МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Навчально-методичні видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
7А(07)
Б90
Булгаков О. І. Сучасні педагогічні технології в системі шкільного фізичного виховання / О. І.Булгаков Вінниця, 2011. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
В46
Вільчковський Едуард Станіславович Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студ. дошкільних фак. вищ. пед. навч. закл. / Е. С. Вільчковський ; О. І. Курок. – 3-тє вид. стер Суми : Університетська книга, 2011. – 428 с. Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(21), ЗБЕРІГАННЯ(3)
61(07)
В19
Василашко Ірина Павлівна Основи здоров'я: уроки за новою програмою. 5 клас / І. П. Василашко К. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А.07(07)
В19
Васьков Ю. В. Система фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп. 1-4 класи : [навч. посібник] / Ю. В. Васьков Харків : Ранок, 2010. – (Бібліотека вчителя фізичної культури). – (12-річна школа. Нова програма) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А(07)
В19
Васьков Ю. В. Фізична культура. 11 клас. Хлопці. : розробки уроків / Ю. В. Васьков, І. М. Пашков Х. : Ранок, 2011. – 241 с. – (Новий майстер-клас) (Нова 11-річна школа) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), МКФВ(1)
7А8(07)
В67
Волейбол. 5-9 класи / Д. Кудрявець [та ін.] К. : Шкільний світ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А1(075.3)
Г48
Гімнастична термінологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ фізичного виховання і спорту / Ю. М. Салямін, І. А. Терещенко, С. П. Прокопюк, Т. М. Левчук К. : Олімпійська література, 2010. – 143 с. : іл. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), МКФВ(13), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06(075.3)
Г82
Григус І. М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи : навч. посібник / І. М. Григус Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 169 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(12), кабінет фізвиховання(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А1(07)
Г93
Гук С. В. Пілатес - здоров'я і реабілітація : методичні рекомендації / С. В. Гук ; Камянець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка Кам'янець-Подільський ; Хмельницький : Термінова поліграфія, 2014. – 79 с. : фото Примірники: всього:1 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)
7А.06(07)
Г93
Гук С. В. Фізично-реабілітаційна освіта: досвід Великої Британії : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки "Фізична культура, спорт і здоров'я людини" / С. В. Гук; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка Кам'янець-Подільський; Хмельницький : Термінова поліграфія, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)
7А.06(075.3)
Д33
Денисова Лолита Викторовна. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте : учебное пособие для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта / Л. В. Денисова, И. В. Хмельницкая , Л. А. Харченко К. : Олимпийская литература, 2013. – 127 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), МКФВ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)(075.3)
Д63
Докукіна Ю. Є. Фізичне виховання підлітків у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / Ю. Є. Докукіна ; Нац. академія пед. наук України, Ін-т проблем виховання Кіровоград : Імек- ЛТД, 2014. – 171 с. Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А8(075.3)
Д72
Драчук Андрій Іванович Теорія і методика викладання гандболу : навчальний посібник / А. І. Драчук ; ред. Л. Прокопчук Вінниця : Ландо ЛТД, 2011. – 152 с. : іл. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
7А(07)
Д79
Дубенчук Анатолій Іванович Готуємося до іспиту з фізкультури / А. І. Дубенчук К. : Шкільний світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), ЗБЕРІГ(1)
372(075.3)
З-14
Загородня Людмила Петрівна Фізичне виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська Суми : Університетська книга, 2011. – 272 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
372(07)
З-46
Здоров'я та фізичний розвиток дитини раннього віку / упоряд. В. Л. Сухар Харків : Ранок, 2010. – 208 с. – (Дошкільна освіта) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)(075.3)
З-91
Зубалій Микола Дмитрович. Фізичне виховання старшокласників у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / М. Д. Зубалій, В. В. Івашковський, В. І. Мудрік ; Нац. академія пед. наук України, Ін-т проблем виховання Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06(07)
І-20
Іванова Любов Іванівна Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров'я. 1-11 класи : метод. посібник для керівників закладів освіти, класних керівників, методистів, учителів фізичної культури, батьків / Л. І. Іванова К. : Літера ЛТД, 2012. – 318 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
7А(07)(075.3)
І-24
Івашковський В. В. Фізичне виховання учнів початкових класів у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / В. В. Івашковський, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик; Нац. академія пед наук України, Ін-т проблем виховання Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 171 с. Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)(075.3)
К20
Каплінський Василь Васильович Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 291 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2), (1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров'я / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 314 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (77)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
7А(075.3)
К59
Козлова, Клавдія Пилипівна. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. заклад. фізичної культури / К. П. Козлова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. Коцюбинського. – 2-ге вид Вінниця, 2011. – 91 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А8(07)
К72
Костюкевич В. М. Контроль змагальної діяльності в хокеї на траві : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, М. В. Сірий Вінниця : ВДПУ, 2011. – 67 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
7А.06(075.3)
К72
Костюкевич Віктор Митрофанович Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навчальний посібник / В. М. Костюкевич Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 255 с. Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), КАБ. ФІЗ. ВИХ.(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
7А8(075.3)
К72
Костюкевич Віктор Митрофанович Спортивні ігри: курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. М. Костюкевич, Т. В. Вознюк, А. І. Драчук Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 238 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), МКФВ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(075.3)
К72
Костюкевич Віктор Митрофанович Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) : навчальний посібник / В. М. Костюкевич Вінниця : Планер, 2014. – 615 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЗБЕРІГАННЯ(2), МКФВ(2)
7А(075.3)
К78
Краснобаєва Т. М. Підготуй себе сам : [навч.-метод. посіб. для студ. різних спец. та викладачів фізичного виховання ] / т. М. Краснобаєва, М. А. Галайдюк Вінниця, 2010. – 286 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), Кабінет фізвиховання(1), ЗБЕРІГ(1), КТМФВ(1)
7А.06(075.3)
К84
Круцевич Тетяна Юріївна Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. Ю. Круцевич , Г. В. Безверхня К. : Олімпійська література, 2010. – 247 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), МКФВ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06(075.3)
К84
Круцевич Тетяна Юріївна. Історія розвитку фізичної рекреації : навчальний посібник / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, С. Б. Пангелов К. : Академвидав, 2013. – 159 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), МКФВ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
К88
Кудрявець Денис Сергійович. Комплекси вправ з фізичної культури. 5-9 класи / Д. С. Кудрявець, А. В. Пуха, Т. В. Герасимова К. : Шк. світ, 2012. – 109 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А2(07)
К88
Кудрявець Денис Сергійович Легка атлетика: підготовча, основна та спеціальна групи : уроки для 6 класу / Д. С. Кудрявець К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
7А(07)
К89
Кузменкова Ольга Данилівна. Сценарії спортивних свят / О. Д. Кузменкова, Д. П. Сліпенко К. : Шкільний світ, 2012. – 125 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
7А(07)
К89
Кузменкова Ольга Данилівна Фізична культура в початковій школі / О. Д. Кузменкова, Д. П. Сліпенко К. : Шкільний світ, 2013. – 118 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А(07)
Л87
Лущик Ігор Вікторович Усі уроки фізичної культури. 10 клас. Рівні академічний і стандарт : навч.- метод. посіб. / І. В. Лущик Х. : Основа, 2011. – 383 с. – (11-річна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А(07)
Л87
Лущик Ігор Вікторович Усі уроки фізичної культури. 11 клас. Рівні академічні і стандарт : навч.- метод. посіб. / І. В. Лущик Х. : Основа, 2011. – 383 с. – (11-річна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
378(075.3)
М17
Максимчук Борис Анатолійович . Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до фізичного виховання учнів : навч. посіб. / Б. А. Максимчук Вінниця : [Планер], 2010. – 252 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (2)
378(075.3)
М33
Матвійчук Т. Ф. Основи педагогічної майстерності вчителів фізичної культури : навчально-методичний посібник / Т. Ф. Матвійчук ; МОН України, Львівський державний університет фізичної культури Львів : СПОЛОМ, 2014. – 83 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
57(075.3)
М37
Мацейко І. І. Основи екології: робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту [денної форми навчання] / І. І. Мацейко ; ВІнницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т фізичного виховання і спорту Вінниця, 2014. – 43 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
57(075.3)
М37
Мацейко І. І. Основи екології: робочий зошит для студентів інституту фізичного виховання і спорту заочної форми навчання / І. І. Мацейко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т фізичного виховання і спорту Вінниця, 2014. – 20 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
7А(075.3)
Н84
Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підруч. / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов К. : Слово, 2011. – 261 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.02(075.3)
П12
Павлюк Євген Олександрович Олімпійський і професійний спорт : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець Хмельницький : ХНУ, 2010. – 254 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А6(075.3)
П16
Пангелов Борис Петрович Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б. П. Пангелов К. : Академвидав, 2010. – 248 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:15 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(13), МКФВ(1)
7А(07)(075.3)
П17
Папуша Володимир Григорович Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях : навчальний посібник / В. Г. Папуша Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 127 с. : табл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А2(075.3)
П77
Присяжнюк Д.С. Легка атлетика у вищих навчальних закладах : навч.-метод. Посібник / Д. С. Присяжнюк Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 178 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(2), КТМФВ(2)
7А2(075.3)
П77
Присяжнюк Дмитро Степанович Сучасний погляд на підготовку бігуна : навч. посіб. / Д. С. Присяжнюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 248 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), МКФВ(1)
7А(075.3)
Р69
Романенко Віктор Васильович Олімпійський і професійний спорт : курс лекцій, навч.-метод. посіб. / В. В. Романенко ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – [2-ге вид.] Вінниця, 2013. – 202 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С24
Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту / І. Свістельник К. : Кондор, 2012. – 182 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06(075.3)
С32
Сергієнко Леонід Прокопович Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підручник / Л. П. Сергієнко ; М-во освіти і науки України К. : КНТ, 2010. – 773 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06(075.3)
С32
Сергієнко Леонід Прокопович Спортивний відбір: теорія та практика: у 2 кн. : підручник для студентів ВНЗ фізичного виховання та спорту. Кн. 2: Відбір у різні види спорту / Л. П. Сергієнко Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 781 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
С43
Скляров О. В. Фізична культура. Експрес - контроль / О. В. Скляров, М. С. Черниш ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця : ВДПУ, 2012. – 58 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
7А8(07)
С73
Спортивні ігри : конспекти уроків : 5-9 класи / упоряд. Н. Черненко К. : Шкільний світ, 2010. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
7А(07)(075.3)
Т33
Теорія і методика дитячо-юнацького спорту : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. А. Шинкарук, Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець, В. В. Флерчук Хмельницький : ХНУ, 2011. – 143 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
Т33
Теорія і методика фізичного виховання в запитаннях і відповідях : методичний посібник / ред. кол.: К. П. Козлова, С. М. Дмитренко, І. О. Асаулюк ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид Вінниця, 2011. – 96 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(07)
Ф50
Фізична культура в дошкільному навчальному закладі. Молодша група / упоряд. М. С. Шкуратова Харків : Ранок, 2012. – 160 с. – (Дошкільна освіта) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Ф50
Фізична культура в дошкільному навчальному закладі. Середня група / упоряд. М. С. Шкуратова Харків : Ранок, 2010. – 160 с. – (Дошкільна освіта) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Ф50
Фізична культура в дошкільному навчальному закладі. Старша група / упоряд. М. С. Шкуратова Харків : Ранок, 2011. – 160 с. – (Дошкільна освіта) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
Ф50
Фізична культура в школі : навчальна програма для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня 5-9 класи Київ : Літера ЛТД, 2013. – 344 с. Примірники: всього:1 - (1)
7А(07)
Ф50
Фізична культура в школі. 5-9 класи : методичний посібник / ред. С. М. Дятленко К. : Літера ЛТД, 2010. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)
372(07)
Ф50
Фізкультура як складова здоров'я та успішного навчання дитини / уклад. О. Дубогай К. : Шкільний світ, 2011. – 126 с. – (Б-ка "Шкільного світу" ; № 34-35 (238-239), грудень 2011 ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
Ф95
Фурман Ю.М. Завдання до лабораторних робіт з лікувальної фізичної культури : навч.-метод. посіб. / Ю.М. Фурман; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця, 2012. – 66 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7А(07)
Ф96
Футорный С. М. Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодёжи : монография / С. М. Футорный ; Нац. ун-т физического воспитания и спорта К. : Саммит-книга, 2014. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(09)(075.3)
Ц97
Цьось Анатолій Васильович Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ ст. : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. В. Цьось, Н. А. Деделюк ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. ім. Лесі України Луцьк : СНУ, 2014. – 455 с. : іл. – (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А8(07)(075.3)
Ч-49
Чернишенко Тамара Миколаївна Теорія і методика викладання рухливих ігор і забав : навч. посібник / Т. М. Чернишенко Вінниця : Планер, 2012. – 303 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), МКФВ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
Ш35
Швець Оксана Петрівна Методика системного підходу до розвитку фізичних якостей молодших школярів на основі оптимізації рухової активності : методичний посібник для учителів фізичної культури / О. П. Швець, О. С. Куц, В. А. Леонова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця : Ландо Лтд, 2011. – 195 с. : іл. Примірники: всього:2 - (2)
7А(07)(075.3)
Ш 65
Шиян Богдан Михайлович Теорія і методика фізичного виховання школярів : підручник для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту. Ч. 1 / Б.М. Шиян Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 271 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
7А(07)(075.3)
Ш 65
Шиян Богдан Михайлович Теорія і методика фізичного виховання школярів : підручник для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту. Ч. 2 / Б. М. Шиян Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 248 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
7А(07)(075.3)
Ш 65
Шиян Богдан Михайлович. Теорія і методика фізичного виховання школярів: в 2 ч. : підручник для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту. Ч. 2 / Б. М. Шиян, І. О. Омельяненко Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 303 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. ЗнакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А43
Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування : збірник наукових праць викладачів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / ред. кол.: Євсєєв Л. Г., Мельник В. В., Костюкевич В. М. [та ін] ; Вінницький держ. пед. ін-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 175 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
7А.06
Б43
Бєлікова Н. О. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров'язбережувальної діяльності: теорія та методика : монографія / Н. О. БєліковаК. : Козарі, 2012. – 582 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В53
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 98 в 4-х т. Т. 4 / гол. ред. М. О. Носко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаЧернігів : ЧНПУ, 2012. – 335 с. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В53
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 98 в 4-х т. Т. 3 / гол. ред. М. О. Носко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаЧернігів : ЧНПУ, 2012. – 351 с. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В53
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 98 в 4-х т. Т. 1 / гол. ред. М. О. Носко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаЧернігів : ЧНПУ, 2012. – 295 с. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В53
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 98 в 4-х т. Т. 2 / гол. ред. М. О. Носко ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаЧернігів : ЧНПУ, 2012. – 351 с. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
1
И15
Ибрагимов Михайло Михайлович Философия спорта как новый антропологический проект : монография / М. М. ИбрагимовК. : Олимпийская литература, 2014. – 295 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
1
І-15
Ібрагімов, Михайло Михайлович Сова Мінерви і Аполлон: філософське есе про спорт / М. М. Ібрагімов ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту УкраїниК. : ДІРЕКТ ЛАЙН, 2013. – 317 с Примірники: всього:1 - (1)
7А.06
К61
Колумбет Олександр Миколайович Розвиток координаційних здібностей молоді : монографія / О. М. Колумбет ; Республіканське вище училище фізичної культуриКиїв : Освіта України, 2014. – 418 с. : фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А8
К72
Костюкевич Виктор Митрофанович Моделирование соревновательной деятельности в хоккее на траве : [монография] / В. М. КостюкевичК. : Освіта України, 2010. – 564 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), (1), МКФВ(1)
7А8
К72
Костюкевич Виктор Митрофанович Моделирование тренировочного процесса в хоккее на траве : монография / В. М. КостюкевичВинница : Планер, 2011. – 735 с. : ил. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), МКФВ(1)
7А8
К72
Костюкевич Виктор Митрофанович Моделирование тренировочных занятий в хоккее на траве : монография / В. М. КостюкевичВинница : Планер, 2011. – 158 с. : іл. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), (1)
7А8
К72
Костюкевич Виктор Митрофанович Построение тренировочных занятий в футболе / В. М. КостюкевичВинница : Планер, 2013. – 193 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А8
К72
Костюкевич Виктор Митрофанович Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве / В. М. КостюкевичК. : [Освіта України], 2010. – 270 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), МКФВ(1)
787-K Костюкевич Виктор Митрофанович Управление соревновательной деятельностью спортсменов высокой квалификации в хоккее на траве / В. М. КостюкевичК. : Освіта України, 2010. – 190 с. : ил. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), (1)

О-64
Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : монографія / В. І. Мудрик [та ін.] ; НАПН України, Інститут проблем вихованняК. : Педагогічна думка, 2010. – 204 с. Примірники: всього:4 - Кабінет фізвиховання(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
7А(09)
П77
Присяжнюк Дмитро Степанович Сторінки історії легкої атлетики Вінниччини / Д. С. ПрисяжнюкВінниця : ФОП Корзун Д. Ю, 2015. – 208 с. : фото Примірники: всього:2 - КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

С17
Самостійна навчальна діяльність студентів : збірник наукових праць студентів кафедри фізичного виховання / уклад. Т. М. Краснобаєва; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 110 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)

С17
Самостійна навчальна діяльність студентів : збірник наукових праць студентів кафедри фізичного виховання / уклад. Т. М. Краснобаєва; ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 110 с. Примірники: всього:3 - Кабінет фізвиховання(2), ЗБЕРІГ(1)

С73
Спорт і фізичне виховання в соціогуманітарному дискурсі : збірник наукових статей / уклад. Ю. О. Тимошенко ; Нац. ун-т фізичного виховання і спорту УкраїниК. : НУФВСУ, 2014. – 326 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(09)
Т41
Тимошенко Ю. О. Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40-ві роки ХХ ст. / Ю. О. ТимошенкоКиїв : Дірект лайн, 2014. – 445 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 18, т. 1 / ред. В. М. Костюкевич ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 504 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 14 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 370 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип.12, Т. 2 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 356 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 12, Т. 1 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 393 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 11 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 329 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 13 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 261 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. праць. Вип. 12, Т. 3 / ред. кол.: О. С. Куц (гол. ред.), Р. Ф. Ахметов, Г. С. Бєлканія ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 237 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві. ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, Вінниця, 12-13 травня 2011 р. : збірник наукових праць студентів та магістрантів / ред. О. С. Куц; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. КоцюбинськогоВінниця : Лондо ЛТД, 2011. – 111 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ф50
Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві. ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція, Вінниця, 13 -14 травня 2010 р. : збірник наукових праць студентів та магістрантів / ред. О. С. Куц ; МОН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. м. КоцюбинськогоВінниця : Лондо ЛТД, 2010. – 240 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А.06
Ф24
Фармакология спорта / под общей ред.: С. А. Олейника, Л. М. Гуниной, Р. Д. СейфуллыК. : Олимпийская литература, 2010. – 640 с. : ил. Примірники: всього:5 - Кабінет фізвиховання(4), ЗБЕРІГ(1)
7А.06
Ф95
Фурман Юрій Миколайович Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів : монографія / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко, С. П. ДрачукК. : Олімпійська література, 2013. – 175 с. Примірники: всього:2 - МКФВ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А9
Ч-34
Чеботарёв Родион Длинные нарды / Р. ЧеботарёвДнепропетровск : Баланс Бызнес Букс, 2010. – 256 с. : ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2015 рік

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
Аналітичні статті

 1. Акуліч М. І. Пригоди Незнайка у басейні (свято на воді для учнів 1-4-х класів) / М. І. Акуліч // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 30-31.
 2. Акуліч М. І. Урок школи культури рухів з елементами гімнастики. 2-й клас / М. І. Акуліч // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 4-6.
 3. Алексійчук Л. В. Послідовність навчання стрибків у 1-му класі / Л. В. Алексійчук // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 7-13.
 4. Андрусенко Ю. В. Урок футболу для хлопців 11 класу / Ю. В. Андрусенко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 8-11.
 5. Бабакіна Л. А. Урок гімнастики. 6-й клас (учні з порушеннями опорно-рухового апарату та затриманням психічного розвитку) / Л. А. Бабакіна // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 8-12
 6. Бакіко І. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Городки" / І. Бакіко, А. Цьось // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 15-16.
 7. Бакіко І. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Аквааеробіка" / І. Бакіко, А. Цьось, В. Семененко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 34-37.
 8. Балабанова С. Один день в армії : спортивно-інтелектуальне свято, 5-9 класи / Світлана Балабанова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 33-36.
 9. Баршак Л. С. Рухливі ігри на уроках баскетболу / Л. С. Баршак // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 17-24
 10. Баршак Л. С. Рухливі ігри на уроках волейболу / Л. С. Баршак // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 17-24.
 11. Баршак Л. С. Рухливі ігри на уроках футболу / Л. С. Баршак // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 17-24.
 12. Баршак Л. С. Свято індіанців (для учнів 6-х класів) : сценарій заходу / Л. С. Баршак // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 38-39.
 13. Бідненко Т. Вправи шейпінгу із футбольними м'ячами : урок із фізичної культури, 8 клас / Тетяна Бідненко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 28-37.
 14. Бідненко Т. Козацькому роду нема переводу : спортивно-оздоровче свято, 8-9 класи / Тетяна Бідненко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 37-40.
 15. Білецька В. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Аеробіка" / В. Білецька // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 43-44.
 16. Білик С. В. Посвята у козачата (свято у 1-му класі) / С. В. Білик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 29-39.
 17. Бондарчук В. "Са-Фі-Дансе": лабораторія здоров'я і творчості / В. Бондарчук, О. Мархель, Е. Колесникова // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 27-32.
 18. Борисенко В. В. Інтегроване заняття з туризму "Ми йдемо в похід". 3-4-й класи / В. В. Борисенко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 4-6.
 19. Борисова О. Організаційно-правові основи неолімпійського спорту / Ольга Борисова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 4-8.
 20. Бут Н. П. Я здоров'я збережу, сам собі допоможу (День здоров'я в початковій школі) / Н. П. Бут // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 25-30.
 21. Василькова О. І. Урок баскетболу. 7-й клас / О. І. Василькова // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 14-17.
 22. Веред Г. С. Основи силової підготовки учнівської молоді : методичні рекомендації для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / Г. С. Веред // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 24-30.
 23. Вишня С. О. Інноваційний урок коригувальної гімнастики, 6 клас / С. О. Вишня // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 14-18.
 24. Вільчковський Е. С. Фізичне виховання школярів у Японії / Е. С. Вільчковський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 38-42.
 25. Ворона В. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Лижна підготовка" / В. Ворона, І. Пата // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 19-20.
 26. Воронін В. В. Урок гімнастики. 2-й клас / В. В. Воронін // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 6-8.
 27. Гаврих Я. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Легка атлетика" / Я. Гаврих, Н. Кравченко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 17-18.
 28. Гаманович П. Легка атлетика : цикл уроків. 5 клас / Павло Гаманович // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 27-36.
 29. Гапич В. М. Козацькі забави (для учнів 8-11-х класів) : [cценарій заходу] / В. М. Гапич // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 37-39.
 30. Глібова Н. М. Урок школи м'яча (баскетбол) / Н. М. Глібова // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 4-8
 31. Гусєв В. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Волейбол" / В. Гусєв // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 8-9.
 32. Гусєв В. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Бадмінтон" / В. Гусєв, О. Гречанюк // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 38-39.
 33. Давидчук Т. Ф. Здоровим будь! : родинне фізкультурно-розважальне свято / Т. Ф. Давидчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2015. – № 3. – С. 32-35.
 34. Давлюд О. ВІЛ/СНІД: проблеми і профілактика : урок фізичної культури, 6-й клас / Оксана Давлюд // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Жовтень (№ 19-29). – С. 18-22.
 35. Демакова Г. В. Урок гімнастики. 5 клас / Г. В. Демакова // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 4-5.
 36. Деревянко В. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Плавання" / В. Деревянко, В. Семененко, В. Сілкова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 25-26.
 37. Дубас В. В. Військово-патріотичне свято до Дня Захисника Вітчизни / В. В. Дубас // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 33-35.
 38. Євглевський І. В. Урок настільного тенісу. 10-й клас (спортивний профіль) / І. В. Євглевський // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 12-15.
 39. Ємець В. І. Урок футболу. 7-й клас / В. І. Ємець // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 7-9.
 40. Ємець Л. Козацькі розваги : спортивне свято, 4 клас / Лариса Ємець // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 28-29.
 41. Єрмолова В. Від Олімпу до олімпійської медалі : сценарій олімпійського свята / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 39-40.
 42. Єрмолова В. Геркулес : сценарій олімпійського свята для юнаків 10-11 класів / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 41-42.
 43. Єрмолова В. Діти - олімпійська надія України : сценарій олімпійського уроку / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 33-34.
 44. Єрмолова В. Зимові Олімпійські ігри : сценарій олімпійського уроку / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 35-36.
 45. Єрмолова В. Малі олімпійські ігри : [сценарій спортивного олімпійського свята] / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 43-45.
 46. Єрмолова В. Олімпійський урок у школі: як підготувати та провести / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 20-23.
 47. Єрмолова В. Олімпійські перегони : сценарій олімпійського уроку / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 26-27.
 48. Єрмолова В. Поруч з олімпійцями : сценарій олімпійського уроку, присвяченого XXIX Олімпійським іграм / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 31-32.
 49. Єрмолова В. Спорт і фізичне виховання - утвердження здорового способу життя і зміцнення миру : олімпійський урок / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 24-25.
 50. Єрмолова В. Спорт, творчість, краса : сценарій олімпійського уроку / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 37-38.
 51. Єрмолова В. Сценарій уроку, присвяченого Олімпіаді / Валентина Єрмолова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 28-30.
 52. Єрьоменко Е. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Хортинг" / Е. Єрьоменко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 40-42.
 53. Завальнюк О. Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості / Олена Завальнюк // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 71-76
 54. Зелінський В. В. Інноваційний урок баскетболу для учнів 6 класу / В. В. Зелінський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 8-15.
 55. Зубковська Є. Спосіб життя українських чоловіків як чинник ризику хронічної захворюваності та передчасної смертності / Євгенія Зубковська // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С. 38-43.
 56. Зюкова Г. І. Шкільна спартакіада "Веселі старти" / Г. І. Зюкова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 28-32.
 57. Івашковський В. В. Історичні витоки національного бойового мистецтва "Хортинг" / В. В. Івашковський // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 31-35.
 58. Іващенко О. В. Статеві особливості функціональної і рухової підготовленості учнів 7-8 класів / О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 3-11.
 59. Івченко О. Контроль фізичної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки / Оксана Івченко // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 3. – С. 58-62.
 60. Ізотова Г. М. Малі зимові Олімпійські ігри (для учнів 3-4-х класів) / Г. М. Ізотова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 32-33.
 61. Ільченко В. Ю. Урок волейболу. 6-й клас / В. Ю. Ільченко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 8-11.
 62. Інфілд : [частина спортивного майданчика] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 13.
 63. Ісакова А. В. Технологія організації позакласних заходів / А. В. Ісакова, Н. М. Птушко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 17-24.
 64. Історія баскетболу // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 10-11.
 65. Іщенко О. Педагогічні умови формування мотивації підлітків до занять фізичним вихованням / Олеся Іщенко // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 64-68.
 66. Канівець В. М. Сценарій відкриття малих Олімпійських ігор / В. М. Канівець , О. П. Даугелене // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 37-39.
 67. Канівець В. М. Ну-мо, дівчата! (свято для старшокласниць і вчителів) / В. М. Канівець, О. П. Даугелене // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 27-28.
 68. Качан О. А. Урок гімнастики з використанням інноваційних технологій для учнів навчальних закладів усіх типів / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 31-35.
 69. Качан О. А. Урок гімнастики з використанням інноваційних технологій для учнів навчальних закладів усіх типів / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 20-24.
 70. Качан Олексій Анатолійович. Урок баскетболу з використанням інноваційних технологій для учнів навчальних закладів усіх типів / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 22-29.
 71. Качуровська І. Програма гуртка "Скелелазіння" / Ірина Качуровська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Листопад (№ 22). – С. 1-19 (Дод.).; Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Листопад (№ 22). – С. 1-20 (Дод.).
 72. Кашуба В. Використання Веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді / Віталій Кашуба, Сеогій Футорний, Михайло Дудко // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 69-75.
 73. Князева А. Роль учителя в розвитку креативного мислення учнів / А. Князева // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 62-63
 74. Коломоєць Г. А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Варіативний модуль "Військово-спортивні ігри. 3 роки навчання" / Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина, В. В. Деревянко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 7-18.
 75. Колотуха О. Спортивний туризм у загальній структурі туризму: підходи до класифікації / Олександр Колотуха, Андрій Шипко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Травень (№ 10). – С. 7-14
 76. Коновалов С. Г. Урок легкої атлетики. 10-й клас / С. Г. Коновалов // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 7-9.
 77. Коновалова Л. С. Урок гімнастики. 8-й клас / Л. С. Коновалова, Н. В. Коновалова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 14-16.
 78. Копилова Л. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Туризм" / Л. Копилова, О. Макаров // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 29-30.
 79. Кормілець С. Історія розвитку футболу / Сергій Кормілець // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 8-15.
 80. Кормілець С. Методика навчання зимових видів спорту / Сергій Кормілець, Сергій Чередніченко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 4-9
 81. Кормілець С. Розвиток фізичної культури на території нашої країни / Сергій Кормілець // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 4-7.
 82. Королевська Т. Ю. Інтегрований урок фізичної культури та природознавства. 4-й клас / Т. Ю. Королевська // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 9-11.
 83. Котова О. М. Урок легкої атлетики. 8-й клас / О. М. Котова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 4-6.
 84. Кошелева Е. Теоретико-методологические подходы к совершенствованию системы физического воспитания студентов / Елена Кошелева // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 87-92.
 85. Крамаренко В. О. Смайликова система оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури як проектна педагогічна технологія / В. О. Крамаренко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 21-23.
 86. Крамаренко М. І. Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз / М. І. Крамаренко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 34-37.
 87. Крамаренко Микола Іванович. Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз / М. І. Крамаренко // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 30-33.
 88. Краус Олена. Волейбол-шоу : спортивне свято. 6-8-мі класи / О. Краус // Дефектолог. – 2015. – № 10 (Жовтень). – С. 42-43
 89. Кривоніщенко В. Г. Ми всі - дружна спортивна родина (свято для учнів початкових класів) / В. Г. Кривоніщенко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 32-34.
 90. Крицевич Т. Концепция системы физического воспитания в общеобразовательных школах / Татьяна Крицевич // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 72-80.
 91. Крохіна Н. Б. Урок гімнастики "Здорова спина" 8-й клас / Н. Б. Крохіна // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 10-12.
 92. Крюков Ю. Козацькі забави : військово-патріотичне спортивне свято / Юрій Крюков // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 30-32.
 93. Крюков Ю. План-конспект уроку з фізичної культури. 6 клас, хлопці / Юрій Крюков // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 22-27.
 94. Кудрявець Д. Ігри та розваги на воді / Денис Кудрявець, Максим Мороз // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 27-32.
 95. Кудрявець Д. Підготовка до занять та методика навчання / Денис Кудрявець, Максим Мороз // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 5-12.
 96. Кудрявець Д. Техніка плавання брасом / Денис Кудрявець, Максим Мороз // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 20-26.
 97. Кудрявець Д. Техніка плавання кролем / Денис Кудрявець, Максим Мороз // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 13-19.
 98. Кузьменкова О. Д. Новорічні пригоди живчика (свято для учнів 3-4-х класів) / О. Д. Кузьменкова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 32-34.
 99. Кулик М. П. Урок гімнастики. 6-й клас / М. П. Кулик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 7-13.
 100. Купаєв В. В. Здоров'язбережувальні технології на уроках фізичної культури / В. В. Купаєв // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 12-13
 101. Лакіза О. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Баскетбол" / О. Лакіза // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 7.
 102. Леонтьєв Д. Пошук інформації в Інтернеті : бінарний урок з інформатики та фізичної культури, 9-й клас / Дмитро Леонтьєв, Олена Киркач // Інформатика. – 2015. – Лютий (№ 2). – С. 16-18.
 103. Лесновська Н. Організація роботи з фізичної культури / Н. Лесновська (Введено оглавление) // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 34-39
 104. Лещук Н. Заняття до факультативного курсу "Я - моє здоров'я - моє життя" / Наталія Лещук // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 10-57.
 105. Лещук Н. Я - моє здоров'я - моє життя : факультативний (тренінговий) курс для учнів 5-6 класів / Наталія Лещук // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 4-9.
 106. Лижні рекорди // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 1-4 (Дод.)
 107. Лисенко В. О. Вікторина "Життя - це рух! Рух - це спорт!" (для учнів 8-10-х класів) / В. О. Лисенко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 33-34.
 108. Лозовик М. П. Фізкультурно-спортивна робота в сільських населених пунктах Могилів-Подільщини в середині 20-х - на початку 50-х рр. ХХ століття / М. П. Лозовик, І. М. Романюк // П'ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 16-17 жовтня 2015 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2015. – С. 273-278
 109. Луговська М. В. Молодецькі забави (для учнів 6-х класів) / М. В. Луговська // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 25-26.
 110. Лукашов М. Домашні завдання з фізкультури / М. Лукашов // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 18-27.
 111. Луценко Л. Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів / Лариса Луценко, Інна Бондаренкова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С. 44-47.
 112. Лущик І. В. Аналіз програми з фізичної культури(2012 р.) для учнів 4-х класів / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 10-11.
 113. Лущик І. В. Велосипедний мотокрос / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 1-8 (Дод.)
 114. Лущик І. В. Волейбол / І. В. Лущик // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 1-8 (Дод.)
 115. Лущик І. В. Легка атлетика (багатоборство) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 1-8 (Дод.)
 116. Лущик І. В. Легка атлетика (бар'єрний біг) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 1-8 (Дод.)
 117. Лущик І. В. Легка атлетика (потрійний стрибок) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 1-8 (Дод.)
 118. Лущик І. В. Легка атлетика (спортивна ходьба) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 1-8. (Дод.)
 119. Лущик І. В. Легка атлетика (стрибки із жердиною) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 1-8 (Дод.)
 120. Лущик І. В. Легка атлетика (штовхання ядра) / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 1-8(Дод.)
 121. Лущик І. В. Маунтенбайк / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 1-8 (Дод.)
 122. Лущик І. В. Пляжний волейбол / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 1-8 (Дод.)
 123. Лущик І. В. Регбі / І. В. Лущик // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 1-8 (Дод.)
 124. Лущик І. В. Теоретико-методичні знання з фізичної культури для учнів 1-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 17-24.
 125. Лущик І. В. Теоретико-методичні знання з фізичної культури для учнів 2-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 17-24.
 126. Лущик І. В. Теоретико-методичні знання з фізичної культури для учнів 3-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 17-24.
 127. Лущик І. В. Теоретико-методичні знання з фізичної культури для учнів 4-го класу / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 17-24.
 128. Лущик І. В. Хокей із м'ячем / І. В. Лущик // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 1-8 (Дод.)
 129. Майданюк І. Плавання / Інна Майданюк // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 4.
 130. Майстро В. О. Диференційований підхід до учнів на уроках фізичної культури з урахуванням стану їхнього здоров'я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі / В. О. Майстро // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 24-27.
 131. Марініна О. В. Мотивація на уроці фізичної культури в початковій школі / О. В. Марініна // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 19-21.
 132. Марченко С. І. Особливості розвитку координації у школярів молодших класів / С. І. Марченко, Б. А. Бережняк // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 32-37.
 133. Марчук С. А. Урок баскетболу. 6-й клас / С. А. Марчук // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 12-13.
 134. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання студенток / Г. Клименко, С. Коваль, В. Ільїн, М. Філіппов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 3. – С. 86-92.
 135. Мельник М. Студентський спорт: перспективи наукових досліджень / Михайло Мельник, Мар'ян Пітин // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 3. – С. 73-76.
 136. Меркулова З. Я. Урок плавання. 11-й клас / З. Я. Меркулова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 9-14.
 137. Микулёнок И. О. Летающая тарелка, доступная каждому / И. О. Микулёнок // Страна знаний. – 2015. – № 7. – С. 36-37.
 138. Мірошниченко Д. Т. Факторна модель розвитку рухової функції у хлопчиків молодших класів / Д. Т. Мірошниченко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 23-31.
 139. Міст : [витягнуте вигнуте положення тіла] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 13.
 140. Міхровський С. Сергій Бубка: "Спорт- це змагання, це - шоу, це - видовище! У нашій країні цей ресурс використовується не до кінця" / Станіслав Міхровський // Спортивна Вінниччина. – 2015. – 20 листопада (№ 1). – С. 1, 4.
 141. Мусіян Т. П. У музеї спорту (пізнавально-ігрова програма) / Т. П. Мусіян // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 35-39.
 142. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас (витяг) / Т. Круцевич, Л. Галенко, В. Деревянко [та ін.] // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 4-6.
 143. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Теніс" / М. Ібраімова, О. Лакіза, В. Чепурченко [та ін.] // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 27-28.
 144. Навчальна програма з фізичної культури. Варіативний модуль "Регбі" (для 5-9-х класів) / О. М. Єгорова, В. А. Козьменко, В. Д. Ярова, О. О. Цибко // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 16-24
 145. Найбільша кількість матчів та забитих м'ячів : рекорди футболістів збірної України // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 16-17.
 146. Незвичайні олімпійські види спорту // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 52-55.
 147. Некрасова Н. К. Казковий острів (свято для учнів 2-х класів) / Н. К. Некрасова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 21-24.
 148. Некрасова Н. К. Морська мандрівка (свято для учнів молодших класів) / Н. К. Некрасова // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 34-36.
 149. Овертайм : [додатковий час] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 11.
 150. Овсієнко Т. Ю. Рухливі ігри на уроках легкої атлетики / Т. Ю. Овсієнко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 10-16.
 151. Олександр Усик: захист титулу нокаутом // Олімпійська арена. – 2015. – № 11-12. – С. 68-71.
 152. Олійніченко В. О. Допризовник (для учнів 10-11-х класів) : сценарій свято / В. О. Олійніченко, Л. А. Фарисей // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 36-39.
 153. Орієнтовне календарно-тематичне планування з фізкультури. Тематичний план реалізації навчальної програми для учнів 7-го класу. Планування на I семестр / Денис Кудрявець, Максим Мороз, Валерій Танащишен, Наталія Ковальова // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 5-55.
 154. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : [фізична культура] : дод. до листа № 1/9-305 від 26.06.2015р. // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 4-9.
 155. Перелік публікацій за 2015 рік // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 35-39.
 156. Перша допомога в разі кровотечі // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 1-4 (кольор. вкл.)
 157. Петля А. В. Урок гімнастики з елементами народознавства. 7-й клас. / А. В. Петля // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 6-9.
 158. Петля А. В. Урок фізичної культури "Посвята в козачата". 5-й клас / А. В. Петля // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 12-16.
 159. Петля А. В. Урок школи активного відпочинку. 1-й клас / А. В. Петля // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 4-6.
 160. Пидпомога А. Формирование индивидуальной культуры здорового образа жизни у студенток / Андрей Пидпомога // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 166-169.
 161. Польська Ю. Є. Сценарий открытия школьного этапа малых олимпийских игр "Дети Харьковщины" / Ю. Є. Польська // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2. – С. 46-47
 162. Пономаренко Л. Оздоровлення організму дитини за допомогою системи вправ Дж. Х. Пілатеса : авторська програма курсу / Людмила Пономаренко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 44-54.
 163. Поява м'яча, вправ та ігор із м'ячем // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 1-4 (вкладка кольор.)
 164. Президенти Міжнародного олімпійського комітету // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 1-4 (вкл. кольор.)
 165. Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти : наказ № 1531 від 29.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 63-66.
 166. Ребрина А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Спортивне орієнтування" / А. Ребрина, Г. Коломоєць // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 21-22.
 167. Ребрина А. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Настільний теніс" / А. Ребрина, Г. Коломоєць, В. Деревянко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. .
 168. Рей : [частина японської культури, вираження поваги] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 39.
 169. Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : Додаток до листа М-ва освіти і науки України № 1/9-9-454 від 25.09.2015 р. // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 2-3
 170. Рекорди швидкості й дальності // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 1-4 (Дод.)
 171. Репало С. М. Бліц-конкурс: "Лідер" / С. М. Репало // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 23.
 172. Репало С. М. Урок фізичної культури з елементами футболу для учнів 5 класу / С. М. Репало // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 20-22.
 173. Робота відділення НОК України Вінницької області у 2015 році // Спортивна Вінниччина. – 2015. – 3 грудня (№ 1). – С. 7.
 174. Рогачов Ю. В. Навчальна програма факультативу з баскетболу для учнів 5-11-х класів / Ю. В. Рогачов, О. Г. Шалар // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 25-33 Дод. 2-10(Орієнтовний конспект заняття факультативу з баскетболу)
 175. Рогачов Ю. В. Навчальна програма факультативу з баскетболу для учнів 5-11-х класів / Ю. В. Рогачов, О. Г. Шалар // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 25-39; Фізичне виховання в школах України. – № 7. – С. 25-33
 176. Садкіна В. І. Конкурс "Народний спікер" - досвід+повага+суперприз / В. І. Садкіна, І. Т. Соколянська // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 27-29.
 177. Санжарова Н. М. Особливості організації та проведення занять оздоровчою аеробікою у ВНЗ і визначення їх ефективності / Н. М. Санжарова, Н. О. Білокомирова // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 45-50.
 178. Сафронова С. О. Урок баскетболу. 8-й клас / С. О. Сафронова // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 18-21
 179. Сейв : [хокей з шайбою ] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 13.
 180. Семібаламут О. Історія виникнення футбольного м'яча / Ольга Семібаламут // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 18-22.
 181. Скалига А. Г. Інтегрований урок української мови та фізичної культури. 7-й клас / А. Г. Скалига, М. А. Скалига // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 4-7.
 182. Скорина О. В. Динамічні паузи на уроках загальноосвітнього циклу / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 13-16.
 183. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 22-29.
 184. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 27-31.
 185. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 14-20.
 186. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 25-33.
 187. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 25-31.
 188. Скорина О. В. Рух як основний чинник здорового хребта / О. В. Скорина // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 13-16.
 189. Сліпенко Д. Гей, ви, славні наші козаченьки! : спортивне свято, 4 клас / Дмитро Сліпенко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 30-32.
 190. Спіцин В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 38-44.
 191. Спорт ерудит : [поліатлон] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 9.
 192. Спорт-ерудит // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 4. – С. 1-16 (Дод.)
 193. Спорт-ерудит : [накат у настільному тенісі] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 11.
 194. Спорт-ерудит : [сет] // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 16.
 195. Спорт-ерудит : [смеш] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 35.
 196. Спорт-ерудит : [теніс, мікст] // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 8.
 197. Спортивні гаджети : ["розумна" скакалка smart rope] // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 3. – С. 9.
 198. Cтасина А. Джеф Вебб: "Черлидинг - королевство для миллионов" / А. Cтасина // Олімпійська арена. – 2015. – № 11-12. – С. 98-107.
 199. Степанова І. Українські традиції у фізичному вихованні дітей / Ірина Степанова // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 212-214.
 200. Столітенко Є. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Футбол" / Є. Столітенко, Д. Деменков // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 31-33.
 201. Ткалич М. До питання про правову природу договору про перехід професійного спортсмена з одного спортивного клубу до іншого (трансферного контракту) / М. Ткалич // Право України. – 2015. – № 12. – С. 108-116
 202. Ткаченко Р. С. Навчання баскетболу у 6-му класі / Р. С. Ткаченко // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 22-26.
 203. Ткаченко Р. С. Козацькі розваги (для учнів середніх класів) / Р. С. Ткаченко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 11. – С. 35-36.
 204. Тонкошкур Лариса. У гостях у журавля та лисички : спортивне свято за участю вихованців та працівників закладу / Л. Тонкошкур // Дефектолог. – 2015. – № 8 (Серпень). – С. 23-25
 205. Тутов В. В. Шкідливим звичкам - ні! День здоров'я для учнів 5-11-х класів / В. В. Тутов // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 34-35.
 206. Форостян Ольга. Фізичне виховання дітей із сенсорними порушеннями на сучасному етапі / О. Форостян // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 22-26
 207. Футорный С. Инновационные технологии формирования здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания / Сергей Футорный // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 120-130.
 208. Хейло В. В. Физкультура и здоровье : воспитательное мероприятие, 3-4 кл. / В. В. Хейло // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2. – С. 48-51
 209. Хоніна А. С. Чуття м'яча в настільному тенісі / А. С. Хоніна // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 14-16
 210. Хортинг - спорт, зароджений в Україні // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 12-13.
 211. Хотіленко О. В. Урок гімнастики. 4-й клас (спеціальна медична група) / О. В. Хотіленко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 6. – С. 4-7 (Дод. 1-4)
 212. Худолій О. М. Дискримінантний аналіз в оцінці функціональної і рухової підготовленості дівчат старших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2015. – № 4. – С. 12-22.
 213. Чешейко С. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 клас : варіативний модуль "Гімнастика" / С. Чешейко, Н. Кравченко, Л. Галенко // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 12-14.
 214. Чижевський В. Діти козацького роду : спортивне свято, 10-11 класи / Володимир Чижевський // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 41-43.
 215. Чиканова О. В. Олімпійський урок із веслування / О. В. Чиканова // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 30-31.
 216. Чуйко О. Й. Урок баскетболу. 9-й клас / О. Й. Чуйко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 6-8.
 217. Чупилко В. В. Тестування як засіб мотивації до вдосконалення юних волейболістів / В. В. Чупилко // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 17-21
 218. Шастало М. М. Туристичний зліт "Вікно в природу" : сценарій заходу / М. М. Шастало // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 36-39.
 219. Шестопал О. Загальна фізична підготовка : урок фізкультури. 10 клас / Олена Шестопал // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Вересень (№ 17/18). – С. 23-26.
 220. Шиміна І. В. Поклик прерій (спортивно-оздоровчий захід) / І. В. Шиміна // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 8. – С. 31-32.
 221. Шматько А. А. Урок футболу. 6-й клас / А. А. Шматько // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 4-6.
 222. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : [рекомендації] № 1/9-454 від 25.09.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 80-82.
 223. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : лист М-ва освіти і науки № 1/9-9-454 від 25.09.2015 р. // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 6. – С. 2
 224. Юдін В. Дівчата і фізкультура / В. Юдін // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 64-65
 225. Юрчишин І. В. Спортивне свято у навчально-реабілітаційному центрі / І. В. Юрчишин // Фізичне виховання в рідній школі. – 2015. – № 2. – С. 18-21.
 226. Япринець Т. С. Змість і методика вивчення природоохоронних територій у шкільному курсі географії материків і океанів / Т. С. Япринець // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 53-56.
 227. Яригіна В. І. Урок баскетболу. 5 клас / В. І. Яригіна // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 2. – С. 9-11.
 228. Ясінський О. Хортинг - спорт із козацьким минулим : інтерв'ю / Олександр Ясінський // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 14-16.
 229. Яцкевич Г. День здоров'я : позакласний захід / Г. Яцкевич // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 30-33.