Основи наукових досліджень

Список книжкових видань

 1. 5
  А43
  Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць. Вип. 9(14)
  / відп. ред. А. В. Г удзевич ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – 232 с.
  Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 57(07)
  К18
  Камінський, Олексій Минович. Основи наукових досліджень
  / О. М. Камінський ; ВДПУ ; природн.- геог. ф-т. – Вінниця, 2006. – 54 с. – Бібліогр.: 3 назв.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 001(075.3)
  К56
  Ковальчук, Володимир Володимирович. Основи наукових досліджень : навчальний посібник
  / В. В. Ковальчук. – К : Слово, 2009. – 239 с.
  Примірники: всього:21 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2), БІБЛОГРАФІЯ(1)
 4. 33(075.3)
  М16
  Макогон, Юрій Володимирович. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник
  / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко. – 2-е вид.. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144 с.
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(1)
 5. 371
  Н72
  Новые исследования в педагогических науках. вып. 1(57)
  / сост. И. К. Журавлев, В. С. Шубинский ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1991. – 96 с.
  Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЧЗ ППН(1)
 6. 378(075.3)
  О-64
  Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : комплект дидактичних матеріалів
  / авт. кол.: В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 164 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 001(075.3)
  О-75
  Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посібник
  / ред. А. Є. Конверський ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 001(075.3)
  О-75
  Основи наукових досліджень : навчальний підручник
  / [В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва, Н. Ю. Волянюк та ін.] ; Нац. академія пед. наук України "Університет менеджменту освіти". – К. : Педагогічна думка, 2012. – 143 с.
  Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
 9. 001(075.3)
  П32
  Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підручник
  / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 001(075.3)
  Р69
  Романчиков, Володимир Іванович. Основи наукових досліджень : навч. посіб.
  / В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
  Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
 11. 001(075.3)
  С34
  Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти
  / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : ДІНІТ, 2000. – 259 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 12. 001(075.3)
  С60
  Соловйов, Станіслав Миколайович. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / С. М. Соловйов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 13. 001(075.3)
  С60
  Соловйов, Станіслав Миколайович. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / С. М. Соловйов. – К. : [Центр учбової літератури], 2007. – 175 с.
  Примірники: всього:1 - БІБЛОГР(1)
 14. 001(075.3)
  Ц55
  Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. пос. для студ. вищих навч. закладів, магістрів аспірантів, наук. працівників тощо
  / Г.С. Цехмістрова. – К : "Слово, 2004. – 240 с.
  Примірники: всього:9 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), БІБЛОГР(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)

Список статей з періодики

 1. Балагура, І. Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій / І. Балагура // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – С. 40-48
 2. Березкина, Н. Оценка научной деятельности организаций Беларуси с использованием индексов цитирования / Н. Березкина; Сикорская О., Хренова Г. // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 5. – С. 45-49
 3. Бєлінська, В. Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідної діяльності ЧДІЕУ / В. Бєлінська, Н. Мороз // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 8. – С. 22-25
 4. Гогунський, Віктор. Особливості роботи в "Google Академія" / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа. – 2014. – № 11/12. – С. 109-111
 5. Гогунський, Віктор. Створюємо свій аккаунт "Google Академія" / В. Гогунський, О. Колесніков // Вища школа. – 2014. – № 9. – С. 55-58
 6. Димова, А. Л. Основные направления научных исследований в области информатизации по физической культуре и спорту / А. Л. Димова // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 12. – С. 40-43
 7. Загірняк, Михайло. Наукометричні бази даних - наступний щабель розвитку чи якір для науковця / М. Загірняк, С. Сергієчко, П. Костенко // Вища школа. – 2014. – № 9. – С. 44-54
 8. Земсков, А. И. Библиометрия: взгляд на проблему. Сравнение уровня цитирования научных статей в разных странах / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2014. -№ 9. – С. 22-44
 9. Кириєнко, Т. В. Історичний нарис розвитку батрахолічних досліджень на території України / Т. В. Кириєнко, А. В. Смагло // Актуальні питання географічних, біологічних та хімічних наук. Основні наукові проблеми та перспективи дослідження : збірник наукових праць / відп. ред. А. В. Гудзевич. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2012. – Вип. 9 (14). – С. 165-166
 10. Ковязина, Е. В. Электронный архив научных публикаций: этапы развития / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. – 2014. -№ 2. – С. 19-26
 11. Козьменко, С. Виклики на шляху інтеграції у міжнародний науковий простір / Сергій Козьменко // Вища освіта України. – 2014. – № 3. – С. 24-29
 12. Колеснікова, Катерина. Моніторинг публікацій кафедр університету / К. Колеснікова, А. Негрі // Вища школа. – 2015. – № 1. – С. 76-77
 13. Копанева, Е. А. Вебометрические показатели научной периодики Украины / Е. А. Копанева // Научные и технические библиотеки. – 2013. -№ 5. – С. 75-82
 14. Копанєва, Єлизавета. Національні індекси наукового цитування / Є. Копанєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 4. – С. 29-35
 15. Костенко, Л. Бібліометнрика української науки: інформаційно-аналітична система / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнецов, Є. Кухарчук, Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 4. – С. 8-12
 16. Кухарчук, Є. Світові наукометричні системи / Є. Кухарчук // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 5. – С. 7-11
 17. Мікульонок, Ігор. Рецензія - об'єктивний критерій якості наукової праці чи формальність? / І. Мікульонок // Вища школа. – 2012. – № 6. – С. 39-43
 18. Кушнір, В. А. Методологічні основи педагогічних досліджень / В. А. Кушнір, Г. А. Кушнір // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 9-13.
 19. Московкин, В. М. Базы данных научной информации и онлайновые поисковые инструменты: использование для управления знаниями / В. М. Московкин // Научные и технические библиотеки. – 2012. -№ 6. – С. 18-29
 20. Назаровец, С. А. Поддержка открытого доступа к библиотековедческим интернет-ресурсам в Украине: декларации и реальность / С. А. Назаровец // Научные и технические библиотеки. – 2013. -№ 9. – С. 21-28
 21. Назаровець, Сергій. Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації / С. Назаровець // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 25-30
 22. Ніколаєв, Є. Б.. Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів / Є. Б. Ніколаєв // Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 17-30
 23. Поздняков, В. Г. Технологические аспекты оценки результативности НИР научной библиотеки / В. Г. Поздняков, И. В. Боровских, Л. Н. Каразанова // Научные и технические библиотеки. – 2012. -№ 6. – С. 30-39
 24. Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України у 1999-5005 рр. // Регіональна економіка. – 2006. – № 1.-С.7-21.
 25. Основні результати наукових досліджень інституту географії НАН України (2004 - 2008 рр.) / Л. Г. Руденко та ін. // Український географічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 70 - 77
 26. Рейли, Сюзан Роль библиотек в поддержке обмена научными данными / Сюзан Рейли // Научные и технические библиотеки. – 2013. -№ 2. – С. 102-107
 27. Решетник, Н. Современные системы индекса цитирования научных работ / Н. Решетник // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 4. – С. 5-8
 28. Сербін, О. Оптимізація інфорації як передумова індексування та систематизації в рамках еволюції структури і функції бібліотечної науки / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 16-24
 29. Симоненко, Т. Репозитарій "Наукова періодика України": шляхи оброблення електроннмих версій / Т. Симоненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3. – С. 32-36
 30. Соловяненко, Д. Політика індексації видань у наукометричних базах даних Web of Science та Sci Verse Scopus / Д. Соловяненко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 1. – С. 6-21
 31. Соловяненко, Денис. Проект "Наукова періодика України" на платформі Open Journal Systems / Д. Соловяненко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 3. – С. 11-15
 32. Стріха, Максим Дисертаційна паніка: що після неї? / Максим Стріха // Українська мова і література в школі. – 2012. -№ 8. – С. 54-55
 33. Цветкова, В. А. Системы цитирования: где благо, где зло / В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. -№ 1. – С. 18-22
 34. Чайковський, Ю. Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники. Частина І. Порівняльна характеристика наукометричних баз / Ю. Б. Чайковський, Ю. В. Сілкіна, О. Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 8. – С. 89-98
 35. Чайковський, Ю. Б. Наукометричні бази та їх кількісні показники. Частина ІІ. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз / Ю. Б. Чайковський, Ю. В. Сілкіна, О. Ю. Потоцька // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 9. – С. 84-92
 36. Чорнуха, О. М. Основи наукових досліджень у секції географічного краєзнавства МАН : програма курсу / О. М. Чорнуха // Все для вчителя. – 2010. – Березень (№ 7-9). – С. 19-21.
 37. Шерепа, Т. Створення системи індексування інтранет - середовища наукової бібліотеки / Т. Шерепа // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 4. – С. 3-7
 38. Шостак, А. В. Індекс Хірша і авторитет вченого / А. В. Шостак // Освіта. – 2010. – 8-15 грудня (№ 50). – С. 8-9.
 39. Шостак, Анатолій. Дослідницький університет: як покращити індекс Хірша / А. Шостак // Сучасна освіта. – 2010. – № 12. – С. 40-44.
 40. Ярошенко Відкритий доступ - шлях до присутності України у світовій науковій спільноті / Ярошенко // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 47-51
 41. Ярошенко, Т. Університетські бібліотеки України підтримуютьініціативу відкритого доступу до наукової інформації / Т. Ярошенко // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 64-75

Список повнотекстових видань

 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Електрон. текст в форматі .PDF. – Суми: Університетська книга, 2008. – 428 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 2. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання [Електронний ресурс] : монографія / Б. Є. Грабовецький ; Вінницький національний технічних університет. – Електрон. текст в форматі .pdf и http://e2000.kyiv.org. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 171. – Ел. жорстк. диск: іл.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 3. Довідник здобувача наукового ступеня [Электронный ресурс]: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук, кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков; за ред. Р. В. Бойка. – Електронний текст в форматі .djvu. – К.: Бюл. Вищої атестац. коміс. України: Толока, 2004. – 69 с. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 4. Збірник статей журналу "Історія української географії" [Электронный ресурс] / Укр. Географ. товариство, Тернопільський нац. педагог. ун-т ім. В. Гнатюка, Географічна Комісія Наукового товариства ім. Т. Шевченка (м. Львів). – Електронний текст в форматі .html. – Ел. жорстк. диск.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Электронный ресурс]: навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – Електронний текст в форматі .djvu. – К.: Професіонал, 2008. – 240.– Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 6. Колесников О. В. Основи наукових досліджень [Электронный ресурс] : навч. посіб./ О. В. Колесников. – 2-ге вид. випр. та доп. – Електронний текст в форматі .pdf. – К.: ЦУЛ, 2011. – 144.– Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 7. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень [Электронный ресурс] / П. Г. Лузан. – Електронний текст в форматі .pdf. – К., 2010. – 219. – Ел. жестк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 8. Сабитов Р.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. А. Сабитов, Н. М. Кушнаренко. – Електронний текст в форматі .pdf. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т., 2002. – 138 с. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 9. Українська біографістика Biographistica Ukrainica [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. Вип. 4/ редкол. В. І. Попик (відп. ред.) [та інш.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадского, Ін-т біографічних досліджень. – Електронний текст в форматі .pdf. – К., 2008. – 554 с. – Ел. жорстк. диск.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 10. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. С. Філіпенко. – Електронний текст в форматі .pdf. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 11. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень [Электронный ресурс] : навчальний посібник для магістрантів, аспірантів, викладачів та наукових працівників / Г. С. Цехмістрова. – електронний текст в форматі .pdf. – К.: Слово, 2004. – 240 с. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.
 12. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – Електронний текст в форматі .djvu. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 295 с. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ.

Список авторефератів та дисертацій

 1. Самойлова М. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самойлова Марія Василівна . – 2014
 2. Степанюк К. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Степанюк Катерина Іванівна . – 2013

Список праць викладачів

 1. Бриліна, Валентина Людвигівна. Основи наукових педагогічних досліджень у структурі підвищення фахової підготовки вчителя музики / В.Л. Бриліна // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 13. – С. 10-12.
 2. Галузяк, В.М. Основні напрями досліджень стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 16. – С. 41 - 49.
 3. Галузяк, В.М. Основні напрями досліджень стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 16. – С. 41-49.
 4. Галузяк, Василь Михайлович. Основні напрями досліджень стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 16. – С. 41-48
 5. Галузяк, Василь Михайлович. Основні напрями досліджень стилів педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2005. – Вип. 16. – С. 41-48. – Бібліогр.: 21 назва.
 6. Наукові записки. Сер. Історія. Вип. 1 / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 1999
 7. Основи наукових досліджень : навчальна програма: Спеціальність "Історія" / Розроб. Ю.А. Зінько. – Вінниця, 2005
 8. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів спецыальносты 7.010103 "Українська мова і література та українознавство" денної форми навчання / Л.В. Супрун. – Вінниця, 2005
 9. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів спецыальносты 7.010103 "Українська мова і література та українознавство" денної форми навчання / Л.В. Супрун. – Вінниця : Едельвейс, 2005
 10. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.В. Супрун. – Вінниця, 2006
 11. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.В. Супрун. – Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2006
 12. Пітик, О. В. Формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на основі маркетингових досліджень / О. В. Пітик // Збірник наукових праць. "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : теорія, методологія, досвід, проблеми". – К. : Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2006. – Вип. 3.
 13. Подоляк, В. О. Навчальна програма "Основи наукових досліджень" / В. О. Подоляк. – Вінниця, 2006
 14. Подоляк, В.О. Пакет комплексних контрольних робіт "Основи наукових досліджень" / В.О. Подоляк. – Вінниця, 2006
 15. Подоляк, В. О. Навчальна програма "Основи наукових досліджень" / В. О. Подоляк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 16. Подоляк, В. О. Пакет комплексних контрольних робіт "Основи наукових досліджень" / В. О. Подоляк. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2006
 17. Столяренко, О.В. Технологія самостійної роботи та студентських наукових досліджень / О.В. Столяренко // Соціально-педагогічна підтримка та реабілітаційна робота з проблемною категорією молоді на основі ціннісного ставлення до людини. – Вінниця : ВМУРоЛ "Україна", 2004
 18. Столяренко, О. В. Технологія самостійної роботи та студентських наукових досліджень / О. В. Столяренко // Соціально-педагогічна підтримка та реабілітаційна робота з проблемною категорією молоді на основі ціннісного ставлення до людини. – Вінниця : ВМУРоЛ «Україна». – 2004.
 19. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів спеціальності 7.010103 "Українська мова і література та українознавство" денної форми навчання / Л. В. Супрун. – Вінниця, 2005
 20. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Супрун. – Вінниця, 2006
 21. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів спеціальності 7.010103 "Українська мова і література та українознавство" денної форми навчання / Л.В. Супрун. – Вінниця, 2005
 22. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Супрун. – Вінниця, 2006
 23. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів спеціальності 7.010103 "Українська мова і література та українознавство" денної форми навчання / Л. В. Супрун. – Вінниця : Глобус-прес, 2005
 24. Супрун, Л. В. Основи наукових досліджень : програма курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л. В. Супрун. – 2-ге вид., переробл. й доповн. – Вінниця : Глобус-прес, 2006
 25. Теклюк, В.Я. Основи наукових досліджень : програма спецкурсу / В. Я. Теклюк. – Вінниця, 2002