Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографії
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2017 р. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
ПЕДАГОГІКА

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ПЕДАГОГІКА
Навчально-методичні видання
(2012-2017 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
371.01(07)
А86
Артамонова Г. О. Школа майбутнього першокласника : методичні рекомендації, розробки занять / Г. О. Артамонова, О. Д. СемикінаХ. : Основа, 2012. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (97)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)(075.3)
А86
Артемова Любов Вікторівна. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. / Л. В. АртемоваК. : Кондор, 2012. – 272 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371.01(07)
Б24
Баришполь С. В. Довідник учителя 1-го класу: практичні психолого-педагогічні рекомендації у запитаннях і відповідях / С. В. Баришполь, О. В. МіцайХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (115)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б24
Баришполь Світлана Володимирівна. Розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості молодшого школяра / С. В. БаришпольХарків : Основа, 2015. – 156 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (139) ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. Гавриш. – 2-ге вид. перероб. та доп.К. : Слово, 2014. – 302 с Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність: мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – 2-ге вид. допК. : Слово, 2012. – 304 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. МаліновськаК. : Слово, 2013. – 424 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Б74
Богуш Алла Михайлівна. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, І. ПоповаК. : Слово, 2014. – 200 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Б79
Большакова І. О. Квести в початковій школі / І. О. Большакова, М. С. Пристінська, В. Г. Ареф'єваКиїв : Перше вересня, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б79
Большакова Інна Олексіївна. Інтегровані уроки в початковій школі : посібник / І. О.БольшаковаКиїв : Перше вересня, 2016. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Б79
Большакова Інна Олексіївна. Критичне мислення. Початкова школа / І. О. БольшаковаКиїв : Перше вересня, 2016. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
В53
Висоцька Алла Михайлівна. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Формування соціальних навичок" : методичні рекомендації / А. М. Висоцька; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 128 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
В54
Виховання культури гідності дітей та учнівської молоді в позаурочній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : методичний посібник / авт. кол.: К. І. Чорна, І. М. Шкільна, В. А. КиричокКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 260 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
В65
Войнола Ренате Хейкіївна. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Х. ВойнолаК. : Центр учбової літератури, 2012. – 140 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
В67
Волкова Наталія Павлівна. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – 4-те вид., стер.К. : Академвидав, 2012. – 616 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
371.01(07)
Г16
Галузяк В. М. Діагностика вихованості школярів / В. М. Галузяк, І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника : посібник / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 191 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Діагностичний інструментарій класного керівника / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 192 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – 5-е вид. випр. та доп.Вінниця : Планер, 2012. – 400 с. Примірники: всього:22 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(21)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогічна діагностика : курс лекцій / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 164 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371(075.3)
Г16
Галузяк В. М. Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Г52
Гладченко Ірина Вікторівна. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Фізичне виховання та основи здоров'я" : методичні рекомендації / І. В. Гладченко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 152 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Г62
Голуб Наталія Михайлівна. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного мовлення учнів молодшого шкільного віку : навчально-методичний посібник. Ч. 1 / Н. М.Голуб. – 1-е видК. : Слово, 2014. – 384 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37(09)(075.3)
Г96
Гусак П. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навчальний посібник для ВПНЗ / П. Гусак, Л. Гусак, Л. МартіросянЛуцьк : Вежа-Друк, 2016. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д13
Давидюк М. О. Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник / М. О. ДавидюкВінниця : Едельвейс і К, 2013. – 180 с. : іл.. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. – 2-ге вид. доп.К. : Академвидав, 2012. – 352 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навчальний посібник / І. М. ДичківськаК. : Слово, 2014. – 448 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Д50
Дичківська Ілона Миколаївна. Інноваційні педагогічні технології: практикум : навчальний посібник / І. М. ДичківськаК. : Слово, 2013. – 448 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
Д63
Докукіна О. М. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О. М. Докукіна, Т. В. Кравченко, К. М. ПавицькаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ж91
Журба Катерина Олександрівна. Виховання культури гідності молодших підлітків у взаємодії сім'ї і школи : методичні рекомендації / К. О.ЖурбаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
З-14
Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: К. В. Аймедов, В. В. Бабієнко, В. В. Сторож; Одеський національний медичний університетК. : Слово, 2014. – 352 с.. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
З-41
Збереження здоров'я молодших школярів. Система роботи класного керівника : [посібник] / авт. кол.: О. В. Депетист, Н. С. Лемко, В. В. Чала, Н. А. ЯроваХарків : Основа, 2012. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (102)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
І-19
Іваниця Г. А. Добродій (з досвіду роботи): комплексна виховна система школи першого ступеня : посібник для вчителя / Г. А. ІваницяВінниця : ТОВ Віндрук, 2013. – 206 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
І-66
Інновації, що приносять результат : посібник / упоряд. Т. М. ЗагорулькоХарків : Основа, 2016. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (147)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
І-90
Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи ****/ уклад. М. О. ДавидюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 156 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К45
Кіт Галина Григорівна. Педагогіка загальна : практикум / Г. Г.Кіт; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 140 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
373(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна. Всеукраїнський конкурс "Учитель року" : методичні рекомендації / О. С.КазачінерХарків : Основа, 2017. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (173)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
К14
Казкова гімнастика протягом дня / уклад. Г. В. ГаркушаХарків : Основа, 2012. – 173 с. : іл. – (ДНЗ. Вихователю) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К14
"Казковий лабіринт і я" : програма курсу за вибором, розробки занять: [посібник] / авт.-упоряд. Г. І. БілоусХ. : Основа, 2012. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (98)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
К17
Калуська Л. В. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку "Соняшник" / Л. В. КалуськаТернопіль : Мандрівець, 2014. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
К20
Каплінський Василь Васильович. Методичні рекомендації з педагогіки до курсового та комплексного державного іспиту (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") : методичні рекомендації / В. В.КаплінськийВінниця, 2014. – 86 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К21
Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. ПомогайбоКиїв : Академвидав, 2012. – 192 с. – (Серія "Альма-матер") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К26
Карпенко О. Г. Теорія і практика професійного становлення соціального працівника : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. КарпенкоК. : Слово, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
373(07)
К28
Касьянова О. М. Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу : навч.-метод. посіб. / О. М. КасьяноваХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.9(07)
К32
Квітка Н. Музикотерапія : програмно-методичний комплекс "Навчання музики дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку" / Н. Квітка ; ред.: М. Мосієнко, В. Снігульська, С. Ларіонова та інК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К43
Кириченко Валентина Іванівна. Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища : навчально-методичний посібник / В. І. Кириченко, О. О. ЄжоваКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
К43
Киричок В. А. Виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / В. А. Киричок , О. В. РоговецьКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К57
Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс : навчально-методичний посібник / Я. П. Кодлюк ; МОН, молоді та спорту України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира ГнатюкаТернопіль : Астон, 2013. – 160 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
372(07)
К61
Коломієць Леся Ігорівна. Методичні рекомендації з питань підготовки вчителя до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: системний аналіз дефініції : [посібник] / Л. І. КоломієцьВінниця : Вінницький державний педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського, 2012. – 24 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
К61
Колупаєва А. А. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, С. В. Данілавічютє, С. В. ЛитовченкоКиїв : А. С. К., 2012. – 192 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К63
Комп'ютерно орієнтовані засоби та мультимедійні технології навчання : навч. посіб. / за ред. О. В. Шестопалюка ; авт. кол.: Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. Л. КоношевськийВінниця : Планер, 2012. – 619 с. Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(22), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
К66
Корекційні заняття. 2 клас / упоряд. Г. І. БілоусХарків : Основа, 2014. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
К75
Кочерга О. В. Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку : методичні рекомендації / О. В. Кочерга, В. В.ШороховаКиїв : Слово, 2015. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Ефективний урок. Початкова школа / Л. В. КравчукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посібник для 2-го класу / Л. В.КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посібник для 3-го класу / Л. В. КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. для 1-го класу / Л. В.КравчукК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання. Світ під назвою "Ми" : навч.-метод. посіб. для 4-го класу / Л. В. Кравчук ; упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шк. світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Сходинки етичного зростання. Світ під назвою "Я" : навч.- метод. посіб. для 4-го класу / Л. В. Кравчук ; упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шк. світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(07)
К78
Краснощок Анна Іванівна. Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників. Верлібр / А. І. Краснощок , Г. А. СундукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 88 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
К82
Кривильова Олена Анатоліївна. Педагогічна акмеологія : навчальний посібник / О. А. КривильоваБердянськ : БДПУ, 2016. – 187 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7(075.3)
К82
Кривильова Олена Анатоліївна. Педагогічна діяльність викладачів професійно-технічних навчальних закладів : навчальний посібник / О. А. КривильоваБердянськ : БДПУ, 2016. – 228 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К89
Кузьменко Ю. В. Професійна діяльність соціального педагога : навчально-методичний посібник / Ю. В. Кузьменко, В. С. ШтифуракБар : Редакційно-видавничий центр Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського, 2017. – 115 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
К93
Курсові та дипломні роботи з дошкільної педагогіки : методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання ОКР "бакалавр" (напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта) та ОКР "спеціаліст" (спеціальність: 7.01010101 Дошкільна освіта) / авт. кол.: Г. С. Тарасенко, Г. Г. Кіт, Л. В. ЛюбчакВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 90 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
К95
Кучеренко Єгор Валерійович. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика : навчально-методичний посібник / Є. В.КучеренкоК. : Слово, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
К95
Кучерявий Олександр Георгійович. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Г. КучерявийК. : Слово, 2014. – 440 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.012(07)
Л54
Лещук Роман Миколайович. Трудове навчання. Технологія дизайну предметів інтер'єру: 10-11 класи / Р. М. ЛещукК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Л64
Литвиненко Віталіна Анатоліївна. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навчально-методичний посібник / В. А.ЛитвиненкоСуми : ПП Кубраков С. Г., 2013. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
Л69
Логвинчук Світлана Леонідівна. Дидактичні ігри, вправи, творчі завдання: розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників / С. Л. ЛогвинчукХарків : Основа, 2012. – 191 с. – (ДНЗ. Вихователю) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Л70
Лодатко С. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства : навчальний посібник / С. О. Лодатко, Л. В. КондрашоваКиїв : Слово, 2015. – 227 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7(075.3)
Л86
Лутковська С. М. Формування екологічної компетентності майбутніх фахівців в аграрних коледжах : навчальний посібник / С. М. Лутковська ; за ред. Р. С. ГуревичаВінниця : Планер, 2013. – 437 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018(075.3)
Л93
Любчак Людмила Володимирівна. Родинна педагогіка : курс лекцій: посібник / Л. В. Любчак. – 2-ге вид. допВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 149 с. Примірники: всього:12 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(11)
371(075.3)
М60
Мільто Людмила Олександрівна. Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач : посібник / Л. О. МільтоК. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 156 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(26), ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
М15
Макарова С. Щоб ротик був слухняний : логопедичний практикум / С. МакароваТернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
М18
Малафіїк Іван Васильович. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В.МалафіїкК. : Слово, 2015. – 632 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
М18
Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу. Заняття курсу за вибором. 4 клас / упоряд.: В. К. Трач, О. О. ОзарєваХарків : Основа, 2013. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (116)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
М23
Манилюк Юлія Станіславівна. Розвиток дошкільнят: нетрадиційні техніки зображувальної діяльності / Ю. С. МанилюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
М29
Маруніна Галина Георгіївна. Виховання основ культури гідності дошкільників : методичні рекомендації / Г. Г. МарунінаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
М34
Матоніна Раїса Дем'янівна. Розвиток критичного мислення учнів початкових класів / Р. Д.МатонінаХарків : Основа, 2013. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М47
Мелешко Віра Василівна. Управління розвитком сільської малочисельної школи : посібник / В. В.МелешкоК. : Педагогічна думка, 2013. – 104 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М48
Мельничук Сергій Гаврилович. Педагогіка (Дидактика) : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / С. Г.МельничукКіровоград : РІК-Медіа, 2016. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М48
Мельничук Сергій Гаврилович. Педагогіка (Теорія виховання) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. Г. МельничукК. : Слово, 2012. – 288 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(075.3)
М54
Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / уклад. Н. М. ГоропахаК. : Слово, 2012. – 432 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
372(075.3)
М54
Методика ознайомлення дітей з природою : хрестоматія / уклад. Н. М. ГоропахаК. : Слово, 2014. – 432 с. Примірники: всього:17 - НАВЧ. ВІДДІЛ(15), ЗБЕРІГАННЯ(2)
378(07)
М54
Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістра спеціальності 8.18010021 "Педагогіка вищої школи ****" / уклад. Н. Б. Хамська ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 52 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
М55
Мешко Галина Михайлівна. Вступ до педагогічної професії : навча. посіб. / Г. М.Мешко. – 2-ге вид. стерК. : Академвидав, 2012. – 200 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
М65
Мистецтво технологій. Квіти для оздоблення виробів / за ред. Н. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 1 клас : дидактичні иатеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 1 клас : дидиктичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (110)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 1 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (112)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
М79
Морально-етичне виховання. 2 клас : дидактичні матеріали до уроків варіативного курсу. Ч. 2 / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (113)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
М90
Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / авт. кол.: М. І. Жалдак, М. І. Шут, Ю. О. ЖукК. : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(07)
М99
Мякушко О. І. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю "Довкілля і розвиток мовлення" : методичні рекомендації / О. І. Мякушко, А. В. Міненко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниТернопіль : Мандрівець, 2015. – 124 с. – (Серія "Світ навколо мене") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 1 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 2 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 3 клас : Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Н12
На допомогу вчителеві початкових класів. 4 клас: Навчальні програми + Орієнтовне календарне планування / ред. Т. П. ЄреськоКиїв : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для глухих дітей. Українська мова. Літературне читання. Математика / уклад.: В. В. Жук, Т. О. Сусідко, С. Б. Мойсеєнко; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2015. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство. Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи здоров'я. Інформатика / уклад.: В. В. Жук, В. В. Литвинова, О. М. Таранченко ; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ, 2015. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей дошкільного віку з особливими потребами : посібник / за ред. А. А. Колупаєвої ; авт. кол.: О. М. Таранченко, Т. В. Сак, Т. Ф. Марчук ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Н15
Навчально-методичний посібник для батьків дітей з особливими потребами. Частина 2 / за ред. А. А. Колупаєвої ; авт. кол.: О. В. Чеботарьова, І. В. Сухіна, Т. В. Скрипник ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. – 2-ге вид., перероб. та доп.Київ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 128 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Н30
Народні традиції у вихованні дошкільнят : методична розробка на допомогу вихователям / упоряд.: В. Скрипник, О. Стращенко, О. ХоменкоК. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
Н32
Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Лисенко, авт. кол.: В. І. Кононенко, І. М. Шоробура, Н. В. ЛисенкоК. : Слово, 2012. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
Н34
Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти : науково-методичний посібник / авт. кол.: О. І. Бондарчук, Л. М. Карамушка, О. В. БрюховецькаК. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
Н35
Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової : дитячий садок / упоряд.: В. В. СемізороваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
О-23
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота. – 3-тє вид., переробКиїв : Слово, 2013. – 376 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
О-64
Організаційно-педагогічні засади формування інформаційного простору профільної школи : методичний посібник / авт. кол.: М. І. Піддячий, О. В. Кохан, М. О. АссановК. : Педагогічна думка, 2013. – 144 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04(07)
О-64
Організація дозвілля молодших школярів засобами арт-педагогіки : методичні матеріали до вивчення курсу / уклад. О. О. Деркач ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 44 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
О-64
Організація навчальної діяльності у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі : посібник / за ред. Ю. О. Жука ; авт. кол.: О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
О-64
Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / авт. кол.: Ю. М. Богачов, В. Ю. Биков, О. П. ПінчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 160 с. : іл.. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.011(075.3)
О-65
Оржеховська Валентина Михайлівна. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. ФедорченкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
О-66
Орлов В. Ф. Педагогічна майстерність викладача мистецьких дисциплін : навчально-методичний посібник / В. Ф. Орлов, О. О. Фурса, О. В. БанітК. : Едельвейс, 2012. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
О-75
Основи інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / ред. А. А. КолупаєваК. : А. С. К., 2012. – 308 с. – (Інклюзивна освіта) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогіки зі вступом до спеціальності. Практикум для студентів спеціальності "Початкова освіта" ступеня вищої освіти "бакалавр" / за ред. Г. Г. Кіт ; авт. кол.: О. В. Більська, Т. Д. Сіваш, І. А. СтаховаВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 94 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
О-75
Основи педагогічних вимірювань і моніторинг якості освіти : навч. посіб. / авт. кол.: О. В. Акімова, М. О. Давидюк, В. І. Шахов, Ю. О. Шикова ; М-во освіти науки, молоді та спортуВінниця : Планер, 2012. – 148 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(3)
371(075.3)
П14
Пальчевський С. С. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. С. Пальчевський. – 2-ге видКиїв : Каравела, 2012. – 496 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371(07)
П24
Педагогіка : методичні рекомендації до комплексного державного екзамену для студ. ОКР "спеціаліст". (спец.: 701010201 "Початкова освіта") / авт. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Грушко, Г. Г. КітВінниця : ВДПУ, 2012. – 117 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
П24
Педагогічна конфліктологія в схемах і таблицях : навчальний посібник / ред. І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 196 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П24
Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / авт. кол.: Т. В. Кравченко, В. П. Горпинюк, О. М. Докуніна та інКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
П24
Педагогічна практика студентів заочної форми навчання. Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта. Спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта : навчально-методичний посібник / уклад.: Г. С. Тарасенко, Г. Г. Кіт, Т. М. КривошеяВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 68 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(1)
372(075.3)
П35
Пихтіна Ніна Порфиріївна. Основи педагогічної техніки : навчальний посібник / Н. П.ПихтінаКиїв : Центр учбової літератури, 2013. – 316 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П37
Планування виховної роботи. Початкова школа / упоряд. М. Пристінська, І. СтратілатКиїв : Перше вересня, 2015. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
П40
Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. – 1-е видКиїв, 2015. – 197 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри : навчально-методичний посібник для педагогічних працівників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін..Кіровоград : Імекс-Лтд, 2014. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П41
Побудова кар'єри: комплекс навчальних програм (9,17,35,70 год.) для старшокласників / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін..Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
П42
Повалій Л. В. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації / Л. В. Повалій, І. М. МачуськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 52 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П50
Поліхун Наталія Іванівна. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : методичні рекомендації / Н. І. Поліхун ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 87 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371.01(07)
П56
Пономаренко Лариса Василівна. Особистісно орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання в початковій школі / Л. В. ПономаренкоХарків : Основа, 2015. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (138)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна. Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 3-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 107 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П59
Порощук Валентина Павлівна. Моя щаслива планета. Уроки для стійкого розвитку : розробки уроків курсу за вибором у 4-му класі / В. П. ПорощукХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (156)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 2 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломсієць, Н. ШкідінХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (163)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 1 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломієць, В. ГонтаренкоХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (162)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
П78
Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко, Л. С. Глоба; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
П79
Проектування та проведення уроку в початкових класах на засадах компетентнісного (діяльнісного) підходу / упоряд.: Т. В. Дрожжина, О. М. ГезейХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (128)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
П81
Проніков Олександр Костянтинович. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. ПроніковКиїв : Слово, 2016. – 440 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.011(07)
П89
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : методичні рекомендації для вчителів, класних керівників / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 36 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(075.2)
П89
Пустовіт Н. А. Школа екологічного вчинку : навчальний посібник / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. Пруцакова ; НАПН України, Інститут проблем вихованняКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 116 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
П89
Пустовіт Н. А. Формування екологічно доцільної поведінки школярів : навчально-методичний посібник / Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 140 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Р15
Радул В. В. Педагогічна практика (виконання навчальної програми з педагогіки) : навчально-методичний посібник / В. В. Радул, Т. О. Кравцова, І. П. КраснощокКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Р31
Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей : посібник / за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН України; Інститут психології імені Г. С. КостюкаКиїв : Слово, 2017. – 64 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9(075.3)
Р31
Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка : навчально-методичний посібник / за ред.: В. В. Засенка, О. О. Колупаєвої, Н. О. Макарчук ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКиїв, 2014. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(07)
Р58
Робочий зошит для педагогічних працівників до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи / авт. кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012(075.2)
Р58
Робочий зошит для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (до програми "Побудова кар'єри" 10-11 класи) / авт.кол.: О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан та ін.Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Р64
Розвивальне читання: перспективне планування та конспекти занять за методикою Л. Шелестової / ред. кол.: В. Семизорова, З. ДігтярК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти , 2012. – 126 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(075.3)
Р64
Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / авт. кол.: В. О. Киричук, Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климова ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 132 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(075.3)
Р69
Романовський О. Г. Педагогіка успіху : підручник / О. Г. Романовський, В. Є. Михайличенко, Л. М. ГреньХарків : НТУ "ХПІ", 2014. – 268 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
Р79
Ротфорт Діана Вікторівна. Взаємодія сім'ї та школи у формуванні культури здоров'я молодших школярів / Д. В. РотфортХарків : Основа, 2013. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(075.3)
С13
Савченко Олександра Яківна. Дидактика початкової освіти : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. СавченкоК. : Грамота, 2012. – 504 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна. Ти, малий, скажи малому ...: музична логоритміка / С. М.СадовенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
С18
Санковська Ірина Мечиславівна. Екологічний календар : методичний посібник для вчителів та класних керівників / І. М. СанковськаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С41
Сич Наталія Олександрівна. Логопедія. Картки. Організація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку / Н. О. СичК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 136 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
С42
Скарбничка педагогічних думок : робочий зошит з історії педагогіки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямів підготовки 6.010101 Дошкільна освіта та 6.010102 Початкова освіта / розробник Т. М. КривошеяВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 232 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.01(07)
С44
Скоблікова Олена Володимирівна. Формування літературної компетентності учнів початкових класів : посібник / О. В. СкобліковаХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (132) ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
С60
Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
С62
Соняшникова палітра : орієнтовне календарно-тематичне планування різних видів образотворчої діяльності дітей дошкільного віку / ред. кол.: Л. В. Калуська, П. В. Лаврів, Т. П. ГудзьТернопіль : Мандрівець, 2016. – 168 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
С69
Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : методичні рекомендації / за ред. Т. О. Піроженко ; НАПН України; Інститут психології імені Г. С. КостюкаКиїв : Слово, 2017. – 32 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
С69
Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / за ред. В. О. Киричука ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 192 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
372(07)
С72
Спичак Марія Дмитрівна. Розвиток комунікативних умінь та навичок у дошкільників: старший вік / М. Д.СпичакК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04(075.3)
С77
Старовойт Леся Василівна. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник / Л. В. СтаровойтВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / ред. кол.: В. В. Жук, С. В. Литовченко, Н. Л. Максименко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : навчально-наочний посібник для роботи з дошкільниками з порушеннями слуху (у 3-х книгах) / ред. кол.: В. В. Жук, О. Ф. Федоренко, В. В. Литвинова ; НАПН України, Інститут спеціальної педагогікиКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 178 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(075.3)
С81
Столяренко О. В. Виховання культури толерантних взаємин у студентської молоді : навчально-методичний посібник / О. В. Столяренко, О. В. СтоляренкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Т19
Тарадайник Валентина Миколаївна. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М.Тарадайник ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 68 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371(07)
Т19
Тарасенко Г. С. Дипломна робота як форма діагностики якості підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 Дошкільна педагогіка : методичні рекомендації до написання і захисту для студентів денної та заочної форм навчання / Г. С. Тарасенко, Т. М. Кривошея ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 81 с. Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
372(075.3)
Т19
Тарасенко Г. С. Практикум з теорії та методики виховання : навчально-методичний посібник / Г. С. Тарасенко, О. А. Голюк, Т. М. КривошеяВінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 392 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2)
372(07)
Т29
Театр у ДНЗ / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2013. – 191 с. – (Дошкільний навчальний заклад) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(07)
Т29
Театр у школі: робота над виставою, репертуар / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2012. – 207 с. – (Позакласні заходи) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(07)
Т32
Тематичні тижні в початковій школі / упоряд. І. СтратілатК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Т38
Технології соціально-педагогічної роботи з сім'ями : навчально-методичний посібник / авт. кол.: А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управлінняКиїв : Слово, 2015. – 328 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Т38
Технології творчого розвитку молодших школярів на уроках галузі "Мови та літератури" : посібник / уклад.: І. М. Лапшина, Н. Ю. Родюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2018. – 60 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.1)
Т39
Тижневик добродія : персоналізований щоденник для молодших школярів / уклад. Г. А. ІваницяВінниця : ВОІПОПП, 2013. – 96 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)(075.3)
Т48
Ткаченко Ольга Михайлівна. Загальні питання етнопедагогіки : навчальний посібник / О. М.Ткаченко ; МОН України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаКіровоград : Авангард, 2013. – 56 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Т50
Товкач Ірина Євгеніївна. Хочу бути мамою, хочу бути татом : навчально-методичний посібник / І. Є. Товкач ; відповід. за вип. Н. КальченкоК. : Слово, 2012. – 368 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ф50
Фізеші Октавія Йосипівна. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. Школознавство : навчальний посібник для студентів педагогічних спеціальностей / О. Й. ФізешіКиїв : Кондор, 2014. – 390 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013(075.3)
Ф32
Федій Ольга Андріївна. Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид. випр. та доп.К. : Центр учбової літератури, 2012 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011(07)
Ф79
Формування культури екологічної поведінки учнів основної школи : методичний посібник / авт. кол.: Н. А. Пустовіт, О. О. Колонькова, О. Л. ПруцаковаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 156 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ф79
Формування превентивного виховного середовища загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник / за ред. В. М. ОржеховськоїКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 172 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. "Натхненниця" подорож у світ культури та традицій: Виховання ціннісного ставлення до світової та національної культури, традицій власного народу та родини у осіб з порушеннями психофізичного розвитку засобами арт-терапії : посібник. Частина 3 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. Арт-терапія у системі засобів виховання ціннісного ставлення до життя у дітей та молоді з функціональними обмеженнями : методичні матеріали. Частина 1 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Х45
Хіля А. В. Подорож країною "Людія": Виховання ціннісного ставлення до оточуючого соціуму у дітей (з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, зокрема - дітей з функціональними обмеженнями) засобами арт-терапії. Ч. 2 / А. В.ХіляВінниця, 2017. – 42 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Х45
Хіля А. В. Подорож країною "Якія": Виховання ціннісного ставлення до життя у дітей, зокрема дітей з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах через компонент "Я-особистість" засобами арт-терапії : посібник / А. В. Хіля ; за ред. О. О. ДеркачВінниця : Вінницька обласна друкарня, 2015. – 40 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська І. Л. Методичні рекомендації до курсу "Діагностика в системі діяльності соціального педагога" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 54 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська І. Л. Технологія діяльності соціального педагога : практикум / І. Л.Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені М. КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методика виховної роботи : практикум / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 208 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методика виховної роботи : курс лекцій : курс лекцій / І. Л.ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 192 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(070.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Методичні рекомендації до курсу "Соціальна педагогіка" : для студ. заочної форми навчання / І. Л. ХолковськаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 29 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(07)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Педагогічна діагностика : методичні рекомендації до проведення практичних і лабораторних занять / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2015. – 124 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371(075.3)
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Педагогічна конфліктологія : практикум / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х 71
Холковська Ірина Леонідівна. Технологія діяльності соціального педагога : курс лекцій / І. Л. ХолковськаВінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2013. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Х82
Хоружа Людмила Леонідівна. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л. Л.ХоружаК. : Академвидав, 2012. – 208 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Ц59
Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / автор- упоряд. Г. І. БілоусХарків : Основа, 2012. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371(07)
Ц62
Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах : методичний посібник / авт. кол.: А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, О. В. ЛитовченкоКиїв : Артеміда прінт, 2017. – 272 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
373(07)
Ц86
Цуприк Світлана Іванівна. Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації для студентів за напрямом підготовки "Музичне мистецтво" / С. І. ЦуприкВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 84 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник / М. М. Чепіль, Л. Я. Загоруйко, Н. Я. ТарновецькаДрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогіка Марії Монтессорі : навчальний посібник / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникКиїв : Слово, 2017. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навчальний посібник / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(075.3)
Ч-44
Чепіль Марія Миронівна. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. ДудникК. : Академвидав, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(075.3)
Ч-46
Чередніченко Наталія Володимирівна. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) : навчально-методичний посібник (курс лекцій) / Н. В.ЧередніченкоКиїв : Слово, 2012. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ч-75
Чорна Катерина Іванівна. Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І.ЧорнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Ш18
Шалімова Лариса Леонідівна. Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л.ШалімоваХарків : Ранок, 2013. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
372(07)
Ш37
Шевцова Олена Анатоліівна. Цікава граматика : пізнавально-ігрові комплекси для дітей старшого дошкільного віку / О. А. Шевцова. – 2-ге вид. випр..Харків : Основа, 2012. – 192 с. : іл. – (Дошкільний навчальний заклад. Вихователю) Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна. Навчальна інструктивно-методична практика : навчальний посібник / Ю. О. ШиковаВінниця : Планер, 2013. – 192 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
378(075.3)
Ш57
Шикова Юлія Олександрівна. Позашкільна педагогічна практика: теоретико-методичний практикум / Ю. О. ШиковаВінниця : ВДПУ, 2012. – 88 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ППН(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011(07)
Ш66
Шкільна Ірина Миколаївна. Виховання культури гідності старших підлітків у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / І. М. ШкільнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник вихователя / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 116 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371(07)
Щ92
Щоденник освітянина / упоряд. Д. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 113 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Я11
Я вчуся бути вихователем / авт. кол.: А. Павловська, С. Бородань, Л. Стаховська ; упоряд.: В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. ДухновськаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Я45
Якименко Світлана Іванівна. Мандрівка курченятка Піка: авторська інтегрована технологія "Я і світ навколо мене" : навчально-методичний комплект / С. І.ЯкименкоК. : Слово, 2014. – 56 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ППН(1)
371.014(075.3)
Я45
Якименко Світлана Іванівна. Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі : навч.-метод. посіб. / С. І. Якименко, Н. В. ОксеньчукК. : Слово, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 216 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.012(075.3)
Я65
Янцур Микола Сергійович. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи: курс лекцій : навчальний посібник / М. С. ЯнцурКиїв : Слово, 2012. – 464 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна. Методика виховної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Г. Ярощук. – 2-ге вид. випрК. : Слово, 2012. – 320 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01(075.3)
Я77
Ярощук Лілія Григорівна. Методика виховної роботи : навч.-метод. Комплекс / Л. Г.ЯрощукК. : Слово, 2012. – 313 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014(07)
Я97
Ященко Леся Вікторівна. Здоров'я дітей - багатство нації : навчально-методичний посібник / Л. В.ЯщенкоХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання ; вип. 1 (133)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ПЕДАГОГІКА
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2012-2018 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
371.01
Т44
1001 важлива дрібничка. Ідеї, правила, поради / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
С81
101 притча для навчання і виховання / упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Вид. група "Шкільний світ", 2015. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
D49
DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: EXPERIENCE OF POLAND AND PROSPECTS OF UKRAINE : collective monograph. Volume 1 / editorial: A. Bereza, Т. Parczewska, В. BednarczukLublin : Baltija Publishing, 2017. – 336 р. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
37И
К75
Janusz Korczak : fotobiografia / red. A. RatusWarszawa : Iskry, 2012. – 189 p. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
К72
KONCEPCJE I DOKONANIA PEDAGOGICZNE PROFESOR NELLI G. NYCZKALO. Wybor artukulow opublikowanych w Polsce. Tom 267 / red. H. BednarczykWarszawa : Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji- Panstwowego Instytutu Badawczego, 2014. – 163 p. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Р36
Pedagogika. Teoretycznei praktyczne aspekty rozwoju wspolczenej nayki (Poznan 30.09.2015) = Педагогика. Теоретические и практические аспекты развития современной наукиWarszawa : Diamond trading tour, 2015. – 106 str Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
А14
Абетка інклюзивної освіти : термінологічний словник / упоряд. Н. В. Присяжнюк, за ред. М. І. Томчука, гол. ред. С. І. ДровозюкВінниця : ВОІПОПП, 2015. – 100 с. – (Науково-методична серія Вінницького ОІПОПП). – (На допомогу методисту, вип. № 1, 2015) Примірники: всього:6 - БІБЛІОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А22
Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія / авт. кол.: О. В. Акімова, В. В. Каплінський, В. М. Галузяк, В. А. СапоговВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
372
А28
Адаменко Лариса Валентинівна. Взаємодія дошкільників та дорослих: комплексна корекційно-розвивальна робота / Л. В. АдаменкоК. : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
А43
Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика : збірник наукових праць. Випуск 4 / відповід. за випуск О. А. БлажкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 100 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 9-11 квітня 2014 р.). Вип. 3 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, М. Библук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 452 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 3-5 квітня 2013 р.). Вип. 2 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, О. В. Акімова, В. І. ШаховВінниця : Нілан ЛТД, 2013. – 516 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : зб. матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студ.: 100-річчю з дня заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського присвячується / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. КітВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 402 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
37
А43
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів. Вип. 4 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, В. І. Шахов, Г. ВойцехВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 493 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
А43
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10-11 листопада 2015 р.) / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, Н. Бражене, В. Гулін ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 466 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371
А43
Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Випуск 7 / ред. кол.: О. А. Голюк, О. П. Демченко, Н. Ю. Родюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. – 326 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.01
А47
Алєксєєва Ганна Миколаївна. Використання комп'ютерних технологій у школі / Г. М. АлєксєєваХарків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; Вип. 8 (116)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
А67
Аніщенко Наталія Вікторівна. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитиниК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 184 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
А67
Анкетування в школі / упоряд.: Т. М. Гулєвич, Н. М. ОмельчукК. : Редакції газет з управління, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
А67
Анкетування в школі. Про всіх і для всіх / упоряд.: Т. Гулєвич, Н. ОмельчукК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Б61
Біла Олена Олександрівна. Підготовка майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектування професійної діяльності: теорія і практика : монографія / О. О.БілаОдеса : Астропринт, 2013. – 424 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.011
Б61
Білик Світлана Василівна. Нащадки козацької слави. Організація національно-патріотичного виховання молодших школярів на військово-козацьких традиціях / С. В.БіликХарків : Основа, 2015. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (134)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б61
Білоус Інна Іллівна. Ділові ігри з педагогічної етики / І. І.БілоусКиїв : Шкільний світ, 2016. – 144 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б23
Банк інноваційних педагогічних технологій / автор- упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шкільний світ, 2012. – 102 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
Б76
Божко О. В. Навчальні екскурсії в початкових класах / О. В. Божко, Ю. В. Алексєєва, Л. В. ЛубенськаХарків : Основа, 2015. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (135)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Б79
Болсун Світлана Андріївна. Азбука для вчителя / С. А. БолсунХарків : Основа, 2014. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (143)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
Б81
Бондаренко Марія Іванівна. Збірник логопедичних диктантів / М. І. Бондаренко Київ : Шкільний світ, 2015. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Б82
Бордюк Володимир Миколайович. Технологія формування життєтворчих цінностей учнів педагогічного ліцею : монографія / В. М. БордюкРівне : видавець О. Зень, 2012. – 200 с. : іл.. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В53
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія: "Педагогічні науки". Випуск 1/2014 (1) / гол. ред. М. В. Загірняк, ред. кол.: О. І. Беспарточна, В. П. Бізін, Н. П. ВолковаКременчук, 2014. – 99 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В53
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія: "Педагогічні науки". Випуск 1/2015 (2) / ред. кол.: О. І. Беспарточна, В. П. Бізін, Н. П. Волкова, гол. ред. М. В. ЗагірнякКременчук, 2015. – 119 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В19
Василенко Н. В. Професійна комунікативна компетентність фахівця: психолого-педагогічні аспекти мережевої комунікації / Н. В.ВасиленкоХарків : Основа, 2016. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (164)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
В19
Василенко Н. В. Розвиток професійної соціокомунікативної компетентності керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Н. В. ВасиленкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 332 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В19
Василенко Надія Володимирівна. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики / Н. В. ВасиленкоХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (176)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
В20
Васянович Г. П. Вибрані твори: в 6-ти т. Т. 6: збірник наукових праць / Г. П. ВасяновичЛьвів : Сполом, 2012. – 387 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві (на прикладі Польщі та України) = Wychowanie dzieci i mlodziezy w spoleczenstwie demokratycznym (na przykladzie Polsri i Ukrainy) / ред. кол.: М. Чепіль, В. Петрик, М. СтрадовскіWarszawa, 2013. – 246 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали регіональної наукової конференції 5 березня 2013 року / уклад.: О. І. Криворучко, ю. А. Зінько, І. М. Романюк ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 114 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року)Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
В54
Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 2 / упоряд. О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (118)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 3 / упоряд. О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (119)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
В54
Виховні заходи: національно-патріотичне виховання / упоряд. Н. ЧиренкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
В54
Виховні системи класу. Інноваційні моделі / упоряд. Н. Харченко, ред. кол.: О. Буйневич, С. Скебало, Г. ДеребізоваКиїв : Шкільний світ, 2017. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В60
Внутрішньошкільний контроль та аудит / упоряд. Н. Мурашко, А. ПанченкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
373
В64
Вознюк Г. Ф. Організаційно - методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога / Г. Ф. Вознюк, Н. Л. МельніковаХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (169)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
В65
Войцях Тетяна Володимирівна. Ігрові технології: просвітницько-профілактичні ігри / Т. В. ВойцяхКиїв : Шкільний світ, 2015. – 144 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
В67
Волканова Валентина Василівна. Превентивне виховання в навчальному закладі / В. В. Волканова К. : Редакція газет з управління освітою, 2012. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.9(083)
В68
Волошина Оксана Василівна. Основи корекційної педагогіки : довідник / О. В.ВолошинаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 147 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37(03)
В72
Вольянська Світлана Євгенівна. Довідник сучасного педагога / С. Є. ВольянськаХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (160)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
В75
Воронова Світлана Віталіївна. Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу / С. В. ВороноваХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (175)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Г12
Гавриш Наталія Василівна. Інтегровані заняття у дитячому садку / Н. В.ГавришК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Г13
Гаджети в школі / упоряд. Н. Харченко, ред. кол.: М. Мосієнко, Д. Долгова, О. КалюжнаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Г19
Ганді Махатма. Педагогіка ненасильства / М.Ганді ; вступний нарис, переклад, упорядкування та примітки Володимира Василенка. – 2-ге вид., доповКіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 400 с. : іл Примірники: всього:1 - (1)
37И
Г23
Гатто Джон Тейлор. Прихована історія американської освіти : Глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання / Д. Т. ГаттоЛьвів : ДІОР-К, 2016. – 412 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Г59
Години спілкування на етичні теми: 5-9 класи / упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г62
Голубєва Олена Євгенівна. Анімаційна студія у навчальному закладі / О. Є. ГолубєваК. : Шкільний світ, 2012. – 93 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
Г68
Гордійчук Оксана Євгенівна. Казка в початковій школі: виховний аспект / О. Є. ГордійчукК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37
Г67
Горемычкин А. И. Инженерия знаний в системе гуманитарного образования : монография / А. И.ГоремычкинМелитополь : Люкс, 2012. – 212 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Г70
Горовенко Оксана Анатоліївна. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації / О. А. ГоровенкоХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (123)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Г74
Готуємось до засідань педради / упоряд. Г. ХарукКиїв : Шкільний світ, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г90
ГПД. Планування та організація роботи / упоряд. М. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2015. – 100 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Г90
ГПД: вихователю на кожен день / упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шкільний світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Д31
Демченко Олена Петрівна. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / О. П. ДемченкоК. : Слово, 2014. – 416 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д33
Денисик Людмила Миколаївна. Внутрішній контроль виховної роботи / Л. М. Денисик ; упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д34
День здоров'я : сценарії / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. А. МакаренкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Д35
Депетист О. В. Виховання екологічної культури молодших школярів. Ч. 2 / О. В. Депетист, В. В. Чала, Н. А. ЯроваХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (127)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Д40
Джерела духовності. Упровадження принципів гуманної педагогіки в практику роботи початкової школи / упоряд. Л. Г. ДмитренкоХарків : Основа, 2015. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Д50
Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія / авт. кол.: О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Л. Д. БерезівськаК. : Педагогічна думка, 2013. – 620 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д62
Дозвілля школярів: ігри, конкурси, розваги / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Д64
Долгова Олександра Вікторівна. Самоуправління в школі / О. В. ДолговаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 168 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Д70
Дослідницькі українознавчі проекти / упоряд.: О. Р. Іщук, О. В. КалюжнаК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Д75
Дрожжина Тетяна Володимирівна. Менеджеру освіти про гендер і школу / Т. В.ДрожжинаХарків : Основа, 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (126)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д85
Духно Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Частина 1 / Н. К. ДухноХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 10 (165)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Д85
Духно Надія Костянтинівна. Організація методичної роботи. Частина 2 / Н. К. ДухноХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу Управління школою" ; вип. 11 (166)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Е50
Електронні інформаційні ресурси в освіті і науці: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 2013 року / кол. автВінниця : Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних рпцівників, 2013. – 134 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Е56
Елькін Марк Веніамінович. Формування професійної компетентності вчителя / М. В. ЕлькінХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (125)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Е88
Етикет для школяра. Шпаргалка для класного керівника / автор- упоряд. Н. ЧиренкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ж74
Житник Борис Олександрович. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Частина 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2015. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ж74
Житник Борис Олександрович. Імперативи педагогічної інноватики сучасної школи. Частина 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Житник Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (139)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Житник Борис Олександрович. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. Ч. 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ж74
Житник Борис Олександрович. Професійне самовизначення школярів. Частина 2 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (179)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ж74
Житник Борис Олександрович. Професійне самовизначення школярів. Частина 1 / Б. О. ЖитникХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (178)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ж74
Життя як пісня (світлій пам'яті Валентини Яківни Волошиної) : есе / упоряд. Н. І. ЛазаренкоВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 59 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
Ж74
Життя, присвячене педагогіці: спогади про Миколу Івановича Сметанського / упоряд.: В. М. Галузяк, І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 60 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37(03)
Є26
Євсюкова Людмила Степанівна. Інтерактивні технології навчання: словник-глосарій / Л. Є. ЄвсюковаВінниця : Планер, 2013. – 186 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Є87
Єсюк Людмила Володимирівна. 7 сходинок до успіху: програма виховної роботи з учнями 8-9-х класів / Л. В. ЄсюкК. : Шкільний світ, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
З-13
Завальнюк О. М. Подільська інтелігенція у реформуванні загальноосвітньої школи в добу Української революції (1917-1920 рр.) : історичний нарис / О. М.Завальнюк Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 62 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
З-13
Завучу початкової школи / упоряд.: Л. Кравчук, О. Барбазюк, С. ІвашньоваКиїв : Перше вересня, 2017. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
372
З-13
Завязун Тетяна Володимирівна. Мовленнєвий розвиток дошкільників: тематичні проекти / Т. В. ЗавязунК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
З-36
Засідання педради в ДНЗ / упоряд.: В. Семизорова, авт. кол.: О. Ляшенко, Н. Радоміцька, Л. СоваКиїв : Шкільний світ, 2017. – 172 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
373.04
З-41
Збірник програм для гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку / уклад.: Т. І. Андрущак, В. В. Строкаченко ; Вінницький обласний центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсійВінниця : ФОП Праведна О. В., 2012. – 66 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
З-41
Збірник програм для гуртків, творчих об'єднань художньо-естетичного та декоративно-прикладного напрямів (для позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів) / уклад.: В. Ю. Іова, Л. В. Красномовець, Т. В. ГригорчукКам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2012. – 272 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
372
З-46
Здоров'я дитини в садку та родині / упоряд.: Н. Шашенок, І. Хміль, О. ЛисакК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.9
І-21
Іванова Т. І. Корекція заїкання / Т. І. Іванова, Т. І. Кваша ; упоряд. Т. А. ШаповалК. : Шкільний світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.9
І-21
Іванова Тамара Іванівна. Дислексія. Діагностика та корекційно-відновлювальна робота з дітьми / Т. А. Іванова ; упоряд. Т. ШаповалКиїв : Шкільний світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.01
І-32
Із творчої скарбниці вчителів Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 / під ред. О. Г. ПогончикаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2014. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
І-46
Ільїна О. С. Навчальний рік: основні накази / О. С. Ільїна, О. О. ТереховаК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.9
І-65
Інклюзивне навчання: досвід упровадження / упоряд. А. КолупаєваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
І-66
Інноваційні форми засідань педради / упоряд. М. К. ГолубенкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
378
І-71
Інститут історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: від витоків до сьогодення / авт. кол.: Ю. А. Зінько, С. О. Гусєв, П. С. Григорчук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Державна картографічна фабрика, 2012. – 208 с. ; фото. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
І-73
Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
І-73
Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті : монографія / авт. кол.: Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська та ін., за ред. Ю. О. Жука ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 196 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
373
І-74
Інформаційний простір школи / упоряд. І. М. РожнятовськаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
І-75
Іонова О. М. Здоров'язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. ГресьХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (159)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
К14
Казачінер О. С. Інклюзивна компетентність учителя іноземної мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (165)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К14
Казачінер Олена Семенівна. Організація роботи в літньому мовному таборі / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К14
Казначей Ірина Василівна. Шкільна методична служба: схеми, таблиці та документація / І. В. КазначейКиїв : Шкільний світ, 2015. – 76 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік / упоряд. Л. І. Ніколюк, наук. ред. П. І. Рогова, відп. за вип. Л. О. Пономаренко, літ. ред. Ю. В. Петік ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК. : Нілан-ЛТД, 2013. – 207 с. Примірники: всього:3 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
К17
Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. КуклінК. : Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К17
Калиновий край : практично зорієнтований збірник матеріалів для використання в роботі з дітьми 1-4 років навчання в школах західної української діаспори / Л. В.КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. – 428 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
373
К17
Калошин В. Ф. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 1 / В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К17
Калошин В. Ф. Практичні поради молодому вчителеві. Ч. 2 / В. Ф. Калошин, Д. В. ГоменюкХарків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (112)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К17
Калошин Володимир Федорович. Адаптація молодого вчителя / В. Ф.КалошинК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
К17
Калошин Володимир Федорович. Співробітництво - головна стратегія виховання, або як зробити виховання ефективним / В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (161)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : У 3-х т. Т. 1: Загальні питання педагогіки / Л. В. КалуськаІвано-франківськ : Симфонія форте, 2014. – 696 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори : У 3-х т. Т. 2: Авторські програми / Л. В.КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 716 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
К17
Калуська Любомира Василівна. Вибрані педагогічні твори: У 3-х т. Т. 3: Навчально-методичне забезпечення розвитку і виховання дітей дошкільного віку / Л. В. КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 740 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
К17
Калуська Любомира Василівна. Людина із серцем Прометея / Л. КалуськаІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 32 с. Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
К17
Калуська Любомира Василівна. Мирослав Стельмахович і сучасність : збірник матеріалів на допомогу педагогам та батькам / Л. Калуська ; Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2012. – 52 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К18
Камінська Євгенія Іллівна. Державно-громадське управління в школі / Є. І. КамінськаХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К38
Києнко-Романюк Л. А. Управлінські рішення в роботі класного керівника / Л. А. Києнко-Романюк. Формування морально-етичної позиції старших підлітків / Г. В. Карпенко, Л. С. РибалкоХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (118)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
К49
Климко Лариса Василівна. Громадсько-активні школи: кроки до дій / Л. В. КлимкоХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
К56
Ковтонюк Мар'яна Михайлівна. Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики - бакалавра : монографія / М. М. КовтонюкВінниця : Планер, 2013. – 425 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37
К59
Козловський Ю. М. Едукаційна інтегрологія : монографія / Ю. М. Козловський, І. М. КозловськаЛьвів : Сполом, 2015. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К60
Колективні форми методичної роботи / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К65
Копач С. О. Національно-патріотичне виховання : накази / С. О. Копач, І. І. Стеценко ; упоряд. М. ГолубенкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К68
Корпоративна культура навчального закладу / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. В. Козубенко, В. О. ТіхановаК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 115 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
К78
Кравчук Лариса Володимирівна. Незвичайні свята : сценарії / Л. В. КравчукК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
К79
Креативна педагогіка. 144 форми, прийоми і методи роботи для творчого навчання і виховання / упоряд. Н. ХарченкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - (1)
371.04
К93
Куріпта В. І. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 4-му класі / В. І. КуріптаХарків : Основа, 2016. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 1-му класі / В. І.КуріптаХарків : Основа, 2016. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (148)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 2-му класі / В. І.КуріптаХарків : Основа, 2016. – 170 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (149)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
К93
Куріпта Валентина Іванівна. Корисне дозвілля: 20 сценаріїв виховних заходів у 3-му класі / В. І. КуріптаХарків : Основа, 2016. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - (1)
37У(09)
К95
Кучер В. Педагоги Липовеччини у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / В. Кучер, С. ДибськийЛиповець : ПП Балюк І. Б., 2014. – 126 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
К95
Кучерова Галина Миколаївна. Керівнику школи. Педагогічний аналіз / Г. М. Кучерова ; упоряд. Н. Л. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Л59
Ліннік Олена Олегівна. Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до співробітництва з молодшими школярами : монографія / О. О. ЛіннікК. : Слово, 2014. – 304 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Л13
Лаврук Василь Васильович. Внутрішній контроль : практичний порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу / В. В. ЛаврукК. : Редакції газет з управління освітою, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Л15
Ладивір Світлана Олексіївна. Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини / С. О. Ладивір К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Л17
Лазько Н. С. Безліч ідей із безлічі речей / Н. С. Лазько, Т. С. ЛазькоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
Л22
Лановенко Алла Олегівна. Організаційно-педагогічні умови формування ключових компетентностей майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами мультимедіа : методичні рекомендації / А. О. ЛановенкоВінниця : Планер, 2013. – 115 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Л24
Лапшина Ірина Сергіївна. Створюємо сайт школи / І. С. ЛапшинаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Л26
Ласкавцева Яна Давидівна. Виховуємо на традиціях / Я. Д. ЛаскавцеваХарків : Основа, 2016. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (145)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
Л69
Логопедична робота в дошкільному навчальному закладі / авт.-упоряд.: Г. В. Мацюк, Л. П. Яценко, В. А. КириченкоК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л83
Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаЛуганськ : Максим, 2013. – 71 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Л93
Любарова Віра Миколаївна. Куточок природи в дитячому садку / В. М. ЛюбароваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л93
Людина - оркестр (до ювілею Б. А. Бриліна) / упоряд. Б. І. Нестерович, Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Ландо ЛТД, 2014. – 64 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
371
М65
Місія вчителя в сучасному світі : матеріали ІІ Міжнародного симпозіуму (Одеса, 27-30 вересня 2012 р.) / ред. кол.: О. Чебикін, С. Бондаренко, В. Андрущенко ; МОН, молоді та спорту України, ПНПУ імені К. Д. Ушинського Одеса : Видавець В. В. Букаєв, 2013. – 276 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
М14
Майданюк Інна Сергіївна. Дитячий садок. Валеологія в казках / І. С. МайданюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М15
Макаренко Ольга Анатоліївна. Професійна етика педагога / О. А. МакаренкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 88 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
М17
Максимчук Вікторія Миколаївна. Організація роботи літнього пришкільного табору / В. М. МаксимчукК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М21
Мальцева Олена Василівна. Будь здоровим, учителю : тренінги / О. В. МальцеваК. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
М29
Мартынова Р. Ю. Педагогические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей : монография / Р. Ю. МартыноваОдесса : Освіта України, 2017. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М29
Мартынова Р. Ю. Психологические основы интегрированного обучения образовательной и иноязычной речевой деятельности студентов неязыковых специальностей : монография / Р. Ю. МартыноваОдесса : Освіта України, 2016. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
М33
Матвієнко В. О. Школа ремесел. Графіка і живопис / В. О. Матвієнко, В. О. Кузьменко ; упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2012. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
М35
Матяш Ольга Іванівна. Теоретичні та методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії : монографія / О. І. МатяшВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 450 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
М52
Мерзлякова Олена Леонідівна. Інформаційна грамотність. Профілактика деструктивного впливу мас-медіа / О. Л. Мерзлякова ; упоряд. Т. ЧервоннаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
371.012
М52
Мерзлякова Олена Леонідівна. Профорієнтація. Шпаргалка для вчителя / О. МерзляковаКиїв : Шкільний світ, 2016. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
37У(09)
М54
Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. СинекопК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
М54
Методична робота в ДНЗ / упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2016. – 252 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М54
Методична робота з педкадрами / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
М54
Методичний супровід молодого вчителя : психолого-педагогічний супровід / упоряд. Ж. Сташко, ред. кол.: І. Рожнятовська, М. Голубенко, М. МосієнкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
М65
Мистецтво в підготовці фахівців соціономічних професій : збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Випуск 2 / ред. І. Є. Руснак, Т. Р. БраніцькаВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
М74
Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М. О. ЛюшинХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (115)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371
М75
Молодий вчений. № 5.2 (57.2) травень 2018 р. Спецвипуск: Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція / ред. кол.: В. В. Базалій, Г. С. Балашова, Д. С. ГриценкоХерсон : Молодий вчений, 2018. – 158 с. Примірники: всього:1 - (1)
371.011
М80
Мороз Віра Василівна. Збереження репродуктивного здоров'я підлітків / В. В. МорозК. : Шкільний світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37
М89
Музична педагогіка: актуальні проблеми теорії та практики : матеріали звітної науково-практичної коференції викладачів та студентів ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Частина 2 / ред. кол.: О. П. Бурська, В. А. ФрицюкВінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Н63
Ніколіна Інна Іванівна. Загальноосвітня школа України 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. : монографія / І. І. НіколінаВінниця : МЕРКЬЮРІ-ПОДІЛЛЯ, 2013. – 208 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
Н15
Навчальні екскурсії у початковій школі / авт. кол.: Н. М. Кравченко, І. М. Рябуха, Т. Л. СвірідаХарків : Основа, 2016. – 139 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н15
Навчальний рік у наказах / авт. кол.: О. М. Курінна, Н. А. Стороженко, Ж. В. Мицюк, упоряд. О. ВласенкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Н15
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск № 2 (13) / гол. ред. І. С. Волощук, ред. кол.: М. І. Бурда, О. М. Топузов, О. І. Ляшенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології ім. Г. С. КостюкаК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
Н15
Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць. Випуск № 1 (12) / гол. ред. І. С. Волощук, ред. кол.: М. І. Бурда, О. М. Топузов, О. І. Ляшенко ; НАПН України, Інститут обдарованої дитини, Інститут психології ім. Г. С. КостюкаК. : Інститут обдарованої дитини, 2014. – 158 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ППН(1)
373
Н15
Навчання активу дитячого самоврядування. Психологічні аспекти самовиховання учнів / уклад.: О. Є. Чорна, Н. В. Калугіна, Т. М. Соколовська, В. Ф. КалошинХарків : Основа, 2012. – 128 с.. – (Бібліотека журналу "Управління школою": вип. 11 (119)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У
Н17
Надія вітчизняної освіти (до ювілею заслуженого учителя України Надії Семенівни Вітковської) / упоряд.: Г. С. Тарасенко, Н. М. Зорька, І. Л. Холковська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 108 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н19
Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. Ч. 2 / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. ОдайникХарків : Основа, 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (152)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н19
Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : науково-методичний посібник. Ч. 1 / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. ОдайникХарків : Основа, 2015. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази ЗНЗ. І семестр / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази ЗНЗ. ІІ семестр / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н21
Накази по школі: виховна робота / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. М. ГолубенкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Н28
Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : монографія / за ред. О. С. Радул, ред. кол.: Т. О. Кравцова, С. В. КуркінаКіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. – 311 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Н34
Наукова школа професора Галини Тарасенко / упоряд.: Т. М. Кривошея, Н. О. Пахальчук, Л. А. Присяжнюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:37
Н34
Науковий простір академіка Олександри Савченко / за ред. Я. П. Кодлюк ; НАПН України ; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. СухомлинськогоК. : Богданова А. М., 2012. – 312 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ППН(1)
373
Н34
Науково-методична проблема школи / упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
Н34
Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография. Книга 39 / авт. кол.: А. П. Баранов, Н. В. Виницкая, Е. В. Головнева, под общей ред. О. И. КириковаВинница ; М. ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – 217 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
Н34
Научные исследования: информация, анализ, прогноз : монография (международная). Книга 38 / авт. кол.: Г. М. Агеева, В. Н. Багрий, И. А. Бец, под общей ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука информ, 2012. – 280 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(083)
Н73
Новий довідник для вступника до ВНЗ І, ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації (2013-2014 роки) : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / за ред. В. Співаковського, ред. кол.: О. Чернощока, І. Орищенко, В. Пекуровський. – 14-е вид.К. : Гранд-ЕКСПО, 2013. – 255 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Н74
Новопризначеному директору / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 11 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, В. В. Денисова, Е. Г. Зуева, под общей ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 289 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография (международная). Книга 14 / авт. кол.: О. Г. Абрамкина, А. Ю. Арутюнян, О. И. Гербет, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 290 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 12 / авт. кол.: И. П. Егорова, С. А. Исаева, Т. А. Каясова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
О-23
Образовательно - инновационные технологии: теория и практика : монография. Книга 15 / авт. кол.: А. И. Артюхина, Н. В. Бармута, М. Г. Бекирова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 202 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
О-23
Образотворча діяльність дітей: за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. СинекопК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
О-64
Організаційні накази з виховної роботи / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
О-72
Осадчий Вячеслав Володимирович. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : монографія / В. В. ОсадчийМелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 420 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
37У(09)
О72
Освіта і культура Волині: Історія та сучасніть : науковий збірник: матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції / ред. кол.: З. В. Герасимчук, О. М. Жук, Я. М. Мартинюк ; Луцький національний технічний університетЛуцьк, 2012. – 326 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.6
О-72
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади : монографія / авт. кол.: Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва, О. В. АніщенкоК. : Педагогічна думка, 2012. – 272 с. Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(5), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 7 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2014. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 4. Частина 2 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2013. – 388 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 10 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2015. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 8 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ : Поліграф плюс, 2015. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 9 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Поліграф плюс, 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 4. Частина 1 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 264 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 3. Частина 2 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Український пріоритет, 2012. – 204 с. – (Серія "Інклюзивна освіта") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : науково-методичний збірник. Випуск 3. Частина 1 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Випуск 6 / за ред.: В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв, 2014. – 194 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
О-72
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових праць. Вип. 5 / ред. кол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Б. С. МорозКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
О-78
Островерхова Н. М. Аналіз уроку за новітніми технологіями / Н. М. ОстроверховаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
О-92
Охорона праці в навчальному закладі: накази, положення, інструкції / ред. кол.: В. Є. Чудакова, С. М. Січко, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 127 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
П32
Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 25-28 березня 2014 року / за ред. О. А. БлажкаВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 148 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
П32
Підласий Іван Павлович. Виховання замовляли? / І. П. ПідласийХ. : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 2 (110)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П32
Підласий Іван Павлович. Живий урок / І. П. ПідласийХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (173)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9
П19
Пасічник О. І. Соціалізація дитини з особливими освітніми потребами : психологічний супровід / О. І. Пасічник, Ю. М. ВоронішинаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 144 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
371.011
П20
Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П24
Педагогічні інновації (конволют) / уклад. О. А. П'ятак ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Вінниця, 2012. – 107 с. Примірники: всього: -
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5 т. Т. 3: Загальна середня освіта / ред. кол.: О. І. Ляшенко, О. Я. Савченко, Н. М. Бібік ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна наука, 2012. – 432 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5 т. Т. 1: Загальна педагогіка та філософія освіти / ред. кол.: О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. І. Бондар ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 368 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць. : в 5 т. Т. 2: Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / ред. кол.: С. Д. Максименко, Н. В. Чепелєва, В. В. Засенко ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 400 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць: в 5-ти т. Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, І. А. Зязюн ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 512 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П24
Педагогічна і психологічна науки в Україні: збірник наукових праць: в 5-ти т. Т. 5: Вища освіта / ред. кол.: М. Б. Євтух, Л. В. Губерський, В. І. Кононенко ; Національна академія педагогічних наук УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 392 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П24
Педагогічна майстерність. Практикум / упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:37
П24
Педагогічна практика (для студентів - практикантів ІППМ): рекомендаційний список літератури / уклад. В. М. Беринда, ред. Т. А. Кузнєцова, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2015. – 122 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ППН(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 19 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 20 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 219 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск ХVІІ / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 267 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 17 / ред. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под общей ред. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2012. – 267 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции. Выпуск 18 / авт. кол.: Ю. А. Бубнов, Е. М. Галишникова, В. А. Далингер, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 187 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018
П24
Педагогика семьи в контексте образовательных приоритетов Украины и Беларуси : монография / под ред. Г. С. ТарасенкоВинница ; Мозырь : Нилан-ЛТД, 2013. – 264 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371
П24
Педагогика: семья - школа - общество : монография. Книга 27 / авт. кол.: А. Ю. Арутюнян, С. А. Барамзина, А. А. Буданцова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2012. – 165 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П24
Педагогика: семья - школа - общество : монография. Книга 28 / авт. кол.: Н. В. Виницкая, Ф. Я. Есенакаева, А. Б. Измайлова, под ред. О. И. КириковаМ. ; Воронеж : Наука, 2013. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П27
Перцова Наталія Іванівна. Методисту з навчальної дисципліни / Н. І. ПерцоваК. : Шкільний світ, 2014. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П35
Письмак Лариса Леонідівна. Організація роботи соціального педагога / Л. Л. ПисьмакК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37
П38
Пліско Оксана Вікторівна. Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень учнів старшої школи / О. В. ПліскоХарків : Основа, 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. І півріччя / авт. кол.: О. М. Золотаренко, Т. В. Фурдецька, О. М. Шліхта, упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. ІІ півріччя / авт. кол.: О. М. Золотаренко, Т. В. Фурдецька, О. М. Шліхта, упоряд. В. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
П37
Планування в ДНЗ. Ранній вік / авт. кол.: С. Осадча, Л. Сова, Н. Ящура, упоряд. В. В. СемизороваКиїв : Шкільний світ, 2016. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П37
Планування в школі / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шк. світ, 2013. – 48 с. – (Б-ка "Шкіл. світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
П43
Погончик Григорій Олексійович. Шкільна родина (сторінки з історії життя Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1) / Г. О. ПогончикВінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 536 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
П56
Пономаренко М. І. Шевченківські свята в школі / М. І. Пономаренко, Г. І. ШиховаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
П58
Попов М. М. Організація шкільного туризму. Ч. 2 / М. М. ПоповХарків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 8 (104)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
П58
Попов Микола Михайлович. Організація шкільного туризму. Ч. 1 / М. М. ПоповХарків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 7 (103)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
П60
Портфоліо вчителя / упоряд. І. М. РожнятовськаК. : Шкільний світ, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
П60
Портфоліо методиста / упоряд. Ж. М. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371
П64
Потоцька Ю. В. Соціальний педагог у школі : рекомендації для початківця / Ю. В. Потоцька, О. П. ЗайкінаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
П77
Пристінська М. С. Дозвілля школярів. Ігри кожного дня / М. С. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П77
Приходько В. М. Педагогіка і психологія учнівського самоврядування / В. М. Приходько, М. І. ПриходькоХарків : Основа, 2014. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
П77
Приходько Валентин Миколайович. Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять / В. М. ПриходькоХарків : Основа, 2017. – 96 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 1 (168)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П37
Проблеми конструювання підручників з мов і літератур етнічних меншин для початкової і основної школи : монографія / авт. кол.: Л. І. Курач, В. О. Корсаков, Л. А. СімаковаК. : Педагогічна думка, 2012. – 144 с. Примірники: всього:20 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЗБЕРІГАННЯ(10), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7)
378
П78
Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Вип. 7 / ред. кол.: Є. М. Суліма, Я. Я. Болюбаш, Ю. В. Ївженко ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН УкраїниК. : Фахова освіта, 2013. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П79
Проекти в початковій школі / упоряд. О. М. КондратюкК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
П79
Проекти у школі: розробка та реалізація / упоряд. Ж. СташкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
П79
Проектна діяльність школи / упоряд. Л. В. ГаліцинаК. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Р15
Радченко Юлія Леонідівна. Професійна підготовка вчителя на Катеринославщині: теорія та історія : навчально-методичний комплекс / Ю. Л. РадченкоЧернігів : Лозовий В. М., 2012. – 71 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Р31
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи : збірник матеріалів регіональних педагогічних читань. Випуск 8 / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, А. М. Коломієць, Г. Г. КітВінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Р49
Рибалко Л. С. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : колективна монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, Т. В. КуценкоХарків : Основа, 2017. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; випа. 7 (174)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Р49
Рибалко Л. С. Теоретичні питання розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : монографія / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, А. В. ЯцинікХарків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.018
Р58
Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд.: Ю. Р. Бойко, Н. М. Черноморец, Г. М. Герило та інК. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Р64
Розвиток образного мислення : картки за творами В. Сухомлинського / авт. кол.: Л. Атаманенко, Г. Волкова, Т. Науменко, упоряд. В. СемізороваКиїв : Шкільний світ, 2015. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Р69
Романець Л. М. Повсякденне життя та соціальний статус вчительства України повоєнного періоду (1944 - друга половина 1950-х років) : монографія / Л. М. Романець, І. М. РоманюкВінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 220 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
373.7
Р83
Руденко Лариса Анатоліївна. Формування комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / Л. А. Руденко ; ред. А. В. ЛитвинЛьвів : Піраміда, 2015. – 340 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
371.01
С16
Салагубова Олена Анатоліївна. Пізнай дитину: збірник тестів / О. А. Салагубова ; ред. кол.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. МосієнкоК. : Шкільний світ, 2013. – 126 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С17
Самовдосконалення. Як стати успішним керівником : посібник / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С25
Свято Першого дзвоника : сценарії / упоряд.: О. Макаренко, Н. Чиренко, Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С30
Семібаламут О. К. Маленькі мандрівки великою країною / О. К. Семібаламут, Н. М. КовальКиїв : Перше вересня, 2016. – 232 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С38
Синдром "Професійного вигорання" (конволют) / уклад. О. А. П'ятак ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012 . – 38 с. Примірники: всього: -
371.01
С40
Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : колективна монографія / за ред. М. І. Жалдака, авт. кол.: О. О. Гриб'юк, В. М. Дем'яненко ; НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчанняКиїв : Атіка, 2014. – 172 с. : іл. Примірники: всього:10 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
С50
Смирнова Марина Євгенівна. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку / М. Є. СмирноваХарків : Основа, 2012. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
С51
Смольникова Галина Валентинівна. Різновікова група в ДНЗ / Г. В. СмольниковаК. : Шкільний світ, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
С62
Соняшникова ігротека : збірник ігор та вправ для дітей раннього та дошкільного віку / упоряд. Л. В. КалуськаТернопіль : Астон, 2016. – 392 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
С62
Соняшникова читанка : хрестоматія для читання дітям раннього та дошкільного віку / упоряд. Л. В. КалуськаТернопіль : Мандрівець, 2014. – 368 с. – (Бібліотека дошкільника) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
С77
Стасенко В. Г. Здоров'язбережувальні технології / В. Г. Стасенко, В. Волканова ; упоряд. Н. МурашкоК. : Шкільний світ, 2013. – 119 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
С79
Стельмахович М. Вибрані педагогічні твори. У 2-х т. Т. 2 / М. Стельмахович ; упоряд.: Л. Калуська, В. Ковтун, М. ХодакКоломия : Вік, 2012. – 464 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
372
С79
Степанова Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку : монографія / Т. М. Степанова, Т. А. ЛісовськаК. : Слово, 2012. – 256 с Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЧЗ ППН(1)
371.011
С81
Столяренко Олена Вікторівна. Виховання у школярів ціннісного ставлення до людини: теоретичний та методичний аспекти : монографія. Книга 1. Людський вимір: історія, минуле і сучасність / О. В.СтоляренкоВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 560 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
С91
Сухенко Тетяна Павлівна. Форми і методи екологічного виховання молодших школярів / Т. П. СухенкоХарків : Основа, 2016. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 2 (146)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 38 / ред. кол.: І.А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 518 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 37 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 537 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 36 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичКиїв ; Вінниця : Планер, 2013. – 517 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
С91
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вип. 39 / ред. кол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Р. С. ГуревичК. ; Вінниця : Планер, 2014. – 514 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.08
С91
Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів / упоряд. І. ВасильченкоК. : Редакіцї газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
С91
Сучасний урок / упоряд. Ж. Сташко, О. ГринькоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 208 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії зимових свят / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії свят та п'єси для молодших школярів / упоряд. О. ТрофімоваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
С92
Сценарії свят у ДНЗ / упоряд. В. Семизорова, Н. Радоміцька, О. ДухновськаКиїв : Шкільний світ, 2017. – 240 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
С92
Сценарії. Державні свята та пам'ятні дати / упоряд.: Л. Черкаська, Л. Шелестова, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2012. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
372
Т29
Театралізована діяльність у ДНЗ / упоряд.: І. Я. Шараєвська, В. В. СемізороваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Т31
Теличко Наталія Вікторівна. Теорія і методика формування основ педагогічної майстерності майбутнього учителя початкових класів : монографія / Н. В. ТеличкоК. : Кондор, 2014. – 522 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
371.9
Т33
Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології : збірник наукових праць. Випуск 7 / ред. кол.: І. Д. Бех, В. В. Засенко, В. В. Кобильченко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т33
Теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу : монографія / за ред. Г. В. Єльникової, авт. кол.: Г. В. Єльникова, В. І. Куценко, В. І. МасловК. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Т33
Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку майбутнього вчителя (26-27 листопада 2014 р.) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / відповідальний за випуск В. М. ГалузякВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т35
Терещенко А. Г. Календарні свята в дитячому садку / А. Г. Терещенко, І. А. ТерещенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Т41
Тимофєєв Валерій Якович. Адамівська школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи / В. Я. ТимофєєвДніпропетровськ : ФОП Середняк Т. К., 2015. – 260 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Т48
Ткаченко Ольга Михайлівна. Етнопедагогічна компетентність педагога : монографія / О. М. Ткаченко ; МОН, молоді та спорту України, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира ВинниченкаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 414 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Т52
Толкачова Лідія Іванівна. Інтерактивні прийоми у вихованні / Л. І. Толкачова ; упоряд.: Л. Шелестова, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 119 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т58
Топ-менеджмент директора школи / авт. кол.: Ю. Шукевич, Л. Даниленко, Л. КарамушкаКиїв : Шкільний світ, 2015. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т63
Тоцька Тетяна Петрівна. Формування ціннісного ставлення до праці за творами В. Сухомлинського. Старший дошкільний вік / Т. П. ТоцькаК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Т65
Традиції українського народного мистецтва як складова процесу викладання образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва у художній школі, на художньому відділенні школи естетичного виховання : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем розвитку початкової мистецької освіти (образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво) 19-22 червня 2017 року / упоряд.: П. О. Івченко, В. І. Любас, М. А. ЛюбасКривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2017. – 192 с. Примірники: всього:1 - (1)
378
Т66
Третько Віталій Віталійович. Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : монографія / В. В. ТретькоХмельницький : ХНУ, 2013. – 414 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Т66
Третяк Ольга Петрівна. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Ч. 1 / О. П. ТретякХарків : Основа, 2013. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9(117)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Т66
Третяк Ольга Петрівна. Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Система роботи з батьками / О. П. ТретякХарків : Основа, 2015. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (136)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Т76
Трофанова Тамара Григорівна. Збірник статей, виступів та публікацій з питань репродуктивного здоров'я / Т. Г. ТрофановаКривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 76 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Т76
Трофименко Людмила Іванівна. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : монографія / Л. І. ТрофименкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 104 с. Примірники: всього:11 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т87
Туріщева Людмила Василівна. Психологічні проблеми на педагогічній раді / Л. В. ТуріщеваХарків : Основа, 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 4 (124)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Т95
Тьютор. Перші кроки / упоряд. О. КондратенкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
У45
Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки : 6200 "гніздових" слів / уклад.: Н. М. Авшенюк, Ю. З. ПрохурК. : Педагогічна думка, 2013. – 512 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
У67
Управління загальноосвітнім навчальним закладом у сучасних умовах / за ред. А. Ф. ШегедиХарків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 6 (150)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
У67
Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності: накази / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
У71
Урок: 100 інноваційних моделей / упоряд.: В. І. Ковальчук, О. А. МакаренкоК. : Редакція газет з управління освітою, 2012. – 124 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
37У(09)
У74
Усатенко Тамара Пилипівна. Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т. П. Усатенко ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У
Ф53
Філіпчук Георгій Георгійович. Націєтворчість освіти : монографія / Г. Г. ФіліпчукЧернівці : Зелена Буковина, 2014. – 400 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378У
Ф56
Філософсько-методологічні засади підвищення якості вищої освіти України: Європейський вимір : монографія / авт. кол.: В. Андрущенко, М. Бойченко, Л. ГорбуноваК. : Педагогічна думка, 2012. – 220 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.7
Ф79
Формування освітнього інформаційного середовища для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : монографія / за ред. Р. С. Гуревича ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 425 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.01
Ф79
Формування освітнього середовища профільної школи : монографія / авт. кол.: М. І. Пддячий, М. В. Васьківський, В. І. ДоротюкК. : Педагогічна думка, 2013. – 200 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.14
Х46
Хімія та здоров'я : інтегровані уроки, позакласні заходи, тести / упоряд. Г. МальченкоК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.011
Х22
Хархан Галина Дмитрівна. Підготовка старшокласників до сімейного життя: тренінги / Г. Д. Хархан ; упоряд. В. СнігульськаК. : Шкільний світ, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372
Х46
Химич Н. Є. Християнські цінності у вихованні дошкільників / Н. Є. ХимичК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги. Випуск 2 / І. Л. ХолковськаВінниця, 2014. – 212 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі : ігри, конкурси, розваги. Вип. 2 / І. Л. ХолковськаВінниця : Планер, 2012. – 224 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
371.01
Х71
Холковська Ірина Леонідівна. Організація дозвілля дітей у літньому таборі: ігри, конкурси, розваги. Випуск 1 / І. Л. ХолковськаВінниця : Нілан ЛТД, 2012. – 256 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.08
Х94
Хромова Оксана Леонідівна. Батьківські збори: 10-11 класи / О. Л. Хромова ; упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ц65
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва: виховні заходи: 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ц65
Ціннісне ставлення до мистецтва: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ц65
Ціннісне ставлення до праці: виховні заходи: 5-8 класи / ред. кол.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до природи: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до природи: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Н. Чиренко, О. ПащенкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Ц65
Ціннісне ставлення до себе: виховні заходи: 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.014
Ц65
Ціннісне ставлення до себе: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до суспільства й держави: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд. Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до суспільства та держави: виховні заходи : 5-8 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Ч-34
Чебикін О. Я. Психологічні основи розвитку професійного іміджу майбутнього вчителя : монографія / О. Я. Чебикін, О. О. КовальоваОдеса : Лерадрук, 2013. – 219 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37У(09)
Ч-44
Чепіль М. М. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака : монографія / М. М. Чепіль, Г. М. СавчинДрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 284 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ч-49
Черних Олексій Володимирович. Духовно-моральний розвиток учнів : навчання в домашніх умовах, морально-етичне виховання / О. В. ЧернихХ. : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 1(109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
373
Ч-49
Черновол-Ткаченко Р. І. Нарада як інструмент управлінської діяльності сучасного менеджера освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко, В. В. ГригорашХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Б-ка журн. "Управління школою" ; вип. 12 (167)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.012
Ч-49
Чернякова Н. В. Ціннісне ставлення до праці: виховні заходи: 9-11 класи / Н. В. Чернякова , Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373.04
Ч-64
Чиренко Наталія Вікторівна. Я та інші: години спілкування для підлітків / Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ш35
Швець Тетяна Едуардівна. Тьюторинг. Практики впровадження / Т. Е. Швець ; упоряд. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2017. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373
Ш66
Шкільні методичні об'єднання. Система роботи / за ред. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2016. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.013
Ш66
Шкільний театр. П'єси / упоряд. ; Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. ЧерняковаК. : Шкільний світ, 2012. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Ш66
Шкарпітко Н. О. Від атестації до атестації / Н. О. Шкарпітко, С. Крутієнко, Л. Шишкіна ; упоряд. Ж. СташкоКиїв : Шкільний світ, 2015. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного віку") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: Квілінг - паперові кучерики / упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2012. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: М'яка іграшка. Витинанка. Клаптикова аплікація / упоряд. О. О. Колонькова, ред. Л. РакК. : Шкільний світ, 2013. – 115 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(03)
Ш71
Шмагало Р. Т. Словник педагогіки художньої культури та менеджменту мистецтва: терміни, поняття, дефініції : довідкове видання / Р. Т. Шмагало, І. Л. ГнатишинЛьвів : ЛНАМ, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
373
Щ61
Щербакова Надія Миколаївна. Формування пізнавальної самостійності школярів / Н. М. ЩербаковаХарків : Основа, 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.011
Щ92
Що таке статеве виховання і чому це важливо. Партнерство сім'ї, школи та громади. – 2-ге вид.Київ : Благодійний фонд "Здоров'я жінки і планування сім'ї", 2015. – 16 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2012 : хронологічний довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова ; відповід. за випуск: В. С. Білоус, Т. В. МірохінаВінниця : ВДПУ, 2012. – 78 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:4 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2013 : довідник / уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; коректор І. І. Остапчук ; відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(2)
378(03)
Ю14
Ювіляри ВДПУ - 2014 : довідник / уклад. Т. А. Кузнєцова, коректор І. І. Остапчук, ред. Т. В. Мірохіна, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2014. – 48 с. – (Педагоги Вінниччини) Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
373.04
Ю98
Ющенко І. В. Абетка безпеки : бесіди з попередження дитячого травматизму / І. В. Ющенко, І. В. БожкоХарків : Основа, 2013. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Я45
Якименко С. І. Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М. І. Пирогова та М. О. Корфа: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Ю. М. ЛавренчукКиїв : Слово, 2015. – 208 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
37(09)
Я45
Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. МіленінаКиїв : Слово, 2015. – 296 с. – (Педагогічна серія "Історичними стежинами") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Я94
Яцюк Марія Валеріївна. Вступ до 1 класу. Психологічний супровід / М. В. ЯцюкКиїв : Шкільний світ, 2017. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

ПЕДАГОГІКА
Аналітичні статті

 1. 10 методик раннього розвитку // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 21-24.
 2. 6 правил молодого вчителя // Школа. – 2017. – № 7. – С. 34-35.
 3. Абашник Л. А. Це моя Україна! : літературно-музична композиція / Л. А. Абашник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 48-55.
 4. Авраменко Н. Д. Зв’язок поколінь як провідний чинник у формуванні життєвих цінностей школяра / Н. Д. Авраменко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 14-17.
 5. Агапшук С. Виховання патріота. Чи під силу це новій школі? / Світлана Агапшук // Біологія. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 9-14.
 6. Агафонова А. О. Психологія, педагогіка і школа / А. О. Агафонова // Математика в школах України. – 2017. – № 33. – С. 31-34.
 7. Айрікян А. С. Актуальні аспекти діяльності методичних об'єднань (комісій) / А. С. Айрікян, Л. М. Михайлова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 1/2. – С. 6-12.
 8. Аксьонова Л. М. Спільна робота вихователів і батьків у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку / Л. М. Аксьонова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 2-10
 9. Амброзяк О. Умови для навчання - умови для творчості : формування мотиваційного поля загальноосвітнього закладу / О. Амброзяк // Завуч. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 19-22.
 10. Амерханян С. В. Управлінський супровід процесу формування критичного мислення учнів / С. В. Амерханян, О. П. Мельник // Управління школою. – 2017. – 34/36. – С. 18-39.
 11. Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи / Борис Андрієвський // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 3-4
 12. Андрющенко Ольга Морквинка-вітамінка : заняття для дітей раннього віку / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 24-25
 13. Андрющенко Ольга Уроки самостійності : формування навичок практичного життя за методикою М. Монтессорі / Ольга Андрющенко, Лариса Рудень // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 23-24
 14. Андрющенко Т. Дбати про здоров'я - цікаво : методи і прийоми формування здоров'язбережувальної компетентності / Т. Андрющенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 8-15.
 15. Андрющенко Тетяна Позитивне ставлення до себе та інших - запорука здоров'я / Тетяна Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-7
 16. Андрющенко Тетяна Шануймо себе й усіх довкола : проектна діяльність з дітьми старшої групи протягом тижня / Тетяна Андрющенко; Тетяна Андрущено // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-9
 17. Анісімова Г. Формування здатності до саморозвитку та самореалізації учнів початкової школи шляхом упровадження науково-педагогічного проекту "Росток" / Галина Анісімова, Валентина Полтавська // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 53-55
 18. Анісімова Олена Казка про те, як куб, циліндр і куля піраміду будували : ознайомлення дітей з дидактичним матеріалом Ф. Фребеля / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 25
 19. Анісімова Олена Педагогічні погляди Ф. Фребеля у практиці роботи сучасного дитсадка / Олена Анісімова, Агафія Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 22-24
 20. Анохіна В. Український одяг учора та сьогодні : заняття для дітей середнього дошкільного віку / В. Анохіна // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 4-7.
 21. Антонюк Л. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес / Л. Антонюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 9-13 (Дод.).
 22. Антощак О. Перспективний план роботи на 2015-2019 рр. : прогнозування розвитку навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та матеріально-технічної бази / О. Антощак // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 57-63.
 23. Арабаджи Л. І. Українські вечорниці : позакласний захід / Л. І. Арабаджи // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 98-101.
 24. Артамова Г. О. Зростаємо громадянами України. Права дитини : розробки уроків варіативного курсу, 1-й клас / Г. О. Артамова, О. Д. Семикіна, О. А. Федорова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 6. – С. 33-39.
 25. Артьомова Ольга Яскравий світ чарівних звуків : нетрадиційне музичне заняття у природі для дітей старшої групи / Ольга Артьомова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 38-39
 26. Артюх Т. Будинок моди : сюжетно-рольова гра для дітей старшого дошкільного віку / Т. Артюх // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 14-15.
 27. Атестація педагогічних працівників // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 4-6.
 28. Атоманюк І. І. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес / І. І. Атоманюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 19/20. – С. 2-18.
 29. Бабенко С. На гостину до Маші та Ведмедя : відкрите заняття за методикою читання Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей старшого дошкільного віку / С. Бабенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 14-18.
 30. Бабич Т. Я зичу вам добра : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / Т. Бабич // Дитячий садок. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 12-15.
 31. Бабіцька І. П. Промінчик доброти : свято весни / І. П. Бабіцька // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 34-36.
 32. Бабченко С. Любов до Батьківщини за Василем Сухомлинським : ідеї та творча спадщина видатного педагога в сучасній системі виховання дитини / С. Бабченко // Дитячий садок. мистецтво. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 17-32.
 33. Базавлук О. Нікуди без LEGO : розумний конструктор як помічник педагога / О. Базавлук // Дитячий садок. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 8-12.
 34. Байнякшина О. Є. Національно-патріотичне виховання учнів на уроках у початковій школі / О. Є. Байнякшина // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 51-63.
 35. Балдич Ольга Ігри на асфальті / Ольга Балдич, Ольга Варава // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 20-23
 36. Балютіна К. Перспективний план виховної роботи вчителя початкових класів / Катерина Балютіна, Світлана Гончарова, Олександра Жихарєва // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 12-16
 37. Бандура А. Економічний брейн-ринг : заняття-гра для дітей старшого дошкільного віку / А. Бандура // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 44-47.
 38. Бандура В. Р Ланцюги живлення. Задачі на зведення до одиниці. Обчислення виразів : інтегрований урок природознавства та математики у 3-му класі / В. Р Бандура // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8. – С. 66-68.
 39. Барабаш Ольга Забави у зимовому лісі : музична розвага для дітей старшої логопедичної групи / Ольга Барабаш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 31-34
 40. Баранська О. Подорож українською оселею : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Баранська // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 32-34.
 41. Барбашова І. Сенсорний розвиток: колірна перцепція : способи застосування еталонів кольору в обстеженні об'єктів / І. Барбашова // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 22-25.
 42. Барна М. Нова українська школа: навчаємо тренерів : система роботи з перепідготовки педагогічних кадрів / М. Барна // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 3-5.
 43. Басова І. М. Щаслива родина - щаслива Батьківщина : родинне свято / І. М. Басова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 36-40.
 44. Батрун І. В. Соціалізація дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 31-34.
 45. Батченко Т. Живи без залежності : просвітницька програма для учнів 8-11-х класів / Тетяна Батченко // Психолог. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 1-28 (Дод.).
 46. Батюк Н. Заклад тимчасового пребування : соціально-виховна та психологічна робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування / Н. Батюк // Соціальний педагог. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 16-36.
 47. Березовська Неоніла Вивчаємо психологічний клімат колективу / Неоніла Березовська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 12-15
 48. Беспалько Н. Без свят не буває дитинства : організація та проведення свят у дитячому садку / Н. Беспалько, Т. Волкова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 21-24.
 49. Бех І. Грані духовного зростання особистості / Іван Бех // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 3-7.
 50. Бех І. Грані духовного зростання особистості / Іван Бех // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 1-5.
 51. Бех І. Науковий універсалізм академіка Івана Зязюна / І. Бех // Педагогічна газета. – 2017. – Березень-квітень (№ 2). – С. 7.
 52. Бех М. Особистісно орієнтовані технології навчання в початковій школі / Максим Бех // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 36-40
 53. Бєлєнька Ганна Кімнатні рослини в дитячому садку : консультує фахівець / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 7-9
 54. Бєлуха Світлана. Шлях до нової української школи : дослідно-експериментальна та інноваційна діяльність навчального закладу / Світлана Бєлуха // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 65-71.
 55. Бєляєва І. П. Вічна магія книги : [виховний захід] / І. П. Бєляєва, Т. В. Стонкус // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 38-41.
 56. Бичок Г. Юні екологи : заняття для дітей старшого дошкільного віку / Г. Бичок // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 17-19.
 57. Бідна Наталія Гайда до сонечка! : фізкультурне заняття для дітей раннього віку / Наталія Бідна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 24-25
 58. Бідюк А. С. Дистанційне навчання в сучасній школі: потреба чи мода? / А. С. Бідюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 2-5
 59. Біла А. Дитячі оази в мегаполісі : ідеї для ігрових майданчиків в Україні та світі / А. Біла // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 36-41
 60. Біла Т. У садочка ювілей : інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку / Т. Біла // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 12-14.
 61. Білан О. П. «Якщо людина та родину має, то вічно їй на цьому світі жить!» : [виховний захід] / О. П. Білан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 43-48.
 62. Білецька Н. Й. Метод проектів у виховній роботі / Н. Й. Білецька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 8-10.
 63. Білецька О. Як скласти річний план : лайфхаки для молодих спеціалістів / О. Білецька, М. Копенкова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 8-14.
 64. Білецька С. В. Педагогіка педоцентризму в суспільному вихованні США та Японії (порівняльний аналіз) / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 6. – С. 25-39
 65. Білецька С. В. Позитивне мислення в американській педагогіці / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 11. – С. 30-39; Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 12. – С. 30-34.
 66. Білик С. В. Прощавай, Букварику, наш найперший друже! : свято / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 56-65.
 67. Білик С. В. Прощавай, маленька Країно Дитинства! Прощавай, початкова школо! : свято / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 12. – С. 2-18.
 68. Білоконна Н. Емоційний компонент як важливий чинник організації навчально-виховного середовища у групі продовженого дня / Ніна Білоконна // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 43-46
 69. Білоус І. Бачити людину в іншому. Педагогіка співпраці : засідання педагогічної ради у формі ток-шоу / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 37-41.
 70. Білоус І. Інтерактивне навчання : реалізація самоосвітніх завдань учителя / Інна Білоус // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 10-41 (Дод. 1-4)
 71. Білоус І. Професійна етика вчителя : прес-конференція / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 8-15.
 72. Білоус І. Таке важливе вміння - оцінювати... : засідання педагогічної ради у формі дискусії / І. Білоус // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 16-22.
 73. Бірюкова Н. Безпека понад усе : підсумкове заняття з ОБЖД для дітей старшого дошкільного віку / Н. Бірюкова // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 46-49.
 74. Бірюкова Н. Ми діти твої, Україно! : заняття-розвага з патріотичного виховання для дітей старшого дошкільного віку / Н. Бірюкова // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 20-25.
 75. Бісик В. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітньому навчальному закладі / В. В. Бісик // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 19/20. – С. 19-27.
 76. Бобир Валентина Проблемні ситуації: міркуємо, взаємодіємо, досягаємо мети : система роботи з дітьми старшої групи / Валентина Бобир // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 8-11
 77. Богомолюк Г. Англійська день за днем : перспективи планування з англійської мови (старший вік) / Г. Богомолюк // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 17-20.
 78. Богомолюк Г. Міжнародна смакота : заняття з англійської мови на теми "Їжа", "Овочі та фрукти" / Г. Богомолюк // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 20-22.
 79. Богомолюк Г. У гості до тварин : заняття з англійської мови / Г. Богомолюк // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 17-20.
 80. Богосвятська Анна-Марія "Ранок" і "вечір" уроку як гармонійна зміна природних психофізіологічних фазових станів дитини / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 7-15
 81. Богосвятська Анна-Марія Мотив - джерело діяльності людини. Мотиви в навчанні / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 15-21
 82. Богосвятська Анна-Марія Сезонні валеохвилинки: острівець здоров'я, усмішок і позитиву на уроці / Анна-Марія Богосвятська, Марія Кіба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 33-36.
 83. Богосвятська Анна-Марія Слово - ключ до таємниці життя / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 37-41.
 84. Богосвятська Анна-Марія Учитель, на якого чекають діти / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 2-6
 85. Бодіна Т. В. Наш садочок має таланти : сценарій / Т. В. Бодіна // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 47-48.
 86. Бодня С. М. Таємниці твоєї кімнати : заняття з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку / С. М. Бодня // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 14-30.
 87. Боєва Н. І. Національні святині українського народу : година спілкування для учнів 3-4-х класів / Н. І. Боєва // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 20-22.
 88. Боженко Л. Наш клас - дружна і весела сім'я / Лідія Боженко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 60.
 89. Божик Л. В. Ми - діти України, ми - за мир : літературно-музична композиція / Л. В. Божик // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 6-10.
 90. Божко Т. М. Будь на землі людиною! : виховний захід / Т. М. Божко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 44-48.
 91. Божко Т. М. Презентація 5-го класу : [сценарій] / Т. М. Божко // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 47-51.
 92. Бойченко Анна Як вдало розпочати ранок / Анна Бойченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 20-21
 93. Болтромюк Д. В. Ввічливість — мистецтво спілкування : виховний захід / Д. В. Болтромюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 40-44.
 94. Болтромюк Д. В. Миттєвості весни : дидактичні матеріали / Д. В. Болтромюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. .
 95. Большакова І. Ігротека для першокласників : методичні рекомендації щодо оформлення ігрових кімнат для учнів перших класів / І. Большакова // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 21-41
 96. Большакова І. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи / І. Большакова, М. Пристінська // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 28/29. – С. 12-25.
 97. Большакова І. Книжка початківцю : організація роботи з дитячою книжкою в початковій школі / І. Большакова // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 4-24.
 98. Бондаренко Г. Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща) / Геннадій Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 53-56
 99. Бондаренко Г. Соціальний захист дітей пільгових категорій : організація роботи навчальних закладів / Г. Бондаренко, Н. Альошина // Соціальний педагог. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 31-39.
 100. Бондаренко Л. Центр патріотизму в Білій Церкві / Людмила Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 2-3.
 101. Бондаренко Н. З Україною в серці : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Н. Бондаренко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 7-8.
 102. Бондаренко Т. В. Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей учнів досвід виховної роботи / Т. В. Бондаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 8-13.
 103. Бондарик Марина. Мій дзвінкий веселий м'яч : проект із фізичного виховання / Марина Бондарик // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 24-28.
 104. Бондарчук Є. Інтерактивні технології - шлях до створення ситуації успіху у навчальній діяльності молодшого школяра (за науково-педагогічним проектом "Інтелект України") / Євгенія Бондарчук // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 1-3.
 105. Борецька Т. Співпраця тифлопедагога і вчителя-логопеда : основні аспекти корекційної роботи з дошкільниками, які мають порушення зору / Т. Борецька, О. Шадура // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 9-14.
 106. Борис М. Знай. люби і бережи : дітям про народно-ужиткове мистецтво / М. Борис // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 30-32.
 107. Борисова А. Подорож у королівство математики : заняття для дітей старшого дошкільного віку з використанням розвивальних ігор В. Воскобовича / А. Борисова // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 11-13.
 108. Борисова О. Л. Дошкілля в США : волонтерство, співраця і виховання гідності / О. Л. Борисова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 8-12.
 109. Бридун О. Г. Дух, що тіло рве до бою : захід, присвячений захисникам Донецького аеропорту ім. С. Прокоф'єва / О. Г. Бридун, С. С. Обрин // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 45-47.
 110. Бринюк С. Мій креативний 4-А; Життя класу / Світлана Бринюк, Тетяна Харковенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 58.
 111. Броваренко С. Г. Подорож до осіннього лісу : заняття з розвитку мовлення з використанням прийомів мнемотехніки у старшій групі / С. Г. Броваренко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 21-27.
 112. Бровчак Л. С. Форми і методи виховання особистості на засадах християнської моралі / Л. С. Бровчак // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 5-7
 113. Брусенцева О. Виховання без грубості й жорстокості : батьківські збори з дітьми / О. Брусенцева // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 40-41.
 114. Бублик Л. І. Культура зовнішня й внутрішня (для 5–9-х класів) / Л. І. Бублик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 42-45.
 115. Бублик Л. І. Культура зовнішня й внутрішня : [виховний захід для 5–9-х класів] / Л. І. Бублик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 42-45.
 116. Бугайчук А. 3-D графіка та регбі: що вивчатимуть учні 5-9-х класів / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 8. – С. 30-38.
 117. Бугайчук А. Лілія Гриневич: про компетентності, перепідготовку та свободу вчителів / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 2-5.
 118. Бугрій Майя Музична гімнастика / Майя Бугрій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 35-36
 119. Будзінська Ольга Пори року : посібник для дітей усіх вікових груп / Ольга Будзінська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 25
 120. Будугай Ольга. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з’їздів в Україні у XIX ст. / О. Будугай // Вища школа. – 2017. – № 10. – С. 107-118
 121. Бурдига Тамара Як добре в лісі навесні! : цільова прогулянка для дітей старшої групи / Тамара Бурдига // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 27-29
 122. Бут О. О. Ландшафти як середовище життя та об’єкти охорони : екологічна вистава / О. О. Бут // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 33-36.
 123. Бутенко В. "Козацькому роду - нема переводу" : [проект] / В. Бутенко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 62.
 124. Бутенко Ю. В. Україно, прекрасна державо моя! : [виховний захід] / Ю. В. Бутенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 22-26.
 125. Бутурлим Т. І. Сім’я без ґендерного насильства — основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою : виховна година з ґендерного законодавства ХІХ-ХХІ ст. та української літератури / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 22-26.
 126. Бутурлим Т. І. Сім'я без гендерного насильства - основа гармонійних взаємин між чоловіком і жінкою : виховна година з гендерного законодавства ХІХ-ХХІ ст. та української літератури / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 9. – С. 34-42.
 127. Бутурлим Т. І. Упровадження ґендерного підходу в навчально-виховний процес : навчальний семінар / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 24-31.
 128. Бутурлич Т. І. Упровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес : навчальний семінар / Т. І. Бутурлич // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 21-25.
 129. Бутько Н. Г. Що потрібно знати батькам про недоліки розвитку вуздечки язика та губ у дітей? / Н. Г. Бутько // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 30-35.
 130. Бухтій К. М. Свято нашої родини. Виховний захід у 3-му класі / К. М. Бухтій // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 18-22.
 131. Важливо стартувати впевнено : круглий стіл з авторами програми "Впевнений старт" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 4-8
 132. Варецька О. Формування соціально-економічної компетентності молодших школярів / Олена Варецька // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 23-28
 133. Василашко І. Упровадження STEAM-навчання / І. Василашко, Т. Білик // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 26-32.
 134. Василенко Н. В. Автономія школи: самостійність і відповідальність / Н. В. Василенко // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 2-10
 135. Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 36-79
 136. Василенко Н. В. Особливості управління опорною школою: кардинальні реформи в освіті / Н. В. Василенко // Управління школою. – 2017. – № 13/14. – С. 6-17
 137. Василенко С. Розвиток духовного потенціалу особистості людини : Педагогічна студія / Світлана Василенко, Інна Мирошниченко // Завуч. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 25-40.
 138. Васильєва Дарина. Аксіологічна складова навчання математики у старшій профільній школі / Д. Васильєва // Математика в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 16-19
 139. Веремійчик І. Інтеграція трудового навчання і математики та образотворчого мистецтва в предметних дидактичних іграх / Іван Веремійчик // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 39-42.
 140. Верещак Л. Б У гостях у курочки-чубарочки : індивідуальне корекційне заняття: постановка звука [к] (вік дитини – 3 роки) / Л. Б Верещак // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 35-38.
 141. Вертипорох О. Людиноцентрична модель школи XXI століття / Олена Вертипорох // Директор школи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 49-67
 142. Веселка Ю. Англійська без проблем : поради щодо організації та проведення занять з анлійської мови для дошкільників / Ю. Веселка // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 9-11.
 143. Весняні пісеньки й таночки для наймолодших // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 40
 144. Випуск дошкільняток — радісне і стильне свято : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 3 обкладинки
 145. Від США до Єгипту : особливості дитячих садочків у різних країнах // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 21-29.
 146. Вільк Г. Хліб - це багатство нашої країни : інтегроване заняття / Галина Вільк // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 35-39
 147. Вітаємо переможців конкурсу "Дизайн святкової зали - 2016 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 40
 148. Вітаємо переможців фотоконкурсу - 2016! : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 4 обкладинки
 149. Вітько І. М. Про природу дбай, завжди охороняй! : екологічний захід / І. М. Вітько // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 9-18
 150. Віхорєва Тетяна Ранкова гімнастика з мамою чи татом : комплекс вправ з йоги / Тетяна Віхорєва; Тетяна Вихорєва // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 16-18
 151. Власенко В. Мій маленький Мурчик : інтегроване заняття з розвитку мовлення та конструювання для дітей молодшого дошкільного віку / В. Власенко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 45-47.
 152. [Впровадження медіаторства у школах] // Соціальний педагог. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 6-31.
 153. Вознюк Г. Ф. Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога / Г. Ф. Вознюк, Н. Л. Мельнікова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 7/8. – С. 11-56.
 154. Вознюк Н. В. Які зміни відбудуться в природі восени : екскурсія в природу / Н. В. Вознюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 17-19.
 155. Возняк Оксана. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі / О. Возняк // Вища школа. – 2017. – № 4. – С. 90-97
 156. Войтків М. Зима іде, свята несе : [проект] / Марія Войтків // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 64
 157. Войтко Мирослава Фабрика подарунків : практикум з конструювання для вихователів / Мирослава Войтко, Катерина Куцій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 5-7
 158. Войхевич В. Рослини - живі організми : інтегрований урок із природознавства, образотворчого мистецтва й трудового навчання у 3-му класі / В. Войхевич // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 49-54.
 159. Волинчук Т. М. Мандруємо шляхом зернини : спільний виховний захід учнів початкової школи та вихованців ДНЗ / Т. М. Волинчук // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 25/26. – С. 77-79.
 160. Волкова А. С. Битва протилежностей. День закоханих : сценарій / А. С. Волкова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 26-30.
 161. Волкова К. С. Підготовка вчителів до роботи в інклюзивному закладі як шлях подолання перепон у навчанні особливих дітей / К. С. Волкова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 10-13.
 162. Волкова Н. Інновації сучасної школи: зовнішні та внутрішні чинники і стратегії / Н. Волкова // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 19-24.
 163. Волкова Н. Критичне мислення як метод розвитку творчих можливостей учнів / Н. Волкова, О. Шкрабаченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 25-29.
 164. Волошина Г. Щоб добротою повнилась душа, дамо ми заздрості рішуче відкоша : виховна година / Г. Волошина, Т. Самар // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 48-49.
 165. Волошина Н. Дерева - наші добрі друзі : проект освітньої роботи з дітьми середнього дошкільного віку / Н. Волошина // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 12-17.
 166. Всеукраїнський науково-методичний семінар "Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій: стан, проблеми, перспективи" // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 167. Вусик Світлана Морські мешканці : цикл міні-занять для дітей молодшої групи / Світлана Вусик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 24-25
 168. Вусик Т. Свято цяточки : сценарій розваги для дітей середньої групи / Тетяна Вусик, Оксана Турець // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 44-48.
 169. Вчимося жити разом : проект формування життєвих навичок учнів // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 4-24
 170. Гавва А. Я вчуся сам - навчаю інших : заняття для дітей старшого дошкільного віку / А. Гавва // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 19-21.
 171. Гавриленко Т. Науково-методологічний семінар з історії освіти / Т. Гавриленко // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 78-79
 172. Гаврилюк М. Сторінками осені : дидактичні та методичні матеріали для роботи з мовлення з дітьми дошкільного віку / М. Гаврилюк // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 4-21.
 173. Гавриш Наталія Дозвольте увійти... Допоможімо дитині соціалізуватися в доросло-дитячому співтоваристві / Наталія Гавриш, Ольга Рейпольська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 2-5
 174. Гавриш Наталія Лідерство - риса активних, або Як і навіщо плекати лідерів змалку / Наталія Гавриш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 2-6
 175. Гавриш Наталія Мрії й забаганки : заняття для дітей старшої групи / Наталія Гавриш // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 7
 176. Гавриш Наталія Новий Закон України "Про освіту". Які зміни очікують на дошкілля? / Наталія Гавриш, Катерина Крутій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 2-6
 177. Гавура С. М. Ми хочемо жити в мирі! : година спілкування / С. М. Гавура // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 14-17.
 178. Гайдай Л. В. Є чарівне слово дружба! : година спілкування у 3-му класі / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 21-23.
 179. Гайдай Л. В. Кажімо більше ніжних слів! : година спілкування / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 27-32.
 180. Гайдай Л. В. Посадили ми калину біля двору : година спілкування у 3-му класі / Л. В. Гайдай // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 9-11
 181. Гайдай Л. М. Моя найкраща в світі сторона, чарівна, неповторна Україно! : інтегрований проект / Л. М. Гайдай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 27-31.
 182. Гайдай Л. Творчий потенціал молодших школярів : ефективна реалізація в навчально-виховному процесі / Л. Гайдай // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 44-48.
 183. Гайдамака О. Нашим найріднішим мамам! : подарунки, виготовлені власноруч / О. Гайдамака // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 13-17.
 184. Гайшинець Наталія Часничок для борщику : осіння казка для дітей старшої групи / Наталія Гайшинець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 36-40
 185. Галата С. Твоє щастя - у твоїх руках : принципи педагогіки добра І. Зязюна / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 13.
 186. Галата С. Опорні школи: через спротив до успіху / С. Галата // Освіта України. – 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 8-9.
 187. Галкіна Л. П'єса шкільного життя : сценарій випускного вечора / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 27-35.
 188. Галущенко С. С. Соціальний педагог та інклюзивна освіта / С. С. Галущенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 18-21.
 189. Гарбуз О. Вишивка - душа і скарб народу : сценарій свята / О. Гарбуз // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 45-47.
 190. Генатуліна С. Народні символи України / Світлана Генатуліна // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 62-63.
 191. Гено Наталія Подарунок для Даринки : комплексне заняття для дітей молодшої групи / Наталія Гено // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 30-31
 192. Герасименко Н. В. Навчання з геосервісами Google / Н. В. Герасименко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 5-8.
 193. Герасимів Ярослава Математичні розваги: навчатися весело! / Ярослава Герасимів // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 28-30
 194. Герасимова О. Планування виховної роботи : методичні рекомендації щодо організації діяльності учнів у групі продовженого дня / О. Герасимова // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 47-55.
 195. Герасимчук О. Весняна казочка : заняття для дітей середнього дошкільного віку / О. Герасимчук // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 4-9.
 196. Герез Т. Перший тиждень : першокласники прийшли до школи / Т. Герез // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 14-33.
 197. Гетте Д. М. Організація й управління літніми мовними таборами / Д. М. Гетте // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 7-10 (Дод.).
 198. Гільберг Т. Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості / Т. Г. Гільберг // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 31.
 199. Гіренко Т. О. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи з учнями логопедичної групи підготовчого (першого) класу / Т. О. Гіренко // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 10-15.
 200. Гірук Оксана Розваги з Капітошкою : заняття для дітей раннього віку / Оксана Гірук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 26-27
 201. Глряїнова О. В. Казковий калейдоскоп : заняття з мовленнєвого розвитку в старшій групі / О. В. Глряїнова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 15-17.
 202. Гнат І. Ми - маленькі львів'яни : [проект] / І. Гнат // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 63-64
 203. Гніда Т. Б. Життєва компетентність випускника загальноосвітнього навчального закладу / Т. Б. Гніда // Хімія. – 2017. – № 23/24. – С. 4-8
 204. Год Борис. Європейська педагогічна думка XVI - XVII століть і діяльність братських шкіл в Україні / Б. Год, Н. Год // Історія в рідній школі. – 2017. – № 3. – С. 6-12
 205. Головницька Алла. Життя - це мить, зумій його прожити : виховна година з елементами тренінгу для учнів 7-го класу / Алла Головницька // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 23-28.
 206. Головченко Олена Осінній фітодизайн : розвивальне середовище / Олена Головченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 4 обкладинки
 207. Голомбевська Н. Новий рік у Сорочинцях : сценарій святкової розваги / Н. Голомбевська // Фантазії вихователя. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 6-9.
 208. Голубець Оксана Діти рятують планету : вистава за участі старших дошкільнят / Оксана Голубець, Оксана Самойленко, Зінаїда Сербінович // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 38-40
 209. Голубєва Г. Ю. Система роботи заступника директора з навчально-виховної роботи знз щодо контролю за якістю освіти учнів 1–4-х класів / Г. Ю. Голубєва // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 68-72.
 210. Голубченко А. М. Сімейні цінності та їхнє значення : батьківські збори / А. М. Голубченко // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 16-21.
 211. Гончарова О. А. Національно-патріотичне виховання: система роботи школи / О. А. Гончарова, Є. В. Турченко // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 2-7.
 212. Гончарова-Тисляцька А. Ю. Методика підготовки масового заходу / А. Ю. Гончарова-Тисляцька // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 12-16.
 213. Гораш К. В. Психологічна структура прогнозування розвитку загальної середньої освіти / К. В. Гораш // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 94-99
 214. Горбачова Н. І. Актуальність проблеми індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дітей із тяжкими вадами мовлення / Н. І. Горбачова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 44-47.
 215. Горбачова Ю. "Проведи мене, мамо, між люди, в білий світ проведи..." : сценарій випускного вечора / Ю. Горбачова // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7) . – С. 26-30.
 216. Горбушко Т. Г. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів шляхом упровадження елементів інноваційних технологій у навчально-виховний процес / Т. Г. Горбушко // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 36-41.
 217. Гордієвська Л. Річне планування діяльності ЗНЗ / Л. Гордієвська // Директор школи. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 5-87.
 218. Гордієвська Лариса. Перспективний план розвитку ЗОШ на 2017-2022 рр. / Лариса Гордієвська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 74-86.
 219. Гордова Інна Такі цікаві комахи : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Інна Гордова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 32-34
 220. Горностаєва А. Ми хочемо зростати і жити у добрі : бінарне заняття з правової освіти для дітей старшого дошкільного віку / А. Горностаєва // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 39-41.
 221. Горошко Ольга Як підтримати здоров'я навесні : поради дитячого оториноларинголога / Ольга Горошко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 20-21
 222. Господарик Ганна Фізкультурно-оздоровча робота: втілюємо комплексний підхід : тренінг для вихователів / Ганна Господарик, Руслана Сікаленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 24-26
 223. Градовська К. І. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів : з досвіду роботи / К. І. Градовська // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 2-12.
 224. Гречаник О. Є. Управління професійним самовдосконаленням педагогів / О. Є. Гречаник // Виховна робота в школі. – 2017. – № 6. – С. 2-6
 225. Гриб Г. В. Природа просить порятунку : інтегроване заняття з екологічного виховання у старшій групі з елементами пошуково-дослідницької діяльності / Г. В. Гриб // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 39-43.
 226. Грибачова М. Скрайбінг - сучасний засіб візуалізації мислення учнів / М. Грибачова // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 24-27.
 227. Григораш В. В. Управлінські рішення як форма управлінської діяльності / В. В. Григораш // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 21-30.
 228. Григораш О. В. Організація роботи з обдарованими дітьми в гімназії / О. В. Григораш // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 39-67
 229. Григор'єва О. Є. Розвиток мовлення і корекція звукопорушень у старших дошкільників на музичних заняттях із використанням логоритміки та логопедичних вправ / О. Є. Григор'єва // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 8-14.
 230. Гримач І. Педагогічний союз учителів і батьків : робота з батьками учнів 1-2-х / І. Гримач // Початкова освіта. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 7-12.
 231. Гриневич Л. Що чекає українську школу : роз'яснення МОН щодо закону / Л. Гриневич // Школа. – 2017. – № 11. – С. 6-13.
 232. Гринчук Ю. Ю. Управління загальноосвітнім навчальним закладом із позиції системного підходу на засадах технологій тайм-менеджменту / Ю. Ю. Гринчук // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 31-37.
 233. Гринь Я. Наша Україна : фронтальне логопедичне заняття для дітей середнього дошкільного віку / Я. Гринь // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 5-7.
 234. Гриценко О. Є. Використання на уроках ігрових форм роботи / О. Є. Гриценко // Математика в школах України. – 2017. – № 9. – С. 6-9.
 235. Грицюк Л. Співпраця батьків і школи: форми й методи взаємодії / Л. Грицюк // Школа. – 2017. – № 11. – С. 32-55.
 236. Грицюк Я. Первоцвіти : проект / Ярослава Грицюк // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 62-63
 237. Гришко В. А. Початок дорослого життя : сценарій / В. А. Гришко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 14-18.
 238. Гришко В. А. Світанок дорослого життя : сценарій випускного свята / В. А. Гришко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 19-24.
 239. Грошева О. Запаліть вогник дитячих здібностей / Оксана Грошева // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 1-3.
 240. Грудинін Борис. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України / Б. Грудинін // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 67-81
 241. Гудзь О. А. Автоматизація звука [ш] у фразах, реченнях : заняття для дітей сьомого року життя із діагнозом ФФНМ, НВЗНМ / О. А. Гудзь // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 25-27.
 242. Гузик Н. В. Природні задатки таланту - орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти / Н. В. Гузик // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 2-16.
 243. Гуменюк Анна Запрошуємо у гості сонечко : інтегроване заняття для дітей молодшої групи / Анна Гуменюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 28-29
 244. Гуменюк В. А. Педагогічне моделювання як підґрунтя проектування освітніх процесів / В. А. Гуменюк // Управління школою. – 2017. – 34/36. – С. 73-90
 245. Гумінська З. О. Крамниця українського національного одягу : інтегроване заняття з пізнавального та художньо-естетичного розвитку / З. О. Гумінська // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 11-13.
 246. Гунченко О. Здоров'язбережувальна компетентність : уроки про здоров'я, 2-4-ті класи / О. Гунченко, Н. Каргіна // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 4-10.
 247. Гупалюк В. В. Рукавичка : свято казки / В. В. Гупалюк // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 36-39.
 248. Гурин О. В. В Україні - осінь, осінь золота : свято / О. В. Гурин // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 27-30.
 249. Гуринович О. Плекаємо дитину - творця : художні техніки для дошкільнят / О. Гуринович // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 23-31.
 250. Гуцаленко Н. Виховуємо свідомого громадянина : семінар-практикум для вихователів-початківців / Н. Гуцаленко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 7-10
 251. Гуцу О. В. Програма з розвитку зв'язного мовлення для дітей із ЗНМ (6-8 років) / О. В. Гуцу // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 21-29
 252. Давиденко Н. Інклюзивна освіта в музичній діяльності : як визначити й подолати бар'єри в навчанні дошкільників / Н. Давиденко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-27.
 253. Давидова Наталія Дитячий хулахупінг : робота з дітьми старшої групи / Наталія Давидова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 31-35
 254. Даниленко Г. Співпраця з батьками над формуванням емоційного інтелекту учнів початкової школи в межах проекту "Інтелект України" / Георгій Даниленко, Олена Щербакова // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 8-9.
 255. Даниленко Л. Весну зустрічаємо - Великдень прославляємо : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / Л. Даниленко, А. П'ятецька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 4-7.
 256. Даниленко Олена Квіти для мами / Олена Даниленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 38-39
 257. Дармопук Н. В. Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу шляхом формування культури здоров'я молодших школярів (З досвіду роботи) / Н. В. Дармопук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 59-60.
 258. Даценко Наталія Вальдорфський дитсадок - простір дитинства / Наталія Даценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 14-17
 259. Дашковська Валентина. Професійна компетентність учителя в умовах упровадження інклюзивної освіти / Валентина Дашковська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 90-94.
 260. Дегтяренко Л. Вчимося в народу: ДНЗ як осередок української культури / Л. Дегтяренко, О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 4-7.
 261. Дегтярьова В. Р. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання ІКТ на уроках у початковій школі / В. Р. Дегтярьова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 6-13.
 262. Дейдиш Л. Науково-методичне та програмне забезпечення навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах / Лариса Дейдиш // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 9-11.
 263. Дейдиш Лариса. Патріотичне виховання: зарубіжний досвід / Лариса Дейдиш // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 22-31.
 264. Дейнеко С. В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 90-93.
 265. Демчик Катерина. Віртуальні екскурсії музеями світу / К. Демчик // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 4. – С. 18-22
 266. Денисенко Л. В. Учимося розрізняти літери «С» та «Ш». Логопедичний зошит / Л. В. Денисенко // Логопед. – 2017. – № 11. – С. .
 267. Денисенко Л. В. Учимося розрізняти літери «С» та «Ш». Склад. Слово : логопедичний зошит / Л. В. Денисенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 8-11.
 268. Деркач Л. Народні символи України : інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань за методикою Н. Гавриш для дітей старшого дошкільного віку / Л. Деркач // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 11-15.
 269. Деркач О. Діти і гроші. Основи фінансового виховання / Ольга Деркач // Психолог. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 63-66.
 270. Деркач О. Малюємо герб сім'ї : виховання ціннісного та свідомого ставлення до родини / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 3-6.
 271. Деркач О. Створимо галактику класу : арт-педагогічна техніка як засіб налагодження взаємин у колективі / О. Деркач // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 272. Дехтієвська О. Здоров'язбережувальні технології : зберігаємо здоров'я молодших школярів / О. Дехтієвська // Початкова освіта. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 29-38.
 273. Дзега Л. Перспективне прогнозування діяльності на 2015-2020 рр. / Л. Дзега // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 64-73.
 274. Дзега Л. Сучасний сільський учитель: педагогічна діагностика і прогнозування професійного розвитку як конкурентоспроможного фахівця / Л. Дзега // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 58-94.
 275. Дзега Людмила. Андрологічні аспекти експериментальної діяльності в умовах сільської школи / Людмила Дзега // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 25-53.
 276. Дзьоба О. Веселі фізкультхвилинки / Оксана Дзьоба // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 51-52.
 277. Дива з природних матеріалів : [розоробка заняття з образотворчого мистецтва] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 22-25.
 278. Димитрова О. К. Дихальна гімнастика як метод корекції мовлення та профілактики захворювань / О. К. Димитрова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 22-27.
 279. Діхтяренко Л. Без родини - немає України : родинне свято у 4 класі / Людмила Діхтяренко // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 55-56.
 280. Дмитренко Н. Б. Свято птахів : виховний захід / Н. Б. Дмитренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 39-41.
 281. Дмитренко Світлана. Навчальні проекти : апгрейд "старого" велосипеда / Світлана Дмитренко // Біологія. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 6-7.
 282. Дмитрієва Ольга Пригоди у природі : туристичний похід для дітей середньої та старшої груп і їхніх батьків / Ольга Дмитрієва // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 35-39
 283. Добровольський В. В. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / В. В. Добровольський // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 77-89.
 284. Довбій Н. М. Родинні посиденьки : [сценарій виховного заходу] / Н. М. Довбій // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 22-28.
 285. Догару Г. Г. Моделювання науково-методичної роботи школи / Г. Г. Догару // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 2-12
 286. Долда В. М. Подорож Україною : заняття в старшій групі / В. М. Долда // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 16-19.
 287. Домарєва О. Будуємо країну разом : [освітній проект] / О. Домарєва // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 62.
 288. Дорошенко Л. І. Мова моєї родини : родинне свято-конкурс. 5-й клас / Л. І. Дорошенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 14-17.
 289. Дрмашич М. Правильна організація домашнього завдання / М. Дрмашич // Завуч. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 17-25.
 290. Дрозд Г. Майбутнє країни в надійних руках / Галина Дрозд // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 58.
 291. Дронь В. В. Coogle-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 2. – С. 8-13.
 292. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 4. – С. 2-7.; Економіка в школах України. – 2017. – № 5. – С. 20-24.
 293. Дронь В. В. COOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Економіка в школах України. – 2017. – № 11. – С. 2-8
 294. Дронь В. В. GOOGLE-сервіси в навчальній діяльності викладачів / В. В. Дронь // Економіка в школах України . – 2017. – № 2. – С. 2-13.; № 3.; № 4; № 5.; № 10. – С. 2-7.
 295. Дронь В. В. Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів : методичні рекомендації / В. В. Дронь // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 56-86.
 296. Друдзь В. В. Розвиток комунікативної компетентності через майстерність спілкування / В. В. Друдзь // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 2-7
 297. Дубич М. В. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників із вадами мовлення та порушенням психічного розвитку засобами орігамі-мозаїки / М. В. Дубич // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 11-20.
 298. Дубровіна Ірина. Казкова мозаїка : збірка сценаріїв театралізованих вистав / Ірина Дубровіна, Анжела Хребтова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-41
 299. Думитрюк Грета SCRUM-технологія: високі результати за короткий час / Грета Думитрюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 16-19
 300. Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? / С. Дяченко // Українська мова та література. – 2017. – № 1/2. – С. 49-52.
 301. Дяченко Сергій. Весно наша, весно, що ти нам принесла? : сценарій ігрової програми / Сергій Дяченко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 8-14 (Дод.).
 302. Дяченко Сергій. Народні ігри у вихованні : використання виховного потенціалу народних ігор під час проведення ігрових програм / Сергій Дяченко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 5-7
 303. Євдокимова О. М. Порушення усного та писемного мовлення школярів з епілепсією в умовах інклюзії / О. М. Євдокимова // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 39-43
 304. Єгорова Ганна Весняна прогулянка : музичне заняття для дітей раннього віку / Ганна Єгорова; Гання Єгорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 34-36
 305. Єгорова О. А. Форми проведення батьківських зборів у початкових класах із використанням інтерактивних вправ : з досвіду роботи класного керівника / О. А. Єгорова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 49-51.
 306. Ємельченко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП / Т. Ємельченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 36-60.
 307. Єфименко М. Еволюція в мініатюрі : "Золоті правила" рухового розвитку дитини / М. Єфименко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 3-8.
 308. Єфименко Микола Моніторинг фізичного розвитку дошкільнят. З чого почати? / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 2-5
 309. Єфименко Микола Обстежуємо плечовий пояс та руки : моніторинг фізичного розвитку дошкільнят (продовження) / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 12-15
 310. Єфименко Юлія Казка про кольоровий світ : груповий тренінг з горизонтального пластичного балету для старших дошкільнят / Юлія Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 17-19
 311. Єфименко Юлія Парне пластик-шоу : новітня форма естетико-оздоровчої роботи з дітьми / Юлія Єфименко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 15-16
 312. Єфременко Н. О. Компекс корекційних логопедично-музичних занять із подолання заїкання / Н. О. Єфременко // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 16-22.
 313. Єфременко Н. О. Комплекс корекційних музично-логопедичних занять щодо подолання заїкання / Н. О. Єфременко, Г. О. Романова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 2-7.
 314. Єфременкова С. Критичне мислення та хмарні технології : Практична реалізація методичної теми в межах освітнього проекту / Світлана Єфременкова // Директор школи. – 2017. – № 15-16. – С. 12-23
 315. Жигалова Л. В. Без сім'ї немає щастя на землі : сценарій родинного свята у 5-х класах / Л. В. Жигалова, Н. М. Попова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 48-51.
 316. Жуган Н. Учнівські товариства та шкільні ярмарки, або Як стати юним підприємцем у школі / Н. Жуган, Ж. Здоренко // Школа. – 2017. – № 10. – С. 32-38.
 317. Жуганова О. З повагою до Тараса... / Олена Жуганова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 60.
 318. Жук О. Є. Посвята в першокласники : виховний захід у 1-му класі / О. Є. Жук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 39-44.
 319. Жулковський Б. Актуальність релігійно-дидактичної концепції єпископа Володимир-Волинського Фадея (Успенського) для сучасної української та європейської педагогіки / Богдан Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 51-54
 320. Журавльова Надія З городу й саду через гай веземо щедрий урожай / Надія Журавльова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 19
 321. Журибеда О. Сайт учителя: як зробити і чим наповнити / Оксана Журибеда // Інформатика. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 55-59
 322. Забезпечення наступності під час переходу учнів із початкової школи в середню // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 59-67.
 323. Завітайте в казку : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 3 обкладинки
 324. Загальнонаціональна премія для вчителів нової української школи // Математика в рідній школі. – 2017. – № 10. – С. 5
 325. Загороднюк О. І. Україна - єдина країна / О. І. Загороднюк // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 2-6.
 326. Загранічна С. М. Тренінг - ефективна форма розвитку творчого потенціалу педагогів / С. М. Загранічна // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 2-9.
 327. Задворняк Л. С. Роль релігійного фактору в процесі формування громадянської позиції молоді / Л. С. Задворняк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 7-9
 328. Зайцева Лариса Світ у виміри математики : компетентнісний підхід до освіти дошкільнят / Лариса Зайцева // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 2-4
 329. Зайченко Наталія Картина запрошує до розмови : використання методу багатоканальної діяльності в роботі з дітьми старшої групи / Наталія Зайченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 20-23
 330. Заїка Володимир. Проектна діяльність навчального закладу у формуванні компетентної особистості / Володимир Заїка, Інна Переяслова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 46-55.
 331. Замбрібор Н. Дозвілля, кращого від гри, нема! Спитайте в дітвори : добірка рухливих ігор / Н. Замбрібор // Учитель початкової школи. – 2017. – № 12. – С. 51-52.
 332. Замінська Наталя. Етнопедагогіка: роль і реалізація в системі інтерактивного навчання / Наталя Замінська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 87-89
 333. [Заняття за творчістю Т. Шевченка] // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 24-31.
 334. Запорожець В. В. Подорож до країни Здоров’я : засідання клубу «Здоров’ятко» у 1-му класі / В. В. Запорожець // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 26-28.
 335. Заруба Н. М. Подорожуємо Україною : комбіноване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку / Н. М. Заруба // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 13-16.
 336. Засєкіна Т. Ключові питання оновлення змісту навчання / Т. Засєкіна // Освіта України. – 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 10.
 337. Засядько А. В. Стоїть на узліссі ялинка моя — не зрубайте її : інтегрований урок літературного читання, природознавства, трудового навчання в 2-му класі / А. В. Засядько // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 11-13.
 338. Захаренко В. І. Святий Миколай! ти до нас завітай! : свято в середній групі / В. І. Захаренко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 38-43.
 339. Збарак О. Фізична підготовка до загартування : основні завдання, засоби, рекомендації / О. Збарак // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 9-14
 340. Зборовська Л. Б. «Ой весно, весно, що ти нам принесла?» : етнографічне свято / Л. Б. Зборовська, С. В. Масло // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 21-25.
 341. Зеленюк Л. М. Атестація покроково / Л. М. Зеленюк // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 29-38.
 342. Зибіна І. В. ІКТ у корекційно-розвивальному процесі вчителя-логопеда як форма підвищення професійної компетентності / І. В. Зибіна // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 2-5.
 343. Зибіна І. В. Перспективне планування корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 6-го року життя в логопедичній групі / І. В. Зибіна, Н. Ф. Кугуєнко // Логопед. – 2017. – № 9. – С. 16-29.
 344. Зибіна І. В. Перспективне планування корекційної роботи з розвитку мовлення дітей 6-го року життя в логопедичній групі / І. В. Зибіна // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 4-9.
 345. Зінченко Л. О. Мандрівка країною звуків. Підгрупове заняття для дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору / Л. О. Зінченко // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 41-43.
 346. Зінченко Н. Брейн-ринг з правил пожежної безпеки / Наталія Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 36-37.
 347. Зінченко Н. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" / Н. Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 56-60.
 348. Зінченко Н. П. «Найрозумніший» ; інтелектуальна гра для учнів 4-х класів / Н. П. Зінченко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. .
 349. Змієва Т. М. Героями не народжуються, героями стають! : [сценарій виховного заходу] / Т. М. Змієва // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 10-12.
 350. Зоряний випускний : [сценарій заходу] // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 10-18.
 351. Зуб С. "Смайликограндія" : використання ігрової оцінки в навчально-виховному процесі / Світлана Зуб // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 54-55
 352. Зубалій Валерій. Толерантна та інтолерантна особистість: 9 відмінностей : матеріали для класного керівника / Валерій Зубалій // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 5-7.
 353. Зубашева А. С. Саморозвиток та самореалізація підлітка / А. С. Зубашева // Основи здоров'я. – 2017. – № 11. – С. 34-36.
 354. Зубрицька Ірина У пошуках золотої рибки : бінарне заняття для дітей старшої групи із ЗПР / Ірина Зубрицька, Світлана Обадіна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 24-26
 355. Іванов С. Автоматизована програма контролю знань та навчальних досягнень учнів / С. Іванов, В. Дворницький, Л. Іванова // Завуч. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 15-23.
 356. Іванова Н. В. Козацькому роду - нема переводу : година спілкування / Н. В. Іванова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 39-42.
 357. Іванова Н. В. Моє здоров’я — багатство нації, здоров’я нації — сила держави! : виховний захід / Н. В. Іванова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 32-38.
 358. Іванова С. О. Скажімо наркотикам «Ні». Профілактичний тренінг / С. О. Іванова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 17-20
 359. Іванова Т. Порушення письма та читання в дітей : погляд фахівця / Т. Іванова // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 15-23.
 360. Івченко І. Чудо-дерево : парціальна програма з 16-ти знанять для дітей старшого дошкільного віку / І. Івченко // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-30
 361. Ілляшенко Т. Щоб оцінка перестала бути каральною : (Читаючи проект реформи початкової школи) / Т. Ілляшенко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 3-6.
 362. Ісаєва Л. М. Робота з батьками та громадськістю : з досвіду роботи керівника ДНЗ / Л. М. Ісаєва // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 10. – С. 10-15.
 363. Ісакова О. О. Потяг до 5-го класу : випускний у 4-му класі / О. О. Ісакова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 12. – С. 20-33.
 364. Іщенко О. Програма розвитку школи-інтернату на період 2016-2021 рр. / О. Іщенко, О. Станко, Н. Калинич // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 83-102.
 365. Казаннікова О. Стратегії допомоги молодшим школярам з проблемами поведінки / Олена Казаннікова // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 6-8
 366. Казаннікова Олена Конфлікти між братами і сестрами: як діяти дорослим? / Олена Казаннікова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 11-14
 367. Калашникова З. В. Внутрішньошкільні моніторингові дослідження: досвід, технології, практика / З. В. Калашникова // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 46-53.
 368. Каленик Г. Конкурсна програма позашкільної роботи "Школа української звитяги" / Ганна Каленик, Надія Грибінчик, Софія Корнієнко // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 43-46.
 369. Каленюк С. Б. Інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного. Тренінг для педагогів, батьків / С. Б. Каленюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 32-36
 370. Калініна Л. Управління новою українською школою / Л. Калініна // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 12-21.
 371. Калініна Людмила. Організаційні механізми ГДУ: концептуальні засади / Людмила Калініна, Олена Онаць // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 6-24.
 372. Калініна Людмила. Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України : розвиток, сутність й організаційні механізми їх реалізації / Людмила Калініна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 8-27
 373. Калініченко Л. О. Савченко про роль методу порівняння у формуванні творчого мислення в учнів початкової школи (1960-1970-ті роки) / Людмила Калініченко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 45-46
 374. Каліушко Л. Українські вечорниці : виховний захід / Л. Каліушко // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 27-31.
 375. Калошин В. Ф. Шкільна система оцінювання: добро чи зло? / В. Ф. Калошин // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 6-15.
 376. Калошин В. Ф. Як ефективно чого-небудь навчитися? / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. – 2017. – № 12. – С. 41-44
 377. Каменчук Н. І. Будь природі вірним другом : КВК для учнів 3–4-х класів / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 30-32.
 378. Каменчук Н. І. Моя сім’я, моя родина, наша рідна Україна : родинне свято патріотичного : спрямування / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 13-16.
 379. Каменчук Н. І. Подарунки для осені : свято у 3-4-х класах / Н. І. Каменчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 31-36.
 380. Камінець О. Хліб - святість рідної землі : родинне свято, 7-9-ті класи / О. Камінець // Трудове навчання. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 39-51.
 381. Камінська Н. Крім верби і калини є в Україні... : перший урок у 3-4-му класах / Н. Камінська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 13-15.
 382. Камінська Олена Сенсорна інтеграція, або як допомогти кожній дитині / Олена Камінська, Аліна Закревська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 24-29
 383. Камянченко І. Освітні технології : цікавий світ кольорових паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 24-31.
 384. Каплуновська О. Готовність до навчання у школі : світова практика та сучасні наукові дослідження на прикладі навчання грамоти / О. Каплуновська // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 23-30.
 385. Капусник В. В. Хай вогонь у серцях палає, а пожеж хай не буває! : виховна година для молодших школярів / В. В. Капусник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 46-50.
 386. Капустін С. Поняття світогляду в сучасному філософсько-педагогічному дискурсі / Сергій Капустін // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 43-49
 387. Карпенко О. А. Веселка миру : організація навчально-пізнавальної діяльності дошкільників на засадах педагогіки миру / О. А. Карпенко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 2-9.
 388. Карпенко Т. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами технології "Перевернутий клас" : майстер-клас / Тетяна Карпенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 54-56.
 389. Карфута Вікторія Мандрівка їжачка : інтегроване заняття для дітей старшої групи (природа+розвиток мовлення+математика) / Вікторія Карфута // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 26-27
 390. Каткова Л. Інноваційна організація методичної роботи : досвід / Л. Каткова // Завуч. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 9-14
 391. Кацинська Олена. Естетично-ціннісний розвиток школярів у культурно-освітньому просторі гімназії / Олена Кацинська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 47-51.
 392. Кацубо Я. О. Містери 1-го класу : конкурсно-розважальна програма / Я. О. Кацубо // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 35-37.
 393. Кацубо Я. День народження нашого класу (Відкритий урок-мандрівка з елементами гуманної педагогіки Ш. О. Амонашвілі) / Яна Кацубо // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 54-56.
 394. Квасецька Ярина Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір / Ярина Квасецька, Марія Квасецька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 7-10
 395. Квашньов Б. Тільки мама : пісня / Б. Квашньов, Н. Сергаєва // Музичний керівник. – 2017. – № 2. – С. .
 396. Квіти залу прикрашають, малюки жінок вітають // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 3 обкладинки
 397. Квіти паперові пишні та святкові // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 3 обкладинки
 398. Кизименко О. Майбутнє української витинанки : віртуальна екскурсія у світ народного декоративного мистецтва / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 33-37.
 399. Кизименко О. Обереги українців : віртуальна екскурсія у світ оберегів / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 26-32.
 400. Кизименко О. Опішня - гончарна столиця України : віртуальна екскурсія до гончарної столиці України / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 4-9.
 401. Кизименко О. Ткацтво - найдавніше ремесло українців : віртуальна екскурсія містом Кролевець / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-25.
 402. Кизименко О. Традиції як генетичні корені українського народу : методичний коментар / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 2-3.
 403. Кизименко О. Чарівний світ петриківського розпису : віртуальна екскурсія в село Петриківку / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-13.
 404. Кизименко О. Якщо ви не бачили Карпати, то ви не бачили України... : віртуальна екскурсія до Карпат / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 14-19.
 405. Кириченко С. В. Формування творчої особистості засобами музично-театральних вистав / С. В. Кириченко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 42-47.
 406. Кисельова Вікторія. Три історії про кохання : вистава за творами Лесі Українки та Неди Неждани / Вікторія Кисельова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 29-34
 407. Кисла Надія Екологічний мультфільм власноруч : цикл занять дітей старшої групи / Надія Кисла // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 12-14
 408. Кисла Надія Юні мультиплікатори : з досвіду роботи дитячої анімаційної студії / Надія Кисла // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 10-12
 409. Кишинська Алла Щоб країна пишалася нами : формування основ патріотизму в дошкільнят / Алла Кишинська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 2-6
 410. Кіндюшенко Дар'я Боча - гра для метких та рішучих / Дар'я Кіндюшенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 27-29
 411. Кішман М. В. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності вчителів / М. В. Кішман // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 27-31.
 412. Кіяшко А. А. Анкетування як засіб виявлення рівня компетентності педагогів з теоретичних основ громадянського виховання та національної свідомості / А. А. Кіяшко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1
 413. Клименко Н. Подорож у Країну Казок : комплексне заняття для дітей середньої групи / Н. Клименко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 26-29.
 414. Клименко О. Л. Твори добро — і все вернеться, а в душах вогник щастя проросте... : виховна година / О. Л. Клименко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 42-43.
 415. Кльова Людмила. Учимося бути здоровими : здоров'яформувальний проект / Людмила Кльова // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 21-33.
 416. Ключові зміни оновлених програм 5-9 класів // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 7. – С. 13-30.
 417. Книш І. Класична освітня парадигма: суб'єкт-суб'єктні відносини / Інна Книш // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 35-42
 418. Книшук Т. І. Мандрівка у місто правильного мовлення. Індивідуальне заняття / Т. І. Книшук // Логопед. – 2017. – № 11. – С. .
 419. Коваленко Алла Рідні, знайомі, чужі : заняття для дітей середньої групи / Алла Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 24-26
 420. Коваленко Алла Як без біди розуму навчитися : морально-етична бесіда з дітьми старшої групи за казкою Лесі Українки "Біда навчить" / Алла Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 28-29
 421. Коваленко Анна Су-джок розвиває мовлення діток : тренінг для батьків / Анна Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 32-33
 422. Коваленко С. Ю. Дружня родина — велика людина. Сильна родина — міцна Україна : родинне свято / С. Ю. Коваленко // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 30. – С. 26-28.
 423. Коваль А. І. Мовленнєво-рухова гімнастика «крок до слова» з використанням степ-платформ / А. І. Коваль // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 8-11.
 424. Коваль Н. Компетентнісне читання як складова Міжнародного дослідження якості освіти PISA / Н. Коваль // Українська мова та література. – 2017. – № 5/6. – С. 12-17.
 425. Коваль Світлана Як Зима з Весною сперечалися — і у настроях змагалися : музична розвага для дітей старшої групи / Світлана Коваль, Світлана Масенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 37-40
 426. Ковальова В. Перші уроки, знайомство з учнями "Добре тому жити - хто вміє дружити" / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 43-44.
 427. Ковальова О. Воля проти насилля! : самовиховання як засіб збільшення радості від життя / О. Ковальова // Соціальний педагог. – 2017. – Березень (№ 3) . – С. 31-49.
 428. Ковальова О. Дещо про характер, або Що і кого ми виховуємо в процесі самовиховання / О. Ковальова // Соціальний педагог. – 2017. – Березень (№ 3) . – С. 24-30.
 429. Ковальчук Т. Природа рідного краю : інтегровані уроки природознавства, екології та читання : [3-й клас] / Т. Ковальчук // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 13-16.
 430. Кожукало Н. "А доля їхня - доля України..." : поетично-музично-художній вернісаж про знаних і незнаних талановитих українок-берегинь / Наталія Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 26-30
 431. Кожушко Т. Формальне і неформальне спілкування : побудова соціально-психологічного клімату педколективу школи / Т. Кожушко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 15-18.
 432. Козаченко Т. Вчимося жити з дітьми : тренінгове заняття для батьків дітей з ООП / Тетяна Козаченко, Інна Драгобецька // Психолог. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 45-51
 433. Козіна В. Золота осінь у гімназії. Осінній дует : святковий вечір для учнів 9-11-х класів / В. Козіна, І. Неймет // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 26-32.
 434. Козіна Н. О. Подорож у місто Ввічливості : година спілкування у 1-му класі / Н. О. Козіна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 11-15.
 435. Козлюк О. І. Нові підходи до організації методичної роботи за умов освіти сталого розвитку / О. І. Козлюк // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 63-74.
 436. Козубай Л. Успішна адаптація дітей : проблеми наступності між початковою та основною школою / Л. Козубай, О. Демчишина // Трудове навчання. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 4-9.
 437. Колесник Л. Пошуково-апробаційна гра "Реформа" як засіб розвитку управлінської компетентності вчителів початкової школи / Лариса Колесник, Анна Шапошнікова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 48-52
 438. Колесник Ю. Взаємодія, саморозвиток, проектування : нетрадиційні форми навчання, які себе виправдовують / Ю. Колесник // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 13-19.
 439. Колісник О. Королівство квітів : вистава для дітей старшого дошкільного віку / О. Колісник // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 21-22.
 440. Колодна Наталія. Навчально-реабілітаційний центр як педагогічна система соціалізації дітей з особливими потребами / Наталія Колодна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 85-104.
 441. Колодяжна Н. Г. Організаційні аспекти діяльності шкільного методичного об’єднання педагогів / Н. Г. Колодяжна // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 43-46.
 442. Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель суспільства / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 47-50
 443. Колядки // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 39
 444. Комарницька Т. Розвиваємо пізнавальний ітерес : види, форми й методи формування пізнавального інтересу дітей / Т. Комарницька // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7) . – С. 7-11.
 445. Кондратенко З. Букварик стежкою нас вів від звуків перших до складів : свято букваря / З. Кондратенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 48-53.
 446. Кондратець Інна Педагогічний плейбек : ефективний засіб ситуаційного навчання педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 20-24
 447. Кондратець Інна Професійні забавки дорослих : рольові ігри як засіб фахового навчання / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 13-17
 448. Кондратець Інна Формула успішності : коучинг для педагогів / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 17-18
 449. Кондратець Інна Щасливий педагог - щасливі діти / Інна Кондратець // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 15-18
 450. Коник Р. В. Школа аксіологічного зростання особистості : (з досвіду роботи творчої групи класних керівників) / Р. В. Коник // Виховна робота в школі. – 2017. – № 2. – С. 38-49
 451. Кононко Олена Культивуємо спілкування без тиску / Олена Кононко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 2-6
 452. Конотопенко О. Механізми формування патріотизму у провідних країнах світу та Україні (на прикладі Чернівецького району Вінницької області) / О. Конотопенко, С. Лапшин // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт.Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ПП Балюк, 2017. – С. 194-204
 453. Константинова Л. Професійна компетентність педагога. Шляхи вдосконалення / Лариса Константинова // Психолог. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 1-46 (Дод.).
 454. Концепція "Нова українська школа" : документ визначає державну політику у сфері реформування середньої освіти до 2029 року // Трудове навчання. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 4-8.
 455. Копач Сергій. Стратегічний план розвитку ЗСО в умовах реформування / Сергій Копач, Ігор Стеценко // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 73-79.
 456. Копачинська Т. Ігри з молодшими школярами : теорія і практика упровадження в навчально-виховний процес / Т. Копачинська, Т. Іванова // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 4-20.
 457. Кордонська А. В. Формування національних та загальнолюдських цінностей / А. В. Кордонська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 15-18.
 458. Корж О. Белль-Ланкастерська система навчання та як вона нині працює / О. Корж, Н. Ревуцька, С. Ремінська // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 22-28.
 459. Корінчук В. В. Організація виховної роботи першокурсників училищ та коледжів / В. В. Корінчук // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 36-39.
 460. Короденко М. Василь Кремень: український учитель відкритий до творчості / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 26 червня (№ 25). – С. 12-13.
 461. Короденко М. Лілія Гриневич: вірю в українського вчителя / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 4-5.
 462. Короденко М. Про вищу освіту, університетську науку і типові плани / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 10 липня (26). – С. 6.
 463. Коротка С. М. Система роботи з обдарованими дітьми / С. М. Коротка // Управління школою. – 2017. – № 4/6. – С. 26-38
 464. Короткіх Л. В. Моя люба Україна : година спілкування у 1-2-х класах / Л. В. Короткіх // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 14-16.
 465. Короткова І. Б. Прощавай, перший клас! : свято-конкурс / І. Б. Короткова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 41-47.
 466. Коротун І. В. Пригоди у Країні Букварія : свято / І. В. Коротун // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 66-71.
 467. Коршенко Н. Автоматизація звуків за допомогою казки-зв'язки : використання казкотерапії в корекції мовленнєвих полрушень у дітей із ЗПР / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 1-12 (Дод.).
 468. Коршенко Н. Автоматизація звуків за допомогою казки-зв'язки : використання казкотерапії в корекції мовленнєвих порушень у дітей із ЗПР / Н. Коршенко // Дефектолог. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 1-22.
 469. Коршенко Н. Малюк мріє читати: як цього навчити за допомогою "Ребус-методу" / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. .
 470. Коршенко Н. Наочна математика : технологія "Нумікон" у дитсадку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-13.
 471. Коршенко Н. Читаю про Україну : майстер-клас за технологією Лева Штернберга "Ребус-метод" для дітей середнього дошкільного віку / Н. Коршенко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 10-13.
 472. Коряченко Л. Ця чарівна книжкова країна : виховний захід для учнів 2 класу / Лідії Коряченко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 32-35.
 473. Косаківська О. Музично-дидактичні ігри для комплексного розвитку творчих здібностей / О. Косаківська // Музичний керівник. – 2017. – № 5. – С. 10-18.
 474. Костенко О. К. Використання мультимедійних і дистанційних технологій у професійній діяльності педагога-новатора / О. К. Костенко // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 2-14.
 475. Костетська Олена Малята, нумо жити дружно! : заняття для дітей середньої та старшої груп / Олена Костетська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 28-29
 476. Костіна О. Ю. "Вишиванка - писанка чудова" : сценарій заходу / О. Ю. Костіна // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 57-61.
 477. Костогладов О. З днем народження, рідна школо! : сценарій загальношкільного свята / О. Костогладов, Т. Гапшенко // Шкільний світ. – 2017. – Липень (№ 14). – С. 9-11.
 478. Котляр Н. П. Збереження психологічного здоров’я педагогів : тренінгове заняття / Н. П. Котляр // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 49-55.
 479. Коток О. Подорож на чарівній кулі : інтегрований урок-подорож з навчання грамоти, математики та курсу "Я у світі" у 1-му класі / О. Коток // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 30-33.
 480. Коцубко Я. Посвята в першокласники : сценарій свята з елементами гуманної педагогіки Шалви Амонашвілі / Я. Коцубко // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 56-62.
 481. Кочерга О. Бар'єри адаптації : міфи, що ламають крила майбутнього першокласника / О. Кочерга // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 4-13.
 482. Кошова Галина Обережно: комахи атакують! / Галина Кошова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 23
 483. Кравцов В. Методологічна культура як особистісно-професійна характеристика майбутнього вчителя / В. Кравцов // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 31-35
 484. Кравченко Н. М. Практичні матеріали для організації цікавого дозвілля у літньому пришкільному таборі / Н. М. Кравченко, Т. Л. Свіріда, І. М. Рябуха // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 6-63.
 485. Крамаренко А. Повага і любов - ось два крила чарівних, Що ввись підносять душу й дух людини : реалізація гуманістичного орієнтованого підходу у викладанні курсу "Я у світі" / А. Крамаренко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 8. – С. 26-29.
 486. Красікова Г. Християнська етика в українській культурі : навчання християнської етики учнів 5-го класу : методичні поради до навчального посібника "Дорогою Віри, Надії, Любові" / Г. Красікова, І. Сіданіч // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-45.
 487. Краснякова А. Особистість і держава : особливості становлення громадянської сучасної української молоді / А. Краснякова // Управління освітою. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 33-37.
 488. Красовська Т. Д. Як уникнути типових помилок у викладанні за допомогою інноваційних методик / Т. Д. Красовська // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 28-34.
 489. Красоткіна Н. Кодекс честі батьків; Кодекс честі учнів; Кодекс честі вчителя / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 50-52.
 490. Красоткіна Н. Свято-концерт для бабусь і дідусів / Надія Красоткіна // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 53-55.
 491. Кременчуцька Світлана. Здоров'язбережувальні та здоров'яформувальні технології: упровадження в навчально-виховний процес / Світлана Кременчуцька // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 64-73.
 492. Кресан Ж. В. Сім’я — найбільша цінність на землі : родинне свято для учнів 5–6-х класів / Ж. В. Кресан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 42-48.
 493. Кресан Ж. В. Сім’я - найбільша цінність на землі : родинне свято, 5-6 кл. / Ж. В. Кресан // Виховна робота в школі. – 2017. – № 4. – С. 15-20
 494. Кривенко Л. Червона калина : заняття для дітей середнього дошкільного віку / Л. Кривенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 11-13
 495. Кривонос Л. Подорож рідним краєм : дидактична гра для дітей середньої та старшої груп / Л. Кривонос // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 25-27.
 496. Кривонос Людмила Небезпечні іменини : вистава для старших дошкільнят / Людмила Кривонос // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 27-29
 497. Криворучко М. В. Управління методичною роботою на рівні навчального закладу / М. В. Криворучко // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 40-62
 498. Крижанівська Л. Г. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" : захід для учнів 5-9 класів / Л. Г. Крижанівська // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 7. – С. 43-47.
 499. Крик і приниження як метод вітчизняної педагогіки // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 38-39.
 500. Критичне мислення - новий інструмент у навчанні // Школа. – 2017. – № 2. – С. 56-61.
 501. Кричун Ю. Секрети здоров'язбережувальних технологій : семінар-практикум для вчителів-логопедів і вихователів спеціалізованих груп ДНЗ / Ю. Кричун, Л. Вітвіцька // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 18-21.
 502. Кришневська О. Г. Заняття з елементами гри для батьків, які мають дітей, хворих на заїкання / О. Г. Кришневська // Логопед. – 2017. – № 7. – С. 13-20.
 503. Кріль І. Хто, хто в теремку живе : заняття з використанням лего-конструктора для дітей старшого дошкільного віку / І. Кріль // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 32-33.
 504. Кройтор З. А. Проектуємо модель уроку разом (тренінг) / З. А. Кройтор, О. А. Фоменко // Математика в школах України. – 2017. – Червень (№ 16/18). – С. 6-13.
 505. Кропивка В. Гуманна педагогіка - майбутнє суспільства / Віра Кропивка // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 61.
 506. Кроха Н. Назустріч батькам : програма взаємодії батьків та вихователів / Н. Кроха // Фантазії вихователя. Управління. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 14-21.
 507. Крутій І. Ю. Українська вишивка у народних звичаях і традиціях : народознавче свято для учнів 3-4-х класів / І. Ю. Крутій // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 70-74.
 508. Крутій Катерина Едьютейнмент: навчання як розвага / Крутій Катерина // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 2-6
 509. Крутій Катерина Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей / Катерина Крутій, Лариса Зданевич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 2-6
 510. Крячко Л. Коза-дереза : заняття з елементами театралізованої діяльності для дітей старшого дошкільного віку / Л. Крячко // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 24-25.
 511. Кудрявець Д. Ми маленькі козачата! : сценарій спортивного свята / Д. Кудрявець // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 1-3 (Дод.)
 512. Кудряченко О. С. Логопедичні картки - як засіб корекції порушень структури мовлення / О. С. Кудряченко // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 7-11.
 513. Кузнєцова О. В. Дизартрія як одна з найпоширеніших мовленнєвих вад сучасності / О. В. Кузнєцова // Логопед. – 2017. – № 4. – С. 6-11.
 514. Кузнєцова О. Секрети виховання : матеріали до батьківських зборів / О. Кузнєцова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 7-16.
 515. Кузніцова В. О. Посвята в школярі : виховний захід / В. О. Кузніцова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 45-47.
 516. Кузько Віра. Формування духовних і моральних цінностей особистості в контексті діяльності громадсько-активної школи / Віра Кузько // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 91-95.
 517. Кузьменко Є. У нас відсутній рівний доступ до якісної освіти : [реформа освіти] / Є. Кузьменко // Хімія. – 2017. – № 13/14. – С. 17-27.
 518. Кулик Н. Слід на землі : [2 лютого - 80 років із дня народження педагога-новатора О. Захаренка] / Н. Кулик // Освіта України. – 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 14-15.
 519. Куликова І. С. Застосування мережевого сервісу «Хмара слів» на уроці / І. С. Куликова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 9-12; Основи здоров'я. – 2017. – № 12. – С. 34-37.
 520. Кулік К. Д. Подорож рідним містом : лексичне заняття в старшій групі з ЗНМ / К. Д. Кулік // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 25-29.
 521. Кульбачна О. В. Гроза. Порядок дій під час грози : [виховний захід] / О. В. Кульбачна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 23-30.
 522. Купрієнко С. В. Добро в твоєму серці : година спілкування / С. В. Купрієнко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 22-24.
 523. Кут Ірина. Із чого починається виховання : консультація з елементами тренінгу для батьків / Ірина Кут, Олена Мокосєєва // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 11-17.
 524. Куць Н. Національна картина світу особистості : сучасні умови формування / Н. Куць // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 4-11.
 525. Куць П. У гончарному колі : інтегроване заняття для дітей молодшого дошкільного віку / П. Куць // Фантазії вихователя. – 2017. – Липень (№ 10). – С. 8-9.
 526. Кучик А. О. Моніторингові дослідження як засіб підвищення професійної компетенції педагогічної праці та результатів навчання учнів / А. О. Кучик // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 72-85.
 527. Кучмай Л. П. Твоє здоров’я у твоїх руках! : [виховний захід] / Л. П. Кучмай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
 528. Лавренко О. Кадри вирішують усе : система методичної роботи в навчальному закладі / О. Лавренко // Завуч. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 4-12.
 529. Лавриненко Оксана Затримки мовлення могло б не бути! / Оксана Лавриненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 16-19
 530. Лаврук Н. М. Робота з молодими та малодосвідченими вчителями в освітньому окрузі / Н. М. Лаврук // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 13-21.
 531. Лагодюк В. Ю. Дієве партнерство — успішна школа! / В. Ю. Лагодюк // Управління школою. – 2017. – № 10/12. – С. 11-32.
 532. Лагодюк В. Ю. Електронний конструктор аналізу уроку в системі внутрішнього контролю / В. Ю. Лагодюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 60-76.
 533. Ладика І. 5 порад від найкращих учителів країни : [В. Качур, В. Биркович, П. Пшенічка, Т. Веркалець, Н. Гладких] / І. Ладика // Школа. – 2017. – № 11. – С. 24-26.
 534. Лакуста Ольга В стилі ретро, в стилі джаз : ідея випускного свята / Ольга Лакуста, Тетяна Тофан // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 37-39
 535. Ланіна О. Виховний захід у 1 класі / Оксана Ланіна // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 25-27.
 536. Лановенко С. Малятам про Шевченка : заняття для дітей молодшого дошкільного віку / С. Лановенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 8.
 537. Лапінський А. В. Прояви хімічних реакцій у прикладах і розрахунках / А. В. Лапінський // Хімія. – 2017. – № 13/14. – С. 28-33.
 538. Лебідь І. Без права на освіту: про гендерний підхід в історії педагогіки / І. Лебідь // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 16-19
 539. Лебідь Н. М. Дерево міцне корінням, а людина - родом : година духовності у 4-му класі / Н. М. Лебідь // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 30-32.
 540. Лендєл О. Англійська мова попід руку з музикою / Олена Лендєл // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 20-25.
 541. Леус Т. А. Інформаційно-комунікаційні технології : медіаосвіта / Т. А. Леус // Хімія. – 2017. – № 3/4. – С. 73-76.; Хімія. – 2017. – № 5/6. – С. 74-79.
 542. Лисенко О. В. Все починається з тебе! : виховна година до Міжнародного дня толерантності / О. В. Лисенко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 9-12.
 543. Лисенко Олена Малюк іде до дитсадка / Олена Лисенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 16-17
 544. Литвиненко Ірина Журнали, які плекають педагогів / Ірина Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 18-19
 545. Литвиненко Ірина Сучасний керівник – лідер згуртованої команди / Ірина Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 7-9
 546. Литвиненко Світлана Співпраця без конфліктів / Світлана Литвиненко, Валентина Дерев'янко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 10-12
 547. Лихачова Л. Ф. Написання частки не з дієсловами. Правила здорового харчування : інтегрований урок української мови та курсу "Основи здоров'я" у 3-му класі / Л. Ф. Лихачова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 62-65
 548. Лісневська Наталія Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути / Наталія Лісневська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 10-15
 549. Лісовець О. Сценарій відкриття табірної зміни у пришкільному таборі / Олена Лісовець // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 55-56.
 550. Літні мовні табори : нові підходи до освітнього процесу // Завуч. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 1-16 (Дод.).
 551. Ліщина І. Диво-кухарики : учимося готувати змалку / І. Ліщина // Дитячий садок. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 32-33.
 552. Лобанова К. І. Українські народні страви : родинне свято / К. І. Лобанова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 33-35.
 553. Логопедичний квест як форма організації корекційної роботи // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 28-35.
 554. Ломакова О. В. Структура уроку, що забезпечує формування соціокультурної компетентності / О. В. Ломакова, І. В. Мартинюк // Німецька мова в школі. – 2017. – № 7. – С. 15-17.
 555. Лотошникова Н. С. Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у комплексі з використанням системи дистанційного навчання / Н. С. Лотошникова // Математика в школах України. – 2017. – № 31-32. – С. 3-10.
 556. Лохвицька Л. Граємо з ляльками - моральними путівниками" / Л. Лохвицька // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 9-12.
 557. Лохвицька Любов Дошкільна освіта Фінляндії: погляд зсередини / Любов Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 13-15
 558. Лохвицька Любов Чи вихований морально ваш дошкільник? / Любов Лохвицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 6-10
 559. Луговська І. Презентація творчого проекту "Цікаво про гривню" / Ірина Луговська // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 39-41.
 560. Луговська І. Цікаво про гривню : [проект] / Ірина Луговська // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 63-64.
 561. Лук'янова Світлана Листя осіннє в повітрі кружляє, килимом пишним під ноги лягає / Світлана Лук'янова, Ірина Фурманова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 28-30
 562. Лустенко І. І. Діалектика об’єктивних і суб’єктивних чинників у процесі розвитку професійних компетенцій керівника / І. І. Лустенко // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 16-20.
 563. Луценко В. М. Добро починається з тебе : година спілкування у 4-му класі / В. М. Луценко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 44-47.
 564. Луценко І. Правові аспекти запровадження інклюзивної освіти в Україні / Інна Луценко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 53-56
 565. Лучко В. Мій досвід з патріотичного виховання як класного керівника / Вікторія Лучко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 10-11.
 566. Лютко О. М. Як мотивувати трудову поведінку педагогів? / О. М. Лютко // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 12-15.
 567. Ляшенко А. Латеральне мислення : методичні рекомендації для використання методики "Шість капелюхів мислення" / А. Ляшенко // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 13-25.
 568. Ляшенко А. Хліб - усьому голова : проект освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку / А. Ляшенко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 4-8.
 569. Ляшенко О. Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України : доповідь О. Ляшенка із загальних зборів НАПН України / О. Ляшенко // Управління освітою. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 20-27.
 570. Мазорчук Оксана Як малята по ялинку ходили : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Оксана Мазорчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 23-25
 571. Мазорчук Оксана Ялинкове диво : досвід створення міні-музею в дитсадку / Оксана Мазорчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 22
 572. Мазур Н. Б. Свято Букварика : [сценарій] / Н. Б. Мазур // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 52-55.
 573. Мазурець Л. Рідна мова чиста, як роса : сценарій заходу / Леся Мазурець // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 59-60.
 574. Макароваа О. М. Країна батьківської майстерності : школа молодих батьків / О. М. Макароваа, Н. А. Жиганюк // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8. – С. 14-49
 575. Макаровська О. Україна в нас одна : лінійка-реквієм до річниці Революції Гідності / О. Макаровська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 50-51.
 576. Макаршина О. О. Конкурсно-розважальна програма "Стажки кохання" : [сценарій] / О. О. Макаршина // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 61-62.
 577. Малишева О. Положення про екстернат / О. Малишева // Освіта України. – 2017. – 10 квітня (№ 14). – С. 13.
 578. Малишенко Т. Працюємо, радіємо, ростемо / Тетяна Малишенко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 57.
 579. Малишко В. "Справа Сухомлинського - в кожному із нас" : педагогічна світлиця В. О. Сухомлинського / Валентина Малишко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 11. – С. 61-63.
 580. Малько Олександра Глинотерапія: долаємо негативні емоції / Олександра Малько, Олена Колісник // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 15-17
 581. Малюта С. А. Нарада як форма управлінської діяльності / С. А. Малюта // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 67-88
 582. Малюче, учися думати! : скарбничка завдань для розвитку мислення дошкільнят // Дитячий садок. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 29-37.
 583. Маматказін І. Інклюзивне навчання : система корекційно-розвивальної допомоги учням / І. Маматказін, Н. Манченко // Дефектолог. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 4-7.
 584. Мандрівка до Діда Мороза : квест для дітей середньої/старшої групи // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 18-21
 585. Манєвська І. В. Позбав СНІД шансу! : [виховний захід] / І. В. Манєвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 40-42.
 586. Манойло Людмила Таємниці дерев : пошуково-дослідницька діяльність дітей старшої групи з використанням лепбуків / Людмила Манойло // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 20-22
 587. Манюк Олена Колеса для машин : комбіноване заняття для дітей раннього віку / Олена Манюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 34-36
 588. Маркова Л. С. Батько і мати - два сонця гарячих : родинне свято / Л. С. Маркова // Основи здоров'я. – 2017. – № 6. – С. 26-29.
 589. Маркова Н. І. Від колоска до духмяного короваю : виховний захід / Н. І. Маркова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 15-20.
 590. Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Світлана Мартиненко // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 50-52.
 591. Мартиненко С. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування / С. Мартиненко // Рідна школа. – 2017. – № 5-6. – С. 16-19
 592. Мартинова Валентина. Дослідно-експериментальна робота закладів освіти : методичні рекомендації з розроблення програми / Валентина Мартинова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 16-26
 593. Марущенко Тетяна Скажемо "Ні" сміттю в рідному місті : заняття для дітей старшої групи / Тетяна Марущенко, Олена Степанова, Лариса Ковальчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 33-35
 594. Марченко Т. Проектна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів початкової школи / Тетяна Марченко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 44-46
 595. Маршева Т. М. Використання методу мнемотехніки для підвищення мовленнєвої активності дітей / Т. М. Маршева // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 38-42.
 596. Маслій Н. Найкраще виховання - це особистий приклад / Наталя Маслій // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 7.
 597. Маслова Л. І. Україна - моя Батьківщина : інтегроване заняття у старшій групі / Л. І. Маслова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 27-30.
 598. Матвійчук Олександра Пухнасті помпончики для дівчаток і хлопчиків / Олександра Матвійчук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 35
 599. Матула О. Й. Святвечір у родині : виховний захід / О. Й. Матула // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 13-15.
 600. Матус Р. Булінг у школі: як запобігти трагедії / Р. Матус // Соціальний педагог. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 40-45.
 601. Матюніна І. Ситуація успіху. Створення ключових компетентностей у молодших школярів / І. Матюніна, О. Максименко // Початкова освіта. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 4-10
 602. Матюшко Ю. В. Людина серед людей : виховна година / Ю. В. Матюшко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 45-47.
 603. Мацковська Т. М. Конкурс "Шляхетна україночка" / Т. М. Мацковська, М. В. Тимчак // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 13-15.
 604. Мачинська Н. Що робити, коли здається, що сили вичерпалися? Професійне вигорання педагогів: причини виникнення і засоби запобігання / Н. Мачинська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 6-8.
 605. Машукова В. Ключові тези та підсумкова перевірка навчальних досягнень у початкових класах / В. Машукова, Т. Лицур, Л. Харітоненко // Початкова освіта. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 22-65.
 606. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Біологія. – 2017. – № 3. – С. 2-5.
 607. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Економіка в школах України. – 2017. – № 1. – С. 32-35.
 608. Медіакомпетентність – вміння для життя сучасної людини // Математика в школах України. – 2017. – № 4/5. – С. 71-74.
 609. Медіакомпетентність - вміння для життя сучасної людини // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5.
 610. Медюк І. В. Прощавай, Букварику! : свято з елементами народознавства / І. В. Медюк // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 48-55.
 611. Медюк І. Гендерне виховання молодших школярів / І. Медюк // Початкова освіта. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 45-62.
 612. Меленчук Н. О. Методика використання образних символів-звуків : корекційна робота з дітьми дошкільного віку із ЗНМ / Н. О. Меленчук // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 12-14.
 613. Мелецька С. Інтегроване навчання - новація в освіті / С. Мелецька // Школа. – 2017. – № 8. – С. 10-17
 614. Мелешко В. Реалізація ідей партнерської взаємодії в освітньому процесі сільської початкової школи / Віра Мелешко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 47-50.
 615. Мельник Н. Програма соціалізації учнів із особливими освітніми потребами / Н. Мельник // Психолог. – 2017. – Травень (№ 9-10). – С. 5-16.
 616. Мельник О. Перетворює з легкістю квест на пригоду навчальний процес : квестова технологія у навчанні молодших школярів / О. Мельник, А. Карапейчук // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 19-23.
 617. Мельник С. Стежкою рідної мови : сценарій літературного марафону для дітей старшого дошкільного віку та їхніх батьків / С. Мельник // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 15-19.
 618. Мельниченко Н. Україна - наш спільний дім : гра-подорож / Н. Мельниченко // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 27-29.
 619. Ми маленькі подоляни : інноваційна форма проведення тижня початкових класів // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 35-41.
 620. Мизюк Н. Все починається з любові / Наталія Мизюк // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 48-49.
 621. Миргородська Лідія Дошкільнята проти ледарів : випускне свято / Лідія Миргородська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 33-37
 622. Мирна О. М. Організація роботи літнього табору відпочинку й оздоровлення / О. М. Мирна // Виховна робота в школі. – 2017. – № 6. – С. 31-34
 623. Мирна О. М. Організація роботи пришкільного літнього табору відпочинку й оздоровлення / О. М. Мирна // Виховна робота в школі. – 2017. – № 5. – С. 37-47
 624. Миронюк Ганна. Запровадження державно-громадського управління : теоретичні основи та практична реалізація в школі / Ганна Миронюк // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 80-86.
 625. Миронюк О. Оцінка як стимул до успіху : прийоми та форми вербального оцінювання / О. Миронюк // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 9-13.
 626. Митник О. Взаємодія вчителів, учнів та їхніх батьків у навчально-виховному процесі як підгрунтя щасливого дитинства / Олександр Митник, Світлана Манзер, Наталія Цілик // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 6-9.
 627. Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу / Олександр Митник, Ольга Чистяк // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 47-49.
 628. Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу / Олександр Митник // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 51-55
 629. Михайлова Л. Д. Без родини немає людини : відкриті батьківські збори — родинне свято / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 49-54.
 630. Михайлова Л. Д. Кину кужіль на полицю, сама піду на вулицю! : вечір відпочинку / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 47-51.
 631. Михайлова Л. Д. Самовиховання в роки юності : робота з батьками / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 19-21.
 632. Михальова О. Малюк говорить англійською. Що варто враховувати під час вивчення іноземної мови в дитсадку / О. Михальова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 11-15.
 633. Мицька Микола. Створення інноваційного середовища - шлях до нової української школи / Микола Мицька // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 54-72
 634. "Мій творчий проект": підсумки конкурсу 2016-2017 н. р. // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 62.
 635. Мінакова Н. Г. Розвиток гендерної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти / Н. Г. Мінакова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 42-45 (Дод.)
 636. Мітюхіна В. П. Альтернативна педагогіка у партнерстві з тенденціями «Нової української школи» / В. П. Мітюхіна // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 8-11.
 637. Міщенко Ірина. Організація роботи з фізичного виховання : семінар-практикум / Ірина Міщенко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 18-23.
 638. Могильна О. "Не треба слів. Хай буде тільки діло" : волонтерський рух / О. Могильна, І. Міненок // Завуч. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 31-37.
 639. Могильна О. В. Аналіз уроку як один із компонентів контролю за навчально-виховним процесом / О. В. Могильна, Т. А. Демидова // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 22-27.
 640. Могильна О. Школа починається з уроку : універсальна схема аналізу уроку / О. Могильна, Т. Демидова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 13-18.
 641. Мойсеєва К. Що таке валеологія : заняття для дітей середнього дошкільного віку / К. Мойсеєва // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 21-23.
 642. Мокосєєва О. Про безпеку дбаємо - здоровими зростаємо : заняття з пізнавального розвитку для дітей 4-го року життя / О. Мокосєєва // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 23-26.
 643. Мокрицька В. Виховуємо вундеркіндів : методичні рекомендації та цикл занять для дітей молодшого дошкільного віку / В. Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 4-17.
 644. Мокрицька В. Граємо й навчаємося : Ігри за методикою Глена Домана "Вундеркінд із пелюшок. Свійські тварини" для дітей молодшого дошкільного віку / В. Мокрицька // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 18-22.
 645. Мороз О. О. Взаємодія родини і ліцею для формування моральних якостей школярів / О. О. Мороз // Виховна робота в школі. – 2017. – № 4. – С. 2-5
 646. Мудрий І. Л. Міжшкільні комбінати: роль і місце в розбудові нової школи — школи майбутнього / І. Л. Мудрий // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 1-6 (Дод.).
 647. Мудрик О. Формування громадянської компетентності учнів засобами використання краєзнавчого матеріалу / Олександр Мудрик // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 30-33
 648. Музейна педагогіка : інноваційна технологія у практиці сучасної школи // Завуч. – 2017. – Липень (№ 14). – С. 4-28
 649. Музиченко Ярослава Святвечір у дитячому садку / Ярослава Музиченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 35-38
 650. Музичук Г. Г. Вода-мандрівниця : заняття у старшій групі з елементами дослідницької діяльності / Г. Г. Музичук // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1. – С. 33-36.
 651. Муляр Л. В. Його величність - годувальник хліб : літературно-музична композиція / Л. В. Муляр // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 43-44.
 652. Мустафа О. Реалій освітянських провідник / Олена Мустафа // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 35.
 653. Надточей Вікторія Пригоди курчати : посібник для дітей молодшої групи / Вікторія Надточей // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 18-19
 654. Найближче майбутнє профільної освіти : проект Типових навчальних планів: роз'яснення МОН України // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-7.
 655. Найден О. Українська народна іграшка в житті сучасної дитини / О. Найден // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 6-8.
 656. Найдюк Н. В. Ми єдина класна родина / Н. В. Найдюк // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 51.
 657. Нападій Наталія Великодні традиції зміцнюють родину / Наталія Нападій // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 13-15
 658. Нарчинська Н. Знання про Всесвіт нам потрібні, щоб дбати про планету рідну : інтегрований урок з української мови та природознавства у 3-му класі / Н. Нарчинська // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 24-28.
 659. Національна академія педагогічних наук України: 25 років служіння українському суспільству / В. І. Луговий [та ін.] // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 3. – С. 15–34
 660. Наші діти люблять літо! : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 2-а обкладинки
 661. Недомовна В. Перспективна програма розвитку ЗНЗ на 2014-2019 рр. / В. Недомовна // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 29-56.
 662. Недорозвиток мовлення : корекція фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення дітей віком 4-6 років / Н. Лабунська, Н. Єремчук, І. Яловега // Дефектолог. – 2017. – Червень (№ 3). – С. 24-46.
 663. Непрядкіна С. Сучасна українська школа: управління інноваційними процесами розвитку / С. Непрядкіна // Директор школи. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 88-98.
 664. Нестерук Наталія Веселий ґудзичок : заняття для дітей середньої групи / Наталія Нестерук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 30-31
 665. Нетужилова І. В. Твори добро : бінарний урок у 4-му класі / І. В. Нетужилова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 43-50.
 666. Нечипорук Л. Діти з майбутнім. Хто вони? / Л. Нечипорук // Психолог дошкілля. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 7-12.
 667. Низковська Олена Новинки програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 10-15
 668. Ничипоренко Анна Сортувальники: дидактична гра для дітей старшої групи / Анна Ничипоренко, Вікторія Надточей // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 30-31
 669. Ничкало Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2017. – № 1. – С. 2-4
 670. Нікішова Л. Вивчаємо мову із задоволенням : методичні рекомендації та цикл занять для дітей середнього дошкільного віку / Л. Нікішова // Дитячий садок. мистецтво. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 4-16.
 671. "Нова українська школа": політична воля і практична реалізація // Школа. – 2017. – № 2. – С. 14-21.
 672. Новий рік біля каміна буде добрим неодмінно // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 3 обкладинки
 673. Новіцька Тетяна Будинок моди : сюжетно-рольова гра для дітей старшої групи / Тетяна Новіцька, Наталія Рубанович // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 20-22
 674. Новіцька Тетяна Пригоди на Острові Математики : квест для дітей старшої групи / Тетяна Новіцька, Оксана Небежицька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 30-32
 675. Норенко Л. Цікавий урок у початковій школі / Людмила Норенко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 61
 676. Нормативний путівник: актуальні питання : додаток 2 до листа МОН ... № 1/9-322 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 9-11
 677. Обложок О. А. Українські вечорниці : виховний захід / О. А. Обложок // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 17-19.
 678. Огар О. І. КОУЧИНГ як сучасна технологія педагогічного керівництва / О. І. Огар // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 4. – С. 17-20.
 679. Огарко І. Подорож Країною Безпеколяндією : заняття з безпеки життєдіяльності дитини в старшій групі / І. Огарко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 7-11.
 680. Огарко І. Увесь світ - театр : заняття з дітьми старшого дошкільного віку / І. Огарко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 17-21.
 681. Огарко Ірина 8 Березня святкуємо незвично : фрагмент свят для старших дошкільнят / Ірина Огарко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 36-37
 682. Огійчук А. Прелюдія шкільного дня : проведення валеологічних хвилинок перед початком уроків / А. Огійчук // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 7-13.
 683. Олійник В. П. Економічна культура - змалку : формування економічної культури дошкільників старшого віку / В. П. Олійник // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 6/7. – С. 125-185
 684. Олійникова С. Професійна компетентність педагогів: управління процесом удосконалення / С. Олійникова // Школа. – 2017. – № 7. – С. 12-31
 685. Онищенко О. Оновлено навчальні програми. Ключові зміни / О. Онищенко // Управління освітою. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 24-39.
 686. Оніщук М. Дисципліна в класі : поради від практичного психолога / М. Оніщук // Школа. – 2017. – № 11. – С. 28-31.
 687. Орел Діана Розвивальна іграшка - реальність чи маркетинговий хід? / Діана Орел // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 18-19
 688. Орієнтовне календарно-тематичне планування 1-2-гі класи: для шкіл з українською мовою навчання // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 1/2. – С. 4-239.
 689. Орієнтовне календарно-тематичне планування 3-4-ті класи (для шкіл з українською мовою навчання) // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 3/4. – С. 10-239.
 690. Орлова О. Становлення вчителя-професіонала / О. Орлова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 4-10
 691. Осадча В. Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу : різновиди та рекомендації зі складання / В. Осадча // Директор школи. – 2017. – № 7-8. – С. 7-15.
 692. Осадченко І. Розв'язання педагогічних ситуацій - і наука, і мистецтво / І. Осадченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 3-8.
 693. Осадченко І. Рослинне царство й розмаїте, і багате. До нього двері так цікаво відкривати! : ознайомлення з рослинами на різних уроках / І. Осадченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 16-21.
 694. Осінній коровай : свято для дітей старшого дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 43-48.
 695. Ососок Л. В. Формування лексико-граматичної компетентності у дошкільників із ЗНМ / Л. В. Ососок // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 39-41.
 696. Остапенко А. Управління інноваційним навчальним закладом : система інформатизації освітнього процесу / А. Остапенко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 61-100.
 697. Остапенко Ганна Моральне виховання у захопливих коміксах / Ганна Остапенко, Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 18-20
 698. Остапенко Ганна. Ненасильницьке спілкування – стратегія життя / Ганна Остапенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 13-15
 699. Остапенко Н. У пошуках чарівних кристалів : заняття з логіко-математичного мислення дітей старшого дошкільного віку / Н. Остапенко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 4-7.
 700. Островерхова Н. Інтегрований урок: підготовка та проведення / Н. Островерхова // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 2-3 (Дод.).
 701. Охрімчук Р. З американського зошита / Раїса Охрімчук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 41-44.
 702. Пабат Т. В. Наодинці вдома. Правила поводження в побуті : година спілкування / Т. В. Пабат // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 52-56.
 703. Павленко Л. Перспективне планування діяльності школи на 2013-2018 рр. / Л. Павленко // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 11-28.
 704. Павлученко О. Мамине сонечко : майстер-клас із використання ігрового матеріалу в адаптаційний період молодших дошкільників / О. Павлученко // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 22-26.
 705. Павлюк Л. Видатна донька українського народу : літературний ранок, присвячений Лесі У краінці / Л. Павлюк // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 27-29.
 706. Павлютенков Є. М. Практичне значення теоретико-методологічної компетентності директора школи / Є. М. Павлютенков // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 4-15.
 707. Паламарчук І. Вчимося налагоджувати взаємини : система роботи та способи реалізації освітніх завдань / І. Паламарчук // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 17-21.
 708. Палатна О. М. Світ моєї України : аукціон знань / О. М. Палатна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 709. Палатна О. М. Світ моєї України: аукціон знань : [виховний захід] / О. М. Палатна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 20-23.
 710. Панасюк Тамара Дошкілля на порозі нового навчального року / Тамара Панасюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 2-3
 711. Панькова Н. Андріївські вечорниці. 7-8 класи / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2017. – Листопад (№ 21-22). – С. 46-50.
 712. Папка С. Як навчити дітей з особливими освітніми потребами / С. Папка // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 4-6.
 713. Парук Жанна Ляльковий будиночок : ігровий посібник для дітей усіх вікових груп / Жанна Парук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 21-23
 714. Пасинок Алла Подорож до країни Лімпопо : заняття для дітей середньої групи з використанням нетрадиційного обладнання / Алла Пасинок // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 29-31
 715. Патрикеєва О. STEM-освіта: умови впровадження у навчальних закладах України / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Управління освітою. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 28-31.
 716. Патрова Л. М. Думка на кінчиках пальців : використання інноваційних ЛЕГО-технологій у роботі з дітьми дошкільного віку / Л. М. Патрова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 2-13.
 717. Педагогічна рада «Атестаційна вітальня» // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 23-28.
 718. Педагогічні ігри: класифікація, загальні вимоги, цілі : дидактична гра // Завуч. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 22-31
 719. Пекур В. Історія й сьогодення Боярської ЗОШ № 4 / Валентина Пекур, Олена Сивоконь // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 34.
 720. Перегуда І. Лісова крамниця : інтегроване заняття з економічного виховання й фізкультури / І. Перегуда // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 44-45.
 721. Передерій О. Розвиток емоційно-вольових якостей учнів на уроках рукоділля в вальдорфській школі / Ольга Передерій // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 41-42
 722. Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 н. р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 12. – С. 3-95.; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2017. – № 1. – С. 3-95.
 723. Переможці Конкурсу освітніх технологій - 2016 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 20-21
 724. Перехейда О. М. Навчальний кабінет — творча лабораторія педагога / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 2-34.
 725. Перехейда О. М. Портфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень / О. М. Перехейда // Управління школою. – 2017. – № 16/18. – С. 85-92.
 726. Перехейда О. М. Потрфоліо як сучасна технологія оцінювання досягнень / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 17/18. – С. 2-31.
 727. Перехейда О. М. Управління підвищенням професійної майстерності педагогів / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 2-15.
 728. Петрик Олена Гармидер у куточку іграшок : ігрова діяльність для дітей молодшої групи / Олена Петрик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 23
 729. Петрухан-Щербакова Л. Виховний проект: "Сім'я - основа виховання громадянина" / Людмила Петрухан-Щербакова, Ольга Панасюк // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 10. – С. 55-58
 730. Пилипенко Т. Сторінками історії нашого міста / Тетяна Пилипенко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 60-61.
 731. Пилипчук М. Зустріньмо весну в традиціях наших предків / М. Пилипчук // Музичний керівник. – 2017. – № 2. – С. 22-30.
 732. Пилипчук Тетяна. Харчування і здоров'я : інтерактивна подорож для учнів 5-х класів / Тетяна Пилипчук // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 17-22.
 733. Піддубна Н. В. Людські чесноти: доброта, людяність, милосердя : година спілкування у 4-му класі / Н. В. Піддубна // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 11. – С. 16-20.
 734. Піддячий М. І. Допрофесійна підготовка старшокласників в контексті соціально-професійної орієнтації / М. І. Піддячий // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 79-85
 735. Піпенко Н. О. Упроваджуємо варіативну складову Базового компонента в навчальний процес. Освітня лінія "Іноземна мова" : з досвіду роботи / Н. О. Піпенко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 6-13
 736. Пісні до зимових свят // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 40
 737. Пісні з весняним настроєм // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 40
 738. Пісні про українські символи // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 40
 739. Пістоляк Н. Бджілка-трудівниця : [проект] / Наталія Пістоляк // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 64.
 740. Плескач І. Щастя, де ти? Посміхнись! / Ірина Плескач // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 50-51.
 741. Повзун В. В очікуванні зустрічі : досвід роботи / Василь Повзун // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 58.
 742. Погорєлова Т. В. Ми, українці, - єдина сім'я : усний журнал / Т. В. Погорєлова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 4-8.
 743. Подолян Н. На гостини до бабусі : гра-подорож із народознавства в молодшій групі / Н. Подолян // Фантазії вихователя. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 33-36.
 744. Покажчик статей, надрукованих у журналі за 2017 рік // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 61-64.
 745. Покальська О. Перспективний план роботи школи на 2016-2021 рр. / О. Покальська // Директор школи. – 2017. – Червень (№ 11-12). – С. 74-82.
 746. Полєшко Р. А. Організація роботи заступника директора з навчально-методичної роботи / Р. А. Полєшко, В. В. Щорс // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 15/16. – С. 7-26
 747. Поліщук М. Щоденник учня - обличчя вчителя / М. Поліщук, О. Бєляєва // Психолог. – 2017. – Квітень (№ 7-8). – С. 61-65.
 748. Полянська О. Д. Інноваційні підходи до формування у дошкільників здоров'язбережувальної компетентності : семінар для керівників та вихователів-методистів ДНЗ / О. Д. Полянська, В. В. Батій // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 2-6.
 749. Пономаренко О. Д. «Майбутнє освіти за проектною діяльністю». Переможець Global Teacрer Prize Ukraine Пауль Пшенічка / О. Д. Пономаренко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 12. – С. 13-20.
 750. Пономаренко О. Д. Хороший учитель – завжди учень : інтерв'ю з Г. Дудич / О. Д. Пономаренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 2-6.
 751. Пономаренко О. Д. Хороший учитель - завжди учень : інтерв'ю з Ганною Дудич, півфіналісткою Global Teacher Prise / О. Д. Пономаренко // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 2. – С. 8-12.
 752. Пономаренко О. М. Особистісне зростання учителя засобами неформальної та інформальної освіти / О. М. Пономаренко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 17-20
 753. Попова Г. Риса майбутнього : виховання толерантності в початковій школі / Г. Попова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 19-31.
 754. Попцова О. В. День народження. звуки [с] — [с’]. Буква С : заняття для дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ / О. В. Попцова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 19-21.
 755. Потапенко Н. В. Зігріває серце крапля доброти : [виховний захід] / Н. В. Потапенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 34-36.
 756. Потьомка С. Г. Подарунок для мами : свято у молодшій групі / С. Г. Потьомка // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 29-31.
 757. Пошпур С. Є. Педагогічні умови ефективного ціннісного орієнтування учнів у позакласній народознавчій роботі / С. Є. Пошпур // Слово педагога. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 7.
 758. Приймак Л. А. Кросворди для учнів 3–4-х класів / Л. А. Приймак // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 82-95.
 759. Присяжнюк Лариса Як візьмемось разом, скарб знайдем одразу! : квест-гра для дітей середньої/старшої групи / Лариса Присяжнюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 30-31
 760. Приходько В. М. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як підґрунтя професійної культури спілкування / В. М. Приходько, М. І. Приходько // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 25-30
 761. Приходько Ю. Гра формує людину : погляди Василя Зеньківського на роль гри у розвитку дитини / Ю. Приходько // Учитель початкової школи. – 2017. – № 6. – С. 3-5.
 762. Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : додаток до листа МОН № 1/9-413 від 27.07.2017 р. // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 2-12.
 763. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах : інструктивно-методичні рекомендації у 2017/2018 н. р. : додаток 1 до листа МОН ... № 1/9-322 від 13.06.2017 // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 7-8
 764. Про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти "Стан сформованості читацької та математичної компетентності випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року" : наказ № 1693 від 29.12 2016 р. // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 4-5.
 765. Про птахів подбали малюки — годівнички є на всі смаки : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 4 обкладинки
 766. Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 5-8; Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 5-8.
 767. Проект нового державного стандарту початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 4-25.
 768. Прозорова Л. Кожна дитина талановита й неповторна, тільки зумійте знайти ключик від дверцят її душі... / Лілія Прозорова // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 56.
 769. Прозорова Л. Образне слово вчителя - взірець для дитини / Лілія Прозорова // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 60.
 770. Прозорова Людмила Казка розуму навчає і від бід застерігає / Людмила Прозорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 20-23
 771. Прозорова Людмила Казки, що вчать доброти / Людмила Прозорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 16-18
 772. Прокопенко І. М. Профорієнтація учнів початкової школи / І. М. Прокопенко, І. І. Гортованова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 89-94.
 773. Пронікова І. Риси характеру підприємців, які варто виховувати в учнів / І. Пронікова // Школа. – 2017. – № 10. – С. 2-7
 774. Професії майбутнього: погляд сьогодні : атлас нових професій для України: світові тенденції розвитку професій // Управління освітою. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 18-20.
 775. Проценко О. Музеї відчиняють двері у Всесвіт / О. Проценко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 3. – С. 44-47.
 776. Проценко С. Живімо з Україною в серці! : сценарій шкільного свята-зустрічі з учасниками АТО / Світлана Проценко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 8-9.
 777. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2016. – № 12. – С. 31-34.; Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 3. – С. 36-39.
 778. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 2. – С. 33-39.
 779. Пугач М. П. Етюди педагогічних конфліктів / М. П. Пугач // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 4. – С. 34-39.
 780. Пугач М. П. Книги Олександра Марковича Бандурки – в школу! / М. П. Пугач // Управління школою. – 2017. – № 34/36. – С. 12-17.
 781. Пугачова С. А. Родинне виховання в ДНЗ : за творами В. О. Сухомлинського / С. А. Пугачова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 19- 26.
 782. Пузан Н. І. Котик-муркотик : диференціація звуків [к] — [т] для дітей 5–6-річного віку / Н. І. Пузан // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 41-47.
 783. Пузіков Д. О. Модель прогнозування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в системі внутрішньошкільної методичної роботи / Д. О. Пузіков // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 86-93
 784. Пушкарьова Т. О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" / Т. О. Пушкарьова // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 71-77
 785. Рабчук А. Колообіг води в природі : цикл занять-спостережень для дітей старшого дошкільного віку / А. Рабчук // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Червень (№ 12). – С. 27-34.
 786. Радевич Ілона Радіють діти первоцвітам : заняття в природі для дітей старшої групи / Ілона Радевич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 24-26
 787. Радченко А. Є. Моніторинг професійної педагогічної компетентності вчителя / А. Є. Радченко // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 31-76
 788. Раков С. А. До питання компетентнісних показників якості учителя: аналіз результатів проекту МЕТ фонду Біла і Мелінди Гейтс у контексті освітніх реформ в Україні / С. А. Раков // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 9/10. – С. 63-70.
 789. Рашковська І. Допомога батькам у вихованні дітей з розладами у поведінці / І. Рашковська // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 46-49
 790. Резнік Н. Методика роботи вчителя з організації та проведення свят у початковій школі / Наталія Резнік // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 29-31.
 791. Ремболович В. В. Що таке толерантність? : [виховний захід] / В. В. Ремболович // Класному керівнику. Усе для роботи . – 2017. – № 8. – С. 52-55.
 792. Ремешевська І. Є. Удосконалення професійної майстерності педагогів у період реформування системи методичної роботи / І. Є. Ремешевська // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 2-37.
 793. Реус Н. Сільське господарство й садівництво: економічна освіта в історії педагогіки / Н. Реус // Школа. – 2017. – № 10. – С. 8-14.
 794. Решетняк Олена Доматематична підготовка малюків: Монтессорі підхід / Олена Решетняк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 10-12
 795. Рибіна М. В. Упровадження компетентнісно-зорієнтованого підходу / М. В. Рибіна // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 21/22. – С. 77-89.
 796. Рикова О. Екозадачі в початковій школі : використання екозадач та краєзнавчого матеріалу як засобу формування екологічної культури учнів / О. Рикова // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 4-6.
 797. Рібцун Ю. В. Психодинамічний компонент моделі корекційно-розвивальної роботи з подолання вад фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2017. – № 6. – С. 5-10.
 798. Рібцун Юлія Дислалія: причини, прояви, шляхи подолання / Юлія Рібцун // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 5-9
 799. Рідош О. Карта України : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Рідош // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Червень (№ 12). – С. 4-7.
 800. Рожко Алла Казкова мандрівка : система роботи з дітьми всіх вікових груп / Алла Рожко, Вікторія Волощук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 20-22
 801. Роззавко А. О. З Україною в серці / А. О. Роззавко // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 6-8.
 802. Розкажи про свій клас // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 56, 58, 2 стор. обкладинки.
 803. Ройз С. Чому діти хочуть піти : рекомендації для загальної профілактики девіантної поведінки дітей / С. Ройз // Шкільний світ. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 10-13.
 804. Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : збірник методичних матеріалів // Шкільна бібліотека . – 2017. – Листопад (№ 21-22). – С. 3-31.
 805. Романюк І. Готуємо свято в дитячому садку від А до Я / Ірина Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 4-11.
 806. Романюк Ірина Як аналізувати освітній процес / Ірина Романюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 9-14
 807. Ростовська Наталія. Модульне навчання в школі як засіб формування компетентностей учнів / Наталія Ростовська // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 56-64.
 808. Рось Я. Онуки / Я. Рось // Педагогічна думка. – 2017. – № 1. – С. 67-72.
 809. Рощупкіна Т. Вчимося розвивати креативність : заняття з елементами тренінгу із розвитку креативності для лідерів учнівського самоврядування / Т. Рощупкіна // Соціальний педагог. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 10-15.
 810. Руденко Ю. Помічники рідного міста : інтегроване заняття з патріотичного та екологічного виховання для дітей старшого дошкільного віку / Ю. Руденко, О. Яковенко // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 16-19.
 811. Рудь Галина Небезпечна оселя : посібник для дітей середньої та старшої груп / Галина Рудь // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 19
 812. Рябікіна Наталія Казкова прогулянка : для дітей середньої групи / Наталія Рябікіна // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 26-27
 813. Рязанцева С. І. Позааудиторний захід-диспут з теми: "Хто я є як людина?" / С. І. Рязанцева // Все для вчителя. – 2017. – Серпень (№ 8). – С. 3-10.
 814. Савіцька Т. Г. Наково-методичний супровід профільного навчання / Т. Г. Савіцька // Завучу. У се для роботи. – 2017. – Лютий (№ 3/4). – С. 15-25.
 815. Савченко Н. І. Місто, де ти живеш : інтегрований урок у 4-му класі з курсу «Я і Україна», літературного читання, образотворчого мистецтва / Н. І. Савченко, О. І. Кравцова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 6-13.
 816. Савчук Наталія Цукерки-масажерки / Наталія Савчук, Наталія Бойко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 19
 817. Савчук Т. Земля - наш спільний дім. Станьмо на варті власного майбутнього! : проект / Тамара Савчук // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 62-63.
 818. Саєнко Л. М. Любіть Україну : літературно-музична композиція / Л. М. Саєнко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 34-38.
 819. Сайко Т. Адаптація майбутніх першокласників до школи "10 кроків до навчання" : (З досвіду роботи) / Тетяна Сайко, Наталія Березовська // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 34-35
 820. Сак Т. Як організувати навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Тамара Сак // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 47-49
 821. Салук Т. Б. Значення імені та кольору у житті людини : інформаційно-пізнавальний путівник / Т. Б. Салук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 6-12.
 822. Салук Т. Б. Орієнтовне календарно-тематичне планування роботи ГПД / Т. Б. Салук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 5-28.
 823. Свирська Т. Ідеї патріотичного виховання української молоді : творча спадщина І. Огієнка, Г. Ващенка та В. Сухомлинського / Т. Свирська, С. Савченко // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 6-14.
 824. Світанок дошкільної освіти в Україні : соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Травень (№ 5). – С. 26-32.
 825. Святенко Ю. Діагностика емоційного стану дитини молодшого шкільного віку за допомогою проективної методики "Картки з емоціями" / Юлія Святенко // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 44-47
 826. Сегінович Л. Музейна педагогіка : цілі, функції, форми роботи / Л. Сегінович // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 5-8.
 827. Селезньова І. А. Суд над лінню : позакласний захід / І. А. Селезньова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 7. – С. 39-42.
 828. Семенюк Н. Ф. Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності педагога / Н. Ф. Семенюк // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 17/18. – С. 66-78.
 829. Серветник О. П. Сучасні орієнтири змісту управлінської компетентності керівника навчального закладу / О. П. Серветник // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 46-66
 830. Сергєєва І. М. Використання сучасних інноваційних технологій під час підготовки та проведення масових і виховних заходів / І. М. Сергєєва // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 47-51
 831. Сердюк В. М. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі. Семінар-тренінг для педагогів / В. М. Сердюк // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 4-7
 832. Сердюченко Наталія Світ, який звучить : цикл занять-досліджень для дітей старшої групи / Наталія Сердюченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 34-37
 833. Сесик О. О. Педагогіка партнерства - ключовий компонент формули "нової школи" / О. О. Сесик // Виховна робота в школі. – 2017. – № 3. – С. 2-4
 834. Сесик О. О. Педагогіка партнерства — ключовий компонент формули нової школи / О. О. Сесик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 6. – С. 5-7
 835. Сигида С. В. Уявна морська регата батьків дітей дошкільного віку в океані економічних (фінансових) знань з теми "Гроші у нашому житті" / С. В. Сигида // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 10-14.
 836. Сидоренко В. Ми закінчили перший клас. Чого навчив усіх він нас? : родинне свято / Вікторія Сидоренко // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 56-57.
 837. Сидоренко Н. Герої поряд : урок мужності / Наталія Сидоренко, Світлана Мудрик // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 1-2.
 838. Сидоренко Н. І. Автоматизація звука [с] у словах та реченнях / Н. І. Сидоренко // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 22-25.
 839. Сизонова О. С. Метод моделювання в аспекті національно-патріотичного виховання в роботі з дітьми, які мають порушення мовлення / О. С. Сизонова // Логопед. – 2017. – № 1. – С. 27-31.
 840. Силкіна С. Он-лайн освіта як нова практика гуманізму / С. Силкіна // Філософія освіти. – 2017. – № 1. – С. 117-124
 841. Сирота М.-С. С. Абетка духовних цінностей українського народу : дидактичний матеріал / М.-С. С. Сирота // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 34-88
 842. Ситник О. П. Професійна компетентність учителя / О. П. Ситник // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 77-84
 843. Сікоза Л. Є. Мій сонячний дім - моя Україна : усний журнал (перший урок) / Л. Є. Сікоза // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 22/24. – С. 64-69.
 844. Сінна І. Де лелеки водяться, там щастя родиться! : реалізація міжпредметних зв'язків у проектній діяльності на уроках трудового навчання, 4 клас / Ірина Сінна // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 61-62.
 845. Сінькова Л. Розкажи про свій клас / Любов Сінькова, Тетяна Харзєєва // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 42, 55.
 846. Сіровська О. "Хліб - усьому голова" : [творчий проект] / Ольга Сіровська // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 62-63.
 847. Складу я ранець до ладу й до школи залюбки піду : конспект занять інтегрованого навчального дня у 1-му класі // Учитель початкової школи. – 2017. – № 2. – С. 14-24.
 848. Скоблікова О. В. Самоменеджмент як технологія удосконалення ділової культури заступника директора / О. В. Скоблікова // Управління школою. – 2017. – № 13/15. – С. 7-42.
 849. Скороход Н. Архітектура м. Суми. Дитячий парк "Казка" : [проект] / Наталія Скороход // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 64.
 850. Скрипниченко С. М. Диференціація звуків [С] — [З] і букв С — З : 2-й клас. Корекція артикулярно-акустичної форми дисграфії / С. М. Скрипниченко // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 40-43.
 851. Скуйбіда В. Розвиток логіко-математичних навичок засобами дидактичних ігор / В. Скуйбіда // Фантазії вихователя. Управління. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-11.
 852. Слабко Н. М. Роль дидактичних вправ у сенсорному вихованні дітей молодшого дошкільного віку за методикою М. Монтессорі / Н. М. Слабко, В. Т. Карабцова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 14-18.
 853. Сладковська Ю. Креативна музична педагогіка та її "інструментарій" / Юлія Сладковська // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 33-38.
 854. Слінчук В. Організація ціннісно-зорієнтованої навчальної діяльності учнів на уроці : майстер-клас / Валентина Слінчук // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 15-20 (вкладка).
 855. Слінчук В. Педагогічне забезпечення формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності : методичний проект / Валентина Слінчук // Завуч. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 10-12 (вкладка).
 856. Слотвинська Л. Шляхами України : Із Півночі на Південь, із Заходу на Схід / Л. Слотвинська // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 12-33
 857. Слюсарук Галина Веселий восьминіг - тренажер для ніг / Галина Слюсарук // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 32-33
 858. Смірнова В. О. Логопедична допомога особливим дітям / В. О. Смірнова // Логопед. – 2017. – № 10. – С. 10-13.
 859. Смольникова Галина Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі / Галина Смольникова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 6-9
 860. Смоляна Світлана Веселі хвилинки з LEGO-цеглинки : рухливі ігри з інтелектуальним навчантаженням для дітей різних вікових груп / Світлана Смоляна, Оксана Адаменко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 26-27
 861. Снігур Н. Чудово, що на світі є дружба : виховний захід / Н. Снігур // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 17-20.
 862. Собко Людмила Хвилинки творчості й фантазії : добірка ігор для середньої та старшої груп / Людмила Собко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 22-23
 863. Сокач Юлія Патріотичне виховання: як зробити дієвим : коучинг для педагогів / Юлія Сокач // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 7-9
 864. Сокирба Людмила Здрастуй, літо! Привіт, море! : бінарне заняття для дітей середньої групи / Людмила Сокирба, Олена Шимерлюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 32-34
 865. Соколова Т. Складова трудової діяльності дошкільника : інтерактивна ділова гра для педагогів / Т. Соколова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 13-16.
 866. Соколюк О. Діти і гроші: про економічне виховання в українській родині / О. Соколюк // Школа. – 2017. – № 10. – С. 46-51.
 867. Соловйова В. Ф. Козацька педагогiка: виховання патріотизму та відданості Україні / В. Ф. Соловйова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 40-42.
 868. Солтис Оксана Мандруємо Україною : заняття для дітей старшої групи (за методикою М. Єфимова) / Оксана Солтис // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 34-36
 869. Сорока В. Читання в цифрову добу / В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 9 жовтня (№ 39) . – С. 8-9.
 870. Сорока В. Що важливіше - IQ чи EQ? : [про вчителя англійської і німецької мов гімназії № 6 м. Вінниці Владислава Качура] / В. Сорока // Освіта України. – 2017. – 20 листопада (№ 45). – С. 12-13.
 871. Сорока І. "Усе моє, що зветься Україна!" : патріотичний квест для учнів 5-6 класів, присвячений Дню Незалежності України / Інна Сорока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 23-25.
 872. Сосницька Л. А. Українська хустина — національна святиня : виховний захід / Л. А. Сосницька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 22-27.
 873. Софієнко О. В. Використання хмарних сервісів у процесі управління навчальним закладом / О. В. Софієнко // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 6-14.
 874. Співайте влітку : музичні перлинки // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 40
 875. Стаєнна О. Роль дорослого в дитячій грі / О. Стаєнна // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 3-5.
 876. Стахова Л. Ліпимо, малюємо, ще й мовлення тренуємо : дидактичні ігри для дітей старшої групи / Л. Стахова, Г. Пелішенко // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 19-21.
 877. Сташук К. Ще раз про мотивацію.: фінансову й не тільки : 14 дій керівника, які підвищать мотивацію співробітників / К. Сташук // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 48-51.
 878. Стащенко К. Казкова вистава "Дім для друзів" / Катерина Стащенко // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 59-60.
 879. Створення інноваційного простору : проектна діяльність у позанавчальний час // Директор школи. – 2017. – Лютий (№ 3-4). – С. 52-99.
 880. Степаненко С. Подружитися з комп'ютером : авторська програма з комп'ютерної грамотності для дітей середнього та старшого дошкільного віку / С. Степаненко // Дитячий садок. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-11.
 881. Степаненко С. Через родину пізнай дитину : [освітній проект] / Софія Степаненко // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 62.
 882. Стеценко Ірина Дивовижні перетворення аркуша паперу : винахідницькі заняття для дітей середньої групи / Ірина Стеценко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 8-9
 883. Столбова Т. Інтегруємо ігрову та художньо-продуктивну діяльність : з досвіду роботи / Т. Столбова, Г. Овчинникова // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 13-18.
 884. Стопчанська О. С. Увічливість — окраса людської душі / О. С. Стопчанська, С. М. Мельничук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 5. – С. 7-14.
 885. Стороженко Наталія. Взаємодія органів державно-громадського управління у відкритій соціально-педагогічній системі / Наталія Стороженко, Наталія Кравець // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 96-100
 886. Сторожук Л. Світ живої природи : [проект] / Людмила Сторожук // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 63.
 887. Стоянова О. Ах, Одесса! : цикл занять із патріотичного виховання з елементами конструювання LEGO для дітей старшого дошкільного віку / О. Стоянова, Е. Мурадова // Дитячий садок. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 17-41.
 888. Стрілець С. Діти - дзеркало душі батьків / Світлана Стрілець // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 52-53.
 889. Ступка М. Л. З квітів та зірок я сплету вінок... : свято українського віночка / М. Л. Ступка // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 9. – С. 15-19.
 890. Су-джок терапія — нетрадиційні методи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 12-16.
 891. Суздалева Яна. Державно-громадське управління школою: поєднання традиційних та інноваційних форм роботи / Яна Суздалева // Директор школи. – 2017. – Грудень (№ 23-24). – С. 87-90.
 892. Супруненко Лідія Непосиди-мишенята : фізкультурне заняття для дітей молодшої групи за методикою М. Єфименка / Лідія Супруненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 32-33
 893. Суслова Н. У дитячому бізнес-центрі : заняття з основ економічної культури для дітей старшого дошкільного віку / Н. Суслова // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 8-11.
 894. Сухаревська О. Дослідницька діяльність учителя. Роль РНМЦ у реалізації освітніх проектів і дослідно-експериментальної роботи педагогів / О. Сухаревська // Початкова освіта. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 4-10.
 895. Сухаревська О. Організація роботи мобільних творчих груп - важлива умова ефективних змін у системі початкової освіти / О. Сухаревська // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 58.
 896. Сухенко О. В. "Нема переводу добрим звичаям народу..." : матеріали для проведення інтелектуальних ігор з народознавства / О. В. Сухенко // Шкільна бібліотека плюс. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 14-31.
 897. Суховєєва Н. "Родина, родина - це вся Україна..." : відкритий захід за участі 3-А класу / Наталія Суховєєва // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 59-61.
 898. Сушенко В. Знавці англійської мови : практичні поради щодо організації англомовного табору / В. Сушенко // Завуч. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 17-41
 899. Сушинська І. Т. Чорнобиль — біль України : вечір пам’яті / І. Т. Сушинська, І. О. Ципук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 32-36.
 900. Сущенко Олена Вони - інші! : соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров'я / Олена Сущенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 10-12
 901. [Сценарії новорічних свят] // Фантазії вихователя. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-21.
 902. Тараканова А. Хореографічний репертуар - складова формування національно-патріотичної культури особистості / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 41-43.
 903. Таран В. Подорож у цифрах : інтегрований урок із математики, літературного читання й основ здоров'я, 2-й клас / В. Таран // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 24-27.
 904. Таран О. Подорож по планеті Земля : інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Таран // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Січень (№ 2). – С. 19-21.
 905. Таранушенко Т. Книжка – твій друг : сценарій свята / Т. Таранушенко // Початкова освіта. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 53-62.
 906. Таранченко О. Ефективні технології викладання в інклюзивній школі / Оксана Таранченко // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 50-53
 907. Тарнавська Алла Одяг для малят і сороченят : заняття для дітей старшої групи / Алла Тарнавська, Юлія Осадча // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 32-34
 908. Творун С. "Не женився єси, то колодку носи!" : [з 20 по 26 лютого 2017 року відзначають Колодія, Масляну, Прощальний тиждень] / С. Творун // Вінницька газета. – 2017. – 17 лютого (№ 8). – С. 10.
 909. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Джміль" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 38-39.
 910. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Дошкільне виховання" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 35-37.
 911. Тематичний покажчик публікацій у журналі "Палітра педагога" у 2017 році // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 39-40
 912. Терещенко Ірина В іграх об'єкти природні ми пізнаємо сьогодні : дидактичні ігри для дітей середньої та старшої груп / Ірина Терещенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 24-25
 913. Терещук А. Урок доброти за творами В. О. Сухомлинського : позакласне читання в 3-му класі / А. Терещук // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 16-19.
 914. Тимошенко Т. Весна прийшла : сценарій святкового заходу / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 18-23.
 915. Тимошенко Т. Казкові дива : цикл занять із музичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 25-33.
 916. Тимошенко Т. Писаночка Великодня, З неба ласка йде Господня : розвага для дітей середнього та старшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 10-14.
 917. Тимошенко Т. Про Півника і Курочку : заняття з музичного виховання для дітей молодшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-28.
 918. Тимошенко Т. У чарівному світі казок Наталі Забіли : сценарії музичних казок для дітей середнього та старшого дошкільного віку / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 19-27.; Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 20-27.
 919. Тимошенко Т. Фестиваль "Золотий ключик" : сценарій випускного свята / Т. Тимошенко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 15-20.
 920. Тимощук О. Особливості організації інноваційних процесів у виховному середовищі закладу / О. Тимощук // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 14-20 (Дод.).
 921. Тимощук О. П. Використання сервісів мережі Інтернет / О. П. Тимощук // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 47-55.
 922. Титаренко О. Назустріч дитині : заповіді й поради Януша Корчака щодо виховання / О. Титаренко // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 8-11.
 923. Титиш Г. Зрозуміти новий стандарт / Г. Титиш // Освіта України. – 2017. – 14 серпня (№ 31). – С. 4-5.
 924. Тіліпалова Н. Свято української пісні : виховний захід / Наталія Тіліпалова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 54.
 925. Ткаченко В. Виховання громадянина або Гуманітарна складова суспільної безпеки України : з виступу на ІІІ Конгресі Академії політичних наук / В. Ткаченко // Освіта. – 2017. – 24 травня-1червня (№ 21-22). – С. 8-9.
 926. Ткаченко Л. Василь Сухомлинський: Філософія для дітей : [про ХХІУ Всеукраїнські педагогічні читання "В. О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю: Філософія для дітей"] / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. – 20-27 вересня (38-39). – С. 7.
 927. Ткаченко О. Ігровий дитячий фольклор у змісті етнопедагогічної компетентності вчителя-вихователя / О. Ткаченко // Рідна школа. – 2017. – № 3/4. – С. 57-61
 928. Ткаченко П. І. Пізнавальні завдання для формування екологічної культури школярів / П. І. Ткаченко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 5-13.
 929. Ткачук І. План роботи класного керівника з батьками другокласників / І. Ткачук // Початкова освіта. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 25-26.
 930. Ткачук І. Свято Букваря : сценарій / Ірина Ткачук // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 56-59.
 931. Ткачук С. Радо грають малюки, ще й звірятка та батьки / С. Ткачук, Б. Жорняк // Палітра педагога. – 2017. – № 1. – С. 28-31.
 932. Тобілко О. Маленькі дослідники : заняття для дітей старшого дошкільного віку / О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 27-30.
 933. Тобілко О. У пошуках рушника : заняття з народознавства для дітей молодшого дошкільного віку / О. Тобілко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 8-11.
 934. Тодоренко Оксана. Ураган для тих, хто... : вправи-рахунки на різні випадки життя / Оксана Тодоренко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 11-16.
 935. Токар Н. М. Зоряний випускний : [сценарій] / Н. М. Токар, С. Г. Косенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 10-18.
 936. Токар О. Світ обирає здатність до життя! Упровадження компетентнісного підходу в навчанні : ключові акценти, напрями, рекомендації / Оксана Токар // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 4-14.
 937. Токар Оксана. Світ обирає здатність до життя! : упровадження компетентнісного підходу в навчанні / Оксана Токар // Завуч. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 10-19.
 938. Топіліна Тетяна. Веб-сайти: використання в освітній діяльності школи / Тетяна Топіліна // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 19-20). – С. 36-45.
 939. Топол В. Говорити з батьками. Польський досвід педагогіки партнерства / В. Топол // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 2-4.
 940. Топчій О. Упровадження моделі пре- і перинатальної педагогіки в систему освіти КЗ "ДНЗ № 72 ВМР" з використанням ІКТ-сервісів / О. Топчій // Освіта Вінниччини. – 2017. – 14 квітня (№15). – С. 6-7.
 941. Топчук М. В. Життя — найдорожчий скарб : виховна година з тренінговими елементами / М. В. Топчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 34-38.
 942. Тоцька Тетяна Формуємо основи світобачення дітей: з використанням літературних творів В. Сухомлинського / Тетяна Тоцька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 11-13
 943. Трамбицька Н. Гра як важливий інструмент соціалізації дитини / Н. Трамбицька // Завуч. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 35-41.
 944. Трегуб О. В. Телепередача "У гостях у бабусі" : виховний захід у 3-му класі / О. В. Трегуб // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 6. – С. 29-32.
 945. Трофімченко Ірина Музикотерапія просто неба : заняття для дітей старшої групи / Ірина Трофімченко, Наталія Сімон, Віра Шаронова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 30-33
 946. Трофімчук М. Д. Родинне дерево у житті людини : сценарій / М. Д. Трофімчук // Все для вчителя. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 25-27.
 947. Трунова Віта. Професійна компетентність і діяльність педагога : матеріали до засідання педагогічної ради / Віта Трунова // Завуч. – 2017. – Листопад (№ 23). – С. 11-15.
 948. Турчак І. Л. Повага з'єднує покоління : виховна година, 10 клас / І. Л. Турчак // Все для вчителя. – 2017. – Грудень (№ 12). – С. 6-7.
 949. Тучинський В. Вінницька гімназія 1814 - 1847 рр. в контексті розвитку освіти на Поділлі / В. Тучинський, М. Олійніченко // Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція, 22-23 жовтня 2017 р. / Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2017. – С. 311-317
 950. Тюніна Н. Учитель і проблеми дисципліни, або як реагувати на неадекватну поведінку учнів / Н. Тюніна // Психолог. – 2017. – Липень (№ 13-14). – С. 18-23
 951. Тюніна Н. Учитель і проблеми дисципліни, або Як реагувати на неадекватну поведінку учнів / Н. Тюніна // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 24-29.
 952. Тютюник Ю. А. Добро хай вихлюпне за вінця! : виховні заходи / Ю. А. Тютюник // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 42-43.
 953. Тягло О. В. Чи постане в новій українській школі культура критичного мислення? / О. В. Тягло // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 7-11.
 954. У зимовому королівстві : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 3 обкладинки
 955. У стилі осені : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 3 обкладинки
 956. Угорська Наталія Архітектура народів світу : заняття для дітей старшої групи / Наталія Угорська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 27-29
 957. Устименко Т. Ти течеш через віки, Дніпре, серцю милий... : проект / Т. Устименко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 59.
 958. Ушмарова В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції "Нова українська школа" / Вікторія Ушмарова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 1-5.
 959. Федорова Т. Ю. Великодня писанка : сценарій / Т. Ю. Федорова // Все для вчителя. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 49-52.
 960. Філончук З. В. Покликання - вчитель економіки / З. В. Філончук // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 2-3.
 961. Формування громадянської відповідальності у середній школі // Трудове навчання. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 6-19.
 962. Формування громадянської відповідальності у середній школі // Українська мова та література. – 2017. – Вересень (№ 17-18). – С. 16-41.
 963. Фураєва Л. Найцінніші риси : виховання за В. Сухомлинським / Л. Фураєва // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-23.
 964. Хаврикіна Ксенія Фінські секрети якісної освіти / Ксенія Хаврикіна, Марина Пристінська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 16-17
 965. Харковенко Т. Вода - наша давня знайома. Чи все нам про неї відомо? : конспект занять інтегрованого навчального дня у 2-му класі / Т. Харковенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 34-38.
 966. Харковенко Т. Гей, вдарте в струни, кобзарі : ознайомлення з кобзарством на уроках з різних дисциплін / Т. Харковенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 28-31.
 967. Хартішвілі О. Найбільше щастя - бути добрим : інтегроване заняття з дітьми старшого дошкільного віку / О. Хартішвілі // Дитячий садок. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 45-49.
 968. Харчишина М. О. Програма превентивного виховання важковиховуваних молодших школярів / М. О. Харчишина // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 8. – С. 13-21.
 969. Хвилинки здоров’я у 1–4-х класах : [виховний захід] // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 29-38.
 970. Хворостина Н. О. Україно моя! Я — твоя дитина : інтелектуально-пізнавальна гра-мандрівка для учнів 1–4-х класів / Н. О. Хворостина // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 10/11. – С. 30-33.
 971. Хлопецька І. Ю. Ігри з водою. Використання акватерапії в логопедії / І. Ю. Хлопецька // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 23-27.
 972. Ходакова Т. Секрети успішного виступу (З досвіду ораторського мистецтва педагога) / Тетяна Ходакова // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 49-51.
 973. Ходацька О. Учитель і учень: розвиток духовного потенціалу / О. Ходацька // Освіта. – 2017. – 15-22 лютого (№ 7-8). – С. 4.
 974. Ходос К. Дітям про здоров'я : педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я в старших дошкільників / К. Ходос // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 14-17.
 975. Холод А. Г. Краплини здоров'я і сили : заняття з валеологічного виховання для дітей старшого дошкільного віку / А. Г. Холод // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 24-28.
 976. Холодович І. А. М’ячиками граємо — мовлення розвиваємо : розвивально-дидактичні ігри / І. А. Холодович // Логопед. – 2017. – № 5. – С. 15-21.
 977. Холостенко С. С. Усунення вад мовлення у дітей молодшого шкільного віку засобами логоритміки / С. С. Холостенко // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 21-27.
 978. Храмичева Олена Кольоровий світ навколо : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Олена Храмичева // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 32-34
 979. Хряк Т. І. Весняні дзвони : [виховний захід] / Т. І. Хряк // Основи здоров'я. – 2017. – № 3. – С. 37-41.
 980. Худолій А. В. Вимоги до сучасного уроку / А. В. Худолій // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 7/8. – С. 2-6.
 981. Худолій Н. Екологічний аукціон : проект для дітей старшого дошкільного віку / Н. Худолій // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 21-22.
 982. Хуторна Н. В. Відкритий світ : випускний вечір / Н. В. Хуторна, Л. Д. Добровольська, В. А. Скидан // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 11-13.
 983. Царенко Т. Рідна мова - барвінкова : інтегроване заняття для дітей середньої групи / Т. Царенко // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 12-15.
 984. Цехмейструк І. Ф. «Я» у спілкуванні : конспект нестандартного заняття гуртка для учнів 5 класу / І. Ф. Цехмейструк // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 10. – С. 33-37.
 985. Цигульова Л. В. Дорога роду : родинне свято / Л. В. Цигульова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 20-23.
 986. Цимбал О. М. Методичний проект / О. М. Цимбал // Управління школою. – 2017. – № 7/9. – С. 75-92.
 987. Цимбалару А. Всеукраїнський експеримент як невід'ємний складник прогресивних змін в системі початкової освіти / Анжеліка Цимбалару // Початкова школа. – 2017. – № 6. – С. 1-4
 988. Цимбалару А. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів: методичний коментар / Анжеліка Цимбалару, Наталія Пархоменко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 12-15.
 989. Цікаве обладнання для захопливої фізкультури // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 4 обкладинки
 990. Цісар І. Наш садочок - найкращий! : сценарій святкового заходу до державної атестації ДНЗ / І. Цісар, О. Ярмошенко // Дитячий садок. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 4-11.
 991. Цуркан Н. Розвиток творчої особистості молодшого школяра в умовах модернізації початкової освіти / Наталія Цуркан // Початкова школа. – 2017. – № 3. – С. 57-58.
 992. Чадукова О. Розвідка осінніх прикмет : [проект] / Оксана Чадукова // Початкова школа. – 2017. – № 9. – С. 63-64.
 993. Чапко Людмила Здрастуй, літо! : фізкультурна розвага для дітей середньої групи / Людмила Чапко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 26-27
 994. Чекмарьова Лариса. Модернізація управлінської діяльності в інноваційному просторі школи / Лариса Чекмарьова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 28-40
 995. Чекрничко А. Планування діяльності сільської школи / А. Чекрничко // Директор школи. – 2017. – № 7-8. – С. 16-43.
 996. Черниш С. Згадаймо Тараса Шевченка : заняття з мовленнєвої діяльності для дітей старшого дошкільного віку / С. Черниш // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 9-10.
 997. Чернишова Яна. Формування соціальної компетентності учнів в умовах експериментального закладу / Яна Чернишова // Директор школи. – 2017. – Жовтень (№ 21-22). – С. 41-46
 998. Чернікова С. А. Відродження українських звичаїв та обрядів. Досвід роботи гуртка / С. А. Чернікова // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 11. – С. 35-40.
 999. Чернова З. Лялька : програма для дітей молодшого дошкільного віку / З. Чернова // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Березень (№ 3). – С. 4-10
 1000. Черноус Тетяна. Орф-метод як терапія / Тетяна Черноус // Музичний керівник. – 2017. – № 11. – С. 25-33.
 1001. Чеховська Л. Навчання в умовах свободи : авторська методика розвитку суб'єктивності учнів засобами методу проектів / Л. Чеховська // Завуч. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 4-14.
 1002. Чижик Олена Відтепер ведмеді й ведмежата про бюджет й рекламу будуть знати : заняття для дітей старшої групи / Олена Чижик // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 28-29
 1003. Чіботару А. В мерцішорі ми нитки сплітаємо - весну красну радісно стрічаємо : виховна година / А. Чіботару // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 46-47.
 1004. Чмир Л. І. Декади відкритих уроків у системі роботи над проблемною темою школи / Л. І. Чмир // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 23/24. – С. 38-42.
 1005. Чобанюк Любов Влаштуємо віслючкові день народження : гра-стратегія для дітей старшої групи / Любов Чобанюк // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 16-19
 1006. Чуб Н. В. Креативність for teacher / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
 1007. Чуб Н. В. Тайм-менеджмент for teacher / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 37-39 ; Географія. – 2018. – № 1/2. – С. 77-79.
 1008. Чуб Н. В. Учитель та Інтернет / Н. В. Чуб // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 33-35.
 1009. Чумаченко Лариса Зайченята роблять вправи для здоров'я і забави : фізкультурне заняття-гра для дітей раннього віку / Лариса Чумаченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 26-27
 1010. Чути себе: як боротися з професійним вигоранням у вчителів // Школа. – 2017. – № 10. – С. 58-65.
 1011. Шабовта І. В. Козацькому роду — немає переводу : пізнавально-розважальний захід / І. В. Шабовта // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 24-26.
 1012. Шавенко І. Моральне виховання: для чого та як його втілювати на уроках у початковій школі / І. Шавенко // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 9-12.
 1013. Шалда Наталія Поділилась осінь з нами щедро різними дарами : цикл інтегрованих занять для дітей молодшої групи (природа+математика+сенсорика) / Наталія Шалда, Валентина Бороденко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 9. – С. 30-32
 1014. Шаповал Л. С. Психологічні основи індивідуального підходу до навчально-виховного процесу в школі / Л. С. Шаповал, Л. С. Іськов // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 5/6. – С. 28-40.
 1015. Шаповал Т. Візуали, аудіали, кінестетики : як виховувати дитину відповідно до того, як вона сприймає інформацію / Т. Шаповал // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 27-32.
 1016. Шахненко В. І. Алкоголь — це ліки чи отрута? / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 34/36. – С. 23-33.
 1017. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту вітаміну А у дітей дошкільного віку / В. І. Шахненко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 35-42.
 1018. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту сполук Заліза у дітей дошкільного віку : практичні поради для вихователів ДНЗ та батьків / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 17-28.
 1019. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту сполук Кальцію у дітей дошкільного віку / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 3. – С. 31-46
 1020. Шахова Г. О. Педагогіка Монтессорі : заняття у старшій групі / Г. О. Шахова // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 1. – С. 13-21.
 1021. Шахрай Наталія Бджолина наука : інтегроване заняття для дітей старшої групи / Наталія Шахрай, Ірина Пукальська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 26-28
 1022. Шевченко В. Великодня казка : інтегроване заняття з розвитку мовлення та малювання для дітей молодшого дошкільного віку / В. Шевченко // Дитячий садок. Мистецтво. – 2017. – № 3. – С. 8-9.
 1023. Шевченко Є. Самоменеджмент керівника: етапи і функції / Є. Шевченко // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 17-23.
 1024. Шевченко Є. Супровід "новенького" в колективі : робота з командою / Є. Шевченко // Завуч. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 9-14.
 1025. Шевченко Є. Час як ресурс : основні методики самоменеджменту / Є. Шевченко // Управління освітою. – 2017. – Листопад (№ 11). – С. 24-24.
 1026. Шевченко Л. І. Особливості організації роботи вчителя-логопеда логопедичного пункту ДНЗ: компетентнісний підхід / Л. І. Шевченко // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 6-10
 1027. Шевченко Марина Річечка хлюпоче - малеча гратись хоче! : інтегроване заняття для дітей раннього віку / Марина Шевченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 30-31
 1028. Шевченко О. О. Тренінгове заняття для молодих учителів "Мій вибір, моя професія" / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. – 2017. – № 2. – С. 50-54
 1029. Шелест Л. І. Герої Крут — для нащадків взірець : урок мужності / Л. І. Шелест // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 6-9.
 1030. Шепенюк І. Як організувати самостійну роботу учнів / І. Шепенюк // Школа. – 2017. – № 7. – С. 36-40.
 1031. Шерембей Т. С. Інтегрований урок творчості "Вклонюсь, осене, тобі!" / Т. С. Шерембей // Все для вчителя. – 2017. – Липень (№ 7). – С. 28-31.
 1032. Шеремета Оксана Новий рік з Пепою : свято для дітей старшої групи / Оксана Шеремета // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 36-39
 1033. Шестак Олександра Родинне свято "Вічний дарунок - хустина квітчаста" / Олександра Шестак // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 5. – С. 62-64
 1034. Шило Ю. В. Економічні перлини для маленької дитини : формування економічної культури дошкільника середнього віку / Ю. В. Шило // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 6/7. – С. 8-124
 1035. Шкльода В. Виграє кожен : ігрові форми навчання й виховання дітей із помірною розумовою відсталістю / В. Шкльода // Дефектолог. – 2017. – Червень (№ 3). – С. 7-9.
 1036. Школа успіху // Управління школою. – 2017. – № 19-21. – С. 2-46.
 1037. Школяр В. Козацька педагогіка : військово-патріотичне виховання учнівської молоді / В. Школяр // Директор школи. – 2017. – Січень (№ 1-2). – С. 50-57.
 1038. Шпак Т. В. Вправи для розвитку руки і пальців (майстер-клас) : практичний аспект використання сучасних педагогічних технологій у системі фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 21-34.
 1039. Шпак Т. В. Зима на гостину завітала : інтерактивне заняття (мовленнєве спілкування, художня література, образотворча діяльність) з пріоритетом сфери "Культура" / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 32-33.
 1040. Шпак Т. В. Навчання дошкільників емоційно-ціннісного ставлення до себе / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 11. – С. 17-34.
 1041. Шпиг Н. Соціальна реклама в школі: виховні можливості : методичні рекомендації щодо використання соціальної реклами як засобу профілактики шкідливих звичок учнівської молоді / Н. Шпиг // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 5-32
 1042. Шпиця Н. В. Пішохідні переходи в дитячому садку / Н. В. Шпиця // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 38-42.
 1043. Шрамко Л. М. З любов'ю до України : виховна година-акція / Л. М. Шрамко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 1. – С. 17-19.
 1044. Штангей В. Людина починається з любові : виховна година для учнів 3-4-х класів / В. Штангей // Учитель початкової школи. – 2017. – № 11. – С. 52-53.
 1045. Шукшина Л. Слово до слова - зложиться мова : логопедичне заняття в старшій групі / Л. Шукшина // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 2-8.
 1046. Шулікін Д. Про пріоритети, стипендії і нацагенство / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 10-11.
 1047. Шуліменко Л. Досвід роботи з соціальної адаптації та розвитку дітей-аутистів у загальноосвітній школі / Л. Шуліменко // Початкова школа. – 2017. – № 10. – С. 55-57
 1048. Шумілова А. Як сформувати екологічну свідомість? / А. Шумілова // Школа. – 2017. – № 9. – С. 24-31
 1049. Шурхал Оксана Три мрії : драматизація за мотивами притчі "Про любов, багатство і успіх" / Оксана Шурхал // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 30-31
 1050. Щастя жити в Україні : фотоконкурс "Наші діти" // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 2-а обкладинки
 1051. Щербакова В. В. Ефективна взаємодія в сім'ї : батьківські збори-тренінг / В. В. Щербакова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 25/26. – С. 47-55.
 1052. Щербакова Н. Що вчителю варто знати про інтегрований урок? / Н. Щербакова // Школа. – 2017. – № 8. – С. 6-9.
 1053. Щоб ґрунти родючими та щедрими були, будь господарем, людино, на своїй землі! : ековистава // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 52-55.
 1054. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : лист ... № 1/9-322 від 13.06.2017 // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 9. – С. 2-8.
 1055. Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році : лист № 1/9-322 від 13 червня 2017 року // Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання . – 2017. – № 9. – С. 35-38.
 1056. Юда Л. Гендерне виховання в сучасній школі: що, як і навіщо / Л. Юда // Школа. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 6-9
 1057. Юніцька Н. М. Конкурс «Міс осінь» : [сценарій свята] / Н. М. Юніцька // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 8-9.
 1058. Юрко О. Р. Сучасний урок: від учнівського не «хочу» до «знаю, вмію, застосую» / О. Р. Юрко // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 3. – С. 16-23.
 1059. Ягупа І. Екологічний проект як один із засобів екологічного виховання / Ірина Ягупа // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 62-63.
 1060. Ягупа І. Маленькі "зірочки", зате яскраві засяють в нашій школі та державі : лідерський проект "Клас року" / І. Ягупа // Учитель початкової школи. – 2017. – № 7. – С. 17-19.
 1061. Як навчити дитину читати : плюси та мінуси ранніх методик читання // Дитячий садок. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 33-37.
 1062. Яковенко Любов Барвиста моя Україна : свято для дітей усіх вікових груп та батьків / Любов Яковенко, Тетяна Солосич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 37-39
 1063. Яковенко Олена Розвиваємо мовлення з колиски / Олена Яковенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 2-4
 1064. Яковченко Ольга Екологічний експрес : квест для дітей старшої групи / Ольга Яковченко, Юлія Хильченко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 37-40
 1065. Яковчук Г. Ейдетика для розвитку творчих здібностей / Г. Яковчук // Музичний керіник. – 2017. – № 6. – С. 10-21.
 1066. Ялиночка незвична на святі новорічнім : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 12. – С. 3 обкладинки.
 1067. Яніцка-Панек Т. Сучасна реформа системи освіти в Польщі / Тереса Яніцка-Панек // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 42-45.
 1068. Янковой Є. Плекаємо особистість : виховні години для учнів 5-7-х класів / Є. Янковой // Соціальний педагог. – 2017. – Червень (№ 6). – С. 4-48.
 1069. Яновська Н. Мистецтво навчання або навчання з мистецтвом : сучасні підходи до гармонізуючої освіти дітей і дорослих / Наталія Яновська // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 46-47.
 1070. Янченко Н. Проект "Інтелект України" в практичному вимірі / Наталія Янченко // Початкова школа. – 2017. – № 12. – С. 1-4.
 1071. Янчук І. Виховуємо патріотів: організація національно-патріотичного виховання учнів / І. Янчук // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 30-35.
 1072. Яременко Г. Як у них : Професійний розвиток учителів Австрії / Г. Яременко // Школа. – 2017. – № 12. – С. 50-73.
 1073. Яременко Н. Г. Весняні передзвони : сценарії свят для старших дошкільників / Н. Г. Яременко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 32-47.
 1074. Яременко О. В. Колискова пісня, колискова... : виховний захід з українознавства у 3-му класі / О. В. Яременко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 4. – С. 9-12.
 1075. Яремчук І. О. Весняний дивосвіт : заняття у старшій групі / І. О. Яремчук // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 19-23.
 1076. Ярош І. А. Ми вітаємо тебе, Україно, з 26-м днем народження твоїм! : година спілкування для учнів початкових класів та їхніх батьків / І. А. Ярош // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 9. – С. 2-6.
 1077. Ярош О. В. Родинне свято "Яка сім'я - такий і я" / О. В. Ярош // Все для вчителя. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 62-63.
 1078. Ясинова Є. М. Людина починається з добра : година спілкування / Є. М. Ясинова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 3. – С. 23-25
 1079. Яскраві кольори осінньої пори : дизайн святкової зали // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 3 обкладинки
 1080. Ястребова В. Я. Окремі аспекти управлінської компетентності директора школи / В. Я. Ястребова // Управління школою. – 2017. – № 28/30. – С. 16-23.
 1081. Ясько Катерина Освіта, націлена на виховання характеру / Катерина Ясько // Дошкільне виховання. – 2017. – № 10. – С. 2-4
 1082. Ясько Катерина Щастя нації - мета освіти : досвід педагогів Об'єднаних Арабських Еміратів / Катерина Ясько // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 22-23
 1083. Яценко С. Світ відкриває Україну, Україна відкриває світ : проект початкової школи / С. Яценко, О. Харченко // Початкова освіта. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 4-34.
 1084. Яцушкевич О. Розкажи про свій клас / Олена Яцушкевич, Людмила Крих, Юлія Бондаренко // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 46, 49, 60.
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений