МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Валеологія Довідкові видання
Географія Екологія Економічні науки Інформатика Історія
Культура Математика Мистецтво Наука Освіта
Основи медицини Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія
Релігія Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання
Філологічні науки Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

МИСТЕЦТВО
Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт навч. закл. / Л. С. АристоваК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. С. Аристова, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2013. – 112 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
А81
Аристова Л. С. Музыкальное искусство: учебник для 2 класса / Л. С. Аристова, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 128 с. : ил. Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
781(075.3)
А94
Афоніна О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. БарановаВінниця : Нова книга, 2013. – 148 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(10)
78У(075.3)
Б24
Барановська І. Г. У країну творчості через світ народного мистецтва : навч.-метод посіб. / І. Г. Барановська, Н. Г. МозгальоваВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2011. – 134 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
781(075.3)
Б48
Береза А. В. Виконавська підготовка баяніста - майбутнього вчителя музики : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович ; МОН, молоді та спорту України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2012. – 322 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти музично-педагогічних спеціальностей та вчителів музики. Т. 3 (Варіації) / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Фірма Планер, 2016. – 439 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства. Том 1 : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020204, спеціальності 7.02020401 "Музичне мистецтво" та вчителів музики. Т. 1 / А. В. Береза, Б. І. НестеровичВінниця : Планер, 2013. – 366 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781.24(075.3)
Б48
Береза А. В. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи : навчально-методичний посібник / А. В. Береза, Б. І. Нестерович. – 2-ге вид. змін. та доп. Вінниця : Нова книга, 2011. – 176 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Б. А. Інструментування та аранжування : тексти лекцій та практичні матеріали для студентів мистецько-педагогічних спеціальностей Інститутів і факультетів музичного мистецтва педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури і мистецтв, а також для учителів музики загальноосвітніх шкіл / Б. А. Брилін, Е. Б. Брилін. – 2-ге вид.Одеса, 2012. – 745 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(07)
Б87
Брилін Б. А. Вокально-інструментальні ансамблі школярів : книга для учителя / Б. А. Брилін. – 2-ге вид.К. : Преса України, 2011. – 131 с. ; ноти Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.3)
Б87
Брилін Е. Б. Через пісню життя відчуваю: вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Е. Б. БрилінВінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. ; ноти Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
781(07)
Б87
Бриліна В. Л. Вокальна професійна підготовка вчителя музики : методичний посібник / В. Л. Бриліна, Л. М. Ставінська ; МОН, молоді та спорту УкраїниВінниця : Нова книга, 2013. – 120 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(5)
78(075.3)
В22
Вацьо Михайло Васильович Український дитячий музичний фольклор у художньому розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів мистецьких дисциплін загальноосвітніх шкіл та вихователів дитячих дошкільних закладів / М. В. ВацьоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 124 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(07)
В26
Ведмедеря М. О. Пісенний дивокрай : 1-4 класи : [для вчит. почат. кл.] / М. О. ВедмедеряК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(07)
В54
Виховання дитячого співочого голосу в хорі : методичні рекомендації для студентів спеціальності "Музичне мистецтво" / уклад.: Н. Є. Кравцова, Ж. В. Штепа ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФО Репей Д. В., 2012. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
В66
Вокально-педагогічний репертуар для високих та середніх жіночих голосів: хрестоматія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / упоряд.: Е. Г. Колосова, С. М. ЦарукТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
Г13
Газінський В. І. Навчальний хор : навч.-метод. посіб. / В. І. Газінський, Т. О. Лозінська, К. Л. ДабіжаВінниця : Розвиток, 2012. – 223 с. ; ноти Примірники: всього:62 - НАВЧ. ВІДДІЛ(56), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4)
78(07)
Г16
Галкіна Лариса Василівна Музичне мистецтво. Портрети та біографії композиторів / Л. В. Галкіна ; упоряд. Н. В. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2015. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(07)
Г83
Григор'єва Вікторія Вікторівна Хорове диригування : метод. реком. для самостійної роботи / В. В. Григор'єваБердянськ : Вид-ць Ткачук О. В., 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - (1)
76(075.2)
Ж51
Железняк С. М. Образотворче мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. М. Железняк, О. В. ЛамоноваК. : Генеза, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(07)
З-80
Золотарьова Ольга Ігорівна Усі уроки музичного мистецтва : [5 клас] / О. І. ЗолотарьоваХ. : Основа, 2011. – 254 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(075.3)
К14
Казачинська-Савчук Галина Михайлівна Хоровий клас: теорія, методика, практика : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. М. Казачинська-Савчук К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 440 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.1)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, В. В. СергієнкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
76(075.2)
К 17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
76(075.2)
К17
Калініченко О. В. Образотворче мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Калініченко, Л. М. МасолХарків : Сиция, 2013. – 224 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
76(075.1)
К17
Калиниченко Е. В. Изобразительное искусство : учебник для 2 класса общеобразоват учеб. заведений с русским языком обучения / Е. В. Калиниченко, В. В. СергиенкоК. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Г.КондратоваТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 216 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
К64
Кондратова Людмила Григорівна Музичне мистецтво : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Г. КондратоваТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна Музичне мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. ЛобоваК. : Школяр, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.1)
Л68
Лобова Ольга Володимирівна Музичне мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. ЛобоваК. : Школярик, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
7(07)
М61
Мінасян Наталія Григорівна Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Н. Г. МінасянК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
78(075.2)
М31
Масол Л. М. Музичне мистецтво : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Масол, Л. С. АристоваХарків : Сиция, 2014. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(07)
М31
Масол Людмила Михайлівна Методика навчання мистецтва в основній школі : методичний посібник для вчителів / Л. М. МасолК. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(075.2)
М31
Масол Людмила Михайлівна. Мистецтво (інтегрований курс) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. МасолК. : Світоч, 2014. – 208 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
7(075.2)
М64
Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас (рівень стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. ГайдамакаК. : Освіта, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
75(075.3)
М69
Михайленко В. Є. Основи біодизайну : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Є. Михайленко, О. В. КащенкоК. : Каравела, 2011. – 224 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
78(07)
М87
Моя професія - вчитель музики! : сценарії тематичних свят: методичне забезпечення з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" для позакласної форми навчання / ред.-упоряд. Н. Ф. ЮзукЛьвів : ІМЦО, 2012. – 220 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
76(07)
О-23
Образотворче мистецтво в основній школі / упоряд.: Л. Шелестова, О. Гайдамака, Н. ЧиренкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
781(075.3)
О-76
Остапчук Л. О. Вокалізи для народного голосу [Ноти] : навчально-методичний посібник. Збірник вокалізів / Л. О. Остапчук, Т. Ю. Панасюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 40 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792(075.3)
О-83
Откидач Володимир Миколайович Естрадний спів і шоу-бізнес : навчально-методичний посібник / В. М. ОткидачВінниця : Нова книга, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
П33
Пірус В. С. Стрілецька трійця (Михайло Гайворонський, Роман Купчинський та Левко Лепкий у сузір'ї поетів-піснярів часів національно-визвольних змагань) / В. С. Пірус, В. В. ПірусІвано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – 139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(070.1)
П27
Пермяков О. А. Дидактичні ігри на уроках музики : науково-методичний посібник / О. А. Пермяков, І. М. Власенко, О. О. ЛаврентьєваКиїв : КНТ, 2014. – 271 с Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(07)
П47
Позакласні заходи з музики / упоряд. О. ГайдамакаК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.1)
П57
Поплавська Юлія Олександрівна. Музичні сходинки : творчий зошит з музики для учнів 4-го класу загальноосвітньої школи / Ю. О. ПоплавськаВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 78 с. Примірники: всього:1 - (1)
74(075.3)
П71
Предик А. А. Декоративно-прикладне мистецтво. Тестові завдання : навч. посіб. / А. А. Предик, А. В. Шульга ; МОН, молоді та спорту України, Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаЧернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
П85
Прушковська Н. Н. Хорове диригування : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навч. напряму підготовки "Музичне мистецтво". Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / Н. Н. Прушковська, К. Л. ДабіжаВінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Р33
Редя Валентина Яківна. Сучасне музикознавство: теорія, історія, практика. Лекторський практикум музикознавця : хрестоматія / В. Я. РедяК. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
76(075.1)
Р34
Резніченко М. І. Образотворче мистецтво : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Резніченко, С. К. ТрачТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
78(075.3)
Р78
Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти : навчально-методичний посібник / О. Я. РостовськийТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 639 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
76(075.3)
С43
Скляренко Н. В. Соціальна реклама в контексті дизайну : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форм навчання / Н. В. Скляренко, О. Романюк ; МОН, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університетК. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 234 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
78(075.3)
С72
Співаємо, граємо, слухаємо: хрестоматія до курсу "Методика музичного виховання" : навч. посіб. / упоряд.: Н. Є. Кравцова, В. К. ЛебедєвВінниця : Нова Книга, 2012. – 192 с. ; ноти Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(075.3)
С82
Сторожук Антоніна Іванівна Українська народна музична творчість: вивчаємо, запам'ятовуємо, зберігаємо : навчально-методичний посібник / А. І. СторожукБар, 2012. – 182 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781(075.3)
Т52
Толмачов Рубен Владиславович. Хорове аранжування та вільна обробка : навч. посіб. / Р. В. ТолмачовВінниця : Нова Книга, 2011. – 168 с. ; ноти Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(8)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
76(075.1)
Т65
Трач С. К. Образотворче мистецтво : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. К. Трач, М. І. РезніченкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
781(075.3)
Ф53
Филипчук Мирослав Степанович Обробки джазових творів для естрадних ансамблів й оркестрів [Ноти] : навчально-методичний посібник / М. С. ФилипчукВінниця : Нова книга, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(075.3)
Ч-48
Черкасов Володимир Федорович Теорія і методика музичної освіти : підручник / В. Ф. ЧеркасовКіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 528 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
74(07)
Ш83
Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна Автентична вишивка та народне мистецтво : навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму / Н. М. Шпак-КосаківськаВінниця : ВОСЮН, 2016. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(07)
Я81
Яскулко Микола Костянтинович Музика. 1 клас : тематичне планування та розробки уроків / М. К. ЯскулкоХ. : Ранок, 2011. – 144 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
78(075.2)
Я81
Яскулко Микола Костянтинович Музичне мистецтво. 6 клас : творчий зошит / М. Я. ЯскулкоХарків : Ранок, 2011. – 80 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

МИСТЕЦТВО
Наукові, довідникові та науково-популярні видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
379
Р32
Patas Biskupow Krakowskich: przewodnik / B. Sabat, М. Osobinska, А. MiazgaKielce, 2012. – 71 s. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78
F44
Festschrift кафедрі історії музики етносів України та музичної критики Національної академії України ім. П. І. Чайковського : збірник / ред.-упоряд.: О. С. Зінькевич, Ю. І. ЧеканНіжин : ПП Лисенко М. М., 2014. – 360 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78И
Р82
Poniatowska I. Fryderyk Chopin - czlowiek i jego muzyka / I. PoniatowskaWarszawa, 2010. – 199 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
А39
Акімов Д. Роксолана [Ноти]: балет в 2 актах, 10 сценах. 4 сцена "Гарем Султана" / Д.АкімовК. : Український пріоритет, 2013. – 384 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
А56
Альбом юного піаніста [Ноти] : педагогічний репертуар музичної школи, музичного відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) / упоряд.: О. А. Колесник, С. О. Лещук. – Вид. 2-геВінниця : Нова книга, 2010. – 108 с. Примірники: всього:2 - МУЗПЕД(2)

А72
Античні та біблійні мотиви в творах графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва ХVІІ-ХІХ століть : альбом / упоряд.: Н. В. Безбах, С. М. Прокоф'єва, С. В. Барто; Вінницький обласний художній музейВінниця : Консоль, 2010. – 60 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
П12
Аркадій Павлюк: живопис : альбом / упоряд. Л. М. ДідурВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
75У6
С65
Аркадій Сорока: живопис : альбом / упоряд. С. А. Нечай-СорокаВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78(Н)
Б24
Барвінок. Збірка пісень для дитячого хору [Ноти] : репертуар для учнів старших класів ДМШ та ДШМ / автор- упоряд. Л. Л. ШамроВінниця : Нова книга, 2013. – 224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
792
Б24
Барвінок: штрихи до портрету : альбомВінниця : Консоль, 2011. – 103 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78(Н)
Б34
Бджілка - трудівниця [Ноти] : музична вистава / слова С. Кас'яненко, музика Е. БрилінаК. : Дж.Дж., 2015. – 19 с Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
75У6
Б39
Безбах Ілля Васильович - заслужений діяч мистецтв України, директор музею, художник : альбом / упоряд. Н. В. БезбахВінниця : Консоль, 2012. – 60 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
76У
Б43
Беличко Н. Ю. Борис Гинзбург. Короткий жизни яркий след. 1933-1963 / Н. Ю. БеличкоК., 2013. – 248 с. : 227 ил. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78
Б87
Брилін Б. А. Музичне дозвілля молоді: соціологічний аспект / Б. А. БрилінК. : Медіа-Прес, 2011. – 186 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Альбом скрипаля [Ноти] : скрипкові твори в супроводі фортепіано / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 64 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Грай, бандуро, грай! [Ноти] : вокальні твори в супроводі бандури / Е. Б. Брилін ; МОН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нова Книга, 2015. – 52 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Оленка маленька: пісні для дітей в супроводі фортепіано [Ноти] : репертуарний збірник для молодшого шкільного та дошкільного віку / Е. Б. БрилінВінниця : Нова книга, 2010. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Сонячне намисто. Українські народні пісні в обробці для фортепіано / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2015. – 92 с. ; ноти. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Пригоди Барвінка та Ромашки. Музична казка на вірші Богдана Чалого / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 124 с.; ноти. Примірники: всього:6 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(6)
78(Н)
Б87
Брилін Едуард Борисович Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано / Е. Б. БрилінВінниця : Нова Книга, 2013. – 64 с. ; ноти Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
78У
Б90
Бугаєва Олена Валентинівна Архівна спадщина музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : монографія / О. В. Бугаєва; Національна академія наук України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. М. ДаниленкоК. : НБУВ, 2011. – 388 с. : іл. – (Із історії музичної спадщини України) Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
78(Н)
Б90
Буко Валентин Анатолійович Чарівне Поділля : репертуарний збірник вокально-інструментальних творів для аматорських музичних колективів / В. А. Буко. – 2-ге вид., доопрацьВінниця : Нова книга, 2011. – 360 с.; ноти, фото. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
781У
В14
Вакульчук Ольга Анатоліївна Інструментальна музика в українських нотних виданнях 1923-1934 років : монографія / О. А. Вакульчук ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; наук. консультант В. Ю. Омельчук ; наук. ред. Л. В. ІвченкоК. : НБУВ, 2011. – 215 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
75У
А16
Віктор Абрамов: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Вінницька обласна державна адміністрація Вінницької обласної радиВінниця : Консоль, 2010. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
75У
В48
Вінницький вернісаж : Виставка творів митців Вінниччини з нагоди 35-річчя створення Вінницької обласної організації Національної спілки художників України / упоряд. Л. Н. Гринюк ; ред. кол.: Т. Журунова, О. Назаренко, О. Рожков та інВінниця : Консоль, 2010. – 95 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

В48
Вінниччина історична в образотворчому мистецтві : альбом / упоряд. Л. Н. ГринюкВінниця : Консоль, 2011. – 171 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Т47
Валентин Тишецький: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С48
Василь Слободянюк: живопис, ужиткове мистецтво, скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
783
В26
Ведмедеря Микола Олексійович Музичний калейдоскоп : збірка пісень / М. О. ВедмедеряК. : Шкільний світ, 2010. – 111 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - МУЗПЕД(1), ЗБЕРІГ(1)
74У
В36
Верхова Марина Олександрівна Великодня писанка : науково-художній нарис для дітей (українською, англійською, французькою мовами) / М. О. ВерховаВінниця : ПП Балюк, 2012. – 40 с. Примірники: всього:2 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
73У6
С50
Володимир Смаровоз: скульптура : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У
В83
Врятовані. Збережені. Повернені : публічний звіт Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України за 2010 рік / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, І. П. Татіївська, І. Д. Четверікова ; Міністерство культури і туризму України; Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон УкраїниК. : Такі справи, 2010. – 64 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
76
Г17
Галькевич Т. Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 1 / Т. Галькевич, О. Донець ; ред. Г. М. ЮхимецьК., 2014. – 424 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
74У
Г17
Гальчак С. Д. Голкою, ниткою, серцем і душею: пантеон видатних особистостей України Любові Шаламай : фотоальбом / С. Д. Гальчак, С. КостюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 28 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
С60
Геннадій Солдатов: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
74
Г65
Гончар В. В. Модели многогранников / В. В. Гончар, Д. Р. ГончарРостов-на-Дону : Феникс, 2010. – 143 с. : ил. – (Мир вашего ребенка) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
74
Г65
Гончар Валентина Васильевна Модульное оригами / В. В. ГончарМ. : Айрис-пресс, 2012. – 112 с. : ил.+ цв. вклейка 8 с. – (Внимание: дети ! ) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
77(084)
Г67
Гораш Віктор Савич Вінниччина : фотоальбом / В. С. ГорашВінниця : Книга-Вега, 2011. – 256 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
379
Г70
Горовий Анатолій Васильович Музеєзнавство в навчальному закладі / А. В. Горовий ; упоряд. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
78И
Д69
Дорош Микола Никифорович Ференц Ліст і Кароліна Вітгенштейн: драма великого кохання / М. Н.ДорошВінниця : Видавець ПП Балюк І. Б., 2011. – 124 с Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(03)
Д86
Душний А. І. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва : довідник / А. І. Душний, Б. Р. ПицДрогобич : Посвіт, 2010. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
72У
Е64
Енциклопедія сакрального мистецтва Поділля. Храми Вінниччини : альбом / уклад.: І. О. Салецький, П. В. Демченко, П. Р. Рудаков (та ін.)Вінниця : Консоль, 2010. – 130 с.; фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
Є92
Єфремова Людмила Олександрівна Частотний каталог українського пісенного фольклору. В 3-х ч. Ч. 2. Антологія-хрестоматія / Л. О. Єфремова ; Національна академія наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. РильськогоК. : Наукова думка, 2010. – 480 с. Примірники: всього:1 - (1)
78У
Є92
Єфремова Людмила Олександрівна Частотний каталог українського пісенного фольклору. В 3-х ч. Ч. 3. Покажчики / Л. О. Єфремова; Національна академія наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. РильськогоК. : Наукова думка, 2011. – 512 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - (1)
78У
Ж71
Жизнь как восхождение: памяти Николая Николаевича Юхновского : книга воспоминаний / сост. В. Синицын ; Винницкий государственный педагогический университет им. М. КоцюбинскогоВинница : Бенефис, 2012. – 76 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)
783
З-12
Заболотная-Мисецкая Л. М. Пусть осень близится : песенник / Л. М. Заболотная-МисецкаяВинница : Винницкая обласная типография, 2014. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781
З-17
Зайко М. А. Картини зимової природи та Казкові образи у фортепіанній музиці : альбом фортепіанних звукозображувальних п'єс різних Авторів і стилів / М. А. ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2014. – 88 с. : іл.; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна Образи природи у фортепіанній музиці [Ноти] : альбом фортепіанних п'єс / М. А.ЗайкоТернопіль : Терно-граф, 2013. – 80 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибраних матеріалів / М. А.ЗайкоТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2014. – 60 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
778У
З-53
Земля в кадрі Бориса Косарева : фотоальбом / переклад В. Артюх ; вступ. Н. КосареваК. : Національний центр Олександра Довженка, 2011. – 164 с. – (Державне агенство України з питань кіно.) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
І-18
Іваненко Лариса Михайлівна Імпровізуємо блюз. Вправи та етюди для фортепіано [Ноти] : педагогічний репертуар музичної школи, музичного відділення початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання) / Л. М. Іваненко. – 2-ге видВінниця : Нова книга, 2010. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У6
Г85
Іван Грищук: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. ДідурВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
379
І-24
Іващук Л. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук (1918-1934 рр.) : монографія / Л. Іващук ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. ВернадськогоК., 2012. – 352 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
С38
Ігор Синєпольський: живопис : альбом / упоряд. Л. М. ДідурВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
78У
І-33
Ізваріна Олена Миколаївна Українське оперне мистецтво в історії національної художньої культури другої половини ХІХ - першої третини ХХ століття : монографія / О. М. ІзварінаК. : НАКККіМ, 2011. – 236 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У6
П57
Ірина Попенко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
78
К27
Картавий Петро Васильович Із досвіду створення середовища шанувальників авторської пісні : літопис подій, що відбулися в Сумах у 1977-2013 роках / П. В. КартавийСуми : Мак Ден, 2013. – 32 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Олександр Богомазов. Автопортрет / О. Д. Кашуба-ВольвачК. : Родовід, 2012. – 107 с. – (Мала серія українського модернізму) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
К31
Кашуба-Вольвач О. Д. Українська Академія Мистецтва : монографія. Книга 1. Історія заснування (березень-грудень 1917). Хронологія подій. Документи / О. Д. Кашуба-Вольвач; Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв УкраїниК. : Фенікс, 2014. – 223 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78У
К36
Керда Ольга Михайлівна Музика - дар Господній / О. М. КердаМиколаїв : ПП "Ощипок М. М.", 2012. – 374 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), (2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78У1
К55
Кобилюх В. В чому трагедія Максима Березовського? / В. КобилюхЛьвів, 2012. – 21 с. – (Честь і Чин) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781(083)
Л63
Лисенко І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. ЛисенкоК. : Знання, 2012. – 639 с. Примірники: всього:20 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(12)
78
Л68
Лобова Ольга Володимирівна Формування основ музичної культури молодших школярів: теорія та практика : монографія / О. В. ЛобоваСуми : Мрія, 2010. – 516 с. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
792У
М15
Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років / І. Макарик ; пер. з англ. Т. Цимбала. – вид. 2-ге, допК. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
М42
Медражевський Афанасій Теофілович Пісні та хори : репертуарний збірник для студентів вищих навчальних закладів / А. Т. МедражевськийВінниця : Нова книга, 2011. – 168 с. ; ноти. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
781
М42
Медражевський Афанасій Теофілович Вокально-хорові твори : педагогічний репертуар для вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Спеціальність: "Музичне мистецтво" / А. МедражевськийВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
75У
М48
Мельник Віктор Іванович Силуети на кольоровому тлі: Дванадцять нарисів та одне інтерв'ю / В. І. МельникВінниця : ФОП Горбачук І. П., 2011. – 56 с. Примірники: всього:1 - (1)
75У
Ч-89
Микола Чулко: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Вінницька обласна державна адміністація Вінницької обласної радиВінниця : Консоль, 2010. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 22 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України ; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 357 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 21 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін ; Міністерство культури України ; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2012. – 298 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 19 / ред. кол.: В. Г. Чернець, В. А. Бітаєв, Ю. Л. Афанасьєв та ін. ; Міністерство культури і туризму України ; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2011. – 375 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць. Вип. 20 / ред. кол.: В. Д. Шульгіна, Ю. В. Романенкова, В. Я. Редя та ін. ; Міністерство культури України; Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтвК. : Міленіум, 2011. – 403 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
7
М65
Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць]. Вип. 18 / ред. кол.: В. Г. Чернець, А. К. Терещенко, В. А. Бітаєв ; МКТ УкраїниК. : [Міленіум], 2010. – 369 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ППН(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Б12
Михайло Бабій: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
75У6
Ч-75
Михайло Чорний: живопис : альбом / упоряд. Л. М. Дідур ; Національна спілка художників УкраїниВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 32 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У
Ч-75
Михайло Чорний: живопис : альбом / Вінницька обласна державна адміністрація Вінницької обласної радиВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 31 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78.02
М74
Можевєлов Борис Валентинович Мелодии для гармонизации : Для теоретико-композиторских отделений музыкальных училищ / Б. В. Можевєлов ; ред. А. В. ВульфсонЛенинград : Музыка, 1982. – 135 с. : муз. пр. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
781
М87
Мошик Микола Григорович Кобзарські пісні про голод : вокальні твори для голосу в супроводі бандури / М. Г. МошикСуми : Університетська книга, 2013. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
379
М89
Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи школи-дитячого садка імені Софії Русової / упоряд. Т. ВоронінаК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78
М89
Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : збірник наукових праць. Вип. 5 / ред. кол.: В. І. Рожок, В. Т. Посвалюк, О. І. КомендаЛуцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010. – 310 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
793(03)
Н30
Народні та зразкові художні колективи закладів освіти Вінниччини / упоряд. З. С. Кесельман ; відповідальний за випуск Мельник Т. І.Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 29 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Н34
Нахманович Рафаїл Аронович Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека / Р. А. Нахманович; ред.-сост. Г. Нахманович, В. Нахманович ; вступ. ст. М. Шудря, Г. СтремовскийК. : Феникс, 2013. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Н19
Олександр Григорович Назаренко: живопис, графіка : альбом / упоряд. Л. М. Дідур, літ. ред. В. П. СторожукВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 34 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
75У6
Р63
Олександр Рожков: живопис : альбом / упоряд. Л. М. ДідурВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 30 с. : іл. – (Митці Вінниччини) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
78У
П28
Пёстрые листки: Памяти Николая Николаевича Юхновского : воспоминания, научно-педагогическое наследие, музыкальные произведения / сост. В. М. СиницынВинница : Нилан-ЛТД, 2015. – 210 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(3)
78У
П34
Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. І. Іваницький, відп. ред. Г. А. СкрипникВінниця : Нова книга, 2013. – 456 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
78(Н)
П58
Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз: для середніх і старших класів ДМШ / перекладання для фортепіано Жул'євої Л. ВВінниця : Нова книга, 2013. – 40 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
379
П70
Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 8 / ред. кол.: В. І. Клочко, О. М. Сердюк, Т. А. Бобровський та інК. : Фенікс, 2013. – 592 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
379
П70
Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. Вип. 7 / ред. кол.: В. І. Клочко, О. М. Сердюк, Т. А. Бобровський та інК. : Фенікс, 2012. – 608 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(03)
Р66
Рок-музика і джаз: словник-довідник (терміни, поняття, персоналії) / упоряд.: Б. А. Брилін, Н. В. ЛіваВінниця : Віндрук, 2015. – 175 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
781
Р83
Руденко Людмила Григорівна Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : монографія / Л. Г. Руденко ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НБУВ, 2013. – 416 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)

С16
Салон мистецтв Вінницького обласного художнього музею = ART-SALON OF VINNITSA REGIONAL ART MUSEUM / упоряд. Н. В. БезбахВінниця : Едельвейс і К, 2013. – 145 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78С2
П80
Сергій Прокофьєв. Симфонія життя : фотоальбом / ред. кол.: М. Г. Бруслєнко, О. М. Дєдкова, Д. О. КузнецовДонецьк : ТОВ "Лебідь", ПП "Видавничий дім "Кальміус", 2011. – 104 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
74
С32
Серова В. В. Вырезаем снежинки. Более 100 моделей / В. В. Серова, В. Ю. СеровМ. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 80 с. : ил. – (Школа творчества) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74
С43
Скляренко Оксана Андріївна Школа ремесел. Лялька: український стиль / О. А. СкляренкоК. : Шкільний світ, 2011. – 96 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
78
С48
Слов'янське музичне мистецтво в контексті європейської культури : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / ред. кол.: О. П. Бурська, О. Є. Верещагіна-Білявська, Н. В. Ліва ; відп. за вип. В. І. ІмберВінниця : ВДПУ, 2011. – 250 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792(03)
С48
Словник визначень основних музичних, танцювальних, хореографічних термінів та понять з дисципліни "Ритміка і хореографія" / уклад.: В. М. Кізім, Т. М. ЧернишенкоВінниця, 2015. – 64 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
78(Н)
С79
Стеценко К. Духовні твори [Ноти] / К. Стеценко ; ред.-упоряд. М. М. ГобдичК. : Фенікс, 2013. – 404 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2)
75У
Ш37
Тарас Шевченко. Альбом 1845 року : наукове дослідження, коментарі / упоряд. С. Гальченко ; Національна академія наук України; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка . – комплектне виданняК. : Веселка, 2013. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
78У(03)
У45
Українські композитори : довідник школяра / упоряд. В. ОстровськийТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 52 с. Примірники: всього:1 - МУЗПЕД(1)
783
У11
У садах золотих ... : пісні на слова Василя КухтиУжгород : Ужгородська міська друкарня, 2011. – 112 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
74У
Ф42
Феномен традиційної селянської ляльки : еволюція образу-від "княгині" до авторської ляльки і сувенірної ляльки-символу, ляльки різних регіонів / Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара", Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України К., 2013. – 20 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
78
Х98
Художньо-педагогічна комунікація: технологічний дискурс : монографія / за ред. І. С. П'ятницької-ПоздняковоїМиколаїв : Іліон, 2013. – 344 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1)
792
Ч-48
Черков А. Институт театра : разрозненные мысли, отдельные заметки и проекты - к идее и модели, к структуре искомого института ... / А. ЧерковК. : Лаборатория социального анализа Ф-4, 2012. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
778
Ч-48
Черков Георгій Анатолійович Екранний світ - діалог реальностей : монографія / Г. А. ЧерковК., 2013. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
74
Ш67
Школа ремесел : Соломоплетіння. Килимарство / упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкільний світ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел : орігамі, пап'є-маше, паперова пластика / упоряд.: О. Колонькова, О. ЛитовченкоК. : Шкільний світ, 2010. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: Квілінг - паперові кучерики / упоряд. О. О. КолоньковаК. : Шкіфльний світ, 2012. – 80 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ш67
Школа ремесел: М'яка іграшка. Витинанка. Клаптикова аплікація / упоряд. О. О. Колонькова, ред. Л. РакК. : Шкільний світ, 2013. – 115 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2015 рік

МИСТЕЦТВО
Аналітичні статті

 1. 45 удивительных секретов вышиванки // Единственная. – 2015. – № 4. – С. 44-49.
 2. Ящишин Т. Життя - скульптор, що надає форму всьому живому / Т. Ящишин // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 38-41
 3. Агеева Н. Е. Илья Репин. "Пояс Остряницы" и другие наброски / Н. Е. Агеева // Страна знаний. – 2015. – № 7. – С. 45-47.
 4. Агеева Н. Е. Истина в вине не раз тонула / Н. Е. Агеева // Страна знаний. – 2015. – № 9. – С. 45-47.
 5. Аксініна І. Сім чудес України : урок-подорож / І. Аксініна // Шкільний світ. – 2015. – Жовтень (№ 19). – С. 22-25.
 6. Альошкін Олексій. Застигли краплі тисячоліть / Олексій Альошкін // Вінницький край. – 2015. – № 2. – С. 110-114.
 7. Анікіна О. Снігова руханка : сценарій розваги для дітей молодшої групи / Ольга Анікіна // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 47-48.
 8. Антоник Н. В. "Відеосольфеджіо" на уроках музики / Н. В. Антоник // Мистецтво та освіта. – 2015. – №4. – С. 10-13.
 9. Аристова Л. Тільки музика заграє – давня казка оживає : урок-подорож з музичного мистецтва у 4-му класі / Л. Аристова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 33-35.
 10. Асєєва М. Творчий вчитель – це творчі учні / Марина Асєєва // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 32-35.
 11. Бадрак В. Фріда Кало. Творити, щоб вижити / В. Бадрак // Дзеркало тижня. – 2015. – 4 -10 липня. – С. 11.
 12. Балабко О. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста : уривки з роману-есе / Олександр Балабко // Українське слово. – 2015. – № 32-33; 26 серпня-1 вересня (№ 34). – С. 8-9.
 13. Бартко С. Аркадій Павлюк: натхненний дійсністю життя / Сергій Бартко // Вінницький край. Спецвипуск. – 2015. – № 8. – С. 146-149.
 14. Бахарева Т. Балетмейстер-постановщик Виктор Яременко: "Поздравляя победительницу танцевального конкурса, Плисецкая неожиданно прямо на сцене сняла своё кольцо с бриллиантом и надела его девушке на палец" : Легендарной балерине исполнилось бы 90 лет / Т. Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 24 ноября (№ 215). – С. 9.
 15. Бахарева Т. Вдова Леонида Осыки Светлана: "Услышав, что я жена Леонида Михайловича, Сергей Параджанов бросился обрывать розы, стоявшие в вазах, и осыпать нас лепестками. Его совсем не смущало, что цветы были подарены Софико Чиаурели" : Известному украинскому кинорежиссёру, снявшему классические фильмы "Каменный крест" и "Захар Беркут", мсполнилось бы 75 лет / Таисия Бахарева // Аргументы и факты. – 2015. – 25 апреля (№ 74). – С. 9.
 16. Бахарева Т. Владимир Талашко: "Накопил на броневичок для наших ребят, воюющих в зоне АТО, и попросил бойцов назвать машину "Будем жить!" : Известный украинский актёр отмечает 45-летие творческой деятельности / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 11 ноября (№ 206). – С. 9.
 17. Бахарева Т. Дмитрий Гнатюк: "Былой силы в моём голосе уже нет, но душа моя, наверное, будет петь всегда" : Легендарному украинскому баритону исполнилось 90 лет / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 3 апреля (№ 59). – С. 23.
 18. Бахарева Т. Илья Ноябрев: "В театральный институт Толик поступил втайне от родителей. Приемную комиссию он покорил, рассказав несколько анекдотов" : десять лет назад в автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский актер, ведущий программы "3*4. Найкумедніше домашнє відео" и "Золотий гусак" Анатолий Дяченко / Т. Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 11 июля (№ 122). – С. 9.
 19. Бахарева Т. Лев Дуров: "Перед поездкой за границу меня спросили, как выглядит флаг СССР. Я подумал, что они шутят, и говорю: "На чёрном фоне белый череп с костями". Всё. Я стал невыездным" : На Новодевичьем кладбище в Москве похоронили легендарного актёра, любимого миллионами зрителей / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 26 августа (№ 153). – С. 9.
 20. Бахарева Т. Людмила Ефименко: "Отличавшийся демонической внешностью Лесь Сердюк был очень мягким, нежным, никогда не повышал голос" : Известному актёру, народному артисту Украины исполнилось бы 75 лет / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 17 октября (№ 189). – С. 9.
 21. Бахарева Т. Людмила Монастырская: "Моими концертами в Америке занимается менеджер, сотрудничавший с Лучано паваротти" : солистка Национальной оперы Украины, выступающая на самых известных сценах мира, приехала в Киев, чтобы спеть в родном театре / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 23 июля (№ 130). – С. 9.
 22. Бахарева Т. Николай Рушковский: "Во время Великой отечественной я служил в артиллерийском взводе на грозных "катюшах". Оружие страшное - намцы называли нас "чёрная смерть" : Народный артист Украины, ведущий актёр Национального академического театра русской драмы имени Леси Украины отметил 90-летие / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 13 мая (№ 81). – С. 9.
 23. Бахарева Т. Раиса Недашковская: "Виктор Ивченко держал актеров в строгости. Если кто-то приходил на площадку с опозданием, съемки отменялись" : ровно 50 лет назад в Киеве состоялась премьера картины известного украинского режиссера "Гадюка" / Т. Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 16 июля (№ 125). – С. 9.
 24. Бахарева Т. Таисия Литвиненко: "Приехав с супругом во Львов, мы первый год жили прямо в театре, в кабинете главного режиссёра" : Известной украинской актрисе театра и кино исполнилось 80 лет / Таисия Бахарева // Факты и комментарии. – 2015. – 14 февраля (№ 26). – С. 9.
 25. Безкоровайний Б. Пам'яті майстра : у січні 2015-го виповнилося 135 років від дня народження композитора Василя Безкоровайного / Богдан Безкоровайний // Музика. – 2015. – № 6. – С. 40-41.
 26. Белименко В. Українська "Ввесна" Ігоря Стравінського / В. Белименко // Шкільний світ. – 2015. – Травень (№ 9). – С. 5-7 (Дод.).
 27. Березовська Т. Автомобільна сімейка маленького Опелька : музична казка для дітей старшого дошкільного віку / Тетяна Березовська // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 28-33.
 28. Бєлікова В. В. Ще раз про періодизацію розвитку української музичної культури / В. В. Бєлікова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 47-50
 29. Білоус І. І. Міст пам'яті : телевізійна програма : [пам'яті визначного діяча культури Леся Курбаса] / І. І. Білоус // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 31-36
 30. Божок Тетяна. Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва / Т. Божок // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 19-25
 31. Бойченко С. Зірочка та її друзі : музична казка для дітей старшої та середньої груп / Світлана Бойченко // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 36-40.
 32. Бойченко С. Інтерактивні музичні ігри: універсальний метод навчання / Світлана Бойченко // Музичний керівник. – 2015. – № 6. – С. 27-35.
 33. Бондарчук В. "Са-Фі-Дансе" : лабораторія здоров'я і творчості / В. Бондарчук, О. Мархель, Е. Колесникова // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 27-32.
 34. Бузаєва Н. Диво-оркестр : конспект домінантного музичного заняття для дітей старшої групи / Наталія Бузаєва // Музичний керівник. – 2015. – № 7. – С. 30-35.
 35. Бурдейна О. Мехенді - красивий оберіг для процвітання / О. Бурдейна // Вінничанка. – 2015. – № 3. – С. 25.
 36. Бухарева Т. Тото Кутуньо: "Мне кажется, и украинцы и итальянцы очень эмоциональны. Мы близко к сердцу принимаем чужую боль, желая во что бы то ни стало помочь" / Таисия Бухарева // Факты и комментарии. – 2015. – 2 декабря (№ 221). – С. 9.
 37. Василько І. Маестро пензля. Голова обласної організації Спілки художників України Олександр Назаренко про "розмову" з людьми на відстані картин, секрети реставрації та "цехову" солідарність з колегами / І. Василько // Вінничанка. – 2015. – № 10. – С. 16-17.
 38. "Весна", "Сонечко стріли", "Вже зима минула", "Вербова гілочка", "Білка купила мобілку", "Мишка-шкряботушка" : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 50-55.
 39. Винниченко Т. Лукас Кранах-старший : Саксонская скорость / Татьяна Винниченко // Личности. – 2015. – № 1. – С. 44-61.
 40. Вовк Т. "Зелений театр" просто неба: шкарпеткові фантазії / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 26-32.
 41. Вовк Т. Дитячі портфоліо з музичного виховання / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 16-19.
 42. Вовк Т. Мажор і Мінор у Музичному Королівстві : конспект музичного заняття з гурткової роботи для дітей старшої групи / Тетяна Вовк // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 16-20.
 43. Волинко Н. Розмаїта Україно, в нашім серці ти - єдина! : [урок образотворчого мистецтва, 7-й клас] / Н. Волинко // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 18). – С. 6-7.
 44. Волошенюк Г. "Кобзарські щоденники Володимира Перепелюка" / Г. Волошенюк // Вінничанка. – 2015. – № 5. – С. 14-15.
 45. Волошенюк Г. Лаври й "колючки" Віталія Газінського / Г. Волошенюк // Вінниччина. – 2015. – 3 квітня (№ 26). – С. 6.
 46. Волошенюк І. Дід Ладимир із Лісограда : 8 листопада – 105 років від дня народження кобзаря Володимира Максимовича Перепелюка / Іван Волошенюк // Вінницький край. – 2015. – № 3/4. – С. 132-139.
 47. Всегда любить : [об Уитни Хьюстон] // Лиза. – 2015. – № 34. – С. 32-33.
 48. Вусик Т. Дощу секрети хочу взнати : конспект інтегрованого музичного заняття за методикою Карла Орфа для дітей старшої групи / Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 20-26.
 49. Вусик Т. Експерименти зі звуками / Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 11-14.
 50. Гайдамака О. Особливості методики поліхудожнього виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу "Мистецтво" / Олена Гайдамака // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 26-31.
 51. Гайшинець Н. Казочки-концерти з класичною музикою / Наталія Гайшинець // Музичний керівник. – 2015. – № 7. – С. 45-49.
 52. Галкіна Л. Емоції як метод виховання. Емоційна драматургія уроку музичного мистецтва як основа педагогічної технології / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 1-4 (Дод.).
 53. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування за програмою "Музичне мистецтво" на ІІ семестр, 4-й клас / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2015. – Жовтень (№ 19). – С. 12-16 (Дод.).
 54. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування змісту уроків за програмою "Музичне мистецтво" / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2015. – Липень (№ 13). – С. 1-16 (Дод.).
 55. Галкіна Л. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків на ІІ семестр, 7-й клас / Л. Галкіна // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 17). – С. 10-15 (Дод.).
 56. Гарасимів Н. Небесна майстерня : свято для дітей середньої групи / Надія Гарасимів, Олена Ломакіна // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 30-38.
 57. Глузман С. Використання паперопластики та аплікації на уроці образотворчого мистецтва в 4 класі / Світлана Глузман // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 58-59.
 58. Глухова О. Логоритміка - говоримо, рухаємося та музикуємо! / Оксана Глухова // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 13-19.
 59. Глушак Т. Революція гідності в картинах Ігор Зозулі / Т. Глушак // Вінниччина. – 2015. – 3 квітня (№ 26). – С. 6.
 60. Глушко Н. П. "Ой весна, весна, днем красна" : [сценарій заходу] / Н. П. Глушко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 45-47.
 61. Голос Америки, душа - України : [про американську співачку Квітку Цісик] // Українське слово. – 2015. – 4-10 березня (№9). – С. 9.
 62. Гончар М. Подорож до країни чарівних фей : конспект комплексного музичного заняття для дітей старшої групи / Марина Гончар, Дмитро Градовий // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 19-22.
 63. Гончаренко Н. Весняна хустина : урок малювання для 1-го класу / Н. Гончаренко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 4. – С. 44-46.
 64. Гончаренко Н. Небачені звірі Марії Примаченко : урок малювання для 3-го класу / Н. Гончаренко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 36-37.
 65. Гордійчук О. Концептуально-методичні основи роботи над мультфільмами в початковій школі як вимога часу / Оксана Гордійчук // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 6-9
 66. Громова І. М. Жінки-митці в історії українського образотворчого мистецтва : позакласний захід для учнів 9-11 класів / І. М. Громова // Мистецтво в школі. – 2015. – № 12. – С. 23-28, кольорова вкладка
 67. Гуз Ю. Графіті / Юлія Гуз // Дніпро. – 2015. – № 4/6. – С. 142-149.
 68. Гуменюк М. Виражальні можливості круглої скульптури : урок у 5-му класі за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво" (авт. Л. Масол та ін.) / М. Гуменюк // Шкільний світ. – 2015. – Серпень (№ 16). – С. 8-10 (Дод.).
 69. Девир С. Режиссер Сергей Арцибашев: "Инна Ульянова была похожа на свою героиню из фильма "Семнадцать мгновений весны" - женщину с лисой, которая говорит Штирлицу, что в любви она Эйнштейн" / С. Девир // Факты и комментарии. – 2015. – 4 июля (№ 117). – С. 9.
 70. Дейнега О. В. Образотворче мистецтво Італії. "Епоха титанів" : урок / О. В. Дейнега // Все для вчителя. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 16-17.
 71. Денисенко Т. Ляльковий бал у дитячому садку : тематичний конкурс-огляд для дітей дошкільного віку / Тетяна Денисенко, Ірина Бегерська // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 25-32.
 72. Джемула Г. Як малесеньке страшило звірів переполошило : новорічне свято для дітей середньої та старшої груп / Галина Джемула // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 39-47.
 73. Дитячі пісн : Ялиня, Зайчик, Нічка-новорічка, Різдвяна, Новорічний хоровод : [слова та ноти] // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 49-54.
 74. Дитячі пісні "Фея", "Тролейбус", "Завітайте на обід!", "Весняна дивина", "Мама, матуся", "Білі слони" // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 45-54.
 75. Дитячі пісні : Капелюх, Літо, Кіт Васька // Музичний керівник. – 2015. – № 6. – С. 45-51.
 76. Довгопола Катерина. Образотворче мистецтво у молодшій школі для слабозорих дітей / К. Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 53-58
 77. Довженко В. Як Зима з Весною зустрілася : сценарій розваги для дітей середньої групи / Вікторія Довженко // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 12-16.
 78. Дубинянская Яна. Виктор Цой : Звезда последнего героя / Яна Дубинянская // Личности. – 2015. – № 4 (80). – С. 82-103.
 79. Дубинянская Яна. Стивен Спилберг: Голливудский инопланетянин / Я. Дубинянская // Личности. – 2015. – № 6 (82). – С. 6-25.
 80. Дубинянская Яна. Юрий Никулин: Невозмутимый клоун / Я. Дубинянская // Личности. – 2015. – № 5 (81). – С. 7-25.
 81. Дудар О. Естетичне моделювання і творчість синестета у контексті ідентифікаційної, компенсаторної та терапевтичної функцій мистецтва / О. Дудар // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С. 54-58
 82. Дудка С. Як пісня друзів помирила : конспект музичного заняття із застосуванням мнемотехнічних прийомів за методикою Геннадія Чепурного для дітей п'ятого року життя / Світлана Дудка // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 17-21.
 83. Дьомін М. Дух нації в монументальній скульптурі Миколи Обезюка / Микола Дьомін // Світогляд. – 2015. – № 3. – С. 46-59.
 84. Дьомін М. Наукові дослідження з етнокультури, етики й естетики та художня практика Миколи Писанка (до 105-річчя від дня народження) / Микола Дьомін // Світогляд. – 2015. – № 16. – С. 12-25.
 85. Ебру : [мистецтво малювати на водному просторі] // Позакласний час. – 2015. – № 8. – С. 16-17.
 86. Єршов Петро. Система Станіславського як наука / П. Єршов // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 62-71
 87. Жабляк М. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7-му класі / М. Жабляк, Л. Папіш // Шкільний світ. – 2015. – Грудень (№ 24). – С. 3-6 (Дод.).
 88. Жартун О. Веселкова пригода маленького Іванка / Ольга Жартун // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 7-11.
 89. Жартун О. Концерт маленьких віртуозів / Ольга Жартун // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 33-35.
 90. Жартун О. Майструємо бубон граючись / Ольга Жартун // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 44-46.
 91. Жартун О. Озвучуємо казку про веселих гномиків Му, Зи й Ка / Ольга Жартун // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 23-25.
 92. Жартун О. Таємниці музичної майстерні: як виготовити з дітьми сопілку, барабан та скрипку / Ольга Жартун // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 15-18.
 93. Життя у пісні : [виховний захід за творчістю Соломії Крушельницької] // Позакласний час. – 2015. – № 1. – С. 82-84.
 94. Жолдак В. Багатогранність Молодого : Про репертуар Київського академічного Молодого театру та стиль і почерк його художнього керівника Андрія Білоуса / Валерій Жолдак // Україна молода. – 2015. – 17 листопада (№ 147). – С. 12-13.
 95. Жук О. Збитошний літургійник : 200-річчю від дня народження українського Гімну Михайла Вербицького присвячується / Ольга Жук // Україна молода. – 2015. – 4 березня (№ 31). – С. 11.
 96. Завалко К. Метод Шінічі Сузукі: вивчай музику неначе мову / Катерина Завалко // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 9-12.
 97. Заводяна Н. Яскраві зустрічі з краплинками води : музикотерапевтичне заняття з використанням елементів педагогіки Марії Монтессорі / Наталія Заводяна, Олена Таушан // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 25-29.
 98. Заріцька Н. Джаз у Вінниці 30-х / Наталія Заріцька // Українська музична газета. – 2015. – Липень-вересень (№ 3). – С. 5.
 99. Зашифровані символи : візерунки вишивки // Шкільний світ. – 2015. – Жовтень (№ 19). – С. 37. ; Шкільний світ. – 2015. – Листопад (№ 21).-34-35.
 100. Ильченко В. На своей волне : группа "Грин Грей" / Виктория Ильченко // Viva. – 2015. – № 11. – С. 24-29.
 101. Іваниця Г. Добродійні гостини Сонцезайчика і Краплинки : конспект інтегрованого заняття-розваги для дітей старшої групи / Галина Іваниця, Тетяна Вусик // Музичний керівник. – 2015. – № 6. – С. 15-22.
 102. Івасик-телесик, Білочка, Гном, Водохреща : слова та ноти дитячих пісень // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 43-49.
 103. Ізотов В. Іванків дуб : музична казка / Валентин Ізотов // Музичний керівник. – 2015. – № 3. – С. 14-17.
 104. Ізотов В. Музична гра "Біла квочка" / Валентин Ізотов // Музичний керівник. – 2015. – № 7. – С. 36-39.
 105. Календарно-тематичне планування уроків курсу "Музичне мистецтво" : 4 клас // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 1-2. – С. 64-68
 106. Калинковицька І. Відлуння : Борис Гмиря та Єлизавета Чавдар / Ірина Калинковицька // Музика. – 2015. – № 6. – С. 8-11.
 107. Калитко С. Л. Могилівський епізод в житті Василя Касіяна / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // П'ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 16-17 жовтня 2015 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця ; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2015. – С. 503-507
 108. Калініченко Олена. Календарно-тематичне планування уроків курсу "Образотворче мистецтво" : 4 клас / О. Калініченко // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 1-2. – С. 62-63
 109. Каменюк М. Йому позував не лише Семен Будьонний, але й сама історія : 60 років не розлучається з фотоаппаратом вінничанин Анатолій Машевцев / Михайло Каменюк // Вінницький край. – 2015. – № 2. – С. 138-141.
 110. Кареліна Л. А. Кольоробачення та кольоротворення - найважливіші засоби образотворчої діяльності учнів : [з досвіду роботи викладача] / Л. А. Кареліна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 60-62.
 111. Карпенко О. Життя і Віра автора українського гімну : [Вербицький Михайло] / О. Карпенко // Дзеркало тижня. – 2015. – 7 березня (№ 8). – С. 13.
 112. Картун А. Формування творчих здібностей дітей за допомогою музично-ритмічних і танцювальних рухів / Антоніна Картун // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 4-10.
 113. Кельм С. Ар-дизайн - високе мистецтво сучасності / С. Кельм // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 18). – С. .
 114. Кізлова О. Петро Ілліч проїздом у Вінниці... : [Чайковський П. І.] / О. Кізлова // Дзеркало тижня. – 2015. – 23 травня (№ 18). – С. 14.
 115. Клейменова О. Бранка "того святого малювання" : [Катерина Білокур] / Ольга Клейменова, Микола Білокопитов // Віче. – 2015. – № 13. – С. 70-71.
 116. Коваль Н. Історія і сьогодення чеського коміксу / Наталія Коваль // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 68-72.
 117. Коваль Н. Кіно, Зануссі й література / Наталія Коваль // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 72-73.
 118. Коваль О. П. Його величність - хліб : [сценарій заходу] / О. П. Коваль // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 39-44.
 119. Ковбаска Н. Про пісню знаємо багато, ще й гарно вміємо співати : урок з музичного мистецтва у 4-му класі / Н. Ковбаска // Учитель початкової школи. – 2015. – № 11. – С. 42-43.
 120. Козеревич О. Осінь на пташиному дворі : осіннє театралізоване свято для дітей молодшої та середньої груп / Оксана Козеревич // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 33-40.
 121. Коломієць Т. І розум свій вправляємо, і граємо, і музики закони відкриваємо : розвиток мислення на уроках музики / Т. Коломієць // Учитель початкової школи. – 2015. – № 8. – С. 31-33.
 122. Коляструк О. А. Виховний потенціал західноєвропейського живопису (за Євангельськими сюжетами) / О. А. Коляструк // Виховання молоді на принципах християнської моралі : матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 110-112
 123. Комлікова А. О собливості використання фонограми "мінус-голос" у роботі з дітьми дошкільного віку / Анастасія Комлікова // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 11-15.
 124. Кондратюк В. Весна в капелюшку : сценарій свята для дітей середньої групи / Вікторія Кондратюк // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 17-24.
 125. Кондратюк В. Весна крокує в гості до малят : конспект тематичного музичного заняття-розваги для дітей молодшої групи / Вікторія Кондратюк // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 13-18.
 126. Константинова К. "У тієї Катерини..." Білокур в Арсеналі / Катерина Константинова // Дзеркало тижня. – 2015. – 27 червня- 3 липня (№ 23). – С. 14.
 127. Копиця-Карабиць М. З висоти земної вічності : [до 120-річчя від дня народження Б. М. Лятошинського] / М. Копиця-Карабиць // Музика. – 2015. – № 3/5. – С. 4-11.
 128. Копко Л. І. "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине..." (7-8 кл.) : сценарій заходу / Л. І. Копко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 3. – С. 12-16
 129. Копко Л. І. Інтегрований урок музичного мистецтва як засіб формування особистості школяра / Л. І. Копко // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 2-8.
 130. Корифей українського театру : до 175-річчя від дня народження М. Л. Кропивницького (1840-1910) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2015. – № 2. – С. 83-94
 131. Корнієнко А. В. Методика викладання декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах / А. В. Корнієнко // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 39-42.
 132. Королёва М. Зависть богов : [об Айседоре Дункан] / Марина Королёва // Единственная. – 2015. – № 9. – С. 70-73.
 133. Королёва М. Ольга Сумская: "Надо всё прощать, если есть любовь" : интервью / взяла Марина Королёва / Марина Королёва // Единственная. – 2015. – № 10. – С. 34-38.
 134. Королёва М. Тёмная сторона радуги : [о Джуди Гарленд] / Марина Королёва // Единственная. – 2015. – № 7/8. – С. 64-67.
 135. Королёва М. Ураган по имени Татьяна : [о Татьяне Пельтцер] / Марина Королёва // Единственная. – 2015. – № 4. – С. 68-71.
 136. Королёва М. Феномен любви : [о Майе Плисецкой] / Марина Королёва // Единственная. – 2015. – № 11. – С. 70-75.
 137. Королюк Т. Легко засобами гри опанувати кольори / Т. Королюк // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 13-17.
 138. Косаківський В. А. До історії подільської витинанки / В. А. Косаківський // Наукові записки. Сер.: Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця : ДП "ДКФ", 2015. – Вип. 23. – С. 224-228
 139. Косенко Павло. Унісон трьох мистецтв / П. Косенко // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 46-51
 140. Косик Н. Яворівська забавка / Наталія Косик, Леся Більська // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Жовтень (№ 20). – С. 11-18 (Дод.).
 141. Костецька О. Колисанка мого дитинства : сценарій фестивалю-конкурсу колискової пісні / Оксана Костецька, Вікторія Свята // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 36-41.
 142. Кравченко Н. Цікаво, хоч непросто декорувати посуд : урок образотворчого мистецтва у 4-му класі / Н. Кравченко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 45-47.
 143. Кравчук О. М. Могилівський епізод в житті Василя Касіяна / О. М. Кравчук // П'ята Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський 16-17 жовтня 2015 року) / ред. С. Д. Гальчак. – Вінниця ; Могилів-Подільський : ПП Балюк І. Б., 2015. – С. 503-507
 144. Крижановська Т. Бесіди за фортепіано, або Коли музичне сприймання стає джерелом творчості / Тетяна Крижановська, Олена Чекеренда // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 18-24.
 145. Крупник Е. Петро Лещенко: українська версія / Е. Крупник // Дзеркало тижня. – 2015. – 18-24 липня (№ 26). – С. 15.
 146. Крутій К. Термінологічне поле музичного заняття в дошкільному навчальному закладі / Катерина Крутій // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 4-8.
 147. Кузьмінець Н. П. Вплив сталінської політики на українське кіномистецтво у 1920-1930-ті рр. / Н. П. Кузьмінець // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. – Вип. 13. – С. 34-38
 148. Кулинич Л. Музичний квест "Лебедине озеро" : конспект тематичного музичного заняття для дітей старшої групи / Людмила Кулинич // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 28-32.
 149. Кулішко Т. "Смачна" дидактика для розвитку відчуття ритму / Тетяна Кулішко // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 19-22.
 150. Куляба Л. Географія танцю / Лариса Куляба, Софія Паляниця // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Квітень (№ 7) . – С. 38-45
 151. Кураксіна О. І. Назустріч канікулам ("Музичне мистецтво", 5-й клас) / О. І. Кураксіна // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 9-11.
 152. Кучеренко М. Діагностика рівня музичних, артистичних та творчих здібностей дошкільників на початку навчального року / Марина Кучеренко // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 4-8.
 153. Лев І. Козак-козаченько, хоробре серденько : урок-панорама з жанрів образотворчого мистецтва. 5-й клас / І. Лев // Шкільний світ. – 2015. – Квітень (№ 8). – С. 10-12 (Дод.).
 154. Лемешева Н. Дерево роду. Чарівне мереживо витинанки : [урок образотворчого мистецтва, 7-й клас] / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 18). – С. 9-12.
 155. Лемешева Н. Особливості викладання образотворчого мистецтва у 7-му класі / Н. Лемешева // Шкільний світ. – 2015. – С. 1-7 (Дод).
 156. Лємешева Н. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7-му класі / Н. Лємешева // Шкільний світ. – 2015. – Липень (№ 14). – С. 1-12 (Дод.).
 157. Литвиненко О. Живі квіти Катерини Білокур : сценарій позакласного заходу / Оксана Литвиненко // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 38-39.
 158. Лобова О. Тематичне планування уроків музичного мистецтва в 4 класі / Ольга Лобова // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 39-44.
 159. Лук'яниця Н. Нумо грати, або Знайомимося із барабумами та шушариками / Наталя Лук'яниця // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 4-10.
 160. Лютько Л. Музичний світ казки / Любов Лютько // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 4-6.
 161. Магар О. Графічні рисунки у вокальній роботі з дітьми / Олена Магар // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 9-15.
 162. Майко І. Синій птах балету : до 110-річчя Сергія Лифаря / Інна Майко // Україна молода. – 2015. – 1 квітня (№ 44). – С. 13.
 163. Майстренко О. В. Урок розвитку мовлення (усно) "Художній фільм "Майстер і Маргарита" режисера В. В. Бортка як кінематографічна версія однойменного роману М. О. Булгакова" : 11-й клас / О. В. Майстренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 8-14.
 164. Мамина криниця : Дитячі пісні / Лирик Г. Клок, комп. В. Сириця // Мистецтво в школі. – 2015. – № 1. – С. 45: нот
 165. Маслий М. "Мы стояли под дверью и слушали, как рождается мелодия. папа потом говорил, что, сочиняя музыку, думал не о черемухе, а о маме в свадебном наряде" : ровно 50 лет назад была написана песня "Черемшина", ставшая в Украине воистину народной и полюбившаяся миллионам слушателей за пределами страны / М. Маслий // Факты и комментарии. – 2015. – 9 июля (№ 120). – С. 10.
 166. Маслий М. Получив в подарок от Игоря Билозира три кассеты с записями его песен, артист Константин Степанков изумлённо воскликнул: "Неужели всё это написал ты?! Так не бывает..." : Исполнилось 60 лет со дня рождения известного украинского композитора / Михаил Маслий // Факты и комментарии. – 2015. – 2 апреля (№ 58). – С. 12.
 167. Масол Людмила. Календарно-тематичне планування уроків інтегрованого курсу "Мистецтво" : 4 клас / Л. Масол, О. Гайдамака, Н. Очеретяна [та ін.] // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 1-2. – С. 69-74
 168. Материні мальви : Дитячі пісні / муз. М. Хорташко ; лирик А. Булачек // Мистецтво в школі. – 2015. – № 2. – С. 39
 169. Маценко В. Світові шедеври архітектури : урок у 7-му класі за новою програмою "Мистецтво. Образотворче мистецтво" (авт. Л. Масол та ін.) / В. Маценко // Шкільний світ. – 2015. – Серпень (№ 16). – С. 11-13 (Дод).
 170. Ми пишаємось Україною; Як ти любиш Україну; Наша дума, наша пісня; Рідна мова; Моя Україно! : дитячі пісні // Музичний керівник. – 2015. – № 3. – С. 48-55.
 171. Микулёнок И. О. "Редкая птица" застыла на середине Днепра / И. О. Микулёнок // Страна знаний. – 2015. – № 6. – С. 36.
 172. Миронова З. Розтопимо модну шубу Снігової Баби : театралізована розвага для дітей старшої групи / Зінаїда Миронова // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 38-42.
 173. Мігачова О. "Тіні забутих предків" як мрія українського кінематографа / О. Мігачова // Українське слово. – 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 13.
 174. Мікітюк Ю. Галерея звукових картин у музичній залі / Юлія Мікітюк, Олена Магар // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 10-17.
 175. Мікуліна О. М. Невідомий Опанас Сластіон (Сластьон). До 160-річчя від дня народження : [український художник, мистецтвознавець, етнограф, педагог] / О. М. Мікуліна // Історія та правознавство. – 2015. – № 1. – С. 23-26.
 176. Мітцева О. Українські народні танці : інтегрований урок із музичного мистецтва та початкового курсу історії хореографічного мистецтва. 5-й клас / О. Мітцева, В. Решова // Шкільний світ. – 2015. – Жовтень (№ 19). – С. 8-11. (Дод).
 177. Міщенко О. "Сторінками історії" Дрезденської галереї : позакласний захід із художньої культури для учнів 9-11-х класів / О. Міщенко // Шкільний світ. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 1-10 (Дод.).
 178. Могильовцева Л. П. Система уроків з вивчення творчості Дж. Кітса, Й. В. Гете, Г. Гейне та С. І. Васильківського : [4 уроки] / Л. П. Могильовцева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 10-16.
 179. Моловицька Л. Сучасне музичне мистецтво: синестезійне мислення композитора як спосіб візуалізації музичних ідей / Л. Моловицька // Мандрівець. – 2015. – № 2. – С. 59-63
 180. Мостова Людмила. Одеський мотив у сценічній долі Марка Кропивницького / Людмила Мостова // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 43-48
 181. Музыка Л. Александр Ярмола: "Название "Укроп", придуманное сепаратистами с целью унизить наших военных, теперь с гордостью носят представители патриотического движения в Украине" : Известная казак-рок-группа "Гайдамаки" презентовала альбом "Укроп" и отправилась в тур по восточным городам страны / Лилия Музыка // Факты и комментарии. – 2015. – 6 мая (№ 78). – С. 9.
 182. Музыка Л. Дмитрий Гершензон: "Концертные костюмы для всего коллектива и для себя Зинкевич разрабатывал сам. Когда он в расшитом камнями Сваровски пиджаке выходил на сцену, казалось, будто солнце светит" : Народному артисту Украины Василию Зинкевичу исполнилось 70 лет / Лилия Музыка // Факты и комментарии. – 2015. – 7 мая (№ 79). – С. 9.
 183. Музыка Л. Тамара Яценко: "В детстве я продавала билеты на свои концерты. Ставила на входе в дом табуретку-контроль и всем выдавала по листику вишни" : 19 августа народная артистка Украины отмечает юбилейный день рождения / Лилия Музыка // Факты и комментарии. – 2015. – 18 августа (№ 148). – С. 9.
 184. Неветрова О. Музика Весни : конспект традиційного музичного заняття для дітей старшої групи / Олена Неветрова // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 23-27.
 185. Непорожня С. Ми щиро любимо свою Україну! : відкрите музичне заняття для дітей середньої та старшої груп / Світлана Непорожня // Музичний керівник. – 2015. – № 3. – С. 8-13.
 186. Нина Матвиенко : 10 фактов о легенде // Viva. Україна. – 2015. – № 6. – С. 66.
 187. Нина Матвиенко // Viva! Україна. – 2015. – № 19. – С. 58.
 188. Ніколаєва О. Місяць, Зорі та Злий Чарівник : театралізована хореографічна постановка для дітей старшої групи / Олена Ніколаєва // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 22-26.
 189. Ніколаєва Тетяна. "Мадонна під яблунею" Івана Дряпаченка / Т. Ніколаєва // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 1-2. – С. 77-79
 190. Ніколенко О. М. Батько Гоголя / О. М. Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 37-43
 191. Олійник В. Жив собі композитор... : до 95-річчя від дня народження видатного українського композитора Ігоря Шамо / В. Олійник // Шкільний світ. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 21-28.
 192. Омельченко Т. Перед отцом никто не мог устоять: ни мужчины, ни женщины : [об Олеге Ефремове] / Татьяна Омельченко // Единственная. – 2015. – № 5. – С. 66-70.
 193. Орлова Є. Г. Мариніст Руфін Судковський / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 25-27.
 194. Осипчук И. "Мой дед создал самый большой в мире памятник Тарасу Шевченко" : Ровно 25 лет назад умер основатель династии скульпторов Иван Зноба / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2015. – 10 сентября (№ 164). – С. 5.
 195. Палагнюк В. Як "дідух" з "бородою" на обжинках гуляли : свято обжинків для дітей старшої групи / Віолетта Палагнюк // Музичний керівник. – 2015. – № 8. – С. 41-45.
 196. Палинський Віктор. Любомир Медвідь: спогадування невідомого / Віктор Палинський // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 103-107
 197. Переверзева О. Юрий Горбунов: "Ніхто, крім тебе" / О. Переверзева // Женский журнал. – 2015. – № 10. – С. 48-51.
 198. Пилипенко С. Музичні традиції Молдови : урок у 8-му класі / С. Пилипенко // Шкільний світ. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 10-14 (Дод).
 199. Підлісна З. Смачний борщ : музично-театралізована вистава для дітей середньої та старшої груп / Злата Підлісна // Музичний керівник. – 2015. – № 7. – С. 50-54.
 200. Пісенна колекція : [Півень-співень, Я на хмарці у небо полину, Матуся, Місячна доріжка, Їжачок і жучок, Ми - випускники, Садочку рідний, прощавай!] // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 44-53.
 201. Пісні для дітей: "Медальйон та бульйон", "На хмарці", "Де ти, літо?", "Парасолі та плащі", "Ходить осінь золотиста" // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 42-53.
 202. Подолинний А. Подільська горлиця : [про Марію Руденко] / Анатолій Подолинний // Вінницький край. – 2015. – № 1. – С. 148-159.
 203. Пожоджук Д. Давність української писанки / Д. Пожоджук // Українське слово. – 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 10-11.
 204. Позняк-Хоменко Н. Велика Майя : Легендарна балерина не дожила півроку до свого 90-річчя / Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2015. – 6 травня (№ 60). – С. 13.
 205. Позняк-Хоменко Н. Золота зірка Василя Зінкевича : Легенда української пісні скромно і без пафосу відсвяткував своє 70-річчя / Наталка Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2015. – 6 травня (№ 60). – С. 12.
 206. Поліщук К. Прижиттєва критика драматургії Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) / К. Поліщук // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 18-22
 207. Половець Д. Петріківський розпис : декоративно-художній літопис Придніпров'я : урок / Д. Половець // Шкільний світ. – 2015. – Червень (№ 12). – С. 6-8 (Дод.).
 208. Поляковська С. "Notr-Dame de Paris" у Вінниці : у Вінниці на відкритій сцені поставили мюзикл / С. Поляковська // Українська музична газета. – 2015. – Квітень-червень (№ 2). – С. 9.
 209. Пославський Р. Акторка-винахідниця : [про Геді Ламар] / Роман Пославський // Світ фізики. – 2015. – № 3. – С. 45-46.
 210. Почути Тараса : Дитячі пісні / Лирик В. Яремчук, Комп. М. Бєлова // Мистецтво в школі. – 2015. – № 1. – С. 44: нот
 211. Прокопович Т. Композиторський автограф: як розповісти дітям про автора музики / Тетяна Прокопович // Музичний керівник. – 2015. – № 10. – С. 4-9.
 212. Разборщук К. Музика на піску / Катерина Разборщук // Музичний керівник. – 2015. – № 6. – С. 23-26.
 213. Рафальська Г. Радянський плакат періоду хрущовської "відлиги" як засіб пропаганди (на матеріалах з фондів Національного музею історії України) / Г. Рафальська // Мандрівець. – 2015. – № 3. – С. 32-36.
 214. Рева Валентин. Музика в контексті соціальної практики особистості / В. Рева // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 12-15
 215. Романовська І. Та слава не згине - стрілецькая слава : тематичне музичне свято для дітей середньої та старшої груп / Ірина Романовська, Надія Мазурук, Ольга Капущак // Музичний керівник. – 2015. – № 3. – С. 18-26.
 216. Рудяченко А. Костёр гения : [о Пабло Пикассо и Ольге Хохловой] / Александр Рудяченко // Viva. Україна. – 2015. – № 6. – С. 40-45.
 217. Рудяченко А. Одинокая георгина : [о Катерине Билокур] / А. Рудяченко // Viva! Україна. – 2015. – № 13. – С. 36-41.
 218. Садовська Г. Князь української пісні : [Зінкевич Василь] / Г. Садовська // Українське слово. – 2015. – 29 квітня-5 травня (№ 17). – С. 12.
 219. Саєнко Г. Гарні човники змайструємо і по морю помандруємо : бінарний урок образотворчого мистецтва та трудового навчання для 3-го класу / Г. Саєнко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 46-49.
 220. Самченко В. Душа без страху : художниці Алли Горської, яку називали душею шістдесятництва, не стало 45 років тому / Валентина Самченко // Україна молода. – 2015. – 1 грудня (№ 153). – С. 13.
 221. Самченко В. Жити-горювати і творити : Картинами Катерини Білокур захоплювався Пабло Пікассо в Парижі, а художницю на Київщині обсідали злидні / Валентина Самченко // Україна молода. – 2015. – 8 грудня (№ 156). – С. 12.
 222. Самченко В. Національність не в "марусях" : Художник Олександр Мурашко золоту медаль у Мюнхені отримав за картину народної тематики / Валентина Самченко // Україна молода. – 2015. – 28-29 серпня (№ 113). – С. 14.
 223. Сафарян С. Формуємо соціокультурну компетенцію: поняття "художня культура" / Світлана Сафарян // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 9-16.
 224. Світ дитинства в музиці П. І. Чайковського. Фортепіанний цикл "Дитячий альбом" (1-6 кл.) / С. В. Бондар [та ін.] // Виховна робота в школі. – 2015. – № 12. – С. 47-52
 225. Свято пісні : Дитячі пісні / Лирик В. Сириця, комп. В. Сириця // Мистецтво в школі. – 2015. – № 1. – С. 46: нот
 226. Северенчук О. М. Фольклорно-етнографічна композиція "Українські вечорниці" / О. М. Северенчук // Мистецтво в школі. – 2015. – № 3. – С. 38-41
 227. Семенець Л. Г. Стара казочка на новий лад : лялькова музична вистава для мол. шк. / Л. Г. Семенець // Мистецтво в школі. – 2015. – № 6. – С. 37-40
 228. Семешко А. Полеміст, Дон Кіхот : композитор, диригент А. Білошицький / А. Семешко // Українська музична газета. – 2015. – Квітень-червень (№ 2). – С. 11.
 229. Сергієнко Світлана. Література про музику для школярів і педагогів / С. Сергієнко // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 23-26
 230. Сердюк О. П. Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. П. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – №4. – С. 14-19.
 231. Сердюк Оксана. Методи формування музичного сприймання у молодших школярів / О. Сердюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 14-19
 232. Синяк І. Подорож до Країни мрій : конспект музичного заняття для дітей старшої групи / Ірина Синяк // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 21-24.
 233. Сім чудес світу // Позакласний час. – 2015. – № 2. – С. 8-10.
 234. Скуратовська О. Концерт-казка, або Велика музика для маленьких слухачів / Ольга Скуратовська // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 20-24.
 235. Скуратовська О. Про Королівство Музики та чаклунку Фальш : концерт-казка для дітей дошкільного віку / Ольга Скуратовська // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 25-27.
 236. Сметанская О. Никита Высоцкий : "За несколько месяцев до смерти отец в стихах практически указал ее дату : "Уйду я в это лето в малиновом плаще" : ровно 35 лет назад перестало биться сердце знаменитого поэта, актера и исполнителя песен / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 24 июля (№ 131). – С. 15.
 237. Сметанская О. Вдова Георгия Буркова Татьяна Ухарова: "на свадьбе Жора решил развеселить гостей рассказом о моей прическе. Обидевшись, я смяла брачное свидетельство и ... ушла из дому!" / О. Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 15 июля (№ 124). – С. 9.
 238. Сметанская О. Геннадий Гладков: "Король в "Бременских музыкантах" поёт моим голосом" : Известный композитор отмечает 80-летний юбилей / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 10 февраля (№ 22). – С. 9.
 239. Сметанская О. Георгий Данелия: "То, что я стал режиссёром, уже мистика. Не собирался им быть. Всё вышло совершенно случайно" : Легенде кинематографа исполняется 85 лет / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 28 августа (№ 155). – С. 15.
 240. Сметанская О. Дочь Иннокентия Смоктуновского Мария: "Папа до конца дней был благодарен украинской семье, спасшей ему жизнь" : 90 лет назад народный артист СССР / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 26 марта (№ 53). – С. 11.
 241. Сметанская О. Дочь Спартака Мишулина Карина: "Как-то отец уснул на поле, и его переехал трактор. Очнулся в морге" : десять лет назад перестало биться сердце известного актера / О. Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 17 июля (№ 126). – С. 9, 23.
 242. Сметанская О. Муж Людмилы Гурченко Сергей Сенин: "Никаких диет Люся не соблюдала. Её любимым блюдом были вареники с картошкой" : Всенародно тлюбимой актрисе исполнилось бы 80 лет / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 10 ноября (№ 205). – С. 9.
 243. Сметанская О. Народный артист Украины Евгений паперный: "В ресторане на озере я спел перед гостями песню и с разбегу прямо в белом костюме прыгнул с понтона в воду..." : Сегодня известному актёру исполняется 65 лет / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 3 сентября (№ 159). – С. 9, 14.
 244. Сметанская О. Нина Гребешкова: "У меня не раз интересовались: "Как вы могли бросить своего мужа Никулина ради Гайдая?!" : известная актриса отмечает 85-летний юбилей / О. Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 1 декабря (№ 220). – С. 9.
 245. Сметанская О. Писательница Виктория Токарева: "На фоне всеобщего веселья на фестивале Фрунзик Мкртчян был очень одинок в своём несчастье" : народному артисту СССР исполнилось бы 85 лет / О. Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 3 июля (№ 116). – С. 16.
 246. Сметанская О. Правнук Панаса Саксаганского Петр Тобилевич: "Прадед любил борщ с салом, пампушками и обязательно с фасолью! А еще – варенье, которое сам варил" : Ровно 75 лет назад перестало биться сердце корифея украинского театра, выдающегося актёра и режиссёра / О. Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 17 сентября (№ 169). – С. 12,14.
 247. Сметанская О. Праправнук Ильи Репина Иван Дьяконофф: "На родине прапрадеда в городе Чугуеве на Харьковщине нашу семью принимали очень тепло, по-королевски" 85 лет назад ущёл из жизни выдающийся художник / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 1 октября (№ 179). – С. 7.
 248. Сметанская О. Супруг легендарной советской актрисы Надежды Румянцевой Вилли Хштоян: "Бывает, налью себе вечером немного виски, разбавлю и вдруг слышу надин голос: "Вилличка, не злоупотребляй!" : "Королеве бензоколонки" исполнилось бы 85 лет / Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2015. – 10 сентября (№ 164). – С. 9.
 249. Соболєвська С. Музичні пригоди Сашка і Світланки : сценарій казкової вистави для дітей старшої групи / Світлана Соболєвська // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 34-41.
 250. Степаненко Я. Возраст удовольствий : [о Монике Беллуччи] / Ярослав Степаненко // Viva! Україна. – 2015. – № 20. – С. 18-24.
 251. Степаненко Я. Кузьма "Скрябин" : Чтобы помнили... / Ярослав Степаненко // Viva! Україна. – 2015. – № 3. – С. 4-13.
 252. Стребкова О. В. Образний зміст музики. Вранішня зоря романтизму ("Музичне мистецтво", 7-й клас) / О. В. Стребкова // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2015. – № 4. – С. 30-34.
 253. Сырчина М. Александр Ройтбурд: "Я художник потерянного поколения" : В столице открылась выставка "Живая натура" известного украинского живописца / Мария Сырчина // Факты и комментарии. – 2015. – 29 октября (№ 197). – С. 9-10.
 254. Таміліна І. "Як смерті крила морок землю криє..." : пам'яті Миколи Миколайовича Філімонова / Ілона Таміліна // Українська музична газета. – 2015. – Січень-березень (№ 1). – С. 10.
 255. Тараканова А. Хореографія : програма курсу за вибором (1-4 класи) / Аліса Тараканова // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 48-52.
 256. Тарнашинська Л. Б. Алла Горська. Життя як виклик / Л. Б. Тарнашинська // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 27-31
 257. Твердохліб М. ЇЇ душа натхненні ловить миті й виводить пензлем рай на полотні... : [про вінницьку художницю Ірину Кравченко] / М. Твердохліб // Вінничанка. – 2015. – № 11. – С. 12-13.
 258. Твердохліб М. Палітра серця Надії Багнюк / М. Твердохліб // Жінка. – 2015. – № 12. – С. 16-17.
 259. Терех Н. Майя Плисецкая: "Сейчас могу сказать, что я умру, но Кармен - нет!" : Завтра исполняется девять дней со дня смерти великой балерины / Наталия Терех // Факты и комментарии. – 2015. – 8 мая (№ 80). – С. 29.
 260. Тимчишина Н. І. У полоні натхнення : [творчість вінницького художника В. А. Тимощука] / Н. І. Тимчишина // Освіта Вінниччини. – 2015. – 6 листопада (№ 45). – С. 4.
 261. Ткаченко В. Жанри українських народних пісень : родинно-побутові пісні, колискові. 4-й клас : урок / В. Ткаченко // Палітра педагога. – 2015. – № 2. – С. 8-11 (Дод.).
 262. Тодорова Л. Д. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках музики в початковій школі / Л. Д. Тодорова // Мистецтво та освіта. – 2015. – №4. – С. 19-22.
 263. Тодорова Ліляна. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках музики в початковій школі / Л. Тодорова // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 19-22
 264. Топчій В. Образ птаха в образотворчому та музичному мистецтвах : узагальнення знань з графіки, живопису та скульптури / Валентина Топчій // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 31-34.
 265. Трофімченко І. Музика дощу : конспект заняття з музичної терапії для дітей дошкільного віку / Ірина Трофімченко, Віра Шаронова, Наталія Сімон // Музичний керівник. – 2015. – № 6. – С. 10-14.
 266. Туманов І. М. Вища школа України : навчання образотворчого мистецтва - теорія і практика сьогодення / І. М. Туманов // Мистецтво та освіта. – 2015. – №4. – С. 2-5.
 267. Турчин Т. Методичні особливості викладання української музики в початковій загальній музичній освіті / Тамара Турчин // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 33-38
 268. Український комікс існує // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 10-13.
 269. Ульшина С. В. Урок-подорож у світ Ґійома Аполлінера і Пабло Пікассо : 11-й клас / С. В. Ульшина // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 25-32
 270. Федишин Г. Стежками життя і музичної творчості Михайла Вербицького : конспект уроку з музичного мистецтва у 4-му класі / Г. Федишин // Педагогічна думка. – 2015. – № 4. – С. 47-49.
 271. Федоренко Л. М. Ознайомлення з елементами і мотивами петриківського розпису : урок / Л. М. Федоренко // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 44-46.
 272. Фицайло С. Спалах безіменної зірки : [про актрису Лідію Бєлозьорову] / Світлана Фицайло // Вінницький край. – 2015. – № 2. – С. 142-149.
 273. Хімія під музику Вівальді // Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 1. – С. 46-47
 274. Хіт Ч. Героїні Шекспіра. Жіночі образи п'єс великого поета / Ч. Хіт // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 1. – С. 81
 275. Хохлова Т. Вокальна музика : урок музичного мистецтва у 5-му класі / Т. Хохлова // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 17). – С. 1-6 (Дод.).
 276. Хрустінський В. Веселий брейн-ринг : інтелектуально-розважальна гра на природничу тематику для дітей старшої групи / Віталій Хрустінський // Музичний керівник. – 2015. – № 7. – С. 40-44.
 277. Хрустінський В. Сила музики окрилює душу, або Освітній проект з формування духовно-моральних цінностей у дошкільників / Віталій Хрустінський // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 10-16.
 278. Чамор І. У пошуках гри, або а місіс Тиша проти... : конспект відкритого інтегрованого музичного заняття / Ірина Чамор // Музичний керівник. – 2015. – № 9. – С. 27-33.
 279. Чарівниця з Богданівки : [про Катерину Білокур] // Розкажіть онуку. – 2015. – Жовтень (№ 10). – С. 29-30.
 280. Черкаська Г. Кохання, народжене в Україні : [Ференц Ліст і Кароліна] / Г. Черкаська // Українське слово. – 2015. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 14.
 281. Чертова К. Українські посиденьки в Тринди-Бринди-Співайлівці / Каріна Чертова // Музичний керівник. – 2015. – № 3. – С. 27-32.
 282. Чижова О. Григорій Давидовський – ентузіаст хорової справи / Олена Чижова // Українська музична газета. – 2015. – Жовтень-Грудень (№ 4). – С. 11.
 283. Чоп Т. Естетика українського футуризму крізь матрицю романтизму / Т. Чоп // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 21-25
 284. Чорна Н. Собчук - не собі, а людям : [по архітектора Миколу Собчук] / Надія Чорна // Вінницький край. – 2015. – № 3/4. – С. 128-129.
 285. Чудовець А. Як Віслючок шукав свою маму : сценарій музично-драматичної вистави для дітей старшої групи / Анжела Чудовець // Музичний керівник. – 2015. – № 1. – С. 25-33.
 286. Шатковська І. Вплив французької літератури на формування творчих задумів П. І. Чайковського / Ірина Шатковська // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. -Випуск №22. – С. 312-317
 287. Шатковська І. С. Музичне слов'янознавство у контексті становлення наукового підходу до вивчення історії музики / І. С. Шатковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 365-369
 288. Шатковська І. С. Основні аспекти музичної педагогіки П. І. Чайковського / І. С. Шатковська // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія / ред. кол.: В. І. Шахов, О. В. Акімова, Б. А. Брилін. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – Випуск № 44. – С. 240-243
 289. Швачко Т. Оперна Шевченкіана / Тетяна Швачко // Музика. – 2015. – № 6. – С. 30-33.
 290. Швець С. Аватари в Україні : сценарій розваги для дітей середньої та старшої груп / Світлана Швець // Музичний керівник. – 2015. – № 11. – С. 39-46.
 291. Шевченко І. Врятує світ лиш доброта : ековалеологічне театралізоване дійство для дітей старшого дошкільного віку / Ірина Шевченко, Тетяна Григор'єва // Музичний керівник. – 2015. – № 4. – С. 33-41.
 292. Шерстинюк Л. Л. Викладання пейзажу акварельною технікою в початковій школі / Л. Л. Шерстинюк // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 3. – С. 26-28, 37-38.
 293. Шуть М. Інтерпретаційно-виконавські музичні ігри: крок до творчості, краси, оригінальності / Микола Шуть // Музичний керівник. – 2015. – № 2. – С. 4-12.
 294. Шуть М. Флеш-ігри - дарунки зимової пори / Микола Шуть // Музичний керівник. – 2015. – № 12. – С. 4-9.
 295. Щиголєва А. В. Звіролаш : Мюзикл для дитячого хору та солістів / А. В. Щиголєва; комп. А. Щиголєва // Мистецтво в школі. – 2015. – № 1. – С. 38-39
 296. Щиголєва А. В. Музичний матеріал : додаток / А. В. Щиголєва ; комп. А. Щиголєва // Мистецтво в школі. – 2015. – № 1. – С. 40-43: нот
 297. Эртель Д. Семья Люмьер : Отражение Франции / Денис Эртель // Личности. – 2015. – № 1. – С. 102-123.
 298. Юрковська Н. "Застигла музика" польської шляхти: відлуння польської архітектури ХІХ ст. у сучасній Одесі / Н. Юрковська // Світогляд. – 2015. – № 5. – С. 55-80
 299. Яворівська забавка. Історія й етапи розвитку // Трудове навчання. – 2015. – Грудень (№ 12). – С. 58-68.
 300. Якуніна Т. Мелодія синього неба : сценарій пісенно-патріотичної композиції, присвячений Небесній сотні / Тетяна Якуніна // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 47-49.
 301. Якуніна Т. Мелодія синього неба : сценарій пісенно-патріотичної композиції, присвячений Небесній сотні / Тетяна Якуніна // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 47-49.
 302. Янковая О. Волшебный бочонок или Возвращение Боттичелли / Ольга Янковая // Натали. – 2015. – № 6/7. – С. 68-73.
 303. Янковая О. Вольный художник : [про Василия Тропинина] / О. Янковая // Натали. – 2015. – № 12. – С. 47.
 304. Янковая О. Клод Моне. В поисках впечатлений / Ольга Янковая // Натали. – 2015. – № 2. – С. 78-85.
 305. Янковая О. Франческо Растрелли / Ольга Янковая // Натали. – 2015. – № 3. – С. 80-84.
 306. Ярошенко Г. "Життя розпинало його на хресті" : до 45-річчя полтавського художника, який загинув, захищаючи донецьке летовище, колеги організували його посмертну персональну виставку : [про Валерія Боняківського] / Ганна Ярошенко // Україна молода. – 2015. – 20 січня (№ 7). – С. 6-7.
 307. "Ясени" - ансамбль, що став пісенною легендою // Дім і сім'я. – 2015. – № 1. – С. 2-4.