ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2019 Перевірено на коректність 145 посилання з 145

Сайти ЗВО Сайти бібліотек ЗВО Сайти
педагогічних ЗВО
Сайти університетів
країн світу

САЙТИ ЗВО УКРАЇНИ


Рейтинг університетів України в Міжнародній директорії UniRank

 1. Вінницький національний технічний університет
 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова
 4. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
 5. Вінницький навчально-науковий інститут економіки (ТНЕУ)
 6. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
 7. НТУ "Дніпровська політехніка"
 8. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури м. Дніпро
 9. Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
 10. Донецький національний університет ім. В. Стуса
 11. Житомирський державний університет ім. І.Франка
 12. Навчальні заклади Житомира
 13. ВНЗ Запоріжжя
 14. Запорізька державна інженерна академія
 15. Запорізький національний технічний ун-т
 16. Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій
 17. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко
 18. Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 19. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 20. Київський національний торговельно-економічний університет
 21. Київський Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 22. Національний авіаційний університет
 23. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 24. Київський національний лінгвістичний університет
 25. Київський національний університет культури та мистецтв
 26. Київський університет права
 27. Київський університет ім. Б. Грінченка
 28. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 29. Луцький національний технічний університет
 30. Львівський національний університет ім. І. Франка
 31. Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 32. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 33. Національний університет "Львівська політехніка"
 34. Міжрегіональна академія управління персоналом - МАУП
 35. Національний університет «Острозька академія»
 36. Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
 37. Одеський національний політехнічний університет
 38. Національний університет Одеська юридична академія
 39. Полтавська державна аграрна академія
 40. Полтавська національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
 41. Сумський державний університет
 42. Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки (м. Луцьк)
 43. Тернопільський національний економічний університет
 44. Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського
 45. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 46. Українська інженерно-педагогічна академія. м. Харків
 47. Харківський національний економічний університет
 48. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 49. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 50. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)
 51. Харківська державна академія культури
 52. Херсонський державний університет
 53. Ужгородський національний університет
 54. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
 55. Черкаський державний технологічний університет
 56. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 57. Чернігівський національний технологічний університет
 58. Національний університет "Чернігівський колегіум ім. Т. Г. Шевченка

  Бібліотеки ЗВО України


  Міжнародна директорія університетів світу.
  Університетські бібліотеки

 59. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 60. Бібліотека Вінницького національного аграрного університету
 61. Бібліотека Вінницького національного медичного університету
 62. Бібліотека Вінницького національного технічного університету
 63. Бібліотека Вінницького торгівельно-економіного інституту КНТЕУ
 64. Бібліотека Дніпровського державного університету ім. О. Гончара
 65. Наукова бібліотека національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
 66. Бібліотека Донецького національного університету ім. В. Стуса
 67. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка
 68. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
 69. Бібліотека Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
 70. Бібліотека Київського університету ім. Б. Грінченка
 71. Наукова бібліотека національного університету «Острозька академія»
 72. Наукова бібліотека Київського національного університету культури та мистецтв
 73. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 74. Бібліотека Сумського державного університету
 75. Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
 76. Наукова бібліотека Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 77. Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна
 78. Харківський НУ ім. В.Н. Каразіна, Центральна наукова бібліотека
 79. Бібліотека Харківського національного технічного університету 'ХПІ'
 80. Бібліотека Харківського національного університету радіолектроніки (ХНУРЕ)
 81. Бібліотека Херсонського державного університет
 82. Бібліотека Хмельницького національного університету
 83. Бібліотека Черкаського державного технологічного університету
 84. Бібліотека Чернівецького національного університету
 85. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету
 86. Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету
 87. Наукова бібліотека Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка

  Сайти педагогічних ЗВО України (для окремих - сайти бібліотек)

 88. Бердянський державний педагогічний університет
 89. Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету
 90. Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
 91. Дистанційні навчальні курси кафедр Вінницький державний педагогічний університет. Сторінки Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації та факультетів університету
 92. Дистанційні навчальні курси Вінницького державного педагогічного університету
 93. Проекти. Стипендії. Гранти. Вінницький державний педагогічний університет
 94. Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка
 95. Бібліотека Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 96. Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
 97. Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка
 98. Бібліотека Дрогобицького педагогічного університету
 99. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 100. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка
 101. Криворізький державний педагогічний університет
 102. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету
 103. Мелітопольський державний педагогічний університет
 104. Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету
 105. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)
 106. Бібліотека національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (м. Київ)
 107. Ніжинський державний педагогічний університет ім. М. Гоголя
 108. Бібліотека Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя
 109. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д Ущинського (м. Одеса)
 110. Бібліотека Південноукраїнського державного педагогічного університету
 111. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 112. Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
 113. Полтавський національний педагогічний університет
 114. Бібліотека Полтавського педагогічний університету
 115. Рівненський державний гуманітарний університет
 116. Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету
 117. Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов'янськ)
 118. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
 119. Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка
 120. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
 121. Бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
 122. Українська інженерно-педагогічна академія
 123. Бібліотека Української інженерно-педагогічної академії
 124. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 125. Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 126. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
 127. Бібліотека Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

  Сайти університетів країн світу

 128. Imperial College London
 129. University College London
 130. Білоруський державний університет
 131. Варшавський університет
 132. Віденський університет
 133. Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (ФРН)
 134. Гарвардський університет (США)
 135. Єльський університет (США)
 136. Кембриджський університет (Великобританія)
 137. Колумбійський університет(США)
 138. Латвійський університет
 139. Массачусетський технологічний інститут (США)
 140. Міжнародний грецький університет
 141. Московський державний університет імені М. В. Ломоносова
 142. Оксфордський університет (США)
 143. Пенсильванський університет (США)
 144. Університети за кордоном на osvita.ua
 145. Чикагський університет (США)
  НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений