Мовна компетентність

Список книжкових видань


 1. А34
  Ажнюк Б. М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна : [монографія]
  / Б. М. Ажнюк ; НАН України. Ін-т укр. мови. - К. : Рідна мова, 1999. - 450 с.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
 2. 4У(070.1)
  А43
  Актуальні проблеми букваристики : традиції й альтернативи : збірник матеріалів обласного методичного семінару "Методика навчання молодших школярів грамоти в процесі застосування альтернативних букварів"
  / відп. за випуск І. М. Лапшина, І. І. Козак. - Вінниця : ВДПУ, 2005. - 80 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 3. 32
  К93
  Курас, Іван Федорович. Етнополітологія. Перші кроки становлення
  / І.Ф. Курас. - К. : Генеза, 2004. - 736 с.. : табл., граф.
  Примірники: всього:25 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(23), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
 4. 9У2
  М13
  Мазур, Василь Митрофанович. Національно-мовне питання в Україні (1991-2001 рр.)
  / В. М. Мазур ; Вінницький державний педагогічний університет. - Вінниця, 2003. - 204 с.
  Примірники: всього:7 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ(3)
 5. 016:4У
  М74
  Мова - невмирущий скарб народу : бібліогр. покажч.
  / уклад. Г. Авраменко, О. Кізян ; Вінницька обласна універсальна наукова б-ка ім. К. А. Тімірязєва. - Вінниця, 2000. - 58 с.
  Примірники: всього:1 - Бібілогр(1)

 6. М 74
  Мовні конфлікти і гармонізація суспільства : матеріали наукової конференції: 28-29 травня 2001 року
  / наук. ред. В. Радчук ; редкол. В. Куєвда, Л. Масенко, В. Радчук. - К : Київський університет, 2002. - 222 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список статей з періодики

 1. Белозёрова, Л. С. Диктанты. Из сборника авторских текстов по русскому языку: диктанты, изложения, сочинения-рассуждения по началу с творческим заданием : [5-11 классы] / Л. С. Белозёрова // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2010. – № 4. – С. 48-68.
 2. Бондаренко, Н. Становлення правописної компетентності учнів 5-7 класів на основі врахування внутрішньопредметних зв'язків / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 4. – С. 2-6
 3. Вашуленко, М. Методичні настанови щодо уроків навчання грамоти за новим "Букварем" (автори М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко) / М. Вашуленко, О. Вашуленко // Початкова освіта. – 2012. – Жовтень (№ 37). – С. 3-9
 4. Вашуленко, М. Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів / Микола Вашуленко, Валентина Собко // Початкова школа. – 2011. – № 6. – С. 27-31
 5. Вашуленко, Оксана. Повторення як засіб формування мовної компетентності молодших школярів / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 8-11
 6. Вінчура, Жанна. Формування культуромової особистості на сучасному уроці української літератури / Ж. Вінчура // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 6. – С. 21-24.
 7. Гнаткович, Т. Синтаксичні вправи в системі формування мовної компетентності школярів / Т. Гнаткович // Дивослово. – 2010. – № 6 . – С. 13-18
 8. Гнаткович, Т. Формування млвної компетентності п'ятикласників у процесі вивчення синтаксичних одиниць / Тетяна Гнаткович // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 1. – С. 14-18
 9. Гнаткович, Тетяна Методичні аспекти формування мовної й мовленнєвої компетентностей школярів у процесі вивчення складносурядного речення / Тетяна Гнаткович // Українська мова і література в школі. – 2012. –№ 6. – С. 2-8
 10. Головина, Э. Д. Как феникс стал Феликсом : О народной этимологии в лексике и фразеологии / Э. Д. Головина // Русская речь. – 2012. – № 4. – С. 73-76
 11. Головина, Э. Д. Когда смешивают ареал с ореолом, а балахон с балдахином / Э. Д. Головина // Русская речь. – 2011. – № 3. – С. 58-62.
 12. Голуб, Н. Риторична компетентність учнів старших класів як показник сучасної мовної освіти / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 8. – С. 2-7
 13. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (проект) // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 5. – С. 53-61.
 14. Кожедуб, Лідія. Навчання читанню художніх творів у мовних ВНЗ в умовах зниження рівня читацької активності в суспільстві / Л. Кожедуб // Вища освіта. – 2011. – № 3. – С. 105-113
 15. Козакова, Н. Компетентнісний підхід і молодші школярі / Н. Козакова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 11. – С. 45-50
 16. Красовська, Олена Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки) / Олена Красовська // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 3. – С. 37-39
 17. Курач, Лариса. Проблема развития лингвокультурологической компетентности учащихся на уроках русского языка в школах с украинским языком обучения / Лариса Курач // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 50-57
 18. Кучерук, Оксана Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема / Оксана Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 2. – С. 2-7
 19. Кучерук, Оксана. Концепція системи методів навчання мови в основній школі / О. Кучерук // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 7/8. – С. 10-16.
 20. Левчук, М. Іншомовний простір навчального закладу / М. Левчук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 7/8. – С. 46-47
 21. Литовченко, Ольга. До проблеми розробки концептуальної моделі логопедичної роботи / О. Литовченко // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 37-39
 22. Лященко, М. Поглиблення мовної компетенції майбутніх педагогів у процесі викладання української мови (за професійним спрямуванням) / Марина Лященко // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 41-43.
 23. Мамчич, Олена. Актуальні питання лінгвопідготовки магістрів початкової школи: (Авторська модель програми) / О. Мамчич // Початкова школа. – 2008. – № 5. – С. 9-12.
 24. Овсієнко, Людмила Методика навчання лінгвістики тексту в системі компетентнісної мовної освіти майбутніх учителів-словесників / Людмила Овсієнко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 2. – С. 27-32.
 25. Орлова, О. Державний стандарт середньої освіти / О. Орлова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 11. – С. 8-10
 26. Остапенко, Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови / Н. Остапенко // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 5-8
 27. Петрук, О. Комунікативне спрямування у навчанні української мови у початкових класах шкіл з мовами викладання національних меншин / Оксана Петрук // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 41-44
 28. Поліщук, В. Мовні питання в доробку Василя Доманицького / В. Поліщук // Українська мова. – 2012. – № 1. – С. 101-115
 29. Решодько, Лідія. Визначаємо мовну та мовленнєву компетентність : Матеріали для тематичної перевірки знань з української мови по темі "Складне речення" / Л. Решодько // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 7. – С. 72-78.
 30. Романовський, О. Мовна компетентність як необхідна складова виховання освіченого та інтелігентного українця / О. Романовський, Ю. Романовська, О. Романовська // Вища школа. – 2009. – № 7. – С. 88-98
 31. Федченко, Л. Мовленнєва культура учнів на уроках географії / Л. Федченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – Жовтень (№ 37). – С. 3-7
 32. Шкваріна, Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. – № 6. – С. 20-21.
 33. Ярмолюк, Алла Роль навчального тексту у формуванні ціннісно-смислових орієнтацій учнів 5-х класів / Алла Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 8. – С. 11-15

Список мультимедійних видань

 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 2. Мовна палітра Поділля : філологічний збірник з регіональних проблем. Вип. 1: Щорічник / відп. ред. А. В. Костюк ; Інститут української мови НАН України. – Вінниця, 2008. – 201 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 3. Говоримо і пишемо зразковою українською мовою. – К., 2011. – Ел. опт. диск (DVD-ROM)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 4. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції [Электронный ресурс] : курс лекцій (схеми і табл.). – Електрон. текстов. дан. в форматі .pdf. – К.: Ленвіт, 2011 Эл. опт. диск (CD-ROM)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Повнотекстових видань

 1. Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі [Електронний ресурс]. – Електронний текст в форматі .pdf. – К.: Ленвіт, 2012. – 168 c. – Эл. жестк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [Електронний ресурс] : підручник / Ф. С. Бацевич. – Електроннитй текст в форматі . djvu. – К.: Академія, 2004. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ(1)
 3. Комунікативний синтаксис сучасної української мови [Електронний ресурс]. – http://www.ksu.ks.ua/Downloads/ChairUkr/KS.L.doc. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 4. Мова і процеси суспільного розвитку [Електронний ресурс] / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред. В. М. Русанівський. – Електронний текст в форматі .djvu. – К.: Наук. думка, 1980. – Ел. жорстк. диск.
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ(1)
 5. Мовна політика та мовна сітуація в Україні: Аналіз і рекомендації [Электронный ресурс] / ред. Ю. Бестерс-Ділгер ; за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – Електроннитй текст в форматі .djvu. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 363. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ(1)
 6. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Електронний ресурс]. – Електронний текст в форматі .pdf. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 7. Нагорна Л. П. Політична мова і мовна політика: діапозон можливостей політичної лінгвістики [Електронний ресурс] / Л. П. Нагорна. – Електронний текст в форматі .pdf. – К.: Світогляд, 2005. – 159 с. - Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ(1)
 8. Пономарів, Олександр . Культура слова : мовностилістичні поради / О. Пономарів. – 2-ге вид. стер. – К.: Либідь, 2001. – 240. - Ел. жорстк. диск
 9. Поняття літературної мови та мовної норми [Електронний ресурс]. – Електронний текст в форматі .rtf. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 10. Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя світу [Електронний ресурс] / О. Б. Ткаченко. – Електронний текст в форматі .djvu. – К.: Спалах, 2004. – 272. - Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
 11. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии [Электронный ресурс] / А. Т. Хроленко. – Електронний текст в форматі .pdf. – М.: Флинта, 2009. – 113 с. – Ел. жорстк. диск
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ(1)
 12. Язык, сознание, коммуникация [Электронный ресурс] : [сб. статей]. Вып. 21 / отв. ред. В. В. Красных ; отв. ред. А. И. Изотопов. – Электрон. текстовые и граф. дан. в формате .pdf. – М.: МАКС Пресс, 2002. – 184 с.
  Примірники: всего:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)