Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2013-2019 р. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2013-2019 р. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2018-2019 рр. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ТЕХНІКА
Навчально-методичні видання 2013-2018 років видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
6Ф7(07)
А45
Алгоритмізація. Задачі та розв'язки : посібник / упоряд. О. Бодрик Киiв : Перше вересня, 2016. – 109 с. : іл. – (Бібліотека шкільного світу) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(07)
Б40
Безпека життєдіяльності. Дидактичні картки / упоряд. І. Майданюк К. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 • 604(07)
  Б40
 • Безпека життєдіяльності: ігри, вікторини, бесіди / упоряд.: Н. Чиренко, А. Негрієнко К. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(07)
  Б90
  Бублик Віталій Васильович. Створюємо проекти мовою DELPHI : практикум / В. Бублик К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(075.3)
  Г54
  Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 1 / Л. С. Глоба Київ : НТУУ "КПП", 2014. – 376 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7(075.3)
  Г54
  Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 2 / Л. С. Глоба Київ : НТУУ "КПП", 2015. – 374 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7(07)
  Ж91
  Журибеда Оксана Анатоліївна. Системи керування базами даних / О. А. Журибеда Київ : Перше вересня, 2017. – 164 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(07)
  Ж91
  Журибеда Оксана Анатоліївна. Табличні процесори / О. А. Журибеда, Н. І. Зеленська Київ : Перше вересня, 2016. – 149 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(075.3)
  К13
  Кадемія Майя Юхимівна. Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1: Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформації : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2014. – 591 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  59(075.3)
  К43
  Кириєнко Т. В. Техніка проведення розтинів зоологічних об'єктів : навч.-метод. посіб / Т. В. Кириєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. Вінниця, 2013. – 84 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(075.3)
  К43
  Кириленко Неля Михайлівна. Інформаційна безпека : навчально-методичний посібник / Н. М. Кириленко; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид., випр. Вінниця : Глобус-Прес, 2014. – 215 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7(075.3)
  К43
  Кириленко Неля Михайлівна. Основи алгоритмізації та програмування : Лабораторний практикум : навчальний посібник / Н. М. Кириленко Вінниця : Глобус-прес, 2014. – 211 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7(07)
  М34
  Матузна Ксенія Олександрівна. Текстові процесори / К. О. Матузна , Л. М. Ткаченко, Н. І. Зеленська Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(07)
  М61
  Мимренко Віта Василівна. Створення сайту: проектна діяльність в інформатиці / В. В. Мимренко, С. М. Чижевська Київ : Перше вересня, 2018. – 151 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(07)
  М74
  Мокрогуз Олександр Петрович. Роль мультимедійних засобів у формування інформаційної компетентності / О. П. Мокрогуз Харків : Основа, 2017. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; вип. 5 (161)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(075.3)
  П19
  Пасічник Володимир Володимирович. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1 : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин Львів, 2013. – 335 с. – (Комп'ютинґ) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7(07)
  Р83
  Руденко Віктор Дмитрович. Основи операційних систем / В. Д. Руденко, В. В. Лапінський, О. О. Жугастров К., 2013. – 127 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(07)
  Ч-59
  Чижевська Світлана Миколаївна. Графічні редактори : практичні роботи / С. М. Чижевська Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 134 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  6Ф7(075.3)
  Ш31
  Шахіна Ірина Юріївна.
  Логічне програмування та бази даних : навчальний посібник / І. Ю. Шахіна ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2016. – 251 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

  ТЕХНІКА
  Наукові, науково-популярні та довідникові видання
  (2013-2018 рр. видання)

  Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
  5
  А43
  Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Випуск 13 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Планер, 2016. – 186 с Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  5
  А43
  Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 11 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Друк, 2014. – 351 с Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  02
  Б59
  Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 1-2 грудня 2016 року / ред. Т. О. Колесникова ; Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна [та ін.] Дніпро, 2016. – 356 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Т5
  Б40
  Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. кол.: В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  016:378
  М74
  Борис Іванович Мокін : біобібліографічний покажчик до 75-річчя від дня народження / упоряд.: Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
  016:378
  О-72
  Володимир Степанович Осадчук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження / уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 104 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
  6Ф7
  Г46
  Гик Евгений Яковлевич. Компьютерные шахматы / Е. Я. Гик М. : МЦНМО, 2013. – 142 с. : ил. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 128. Приложение к журналу "Квант" № 4/2013) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6П2
  Д64
  Долинский А. А. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений : монография / А. А. Долинский , Б. Х. Драганов К. : Академпериодика, 2013. – 67 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7
  Е50
  Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції м. Вінниця, грудень 2014 року / Вінницький національний технічний університет Вінниця : Кондор, 2014. – 330 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф7
  Е50
  Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Вінницький національний технічний університет Вінниця : Кондор, 2015. – 401 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  378
  З-36
  Заскалєта Світлана Григорівна. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : монографія / С. Г. Заскалєта Миколаїв : Іліон, 2013. – 500 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
  34У
  И74
  Информационные технологии и безопасность: оценка состояния. Вип. 13 / Национальная академия правовых наук Украины, Научно-исследовательский институт информатики и права [и др.] Киев : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 207 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

  І-23
  Іванчишен Віталій Романович. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія / В. Р. Іванчишен ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильський Київ : Наукова думка, 2017. – 214 с. : фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  378
  К43
  Кириленко Неля Михайлівна. Комп'ютерні дидактичні ігри у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / Н. М. Кириленко Вінниця : Глобус-прес, 2016. – 188 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  551
  Л13
  Лаврик Олег Дмитрович. Річкові ландшафтно-технічні системи : монографія / О. Д. Лаврик Умань : Візаві, 2015. – 299 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6П4
  Л38
  Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты : монография / О. Г. Левченко Киев : Наукова думка, 2015. – 245 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  373.7
  М29
  Марцева Людмила Андріївна. Професійна підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах : монографія / Л. А. Марцева ; ред. Р. С. Гуревич Вінниця : Тезис, 2015. – 438 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
  6П2
  М54
  Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / авт. кол.: О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 136 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  33
  М54
  Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем: Наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий Львів : Ліга-Прес, 2016. – 1095 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6С9.6
  Н15
  Навчально-методичний збірник матеріалів з пожежної безпеки для багатоповерхових житлових будинків / авт. кол.: С. Б. Ляхов, С. М. Сухотеплий, О. М. Депешко Вінниця : Вєда, 2013. – 60 с Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
  6П2.8
  О-29
  Об'єкт "Укриття". 30 років після аварії : монографія / авт. кол.: В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 512 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6П2
  О-54
  Олійник Дмитро Кононович. Початок водневої енергетики: Стартап / Д. К. Олійник Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 32 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  016:378
  Р69
  Олександр Никифоривич Романюк : біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження / уклад. О. М. Немчук ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
  6Ф4
  О-62
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 50 / ред. кол.: С. В. Свечников, П. Ф. Олексенко, А. И. Власенко ; НАН Украины ; Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Киев, 2015. – 133 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6Ф4
  О-62
  Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 49 : сборник научных трудов / ред. кол.: С. В. Свечников, К. Д. Глинчук, З. К. Власенко ; НАН Украины, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Киев, 2014. – 107 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6П2.8
  П78
  Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / кол.: Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – 2-е изд., допол. Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  016:378
  Т48
  Станіслав Йосипович Ткаченко : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження / уклад. К. В. Дєдова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2017. – 76 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
  378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 42 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – 471 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 43 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – 537 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  6П2.8
  Т34
  Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография / авт. кол.: А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2017. – 624 с. : ил. – (Теплофизика атомных электростанций) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  371.01
  Ф79
  Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж : монографія / наук. ред. О. П. Пінчук, авт. кол.: В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова Київ : Педагогіча думка, 2018. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
  6П2.1
  Щ61
  Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : монография / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина Киев : Наукова думка, 2016. – 191 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  551
  Я92
  Яцентюк Юрій Васильович. Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці) : монографія / Ю. В. Яцентюк Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 199 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

  АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2018-2019 рр.

  ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ.
  Аналітичні статті

  1. 60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. Познякова // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 129
  2. 70-річчя академіка НАН України В.А. Широкова // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 8. – С. 99
  3. 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.А. Крючина // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 8. – С. 100
  4. 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Шевченка // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 5. – С. 129
  5. 70-річчя члена-кореспондента НАН України О.І. Вовченка // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – С. 98
  6. 80-річчя академіка НАН України Б.І. Бондаренка // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 6. – С. 121
  7. 80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Бондаренка // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 105
  8. 80-річчя члена-кореспондента НАН України І.С. Чернишенка // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 106
  9. 80-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.М. Коваля // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 102
  10. Авраменко Ольга. Професійне самовдосконалення керівника професійно-технічного навчального закладу / О. Авраменко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 48-49
  11. Балакін Володимир. Створення розвивального освітнього середовища навчального закладу професійної (професійно-технічної) освіти / В. Балакін, О. Крапивкіна // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 32-35
  12. Бартюк В. В. Складання схеми для виготовлення виробу. Комп'ютерні програми для створення схем вишивок / В. В. Бартюк // Трудова підготовка в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 28-33.
  13. Безух Олександр. Технічне регулювання у сфері господарювання / Олександр Безух // Право України. – 2018. – № 5. – С. 30-45
  14. Березанська К. Електронний навчально-методичний комплекс в освітньому процесі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технологій / К. Березанська // Трудова підготовка в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 15-19
  15. Бобровский М. В. Сучасні чинники розміщення галузей економіки / М. В. Бобровский // Географія. – 2018. – № 1/2. – С. 7-9
  16. Боровська Т. М. Використання технології випереджувального навчання на уроках географії / Т. М. Боровська // Географія. – 2018. – № 13/14. – С. 12-17
  17. Венгер Євген Федорович Про результати виконання державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 листопада 2017 року / Євген Федорович Венгер // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 1. – С. 55-61
  18. Гераськіна В. А. Доходи, їх джерела й розподіл. Сімейний бюджет. (Конспект заняття з дисципліни "Основи економічної теорії" / В. А. Гераськіна // Економіка в школах України. – 2019. – № 1. – С. 29-35
  19. Герганов Леонід. Професійна підготовка робітників морського профілю на судні в умовах рейсу / Л. Герганов // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 42-46
  20. Гетман О. В. Графіка. Графічні техніки. Монотипія : образотв. мист. 5-й клас / О. В. Гетман // Мистецтво в школі. – 2018. – № 6. – С. 9-13
  21. Гонтарев Ю. Ф. Читання технічної документації / Ю. Ф. Гонтарев, З. М. Євстахевич, Ф. С. Познанський // Фізика в школах України. – 2018. – № 9/10. – С. 46-51
  22. Горб Григорій. Електронні навчальні ресурси у підготовці майбутніх машинобудівників / Г. Горб, О. Кепша // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 9-11
  23. Горбан Євдокія. Професійна компетентність методистів закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Е. Горбан // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 39-41
  24. Ґаджети в житті дитини: за і проти : круглий стіл "ДВ" // Дошкільне виховання. – 2018. – № 5. – С. 2-8
  25. День майстрів // Розкажіть онуку. – 2018. – № 5 (травень). – С. 31-32
  26. Долінський Анатолій Андрійович. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / Анатолій Андрійович Долінський, Олександр Миколайович Ободович // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 3. – С. 49-55
  27. Дрозіч Ірина. Професійно-практична підготовка майбутніх кухарів в умовах виробництва / І. Дрозіч // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 15-18
  28. Єльська Ганна Валерівна. Про результати виконання комплексної науково-технічної програми НАН України "Сенсорні прилади для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб: метрологічне забезпечення та дослідна експлуатація" : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 лютого 2018 року / Ганна Валерівна Єльська // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 4. – С. 29-40
  29. Єршова Л. М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти / Л. М. Єршова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 60-64
  30. Загірняк Михайло. Щодо місця коледжів і технікумів у системі вищої освіти України / М. Загірняк, С. Сергієнко, Д. Загірняк // Вища школа. – 2018. – № 2. – С. 43-52
  31. Інструктивно-методичні матеріали щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році. Трудове навчання (технології). Креслення : витяг з Додатка до листа МОН України № 1/9-415 від 03.07.2018 р. // Трудове навчання. – 2018. – Серпень (№ 8). – С. 4-10.
  32. Клименко Сергій Анатолійович. Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року / Сергій Анатолійович Клименко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 9. – С. 45-52
  33. Клименко Сергій Анатолійович. Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи : За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 11 липня 2018 року / Сергій Анатолійович Клименко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 9. – С. 45-52
  34. Кравченко Ігор Федорович. Співробітництво ДП «Івченко-Прогрес» з установами НАН України / Ігор Федорович Кравченко // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 5. – С. 37-41
  35. Красильніков Андрій. Методична служба в ПТНЗ / А. Красильніков // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 50-51
  36. Кубенко Веніамін Дмитрович. Перший в Україні інститут технічного профілю : До 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України / Веніамін Дмитрович Кубенко, Олександр Петрович Жук // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 12. – С. 64-66
  37. Кулалаєва Наталя. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю / Н. Кулалаєва, Н. Стьопіна // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 31-34
  38. Кучинський Микола. Формуємо передумови для відродження престижності професійної освіти / М. Кучинський // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 7-9
  39. Леу Сніжана. Майбутнє професійної освіти в Україні: на шляху до концепції ПОН / С. Леу // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 59-60
  40. Лещук Р. М. Мій конспект. Трудове навчання. Проектна діяльність. Технічні види праці : 5 клас / Р. М. Лещук // Трудове навчання в школі. – 2018. – № 15/16. – С. 45-55
  41. Лещук Роман. Об'єкти проектування. Технологія обробки деревини та металу. 7-9-ті класи / Роман Лещук // Трудове навчання. – 2018. – Червень (№ 6). – С. 30-35.
  42. Лобанов Леонід Михайлович. Розвиток наукових досліджень у Відділенні фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України / Леонід Михайлович Лобанов // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 19-29
  43. Лузан Петро. Стандартизація професійної освіти в сучасному науковому осмисленні / П. Лузан // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 24-27
  44. Лукасевич-Крутник Ірина. Порушення договірних зобов'язань із надання транспортних послуг: поняття та види / Ірина Лукасевич-Крутник // Право України. – 2019. – № 1. – С. 278-294
  45. Ляска Олена. Особливості діяльності соціального педагога у закладах професійної освіти / О. Ляска // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 46-48
  46. Мануїлова Людмила. Формування в учнів культури безпеки життєдіяльності та праці / Л. Мануїлова, В. Стеценко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 44-46
  47. Мірошниченко Катерина. Центри професійної досконалості і відродження престижності професійної освіти / К. Мірошниченко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 10-14
  48. Мормиль О. М. Організація групового, колективного способу навчання з географії - шлях формування активного члена соціуму / О. М. Мормиль, В. Г. Мормиль // Географія. – 2018. – № 11/12. – С. 15-22
  49. Мошковська Анастасія. Здоров'язбережувальні технології у у професійному навчанні / А. Мошковська // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 41-44
  50. Мудрова Олена. Інформаційні технології у професійному навчанні зварників / О. Мудрова // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 22-24
  51. Низковська Олена Про новий Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти : методичний коментар / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2018. – № 2. – С. 22-26
  52. Ничкало Нелля. Педагогіка серця у професійній освіті / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 2-3
  53. Ничкало Нелля. Педагогічна інноватика у сучасній професійній освіті / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 2-3
  54. Нікішенков О. І. Обробка поверхонь та відрізання деталі на токарному верстаті / О. І. Нікішенков // Трудове навчання в школі . – 2019. – № 4. – С. 25-42
  55. Новік Наталія. Інформаційні системи в організації освітнього процесу / Н. Новік, І. Вишневська // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 39-41
  56. Онищенко Олексій Семенович. Великий будівничий української науки / Олексій Семенович Онищенко, Любов Андріївна Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – С. 34-78
  57. Осипенко Сергій. Випереджувальний розвиток сучасної професійної (професійно-технічної) освіти / С. Осипенко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 19-21
  58. Патон Борис Євгенович. Служіння державі : До 80-річчя академіка НАН України В.П. Горбуліна / Борис Євгенович Патон // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 1. – С. 90-96
  59. Патрикеєва Олена. Особливості створення та функціонування STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 58-65
  60. Пилип Михайло. Обладнання для локальних комп'ютерних мереж. Методична розробка уроку з предмета "Комп'ютерні системи та мережі" / М. Пилип // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 45-47
  61. Подоляк Т. В. Specific Features of Scientific-Technical Style : [особливості науково-технічного стилю] / Т. В. Подоляк // Англійська мова та література. – 2018. – № 33. – С. 13-14.
  62. Полєшко Р. А. Гуманістичні засади соціально-психологічної роботи в системі інклюзивної освіти технічного ліцею / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Управління школою. – 2018. – № 4/6. – С. .
  63. Пономаренко О. М. Сучасні технології: прогрес чи загроза людству? / О. М. Пономаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 1. – С. 40-41.
  64. Поперенко Леонід. Виклики, що стоять перед вищою освітою в галузі природничих і технічних наук, та можливі шляхи їх подолання / Леонід Поперенко // Вища школа. – 2018. – № 11. – С. 31-48
  65. Приходько Ю. М. Мій конспект. Трудове навчання. Проектна діяльність. Обслуговуючі та технічні види праці : 5-6 класи / Ю. М. Приходько, О. Ю. Медвідь // Трудове навчання в школі. – 2018. – № 15/16. – С. 30-45
  66. Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти : наказ від 26. 12. 2017 р. № 1669 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 20. – С. 154.
  67. Прокопів Валентина. Технологія монтажу каркасів плоских підвісних стель / В. Прокопів // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 56-62
  68. Пятничук Тетяна. Дуальна система професійної підготовки фахівців: аналіз досвіду / Т. Пятничук // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 27-31
  69. Пятничук Тетяна. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти / Т. Пятничук // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 94-102
  70. Пятничук Тетяна. Сучасні стандарти професійної освіти у формуванні професійної компетентності кваліфікованих робітників / Т. Пятничук // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 14-18
  71. Радкевич Валентина. Науково-методичне забезпечення модернізації професійної підготовки фахівців: результати наукових досліджень / В. Радкевич // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 18-23
  72. Романишена Ольга. Ми - з майстерні Ірини Савчук / Ольга Романишена // Вінницька газета. – 2018. – 9 лютого (№ 7). – С. 16.
  73. Савлук Олег. Відродження українських традицій випікання хліба / О. Савлук // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 19-21
  74. Сиротюк Вячислав. Досвід творчої взаємодії ліцею і залізорудного комбінату / В Сиротюк // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 62-63
  75. Сімова Лариса. Підготовка робітничих кадрів у навчально-практичних центрах: інноваційний підхід / Л. Сімова, К. Рудюк, Т. Ковчуженко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 14-16
  76. Степура Ігор. На шляху до кольорового телебачення / Ігор Степура, Олег Пустовий // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 10-19
  77. Степура Ігор. Основи сучасного цифрового телебачення / Ігор Степура, Олег Пустовий // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 6. – С. 5-16.
  78. Степура Ігор. Основні віхи розвитку аналогового телебачення / Ігор Степура, Олег Пустовий // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 3. – С. 9-17, [обкл.]; Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 8-17, [2 обкл.]
  79. Стойчик Тетяна. Підготовка конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти: практичний аспект / Т. Стойчик // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 35-38
  80. Супрун В'ячеслав. Актуальні питання розвитку та модернізації професійної (професійно-технічної) освіти України / В. Супрун // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 1. – С. 10-13
  81. Супрун В'ячеслав. Актуальні проблеми управління розвитком професійної (професійно-технічної) освіти України / В. Супрун // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 15-17
  82. Супрун В'ячеслав. Невідкладні завдання розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України / В. Супрун // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 4-8
  83. Сучасна професійна освіта. Концептуальні засади реформування професійної освіти України // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 2-11
  84. Тименко В. П. Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти / В. П. Тименко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 20-30
  85. Титаренко Валентина. Становлення та діяльність Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді в контексті розвитку позашкільної освіти / В. Титаренко, О. Козирод // Вища школа. – 2018. – № 12. – С. 103-111
  86. Фролова Світлана Медіадидактичні та технічні засоби на службі в педагога / Світлана Фролова // Дошкільне виховання. – 2018. – № 5. – С. 9-11
  87. Хатько Л. І. Поради з безпеки майбутньому кухарю : інтегрований проект з трудового навчання, основ здоров'я й образотворчого мистецтва / Л. І. Хатько, Д. М. Крамаренко // Трудове навчання в школі . – 2018. – № 7. – С. 2-9
  88. Цюпа Андрій. Фізичні основи роботи теплових двигунів на прикладі розроблених в Україні річкових пароплавів / Андрій Цюпа, Олексій Матвійчук // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 20-24
  89. Шаповалов Віктор Олександрович. Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року / Віктор Олександрович Шаповалов // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 33-39
  90. Шаповалов Віктор Олександрович. Наукові основи дугових адитивних технологій у спецелектрометалургії та електрозварюванні : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 травня 2018 року / Віктор Олександрович Шаповалов // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 33-39
  91. Шевченко Валентина. Система підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг в умовах євроінтеграційних процесів / В. Шевченко, І. Савченко // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 31-34
  92. Шльосек Франтішек. Проблеми розвитку професійної освіти у Польщі (1999 - 2018) / Ф. Шльосек // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 52-55
  93. Шнюкова І. Сучасний стандарт професійної освіти - основа підготовки професійно мобільного робітника / І. Шнюкова // Рідна школа. – 2018. – № 1-2. – С. 44-47
  94. Шорохова О. А. Фотоефект. Закони фотоефекту / О. А. Шорохова // Фізика в школах України. – 2018. – № 5/6. – С. 55-59.
  95. Ягупа І. Д. "Техніка, яка допомагає" / І. Д. Ягупа // Розкажіть онуку. – 2018. – № 1(січень). – С. 5-12
  96. Ямковий Олександр. Практичне навчання в системі професійної підготовки майбутніх геодезистів у коледжах / О. Ямковий // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 3. – С. 36-38
  97. Ямковий Олександр. Практичне навчання майбутніх геодезистів у коледжі / О. Ямковий // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 2. – С. 22-24
  98. Ярошик І. О. Більше творчості на заняттях з технічної праці / І. О. Ярошик // Трудове навчання в школі . – 2018. – № 11/12. – С. 54-63
  НАШІ ПАРТНЕРИ


  НАШІ ПАРТНЕРИ

  Besucherzahler
  счетчик посещений