МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Валеологія Довідкові видання
Географія Екологія Економічні науки Інформатика Історія
Культура Математика Мистецтво Наука Освіта
Основи медицини Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія
Релігія Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання
Філологічні науки Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

МИСТЕЦТВО
Навчально-методичні видання
(2012-2017 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт навч. закл / Л. С. АристоваК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2013. – 112 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музыкальное искусство : учебник для 2 класса / Л. С. Аристова, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : ил Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 148 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
Б48
Береза А. В. Виконавська підготовка баяніста - майбутнього вчителя музики : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович ; МОН, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2012. – 322 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Фірма Планер, 2016. – 439 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Том 1 : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204, спеціальності 7.02020401 "Музичне мистецтво" та вчителів музики . Т. 1 / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Планер, 2013. – 366 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. Гавриш. – 2-ге вид. перероб. та допК. : Слово, 2014. – 302 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.3)
Б87
Брилін Б. А. Інструментування та аранжування : тексти лекцій та практичні матеріали для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей Інститутів і факультетів музичного мистецтва педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також для учителів музики загальноосвітніх шкіл / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін. – 2-ге видОдеса, 2012. – 745 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Е. Б. Через пісню життя відчуваю: вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Б. БрилінВінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. ; ноти Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
781(07)
Б87
Бриліна В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставінська ; МОН, молоді та спорту УкраїниВінниця : Нова книга, 2013. – 120 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(075.3)
В22
Вацьо Михайло Васильович. Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. ВацьоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 124 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (2)
78(07)
В26
Ведмедеря М. О. Пісенний дивокрай: 1-4 класи : [для вчит. почат. кл.] / М. О. ВедмедеряК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(07)
В54
Виховання дитячого співочого голосу в хорі : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" / уклад.: Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФО Репей Д. В., 2012. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
Г13
Газінський В. І. Навчальний хор : навч.-метод. посіб. / В. І. Газінський, Т. О. Лозінська, К. Л. ДабіжаВінниця : Розвиток, 2012. – 223 с. ; ноти Примірники: всього:63 - НАВЧ. ВІДДІЛ(56), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(07)
Г16
Галкіна Лариса Василівна. Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. В. Галкіна ; упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(07)
Г83
Григор'єва Вікторія Вікторівна. Хорове диригування : метод. реком. для самостійної роботи / В. В. Григор'єваБердянськ : Вид-ць Ткачук О. В., 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - (1)
37(09)(075.3)
Г96
Гусак П. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навчальний посібник для ВПНЗ / П. Гусак, Л. Гусак, Л. МартіросянЛуцьк : Вежа-Друк, 2016. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
76(075.2)
Ж51
Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. М. Железняк , О. В. ЛамоноваК. : Генеза, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
781(075.3)
К14
Казачинська-Савчук Галина Михайлівна. Хоровий клас: теорія, методика, практика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Казачинська-Савчук К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 440 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.2)
К 17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.2)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2013. – 224 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
76(075.1)
К17
Калиниченко Е. В. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса общеобразоват учеб. заведений с русским языком обучения / Е. В. Калиниченко, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
К32
Квітка Н. Музикотерапія : програмно-методичний комплекс "Навчання музики дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку" / Н. Квітка ; ред.: М. Мосієнко, В. Снігульська, С. Ларіонова та інК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
К56
Коваль Т. В. Народнопісенний водограй: методика опрацювання музичного фольклору в початковій школі : навчально-методичний посібник / Т. В. КовальВінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2017. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.3)
К59
Козак І. І. Педагогічні основи красномовства: тези лекцій, таблиці, схеми : навчальний посібник / І. І. Козак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 100 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна. Музичне мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 216 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
781(075.3)
К78
Кравцова Н. Є. Методика розучування пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва : навчально-методичний посібник / Н. Є. Кравцова, Ж. В. ШтепаВінниця : Рогальська І. О., 2017. – 206 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
4И(Англ)(070.2)
Л63
Лисовець І. П. Театралізовані вистави англійською мовою / І. П. Лисовець, О. О. ЗінченкоХарків : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (180)) Примірники: всього:1 - (1)
372(075.3)
Л64
Литвиненко Віталіна Анатоліївна. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навчально-методичний посібник / В. А.ЛитвиненкоСуми : ПП Кубраков С. Г., 2013. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. ЛобоваК. : Школярик, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. ЛобоваК. : Школяр, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2014. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(07)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Методика навчання мистецтва в основній школі : методичний посібник для вчителів / Л. М. МасолК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. МасолК. : Світоч, 2014. – 208 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(075.2)
М64
Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас (рівень стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. ГайдамакаК. : Освіта, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
М65
Мистецтво технологій. Квіти для оздоблення виробів / за ред. Н. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(07)
М87
Моя професія - вчитель музики! : сценарії тематичних свят: методичне забезпечення з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" для позакласної форми навчання / ред.-упоряд. Н. Ф. ЮзукЛьвів : ІМЦО, 2012. – 220 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство. Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи здоров'я. Інформатика / уклад.: В. В. Жук, В. В. Литвинова, О. М. Таранченко; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ, 2015. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Н56
Нестерович Богдан Іванович. Інструментальна підготовка студента - баяніста (контекст формування виконавсько - педагогічних навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва) : навчально-методичний посібник / Б. І. НестеровичВінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017. – 312 с Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.2)
Н59
Нечволод Любов Іванівна. Риторика : навчальний посібник / Л. І. НечволодХарків : Основа, 2014. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (133)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович. Українська драматургія на уроках літератури : [навч.-метод. посіб.] / А. О. НовиковХарків : Основа, 2012. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович. Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ-перша половина ХІХ ст.) / А. О. НовиковХарків : Основа, 2016. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (150) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
О-23
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота. – 3-тє вид., перероб.Київ : Слово, 2013. – 376 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
О-76
Остапчук Л. О. Вокалізи для народного голосу [Ноти] : навчально-методичний посібник. Збірник вокалізів / Л. О. Остапчук, Т. Ю. Панасюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 40 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792(075.3)
О-83
Откидач Володимир Миколайович. Естрадний спів і шоу-бізнес : навчально-методичний посібник / В. М. ОткидачВінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
П33
Пірус В. С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір'ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) / В. С. Пірус, В. В. ПірусІвано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(070.1)
П27
Пермяков О. А. Дидактичні ігри на уроках музики : науково-методичний посібник / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. ЛаврентьєваКиїв : КНТ, 2014. – 271 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
372(075.3)
П40
Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. – 1-е видКиїв, 2015. – 197 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.1)
П57
Поплавська Юлія Олександрівна. Музичні сходинки : творчий зошит з музики для учнів 4-го класу загальноосвітньої школи / Ю. О. ПоплавськаВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 78 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Риторика : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 172 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2)
808.5(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 204 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
П85
Прушковська Н. Н. Хорове диригування : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. напряму підготовки "Музичне мистецтво". Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / Н. Н. Прушковська, К. Л. ДабіжаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Р33
Редя Валентина Яківна. Сучасне музикознавство: теорія, історія, практика. Лекторський практикум музикознавця : хрестоматія / В. Я. РедяК. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
Р34
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Резніченко, С. К. ТрачТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
С12
Сабол Діана Михайлівна. "Вишиваємо пісню ...". Проектно-технологічна діяльність у вишиванні / Д. СаболК. : Перше вересня, 2015. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна. Ти, малий, скажи малому ...: музична логоритміка / С. М. СадовенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
76(075.3)
С43
Скляренко Н. В. Соціальна реклама в контексті дизайну : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, О. Романюк ; МОН, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університетК. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
378(07)
С60
Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.3)
С72
Співаємо, граємо, слухаємо: хрестоматія до курсу "Методика музичного виховання" : навч. посіб. / упоряд.: Н. Є. Кравцова, В. К. ЛебедєвВінниця : Нова Книга, 2012. – 192 с. ; ноти. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
373.04(075.3)
С77
Старовойт Леся Василівна. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник / Л. В. СтаровойтВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / ред. кол.: В. В. Жук, С. В. Литовченко, Н. Л. Максименко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
С82
Сторожук Антоніна Іванівна. Українська народна музична творчість: вивчаємо, запам'ятовуємо, зберігаємо : навчально-методичний посібник / А. І. СторожукБар, 2012. – 182 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
75У(075.3)
Т19
Тарасенко А. А. Порталы мифа: Изобразительное искусство Одессы второй половины ХХ - начала ХХІ века в пространстве "большого времени" : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Тарасенко ; Южно-Украинский национальный педагогический университет им. К. Д. УшинскогоОдесса, 2014. – 272 с. : ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Т29
Театр у ДНЗ / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2013. – 191 с. – (Дошкільний навчальний заклад) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(07)
Т29
Театр у школі: робота над виставою, репертуар / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2012. – 207 с. – (Позакласні заходи) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГАННЯ(2)
9(07)
Т29
Театральна майстерня вчителя історії та правознавства : сценарії заходів / упоряд. О. А. Подобєд, упоряд. Л. С. ЧеркаськаК. : Редакція газет гуманітарного циклу, 2012. – 110 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(075.3)
Ф32
Федій Ольга Андріївна. Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид. випр. та доп.К. : Центр учбової літератури, 2012 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
801(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна. Теорія літератури і основи естетики : навчальний посібник / Н. С.ФеренцК. : Знання, 2014. – 496 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Ф53
Филипчук Мирослав Степанович. Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й оркестрів [Ноти] : навчально-методичний посібник / М. С. ФилипчукВінниця : Нова книга, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
91(07)
Ф79
Формування естетичного-ціннісного ставлення до світу в курсі географії 7 класу / уклад. З. В. ФілончукХарків : Основа, 2017. – 94 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 1 (157)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. "Натхненниця" подорож у світ культури та традицій: Виховання ціннісного ставлення до світової та національної культури, традицій власного народу та родини у осіб з порушеннями психофізичного розвитку засобами арт-терапії : посібник. Частина 3 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
Ч-48
Черкасов Володимир Федорович. Теорія і методика музичної освіти : підручник / В. Ф. ЧеркасовКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
372(07)
Ш18
Шалімова Лариса Леонідівна. Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л. ШалімоваХарків : Ранок, 2013. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
9У(07)
Ш37
Шевцова Євгенія Володимирівна. Історія України. Уроки. 7-й клас / Є. В. ШевцоваК. : Редакція газет гуманітарного циклу, Перше вересня, 2015. – 191 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
74(07)
Ш83
Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна. Автентична вишивка та народне мистецтво : навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму / Н. М. Шпак-КосаківськаВінниця : ВОСЮН, 2016. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

МИСТЕЦТВО
Наукові, довідникові та науково-популярні видання
(2012-2018 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78
F44
Festschrift кафедрі історії музики етносів України та музичної критики Національної академії України ім. П. І. Чайковського : збірник / ред.-упоряд.: О. С. Зінькевич, Ю. І. ЧеканНіжин : ПП Лисенко М. М., 2014. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
А39
Акімов Д. Роксолана [Ноти] : балет в 2 актах, 10 сценах. 4 сцена "Гарем Султана" / Д. АкімовК. : Український пріоритет, 2013. – 384 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
Б24
Барвінок. Збірка пісень для дитячого хору [Ноти] : репертуар для учнів старших класів ДМШ та ДШМ / автор- упоряд. Л. Л. ШамроВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б34
Бджілка - трудівниця [Ноти] : музична вистава / слова С. Кас'яненко, музика Е. БрилінаК. : Дж.Дж., 2015. – 19 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4)
75У6
Б39
Безбах Ілля Васильович - заслужений діяч мистецтв України, директор музею, художник : альбом / упоряд. Н. В. БезбахВінниця : Консоль, 2012. – 60 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
76У
Б43
Беличко Н. Ю. Борис Гинзбург. Короткий жизни яркий след. 1933-1963 / Н. Ю. БеличкоК., 2013. – 248 с. : 227 ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Альбом скрипаля [Ноти] : скрипкові твори в супроводі фортепіано / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 64 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Грай, бандуро, грай! [Ноти] : вокальні твори в супроводі бандури / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 52 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Пригоди Барвінка та Ромашки. Музична казка на вірші Богдана Чалого / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 124 с. ; ноти. Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(6)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Сонячне намисто. Українські народні пісні в обробці для фортепіано [Ноти] / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2015. – 92 с. ; ноти. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано [навчальний репертуар для музичних шкіл, музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)] / Е. Б. Брилін ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид. доп.Вінниця : Нова Книга, 2014. – 104 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Юному віртуозу [Ноти]: твори для фортепіано / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 64 с. ; ноти. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(03)
Б90
Бугаєва Олена Валентинівна. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник : науковий довідник / О. В. Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоКиїв, 2015. – 348 с. – (Із історії музичної спадщини України.) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
72У
Б90
Будівлі українських бібліотек : матеріали бібліотекознавчого дослідження / уклад. В. М. П'яскіна, ред. кол.: Г. А. Войцехівська, Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька; Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. ЗаболотногоКиїв, 2017. – 279 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Т47
Валентин Тишецький: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С48
Василь Слободянюк: живопис, ужиткове мистецтво, скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У
Ш83
Василь Шпак: Живопис : альбом / упоряд. Л. Н. ГринюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74У
В36
Верхова Марина Олександрівна. Великодня писанка : науково-художній нарис для дітей (українською, англійською, французькою мовами) / М. О. ВерховаВінниця : ПП Балюк, 2012. – 40 с Примірники: всього:2 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
73У6
С50
Володимир Смаровоз: скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
74У
Г17
Гальчак С. Д. Голкою, ниткою, серцем і душею: пантеон видатних особистостей України Любові Шаламай : фотоальбом / С. Д. Гальчак, С. КостюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 28 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С60
Геннадій Солдатов: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
74
Г65
Гончар Валентина Васильевна. Модульное оригами / В. В. ГончарМ. : Айрис-пресс, 2012. – 112 с. : ил.+ цв. вклейка 8 с. – (Внимание: дети !) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
Г85
Грицюк Ю. В. Мамо, моя мамо : збірка пісень / Ю. В. ГрицюкВінниця : Вінницька обласна друкарня, 2016. – 36 с. ; ноти Примірники: всього:1 - (1)
78У
Ж71
Жизнь как восхождение: памяти Николая Николаевича Юхновского : книга воспоминаний / сост. В. Синицын ; Винницкий государственный педагогический университет им. М. КоцюбинскогоВинница : Бенефис, 2012. – 76 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
З-12
Заболотная-Мисецкая Л. М. Пусть осень близится : песенник / Л. М. Заболотная-МисецкаяВинница : Винницкая обласная типография, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
З-13
Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович : повне зібрання хорової та педагогічної спадщини / А. Ф. ЗавальнюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 688 с. : іл ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781
З-17
Зайко М. А. Картини зимової природи та Казкові образи у фортепіанній музиці : альбом фортепіанних звукозображувальних п'єс різних Авторів і стилів / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2014. – 88 с. : іл ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна. Образи природи у фортепіанній музиці [Ноти] : альбом фортепіанних п'єс / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2013. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна. Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибраних матеріалів / М. А. ЗайкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 60 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У6
П57
Ірина Попенко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
78
К27
Картавий Петро Васильович. Із досвіду створення середовища шанувальників авторської пісні : літопис подій, що відбулися в Сумах у 1977-2013 роках / П. В. КартавийСуми : Мак Ден, 2013. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Олександр Богомазов. Автопортрет / О. Д. Кашуба-ВольвачК. : Родовід, 2012. – 107 с. – (Мала серія українського модернізму) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Українська Академія Мистецтва : монографія. Книга 1. Історія заснування (березень-грудень 1917). Хронологія подій. Документи / О. Д. Кашуба-Вольвач ; Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв УкраїниК. : Фенікс, 2014. – 223 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
К36
Керда Ольга Михайлівна. Музика - дар Господній / О. М. КердаМиколаїв : ПП "Ощипок М. М.", 2012. – 374 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), (2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
792У
К38
Київський академічний театр оперети. 75 років! : фотоальбом / ред. кол.: О. Когут, О. Тацій, У. Лисак ; вступ. слово Б. Д. СтрутинськогоКиїв, 2016. – 200 с. : іл. ; фото. Примірники: всього:1 - (1)

К49
Клименко Ірина Валентинівна. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко ; відп. ред. С. В. СоханьКиїв, 2015. – 464 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У1
К55
Кобилюх В. В чому трагедія Максима Березовського? / В. КобилюхЛьвів, 2012. – 21 с. – (Честь і Чин) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
К59
Козюк Володимир. Всі ми діти твої, Україно! : світлини / В. Козюк ; ред. В. Сторожук ; пер. В. ВолосВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 268 с. : іл., Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
К78
Кращий художник: Перший Всеукраїнський мистецький пленер : каталогВінниця, 2017. – 36 с. : іл. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(083)
Л63
Лисенко І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. ЛисенкоК. : Знання, 2012. – 639 с. Примірники: всього:20 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(12)
78У
Л84
Лунина Анна. Композитор в зеркале современности. В 2-х т.. Т. 1 / А. ЛунинаКиев : Дух і літера, 2015. – 504 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
Л84
Лунина Анна. Композитор в зеркале современности. В 2-х т.. Т. 2 / А. ЛунинаКиев : Дух і літера, 2015. – 472 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792У
М15
Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала. – вид. 2-ге, доп.К. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
М42
Медражевський Афанасій Теофілович. Вокально-хорові твори : педагогічний репертуар для вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Спеціальність: "Музичне мистецтво" / А. МедражевськийВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 22 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України ; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 357 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 21 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 298 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
Б12
Михайло Бабій: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
Ч-75
Михайло Чорний: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78.02
М74
Можевєлов Борис Валентинович. Мелодии для гармонизации : Для теоретико-композиторских отделений музыкальных училищ / Б. В. Можевєлов ; ред. А. В. ВульфсонЛенинград : Музыка, 1982. – 135 с. : муз. пр. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
781
М87
Мошик Микола Григорович. Кобзарські пісні про голод : вокальні твори для голосу в супроводі бандури / М. Г. МошикСуми : Університетська книга, 2013. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
Н30
Народні пісні Житомирщини (з колекції збирачів фольклору) : Присвячується пам'яті непересічного записувача пісенного фольклору Михайла Петровича Гайдая / упоряд. та вступ. стаття Л. О. ЄфремовоїКиїв : Наукова думка, 2012. – 723 с. ; ноти, карти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
793(03)
Н30
Народні та зразкові художні колективи закладів освіти Вінниччини / упоряд. З. С. Кесельман ; відповідальний за випуск Мельник Т. І.Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 29 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Н34
Нахманович Рафаїл Аронович. Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека / Р. А. Нахманович ; ред.-сост. Г. Нахманович, В. Нахманович ; вступ. ст. М. Шудря, Г. СтремовскийК. : Феникс, 2013. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Н19
Олександр Григорович Назаренко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
П28
Пёстрые листки: Памяти Николая Николаевича Юхновского : воспоминания, научно-педагогическое наследие, музыкальные произведения / сост. В. М. СиницынВинница : Нилан-ЛТД, 2015. – 210 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
78У
П34
Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. І. Іваницький, відп. ред. Г. А. СкрипникВінниця : Нова книга, 2013. – 456 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
П27
Перкун В. Володимир Івасюк / В. ПеркунКиїв, 2013. – 64 с. – (Великі українці) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
П58
Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз: для середніх і старших класів ДМШ / перекладання для фортепіано Жул'євої Л. ВВінниця : Нова книга, 2013. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(03)
Р66
Рок-музика і джаз: словник-довідник (терміни, поняття, персоналії) / упоряд.: Б. А. Брилін, Н. В. ЛіваВінниця : Віндрук, 2015. – 175 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
Р83
Руденко Людмила Григорівна. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія / Л. Г. Руденко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НБУВ, 2013. – 416 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
Н59
Світлана Нечай-Сорока. Життя прекрасне: Серія живописних робіт 2013-2016 рр. : альбом / упоряд. С. А. Нечай-СорокаВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74
С32
Серова В. В. Вырезаем снежинки. Более 100 моделей / В. В. Серова, В. Ю. СеровМ. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 80 с. : ил. – (Школа творчества) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
792(03)
С48
Словник визначень основних музичних, танцювальних, хореографічних термінів та понять з дисципліни "Ритміка і хореографія" / уклад.: В. М. Кізім, Т. М. ЧернишенкоВінниця, 2015. – 64 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
С77
Старовинні жанри американського фольклору [Ноти] : альбом п'єс для фортепіано: дитяча вулична творчість, Бамбули, пісні трудового люду, баллади, скрипкові мелодії, Spirichuel, Boogie- Woogie, Bluez, Bandjo / упоряд. М. А. ЗайкоТернопіль : Тернограф, 2015. – 84 с. : іл. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
С79
Стеценко К. Духовні твори [Ноти] / К. Стеценко ; ред.-упоряд. М. М. ГобдичК. : Фенікс, 2013. – 404 с Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78
С91
Сучасна музика в сучасному світі : збірник наукових статей. Випуск 3 / ред. кол.: М. А. Моісєєва, С. В. Олійник, О. В. ПлотницькаЖитомир : ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
С91
Сучасна музика в сучасному світі [Ноти] : хрестоматія / уклад. М. А. Моісєєва, С. В. Жуков, І. Є. КопотьЖитомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 79 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
Ш37
Тарас Шевченко. Альбом 1845 року : наукове дослідження, коментарі / упоряд. С. Гальченко; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка . – комплектне виданняК. : Веселка, 2013. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
783
Т48
Ткачук Павло. Щоб слово пламенем взялось ... / П. ТкачукВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 92 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
74У
Ф42
Феномен традиційної селянської ляльки : еволюція образу-від "княгині" до авторської ляльки і сувенірної ляльки-символу, ляльки різних регіонів / Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України К., 2013. – 20 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78
Х98
Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс : монографія / за ред. І. С. П'ятницької-ПоздняковоїМиколаїв : Іліон, 2013. – 344 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792
Ч-48
Черков А. Институт театра : разрозненные мысли, отдельные заметки и проекты - к идее и модели, к структуре искомого института ... / А. ЧерковК. : Лаборатория социального анализа Ф-4, 2012. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Ч-48
Черков Георгій Анатолійович. Екранний світ - діалог реальностей : монографія / Г. А. ЧерковК., 2013. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
Ч-75
Чолом тобі, Вкраїно! : пісні на вірші Павла Ткачука / ред. П. ТкачукВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 96 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
783
Ш37
Шевченко В. Вёсла пишут слова любви ... : сборник песен на стихи поэтессы Республики Казахстан С. В. Грабовецкой / В. Шевченко, С. В. ГрабовецкаяАстана : Capital Print, 2018. – 49 с. ; ноты Примірники: всього:2 - (2)
783
Ш37
Шевченко В. Дождинка в окно постучала ... : сборник песен на стихи поэтессы Республики Казахстан С. В. Грабовецкой / В. Шевченко, С. В. ГрабовецкаяАстана : Capital Print, 2018. – 32 с. ; ноты Примірники: всього:2 - (2)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

МИСТЕЦТВО
Аналітичні статті

 1. Абрамян Тетяна. Пізнання класичної музики через анімаційне кіно / Т. Абрамян // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 3. – С. 15-20
 2. Андрієвська Любов. Перлини українського бароко : урок мистецтва у 8-му класі / Любов Андрієвська // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 10-12 (Дод.).
 3. Бабінцева І. В. Інтерактивні завдання та вправи на уроках мистецтва у 8-му класі / І. В. Бабінцева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 10. – С. 44-46
 4. Безручко Олександр. Аналіз маловідомих лекцій 1932 року українського кінорежисера і драматурга Олександра Довженка / О. Безручко // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 92-100
 5. Біла А. Андрій Кузьменко : людина, яка співала про філософію життя та правди / А. Біла // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 9-14.
 6. Борисенко І. Кав'ярня "Осінні смаколики" : осіннє родинне свято для дітей старшої групи / Інна Борисенко // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 45-50.
 7. Брайко Олександр. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала / Олександр Брайко // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 36-46
 8. Бугайчук А. Гнат Юра - бравий солдат Швейк / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 12. – С. 76-85
 9. Бугайчук А. Лесь Курбас - український митець із кулею в серці / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 2. – С. 62-69.
 10. Буренко В. Художні напрями мистецтва ХХ-ХХІ ст. та їхнє відображення в англійському образотворчому мистецтві / В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5
 11. Васіна В. А. Слухаємо музику : планування домінантних занять / В. А. Васіна // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8(серпень). – С. 53-59
 12. Васкан В. А музика звучить : проект / Валентина Васкан // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 64.
 13. Вергеліс О. П'ять пудів життя : [ювілей Ади Роговцевої] / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14.
 14. Весна-красна вже йде («Музичне мистецтво», 1-й клас) : урок // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 6-7.
 15. Вишневська І. Соломія Крушельницька - українська Мадам Баттерфляй / І. Вишневська // Школа. – 2017. – № 8. – С. 64-73.
 16. Вітковський В. Територія музики : до 80-річчя Вінницької обласної філармонії / Вадим Вітковський // Вінницький край. – 2017. – № 2. – С. 122-136.
 17. Вітковський Вадим Територія музики (до 80-річчя Вінницької обласної філармонії) / Вадим Вітковський, Михайло Каменюк // Вінницький край. – 2017. – № 3. – С. 82-87.
 18. Вовк Т. Подорож до музичного зоопарку : розвага для дітей старшої групи / Т. Вовк // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 34-40.
 19. Волошенко О. Жанри камерної інструментальної музики. Прелюдія : урок у 6-му класі / О. Волошенко // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 6-9. (Дод.)
 20. Вусик Т. Равликові привітання : сценарій Свята мами для дітей молодшого групи / Т. Вусик // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 39-42.
 21. Вусик Т. Свято цяточки : сценарій розваги для дітей середньої групи / Тетяна Вусик, Оксана Турець // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 44-48.
 22. Вусик Т. Як навчити дитину насолоджуватися музикою? / Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 8-12.
 23. Гаврилова Т. Енергія розвитку творчості : розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва як пріоритетний напрям розвитку освітньої галузі України / Т. Гаврилова // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 5-8 (Дод.).
 24. Гайдамака О. Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в основній школі : методичні рекомендації / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 1-6 (Дод.).
 25. Гайдамака О. Краса навколо - у довкіллі і повсякденності : уроки мистецтва у 8-му класі (за новою програмою) / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 6-8.
 26. Гайдамака О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва за підручником "Мистецтво. 9-й клас" (авт. О. Гайдамака) / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 1-3 (Дод).
 27. Галкіна Л. Кирило Стеценко : провідник духовності в Україні / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 33-37.
 28. Галкіна Л. Левко Ревуцький : Той, хто працював для українського народу / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 1-4 (Дод.).
 29. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування "Мистецтво", 9-й клас / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 1-9 (Дод.).
 30. Галкіна Лариса. Недоспівана серенада. Глен Міллер (01.03.1904-15.12.1944) / Лариса Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 1-4 (Дод.)
 31. Гетьман О. Діалог музики та живопису : урок музичного мистецтва з елементами критичного мислення в 5-му класі / О. Гетьман // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 13-21.
 32. Голик Роман. Від романтизму до постмодернізму : лектура й література галицьких українців ХІХ - поч. ХХІ ст. / Роман Голик // Дивослово. – 2017. – № 5. – С. 51-58
 33. Головецька Н. Веселі нотки / Н. Головецька // Позакласний час. – 2017. – № 10(жовтень). – С. 35-36
 34. Гончаренко Н. Разом створимо сьогодні витинанки великодні : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Н. Гончаренко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 38-40.
 35. Гончарова Н. Музика в мультиплікації : українська анімація / Н. Гончарова // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 1-9 (Дод.).
 36. Горак Роман. Юрій Лесюк з Семенової вулички / Роман Горак // Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 234-248
 37. Горовенко В. Кінематограф: особливості художньої мови : урок "мистецтва" в 9-му класі за новою програмою / В. Горовенко // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 11-13 (Дод.).
 38. Городецька О. Український рушничок : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / О. Городецька // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 14-15.
 39. Горська О. Чарівний світ звуків у колядках і віншуваннях : сценарій виховного заходу для учнів 6-х класів / О. Горська // Шкільний світ. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 13-21 (Дод.).
 40. Грабовський Володимир. Війна і музика : сюжети на актуальну тему / Володимир Грабовський // Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 155-161
 41. Грабовький В. Війна і музика (кілька епізодів на актуальну тему) / В. Грабовький // Музика. – 2017. – № 3. – С. 22-25.
 42. Гриняєва Наталія. Мистецтво навколо нас. Петриківський розпис - вид декоративно-ужиткового мистецтва : майстер-клас / Наталія Гриняєва // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 43-49.
 43. Гусак О. Дивоказка зими : конспект інтегрованого заняття з пріоритетом завдань на розвиток креативності для дітей старшої групи / Олена Гусак // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 30-34.
 44. Давиденко Н. Інклюзивна освіта в музичній діяльності : як визначити й подолати бар'єри в навчанні дошкільників / Н. Давиденко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-27.
 45. Демків М. Пісня і танець : конспект уроку музичного мистецтва, 4-й клас / М. Демків // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 5-12 (Дод.).
 46. Демченко І. Креатотерапія: лікуємо душі засобами творчості : методика створення виробів у техніці паперопластики / І. Демченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 25-29.
 47. Деркач Ю. Активне слухання за методикою Батії Штраус / Юлія Деркач // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 13-19.
 48. Добровольська Олена Квітучий талант : [про вінницьку художницю Ірину Бабій] / Олена Добровольська // Вінницький край. – 2017. – № 3. – С. 132-133.
 49. Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті / Валерій Дружбинський // Дзеркало тижня. – 2017. – 8 квітня - 14 квітня (№ 13). – С. 10
 50. Дубовик Т. Музичні несподіванки весняних краплинок : конспект тематичного музичного заняття для дітей середньої групи / Тамара Дубовик, Ірина Дубровіна // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 21-27.
 51. Дубровіна Ірина. Казкова мозаїка : збірка сценаріїв театралізованих вистав / Ірина Дубровіна, Анжела Хребтова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-41
 52. Жулковський Б. Православний богослужбовий спів як засіб музичної терапії школярів / Богдан Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 50-52.
 53. Захаренко Вячеслав Володимирович. Низькочастотна радіоастрономія та екзопланети / Вячеслав Володимирович Захаренко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 5. – С. 75-76
 54. Захарчук І. Барвисті вишиванки з Буші / І. Захарчук // Вінниччина. – 2017. – 9 червня (№ 44). – С. 7.
 55. Зборовський П. Різдвяний цикл свят на Турківщині / Петро Зборовський // Музика. – 2017. – № 1. – С. 30-35.
 56. Іваницький А. І. Нове видання з української музики / А. І. Іваницький // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 1 (січень-березень). – С. 113-114
 57. Кизименко О. Майбутнє української витинанки : віртуальна екскурсія у світ народного декоративного мистецтва / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 33-37.
 58. Кизименко О. Ткацтво - найдавніше ремесло українців : віртуальна екскурсія містом Кролевець / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-25.
 59. Кизименко О. Чарівний світ петриківського розпису : віртуальна екскурсія в село Петриківку / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-13.
 60. Кириченко С. В. Формування творчої особистості засобами музично-театральних вистав / С. В. Кириченко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 42-47.
 61. Кисельова Вікторія. Три історії про кохання : вистава за творами Лесі Українки та Неди Неждани / Вікторія Кисельова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 29-34
 62. Клєпікова І. Образи природи, тварин, людей у мистецтві : (Урок з образотворчого мистецтва, 4 клас) / І. Клєпікова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 32-33.
 63. Кожукало Н. "А доля їхня - доля України..." : поетично-музично-художній вернісаж про знаних і незнаних талановитих українок-берегинь / Наталія Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 26-30
 64. Коломієць Л. А. Незабутня квітка Цісик : [виховний захід] / Л. А. Коломієць // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 24-28.
 65. Колотило Оксана. Образ жінки-матері у мистецтві : мистецький салон. Інтегроване заняття з мистецтва у 3-му класі / Оксана Колотило // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 7-9 (Дод.).
 66. Колпакова О. М. Майстер полонезів і мазурок / О. М. Колпакова // Розкажіть онуку. – 2017. – № 4 (квітень). – С. 41-44
 67. Комаровська О. А. Художні цінності сучасних дітей: особливості прояву та діагностування / О. А. Комаровська // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 57-62
 68. Кондратюк Н. Театрально-декораційний живопис : урок образотворчого мистецтва у 5-му класі / Н. Кондратюк // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 1-4 (Дод.).
 69. Кондратюк Наталія. На сцені лялькового театру : урок образотворчого мистецтва (інтегрований урок "Мистецтво") у 5-му класі / Наталія Кондратюк // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-6 (Дод.).
 70. Конькова Г. Незбагненна краса його музики : [про композитора О. Злотника] / Галина Конькова // Музика. – 2017. – № 3. – С. 12-13.
 71. Королюк Т. Образотворчість має власні таємниці. Одна із них, всі знають, - композиція : формування уявлень про композиційну організацію площини / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 18-22.
 72. Корусь О. Виставка "Два майстри" в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького / О. Корусь // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 1 (січень-березень). – С. 109-110
 73. Красножон В. Соломія Крушельницька - зірка оперної сцени / В. Красножон, Н. Сисоєва // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 20-40.
 74. Куртєва В. Танцювальні мелодії різних країн : урок-подорож для учнів 4-го класу / В. Куртєва // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 16-19 (Дод.).
 75. Лапшин С. А. Михайлівська церква смт. Дашів - одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля / С. А. Лапшин, І. Ю. Зінько // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 65-67
 76. Лемешева Н. Велич і могутність Стародавнього Риму : уроки за новою програмою, 8-й клас. Урок 3 / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 9-29.
 77. Лендєл О. Англійська мова попід руку з музикою / Олена Лендєл // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 20-25.
 78. Лємешева Н. Романський стиль : "Величне мовчання" архітектури та лицарськийф кодекс честі : уроки за новою програмою, 8-й клас / Н. Лємешева // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 1-23 (Дод.).
 79. Лєндєл О. Сен-Санс XXI століття: безкоштовні інтернет-ресурси / Олена Лєндєл // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 31-33.
 80. Литвіненко В. Пальчиками граємося та розвиваємося / Валентина Литвіненко // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 15-17.
 81. Литус Т. Вишивка — невмирущий оберіг : урок образотворчого мистецтва у 7-му класі : за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво, авт. Л. Масол та ін.) / Т. Литус // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 6-8 (Дод.).
 82. Лісун Т. Л. Подорож до Феї Музики / Т. Л. Лісун // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8(серпень). – С. 60-61
 83. Літературна сторінка // Позакласний час. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 47
 84. Мазуренко О. Етнічна музика : розробка уроку музичного мистецтва, 7-й клас / О. Мазуренко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 7-10 (Дод).
 85. Мазуренко О. Українська автетична музика : розробка уроку музичного мистецтва, 7-й клас / О. Мазуренко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 1-6 (Дод.).
 86. Малигіна Л. Пісня, що здобула "Нобеля" : особливості поетики Боба Ділана / Л. Малигіна // Зарубіжна література. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 68-73.
 87. Манюк Г. Зустріч з музичними китами : навчально-виховний захід / Галина Манюк // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 28-29
 88. Маруняк В. Мистецтво батика : навчальна програма з образотворчого мистецтва гуртка "Батик" / В. Маруняк // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 1-9 (Дод.).
 89. Маруняк В. Цікаве й захопливе мистецтво батику : проектна діяльність для учнів основної школи / В. Маруняк // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 14-20.
 90. Маценко Георгій. Славетні гості Львова. Живе відчуття доби / Георгій Маценко // Дзвін. – 2016. – № 2. – С. 228-230 ; Дзвін. – 2016. – № 3. – С. 146-148 ; Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 145-153 ; Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 182-187 ; Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 110-116 ; Дзвін. – 2016. – № 9/10. – С. 165-173 ; Дзвін. – 2016. – № 11/12. – С. 190-196 ; Дзвін. – 2017. – № 4. – С. 181-186; Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 172-177
 91. Мельник В. Вони так і не зустрілись... [Петро Чайковський і Надія фон Мекк] / В. Мельник // Вінниччина. – 2017. – 13 січня (№ 4). – С. 7.
 92. Мердич Л. Музичний зорепад французької естради : план-конспект уроку музичного мистецтва у 8-му класі / Л. Мердич // Шкільний світ. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 1-8 (Дод.).
 93. "Мистецтво" як один із головних предметів у школі // Школа. – 2017. – № 2. – С. 82-89.
 94. Мороз О. Про що мовчать старі речі / О. Мороз // Вінницька газета. – 2017. – 24 лютого (№ 9). – С. 10.
 95. Мурга Л. О. Географія народних промислів України / Л. О. Мурга // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 9. – С. 2-6
 96. Найдич В. Я сам! Розвиток креативних здібностей дитини під час самостійної музичної гри / В. Найдич // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 26-32.
 97. Наймасовіше з мистецтв : 9 вересня - День українського кіно // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8(серпень). – С. 25-29
 98. Незвиська Л. Виражальне та зображувальне в музиці : урок музичного мистецтва, 2-й клас / Л. Незвиська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 17-18 (Дод.).
 99. Никитюк Олександр Не закінчена історія : [становлення сучасного мистецтва у м. Вінниці] / Олександр Никитюк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 74-79
 100. Німилович О. Мальовнича палітра музики Лесі Дичко / Олександра Німилович // Музика. – 2017. – № 3. – С. 14-21.
 101. Новікова Ю. А. Святкуємо разом із музикою. («Музичне мистецтво», 2-й клас) : урок / Ю. А. Новікова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 10-11.
 102. Овдійчук В. А. Борці шевченкового гарту. Кобзарі : усний літературно-музичний часопис / В. А. Овдійчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 42-46.
 103. Овчаренко Оксана. Я люблю свою країну : урок музичного мистецтва в 4-му класі / Оксана Овчаренко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 15-22.
 104. Олійник В. Голгофа Артемія Веделя / В. Олійник // Дзеркало тижня. – 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15.
 105. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва у 9-му класі до підручника "Мистецтво" (автора Л. Масол) // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 4-8 (Дод.).
 106. Орлова Є. Г. Майстри портретного жанру. Савелій Сорін / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. –С. 20-28 : фото.
 107. Петрова О. Бінарний урок з образотворчого мистецтва й англійської мови в 1-му класі / О. Петрова, О. Овсієнко // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 4-6.
 108. Пірог А. Художній образ - душа мистецтва : типологія художніх образів в образотворчому мистецтві : урок образотворчого мистецтва в 5-му класі / А. Пірог // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 5-10 (Дод.).
 109. Половець Д. Краса побутових виробів : урок образотворчого мистецтва в 7-му класі / Д. Половець // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 1-4 (Дод.).
 110. Половець Д. С. Дизайн поліграфічної продукції... (Образотворче мистецтво", 7-й клас) : урок / Д. С. Половець // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 17-19.
 111. Полтавцева Т. В. Світ дитячих ігор («Музичне мистецтво», 4-й клас) : урок / Т. В. Полтавцева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 12-16.
 112. Пономаренко О. В. Різдвяна і великодня символіка в сучасному живопису та скульптурі Олексія і Кирила Шевчуків / О. В. Пономаренко // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 2(квітень-червень). – С. 92-95
 113. Пономаренко О. Ілюзія безмежності творчого простору / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 1. – С. 62-63.
 114. Постернак А. Декоративна переробка літер. Ініціал : урок образотворчого мистецтва в 7-му класі / А. Постернак // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 5-6 (Дод.).
 115. Прокоф’єва Л. Є. Виготовлення новорічної ялинки : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Л. Є. Прокоф’єва // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 37-39.
 116. Пуляк М. "Листоноша, що приносить вірші" : урок за творчістю американського поета, композитора, співака, лауреата Нобелівської премії 2016 року Боба Ділана / Марія Пуляк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 7/8. – С. 15-19
 117. Романюк І. Готуємо свято в дитячому садку від А до Я / Ірина Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 4-11.
 118. Романюк І. Як не передати куті меду: тривалість музичних занять і свят / І. Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 18-20.
 119. Ромашко Л. М. Писанкарство в Україні : заняття гуртка для учнів 4-х класів / Л. М. Ромашко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 36-41.
 120. Савченко К. Українські мелодії в сучасній музиці : позакласний захід для учнів 6-8-х класів / К. Савченко // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 11-21 (Дод.).
 121. Саєнко К. А. Дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва в початковій школі / К. А. Саєнко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 34-35.
 122. Семиряжко Ю. Дивовижний світ кінематографа : урок мистецтва в 9-му класі / Ю. Семиряжко // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 7-25 (Дод.).
 123. Сергій Лифар - українець до кінця // Школа. – 2017. – № 1. – С. 70-79.
 124. Сидорянська С. Історичні пісні й думи : урок музичного мистецтва, 4-й клас / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 13-16 (Дод.).
 125. Сидорянська С. Народні інструменти : урок у 4-му класі / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 13-23 (Дод.).
 126. Сидорянська С. Українська народна дума : урок музичного мистецтва, 4-й клас / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-12 (Дод.).
 127. Сичко Лариса. Легенда Подільського писанкарства : [Анастасія Мудла] / Лариса Сичко // Вінницький край. – 2017. – № 4. – С. 56-64.
 128. Скорик К. Кохання - як пісня, пісні - як кохання : урок-ліричний концерт за творчістю поета- пісняра Володимира Івасюка / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 2. – С. 31-35.
 129. Скульптор-самоук : до 140-річчя від дня народження П. П. Верни (1877-1966) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2017. – № 1. – С. 40-49
 130. Степанова Н. Музичний образ. Робота над музичним образом у класі фортепіано із застосуванням традиційної та інноваційної технологій : відкритий урок / Н. Степанова // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 10-15 (Дод.).
 131. Степанченко Г. Митець і час. Євген Станкович / Галина Степанченко // Українська музична газета. – 2017. – Липень-вересень (№ 3). – С. 7.
 132. Степанченко Г. Музичний всесвіт Ганни Гаврилець (штрихи до портрета) / Галина Степанченко // Музика. – 2017. – № 1. – С. 24-29.
 133. Степанчук К. "Пісня про рушник" : пісенна творчість Андрія Малишка / К. Степанчук // Українська мова та література. – 2017. – № 5/6. – С. 34-38.
 134. Стрільчук Н. Дошкільник року - 2017 : сценарій випускного свята / Н. Стрільчук // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 42-46.
 135. Тараканова А. Хореографічний репертуар - складова формування національно-патріотичної культури особистості / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 41-43.
 136. Творець стрілецьких пісень : 15 вересня - 125 років від дня народження Михайла Гайворонського // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 41-42
 137. Творчість без обмежень. Образотворче мистецтво : урок, 3-й клас // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 34-41.
 138. Терен Н. Цілюща музика Шуберта / Н. Терен // Вінницька газета. – 2017. – 27 січня (№ 5). – С. 6.
 139. Тищенко Т. Висоцькі в Гайсині / Т. Тищенко, М. Цибульльський // Вінницька газета. – 2017. – 3 лютого (№ 6). – С. 6.
 140. Топчій О. О. Янушкевич презентувала збірник та аудіоальбом духовних пісень "Дякую Тобі, Боже" / О. Топчій // Освіта Вінниччини. – 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 7-8.
 141. Трегуб О. В. Малювання натюрморту «Овочі та фрукти». Метод штампування : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі (звіт про роботу над проектом) / О. В. Трегуб // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 34-36.
 142. Тутова Т. Г. Дивовижні метелики : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / Т. Г. Тутова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 76-79.
 143. Тучинський В. Салюк Олександр Васильович - майстер витинанок / В. Тучинський, Р. Голюк // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ПП Балюк, 2017. – С. 351-354
 144. Тюрина О. Система художньої діяльності "SOS": розвиток духовно-творчого потенціалу молодших школярів / О. Тюрина // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 42-45.
 145. У великих дивні звички // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 5 (травень). – С. 127
 146. Фалько Я. Пам'ятники Тарасу Шевченку та питання візуалізації образу Кобзаря в початкових класах / Ярослав Фалько // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 55-58
 147. Федевич Людмила. Сіверські орнаменти у різьбленому дереві Ігоря Білевича / Л. Федевич // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 58-66
 148. Цікаві бувальщини // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 93-94
 149. Цікаві бувальщини із життя відомих українців // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 9 (вересень). – С. 125-127
 150. Цікаві факти з історії батика : матеріали до уроків // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 10-27 (Дод).
 151. Чеснєйша Л. Ми ділили апельсин, або Як пояснити, що таке метр / Людмила Чеснєйша // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 11-14.
 152. Шарговська О. "Тіні забутих предків": таємниці й загадки Сергія Параджанова / О. Шарговська // Школа. – 2017. – № 9. – С. 84-87.
 153. Швець О. С. ЇЇ величність Музика / О. С. Швець // Позакласний час. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 42-43
 154. Шестеренко І. Вічно жива музика Віталія Кирейка / Ірина Шестеренко // Музика. – 2017. – № 1. – С. 44-47.
 155. Шехунова Стелла Борисівна. Геолого-геофізичні проблеми глибинної ізоляції радіоактивних відходів : за матер. наук. доп. на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 року / Стелла Борисівна Шехунова // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 7. – С. 24-36
 156. Шкідін Н. Т. Популярність образу Прометея в мистецтві. 6, 8, 9-ті класи / Н. Т. Шкідін // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17/18. – С. 25-28.
 157. Шуть М. Раз, два, три - дитино, твори! / Микола Шуть // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 4-10.
 158. Щукина Л. В. Сказка в музыке : интегрированное музыкальное занятие в старшей группе / Л. В. Щукина // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 63-64
 159. Яків Гніздовський: геній із Тернопільщини // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 1-4 (Дод.).
 160. Якубов Т. Повернення Сергія Борткевича / Т. Якубов // Музика. – 2017. – № 1. – С. 12-13.
 161. Яновська Н. Фіксики на святі мами : сценарій весняного свята для дітей середньої та старшої груп / Неля Яновська // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 43-51.