ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

2024 Перевірено на коректність 163 посилань

Сайти ЗВО Сайти бібліотек ЗВО Сайти
педагогічних ЗВО
Сайти університетів
країн світу

САЙТИ ЗВО УКРАЇНИ


Рейтинг університетів України в Міжнародній директорії UniRank

 1. Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
 2. Вінницький національний аграрний університет
 3. Вінницький навчально-науковий інститут економіки (Західноукраїнського НУ)
 4. Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова
 5. Вінницький національний технічний університет
 6. Державний університет "Одеська політехніка"
 7. Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
 8. Донецький національний університет ім. В. Стуса
 9. Житомирський державний університет ім. І.Франка
 10. Житомир. Навчальні заклади
 11. Запоріжжя. ЗВО
 12. Запорізька політехніка національний ун-т
 13. Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій
 14. Західноукраїнський національний університет. Класичний університет Тернополя
 15. Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ
 16. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко
 17. Київський національний університет будівництва та архітиктури
 18. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 19. Київський національний лінгвістичний університет
 20. Київський національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 21. Київський національний університет технологій та дизайну
 22. Київський національний торговельно-економічний університет
 23. Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 24. Київський національний університет культури та мистецтв
 25. Київський університет ім. Б. Грінченка
 26. Київський університет права
 27. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 28. Луцький національний технічний університет
 29. Львівський національний університет ім. І. Франка
 30. Міжрегіональна академія управління персоналом - МАУП
 31. Національний авіаційний університет
 32. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 33. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 34. Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)
 35. Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
 36. Національний університет "Львівська політехніка"
 37. Національний університет Одеська юридична академія
 38. Національний університет «Острозька академія»
 39. Національний університет Чернігівська політехніка"
 40. Національний університет "Чернігівський колегіум ім. Т. Г. Шевченка
 41. Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)
 42. НТУ "Дніпровська політехніка"
 43. НУХТ. Національний університет харчових технологій
 44. Одеський національний політехнічний університет
 45. Полтавський державний аграрний університет
 46. Полтавська національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
 47. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури м. Дніпро
 48. Сумський державний університет
 49. Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки (м. Луцьк)
 50. Тернопільський національний медичний університет ім. І. Горбачевського
 51. Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
 52. Ужгородський національний університет
 53. Українська інженерно-педагогічна академія. м. Харків
 54. Український державний університет науки і технологій
 55. Харківська державна академія культури
 56. Харківський національний економічний університет
 57. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 58. Херсонський державний університет
 59. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
 60. Черкаський державний технологічний університет
 61. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

  Бібліотеки ЗВО України


  Міжнародна директорія університетів світу.
  Університетські бібліотеки

 62. Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського
 63. Бібліотека Вінницького національного аграрного університету
 64. Бібліотека Вінницького національного медичного університету
 65. Бібліотека Вінницького національного технічного університету
 66. Бібліотека Вінницького торгівельно-економіного інституту КНТЕУ
 67. Бібліотека Дніпровського державного університету ім. О. Гончара
 68. Бібліотека Донецького національного університету ім. В. Стуса
 69. Бібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
 70. Бібліотека Каменець-Подільського національного університету ім. І. Франка
 71. Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету
 72. Бібліотека Київського університету ім. Б. Грінченка
 73. Бібліотека національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
 74. Бібліотека Сумського державного університету
 75. Бібліотека Харківського національного університету радіолектроніки (ХНУРЕ)
 76. Бібліотека Херсонського державного університет
 77. Бібліотека Черкаського державного технологічного університету
 78. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ ім. Т.Шевченка
 79. Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана
 80. Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького
 81. Наукова бібліотека Київського національного університету культури та мистецтв
 82. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка
 83. Наукова бібліотека національного університету біоресурсів та природокористування України
 84. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська Академія"
 85. Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
 86. Наукова бібліотека національного "Запорізька політехніка"
 87. Наукова бібліотека національного університету «Острозька академія»
 88. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету
 89. Наукова бібліотека національного університету "Чернігівська політехніка"
 90. Наукова бібліотека національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
 91. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету
 92. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету
 93. Наукова бібліотека Український державний університет науки і технологій
 94. Науково-технічна бібліотека Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
 95. Науково-технічна бібліотека Харківського національного технічного університету 'ХПІ'
 96. Центральна наукова бібліотека Харківський НУ ім. В.Н. Каразіна

  Сайти педагогічних ЗВО України. Сайти бібліотек педагогічних ЗВО України

 97. Бердянський ДПУ
 98. Бердянський ДПУ. Бібліотека
 99. Вінницький ДПУ імені М. Коцюбинського (ВДПУ)
 100. ВДПУ. Міжнародні зв'язки. Проєкти.
 101. ВДПУ. Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
 102. Глухівський ДПУ імені Олександра Довженка
 103. Глухівського ДПУ імені Олександра Довженка. Бібліотека
 104. Горлівський ДПІ іноземних мов
 105. Горлівського ДПІ іноземних мов. Бібліотека
 106. Дрогобицький ДПУ імені І. Франка
 107. Дрогобицький ДПУ імені І. Франка. Бібліотека
 108. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка
 109. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка. Бібліотека
 110. Криворізький ДПУ
 111. Криворізький ДПУ. Бібліотека
 112. Мелітопольський ДПУ ім. Б. Хмельницького
 113. Мелітопольський ДПУ ім. Б. Хмельницького. Бібліотека
 114. Ніжинський ДПУ ім. М. Гоголя
 115. Ніжинський ДПУ ім. М. Гоголя. Бібліотека
 116. НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ)
 117. НПУ ім. М.П. Драгоманова (м. Київ). Бібліотека
 118. Південноукраїнський ДПУ ім. К. Д Ущинського (м. Одеса)
 119. Південноукраїнський ДПУ ім. К. Д Ущинського (м. Одеса). Бібліотека
 120. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 121. Бібліотека Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
 122. Полтавський НПУ
 123. Полтавський НПУ. Бібліотека
 124. Рівненський державний гуманітарний університет
 125. Рівненський державний гуманітарний університет. Наукова бібліотека
 126. Донбаський ДПУ (м. Слов'янськ)
 127. Донбаський ДПУ. Бібліотека
 128. Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка
 129. Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка. Наукова бібліотека
 130. Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка
 131. Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. Бібліотека
 132. Українська інженерно-педагогічна академія
 133. Українська інженерно-педагогічна академія. Бібліотека
 134. Уманський ДПУ імені Павла Тичини
 135. Уманський ДПУ імені Павла Тичини. Бібліотека
 136. Харківський НПУ ім. Г.С. Сковороди
 137. Харківський НПУ ім. Г.С. Сковороди. Наукова бібліотека
 138. Центральноукраїнський ДПУ імені Володимира Винниченка (м. Одеса)
 139. Центральноукраїнський ДПУ імені Володимира Винниченка. Бібліотека

  Сайти університетів країн світу

 140. Imperial College London
 141. London'S Global University
 142. Webster University (Vienna Campus) (Австрія. Відень)
 143. Варшавський університет
 144. Віденський університет
 145. Віденський технічний університет
 146. Ганноверський університет імені Готфріда Вільгельма Лейбніца (ФРН)
 147. Гарвардський університет (США)
 148. Європейський університет (Іспанія. Барселона)
 149. Єльський університет (США)
 150. Кембриджський університет (Великобританія)
 151. Колумбійський університет (США)
 152. Латвійський університет
 153. Массачусетський технологічний інститут (США)
 154. Міжнародний грецький університет
 155. Нова академія витончених мистецтв (Італія. Мілан)
 156. Оксфордський університет (Великобританія)
 157. Пенсильванський університет (США)
 158. Польсько-Японська Академія інформаційних технологій
 159. Університети за кордоном на osvita.ua
 160. Університет Тарту (Естонія)
 161. Чикагський університет (США)
  НАШІ ПАРТНЕРИ


Пошуковики. Каталоги...

Державні бібліотеки. ОУНБ
Дитячі бібліотеки. Сайти для дітей
Бібліотеки країн світу
Електронні бібліотеки
Бібліотечному фахівцю

Освіта
Сайти ЗВО
Навчальні дисципліни
Сайти для науковців

Краєзнавство України
Вінниччина в Інтернеті
Сайти країн світу

Відомчі сайти
Соціальні сайти
Сайти видавництв
Сайти періодики

Besucherzahler
счетчик посещений