Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографії
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ТЕХНІКА
Навчально-методичні видання 2012-2016 років видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
6П5(075.3)
А92
Атаманюк Василь Васильович. Лабораторний практикум з матеріалознавства : навч. посіб. / В. В. АтаманюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 140 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П4(075.3)
А92
Атаманюк Василь Васильович. Лабораторний практикум з технології виробництва конструкційних матеріалів : навч. посіб. / В. В. АтаманюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 130 с. Примірники: всього:12 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
605(075.3)
А92
Атаманюк Василь Васильович. Основи гідравліки та гідравлічних машин : навч. посіб. / В. В. АтаманюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 164 с. Примірники: всього:13 - НАВЧ. ВІДДІЛ(11), ЗБЕРІГАННЯ(2)
605(075.3)
А92
Атаманюк Василь Васильович. Основи гідравліки та гідравлічних машин : навч. посіб. / В. В. АтаманюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 101 с Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
5(07)
Б12
Бабіна Тетяна Володимирівна. Викладання курсу "Природознавство". Сучасні технології : навчально-методичний посібник / Т. В. Бабіна, О. І. Бабін, І. О. МіркевичХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 1 (169)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
Б90
Бублик, Віталій. Створюємо проекти мовою DELPHI : практикум / В. БубликК. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 2 / Л. С. ГлобаКиїв : НТУУ "КПП", 2015. – 374 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 1 / Л. С. ГлобаКиїв : НТУУ "КПП", 2014. – 376 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Г68
Гордійчук Галина Борисівна. Основи інформатики з елементами програмування. Лабораторний практикум : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський Вінниця : Планер, 2014. – 391 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(075.3)
Г68
Гордійчук Галина Борисівна. Основи інформатики з елементами програмування. Модуль 1: Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання текстової інформації : навчальний посібник / Г. Б. Гордійчук, Л. Л. Коношевський Вінниця : Планер, 2013. – 528 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(075.3)
Г95
Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю Кадемія, Л. С. ШевченкоВінниця : Планер, 2012. – 348 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.2)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. LAZARUS. Лабораторні роботи / О. А. Журибеда, Н. І. ЗеленськаКиїв : Перше вересня, 2015. – 143 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда, Оксана Анатоліївна. Системи керування базами даних / О. А. ЖурибедаКиїв : Перше вересня, 2017. – 164 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. Табличні процесори / О. А. Журибеда, Н. І. ЗеленськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 149 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
605(075.3)
І-23
Іванчук Анатолій Васильович. Основи винахідницької діяльності : навч. посіб. / А. В. ІванчукВінниця : ПП "Едельвейс і К", 2012. – 170 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
6Ф7(075.3)
І-73
Інтернет-орієнтовані автоматизовані системи збирання, накопичення і опрацювання результатів навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів : посібник / ред. Ю. М. Богачков ; Нац. академія пед. наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 158 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(28), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(07)
К13
Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації / М. Ю. Кадемія, С. Д. ПетровичВінниця, 2012. – 106 с. Примірники: всього:1 - (1)
6Ф7(075.3)
К13
Кадемія Майя Юхимівна. Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1: Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформації : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Ін-т магістратури, аспірантури, докторантуриВінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2014. – 591 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Інформаційна безпека : навчально-методичний посібник / Н. М. Кириленко; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид., випр.Вінниця : Глобус-Прес, 2014. – 215 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Збірник практичних завдань для самостійного опрацювання в середовищі Delphi : навчально-методичний посібник / Н. М. КириленкоВінниця : Глобус-Прес, 2015. – 175 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Основи алгоритмізації та програмування : Лабораторний практикум : навчальний посібник / Н. М. КириленкоВінниця : Глобус-прес, 2014. – 211 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К63
Комп'ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання : навч. посіб. / за ред. О. В. Шестопалюка ; авт. кол.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. КоношевськийВінниця : Планер, 2012. – 619 с. Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(22), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.1(075.3)
М33
Матвійчук А. Я. Електротехніка : навч.-метод. посіб. / А. Я. Матвійчук, В. Л. СтінянськийВінниця : Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2012. – 143 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
М34
Матузна Ксенія Олександрівна. Текстові процесори / К. О. Матузна , Л. М. Ткаченко, Н. І. ЗеленськаКиїв : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
М69
Михайленко Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп'ютерна графіка : [підруч. для студ. вищих закл. освіти] / В. Є. Михайленко ; за ред. В. Є. Михайленка. – 6-те вид.К : Каравела, 2012. – 367 с. – (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
М74
Мокрогуз Олександр Петрович. Роль мультимедійних засобів у формування інформаційної компетентності / О. П. МокрогузХарків : Основа, 2017. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; вип. 5 (161)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6П2.1(075.3)
М77
Монтік Петро Миколайович. Електротехніка та електромеханіка : навч. посіб. для студ. неелектротехнічних спец. вищ. закл. Освіти / П. М. МонтікЛьвів : Новий Світ-2000, 2012. – 497 с. – (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(075.3)
Н73
Нові інформаційні технології : лабораторний практикумВінниця, 2015. – 208 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
П19
Пасічник Володимир Володимирович. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1 : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. УгринЛьвів, 2013. – 335 с. – (Комп'ютинґ) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
П19
Пасічник Оксана Володимирівна. Веб-дизайн : підручник / О. В. Пасічник, В. В. ПасічникЛьвів : Магнолія 2006, 2012. – 518 с. – (Комп'ютинґ) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
П78
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. С. Глоба ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(07)
Р83
Руденко Віктор Дмитрович. Основи операційних систем / В. Д. Руденко, В. В. Лапінський, О. О. ЖугастровК., 2013. – 127 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(07)
Т78
Трудове навчання. Технології. 10 клас : робоча книга вчителя / упоряд. Л. Рак, за ред. Н. І. БоринецьК. : Шк. світ, 2012. – 64 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Т78
Трудове навчання. Технології. 11 клас : робоча книга вчителя / за заг. ред. Н. І. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2013. – 64 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Т78
Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 7 клас (За новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням змін відповідно до розвантаження програми) / за ред. Н. І. Боринець, упоряд. Л. М. РакКиїв : Перше вересня, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Т82
Тулашвілі Юрій Йосипович. Інформатика та комп'ютерна техніка : навчання інвалідів по зору роботі на персональному комп'ютері / Ю. ТулашвіліЛуцьк : Медіа, 2012. – 223 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Ф33
Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технології : методичні рекомендаціїї / Г. М. Федорук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 63 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ф79
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / за ред. В. Ю. Бикова, О. В. Овчарук ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 212 с Примірники: всього:16 - НАВЧ. ВІДДІЛ(14), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6Ф7(07)
Ч-59
Чижевська Світлана Миколаївна. Графічні редактори : практичні роботи / С. М. ЧижевськаКиїв : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 134 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Ш31
Шахіна, Ірина Юріївна. Логічне програмування та бази даних : навчальний посібник / І. Ю. Шахіна ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2016. – 251 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Ш31
Шахіна Ірина Юріївна. Основи інформатики з елементами програмування. Модуль 3: Програмне забезпечення опрацювання табличних даних. Робота в середовищі Internet : навчальний посібник / І. Ю. ШахінаВінниця, 2014. – 277 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ш52
Шестопалюк Олександр Васильович. Технології навчання у вищій педагогічній школі (традиції та інновації) : навчальний посібник / О. В. ШестопалюкВінниця : Планер, 2014. – 144 с. Примірники: всього:26 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(22)
378(075.3)
Ш90
Штефан Людмила Володимирівна. Інноваційні технології в освіті : навчальний посібник для студентів ВНЗ інженерно-педагогічних спеціальностей / Л. В. ШтефанХарків : Друкарня Мадрид, 2012. – 174 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ТЕХНІКА
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2012-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 9 / ред. кол.: Подолянчук (голова) , О. І. Матяш, В. Ф. ЗаболотнийВінниця : Планер, 2012. – 532 с. Примірники: всього:8 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 11 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Друк, 2014. – 351 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Випуск 13 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 186 с. Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 10 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2013. – 430 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
6Т5
Б40
Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. кол.: В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с Примірники: всього:1 - (1)
6П2
Д64
Долинский А. А. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений : монография / А. А. Долинский , Б. Х. ДрагановК. : Академпериодика, 2013. – 67 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Вінницький національний технічний університетВінниця : Кондор, 2015. – 401 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції м. Вінниця, грудень 2014 року / Вінницький національний технічний університетВінниця : Кондор, 2014. – 330 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6С9
З-33
Запольський Анатолий Кириллович. Физико-химическая теория коагуляционной очистки воды / А. К. Запольський. – 3-е изд., перераб. и допВинница : Нилан-ЛТД, 2016. – 134 с. Примірники: всього:7 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
И74
Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вып. 7 / Респ. высшее учебное заведение "Крымский инженерно-педагогический университет"Симферополь : НИЦ КИПУ, 2012. – 151 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
34У
И74
Информационные технологии и безопасность: оценка состояния. Вип. 13 / Национальная академия правовых наук Украины, Научно-исследовательский институт информатики и права [и др.]Киев : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 207 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2.8
К26
Карпан Н. В. Від Чорнобиля до Фукусіми = From Chernobyl to Fukushima / Н. В.КарпанК. : С. Подгорнов, 2012. – 301 с. : іл Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604
К55
Кобилянський Олександр Володимирович. Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / О. В. КобилянськийВінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
6П4
Л38
Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты : монография / О. Г. ЛевченкоКиев : Наукова думка, 2015. – 245 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
М54
Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / авт. кол.: О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 136 с. Примірники: всього:1 - (1)
6С9.6
Н15
Навчально-методичний збірник матеріалів з пожежної безпеки для багатоповерхових житлових будинків / авт. кол.: С. Б. Ляхов, С. М. Сухотеплий, О. М. ДепешкоВінниця : Вєда, 2013. – 60 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.8
О-29
Об'єкт "Укриття". 30 років після аварії : монографія / авт. кол.: В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕСЧорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 512 с. Примірники: всього:1 - (1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 11 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, В. В. Денисова, Е. Г. Зуева, под общей ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 289 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография (международная). Книга 14 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, А. Ю. Арутюнян, О. И. Гербет, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 290 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 12 / авт. кол.: И. П. Егорова, С. А. Исаева, Т. А. Каясова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 15 / авт. кол.: А. И. Артюхина, Н. В. Бармута, М. Г. Бекирова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
О-54
Олійник Дмитро Кононович. Початок водневої енергетики: Стартап / Д. К. ОлійникВінниця : Едельвейс і К, 2014. – 32 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф4
О-62
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 49 : сборник научных трудов / ред. кол.: С. В. Свечников, К. Д. Глинчук, З. К. Власенко ; НАН Украины, Институт физики полупроводников им. В. Е. ЛашкареваКиев, 2014. – 107 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
О-72
Осадчий Вячеслав Володимирович. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : монографія / В. В. ОсадчийМелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 420 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
6П2.8
П78
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / кол.: Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – 2-е изд., дополЧернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 45 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 367 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 46 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 375 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 44 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. ШевченкоКиїв ; Вінниця : Планер, 2016. – 414 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 41 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю. БичковКиїв ; Вінниця : Планер, 2015. – 505 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2.1
Щ61
Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : монография / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. РезинкинаКиев : Наукова думка, 2016. – 191 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ. ТЕХНОЛОГІЇ
Аналітичні статті

 1. Polonska Tamara Kostiantynivna. Games as a technique for competence-oriented foreign languages teaching to primary school pupils / T. K. Polonska // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 109–115
 2. Shvets V. The new model of feedbacks between students and e-learning platform moodle (Нова модель зворотних зв'язків між студентом і платформою дистанційного навчання MOODLE) / Valentyna Shvets // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 46-51
 3. Арест Михайло Якович. Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського / М. Я. Арест, Н. В. Кіщук // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 42-50
 4. Банщикова В. В. Організація та проведення уроків за проектним методом навчання : модуль "Технологія вишитих виробів" / В. В. Банщикова // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 1/2. – С. 24-29.
 5. Бігич О. Б. Блог і подкаст технології формування міжкультурної компетентності на різних ступенях навчання іноземної мови / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 3-9
 6. Бігич О. Б. Електронний кейс як засіб формування у майбутніх менеджерів туризму міжкультурної компетентності / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2017. – № 1. – С. 17-22
 7. Богомолова Н. Ю. Упровадження ідей національно-патріотичного виховання в технологічній освіті / Н. Ю. Богомолова // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 6. – С. 8-11.
 8. Бондар Михайло Анатолійович. Космічні технології: сьогодення й майбутнє : VI Міжнародна конференція / Михайло Анатолійович Бондар, Едуар Іванович Кузнєцов // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 8. – С. 83-87
 9. Борисенко Н. А. Тестоваі завдання до варіативного модуля "Технологія приготування страв, 5-6 класи / Н. А. Борисенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 10. – С. 19-25.
 10. Бородієнко Олександра. Технічна і професійна освіта та навчання для глобального лідерства майбутнього: досвід Ізраїлю / О. Бородієнко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 46-48
 11. Вакула А. Оздоблення виробів штучними квітами : варіативний модуль "Технологія оздоблення одягу" : урок, 7-й клас / А. Вакула // Трудове навчання. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 17-25.
 12. Валова О. М. Електричний струм у житті людини / О. М. Валова // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 10(жовтень). – С. 121
 13. Вовк С. Б. Технологія виготовлення іграшки в техніці "артишок" / С. Б. Вовк // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 3. – С. 42-43.
 14. Войтелєва Г. Ступеневе залучення школярів до проектно-технологічної діяльності / Г. Войтелєва // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 29-34.
 15. Войтович Ніна. Технологія дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників / Н. Войтович, А. Найдьонова // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 3. – С. 15-17
 16. Ворона Н. Прикраси для панянок : майстер-клас із виготовлення намиста / Н. Ворона // Трудове навчання. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 47-52.
 17. Вороніна Марина. Обгрунтування педагогічних умов розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів одягу / М. Вороніна // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 51-59
 18. Всеукраїнський науково-методичний семінар "Підговка майбутніх учителів трудового навчання та технологій: стан, проблеми, перспективи" // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 19. Гаврилюк Г. М. Дорожній несесер : [проект] / Г. М. Гаврилюк, М. В. Кожухар // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 21. – С. 23-26.
 20. Гаврилюк Г. М. Як навчити дітей економно використовувати фанеру на уроках трудового навчання? : методичні поради вчителю / Г. М. Гаврилюк, В. В. Данілушкін // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 29-33.
 21. Гаврилюк О. М. Кована троянда. технологія виготовлення предметів інтер’єру методами художнього кування / О. М. Гаврилюк // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 5. – С. 14-21.
 22. Галик С. Яворівське різьблення : технологія оздоблення виробів : урок, 7-й клас / С. Галик // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 11-16.
 23. Генералюк Леся. Фотосправа в житті Тараса Шевченка / Леся Генералюк // Слово і час. – 2017. – № 11. – С. 3-11
 24. Гогерчак Г. Інтернет-олімпіада з інформаційних технологій / Григорій Гогерчак // Інформатика. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 48-52.
 25. Гогерчак Григорій. Спільнота інтелектуалів : завдання, відповіді та вказівки до розв'язання завдань практичної частини І етапу ІОІТ-2017 у номінаціях "Інформаційні системи та бази даних" і "Веб-технології" / Григорій Гогерчак // Інформатика. – 2017. – Грудень (№ 12) . – С. 36-50.
 26. Головко Д. А. Перспективы производства соединений Fe(VI) в Украине / Д. А. Головко, И. В. Гончарова, И. Д. Головко // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 40-51
 27. Гоменюк Дмитро. Технології проектного навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників автотранспортної галузі / Д. Гоменюк // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 19-22
 28. Горбенко Л. Технологія оздоблення одягу. Добір виробу та виду оздоблення : урок, 8-й клас / Л. Горбенко // Трудове навчання. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 28-40.
 29. Гусєва Л. І. Технологія писанкарства : урок / Л. І. Гусєва // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 3. – С. 35-41.
 30. Дворнікова І. М'яка іграшка з помпонів : технологія виготовлення іграшки / І. Дворнікова // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 40-43.
 31. Деркач О. Малюємо герб сім'ї : виховання ціннісного та свідомого ставлення до родини / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 3-6.
 32. Дідусенко Н. В. Інформаційні картки для роботи над проектом. Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів матеріалів, 5-6 класи / Н. В. Дідусенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 23/24. – С. 41-56.; Трудове навчання в школі. – 2018. – № 1/2. – С. 45-52.
 33. Дмитрик Олександр. Інноваційні технології у професійній підготовці фахівців / О. Дмитрик, Т. Коношевич // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 24-28
 34. Добровольський В. В. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / В. В. Добровольський // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 77-89.
 35. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 11. – С. 2-8
 36. Дронь В. В. GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Економіка в школах України . – 2017. – № 2. – С. 2-13.; № 3. ; № 4 ; № 5. ; № 10. – С. 2-7.
 37. Дубок О. І на тім рушничкові... Технологія вишивання весільних рушників : уроки, 10-11-ті класи / О. Дубок // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 57-64.
 38. Дударенко Людмила. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства / Л. Дударенко // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 76-85
 39. Думитрюк Грета SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. - № 7. – С. 16-19
 40. Ємельченко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП / Т. Ємельченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 36-60.
 41. Єфіменко В. М. Технологія веб-квест на уроках / В. М. Єфіменко // Англійська мова та література. – 2017. – № 7/8. – С. 8-15.
 42. Єфременкова С. Критичне мислення та хмарні технології : Практична реалізація методичної теми в межах освітнього проекту / Світлана Єфременкова // Директор школи. – 2017. – № 15-16. – С. 12-23
 43. Желтуха Т. В. Застосування проблемно-пошукової технології для формування критичного мислення на уроках математики / Т. В. Желтуха // Математика в школах України. – 2017. – № 16/18. – С. 28-34
 44. Завьялов В. І. Ще раз про залізооборонне виробництво на Кам’янському городищі / В. І. Завьялов, Н. М. Терехова // Археологія. – 2017. – № 3. – С. 120-127
 45. Замлинна Т. Й. Практичне застосування інтерактивних технологій / Т. Й. Замлинна // Фізика в школах України. – 2017. – № 19/20. – С. 6-9.
 46. Збережемо майбутнє разом : Міжнародний день енергозбереження // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 36
 47. Зіньковський Антолій Павлович. Актуальні проблеми динаміки та міцності в сучасному авіаційному двигунобудуванні : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 15 березня 2017 року / Антолій Павлович Зіньковський; підгот. О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 6. – С. 23-30
 48. Зуб Володимир. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 28-32
 49. Іваницька Н. А. Сполучені посудини. Підземні води. Основні артезіанські басейни України : 8 клас / Н. А. Іваницька // Географія. – 2017. – № 21/22. – С. 24-31.
 50. Камінська О. Ламбрекени в дизайні штор : технологія виготовлення. 9-й клас / О. Камінська // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 31-40.
 51. Камянченко І. Освітні технології : цікавий світ кольорових паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 24-31.
 52. Карпенко Т. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами технології "Перевернутий клас" : майстер-клас / Тетяна Карпенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 54-56.
 53. Кириченко О. Розпис скляних виробів : технологія проектування та розпису, 10-11-ті класи / О. Кириченко // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 59-67.
 54. Ківшик А. Освітня гра та коучинг у самовизначенні школярів щодо майбутньої трудової діяльності: практичний досвід / А. Ківшик, Т. Чернова // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 25-28
 55. Клименко В. Технологія заготівлі та зберігання продуктів : урок, 9 клас / В. Клименко // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 21-28.
 56. Коваленко Оксана. Як створити Е-BOOK в GOOGLE презентаціях / О. Коваленко // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 41-44
 57. Коваленко Олександр Васильович. Розвиток ядерних технологій в Інституті ядерних досліджень НАН України / Олександр Васильович Коваленко, Володимир Володимирович Давидовський, Іван Миколайович Вишневський // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 9. – С. 74-81
 58. Кокшайкина Г. І. Виробництво нітратної кислоти / Г. І. Кокшайкина, Л. Є. Булітко // Хімія. – 2017. – № 11/12. – С. 27-33
 59. Колосунова Т. Квест - сучасний і цікавий засіб навчання : урок-квест на тему "Технологія добору зачіски", 8-й клас / Т. Колосунова // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 5-11.
 60. Колосунова Тетяна. Технологія виконання простої гладі. Проектування, виготовлення й оздоблення виробів вишивкою : урок / Тетяна Колосунова // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 12-20.
 61. Комарова Олена. Моделювання біологічних процесів у старшій школі засобами комп'ютерних технологій / Олена Комарова // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 25-27; Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 13-15
 62. Комарова Олена. Моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяції засобами комп'ютерних технологій / Олена Комарова // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 19-22
 63. Комп’ютеризовані засоби проведення лабораторних робіт - шлях до ефективної професійно-практичної складової підготовки і формування компетентного фахівця / М. Загірняк [та ін.] // Вища школа. – 2017. – № 7. – С. 46-56
 64. Кондратенко Тетяна. Педагогічні умови для формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання старшокласників економічним предметам / Т. Кондратенко // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 68-81
 65. Корець М. С. Шляхи реалізації профільного технологічного навчання в старшій школі / М. С. Корець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 5-8.
 66. Коржик Наталя. Архіви України в інформаційному просторі: сучасний стан організації веб-сайтів / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 8. – С. 21-24
 67. Корицька Галина Навчальна програма тренінгу / Галина Корицька, Тетяна Пересунько // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 1. – С. 43-51
 68. Коробчук О. В'язані іграшки : технологія в'язання спицями / О. Коробчук // Трудове навчання. – 2017. – № 7. – С. 41-47.
 69. Корсак Юрій. Причини вразливості молоді в сучасній консцієнтальній війні / Ю. Корсак // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 86-94
 70. Коршенко Н. Наочна математика : технологія "Нумікон" у дитсадку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-13.
 71. Коршенко Н. Читаю про Україну : майстер-клас за технологією Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей середнього дошкільного віку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 10-13.
 72. Косенко О. В. Декупаж. Технологія виготовлення скляного сувеніра методом декупажу / О. В. Косенко // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 5. – С. 29-30.
 73. Костенко О. К. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / О. К. Костенко // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 2-14.
 74. Красніков К. П. Технологія природного землеробства : урок, 7-9-ті класи / К. П. Красніков // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 2-95
 75. Красніков К. Технологія природного землеробства : цикл уроків, 7-9-ті класи. / К. Красніков // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 17-47.
 76. Красніков К. Технологія природного землеробства : цикл уроків, 7-9-і класи / К. Красніков // Трудове навчання в школі. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 26-46.; Квітень (№ 4). – С. 14-30.
 77. Крижанівський Л. Р. Організація проектно-технологічної діяльності учнів для модернізації верстатного парку майстерень на уроках трудового навчання / Л. Р. Крижанівський // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 15/16. – С. 79-94.
 78. Критерій оцінки якості неоднорідного псевдозрідження / Я. М. Корнієнко, С. С. Гайдай, С. О. Турко, Б. І. Дуда // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 52-56
 79. Кропочева Наталія. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу / Н. Кропочева // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 33-36
 80. Круглий стіл "Проблеми конкурентності ринку добрив в Україні: без ілюзій" // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 74-82
 81. Кудря О. П. Водиця - усьому цариця : інтегрований урок (кінезіологія, природознавство, розвиток мовлення) / О. П. Кудря // Розкажіть онуку. – 2017. – № 7(липень). – С. 38-41
 82. Кузнєцова Т. О. Використання елементів інтерактивних технологій на уроках інформатики / Т. О. Кузнєцова // Інформатика в школі. – 2017. – № 1. – С. 2-20
 83. Кулалаєва Наталя. Проектні технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / Н. Кулалаєва // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 47
 84. Кулінка Ю. Використання практико-орієнтованої технології "сторітеллінг" на уроках трудового навчання / Ю. Кулінка // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 14-20
 85. Куцебо О. Інтерактивні методи навчання : приклади використання методів та прийомів на уроках хімії / Оксана Куцебо // Хімія. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 32-36.
 86. Ланде Дмитро Володимирович. Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп'ютерних мережах : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 січня 2017 року / Дмитро Володимирович Ланде // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 45-53
 87. Лесюк Ольга. Мобільні технології та сучасні інформаційні послуги у бібліотеках вищих навчальних закладів України / О. Лесюк, А. -О. Дворецька // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 12. – С. 43-47
 88. Леус Т. А. Інформаційно-комунікаційні технології : медіаосвіта / Т. А. Леус // Хімія. – 2017. – № 3/4. – С. 73-76.; Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 74-79.
 89. Лісовий Іван. Розвиток фотографічних технологій у XIX ст. / І. Лісовий // Історія в рідній школі. – 2017. – № 6. – С. 39-41
 90. Літковець О. Теоретико-методичні аспекти тактичної технології у формуванні графічних умінь / О. Літковець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 48-56
 91. Лобузіна Катерина. Адаптація лінгвістичних засобів наукової бібліотеки до вимог інтернет-середовища та міжнародних стандартів / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – С. 3-8
 92. Лосицький В. Модель навчального закладу "Школа новітніх інформаційних технологій" / В. Лосицький // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 94-96
 93. Лукашенко Т. Інноваційний розвиток школи як Центру інформаційно-комунікаційних технологій / Т. Лукашенко // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 90-93
 94. Лупенко Ю. О. Інноваційно-технічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 103-104
 95. Мариновська О. Технологічне проектування інноваційного розвитку закладу освіти / О. Мариновська // Рідна школа. – 2017. – № 11-12. – С. 17-21
 96. Мартинова М. Упровадження вітагенних технологій компетентнісного навчання на уроках словесності з використанням інтелектуально-психологічного потенціалу учня : педагогічне моделювання / Марина Мартинова // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 31-34.
 97. Матковська Н. Філейне в'язання : вироби, в'язані гачком. Варіативний модуль предмета "Технології". 10-11-ті класи / Н. Матковська // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 44-58.
 98. Маховицька Л. С. Виготовлення квітів для прикрас технікою «Канзаші» / Л. С. Маховицька // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 9. – С. 19-21.
 99. Мегем Євген. Проектно-технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання в особистісно-орієнтованому освітньому процесі / Є. Мегем, О. Дещенко // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 37-45
 100. Медведєва С. Фізика за чаюванням : бінарний урок із фізики й технології : урок, 8-й клас / С. Медведєва, Т. Дергай // Трудове навчання. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 31-39.
 101. Медіакомпетентність - вміння для життя сучасної людини // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 102. Мелащенко Андрій Олегович. Розробка спеціалізованих комп'ютерних технологій електронних довірчих послуг : За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 5 липня 2017 року / Андрій Олегович Мелащенко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 9. – С. 53-59
 103. Мельник Г. В. Технологія виготовлення декоративних виробів з бісеру та леліток у процесі трудової підготовки школярів / Г. В. Мельник, Г. Л. Ліщинська-Кравець // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 35-40.
 104. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік : лист № 21.1/10-1470 від 13 липня 2017 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 9. – С. 44-53.
 105. Миколаєнко А. Технологія обробки сортового прокату : тестові завдання, 7-9-ті класи / А. Миколаєнко // Трудове навчання. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 66-68.
 106. Мисливий В. Соціальна роль кримінального права в умовах науково-технологічного прогресу / В. Мисливий // Право України. – 2017. – № 2. – С. 51-58
 107. Михальчук В. Технологія електротехнічних робіт : інтегрований урок з трудового навчання, фізики, екології та географії / В. Михальчук, Л. Михальчук // Трудове навчання. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 21-39.
 108. Мовчан О. М. Застосування кейс-технологій на уроках географії / О. М. Мовчан // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 18-21
 109. Мовчан Тетяна Святославівна. Стратегія розвитку технологічної освіти в середній зхагальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури / Т. С. Мовчан, В. В. Юрженко // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 58–68
 110. Навчальна програма з технологій для 10-11 класів : рівень стандарту // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 2-13.
 111. Нагорська О. Є. Ізометрія. Міжнародна хімічна номенклатура. 9 клас / О. Є. Нагорська, Е. В. Воронцова // Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 50-52
 112. Назаровець Сергій. Бібліотека 4.0: технології та сервіси майбутнього / С. Назаровець, Є. Кулик // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 5. – С. 3-14
 113. Нестерова М. Практичні аспекти застосування когнітивних технологій в освіті / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 84-85.
 114. Нестрибійчук О. Основи хімічної технології : програма курсу за вибором 9-ті (10-ті, 11-ті) класи / Олександр Нестрибійчук // Хімія. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 5-9.
 115. Нетрибійчук О. Основи хімічної технології : розробки занять / О. Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 10-61.
 116. Нетрибійчук О. Хмарна хімія : досвід використання хмарних сервісів і технології "перевернутого" навчання / Олександр Нетрибійчук // Хімія. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 17-24
 117. Нетрибійчук Олександр. Використання хмарних сервісів і технологій "перевернутого навчання" на уроках хімії / Олександр Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 2-5
 118. Ничкало Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 2-4
 119. Нищак І. Д. Навчання будівельного і схематичного креслення майбутніх учителів технологій засобами ЕНМК "Графіка": методичний аспект / І. Д. Нищак // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 42-47
 120. Ознобишина В. Технологія плетіння виробів із паперової лози як складова формування критичного мислення учня / В. Ознобишина // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-12.
 121. Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва / Юлія Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 64-70
 122. Оршанський Л. В. Технологія геометричного різьблення деревини / Л. В. Оршанський // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 11-19
 123. Осипенко Сергій. Проектні технології у створенні освітньо-розвивального середовища / С. Осипенко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 22-23
 124. Панно "Соняшник". Технологія виготовлення панно в техніці "декупаж на канві" : майстер-клас // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 30-33.
 125. Патрова Л. М. Думка на кінчиках пальців : використання інноваційних ЛЕГО-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку / Л. М. Патрова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 2-13.
 126. Пашковська Н. Навчальне проектування : інтерактивне заняття з учителями географії / Наталя Пашковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 8-12.
 127. Пенський А. Гольник настінний : комбінований виріб / А. Пенський, А. Молчанова // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 51-57.
 128. Плакун Т. М. Сучасні методичні підходи до підготовки та проведення уроків інформатики з урахуванням ІКТ / Т. М. Плакун, І. М. Сомченко // Інформатика в школі. – 2017. – № 2. – С. 7-12
 129. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 11/12. – С. 19-23.
 130. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 13/14. – С. 17-23. ; Фізика в школах України. – № 15/16. – С. 19-27.
 131. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 17/18. – С. 37-39.
 132. Подозьорова А. В. Організація самостійної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій / А. В. Подозьорова // Фізика в школах України. – 2017. – № 19/20. – С. 10-15
 133. Позняков Валерій Дмитрович. Технології зварювання для виготовлення і ремонту металевих конструкцій із високоміцних сталей : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 листопада 2016 року / Валерій Дмитрович Позняков // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 64-72
 134. Пономарьов В. Інтеративні технології навчання : використання інтерактивних технологій на уроках технічних видів праці. 6-й клас / В. Пономарьов // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 13/14. – С. 11-22.
 135. Попов Е. В. Синтез сернистых красителей из компонентов, выделенных из коксового газа и смолы после коксования каменного угля / Е. В. Попов, А. Д. Исак, А. В. Мороз // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 43-56
 136. Попов Михайло Олексійович. Про стан та перспективи застосування технологій дистанційного зондування Землі при вирішенні актуальних проблем реального сектору економіки та оборони : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 листопада 2016 року / Михайло Олексійович Попов // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 48-63
 137. Портрет конкурентоспроможності хімічної промисловості України: 2016 рік // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 1. – С. 32-34
 138. Похресник А. Комунікологія adwersus комунікативістика у стратегії змін вищої освіти України / А. Похресник // Вища освіта України. – 2017. – № 4. – С. 41-47
 139. Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій : постанова ... від 28.12.2016 № 1042 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 26–36
 140. Про затвердження Положення про проведення Єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 "Право" у 2017 році : наказ ... від 11.04.2017 № 579 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 42–74.
 141. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова ... від 05.04.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 5. – С. 36–48
 142. Проект Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 96-106
 143. Прокопець Л. Використання інтерактивних технологій під час проведення виховних заходів на природничу тематику / Любов Прокопець // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 23-26.
 144. Пукайло Т. Технологія виготовлення листівок : урок, 10-11-ті класи / Т. Пукайло // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 13-20.
 145. Радович Р. Б. З історії народного будівництва: традиційні техніки покриття дахів на Поліссі / Р. Б. Радович // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 3 (травень-червень). – С. 53-66
 146. Радович Р. Б. Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся / Р. Б. Радович // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 6 (листопад-грудень). – С. 22-32
 147. Раков С. А. Технології збору і обробки даних для дослідження прогностичної валідності тестів ЗНО / С. А. Раков, М. С. Мазарчук, В. С. Добряк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 11/12. – С. 4-12
 148. Розробка газонаповнених силіконових ущільнювачів / Н. І. Пасько, Л. П. Дребезова, В. Е. Яременко, Н. В. Жуковська // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 40-42
 149. Сенченко Оксана. Інформаційно-мережеві війни : феномен «керованого хаосу» / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 4. – С. 31-37
 150. Сенченко Оксана. Мережевий інструментарій нових війн / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 1. – С. 37-41
 151. Сенченко Оксана. Новий виклик людству - гібридна війна / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2017. – № 5. – С. 41-45
 152. Симонович Н. Методичні основи застосування інтерактивних технологій у процесі трудового навчання дівчат 8-9 класів / Н. Симонович // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 35-41.
 153. Сімак Катерина Віталіївна. Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади / К. В. Сімак // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 35–40
 154. Сінна О. І. "Нова" географія в інформаційно-технологічну еру цивілізації (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові) / О. І. Сінна, І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 65-68
 155. Скрипник Р. Стовбурові клітини - досягнення науки чи прокляття людства? : урок / Руслана Скрипник // Біологія. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 17-29.
 156. Стешенко В. В. Модернізація змісту трудового навчання на компетентнісній основі / В. В. Стешенко // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 26-30
 157. Стороженко Аріна. "EXCEL у хмарі значно ближче, ніж здається..." / А. Стороженко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 39-41
 158. Стрілець С. Розвиток природничо-математичної та технологічної компетентності дітей у системі національно-патріотичного виховання: регіональний аспект / С. Стрілець, Н. Стрілецька // Рідна школа. – 2017. – № 1-2. – С. 41-47
 159. Стьопіна Наталія. Формування енергоефективної компетентності майбутніх будівельників на основі проектних технологій / Н. Стьопіна, Н. Кулалаєва // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 2. – С. 25-28
 160. Тарасенко Ростислав. Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у навчально-інформаційному середовищі / Р. Тарасенко // Вища школа. – 2017. – № 3. – С. 51-57
 161. Тертична О. О. Технологія малярних робіт. 7 клас : урок / О. О. Тертична // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 20. – С. 20-25.
 162. Технології на службі бізнесу і фінансів // Економіка в школах України. – 2017. – № 1. – С. 23-28.
 163. Технологія отримання ксантогенатів металів із відходів коксохімічних виробництв / О. А. Гордієнко, А. П. Ранський, Т. С. Тітов, Й. Й. Білинський // Хімічна промисловість України. – 2017. – № 2. – С. 57-64
 164. Тименко Роман. Майстер-клас: техніка "Маркетрі" / Р. Тименко // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 4. – С. 36-38
 165. Тимошенко Валерій Іванович. Комп'ютерне моделювання аеротермогазодинамічних процесів у технічних об'єктах (ракетно-космічна техніка, енергетика, металургія) : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2017 року / Валерій Іванович Тимошенко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 3. – С. 24-37
 166. Ткачова С. Валяне намисто : технологія проектування та виготовлення валяних виробів / С. Ткачова // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 20-28.
 167. Топузов Михайло Олегович. Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві / М. О. Топузов // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 26-36
 168. Турчак Л. В. Технологія виготовлення піжамної сорочки : урок / Л. В. Турчак // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 7. – С. 27-31.
 169. Уланович Г. Настінне панно "Витівниця" : технологія плетіння в техніці "макроме", 5-6-ті класи / Г. Уланович // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 21-31.
 170. Федоров Олег Павлович. Про цільову програму наукових досліджень НАН України "аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту "Горизонт-2020" ERA-PLANET" : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 25 жовтня 2017 року / Олег Павлович Федоров // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 12. – С. 35-41
 171. Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей / Г. Півняк [та ін.] // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 17-33
 172. Хатько А. В. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців із хортингу / А. В. Хатько // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 41-46.
 173. Хімія навколо нас : [скло] // Хімія. – 2017. – № 9/10. – С. 10-21.
 174. Церклевич Вікторія. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки / В. Церклевич // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 116-125
 175. Цина А. Ю. Модернізація технологічної освіти за вимогами оновлення освітніх стандартів / А. Ю. Цина // Трудове навчання в школі. – 2017. – № 17. – С. 2-6.
 176. Цікаве та корисне про електроенергію : День енергетика // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 11(листопад). – С. 82
 177. Чеботарьова Олена. Сучасні підходи до трудового навчання учнів із порушеннями опорно-рухового апарату та інтелекту / О. Чеботарьова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 4. – С. 56-64
 178. Чумаченко О. Інноваційна практика функціонування і розвитку навчального закладу з еколого-економічною спеціалізацією / О. Чумаченко, О. Трухан // Рідна школа. – 2017. – № 7-8. – С. 28-31
 179. Шепета Анжела. Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання / Анжела Шепета (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школах України. – 2017. – № 5. – С. 34-48
 180. Шурин О. Формування творчої особистості майбутніх учителів технологій в умовах інформаційно-освітнього середовища / О. Шурин // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 21-24
 181. Щербак В. Торбинка "Великодній зайчик" : технологія виготовлення об'ємної аплікації з текстильних матеріалів / В. Щербак // Трудове навчання. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 64-70.
 182. Щербакова Н. Школа у "хмарі". Переваги та особливості хмарно орієнтованого навчання / Наталія Щербакова, Ірина Скакун // English language & culture. – 2017. – June (№ 11). – С. 4-8
 183. Юрченко В. М. Information and communication technologies. Computers (10 form) : [інформаційні та комунікаційні технології] / В. М. Юрченко // Англійська мова та література. – 2017. – № 13/14. – С
НАШІ ПАРТНЕРИ


НАШІ ПАРТНЕРИreliablecounter.com
Besucherzahler
счетчик посещений