КОМП'ЮТЕРНА ЗАЛЕЖНІСТЬ

Список книжкових видань

 1. 158.015
  Т36
  Теслюк Поліна Юріївна. Робота психолога з батьками. Підказки та рекомендації
  / П. Ю. Теслюк. – К. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Список статей з періодики (видання зберігаються в ЧЗ періодичних видань)

 1. Антосік С. О. Вплив комп'ютера на здоров'я дитини : виховний захід / С. О. Антосік // Основи здоров'я. – 2016. – № 7. – С. 39-43.
 2. Бережна І. Б. Вплив інформаційних технологій на психічний розвиток молодших школярів / І. Б. Бережна // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 2-7.
 3. Бєляєва О. Комп'ютер і дитина. Які небезпеки чатують в Інтернеті / О. Бєляєва // Психолог. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 66-69.
 4. Вишинська Т. Психологічні аспекти Інтернет-залежності у старшокласників / Тетяна Вишинська // Психолог. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 6-10
 5. Войскунский А. Е. Развивается ли агрессивность у детей и подростков, увлеченных компьютерными играми? / А. Е. Войскунский // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 133-141
 6. Гук Н. Виникнення комп'ютерної залежності: що треба знати батькам, купуючи дитині комп'ютер / Н. Гук // Психолог. – 2011. – Серпень (№ 30-31). – С. 56.
 7. Дубневич Н. Вплив комп'ютерних ігор на особистість дитини / Н. Дубневич // Психолог. – 2010. – Лютий (№ 8). – С. 26-30
 8. Жмурина Н. А. Влияние информационной среды на подростков / Н. А. Жмурина // Англійська мова та література. – 2012. – № 34/36. – С. 10-12
 9. Кайоткіна Т. Профілактика комп'ютерної залежності : семінар-практикум / Тетяна Кайоткіна // Психолог. – 2014. – Листопад (№ 21). – С. 18-20.
 10. Кайоткіна Т. Профілактика комп'ютерної залежності в підлітків : семінар-практикум / Т. Кайоткіна // Психолог. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 38-41
 11. Коробова О. Інтернет: добро чи зло? / Ольга Коробова // Психолог. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 52-55.
 12. Кочарян А. Б. Безпека дитини у Всесвітній мережі. Поради батькам / А. Б. Кочарян, Н. І. Гущина // Виховна робота в школі. – 2011. – № 9. – С. 19-26.
 13. Крижановська Л. В. Комп'ютер та здоров'я дитини / Л. В. Крижановська // Інформатика в школі. – 2015. – № 2. – С. 34-41.
 14. Левшунова Н. Теоретичні та практичні основи профілактики залежності в підлітків. Семінар-практикум / Н. Левшунова // Психолог. – 2009. – Вересень (№ 35). – С. 11-16
 15. Лещенко Л. Комп'ютерна залежність - це небезпечно / Л. Лещенко // Початкова школа. – 2006. – № 3. – С. 42-46.
 16. Матушкіна С. С. Інтернет: за і проти / С. С. Матушкіна, Н. В. Острогляд // Хімія. – 2012. – № 2. – С. 2-5.
 17. Матушкіна С. С. Інтернет: за і проти : загальношкільні батьківські збори / С. С. Матушкіна, Н. В. Острогляд // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 11. – С. 2-7.
 18. Морозова І. Вплив комп'ютерної техніки на стан здоров'я людини / Ірина Морозова // Психолог. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 38-50
 19. Муравицька О. Попередження виникнення комп'ютерної залежності , негативного впливу ІКТ на фізичне і психічне здоров'я школярів та десоціалізація учнів у сучасному інформатизованому суспільстві / Олена Муравицька // Інформатика. – 2013. – Серпень (№ 16). – С. 13-17.
 20. Найдьонова Л. Кібер-буллінг, або Агресія в Інтернеті : способи розпізнання і захист дитини / Л. Найдьонова // Соціальний педагог. – 2012. – Грудень (№ 12. – С. 16-26
 21. Науменко О. М. Комп'ютер та дитина / О. М. Науменко // Психологічна газета. – 2010. – Січень (№ 2). – С. 3-6.
 22. Новікова Т. У павутині віртуальних задоволень / Т. Новікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 75-79
 23. Піроженко Тамара Обережно: комп'ютерні ігри! / Тамара Піроженко, Катерина Карасьова // Дошкільне виховання. – 2013. -№ 8. – С. 23-25
 24. Радиш С. Телебачення і комп'ютер у житті малюків : віртуальний круглий стіл клубу "Читацька рада" / С. Радиш // Психолог дошкілля. – 2012. – Серпень (№ 8). – С. 4-6.
 25. Розробка і застосування інноваційних моделей практики / Ред. Т. Семігіна, І. Звєрєва, С. Нікітчина, М. Лукашевич // Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг?. – Київ : Сфера, 2007. – Збірка тез конференції. – С. 98-157.
 26. Скубаковська Н. І. Комп'ютерна залежність - виклик : заняття для учнів 10-11 класів / Н. І. Скубаковська, О. Т. Фялковська // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2015. – № 3. – С. 15-20
 27. Солдатова Г. У. Роль родителей в повышении безопасности ребенка в Интернете / Г. У. Солдатова, Е. И. Рассказова // Вопросы психологии. – 2013. – № 2. – С. 3-15
 28. Стеценко І. "Герой" нашого часу : Психологічна класифікація комп'ютерних ігор / І. Стеценко // Інформатика. – 2007. – Лютий (№ 5-7). – С. 9-13.
 29. Хомин О. Діти в соціальних мережах - як їм допомогти не заплутатися / О. Хомин // Психолог. – 2012. – Листопад (№ 22). – С. 49-50.
 30. Чекстере О. Корекційна програма для дошкільників, захоплених комп'ютерними іграми / О. Чекстере // Психолог дошкілля. – 2012. – Квітень (№ 4). – С. 1-40 (Дод.).
 31. Чекстере О. Надмірне захоплення віртуальним простором / О. Чекстере // Психолог. – 2011. – Вересень (№ 33). – С. 4-6
 32. Чуяс О. В. Вплив комп'ютера на психіку дитини : поради батькам / О. В. Чуяс // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – № 5. – С. 11-17.
 33. Шипицына Л. М. Влияние игровой компьютерной зависимости подростков с нарушением слуха на их межличностные отношения / Л. М. Шипицына // Вопросы психологии. – 2011. – № 3. – С. 33-41

Список повнотекстових електронних видань (доступ в відділі ІТ бібліотеки)

 1. Психология и лечение зависимого поведения [Электронный ресурс] / ред. С. Даулинг ; пер. с англ. Р. Р. Муртазина. – Електронний текст в форматі .pdf. – Москва : Независимая фирма "Класс", 2000. – 240 с.
 2. Янг К. Тест Інтернет-залежності [Електронний ресурс] = Internet Addiction Test (IAT) / К. Янг. – Электр. текст в формате .pdf. – 11 c.

Список авторефератів та дисертацій

 1. 158.015
  К18
  Камінська О. В. Психологічні основи інтернет-залежності молоді : автореф. дис. ... д-ра психологічних наук : [спец.] 19.00.07 "Педагогічна та вікова психологія"
  / Камінська Ольга Володимирівна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, [Житомирський нац. агроекологічний ун-т]. – Захищена 01.07.2016. – Одеса, 2016. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 28-32 (53 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 378
  Ш17
  Шайкина Олена Олександрівна. Виховання студентської молоді культури користування кіберпростором : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія та методика виховання"
  / О. О. Шайкина ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-17 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)


Список видань Інституційного репозитарію (повнотекстового Інтернет-архіву на базі Dspace)

 1. Коломієць А. М. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / А. М. Коломієць. – Вінниця: ВДПУ, 2010. – 200 с. (.PDF)