МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Список навчальних видань Список наукових видань Бібліотечна справа. Список наукових видань Культура. Культурологія. Список статей Бібліотечна справа. Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
158.015(075.3)
В54
Виховання духовності особистості : навчально-методичний посібник / ред. М. Й. БоришевськийК. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 104 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У(07)
Е88
Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування : методичні рекомендації / уклад. М. П. Сахарова, уклад. М. І. Мельник; Наукова бібліотека Вінницького нац. мед. ун-ту ім. М. І. ПироговаВінниця, 2015. – 30.00 с. : іл. – (На допомогу бібліотечному фахівцю) Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
9У(075.3)
3-63
Зінько О. В. Нариси історії української культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. – 2-ге вид. доп., перероб. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 246 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
38(07)
З-41
Збірник завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології : [навч.-метод. посіб.] / уклад.: І. В. Хоцянівська, Г. С. ЧернишоваВінниця : вид-во "Нілан ЛТД", 2011. – 110 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
9У(075.3)
І-90
Історія української культури (кредитно-модульний курс) : навч. посібник / О. М. Цапко, Л. М. Дубчак, А. І. Піскарьова [та ін.]; М-во освіти і науки УкраїниК. : Дакор, 2011. – 173 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
38(075.3)
І-90
Історія української культури. У 3-х ч. : навч.-метод. комплект. Ч. 1 / уклад.: І. В.Хоцянівська, Г. С. Чернишова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – 2-ге вид. перероб. і доп.Вінниця : Вєда, 2012. – 102 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
2(07)
К21
Каранда Марина Василівна Культурологічне біблієзнавство : навч.-метод.посібник / М. В. Каранда ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаЧернігів, 2012. – 72 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
38(075.3)
К90
Культурологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Т. Б. Гриценко. – 3-тє вид.К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(21), ЗБЕРІГ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
7(07)
М61
Мінасян Наталія Григорівна Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Н. Г. МінасянК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
40(075.3)
М23
Манакін Володимир Миколайович Мова і міжкультурна комунікація : навчльний посібник / В. М. МанакінК. : Академія, 2012. – 288 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(1)
372(07)
М29
Маруніна Галина Георгіївна. Виховання основ культури гідності дошкільників : методичні рекомендації / Г. Г. МарунінаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 28 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7(075.2)
М64
Миропольська Н. Є. Художня культура. 11 клас (рівень стандарту) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. Є. Миропольська, Л. М. Масол, О. В. ГайдамакаК. : Освіта, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
379(075.3)
О-75
Основи історичного музеєзнавства : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальностей "Історія та правознавство", "Історія, українознавство та туристично-краєзнавча діяльність" / уклад. Т. Р. Кароєва ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 52 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
2(075.3)
О-75
Основи християнської культури : навчально-методичний посібник / уклад. Г. С. Чернишова ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 66 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Л. В. Прокопчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2011. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 244 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
Р79
Ротфорт Діана Вікторівна Взаємодія сім'ї та школи у формуванні культури здоров'я молодших школярів / Д. В. РотфортХарків : Основа, 2013. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
378(075.3)
С24
Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту / І. СвістельникК. : Кондор, 2012. – 182 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378(07)
С60
Соломаха С. О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 158 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ МУЗ. МИСТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
1МИ7(07)
С92
Сходинки етичного зростання. Дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. Ч. 2Харків : Основа, 2015. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 12 (144)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
1МИ7(07)
С92
Сходинки етичного зростання. Дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. Ч.1Харків : Основа, 2015. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (143)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
38(075.3)
У45
Українська та зарубіжна культура : навч.-метод. посібник / уклад. І. В. Хоцянівська ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 124 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011(07)
Ч-75
Чорна Катерина Іванівна Виховання культури гідності старшокласників у позаурочній діяльності : методичні рекомендації / К. І. ЧорнаКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
9У(075.3)
Ш39
Шейко Василь Миколайович Історія української культури : навч. посібник / В. М. Шейко, Л. Г. ТишевськаК. : Кондор, 2011. – 258 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Наукові, довідникові та науково-популярні видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
38
А43
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. Вип. 26 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Т. ШевченкаК. : Міленіум, 2011. – 370 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
38
А43
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. Вип. 27 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Т. ШевченкаК. : Міленіум, 2011. – 357 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
38
А43
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. Вип. 28 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Т. ШевченкаК. : Міленіум, 2012. – 382 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
38
А43
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. Вип. 24 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Т. ШевченкаК. : Міленіум, 2010. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
38
А43
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць. Вип. 25 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Т. ШевченкаК. : Міленіум, 2010. – 354 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
38
К90
Культура і сучасність : альманах. № 1 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв ; ред. В. А. БітаєвК. : Міленіум, 2010. – 280 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
38
К90
Культура і сучасність : альманах. № 1 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв; ред. О. І. ПутроК. : Міленіум, 2012. – 185 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
38
К90
Культура і сучасність : альманах. № 2 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв; ред. О. І. ПутроК. : Міленіум, 2011. – 274 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
38
К90
Культура і сучасність : альманах. № 2 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв; ред. В. А. БітаєвК. : Міленіум, 2010. – 221 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
38
К90
Культура і сучасність : альманах. № 1 / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів к-ри і мистецтв; ред. В. А. БітаєвК. : Міленіум, 2011. – 235 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Бібліотечна справа
Наукові та довідникові видання 2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
02
А28
Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнародної конференції (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.)К., 2013. – 411 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
902.9
А87
Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог авт. кол. Є. Чернухін, Т. Горбач, О. Купченко-Гринчук, В. Лось НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, ін-т рукописуКиїв, 2014. – 303 с. фото. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Б59
Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовтня 2012 р.)К., 2012. – 183 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02У
Б59
Бібліотека в освітньому просторі інформаційний бюлтень. № 16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельнниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об'єднання / ред. О. Б. Айвазян ; Хмельницький нац. ун-т, Наукова бібліотекаХмельницький ХНУ, 2013 Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Б59
Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів матеріали наук.-практ. конф., присв. 50-річчю наук. б-ки Хмельницького нац. ун-ту, 15-16 березня 2012 року / Хмельницький нац. ун-т [та ін.]Хмельницький, 2012. – 263 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02У
Б59
Бібліотека університету : витоки та сучасність ; збірник наукових статей та матеріалів, присвячений 50-річчю з дня заснування наукової бібліотеки університету / ред. О. Б. Айвазян ; Хмельницький нац. ун-т , Наукова бібліотекаХмельницький ; ХНУ, 2012. – 298 с. ; фото Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
Б59
Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства ; матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-19 червня 2015 р. / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Науково-технічна бібліотека Івано-Франківськог нац. техн. ун-ту нафти та газу [та ін.]Івано-Франківськ ; НТБ ІФНТУНГ, 2015. – 356 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Б59
Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури ; матеріали науково-практичної конференції , м. Севастополь, 7-10 жовтня 2013 року / ред. В. О. Крамарь ; Наукова б-ка ім. М. Максимовича Київськогоо нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наукова б-ка Севастопольського нац. техн. ун-туСевастополь, 2013 Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
Б59
Бібліотечна кухня : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек / ред. Г. Харук К., 2013. – 83 с. ; кол. іл. – (Сучасна бібліотека) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Б61
Біленький Євген Андрійович Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукописуК., 2011. – 252 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Б61
Білоус Валентина Степанівна Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : історія, сьогодення, постаті (до 100-річного ювілею) : науково-краєзнавче дослідження / В. С. Білоус ; ред. О. В. Шестопалюк, ред. Л. М. Воробйова, ред. І. В. ЗарванськаВінниця ; Планер, 2013. – 101 с. ; фото. кол Примірники : всього : 6 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
02У
Б61
Білоус Валентина Степанівна Проектна діяльність - важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів : методичні рекомендації / В. С. Білоус ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, БібліотекаВінниця, 2014. – 77 с. – (Серія "Основи бібліотечно-бібліографічних знань") Примірники : всього : 3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
Б48
Березюк Нина Михайловна К. И. Рубинский : библиотекарь, библиотековед, библиограф (1860-1930) / Н. М. БерезюкХарьков ; Тимченко, 2010. – 320 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГ(1)
02
Б59
Библиотеки Беларуси в цифрах и фактах (1991-2011) / сост.: Л. Г. Кирюхина, М. Г. Пшибытко, О. А. Рынкевич, ред.: Л. Г. Кирюхина, О. А. Соболевская ; Нац. б-ка БеларусиМинск, 2012. – 66 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. Вип. 8 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]К. ; НВЦ НБУВ, 2010. – 376 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. Вип. 9 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.]К. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 300 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
02
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сборник. Вып. 12 / ред кол. : А. С. Онищенко [и др]. ; МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центровКиев ; НБУВ, 2014. – 368 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. Вип. 10 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; ред. А. С. ОнищенкоК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 358 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
Б59
Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сборник. Вып. 11 / ред кол. : А. С. Онищенко, К. К. Абугалиева, Л. А. Дубровина ; МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центровК. ; НБУВ, 2013. – 320 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Б81
Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ; дослідження, попримірниковий опис / Н. П. БондарК., 2012. – 311 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 5
Я47
Борис Володимирович Яковенко ; біобібліографічний покажчик / уклад. Л. А. Іполітова, відп. ред. Г. Г. Макарова ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, БібліотекаЧернігів, 2011. – 24 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 8У
В11
"В життя іду, неначе в пісню" ; бібліографічний покажчик до ювілею поетеси, дитячої письменниці Ганни Танасівни Чубач / уклад. : О. Кізян, Л. Борисенко ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. МорозоваВінниця, 2010. – 88 с. – (Наші видатні земляки) Примірники : всього : 2 - БІБЛОГР(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
016 : 9
П52
Володимир Михайлович Половець ; біобібліографічний покажчик / уклад. Н. Ф. Головатенко, відп. за вип. Г. Г. Макарова ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, БібліотекаЧернігів, 2012. – 39 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
В74
Вопросы авторского права в деятельности библиотек Беларуси / сост. О. И. Ворнецкая, ред. Т. А. Ерохо, ред. Ж. З. Зеневич, ред. Е. М. Бильдюк ; Нац. б-ка БеларусиМинск, 2012. – 34 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
В76
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка Україниім. В. І. ВернадськогоК. ; Академперіодика, 2014. – 360 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
В85
Всеукраїнський день бібліотек : новий формат : методичні рекомендації для регіональних відділень і колективних членів Української бібліотечної асоціації / уклад. Н. Ф. Попова ; Українська бібліотечна асоціаціяК. ; Самміт-книга, 2010. – 51 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Г70
Горова Світлана Валеріївна Інтернет - ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК., 2013. – 206 с Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Г77
Гранчак Тетяна Бібліотека і політична комунікація : монографія / Т. Гранчак ; ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. ВернадськогоК., 2012. – 481 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Г77
Гранчак Тетяна Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами : політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК., 2014. – 182 с. Примірники : всього : 3 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
016 : 34
Д36
Держава і право. Бібліографічні посібники : анотований каталог / уклад. В. А. Радченко, уклад. В. А. Шкаріна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК ; НВЦ НБУВ, 2010. – 291 с Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 0
Д36
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (1999-2009) : бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність / ред. П. І. Рогова ; Державна наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК., 2010 Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Д40
Джерело знань. Бібліотеки Бершадщини / упоряд. Г. О. ПогончикВінниця ; Меркьюрі-Поділля, 2013. – 194 с. ; фото Примірники : всього : 1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
01У
Д55
Добко Тетяна Василівна Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : монографія / Т. В. Добко ; ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК., 2013. – 374 с Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Д63
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25-27 травня 2010 р.) К., 2010. – 300 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Е50
Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу суспільства / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 247 с. Примірники : всього : 2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
01(У)
І-11
І тільки незмінна книга! ; збірник статей до 120-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / уклад. Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. ВернадськогоК., 2013. – 119 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 9
З-16
Іван Іванович Заєць. Історик. Археолог. Педагог ; до 90-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад. Т. А. Кузнєцова, уклад. Т. В. Мірохіна, рук. работы В. С. Білоус ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, БібліотекаВінниця ; ВДПУ, 2011. – 26 с. ; фото. – (Педагоги Вінниччини) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГ(1), БІБЛОГР(1)
016 : 53
П88
Іван Пулюй : життя в ім'я науки та України ; бібліографічний покажчик / уклад. О. ОленичТернопіль ; Тернопільський національний технічний ун-т ім. Івана Пулюя, 2010. – 84 с. – (Родом з України ; вип. 6) Примірники : всього : 1 - (1)
016 : 78
І-25
Івченко Л. В. Українські нотні видання 1924 - 1930 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : (вокальна музика) ; науковий каталог / Л. В. Івченко, І. Ф. Бобришева ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. ; НБУВ, 2012. – 338 с. – (З історії музичної спадщини України) Примірники : всього : 2 - ЧЗ МУЗ. МИСТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
І-60
Індексування документів ключовими словами : методичні рекомендації / уклад. І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоКиїв ; Вінниця ; Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 9) Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
І-73
Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. бібліотека України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 222 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
02У
І-74
Інформаційна діяльність бібліотек ВНЗ у роботі зі студентською молоддю : матеріали науково-практичної конференції (Вінниця, 28 квітня 2015 р.) / упоряд. Н. С. Головко ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотека, Метоичне об'єднання бібліотек вищих навч. закладів м. ВінниціВінниця, 2015. – 54 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 5
К93
Ірина Миколаївна Курмакова ; біобібліографічний покажчик / уклад. Л. А. Іполітова, відп. ред. Г. Г. Макарова ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, БібліотекаЧернігів, 2010. – 32 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
І-85
Ісаєнко Олександр Олександрович Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / О. О. Ісаєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 157 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 901
І-90
Історіограф Дмитро Данилюк : біобібліографічний покажчик / уклад. Л. О. ІльченкоУжгород ; Вид-во В. Падяка, 2011. – 198 с. ; фото. – (Вчені Ужгодського національного університету) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 9
К12
Кабінет виучування Поділля - яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) ; бібліографічний покажчик / ред. М. Г. Спиця, уклад. Т. Р. Соломонова, викон. Н. І. Морозова ; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. а. Тімірязева, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця ; ПП Балюк І. Б., 2011. – 111 с. Примірники : всього : 1 - (1)
011
К49
Клименко Е. С. Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ - початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського ; історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеографічний альбом / Е. С. Клименко, О. М. Гальченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК., 2011. – 305 с. ; іл. Примірники : всього : 2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 1 : С-См / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 587 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 2 : Си-Сю / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 587 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 17 : У / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2014. – 699 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. . Вип. 13. ч. 1 : П-По / зібр. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; Вид. центр НБУВ, 2010. – 511 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 16 : Т / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2013. – 475 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 2 "По-Пя" / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2010. – 517 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару української книги. Вип. 18 : Ф, Х, Ц / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2014. – 699 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 002
К53
Книга в Україні 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. . Вип. 14 : Р / уклад. : С. Й. Петров, С. С. Петров ; наук. ред В. Ю. Омельчук ; АН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 517 с. – (Національна бібліографія України) Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
016 : 0
К23
Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) ; біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Моісеєнко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. і. ВернадськогоК. ; НБУВ, 2012. – 85 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
К65
Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського / ред. П. І. Рогова ; П. І. Рогова, Ю. І. Артемов, Н. В. Вараксіна, І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоВінниця ; Нілан-ЛТД, 2013. – 20 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 02
О-42
Лініна Павлівна Одинока - бібліотекознавець, педагог : (до 5о-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліографічний покажчик / упоряд. Н. А. Стельмах, ред. П. І. Рогова, ред. Л. М. Заліток ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК. ; Нілан-ЛТД, 2014. – 113 с. : іл. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 3) Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Л68
Лобузіна Катерина Вілентіївна Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; ред. Л. Й. Костенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2010. – 131 с. Примірники : всього : 2 - КОМПЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Л68
Лобузіна Катерина Вілентіївна Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. В. Лобузіна ; ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 249 с. Примірники : всього : 4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), КОМПЛ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
М65
Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек України [та ін.]К., 2014. – 531 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
М26
Маркетинговий інструментарій у практиці роботи бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / уклад. В. О. Іванчук, відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, БібліотекаВінниця, 2013. – 16 с. ; кол. іл. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
М42
Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК., 2013. – 176 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
01
М54
Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / уклад. П. М. Сенько, уклад. О. М. Устіннікова ; Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова"К. : Кн. палата України, 2010. – 79 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГР(1)
016 : 9
Б77
Микола Корнійович Бойко : біобібліогр. покажчик / уклад. Н. Ф. Головатенко, відп. ред. Г. Г. Макарова ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, БібліотекаЧернігів, 2011. – 24 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 02
М65
Мистецтво результативного керування сучасною бібліотекою : бібліографічний покажчик літератури / уклад. Н. П. Банкова, відп. за вип. Т. Є. Притуляк ; МОН України, Вінницький нац. техн. ун-т, Науково-технічна бібліотека ВНТУВінниця ; ВНТУ, 2014. – 23 с. – (На допомогу бібліотечному фахівцю) Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 57
Г62
Михайло Андрійович Голубець Література за 2000-2010 рр. : біобібліографічний покажчик / уклад. Н. І. Кошик, уклад. Н. П. Прокопенко, ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. СтефаникаЛьвів, 2010 Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
М77
Моніторинг надходжень документів до Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського : методичні рекомендації / упоряд. Л. М. Бондар, ред. Н. С. Плужнікова ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка Україна ім. В. О СухомлинськогоК., 2010. – 20 с Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 9
Н12
На крилах одержимості : до 65-річчя від дня народження Сергія Дмитровича Гальчака - науковця, краєзнавця, архівіста, журналіста, літератора, педагога, громадського діяча / уклад. В. М. Паламарчук, уклад. Т. В. Котуз ; Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва [та ін.]Вінниця ; Меркьюрі-Поділля, 2014. – 204 с. Примірники : всього : 3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
02У
М80
Наталія Іванівна Морозова : "Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю" : збірник матеріалів / уклад. О. Ю. Антонюк, ред. : С. В. Лавренюк, Г. М. Авраменко, відп. за вип. Г. М. Слотюк ; Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. ТімірязєваВінниця ; ПП Балюк І. Б., 2015. – 142 с. – (Діячі культури і мистецтва краю) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : Ф9У
Ш96
Наталія Сергіївна Шумада : бібліографічний покажчик праць : (1960-2010) / упоряд. : М. Дмитренко, Л. ВахнінаК. : Видавець М. Дмитренко, 2010. – 56 с. : іл. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти : сучасний стан та шляхи розвитку / ред. Т. І. Ківшар [та ін.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О СухомлинськогоК. ; Педагогічна думка, 2010. – 319 с. Примірники : всього : 4 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
Н34
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 4 : Інтегрований галузевий інформаційний ресурс : стан, перспективи створення та забезпечення / ред. Т. І. Ківшар, П. І. Рогова, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О СухомлинськогоК. ; Нілан-ЛТД, 2014. – 596 с. ; табл., рис. Примірники : всього : 4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
Н34
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 3 : Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України : стан та перспективи / ред. Т. І. Ківшар [та ін.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О СухомлинськогоК. ; Нілан-ЛТД, 2012. – 372 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02У
Н34
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 2 / ред. О. М. Завальнюк ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наукова бібліотекаКам'янець-Поділ. ; Аксіома, 2010. – 648 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 39 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2014. – 486 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 33 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 566 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 30 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 303 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 40 / ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоціація бібліотек УкраїниК., 2014. – 427 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 34 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2012. – 535 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 26 / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НБУВ, 2010. – 306 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 28 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2010. – 653 с Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 27 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.]К. ; НВЦ НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – 387 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 37 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2013. – 703 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 36 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2013. – 559 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 35 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2013. – 701 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 38 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2013. – 412 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 31 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 700 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. Вип. 29 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 257 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Н34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : збірник. Вип. 32 / ред. кол. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к УкраїниК. ; НВЦ НБУВ, 2011. – 415 с Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
016 : 0
Н34
Науковці України ХХ-ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень Нац. академії наук УкраїниК. ; Академперіодика, 2010. – 475 с. Примірники : всього : 1 - (1)
02У
Н35
Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт. кол. : О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. ПопикКиїв, 2014. – 295 с. Примірники : всього : 3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Н35
Національна наукова медична бібліотека України / уклад. Т. А. Остапенко, уклад. С. М. Булах, уклад. О. М. КірішеваКиїв ; СПД Коляда О. П., 2010. – 25 с. ; фото Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Н35
Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : монографія / авт. кол. : О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; Нац. б-ка України ім В. І. ВернадськогоКиїв, 2014. – 217 с. Примірники : всього : 3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
О-64
Організація книжкової виставки : методичні рекомендації / уклад. Б. І. Федорук ; відп. за вип. В. С. Білоус ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 16 с. ; кол. іл. – (Серія "Основи бібліотечно-бібліографічних знань") Примірники : всього : 3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
016 : 02
Р59
Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського ; біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. О. Пономаренко, конс. Т. В. Добко ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК., 2012. – 268 с. ; фото. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 31). – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 1) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
П14
Пальчук Валентина Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоКиїв, 2014. – 280 с. Примірники : всього : 2 - БІБЛОГРАФІЯ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
П27
Перевірка бібліотечних фондів : методичні рекомендації / упоряд. А. М. Доркену, ред. І. Г. Лобановська ; НАПТ України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоКиїв ; Вінниця, 2012. – 44 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 11) Примірники : всього : 3 - ЗБЕРІГАННЯ(3)
02
П27
Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності ; матеріали міжнародної науково-практичної конференції 18-19 жовтня 2012 року / ред. Т. П. Ткаченко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Наукова бібліотекаДонецьк ; ДонНУЕТ, 2012. – 207 с Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
П78
Проблеми формування фондів бібліотеки ГДПІІМ : (соціологічне дослідження) / МОН України, Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов, БібліотекаГорлівка ; Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 63 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Р59
Рогова П. І. Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. ВараксінаКиїв ; Вінниця ; Нілан-ЛТД, 2010. – 79 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
Р64
Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК., 2012. – 245 с. Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02
Р82
Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Розділ "П Сільське і лісове господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки" ; Підрозділ "П8 Ветеринарна медицина" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В .І.Вернадського ; наук. ред. Н. В. Стрішенець, авт. кол. : Т. П. Медвідь, П. І. ШекераКиїв ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. – 105 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 9
С41
Сіяч духовної ниви : до 80-річчя від дня народження А. В. Сваричевського ; біобібліографічний покажчик / уклад. В. М. Миколайчук ; Упр. к-ри, Хмельницька обласна універсальна наукова б-ка ім. А. В. СваричевськогоХмельницький, 2010. – 70 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
С60
Солоіденко Галина Іванівна Українська бібліотечна термінологія : становлення та основні етапи розвитку : монографія / Г. І. Солоіденко ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоК. ; ВНЦ НБУВ, 2010. – 202 с. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
С78
Статистика бібліотечних процесів : матеріали семінару, 27 жовтня 2015 р. / Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотека ; Метод. об'єднання бібліотек вищих навч. закладів м. ВінниціВінниця, 2015. – 31 с. ; фото. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
С79
Степченко Ольга Петрівна Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ; каталог / О. П. Степченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукописуК., 2014. – 461 с. ; іл. Примірники : всього : 2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
С81
Сто років духовності : спогади про бібліотеку ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського / ред. Л. М. Воробйова, уклад. В. С. Гадомський, відп. за вип. В. С. Білоус ; Бібліотека Вінницького дер. пед. ун-ту ім. М. КоцюбинськогоВінниця, 2013. – 67 с. Примірники : всього : 3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
02
С85
Стрішенець Надія Володимирівна Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема : бібліотекознавчий аспект : монографія / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. і. ВернадськогоК., 2011. – 501 с. Примірники : всього : 2 - (2)
02У
С91
Сучасні тенденції діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформаційного суспільства : науково-практична конференція 3 квітня 2012 року ; тези виступів / ред. Л. І. Шпукал [та ін.] ; Методичне об'єднання бібліотек вищих навч. закладів м. Вінниці [та ін.]Вінниця, 2012. – 25 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
С 91
Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі ; матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 березня 2011 р. / ред. Ж. В. Марфіна ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"Луганськ ; ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011. – 385 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
С91
Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ : інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 21-23 жовтня 2014 року / ред. В. О. Онищенко ; Науково-технічна бібліотека Полтавського нац. техн. ун-ту ім. Ю. КондратюкаПолтава ; ПолНТУ, 2014. – 287 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 02
К38
Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) ; біобібліографічний покажчик / уклад. Л. І. Савчук, уклад. А. В. Січкар, уклад. Н. І. Моісеєнко, ред. В. І. Попик ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. СухомлинськогоК., 2013. – 103 с. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02У
Т65
Традиції і новації в інформаційному забезпеченні науки та освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Мін-во освіти і науки, млолоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Таврійський нац. ун-т ім. В. І. ВернадськогоСімферополь, 2012. – 74 с. Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
Т65
Традиційні та нові підходи до обліку і зберігання бібліотечних ресурсів : з досвіду роботи / уклад. : Н. Головко, М. Димченко, відп. за вип. Л. Шпукал ; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотекаВінниця, 2013. – 8 с. – (На допомогу бібліотечному фахівцю) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016 : 9
Т66
Трембіцький Анатолій Михайлович : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. А. Іваневич, упоряд. А. А. ТрембіцькийХмельницький ; ПП Мельник А. А., 2010. – 56 с Примірники : всього : 1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
02У
У45
Українська бібліотечна асоціація : документи і матеріали (2001-2009 рр.) / уклад. В. С. Пашкова [та ін.] ; Українська бібліотечна асоціація. – Вид. 5-те доп. і перероб.К. ; Самміт-Книга, 2010. – 143 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
У56
Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2010) / уклад. М. Й. Ахвердова, ред.Сенченко М. І ; Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"К. ; Кн. палата України, 2013. – 167 с. Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
02
Ф79
Формування та зберігання фонду рідкісних і цінних видань в освітянських бібліотеках МОНмолодьспорту України та НАПН України ; інструктивно-методичні рекомендації / упоряд. Н. Г. Мацібора, упоряд. О. Б. Бондарчук, упоряд. Р. І. Палійчук, ред. П. І. Рогова, ред. С. М. Зозуля, рец. Т. Ф. Букшина ; НАПН України Держ. наук.-пед. б-ка ім. В. О. СухомлинськогоК., 2011. – 48 с Примірники : всього : 2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
02У
Ч-92
Чуприна Леонід Андрійович Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. А. Чуприна ; ред. В. М. Горовий ; Національна бібліотека України ім. В. І. ВернадськогоК., 2014. – 207 с. Примірники : всього : 3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
02
Ш48
Шепелєва Інна Олександрівна Настільна книга шкільного бібліотекаря / І. О. Шепелєва, Г. М. ІващенкоХ. ; Основа, 2010. – 127 с. ; табл. – (Настільна книга) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГ(1)
02
Я92
Яценко Олег Миколайович Укладання оглядових документів ; практичний посібник / О. М. Яценко ; ред. П. І. Рогова ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. СухомлинськогоК. ; Нілан-ЛТД, 2011. – 79 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7) Примірники : всього : 1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2015 рік

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Аналітичні статті

 1. Барна Н. Естетична рефлексія постмодерну як екосистема / Н. Барна // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 45-49
 2. Братинова Л. А. Время прорвавшейся страсти, свободного художества и свободной исследовательской мысли : урок-путешествие, посвящённый изучению эпохи Возрождения / Л. А. Братинова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 29-32.
 3. Вергеліс О. В'ячеслав Кириленко: "Під час війни культура не може стояти осторонь" / О. Вергеліс // Дзеркало тижня. – 2015. – 17-23 січня (№1). – С. 1, 13.
 4. Городинський С. "Держава будується на фундаменті, який називається "Культура" : інтерв'ю вів М. Богдан / С. Городинський // Вінничанка. – 2015. – № 11. – С. 8-9.
 5. Дільна Оксана. Типові анормативи у мовленні сучасного школяра / Оксана Дільна // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 31-36
 6. Король В. Ю. Рецензія на монографію Радзієвського Віталія Олександровича "Базові резонансні субкультури сучасної України" / В. Ю. Король, В. І. Орленко, М. Г. Щербак // Історія в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 41-42
 7. Лягіна Людмила. До проблеми типологізації концепцій мультикультуралізму / Людмила Лягіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 69-81
 8. Мартинюк У. В. Усний твір-роздум на морально-етичну тему "У чому справжня цінність людини?" : 11 клас / У. В. Мартинюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10/11. – С. 38-45.
 9. Миропольська Н. Знайомство з культурою Англії : методичні рекомендації / Н. Миропольська // Шкільний світ. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 1-24 (Дод.).
 10. Нікуленко С. І. Актуальні питання вивчення культурологічних дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх педагогів / С. І. Нікуленко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 19-20.
 11. Поглиблюємо співпрацю з поляками // Вінниччина. – 2015. – 8 квітня (№ 27). – С. 3.
 12. Поліщук О. Етос та естезис neomythos у сучасному інформаційному просторі (до проблеми змісту естетичної інформації) / О. Поліщук // Мандрівець. – 2015. – № 6. – С. 59-62
 13. Польгуль Л. В. Сценарій літературно-музичної вітальні "Характер епохи - мовою костюма" / Л. В. Польгуль // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 68-74.
 14. Радзієвський Віталій. Провідні резонансні субкультури як другий мейнстрим у культурі і як важливі показники стану суспільства / В. Радзієвський // Історія в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 40-43
 15. Рецензія на рукопис дисертаційного дослідження Радзієвського Віталія Олександровича "Провідні резонансні субкультури сучасної України", представленого на здобуття наукового ступеня доктора культурології / В. Ю. Король (та ін.) // Історія в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 44-48
 16. Рубленко В. М. Художня культура Київської Русі / В. М. Рубленко // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 7. – С. 14
 17. Руденко Ю. Підліток в інформаційному просторі / Ю. Руденко // Шкільний світ. – 2015. – Вересень (№ 17). – С. 5-8
 18. Сім чудес світу // Позакласний час. – 2015. – № 2. – С. 8-10.
 19. Соломаха Світлана. Простір культури - середовище формування світогляду особистості / С. Соломаха // Мистецтво та освіта. – 2015. – № 4. – С. 6-10
 20. Стороженко Т. А. Інтегрований урок зарубіжної літератури та культурології "Доба європейського Відродження" : 8-й клас / Т. А. Стороженко, А. Н. Никитюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 57-59.
 21. Цвігун Т. "Українську державу врятує культура" : Обласному центру народної творчості - 75 років / Т. Цвігун // Вінничанка. – 2015. – № 1. – С. 6-9.

Бібліотеки. Бібліотечна справа
Аналітичні статті 2015 р.

 1. 20 лет Российской библиотечной ассоциации / И. А. Трушина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 81-83
 2. Elbeshausen Hans. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities / H. Elbeshausen // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 8-15
 3. Авторский указатель // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 99-100
 4. Антонюк А. А. Турнір книгоманів (інтелектуальна гра) / А. А. Антонюк // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 32-34
 5. Арсірій С. Не стороння думка / С. Арсірій // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 22
 6. Бардашевська А. І. Медіа-освіта: бібліотечна складова. Від провінційних методик до міжвідомчого корпоративного проекту / А. І. Бардашевська // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 4-5
 7. Барышев Р. А. Электронные информационные ресурсы в образовательном процессе университета / Р. А. Барышев, В. П. Казанцева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 28-34
 8. Безручко О. В. Бібліотечний простір для дітей: аспекти змін / О. В. Безручко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 16-20
 9. Безручко О. Діти і читання в новій реальності / О. Безручко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 44-47
 10. Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках / О. Безсмертна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 31-34
 11. Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання / Л. Д. Березівська // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 209-219.
 12. Березюк Н. М. Библиотековед Надежда Яковлевна Фридьева: опыт библиогафического исследования (к 120-летию со дня рождения) / Н. М. Березюк, А. А. Соляник // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 81-96
 13. Беркутова Л. С. Взаимодействие среднего профессионального учебного заведения с работодателем при реализации компетентностного подхода в обучении по специальности "Библиотековедение" / Л. С. Беркутова, Е. В. Панкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 21-24
 14. Бєлякова Т. Книжкові пам'ятки провідних медичних бібліотек Харкова / Т. Бєлякова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 32-34
 15. "Библиотеки будущего"- новая профессиональная ассоциация // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 75-79
 16. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : науково-допоміжний бібліографічний покажчик // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – Серпень (№15-16). – С. 5-31.
 17. Білодід Л. І. "Солодка бібліотека" / Л. І. Білодід // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 12. – С. 12-14
 18. Білодід Л.І. "Словник читача" / Л. І. Білодід, І. А. Сьомченко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 12-16
 19. Білоус В. Інноваційний клімат - обов'язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу / В. Білоус // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 32-34.
 20. Білоус В. С. Духовність сьогодення: релігійні та релігієзнавчі видання у фонді бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В. С. Білоус // Виховання молоді на принципах християнської моралі: матеріали V регіональної науково-методичної конференції 19 травня 2015 року / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. П. Жаровська, І. П. Федорчук. – Вінниця : Планер, 2015. – С. 7-12
 21. Білоус В. С. Інноваційна діяльність бібліотеки щодо інформаційного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень / В. С. Білоус // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-19 червня 2015 р. / Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Науково-технічна бібліотека Івано-Франківськог нац. техн. ун-ту нафти та газу [та ін.]. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 25-33
 22. Білько Є. Комплектування фондів НБУВ обов'язковим примірником документів України : шляхи оптимізації / Є. Білько, Л. Чайковська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 15-18
 23. Більченко Є. Бібліотека як транскультурний простір: діалог минулого і сучасного / Є. Більченко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 29-31
 24. Богуш Т. І. Книга та читання як предмет бібліотекознавчих досліджень / Т. І. Богуш // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 9-12
 25. Бондаренко Е. А. Белорусская академическая наука глазами библиографа / Е. А. Бондаренко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 57-60
 26. Бондаренко Елена. Белорусская академическая наука глазами библиографа / Е. Бондаренко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 29-31
 27. Борисов Б. В. Конкурентоспособность библиотечных специалистов на региональном уровне (на примере г. Тамбова) / Б. В. Борисов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 83-89
 28. Бродовский А. И. Семейство продуктов ИРБИС: современное состояние и перспективы развития / А. И. Бродовский // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 80-82
 29. Бурцева Л.П. Бібліотека ХХІ століття (Матеріали переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" / Л. П. Бурцева // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 16-32
 30. Бурцева Л.П. Бібліотека ХХІ століття (матеріали переможців обласного етапу "Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека") / Л. П. Бурцева, Т. Б. Кравець // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 24-31
 31. Бычкова Е. Ф. Как сделать библиотеку по-настоящему "зелёной": ещё один взгляд на проблему / Е. Ф. Бычкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 90-100
 32. Бычкова Е. Ф. Секция "Экологическая информация и экологическая культура" на конференции "Крым-2014" / Е. Ф. Бычкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 45-51
 33. Ваганова И. А. Специальная библиотека: её читатели и информационные ресурсы / И. А. Ваганова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 60-70
 34. Васильченко М. Бібліотечна справа на сторінках газет / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 12-14.
 35. Васильченко М. Функції управління в бібліотечній справі / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 15-18
 36. Васильченко Микола. Допомога у відродженні та поповненні бібліотечних фондів України [після Другої світової війни] / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 22-23
 37. Васильченко Н. П. "Формирование библиотечного фонда" - новое практическое пособие Ю. Н. Столярова / Н. П. Васильченко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 39-45
 38. Васійчук О. В. Як з'явилася книга? : виховний захід / О. В. Васійчук // Розкажіть онуку. – 2015. – Липень (№ 7). – С. 31.
 39. Вахрушев М. В. Возрастающая роль библиоеки как контент-провайдера: тенденции развития / М. В. Вахрушев, К. А. Колосов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 12-17
 40. Вахрушев М. В. Правовые аспекты использования электронных библиотек в вузе / М. В. Вахрушев // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 44-53
 41. Вахрушев М. В. Формирование Базы знаний на основе существующей научной информационной среды университета / М. В. Вахрушев // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 30-35
 42. Вербова В. Вибіркове розповсюдження інформації: теорія та досвід впровадження в ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського / В. Вербова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 24-27
 43. Вестник ассоциации ЭБНИТ. Выпуск 16 // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 69
 44. Вилегжаніна Т. І. Толерантність: через бібліотеки - до миру і злагоди / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 4-5
 45. Вилегжаніна Т. Реформування бібліотечної галузі – невідкладне / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 4-6
 46. Віктор Вергунов : аграрник, науковець, педагог // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 31-32
 47. Волкова Н.І. Складання річного плану роботи шкільної бібліотеки: конструктивний підхід / Н. І. Волкова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 5-10
 48. Волкова К. Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" - сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА-2014 / К. Ю. Волкова, Е. В. Линдеман, Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 32-52
 49. Волошенюк І. Партитура вроди. Сторінки життя заслуженого працівника культури України, директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тимірязєва Морозової Наталії Іванівни в літературному запису публіциста і письменника Івана Волошенюка / І. Волошенюк // Вінницька газета. – 2015. – 17 липня (№ 55). – С. 10.; Вінницька газета. – 7 серпня (№ 61). – С. 10.
 50. Гениева Е. Ю. Хорхе Борхес - великий библиотекарь? / Е. Ю. Гениева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 76-84
 51. Глазков М. Н. Утраченное имя: видный эмигрантский библиотекарь-библиограф С. П. Постников / М. Н. Глазков // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 67-77
 52. Глазунова Л. В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Частина п'ята. Нові форми рекомендації книг / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 12-13
 53. Глазунова Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам. Частина перша. Фліпбук, Фанбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 13-17
 54. Глазунова Л. В. Нові формати книг та форми їх рекомендації читачам / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 5-9
 55. Глазунова Л.В. Нові формати книг і форми їх рекомендації читачам. Фліпбук / Л. В. Глазунова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 4-10
 56. Гончаров М. В. Преобразование традиционной библиотеки в соременный библиотечно-информационный центр. Опыт Российской таможенной академии / М. В. Гончаров, Е. Н. Песчанникова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 3-11
 57. Горова Є. І. Творчі грані співробітництва / Є. І. Горова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 1. – С. 21-22
 58. ГПНТБ России: новое здание - новые планы. Интервью с генеральным директором ГПНТБ России профессором Я. Л. Шрайбергом / интервью провела Е. В. Ясиновская // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 9-12
 59. Грабар Н. Професійне спілкування в комунікаційному просторі бібліотеки / Н. Грабар // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 12-15
 60. Гранкина И. И. Проектирование подготовки кадров для общедоступных библиотек в губерниях и уездах России в 1918-начале 1921 гг. / И. И. Гранкина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 86-101
 61. Гранкина И. И. Разработка масштабных проектов подготовки библиотечных кадров в России в конце 1917-начале 1921 г. / И. И. Гранкина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 51-66
 62. Гранчак Тетяна. Соціокультурний дискус російських національних бібліотек як джерело визначення пріоритетних маркерів національної пам'яті / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 14-22
 63. Гречко Галина. Мас-медіа та бібліотеки як важливі складові системи соціальних “ліфтів” у суспільстві / Г. Гречко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 29-31
 64. Грипич С. Науково-дослідницька діяльність: історія, здобутки (до 75-річчя заснування наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) / С. Грипич, Г. Семенюк // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 34-37
 65. Грицик Т. В. "Лети, наша мово прекрасна, над світом" / Т. В. Грицик // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 31-35
 66. Грищенко Тамара. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація та вимоги сучасності / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа. – 2015. – № 6. – С. 69-78
 67. Гуреев В. Н. Модели и критерии отбора изданий в фонд научной библиотеки / В. Н. Гуреев, Н. А. Мазов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 31-50
 68. Дейниченко О. З досвіду проведення краєзнавчих екскурсій / Олена Дейниченко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 29-31
 69. Демидов Д. Д. Региональные аграрные журналы: структура и информационные возможности / Д. Д. Демидов, Л. Н. Шибаева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 41-48
 70. Дивногорцев А. Л. Библиотеки - госпиталям. (К 70-летию Великой Победы) / А. Л. Дивногорцев // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 75-80
 71. Дивногорцев А. Л. Новая книга Л. М. Коваль - главного специалиста по истории Российской государственной библиотеки / А. Л. Дивногорцев // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 56-63
 72. Динер Е. В. Анализ книговедческих подходов к типологии книги / Е. В. Динер // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 93-101
 73. Долотова Ольга. Турция: от электронной библиотеки к электронному государству / О. Долотова // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 28-32
 74. Доркену А. Новий бібліографічний покажчик до ювілею академіка А. М. Богуш / А. Доркену // Рідна школа. – 2015. – № 1/2. – С. 79-80
 75. Дяченко Н. І. Фахові конкурси як засіб професійного самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу бібліотекарів навчальних закладів / Н. І. Дяченко // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 7-15
 76. Ежегодная конференция Ассоциации ЭБНИТ. Обзор работы // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 77-79
 77. Есипов А. Л. Уникальные судьбы, уникальное время / А. Л. Есипов, Е. В. Уварова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 46-55
 78. Жабін А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20-23
 79. Жаборовська Н. Блог як інноваційний шлях до надання електронно-бібліотечних послуг у публічних бібліотеках України / Н. Жаборовська // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 22-26
 80. Зайцева Е. М. Электронные версии классификационных систем: история создания, текущее состояние и технологмческие особенности / Е. М. Зайцева, В. П. Анисимова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 29-34
 81. Залевська Л. Портфоліо рекламно-іміджевої продукції бібліотеки / Л. Залевська // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 19-20
 82. Запорожець О. О. Бібліотечний воркшоп як метод упровадження інтерактивних технологій / О. О. Запорожець // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 7. – С. 3-6
 83. Зеленина Г. Н. Синергетика МАРСа / Г. Н. Зеленина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 3-19
 84. Земсков А. И. Что нового в мире научных публикаций / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 54-74
 85. Зорук Б. Партитура вроди Наталії Морозової / Б. Зорук // Вінничанка. – 2015. – № 9. – С. 12-13.
 86. Имансыдыкова Н. Ж. Библиотеки Казахстана на современном этапе / Н. Ж. Имансыдыкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 11-17
 87. ИФЛА - 2014: Всемирный библиотечный и информационный конгресс. Обзор работы / К. Ю. Волкова, Е. М. Зайцева, Е. В. Линдеман, Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 36-65 (Прилож. 1-3)
 88. Іванова М. Оцифровані джерела конституційно-правової тематики із фондів Національної бібліотеки України В. І. Вернадського / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 30-33
 89. Іванова Світлана Миколаївна. Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / С. М. Іванова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 6. – С. 38-43
 90. Ізмайлова О. В. Дива, створені людиною / О. В. Ізмайлова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 9. – С. 50-52
 91. К юбилею Т. А. Бахтуриной // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 77-86
 92. Кадырова Л. З. Крымскотатарские библиотеки в Крыму: история и современность / Л. З. Кадырова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 18-30
 93. Калініна Наталія. Оберігаймо конфіденційність / Н. Калініна // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 10-12
 94. Камалов А. Ю. Электронный документ: трудности определения / А. Ю. Камалов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 66-82
 95. Карауш А. С. Практическое использование облачного сервиса в работе МИБС Томска / А. С. Карауш, Г. В. Павлюченко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 50-54
 96. Клюшніченко О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) / О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 12. – С. 16-19
 97. Кобєлєв О. Феномен спілкування : сучасний погляд / О. Кобєлєв // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 14-15
 98. Коваль Т. Концептуальні засади інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (джерелознавчий аспект) / Тетяна Коваль, Леся Туровська // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 8-11
 99. Ковальчук С. Бібліотека - місце реалізації потреб творчих особистостей, громадської активності та соціальної адаптації (інтерв'ю з київською майстринею Т. Серебренніковою) / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 20-22
 100. Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України / Ю. Ковальчук, І. А. Хоменко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 19-21
 101. Ковязина Е. В. Библиотеки в "облаках": практические аспекты / Е. В. Ковязина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 34-41
 102. Козлова Е. И. Проблемы разработки национального стандарта ГОСТ Р 7.0.76 - 2015 "СИБИДю Комплектование фонда документов. Термины и определения" / Е. И. Козлова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 23-31
 103. Колесникова Т. Науково-видавнича модель "Library Publishing" в університетських бібліотеках України та світу / Т. Колесникова, А. Миргородська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 24-28
 104. Колосов К. А. Научная электронная библиотека ГПНТБ России: используемые технологии и тенденции развития / К. А. Колосов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 33-39
 105. Колосов К. А. Электронная библиотека ГПНТБ России: тенденции развития, взаимодействие с НЭБ, перспективы / К. А. Колосов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 101-105
 106. Конкурс до ювілею Т. Шевченка, проведений Чернігівським обласним відділенням УБА // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 31-33
 107. Коффман С. Сучасні бібліотеки? / С. Коффман // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 43-49
 108. Коффман С. Сучасні бібліотеки? / Стів Коффман // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 44-46.
 109. Коцюрба І. А. Книжкова родина (бесіда для учнів 4-х класів) / І. А. Коцюрба // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 3. – С. 18-21
 110. Коцюрба І.А. Читання - шлях до успіху / І. А. Коцюрба // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 8-11
 111. Кочукова Е. В. Современные информационные технологии в комплектовании Библиотеки по естественным наукам РАН / Е. В. Кочукова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 48-56
 112. Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.) / В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 3-11
 113. Красовицький О. В. До питання реформ у бібліотечній галузі / О. В. Красовицький // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 25-27
 114. Кривобок О. Фандрейзинг - джерело додаткового фінансування бібліотек / О. Кривобок // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 47-48
 115. Криштопа Т. Д. Я люблю читать! (Информационно-развлекательная игра по серии энциклопедий для детей "Я познаю мир") / Т. Д. Криштопа // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 5. – С. 36-39
 116. Кулик Є. Блоги бібліотек для юнацтва (молоді) : моніторинг ефективності / Є. Кулик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 49-52
 117. Кулик Є. Тенденції модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва / Є. Кулик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 37-40
 118. Кулієва Т. Долаймо бар'єри (про створення української дейзі-бібліотеки) / Т. Кулієва // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 14-15
 119. Кухаренко А. Гуманістична стратегія розвитку комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ / А. Кухаренко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 10-12
 120. Кучеренко Л. Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.) / Л. Кучеренко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 3-13
 121. Кушнаренко Н. Визначна постать вітчизняного бібліотекознавства / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 46-47
 122. Ландарєва Н. Бібліотеки вишів обговорили на конференції актуальні питання сьогодення / Н. Ландарєва // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 56-57.
 123. Ластюк Т. М. Сімейна бібліотечка / Т. М. Ластюк, Т. Д. Краснюк // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 4. – С. 35-36
 124. Лахнова Р. І. Життя для книги і для читача / Р. І. Лахнова // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 20-22
 125. Лиховид Т. Ф. Американской Ассоциации по образованию в области библиотечных и информационных наук - 100 лет / Т. Ф. Лиховид // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 80-85
 126. Лобузин И. В. Технология обеспечения жизненного цикла цифровых ресурсов научной библиотеки / И. В. Лобузин // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 3-10
 127. Лопатина Н. В. Информационно-библиотечные науки в Московском государственном институте культуры в 2014 году / Н. В. Лопатина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 31-40
 128. Лупіка Людмила. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля / Л. Лупіка // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 27-28
 129. Любар В. М. "Книга в моєму житті" (бенефіс читача) / В. М. Любар // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 3. – С. 38-39
 130. Лямець А. Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН / А. Лямець, І. Лавриненко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 15-18
 131. Маджия Гетту Крауз Популярнее, чем когда-либо: восприятие библиотек в США и будущие тенденции их развития / Гетту Крауз Маджия // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 60-80
 132. Мазурик Н. А. Международная конференция "LIBCOM-2014" -"Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек". (Обзор мероприятий) / Н. А. Мазурик // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 71-83
 133. Мазурицкий А. М. Высшее библиотечное образование. Что дальше? / А. М. Мазурицкий // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 7-11
 134. Мазуркевич Алла. Взаємодія бібліотек та музеїв України / А. Мазуркевич // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 53-56
 135. Макеева О. В. Характеристики адаптации персонала в крупных научных библиотеках (по итогам исследования) / О. В. Макеева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 20-36
 136. Мамаева С. А. РБА в системе профессиональных коммуникаций / С. А. Мамаева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 84-92
 137. Маніфест Української бібліотечної асоціації "Бібліотеки в умовах кризи" прийнятий президією УБА 7 липня 2015 р. // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 9. – С. 18-20
 138. Марі'їна О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек : із досвіду реалізації зарубіжних проектів / О. Марі'їна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 19-21
 139. Мар'їна О. Бібліотека в епоху розвитку технологій Web 3.0 / О. Мар'їна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 18-20
 140. Маркова В. А. Модели читательских практик и их трансформация в электронной среде / В. А. Маркова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 66-80
 141. Маслова Т. Бібліотека для дітей: у головній ролі – книга / Т. Маслова // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 15-18
 142. Медведєва В. Інноваційні технології - майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28-32
 143. Медведєва В. Інформаційно-комунікаційні технології у практиці бібліотечної діяльності / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 23-25
 144. Медвідь Т. Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі / Т. Медвідь // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 22-24
 145. Медянкина И. П. Метод анализа иерархий как инструмент выбора электронно-библиотечной системы / И. П. Медянкина, Л. К. Бобров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 5-14
 146. Межва Л. Ефективність бібліотек ... / Леся Межва, Ольга Клінова // Країна. – 2015. – № 23. – С. 26-28.
 147. Мирсанова Т. Ю. Роль библиотечного сайта в трансграничном регионе / Т. Ю. Мирсанова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 21-27
 148. Михайленко И. В. База данных Web of Scіence: журналы библиотечно-информационного направления. Аналитический обзор / И. В. Михайленко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 84-96
 149. Михайленко И. В. О качестве контента в интегрированных системах на примере Карты российской науки / И. В. Михайленко, Т. В. Лясникова, Е. М. Гончарова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 23-28
 150. Московенко О. С. "Не будь собі ворогом!" (Брейн-ринг з профілактики шкідливих звичок) / О. С. Московенко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 9. – С. 26-28
 151. Мосорик Г. М. "Нам без книг ніяк не можна" / Г. М. Мосорик // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 4. – С. 16-20
 152. Науменко В. В. "Сільська Мадонна" (вечір-портрет поетеси О. М. Фесенко) / В. В. Науменко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 5. – С. 32-35
 153. Неживий Олексій. Європейський вимір бібліографічного покажчика / Олексій Неживий // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 121-122
 154. Нестерович Ю. В. Корреляция понятий "публикация", "произведение","издание", "документ" в междисциплинарном поле / Ю. В. Нестерович // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 66-83
 155. Новое издание таблиц ББК (в одном томе с алфавитно-предметным указателем) // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 78-79
 156. Одиноков В. Г. О преходящем и вечном. К 55-летию Научной библиотеки Новосибирского государственного университета / В. Г. Одиноков // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 102-105
 157. Онищенко Олексій. Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 3-7
 158. Орехова В. В. Визначні книжкові колекції наукової бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / В. В. Орехова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 51-55
 159. Осташко Л.В. "Небесна сотня – герої нашого часу" (Вечір-реквієм для учнів 9-11 класів) / Л. В. Осташко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 29-35
 160. Павлова Т. П. Мы приходим в мир для любви (сценарий литературно-музыкального вечера) / Т. П. Павлова, Н. М. Шаповалова // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 35-39
 161. Панкова Е. В. Среднее профессиональное библиотечное образование в России: современное состояние / Е. В. Панкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 18-21
 162. Пасяка Надія. У партнерстві і творчості / Н. Пасяка // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 32-34
 163. Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 18-20
 164. Печенкин И. Г. Научно-технической библиотеке им. профессора В. В. Аршинова - 100 лет / И. Г. Печенкин // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 87-97
 165. Писаренко Л. М. Институциональный репозитарий учреждения высшего образования / Л. М. Писаренко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 35-38
 166. Полтавская Е. И. Исследование объектов смежных документо-коммуникационных наук посредством понятийных схем / Е. И. Полтавская // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 15-24
 167. Польовик С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 13-15
 168. Попик Володимир. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С. 3-11
 169. Потимко О. Перша українська дейзі-бібліотека / О. Потимко // Світогляд. – 2015. – № 5. – С. 32-36.
 170. Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології : практичний посібник / І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – № 11-12 . – С. 2-63
 171. Презентация базовой кафедры информатизации культуры и электронных библиотек МГИК при ГПНТБ России // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 64-68
 172. Прокопчук О. В. Розкриваємо, розвиваємо, творимо разом / О. В. Прокопчук, А. М. Томило, Н. Ф. Вавіліна // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 10-13
 173. Рабаданова Л. Реферативна діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як засіб розвитку наукової комунікації / Л. Рабаданова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 18-21
 174. Радзієвський В. "Ні кроку назад, завжди вперед" / В. Радзієвський // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 7
 175. Редькина Н. С. Персонализированное обслуживание интернет-пользователей библиотек / Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 17-30
 176. Редькина Н. С. Привлечение пользователей в научную библиотеку: стратегия ГПНТБ СО РАН / Н. С. Редькина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 12-19
 177. Рибачук Наталія. Волинський регіональний тренінговий центр: діяльність продовжується / Н. Рибачук // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 35-37
 178. Рогальчук Л. Ю. Семінар для бібліографів у НПБУ / Л. Ю. Рогальчук // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 37-38
 179. Рогова П. Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / П. Рогова, Ю. Артемов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 22-24
 180. Ростовцев С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек / С. Ростовцев // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 11. – С. 29-30
 181. Рубан А. І. Інформаційно-бібліографічне забезпечення бібліотекарів навчальних закладів України / А. І. Рубан // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 2-31.
 182. Руденко Т. Д. "З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни" (урок мужності для учнів 9-х класів) / Т. Д. Руденко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 4. – С. 7-11
 183. Руденко Т.Д. Екологічна освіта та виховання: інформаційна діяльність бібліотек / Т. Д. Руденко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 11. – С. 4-8
 184. Рыбакова Н. Б. Библиотечный маркетинг: модное увлечение или стратегия совершенствования информационной среды? / Н. Б. Рыбакова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 59-62
 185. Сбойчаков К. О. Построение и использование фасетов при поиске в САБ ИРБИС64 / К. О. Сбойчаков // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 106-108
 186. Свергунова Н. М. Педагогическая составляющая в деятельности библиотеки вуза / Н. М. Свергунова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 24-33
 187. Свістельник І. Адаптація бібліотек ВНЗ фізичного виховання і спорту до сучасних вимог інформаційного забезпечення навчально-освітнього процесу / І. Свістельник // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 21-23
 188. Скаченко О. Бібліографічний покажчик "Науково-видавнича діяльність КНУКіМ" / О. Скаченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 52
 189. Скаченко О. Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття / О. Скаченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 51-52
 190. Сластіна В. О. Шкільна бібліотека - стратегічний партнер освіти (підсумки місячника шкільних бібліотек / В. О. Сластіна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 1. – С. 9-12
 191. Соколинский К. Е. Новая технология создания сводных каталогов и корпоративных электронных библиотек в J-ИРБИС 2.0 / К. Е. Соколинский // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 83-100
 192. Соколов А. В. Библиотечная профессиология и сумма технологий / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 3-14
 193. Соколов А. В. Миражи. Россия. 2045. Библиофутурологическая лекция / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 53-66
 194. Соколов А. В. Профилированное обучение библиотечно-информационных бакалавров и магистров / А. В. Соколов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 5-19
 195. Соколюк Ю. Розвиток архітектури як передумова доповнення й оновлення робочих таблиць класифікацій : методико-змістовний аспект / Ю. Соколюк // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 20-21
 196. Соляник А. А. Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине / А. А. Соляник // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 20-27
 197. Соцков Олег. Десять пазлів, що допоможуть оновити бібліотеку, запровадити зміни / О. Соцков // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 16
 198. Співак І. М. Використання соціальної мережі "Вконтакте" в роботі шкільної бібліотеки / І. М. Співак // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 2-4
 199. Спірін О. М. Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України / О. М. Спірін, С. М. Іванова // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 192-205.
 200. Срибна В. Л. Бібліотечний веб-ресурс Libraland 11 / В. Л. Срибна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 5. – С. 2-6
 201. Степаненко Т. П. "Без учебников, друзья, нам прожить никак нельзя" (праздник учебника для 1-4 классов) / Т. П. Степаненко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 7. – С. 34-38
 202. Степанов В. К. НЭБ как платформа интеграции библиотек в систему цифровых коммуникаций, или КАкая национальная электронная библиотека нужна России / В. К. Степанов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 13-17
 203. Степченко М. Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси НБУВ з питань державотворення в Україні : особливості формування / М. Степченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 25-27
 204. Столяров Ю. Н. Библиотеки Арабского халифата. К 110-летию Мусульманского отделения Национальной библиотеки Республики Татарстан и 25-летию Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 102-108
 205. Столяров Ю. Н. Вклад И. Д. Шумахера в развитие русской науки и культуры. (К 325-летию со дня рождения первого российского библиотекаря и библиотековеда) / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 34-50
 206. Столяров Ю. Н. Начало исламского книгописания как зарождение исламских библиотек. К 110-летию Мусульманского отделения Национальной библиотеки Республики Татарстан и 25-летию Республиканской крымскотатарской библиотеки им. И. Гаспринского / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 64-76
 207. Столяров Ю. Н. О системных функциях библиотеки и их наименовании. Постановочная статья / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 30-43
 208. Столяров Ю. Н. О сущностных функциях элементов библиотеки и их наименовании. Постановочная статья / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 3-16
 209. Столяров Ю. Н. Распространение ислама и мусульманских библиотек в России / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 37-49
 210. Стрелкова И. Б. Программы дополнительного профессионального образования: запросы практики и возможности эффективного партнёрства учреждения дополнительного образования взрослых с университетской библиотекой / И. Б. Стрелкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 11-17
 211. Суворова В. М. Миссия универсальной научной библиотеки и популярное библиотековедение: повышаем квалификацию / В. М. Суворова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 54-58
 212. Сукиасян Э. Р. Что делать, если нет квалифицированных каталогизаторов? / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 52-59
 213. Сукиасян Э. Р. Двадцать первая конференция "Крым": взгляд со стороны / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 63-65
 214. Сукиасян Э. Р. Деятельность, структура и система управления современной библиотеки. Часть 1. Направления деятельности библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 67-74
 215. Сукиасян Э. Р. Деятельность, структура и система управления современной библиотеки. Часть 2. Структура библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 5-11
 216. Сукиасян Э. Р. Деятельность, структура и система управления современной библиотеки. Часть 3. Система управления библиотекой / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 5-11
 217. Сукиасян Э. Р. Как и почему мы перерабатываем таблицы ББК / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 9. – С. 18-23
 218. Сукиасян Э. Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска. Ч. I. Почему классификационный поиск эффективнее вербального? / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 20-29
 219. Сукиасян Э. Р. Классификационная система как инструмент автоматизированного поиска. Часть 2. Поэлементный классификационный поиск / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 53-62
 220. Сукиасян Э. Р. Клиент-сервер, Java, Z39.50... и далее - со всеми "остановками" / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 25-29
 221. Сукиасян Э. Р. Серия учебников для будущих бакалавров / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 49-63
 222. Сукиасян Э. Р. Слово о Н. М. Шиндряевой (1955-1997) / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 5. – С. 81-86
 223. Сюнтюренко О. В. Направления перспективного развития информационной деятельности ВИНИТИ / О. В. Сюнтюренко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 42-50
 224. Тигинян О. Н. После заката, или сумерки в библиотеке / О. Н. Тигинян // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 4. – С. 26-30
 225. Трачук Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 33-37
 226. Указатель материалов, опубликованных в 2015 г.: Систематический указатель // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 12. – С. 88-98
 227. "Умная библиотека" для современного вуза // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 84-85
 228. "Умные библиотеки" в Амурской области // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 8. – С. 87-88
 229. Устіннікова О. Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2014 р.) / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 10. – С. 3-8
 230. Устюжаніна Галина. Релігійна та релігієзнавча література в бібліотеках України: читацькі запити / Г. Устюжаніна, Ю. Луговцев // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 13-15
 231. Уфимцева О. Г. Опыт использования базы данных "Платные услуги" САБ ИРБИС в Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края / О. Г. Уфимцева // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 61-64
 232. Финогенов А. В. Международная конференция "Крым-2015". Обзор работы / А. В. Финогенов // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 50-68
 233. Фомичёва И. К. Цифровые коллекции вузовской библиотеки: создатели и потребители / И. К. Фомичёва // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 2. – С. 39-44
 234. Харыбина Т. Н. История и современность Центральной библиотеки Пущинского научного центра РАН - отдела БЕН РАН (К 50-летию библиотеки) / Т. Н. Харыбина, Ю. В. Мохначёва, Е. В. Бескаравайная // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 3. – С. 101-114
 235. Хемчян І. Освітянські бібліотеки України в соціальних мережах / І. Хемчян, Н. Соколовська // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 39-43
 236. Хлановська Н. В. "Мелодія весни - поезія кохання" (літературно-музичний вечір) / Н. В. Хлановська // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 4. – С. 31-34
 237. Хоменко Ірина. Тонке мистецтво бібліотечної журналістики / І. Хоменко // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 38-40
 238. Цветкова В. А. Системы цитирования: где благо, где зло / В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 1. – С. 18-22
 239. Цветкова В. А. Стали ли мы меньше читать? Рассуждения на тему... / В. А. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 7. – С. 51-59
 240. Цимбал В. І. Бібліотека Буковинського державного медичного університету як важлива складова системи підготовки майбутніх лікарів / В. І. Цимбал // Бібліотечна планета. – 2015. – № 4. – С. 15-16
 241. Чайківська Н. А. Нові можливості, нові ідеї, нова якість обслуговування / Н. А. Чайківська // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. – С. 6-9
 242. Чередник І.Г. "Поети Херсонщини – дітям" (Читацька конференція для учнів початкової школи) / І. Г. Чередник // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 20-27
 243. Чмир І.О. Крок до Європи (круглий стіл) / І. О. Чмир // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 8. – С. 21-23
 244. Чорна О. Бібліотечний флешмоб / О. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 3-4
 245. Чорна І.В. Буккросинг - світ мандруючих книг / І. В. Чорна // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 6. – С. 2-3
 246. Чорновол О. Ф. " І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою" ( Мовознавчий турнір для 8-х класів) / О. Ф. Чорновол // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 2. – С. 36-39
 247. Швайкина С. А. И увидеть, и услышать: электронные презентации в образовательной и гуманитарно-просветительской работе библиотеки вуза / С. А. Швайкина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 15-22
 248. Шевченко Л. Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для библиотек / Л. Б. Шевченко // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 11. – С. 12-19
 249. Шкира О. Соціально-комунікаційний простір бібліотечного середовища : нові підходи в змісті і основних завданнях / О. Шкира // Рідна школа. – 2015. – № 11-12. – С. 76-78
 250. Шкроботько-Чорна Алла. 7 складових успіху бібліотек Івано-Франківської області. Дорожні нотатки бібліотекаря / А. Шкроботько-Чорна // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 41-42
 251. Шрайберг Я. Л. Современные библиотеки под информационно-технологическим прессингом на тернистом пути в будущее: история "борьбы" с книгой и перспективы её выживания : Ежегодный доклад международного профессионального форума "Крым-2015" / Я. Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 10. – С. 3-52
 252. Юдина И. Г. Павлова Лия Павлова. К 80-летию учёного / И. Г. Юдина // Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 4. – С. 97-103
 253. Якобсон Ігор. 25 років існування НВП "Ідея": від розквіту до занепаду / І. Якобсон // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 2-5