Практика в літніх таборах

Спикок книжкових видань

 1. 7А(075.3)
  Г55
  Глушак О. О. Рухливі ігри та забави в оздоровчих таборах : навч.-метод. посіб.
  / О. О. Глушак, Л. М. Зацерковна. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – 35 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.01
  О-46
  Оздоровча та фізкультурно-спортивна робота у літньому таборі
  / уклад. В. Я. Ванджура. – Тернопіль : Горлиця, 2008. – 120 с.
  Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГ(1)
 3. 373.04
  О-64
  Організація літнього відпочинку молодших школярів
  / упоряд. О. Кондратюк. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - ППН(1), ЗБЕРІГ(1)
  Психолого-педагогічне та методичне забезпечення функціонування дитячого літнього табору, методи формування загонів і основні види їх діяльності, робота майстерень, спільні колективні справи і свята - ці та інші матеріали подано в книжці.
 4. 378(07)
  Ц86
  Цуприк, Світлана Іванівна. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до роботи в літніх оздоровчих таборах : методичні рекомендації
  / С. І. Цуприк. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 35 с.
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
 5. 371.01(075.3)
  Ш57
  Шикова, Юлія Олександрівна. Навчальна інструктивно-методична практика : навчальний посібник
  / Ю. О.Шикова. – Вінниця : Планер, 2013. – 192 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ППН(1)
  Навчальний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни "Навчальна інструктивно-методична практика". Пропоновані рекомендації знайомлять студентів з основними завданнями практики, розкривають особливості виховної роботи в оздоровчому таборі; надають необхідні знання про виховну взаємодію з дітьми в умовах створенного тимчасового колективу, допомагають розвинути необхідні вміння та навички, потрібні для успішного проходження педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах.

Спикок аналітичних статей з періодичних видань

 1. Васійчук О. В. Здорово бути здоровим : [естафети для дітей] / О. В. Васійчук // Розкажіть онуку. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 26-27.
 2. Зубік Н. За яскравими враженнями та безпечним відпочинком - у дитячий табір! / Н. Зубік // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 8. – С. 18-19
 3. Зулінська К. Літо - табірна пора / К. Зулінська // Студентська територія. – 2014. – 18 липня (№ 12). – С. 2.
 4. Кириленко В. М. Шкільні олімпійські ігри : виховний захід / В. М. Кириленко // Розкажіть онуку. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 25.
 5. Медюк І. В. Нептунове царство : виховний захід / І. В. Медюк // Розкажіть онуку. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 18-19.
 6. Орієнтовний план роботи табору //Розкажіть онуку. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 6-7.
 7. Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів : наказ № 89 від 03.02.2015 // Управління освітою. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 29.
 8. Скрипко А. Д. Применение тренажёров и тренировочных устройств в условиях специализированнного спортивно-оздоровительного лагеря по футболу / А. Д. Скрипко, В. П. Губа, А. А. Стула // Физическая культура в школе. – 2014. – № 5. – С. 53-56.
 9. Скрипчинська Л. М. Міс табору : виховний захід / Л. М. Скрипчинська // Розкажіть онуку. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 14.
 10. Таратухін В. А. Урок безпеки в таборі "Світанок" / В. А. Таратухін // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 8. – С. 20
 11. Цокол О. "Діти+Літо" / О. Цокол // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 76
 12. Цуприк С. І. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до формування здорового способу життя у вихованців літніх оздоровчих таборів / С. І. Цуприк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, С. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця: Планер, 2011. – Вип. 35. – С. 161-165
 13. Цуприк С. Підготовка майбутніх вихователів до роботи в літніх оздоровчих таборах / Світлана Цуприк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2013. – № 2. – С. 112-115
 14. Шикова Ю. О. Організація самоврядування в дитячому оздоровчому таборі / Ю. О. Шикова // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць/ ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк.– Вінниця: Нілан ЛТД, 2013. – Вип. 39. – С. 118-121

Спикок праць викладачів

 1. Бровчак, Л. С. Поради студенту-практиканту щодо організації роботи в літніх дитячих оздоровчих закладах : [навч.-метод. посіб.] / Л. С. Бровчак, Л. І. Надкернична. – Вінниця, 2010
 2. Столяренко, О. В. Методика виховної роботи з учнями в літній період : Практико-зорієнтований навч.-метод. посіб / О. В. Столяренко. – К., 1999
 3. Холковська, І. Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі: ігри, конкурси, розваги / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2007
 4. Холковська, І. Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2008
 5. Холковська, І. Л. Ігрові форми організації дозвілля для старшокласників у літньому таборі : метод. рекомендації / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2002
 6. Холковська, І. Л. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги : навч. посібник / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2006
 7. Холковська, Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги. Вип. 2 / І. Л. Холковська. – Вінниця, 2012
 8. Цуприк Формування у студентів умінь спостерігати та аналізувати педагогічні явища під час підготовки до роьоти у літніх оздоровчих таборах / С. І. Цуприк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : збірник наукових праць. – Вінниця : Планер, 2008. – Вип. 25 : Серія: Педагогіка і психологія. – С. 111-117
 9. Цуприк, С. І. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до формування здорового способу життя у вихованців літніх оздоровчих таборів / С. І. Цуприк // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ; редкол.: В. І. Шахов, С. І. Сметанський, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Планер, 2011. – Вип. 35. – С. 161-165
 10. Цуприк, С.І. Формування готовності студентів до роботи в літніх оздоровчих установах / С.І. Цуприк // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія. – 2006. – № 20. – С. 177-183.
 11. Цуприк, Світлана Іванівна. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до роботи в літніх оздоровчих таборах : методичні рекомендації / С. І. Цуприк. – Вінниця, 2010
 12. Яковліва, О.П. Підвищення професійної майстерності студентів під час практики в літньому оздоровчому таборі / О. П. Яковліва // Зб. доп. Всеукр. наук.-метод. конф. – Вінниця, 1999
 13. Яковліва, Олена Павлівна. Психологічні аспекти формування комунікативних умінь студентів у період літньої педагогічної практики / О. П. Яковліва // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 9. – С. 179-181.


Спикок авторефератів та дисертацій


 1. Г14
  Гакман, Анна Вікторівна. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності дітей 11-14 років в умовах дитячого табору відпочинку : автореф. дис ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / А. В. Гакман ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Киiв, 2012. – 20 с. : рис, табл. – Бібліогр.: с. 17-18 (10 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 2. 371.014
  Г77
  Грановський, Василь Григорович. Формування здоровогу способу життя підлітків в умовах оздоровчого табору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання"
  / В. Г. Грановський ; Тернопільський нац. пед. ун-т імені Володимира Гнатюка, [ Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки]. – Луцьк, 2011. – 20 с. : рис. – Бібліогр.: с. 16-17 (18 назв)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 371.014
  Л54
  Лещак О. М. Корекція фізичного стану і сомантичного здоров'я школярів в умовах літнього дитячого оздоровчого закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення"
  / Лещак Олександр Миколайович ; Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника. – Захищена 24.02.2012. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. : іл., табл. – укр. – Бібліогр.: с.17-18 (7 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 37У(09)
  Ф55
  Філоненко О. С. Підготовка майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах України до виховної роботи в літніх дитячих оздоровчих таборах (друга половина ХХ ст.-початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"
  / Філоненко Олена Станіславівна ; Переяслав-Хмельницький держ. пед.ун-т ім. Григорія Сковороди, [Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. – Захищена 22.06.2013. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с.16-18 (20 назв.).
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 378
  Ц86
  Цуприк, Світлана Іванівна. Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів до роботи в літніх оздоровчих таборах : дис. на ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія та методика проф. освіти"
  / С. І. Цуприк ; Вінницький державний пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 223 с. : дод. – Бібліогр.:с.179-204(306 назв.)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)