ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2021 Перевірено на коректність 234 посилання з 234

Науково-технічні
електронні бібліотеки
Бібліотеки наукової
інформації
Наукометрія Міжнародні наукові
конференції (2022 р.)
Відкритий доступ
Інституційні
репозитарії
Спеціальні архіви
дисертацій
Патентні фонди.
Інтелектуальна
власність
Портали наукової
періодики
Перевірка на
плагіат

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ТА РЕСУРСИ

 1. arxiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
 2. CIT Forum (Москва). Тексти з комп'ютерних технологій
 3. Сyberleninka - Наукова електронна бібліотека
 4. elibrary.ru - Научная электронная библиотека (РИНЦ)
 5. Filebox.ru. Програмне забезпечення, новини, статті
 6. I2R - Бібліотека ресурсів Інтернет-індустрії
 7. NeHudLit.ru - Наукова бібліотека
 8. sci-lib.net - Большая научная библиотека
 9. Архіви Державної архівної служби України
 10. Архівні матеріали сайту "Правовий простір України"
 11. Бесплатная электронная интернет библиотека. Учебная и научная литература
 12. Бібліотека сайту "Філософія"
 13. Большая экономическая библиотека
 14. ВЕДА. Студентська електронна бібліотека
 15. Електронна бібліотека аспіранта
 16. Електронна бібліотека "Наука і техніка"
 17. Електронний архів стандартів НТЦ «Леонорм-стандарт»
 18. Електронна бібліотека НАПН України
 19. Институт научной информации по общественным наукам
 20. Інтернет-каталог бібліотеки Вінницького педагогічного університету
 21. Інституту філософії РАН. Електронна бібліотека
 22. Наука. Новости науки и техники
 23. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
 24. Научная электронная библиотека диссертаций
 25. Психологическая библиотека
 26. Розділи: Математика, інформатика в електронній бібліотеці Білоруського ДУ
 27. Руниверс - электронная библиотека
 28. Тексти з комп'ютерних технологій
 29. Сайт Microsoft Education center
 30. Удаленные сетевые ресурсы РГБ
 31. Цифрова країна. Інформація у сучасному форматі
 32. Электронная экологическая библиотека  БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 33. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
 34. CIT Forum. Тексти з комп'ютерних технологій
 35. Библиотека МГТУ им. Н. Баумана
 36. Библиотека Росийской Академии Наук (БАН)
 37. Библиотека по естественным наукам РАН
 38. ВІНІТІ
 39. Державна публічна науково-технічна бібліотека Росії (ДНТБ)
 40. Електронна бібліотека Інституту філософії РАН
 41. Електронний каталог НБУ ім. В. Вернадського
 42. Институт научной информации по общественным наукам ИНИОН РАН
 43. Інформаційно-бібліотечна рада НАНУ
 44. Наукова бібліотека Санкт-Петербургського державного університету ім. М. Горького
 45. Наукова бібліотека МДУ ім. М. В. Ломоносова
 46. Науково-технічна бібліотека Московського енергетичного інституту
 47. Портал АРБІКОН
 48. Русские документы: компьютерная библиотека
 49. ХРОНОС. Всесвітня історія Інтернету
 50. Центр информационно-библиотечного обеспечения учебно-научной деятельности МИФИ  НАУКОМЕТРІЯ

  Рейтингові ресурси

 51. Open Science In Ukraine. Список наукових журналів України, журналів, що індексуються в Scopus та Web of Science
 52. SCIMAGOJR - Рейтинг наукових журналів. Наукові рейтинги країн світу (на базі Scopus)
 53. SCIMAGOJR - Рейтинг університетів країн світу
 54. Бібліометрика української науки
 55. OUCI - Open Ukrainian Citation Index — пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations
 56. Institutional Repositories. TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar
 57. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
 58. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
 59. Наукометрична база Sci Verce Scopus
 60. 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого

  Переліки рейтингових наукометричних показників

 61. Бібліометрика української науки. Аналітика
 62. ВНЗ України рейтинг на сайті "Євро Освіта". Світові рейтинги ВНЗ
 63. Перелік індексованих журналів (Web of Science - mjl.clarivate.com)
 64. Перелік рейтингових журналів з імпакт-фактором
 65. Переліки та рейтинги журналів в наукометричних БД (в т. ч. російських)
 66. Перелік українських журналів з імпакт-фактором (актуальний)

  Наукометричні бази даних. Інформація

 67. Інноваційна роль наукометричних баз даних в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт та публікацій результатів наукових досліджень
 68. Наукометричні бази даних
 69. Наукометрия: определения и источники информации
 70. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
 71. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях: матеріали семінару

  Наукометрія - матеріали на сайтах університетів та бібліотек

 72. Наукометричні ресурси. На сайті eKMAIR
 73. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету
 74. Розділ "Наукометрія" на сайті Київського університету ім. Бориса Грінченка
 75. Розділ "Наукометрія" на сайті національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого
 76. Розділ "Наукометрія" на сайті Черкаського національного університету
 77. Як підвищити наукометричні показники вченого

  Методичні навчальні матеріали

 78. Clarivate Analytics - вебинары по наукометрическим БД
 79. DOAJ - як зареєструвати науковий журнал
 80. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
 81. ICI Journals Master List - ПОШУК в INDEX COPERNICUS
 82. ORCID - як отримати, оформити профіль та заповнити профіль науковця інформацією про публікації
 83. Publons - журнали та конференції (Web of Science)
 84. Publ.Science» : Безкоштовні вебінари Scopus, Web of Science. Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації
 85. Publons - вільний пошук списків науковців (університету) та профілів авторів в Pablons
 86. Scopus - вільний пошук авторів
 87. Scopus - Scopus Source List (список журналів в Scopus)
 88. Scopus, Web of Science, ВАК, РІНЦ. Міжнародний центр наукового співробітництва
 89. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
 90. Scopus - Українcькі журнали в БД (матеріали блогу "Пан бібліотекар")
 91. Web of Science. Як отримати актуальний список наукових журналів, що індексуються в Web of Science
 92. ВАК України
 93. ВАК - Порядок оформлення документів для захисту дисертацій
 94. УРАН. Наукова періодика України

  Імпакт-фактор

 95. Импакт-фактор как критерий авторитетности научного журнала (cайт «Аспірантура України»)
 96. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
 97. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
 98. Імпакт-фактор
 99. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором

  Індекс цитувань та інші матеріали

 100. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
 101. Інформація про міжнародні наукометричні БД
 102. Как оформить список литературы для зарубежного журнала
 103. Как узнать импакт-фактор журнала
 104. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
 105. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters)
 106. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 107. Наукова періодики України на сайті НБУВ


  Міжнародні наукові конференції 2022 р.

 108. Збірники Міжнародних наукових конференцій SCIEURO
 109. Наукові конференції (WOS,Scopus) 2022 р.
 110. Міжнародні наукові конференції 2022 р. на сайті науково-видавничого центру "Соціосфера"
 111. Международные научные конференции 2021-2022 р. на сайті conferencii.com
 112. График проведения международных научно-практических конференций на сайте конференция.com.ua
 113. Анонси міжнародних конференцій на сайті науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 114. Конференції 2022 року на сайті Інституту інноваційної освіти
 115. Міжнародні наукові конференції. Україна
 116. Міжнародні наукові проекти, конференції та конкурси (сайт Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника
 117. Міжнародні наукові конференції 2022 на сайті соціальної наукової мережі science-community.org
 118. Мtжнародные научные конференции 2022 на сайте проконференции.рф
 119. Научные конференции сайте 'Все науки'
 120. Науково-практичні конференції на сайті 'Молодий вчений'
 121. Студенческие научные конференции  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП. ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ

 122. ArXiv.org. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США. Російсье дзеркало архіву
 123. E-lis. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
 124. DOAJ — Директорія журналів відкритого доступу - Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/
 125. OpenDOAR. Директорія репозитаріїв відкритого доступу (3770 архівів)
 126. OpenDOAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 127. OpenDOAR - Інституційний репозитарій ВДПУ (Українські ЗВО)
 128. Open Science In Ukraine - комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет
 129. ROAR. Registry of Open Access Repositories (реєстрація архівів відкритого доступу ROAR). Реєстр включає 4000 відкритих архівів з усіх країн світу. Карта включає 1888 архів
 130. ROAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 131. ROARMAP - Інституційний репозитарій ВДПУ на карті ROARMAP
 132. WorldWideScience - система пошуку у відкритих архівах світу
 133. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу (Budapest Open Access Initiative)
 134. Відкритий доступ. Сайт бібліотеки Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка
 135. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка"
 136. Ресурси відкритого доступу soros.org
 137. Відкритий репозитарій метаданих бібліотеки Мічіганського університету
 138. ДНТБ України. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник
 139. ІР ВНМУ ім. М. Пирогова
 140. ІР ВНТУ
 141. ІР ДНУ ім. В. Стуса
 142. web.archive.org. Інтернет-архів web.archive.org
 143. Репозитарій ZENODO
 144. Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви
 145. Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі (ресурсний центр ГУРТ)
 146. Ресурси відкритого доступу на сайті НБ Східноукраїнського НУ ім. В. Даля
 147. Українські репозитарії - Вікіпедія
 148. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
 149. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"  СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ, АВТОРЕФЕРАТІВ, НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 150. BICTEL/e
 151. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
 152. DissOnline
 153. disserCat — Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
 154. Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line
 155. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS)
 156. National ETD Portal (South Africa)
 157. NARCIS
 158. Library and Archives Canada
 159. TEL
 160. Дисертації у відкритому доступі НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 161. Диссертации на dissertation.com.ua
 162. Електронний архів авторефератів дисертацій НБУ ім. В. Вернадського
 163. Колекція авторефератів та дисертацій ВДПУ ім. М. Коцюбинського
 164. Открытая электронная библиотека диссертаций
 165. Фонд диссертаций РГБ  ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 166. United States Patent and Trademark Office
 167. База патентів України
 168. Большая Энциклопедия Нефти Газа. Патентные фонды
 169. Всероссийская патентно-техническая библиотека
 170. Державний реєстр патентів України
 171. Євразійське патентне відомство
 172. Зарубежное патентировани
 173. Інтелектуальна власність. Журнал
 174. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб / І. О. Мікульонок
 175. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
 176. Международное патентирование изобретений согласно Договора о патентной кооперации
 177. Патентые исследования
 178. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
 179. Патентні фонди ХДНБ ім. В. Короленка
 180. Патентний фонд ДНТБ України
 181. Положення про Державне патентне відомство України
 182. Получение патентной документации
 183. Право інтелектуальної власності
 184. Рейтинг країн світу за кількістю патентів
 185. РОСПАТЕНТ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 186. Теория и практика интеллектуальной собственности : журнал
 187. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
 188. Український інститут інтелектуальної власності
 189. УКРПАТЕНТ
 190. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)  ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ. АРХІВИ

 191. Academicjournals - Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти
 192. eLibrary.Ru
 193. Архів журналів видавництва Springer 1997-2020 рр.
 194. Архів електронних книг видавництва Springer 2017 р.
 195. Каталог сайтов научных изданий
 196. Наукова періодика України на сайті nbuv.gov.ua
 197. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України
 198. Проект "Наукова періодика України"
 199. Ресурси вільного доступу НАКККіМ  ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ
  (ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)


 200. SAIUP - Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

 201. Онлайн курс з основ академічної доброчесності

  Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

 202. Академічна культура українського студентства
 203. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
 204. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива (Т. Фініков)
 205. Безкоштовні навчальні вебінари компанії Антиплагіат
 206. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
 207. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)


  Сайти для самостійної перевірки на плагіат

 208. BibMe Grammar & Plagiarism. Потрібна реєстрація
 209. duplichecker.com - Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 210. edubirdie.com - Безкоштовно сервіс
 211. Viper Plagiarism Checker - Засіб перевірки на плагіат
 212. paperrater.com - Безкоштовно перевіряє англомовний фрагмент, або документ (обмеження розміру файла 1024 Кб). Детальний звіт
 213. plagiarismdetector.net - Англомовний ресурс. Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 214. plagiarisma.net - Перевіряє текст з 190 мов світу. Перевіряє контент сайту (обмеження для безкоштовної перевірки 2000 символів)
 215. plagiarismchecker.com - Поабзацна перевірка на співпадання тексту з ресурсами Інтернету
 216. plagium.com - Обмеження 1000 символів. Інші послуги платні
 217. plagscan.com - Англомовний ресурс. 12% тексту перевіряє безкоштовно та детально. Весь документ - вказує лише % унікальності, детальний звіт за кошти. Реєстрація, або вхід через G+ та соцмережі
 218. unicheck.com - Українська програма. Реєстрація. Безкоштовна перевірка 5 сторінок, інші за кошти


  Російськомовні ресурси перевірки на плагіат

 219. Advego. Программа для проверки уникальности текста Advego Plagiatus
 220. Be1. Антиплагиат онлайн
 221. Content-watch. Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент сайта. Ограничения: Проверяется текст длиной до 10000 символов. Ограничение: до 3 проверок в день
 222. Etxt.ru. Сайт подсчитывает процент уникальности. Есть возможность проверить контент сайта. Ограничения: до 3000 символов, после регистрации до 5000 символов
 223. plagiarisma. Проводить перефірку як окремих документів так і сайтів
 224. text.ru - Антиплагиат онлайн на TEXT.RU позволяет проверить текст бесплатно. Подробка проверка (уникальность, орфография, заспамленость, вода). Большие документы нужно делить на части (по 1000 символов)


  НАУКА. ВЧЕНІ. РІЗНЕ

 225. 22 винаходи українців які відомі в усьому світі
 226. Всесвітньо відомі вчені
 227. Всесвітньо відомі вчені - засновники науково-педагогічних шкіл
 228. Всі науки "Від А до Я"
 229. Каталог "Наука в РУНЕТЕ"
 230. Некомерційне партнерство "Всіт науки"
 231. Українські винахідники
 232. Фонд знань "Ломоносов"
 233. Экологический проект 'Ученые - детям'
НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки. Сайти для дітей
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений