Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографії
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2017 р. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
МИСТЕЦТВО

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

МИСТЕЦТВО
Навчально-методичні видання
(2012-2017 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт навч. закл / Л. С. АристоваК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2013. – 112 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музыкальное искусство : учебник для 2 класса / Л. С. Аристова, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : ил Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 148 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
Б48
Береза А. В. Виконавська підготовка баяніста - майбутнього вчителя музики : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович ; МОН, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2012. – 322 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Фірма Планер, 2016. – 439 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Том 1 : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204, спеціальності 7.02020401 "Музичне мистецтво" та вчителів музики . Т. 1 / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Планер, 2013. – 366 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
372(075.3)
Б74
Богуш А. М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Богуш, Н. Гавриш. – 2-ге вид. перероб. та допК. : Слово, 2014. – 302 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.3)
Б87
Брилін Б. А. Інструментування та аранжування : тексти лекцій та практичні матеріали для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей Інститутів і факультетів музичного мистецтва педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також для учителів музики загальноосвітніх шкіл / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін. – 2-ге видОдеса, 2012. – 745 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Е. Б. Через пісню життя відчуваю: вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Б. БрилінВінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. ; ноти Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
781(07)
Б87
Бриліна В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставінська ; МОН, молоді та спорту УкраїниВінниця : Нова книга, 2013. – 120 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(075.3)
В22
Вацьо Михайло Васильович. Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. ВацьоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 124 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (2)
78(07)
В26
Ведмедеря М. О. Пісенний дивокрай: 1-4 класи : [для вчит. почат. кл.] / М. О. ВедмедеряК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(07)
В54
Виховання дитячого співочого голосу в хорі : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" / уклад.: Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФО Репей Д. В., 2012. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
Г13
Газінський В. І. Навчальний хор : навч.-метод. посіб. / В. І. Газінський, Т. О. Лозінська, К. Л. ДабіжаВінниця : Розвиток, 2012. – 223 с. ; ноти Примірники: всього:63 - НАВЧ. ВІДДІЛ(56), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(07)
Г16
Галкіна Лариса Василівна. Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. В. Галкіна ; упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(07)
Г83
Григор'єва Вікторія Вікторівна. Хорове диригування : метод. реком. для самостійної роботи / В. В. Григор'єваБердянськ : Вид-ць Ткачук О. В., 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - (1)
37(09)(075.3)
Г96
Гусак П. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний контекст : навчальний посібник для ВПНЗ / П. Гусак, Л. Гусак, Л. МартіросянЛуцьк : Вежа-Друк, 2016. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
76(075.2)
Ж51
Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. М. Железняк , О. В. ЛамоноваК. : Генеза, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
781(075.3)
К14
Казачинська-Савчук Галина Михайлівна. Хоровий клас: теорія, методика, практика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Казачинська-Савчук К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 440 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.2)
К 17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.2)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2013. – 224 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
76(075.1)
К17
Калиниченко Е. В. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса общеобразоват учеб. заведений с русским языком обучения / Е. В. Калиниченко, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
К32
Квітка Н. Музикотерапія : програмно-методичний комплекс "Навчання музики дітей зі складними (комбінованими) порушеннями психофізичного розвитку" / Н. Квітка ; ред.: М. Мосієнко, В. Снігульська, С. Ларіонова та інК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 80 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
К56
Коваль Т. В. Народнопісенний водограй: методика опрацювання музичного фольклору в початковій школі : навчально-методичний посібник / Т. В. КовальВінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2017. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.3)
К59
Козак І. І. Педагогічні основи красномовства: тези лекцій, таблиці, схеми : навчальний посібник / І. І. Козак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 100 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна. Музичне мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 216 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
781(075.3)
К78
Кравцова Н. Є. Методика розучування пісенного репертуару на уроках музичного мистецтва : навчально-методичний посібник / Н. Є. Кравцова, Ж. В. ШтепаВінниця : Рогальська І. О., 2017. – 206 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
4И(Англ)(070.2)
Л63
Лисовець І. П. Театралізовані вистави англійською мовою / І. П. Лисовець, О. О. ЗінченкоХарків : Основа, 2017. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (180)) Примірники: всього:1 - (1)
372(075.3)
Л64
Литвиненко Віталіна Анатоліївна. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки : навчально-методичний посібник / В. А.ЛитвиненкоСуми : ПП Кубраков С. Г., 2013. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. ЛобоваК. : Школярик, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. ЛобоваК. : Школяр, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2014. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(07)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Методика навчання мистецтва в основній школі : методичний посібник для вчителів / Л. М. МасолК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. МасолК. : Світоч, 2014. – 208 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(075.2)
М64
Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас (рівень стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. ГайдамакаК. : Освіта, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
М65
Мистецтво технологій. Квіти для оздоблення виробів / за ред. Н. Боринець, упоряд. Л. РакК. : Шкільний світ, 2014. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(07)
М87
Моя професія - вчитель музики! : сценарії тематичних свят: методичне забезпечення з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" для позакласної форми навчання / ред.-упоряд. Н. Ф. ЮзукЛьвів : ІМЦО, 2012. – 220 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
371.9(07)
Н15
Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Образотворче мистецтво. Я у світі. Природознавство. Предметно-практичне навчання. Трудове навчання. Основи здоров'я. Інформатика / уклад.: В. В. Жук, В. В. Литвинова, О. М. Таранченко; МОН України, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Київ, 2015. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Н56
Нестерович Богдан Іванович. Інструментальна підготовка студента - баяніста (контекст формування виконавсько - педагогічних навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва) : навчально-методичний посібник / Б. І. НестеровичВінниця : ФОП Рогальська І. О., 2017. – 312 с Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.2)
Н59
Нечволод Любов Іванівна. Риторика : навчальний посібник / Л. І. НечволодХарків : Основа, 2014. – 158 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (133)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович. Українська драматургія на уроках літератури : [навч.-метод. посіб.] / А. О. НовиковХарків : Основа, 2012. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович. Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ-перша половина ХІХ ст.) / А. О. НовиковХарків : Основа, 2016. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (150) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(075.3)
О-23
Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник для студентів вищих навчальних закладів / авт. кол.: Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота. – 3-тє вид., перероб.Київ : Слово, 2013. – 376 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
О-76
Остапчук Л. О. Вокалізи для народного голосу [Ноти] : навчально-методичний посібник. Збірник вокалізів / Л. О. Остапчук, Т. Ю. Панасюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 40 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792(075.3)
О-83
Откидач Володимир Миколайович. Естрадний спів і шоу-бізнес : навчально-методичний посібник / В. М. ОткидачВінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
П33
Пірус В. С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір'ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) / В. С. Пірус, В. В. ПірусІвано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(070.1)
П27
Пермяков О. А. Дидактичні ігри на уроках музики : науково-методичний посібник / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. ЛаврентьєваКиїв : КНТ, 2014. – 271 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
372(075.3)
П40
Плющик Є. В. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. – 1-е видКиїв, 2015. – 197 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.1)
П57
Поплавська Юлія Олександрівна. Музичні сходинки : творчий зошит з музики для учнів 4-го класу загальноосвітньої школи / Ю. О. ПоплавськаВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 78 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
808.5(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Риторика : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 172 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2)
808.5(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 204 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
П85
Прушковська Н. Н. Хорове диригування : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. напряму підготовки "Музичне мистецтво". Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / Н. Н. Прушковська, К. Л. ДабіжаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Р33
Редя Валентина Яківна. Сучасне музикознавство: теорія, історія, практика. Лекторський практикум музикознавця : хрестоматія / В. Я. РедяК. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
Р34
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Резніченко, С. К. ТрачТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.012(07)
С12
Сабол Діана Михайлівна. "Вишиваємо пісню ...". Проектно-технологічна діяльність у вишиванні / Д. СаболК. : Перше вересня, 2015. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(070.0)
С14
Садовенко Світлана Миколаївна. Ти, малий, скажи малому ...: музична логоритміка / С. М. СадовенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
76(075.3)
С43
Скляренко Н. В. Соціальна реклама в контексті дизайну : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, О. Романюк ; МОН, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університетК. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
378(07)
С60
Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(075.3)
С72
Співаємо, граємо, слухаємо: хрестоматія до курсу "Методика музичного виховання" : навч. посіб. / упоряд.: Н. Є. Кравцова, В. К. ЛебедєвВінниця : Нова Книга, 2012. – 192 с. ; ноти. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
373.04(075.3)
С77
Старовойт Леся Василівна. Художнє конструювання з паперу та картону : навчально-методичний посібник / Л. В. СтаровойтВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 168 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.9(07)
С79
Стежки у світ : програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом / ред. кол.: В. В. Жук, С. В. Литовченко, Н. Л. Максименко ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 248 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
С82
Сторожук Антоніна Іванівна. Українська народна музична творчість: вивчаємо, запам'ятовуємо, зберігаємо : навчально-методичний посібник / А. І. СторожукБар, 2012. – 182 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
75У(075.3)
Т19
Тарасенко А. А. Порталы мифа: Изобразительное искусство Одессы второй половины ХХ - начала ХХІ века в пространстве "большого времени" : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А. А. Тарасенко ; Южно-Украинский национальный педагогический университет им. К. Д. УшинскогоОдесса, 2014. – 272 с. : ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
Т29
Театр у ДНЗ / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2013. – 191 с. – (Дошкільний навчальний заклад) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(07)
Т29
Театр у школі: робота над виставою, репертуар / уклад. О. М. ВорожейкінаХарків : Основа, 2012. – 207 с. – (Позакласні заходи) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(24), ЗБЕРІГАННЯ(2)
9(07)
Т29
Театральна майстерня вчителя історії та правознавства : сценарії заходів / упоряд. О. А. Подобєд, упоряд. Л. С. ЧеркаськаК. : Редакція газет гуманітарного циклу, 2012. – 110 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
371.013(075.3)
Ф32
Федій Ольга Андріївна. Естетотерапія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Федій. – 2-ге вид. випр. та доп.К. : Центр учбової літератури, 2012 Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
801(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна. Теорія літератури і основи естетики : навчальний посібник / Н. С.ФеренцК. : Знання, 2014. – 496 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Ф53
Филипчук Мирослав Степанович. Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й оркестрів [Ноти] : навчально-методичний посібник / М. С. ФилипчукВінниця : Нова книга, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
91(07)
Ф79
Формування естетичного-ціннісного ставлення до світу в курсі географії 7 класу / уклад. З. В. ФілончукХарків : Основа, 2017. – 94 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Географія" ; вип. 1 (157)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
371.9(07)
Х45
Хіля А. В. "Натхненниця" подорож у світ культури та традицій: Виховання ціннісного ставлення до світової та національної культури, традицій власного народу та родини у осіб з порушеннями психофізичного розвитку засобами арт-терапії : посібник. Частина 3 / А. В. ХіляВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.3)
Ч-48
Черкасов Володимир Федорович. Теорія і методика музичної освіти : підручник / В. Ф. ЧеркасовКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
372(07)
Ш18
Шалімова Лариса Леонідівна. Казкотерапія як засіб розвитку дошкільнят / Л. Л. ШалімоваХарків : Ранок, 2013. – 160 с. – (Сучасна дошкільна освіта) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
9У(07)
Ш37
Шевцова Євгенія Володимирівна. Історія України. Уроки. 7-й клас / Є. В. ШевцоваК. : Редакція газет гуманітарного циклу, Перше вересня, 2015. – 191 с. : іл. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
74(07)
Ш83
Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна. Автентична вишивка та народне мистецтво : навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму / Н. М. Шпак-КосаківськаВінниця : ВОСЮН, 2016. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

МИСТЕЦТВО
Наукові, довідникові та науково-популярні видання
(2012-2018 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78
F44
Festschrift кафедрі історії музики етносів України та музичної критики Національної академії України ім. П. І. Чайковського : збірник / ред.-упоряд.: О. С. Зінькевич, Ю. І. ЧеканНіжин : ПП Лисенко М. М., 2014. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
А39
Акімов Д. Роксолана [Ноти] : балет в 2 актах, 10 сценах. 4 сцена "Гарем Султана" / Д. АкімовК. : Український пріоритет, 2013. – 384 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
Б24
Барвінок. Збірка пісень для дитячого хору [Ноти] : репертуар для учнів старших класів ДМШ та ДШМ / автор- упоряд. Л. Л. ШамроВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б34
Бджілка - трудівниця [Ноти] : музична вистава / слова С. Кас'яненко, музика Е. БрилінаК. : Дж.Дж., 2015. – 19 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4)
75У6
Б39
Безбах Ілля Васильович - заслужений діяч мистецтв України, директор музею, художник : альбом / упоряд. Н. В. БезбахВінниця : Консоль, 2012. – 60 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
76У
Б43
Беличко Н. Ю. Борис Гинзбург. Короткий жизни яркий след. 1933-1963 / Н. Ю. БеличкоК., 2013. – 248 с. : 227 ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Альбом скрипаля [Ноти] : скрипкові твори в супроводі фортепіано / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 64 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Грай, бандуро, грай! [Ноти] : вокальні твори в супроводі бандури / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 52 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Пригоди Барвінка та Ромашки. Музична казка на вірші Богдана Чалого / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 124 с. ; ноти. Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(6)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Сонячне намисто. Українські народні пісні в обробці для фортепіано [Ноти] / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2015. – 92 с. ; ноти. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано [навчальний репертуар для музичних шкіл, музичних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)] / Е. Б. Брилін ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид. доп.Вінниця : Нова Книга, 2014. – 104 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович. Юному віртуозу [Ноти]: твори для фортепіано / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 64 с. ; ноти. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(03)
Б90
Бугаєва Олена Валентинівна. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931): біографічний словник : науковий довідник / О. В. Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоКиїв, 2015. – 348 с. – (Із історії музичної спадщини України.) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
72У
Б90
Будівлі українських бібліотек : матеріали бібліотекознавчого дослідження / уклад. В. М. П'яскіна, ред. кол.: Г. А. Войцехівська, Р. Г. Дідик, О. В. Жидецька; Мінрегіон України, Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. ЗаболотногоКиїв, 2017. – 279 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Т47
Валентин Тишецький: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С48
Василь Слободянюк: живопис, ужиткове мистецтво, скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У
Ш83
Василь Шпак: Живопис : альбом / упоряд. Л. Н. ГринюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74У
В36
Верхова Марина Олександрівна. Великодня писанка : науково-художній нарис для дітей (українською, англійською, французькою мовами) / М. О. ВерховаВінниця : ПП Балюк, 2012. – 40 с Примірники: всього:2 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
73У6
С50
Володимир Смаровоз: скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
74У
Г17
Гальчак С. Д. Голкою, ниткою, серцем і душею: пантеон видатних особистостей України Любові Шаламай : фотоальбом / С. Д. Гальчак, С. КостюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 28 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С60
Геннадій Солдатов: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
74
Г65
Гончар Валентина Васильевна. Модульное оригами / В. В. ГончарМ. : Айрис-пресс, 2012. – 112 с. : ил.+ цв. вклейка 8 с. – (Внимание: дети !) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
Г85
Грицюк Ю. В. Мамо, моя мамо : збірка пісень / Ю. В. ГрицюкВінниця : Вінницька обласна друкарня, 2016. – 36 с. ; ноти Примірники: всього:1 - (1)
78У
Ж71
Жизнь как восхождение: памяти Николая Николаевича Юхновского : книга воспоминаний / сост. В. Синицын ; Винницкий государственный педагогический университет им. М. КоцюбинскогоВинница : Бенефис, 2012. – 76 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
З-12
Заболотная-Мисецкая Л. М. Пусть осень близится : песенник / Л. М. Заболотная-МисецкаяВинница : Винницкая обласная типография, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
З-13
Завальнюк А. Ф. Микола Леонтович : повне зібрання хорової та педагогічної спадщини / А. Ф. ЗавальнюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 688 с. : іл ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781
З-17
Зайко М. А. Картини зимової природи та Казкові образи у фортепіанній музиці : альбом фортепіанних звукозображувальних п'єс різних Авторів і стилів / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2014. – 88 с. : іл ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна. Образи природи у фортепіанній музиці [Ноти] : альбом фортепіанних п'єс / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2013. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна. Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибраних матеріалів / М. А. ЗайкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 60 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У6
П57
Ірина Попенко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
78
К27
Картавий Петро Васильович. Із досвіду створення середовища шанувальників авторської пісні : літопис подій, що відбулися в Сумах у 1977-2013 роках / П. В. КартавийСуми : Мак Ден, 2013. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Олександр Богомазов. Автопортрет / О. Д. Кашуба-ВольвачК. : Родовід, 2012. – 107 с. – (Мала серія українського модернізму) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Українська Академія Мистецтва : монографія. Книга 1. Історія заснування (березень-грудень 1917). Хронологія подій. Документи / О. Д. Кашуба-Вольвач ; Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв УкраїниК. : Фенікс, 2014. – 223 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
К36
Керда Ольга Михайлівна. Музика - дар Господній / О. М. КердаМиколаїв : ПП "Ощипок М. М.", 2012. – 374 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), (2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
792У
К38
Київський академічний театр оперети. 75 років! : фотоальбом / ред. кол.: О. Когут, О. Тацій, У. Лисак ; вступ. слово Б. Д. СтрутинськогоКиїв, 2016. – 200 с. : іл. ; фото. Примірники: всього:1 - (1)

К49
Клименко Ірина Валентинівна. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / І. В. Клименко ; відп. ред. С. В. СоханьКиїв, 2015. – 464 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У1
К55
Кобилюх В. В чому трагедія Максима Березовського? / В. КобилюхЛьвів, 2012. – 21 с. – (Честь і Чин) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
К59
Козюк Володимир. Всі ми діти твої, Україно! : світлини / В. Козюк ; ред. В. Сторожук ; пер. В. ВолосВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 268 с. : іл., Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
К78
Кращий художник: Перший Всеукраїнський мистецький пленер : каталогВінниця, 2017. – 36 с. : іл. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(083)
Л63
Лисенко І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. ЛисенкоК. : Знання, 2012. – 639 с. Примірники: всього:20 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(12)
78У
Л84
Лунина Анна. Композитор в зеркале современности. В 2-х т.. Т. 1 / А. ЛунинаКиев : Дух і літера, 2015. – 504 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
Л84
Лунина Анна. Композитор в зеркале современности. В 2-х т.. Т. 2 / А. ЛунинаКиев : Дух і літера, 2015. – 472 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792У
М15
Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала. – вид. 2-ге, доп.К. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
М42
Медражевський Афанасій Теофілович. Вокально-хорові твори : педагогічний репертуар для вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Спеціальність: "Музичне мистецтво" / А. МедражевськийВінниця : Нілан- ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 22 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України ; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 357 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 21 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 298 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
Б12
Михайло Бабій: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
Ч-75
Михайло Чорний: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78.02
М74
Можевєлов Борис Валентинович. Мелодии для гармонизации : Для теоретико-композиторских отделений музыкальных училищ / Б. В. Можевєлов ; ред. А. В. ВульфсонЛенинград : Музыка, 1982. – 135 с. : муз. пр. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
781
М87
Мошик Микола Григорович. Кобзарські пісні про голод : вокальні твори для голосу в супроводі бандури / М. Г. МошикСуми : Університетська книга, 2013. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
Н30
Народні пісні Житомирщини (з колекції збирачів фольклору) : Присвячується пам'яті непересічного записувача пісенного фольклору Михайла Петровича Гайдая / упоряд. та вступ. стаття Л. О. ЄфремовоїКиїв : Наукова думка, 2012. – 723 с. ; ноти, карти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
793(03)
Н30
Народні та зразкові художні колективи закладів освіти Вінниччини / упоряд. З. С. Кесельман ; відповідальний за випуск Мельник Т. І.Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 29 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Н34
Нахманович Рафаїл Аронович. Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека / Р. А. Нахманович ; ред.-сост. Г. Нахманович, В. Нахманович ; вступ. ст. М. Шудря, Г. СтремовскийК. : Феникс, 2013. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Н19
Олександр Григорович Назаренко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
П28
Пёстрые листки: Памяти Николая Николаевича Юхновского : воспоминания, научно-педагогическое наследие, музыкальные произведения / сост. В. М. СиницынВинница : Нилан-ЛТД, 2015. – 210 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
78У
П34
Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. І. Іваницький, відп. ред. Г. А. СкрипникВінниця : Нова книга, 2013. – 456 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78У
П27
Перкун В. Володимир Івасюк / В. ПеркунКиїв, 2013. – 64 с. – (Великі українці) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
П58
Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз: для середніх і старших класів ДМШ / перекладання для фортепіано Жул'євої Л. ВВінниця : Нова книга, 2013. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(03)
Р66
Рок-музика і джаз: словник-довідник (терміни, поняття, персоналії) / упоряд.: Б. А. Брилін, Н. В. ЛіваВінниця : Віндрук, 2015. – 175 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
Р83
Руденко Людмила Григорівна. Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія / Л. Г. Руденко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НБУВ, 2013. – 416 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
Н59
Світлана Нечай-Сорока. Життя прекрасне: Серія живописних робіт 2013-2016 рр. : альбом / упоряд. С. А. Нечай-СорокаВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74
С32
Серова В. В. Вырезаем снежинки. Более 100 моделей / В. В. Серова, В. Ю. СеровМ. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 80 с. : ил. – (Школа творчества) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
792(03)
С48
Словник визначень основних музичних, танцювальних, хореографічних термінів та понять з дисципліни "Ритміка і хореографія" / уклад.: В. М. Кізім, Т. М. ЧернишенкоВінниця, 2015. – 64 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
С77
Старовинні жанри американського фольклору [Ноти] : альбом п'єс для фортепіано: дитяча вулична творчість, Бамбули, пісні трудового люду, баллади, скрипкові мелодії, Spirichuel, Boogie- Woogie, Bluez, Bandjo / упоряд. М. А. ЗайкоТернопіль : Тернограф, 2015. – 84 с. : іл. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
С79
Стеценко К. Духовні твори [Ноти] / К. Стеценко ; ред.-упоряд. М. М. ГобдичК. : Фенікс, 2013. – 404 с Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78
С91
Сучасна музика в сучасному світі : збірник наукових статей. Випуск 3 / ред. кол.: М. А. Моісєєва, С. В. Олійник, О. В. ПлотницькаЖитомир : ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
С91
Сучасна музика в сучасному світі [Ноти] : хрестоматія / уклад. М. А. Моісєєва, С. В. Жуков, І. Є. КопотьЖитомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 79 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
Ш37
Тарас Шевченко. Альбом 1845 року : наукове дослідження, коментарі / упоряд. С. Гальченко; Національна академія наук України ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка . – комплектне виданняК. : Веселка, 2013. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
783
Т48
Ткачук Павло. Щоб слово пламенем взялось ... / П. ТкачукВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 92 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
74У
Ф42
Феномен традиційної селянської ляльки : еволюція образу-від "княгині" до авторської ляльки і сувенірної ляльки-символу, ляльки різних регіонів / Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України К., 2013. – 20 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78
Х98
Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс : монографія / за ред. І. С. П'ятницької-ПоздняковоїМиколаїв : Іліон, 2013. – 344 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792
Ч-48
Черков А. Институт театра : разрозненные мысли, отдельные заметки и проекты - к идее и модели, к структуре искомого института ... / А. ЧерковК. : Лаборатория социального анализа Ф-4, 2012. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Ч-48
Черков Георгій Анатолійович. Екранний світ - діалог реальностей : монографія / Г. А. ЧерковК., 2013. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
Ч-75
Чолом тобі, Вкраїно! : пісні на вірші Павла Ткачука / ред. П. ТкачукВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2017. – 96 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), (1)
783
Ш37
Шевченко В. Вёсла пишут слова любви ... : сборник песен на стихи поэтессы Республики Казахстан С. В. Грабовецкой / В. Шевченко, С. В. ГрабовецкаяАстана : Capital Print, 2018. – 49 с. ; ноты Примірники: всього:2 - (2)
783
Ш37
Шевченко В. Дождинка в окно постучала ... : сборник песен на стихи поэтессы Республики Казахстан С. В. Грабовецкой / В. Шевченко, С. В. ГрабовецкаяАстана : Capital Print, 2018. – 32 с. ; ноты Примірники: всього:2 - (2)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

МИСТЕЦТВО
Аналітичні статті

 1. Абрамян Тетяна. Пізнання класичної музики через анімаційне кіно / Т. Абрамян // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 3. – С. 15-20
 2. Андрієвська Любов. Перлини українського бароко : урок мистецтва у 8-му класі / Любов Андрієвська // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 10-12 (Дод.).
 3. Бабінцева І. В. Інтерактивні завдання та вправи на уроках мистецтва у 8-му класі / І. В. Бабінцева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 10. – С. 44-46
 4. Безручко Олександр. Аналіз маловідомих лекцій 1932 року українського кінорежисера і драматурга Олександра Довженка / О. Безручко // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 92-100
 5. Біла А. Андрій Кузьменко : людина, яка співала про філософію життя та правди / А. Біла // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 9-14.
 6. Борисенко І. Кав'ярня "Осінні смаколики" : осіннє родинне свято для дітей старшої групи / Інна Борисенко // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 45-50.
 7. Брайко Олександр. Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала / Олександр Брайко // Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 36-46
 8. Бугайчук А. Гнат Юра - бравий солдат Швейк / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 12. – С. 76-85
 9. Бугайчук А. Лесь Курбас - український митець із кулею в серці / А. Бугайчук // Школа. – 2017. – № 2. – С. 62-69.
 10. Буренко В. Художні напрями мистецтва ХХ-ХХІ ст. та їхнє відображення в англійському образотворчому мистецтві / В. Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2017. – № 1. – С. 2-5
 11. Васіна В. А. Слухаємо музику : планування домінантних занять / В. А. Васіна // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8(серпень). – С. 53-59
 12. Васкан В. А музика звучить : проект / Валентина Васкан // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 64.
 13. Вергеліс О. П'ять пудів життя : [ювілей Ади Роговцевої] / Олег Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2017. – 15-21 липня (№ 27). – С. 14.
 14. Весна-красна вже йде («Музичне мистецтво», 1-й клас) : урок // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 6-7.
 15. Вишневська І. Соломія Крушельницька - українська Мадам Баттерфляй / І. Вишневська // Школа. – 2017. – № 8. – С. 64-73.
 16. Вітковський В. Територія музики : до 80-річчя Вінницької обласної філармонії / Вадим Вітковський // Вінницький край. – 2017. – № 2. – С. 122-136.
 17. Вітковський Вадим Територія музики (до 80-річчя Вінницької обласної філармонії) / Вадим Вітковський, Михайло Каменюк // Вінницький край. – 2017. – № 3. – С. 82-87.
 18. Вовк Т. Подорож до музичного зоопарку : розвага для дітей старшої групи / Т. Вовк // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 34-40.
 19. Волошенко О. Жанри камерної інструментальної музики. Прелюдія : урок у 6-му класі / О. Волошенко // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 6-9. (Дод.)
 20. Вусик Т. Равликові привітання : сценарій Свята мами для дітей молодшого групи / Т. Вусик // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 39-42.
 21. Вусик Т. Свято цяточки : сценарій розваги для дітей середньої групи / Тетяна Вусик, Оксана Турець // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 44-48.
 22. Вусик Т. Як навчити дитину насолоджуватися музикою? / Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 8-12.
 23. Гаврилова Т. Енергія розвитку творчості : розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва як пріоритетний напрям розвитку освітньої галузі України / Т. Гаврилова // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 5-8 (Дод.).
 24. Гайдамака О. Вивчення предметів художньо-естетичного циклу в основній школі : методичні рекомендації / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 1-6 (Дод.).
 25. Гайдамака О. Краса навколо - у довкіллі і повсякденності : уроки мистецтва у 8-му класі (за новою програмою) / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 6-8.
 26. Гайдамака О. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва за підручником "Мистецтво. 9-й клас" (авт. О. Гайдамака) / О. Гайдамака // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 1-3 (Дод).
 27. Галкіна Л. Кирило Стеценко : провідник духовності в Україні / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Травень (№ 9). – С. 33-37.
 28. Галкіна Л. Левко Ревуцький : Той, хто працював для українського народу / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 1-4 (Дод.).
 29. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування "Мистецтво", 9-й клас / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 1-9 (Дод.).
 30. Галкіна Лариса. Недоспівана серенада. Глен Міллер (01.03.1904-15.12.1944) / Лариса Галкіна // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 1-4 (Дод.)
 31. Гетьман О. Діалог музики та живопису : урок музичного мистецтва з елементами критичного мислення в 5-му класі / О. Гетьман // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 13-21.
 32. Голик Роман. Від романтизму до постмодернізму : лектура й література галицьких українців ХІХ - поч. ХХІ ст. / Роман Голик // Дивослово. – 2017. – № 5. – С. 51-58
 33. Головецька Н. Веселі нотки / Н. Головецька // Позакласний час. – 2017. – № 10(жовтень). – С. 35-36
 34. Гончаренко Н. Разом створимо сьогодні витинанки великодні : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Н. Гончаренко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 4. – С. 38-40.
 35. Гончарова Н. Музика в мультиплікації : українська анімація / Н. Гончарова // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 1-9 (Дод.).
 36. Горак Роман. Юрій Лесюк з Семенової вулички / Роман Горак // Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 234-248
 37. Горовенко В. Кінематограф: особливості художньої мови : урок "мистецтва" в 9-му класі за новою програмою / В. Горовенко // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 11-13 (Дод.).
 38. Городецька О. Український рушничок : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / О. Городецька // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 14-15.
 39. Горська О. Чарівний світ звуків у колядках і віншуваннях : сценарій виховного заходу для учнів 6-х класів / О. Горська // Шкільний світ. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 13-21 (Дод.).
 40. Грабовський Володимир. Війна і музика : сюжети на актуальну тему / Володимир Грабовський // Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 155-161
 41. Грабовький В. Війна і музика (кілька епізодів на актуальну тему) / В. Грабовький // Музика. – 2017. – № 3. – С. 22-25.
 42. Гриняєва Наталія. Мистецтво навколо нас. Петриківський розпис - вид декоративно-ужиткового мистецтва : майстер-клас / Наталія Гриняєва // Трудове навчання. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 43-49.
 43. Гусак О. Дивоказка зими : конспект інтегрованого заняття з пріоритетом завдань на розвиток креативності для дітей старшої групи / Олена Гусак // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 30-34.
 44. Давиденко Н. Інклюзивна освіта в музичній діяльності : як визначити й подолати бар'єри в навчанні дошкільників / Н. Давиденко // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Жовтень (№ 10). – С. 26-27.
 45. Демків М. Пісня і танець : конспект уроку музичного мистецтва, 4-й клас / М. Демків // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 5). – С. 5-12 (Дод.).
 46. Демченко І. Креатотерапія: лікуємо душі засобами творчості : методика створення виробів у техніці паперопластики / І. Демченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 25-29.
 47. Деркач Ю. Активне слухання за методикою Батії Штраус / Юлія Деркач // Музичний керівник. – 2017. – № 8. – С. 13-19.
 48. Добровольська Олена Квітучий талант : [про вінницьку художницю Ірину Бабій] / Олена Добровольська // Вінницький край. – 2017. – № 3. – С. 132-133.
 49. Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті / Валерій Дружбинський // Дзеркало тижня. – 2017. – 8 квітня - 14 квітня (№ 13). – С. 10
 50. Дубовик Т. Музичні несподіванки весняних краплинок : конспект тематичного музичного заняття для дітей середньої групи / Тамара Дубовик, Ірина Дубровіна // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 21-27.
 51. Дубровіна Ірина. Казкова мозаїка : збірка сценаріїв театралізованих вистав / Ірина Дубровіна, Анжела Хребтова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-41
 52. Жулковський Б. Православний богослужбовий спів як засіб музичної терапії школярів / Богдан Жулковський // Початкова школа. – 2017. – № 7. – С. 50-52.
 53. Захаренко Вячеслав Володимирович. Низькочастотна радіоастрономія та екзопланети / Вячеслав Володимирович Захаренко // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 5. – С. 75-76
 54. Захарчук І. Барвисті вишиванки з Буші / І. Захарчук // Вінниччина. – 2017. – 9 червня (№ 44). – С. 7.
 55. Зборовський П. Різдвяний цикл свят на Турківщині / Петро Зборовський // Музика. – 2017. – № 1. – С. 30-35.
 56. Іваницький А. І. Нове видання з української музики / А. І. Іваницький // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 1 (січень-березень). – С. 113-114
 57. Кизименко О. Майбутнє української витинанки : віртуальна екскурсія у світ народного декоративного мистецтва / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 33-37.
 58. Кизименко О. Ткацтво - найдавніше ремесло українців : віртуальна екскурсія містом Кролевець / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 20-25.
 59. Кизименко О. Чарівний світ петриківського розпису : віртуальна екскурсія в село Петриківку / О. Кизименко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 24). – С. 10-13.
 60. Кириченко С. В. Формування творчої особистості засобами музично-театральних вистав / С. В. Кириченко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 42-47.
 61. Кисельова Вікторія. Три історії про кохання : вистава за творами Лесі Українки та Неди Неждани / Вікторія Кисельова // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 29-34
 62. Клєпікова І. Образи природи, тварин, людей у мистецтві : (Урок з образотворчого мистецтва, 4 клас) / І. Клєпікова // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 32-33.
 63. Кожукало Н. "А доля їхня - доля України..." : поетично-музично-художній вернісаж про знаних і незнаних талановитих українок-берегинь / Наталія Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 5. – С. 26-30
 64. Коломієць Л. А. Незабутня квітка Цісик : [виховний захід] / Л. А. Коломієць // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 24-28.
 65. Колотило Оксана. Образ жінки-матері у мистецтві : мистецький салон. Інтегроване заняття з мистецтва у 3-му класі / Оксана Колотило // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 7-9 (Дод.).
 66. Колпакова О. М. Майстер полонезів і мазурок / О. М. Колпакова // Розкажіть онуку. – 2017. – № 4 (квітень). – С. 41-44
 67. Комаровська О. А. Художні цінності сучасних дітей: особливості прояву та діагностування / О. А. Комаровська // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 57-62
 68. Кондратюк Н. Театрально-декораційний живопис : урок образотворчого мистецтва у 5-му класі / Н. Кондратюк // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 1-4 (Дод.).
 69. Кондратюк Наталія. На сцені лялькового театру : урок образотворчого мистецтва (інтегрований урок "Мистецтво") у 5-му класі / Наталія Кондратюк // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 3-6 (Дод.).
 70. Конькова Г. Незбагненна краса його музики : [про композитора О. Злотника] / Галина Конькова // Музика. – 2017. – № 3. – С. 12-13.
 71. Королюк Т. Образотворчість має власні таємниці. Одна із них, всі знають, - композиція : формування уявлень про композиційну організацію площини / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2017. – № 5. – С. 18-22.
 72. Корусь О. Виставка "Два майстри" в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького / О. Корусь // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 1 (січень-березень). – С. 109-110
 73. Красножон В. Соломія Крушельницька - зірка оперної сцени / В. Красножон, Н. Сисоєва // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 15). – С. 20-40.
 74. Куртєва В. Танцювальні мелодії різних країн : урок-подорож для учнів 4-го класу / В. Куртєва // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 16-19 (Дод.).
 75. Лапшин С. А. Михайлівська церква смт. Дашів - одна з перлин дерев'яної архітектури Поділля / С. А. Лапшин, І. Ю. Зінько // Виховання молоді на принципах християнської моралі : збірник матеріалів VІ регіональної науково-методичної конференції (24 квітня 2017 року). – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2017. – С. 65-67
 76. Лемешева Н. Велич і могутність Стародавнього Риму : уроки за новою програмою, 8-й клас. Урок 3 / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2017. – Серпень (№ 16). – С. 9-29.
 77. Лендєл О. Англійська мова попід руку з музикою / Олена Лендєл // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 20-25.
 78. Лємешева Н. Романський стиль : "Величне мовчання" архітектури та лицарськийф кодекс честі : уроки за новою програмою, 8-й клас / Н. Лємешева // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 1-23 (Дод.).
 79. Лєндєл О. Сен-Санс XXI століття: безкоштовні інтернет-ресурси / Олена Лєндєл // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 31-33.
 80. Литвіненко В. Пальчиками граємося та розвиваємося / Валентина Литвіненко // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 15-17.
 81. Литус Т. Вишивка — невмирущий оберіг : урок образотворчого мистецтва у 7-му класі : за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво, авт. Л. Масол та ін.) / Т. Литус // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 6-8 (Дод.).
 82. Лісун Т. Л. Подорож до Феї Музики / Т. Л. Лісун // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8(серпень). – С. 60-61
 83. Літературна сторінка // Позакласний час. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 47
 84. Мазуренко О. Етнічна музика : розробка уроку музичного мистецтва, 7-й клас / О. Мазуренко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 7-10 (Дод).
 85. Мазуренко О. Українська автетична музика : розробка уроку музичного мистецтва, 7-й клас / О. Мазуренко // Шкільний світ. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 1-6 (Дод.).
 86. Малигіна Л. Пісня, що здобула "Нобеля" : особливості поетики Боба Ділана / Л. Малигіна // Зарубіжна література. – 2017. – Лютий (№ 2). – С. 68-73.
 87. Манюк Г. Зустріч з музичними китами : навчально-виховний захід / Галина Манюк // Початкова школа. – 2017. – № 1. – С. 28-29
 88. Маруняк В. Мистецтво батика : навчальна програма з образотворчого мистецтва гуртка "Батик" / В. Маруняк // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 1-9 (Дод.).
 89. Маруняк В. Цікаве й захопливе мистецтво батику : проектна діяльність для учнів основної школи / В. Маруняк // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 14-20.
 90. Маценко Георгій. Славетні гості Львова. Живе відчуття доби / Георгій Маценко // Дзвін. – 2016. – № 2. – С. 228-230 ; Дзвін. – 2016. – № 3. – С. 146-148 ; Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 145-153 ; Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 182-187 ; Дзвін. – 2016. – № 8. – С. 110-116 ; Дзвін. – 2016. – № 9/10. – С. 165-173 ; Дзвін. – 2016. – № 11/12. – С. 190-196 ; Дзвін. – 2017. – № 4. – С. 181-186; Дзвін. – 2017. – № 5. – С. 172-177
 91. Мельник В. Вони так і не зустрілись... [Петро Чайковський і Надія фон Мекк] / В. Мельник // Вінниччина. – 2017. – 13 січня (№ 4). – С. 7.
 92. Мердич Л. Музичний зорепад французької естради : план-конспект уроку музичного мистецтва у 8-му класі / Л. Мердич // Шкільний світ. – 2017. – Січень (№ 1). – С. 1-8 (Дод.).
 93. "Мистецтво" як один із головних предметів у школі // Школа. – 2017. – № 2. – С. 82-89.
 94. Мороз О. Про що мовчать старі речі / О. Мороз // Вінницька газета. – 2017. – 24 лютого (№ 9). – С. 10.
 95. Мурга Л. О. Географія народних промислів України / Л. О. Мурга // Географія та економіка в рідній школі. – 2017. – № 9. – С. 2-6
 96. Найдич В. Я сам! Розвиток креативних здібностей дитини під час самостійної музичної гри / В. Найдич // Музичний керівник. – 2017. – № 4. – С. 26-32.
 97. Наймасовіше з мистецтв : 9 вересня - День українського кіно // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8(серпень). – С. 25-29
 98. Незвиська Л. Виражальне та зображувальне в музиці : урок музичного мистецтва, 2-й клас / Л. Незвиська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 17-18 (Дод.).
 99. Никитюк Олександр Не закінчена історія : [становлення сучасного мистецтва у м. Вінниці] / Олександр Никитюк // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього : збірник статей / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва. – Вінниця, 2017. – С. 74-79
 100. Німилович О. Мальовнича палітра музики Лесі Дичко / Олександра Німилович // Музика. – 2017. – № 3. – С. 14-21.
 101. Новікова Ю. А. Святкуємо разом із музикою. («Музичне мистецтво», 2-й клас) : урок / Ю. А. Новікова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 10-11.
 102. Овдійчук В. А. Борці шевченкового гарту. Кобзарі : усний літературно-музичний часопис / В. А. Овдійчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 2. – С. 42-46.
 103. Овчаренко Оксана. Я люблю свою країну : урок музичного мистецтва в 4-му класі / Оксана Овчаренко // Шкільний світ. – 2017. – Лютий (№ 3). – С. 15-22.
 104. Олійник В. Голгофа Артемія Веделя / В. Олійник // Дзеркало тижня. – 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15.
 105. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків мистецтва у 9-му класі до підручника "Мистецтво" (автора Л. Масол) // Шкільний світ. – 2017. – Вересень (№ 18). – С. 4-8 (Дод.).
 106. Орлова Є. Г. Майстри портретного жанру. Савелій Сорін / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. –С. 20-28 : фото.
 107. Петрова О. Бінарний урок з образотворчого мистецтва й англійської мови в 1-му класі / О. Петрова, О. Овсієнко // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 4-6.
 108. Пірог А. Художній образ - душа мистецтва : типологія художніх образів в образотворчому мистецтві : урок образотворчого мистецтва в 5-му класі / А. Пірог // Шкільний світ. – 2017. – Березень (№ 6). – С. 5-10 (Дод.).
 109. Половець Д. Краса побутових виробів : урок образотворчого мистецтва в 7-му класі / Д. Половець // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 1-4 (Дод.).
 110. Половець Д. С. Дизайн поліграфічної продукції... (Образотворче мистецтво", 7-й клас) : урок / Д. С. Половець // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 17-19.
 111. Полтавцева Т. В. Світ дитячих ігор («Музичне мистецтво», 4-й клас) : урок / Т. В. Полтавцева // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 12-16.
 112. Пономаренко О. В. Різдвяна і великодня символіка в сучасному живопису та скульптурі Олексія і Кирила Шевчуків / О. В. Пономаренко // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 2(квітень-червень). – С. 92-95
 113. Пономаренко О. Ілюзія безмежності творчого простору / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 1. – С. 62-63.
 114. Постернак А. Декоративна переробка літер. Ініціал : урок образотворчого мистецтва в 7-му класі / А. Постернак // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 5-6 (Дод.).
 115. Прокоф’єва Л. Є. Виготовлення новорічної ялинки : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі / Л. Є. Прокоф’єва // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 37-39.
 116. Пуляк М. "Листоноша, що приносить вірші" : урок за творчістю американського поета, композитора, співака, лауреата Нобелівської премії 2016 року Боба Ділана / Марія Пуляк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 7/8. – С. 15-19
 117. Романюк І. Готуємо свято в дитячому садку від А до Я / Ірина Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 4-11.
 118. Романюк І. Як не передати куті меду: тривалість музичних занять і свят / І. Романюк // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 18-20.
 119. Ромашко Л. М. Писанкарство в Україні : заняття гуртка для учнів 4-х класів / Л. М. Ромашко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 36-41.
 120. Савченко К. Українські мелодії в сучасній музиці : позакласний захід для учнів 6-8-х класів / К. Савченко // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 7). – С. 11-21 (Дод.).
 121. Саєнко К. А. Дидактичні ігри на уроках музичного мистецтва в початковій школі / К. А. Саєнко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2017. – № 3. – С. 34-35.
 122. Семиряжко Ю. Дивовижний світ кінематографа : урок мистецтва в 9-му класі / Ю. Семиряжко // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 7-25 (Дод.).
 123. Сергій Лифар - українець до кінця // Школа. – 2017. – № 1. – С. 70-79.
 124. Сидорянська С. Історичні пісні й думи : урок музичного мистецтва, 4-й клас / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 13-16 (Дод.).
 125. Сидорянська С. Народні інструменти : урок у 4-му класі / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 13-23 (Дод.).
 126. Сидорянська С. Українська народна дума : урок музичного мистецтва, 4-й клас / С. Сидорянська // Шкільний світ. – 2017. – Жовтень (№ 19). – С. 9-12 (Дод.).
 127. Сичко Лариса. Легенда Подільського писанкарства : [Анастасія Мудла] / Лариса Сичко // Вінницький край. – 2017. – № 4. – С. 56-64.
 128. Скорик К. Кохання - як пісня, пісні - як кохання : урок-ліричний концерт за творчістю поета- пісняра Володимира Івасюка / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 2. – С. 31-35.
 129. Скульптор-самоук : до 140-річчя від дня народження П. П. Верни (1877-1966) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2017. – № 1. – С. 40-49
 130. Степанова Н. Музичний образ. Робота над музичним образом у класі фортепіано із застосуванням традиційної та інноваційної технологій : відкритий урок / Н. Степанова // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 11). – С. 10-15 (Дод.).
 131. Степанченко Г. Митець і час. Євген Станкович / Галина Степанченко // Українська музична газета. – 2017. – Липень-вересень (№ 3). – С. 7.
 132. Степанченко Г. Музичний всесвіт Ганни Гаврилець (штрихи до портрета) / Галина Степанченко // Музика. – 2017. – № 1. – С. 24-29.
 133. Степанчук К. "Пісня про рушник" : пісенна творчість Андрія Малишка / К. Степанчук // Українська мова та література. – 2017. – № 5/6. – С. 34-38.
 134. Стрільчук Н. Дошкільник року - 2017 : сценарій випускного свята / Н. Стрільчук // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 42-46.
 135. Тараканова А. Хореографічний репертуар - складова формування національно-патріотичної культури особистості / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 41-43.
 136. Творець стрілецьких пісень : 15 вересня - 125 років від дня народження Михайла Гайворонського // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 41-42
 137. Творчість без обмежень. Образотворче мистецтво : урок, 3-й клас // Початкова освіта. – 2017. – Жовтень (№ 20). – С. 34-41.
 138. Терен Н. Цілюща музика Шуберта / Н. Терен // Вінницька газета. – 2017. – 27 січня (№ 5). – С. 6.
 139. Тищенко Т. Висоцькі в Гайсині / Т. Тищенко, М. Цибульльський // Вінницька газета. – 2017. – 3 лютого (№ 6). – С. 6.
 140. Топчій О. О. Янушкевич презентувала збірник та аудіоальбом духовних пісень "Дякую Тобі, Боже" / О. Топчій // Освіта Вінниччини. – 2017. – 26 травня (№ 21). – С. 7-8.
 141. Трегуб О. В. Малювання натюрморту «Овочі та фрукти». Метод штампування : урок образотворчого мистецтва у 2-му класі (звіт про роботу над проектом) / О. В. Трегуб // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 33. – С. 34-36.
 142. Тутова Т. Г. Дивовижні метелики : урок образотворчого мистецтва в 1-му класі / Т. Г. Тутова // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 7/8 . – С. 76-79.
 143. Тучинський В. Салюк Олександр Васильович - майстер витинанок / В. Тучинський, Р. Голюк // Перша Чернівецька наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр, смт. Чернівці, 6 жовтня 2017 р. / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ПП Балюк, 2017. – С. 351-354
 144. Тюрина О. Система художньої діяльності "SOS": розвиток духовно-творчого потенціалу молодших школярів / О. Тюрина // Учитель початкової школи. – 2017. – № 1. – С. 42-45.
 145. У великих дивні звички // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 5 (травень). – С. 127
 146. Фалько Я. Пам'ятники Тарасу Шевченку та питання візуалізації образу Кобзаря в початкових класах / Ярослав Фалько // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 55-58
 147. Федевич Людмила. Сіверські орнаменти у різьбленому дереві Ігоря Білевича / Л. Федевич // Вища школа. – 2017. – № 11. – С. 58-66
 148. Цікаві бувальщини // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 93-94
 149. Цікаві бувальщини із життя відомих українців // Шкільна бібліотека. – 2017. – № 9 (вересень). – С. 125-127
 150. Цікаві факти з історії батика : матеріали до уроків // Шкільний світ. – 2017. – Червень (№ 12). – С. 10-27 (Дод).
 151. Чеснєйша Л. Ми ділили апельсин, або Як пояснити, що таке метр / Людмила Чеснєйша // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 11-14.
 152. Шарговська О. "Тіні забутих предків": таємниці й загадки Сергія Параджанова / О. Шарговська // Школа. – 2017. – № 9. – С. 84-87.
 153. Швець О. С. ЇЇ величність Музика / О. С. Швець // Позакласний час. – 2017. – № 10 (жовтень). – С. 42-43
 154. Шестеренко І. Вічно жива музика Віталія Кирейка / Ірина Шестеренко // Музика. – 2017. – № 1. – С. 44-47.
 155. Шехунова Стелла Борисівна. Геолого-геофізичні проблеми глибинної ізоляції радіоактивних відходів : за матер. наук. доп. на засіданні Президії НАН України 19 квітня 2017 року / Стелла Борисівна Шехунова // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 7. – С. 24-36
 156. Шкідін Н. Т. Популярність образу Прометея в мистецтві. 6, 8, 9-ті класи / Н. Т. Шкідін // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 17/18. – С. 25-28.
 157. Шуть М. Раз, два, три - дитино, твори! / Микола Шуть // Музичний керівник. – 2017. – № 3. – С. 4-10.
 158. Щукина Л. В. Сказка в музыке : интегрированное музыкальное занятие в старшей группе / Л. В. Щукина // Розкажіть онуку. – 2017. – № 8 (серпень). – С. 63-64
 159. Яків Гніздовський: геній із Тернопільщини // Шкільний світ. – 2017. – Квітень (№ 8). – С. 1-4 (Дод.).
 160. Якубов Т. Повернення Сергія Борткевича / Т. Якубов // Музика. – 2017. – № 1. – С. 12-13.
 161. Яновська Н. Фіксики на святі мами : сценарій весняного свята для дітей середньої та старшої груп / Неля Яновська // Музичний керівник. – 2017. – № 1. – С. 43-51.
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений