УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРШОКНИЗІ - 450 : віртуальна виставка

Б
І
Б
Л
І
О
Г
Р
Ф
І
Я

Створення Пересопницького Євангелія збігаєть­ся з часом проникнення в українські землі рене­сансних впливів. Щоправда, сам матеріал і письмо Євангелія відображали ще середньовічні традиції: рукопис на пергаменті й пізній устав у XVI ст. були радше анахронізмом, даниною давнині. Давні візантійські традиції помітні в мініатюрах Пересопницького Євангелія

Сам факт перекла­ду Святого Письма народною мовою тісно пов’язаний з реалія­ми XVI ст., а саме з Реформацією. Біблію перекладено німець­кою (Мартін Лютер), англійською, фран­цузькою мовами. Ще 1489 р. з’явився чесь­кий переклад Свято­го Письма. Робилося це в рамках основної ідеї Реформації — максимального усунення посередників між людиною і Богом.

З тексту відоме ім’я переписувача, ним став син протопопа Михайло Василевич із Сянока. Про себе він писав, що приступив до роботи, „сподіва­ючись на те слово Тобі Владики і Христа мого, а не по моїй розумітності“. Більшість дослідників, по­чинаючи від Павла Житецького, визнає Михайла Василевича основним переписувачем, переклада­чем і, можливо, ілюстратором рукопису. Стосовно останнього, то нещодавно з’явилася праця худож­ника і дослідника Лева Скопа, який вважає автором мініатюр Пересопницького Євангелія видат­ного іконописця другої половини XVI ст. Федуска зі Самбора

Євангеліє було перекладено із церковнослов'янської мови болгарської редакції. Переклад відрізняється за якістю: ближче до церковнослов'янського оригіналу перекладено Євангелія від Матвія і Марка, а ближче до народної мови — Євангеліє від Луки і, меншою мірою, від Іооана.

Пересопницьке Євангеліє засвідчує загальний високий рівень української культури, що виявляється у справі книговидання, яка в той час була однією з найвагоміших у суспільному розвитку, у виконанні писемних форм, розміщенні тексту, способу перекладу, створенні так званих сумаріїв, у яких викладено зміст розділів, витворенні високої перекладацької стилістики і участі у творенні книги представників різних українських суспільних прошарків

Пересопницьке Євангеліє не було унікальним випадком перекладу Святого Письма тогочасною українською мовою. Вслід за ним лише на Волині з’явилися інші богослужбові рукопи­си: Волинське Євангеліє 1571 р. (писане у Воло­димирі), Новий Заповіт у перекладі 1581 р. Вален­тина Негалівського (у м. Хорошеві), Літківське Євангеліє 1595 р. (писане в Луцьку)

- У 2001 році Інститутом української мови НАН України здійснено транслітероване видання Євангелія із науковою обробкою — впорядкуванням, дослідженнями, словопокажчиками, загальний наклад книги склав 500 примірників.
- вперше факсимільне видання Євангелія здійснено 2008 року Українською православною церквою, видавничим домом «АДЕФ-Україна». Наклад — 1000 примірників.
- 9 листопада 2010, в День української писемності та мови, на виробничому комплексі видавничого дому «АДЕФ-Україна» (м. Буча) в урочистій обстановці надрукували 1-й аркуш видання «Пересопницьке Євангеліє. Витоки та сьогодення» (загальний обсяг — понад 1800 сторінок; наклад — 200 примірників). У книзі художньо поєднані зменшені зображення оригінальних текстів, доповнені транслітерацією та сучасною українською мовою.
- у 2011 році Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія також реалізувала проект факсимільного видання Пересопницького Євангелія.
- 28 травня 2011 в рамках міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» відбулася презентація видання «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення» — перекладу Пересопницького Євангелія на сучасну українську мову. Виготовлене видавничим домом «АДЕФ-Україна», воно стало надбанням найбільших бібліотек не тільки України, але й багатьох країн світу: Великої Британії, США, Канади, Польщі, Китаю і т.д.

Починаючи з 1991 року, стало традицією під час присяги Президента на вірність народові України поряд з Конституцією України та Актом проголошення незалежності України класти Пересопницьке Євангеліє, як найдорожчу духовну святиню

Книга Пересопницьке Євангеліє свого часу стала важливим чинником утвердження живої української мови: представники українського суспільства відчували потребу впроваджувати її в релігійний вжиток. Пам'ятка містить унікальний матеріал для вивчення історії української мови на всіх її рівнях та взаємодії народнорозмовних і книжних елементів в українській літературно-писемній мові XVI ст. Написане пізнім уставом і багато орнаментоване, Пересопницьке Євангеліє цікавить українських дослідників мови наявними рисами західнобойківських і південноволинських говірок, лексичними церковнослов’янізмами та по­лонізмами.

В історії кожного народу знайдеться небагато книг, які він через віки зберігає й відносить до особливих, знакових, символічних, вважає їх своїми реліквіями та священною пам'яткою. Пересопницьке Євангеліє належить саме до таких книг.

Після святкування, зусиллями Православної церкви, "Пересопницю" презентовано в Києві, Хмельницькому, Донецьку, Шостках, Луцьку, Конотопі, Ізяславі, Севастополі. Згодом "Пересопниця" почала крокувати світом: Іспанія, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, канадський парламент, Польща, Єрусалим, Російська Федерація.


Бібліотека пропонує:Бібліографічні джерела


ДЖЕРЕЛА В ЕК БІБЛІОТЕКИ

Книги Статті Мультимедійні видання Електронні мережеві видання Інтернет-джерела

Книги


 1. Б61
  Білодід Олесь. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука
  / О. Білодід, І. Бражник. – К. : МП "Фотовідеосервіс", 1992. – 37 с. – (Бібліотека українця ; № 8)
  Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
 2. 9У(075.2)
  К95
  Кучерук А. С. Рассказы по истории Украины : пробн. учеб. к началн. курсу истории Украины для 5 кл. : пер. с укр.
  / А. С. Кучерук ; под ред. С. В. Кульчицкого. – К. : Освіта, 1992. – 160 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 3. 7С1(С2)
  Л69
  Логвин Григорий Никонович. Украинское искусство : 10-18 вв.
  / Г. Н. Логвин. – М. : Искусство, 1963. – 292 с. : ил. – (Очерки истории и теории изобразительных искусств). – Библиогр.: с. 282-289
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 4. 9У(075.2)
  М65
  Мисан В. О. Оповідання з історії України : підручник для 5-го кл. серед. шк.
  / В. О. Мисан, І. Ф. Шиманська. – 2-ге вид., випр. та доп.. – К. : Генеза, 1997. – 208 с. : іл
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)

 5. П27
  Пересопницьке Євангеліє. 1556-1561 : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик
  / ред. В. В. Німчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Вид. 2-ге доп. – К., 2011
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 9У1
  С47
  Слабошпицький Михайло Федотович. З голосу нашої Кліо
  / М. Ф. Слабошпицький. – К. : "Махаон-Україна", 2000. – 223 с. : іл. – (Події і люди української історії)
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
 7. 9У1
  С47
  Слабошпицький Михайло Федотович. З голосу нашої Кліо : Події і люди української історії
  / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Фірма "Довіра", 2000. – 255 с. : іл.. – (Підручники для тих, кому у школі нудно)
  Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(1)
 8. 9(М)
  С48
  Слов'янські обрії : збірник наукових праць. Вип. 5
  / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська ; НАН України ; Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К. : НВЦ НБУВ, 2013. – 278 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

  Список аналітичних статей з періодики

 9. 2011-й рік української першокниги // Шкільна бібліотека. – 2011. – Березень (№ 5). – С. 5-16.
 10. Андріяшик О. 2011 - рік української Первокниги : [до 450-літнього ювілею Пересопницького євангелія (1556-1561)] / О. Андріяшик // Літературна Україна. – 2011. – 6 січня (№ 1). – С. 1, 10
 11. Боярська Л. П. Пересопницьке Євангеліє - пам’ятка духовної культури українського народу : (усний журнал, 9 клас) / Л. П. Боярська, М. М. Онищук // Виховна робота в школі. – 2015. – № 10. – С. 39-47
 12. Боярська Л. П. Пересопницьке Євангеліє – пам'ятка духовної культури українського народу : усний журнал / Л. П. Боярська, М. М. Оніщук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2013. – Вересень (№ 9). – С. 25-31.
 13. Булига О. Пересопницьке Євангеліє - українська святиня та оберіг / Олександр Булига, Валентина Данилічева // Слов'янські обрії : зб. наук. праць / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська. – К. : НВЦ НБУВ, 2013. – Вип. 5. – С. 222-225
 14. Войтенко А. В. Пересопницьке Євангеліє – українська національна святиня (для учнів 9-11 класів) / А. В. Войтенко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – Серпень (№ 8). – С. 15-21
 15. Войцеховський Борис. Євангелія, на якій присягають Президенти України / Б. Войцеховський // Пам'ять століть. – 2008. – № 1-2. – С. 120-122.
 16. Вокальчук Г. Міжнародніа наукова конференція "Українські переклади Святого Письма в слов'янському контексті" : До 450-річчя Пересопницького Євангелія : м. Рівне, 13-14 жовтня 2011 р. / Г. Вокальчук // Українська мова. – 2011. – № 4. – С. 85-95.
 17. Галович А. М. 450-літній ювілей Пересопницького Євангелія (1556-1561) (свято духовності) / А. М. Галович // Высшее образование в России. – 2011. – № 5. – С. 11-12
 18. Гладкова Наталія Шедевр світової культури, який сам розповідає свою історію : Пересопницьке Євангеліє / Наталія Гладкова // Мить істини. – 2011. – Вересень (№ 35). – С. 10.
 19. Дарницький Володимир. Пересопницькому євангелію – 450 років / В. Дарницький // Науковий світ. – 2011. – № 8. – С. 12.
 20. Дзюба О. Національна святиня : Огляд джерел про Пересопницьке Євангеліє з фондів Національної історичної бібліотеки України / Олександра Дзюба // Слов'янські обрії : зб. наук. праць / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська. – К. : НВЦ НБУВ, 2013. – Вип. 5. – С. 219-221
 21. Дроб'язко О. Історія української книжки / О. Дроб'язко // Журавлик. – 2011. – Лютий (№ 2). – С. 3.
 22. Дубовик Олена. Пересопницькому Євангелію – 450 / Олена Дубовик // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 39-40
 23. Знакові книги української писемності : До Дня української писемності та мови // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 36-37.
 24. Квурт Костянтин. 2011-й – рік української першокниги / К. Квурт // Науковий світ. – 2011. – № 1. – С. 17.
 25. Котенко Т. Від Пересопницького Євангелія до Євангелія Морачевського : Історія перекладу українською мовою та видання / Тетяна Котенко // Слов'янські обрії : зб. наук. праць / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська. – К. : НВЦ НБУВ, 2013. – Вип. 5. – С. 178-183
 26. Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею : Шевченко й Пересопницьке Євангеліє / П. Кралюк // День. – 2011. – 27-28 травня (№ 90-91). – С. 11.
 27. Марушкевич Лариса. Пересопницьке Євангеліє - національна святиня українців / Л. Марушкевич // Дивослово. – 2012. – № 2. – С. 13-15
 28. Німчук В. Пересопницьке Євангеліє - знову ювіляр / В. Німчук // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 3-23.
 29. Омелянчук І. "Хай святиться ім'я Твоє..." : [до 450-річчя української Першокниги] / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2011. – 27 серпня (№ 156). – С. 8.
 30. Писаренко Світлана. А долоню над Пересопницьким Євангелієм пронизує тепло! / С. Писаренко // Віче. – 2011. – № 1. – С. 6-8
 31. Реліквія душі народу : Пересопницьке Євангеліє // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 9. – С. 10.
 32. Решетняк Н. В. Пересопницьке Євангеліє – скарб минулого, святиня сьогодення : виховний захід / Н. В. Решетняк // Позакласний час. – 2011. – № 12. – С. 5-10.
 33. Слава тобі, рік першокниги! // Віче. – 2011. – № 1. – С. 4-5
 34. Толочко Петро. Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст / П. Толочко // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 2-6.
 35. Федоренко Л. П. Жемчужина украинской письменности – Пересопницкое Евангелие / Л. П. Федоренко // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 9. – С. 101-103.
 36. Червінський В. Слово боже українською мовою : Пересопницькому Євангелію - 450 років / В. Червінський // Українське слово. – 2011. – 17-23 серпня (№ 33). – С. 10.
 37. Шморгун Є. Те, що гріє душу : [про пам'ятник Пересопницькому Євангелією] / Є. Шморгун // Літературна Україна. – 2011. – 21 квітня (№ 16). – С. 10.
 38. Щеглов Микола. Знайдено Луцьке Євангеліє - воно на 200 років старіше за Пересопницьке / М. Щеглов // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 4. – С. 51-52

  Список мультимедійних видань

 39. 9У(075.2)
  І-90
  Історія України. 7-11 класи : дистанційний курс : клієнтська частина : версія 1.0
  / Національний технічний університет України "КПІ". – К., 2006. – Ел. опт. диск (CD-ROM)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 40. 9(М)(075.3)
  К66
  Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : підручник
  / М. В. Кордон. – 2-ге вид. стер. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 584 с. – Ел. опт. диск (DVD-ROM). – (Культурологія та релігієзнавство)
  Примірники: всього:2 - ЗЕІ(2)
 41. 8У(075.2)
  Л93
  Людина і світ [Електроный ресурс] : електронний посібник : збірник. – Електрон. текст в форматі .exe ; презентація .pptx. - К., 2011. – Ел. опт. диск (CD-ROM) : зв.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

  Список електронних локальних мережевих видань. БД ‘Повнотекстові видання’

 42. Антологія християнства : Хрестоматія з релігієзнавства та культорології [Електр. ресурс] : навч. посібник / збір джерел: Г. С. Лозко, І. В. Борисюк, А. В. Богород. – 2010
 43. Бокань Володимир. Історія культури України : навч. посіб. / В. Бокань, Л. Польовий. – 2002
 44. Висоцький О. Ю. Історія української культури : навч. посіб./ О. Ю. Висоцький. – 2009
 45. Голубець М. Велика історія України [Електр. ресурс] / М. Голубець. – 1993
 46. Історія української та зарубіжної культури [Електр. ресурс] : навч. посіб./ Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов. – 2008
 47. Калакура Я. С. Українська культура : цивілізаційний вимір [Електр. ресурс] / Я. С. Калакура. – 2015
 48. Котляр М. Ф. Україна крізь віки [Електр. ресурс] : 15-томне видання. Т. 5: Галицько-Волинська Русь/ М. Ф. Котляр. – 1998
 49. Лозко Г. С. Українське народознавство [Електр. ресурс] / Г. С. Лозко ; ред. С. П. Павлюк. – 2004
 50. Пальм Н. Д. Історія української культури [Електр. ресурс] : навч. посібник/ Н. Д. Пальм, Т. Є. Гетало. – 2013
 51. Перегуда Є. В. Історія української культури [Електр. ресурс] : навч. посібник / Є. В. Перегуда, В. Ф. Панібудьласка, А. В. Тороп, В. П. Макогон. – 2010
 52. Половець В. М. Українознавство [Електр. ресурс] : навч. посібник / В. М. Половець. – 2006
 53. Попович М. В. Нарис історії культури України [Електр. ресурс] / М. В. Попович. – 1998
 54. Чугуєнко М. В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей [Електр. ресурс] / М. В. Чугуєнко. – 2006
 55. Шейко В. М. Історія української культури [Електр. ресурс] : навч. посібник / наук. ред. В. М. Шейко. – 2006

  Список Інтернет-джерел (вебліографія)

 56. Дещо про історичні обставини створення Пересопницького Євангелія. – Режим доступу: http://ntsh.org/content/deshcho-pro-istorichni-obstavini-stvorennya-peresopnickogo-ievangeliya
 57. Пересопницьке Євангеліє. Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%84%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%94
 58. Пересопницьке Євангеліє. Архіви України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Documents/Evangelie.php
 59. Пересопницьке Євангеліє (1556-1561). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/3839
 60. ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ. Інститут історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Peresopnytske_ievanheliieНАШІ ПАРТНЕРИBesucherzahler
счетчик посещений