Галичина в етнополітичному вимірі : монографія
/ авт. кол.: В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач та ін. – Київ: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 с.
Примірники: всього: 2.

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв'язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто цікавиться етнополітикою та етнологічною історією українських регіонів.