ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2022 Перевірено на коректність 185 посилань

Науково-технічні
електронні бібліотеки
Бібліотеки наукової
інформації
Наукометрія Міжнародні наукові
конференції (2022 р.)
Відкритий доступ
Інституційні
репозитарії
Спеціальні архіви
дисертацій
Патентні фонди.
Інтелектуальна
власність
Портали наукової
періодики
Перевірка на
плагіат

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ТА РЕСУРСИ

 1. arxiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології
 2. sci-lib.net - Большая научная библиотека
 3. Архіви Державної архівної служби України
 4. Архівні матеріали сайту "Правовий простір України"
 5. Бібліотека сайту "Філософія"
 6. Большая экономическая библиотека
 7. Електронний архів стандартів НТЦ «Леонорм-стандарт»
 8. Електронна бібліотека НАПН України
 9. Інтернет-каталог бібліотеки Вінницького педагогічного університету
 10. Наука. Новости науки и техники
 11. Наукові електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України
 12. Научная электронная библиотека диссертаций
 13. Психологическая библиотека
 14. Розділи: Математика, інформатика в електронній бібліотеці Білоруського ДУ
 15. Тексти з комп'ютерних технологій
 16. Сайт Microsoft Education center
 17. Цифрова країна. Інформація у сучасному форматі
 18. Электронная экологическая библиотека  БІБЛІОТЕКИ НАУКОВОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 19. arXiv.org. 400 тис. загальнодоступних публікацій з фізики, математики, комп'ютерних наук, біології - http://arxiv.org/
 20. Електронний каталог НБУ ім. В. Вернадського
 21. Інформаційно-бібліотечна рада НАНУ  НАУКОМЕТРІЯ

  Рейтингові ресурси

 22. Open Science In Ukraine. Список наукових журналів України, журналів, що індексуються в Scopus та Web of Science
 23. SCIMAGOJR - Рейтинг наукових журналів. Наукові рейтинги країн світу (на базі Scopus)
 24. SCIMAGOJR - Рейтинг університетів країн світу
 25. Бібліометрика української науки
 26. OUCI - Open Ukrainian Citation Index — пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від Crossref та підтримують Initiative for Open Citations
 27. Institutional Repositories. TRANSPARENT RANKING: Institutional Repositories by Google Scholar
 28. Асоціація "Інформатіо-Консорціум". Сервіси для науковців: авторське право; наукометрія та багато інших корисних матеріалів
 29. Вебометричний рейтинг університетів світу - Webometrics в ВІКІПЕДІЇ. Інфіормація як покращити даний рейтинг
 30. Наукометрична база Sci Verce Scopus
 31. 'Український індекс наукового цитування' є визначник індексу цитування українських вчених за особистими даними вченого

  Переліки рейтингових наукометричних показників

 32. Бібліометрика української науки. Аналітика
 33. ВНЗ України рейтинг на сайті "Євро Освіта". Світові рейтинги ВНЗ
 34. Перелік індексованих журналів (Web of Science - mjl.clarivate.com)
 35. Перелік рейтингових журналів з імпакт-фактором
 36. Переліки та рейтинги журналів в наукометричних БД (в т. ч. російських)
 37. Перелік українських журналів з імпакт-фактором (актуальний)

  Наукометричні бази даних. Інформація

 38. Інноваційна роль наукометричних баз даних в інформаційному забезпеченні науково-дослідних робіт та публікацій результатів наукових досліджень
 39. Наукометричні бази даних
 40. Наукометрия: определения и источники информации
 41. Наукометрія - ВІКІПЕДІЯ
 42. Наукометрія у фундаментальних та прикладних дослідженнях: матеріали семінару

  Наукометрія - матеріали на сайтах університетів та бібліотек

 43. Наукометричні ресурси. На сайті eKMAIR
 44. Розділ "Наукометрія" на сайті бібліотеки Центральноукраїнського національного технічного університету
 45. Розділ "Наукометрія" на сайті Київського університету ім. Бориса Грінченка
 46. Розділ "Наукометрія" на сайті національної бібліотеки ім. Ярослава Мудрого
 47. Розділ "Наукометрія" на сайті Черкаського національного університету
 48. Як підвищити наукометричні показники вченого

  Методичні навчальні матеріали

 49. Clarivate Analytics - вебинары по наукометрическим БД
 50. DOAJ - як зареєструвати науковий журнал
 51. h-индекс (индекс Хирша) - Википедия
 52. ICI Journals Master List - ПОШУК в INDEX COPERNICUS
 53. ORCID - як отримати, оформити профіль та заповнити профіль науковця інформацією про публікації
 54. Publons - журнали та конференції (Web of Science)
 55. Publ.Science» : Безкоштовні вебінари Scopus, Web of Science. Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації
 56. Publons - вільний пошук списків науковців (університету) та профілів авторів в Pablons
 57. Scopus - вільний пошук авторів
 58. Scopus - Scopus Source List (список журналів в Scopus)
 59. Scopus, Web of Science, ВАК, РІНЦ. Міжнародний центр наукового співробітництва
 60. Scopus - ВИКИПЕДИЯ
 61. Scopus - Українcькі журнали в БД (матеріали блогу "Пан бібліотекар")
 62. Web of Science. Як отримати актуальний список наукових журналів, що індексуються в Web of Science
 63. ВАК України
 64. ВАК - Порядок оформлення документів для захисту дисертацій
 65. УРАН. Наукова періодика України

  Імпакт-фактор

 66. Импакт-фактор как критерий авторитетности научного журнала (cайт «Аспірантура України»)
 67. Индекс_цитирования_научных_статей - ВИКИПЕДИЯ
 68. Импакт-фактор - ВИКИПЕДИЯ
 69. Імпакт-фактор
 70. Как опубликовать статью в журнале с импакт-фактором

  Індекс цитувань та інші матеріали

 71. Індекс цитувань - ВІКІПЕДІЯ
 72. Інформація про міжнародні наукометричні БД
 73. Как оформить список литературы для зарубежного журнала
 74. Как узнать импакт-фактор журнала
 75. Могилянський протокол: рекомендації групи видавців, науковців та бібліотекарів щодо використання редакторами вітчизняних наукових видань чітких та зрозумілих способів поширення результатів наукових досліджень
 76. Можливості платформи Web of Science (Thomson Reuters)
 77. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.10.2012 № 1112 «ВИМОГИ до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»
 78. Наукова періодики України на сайті НБУВ


  Міжнародні наукові конференції 2022 р.

 79. Збірники Міжнародних наукових конференцій SCIEURO
 80. Наукові конференції (WOS,Scopus) 2022 р.
 81. Міжнародні наукові конференції 2022 р. на сайті науково-видавничого центру "Соціосфера"
 82. Международные научные конференции 2021-2022 р. на сайті conferencii.com
 83. График проведения международных научно-практических конференций на сайте конференция.com.ua
 84. Анонси міжнародних конференцій на сайті науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 85. Конференції 2022 року на сайті Інституту інноваційної освіти
 86. Міжнародні наукові конференції. Україна
 87. Міжнародні наукові проекти, конференції та конкурси (сайт Прикарпатського НУ ім. В. Стефаника
 88. Міжнародні наукові конференції 2022 на сайті соціальної наукової мережі science-community.org
 89. Мtжнародные научные конференции 2022 на сайте проконференции.рф
 90. Науково-практичні конференції на сайті 'Молодий вчений'
 91. Студенческие научные конференции  ВІДКРИТИЙ ДОСТУП. ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ

 92. ArXiv.org. Електронний повнотекстовий архів (репозитарій) Лос-Аламоської національної лабораторії США. Російсье дзеркало архіву
 93. E-lis. Відкритий електронний тематичний архів у галузі бібліотечної справи та інформатики
 94. DOAJ — Директорія журналів відкритого доступу - Directory of Open Access Journals. 2 тис. загальнодоступних наукових журналів - http://www.doaj.org/
 95. OpenDOAR. Директорія репозитаріїв відкритого доступу (3770 архівів)
 96. OpenDOAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 97. OpenDOAR - Інституційний репозитарій ВДПУ (Українські ЗВО)
 98. Open Science In Ukraine - комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет
 99. ROAR. Registry of Open Access Repositories (реєстрація архівів відкритого доступу ROAR). Реєстр включає 4000 відкритих архівів з усіх країн світу. Карта включає 1888 архів
 100. ROAR - профіль Інституційного репозитарію ВДПУ
 101. ROARMAP - Інституційний репозитарій ВДПУ на карті ROARMAP
 102. WorldWideScience - система пошуку у відкритих архівах світу
 103. Будапештська ініціатива Відкритого Доступу (Budapest Open Access Initiative)
 104. Відкритий доступ. Сайт бібліотеки Полтавського НПУ ім. В. Г. Короленка
 105. Відкритий доступ в Україні : інформація блогу "Могилянська Бібліотекарка"
 106. Ресурси відкритого доступу soros.org
 107. Відкритий репозитарій метаданих бібліотеки Мічіганського університету
 108. ДНТБ України. Відкритий доступ до наукових цитувань : практичний посібник
 109. ІР ВНМУ ім. М. Пирогова
 110. ІР ВНТУ
 111. ІР ДНУ ім. В. Стуса
 112. web.archive.org. Інтернет-архів web.archive.org
 113. Репозитарій ZENODO
 114. Бруй О. Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви
 115. Практики відкритого доступу до наукових публікацій: свобода знань в Україні та світі (ресурсний центр ГУРТ)
 116. Ресурси відкритого доступу на сайті НБ Східноукраїнського НУ ім. В. Даля
 117. Українські репозитарії - Вікіпедія
 118. Український корпоративний проект інституційних репозитаріїв - http://www.elibukr.org/
 119. Українські репозитарії на блозі "Пан бібліотекар"  СПЕЦІАЛЬНІ АРХІВИ ДИСЕРТАЦІЙ, АВТОРЕФЕРАТІВ, НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 120. BICTEL/e
 121. BDTD Biblioteca Digital de Teses e Dissertacoes - http://bdtd.ibict.br/
 122. DissOnline
 123. disserCat — Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов
 124. Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line
 125. EThOS - Electronic Theses Online Service (EThOS)
 126. National ETD Portal (South Africa)
 127. NARCIS
 128. Library and Archives Canada
 129. TEL
 130. Дисертації у відкритому доступі НБ Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 131. Диссертации на dissertation.com.ua
 132. Електронний архів авторефератів дисертацій НБУ ім. В. Вернадського
 133. Колекція авторефератів та дисертацій ВДПУ ім. М. Коцюбинського  ПАТЕНТНІ ФОНДИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 134. United States Patent and Trademark Office
 135. База патентів України
 136. Державний реєстр патентів України
 137. Євразійське патентне відомство
 138. Інтелектуальна власність. Журнал
 139. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : навч. посіб / І. О. Мікульонок
 140. Інтелектуальні інвестиції. Інтелектуальна власність на сайті Українські підручники онлайн
 141. Международное патентирование изобретений согласно Договора о патентной кооперации
 142. Патентые исследования
 143. Патентний пошук. Безкоштовні Інтернет-ресурси
 144. Патентні фонди ХДНБ ім. В. Короленка
 145. Патентний фонд ДНТБ України
 146. Положення про Державне патентне відомство України
 147. Право інтелектуальної власності
 148. Теория и практика интеллектуальной собственности : журнал
 149. Технічна енциклопедія. Патентно-інформаційний матеріал
 150. Український інститут інтелектуальної власності
 151. УКРПАТЕНТ
 152. Цифрова патентна бібліотека (ЦПБ)  ПОРТАЛИ НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ. АРХІВИ

 153. Academicjournals - Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти
 154. Архів журналів видавництва Springer 1997-2020 рр.
 155. Архів електронних книг видавництва Springer 2017 р.
 156. Каталог сайтов научных изданий
 157. Наукова періодика України на сайті nbuv.gov.ua
 158. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України
 159. Проект "Наукова періодика України"
 160. Ресурси вільного доступу НАКККіМ  ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ
  (ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТЕКСТІВ НА ПЛАГІАТ)


 161. SAIUP - Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні

 162. Онлайн курс з основ академічної доброчесності

  Методична література за темою "Академічна чесність. Плагіат"

 163. Академічна культура українського студентства
 164. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за ред. Т.В. Фініков, А.Є. Артюхов)
 165. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: потреба, книга, перспектива (Т. Фініков)
 166. Методичний посібник «Плагіат у студентських роботах. Методи виявлення та запобігання"
 167. Що потрібно знати про плагіат. Посібник з академічної грамотності та етики (О. Гужва)


  Сайти для самостійної перевірки на плагіат

 168. BibMe Grammar & Plagiarism. Потрібна реєстрація
 169. duplichecker.com - Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 170. edubirdie.com - Безкоштовно сервіс
 171. Viper Plagiarism Checker - Засіб перевірки на плагіат
 172. paperrater.com - Безкоштовно перевіряє англомовний фрагмент, або документ (обмеження розміру файла 1024 Кб). Детальний звіт
 173. plagiarismdetector.net - Англомовний ресурс. Безкоштовно перевіряє фрагмент тексту (ліміт 1000 слів)
 174. plagiarisma.net - Перевіряє текст з 190 мов світу. Перевіряє контент сайту (обмеження для безкоштовної перевірки 2000 символів)
 175. plagiarismchecker.com - Поабзацна перевірка на співпадання тексту з ресурсами Інтернету
 176. plagium.com - Обмеження 1000 символів. Інші послуги платні
 177. plagscan.com - Англомовний ресурс. 12% тексту перевіряє безкоштовно та детально. Весь документ - вказує лише % унікальності, детальний звіт за кошти. Реєстрація, або вхід через G+ та соцмережі
 178. unicheck.com - Українська програма. Реєстрація. Безкоштовна перевірка 5 сторінок, інші за кошти


  НАУКА. ВЧЕНІ. РІЗНЕ

 179. 22 винаходи українців які відомі в усьому світі
 180. Всесвітньо відомі вчені
 181. Всесвітньо відомі вчені - засновники науково-педагогічних шкіл
 182. Всі науки "Від А до Я"
 183. Українські винахідники
 184. Экологический проект 'Ученые - детям'
НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки. Сайти для дітей
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений