Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

В розділі редставлено 136 списків. Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2013-2019 рр. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2013-2019 рр. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2019-2020 рр. видання.
 • інформація може бути використана для акредитації кафедр.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ТЕХНІКА
Навчально-методичні видання (2013-2019 роки видання. Список доповнено 07.2020)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
6Ф7(07)
А45
Алгоритмізація. Задачі та розв'язки : посібник / упоряд. О. Бодрик Киiв : Перше вересня, 2016. – 109 с. : іл. – (Бібліотека шкільного світу) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(07)
Б40
Безпека життєдіяльності. Дидактичні картки / упоряд. І. Майданюк К. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(07)
Б40
Безпека життєдіяльності: ігри, вікторини, бесіди / упоряд.: Н. Чиренко, А. Негрієнко К. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(075.3)
Б40
Безпека життєдіяльності та охорона праці (Практичний курс) : навчальний посібник / авт. кол.: П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – 2-ге вид., стер.Кам'янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2013. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
Б90
Бублик Віталій Васильович. Створюємо проекти мовою DELPHI : практикум / В. Бублик К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. – 127 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 1 / Л. С. Глоба Київ : НТУУ "КПП", 2014. – 376 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
Г54
Глоба Л. С. Розробка інформаційних ресурсів та систем : підручник. Т. 2 / Л. С. Глоба Київ : НТУУ "КПП", 2015. – 374 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. Системи керування базами даних / О. А. Журибеда Київ : Перше вересня, 2017. – 164 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
Ж91
Журибеда Оксана Анатоліївна. Табличні процесори / О. А. Журибеда, Н. І. Зеленська Київ : Перше вересня, 2016. – 149 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
К13
Кадемія Майя Юхимівна. Інформатика та обчислювальна техніка. Модуль 1: Основи інформатики та програмне забезпечення опрацювання інформації : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна ; Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2014. – 591 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
59(075.3)
К43
Кириєнко Т. В. Техніка проведення розтинів зоологічних об'єктів : навч.-метод. посіб / Т. В. Кириєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. Вінниця, 2013. – 84 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Інформаційна безпека : навчально-методичний посібник / Н. М. Кириленко; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид., випр. Вінниця : Глобус-Прес, 2014. – 215 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(075.3)
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Основи алгоритмізації та програмування : Лабораторний практикум : навчальний посібник / Н. М. Кириленко Вінниця : Глобус-прес, 2014. – 211 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7(07)
М34
Матузна Ксенія Олександрівна. Текстові процесори / К. О. Матузна , Л. М. Ткаченко, Н. І. Зеленська Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
М61
Мимренко Віта Василівна. Створення сайту: проектна діяльність в інформатиці / В. В. Мимренко, С. М. Чижевська Київ : Перше вересня, 2018. – 151 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(07)
М74
Мокрогуз Олександр Петрович. Роль мультимедійних засобів у формування інформаційної компетентності / О. П. Мокрогуз Харків : Основа, 2017. – 95 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; вип. 5 (161)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
П19
Пасічник Володимир Володимирович. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1 : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, Д. І. Угрин Львів, 2013. – 335 с. – (Комп'ютинґ) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П5(075.3)
П91
Пушкарьова К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навчальний посібник / К. К. Пушкарьова, М. О. КочевихКиїв : Ліра-К, 2019. – 424 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
6Ф7(07)
Р83
Руденко Віктор Дмитрович. Основи операційних систем / В. Д. Руденко, В. В. Лапінський, О. О. Жугастров К., 2013. – 127 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
605.7(075.3)
С94
Сьомка Сергій Володимирович. Ергономіка та ергодизайн : підручник / С. В. СьомкаКиїв : Ліра-К, 2019. – 616 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
6Ф7(07)
Ч-59
Чижевська Світлана Миколаївна. Графічні редактори : практичні роботи / С. М. Чижевська Київ : Вид. дім "Перше вересня", 2016. – 134 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
6Ф7(075.3)
Ш31
Шахіна Ірина Юріївна.
Логічне програмування та бази даних : навчальний посібник / І. Ю. Шахіна ; Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця : ФОП Тарнашинський О. В., 2016. – 251 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 1 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 88 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (181)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмирівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 3 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (183)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 5 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (185)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 6 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (186)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 2 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (182)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 1-му класі. Частина 4 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (184)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Я31
Ягупа Ірина Дмитрівна. Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Частина 4 / І. Д. ЯгупаХарків : Основа, 2019. – 69 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; випуск 11 (191)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ТЕХНІКА
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2013-2019 рр. видання. Список оновлено 08.2020)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Випуск 13 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Планер, 2016. – 186 с Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
5
А43
Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць. Вип. 11 / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Друк, 2014. – 351 с Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Б59
Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 1-2 грудня 2016 року / ред. Т. О. Колесникова ; Науково-технічна бібліотека Дніпропетровського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна [та ін.] Дніпро, 2016. – 356 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Т5
Б40
Безпілотні літальні апарати радіаційної розвідки і сільськогосподарського призначення : монографія / авт. кол.: В. Я. Канченко, Р. В. Карнаушенко, О. О. Ключников ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2015. – 180 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:378
М74
Борис Іванович Мокін : біобібліографічний покажчик до 75-річчя від дня народження / упоряд.: Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016:378
О-72
Володимир Степанович Осадчук : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження / уклад. Л. В. Квятківська ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 104 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
6Ф7
Г46
Гик Евгений Яковлевич. Компьютерные шахматы / Е. Я. Гик М. : МЦНМО, 2013. – 142 с. : ил. – (Библиотечка "Квант" ; вып. 128. Приложение к журналу "Квант" № 4/2013) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
Д64
Долинский А. А. Оптимизация энергетических систем методом теоретико-графовых построений : монография / А. А. Долинский , Б. Х. Драганов К. : Академпериодика, 2013. – 67 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції м. Вінниця, грудень 2014 року / Вінницький національний технічний університет Вінниця : Кондор, 2014. – 330 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф7
Е50
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / Вінницький національний технічний університет Вінниця : Кондор, 2015. – 401 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
З-36
Заскалєта Світлана Григорівна. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : монографія / С. Г. Заскалєта Миколаїв : Іліон, 2013. – 500 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
34У
И74
Информационные технологии и безопасность: оценка состояния. Вип. 13 / Национальная академия правовых наук Украины, Научно-исследовательский институт информатики и права [и др.] Киев : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 207 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-23
Іванчишен Віталій Романович. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : монографія / В. Р. Іванчишен ; Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильський Київ : Наукова думка, 2017. – 214 с. : фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
К43
Кириленко Неля Михайлівна. Комп'ютерні дидактичні ігри у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / Н. М. Кириленко Вінниця : Глобус-прес, 2016. – 188 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
379
К71
Косенко Валерій Михайлович. Ідеями ми попереду планети всієї / В. М. КосенкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 448 с. – (Гармонійний розвиток. Книга 10 ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
551
Л13
Лаврик Олег Дмитрович. Річкові ландшафтно-технічні системи : монографія / О. Д. Лаврик Умань : Візаві, 2015. – 299 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П4
Л38
Левченко О. Г. Сварочные аэрозоли и газы: процессы образования, методы нейтрализации и средства защиты : монография / О. Г. Левченко Киев : Наукова думка, 2015. – 245 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
М29
Марцева Людмила Андріївна. Професійна підготовка молодших спеціалістів радіотехнічного профілю в технічних коледжах : монографія / Л. А. Марцева ; ред. Р. С. Гуревич Вінниця : Тезис, 2015. – 438 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
6П2
М54
Методи та засоби підвищення надійності виконавчих механізмів регулювально-запірної арматури трубопроводів АЕС : монографія / авт. кол.: О. Г. Кенсицький, Б. А. Кромпляс, А. С. Левицький ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 136 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
33
М54
Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем: Наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий Львів : Ліга-Прес, 2016. – 1095 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6С9.6
Н15
Навчально-методичний збірник матеріалів з пожежної безпеки для багатоповерхових житлових будинків / авт. кол.: С. Б. Ляхов, С. М. Сухотеплий, О. М. Депешко Вінниця : Вєда, 2013. – 60 с Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.8
О-29
Об'єкт "Укриття". 30 років після аварії : монографія / авт. кол.: В. О. Краснов, А. В. Носовський, В. М. Рудько ; НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС, 2016. – 512 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
О-54
Олійник Дмитро Кононович. Початок водневої енергетики: Стартап / Д. К. Олійник Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 32 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:378
Р69
Олександр Никифоривич Романюк : біобібліографічний покажчик до 60-річчя від дня народження / уклад. О. М. Немчук ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2018. – 88 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
6Ф4
О-62
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 50 / ред. кол.: С. В. Свечников, П. Ф. Олексенко, А. И. Власенко ; НАН Украины ; Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Киев, 2015. – 133 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6Ф4
О-62
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. Выпуск 49 : сборник научных трудов / ред. кол.: С. В. Свечников, К. Д. Глинчук, З. К. Власенко ; НАН Украины, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева Киев, 2014. – 107 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2.8
П78
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля : монография / кол.: Б. С. Пристер, А. А. Ключников, В. Г. Барьяхтар ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – 2-е изд., допол. Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS` SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 25 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: О. О. Ключников, В. Г. Бар'яхтар, А. А. БулавінЧорнобиль : ВІПОЛ, 2015. – 138 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS` SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 24 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: О. О. Ключников, В. Г. Бар'яхтар, А. А. БулавінЧорнобиль : ВІПОЛ, 2015. – 139 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS` SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 23 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: О. О. Ключников, В. Г. Бар'яхтар, А. А. БулавінЧорнобиль : ВІПОЛ, 2014. – 139 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS' SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 31 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: А. В. Носовський, В. М. Щербін, В. Г. Бар'яхтарЧорнобиль : ВІПОЛ, 2018. – 136 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS` SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 22 / за ред. В. М. Щербіна, ред. кол.: О. О. Ключников, В. Г. Бар'яхтар, А. А. БулавінЧорнобиль : ВІПОЛ, 2014. – 131 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS' SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 28 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: А. В. Носовський, В. Г. Бар'яхтар, В. Г. БорисенкоЧорнобиль : ВІПОЛ, 2017. – 103 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2
П78
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля = PROBLEMS OF NUCLEAR POWER PLANTS' SAFETY AND OF CHORNOBYL : науково-технічний збірник. Випуск 30 / ред. Л. М. Троян, ред. кол.: А. В. Носовський, В. Г. Бар'яхтар, В. І. БорисенкоЧорнобиль : ВІПОЛ, 2018. – 123 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:378
Т48
Станіслав Йосипович Ткаченко : біобібліографічний покажчик до 80-річчя від дня народження / уклад. К. В. Дєдова ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк Вінниця : ВНТУ, 2017. – 76 с. : іл. – (Серія "Вчені нашого університету") Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 42 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич, В. Ю, Биков Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – 471 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 43 / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. Ю. Биков, Р. С. Гуревич Київ ; Вінниця : Планер, 2015. – 537 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 54 / ред. кол.: Р. С. Гуревич, А. М. Коломієць, Л. С. Шевченко; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоКиїв ; Вінниця : Друк плюс, 2019. – 158 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6П2.8
Т34
Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок : монография / авт. кол.: А. В. Носовский, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2017. – 624 с. : ил. – (Теплофизика атомных электростанций) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Ф79
Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних соціальних мереж : монографія / наук. ред. О. П. Пінчук, авт. кол.: В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова Київ : Педагогіча думка, 2018. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
6П2.1
Щ61
Щерба А. А. Электрофизические процессы в диэлектрических и магнитных средах : монография / А. А. Щерба, О. Л. Резинкин, М. М. Резинкина Киев : Наукова думка, 2016. – 191 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
551
Я92
Яцентюк Юрій Васильович. Міські ландшафтно-технічні системи (на прикладі міста Вінниці) : монографія / Ю. В. Яцентюк Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 199 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ.
Аналітичні статті
(2019-2020 рр. видання. Список оновлено 08.2020)

 1. Алексєєва Катерина. Славетний авіаконструктор : до 130-річчя від дня народження Ігоря Сікорського / Катерина Алексєєва, Ольга Нижник // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 2. – С. 42-47
 2. Антонюк В. І. Малювання сухою пастеллю в образотворчих студіях / В. І. Антонюк // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 29-38
 3. Ахвердова М. Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / М. Ахвердова, В. Солодовнік // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 11. – С. 34-36
 4. Базиль Людмила. Розвиток соціального партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти регіону / Л. Базиль // Професійна освіта. – 2019. – № 3. – С. 54-55
 5. Бачинська Є. М. Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо організації та вивчення предмета "Технології" на базі закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти / Є. М. Бачинська, О. І. Сацюк // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 17/18. – С. 2-5.
 6. Бачинська Є. М. Методичні рекомендації для загальноосвітньої середньої освіти щодо організації та вивчення предмета "Технології" на базі закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти / Є. М. Бачинська, О. І. Сацюк // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 17/18. – С. 2-6
 7. Бондар Сніжана. Моніторинг освітньої діяльності Подільського центру професійно-технічної освіти: аспект соціального партнерства / С. Бондар, Е. Мітькевич // Професійна освіта. – 2020. – № 1. – С. 31-33
 8. Винарчук Т. М. Паперові квіти в техніці "мокре складання" / Т. М. Винарчук // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 17/18. – С. 39-45
 9. Вовк С. Б. Виготовлення закладки для книги у техніці "куміхімо" / С. Б. Вовк // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 9/10. – С. 14-20
 10. Вступна кампанія до закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році: етапи, особливості та комунікація із вступниками у період карантину // Професійна освіта. – 2020. – № 2. – С. 2-3
 11. Гаврилюк Л. С. Виготовлення виробів у техніці макраме : урок у 6 класі / Л. С. Гаврилюк // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 9/10. – С. 13-19
 12. Гоменюк Дмитро. Упровадження технології проектного навчання у підготовку кваліфікованих робітників автотранспортної галузі / Д. Гоменюк // Професійна освіта. – 2019. – № 2. – С. 47-51
 13. Гонтарев Ю. Ф. Створення, збереження та сприйняття графічних зображень : деякі приклади використання фізичних знань / Ю. Ф. Гонтарев, О. В. Кабановський, Ф. С. Познанський // Фізика в школах України. – 2019. – № 13/14. – С. 12-20
 14. Гриценко Лариса. Графічна компетентність у структурі підготовки майбутнього фахівця професійної освіти / Л. Гриценко, Л. Страшко // Вища школа. – 2019. – № 6. – С. 22-31
 15. Гришаєва Олена. Сучасні виклики та перспективи методичної служби професійної (професійно-технічної) освіти / О. Гришаєва // Професійна освіта. – 2020. – № 2. – С. 52-54
 16. Грінченко Ф. І. Формування позитивних якостей особистості учня під час занять у ракетомодельному гуртку / Ф. І. Грінченко // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 11/12. – С. 85-87
 17. Даниліна Е. М. Декоративне панно "Кленовий листок" у техніці "Стринг-арт" / Е. М. Даниліна // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 1/2. – С. 84-88
 18. Дубова Л. Д. Подорож до літа : виготовлення велосипеда з паперу у форматі 3D / Л. Д. Дубова // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 7/8. – С. 77-79
 19. Дубровіна Т. П. Виготовлення святкової листівки з елементами техніки "Ошибана" / Т. П. Дубровіна // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 7/8. – С. 78-83
 20. Дугельна С. І. Чохол для ножиць / С. І. Дугельна, М. С. Харламенкова // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 5/6. – С. 62-68
 21. Єгорова Тетяна. Підвищення конкурентоспроможності молодших спеціалістів на ринку праці / Т. Єгорова, Г. Семченко // Професійна освіта. – 2019. – № 1. – С. 29-31
 22. Западнюк Т. В. Організація роботи на шкільних навчально-дослідницьких ділянках / Т. В. Западнюк // Управління школою. – 2019. – № 16/18. – С. 27–42
 23. Зіньковський Юрій. Професіоналізм робітничих кадрів - невід'ємна умова економічного успіху держави / Ю. Зіньковський // Професійна освіта. – 2019. – № 3. – С. 8-10
 24. Кириленко Олександр Васильович. Про виконання цільової програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи енергетичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом» (Об’єднання-3) : Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 13 лютого 2019 року / Олександр Васильович Кириленко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 4. – С. 32-36
 25. Кирилова О. В. Техніка: всі "за" і "проти" : тематичні дні у першому класі / О. В. Кирилова // Розкажіть онуку. – 2019. – № 10 (жовтень). – С. 3-4
 26. Козлакова Галина. Вища технічна освіта у Словаччині: гуманітарна складова і дослідження / Галина Козлакова // Вища освіта України. – 2019. – № 3. – С. 69-75
 27. Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року // Інформаційний збірник для освітян. – 2019. – № 7. – С. 81–88.
 28. Корнинський метод – погляд крізь століття / автори-укладачі: А. Г. Стельмах, Г. Й. Опанасюк, Л. В. Мигловець, О. В. Гаврилко // Управління школою. – 2019. – № 25/27. – С. 1–124
 29. Косарева Ірина Паперові дива : майстер-клас для педагогів / Ірина Косарева // Дошкільне виховання. – 2019. – № 12. – С. 18-19
 30. Костецька Алла. Формування культури безпеки життєдіяльності та праці майбутніх машиністів крана / А. Костецька // Професійна освіта. – 2019. – № 3. – С. 41-43
 31. Костюк А. Д. Виготовлення моделі "Журавлик" / А. Д. Костюк // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 9/10. – С. 74-78
 32. Кофанова Олена. Сучасні аспекти фундаментальної підготовки молоді та проблеми навчання у вищому технічному закладі освіти / О. Кофанова, Ю. Киричков // Вища школа. – 2019. – № 2. – С. 67-80
 33. Кузь Тамара. Розвиток готовності викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до роботи з творчо обдарованою молоддю / Т. Кузь // Професійна освіта. – 2019. – № 3. – С. 46-49
 34. Кулєпов Євген. Техніка пішохідного туризму : проведення змагань у закритих приміщеннях / Євген Кулєпов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2019. – Вересень (№ 9). – С. 63-67.
 35. Куц М. П. Динамічна технічна іграшка / М. П. Куц, В. Кузьменко // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 7/8. – С. 43-46
 36. Лисиця Н. Я. Кошик для квітів. Гурток лозоплетіння / Н. Я. Лисиця // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 13/14. – С. 85-87
 37. Лукасевич-Крутник Ірина. Порушення договірних зобов'язань із надання транспортних послуг: поняття та види / Ірина Лукасевич-Крутник // Право України. – 2019. – № 1. – С. 278-294
 38. Майданець-Баргилевич Олена. Новітні пошуки у художньому малярстві на тканині в Україні XX - на початку XXI ст. / О. Майданець-Баргилевич // Вища школа. – 2019. – № 7. – С. 59-66
 39. Манелюк Наталія. Бузковий серпанок : проект для учнів 9-х класів / Наталія Манелюк // Трудове навчання. – 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4-9.
 40. Маринич В. В. Виготовлення квітів з фоамірану / В. В. Маринич // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 11/12. – С. 19-27
 41. Матвієнко Сергій. Гелікоптер : [проект] для учнів 7-8-х класів / Сергій Матвієнко // Трудове навчання. – 2019. – Березень (№ 3). – С. 4-20.
 42. Меленишин Н. Б. Калаж зі сміття / Н. Б. Меленишин // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 9/10. – С. 20-31
 43. Мех Олег Андрійович. Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи / Олег Андрійович Мех, Сергій Григорович Бублик // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 7. – С. 64-75
 44. Мещерякова М. Ю. Проста картина з вовни / М. Ю. Мещерякова, І. В. Коростильова // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 3/4. – С. 40-45
 45. Мірошниченко Катерина. Реформування професійної (професійно-технічної) освіти як умова сталого розвитку України / К. Мірошниченко // Професійна освіта. – 2019. – № 1. – С. 9-12
 46. Молоткіна В. Зміст та організація виховного процесу в закладах професійно-технічної освіти України (40-50-ті рр. XX ст.) / В. Молоткіна // Рідна школа. – 2020. – № 1. – С. 50-53
 47. Муха О. М. Писанки в техніці петриківського розпису / О. М. Муха // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 5/6. – С. 21-22
 48. Нумовець Антон Григорович. Про виконання науково-технічних проектів установ НАН України у 2018 році : Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 червня 2019 року / Антон Григорович Нумовець // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 8. – С. 28-36
 49. Орлов Валерій. Консультування з професійної кар'єри учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти: результати дослідження / В. Орлов, Д. Закатнов // Професійна освіта. – 2019. – № 2. – С. 58-60
 50. Осипенко Сергій. Інноваційна діяльність педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти / С. Осипенко // Професійна освіта. – 2019. – № 2. – С. 24-28
 51. Основи інноваційного підприємництва: програма навчальної дисципліни для закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Професійна освіта. – 2019. – № 2. – С. 33-35
 52. Осподова С. М. Виготовлення декоративних магнітів. Техніка "вишивання хрестиком" : майстер-клас / С. М. Осподова // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 11/12. – С. 5-8
 53. Остапенко О. І. Стан організації підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні / О. І. Остапенко // Управління школою. – 2020. – № 1/3. – С. 17–22
 54. Остапенко Т. М. Техніка "Пернамент крафт" / Т. М. Остапенко // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 3/4. – С. 46-52
 55. Палієнко Н. М. Декоративне панно в техніці "Асамбляж" / Н. М. Палієнко // Трудове навчання в школі . – 2019. – № 3. – С. 25-28
 56. Пищик Олена. Розвиток комунікативної культури керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти / О. Пищик // Професійна освіта. – 2019. – № 1. – С. 41-43
 57. Півошенко І. В. Транспорт України : 9 кл. / І. В. Півошенко // Географія. – 2019. – № 3/4. – С. 49-55
 58. Піддубний Я. В. Мініатюра "Гноми в країні чудес" / Я. В. Піддубний // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 9/10. – С. 66-73
 59. Помаран Павло. Підвищення ефективності діяльності закладу професійної (професійно-технічної) освіти в регіоні / П. Помаран // Професійна освіта. – 2019. – № 3. – С. 39-40
 60. Пономаренко О. М. Сучасні технології: прогрес чи загроза людству? / О. М. Пономаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 1. – С. 40-41.
 61. Ржевська Наталія. Перспективні методи навчання для вирішення актуальних проблем сучасного суспільства в умовах Індустріальної революції 5.0 / Наталія Ржевська // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 32-40
 62. Ружицький Валерій. Аналіз зарубіжних концепцій реалізації професійного навчання та їхній інноваційний потенціал / В. Ружицький, А. Ратушинська // Вища школа. – 2019. – № 4. – С. 22-35
 63. Русанов Андрій Вікторович. Науково-технічні розробки Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України в галузі сучасної енергетики та високотехнологічного машинобудування : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 липня 2019 року / Андрій Вікторович Русанов // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 9. – С. 43-49
 64. Сокур О. С. Виразні можливості живопису. Техніка "пейп-арт" / О. С. Сокур, Н. М. Палієнко // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 11/12. – С. 12-15
 65. Солодовнік Вікторія. Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка / Вікторія Солодовнік, Марина Ахвердова // Вісник Книжкової палати. – 2019. – № 12. – С. 28-29
 66. Степура Ігор. Основи сучасного цифрового телебачення / Ігор Степура, Олег Пустовий // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2018. – № 6. – С. 5-16; Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 7. – С. 6-10
 67. Тиждень "Транспорт" : машини навколо нас // Розкажіть онуку. – 2019. – № 7(липень). – С. 19-20
 68. Тінькова Дар'я. Освітні вебресурси як засіб розвитку математичної компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти / Дар'я Тінькова // Український педагогічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 99-106
 69. Ткач Л. Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» / Л. Ткач // Український педагогічний журнал . – 2019. – № 2. – С. 106–115
 70. Ткач Л. Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» / Л. Ткач // Український педагогічний журнал . – 2019. – № 2. – С. 106–115
 71. Топчієв О. Г. Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, А. М. Шашеро // Український географічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 41-48
 72. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної освіти) : постанова ... від 17.04.2019 № 331 // Інформаційний збірник для освітян. – 2019. – № 5. – С. 89–95.
 73. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти "Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта" на період до 2027 року : розпорядження ... від 12.06.2019 № 419-р // Інформаційний збірник для освітян. – 2019. – № 7. – С. 81.
 74. Україна. М-во освіти і науки. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти : наказ ... від 14.08.2019 р. № 998 // Інформаційний збірник для освітян : офіц. інформація МОН України / ДІВП "Видавництво "Педагогічна преса". – 2019. – № 9. – С. 83–86.
 75. Устіловська Т. Мурали, зіткані зі слів : творче навчання / Т. Устіловська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 1-2. – С. 69-71
 76. Філоненко Т. О. Літні поради. Технологія мокрого валяння / Т. О. Філоненко // Трудове навчання в школі . – 2019. – № 4. – С. 41-47
 77. Черненко Т. Л. Виготовлення виробів різними методами проектування : 9 клас - метод біоніки / Т. Л. Черненко, Канівець О. В., С. В. Поліщук // Трудове навчання в школі. – 2019. – № 21/22. – С. 23-33
 78. Шаданія М. Й. Сувенір "Брелок для ключів" у техніці "Темарі" : 8 клас / М. Й. Шаданія // Трудове навчання в школі. – 2020. – № 1/2. – С. 34-40
 79. Шаповалов Віктор Олександрович. Патонівська школа: все життя в науці : До 80-річчя академіка НАН України Г.М. Григоренка / Віктор Олександрович Шаповалов, Іван Васильович Шейко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 8. – С. 89-93
 80. Шереметьєв Олександр Вікторович. Творець двигунів високої надійності і великого ресурсу : До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ф.М. Муравченка / Олександр Вікторович Шереметьєв, Ігор Федорович Кравченко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 6. – С. 91-96
 81. Шиман Леонід Миколайович. Вирішення питань у галузі техніки і технології матеріалів спецхімії для забезпечення потреб Збройних Сил України високоточним ракетно-артилерійським озброєнням / Леонід Миколайович Шиман // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 5. – С. 33-36
 82. Шульга Людмила. Дошкільнята малюють зиму. Використання нетрадиційних технік у дитячій образотворчості / Людмила Шульга // Дошкільне виховання. – 2019. – № 12. – С. 9-14
 83. Якубовська Марія. Модель сучасної професійної освіти: зв’язок цілей та задач формування культурологічного світогляду студентів / М. Якубовська // Вища школа. – 2019. – № 9. – С. 63-70
 84. Ярошик Іван. Складаємо технологічну картку : урок для 8-го класу / Іван Ярошик // Трудове навчання. – 2020. – Лютий (№ 2). – С. 23-30.
НАШІ ПАРТНЕРИ


НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений