Інформаційні технології в освіті

Список книжкових видань

 1. 371(075.3)
  Г95
  Гуревич, Роман Семенович. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : посібник для пед. працівників і студ. пед. вищих навч. закл.
  / Р. С. Гуревич, Ю. В. Кадемія ; Інститут педагогіки і психології проф. освіти АПН України, ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2002. – 116 с. : іл.
  Примірники: всього:35 - НАВЧ. ВІДДІЛ(31), ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГ(2)
 2. 378
  І-74
  Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць
  / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука ; Інститут засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – 272 с.
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(2), (1)
 3. 378
  І-74
  Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу : інноваційні засоби і технології : колективна монографія
  / авт. кол.: В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю.О. Жук та ін. – К. : Атіка, 2005. – 252 с.
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(2), (1)
 4. 378
  І-74
  Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012 р.). Вип. 3. Ч. 1
  / редкол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало. – Київ ; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 346 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
 5. 378
  І-74
  Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листопада 2012р.). Вип. 3. Ч. 2
  / редкол.: М. М. Козяр, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало. – К. ; Львів : ЛДУ БЖД, 2012. – 290 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
 6. 373
  І-74
  Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя
  / за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко. – Х. : Основа, 2007. – 208 с.. – (Б-ка ж-лу "Управління школою" ; вип. 6 (54))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 378
  І-74
  Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць. Вип. 2. Ч. 2
  / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 338 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 378
  І-74
  Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць. Вип. 2. Ч. 1
  / ред. кол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 270 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 6Ф7
  И74
  Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. Вып. 7
  / Респ. высшее учебное заведение "Крымский инженерно-педагогический университет". – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2012. – 151 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 10. 378(07)
  К13
  Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації
  / М. Ю. Кадемія, С. Д. Петрович. – Вінниця, 2012. – 106 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 11. 378(075.3)
  К13
  Кадемія М. Ю. Методика професійного навчання з інформаційних технологій : навч. посіб.
  / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ВДПУ, 2007. – 308 с.
  Примірники: всього:97 - НАВЧ. ВІДДІЛ(92), ЧЗ ППН(4), ЗБЕРІГ(1)
 12. 371.01(075.3)
  М54
  Методика впровадження інформаційних технологій в навчальний процес : навчальний посібник
  / уклад.: Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 62 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 371.01(07)
  М90
  Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник
  / авт. кол.: М. І. Жалдак, М. І. Шут, Ю. О. Жук. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с.
  Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(20), ЧЗ ППН(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 14. 378
  О-72
  Осадчий, Вячеслав Володимирович. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : монографія
  / В. В. Осадчий. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 420 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 15. 378
  П32
  Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення : монографія
  / за ред. О. І. Огієнко, авт. кол.: Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. Мільто. – К. : Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 224 с.
  Примірники: всього:10 - (10)
 16. 378
  П31
  Петухова, Любов Євгенівна. Теоретичні основи підготовки вчителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : монографія
  / Л. Є. Петухова. – Херсон : Айлант, 2007. – 200 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 17. 378
  С89
  Супрун, Майя Володимирівна. Інноваційна діяльність викладача вищої школи : навчально-методичні матеріали для студентів магістратури
  / М. В. Супрун. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки , 2011. – 100 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 18. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.24
  / редкол.: І. А.Зязюн, Н. Г.Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 19. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 26
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 498 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 20. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 25
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г.Ничкало, С. У. Гончаренко [та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010. – 530 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 21. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.22
  / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2009
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 22. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 23
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2010
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 23. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 20
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2008. – 490 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 24. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 27
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 25. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 39
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. : Вінниця : Планер, 2014. – 514 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 26. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 30
  / редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. ; Вінниця : Планер, 2012. – 522 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 27. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 38
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. ; Вінниця : Планер, 2014. – 518 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 28. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.9
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін.. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2006. – 493 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 29. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 37
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. ; Вінниця : Планер, 2014. – 537 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 30. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 31
  / редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. : Вінниця : Планер, 2012. – 540 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 31. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип.21
  / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2009
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 32. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 28
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. : Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 33. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 29
  / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. : Вінниця : Планер, 2012. – 523 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(2)
 34. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 32
  / редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. ; Вінниця : Планер, 2012. – 538 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 35. 378
  С91
  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. Вип. 33
  / редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич. – К. ; Вінниця : Планер, 2012. – 585 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список статей з періодики

 1. Антоненко, Л. ІК-компетентність учнів початкових класів / Л. Антоненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 11. – С. 51-52
 2. Барчук, В. Багаторівнева конструкція уроку з використанням ІКТ / В. Барчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 12. – С. 32-33
 3. Винославська, Олена. Психолого-педагогічний супровід застосування ІКТ у просторі вищої технічної освіти / О. Винославська // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 71-79
 4. Воробьёв, Г. А. Электронная образовательная среда инновационного университета / Г. А. Воробьёв // Высшее образование в России. – 2013. – № 8/9. – С. 59-64.
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті України: стан, проблеми, перспективи" // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 55-56
 6. Гладун, Ю. Підвищення ефективності навчального процесу / Ю. Гладун, К. Скрібцова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 11. – С. 24-29
 7. Дем'яненко, Віктор Михайлович. Методичні рекомендації щодо добору і застосування електронних засобів та ресурсів навчального призначення / В. М. Дем'яненко, Г. П. Лаврентьєва, М. П. Шишкіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 1. – С. 44-48
 8. Деревіцька, Н. В. Структурування знань учнів 11 класу СЗШ у навчанні основ легкої промисловості під час профільного навчання / Н. В. Деревіцька, В. С. Гаркушевський // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / редкол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 10. – С. 316-320
 9. Елунин, М. Н. Управление студенческим научным микроколлективом в матричной структуре / М. Н. Елунин, С. А. Пиявский // Высшее образование в России. – 2013. – № 11. – С. 148-152
 10. Жалдак, Мирослав Іванович. Проблеми інформатизації навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах / М. І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 8-15
 11. Загірняк, Михайло. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей / М. Загірняк, О. Чорний // Вища школа. – 2013. – № 1. – С. 7-19
 12. Ковальов, Ю. Г. Використання комп'ютерних технологій у процесі професійної підготовки у процесі професійної підготовки учнів ПТНЗ з деревообробки / Ю. Г. Ковальов, В. Г. Кириленко // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / редкол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 10. – С. 337-340
 13. Коротич, К. В. Електронний "Грамотій": учитися цікаво! / К. В. Коротич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 32. – С. 38-39.
 14. Корсак, Олена. Сучасні труднощі у створенні сприятливих педагогічних умов для формування фахової компетентності у молоді / О. Корсак // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 53-61
 15. Кубовська, Тетяна. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних / Т. Кубовська, С. Сєйтвелієва // Вища школа. – 2013. – № 3. – С. 80-89
 16. Кукла, Ольга. Нові інформаційні технології в навчанні англійської мови / О. Кукла // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 25-27
 17. Литвинова, Світлана Григорівна. Хмарні технології. Соціальне середовище програмування Touchdevelop / С. Г. Литвинова, О. В. Тебенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 5. – С. 26-30
 18. Лутак, Н. Г. Використання інформаційно-комунікативних технологій як засіб формування навичок безпечної поведінки учнів / Н. Г. Лутак // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 1. – С. 15-17
 19. Люта, Ю. Мультимедійний урок або урок з мультимедійною підтримкою / Ю. Люта // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 8-9
 20. Матвійчук, А. Я. Інформаційні технології на заняттях електротехніки як засіб підготовки вчителів трудового навчання і фізики / А. Я. Матвійчук // Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти : збірник наукових праць / ред. кол.: С. В. Подолянчук, О. Б. Панасенко, В. Ф. Заболотний. – Вінниця : Планер, 2013. – Вип. 10. – С. 7-9
 21. Морозов, Володимир. Упровадження новітніх інформаційних технологій у сучасний педагогічний дискурс / В. Морозов // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 54-58
 22. Навіщо мені ці вебінари?!... // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 31. – С. 2-3.
 23. Пенза, Л. Інформаційна компетентність учителя / Л. Пенза // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 13-15
 24. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2013/14 навчальному році (продовження) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2013. – 31/32/33. – С. 3-63.; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2013. – № 34/35/36. – С. 3-53.
 25. Пероганич, Юрій. Вікіпедія і її використання у навчальному процесі / Ю. Пероганич // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 60-65
 26. Пліш, Ірина Валеріївна. Створення і використання інформаційної бази даних як електронного посібника, в управлінні якістю освіти загальноосвітнього навчального закладу / І. В. Пліш // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 46-49
 27. Погорілий, Сергій. Проблеми ліцензування та акредитації в галузі ІТ-освіти / С. Погорілий, С. Теленик // Вища школа. – 2013. – № 11. – С. 28-33
 28. Подліняєва, Оксана Олександрівна. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання предметів галузі "Суспільствознавство" / О. О. Подліняєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 6. – С. 13-15
 29. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів / Міністерство освіти і науки України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 5. – С. 52-54
 30. Про доповнення переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/13 навчальному році : лист МОНМС № 1/9-4 від 03 січня 2013 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 6
 31. Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів : лист № 1/9-533 від 07 серпня 2013 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9
 32. Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/14 навчальному році : лист № 1/9-480 від 08 липня 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 7
 33. Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами : лист № 1/9-539 від 08 серпня 2013 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 9. – С. 7
 34. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/13 н. р. : лист № 1/9-92 від 08.02.2013 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 6-7
 35. Про проведення Всеукраїнського огляду відеоматеріалів за темою: "Здоров'язбережувальні технології у дошкільних навчальних закладах" : № 1/9-28 від 18.01.2013 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2013. – № 4/5/6. – С. 74-75.
 36. Про проведення Всеукраїнського шевченківського уроку : лист № 1/9-764 від 22 жовтня 2012 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 7
 37. Програма курсу за вибором "Бази даних в інформаційних системах" (для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) : лист ІІТЗО № 14.1/12-Г-199 від 30.05.2013 / В. В. Лапінський, Я. В. Киричков, В. Д. Руденко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 38-43
 38. Руденко, Олександра. Модель інформатизації закладу освіти "П'ять кроків до розвитку інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу" / О. Руденко, І. Товстік, І. Гаврилова // Завуч. – 2013. – № 3. – С. 1-24 (Дод.)
 39. Руднєва, С. Інформаційно-телекомунікаційні технології / С. Руднєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 5. – С. 26-31
 40. Руднєва, С. ІТ-технології / С. Руднєва // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 20-22
 41. Седов, Евгений Петрович. Перспективы внедрения облачной инфраструктуры в пивденноукраинском национальном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского / Е. П. Седов, В. Е. Седов // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 44-47
 42. Співаковська, Євгенія Олександрівна. Формування самоосвітньої компетентності у студентів філологічних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Є. О. Співаковська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 1. – С. 27-29
 43. Співаковський, Олександр Володимирович. Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу / О. В. Співаковський, М. С. Львов, Г. М. Кравцов // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 3. – С. 3-7
 44. Таран, А. Шкільна бібліотека - інформаційно-методичний та освітньо-виховний центр / А. Таран // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 65-69
 45. Титар, О. Мультимедіа як фактор ефективності / О. Титар, Г. Пінчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 28-29
 46. Хайчіна, Ю. Авторський електронний освітній ресурс / Ю. Хайчіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 22-26
 47. Шебаніц, В. Освітнє інформаційне середовище / В. Шебаніц // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 43-44
 48. Шиліна, С. Навчання для дорослих / С. Шиліна, С. Манзарук, Л. Мазуркевич // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 63-68
 49. Щодо безкоштовного підключення ВНЗ до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi : Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.02.13 № 1/9-77 / МОН молодьспорту України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 54
 50. Щодо навчання плаванню : лист МОН МС України № 1/9-209 від 22 березня 2013 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 5. – С. 7
 51. Щодо недопущення відправлення у відпустки педагогічних працівників без збереження заробітної плати : лист № 1/9-887 від 10 грудня 2012 року // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 1. – С. 6
 52. Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді : лист № 1/9-96 від 11.02.2013 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 7
 53. Ямалетдинова, Г. А. Модульная технология самоуправления учебной деятельности студентов в условиях факультета физического воспитания / Г. А. Ямалетдинова, С. И. Белых // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 4. – С. 38-43

Список мультимедійних видань

 1. Віттенберг, Ксенія Юріївна. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов [Електр. ресурс] : дисертацiя на здобуття наук. ступеня кандидата пед. наук / К. Ю. Віттенберг; наук. кер. Л. В. Артемова ; Херсонський Державний Університет. – Херсон : 2010. – 1 с.
 2. Інформаційні технології в навчально-виховному процесі [Електр. ресурс] : бібліографічний покажчик / уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ , 2013. – 92 с.
 3. Інформаційні технології. Бібліотека [Електр. ресурс] : матеріали до забезпечення дисциплін / Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті. – Вінниця : ВДПУ , [2012].
 4. Кондратюк, Володимир Дмитрович. Формування професійних знань та умінь майбутніх учителів трудового навчання засобами інформаційних технологій: Автореферат та дисертація. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти / В.Д. Кондратюк. – Вінниця : 2008.
 5. Ткаченко, Тарас Васильович. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Электр. ресукрс] : дис. ... канд.пед. наук: 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Т. В. Ткаченко ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів : 2009. – 260 с.
 6. Шевченко, Людмила Станіславівна. Формування професійних знань майбутніх кваліфікованих робітників засобами мультимедіа: Дисертація. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти / Л.С. Шевченко. – Вінниця : 2006.

Список повнотекстових видань

 1. Ваньшин С. Н. Лучше помочь, чем мешать [Электр.ресурс] : [доклады] / С. Н. Ваньшин
 2. Інформаційні технології в навчально-виховному процесі [Электр.ресурс] : бібліографічний покажчик / уклад. Т. В. Мірохіна. – 2013
 3. Матвієнко О. В. Інформаційне забезпечення державного управління [Электр.ресурс] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – 2010
 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Электр.ресурс] : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Палат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева. – 1999
 5. Пост методика [Электр.ресурс]. – 2010г. № 2 (93)
 6. Пост методика [Электр.ресурс]. – 2010г. № 6 (97)
 7. Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования [Электр.ресурс] : монография / И. В. Роберт, С. О. Репина. – 2010

Список праць викладачів

 1. Гордійчук, Г. Б. Підготовка педагогів в умовах використання інтерактивного освітнього середовища навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 33-40.
 2. Гуревич, Р. С. Формування інформаційної культури майбутніх фахівців / Р. С. Гуревич // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 3-7.
 3. Ігнатова, О. М. Проблеми формування готовності педагогів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій / О. М. Ігнатова // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 215-218.
 4. Кадемія, М. Ю. Використання високотехнологічного інформаційного середовища у вивченні іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопал // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. ст / редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2010. – Вип. 31. – С. 279-284
 5. Кадемія, М. Ю. Використання інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації / М. Ю. Кадемія, С. Д. Петрович. – Вінниця, 2012
 6. Кондратюк, В. Д. Контроль знань і вмінь майбутніх вчителів трудового навчання педагогічними програмними і комунікаційними засобами / В. Д. Кондратюк // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2. Ч. 2. – С. 74-77.
 7. Король, В. П. Огляд програмного забезпечення для дистанційного навчання в професійній підготовці вчителя технологій / В. П. Король, Д. М. Луп'як // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К.- Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С. 377-382
 8. Методика впровадження інформаційних технологій в навчальний процес : навчальний посібник / уклад.: Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця, 2005
 9. Смолінська, А. В. Використання інформаційних і комп'ютерних технологій у викладанні економічних дисциплін у вищих навчальних закладах / А. В. Смолінська, І. А. Чорновіл // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, С. У. Гончаренко та ін. – К. – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2011. – Вип. 27. – С. 506-512
 10. Ткаченко, Т. В. Проектування та використання інформаційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах МНС України / Т. В. Ткаченко, Л. С. Шевченко // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : збірник наукових праць / редкол.: М. М. Козяр, Н. Г. Ничкало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2. Ч. 1. – С. 251-255.
 11. Фуштей, Оксана Василівна. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики засобами мультимедіа : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. В. Фуштей. – Вінниця, 2012
 12. Фуштей, Оксана Василівна. Формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики засобами мультимедіа : автореф. дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / О. В. Фуштей. – Вінниця, 2012