34У
З-38
Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах : матеріали другої науково-практичної конференції, 21 травня 2020 року, м. Київ
/ упоряд. С. О. Дорогих, упоряд. В. М. Фурашев, упоряд. В. Г. Пилипчук, упоряд. О. В. Петришин ; Національна академія правових наук України [та ін.]. – Київ : АртЕк, 2020. – 374 с
Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Матеріали конференції присвячені розгляду теоретико-правових та практичних питань захисту прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері у сучасних умовах.
Для спеціалістів у сферах правотворення, правозастосування та правоохоронної, вчених, фахівців та експертів різних галузей права, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться реальними та потенційними суспільно-правовими тенденціями і проблемами наслідків сучасного науково-технічного прогресу в інформаційної сфері, своєчасного та належного правового супроводження цих процесів, а також забезпечення прав, свободи і безпеки людини під час поводження з інформацією на сучасному етапі розвитку національного та світового суспільства.
У конференції взяли участь провідні експерти і вчені наукових установ і навчальних закладів, представники зацікавлених державних органів та громадських організацій.
Матеріали подано у авторській редакції.