Д33
Діброви Поділля : краєзнавчі нариси
/ Г. І. Денисик, В. С. Канський. - Вінниця, 2015 – 104 с.: іл. - (Серія: "Земля Подільська")
Примірники: всього: 2

У збірці розглянуто особливості функціонування, структури та раціонального використання дібров Поділля. Обгрунтовано періодизацію, проаналізовано етапи процесу формування й розвитку лісових ландшафтів, досліджено сучасну структуру та проведено їх класифікацію. Спрогнозовано розвиток, визначено та обгрунтовано основні напрямки поліпшення, раціонального використання та охорони дібров Поділля. Для географів, біологів, екологів, фахівців галузей лісового господарства, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, краєзнавців, студентів.