МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Валеологія Довідкові видання
Географія Екологія Економічні науки Інформатика Історія
Культура Математика Мистецтво Наука Освіта
Основи медицини Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія
Релігія Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання
Філологічні науки Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

МИСТЕЦТВО
Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт навч. закл. / Л. С. АристоваК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2013. – 112 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музыкальное искусство: учебник для 2 класса / Л. С. Аристова, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : ил. Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 148 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
78У(075.3)
Б24
Барановська І. Г. У країну творчості через світ народного мистецтва : навч.-метод посіб. / І. Г. Барановська, Н. Г. МозгальоваВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011. – 134 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
781(075.3)
Б48
Береза А. В. Виконавська підготовка баяніста - майбутнього вчителя музики : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович ; МОН, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2012. – 322 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Фірма Планер, 2016. – 439 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Том 1 : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204, спеціальності 7.02020401 "Музичне мистецтво" та вчителів музики. Т. 1 / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Планер, 2013. – 366 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. – 2-ге вид. змін. та доп. Вінниця : Нова книга, 2011. – 176 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Б. А. Інструментування та аранжування : тексти лекцій та практичні матеріали для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей Інститутів і факультетів музичного мистецтва педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також для учителів музики загальноосвітніх шкіл / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін. – 2-ге вид.Одеса, 2012. – 745 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(07)
Б87
Брилін Б. А. Вокально-інструментальні ансамблі школярів : книга для учителя / Б. А. Брилін. – 2-ге вид.К. : Преса України, 2011. – 131 с. ; ноти Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Е. Б. Через пісню життя відчуваю: вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Б. БрилінВінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. ; ноти Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
781(07)
Б87
Бриліна В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставінська ; МОН, молоді та спорту УкраїниВінниця : Нова книга, 2013. – 120 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(075.3)
В22
Вацьо Михайло Васильович Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. ВацьоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(07)
В26
Ведмедеря М. О. Пісенний дивокрай : 1-4 класи : [для вчит. почат. кл.] / М. О. ВедмедеряК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(07)
В54
Виховання дитячого співочого голосу в хорі : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" / уклад.: Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФО Репей Д. В., 2012. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
В66
Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів: хрестоматія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / упоряд.: Е. Г. Колосова, С. М. ЦарукТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
Г13
Газінський В. І. Навчальний хор : навч.-метод. посіб. / В. І. Газінський, Т. О. Лозінська, К. Л. ДабіжаВінниця : Розвиток, 2012. – 223 с. ; ноти Примірники: всього:62 - НАВЧ. ВІДДІЛ(56), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4)
78(07)
Г16
Галкіна Лариса Василівна Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. В. Галкіна ; упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(07)
Г83
Григор'єва Вікторія Вікторівна Хорове диригування : метод. реком. для самостійної роботи / В. В. Григор'єваБердянськ : Вид-ць Ткачук О. В., 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - (1)
76(075.2)
Ж51
Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. М. Железняк, О. В. ЛамоноваК. : Генеза, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(07)
З-80
Золотарьова Ольга Ігорівна Усі уроки музичного мистецтва : [5 клас] / О. І. ЗолотарьоваХ. : Основа, 2011. – 254 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
К14
Казачинська-Савчук Галина Михайлівна Хоровий клас: теорія, методика, практика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Казачинська-Савчук К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 440 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.2)
К 17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
76(075.2)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2013. – 224 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
76(075.1)
К17
Калиниченко Е. В. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса общеобразоват учеб. заведений с русским языком обучения / Е. В. Калиниченко, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Г.КондратоваТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 216 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна Музичне мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. ЛобоваК. : Школяр, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. ЛобоваК. : Школярик, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7(07)
М61
Мінасян Наталія Григорівна Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Н. Г. МінасянК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2014. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(07)
М31
Масол Людмила Михайлівна Методика навчання мистецтва в основній школі : методичний посібник для вчителів / Л. М. МасолК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. МасолК. : Світоч, 2014. – 208 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(075.2)
М64
Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас (рівень стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. ГайдамакаК. : Освіта, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
75(075.3)
М69
Михайленко В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, О. В. КащенкоК. : Каравела, 2011. – 224 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(07)
М87
Моя професія - вчитель музики! : сценарії тематичних свят: методичне забезпечення з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" для позакласної форми навчання / ред.-упоряд. Н. Ф. ЮзукЛьвів : ІМЦО, 2012. – 220 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
76(07)
О-23
Образотворче мистецтво в основній школі / упоряд.: Л. Шелестова, О. Гайдамака, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
781(075.3)
О-76
Остапчук Л. О. Вокалізи для народного голосу [Ноти] : навчально-методичний посібник. Збірник вокалізів / Л. О. Остапчук, Т. Ю. Панасюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 40 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792(075.3)
О-83
Откидач Володимир Миколайович Естрадний спів і шоу-бізнес : навчально-методичний посібник / В. М. ОткидачВінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
П33
Пірус В. С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір'ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) / В. С. Пірус, В. В. ПірусІвано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(070.1)
П27
Пермяков О. А. Дидактичні ігри на уроках музики : науково-методичний посібник / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. ЛаврентьєваКиїв : КНТ, 2014. – 271 с Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(07)
П47
Позакласні заходи з музики / упоряд. О. ГайдамакаК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
П57
Поплавська Юлія Олександрівна. Музичні сходинки : творчий зошит з музики для учнів 4-го класу загальноосвітньої школи / Ю. О. ПоплавськаВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 78 с. Примірники: всього:1 - (1)
74(075.3)
П71
Предик А. А. Декоративно-прикладне мистецтво. Тестові завдання : навч. посіб. / А. А. Предик, А. В. Шульга ; МОН, молоді та спорту України, Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЧернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
П85
Прушковська Н. Н. Хорове диригування : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. напряму підготовки "Музичне мистецтво". Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / Н. Н. Прушковська, К. Л. ДабіжаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Р33
Редя Валентина Яківна. Сучасне музикознавство: теорія, історія, практика. Лекторський практикум музикознавця : хрестоматія / В. Я. РедяК. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
Р34
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Резніченко, С. К. ТрачТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.3)
Р78
Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навчально-методичний посібник / О. Я. РостовськийТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 639 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
76(075.3)
С43
Скляренко Н. В. Соціальна реклама в контексті дизайну : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, О. Романюк ; МОН, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університетК. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
78(075.3)
С72
Співаємо, граємо, слухаємо: хрестоматія до курсу "Методика музичного виховання" : навч. посіб. / упоряд.: Н. Є. Кравцова, В. К. ЛебедєвВінниця : Нова Книга, 2012. – 192 с. ; ноти Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(075.3)
С82
Сторожук Антоніна Іванівна Українська народна музична творчість: вивчаємо, запам'ятовуємо, зберігаємо : навчально-методичний посібник / А. І. СторожукБар, 2012. – 182 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Т52
Толмачов Рубен Владиславович. Хорове аранжування та вільна обробка : навч. посіб. / Р. В. ТолмачовВінниця : Нова Книга, 2011. – 168 с. ; ноти Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(8)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(075.3)
Ф53
Филипчук Мирослав Степанович Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й оркестрів [Ноти] : навчально-методичний посібник / М. С. ФилипчукВінниця : Нова книга, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Ч-48
Черкасов Володимир Федорович Теорія і методика музичної освіти : підручник / В. Ф. ЧеркасовКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
74(07)
Ш83
Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна Автентична вишивка та народне мистецтво : навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму / Н. М. Шпак-КосаківськаВінниця : ВОСЮН, 2016. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(07)
Я81
Яскулко Микола Костянтинович Музика. 1 клас : тематичне планування та розробки уроків / М. К. ЯскулкоХ. : Ранок, 2011. – 144 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.2)
Я81
Яскулко Микола Костянтинович Музичне мистецтво. 6 клас : творчий зошит / М. Я. ЯскулкоХарків : Ранок, 2011. – 80 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

МИСТЕЦТВО
Наукові, довідникові та науково-популярні видання
(2011-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
Ф9У
Б20
Балабаєва В. Г. Що край, то звичай: Українські прислів'я і приказки, їх англійські та іспанські відповідники / В. Г. БалабаєваВінниця : Глобус-Прес, 2011. – 400 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Пригоди Барвінка та Ромашки. Музична казка на вірші Богдана Чалого / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 124 с. ; ноти Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(6)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано [навчальний репертуар для музичних шкіл, музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) ] / Е. Б. Брилін ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид. доп.Вінниця : Нова Книга, 2014. – 104 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Юному віртуозу [Ноти]: твори для фортепіано / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 64 с. ; ноти Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б90
Буко Валентин Анатолійович Чарівне Поділля : репертуарний збірник вокально-інструментальних творів для аматорських музичних колективів / В. А. Буко. – 2-ге вид., доопраць.Вінниця : Нова книга, 2011. – 360 с. ; ноти, фото Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
781У
В14
Вакульчук Ольга Анатоліївна Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років : монографія / О. А. Вакульчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; наук. консультант В. Ю. Омельчук ; наук. ред. Л. В. ІвченкоК. : НБУВ, 2011. – 215 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
Ф9У
Г19
Гандзюк Віталій Олександрович Недоспівана пісня хор-ланки / В. О.ГандзюкВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 80 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
З-12
Заболотная-Мисецкая Л. М. Пусть осень близится : песенник / Л. М. Заболотная-МисецкаяВинница : Винницкая обласная типография, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781
З-17
Зайко М. А. Картини зимової природи та Казкові образи у фортепіанній музиці : альбом фортепіанних звукозображувальних п'єс різних Авторів і стилів / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2014. – 88 с. : іл. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна Образи природи у фортепіанній музиці [Ноти] : альбом фортепіанних п'єс / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2013. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибраних матеріалів / М. А. ЗайкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 60 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
016:6П9
Є72
Єрмакова Вікторія Леонідівна Рукоділля. Арсенал творчих ідей : бібліографічний покажчик / В. Л. Єрмакова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, БібліотекаВінниця, 2015. – 55 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), БІБЛОГРАФІЯ(1)
Ф9У
К41
Кіндратюк Богдан Дмитрович Дзвони та дзвоніння в народній творчості / Б. Д. КіндратюкІвано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 42 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
М42
Медражевський Афанасій Теофілович Вокально-хорові твори : педагогічний репертуар для вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Спеціальність: "Музичне мистецтво" / А. МедражевськийВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
Ф9У
Н14
Набок Марина Миколаївна Українські народні думи: особливості національного характеру і типологія героя : монографія / М. М. НабокТернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
П34
Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. І. Іваницький, відп. ред. Г. А. СкрипникВінниця : Нова книга, 2013. – 456 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
Ф9У
С59
Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ - першої третини ХХ століття: історико - теоретичний дискурс : монографія / Г. СокілЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
С77
Старовинні жанри американського фольклору [Ноти] : альбом п'єс для фортепіано: дитяча вулична творчість, Бамбули, пісні трудового люду, баллади, скрипкові мелодії, Spirichuel, Boogie- Woogie, Bluez, Bandjo / упоряд. М. А. ЗайкоТернопіль : Тернограф, 2015. – 84 с. : іл. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
783
У11
У садах золотих ... : пісні на слова Василя КухтиУжгород : Ужгородська міська друкарня, 2011. – 112 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
72У
Ц18
Царенко С. О. Звезда Григория Артынова, первого Винницкого Городского Архитектора / С. О. Царенко, О. В. СолейкоВинница : Нова книга, 2012. – 320 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2016 рік

МИСТЕЦТВО
Аналітичні статті

 1. Авдєєва О. Чому на свято до жінок прийшов кумедний Губка Боб? : свято 8 Березня для середньої групи / Ольга Авдєєва // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 40-49.
 2. Анатолій Солов'яненко - шахтарський герцог // Шкільний світ. – 2016. – Грудень (№ 24) . – С. 33-35.
 3. Андренко Н. Музичні дарунки : конспект музичного заняття з використанням ІКТ для дітей середньої групи / Наталія Андренко // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 33-38.
 4. Аристова Л. Ми змагаємось? Тішимось? Граємо? Так! Музичне мистецтво вивчаємо : активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках музичного мистецтва / Л. Аристова // Учитель початкової школи. – 2016. – № 12. – С. 22-25.
 5. Аристова Л. Подорож планетою музики : дидактична казка на уроках музичного мистецтва / Л. Аристова, А. Резниченко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 24-26.
 6. Бабичева Т. Особливості роботи над музичною казкою Карла Орфа / Тетяна Бабичева // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 28-32.
 7. Бабіченко Н. Ю. Весняні квіти. Нетрадиційні способи малювання. Малювання повітряними кульками : урок образотворчого мистецтва / Н. Ю. Бабіченко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 13/14. – С. 23-24.
 8. Барабан Л. Театр народився у Вінниці : Роздуми над книгою Михайла Захаревича "Національний академічний театр імені Івана Франка. Динаміка соціокультурних перетворень 1920-2001 років" (К. : Альфа, 2015. – 374 стр.) / Леонід Барабан // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 122-128.
 9. Барабаш О. Музично-ритмічне виховання за системою Еміля Жак-Далькроза у запитаннях і відповідях / Ольга Барабаш // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 10-21.
 10. Барановська І. Г. Історичні передумови виникнення театру ляльок / І. Г. Барановська, Н. Г. Мозгальова // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 236-240
 11. Батраченко Б. А. Шпилівський Мікеланджело - Михайло Григорович Лисенко / Б. А. Батраченко // Мистецтво в школі. – 2016. – № 5. – С. 26-32
 12. Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. – Вінниця, 2016
 13. Березовська Т. Велика небезпека маленького вогника : музична казка для дітей старшої групи / Тетяна Березовська // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 34-36.
 14. Бецко І. Ю. Малювання метелика : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / І. Ю. Бецко // Розкажіть онуку. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 61-63.
 15. Бобрікова О. Чи можна навчитися "бачити" звуки / Ольга Бобрікова // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 4-8.
 16. Боднар С. Лікувальна сила музичного фольклору / Світлана Боднар, Алла Гончарук // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 28-33.
 17. Божко Т. М. Володимир Івасюк - мистецька гордість України : [позакласний захід] / Т. М. Божко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 2-7.
 18. Бойко О. Як осінь фарби шукала : музична казка для дітей середньої групи / Ольга Бойко // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 32-41.
 19. Бойченко С. З чого зроблений місяць? : сценарій родинного свята у стилі "Арт-м'юзік сейшн" / Світлана Бойченко // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 44-49.
 20. Борисенко І. Ретро-вечірка у Діда Мороза : сценарій новорічного свята для дітей старшої групи / Інна Борисенко // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 45-50.
 21. Борисова Т. Логоритмічна гра "Допоможемо бабусі" / Тетяна Борисова, Лариса Кучер // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 39-41.
 22. Брусовцова Л. Хор рук / Лариса Брусовцова // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 22-26.
 23. Бугайчук А. Марко Кропивницький - фундатор театру світової слави / А. Бугайчук // Школа. – 2016. – № 10. – С. 64-70.
 24. Бундєєва Т. Кульбабка та сонечко : конспект традиційного заняття для дітей молодшої групи / Тетяна Бундєєва // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 22-25.
 25. Буренко В. Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва / Валентина Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 2-5.
 26. Бурковецька Т. В. Симетрія як засіб силуетної форми. Малювання метеликів : інтегрований урок образотворчого мистецтва, природознавства та розвитку мовлення в 4-му класі / Т. В. Бурковецька // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 34-37.
 27. Вергелес О. Бучма. Оптимістична трагедія : [125 років від дня народження Амвросія Бучми - українського актора] / О. Вергелес // Дзеркало тижня. – 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 14.
 28. Вергеліс О. Про Івана : [75 років від дня народження Івана Миколайчука] / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 14.
 29. Вишинська Н. Play the game with me! або Англійська мова в ігрових піснях / Наталя Вишинська // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 13-19.
 30. Вишинський В. Творчість у режимі онлайн / Віталій Вишинський // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 17-19.
 31. Від книжки до гривні. Український стиль Георгія Нарбута / упоряд. О. М. Журенко // Історія та проавознавство. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 24-33.
 32. Вовк Т. "Веселкова" музика від дідуся Гайдна : конспект музичного заняття для дітей старшої групи / Тетяна Вовк, Олена Магар, Юлія Мікітюк // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 20-25.
 33. Вовк Т. Ляльки для театру кухлів: творчість, утілена в життя / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 30-33.
 34. Вовк Т. Пригоди Мобілайчика в Музичному Королівстві : конспект музичного заняття для дітей старшої групи / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 8-13.
 35. Вовк Т. Театр на фартушку / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 26-32.
 36. Вовк Т. Тематичний проект "Малюємо музику" / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 9-16.
 37. Вовк Т. Усі до саду, або Музичні ігри на майданчику / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 23-26.
 38. Вовк Т. Як коза і зозулька музичними інструментами стали / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 4-8.
 39. Войтенко О. На межі - як життя у нескінченному : [про композитора В. Загорцева] / О. Войтенко // Українська музична газета. – 2016. – Квітень-червень (№ 2). – С. 2, 8.
 40. Володимир Боровиковський - академік, іконописець, портретист // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 4-6 (Дод.).
 41. Волошенюк Г. Струни вічності імені подільського самородка : [кобзар Володимир Перепелюк] / Г. Волошенюк // Вінницька газета. – 2016. – 9 грудня (№ 98-100). – С. 9.
 42. Вусик Т. Графік роботи музичного керівника: тонкощі складання / Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 4-9.
 43. Гаврилюк Н. Диво-будиночок, у якому живе мистецтво / Наталія Гаврилюк, Марина Просяник // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 19-22.
 44. Гайшинець Н. Як маленький Гриць Україну рятував : музична казка для лялькового театру / Наталія Гайшинець // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 23-32.
 45. Галкіна Л. Візантійський стиль : урок мистецтва. 8-й клас / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Жовтень (№ 19). – С. 1-7 (Дод.).
 46. Галкіна Л. Вплив музики на людину : використання музикотерапії на уроках музичного мистецтва / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 1-6 (Дод.).
 47. Галкіна Л. Гігієна, режим і охорона співацького голосу / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Грудень (№ 23) . – С. 1-4 (Дод.).
 48. Галкіна Л. Заспівувач української музики Михайло Вериківський / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Жовтень (№ 19). – С. 9-16 (Дод.).
 49. Галкіна Л. Максим Березовський : українське коріння болонського академіка / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Жовтень (№ 19). – С. 8-14.
 50. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування змісту уроків за програмою "Мистецтво" на І семестр 8-й клас (за підручником "Мистецтво" Л. Г. Кондратової) / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Липень (№ 13). – С. 1-12 (Дод.).
 51. Галкіна Л. Педагогіка оздоровлення : використання здоров'язбережувальних технологій на уроках музичного мистецтва / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Листопад (№ 21). – С. 1-5 (Дод.).
 52. Галкіна Л. Сонячна постать тьмяної доби : матеріали для виховних заходів, присвячених до дня народження Володимира Івасюка / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 22-29.
 53. Галябар О. М. Гарна хата : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / О. М. Галябар // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 7/8. – С. 49-51.
 54. Герасимова Ю. Особливості вокальної роботи з дошкільниками / Юлія Герасимова // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 20-22.
 55. Гладких О. осінні пригоди у світі ПЛЮСПЛЮС : сценарій свята для молодших та середніх дошкільників / Ольга Гладких // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 42-47.
 56. Гламбер Н. Портрет живого клубочка : урок образотворчого мистецтва, 1 клас / Нелля Гламбер // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 32-33.
 57. Гоженко Т. Розвиток дрібної моторики руки декоративним розписом та з використанням ІКТ на уроках образотворчого мистецтва / Тетяна Гоженко // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 49-51.
 58. Гончаренко Н. Допоможемо ми втілитися казці - для вистави створимо декорації : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / Н. Гончаренко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 12. – С. 48-50.
 59. Григор'єва Т. За лаштунками роботи з дитячим хором / Тетяна Григор'єва, Ольга Андріанова, Юлія Герасимова // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 12-16.
 60. Гринишин М. Народжена співати : [Соломія Крушельницька] / М. Гринишин // Музика. – 2016. – № 1. – С. 40-42.
 61. Гуменюк Віктор. Акторські інтерпретації літературної класики (Юрій Грищенко у виставах за творами українських авторів) / Віктор Гуменюк // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 22-33
 62. Гусак О. ПОСУДОляндія, або в гостях у Федори : розвага з приорітетом завдань на розвиток креативності для дітей старшої групи / Олена Гусак, Тетяна Брайко // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 39-48.
 63. Гущіна Л. Їжачкова пригода : сценарій музичної казки для дітей середньої та старшої групи / Людмила Гущіна // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 27-33.
 64. Денисенко А. Вокальні розмальовки / Анна Денисенко // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 17-19.
 65. Денисюк І. Її величність імпровізація : музична імпровізація метод музичного навчання школярів / І. Денисюк // Шкільний світ. – 2016. – Жовтень (№ 19). – С. 1-4
 66. Джевага А. Новорічне свято в лісі : урок образотворчого мистецтва. 4-й клас / А. Джевага // Початкова освіта. – 2016. – Грудень (№ 23). – С. 50-55.
 67. Дідик О. Душа-квітка : літературно-музична композиція, присвячена життю і творчості Катерини Білокур для учнів 9-11-х класів / О. Дідик // Шкільний світ. – 2016. – Квітень (№ 8) . – С. 11-22.
 68. Довженко В. Цар Музики в гостях у Посейдона : музична розвага для дітей старшої групи / Вікторія Довженко // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 32-37.
 69. Донська Г. Вокальна гра у "кішки-мишки", або ігрове розспівування / Ганна Донська // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 18-22.
 70. Донченко О. Музыка - лучший вид искусства / О. Донченко // Академический летописец. – 2016. – № 2. – С. 16-20.
 71. Євтодьєва А. Як заохотити дітей до чистого й виразного співу / Алла Євтодьєва // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 23-26.
 72. Живоглядова І. Художня творчість: проблеми системного естетичного дослідження / Ірина Живоглядова // Мандрівець. – 2016. – № 3. – С. 49-54
 73. Завальнюк А. Ф. Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича / А. Ф. Завальнюк // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 24. – С. 56-62
 74. Завісько Н. Звичайна іграшка - цілий музичний світ / Наталя Завісько // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 15-19.
 75. Завісько Н. Інтегрований музичний розвиток / Наталія Завісько // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 20-27.
 76. Задніпровська Л. Діва Марія квіти сіяла, Спас поливав - нам поміч давав : розвага для дітей старшої групи / Лариса Задніпровська // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 43-51.
 77. Заєць В. Соняшник у золотім брилі : урок образотворчого мистецтва в 3 класі / Василина Заєць // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 36-38.
 78. Залуцький О. Перший композитор Буковини (до 180-річчя від дня народження Сидора Воробкевича) / О. Залуцький // Музика. – 2016. – № 4. – С. 34-35.
 79. Залуцький О. Чародій співу - Денис Руснак : [до 185 річчя відомого буковинського співака] / Олександр Залуцький // Музика. – 2016. – № 2. – С. 32-33.
 80. Захарчук І. Українська вишивка - це "молитва без слів" / І. Захарчук // Вінничанка. – 2016. – № 3. – С. 18-19.
 81. Зустріч із "сонечком": українські народні дитячі пісні як складова національно-духовної скарбниці : (збірка "Сонечко" Л. Ревуцького) / С. В. Бондар [та ін.] // Виховна робота в школі. – 2016. – № 7. – С. 29-32
 82. Іван Сошенко - майстер долі // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 10-11 (Дод.).
 83. Історія цирку. Національний Цирк України // Початкова освіта. – 2016. – Червень (№ 12). – С. 21-25.
 84. Йов Кондзелевич - митець українського бароко // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 12-13 (Дод.).
 85. Кізілова Г. Види графіки. Графічні техніки. Екслібрис : урок-розслідування з образотворчого мистецтва.7-й клас / Г. Кізілова // Шкільний світ. – 2016. – № 4. – С. 5-7 (Дод.).
 86. Кізілова Г. Портрет як жанр. Історія портрета. Види потретів : урок, 6-й клас / Г. Кізілова // Шкільний світ. – 2016. – № 4. – С. 8-25 (Дод.).
 87. Ковальова О. М. Українська пісня єднає нас : [сценарій до Міжнародного дня музики] / О. М. Ковальова // Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 48-49.
 88. Ковбаска Н. Весняне сонце нам з небес, і цілий світ співа: : "Христос Воскрес!" : уроки інтегрованого курсу "Мистецтво" для 3-го класу / Н. Ковбаска // Учитель початкової школи. – 2016. – № 3. – С. 40-45.
 89. Ковзанка, Їде Святий Миколай, Новорічна казка, Сніжинки : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 47-53.
 90. Кожукало Н. В. "Коронація" мистецтва Відродження : [урок зарубіжної літератури] / Н. В. Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 6-9.
 91. Козловская Евгения. Альфонс Муха : Певец ар нуво / Е. Козловская // Личности. – 2016. – № 2(90). – С. 6-28
 92. "Кольорова парасолька", "Пролісок", "Шпачок", "Місяченько", "хто у будці живе?", "Пісня бджілки", "А у мамочки є я!" : пісні для дітей // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 44-51.
 93. Кондратець І. Умови для розвитку музичних здібностей дошкільників / Інна Кондратець // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 4-7.
 94. Кондратюк В. Патріотична композиція "Діти без війни" / Вікторія Кондратюк // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 33-34.
 95. Кондратюк Н. Осінні настрої в пейзажі : урок інтегрованого курсу "Мистецтво" в 7 класі / Н. Кондратюк // Шкільний світ. – 2016. – Жовтень (№ 20). – С. 1-3 (Дод.).
 96. Корнійчук В. Як вогненна блискавка... : до 85-ліття від дня народження Олександра Білаша / Володимир Корнійчук // Музика. – 2016. – № 2. – С.
 97. Королюк Т. Народне мистецтво різноманітне, древнє, прекрасне, кожному рідне / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 19-23.
 98. Королюк Т. Пригоди лінії, крапки та плями : створення образів засобами графіки / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 4. – С. 13-18.
 99. Королюк Т. У пошуку мистецькому невтомні, досліджуємо творчі закони : дослідницька діяльність на уроках образотворчого мистецтва / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 9. – С. 23-25.
 100. Костина-Кассанелли Наталия. Полина Виардо: Драматический голос эпохи / Н. Костина-Кассанелли // Личности. – 2016. – № 6(94). – С. 101-121
 101. Кравцова Н. Є. Музикотерапія як засіб естетичної корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку на уроках музичного мистецтва / Н. Є. Кравцова // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 133-137
 102. Кривко І. Тріо бандуристів : музично-інтелектуальний турнір для дітей та батьків / Ірина Кривко // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 38-42.
 103. Кулик Н. Бойчук і бойчукісти, або казка із жахливим кінцем / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 14-15.
 104. Кулішко Т. Композиторські паралелі в розрізі часу / Тетяна Кулішко // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 44-45.
 105. Кучеренко М. Щоб свято було святом: запитуєте - відповідаємо / Марина Кучеренко // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 4-10.
 106. Лабунський А. В. Анімалістичний жанр. Знайомство з творчістю Марії Приймаченко : урок / А. В. Лабунський // Все для вчителя. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 59-61.
 107. Лановенко Н. В. Вплив італійського Bel canto на розвиток українського мистецтва / Н. В. Лановенко // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 100-103
 108. Лебедєва Н. Застосування комп'ютерних технологій в організації співочої діяльності у дитячому садку / Наталія Лебедєва // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 4-7.
 109. Лемешева Н. Велич і могутність Стародавнього Риму : урок у 8-му класі / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2016. – Вересень (№ 18). – С. 7-12 (Дод.).
 110. Лемешева Н. Гармонія та досконалість мистецтва Еллади : урок у 8-му класі / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2016. – Серпень (№ 16). – С. 6-23 (Дод.)
 111. Лендєл О. Інтерактивне музичне читання за мотивами англомовної колядки / Олена Лендєл // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 31-34.
 112. Лесь Курбас : створити те, чого немає // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 14-17.
 113. Литвин І. Секрети вдалого свята / Інна Литвин // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 8-13.
 114. Литовченко В. Мелодекламація - дієвий прийом для розвитку вокальних здібностей / Валентина Литовченко // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 4-11.
 115. "Ліпимо сніговичка", "Ой, Метелиця-Зима", "Жирафа", "Мавпочкин буквар", "От би мені коника" : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 47-50.
 116. "Літо вдяглося в квіти", "Весела пісенька", "Червень", "Прилетіла бджілка", "Вітання з днем народження", "Радіє дитсадок" : пісні для дітей // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 47-54.
 117. Лукашина Л. Чарівний світ Катерини Білокур : урок-презентація / Людмила Лукашина // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 37-44
 118. Мавроді М. Розрізнення музикальних голосів / М. Мавроді // Дефектолог. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 15–16.
 119. Магрицька І. Я - Квітка : вечір пам'яті Квітки Цісик. 9-11-ті класи / І. Магрицька // Шкільний світ. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 13-21.
 120. Малашевська І. Заняття з музикотерапії: поради педагогам / Ірина Малашевська // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 4-5.
 121. Малашевська І. Музикотерапія та дитяче свято: як "подружити ці антиподи? / Ірина Малашевська; Анна Островерха // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 34-38
 122. Малюта М. Ознайомлюємо батьків з основними напрямами музикотерапії / Марина Малюта, Ольга Савчук, Олена Чаплінська // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 39-43.
 123. "Мама - то найліпший Айболить", "Привітання для матусі", "Обіцянка", "Бабуня Солодуня" : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 50-55.
 124. Мартиненко О. Українські народні ігри в хореографічній інтерпретації або Танцювально-ігрова мозаїка / Олена Мартиненко // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 39-44.
 125. Маюнова Л. О. Давньогрецький театр : 8-й клас / Л. О. Маюнова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 22-26
 126. Мелікова К. Музична гра-розвага "Стриб-скік" / Катерина Мелікова // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 34-36.
 127. Мельник В. Вони так і не зустрілись... : [музей П. Чайковського] / В. Мельник // Вінниччина. – 2016. – 13 січня (№ 4). – С. 7.
 128. Мельник В. Ференц Ліст: кохання подільської княгині / В. Мельник // Вінниччина. – 2016. – 30 листопада (№ 92). – С. .
 129. Мельніченко Т. Музичні ігри до Великодня / Тетяна Мельніченко // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 34-37.
 130. Мережко Ю. Музично-дидактична гра: три аспекти / Юлія Мережко // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 4-7.
 131. Мистецтву - 10 000 років. Вип. 1 : Художня творчість давнього світу // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 4. – С. 67-74
 132. Мись С. Скрипунці та дзенькалки в руках у музичних майстрів / Світлана Мись // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 41-44.
 133. Митюк Г. Переможе доброта : музична вистава для дітей старшої групи / Ганна Митюк, Олена Савчук // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 35-43.
 134. Мігульова Н. М. Тема Аду і Раю у творчості Ієронімуса Босха / Н. М. Мігульова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 10. – С. 38-46
 135. Мікітюк Ю. Мнемотехніка у роботі музичного керівника / Юлія Мікітюк // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 17-21.
 136. Морозова О. Зимова фантазія : тематичне музичне заняття з використанням методики Карла Орфа для дітей старшої групи / Оксана Морозова // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 14-17.
 137. Музиченко Я. Сашко Лірник: Казку пропускаю крізь себе... : Відомий казкар і музикант - про правдивість казки, кота з таємничим іменем та про український мультсеріал, який третій рік ховають від людей / Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2016. – 13-14 травня (№ 59). – С. 13.
 138. Музичук А. І на тім рушникові... : Олександр Таранець завдяки пісні через 26 років зустрівся з сестрою / Аркадій Музичук // Україна молода. – 2016. – 30 березня (№ 39). – С. 13.
 139. Наконечна С. Із холодним серцем співати не можна : Цьогорічна лауреатка Шевченківської премії солістка Еаціональноїх опери Анжеліна Швачка розповідає "УМ" про ікебану від японців за "Кармен", відчуття "третім оком" диригентської палички та партнерів, у чиїх очах самі лише ноти / Світлана Наконечна // Україна молода. – 2016. – 13-14 травня (№ 59). – С. 14.
 140. Небрех О. Гра як метод музично-естетичного виховання : розвиток творчих здібностей дітей за допомогою гри / О. Небрех // Шкільний світ. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 1-3 (Дод.).
 141. Ніколаєва О. Аліса в Країні знань : театралізована розвага з елементами англійської мови та малювання / Олена Ніколаєва // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 38-46.
 142. Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш / Ольга Ніколенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 30-37.
 143. Олекса Новаківський. Сакральний живопис // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 14-16 (Дод.).
 144. Олена Кульчицька - перлина графічного мистецтва // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 7-9 (Дод.).
 145. Олійник Т. А душа - яблуневий цвіт!.. : Актриса Галина Яблонська, яку доля звела з Амвросієм Бучмою, Гнатом Юрою, Мар'яном Крушельницьким і Наталею Ужвій, почала виходити на сцену 82 роки тому / Тетяна Олійник // Україна молода. – 2016. – 27 квітня (№ 52). – С. 12.
 146. Онішко І. Музичний LEGOграй / Ірина Онішко // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 14-19.
 147. Орлова Є. Г. Василь Штернберг в історії українського образотворчого мистецтва / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 9. – С. 20-24, кольорова вкладка
 148. Орлова Є. Г. Видатний графік, майстер ксилографії Альбрехт Дюрер / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 7. – С. 25-33
 149. Орлова Є. Г. Видатні графіки. Френсіс Сеймур Хейден / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 11. – С. 26-31
 150. Орлова Є. Г. Видатні скульптори. Творчість Джамболоньї / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 8. – С. 10-16
 151. Орлова Є. Г. Єлізавета Бьом - перша російська жінка-ілюстратор / Є.Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 1. – С. 24-28, кольорова вкладка
 152. Орлова Є. Г. Майстри пейзажного жанру. Творчість Джона Констебла / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 6. – С. 24-31, кольорова вкладка
 153. Орлова Є. Г. Мистецтво Олексія Ківшенка / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 3. – С. 36-38
 154. Орлова Є. Г. Пошуки істини, або творчий шлях Миколи Ге / Є.Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 2. – С. 25-31, кольорова вкладка
 155. Орлова Є. Г. Стилі й напрямки сучасного мистецтва. Енвайронмент / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 10. – С. 36-37
 156. Орлова Є.Г. Експресіонізм у живописі. Творчість Франца Марка / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 10. – С. 22-28, кольорова вкладка
 157. Орлова Є.Г. Мистецтво авангарду. Творчість Ольги Розанової / Є.Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 4. – С. 34-37
 158. Орлова Є.Г. Співець світанку Каміль Коро / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. – 2016. – № 12. – С. 20-25, кольорова вкладка
 159. Палагнюк В. "Звукова мапа" веселої ферми / Віолетта Палагнюк // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 35-38.
 160. Патлань Ю. Професор Київської консерваторії до 130-річчя з дня народження митця / Юлія Патлань // Шкільна бібліотека плюс. – 2016. – Січень (№ 1-2). – С. 28-31.
 161. Пахаренко Василь. Міфотворча місія геніального мистецтва / Василь Пахаренко // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 47-53
 162. Пилипчак М. Забуті колядки, або традиції святкування дітьми Різдва / М. Пилипчак // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 20-30.
 163. Пилипчак М. Музичне виховання дітей та народна спадщина / Марія Пилипчак // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 4-14.
 164. Пилипченко Ю. Славетний запорожець України : літературно-музична композиція, присвячена творчості С. С. Гулака-Артемовського / Ю. Пилипченко // Шкільний світ. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 9-12 (Дод.).
 165. Пірус Т. П. Народні писанки у селах Голубівка, Северинівка та Хатки Жмеринського району Вінницької області / Т. П. Пірус // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали ХХVІІ Всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції 7-8 жовтня 2016 року / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю. , 2016. – С. 109-121
 166. Плахотнюк С. UJAM: створюємо сингл онлайн / Сергій Плахотнюк // Музичний керівник. – 2016. – № 4. – С. 20-21.
 167. Покатілова О. Вивчення культури епохи барокко і класицизму / Олена Покатілова // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 8-13
 168. Половець Д. Дивовижні баранці, коники і птахи : урок образотворчого мистецтва в 3-му класі / Д. Половець // Шкільний світ. – 2016. – Вересень (№ 18). – С. 1-3 (Дод.).
 169. Половець Д. Райдужна птиця : урок образотворчого мистецтва у 3-му класі / Д. Половець // Шкільний світ. – 2016. – Серпень (№ 16). – С. 3-5 (Дод.).
 170. Половець Д. Рибки в акваріумі : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Д. Половець // Шкільний світ. – 2016. – Серпень (№ 16). – С. 1-2 (Дод.).
 171. Поплавська Ю. О. Творчий підхід до організації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроці музики / Ю. О. Поплавська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 208-214
 172. Прокопович Т. Концертна педагогіка в дитячому садку / ТетянаПрокопович // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 4-12.
 173. Прокопович Т. Лесин рояль : музична казка / Тетяна Прокопович // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 35-40.
 174. Пустіва В. Філінської Людмили пташечки / В. Пустіва // Вінницька газета. – 2016. – 22 квітня (№ 34). – С. 9.
 175. Резніченко В. С. Інтнр'єр. Особливості побудови фронтального інтер'єру : урок / В. С. Резніченко // Все для вчителя. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 56-58.
 176. Саєнко Г. Глечик з частинок складаю, візерунком його прикрашаю : бінарний урок образотворчого мистецтва і трудового навчання для 1-го класу / Г. Саєнко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 38-41.
 177. Сафарян С. Особливості розвитку художньої культури доби Просвітництва у Німеччині / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 2-7.
 178. Сафарян С. Своєрідність німецького бароко / С. Сафарян // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 6-9.
 179. Семенко Л. Недоспівана пісня подільського Шопена : [про М. Леонтовича - автора "Щедрика"] / Л. Семенко // Вінницька газета. – 2016. – 15 січня (№ 6). – С. 1-2.
 180. Сергаєва Н. Танцюйте, "ритмічні" стаканчики! / Ніна Сергаєва // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 20-25.
 181. Сердюченко Н. Уранці на пасіці : розвага з елементами музикотерапії для дітей середньої групи / Наталія Сердюченко // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 50-55.
 182. Сєдова О. Українські орнаменти : міжпредметний проект / Олена Сєдова, Олена Мартиненко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2016. – Травень (№ 10). – С. 19-23.
 183. Сидоренко Віктор Дмитрович. Мистецтво і культура в контексті сучасних гуманітарних викликів / Віктор Дмитрович Сидоренко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 27-30
 184. Синяк Р. Б. Весна настала : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Р. Б. Синяк // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 7/8. – С. 52-54.
 185. Сім чудес України // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – № 5. – С. 39.
 186. Скавронська С. Калинова пісня : позакласний захід із музичного мистецтва, 5-й клас / С. Скавронська // Шкільний світ. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 12-15 (Дод).
 187. Скорик К. "Від серця до серця, від батька до сина" : Михайлові та Володимирові Івасюкам присвячується : [позакласний захід] / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 78-85
 188. Скринченко В. Чаклун у балахоні П'єро : [Олександр Вертинський] / В. Скринченко // Українська музична газета. – 2016. – Січень-березень (№ 1). – С. 9.
 189. Скуратовська О. Казка про композитора Гріга, гномів та глиняну жабку / Ольга Скуратовська // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 26-29.
 190. Соловйова Ж. В. Писанка - духовний символ України : урок-подорож / Ж. В. Соловйова // Трудове навчання в школі. – 2016. – № 8. – С. 26-32.
 191. Солодовник Н. Узагальнені результати апробації підручника "Мистецтво", 1 клас (авт. Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна) / Наталя Солодовник // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 51-53.
 192. Тараканова А. Дитяча хореографія в освітній галузі / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 49-50.
 193. Таушан О. Палітра емоцій твого Дня народження : заняття-практикум для вихователів / Олена Таушан, Оксана Шевчук, Наталія Заводяна // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 13-17.
 194. Терен Н. Назад у дитинство : 8 січня минуло 105 років від дня народження українського композитора Аркадія Дмитровича Філіпенка / Н. Терен // Вінницька газета. – 2016. – 13 січня (№ 3). – С. 7.
 195. Тищенко Н. Натюрморт із соняхами. Творчість Вінсента Ван Гога : урок образотворчого мистецтва у 5-му класі / Н. Тищенко // Шкільний світ. – 2016. – Червень (№ 12) . – С. 1-9. (Дод.).
 196. Ткач І. У вічних пошуках краси : нарис про англійське мистецтво кінця ХІХ - початку ХХ століття / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 16-21
 197. Товстенко О. Бешкетник у країні казок : фрагмент випускного свята / Ольга Товстенко // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 45-51.
 198. Трофімченко І. "Ранкові зустрічі" з музикою / Ірина Трофімченко, Алла Туркот // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 23-31.
 199. Трофімченко І. Музика й стихія : мастер-клас з музикотерапії для музичних керівників / Ірина Трофімченко, Наталія Сімон, Віра Шаронова // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 6-12.
 200. Трофімченко І. Насінинка доброти : конспект заняття з музикотерапії для дітей молодшої групи / Ірина Трофімченко, Віра Шаронова, Наталія Сімон // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 26-29.
 201. Трофімченко І. У колі друзів : цикл музикотерапевтичних занять для дітей-переселенців та їхніх батьків / Ірина Трофімченко, Алла Туркот // Музичний керівник. – 2016. – № 7. – С. 18-27.
 202. Український геній музики : [Микола Лисенко] // Школа. – 2016. – № 5. – С. 64-70.
 203. Федорець М. О. Чи потрібно дитину навчати музики? / М. О. Федорець // Управління школою. – 2016. – № 22/24 . – С. 43-45.
 204. Фір С. Розвиваємо гармонійну особистість із раннього віку / Світлана Фір // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 14-19.
 205. Фір С. Розвиток уваги та пам'яті в дітей за допомогою музичних ігор / Світлана Фір // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 11-16.
 206. Фоміна О. Музичні лампочки - кришталеві звуки Нового року / Олена Фоміна // Музичний керівник. – 2016. – № 11. – С. 45-46.
 207. Хомицька Ю. Б. Бісерне рукоділля як вид декоративно-ужиткового мистецтва / Ю. Б. Хомицька // Трудове навчання в школі. – 2016. – № 10. – С. 15-19.
 208. Хомуленко Л. Подорож до країни мелодій : конспект музичного заняття для дітей старшої групи / Любов Хомуленко // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 27-31.
 209. Хребтова А. Роль українських народних музичних інструментів у патріотичному вихованні дошкільників / Анжела Хребтова, Олена Первишова, Ірина Дубровіна // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 9-17.
 210. Хриплива Ю. Школа акторської майстерності: розігруємо етюди-пантоміми / Юлія Хриплива // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 15-18.
 211. Цимбал І. Врятована фантазія : вистава до випускного свята у дитячому садку / Ірина Цимбал // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 38-44.
 212. Чепур О. Ходить квітень по землі - вже кінець зимовій млі : конспект музичного заняття з елементами музикотерапії для дітей старшої групи / Олена Чепур // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 30-33.
 213. Чеснєйша Л. На гостинах у ноток, або Навчаємо музичної грамоти / Людмила Чеснєйша // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 18-22.
 214. Чеснєйша Л. Нотний будиночок, або Казка про Білочку Мелодію, Їжачка Оркестра та Борсучка Акомпанемента / Людмила Чеснєйша // Музичний керівник. – 2016. – № 5. – С. 27-31.
 215. Чи звучатиме арфа в Україні? / Олександра Гумен // Музика. – 2016. – № 5/6. – С. 32-35.
 216. Чому це сумує уся дітвора?, Весело в садочку, Пісня випускників, Не забудемо свій дитячий садок! : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2016. – № 3. – С. 52-55.
 217. Чоп О. Митці-легенди: Соломія Крушельницька : інтегрований урок-панорама з інтегрованого курсу "Мистецтво" та курсу "Я і Україна" (громадянська освіта / О. Чоп, О. Железник // Шкільний світ. – 2016. – Травень (№ 9). – С. 11-16 (Дод.).
 218. Чорна Н. Урок образотворчого мистецтва з використанням інтерактивних технологій навчання : 1 клас / Наталія Чорна // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 20-21.
 219. Чудовець А. Кольорова весна : святковий ранок для дітей молодшої групи / Анжела Чудовець // Музичний керівник. – 2016. – № 1. – С. 32-39.
 220. Чудовець А. Як Муха-Цокотуха Новий рік зустрічала : сценарій новорічного свята для дітей молодшої групи / Анжела Чудовець // Музичний керівник. – 2016. – № 10. – С. 37-44.
 221. Чуйко К. П. Виникнення і розвиток театру як синтезу різних видів мистецтва. інтегрований урок художньої культури та зарубіжної літератури : 9-й клас / К. П. Чуйко, О. П. Булгакова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 44-49.
 222. Шабалтун Л. Майстри української естрадної пісні : урок, 8-й клас / Л. Шабалтун // Шкільний світ. – 2016. – Січень (№ 1). – С. .
 223. Шатковська І. С. Балетна творчість П. І. Чайковського як прояв симфонічного мислення композитора / І. С. Шатковська // Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя (VІ школа методичного досвіду) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 28-29 листопада 2016 року / ред. кол.: Л. С. Бровчак, Л. В. Старовойт. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – С. 105-108
 224. Швачко Т. "Український соловейко" : до 85-річчя Євгенії Мірошниченко / Тетяна Швачко // Музика. – 2016. – № 3. – С. 40-42.
 225. Шевченко Ю. Співпраця музичного керівника з родинами вихованців / Юлія Шевченко // Музичний керівник. – 2016. – № 6. – С. 33-37.
 226. Шестова І. Осеневі помічники : сценарій осіннього свята для дітей середньої групи / Інна Шестова // Музичний керівник. – 2016. – № 9. – С. 42-51.
 227. Шуткевич О. "Читаю, малюю і плачу" : [про виставку різьбяра Петра Пипи] / О. Шуткевич // Вінницька газета. – 2016. – 23 лютого (№ 17). – С. 8.
 228. Шуть М. Чарівне свято: методи та прийоми створення святкового настрою в дітей / Микола Шуть // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 4-13.
 229. Щастя в кожного своє, Я по вулиці іду, Ведмедів гопак, Равлик : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2016. – № 2. – С. 49-54.
 230. Янковая О. Богдан Ступка: сила притяжения / О. Янковая // Натали. – 2016. – № 7/8. – С. 42-46.
 231. Яремчук І. Інтерактивні музично-дидактичні ігри, створені у програмі Microsoft PowerPoint / Ірина Яремчук // Музичний керівник. – 2016. – № 8. – С. 8-14.
 232. Ярмошенко О. Вольтрон - оборонець Всесвіту : сценарій розваги з використанням технології "Са-Фі-Дансе" для дітей старшого дошкільного віку (спільно з родинами вихованців) / Олена Ярмошенко // Музичний керівник. – 2016. – № 12. – С. 39-43.
 233. Яценко А. А. Музика торкається душі : [сценарій] / А. А. Яценко // Позакласний час. – 2016. – № 9. – С. 12-13.