СВІТ КНИГИ : віртуальна виставка

БІБЛІОГРФІЯ

Бібліографічні джерела


ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Книжкові видання

 1. 002(075.3)
  Е64
  Енциклопедія видавничої справи : [навч. посіб.]
  / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок. – Харків : Прапор, 2008. – 320 с.
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
 2. 016:002
  К53
  Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 11 "Н"
  / за ред. В. Ю. Омельчук; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського . – К., 2008. – 340 с. – (Національна бібліографія України)
  Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 3. 002
  К66
  Корабли мысли : зарубежные писатели о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, памфлеты, эссе
  / сост. В. В. Кунин. – М. : Книга, 1980. – 336 с.
  Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
 4. 002
  Н50
  Немировский Евгений Львович. Путешествие к истокам русского книгопечатания : книга для учащихся
  / Е. Л. Немировский. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с. : цв. Ил.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 5. 002(075.3)
  Н61
  Низовий Микола Андрійович. Вступ до книгознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / М. А. Низовий. – Київ : Кондор, 2009. – 144 с.
  Примірники: всього:2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

  Статті з періодики

 6. Вчителям та учням початкових класів - цікава й потрібна книга! // Початкова школа. – 2007. – № 10. – С. 10.
 7. Гірсберг Дагмар. Книга за гратами як вікно у світ: Бібліотека для ув'язнених у пенітенціарній установі м. Мюнстера / Д. Гірсберг // Бібліотечна планета. – 2008. – № 1.-С.23-24
 8. Интересные факты из истории книжной культуры и книжного дела // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 10. – С. 17.
 9. Книга і комп'ютер в інформаційному суспільстві : сучасне і майбутнє // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 6. – С. 75-77.
 10. Кудрицький А. Знай, люби і цінуй книгу : літературна вікторина для старшокласників / А. Кудрицький // Зарубіжна література. – 2010. – Червень (№ 21-24). – С. 22-23.
 11. Лавренчук В. Вивчати рідну мову захопливо й цікаво / В. Лавренчук // Дивослово. – 2009. – № 1. – С. 62-63
 12. Навколокнижкові цікавинки // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 6. – С. 54-55.
 13. Сохань Г. П’ятнадцять цікавих фактів про Біблію / Г. Сохань, І. Гусаков // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 41-42.
 14. Усенко О. В. Історія створення книги / О. В. Усенко, А. В. Войтенко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 9. – С. 103-104.
 15. Факти про книги, яких ви ще не знали // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 57-58
 16. Фурсова Л. Знайомство з Книгою Книг має бути цікавим. Два уроки за темою "З біблійних переказів" / Л. Фурсова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2006. – № 8. – С. 43-46

  ДЖЕРЕЛА В ЕК БІБЛІОТЕКИ

  Книги (ЕК бібліотеки) Статті (ЕК бібліотеки) Мультимедійні видання
  (ЕК бібліотеки)
  Електронні мережеві
  видання (ЕК бібліотеки)
  Інтернет-джерела Джерела до теми
  "Книга на Поділлі"

  Книги

  1. 02
   А83
   Армс В. Электронные библиотеки : учебн. пос. для вузов РФ
   / В. Армс ; пер. с англ. С. А. Арнаутова ; научн. ред. пер. Н. В. Максимов. – Люберцы : ПИК ВИНИТИ, 2002. – 274 с. – (Пушкинская библиотека)
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  2. 02У
   Б59
   Бібліотека у часі і просторі : матеріали, присвячені Всеукраїнському дню бібліотек
   / уклад.: В. Циганюк, М. Ревенко; вступ. ст. С. Нешика ; заг. ред. М. Спиці ; Вінниц. облрада, Упр. культури і туризму облдежадм. – Вінниця : ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2005. – 28 с.
   Примірники: всього:1 - БІБЛОГР(1)
  3. 002
   В57
   Владимиров, Лев Иванович. Всеобщая история книги: Древний мир, Средневековье, Возрождение, 17 век
   / Л. И. Владимиров ; пер. с лит. Н. Л. Владимировой. – М. : Книга, 1988. – 312 с. : цв. ил. – (Пушкинская б-ка)
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
  4. 02(075.3)
   З-55
   Земков А. И. Электронные бибилиотеки : учебное пос. для студ. ун-тов и др. учебн. заведений
   / А. И. Земков ; научн. ред. Я. Л. Шрайберг. – М. : Изд. ГПНТБ России, 2001. – 92 с. : ил. – (Пушкинская библиотека)
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  5. 002
   И90
   История книги
   / под ред.: А. А. Говорова, Т. Г. Куприяновой. – М. : Светотон, 2001. – 400 с. – (Пушкінська б-ка)
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
   "История книги" охватывает период с древнейших времен до наших дней и раскрывает ключевые вопросы развития книги как составляющей части культурного наследия общества. В работе широко представлена история деятельности зарубежных и отечественных издательско-книготорговых фирм и выдающихся книжников.
  6. 02
   К65
   Копанєва, Вікторія Олександрівна. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету : монографія
   / В. О. Копанєва ; наук. ред. О.С. Онищенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського . – К. : НВЦ НБУ ім. В. І. Вернадського, 2009. – 198 с.
   Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1)
  7. 02(075.3)
   К96
   Кушнаренко, Наталя Миколаївна. Бібліотечне краєзнавство : підручник
   / Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2007. – 502 с. – (Вища освіта ХХІ століття)
   Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
  8. 9(М)03
   Л61
   Липин, Лев Александрович. Глиняные книги
   / Л. А. Липин, А. М. Белов ; ред. В. В. Струве ; научн. ред. и предисл. В. В. Струве. – Л. : Дет. лит., 1956. – 349 с. : рис, планы, карты. – (Школьная библиотека). – Библиогр.: с. 342
   Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3)
  9. 002
   Л89
   Львов, Сергей Львович. Книга о книге : для учащихся старших классов
   / С. Л. Львов. – М. : Просвещение, 1980. – 206 с. : ил.
   Примірники: всього:1 - БІБЛОГР(1)
  10. 02У(083)
   Н 34
   Наукові бібліотеки України : довідник
   / О.С.Онищенко (відп. ред.) ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Координац. бюро ЕСУ ; укл.: А. А. Свобода, Л. І. Загородня, Н. Б. Захарова, Н. В. Попович, О. В. Савченко. – К : НБУВ, 2004. – 472 с.
   Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
  11. 02(083)
   П78
   Провідні бібліотеки України : довідник 2006/2007.
   – К. : Шмельов В. Є., 2006. – 154 с.
   Примірники: всього:1 - БІБЛОГР(1)
  12. 002
   Н50
   Немировский, Евгений Львович. Путешествие к истокам русского книгопечатания : книга для учащихся
   / Е. Л. Немировский. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с. : цв. ил.
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  13. 002
   О-35
   Овчінніков В. С. Історія книги : Еволюція книжкової структури : навч. посіб.
   / В. С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 420 с. : іл
   Примірники: всього:7 - (7)
  14. 002
   О-36
   Огієнко, Іван (Митрополит Іларіон). Історія українського друкарства
   / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передмови М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2007. – 536 с. – (Видавничий проект Фундації ім. Митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". Сер. 2, Зарубіжні першодруки ; Т. 6)
   Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
  15. 02У
   І-90
   Історія освітянських бібліотек України : Науковий збірник
   / редкол.: П. І. Рогова (гол.), К. Т. Селіверстова (заст. гол.) та ін. ; АПН України; ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Вирій, 2006. – 404 с.
   Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

  Список аналітичних статей з періодики

  1. Александрийская библиотека // Шкільна бібліотека. – 2009. – № 5. – С. 42-48.
  2. Афанасьєва, Зоя. З історії міжнародної книжкової торгівлі : (середина 19 -початок 20 ст.) / З. Афанасьєва // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 104-109.
  3. Біланич Г. Початок книгодрукування на Закарпатті та стародруки / Біланич Г. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 11. – С. 40 - 42
  4. Борківська, О. "Книга не помре, книга залишиться необхідною..." : [2 уроки] / О. Борківська // Зарубіжна література . – 2012. – Березень (№ 5). – С. 4-12
  5. Василенко, Микита. Ті, які стали пам'ятниками / М. Василенко // Вітчизна. – 2007. – № 11-12.-С.160-161
  6. Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVI-ХІХ століттях / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41
  7. Гальченко, Т. П. Джерела інформації сучасності / Т. П. Гальченко // Шкільна бібліотека плюс. – 2012. – Серпень (№ 15-16). – С. 8-19.
  8. Дворецька, Ю. В. Наша перша книжка. Буквар Івана Федорова / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 22-24. – С. 91-93.
  9. Дроб'язко, О. Історія української книжки / О. Дроб'язко // Журавлик. – 2011. – Лютий (№ 2). – С. 3.
  10. Дубовик, Олена. Пересопницькому Євангелію - 450 / Олена Дубовик // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 39-40
  11. Зленко, Г. Старої книги пахощі і знада / Г. Зленко // Науковий світ. – 2007. – № 1. – С. .
  12. Зніщенко, Микола. "Красный библиотекарь" - рік 1926 : події, факти, коментарі. Погляд із ХХI століття. Хроніка надій та ілюзій / Микола Зніщенко // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 4. – С. 38-41
  13. Іванова М. Пам"ятки книжкового мистецтва: рукописні Учительні Євангелія XVII ст. з монастирських бібліотек м. Києва / Іванова М. // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 9. – С. 37- 42
  14. Кабачек, О. Л. Библиотека и библиотекарь в контексте истории / О. Л. Кабачек // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 3. – С. 17-25.
  15. Кириченко, К. В. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві Литовському на початку ХVІ ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського списку Хронографа 1262 р.) / К.В. Кириченко // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 4-20.
  16. Ковальчук, Галина. Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати" / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8 № 8. – С. 7-11
  17. Кодлюк, Ярослава. Звідки книжка до нас прийшла / Ярослава Кодлюк, Галина Одинцова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 9. – С. 45-49
  18. Кралюк, П. Іван Федоров - людина Європи / П. Кралюк // Сільська школа. – 2009. – 25 березня (№ 11-12). – С. 5.
  19. Маркова В. Трансформація книжки в умовах інформаційного суспільства: культурологічний підхід / Маркова В. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 9. – С. 25 - 28
  20. Мироненко, Г. Портрет бібліотеки в дзеркалі історії : історичні постаті / Г. Мироненко // Шкільний світ. – 2013. – Березень (№ 5). – С. 29-32. ; Шкільний світ. – 2012. – № 10 ; Шкільний світ. – 2012. – № 14 ; Шкільний світ. – 2012. – № 18 ; Шкільний світ. – 2013. – № 3
  21. Найбільша книгозбірня античного світу // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 15/16. – С. 108
  22. Найбільші бібліотеки світу // Віче. – 2011. – № 1. – С. 4
  23. Найдьонова, Н. Від стін Печер - до друкованої книги! / Н. Найдьонова // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. – Вересень (№ 18). – С. 10-21.
  24. Овчінніков, В. С. Походження слов'янського письма / В. С. Овчінніков // Історія книги : Еволюція книжкової структури : навч. посіб. / В.С. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – С. 108-113
  25. Омелянчук, І. "Хай святиться ім'я Твоє..." : [до 450-річчя української Першокниги] / І. Омелянчук // Урядовий кур'єр. – 2011. – 27 серпня (№ 156). – С. 8.
  26. Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" (матеріали до уроків з теми "Культура України в другій половині XVI ст." : методичний матеріал // Історія в школах України. – 2008. – № 2. – С. 22
  27. Ружанська, Т. Іван Федоров - засновник книгодрукування в Україні та Росії : урок у 8 класі / Т. Ружанська // Шкільний світ. – 2011. – Травень (№ 18). – С. 18-23.
  28. Ружинська, Т. В. Тернистий шлях "Апостола" : Іван Федоров - засновник книгодрукування в Україні та Росії / Т. В. Ружинська // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 3. – С. 134-137.
  29. Синюк, С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 36-38
  30. Скляренко, С. Ф. Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні : учнівська конференція для 9 класів / С. Ф. Скляренко // Шкільний бібліотекар. – 2011. – № 2. – С. 28-31.
  31. Скляренко, С. Ф. Учнівська конференція "Історія виникнення книги" / С. Ф. Скляренко // Шкільний бібліотекар. – 2010. – Пілотний випуск. – С. 27-30
  32. Скляренко, С.Ф.. Учнівська конференція "Історія виникнення книги. Розвиток книгодрукування в Україні" (9 кл.) / С.Ф.. Скляренко // Управління школою. – 2007. – № 32. – С. 14-17.
  33. Солодухина, Неля Древние библиотеки в духовной культуре Киевской Руси / Неля Солодухина // Шкільна бібліотека плюс. – 2008. – лютий (№ 3). – С. 24-27.
  34. Солонська Н. Остромирове Євангеліє в контексті давньоруського книжного багатства і фонду Бібліотеки Ярослава Мудрого / Солонська Н. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 11. – С. 39 - 45
  35. Судьба книги // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 15/16. – С. 101-103
  36. Сухаревська, О. Значення книги в житті людини (бібліотечний урок) / О. Сухаревська // Початкова школа. – 2009. – № 3. – С. 27-30.
  37. Усенко, О. В. Історія створення книги / О. В. Усенко, А. В. Войтенко // Шкільна бібліотека. – 2010. – № 9. – С. 103-104.
  38. Усенко, О. Подорож у часі : Історія створення книги : [урок] / О. Усенко, А. Войтенко // Зарубіжна література . – 2012. – Серпень (№ 15). – С. 6-9.
  39. Федоренко, Л. П. Книга книг / Л. П. Федоренко // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 7/8. – С. 69
  40. Шкаруба, Л. М. Книга: престол человечества / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 3. – С. 57-61
  41. Щавинская Л. Энциклопедия о начале книгопечатания кириллицей / Щавинская Л. // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 6. – С. 11-12

  Список мультимедійних видань

  1. 002
   К53
   Книжная миниатюра.
   - М.: Директмедиа Паблишинг, 2006. – Эл. опт. диск (DVD-ROM)
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
  2. 002
   П26
   Первопечатник Иван Федоров
   : фильм. - [2010]. – Эл. опт. диск (DVD-ROM)
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
  3. 002
   С50
   Смирнов-Сокольский, Николай. Рассказы о книгах [Звукозапис]
   : аудиокнига : читает: Г. Попов : сборник рассказов / Н. Смирнов-Сокольский. – Эл. опт. диск (DVD-ROM)
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)
   Аннотация: "Когда смотришь на полки с книгами, накопленными за много лет собирательства, вспоминаются не только их содержание, их авторы и издатели, но и обстоятельства, при которых эти книги появились на свет, после-дующая судьба многих из них, порой столь же интересная как и сама книга. "Рассказы о книгах" - издание, которое положило начало новому направлению библиофильской литературы. Новизна книги в том, что она обращена к широ-кому кругу читателей, а не к узкому кругу библиофилов. Ее задача в том, чтобы научить понимать и ценить книгу, сделать огромные слои читателей книголюбами. Данное издание представляет развёрнутый рассказ о всех изда-ваемых когда-либо книгах в нашей стране. Вы найдёте сведения о прижизненных и ранних изданиях сочинений Александра Радищева, о некоторых книгах XVIII века, об изданиях сочинений Пушкина, и многое другое"
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ(1)

  Список електронних локальних мережевих видань. БД ‘Повнотекстові видання’

  1. Акопов А. И. Общий курс издательского дела [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов журналистики / А. И. Акопов. – Ворнеж: Факультет журналистики ВГУ, 2004. – 218/ – Эл. жестк. диск.
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  2. История книги [Электронный ресурс]. - Электронный текст в формате .pdf. - Эл. жестк. диск
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)
  3. Чихольд, Ян. Облик книги.Избранные статьи о книжном оформлении / Я. Чихольд. - М.: Книга, 1980. – 242 c. – Эл. жестк. диск.
   Примірники: всього:1 - ЗЕІ. МЕРЕЖА БІБЛІОТЕКИ(1)

  Список Інтернет-джерел (вебліографія)

  1. Книга. Ысторыя книги – Режими доступу - https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга; https://ru.wikipedia.org/wiki/История_книги
  2. Історія книги YouTube. – Режим доступу - https://www.youtube.com/watch?v=FlTnz6J_Tv0
  3. Істория библиотек на YouTube. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=bQKCkGotLCI
  4. Презентація з історії книги. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/victoriaklimchuk/ss-29578113
  5. Структура книги : презентації. – Режими доступу: http://www.slideshare.net/Lariska/ss-10673799 ; http://www.myshared.ru/slide/124419/ ; http://www.myshared.ru/slide/203966/
  6. Цікаві факти з історії бібліотек. – Режими доступу: http://cikavo.com.ua/tsikavi-fakty-istoriji-bibliotek.html
  7. Екскурсія сучасними бібліотеками світу. – Режими доступу: http://bibliokid.if.ua/piznavay/istoriya-i-kultura/pro-knygy/492-ekskursiya-suchasnymy-bibliotekamy-svitu.html
  8. Найвідоміші бібліотеки України. – Режими доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-197802.html
  9. З історії книгознавства та книгозбірень. – Режими доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is31.htm
  10. Друкарство на Україні. – Режими доступу: http://litopys.org.ua/isaevych/is32.htm

  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ "КНИГА НА ПОДІЛЛІ"

  1. Запаско Я. Українська рукописна книга. Пам’ятки книжкового мистецтва.— Л., 1995.— 480 с.
  2. Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Кат. кодиколого-орфогр. дослідж. Палеог р. альб. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. — К., 2007. — 266 с.
  3. Гнатенко Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Кат. / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К., 2003
  4. Фрис В. Зі спостережень над репертуаром, історією створення і розвитком української рукописної книги XVI - першої половини XVII століть // Зап. НТШ.— Л., 1997.— Т. 233.— С.215-238
  5. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні.— Л., 2003.— 186 с.
  6. Боянівська М. Світські переписувачі книжок в українській книгописній культурі XV - середини XVII століть // Зап. НТШ.— Л., 1997.— Т. 233.— С.239-250
  7. Доронович Д. Армяне в Подолии и первая церковь их в городе Каменце // Т р. Ком. для ист.-стат. описания Подольской епархии.— К.-П., 1878-1879.— Вип.2.— С.167-168
  8. Дашкевич Я. Армянская книга на Украине в XVII столетии // Книга: Исслед. и материалы.— М., 1962.— Вып.6.— С.146-168
  9. Григорян В. Р. История армянских колоний Украины и Польши (Армяне в Подолии).— Ереван, 1980.— 291 с.
  10. Rozycki E. Я kultury ksiazki w Kamiencu Podolskim w XVIII w. // Z badan nad polskimi ksiegozbiorami historycznymi.— Warsz., 1997.— T.18.— S.71-85.
  11. Сецинский Е. Древнее рукописное евангелие, найденное в г.Сатанове Проскуровского уезда Подольской губернии.— Каменец-Подольск, 1887.— 8 с.
  12. [Яворовский Н.] Местная старина: Надписи на церковно-богослужеб. кн., зданиях, нагробиях и д р. памятниках старины в нек-ых местностях Могилев. и Проскуров. уездов.— Каменец-Подольск, 1905.— 13 с.
  13. Шабаліна А. В. Стилі - пам’ятки письма в історії Болохівської землі // Освіта, наука і культура на Поділлі.— Кам’янець-Подільський, 2004.— Вип.4.— С.248- 252
  14. Запаско Я. Мистецтво художнього оформлення української рукописної книги.— РУ.— 1999.— С. 292
  15. Шевченко І. Барська Євангелія початку XVII ст. в Pierpont Morgan Library // Наук. зб. / УВАН у США.— Н.-Й., 1953.— Вип.ІІ.— С.192-196
  16. Історія української культури.— Т.2.— С.592-593
  17. Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.— Л., 2001.— С. 101-103
  18. Доронович Д. Армяне в Подолии.— С. 167-168
  19. Марр Н. Я. Описание старинных армянских рукописей и печатных книг из архива армяно-католической церкви св. Николая в Каменце-Подольском // Отчет импе р. публ. б-ки за 1891 год.— СПб., 1894.— С. 11-16
  20. Українська поезія XVI століття.— К., 1987.— С.251;
  21. Корнєйчик І. Історія української бібліографії: Дожовт. період: Нариси.— Х., 1971.— С. 25
  22. Перетц В. У истории украинской повести XVII в. // Перетц В. Ислледования и материалы по истории старин. ук р. лите р. XVI-XVIII вв.— Л., 1926.— Т.СІ.— №2.— С.106-138
  23. Дашкевич Я. Вірменські колонії в Україні XVI-XVIII ст. // Енцикл. історії України.— К., 2005.— Т.1.— С.572-574
  24. Клименко П. Перший український ex-libris // Бібліол. вісті.— 1929.— №2/3.— С.95-97; 37. Запаско Я. Українська рукописна.— С.296
  25. Рукописна книжкова традиція поділля XV-XVII ст. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-11293.html
  26. Рукописні книги старообрядницької громади Східного Поділля з колекції музею. – Режим доступу: http://vinnytsia-museum.in.ua/science/articles/manuscript-books  НАШІ ПАРТНЕРИ  reliablecounter.com
  Besucherzahler
  счетчик посещений