МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ


  КНИГИ (2 ПІВРІЧЧЯ 2014)
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ
ПЕРІОДИКА 2015
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ
АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ


БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (за основними розділами знань )

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Географія.
Список навчальних видань
Географія. Список наукових видань Географія. Список аналітичних статей
Природознавство. Список навчальних видань Природознавство. Список наукових видань Природознавство. Список аналітичних статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ГЕОГРАФІЯ
Навчально-методичні видання
(2009-2014 рр. видання)

 1. 57(075.3)
  А43
  Актуальні питання біоекології та екологічної безпеки : навч. посіб. для самостійної роботи студ. гуманіт. фаху очної і заочної форм навч.
  / В. Г. Макац, М. В. Курик , А. І. Годлевський [та ін.] ; АН Республики Крим, ВДПУ та ін. – Вінниця, 2009. – 250 с. – (Проблеми сучасної екології)
  Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
 2. 57(07)
  Б12
  Бабіна, Тетяна Володимирівна. Практичні аспекти формування екологічного світогляду учнів
  / Т. В. Бабіна, Н. Г. Цвіркун, О. І. Бабін. – Харків : Основа, 2012. – 79 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 8 (128))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 3. 57(07)
  Б82
  Борейко , Володимир Євгенійович. Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : методичний посіб. для вчителів
  / В. Є. Борейко ; Київський еколого-культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України. – К. : Логос, 2011. – 79 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 4. 57(07)
  Б82
  Борейко В. Є. Екологічна естетика : методичний посібник для вчителів
  / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. – К. : Логос, 2012. – 71 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 5. 57(075.3)
  В20
  Васюкова, Ганна Тимофіївна. Екологія : підручник
  / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К. : Кондор, 2009. – 524 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 6. 57(075.3)
  В20
  Васюкова, Ганна Тимофіївна. Екологія : підручник
  / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева. – К. : Кондор, 2012. – 522 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 7. 57(07)
  В54
  Виховні заходи з екології
  / уклад. Л. В. Шелестова. – К. : Шк. світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 8. 57(075.3)
  Г85
  Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для студ. ВНЗ
  / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 290 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 57(075.3)
  Д46
  Димань, Тетяна Миколаївна. Екологія людини : підручник
  / Т.М. Димань. – К. : Видав. центр "Академія", 2009. – 375 с. – (Альма матер)
  Примірники: всього:11 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
 10. 57(07)
  Д72
  Драган , Ольга. Творчі задачі з екології та методика їх розв'язання
  / О. Драган . – К. : Шкільний світ, 2009. – 97 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Бібліогр.: с. 98-100
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 11. 57(07)
  З-15
  Задорожний, Костянтин Миколайович. Дидактичні картки з екології
  / К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2013. – 63 с. : іл, табл. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 22 (122))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 12. 57(07)
  З-15
  Задорожний, Костянтин Миколайович. Усі уроки екології. 10клас : профільний рівень
  / К. М. Задорожний, В. І. Садкіна. – Х. : Основа, 2010. – 381,[3] с. : табл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 13. 57(075.3)
  З-33
  Запольський, Анатолій Кирилович. Основи екології : підруч. для студ. вищ. навч. закл.
  / А. К. Запольський, А. І. Салюк ; ред. К. М. Ситник. – 4-те вид. доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2010. – 399 с. : іл. – (Присвячується 80-річчю Національного університету харчових технологій)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 14. 57(075.3)
  К49
  Клименко, Микола Олександрович. Техноекологія : навч. посіб.
  / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – К. : Академія, 2011. – 254,[2] с. : табл. – (Альма матер)
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 15. 57(075.3)
  К49
  Клименко, Микола Олександрович. Техноекологія : навч. посібник
  / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – К. : Академія, 2011. – 254 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 16. 57(075.3)
  Л38
  Левчук Н. В. Біологічна та соціальна екологія : лабораторний практикум
  / Н. В. Левчук, О. І. Макодай ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – 158 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 57(075.3)
  М74
  Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник
  / ред. В. І. Лаврик, авт.: В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, Л. М. Полєтаєва [та ін.]. – К. : Академія, 2010. – 397 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 18. 57(07)
  М89
  Мудрак О. В. Методика і практика екологічної освіти : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами природничо-географічного факультету очної форми навчання спеціальності "хімія і екологія"
  / О. В. Мудрак ; Вінницький держ. пед. ун-т. – Вінниця, 2012. – 76 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 19. 57(075. 3)
  М89
  Мудрак О. В. Екологічний стан довкілля Вінницької області : навч.-метод. посібник
  / О. В. Мудрак. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. – 103 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 20. 57(075.3)
  М89
  Мудрак, Олександр Васильович. Екологія : навчальний посібник
  / О.В. Мудрак ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Вінниця : ВАТ" Міська друкарня", 2011. – 519 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 21. 57(075.3)
  М99
  Мягченко, Олександр Петрович. Основи екології : підруч.
  / О. П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 310 с. : фото
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 22. 57(075.3)
  О-75
  Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підруч.
  / Я. П. Скоробогатий, В. В. Ощаповський, В. О. Василечко, С. Л. Кусковець. – Львів : Новий Світ - 2000, 2011. – 221 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 23. 57(075.3)
  П37
  Плахтій, Данило Петрович. Екологія. Основні терміни, поняття та означення : навч. посіб.
  / Д. П. Плахтій, О. С. Чинчик, С. В. Кобринська ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський : Медоборн-2006, 2011. – 319 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 24. 57(07)
  П47
  Позакласні заходи з екології : [зб.]
  / упоряд. В. М. Андрєєва. – Х. : Основа, 2009. – 94 с. – (Б-ка ж-лу "Географія"; вип. 1(61))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 25. 54(070.2)
  П60
  Поручник, Лідія Вікторівна. Хімія і екологія
  / Л. В. Поручник. – Харків : Основа, 2012. – 127 с. : іл. – (Б-ка журн. "Хімія" ; вип. 11(119))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 26. 57(075.3)
  П81
  Промислова екологія : навч. посіб.
  / Я. І. Бедрій [та ін.]. – Вид. 4-те перероб. – Київ : Кондор, 2010. – 372 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 27. 57(07)
  С56
  Совгіра, Світлана Василівна. Методика навчання екології: практикум : навчальний посібник
  / С. В. Совгіра ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2011. – 121 с.
  Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), (2)
 28. 57(075.3)
  С60
  Соломенко Л. І. Загальна екологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ
  / Л. І.Соломенко. – Херсон, 2014
  Примірники: всього:10 - (10)
 29. 57(07)
  Т13
  Тагліна, Ольга Валентинівна. Біологія. 11 клас : дидактичні матеріали до курсу
  / О. В. Тагліна. – Х. : Основа, 2011. – 93 с. : іл. – (Б-ка ж-лу Біологія ; вип. 6(102))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 30. 57(07)
  Т48
  Ткачук, Олеся Олександрівна. Екологія людини : навч.-метод. вказівки до лабораторних занять
  / О. О. Ткачук, Л. А. Голунова ; Вінницький держ. пед. ун-т. – Вінниця, 2011. – 65 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 31. 57(075.2)
  Ц18
  Царик, Любомир Петрович. Екологія : підруч. для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень)
  / Л. П. Царик. – К : Генеза, 2010. – 238,[1] с. : кол. іл, табл.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(1)
 32. 57(075.2)
  Ц18
  Царик, Любомир Петрович. Екологія. Рівень стандарту, академ. рівень : підручник для 11 класу загальноосвіт. навч. закладів
  / Л. П. Царик, П. Л. Царик , І. М. Вітенко. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 96 с. : іл.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 33. 57(075.3)
  Я92
  Яцентюк, Юрій Васильович. Геоекологія : навч. посіб. для студ. географічних та екологічних спец. вищ. навч. закл.
  / Ю. В. Яцентюк. – 2-ге вид. з доп. – Вінниця : ТОВ "Вінницька міська друкарня", 2012. – 396 с.
  Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(5)

ГЕОГРАФІЯ
Список наукових, довідникових та науково-популярних видань
(2005-2014 рр. видання)

 1. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.]. Вип. 21
  / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк та ін. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 317 с
  Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1)
 2. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.]. Вип. 19
  / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк та ін. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – 199,[1] с. : іл.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
 3. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.]. Вип. 24
  / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2012. – 92 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 4. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.]. Вип. 25
  / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця, 2012. – 92 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 5. 06
  В48
  Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Сер. Географія : [зб. ст.]. Вип. 23
  / редкол: Г. І. Денисик (відп. ред.), Б. Д. Панасенко, В. М. Гуцуляк [та ін.]. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 93 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 91У(083)
  В48
  Вінниччина туристична : краєзнавчий довідник
  / упоряд. О. Кізян, ред. М. Спиця ; Управління культури й туризму Вінниц. облдержадм.; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва . – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 432 с.
  Примірники: всього:2 - БІБЛОГР(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 7. 001У
  В41
  Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 3: Хімічна будова біосфери землі та її оточення
  / ред. С. В. Волков [та ін.], уклад. Л. С. Лисюк [та ін.] ; НАН України, Комісія з наук. спадщини академіка В. І. Вернадського, Ін-т загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського. – К. : Фоліант, 2012. – 665 с. – (Вибрані наукові праці В. І. Вернадського)
  Примірники: всього:2 - (2)
 8. 552
  Г35
  Геоінформаційні технології в надрокористуванні ( на прикладі ГІС К-MINE) : монографія
  / ред.: Г. І. Рудько, М. В. Назаренко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. – К. : Академпрес, 2011. – 335 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 9. 91/Г35-120229
  Географічна наука в Національній академії наук України
  / за ред. Л. Г. Руденка; авт.кол.: Л. Г. Руденко, О. М. Маринич, В. П. Палієнко та ін. ; НАН України. – Киiв, 2009. – 239, [1] с. : фото.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 551
  Д33
  Денисик Г. І. Висотна диференціація рівнинних ландшафтів України : [монографія]
  / Г. І. Денисик, Л. М. Кирилюк. – Вінниця, 2010. – 235,[1] с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 11. 91
  Л17
  Лазаревич, Константин Сергеевич. Физическая география России : Цифры и факты
  / К. С. Лазаревич. – М. : Чистые пруды, 2008. – 31 с. – (Библиотека "Первого сентября" ; сер. "География" ; вып. 19)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 552
  Н35
  Національні та міжнародні системи класифікації запасів і ресурсів корисних копалин: стан та перспективи гармонізації : монографія
  / Г. І. Рудюко, О. В. Нецький, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. – 231 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 13. 912к
  Н35
  Національний атлас України
  / НАН України ; редкол.: Б. Є.Патон (голова редкол.),А. П. Шпак, Л. Г. Руденко. – К. : Картографія, 2009. – 440 с. : кол. Іл., карти
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 551
  О-76
  Острів зміїний та шельф : просторово-часова динаміка геоекологічного стану : монографія
  / ред. К. А. Позаченюк. – Сімферополь : Бізнес-Іформ, 2009. – 421,[2] с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 552
  Р83
  Рудько, Георгій Ілліч. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин : монографія
  / Г. І. Рудько, М. М. Курило, С. В. Радованов ; Держ. комісія України по записах корисних копалин. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 363 с. : фото.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 16. 912(03)
  С48
  Словник технічної термінології. Мірництво : (проєкт)
  / уклад. Ю., Трихвилів, І. Зубков ; НАН України; Ін-т енциклопедичних досліджень . – Відтворення видання 1930 року. – К. : [І-т енциклопедичних досліджень] , 2009. – 167 с. – (Із словникової спадщини ; вип.9). – Бібліогр. на почат. слов.
  Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(4)
 17. 552(083)
  С60
  Соловйов , Володимир Остапович. Геологічний словник-довідник. ч. 2
  / В. О. Соловйов . – Х. : Основа, 2011. – 126,[2] с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 3 (87))
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 18. 552(083)
  С60
  Соловйов , Володимир Остапович. Геологічний словник-довідник. Ч. 1
  / В. О. Соловйов . – Х. : Основа, 2011. – 110,[2] с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 2 (86))
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 19. 552
  С60
  Соловйов, Володимир Остапович. Історична геологія
  / В. О. Соловйов. – Харків : Основа, 2012. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 3 (99))
  Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 20. 552
  С77
  Старосельський, Євген Михайлович. Закономірності формування та розподіл родовищ вуглеводнів (на прикладі вуглеводного потенціалу палеозойських басейнів світу) : монографія
  / Є. М. Старосельський, Г. І. Рудько. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2012. – 326 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 21. 91
  С78
  Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару 14-15 травня 2010 року
  / МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 179 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 551
  С89
  Сусідко, Михайло Микитович. Карпати - паводконебезпечний регіон України. Комплексна басейнова система. Прогнозування паводків у Закарпатті : методична та технологічна база її складових
  / М. М. Сусідко. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 86 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

ПРИРОДОЗНАВСТВО
Навчально-методичні видання. 2009-2014 рр.

 1. 5(07)(075.3)
  Б18
  Байбара, Тетяна Миколаївна. Методика навчання природознавства в початкових класах : навч. посіб.
  / Т. М. Байбара ; Міжн. фонд "Відродження". – К. : Веселка, 2010. – 334 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2) навчання природознавства в початковій школі
 2. 5(075.1)
  Г47
  Гільберг, Тетяна Георгієвна. Природознавство : підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів
  / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 159 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 3. 5(075.1)
  Г47
  Гільберг, Тетяна Георгієвна. Природознавство : підручник для 3 класу
  / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2013. – 175 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 4. 5(075.1)
  Г47
  Гільберг, Тетяна Георгієвна. Природознавство : підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закладів
  / Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак. – К. : Генеза, 2012. – 111 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 5. 5(075.1)
  Г91
  Грущинская, Ирина Васильевна. Природоведение : учебник для 2 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения
  / И. В. Грущинская. – К. : Освіта, 2012. – 159 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 6. 5(075.1)
  Г91
  Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів
  / І. В. Грущинська. – К. : Освіта, 2012. – 159 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 7. 5(075.1)
  Г91
  Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підручник для 1 класу загальноосвіт. навч. закладів
  / І. В. Грущинська. – К. : Освіта, 2012. – 143 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 8. 5(075.1)
  Г91
  Грущинська, Ірина Василівна. Природознавство : підручник для 3 класу
  / І. В. Грущинська. – К. : Освіта, 2013. – 175 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 9. 5(07)
  Д30
  Демічева, Ірина Олександрівна. Завдання для контролю знань на уроках природознавства. 6 клас
  / І. О. Демічева, І. А. Свінченко. – Харків : Основа, 2012. – 64 с. : іл., табл. – (Б-ка ж-лу "Біологія" ; вип. 12 (120))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 10. 5(07)
  З-15
  Задорожний К. М. Дидактичні картки з природознавства. 5-6 клас
  / К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2012. – 64 с. : іл, табл. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 3 (111))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 11. 5(075.2)
  К70
  Коршевнюк, Тетяна Валеріївна. Природознавство: підручник для 5 класу
  / Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий. – К. : Генеза, 2013. – 254 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 12. 5(07)(075.3)
  К89
  Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посібник за модульно-рейтинговою системою навч. студ. спец. "Початкова освіта"
  / М. В. Кукалець. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 222 с
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 13. 5(07)(075.3)
  М54
  Методика навчання природознавства : робочий зошит з методичними матеріалами : навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки "Початкова освіта"
  / уклад.: О. П. Грошовенко, Л. А. Присяжнюк ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2011. – 204 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 14. 5(07)
  П32
  Півторак Т. І. Уроки серед природи за творами В Сухомлинського. 2-3 класи
  / Т. І. Півторак ; упоряд. М. Пристінська. – К. : Редакціії газет, 2014. – 115 с
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 15. 5(07)
  П77
  Природознавство за новою програмою. 5 клас
  / упоряд. В. Балюк . – К. : Редакції газет природнрчо-математичного циклу, 2013. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 16. 5(07)
  П77
  Природознавство. Уроки за новою програмою. 3 клас (розробки уроків до підручника І. В. Грущинської). – К. : Редакції газет здошкільної та початккової освіти, 2014. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 17. 5(07)
  П88
  Пуліна, Анжеліка Анатоліївна. Матеріали для підготовки та проведення занять з природознавства у 5 класі. Ч. 2
  / А. А. Пуліна. – Харків : Основа, 2013. – 158 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 7 (127))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 18. 5(07)
  П88
  Пуліна, Анжеліка Анатоліївна. Матеріали для підготовки та проведення занять з природознавства у 5 класі. Ч. 1
  / А. А. Пуліна. – Харків : Основа, 2013. – 141 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 6 (126))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 19. 5(075.3)
  С56
  Согур Л. М. Основи природознавства : навчальний посібник для студентів ВНЗ
  / Л. М. Согур, П. В. Сарафинюк. – Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 432 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
 20. 5 (07)
  Ц85
  Цуканова, Єлизавета Олексіївна. Дидактичні матеріали до курсу природознавства. 5 клас
  / Є. О. Цуканова, В. П. Чуприн. – Харків : Основа, 2013. – 123 с. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 5 (125))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 21. 5(07)
  Ц85
  Цуканова, Єлизавета Олексіївна. Матеріали для роботи з природознавства за методом міні-проектів
  / Є. О. Цуканова, В. П. Чуприн, Н. М. Кириченко. – Харків : Основа, 2013. – 107 с. : іл. – (Б-ка журн. "Біологія" ; вип. 3 (123))
  Примірники: всього:1 - (1)
 22. 5(07)(075.3)
  Я73
  Яришева, Надія Федорівна. Методика ознайомлення дітей з природою : навч. посіб. для студ. пед. інститутів
  / Н. Ф. Яришева. – К. : Вища школа, 2010. – 255 с
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 23. 5(075.3)
  Я73
  Яришева, Надія Федорівна. Основи природознавства: Природа України : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів
  / Н. Ф. Яришева. – К. : Вища школа, 2010. – 335 с
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 24. 5(075.2)
  Я77
  Ярошенко, Ольга Григорівна. Природознавство: підручник для 5 класу
  / О. Г. Ярошенко, В. М. Бойко. – К. : Світоч, 2013. – 238 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)

ПРИРОДОЗНАВСТВО
Наукові видання
(з 2000 р. видання)

 1. 57
  А 92
  Атлас природы
  / пер. с фр. Е. В. Козловой, И. Э. Башкировой, Т. В. Шестопал и др. ; текст Ф. Велирак ; Науч. консульт. Ф.Лизак ; ил. Ф. Кроза. – Смоленск : Русич, 2000. – 70 с. : ил. – (Пушкинская библиотека)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 5
  В84
  Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс "Колосок-2008" : [вісник]
  / ред. Д. Біда ; МОН України, ЛМГО "Львівський інститут освіти". – Львів, 2008. – 56 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

 3. М13
  Маєр-Абіх, Клаус Міхаель. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту
  / К. М. Маєр-Абіх ; пер. з нім., післямова, прим. А. Єрмоленка. – К. : Лібра, 2004. – 196 с. – (VG)
  Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1)


ГЕОГРАФІЯ
Аналітичні статті. 2013 р.

 1. XL Всеукраїнська олімпіада з географії в м. Ужгороді // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 9). – С. 4-17.
 2. XXII Міжнародна наукова конференція в Харкові // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 43.
 3. Алексенко Ф. А. Республика Словения / Ф. А. Алексенко // География в школе. – 2013. – № 2. – С. 22-28
 4. Андросова Л. В. Майбутнє нашого міста - це наше майбутнє : еколого-географічний проект / Л. В. Андросова // Географія. – 2013. – № 7. – С. 8-10.
 5. Андрущенко О. С. Географічна карта : урок / О. С. Андрущенко // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 3-5.
 6. Артеменко О. Виставка-презентація педагогічних технологій "Методичний тиждень" : елементи гри з використанням ІКТ на уроках географії у 6-му класі / Ольга Артеменко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 13-14.
 7. Афанасьєва В. К. Найбільші держави та держави - сусіди України : 6 клас / В. К. Афанасьєва // Географія. – 2013. – № 8. – С. 7-8
 8. Бабієнко В. Екологічне дослідження рідного села : 8-й клас / Володимир Бабієнко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 10). – С. 4-16.
 9. Бакун О. В. Географія материків і океанів. 7 клас / О. В. Бакун // Географія. – 2013. – № 2. – С. 16-20.
 10. Балабко О. В. Подорож до Венеції з Коцюбинським / О. В. Балабко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 48-52.
 11. Беспалова Н. Йеллоустонский супервулкан : мифическая или реальная угроза / Наталья Беспалова // Наука и техника. – 2013. – № 2. – С. 14-21.
 12. Біда Д. Чому змінюється клімат Землі? : частина 1 / Дарія Біда // Колосок. – 2013. – № 4. – С. 36-42.
 13. Бобренко М. М. Японія - Країна Вранішнього Сонця / М. М. Бобренко // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 5-8.
 14. Бондаренко Г. Ф. Підсумковий урок з теми "Гідросфера", 6 клас / Г. Ф. Бондаренко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 9-13.
 15. Бочко І. Загальні особливості клімату Африки : гра-подорож "Турпутівка" / Ілона Бочко, Марія Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 19-20.
 16. Бочко М. Глобальне потепління: міф чи реальність? : інтерактивний екологічний тренінг / Марія Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Червень (№ 12). – С. 13-17.
 17. Бочко М. Готуємося до ЗНО / Марія Бочко, Ілона Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 6). – С. 10-13.
 18. Бромот Т. М. Узагальнення теоретичних знань з теми "Атмосфера". 6 клас / Т. М. Бромот // Географія. – 2013. – № 1. – С. 28-36.
 19. Буракова О. Канада : 10-й клас / Олена Буракова // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 17-18.
 20. Бурдаста Л. О. Тиждень географії в гімназії / Л. О. Бурдаста // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 9-21.
 21. Бут А. Вплив Чорнобильської аварії на довкілля українського Полісся : дидактичні матеріали до уроків географії / Анатолій Бут // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 8). – С. 4-20
 22. Бут А. Проблемний урок з фізичної географії / Анатолій Бут // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 4-8.
 23. Бутенко О. Т. Бінарний урок на тему "Зона змішаних лісів", 8 клас / О. Т. Бутенко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 15-19.
 24. Варакута О. Мандруємо історико-етнографічними землями України : квест: модель позакласного заходу на занятті з методики навчання географії / Ольга Варакута, Тетяна Лукінова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 9). – С. 18-24.
 25. Вауліна Г. Антарктида й Антарктика. Географічне положення. Відкриття й дослідження : 7-й клас / Галина Вауліна // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 28-31.
 26. Венгренюк Н. М. Урок-прес-конференція на тему "Китай", 10 клас / Н. М. Венгренюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 22-25.
 27. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи // Географія. – 2013. – № 20. – С. 35-39.
 28. Войтова Н. Екологічні проблеми Карпат : 8-й клас / Ніна Войтова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 6). – С. 20-21.
 29. Войтова Н. Ландшафти України: зона мішаних і широколистих лісів (Українське Полісся) : 8-йклас / Ніна Войтова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 6). – С. 4-7.
 30. Володько В. М. Кросворди до курсу "Загальна геогріфія", 6 клас / В. М. Володько // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 46-47.
 31. Гаврилюк В. С. Використання інтерактивних технологій на уроках географії : майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів географії / В. С. Гаврилюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 2-14.
 32. Гайда Л. Олександр Маринич - видатний учений-географ, державний та громадський діяч / Лариса Гайда // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 9-12
 33. Гандзюк О. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон України : підсумковий контроль знань, 8-й клас / Орися Гандзюк // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 26-27.
 34. Гаращенко В. Г. Енергія Сонця та коливання клімату Землі : засідання клубу ерудитів / В. Г. Гаращенко, В. І. Скрипник // Географія. – 2013. – № 11/12. – С. 62-70.
 35. Гарус Л. М. Вивчаємо те, що любимо! : краєзнавча робота в школі / Л. М. Гарус // Географія. – 2013. – № 10. – С. 2-17.
 36. География в школах Казахстана // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 18). – С. 4-16.
 37. Географія (поглиблене вивчення) : навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 5-17.
 38. Географія : навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 8-28
 39. Герасименко Т. И. Евразийский перекрёсток : Западно-Казахстанская область / Т. И. Герасименко, Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова // География. – 2013. – № 7/8. – С. 12-20.
 40. Герман О. Компетентнісний підхід до формування професійної майстерності сучасного вчителя географії / Ольга Герман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 4-8
 41. Гетьман В. І Степові ландшафти колись і тепер (у заповідному Хомутівському степу) / В. І Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 39-42.
 42. Гетьман В. І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 43-45.
 43. Гладковський Р. В. VIII всеукраїнський турнір юних географів / Р. В. Гладковський , Я. Б. Олійник, Т. В. Уманська // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 33-36.
 44. Гладковський Р. В. Дві бронзові нагороди - у нашої команди / Р. В. Гладковський // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 48.
 45. Гненна І. В. Гра "Географічний потяг" / І. В. Гненна // Географія. – 2013. – № 10. – С. 38-39.
 46. Говорушко С. М. Вулканы и человечество / С. М. Говорушко // География в школе. – 2013. – № 1. – С. 14-17
 47. Голобородько Н. Геологічна будова Євразії : 7-й клас / Наталя Голобородько // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 32-34.
 48. Голован В. В. Полюбити рідний край можна тільки пізнавши його / В. В. Голован // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 46-47.
 49. Горбулько Р. Річки України. Дніпро : урок-експедиція у 8-му класі / Романа Горбулько // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 22-25.
 50. Горошко Г. Ю. Віршовані загадки на уроках географії у 8 класі / Г. Ю. Горошко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 22-23, 39.
 51. Гребенюк Т. С. Порож до Португалії: враження туриста / Т. С. Гребенюк // Економіка в школах України. – 2013. – № 2. – С. 16-18.
 52. Григоренко Л. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на земній поверхні : інтегрований урок географії та фізики за технологією розвитку критичного мислення, 6-й клас / Лариса Григоренко, Микола Григоренко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 10). – С. 14-18.
 53. Григоренко Л. М. Міжпредметні зв'язки географії з фізикою / Л. М. Григоренко // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 48-51
 54. Григоренко Л. М. Ресурси Світового океану. Проблема забруднення вод : 7 клас / Л. М. Григоренко // Географія. – 2013. – № 17. – С. 13-16.
 55. Гриненко Л. О. Шоколад. Ліки чи задоволення? 9-11 клас / Л. О. Гриненко, В. П. Саранча, Н. І. Бідило // Географія. – 2013. – № 4. – С. 10-17
 56. Гриценко Г. О. Демографічна ситуація в Україні : 9 клас / Г. О. Гриценко, Є. П. Клітна // Географія. – 2013. – № 17. – С. 17-28.
 57. Гриценко Г. О. Літосфера : 6 клас / Г. О. Гриценко // Географія. – 2013. – № 20. – С. 10-12
 58. Грінченко О. І. Приклади завдань районного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади : Харків, 2012/2013 н. р. / О. І. Грінченко, О. М. Саввіч // Географія. – 2013. – № 10. – С. 32-49.
 59. Грузинська Н. Прийоми інноваційного навчання / Наталія Грузинська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 19). – С. 28-32.
 60. Грухіна Т. Тернопільщина туристська : виховний захід / Тетяна Грухіна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Червень (№ 12). – С. 4-8 (Дод.)
 61. Даценко Л. Геоінформаційні системи і технології / Людмила Даценко, Віталій Остроух // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 19). – С. 16-24
 62. Дашко О. Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі / Ольга Дашко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 13-15.
 63. Деев М. Г. Русские географические открытия с XII по XX век / М. Г. Деев // География. – 2013. – № 9. – С. 5-13.
 64. Денисенко Б. В. Урок на тему: "Клімат і внутрішні води Австралії", 7 клас (з використанням комп'ютерних технологій) / Б. В. Денисенко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 14-18.
 65. Диченко І. Атмосферні опади : урок-турнір, 6 клас / Інна Диченко // Географія. – 2013. – Січень (№ 2). – С. 20-21.
 66. Дмитрук А. Україна. Вода наша насущна / А. Дмитрук // Країна знань. – 2013. – № 7/8. – С. 47-47.
 67. Довгань Л. Сім чудес Вінниччини / Л. Довгань // Вінничанка. – 2013. – № 9. – С. 20-21.
 68. Доскочинська С. Японія : інтегрований урок (світова література й географія), 10-й клас / Світлана Доскочинська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 10). – С. 4-10.
 69. Драбкова В. Г. Ресурсы озер мира / В. Г. Драбкова, А. В. Измайлова // География в школе. – 2013. – № 8. – С. 20-22.
 70. Дранчук Л. Д. Географічний КВК / Л. Д. Дранчук // Географія. – 2013. – № 4. – С. 20-22.
 71. Дуда Н. Р. Урок на тему "Вулканізм і вулкани", 6 клас / Н. Р. Дуда // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 31-33.
 72. Евдокимов В. И. Русский географ Лев Мечников и современность / В. И. Евдокимов // География. – 2013. – № 6. – С. 22-26.
 73. Екологічна стежка в Голосіївському лісі / Анна Ковалевич, Катерина Бондарева, Олег Танасійчук [та ін.] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 25-28.
 74. Еколого-ландшафтна стежка "Конча-Заспа" / Анна Ковалевич, Катерина Бондарева, Олег Танасійчук [та ін.] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 28-32.
 75. Еколого-сакральна стежка в регіональному ландшафтному парку "Лиса гора" // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 21-25.
 76. Жалковська В. Пізнаємо свій край : подорож екологічною стежиною / Валентина Жалковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 14). – С. 17-20 (Дод.).
 77. Жемеров О. О. Завдання обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з географії / О. О. Жемеров // Географія. – 2013. – № 11/12. – С. 2-31.
 78. Журило А. Невмируща слава Трахтемирова : туристський похід / Анатолій Журило // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 14). – С. 1-10 (Дод.)
 79. Завдання 40-ї Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 30-37.
 80. Задорожний М. П. Семінар методистів у Дніпропетровську / М. П. Задорожний // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 29.
 81. Заколодяжна Ю. Г. Вулканізм і явища, що його супроводжують : 6 клас / Ю. Г. Заколодяжна // Географія. – 2013. – № 20. – С. 8-9.
 82. Згурська О. Подорож екологічною стежкою : інтегрований урок, 6-й клас / Олена Згурська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 10). – С. 19-21.
 83. Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті Рівненщини // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 2-5.
 84. Зінкевич М. В. Зробити урок цікавим (до ювілею Людмили Василівни Петринки) / М. В. Зінкевич // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 11.
 85. Зубко Л. А. Природно-територіальні комплекси України. 8 клас / Л. А. Зубко, В. П. Зубко // Географія. – 2013. – № 2. – С. 34-35.
 86. Івко Т. Проектні технології навчання формування ключових компетентностей учнів / Тетяна Івко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 4-10.
 87. Івченко Л. А. Географічні координати : 6 клас / Л. А. Івченко // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 70-75.
 88. Ілючок Т. Малинська фабрика банктного паперу : краєзнавчий матеріал / Тетяна Ілючок, Зінаїда Сичевська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 18). – С. 6-8 (Дод.).
 89. Ільницький І. М. Урок - прес-конференція на тему "Індія", 10 клас / І. М. Ільницький // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 22-25.
 90. Ісаєва Г. М. Використання методу проектів на уроках географії у 7 класі / Г. М. Ісаєва // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 21-23.
 91. Казарян І. С. Природничо-математична компетентність учнів 8-х класів м. Києва (географічна складова) / І. С. Казарян // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 2-5.
 92. Карелов В. Демографічна ситуація в Україні через статистичні дані : 9-й клас / Володимир Карелов, Аліна Карелова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 15). – С. 7-8.
 93. Карпенко Н. Компонент сучасного уроку / Наталія Карпенко // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 16.
 94. "Київська Венеція" / Анна Ковалевич, Катерина Бондарева, Олег Танасійчук [та ін.] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 39-41.
 95. Кібалкова Я. В. Людина і біосфера : 6 клас / Я. В. Кібалкова // Географія. – 2013. – № 5. – С. 30-31.
 96. Кірічук Ю. П. Методика організації та проведення навчальних екскурсій з фізичної географії / Ю. П. Кірічук, Л. А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 26-30.
 97. Клемюк В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з географії / Валентина Клемюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Лютий (№ 4). – С. 4-9.
 98. Климнюк І. Б. Урок на тему: "Причорноморський район", 9 клас / І. Б. Климнюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 14-16.
 99. Климюк І. Б. Підсумковий урок-змагання на тему "Природні умови і ресурси, природні комплекси (ландшафти) України", 8 клас / І. Б. Климюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 19-21
 100. Коберник С. Г. Підсумкові контрольні роботи в шкільних курсах географії / С. Г. Коберник, Р. Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 6-18.
 101. Кобернік С. Г. Приклади завдань підсумкових контрольних робіт з географії для 6-10 класів на I семестр / Кобернік С. Г., Р. Р. Коваленко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 13-23.
 102. Кобернік С. Г. Сучасна дидактична система шкільної географічної освіти та перспективи її розвитку / С. Г. Кобернік // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 2-8
 103. Ковальова Г. Є. Загальна характеристика клімату України. Основні кліматоутворювальні чинники : 8 клас / Г. Є. Ковальова // Географія. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 15-17.
 104. Ковальчук О. Зона степу : 8-й клас / Оксана Ковальчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 19-20.
 105. Ковчин Н. А. Дидактичні особливості диференціації навчання (на матеріалах шкільної географії) / Н. А. Ковчин // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 30-33.
 106. Козак І. В. Можливості використання географії персоналій у вихованні учнів / І. В. Козак // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 24-26
 107. Козлюк С. А. Світ природи : соціально-педагогічний екологічний тренінг / С. А. Козлюк, М. М. Ільчук // Географія. – 2013. – № 4. – С. 18-19.
 108. Коломієць О. "Олюднення" елементів географічної номенклатури / Олена Коломієць // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 38-39.
 109. Коломієць О. Тематичні фізкультхвилинки на уроках географії / Олена Коломієць // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 40-41.
 110. Корецька В. О. Оцінювання знань учнів на уроках географії : 6 клас / В. О. Корецька // Географія. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 1-16 (Дод.)
 111. Коробко С. Тиждень географії в школі : 9-10-й клас / Світлана Коробко // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 35-40.
 112. Коробський М. Використання наочності для активізації самостійної роботи учнів на уроках : методичні рекомендації / Микола Коробський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 9). – С. 25-31.
 113. Коробський М. Інтерактивні технології на уроках географії / Микола Коробський // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 9-11.
 114. Косовець О. О. Гідрометеологічні рекорди - свідчення фізико-географічного різноманіття України / О. О. Косовець // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 45-47.
 115. Костюк Н. М. Інтегрований урок на тему "Біосфера", 6 клас / Н. М. Костюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 10-11.
 116. Кравець О. М. Ігрове реаліті-шоу "Відкриваємо для себе природу України", 8 клас / О. М. Кравець // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 24-25.
 117. Кравченко Ж. Б. Географічні диктанти, 6 клас / Ж. Б. Кравченко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 19-21.
 118. Кравченко Ж. Б. Геогріфічні диктанти в 6 класі / Ж. Б. Кравченко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 18-20.
 119. Кременчугська Т. С. Формування самоосвітньої компетентності учнів / Т. С. Кременчугська // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 29-34.
 120. Кривоносова Н. Ф. Знайомство з материками : дійство для молодших школярів за мотивами казки "Дванадцять місяців" / Н. Ф. Кривоносова // Географія. – 2013. – № 17. – С. 33-34.
 121. Криворотова О. В. Урок на тему: "Країни Латинської Америки", 10 клас / О. В. Криворотова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 17-19.
 122. Крупська Н. М. Великі географічні відкриття : 6 клас / Н. М. Крупська // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 62-66
 123. Крыжановская Е. Хрустальные подвалы и мраморные дворцы / Елена Крыжановская // Колосок. – 2013. – № 2. – С. 26-33.
 124. Кузбіт Т. М. Нестандартний урок на тему "Японія - країна ранкового сонця", 10 клас / Т. М. Кузбіт // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 17-19.
 125. Кукса Т. І. Застосування краєзнавчого принципу у вивченні географії (з досвіду роботи) / Т. І. Кукса // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 34-42.
 126. Куцмус В. О. Географічне положення України. 8 клас : інтегрований урок географія - англійська мова / В. О. Куцмус, О. П. Корсун // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 76-78.
 127. Кучер И. Львиный град : [о Львове] / И. Кучер // Натали. – 2013. – № 5. – С. 164-167.
 128. Лавриненко В. Геоморфологічна будова й основні типи рельєфу України : 8-й клас / Віта Лавриненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 10). – С. 11-13.
 129. Лаптінова Н. Альтернативна енергетика Україна : науково-практична конференція, 9-й клас / Наталія Лаптінова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 12-25.
 130. Левицька Н. О. Без історії і географії ні дня : історико-географічний вечір, 8-11 класи / Н. О. Левицька // Географія. – 2013. – № 7. – С. 11-21
 131. Левченко С. П. Екологічні проблеми Північної Америки. 7 клас : замітки в газету дискусійного характеру / С. П. Левченко, Т. П. Левченко // Географія. – 2013. – № 2. – С. 2-5
 132. Левченко Т. П. Чорнобильський біль : письмовий твір-опис пам'ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі. 8 клас / Т. П. Левченко, С. П. Левченко // Географія. – 2013. – № 6. – С. 16-27.
 133. Лис Ю. В. З любов'ю до дітей та вірою в майбутнє / Ю. В. Лис // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 20-21.
 134. Лис Ю. В. Вірна своєму обов'язку та професії / Ю. В. Лис // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 24-25.
 135. Лисенко Н. О. Чорна металургія : 9-й клас / Н. О. Лисенко // Географія. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 18-20.
 136. Лісовська О. Б. Урок-гра на тему "Євразія - найбільший материк Землі", 7 клас / О. Б. Лісовська // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 20-22.
 137. Лопошук Б. Зберегти малу річку Лозівку : екологічний проект учнів 6-8-х класів / Богдан Лопошук, Володимир Литовка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Травень (№ 9). – С. 36-41.
 138. Лучанов В. А. Мій рідний край - моє село : програма факультативного курсу / В. А. Лучанов // Географія. – 2013. – № 8. – С. 24-28.
 139. Макаренко Н. М. Північна Америка. 7 клас : практичні завдання для перевірки географічної номенклатури / Н. М. Макаренко // Географія. – 2013. – № 2. – С. 23-33.
 140. Макаренко Н. М. Фестиваль європейських країн / Н. М. Макаренко // Географія. – 2013. – № 7. – С. 28-32.
 141. Мамай З. Азовське море : урок-експедиція, 8-й клас / Зоя Мамай // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 26-27.
 142. Марців О. І. Вчимо столиці швидко, легко і назавжди / О. І. Марців // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 14-16.
 143. Мирош М. Географічні дослідження на території України : 8-й клас / Марія Мирош // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 15). – С. 14-21.
 144. Михайленко Н. Масштаб та його види, розв'язування задач. Проведення числового масштабу в іменований : інтегрований урок у 6-му класі : практична робота № 3 / Наталія Михайленко, Наталія Пашковська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 15-19.
 145. Могильна Л. М. Позакласний захід "Заповідні місця Донбасу: кам'яні могили" / Л. М. Могильна // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 26-28.
 146. Молдавчук Т. С. Урок на тему "Екологічні проблеми Євразії", 7 клас / Т. С. Молдавчук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 12-14.
 147. Мотрич С. Географія - наука про Землю : 6-й клас / Сергій Мотрич // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 17-19.
 148. Мюклебуст К. А. Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен и Русский Север (1890-1930 годы) / К. А. Мюклебуст // Новая и новейшая история. – 2013. – № 1. – С. 205-215.
 149. Нагірна В. Науково-світоглядні ідеї Володимира Вернадського і сучасний екологічний стан сільського господарства України / Валентина Нагірна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 15). – С. 4-6.
 150. Надтока О. Ф. Критерії добору навчального матеріалу та рівень сформованості системи знань (на прикладі курсу "Географія материків і океанів", 7 клас) / О. Ф. Надтока // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 30-34.
 151. Назаренко Т. Г. Теоретичні основи технології навчання / Т. Г. Назаренко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 31-33.
 152. Назаренко Т. Г. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО (10 клас) : програма навчального курсу за вибором / Т. Г. Назаренко, О. В. Супричов // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 13-16.
 153. Наша берегиня // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 23.
 154. Нестерчук І. Портолани: міфи і реальність / Інна Нестерчук, Петро Трофименко, Надія Трофименко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 21-23
 155. Нехомяж О. С. Країнознавча компетенція в змісті географічної освіти / О. С. Нехомяж // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 34-37.
 156. Нівіна Н. П. Самостійні роботи під час вивчення Світового океану / Н. П. Нівіна // Географія. – 2013. – № 3. – С. 18-19.
 157. Озолина О. Цветок на камне : [о Каменце-Подольском] / О. Озолина // Натали. – 2013. – № 4. – С. 148-151.
 158. Олійник Я. Б. Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії в Ужгороді / Я. Б. Олійник , Т. В. Уманська // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 2-5.
 159. Опанасенко О. Вивчаємо карту : 10-й клас / Ольга Опанасенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Січень (№ 2). – С. 5-8.
 160. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 2-3.
 161. Орловська О. Г. Населення - головне багатство України. 9 клас : бінарний урок / О. Г. Орловська // Географія. – 2013. – № 18. – С. 29-32
 162. Остаф Я. Бінарний урок як форма реалізації міжпредметних зв'язків / Ярослав Остаф, Ольга Гентош // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 4. – С. 24-28
 163. Паламарчук Л. Б. Виховна функція соціокультурної складової шкільних курсів географії / Л. Б. Паламарчук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 32-40.
 164. Парижняк І. І. Урок на тему "Погода, її елементи, типи, зміна в часі", 6 клас / І. І. Парижняк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 25-27.
 165. Парнікоза І. Ю. Острови Великий Північний, Вальковський, Пташиний та усі, усі... / І. Ю. Парнікоза // Країна знань. – 2013. – № 1/2. – С. 49-52.
 166. Парнікоза І. Ю. Природа Києва: як було і що збереглося / І. Ю. Парнікоза, Д. Я. Вортман // Країна знань. – 2013. – № 5. – С. 31-37.
 167. Перевалова Т. П. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках географии / Т. П. Перевалова // Географія. – 2013. – № 13/14. – С. 59-63
 168. Пески и оазисы : [Иордания] // Лиза. – 2013. – № 14. – С. 60-61.
 169. Петрика Л. Програма факультативного курсу "Географія туризму" / Л. Петрика // Педагогічна думка. – 2013. – № 1. – С. 62-63.
 170. Петринка Л. В. До Урицьких скель / Л. В. Петринка // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 44-45
 171. Петринка Л. В. Програма курсу за вибором "Географія туризму" (35 год) / Л. В. Петринка // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 12-13.
 172. Петринка Л. Мандрівка Стрийським парком / Людмила Петринка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 16). – С. 15-20
 173. Петринка Л. Моя Україна : конкурс-вікторина / Людмила Петринка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 20-21.
 174. Петряєва Т. С. Система роботи вчителів географії над науково-методичною проблемою : з практичного досвіду / Т. С. Петряєва // Географія. – 2013. – № 1. – С. 4-11
 175. Пилипченко Т. Фізико-географічне районування України : інтелектуальна гра, 8-й клас / Т. Пилипченко, В. Балюк // Біологія. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 15-19
 176. Пирогов І. А. З досвіду роботи РМО : екологічне виховання / І. А. Пирогов // Географія. – 2013. – № 5. – С. 7-23.
 177. Питання IX Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 47.
 178. Піддубна А. С. ЄВРО-2012 як чинник подальшого розвитку туризму в Україні / А. С. Піддубна // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 46-47.
 179. Погрібна С. Г. Північний Льодовитий океан : урок / С. Г. Погрібна // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 79-81.
 180. Позик Л. І. Клімат. Органічний світ. Природні ресурси Антарктиди : урок / Л. І. Позик // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 83-84.
 181. Покась Л. А. Методика використання елементів релаксопедичної технології на уроках географії у 7 класі / Л. А. Покась, Л. В. Пінчук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 15-20
 182. Покась Л. А. Методика організації та проведення групової позакласної роботи з географії / Л. А. Покась // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 5. – С. 21-29.
 183. Покась Л. А. Методика формування навчальних компетенцій на уроках географії у 8 класі / Л. А. Покась, Я. В. Гапон // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 18-20.
 184. Польська Н. Природні зони світу : 7-й клас / Наталія Польська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Січень (№ 1). – С. 37-38.
 185. Почкун Н. Навчальний діалог на уроках географії : теорія і практичні вправи / Ніна Почкун // Географія. – 2013. – Лютий (№ 3). – С. 12-15.
 186. Про інтруктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів" // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – 18-21
 187. Програма гуртка "Геологічне краєзнавство" // Географія. – 2013. – Січень (№ 2). – С. 1-14.
 188. Програма гуртка "Спортивний туризм" : вищий рівень // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 8). – С. 1-14 (Дод.)
 189. Прокопець В. Агати - смугасті камені Землі / Валентин Прокопець, Ярослава Рудюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 18). – С. 14-16 (Дод.)
 190. Рогачёв С. В. Сколько истоков у Нила? / С. В. Рогачёв // География. – 2013. – № 6. – С. 36-57; География. – 2013. – № 7/8. – С. 38-61.
 191. Розв’язування задач під час підготовки до ДПА з географії : методичні рекомендації : 9-й, 11-й класи / Світлана Острополець, Олена Себало, Тетяна Магалецька [та ін.] // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 28-33.
 192. Рокунець Л. Прийом у туристи / Леонід Рокунець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 14). – С. 14-16 (Дод.).
 193. Рокунець Л. Туристські свята / Леонід Рокунець // Географія. – 2013. – Січень (№ 2). – С. 16-19.
 194. Рубан К. О. Урок-гра "Подорожуємо Африкою" : 7 клас / К. О. Рубан // Географія. – 2013. – № 18. – С. 15-22
 195. Рудик Н. Українські Карпати : урок-презентація, 8-й клас / Наталія Рудик // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 6). – С. 14-19.
 196. Рясна О. "Знайомі незнайомці. Корисне і шкідливе" : тиждень географії у школі / Олена Рясна // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 26-41.
 197. Савельєв О. Багаття в поході : заняття туристсько-краєзнавчого гуртка / Олександр Савельєв // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 20). – С. 17-18 (Дод.).
 198. Савлук Г. І. Неординарна особистість з Кіровоградщини / Г. І. Савлук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 64.
 199. Савусін М. П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів : на допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М. П. Савусін, С. М. Пеняєв, О. В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 34-36.
 200. Савчук І. Країни Південної півкулі : віртуальна мандрівка / Іван Савчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 14). – С. 4-15.
 201. Савчук І. Українські ресурси мережі Інтернет для географів : довідник ( ІІ частина) / Іван Савчук, Олена Савчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 13). – С. 1-12 (Дод.).
 202. Савчук І. Українські ресурси мережі Інтернет для географів : довідник (І частина) / Іван Савчук, Олена Савчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Червень (№ 11). – С. 1-19.
 203. Савчук І. Українські ресурси мережі Інтернет для географів : довідник (ІІІ частина) / Іван Савчук, Олена Савчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 15). – С. 1-18 (Дод.).
 204. Саєнко І. О. Фізико-географічна характеристика природного комплексу Азовського моря. 8 клас / І. О. Саєнко // Географія. – 2013. – № 3. – С. 20-25.
 205. Сасін М. Феном XX століття : Удосконалення класифікації видів і форм туризму / Михайло Сасін, Сергій Гринько // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 1-10 (Дод.).
 206. Сафьянов Г. А. Географические аспекты творчества М. В. Ломоносова / Г. А. Сафьянов // География в школе. – 2013. – № 1. – С. 26-30
 207. Свиридова О. І. Географічний КВК для учнів 7 класів / О. І. Свиридова // Географія. – 2013. – № 5. – С. 38-39.
 208. Свічкар С. В. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людей : науково-практична конференція учнівського наукового товариства / С. В. Свічкар // Географія. – 2013. – № 20. – С. 32-34.
 209. Семененко О. В. Навчальна екскурсія. Клопітно, але корисно! : як підготувати та провести екскурсію в природу / О. В. Семененко // Географія. – 2013. – № 9. – С. 19-23.
 210. Семенюк С. Т. Людина і біосфера : 6 клас / С. Т. Семенюк // Географія. – 2013. – № 6. – С. 13-15.
 211. Семихат В. Д. Основи геологічних знань : робоча програма геологічного гуртка / В. Д. Семихат // Географія. – 2013. – № 10. – С. 50-61
 212. Серебрій В. Із виступів на VIII Всеукраїському турнірі юних географів команди "Донбасята" / Василь Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Січень (№ 1). – С. 5-24.
 213. Симочко Г. Печери Закарпаття : дослідження та використання / Ганна Симочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Березень (№ 6). – С. 12-18 (Дод.).
 214. Сіденко Т. М. КВК "Географічний всюдихід" / Т. М. Сіденко // Географія. – 2013. – № 20. – С. 29-31.
 215. Скибицька Т. Значення води для планети Земля : урок-тривіум / Тетяна Скибицька, Тетяна Сівченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 7). – С. 14-17.
 216. Скорик О. П. Вивчення річки як природної екосистеми : на прикладі річки Сухий Торець / О. П. Скорик // Географія. – 2013. – № 8. – С. 29-32.
 217. Смагіна І. В. Міс гармонійність : свято-конкурс до 8 березня. 9-11 класи / І. В. Смагіна, Т. М. Халова // Географія. – 2013. – № 3. – С. 26-34.
 218. Смирнов І. Г. "Королівські міста" Словацької республіки / І. Г. Смирнов // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 60-63
 219. Сокол Т. К. Урок на тему "Своєрідність природи, гегорафічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки" / Т. К. Сокол // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 17-19.
 220. Соловйов В. О. Літосферні плити: що, де, чому? / В. О. Соловйов // Географія. – 2013. – № 10. – С. 35-37.
 221. Стадник О. Г. Фізична географія України. 8 клас : довідник для вчителя та учня / О. Г. Стадник // Географія. – 2013. – № 13/14. – С. 2-27.
 222. Степанова Г. Правила відліку географічної широти й довготи : 6-й клас / Ганна Степанова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Січень (№ 1). – С. 39-40.
 223. Степанова Т. Альтернативні види енергії в моєму селі : курс за вибором "Рідний край" : 8-й клас / Тетяна Степанова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Листопад (№ 22). – С. 15-18.
 224. Стефанцова Т. В. Євразія - наш спільний дім : 7 клас / Т. В. Стефанцова // Географія. – 2013. – № 8. – С. 2-6.
 225. Стойкова М. М. Юний дослідник : програма краєзнавчої науково-дослідницької роботи, 6-9 класи / М. М. Стойкова // Географія. – 2013. – № 8. – С. 33-37; Географія. – 2013. – № 10. – С. 18-32
 226. Столяров Г. П. Мандрівка пам'ятними місцями Христофора Колумба / Г. П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 46-47.
 227. Столяров Г. П. Гібралтар / Г. П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 30.
 228. Столяров Г. П. Фламенко / Г. П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 24.
 229. Супричов О. В. Всесвітня природна спадщина ЮНЕСКО як об'єкт вивчення шкільної географії / О. В. Супричов // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 35-38.
 230. Суторміна Л. І. Математична географія : факультативний курс для 10-11 кл. / Л. І. Суторміна // Географія. – 2013. – № 17. – С. 1-12 (Дод.).
 231. Тайский вояж : [Таиланд] // Лиза. – 2013. – № 11. – С. 60-62.
 232. Такой стильный Берлин // Лиза. – 2013. – № 49. – С. 58-60.
 233. Талах С. Г. Організація кабінету географії / С. Г. Талах // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 6-8.
 234. Твердохліб О. В. Географічне положення та історія відкриття материка Південна Америка : урок / О. В. Твердохліб // Все для вчителя. – 2013. – Березень (№ 3). – С. 112-113.
 235. Тепляк І. І. Країни Азії. 10 клас / І. І. Тепляк // Географія. – 2013. – № 2. – С. 36-39.
 236. Тітечко С. Є. Урок на тему "Льодовики. Багаторічна мерзлота", 6 клас / С. Є. Тітечко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 23-24.
 237. Ткачук І. В. Географічний КВК "Подорож материками і океанами" / І. В. Ткачук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 26-29.
 238. Ткачук І. В. Інтелектуально-розважальна гра "Я люблю Україну" / І. В. Ткачук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 36-38.
 239. Ткачук І. В. Плаче серце, як дитина : міні-спектакль про еміграцію / І. В. Ткачук // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 27-30.
 240. Тригуб С. Є. Рекреаційна привабливість нижньодніпрянських плавнів : туристсько-краєзнавча подорож / С. Є. Тригуб // Географія. – 2013. – № 7. – С. 33-39.
 241. Тхуго И. Л. Метапредметные умения и навыки на уроках географии: система поэтапного формирования метапредметных компетентностей учащихся на уроках географии во внеурочное время / И. Л. Тхуго // Географія. – 2013. – № 13/14. – С. 64-71
 242. Тютюнник Є. Крузенштерн і Лисянський - два капітани одного плавання / Євдокія Тютюнник // Урядовий кур'єр. – 2013. – 15 серпня (№ 147) . – С. 20.
 243. Уварова Г. Ш. Зміст шкільної географічної освіти: тенденції та перспективи розвитку / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 2-4.
 244. Уварова Г. Ш. Оновлена навчальна програма з географії для основної школи / Г. Ш. Уварова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 4-7.
 245. Федій Л. Північна Америка : 7-й клас / Лариса Федій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 19). – С. 33-37
 246. Федірко Ж. В. Робота з обдарованими учнями як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії / Ж. В. Федірко // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1. – С. 21-23
 247. Филиппович Л. С. Картоиды и их применение на уроках географии / Л. С. Филиппович // Географія. – 2013. – № 11/12. – С. 71-75.
 248. Фідря Н. М. Навчання учнів процедур "Порівняння" та "Пояснення" як ключовий елемент переходу до суб'єкт-cуб'єктної моделі побудови навчально-виховного процесу географії / Н. М. Фідря // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 24-33.
 249. Філіпенко Т. О. Упровадження методу проектів у навчанні географії / Т. О. Філіпенко // Географія. – 2013. – № 5. – С. 1-8 (Дод.).
 250. Філіпенко Т. О. Упровадження методу проектів у навчанні географії / Т. О. Філіпенко // Географія. – 2013. – № 7. – С. 1-8 (Дод.).
 251. Харенко І. К. Маяки - святині морів / І. К. Харенко // Географія. – 2013. – № 20. – С. 24-28.
 252. Харченко І. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, визначення зв'язку між ними / Інна Харченко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Червень (№ 12). – С. 18-20.
 253. Харченкова О. М. Системи розселення і розвиток поселень : 9 клас / О. М. Харченкова // Географія. – 2013. – № 17. – С. 29-32.
 254. Хлань Л. М. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх навчальних закдадах Кіровоградської області / Л. М. Хлань // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 65-67
 255. Хроменко З. "Юрова гора": сива давнина і сьогодення / Зореслава Хроменко, Сергій Конякін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 18). – С. 11-13 (Дод.).
 256. Цахнів І. М. Рельєф України : 8 клас / І. М. Цахнів // Географія. – 2013. – № 18. – С. 23-25.
 257. Цимбал Т. В. Охорона атмосфери. 6 клас / Т. В. Цимбал // Географія. – 2013. – № 1. – С. 24-27.
 258. Чекмарьова Л. Японія - далека і близька : інтегрований позакласний захід / Лариса Чекмарьова, Олена Хмельницька // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Липень (№ 14). – С. 16-21.
 259. Чепеленко Л. Б. Австралія : 7 клас / Л. Б. Чепеленко // Географія. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 10-14.
 260. Чернявський С. Організація та проведення Дня туризму : методична розробка / Сергій Чернявський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Квітень (№ 8). – С. 15-20 (Дод.).
 261. Чобан Р. Д. Польова навчальна практика з географії / Р. Д. Чобан // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 7-9.
 262. Чурилова Е. А. Из истории развития Российской картографии (к двухсотлению образования Военно-топографическое депо) / Е. А. Чурилова, Н. Н. Колосова // География в школе. – 2013. – № 2. – С. 16-21
 263. Шевченко В. О. Перший за велінням долі / В. О. Шевченко // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 43-46.
 264. Шевчук І. Індійський океан: органічний світ, природні багатства, вплив на природу материка, охорона океану : 7-й клас / Ірина Шевчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Жовтень (№ 19). – С. 38-40.
 265. Шестопалов В. М. Відділення наук про землю Національної академії наук України / В. М. Шестопалов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 11. – С. 35-40
 266. Шихова Л. Р. "І сам горить, і інших запалює" : [про сільського вчителя географії Романа Дмитровича Чобана] / Л. Р. Шихова // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 6.
 267. Шуліка К. С. Європа : 10 клас / К. С. Шуліка // Географія. – 2013. – Листопад (№ 21). – С. 21-25
 268. Шуліка К. С. Методична скарбничка прийомів екологічного виховання школярів / К. С. Шуліка // Географія. – 2013. – № 17. – С. 2-8
 269. Шуліка К. Українське Полісся : 8-й клас / Катерина Шуліка // Географія. – 2013. – Січень (№ 2). – С. 13-19.
 270. Юргенсон Г. А. Самоцветы в трудах Петера Симона Палласа / Г. А. Юргенсон // Географія в школе. – 2013. – № 2. – С. 10-16
 271. Яковлєва Г. М. Вода - знайома і незнайома / Г. М. Яковлєва, С. В. Іванов // Географія. – 2013. – № 9. – С. 28-31.
 272. Яковчук Н. Рослинний покрив України : інтегрований урок географії та української літератури : 8-й клас / Наталя Яковчук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Лютий (№ 4). – С. 14-16.
 273. Якута Г. І. Використання власних віршів на уроках географії / Г. І. Якута // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 11. – С. 9-13.
 274. Яндола А. Мінерали та гірські породи земної гори : 6-й клас / Андрій Яндола // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 20-21.
 275. Ярошенко Л. І. Тренінгові завдання з теми "Африка" / Л. І. Ярошенко // Географія. – 2013. – № 18. – С. 8-14.

ПРИРОДОЗНАВСТВО
Список аналітичних статей 2013 р.

 1. Авер'янова, Ю. Рекомендації щодо вивчення хімічного компонента в курсі природознавства / Ю. Авер'янова // Біологія. – 2013. – Червень (№ 11). – С. 13-16.
 2. Андрусенко, І. Орієнтовні підсумкові контрольні роботи з курсу "Я і Україна. «Природознавство» за ІІ семестр для учнів 3-4 класів / Ірина Андрусенко, Ірина Івашина // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 47-48.
 3. Андрусенко, І. Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодших школярів / Ірина Андрусенко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 22-26
 4. Бабич, О. Збережемо природу Землі разом (урок з природознавства у 4 класі) / Олена Бабич // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 12-14.
 5. Бабійчук, Т. Екскурсія до осіннього парку : 2 клас / Тетяна Бабійчук // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 37-39
 6. Байрамова, О. Б. Птахи прилетіли - на крилах весну принесли! Свято зустрічі птахів / О. Б. Байрамова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 11. – С. 25-29
 7. Бістаєва, В. Де ти живеш? : урок курсу "Я і Україна", 2 клас / Валентина Бістаєва // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 10-11.
 8. Бойко, Г. Птахи України : урок-подорож / Ганна Бойко // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 22-24.
 9. Бондур, С. П. Радіє все, співає все, весна іде тепло несе... : урок з курсу "Я і Україна" у 2-му класі / С. П. Бондур // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 5. – С. 18-21.
 10. Бурилкіна, Л. Інтегрований урок у 2 класі : "Я і Україна", читання, трудове навчання / Людмила Бурилкіна // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 22-25
 11. Буяло, Тетяна. Біологічні знання у пропедевтичному курсі "Природознавство" / Тетяна Буяло, Марія Скиба // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 22-28
 12. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи // Географія. – 2013. – № 20. – С. 35-39.
 13. Вороніна, І. Моя щаслива планета : Майбутнє у наших руках : екологічні проекти в дії / І. Вороніна // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 57-60.
 14. Гальчин, Н. І. Птахи - наші друзі : наукова конференція для учнів 2-3-х класів / Н. І. Гальчин // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 34. – С. 26-31.
 15. Гаманюк, Л. О. Цікаві уроки природознавства в 5 класі / Л. О. Гаманюк, Н. В. Якименко // Біологія. – 2013. – № 4. – С. 33-39.
 16. Гетьман, В. І. "Гордієві вузли" Великого Лугу / В. І. Гетьман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 41-45.
 17. Гільберг, Т. Досліджувати, пізнавати, творити : проектна діяльність на уроках природознавства / Т. Гільберг, Т. Сак // Учитель початкової школи. – 2013. – № 5. – С. 46-48.
 18. Гоголь, О. Орієнтовні контрольні роботи з курсу "Я і Україна" (Природознавство) для 3-4 класів (I семестр) / Олена Гоголь // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 34-35.
 19. Гречко, Н. Інтегрований урок у 4 класі (Читання, "Я і Україна". Громадянська освіта, основи здоров'я) / Наталія Гречко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 28-30
 20. Грошовенко, О. П. Особливості використання технології проблемного навчання в процесі засвоєння молодшими школярами курсу природознавства / О. П. Грошовенко // Наукові записки. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць / ред. кол.: В. І. Шахов, М. І. Сметанський, О. В. Шестопалюк. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2013. – Вип. 39. – С. 15-18
 21. Грущинська, І. Знайомства з персонажами підручників природознавства для 1-2 класів / Ірина Грущинська // Початкова школа. – 2013. – № 8. – С. 20-24 ; Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 30-33.
 22. Грущинська, І. Календарно-тематичне планування уроків природознавства у 2 класі / Ірина Грущинська // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 22-35.
 23. Грущинська, І. Мандрівки у природу : вивчення курсу "Природознавство" у 2-му класі / І. Грущинська // Учитель початкової школи. – 2013. – № 2. – С. 17-21.
 24. Грущинська, І. Обличчям до природи : Червона книга України. Тваринний світ / І. Грущинська // Учитель початкової школи. – 2013. – № 1. – С. 22-27.
 25. Грущинська, І. Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Осінь / Ірина Грущинська // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 33-37; Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 19-21.
 26. Грущинська, І. Реалізація сезонного принципу вивчення природознавства у 2 класі. Зима / Ірина Грущинська // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 30-33.
 27. Грущинська, І. Спостереження у природі як засіб формування природознавчої компетентності у 2-му класі / І. Грущинська // Учитель початкової школи. – 2013. – № 6. – С. 22-24.
 28. Дудник, Н. Презентація проекту "Вода - джерело життя" (Природознавство, 3 клас) / Наталія Дудник // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 30-32.
 29. Єна, В. Кримські вояжі академіка Вернадського / В. Єна // День. – 2013. – 15-16 березня (№ 47-48). – С. 13.
 30. Загребельна, Л. О. Сила. Види сил. Сили в природі. 6 клас / Л. О. Загребельна, В. Л. Опришко // Біологія. – 2013. – № 16/18. – С. 44-46.
 31. Ігнатенко, Л. Програма виховної роботи з учнями 1-4 класів: "Природа - наш спільний дім" : екологічне і естетичне виховання особистості / Людмила Ігнатенко // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 16-19.
 32. Іллюшко, В. Фізичне питання при вивченні природознавства : 5-й клас / Василь Іллюшко, Григорій Кобель // Фізика. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 1-24 (Дод. 2)
 33. Карпенко, Н. Вода у природі та в житті людини : конспект уроку природознавства у 1-му класі / Н. Карпенко // Учитель початкової школи. – 2013. – № 4. – С. 48-49.
 34. Коваленко, В. Ліс - зелені легені планети. Бережіть його! : інтегрований урок із природознавства та основ здоров'я 6-й клас / Валентина Коваленко, Наталія Беседа, Галина Пономаренко // Біологія. – 2013. – Вересень (№ 17). – С. 11-14
 35. Ковтонюк, Л. В. Викладаємо природознавство за новою програмою / Л. В. Ковтонюк // Географія. – 2013. – № 18. – С. 2-7.
 36. Ковтонюк, Л. В. Календарне планування до курсу "Природознавство" : 5 клас / Л. В. Ковтонюк // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 15-25.
 37. Компетентнісний підхід на уроках природознавства // Учитель початкової школи. – 2013. – № 5. – С. 20-27.
 38. Королюк, Т. Цікаве природознавство у 2 класі (дидактичний матеріал до уроків) / Тетяна Королюк // Початкова школа. – 2013. – № 5. – С. 15-19.
 39. Костюк, Н. М. Інтегрований урок на тему "Біосфера", 6 клас / Н. М. Костюк // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 10-11.
 40. Кравчук, З. Компетентнісний підхід до викладання теми "Хімічні явища" : природознавство, 5-й клас / Зоя Кравчук // Хімія. – 2013. – Серпень (№ 15-16). – С. 18-20
 41. Кравчук, З. Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу природознавства : 5-й клас / З. Кравчук, Ірина Філоненко // Хімія. – 2013. – Серпень (№ 15-16). – С. 7-13 (Дод.).
 42. Кузнецова, Т. Исследование Вселенной человеком. Планеты солнечной системы : урок природоведения в 5-м классе / Татьяна Кузнецова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Грудень (№ 23). – С. 38-41.
 43. Кузнєцова, Л. Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства у початкових класах / Людмила Кузнєцова // Початкова школа. – 2013. – № 7. – С. 9-10.
 44. Кульчицька, В. Д. Інтегрований урок-подорож з математики та природознавства у 1-му класі / В. Д. Кульчицька // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 32. – С. 2-5.
 45. Мальцева, Л. Науковий світогляд школярів як засіб активізації їх навчання : 5-й клас / Людмила Мальцева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Грудень (№ 23). – С. 4-6
 46. Мандебура, В. Де раки зимують? / Віталій Мандебура, Тетяна Бульбах // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 62-63
 47. Масалітіна, А. М. Формування інформаційної компетентності учнів як складової дисципліни "Природознавство" / А. М. Масалітіна // Біологія. – 2013. – № 26. – С. 14-16.
 48. Мачулкіна, О. Наш дім - природа. Подаруй школі квітку : екологічний проект для учнів 1-4 класів / Олена Мачулкіна // Початкова школа. – 2013. – № 6. – С. 20-22
 49. Мельник, С. Г. Позакласні заходи природознавчої тематики : інтерактивні технології в системі природничих наук / С. Г. Мельник, В. І. Федорчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2013. – № 7. – С. 32-47
 50. Митник, О. Розвиток мислення на уроках природознавства / О. Митник, Н. Богомаз // Учитель початкової школи. – 2013. – № 6. – С. 29-32.
 51. Міфи та легенди про дерева // Позакласний час. – 2013. – № 9-10. – С. 89-90.
 52. Набільська, О. Використання досліду на уроках природознавства / О. Набільська // Початкова освіта. – 2013. – Травень (№ 18-19). – С. 14-18.
 53. Нарушевич, І. Збережімо природу : позакласний захід з природознавства, 6-й клас / І. Нарушевич // Біологія. – 2013. – Травень (№ 9). – С. 21-23.
 54. Ноздренко, Л. В. Практикум з курсу "Природознавство". 5 клас / Л. В. Ноздренко // Біологія. – 2013. – № 27. – С. 8-15.
 55. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 2-3.
 56. Пелех, В. В. Вчимося любити природу (для 5-6 класів) : усний журнал / В. В. Пелех // Шкільний бібліотекар. – 2013. – № 3. – С. 18-20.
 57. Петриченко, В. Інтегрований урок з курсу "Я і Україна" у 3 класі / Валентина Петриченко // Початкова школа. – 2013. – № 12. – С. 26-28.
 58. Побат, Т. В. Рослини. Розмаїття рослин : урок природознавства у 1-му класі / Т. В. Побат // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 4. – С. 2-5.
 59. Покась Л. А. Орієнтовне тематичне планування до курсу "Природознавство", 5 клас / Покась Л. А. // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 7/8. – С. 10-12.
 60. Португальський, О. Календарно-тематичне планування природознавства (5 кл.) за програмою 2012 р. / О. Португальський // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 11. – С. 41
 61. Природознавство : навчальна програма для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 29-32.
 62. Прищепа, О. Організація навчальної діяльності учнів початкових класів на шкільному географічному майданчику / О. Прищепа, В. Чернуха // Початкова освіта. – 2013. – Січень (№ 3) . – С. 2-4.
 63. Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі : витяг з листа № 1/9-368 від 24.05.2013 р. // Хімія. – 2013. – Серпень (№ 15-16). – С. 1-6 (Дод.).
 64. Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі : лист № 1/9-368 від 24.05.13 р. // Географія. – 2013. – № 15/16. – С. 2-11.; Краєзнавство. Географія. Туризм. – Серпень (№ 16). – С. 4-12.
 65. Програма "Природознавство" для загальноосвітніх навчальних закладів // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – Серпень (№ 16). – С. 13-17.
 66. Семененко, О. В. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах інклюзивної освіти / О. В. Семененко // Біологія. – 2013. – № 9. – С. 7-13.
 67. Семененко, О. В. Формування екологічної культури на уроках природознавства в умовах іклюзивної освіти / О. В. Семененко // Біологія. – 2013. – № 11. – С. 14-25.
 68. Скрипка, С. Атоми і хімічні елементи. Молекули. Поняття про прості та складні речовини : природознавство, 5-й клас / Світлана Скрипка // Хімія. – 2013. – Серпень (№ 15-16). – С. 14-15 (Дод.).
 69. Спостереження за кімнатними рослинами // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2013. – Жовтень (№ 40). – С. 10-29
 70. Ткачук, В. Наша Батьківщина - Україна. 4 клас : [проект] / В. Ткачук // Початкова освіта. – 2013. – Вересень (№ 33). – С. 5-13.
 71. Туніна, Є. Птахи - наші друзі (виховна година) / Єлизавета Туніна // Початкова школа. – 2013. – № 3. – С. 30-32
 72. Уроки на базі шкільного географічного майданчика // Початкова освіта. – 2013. – Січень (№ 3). – С. 5-12. (Дод.)
 73. Фень, Т. Чисті речовини та суміші : природознавство, 5-й клас / Тетяна Фень // Хімія. – 2013. – Серпень (№ 15-16). – С. 16-17 (Дод.)
 74. Хлібовська, О. Знай, люби, бережи : пізнавально-розважальна програма / Оксана Хлібовська // Початкова школа. – 2013. – № 10. – С. 62-63.
 75. Чекіна, О. Ю. Подорож до Криму : інтегрований урок курсу "Я і Україна. Природознавство" та математики в 4-му класі / О. Ю. Чекіна // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 32. – С. 9-12.
 76. Чекіна, О. Ю. Сніг і лід : урок курсу "Я і Україна. Природознавство" у 3-му класі / О. Ю. Чекіна // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 2. – С. 10-12.
 77. Чорна, Н. Космічна подорож "Таємниця зоряного неба" (інтегрований урок трудового навчання та природознавства з елементами інтерактивних технологій у 3 класі) / Наталія Чорна // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 28-31.
 78. Юхнова, Т. В. Нжива природа : урок природознавства у 3-му класі / Т. В. Юхнова // Початкове навчання та виховання. – 2013. – № 34. – С. 7-8.
 79. Як народжуються рослини // Розкажіть онуку. – 2013. – Жовтень (№ 19-20). – С. 59-64.
 80. Ятвецька, Л. І. Природознавство : методичні поради та тематичне планування / Л. І. Ятвецька, Н. П. Шапірова // Фізика в школах України. – 2013. – № 15/16. – С. 23-35.
 81. Ятвецька, Л. І. Природознавство : методичні поради та тематичне планування / Л. І. Ятвецька, Н. П. Шапірова // Фізика в школах України. – 2013. – № 23/24. – С. 12-23.