Історія бібліотеки
Підрозділи
План приміщень
Контакти. Телефони
Графік роботи
Фонди
Довідковий апарат
Обслуговування
Методична діяльність
Масова робота
Видавнича діяльність
Статистика
Замовлення видань
Правила користування
Комплект документів

 м. Вінниця, 21101,
вул. Острозького, 32


http://library.vspu.edu.ua
http://vspu.edu.ua


vspu.lib@gmail.com


БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКА

ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
БЛОК
ЕЛЕКТРОННІ
РЕСУРСИ
ІНТЕРНЕТ-
НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Якісне інформаційне забезпечення навчального, наукового та виховного процесів вищого навчального закладу полягає в організації бібліотечного фонду відповідно до його профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Фонд бібліотеки універсальний та багатогалузевий.

На 01.01.2019 загальний фонд бібліотеки становить 524610 прим. документів
(з врахуванням мережевих локальних ресурсів та документів на знімних носіях).

Фонд документів друкованих видань налічує 516222 одиниць зберігання:


Основу електронних фондів складають:

Окрему групу видань становлять електронні видання віддаленого доступу. Доступ до даних ресурсів відбувається через "Єдине вікно доступу", або через відповідні банери доступу веб-сайту бібліотеки.

До них відносяться:


Комплектування та облік фонду

У 2017 р. на придбання нової літератури і передплату періодичних видань для бібліотеки було виділено 87572,57 грн.

У звітному році до фонду бібліотеки на безоплатній основі з різних джерел надійшло 2069 екземплярів книг та брошур на суму 98833,88 грн. та 4 документи на змінних носіях на суму 110 грн.

Наразі фонд періодичних видань нараховує 48753 примірники журналів та 1674 річних комплектів газет. У звітному році бібліотека отримала 1363 примірники (120 назв) журналів та 48 комплектів газет.

У розділі "Статистика" сайту бібліотеки представлено ряд статистичних діарам, що відображають структуру та наповнення бібліотечних фондів.
Бібліотеці було подаровано велику кількість літератури з особистих бібліотек викладачів, студентів, співробітників ВДПУ. Передали до бібліотеки свої праці науковці:Більш детальна інформація про дарувальників:

Наповнення фонду навчальної літератури забезпечувалось здебільшого за рахунок видань, підготовлених викладачами вузу і його структурними підрозділами (підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, програм). У 2017 році, в порівнянні з минулим, кількість надходжень наукових та навчально-методичних напрацювань викладачів зменшилась з 209 до 125 назв / з 324 до 170 примірників різних років видання (пояснюється тим, що деякі документи були передані у бібліотеку ВДПУ в електронному вигляді та поповнили БД «Повнотекстових документів»).

Традиційно фонд бібліотеки комплектується авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищаються в нашому університеті та ВНЗ країни. У звітному році отримано 18 примірників дисертацій та 265 примірників авторефератів.

Кожного року фонд бібліотеки поповнюється за рахунок пожертвування юридичних і фізичних осіб.

Збереження документно-інформаційного ресурсу

Основний фонд бібліотеки акумульовано у секторі зберігання фонду. Частина фонду розподілена за напрямами відділів:

Фонд бібліотеки знаходиться у постійній динаміці (надходження, облік, використання, списання тощо). Змінюється ставлення до критеріїв якості бібліотечних фондів. Пріоритетною стає оцінка користувачем відповідності фонду його читацьким запитам та інтересам та доведення відмовлень до мінімальної кількості. Робота з формування книжкового фонду спирається на матеріали вивчення читацького попиту, відмовлень на літературу, прогнозування основних напрямів цієї діяльності, визначення конкретного змісту видань для поповнення фонду.За 2017 рік було обліковано 2360 примірників документів без врахування локальних мережевих ресурсів та періодичних видань (записано 254 рахунки):

Одержано видань 2360 в т. ч.
книг 2069
підручників 522
брошур, методичок 0
програм 0
авторефератів 265
дисертацій 18
дипломних робіт 4
наукових звітів 0
електронних документів 4

Для кращого формування та зберігання бібліотечних фондів сектором зберігання фондів проводиться певна робота: переглядається весь фонд бібліотеки і списуються застарілі та зношені видання, переобліковуються окремі розділи класифікації в усіх структурних підрозділах, проводиться ретроконверсія бібліотечного фонду, переоформляється література з одного структурного підрозділу на інший, проводиться розподіл нової літератури і інше. Бібліотекарі сектору працюють над завданнями проекту, який розрахований на п’ять років. Поповнюється і оновлюється література у «Виставковій залі раритетних видань», проводиться аналіз і відбір цінних документів з фонду (при проведені переобліку розділу 5-54 було знайдено 2 книги, які поповнили фонд цінних і рідкісних видань), поновлюється постійно діюча виставка «Книжкові гулівери і ліліпути».
Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, особливе місце займає інвентаризація. Перевірка проводиться згідно перспективного плану проведення переобліків, що складений на десять років (2013 – 2023 рр.). Це дає змогу виявити наявність документів в фонді окремих підрозділів.

Для поповнення БД «Книга» проводиться ретроконверсія бібліотечного фонду. За рік введено 557 назв 7261 прим., в т. ч. в секторі зберігання фондів – 485 прим.

Сектором також проводиться розподіл нової літератури. З січня 2017 р. по грудень 2017 р. розподілено 2660 книг, 263 прим. брошур, авторефератів і дисертацій, 2 диски. У фондосховище надійшло 811 книг, що становить 30% від загальної кількості нових надходжень.

З метою збереження книжкового фонду протягом року проводилась робота з виявлення та переоформлення літератури, яка є в бібліотеці в одному або в двох екземплярах. Всього переоформлено – 2160 прим. Науковий абонемент переглянув та відібрав літературу, яка не користується попитом і здав її у відділ зберігання фондів. Здано 67 прим., частина з них була списана, частина влита в фонд відділу.Загальна читальна зала, почистивши свій фонд зі всіх розділів класифікації, здала у фондосховище 2093 книги.

Поверталась література у фондосховище, яка була видана на тимчасове користування структурним підрозділам. Всього за звітний рік було прийнято і розставлено 4140 книг.

Всі структурні підрозділи бібліотеки продовжували копітку роботу із фондом (прийом нових надходжень, передача у секторзберігання фонду, розстановку, пересування, списання тощо), вивчали ефективність використання фонду у навчальному процесі, читацькі інтереси, проводили ретельний аналіз причини відмовлень на літературу та своєчасне очищення фонду від застарілої і непрофільної літератури.

Щомісячно за графіком проводили санітарні дні з вологим прибиранням. Працівники сектору своєчасно провітрюють приміщення, згідно графіка включають бактерицидну лампу, займаються пересувкою та переноскою літератури.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений