Система краєзнавчих електронних баз даних – важливий сегмент інформаційних ресурсів бібліотеки.

 

Слотюк Г.М. – заступник директора з наукової роботи

та інформатизації ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

 

Краєзнавство в бібліотеках завжди було і на сьогодні залишається унікальною та важливою сферою їх діяльності. Одними з найголовніших напрямків краєзнавчої роботи виступає: по-перше, формування, зберігання та використання фонду краєзнавчих і місцевих документів; по-друге, формування, ведення та використання краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату, по-третє, створення системи краєзнавчих бібліографічних посібників, баз даних та бібліотечно-бібліографічне обслуговування щодо надання краєзнавчо-інформаційних  ресурсів користувачам. Впровадження в бібліотечну галузь комп’ютерних та телекомунікаційних технологій відкрило нові можливості для реалізація цих завдань, зумовило перехід від традиційних до електронних форм роботи, дало змогу розширити репертуар краєзнавчих ресурсів, поліпшити обмін краєзнавчою інформацією, удосконалити зберігання краєзнавчої документної інформації, підвищити доступ до краєзнавчих, бібліографічних ресурсів тощо. Урізноманітнення складу краєзнавчих ресурсів передбачає включення до краєзнавчого фонду електронних довідкових, енциклопедичних видань, рідкісних краєзнавчих книг, місцевих періодичних видань, представлених в мережі Інтернет бібліотеками та іншими установами, поповнення фонду електронними ліцензованими виданнями, створення власних електронних краєзнавчих бібліотек і колекцій. Наповнення краєзнавчого фонду можливе за умови створення бібліотекою електронного краєзнавчого продукту та розміщенні його в мережі Інтернет чи публікації на СD-R. Створення краєзнавчих баз даних, веб-сайтів, дайджестів, віртуальних путівників і представлення їх в локальній чи глобальній мережі, що надає вільний доступ користувача теж сприятиме удосконаленню краєзнавчого фонду. Обмін краєзнавчою інформацією за умов електронного середовища дає змогу налагодити обмін краєзнавчими повнотекстовими базами даних між бібліотеками і іншими установами та надавати бібліографічну інформацію про наявність та місцезнаходження краєзнавчих та місцевих документів. За допомогою електронної пошти обмін краєзнавчою інформацію значно прискорюється.

 Краєзнавчий каталог є головним засобом обміну краєзнавчою інформацією, тому представлення його на веб-сайті бібліотеки є основною умовою оперативності, а якісне наповнення його бібліографічними описами нових надходжень за допомогою корпоративної каталогізації прискорює доступ до даних через мережу Інтернет. Широке використання веб-сайту бібліотеки для представлення краєзнавчого ресурсу та впровадження електронної доставки документів в роботу бібліотеки є  головними засобами доступу до краєзнавчих ресурсів.

         Веб-сайт бібліотеки http://www.libraru.vn.ua створений в 1998 році і майже десятиліття успішно працює, надаючи доступ до краєзнавчих інформаційних ресурсів віртуальним користувачам. Користувачі мають змогу насамперед ознайомитися з історією бібліотеки, що представлена в розділах «Історія» та «Хронологія». На головній сторінці сайту, в рубриці «Новини» віддзеркалюються подієві матеріали про роботу бібліотеки, її структурних підрозділів, в тому числі висвітлюється діяльність відділу літератури та інформації з питань краєзнавства, що супроводжується фотоматеріалами, прес-релізами тощо. Для віртуальних користувачів є сервіси «Оn-line каталог» та «On-line довідка». «Оn-line каталог» якраз і містить у своїй структурі краєзнавчу електронну базу даних «Література про Вінницьку область». В розділі «Структурні підрозділи» представлена веб-сторінка відділу літератури та інформації з питань краєзнавства. Для зручності користувачів, сторінка містить посилання на електронні бази даних: "Література про Вінницьку область", "Персоналії", комп'ютерну довідкову система "Бізнес-провідник" (Вінницька область) та на "Інформаційний регіональний портал: Вінниччина", що дає змогу ознайомить з новинами, тематичними матеріалами, веб-ресурсами та фотоматеріалами регіону.

Краєзнавча база даних, за визначенням «це сукупність взаємопов’язаних даних, що за своїм змістом стосуються певної місцевості всередині країни, поданих у відповідному форматі на машинному носієві». Важливою складовою частиною краєзнавчих електронних ресурсів бібліотеки є краєзнавчі БД, що дають змогу забезпечити швидкий  та якісний пошук краєзнавчої інформації. Головними елементами системи краєзнавчих баз даних Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, на сьогодні, виступають: бібліографічна краєзнавча БД – «Література про Вінницьку область», яка містить упорядковану сукупність відомостей про краєзнавчі документи; адресно-довідкова краєзнавча БД – «Бізнес-провідник», яка надає відомості про адреси, профіль діяльності місцевих підприємств, організацій та установ; персональні краєзнавчі БД – «Персоналії», містить інформацію про видатних діячів краю та БД «В. Стус», яка є зібранням бібліографічних матеріалів про життя і творчість Василя Стуса; тематичні краєзнавчі БД – «Козацтво», «Культура», «Бібліотека»; універсальна  краєзнавча БД «Календар знаменних і пам’ятних дат» та повнотекстові краєзнавчі БД.

Краєзнавча база даних «Література про Вінницьку область» започаткована в 2003 році на базі програмного забезпечення «ІРБІС» і на сьогодні містить більш як 33 тис. аналітичних бібліографічних записів. Поповнення БД було наступним: 2003 р. – 365 записів, 2004 р. – 3014, 2005 р. -8014, 2006 р. – 6101, 2007 р. – 8618, 2008 р. (по вересень) – 7300 записів, таким чином спостерігається тенденція майже щорічного збільшення кількості бібліографічних записів в базу даних. Краєзнавча база даних «Література про Вінницьку область» за своєю суттю є корпоративною, адже в її створенні беруть участь бібліографи-краєзнавці районних бібліотек Вінницької області, що здійснюють аналітичний опис статей з періодичних видань, які виходять на територіях їх районів і носять краєзнавчий характер. Барська, Гайсинська, Жмеринська, Літинська, Немирівська, Чечельницька бібліотеки при наданні своєї інформації для поповнення краєзнавчої бази даних використовують електронну пошту. За даними 2007 року вклад районних бібліотек в поповнення бази даних становить біля 20% (1900 записів). Пошук інформації в БД «Література про Вінницьку область» може бути здійснений за будь-яким елементом бібліографічного опису документа та за допомогою таких словників: авторів, колективних авторів, назв, предметних рубрик, ключових слів. Наявність останніх значно розширює можливості тематичного пошуку. Словник предметних рубрик є унікальною розробкою фахівців відділу літератури та інформації з питань краєзнавства, що базується на раніше розробленій схемі поточних бібліографічних покажчиків літератури про край, а нині виступає його електронним варіантом. Матеріали розміщуються за такими загальними розділами: область в цілому; природа, природні ресурси Вінниччини; охорона здоров’я, медицина; господарство Вінниччини; суспільно-політичне життя області; державна влада та управління; військова справа, цивільна оборона;культурне і наукове життя області, освіта;мови народів області, фольклор, літературне і мистецьке життя області; релігія і церква; бібліографічні посібники про область.

Значна роль у краєзнавчих джерелах інформації належить видатним людям краю. Тому саме в базі даних «Персоналії», що започаткована в 2007 році, вміщується інформація про видатних земляків та діячів краю. В базу даних заносяться такі відомості: ім’я, роки життя, псевдонім, місце народження, навчання, сфера діяльності, звання, нагороди, зв'язок з краєм та подаються джерела інформації про особу (список книг, статей, інтернет-ресурсів) тощо. На разі, БД містить інформацію про 55 осіб (Бабич А.О., Бортняк А.А., Будкер Г.І., Ваксман С.А., Гарматюк А.П., Гнатюк Н.Ю., Городецький В.В., Заболотний Д.К., Земляк В.С., Коцюбинський М.М. та інші), за планами відділу літератури та інформації з питань краєзнавства поповнення щороку має складати 20 прізвищ.

До відзначення 70-річчя від дня народження видатного земляка, поета, Героя України Василя Стуса фахівці відділу літератури та інформації з питань краєзнавства в 2008 році розпочали роботу по створенню БД «Стус», яка вміщує більше 1000 бібліографічних записів про життєвий та творчий шлях поета. Використанні бібліографічні матеріали з БД лягли в основу  бібліографічного покажчика «Постать Василя Стуса над плином часу».         З 2008 року в бібліотеці запроваджується електронна база даних «Календар знаменних і пам’ятних дат», що є аналогом щорічного видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Вінницької області», але з усіма перевагами здійснення пошуку та сортування матеріалів. Така база даних сприяє популяризації літератури з актуальних тем життя області, містить відомості про діяльність минулих поколінь, називає імена знаних земляків, забезпечує формування історичної пам’яті. Передбачається, що календар має містити повний хронологічний перелік знаменних і пам’ятних дат, а програмне забезпечення дає змогу лише раз занести відомостей про пам’ятну дату чи видатну особу. Інформація в БД буде автоматично з’являтися в тому році, коли буде наступна визначна дата події, скажімо через 5 чи 10 років, тобто основні дані будуть зафіксовані один раз і потрібно буде в подальшому систематично поповнювати списки новою літературою чи вносити особливі зміни та доповнення. До написання довідок про події чи видатні особи залучаються історики, літературознавці, працівники музеїв, архівів та інших організацій. Формуючи базу даних «Календар» фахівці прагнуть забезпечити достовірність інформації, точну хронологію подій та об’єктивність висвітлення сучасного стану суспільно-політичного, економічного, наукового і культурного життя краю. На разі, БД «Календар знаменних і пам’ятних дат», вміщує інформацію про 340 дат, як загальноукраїнського так і місцевого значення. Над створенням цієї БД працюють бібліографи відділу літератури та інформації з питань краєзнавства  і відділу довідково-бібліографічного  та інформаційного обслуговування.

Тематична краєзнавча БД «Бібліотека» вміщує понад 1400 записів, створена була в 2002 році, з метою зібрання бібліографічних матеріалів, що висвітлюють діяльність Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. ЕБД стала основою для створення бібліографічного покажчика «Світло землі Подільської» ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва в публікаціях, присвяченого 100-літньому ювілею бібліотеки.

Систематично поповнюється матеріалами тематична краєзнавча БД «Козацтво», яка була започаткована в 2004 році, і в ній відображаються бібліографічні записи про історичне минуле нашого краю, а саме період національно-визвольної війни ХVII століття.

Тематична БД «Культура» є спільним інформаційним продуктом відділу літератури та інформації з питань краєзнавства, відділу довідково-бібліографічного обслуговування і відділу літератури та інформації з питань мистецтв. БД ведеться з 2007 року і на сьогодні біля 2500 бібліографічних записів, що містять інформацію про культуру та мистецтво країни та регіону.

Тематичні краєзнавчі БД використовуються не лише як довідково-бібліографічний пошуковий апарат, вони стають основою для створення рекомендаційних бібліографічних покажчиків, списків літератури дають змогу постійно поповнювати  та поновлювати  інформаційний ресурс.                   Зібрання краєзнавчих БД включає в себе і повнотекстові БД, що містять повні тексти краєзнавчих документів. Робота по створенню власної краєзнавчої повнотекстової БД – в подальших планах діяльності нашої бібліотеки. На сьогодні, на веб-сайті, можна познайомитися з власними виданнями бібліотеки в  рубриці «Наші видання», що носять краєзнавчий характер, це біля 70 видань: бібліографічні списки, бібліографічні покажчики, методико-бібліографічні матеріали тощо.

Система краєзнавчих баз даних є найдинамічнішою частиною краєзнавчих електронних ресурсів бібліотеки, що постійно поповнюється та збагачується. Запровадження комп’ютерних і телекомунікаційних технологій сприяє покращенню ефективності бібліографічної діяльності бібліотеки з питань краєзнавства та робить доступнішими її результати – краєзнавчі інформаційні продукти.

 

Література:

Кушнаренко, Н.М. Стратегічні напрями краєзнавчої діяльності бібліотек в умовах електронного середовища / Н.М. Кушнаренко // Бібл. Краєзнавство: нові технології: Матеріали між нар. семінару, 22-23 березня 2005р. – Х., 2005. – С. 4-10.

Морозова, Н.І. Служба інформаційно-бібліотечного сервісу / Н.І.Морозова // Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. – Вінниця, 2004. – С.19-30.

         Ніколаєць, О.Г. Відділ літератури та інформації з питань краєзнавства/ О.Г.Ніколаєць // Інформаційний ресурс Бібліотеки. Інновації. Суспільство: Довід.-інформ. вид. – Вінниця, 2004. – С. 59-70.          

Нова стратегія розвитку 2000-2007рр. // Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення: монографія. – Вінниця, 2007. – С. 247-293.

         Петрикова, В. Краєзнавчий бібліотечно-інформаційний сервіс в умовах інформаційного ринку / В.Петрикова // Наук. пр. Нац. Б-ки України ім.В.І.Вернадського. – 2002. – Вип. 9. – С. 7-16.