Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний проєкт
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА БЕЗ МЕЖ. ІНКЛЮЗИВНА БІБЛІОТЕКА: ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Авторське право : законодавство України в галузі інтелектуальної власності : короткий огляд [Електронний ресурс] / підг. Т. В. Мірохіна (за матеріалами Асоціації "Інформатіо-Консорціум". - Електронні та граф. дані в форматі .PDF. - 2017. - 35 с.
Доступ - банер в лівій колонці таблиці

В змісті:
Нормативні і правові акти
Спеціальне законодавство України у сфері авторського права і суміжних прав
Міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності
Цивільний кодекс України
Закон України «Про авторське право і суміжні права»
Об'єкти авторського права

Бібліографічний опис документів : [основні елементи та правила складання : методичні рекомендації] [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Мірохіна . – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2013. – 18 с. - .PDF. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»)
Доступ - банер в лівій колонці таблиці

В змісті:
Законодавчі матеріали (перелік ДСТУ з питань бібліотечного опису документів).
Порядок наведення бібліографічних відомостей.
Перелік зон та елементів бібліографічного опису.
Види бібліографічних описів.
Зразки бібліографічних описів.
Бібліографічний опис електронних ресурсів.
Оформлення списку використаних джерел.
Список використаних джерел.

БІБЛІОТЕКА ВДПУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: склад та методика доступу до електронних ресурсів бібліотеки [Електронний ресурс] / уклад. С. Г. Наугольних. – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2021. – 61 сл. - Ел. текстові та графічні дані в форматі .pdf.
Доступ - банер в лівій колонці таблиці


В змісті:
Електронні-ресурси в сучасних бібліотеках
Бібліотеку модульного типу
Інноваційний проект «Бібліотека WEB 2.0»
Стан реалізації проекту
Бібліотека без меж (інклюзивна освіта. наукове та соціальне партнерство)» – перспектива розбудови бібліотеки ВДПУ
Інтернет-ресурси бібліотеки
Електронна бібліотека
Сайт бібліотеки
Єдине вікно доступу до Інтернет-ресурсів бібліотеки
Візитка сайту
Карта сайту
Навчальні та науково-допоміжні ресурси
Інтернет-каталог
Інституційний репозитарій
Віртуальна довідкова служба
Навчальні дисципліни – віртуальне інформування
Дистанційні навчально-методичні курси
Книгозабезпеченість аспірантури. Електронний архів
Повнотекстовий архів видань бібліотеки
Інтернет-навігатор сайту (вебліотека посилань)
Інтернет-каталог
Краєзнавчі Інтернет-проекти
Соціально-просвітницькі Інтернет-ресурси бібліотеки
Тематичні сторінки блогу бібліотеки
Канал бібліотеки на youtube
Бібліотека на facebook
Хмари бібліотеки
Бібліометрія

Бібліотечна система ІРБІС. АРМ "Читач" : методика проведення пошуку : дистанційний методичний модуль[Електронний ресурс] / уклад. С. Г. Наугольних. – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2019 (остання редакція). – 37 сл. – Електрон. текст. та граф. дані в форматі .ppt. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»)
Ви можете завантажити презентацію на власний комп'ютер. Доступ - банер в лівій колонці таблиці

В змісті:
Опис інтерфейсу та основних можливостей програми АРМ "Читач"
Рекомендації з проведення пошуку (комбінування пошуків) в програмі
Тестові завдання для самоконтролю

PDF-ВЕРСІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Віртуальна витставка: на допомогу бібліотекарю: методичні матеріали / уклад. С. Г. Наугольних. – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2021. – 29 сл. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»)

В змісті:
Віртуальна виставка. Визначення. Характеристики.
Переваги над традиційною формою виставки.
Моделі віртуальних виставок.
Базовий шаблон віртуальної виставки.
Окремі приклади віртуальних виставок.
Використані джерела.
Рекомендовані джерела.

PDF-ВЕРСІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Електронні наукові та освітні ресурси та сервіси. Доступ та відповідальне використання. Академічна доброчесність/ укл.: В. С. Білоус, С. Г. Наугольних ; Бібліотека ВДПУ. - 2021. - Електронні текстові та граф. дані в форматі .pdf. - 38 c.
Доступ - банер в лівій колонці таблиці (дані оновлено 22.10.2021)

Надається інформація про онлайн ресурси та сервіси бібліотеки для здобувачів вищої освіти та науковців університету. Окрема увага приділяється ресурсам з академічної доброчесності, наукометрії, інклюзивним та краєзнавчим проєктам

Інструкція з інтерпритації звіту
подібності програми StrikePlagiarism.com


УДК 025.3/025.4
ББК 78.5
І-74
Інформаційно-пошукова культура : практичні рекомендації
/ Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Бібліотека ; уклад. Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця, 2016. – 20 с. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»).
У виданні в стислій формі охарактеризовано основні складові Довідково-бібліографічного апарату бібліотеки ВДПУ. Розглянуто методику складання бібліографічного опису документів.
Доступ - банер в лівій колонці таблиці

В рекомендаціях висвітлено такі питання:

  • ДБА бібліотеки ВДПУ: каталоги і картотеки
  • здійснення інформаційного пошуку за допомогою ДБА
  • бібліотечно-бібліографічні класифікації
  • бібліографічний опис документів

Міжнародний Тиждень Відкритого доступу "Відкритий, щоб" : інформаційна добірка Доступ - банер в лівій колонці таблиці

В змісті:
Міжнародний Тиждень Відкритого Доступу.
Відкритий доступ.
Ресурси Відкритого доступу (DOAJ).
Інституційний репозитарій ВДПУ.
ROAR. Open Door. Просування Інституційного репозитарію.
Електронні повнотекстові ресурси бібліотеки на її сайті.


Наукометрія. Базова інформація : аналітичний огляд (на допомогу науковцю) [Електронний ресурс] / Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М . Коцюбинського. – Вінниця, 2024. – Електронні текст. та граф. дані в форматі .PDF. – 90 сл. (Остання редакція 14.05.2024)

Перегляд презентації в форматі .PDF - банер в лівій колонці таблиці.

В змісті:
Наукометричні показники. Наукометричні рейтинги. Наукометричні бази даних. Міжнародний науковий рейтинг та шляхи його підвищення. Презентація включає ряд додатків
Додаток 1. Окремі тези «Рекомендації EASE (Європейської Асоціації Наукових Редакторів)»
Додаток 2. Окремі тези «Могилянського протоколу».
Додаток 3. Де публікуватися? Списки видань України в окремих НБД та інформація проіндексовані видання інших країн.
Додаток 4. Правовове забезпечення наукової діяльності (окремі документи).
Список літератури. Вебліографічні джерела

Актуальний список Українських журналів в Scopus, Web of Science
на сайті Open Science in Ukraine

Рекомендаційний список журналів (Scopus та WoS)
для Інституту та факультутів університету

Електронні додатки до аналітичного огляду:  1. Профіль установи в Scopus і його редагування

  2. Список українських журналів, що індексуються Scopus (жовтень 2017)

  3. ISBD. Международное стандартное библиографическое описание

  4. Могилянський протокол. Рекомендації щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань відповідно до міжнародних стандартів

  5. Рекомендации EASE для авторов и переводчиков ученых статей, которые должны быть опубликованы на английском языке

  6. Перелік наукових фахових видань України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт

Основи інформаційної культури майбутнього вчителя : короткий дистанційний курс лекцій / уклад. В. С. Білоус, С. Г. Наугольних. - 2013. - Електрон. текст та граф дані в форматі .pdf. - 40 c.
Доступ - банер в лівій колонці таблиці


В змісті:
З історії книги. Структурні елементи книги. Типи та види книжкових видань.
Інформаційне суспільство. Інформаційна культура.
Основи бібліотечно-інформаційних знань.
Бібліотеки. Функції бібліотеки вищого навчального закладу у новому інформаційному середовищі.
Бібліотечно-бібліографічна грамотність.
Модель бібліотечного фонду бібліотеки університету. Бібліотечні каталоги.
Види бібліографії.

Спільне видання науковців університету та бібліотеки:

Коломієць А. М. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя : навчально-методичний посібник / А. М. Коломієць, І. М. Лапшина, В. С. Білоус. – Вінниця: ВДПУ, 2006. – 88 с. (.PDF)

Створення презентацій за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint 2007 : методичні рекомендації / уклад. С. Г. Наугольних . – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2010. – 41 с. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»)
Доступ - банер в лівій колонці таблиці


В змісті:

Опис інтерфейсу програми.
Створення та збереження пустої презентації.
Оформлення презентації. Теми та шаблони презентації.
Інформаційне наповнення презентації.
Робота з текстом.
Таблиці. Малюнки. Об'єкти. Діаграми.
Звук та відео в презентації.
Гіперпосилання.
Налаштування анімації.
Налаштування презентації.
Додаткові рекомендації.

Універсальна десяткова класифікація (УДК). Історія та сучасний стан : [структура УДК : приклади індексування] [Електронний ресурс] / уклад. І. В. Зарванська . – Вінниця : Бібліотека ВДПУ, 2013. – 17 с. - .PDF. – (Серія «Основи бібліотечно-бібліографічних знань»)
Доступ - банер в лівій колонці таблиці


В змісті:
Універсальна десяткова класифікація (УДК).
Історія УДК.
Історія УДК в Україні.
Структура УДК.
Основна таблиця УДК. Допоміжні таблиці УДК.
Знаки УДК.
Методика індексування за УДК.
Приклади індексів УДК.
ДСТУ з основ індексування документів.
Адреси в Інтернеті.

Сайт УДК

НАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений