986 році.
В бібліотеці ВДПУ працює з 06.11.2007 р., заступник директора з вересня 2009 року.

(корп. № 3, приміщення актової зали)
ПІДРОЗДІЛИ БІБЛІОТЕКИ

  Відділ комплектування та наукової обробки документів
  з сектором комплектування і обліку документів.

  (корп. № 3, приміщення актової зали)

  Зав. відділом - Стопа Ірина Олександрівна

  Працівники відділу:

  • впроваджують систему автоматизації бібліотек ІРБІС, на її основі ведеться технічна та наукова обробка документів та передплата періодичних видань;
  • формують бази даних “Книга”, “Автореферати та дисертації”, “Періодичні видання”;
  • створюють, організовують та ведуть бібліотечно–бібліографічний апарат бібліотеки в електронному і традиційному варіантах. Постійно в полі зору фахівців відділу питання формування, використання та відповідності читацьким запитам документальних ресурсів бібліотеки;
  • надають індекси УДК для наукових публікацій викладачів, пошукачів, магістрантів, студентів та працівників університету .

  Відділ пройшов шлях від перших записів чорнилом до електронного каталогу. Змінювались бібліотечні процеси та фахівці, які їх виконували, окрім паперових з’явились нові носії інформації (електронні документи), незмінним залишається любов і шана до книги, дух інтересу до нових надходжень, що знайомо пахнуть типографською фарбою

  Відділ обслуговування науковою та художньою літературою з секторами:

  (корп. № 1, 1 та 2-й поверх)


  – абонемент наукової та художньої літератури;
  – загальна читальна зала;
  – читальна зала періодичних видань;
  – читальна зала музичного мистецтва;
  – сектор культурно-просвітницької роботи.

  Зав. відділом - Іванчук Валентина Олексіївна  Відділ надає бібліотечно-бібліографічні та довідково-інформаційні послуги:

  • видача літератури користувачам для опрацювання в читальному залі;
  • підбір додаткової літератури за темами, визначеними користувачами;
  • уточнення і доопрацювання читацьких запитів.

  До уваги читачів постійнодіючі книжкові та журнальні виставки:

  • нові надходження;
  • тематичні і календарні;
  • перегляди літератури.

  В читальних залах відбуваються перезентації книг, літературно-мистецькі вечори, зустрічі з цікавими людьми.
  Особливістю фонду наукового абонементу є його універсальність.
  Відділ обслуговування навчально-методичною літературою та зберігання фондів із секторами:

  (корп. № 3, приміщення актової зали)


  – абонемент навчально-методичної літератури;
  – читальна електронна зала навчально-методичної літератури;
  – виставкова зала раритетних книг;
  – сектор зберігання фондів.

  Зав. відділом - Марченко Марія Вікторівна  Працівники відділу виконують запити користувачів, працюють у фондах, здійснюють ретроконверсію, проводять масові заходи, формують тематичні виставки, постійно працюють над удосконаленням обслуговування.

  Користувачі мають можливість отримати документи додому на семестр, продовжити термін користування документами згідно з положенням про відділ.

  Працівники систематично вивчають використання розділів фонду; поруч з новими, сучасними підручниками знаходяться і видання 40-70-х років, які видаються на рівні з новими, адже вони добре збереглися завдяки дбайливості наших працівників. Це дає змогу зробити порівняльний аналіз використання документів різних десятиліть.

  Фонд сектору зберігання фондів багатогалузевий, включає різні види і типи документів. Обсяг фонду становить близько 180 тис. прим.

  Основну частину фонду складають багатотомні академічні видання діячів вітчизняної та зарубіжної науки, культури та літератури; збірники наукових праць та досліджень; вчені записки науково-дослідних установ; серійні видання; енциклопедії, довідники, словники; художня література; фонд рідкісних та цінних видань.

  Сектор книгозберігання:

  • забезпечує наукове формування, організацію, використання та зберігання фонду бібліотеки;
  • забезпечує формування та використання фонду рідкісних та цінних видань;
  • здійснює розподіл нових надходжень до структурних підрозділів бібліотеки;
  • виконує замовлення користувачів на літературу, що зберігається у відділі, для структурних підрозділів бібліотеки;
  • систематично вивчає використання окремих розділів фонду;
  • проводить планові переобліки бібліотечних фондів структурних підрозділів бібліотеки;
  • проводить значну роботу по проведенню ретроконверсії фонду до бази даних “Книга” та розподіл видань бази даних за місцем зберігання;
  • організовує списання застарілих та зношених видань


  Інформаційно-бібліографічний відділ
  з сектором інформаційно-бібліографічного обслуговування

  (корп. № 3, приміщення актової зали):

  Зав. відділом - Мірохіна Тетяна Володимирівна  Відділ:

  • формує систематичну картотеку статей;
  • впроваджує в практику роботи сучасні інформаційні технології;
  • формує базу даних "Аналітичні описи";
  • приймає участь у формуванні бази даних "Праці викладачів";
  • продовжує співробітництво з бібліотеками України в корпоративній каталогізації:
   - ЦУКК - Центрально-український корпоративний каталог журнальних статей,
   - РКК - регіональний краєзнавчий каталог,
   - в створенні Всеукраїнської реферативної бази даних 'Україніка наукова',
   - в формуванні інформаційного ресурсу психолого-педагогічної тематики (координатор ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського);
  • виконує складні довідки для студентів та викладачів в т. ч. через віртуальну довідкову службу;
  • інформує кафедри та керівництво університету;
  • проводить практичні заняття зі студентами;
  • видає бібліографічні покажчики, інформаційні списки літератури.

  Працівники відділу обслуговують користувачів біля каталогів та картотеки.


  Відділ інформаційних технологій
  та комп’ютерного забезпечення бібліотечних процесів
  з сектором комп’ютерного забезпечення (зала електронної інформації - ЗЕІ).

  (корп. № 3, прим. акт. зали)

  Зав. відділом - Наугольних Світлана Глібівна
  Відділ:

  • організаційно забезпечує запровадження бібліотечної системи ІРБІС;
  • інформаційно наповнює бази даних електронного каталогу : "Повнотекстові видання", "Цінні та рідкісні видання", "Мультимедійні видання", "Цитати", "Індивідуальні автори" та службові бази даних;
  • проводить ретроконверсію активних фондів читальних залів;
  • виконує обслуговування користувачів ЗЕІ та системне обслуговування парку ПК бібліотеки;
  • формує електронну бібліотеку університету в т. ч. Інституційний репозитарій;
  • формує Web-сайт та інші Інтернет-ресурси бібліотеки;
  • виконує складні довідки для студентів та викладачів в т. ч. через віртуальну довідкову службу;
  • інформує кафедри та керівництво університету, щодо наявних електронних ресурсів;
  • проводить консультування та навчання користувачів з усіх питань запровадження ІТ в діяльність бібліотеки університету;
  • виконує науково-допоміжні функції, в тому числі з питань наукометрії;


  НАШІ ПАРТНЕРИ

  Besucherzahler
  счетчик посещений