Прокопчук Л. В. Синтаксис складного речення. Модульний курс : навчальний посібник
/ Л. В. Прокопчук. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. – 277 с. (Подарунок автора)
Примірники: всього: 3.

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до навчально-методичного комплексу дисципліни "Сучасна українська літературна мова" (Синтаксис складного речення). У ньому відповідно до двох виокремлених змістовних модулів подано матеріали лекцій, завдання для практичних та лабораторних занять, тести для самоконтролю та взаємоконтролю, перелік запитань і завдань для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто бажає поглибити знання про синтаксичну будову сучасної української літературної мови.