СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Список книжкових видань

 1. 158.015
  Н34
  Научитель О. Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти. Частина 1
  / О. Д. Научитель, Ю. І. Гулий, О. Є. Фальова. – Харків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"; вип. 2 (158))
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 2. 372(07)
  Р31
  Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник
  / за ред. Т. О. Піроженко; НАПН України; Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Київ : Слово, 2017. – 64 с
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 3. 378
  Р64
  Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія
  / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 324 с
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
 4. 15
  Р64
  Розвиток особистості у різних умовах соціалізації : колективна монографія
  / за ред. Л. О. Калмикової, Г. О. Хомич. – Київ : Слово, 2016. – 472 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 15(075.3)
  С34
  Сіверс З. Ф. Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді : посібник
  / З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич, О. Ю. Осадько; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 178 с
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 6. 15(03)
  С48
  Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. Частина 1
  / авт. кол.: М. П. Пугач, Т. Ф. Пугач, К. М. Стрюк. – Харків : Основа, 2017. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"; випа. 3 (170))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 15(03)
  С48
  Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. Частина 2
  / авт. кол.: М. П. Пугач, Т. Ф. Пугач, К. М. Стрюк. – Харків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою"; вип. 4 (171))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 15(07)
  С73
  Способи підвищення соціально-адаптивних можливостей людини в умовах переживання наслідків травматичних подій : методичні рекомендації
  / ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 80 с
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)

 9. Ф50
  Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 3 (22)
  / ред. В. М. Костюкевич; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Вінниця : Планер, 2017. – 676 с
  Примірники: всього:1 - (1)

 10. Ф50
  Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць. Вип. 1
  / ред. В. М. Костюкевич; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Вінниця : Планер, 2016. – 604 с
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), КАБ. ФІЗ. ВИХ.(1)

Список статей з періодики (видання зберігаються в ЧЗ періодичних видань)

 1. Балл Г. О. Аналіз поведінки у складних соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних положень психології / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 3. – С. 9-15.
 2. Буян Іван. Біологічні, духовні, соціальні нужди як чинники економічної системи / І. Буян // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 38-56
 3. Докторович М. Соціокультурний потенціал казки. Казка у психокорекції та соціальній терапії / Марина Докторович // Психолог дошкілля. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 9-18
 4. Котова І. С. Тренінгові заняття з формування довіри для членів Ради школи : Довіра як соціально-психологічний феномен. Потреби, очікування, обіцянки / Ілона Семенівна Котова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 5. – С. 34-37.
 5. Крученко Світлана. Кібербулінг як одна із форм психологічного насилля / С. Крученко // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 70-80
 6. Плисківська В. Кібербулінг в учнівському середовищі : заняття з елементами тренінгу / В. Плисківська // Психолог. – 2017. – Вересень (№ 17/18). – С. 70-73.
 7. Стрюк К. Вандалізм - біла пляма в педагогіці й психології / К. Стрюк, М. Пугач // Виховна робота в школі. – 2017. – № 12. – С. 33-35
 8. Фурман Анатолій. Соціальна культура / А. Фурман, О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36
 9. Шпортун О. М. Соціальні, психофізіологічні та гендерні основи розвитку почуття гумору / О. М. Шпортун // Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства : монографія / ред. кол. В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 251-269

Список повнотекстових електронних видань (доступ в відділі ІТ бібліотеки)


 1. ВДПУ. Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства [Електронний ресурс] : монографія
  / В. І. Шахов, О. М. Паламарчук. – Електрон. текст в форматі .pdf. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. – 324 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 2. Давидюк М. О. Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник
  / М. О. Давидюк. – Електронний текст в форматі .pdf. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 190 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 3. Дембицька Н. М. Становлення економічної культури молоді в умовах шкільної освіти [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
  / Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 103 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери [Електронний ресурс]
  / ред. І. Д. Звєрєва ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – Електр. текст в форматі .pdf. – К.; Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 5. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування [Електронний ресурс] : навчальний посібник
  / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : НФаУ, 2011. – 132 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 6. Калаур С. М. Соціальна конфліктологія [Електронний ресурс] : навч. посібник
  / С. М. Калаур, З. З. Фалинська. – Електрон. текст в форматі .pdf. – Тернопіль : Астон, 2010. – 360 с.
  Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 7. Категория «социального» в современной педагогике и психологии : материалы 2-й научно-практической конференции (заочной) с международным участием: 2-3 апреля 2014 г. в 2 ч. [Электронный ресурс] : сборник. Ч. 1
  / ред. А. Ю. Нагорнова ; отв. ред. А. Ю Нагорнова. – Електронний текст в форматі .pdf. – Ульяновск : SIMJET, 2014. – 531 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 8. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного соціокультурного середовища [Електронний ресурс] : методичні рекомендації
  / Н. Ю. Максимова, А. М. Грись, І. Ф. Манілов ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 91 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 9. Пов'якель Н. І. Психопрофілактика конфліктів [Електронний ресурс]
  / Н. І. Пов'якель. – Електр. текст в форматі .pdf. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с.. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 10. Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу [Електронний ресурс] : посіб.
  / Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, З. В. Охріменко [та інш.]. – Електронний текст в форматі .pdf. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 220 с.
  Примірники: всього:1 - ВКОМП(1)

 11. Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури [Електронний ресурс] : монографія
  / Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко ; за ред. Л. М. Карамушки ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 288 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 12. Психологічні закономірності реалізації конструктивних функцій етнокультури в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] : монографія
  / М.-Л. А. Чепа, М. І. Савіна, С. Є. Солодчук ; за ред. М.-Л. А. Чепи ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 131 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 13. Психологічні механізми адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища [Електронний ресурс] : монографія
  / Н. Ю. Максимова, А. М. Грись, І. Ф. Манілов ; за ред. Н. Ю. Максимової ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 254 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 14. Психологічні закономірності творчого сприймання інформаційних індикаторів реальності [Електронний ресурс] : монографія
  / В. О. Моляко, І. М. Біла, Н. А. Ваганова ; за ред. В. О. Моляко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 145 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

 15. Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді [Електронний ресурс] : монографія
  / В. В. Москаленко, О. В. Лавренко, Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі ; за ред. В. В. Москаленко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка. – Електронний текст в форматі .pdf. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 405 с.
  Примірники: всього:1 - МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

Список авторефератів та дисертацій

 1. 15
  Б18
  Байдарова Ольга Олегівна. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О.О. Байдарова ; КНУім.Т.Шевченка ; наук. кер. д-р психолог. наук Максимова Н.Ю. 26.0903. – К., 2009. – 19 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 158.015
  Г93
  Гузенко Віра Анатоліївна. Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / В. А. Гузенко ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. канд. психолог. наук Меліхова І.О. .30.0904. – Одеса, 2009. – 20 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.014
  І-23
  Іванченко Леонід Петрович. Формування у підлітків мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / Л. П. Іванченко ; СНУ ім. В. Даля ; наук. кер. д-р пед. наук Чиж О.Н. – Защищена 27.11.2007. – Луганськ, 2007. – 19 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 15
  І-23
  Іванюк Н. М. Соціальна категоризація як чинник комунікативної компетентності особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"
  / Іванюк Наталія Миколаївна ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Защищена 27.03.2014. – Луцьк, 2014. – 20 с. : табл. – Бібліогр.: с. 16-17 (11 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 158.015
  О-66
  Орловська Ксенія Олександрівна. Психологічні особливості життєвих перспектив підлітків, які виховуються в різних соціальних умовах : автореферат дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія
  / К. О. Орловська ; ПДПУ ім. К. Д. Ушинського ; наук. кер. д-р психолог. наук Чебикін О. Я..19.0812. – Одеса, 2008. – 19 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 6. 158.015
  П30
  Петренко М. В. Психологічні особливості мотивації просоціальної поведінки в студентському віці (на прикладі ставлення до донорства крові) : автореф. дис. ... канд. Психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Петренко Марія Володимирівна ; Харківський національний пед. ун- т імені Г. С. Сковороди. – Защищена 14.12.2012. – Харків, 2012. – 18 с. : ил., табл. – укр. – Бібліогр.: с.14-15 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 7. 15
  П80
  Прокопенко Вадим Леонідович. Геополітичний образ країни як чинник громадянської ідентичності студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / В. Л. Прокопенко ; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. : рис. – Бібліогр.: с.15-16 (6 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 15
  С76
  Становихіна Олександра Сергіївна. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : [спец.] 19.00.05 "Соціальна психологія, психологія соціальної роботи"
  / О. С. Становихіна ; КНУ ім. Т. Шевченка ; наук. кер.д-р психолог. наук Власова О.І. .03.0912. – К., 2009. – 16 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 158.015
  Ф82
  Фрадинська А. П. Психологічні особливості професійних очікувань майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. ... канд. психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Фрадинська Аліна Петрівна ; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2012. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 12-13 (10 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)


Список видань Інституційного репозитарію (повнотекстового Інтернет-архіву на базі Dspace)

 1. Возіян К. Політичні партії: сучасна соціальна роль і функції / К. Возіян // Актуальні проблеми політології : матеріали наукової конференції / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра правових наук та філософії. – Вінниця, 2017. – 327 с. – С. 275-280 (.PDF)
 2. Байрамян Е. Основні політичні партії молодої демократичної держави / Е. Байрамян // Актуальні проблеми суспільно-політичних наук : збірник матеріалів наукової конференції / упоряд.: О. І. Яременко, С. А. Лапшин. – Вінниця, 2018. – С. 132-135 (.PDF)
 3. Гладун О.В. Підліток у соціальному просторі (з досвіду сталого розвитку позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого профілю) / О.В. Гладун. – Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 48 / редкол. – Київ-Вінниця: ФОП Тарнашинський О.В., 2017. – С. 5-8. (.PDF)
 4. Галузяк В. М. Груповий тренінг як засіб розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія : «Педагогіка і психологія». Випуск 35. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2011. – С. 203-210. (.PDF)
 5. Іванчук А. В. Соціально-психологічні чинники формування одного з видів соціальних небезпек та їх вивчення в навчальній дисципліні "Безпека життєдіяльності"с/ А. В. Іванчук, Б. С. Остаповець // Актуальні проблеми математики, інформатики, фізики і технологій: зб. наук. пр./ С. В. Подолянчук (голова) [та ін.]; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Вінниця: ФОП Таршинський О. В., 2017. - Вип.14. - С.122 - 124.(.PDF)
 6. Мельник І. В. Критерії та соціально-психологічні чинники становлення ризикової поведінки учнів професійного ліцею / І. В. Мельник, О. В. Столяренко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – 2016. – Випуск 44. – С. 218-221.(.PDF)
 7. Тарнауз О. І. Соціально-психологічні проблеми підготовки фахівців до професійної діяльності / О. І. Тарнауз. – с. 3 (.PDF)
 8. Шахов В. І. Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства: монографія / В. І. Шахов, О. М. Паламарчук [та ін.] – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 324 с. (.PDF)