Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2013-2019 р. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2013-2019 р. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2018-2019 рр. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ТЕХНІКА
Навчально-методичні видання 2013-2018 років видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
5(07)
Б12
Бабіна Тетяна Володимирівна. Викладання курсу "Природознавство". Сучасні технології : навчально-методичний посібник / Т. В. Бабіна, О. І. Бабін, І. О. МіркевичХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 1 (169)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
Б90
Бублик, Віталій. Створюємо проекти мовою DELPHI : практикум / В. БубликК. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 2 / Л. С. ГлобаКиїв : НТУУ "КПП", 2015. – 374 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 1 / Л. С. ГлобаКиїв : НТУУ "КПП", 2014. – 376 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Г68
Гордійчук Галина Борисівна. Основи інформатики з елементами програмування. Лабораторний практикум : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський Вінниця : Планер, 2014. – 391 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(075.3)
Г68
Гордійчук Галина Борисівна. Основи інформатики з елементами програмування. Модуль 1: Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання текстової інформації : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський Вінниця : Планер, 2013. – 528 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(075.2)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. LAZARUS. Лабораторні роботи / О. А. Журибеда, Н. І. ЗеленськаКиїв : Перше вересня, 2015. – 143 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда, Оксана Анатоліївна. Системи керування базами даних / О. А. ЖурибедаКиїв : Перше вересня, 2017. – 164 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. Табличні процесори / О. А. Журибеда, Н. І. ЗеленськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 149 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
К13
Кадемія Майя Юхимівна. Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1: Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформації : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Ін-т магістратури, аспірантури, докторантуриВінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2014. – 591 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Інформаційна безпека : навчально-методичний посібник / Н. М. Кириленко; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид., випр.Вінниця : Глобус-Прес, 2014. – 215 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Збірник практичних завдань для самостійного опрацювання в середовищі Delphi : навчально-методичний посібник / Н. М. КириленкоВінниця : Глобус-Прес, 2015. – 175 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Основи алгоритмізації та програмування : Лабораторний практикум : навчальний посібник / Н. М. КириленкоВінниця : Глобус-прес, 2014. – 211 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
К14
Казачінер О. С. Інформаційно-освітній простір для навчання дітей з особливими потребами / О. С. Казачінер, Ю. О. ВіричХарків : Основа, 2018. – 94 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 12 (192)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
М34
Матузна Ксенія Олександрівна. Текстові процесори / К. О. Матузна , Л. М. Ткаченко, Н. І. ЗеленськаКиїв : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
М69
Михайленко Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп'ютерна графіка : [підруч. для студ. вищих закл. освіти] / В. Є. Михайленко ; за ред. В. Є. Михайленка. – 6-те вид.К : Каравела, 2012. – 367 с. – (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
М74
Мокрогуз Олександр Петрович. Роль мультимедійних засобів у формування інформаційної компетентності / О. П. МокрогузХарків : Основа, 2017. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; вип. 5 (161)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Н73
Нові інформаційні технології : лабораторний практикумВінниця, 2015. – 208 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
П19
Пасічник Володимир Володимирович. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1 : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. УгринЛьвів, 2013. – 335 с. – (Комп'ютинґ) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
П78
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. С. Глоба ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(07)
Р83
Руденко Віктор Дмитрович. Основи операційних систем / В. Д. Руденко, В. В. Лапінський, О. О. ЖугастровК., 2013. – 127 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(07)
Т78
Трудове навчання. Технології. 11 клас : робоча книга вчителя / за заг. ред. Н. І. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2013. – 64 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Т78
Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 7 клас (За новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням змін відповідно до розвантаження програми) / за ред. Н. І. Боринець, упоряд. Л. М. РакКиїв : Перше вересня, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Ф33
Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технології : методичні рекомендаціїї / Г. М. Федорук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 63 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ф79
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / за ред. В. Ю. Бикова, О. В. Овчарук ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 212 с Примірники: всього:16 - НАВЧ. ВІДДІЛ(14), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(07)
Ч-59
Чижевська Світлана Миколаївна. Графічні редактори : практичні роботи / С. М. ЧижевськаКиїв : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 134 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Ш31
Шахіна, Ірина Юріївна. Логічне програмування та бази даних : навчальний посібник / І. Ю. Шахіна ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2016. – 251 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Ш31
Шахіна Ірина Юріївна. Основи інформатики з елементами програмування. Модуль 3: Програмне забезпечення опрацювання табличних даних. Робота в середовищі Internet : навчальний посібник / І. Ю. ШахінаВінниця, 2014. – 277 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ш52
Шестопалюк Олександр Васильович. Технології навчання у вищій педагогічній школі (традиції та інновації) : навчальний посібник / О. В. ШестопалюкВінниця : Планер, 2014. – 144 с. Примірники: всього:26 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(22)

ТЕХНІКА
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2013-2018 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 11 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Друк, 2014. – 351 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Випуск 13 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 186 с. Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 10 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2013. – 430 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
6Т5
Б40
Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. кол.: В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с Примірники: всього:1 - (1)
6Т5
Б40
Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. кол.: В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. - 180 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
Д64
Долинский А. А. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений : монография / А. А. Долинский , Б. Х. ДрагановК. : Академпериодика, 2013. – 67 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Вінницький національний технічний університетВінниця : Кондор, 2015. – 401 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції м. Вінниця, грудень 2014 року / Вінницький національний технічний університетВінниця : Кондор, 2014. – 330 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6С9
З-33
Запольський Анатолий Кириллович. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды / А. К. Запольський. – 3-е изд., перераб. и допВинница : Нилан-ЛТД, 2016. – 134 с. Примірники: всього:7 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
И74
Информационные технологии и безопасность: оценка состояния. Вип. 13 / Национальная академия правовых наук Украины, Научно-исследовательский институт информатики и права [и др.]Киев : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 207 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П4
Л38
Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты : монография / О. Г. ЛевченкоКиев : Наукова думка, 2015. – 245 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Комп'ютерні дидактичні ігри у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / Н. М. КириленкоВінниця : Глобус-прес, 2016. – 188 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
М54
Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / авт. кол.: О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 136 с. Примірники: всього:1 - (1)
6С9.6
Н15
Навчально-методичний збірник матеріалів з пожежної безпеки для багатоповерхових житлових будинків / авт. кол.: С. Б. Ляхов, С. М. Сухотеплий, О. М. ДепешкоВінниця : Вєда, 2013. – 60 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.8
О-29
Об'єкт "Укриття". 30 років після аварії : монографія / авт. кол.: В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 512 с. Примірники: всього:1 - (1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 15 / авт. кол.: А. И. Артюхина, Н. В. Бармута, М. Г. Бекирова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
О-54
Олійник Дмитро Кононович. Початок водневої енергетики: Стартап / Д. К. ОлійникВінниця : Едельвейс і К, 2014. – 32 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф4
О-62
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 49 : сборник научных трудов / ред. кол.: С. В. Свечников, К. Д. Глинчук, З. К. Власенко ; НАН Украины, Институт физики полупроводников им. В. Е. ЛашкареваКиев, 2014. – 107 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2.8
П78
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / кол.: Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – 2-е изд., дополЧернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 45 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 367 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 46 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 375 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 44 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 414 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 41 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. БичковКиїв ; Вінниця : Планер, 2015. – 505 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Ф79
Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж : монографія / наук. ред. О. П. Пінчук, авт. кол.: В. Ю. Биков, С. Г. ЛитвиноваКиїв : Педагогіча думка, 2018. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.1
Щ61
Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : монография / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. РезинкинаКиев : Наукова думка, 2016. – 191 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТЕХНОЛОГІЇ
Аналітичні статті

 1. Polonska Tamara Kostiantynivna. Games as a technique for competence-oriented foreign languages teaching to primary school pupils / T. K. Polonska // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 109–115
 2. Shvets V. The new model of feedbacks between students and e-learning platform moodle (Нова модель зворотних зв'язків між студентом і платформою дистанційного навчання MOODLE) / Valentyna Shvets // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 46-51
 3. Арест Михайло Якович. Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського / М. Я. Арест, Н. В. Кіщук // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 42-50
 4. Банщикова В. В. Організація та проведення уроків за проектним методом навчання : модуль "Технологія вишитих виробів" / В. В. Банщикова // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 1/2. – С. 24-29.
 5. Бігич О. Б. Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 3-9
 6. Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. – № 1. – С. 17-22
 7. Богомолова Н. Ю. Упровадження ідей національно-патріотичного виховання в технологічній освіті / Н. Ю. Богомолова // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 6. – С. 8-11.
 8. Бондар Михайло Анатолійович. Космічні технології: сьогодення й майбутнє : VI Міжнародна конференція / Михайло Анатолійович Бондар, Едуар Іванович Кузнєцов // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 8. – С. 83-87
 9. Борисенко Н. А. Тестоваі завдання до варіативного модуля "Технологія приготування страв, 5-6 класи / Н. А. Борисенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 10. – С. 19-25.
 10. Бородієнко Олександра. Технічна і професійна освіта та навчання для глобального лідерства майбутнього: досвід Ізраїлю / О. Бородієнко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 46-48
 11. Вакула А. Оздоблення виробів штучними квітами : варіативний модуль "Технологія оздоблення одягу" : урок, 7-й клас / А. Вакула // Трудове навчання. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 17-25.
 12. Валова О. М. Електричний струм у житті людини / О. М. Валова // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 10(жовтень). – С. 121
 13. Вовк С. Б. Технологія виготовлення іграшки в техніці "артишок" / С. Б. Вовк // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 3. – С. 42-43.
 14. Войтелєва Г. Ступеневе залучення школярів до проектно-технологічної діяльності / Г. Войтелєва // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 29-34.
 15. Войтович Ніна. Технологія дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників / Н. Войтович, А. Найдьонова // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 3. – С. 15-17
 16. Ворона Н. Прикраси для панянок : майстер-клас із виготовлення намиста / Н. Ворона // Трудове навчання. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 47-52.
 17. Вороніна Марина. Обгрунтування педагогічних умов розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів одягу / М. Вороніна // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 51-59
 18. Всеукраїнський науково-методичний семінар "Підговка майбутніх учителів трудового навчання та технологій: стан, проблеми, перспективи" // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 19. Гаврилюк Г. М. Дорожній несесер : [проект] / Г. М. Гаврилюк, М. В. Кожухар // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 21. – С. 23-26.
 20. Гаврилюк Г. М. Як навчити дітей економно використовувати фанеру на уроках трудового навчання? : методичні поради вчителю / Г. М. Гаврилюк, В. В. Данілушкін // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 29-33.
 21. Гаврилюк О. М. Кована троянда. технологія виготовлення предметів інтер’єру методами художнього кування / О. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 5. – С. 14-21.
 22. Галик С. Яворівське різьблення : технологія оздоблення виробів : урок, 7-й клас / С. Галик // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 11-16.
 23. Генералюк Леся. Фотосправа в житті Тараса Шевченка / Леся Генералюк // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 3-11
 24. Гогерчак Г. Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій / Григорій Гогерчак // Інформатика. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 48-52.
 25. Гогерчак Григорій. Спільнота інтелектуалів : завдання, відповіді та вказівки до розв'язання завдань практичної частини І етапу ІОІТ-2017 у номінаціях "Інформаційні системи та бази даних" і "Веб-технології" / Григорій Гогерчак // Інформатика. – 2017. – Грудень (№ 12) . – С. 36-50.
 26. Головко Д. А. Перспективы производства соединений Fe(VI) в Украине / Д. А. Головко, И. В. Гончарова, И. Д. Головко // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 40-51
 27. Гоменюк Дмитро. Технології проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі / Д. Гоменюк // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 19-22
 28. Горбенко Л. Технологія оздоблення одягу. Добір виробу та виду оздоблення : урок, 8-й клас / Л. Горбенко // Трудове навчання. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 28-40.
 29. Гусєва Л. І. Технологія писанкарства : урок / Л. І. Гусєва // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 3. – С. 35-41.
 30. Дворнікова І. М'яка іграшка з помпонів : технологія виготовлення іграшки / І. Дворнікова // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 40-43.
 31. Деркач О. Малюємо герб сім'ї : виховання ціннісного та свідомого ставлення до родини / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 3-6.
 32. Дідусенко Н. В. Інформаційні картки для роботи над проектом. Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів матеріалів, 5-6 класи / Н. В. Дідусенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 23/24. – С. 41-56.; Трудове навчання в школі. – 2018. – № 1/2. – С. 45-52.
 33. Дмитрик Олександр. Інноваційні технології у професійній підготовці фахівців / О. Дмитрик, Т. Коношевич // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 24-28
 34. Добровольський В. В. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / В. В. Добровольський // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 77-89.
 35. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 11. – С. 2-8
 36. Дронь В. В. GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Економіка в школах України . – 2017. – № 2. – С. 2-13.; № 3. ; № 4 ; № 5. ; № 10. – С. 2-7.
 37. Дубок О. І на тім рушничкові... Технологія вишивання весільних рушників : уроки, 10-11-ті класи / О. Дубок // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 57-64.
 38. Дударенко Людмила. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства / Л. Дударенко // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 76-85
 39. Думитрюк Грета SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. - № 7. – С. 16-19
 40. Ємельченко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП / Т. Ємельченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 36-60.
 41. Єфіменко В. М. Технологія веб-квест на уроках / В. М. Єфіменко // Англійська мова та література. – 2017. – № 7/8. – С. 8-15.
 42. Єфременкова С. Критичне мислення та хмарні технології : Практична реалізація методичної теми в межах освітнього проекту / Світлана Єфременкова // Директор школи. – 2017. – № 15-16. – С. 12-23
 43. Желтуха Т. В. Застосування проблемно-пошукової технології для формування критичного мислення на уроках математики / Т. В. Желтуха // Математика в школах України. – 2017. – № 16/18. – С. 28-34
 44. Завьялов В. І. Ще раз про залізооборонне виробництво на Кам’янському городищі / В. І. Завьялов, Н. М. Терехова // Археологія. – 2017. – № 3. – С. 120-127
 45. Замлинна Т. Й. Практичне застосування інтерактивних технологій / Т. Й. Замлинна // Фізика в школах України. – 2017. – № 19/20. – С. 6-9.
 46. Збережемо майбутнє разом : Міжнародний день енергозбереження // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 36
 47. Зіньковський Антолій Павлович. Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 року / Антолій Павлович Зіньковський; підгот. О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 6. – С. 23-30
 48. Зуб Володимир. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 28-32
 49. Іваницька Н. А. Сполучені посудини. Підземні води. Основні артезіанські басейни України : 8 клас / Н. А. Іваницька // Географія. – 2017. – № 21/22. – С. 24-31.
 50. Камінська О. Ламбрекени в дизайні штор : технологія виготовлення. 9-й клас / О. Камінська // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 31-40.
 51. Камянченко І. Освітні технології : цікавий світ кольорових паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 24-31.
 52. Карпенко Т. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами технології "Перевернутий клас" : майстер-клас / Тетяна Карпенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 54-56.
 53. Кириченко О. Розпис скляних виробів : технологія проектування та розпису, 10-11-ті класи / О. Кириченко // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 59-67.
 54. Ківшик А. Освітня гра та коучинг у самовизначенні школярів щодо майбутньої трудової діяльності: практичний досвід / А. Ківшик, Т. Чернова // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 25-28
 55. Клименко В. Технологія заготівлі та зберігання продуктів : урок, 9 клас / В. Клименко // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 21-28.
 56. Коваленко Оксана. Як створити Е-BOOK в GOOGLE презентаціях / О. Коваленко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 41-44
 57. Коваленко Олександр Васильович. Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / Олександр Васильович Коваленко, Володимир Володимирович Давидовський, Іван Миколайович Вишневський // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 9. – С. 74-81
 58. Кокшайкина Г. І. Виробництво нітратної кислоти / Г. І. Кокшайкина, Л. Є. Булітко // Хімія. – 2017. – № 11/12. – С. 27-33
 59. Колосунова Т. Квест - сучасний і цікавий засіб навчання : урок-квест на тему "Технологія добору зачіски", 8-й клас / Т. Колосунова // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 5-11.
 60. Колосунова Тетяна. Технологія виконання простої гладі. Проектування, виготовлення й оздоблення виробів вишивкою : урок / Тетяна Колосунова // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 12-20.
 61. Комарова Олена. Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп'ютерних технологій / Олена Комарова // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 25-27; Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 13-15
 62. Комарова Олена. Моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяції засобами комп'ютерних технологій / Олена Комарова // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 19-22
 63. Комп’ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування компетентного фахівця / М. Загірняк [та ін.] // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 46-56
 64. Кондратенко Тетяна. Педагогічні умови для формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання старшокласників економічним предметам / Т. Кондратенко // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 68-81
 65. Корець М. С. Шляхи реалізації профільного технологічного навчання в старшій школі / М. С. Корець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 5-8.
 66. Коржик Наталя. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 21-24
 67. Корицька Галина Навчальна програма тренінгу / Галина Корицька, Тетяна Пересунько // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 1. – С. 43-51
 68. Коробчук О. В'язані іграшки : технологія в'язання спицями / О. Коробчук // Трудове навчання. – 2017. – № 7. – С. 41-47.
 69. Корсак Юрій. Причини вразливості молоді в сучасній консцієнтальній війні / Ю. Корсак // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 86-94
 70. Коршенко Н. Наочна математика : технологія "Нумікон" у дитсадку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-13.
 71. Коршенко Н. Читаю про Україну : майстер-клас за технологією Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей середнього дошкільного віку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 10-13.
 72. Косенко О. В. Декупаж. Технологія виготовлення скляного сувеніра методом декупажу / О. В. Косенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 5. – С. 29-30.
 73. Костенко О. К. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / О. К. Костенко // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 2-14.
 74. Красніков К. П. Технологія природного землеробства : урок, 7-9-ті класи / К. П. Красніков // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 2-95
 75. Красніков К. Технологія природного землеробства : цикл уроків, 7-9-ті класи. / К. Красніков // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 17-47.
 76. Красніков К. Технологія природного землеробства : цикл уроків, 7-9-і класи / К. Красніков // Трудове навчання в школі. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 26-46.; Квітень (№ 4). – С. 14-30.
 77. Крижанівський Л. Р. Організація проектно-технологічної діяльності учнів для модернізації верстатного парку майстерень на уроках трудового навчання / Л. Р. Крижанівський // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 15/16. – С. 79-94.
 78. Критерій оцінки якості неоднорідного псевдозрідження / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай, С. О. Турко, Б. І. Дуда // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 52-56
 79. Кропочева Наталія. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу / Н. Кропочева // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 33-36
 80. Круглий стіл "Проблеми конкурентності ринку добрив в Україні: без ілюзій" // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 74-82
 81. Кудря О. П. Водиця - усьому цариця : інтегрований урок (кінезіологія, природознавство, розвиток мовлення) / О. П. Кудря // Розкажіть онуку. – 2017. – № 7(липень). – С. 38-41
 82. Кузнєцова Т. О. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках інформатики / Т. О. Кузнєцова // Інформатика в школі. – 2017. – № 1. – С. 2-20
 83. Кулалаєва Наталя. Проектні технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / Н. Кулалаєва // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 47
 84. Кулінка Ю. Використання практико-орієнтованої технології "сторітеллінг" на уроках трудового навчання / Ю. Кулінка // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 14-20
 85. Куцебо О. Інтерактивні методи навчання : приклади використання методів та прийомів на уроках хімії / Оксана Куцебо // Хімія. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 32-36.
 86. Ланде Дмитро Володимирович. Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп'ютерних мережах : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 року / Дмитро Володимирович Ланде // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 45-53
 87. Лесюк Ольга. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А. -О. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 12. – С. 43-47
 88. Леус Т. А. Інформаційно-комунікаційні технології : медіаосвіта / Т. А. Леус // Хімія. – 2017. – № 3/4. – С. 73-76.; Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 74-79.
 89. Лісовий Іван. Розвиток фотографічних технологій у XIX ст. / І. Лісовий // Історія в рідній школі. – 2017. – № 6. – С. 39-41
 90. Літковець О. Теоретико-методичні аспекти тактичної технології у формуванні графічних умінь / О. Літковець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 48-56
 91. Лобузіна Катерина. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – С. 3-8
 92. Лосицький В. Модель навчального закладу "Школа новітніх інформаційних технологій" / В. Лосицький // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 94-96
 93. Лукашенко Т. Інноваційний розвиток школи як Центру інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Лукашенко // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 90-93
 94. Лупенко Ю. О. Інноваційно-технічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 103-104
 95. Мариновська О. Технологічне проектування інноваційного розвитку закладу освіти / О. Мариновська // Рідна школа. – 2017. – № 11-12. – С. 17-21
 96. Мартинова М. Упровадження вітагенних технологій компетентнісного навчання на уроках словесності з використанням інтелектуально-психологічного потенціалу учня : педагогічне моделювання / Марина Мартинова // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 31-34.
 97. Матковська Н. Філейне в'язання : вироби, в'язані гачком. Варіативний модуль предмета "Технології". 10-11-ті класи / Н. Матковська // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 44-58.
 98. Маховицька Л. С. Виготовлення квітів для прикрас технікою «Канзаші» / Л. С. Маховицька // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 9. – С. 19-21.
 99. Мегем Євген. Проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в особистісно-орієнтованому освітньому процесі / Є. Мегем, О. Дещенко // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 37-45
 100. Медведєва С. Фізика за чаюванням : бінарний урок із фізики й технології : урок, 8-й клас / С. Медведєва, Т. Дергай // Трудове навчання. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 31-39.
 101. Медіакомпетентність - вміння для життя сучасної людини // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 102. Мелащенко Андрій Олегович. Розробка спеціалізованих комп'ютерних технологій електронних довірчих послуг : За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року / Андрій Олегович Мелащенко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 9. – С. 53-59
 103. Мельник Г. В. Технологія виготовлення декоративних виробів з бісеру та леліток у процесі трудової підготовки школярів / Г. В. Мельник, Г. Л. Ліщинська-Кравець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 35-40.
 104. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік : лист № 21.1/10-1470 від 13 липня 2017 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 9. – С. 44-53.
 105. Миколаєнко А. Технологія обробки сортового прокату : тестові завдання, 7-9-ті класи / А. Миколаєнко // Трудове навчання. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 66-68.
 106. Мисливий В. Соціальна роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу / В. Мисливий // Право України. – 2017. – № 2. – С. 51-58
 107. Михальчук В. Технологія електротехнічних робіт : інтегрований урок з трудового навчання, фізики, екології та географії / В. Михальчук, Л. Михальчук // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 21-39.
 108. Мовчан О. М. Застосування кейс-технологій на уроках географії / О. М. Мовчан // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 18-21
 109. Мовчан Тетяна Святославівна. Стратегія розвитку технологічної освіти в середній зхагальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури / Т. С. Мовчан, В. В. Юрженко // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 58–68
 110. Навчальна програма з технологій для 10-11 класів : рівень стандарту // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 2-13.
 111. Нагорська О. Є. Ізометрія. Міжнародна хімічна номенклатура. 9 клас / О. Є. Нагорська, Е. В. Воронцова // Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 50-52
 112. Назаровець Сергій. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – С. 3-14
 113. Нестерова М. Практичні аспекти застосування когнітивних технологій в освіті / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 84-85.
 114. Нестрибійчук О. Основи хімічної технології : програма курсу за вибором 9-ті (10-ті, 11-ті) класи / Олександр Нестрибійчук // Хімія. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 5-9.
 115. Нетрибійчук О. Основи хімічної технології : розробки занять / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 10-61.
 116. Нетрибійчук О. Хмарна хімія : досвід використання хмарних сервісів і технології "перевернутого" навчання / Олександр Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 17-24
 117. Нетрибійчук Олександр. Використання хмарних сервісів і технологій "перевернутого навчання" на уроках хімії / Олександр Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 2-5
 118. Ничкало Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 2-4
 119. Нищак І. Д. Навчання будівельного і схематичного креслення майбутніх учителів технологій засобами ЕНМК "Графіка": методичний аспект / І. Д. Нищак // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 42-47
 120. Ознобишина В. Технологія плетіння виробів із паперової лози як складова формування критичного мислення учня / В. Ознобишина // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-12.
 121. Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва / Юлія Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 64-70
 122. Оршанський Л. В. Технологія геометричного різьблення деревини / Л. В. Оршанський // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 11-19
 123. Осипенко Сергій. Проектні технології у створенні освітньо-розвивального середовища / С. Осипенко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 22-23
 124. Панно "Соняшник". Технологія виготовлення панно в техніці "декупаж на канві" : майстер-клас // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 30-33.
 125. Патрова Л. М. Думка на кінчиках пальців : використання інноваційних ЛЕГО-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку / Л. М. Патрова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 2-13.
 126. Пашковська Н. Навчальне проектування : інтерактивне заняття з учителями географії / Наталя Пашковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 8-12.
 127. Пенський А. Гольник настінний : комбінований виріб / А. Пенський, А. Молчанова // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 51-57.
 128. Плакун Т. М. Сучасні методичні підходи до підготовки та проведення уроків інформатики з урахуванням ІКТ / Т. М. Плакун, І. М. Сомченко // Інформатика в школі. – 2017. – № 2. – С. 7-12
 129. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 11/12. – С. 19-23.
 130. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 13/14. – С. 17-23. ; Фізика в школах України. – № 15/16. – С. 19-27.
 131. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 17/18. – С. 37-39.
 132. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 19/20. – С. 10-15
 133. Позняков Валерій Дмитрович. Технології зварювання для виготовлення і ремонту металевих конструкцій із високоміцних сталей : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2016 року / Валерій Дмитрович Позняков // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 64-72
 134. Пономарьов В. Інтеративні технології навчання : використання інтерактивних технологій на уроках технічних видів праці. 6-й клас / В. Пономарьов // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 11-22.
 135. Попов Е. В. Синтез сернистых красителей из компонентов, выделенных из коксового газа и смолы после коксования каменного угля / Е. В. Попов, А. Д. Исак, А. В. Мороз // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 43-56
 136. Попов Михайло Олексійович. Про стан та перспективи застосування технологій дистанційного зондування Землі при вирішенні актуальних проблем реального сектору економіки та оборони : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 року / Михайло Олексійович Попов // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 48-63
 137. Портрет конкурентоспроможності хімічної промисловості України: 2016 рік // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 32-34
 138. Похресник А. Комунікологія adwersus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України / А. Похресник // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 41-47
 139. Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій : постанова ... від 28.12.2016 № 1042 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 26–36
 140. Про затвердження Положення про проведення Єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" у 2017 році : наказ ... від 11.04.2017 № 579 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 42–74.
 141. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова ... від 05.04.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 36–48
 142. Проект Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 96-106
 143. Прокопець Л. Використання інтерактивних технологій під час проведення виховних заходів на природничу тематику / Любов Прокопець // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 23-26.
 144. Пукайло Т. Технологія виготовлення листівок : урок, 10-11-ті класи / Т. Пукайло // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 13-20.
 145. Радович Р. Б. З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі / Р. Б. Радович // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 3 (травень-червень). – С. 53-66
 146. Радович Р. Б. Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся / Р. Б. Радович // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 6 (листопад-грудень). – С. 22-32
 147. Раков С. А. Технології збору і обробки даних для дослідження прогностичної валідності тестів ЗНО / С. А. Раков, М. С. Мазарчук, В. С. Добряк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 11/12. – С. 4-12
 148. Розробка газонаповнених силіконових ущільнювачів / Н. І. Пасько, Л. П. Дребезова, В. Е. Яременко, Н. В. Жуковська // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 40-42
 149. Сенченко Оксана. Інформаційно-мережеві війни : феномен «керованого хаосу» / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 4. – С. 31-37
 150. Сенченко Оксана. Мережевий інструментарій нових війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 37-41
 151. Сенченко Оксана. Новий виклик людству - гібридна війна / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 41-45
 152. Симонович Н. Методичні основи застосування інтерактивних технологій у процесі трудового навчання дівчат 8-9 класів / Н. Симонович // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 35-41.
 153. Сімак Катерина Віталіївна. Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади / К. В. Сімак // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 35–40
 154. Сінна О. І. "Нова" географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові) / О. І. Сінна, І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 65-68
 155. Скрипник Р. Стовбурові клітини - досягнення науки чи прокляття людства? : урок / Руслана Скрипник // Біологія. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 17-29.
 156. Стешенко В. В. Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі / В. В. Стешенко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 26-30
 157. Стороженко Аріна. "EXCEL у хмарі значно ближче, ніж здається..." / А. Стороженко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 39-41
 158. Стрілець С. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентності дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний аспект / С. Стрілець, Н. Стрілецька // Рідна школа. – 2017. – № 1-2. – С. 41-47
 159. Стьопіна Наталія. Формування енергоефективної компетентності майбутніх будівельників на основі проектних технологій / Н. Стьопіна, Н. Кулалаєва // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 25-28
 160. Тарасенко Ростислав. Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у навчально-інформаційному середовищі / Р. Тарасенко // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 51-57
 161. Тертична О. О. Технологія малярних робіт. 7 клас : урок / О. О. Тертична // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 20. – С. 20-25.
 162. Технології на службі бізнесу і фінансів // Економіка в школах України. – 2017. – № 1. – С. 23-28.
 163. Технологія отримання ксантогенатів металів із відходів коксохімічних виробництв / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, Т. С. Тітов, Й. Й. Білинський // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 57-64
 164. Тименко Роман. Майстер-клас: техніка "Маркетрі" / Р. Тименко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 36-38
 165. Тимошенко Валерій Іванович. Комп'ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об'єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 року / Валерій Іванович Тимошенко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 24-37
 166. Ткачова С. Валяне намисто : технологія проектування та виготовлення валяних виробів / С. Ткачова // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 20-28.
 167. Топузов Михайло Олегович. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві / М. О. Топузов // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 26-36
 168. Турчак Л. В. Технологія виготовлення піжамної сорочки : урок / Л. В. Турчак // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 7. – С. 27-31.
 169. Уланович Г. Настінне панно "Витівниця" : технологія плетіння в техніці "макроме", 5-6-ті класи / Г. Уланович // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 21-31.
 170. Федоров Олег Павлович. Про цільову програму наукових досліджень НАН України "аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту "Горизонт-2020" ERA-PLANET" : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 року / Олег Павлович Федоров // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 12. – С. 35-41
 171. Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей / Г. Півняк [та ін.] // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 17-33
 172. Хатько А. В. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців із хортингу / А. В. Хатько // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 41-46.
 173. Хімія навколо нас : [скло] // Хімія. – 2017. – № 9/10. – С. 10-21.
 174. Церклевич Вікторія. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки / В. Церклевич // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 116-125
 175. Цина А. Ю. Модернізація технологічної освіти за вимогами оновлення освітніх стандартів / А. Ю. Цина // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 17. – С. 2-6.
 176. Цікаве та корисне про електроенергію : День енергетика // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 11(листопад). – С. 82
 177. Чеботарьова Олена. Сучасні підходи до трудового навчання учнів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 56-64
 178. Чумаченко О. Інноваційна практика функціонування і розвитку навчального закладу з еколого-економічною спеціалізацією / О. Чумаченко, О. Трухан // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 28-31
 179. Шепета Анжела. Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання / Анжела Шепета (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. – 2017. – № 5. – С. 34-48
 180. Шурин О. Формування творчої особистості майбутніх учителів технологій в умовах інформаційно-освітнього середовища / О. Шурин // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 21-24
 181. Щербак В. Торбинка "Великодній зайчик" : технологія виготовлення об'ємної аплікації з текстильних матеріалів / В. Щербак // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 64-70.
 182. Щербакова Н. Школа у "хмарі". Переваги та особливості хмарно орієнтованого навчання / Наталія Щербакова, Ірина Скакун // English language & culture. – 2017. – June (№ 11). – С. 4-8
 183. Юрченко В. М. Information and communication technologies. Computers (10 form) : [інформаційні та комунікаційні технології] / В. М. Юрченко // Англійська мова та література. – 2017. – № 13/14. – С
НАШІ ПАРТНЕРИ


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений