Громадянське виховання

Список книжкових видань

 1. 378
  В42
  Відродження : науково-методичний вісник. Вип. 1
  / Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ; редкол.: С. І. Дровозюк, Н. В. Василенко, Г. А. Іваниця. - Вінниця, 2008. - 262 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.011(07)
  Г60
  Голлоб Р. Зростаємо у демократії : плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини. Т. 2
  / Р. Голлоб, В. Вайдінгер. - К. : Основа, 2011. - 164 с.. - (Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та моделі. Т. І-VІ з ОДГ/ОПЛ)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 3. 30(07)
  Г87
  Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя
  / С. Позняк, О. Пометун. - К. : Етна-1, 2008. - 194 с.. - (Проект ЄС "Громадянська освіта - Україна")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 30(075.3)
  Г87
  Громадянська освіта: теорія і методика навчання : Посіб. для студ. вищих навч. закладів
  / Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков та ін.. - К. : Етна-1, 2008. - 174 с.. - (Проект ЄС "Громадянська освіта - Україна")
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 371.011
  К76
  Кошолап О. Ф. Громадянське виховання учнівської молоді (історико-педагогічний аспект)
  / О. Ф. Кошолап, Р. В. Ігнатовська. - Вінниця : ВДПУ, 2011. - 142 с.
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 371.011(07)
  Н15
  Навчаємо демократії : базові матеріали з питань освіти для демократичного громадянства та прав людини для вчи-телів. Т. 1. - К. : Основа, 2011. - 164 с. - (Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини у шкільній практиці: навчальні приклади, поняття, методи та мо-делі. Т. І-VІ з ОДГ/ОПЛ.)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 7. 373.7
  С22
  Сахневич , Ірина Дем'янівна. Громадянське самовизначення учнівської робітничої молоді : монографія
  / І. Д.Сахневич . - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 212 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 8. 371.011
  Т48
  Ткачов, Сергій Іванович. Громадянська освіта учнівської молоді : історико-педагогічні аспекти та термінологічне поле
  / С. І. Ткачов. - Х. : Основа, 2011. - 96 с.. - (Б-ка ж-лу "Управління школою"; вип. 01(97)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 371.011
  Т92
  Тхоржевська, Тетяна Дмитрів-на. Православне виховання в історії педагогіки України : монографія
  / Т. Д. Тхоржевська. - 2-ге вид. перероб. та доп. - К. : Фенікс, 2008. - 432 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 30(07)
  Ч-12
  Чабан, Любов Григорівна. Громадянська освіта. 9-11 класи
  / Л. Г. Чабан, Я. Г. Бондаренко. - Х. : Основа, 2009. - 174 с. - (Б-ка ж-лу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (68))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 378
  Ш52
  Шестопалюк, Олександр Васильович. Громадянське виховання майбутніх учителів: теоретичні і методичні аспекти : [моно-графія]
  / О. В. Шестопалюк. - Вінниця : Консоль, 2008. - 260 с.
  Примірники: всього:6 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАН-НЯ(1)
 12. 378
  Ш52
  Шестопалюк, Олександр Васильович. Розвиток громадянської компетентності майбутніх вчителів : монографія
  / О. В. Шестопалюк. - Вінниця : Консоль, 2009. - 312 с.
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ППН(1), (1)
 13. 378
  Я45
  Якименко С. І. Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання учнів початкової школи : монографія
  / С. І. Якименко, І. В. Щербак. - К. : Слово, 2011. - 240 с.
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ППН(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Список статей з періодики

 1. Аббас, Н. Концепція розвитку громадянської активності школярів / Н. Аббас // Директор школи. – 2013. – Листоп. (№ 22). – С. 17-36
 2. Бобошко, Л. Громадянське виховання в сучасній школі / Л. Бобошко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 30-33
 3. Боднарюк, О. Формування моральних засад громадянства при вивченні етики : з досвіду роботи / О. Боднарюк // Історія України. – 2013. – Грудень (№ 48). – С. 11-14.
 4. Боднарюк, О. Цінності демократичного громадянського суспільства. Етика. 6 клас / О. Боднарюк // Історія України. – 2013. – Грудень (№ 48). – С. 15-19.
 5. Горб, Т. Й. Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості / Т. Й. Горб // Історія в школі. – 2013. – № 2. – С. 16-17
 6. Домарецька, Оксана. Виховуємо громадянина. Про деякі аспекти формування громадянськості на уроках історії України / О. Домарецька // Історія України. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 9-11.
 7. Епштейн, Алек Д.. Єврейські літні табори для старшокласників і формування багатоскладової національно-конфесіонально-громадянської ідентичності молоді в сучасній Україні / Алек Д. Епштейн // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2013. – № 3. – С. 125-138
 8. Жильцова, О. С. Погляд на проблему громадянського виховання через тволрчість В. О. Сухомлинського : педагогічні читання / О. С. Жильцова // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 10. – С. 9-14.
 9. Жукова, О. Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства / О. Жукова // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 50-55
 10. Запасникова, О. Виховання старшокласників як суб‘єктів соціальної сфери життя громадянського суспільства / О. Запасникова // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 56-60
 11. Каракаш, І. Виховання демократичної політичної культури старшокласників як прояви культури демократизму особистості у політичній сфері життя громадянського суспільства / І. Каракаш // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 31-37
 12. Коваленко, Алла Ми - українці : заняття для старших дошкільнят / Алла Коваленко, Юлія Сікало // Дошкільне виховання. – 2013. –№ 8. – С. 31-32
 13. Кордонська, А. В. Мова - талісман людини та нації : до Дня української писемності й мови, 10-11 кл. / А. В. Кордонська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 9. – С. 48-54
 14. Крупка, В. П. Рецепція християнської традиції в поезії Володимира Забаштанського / В. П. Крупка // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали регіональної наукової конференції 5 березня 2013 року / уклад.: О. І. Криворучко, ю. А. Зінько, І. М. Романюк. – Вінниця, 2013. – С. 76-78
 15. Куліненко, Лілія. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості / Л. Куліненко // Вища освіта України. – 2013. – № 2. – С. 33-39
 16. Лисенко, Неллі Етнопедагогіка у сучасному дитсадку: формальність чи реальність? / Неллі Лисенко // Дошкільне виховання. – 2013. –№ 2. – С. 23-25
 17. Малахова, С. Розвиток соціальної та громадянської компетентностей старшокласників засобами телекомунікаційних проектів / С. Малахова // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 61-65
 18. Мельниченко, Борис. Зміст, форми і методи громадянського виховання учнів основної дев’ятирічної школи Чеської Республіки на сучасному етапі розвитку освіти / Борис Мельниченко // Історія в школі. – 2013. – № 3. – С. 22-25
 19. Нерубайська, Л. А. Шкільний музей "Шевченкова світлиця" - осередок громадянсько-патріотичного виховання школярів / Л. А. Нерубайська, І. М. Замулянець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 19-21. – С. 87-95.
 20. Нємцева, Т. Педагогічні умови виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності / Т. Нємцева // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 66-70
 21. Нємцева, Т. Реалізація програмно-цільового підходу до виховання громадянської ініціативності старшокласників у позакласній діяльності / Т. Нємцева // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 17-22
 22. Пастушенко, Р. Про проект Концепції громадянської освіти та виховання в Україні / Р. Пастушенко // Педагогічна думка. – 2013. – № 1. – С. 15-16.
 23. Петрунькіна, Ю. Формування в учнів громадянської свідомості / Ю. Петрунькіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 6. – С. 38-40
 24. Петрунькіна, Ю. Формування громадянської свідомості учнів / Ю. Петрунькіна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 7/8. – С. 41-43
 25. Підручна, І. Інтерактивні технології у громадянському вихованні учнів : тренінг / Ірина Підручна // Психолог. – 2013. – Жовтень (№ 19-20). – С. 86-88.
 26. Попова, Юлія Міські культурні заходи: формуємо духовні цінності дошкільнят / Юлія Попова // Дошкільне виховання. – 2013. –№ 9. – С. 15-16
 27. Попович, І. Громадянська позиція та національна освіта учнів / І. Попович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 2. – С. 8-9
 28. Рассвєтова, С. О. Формування громадянськості учнів через розвиток критичного мислення на уроках історії та правознавства / С. О. Рассвєтова // Історія та правознавство. – 2013. – № 13. – С. 7-8.
 29. Строженко, Н. Вчимося вирішувати проблеми життя учнівської молоді та місцевої громади / Н. Строженко // Рідна школа. – 2013. – № 12. – С. 38-43
 30. Тесленко, В. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти / В. В. Тесленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 80-87
 31. Тесленко, В. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти / В. В. Тесленко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2013. – № 2. – С. 80-87
 32. Шестопалюк, О. В. Сучасні підходи до формування громадянської компетентності майбутніх фахівців / О. В. Шестопалюк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; редкол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. – Вип. 40. – С. 138-143
 33. Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання : наказ № 1/9-557 від 09.08.2012р. // Директор школи. – 2013. – Грудень (№ 23-24). – С. 93-95.

Список мультимедійних видань

 1. Кращі приклади з практики проекту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "ГІДНА УКРАЇНА" [Електронний ресурс] : добірка брошур, книг, посібників грантоотримувачів.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
 2. Людина і світ [Электронный ресурс] : електронний посібник : збірник. - Електрон. текст в форматі .exe ; презентаці .pptx. - К., 2011. – Ел. опт. диск (CD-ROM): зв.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

Список повнотекстових видань

 1. Асламова Т. Громадянська освіта: теорія і методика навчання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, В. Кононенко [та інш.]. – Електронний текст в форматі .pdf. - К.: ЕТНА-1, 2008. - 174 с. : мал, табл.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ
 2. Бізбіз Т. О. Усі уроки до курсу "Людина і світ". 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т. О. Бізбіз. - Електронний текст в форматі .djvu. - Х.: Основа, 2011. - 301 с. : табл. - (Усі уроки)
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ
 3. Громадянська освіта: посібник для вчителя / [авт.-уклад.: С. Позняк, О. Пометун, П. Вербицької і О. Войтенка та ін.]. - К.: Етна-1, 2008. - 194 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ
 4. Політологія [Електронний ресурс] : курс лекцій : (навчально-методичний посібник) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського, каф. політології. - Електрон. текст в форматі .doc. - Вінниця: ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2008. – Ел. жорст. диск
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ

Список праць викладачів

 1. Грошовенко, О.П. Підготовка учителя до реалізації завдань громадянської освіти та виховання молодших школярів / О. П. Грошовенко // Наукові записки. Серія: Початкове навчання / Інститут педагогіки і психології. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – Вип. 6 Ч. 1. – С. 39-43
 2. Грошовенко, О.П. Підготовка учителя до реалізації завдань громадянської освіти та виховання молодших школярів / О.П. Грошовенко // Наукові записки. Серія: Початкове навчання / Інститут педагогіки і психології. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – Вип. 6 Ч. 1. – С. 39-43
 3. Шестопалюк, О. В. Гуманістичні аспекти громадянського виховання у вищій школі / О. В. Шестопалюк // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2008. – № 1. – С. 26-32
 4. Шестопалюк, О. В. Сучасні підходи до громадянського виховання особистості / О. В. Шестопалюк // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць / редкол.: [ В. Г. Кремень, Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський]. – Харків, 2008. – Вип. 17 (21). – С. 32-39.