Scroll left
 • <span class="bbk">1ФУ(075.3)<br><br />О-39</span><br><br /><b>Огородник, Іван Васильович. </b><br><br />Українська філософія в іменах : навч. посібник (за ред. Та-расенка) / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. – К.: Либідь, 1997. – 328 с.<br><br /> Примірники: всего:15 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(11), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2). original:hi-res/IMG_4740_cr.jpg;;width:320;;height:480
 • <span class="bbk">1ФУ(075.3)<br><br />О-39</span><br /><b>Огородник, Іван Васильович.<b><br><br />Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : нав-чальний посібник для студ. гуманітарн. спец. вузів / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К.: Вища шк.;Знання, 1999. – 543 с.<br><br /> Примірники: всего:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(2)<br><br /><b>Анотація:</b> Проаналізовано основні етапи розвитку філо-софської думки в Україні з урахуванням її специфіки, погляди провідних українських мислителів як метропольної України, так і діаспори. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські цінності в констексті розвитку національної духовної культури, а також тим, імена яких були невиправдано забутими. original:hi-res/IMG_4741_cr.jpg;;width:340;;height:480
 • <span class="bbk">9У<br><br />І-90</span><br><br />Історія України в особах : 19-20 ст.: нариси / І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко. – К.: Україна, 1995. – 479 с.<br><br /> Примірники: всего:3 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)<br><br /><b>Анотація:<b> До книги увійшли нариси про людей, котрі відіграли помітну роль в українській історіїї 19-20 століть.<br /><br /> original:hi-res/IMG_4739_cr.jpg;;width:333;;height:480
 • <h1>Вас запрошує сектор періодичних видань!</h1> original:hi-res/IMG_4729+.jpg;;width:313;;height:480
 • Сектор знаходиться на першому поверсі 1-го корпусу original:hi-res/IMG_4731+.jpg;;width:320;;height:480
 • <h1>Книги замовляйте в Загальному читальному залі або в книгосховищі.</h1> original:hi-res/IMG_4738 copy.jpg;;width:320;;height:480
 • <h2>Публікації з періодики</h2> original:hi-res/IMG_4746.JPG;;width:640;;height:427
 • Авдеева, Е. В. Русская философская мысль ХХ в. о возникновении жизни: [К.Э. Циолковский, В. И. Вернадский] / Е. В. Авдеева, Т. В. Ивченко // Биология в школе. – 2007. – № 5. – С. 17-21.<br /><br /><i>Автор статтs досліджує думки В. Вернадського та К. Ціолковського щодо космічного характеру життя, адже ці вчені в різних соціальних умовах, але майже одночасно зацікавилися, "чи характерне життя і живе тільки для однієї Землі чи це є загальний вияв космосу".</i> original:hi-res/б001.jpg;;width:343;;height:480
 • Онопрієнко, В. І. Український Вернадський. Роздуми над книгою / В. І. Онопрієнко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 11. – С. 73-81.<br /><br /><i>Стаття сприяє подоланню стереотипів про Вернадського, які склалися в радянський період. Розповідається про повноцінне видання зібрання творів В. Вернадського, яке по-новому представляє його як видатного вченого і організатора науки.</i> original:hi-res/б002.jpg;;width:360;;height:480
 • Сигаловський, Д. Ю. Академік Вернадський - засновник вчення про ноосферу / Д. Ю. Сигаловський // Країна знань. – 2008. – № 8 (59). – С. 30-33.<br /><br /><i>Досліджено вчення Вернадського про ноосферу та його значення для сучасної науки.</i> original:hi-res/б003.jpg;;width:321;;height:480
 • <i>За уявленнями В. Вернадського, головною компонентою біосфери є жива речовина. "На земній поверхні немає хімічної сили більш постійно діючої і тому більш могутньої за своїми кінцевими наслідками, ніж живі організми, взяті у цілому", - писав учений.</i> original:hi-res/kz2008_8.jpg;;width:324;;height:480
 • Матета, О. А. Політико-психологічний аспект концептуальних ідеях академіка В. І. Вернадського / О. А. Матета, О. В. Урін // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 55-57.<br /><br /><i>Розглянуто їдеї В. Вернадського та їх значення для розвитку демократії в Україні в контексті суспільної психології.</i> original:hi-res/б004.jpg;;width:332;;height:480
 • Вергунов, Віктор Вітчизняна аграрна наука від Вернадського до Патона / Віктор Вергунов // Віче. – 2012. – № 3. – С. 46-47.<br /><br /><i>Розглянуто значення постатей В. Вернадського, П. Тутковського, Б. Патона для розвитку аграрної науки в Україні.</i> original:hi-res/б005.jpg;;width:345;;height:480
 • <i>Автор статті В. Вергунов, директор Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України, говорить про те, що В. Вернадський стояв біля витоків української аграрної науки, адже він не тільки ініціював створення Сільськогосподарського наукового комітету України (предтечі Національної академії аграрних наук), а й став його першим керівником.</i> original:hi-res/viche2012_2.jpg;;width:333;;height:480
 • Єремєєв, В. Філософсько-методологічна спадщина В. І. Вернадського / В. Єремєєв , А. Лопухін // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 47-54.<br /><br /><i>Висвітлено головні ідеї Володимира Вернадського щодо біосфери, ноосфери, філософії та методології науки.</i> original:hi-res/б006.jpg;;width:372;;height:480
 • Рудий, Г. "Читав я Шевченка і дуже хочу, щоб ти прочитала..." : [В. І. Вернадський] / Г. Рудий // Віче. – 2005. – № 12. – С. 40-43.<br /><br /><i>Автор статті розповідає про феномен українського патріотизму Вернадського, який не зникав навіть в умовах радянської Росії.</i> original:hi-res/б007.jpg;;width:337;;height:480
 • "Украина, родная моя сторона,<br />Века ты уже погибаешь...<br />Но борешься, бьешься, бедняжка, одна,<br />И в этой борьбе изнываешь.<br />В минуту погибели крайней твоей<br />Детей твоих дух пробуждался,<br />Старались свободу найти от цепей -<br />И ум их тобой восхищался.<br />Но дела вести до конца не могли<br />И вновь начинались раздоры...<br />Врагам твоим снова они помогли<br />И вновь появлялись кондоры.<br />Кондоры - враги, разрывали тебя,<br />И дети врагами являлись,<br />Немногие, верно до гроба любя,<br />Течению волн покорялись.<br />Но в этих немногих вся сила твоя -<br />Они втихомолку старались,<br />И в годину бедствий, родная моя,<br />Враги твои вновь изгонялись -<br />Опять начинались раздоры, борьба,<br />Враги твои снова являлись.<br />Такая, родная, твоя уж судьба -<br />Судьбе мы всегда покорялись".<br /><i>(В. Вернадський)</i> original:hi-res/viche2005_12_cr.jpg;;width:342;;height:480
 • <h2>Ласкаво просимо до бібліотеки!</h2> original:hi-res/IMG_4747.JPG;;width:640;;height:427
Scroll right