Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія
/ [авт.: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова ; за ред. К. Г. Городенської]. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 752 с.
Примірники: всього: 4.

У цій праці вперше цілісно описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови на теоретичних засадах функційно-категорійної граматики. Характеристика частиномовних і нечастиномовних класів одиниць, типів та функцій морфологічних категорій ґрунтується на широкому фактичному матеріалі, залученому з усіх функційно-стильових різновидів мови, і багаторічних напрацюваннях академічної та вишівської науки, що посприяло об'єктивності й повноті морфологічного опису. Він задовольняє найрізноманітніші потреби сучасної української мовної практики.
Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів, учителів та учнів, усіх, хто хоче глибше пізнати морфологічну будову української літературної мови.