ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2024 Перевірено на коректність 169 посилань

Відкриті освітні ресурси

Відкриті освітні ресурси (англ. Open Educational Resources — OER) є матеріалами для викладання, навчання та досліджень в будь-яких середовищах, вони знаходяться у вільному доступі або випущені за відкритою ліцензією. OER включають в себе доступні у цифровій формі підручники, навчальні плани, навчальні програми, конспекти лекцій, відео, аудіо, програми моделювання, ресурси оцінювання та будь-який інший контент, який використовується в освіти. За необхідності до відкритих освітніх ресурсів відноситься й друкований контент, виданий за відкритою ліцензією (це необхідно, коли високошвидкісний Інтернет не є доступним). Користувачі можуть без витрат отримати доступ до відкритих освітніх ресурсів – широкого спектру високоякісних та гнучких навчальних матеріалів, використовувати, розповсюджувати і перерозподіляти їх. Усе це має принципове значення для ефективного функціонування сучасного цифрового навчального середовища закладів вищої освіти.

Сьогодні реалізуються два шляхи відкритого доступу:

1. «Зелений шлях» – створення архівів відкритого доступу, депонування (самоархівування), тобто розміщення науковцями своїх уже опублікованих статей у репозитарії – відкритому тематичному або інституційному електронному архіві. Репозитарії також розміщують інші типи наукових і навчальних документів: дисертації, тези, наукові звіти, презентації, дані, зображення тощо.

2. «Золотий шлях» реалізують журнали відкритого доступу, що впроваджують фінансову модель, коли за процес наукового видавництва сплачують не передплатники журналів, а автори або інституції. 2002 року було створено Директорію журналів відкритого доступу (Directory of Open Access Journals, DOAJ, http://www.doaj.org/) – міжнародний мультидисциплінарний каталог журналів відкритого доступу, який прагне охопити всі відкриті наукові журнали, що дотримуються загальних принципів якості наукових видань, і тим самим сприяти їхньому поширенню; використанню та популяризації руху Відкритого доступу представлено найавторитетніші наукові журнали відкритого доступу. Наразі DOAJ містить понад 13000 назв наукових журналів із 130 країн і метадані статей цих журналів. У каталозі представлено близько 100 журналів з України.


ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ
ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

 1. Репозитарій ВДПУ
 2. OpenDOAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 3. ROAR – профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 4. Автореферати та дисертації
 5. Збірники наукових праць (фахові видання)

  ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 6. Історичний факультет
 7. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
 8. Факультет дошкільної і початкової освіти
 9. Факультет іноземних мов
 10. Факультет математики, фізики і комп'ютерних наук
 11. Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій
 12. Факультет права, публічного управління та адміністрування
 13. Факультет природничо-географічний
 14. Факультет фізичного виховання і спорту
 15. Факультет філології і журналістики ім. М. Стельмаха


  ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ КАФЕДР ВДПУ

  1. Кафедра алгебри і методики навчання математики
  2. Кафедра фізики і методики навчання фізики, астрономії
  3. Кафедра англійської філології
  4. Кафедра методики навчання іноземних мов
  5. Кафедра теорії і методики фізичного виховання
  6. Кафедра теорії і методики спорту
  7. Кафедра медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації
  8. Кафедра образотворчого, декоративного мистецтва, технологій і безпеки життєдіяльності
  9. Кафедра вокально-хорової підготовки, теорії та методики музичної освіти
  10. Кафедра музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії
  11. Кафедра історії України
  12. Кафедра всесвітньої історії
  13. Факультет права, публічного управління та адміністрування
  14. Кафедра початкової освіти
  15. Кафедра дошкільної освіти
  16. Кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
  17. Кафедра української літератури
  18. Кафедра української мови
  19. Кафедра журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю
  20. Кафедра біології


   ВІДКРИТІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ. ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ

   1. ArXiv.org. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США.
   2. E-lis. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
   3. DOAJ — Директорія журналів відкритого доступу - Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/
   4. WorldWideScience - система пошуку у відкритих архівах світу
   5. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу (Budapest Open Access Initiative)
   6. Відкритий доступ. Сайт бібліотеки Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка
   7. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка"
   8. Ресурси відкритого доступу soros.org
   9. Відкритий репозитарій метаданих бібліотеки Мічіганського університету
   10. ДНТБ України. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник
   11. ІР ВНМУ ім. М. Пирогова
   12. ІР ВНТУ
   13. ІР ДНУ ім. В. Стуса
   14. web.archive.org. Інтернет-архів web.archive.org
   15. Репозитарій Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
   16. Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви
   17. Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі (ресурсний центр ГУРТ)
   18. Ресурси відкритого доступу на сайті НБ Східноукраїнського НУ ім. В. Даля
   19. Українські репозитарії - Вікіпедія
   20. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
   21. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"    СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ, АВТОРЕФЕРАТІВ, НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

   22. BICTEL/e
   23. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
   24. DissOnline
   25. disserCat — Наукова електронна бібліотека дисертацій і авторефератів
   26. Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line
   27. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS)
   28. National ETD Portal (South Africa)
   29. NARCIS
   30. Library and Archives Canada
   31. TEL
   32. Дисертації у відкритому доступі НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"
   33. Дисертації на dissertation.com.ua
   34. Електронний архів авторефератів дисертацій НБУ ім. В. Вернадського    ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

   35. United States Patent and Trademark Office
   36. База патентів України
   37. Державний реєстр патентів України
   38. Євразійське патентне відомство
   39. Інтелектуальна власність. Журнал
   40. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб / І. О. Мікульонок
   41. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
   42. Міжнародне патентування винаходів згідно з Договором про патентну співпрацю
   43. Патентне дослідження
   44. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
   45. Патентні фонди ХДНБ ім. В. Короленка
   46. Патентний фонд ДНТБ України
   47. Положення про Державне патентне відомство України
   48. Право інтелектуальної власності
   49. Теорія і практика інтелектуальної власності: журнал
   50. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
   51. Український інститут інтелектуальної власності
   52. УКРПАТЕНТ
   53. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)    ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ. АРХІВИ

   54. Academicjournals - Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти
   55. Архів журналів видавництва Springer 1997-2020 рр.
   56. Архів електронних книг видавництва Springer 2017 р.
   57. Наукова періодика України на сайті nbuv.gov.ua
   58. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України
   59. Проект "Наукова періодика України"
   60. Ресурси вільного доступу НАКККіМ

    Науково-технічні
    електронні бібліотеки
    Бібліотеки наукової
    інформації
    Наукометрія Міжнародні наукові
    конференції (2024 р.)
    Спеціальні архіви
    дисертацій
    Патентні фонди.
    Інтелектуальна
    власність
    Портали наукової
    періодики
    Перевірка на
    плагіат

    НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ТА РЕСУРСИ

    1. arxiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
    2. sci-lib.net - Велика Наукова бібліотека
    3. Архіви Державної архівної служби України
    4. Архівні матеріали сайту "Правовий простір України"
    5. Велика економічна бібліотека
    6. Електронний архів стандартів НТЦ «Леонорм-стандарт»
    7. Електронна бібліотека НАПН України
    8. Інтернет-каталог бібліотеки Вінницького педагогічного університету
    9. Наука. Новости науки и техники
    10. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
    11. Наукова електронна бібліотека дисертацій
    12. Психологічна бібліотека
    13. Тексти з комп'ютерних технологій
    14. Освіта Microsoft
    15. Цифрова країна. Інформація у сучасному форматі     БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    16. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
    17. Електронний каталог НБУ ім. В. Вернадського
    18. Інформаційно-бібліотечна рада НАНУ     НАУКОМЕТРІЯ

     Рейтингові ресурси

    19. Open Science In Ukraine. Список наукових журналів України, журналів, що індексуються в Scopus та Web of Science
    20. SCIMAGOJR - Рейтинг наукових журналів. Наукові рейтинги країн світу (на базі Scopus)
    21. SCIMAGOJR - Рейтинг університетів країн світу
    22. Бібліометрика української науки
    23. OUCI - Open Ukrainian Citation Index — пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations
    24. Institutional Repositories. TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar
    25. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
    26. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
    27. Наукометрична база Sci Verce Scopus
    28. 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого

     Переліки рейтингових наукометричних показників

    29. Бібліометрика української науки. Аналітика
    30. ВНЗ України рейтинг на сайті "Євро Освіта". Світові рейтинги ВНЗ
    31. Перелік індексованих журналів (Web of Science - mjl.clarivate.com)
    32. Перелік рейтингових журналів з імпакт-фактором
    33. Перелік українських журналів з імпакт-фактором (актуальний)

     Наукометричні бази даних. Інформація

    34. Інноваційна роль наукометричних баз даних в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт та публікацій результатів наукових досліджень
    35. Наукометричні бази даних
    36. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
    37. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях: матеріали семінару

     Наукометрія - матеріали на сайтах університетів та бібліотек

    38. Наукометричні ресурси. На сайті eKMAIR
    39. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету
    40. Розділ "Наукометрія" на сайті Київського університету ім. Бориса Грінченка
    41. Розділ "Наукометрія" на сайті національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого
    42. Розділ "Наукометрія" на сайті Черкаського національного університету
    43. Як підвищити наукометричні показники вченого

     Методичні навчальні матеріали

    44. Clarivate Analytics - вебінари по наукометричним БД
    45. DOAJ - як зареєструвати науковий журнал
    46. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
    47. ICI Journals Master List - ПОШУК в INDEX COPERNICUS
    48. ORCID - як отримати, оформити профіль та заповнити профіль науковця інформацією про публікації
    49. Publons - журнали та конференції (Web of Science)
    50. Publ.Science» : Безкоштовні вебінари Scopus, Web of Science. Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації
    51. Publons - вільний пошук списків науковців (університету) та профілів авторів в Pablons
    52. Scopus - вільний пошук авторів
    53. Scopus - Scopus Source List (список журналів в Scopus)
    54. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
    55. Scopus - Українcькі журнали в БД (матеріали блогу "Пан бібліотекар")
    56. Web of Science. Як отримати актуальний список наукових журналів, що індексуються в Web of Science
    57. ВАК України
    58. ВАК - Порядок оформлення документів для захисту дисертацій
    59. УРАН. Наукова періодика України

     Імпакт-фактор

    60. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
    61. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
    62. Імпакт-фактор
    63. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором

     Індекс цитувань та інші матеріали

    64. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
    65. Інформація про міжнародні наукометричні БД
    66. Як оформити список літератури для зарубіжного журналу
    67. Як Як дізнатися імпакт-фактор журналу
    68. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
    69. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters)
    70. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
    71. Наукова періодики України на сайті НБУВ


     Міжнародні наукові конференції 2024 р.

    72. Наукові конференції (WOS,Scopus) 2024 р.
    73. Графік проведення міжнародних науково-практичних конференцій на сайті конференция.com.ua
    74. Анонси міжнародних конференцій на сайті науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка
    75. Конференції 2024 року на сайті Інституту інноваційної освіти
    76. Міжнародні наукові конференції. Україна
    77. Міжнародні наукові проекти, конференції та конкурси (сайт Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника
    78. Науково-практичні конференції на сайті 'Молодий вчений'
    79. Студенські наукові конференції     ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ
     (ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)


    80. SAIUP - Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

    81. Онлайн курс з основ академічної доброчесності

     Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

    82. Оформлення цитувань та посилань, міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах
    83. Академічна культура українського студентства
    84. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
    85. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива (Т. Фініков)
    86. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
    87. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)


     Сайти для самостійної перевірки на плагіат

    88. BibMe Grammar & Plagiarism. Потрібна реєстрація
    89. duplichecker.com - Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
    90. edubirdie.com - Безкоштовно сервіс
    91. Viper Plagiarism Checker - Засіб перевірки на плагіат
    92. paperrater.com - Безкоштовно перевіряє англомовний фрагмент, або документ (обмеження розміру файла 1024 Кб). Детальний звіт
    93. plagiarismdetector.net - Англомовний ресурс. Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
    94. plagiarisma.net - Перевіряє текст з 190 мов світу. Перевіряє контент сайту (обмеження для безкоштовної перевірки 2000 символів)
    95. plagiarismchecker.com - Поабзацна перевірка на співпадання тексту з ресурсами Інтернету
    96. plagium.com - Обмеження 1000 символів. Інші послуги платні
    97. plagscan.com - Англомовний ресурс. 12% тексту перевіряє безкоштовно та детально. Весь документ - вказує лише % унікальності, детальний звіт за кошти. Реєстрація, або вхід через G+ та соцмережі
    98. unicheck.com - Українська програма. Реєстрація. Безкоштовна перевірка 5 сторінок, інші за кошти


     НАУКА. ВЧЕНІ. РІЗНЕ

    99. 22 винаходи українців які відомі в усьому світі
    100. Всесвітньо відомі вчені
    101. Всесвітньо відомі вчені - засновники науково-педагогічних шкіл
    102. Українські винахідники

    НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки. Сайти для дітей
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений