МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ПЕДАГОГІКА
Навчально-методичні видання
(2012-2017 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
371.01(07)
А86
Артамонова Г. О. Школа майбутнього першокласника : методичні рекомендації, розробки занять / Г. О. Артамонова, О. Д. СемикінаХ. : Основа, 2012. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (97)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)(075.3)
А86
Артемова Любов Вікторівна. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. / Л. В. АртемоваК. : Кондор, 2012. – 272 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371.01(07)
Б24
Баришполь С. В. Довідник учителя 1-го класу: практичні психолого-педагогічні рекомендації у запитаннях і відповідях / С. В. Баришполь, О. В. МіцайХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (115)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б24
Баришполь Світлана Володимирівна. Розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості молодшого школяра / С. В. БаришпольХарків : Основа, 2015. – 156 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (139) ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. Гавриш. – 2-ге вид. перероб. та доп.К. : Слово, 2014. – 302 с Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – 2-ге вид. допК. : Слово, 2012. – 304 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. МаліновськаК. : Слово, 2013. – 424 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш Алла Михайлівна. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, І. ПоповаК. : Слово, 2014. – 200 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Б79
Большакова І. О. Квести в початковій школі / І. О. Большакова, М. С. Пристінська, В. Г. Ареф'єваКиїв : Перше вересня, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б79
Большакова Інна Олексіївна. Інтегровані уроки в початковій школі : посібник / І. О.БольшаковаКиїв : Перше вересня, 2016. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б79
Большакова Інна Олексіївна. Критичне мислення. Початкова школа / І. О. БольшаковаКиїв : Перше вересня, 2016. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
В53
Висоцька Алла Михайлівна. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Формування соціальних навичок" : методичні рекомендації / А. М. Висоцька; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 128 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
В54
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методичний посібник / авт. кол.: К. І. Чорна, І. М. Шкільна, В. А. КиричокКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
В65
Войнола Ренате Хейкіївна. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Х. ВойнолаК. : Центр учбової літератури, 2012. – 140 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
В67
Волкова Наталія Павлівна. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер.К. : Академвидав, 2012. – 616 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
371.01(07)
Г16
Галузяк В. М. Діагностика вихованості школярів / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника : посібник / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 191 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 192 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – 5-е вид. випр. та доп.Вінниця : Планер, 2012. – 400 с. Примірники: всього:22 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(21)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогічна діагностика : курс лекцій / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 164 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Г52
Гладченко Ірина Вікторівна. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Фізичне виховання та основи здоров'я" : методичні рекомендації / І. В. Гладченко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 152 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Г62
Голуб Наталія Михайлівна. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Н. М.Голуб. – 1-е видК. : Слово, 2014. – 384 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37(09)(075.3)
Г96
Гусак П. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навчальний посібник для ВПНЗ / П. Гусак, Л. Гусак, Л. МартіросянЛуцьк : Вежа-Друк, 2016. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д13
Давидюк М. О. Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник / М. О. ДавидюкВінниця : Едельвейс і К, 2013. – 180 с. : іл.. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид. доп.К. : Академвидав, 2012. – 352 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навчальний посібник / І. М. ДичківськаК. : Слово, 2014. – 448 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навчальний посібник / І. М. ДичківськаК. : Слово, 2013. – 448 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
Д63
Докукіна О. М. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. ПавицькаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ж91
Журба Катерина Олександрівна. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи : методичні рекомендації / К. О.ЖурбаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
З-14
Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: К. В. Аймедов, В. В. Бабієнко, В. В. Сторож; Одеський національний медичний університетК. : Слово, 2014. – 352 с.. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
З-41
Збереження здоров'я молодших школярів. Система роботи класного керівника : [посібник] / авт. кол.: О. В. Депетист, Н. С. Лемко, В. В. Чала, Н. А. ЯроваХарків : Основа, 2012. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (102)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
І-19
Іваниця Г. А. Добродій (з досвіду роботи): комплексна виховна система школи першого ступеня : посібник для вчителя / Г. А. ІваницяВінниця : ТОВ Віндрук, 2013. – 206 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
І-66
Інновації, що приносять результат : посібник / упоряд. Т. М. ЗагорулькоХарків : Основа, 2016. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (147)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
І-90
Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи ****/ уклад. М. О. ДавидюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 156 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К45
Кіт Галина Григорівна. Педагогіка загальна : практикум / Г. Г.Кіт; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 140 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
373(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" : методичні рекомендації / О. С.КазачінерХарків : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (173)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
К14
Казкова гімнастика протягом дня / уклад. Г. В. ГаркушаХарків : Основа, 2012. – 173 с. : іл. – (ДНЗ. Вихователю) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К14
"Казковий лабіринт і я" : програма курсу за вибором, розробки занять: [посібник] / авт.-упоряд. Г. І. БілоусХ. : Основа, 2012. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (98)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
К17
Калуська Л. В. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку "Соняшник" / Л. В. КалуськаТернопіль : Мандрівець, 2014. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
К20
Каплінський Василь Васильович. Методичні рекомендації з педагогіки до курсового та комплексного державного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") : методичні рекомендації / В. В.КаплінськийВінниця, 2014. – 86 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К21
Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. ПомогайбоКиїв : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К26
Карпенко О. Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. КарпенкоК. : Слово, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
373(07)
К28
Касьянова О. М. Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. М. КасьяноваХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.9(07)
К32
Квітка Н. Музикотерапія : програмно-методичний комплекс "Навчання музики дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку" / Н. Квітка ; ред.: М. Мосієнко, В. Снігульська, С. Ларіонова та інК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К43
Кириченко Валентина Іванівна. Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища : навчально-методичний посібник / В. І. Кириченко, О. О. ЄжоваКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
К43
Киричок В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / В. А. Киричок , О. В. РоговецьКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К57
Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк ; МОН, молоді та спорту України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаТернопіль : Астон, 2013. – 160 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
372(07)
К61
Коломієць Леся Ігорівна. Методичні рекомендації з питань підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: системний аналіз дефініції : [посібник] / Л. І. КоломієцьВінниця : Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2012. – 24 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
К61
Колупаєва А. А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, С. В. Данілавічютє, С. В. ЛитовченкоКиїв : А. С. К., 2012. – 192 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К63
Комп'ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання : навч. посіб. / за ред. О. В. Шестопалюка ; авт. кол.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. КоношевськийВінниця : Планер, 2012. – 619 с. Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(22), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
К66
Корекційні заняття. 2 клас / упоряд. Г. І. БілоусХарків : Основа, 2014. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
К75
Кочерга О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : методичні рекомендації / О. В. Кочерга, В. В.ШороховаКиїв : Слово, 2015. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Ефективний урок. Початкова школа / Л. В. КравчукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посібник для 2-го класу / Л. В.КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посібник для 3-го класу / Л. В. КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. для 1-го класу / Л. В.КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання. Світ під назвою "Ми" : навч.-метод. посіб. для 4-го класу / Л. В. Кравчук ; упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шк. світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання. Світ під назвою "Я" : навч.- метод. посіб. для 4-го класу / Л. В. Кравчук ; упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шк. світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(07)
К78
Краснощок Анна Іванівна. Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників. Верлібр / А. І. Краснощок , Г. А. СундукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 88 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К82
Кривильова Олена Анатоліївна. Педагогічна акмеологія : навчальний посібник / О. А. КривильоваБердянськ : БДПУ, 2016. – 187 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7(075.3)
К82
Кривильова Олена Анатоліївна. Педагогічна діяльність викладачів професійно-технічних навчальних закладів : навчальний посібник / О. А. КривильоваБердянськ : БДПУ, 2016. – 228 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К89
Кузьменко Ю. В. Професійна діяльність соціального педагога : навчально-методичний посібник / Ю. В. Кузьменко, В. С. ШтифуракБар : Редакційно-видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2017. – 115 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
К93
Курсові та дипломні роботи з дошкільної педагогіки : методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання ОКР "бакалавр" (напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта) та ОКР "спеціаліст" (спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта) / авт. кол.: Г. С. Тарасенко, Г. Г. Кіт, Л. В. ЛюбчакВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 90 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К95
Кучеренко Єгор Валерійович. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навчально-методичний посібник / Є. В.КучеренкоК. : Слово, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
К95
Кучерявий Олександр Георгійович. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. КучерявийК. : Слово, 2014. – 440 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.012(07)
Л54
Лещук Роман Миколайович. Трудове навчання. Технологія дизайну предметів інтер'єру: 10-11 класи / Р. М. ЛещукК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Л64
Литвиненко Віталіна Анатоліївна. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навчально-методичний посібник / В. А.ЛитвиненкоСуми : ПП Кубраков С. Г., 2013. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
Л69
Логвинчук Світлана Леонідівна. Дидактичні ігри, вправи, творчі завдання: розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників / С. Л. ЛогвинчукХарків : Основа, 2012. – 191 с. – (ДНЗ. Вихователю) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Л70
Лодатко С. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства : навчальний посібник / С. О. Лодатко, Л. В. КондрашоваКиїв : Слово, 2015. – 227 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7(075.3)
Л86
Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців в аграрних коледжах : навчальний посібник / С. М. Лутковська ; за ред. Р. С. ГуревичаВінниця : Планер, 2013. – 437 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018(075.3)
Л93
Любчак Людмила Володимирівна. Родинна педагогіка : курс лекцій: посібник / Л. В. Любчак. – 2-ге вид. допВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 149 с. Примірники: всього:12 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(11)
371(075.3)
М60
Мільто Людмила Олександрівна. Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач : посібник / Л. О. МільтоК. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 156 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(26), ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
М15
Макарова С. Щоб ротик був слухняний : логопедичний практикум / С. МакароваТернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
М18
Малафіїк Іван Васильович. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В.МалафіїкК. : Слово, 2015. – 632 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
М18
Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу. Заняття курсу за вибором. 4 клас / упоряд.: В. К. Трач, О. О. ОзарєваХарків : Основа, 2013. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (116)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
М23
Манилюк Юлія Станіславівна. Розвиток дошкільнят: нетрадиційні техніки зображувальної діяльності / Ю. С. МанилюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
М29
Маруніна Галина Георгіївна. Виховання основ культури гідності дошкільників : методичні рекомендації / Г. Г. МарунінаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
М34
Матоніна Раїса Дем'янівна. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Р. Д.МатонінаХарків : Основа, 2013. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М47
Мелешко Віра Василівна. Управління розвитком сільської малочисельної школи : посібник / В. В.МелешкоК. : Педагогічна думка, 2013. – 104 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М48
Мельничук Сергій Гаврилович. Педагогіка (Дидактика) : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г.МельничукКіровоград : РІК-Медіа, 2016. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М48
Мельничук Сергій Гаврилович. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. МельничукК. : Слово, 2012. – 288 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(075.3)
М54
Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / уклад. Н. М. ГоропахаК. : Слово, 2012. – 432 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
372(075.3)
М54
Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / уклад. Н. М. ГоропахаК. : Слово, 2014. – 432 с. Примірники: всього:17 - НАВЧ. ВІДДІЛ(15), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(07)
М54
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи ****" / уклад. Н. Б. Хамська ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 52 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М55
Мешко Галина Михайлівна. Вступ до педагогічної професії : навча. посіб. / Г. М.Мешко. – 2-ге вид. стерК. : Академвидав, 2012. – 200 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
М65
Мистецтво технологій. Квіти для оздоблення виробів / за ред. Н. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 1 клас : дидактичні иатеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 1 клас : дидиктичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (110)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (112)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (113)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
М90
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / авт. кол.: М. І. Жалдак, М. І. Шут, Ю. О. ЖукК. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(07)
М99
Мякушко О. І. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Довкілля і розвиток мовлення" : методичні рекомендації / О. І. Мякушко, А. В. Міненко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 124 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 1 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 2 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 3 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 4 клас: Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей. Українська мова. Літературне читання. Математика / уклад.: В. В. Жук, Т. О. Сусідко, С. Б. Мойсеєнко; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2015. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство. Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи здоров'я. Інформатика / уклад.: В. В. Жук, В. В. Литвинова, О. М. Таранченко ; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ, 2015. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / за ред. А. А. Колупаєвої ; авт. кол.: О. М. Таранченко, Т. В. Сак, Т. Ф. Марчук ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей з особливими потребами. Частина 2 / за ред. А. А. Колупаєвої ; авт. кол.: О. В. Чеботарьова, І. В. Сухіна, Т. В. Скрипник ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – 2-ге вид., перероб. та доп.Київ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 128 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Н30
Народні традиції у вихованні дошкільнят : методична розробка на допомогу вихователям / упоряд.: В. Скрипник, О. Стращенко, О. ХоменкоК. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
Н32
Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Лисенко, авт. кол.: В. І. Кононенко, І. М. Шоробура, Н. В. ЛисенкоК. : Слово, 2012. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н34
Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / авт. кол.: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. БрюховецькаК. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
Н35
Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової : дитячий садок / упоряд.: В. В. СемізороваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
О-23
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота. – 3-тє вид., переробКиїв : Слово, 2013. – 376 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
О-64
Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи : методичний посібник / авт. кол.: М. І. Піддячий, О. В. Кохан, М. О. АссановК. : Педагогічна думка, 2013. – 144 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04(07)
О-64
Організація дозвілля молодших школярів засобами арт-педагогіки : методичні матеріали до вивчення курсу / уклад. О. О. Деркач ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 44 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
О-64
Організація навчальної діяльності у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : посібник / за ред. Ю. О. Жука ; авт. кол.: О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
О-64
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / авт. кол.: Ю. М. Богачов, В. Ю. Биков, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с. : іл.. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.011(075.3)
О-65
Оржеховська Валентина Михайлівна. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. ФедорченкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
О-66
Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навчально-методичний посібник / В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. БанітК. : Едельвейс, 2012. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
О-75
Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / ред. А. А. КолупаєваК. : А. С. К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогіки зі вступом до спеціальності. Практикум для студентів спеціальності "Початкова освіта" ступеня вищої освіти "бакалавр" / за ред. Г. Г. Кіт ; авт. кол.: О. В. Більська, Т. Д. Сіваш, І. А. СтаховаВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 94 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогічних вимірювань і моніторинг якості освіти : навч. посіб. / авт. кол.: О. В. Акімова, М. О. Давидюк, В. І. Шахов, Ю. О. Шикова ; М-во освіти науки, молоді та спортуВінниця : Планер, 2012. – 148 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(3)
371(075.3)
П14
Пальчевський С. С. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. С. Пальчевський. – 2-ге видКиїв : Каравела, 2012. – 496 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371(07)
П24
Педагогіка : методичні рекомендації до комплексного державного екзамену для студ. ОКР "спеціаліст". (спец.: 701010201 "Початкова освіта") / авт. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Грушко, Г. Г. КітВінниця : ВДПУ, 2012. – 117 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
П24
Педагогічна конфліктологія в схемах і таблицях : навчальний посібник / ред. І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 196 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П24
Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / авт. кол.: Т. В. Кравченко, В. П. Горпинюк, О. М. Докуніна та інКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
П24
Педагогічна практика студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта. Спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта : навчально-методичний посібник / уклад.: Г. С. Тарасенко, Г. Г. Кіт, Т. М. КривошеяВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 68 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(1)
372(075.3)
П35
Пихтіна Ніна Порфиріївна. Основи педагогічної техніки : навчальний посібник / Н. П.ПихтінаКиїв : Центр учбової літератури, 2013. – 316 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П37
Планування виховної роботи. Початкова школа / упоряд. М. Пристінська, І. СтратілатКиїв : Перше вересня, 2015. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
П40
Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. – 1-е видКиїв, 2015. – 197 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри : навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін..Кіровоград : Імекс-Лтд, 2014. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри: комплекс навчальних програм (9,17,35,70 год.) для старшокласників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін..Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П42
Повалій Л. В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л. В. Повалій, І. М. МачуськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П50
Поліхун Наталія Іванівна. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 87 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371.01(07)
П56
Пономаренко Лариса Василівна. Особистісно орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання в початковій школі / Л. В. ПономаренкоХарків : Основа, 2015. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (138)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна. Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 3-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 107 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна. Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 4-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (156)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 2 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломсієць, Н. ШкідінХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (163)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 1 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломієць, В. ГонтаренкоХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (162)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
П78
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. С. Глоба; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
П79
Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу / упоряд.: Т. В. Дрожжина, О. М. ГезейХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
П81
Проніков Олександр Костянтинович. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. ПроніковКиїв : Слово, 2016. – 440 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.011(07)
П89
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : методичні рекомендації для вчителів, класних керівників / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 36 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.2)
П89
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : навчальний посібник / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; НАПН України, Інститут проблем вихованняКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 116 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
П89
Пустовіт Н. А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів : навчально-методичний посібник / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Р15
Радул В. В. Педагогічна практика (виконання навчальної програми з педагогіки) : навчально-методичний посібник / В. В. Радул, Т. О. Кравцова, І. П. КраснощокКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Р31
Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН України; Інститут психології імені Г. С. КостюкаКиїв : Слово, 2017. – 64 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
Р31
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : навчально-методичний посібник / за ред.: В. В. Засенка, О. О. Колупаєвої, Н. О. Макарчук ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКиїв, 2014. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Р58
Робочий зошит для педагогічних працівників до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(075.2)
Р58
Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи) / авт.кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Р64
Розвивальне читання: перспективне планування та конспекти занять за методикою Л. Шелестової / ред. кол.: В. Семизорова, З. ДігтярК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти , 2012. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(075.3)
Р64
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
Р69
Романовський О. Г. Педагогіка успіху : підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. ГреньХарків : НТУ "ХПІ", 2014. – 268 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
Р79
Ротфорт Діана Вікторівна. Взаємодія сім'ї та школи у формуванні культури здоров'я молодших школярів / Д. В. РотфортХарків : Основа, 2013. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(075.3)
С13
Савченко Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. СавченкоК. : Грамота, 2012. – 504 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна. Ти, малий, скажи малому ...: музична логоритміка / С. М.СадовенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
С18
Санковська Ірина Мечиславівна. Екологічний календар : методичний посібник для вчителів та класних керівників / І. М. СанковськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С41
Сич Наталія Олександрівна. Логопедія. Картки. Організація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку / Н. О. СичК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 136 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
С42
Скарбничка педагогічних думок : робочий зошит з історії педагогіки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямів підготовки 6.010101 Дошкільна освіта та 6.010102 Початкова освіта / розробник Т. М. КривошеяВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 232 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
С44
Скоблікова Олена Володимирівна. Формування літературної компетентності учнів початкових класів : посібник / О. В. СкобліковаХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (132) ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
С60
Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
С62
Соняшникова палітра : орієнтовне календарно-тематичне планування різних видів образотворчої діяльності дітей дошкільного віку / ред. кол.: Л. В. Калуська, П. В. Лаврів, Т. П. ГудзьТернопіль : Мандрівець, 2016. – 168 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
С69
Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : методичні рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН України; Інститут психології імені Г. С. КостюкаКиїв : Слово, 2017. – 32 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
С69
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / за ред. В. О. Киричука ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
372(07)
С72
Спичак Марія Дмитрівна. Розвиток комунікативних умінь та навичок у дошкільників: старший вік / М. Д.СпичакК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04(075.3)
С77
Старовойт Леся Василівна. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник / Л. В. СтаровойтВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / ред. кол.: В. В. Жук, С. В. Литовченко, Н. Л. Максименко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : навчально-наочний посібник для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху (у 3-х книгах) / ред. кол.: В. В. Жук, О. Ф. Федоренко, В. В. Литвинова ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 178 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С81
Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді : навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. СтоляренкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Т19
Тарадайник Валентина Миколаївна. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М.Тарадайник ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(07)
Т19
Тарасенко Г. С. Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна педагогіка : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання / Г. С. Тарасенко, Т. М. Кривошея ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 81 с. Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
372(075.3)
Т19
Тарасенко Г. С. Практикум з теорії та методики виховання : навчально-методичний посібник / Г. С. Тарасенко, О. А. Голюк, Т. М. КривошеяВінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 392 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
Т29
Театр у ДНЗ / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2013. – 191 с. – (Дошкільний навчальний заклад) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(07)
Т29
Театр у школі: робота над виставою, репертуар / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2012. – 207 с. – (Позакласні заходи) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Т32
Тематичні тижні в початковій школі / упоряд. І. СтратілатК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Т38
Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навчально-методичний посібник / авт. кол.: А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управлінняКиїв : Слово, 2015. – 328 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Т38
Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі "Мови та літератури" : посібник / уклад.: І. М. Лапшина, Н. Ю. Родюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2018. – 60 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.1)
Т39
Тижневик добродія : персоналізований щоденник для молодших школярів / уклад. Г. А. ІваницяВінниця : ВОІПОПП, 2013. – 96 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)(075.3)
Т48
Ткаченко Ольга Михайлівна. Загальні питання етнопедагогіки : навчальний посібник / О. М.Ткаченко ; МОН України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаКіровоград : Авангард, 2013. – 56 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Т50
Товкач Ірина Євгеніївна. Хочу бути мамою, хочу бути татом : навчально-методичний посібник / І. Є. Товкач ; відповід. за вип. Н. КальченкоК. : Слово, 2012. – 368 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ф50
Фізеші Октавія Йосипівна. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / О. Й. ФізешіКиїв : Кондор, 2014. – 390 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013(075.3)
Ф32
Федій Ольга Андріївна. Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид. випр. та доп.К. : Центр учбової літератури, 2012 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011(07)
Ф79
Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : методичний посібник / авт. кол.: Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ф79
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / за ред. В. М. ОржеховськоїКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. "Натхненниця" подорож у світ культури та традицій: Виховання ціннісного ставлення до світової та національної культури, традицій власного народу та родини у осіб з порушеннями психофізичного розвитку засобами арт-терапії : посібник. Частина 3 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. Арт-терапія у системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя у дітей та молоді з функціональними обмеженнями : методичні матеріали. Частина 1 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Х45
Хіля А. В. Подорож країною "Людія": Виховання ціннісного ставлення до оточуючого соціуму у дітей (з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема - дітей з функціональними обмеженнями) засобами арт-терапії. Ч. 2 / А. В.ХіляВінниця, 2017. – 42 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Х45
Хіля А. В. Подорож країною "Якія": Виховання ціннісного ставлення до життя у дітей, зокрема дітей з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах через компонент "Я-особистість" засобами арт-терапії : посібник / А. В. Хіля ; за ред. О. О. ДеркачВінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 40 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська І. Л. Методичні рекомендації до курсу "Діагностика в системі діяльності соціального педагога" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 54 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : практикум / І. Л.Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методика виховної роботи : практикум / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 208 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методика виховної роботи : курс лекцій : курс лекцій / І. Л.ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 192 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методичні рекомендації до курсу "Соціальна педагогіка" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 29 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(07)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Педагогічна діагностика : методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 124 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Педагогічна конфліктологія : практикум / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х 71
Холковська Ірина Леонідівна. Технологія діяльності соціального педагога : курс лекцій / І. Л. ХолковськаВінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2013. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х82
Хоружа Людмила Леонідівна. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л.ХоружаК. : Академвидав, 2012. – 208 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ц59
Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / автор- упоряд. Г. І. БілоусХарків : Основа, 2012. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(07)
Ц62
Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : методичний посібник / авт. кол.: А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, О. В. ЛитовченкоКиїв : Артеміда прінт, 2017. – 272 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
373(07)
Ц86
Цуприк Світлана Іванівна. Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації для студентів за напрямом підготовки "Музичне мистецтво" / С. І. ЦуприкВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 84 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / М. М. Чепіль, Л. Я. Загоруйко, Н. Я. ТарновецькаДрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогіка Марії Монтессорі : навчальний посібник / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникКиїв : Слово, 2017. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навчальний посібник / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль Марія Миронівна. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Ч-46
Чередніченко Наталія Володимирівна. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) : навчально-методичний посібник (курс лекцій) / Н. В.ЧередніченкоКиїв : Слово, 2012. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ч-75
Чорна Катерина Іванівна. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І.ЧорнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Ш18
Шалімова Лариса Леонідівна. Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л.ШалімоваХарків : Ранок, 2013. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
372(07)
Ш37
Шевцова Олена Анатоліівна. Цікава граматика : пізнавально-ігрові комплекси для дітей старшого дошкільного віку / О. А. Шевцова. – 2-ге вид. випр..Харків : Основа, 2012. – 192 с. : іл. – (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю) Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна. Навчальна інструктивно-методична практика : навчальний посібник / Ю. О. ШиковаВінниця : Планер, 2013. – 192 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
378(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна. Позашкільна педагогічна практика: теоретико-методичний практикум / Ю. О. ШиковаВінниця : ВДПУ, 2012. – 88 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011(07)
Ш66
Шкільна Ірина Миколаївна. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / І. М. ШкільнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник вихователя / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 116 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник освітянина / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 113 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Я11
Я вчуся бути вихователем / авт. кол.: А. Павловська, С. Бородань, Л. Стаховська ; упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. ДухновськаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Я45
Якименко Світлана Іванівна. Мандрівка курченятка Піка: авторська інтегрована технологія "Я і світ навколо мене" : навчально-методичний комплект / С. І.ЯкименкоК. : Слово, 2014. – 56 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(1)
371.014(075.3)
Я45
Якименко Світлана Іванівна. Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, Н. В. ОксеньчукК. : Слово, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 216 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: курс лекцій : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 464 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Ярощук. – 2-ге вид. випрК. : Слово, 2012. – 320 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна. Методика виховної роботи : навч.-метод. Комплекс / Л. Г.ЯрощукК. : Слово, 2012. – 313 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014(07)
Я97
Ященко Леся Вікторівна. Здоров'я дітей - багатство нації : навчально-методичний посібник / Л. В.ЯщенкоХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання ; вип. 1 (133)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ПЕДАГОГІКА
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2012-2018 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
371.01
Т44
1001 важлива дрібничка. Ідеї, правила, поради / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
С81
101 притча для навчання і виховання / упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Вид. група "Шкільний світ", 2015. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
D49
DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: EXPERIENCE OF POLAND AND PROSPECTS OF UKRAINE : collective monograph. Volume 1 / editorial: A. Bereza, Т. Parczewska, В. BednarczukLublin : Baltija Publishing, 2017. – 336 р. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
37И
К75
Janusz Korczak : fotobiografia / red. A. RatusWarszawa : Iskry, 2012. – 189 p. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
К72
KONCEPCJE I DOKONANIA PEDAGOGICZNE PROFESOR NELLI G. NYCZKALO. Wybor artukulow opublikowanych w Polsce. Tom 267 / red. H. BednarczykWarszawa : Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji- Panstwowego Instytutu Badawczego, 2014. – 163 p. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Р36
Pedagogika. Teoretycznei praktyczne aspekty rozwoju wspolczenej nayki (Poznan 30.09.2015) = Педагогика. Теоретические и практические аспекты развития современной наукиWarszawa : Diamond trading tour, 2015. – 106 str Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
А14
Абетка інклюзивної освіти : термінологічний словник / упоряд. Н. В. Присяжнюк, за ред. М. І. Томчука, гол. ред. С. І. ДровозюкВінниця : ВОІПОПП, 2015. – 100 с. – (Науково-методична серія Вінницького ОІПОПП). – (На допомогу методисту, вип. № 1, 2015) Примірники: всього:6 - БІБЛІОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А22
Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. СапоговВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
372
А28
Адаменко Лариса Валентинівна. Взаємодія дошкільників та дорослих: комплексна корекційно-розвивальна робота / Л. В. АдаменкоК. : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А43
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 4 / відповід. за випуск О. А. БлажкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 100 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 9-11 квітня 2014 р.). Вип. 3 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, М. Библук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 452 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 3-5 квітня 2013 р.). Вип. 2 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Акімова, В. І. ШаховВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 516 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : зб. матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студ.: 100-річчю з дня заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського присвячується / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. КітВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 402 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів. Вип. 4 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. ВойцехВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 493 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
А43
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 466 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371
А43
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Випуск 7 / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Демченко, Н. Ю. Родюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 326 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.01
А47
Алєксєєва Ганна Миколаївна. Використання комп'ютерних технологій у школі / Г. М. АлєксєєваХарків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 8 (116)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
А67
Аніщенко Наталія Вікторівна. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 184 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
А67
Анкетування в школі / упоряд.: Т. М. Гулєвич, Н. М. ОмельчукК. : Редакції газет з управління, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
А67
Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / упоряд.: Т. Гулєвич, Н. ОмельчукК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Б61
Біла Олена Олександрівна. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика : монографія / О. О.БілаОдеса : Астропринт, 2013. – 424 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.011
Б61
Білик Світлана Василівна. Нащадки козацької слави. Організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях / С. В.БіликХарків : Основа, 2015. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (134)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б61
Білоус Інна Іллівна. Ділові ігри з педагогічної етики / І. І.БілоусКиїв : Шкільний світ, 2016. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б23
Банк інноваційних педагогічних технологій / автор- упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шкільний світ, 2012. – 102 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
Б76
Божко О. В. Навчальні екскурсії в початкових класах / О. В. Божко, Ю. В. Алексєєва, Л. В. ЛубенськаХарків : Основа, 2015. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (135)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б79
Болсун Світлана Андріївна. Азбука для вчителя / С. А. БолсунХарків : Основа, 2014. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (143)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
Б81
Бондаренко Марія Іванівна. Збірник логопедичних диктантів / М. І. Бондаренко Київ : Шкільний світ, 2015. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Б82
Бордюк Володимир Миколайович. Технологія формування життєтворчих цінностей учнів педагогічного ліцею : монографія / В. М. БордюкРівне : видавець О. Зень, 2012. – 200 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В53
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія: "Педагогічні науки". Випуск 1/2014 (1) / гол. ред. М. В. Загірняк, ред. кол.: О. І. Беспарточна, В. П. Бізін, Н. П. ВолковаКременчук, 2014. – 99 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В53
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія: "Педагогічні науки". Випуск 1/2015 (2) / ред. кол.: О. І. Беспарточна, В. П. Бізін, Н. П. Волкова, гол. ред. М. В. ЗагірнякКременчук, 2015. – 119 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В19
Василенко Н. В. Професійна комунікативна компетентність фахівця: психолого-педагогічні аспекти мережевої комунікації / Н. В.ВасиленкоХарків : Основа, 2016. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (164)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В19
Василенко Н. В. Розвиток професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Н. В. ВасиленкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 332 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В19
Василенко Надія Володимирівна. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики / Н. В. ВасиленкоХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (176)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В20
Васянович Г. П. Вибрані твори: в 6-ти т. Т. 6: збірник наукових праць / Г. П. ВасяновичЛьвів : Сполом, 2012. – 387 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві (на прикладі Польщі та України) = Wychowanie dzieci i mlodziezy w spoleczenstwie demokratycznym (na przykladzie Polsri i Ukrainy) / ред. кол.: М. Чепіль, В. Петрик, М. СтрадовскіWarszawa, 2013. – 246 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали регіональної наукової конференції 5 березня 2013 року / уклад.: О. І. Криворучко, ю. А. Зінько, І. М. Романюк ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 114 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року)Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 2 / упоряд. О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (118)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 3 / упоряд. О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (119)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховні заходи: національно-патріотичне виховання / упоряд. Н. ЧиренкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
В54
Виховні системи класу. Інноваційні моделі / упоряд. Н. Харченко, ред. кол.: О. Буйневич, С. Скебало, Г. ДеребізоваКиїв : Шкільний світ, 2017. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В60
Внутрішньошкільний контроль та аудит / упоряд. Н. Мурашко, А. ПанченкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
373
В64
Вознюк Г. Ф. Організаційно - методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога / Г. Ф. Вознюк, Н. Л. МельніковаХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (169)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
В65
Войцях Тетяна Володимирівна. Ігрові технології: просвітницько-профілактичні ігри / Т. В. ВойцяхКиїв : Шкільний світ, 2015. – 144 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
В67
Волканова Валентина Василівна. Превентивне виховання в навчальному закладі / В. В. Волканова К. : Редакція газет з управління освітою, 2012. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.9(083)
В68
Волошина Оксана Василівна. Основи корекційної педагогіки : довідник / О. В.ВолошинаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 147 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37(03)
В72
Вольянська Світлана Євгенівна. Довідник сучасного педагога / С. Є. ВольянськаХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (160)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В75
Воронова Світлана Віталіївна. Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу / С. В. ВороноваХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (175)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Г12
Гавриш Наталія Василівна. Інтегровані заняття у дитячому садку / Н. В.ГавришК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Г13
Гаджети в школі / упоряд. Н. Харченко, ред. кол.: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. КалюжнаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Г19
Ганді Махатма. Педагогіка ненасильства / М.Ганді ; вступний нарис, переклад, упорядкування та примітки Володимира Василенка. – 2-ге вид., доповКіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 400 с. : іл Примірники: всього:1 - (1)
37И
Г23
Гатто Джон Тейлор. Прихована історія американської освіти : Глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання / Д. Т. ГаттоЛьвів : ДІОР-К, 2016. – 412 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Г59
Години спілкування на етичні теми: 5-9 класи / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г62
Голубєва Олена Євгенівна. Анімаційна студія у навчальному закладі / О. Є. ГолубєваК. : Шкільний світ, 2012. – 93 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
Г68
Гордійчук Оксана Євгенівна. Казка в початковій школі: виховний аспект / О. Є. ГордійчукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37
Г67
Горемычкин А. И. Инженерия знаний в системе гуманитарного образования : монография / А. И.ГоремычкинМелитополь : Люкс, 2012. – 212 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Г70
Горовенко Оксана Анатоліївна. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації / О. А. ГоровенкоХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (123)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Г74
Готуємось до засідань педради / упоряд. Г. ХарукКиїв : Шкільний світ, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г90
ГПД. Планування та організація роботи / упоряд. М. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2015. – 100 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г90
ГПД: вихователю на кожен день / упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шкільний світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Д31
Демченко Олена Петрівна. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / О. П. ДемченкоК. : Слово, 2014. – 416 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д33
Денисик Людмила Миколаївна. Внутрішній контроль виховної роботи / Л. М. Денисик ; упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д34
День здоров'я : сценарії / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. А. МакаренкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Д35
Депетист О. В. Виховання екологічної культури молодших школярів. Ч. 2 / О. В. Депетист, В. В. Чала, Н. А. ЯроваХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (127)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Д40
Джерела духовності. Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2015. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Д50
Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія / авт. кол.: О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. БерезівськаК. : Педагогічна думка, 2013. – 620 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д62
Дозвілля школярів: ігри, конкурси, розваги / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Д64
Долгова Олександра Вікторівна. Самоуправління в школі / О. В. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д70
Дослідницькі українознавчі проекти / упоряд.: О. Р. Іщук, О. В. КалюжнаК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Д75
Дрожжина Тетяна Володимирівна. Менеджеру освіти про гендер і школу / Т. В.ДрожжинаХарків : Основа, 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (126)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д85
Духно Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Частина 1 / Н. К. ДухноХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 10 (165)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д85
Духно Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Частина 2 / Н. К. ДухноХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу Управління школою" ; вип. 11 (166)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Е50
Електронні інформаційні ресурси в освіті і науці: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 2013 року / кол. автВінниця : Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних рпцівників, 2013. – 134 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Е56
Елькін Марк Веніамінович. Формування професійної компетентності вчителя / М. В. ЕлькінХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (125)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Е88
Етикет для школяра. Шпаргалка для класного керівника / автор- упоряд. Н. ЧиренкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ж74
Житник Борис Олександрович. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Частина 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2015. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ж74
Житник Борис Олександрович. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Частина 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Житник Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (139)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Житник Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ж74
Житник Борис Олександрович. Професійне самовизначення школярів. Частина 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (179)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ж74
Житник Борис Олександрович. Професійне самовизначення школярів. Частина 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (178)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Життя як пісня (світлій пам'яті Валентини Яківни Волошиної) : есе / упоряд. Н. І. ЛазаренкоВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 59 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
Ж74
Життя, присвячене педагогіці: спогади про Миколу Івановича Сметанського / упоряд.: В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 60 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37(03)
Є26
Євсюкова Людмила Степанівна. Інтерактивні технології навчання: словник-глосарій / Л. Є. ЄвсюковаВінниця : Планер, 2013. – 186 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Є87
Єсюк Людмила Володимирівна. 7 сходинок до успіху: програма виховної роботи з учнями 8-9-х класів / Л. В. ЄсюкК. : Шкільний світ, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
З-13
Завальнюк О. М. Подільська інтелігенція у реформуванні загальноосвітньої школи в добу Української революції (1917-1920 рр.) : історичний нарис / О. М.Завальнюк Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 62 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
З-13
Завучу початкової школи / упоряд.: Л. Кравчук, О. Барбазюк, С. ІвашньоваКиїв : Перше вересня, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
372
З-13
Завязун Тетяна Володимирівна. Мовленнєвий розвиток дошкільників: тематичні проекти / Т. В. ЗавязунК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
З-36
Засідання педради в ДНЗ / упоряд.: В. Семизорова, авт. кол.: О. Ляшенко, Н. Радоміцька, Л. СоваКиїв : Шкільний світ, 2017. – 172 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
373.04
З-41
Збірник програм для гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку / уклад.: Т. І. Андрущак, В. В. Строкаченко ; Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсійВінниця : ФОП Праведна О. В., 2012. – 66 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
З-41
Збірник програм для гуртків, творчих об'єднань художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямів (для позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів) / уклад.: В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець, Т. В. ГригорчукКам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2012. – 272 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
372
З-46
Здоров'я дитини в садку та родині / упоряд.: Н. Шашенок, І. Хміль, О. ЛисакК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.9
І-21
Іванова Т. І. Корекція заїкання / Т. І. Іванова, Т. І. Кваша ; упоряд. Т. А. ШаповалК. : Шкільний світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9
І-21
Іванова Тамара Іванівна. Дислексія. Діагностика та корекційно-відновлювальна робота з дітьми / Т. А. Іванова ; упоряд. Т. ШаповалКиїв : Шкільний світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.01
І-32
Із творчої скарбниці вчителів Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 / під ред. О. Г. ПогончикаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2014. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
І-46
Ільїна О. С. Навчальний рік: основні накази / О. С. Ільїна, О. О. ТереховаК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.9
І-65
Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. КолупаєваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
І-66
Інноваційні форми засідань педради / упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
378
І-71
Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення / авт. кол.: Ю. А. Зінько, С. О. Гусєв, П. С. Григорчук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 208 с. ; фото. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
І-73
Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
І-73
Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : монографія / авт. кол.: Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська та ін., за ред. Ю. О. Жука ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 196 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
373
І-74
Інформаційний простір школи / упоряд. І. М. РожнятовськаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
І-75
Іонова О. М. Здоров'язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. ГресьХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (159)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
К14
Казачінер О. С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (165)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К14
Казачінер Олена Семенівна. Організація роботи в літньому мовному таборі / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К14
Казначей Ірина Василівна. Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація / І. В. КазначейКиїв : Шкільний світ, 2015. – 76 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік / упоряд. Л. І. Ніколюк, наук. ред. П. І. Рогова, відп. за вип. Л. О. Пономаренко, літ. ред. Ю. В. Петік ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК. : Нілан-ЛТД, 2013. – 207 с. Примірники: всього:3 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
К17
Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. КуклінК. : Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К17
Калиновий край : практично зорієнтований збірник матеріалів для використання в роботі з дітьми 1-4 років навчання в школах західної української діаспори / Л. В.КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 428 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
373
К17
Калошин В. Ф. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 1 / В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К17
Калошин В. Ф. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 2 / В. Ф. Калошин, Д. В. ГоменюкХарків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (112)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К17
Калошин Володимир Федорович. Адаптація молодого вчителя / В. Ф.КалошинК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
К17
Калошин Володимир Федорович. Співробітництво - головна стратегія виховання, або як зробити виховання ефективним / В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (161)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : У 3-х т. Т. 1: Загальні питання педагогіки / Л. В. КалуськаІвано-франківськ : Симфонія форте, 2014. – 696 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : У 3-х т. Т. 2: Авторські програми / Л. В.КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 716 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори: У 3-х т. Т. 3: Навчально-методичне забезпечення розвитку і виховання дітей дошкільного віку / Л. В. КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 740 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
К17
Калуська Любомира Василівна. Людина із серцем Прометея / Л. КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 32 с. Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
К17
Калуська Любомира Василівна. Мирослав Стельмахович і сучасність : збірник матеріалів на допомогу педагогам та батькам / Л. Калуська ; Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 52 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К18
Камінська Євгенія Іллівна. Державно-громадське управління в школі / Є. І. КамінськаХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К38
Києнко-Романюк Л. А. Управлінські рішення в роботі класного керівника / Л. А. Києнко-Романюк. Формування морально-етичної позиції старших підлітків / Г. В. Карпенко, Л. С. РибалкоХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (118)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К49
Климко Лариса Василівна. Громадсько-активні школи: кроки до дій / Л. В. КлимкоХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
К56
Ковтонюк Мар'яна Михайлівна. Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики - бакалавра : монографія / М. М. КовтонюкВінниця : Планер, 2013. – 425 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37
К59
Козловський Ю. М. Едукаційна інтегрологія : монографія / Ю. М. Козловський, І. М. КозловськаЛьвів : Сполом, 2015. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К60
Колективні форми методичної роботи / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К65
Копач С. О. Національно-патріотичне виховання : накази / С. О. Копач, І. І. Стеценко ; упоряд. М. ГолубенкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К68
Корпоративна культура навчального закладу / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. В. Козубенко, В. О. ТіхановаК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 115 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Незвичайні свята : сценарії / Л. В. КравчукК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К79
Креативна педагогіка. 144 форми, прийоми і методи роботи для творчого навчання і виховання / упоряд. Н. ХарченкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.04
К93
Куріпта В. І. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 4-му класі / В. І. КуріптаХарків : Основа, 2016. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 1-му класі / В. І.КуріптаХарків : Основа, 2016. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (148)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 2-му класі / В. І.КуріптаХарків : Основа, 2016. – 170 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (149)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 3-му класі / В. І. КуріптаХарків : Основа, 2016. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - (1)
37У(09)
К95
Кучер В. Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / В. Кучер, С. ДибськийЛиповець : ПП Балюк І. Б., 2014. – 126 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К95
Кучерова Галина Миколаївна. Керівнику школи. Педагогічний аналіз / Г. М. Кучерова ; упоряд. Н. Л. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Л59
Ліннік Олена Олегівна. Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами : монографія / О. О. ЛіннікК. : Слово, 2014. – 304 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Л13
Лаврук Василь Васильович. Внутрішній контроль : практичний порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу / В. В. ЛаврукК. : Редакції газет з управління освітою, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Л15
Ладивір Світлана Олексіївна. Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини / С. О. Ладивір К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Л17
Лазько Н. С. Безліч ідей із безлічі речей / Н. С. Лазько, Т. С. ЛазькоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Л22
Лановенко Алла Олегівна. Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : методичні рекомендації / А. О. ЛановенкоВінниця : Планер, 2013. – 115 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Л24
Лапшина Ірина Сергіївна. Створюємо сайт школи / І. С. ЛапшинаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Л26
Ласкавцева Яна Давидівна. Виховуємо на традиціях / Я. Д. ЛаскавцеваХарків : Основа, 2016. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (145)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
Л69
Логопедична робота в дошкільному навчальному закладі / авт.-упоряд.: Г. В. Мацюк, Л. П. Яценко, В. А. КириченкоК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л83
Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаЛуганськ : Максим, 2013. – 71 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Л93
Любарова Віра Миколаївна. Куточок природи в дитячому садку / В. М. ЛюбароваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л93
Людина - оркестр (до ювілею Б. А. Бриліна) / упоряд. Б. І. Нестерович, Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Ландо ЛТД, 2014. – 64 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
371
М65
Місія вчителя в сучасному світі : матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму (Одеса, 27-30 вересня 2012 р.) / ред. кол.: О. Чебикін, С. Бондаренко, В. Андрущенко ; МОН, молоді та спорту України, ПНПУ імені К. Д. Ушинського Одеса : Видавець В. В. Букаєв, 2013. – 276 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
М14
Майданюк Інна Сергіївна. Дитячий садок. Валеологія в казках / І. С. МайданюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М15
Макаренко Ольга Анатоліївна. Професійна етика педагога / О. А. МакаренкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
М17
Максимчук Вікторія Миколаївна. Організація роботи літнього пришкільного табору / В. М. МаксимчукК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М21
Мальцева Олена Василівна. Будь здоровим, учителю : тренінги / О. В. МальцеваК. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
М29
Мартынова Р. Ю. Педагогические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей : монография / Р. Ю. МартыноваОдесса : Освіта України, 2017. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М29
Мартынова Р. Ю. Психологические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей : монография / Р. Ю. МартыноваОдесса : Освіта України, 2016. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
М33
Матвієнко В. О. Школа ремесел. Графіка і живопис / В. О. Матвієнко, В. О. Кузьменко ; упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М35
Матяш Ольга Іванівна. Теоретичні та методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії : монографія / О. І. МатяшВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 450 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
М52
Мерзлякова Олена Леонідівна. Інформаційна грамотність. Профілактика деструктивного впливу мас-медіа / О. Л. Мерзлякова ; упоряд. Т. ЧервоннаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
371.012
М52
Мерзлякова Олена Леонідівна. Профорієнтація. Шпаргалка для вчителя / О. МерзляковаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37У(09)
М54
Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. СинекопК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
М54
Методична робота в ДНЗ / упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2016. – 252 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М54
Методична робота з педкадрами / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
М54
Методичний супровід молодого вчителя : психолого-педагогічний супровід / упоряд. Ж. Сташко, ред. кол.: І. Рожнятовська, М. Голубенко, М. МосієнкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
М65
Мистецтво в підготовці фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 2 / ред. І. Є. Руснак, Т. Р. БраніцькаВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М74
Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М. О. ЛюшинХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (115)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371
М75
Молодий вчений. № 5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. ГриценкоХерсон : Молодий вчений, 2018. – 158 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.011
М80
Мороз Віра Василівна. Збереження репродуктивного здоров'я підлітків / В. В. МорозК. : Шкільний світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37
М89
Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Частина 2 / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. ФрицюкВінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Н63
Ніколіна Інна Іванівна. Загальноосвітня школа України 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / І. І. НіколінаВінниця : МЕРКЬЮРІ-ПОДІЛЛЯ, 2013. – 208 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
Н15
Навчальні екскурсії у початковій школі / авт. кол.: Н. М. Кравченко, І. М. Рябуха, Т. Л. СвірідаХарків : Основа, 2016. – 139 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н15
Навчальний рік у наказах / авт. кол.: О. М. Курінна, Н. А. Стороженко, Ж. В. Мицюк, упоряд. О. ВласенкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Н15
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск № 2 (13) / гол. ред. І. С. Волощук, ред. кол.: М. І. Бурда, О. М. Топузов, О. І. Ляшенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології ім. Г. С. КостюкаК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Н15
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск № 1 (12) / гол. ред. І. С. Волощук, ред. кол.: М. І. Бурда, О. М. Топузов, О. І. Ляшенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології ім. Г. С. КостюкаК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ППН(1)
373
Н15
Навчання активу дитячого самоврядування. Психологічні аспекти самовиховання учнів / уклад.: О. Є. Чорна, Н. В. Калугіна, Т. М. Соколовська, В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2012. – 128 с.. – (Бібліотека журналу "Управління школою": вип. 11 (119)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
Н17
Надія вітчизняної освіти (до ювілею заслуженого учителя України Надії Семенівни Вітковської) / упоряд.: Г. С. Тарасенко, Н. М. Зорька, І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 108 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н19
Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. Ч. 2 / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. ОдайникХарків : Основа, 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (152)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н19
Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. Ч. 1 / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. ОдайникХарків : Основа, 2015. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази ЗНЗ. І семестр / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази ЗНЗ. ІІ семестр / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази по школі: виховна робота / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. М. ГолубенкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Н28
Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : монографія / за ред. О. С. Радул, ред. кол.: Т. О. Кравцова, С. В. КуркінаКіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. – 311 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Н34
Наукова школа професора Галини Тарасенко / упоряд.: Т. М. Кривошея, Н. О. Пахальчук, Л. А. Присяжнюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:37
Н34
Науковий простір академіка Олександри Савченко / за ред. Я. П. Кодлюк ; НАПН України ; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. СухомлинськогоК. : Богданова А. М., 2012. – 312 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
373
Н34
Науково-методична проблема школи / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
Н34
Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография. Книга 39 / авт. кол.: А. П. Баранов, Н. В. Виницкая, Е. В. Головнева, под общей ред. О. И. КириковаВинница ; М. ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – 217 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
Н34
Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография (международная). Книга 38 / авт. кол.: Г. М. Агеева, В. Н. Багрий, И. А. Бец, под общей ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука информ, 2012. – 280 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(083)
Н73
Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації (2013-2014 роки) : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / за ред. В. Співаковського, ред. кол.: О. Чернощока, І. Орищенко, В. Пекуровський. – 14-е вид.К. : Гранд-ЕКСПО, 2013. – 255 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н74
Новопризначеному директору / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 11 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, В. В. Денисова, Е. Г. Зуева, под общей ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 289 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография (международная). Книга 14 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, А. Ю. Арутюнян, О. И. Гербет, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 290 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 12 / авт. кол.: И. П. Егорова, С. А. Исаева, Т. А. Каясова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 15 / авт. кол.: А. И. Артюхина, Н. В. Бармута, М. Г. Бекирова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
О-23
Образотворча діяльність дітей: за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. СинекопК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
О-64
Організаційні накази з виховної роботи / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
О-72
Осадчий Вячеслав Володимирович. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : монографія / В. В. ОсадчийМелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 420 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37У(09)
О72
Освіта і культура Волині: Історія та сучасніть : науковий збірник: матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: З. В. Герасимчук, О. М. Жук, Я. М. Мартинюк ; Луцький національний технічний університетЛуцьк, 2012. – 326 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.6
О-72
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія / авт. кол.: Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва, О. В. АніщенкоК. : Педагогічна думка, 2012. – 272 с. Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(5), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 7 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2014. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 4. Частина 2 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2013. – 388 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 10 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2015. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 8 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ : Поліграф плюс, 2015. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 9 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Поліграф плюс, 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 4. Частина 1 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 264 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 3. Частина 2 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Український пріоритет, 2012. – 204 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 3. Частина 1 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 6 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2014. – 194 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Вип. 5 / ред. кол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Б. С. МорозКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
О-78
Островерхова Н. М. Аналіз уроку за новітніми технологіями / Н. М. ОстроверховаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
О-92
Охорона праці в навчальному закладі: накази, положення, інструкції / ред. кол.: В. Є. Чудакова, С. М. Січко, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П32
Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-28 березня 2014 року / за ред. О. А. БлажкаВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 148 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
П32
Підласий Іван Павлович. Виховання замовляли? / І. П. ПідласийХ. : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (110)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П32
Підласий Іван Павлович. Живий урок / І. П. ПідласийХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (173)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
П19
Пасічник О. І. Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами : психологічний супровід / О. І. Пасічник, Ю. М. ВоронішинаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 144 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
371.011
П20
Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П24
Педагогічні інновації (конволют) / уклад. О. А. П'ятак ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Вінниця, 2012. – 107 с. Примірники: всього: -
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5 т. Т. 3: Загальна середня освіта / ред. кол.: О. І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна наука, 2012. – 432 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5 т. Т. 1: Загальна педагогіка та філософія освіти / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. І. Бондар ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць. : в 5 т. Т. 2: Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / ред. кол.: С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, В. В. Засенко ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 400 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць: в 5-ти т. Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, І. А. Зязюн ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць: в 5-ти т. Т. 5: Вища освіта / ред. кол.: М. Б. Євтух, Л. В. Губерський, В. І. Кононенко ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 392 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П24
Педагогічна майстерність. Практикум / упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:37
П24
Педагогічна практика (для студентів - практикантів ІППМ): рекомендаційний список літератури / уклад. В. М. Беринда, ред. Т. А. Кузнєцова, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 122 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 19 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 20 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 219 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск ХVІІ / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 267 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 17 / ред. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под общей ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 267 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 18 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 187 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018
П24
Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси : монография / под ред. Г. С. ТарасенкоВинница ; Мозырь : Нилан-ЛТД, 2013. – 264 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371
П24
Педагогика: семья - школа - общество : монография. Книга 27 / авт. кол.: А. Ю. Арутюнян, С. А. Барамзина, А. А. Буданцова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 165 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика: семья - школа - общество : монография. Книга 28 / авт. кол.: Н. В. Виницкая, Ф. Я. Есенакаева, А. Б. Измайлова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П27
Перцова Наталія Іванівна. Методисту з навчальної дисципліни / Н. І. ПерцоваК. : Шкільний світ, 2014. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П35
Письмак Лариса Леонідівна. Організація роботи соціального педагога / Л. Л. ПисьмакК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
П38
Пліско Оксана Вікторівна. Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень учнів старшої школи / О. В. ПліскоХарків : Основа, 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. І півріччя / авт. кол.: О. М. Золотаренко, Т. В. Фурдецька, О. М. Шліхта, упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. ІІ півріччя / авт. кол.: О. М. Золотаренко, Т. В. Фурдецька, О. М. Шліхта, упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. Ранній вік / авт. кол.: С. Осадча, Л. Сова, Н. Ящура, упоряд. В. В. СемизороваКиїв : Шкільний світ, 2016. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П37
Планування в школі / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шк. світ, 2013. – 48 с. – (Б-ка "Шкіл. світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П43
Погончик Григорій Олексійович. Шкільна родина (сторінки з історії життя Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1) / Г. О. ПогончикВінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 536 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
П56
Пономаренко М. І. Шевченківські свята в школі / М. І. Пономаренко, Г. І. ШиховаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
П58
Попов М. М. Організація шкільного туризму. Ч. 2 / М. М. ПоповХарків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 8 (104)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
П58
Попов Микола Михайлович. Організація шкільного туризму. Ч. 1 / М. М. ПоповХарків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 7 (103)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
П60
Портфоліо вчителя / упоряд. І. М. РожнятовськаК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
П60
Портфоліо методиста / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П64
Потоцька Ю. В. Соціальний педагог у школі : рекомендації для початківця / Ю. В. Потоцька, О. П. ЗайкінаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
П77
Пристінська М. С. Дозвілля школярів. Ігри кожного дня / М. С. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П77
Приходько В. М. Педагогіка і психологія учнівського самоврядування / В. М. Приходько, М. І. ПриходькоХарків : Основа, 2014. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
П77
Приходько Валентин Миколайович. Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять / В. М. ПриходькоХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 1 (168)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П37
Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / авт. кол.: Л. І. Курач, В. О. Корсаков, Л. А. СімаковаК. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. Примірники: всього:20 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЗБЕРІГАННЯ(10), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 7 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН УкраїниК. : Фахова освіта, 2013. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П79
Проекти в початковій школі / упоряд. О. М. КондратюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П79
Проекти у школі: розробка та реалізація / упоряд. Ж. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П79
Проектна діяльність школи / упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Р15
Радченко Юлія Леонідівна. Професійна підготовка вчителя на Катеринославщині: теорія та історія : навчально-методичний комплекс / Ю. Л. РадченкоЧернігів : Лозовий В. М., 2012. – 71 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Р31
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. Випуск 8 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. КітВінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Р49
Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : колективна монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Т. В. КуценкоХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; випа. 7 (174)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Р49
Рибалко Л. С. Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, А. В. ЯцинікХарків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018
Р58
Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд.: Ю. Р. Бойко, Н. М. Черноморец, Г. М. Герило та інК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Р64
Розвиток образного мислення : картки за творами В. Сухомлинського / авт. кол.: Л. Атаманенко, Г. Волкова, Т. Науменко, упоряд. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Р69
Романець Л. М. Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944 - друга половина 1950-х років) : монографія / Л. М. Романець, І. М. РоманюкВінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 220 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
373.7
Р83
Руденко Лариса Анатоліївна. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / Л. А. Руденко ; ред. А. В. ЛитвинЛьвів : Піраміда, 2015. – 340 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
371.01
С16
Салагубова Олена Анатоліївна. Пізнай дитину: збірник тестів / О. А. Салагубова ; ред. кол.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. МосієнкоК. : Шкільний світ, 2013. – 126 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С17
Самовдосконалення. Як стати успішним керівником : посібник / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С25
Свято Першого дзвоника : сценарії / упоряд.: О. Макаренко, Н. Чиренко, Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С30
Семібаламут О. К. Маленькі мандрівки великою країною / О. К. Семібаламут, Н. М. КовальКиїв : Перше вересня, 2016. – 232 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С38
Синдром "Професійного вигорання" (конволют) / уклад. О. А. П'ятак ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012 . – 38 с. Примірники: всього: -
371.01
С40
Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : колективна монографія / за ред. М. І. Жалдака, авт. кол.: О. О. Гриб'юк, В. М. Дем'яненко ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 172 с. : іл. Примірники: всього:10 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С50
Смирнова Марина Євгенівна. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку / М. Є. СмирноваХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
С51
Смольникова Галина Валентинівна. Різновікова група в ДНЗ / Г. В. СмольниковаК. : Шкільний світ, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
С62
Соняшникова ігротека : збірник ігор та вправ для дітей раннього та дошкільного віку / упоряд. Л. В. КалуськаТернопіль : Астон, 2016. – 392 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
С62
Соняшникова читанка : хрестоматія для читання дітям раннього та дошкільного віку / упоряд. Л. В. КалуськаТернопіль : Мандрівець, 2014. – 368 с. – (Бібліотека дошкільника) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
С77
Стасенко В. Г. Здоров'язбережувальні технології / В. Г. Стасенко, В. Волканова ; упоряд. Н. МурашкоК. : Шкільний світ, 2013. – 119 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
С79
Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори. У 2-х т. Т. 2 / М. Стельмахович ; упоряд.: Л. Калуська, В. Ковтун, М. ХодакКоломия : Вік, 2012. – 464 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
372
С79
Степанова Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : монографія / Т. М. Степанова, Т. А. ЛісовськаК. : Слово, 2012. – 256 с Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЧЗ ППН(1)
371.011
С81
Столяренко Олена Вікторівна. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Книга 1. Людський вимір: історія, минуле і сучасність / О. В.СтоляренкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 560 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
С91
Сухенко Тетяна Павлівна. Форми і методи екологічного виховання молодших школярів / Т. П. СухенкоХарків : Основа, 2016. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (146)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 38 / ред. кол.: І.А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 518 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 37 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 537 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 36 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичКиїв ; Вінниця : Планер, 2013. – 517 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 39 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 514 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.08
С91
Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів / упоряд. І. ВасильченкоК. : Редакіцї газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
С91
Сучасний урок / упоряд. Ж. Сташко, О. ГринькоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 208 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії зимових свят / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії свят та п'єси для молодших школярів / упоряд. О. ТрофімоваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
С92
Сценарії свят у ДНЗ / упоряд. В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. ДухновськаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 240 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії. Державні свята та пам'ятні дати / упоряд.: Л. Черкаська, Л. Шелестова, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2012. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
Т29
Театралізована діяльність у ДНЗ / упоряд.: І. Я. Шараєвська, В. В. СемізороваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Т31
Теличко Наталія Вікторівна. Теорія і методика формування основ педагогічної майстерності майбутнього учителя початкових класів : монографія / Н. В. ТеличкоК. : Кондор, 2014. – 522 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
371.9
Т33
Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології : збірник наукових праць. Випуск 7 / ред. кол.: І. Д. Бех, В. В. Засенко, В. В. Кобильченко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т33
Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / за ред. Г. В. Єльникової, авт. кол.: Г. В. Єльникова, В. І. Куценко, В. І. МасловК. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Т33
Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. ГалузякВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т35
Терещенко А. Г. Календарні свята в дитячому садку / А. Г. Терещенко, І. А. ТерещенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Т41
Тимофєєв Валерій Якович. Адамівська школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи / В. Я. ТимофєєвДніпропетровськ : ФОП Середняк Т. К., 2015. – 260 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Т48
Ткаченко Ольга Михайлівна. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія / О. М. Ткаченко ; МОН, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 414 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Т52
Толкачова Лідія Іванівна. Інтерактивні прийоми у вихованні / Л. І. Толкачова ; упоряд.: Л. Шелестова, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 119 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т58
Топ-менеджмент директора школи / авт. кол.: Ю. Шукевич, Л. Даниленко, Л. КарамушкаКиїв : Шкільний світ, 2015. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т63
Тоцька Тетяна Петрівна. Формування ціннісного ставлення до праці за творами В. Сухомлинського. Старший дошкільний вік / Т. П. ТоцькаК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Т65
Традиції українського народного мистецтва як складова процесу викладання образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва у художній школі, на художньому відділенні школи естетичного виховання : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем розвитку початкової мистецької освіти (образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво) 19-22 червня 2017 року / упоряд.: П. О. Івченко, В. І. Любас, М. А. ЛюбасКривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2017. – 192 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
Т66
Третько Віталій Віталійович. Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : монографія / В. В. ТретькоХмельницький : ХНУ, 2013. – 414 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Т66
Третяк Ольга Петрівна. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 1 / О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9(117)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Т66
Третяк Ольга Петрівна. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Система роботи з батьками / О. П. ТретякХарків : Основа, 2015. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (136)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Т76
Трофанова Тамара Григорівна. Збірник статей, виступів та публікацій з питань репродуктивного здоров'я / Т. Г. ТрофановаКривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 76 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т76
Трофименко Людмила Іванівна. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : монографія / Л. І. ТрофименкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 104 с. Примірники: всього:11 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т87
Туріщева Людмила Василівна. Психологічні проблеми на педагогічній раді / Л. В. ТуріщеваХарків : Основа, 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (124)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т95
Тьютор. Перші кроки / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
У45
Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки : 6200 "гніздових" слів / уклад.: Н. М. Авшенюк, Ю. З. ПрохурК. : Педагогічна думка, 2013. – 512 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
У67
Управління загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах / за ред. А. Ф. ШегедиХарків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
У67
Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності: накази / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
У71
Урок: 100 інноваційних моделей / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. А. МакаренкоК. : Редакція газет з управління освітою, 2012. – 124 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У(09)
У74
Усатенко Тамара Пилипівна. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т. П. Усатенко ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ф53
Філіпчук Георгій Георгійович. Націєтворчість освіти : монографія / Г. Г. ФіліпчукЧернівці : Зелена Буковина, 2014. – 400 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
Ф56
Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: Європейський вимір : монографія / авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. ГорбуноваК. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
Ф79
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / за ред. Р. С. Гуревича ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 425 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01
Ф79
Формування освітнього середовища профільної школи : монографія / авт. кол.: М. І. Пддячий, М. В. Васьківський, В. І. ДоротюкК. : Педагогічна думка, 2013. – 200 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.14
Х46
Хімія та здоров'я : інтегровані уроки, позакласні заходи, тести / упоряд. Г. МальченкоК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Х22
Хархан Галина Дмитрівна. Підготовка старшокласників до сімейного життя: тренінги / Г. Д. Хархан ; упоряд. В. СнігульськаК. : Шкільний світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Х46
Химич Н. Є. Християнські цінності у вихованні дошкільників / Н. Є. ХимичК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги. Випуск 2 / І. Л. ХолковськаВінниця, 2014. – 212 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги. Вип. 2 / І. Л. ХолковськаВінниця : Планер, 2012. – 224 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі: ігри, конкурси, розваги. Випуск 1 / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2012. – 256 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.08
Х94
Хромова Оксана Леонідівна. Батьківські збори: 10-11 класи / О. Л. Хромова ; упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ц65
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва: виховні заходи: 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ц65
Ціннісне ставлення до мистецтва: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ц65
Ціннісне ставлення до праці: виховні заходи: 5-8 класи / ред. кол.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до природи: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до природи: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Н. Чиренко, О. ПащенкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Ц65
Ціннісне ставлення до себе: виховні заходи: 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Ц65
Ціннісне ставлення до себе: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до суспільства й держави: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до суспільства та держави: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Ч-34
Чебикін О. Я. Психологічні основи розвитку професійного іміджу майбутнього вчителя : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. КовальоваОдеса : Лерадрук, 2013. – 219 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака : монографія / М. М. Чепіль, Г. М. СавчинДрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 284 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ч-49
Черних Олексій Володимирович. Духовно-моральний розвиток учнів : навчання в домашніх умовах, морально-етичне виховання / О. В. ЧернихХ. : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1(109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
373
Ч-49
Черновол-Ткаченко Р. І. Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. ГригорашХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 12 (167)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ч-49
Чернякова Н. В. Ціннісне ставлення до праці: виховні заходи: 9-11 класи / Н. В. Чернякова , Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
Ч-64
Чиренко Наталія Вікторівна. Я та інші: години спілкування для підлітків / Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ш35
Швець Тетяна Едуардівна. Тьюторинг. Практики впровадження / Т. Е. Швець ; упоряд. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ш66
Шкільні методичні об'єднання. Система роботи / за ред. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ш66
Шкільний театр. П'єси / упоряд. ; Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Ш66
Шкарпітко Н. О. Від атестації до атестації / Н. О. Шкарпітко, С. Крутієнко, Л. Шишкіна ; упоряд. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного віку") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: Квілінг - паперові кучерики / упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2012. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: М'яка іграшка. Витинанка. Клаптикова аплікація / упоряд. О. О. Колонькова, ред. Л. РакК. : Шкільний світ, 2013. – 115 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
Ш71
Шмагало Р. Т. Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції : довідкове видання / Р. Т. Шмагало, І. Л. ГнатишинЛьвів : ЛНАМ, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Щ61
Щербакова Надія Миколаївна. Формування пізнавальної самостійності школярів / Н. М. ЩербаковаХарків : Основа, 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011
Щ92
Що таке статеве виховання і чому це важливо. Партнерство сім'ї, школи та громади. – 2-ге вид.Київ : Благодійний фонд "Здоров'я жінки і планування сім'ї", 2015. – 16 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2012 : хронологічний довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова ; відповід. за випуск: В. С. Білоус, Т. В. МірохінаВінниця : ВДПУ, 2012. – 78 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:4 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2013 : довідник / уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; коректор І. І. Остапчук ; відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(2)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2014 : довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова, коректор І. І. Остапчук, ред. Т. В. Мірохіна, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2014. – 48 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
373.04
Ю98
Ющенко І. В. Абетка безпеки : бесіди з попередження дитячого травматизму / І. В. Ющенко, І. В. БожкоХарків : Основа, 2013. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Я45
Якименко С. І. Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М. І. Пирогова та М. О. Корфа: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Ю. М. ЛавренчукКиїв : Слово, 2015. – 208 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Я45
Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. МіленінаКиїв : Слово, 2015. – 296 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Я94
Яцюк Марія Валеріївна. Вступ до 1 класу. Психологічний супровід / М. В. ЯцюкКиїв : Шкільний світ, 2017. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

ПЕДАГОГІКА
Аналітичні статті

 1. 10 методик раннього розвитку // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 21-24.
 2. 6 правил молодого вчителя // Школа. – 2017. – № 7. – С. 34-35.
 3. Абашник Л. А. Це моя Україна! : літературно-музична композиція / Л. А. Абашник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 48-55.
 4. Авраменко Н. Д. Зв’язок поколінь як провідний чинник у формуванні життєвих цінностей школяра / Н. Д. Авраменко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 14-17.
 5. Агапшук С. Виховання патріота. Чи під силу це новій школі? / Світлана Агапшук // Біологія. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 9-14.
 6. Агафонова А. О. Психологія, педагогіка і школа / А. О. Агафонова // Математика в школах України. – 2017. – № 33. – С. 31-34.
 7. Айрікян А. С. Актуальні аспекти діяльності методичних об'єднань (комісій) / А. С. Айрікян, Л. М. Михайлова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 1/2. – С. 6-12.
 8. Аксьонова Л. М. Спільна робота вихователів і батьків у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку / Л. М. Аксьонова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 2-10
 9. Амброзяк О. Умови для навчання - умови для творчості : формування мотиваційного поля загальноосвітнього закладу / О. Амброзяк // Завуч. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 19-22.
 10. Амерханян С. В. Управлінський супровід процесу формування критичного мислення учнів / С. В. Амерханян, О. П. Мельник // Управління школою. – 2017. – 34/36. – С. 18-39.
 11. Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи / Борис Андрієвський // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 3-4
 12. Андрющенко Ольга Морквинка-вітамінка : заняття для дітей раннього віку / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 24-25
 13. Андрющенко Ольга Уроки самостійності : формування навичок практичного життя за методикою М. Монтессорі / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 23-24
 14. Андрющенко Т. Дбати про здоров'я - цікаво : методи і прийоми формування здоров'язбережувальної компетентності / Т. Андрющенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 8-15.
 15. Андрющенко Тетяна Позитивне ставлення до себе та інших - запорука здоров'я / Тетяна Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-7
 16. Андрющенко Тетяна Шануймо себе й усіх довкола : проектна діяльність з дітьми старшої групи протягом тижня / Тетяна Андрющенко; Тетяна Андрущено // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-9
 17. Анісімова Г. Формування здатності до саморозвитку та самореалізації учнів початкової школи шляхом упровадження науково-педагогічного проекту "Росток" / Галина Анісімова, Валентина Полтавська // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 53-55
 18. Анісімова Олена Казка про те, як куб, циліндр і куля піраміду будували : ознайомлення дітей з дидактичним матеріалом Ф. Фребеля / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 25
 19. Анісімова Олена Педагогічні погляди Ф. Фребеля у практиці роботи сучасного дитсадка / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 22-24
 20. Анохіна В. Український одяг учора та сьогодні : заняття для дітей середнього дошкільного віку / В. Анохіна // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 4-7.
 21. Антонюк Л. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес / Л. Антонюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 9-13 (Дод.).
 22. Антощак О. Перспективний план роботи на 2015-2019 рр. : прогнозування розвитку навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази / О. Антощак // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 57-63.
 23. Арабаджи Л. І. Українські вечорниці : позакласний захід / Л. І. Арабаджи // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 98-101.
 24. Артамова Г. О. Зростаємо громадянами України. Права дитини : розробки уроків варіативного курсу, 1-й клас / Г. О. Артамова, О. Д. Семикіна, О. А. Федорова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 6. – С. 33-39.
 25. Артьомова Ольга Яскравий світ чарівних звуків : нетрадиційне музичне заняття у природі для дітей старшої групи / Ольга Артьомова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 38-39
 26. Артюх Т. Будинок моди : сюжетно-рольова гра для дітей старшого дошкільного віку / Т. Артюх // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 14-15.
 27. Атестація педагогічних працівників // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 4-6.
 28. Атоманюк І. І. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес / І. І. Атоманюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 19/20. – С. 2-18.
 29. Бабенко С. На гостину до Маші та Ведмедя : відкрите заняття за методикою читання Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей старшого дошкільного віку / С. Бабенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 14-18.
 30. Бабич Т. Я зичу вам добра : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / Т. Бабич // Дитячий садок. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 12-15.
 31. Бабіцька І. П. Промінчик доброти : свято весни / І. П. Бабіцька // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 34-36.
 32. Бабченко С. Любов до Батьківщини за Василем Сухомлинським : ідеї та творча спадщина видатного педагога в сучасній системі виховання дитини / С. Бабченко // Дитячий садок. мистецтво. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 17-32.
 33. Базавлук О. Нікуди без LEGO : розумний конструктор як помічник педагога / О. Базавлук // Дитячий садок. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 8-12.
 34. Байнякшина О. Є. Національно-патріотичне виховання учнів на уроках у початковій школі / О. Є. Байнякшина // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 51-63.
 35. Балдич Ольга Ігри на асфальті / Ольга Балдич, Ольга Варава // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 20-23
 36. Балютіна К. Перспективний план виховної роботи вчителя початкових класів / Катерина Балютіна, Світлана Гончарова, Олександра Жихарєва // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 12-16
 37. Бандура А. Економічний брейн-ринг : заняття-гра для дітей старшого дошкільного віку / А. Бандура // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 44-47.
 38. Бандура В. Р Ланцюги живлення. Задачі на зведення до одиниці. Обчислення виразів : інтегрований урок природознавства та математики у 3-му класі / В. Р Бандура // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8. – С. 66-68.
 39. Барабаш Ольга Забави у зимовому лісі : музична розвага для дітей старшої логопедичної групи / Ольга Барабаш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 31-34
 40. Баранська О. Подорож українською оселею : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Баранська // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 32-34.
 41. Барбашова І. Сенсорний розвиток: колірна перцепція : способи застосування еталонів кольору в обстеженні об'єктів / І. Барбашова // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 22-25.
 42. Барна М. Нова українська школа: навчаємо тренерів : система роботи з перепідготовки педагогічних кадрів / М. Барна // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 3-5.
 43. Басова І. М. Щаслива родина - щаслива Батьківщина : родинне свято / І. М. Басова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 36-40.
 44. Батрун І. В. Соціалізація дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 31-34.
 45. Батченко Т. Живи без залежності : просвітницька програма для учнів 8-11-х класів / Тетяна Батченко // Психолог. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 1-28 (Дод.).
 46. Батюк Н. Заклад тимчасового пребування : соціально-виховна та психологічна робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 16-36.
 47. Березовська Неоніла Вивчаємо психологічний клімат колективу / Неоніла Березовська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 12-15
 48. Беспалько Н. Без свят не буває дитинства : організація та проведення свят у дитячому садку / Н. Беспалько, Т. Волкова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 21-24.
 49. Бех І. Грані духовного зростання особистості / Іван Бех // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 3-7.
 50. Бех І. Грані духовного зростання особистості / Іван Бех // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 1-5.
 51. Бех І. Науковий універсалізм академіка Івана Зязюна / І. Бех // Педагогічна газета. – 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7.
 52. Бех М. Особистісно орієнтовані технології навчання в початковій школі / Максим Бех // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 36-40
 53. Бєлєнька Ганна Кімнатні рослини в дитячому садку : консультує фахівець / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 7-9
 54. Бєлуха Світлана. Шлях до нової української школи : дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність навчального закладу / Світлана Бєлуха // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 65-71.
 55. Бєляєва І. П. Вічна магія книги : [виховний захід] / І. П. Бєляєва, Т. В. Стонкус // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 38-41.
 56. Бичок Г. Юні екологи : заняття для дітей старшого дошкільного віку / Г. Бичок // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 17-19.
 57. Бідна Наталія Гайда до сонечка! : фізкультурне заняття для дітей раннього віку / Наталія Бідна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 24-25
 58. Бідюк А. С. Дистанційне навчання в сучасній школі: потреба чи мода? / А. С. Бідюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 2-5
 59. Біла А. Дитячі оази в мегаполісі : ідеї для ігрових майданчиків в Україні та світі / А. Біла // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 36-41
 60. Біла Т. У садочка ювілей : інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку / Т. Біла // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 12-14.
 61. Білан О. П. «Якщо людина та родину має, то вічно їй на цьому світі жить!» : [виховний захід] / О. П. Білан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 43-48.
 62. Білецька Н. Й. Метод проектів у виховній роботі / Н. Й. Білецька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 8-10.
 63. Білецька О. Як скласти річний план : лайфхаки для молодих спеціалістів / О. Білецька, М. Копенкова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 8-14.
 64. Білецька С. В. Педагогіка педоцентризму в суспільному вихованні США та Японії (порівняльний аналіз) / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 6. – С. 25-39
 65. Білецька С. В. Позитивне мислення в американській педагогіці / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 11. – С. 30-39; Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 12. – С. 30-34.
 66. Білик С. В. Прощавай, Букварику, наш найперший друже! : свято / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 56-65.
 67. Білик С. В. Прощавай, маленька Країно Дитинства! Прощавай, початкова школо! : свято / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 12. – С. 2-18.
 68. Білоконна Н. Емоційний компонент як важливий чинник організації навчально-виховного середовища у групі продовженого дня / Ніна Білоконна // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 43-46
 69. Білоус І. Бачити людину в іншому. Педагогіка співпраці : засідання педагогічної ради у формі ток-шоу / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 37-41.
 70. Білоус І. Інтерактивне навчання : реалізація самоосвітніх завдань учителя / Інна Білоус // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 10-41 (Дод. 1-4)
 71. Білоус І. Професійна етика вчителя : прес-конференція / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 8-15.
 72. Білоус І. Таке важливе вміння - оцінювати... : засідання педагогічної ради у формі дискусії / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 16-22.
 73. Бірюкова Н. Безпека понад усе : підсумкове заняття з ОБЖД для дітей старшого дошкільного віку / Н. Бірюкова // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 46-49.
 74. Бірюкова Н. Ми діти твої, Україно! : заняття-розвага з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку / Н. Бірюкова // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 20-25.
 75. Бісик В. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі / В. В. Бісик // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 19/20. – С. 19-27.
 76. Бобир Валентина Проблемні ситуації: міркуємо, взаємодіємо, досягаємо мети : система роботи з дітьми старшої групи / Валентина Бобир // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 8-11
 77. Богомолюк Г. Англійська день за днем : перспективи планування з англійської мови (старший вік) / Г. Богомолюк // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 17-20.
 78. Богомолюк Г. Міжнародна смакота : заняття з англійської мови на теми "Їжа", "Овочі та фрукти" / Г. Богомолюк // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 20-22.
 79. Богомолюк Г. У гості до тварин : заняття з англійської мови / Г. Богомолюк // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 17-20.
 80. Богосвятська Анна-Марія "Ранок" і "вечір" уроку як гармонійна зміна природних психофізіологічних фазових станів дитини / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 7-15
 81. Богосвятська Анна-Марія Мотив - джерело діяльності людини. Мотиви в навчанні / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 15-21
 82. Богосвятська Анна-Марія Сезонні валеохвилинки: острівець здоров'я, усмішок і позитиву на уроці / Анна-Марія Богосвятська, Марія Кіба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 33-36.
 83. Богосвятська Анна-Марія Слово - ключ до таємниці життя / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 37-41.
 84. Богосвятська Анна-Марія Учитель, на якого чекають діти / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 2-6
 85. Бодіна Т. В. Наш садочок має таланти : сценарій / Т. В. Бодіна // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 47-48.
 86. Бодня С. М. Таємниці твоєї кімнати : заняття з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку / С. М. Бодня // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 14-30.
 87. Боєва Н. І. Національні святині українського народу : година спілкування для учнів 3-4-х класів / Н. І. Боєва // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 20-22.
 88. Боженко Л. Наш клас - дружна і весела сім'я / Лідія Боженко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 60.
 89. Божик Л. В. Ми - діти України, ми - за мир : літературно-музична композиція / Л. В. Божик // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 6-10.
 90. Божко Т. М. Будь на землі людиною! : виховний захід / Т. М. Божко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 44-48.
 91. Божко Т. М. Презентація 5-го класу : [сценарій] / Т. М. Божко // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 47-51.
 92. Бойченко Анна Як вдало розпочати ранок / Анна Бойченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 20-21
 93. Болтромюк Д. В. Ввічливість — мистецтво спілкування : виховний захід / Д. В. Болтромюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 40-44.
 94. Болтромюк Д. В. Миттєвості весни : дидактичні матеріали / Д. В. Болтромюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. .
 95. Большакова І. Ігротека для першокласників : методичні рекомендації щодо оформлення ігрових кімнат для учнів перших класів / І. Большакова // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 21-41
 96. Большакова І. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи / І. Большакова, М. Пристінська // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 28/29. – С. 12-25.
 97. Большакова І. Книжка початківцю : організація роботи з дитячою книжкою в початковій школі / І. Большакова // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 4-24.
 98. Бондаренко Г. Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща) / Геннадій Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 53-56
 99. Бондаренко Г. Соціальний захист дітей пільгових категорій : організація роботи навчальних закладів / Г. Бондаренко, Н. Альошина // Соціальний педагог. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 31-39.
 100. Бондаренко Л. Центр патріотизму в Білій Церкві / Людмила Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 2-3.
 101. Бондаренко Н. З Україною в серці : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Н. Бондаренко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 7-8.
 102. Бондаренко Т. В. Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей учнів досвід виховної роботи / Т. В. Бондаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 8-13.
 103. Бондарик Марина. Мій дзвінкий веселий м'яч : проект із фізичного виховання / Марина Бондарик // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 24-28.
 104. Бондарчук Є. Інтерактивні технології - шлях до створення ситуації успіху у навчальній діяльності молодшого школяра (за науково-педагогічним проектом "Інтелект України") / Євгенія Бондарчук // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 1-3.
 105. Борецька Т. Співпраця тифлопедагога і вчителя-логопеда : основні аспекти корекційної роботи з дошкільниками, які мають порушення зору / Т. Борецька, О. Шадура // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 9-14.
 106. Борис М. Знай. люби і бережи : дітям про народно-ужиткове мистецтво / М. Борис // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 30-32.
 107. Борисова А. Подорож у королівство математики : заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням розвивальних ігор В. Воскобовича / А. Борисова // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 11-13.
 108. Борисова О. Л. Дошкілля в США : волонтерство, співраця і виховання гідності / О. Л. Борисова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 8-12.
 109. Бридун О. Г. Дух, що тіло рве до бою : захід, присвячений захисникам Донецького аеропорту ім. С. Прокоф'єва / О. Г. Бридун, С. С. Обрин // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 45-47.
 110. Бринюк С. Мій креативний 4-А; Життя класу / Світлана Бринюк, Тетяна Харковенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 58.
 111. Броваренко С. Г. Подорож до осіннього лісу : заняття з розвитку мовлення з використанням прийомів мнемотехніки у старшій групі / С. Г. Броваренко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 21-27.
 112. Бровчак Л. С. Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі / Л. С. Бровчак // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 5-7
 113. Брусенцева О. Виховання без грубості й жорстокості : батьківські збори з дітьми / О. Брусенцева // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 40-41.
 114. Бублик Л. І. Культура зовнішня й внутрішня (для 5–9-х класів) / Л. І. Бублик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 42-45.
 115. Бублик Л. І. Культура зовнішня й внутрішня : [виховний захід для 5–9-х класів] / Л. І. Бублик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 42-45.
 116. Бугайчук А. 3-D графіка та регбі: що вивчатимуть учні 5-9-х класів / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 8. – С. 30-38.
 117. Бугайчук А. Лілія Гриневич: про компетентності, перепідготовку та свободу вчителів / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 2-5.
 118. Бугрій Майя Музична гімнастика / Майя Бугрій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 35-36
 119. Будзінська Ольга Пори року : посібник для дітей усіх вікових груп / Ольга Будзінська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 25
 120. Будугай Ольга. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з’їздів в Україні у XIX ст. / О. Будугай // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 107-118
 121. Бурдига Тамара Як добре в лісі навесні! : цільова прогулянка для дітей старшої групи / Тамара Бурдига // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 27-29
 122. Бут О. О. Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони : екологічна вистава / О. О. Бут // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 33-36.
 123. Бутенко В. "Козацькому роду - нема переводу" : [проект] / В. Бутенко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 62.
 124. Бутенко Ю. В. Україно, прекрасна державо моя! : [виховний захід] / Ю. В. Бутенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 22-26.
 125. Бутурлим Т. І. Сім’я без ґендерного насильства — основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою : виховна година з ґендерного законодавства ХІХ-ХХІ ст. та української літератури / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 22-26.
 126. Бутурлим Т. І. Сім'я без гендерного насильства - основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою : виховна година з гендерного законодавства ХІХ-ХХІ ст. та української літератури / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 9. – С. 34-42.
 127. Бутурлим Т. І. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес : навчальний семінар / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 24-31.
 128. Бутурлич Т. І. Упровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес : навчальний семінар / Т. І. Бутурлич // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 21-25.
 129. Бутько Н. Г. Що потрібно знати батькам про недоліки розвитку вуздечки язика та губ у дітей? / Н. Г. Бутько // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 30-35.
 130. Бухтій К. М. Свято нашої родини. Виховний захід у 3-му класі / К. М. Бухтій // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 18-22.
 131. Важливо стартувати впевнено : круглий стіл з авторами програми "Впевнений старт" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 4-8
 132. Варецька О. Формування соціально-економічної компетентності молодших школярів / Олена Варецька // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 23-28
 133. Василашко І. Упровадження STEAM-навчання / І. Василашко, Т. Білик // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 26-32.
 134. Василенко Н. В. Автономія школи: самостійність і відповідальність / Н. В. Василенко // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 2-10
 135. Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 36-79
 136. Василенко Н. В. Особливості управління опорною школою: кардинальні реформи в освіті / Н. В. Василенко // Управління школою. – 2017. – № 13/14. – С. 6-17
 137. Василенко С. Розвиток духовного потенціалу особистості людини : Педагогічна студія / Світлана Василенко, Інна Мирошниченко // Завуч. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 25-40.
 138. Васильєва Дарина. Аксіологічна складова навчання математики у старшій профільній школі / Д. Васильєва // Математика в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 16-19
 139. Веремійчик І. Інтеграція трудового навчання і математики та образотворчого мистецтва в предметних дидактичних іграх / Іван Веремійчик // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 39-42.
 140. Верещак Л. Б У гостях у курочки-чубарочки : індивідуальне корекційне заняття: постановка звука [к] (вік дитини – 3 роки) / Л. Б Верещак // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 35-38.
 141. Вертипорох О. Людиноцентрична модель школи XXI століття / Олена Вертипорох // Директор школи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 49-67
 142. Веселка Ю. Англійська без проблем : поради щодо організації та проведення занять з анлійської мови для дошкільників / Ю. Веселка // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 9-11.
 143. Весняні пісеньки й таночки для наймолодших // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 40
 144. Випуск дошкільняток — радісне і стильне свято : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 3 обкладинки
 145. Від США до Єгипту : особливості дитячих садочків у різних країнах // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 21-29.
 146. Вільк Г. Хліб - це багатство нашої країни : інтегроване заняття / Галина Вільк // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 35-39
 147. Вітаємо переможців конкурсу "Дизайн святкової зали - 2016 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 40
 148. Вітаємо переможців фотоконкурсу - 2016! : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 4 обкладинки
 149. Вітько І. М. Про природу дбай, завжди охороняй! : екологічний захід / І. М. Вітько // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 9-18
 150. Віхорєва Тетяна Ранкова гімнастика з мамою чи татом : комплекс вправ з йоги / Тетяна Віхорєва; Тетяна Вихорєва // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 16-18
 151. Власенко В. Мій маленький Мурчик : інтегроване заняття з розвитку мовлення та конструювання для дітей молодшого дошкільного віку / В. Власенко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 45-47.
 152. [Впровадження медіаторства у школах] // Соціальний педагог. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 6-31.
 153. Вознюк Г. Ф. Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога / Г. Ф. Вознюк, Н. Л. Мельнікова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 7/8. – С. 11-56.
 154. Вознюк Н. В. Які зміни відбудуться в природі восени : екскурсія в природу / Н. В. Вознюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 17-19.
 155. Возняк Оксана. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі / О. Возняк // Вища школа. – 2017. – № 4. – С. 90-97
 156. Войтків М. Зима іде, свята несе : [проект] / Марія Войтків // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 64
 157. Войтко Мирослава Фабрика подарунків : практикум з конструювання для вихователів / Мирослава Войтко, Катерина Куцій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 5-7
 158. Войхевич В. Рослини - живі організми : інтегрований урок із природознавства, образотворчого мистецтва й трудового навчання у 3-му класі / В. Войхевич // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 49-54.
 159. Волинчук Т. М. Мандруємо шляхом зернини : спільний виховний захід учнів початкової школи та вихованців ДНЗ / Т. М. Волинчук // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 25/26. – С. 77-79.
 160. Волкова А. С. Битва протилежностей. День закоханих : сценарій / А. С. Волкова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 26-30.
 161. Волкова К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклюзивному закладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 10-13.
 162. Волкова Н. Інновації сучасної школи: зовнішні та внутрішні чинники і стратегії / Н. Волкова // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 19-24.
 163. Волкова Н. Критичне мислення як метод розвитку творчих можливостей учнів / Н. Волкова, О. Шкрабаченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 25-29.
 164. Волошина Г. Щоб добротою повнилась душа, дамо ми заздрості рішуче відкоша : виховна година / Г. Волошина, Т. Самар // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 48-49.
 165. Волошина Н. Дерева - наші добрі друзі : проект освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку / Н. Волошина // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 12-17.
 166. Всеукраїнський науково-методичний семінар "Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій: стан, проблеми, перспективи" // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 167. Вусик Світлана Морські мешканці : цикл міні-занять для дітей молодшої групи / Світлана Вусик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 24-25
 168. Вусик Т. Свято цяточки : сценарій розваги для дітей середньої групи / Тетяна Вусик, Оксана Турець // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 44-48.
 169. Вчимося жити разом : проект формування життєвих навичок учнів // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 4-24
 170. Гавва А. Я вчуся сам - навчаю інших : заняття для дітей старшого дошкільного віку / А. Гавва // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 19-21.
 171. Гавриленко Т. Науково-методологічний семінар з історії освіти / Т. Гавриленко // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 78-79
 172. Гаврилюк М. Сторінками осені : дидактичні та методичні матеріали для роботи з мовлення з дітьми дошкільного віку / М. Гаврилюк // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 4-21.
 173. Гавриш Наталія Дозвольте увійти... Допоможімо дитині соціалізуватися в доросло-дитячому співтоваристві / Наталія Гавриш, Ольга Рейпольська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 2-5
 174. Гавриш Наталія Лідерство - риса активних, або Як і навіщо плекати лідерів змалку / Наталія Гавриш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 2-6
 175. Гавриш Наталія Мрії й забаганки : заняття для дітей старшої групи / Наталія Гавриш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 7
 176. Гавриш Наталія Новий Закон України "Про освіту". Які зміни очікують на дошкілля? / Наталія Гавриш, Катерина Крутій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 2-6
 177. Гавура С. М. Ми хочемо жити в мирі! : година спілкування / С. М. Гавура // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 14-17.
 178. Гайдай Л. В. Є чарівне слово дружба! : година спілкування у 3-му класі / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 21-23.
 179. Гайдай Л. В. Кажімо більше ніжних слів! : година спілкування / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 27-32.
 180. Гайдай Л. В. Посадили ми калину біля двору : година спілкування у 3-му класі / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 9-11
 181. Гайдай Л. М. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україно! : інтегрований проект / Л. М. Гайдай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 27-31.
 182. Гайдай Л. Творчий потенціал молодших школярів : ефективна реалізація в навчально-виховному процесі / Л. Гайдай // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 44-48.
 183. Гайдамака О. Нашим найріднішим мамам! : подарунки, виготовлені власноруч / О. Гайдамака // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 13-17.
 184. Гайшинець Наталія Часничок для борщику : осіння казка для дітей старшої групи / Наталія Гайшинець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 36-40
 185. Галата С. Твоє щастя - у твоїх руках : принципи педагогіки добра І. Зязюна / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13.
 186. Галата С. Опорні школи: через спротив до успіху / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 8-9.
 187. Галкіна Л. П'єса шкільного життя : сценарій випускного вечора / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 27-35.
 188. Галущенко С. С. Соціальний педагог та інклюзивна освіта / С. С. Галущенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 18-21.
 189. Гарбуз О. Вишивка - душа і скарб народу : сценарій свята / О. Гарбуз // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 45-47.
 190. Генатуліна С. Народні символи України / Світлана Генатуліна // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 62-63.
 191. Гено Наталія Подарунок для Даринки : комплексне заняття для дітей молодшої групи / Наталія Гено // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 30-31
 192. Герасименко Н. В. Навчання з геосервісами Google / Н. В. Герасименко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 5-8.
 193. Герасимів Ярослава Математичні розваги: навчатися весело! / Ярослава Герасимів // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 28-30
 194. Герасимова О. Планування виховної роботи : методичні рекомендації щодо організації діяльності учнів у групі продовженого дня / О. Герасимова // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 47-55.
 195. Герасимчук О. Весняна казочка : заняття для дітей середнього дошкільного віку / О. Герасимчук // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 4-9.
 196. Герез Т. Перший тиждень : першокласники прийшли до школи / Т. Герез // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 14-33.
 197. Гетте Д. М. Організація й управління літніми мовними таборами / Д. М. Гетте // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 7-10 (Дод.).
 198. Гільберг Т. Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості / Т. Г. Гільберг // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 31.
 199. Гіренко Т. О. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи з учнями логопедичної групи підготовчого (першого) класу / Т. О. Гіренко // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 10-15.
 200. Гірук Оксана Розваги з Капітошкою : заняття для дітей раннього віку / Оксана Гірук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 26-27
 201. Глряїнова О. В. Казковий калейдоскоп : заняття з мовленнєвого розвитку в старшій групі / О. В. Глряїнова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 15-17.
 202. Гнат І. Ми - маленькі львів'яни : [проект] / І. Гнат // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 63-64
 203. Гніда Т. Б. Життєва компетентність випускника загальноосвітнього навчального закладу / Т. Б. Гніда // Хімія. – 2017. – № 23/24. – С. 4-8
 204. Год Борис. Європейська педагогічна думка XVI - XVII століть і діяльність братських шкіл в Україні / Б. Год, Н. Год // Історія в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 6-12
 205. Головницька Алла. Життя - це мить, зумій його прожити : виховна година з елементами тренінгу для учнів 7-го класу / Алла Головницька // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 23-28.
 206. Головченко Олена Осінній фітодизайн : розвивальне середовище / Олена Головченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 4 обкладинки
 207. Голомбевська Н. Новий рік у Сорочинцях : сценарій святкової розваги / Н. Голомбевська // Фантазії вихователя. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 6-9.
 208. Голубець Оксана Діти рятують планету : вистава за участі старших дошкільнят / Оксана Голубець, Оксана Самойленко, Зінаїда Сербінович // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 38-40
 209. Голубєва Г. Ю. Система роботи заступника директора з навчально-виховної роботи знз щодо контролю за якістю освіти учнів 1–4-х класів / Г. Ю. Голубєва // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 68-72.
 210. Голубченко А. М. Сімейні цінності та їхнє значення : батьківські збори / А. М. Голубченко // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 16-21.
 211. Гончарова О. А. Національно-патріотичне виховання: система роботи школи / О. А. Гончарова, Є. В. Турченко // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 2-7.
 212. Гончарова-Тисляцька А. Ю. Методика підготовки масового заходу / А. Ю. Гончарова-Тисляцька // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 12-16.
 213. Гораш К. В. Психологічна структура прогнозування розвитку загальної середньої освіти / К. В. Гораш // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 94-99
 214. Горбачова Н. І. Актуальність проблеми індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дітей із тяжкими вадами мовлення / Н. І. Горбачова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 44-47.
 215. Горбачова Ю. "Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ проведи..." : сценарій випускного вечора / Ю. Горбачова // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7) . – С. 26-30.
 216. Горбушко Т. Г. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інноваційних технологій у навчально-виховний процес / Т. Г. Горбушко // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 36-41.
 217. Гордієвська Л. Річне планування діяльності ЗНЗ / Л. Гордієвська // Директор школи. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 5-87.
 218. Гордієвська Лариса. Перспективний план розвитку ЗОШ на 2017-2022 рр. / Лариса Гордієвська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 74-86.
 219. Гордова Інна Такі цікаві комахи : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Інна Гордова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 32-34
 220. Горностаєва А. Ми хочемо зростати і жити у добрі : бінарне заняття з правової освіти для дітей старшого дошкільного віку / А. Горностаєва // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 39-41.
 221. Горошко Ольга Як підтримати здоров'я навесні : поради дитячого оториноларинголога / Ольга Горошко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 20-21
 222. Господарик Ганна Фізкультурно-оздоровча робота: втілюємо комплексний підхід : тренінг для вихователів / Ганна Господарик, Руслана Сікаленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 24-26
 223. Градовська К. І. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів : з досвіду роботи / К. І. Градовська // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 2-12.
 224. Гречаник О. Є. Управління професійним самовдосконаленням педагогів / О. Є. Гречаник // Виховна робота в школі. – 2017. – № 6. – С. 2-6
 225. Гриб Г. В. Природа просить порятунку : інтегроване заняття з екологічного виховання у старшій групі з елементами пошуково-дослідницької діяльності / Г. В. Гриб // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 39-43.
 226. Грибачова М. Скрайбінг - сучасний засіб візуалізації мислення учнів / М. Грибачова // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 24-27.
 227. Григораш В. В. Управлінські рішення як форма управлінської діяльності / В. В. Григораш // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 21-30.
 228. Григораш О. В. Організація роботи з обдарованими дітьми в гімназії / О. В. Григораш // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 39-67
 229. Григор'єва О. Є. Розвиток мовлення і корекція звукопорушень у старших дошкільників на музичних заняттях із використанням логоритміки та логопедичних вправ / О. Є. Григор'єва // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 8-14.
 230. Гримач І. Педагогічний союз учителів і батьків : робота з батьками учнів 1-2-х / І. Гримач // Початкова освіта. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 7-12.
 231. Гриневич Л. Що чекає українську школу : роз'яснення МОН щодо закону / Л. Гриневич // Школа. – 2017. – № 11. – С. 6-13.
 232. Гринчук Ю. Ю. Управління загальноосвітнім навчальним закладом із позиції системного підходу на засадах технологій тайм-менеджменту / Ю. Ю. Гринчук // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 31-37.
 233. Гринь Я. Наша Україна : фронтальне логопедичне заняття для дітей середнього дошкільного віку / Я. Гринь // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 5-7.
 234. Гриценко О. Є. Використання на уроках ігрових форм роботи / О. Є. Гриценко // Математика в школах України. – 2017. – № 9. – С. 6-9.
 235. Грицюк Л. Співпраця батьків і школи: форми й методи взаємодії / Л. Грицюк // Школа. – 2017. – № 11. – С. 32-55.
 236. Грицюк Я. Первоцвіти : проект / Ярослава Грицюк // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 62-63
 237. Гришко В. А. Початок дорослого життя : сценарій / В. А. Гришко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 14-18.
 238. Гришко В. А. Світанок дорослого життя : сценарій випускного свята / В. А. Гришко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 19-24.
 239. Грошева О. Запаліть вогник дитячих здібностей / Оксана Грошева // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 1-3.
 240. Грудинін Борис. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України / Б. Грудинін // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 67-81
 241. Гудзь О. А. Автоматизація звука [ш] у фразах, реченнях : заняття для дітей сьомого року життя із діагнозом ФФНМ, НВЗНМ / О. А. Гудзь // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 25-27.
 242. Гузик Н. В. Природні задатки таланту - орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти / Н. В. Гузик // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 2-16.
 243. Гуменюк Анна Запрошуємо у гості сонечко : інтегроване заняття для дітей молодшої групи / Анна Гуменюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 28-29
 244. Гуменюк В. А. Педагогічне моделювання як підґрунтя проектування освітніх процесів / В. А. Гуменюк // Управління школою. – 2017. – 34/36. – С. 73-90
 245. Гумінська З. О. Крамниця українського національного одягу : інтегроване заняття з пізнавального та художньо-естетичного розвитку / З. О. Гумінська // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 11-13.
 246. Гунченко О. Здоров'язбережувальна компетентність : уроки про здоров'я, 2-4-ті класи / О. Гунченко, Н. Каргіна // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 4-10.
 247. Гупалюк В. В. Рукавичка : свято казки / В. В. Гупалюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 36-39.
 248. Гурин О. В. В Україні - осінь, осінь золота : свято / О. В. Гурин // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 27-30.
 249. Гуринович О. Плекаємо дитину - творця : художні техніки для дошкільнят / О. Гуринович // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 23-31.
 250. Гуцаленко Н. Виховуємо свідомого громадянина : семінар-практикум для вихователів-початківців / Н. Гуцаленко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 7-10
 251. Гуцу О. В. Програма з розвитку зв'язного мовлення для дітей із ЗНМ (6-8 років) / О. В. Гуцу // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 21-29
 252. Давиденко Н. Інклюзивна освіта в музичній діяльності : як визначити й подолати бар'єри в навчанні дошкільників / Н. Давиденко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-27.
 253. Давидова Наталія Дитячий хулахупінг : робота з дітьми старшої групи / Наталія Давидова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 31-35
 254. Даниленко Г. Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межах проекту "Інтелект України" / Георгій Даниленко, Олена Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8-9.
 255. Даниленко Л. Весну зустрічаємо - Великдень прославляємо : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / Л. Даниленко, А. П'ятецька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 4-7.
 256. Даниленко Олена Квіти для мами / Олена Даниленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 38-39
 257. Дармопук Н. В. Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу шляхом формування культури здоров'я молодших школярів (З досвіду роботи) / Н. В. Дармопук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 59-60.
 258. Даценко Наталія Вальдорфський дитсадок - простір дитинства / Наталія Даценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 14-17
 259. Дашковська Валентина. Професійна компетентність учителя в умовах упровадження інклюзивної освіти / Валентина Дашковська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 90-94.
 260. Дегтяренко Л. Вчимося в народу: ДНЗ як осередок української культури / Л. Дегтяренко, О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 4-7.
 261. Дегтярьова В. Р. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках у початковій школі / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 6-13.
 262. Дейдиш Л. Науково-методичне та програмне забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах / Лариса Дейдиш // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 9-11.
 263. Дейдиш Лариса. Патріотичне виховання: зарубіжний досвід / Лариса Дейдиш // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 22-31.
 264. Дейнеко С. В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 90-93.
 265. Демчик Катерина. Віртуальні екскурсії музеями світу / К. Демчик // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 18-22
 266. Денисенко Л. В. Учимося розрізняти літери «С» та «Ш». Логопедичний зошит / Л. В. Денисенко // Логопед. – 2017. – № 11. – С. .
 267. Денисенко Л. В. Учимося розрізняти літери «С» та «Ш». Склад. Слово : логопедичний зошит / Л. В. Денисенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 8-11.
 268. Деркач Л. Народні символи України : інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань за методикою Н. Гавриш для дітей старшого дошкільного віку / Л. Деркач // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 11-15.
 269. Деркач О. Діти і гроші. Основи фінансового виховання / Ольга Деркач // Психолог. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 63-66.
 270. Деркач О. Малюємо герб сім'ї : виховання ціннісного та свідомого ставлення до родини / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 3-6.
 271. Деркач О. Створимо галактику класу : арт-педагогічна техніка як засіб налагодження взаємин у колективі / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 272. Дехтієвська О. Здоров'язбережувальні технології : зберігаємо здоров'я молодших школярів / О. Дехтієвська // Початкова освіта. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 29-38.
 273. Дзега Л. Перспективне прогнозування діяльності на 2015-2020 рр. / Л. Дзега // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 64-73.
 274. Дзега Л. Сучасний сільський учитель: педагогічна діагностика і прогнозування професійного розвитку як конкурентоспроможного фахівця / Л. Дзега // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 58-94.
 275. Дзега Людмила. Андрологічні аспекти експериментальної діяльності в умовах сільської школи / Людмила Дзега // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 25-53.
 276. Дзьоба О. Веселі фізкультхвилинки / Оксана Дзьоба // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 51-52.
 277. Дива з природних матеріалів : [розоробка заняття з образотворчого мистецтва] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 22-25.
 278. Димитрова О. К. Дихальна гімнастика як метод корекції мовлення та профілактики захворювань / О. К. Димитрова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 22-27.
 279. Діхтяренко Л. Без родини - немає України : родинне свято у 4 класі / Людмила Діхтяренко // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 55-56.
 280. Дмитренко Н. Б. Свято птахів : виховний захід / Н. Б. Дмитренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 39-41.
 281. Дмитренко Світлана. Навчальні проекти : апгрейд "старого" велосипеда / Світлана Дмитренко // Біологія. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 6-7.
 282. Дмитрієва Ольга Пригоди у природі : туристичний похід для дітей середньої та старшої груп і їхніх батьків / Ольга Дмитрієва // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 35-39
 283. Добровольський В. В. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / В. В. Добровольський // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 77-89.
 284. Довбій Н. М. Родинні посиденьки : [сценарій виховного заходу] / Н. М. Довбій // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 22-28.
 285. Догару Г. Г. Моделювання науково-методичної роботи школи / Г. Г. Догару // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 2-12
 286. Долда В. М. Подорож Україною : заняття в старшій групі / В. М. Долда // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 16-19.
 287. Домарєва О. Будуємо країну разом : [освітній проект] / О. Домарєва // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 62.
 288. Дорошенко Л. І. Мова моєї родини : родинне свято-конкурс. 5-й клас / Л. І. Дорошенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 14-17.
 289. Дрмашич М. Правильна організація домашнього завдання / М. Дрмашич // Завуч. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 17-25.
 290. Дрозд Г. Майбутнє країни в надійних руках / Галина Дрозд // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 58.
 291. Дронь В. В. Coogle-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 2. – С. 8-13.
 292. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 4. – С. 2-7.; Економіка в школах України. – 2017. – № 5. – С. 20-24.
 293. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 11. – С. 2-8
 294. Дронь В. В. GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Економіка в школах України . – 2017. – № 2. – С. 2-13.; № 3.; № 4; № 5.; № 10. – С. 2-7.
 295. Дронь В. В. Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 56-86.
 296. Друдзь В. В. Розвиток комунікативної компетентності через майстерність спілкування / В. В. Друдзь // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 2-7
 297. Дубич М. В. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників із вадами мовлення та порушенням психічного розвитку засобами орігамі-мозаїки / М. В. Дубич // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 11-20.
 298. Дубровіна Ірина. Казкова мозаїка : збірка сценаріїв театралізованих вистав / Ірина Дубровіна, Анжела Хребтова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-41
 299. Думитрюк Грета SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 16-19
 300. Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? / С. Дяченко // Українська мова та література. – 2017. – № 1/2. – С. 49-52.
 301. Дяченко Сергій. Весно наша, весно, що ти нам принесла? : сценарій ігрової програми / Сергій Дяченко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 8-14 (Дод.).
 302. Дяченко Сергій. Народні ігри у вихованні : використання виховного потенціалу народних ігор під час проведення ігрових програм / Сергій Дяченко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 5-7
 303. Євдокимова О. М. Порушення усного та писемного мовлення школярів з епілепсією в умовах інклюзії / О. М. Євдокимова // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 39-43
 304. Єгорова Ганна Весняна прогулянка : музичне заняття для дітей раннього віку / Ганна Єгорова; Гання Єгорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 34-36
 305. Єгорова О. А. Форми проведення батьківських зборів у початкових класах із використанням інтерактивних вправ : з досвіду роботи класного керівника / О. А. Єгорова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 49-51.
 306. Ємельченко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП / Т. Ємельченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 36-60.
 307. Єфименко М. Еволюція в мініатюрі : "Золоті правила" рухового розвитку дитини / М. Єфименко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 3-8.
 308. Єфименко Микола Моніторинг фізичного розвитку дошкільнят. З чого почати? / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 2-5
 309. Єфименко Микола Обстежуємо плечовий пояс та руки : моніторинг фізичного розвитку дошкільнят (продовження) / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 12-15
 310. Єфименко Юлія Казка про кольоровий світ : груповий тренінг з горизонтального пластичного балету для старших дошкільнят / Юлія Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 17-19
 311. Єфименко Юлія Парне пластик-шоу : новітня форма естетико-оздоровчої роботи з дітьми / Юлія Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 15-16
 312. Єфременко Н. О. Компекс корекційних логопедично-музичних занять із подолання заїкання / Н. О. Єфременко // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 16-22.
 313. Єфременко Н. О. Комплекс корекційних музично-логопедичних занять щодо подолання заїкання / Н. О. Єфременко, Г. О. Романова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 2-7.
 314. Єфременкова С. Критичне мислення та хмарні технології : Практична реалізація методичної теми в межах освітнього проекту / Світлана Єфременкова // Директор школи. – 2017. – № 15-16. – С. 12-23
 315. Жигалова Л. В. Без сім'ї немає щастя на землі : сценарій родинного свята у 5-х класах / Л. В. Жигалова, Н. М. Попова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 48-51.
 316. Жуган Н. Учнівські товариства та шкільні ярмарки, або Як стати юним підприємцем у школі / Н. Жуган, Ж. Здоренко // Школа. – 2017. – № 10. – С. 32-38.
 317. Жуганова О. З повагою до Тараса... / Олена Жуганова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 60.
 318. Жук О. Є. Посвята в першокласники : виховний захід у 1-му класі / О. Є. Жук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 39-44.
 319. Жулковський Б. Актуальність релігійно-дидактичної концепції єпископа Володимир-Волинського Фадея (Успенського) для сучасної української та європейської педагогіки / Богдан Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 51-54
 320. Журавльова Надія З городу й саду через гай веземо щедрий урожай / Надія Журавльова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 19
 321. Журибеда О. Сайт учителя: як зробити і чим наповнити / Оксана Журибеда // Інформатика. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 55-59
 322. Забезпечення наступності під час переходу учнів із початкової школи в середню // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 59-67.
 323. Завітайте в казку : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 3 обкладинки
 324. Загальнонаціональна премія для вчителів нової української школи // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 5
 325. Загороднюк О. І. Україна - єдина країна / О. І. Загороднюк // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 2-6.
 326. Загранічна С. М. Тренінг - ефективна форма розвитку творчого потенціалу педагогів / С. М. Загранічна // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 2-9.
 327. Задворняк Л. С. Роль релігійного фактору в процесі формування громадянської позиції молоді / Л. С. Задворняк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 7-9
 328. Зайцева Лариса Світ у виміри математики : компетентнісний підхід до освіти дошкільнят / Лариса Зайцева // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 2-4
 329. Зайченко Наталія Картина запрошує до розмови : використання методу багатоканальної діяльності в роботі з дітьми старшої групи / Наталія Зайченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 20-23
 330. Заїка Володимир. Проектна діяльність навчального закладу у формуванні компетентної особистості / Володимир Заїка, Інна Переяслова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 46-55.
 331. Замбрібор Н. Дозвілля, кращого від гри, нема! Спитайте в дітвори : добірка рухливих ігор / Н. Замбрібор // Учитель початкової школи. – 2017. – № 12. – С. 51-52.
 332. Замінська Наталя. Етнопедагогіка: роль і реалізація в системі інтерактивного навчання / Наталя Замінська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 87-89
 333. [Заняття за творчістю Т. Шевченка] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 24-31.
 334. Запорожець В. В. Подорож до країни Здоров’я : засідання клубу «Здоров’ятко» у 1-му класі / В. В. Запорожець // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 26-28.
 335. Заруба Н. М. Подорожуємо Україною : комбіноване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку / Н. М. Заруба // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 13-16.
 336. Засєкіна Т. Ключові питання оновлення змісту навчання / Т. Засєкіна // Освіта України. – 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 10.
 337. Засядько А. В. Стоїть на узліссі ялинка моя — не зрубайте її : інтегрований урок літературного читання, природознавства, трудового навчання в 2-му класі / А. В. Засядько // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 11-13.
 338. Захаренко В. І. Святий Миколай! ти до нас завітай! : свято в середній групі / В. І. Захаренко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 38-43.
 339. Збарак О. Фізична підготовка до загартування : основні завдання, засоби, рекомендації / О. Збарак // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 9-14
 340. Зборовська Л. Б. «Ой весно, весно, що ти нам принесла?» : етнографічне свято / Л. Б. Зборовська, С. В. Масло // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 21-25.
 341. Зеленюк Л. М. Атестація покроково / Л. М. Зеленюк // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 29-38.
 342. Зибіна І. В. ІКТ у корекційно-розвивальному процесі вчителя-логопеда як форма підвищення професійної компетентності / І. В. Зибіна // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 2-5.
 343. Зибіна І. В. Перспективне планування корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 6-го року життя в логопедичній групі / І. В. Зибіна, Н. Ф. Кугуєнко // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 16-29.
 344. Зибіна І. В. Перспективне планування корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 6-го року життя в логопедичній групі / І. В. Зибіна // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 4-9.
 345. Зінченко Л. О. Мандрівка країною звуків. Підгрупове заняття для дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору / Л. О. Зінченко // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 41-43.
 346. Зінченко Н. Брейн-ринг з правил пожежної безпеки / Наталія Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 36-37.
 347. Зінченко Н. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" / Н. Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 56-60.
 348. Зінченко Н. П. «Найрозумніший» ; інтелектуальна гра для учнів 4-х класів / Н. П. Зінченко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. .
 349. Змієва Т. М. Героями не народжуються, героями стають! : [сценарій виховного заходу] / Т. М. Змієва // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 10-12.
 350. Зоряний випускний : [сценарій заходу] // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 10-18.
 351. Зуб С. "Смайликограндія" : використання ігрової оцінки в навчально-виховному процесі / Світлана Зуб // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 54-55
 352. Зубалій Валерій. Толерантна та інтолерантна особистість: 9 відмінностей : матеріали для класного керівника / Валерій Зубалій // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 5-7.
 353. Зубашева А. С. Саморозвиток та самореалізація підлітка / А. С. Зубашева // Основи здоров'я. – 2017. – № 11. – С. 34-36.
 354. Зубрицька Ірина У пошуках золотої рибки : бінарне заняття для дітей старшої групи із ЗПР / Ірина Зубрицька, Світлана Обадіна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 24-26
 355. Іванов С. Автоматизована програма контролю знань та навчальних досягнень учнів / С. Іванов, В. Дворницький, Л. Іванова // Завуч. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 15-23.
 356. Іванова Н. В. Козацькому роду - нема переводу : година спілкування / Н. В. Іванова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 39-42.
 357. Іванова Н. В. Моє здоров’я — багатство нації, здоров’я нації — сила держави! : виховний захід / Н. В. Іванова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 32-38.
 358. Іванова С. О. Скажімо наркотикам «Ні». Профілактичний тренінг / С. О. Іванова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 17-20
 359. Іванова Т. Порушення письма та читання в дітей : погляд фахівця / Т. Іванова // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 15-23.
 360. Івченко І. Чудо-дерево : парціальна програма з 16-ти знанять для дітей старшого дошкільного віку / І. Івченко // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-30
 361. Ілляшенко Т. Щоб оцінка перестала бути каральною : (Читаючи проект реформи початкової школи) / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 3-6.
 362. Ісаєва Л. М. Робота з батьками та громадськістю : з досвіду роботи керівника ДНЗ / Л. М. Ісаєва // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 10-15.
 363. Ісакова О. О. Потяг до 5-го класу : випускний у 4-му класі / О. О. Ісакова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 12. – С. 20-33.
 364. Іщенко О. Програма розвитку школи-інтернату на період 2016-2021 рр. / О. Іщенко, О. Станко, Н. Калинич // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 83-102.
 365. Казаннікова О. Стратегії допомоги молодшим школярам з проблемами поведінки / Олена Казаннікова // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 6-8
 366. Казаннікова Олена Конфлікти між братами і сестрами: як діяти дорослим? / Олена Казаннікова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 11-14
 367. Калашникова З. В. Внутрішньошкільні моніторингові дослідження: досвід, технології, практика / З. В. Калашникова // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 46-53.
 368. Каленик Г. Конкурсна програма позашкільної роботи "Школа української звитяги" / Ганна Каленик, Надія Грибінчик, Софія Корнієнко // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 43-46.
 369. Каленюк С. Б. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного. Тренінг для педагогів, батьків / С. Б. Каленюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 32-36
 370. Калініна Л. Управління новою українською школою / Л. Калініна // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 12-21.
 371. Калініна Людмила. Організаційні механізми ГДУ: концептуальні засади / Людмила Калініна, Олена Онаць // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 6-24.
 372. Калініна Людмила. Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України : розвиток, сутність й організаційні механізми їх реалізації / Людмила Калініна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 8-27
 373. Калініченко Л. О. Савченко про роль методу порівняння у формуванні творчого мислення в учнів початкової школи (1960-1970-ті роки) / Людмила Калініченко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 45-46
 374. Каліушко Л. Українські вечорниці : виховний захід / Л. Каліушко // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 27-31.
 375. Калошин В. Ф. Шкільна система оцінювання: добро чи зло? / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 6-15.
 376. Калошин В. Ф. Як ефективно чого-небудь навчитися? / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2017. – № 12. – С. 41-44
 377. Каменчук Н. І. Будь природі вірним другом : КВК для учнів 3–4-х класів / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 30-32.
 378. Каменчук Н. І. Моя сім’я, моя родина, наша рідна Україна : родинне свято патріотичного : спрямування / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 13-16.
 379. Каменчук Н. І. Подарунки для осені : свято у 3-4-х класах / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 31-36.
 380. Камінець О. Хліб - святість рідної землі : родинне свято, 7-9-ті класи / О. Камінець // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 39-51.
 381. Камінська Н. Крім верби і калини є в Україні... : перший урок у 3-4-му класах / Н. Камінська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 13-15.
 382. Камінська Олена Сенсорна інтеграція, або як допомогти кожній дитині / Олена Камінська, Аліна Закревська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 24-29
 383. Камянченко І. Освітні технології : цікавий світ кольорових паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 24-31.
 384. Каплуновська О. Готовність до навчання у школі : світова практика та сучасні наукові дослідження на прикладі навчання грамоти / О. Каплуновська // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 23-30.
 385. Капусник В. В. Хай вогонь у серцях палає, а пожеж хай не буває! : виховна година для молодших школярів / В. В. Капусник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 46-50.
 386. Капустін С. Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі / Сергій Капустін // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 43-49
 387. Карпенко О. А. Веселка миру : організація навчально-пізнавальної діяльності дошкільників на засадах педагогіки миру / О. А. Карпенко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 2-9.
 388. Карпенко Т. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами технології "Перевернутий клас" : майстер-клас / Тетяна Карпенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 54-56.
 389. Карфута Вікторія Мандрівка їжачка : інтегроване заняття для дітей старшої групи (природа+розвиток мовлення+математика) / Вікторія Карфута // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 26-27
 390. Каткова Л. Інноваційна організація методичної роботи : досвід / Л. Каткова // Завуч. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 9-14
 391. Кацинська Олена. Естетично-ціннісний розвиток школярів у культурно-освітньому просторі гімназії / Олена Кацинська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 47-51.
 392. Кацубо Я. О. Містери 1-го класу : конкурсно-розважальна програма / Я. О. Кацубо // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 35-37.
 393. Кацубо Я. День народження нашого класу (Відкритий урок-мандрівка з елементами гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі) / Яна Кацубо // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 54-56.
 394. Квасецька Ярина Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір / Ярина Квасецька, Марія Квасецька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 7-10
 395. Квашньов Б. Тільки мама : пісня / Б. Квашньов, Н. Сергаєва // Музичний керівник. – 2017. – № 2. – С. .
 396. Квіти залу прикрашають, малюки жінок вітають // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 3 обкладинки
 397. Квіти паперові пишні та святкові // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 3 обкладинки
 398. Кизименко О. Майбутнє української витинанки : віртуальна екскурсія у світ народного декоративного мистецтва / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 33-37.
 399. Кизименко О. Обереги українців : віртуальна екскурсія у світ оберегів / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 26-32.
 400. Кизименко О. Опішня - гончарна столиця України : віртуальна екскурсія до гончарної столиці України / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 4-9.
 401. Кизименко О. Ткацтво - найдавніше ремесло українців : віртуальна екскурсія містом Кролевець / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-25.
 402. Кизименко О. Традиції як генетичні корені українського народу : методичний коментар / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 2-3.
 403. Кизименко О. Чарівний світ петриківського розпису : віртуальна екскурсія в село Петриківку / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-13.
 404. Кизименко О. Якщо ви не бачили Карпати, то ви не бачили України... : віртуальна екскурсія до Карпат / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 14-19.
 405. Кириченко С. В. Формування творчої особистості засобами музично-театральних вистав / С. В. Кириченко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 42-47.
 406. Кисельова Вікторія. Три історії про кохання : вистава за творами Лесі Українки та Неди Неждани / Вікторія Кисельова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 29-34
 407. Кисла Надія Екологічний мультфільм власноруч : цикл занять дітей старшої групи / Надія Кисла // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 12-14
 408. Кисла Надія Юні мультиплікатори : з досвіду роботи дитячої анімаційної студії / Надія Кисла // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 10-12
 409. Кишинська Алла Щоб країна пишалася нами : формування основ патріотизму в дошкільнят / Алла Кишинська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 2-6
 410. Кіндюшенко Дар'я Боча - гра для метких та рішучих / Дар'я Кіндюшенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 27-29
 411. Кішман М. В. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів / М. В. Кішман // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 27-31.
 412. Кіяшко А. А. Анкетування як засіб виявлення рівня компетентності педагогів з теоретичних основ громадянського виховання та національної свідомості / А. А. Кіяшко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1
 413. Клименко Н. Подорож у Країну Казок : комплексне заняття для дітей середньої групи / Н. Клименко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 26-29.
 414. Клименко О. Л. Твори добро — і все вернеться, а в душах вогник щастя проросте... : виховна година / О. Л. Клименко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 42-43.
 415. Кльова Людмила. Учимося бути здоровими : здоров'яформувальний проект / Людмила Кльова // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 21-33.
 416. Ключові зміни оновлених програм 5-9 класів // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 7. – С. 13-30.
 417. Книш І. Класична освітня парадигма: суб'єкт-суб'єктні відносини / Інна Книш // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 35-42
 418. Книшук Т. І. Мандрівка у місто правильного мовлення. Індивідуальне заняття / Т. І. Книшук // Логопед. – 2017. – № 11. – С. .
 419. Коваленко Алла Рідні, знайомі, чужі : заняття для дітей середньої групи / Алла Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 24-26
 420. Коваленко Алла Як без біди розуму навчитися : морально-етична бесіда з дітьми старшої групи за казкою Лесі Українки "Біда навчить" / Алла Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 28-29
 421. Коваленко Анна Су-джок розвиває мовлення діток : тренінг для батьків / Анна Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 32-33
 422. Коваленко С. Ю. Дружня родина — велика людина. Сильна родина — міцна Україна : родинне свято / С. Ю. Коваленко // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 30. – С. 26-28.
 423. Коваль А. І. Мовленнєво-рухова гімнастика «крок до слова» з використанням степ-платформ / А. І. Коваль // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 8-11.
 424. Коваль Н. Компетентнісне читання як складова Міжнародного дослідження якості освіти PISA / Н. Коваль // Українська мова та література. – 2017. – № 5/6. – С. 12-17.
 425. Коваль Світлана Як Зима з Весною сперечалися — і у настроях змагалися : музична розвага для дітей старшої групи / Світлана Коваль, Світлана Масенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 37-40
 426. Ковальова В. Перші уроки, знайомство з учнями "Добре тому жити - хто вміє дружити" / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 43-44.
 427. Ковальова О. Воля проти насилля! : самовиховання як засіб збільшення радості від життя / О. Ковальова // Соціальний педагог. – 2017. – Березень (№ 3) . – С. 31-49.
 428. Ковальова О. Дещо про характер, або Що і кого ми виховуємо в процесі самовиховання / О. Ковальова // Соціальний педагог. – 2017. – Березень (№ 3) . – С. 24-30.
 429. Ковальчук Т. Природа рідного краю : інтегровані уроки природознавства, екології та читання : [3-й клас] / Т. Ковальчук // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 13-16.
 430. Кожукало Н. "А доля їхня - доля України..." : поетично-музично-художній вернісаж про знаних і незнаних талановитих українок-берегинь / Наталія Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 26-30
 431. Кожушко Т. Формальне і неформальне спілкування : побудова соціально-психологічного клімату педколективу школи / Т. Кожушко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 15-18.
 432. Козаченко Т. Вчимося жити з дітьми : тренінгове заняття для батьків дітей з ООП / Тетяна Козаченко, Інна Драгобецька // Психолог. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 45-51
 433. Козіна В. Золота осінь у гімназії. Осінній дует : святковий вечір для учнів 9-11-х класів / В. Козіна, І. Неймет // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 26-32.
 434. Козіна Н. О. Подорож у місто Ввічливості : година спілкування у 1-му класі / Н. О. Козіна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 11-15.
 435. Козлюк О. І. Нові підходи до організації методичної роботи за умов освіти сталого розвитку / О. І. Козлюк // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 63-74.
 436. Козубай Л. Успішна адаптація дітей : проблеми наступності між початковою та основною школою / Л. Козубай, О. Демчишина // Трудове навчання. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 4-9.
 437. Колесник Л. Пошуково-апробаційна гра "Реформа" як засіб розвитку управлінської компетентності вчителів початкової школи / Лариса Колесник, Анна Шапошнікова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 48-52
 438. Колесник Ю. Взаємодія, саморозвиток, проектування : нетрадиційні форми навчання, які себе виправдовують / Ю. Колесник // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 13-19.
 439. Колісник О. Королівство квітів : вистава для дітей старшого дошкільного віку / О. Колісник // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 21-22.
 440. Колодна Наталія. Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами / Наталія Колодна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 85-104.
 441. Колодяжна Н. Г. Організаційні аспекти діяльності шкільного методичного об’єднання педагогів / Н. Г. Колодяжна // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 43-46.
 442. Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель суспільства / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 47-50
 443. Колядки // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 39
 444. Комарницька Т. Розвиваємо пізнавальний ітерес : види, форми й методи формування пізнавального інтересу дітей / Т. Комарницька // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7) . – С. 7-11.
 445. Кондратенко З. Букварик стежкою нас вів від звуків перших до складів : свято букваря / З. Кондратенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 48-53.
 446. Кондратець Інна Педагогічний плейбек : ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 20-24
 447. Кондратець Інна Професійні забавки дорослих : рольові ігри як засіб фахового навчання / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 13-17
 448. Кондратець Інна Формула успішності : коучинг для педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 17-18
 449. Кондратець Інна Щасливий педагог - щасливі діти / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 15-18
 450. Коник Р. В. Школа аксіологічного зростання особистості : (з досвіду роботи творчої групи класних керівників) / Р. В. Коник // Виховна робота в школі. – 2017. – № 2. – С. 38-49
 451. Кононко Олена Культивуємо спілкування без тиску / Олена Кононко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 2-6
 452. Конотопенко О. Механізми формування патріотизму у провідних країнах світу та Україні (на прикладі Чернівецького району Вінницької області) / О. Конотопенко, С. Лапшин // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ПП Балюк, 2017. – С. 194-204
 453. Константинова Л. Професійна компетентність педагога. Шляхи вдосконалення / Лариса Константинова // Психолог. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 1-46 (Дод.).
 454. Концепція "Нова українська школа" : документ визначає державну політику у сфері реформування середньої освіти до 2029 року // Трудове навчання. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 4-8.
 455. Копач Сергій. Стратегічний план розвитку ЗСО в умовах реформування / Сергій Копач, Ігор Стеценко // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 73-79.
 456. Копачинська Т. Ігри з молодшими школярами : теорія і практика упровадження в навчально-виховний процес / Т. Копачинська, Т. Іванова // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 4-20.
 457. Кордонська А. В. Формування національних та загальнолюдських цінностей / А. В. Кордонська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 15-18.
 458. Корж О. Белль-Ланкастерська система навчання та як вона нині працює / О. Корж, Н. Ревуцька, С. Ремінська // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 22-28.
 459. Корінчук В. В. Організація виховної роботи першокурсників училищ та коледжів / В. В. Корінчук // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 36-39.
 460. Короденко М. Василь Кремень: український учитель відкритий до творчості / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 12-13.
 461. Короденко М. Лілія Гриневич: вірю в українського вчителя / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 4-5.
 462. Короденко М. Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 10 липня (26). – С. 6.
 463. Коротка С. М. Система роботи з обдарованими дітьми / С. М. Коротка // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 26-38
 464. Короткіх Л. В. Моя люба Україна : година спілкування у 1-2-х класах / Л. В. Короткіх // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 14-16.
 465. Короткова І. Б. Прощавай, перший клас! : свято-конкурс / І. Б. Короткова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 41-47.
 466. Коротун І. В. Пригоди у Країні Букварія : свято / І. В. Коротун // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 66-71.
 467. Коршенко Н. Автоматизація звуків за допомогою казки-зв'язки : використання казкотерапії в корекції мовленнєвих полрушень у дітей із ЗПР / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 1-12 (Дод.).
 468. Коршенко Н. Автоматизація звуків за допомогою казки-зв'язки : використання казкотерапії в корекції мовленнєвих порушень у дітей із ЗПР / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 1-22.
 469. Коршенко Н. Малюк мріє читати: як цього навчити за допомогою "Ребус-методу" / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. .
 470. Коршенко Н. Наочна математика : технологія "Нумікон" у дитсадку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-13.
 471. Коршенко Н. Читаю про Україну : майстер-клас за технологією Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей середнього дошкільного віку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 10-13.
 472. Коряченко Л. Ця чарівна книжкова країна : виховний захід для учнів 2 класу / Лідії Коряченко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 32-35.
 473. Косаківська О. Музично-дидактичні ігри для комплексного розвитку творчих здібностей / О. Косаківська // Музичний керівник. – 2017. – № 5. – С. 10-18.
 474. Костенко О. К. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / О. К. Костенко // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 2-14.
 475. Костетська Олена Малята, нумо жити дружно! : заняття для дітей середньої та старшої груп / Олена Костетська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 28-29
 476. Костіна О. Ю. "Вишиванка - писанка чудова" : сценарій заходу / О. Ю. Костіна // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 57-61.
 477. Костогладов О. З днем народження, рідна школо! : сценарій загальношкільного свята / О. Костогладов, Т. Гапшенко // Шкільний світ. – 2017. – Липень (№ 14). – С. 9-11.
 478. Котляр Н. П. Збереження психологічного здоров’я педагогів : тренінгове заняття / Н. П. Котляр // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 49-55.
 479. Коток О. Подорож на чарівній кулі : інтегрований урок-подорож з навчання грамоти, математики та курсу "Я у світі" у 1-му класі / О. Коток // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 30-33.
 480. Коцубко Я. Посвята в першокласники : сценарій свята з елементами гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі / Я. Коцубко // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 56-62.
 481. Кочерга О. Бар'єри адаптації : міфи, що ламають крила майбутнього першокласника / О. Кочерга // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 4-13.
 482. Кошова Галина Обережно: комахи атакують! / Галина Кошова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 23
 483. Кравцов В. Методологічна культура як особистісно-професійна характеристика майбутнього вчителя / В. Кравцов // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 31-35
 484. Кравченко Н. М. Практичні матеріали для організації цікавого дозвілля у літньому пришкільному таборі / Н. М. Кравченко, Т. Л. Свіріда, І. М. Рябуха // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 6-63.
 485. Крамаренко А. Повага і любов - ось два крила чарівних, Що ввись підносять душу й дух людини : реалізація гуманістичного орієнтованого підходу у викладанні курсу "Я у світі" / А. Крамаренко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 26-29.
 486. Красікова Г. Християнська етика в українській культурі : навчання християнської етики учнів 5-го класу : методичні поради до навчального посібника "Дорогою Віри, Надії, Любові" / Г. Красікова, І. Сіданіч // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-45.
 487. Краснякова А. Особистість і держава : особливості становлення громадянської сучасної української молоді / А. Краснякова // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 33-37.
 488. Красовська Т. Д. Як уникнути типових помилок у викладанні за допомогою інноваційних методик / Т. Д. Красовська // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 28-34.
 489. Красоткіна Н. Кодекс честі батьків; Кодекс честі учнів; Кодекс честі вчителя / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 50-52.
 490. Красоткіна Н. Свято-концерт для бабусь і дідусів / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 53-55.
 491. Кременчуцька Світлана. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології: упровадження в навчально-виховний процес / Світлана Кременчуцька // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 64-73.
 492. Кресан Ж. В. Сім’я — найбільша цінність на землі : родинне свято для учнів 5–6-х класів / Ж. В. Кресан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 42-48.
 493. Кресан Ж. В. Сім’я - найбільша цінність на землі : родинне свято, 5-6 кл. / Ж. В. Кресан // Виховна робота в школі. – 2017. – № 4. – С. 15-20
 494. Кривенко Л. Червона калина : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Л. Кривенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 11-13
 495. Кривонос Л. Подорож рідним краєм : дидактична гра для дітей середньої та старшої груп / Л. Кривонос // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 25-27.
 496. Кривонос Людмила Небезпечні іменини : вистава для старших дошкільнят / Людмила Кривонос // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 27-29
 497. Криворучко М. В. Управління методичною роботою на рівні навчального закладу / М. В. Криворучко // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 40-62
 498. Крижанівська Л. Г. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" : захід для учнів 5-9 класів / Л. Г. Крижанівська // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 7. – С. 43-47.
 499. Крик і приниження як метод вітчизняної педагогіки // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 38-39.
 500. Критичне мислення - новий інструмент у навчанні // Школа. – 2017. – № 2. – С. 56-61.
 501. Кричун Ю. Секрети здоров'язбережувальних технологій : семінар-практикум для вчителів-логопедів і вихователів спеціалізованих груп ДНЗ / Ю. Кричун, Л. Вітвіцька // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 18-21.
 502. Кришневська О. Г. Заняття з елементами гри для батьків, які мають дітей, хворих на заїкання / О. Г. Кришневська // Логопед. – 2017. – № 7. – С. 13-20.
 503. Кріль І. Хто, хто в теремку живе : заняття з використанням лего-конструктора для дітей старшого дошкільного віку / І. Кріль // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 32-33.
 504. Кройтор З. А. Проектуємо модель уроку разом (тренінг) / З. А. Кройтор, О. А. Фоменко // Математика в школах України. – 2017. – Червень (№ 16/18). – С. 6-13.
 505. Кропивка В. Гуманна педагогіка - майбутнє суспільства / Віра Кропивка // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 61.
 506. Кроха Н. Назустріч батькам : програма взаємодії батьків та вихователів / Н. Кроха // Фантазії вихователя. Управління. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 14-21.
 507. Крутій І. Ю. Українська вишивка у народних звичаях і традиціях : народознавче свято для учнів 3-4-х класів / І. Ю. Крутій // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 70-74.
 508. Крутій Катерина Едьютейнмент: навчання як розвага / Крутій Катерина // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 2-6
 509. Крутій Катерина Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей / Катерина Крутій, Лариса Зданевич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 2-6
 510. Крячко Л. Коза-дереза : заняття з елементами театралізованої діяльності для дітей старшого дошкільного віку / Л. Крячко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 24-25.
 511. Кудрявець Д. Ми маленькі козачата! : сценарій спортивного свята / Д. Кудрявець // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 1-3 (Дод.)
 512. Кудряченко О. С. Логопедичні картки - як засіб корекції порушень структури мовлення / О. С. Кудряченко // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 7-11.
 513. Кузнєцова О. В. Дизартрія як одна з найпоширеніших мовленнєвих вад сучасності / О. В. Кузнєцова // Логопед. – 2017. – № 4. – С. 6-11.
 514. Кузнєцова О. Секрети виховання : матеріали до батьківських зборів / О. Кузнєцова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 7-16.
 515. Кузніцова В. О. Посвята в школярі : виховний захід / В. О. Кузніцова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 45-47.
 516. Кузько Віра. Формування духовних і моральних цінностей особистості в контексті діяльності громадсько-активної школи / Віра Кузько // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 91-95.
 517. Кузьменко Є. У нас відсутній рівний доступ до якісної освіти : [реформа освіти] / Є. Кузьменко // Хімія. – 2017. – № 13/14. – С. 17-27.
 518. Кулик Н. Слід на землі : [2 лютого - 80 років із дня народження педагога-новатора О. Захаренка] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15.
 519. Куликова І. С. Застосування мережевого сервісу «Хмара слів» на уроці / І. С. Куликова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 9-12; Основи здоров'я. – 2017. – № 12. – С. 34-37.
 520. Кулік К. Д. Подорож рідним містом : лексичне заняття в старшій групі з ЗНМ / К. Д. Кулік // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 25-29.
 521. Кульбачна О. В. Гроза. Порядок дій під час грози : [виховний захід] / О. В. Кульбачна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 23-30.
 522. Купрієнко С. В. Добро в твоєму серці : година спілкування / С. В. Купрієнко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 22-24.
 523. Кут Ірина. Із чого починається виховання : консультація з елементами тренінгу для батьків / Ірина Кут, Олена Мокосєєва // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 11-17.
 524. Куць Н. Національна картина світу особистості : сучасні умови формування / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 4-11.
 525. Куць П. У гончарному колі : інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку / П. Куць // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 8-9.
 526. Кучик А. О. Моніторингові дослідження як засіб підвищення професійної компетенції педагогічної праці та результатів навчання учнів / А. О. Кучик // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 72-85.
 527. Кучмай Л. П. Твоє здоров’я у твоїх руках! : [виховний захід] / Л. П. Кучмай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
 528. Лавренко О. Кадри вирішують усе : система методичної роботи в навчальному закладі / О. Лавренко // Завуч. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 4-12.
 529. Лавриненко Оксана Затримки мовлення могло б не бути! / Оксана Лавриненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 16-19
 530. Лаврук Н. М. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями в освітньому окрузі / Н. М. Лаврук // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 13-21.
 531. Лагодюк В. Ю. Дієве партнерство — успішна школа! / В. Ю. Лагодюк // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 11-32.
 532. Лагодюк В. Ю. Електронний конструктор аналізу уроку в системі внутрішнього контролю / В. Ю. Лагодюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 60-76.
 533. Ладика І. 5 порад від найкращих учителів країни : [В. Качур, В. Биркович, П. Пшенічка, Т. Веркалець, Н. Гладких] / І. Ладика // Школа. – 2017. – № 11. – С. 24-26.
 534. Лакуста Ольга В стилі ретро, в стилі джаз : ідея випускного свята / Ольга Лакуста, Тетяна Тофан // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 37-39
 535. Ланіна О. Виховний захід у 1 класі / Оксана Ланіна // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 25-27.
 536. Лановенко С. Малятам про Шевченка : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / С. Лановенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 8.
 537. Лапінський А. В. Прояви хімічних реакцій у прикладах і розрахунках / А. В. Лапінський // Хімія. – 2017. – № 13/14. – С. 28-33.
 538. Лебідь І. Без права на освіту: про гендерний підхід в історії педагогіки / І. Лебідь // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 16-19
 539. Лебідь Н. М. Дерево міцне корінням, а людина - родом : година духовності у 4-му класі / Н. М. Лебідь // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 30-32.
 540. Лендєл О. Англійська мова попід руку з музикою / Олена Лендєл // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 20-25.
 541. Леус Т. А. Інформаційно-комунікаційні технології : медіаосвіта / Т. А. Леус // Хімія. – 2017. – № 3/4. – С. 73-76.; Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 74-79.
 542. Лисенко О. В. Все починається з тебе! : виховна година до Міжнародного дня толерантності / О. В. Лисенко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 9-12.
 543. Лисенко Олена Малюк іде до дитсадка / Олена Лисенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 16-17
 544. Литвиненко Ірина Журнали, які плекають педагогів / Ірина Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 18-19
 545. Литвиненко Ірина Сучасний керівник – лідер згуртованої команди / Ірина Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 7-9
 546. Литвиненко Світлана Співпраця без конфліктів / Світлана Литвиненко, Валентина Дерев'янко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 10-12
 547. Лихачова Л. Ф. Написання частки не з дієсловами. Правила здорового харчування : інтегрований урок української мови та курсу "Основи здоров'я" у 3-му класі / Л. Ф. Лихачова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 62-65
 548. Лісневська Наталія Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути / Наталія Лісневська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 10-15
 549. Лісовець О. Сценарій відкриття табірної зміни у пришкільному таборі / Олена Лісовець // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 55-56.
 550. Літні мовні табори : нові підходи до освітнього процесу // Завуч. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 1-16 (Дод.).
 551. Ліщина І. Диво-кухарики : учимося готувати змалку / І. Ліщина // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 32-33.
 552. Лобанова К. І. Українські народні страви : родинне свято / К. І. Лобанова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 33-35.
 553. Логопедичний квест як форма організації корекційної роботи // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 28-35.
 554. Ломакова О. В. Структура уроку, що забезпечує формування соціокультурної компетентності / О. В. Ломакова, І. В. Мартинюк // Німецька мова в школі. – 2017. – № 7. – С. 15-17.
 555. Лотошникова Н. С. Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у комплексі з використанням системи дистанційного навчання / Н. С. Лотошникова // Математика в школах України. – 2017. – № 31-32. – С. 3-10.
 556. Лохвицька Л. Граємо з ляльками - моральними путівниками" / Л. Лохвицька // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 9-12.
 557. Лохвицька Любов Дошкільна освіта Фінляндії: погляд зсередини / Любов Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 13-15
 558. Лохвицька Любов Чи вихований морально ваш дошкільник? / Любов Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 6-10
 559. Луговська І. Презентація творчого проекту "Цікаво про гривню" / Ірина Луговська // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 39-41.
 560. Луговська І. Цікаво про гривню : [проект] / Ірина Луговська // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 63-64.
 561. Лук'янова Світлана Листя осіннє в повітрі кружляє, килимом пишним під ноги лягає / Світлана Лук'янова, Ірина Фурманова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 28-30
 562. Лустенко І. І. Діалектика об’єктивних і суб’єктивних чинників у процесі розвитку професійних компетенцій керівника / І. І. Лустенко // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 16-20.
 563. Луценко В. М. Добро починається з тебе : година спілкування у 4-му класі / В. М. Луценко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 44-47.
 564. Луценко І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні / Інна Луценко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 53-56
 565. Лучко В. Мій досвід з патріотичного виховання як класного керівника / Вікторія Лучко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 10-11.
 566. Лютко О. М. Як мотивувати трудову поведінку педагогів? / О. М. Лютко // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 12-15.
 567. Ляшенко А. Латеральне мислення : методичні рекомендації для використання методики "Шість капелюхів мислення" / А. Ляшенко // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 13-25.
 568. Ляшенко А. Хліб - усьому голова : проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку / А. Ляшенко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 4-8.
 569. Ляшенко О. Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України : доповідь О. Ляшенка із загальних зборів НАПН України / О. Ляшенко // Управління освітою. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 20-27.
 570. Мазорчук Оксана Як малята по ялинку ходили : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Оксана Мазорчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 23-25
 571. Мазорчук Оксана Ялинкове диво : досвід створення міні-музею в дитсадку / Оксана Мазорчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 22
 572. Мазур Н. Б. Свято Букварика : [сценарій] / Н. Б. Мазур // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 52-55.
 573. Мазурець Л. Рідна мова чиста, як роса : сценарій заходу / Леся Мазурець // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 59-60.
 574. Макароваа О. М. Країна батьківської майстерності : школа молодих батьків / О. М. Макароваа, Н. А. Жиганюк // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8. – С. 14-49
 575. Макаровська О. Україна в нас одна : лінійка-реквієм до річниці Революції Гідності / О. Макаровська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 50-51.
 576. Макаршина О. О. Конкурсно-розважальна програма "Стажки кохання" : [сценарій] / О. О. Макаршина // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 61-62.
 577. Малишева О. Положення про екстернат / О. Малишева // Освіта України. – 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 13.
 578. Малишенко Т. Працюємо, радіємо, ростемо / Тетяна Малишенко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 57.
 579. Малишко В. "Справа Сухомлинського - в кожному із нас" : педагогічна світлиця В. О. Сухомлинського / Валентина Малишко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 11. – С. 61-63.
 580. Малько Олександра Глинотерапія: долаємо негативні емоції / Олександра Малько, Олена Колісник // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 15-17
 581. Малюта С. А. Нарада як форма управлінської діяльності / С. А. Малюта // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 67-88
 582. Малюче, учися думати! : скарбничка завдань для розвитку мислення дошкільнят // Дитячий садок. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 29-37.
 583. Маматказін І. Інклюзивне навчання : система корекційно-розвивальної допомоги учням / І. Маматказін, Н. Манченко // Дефектолог. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 4-7.
 584. Мандрівка до Діда Мороза : квест для дітей середньої/старшої групи // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 18-21
 585. Манєвська І. В. Позбав СНІД шансу! : [виховний захід] / І. В. Манєвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 40-42.
 586. Манойло Людмила Таємниці дерев : пошуково-дослідницька діяльність дітей старшої групи з використанням лепбуків / Людмила Манойло // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 20-22
 587. Манюк Олена Колеса для машин : комбіноване заняття для дітей раннього віку / Олена Манюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 34-36
 588. Маркова Л. С. Батько і мати - два сонця гарячих : родинне свято / Л. С. Маркова // Основи здоров'я. – 2017. – № 6. – С. 26-29.
 589. Маркова Н. І. Від колоска до духмяного короваю : виховний захід / Н. І. Маркова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 15-20.
 590. Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Світлана Мартиненко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 50-52.
 591. Мартиненко С. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування / С. Мартиненко // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 16-19
 592. Мартинова Валентина. Дослідно-експериментальна робота закладів освіти : методичні рекомендації з розроблення програми / Валентина Мартинова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 16-26
 593. Марущенко Тетяна Скажемо "Ні" сміттю в рідному місті : заняття для дітей старшої групи / Тетяна Марущенко, Олена Степанова, Лариса Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 33-35
 594. Марченко Т. Проектна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів початкової школи / Тетяна Марченко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 44-46
 595. Маршева Т. М. Використання методу мнемотехніки для підвищення мовленнєвої активності дітей / Т. М. Маршева // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 38-42.
 596. Маслій Н. Найкраще виховання - це особистий приклад / Наталя Маслій // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 7.
 597. Маслова Л. І. Україна - моя Батьківщина : інтегроване заняття у старшій групі / Л. І. Маслова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 27-30.
 598. Матвійчук Олександра Пухнасті помпончики для дівчаток і хлопчиків / Олександра Матвійчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 35
 599. Матула О. Й. Святвечір у родині : виховний захід / О. Й. Матула // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 13-15.
 600. Матус Р. Булінг у школі: як запобігти трагедії / Р. Матус // Соціальний педагог. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 40-45.
 601. Матюніна І. Ситуація успіху. Створення ключових компетентностей у молодших школярів / І. Матюніна, О. Максименко // Початкова освіта. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 4-10
 602. Матюшко Ю. В. Людина серед людей : виховна година / Ю. В. Матюшко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 45-47.
 603. Мацковська Т. М. Конкурс "Шляхетна україночка" / Т. М. Мацковська, М. В. Тимчак // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 13-15.
 604. Мачинська Н. Що робити, коли здається, що сили вичерпалися? Професійне вигорання педагогів: причини виникнення і засоби запобігання / Н. Мачинська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 6-8.
 605. Машукова В. Ключові тези та підсумкова перевірка навчальних досягнень у початкових класах / В. Машукова, Т. Лицур, Л. Харітоненко // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 22-65.
 606. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Біологія. – 2017. – № 3. – С. 2-5.
 607. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Економіка в школах України. – 2017. – № 1. – С. 32-35.
 608. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Математика в школах України. – 2017. – № 4/5. – С. 71-74.
 609. Медіакомпетентність - вміння для життя сучасної людини // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 610. Медюк І. В. Прощавай, Букварику! : свято з елементами народознавства / І. В. Медюк // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 48-55.
 611. Медюк І. Гендерне виховання молодших школярів / І. Медюк // Початкова освіта. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 45-62.
 612. Меленчук Н. О. Методика використання образних символів-звуків : корекційна робота з дітьми дошкільного віку із ЗНМ / Н. О. Меленчук // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 12-14.
 613. Мелецька С. Інтегроване навчання - новація в освіті / С. Мелецька // Школа. – 2017. – № 8. – С. 10-17
 614. Мелешко В. Реалізація ідей партнерської взаємодії в освітньому процесі сільської початкової школи / Віра Мелешко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 47-50.
 615. Мельник Н. Програма соціалізації учнів із особливими освітніми потребами / Н. Мельник // Психолог. – 2017. – Травень (№ 9-10). – С. 5-16.
 616. Мельник О. Перетворює з легкістю квест на пригоду навчальний процес : квестова технологія у навчанні молодших школярів / О. Мельник, А. Карапейчук // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 19-23.
 617. Мельник С. Стежкою рідної мови : сценарій літературного марафону для дітей старшого дошкільного віку та їхніх батьків / С. Мельник // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 15-19.
 618. Мельниченко Н. Україна - наш спільний дім : гра-подорож / Н. Мельниченко // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 27-29.
 619. Ми маленькі подоляни : інноваційна форма проведення тижня початкових класів // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 35-41.
 620. Мизюк Н. Все починається з любові / Наталія Мизюк // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 48-49.
 621. Миргородська Лідія Дошкільнята проти ледарів : випускне свято / Лідія Миргородська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 33-37
 622. Мирна О. М. Організація роботи літнього табору відпочинку й оздоровлення / О. М. Мирна // Виховна робота в школі. – 2017. – № 6. – С. 31-34
 623. Мирна О. М. Організація роботи пришкільного літнього табору відпочинку й оздоровлення / О. М. Мирна // Виховна робота в школі. – 2017. – № 5. – С. 37-47
 624. Миронюк Ганна. Запровадження державно-громадського управління : теоретичні основи та практична реалізація в школі / Ганна Миронюк // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 80-86.
 625. Миронюк О. Оцінка як стимул до успіху : прийоми та форми вербального оцінювання / О. Миронюк // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 9-13.
 626. Митник О. Взаємодія вчителів, учнів та їхніх батьків у навчально-виховному процесі як підгрунтя щасливого дитинства / Олександр Митник, Світлана Манзер, Наталія Цілик // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 6-9.
 627. Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу / Олександр Митник, Ольга Чистяк // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 47-49.
 628. Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу / Олександр Митник // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 51-55
 629. Михайлова Л. Д. Без родини немає людини : відкриті батьківські збори — родинне свято / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 49-54.
 630. Михайлова Л. Д. Кину кужіль на полицю, сама піду на вулицю! : вечір відпочинку / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 47-51.
 631. Михайлова Л. Д. Самовиховання в роки юності : робота з батьками / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 19-21.
 632. Михальова О. Малюк говорить англійською. Що варто враховувати під час вивчення іноземної мови в дитсадку / О. Михальова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 11-15.
 633. Мицька Микола. Створення інноваційного середовища - шлях до нової української школи / Микола Мицька // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 54-72
 634. "Мій творчий проект": підсумки конкурсу 2016-2017 н. р. // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 62.
 635. Мінакова Н. Г. Розвиток гендерної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / Н. Г. Мінакова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 42-45 (Дод.)
 636. Мітюхіна В. П. Альтернативна педагогіка у партнерстві з тенденціями «Нової української школи» / В. П. Мітюхіна // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 8-11.
 637. Міщенко Ірина. Організація роботи з фізичного виховання : семінар-практикум / Ірина Міщенко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 18-23.
 638. Могильна О. "Не треба слів. Хай буде тільки діло" : волонтерський рух / О. Могильна, І. Міненок // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 31-37.
 639. Могильна О. В. Аналіз уроку як один із компонентів контролю за навчально-виховним процесом / О. В. Могильна, Т. А. Демидова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 22-27.
 640. Могильна О. Школа починається з уроку : універсальна схема аналізу уроку / О. Могильна, Т. Демидова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 13-18.
 641. Мойсеєва К. Що таке валеологія : заняття для дітей середнього дошкільного віку / К. Мойсеєва // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 21-23.
 642. Мокосєєва О. Про безпеку дбаємо - здоровими зростаємо : заняття з пізнавального розвитку для дітей 4-го року життя / О. Мокосєєва // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 23-26.
 643. Мокрицька В. Виховуємо вундеркіндів : методичні рекомендації та цикл занять для дітей молодшого дошкільного віку / В. Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 4-17.
 644. Мокрицька В. Граємо й навчаємося : Ігри за методикою Глена Домана "Вундеркінд із пелюшок. Свійські тварини" для дітей молодшого дошкільного віку / В. Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 18-22.
 645. Мороз О. О. Взаємодія родини і ліцею для формування моральних якостей школярів / О. О. Мороз // Виховна робота в школі. – 2017. – № 4. – С. 2-5
 646. Мудрий І. Л. Міжшкільні комбінати: роль і місце в розбудові нової школи — школи майбутнього / І. Л. Мудрий // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 1-6 (Дод.).
 647. Мудрик О. Формування громадянської компетентності учнів засобами використання краєзнавчого матеріалу / Олександр Мудрик // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 30-33
 648. Музейна педагогіка : інноваційна технологія у практиці сучасної школи // Завуч. – 2017. – Липень (№ 14). – С. 4-28
 649. Музиченко Ярослава Святвечір у дитячому садку / Ярослава Музиченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 35-38
 650. Музичук Г. Г. Вода-мандрівниця : заняття у старшій групі з елементами дослідницької діяльності / Г. Г. Музичук // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1. – С. 33-36.
 651. Муляр Л. В. Його величність - годувальник хліб : літературно-музична композиція / Л. В. Муляр // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 43-44.
 652. Мустафа О. Реалій освітянських провідник / Олена Мустафа // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 35.
 653. Надточей Вікторія Пригоди курчати : посібник для дітей молодшої групи / Вікторія Надточей // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 18-19
 654. Найближче майбутнє профільної освіти : проект Типових навчальних планів: роз'яснення МОН України // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-7.
 655. Найден О. Українська народна іграшка в житті сучасної дитини / О. Найден // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 6-8.
 656. Найдюк Н. В. Ми єдина класна родина / Н. В. Найдюк // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 51.
 657. Нападій Наталія Великодні традиції зміцнюють родину / Наталія Нападій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 13-15
 658. Нарчинська Н. Знання про Всесвіт нам потрібні, щоб дбати про планету рідну : інтегрований урок з української мови та природознавства у 3-му класі / Н. Нарчинська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 24-28.
 659. Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству / В. І. Луговий [та ін.] // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 15–34
 660. Наші діти люблять літо! : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 2-а обкладинки
 661. Недомовна В. Перспективна програма розвитку ЗНЗ на 2014-2019 рр. / В. Недомовна // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 29-56.
 662. Недорозвиток мовлення : корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей віком 4-6 років / Н. Лабунська, Н. Єремчук, І. Яловега // Дефектолог. – 2017. – Червень (№ 3). – С. 24-46.
 663. Непрядкіна С. Сучасна українська школа: управління інноваційними процесами розвитку / С. Непрядкіна // Директор школи. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 88-98.
 664. Нестерук Наталія Веселий ґудзичок : заняття для дітей середньої групи / Наталія Нестерук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 30-31
 665. Нетужилова І. В. Твори добро : бінарний урок у 4-му класі / І. В. Нетужилова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 43-50.
 666. Нечипорук Л. Діти з майбутнім. Хто вони? / Л. Нечипорук // Психолог дошкілля. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 7-12.
 667. Низковська Олена Новинки програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 10-15
 668. Ничипоренко Анна Сортувальники: дидактична гра для дітей старшої групи / Анна Ничипоренко, Вікторія Надточей // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 30-31
 669. Ничкало Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 2-4
 670. Нікішова Л. Вивчаємо мову із задоволенням : методичні рекомендації та цикл занять для дітей середнього дошкільного віку / Л. Нікішова // Дитячий садок. мистецтво. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 4-16.
 671. "Нова українська школа": політична воля і практична реалізація // Школа. – 2017. – № 2. – С. 14-21.
 672. Новий рік біля каміна буде добрим неодмінно // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 3 обкладинки
 673. Новіцька Тетяна Будинок моди : сюжетно-рольова гра для дітей старшої групи / Тетяна Новіцька, Наталія Рубанович // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 20-22
 674. Новіцька Тетяна Пригоди на Острові Математики : квест для дітей старшої групи / Тетяна Новіцька, Оксана Небежицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 30-32
 675. Норенко Л. Цікавий урок у початковій школі / Людмила Норенко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 61
 676. Нормативний путівник: актуальні питання : додаток 2 до листа МОН ... № 1/9-322 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 9-11
 677. Обложок О. А. Українські вечорниці : виховний захід / О. А. Обложок // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 17-19.
 678. Огар О. І. КОУЧИНГ як сучасна технологія педагогічного керівництва / О. І. Огар // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 17-20.
 679. Огарко І. Подорож Країною Безпеколяндією : заняття з безпеки життєдіяльності дитини в старшій групі / І. Огарко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 7-11.
 680. Огарко І. Увесь світ - театр : заняття з дітьми старшого дошкільного віку / І. Огарко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 17-21.
 681. Огарко Ірина 8 Березня святкуємо незвично : фрагмент свят для старших дошкільнят / Ірина Огарко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 36-37
 682. Огійчук А. Прелюдія шкільного дня : проведення валеологічних хвилинок перед початком уроків / А. Огійчук // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 7-13.
 683. Олійник В. П. Економічна культура - змалку : формування економічної культури дошкільників старшого віку / В. П. Олійник // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 6/7. – С. 125-185
 684. Олійникова С. Професійна компетентність педагогів: управління процесом удосконалення / С. Олійникова // Школа. – 2017. – № 7. – С. 12-31
 685. Онищенко О. Оновлено навчальні програми. Ключові зміни / О. Онищенко // Управління освітою. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 24-39.
 686. Оніщук М. Дисципліна в класі : поради від практичного психолога / М. Оніщук // Школа. – 2017. – № 11. – С. 28-31.
 687. Орел Діана Розвивальна іграшка - реальність чи маркетинговий хід? / Діана Орел // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 18-19
 688. Орієнтовне календарно-тематичне планування 1-2-гі класи: для шкіл з українською мовою навчання // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 1/2. – С. 4-239.
 689. Орієнтовне календарно-тематичне планування 3-4-ті класи (для шкіл з українською мовою навчання) // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 3/4. – С. 10-239.
 690. Орлова О. Становлення вчителя-професіонала / О. Орлова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 4-10
 691. Осадча В. Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу : різновиди та рекомендації зі складання / В. Осадча // Директор школи. – 2017. – № 7-8. – С. 7-15.
 692. Осадченко І. Розв'язання педагогічних ситуацій - і наука, і мистецтво / І. Осадченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 3-8.
 693. Осадченко І. Рослинне царство й розмаїте, і багате. До нього двері так цікаво відкривати! : ознайомлення з рослинами на різних уроках / І. Осадченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 16-21.
 694. Осінній коровай : свято для дітей старшого дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 43-48.
 695. Ососок Л. В. Формування лексико-граматичної компетентності у дошкільників із ЗНМ / Л. В. Ососок // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 39-41.
 696. Остапенко А. Управління інноваційним навчальним закладом : система інформатизації освітнього процесу / А. Остапенко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 61-100.
 697. Остапенко Ганна Моральне виховання у захопливих коміксах / Ганна Остапенко, Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 18-20
 698. Остапенко Ганна. Ненасильницьке спілкування – стратегія життя / Ганна Остапенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 13-15
 699. Остапенко Н. У пошуках чарівних кристалів : заняття з логіко-математичного мислення дітей старшого дошкільного віку / Н. Остапенко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 4-7.
 700. Островерхова Н. Інтегрований урок: підготовка та проведення / Н. Островерхова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 2-3 (Дод.).
 701. Охрімчук Р. З американського зошита / Раїса Охрімчук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 41-44.
 702. Пабат Т. В. Наодинці вдома. Правила поводження в побуті : година спілкування / Т. В. Пабат // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 52-56.
 703. Павленко Л. Перспективне планування діяльності школи на 2013-2018 рр. / Л. Павленко // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 11-28.
 704. Павлученко О. Мамине сонечко : майстер-клас із використання ігрового матеріалу в адаптаційний період молодших дошкільників / О. Павлученко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 22-26.
 705. Павлюк Л. Видатна донька українського народу : літературний ранок, присвячений Лесі У краінці / Л. Павлюк // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 27-29.
 706. Павлютенков Є. М. Практичне значення теоретико-методологічної компетентності директора школи / Є. М. Павлютенков // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 4-15.
 707. Паламарчук І. Вчимося налагоджувати взаємини : система роботи та способи реалізації освітніх завдань / І. Паламарчук // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 17-21.
 708. Палатна О. М. Світ моєї України : аукціон знань / О. М. Палатна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 709. Палатна О. М. Світ моєї України: аукціон знань : [виховний захід] / О. М. Палатна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 710. Панасюк Тамара Дошкілля на порозі нового навчального року / Тамара Панасюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 2-3
 711. Панькова Н. Андріївські вечорниці. 7-8 класи / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2017. – Листопад (№ 21-22). – С. 46-50.
 712. Папка С. Як навчити дітей з особливими освітніми потребами / С. Папка // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 4-6.
 713. Парук Жанна Ляльковий будиночок : ігровий посібник для дітей усіх вікових груп / Жанна Парук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 21-23
 714. Пасинок Алла Подорож до країни Лімпопо : заняття для дітей середньої групи з використанням нетрадиційного обладнання / Алла Пасинок // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 29-31
 715. Патрикеєва О. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах України / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Управління освітою. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 28-31.
 716. Патрова Л. М. Думка на кінчиках пальців : використання інноваційних ЛЕГО-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку / Л. М. Патрова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 2-13.
 717. Педагогічна рада «Атестаційна вітальня» // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 23-28.
 718. Педагогічні ігри: класифікація, загальні вимоги, цілі : дидактична гра // Завуч. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 22-31
 719. Пекур В. Історія й сьогодення Боярської ЗОШ № 4 / Валентина Пекур, Олена Сивоконь // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 34.
 720. Перегуда І. Лісова крамниця : інтегроване заняття з економічного виховання й фізкультури / І. Перегуда // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 44-45.
 721. Передерій О. Розвиток емоційно-вольових якостей учнів на уроках рукоділля в вальдорфській школі / Ольга Передерій // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 41-42
 722. Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 н. р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 12. – С. 3-95.; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 1. – С. 3-95.
 723. Переможці Конкурсу освітніх технологій - 2016 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 20-21
 724. Перехейда О. М. Навчальний кабінет — творча лабораторія педагога / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 2-34.
 725. Перехейда О. М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень / О. М. Перехейда // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 85-92.
 726. Перехейда О. М. Потрфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 17/18. – С. 2-31.
 727. Перехейда О. М. Управління підвищенням професійної майстерності педагогів / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 2-15.
 728. Петрик Олена Гармидер у куточку іграшок : ігрова діяльність для дітей молодшої групи / Олена Петрик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 23
 729. Петрухан-Щербакова Л. Виховний проект: "Сім'я - основа виховання громадянина" / Людмила Петрухан-Щербакова, Ольга Панасюк // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 55-58
 730. Пилипенко Т. Сторінками історії нашого міста / Тетяна Пилипенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 60-61.
 731. Пилипчук М. Зустріньмо весну в традиціях наших предків / М. Пилипчук // Музичний керівник. – 2017. – № 2. – С. 22-30.
 732. Пилипчук Тетяна. Харчування і здоров'я : інтерактивна подорож для учнів 5-х класів / Тетяна Пилипчук // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 17-22.
 733. Піддубна Н. В. Людські чесноти: доброта, людяність, милосердя : година спілкування у 4-му класі / Н. В. Піддубна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 16-20.
 734. Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 79-85
 735. Піпенко Н. О. Упроваджуємо варіативну складову Базового компонента в навчальний процес. Освітня лінія "Іноземна мова" : з досвіду роботи / Н. О. Піпенко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 6-13
 736. Пісні до зимових свят // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 40
 737. Пісні з весняним настроєм // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 40
 738. Пісні про українські символи // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 40
 739. Пістоляк Н. Бджілка-трудівниця : [проект] / Наталія Пістоляк // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 64.
 740. Плескач І. Щастя, де ти? Посміхнись! / Ірина Плескач // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 50-51.
 741. Повзун В. В очікуванні зустрічі : досвід роботи / Василь Повзун // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 58.
 742. Погорєлова Т. В. Ми, українці, - єдина сім'я : усний журнал / Т. В. Погорєлова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 4-8.
 743. Подолян Н. На гостини до бабусі : гра-подорож із народознавства в молодшій групі / Н. Подолян // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 33-36.
 744. Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2017 рік // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 61-64.
 745. Покальська О. Перспективний план роботи школи на 2016-2021 рр. / О. Покальська // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 74-82.
 746. Полєшко Р. А. Організація роботи заступника директора з навчально-методичної роботи / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 7-26
 747. Поліщук М. Щоденник учня - обличчя вчителя / М. Поліщук, О. Бєляєва // Психолог. – 2017. – Квітень (№ 7-8). – С. 61-65.
 748. Полянська О. Д. Інноваційні підходи до формування у дошкільників здоров'язбережувальної компетентності : семінар для керівників та вихователів-методистів ДНЗ / О. Д. Полянська, В. В. Батій // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 2-6.
 749. Пономаренко О. Д. «Майбутнє освіти за проектною діяльністю». Переможець Global Teacрer Prize Ukraine Пауль Пшенічка / О. Д. Пономаренко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 13-20.
 750. Пономаренко О. Д. Хороший учитель – завжди учень : інтерв'ю з Г. Дудич / О. Д. Пономаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 2-6.
 751. Пономаренко О. Д. Хороший учитель - завжди учень : інтерв'ю з Ганною Дудич, півфіналісткою Global Teacher Prise / О. Д. Пономаренко // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 2. – С. 8-12.
 752. Пономаренко О. М. Особистісне зростання учителя засобами неформальної та інформальної освіти / О. М. Пономаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 17-20
 753. Попова Г. Риса майбутнього : виховання толерантності в початковій школі / Г. Попова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 19-31.
 754. Попцова О. В. День народження. звуки [с] — [с’]. Буква С : заняття для дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ / О. В. Попцова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 19-21.
 755. Потапенко Н. В. Зігріває серце крапля доброти : [виховний захід] / Н. В. Потапенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 34-36.
 756. Потьомка С. Г. Подарунок для мами : свято у молодшій групі / С. Г. Потьомка // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 29-31.
 757. Пошпур С. Є. Педагогічні умови ефективного ціннісного орієнтування учнів у позакласній народознавчій роботі / С. Є. Пошпур // Слово педагога. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 7.
 758. Приймак Л. А. Кросворди для учнів 3–4-х класів / Л. А. Приймак // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 82-95.
 759. Присяжнюк Лариса Як візьмемось разом, скарб знайдем одразу! : квест-гра для дітей середньої/старшої групи / Лариса Присяжнюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 30-31
 760. Приходько В. М. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як підґрунтя професійної культури спілкування / В. М. Приходько, М. І. Приходько // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 25-30
 761. Приходько Ю. Гра формує людину : погляди Василя Зеньківського на роль гри у розвитку дитини / Ю. Приходько // Учитель початкової школи. – 2017. – № 6. – С. 3-5.
 762. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : додаток до листа МОН № 1/9-413 від 27.07.2017 р. // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 2-12.
 763. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах : інструктивно-методичні рекомендації у 2017/2018 н. р. : додаток 1 до листа МОН ... № 1/9-322 від 13.06.2017 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 7-8
 764. Про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентності випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року" : наказ № 1693 від 29.12 2016 р. // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 4-5.
 765. Про птахів подбали малюки — годівнички є на всі смаки : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 4 обкладинки
 766. Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 5-8; Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 5-8.
 767. Проект нового державного стандарту початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 4-25.
 768. Прозорова Л. Кожна дитина талановита й неповторна, тільки зумійте знайти ключик від дверцят її душі... / Лілія Прозорова // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 56.
 769. Прозорова Л. Образне слово вчителя - взірець для дитини / Лілія Прозорова // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 60.
 770. Прозорова Людмила Казка розуму навчає і від бід застерігає / Людмила Прозорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 20-23
 771. Прозорова Людмила Казки, що вчать доброти / Людмила Прозорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 16-18
 772. Прокопенко І. М. Профорієнтація учнів початкової школи / І. М. Прокопенко, І. І. Гортованова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 89-94.
 773. Пронікова І. Риси характеру підприємців, які варто виховувати в учнів / І. Пронікова // Школа. – 2017. – № 10. – С. 2-7
 774. Професії майбутнього: погляд сьогодні : атлас нових професій для України: світові тенденції розвитку професій // Управління освітою. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 18-20.
 775. Проценко О. Музеї відчиняють двері у Всесвіт / О. Проценко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 44-47.
 776. Проценко С. Живімо з Україною в серці! : сценарій шкільного свята-зустрічі з учасниками АТО / Світлана Проценко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 8-9.
 777. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 12. – С. 31-34.; Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 3. – С. 36-39.
 778. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 2. – С. 33-39.
 779. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 4. – С. 34-39.
 780. Пугач М. П. Книги Олександра Марковича Бандурки – в школу! / М. П. Пугач // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 12-17.
 781. Пугачова С. А. Родинне виховання в ДНЗ : за творами В. О. Сухомлинського / С. А. Пугачова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 19- 26.
 782. Пузан Н. І. Котик-муркотик : диференціація звуків [к] — [т] для дітей 5–6-річного віку / Н. І. Пузан // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 41-47.
 783. Пузіков Д. О. Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи / Д. О. Пузіков // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 86-93
 784. Пушкарьова Т. О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" / Т. О. Пушкарьова // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 71-77
 785. Рабчук А. Колообіг води в природі : цикл занять-спостережень для дітей старшого дошкільного віку / А. Рабчук // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Червень (№ 12). – С. 27-34.
 786. Радевич Ілона Радіють діти первоцвітам : заняття в природі для дітей старшої групи / Ілона Радевич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 24-26
 787. Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя / А. Є. Радченко // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 31-76
 788. Раков С. А. До питання компетентнісних показників якості учителя: аналіз результатів проекту МЕТ фонду Біла і Мелінди Гейтс у контексті освітніх реформ в Україні / С. А. Раков // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 9/10. – С. 63-70.
 789. Рашковська І. Допомога батькам у вихованні дітей з розладами у поведінці / І. Рашковська // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 46-49
 790. Резнік Н. Методика роботи вчителя з організації та проведення свят у початковій школі / Наталія Резнік // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 29-31.
 791. Ремболович В. В. Що таке толерантність? : [виховний захід] / В. В. Ремболович // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 52-55.
 792. Ремешевська І. Є. Удосконалення професійної майстерності педагогів у період реформування системи методичної роботи / І. Є. Ремешевська // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 2-37.
 793. Реус Н. Сільське господарство й садівництво: економічна освіта в історії педагогіки / Н. Реус // Школа. – 2017. – № 10. – С. 8-14.
 794. Решетняк Олена Доматематична підготовка малюків: Монтессорі підхід / Олена Решетняк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 10-12
 795. Рибіна М. В. Упровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу / М. В. Рибіна // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 77-89.
 796. Рикова О. Екозадачі в початковій школі : використання екозадач та краєзнавчого матеріалу як засобу формування екологічної культури учнів / О. Рикова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 4-6.
 797. Рібцун Ю. В. Психодинамічний компонент моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 5-10.
 798. Рібцун Юлія Дислалія: причини, прояви, шляхи подолання / Юлія Рібцун // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 5-9
 799. Рідош О. Карта України : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Рідош // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Червень (№ 12). – С. 4-7.
 800. Рожко Алла Казкова мандрівка : система роботи з дітьми всіх вікових груп / Алла Рожко, Вікторія Волощук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 20-22
 801. Роззавко А. О. З Україною в серці / А. О. Роззавко // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 6-8.
 802. Розкажи про свій клас // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 56, 58, 2 стор. обкладинки.
 803. Ройз С. Чому діти хочуть піти : рекомендації для загальної профілактики девіантної поведінки дітей / С. Ройз // Шкільний світ. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 10-13.
 804. Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : збірник методичних матеріалів // Шкільна бібліотека . – 2017. – Листопад (№ 21-22). – С. 3-31.
 805. Романюк І. Готуємо свято в дитячому садку від А до Я / Ірина Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 4-11.
 806. Романюк Ірина Як аналізувати освітній процес / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 9-14
 807. Ростовська Наталія. Модульне навчання в школі як засіб формування компетентностей учнів / Наталія Ростовська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 56-64.
 808. Рось Я. Онуки / Я. Рось // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 67-72.
 809. Рощупкіна Т. Вчимося розвивати креативність : заняття з елементами тренінгу із розвитку креативності для лідерів учнівського самоврядування / Т. Рощупкіна // Соціальний педагог. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 10-15.
 810. Руденко Ю. Помічники рідного міста : інтегроване заняття з патріотичного та екологічного виховання для дітей старшого дошкільного віку / Ю. Руденко, О. Яковенко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 16-19.
 811. Рудь Галина Небезпечна оселя : посібник для дітей середньої та старшої груп / Галина Рудь // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 19
 812. Рябікіна Наталія Казкова прогулянка : для дітей середньої групи / Наталія Рябікіна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 26-27
 813. Рязанцева С. І. Позааудиторний захід-диспут з теми: "Хто я є як людина?" / С. І. Рязанцева // Все для вчителя. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 3-10.
 814. Савіцька Т. Г. Наково-методичний супровід профільного навчання / Т. Г. Савіцька // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 15-25.
 815. Савченко Н. І. Місто, де ти живеш : інтегрований урок у 4-му класі з курсу «Я і Україна», літературного читання, образотворчого мистецтва / Н. І. Савченко, О. І. Кравцова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 6-13.
 816. Савчук Наталія Цукерки-масажерки / Наталія Савчук, Наталія Бойко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 19
 817. Савчук Т. Земля - наш спільний дім. Станьмо на варті власного майбутнього! : проект / Тамара Савчук // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 62-63.
 818. Саєнко Л. М. Любіть Україну : літературно-музична композиція / Л. М. Саєнко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 34-38.
 819. Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи "10 кроків до навчання" : (З досвіду роботи) / Тетяна Сайко, Наталія Березовська // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 34-35
 820. Сак Т. Як організувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Тамара Сак // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 47-49
 821. Салук Т. Б. Значення імені та кольору у житті людини : інформаційно-пізнавальний путівник / Т. Б. Салук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 6-12.
 822. Салук Т. Б. Орієнтовне календарно-тематичне планування роботи ГПД / Т. Б. Салук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 5-28.
 823. Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді : творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка та В. Сухомлинського / Т. Свирська, С. Савченко // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 6-14.
 824. Світанок дошкільної освіти в Україні : соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 26-32.
 825. Святенко Ю. Діагностика емоційного стану дитини молодшого шкільного віку за допомогою проективної методики "Картки з емоціями" / Юлія Святенко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 44-47
 826. Сегінович Л. Музейна педагогіка : цілі, функції, форми роботи / Л. Сегінович // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 5-8.
 827. Селезньова І. А. Суд над лінню : позакласний захід / І. А. Селезньова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 7. – С. 39-42.
 828. Семенюк Н. Ф. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагога / Н. Ф. Семенюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 17/18. – С. 66-78.
 829. Серветник О. П. Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу / О. П. Серветник // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 46-66
 830. Сергєєва І. М. Використання сучасних інноваційних технологій під час підготовки та проведення масових і виховних заходів / І. М. Сергєєва // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 47-51
 831. Сердюк В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі. Семінар-тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 4-7
 832. Сердюченко Наталія Світ, який звучить : цикл занять-досліджень для дітей старшої групи / Наталія Сердюченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 34-37
 833. Сесик О. О. Педагогіка партнерства - ключовий компонент формули "нової школи" / О. О. Сесик // Виховна робота в школі. – 2017. – № 3. – С. 2-4
 834. Сесик О. О. Педагогіка партнерства — ключовий компонент формули нової школи / О. О. Сесик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 5-7
 835. Сигида С. В. Уявна морська регата батьків дітей дошкільного віку в океані економічних (фінансових) знань з теми "Гроші у нашому житті" / С. В. Сигида // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 10-14.
 836. Сидоренко В. Ми закінчили перший клас. Чого навчив усіх він нас? : родинне свято / Вікторія Сидоренко // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 56-57.
 837. Сидоренко Н. Герої поряд : урок мужності / Наталія Сидоренко, Світлана Мудрик // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 1-2.
 838. Сидоренко Н. І. Автоматизація звука [с] у словах та реченнях / Н. І. Сидоренко // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 22-25.
 839. Сизонова О. С. Метод моделювання в аспекті національно-патріотичного виховання в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення / О. С. Сизонова // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 27-31.
 840. Силкіна С. Он-лайн освіта як нова практика гуманізму / С. Силкіна // Філософія освіти. – 2017. – № 1. – С. 117-124
 841. Сирота М.-С. С. Абетка духовних цінностей українського народу : дидактичний матеріал / М.-С. С. Сирота // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 34-88
 842. Ситник О. П. Професійна компетентність учителя / О. П. Ситник // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 77-84
 843. Сікоза Л. Є. Мій сонячний дім - моя Україна : усний журнал (перший урок) / Л. Є. Сікоза // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 64-69.
 844. Сінна І. Де лелеки водяться, там щастя родиться! : реалізація міжпредметних зв'язків у проектній діяльності на уроках трудового навчання, 4 клас / Ірина Сінна // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 61-62.
 845. Сінькова Л. Розкажи про свій клас / Любов Сінькова, Тетяна Харзєєва // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 42, 55.
 846. Сіровська О. "Хліб - усьому голова" : [творчий проект] / Ольга Сіровська // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 62-63.
 847. Складу я ранець до ладу й до школи залюбки піду : конспект занять інтегрованого навчального дня у 1-му класі // Учитель початкової школи. – 2017. – № 2. – С. 14-24.
 848. Скоблікова О. В. Самоменеджмент як технологія удосконалення ділової культури заступника директора / О. В. Скоблікова // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 7-42.
 849. Скороход Н. Архітектура м. Суми. Дитячий парк "Казка" : [проект] / Наталія Скороход // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 64.
 850. Скрипниченко С. М. Диференціація звуків [С] — [З] і букв С — З : 2-й клас. Корекція артикулярно-акустичної форми дисграфії / С. М. Скрипниченко // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 40-43.
 851. Скуйбіда В. Розвиток логіко-математичних навичок засобами дидактичних ігор / В. Скуйбіда // Фантазії вихователя. Управління. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-11.
 852. Слабко Н. М. Роль дидактичних вправ у сенсорному вихованні дітей молодшого дошкільного віку за методикою М. Монтессорі / Н. М. Слабко, В. Т. Карабцова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 14-18.
 853. Сладковська Ю. Креативна музична педагогіка та її "інструментарій" / Юлія Сладковська // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 33-38.
 854. Слінчук В. Організація ціннісно-зорієнтованої навчальної діяльності учнів на уроці : майстер-клас / Валентина Слінчук // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 15-20 (вкладка).
 855. Слінчук В. Педагогічне забезпечення формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності : методичний проект / Валентина Слінчук // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 10-12 (вкладка).
 856. Слотвинська Л. Шляхами України : Із Півночі на Південь, із Заходу на Схід / Л. Слотвинська // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 12-33
 857. Слюсарук Галина Веселий восьминіг - тренажер для ніг / Галина Слюсарук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 32-33
 858. Смірнова В. О. Логопедична допомога особливим дітям / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 10-13.
 859. Смольникова Галина Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 6-9
 860. Смоляна Світлана Веселі хвилинки з LEGO-цеглинки : рухливі ігри з інтелектуальним навчантаженням для дітей різних вікових груп / Світлана Смоляна, Оксана Адаменко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 26-27
 861. Снігур Н. Чудово, що на світі є дружба : виховний захід / Н. Снігур // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 17-20.
 862. Собко Людмила Хвилинки творчості й фантазії : добірка ігор для середньої та старшої груп / Людмила Собко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 22-23
 863. Сокач Юлія Патріотичне виховання: як зробити дієвим : коучинг для педагогів / Юлія Сокач // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 7-9
 864. Сокирба Людмила Здрастуй, літо! Привіт, море! : бінарне заняття для дітей середньої групи / Людмила Сокирба, Олена Шимерлюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 32-34
 865. Соколова Т. Складова трудової діяльності дошкільника : інтерактивна ділова гра для педагогів / Т. Соколова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 13-16.
 866. Соколюк О. Діти і гроші: про економічне виховання в українській родині / О. Соколюк // Школа. – 2017. – № 10. – С. 46-51.
 867. Соловйова В. Ф. Козацька педагогiка: виховання патріотизму та відданості Україні / В. Ф. Соловйова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 40-42.
 868. Солтис Оксана Мандруємо Україною : заняття для дітей старшої групи (за методикою М. Єфимова) / Оксана Солтис // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 34-36
 869. Сорока В. Читання в цифрову добу / В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39) . – С. 8-9.
 870. Сорока В. Що важливіше - IQ чи EQ? : [про вчителя англійської і німецької мов гімназії № 6 м. Вінниці Владислава Качура] / В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 20 листопада (№ 45). – С. 12-13.
 871. Сорока І. "Усе моє, що зветься Україна!" : патріотичний квест для учнів 5-6 класів, присвячений Дню Незалежності України / Інна Сорока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 23-25.
 872. Сосницька Л. А. Українська хустина — національна святиня : виховний захід / Л. А. Сосницька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 22-27.
 873. Софієнко О. В. Використання хмарних сервісів у процесі управління навчальним закладом / О. В. Софієнко // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 6-14.
 874. Співайте влітку : музичні перлинки // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 40
 875. Стаєнна О. Роль дорослого в дитячій грі / О. Стаєнна // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 3-5.
 876. Стахова Л. Ліпимо, малюємо, ще й мовлення тренуємо : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Л. Стахова, Г. Пелішенко // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 19-21.
 877. Сташук К. Ще раз про мотивацію.: фінансову й не тільки : 14 дій керівника, які підвищать мотивацію співробітників / К. Сташук // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 48-51.
 878. Стащенко К. Казкова вистава "Дім для друзів" / Катерина Стащенко // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 59-60.
 879. Створення інноваційного простору : проектна діяльність у позанавчальний час // Директор школи. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 52-99.
 880. Степаненко С. Подружитися з комп'ютером : авторська програма з комп'ютерної грамотності для дітей середнього та старшого дошкільного віку / С. Степаненко // Дитячий садок. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-11.
 881. Степаненко С. Через родину пізнай дитину : [освітній проект] / Софія Степаненко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 62.
 882. Стеценко Ірина Дивовижні перетворення аркуша паперу : винахідницькі заняття для дітей середньої групи / Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 8-9
 883. Столбова Т. Інтегруємо ігрову та художньо-продуктивну діяльність : з досвіду роботи / Т. Столбова, Г. Овчинникова // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 13-18.
 884. Стопчанська О. С. Увічливість — окраса людської душі / О. С. Стопчанська, С. М. Мельничук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 7-14.
 885. Стороженко Наталія. Взаємодія органів державно-громадського управління у відкритій соціально-педагогічній системі / Наталія Стороженко, Наталія Кравець // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 96-100
 886. Сторожук Л. Світ живої природи : [проект] / Людмила Сторожук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 63.
 887. Стоянова О. Ах, Одесса! : цикл занять із патріотичного виховання з елементами конструювання LEGO для дітей старшого дошкільного віку / О. Стоянова, Е. Мурадова // Дитячий садок. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 17-41.
 888. Стрілець С. Діти - дзеркало душі батьків / Світлана Стрілець // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 52-53.
 889. Ступка М. Л. З квітів та зірок я сплету вінок... : свято українського віночка / М. Л. Ступка // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 9. – С. 15-19.
 890. Су-джок терапія — нетрадиційні методи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 12-16.
 891. Суздалева Яна. Державно-громадське управління школою: поєднання традиційних та інноваційних форм роботи / Яна Суздалева // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 87-90.
 892. Супруненко Лідія Непосиди-мишенята : фізкультурне заняття для дітей молодшої групи за методикою М. Єфименка / Лідія Супруненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 32-33
 893. Суслова Н. У дитячому бізнес-центрі : заняття з основ економічної культури для дітей старшого дошкільного віку / Н. Суслова // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 8-11.
 894. Сухаревська О. Дослідницька діяльність учителя. Роль РНМЦ у реалізації освітніх проектів і дослідно-експериментальної роботи педагогів / О. Сухаревська // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 4-10.
 895. Сухаревська О. Організація роботи мобільних творчих груп - важлива умова ефективних змін у системі початкової освіти / О. Сухаревська // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 58.
 896. Сухенко О. В. "Нема переводу добрим звичаям народу..." : матеріали для проведення інтелектуальних ігор з народознавства / О. В. Сухенко // Шкільна бібліотека плюс. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 14-31.
 897. Суховєєва Н. "Родина, родина - це вся Україна..." : відкритий захід за участі 3-А класу / Наталія Суховєєва // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 59-61.
 898. Сушенко В. Знавці англійської мови : практичні поради щодо організації англомовного табору / В. Сушенко // Завуч. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 17-41
 899. Сушинська І. Т. Чорнобиль — біль України : вечір пам’яті / І. Т. Сушинська, І. О. Ципук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 32-36.
 900. Сущенко Олена Вони - інші! : соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров'я / Олена Сущенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 10-12
 901. [Сценарії новорічних свят] // Фантазії вихователя. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-21.
 902. Тараканова А. Хореографічний репертуар - складова формування національно-патріотичної культури особистості / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 41-43.
 903. Таран В. Подорож у цифрах : інтегрований урок із математики, літературного читання й основ здоров'я, 2-й клас / В. Таран // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 24-27.
 904. Таран О. Подорож по планеті Земля : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Таран // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 19-21.
 905. Таранушенко Т. Книжка – твій друг : сценарій свята / Т. Таранушенко // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 53-62.
 906. Таранченко О. Ефективні технології викладання в інклюзивній школі / Оксана Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 50-53
 907. Тарнавська Алла Одяг для малят і сороченят : заняття для дітей старшої групи / Алла Тарнавська, Юлія Осадча // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 32-34
 908. Творун С. "Не женився єси, то колодку носи!" : [з 20 по 26 лютого 2017 року відзначають Колодія, Масляну, Прощальний тиждень] / С. Творун // Вінницька газета. – 2017. – 17 лютого (№ 8). – С. 10.
 909. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Джміль" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 38-39.
 910. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Дошкільне виховання" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 35-37.
 911. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Палітра педагога" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 39-40
 912. Терещенко Ірина В іграх об'єкти природні ми пізнаємо сьогодні : дидактичні ігри для дітей середньої та старшої груп / Ірина Терещенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 24-25
 913. Терещук А. Урок доброти за творами В. О. Сухомлинського : позакласне читання в 3-му класі / А. Терещук // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 16-19.
 914. Тимошенко Т. Весна прийшла : сценарій святкового заходу / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 18-23.
 915. Тимошенко Т. Казкові дива : цикл занять із музичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 25-33.
 916. Тимошенко Т. Писаночка Великодня, З неба ласка йде Господня : розвага для дітей середнього та старшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 10-14.
 917. Тимошенко Т. Про Півника і Курочку : заняття з музичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-28.
 918. Тимошенко Т. У чарівному світі казок Наталі Забіли : сценарії музичних казок для дітей середнього та старшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 19-27.; Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 20-27.
 919. Тимошенко Т. Фестиваль "Золотий ключик" : сценарій випускного свята / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 15-20.
 920. Тимощук О. Особливості організації інноваційних процесів у виховному середовищі закладу / О. Тимощук // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 14-20 (Дод.).
 921. Тимощук О. П. Використання сервісів мережі Інтернет / О. П. Тимощук // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 47-55.
 922. Титаренко О. Назустріч дитині : заповіді й поради Януша Корчака щодо виховання / О. Титаренко // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 8-11.
 923. Титиш Г. Зрозуміти новий стандарт / Г. Титиш // Освіта України. – 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 4-5.
 924. Тіліпалова Н. Свято української пісні : виховний захід / Наталія Тіліпалова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 54.
 925. Ткаченко В. Виховання громадянина або Гуманітарна складова суспільної безпеки України : з виступу на ІІІ Конгресі Академії політичних наук / В. Ткаченко // Освіта. – 2017. – 24 травня-1червня (№ 21-22). – С. 8-9.
 926. Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: Філософія для дітей : [про ХХІУ Всеукраїнські педагогічні читання "В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Філософія для дітей"] / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. – 20-27 вересня (38-39). – С. 7.
 927. Ткаченко О. Ігровий дитячий фольклор у змісті етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя / О. Ткаченко // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 57-61
 928. Ткаченко П. І. Пізнавальні завдання для формування екологічної культури школярів / П. І. Ткаченко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 5-13.
 929. Ткачук І. План роботи класного керівника з батьками другокласників / І. Ткачук // Початкова освіта. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 25-26.
 930. Ткачук І. Свято Букваря : сценарій / Ірина Ткачук // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 56-59.
 931. Ткачук С. Радо грають малюки, ще й звірятка та батьки / С. Ткачук, Б. Жорняк // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 28-31.
 932. Тобілко О. Маленькі дослідники : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 27-30.
 933. Тобілко О. У пошуках рушника : заняття з народознавства для дітей молодшого дошкільного віку / О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 8-11.
 934. Тодоренко Оксана. Ураган для тих, хто... : вправи-рахунки на різні випадки життя / Оксана Тодоренко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 11-16.
 935. Токар Н. М. Зоряний випускний : [сценарій] / Н. М. Токар, С. Г. Косенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 10-18.
 936. Токар О. Світ обирає здатність до життя! Упровадження компетентнісного підходу в навчанні : ключові акценти, напрями, рекомендації / Оксана Токар // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 4-14.
 937. Токар Оксана. Світ обирає здатність до життя! : упровадження компетентнісного підходу в навчанні / Оксана Токар // Завуч. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 10-19.
 938. Топіліна Тетяна. Веб-сайти: використання в освітній діяльності школи / Тетяна Топіліна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 36-45.
 939. Топол В. Говорити з батьками. Польський досвід педагогіки партнерства / В. Топол // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 2-4.
 940. Топчій О. Упровадження моделі пре- і перинатальної педагогіки в систему освіти КЗ "ДНЗ № 72 ВМР" з використанням ІКТ-сервісів / О. Топчій // Освіта Вінниччини. – 2017. – 14 квітня (№15). – С. 6-7.
 941. Топчук М. В. Життя — найдорожчий скарб : виховна година з тренінговими елементами / М. В. Топчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 34-38.
 942. Тоцька Тетяна Формуємо основи світобачення дітей: з використанням літературних творів В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 11-13
 943. Трамбицька Н. Гра як важливий інструмент соціалізації дитини / Н. Трамбицька // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 35-41.
 944. Трегуб О. В. Телепередача "У гостях у бабусі" : виховний захід у 3-му класі / О. В. Трегуб // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 6. – С. 29-32.
 945. Трофімченко Ірина Музикотерапія просто неба : заняття для дітей старшої групи / Ірина Трофімченко, Наталія Сімон, Віра Шаронова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 30-33
 946. Трофімчук М. Д. Родинне дерево у житті людини : сценарій / М. Д. Трофімчук // Все для вчителя. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 25-27.
 947. Трунова Віта. Професійна компетентність і діяльність педагога : матеріали до засідання педагогічної ради / Віта Трунова // Завуч. – 2017. – Листопад (№ 23). – С. 11-15.
 948. Турчак І. Л. Повага з'єднує покоління : виховна година, 10 клас / І. Л. Турчак // Все для вчителя. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 6-7.
 949. Тучинський В. Вінницька гімназія 1814 - 1847 рр. в контексті розвитку освіти на Поділлі / В. Тучинський, М. Олійніченко // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 311-317
 950. Тюніна Н. Учитель і проблеми дисципліни, або як реагувати на неадекватну поведінку учнів / Н. Тюніна // Психолог. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 18-23
 951. Тюніна Н. Учитель і проблеми дисципліни, або Як реагувати на неадекватну поведінку учнів / Н. Тюніна // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 24-29.
 952. Тютюник Ю. А. Добро хай вихлюпне за вінця! : виховні заходи / Ю. А. Тютюник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 42-43.
 953. Тягло О. В. Чи постане в новій українській школі культура критичного мислення? / О. В. Тягло // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 7-11.
 954. У зимовому королівстві : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 3 обкладинки
 955. У стилі осені : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 3 обкладинки
 956. Угорська Наталія Архітектура народів світу : заняття для дітей старшої групи / Наталія Угорська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 27-29
 957. Устименко Т. Ти течеш через віки, Дніпре, серцю милий... : проект / Т. Устименко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 59.
 958. Ушмарова В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції "Нова українська школа" / Вікторія Ушмарова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 1-5.
 959. Федорова Т. Ю. Великодня писанка : сценарій / Т. Ю. Федорова // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 49-52.
 960. Філончук З. В. Покликання - вчитель економіки / З. В. Філончук // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 2-3.
 961. Формування громадянської відповідальності у середній школі // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 6-19.
 962. Формування громадянської відповідальності у середній школі // Українська мова та література. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 16-41.
 963. Фураєва Л. Найцінніші риси : виховання за В. Сухомлинським / Л. Фураєва // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-23.
 964. Хаврикіна Ксенія Фінські секрети якісної освіти / Ксенія Хаврикіна, Марина Пристінська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 16-17
 965. Харковенко Т. Вода - наша давня знайома. Чи все нам про неї відомо? : конспект занять інтегрованого навчального дня у 2-му класі / Т. Харковенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 34-38.
 966. Харковенко Т. Гей, вдарте в струни, кобзарі : ознайомлення з кобзарством на уроках з різних дисциплін / Т. Харковенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 28-31.
 967. Хартішвілі О. Найбільше щастя - бути добрим : інтегроване заняття з дітьми старшого дошкільного віку / О. Хартішвілі // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 45-49.
 968. Харчишина М. О. Програма превентивного виховання важковиховуваних молодших школярів / М. О. Харчишина // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 13-21.
 969. Хвилинки здоров’я у 1–4-х класах : [виховний захід] // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 29-38.
 970. Хворостина Н. О. Україно моя! Я — твоя дитина : інтелектуально-пізнавальна гра-мандрівка для учнів 1–4-х класів / Н. О. Хворостина // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 30-33.
 971. Хлопецька І. Ю. Ігри з водою. Використання акватерапії в логопедії / І. Ю. Хлопецька // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 23-27.
 972. Ходакова Т. Секрети успішного виступу (З досвіду ораторського мистецтва педагога) / Тетяна Ходакова // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 49-51.
 973. Ходацька О. Учитель і учень: розвиток духовного потенціалу / О. Ходацька // Освіта. – 2017. – 15-22 лютого (№ 7-8). – С. 4.
 974. Ходос К. Дітям про здоров'я : педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я в старших дошкільників / К. Ходос // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 14-17.
 975. Холод А. Г. Краплини здоров'я і сили : заняття з валеологічного виховання для дітей старшого дошкільного віку / А. Г. Холод // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 24-28.
 976. Холодович І. А. М’ячиками граємо — мовлення розвиваємо : розвивально-дидактичні ігри / І. А. Холодович // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 15-21.
 977. Холостенко С. С. Усунення вад мовлення у дітей молодшого шкільного віку засобами логоритміки / С. С. Холостенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 21-27.
 978. Храмичева Олена Кольоровий світ навколо : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Олена Храмичева // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 32-34
 979. Хряк Т. І. Весняні дзвони : [виховний захід] / Т. І. Хряк // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 37-41.
 980. Худолій А. В. Вимоги до сучасного уроку / А. В. Худолій // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 7/8. – С. 2-6.
 981. Худолій Н. Екологічний аукціон : проект для дітей старшого дошкільного віку / Н. Худолій // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 21-22.
 982. Хуторна Н. В. Відкритий світ : випускний вечір / Н. В. Хуторна, Л. Д. Добровольська, В. А. Скидан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 11-13.
 983. Царенко Т. Рідна мова - барвінкова : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Т. Царенко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 12-15.
 984. Цехмейструк І. Ф. «Я» у спілкуванні : конспект нестандартного заняття гуртка для учнів 5 класу / І. Ф. Цехмейструк // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 33-37.
 985. Цигульова Л. В. Дорога роду : родинне свято / Л. В. Цигульова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 20-23.
 986. Цимбал О. М. Методичний проект / О. М. Цимбал // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 75-92.
 987. Цимбалару А. Всеукраїнський експеримент як невід'ємний складник прогресивних змін в системі початкової освіти / Анжеліка Цимбалару // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 1-4
 988. Цимбалару А. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів: методичний коментар / Анжеліка Цимбалару, Наталія Пархоменко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 12-15.
 989. Цікаве обладнання для захопливої фізкультури // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 4 обкладинки
 990. Цісар І. Наш садочок - найкращий! : сценарій святкового заходу до державної атестації ДНЗ / І. Цісар, О. Ярмошенко // Дитячий садок. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 4-11.
 991. Цуркан Н. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової освіти / Наталія Цуркан // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 57-58.
 992. Чадукова О. Розвідка осінніх прикмет : [проект] / Оксана Чадукова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 63-64.
 993. Чапко Людмила Здрастуй, літо! : фізкультурна розвага для дітей середньої групи / Людмила Чапко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 26-27
 994. Чекмарьова Лариса. Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі школи / Лариса Чекмарьова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 28-40
 995. Чекрничко А. Планування діяльності сільської школи / А. Чекрничко // Директор школи. – 2017. – № 7-8. – С. 16-43.
 996. Черниш С. Згадаймо Тараса Шевченка : заняття з мовленнєвої діяльності для дітей старшого дошкільного віку / С. Черниш // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 9-10.
 997. Чернишова Яна. Формування соціальної компетентності учнів в умовах експериментального закладу / Яна Чернишова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 41-46
 998. Чернікова С. А. Відродження українських звичаїв та обрядів. Досвід роботи гуртка / С. А. Чернікова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 35-40.
 999. Чернова З. Лялька : програма для дітей молодшого дошкільного віку / З. Чернова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 4-10
 1000. Черноус Тетяна. Орф-метод як терапія / Тетяна Черноус // Музичний керівник. – 2017. – № 11. – С. 25-33.
 1001. Чеховська Л. Навчання в умовах свободи : авторська методика розвитку суб'єктивності учнів засобами методу проектів / Л. Чеховська // Завуч. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-14.
 1002. Чижик Олена Відтепер ведмеді й ведмежата про бюджет й рекламу будуть знати : заняття для дітей старшої групи / Олена Чижик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 28-29
 1003. Чіботару А. В мерцішорі ми нитки сплітаємо - весну красну радісно стрічаємо : виховна година / А. Чіботару // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 46-47.
 1004. Чмир Л. І. Декади відкритих уроків у системі роботи над проблемною темою школи / Л. І. Чмир // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 38-42.
 1005. Чобанюк Любов Влаштуємо віслючкові день народження : гра-стратегія для дітей старшої групи / Любов Чобанюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 16-19
 1006. Чуб Н. В. Креативність for teacher / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
 1007. Чуб Н. В. Тайм-менеджмент for teacher / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 37-39 ; Географія. – 2018. – № 1/2. – С. 77-79.
 1008. Чуб Н. В. Учитель та Інтернет / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 33-35.
 1009. Чумаченко Лариса Зайченята роблять вправи для здоров'я і забави : фізкультурне заняття-гра для дітей раннього віку / Лариса Чумаченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 26-27
 1010. Чути себе: як боротися з професійним вигоранням у вчителів // Школа. – 2017. – № 10. – С. 58-65.
 1011. Шабовта І. В. Козацькому роду — немає переводу : пізнавально-розважальний захід / І. В. Шабовта // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 24-26.
 1012. Шавенко І. Моральне виховання: для чого та як його втілювати на уроках у початковій школі / І. Шавенко // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 9-12.
 1013. Шалда Наталія Поділилась осінь з нами щедро різними дарами : цикл інтегрованих занять для дітей молодшої групи (природа+математика+сенсорика) / Наталія Шалда, Валентина Бороденко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 30-32
 1014. Шаповал Л. С. Психологічні основи індивідуального підходу до навчально-виховного процесу в школі / Л. С. Шаповал, Л. С. Іськов // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 28-40.
 1015. Шаповал Т. Візуали, аудіали, кінестетики : як виховувати дитину відповідно до того, як вона сприймає інформацію / Т. Шаповал // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 27-32.
 1016. Шахненко В. І. Алкоголь — це ліки чи отрута? / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 23-33.
 1017. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту вітаміну А у дітей дошкільного віку / В. І. Шахненко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 35-42.
 1018. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту сполук Заліза у дітей дошкільного віку : практичні поради для вихователів ДНЗ та батьків / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 17-28.
 1019. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту сполук Кальцію у дітей дошкільного віку / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 31-46
 1020. Шахова Г. О. Педагогіка Монтессорі : заняття у старшій групі / Г. О. Шахова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1. – С. 13-21.
 1021. Шахрай Наталія Бджолина наука : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Наталія Шахрай, Ірина Пукальська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 26-28
 1022. Шевченко В. Великодня казка : інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання для дітей молодшого дошкільного віку / В. Шевченко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 8-9.
 1023. Шевченко Є. Самоменеджмент керівника: етапи і функції / Є. Шевченко // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 17-23.
 1024. Шевченко Є. Супровід "новенького" в колективі : робота з командою / Є. Шевченко // Завуч. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 9-14.
 1025. Шевченко Є. Час як ресурс : основні методики самоменеджменту / Є. Шевченко // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 24-24.
 1026. Шевченко Л. І. Особливості організації роботи вчителя-логопеда логопедичного пункту ДНЗ: компетентнісний підхід / Л. І. Шевченко // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 6-10
 1027. Шевченко Марина Річечка хлюпоче - малеча гратись хоче! : інтегроване заняття для дітей раннього віку / Марина Шевченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 30-31
 1028. Шевченко О. О. Тренінгове заняття для молодих учителів "Мій вибір, моя професія" / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. – 2017. – № 2. – С. 50-54
 1029. Шелест Л. І. Герої Крут — для нащадків взірець : урок мужності / Л. І. Шелест // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 6-9.
 1030. Шепенюк І. Як організувати самостійну роботу учнів / І. Шепенюк // Школа. – 2017. – № 7. – С. 36-40.
 1031. Шерембей Т. С. Інтегрований урок творчості "Вклонюсь, осене, тобі!" / Т. С. Шерембей // Все для вчителя. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 28-31.
 1032. Шеремета Оксана Новий рік з Пепою : свято для дітей старшої групи / Оксана Шеремета // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 36-39
 1033. Шестак Олександра Родинне свято "Вічний дарунок - хустина квітчаста" / Олександра Шестак // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 5. – С. 62-64
 1034. Шило Ю. В. Економічні перлини для маленької дитини : формування економічної культури дошкільника середнього віку / Ю. В. Шило // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 6/7. – С. 8-124
 1035. Шкльода В. Виграє кожен : ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / В. Шкльода // Дефектолог. – 2017. – Червень (№ 3). – С. 7-9.
 1036. Школа успіху // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 2-46.
 1037. Школяр В. Козацька педагогіка : військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 50-57.
 1038. Шпак Т. В. Вправи для розвитку руки і пальців (майстер-клас) : практичний аспект використання сучасних педагогічних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 21-34.
 1039. Шпак Т. В. Зима на гостину завітала : інтерактивне заняття (мовленнєве спілкування, художня література, образотворча діяльність) з пріоритетом сфери "Культура" / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 32-33.
 1040. Шпак Т. В. Навчання дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до себе / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 17-34.
 1041. Шпиг Н. Соціальна реклама в школі: виховні можливості : методичні рекомендації щодо використання соціальної реклами як засобу профілактики шкідливих звичок учнівської молоді / Н. Шпиг // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 5-32
 1042. Шпиця Н. В. Пішохідні переходи в дитячому садку / Н. В. Шпиця // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 38-42.
 1043. Шрамко Л. М. З любов'ю до України : виховна година-акція / Л. М. Шрамко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 17-19.
 1044. Штангей В. Людина починається з любові : виховна година для учнів 3-4-х класів / В. Штангей // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 52-53.
 1045. Шукшина Л. Слово до слова - зложиться мова : логопедичне заняття в старшій групі / Л. Шукшина // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 2-8.
 1046. Шулікін Д. Про пріоритети, стипендії і нацагенство / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 10-11.
 1047. Шуліменко Л. Досвід роботи з соціальної адаптації та розвитку дітей-аутистів у загальноосвітній школі / Л. Шуліменко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 55-57
 1048. Шумілова А. Як сформувати екологічну свідомість? / А. Шумілова // Школа. – 2017. – № 9. – С. 24-31
 1049. Шурхал Оксана Три мрії : драматизація за мотивами притчі "Про любов, багатство і успіх" / Оксана Шурхал // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 30-31
 1050. Щастя жити в Україні : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 2-а обкладинки
 1051. Щербакова В. В. Ефективна взаємодія в сім'ї : батьківські збори-тренінг / В. В. Щербакова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 25/26. – С. 47-55.
 1052. Щербакова Н. Що вчителю варто знати про інтегрований урок? / Н. Щербакова // Школа. – 2017. – № 8. – С. 6-9.
 1053. Щоб ґрунти родючими та щедрими були, будь господарем, людино, на своїй землі! : ековистава // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 52-55.
 1054. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : лист ... № 1/9-322 від 13.06.2017 // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 9. – С. 2-8.
 1055. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : лист № 1/9-322 від 13 червня 2017 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 9. – С. 35-38.
 1056. Юда Л. Гендерне виховання в сучасній школі: що, як і навіщо / Л. Юда // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 6-9
 1057. Юніцька Н. М. Конкурс «Міс осінь» : [сценарій свята] / Н. М. Юніцька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 8-9.
 1058. Юрко О. Р. Сучасний урок: від учнівського не «хочу» до «знаю, вмію, застосую» / О. Р. Юрко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 16-23.
 1059. Ягупа І. Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання / Ірина Ягупа // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 62-63.
 1060. Ягупа І. Маленькі "зірочки", зате яскраві засяють в нашій школі та державі : лідерський проект "Клас року" / І. Ягупа // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 17-19.
 1061. Як навчити дитину читати : плюси та мінуси ранніх методик читання // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 33-37.
 1062. Яковенко Любов Барвиста моя Україна : свято для дітей усіх вікових груп та батьків / Любов Яковенко, Тетяна Солосич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 37-39
 1063. Яковенко Олена Розвиваємо мовлення з колиски / Олена Яковенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 2-4
 1064. Яковченко Ольга Екологічний експрес : квест для дітей старшої групи / Ольга Яковченко, Юлія Хильченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 37-40
 1065. Яковчук Г. Ейдетика для розвитку творчих здібностей / Г. Яковчук // Музичний керіник. – 2017. – № 6. – С. 10-21.
 1066. Ялиночка незвична на святі новорічнім : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 3 обкладинки.
 1067. Яніцка-Панек Т. Сучасна реформа системи освіти в Польщі / Тереса Яніцка-Панек // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 42-45.
 1068. Янковой Є. Плекаємо особистість : виховні години для учнів 5-7-х класів / Є. Янковой // Соціальний педагог. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 4-48.
 1069. Яновська Н. Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом : сучасні підходи до гармонізуючої освіти дітей і дорослих / Наталія Яновська // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 46-47.
 1070. Янченко Н. Проект "Інтелект України" в практичному вимірі / Наталія Янченко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 1-4.
 1071. Янчук І. Виховуємо патріотів: організація національно-патріотичного виховання учнів / І. Янчук // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 30-35.
 1072. Яременко Г. Як у них : Професійний розвиток учителів Австрії / Г. Яременко // Школа. – 2017. – № 12. – С. 50-73.
 1073. Яременко Н. Г. Весняні передзвони : сценарії свят для старших дошкільників / Н. Г. Яременко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 32-47.
 1074. Яременко О. В. Колискова пісня, колискова... : виховний захід з українознавства у 3-му класі / О. В. Яременко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 9-12.
 1075. Яремчук І. О. Весняний дивосвіт : заняття у старшій групі / І. О. Яремчук // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 19-23.
 1076. Ярош І. А. Ми вітаємо тебе, Україно, з 26-м днем народження твоїм! : година спілкування для учнів початкових класів та їхніх батьків / І. А. Ярош // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 2-6.
 1077. Ярош О. В. Родинне свято "Яка сім'я - такий і я" / О. В. Ярош // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 62-63.
 1078. Ясинова Є. М. Людина починається з добра : година спілкування / Є. М. Ясинова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 23-25
 1079. Яскраві кольори осінньої пори : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 3 обкладинки
 1080. Ястребова В. Я. Окремі аспекти управлінської компетентності директора школи / В. Я. Ястребова // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 16-23.
 1081. Ясько Катерина Освіта, націлена на виховання характеру / Катерина Ясько // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 2-4
 1082. Ясько Катерина Щастя нації - мета освіти : досвід педагогів Об'єднаних Арабських Еміратів / Катерина Ясько // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 22-23
 1083. Яценко С. Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ : проект початкової школи / С. Яценко, О. Харченко // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-34.
 1084. Яцушкевич О. Розкажи про свій клас / Олена Яцушкевич, Людмила Крих, Юлія Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 46, 49, 60.