МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Освіта. Список навчальних видань Вища освіта. Список навчальних видань
Освіта. Список наукових видань Вища освіта. Список наукових видань
Освіта. Список статей Вища освіта. Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ОСВІТА

Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
378(07)
Д13
Давидюк М. О. Історія освітніх виховних систем : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів магістратури зі спеціальності 8. 18010021 "Педагогіка вищої школи***" / М. О. ДавидюкВінниця : Планер, 2015. – 34 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
І-66
Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / за ред. Л. М. Ващенко; НАПН України, Університет менеджменту освітиК. : Педагогічна думка, 2012. – 140 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
І-90
Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи **** / уклад. М. О. ДавидюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 156 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К21
Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. ПомогайбоКиїв : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373(07)
К28
Касьянова О. М. Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. М. КасьяноваХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"; Вип. 9(117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(075.3)
К43
Кириченко Валентина Іванівна Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища : навчально-методичний посібник / В. І. Кириченко, О. О. ЄжоваКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К57
Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк ; МОН, молоді та спорту України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаТернопіль : Астон, 2013. – 160 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
372(07)
К61
Коломієць Леся Ігорівна Методичні рекомендації з питань підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: історико-критичний аналіз проблеми : [посібник] / Л. І. КоломієцьВінниця : Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2011. – 36 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
К61
Коломієць Леся Ігорівна Методичні рекомендації з питань підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: системний аналіз дефініції : [посібник] / Л. І. КоломієцьВінниця : Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2012. – 24 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
К61
Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук ; Інститут спеціальної педагогіка НАПН УкраїниКиїв : АТОПОЛ, 2011. – 274 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
К61
Колупаєва А. А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, С. В. Данілавічютє, С. В. ЛитовченкоКиїв : А. С. К., 2012. – 192 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К63
Комп'ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання : навч. посіб. / за ред. О. В. Шестопалюка, авт. кол.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. КоношевськийВінниця : Планер, 2012. – 619 с. Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(22), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна Ефективний урок. Початкова школа / Л. В. КравчукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К95
Кучеренко Єгор Валерійович Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навчально-методичний посібник / Є. В. КучеренкоК. : Слово, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
Л63
Лісовець Олег Васильович Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України : навч. посіб. / О. В. ЛісовецьК. : Академія, 2011. – 256 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6)
371(075.3)
Л70
Лодатко С. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства : навчальний посібник / С. О. Лодатко, Л. В. КондрашоваКиїв : Слово, 2015. – 227 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
М18
Малафіїк Іван Васильович Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В.МалафіїкК. : Слово, 2015. – 632 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
М47
Мелешко Віра Василівна Управління розвитком сільської малочисельної школи : посібник / В. В.МелешкоК. : Педагогічна думка, 2013. – 104 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М55
Мешко, Галина Михайлівна. Вступ до педагогічної професії : навча. посіб. / Г. М. Мешко. – 2-ге вид. стерК. : Академвидав, 2012. – 200 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
М90
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / авт. кол.: М. І. Жалдак, М. І. Шут, Ю. О. ЖукК. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(075.3)
Н63
Ніколаєнко Станіслав Миколайович Керівник навчального закладу : навчальний посібник / С. М. НіколаєнкоКиїв : НУБІП України, 2016. – 172 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Н15
Навчаємо демократії : базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини для вчителів. Т. 1К. : Основа, 2011. – 164 с. – (Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі. Т. І-VІ з ОДГ/ОПЛ.) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей. Українська мова. Літературне читання. Математика / уклад.: В. В. Жук, Т. О. Сусідко, С. Б. Мойсеєнко ; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : [Б. в.], 2015. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство. Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи здоров'я. Інформатика / уклад.: В. В. Жук, В. В. Литвинова, О. М. Таранченко ; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ, 2015. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7(075.3)
Н15
Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах : навч. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко, Ю. В. БадюкВінниця : Планер, 2011. – 355 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / за ред. А. А. Колупаєвої, авт. кол.: О. М. Таранченко, Т. В. Сак, Т. Ф. Марчук ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей з особливими потребами. Частина 2 / за ред. А. А. Колупаєвої, авт. кол.: О. В. Чеботарьова, І. В. Сухіна, Т. В. Скрипник ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – 2-ге вид., перероб. та доп.Київ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 128 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Н19
Назаренко Галина Анатоліївна Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів : методичні рекомендації / Г. А.НазаренкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 24 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н34
Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання : навчальний посібник / авт. кол.: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. ЛяхоцькаК. : Педагогічна думка, 2012. – 210 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н34
Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / авт. кол.: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. БрюховецькаК. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
О-64
Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : комплект дидактичних матеріалів / авт. кол.: В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. ВолянюкК. : Педагогічна думка, 2012. – 164 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
О-64
Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи : методичний посібник / авт. кол.: М. І. Піддячий, О. В. Кохан, М. О. АссановК. : Педагогічна думка, 2013. – 144 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
О-64
Організація навчальної діяльності у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : посібник / за ред. Ю. О. Жука ; авт. кол.: О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
О-64
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / авт. кол.: Ю. М. Богачов, В. Ю. Биков, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.011(075.3)
О-65
Оржеховська Валентина Михайлівна. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. ФедорченкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
О-66
Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навчально-методичний посібник / В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. БанітК. : Едельвейс, 2012. – 272 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
О-75
Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / ред. А. А. КолупаєваК. : А. С. К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогіки зі вступом до спеціальності. Практикум для студентів спеціальності "Початкова освіта" ступеня вищої освіти "бакалавр" / за ред. Г. Г. Кіт, авт. кол.: О. В. Більська, Т. Д. Сіваш, І. А. СтаховаВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 94 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогічних вимірювань і моніторинг якості освіти : навч. посіб. / авт. кол.: О. В. Акімова, М. О. Давидюк, В. І. Шахов, Ю. О. Шикова ; М-во освіти науки, молоді та спортуВінниця : Планер, 2012. – 148 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(3)
371(075.3)
О-75
Основи управління шкільним процесом : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Початкове навчання" / уклад. Л. А. Присяжнюк; відп. за вип. Г. С. ТарасенкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 205 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
П34
Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навчально-методичний посібник / авт. кол.: Л. П. Пуховська, М. В. Артюшина, В. Г. БазелюкК. : Педагогічна думка, 2012. – 122 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П24
Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / авт. кол.: Т. В. Кравченко, В. П. Горпинюк, О. М. Докуніна та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П37
Планування виховної роботи. Початкова школа / упоряд. М. Пристінська, І. СтратілатКиїв : Перше вересня, 2015. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
П40
Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. – 1-е видКиїв, 2015. – 197 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри : навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-Лтд, 2014. – 172 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри: комплекс навчальних програм (9,17,35,70 год.) для старшпкласників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П42
Повалій Л. В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л. В. Повалій, І. М. МачуськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П50
Поліхун Наталія Іванівна Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : методичні рекомендації / Н. І.Поліхун ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 87 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371.01(07)
П56
Пономаренко Лариса Василівна Особистісно орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання в початковій школі / Л. В. ПономаренкоХарків : Основа, 2015. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (138)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 3-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 107 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 4-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (156)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 1 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломієць, В. ГонтаренкоХарків : Основа, 2016. – 128 с.. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (162)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 2 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломсієць, Н. ШкідінХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (163)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
П78
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. С. Глоба ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
П79
Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу / упоряд.: Т. В. Дрожжина, О. М. ГезейХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
П86
Психологічне здоров' я дошкільників / уклад. Т. І. ПрищепаХарків : Основа, 2011. – 239 с. : іл. – (Психологія виховання) Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
П86
Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку : посібник / авт. кол.: Л. Вавіна, Е. Данілавічютє, В. Засенко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : АТОПОЛ, 2011. – 180 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Р31
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : навчально-методичний посібник / за ред.: В. В. Засенка, О. О. Колупаєвої, Н. О. Макарчук ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКиїв, 2014. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Р58
Робочий зошит для педагогічних працівників до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(075.2)
Р58
Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи) / авт.кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Р64
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Р79
Ротфорт Діана Вікторівна Взаємодія сім'ї та школи у формуванні культури здоров'я молодших школярів / Д. В. РотфортХарків : Основа, 2013. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(07)
С12
Сабол Діана Михайлівна "Вишиваємо пісню ...". Проектно-технологічна діяльність у вишиванні / Д. СаболК. : Перше вересня, 2015. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С13
Савченко Л. О. Методика використання педагогічної діагностики підвищення якості освіти майбутніх учителів : навчально-методичний посібник / Л. О.СавченкоКиїв : КНТ, 2014. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
С13
Савченко Олександра Яківна Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. СавченкоК. : Грамота, 2012. – 504 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна Виховання народною казкою : [методичний посібник] / С. М. СадовенкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна Ти, малий, скажи малому ...: музична логоритміка / С. М. СадовенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
С14
Сазонова Анастасія Вікторівна Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку : навчальний посібник / А. В. Сазонова. – 2-ге вид.К. : Слово, 2014. – 248 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.011(07)
С18
Санковська Ірина Мечиславівна Екологічний календар : методичний посібник для вчителів та класних керівників / І. М. СанковськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С40
Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика : [навч.-метод. посіб.] / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоК.; Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2011. – 280 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С41
Сич Наталія Олександрівна Логопедія. Картки. Організація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку / Н. О. СичК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 136 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
С72
Спичак Марія Дмитрівна Розвиток комунікативних умінь та навичок у дошкільників: старший вік / М. Д.СпичакК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : навчально-наочний посібник для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху (у 3-х книгах) / ред. кол.: В. В. Жук, О. Ф. Федоренко, В. В. Литвинова ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 178 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / ред. кол.: В. В. Жук, С. В. Литовченко, Н. Л. Максименко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С81
Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді : навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. СтоляренкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Т19
Тарасенко Г. С. Практикум з теорії та методики виховання : навчально-методичний посібник / Г. С. Тарасенко, О. А. Голюк, Т. М. КривошеяВінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 392 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
Т19
Тарасун Валентина Володимирівна Логодидактика : навчальний посібник / В. В. Тарасун. – 2-ге видК. : Слово, 2011. – 392 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
372(07)
Т29
Театр у ДНЗ / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2013. – 191 с. – (Дошкільний навчальний заклад) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(07)
Т29
Театр у школі: робота над виставою, репертуар / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2012. – 207 с. – (Позакласні заходи) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Т32
Тематичні тижні в початковій школі / упоряд. І. СтратілатК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Т50
Товкач Ірина Євгеніївна Хочу бути мамою, хочу бути татом : навчально-методичний посібник / І. Є. Товкач; відповід. за вип. Кальченко Н.К. : Слово, 2012. – 368 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Т87
Туржанська Оксана Степанівна Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів математики : навч.-метод. посіб. / О. С. ТуржанськаВінниця : ВДПУ, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013(075.3)
Ф32
Федій Ольга Андріївна. Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А.Федій. – 2-ге вид. випр. та допК. : Центр учбової літератури, 2012 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
378(07)
Ф33
Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технології : методичні рекомендаціїї / Г. М. Федорук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 63 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ф79
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник / за ред. В. Ю. Бикова, О. В. Овчарук ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 212 с. Примірники: всього:16 - НАВЧ. ВІДДІЛ(14), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.011(07)
Ф79
Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : методичний посібник / вт. кол.: Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ф79
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / за ред. В. М. ОржеховськоїКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ф79
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : науковий посібник для вищих навчальних закладів / ред. С. І. ЯкименкоК. : Слово, 2011. – 464 с Примірники: всього:12 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Х45
Хіля А. В. Подорож країною "Якія" : Виховання ціннісного ставлення до життя у дітей, зокрема дітей з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах через компонент "Я-особистість" засобами арт-терапії : посібник / А. В. Хіля ; за ред. О. О. ДеркачВінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 40 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська І. Л. Діагностичний інструментарій соціального педагога : навчальний посібник / І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська І. Л. Методичні рекомендації до курсу "Діагностика в системі діяльності соціального педагога" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 54 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : практикум / І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна Методика виховної роботи : практикум / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 208 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна Методика виховної роботи : курс лекцій / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 192 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна Методичні рекомендації до курсу "Соціальна педагогіка" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 29 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(075.3)
Х82
Хоружа Людмила Леонідівна Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л. ХоружаК. : Академвидав, 2012. – 208 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:7 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ц59
Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / автор- упоряд. Г. І. БілоусХарків : Основа, 2012. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
373(07)
Ц86
Цуприк Світлана Іванівна Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації для студентів за напрямом підготовки "Музичне мистецтво" / С. І.ЦуприкВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 84 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-15
Чайка Володимир Мирославович Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. ЧайкаК. : Академвидав, 2011. – 240 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / М. М. Чепіль, Л. Я. Загоруйко, Н. Я. ТарновецькаДрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навчальний посібник / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль Марія Миронівна. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Ч-46
Чередніченко Наталія Володимирівна Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) : навчально-методичний посібник (курс лекцій) / Н. В. ЧередніченкоКиїв : Слово, 2012. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ч-75
Чорна Катерина Іванівна Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І. ЧорнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Ш18
Шалімова Лариса Леонідівна Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л. ШалімоваХарків : Ранок, 2013. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
372(07)
Ш37
Шевцова Олена Анатоліівна Цікава граматика : пізнавально-ігрові комплекси для дітей старшого дошкільного віку / О. А. Шевцова. – 2-ге вид. випр.Харків : Основа, 2012. – 192 с. : іл. – (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю) Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ш52
Шестопалюк Олександр Васильович Технології навчання у вищій педагогічній школі (традиції та інновації) : навчальний посібник / О. В. ШестопалюкВінниця : Планер, 2014. – 144 с. Примірники: всього:26 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(22)
371.01(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна Навчальна інструктивно-методична практика : навчальний посібник / Ю. О. ШиковаВінниця : Планер, 2013. – 192 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
378(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна Позашкільна педагогічна практика: теоретико-методичний практикум / Ю. О. ШиковаВінниця : ВДПУ, 2012. – 88 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011(07)
Ш66
Шкільна Ірина Миколаївна Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / І. М. ШкільнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ш90
Штефан Людмила Володимирівна Інноваційні технології в освіті : навчальний посібник для студентів ВНЗ інженерно-педагогічних спеціальностей / Л. В. ШтефанХарків : Друкарня Мадрид, 2012. – 174 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Ш91
Штифурак В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури : методичні рекомендації / В. С. Штифурак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2016. – 29 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник вихователя / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 116 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник освітянина / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 113 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014(075.3)
Я45
Якименко Світлана Іванівна Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, Н. В. ОксеньчукК. : Слово, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 216 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: курс лекцій : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 464 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна Методика виховної роботи : навч.-метод. комплекс / Л. Г. ЯрощукК. : Слово, 2012. – 313 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Ярощук. – 2-ге вид. випр.К. : Слово, 2012. – 320 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.014(07)
Я97
Ященко Леся Вікторівна Здоров'я дітей - багатство нації : навчально-методичний посібник / Л. В. ЯщенкоХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання ; вип. 1 (133)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)


ВИЩА ОСВІТА

Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)


Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
378(07)
Б61
Білик В. В. Методичні засади формування проектувальної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю : методичні рекомендації / В. В.БіликХмельницький : Термінова поліграфія, 2015. – 96 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
В42
Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі : практичний посібник / за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін.Львів : "Компанія "Манускрипт", 2014. – 168 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(075.3)
Г95
Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю Кадемія, Л. С. ШевченкоВінниця : Планер, 2012. – 348 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Г95
Гуревич Роман Семенович Веб-квест у навчанні: путівник : навч.-метод. посіб. / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. В. ШестопалюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 128 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(1)
378(075.3)
Д44
Дідух Л. І. Професійне спілкування майбутніх фахівців БЖД засобами Веб-квестів : навчально-методичний посібник / Л. І. Дідух, М. Ю. КадеміяВінниця : Планер, 2013. – 122 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Д13
Давидюк М. О. Історія освітніх виховних систем : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів магістратури зі спеціальності 8. 18010021 "Педагогіка вищої школи***" / М. О. ДавидюкВінниця : Планер, 2015. – 34 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Д53
Дмитрук С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навчальний посібник / С. В. Дмитрук, О. Ю. ДмитрукК. : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
І-54
Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навчальний посібник / за ред. Т. Добко, М. Головянко, О. Кайкова, В. Терзіян, Т. ТіхоненкоЛьвів : "Компанія "Монускрипт", 2014. – 572 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
378(075.3)
І-66
Інноваційна модель організації навчального процесу в інститутах післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / за ред. Л. М. Ващенко ; НАПН України, Університет менеджменту освітиК. : Педагогічна думка, 2012. – 140 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
К13
Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації / М. Ю. Кадемія, С. Д. ПетровичВінниця, 2012. – 106 с. Примірники: всього:1 - (1)
6Ф7(075.3)
К13
Кадемія Майя Юхимівна Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. посіб. / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2011 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
378(075.3)
К13
Кадемія Майя Юхимівна Веб-квест у підготовці майбутніх учителів : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. В. ШестопалюкВінниця : Планер, 2013. – 155 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(22), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378(075.3)
К20
Каплінський В. В. Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") : навчальний посібник / В. В. Каплінський Вінниця : [б. в.], 2014. – 102 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К20
Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / В. В. КаплінськийВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
К56
Коваль Вікторія Юріївна Формування культури міжособистісних відносин студентів університету в позааудиторній діяльності : методичні рекомендації для викладачів-кураторів, студентського активу / В. Ю. КовальХерсон : Айлант, 2011. – 68 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К59
Козак Н. Л. Університетська освіта : навчальний посібник / Н. Л. Козак, І. М. ШоробураЛьвів : Новий Світ-2000, 2011. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К59
Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М. М. Козяр, М. С. КовальК. : Знання, 2013. – 324 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К93
Куратор академічної групи : навчально-методичний посібник для студентів магістратури вищих педагогічних навчальних закладів / уклад.: О. А. Голюк, Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 100 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(075.3)
М33
Матвійчук Т. Ф. Основи педагогічної майстерності вчителів фізичної культури : навчально-методичний посібник / Т. Ф. Матвійчук ; МОН України, Львівський державний університет фізичної культуриЛьвів : СПОЛОМ, 2014. – 83 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)(075.3)
М54
Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / авт. кол.: О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. ЛаврентьєваКиїв : КНТ, 2014. – 262 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н63
Ніколаєнко Станіслав Миколайович Керівник навчального закладу : навчальний посібник / С. М. НіколаєнкоКиїв : НУБІП України, 2016. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Н19
Назаренко Галина Анатоліївна Підготовка педагогів у системі післядипломної освіти до виховання культури гідності учнів : методичні рекомендації / Г. А. НазаренкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 24 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н34
Науково-методичні засади кредитно-модульної організації навчального процесу при підвищенні кваліфікації керівних кадрів за очно-дистанційною формою навчання : навчальний посібник / авт. кол.: В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. ЛяхоцькаК. : Педагогічна думка, 2012. – 210 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
О-64
Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : комплект дидактичних матеріалів / авт. кол.: В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. ВолянюкК. : Педагогічна думка, 2012. – 164 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
П34
Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навчально-методичний посібник / авт. кол.: Л. П. Пуховська, М. В. Артюшина, В. Г. БазелюкК. : Педагогічна думка, 2012. – 122 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С13
Савченко Л. О. Методика використання педагогічної діагностики підвищення якості освіти майбутніх учителів : навчально-методичний посібник / Л. О. СавченкоКиїв : КНТ, 2014. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С24
Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту / І. СвістельникК. : Кондор, 2012. – 182 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С40
Сисоєва С. О. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика : [навч.-метод. посіб.] / С. О. Сисоєва, В. В. Осадчий, К. П. Осадча ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський університет імені Бориса Грінченка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоК.; Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2011. – 280 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С69
Соціально-педагогічна адаптація студентів : навчально-методичний посібник / авт. кол. Г. П. Асиркіна, І. М. Мельникова, О. Ю. УдаловаКиїв, 2015. – 246 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Т38
Техніка управлінської діяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ інженерно-педагогічних спеціальностей та слухачів магістрату за спеціальністю 8.000009 "Управління навчальним закладом" / авт. кол.: Д. В. Коваленко, І. М. Шалімова, А. С. Шалімова (та ін.) ; МОН, молоді та спорту України, Українська інженерно-педагогічна академіяХарків : УІПА, 2011. – 226 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Т87
Туржанська Оксана Степанівна Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів математики : навч.-метод. посіб. / О. С. ТуржанськаВінниця : ВДПУ, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Ф33
Федорук Г. М. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технології : методичні рекомендаціїї / Г. М. Федорук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 63 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ч-48
Черкасов Володимир Федорович Музично-педагогічна освіта України на межі двох тисячоліть (1991-2010 рр.) : навчальний посібник / В. Ф. ЧеркасовКіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 380 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Ш52
Шестопалюк Олександр Васильович Технології навчання у вищій педагогічній школі (традиції та інновації) : навчальний посібник / О. В. ШестопалюкВінниця : Планер, 2014. – 144 с. Примірники: всього:26 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(22)
378(075.3)
Ш90
Штефан Людмила Володимирівна Інноваційні технології в освіті : навчальний посібник для студентів ВНЗ інженерно-педагогічних спеціальностей / Л. В. ШтефанХарків : Друкарня Мадрид, 2012. – 174 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
Ш91
Штифурак В. С. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання фахової літератури : методичні рекомендації / В. С.Штифурак; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2016. – 29 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)


ВИЩА ОСВІТА

Наукові та довідникові видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
378
А39
Акімова Ольга Вікторівна Формування творчого мислення майбутнього вчителя : монографія / О. В. АкімоваВінниця : Планер, 2013. – 340 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А43
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. БлажкаВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А66
Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. СавельевК. : МП Леся, 2010. – 404 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А66
Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. СавельєвК. : МП Леся, 2010. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Б61
Білецька Галина Анатоліївна Природничо-наукова підготовка майбутніх екологів у вищих навчальних закладах : монографія / Г. А. БілецькаХмельницький : ХНУ, 2014. – 378 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(4), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
016:378
В48
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського - 100 років : бібліографічний покажчик / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк; коректор І. І. Остапчук ; відп. за вип. В. С. БілоусВінниця : ВДПУ, 2012. – 52 с Примірники: всього:5 - БІБЛОГРАФІЯ(2), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
378
В19
Василевська-Скупа Л. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : монографія / Л. П. Василевська-СкупаВінниця : Планер, 2014. – 225 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В26
Век на педагогической ниве: к 100-летнему ибилею НГПУ : монография / под ред. Л. Е. ШапошниковаНижний Новгород : НГПУ, 2011. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
В29
Венгер Є. Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є. Ф. Венгер, Ю. А. ПасічникК. : Деснянська правда, 2011. – 128 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / за заг. ред. Я. В. Шрамка; НАПН України ; Інститут вищої освіти; МГО Асоціація ректорів педагогічних університетів ЄвропиК. : Знання України, 2011. – 295 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Одеська область : монографія / за ред. О. Я. ЧебикінаКиїв : Знання України, 2012. – 319 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень, ред. кол.: Р. М. ПостоловськийК. : Знання України, 2010. – 383 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область : монографія / ред. рада вид. В. Г. Кремень, ред. кол. тому М. О. НоскоК. : Знання України, 2012. – 419 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко, В. БаранівськийК. : Педагогічна думка, 2012. – 320 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
378
Г16
Галузяк В. М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія / В. М. Галузяк, С. І. ТихолазВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 233 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(03)
Г54
Глосарій Європейського простору вищої освіти / авт.- уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова, І. Г. Павлова, М. В. Яковлєва, за ред. О. Я. ЧебикінаОдеса : Видавець М. П. Черкасов, 2011. – 212 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Г94
Гулай Ольга Іванівна Професійна підготовка майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : монографія / О. І. ГулайЛуцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 388 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
378
Г95
Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Р. С. Гуревич , М. Ю. Кадемія, М. М. КозярЛьвів : ЛДУ БЖД, 2015. – 380 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Г95
Гуржій А. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. КоношевськийКиїв; Вінниця : Планер, 2015. – 464 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378
Д81
Дудорова Людмила Юріївна Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. Ю. ДудороваВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 422 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
З-36
Заскалєта Світлана Григорівна Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : монографія / С. Г. ЗаскалєтаМиколаїв : Іліон, 2013. – 500 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
І-73
Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору / ред. кол.: Л. В. Барановська, М. М. Бондарчук, Л. В. Доценко та інКиiв : Педагогічна преса, 2012. – 557 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
І-74
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012р.). Вип. 3. Ч. 2 / ред. кол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. НичкалоК.; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 290 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
І-74
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012 р.) . Вип. 3. Ч. 1 / ред. кол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. НичкалоКиїв; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 346 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378(03)
К13
Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. РакЛьвів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. – 156 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
К59
Козловський Юрій Михайлович Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : монографія / Ю. М. Козловський ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльностіЛьвів : Сполом, 2012. – 484 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378И
К63
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко та ін. ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с. Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: інформаційно-аналітичний бюлетень / ред. А. Крук ; відп. за вип. Ю. ПавлюкЛьвів : Колвес, 2011. – 195 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол.: М. Р. Гжегоцький, А. В. Магльований, О. Д. Луцик та інЛьвів : Логос України, 2014. – 295 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 (1661-2011) / упоряд. Р. Шуст, відп. за вип. М. ЛозинськийЛьвів : "Дизайн-студія" "Папуга", 2011. – 48 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М15
Макарова Ганна Григорівна Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : монографія / Г. Г. МакароваЧернігів : Десна, 2016. – 215 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
М65
Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 жовтня, 2015 р.) / ред. Н. А. Сегеда ; МОН України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоМелітополь, 2015. – 186 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
М77
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2013 рік : інформаційно-аналітичний збірник / ред. кол.: О. В. Шестопалюк, І. Є. Руснак, С. В. ПодолянчукВінниця, 2014. – 71 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
Н35
Національний портал забезпечення якості вищої освіти: інструкція для користувача / авт. кол.: О. Л. Шевченко, Ю. М. Горобець, О. Ю. ШевченкоЛьвів : ФОП Конкевич О. С., 2014. – 46 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 75 / ред. кол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко (та ін.) ; МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освітиК. : Фахова освіта, 2012. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 72 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН УкраїниК. : [б. в.], 2012. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 74 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодбспорт УкраїниК., 2012. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 70 / ред. кол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2011. – 200 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
О-23
Образование в Украине: настоящее и перспективы / Министерство образования и науки, молодежи и спорта УкраиныК. : Феникс, 2012. – 23 с. : ил. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
378
О-75
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / уклад.: О. В. Акімова, В. М. Галузяк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 416 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П32
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія / за ред. О. І. Огієнко, авт. кол.: Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. МільтоК. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 224 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ ППН(1)
378
П15
Памяти Николая Николаевича Юхновского : книга воспоминаний / сост. В. Синицын ; Винницкий государственный педагогический университет им. М. КоцюбинскогоВинница : Бенефис, 2012. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П59
Порев С. М. Університет і наука: епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань : монографія / С. М. ПоревК. : Хімджест, 2012. – 384 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 69 / ред. кол.: Є. М. Сулима, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 71 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2012. – 155 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. / ред. кол.: І. О. Рокіцький, В. А. Ясінський, Л. Ф. МихайленкоВінниця : ВДПУ, 2012. – 366 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Р69
Романишина О. Я. Професійна ідентичність майбутніх учителів: теорія і практика : монографія / О. Я. РоманишинаТернопіль : Астон, 2015. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С17
Самойленко Г. В. Храм знань і духовної величі / Г. В. Самойленко, О. Г. СамойленкоНіжин : ПП Лисенко М. М., 2010. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С17
Самойленко Олександр Миколайович Підготовка бакалаврів - учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / О. М. СамойленкоХерсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. – 436 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання : семінар / ред.: О. В. Шестопалюк, М. Ю. КадеміяВінниця, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 30 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 522 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 31 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 540 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 32 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 538 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 27 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 25 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г.Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 530 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 29 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.-Вінниця : Планер, 2012. – 523 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 24 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С.У.Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 28 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК. - Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 40 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичКиїв; Вінниця : Планер, 2014. – 491 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 26 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 498 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 33 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 585 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 23 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Т33
Теорія та методика фахової підготовки вчителя музики : зб. наук. праць викладачів кафедри музикознавства та інструментальної підготовки / упоряд. В. А. ФрицюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
378
Т33
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / авт. кол.: З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. ПриходькінаК. : Альфа-Реклама, 2014. – 338 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Ф53
Філіпчук Георгій Георгійович Філософія екологічної освіти сталого розвитку : монографія / Г. Г. ФіліпчукЧернівці : Зелена Буковина, 2012. – 460 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378
Х76
Хомич Л. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Ш37
Шевченко О. Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти: інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко , В. В. Сокол, О. Л. ШевченкоЛьвів : ФОП Конкевич О. С., 2014. – 30 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Ш52
Шестопалюк О. В. Методичні рекомендації щодо складання навчальних і робочих навчальних програм дисциплін / О. В. Шестопалюк ; МОН, молоді та спорту України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 38 с. Примірники: всього:2 - (2)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2016 : довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова, ред. Т. В. Мірохіна, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 56 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2015 : довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова, коректор І. І. Остапчук, ред. Т. В. Мірохіна, відп. за вип. В. С. Білоус ; бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2014. – 60 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), БІБЛОГРАФІЯ(2)


ОСВІТА
Hаукові, нуково-популярні та довідникові видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
378У
Е25
Education in Ukraine: the present and prospects / Ministry of Education and Science, Youth and Sports of UkraineК., 2012. – 24 с Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(5)
378
А39
Акімова Ольга Вікторівна Формування творчого мислення майбутнього вчителя : монографія / О. В.АкімоваВінниця : Планер, 2013. – 340 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А43
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. БлажкаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів. Випуск 5 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. ШаховВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 336 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
А66
Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. СавельевК. : МП Леся, 2010. – 404 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А66
Андрущенко В. П. Освітня політика (огляд порядку денного) / В. П. Андрущенко, В. Л. СавельєвК. : МП Леся, 2010. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Б61
Біла книга національної освіти України / ред. кол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, В. М. Мадзігон ; НАПН УкраїниК. : Інформаційні системи, 2010. – 341 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:378
В48
Вінницькому державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського - 100 років : бібліографічний покажчик / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; коректор І. І. Остапчук ; відп. за вип. В. С. БілоусВінниця : ВДПУ, 2012. – 52 с. Примірники: всього:5 - БІБЛОГРАФІЯ(2), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
378
В19
Василевська-Скупа Л. П. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва : монографія / Л. П. Василевська-СкупаВінниця : Планер, 2014. – 225 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В26
Век на педагогической ниве: к 100-летнему ибилею НГПУ : монография / под ред. Л. Е. ШапошниковаНижний Новгород : НГПУ, 2011. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
В29
Венгер Є. Ф. Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є. Ф. Венгер, Ю. А. ПасічникК. : Деснянська правда, 2011. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Дніпропетровська область / за заг. ред. Я. В. Шрамка; НАПН України; Інститут вищої освіти; МГО Асоціація ректорів педагогічних університетів ЄвропиК. : Знання України, 2011. – 295 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Одеська область : монографія / за ред. О. Я. ЧебикінаКиїв : Знання України, 2012. – 319 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Рівненська область / ред. рада вид.: В. Г. Кремень, ред. кол.: Р. М. ПостоловськийК. : Знання України, 2010. – 383 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська область : монографія / ред. рада вид. В. Г. Кремень, ред. кол. тому М. О. НоскоК. : Знання України, 2012. – 419 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В55
Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / авт. кол.: М. Михальченко, Т. Андрущенко, В. БаранівськийК. : Педагогічна думка, 2012. – 320 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2) У монографії представлено аналіз перспектив розвитку освітньої галузі, обумовлений адекватністю розгляду освітньої системи, значущрості та функціональних особливостей її елементів.
378
Г16
Галузяк В. М. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія / В. М. Галузяк, С. І. ТихолазВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 233 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(03)
Г54
Глосарій Європейського простору вищої освіти / авт.- уклад.: І. І. Бабин, В. А. Ликова, І. Г. Павлова, М. В. Яковлєва, за ред. О. Я. ЧебикінаОдеса : Видавець М. П. Черкасов, 2011. – 212 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Г94
Гулай Ольга Іванівна Професійна підготовка майбутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : монографія / О. І. ГулайЛуцьк : РВВ Луцького НТУ, 2015. – 388 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
378
Г95
Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців : монографія / Р. С. Гуревич , М. Ю. Кадемія, М. М. КозярЛьвів : ЛДУ БЖД, 2015. – 380 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Г95
Гуржій А. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій : монографія / А. М. Гуржій, Р. С. Гуревич, Л. Л. КоношевськийКиїв ; Вінниця : Планер, 2015. – 464 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378
Д81
Дудорова Людмила Юріївна Формування готовності майбутніх учителів до організації шкільного туризму (теоретико-методичний аспект) : монографія / Л. Ю. ДудороваВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 422 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
З-36
Заскалєта Світлана Григорівна Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : монографія / С. Г. ЗаскалєтаМиколаїв : Іліон, 2013. – 500 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
І-73
Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору / ред. кол.: Л. В. Барановська, М. М. Бондарчук, Л. В. Доценко та ін.Киiв : Педагогічна преса, 2012. – 557 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
І-74
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012 р.). Вип. 3. Ч. 1 / ред. кол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. НичкалоКиїв; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 346 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
І-74
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012р.). Вип. 3. Ч. 2 / ред. кол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. НичкалоК.; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 290 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378(03)
К13
Кадемія М. Ю. Інноваційні технології навчання : словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. РакЛьвів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. – 156 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2013 рік / упоряд. Л. І. Ніколюк ; НАПН України, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. СухомлинськогоК. : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 188 с. Примірники: всього:6 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
378
К59
Козловський Юрій Михайлович Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : монографія / Ю. М. Козловський ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльностіЛьвів : Сполом, 2012. – 484 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
К60
Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійно-етичної культури майбутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки в медичних коледжах : монографія / Ю. І.Колісник-ГуменюкЛьвів : Край, 2013. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378И
К63
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика : монографія / авт. кол.: Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко та ін.; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с. Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К79
Кремень В. Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму : монографія / В. Г. Кремень, В. В ІльїнК. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Л64
Літопис освіти і науки України / ред. кол.: Ю. А. Шеремета, Н. М. Омельченко, Л. С. ГромаКиїв : Альфа-Віта, 2015. – 170 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
378
Л89
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: інформаційно-аналітичний бюлетень / ред. А. Крук ; відп. за вип. Ю. ПавлюкЛьвів : Колвес, 2011. – 195 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького / ред. кол.: М. Р. Гжегоцький, А. В. Магльований, О. Д. Луцик та інЛьвів : Логос України, 2014. – 295 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 (1661-2011) / упоряд. Р. Шуст, відп. за вип. М. ЛозинськийЛьвів : Дизайн-студія "Папуга", 2011. – 48 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М15
Макарова Ганна Григорівна Професійний розвиток майбутнього вчителя в умовах інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки : монографія / Г. Г.МакароваЧернігів : Десна, 2016. – 215 с. Примірники: всього:1 - (1)
37
М34
Матеріали ІІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти : збірник / ред. кол.: Д. В. Табачник, Я. Я. Болюбаш, Л. В. Губерський ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниК.; Чернівці : Букрек, 2011. – 400 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
М65
Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 жовтня, 2015 р.) / ред. Н. А. Сегеда; МОН України, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана ХмельницькогоМелітополь, 2015. – 186 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
М77
Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. 2013 рік : інформаційно-аналітичний збірник / ред. кол.: О. В. Шестопалюк, І. Є. Руснак, С. В. ПодолянчукВінниця, 2014. – 71 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
Н34
Науково-інформаційний вісник. № 4(93) / ред. кол.: М. І. Дубина, І. С. Зозуля, Є. Є. Александров та ін. ; Академія наук вищої освіти УкраїниКиiв : Експрес-Поліграф, 2014. – 167 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н35
Національний портал забезпечення якості вищої освіти: інструкція для користувача / авт. кол.: О. Л. Шевченко, Ю. М. Горобець, О. Ю. ШевченкоЛьвів : ФОП Конкевич О. С., 2014. – 46 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Н 73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 63. Ч. 1 / ред. кол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. ШелестК. : [б. в.], 2010. – 117 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
378
Н 73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 65 / ред. кол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. ЇвженкоК., 2010. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 74 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодбспорт УкраїниК., 2012. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 70 / ред. кол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2011. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н 73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 61 / ред. кол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН УкраїниК., 2010. – 185 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 72 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН УкраїниК., 2012. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 75 / ред. кол.: О. А. Удод, С. В. Кириленко, Ю. В. Ївженко (та ін.) ; МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освітиК. : Фахова освіта, 2012. – 184 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Н 73
Нові технології навчання : науково-методичний збірник. Вип. 63. Ч. 2 / ред. кол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест ; МОН України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освітиК., 2010. – 189 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
О-23
Образование в Украине: настоящее и перспективы / Министерство образования и науки, молодежи и спорта УкраиныК. : Феникс, 2012. – 23 с. : ил. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
37У(09)
О-57
Омікрон Вінницькі Мури - як джерело освіти в краї / Омікрон. – 2-ге видВінниця : Розвиток, 2010. – 154 с. : іл. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
О-64
Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальнооосвітніх навчальних закладів : монографія / авт. кол.: Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, О. П. Пінчук та ін. ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 184 с. : іл. Примірники: всього:15 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(11), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
О-75
Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / уклад.: О. В. Акімова, В. М. Галузяк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 416 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П32
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія / за ред. О. І. Огієнко, авт. кол.: Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. МільтоК. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 224 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ ППН(1)
378
П15
Памяти Николая Николаевича Юхновского : книга воспоминаний / сост. В. Синицын ; Винницкий государственный педагогический университет им. М. КоцюбинскогоВинница : Бенефис, 2012. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П59
Порев С. М. Університет і наука: епістемологія, методологія і педагогіка виробництв знань : монографія / С. М. ПоревК. : Хімджест, 2012. – 384 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 71 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2012. – 155 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 69 / ред. кол.: Є. М. Сулима, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодьспорт УкраїниК., 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П78
Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. / ред. кол.: І. О. Рокіцький, В. А. Ясінський, Л. Ф. МихайленкоВінниця : ВДПУ, 2012. – 366 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Р59
Роговий О. Профспілка та освіта Липовеччини на зламі епох: історія освіти та профспілкового руху Липовеччини / О. Роговий, В. Кучер, С. ДибськийЛиповець : [б. в.], 2012. – 288 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Р69
Романишина О. Я. Професійна ідентичність майбутніх учителів: теорія і практика : монографія / О. Я. РоманишинаТернопіль : Астон, 2015. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С17
Самойленко Г. В. Храм знань і духовної величі / Г. В. Самойленко, О. Г. СамойленкоНіжин : ПП Лисенко М. М., 2010. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С17
Самойленко, Олександр Миколайович. Підготовка бакалаврів - учителів математики за дистанційною формою навчання : монографія / О. М. СамойленкоХерсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. – 436 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37
С38
Синергетика і освіта : монографія / за ред. В. Г. Кременя; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 348 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(3)
37
С38
Синергетика і творчість : монографія / за ред. В. Г. Кременя; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 314 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання : семінар / ред.: О. В. Шестопалюк, М. Ю. КадеміяВінниця, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 29 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.-Вінниця : Планер, 2012. – 523 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 31 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 540 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 30 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 522 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.23 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 27 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 28 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 26 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 498 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.24 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та інК.-Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 25 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 530 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 40 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичКиїв; Вінниця : Планер, 2014. – 491 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 33 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 585 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 32 / ред. кол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК.; Вінниця : Планер, 2012. – 538 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Т33
Теорія та методика фахової підготовки вчителя музики : зб. наук. праць викладачів кафедри музикознавства та інструментальної підготовки / упоряд. В. А. ФрицюкВінниця : ВДПУ, 2012. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
378
Т33
Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу : монографія / авт. кол.: З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. ПриходькінаК. : Альфа-Реклама, 2014. – 338 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Ф53
Філіпчук Георгій Георгійович Філософія екологічної освіти сталого розвитку : монографія / Г. Г. ФіліпчукЧернівці : Зелена Буковина, 2012. – 460 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378
Х76
Хомич Л. О. Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 212 с Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ч-24
Час "дешевого клоуна". Українська освіта: випробування горе-реформами / упоряд. В. ПанченкоК. : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2011. – 99 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Ч-44
Чепіль М. М. Підручник як чинник родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.) : монографія / М. М. Чепіль, Л. Г. СтахівДрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 356 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
37
Ч-46
Черепанова С. О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення : монографія / С. О. ЧерепановаЛьвів : Світ, 2011. – 408 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
Ш37
Шевченко О. Ю. Національний портал забезпечення якості вищої освіти: інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко , В. В. Сокол, О. Л. ШевченкоЛьвів : ФОП Конкевич О. С., 2014. – 30 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2015 рік

ОСВІТА
Аналітичні статті

 1. Аніщенко Олена. Форум "Європейський Союз - Україна: освіта дорослих" як ресурсний потенціал освіти впродовж життя / О. Аніщенко // Професійно-технічна освіта. – 2015. – № 1. – С. 58
 2. Антонець М. Наш найдорожчий скарб - рідна мова (за спадщиною Василя Сухомлинського) / Михайло Антонець // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 1-3
 3. Бартошик Т. Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освіті / Т. Бартошик // Управління освітою. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 1-22 (Дод.).
 4. Батрун І. В. Сухомлинський про життєві орієнтації шкільної молоді / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 9. – С. 31-36
 5. Башук Л. Профільний освітній простір ліцею як умова розвитку творчого потенціалу учнів / Л. Башук // Рідна школа. – 2015. – № 3. – С. 3-6
 6. Березівська Л. Д. Державна політика в питанні диференціації організації та змісту шкільної освіти в Радянській Україні у період зародження демократичних змін (1985-1991) / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 70-78
 7. Березівська Л. Забута спадщина українського педагога : до 140-річчя від дня народження Якова Чепіги / Л. Березівська // Педагогічна газета. – 2015. – Березень-квітень (№ 2) . – С. 7.
 8. Бєсєдіна А. А. Вітчизняний та європейський вимір здоров'яспрямованої діяльності / А. А. Бєсєдіна // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 96-103
 9. Біоадекватні технології - школі : враження вчителів та учнів від семінару-практикуму у Борщеві // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 24-27
 10. Богданець-Білоскаленко Н. Праця, що очищає душу : [про Я. Ф. Чепігу] / Наталія Богданець-Білоскаленко // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 44.
 11. Божинський В. Нове в пенсійному забезпеченні педагогів : юридичний коментар / В. Божинський // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. .
 12. Бондар Л. Індивідуалізація та диференціація навчання в початковій школі в УРСР : (40-80-ті рр. ХХ ст.) / Л. Бондар // Рідна школа. – 2015. – № 1/2. – С. 33-37
 13. Брєднєва О. Організація навчально-виховного процесу під час викладання предметів сценічного мистецтва / О. Брєднєва // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 42-45
 14. Буткалюк В. І. Технологія проблемного навчання на уроці світової літератури / В. І. Буткалюк // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 36-39
 15. Буц І. Створено українську мережу за права дитини : репортаж із міжнародної конференції / І. Буц // Соціальний педагог. – 2015. – Лютий (№ 2). – С. 4-9.
 16. Бюджет освіти і науки 2016: що ухвалили депутати // Слово педагога. – 2015. – Грудень (№ 12). – С. 3.
 17. Вакуленко Т.. – С. Критерії й показники оцінювання стану освіти у США / Т.. – С. Вакуленко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 11/12. – С. 5-12.
 18. Вантух В. Правдивий учитель народу : до 175-річчя створення навчального закладу та 144-річчя з дня народження Івана Филипчака / Володимир Вантух, Леся Славич // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 31-34
 19. Вантух В. Правдивий учитель народу : до 75-річчя створення навчального закладу та 144-річчя з дня народження Івана Филипчака / Володимир Вантух, Леся Славич // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 31-34
 20. Васюк Ю. А. Особистість у духовно-науковій антропософській концепції Рудольфа Штайнера / Ю. А. Васюк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 47-50
 21. Вербицька С. Художньо-естетична освіта як чинник розвитку молодшого школяра /. – С. Вербицька // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 56-59
 22. Винничук Р. В. Пропаганда загальнолюдських цінностей у правозахисній і громадсько-просвітницькій діяльності В. Г. Короленка / Р. В. Винничук // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 44-46.
 23. Вищневський О. На півдорозі до демократії : про проект Закону "Про освіту" (. – 2015) / О. Вищневський // Освіта. – 20155-12 серпня (№ 32-33). – С. 2-3.
 24. Вітренко Ю. М. Освіта як послуга: економічний аспект / Ю. М. Вітренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 50-53
 25. Вовк Л. Педагогічне Шевченкознавство / Л. Вовк // Освіта. – 201524-31 грудня (№ 52). – С. 4-5.
 26. Волинець Л. Л. Ідеї гуманізації освіти у філософії Едгара Морена / Л. Л. Волинець // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 104-113
 27. Гавриш Н. Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками з погляду учасників освітнього процесу / Н. Гавриш, Н. Курило // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 26-31
 28. Гадірова Незрин. Система освіти в Азербайджані / Н. Гадірова // Математика в рідній школі. – 2015. – № 1/2. – С. 44-48
 29. Гажала О. Дослідно-експериментальна робота як чинник інноваційного розвитку освітнього закладу / О. Гажала // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 15-19
 30. Галєєв Л. В. Законні шляхи збільшення доходів учителя : юридична консультація / Л. В. Галєєв // Географія. – 2015. – № 9/10. – С. 74-79.
 31. Галузяк В. М. Педагогічна влада: сутність, форми, ефекти / В. М. галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – 2015. – Випуск № 44. – С. 9-17
 32. Гапєєв Л. В. Законні шляхи збільшення доходів учителя / Л. В. Гапєєв // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 12. – С. 25-31.
 33. Гонтова Лариса. Технологія формування соціокультурної компетентності учнів на уроках історії художньої культури / Л. Гонтова // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 49-52
 34. Горожанкіна О. Організація науково-методичної роботи в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі "Школа культури здоров‘я - Школа майбутнього" / О. Горожанкіна // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 38-41
 35. Горох В. П. Сертифікаційне тестування вчителів: досвід Казахстану та Грузії / В. П. Горох // Вісник ТВМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 4/5. – С. 59-65.
 36. Горяинов Г. Програма "Я здоровий" у створенні здоров‘язбережувального середовища для дошкільнят / Г. Горяинов // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 48-52
 37. Гудар’ян О. Школа й університет як єдине освітнє середовище / О. Гудар’ян // Рідна школа. – 2015. – № 3. – С. 75-77
 38. Гуменюк А. Основні аспекти освітньої діяльності домініканського ордену в Галичині у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття / А. Гуменюк // Мандрівець. – 2015. – № 5. – С. 14-18
 39. Гуральнік Т. Вінниччина продовжує співпрацю з Польщею в сфері профтехосвіти / Т. Гуральнік // Освіта Вінниччини. – 2015. – 6 березня (№ 9-10). – С. 2.
 40. Гуржій Андрій Миколайович. Взаємозв’язок інформатизації суспільства й системи освіти / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 8. – С. 5-9
 41. Дебюрократизація освіти та перехід до сучасних принципів управління - один із пріоритетів освітньої політики : Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя : лист... № 1/9-630 від 05.12.2014 р. : Про // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 2-3.
 42. Дем’яненко Віктор Михайлович. Дослідно-експериментальна діяльність інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України на базі навчальних закладів різних рівнів / В. М. Дем’яненко, О. П. Пінчук, Ю. Г. Носенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 5. – С. 18-23
 43. Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту : наказ від 05. 05. . – 2015 р. № 504 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 48. – С. 113-130.
 44. Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам : постанова № 6 від 14 січня 2015 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 2. – С. 34-38.
 45. Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів : наказ № 166 від 19.02. 2015 // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 4/5. – С. 17-18.
 46. Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти : наказ від 14. 09.2015 р. № 923 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 84. – С. 128-130.
 47. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" // Урядовий кур'єр. – 2015. – 12 вересня (№ 168). – С. 10.
 48. Деякі питання реалізації статті 54 Закону України "Про вищу освіту" : постанова від 19 серпня 2015 р. № 656 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 73. – С. 34-44.
 49. Дічек Н. П. Науково-методичний збірник "Психологія" як джерело вивчення напрямів досліджень українських учених у галузі індивідуалізації навчання в школі (1966-1976 рр.) / Н. П. Дічек // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 179-197.
 50. Дмитрієв А. Східний погляд : [загальна освіта в Японії] / А. Дмитрієв // Управління освітою. – 2015. – Жовтень (№20). – С. 5-15.
 51. Дороги милосердя і добра : курси морально-духовного спрямування: досвід Волині // Освіта України. – 2015. – 26 січня (№ 3-4). – С. 6.
 52. Єрмоленко. – С. Круглий стіл "Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє" / Світлана Єрмоленко, Ангеліна Пономаренко // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 131-138.
 53. З перших вуст про данську освіту // Управління освітою. – 2015. – Червень (№ 12). – С. 16-21.
 54. Завалевський Ю. Готовність учителя до формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: сутність і структура / Ю. Завалевський // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 11-16
 55. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти // Управління освітою. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 30-34.
 56. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення // Голос України. – 2015. – 28 травня (№ 93). – С. 8 ; Урядовий кур'єр. – 201529 травня (№ 95). – С. 13; Офіційний вісник України. – 2015. – № 43. – С. 10-11.
 57. Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов'язків) керівника вищого навчального закладу // Урядовий кур'єр. – 2015. – 17 червня (№ 107). – С. 8 ; Офіційний вісник України. – 2015. – № 46. – С. 28-29.
 58. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності // Офіційний вісник України. – 2015. – № 64. – С. 241.
 59. Закон України Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів // Урядовий кур'єр. – 201515 березня (№ 49). – С. 4; Офіційний вісник України. – 2016. – № 22. – С. 12.
 60. Зимульдінова А. Актуальність педагогічних ідей Івана Франка на сучасному етапі розвитку школи / А. Зимульдінова, Г. Філь, І. Кутняк // Школа. – 2015. – № 4. – С. 56-61
 61. Іванюк Г. Етнокультурні тенденції розвитку сільської школи в Україні / Г. Іванюк // Рідна школа. – 2015. – № 1/2. – С. 28-32
 62. Ільченко О. Ю. Благодійна діяльність жінок в освіті України (досвід княгині і магнатки Раїни Могилянки-Вишневецької) / О. Ю. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 41-43
 63. Ільченко О. Ю. Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної (1778-1864 рр.) / О. Ю. Ільченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 45-49
 64. Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 412 від 08 квітня 2015 р. // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 1-4.
 65. Кабусь Наталя. Система поглядів на сталий розвиток людини та суспільства в науковій думці України / Н. Кабусь // Вища школа : наук.-практ. вид.2015. – № 4/5. – С. 51-59
 66. Каплинська О. Актуальні питання функціонування публічної служби України в практиці управління навчальними закладами / О. Каплинська // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 27-30
 67. Касьянов Г. Освітня система України: 1990-2014. Аналітичний погляд / Г. Касьянов // Управління освітою. – 2015. – Жовтень (№ 20). – С. 16-37.
 68. Квіт. – С. М. Міністерство освіти та науки України: потрібні зміни / С. М. Квіт // Освіта Вінниччини. – 2015. – 6 лютого (№ 6). – С. .
 69. Кириленко С. Моделювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку / С. Кириленко // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 8-11
 70. Кікто С. М. Педагогічна спадщина О. Сластіона у становленні вітчизняної професійної освіти / С. М. Кікто // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 50-52
 71. Козаченко К. Творча реалізація гуманістичних ідей В. Сухомлинського у системі виховної роботи вчителя / Катерина Козаченко // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 54.
 72. Коноваленко Ю. В. Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернативна відповідь освітянської галузі на виклики часу в другому десятилітті XXI ст. / Ю. В. Коноваленко // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 37-43
 73. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді : додаток до наказу МОН від 16.06.2015. – № 641 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 8. – С. 87-95.
 74. Котова З. Найнезвичніші школи світу / З. Котова // Школа. – 2015. – № 7. – С. 8-12.
 75. Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 8-15.
 76. Кремень В. Якісна освіта - вимоги сьогодення : проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Кремень // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 3-5.
 77. Кузьменко Віра Спостереження - ключ до розуміння дитини / Віра Кузьменко, Наталя Цибуляк // Дошкільне виховання. – 2015. – № 12. – С. 7-13
 78. Кулик Н. Забутий світ церковних шкіл / Наталія Кулик // Освіта України. – 201527 липня (№ 30). – С. 14.
 79. Кулик Н. Міфи та реалії церковнопарафіяльної освіти / Н. Кулик // Освіта України. – 201524 серпня (№ 34). – С. 14-15.
 80. Кулик Н. Подорож у минуле : [історія Київського національного університету ім. Т. Шевченка] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 10 серпня (№ 31-32). – С. 12-13.
 81. Кулик Н. Становлення церковнопарафіяльної школи / Н. Кулик // Освіта України. – 201510 серпня (№ 31-32). – С. 14.
 82. Кулик Н. Церковні подвижники : [церковні школи кінця 18 - початку 20 ст.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 15.
 83. Куліш С. М. Підготовка науково-педагогічних працівників до інноваційної діяльності у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (досвід Харківського університету) / С. М. Куліш // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 26-31
 84. Култаєва М. Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору? / М. Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 23-29
 85. Куций А. Філософсько-праксеологічні аспекти розвитку освітнього середовища Школи культури здоров‘я / А. Куций // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 21-26
 86. Кушнір І. Розвиток маркетингової компетентності керівників ВНЗ I- II рівнів акредитації у міжкурсовий період / І. Кушнір // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 43-46
 87. Лагодюк В. Ю. Основні напрями міжнародного співробітництва / В. Ю. Лагодюк // Управління школою. – 2015. – № 16/18. – С. 24-40
 88. Левченко Н. Єдиний інформаційний освітній простір ЗНЗ як складова формування його іміджу / Н. Левченко, Т. Поджара // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 77-80
 89. Лещенко Марія Петрівна. Роль наукової школи академії НАПН України В. Ю. Бикова в інформатизації освіти і науки України / М. П. Лещенко, А. В. Яцишин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 8. – С. 10-17
 90. Литвиненко Н. Відділення декоративно-прикладних мистецтв: зміст і напрями діяльності / Н. Литвиненко // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 46-50
 91. Литовченко О. В. Надання освітніх послуг вишами Китаю / О. В. Литовченко, Н. Г. Несин // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 3. – С. 75-88
 92. Логвиненко Ю. В. Трансформація системи освіти України під впливом демократичних перетворень українського суспільства / Ю. В. Логвиненко, В. О. Мазуренко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 3-5
 93. Лозенко О. Завдання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо руху Шкіл сприяння здоров’ю / О. Лозенко // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 17-18
 94. Лук'янова Л. Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих / Л. Б. Лук'янова // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 64-69
 95. Любченко Н. В. Управління інноваційним розвитком закладів післядипломної педагогічної освіти а основі кластерного підходу як проблема дослідження / Н. В. Любченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 13-17
 96. Ляшенко О. І. Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 38-43
 97. Мазур В. Освіта майбутнього. Глобальний погляд на проблему / В. Мазур // Школа. – 2015. – № 12. – С. 44-51.
 98. Майборода Т. Особливості організації науково-методичної роботи в Академії дитячої творчості / Т. Майборода // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 38-41
 99. Максимов Олександр. Освітні пріоритети: історіографія й перспективи / Олександр Максимов // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 6-10
 100. Матат Д. Модель української школи / Д. Матат // Освіта України. – 20152 лютого (№ 5). – С. 8-9.
 101. Мацковська Т. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів / Тетяна Мацковська // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 44-47
 102. Мацковська Т. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження екологічного виховання молодших школярів / Тетяна Мацковська // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 44-47
 103. Мелешко В. Функціонування освітнього округу на засадах інтеграції як умова розвитку освіти в сільській місцевості / Віра Мелешко // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 1-3.
 104. Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014-2015 навчальному році : додаток до листа... № 1/9-614 від 27.11.2014 // Здоров'я та фізична культура. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 4-8
 105. Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей : методичні рекомендації № 1/9-557 від 28.10.14 // Соціальний педагог. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 12-23.
 106. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : додаток до наказу... № 641 від 16.06.2015 // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 13-16.
 107. Миколаївська спеціалізована школа "Академія дитячої творчості": шлях інноваційного розвитку // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 3-9
 108. Міністерство освіти та науки України та Міністерство національної освіти Республіки Польща підписали угоду про співпрацю // Освіта Вінниччини. – 2015. – 23 січня (№ 4). – С. 1.
 109. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 30-37
 110. Мулявка В. Не все те добре, що смакує : грузинський досвід освітніх реформ / В. Мулявка // Управління освітою. – 2015. – Грудень (№ 23). – С. 16-23.
 111. Навчати по-фінськи // Хімія. – 2015. – № 7/8. – С. 36-40.
 112. Нікуленко С. І. З історії художньої освіти у Харкові (1921-1927 рр.) / С. І. Нікуленко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 45-47.
 113. Нормативно-правова база МОН України за лютий 2015 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 3. – С. 3
 114. Нормативно-правова база МОН України за червень-липень 2015 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 4
 115. Нулик Н. Героїчні будні перших освітян : [церковнопарафіяльні школи] / Н. Нулик // Освіта України. – 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 15.
 116. Освіта в Китаї: зубріння або рух до мети? // Хімія. – 2015. – № 1/2. – С. 76-78.
 117. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення // Освіта України. – 201526 жовтня (№ 43). – С. 11.
 118. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : додаток до листа... № 1/9-305 від 26. 08.2015 // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 3-13.
 119. Павлов І. М. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історія питання / І. М. Павлов // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 5. – С. 10-16
 120. Павлов І. М. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історія питання / І. М. Павлов // Хімія. – 2015. – № 21/22. – С. 19-27.
 121. Павлов І. М. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історія та географія питання / І. М. Павлов // Географія. – 2015. – № 11/12. – С. 29-38
 122. Пензай С. Медіа-освіта та сучасний школяр / С. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 27-28
 123. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2014-2015 навчальному році // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 65-95.
 124. Перехейда О. М. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти / О. М. Перехейда // Управління школою. – 2015. – № 28/30. – С. 2-93.
 125. Першукова О. О. Навчальні матеріали для багатомовної освіти школярів: аналіз ситуації у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 3-13
 126. Петрочко Ж. В. Що приводить до життєвого і наукового тріумфу? : [про І. Д. Беха] / Ж. В. Петрочко // Освіта. – 2015. – 16-23 вересня (№ 36-37). – С. 5.
 127. Пирогов М. І. Видатний лікар та педагог : [М. І. Пирогов] / М. І. Пирогов // Школа. – 2015. – Листопад (№ 11). – С. 60-69.
 128. Пироженко Л. В. Факультативи 60-80-х років ХХ ст. як складова диференціації шкільної освіти / Л. В. Пироженко // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 198-208.
 129. Письменний В. Експериментальна модель "Школа культури здоров’я - Школа майбутнього в контексті європейської інтеграції України": зміст і напрями реалізації / В. Письменний // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 3-10
 130. Питання власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури : постанова від 2 вересня 2015 р. № 719 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 76. – С. 236-244.
 131. Погрібняк О. В. Ідеї морального виховання особистості у літературно-педагогічній спадщині Іоанна Максимовича / О. В. Погрібняк // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 7. – С. 52-54.
 132. Подобєд О. Розвиток давньоруської освіти / О. Подобєд // Школа. – 2015Листопад (№ 11). – С. 50-55.
 133. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : № 157/26602 від 14.02.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 3. – С. 3-12.
 134. Попдякуник П. П. Відпустка педагогічного працівника / П. П. Попдякуник // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 7. – С. 7-12
 135. Попдякуник П. П. Охорона праці як важливий елемент в управлінні закладом освіти / П. П. Попдякуник // Управління школою. – 2015. – № 19/21. – С. 2-14
 136. Попдякуник П. П. Пенсія за вислугу років для педагогічних працівників / П. П. Попдякуник // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 9. – С. 27-32
 137. Попдякуник П. П. Трудовий договір або контракт із керівником навчального закладу / П. П. Попдякуник // Управління школою. – 2015. – № 16/18. – С. 2-10.
 138. Попдякуник П. П. Трудовий договір або контракт із керівником навчального закладу / П. П. Попдякуник // Фізичне виховання в школах України. – 2015. – № 10. – С. 30-37.
 139. Про внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 : наказ №1465 від 12.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 1. – С. 46.
 140. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2015 року № 923 : наказ від 13.10.2015 р. № 1078 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 84. – С. 131-132.
 141. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940 : наказ № 1015 від 08.10.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11
 142. Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад : постанова від 29 липня 2015 р. № 530 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 62. – С. 101-103.
 143. Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти : постанова від 15 квітня 2015 р. № 229 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 34. – С. 141-142.
 144. Про внесення змін до Положення про професійно-технічний навчальний заклад : постанова від 17 червня 2015 р. № 414 // Урядовий кур'єр. – 2015. – 26 червня (№ 114). – С. 4 ; Офіційний вісник України. – 2015. – 62 c.
 145. Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах : наказ від 07.04.2015 р. № 404 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 40. – С. 217-218.
 146. Про внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України : постанова від 23 вересня 2015 р. № 743 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 78. – С. 205.
 147. Про врахування середнього балу документа про повну загальну середню освіту : № 1/9-209 від 22.04.2015 // Управління освітою. – 2015. – Травень (№ 9). – С. 4.
 148. Про врахування середнього балу про повну загальну середню освіту : № 1/9-209 від 22.04.2015 // Управління освітою. – 2015. – Травень (№ 9). – С. 4.
 149. Про всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2016" : лист № 1/9-540 від 11.11.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 12. – С. 70-78.
 150. Про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2015 році : № 14.1/10-3972 від 19.12.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 68-72.
 151. Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014-2015 навчальному році : лист... №1/9-21 від 20.01.2015 // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 2. – С. 71-72.
 152. Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них : постанова від 22 липня 2015 р. № 645 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 73. – С. 9-34
 153. Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності : наказ від 20. 04.2015 р. № 446 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 41. – С. 59-62. ; Освіта України. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 6. – С. 45-47
 154. Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 1495 від 22.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 82-83.
 155. Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ від 14. 07.2015 р. № 761 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 64. – С. 516-518.
 156. Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ від 11. 06.2015 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 50. – С. 255-260.
 157. Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № № 5 від 06.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 84-87.
 158. Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 5 від 06.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 9-12.
 159. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ від 08.04.2015 р. № 412 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 40. – С. 219-267.
 160. Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 412 від 08.04.2015 // Управління освітою. – 2015. – Травень (№ 9). – С. 9-15.
 161. Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання. здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ № 1475 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 1. – С. 47-49.
 162. Про затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ № 1475 від 16 грудня 2014 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 1. – С. 4248.
 163. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ... № 641 від 16.06.2015 // Світова література. – 2015. – № 11-12. – С. 12.
 164. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ № 641 від 16. 06.2015 // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 12-16.
 165. Про затвердження навчальних програм для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : рішення // Управління освітою. – 2015. – Травень (№ 10). – С. 4-10.
 166. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : наказ № 1547 від 30.12.2014 р. // Управління освітою. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 14-18. ; Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 3-8.
 167. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти : наказ № 1547 від 30.12.2014 р. // Хімія. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 6-10.
 168. Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді : наказ від 31. 01.2015 р. № 75 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 16. – С. 107-110.
 169. Про затвердження Положення про учнівські лісництва : наказ від 30. 01.2015. – № 66 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 28. – С. 154-158.
 170. Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки : наказ від 30. 01.2015. – № 68 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 28. – С. 159-165.
 171. Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання : наказ № 300 від 16.03. 2015 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 4/5. – С. 19-26. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 5. – С. 12-23.
 172. Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання : наказ № 300 від 16 березня 2015 р. // Вісник ТВМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 4/5. – С. 19-26.
 173. Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання : наказ від 03. 02.2015 р. № 85 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 16. – С. 111-114.
 174. Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова від 26 серпня 2015 р. № 658 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 72. – С. 57-59.
 175. Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів : наказ від 30. 01.2015 р. № 67 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 16. – С. 102-106. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 4. – С. 22-26.
 176. Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів : наказ № 67 від 30.01.2015 р. // Дошкільне виховання. – 2015. – № 3. – С. 7-9
 177. Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах : наказ від 06. 02.2015 р. № 104/52 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 22. – С. 91-93.
 178. Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах : наказ № 104/52 від 06.2.2015 // Дитячий садок. Управління. – 2015. – Серпень (№ 8). – С.
 179. Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах : наказ № 104/52 від 06.2.2015 // Дитячий садок. Управління. – 2015. – С. 4-6.
 180. Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : наказ від 06. 03.2015. – № 249 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 38. – С. 404-411.
 181. Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб, які навчаються у невійськових вищих навчальних закладах, статусу курсанта : постанова від 17 липня 2015 р. № 506 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 60. – С. 44-45.
 182. Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету : постанова від 11 листопада 2015 р. № 927 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 92. – С. 47-50.
 183. Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу : наказ від 14. 07.2015 р. № 762 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 64. – С. 518-522.
 184. Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного підбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) : наказ № 1005 від 05.10.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 83-94.
 185. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року : наказ № 528 від 12.05.2015 // Освіта України. – 2015. – № 6. – С. 4-23.
 186. Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року : наказ № 1021 від 07.10.2015 // Освіта України. – 2015. – Листопад (№ 11). – С. 2-3.
 187. Про затвердження складу апеляційної комісії конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 12 від 14.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України . – 2015. – № 2. – С. 13-14.
 188. Про затвердження складу головного штабу з підготовки та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") : наказ № 32 від 19.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 62-64.
 189. Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку : наказ № 134 від 12.02.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 49-60.
 190. Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою : постанова від 19 серпня . – 2015 р. № 634 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 70. – С. 26-29.
 191. Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти) : наказ від 06. 07.2015 р. № 408 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 78. – С. 276-280.
 192. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : наказ від 15.10.2015 р. № 1085 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 89. – С. 286-356.
 193. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році : наказ № 1085 від 15 жовтня 2015 р. // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 12. – С. 22-71.
 194. Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах : наказ від 02. 07.2015 р. № 705 ; наказ від 05.07.2016 р. № 782 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 68. – С. 37-126 ; Офіційний вісник України 2016 № 70. – С. 158-195.
 195. Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки : наказ від 12.05.2015 р. № 525 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 41. – С. 62-63.
 196. Про затвердження Положення по золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" : наказ № 306 від 17.03.2015 // Управління освітою. – 2015. – Травень (№ 9). – С. 6-8. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 5. – С. 23-29.
 197. Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність : постанова № 579 від 12 серпня 2015 р. // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 9. – С. 22-26.
 198. "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах" : наказ № 641 від 16.06.2015р. // Завуч. – 2015. – Липень (№ 14). – С. 4-29. ; Школа. – 2015. – № 6. – С. 76-95. ; Трудова підготовка в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 5-7. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 7. – С. 70-95. ; Освіта України. – 2015. – № 7. – С. 27-60.
 199. "Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років" - фейк, дилетантизм чи відверта халтура? // Педагогічна думка. – 2015. – № 1. – С. 3-22.
 200. Аналоги ЗНО у світі : Франція, США, Британія, Китай, Німеччина, Ізраїль // Школа. – 2015. – Листопад (№ 11). – С. 28-33.
 201. Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування : № 1/9-55/02-1645/12 від 05.02.2015 // Управління освітою. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 3.
 202. Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів : наказ № 89 від 03.02.2015 // Управління освітою. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 29.
 203. Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів : наказ № 89 від 03.02.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 18-19.
 204. Про методичні рекомендації з патріотичного виховання : № 1/9-614 від 27.11.2014 // Шкільний світ. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 5-10.
 205. Про надання роз'яснення стосовно доплат за суміщення декільком працівникам : лист № 319/13/84-10 від 25.03.2010 р. // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 6. – С. 48.
 206. Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя : лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року // ФІзичне виховання в школах України. – 2015. – № 1. – С. 4-5.
 207. Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя : № 1/9-630 від 05.12.2014 р. // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 1.
 208. Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в навчальних закладах : (рекомендації) № 1/9-78 від 17.02.2015 // Управління освітою. – 2015Березень (№ 5). – С. 4-13.
 209. Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") в навчальних закладах : [рекомендації] № 1/9-78 від 17.02.2015 // Школа. – 2015. – № 3. – С. 78-95.
 210. Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році : додаток до листа ... № 1/9-280 від 05.06.2015 // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 8. – С. 26-30. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 8. – С. 79-86.
 211. Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році : додаток до листа ... № 1/9-280 від 05.06.2015 р. // Географія. – 2015. – № 15/16. – С. 11-15.
 212. Про організацію та проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2015" : № 1/9-578 від 05.11.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 3-8.
 213. Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік : № 47 від 26.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 61.
 214. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : № 1/9-422 від 04.09.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 10. – С. 3-92.
 215. Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : постанова № 731 від 6.09.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 3-4. ; Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 11
 216. Про порядок затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення : наказ № 564/836/945/577 від 19.08.2014 // Соціальний педагог. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 7-11.
 217. Про проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання : рішення № 6/6-20 від 03 липня 2015 р. // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 8. – С. 46-47.
 218. Про проведення Всеукраїнських творчих змагань серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2014/2015 навчальному році : наказ № 1156 від 09.10.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 73-74.
 219. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році : наказ № 650 від 19.06.2015 р. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Серпень (№ 15). – С. 6-8.
 220. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році : наказ № 650 від 19.06.2015 р. // Хімія. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 6.
 221. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, інформаційних технологій у 2014/2015 навчальному році : наказ № 1476 від 16.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 50-55.
 222. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України у 2014/2015 навчальному році : наказ № 1487 від 19.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 56-60.
 223. Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти : наказ № 1451 від 08.12.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 66-68.
 224. Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти : наказ № 1531 від 29.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 63-66.
 225. Про проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 2014/2015 н. р. : № 14.1/10-3907 від 10.12.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 74-82.
 226. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році : наказ № 192 від 20.02.2015 // Управління освітою. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 19-33. ; Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 9-13. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 3. – С. 13-45.
 227. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році : додаток до наказу... № 192 від 20.02.2015 р. // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 3-6.
 228. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році : додаток до наказу... № 192 від 20.02.2015 р. // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 3-6.
 229. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році : наказ № 940 від 16.09.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 10. – С. 93-95.
 230. Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році. Орієнтовані вимоги до змісту атестаційних завдань // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 3. – С. 2-4
 231. Про проведення ІІІ та ІУ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та літератур національних меншин України у 2014/2015 навчальному році : [методичні рекомендації] // Управління освітою. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 25-26.
 232. Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів : наказ (витяг) № 1461 від 11.12.2014 р. // Хімія. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 6-7.
 233. Про проведення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні : наказ № 127 від 09 грудня 2014 року // Школа. – 2015. – № 1. – С. 80-89.
 234. Про проведення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні : наказ № 127 від 09 грудня 2014 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 1. – С. 49-60.
 235. Про проведення фінального етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : лист № 1/9-662 від 29.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 61-62.
 236. Про розроблення програм для проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році : наказ № 64 від 29.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 27-37.
 237. Про скасування наказу МОН України від 28.10.2008 р. № 985 : наказ ... № 1054 від 09.10.2015 р. // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 4
 238. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : указ від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015 // Урядовий кур'єр. – 2015. – 17 жовтня (№ 193). – С. 10 ; Офіційний вісник України. – 2015. – № 83. – С. 7-14.
 239. Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки : Указ Президента України № 580 2015 // Історія в рідній школі. – 2015. – № 12. – С. 2-6
 240. Про структуру 2015/16 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів : лист... № 1/9-253 від 22.05.2015 р. // Хімія. – 2015. – № 17/18. – С. 8-10.
 241. Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів : наказ № 1/9-253 від 22.05.2015 // Управління освітою. – 2015Червень (№ 11). – С. 4-6.
 242. Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 6. – С. 55-58.
 243. Про тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році : № 1/9-354 від 24.07.2015 р. // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 58.
 244. Про утворення групи з розроблення нової редакції Закону України "Про інноваційну діяльність" : наказ № 30 від 17.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 59-61.
 245. Про утворення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова від 15 квітня. – 2015 р. № 244 // Урядовий кур'єр. – 2015. – 18 червня (№ 108). – С. 11.
 246. Про утворення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : постанова № 244 від 15.04.2015 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2015. – № 4/5. – С. 10-16.
 247. Про утворення робочої групи з питань удосконалення порядку призначення академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів : наказ № 14 від 15.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 51-52.
 248. Проботюк О. Інноваційні процеси в сучасній системі освіти / О. Проботюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 5-7
 249. Проскура Олена Життя, віддане дітям: Януш Корчак / Олена Проскура // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 6-9
 250. Проценко О. Шляхи удосконалення змісту освіти: виклики часу : репортаж з презентації науково-аналітичної доповіді "Про зміст загальної середньої освіти" / О. Проценко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 10-12.
 251. Прощання : 9 липня відійшов у вічність великий педагог, сподвижник, патріот Петро Андрійович Андрущенко // Освіта. – 2015. – 4-9 липня (№ 28-29). – С. 10.
 252. Пустіва В. Освіта Вінниці: життя вирує! / В. Пустіва // Слово педагога. – 2015. – Лютий (№ 2). – С. 2.
 253. Равчина Т. В. Теоретико-методичні аспекти організації процесу навчання студентів вищої школи в контексті теорії конструктивізму / Т. В. Равчина // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 129-136
 254. Редько Григорій. Про технологію випереджального навчання фізики / Григорій Редько, Галина Толпекіна // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 29-30
 255. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2014 рік // Освіта України. – 2015. – 13 березня (№ 11-12). – С. 5-68.
 256. Роговець О. Ігрова діяльність як метод виховання моральної самосвідомості молодших школярів (1-2 класи) у позаурочній діяльності / О. Роговець // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 58-61
 257. Родигіна І. В. Філософські основи компетентністного підходу в освіті / І. В. Родигіна // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 14-20
 258. Роздуми та поради великих педагогів: від Плутарха до Роберта Зейделя // Все для вчителя. – 2015. – Жовтень (№ 10). – С. 1-48.
 259. Роз'яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ : лист № 1/9-309 від 26 червня . – 2015 р. // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 8. – С. 43-45.
 260. Роз'яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичний лист № 1/9-71 від 14.02.2015 р. // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 6.
 261. Роз'яснення щодо порядку приймання дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів : інструктивно-методичний лист № 1/9-71 від 14.02.2015 р. // Дошкільне виховання. – 2015. -№ 4. – С. 5
 262. Рондяк Л. Проблемне навчання на заняттях з педагогіки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: методичний аспект / Лариса Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 34-38.
 263. Рондяк Л. Проблемне навчання на заняттях з педагогіки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації: методичний аспект / Лариса Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 34-38.
 264. Рябчук Анастасія. Обмеження у підготовці до складання ЗНО учнями із сільської місцевості / Анастасія Рябчук, Вікторія Мулявка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 116-131
 265. Самодрин А. П. Децентралізація України у вимірах ноосфери / А. П. Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 3-5.
 266. Самодрин А. П. Освіта: педагогічна дія на випередження / А. П. Самодрин // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 3-6.
 267. Сафронова Л. Мережа Шкіл сприяння здоров’ю м. Дніпропетровська: зміст діяльності і стратегічні напрями розвитку / Л. Сафронова // Рідна школа. – 2015. – № 9-10. – С. 19-20
 268. Середа О. Розвиток і формування особистості молодшого школяра в умовах естетично- творчої діяльності / О. Середа // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 60-63
 269. Сидоренко О. Л. Дослідження результатів зовнішнього незалежного оцінювання у контексті підвищення якості освіти: регіональний досвід / О. Л. Сидоренко // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 44-49
 270. Сіногач Н. Охорона праці - важливий аспект діяльності школи / Н. Сіногач // Директор школи. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 33-62.
 271. Скорик Б.. – С. Упровадження в практику модернізації національної системи освіти теоретичних ідей і досвіду організаційно-педагогічної діяльності чернечих монастирів України / Б.. – С. Скорик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 56-59
 272. Слесник К. М. Роль освіти у формуванні образу молодої людини третього тисячоліття / К. М. Слесник // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 6-9.
 273. Смирнов В. А. Проблеми освіти й анскулінг / В. А. Смирнов // Фізика в школах України. – 2015. – № 13/14. – С. 7-12
 274. Собковська О. Підготовка студентів педагогічного коледжу до формування математичної компетентності в учнів початкової школи / Ольга Собковська, Оксана Захарко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 40-44
 275. Собковська О. Підготовка студентів педагогічного коледжу до формування математичної компетентності в учнів початкової школи / Ольга Собковська, Оксана Захарко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 40-44
 276. Собковська О. Славний ювілей : [Самбірському педагогічному коледжу імені Івана Филипчака - 75] / Ольга Собковська, Оксана Захарко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 31.
 277. Собковська О. Славний ювілей : [Самбірському педагогічному коледжу імені Івана Филипчака - 75] / Ольга Собковська, Оксана Захарко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 31.
 278. Сороко Н. В. Роль міжнародних проектів у оцінюванні інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Естонії, Латвії та Литви) / Н. В. Сороко // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 22-35.
 279. Спичак М. Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в контексті реалізації завдань Броварського НВО як школи життєвого успіху / М. Спичак // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 56-59
 280. Стан і перспективи впровадження інформатизації освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 1. – С. 5-7
 281. Стельмах Т. Науково-методичний супровід формування професійно-компетентної особистості педагога / Т. Стельмах // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 50-55
 282. Стемковська Я. Педагогічні умови управління розвитком колективу вчителів школи художньо-естетичного профілю / Я. Стемковська // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 33-37
 283. Стемковська Я. Соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу в інноваційному навчальному закладі художньо-естетичного профілю / Я. Стемковська // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 64-66
 284. Стемковська Я. Творчі крила освіти, або Синтез науки і мистецтва в школі : інтерв’ю з начальником управління освіти Миколаївської міської ради Ганною Деркач / Я. Стемковська // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 31-32
 285. Страшна Л. В. Тарас Шевченко про освіту та виховання : матеріал для позакласних заходів / Л. В. Страшна // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 1. – С. 42-47
 286. Сухомлинська О. Радянська педагогіка як ідеологія. Спроба історичної реконструкції / О. Сухомлинська // Шкільний світ. – 2015Лютий (№ 4). – С. 21-41
 287. Сущенко І. Освіта для сталого розвитку / І. Сущенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 5-7
 288. Ткачук І. Створення освітнього простору Броварського навчально-виховного об’єднання як інноваційної моделі навчального закладу / І. Ткачук // Рідна школа. – 2015. – № 7-8. – С. 3-6
 289. Топазов О. М. Забезпечення якості загальної середньої освіти: на шляху до європейських стандартів / О. М. Топазов // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 16-26
 290. Топузов О. Академія дитячої творчості - сучасна модель школи художньо-естетичного виховання / О. Топузов, Л. Калініна // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 10-14
 291. Топузов О. Організаційні стратегії як складова розвитку організаційної культури / О. Топузов, Л. Калініна // Директор школи. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 12-17
 292. Туманов Ігор. Вища школа України: навчання образотворчого мистецтва - теорія і практика сьогодення / І. Туманов // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 2-5
 293. Україна - Польща: взаємодія на шляху євроінтеграції : репортаж з українсько-польського форуму // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 3-4.
 294. Фазан В. В. Передумови вивчення педагогіки в навчальних духовних закладах Києво-Печерської Лаври у ХІХ - поч. ХХ ст. / В. В. Фазан // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 1. – С. 11-13.
 295. Фазан Т. П. Віра в Бога як основний фактор православно-сімейного виховання кін. ХІХ-поч. ХХ ст. / Т. П. Фазан // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 61-64.
 296. Федоренко Світлана. Arts integration in shaping liberal culture of undergraduate students in the USA / С. Федоренко // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 51-55
 297. Хриков Є. М. Аналіз стану дослідженості наукової проблеми у галузі порівняльної педагогіки / Є. М. Хриков // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 57-64
 298. Цюра С. Б. Методологія порівняльних педагогічних досліджень: принципи, особливості / С. Б. Цюра // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 65-72
 299. Чепурний. – С. Державно-громадське управління /. – С. Чепурний // Директор школи. – 2015Жовтень (№ 19-20). – С. 11-20.
 300. Чередник А. З ясним розумом і шляхетним серцем / Анна Чередник // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 50-51
 301. Черпак Ю. В. Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець ХІХ - перші десятиліття ХХ ст) / Ю. В. Черпак // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 7. – С. 39-42
 302. Черткова С. Ноосферна освіта / С. Черткова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 47-50
 303. Чорний С. Музика єднає світ : методична розробка індивідуального заняття з постановки голосу / Степан Чорний // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 34-37.
 304. Шарл Уолгутер Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки / Шарл Уолгутер // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 82-95
 305. Шевнюк Олена. Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 8-11
 306. Шевченко О. Специфіка викладання предмета "Вокал" / О. Шевченко // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 72-75
 307. Школа в Німеччині // Хімія. – 2015. – № 5/6. – С. 61-62.
 308. Школа ідеальних манер : з історії Смольного інституту шляхетних дівчат // Школа. – 2015. – № 5. – С. 54-58.
 309. Шот Г. Творча компетентність як необхідний складник формування особистості / Галина Шот // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 61-63
 310. Шулікин Д. Правове забезпечення реформи освіти / Д. Шулікин, Н. Кулик // Освіта України. – 201514 грудня (№ 50). – С. 4.
 311. Шулікін Д. Кошторис галузі : [фінансування галузі освіти і техніки на 2015 рік] / Д. Шулікін // Освіта України. – 201519 січня (№ 1-2). – С. 8-9.
 312. Шулкін Д. Пульс галузі: в умовах війни і фінансового "голоду" / Д. Шулкін // Освіта України. – 20152 березня (№ 9). – С. 4-5.
 313. Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної : лист № 1/9-535 від 06.11.2015 // Дитячий садок. Управління. – 2015Листопад (№ 11). – С. 4-9.
 314. Щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 1210 : № 1/9-639 від 16.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 88-91.
 315. Щодо вимог Закону України "Про затвердження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" : лист № 1/9-515 від 28.10.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 12. – С. 89.
 316. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах : наказ № 2 від 06 січня . – 2015 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 2. – С. 39-40.
 317. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах : наказ № 2 від 06.01.2015 р. // Дошкільне виховання. – 2015. -№ 2. – С. 27
 318. Щодо заходів безпеки у навчальних закладах : наказ № 2 від 06.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 15-17.
 319. Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу : № 1/9-19 від 20.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 53-55.
 320. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : [інструктивно-методичні рекомендації] № 1/9-249 від 20.05.15 // Дитячий садок. Управління. – 2015. – Червень (№ 6). – С. 5-10. ; Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2015. – № 6. – С. 49-53.
 321. Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : [рекомендації] № 1/9-454 від 25.09.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 80-82.
 322. Щодо пенсійного забезпечення : [інформація] № 1/9-143 від 24.03.15 // Управління освітою. – 2015. – Квітень (№ 7). – С. 4.
 323. Щодо пенсійного забезпечення : [інформація] № 1/9-143 від 24.03.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 5. – С. 67-68.
 324. Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у 2015 році : наказ № 27 від 17.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки. – 2015. – № 4. – С. 5.
 325. Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти у . – 2015 році : наказ № 27 від 17.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 4. – С. 5-6.
 326. Щодо посади інструктора з фізкультури в дошкільних навчальних закладах : лист МОН України № 1/9-179 від 07.04.2015 р. // Дошкільне виховання. – 2015. -№ 5. – С. 28
 327. Щодо правил прийому до вищих навчальних закладів у 2015 році : № 1/9-99 від 27.02.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 3. – С. 60-95.
 328. Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти : [інструкція] № 1/9-302 від 24.06.2015 // Управління освітою. – 2015Червень (№ 12). – С. 8-9.; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 8. – С. 3-4.
 329. Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти : лист № 1/9-302 від 24.06.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 8. – С. 3-4.
 330. Щодо процедури ліцензування у сфері професійно-технічної освіти : № 1/9-15 від 17.01.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 2. – С. 57-58.
 331. Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу : інструктивно-методичний лист № 1/9-71 від 14.02.2015 р. // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 1.
 332. Щодо Статутів вищих навчальних закладів : № 1/9-479 від 08.10.2015 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 11. – С. 95.
 333. Яковенко В. У хранителів сахнівського дива : [Захаренко О. А.] / В. Яковенко // Освіта. – 2015. – 28 січня-4 лютого (№ 5-6). – С. 6.

ВИЩА ОСВІТА
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Акімова О. В. Модульно-варіантна технологія розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / О. В. Акімова // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 4-44
 2. Акімова О. В. Формування креативного мислення студентів засобами модульно-варіантної технології навчання / О. В. Акімова // Pedagogika. Teoretycznei praktyczne aspekty rozwoju wspolczenej nayki (Poznan 30.09.2015). – Warszawa : Diamond trading tour, 2015. – С. 6-11
 3. Андрущенко В. Суперечності гуманітарної науки: до методології вирішення / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 5-8
 4. Андрущенко В. Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 5-11
 5. Андрущенко В. Ціннісна невизначеність особистості та її подолання засобами освіти / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 5-13
 6. Анохін Віктор. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів / В. Анохін // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 80-95
 7. Антіпова Наталія. Пропозиції з розробки галузевої рамки кваліфікацій селекціонерів-генетиків / Н. Антіпова, Н. Рідей, І. Антіпов // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 108-118
 8. Арутюнов В. В. Особенности рейтинга цитируемости российских учёных по версии РИНЦ / В. В. Арутюнов // Научные и технические библиотеки. – 2015. -№ 5. – С. 28-43
 9. Астахова В. Приватна вища освіта України напередодні свого чвертьвікового ювілею / Валентина Астахова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 14-18
 10. Афанасьєв Микола. Форсайт - вектор руху університету / М. Афанасьєв // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 42-58
 11. Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі / М. Бак // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 71-74.
 12. Бак М. Основні технології мультимедійної освіти / Мирослав Бак // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 49-57
 13. Бачинська Н. Базові концепції модернізації вищої бібліотечної освіти в Україні / Н. Бачинська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 32-35
 14. Бачинський Олег. Шляхи удосконалення практичної підготовки студентів агрономічних спеціальностей відповідно до вимог Болонського процесу / О. Бачинський // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 66-75
 15. Безносюк Н. С. Місце хіміко-лабораторної практики у підготовці майбутнього вчителя хімії / Н. С. Безносюк, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-10
 16. Бех Ю. Космополітизм як світоглядно-ідеологічна платформа розбудови освіти XXI століття / Юлія Бех // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 11-16
 17. Біловус Л. Український католицький університет в україномовній періодиці США / Л. Біловус // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 33-37
 18. Більська О. Особливості ознайомлення майбутніх педагогів зі специфікою підготовки вихователів дітей дошкільного віку у країнах Західної Європи / Ольга Більська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 14-17
 19. Блажко О. А. Педагогічна практика як складова професійної підготовки вчителя хімії профільної школи / О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – С. 64-65
 20. Бовсунівська Т. Реформа вищої освіти в Україні як нездоланна проблема / Тетяна Бовсунівська // Віче. – 2015. – № 14. – С. 25-27.
 21. Богданова Н. Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування / Наталія Богданова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 65-70
 22. Бутенко Людмила. Трансдисциплінарний характер підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації / Л. Бутенко // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 73-81
 23. Варданян М. Освітній буктрейлер як інноваційна технологія / Марина Варданян // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 42-43
 24. Васильєв Анатолій. Сумський державний університет запроваджує концепцію відкритих освітніх ресурсів / А. Васильєв, Ю. Зубань, В. Любчак // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 7-10
 25. Верещагіна-білявська О. Є. Антропологічний підхід у фаховій підготовці студентів магістратури / О. Є. Верещагіна-білявська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 343-346
 26. Винославська Олена. Вплив ІКТ на самоорганізацію та саморозвиток особистості / О. Винославська // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 87-98
 27. Виховання студентів у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва / К. О. Парубок, О. Ю. Пінаєва, О. В. Сівайова, Ю. М. Федик // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 42-46
 28. Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Тетяна Бєлоусова, Зоя Чернобровкіна, Алла Козонущенко; ІБВ Наукової б-ки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 103-114
 29. Вища освіта і наука: огляд періодичних видань / укладачі: Тетяна Бєлоусова, Наталія Кошлякова, Алла Козонущенко // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 122-126
 30. Вища освіта і наука: огляд періодичних видань // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 116-124
 31. Вільський Геннадій. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 29-34
 32. Возняк Оксана. Застосування опорно-логічних схем для вивчення теми "Еквівалент та еквівалентна маса" / О. Возняк // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 88-99
 33. Волошина О. В. Використання проектної технології навчання під час викладання дисциплін педагогічного циклу / О. В. Волошина // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 41-44
 34. Волошина О. В. Модель підготовки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах інклюзивної освіти / О. В. Волошина, Н. М. Джой // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 43 : збірник наукових праць / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Н. Г. Ничколо та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – С. 180-184
 35. Волянський Петро. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту запрошує до співпраці / П. Волянський // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 10-12
 36. Воронкін О. Класифікація інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. Воронкін // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 95-102.
 37. Галата С. "Ми створимо університет мрії з нуля" : [переїзд Донецького національного університету економіки і торгівлі до Кривого Рогу] / Світлана Галата // Голос України. – 2015. – 25 листопада (№ 221-222). – С. 9.
 38. Галиця Олександр. Навчальна практика у ВНЗ (коледжах) та її різновиди / О. Галиця // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 119-122
 39. Галузяк В. М. Тренінг особистісної зрілості як інноваційна методика професійної підготовки майбутніх учителів / В. М. Галузяк // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 44-56
 40. Ганжуров Ю. Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки / Ю. Ганжуров // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 8-10
 41. Гармаш Анатолій. Актуальні аспекти взаємовпливу якості вищої освіти та якості освітніх програм / А. Гармаш // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 43-52
 42. Гергель Є. Особливості підготовки вчителів початкової школи на психолого-педагогічному факультеті / Євгеній Гергель // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 26-28.
 43. Гогунський Віктор. SCOPUS: Пошук статей за прізвищем авторів / В. Гогунський, А. Білощицький // Вища школа : наук.-практ. вид.. – 2015. – № 4/5. – С. 115-117
 44. Голюк О. А. Підготовка майбутніх педагогів до розвитку діалектичного мислення дитини дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ТРВЗ-педагогіки / О. А. Голюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 142-146
 45. Голюк О. А. Підготовка майбутніх педагогів до розвитку діалектичного мислення дитини дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ТРВЗ-педагогіки / О. А. Голюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 142-146
 46. Голюк О. Особливості підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки в контексті реформування вищої освіти України / Оксана Голюк // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 437-440
 47. Грошовенко О. П. Реалізація гуманістичного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О. П. Грошовенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 122-126
 48. Грошовенко О. П. Реалізація гуманістичного підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / О. П. Грошовенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 122-126
 49. Грошовенко О. Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх педагогів: контекст філософсько-концептуального аналізу / Ольга Грошовенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 17-21
 50. Гуйтур Михайло. Онлайн-мобілізація наукових (науково-педагогічних) працівників на модернізацію економіки України / М. Гуйтур, В. Коноваленко, А. Коловський // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 107-118
 51. Дабіжук Т. М. Дипломна робота - засіб формування професійних компетентностей майбутнього вчителя хімії / Т. М. Дабіжук, В. О. Неборачок // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 92-93
 52. Давидюк М. О. Сучасні вимоги до загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя / М. О. Давидюк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. -Випуск № 44. – С. 120-123
 53. Дебич М. Європейський підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 75-80.
 54. Дебич Марія. Різноманітність теорій інтернаціоналізації вищої освіти в розвинених державах світу / М. Дебич // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 49-58
 55. Дідух О. О. Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови ведення дебатів / О. О. Дідух // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 44-52
 56. Донченко В. Особливості формування готовності студентів вищих медичних навчальних закладів до використання здоров’язбережувальних технологій / В. Донченко // Рідна школа. – 2015. – № 1/2. – С. 70-73
 57. Євремов Віктор. Збереження кадрового потенціалу вищої школи в умовах системної кризи в Україні / В. Євремов // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 75-85
 58. Єрмаченко Володимир. Вхідна мобільність як фактор розвитку сучасного вищого навчального закладу / В. Єрмаченко, О. Єрмоленко // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 59-69
 59. Жаровська О. П. Духовні цінності в системі патріотичного виховання педагогічного університету / О. П. Жаровська // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 17-21
 60. Жаровська О. П. Модель патріотичного виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету / О. П. Жаровська // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 43 : збірник наукових праць / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Н. Г. Ничколо та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – С. 96-100
 61. Жеребило В. Інформаційно-методичний супровід безперервної освіти педагогів / В. Жеребило // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 59-61
 62. Заболоцький А. Використання технологій дистанційного навчання в організації роботи студентів денної форми навчання / А. Заболоцький // Вища школа : наук.-практ. вид.. – 2015. – № 4/5. – С. 60-64
 63. Завалевський Юрій. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу / Ю. Завалевський // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 7-18
 64. Завальнюк О. Фізична культура і спорт в структурі патріотичного виховання особистості / Олена Завальнюк // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 65-70
 65. Загоруй Р. В. Підготовка майбутнього вчителя до активізації навчальної діяльності учнів початкової школи у процесі вивчення математики / Р. В. загоруй // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. -Випуск № 44. – С. 161-164
 66. Загоруй Р. В. Підготовка майбутнього педагога до розвитку пізнавальних інтересів дошкільників та молодших школярів у процесі засвоєння математичних знань / Р. В. Загоруй // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 348-352
 67. Загоруй Р. В. Підготовка майбутнього педагога до розвитку пізнавальних інтересів дошкільників та молодших школярів у процесі засвоєння математичних знань / Р. В. Загоруй // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 348-352
 68. Загуменна В. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечно-інформаційних фахівців у НАКККіМ / В. Загуменна, І. Тимошенко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 43-44
 69. Зварич Ірина. Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США / І. Зварич // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 59-68
 70. Зима Олександр. Профорієнтаційна робота як елемент виховного процесу в університеті / О. Зима // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 96-108
 71. Зінько І. Ю. Самовдосконалення педагога як процес підвищення рівня професійної компетентності / І. Ю. Зінько // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – Вип. 13. – С. 81-82
 72. Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / Ірина Золотарьова, Максим Колісник // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 74-81
 73. Золотарьова Ірина. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Ж. -Ю. Шоша // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 70-79
 74. Іваній І. Модель формування фізичної культури особистості майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки / Ігор Іваній // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 3. – С. 71-76.
 75. Кабусь Наталя. Система поглядів на сталий розвиток людини та суспільства в науковій думці України / Н. Кабусь // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 51-59
 76. Калмикова Л. Концепція безперервної психологічної підготовки майбутніх педагогів / Лариса Калмикова // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 14-17.; Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 5-8.
 77. Каплінський В. В. Авторський проект конкурсу педагогічної майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів / В. В. Каплінський // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 71-82
 78. Каплінський В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога / В. В. Каплінський // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. -Випуск № 44. – С. 49-55
 79. Каплінський В. В. Як забезпечити результативність виховних впливів / В. В. Каплінський // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 23-30
 80. Карпенко О. В. Реалізація державної політики у сфері надання освітніх послуг вишами США / О. В. Карпенко, С. В. Тарнавська // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 79-87
 81. Киричок А. Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнародний досвід та українські реалії / А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 45-48
 82. Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв'язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу / А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 37-40
 83. Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення / Т. Киричок, Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 38-40
 84. Кірик Т. Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" / Тамара Кірик // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 30-36
 85. Кірик Тамара. Актуальність завдання формування особистості студента в умовах європейських надій України / Т. Кірик // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 100-108
 86. Кіт Г. Г. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Г. Г. Кіт // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 271-277
 87. Кіт Г. Г. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін / Г. Г. Кіт // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 271-277
 88. Кліменко Віталій. Структура навчального плану і фаховий рівень випускника технічного університету / В. Кліменко // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 54-65
 89. Клочек Г. Наука освіти : [методологічно-методична парадигма вищої школи] / Г. Клочек // Дзеркало тижня. – 2015. – 21-27 листопада (№ 44-45). – С. 12.
 90. Кляп М. Інноваційні методи навчання у внз як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти України / Маріанна Кляп // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 45-53
 91. Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 38-41
 92. Коваленко В. Денотативна дидактологістика у вищій школі: зміна філософських пріоритетів / Вільям Коваленко // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 9-15
 93. Коваленко В. Денотативні закони фахового розуму та розуміння у сфері дидактологістики вищої школи / Вільям Коваленко // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 17-23
 94. Ковальчук Галина. Управління знаннями як компонент якості професійно орієнтованого навчання в системі соціально-економічної безпеки локального середовища / Г. Ковальчук // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 20-37
 95. Козак А. Загальна характеристика формування перцептивних вмінь у майбутніх учителів з фізичної культури / Анастасія Козак, Інна Толкунова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 4. – С. 57-60.
 96. Козак І. І. Педагогічні умови творчого самовираження сучасного вихователя ДНЗ / І. І. Козак // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 344-347
 97. Козак І. Особливості застосування алгоритмічних приписів у процесі формування професійної компетентності майбутніх педагогів / І. Козак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 433-436
 98. Колеснікова Катерина. Моніторинг публікацій кафедр університету / К. Колеснікова, А. Негрі // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 76-77
 99. Коломієць Світлана. Досід реалізації сучасних завдань іншомовної освіти у політехнічному ВНЗ / С. Коломієць, О. Демиденко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 72-77
 100. Колос Катерина Ростиславівна. Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос, Л. А. Лупаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 7. – С. 30-38
 101. Колос Катерина Ростиславівна. Мета і завдання кваліфікації педагогічних кадрів у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 6. – С. 34-37
 102. Коляструк О. А. Виховний потенціал західноєвропейського живопису (за Євангельськими сюжетами) / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 110-112
 103. Корінець З. Професійна культура як чинник самоорганізації педагогічної діяльності / Зеновій Корінець // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 53-58
 104. Корсак Костянтин. Про перспективи відвернення цивілізаційних колапсів / К. Корсак // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 47-57
 105. Корсак Ю. Можливий відгук вищої школи на технологічні та суспільні зміни / Юрій Корсак // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 46-51
 106. Кофанова О. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів / Олена Кофанова // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 74-81
 107. Кошелєва Т. Творчий потенціал особистості. Організаційні й педагогічні умови розвитку / Т. Кошелєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 24-25
 108. Кравцова І. Плекаймо творчу особистість у співпраці / Інна Кравцова, Тетяна Мещерякова // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 35-38
 109. Кравченко Ю. Концепція раціонального структурування знань у системі дистанційного навчання / Юрій Кравченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 76-86
 110. Курбатов С. Теоретико-методологічні перспективи розробки міжнародних університетських рейтингів / Сергій Курбатов // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 34-39.
 111. Кухаренко Володимир Миколайович. Відкриті дистанційні курси / В. М. Кухаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 1. – С. 23-28
 112. Кушнір Василь Андрійович. Особливості використання Excel-технології під час вивчення елементів математичної статистики / В. А. Кушнір // Математика в рідній школі. – 2015. – № 11. – С. 37-42
 113. Лазаренко Н. І. Розвиток принципів та форм організації навчального процесу з методики викладання української мови в початковій школі / Н. І. Лазаренко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 147-151
 114. Лазаренко Н. Формування комунікативної культури майбутнього педагога як складова професійного зростання / Наталія Лазаренко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 39-43
 115. Лисевич О. Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як необхідної умови його творчого розвитку (у контексті інтегрованої програми "Мистецтво") / Олександра Лисевич // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 55-57
 116. Любивий В. Соціальний медіа-концент у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців / Володимир Любивий // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 67-73
 117. Любчак Л. В. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з сім'ями учнів / Л. В. Любчак // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 267-271
 118. Любчак Л. В. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з сім'ями учнів / Л. В. Любчак // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 267-271
 119. Любчак Л. Проблема самовдосконалення майбутнього вихователя ДНЗ у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності" / Людмила Любчак // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 441-443
 120. Мазурицкий А. М. Высшее библиотечное образование. Что дальше? / А. М. Мазурицкий // Научные и технические библиотеки. – 2015. -№ 2. – С. 7-11
 121. Майєр Н. В. Методична субкомпетентність майбутнього викладача французької мови з формування професійно-орієнтованої граматичної компетентності / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 28-36
 122. Манько Володимир. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 16-27
 123. Матяш О. І. Сучасні тенденції вдосконалення змісту методичної підготовки майбутніх вчителів математики до навчання учнів геометрії / О. І. Матяш // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. Вип. 43 : збірник наукових праць / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Н. Г. Ничколо та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – С. 257-261
 124. Мельниченко Анатолій. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 19-27
 125. Миргородська О. Формування картографічних умінь майбутніх учителів географії / Олена Миргородська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Травень (№ 10). – С. 15-17.
 126. Михайличенко Дмитро. Семен Кузнець і харківська вища економічна школа / Д. Михайличенко // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 10-22
 127. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті європейської інтеграції України / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 30-37
 128. Морозова А. Ключові слова фахового журналу як індикатори термінологічного стану предметної галузі (на прикладі часопису "Вища освіта України") / Анна Морозова // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 52-57.
 129. Нестерова М. Інформаційно-когнітивні технології в системі вищої освіти суспільства знань / Марія Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 40-45
 130. Нестерова М. Когнітивістика в системі вищої освіти: інформаційно-комунікативний контекст / Марія Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 35-39.
 131. Нестерова М. Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти / Марія Нестерова // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 16-20
 132. Ніколаєнко Станіслав. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 19-28
 133. Новіков Борис. Творчість як корисне здійснення блага через істину в красі / Б. Новіков // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 53-62
 134. Опанасюк Ю. Формування інформаційної філософії освіти в умовах глобалізації / Юлія Опанасюк // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 44-48
 135. Остапенко Г. Застосування методів соціального інжинірингу в управлінні інтернет-комунікаціями ВНЗ / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 40-43
 136. Павлик О. Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи в умовах вузівської освіти / Олена Павлик // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 29-31
 137. Панасевич Дмитро. Новий Закон України "Про вищу освіту", або Навіщо п’яте колесо до воза? / Д. Панасевич // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 20-36
 138. Панасевич Дмитро. Про єдиний перелік галузей професійної діяльності та спеціальностей у сфері вищої освіти України / Д. Панасевич // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 35-61
 139. Пахальчук Н. Педагогіко-терапевтичне значення ботмерівської гімнастики у підготовці майбутніх фахівців з дошкільної та початкової освіти / Наталя Пахальчук // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 448-451
 140. Перелік книг, яким надано гриф МОН України у вересні - листопаді 2014 року // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 114-120
 141. Петрук Г. Д. Посилення ролі фундаментальних і екологічних знань у підготовці майбутніх учителів хімії та екології / Г. Д. Петрук, В. Г. Петрук // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-27 квітня 2015 року : збірник наукових праць / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 38-40
 142. Письменкова Тетяна. Засоби діагностики рівня досягнень студентів як складова системи забезпечення якості вищої освіти / Т. Письменкова // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 98-107
 143. Подлєсний Сергій. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості / С. Подлєсний, О. Періг, О. Стадник // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 38-53
 144. Поліщук Тамара. Підвищення здатності до працевлаштування випускників ВНЗ / Т. Поліщук // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 99-106
 145. Пономаренко Володимир. Діагностика здатності студентів до професіоналізації / В. Пономаренко // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 23-41
 146. Попова І. Основні риси екологічно спрямованої освіти / Інна Попова // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 24-31
 147. Попова І. Формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів / Інна Попова // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 89-94
 148. Потапчук Тетяна. Експериментальна перевірка педагогічних умов формування у майбутніх учителів музичного мистецтва позитивного ставлення до занять у хоровому класі / Т. Потапчук // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 85-97
 149. Потапчук Тетяна. Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу / Т. Потапчук // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 82-87
 150. Похресник Анатолій. Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонаук? / А. Похресник // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 38-46
 151. Прибора Н. Формування готовності майбутніх учителів до використання хімічного експерименту в навчанні учнів / Н. Прибора // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 58-65
 152. Присяжнюк Л. А. Формування управлінської компетентності майбутнього організатора початкової освіти в умовах ВНЗ: інноваційно-творчий підхід / Л. А. Присяжнюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 164-168
 153. Присяжнюк Л. А. Формування управлінської компетентності майбутнього організатора початкової освіти в умовах ВНЗ: інноваційно-творчий підхід / Л. А. Присяжнюк // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 164-168
 154. Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році : наказ МОН України від 15.10.2014 р. № 1172 // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 78-102
 155. Проект постанови "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 106-115
 156. Просянчук Вадим. Освітні парадигми сучасної вищої та професійної підготовки персоналу в морській галузі / В. Просянчук, Л. Георганов // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 7-15
 157. Раєвнєва Олена. Іміджева привабливість вищих навчальних закладів як фактор нецінової конкуренції на ринку освітніх послуг / О. Раєвнєва // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 109-126
 158. Рач Валентина. Концептуальна модель формування змісту програм з підготовки докторів філософії / В. Рач, О. Медведєва // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 38-50
 159. Романкова Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді / Лілія Романкова // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 54-59
 160. Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно- компетентнісного підходу / Володимир Рябченко // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 12-27
 161. Сапогов В. А. Інноваційні аспекти педагогічної діяльності В. В. Каплінського / В. А. Сапогов // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 82-97
 162. Сацик В. У пошуку ефективної стратегії розвитку вищої освіти в Україні (аналіз можливостей та обмежувальних факторів) / Володимир Сацик // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 40-51
 163. Сидорчук Т. Формування готовності студентів інституту фізичної культури до професійної діяльності / Тетяна Сидорчук, Зінаїда Анастасьєва, Євгенія Пилипенко // Cпортивний вісник Придніпров'я. – 2015. – № 2. – С. 193-197.
 164. Симоненко Тетяна. Нові умови вступу до вищих навчальних закладів випускників спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів / Т. Симоненко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 1. – С. 7-8
 165. Сингаївська Алла. Феномен учіння: суб’єктна орієнтованість у студентоцентрованому середовищі вищої школи / А. Сингаївська // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 63-71
 166. Скабурскієне Нора. Забезпечення якості у вищій освіті: досвід Литви / Н. Скабурскієне, А. Серпатаускас // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 10-18
 167. Соснін Олександр. Про інноваційні перетворення в освіті / О. Соснін // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 28-42
 168. Стадник Є. Рейтинг прозорості національних університетів / Єгор Стадник // Вісник ТІМО. – 2015. – № 6. – С. 4-16.
 169. Становлення творчої особистості майбутнього вчителя у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін / Валентина Кисільова-Біла, Наталя Майбородюк, Інна Любар, Євгенія Денисенко // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 32-35
 170. Стахова І. А. Педагогічні умови формування креативності майбутніх учителів початкових класів на заняттях з методики навчання освітньої галузі "Природознавство" / І. А. Стахова // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 352-356
 171. Столяренко О. В. Підготовка майбутніх учителів до толерантної міжособистісної взаємодії у педагогічній діяльності / О. В. Столяренко // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 97-122
 172. Стрелюк О. Вступ-2016: не лише нові спеціальності... / О. Стрелюк // Дзеркало тижня. – 2015. – 28 листоп. - 4 грудня (№ 46) . – С. 1,12.
 173. Субіна Оксана. Забезпечення якості освіти при підготовці викладачів гуманітарних спеціальностей / О. Субіна // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 37-48
 174. Суловська Моніка. Impact of information and communikation tehnology on interest to mathematik of intellektual disabilities students from the teachers point of view / М. Суловська, А. Ванчова // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 3. – С. 87-95
 175. Сухарніков Юрій. Методологічні засади перебудови й осучаснення вищої освіти України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2015. – № 11/12. – С. 35-61
 176. Тарасенко Володимир. Комп’ютерний сервіс для виявлення викладачами запозичень у студентських роботах / В. Тарасенко, О. Тесленко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 99-106
 177. Тарасенко Г. Проблема гуманітаризації вищої педагогічної освіти в контексті освітніх приоритетів в Україні / Галина Тарасенко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. Войцех. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Вип. 4. – С. 8-14
 178. Тарасенко Г. С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти / Г. С. Тарасенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-14
 179. Тарасенко Г. С. Підготовка майбутніх педагогів до реалізації наступності дошкільної та початкової освіти (контекст пошуку оновлення методологічних та методичних засад) / Г. С. Тарасенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 9-14
 180. Тарнавсчька Світлана. Реорганізація системи вищої освіти в УСРР на початку 1920-х років / С. Тарнавсчька // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 91-102
 181. Терепищий С. Проблема універсальної картини світу в структурі розуміння сучасної людини / С. Терепищий // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 19-25
 182. Тимченко І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз / Ірина Тимченко // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 38-44
 183. Ткач Дмитро. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти / Д. Ткач // Вища школа : наук.-практ. вид.. – 2015. – № 4/5. – С. 13-19
 184. Тодосієнко Н. Л. Підготовка майбутніх педагогів до творчої роботи з дошкільниками засобами комплексного використання мистецтва / Н. Л. Тодосієнко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 374-378
 185. Топилко Петро. Модернізація навчальних програм ІТ-спеціальностей в університетах Львова. Проект "ІТ-експерт" / П. Топилко // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 28-37
 186. Трофимов О. Є. Педагогічні напрями використання заходів і засобів інтернет-ресурсів у виховному процесі / О. Є. Трофимов // Виховна робота в школі. – 2015. – № 9. – С. 15-17
 187. Туманов І. М. Вища школа України : навчання образотворчого мистецтва - теорія і практика сьогодення / І. М. Туманов // Мистецтво та освіта. – 2015. – №4. – С. 2-5.
 188. Університет "КРОК" - кращий приватний університет України // Вища школа : наук.-практ. вид.. – 2015. – № 4/5. – С. 7-9
 189. Хамська Н. Б. Авторська технологія інструктивно-методичної практики студентів / Н. Б. Хамська // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 123-146
 190. Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця. Коротко про головне // Вища школа. – 2015. – № 9/10. – С. 7-9
 191. Хімічні основи формування валеологічних знань та здорового способу життя у студентів-екологів / О. Кофанова // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 78-86
 192. Холковська І. Л. Діагностика загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 214-218
 193. Холковська І. Л. Педагогічні прийоми формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів / І. Л. Холковська // Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. Сапогов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – С. 151-158
 194. Хоружа Людмила. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи / Л. Хоружа // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 9-19
 195. Хоцянівська І. В. Особливості вивчення "Історії української культури" у вищих педагогічних навчальних закладах / І. В. Хоцянівська // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – Вип. 13. – С. 41-44
 196. Чернозубкін Ігор. Спосіб розширення можливостей комп’ютерної бази навчального закладу за рахунок віртуалізації / І. Чернозубкін // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 65-76
 197. Чурсін Микола. Постсуспільства в контексті цілей освітньої діяльності / М. Чурсін // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 28-37
 198. Шатовська Тетяна. Модель оргнаізації інноваційної та підприємницької діяльності студентів ІТ-спеціальностей "Науковий парк - інноваційна структура - університет" / Т. Шатовська, В. Каук, І. Каменєва // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 19-27
 199. Шахов В. В. Розвиток професійної самосвідомості як важливого новоутворення особистості майбутнього фахівця / В. В. Шахов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 259-262
 200. Швець В. Психолого-педагогічні аспекти управління навчальною діяльністю студентів з використанням дистанційних технологій навчання / Валентина Швець // Вища освіта України. – 2015. – № 2. – С. 37-43
 201. Швирка Вікторія. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії) / В. Швирка // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 66-72
 202. Шевнюк О. Л. Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / О. Л. Шевнюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 8-11.
 203. Шовш К. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема / Катерина Шовш // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 32-37
 204. Шрамко Я. Психолого-педагогічний факультет – опора нашої Альма Матер / Ярослав Шрамко // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 26.
 205. Ядранський Дмитро. Історія, сучасність та перспективи вищої освіти в Україні / Дмитро Ядранський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг / Ін-т соціології НАН України. – 2015. – № 2. – С. 212-215
 206. Якименко Олександр. Універсальна модель інноваційної підприємницької діяльності ІТ-студентів України / О. Якименко, З. Дудар, І. Ревенчук // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 11-18
 207. Якимчук О. Філософсько-психологічні підвалини освітнього простору тоталітарного суспільства / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2015. – № 1. – С. 81-86