МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Пошук в списках: CTRL + F

Список навчально-методичних видань
Англійська мова та література Іноземні мови Мовознавство Німецька мова Російська мова Слов'янські мови
Українська мова Методика української мови Зарубіжна література Журналістика Методика зарубіжної літератури Літературознавство
Російська література Українська література Методика української літератури
Список наукових видань
Англійська мова та література Журналістика Загальні питання філологічних наук Зарубіжна література Літературознавство Мовознавство Німецька мова
Російська мова та література Слов'янські мови та література Українська література Українська мова
Список аналітичних статей
Англійська мова та література Зарубіжна література Іноземні мови Літературознавство Мовознавство Німецька мова та література
Російська мова та література Українська мова Українська література

КНИГИ

Англійська мова
Навчально-методичні видання
(2010-2015 роки видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Англ)(070.2)
Д23
200 ігор на уроках англійської мови / упоряд. А. В. Павлюк Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 56 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.3)
В77
BOOST YOUR CLASSROOM ENGLISH : методичні розробки з методики викладання англійської мови для студентів мовних спеціальностей / уклад.: О. І. Лисенко, О. О. Яременко К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. – 120 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
С38
CELEBRATIONS ALL THE YEAR ROUND : початкова школа / упоряд. Т. Михайленко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Е56
Englishland 4 : практичний курс англ. мови / авт. кол.: О. М. Коваль, Л. М. Балина, О. А. Багдасарова Дніпропетровськ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 190 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А47
Алєксєєва Світлана Олексіївна Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. 11 кл. Ч. 2 / С. О.Алєксєєва Харків : Основа, 2012. – 93 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; Вип. 7(115)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А47
Алєксєєва Світлана Олексіївна Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. 10 кл. Ч. 1 / С. О.Алєксєєва Харків : Основа, 2012. – 80 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; Вип. 6(114)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А64
Англійська за новими програмами : 11 клас / упоряд. Л. Мудрак К. : Шкільний світ, 2011. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова в професійній діяльності = Public Administration : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. [Ч. 1] / авт. кол.: В. В. Богатирець, З. Б. Куделько, М. М. Лучак Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 464 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнароднії організації. Двостороннє співробітництво України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана Вінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. – (DICTUM FACTUM) Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія У 2-х ч. Ч. 1 = Englih for Professional Purposes: Sociology : навч. посіб. для студ. ф-ту бізнесу та фінансів з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" / авт. кол.: О. І. Горошко, В. В. Рубцова, Г. В. Комова Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 272 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова. 1 курс : підручник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів / авт. кол.: М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова. – 2-ге вид. випр. та доп Вінниця : Нова книга, 2012. – 568 с Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4И(Англ)(070.2)
А90
Асєєва Н. В. У світі О. Генрі / Н. В. Асєєва Харків : Основа, 2015. – 77 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б12
Бабелюк О. А. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч. 2 : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса Вінниця : Нова книга, 2013. – 328 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б12
Бабелюк О. А. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч. 2 : книга для викладача / О. А. Бабелюк, О. В. Коляса Вінниця : Нова книга, 2013. – 64 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.1)
Б12
Бабенко Н. А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н. А. Бабенко, В. Ф. Губайдулліна Х. : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (105) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання для початкової та середньої школи: тексти із завданням / Н. А.Бабенко Харків : Основа, 2015. – 127 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література"; вип. 3 (147)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б60
Биконя Оксана Павлівна Ділова англійська мова : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Оксана Биконя Вінниця : Нова книга, 2010. – 312 с. Примірники: всього:30 - (30)
4И(Англ)(075.3)
Б67
Бичкова Г. М. SCIENCE AND EDUCATION : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Г. М. Бичкова, Н. Є. Дмітренко Вінниця, 2013. – 93 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(АНГЛ)(070.2)
Б93
Бутенко Н. В. Завдання підвищеної складності з англійської мови. 5-11 класи / Н. В. Бутенко, М. В. Ільїна Х. : Основа, 2010. – 110 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (85)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
Б93
Бутковська Н. О. Особливості ефективного лідерства / Н. О. Бутковська , Н. І. Маслова Харків : Основа, 2013. – 110 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 6 (126)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.1)
В25
Вдалий старт. Моя перша англійська читанка / упоряд. І. Я. Берегова К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
В43
Використовуємо англійські прислів'я та фразеологізми : [посібник] / упоряд. О. С. Любченко Харків : Основа, 2012. – 80 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 8 (116)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
В58
Власенко Г. М. Технічний переклад. Спецкурс 10-11 класи : посібник для профільних і спеціалізованих класів / Г. М. Власенко, І. О. Леженіна, О. О. Сердюк Харків : Основа, 2013. – 126 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 12 (132)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
В68
Волошина О. В. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Texis on Specialty for Students of Psychology : збірник текстів для читання з дисципліни "Іноземна мова" для студ. Ін-ту психології і педагогіки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузь знань: 0301 Соц.-політ. науки напрям підготовки: 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія: навч. посібник / О. В. Волошина, Н. Є. Дмітренко Вінниця, 2011. – 134 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г19
Гандзя І. В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day : [навч. посіб.] / І. В. Гандзя Харків : Основа, 2012. – 108 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 9 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г19
Гандзя І. В. Готуємось до ЗНО. Практичні тести : посібник / І. В. Гандзя, В. В. Синельникова Харків : Основа, 2015. – 80 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 1 (145)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(АНГЛ)(070.2)
Г28
Гедзур С. В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів'я / С. В. Гедзур, Н. В. Хілько Х. : Основа, 2010. – 144 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (86)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
Г52
Гладка Ірина Анатоліївна Інтеграція англійської мови з географією у 6-7 класах / І. А. Гладка Х. : Основа, 2010. – 126 с. : іл. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (94) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И)Англ)(070.2)
Г52
Гладка Ірина Анатоліївна Усі уроки англійської мови. 11 клас (рівень стандарту) : [посібник] / І. А. Гладка Х. : Основа, 2011. – 224 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Г54
Глотова Е. А. Английские устойчиваые выражения : справочно-методическое пособие / Е. А. Глотова, П. А. Степичев М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; Сер. "Английский язык" ; вып. 36) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г60
Голіцинський Ю. Б. Граматика : зб. вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. Голіцинська. – 5-те вид., випр. та доп. К. : Арій, 2010. – 544 с. – (Англійська мова для школярів) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
Г67
Горбунова Ю. Г. Курс "Країнознавство. Велика Британія". 10 клас / Ю. Г. Горбунова, В. В. Кончіч Х. : Основа, 2010. – 176 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (95) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.0)
Г78
Граючись учимось. Англійська мова. Старший дошкільний вік : програма та методичні рекомендації / авт. кол.: С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 88 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д53
Дмітренко Н. Є. Business and science correspondence : навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Н. Є.Дмітренко ; МОН України; Вінницький державний педагогічний універсистет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2011. – 119 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Д67
Донник Олена Анатоліївна Англійська мова. Семестровий контроль. 5-11 класи / О. А.Донник К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2015. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д69
Дорда С. В. English for Business Communicatioh (англійська мова для ділового спілкування) : навчальний посібник / С. В. Дорда, Р. В. Миленкова, Л. І. Клочко Суми : Університетська книга, 2011. – 152 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драб Н. Л. Common English Usage Problems = Типові проблеми англійського слововживання : навчально-методичний комплекс / Н. Л. Драб Вінниця : Нова книга, 2012. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драб Н. Л. Common English Usage Problems. Key to exercises = Типові проблеми англійського слововживання. Ключі до вправ : відповіді до навчально-методичного комплексу / Н. Л. Драб Вінниця : Нова книга, 2012. – 112 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драбовська В. А. Основні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови : навч. посіб. з курсу лексикології англ. мови для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закл. / Драбовська В. А. Вінниця, 2011. – 176 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(АНГЛ)(070.2)
Е50
Елементи театру на уроках англійської / упоряд. Т. Михайленко К. : Шкільний світ, 2010. – 125 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(АНГЛ)(070.2)
Є67
Єпіфанцева Лідія Адамівна Аудіювання. Англійська мова : методичні рекомендації / Л. А. Єпіфанцева Х. : Основа, 2010. – 78 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (87) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
Є74
Єрмоленко Лариса Петрівна Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи / Л. П. Єрмоленко Х. : Основа, 2011. – 80 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Є91
Єфіменко Наталія Костянтинівна Ділова англійська мова / Н. К. Єфіменко Харків : Основа, 2013. – 77 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 3 (123)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
Є97
Єщенко Юлія Федорівна Англійська граматика : теорія та практика / Ю. Ф. Єщенко Х. : Основа, 2011. – 94 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (106)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(075.3)
Ж72
Жилко Н. М. Англійська мова. Вправи з граматики : навч. посіб. / Н. М. Жилко, Л. С. Панова К. : Академія, 2011. – 304 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
З-36
Заслонкін В. В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л. В. Биркун) / В. В. Заслонкін, Н. В. Самойлюк Х. : Основа, 2010. – 160 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (89) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
З-41
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови : 9 клас / уклад.: О. Я. Коваленко, С. В. Голобородько К. : Генеза, 2010. – 208 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
З-93
Зуєва Майя Василівна Стимулюємо розвиток учнів / М. В. Зуєва Х. : Основа, 2011. – 95 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 01 (97)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
І-27
Ігри в початковій школі на уроках англійської / упоряд. Л. Мудрак К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
І-27
Ігри на уроках англійської. 5-8 класи / упоряд. Т. Михайленко К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
І-98
Іщук Наталія Юріївна ENGLISH THROUGH BUSINESS : навчальний посібник з англійської мови за професійним спрямуванням / Н. Ю. Іщук. – 2-ге вид. перероб. та доп Вінниця : ПП "ТД "Едельвейс і К", 2010. – 300 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
К38
Кіктенко Тамара Миколаївна Англійська мова. 9 клас (за підручником О. Д. Карп'юк "English 9") / Т. М. Кіктенко Харків : Основа, 2011. – 136 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Дидактичні ігри на уроках англійської мови / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2014. – 112 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 11 (143)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Здоров'язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О. С. Казачінер Х. : Основа, 2011. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Казкові уроки з англійської мови в початковій школі / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (156)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2014. – 110 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2013. – 95 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Підвищення якості уроку англійської мови : початкова школа / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2013. – 95 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 5 (125)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Позакласна робота з англійської мови в початковій школі / О. С. Казачінер Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (92) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Розвиток фонетико-фонематичного слуху школярів на уроках англійської мови / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2015. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (152)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О. С. Казачінер Х. : Основа, 2010. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (90) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Усі уроки англійської мови. 5 клас (за підручником О. Д. Карп'юк) / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2014. – 222 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Усі уроки англійської мови. 6 клас (за підручником О. Д. Карп'юк) / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2014. – 254 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2012. – 112 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; вип. 11(119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / Л. В. Калініна , І. В. Самойлюкевич К. : Генеза, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням анг. мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.2)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для 5-го кл. спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич К. : Генеза, 2013. – 256 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для 1 кл. спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич К. : Генеза, 2014. – 232 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
К17
Калюжна В.В. SCIENTISTS CONVERSE and COMMUNICATE : навч. посіб. / В. В. Калюжна, О. Й. Букрєєва, М. А. Якимчук К. : Карбон Лтд, 2011. – 164 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підручник для 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2012. – 136 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова (5-й рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2013. – 280 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2012. – 104 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова. 2 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юк Тернопіль : Лібра Терра, 2011. – 136 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К56
Ковальова, Тетяна Сергіївна. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів (тестові завдання. 2-10 рік навчання) : [посібник] / Т. С. Ковальова Х. : Основа, 2012. – 125 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література"; Вип. 1(109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови) / М. І. Комогорова, Л. С. Рибалко Харків : Основа, 2012. – 80 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Експресс-тести з англійської граматики (початковий рівень) / М. І. Комогорова Харків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К63
Комогорова Марина Іванівна Кумедні історії для читання й обговорення / М. І. Комогорова Харків : Основа, 2014. – 108 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; вип. 7 (139)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Психологічні аспекти нашого життя / М. І. Комогорова Харків : Основа, 2015. – 124 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Розвиваємо мовну здогадку: тренувальні вправи з англійської мови / М. І. Комогорова Харків : Основа, 2014. – 94 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К68
Коровина Ольга Андреевна Сборник разноуровневых учебных тематических тестов : 10-11 классы / О. А. Коровина М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; Сер. "Английский язык" ; Вып. 32) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
К72
Костікова І. І. Англійська граматика для школярів / І. І. Костікова, О. С. Казачінер Х. : Основа, 2011. – 126 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (98) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К88
Кудрявцева Елена Александровна The Wonders of Our Wold : программа элективного курса. 10-11 класы / Е. А. Кудрявцева М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; Сер. "Английский язык" ; Вып. 34) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
К89
Кузнєцова Наталія Юріївна Готуємось до олімпіад, конкурсів, змагань / Н. Ю. Кузнєцова Харків : Основа, 2014. – 78 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 12 (144)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К89
Кукуріка Людмила Сергіївна Роль читання у вивченні англійської мови. To live or to leave / Л. С.Кукуріка Харків : Основа, 2012. – 96 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; Вип. 10(118)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Л59
Лінгвокраїнознавчі особливості англомовних країн : навч. посіб. / уклад. В. В. Кириленко Вінниця, 2011. – 232 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Л63
Лисовець, Ірина Петрівна. Усі уроки англійської мови: 10 клас (рівень-стандарт) / І.П. Лисовець Х. : Основа, 2010. – 302 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Л69
Логутіна Наталія Володимирівна Practical Use of English Grammar : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Логутіна Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2010. – 136 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Л93
Любченко О. М. Усі уроки англійської мови. 5 клас (за підручником А. М. Несвіт) / О. М. Любченко Харків : Основа, 2013. – 221 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
Л98
Ляхова Светлана Андреевна Диалог двух культур : программа элективного курса по английскому языку. 10 клас / С. А. Ляхова М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; Сер. "Английский язык"; Вып. 31) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
М14
Майборода Светлана Владимировна Музыкальная грамматика : дополнительный материал для изучения грамматики в общеобразовательной школе / С. В. Майборода М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; Сер. "Английский язык" ; вып. 33) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.0)
М25
Марєєва Тетяна Вікторівна Діалоги англійською. Природа Землі та космосу : заняття для дітей 5-го та 6-го року життя / Т. В. Марєєва К. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
М64
Мирошніченко А. Л. Аудіювання - це цікаво : [посібник] / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко Харків : Основа, 2012. – 111 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
М64
Мирошніченко А. Л. Навчання говоріння / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Г. П. Харківська Харків : Основа, 2013. – 80 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
М99
Мясоєдова Світлана Вадимівна Англійська мова. 10 клас: плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп'юк) / С. В.Мясоєдова. – 2-ге вид., випр. та доп Харків : Ранок, 2013. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Н15
Навчаємо стратегій письма: англійська мова / упоряд. Т. Михайленко, ред. кол.: М. Мосієнко, М. Голубенко, І. Берегова К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 104 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Несвіт К. : Генеза, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.2)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / А. М. Несвіт К. : Генеза, 2013. – 224 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.2)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. Несвіт К. : Генеза, 2014. – 224 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. М.Несвіт К. : Генеза, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова. Ми вивчаємо англійську мову : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9-й рік навч.) профільний рівень / А. М. Несвіт К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївни Англійська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. заклад. / А. М. Несвіт К. : Генеза, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(070.2)
Н73
Новітні технології на уроках англійської мови / упоряд. Т. Михайленко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
П21
Пахомова Тетяна Геннадіївна Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання) / Т. Г. Пахомова К. : Методика Паблішинг, 2013. – 152 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
П47
Позакласна робота. Англійська мова / упоряд. Л. Мудрак К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
П48
Покуса Інна Миколаївна Українські казки англійською мовою. Домашнє читання / І. М. Покуса Харків : Основа, 2013. – 96 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 8 (128)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
П69
Практикум перекладу. Англійська - українська : підручник / авт. кол.: Н. В. Бідасюк, Р. В. Боднар, Ю. В. Якимчук К. : Знання, 2011. – 431 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(070.2)
П79
Проектна робота на уроках англійської : 5-9 класи / упоряд. Т. Михайленко К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Р31
Ребрій О. В. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації: книга для викладача : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / О. В. Ребрій ; за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. Карабана Вінниця : Нова книга, 2010. – 100 с. – (DICTUM FACTUM) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.1)
Р78
Ростоцька М. Є. Англійська мова : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням англ. Мови / М. Є. Ростоцька, О. Д. Карп'юк Тернопіль : Астон, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Р83
Рудь Світлана Володимирівна Факультативний курс "Бізнес" : тексти, завдання / С. В. Рудь Харків : Основа, 2013. – 126 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 2 (122)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
С17
Самойлюк Н. В. Уроки англійської мови. 8 клас (за підручником А. Несвіт) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін Х. : Основа, 2011. – 111 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" вип. 3(99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
С17
Самойлюк Наталія Валеріївна Уроки англійської мови. 7 клас (за підручником Л. В. Биркун) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін Х. : Основа, 2010. – 176 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (93)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
С30
Семестрові контрольні роботи для 3-11 класів загальноосвітніх шкіл / уклад. О. С. Любченко Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література"; вип. 4 (88) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
С41
Ситнікова Євгенія Михайлівна Школа молодого спеціаліста / Є. М. Ситнікова Харків : Основа, 2013. – 112 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 4 (124)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(075.3)
С45
Скребкова-Пабат М. А. Світ цікавої англійської мови = The World of lnteresting English : навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 372 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4И(Англ)(070.2)
С69
Соціокультурна компетенція на уроках англійської / упоряд. Т. Михайленко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
С77
Стародуб Тетяна Федорівна Перші кроки в англійській / Т. Ф. Стародуб К. : Шкільний світ, 2011. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
С81
Стом О. Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі / О. Ю. Стом, С. В. Рудь Х. : Основа, 2010. – 127 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література " ; вип. 7 (91) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(075.3)
Т33
Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. кол.: Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. Малімон Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 340 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки.) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Т36
Тестові та перевірочні завдання з англійської мови. 2-11 клас : [посіб.] / авт. кол.: Н. В. Миргород, С. С. Якименко, О. В. Коваленко-Будянська Х. : Основа, 2010. – 78 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (96) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Т39
Тиждень іноземної мови. Англійська мова / упоряд. О. Донник К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Т65
Трачук Майя Алексеевна Видео-временные модели глаголов английского языка : учебно-методическое пособие / Майя Алексеевна Трачук Винница : ЧП Балюк И. Б., 2010. – 207 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
Т98
Тюльпа Л. Л. Важливі теми для обговорення : навч. посіб. / Л. Л. Тюльпа, Л. С. Петрушова, С Г. Самофалова Х. : Основа, 2012. – 110 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Ф18
Факультативний спецкурс "Наука": методичні рекомендації / уклад. С. В. Рудь Харків : Основа, 2013. – 94 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Х73
Холод Оксана Володимирівна Англійське дієслово в таблицях / О. В. Холод Харків : Основа, 2013. – 78 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 1 (121)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Ч-44
Чепелянська Г. О. Англійська мова. Jeopardy guiz. Тести / Г. О. Чепелянська, О. Забара, Н. Куровська ; упоряд. О. Донник К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Ш87
Штакіна Л. О. Фоностилістика. Практичний курс = Phonostylistics through practice : навчальний посібник (англ. мовою) / Л. О. Штакіна Вінниця : Нова книга, 2013. – 192 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)Іноземні мови

Навчально-методичні видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(07)(075.3)
В55
Вишневський Омелян Іванович Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-ге вид. перероб. та доп К. : Знання, 2011. – 206 с. Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2014. – 110 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література"; вип. 8(140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер, Олена Семенівна. Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2013. – 95 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна. Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика : [посібник] / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2012. – 96 с. – (Б-ка ж-лу "Англ. мова та л-ра" ; вип. 5 (113)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна. Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О. С. Казачінер Харків : Основа, 2012. – 112 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 11(119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(07)(075.3)
М54
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / авт. кол.: Л. С. Панова, І. Ф. Андрійко, С. В. Тазікова К. : Академія, 2010. – 328 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(28), ЗБЕРІГ(2)
4И(Англ)(070.2)
Т39
Тиждень іноземної мови. Англійська мова / упоряд. О. Донник К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Исп)(075.2)
Р33
Редько В. Г. Іспанська мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9-й рік навчання) / В. Г. Редько, В. І. Береславська К. : Генеза, 2010. – 256 с. : іл. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГ(2)

Мовознавство
Навчально-методичні видання
2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
40(075.3)
Б31
Бацевич Флорій Сергійович Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Ф. С. Бацевич К. : Академія, 2011. – 304 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
40(075.3)
В75
Воробйова Ірина Анатоліївна. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. Воробйова К. : Слово, 2014. – 272 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
40(075.3)
З-48
Зеленько Анатолій Степанович Загальне мовознавство : навчальний посібник / А. С. Зеленько К. : Знання, 2010. – 380 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40(075.3)
К84
Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : посіб. для студ. філологічних спец. вищ. навч. закл. / М. Крупа Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 496 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40(075.3)
К93
Куранова Світлана Іванівна Основи психолінгвістики : навчальний посібник / С. І. Куранова К. : Академія, 2012. – 208 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:13 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2), (2)
40(075.3)
М23
Манакін Володимир Миколайович Мова і міжкультурна комунікація : навчльний посібник / В. М. Манакін К. : Академія, 2012. – 288 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:22 - НАВЧ. ВІДДІЛ(21), ЗБЕРІГАННЯ(1)
40(075.3)
М77
Монжалєй Тамара Костянтинівна Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. К.Монжалєй Суми : Університетська книга, 2011. – 183 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
40(075.3)
Я96
Яшенкова Ольга Волордимирівна Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова К. : Академія, 2010. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:18 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(16), (1)


Німецька мова
Навчально-методичні видання
2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Нем)(070.2)
D48
Deutsch lernen mit Theaterspiel / упоряд. Л. Горбач К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
F44
Feste-Mosaik : Ideen, Impulse, Anregungen / упоряд. Т. Радченко К. : Шкільний світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
W83
Wortschatzarbeit : лексичні вправи, тести, ігри: 5-9 класи / упоряд. Т. В. Радченко К. : Шкільний світ, 2010. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
W92
Wunderubungen. Lehr-und Ubungsbuch fur Deutsch / S. G. Remowsjka, T. W. Juchtymowska Winnyzia, 2010. – 130 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
І-73
Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Б26
Бартош Д. К. Изучение темы "Путешествия и отпуск" на уроках немецкого языка / Д. К. Бартош, Г. П. Гузеева М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 32 ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(НЕМ)(075.2)
Б27
Басай Надія Пилипівна Німецька мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9-й рік навчання, академічний рівень) / Н. П. Басай К. : Освіта, 2010. – 304 с. Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
4И(Нем)(070.2)
Б90
Бузоева Марианна Дзембатовна Изучение темы "Основной закон" на уроках немецкого языка = Thema "Grungesetz" im Deutshunterricht / М. Д. Бузоева М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 31 ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Нем)(070.1)
В25
Вдалий старт. Німецька мова / упоряд. Л. В. Горбач К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
В58
Власов Євгеній Нікифорович Основи граматики німецької мови = Leitfaden Der deutschen Grammatik : [Підруч. для студ. та вчителів німецької мови серед. шк.] / Є. Н. Власов Вінниця : Нова книга, 2010. – 150 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)(070.2)
В90
Вчимося писати німецькою / упоряд.: Л. Горбач, С. Ляшенко К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
Г49
Гінка Богдан Іванович Лексикологія німецької мови : лекції та семінари = Lexikologie des deutschen. Vorlesungen und Seminare : навчальний посібник / Б. І.Гінка. – 3-тє вид. перероб. та доп. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 416 с. Примірники: всього:12 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(НЕМ)(075.2)
Г67
Горбач Л. В. Німецька мова : підруч. для 5 кл. спец. шк. з поглибленим вивченням нім. мови / Л. В. Горбач, Г. Ю. Трінька Київ : Генеза, 2013. – 253 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Л. Тексти для аудіювання з тестовими завданнями / Л. Горбач К. : Шкільний світ, 2011. – 127 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Людмила Володимирівна Landeskunde. Texte mit Arbeitslattern / Л. В.Горбач К. : Перше вересня, 2015. – 72 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Людмила Володимирівна Німецька мова як друга іноземна: 10 клас : шостий рік навчання (відповідає програмам Міністерства освіти і науки України) / Л. Горбач К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г74
Готуємося до ДПА: німецька мова. 9 клас / уклад.: Л. Горбач, ред. рада: М. Мосієнко, М. Голубенко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
З-38
Захарова Галина Михайлівна Усі уроки німецької мови в 5 класі (як друга іноземна) / Г. М. Захарова Х. : Основа, 2010. – 224 с. – (12-річна школа) Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
К26
Карпусенко Наталія Вікторівна Усі уроки німецької мови. 11 клас (як друга іноземна). Рівень - стандарт / Н. В. Карпусенко Харків : Основа, 2011. – 288 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.2)
К43
Кириленко Р. О. Німецька мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9-й навчання) : профільний рівень / Р. О. Кириленко, В. І. Орап К. : Генеза, 2010. – 232 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4И(Нем)(070.2)
К79
Креативно про перфект = PERFEKT KREATIV / упоряд. Л. Васильківській К. : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; № 45-46 (293-294), Dezember, 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
К95
Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. І. Кучер, М.О. Орлова, Т. В. Редчиць ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський державний технологічний університет Вінниця : Нова книга, 2013. – 504 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Нем)(070.3)
Л64
Література німецькомовних країн : методичний посібник для студ. 4 курсу ін-ту ін. мов (німецька як перша іноземна мова) / уклад. Н. О. Кочетова Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 93 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
Л37
Левицький Віктор Васильович Історія німецької мови (німецькою мовою) = Geschichte der deutschen Sprache : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Левицький, П. Гайнц-Дітер Вінниця : Нова-Книга, 2010. – 256 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГ(2)
4И(НЕМ)(075.3)
Л93
Любчук Наталія Володимирівна Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Любчук К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 161 с. – (Бібліотека інституту філології) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
М87
Мошкіна Наталія Вікторівна Німецька мова (як друга іноземна). 10 клас / Н. В. Мошкіна ; уклад. Г. К. Труфен Харків : Основа, 2011. – 128 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(075.1)
Н67
Німецька мова : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко К. : Грамота, 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.1)
Н67
Німецька мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: Н. Ф. Бориско, М. М. Сидоренко, Л. В. Горбач К. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
Н67
Німецька мова. Початкова школа / упоряд. Л. Горбач К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)(070.2)
Н15
Навчальні ігри. Spiele fur drinnen und drauBen / упоряд. Т. Радченко К. : Шкільний світ, 2010. – 118 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(НЕМ)(075.3)
Н15
Навчально-методичний комплекс " DU 2" = "DU 2". Lehrwerk fur Studierende : підруч. для студ. вищ. навч. закл / авт. кол.: Н. Бориско, Х. Каспар-Хене, Е. Бондаренко Вінниця : Нова книга, 2011. – 344 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(НЕМ)(075.3)
Н15
Навчально-методичний комплекс " DU 2" : книга для викладача = Lehrerhandbuch "DU 2": Deutsch fur Germanisikstudenten / авт. кол.: Н. Бориско, Х. Каспар-Хене, Е. Бондаренко Вінниця : Нова книга, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)(075.3)
Н15
Навчально-методичний комплекс DU 1 = Lehrerhandbuch "DU 1": Deutsch fur Germanistikstudenten : книга для викладача / Н. Бориско, К. Брунер, Х. Каспар-Хене; за заг. ред. М. Льонкер Вінниця : Нова Книга, 2010. – 112 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4И(Нем)(070.2)
Н73
Новітні технології на уроках німецької мови / упоряд. Л. Горбач К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
О-54
Олимпиады по немецкому языку / авт. кол.: А. Бажанов, О. Захарова, А. Карелин М. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. : ил. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 36 ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.1)
П18
Паршикова О. О. Німецька мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. Савченко К. : Грамота, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
П27
Перші кроки німецькою / упоряд. Л. Горбач К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)(070.2)
П79
Проектна робота на уроці німецької / упоряд. Л. Горбач К. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.2)
С34
Сидоренко М. М. Німецька мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. М. Сидоренко, О. А. Палій К. : Грамота, 2014. – 240 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С34
Сидоренко М. М. Німецька мова (перший рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Сидоренко, О. А. Палій К. : Грамота, 2013. – 296 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (1-й рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. "Hallo, Freunde !" / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова Харків : Ранок, 2013. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова Харків : Ранок, 2014. – 192 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва Харків : Ранок, 2014. – 256 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (п'ятий рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. "Deutsch Iernen its super!" / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва Харків : Ранок, 2013. – 240 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(070.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова: книга для вчителя до підручника "Hallo, Freunde!" 10 (6) (друга іноземна мова, шостий рік навчання) / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва Харків : Ранок, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова : книга для вчителя до підручника "Hallo, Freunde!" 11 (7) (друга іноземна мова, сьомий рік навчання, рівень стандарту, акадамічний рівень) / С. І.Сотникова, Гоголєва Г. В Харків : Ранок, 2012. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(070.2)
С69
Соціокультурна компетенція при вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Російська мова та література
Навчально-методичні видання
2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4Р(075.2)
Б20
Баландина Н. Ф. Русский язык : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учебных заведений с укр. яз. обучения (уровень стандарта) / Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева К. : Грамота, 2010. – 304 с. : ил. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4Р(07)
Б43
Белинская О. Е. Виды грамматического разбора по современному русскому языку : учебно-методические рекомендации для подготовки студентов ОКУ "бакалавр" к гос. экзамену по современному рус. языку / О. Е. Белинская, А. М. Боюн, Д. А. Жмурко Винница : ВДПУ, 2012. – 42 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.3)
Б43
Белинская О. Е. Современный русский язык : учебно-методическое пособие для подготовки студентов заочной формы обучения ОКУ "бакалавр" к государственному экзамену по современному русскому языку / О. Е. Белинская, А. М. Боюн. – 2-е изд. перераб. и доп Винница : [Планер], 2010. – 96 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4Р(070.3)
Б43
Белинская О. Е. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения : учеб.-метод. пособ. для практических занятий по современному рус. яз. для студ. 3 курса специальности 6.020303 "Филология. Язык и литература (русский) (в соответствии с кредитно-модульной системой организации учебного процесса) / О. Е. Белинская Винница : Планер, 2010. – 94 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(07)
Б86
Боюн А. М. Лабораторные работы по современному русскому языку ("Словообразование", "Морфология. Именные части речи") : учебно-методическое пособие для студ. ОКУ "бакалавр" направления подготовки 6.020303 "Филология. Язык и литература (русский)" / А. М. Боюн Винница : ВДПУ, 2013. – 112 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.3)
Б86
Боюн А. М. Русский язык. Практический курс : учебно-методическое пособие для студентов 1 курса ОКУ "бакалавр" направления подготовки 6.020303 "Филология". Язык и литература (русский)". Ч. 1 / А. М. Боюн Винница : ВГПУ, 2015. – 158 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(070.3)
Б86
Боюн А. М. Современный русский язык. Морфология. Именные части речи : учебно-методическое пособие / А. М. Боюн Винница : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 236 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(070.3)
Б86
Боюн А. М. Современный русский язык. Морфология. Именные части речи : учеб.-метод. пособ. для студ. спец. 6.020303 "Филология. Русский язык и литература" / А. М. Боюн Винница, 2010. – 263 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4Р(070.2)
Г74
Готовимся к урокам русского языка. 5 класс : метод. пособ. для учителя / авт. кол.: Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, Ж. А. Кошкина К. : Освіта, 2013. – 192 с. – (Завтра-на урок) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 1 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработ К. : Освіта, 2011. – 127 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 2 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработ. К. : Освіта, 2011. – 143 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Русский язык : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. Обучения / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина. – 2-е изд. доработанное К. : Освіта, 2010. – 144 с. : ил. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4Р(075.2)
Д13
Давидюк Любмила Владимировна Русский язык (5-й год изучения) : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Л. В. Давидюк К. : Світоч, 2013. – 320 с. : ил. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.3)
З-86
Зорька Наталия Николаевна Русский язык. Фонетика, графика, состав слова и орфография : учеб.-метод. пособ. для аудиторной и самостоятельной работы студ. спец. "Нач. обучение" / Н. Н. Зорька. – 2-е изд. перераб. и доп Винница, 2011. – 76 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
К69
Корсаков В. О. Російська мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / В. О. Корсаков, О. К. Сакович К. : Освіта, 2014. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.2)
К66
Корсаков Владимир Алексеевич Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (первый год обучения) / В. А. Корсаков К. : Освіта, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Литературное чтение : учебник для 2 класса общеобразоват. учебных заведений с русским языком обучения / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова К. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учеб. заведений с укр. языком обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька К. : Освіта, 2012. – 144 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Русский язык (устный курс) : учеб. для 1 класса общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька К. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:1 - (1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина И. Н. Чтение во 2 классе : пособие для учителя / И. Н. Лапшина, Т. Д, Попова К. : Освіта, 2011. – 143 с. – (Учителю начальных классов) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях / И. Н. Лапшина. – 3-е изд., дораб. Винница : Школа, 2013. – 196 с. Примірники: всього:2 - (2)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна. Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. Речевая подготовка. Ч. 2. Языковая подготовка / И. Н. Лапшина Винница : ВГПУ, 2011. – 188 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях / И. Н. Лапшина Винница : ВГПУ, 2011. – 196 с. Примірники: всього:49 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(47)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика обучения русскому языку в начальных классах школ с украинским языком обучения : учеб. пособ. Ч. 1. Речевая подготовка / И. Н. Лапшина. – 2-е изд. испр. и доп. Винница : ВГПУ, 2010. – 120 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження науково-педагогічної практики у навчальних закладах освіти для студентів ОКР "магістр" спец. 8.02030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: А. М. Боюн, Д. О. Жмурко Вінниця : ВДПУ, 2013. – 18 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Белінська, А. М. Боюн, Д. О. Жмурко Вінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "спеціаліст" спец. 7.020030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Бєлінська, А. М. Боюн, Д. О. Жмурко Вінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)(075.3)
П21
Пахненко Ирина Ивановна Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения (тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания) : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / И. И. Пахненко Сумы : Университетская книга, 2011. – 159 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.2)
П22
Пашковская Н. А. Русский язык : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. языком обучения (уровень стандарта) / Н. А. Пашковская, Г. А. Михайловская, С. А. Распопова К. : Освіта, 2010. – 175 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык. 6 класс : учебное пособие для школ с украинским языком обучения / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова Харьков : Ранок, 2011. – 320 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. ( 1-й год обучения) / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова К. : Генеза, 2013. – 256 с. : ил. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык (уровень стандарта).10 класс : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (6-й год обучения) / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова К. : Генеза, 2010. – 208 с. : ил. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГ(2)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык. 10 кл. : учебное пособие для школ с украинским языком обучения / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова Харків : Ранок, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
П58
Попова Т. Д. Книга по чтению : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 1 / Т. Д. Попова, И. Н. Лапшина. – 2-е изд. доработанное К. : Освіта, 2010. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4Р(075.1)
П58
Попова Т. Д. Книга по чтению : учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 2 / Т. Д. Попова, И. Н. Лапшина. – 2-е изд. доработанное К. : Освіта, 2010. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4Р(070.3)
П64
Потапова Т. А. Лексика и фразеология русского языка : метод. рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студ. (направление подготовки "Начальное образование") / Т. А. Потапова, Н. М. Зорька. – 4-е изд. перераб. Винница : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 47 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
Р83
Рудяков А. Н. Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. (пятый год обучения) / А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова, М. Г. Маркина-Гурджи К. : Грамота, 2013. – 296 с. : ил. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Р89
Русский язык. 5 класс : книга для учителя / авт. кол.: Т. М. Полякова, Е. И. Самонова, Н. Л. Павленко К. : Генеза, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Р89
Русский язык. 7-9 классы. Развитие ситуативной речи : учебное пособие / авт. кол.: Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева, Г. Н. Козуб Харьков : Ранок, 2010. – 272 с. – (Современная школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Р89
Русский язык. Сборник заданий для изучения уровня учебных достижений учащихся 3 класса (для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения) : пособ. для учителя / сост.: И. Н. Лапшина, Н. Н. Зорька К. : Генеза, 2010. – 18 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.1)
С17
Самонова Е. И. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учебных заведений с обучением на укр. Языке / Е. И. Самонова, В. И. Стативка, Т. М. Полякова К. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
С36
Сильнова Э. С. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке / Э. С. Сильнова, Н. Г. Каневская, В. Ф. Олейник К. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
С78
Стативка В. И. Русский язык (устный курс) : учеб. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. Обучения / В. И. Стативка, Е. И. Самонова К. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Т98
Тюрина Т. Н. Русский язык. 10 класс : планы-конспекты (для школ с украинским языком обучения) / Т. Н. Тюрина, А. О. Гетманец Харьков : Ранок, 2011. – 256 с. – (Мастер-класс) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Т98
Тюрина Т. Н. Русский язык. 11 класс : планы-конспекты для школ с украинским языком обучения / Т. Н. Тюрина, А. О. Гетманец Харьков : Ранок, 2011. – 255 с. – (Новый мастер-класс) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)


Слов’янські мови
Підручники та навчальні посібники 2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Пол)(075.2)
А72
Антологія для позакласного читання для учнів 7-8 класів, які вивчають польську мову = Antologia do czytania samodzielnego. Klasy 7-8 / упоряд. А. Б. Хлопек Харків : Торсінг Плюс, 2013. – 208 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Пол)(075.2)
Б61
Біленька-Свистович Л. В. Польська мова = JEZYK POLSKI : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою (1-й рік навчання) / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. : іл Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Пол)(075.2)
В65
Войцева О. А. Польська мова = JEZYK POLSKI : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою (5-й рік навчання) / О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. : іл Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
К64
Кононенко В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – 2-ге вид. випр К. : Слово, 2010. – 390 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Українська мова
Підручники та навчальні посібники
2009-2014 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4У(070.1)
Б61
Білик Світлана Василівна Нестандартні уроки позакласного читання. 2 клас / С. В. Білик Харків : Основа, 2015. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Б73
Богатько В. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання української мови: для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Українська мова і література» / В. В. Богатько Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 62 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 246 с. Примірники: всього:9 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(6), (2)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0401-природничі науки, 0203-гуманітарні науки / В. В. Богатько Вінниця, 2012. – 92 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук Вінниця : Планер, 2010. – 211 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук Вінниця : Планер, 2011. – 212 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (2)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. Прокопчук Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 252 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0401 - природничі науки / В. В. Богатько, О. П. Кущ Вінниця : ВДПУ, 2011. – 100 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(07)
Б73
Богатько Валентина Василівна Зошит для поточного і модульного тестування : метод. посіб. з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів нефілологічного напрямку підготовки / В. В.Богатько. – 2-ге вид., доп. Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 52 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
Б73
Богатько Валентина Василівна Синтаксис і стилістика неповних речень у мові сучасної української періодики : навч. посіб. для спецкурсу / В. В. Богатько Вінниця : Нова книга, 2010. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
Б90
Бублейник Людмила Василівна Слово в українській поезії : навчальний посібник зі спецкурсу / Л. В. Бублейник Луцьк : Твердиня, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
Б90
Будова слова : 3 клас / упоряд.: Т. В. Бишова, Т. В. Комарянська К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
Б93
Бутрин Леся Василівна Українська мова. 11 клас. Академічний рівень для шкіл з укр. мовою навчання : розробки уроків / Л. В. Бутрин Тернопіль; Харків : Ранок, 2012. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
В42
Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів : навчальний посібник / авт. кол.: І. І. Брага, Л. І. Дорошенко, А. А. Силка, за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид. випр. та доп Суми : Університетська книга, 2013. – 348 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(070.2)
В42
Відкриті уроки з української мови та літератури. Вип. 3 / уклад. Н. Д. Павлова Х. : Основа, 2010. – 191 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (76)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко К. : Освіта, 2012. – 152 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. Васильківська К. : Освіта, 2013. – 192 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. заклад. з навчанням укр. Мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик К. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мово. Ч. 2 / М. С. Вашуленко, М. А. Білецька. – 4-те вид., зі змінами К. : Освіта, 2010. – 127 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, М. А. Білецька. – 4-те вид., зі змінами К. : Освіта, 2010. – 127 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(070.2)
В31
Вервейко Людмила Володимирівна Основи науки про мову : факультативний курс / Л. В. Вервейко Харків : Основа, 2012. – 110 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 5 класі : [посіб. для вчителя] / авт. кол.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич Х. : Основа, 2010. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 10 (83)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі / упоряд.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко Х. : Основа, 2011. – 125 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ" ; вип. 9 (94)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі. Ч. 2 / авт. кол.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич Х. : Основа, 2011. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 11 (96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 1 Х. : Основа, 2011. – 144 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (94)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 2 / упоряд. В. П. Порощук Х. : Основа, 2011. – 93 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (95)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
В65
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч. посіб. / Г. Волкотруб. – 4-те вид Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
Г52
Глазова О. П. Українська мова. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень) / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; ред. І. Вихованець К. : Зодіак-ЕКО, 2010. – 256 с. : іл. Примірники: всього:5 - (5)
4У(075.2)
Г52
Глазова Олександра Павлівна Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова К. : Освіта, 2013. – 272 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
Г52
Глазова Олександра Павлівна Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. П. Глазова К. : Освіта, 2014. – 240 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(070.2)
Г61
Голобородько Євдокія Петрівна Усі уроки української мови в 10 класі. Рівень стандарту / Є. П. Голобородько Харків : Основа, 2011. – 207 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Г65
Гончарова І. М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів : урок розвитку зв'язного мовлення в 1 класі / І. М. Гончарова, Л. М. Полохова Х. : Основа, 2010. – 139 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (75)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк І. В. Українська мова в професійному мовленні журналістів : методичні вказівки до навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030301 Журналістика / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 107 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Практикум з української мови : методичні рекомендації / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 80 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Практикум з української мови: Тестовий контроль : збірник завдань / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Планер, 2013. – 216 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4У(075.3)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.040201 Математика, 6.040203 Фізика, 6.010103 Технологічна освіта / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 220 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2014. – 94 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова Х. : Основа, 2010. – 111 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (78)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах : [посібник] / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. Нікітіна Х. : Основа, 2012. – 171 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 2 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. Попова Харків : Основа, 2013. – 111 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 1 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. Попова Харків : Основа, 2013. – 109 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Д18
Данильчук Дмитро Васильович Український правопис : тексти лекцій / Д. В. Данильчук К. : Київський університет, 2013. – 60 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
Д69
Дорошенко Сергій Іванович Основи культури і техніки усного мовлення. Вип. 1 / С. І. Дорошенко Харків : Основа, 2013. – 106 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
Д69
Дорошенко Сергій Іванович. Основи культури і техніки усного мовлення. Вип. 2 / С. І. Дорошенко Харків : Основа, 2013. – 144 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 10 (119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Д81
Дудик П. С. Синтаксис української мови : підручник / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук К. : Академія, 2010. – 384 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:113 - НАВЧ. ВІДДІЛ(110), ЗБЕРІГ(2), (1)
4У(070.1)
Е50
Елективний курс "Читання". 1-4 класи / авт. кол.: М. А. Блискун, О. В. Бондарчук, Н. О. Войтова Х. : Основа, 2011. – 109 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (92)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
Е50
Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / авт. кол.: С. Г. Чемеркін, С. Я. Єрмоленко, А. Ю. Пономаренко К. : Максимум, 2010. – 55 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
Є60
Ємець Альона Анатоліївна Як навчити дитину розуміти і любити літературу: Коло читання молодших школярів / А. А. Ємець К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 1 / Л. І. Єременко Харків : Основа, 2012. – 94 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 2 / Л. І. Єременко Харків : Основа, 2012. – 143 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Є74
Єрмоленко С. Я. Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук К. : Грамота, 2014. – 272 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
Є74
Єрмоленко С. Я. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова К. : Грамота, 2013. – 296 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.3)
З-12
Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка К. : Академія, 2012. – 304 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
З-12
Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний К. : Генеза, 2013. – 256 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
З-12
Заболотний О. В. Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний К. : Генеза, 2014. – 256 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
З-12
Заболотний О. В. Українська мова. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний К. : Генеза, 2010. – 224 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія (укр. мова і л-ра) / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук Вінниця : ВДПУ, 2010. – 320 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови : модульний курс : навч. посіб. / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 362 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – 2-ге вид. перероб. та доп. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 387 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк Інна Яківна Синтаксис мови сучасної української газетної періодики : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 312 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
З-19
"Закохуємо в книгу" : заняття гуртка у 1-4 класах / авт. кол.: А.І. Дикунець, О. Д. Доміна, Т. М. Карпатська Х. : Основа, 2011. – 141 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (91)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
З-23
Залікові завдання з української мови : 10-11 класи / ред. кол.: К. Таранік-Ткачук, Г. Півторак, Є. Сверстюк К. : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; № 45-46 (733-734), грудень 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-28
Заняття курсу "Абетка юного поета". 3 клас / упоряд. Р. О. Петраковська Х. : Основа, 2010. – 137 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (83)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-28
Заняття курсу "Абетка юного поета". 4 клас / упоряд. Р. О. Петраковська Х. : Основа, 2010. – 127 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (83)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Буквар : підруч. для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко К. : Грамота, 2013. – 176 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко К. : Грамота, 2012. – 176 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Українська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун К. : Грамота, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна Українська мова : 2 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. Д. Захарійчук К. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(070.1)
З-40
Заяць Я. М. Уроки рідної мови. 3 клас : посібник для вчителя / Я. М. Заяць, Л. В. Вартабедян, О. П. Онишків. – 2-ге вид. перероб. та доп Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 336 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
З-41
Збірник диктантів із національно-патріотичної тематики. Українська мова. 5-11 класи / упоряд.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигова, О. В. Калюжна Київ : Перше вересня, 2015. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
З-41
Збірник диктантів. Початкова школа / упоряд. І. Д. Стратілат Київ : Перше вересня, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
З-41
Збірник контрольних робіт з української мови : 5-11 класи / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Алгоритми в практиці вивчення української мови : навч. посіб. / Н. Л. Іваницька Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 256 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Лінгводидактична зорієнтованість сучасних теорій категорійного синтаксису української мови. Алгоритми й програмовані завдання : навчальний посібник / Н. Л. Іваницька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2012. – 194 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2), (1)
4У(075.3)
І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна. Номінація процесуального денотата в українській та англійській мовах : тексти лекцій / Н. Л. Іваницька ; МОН України ; ВДПУ ім. М. Коцюбинського Вінниця, 2010. – 131 с. Примірники: всього:7 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(070.1)
І-19
Іванишина Валентина Петрівна Контроль навчальних досягнень учнів з української мови : 1-3 класи / В. П. Іванишина К. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
І-21
Іванова Л. І. Конспекти уроків розвитку зв'язного мовлення. 4 клас / Л. І. Іванова, Г. П. Лещенко К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
І-27
Ігрові технології на уроках української мови. 5-8-й класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К17
Каленич В. М. Граматика української мови. Морфологія: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Каленич, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 230 с. Примірники: всього:8 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К17
Каленич Володимир Миколайович Українська мова в засобах масової комунікації. Модульний курс : навчальний посібник. Ч. 1 / В. М. Каленич Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К17
Каленич Володимир Миколайович Українська мова в засобах масової комунікації: модульний курс : навчальний посібник. Ч. 2 / В. М. Каленич Вінниця : ПП Балю І. Б., 2014. – 308 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
К49
Климович С. М. Українська мова. Морфологія : збірник вправ. Ч. 1 : навчальний посібник / С. М. Климович, В. І. Тихоша Харків : Основа, 2015. – 126 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (137)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови : англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 299 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літературу" ; вип. 1 (74 ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови : музичне мистецтво, образотворче мистецтво / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 152 с. – (Вивчаємо укр. мову та літ. ; вип. 8 (81) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров'я / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 314 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (77)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 5 клас / Д. А. Кобцев Харків : Основа, 2014. – 110 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (128)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 8 клас / Д. А. Кобцев Харків : Основа, 2015. – 126 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (136)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 9 клас / Д. А. Кобцев Харків : Основа, 2015. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (141)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова: диктанти. 6 клас / Д. А. Кобцев Харків : Основа, 2014. – 127 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова: диктанти. 7 клас / Д. А. Кобцев Харків : Основа, 2014. – 124 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (132)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К56
Коваль Людмила Михайлівна Модульний курс синтаксису простого речення в українській мові : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Коваль Вінниця : ПП Главацька, 2010. – 280 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЗБЕРІГ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), (2)
4У(07)(075.3)
К56
Коваль Людмила Михайлівна Синтаксис простого речення в українській мові : модульний курс, практичний блок / Л. М. Коваль Вінниця : Він. обл. друкарня, 2010. – 119 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
4У(070.1)
К56
Ковальчук Н. О. Усі уроки літературного читання. 2 кл. : розробки уроків до курсу / Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, А. О. Рудакова Харків : Основа, 2013. – 367 с. – (Усі уроки в початковій школі) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
К59
Козловська Г. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 0401 «Природничі науки» / Г. І. Козловська Вінниця : ВДПУ, 2011. – 114 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
К64
Кононенко В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – 2-ге вид. випр К. : Слово, 2010. – 390 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
К66
Корекційні заняття. 3 клас / упоряд. Н. В. Титаренко Харків : Основа, 2014. – 110 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
К66
Корекційні заняття. 4 клас / упоряд. Т. М. Муращик Харків : Основа, 2014. – 94 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К71
Косогова О. О. Розвиток зв'язного мовлення : написання твору-роздуму / О. О. Косогова, Л. Г. Муковоз Х. : Основа, 2011. – 155 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (86)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К72
Костюк А. В. Сучасна українська літературна мова. Інтерактивний курс фонетики : [навч. посіб.]. Ч. 1 / А. В. Костюк, І. В. Гороф'янюк Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 280 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(075.3)
К78
Кравченко Людмила Олександрівна Українська ономастика: антропоніміка : навчальний посібник / Л. О. Кравченко К. : Знання, 2014. – 238 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 4 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 5 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 2 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 172 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 1 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 174 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 3 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 175 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 1 / уклад. Є.І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 171 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 2 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 140 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К82
Крижанівська Ольга Іванівна Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О. І. Крижанівська К. : Академія, 2010. – 248 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:51 - НАВЧ. ВІДДІЛ(49), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для студ. заочної форми навчання / О. П. Кущ Вінниця, 2011. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студ. напрямку підготовки 0101-педагогічна освіта, 0402-фізико-математичні науки, 040-природничі науки, 0202-мистецтво / О. П. Кущ Вінниця : ВДПУ, 2010. – 98 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів нефілологічного напряму підготовки / О. П. Кущ. – 2-ге вид. перероб. та доп. Вінниця : ПП Балюк І. Б. , 2011. – 132 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 0101 - педагогічна освіта, 0402 - фізико-математичні науки / О. П. Кущ, В. В. Богатько Вінниця, 2011. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
Л68
Лобчук Олена Гнатівна Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1-4 класи : навчально-методичний посібник / О. Г. Лобчук К. : Освіта України, 2011. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Максименко Алла Олександрівна Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч. 2 / А. О. Максименко Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (81)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Максименко Алла Олександрівна Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч. 1 / А. О. Максименко Х. : Основа, 2010. – 144 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (80)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Макушенко Валентина Олександрівна Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання / В. О.Макушенко К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
М36
Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : навчальний посібник / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 3-тє вид К. : Каравела, 2010. – 352 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
М48
Мельнітовська Галина Іванівна Факультативний курс з української мови / Г. І. Мельнітовська Харків : Основа, 2013. – 123 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 12 (121)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
М74
Мова наша - українська. 10 клас : навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб [та ін.], за ред. Л. І. Мацько К. : Богданова А. М., 2011. – 512 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Т. В. Українська мова та література. 10 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. Чупринін Х. : Основа, 2011. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 8 (93)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Т. В. Українська мова та література. 9 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. Чупринін Х. : Основа, 2011. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ-ру" ; вип. 10 (95)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Тетяна Вікторівна Українська мова. 11 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина Х. : Основа, 2011. – 127 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (88)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки навчання грамоти / упоряд. Т. Бишова, І. Стратілат К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / упоряд.: І. Д. Стратілат, О. Г. Трофімова К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / упоряд.: І. Д. Стратілат, О. Г. Трофімова К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - (2)
4У(075.3)
О-76
Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко К. : Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:26 - НАВЧ. ВІДДІЛ(25), ЗБЕРІГ(1)
4У(07)
П12
Павликівська Н. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з української мови : для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Н. М. Павликівська, В. В. Богатько Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 36 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П12
Павликівська Н. М. Морфологія української мови : навч. посіб. / Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська Вінниця : Планер, 2015. – 235 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко О. А. Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте речення. Самостійна робота : навчальний посібник / О. А. Павлушенко Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 147 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко О. А. Синтаксис сучасної української літературної мови. Складне речення : орієнтири для самостійної роботи: [навч. посіб.]. Ч. 3 / О. А. Павлушенко Вінниця : Ландо ЛТД, 2010. – 97 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко О. А. Синтаксис сучасної української мови. Складне речення. Орієнтири для самастійної роботи : навчальний посібник / О. А. Павлушенко Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 92 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко О. А. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Лабораторні роботи : навчальний посібник / О. А. Павлушенко Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 94 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
П12
Павлушенко О. А. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: Лабораторні роботи : навчальний посібник / О. А. Павлушенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 96 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.2)
П25
Пентилюк Марія Іванівна Культура мови і стилістика. Частина 1 / М. І.Пентилюк Харків : Основа, 2015. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (143)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
П25
Пентилюк Марія Іванівна Культура мови і стилістика. Частина 2 / М. І.Пентилюк Харків : Основа, 2015. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (144)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П40
Плющ Марія Яківна Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. : підруч. для студ. філолог. спец. ВНЗ / М. Я. Плющ. – 2-ге вид. доп К. : Слово, 2010. – 328 с. Примірники: всього:21 - НАВЧ. ВІДДІЛ(19), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(070.1)
П64
Потапова Т. А. Практикум з виразного читання : посібник для самостійної роботи студ. спец. "Початкова освіта" / Т. А. Потапова, Н. М. Зорька. – 5-те вид. перероб Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012 Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навчальний посібник / авт. кол.: Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко та ін; Національна академія Служби безпеки України К. : Кондор, 2013. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
П77
Приходченко К. І. Факультативи з української мови та літератури. Вип. 2 / К. І. Приходченко Х. : Основа, 2010. – 174 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літературу" ; вип. 11 (84)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
П77
Приходченко Катерина Іллівна Факультативи з української мови та літератури. Вип. 3 / К. І. Приходченко Х. : Основа, 2011. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр.мову та л-ру" ; вип. 12 (96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
П77
Прищепа К. С. Буквар / К. С. Прищепа, В. І. Колесниченко. – 3-тє вид К. : Генеза, 2010. – 175 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(07)
П78
Програма державного екзамену із сучасної української літературної мови : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" / уклад.: Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 98 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
П78
Програма державного екзамену з курсу "Методика навчання української мови" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" денної й заочної форми навчання / уклад.: В. Я. Теклюк, Л. І. Федчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2011. – 30 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Л. В. Прокопчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця : Планер, 2011. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Культура мови : навч. посіб. для самостійної роботи студ.-філологів (заочна форма навчання) / Л. В. Прокопчук, В. В. Богатько Вінниця : [Планер], 2010. – 114 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В.Прокопчук Вінниця : Планер, 2012. – 255 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В.Прокопчук Вінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 252 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Українська діалектологія. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В.Прокопчук Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 190 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук Вінниця : Планер, 2011. – 126 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2), (2)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів І курсу Інституту іноземних мов / Л. В. Прокопчук Вінниця : ВДПУ, 2010. – 87 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Професійна комунікація : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. Савчук Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 205 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Л.В. Культура мови. Модульний курс : навч. посіб. / Л. В. Прокопчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2012. – 258 с. Примірники: всього:7 - НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки. 6020303 Філологія (українська мова і література) / Л. В. Прокопчук. – 3-є вид., доп., перероб. Вінниця : Планер, 2010. – 228 с. Примірники: всього:134 - НАВЧ. ВІДДІЛ(128), ЗБЕРІГ(4), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія. Тестові завдання : навч. посіб. для студ. ІІ курсу Інституту філології й журналістики / Л. В. Прокопчук Вінниця : Планер, 2011. – 68 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студентів 1 курсу / Л. В. Прокопчук. – [2-ге вид. перероб. та доп.] Вінниця : ВДПУ, 2011. – 115 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Літературне читання : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко К. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Літературне читання. Українська мова. 3 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Я. Савченко К. : Освіта, 2013. – 192 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Читанка : підруч. для 2 кл.. Ч. 1 / О. Я. Савченко. – 3-тє вид., перероб. К. : Освіта, 2010. – 143 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Читанка : підруч. для 2 кл. Ч. 2 / О. Я. Савченко. – 3-тє вид., доопрац. і перероб. К. : Освіта, 2010. – 160 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання. Ч. 2 / Т. В. Савчук Вінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 168 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання. Ч. 1 / Т. В. Савчук Вінниця : ВДПУ, 2012. – 108 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
С25
Свята української мови / упоряд. О. В. Маленко Харків : Основа, 2014. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (131)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
С30
Семеног Олена Миколаївна Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног К. : Академія, 2010. – 213 с. – (Альма матер) Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(21), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(2)
4У(070.1)
С44
Скоблікова Олена Володимирівна Розвиток комунікативного мовлення першокласників / О. В. Скоблікова Х. : Основа, 2011. – 159 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (85) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
С48
Слободинська Т. С. Історична граматика української мови. Модульний курс : посібник для студентів 2 курсу (галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова та література) / Т. С.Слободинська Вінниця, 2013. – 305 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
С49
Слюніна Олена Вікторівна Усі уроки української мови в 10 класі. І семестр. Профіль - українська філологія / О. В. Слюніна Харків : Основа, 2012. – 320 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна Професійний довідник учителя української мови і літератури. Ч. 1 / В. Г.Сухенко Харків : Основа, 2015. – 109 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (135)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
С91
Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : практикум: навч. посіб. / за ред. М. М. Фащенко К. : Академія, 2010. – 176 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:98 - НАВЧ. ВІДДІЛ(94), ЗБЕРІГ(4)
4У(070.1)
Т30
Тексти для списування. Початкова школа / авт. кол.: С. Вітковська, Н. Уткіна, В. Гальчевська, упоряд. І. Д. Стратілат Київ : Перше вересня, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Т39
Тиждень української мови / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редауції газет гуманітарного циклу, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т46
Тихоша В. І. Українська мова. Морфологія. Збірник вправ. Ч. 2 / В. І. Тихоша, С. М. Климович Харків : Основа, 2015. – 154 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т46
Тихоша Валентина Іванівна Українська мова. Збірник вправ : фонетика, фонологія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, словотвір : навчальний посібник / В. І. Тихоша Харків : Основа, 2015. – 142 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (134)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Т48
Ткачук Т. П. Методика навчання української мови: матеріали для тематичного та модульного контролю / Т. П. Ткачук Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 104 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 6 клас : робочий зошит / Т. П. Ткачук. – 3-тє вид. перероб. та доп Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 144 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 6 клас : тематичний тестовий зошит / Т. П. Ткачук Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 48 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 7 клас : робочий зошит / Т. П. Ткачук Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 152 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 7 клас : тематичний тестовий зошит / Т. П. Ткачук Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 56 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 8 клас : тематичний тестовий зошит / Т. П. Ткачук Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 56 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 8 клас : робочий зошит / Т. П. Ткачук. – 3-тє вид. перероб. та доп Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 128 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 9 клас : тематичний тестовий зошит / Т. П. Ткачук Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 48 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Рідна мова. 9 клас : робочий зошит / Т. П. Ткачук. – 3-тє вид. перероб. та доп Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 168 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Українська мова: довідник для старшокласників та абітурієнтів : навчальний посібник / Т. П. Ткачук. – 2-ге вид. перероб. та доп. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 228 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
У45
Українська мова : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою (профільний рівень) / авт. кол.: М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман К. : Освіта, 2010. – 416 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.2)
У45
Українська мова : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою (академічний рівень, профільний рівень) / авт. кол.: С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ К. : Освіта, 2012. – 416 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
4У(070.2)
У45
Українська мова за новою програмою : 10 клас / упоряд. Н. Коржова К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова за новою програмою : 11 клас / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
У-45
Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навч. посіб. / за ред. Т. В. Симоненко К. : Академія, 2010. – 272 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:12 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
4У(075.3)
У-45
Українська мова за професійним спрямуванням: практикум : навчальний посібник / за ред. Т. В. Симоненко. – 2-ге вид. стер К. : Академія, 2012. – 272 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
У45
Українська мова. 11 клас. Академ. рівень, профільний рівень : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. Мовою / авт. кол.: С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ К. : Освіта, 2011. – 416 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 5 клас: книжка для вчителя : [посібник] / авт. кол.: О. В. Заболотний, С. І. Мірошник, Л. В. Бичевська К. : Генеза, 2013. – 328 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 5-11 класи: тести для контрольних робіт / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 144 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. І семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна Київ : Перше вересня, 2015. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. ІІ семестр. 7 клас / упоряд.: О Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна Київ : Перше вересня, 2015. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: гурткова робота / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: нетрадиційні форми роботи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
У45
Український правопис / ред. кол.: Є. І. Мазніченко, Н. М. Максименко, О. В. Осадча ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови Київ : Наукова думка, 2010. – 280 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
У74
Усі календарно-тематичні плани . Українська мова / уклад. Ю. К. Голобородько Харків : Основа, 2013. – 62 с.. – (Б-ка журналу "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 5 (114)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 5 клас. І семестр : [посібник] / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик Харків : Основа, 2013. – 207 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 5 клас. ІІ семестр : [посібник] / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик Харків : Основа, 2013. – 270 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Ф35
Федчук Л. І. Курсові й дипломні робрти з методики навчання української мови та літератури: написання, оформлення, захист, оцінювання : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" / Л. І. Федчук, А. М. Подолинний; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2011. – 53 с Примірники: всього:1 - (1)
4У(07)
Ф35
Федчук Лілія Іванівна Практичні та лабораторні заняття з методики навчання української мови : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова і література" / Л. І. Федчук; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2-ге вид Вінниця, 2012. – 103 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.1)
Х82
Хорошковська О. Н. Українська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. із навчанням російською мовою / О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота К. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
Ч-92
Чуприна О. А. Синтаксис простого речення в схемах і таблицях / О. А. Чуприна, С. О. Чуприна Харків : Основа, 2013. – 77 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 6 клас: розробки уроків (для шкіл з українською мовою навчання) / Т. М.Шабельник Харків : Ранок, 2014. – 336 с. – (Сучасний майстер-клас) + Додаток (1 електрон. опт. диск)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 10 клас. Академічний рівень : плани-конспекти для шкіл з укр. мовою навч. / Т. М. Шабельник Харків : Ранок, 2010. – 304 с. – (Майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту : плани-конспекти для шкіл з укр. мовою навчання / Т. М.Шабельник Харків : Ранок, 2011. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. Клименко К. : Алерта, 2011. – 544 с Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(12), (1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид. випр. та доп К. : Алерта, 2011. – 696 с. Примірники: всього:49 - НАВЧ. ВІДДІЛ(47), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-те вид. випр. та доп К. : Алерта, 2012. – 696 с. Примірники: всього:31 - НАВЧ. ВІДДІЛ(29), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 7-ме вид. випр. і доп К. : Алерта, 2011. – 307 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українське професійне мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук К. : Алерта, 2011. – 248 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(070.2)
Ш66
Шкільний календар: свята української мови / уклад. О. О. Маленко Х. : Основа, 2010. – 204 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (79)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
Ш95
Шульжик Каленик Федорович Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжик. – 2-ге вид. доп К. : Академія, 2010. – 408 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:21 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(19)
4У(075.3)
Ш95
Шульжук Каленик Федорович Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид. доп К. : Академія, 2010. – 408 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)


Методика української мови
Навчально методичні видання
2010-2015 рр. видання


Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4У(070.1)
Б61
Білик Світлана Василівна Нестандартні уроки позакласного читання. 2 клас / С. В. Білик Харків : Основа, 2015. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько Валентина Василівна Синтаксис і стилістика неповних речень у мові сучасної української періодики : навч. посіб. для спецкурсу / В. В. Богатько Вінниця : Нова книга, 2010. – 176 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
Б90
Будова слова : 3 клас / упоряд.: Т. В. Бишова, Т. В. Комарянська К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
Б93
Бутрин Леся Василівна. Українська мова. 11 клас. Академічний рівень для шкіл з укр. мовою навчання : розробки уроків / Л. В.Бутрин Тернопіль; Харків : Ранок, 2012. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
В42
Відкриті уроки з української мови та літератури. Вип. 3 / уклад. Н. Д. Павлова Х. : Основа, 2010. – 191 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (76) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
В31
Вервейко Людмила Володимирівна Основи науки про мову : факультативний курс / Л. В. Вервейко Харків : Основа, 2012. – 110 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 12 (109) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 5 класі : [посіб. для вчителя] / авт. кол.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич Х. : Основа, 2010. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ"; вип. 10(83 ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі / упоряд.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко Х. : Основа, 2011. – 125 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ" ; вип. 9 (94 ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі. Ч.2 / авт. кол.: М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич Х. : Основа, 2011. – 112 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 11 (96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 1 Х. : Основа, 2011. – 144 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (94)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч.2 / упоряд. В. П. Порощук Х. : Основа, 2011. – 93 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та вихованнч" ; вип. 11 (95)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г61
Голобородько Євдокія Петрівна Усі уроки української мови в 10 класі. Рівень стандарту / Є. П. Голобородько Харків : Основа, 2011. – 207 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Г65
Гончарова І. М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів : урок розвитку зв'язного мовлення в 1 класі / І. М. Гончарова, Л. М. Полохова Х. : Основа, 2010. – 139 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 3 (75)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк І. В. Українська мова в професійному мовленні журналістів : методичні вказівки до навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030301 Журналістика / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 107 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Практикум з української мови : методичні рекомендації / І. В. Гороф'янюк Вінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 80 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова Х. : Основа, 2010. – 111 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (78)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах : [посібник] / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. Нікітіна Х. : Основа, 2012. – 171 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 2 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. Попова Харків : Основа, 2013. – 111 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 1 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. Попова Харків : Основа, 2013. – 109 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Д69
Дорошенко Сергій Іванович Основи культури і техніки усного мовлення. Вип. 2 / С. І.Дорошенко Харків : Основа, 2013. – 144 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 10 (119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Е50
Елективний курс "Читання". 1-4 класи / авт. кол.: М. А. Блискун, О. В. Бондарчук, Н. О. Войтова Х. : Основа, 2011. – 109 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (92)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
Е50
Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) / авт. кол.: С. Г. Чемеркін, С. Я. Єрмоленко, А. Ю. Пономаренко К. : Максимум, 2010. – 55 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
Є60
Ємець Альона Анатоліївна Як навчити дитину розуміти і любити літературу: Коло читання молодших школярів / А. А. Ємець К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 2 / Л. І. Єременко Харків : Основа, 2012. – 143 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна. Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 1 / Л. І. Єременко Харків : Основа, 2012. – 94 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-19
"Закохуємось в книгу" : заняття гуртка у 1-4 класах / авт. кол.: А. І. Дикунець, О. Д. Доміна, Т. М. Карпатська Х. : Основа, 2011. – 141 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (91)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
З-23
Залікові завдання з української мови : 10-11 класи / ред. кол.: К. Таранік-Ткачук, Г. Півторак, Є. Сверстюк К. : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; № 45-46 (733-734), грудень 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-28
Заняття курсу "Абетка юного поета". 3 клас / упоряд. Р. О. Петраковська Х. : Основа, 2010. – 137 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11(83) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-28
Заняття курсу "Абетка юного поета". 4 клас / упоряд. Р. О. Петраковська Х. : Основа, 2010. – 127 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (83) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-40
Заяць Я. М. Уроки рідної мови. 3 клас : посібник для вчителя / Я. М. Заяць, Л. В. Вартабедян, О. П. Онишків. – 2-ге вид. перероб. та доп Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 336 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
З-41
Збірник контрольних робіт з української мови : 5-11 класи / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 127 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна. Алгоритми в практиці вивчення української мови : навч. посіб. / Н. Л. Іваницька Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. – 256 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.1)
І-19
Іванишина Валентина Петрівна Контроль навчальних досягнень учнів з української мови : 1-3 класи / В. П. Іванишина К. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
І-21
Іванова Л. І. Конспекти уроків розвитку зв'язного мовлення. 4 клас / Л. І. Іванова, Г. П. Лещенко К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
І-27
Ігрові технології на уроках української мови. 5-8-й класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови : музичне мистецтво, образотворче мистецтво / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 152 с. – (Вивчаємо укр. мову та літ.; Вип. 8(81) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови : англійська мова, російська мова, українська література, зарубіжна література, історія України, етика / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 299 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літературу" ; вип. 1 (74 )) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Інтегроване навчання на уроках української мови: природознавство, математика, трудове навчання, фізична культура, основи здоров'я / Д. А. Кобцев Х. : Основа, 2010. – 314 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (77)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(07)(075.3)
К56
Коваль Людмила Михайлівна Синтаксис простого речення в українській мові : модульний курс, практичний блок / Л. М. Коваль Вінниця : Він. обл. друкарня, 2010. – 119 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(2)
4У(070.1)
К56
Ковальчук Н. О. Усі уроки літературного читання. 2 кл. : розробки уроків до курсу / Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, А. О. Рудакова Харків : Основа, 2013. – 367 с. – (Усі уроки в початковій школі) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 2 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 172 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 1 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 174 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 5 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 4 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 3 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 175 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(105)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 1 / уклад. Є.І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 171 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 2 / уклад. Є. І. Науменко Харків : Основа, 2012. – 140 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Л68
Лобчук Олена Гнатівна Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1-4 класи : навчально-методичний посібник / О. Г. Лобчук К. : Освіта України, 2011. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Максименко Алла Олександрівна Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч. 1 / А. О. Максименко Х. : Основа, 2010. – 144 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (80) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Максименко Алла Олександрівна Уроки навчання грамоти. Читання. Букварний період навчання. Ч. 2 / А. О. Максименко Х. : Основа, 2010. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 9 (81)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Макушенко Валентина Олександрівна Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання / В. О. Макушенко К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
М48
Мельнітовська Галина Іванівна Факультативний курс з української мови / Г. І. Мельнітовська Харків : Основа, 2013. – 123 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 12 (121)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)(075.3)
М54
Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / за ред. М. С. Вашуленка К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(07)(075.3)
М54
Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М. С. Вашуленка К. : Літера ЛТД, 2010. – 363 с. Примірники: всього:25 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГ(2)
4У(070.2)
М74
Мова наша - українська. 10 клас : навчально-методичний посібник для вчителя / Л. І. Мацько, О. М. Семеног, Н. Б. Голуб [та ін.], за ред. Л. І. Мацько К. : Богданова А. М., 2011. – 512 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Т. В. Українська мова та література. 10 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. Чупринін Х. : Основа, 2011. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 8 (93)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Т. В. Українська мова та література. 9 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. Чупринін Х. : Основа, 2011. – 175 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ-ру" ; вип. 10 (95)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(07)
Н12
Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації "Українська мова як іноземна" / авт. кол.: В. І. Невойт, Г. Д. Швець, М. В. Шевченко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка К. : Четверта хвиля, 2015. – 208 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки навчання грамоти / упоряд. Т. Бишова, І. Стратілат К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / упоряд.: І. Д. Стратілат, О. Г. Трофімова К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
П69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навчальний посібник / авт. кол.: Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко та ін; Національна академія Служби безпеки України К. : Кондор, 2013. – 296 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
П77
Приходченко Катерина Іллівна Факультативи з української мови та літератури. Вип.3 / К. І. Приходченко Х. : Основа, 2011. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр.мову та л-ру" ; вип. 12 (96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки. 6020303 Філологія (українська мова і література) / Л. В. Прокопчук. – 3-є вид., доп., перероб Вінниця : Планер, 2010. – 228 с. Примірники: всього:134 - НАВЧ. ВІДДІЛ(128), ЗБЕРІГ(4), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
4У(070.2)
С25
Свята української мови / упоряд. О. В. Маленко Харків : Основа, 2014. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (131)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
С30
Семеног Олена Миколаївна Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног К. : Академія, 2010. – 213 с. – (Альма матер) Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(21), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
С48
Слободинська Т. С. Історична граматика української мови. Модульний курс : посібник для студентів 2 курсу (галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія* Українська мова та література) / Т. С. Слободинська Вінниця, 2013. – 305 с Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
С49
Слюніна Олена Вікторівна Усі уроки української мови в 10 класі. І семестр. Профіль - українська філологія / О. В. Слюніна Харків : Основа, 2012. – 320 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна Професійний довідник учителя української мови і літератури. Ч. 1 / В. Г. Сухенко Харків : Основа, 2015. – 109 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (135)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Т39
Тиждень української мови / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 5-11 класи: тести для контрольних робіт / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 144 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. І семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна Київ : Перше вересня, 2015. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. ІІ семестр. 7 клас / упоряд.: О Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна Київ : Перше вересня, 2015. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: гурткова робота / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: нетрадиційні форми роботи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі календарно-тематичні плани . Українська мова / уклад. Ю. К. Голобородько Харків : Основа, 2013. – 62 с.. – (Б-ка журналу "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 5 (114)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Ч-92
Чуприна О. А. Синтаксис простого речення в схемах і таблицях / О. А. Чуприна, С. О. Чуприна Харків : Основа, 2013. – 77 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)) Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 10 клас. Академічний рівень : плани-конспекти для шкіл з укр. мовою навч. / Т. М. Шабельник Харків : Ранок, 2010. – 304 с. – (Майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту : плани-конспекти для шкіл з укр. мовою навчання / Т. М. Шабельник Харків : Ранок, 2011. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Ш66
Шкільний календар: свята української мови / уклад. О. О. Маленко Х. : Основа, 2010. – 204 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (79) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)


Зарубіжна література
Навчально-методичні видання
(2010-2015 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8И(07)
А64
Аналіз поетичних творів / упоряд.: Н. Жданова, І. Кузьменчук, Л. Петровицька К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(АНГЛ)(075.3)
Б14
Багацька О. В. Література Англії = OUTLINE OF ENGLISH LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / О. В. Багацька, М. В. Дука. – 2-ге вид. випр Суми : Університетська книга, 2012. – 443 с Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8И(07)
Б81
Бондар Світлана Петрівна Методичні рекомендації . Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури / С. П. Бондар ; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 43 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(07)
Б81
Бондар Світлана Петрівна Позакласні заходи із зарубіжної літератури: матеріали для проведення літературних вечорів : навч. метод. посіб. / С. П. Бондар Кам'янець-Подідьський : Аксіома, 2012. – 108 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(075.2)
В68
Волощук Євгенія Валентинівна Світова література : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В.Волощук К. : Генеза, 2014. – 256 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
8И(075.2)
В68
Волощук Євгенія Валентинівна Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук К. : Генеза, 2013. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(075.3)
Д13
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ- початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
8И(075.3)
Д13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. Н. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – 3-тє вид К. : Центр учбової літератури, 2011. – 504 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
8И(075.3)
Д36
Деркачова О. Літературна казка Великобританії : навчально-методичний посібник / О. Деркачова, С. Ушневич Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 132 с. – (Серія книг "Літературна казка") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(АНГЛ)(075.3)
Д81
Дудченко Михайло Миколайович. Література Великобританії і США = HIGHLIGHTS OF ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / М. М. Дудченко. – 2-ге вид. доп Суми : Університетська книга, 2012. – 445 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8И(075.2)
З-35
Зарубіжна література для дітей : хрестоматія / упоряд.: А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна, С. І. Дем'яненко К. : Арій, 2011. – 592 с. : іл Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8И(07)
З-35
Зарубіжна література за новою програмою. 10 клас. 1 семестр / упоряд.: Н. Жданова, Л. Петровицька К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(07)
З-35
Зарубіжна література за новою програмою. 10 клас. 2 семестр / упоряд.: Н. Жданова, Л. Петровицька К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(075.2)
З-43
Звиняцьковський В. Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова К. : Освіта, 2010. – 206 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8И(075.3)
І-90
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навчальний посібник / за ред. В. І. Кузьменка. – 2-ге вид. стер К. : Академія, 2012. – 432 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
8И(075.3)
І-90
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка К. : Академія, 2010. – 496 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8И(07)
К14
Казок чудесних хоровод / ред. кол.: К. Таранік-Ткачук, І. Кузьменчук, Н. Химера К. : Шкільний світ, 2011. – 111 с. – (Зарубіжна літ. №45-46 (733-734), грудень 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(075.2)
К56
Ковбасенко Юрій Іванович Світова література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень) / Ю. І. Ковбасенко К. : Грамота, 2012. – 336 с. : іл. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
8И(075.2)
К56
Ковбасенко Юрій Іванович Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень) / Ю. І. Ковбасенко К. : Грамота, 2010. – 320 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
8И(075.2)
К56
Ковбасенко Юрій Іванович. Світова література. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту) / Ю. І. Ковбасенко К. : Грамота, 2010. – 280 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
8И(075.3)
К59
Козлик Ігор Володимирович Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження ("Картина світу". Естетика. Поетика) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Козлик Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 377 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 1 : навч. посіб. / Н. О.Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та доп Вінниця, 2011. – 476 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), (1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2 : навч. посіб. / Н. О.Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та доп Вінниця, 2011. – 636 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія: у 2-х кн. Кн. 1 : навч. посіб. / Н. О. Комарівська Вінниця, 2010. – 477 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2 : навч. посіб. / Н. О. Комарівська Вінниця, 2010. – 637 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(1)
8И(07)
К78
Кращі уроки зарубіжної літератури. Вип. 2 / уклад. Є. І. Науменко Х. : Основа, 2010. – 266 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (80)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
8И(07)
К78
Кращі уроки зарубіжної літератури . Вип. 1 / уклад. Є. І. Науменко Х. : Основа, 2010. – 188 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літературу" ; вип. 2 (75)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
8И(07)
К78
Кращі уроки світової літератури. Вип. 3 / уклад. Є. І. Науменко Х. : Основа, 2010. – 173 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 12 (85) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
М48
Мельник Т. М. Зарубіжна література ХVІІ-ХVІІІ століття : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів філологічних спеціальностей / Т. М. Мельник Вінниця : ВДПУ, 2010. – 36 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8И(07)
М48
Мельник Т. М. Методика викладання світової літератури : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.020203 Філологія. Мова і література (англійська, німецька) / Т. М. Мельник Вінниця : ВДПУ, 2012. – 31 с. Примірники: всього:1 - (1)
8И(075.2)
С24
Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень) / авт. кол.: Д. С. Наливайко, К. О. Шахова, Є. В. Волощук К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8И(075.2)
С24
Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова [та ін.] К. : Грамота, 2013. – 296 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(07)
Т19
Таратута С. Л. Зарубіжна література ХХ століття : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів філологічних спеціальностей / С. Л.Таратута Вінниця : ВДПУ, 2011. – 44 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
8И(075.3)
У95
Ушневич С. Літературна казка Німеччини та Австрії : навчально-методичний посібник / С. Ушневич, О. Деркачова Брустурів : Дискурсус, 2013. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(07)
Х82
Хорошилова Аліна Валентинівна Світова література. 6 клас (11-річна школа) : усі плани-конспекти уроків на відривних аркушах, для швидкої підготовки до уроку, для звітування / А. В. Хорошилова Х. : Основа, 2011. – 144 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ц59
Ціко Ігор Григорович. Різнорівневі та індивідуальні завдання зі світової літератури : 5 клас / І. Г. Ціко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(07)
Ч-46
Чередник Людмила Анатоліївна Світова література. 9 клас: авторські уроки / Л. А.Чередник Харків : Ранок, 2011. – 240 с. – (Майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ч-65
Чирков Олександр Семенович Літературний процес і письменник : вивчення в школі / О. С. Чирков К. : Шкільний світ, 2010. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
8И(075.3)
Ш18
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Б. Шалагінов К. : Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Журналістика
Навчально-методичні видання
(2010-2015 роки видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
002(075.3)
В75
Ворошилов Валентин Васильевич Журналистика : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по гуманитарным спец. / В. В.Ворошилов. – 7-е изд. стерМ. : Кнорус, 2010. – 496 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Г36
Георгієвська В. В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ - початок ХХ ст) : навч. посіб. / В. В. Георгієвська, Н. М. СидоренкоК. : АДЕФ-Україна, 2010. – 224 с. Примірники: всього:7 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
002(075.3)
Ж17
Жадько Віктор Олексійович Журналістика та основи редакторської майстерності : навчальний посібник / В. О. ЖадькоК. : Знання, 2012. – 271 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Ж92
Журналістика в піарі та піар у журналістиці : [посібник] / упоряд.: В. Ф. Іванов, О. С. ДудкоК. : Грамота, 2010. – 288 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГ(2)
002(075.3)
І-20
Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, О. С. ДудкоК. : Освіта України, 2011. – 288 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К57
Кодола Наталья Валерьевна Интервью: Методика обучения. Практические советы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050301.65 (032900)-русский язык и литература ДПП.ДС. 032907-практическая журналистика / Н. В.Кодола. – 2-е изд. перераб. и допМ. : Аспект Пресс, 2011. – 174 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К93
Курдюкова Л. А. Выпуск газеты: технология издания : учебное пособие / Л. А.КурдюковаБалашиха : ИСЭПиМ, 2010. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К93
Курдюкова Л. А. Литературное редактирование : учебное пособие для PR-специалистов / Л. А.КурдюковаБалашиха : Де-По, 2011. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Л17
Лазутина Г. В. Жанры журналистского творчества : учеб. пособ. для студ. вісш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. Лазутина, С. С. РаспоповаМ. : Аспект Пресс, 2012. – 320 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Л17
Лазутина Галина Викторовна Профессиональная этика журналиста : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по напрвлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. Лазутина. – 3-е изд. перераб. и допМ. : Аспект Пресс, 2011. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Л57
Лильо Тарас Ярославович Світоглядна журналістика : навч. посіб. / Т. Я. ЛильоЛьвів : ПАІС, 2010. – 149 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
002(075.3)
К21
Карась М. А. Історія зарубіжної журналістики ХХ століття : конспект лекцій / М. А. Карась Київ : Україна молода, 2015. – 33 с. Примірники: всього:2 - (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
М42
Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та слухачів Інститутів підвищення кваліфікації вчителів / ред.- упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, за наук. ред. В. В. РізунаК. : Центр вільної преси, 2012. – 352 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(07)
М69
Михайлин Ігор Леонідович Навчально-виробнича практика з журналістики : методичні матеріали для студентів із спеціальності "Журналістика" / І. Л. Михайлин. – 2-ге вид. випр. та допХ. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 44 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(1)
002(075.3)
М90
Мукомела Олександр Гнатович На зламі віків: українська журналістика на початку ХХ ст. : навч. посіб. / О. Г. МукомелаК. : Грамота, 2010. – 240 с. Примірники: всього:7 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЗБЕРІГ(2)
002(075.3)
П64
Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Б. В. ПотятиникЛьвів : ПАІС, 2010. – 246 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
002(075.3)
П77
Приступенко Тетяна Олегівна Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. ПриступенкоК. : Знання, 2011. – 351 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
002(075.3)
П85
Прутцков Григорий Владимирович История зарубежной журналистики. 1929-2011 : учеб. пособ. для студ. Для высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. ПрутцковМ. : Аспект Пресс, 2011. – 431 с. Примірники: всього:1 - (1)
002(075.3)
Т35
Тертычный Александр Алексеевич Аналитическая журналистика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / А. А. ТертычныйМ. : Аспект Пресс, 2010. – 352 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Т41
Тимошик Микола Степанович Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практичний посібник / М. С. ТимошикК. : Наша культура і наука, 2012. – 384 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 4) Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)


Літературознавство
Навчально-методичні видання
2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8(075.3)
Б61
Білоус Петро Васильович Вступ до літературознавства : навч. посіб. / П. В. Білоус К. : Академія, 2011. – 336 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:55 - НАВЧ. ВІДДІЛ(50), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), (2)
8У1.3(075.3)
К56 Ковалів Ю. І.
Історія української літератури: кінець ХІХ- поч. ХХІ ст.: у 10 т.: підручник / Ю. І. Ковалів.
Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу
К. : Академія, 2013. – 512 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
8У1.3(07)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани : посібник / О. М. Куцевол Вінниця : Консоль, 2013. – 256 с/ Примірники: всього:8 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(07)(075.3)
П54
Поляруш Н. С. Історія української літератури (І половина ХХ століття) : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Н. С. Поляруш. – 2-ге вид. доп Вінниця : Планер, 2012. – 112 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(075.3)
П54
Поляруш Ніна Степанівна. Методи літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Н. С. Поляруш ; МОН, молоді та спорту України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2011. – 71 с/ Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна Основи літературознавства : підручник / Н. С. Ференц К. : Знання, 2011. – 431 с. – (Вища освіта XXI століття) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
801(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна Теорія літератури і основи естетики : навчальний посібник / Н. С.Ференц К. : Знання, 2014. – 496 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(07)
Я92
Яценко Т. О. Художня література в контексті світової літератури : посібник / Т. О. Яценко, З. О. Шевченко К. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(28), ЗБЕРІГАННЯ(2)


Методика зарубіжної літератури
Навчально-методичні видання
2009-2014 рр. видання

 1. 8И(075.3)
  І-90
  Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навчальний посібник
  / за ред. В. І. Кузьменка. – 2-ге вид. стер. – К. : Академія, 2012. – 432 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:1 - (1)
 2. 8И(075.3)
  І-90
  Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб.
  / за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академія, 2010. – 496 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4), (1)
 3. 8И(07)
  А64
  Аналіз поетичних творів
  / упоряд.: Н. Жданова, І. Кузьменчук, Л. Петровицька. – К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 4. 8У1.1(075.3)
  Б61
  Білоус, Петро Васильович. Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. : навч. посіб.
  / П. В. Білоус. – К. : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-матер)
  Примірники: всього:98 - НАВЧ. ВІДДІЛ(94), ЗБЕРІГ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
 5. 8И(АНГЛ)(075.3)
  Б14
  Багацька О. В. Література Англії = OUTLINE OF ENGLISH LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою)
  / О. В. Багацька, М. В. Дука. – 2-ге вид. випр . – Суми : Університетська книга, 2012. – 443 с.
  Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 6. 8И(07)
  Б81
  Бондар, Світлана Петрівна. Методичні рекомендації . Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури
  / С. П. Бондар ; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 43 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 8И(07)
  Б81
  Бондар, Світлана Петрівна. Позакласні заходи із зарубіжної літератури : матеріали для проведення літературних вечорів : навч. метод. посіб.
  / С. П. Бондар. – Кам'янець-Подідьський : Аксіома, 2012. – 108 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
 8. 8И(075.2)
  В68
  Волощук, Євгенія Валентинівна. Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
  / Є. В. Волощук. – К. : Генеза, 2013. – 256 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 9. 8И(075.3)
  Д13
  Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVІІ-ХVІІІ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.
  Примірники: всього:13 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(12)
 10. 8И(075.3)
  Д13
  Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ- початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГ(2)
 11. 8И(075.3)
  Д13
  Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / Г. Й. Давиденко, Г. Н. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 504 с.
  Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
 12. 8И(АНГЛ)(075.3)
  Д81
  Дудченко, Михайло Миколайович. Література Великобританії і США = HIGHLIGHTS OF ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою)
  / М. М. Дудченко. – 2-ге вид. доп. – Суми : Університетська книга, 2012. – 445 с.
  Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 13. 8И(07)
  З-35
  Зарубіжна література за новою програмою : 8-й кл. 2-й семестр
  / упоряд. Н. Жданова, І. Жеміоніс. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 14. 8И(07)
  З-35
  Зарубіжна література за новою програмою. 10 клас. 1 семестр
  / упоряд.: Н. Жданова, Л. Петровицька. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 15. 8И(07)
  З-35
  Зарубіжна література за новою програмою. 10 клас. 2 семестр
  / упоряд.: Н. Жданова, Л. Петровицька. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 16. 8И(07)
  З-35
  Зарубіжна література за новою програмою. 9 клас. 1 семестр
  / упоряд.: Н. Жданова, І. Жеміоніс. – К. : Шкільний світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - (1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 17. 8И(075.2)
  З-43
  Звиняцьковський В. Я. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту)
  / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. – К. : Освіта, 2010. – 206 с.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
 18. 8И(07)
  К14
  Казок чудесних хоровод
  / редкол.: К. Таранік-Ткачук, І. Кузьменчук, Н. Химера. – К. : Шкільний світ, 2011. – 111 с. – (Зарубіжна література № 45-46 (733-734), грудень 2011)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 19. 8И(075.2)
  К56
  Ковбасенко, Юрій Іванович. Зарубіжна література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2009. – 303 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 20. 8И(075.2)
  К56
  Ковбасенко, Юрій Іванович. Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень)
  / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2010. – 320 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
 21. 8И(075.2)
  К56
  Ковбасенко, Юрій Іванович. Світова література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень)
  / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2012. – 336 с. : іл.
  Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
 22. 8И(075.2)
  К56
  Ковбасенко, Юрій Іванович. Світова література. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту)
  / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2010. – 280 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГ(1)
 23. 8И(075.3)
  К59
  Козлик, Ігор Володимирович. Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження ("Картина світу". Естетика. Поетика) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / І. В. Козлик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 377 с. : іл.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 24. 8Ю(075.3)
  К63
  Комарівська, Надія Олегівна. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : У 2 кн. Кн. 1 : навч. посіб.
  / Н. О. Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Вінниця, 2011. – 476 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 25. 8Ю(075.3)
  К63
  Комарівська, Надія Олегівна. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : У 2 кн. Кн. 2 : навч. посіб.
  / Н. О. Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Вінниця, 2011. – 636 с.
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 26. 8Ю(075.3)
  К63
  Комарівська, Надія Олегівна. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : У 2 кн. Кн. 1 : навч. посіб.
  / Н. О. Комарівська. – Вінниця, 2010. – 477 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 27. 8Ю(075.3)
  К63
  Комарівська, Надія Олегівна. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія: у 2-х кн. Кн. 2 : навч. посіб.
  / Н. О. Комарівська. – Вінниця, 2010. – 637 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 28. 8И(07)
  К63
  Компетентність учителя зарубіжної літератури : реалізація на уроці
  / упоряд.: Н. Жданова, І. Жеміоніс, І. Кузьменчук. – К. : Шкільний світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 29. 8И(07)
  К78
  Кращі уроки зарубіжної літератури . Вип. 1
  / уклад. Є. І. Науменко. – Х. : Основа, 2010. – 188 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та літературу"; вип. 2 (75)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 30. 8И(07)
  К78
  Кращі уроки зарубіжної літератури. Вип. 2
  / уклад. Є. І. Науменко. – Х. : Основа, 2010. – 266 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 7 (80))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 31. 8И(07)
  К78
  Кращі уроки світової літератури. Вип. 3
  / уклад. Є. І. Науменко. – Х. : Основа, 2010. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 12 (85))
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 32. 8И(07)
  К95
  Куцінко, Ольга Германівна. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас
  / О. Г. Куцінко. – Х. : Основа, 2009. – 368 с. : іл. – (12-річна школа)
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 33. 8И(07)
  М48
  Мельник Т. М. Зарубіжна література ХVІІ-ХVІІІ століття : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів філологічних спеціальностей
  / Т. М.Мельник. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 36 с.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
 34. 8И(07)
  М48
  Мельник Т. М. Методика викладання світової літератури : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.020203 Філологія. Мова і література (англійська, німецька)
  / Т. М. Мельник. – Вінниця : ВДПУ, 2012. – 31 с.
  Примірники: всього:1 - (1)
 35. 8И(075.2)
  Н63
  Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 9 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл.
  / О.М. Ніколенко, І.Л. Столій. – Х. : Ранок, 2009. – 256 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 36. 8И(075.2)
  Н19
  Назарець, Віталій Миколайович. Зарубіжна література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  / В. М. Назарець. – К. : Вежа, 2009. – 335 с. : іл.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 37. 8У(07)
  Н73
  Новиков, Анатолій Олександрович. Український театр на уроках літератури
  / А. О. Новиков. – Х. : Основа, 2011. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 6 (91))
  Примірники: всього:1 - (1)
 38. 8И(075.2)
  П32
  Півнюк Н.О. Зарубіжна література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.
  / Н.О. Півнюк, Н.М. Гребницька, Г.М. Строганова. – К. : Освіта, 2009. – 334 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 39. 8И(07)
  П18
  Паращич, Валентина В'ячеславівна. Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас
  / В.В. Паращич; О.В. Чорна. – Х. : Основа, 2009. – 301 с. : іл. – (12-річна школа)
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 40. 8И(07)
  П47
  Позакласна робота із зарубіжної літератури
  / упоряд. Н. Жданова, І. Жеміоніс. – К. : Шкільний світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 41. 8И(075.2)
  С24
  Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл.
  / авт. кол.: О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова [та ін.]. – К. : Грамота, 2013. – 296 с.
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 42. 8И(075.2)
  С24
  Світова література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень)
  / авт. кол.: Д. С. Наливайко, К. О. Шахова, Є. В. Волощук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. : іл.
  Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
 43. 8И(07)
  Т19
  Таратута С. Л. Зарубіжна література ХХ століття : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів філологічних спеціальностей
  / С. Л. Таратута. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – 44 с.
  Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (2)
 44. 8И(07)
  Х82
  Хорошилова, Аліна Валентинівна. Світова література. 6 клас (11-річна школа) : усі плани-конспекти уроків на відривних аркушах, для швидкої підготовки до уроку, для звітування
  / А. В. Хорошилова. – Х. : Основа, 2011. – 144 с. – (Мій конспект)
  Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
 45. 8И(07)
  Ц59
  Ціко, Ігор Григорович. Різнорівневі та індивідуальні завдання зі світової літератури : 5 клас
  / І. Г. Ціко. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
 46. 8И(07)
  Ч-65
  Чирков, Олександр Семенович. Літературний процес і письменник : вивчення в школі
  / О. С. Чирков. – К. : Шкільний світ, 2010. – 94 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
 47. 8И(075.3)
  Ш18
  Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література : Від античності до початку ХІХ сторіччя : історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
  / Б. Б. Шалагінов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Російська література
Навчально-методичні видання
після 2000-року видання

 1. 8Р(070.2)
  Б79
  Болгаров М. В. Русская и зарубежная литература в кроссвордах и заданиях. 7 класс : [Учебно-метод. пос.]
  / М. В. Болгаров. – Х : Изд. гр. Основа, 2004. – 96 с. – (Б-ка ж-ла "Русский язык и лит. в шк. Украины" ; вып.11 (23))
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 2. 8Р1.3(075.3)
  Г65
  Гончарова-Грабовская, Светлана Яковлевна. Комедия в русской драматургии конца ХХ-начала ХХІ века : учеб. пособ.
  / С. Я. Гончарова-Грабовская. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 278 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 3. 8Р1.3(075.3)
  Г87
  Громова, Маргарита Ивановна. Русская драматургия конца ХХ-начала ХХІ века : учеб. пособ.
  / М. И. Громова. – 3-е изд. испр. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 363 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 4. 8Р(075.3)
  Д13
  Давыдова, Татьяна Тимофеевна. Русский неореализм: идеология, поэтика, творческая эволюция ( Е. Замятин, И. Шмелев, М. Пришвин, А. Платонов, М. Булгаков и др.) : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021500-Издательское дело и редактирование
  / Т. Т. Давыдова. – 2-е изд. испр. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 336 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 5. 8Р6(075.3)
  З-26
  Заманская, Валентина Викторовна. Экзистенциальная традиция в русской литературе ХХ века. Диалоги на границах столетий : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 032900-русский язык и литература
  / В. В. Заманская. – М. : Флинта, Наука, 2002. – 304 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 6. 8Р(070.2)
  И39
  Изучение литературы в 6 классе : Тематические итоговые работы по литературе. Уроки развития речи по литературе в 6 классе
  / сост. Л. В. Мельникова, О. С. Лупачева. – Х. : Основа, 2003. – 64 с. – (Б-ка ж-ла "Русский язык и лит-ра в школах Украины" ; вып. 9)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 7. 8Р1.3(075.3)
  И90
  История русской литературы второй половины ХІХ века : практикум : учеб. пособ.
  / под. ред. Н. Н. Старыгиной. – 3-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2001. – 255 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 8. 8Р1.3(075.3)
  И97
  Ишимбаева Г. Г. Русская фаустиана ХХ века : учеб. пособ. для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 520300 и специальности 021700-"Филология"
  / Г.Г. Ишимбаева. – М. : Флинта: Наука, 2002. – 125 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 9. 8Р1.3(075.3)
  К79
  Кременцов, Леонид Павлович. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учеб. пособ.
  / Л. П. Кременцов. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 222 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 10. 8Р(070.2)
  Н84
  Носкова З. А. Организация литературных вечеров и утренников. Сценарии литературных посиделок : метод. пос.
  / З. А. Носкова, И. И. Постникова. – М. : Школьная пресса, 2002. – 112 с. – (Прилож. к ж-лу "Русская словесность" ; вып. 11)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 11. 8Р(075.2)
  Р89
  Русская литература в оценках, суждениях, спорах : хрестоматия литературно-критических текстов
  / сост. А. Б. Есин. – 7-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 344 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 12. 8Р1.2(075.3)
  Р89
  Русская литература ХVІІІ века: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и литературно-критических статей : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Русский язык и литература"
  / под ред. О. М. Буранка. – 2-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2008. – 368 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 13. 8Р1.3(075.3)
  Р89
  Русская литература ХІХ века. 1850-1870 : учеб. пособ.
  / под ред. С. А. Джанумова, Л.П. Кременцова. – 2-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 286 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 14. 8Р1.3(075.3)
  Р89
  Русские поэты ХІХ века : хрестоматия
  / сост. Л. П. Кременцов. – М. : Флинта: Наука, 2004. – 527 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 15. 8Р1.3(075.3)
  С44
  Скоропанова, Ирина Степановна. Русская постмодернистская литература : учеб. пособ. для студ. филологических факультетов вузов
  / И. С. Скоропанова. – 6-е изд. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 607 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 16. 8Р(070.2)
  Т32
  Тематические итоговые уроки по литературе в 7 классе : Пособие для учителей русской и зарубежной литературе и студентов-филологов пединститутов
  / Л.В.Мельникова. – Х : Изд. группа "Основа", 2003. – 96 с. – (Б-ка ж-ла "Русский язык и лит-ра в школах Украины" ; вып. 12)
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
 17. 8Р1.1(075.3)
  Т76
  Трофимова, Нина Владимировна. Древнерусская литература. Воинская повесть ХІ-ХYІІ вв. : курс лекций ; Развитие исторических жанров: материалы к спецсеминару
  / Н. В. Трофимова. – М. : Флинта: Наука, 2000. – 207 с.
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
 18. 8Р1.3(075.3)
  Ч-49
  Черняк, Мария Александровна. Массовая литература ХХ века : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300(050300) - Филологическое образование
  / М.А. Черняк. – М. : Флинта: Наука, 2007. – 429 с
  Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Українська література
Навчально-методичні видання
2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У(075.2)
А21
Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко К. : Грамота, 2010. – 280 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8У(075.2)
А21
Авраменко Олександр Миколайович Українська література : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Авраменко К. : Грамота, 2013. – 288 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
8У(075.2)
А21
Авраменко Олександр Миколайович Українська література : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Авраменко К. : Грамота, 2014. – 264 с. : іл. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
8У(07)
Б59
Бійчук Г. Л. Новітня українська література (кінця ХХ - поч. ХХІ ст.) : методика вивчення спецкурсу у профільній школі : посібник / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля ; Ін-т педагогіки НАПН України К. : Педагогічна думка, 2012. – 86 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(30)
8У1.1(075.3)
Б61
Білоус П. В. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, О. П. Білоус К. : Академія, 2010. – 360 с. – (Сам!) Примірники: всього:104 - НАВЧ. ВІДДІЛ(100), ЗБЕРІГ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
8У(07)(075.3)
Б33
Башманівська Л. А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус К. : Слово, 2013. – 144 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(3)
8У(07)
Б87
Братко В. О. Сонет в історії української та світової літератури : методичний посібник / В. О. Братко, С. П. Паламар К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(17), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(070.2)
В18
Варенікова О. В. Основи віршування : практикум / О. В. Варенікова, Н. І. Погорєлова Харків : Основа, 2012. – 77 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
В19
Васьків Микола Степанович Вивчення ліричного твору у випускному класі ЗОШ та у ВНЗ : навч.-метод. посіб. / М. С. Васьків Кам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2010. – 72 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(07)
В31
Веремій Анжела Анатоліївна З любов'ю до землі, обличчям до людей: вивчення літератури рідного краю у 10 класі / А. А. Веремій Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 76 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(07)
Г17
Гальонка О. А. Шкільний календар: літературні свята / О. А. Гальонка Х. : Основа, 2011. – 107 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (90)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Г17
Гальонка, Олексій Анатолійович. Позакласна робота з української літератури / О. А. Гальонка Х. : Основа, 2011. – 93 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (89)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(075.3)
Г56
Гнатюк Михайло Іванович Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк К. : Академія, 2011. – 237 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
8У(075.3)
Д66
Домінанти духовного світу українців : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: Л. М. Горболіс, О. Р. Єременко Суми : Університетська книга, 2010. – 300 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3), (2)
8У6(075.3)
І-90
Історія української літератури: ХХ - поч. ХХІ ст. У 3 т. Т. 1 : навчальний посібник / авт. кол.: В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, за ред. В. І. Кузьменка К. : Академвидав, 2013. – 592 с. – (Альма - матер) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У1.3(075.3)
К56
Ковалів Юрій Іванович Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст.: у 10 т. Т. 2: У пошуках іманентного сенсу : підручник / Ю. І. Ковалів К. : Академія, 2013. – 624 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(075.2)
К56
Коваленко Людмила Тарасівна Українська література : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Т. Коваленко К. : Освіта, 2014. – 240 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8У(075.2)
К56
Коваленко Людмила Тарасівна Українська література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. Т. Коваленко К. : Освіта, 2013. – 288 с. : іл. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
8У6(075.3)
К95
Куцевол О. М. Будівничі перекладацьких мостів : навчальний посібник. Книга 1 / О. М. Куцевол Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 456 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1)
8У6(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна "Народився він для бою ..." (Вивчення творчості Івана Багряного в школі) : навч. посіб. / О. М. Куцевол Вінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2011. – 288 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел : посібник / О. М. Куцевол Вінниця : Консоль, 2015. – 440 с. Примірники: всього:16 - НАВЧ. ВІДДІЛ(11), (3), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Життя і творчість письменника в дзеркалі "поетичної критики" : [навчальний посібник] / О. М. Куцевол Вінниця, 2010. – 280 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Куцевол К. : Освіта України, 2011. – 464 с. Примірники: всього:50 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(46), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
8У(07)
Л69
Логвіненко Наталія Михайлівна Українська фантастична проза в системі факультативних занять : метод. посіб. / Н. М. Логвіненко К. : Книга, 2012. – 228 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
М18
Маленко Олена Олегівна Переклад у навчанні української мови / О. О. Маленко Харків : Основа, 2015. – 95 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (142)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(075.3)
М27
Марко Василь Петрович Аналіз художнього твору : навчальний посібник / В. П. Марко К. : Академвидав, 2013. – 280 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(070.2)
М35
Матюшкіна Тетяна Павлівна Позакласне читання на уроках української літератури / Т. П. Матюшкіна Х. : Основа, 2011. – 174 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 7 (92)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(075.3)
Н17
Наєнко Михайло Кузьмович Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. / М. К. Наєнко К. : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:21 - НАВЧ. ВІДДІЛ(16), ЗБЕРІГ(2), (3)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Українська драматургія на уроках літератури : [навч.-метод. посіб.] / А. О. Новиков Харків : Основа, 2012. – 159 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Український театр на уроках літератури / А. О. Новиков Х. : Основа, 2011. – 110 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 6 (91)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
П32
Підготовка до ЗНО : власне висловлюавння / упоряд.: Н. Коржова, О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 5 кл. : розробки уроків / В. В. Паращич Харків : Ранок, 2014. – 304 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 6 кл. : розробки уроків / В. В. Паращич Харків : Ранок, 2014. – 320 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
П35
Письменники-ювіляри: 2013 : сценарії / упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
П54
Поляруш Н. С. Історія української літературної критики : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". (Напрям підготовки "Філологія. Українська мова і література") / Н. С. Поляруш Вінниця : Планер, 2012. – 35 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(075.3)
П63
Постмодернізм як художня система: провідні тенденції та шляхи інтерпретації : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / розробник Н. С. Поляруш ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2012. – 77 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У(070.2)
П75
Привалова Світлана Павлівна Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі / С. П. Привалова Харків : Основа, 2013. – 175 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (116)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П77
Приходько Інна Федорівна Літературно-художній світ олюдненої природи в морально-етичному вихованні учнів / І. Ф. Приходько Харків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (145)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
П77
Приходько Інна Федорівна Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І. Ф. Приходько Х. : Основа, 2010. – 255 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (82)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
8У(070.2)
Р65
Рой Валентина Володимирівна Українська література: уроки за новою програмою : 5-й клас / В. В. Рой К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
С41
Ситченко Анатолій Люціанович Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник для студентів-філологів / А. Л. Ситченко К. : Ленвіт, 2011. – 291 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна Усі календарно-тематичні плани. Українська література / В. Г. Сухенко Харків : Основа, 2013. – 64 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (115) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Т39
Тиждень української літератури в школі / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Т45
Титаренко Ю. А. Українська література. 10 клас : розробки уроків / Ю. А. Титаренко, Н. С. Полулях Харків : Ранок, 2012. – 592 с. – (Профільна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2012. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (3)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2012. – 311 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2013. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(075.2)
У45
Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / за ред. Г. Ф. Семенюка К. : Освіта, 2010. – 352 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8У(075.2)
У45
Українська література : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська К. : Освіта, 2010. – 416 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 11 клас, ІІ семестр / упоряд.: Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 11 клас. 1 семестр / упоряд.: Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко К. : Шкільний світ, 2011. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 6 клас / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової, О. В. Калюжної К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 156 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою: 10 клас: 1 семестр / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою: 10 клас: ІІ семестр / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У1.1(075.3)
У45
Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса; [уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус] К. : Академія, 2011. – 688 с. Примірники: всього:50 - НАВЧ. ВІДДІЛ(46), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(2)
8У1.1(075.3)
У45
Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : хрестоматія : хрестоматія / уклад. Г. Д. Левченко, ред. О. П. Білоус. – 2-ге вид. стер. К. : Академія, 2013. – 688 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(29), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. Ігри : 5-6 класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
У45
Українська література. Власне висловлення (твір-роздум) / ред. І. В. Копитіна Харків : Ранок, 2010. – 144 с. – (Серія журналу "Вісник ТІМО") Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
У-45
Українська література. Нововведені твори : 5-9 класи / ред. кол.: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література : Уроки. 1 семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна К. : Шкільний світ, 2015. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(075.2)
У45
Українська літературв. Тести. 5-12 класи (абітурієнту) : посібник / авт.- уклад.: Н. І. Бернадська, Г. О. Усатенко. – 2-ге вид. стер. К. : Академія, 2011. – 336 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
У74
Усі уроки української літератури в 10 класі. Академічний рівень стандарту / упоряд. О. М. Чхайло; уклад.: О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Г. Д. Корнух та ін Х. : Основа, 2010. – 458 с. – (12-річна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У6(075.3)
Х22
Харчук Роксана Борисівна Сучасна українська проза: Постмодерний період : навчальний посібник / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид. стер К. : Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:14 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2), (4)
8У(070.2)
Ч-92
Чупринін Олексій Олексійович Українська література. 11 клас : тестові завдання, відповіді / О. О. Чупринін Х. : Основа, 2011. – 111 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (87)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Ш95
Шуляр Василь Іванович Вивчення літературної теми в основній школі: методика і технологія / В. І. Шуляр Харків : Основа, 2013. – 173 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (113)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
Ш95
Шуляр Василь Іванович Вивчення літературної теми в старшій школі: методика і технологія / В. І. Шуляр Харків : Основа, 2013. – 128 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Ю52
Юніцька Наталія Миколаївна Теорія літератури в школі : [посібник] / Н. М. Юніцька Х. : Основа, 2012. – 127 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
Я47
Яковенко Т. В. Історія української літератури (І половина ХХ століття) : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (Напрям підготовки "Філологія. Українська мова і література") / Т. В. Яковенко Вінниця : Планер, 2011. – 107 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(07)(075.3)
Я47
Яковенко Т. В. Літературне краєзнавство : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Українська мова і література) (для студентів заочної форми навчання) / Т. В. Яковенко Вінниця : Планер, 2012. – 46 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(07)(075.3)
Я47
Яковенко Т. В. Українська постмодерна поезія : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (Спеціальність" Українська мова і література") / Т. В. Яковенко Вінниця : Планер, 2012. – 58 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)


Методика української літератури
Навчально-методичні видання
2009-2014 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У(07)
Б59
Бійчук Г. Л. Новітня українська література (кінця ХХ - поч. ХХІ ст.) : методика вивчення спецкурсу у профільній школі: посібник / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля ; Ін-т педагогіки НАПН України К. : Педагогічна думка, 2012. – 86 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(30)
8У(07)(075.3)
Б33
Башманівська Л. А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус К. : Слово, 2013. – 144 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(3)
8У(07)
Б87
Братко В. О. Сонет в історії української та світової літератури : методичний посібник / В. О. Братко, С. П. Паламар К. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(17), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(070.2)
В18
Варенікова О. В. Основи віршування : практикум / О. В. Варенікова, Н. І. Погорєлова Харків : Основа, 2012. – 77 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
В19
Васьків Микола Степанович Вивчення ліричного твору у випускному класі ЗОШ та у ВНЗ : навч.-метод. посіб. / М. С. Васьків Кам'янець-Подільський : "Медобори-2006", 2010. – 72 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(07)
В31
Веремій Анжела Анатоліївна З любов'ю до землі, обличчям до людей: вивчення літератури рідного краю у 10 класі / А. А. Веремій Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(07)(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Куцевол К. : Освіта України, 2011. – 464 с. Примірники: всього:50 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(46), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
8У(07)
Л69
Логвіненко Наталія Михайлівна Українська фантастична проза в системі факультативних занять : метод. посіб. / Н. М. Логвіненко К. : Книга, 2012. – 228 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
М18
Маленко Олена Олегівна Переклад у навчанні української мови / О. О. Маленко Харків : Основа, 2015. – 95 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (142)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Українська драматургія на уроках літератури : [навч.-метод. посіб.] / А. О. Новиков Харків : Основа, 2012. – 159 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Український театр на уроках літератури / А. О. Новиков Х. : Основа, 2011. – 110 с. – (Б-ка ж-лу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 6 (91)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 5 кл. : розробки уроків / В. В.Паращич Харків : Ранок, 2014. – 304 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 6 кл. : розробки уроків / В. В. Паращич Харків : Ранок, 2014. – 320 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П75
Привалова Світлана Павлівна Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі / С. П.Привалова Харків : Основа, 2013. – 175 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (116)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Р65
Рой Валентина Володимирівна Українська література: уроки за новою програмою : 5-й клас / В. В. Рой К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
С41
Ситченко Анатолій Люціанович Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник для студентів-філологів / А. Л.Ситченко К. : Ленвіт, 2011. – 291 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна. Усі календарно-тематичні плани. Українська література / В. Г.Сухенко Харків : Основа, 2013. – 64 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (115) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Т39
Тиждень української літератури в школі / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Т45
Титаренко Ю. А. Українська література. 10 клас : розробки уроків / Ю. А. Титаренко, Н. С. Полулях Харків : Ранок, 2012. – 592 с. – (Профільна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2012. – 311 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2013. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. Токмань К. : Академія, 2012. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (3)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 11 клас, ІІ семестр / упоряд.: Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. Нестеренко К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 6 клас / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової, О. В. Калюжної К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 156 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою : 10 клас : 1 семестр / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою: 10 клас : ІІ семестр / упоряд. О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література. Ігри : 5-6 класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. Бондаренко К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
У45
Українська література. Власне висловлення (твір-роздум) / ред. І. В. Копитіна Харків : Ранок, 2010. – 144 с. – (Серія журналу "Вісник ТІМО") Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
У-45
Українська література. Нововведені твори : 5-9 класи / ред. кол.: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література : уроки. 1 семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна К. : Шкільний світ, 2015. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(075.2)
У45
Українська літературв. Тести. 5-12 класи (абітурієнту) : посібник / авт.- уклад.: Н. І. Бернадська, Г. О. Усатенко. – 2-ге вид. стер К. : Академія, 2011. – 336 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
У74
Усі уроки української літератури в 10 класі. Академічний рівень стандарту / упоряд. О. М. Чхайло ; уклад.: О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Г. Д. Корнух та ін Х. : Основа, 2010. – 458 с. – (12-річна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Ш95
Шуляр Василь Іванович Вивчення літературної теми в основній школі: методика і технологія / В. І. Шуляр Харків : Основа, 2013. – 173 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (113)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
Ш95
Шуляр Василь Іванович. Вивчення літературної теми в старшій школі : методика і технологія / В. І. Шуляр Харків : Основа, 2013. – 128 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Англійська мова та література
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Англ)Т
А93
Austen Jane Pride and Prejudice / J. AustenKyiv : Znannia, 2015. – 382 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
Н25
Hardy Thomas Under the Greenwood Tree or tne Mellstock Quire: A Rural Painting of the Dutch School / T. HardyKyiv : Znannia, 2015. – 206 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
J22
James Henry Washington Square / H.JamesKyiv : Znannia, 2015. – 221 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
J43
Jerome Jerome K. Three Men on the Bummel / J. K. Jerome = Троє на бумелі / Джером К. ДжеромК. : Znannia, 2015. – 223 р. с. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
L87
London Jack White Fang / J. LondonKyiv : Znannia, 2015. – 238 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
S87
Stevenson Robert Lous Treasure Island / R. L. Stevenson = Острів скарбів / Роберт Льюїс СтівенсонК. : Znannia, 2015. – 253 p. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
А64
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-ukrainian-english dictionary of scientific language (physics and related sciences). Ч. ІІ українсько-англійська / уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Вінниця : Нова Книга, 2010. – 1562 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(03)
А64
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-ukrainian-english dictionary of scientific language (physics and related sciences). Ч. І українсько-англійська / уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Вінниця : Нова Книга, 2010. – 1562 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(03)
А64
Англо-український українсько-англійський словник = English-ukrainian ukrainian-english dictionary: 100000 слів / уклад. В. І. Ребрик. – [1-е вид]К., 2011. – 752 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)
А65
Андрейчук Надія Іванівна Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця ХV - початку ХVІІ століття : монографія / Н. І. АндрейчукЛьвів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 280 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Н. А. Англомовний світ. Велика Британія : посібник з країнознавства / Н. А. Бабенко, О. К. МацуєваХарків : Основа, 2015. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання : тексти із завданнями (рівень А1) : Ч. 2 / Н. А. БабенкоХ. : Основа, 2011. – 94 с. – (Б-ка ж-лу "Англ. мова та л-ра" ; вип. 8 (104)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання : тексти із завданнями (рівень А1) : Ч. 1 / Н. А. БабенкоХ. : Основа, 2011. – 95 с. – (Б-ка ж-лу "Англ. мова та л-ра" ; вип. 7 (103)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання для старшої школи: тексти із завданнями / Н. А. БабенкоХарків : Основа, 2015. – 110 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 4 (148)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
Б93
Бутковська Н. О. Англійські та американські свята та традиції / Н. О. Бутковська, Н. І. МасловаХарків : Основа, 2012. – 127 с. – (Б-ка ж-лу "Англ. мова та л-ра" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
В14
Вайльд О. Портрет Доріана Грея = THE PICTURE OF DORIAN GRAY / О. ВайльдК. : Знання, 2015. – 283 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
О-36
Генри О. Рассказы / О. Генри ; адаптация текста, коммент. Г. К. Магидсон-Степановой ; упражнения А. Е. ХабенскойМосква : Айрис-пресс, 2010. – 160 с. : ил. – (Английский клуб). – (Домашнее чтение) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
О-36
Генри О. Рассказы : книга для чтен. на англ. яз. в старших кл. сред. школ, гимназий, лицеев, на І-ІІ курсах неязыковых вузов / О. Генри ; Адаптац. текста, комментар., словарь Г. К. Магидсон-Степановой ; упражн. А. Е. ХабенскойМ. : Айрис-пресс, 2010. – 208 с. : ил. – (Английский клуб. Домашнее чтение) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
Д46
Ділова лексика : англо-український, українсько-англійський словник / уклад.: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. ПисьменнаК. : Академія, 2011. – 296 с. – (Серія "Nota bene") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Англ)Н
Д96
Дюморье Д. Ребекка = Rebecca : адаптац. текста, комментарий, упражнения, словарь Н. И. Кролик / Д. ДюморьеМ. : Айрис-пресс, 2010. – 240 с. : ил. – (Англ. клуб. Домашнее чтение) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
Ж78
Жозе де Коста Ганна Олександрівна Відкриваємо Європу разом / Г. О. Жозе де КостаХарків : Основа, 2013. – 79 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 7 (127)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(АНГЛ)(03)
З-63
Зінов'єва Л. О. Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian ukrainian-english vocabulary : 101000 слів / Л. О. Зінов'єваХ. : Торсінг плюс, 2010. – 768 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(03)
З-91
Зубков М. Г. Сучасний словник англо-український українсько-англійський = ENGLISH-UKRAINIAN UKRAINIAN-ENGLISH MODERN DICTIONARY : 100000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Г. Зубков, В. Мюллер. – 2-ге вид. випр. та допХарків : Школа, 2013. – 752 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(03)
І-19
Іваницька Наталя Борисівна Кореляція англійських синсемантичних дієслів та їхніх українських відповідників : науково-навчальний словник / Н. Б. Іваницька; Н. Б. ІвницькаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2010. – 146 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)Н
К38
Кідік Лариса Борисівна Ukraine we live in / Л. Б. КідікХ. : Основа, 2011. – 128 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
К46
Кішенко Катерина Олександрівна Англійські синоніми : короткий словник / К. О. КішенкоХарків : Основа, 2014. – 96 с. – ("Б-ка журналу "Англ. мова та література" ; вип. 9 (141)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
К65
Кончіч В. В. Курс "Країнознавство США". 11 клас : англійська мова / В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко, А. Л. МирошніченкоХ. : Основа, 2011. – 127 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (102)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
М31
Маслова Н. І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. БородайХ. : Основа, 2011. – 94 с. – (Б-ка ж-лу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)
Н34
Наумук Ольга Василівна Мовні засоби вербалізації поради: когнітивний та прагматичний аспекти : монографія / О. В. НаумукЛуцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 212 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)
П65
Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике : монография / Г. Г.Почепцов ; сост., общ. ред. и вступ. ст. И. ШевченкоВинница : Нова книга, 2013. – 560 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Англ)Н
С15
Саки Открытое окно = The Open Window : рассказы / Саки ; [Гектор Хью Манро]К. : Знання, 2011. – 198 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык ; 2011, № 2) Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(40)
4И(Англ)(03)
С91
Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 40000 слів та граматика / уклад. М. Г. Зубков. – 2-ге вид. стерХарків : Вид-во "Клуб сімейного дозвілля", 2010. – 480 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Журналістика
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
002
А90
Асоціація з ЄС у ваших медіа : посібник для журналістів / втор-уклад. А. МарциновськийКиїв : Інтерньюз-Україна, 2015. – 30 с/ Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(03)
Б24
Баришполець Олексій Трохимович Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психологіїКиїв : Міленіум, 2014. – 196 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
002(03)
В48
Вінниччина журналістська : До 50-річчя утворення Національної спілки журналістів України : довідник / упоряд. В. ЛисенкоВінниця : ФОП Горбачук І. П., 2010. – 318 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002У
Г17
Гальчак Сергій Дмитрович Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні : До 70-річчя визволення України від нацистських загарбників, 55-річчя Національної спілки журналістів України / С. Д. ГальчакВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 100 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
002У
Г36
Георгієвська В. В. Реклама - рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ - початок ХХ ст.) : монографія / В. В. Георгієвська, Н. М. СидоренкоК. : АДЕФ-Україна, 2010. – 320 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 6 / гол. ред. В. Борецький, ред. кол.: В. Гандзюк, М. Житарюк, С. Гальчак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 246 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 3 / ред. В. О. ГандзюкВінниця : Вінницька газета, 2011. – 104 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Випуск 8 / гол. ред. В. М. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк, М. Карась ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 232 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 7 / ред. В. М. Каленич ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 264 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. статей. Вип. 4 / уклад. В. О. ГандзюкВінниця, 2012. – 244 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
И21
Иванова Кира Алексеевна Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов / К. А. Иванова. – 3-е изд. обнов. и доп.СПб. : Питер, 2010. – 176 с. : ил. – (Маркетинг для профессионалов) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
К82
Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов / Е. Криницын ; ред. Н. КазаковаМ. : Альпина Паблишерз, 2010. – 182 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
379
С28
Секрет Г. В. Правилівські придибенції / Г. В. СекретВінниця : Консоль, 2011. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002У
Т41
Тимошик Микола Степанович Українець я є, і ніщо українське не сміє бути мені чужим : націоналістична ідея в житті й діяльності Євгена Онацького / М. С. ТимошикІвано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 60 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
У-13
Уайт Я. В. Редактируем дизайном / Я. В. Уайт ; пер. с англ. Е. М. Фотьянова. – 2-е изд. стерМ. : Шк. изд. и медиа бизнеса, 2011. – 256 с. : ил., табл. – (Практический дизайн) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Щ57
Щепилова Галина Германовна Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. ЩепиловаМ. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Загальні питання філологічних наук
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Наукові записки. Серія: Філологія : зб. наук. праць. Вип. 13 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, К. Г. Городенська, П. С. Дудик [та ін.]Вінниця : ВДПУ, 2011. – 233 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Наукові записки. Серія: Філологія : зб. наук. праць. Вип. 12 / ред. кол.: Н. Іваницька (гол. ред.), П. Дудик та інВінниця : ВДПУ, 2010. – 239 с. Примірники: всього:6 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : зб. наук. праць. Вип. 14 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, К. Г. Городенська, П. С. Дудик [та ін.]Вінниця : ВДПУ, 2011. – 271 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Наукові записки. Серія: Філологія. Вип.12 : зб. наук. праць. Вип. 12 / ред. кол.: Н. Іваницька (гол. ред.), П. Дудик, І. РуснакВінниця : ВДПУ, 2010. – 239 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : зб. наук. праць студентів. Вип. 10 / ред. кол.: І. Є. Руснак, І. Я. Завальнюк, Н. Л. ІваницькаВінниця : ВДПУ, 2012. – 288 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)


Зарубіжна література
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8И(Амер)
Д79
Дубініна Олена Володимирівна. У межах чи поза межами?: творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби / О. В.ДубінінаК. : Наукова думка, 2011. – 356 с. – (Проект "Наукова книга" (молоді вчені)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

М15
Макар І. Лонг і його роман "Дафніс і Хлоя" : монографія / І. МакарЧернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 424 с/ Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Ф82
Фрай Н. Великий код: Біблія і література / Н. Фрай ; пер. з англ. І. СтаровойтЛьвів : Літопис, 2010. – 362 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8И(03)
Ш37
Шевченко Наталія Василівна Зарубіжна література за шкільною програмою : практичний довідник / Н. В. ШевченкоХ. : ФОП Співак Т. К., 2010. – 496 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Літературознавство
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У1.2
Б61
Білоус Петро Васильович Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза : монографія / П. В. БілоусК. : Академвидав, 2013. – 208 с. – (Монограф) Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(Болг)
Б46
Бенатова И. М. Баллада в болгарской литературе 20-х-30-х годов ХХ века / И. М. БенатоваЛьвов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
В48
Віннічук А. П. Геройство мусить мати нагороду: концепція історичного минулого України в романістиці другої половини ХХ століття : монографія / А. П. ВіннічукВінниця : Планер, 2010. – 214 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В19
Василенко Вадим Сергійович "Лісова пісня" Лесі Українки й "Затоплений дзвін" Г. Гауптмана : міжкультурний діалог / В. С. ВасиленкоВінниця, 2011. – 25 с. Примірники: всього:1 - (1)

Д67
Донцов Д. Літературна есеїстика / Д. Донцов ; відповід. ред. і упоряд. О. БаганДрогобич : Відродження, 2010. – 688 с. – (Вісниківська бібліотека) Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Д69
Дорош Микола Никифорович Зі словом великим Тараса - навчаюсь, працюю, живу ... (У віночок Кобзареві) / М. Н. Дорош ; Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців УкраїниВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Є91
Єфімов Анатолій Олексійович Мій земляк Степан Руданський. Вшанування пам'яті (до історії). Співомовки, пісні, приказки, байки, небелиці, співи, переклади та переспіви / А. О. ЄфімовСімферополь : Доля, 2013. – 252 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
З-11
З іменем Кобзаря. Вінничани про Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження поета / упоряд. А. М. Подолинний, відподід. за вип. Н. І. МорозоваВінниця : Консоль, 2013. – 304 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
8У6
І-19
Іванишин М. Екзистенція української людини в прозі Валер'яна Підмогильного (на матеріалі роману "Невеличка драма") : монографія / М.ІванишинДрогобич : Посвіт, 2013. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
К43
Кіраль Сидір Степанович "... Зробити щось корисне для свого народу" : з епістолярної спадщини Івана Чендея : монографія / С. С. КіральК.; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К50
Клочек Григорій Дмитрович Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Г. Д.КлочекК. : Академвидав, 2013. – (Монограф) Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К55
Кобець Василь Дмитрович Зійдуть сніги, і правда проросте / В. Д. КобецьВінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К56
Коваль О. Тарас Шевченко на Вінниччині / О. КовальГнівань : Консоль, 2013. – 48 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К62
Колядич Ю. В. Поетика малої прози Романа Іваничука : монографія / Ю. В. Колядич, Н. С. ПолярушВінниця : Планер, 2010. – 180 с. Примірники: всього:8 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
К89
Кузякіна Н. Траєкторії доль / Н. Кузякіна ; упоряд. В. Панченко, ред. І. ДавидкоК. : Темпора, 2010. – 640 с. : іл. – (Бібіліотека "Літакценту") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Л64
Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу / ред., упоряд. В. ПанченкоК. : Темпора, 2012. – 544 с. : іл. – (Бібліотека "Літакценту") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Л64
Літературознавчі студії : збірник наукових статей. Вип. 8 / ред. І. Є. Руснак, ред. кол.: О. М. Куцевол, Н. С. Поляруш, А. П. ВінничукВінниця : Планер, 2013. – 600 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Л38
Левченко Галина Дмитрівна Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. ЛевченкоК. : Академвидав, 2013. – 332 с. – (Монограф) Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
М36
Мацько Віталій Петрович Мовний орнамент в ліричній прозі Ігоря Качуровського / В. П. МацькоХмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2013. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
М48
Мельник Віктор Іванович Відближення. Із літературної критики 2000-х / В. І. МельникВінниця : ФОП Рогальська І. О., 2010. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
М48
Мельничук Б. І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури) : лекції зі спецкурсу з додатком вибраних творів про письменницю / Б. І. МельничукЧернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 200 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
П19
Пастушенко Л. Знак скорпіона, або переосмислення міфів : розмисли на берегах життя / Л. ПастушенкоВінниця : Консоль, 2010. – 320 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
П19
Пастушенко Л. Знак Скорпіона, або переосмислення міфів: розмисли на берегах життя / Л. ПастушенкоВінниця : Консоль, 2011. – 320 с. Примірники: всього:2 - (2)
8У1.3(03)
П44
Подолинний Анатолій Мусійович Тарас Шевченко і Вінниччина : іменний словник / А. М.Подолинний ; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. ТімірязєваВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 104 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

П50
Поліщук Я. Пейзажі людини: тринадцять історій зі світу літератури / Я. Поліщук. – 2-ге видХарків : Акта, 2013. – 481 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
П50
Поліщук Ярослав Олексійович Ревізії пам'яті : літературна критика / Я. О. ПоліщукЛуцьк : Твердиня, 2011. – 2160 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" ; 62) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
П75
Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ-початку ХХ ст.: відома і невідома : монографія / І. ПриймакДрогобич : Відродження, 2011. – 206 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
801
П78
Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць. Випуск 15 / відп. ред. Є. М. Черноіваненко ; МОН України, Одеський національний університет імені І. І. МечниковаОдеса : Астропринт, 2011. – 304 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Р99
Ряшко Михайло Іванович Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / М. І. РяшкоУжгород : Патент, 2011. – 256 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
801
С28
Сейдамет Д. Публицистика (Малоизвестные статьи) / Д. СейдаметСимферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
С32
Сергійчук В. Українські державники: Тарас Шевченко / В. СергійчукВишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. – 312 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У1.1
С48
"Слово о полку Ігоревім" як пам'ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наукової конференції (Львів, 6 грудня 2007 р.) / ред. П. Я. СалевичЛьвів ; Дрогобич : Спадщина предків-Коло, 2011. – 278 с. – (Studia philologica) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8(03)
C48
Словник тропів і стилістичних фігур / уклад. В. Ф. СвятовецьК. : Академія, 2011. – 176 с. – (Nota bene) Примірники: всього:8 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
8У6
С60
Соловей Е. Притча про поетів + ще чотири маленькі евристичні повісті + трохи спогадів / Е. СоловейКиїв : Дух і літера , 2014. – 280 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(03)
С79
Степаненко Микола Іванович Лутературознавча Полтавщина : довідник / М. І. СтепаненкоПолтава : ПП Шевченко Р. В., 2015. – 668 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Т48
Ткачук М. П. Суб'єктно-об'єктна структура української лірики ХІХ-ХХ століть : монографія / М. П. ТкачукТернопіль : Медобори, 2014. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8И(Пол)
Ф66
Фіцовський Є. Регіони великої єресі та околиці: Бруно Шульц і його міфологія / Є. Фіцовський ; пер. з пол. А. ПавлишинаК. : Дух і літера, 2010. – 544 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Ч-49
Чернілєвський Антон Мечиславович Життя та діяльність Павлина Свєнцицького (1841-1876) / А. М. Чернілєвський. – 2-ге вид.Вінниця, 2012. – 36 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
801
Ч-49
Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури: Росія та Україна в контексті глобалізації / В. Чернецький ; авторизований переклад з англійськоїК. : Критика, 2013. – 430 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ш95
Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 1 / О.ШугайК. : Смолоскип, 2013. – 960 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ш95
Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 2 / О. ШугайК. : Смолоскип, 2013. – 1048 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ш95
Шугай О. Крапля сонця у морі блакиту (повість про Аркадія Казку) / О. Шугай. Вибрані твори/ Аркадій КазкаК. : Смолоскип, 2010. – 664 с.- Зміст: Крапля сонця у морі блакиту / Олександр Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Мовознавство
Наукові видання 2010-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
40
Б14
Багаутдинов Альберт Альбинович Язык как метатеоретический концепт и конструктор социокультурной реальности = Language as metatheoretical concept and designer sociocultural reality : монография / А. А. Багаутдинов ; под общей ред. проф. О. И. КириковаВоронеж : ВГПУ, 2010. – 127 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4
Б90
Бублейник Людмила Василівна Вибрані праці / Л. В. Бублейник ; упоряд. і авт. передм. С. П. Муляр, Л. К. ОляндерЛуцьк : Твердиня, 2013. – 708 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Г61
Головко Жанна Сергеевна Современное языковое строительство в Восточной Славии (вторая половина ХХ-начало ХХІ веков) : монография / Ж. С. ГоловкоХарьков : Факт, 2010. – 176 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
40
И74
Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вып. 21 / [ред.кол.: Л.А. Кудрявцева, В.В. Дубичинский, Л.П. Иванова и др.] ; Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературыК., 2011. – 206 с. Примірники: всього:1 - (1)
40
І-19
Іваницька Наталя Борисівна Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика : монографія / Н. Б. ІваницькаВінниця : СПД Главацька, 2011. – 636 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-67
Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська ; МОН України, ВДПУВінниця, 2012. – 230 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40
Л37
Левицкий В. В. Семасиология : монография для молодых исследователей / Левицкий В. В. – 2-е изд. испр. и доп.Винница : Нова книга, 2012. – 680 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

М34
Материнська Олена Валеріївна Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : монографія. Т. 8. Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / О. В. МатеринськаДонецьк : Донбас, 2013. – 360 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
40
М55
Мех Наталія Олександрівна Лінгвокультурологема ЛОГОС у науковій, релігійній та художній картинах світу : монографія / Н. О. Мех ; НАН України, Інститут української мовиКиїв, 2011. – 410 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 34 / ред. кол.: С. Д. Абрамович, О. С. Волковинський, Л. О. ІвановаКам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 420 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : зб. наук. праць. Вип. 26 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 255 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : зб. наук. праць. Вип. 24 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / ред. кол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна, В. В. Горєва ; НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформаційний фонд ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. ШевченкаКиїв, 2015. – 209 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4А(03)
Н74
Новогрецько-український українсько-новогрецький практичний словник : 22000 слів та виразів / уклад. О. В. УгріновичКиїв : Криниця, 2015. – 416 с Примірники: всього:1 - (1)
40
П78
Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. праць. Вип. 24 / ред. кол.: Н. М. Корбозерова, С. О. Швачко, З. О. ГетьманК. : КНЛУ, 2010. – 344 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40
П78
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. Вип. 18 / ред. кол.: Н. М. Корбозерова, Н. П. Шумарова, З. О. ГетьманК. : Логос, 2010. – 510 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

С91
Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання мови і літератури : тези доповідей та повідомлень наукової інтернет-конференції студентів, 21 грудня 2015 року. Випуск 1 / ред. Т. І. Ямчинська, ред. кол.: Л. В. Дробаха, Т. М. МельникВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 212 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол.: І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір ; МОН УкраїниУжгород : Говерла, 2011. – 420 с. Примірники: всього:1 - (1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук праць. Вип. 17 / відп. ред. І. В. СабадошУжгород : Говерла, 2012. – 139 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. Вип. 14 / ред. кол.: І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір ; МОН УкраїниУжгород : Говерла, 2010. – 200 с. Примірники: всього:1 - (1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол.: І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір ; МОН УкраїниУжгород : Говерла, 2011. – 402 с. Примірники: всього:1 - (1)
40
Т19
Таранец Валентин Григориевич Энергетическая теория речи : монография / В. Г. Таранец ; Международный гуманитарный университет. – 2-е изд., доп.Одесса : Печатный дом, 2014. – 188 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т98
Тюленев-Лисовик Л. П. Словарные множества 5 :в 2 ч. Ч. 1 / Л. П. Тюленев-ЛисовикКиев : Феникс, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - (1)

Т98
Тюленев-Лисовик Леонид Петрович Словарные множества. 3 / Л. П. Тюленев-ЛисовикК. : Феникс, 2010. – 416 с. – (на русском языке) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т98
Тюленев-Лисовик Леонид Петрович Словарные множества 4 / Л. П. Тюленев-ЛисовикК. : Феникс, 2011. – 352 с. – (на русском языке) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф 54
Філологічні студії : збірник наукових статей. Вип. 8 / ред. кол.: В. Я. Теклюк, Л. І. Федчук, Н. Л. ІваницькаВінниця : ВДПУ, 2010. – 308 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів та молодих науковців інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Випуск 14 / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль ; МОН УкраїниВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 180 с. Примірники: всього:2 - (2)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 1. Лігвістичні студії / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 354 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 2. Літературознавчі студії / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 327 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 3 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 13 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2015. – 360 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф 54
Філологічні студії : [збірник наукових статей]. Вип. 9 / ред. кол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. ІваницькаВінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – 346 с. Примірники: всього:8 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів. Вип. 11 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Т. С. Слободинська, Н. Л. ІваницькаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 352 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4(03)
Ш76
Шнейдер Владимир Исаакович Печать Ашшура. Восточносемитские заимствования в славянских языках / В. И. Шнейдер ; ред. Т. ХаятБеэр-Шева; Тель-Авив : Эфи, 2013. – 125 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Німецька мова
Наукові видання 2010-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Нем)Н
Б26
Бартош Д. К. Весенние праздники / Д. К. Бартош, К. Бергмайер, С. ЛазареваМ. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. : ил. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 33 ) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Нем)Н
Б26
Бартош Д. Летние праздники / Д. Бартош ; Д. Братош, К. Бергмайер, С. ЛазареваМ. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. : ил. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 34) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Нем)Н
Б90
Бузоева Марианна Дзембатовна Футбол / М. Д. БузоеваМ. : Чистые пруды, 2010. – 32 с. : ил. – (Б-ка "Первого сентября" ; сер. "Немецкий язык" ; вып. 35 ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)Н
Г43
Гессе Г. История о любви = Liebesgeschichten / Г. Гессе ; коммент., слов. Т. В. РяпинойМ. : Айрис-прес, 2010. – 192 с. : ил. – (Читаем в оригинале) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)(03)
Н67
Німецько-український українсько-німецький словник = Deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsche worterbuch : близько 100000 слів / уклад. В. В. РебрикК. : ПП Ребрик, 2010. – 804 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Нем)(03)
Н67
Німецько-український українсько-німецький словник: 75000 слів та словосполучень / уклад. О. Мазур. – довідкове виданняДонецьк : Глорія Трейд, 2013. – 704 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)Т
Р37
Ремарк Э.М. Три товарища=Drei kameraden : книга для чтения на немецком языке / Э. М. Ремарк ; подготов. текста, комментарии и словарь Н. Л. ГильченокСПб. : КАРО, 2010. – 352 с. – (Moderne Prosa) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)
С48
Слово и смысл на пересечении культурных перспектив : монография / авт. кол.: С. А. Бурикова, Х. Гюнешли, Н. А. Евгеньева, под ред. В. В. Шигурова, И. А. СолодиловойМ.; Оренбург ; Мюнхен : Наука, 2013. – 251 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)


Російська мова та література
Наукові видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

Р88
Русистика. Выпуск 13 : сборник научных трудов / ред. кол.: Л. А. Кудрявцева, Е. А. Андрущенко, Г. Ю. Богданович и дрК. : Київський університет, 2013. – 96 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Р89
Русский язык в поликультурном мире: ІІІ Международная научно-практическая конференция (6-9 июня 2009, г. Ялта) : сборник научных работ / под общ. ред. Л. А. КудрявцевойК.; Ялта, 2010. - 320 с. Примірники: всього:1 - (1)

Слов'янські мови та література
Наукові видання 2010-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4
Ж51
Желєзняк Ірина Михайлівна Слов'янська антропоніміка : вибрані статті / І. М. ЖелєзнякКиїв : Кий, 2011. – 288 с. – (Бібліотека української ономастики) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ш95
Шульгач В. П. Нариси з праслов'янської антропонімі . Частина 2 / В. П.ШульгачКиїв, 2015. – 504 с. - (Бібліотека української ономастики) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Українська література
Наукові видання 2010-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У6
А87
Архів Розстріляного Відродження : матеріали архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / упорядкування, передмова, примітки та коментарі О. Ушкалова, Л. УшкаловаК. : Смолоскип, 2010. – 447 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Б14
Баган О. Іван Франко: інтерпретації : збірник статей / О. БаганДрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6(Д)
Б14
Багряна А. Ю. Казки з міського парку : для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. Ю. БагрянаЛуцьк : Твердиня, 2014. – 20 с. Примірники: всього:1 - (1)
У6(Д)
Б14
Багряна А. Ю. Здійснені мрії : оповідання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / А. Ю. БагрянаКиїв : Видавець Багрянцев Ю. А. , 2015. – 64 с. Примірники: всього:1 - (1)
Ф9У
Б20
Балабаєва В. Г. Що край, то звичай: Українські прислів'я і приказки, їх англійські та іспанські відповідники / В. Г. БалабаєваВінниця : Глобус-Прес, 2011. – 400 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Б24
Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова: текст - контекст, семантика - структура : монографія / Ю. БарабашК. : Темпора, 2011. – 510 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Б69
Блискавка з темряви: Володимир Забаштанський очима сучасників [збірка спогадів, статей, поезій] / упоряд. та ред. В. С. Рабенчук; передм. І. М. ДзюбиВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 464 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Б87
Браїлівська осінь Володимира Забаштанського : слово про поета-подолянина / упоряд. В. Горлей, передмова В. КрупкаВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 140 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

В53
Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. Вип. 2 / ред. кол.: О. Баган, П. Іванишин, В. ДончикДрогобич : Посвіт, 2012. – 488 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6
В19
Василенко Вадим Сергійович На кручі у житах : збірка поезій / В. С. ВасиленкоВінниця, 2011. – 41 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
8У6
С88
Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / упоряд. В. ОвсієнкоК. : Кліо, 2013. – 684 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
В19
Васьків Микола Степанович Український еміграційний роман 1930-50-х років : монографія / М. С. ВаськівКам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2011. – 192 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
В27
Великий рід Великої Людини : до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (Дослідження роду) : ілюстрований альбом / уклад. М. І. Мельник ; Вінницький національний медичний університет імені М. І. ПироговаВінниця, 2014. – 103 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
В41
Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / за ред. А. О. Новикова, ред. кол.: В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-МакаренкоХарків : Основа, 2014. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Винниченківський меридіан / упоряд.: С. О. Колісник, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2014. – 96 с. : іл. – (Стилеті стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: "Бо я - українець". Книга 1 : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка / упоряд.: С. О. Колісник, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 512 с. : іл. – (Стилет і стилос трьох степовиків. Т. 1) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: viribus unitis - ХХІ. Частина друга (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях В. Чернецької та С. Присяжнюк)Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 448 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: viribus unitis - ХХІ. Частина перша (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди та М. Ковалик)Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 116 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.) / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 424 с. – (Серія "Стилет і стилос трьох степовиків: Життя і творчість В. Винниченка, Є. Маланюка та Яра Славутича" - у трьох основних томах і супровідних книгах.) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. Яровенко. – 2-ге вид., перероб. та доп.Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 360 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: утвердження українськості : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 430 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
В68
Волочай Василь Григорович Українська народна казка в контексті давньоукраїнської міфології: літературно-мовознавчі студії тексту : [монографія] / В. Г. ВолочайВінниця : ТОВ "Вінницька міська друкарня", 2010. – 374 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(1)
8У1.3
В68
Волошенюк І. С. Марія й Опанас, проза і Парнас: Спроба відвертого життєпису / І. С.Волошенюк Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2015. – 268 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), (1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
У6
В68
Волошенюк Іван Степанович Орли зграями не літають / І. С. Волошенюк Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2012. – 176 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
У6
В68
Волошенюк Ганна Леонтіївна Червоне - то любов, а чорне то журба / Г. Л. Волошенюк Вінниця : ВНТУ, 2012. – 372 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
Ф9У
В68
Волошенюк Г. Народної ниви жниця Настя Присяжнюк / Г. Волошенюк Вінниця : Консоль, 2010. – 180 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Г17
Гальчак Сергій Дмитрович Український Прометей Т. Г. Шевченко і Вінниччина / С. Д. ГальчакВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 100 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
Г19
Гандзюк Віталій Олександрович Недоспівана пісня хор-ланки / В. О.ГандзюкВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2012. – 80 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
Г20
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору : [монографія] / Я. Гарасим ; Я. Герасим ; МОН України ; Львівський національний університет імені Івана ФранкаЛьвів : Українські технології, 2010. – 376 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(03)
Г53
Глеб Оксана Володимирівна Шкільний літературознавчий словник / О. В.ГлебІвано-Франківськ; Коломия : ОІППО, 2015. – 179 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Г60
Голик О. В. Володимир Винниченко: шкільна парадигма / О. В. Голик, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 192 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Г63
Гольник Оксана Олександрівна Міф у художньому світі Євгена Маланюка : монографія / О. О. ГольникКіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Т98
Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали : науковий збірник до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника / упоряд. О. НеживогоЛуганськ : Ноулідж, 2012. – 388 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
Два світи - одна ідея: десять років листування Міжнародної Амністії, Група 11 з українським політв'язнем Зіновієм Красівським = Ten Years of Correspondence between Amnesty International, Group 11, and a Ukrainian Political Prisoner, Zinovii Krasivskyj / ред. А. ПроцикНью-Йорк ; К. : Смолоскип, 2013. – 420 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції. Естетика і поетика творчості Леоніда Мосендза : збірник наукових праць. Вип. 1 / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. Р. Баган, А. Б. ГулякВінниця : ВДПУ, 2010. – 447 с. Примірники: всього:11 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(7), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць. Вип. 4 / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 420 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції. Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : До 125-ї річниці від дня народження письменниці : збірник наукових праць. Вип. 3 / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін.; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 537 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції: Творчість Ю.Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вип. 2 / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. Р. Баган, М. ВаськівВінниця : ТОВ "Фірма "Планер", 2012. – 568 с. – (ХХ століття: від модерності до традиції) Примірники: всього:11 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У6
Д76
Другий "Крик з могили" Миколи Холодного, почутий і записаний Михайлом Каменюком у Вінниці / упоряд. М. КаменюкВінниця : Консоль, 2010. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ж74
Життя зі словом : ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора М. Ткачука / за ред. М. ЗимомріТернопіль ; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 598 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ж87
Жулинський М. Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М. Жулинський К. : Наукова думка, 2010. – 560 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ж87
Жулковська О.А. У нас нема зерна неправди за собою : Кн. 3 / О. А. ЖулковськаТернопіль : Терно-граф, 2010. – 184 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У6
З-13
Завальнюк К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк , О. М. Кравчук, Ю. В. ЛегунВінниця : Діло, 2013. – 272 с Примірники: всього:7 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6
З-34
Зарицький Петро Анатолійович Молитва за ближнього : вірші і поеми / П. А. Зарицький ; передмова В. С. РабенчукаВінниця : ДП "ДКФ", 2013. – 192 с. : іл. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
І-11
"І в смерті з рідним краєм поріднюсь" : Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Ю. Гнатюк, Т. Г. КовальськийВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 528 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-19
Іванишин Петро Васильович Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. В.ІванишинК. : Академія, 2012. – 288 с. – (Монограф) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К38
Кізюн А. В. Література рідного краю: Красилівщина / А. В. Кізюн, В. О. Лавринчук, Н. В. ЖелудькоХмельницький : ПП Цюпак А. А., 2010. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
8У1.3
К41
Кіндратюк Богдан Дмитрович Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Б. Д. КіндратюкІвано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2013. – 44 с. – (Дзоварська культура України: Дослідження, вип. 3 / Центр дослідження дзвонарства Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.1
К 38
Київський Атеней: Мистецький Київ ХVІІ-ХVІІІ століть : проза, поезія, архітектура, малярство, графіка / вступ. ст. В. ШевчукаКиїв : Родовід, 2015. – 669 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К56
Ковалець Лідія Михайлівна Юрій Федькович: Істория розвитку творчої індивідуальності письменника : монографія / Л. М.КовалецьК. : Академія, 2011. – 440 с. – (Монограф) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К63
Комінярська Ірина Миколаївна Улас Самчук: alter ego i alter idem : монографія / І. М.КомінярськаЖитомир : ПП "Рута", 2012. – 232 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
Ф9У
К67
Корнев Андрій Юрійович "Щодень, щоніч усе ждемо..." Доба Богдана Хмельницького у семіотичному просторі українського пісенного фольклору : наукова монографія / А. КорневХарків : Раритети України, 2011. – 116 с. – (Структури повсякденності) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К78
Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : монографія / Л.КравецьК. : Академія, 2012. – 416 с. – (Монограф) Примірники: всього:7 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У6
К84
Крупка В. П. Художній світ Володимира Забаштанського : монографія / В. П.КрупкаВінниця : Планер, 2014. – 228 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
У1
К90
Куліш П. Чорна рада : для старшого шкільного віку / П. Куліш ; передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріали І АндрусякаК. : Національний книжковий проект, 2010. – 352 с. – (Бібліотека шкільної класики. Обов'язкова програма. 9 клас.) Примірники: всього:1 - (1)
8У6
Л64
Літературне краєзнавство: мозаїка творчості А. П. Гарматюка: матеріали наукової вчительської конференції, присвяченої вшануванню пам'яті письменника і 75-річчю з дня його народження (Бар Вінницької області, 22 березня 2011 р.) : збірник / упоряд.: К. І. Хлопецька, Н. М. ГарматюкВінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Л61
Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць. Випуск 9 / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін. ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2013. – 139 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л64
Літературознавчі студії : зб. наук. статей. Вип. 7 / ред. І. Є. Руснак, упоряд.: А. П. Віннічук, С. А. КиричукВінниця : Планер, 2012. – 455 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л64
Літературознавчі студії : збірник наукових статей. вип. 5 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. С. Поляруш, Т. В. Яковенко ; МОН України ; ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2010. – 364 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Л64
Літературознавчі студії : збірник наукових статей. вип. 6 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. С. Поляруш, Т. В. Яковенко; МОН України ; ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2011. – 432 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У6
Л13
Лаврусенко М. І. Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання : монографія / М. І. ЛаврусенкоКіровоград : Авангард, 2014. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Л93
Любацька Людмила Вікторівна Ласкава зірка України: Життя і творчість М. Коцюбинського в спогадах сучасників / Л. В. ЛюбацькаВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 256 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
М64
Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко ; передмова М. Коцюбинської ; Національна академія наук України ; Інститут літератури імені Т. Г. ШевченкаК. : Смолоскип, 2011. – 260 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
М36
Мацько Віталій Петрович Семен Сумний : художньо-документальна повість / В. П.МацькоХмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2014. – 100 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6(Д)
М47
Мелобенська Світлана Країна добрих гномів: книга-альбом авторської ляльки та мініатюри / Світлана МелобенськаВінниця : Нілан- ЛТД, 2016. – 16 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У1.3
М69
Михайлин Ігор Леонідович Про Шевченка і не тільки : наукові розвідки, есеї / І. Л.МихайлинХарків : Майдан, 2014. – 268 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
П30
Михайло Петренко: життя і творчість : художні тексти, дослідження, документи / упоряд. О. Є. Петренко, О. О. РедчукК. : Фенікс, 2013. – 218 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
М69
Михида Сергій Павлович Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі : монографія / С. П. Михида. – 2-ге вид., перероб. та доп.Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 176 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
М69
Михида Сергій Павлович Модерн d'Ukraihe: особистість - мегатекст – поетика / С. П. МихидаКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 336 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
Н14
Набок Марина Миколаївна Українські народні думи: особливості національного характеру і типологія героя : монографія / М. М. НабокТернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 176 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Н34
Нахлік Євген Казимирович Перелицьований світ Івана Котляревського : текст-інтертекст-контекст : монографія / Є. К.НахлікЛьвів : Інститут Івана Франка, 2015. – 543 с. – (Літературознавчі студії ; вип. 21) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
СбУ(Д)
Н37
Наша хатка : літературний альманах для дітей. № 1/2010 / ред. В. РабенчукВінниця : Державна картографічна фабрика, 2010. – 16 с. : іл Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У6
Н43
Неживий Олексій Іванович Життя в слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / О. І.НеживийК. : Академія, 2014. – 224 с. – (Монограф) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
О-13
Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-початок 1970-х років) : монографія / О. Обертас ; передм. М. Коцюбинської, післям. О. ЗінкевичК. : Смолоскип, 2010. – 300 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
О-54
Олійник Олег Анатольович Знедолений Ікар : дещо про особистість поета Анатолія Олійника / О. А. ОлійникМосква : РИО МАОК, 2010. – 108 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
О-57
Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / О.Омельчук ; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН УкраїниК. : Смолоскип, 2011. – 331 с. – (Українські студії) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
СбУ(Д)
П44
Подільське перевеслечко : збірка дитячих віршів / ред. В. ЛюбченкоВінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. – 80 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
У6
П45
Поезія із-за грат: антологія / упоряд. О. Голуб, передм. Л. ТарнашинськоїК. : Смолоскип, 2012. – 872 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
П45
Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : Твори. Критичні та історико-літературні матеріали / упоряд. О. Є. ПетренкоКиїв : Профі, 2015. – 586 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6(Д)
Р12
Рабенчук В. С. Продововчий магазин : гумор для дітей / В. С.РабенчукВінниця : Державна картографічна фабрика, 2013. – 24 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Р32
Ревакович М. Persona non grata: нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. РеваковичК. : Критика, 2012. – 335 с. – (Критичні студії) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Р60
Родина Косачів і Поділля : літературно-краезнавче дослідження / Вінниц. обл. держ. адмін. ; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін. ; Держ. архів Вінниц. обл.; підгот.: К. В. Завальнюк, І. М. Журавлівський, Т. В. Стецюк ; бібліогр. список "Поділля у долі видатної родини" Т. В. Котуз ; відп. за вип. Н. І. МорозоваВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 104 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
У6
Р69
Романова Тетяна Іванівна Сонячний дощ : поезії / Т. І. РомановаВінниця : Консоль, 2012. – 192 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
Р88
Русалка Дністрова : науково-критичне видання / ред. кол.: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, В. Горинь ; редактор-упорядник та автор пвслямови М. Шалата ; відповідальний за випуск Ф. Стеблій, Б. Якимович, Р. ГрицаЛьвів ; Жовква, 2012. – 173 с.; 32 с. вкл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Р88
Руснак Ірина Євгеніївна Художній світ прози письменників-вісниківців : монографія / І. Є. Руснак Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 232 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

С24
Сверстюк Євген Олександрович Світлі голоси життя / Є. О. СверстюкК. : Кліо, 2015. – 768 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
С59
Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ - першої третини ХХ століття: історико - теоретичний дискурс : монографія / Г. СокілЛьвів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

С79
Степанюк В. А. З мукою-любов'ю до землі / В. А.СтепанюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 156 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Ш37
Тарас Шевченко: розробки уроків, сценарії свят / упоряд. О. В. АверінаК. : Редакція газет гуманітарного циклу, 2013. – 107 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Т19
Тарасові шляхи на Вінниччині / Вінницька обласна державна адміністрація ; Вінницька обласна рада ; автор статті О. Роговий Вінниця : Неодизайн, 2014. – 6 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т33
Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми : збірник наукових праць / наук. ред. і упоряд. Н. М. Логвіненко ; НАПН України, Інститут педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2015. – 380 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Т33
Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі : монографія / авт. кол.: Т. О. Яценко, З. О. Шевченко, Г. Л. БійчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 200 с Примірники: всього:30 - ЗБЕРІГАННЯ(19), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(10), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук О. М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / О. М. ТкачукТернопіль : Медобори, 2013. – 276 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук, Микола Платонович. Романтичний дискурс Левка Боровиковського: літературний портрет / М. П.Ткачук. – 2-ге вид., випр. та доп.Тернопіль : Збруч, 2015. – 268 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Т48
Ткачук, Микола Платонович. Українська література ХХ століття : монографія / М. П.ТкачукТернопіль : Медобори, 2014. – 608 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук Павло Іванович Шевченкова правда-сила народ розбудила : проза і поезія / П. І.ТкачукЛітин : Літинська районна друкарня, 2014. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Ф9У
Т48
Ткачук Павло Іванович В козацькому краю сонце заграло : думи, пісні / П. І. ТкачукВінниця : ФОП Данилюк В. Г., 2010. – 48 с. ; ноти Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Т56
Томенко Микола Володимирович Теорія українського кохання / М. В. Томенко. – 3-тє вид. перероб. та доп.К. : Генеза, 2010. – 128 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
У6
Т82
Тулуб З. П. Моя жизнь / З. П. ТулубК. : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 432 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
У11
У серцях людських ... : в 2-х т. Т. 1 / упоряд. Н. М. ГарматюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 560 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
У45
Український вертеп: вертеп у драматургії прозі та поезії ХІХ - ХХ ст. : збірник / упоряд. М. М. СулимаК. : Дніпро, 2010. – 608 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
У6(Д)
Ф53
Філін О. Любомудрики від кульбабки : дитячі віршики двома мовами / О. ФілінВінниця : ПП "Едельвейс і К", 2013. – 32 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Ф75
Фока Марія Володимирівна Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини / М. В. Фока ; МОН, молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. ВинниченкаКіровоград : Антураж А, 2012. – 340 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Ч-49
Чернецька Вікторія Миколаївна Володимир Винниченко: НОТАТНИК ЕПОХИ : монографія / В. М. ЧернецькаКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ч-75
Чорновіл В. Твори в десяти томах. Т. 9. Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996 - грудень 1997) / В. Чорновіл ; упоряд. В. Чорновіл, ред. кол.: О. Зінкевич, Л. Танюк, М. Косів ; упоряд. та коментарі В. ЧорновілК. : Смолоскип, 2014. – 1008 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ч-75
Чорновіл В. Твори в десяти томах. Т. 8: Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1993-грудень 1995) / В. ЧорновілК. : Смолоскип, 2012. – 1088 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
Ч-75
Чорновіл Вячеслав Максимович Твори : У 10 т. Т. 7: Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990-грудень 1992) / В. М. Чорновіл ; ред. кол.: А. Пашко, М. Коцюбинська, О. ЗінкевичК. : Смолоскип, 2011. – 1080 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ш95
Шуляр Василь Іванович Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія : монографія / В. І. ШулярМиколаїв : Іліон, 2012. – 876 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Українська мова
Наукові видання 2010-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А43
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск 6. Частина 2 / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. М. М. ТорчинськийХмельницький : ХмЦНП, 2013. – 308 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Б81
Бондар О. О. Аналітизм і синтетизм в українській мові: синтаксичний рівень / О. О. БондарК.; Умань : ПП Жовтий, 2011. – 328 с. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень, т. 6) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Б94
Бучко Г. Історична та сучасна українська ономастика : вибрані праці / Г. Бучко, Д. БучкоЧернівці : Букрек, 2013. – 456 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Г70
Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови / К. Г. Городенська; НАН України; Ін-т української мовиК. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови / І. В. Гороф'янюк; ред. П. Ю. Гриценко; Національна академія наук України, Ін-т української мовиВінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 304 с Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Д55
Добрилове Євангеліє 1164 року / ред. В. В. Німчук, упоряд. Ю. В. Осінчук ; НАН України, Ун-т української мови, Ін-т українознавстваЛьвів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 803 с. – (Пам'ятки української мови). – (Історія мови) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(03)
Е88
Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. Т. 6 : У-Я / уклад.: Г. П. Півторак, О. Д. ПономарівК. : Наук. думка, 2012. – 568 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)

І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Нариси з синтаксису української мови / Н. Л. ІваницькаВінниця : ВДПУ, 2011. – 183 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5)

І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм : монографія / Н. Л. Іваницька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 179 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
4У(03)
К21
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови : близько 20000 синонімічних рядів / С. Караванський. – 4-те вид., доп. і опрацьованеЛьвів : БаК, 2012. – 536 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

К56
Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : монографія / Л. М. КовальВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 316 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(03)
К83
Крохмалюк Дмитро Іванович Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. КрохмалюкК. : Літопис-ХХ, 2015. – 245 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

К90
Культура слова. Вип. 72 / ред. кол.: С. Я. Єрмоленко, К. Г. Городенська, П. Ю. Гриценко ; НАН України; Ін-т української мовиК. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 183 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)

Л59
Лінгвістичні читання : збірник наукових статей. Вип. 4 / ред. кол.: О. А. Павлушенко, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Ландо, 2011. – 345 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(6), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Л59
Лінгвістичні читання : збірник наук. статей. Вип. 3 / ред. кол.: О. А. Павлушенко, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська ; ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця : "Ландо ЛТД", 2010. – 252 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(1), ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)

Л59
Лінгвістичні читання : зб. статей. Вип. 5 / ред. кол.: О. Павлушенко, Н. Павликівська ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВДПУВінниця : Ландо, 2012 Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л59
Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2016. – 291 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Л50
Лесюк Микола Петрович Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / М. П. ЛесюкІвано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М48
Мельник Т. М. Вузлики на пам'ять. Нотатки про ЗМІ початку століття / Т. М. МельникК. : Початкова школа, 2010. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : збірник науково-методичних статей студентів і магістрантів. Вип. 2 / за ред. О. КуцеволВінниця : Веда, 2010. – 380 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : [збірник]. Вип. 4 / за ред. О. М. Куцевол, упоряд. Л. І. ФедчукВінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2012 304 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника. Випуск 5 / а ред. О. М. Куцевол, упоряд. В. В. Богатько ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 374 с. Примірники: всього:2 - (2)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : [зб. наук. -метод. статей студ. і магістрантів]. Вип. 3 / упоряд. Л. І. Федчук ; заг. ред. О. М. КуцеволВінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – 294 с Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. статей студентів і магістрантів. Вип. 4 / за ред. О. М. Куцевол, упоряд. Л. І. Федчук ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2012. – 304 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:4У
В23
Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Л. М. Айвазова, С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко, бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко, літ. ред. І. П. Білоцерківець ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т О. ДовженкаК., 2011. – 138 с. – (Академіки НАПН України ; вип. 19) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мова, культура та освіта: тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції викладачів і студентів, 18 квітня 2013 року / ред. Г. М. КалетнікВінниця : ВНАУ, 2013. – 294 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Випуск 18 / ред. Г. І. Мартинова ; Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЧеркаси, 2014. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Випуск 14-15 / ред. Г. І. Мартинова ; Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЧеркаси, 2012. – 388 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П12
Павликівська Н. М. Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до узагальнень : монографія / Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 292 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4У(03)
П12
Павликівська Наталія Михайлівна Словник мікрогідронімів Вінниччини : містить близько 4000 назв непртічних вод Вінницької області / Н. М. ПавликівськаВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 146 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)

П14
Палає пам'яті свіча. Вогонь - не згас: хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / упоряд. І. В. Гороф'янюкВінниця : Едельвейс і К, 2014. – 148 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(03)
П32
Пилипчук Дмитро Пилипович Болять мені загублені слова... : Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д. П. ПилипчукБіла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 624 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(03)
П32
Пилипчук Дмитро Пилипович Болять мені загублені слова... : Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д. П. Пилипчук. – 2-ге вид., доп.Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 856 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П44
Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали ІV Регіональної наукової студентської конференції (М. Вінниця, 2-3 квітня 2015 року) / ред. І. В. Гороф'янюк, ред. кол.: Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська, Н. І. Кухар; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 235 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

П44
Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали V Регіональної наукової студентської конференції (м. Вінниця, 28 квітня 2016 р.) / ред. І. В. Гороф'янюк ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П58
Поповський Анатолій Михайлович Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови : монографія / А. М. Поповський ; МОН України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараДніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 292 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

С48
Слободинська Т. С. Категорія атрибутивності в українській мові: особливі аспекти функціональної взаємодії : монографія / Т. С. СлободинськаВінниця : Планер, 2014. – 249 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

С48
Слободинська Тамара Степанівна Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси : монографія / Т. С. СлободинськаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 404 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(03)
С48
Словник української мови : у двадцяти томах. Т. 1 (А-Б) / уклад.: Л. Л. Шевченко, В. В. Чумак, Г. М. ЯрунК. : Наукова думка, 2010. – 911 с. – (Словники України) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГР(1), (1)
4У(03)
С48
Словник української мови: у 20-ти т. : словник містить 10908 словникових статей. Т. 2. В-ВІДСРІБЛИТИСЯ / уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М. Менько ; НАН України, Український мовно-інформаційний фондК. : Наукова думка, 2012. – 975 с. Примірники: всього:2 - (1), БІБЛОГРАФІЯ(1)

Т19
Таранець Валентин Григорович Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / В. Г. ТаранецьОдеса : КП ОМД, 2015. – 173 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т19
Таранець Валентин Григорович Українці: етнос і мова : монографія / В. Г. ТаранецьОдеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – 364 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ/h1>

Англійська мова та література
Аналітичні статті. 2015 р.

 1. Akhadova I. Discover Kyiv : [відкриваючи Київ] / Inna Akhadova // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 14-16.
 2. American teacher's challenges : [проблеми американських вчителів] // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 46-47.
 3. Arkhanhelska O. Developing reading skills : [розвиток навичок читання] / Olena Arkhanhelska // English language & culture. – 2015. – February (№ 4). – С. 23-27.
 4. Autumn holidays in the USA : [осінні свята в США] // English language & culture. – 2015. – November № 21). – С. 9-10.
 5. Bertrand J. Working in pairs and groups : [робота в парах і групах] / Jo Bertrand // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 8-9.
 6. Birthday present : [день народження: презентація] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 8. – С. 11.
 7. Bondarenko O. A woman's image in the art : [образ жінки в мистецтві] / Olha Bondarenko // English language & culture. – 2015. – March (№ 5). – С. 12-16.
 8. Burlachenko L. Computers in our life : [комп'ютери в нашому житті] / Lada Burlachenko // English language & culture. – 2015. – February (№ 4). – С. 15-16.
 9. Burlachenko L. Shopping : [покупки] / L. Burlachenko // English language & culture. – 2015. – December (№ 24). – С. 4-5, 23-24.
 10. Charlie Chaplin : [Чарлі Чаплін : урок] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 6. – С. 14-17.
 11. Christmas : [Різдво] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – №12. – С. 9-11.
 12. Dabizha S. Intelligent robots : [розумні роботи] / Svitlana Dabizha // English language & culture. – 2015. – January (№ 2). – С. 13-15.
 13. Developing critical thinking : [розвиток критичного мислення] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 11. – С. 4-5.
 14. Environmental organizations in Ukraine : [екологічні організації в Україні] // English language & culture. – 2015. – May (№ 9). – С. 31-32.
 15. Extreme sport : [екстремальний спорт] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 5. – С. 12-14.
 16. Family photo album // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 1. – С. 10-12.
 17. Furman H. Rap music : [музика в стилі реп : урок] / Hennadiy Furman // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 31-33.
 18. Games : [ігри] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 4. – С. 5-8.
 19. Gurska N. Music and personality : [музика та особистість] / Natalia Gurska // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 10-12.
 20. Havrysh L. School Subjects : [шкільні предмети: урок, 3 клас] / Liudmyla Havrysh // English language & culture. – 2015. – July (№ 14) . – С. 6-9 (Дод.).
 21. Horbach O. Where there is love - there is life : [де є любов - там є життя: сценарій] / O. Horbach // English language & culture. – 2015. – June (№ 11). – С. 22-29.
 22. Horova L. Around the English-speaking world : [англомовний світ: сценарій] / L. Horova // English language & culture. – 2015. – June (№ 11). – С. 14-17.
 23. Hostels : [гуртожитки] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 2. – С. 26-28.
 24. How to take charge of your unruly class : [як взяти відповідальність за неслухняний клас] // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 10-12.
 25. Hubich L. Seasons and weather : [пори року і погода] / L. Hubich // English language & culture. – 2015. – November (№ 22). – С. 12-15.
 26. IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 2014-2015 н. р. // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 18-40.
 27. Ivanova H. Nobody is forgotten, nothing is forgotten : [ніхто не забутий, ніщо не забуте: урок] / H. Ivanova // English language & culture. – 2015. – April (№ 8). – С. 6-8.
 28. Kalko V. O. Developing English reading skills of secondary school students : [розвиток англомовних умінь читання в учнів загальноосвітніх шкіл] / V. O. Kalko // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 19-22.
 29. Karnashenko O. Holidays and traditions in Ukraine and England : [свята і традиції в Україні та Англії] / O. Karnashenko // English language & culture. – 2015. – January (№ 1). – С. 21-23.
 30. Kashketova O. Ukraine, my Motherland : [Україна - моя батьківщина] / O. Kashketova // English language & culture. – 2015. – December (№ 23). – С. 13-23.
 31. Kolisnichenko A. Famous Ukrainian writers : [знамениті українські письменники] / A. Kolisnichenko // English language & culture. – 2015. – November (№ 22). – С. 16-19.
 32. Korin L. England : [Англія: урок] / Larysa Korin // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 20-23.
 33. Korin L. May day celebrations : [травневі свята: урок] / L. Korin // English language & culture. – 2015. – May (№ 9). – С. 25-30.
 34. Krukivska I. Reading in the educational process : [читання в навчальному процесі] / Iryna Krukivska // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 28-29.
 35. Krukivska I. Travelling to Egypt : [подорож до Єгипту] / I. Krukivska // English language & culture. – 2015. – June (№ 12). – С. 11-16.
 36. Kryvosheya S. The world around us : [світ навколо нас: урок] / S. Kryvosheya // English language & culture. – 2015. – April (№ 8). – С. 14-15.
 37. Kukshyn L. Old customs in the modern world (Grades 4-5) : [давні звичаї в сучасному світі: урок, 4-5 клас] / Larysa Kukshyn // English language & culture. – 2015. – July (№ 14) . – С. 10-12 (Дод.).
 38. Kulinich L. Outstanding musicians. Paul McCartney : [прогресивні музиканти. Пол Маккартні] / Liubov Kulinich // English language & culture. – 2015. – February (№ 3). – С. 16-17.
 39. Kunysheva L. Natural world is in danger : [природа в небезпеці: урок] / L. Kunysheva // English language & culture. – 2015. – April (№ 8). – С. 9-13.
 40. Kvasova O. G. Constructing valid classroom reading test tasks (multiple choice guestions) for university students (notes on a workshop) : [конструювання валідних тестових завдань типу "множинний вибір" для перевірки вмінь читання студентів університету] / O. G. Kvasova // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 40-47
 41. Let's go to the cinema! : [давайте сходимо в кіно!] // Англійська мова.Усе для репетитора. – 2015. – № 1. – С. 24-25.
 42. Levchuk T. Scotland : [Шотландія] / T. Levchuk // English language & culture. – 2015. – January (№ 1). – С. 15-17.
 43. Lukarzhevska S. At the farm : [на фермі : урок, 2 клас] / Svitlana Lukarzhevska // English language & culture. – 2015. – July (№ 14) . – С. 2-5 (Дод.).
 44. Marchenko N. We are the children of Ukraine : [ми - діти України] / N. Marchenko // English language & culture. – 2015. – September (№ 18). – С. 15-16.
 45. Me and my free time : [я і мій вільний час] // Англійська мова.Усе для репетитора. – 2015. – № 1. – С. 33-35.
 46. Medvedieva L. Sports and games in modern world : [спорт в сучасному світі] / Larysa Medvedieva // English language & culture. – 2015. – February (№ 4). – С. 17-22.
 47. Molokova M. Medicine and health : [медицина і здоров'я] / M. Molokova // English language & culture. – 2015. – October (№ 20). – С. 13-14.
 48. Molotkova H. What? Where? When? : [Що? Де? Коли? 7-8 клас] / Halyna Molotkova, Svitlana Molotkova // English language & culture. – 2015. – August (№ 15). – С. 25-27.
 49. Molotkova S. Family members : [члени сім'ї] / S. Molotkova, H. Molotkova // English language & culture. – 2015. – December (№ 24). – С. 16-17.
 50. Molotkova S. Lviv, my charming city : [Львів, моє чарівне місто] / Svitlana Molotkova, Halyna Molotkova // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 17-19.
 51. Molotkova S. Thanksgiving day : [день подяки : урок] / Svitlana Molotkova, Halyna Molotkova // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 17-19.
 52. Mudra L. School life : [шкільне життя] / L. Mudra // English language & culture. – 2015. – December (№ 24). – С. 13-15.
 53. Nahuliak S. Euromaydan and revolution of dignity : [євромайдан та революція гідності] / Svitlana Nahuliak // English language & culture. – 2015. – February (№ 4). – С. 28-29.
 54. Novikova S. Development of astronautics. Satellites. Form 10 : [розвиток астронавтики, супутники 10 клас] / Svitlana Novikova, Natalia Koretska // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 17-22.
 55. Novitska T. Computer safety : [комп'ютерна безпека] / Tetiana Novitska // English language & culture. – 2015. – January (№ 2). – С. 19-21.
 56. Nozdrachova O. School as a way of life : [школа як шлях життя] / Olena Nozdrachova // English language & culture. – 2015. – August (№ 16). – С. 17-20.
 57. Orientation in the kitchen : [орієнтування на кухні] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 2. – С. 29-31.
 58. Pasichnyk V. What personality are you? : [яка ви є особистість?] / V. Pasichnyk // English language & culture. – 2015. – June (№ 12). – С. 17-18.
 59. Perevezentseva O. A magic world of science : [чарівний світ науки] / Olena Perevezentseva // English language & culture. – 2015. – January (№ 2). – С. 7-9.
 60. Places and time : [артиклі, прийменники] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 9. – С. 37.
 61. Professions : [професії: вчитель, актор, журналіст, винахідник] // English language & culture. – 2015. – May (№ 9). – С. 8-24.
 62. Prots V. Cities of Ukraine (form 9) : [міста України (9 клас)] / Victoria Prots // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 6-7.
 63. Pyatysheva N. Imaginary trip to Kyiv (role play - competition lesson) : [віртуальна подорож до Києва (рольова гра - урок-змагання)] / Natalia Pyatysheva // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 8-13.
 64. Pyzh N. William Shakespeare: the greatest playwright and poet : [Вільям Шекспір: великий драматург і поет] / Nadia Pyzh // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 9-13.
 65. Riy L. Living in time of war : [життя під час війни] / Liubow Riy // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 13-16.
 66. Riy L. Places to visit in London : [визначні міста Лондона] / L. Riy // English language & culture. – 2015. – December (№ 24). – С. 18-20.
 67. Rohovska Y. American holidays. Thanksgiving day : [американські свята. День подяки] / Y. Rohovska // English language & culture. – 2015. – November № 21). – С. 11-14.
 68. Rohovska Y. Music in our life. Elton John : [музика в нашому житті. Елтон Джон] / Yulia Rohovska // English language & culture. – 2015. – February (№ 3). – С. 14-15.
 69. Rusakov K. I. Nonlinear-optical processes at streamer discharge in semiconductors : [нелінейно-оптичні процеси в напівпроводниках] / K. I. Rusakov, V. V. Parashchuk // Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2015. – № 1. V. 18. – С. 36-39.
 70. Safety rules on the water : [правила безпеки на воді] // Англійська мова.Усе для репетитора. – 2015. – № 1. – С. 21-22.
 71. Sayenko Z. Science and technology : [наука та технологія] / Zhanna Sayenko // English language & culture. – 2015. – January (№ 2). – С. 10-12.
 72. Schools in the UK : [школи в Англії] // English language & culture. – 2015. – August (№ 15). – С. 32.
 73. Sereda N. Agata Christie: dedicated to 125 anniversary from the date of birth : [Агата Крісті: присвячено до 125-річчя від дня народження] / N. Sereda // English language & culture. – 2015. – November № 21). – С. 17-18.
 74. Shestakova I. Advertisement: pros and cons : [реклама: плюси і мінуси] / Iryna Shestakova // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 23-24.
 75. Sokyrko N. The political structure of the USA : [політична система США] / N. Sokyrko // English language & culture. – 2015. – June (№ 12). – С. 22-25.
 76. Soroka T. Around Great Britain (Grade 5) : [подорож Англією : урок, 5 клас] / Tamara Soroka // English language & culture. – 2015. – August (№ 15). – С. 17-21.
 77. Speaking and writing : [письмо і читання] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 7. – С. 5-8.
 78. Spitsyna I. Going on a trip : [збираємося у подорож] / Iryna Spitsyna // English language & culture. – 2015. – July (№ 13). – С. 28-30.
 79. St. Valentine's day : [день святого Валентина : сценарії] // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 78-119.
 80. Suggestions on teaching pronunciation : [порада до навчання вимови] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 10. – С. 4-9.
 81. Sundareva L. Wanders around us : [чудеса навколо нас: Льюїс Керролл] / L. Sundareva // English language & culture. – 2015. – November № 21). – С. 19-23.
 82. Svid O. A tour around Poltava (form 9) : [тур навколо Полтави (9 клас)] / Oksana Svid // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 20-25.
 83. Svid O. Sport in our life : [спорт в нашому житті] / O. Svid // English language & culture. – 2015. – December (№ 24). – С. 10-12.
 84. Syvokin O. Easter traditions : [традиції Великодня] / Olha Syvokin // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 6-8.
 85. Tananova J. Nanotechnologies in the modern world : [нанотехнології в сучасному світі] / Julia Tananova // English language & culture. – 2015. – January (№ 2). – С. 22-23.
 86. The right holidays for you : [свята для вас] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2015. – № 3. – С. 21-23.
 87. Tkach N. Getting around London : [подорож Лондоном] / N. Tkach // English language & culture. – 2015. – January (№ 1). – С. 6-8.
 88. Tkach N. School things : [шкільні речі] / Natalia Tkach // English language & culture. – 2015. – August (№ 16). – С. 21-22.
 89. Top 5 fun classroom games : [веселі ігри в класі] // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 13-14.
 90. Trach O. Laughter : [гумор] / Olha Trach // English language & culture. – 2015. – April (№ 7). – С. 25-27.
 91. Tsyhanko O. Appearance and traits of character : [зовнішність та риси характеру] / O. Tsyhanko // English language & culture. – 2015. – November № 22). – С. 10-11.
 92. Vovkotrub S. Musical festival. The sounds of music : [музичний фестиваль. Звуки музики] / Svitlana Vovkotrub // English language & culture. – 2015. – February (№ 3). – С. 18-20.
 93. Women's rights : [права жінок] // English language & culture. – 2015. – March (№ 5). – С. 28-29.
 94. Working at summer language camp : [праця в літньому мовному таборі] // English language & culture. – 2015. – June (№ 11). – С. 5-10.
 95. Yanchenko S. Education in Ukraine and Great Britain [освіта в Україні та Великобританії] / S. Yanchenko // English language & culture. – 2015. – November № 21). – С. 24-26.
 96. Yanchenko S. School subjects : [шкільні предмети] / Svitlana Yanchenko // English language & culture. – 2015. – August (№ 16). – С. 23-25.
 97. Yarzhemska T. The best in the world : a glimpse of Odesa : [найкраща у світі: блиск Одеси] / Tetiana Yarzhemska // English language & culture. – 2015. – March (№ 6). – С. 26-28.
 98. Yukhumchuk S. A trip to animal planet (Grade 4) : [подорож до планети тварин : урок, 4 клас] / Svitlana Yukhumchuk // English language & culture. – 2015. – July (№ 14) . – С. 13-16 (Дод.).
 99. Yukhymovych N. Around the USA : [подорож Америкою] / N. Yukhymovych // English language & culture. – 2015. – January (№ 1). – С. 24-26.
 100. Абашник Л. А. Люди та стосунки : [урок англійської] / Л. А. Абашник // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 39-52
 101. Англійська для наймолодших // Дошкілля. – 2015. – № 2. – С. 1-30.
 102. Англійські письменники // English language & culture. – 2015. – October (№ 19). – С. 13-23.
 103. Андріюк І. А. Розвиток іншомовного мовлення школярів / І. А. Андріюк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 9-15
 104. Андрошулік І. С. The seasons. The weather (2 клас) : [пори року, погода] / І. С. Андрошулік // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 23-25.
 105. Анікін О. М. Beauty and the beast : [красуня і чудовисько] / О. М. Анікін // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 35-38.
 106. Анікін О. М. Урок "Зовнішність". 1 клас / О. М. Анікін // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 21-22.
 107. Бабич Т. А. There is no time to spare... do your share! (9 form) : [вже не лишилось часу... зробіть свій внесок! (9 клас)] / Т. А. Бабич // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 12-14.
 108. Балагура Л. Children and their parents. Англійська мова. 10 клас / Л. Балагура // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 36-39.
 109. Балагура Л. Ф. Bernard Shaw and his immortal comedy "Pygmalion" : [Бернард Шоу та його безсмертна комедія "Пігмаліон"] / Л. Ф. Балагура // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 105-108.
 110. Батраченко К. Г. Розвивальні ігри та інтерактивні вправи на уроках англійської мови у початкових класах / К. Г. Батраченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 5-11.
 111. Батюк М. М. Розвиток мовленнєвих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій / М. М. Батюк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 1. – С. 7-15
 112. Бачинська Н. Вплив гри на вивчення англійської мови / Наталія Бачинська // English language & culture. – 2015. – August (№ 15). – С. 11-16.
 113. Безносенко С. Ю. Why do we go to school? (10 form) : [чому ми ходимо до школи? (10 клас)] / С. Ю. Безносенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 24. – С. 38-39.
 114. Береговенко К. М. Books and libraries (8 form) : [книги та бібліотекарі (8 клас)] / К. М. Береговенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 19-20.
 115. Береговенко К. М. Music groups (8 form) : [музичні групи (8 клас)] / К. М. Береговенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 43-45.
 116. Бехтер Т. В. Природа (5 клас) / Т. В. Бехтер // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 10-12.
 117. Бзита І. М. Завдання для домашнього читання (8 клас, за підручником Л. Биркун) / І. М. Бзита // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 49-50.
 118. Било О. Д. Spring is coming : [весна настає] / О. Д. Било // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 72-77.
 119. Бігунова Н. Схвалення, похвала, комплімент та лестощі як тактики реалізації стратегії пом'якшення висловлювання / Н. Бігунова // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 86-89
 120. Білогорка Л. Використання відеоресурсів Інтернету у формуванні англомовних комунікативних навичок студентів міжнародних економічних спеціальностей / Л. Білогорка // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 103-107
 121. Білозерська М. В. Віртуальна подорож Великобританією / М. В. Білозерська // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 70-74.
 122. Бойко Н. П. Календарне планування до підручника 3 класу О. Карп'юк, А. Несвіт / Н. П. Бойко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 2-18.
 123. Бондаренко А. А. Королівська сім'я (11 клас) / А. А. Бондаренко // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 40-42.
 124. Бондарчук З. Й. Англійський спосіб життя (7 клас) / З. Й. Бондарчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 27-28.
 125. Бреденко Р. Г. Travelling to Wales (role-play for students of the 10 form) : [подорож до Уельса (рольова гра для 10 класу)] / Р. Г. Бреденко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 33-35.
 126. Бреденко Р. Г. Музичне життя англомовних країн. Розмова про музику в різних ситуаціях (11 клас) / Р. Г. Бреденко // Англійська мова та література. – 2015. – №16/18. – С. 91-92.
 127. Бутенко Ю. В. Some special holidays in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : [літні свята у Великобританії та Північній Ірландії] / Ю. В. Бутенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 29-34.
 128. Бутковська Н. О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів / Н. О. Бутковська // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 15-19
 129. Бутова Л. В. Підвищення мовної активності учнів на уроках / Л. В. Бутова // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 67-69.
 130. Варава Т. Ю. What is translation? Kinds of interpreting [що таке переклад? Види тлумачення] / Т. Ю. Варава // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 25-27.
 131. Вєтух С. І. Food and drinks all over the world (5 form) : [їжа і напої в країнах світу (5 клас)] / С. І. Вєтух // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 13-15.
 132. Вінюкова О. Комунікативний підхід до вивчення англійської мови / Оксана Вінюкова // English language & culture. – 2015. – January (№ 1). – С. 4-5
 133. Вовк А. С. Holidays and customs (6 form) : [свята та традиції] / А. С. Вовк // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 36-37.
 134. Вовщук Л. В. Великобританія : 10 клас / Л. В. Вовщук // Географія. – 2015. – № 1/2. – С. 67-77
 135. Волкова О. В. My toys : [мої іграшки] / О. В. Волкова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 25-28.
 136. Вольф Н. С. Формування в учнів комунікативної компетенції / Н. С. Вольф // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 2-6
 137. Гаврилюк І. А. Глобальні проблеми людства (9 клас, інтегрований урок: географія та англійська мова) / І. А. Гаврилюк, О. О. Лисицька // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 44-48.
 138. Гайдамака Т. М. Famous writers (8 клас, за підручником А. Несвіт) : [урок за творчістю Т. Шевченка] / Т. М. Гайдамака // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 77-79.
 139. Гелемб'юк К. Ф. "Верховино, світку ти наш.." : Ідея любові до батьківщини у вірші Роберта Бернса "Моє серце в верховині..." : [урок] / К. Ф. Гелемб'юк, Л. В. Грицюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 14-15
 140. Геращенко О. І. Практика перекладу наукової та технічної літератури / О. І. Геращенко, О. М. Донцова, К. М. Вельчева // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 15-24.
 141. Герелес Т. С. One road leads to London... : [урок-екскурсія Лондоном] / Т. С. Герелес // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 35-37.
 142. Гладюк І. Travelling. Holiday blog. Англійська мова, 8 клас : [подорожі, святковий блог] / Інна Гладюк // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 23-28.
 143. Глущенко Ж. Є. Важливість застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови / Ж. Є. Глущенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 18-21
 144. Горбаченко І. Агата Крісті. Англійська мова / І. Горбаченко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 43.
 145. Горбунова В. А. Sleeping beauty : [спляча красуня] / В. А. Горбунова, Т. С. Солопченко, Н. В. Танасенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 70-73.
 146. Грищук Л. М. Thanksgiving day : [День подяки] / Л. М. Грищук // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 72-75.
 147. Гулій Т. Розвиток потенційного словникового запасу при вивченні англійської мови / Т. Гулій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10. – С. 29-31
 148. Гусєва Н. Залізний Редьярд : цикл уроків за творами Редьярда Кіплінга : 7-й клас : [2 уроки] / Наталя Гусєва // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 14-22
 149. Данилюк І. Англійська мова : орієнтовне календарно-тематичне планування для старшої групи / І. Данилюк // Дитячий садок. – 2015. – Червень (№ 11). – С. 16-26.
 150. Данилюк І. У нас у гостях Вінні Пух : заняття з англійської мови у старшій групі / І. Данилюк // Дитячий садок. – 2015. – Червень (№ 11). – С. 30-31.
 151. Дашівець С. Г. Інтегровані уроки з англійською мовою / С. Г. Дашівець // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 46-54
 152. Демченко Т. М. Зовнішність. Частини тіла. Дієслово Have got/has got / Т. М. Демченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 37-39.
 153. Діденко Н. В. ABC party : [свято абетки]. 1 клас / Н. В. Діденко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 46-47.
 154. Діденко Н. В. Олімпіада з англійської мови в 5 класі / Н. В. Діденко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 26-28.
 155. Добровольська Л. Д. Alice in wonderland (8 form) : [Аліса в країні чудес (8 клас)] / Л. Д. Добровольська // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 100-102.
 156. Донцова О. М. Технологія навчання "M-learning" з використання сайту кабінету іноземних мов / О. М. Донцова, К. М. Вельчева, О. І. Геращенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 22-24
 157. ДПА у 2014/2015 навчальному році // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 8-19.
 158. Драч А. С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для навчання читання майбутніх учителів англійської мови / А. С. Драч // Іноземні мови. – 2015. – № 3. – С. 37-44
 159. Дроздовська І. В. Шкільні речі : [урок англійської. 1 клас] / І. В. Дроздовська // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 29-31.
 160. Дромашко Г. М. Використання міждисциплінарних зв'язків для підвищення мотивації учнів / Г. М. Дромашко // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 70-71.
 161. Дубовик Н. В. What does it mean to be happy? (10 form, lesson-psychological training) : [що означає бути щасливим? (урок-психологічний тренінг)] / Н. В. Дубовик // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 20-23.
 162. Дубовик Н. В. What does it mean to be happy? : [що означає бути щасливим? : (урок. 10 клас)] / Н. В. Дубовик // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 20-23.
 163. Дуда О. Особливості функціонування кредитно-банківських термінів англійської мови у фахових текстах / Олександра Дуда // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 102-106
 164. Дуленчук У. Д. Специфіка контролю і оцінювання вмінь з читання / У. Д. Дуленчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 13-17
 165. Дьоміна О. М. he wonderful world of reading (6 клас, авторська програма факультативного курсу) : [дивний світ читання] / О. М. Дьоміна // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 5-33.
 166. Дьоміна О. М. Puppet theatre at school [ляльковий театр у школі] / О. М. Дьоміна // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 25-29.
 167. Жирна І. М. More about birds : [більше про птахів] : інтегрований урок з англійської мови та довкілля / І. М. Жирна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 26-28
 168. Жирна І. М. Активізація діяльності дітей на уроках / І. М. Жирна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 15-16.
 169. Жирна І. М. Завдання для роботи з обдарованими учнями у 4 класі / І. М. Жирна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 1. – С. 16-21.
 170. Жубинська М. І. Людина і довкілля (8 клас) / М. І. Жубинська // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 56-59.
 171. Журлакова Ю. Пригоди Пряничка-Різдвяничка : англійська казка до зимових свят / Ю. Журлакова, Г. Остапенко // Джміль. – 2015. – № 6. – С. 28-32.
 172. Заболотня О. О. Кінематограф (8 клас) / О. О. Заболотня // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 21-23.
 173. Загородна Л. Апроксимативне представлення емотивів у перекладі як прояв мовної особистості перекладача / Л. Загородна // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 99-102.
 174. Задворна О. С. Молодіжні організації та рухи. Участь молоді у громадському житті (11 клас) / О. С. Задворна // Англійська мова та література. – 2015. – №16/18. – С. 82-85.
 175. Заклевська О. І. Молодь і мистецтво (11 клас) / О. І. Заклевська // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 46-50.
 176. Законова Н. Inventions in the modern world : [винаходи в сучасному світі]. Англійська мова. 11 клас / Наталія Законова // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 57-58.
 177. Заремба В. М. Знавці іноземних мов / В. М. Заремба, Т. І. Куліковська // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 76-77.
 178. Зіннуров Е. І. Технологія використання інформаційних засобів навчання / Е. І. Зіннуров // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 37-43
 179. Златина А. В. Обучение диалогической речи в процессе преподавания иностранного языка в школе / А. В. Златина // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 2-6
 180. Іваницька Н. Предикативно-адвербіальна модель локалізованого буття як tertium comparationis дієслівної синтагматики (українська паралель) / Ніна Іваницька, Наталя Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск №22. – С. 251-258
 181. Ігнатьєва С. В. English party : [англійська вечірка] : виховний захід / С. В. Ігнатьєва // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 38-41.
 182. Ігратьєва С. В. Тести для 2 класу / С. В. Ігратьєва // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 16-18.
 183. Ізвєкова Н. С. A little house in the wood : [маленька хатка в лісі] у рамках тижня англійської мови / Н. С. Ізвєкова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 33-35
 184. Ільвес В. В. Getting around the town : [подорож містом] / В. В. Ільвес // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 34-37.
 185. Ільченко Г. К. Contemporary literary life in the USA : [сучасне літературне життя в Америці] / Г. К. Ільченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 66-68.
 186. Ільченко Г. К. Сполучені Шати Америки (11 клас, орієнтований календарно-тематичний план) / Г. К. Ільченко // Англійська мова та література. – 2015. – №16/18. – С. 93-94.
 187. Ільченко О. С. Тестування / О. С. Ільченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 19-23.
 188. Ільченко О. С. Тестування : [англійська мова. 2, 3, 4 класи] / О. С. Ільченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 10-14; Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 13-16.
 189. Іщенко О. Скажи мені, хто твій друг : бінарний урок з української та англійської мов у 3-му класі / О. Іщенко, О. Лосєва // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 48-50.
 190. Іщук А. П. Mass media : [засоби масової інформації: урок] / А. П. Іщук // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 4-13.
 191. Камишова Н. В. Святкування Дня матері в країнах Європи / Н. В. Камишова // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 68-70.
 192. Камінська-Клецкова Я. Моніторинг діяльності вчителя в системі уроків / Я. Камінська-Клецкова // English language & culture. – 2015. – November № 22). – С. 4-6.
 193. Камінська-Клецкова Я. Соціокультурні медіанавчальні проекти / Яніна Камінська-Клецкова // English language & culture. – 2015. – August (№ 16). – С. 7-13.
 194. Камінська-Клецкова Я. Ю. Моніторинг діяльності вчителя іноземної мови в системі уроків / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 16-18.
 195. Камінська-Клецкова Я. Ю. Мотивація комунікативної діяльності у процесі формування граматичної компетенції / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 72-77.
 196. Камінська-Клецкова Я. Ю. Мотивація комунікативної діяльності учнів у процесі формування англомовної граматичної комтененції / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 39-44.
 197. Камінська-Клецкова Я. Ю. Соціокультурні медіаосвітні проекти / Я. Ю. Камінська-Клецкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 5-11.
 198. Караневич М. Врахування прагматичного чинника як умова досягнення адекватності художнього перекладу / Мар'яна Караневич // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 90-96
 199. Карнашенко О. Г. Holidays and traditions in Great Britain and Ukraine : [світа і традиції у Великій Британії та в Україні] / О. Г. Карнашенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 32-34.
 200. Карпова О. Л. Свято англійської мови. 1 клас / О. Л. Карпова, О. А. Плис // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 45-48.
 201. Карп'юк О. Орієнтовне календарно-тематичне планування навчального матеріалу НМК "English 4" / Оксана Карп'юк // English language & culture. – 2015. – September (№ 18). – С. 4-10.
 202. Качанова О. В. Eurovision song contest : [співочий конкурс "Євробачення"] / О. В. Качанова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 33-43.
 203. Квєткіна В. У готелі. Англійська мова. 9 клас / Віталіна Квєткіна // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 45-47.
 204. Кириченко Р. О. Охорона праці на уроках англійської мови / Р. О. Кириченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 98-99.
 205. Кириченко Р. О. Позакласні заходи з англійської мови / Р. О. Кириченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 100-109
 206. Кирпа А. В. Великобританія (9 клас) / А. В. Кирпа // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 47-50.
 207. Кирпа А. В. З надією на майбутнє: чи є в планети шанс? (9 клас, урок-дебати, заснований на кейс-методі) / А. В. Кирпа // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 2-7.
 208. Кирпа А. В. Засоби масової інформації (11 клас) / А. В. Кирпа // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 25-26.
 209. Клименко О. А. Everything is good in its season : урок-дискусія : [пори року] / О. А. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 1. – С. 34-39
 210. Клименко С. І. The adventures of Pinocchio : урок позакласного читання у 4 класі : [пригоди Піноккіо] / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 20-22.
 211. Клименко С. І. Вікторина: "Веселі старти". Для учнів 1-х класів / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 40-41.
 212. Клименко С. І. День друзів у США / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 38-39.
 213. Клименко С. І. Міжнародний день "Спасибі" / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 24-25.
 214. Клименко С. І. Міжнародний день туризму. Позакласний захід / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 29-30.
 215. Клименко С. І. Пори року. 3 клас / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 19.
 216. Климова Г. І. Detectives and spies (5 form, based on the textbook "Discover English 1") : [детективи і шпигуни: урок для 5 класу за підручником "Discover English 1"] / Г. І. Климова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 28-30.
 217. Климчук М. О. Урок англійської мови у 4 класі / М. О. Климчук // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 26-27.
 218. Клишко Т. В. Spring is coming : [весна йде] / Т. В. Клишко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 36-39.
 219. Коваленко А. М. Порівняння часових форм Past Simple та Present Perfect (7 клас) / А. М. Коваленко // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 29-31.
 220. Коваленко-Будянська О. В. Охорона навколишнього середовища (7 клас) / О. В. Коваленко-Будянська // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 14-18.
 221. Коваленко-Будянська О. В. Тестування як засіб контролю вивчення англійської мови / О. В. Коваленко-Будянська // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 72-75.
 222. Коваль Я. В. Seasons and weather. 3 клас : [пори року і погода] / Я. В. Коваль // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 23-24.
 223. Ковальова С. В. З Днем народження, Теді! 1 клас / С. В. Ковальова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 17-18.
 224. Ковтун О. М. Незвичайні захоплення (бінарний урок: англійська мова, інформатика) / О. М. Ковтун // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 27-29.
 225. Коган Е. А. Funny English (5 form) : [весела англійська (5 клас)] / Е. А. Коган // Англійська мова та література. – 2015. – № 24. – С. 18-19.
 226. Козаренко О. В. Урок-проект "School life" (7 form) : [шкільне життя (7 клас)] / О. В. Козаренко // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 11-13.
 227. Коземко Е. В. Як керувати пізнавальною діяльністю учнів на уроках та в позакласній роботі / Е. В. Коземко // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 68-70.
 228. Козир С. І. Travelling to the kingdom of the simple tense. 4 клас. минулі події / С. І. Козир // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 1. – С. 40-42.
 229. Колісніченко К. Т. Найкращий друг (7 клас, за підручником А. Несвіт) / К. Т. Колісніченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 24-27.
 230. Коломієць Я. В. Алфавіт. Подорож країною "ABC" / Я. В. Коломієць // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 33.
 231. Коломієць Я. В. Тест з аудіювання для учнів 2 класу / Я. В. Коломієць // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 27-29.
 232. Коломієць Я. В. Тест з письма для учнів 2 класу / Я. В. Коломієць // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 21-26.
 233. Коломієць Я. В. Тест з читання для учнів 2 класу / Я. В. Коломієць // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 30-32.
 234. Комарницька О. Е. Повторення. Шкільне приладдя / О. Е. Комарницька // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 29-31.
 235. Комарницька О. Е. Свята. Кольори. 2 клас / О. Е. Комарницька // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 32-33.
 236. Корвуд О. Ю. Можливості роботи з інтерактивною дошкою / О. Ю. Корвуд // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 12-14.
 237. Корнелюк В. І. Cities of the USA (10 form) : [міста США (10 клас)] / В. І. Корнелюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 34-36.
 238. Корнелюк С. В. Fashion parade (8 form) : [парад моди (8 клас)] / С. В. Корнелюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 38-39.
 239. Корнелюк С. В. Good and bad manners (5 form) : [гарні та погані манери (5 клас)] / С. В. Корнелюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 48-50.
 240. Корнелюк С. В. Music is the universal language of the world (8 form) : [музика - універсальна мова світу (8 клас)] / С. В. Корнелюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 40-42.
 241. Корнієнко В. Ю. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні англійської мови / В. Ю. Корнієнко // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 7-11
 242. Корявець А. Discoveries and inventions : [відкриття і винаходи]. Англійська мова. 8 клас / Алла Корявець // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 53-56.
 243. Костюк Л. А. In a literary world (8 form) : [у світі літератури (Р. Бернс, В. Шекспір, Р. Кіплінг, 8 клас)] / Л. А. Костюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 53-57.
 244. Костюк Л. А. Ефективність використання інтерактивних методів / Л. А. Костюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 61-66
 245. Костюк Лідія. Тарас Шевченко: минуле, теперішнє, майбутнє... : бінарний урок для учнів старших класів з української літератури та англійської мови / Л. Костюк, О. Романів // Дефектолог. – 2015. – № 6 (Червень). – С. 30-35
 246. Костюкович О. П. The most popular cartoons and their characters (2 form) : [найбільш популярні мультфільми та їх персонажі (2 клас)] / О. П. Костюкович // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 23-25.
 247. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 5 : Порівняльна характеристика персонажів / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 18.
 248. Кравчук І. М. Olympic cames (6 form, textbook by A. Nesvit) : [олімпійські ігри (6 клас, за підручником А. Несвіт)] / І. М. Кравчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 31-33.
 249. Красняник О. С. Colours. Form 1 : [кольори. 1 клас] / О. С. Красняник // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 19-20.
 250. Красняник О. С. Seasons and weather (form 2) : [пори року і погода (2 клас)] / О. С. Красняник // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 17-18.
 251. Красняник О. С. Велика Британія. Лондон / О. С. Красняник // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 21-22.
 252. Красняник О. С. Роль пісні на уроках : [англійської] / О. С. Красняник // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 34-36.
 253. Кривошея С. В. The world around us is wonderful. Protect it! (8 form) : [світ навколо нас дивовижний. Захистимо його! (8 клас)] / С. В. Кривошея // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 38-39.
 254. Крищенко В. А. Шкільна олімпіада для учнів 4-х класів / В. А. Крищенко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 22-23.
 255. Крюкова С. В. Ukraine is our Motherland : (матеріали для 5-11 класів) : [Україна - наша Батьківщина] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 16-25.
 256. Крюкова С. В. What do you know about English traditions and customs? (7 form) : [що ви знаєте про англійські звичаї і традиції: урок в 7 класі] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 60-63.
 257. Кужель О. М. Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп'ютерної програми / О. М. Кужель // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 20-27
 258. Кузнєцова Н. Ю. A romance Island : [романтична Ісландія] / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 57-59.
 259. Кузнєцова Н. Ю. Welcome to the countries of the commonwealth : [ласкаво просимо до країн Британської співдружності] / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 65-67.
 260. Кузнєцова Н. Ю. Використання творчих завдань та ігор під час вивчення іноземної мови / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 5-7.
 261. Кузнєцова Н. Ю. Гра-змагання "Holidays" / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 23-24.
 262. Кузнєцова Н. Ю. Завдання конкурсу знавців англійської мови (для учнів старших класів) / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 67-71.
 263. Кузьмичева Н. А. Education in different countries : [освіта в різних країнах] / Н. А. Кузьмичева // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 32-35.
 264. Кукла О. В. Особливості навчання іноземної мови учнів початкової школи / О. В. Кукла // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 15-20
 265. Кулаженко М. О. Відкритий захід в рамках тижня англійської мови в 1-4 класах / М. О. Кулаженко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 40-41.
 266. Кулаженко М. О. Урок-подорож. Природа навколо нас : підсумковий урок з теми "Природа" у 3 класі / М. О. Кулаженко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 16-19.
 267. Кулаженко М. О. Чарівна квітка. 2-й клас / М. О. Кулаженко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 32-33.
 268. Кулинич Л. В. Parents are special people : [батьки - особливі люди] / Л. В. Кулинич // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 34-37.
 269. Кутько Ю. І. Musik in our life : [музика в нашому житті] / Ю. І. Кутько // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 29-34.
 270. Кутько Ю. І. Проблеми навколишнього середовища (9 клас, дистанційний курс) / Ю. І. Кутько // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 28-35
 271. Кутько Ю. І. Проблеми навколишнього середовища (9 клас, дистанційний курс) / Ю. І. Кутько // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 55-64.
 272. Лаврінець О. Тексти для аудіювання / Олена Лаврінець // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 56-59.
 273. Лайко Ю. Г. Зразки завдань для складання ДПА / Ю. Г. Лайко // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 12-17.
 274. Ларіна О. Seasons and weather. Англійська мова : [пори року і погода] / Олена Ларіна // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 31-32.
 275. Латій О. О. Місце, роль і значення комунікативних вправ / О. О. Латій // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 106-116
 276. Латік Н. М. Бінарний урок з географії та англійської мови на тему "Географічна характеристика природної зони мішаних лісів", 8 клас / Н. М. Латік, Ю. В. Бутенко // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 12. – С. 23-32.
 277. Левчук К. С. Самостійна робота учнів над іншомовним граматичним матеріалом / К. С. Левчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 45-48
 278. Леперт О. А. Environmental protection (11 form) : [охорона довкілля (11 клас)] / О. А. Леперт // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 25-27.
 279. Лєбєдєва В. К. Easter in Britain and Ukraine : [Великдень в Англії та Україні] / В. К. Лєбєдєва // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 76-79
 280. Лисак О. О. In the world of animals : [у світі тварин] / О. О. Лисак // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 29.
 281. Литвинчук С. В. Три служби Батьківщини (9 клас) : [про Д. І. Менделєєва] / С. В. Литвинчук, Ю. Л. Авраменко // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 55-59.
 282. Логвиненко Н. М. Міста та визначні місця України (8 клас) / Н. М. Логвиненко // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 25-31.
 283. Логвіненко В. В. The business travel quiz show : [відрядження (вікторина)] / В. В. Логвіненко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 26-29.
 284. Локтіонова В. П. Українська та традиційна їжа та її приготування (5 клас, за підручником А. Несвіт) / В. П. Локтіонова // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 30-32.
 285. Лотоцька Г. І. Getting about the town (5 form) [подорож містом] / Г. І. Лотоцька // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 30-32.
 286. Любченко О. М. The cave Altamira : [печера Алтаміри] / О. М. Любченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 60.
 287. Любченко О. М. The staffordshire hoard : [Стаффордширський скарб] / О. М. Любченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 20.
 288. Магомедова Т. Д. Зимові свята: Різдво та Новий рік / Т. Д. Магомедова // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 87-90.
 289. Майданюк А. Present but simple or continuous? : урок англійської мови для 4-го класу / А. Майданюк // Учитель початкової школи. – 2015. – № 9. – С. 20-23.
 290. Майданюк А. Котра зараз година? : урок у 4-му класі / А. Майданюк // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 38-42.
 291. Маковецька Я. П. "Моя класна кімната. Складання усних розповідей з теми в present simple tense". 2 клас / Я. П. Маковецька // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 1. – С. 30-33.
 292. Маковецька Я. П. У світі граматики : конкурс знавців англійської мови для учнів 5-х класів / Я. П. Маковецька // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 29-31.
 293. Макогон С. П. A series of lessons about Kyiv (6 form, based on the textbook O. Karpiuk) : [серія уроків про Київ для 6 класу за рідручником О. Карп'юк] / С. П. Макогон // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 6-15.
 294. Максимова О. Г. Час веселых соревнований в летнем лагере / О. Г. Максимова // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 114-115.
 295. Маркова І. Г. Зимовий англомовний табір / І. Г. Маркова, О. Л. Горбач // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 91-97.
 296. Масленнікова Л. О. Спілкуємося англійською про себе та довкілля / Л. О. Масленнікова // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 67-88.
 297. Маслова Н. І. Cultural regions of the USA : [культурні регіони США] / Н. І. Маслова // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 52-64.
 298. Маслова Н. І. The build-up of american middle class : [становлення американського середнього класу] / Н. І. Маслова // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 26-32
 299. Мерзлюк О. Шкільне життя. Англійська мова. 2 клас / Олена Мерзлюк // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 19-20.
 300. Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз / Ольга Мисечко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 26-34
 301. Михасів С. Львівська шевченкіана : бінарний урок з англійської мови та художньої літератури / Світлана Михасів, Ірина Ласкій // English language & culture. – 2015. – March (№ 5). – С. 17-19.
 302. Мілокумова Г. В. Whether the weather (10 form) : [погода] / Г. В. Мілокумова // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 24-26.
 303. Мірошниченко О. А. Контрольні роботи для учнів 4 класу / О. А. Мірошниченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 6-13.
 304. Мірошниченко О. А. Контрольні роботи для учнів 4 класу / О. А. Мірошниченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 10-17.
 305. Мірошниченко Ю. Д. Ми - проти тютюнопаління (8 клас) / Ю. Д. Мірошниченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 8-10.
 306. Мірошниченко Ю. Д. Мій улюблений журнал (8 клас) / Ю. Д. Мірошниченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 5-7.
 307. Міснік Ю. Коли на уроці цікаво / Ю. Міснік // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 11/12. – С. 16-17
 308. Мітякова О. Л. Clothes according to the season (level: elementary) : [одяг згідно сезону (рівень початковий)] / О. Л. Мітякова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 26-27.
 309. Міхтєєва О. О. Having fun with friends (урок-гра) : [веселімося з друзями] / О. О. Міхтєєва // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 18-19.
 310. Мічуріна Т. В. Полілог як різновид мовленнєвої діяльності / Т. В. Мічуріна // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 2-5
 311. Мічуріна Т. В. Шляхи підвищення мовної активності учнів на уроках англійської мови / Т. В. Мічуріна // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 6-8.
 312. Мокіна А. Г. Цифрове розповідання у навчанні дошкільників аудіювання та переказування англійських казок / А. Г. Мокіна // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 18-25
 313. Мороз І. М. Міжпредметні зв'язки як засіб підвищення мотивації / І. М. Мороз // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 19-20.
 314. Москаленко Ю. А. The system of school education in Ukraine and Great Britain (8 form) : [система шкільної освіти в Україні та Великій Британії (8 клас)] / Ю. А. Москаленко // Англійська мова та література. – 2015. – № 24. – С. 24-28.
 315. Мотузок Л. І. Образ жінки в мистецтві (10 клас, бінарний урок: англійська мова та образотворче мистецтво) / Л. І. Мотузок, Т. В. Воленчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 49-52.
 316. Мусієнко Л. А. Apple day (8 form) : [День яблука (8 клас)] / Л. А. Мусієнко // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 61-63.
 317. Мусієнко Л. А. Books in our life (8 form) : [книги в нашому житті (8 клас)] / Л. А. Мусієнко // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 40-43.
 318. Мякішева В. І. Активний спосіб навчання / В. І. Мякішева // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 42-44
 319. Мякішева В. І. Технологія навчання лексики / В. І. Мякішева // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 45-47.
 320. Нагорна С. О. Зимові свята / С. О. Нагорна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 28-29.
 321. Насєдкіна О. О. Країна чотирьох сердець : [позакласний захід з країнознавства] / О. О. Насєдкіна // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 66-69.
 322. Насєдкіна О. О. Соціокультурна компетенція мовної освіти / О. О. Насєдкіна // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 9-14.
 323. Невінчана Валентина. Різдво - свято любові й прощення : Образ Різдва в повісті Чарльза Діккенса. Урок-свято (світова література та англійська мова), 6 клас / Валентина Невінчана // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 24-25
 324. Нездропа Л. П. Holidays. Christmas. New Year's day (КВК для 3-4 класів) / Л. П. Нездропа // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 36-39.
 325. Непомняща К. О. Як зима з весною силами мірялися : сценарій заходів для 3 класу до 8 березня / К. О. Непомняща // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 43-44.
 326. Нєєлова І. О. Конспект уроку у 3 класі / І. О. Нєєлова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 19-22.
 327. Низька О. О. Екологічні проблеми у світі (8 клас) / О. О. Низька // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 36-39.
 328. Новікова О. В. Different seasons - different clothes : [різні пори року - різний одяг] / О. В. Новікова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 30-32.
 329. Ноздрачова О. Використання відеотехнологій на уроках / Олена Ноздрачова // English language & culture. – 2015. – May (№ 9). – С. 5-6.
 330. Ноздрачова О. Г. Real conditional sentences (grammar teaching plan) : [умовні речення (навчальний план)] / О. Г. Ноздрачова // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 4-7.
 331. Ноздрачова О. Г. Використання відеотехнологій - запорука ефективного формування навичок мовленнєвої діяльності / О. Г. Ноздрачова // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 83-86.
 332. Овчаренко Н. В. Харчування. Продукти харчування (5 клас, за підручником А. Несвіт) / Н. В. Овчаренко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 33-36.
 333. Опанасенко Н. Позакласна робота як засіб формування особистості / Наталія Опанасенко // English language & culture. – 2015. – September (№ 18). – С. 11-14.
 334. Опря І. В. Scottish holiday [шотланські канікули] / І. В. Опря // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 63-66.
 335. Опря І. В. The festival of autum : [осінній фестиваль] / І. В. Опря // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 74-76.
 336. Осадча Н. В. Критерії відбору країнознавчих текстів для формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні / Н. В. Осадча // Іноземні мови. – 2015. – № 3. – С. 10-14
 337. Осадча Н. В. Підсистема вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства / Н. В. Осадча // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 11-18
 338. Остапенко Т. Г. Rest in Britain (5 form) : [відпочинок в Англії] / Т. Г. Остапенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 56-57.
 339. Остапенко Т. Г. Державні символи України (5 клас, за підручником А. Несвіт) / Т. Г. Остапенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 47-48.
 340. Павлюк Л. М. Days of the week. Subjects. 3 form : [дні тижня, предмети. 3 клас] / Л. М. Павлюк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 10-11.
 341. Павлюк Л. М. The fairy-tale party. 2nd form : [свято чарівної казки. 2 клас] / Л. М. Павлюк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 43-45.
 342. Панюшкіна О. Englisch im Deutschunterricht : [англійська мова на уроці] / Ольга Панюшкіна // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 6-7.
 343. Парфан О. Вивчати мову легко й просто, до казки завітавши в гості : дидактичні казки до уроків англійської мови / О. Парфан // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 38-40.
 344. Пачесюк Н. Ф. Sport in our life (7 form) : [спорт в нашому житті] / Н. Ф. Пачесюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 57-60.
 345. Пащенко О. А. У царстві тварин. 3 клас / О. А. Пащенко, Н. В. Шеплякова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 21-24.
 346. Пекарюк М. І. Подорож до Великобританії (8/9 класи) / М. І. Пекарюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 67-69.
 347. Пендзій С. Б. Fruit and vegetables. 3 form : [фрукти та овочі. 3 клас] / С. Б. Пендзій // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 18-20.
 348. Перевала О. В. Winter is fun : [весела зима] / О. В. Перевала // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 28-30.
 349. Перегінчук Н. Д. Альтернативні види спорту (7 клас) / Н. Д. Перегінчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 42-45.
 350. Перепелицина О. О. The problems of pollution. Recycling is the way out (11 form) : [проблеми забруднення. Переробка - це вихід із становища] / О. О. Перепелицина // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 51-54.
 351. Перепелиця Н. The world of water : [світ води] : інтегрований урок з природознавства та англійської мови, 4 клас / Наталія Перепелиця // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 35-38.
 352. Переходько Г. І. Визначні місця Лондона / Г. І. Переходько // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 61-74.
 353. Перлова В. Вивчить мову легко зможем - в цьому колір допоможе : використання кольорів для подолання труднощів читання і письма англійською мовою / В. Перлова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 4. – С. 32-33.
 354. Петінова О. В. I can swim : урок для 1 класу : [я можу плавати] / О. В. Петінова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 8-9.
 355. Петінова О. В. У зоопарку : урок для 1 класу / О. В. Петінова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 6.
 356. Петінова О. В. Я вмію стрибати. Дієслово can : урок для 1 класу / О. В. Петінова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 7.
 357. Петраш С. "Catch two hares" (за мотивами п’єси М. Старицького "За двома зайцями") : позакласний захід з англійської мови для учнів 9-го класу у вигляді театралізованої вистави / С. Петраш // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 9/10
 358. Петрук Л. Royal diamond wedding anniversary. Англійська мова. 10-11 клас : [діамантове весілля в королівській родині] / Леся Петрук // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 60-63.
 359. Пищик Н. П. Let's count! The 3d grade : [давайте порахуємо: вивчення чисел. 3 клас] / Н. П. Пищик // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 32-33.
 360. Підопригора Ю. В. Дні тижня. Мій розпорядок на тиждень. Вивчення букви Yy / Ю. В. Підопригора // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 38-39.
 361. Пінчук В. Навчання лексики на уроках англійської мови з урахуванням вікових особливостей учнів / Віра Пінчук // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 10-14
 362. Плахотя В. В. Роль проектного метода в повышении эффективности обучения с использованием компьютерных технологий / В. В. Плахотя, Э. Ю. Самойлова // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 7-13
 363. Погребняк О. Magic game : [чарівна гра] / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 23-24.
 364. Погребняк О. The wise child : [мудра дитина] / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 2. – С. 42.
 365. Погребняк О. Treasure hunting : [полювання за скарбами] / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 25.
 366. Погребняк О. Навчальна гра як засіб формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови / О. Погребняк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 44-46.
 367. Подзерка Н. В. Image. Appearance. Clothes (8 клас, уроки з використанням елементів портфоліо) : [Імідж, зовнішність, одяг (урок, 8 клас)] / Н. В. Подзерка // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 64-69.
 368. Подзерка Н. В. Практика впровадження європейського мовного портфоліо / Н. В. Подзерка // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 36-43
 369. Подзолкова Н. В. Скрайбинг - язык рисунка, который понятен всем : [скрайбинг на уроках иностранного языка] / Н. В. Подзолкова // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 2. – С. 16-19.
 370. Подорож : [уроки в 6, 7, 8 класах] // Англійська мова та література. – 2015. – № 30. – С. 2-38.
 371. Позакласні заходи з англійської // English language & culture. – 2015. – September (№ 18). – С. 17-23.
 372. Полагейкіна В. А. Привітання. Знайомство. 1 клас / В. А. Полагейкіна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 24-25.
 373. Попкова К. Життя в пустелі. Англійська мова. 5 клас / Катерина Попкова // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 50-52.
 374. Потапова Л. Війна. Англійська мова. 10-11 клас / Лариса Потапова // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 51-54.
 375. Предеін О. М. Професії в нашому житті / О. М. Предеін // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 34-36.
 376. Предеін О. М. Українські діти на дні народження у королеви Англії / О. М. Предеін // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 29-31
 377. Приліпко М. О. День народження. 1-й клас / М. О. Приліпко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 14-16.
 378. Притула К. В. Захист навколишнього середовища (9 клас) / К. В. Притула // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 47-48.
 379. Приходько О. О. Роль винаходів у нашому житті (9 клас, бінарний урок: англійська мова та фізика) / О. О. Приходько // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 37-45.
 380. Проект спрощення програм з англійської мови у 1-4 класах // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 8-12.
 381. Процюк Н. Ю. Nature and weather (5 form) : [природа і погода (5 клас)] / Н. Ю. Процюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 44-47.
 382. Ракітіна Ю. В. Позакласний захід у початковій школі. Тиждень англійської мови у 1-4 класах / Ю. В. Ракітіна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 40-44.
 383. Ракубовська О. В. Mobile phones: advantages and disadvantages suggested : [мобільні телефони: запропоновані переваги та недоліки] / О. В. Ракубовська // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 35-37.
 384. Ровенська Т. В. Professions and jobs (10 form) : [робота та професії (10 клас)] / Т. В. Ровенська // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 11-14.
 385. Романенко Л. М. Професійно-орієнтований підхід під час вивчення іноземної мови у старших класах профільної школи / Л. М. Романенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 8-9.
 386. Романцова Ю. В. Харчування. Світ їжі (6 клас) / Ю. В. Романцова // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 19-20.
 387. Рудич О. О. Використання сучасної анімації та неігрового кіно як засобу оптимізації процесу навчання англійської мови / О. О. Рудич // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 22-24
 388. Садкіна В. І. EDCamp - новий формат для творчого вчителя / В. І. Садкіна // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2015. – № 8.. – С. 7-9; Англійська мова та література. – 2015. – № 24. – С. 5-7.
 389. Садоф'єва Т. Travelling. Travelling to Turkey, Istanbul. Країнознавство. 11 клас / Тетяна Садоф'єва // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 40-42.
 390. Сало Л. М. Підсумковий урок "погода, одяг, краса природи" (5 клас, за підручником О. Карп'юк) / Л. М. Сало // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 16-18.
 391. Самовик В. В. Зовнішність (5 клас) / В. В. Самовик // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 33-35.
 392. Саніна Н. А. Використання ігор як шлях підвищення пізнавальної активності учнів / Н. А. Саніна, А. М. Собко // Англійська мова та література. – 2015. – № 6. – С. 2-7
 393. Свердлик Л. My classroom : [мій клас]. Англійська мова. 5 клас / Людмила Свердлик // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 41-42.
 394. Семенюк С. М. We want to be healthy (7 form) : [ми бажаємо бути здоровими (7 клас)] / С. М. Семенюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 39-41.
 395. Середа Н. Розвиток усного мовлення. Використання історій та коротких п'єс / Наталія Середа // English language & culture. – 2015. – March (№ 5). – С. 4-6.
 396. Сітало О. О. We are all in one boat (9 form) : [ми всі в одному човні (9 клас)] / О. О. Сітало // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 12-16.
 397. Сітало О. О. Телебачення : [урок, 9 клас] / О. О. Сітало // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 14-16.
 398. Скала Ю. А. My toys : [мої іграшки] : план відкритого уроку в другому класі / Ю. А. Скала // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 36-37.
 399. Скала Ю. А. Голливуд (сценарий для 1-9 классов) / Ю. А. Скала, О. А. Садовська // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 117-119.
 400. Скорик Л. А. Meet the USA : [зустріч з Америкою] / Л. А. Скорик, Л. І. Нещадова // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 70-71.
 401. Слобоженко М. A cultural guide through my country : [посібник по культурі країни] / Майа Слобоженко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 1. – С. 50-55.
 402. Слюсаренко В. Д. Welcome to London : [ласкаво просимо до Лондона] / В. Д. Слюсаренко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 38-42.
 403. Сметаннікова С. П. Learning English : [вивчаємо англійську] / С. П. Сметаннікова // Англійська мова та література. – 2015. – № 24. – С. 30-35.
 404. Смолінська Н. П. Shevchenko's readings : [Шевченківські читання] / Н. П. Смолінська // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 74-76.
 405. Собченко Л. С. Засоби масової інформації (10 клас) / Л. С. Собченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 17-24.
 406. Соріна Г. Ю. Клуб англійської мови "ABC Planet" як засіб формування комунікаттивної компетенції у молодших школярів / Г. Ю. Соріна // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 19-39.
 407. Сорока Т. В. In the wonderful world of English. 2 клас : [у чарівному світі англійської. 2 клас] / Т. В. Сорока // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 12. – С. 31-33.
 408. Сорока Т. В. Використання ігрових прийомів - шлях до підвищення ефективності вивчення англійської мови / Т. В. Сорока // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 8-12
 409. Сорока Т. В. Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу / Т. В. Сорока // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 5-7
 410. Сорочинська С. Готуймося до зно / Світлана Сорочинська // English language & culture. – 2015. – March (№ 5). – С. 7-11.
 411. Спіцина І. С. Готуємося до подорожі (6 клас) / І. С. Спіцина // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 51-55.
 412. Спіцина І. С. Мода у світі професій (3 клас) / І. С. Спіцина // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 2-3.
 413. Стиркіна Ю. С. Навчання іноземної мови на початковому етапі: що можуть зробити небайдужі батьки? / Ю. С. Стиркіна // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 25-28
 414. Стрілець С. М. Virtual excursion to London, Kyiv, Washington (9 form) : [віртуальна екскурсія до Лондона, Києва, Вашингтона (9 клас)] / С. М. Стрілець // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 40-42.
 415. Стрілець С. М. Свято "Merry Christmas" : [Різдвяне свято] / С. М. Стрілець // Англійська мова та література. – 2015. – № 33. – С. 33-35.
 416. Ступак Т. Системний підхід у підготовці учнів до зно / Т. Ступак // English language & culture. – 2015. – December (№ 23). – С. 5-10.
 417. Ступник А. О. At grandparents. Project work. 3 клас : [у бабусі та дідуся: проектна роборта] / А. О. Ступник // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 27-28.
 418. Суховерхова О. П. Зовнішність. Це я. 2 клас / О. П. Суховерхова // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 26.
 419. Сцисловська О. Вивчення англійської мови за допомогою улюблених пісень / Олена Сцисловська // English language & culture. – 2015. – February (№ 3). – С. 8.
 420. Сцисловська О. Усне мовлення на уроках англійської мови / Олена Сцисловська // English language & culture. – 2015. – February (№ 4). – С. 9-11.
 421. Танько А. С. Світ навколо нас. Їжа. 4 клас / А. С. Танько // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 27-28.
 422. Телевна Л. Брейн-ринг : позакласний захід / Людмила Телевна // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 61-63.
 423. Тема "Професії" // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 16-25.
 424. Терещук М. А. Environment is in danger! (9 form) : [довкілля в небезпеці (9 клас)] / М. А. Терещук // Англійська мова та література. – 2015. – № 9. – С. 17-20.
 425. Титаренко О. Тиждень іноземної мови / О. Титаренко // Завуч. – 2015. – Грудень (№ 23). – С. 11-18
 426. Титаренко Т. Новий рік та Різдво у Великій Британії. Англійська мова. 5 клас / Тетяна Титаренко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 44.
 427. Тищенко Л. В. "Найрозумніший" (8-9 класи) / Л. В. Тищенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 112-113.
 428. Тіль М. Г. Частини тіла. 2 клас / М. Г. Тіль // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 16-17.
 429. Ткачук Ж. А. Science in the life of people : [наука в житті людини (8 клас)] / Ж. А. Ткачук // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 24-28.
 430. Токар В. І. Інтелект-кафе / В. І. Токар // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 61-63.
 431. Токар В. І. Портфоліо як засіб підвищення кваліфікації педагога / В. І. Токар // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 2-5.
 432. Токар В. С. The ABC-party (1 form) : [свято абетки (1 клас)] / В. С. Токар, С. С. Юхимчук-Шевчик // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 77-78.
 433. Токар О. В. Виховний потенціал здоров'язберігаючих технологій уроку англійської мови / О. В. Токар, С. В. Рудь // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 38-40
 434. Токар О. В. Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання ікт / О. В. Токар // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 7. – С. 19-21.
 435. Тривайло С. В. Show-game "The field of wonders" : [шоу "Поле чудес"] / С. В. Тривайло // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 64-66.
 436. Уроки англійської (5, 10, 11 класи) // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 21-42.
 437. Уроки англійської мови (1, 2, 5, 7, 10, 11 класи) // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 5. – С. 23-49.
 438. Фарина О. З. Crime and punishment : [злочин і кара] / О. З. Фарина // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 38-39.
 439. Фаюк Г. В. Організація проектної діяльності на уроках / Г. В. Фаюк // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 2-6
 440. Фіялко О. П. Books in our life (8 form) : [книги в нашому житті (8 клас)] / О. П. Фіялко // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 58-59.
 441. Фомінова Л. Д. The educational system of Ukraine : [система освіти в Україні] / Л. Д. Фомінова // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 52-56.
 442. Формування європейських цінностей через діяльність євроклубу // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 51-65
 443. Фролова О. В. Protection of the environment in our city (10 form) : [захист довкілля в нашому місті (10 клас)] / О. В. Фролова // Англійська мова та література. – 2015. – № 10/11. – С. 44-45.
 444. Фрусович Н. С. Сімейні стосунки (10 клас) / Н. С. Фрусович // Англійська мова та література. – 2015. – №16/18. – С. 78-81.
 445. Харькова І. В. Мистецтво. Екскурсія до картинної галереї (11 клас, англійська мова, образотворче мистецтво, художня культура, музика) / І. В. Харькова // Англійська мова та література. – 2015. – № 31/32. – С. 57-60.
 446. Циганкова З. М. Комуникативно-познавательная деятельность учащихся на уроках / З. М. Циганкова, Е. А. Павлюкова // Англійська мова та література. – 2015. – № 22/23. – С. 76-79.
 447. Чайка В. Бінарний урок: англійська мова + інформатика. 6 клас / Віта Чайка // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 42-44.
 448. Чепурна М. В. Визначні місця Лондона (8 клас) / М. В. Чепурна // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 43-46.
 449. Черткова С. Ноосферна освіта / С. Черткова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 47-50
 450. Чічкан М. Ю. Одяг. Повторення: теперішній простий час (Level elementary) / М. Ю. Чічкан // Англійська мова та література. – 2015. – № 16/18. – С. 16-18.
 451. Чорновол Т. І. Вправи на засвоєння неправильних дієслів / Т. І. Чорновол // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 42-44.
 452. Чувальська Ю. П. Emotions (11 form, textbook by O. Karpiuk) : [емоції. 11 клас за підручником О. Карп'юк] / Ю. П. Чувальська // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 43-45.
 453. Чуйко Л. "Зимовий бал". Англійська мова. 4 клас / Л. Чуйко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 55-60.
 454. Шакаліда Т. В. Початок - успіх усього уроку / Т. В. Шакаліда // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 64-67.
 455. Шаповалова В. Квест-експрес / В. Шаповалова, О. Заболотний // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 4. – С. 37-38
 456. Шара Г. О. Подорож до Північної Ірландії. Стежка велетня (9 клас) / Г. О. Шара // Англійська мова та література. – 2015. – № 19/21. – С. 51-54.
 457. Шевченко Л. М. The parts of the body/ 2 grate : [частини тіла. 2 клас] / Л. М. Шевченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 6. – С. 12-15.
 458. Шевченко Л. М. Актор - професія чи покликання? (7 клас) / Л. М. Шевченко // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 4-7
 459. Шевченко О. І. Дні тижня. Улюблені предмети / О. І. Шевченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 20-26.
 460. Шевченко С. В. At the zoo. 1 клас : [у звіринці] / С. В. Шевченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 27-29.
 461. Шевченко С. В. Виховний захід "Fanny English" для учнів початкових класів : [весела англійська] / С. В. Шевченко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 10. – С. 45-46.
 462. Шевчук Н. В. Наші вміння і можливості (5 клас, за підручником О. Карп'юк) / Н. В. Шевчук // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 37-38.
 463. Шевчук Н. В. Позакласні заходи з англійської мови / Н. В. Шевчук // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 49-55
 464. Шевчук Н. В. Тести множинного вибору на уроках у старшій школі / Н. В. Шевчук // Англійська мова та література . – 2015. – № 1/3. – С. 59-77.
 465. Шемет В. Е. Скільки людей - стільки смаків (5 клас з філологічною спеціалізацією) / В. Е. Шемет // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 14-15.
 466. Шкаруба Л. М. Культурологические хроники времён Шекспира, драматурга английского : хроника четвёртая : Елизаветинец Шекспир / Л. М. Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 3. – С. 26-33
 467. Шкаруба Л. М. Джон Кітс: співець поезії землі : [біографія і творчість; урок за твором "Про коника та цвіркуна"; переклади вірша] / Л. М. Шкаруба, І. О. Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 2-9
 468. Школа : [уроки за темою] // English language & culture. – 2015. – August (№ 16). – С. 14-15, 17-25.
 469. Шопен К. В. A literary lesson devoted to Lewis Carroll (8 form) : [урок, присвячений Льюїс Керрол (8 клас)] / К. В. Шопен // Англійська мова та література. – 2015. – № 7/8. – С. 71-75.
 470. Штаєр Н. В. My favorite animal (3 клас) : [моя улюблена тварина] / Н. В. Штаєр // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 28-29.
 471. Шушняєва Ю. В. Traditions' parade : [англійські традиції] / Ю. В. Шушняєва // Англійська мова та література. – 2015. – № 27. – С. 26-30.
 472. Щербина Т. І. St. Nicholas day is coming : [приходить день святого Миколая] / Т. І. Щербина // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 11. – С. 40-42.
 473. Щербиніна Т. І. Тато, мама, я - екологічна сім'я / Т. І. Щербиніна // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 8. – С. 31.
 474. Якименко С. С. Food. Tastes (form 5) : [їжа та смаки (5 клас)] / С. С. Якименко // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5. – С. 20-23.
 475. Якименко С. С. Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови / С. С. Якименко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 2-4.
 476. Янік С. "Buzzy - Wuzzy" (Муха - Цокотуха). Англійська мова : позакласний захід / Світлана Янік // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 59-60.
 477. Яременко В. М. ABC holiday : [свято абетки] / В. М. Яременко // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 9. – С. 42-44

Зарубіжна література
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Абасова Н. І. Ярема Галайда і Вільгельм Телль - месники за народні кривди (за поемою Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" та драмою Ф. Шиллера "Вільгельм Телль") : 9-й клас / Н. І. Абасова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 49-51.
 2. Алексєєнко С. Г. Шляхом Синього птаха зі світу у світ Краси і Гармонії (Моріс Метерлінк "Синій птах") : 9-й клас / С. Г. Алексєєнко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 43-48.
 3. Альєнде Ісабель. З усією належною поштивістю / І. Альєнде ; пер. з іспан. С. Борщевський // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 60-66.
 4. Антонова Г. С. Підсумковий урок вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі" : 6-й клас / Г. С. Антонова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 11-12.
 5. Баган Олег. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика / Олег Баган // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 55-61
 6. Баган Олег. Стиль реалізму в літературі: ідеологія, естетичні засади, поетика / Олег Баган // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 47-56
 7. Багнюк В. Я. М. де Сервантес Сааведра. Нелегка доля письменника. Роман "Дон Кіхот" - пародія на рицарські романи : 8-й клас / В. Я. Багнюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 48-51.
 8. Багнюк Віра. Використання літературних загадок : до уроків світової літератури, 5 клас / Віра Багнюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 36-38
 9. Баранова Т. О. М. О. Булгаков "Майстер і Маргарита" : 11-й клас / Т. О. Баранова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 23-27
 10. Богачук Т. В. Внеклассное мероприятие "Осень вновь..." : 8-9-е классы / Т. В. Богачук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 91-95
 11. Богосвятська А. І. Арома-імідж уроку літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 90-96
 12. Богосвятська А. І. Буктрейлер як стратегія залучення учнів до читання / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 2-6
 13. Богосвятська А. І. Екологізація сучасного уроку світової літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 10-14
 14. Богосвятська А. І. Заключний етап уроку світової літератури як методична проблема / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 24-28
 15. Богосвятська А. І. Організаційний та мотиваційний етапи уроку світової літератури як методична проблема / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 17-23
 16. Богосвятська А. І. Освітній веб-квест з літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 1. – С. 30-35
 17. Богосвятська А. І. Сучасні форми і методи навчання в системі формування духовно-моральної культури учнів / А. І. Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 2-6
 18. Богосвятська А.-М. "Обличчя" і "душа" сучасного уроку світової літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 8-12
 19. Богосвятська А.-М. Інтерактивний підхід до вивчення літератури як пробудження пізнавальної діяльності учнів / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 37-41
 20. Богосвятська А.-М. Комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 26-31
 21. Богосвятська А.-М. Методичні прийоми технології розвитку критичного мислення учнів через читання та письмо / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 7-12
 22. Богосвятська А.-М. Нові тенденції вивчення біографії письменника / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 19-29
 23. Богосвятська А.-М. Особливості вивчення теоретико-літературних понять / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 30-36
 24. Богосвятська А.-М. Особливості застосування технології створення ситуації успіху на уроках світової літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 13-17
 25. Богосвятська А.-М. Професійний статус учителя світової літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 2-6
 26. Богосвятська А.-М. Світова література в епоху змін: ключові тенденції методики викладання / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 2-7
 27. Богосвятська А.-М. Технологія проблемного навчання і мислення на уроках літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 32-36
 28. Богосвятська А.-М. Тиждень світової літератури в школі - свято слова і творчості / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 1. – С. 37-40
 29. Богосвятська А.-М. Формування системного і творчого мислення на уроках літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 2. – С. 13-18
 30. Богуславська Валерія. Авром Рейзен - поет з народу і для народу / В. Богуславська // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 112-114.
 31. Бойко Валентина. Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури. Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури / Валентина Бойко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 12. – С. 3-6
 32. Бойко Світлана. Генрі Лонгфелло. "Пісня про Гайявату" : Ідеї миру, національного єднання. Урок світової літератури з елементами інтеграції та компаративного аналізу, 6 клас / Світлана Бойко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 10-11
 33. Бондар В. І. М. Твен. Автобіографічні мотиви повісті "Пригоди Тома Сойєра" : 5-й клас / В. І. Бондар // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 12-14.
 34. Бондаренко Л. Л. Ідея любові до життя як усеперемагаючої сили у творі Дж. Лондона "Любов до життя" та в оповіданні О. П. Довженка "Воля до життя" : 6-й клас / Л. Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 22-24.
 35. Бондаренко О. В. Роберт Бернс - шотландський поет : урок / О. В. Бондаренко // Все для вчителя. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 4-5.
 36. Борківська О. Роберт Шеклі. Оповідання "Запах думки" : цикл уроків : 6-й клас / Олена Борківська // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 56-62.
 37. Борщук Л. "Вже почалось, мабуть, майбутнє..." : (за новелою Р. Бредбері "Усмішка") : 6-й клас / Людмила Борщук // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 24-28.
 38. Борщук Л. Пригоди на фабриці Віллі Вонки : 5-й клас : [урок за твором Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика"] / Людмила Борщук // Світова література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 15-18.
 39. Бочко Г. І. Е. Сетон-Томпсон. "Снап" : 5-й клас / Г. І. Бочко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 40-44.
 40. Братусь М. П. Роман А. Камю "Чума" - художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії. Сутність морального вибору борців з чумою у романі : урок / М. П. Братусь // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 7-9.
 41. Буткалюк В. І. Технологія проблемного навчання на уроці світової літератури / В. І. Буткалюк // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 36-39
 42. Буханцова С. Милорад Павич - перший письменник третього тисячоліття : 11-й клас / Світлана Буханцова // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 21-28.
 43. Венгровська Л. Балада як жанр фольклору й літератури : цикл уроків : 7-й клас / Лариса Венгровська // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 21-35
 44. Венгровська Л. Любов до батьківщини у творчості Р. Бернса : 6-й клас / Л. Венгровська // Світова література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 9-14.
 45. Веремчук Галина. Джеймс Олдрідж. "Останній дюйм" : Своєрідність розв’язання проблеми батьків і дітей. Урок світової літератури, 7 клас / Галина Веремчук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 30-31
 46. Вечеря Л. М. Образ жінки в мистецтві (сценарій відкритого заняття гуртка "Спадщина") / Л. М. Вечеря // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 75-79
 47. Виниченко Т. М. "Пісня про Роланда" і "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятки середньовічного епосу : 7-й клас / Т. М. Виниченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 66-67.
 48. Винник В. С. Інтелектуальна гра "Щасливий випадок" : 6-7-й клас / В. С. Винник // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 69-70.
 49. Висіканцева І. М. Два уроки для учнів 5-6-х класів / І. М. Висіканцева // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 45-48.
 50. Вініченко Т. Г. Ф. Ґ. Лорка. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму : 11-й клас / Т. Г. Вініченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 51-56.
 51. Віннічук Галина. "... Живіть віки братами!" : за поемою Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату". Урок-компаративний аналіз, 6 клас / Галина Віннічук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 7-9
 52. Вінтоняк Л. М. Байка як жанр літератури. Езоп - легендарний байкар : 6-й клас / Л. М. Вінтоняк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 13-14.
 53. Водоп'ян С. В. Позакласний захід "Архіпелаг Павич" : 11-й клас / С. В. Водоп'ян // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 76-79
 54. Водопян С. В. Цикл уроків вивчення твору М. Павича "Дамаскин" : 11-й клас : [4 уроки] / С. В. Водопян // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 15-32
 55. Вусатюк О. "Мистецтво на долоні" на уроках зарубіжної літератури / О. Вусатюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 11/12. – С. 22-24
 56. Гав'як О. С. Вальтер Скотт - основоположник жанру історичного роману, поет, романіст, новеліст. Роман "Айвенго". Головні герої твору : 7-й клас / О. С. Гав'як // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 32-37
 57. Гайченко О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності / О. В. Гайченко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 57-58
 58. Гарізан Н. В. Домашні завдання на уроках світової літератури / Н. В. Гарізан // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 34-37.
 59. Гелемб'юк К. Ф. "Верховино, світку ти наш.." : Ідея любові до батьківщини у вірші Роберта Бернса "Моє серце в верховині..." : [урок] / К. Ф. Гелемб'юк, Л. В. Грицюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 14-15
 60. Герасименко І. Немає книг моральних або аморальних : За романом Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" : 10-й клас / Ірина Герасименко // Світова література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 32-36
 61. Гінгіна О. Осінь у мистецтві : 11-й клас : [компаративний аналіз творів зарубіжних та українських письменників] / Олена Гінгіна // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 29-37.
 62. Гладка Л. П. Дж. Г. Н. Байрон "Мазепа". Художнє сприйняття образу Мазепи у світовій культурі. Ознаки романтичного героя в образі Мазепи : 9-й клас / Л. П. Гладка // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 73-76
 63. Говорунець З. В. Омар Хайям - корифей персько-таджицької лірики. "Маленькі поеми" Хайяма : 8-й клас / З. В. Говорунець // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 60-71.
 64. Головка Л. М. Шкільний творчий проект "Гра в радість" : тиждень зарубіжної літератури / Л. М. Головка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 30-36.
 65. Головка Л. М. Шкільний творчий проект "Гра в радість". Тиждень зарубіжної літератури / Л. М. Головка // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 65-71
 66. Голуб О. Б. "Монолог", або Як краще провести дозвілля у школі / О. Б. Голуб // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 83-85
 67. Гонтарук О. Д. "Літературна райдуга" : 9-й клас / О. Д. Гонтарук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 67-71
 68. Гонтарук О. Д. Дві героїні одного автора : урок порівняльної характеристики Джульєтти та Офелії / О. Д. Гонтарук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 3. – С. 34-37.
 69. Гонтарук О. Д. Діалог із природою Михайла Пришвіна : [урок] / О. Д. Гонтарук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 19-22.
 70. Гонтарук О. Д. Пам'ятки-рекомендації учням / О. Д. Гонтарук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 1-12 (Дод.).
 71. Гончаренко О. П. "Добро завжди перемагає..." : літературна гра "Морський бій" / О. П. Гончаренко, О. З. Северин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 62-64
 72. Горбатенко О. С. Героїчний епос народів світу. "Пісня про Роланда" : 8-й клас / О. С. Горбатенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 49-51.
 73. Грабовець О. А. Літературні балади : 7-й клас : [5 уроків] / О. А. Грабовець // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 29-52.
 74. Грачова Наталія. Товариство шанувальників Шерлока Холмса : Всесвітня популярність творів про Шерлока Холмса Артура Конан Дойла. Урок-засідання "Англійського клубу", 7 клас / Наталія Грачова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 9-14
 75. Грибачова А. Билини і балади : цикл уроків : 7-й клас : [10 уроків] / Аліса Грибачова // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 31-56.
 76. Григоренко О. Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі : цикл уроків : 8-й клас [7 уроків] / Олена Григоренко // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 36-49.
 77. Григоренко О. Творчість Адама Міцкевича - апогей польського романтизму : цикл уроків : 9-й клас : [4 уроки] / Олена Григоренко // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 23-33.
 78. Григорян Н. Є. Урок виразного читання віршів середньовічних поетів : 8-й клас / Н. Є. Григорян // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 54-57
 79. Грисенко Л. П. "Свіча горіла на столі.." : [сценарій позакласного заходу, присвяченого образу свічі у християнській та народній традиції, в літературі й мистецтві] / Л. П. Грисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 19-22
 80. Грінченко Л. А. Сонети В. Шекспіра - "корона із пісень, що сповнені любові" : 8-й клас / Л. А. Грінченко, Н. М. Дорошенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 18-24.
 81. Гудим О. О. Планування уроків української та зарубіжної літератури з врахуванням компаративної змістової лінії : 5-й клас / О. О. Гудим, А. В. Жук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 57-61.
 82. Гудим О. О. Уроки компаративного аналізу в 5-му класі / О. О. Гудим // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 17-48.
 83. Гудима І. Модернізм, його течії в контексті естетико-художнього перевороту на рубежі ХІХ-ХХ ст. : [урок] / Ірина Гудима // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 8-15.
 84. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу. Уроки № 49-57 / О. О. Гузь , С. О. Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 14-26
 85. Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування для 7 класу / О. О. Гузь , Н. Б. Смірнова // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 22-54
 86. Гузь О. О. Вивчаємо твір Джозефа Редьярда Кіплінга "Книга Джунглів" : [2 уроки] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 32-39
 87. Гузь О. О. Жанрова специфіка фольклорної та літературної казки. Різновиди народних казок, їх характерні ознаки : [урок] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 2-4.
 88. Гузь О. О. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури для 7 класу за Програмою 2012 року (керівник авторського колективу Ніколенко О. М.) / Ольга Олександрівна Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 2-5.
 89. Гузь О. О. Несподіваний ракурс - "точка зору" тварини на людину в мініатюрі Карела Чапека "З погляду кішки" : [урок] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 40- С.3 обкл.
 90. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу : Жуль Верн. "П'ятнадцятирічний капітан" : [5 уроків] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 2-17.
 91. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу : Микола Васильович Гоголь. "Ніч перед Різдвом" : [4 уроки] / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 9. – С. 30-35.
 92. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу : Роберт Льюїс Стівенсон. "Острів Скарбів" : [4 уроки] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 9. – С. 17-22.
 93. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу. Уроки № 42-47 / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 1. – С. 36-43
 94. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу. Уроки №65-70 / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко, Н. Б. Смірнова // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 42-57
 95. Гузь О. О. Особливості втілення художнього конфлікту в чарівній казці (за російською народною казкою "Василина Прекрасна") / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 52-53
 96. Гузь О. О. Художнє втілення ідеї єдності людини й природи у повісті Е. Сетона-Томпсона "Маленькі дикуни" : [урок] / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 23-24.
 97. Гукова О. О. Гра "Що? Де? Коли?" (за трагедією Шекспіра "Гамлет") / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 3. – С. 3 обкладинки.
 98. Гукова О. О. Чому зволікає Гамлет? : урок за однойменною трагедією В. Шекспіра / О. О. Гукова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 3. – С. 38-40.
 99. Гуль І. Б. Музичність поезії Поля Верлена "Осіння пісня" та поезії Ліни Костенко "Осінній день, осінній день, осінній!" / І. Б. Гуль // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 48-49
 100. Гусєва Н. Залізний Редьярд : цикл уроків за творами Редьярда Кіплінга : 7-й клас : [2 уроки] / Наталя Гусєва // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 14-22
 101. Гусєва Н. Поезія Японії : цикл уроків : 6-й клас : [2 уроки] / Наталія Гусєва // Світова література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 20-27.
 102. Гуцол В. П. "Зірка на ім'я Ліндгрен" : [навчальний проект] / В. П. Гуцол // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 27-31.
 103. Давиденко Т. І. І. А. Крилов - відомий російський байкар. Засудження людських вад у байці "Вовк і Ягня" : 6-й клас / Т. І. Давиденко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 12-16.
 104. Давньоримська поезія : 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 28-29
 105. Даниленко Т. М. Оновлення драматургії. Культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру : 11-й клас / Т. М. Даниленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 60-61.
 106. Дем’яненко Світлана. Чума - це пошесть, фашистська навала чи символ метафізичного зла? : Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах героїв роману Альберта Камю "Чума". Символіка образу чуми. Спарений урок-дослідження, 11 клас / Світлана Дем’яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 26-33
 107. Дем'яненко Світлана. Людина і світ у творчості Ф. Кафки : за новелою "Перевтілення". Урок зарубіжної літератури, 11 клас / Світлана Дем'яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 27-31
 108. Денищенко О. М. Урок вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна казка" у прозі", створений за технологією критичного мислення : 6-й клас / О. М. Денищенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 58-61
 109. Дець Н. С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" : літературна вітальня до 125-річчя від дня народження письменниці / Н. С. Дець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 32-35.
 110. Дзядевич Л. На гостину до Антуана де Сент-Екзюпері : 6-й клас / Людмила Дзядевич // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 51-58
 111. Діденко Т. М. Байка у світовій літературі. Вивчення байок Езопа : 6-й клас / Т. М. Діденко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 67-72
 112. Добровольська О. В. Протистояння і примирення в творі Редьярда Кіплінга "Балада про Схід і Захід" : [урок] / О. В. Добровольська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 39- 40, с. 3 обкл.
 113. Доброштан Н. М. Тестові завдання для тематичного оцінювання : 7-й клас / Н. М. Доброштан // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 74-77
 114. Дорошенко Т. З. Вірш Ліни Костенко "Учора в дощ зайшов до мене Блок" та поезія Анни Ахматової "Я пришла к поэту в гости" / Т. З. Дорошенко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 46-47
 115. Драган Т. А. Сценарий вечера, посвящённого жизни и творчеству Ф. М. Достоевского : 11-й класс / Т. А. Драган // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 89-95.
 116. Дротенко Т. М. Уславлення подвигу шотландського народу в боротьбі з іноземними загарбниками в героїчній баладі Р. Л. Стівенсона "Вересовий мед" : 7-й клас / Т. М. Дротенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 52-56.
 117. Друковська Т. М. Романтизм як художній напрям : 9-й клас / Т. М. Друковська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 5-7.
 118. Дуденко Н. Й. Мистецький салон "Історії кохання" / Н. Й. Дуденко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 73-79
 119. Елементи компаративного аналізу на уроках світової літератури / Т. І. Салівон, О. О. Євтушенко, Н. А. Сунцова и др. // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 5-36
 120. Єленяк З. А. Мандрівка до безсмертя і вічної юності (за твором Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капітан") : 6-й клас / З. А. Єленяк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 62-65.
 121. Жаботинський В. Наука з Шевченкового ювілею / В. Жаботинський // Вінницька газета. – 2015. – 27 березня (№ 26). – С. 7.
 122. Жалай Юлія. "Що знаєш ти про мій біль, і що я знаю про твій..." : За новелою Франца Кафки "Перевтілення" та казкою Сергія Аксакова "Червона квіточка". Урок зарубіжної літератури, 11 клас / Юлія Жалай // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 32-36
 123. Жеребецька І. Б. А, Ліндґрен. Повість "Міо, мій Міо" : 6-й клас / І. Б. Жеребецька // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 57-59
 124. Жеребецька І. Б. Сценарій літературного свята "Невтомний мандрівник і науковий геній Жуль Верн" / І. Б. Жеребецька // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 90-95
 125. Завгородня Л. І. У казковому світі Джанні Родарі : літературна вітальня до 95-річчя від дня народження письменника / Л. І. Завгородня // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 36-40.
 126. Замичковська С. Позакласні заходи зі світової літератури / Світлана Замичковська // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 42-57
 127. Занічковська Л. М. Вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні Дж. Олдріджа "Останній дюйм". Сенс назви та проблематика оповідання : 7-й клас / Л. М. Занічковська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 18-21.
 128. Зарубіжна література . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів : 5-9 класи (2012 р., зі змінами 2015 р.) // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 9-38
 129. Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 7 клас (2012 р. зі змінами 2015 р.) // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 5-10
 130. Зіменкова Н. Засоби інтерактивного навчання: формування підприємливості й ініціативності школярів / Наталя Зіменкова // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 13-18
 131. Зіменкова Н. Засоби інтерактивного навчання: формування підприємливості й ініціативності школярів : Джек Лондон "Жага до життя". Проблеми життя і смерті, дружби і зради у творі : 6-й клас / Наталя Зіменкова // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 29-32.
 132. Зражевська Н. Бачення світу в поемі Данте Аліг'єрі "Божественна комедія" : 8-й клас / Наталія Зражевська // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 44-50.
 133. Зрожевська Н. М. Літературний брейн-ринг за темою "Античність" : 8-й клас / Н. М. Зрожевська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 65-66.
 134. Зрожевська Н. М. Турнір знавців творчості М. В. Гоголя : 6-8-мі класи / Н. М. Зрожевська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 58-59.
 135. Иваненко З. М. "В каждом человеке солнце..." : [из опыта преподавания зарубежной литератры] / З. М. Иваненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 32-33.
 136. Іванова Л. Г. Цикл уроків вивчення трагедії В. Шекспіра "Гамлет" : 8-й клас : [5 уроків] / Л. Г. Іванова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 33-44.
 137. Ільяшенко М. А. Театральне мистецтво як один із аспектів вивчення світової літератури / М. А. Ільяшенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 4-6
 138. Істоміна С. М. Відбраження любові до праці, кмітливісті, сміливості в японській народній казці "Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик" / С. М. Істоміна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 46-48.
 139. Казмирчук А. І. Формування компаративної компетенції учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури / А. І. Казмирчук // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 46-48
 140. Каніболоцька О. А. Урок-гра "Подорож казками Г. К. Андерсена" / О. А. Каніболоцька // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 46-48.
 141. Карбовська Л. В. Урок-гра за повістю Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" : 5-й клас / Л. В. Карбовська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 70-72.
 142. Карман Т. І. Створення відео на уроках світової літератури як засіб розвитку творчих здібностей школярів / Т. І. Карман // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 38-39
 143. Карпенкіна Л. Г. Використання ігрових форм на уроках світової літератури як засіб підвищення інтересу учнів до навчання / Л. Г. Карпенкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 9-14.
 144. Карпенкіна Л. Г. Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей в оповіданні Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" : [урок] / Л. Г. Карпенкіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 38-39.
 145. Касян Н. І. Ш. Бодлер - один із зачинателів символізму : 10-й клас / Н. І. Касян // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 8-11.
 146. Кашуба Є. Формування загальнокультурної компетенції особистості на прикладі вивчення китайської казки "Пензлик Маляна" : уроки за технологією БАТ : [2 уроки] / Євдокія Кашуба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 15-17.
 147. Кашуба Євдокія. Два світи одного Всесвіту. Світ дітей і світ дорослих у повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойера" Урок світової літератури. 5 клас / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 2. – С. 18-21
 148. Кашуба Євдокія. На землі чи на небі : За оповіданнями Федора Достоєвського "Хлопчик у Христа на ялинці" та Марка Черемшини "Сльоза". Урок позакласного читання, 6 клас / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 33-37
 149. Кашуба Євдокія. Сленг як останній шанс для порятунку : За повістю Крістіне Нестлінгер "Конрад, або Дитина з бляшанки". Система уроків, 6 клас / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 19-29
 150. Клименко Л. Г. Урок з використанням інтерактивних технологій "М. В. Гоголь - російський і український письменник" : 9-й клас / Л. Г. Клименко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 16-20.
 151. Ключик Н. Душі людської вічні відкриття : 7-й клас : [урок компаративного зіставлення новел О. Генрі "Останній листок" і В. Стефаника "Кленові листки"] / Надія Ключик // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 38-40.
 152. Коваленко М. К. Образи Оксани і Вакули у повісті М. В. Гоголя "Ніч перед Різдвом" : 6-й клас / М. К. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 60-64.
 153. Коваленко М. К. Цикл уроків вивчення роману Ґ. Ґарсія Маркеса "Сто років самотності" : 11-й клас : [3 уроки] / М. К. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 45-67.
 154. Коваленко Т. В. Г. Веллс "Чарівна крамниця" : 6-й клас / Т. В. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 12-14.
 155. Коваленко Т. В. Новела О. Генрі "Дари волхвів" : 7-й клас / Т. В. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 62-67.
 156. Коваленко Т. В. Створення ситуації успіху на уроках російської мови та зарубіжної літератури / Т. В. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 1-8 (Дод.).
 157. Коваленко Т. В. Тематичне оцінювання за темою "Краса чистих людських взаємин" (за творчістю О. Генрі та Дж. Олдріджа : 7-й клас / Т. В. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 68-69.
 158. Ковалик І. Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво : цикл уроків : 9-й клас : [5 уроків] / Інна Ковалик // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 32-47.
 159. Коваль Н. Перший український фестиваль оповідання / Наталія Коваль // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 69-71.
 160. Кожукало Н.В. "Коронація" мистецтва Відродження / Н. В. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 42-45
 161. Козаченко О. В. Уроки з вивчення творів Ернеста Сетона-Томпсона : [2 уроки] / О. В. Козаченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 25-27
 162. Козій О. В. Концепт зламаного крила у літературі ХХ ст.: спроба порівняльного зрізу / О. В. Козій // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 11-15
 163. Козіна В. В. Літературна гра-конкурс "Найрозумніший учень" : 11-й клас / В. В. Козіна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 82-85.
 164. Козова Т. О. Орієнтовне поурочне планування уроків для 7 класу / Т. О. Козова, С. О. Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 18-59
 165. Козубенко Т. Гра-вікторина "Найрозумніший" : 9-й клас / Тамара Козубенко // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 67-73.
 166. Колдашева Л. Державний стандарт : Реалізація літературного компонента / Людмила Колдашева // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 23-24.
 167. Колодкіна Леся. "Знайти щось таке, з чого можна радіти..." : Ідея радості життя й відкриття світу в романі Е. Портер "Полліанна". Радість крізь призму Божого слова. Бінарний урок світової літератури та основ християнської етики, 5 клас / Леся Колодкіна // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 6-8
 168. Коломійченко Л. І. Гамлет - вічний образ світової літератури. Проблема морального вибору і вчинку : [урок за п'єсою В. Шекспіра] / Л. І. Коломійченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 19-21.
 169. Комарець Н. П. Урок-гра за романом В. Скотта "Айвенго". Широка панорама життя середньовічної Англії : 7-й клас / Н. П. Комарець // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 68-69.
 170. Комарова Таїсія. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури / Таїсія Комарова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 49-52
 171. Конєва Тетяна. Шолом-Алейхем. "Пісня над піснями" : Матеріал для уроку позакласного читання, 8 клас / Тетяна Конєва // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 6-8
 172. Конопля Т. Г. Дж. Кітс - англійський поет-лірик. Сонет "Про коника та цвіркуна". Поетизація образу природи у вірші : 5-й клас / Т. Г. Конопля // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 49-50.
 173. Конопля Т. Г. Жанрова своєрідність роману Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара". "Злочин і кара" як поліфонічний роман ідей : 10-й клас / Т. Г. Конопля // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 8-10.
 174. Конфедрат Н. В. О. С. Пушкін - видатний російський поет : 9-й клас / Н. В. Конфедрат // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 26-31.
 175. Корнєва Л. Г. Хвилює душу лірика епічна (узагальнення вивченого про літературну баладу) : 7-й клас / Л. Г. Корнєва // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 53-57
 176. Коровай М. Інтерактивні засоби навчання : Формування та розвиток соціальної компетентності учнів / Максим Коровай // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 25-26.
 177. Коротунова О. О. Уроки вивчення твору А. Камю "Чума" : 11-й клас / О. О. Коротунова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 13-28.
 178. Костюк Ж. Формування гуманістичного світогляду засобами критичного мислення учнів / Жанна Костюк // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 29-30.
 179. Костюк Н. Є. "Йому вклоняється у шані Україна". В. Г. Короленко і Україна. Сюжет повісті "Сліпий музикант" : 6-й клас / Н. Є. Костюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 16-21.
 180. Котусенко О. Викладання зарубіжної літератури у школі / Олена Котусенко // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 17.
 181. Кохання як муза : літературно-музична вітальня / Тетяна Єрмоленко, Світлана Трошина, Світлана Савченко, Марина Дикун // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 51-55.
 182. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 5 : Порівняльна характеристика персонажів / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 18.
 183. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 1 : Талант, що не має собі рівних : [про Вальтера Скотта] / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 11-31.
 184. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 2 : Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 14-15.
 185. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 7: Війна - сумнішого немає слова : [творчість польського поета К. І. Галчинського, німецького поета А. Маргул-Шпербера] / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 21-23.
 186. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 9 : Три дні жаху, свободи й кохання : [про творчість Василя Бикова] / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 25-27.
 187. Кошова Т. Історичне минуле в літературі : цикл уроків : 7-й клас : урок 10 : Гімн коханню, що не знає перешкод : [повість В. Бикова "Альпійська балада"] / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 27-29.
 188. Кошова Т. Людина і світ у давній літературі : цикл уроків : 8-й клас : [8 уроків] / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 12-27.
 189. Кошова Т. Розділ "Історичне минуле в літературі" : контрольна робота : 7-й клас / Тетяна Кошова // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 46-47.
 190. Кравченко Р. О. Шерлок Холмс та доктор Ватсон - класичний дует (за повістю А. Конан Дойля "Собака Баскервілів") : 7-й клас / Р. О. Кравченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 20-22.
 191. Кривова Г. В. Варто чи не варто видавати себе за когось іншого? : урок за індійською народною казкою "Фарбований шакал" / Г. В. Кривова // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 16-21
 192. Кругла Л. В. Діяльність учителя-словесника з організації краєзнавчої роботи / Л. В. Кругла // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 15-22
 193. Кудрявська Оксана. Сила людської думки : за оповіданням Роберта Шеклі "Запах думки". Урок світової літератури, 6 клас / Оксана Кудрявська // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 16-18
 194. Кулачинська В. Людину можна знищити, а здолати - не можна : цикл уроків : 11-й клас : [3 уроки за твором Е. Хемінгуея "Старий і море"] / Вікторія Кулачинська // Світова література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 24-41.
 195. Кулачинська В. Особливості поетики і стилю Е. Хемінгуея : 11-й клас / Вікторія Кулачинська // Світова література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 37-41.
 196. Кулачинська В. Панорама життя Франції. Перша половина ХІХ століття : цикл уроків : 10-й клас / Вікторія Кулачинська // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 48-65; Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 48-54.
 197. Кущ О. Формування моральної компетентності учнів / Олег Кущ // Світова література. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 9-11.
 198. Лавренюк Валентина. Поетичні портрети зарубіжних письменників / Валентина Лавренюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 32-34
 199. Линник Л. М. Розробка виховного заходу для старшокласників "Андріївські вечорниці" / Л. М. Линник // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 67-71.
 200. Литкіна Л. А. Літературно-музична композиція "Світ, зігрітий жінкою..." / Л. А. Литкіна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 63-69.
 201. Личманенко Т. Є. Цикл уроків "Поезія французького символізму" : 10-й клас : [4 уроки] / Т. Є. Личманенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 25-35
 202. Ліспектор Кларісе. Час зірки / К. Ліспектор ; пер. з португал. Я. Губарев // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 30-60.
 203. Лук'янченко Н. І. Дидактичний матеріал до вивчення твору Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" : 6-й клас / Н. І. Лук'янченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 78-82
 204. Лук'янченко Н. І. Цикл уроків вивчення повісті-казки Л. Керролла "Аліса в Країні Див" : 5-й клас / Н. І. Лук'янченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 15-49
 205. Ляшенко І. М. Розвиток здібностей учнів до словесної творчості / І. М. Ляшенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 23-25.
 206. Мазур В. М. Ф. І. Тютчев "Я знаю в праосені пору...". Тонкий ліризм поезії Тютчева : 5-й клас / В. М. Мазур // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 11-12.
 207. Майстренко О. В. Урок розвитку мовлення (усно) "Художній фільм "Майстер і Маргарита" режисера В. В. Бортка як кінематографічна версія однойменного роману М. О. Булгакова" : 11-й клас / О. В. Майстренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 8-14.
 208. Макаренко В. Комунікативна, творча особистість та її формування засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Вікторія Макаренко // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 27-28.
 209. Макаренко Вікторія. Рей Бредбері. "Усмішка" : Причини і наслідки людської бездуховності в новелі. Конкурсний урок, 6 клас / Вікторія Макаренко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 13-15
 210. Макелрой Джозеф. Загублений геній постмодернізму / Д. Макелрой ; інт. ю. запис. М. Нестелєєв // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 66-72.
 211. Макелрой Джозеф. Перед останнім роззброєнням / Д. Макелрой ; пер. з англ. М. Нестелєєв // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 73-87.
 212. Маклюк О. В. Система уроків вивчення теми "Байка в світовій літературі" : 6-й клас : [3 уроки] / О. В. Маклюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 64-74.
 213. Малимон Л. М. Літературно-музична композиція "Крила кохання - крила вогню" / Л. М. Малимон // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 82-89
 214. Мартусь Е. Завдання та ігри / Е. Мартусь // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 56-57
 215. Марущак О. В. Уроки вивчення творчості А. Міцкевича : 9-й клас : [2 уроки] / О. В. Марущак // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 25-35
 216. Марчук Н. В. "Історія душі людської" в романі М. Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" : 9-й клас / Н. В. Марчук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 2-7.
 217. Матеріали до нового навчального року // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 5
 218. Межинська О. В. Виховний захід до Дня святого Валентина / О. В. Межинська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 70-73.
 219. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 2-4
 220. Михайленко О. "Перекладач" життя тварин мовою людей : 5-й клас : [оповідання Е. Сетона-Томпсона "Мустанг-іноходець"] / Олена Михайленко // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 37-38.
 221. Міщенко М. М. Театр у Давній Греції. Есхілд - видатний давньогрецький трагік : 8-й клас / М. М. Міщенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 51-56.
 222. Міщенко М. М. Цикл уроків вивчення творчості Стендаля : 10-й клас : [7 уроків] / М. М. Міщенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 33-50.
 223. Моргун М. С. Як вижити на безлюдному острові. Поради Робінзона : творчий проект зі світової літературі в 6 класі / М. С. Моргун // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 1. – С. 44-45
 224. Мороз І. В. Урок міжвікової інтеграції "Друг пізнається в біді" (за казкою О. Уайльда "Справжній друг") : 1-й та 11-й класи / І. В. Мороз, А. І. Корніленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 15-16.
 225. Мрачковська Г. М. Два світочі людської думки: Йоган Гете і Тарас Шевченко : компаративне дослідження / Г. М. Мрачковська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 55-57
 226. На шляху до Європи: Ульф Старк і довкола нього. Українсько-скандинавський діалог щодо сучасної літератури // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 2-11
 227. Нагурнік М. Асоціативно-чуттєва картина світу в поезії А. Рембо : 10-й клас / Марія Нагурнік // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 38-43.
 228. Настыч Т. В. "Витиеватой мыслию пленя, я всех вас удивлю рассказом..." : сценарий внеклассного мероприятия "Анимационный музей литературных героев" / Т. В. Настыч // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 51-56.
 229. Невінчана Валентина. "Маленька леді, що спровокувала велику війну" книгою, або Бестселер на віки : За романом Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома". Система уроків світової літератури, 6 клас / Валентина Невінчана // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 18-23
 230. "Не відганяймо диких ангелів..." : троє американських поетів XX століття / пер. з англ. О. Сливинський // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 135-152.
 231. Нежива Людмила. "Ляпас громадському смаку" чи "семафор у майбутнє" : до проблеми шкільного вивчення футуризму / Людмила Нежива // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 56-61
 232. Ніколенко О. Інноваційні технології в системі літературної освіти України : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару / Ольга Ніколенко // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 7-12.
 233. Ніколенко Ольга. Балада як жанр фольклору і літератури : методичні рекомендації і коментарі до уроків за новою програмою, 7 клас / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 10-15
 234. Ніколенко Ольга. Билина як жанр давньоруської літератури : матеріали для уроків зарубіжної літератури за новою програмою, 7 клас / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 46-49
 235. Ніколенко Ольга. Вільям Шекспір. "Ромео і Джульєтта" : Літературознавчий і методичний коментарі до уроків світової літератури, 8 клас / Ольга Ніколенко, Марина Зуєнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 8-11
 236. Ніколенко Ольга. Із чим ми починаємо новий навчальний рік? / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 7-8. – С. 11-13
 237. Ніколенко Ольга. Таємниці хайку Мацуо Басьо : Культурологічний коментар до уроків, робота з текстом, 6 клас / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 3-5
 238. Нікончук Н. І. Інтелектуальна гра за мультиплікаційним фільмом "Острів скарбів" ("Київнаучфільм", 1988) та романом Р. Стівенсона "Острів скарбів" / Н. І. Нікончук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 9. – С. 38-С. 3 обкл
 239. Новачук О. О. Система взаємозв'язаного вивчення творів світової і української літератур / О. О. Новачук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 68-72.
 240. Носова Наталія. Усна народна творчість : віршована вікторина, 5 клас / Наталія Носова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 41
 241. Огіренко О. О. Застосування мультимедійних презентацій на уроках літератури у процесі вивчення біографії письменників / О. О. Огіренко, Л. М. Бондарук // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 34-36
 242. Олійник Н. В. Підсумкові контрольні роботи : 6-11-ті класи / Н. В. Олійник // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 54-56.
 243. Онуфрійчук І. А. Лист пораненому солдату : інтегрований урок світової літератури й образотворчого мистецтва у 5 класі / І. А. Онуфрійчук, Н. Ю. Гуляєва-Смагло // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 23-24.
 244. Онуфрійчук І. А. Урок-молитва за Україну / І. А. Онуфрійчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 10-13
 245. Онуфрійчук Інна. Фанфіки на уроках літератури / Інна Онуфрійчук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 25-32
 246. Орієнтовне календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури на 2015/2016 навчальний рік // Світова література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 27-52.
 247. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/16 навчальному році : додаток до листа... від 26.06.2015 р. № 1/9-305 (витяг) // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 3-9
 248. П’яташ В. С. Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми "Казки народів світу" / В. С. П’яташ // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 42-44
 249. Панчук С. Адам Міцкевич - представник європейського романтизму : 9-й клас / Софія Панчук // Світова література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 28-31.
 250. Пастушкова І. С. Використання засобів мистецтва на уроках літератури / І. С. Пастушкова // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 31-34
 251. Пасько О. В. Компаративний метод аналізу художнього твору / О. В. Пасько // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 4-10
 252. Пащенко Вадим. Пісня про Роланда - перлина героїчного епосу Франції. Передмова до перекладу поеми / Вадим Пащенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 12. – С. 40-44
 253. Перепелиця С. Е. "Гортаючи сторінки улюблених книжок" : До Дня дитячої книги / С. Е. Перепелиця // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 79-81.
 254. Петричко І. З. Запалимо в серцях до ближнього любов!.. Вона врятує світ! : [позакласний захід, присвячений вивченню Біблії] / І. З. Петричко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 25-29.
 255. Петричко Ірина. Образи дядька Тома, Елізи, Джорджа Гарріса, Джорджа Шелбі, Єванжеліни : За романом Гаррієт Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома". Спарений урок світової літератури, 6 клас / Ірина Петричко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 24-29
 256. Піддубна Н. І. Й. К. Ф. Шиллер "Рукавичка" : 7-й клас / Н. І. Піддубна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 8-11.
 257. Пітерська О. Гра, що робить усіх щасливими : 5-й клас : [5 уроків за твором Елеонор Портер "Полліанна"] / Олена Пітерська // Світова літекратура. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 5-19.
 258. Пітерська О. Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу між народами : цикл уроків : 7-й клас : [2 уроки] / Олена Пітерська // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 24-30.
 259. Пітерська О. Цикл уроків за темою "Сучасна література" : 7-й клас : [6 уроків] / Олена Пітерська // Світова література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 53-73.
 260. Поведа Степанія. "Кохання може все і все здолає..." : Бал літературних героїв, присвячений Дню святого Валентина / Степанія Поведа // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 2. – С. 60-63
 261. Погоріла Л. А. Компаративний аналіз роману І. Багряного "Сад Гетсиманський" та оповідання О. І. Солженіцина "Один день Івана Денисовича" : 11-й клас / Л. А. Погоріла // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 15-17.
 262. Поетичне бачення світу : дидактичний матеріал до уроку : 6-й клас // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 18-20.
 263. Половюк Л. А. Ф. Петрарка "Книга пісень" : 8-й клас / Л. А. Половюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 49-50.
 264. Полуянова М. О. Цикл уроків позакласного читання : 7-й клас : [4 уроки] / М. О. Полуянова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 36-47.
 265. Польгуль Л. В. Сценарій літературно-музичної вітальні "Характер епохи - мовою костюма" / Л. В. Польгуль // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 68-74.
 266. Примєтова В. І. Засудження рабства в романі Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6-й клас / В. І. Примєтова, К. А. Слідзевська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 17-19.
 267. Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 3-8
 268. Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : додаток до листа... № 1/9-305 від 26.06.2015 р. // Світова література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 11-16.
 269. Простяк Л. М. Зображення трагічної долі "маленької людини" в повісті М. Гоголя "Шинель" / Л. М. Простяк // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 47-51
 270. Простяк Л. М. Літературна презентація "Різдвяна класика" / Л. М. Простяк // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 2-7
 271. Простяк Л. М. Модуль вивчення повісті М. В. Гоголя "Шинель" : 9-й клас / Л. М. Простяк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 45-51.
 272. Радченко В. В. Використання опорно-логічних схем на уроках світової літератури / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 4-17.
 273. Радченко В. В. Залікові завдання для учнів 10-х та 11-х класів / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 79-81.
 274. Радченко В. В. Ігрові завдання за романом В. Скотта "Айвенго" : 7-й клас / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 65-66.
 275. Радченко В. В. Подорож у часи лицарства. "Пісня про Роланда" : 8-й клас / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 75-78.
 276. Редька Т. Інтелектуальна гра для учнів 10 класу : інтегрований урок з української мови, української та зарубіжної літератур / Тетяна Редька, Тетяна Поята // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 58-60.
 277. Рідкозуб Н. В. Свято казки : [сценарій позакласного заходу] / Н. В. Рідкозуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 60-61.
 278. Руденко Т. Через віки з любов’ю : літературний вечір до Свята всіх закоханих / Т. Руденко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 2. – С. 63-65
 279. Рушай Т. П. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" : 6-й клас / Т. П. Рушай // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 71-75.
 280. Рушай Т. П. Новела О. Генрі "Останній листок". Втілення в образі Бермана кращих людських рис: готовності до непоказної самопожертви та любові до ближнього : 7-й клас / Т. П. Рушай // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 33-35.
 281. Ряба З. В. Уславлення всеперемагаючої сили любові і дружби, добра і мужності в казці Г. К. Андерсена "Снігова Королева" : [урок] / З. В. Ряба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 42-44.
 282. Рябчук Н. В. Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури / Н. В. Рябчук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 1-8 (Дод.).
 283. Сагайдак Л. М. Вивчаємо роман Д. Дефо "Робінзон Крузо" : [урок] / Л. М. Сагайдак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 9. – С. 36-37.
 284. Самініна О. Культурологічна компетентність учнів / Олена Самініна // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 31.
 285. Сеник В. Тема мистецтва у творі В. Г. Короленка "Сліпий музикант" : 7-й клас / Вікторія Сеник // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 42-45.
 286. Сенчуріна Л. Символізм та імпресіонізм як літературні напрями : 10-й клас / Лариса Сенчуріна // Світова література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 19-23.
 287. Середа М. М. Роль позакласної роботи у формуванні стійкого інтересу та пізнавальної активності учнів у контексті вивчення світової літератури / М. М. Середа // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 1-8 (Дод.).
 288. Симакова Лидия. Изучение баллады Адама Мицкевича "Свитезь" в культурологическом контексте : Методические рекомендации к урокам, 7 класс / Лидия Симакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 16-18
 289. Симакова Лидия. Модернистские течения в русской поэзии конца XIX - начала XX века : Методические рекомендации к проведению уроков зарубежной литературы, 11 класс / Лидия Симакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 3-8
 290. Сіденко Василина. Прийом віршування на уроках зарубіжної літератури / Василина Сіденко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 59-60
 291. Сімакова Лідія. Вивчаємо твори детективного жанру Конан Дойл "Блакитний карбункул" / Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 2. – С. 15-17
 292. Сіренко В. М. "Пригорнись душею до Вкраїни..." (Україна у творчості зарубіжних письменників) : 10-11-й класи / В. М. Сіренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 86-90
 293. Сіренко В. М. Уроки вивчення творчості Е. По : 7-й клас : [2 уроки] / В. М. Сіренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 36-44.
 294. Скляр Л. І. Цикл вивчення теми "Антична література" : 8 й клас 6 : [5 уроків] / Л. І. Скляр // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 46-63
 295. Скуріхіна Т. П. Зупініть літак - я злізу! : замітки про викладання світової літератури / Т. П. Скуріхіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 7-9.
 296. Слободян О. М. Вечір-реквієм "Дзвони пам'яті" (літературно-музична композиція, присвячена річниці Чорнобильської трагедії) / О. М. Слободян // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – №4. – С. 2-7.
 297. Слюнкова Г. І. Чайна церемонія та її доля у ХХ столітті (за твором Ясунарі Кавабата "Тисяча журавлів") : 11-й клас / Г. І. Слюнкова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 51-53
 298. Смахтіна Л. А. Дж. Свіфт і його роман "Мандри Гуллівера" : 7-й клас / Л. А. Смахтіна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 38-45.
 299. Сметана Г. О. Вивчення роману Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста" : 7-й клас / Г. О. Сметана // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 61-64.
 300. Смиренский Владимир. "Анна Каренина" и "Красное и черное": история борьбы с традицией / Владимир Смиренский // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 46-49
 301. Смовська І. Ю. Поет і філософ Халіль Джебран. Поняття про країну Ліван і ліванську культуру : 11-й клас / І. Ю. Смовська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 42-48.
 302. Снєгірьова Валентина. Залучення культурологічного контексту в процесі вивчення теми "Грецькі міфи" : Методичні рекомендації до вступного уроку з теми, 6 клас / Валентина Снєгірьова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 6-9
 303. Снєгірьова Валентина. Урок на конкурс: підбиття підсумків / Валентина Снєгірьова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 3-4
 304. Соджак К. Війна як причина порушення гармонії у всесвіті : конспект інтегрованого уроку компаративного аналізу української та світової літератури в 11-му класі / К. Соджак, О. Паславська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 40-41
 305. Соломка Л. А. Лише сильним дано право на безсмертя... (за оповіданнями Джека Лондона "Жага до життя" та Олександра Довженка "Воля до життя") : урок / Л. А. Соломка // Все для вчителя. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 35-37.
 306. Соляр Г. І. Урок-захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера "Рукавичка" / Г. І. Соляр // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 19-21.
 307. Сорока І. І. "Я - капітан, мій корабель - урок, а команда - це мій клас" : [педагогічне есе учителя світової літератури] / І. І. Сорока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 29-31.
 308. Сорока І. І. Дороги, які ми вибираємо. Дороги, які обирають нас : [сценарій позакласного заходу із зарубіжної літератури] / І. І. Сорока // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 37-С.3 обкл
 309. Сорока І. І. Шлях Жана-Батиста Гренуя до Кладовища невинних (за романом П. Зюскінда "Запахи") : урок / І. І. Сорока // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 37-39.
 310. Сотниченко М. Унікальна поетика Марини Цвєтаєвої : 11-й клас / Марина Сотниченко // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 17-24.
 311. Стадник О. М. В. Скотт "Айвенго" (образи Ровени ій Ребекки) : 7-й клас / О. М. Стадник // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 2-4.
 312. Стецюк Марія. Літературний перегук : Людина та її світ у давніх літературах. Міні-хрестоматія, 8 клас / Марія Стецюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 60-63
 313. Стецюк Марія. Мігель де Сервантес. "Дон Кіхот" : Тематичне портфоліо за системою уроків, 8 клас / Марія Стецюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 34-37
 314. Стороженко Т. А. Інтегрований урок зарубіжної літератури та культурології "Доба європейського Відродження" : 8-й клас / Т. А. Стороженко, А. Н. Никитюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 57-59.
 315. Стрільчук І. А. Гостювання в богів Еллади : 6-й клас / І. А. Стрільчук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 62-67.
 316. Стрільчук І. А. Україна в житті та творчості Р. М. Рільке : 11-й клас / І. А. Стрільчук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 72-75
 317. Струць Олександра. "Помиріться ж, мої діти, будьте друзями, братами!" : За поемою Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" (розділ "Люлька згоди"). Уроки світової літератури, 6 клас / Олександра Струць // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 12-14
 318. Стьоболова Л. М. "Людина дивовижної духовної краси" (творчість В. Вітмена. Збірка "Листя трави") : [урок] / Л. М. Стьоболова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 57-62.
 319. Стьоболова Л. М. Любовна лірика Сапфо : 8-й клас / Л. М. Стьоболова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 76-79.
 320. Сунцова Н. А. Вивчаємо оповідання Ернеста Сетона-Томпсона "Лобо" : [урок] / Н. А. Сунцова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 17-18.
 321. Сушко Н. В. Тренінг "Роль книги у нашому житті" / Н. В. Сушко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 58-60
 322. Телегіна І. В. Повість Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл" : 7-й клас / І. В. Телегіна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 65-66
 323. Тертична Лариса. Мотиваційні поетичні діалоги : до курсу світової літератури, 9 клас / Лариса Тертична // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 33-35
 324. Тертична С. Повість Туве Янсон "Комета прилітає" : цикл уроків : 5-й клас : [4 уроки] / Світлана Тертична // Світова література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 59-68.
 325. Тимошенко Т. Мистецтво бути людиною (за новелою О. Генрі "Останній листок" ) : 7-й клас / Тетяна Тимошенко // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 34-37.
 326. Тимошенко Т. Пошуки істини Омара Хайяма : 8-й клас / Тетяна Тимошенко // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 29-33.
 327. Тимошенко Т. Формування предметних компетентностей учнів / Тетяна Тимошенко // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 21-23.
 328. Тимура Г. І. Пушкінська балада і фонові знанія : [про баладу "Пісня про Віщого Олега"] / Г. І. Тимура // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 2 обкл.
 329. Тихомирова Оксана. Постмодерні тенденції в романі У. Еко "Ім’я троянди" / Оксана Тихомирова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 61-64
 330. Тихоненко С. О. Билина "Ілля Муромець і Соловей-Розбійник" : [2 уроки] / С. О. Тихоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 11-15.
 331. Тихоненко С. О. Билина як жанр : [урок] / С. О. Тихоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 10-11.
 332. Тіхомірова Оксана. Бенкет під час чуми : Джовані Боккаччо. "Декамерон". Урок світової літератури, 8 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 15-17
 333. Тіхомірова Оксана. Вальтер Скотт. "Айвенго" : Історичний колорит твору. Літературознавчий та методичний коментарі до уроків, 7 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 42-46
 334. Тіхомірова Оксана. Моральні уроки у баладі "Король Лір та його дочки" : урок-суд за англійською народною баладою, 7 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 24-26
 335. Тіхомірова Оксана. Пізнаємо світ разом із Джанні Родарі : За віршем "Листівки з видами міст". Урок світової літератури, 6 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 15-17
 336. Тіхомірова Оксана. Постмодерні тенденції в романі Умберто Еко "Ім’я троянди" / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 47-51
 337. Тіхоненко С. О. "І поллється в душу нам блакить.." : Сергій Єсенін. Вірші про природу : [урок] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 24-26.
 338. Тіхоненко С. О. Балада "Король Лір і його дочки" : [2 уроки] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 15-18.
 339. Тіхоненко С. О. Оригінал. Переклад. Переспів : [2 уроки] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 6-9.
 340. Тіхоненко С. О. Прекрасний і потворний світи в поезіях Сергія Єсеніна "Біла береза" та "Пісня про собаку" : [урок] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 30-31.
 341. Тіхоненко С. Читацькі компетенції учнів : Хронотопічний аналіз художнього тексту / Світлана Тіхоненко // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 21-22.
 342. Тіхоненко Світлана. Орієнтовне поурочне планування для 7 класу / Світлана Тіхоненко, Наталія Рябуха // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 29-41
 343. Тіхоненко Світлана. Орієнтовне поурочне планування уроків для 7 класу / Світлана Тіхоненко // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 19-35
 344. Ткач Ірина. Інтерпретація проблеми пошуку позитивного героя в сучасній постмодерністській прозі на уроках за твором П. Зюскінда "Запахи. Історія одного вбивці" / Ірина Ткач // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 29-33
 345. Ткач І. Використання жанру інтерв'ю як засіб формування компетентного читача / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 40- ст. 3 обкладинці
 346. Токарська М. Б. Літературний турнір для учнів 6-х класів / М. Б. Токарська, А. Б. Чоловська // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 72-73.
 347. Топорова Н. В. Сострадание и милосердие "ко всему живому" в лирике С. А. Есенина : 11-й класс / Н. В. Топорова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 37-41.
 348. Турченко Н. А. Літературне свято "Улюбленій героїні віддаю своє серце" / Н. А. Турченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 86-88.
 349. Туряниця В. Компаративний аналіз літературних об'єктів на етапі модернізації шкільної літературної освіти / Вікторія Туряниця // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 19-20.
 350. Туряниця Вікторія. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів / Вікторія Туряниця // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 37-40
 351. Тутко Н. І. Вивчаємо твір Р. Л. Стівенсона "Балада про вересовий напій" : [урок] / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 22-23.
 352. Тутко Н. І. Утвердження самоцінності людського життя в баладі Ф. Шиллера "Рукавичка" : [урок] / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 21-22.
 353. Українська література : програма вивчення української літератури в 5-7 класах для загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 3-11.
 354. Ульшина С. В. Урок-подорож у світ Ґійома Аполлінера і Пабло Пікассо : 11-й клас / С. В. Ульшина // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 25-32
 355. Урсан Д. О. Проблема взаємин батьків і дітей в оповіданні Дж. Олдріджа "Останній дюйм" : 7-й клас / Д. О. Урсан // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 36-38
 356. Устименко Т. В. Письменники проти війни (Г. Белль "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." та О. П. Довженко "Воля до життя") : 7-й клас / Т. В. Устименко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 60-61.
 357. Фандєєва Н. М. Життя Лі Бо як ідеал служіння мистецтву й істині. Творчість поета - вершина китайської лірики : 8-й клас / Н. М. Фандєєва // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 13-15.
 358. Федорова Людмила. Інтерактивні конспекти уроків світової літератури у контексті системного комплексного підходів до навчання / Людмила Федорова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 2. – С. 35-45
 359. Федчак Л. В. Чому ми читаємо цей роман / Л. В. Федчак // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 48-53
 360. Федченко Н. Г. Патріотичне виховання на уроках зарубіжної літератури : [2 уроки і літературна композиція] / Н. Г. Федченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 13-22
 361. Фіялкович В. І. Літературно-музична композиція "Безсмертна мелодія кохання" : 7-мі-9-ті класи / В. І. Фіялкович // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 72-75.
 362. Хижняк Ольга. "Ніколи не знаєш, на що ти здатний, доки не спробуєш" : За оповіданням Джеймса Олдріджа "Останній дюйм". Урок світової літератури, 7 клас / Ольга Хижняк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 32-34
 363. Химера Н. "Петербурзькі повісті" Миколи Гоголя : цикл уроків : 9-й клас : [4 уроки] / Наталя Химера, Людмила Могільовцева // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 44-55.
 364. Химера Н. Гортаючи прочитані книжки : уроки узагальнення й систематизації знань : 9-й клас : [3 уроки] / Наталя Химера, Тетяна Тарасенко // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 58-68.
 365. Химера Н. Естетизм Оскра Уайльда в романі "Портрет Доріана Грея" : [6 уроків] / Наталя Химера, Олена Григоренко // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 25-43.
 366. Химера Н.В. Роль медіаосвіти на уроках зарубіжної літератури / Н. В. Химера // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 22-25
 367. Химинець А. "Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму : 9-й клас : [урок за творчістю Генріха Гейне] / Адріана Химинець // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 10-15
 368. Ходос Л. Чарльз Діккенс - "найбільший оптиміст століття" : 6-й клас : [за твором Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі"] / Леся Ходос // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 42-45.
 369. Хроменко І. А. Лицарство очима Вальтера Скотта : система уроків з вивчення роману "Айвенго" : [7 уроків] / І. А. Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 24-37
 370. Чакава В. О. Урок-вікторина за твором письменника-романтика О. Гріна "Пурпурові вітрила" : 7-й клас / В. О. Чакава // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 77-79.
 371. Чемерис Л. Ф. Особливості розкриття теми кохання в оповіданні А. П. Чехова "Дама з собачкою" : 10-й клас / Л. Ф. Чемерис // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 56-59
 372. Ченаш Олена. Роман Даніеля Дефо "Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо" - гімн цивілізованій людині : урок-інтелектуальна гра, 6 клас / Олена Ченаш // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 17-24
 373. Черепанова Л. Мотивації навчання на уроках світової літератури / Л. Черепанова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 16-17
 374. Черкасова А. В. Цикл уроків вивчення теми "Бертольт Брехт - видатний письменник. Епічний театр Б. Брехта" : 11-й клас : [3 уроки] / А. В. Черкасова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 22-32.
 375. Черняєва Н. В. "Я хочу небо на руки взяти..." : Поезія і доля Зельми Меербаум-Айзінґер - німецькомовної поетеси Буковини : [урок] / Н. В. Черняєва // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 15-18
 376. Чоловська О. С. Краплі крові, що застигли на папері / О. С. Чоловська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 28-31
 377. Чорна Н. П. М. Метерлінк "Синій птах" : 10-й клас / Н. П. Чорна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 5-10
 378. Шаповалова Е. Н. Проектная деятельность как один из способов воспитания духовности современного человека / Е. Н. Шаповалова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 7-10.
 379. Швень Л. Організація діяльності шкільного методичного об'єднання / Людмила Швень, Лариса Якушко // Світова література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 17-26.
 380. Швень Л. Сучасні підходи до вивчення світової літератури / Людмила Швень // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 12-14.
 381. Швень Н. Подорож Скруджа в часі й просторі : [за твором Ч. Діккенса "Різдвяна казка в прозі"] : 6-й клас / Наталя Швень // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 46-49.
 382. Шевченко А. Самовдосконалення як засіб самореалізації особистості : 11-й клас / Анжеліка Шевченко // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 50-54
 383. Шевченко С. Сторінками прочитаних книжок : уроки узагальнення : 10-й клас : [2 уроки] / Софія Шевченко // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 69-72.
 384. Шестак О. Всеволод Гаршин. "Жабка-мандрівниця" : 5-й клас / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 34-36.
 385. Шестак О. Кохання красуні та "морського диявола": трагічна історія : 6-й клас : [за романом О. Бєляєва "Людина-амфібія"] / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 31-36
 386. Шестак О. Люсі Мод Монтгомері. "Енн із зелених дахів" : 7-й клас / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 37-41
 387. Шестак О. Різдвяна казка Е. Т. А. Гофмана : 5-й клас / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 28-30
 388. Шестопал Т. А. Уроки вивчення теми "Природа і людина" : 5-й клас : [7 уроків] / Т. А. Шестопал // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 21-39
 389. Шкаруба Л. М. Джон Кітс: співець поезії землі : [біографія і творчість; урок за твором "Про коника та цвіркуна" ; переклади вірша] / Л. М. Шкаруба, І. О. Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 2-9
 390. Шкут Н. М. Цикл уроків вивчення творчості Марка Твена : 5-й клас : [5 уроків] / Н. М. Шкут // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 29-45.
 391. Шпак О. Виграшний лотерейний квиток Анрі-Марі Бейля : цикл уроків : 10-й клас : [8 уроків за творчістю Стендаля] / Ольга Шпак // Світова література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 50-66.
 392. Шуляк Н. М. Вивчення творчості Мольєра : 9-й клас / Н. М. Шуляк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 2-7.
 393. Шульга Валентина. "Клинописи страждання на щоках..." : Поема Анни Ахматової "Реквієм" – пам’ятка доби сталінського терору. Урок світової літератури, 11 клас / Валентина Шульга // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 23-25
 394. Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів : Зарубіжна література : додаток до листа... № 1/9-380 від 10.08.2015 р. // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 4-12.
 395. Юрчишина М. І. Моє щастя - у повноквітті учнівських душ : [розвиток критичного мислення на уроках світової літератури та в позакласній роботі] / М. І. Юрчишина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 2-3.
 396. Як отримати задоволення від уроку? : [поради від учителів-методистів Ірини Хроменко та Ірини Ткач] // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 2 обкладинці.
 397. Ялтанець Т. Л. Секрети мого педагогічного успіху : [методи і прийоми навчання на уроках світової літератури] / Т. Л. Ялтанець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 4. – С. 25-28.
 398. Ярошенко Л. І. Дж. Лондон "Жага до життя". Сильний людський характер в екстремальній ситуації : 6-й клас / Л. І. Ярошенко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 2-5.
 399. Яценко Л. О. М. В. Гоголь "Тарас Бульба". Зображення любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги в боротьбі за рідну землю : 7-й клас / Л. О. Яценко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 52-57.

Іноземні мови
Аналітичні статті 2015 р.

 1. 10 порад від людини, яка знала 16 мов // Завуч. – 2015. – Грудень (№ 23). – С. 34-35.
 2. Андріюк І. А. Розвиток іншомовного мовлення школярів / І. А. Андріюк // Англійська мова в початковій школі. – 2015. – № 3. – С. 9-15
 3. Бочарова С. А. Коммуникативный подход в преподавании иностранного языка в спортивном вузе / С. А. Бочарова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 3. – С. 29-31
 4. Буренко В. Роль культурологічного підходу у навчанні іноземної мови / Валентина Буренко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 5. – С. 5-6
 5. Денісова Ю. Про деякі аспекти навчання іноземних мов у профільній школі / Юлія Денісова // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 5. – С. 2-4.
 6. Кіндрась І. В. Методичні передумови використання тестових завдань для навчання студентів граматично правильного висловлювання турецькою мовою / І. В. Кіндрась, В. М. Шовковий // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 29-32
 7. Король Т. Г. Методичні засади реалізації тестового контролю англомовної читацької компетентності у старшокласників / Т. Г. Король // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 51-53
 8. Костюк В. Використання кейс-технологій на занятті з іноземної мови / В. Костюк // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 47-52
 9. Лазоренко Л. В. Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків / Л. В. Лазоренко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 54-56.
 10. Матис С. Мовні літні табори: бажане та реальність / Світлана Матис, Євген Палій // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 6. – С. 7-8.
 11. Михайленко О. А. Критерії оцінювання стратегічної компетенції майбутніх перекладачів / О. А. Михайленко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 15-17
 12. Оришин І. С. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов студентів економічних спеціальностей / І. С. Оришин // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 3. – С. 26-28
 13. Першукова О. О. Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти у країнах Європи / О. О. Першукова // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 11-19
 14. Петрушова Н. В. Стратегія викладача щодо виправлення помилок під час говоріння студентів непрофільних спеціальностей на заняттях з іноземних мов / Н. В. Петрушова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 10. – С. 60-62
 15. Писанко М. Л. Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю / М. Л. Писанко // Іноземні мови. – 2015. – № 4. – С. 23-26
 16. Сафарян Ю. Соціокультурна компетенція як складова професійної компетентності вчителя іноземної мови / Юлія Сафарян // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 5. – С. 7-12
 17. Стрілець В. В. Зміст екстралінгвістичної компетентності майбутніх технічних перекладачів / В. В. Стрілець // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 18-21
 18. Титаренко О. Тиждень іноземної мови / О. Титаренко // Завуч. – 2015. – Грудень (№ 23). – С. 11-18
 19. Хмель Володимир. Методологічні аспекти викладання іноземної мови для спеціальних цілей на нефілологічних факультетах університетів / В. Хмель // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2015. – № 4/5. – С. 87-98
 20. Шевелько К. О. Проблема визначення критеріїв оцінювання анотаційного і реферативного перекладу у старших класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови / К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 13-17
 21. Шевцова М. В. Використання інтелект-карт на уроках іноземної мови / М. В. Шевцова // Педагогічна майстерня. – 2015. – № 9. – С. 3-9

Літературознавство
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Автори номера // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 299-300.
 2. Артеменко Л. Предметно-образна концептосфера "поет" у семантичній площині поетологічного дискурсу української поезії ХХ ст. / Л. Артеменко // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 34-40
 3. Астаф'єв Олександр. Літературний процес крізь призму антологій / Олександр Астаф'єв // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 108-113
 4. Банас В. Міф та оніризм у літературі романтизму / Володимир Банас, Наталія Банас // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 12-16
 5. Барабаш Юрій. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру / Юрій Барабаш // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 41-46
 6. Бернадська Ніна. Постмодернізм і "пам'ять жанру" / Ніна Бернадська // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 74-78
 7. Бикова Тетяна. Шляхи зростання сучасного українського літературознавства / Т. Бикова // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 4. – С. 32-33
 8. Біляцька В. Функціонування етнообразів у сучасних романах у віршах / В. Біляцька // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 78-83
 9. Бунчук Борис. Периферійні форми гекзамера в поезії Лесі Українки / Борис Бунчук // Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 64-76
 10. Гаврилюк Надія. Візуальний образ як текст / Надія Гаврилюк // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 49-56
 11. Герасимов Ю. Увиразнення тексту в слові, яке звучить : Виконавський аналіз вірша Павла Тичини "Не бував ти у наших краях!" / Юрій Герасимов // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 85-89
 12. Гусєва О. Внутрішньожанрова типологія нарису / О. Гусєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 49-52
 13. Гусєва О. Формування жанру нарису в російській літературі та журналістиці / О. Гусєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 38-40
 14. Давиденко Іван. "Літературні телепортації" : Публій Овідій Назон як традиційний образ / Іван Давиденко // Слово і час. – 2015. – № 1. – С. 17-30
 15. Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців / Андрій Даниленко // Українська мова. – 2015. – № 4. – С. 59-77
 16. Дубініна Олена. Екранне втілення драматичних творів: особливості художнього перекодування / Олена Дубініна // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 29-40
 17. Затонский Дмитрій. Бальзак / Дмитрій Затонский // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 47-49
 18. Ингер Айзик. Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера / Айзик Ингер // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 9. – С. 42-45
 19. Іванишин Петро. Тлумачення мистецтва "кінця віку" в теорії Макса Нордау / Петро Іванишин // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 38-43
 20. Ілоків А. Інтимнмй дискурс епістолярної спадщини Володимира Винниченка / А. Ілоків // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 41-44
 21. Ільницький М. Розвиток літературознавчої науки в Західній Україні й еміграції у ХХ століття / Микола Ільницький // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 1. – С. 2-64.
 22. Казанова Ольга. Жанр поезії у прозі як форма літературно-естетичної свідомості перехідної доби / Ольга Казанова // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 58-70
 23. Кантор Владимир. Гамлет как христианин / Владимир Кантор // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 30-34
 24. Ковалів С. Шевченкознавчі студії Луки Луціва 1920-1930-х років / С. Ковалів // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 45-48
 25. Кравець Л. Лінгвістика тексту і текстологія - дві філологічні науки / Лариса Кравець // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 16-19
 26. Кузьменко В. "Пародія - досить елітарний жанр..." : [рецензія на книгу Н. Віннікової "Дискурс української літературної пародії" (К., 2014)] / Володимир Кузьменко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 62-63.
 27. Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди / Г. Кушнір // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 36-38
 28. Легеза М. І. Теорія літератури у віршах / М. І. Легеза // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 52-53.
 29. Логвиненко О. Хронотоп та образний світ авторської казки в українській літературі епохи постмодернізму : [рецензія на книгу О. Гарачковської "Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття" (К., 2014)] / Олена Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 63.
 30. Логвиненко О. Хронотоп та образний світ авторської казки в українській літературі епохи постмодернізму : [рецензія на книгу О. Гарачковської "Дивосвіт української літературної казки другої половини ХХ століття" (К., 2014)] / Олена Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 63.
 31. Логвиненко Ю. Світовий політичний процес і українська наукова фантастика (за романом Миколи Руденка "Ковчег Всесвіту") / Ю. Логвиненко // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 59-63
 32. Мілясевич І. Якісний продукт міжнародної бібліографічної співпраці / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 3. – С. 18-20
 33. Моруа Андре. Поль Верлен. Калибан, который был Ариэлем / Андре Моруа // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 46-48
 34. Наєнко Михайло. Жанри канонічні і... постмодерні / Михайло Наєнко // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 69-73
 35. Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" / Ірина Небеленчук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 22-26
 36. Неживий Олексій. Європейський вимір бібліографічного покажчика / Олексій Неживий // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 121-122
 37. Ніколенко Ольга. Володимир Короленко. "Сліпий музикант" / Ольга Ніколенко, Тетяна Конєва // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 1. – С. 51-59
 38. Орлова О. Сприйняття художнього твору як літературознавча проблема / Ольга Орлова // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 13-18.
 39. Павлишин Марко. Костомаров, рецензенти, публіка / М. Павлишин // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 259-283.
 40. Пахаренко В. Не минаючи ні титли, ніже тії коми : Кілька думок про нову книжку Григорія Клочека "Шевченкове Слово: спроби наближення" : [рецензія] / Василь Пахаренко // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 24-29
 41. Попов Владимир. Загадка "Фауста" / Владимир Попов // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 35-38
 42. Пронкевич Олександр. Україна на прийомі у психоаналітика : рецензія / Олександр Пронкевич // Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 118-121
 43. Просцевічус Владислав. Природа детективного оповідання / Владислав Просцевічус // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 41-49
 44. Рарицький О. Усна оповідь: жанр у системі художньо-документального метажанру / О. Рарицький // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 8-13
 45. Романиця О. Художні особливості поетичного циклу "Дзвін" Спиридона Черкасенка / О. Романиця // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 64-66
 46. Секіріна Валентина. Бароко як художній напрям : Урок зарубіжної літератури, 9 клас / Валентина Секіріна // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 7-8. – С. 57-58
 47. Сенченко М. Людина, Поет, Пророк / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 1. – С. 12
 48. Степанчук Ю. Трансформація літературно-критичного світогляду Михайлини Коцюбинської / Ю. Степанчук // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 56-58
 49. Сюта Г. Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти (ІІ) / Галина Сюта // Українська мова. – 2015. – № 3. – С. 100-112
 50. Терещенко Олександр. Творчість І. С. Нечуя-Левицького в літературно-публіцистичній спадщині М. П. Драгоманова / О. Терещенко // Історія в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 12-15
 51. Тіхомірова Оксана. Постмодерні тенденції в романі Умберто Еко "Ім’я троянди" / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 6. – С. 47-51
 52. Тіхоненко С. О. Оригінал. Переклад. Переспів : [2 уроки] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 6-9.
 53. Тіхоненко С. Читацькі компетенції учнів : Хронотопічний аналіз художнього тексту / Світлана Тіхоненко // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 21-22.
 54. Тома Л. Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля / Леонід Тома // Віче. – 2015. – № 15. – С. 33-35.
 55. Туряниця В. Компаративний аналіз літературних об'єктів на етапі модернізації шкільної літературної освіти / Вікторія Туряниця // Світова література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 19-20.
 56. Українець Л. Ф. Конотація фонетичних одиниць як інноваційний елемент лінгвістичного аналізу поетичної мови / Л. Ф. Українець // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 9. – С. 48-50
 57. Хайруллин Камиль. Космизм Александра Блока : 28 листопада 2015 року виповнюється 135 років від дня народження Олександра Блока (1880-1921), російського поета, класика російської літератури ХХ століття / Камиль Хайруллин // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 39-43
 58. Циганок О. Науковий опис поетики Києво-Могилянської академії "Rosa inter spinas..." [троянда між колючками...] (1696/1697) / О. Циганок // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 4-7.
 59. Чепурко Богдан. Олег Лишега на тлі сімдесятих / Б. Чепурко // Кур`єр Кривбасу. – 2015. – № 311-312-313. – С. 283-296.
 60. Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й ураїнському сатиричному "Романі великої дороги" першої половини ХІХ ст. / Д. Чик // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 23-28
 61. Шалагінов Борис. "М?????? - наслідування - мімесис": поняття і термін у добу модерн / Борис Шалагінов // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 43-48
 62. Штейнбук Фелікс. Епатажна онтологія в літературних текстах / Фелікс Штейнбук; Фелікс Штейнбурк // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 36-42
 63. Эпштейн Михаил. Маленький человек в футляре: синдром Башмачкина-Беликова / Михаил Эпштейн // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 35-38
 64. Яковина Оксана. Особа митця і творчий акт як метафізичні категорії. Контекст Тараса Шевченка / Оксана Яковина // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 31-38

Мовознавство
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Bieder H. Die wortart '"adjektiv" in der handschriftlichen "Bielaruskaja hramatyka" (Wilna 1916) von Anton Luckevic (Бідер Г. Частина мови "прикметник" у рукописній "Білоруській граматиці" (Вільно, 1916 р.) Антона Луцкевича) / H. Bieder // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 18-25
 2. Manczak W. O nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencja (Маньчак В. Про нерегулярний фонетичний розвиток, спричинений частотністю) / W. Manczak // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 26-29
 3. Yermolenko S.S. Person in artistic discourse (Єрмоленко С. С. Категорія особи в художньому дискурсі) / S. S. Yermolenko // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 23-32
 4. Барчук В. М. Сурядність: типологічний аспект / В. М. Барчук // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 13-20
 5. Білоконенко Л. Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту / Людмила Білоконенко // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 71-84
 6. Бріцин В. М. Модальність і предикативність: лінії розмежування і протиставлення / В. М. Бріцин // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 77-85
 7. Булыка А.М. Лексіка іншамоунага паходжання як крыніца гістарычнага слоуніка беларускай мовы (Буличко О.М. Лексика іншомовного походження як джерело історичного словника білоруської мови) / А. М. Булыка // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 30-36
 8. Вербич Н. С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст vs хрестоматія / Н. С. Вербич // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 21-29
 9. Гнатишин О. Походження топонімів України / Оксана Гнатишин // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 40-43.
 10. Григор'єв О. Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового / Олександр Григор'єв // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 31-35
 11. Данилевська О. Мовне середовище в освіті: простір комфорту чи компромісу (за результатами анкетування київських школярів) / Оксана Данилевська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 17-21
 12. Денисюк В. В. Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення / В. В. Денисюк // Мовознавство. – 2015. – № 6. – С. 52-65
 13. Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство. – 2015. – № 1. – С. 96
 14. Дільна О. Держава і проблеми стандартизації в галузі термінології / О. Дільна // Педагогічна думка. – 2015. – № 3. – С. 9-12
 15. Дмитрик О. Гендерні відмінності мовної особистості / О. Дмитрик, О. Шепета // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 32-33
 16. Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика / С. Дорошенко // Мовознавство. – 2015. – № 1. – С. 91-94
 17. Жайворонок В. Рецензія на матеріали 5-ого тому "Словника української мови" у 20-ти томах / В. Жайворонок // Мовознавство. – 2015. – № 6. – С. 92-94
 18. Жайворонок В.В. Етномовні знаки-символи: спроба лексикографічного опису / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 33-44
 19. Загнітко А. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуально-лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп'ютерні засади / Анатолій Загнітко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 3-14
 20. Загородна Л. Апроксимативне представлення емотивів у перекладі як прояв мовної особистості перекладача / Л. Загородна // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 99-102.
 21. Задорожний В. Морфонологія як семантичний чинник / Василь Задорожний // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 8-13
 22. Йонка О. Чому їх так назвали / Олег Йонка // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 26-31.
 23. Іваницька Н. Предикативно-адвербіальна модель локалізованого буття як tertium comparationis дієслівної синтагматики (українська паралель) / Ніна Іваницька, Наталя Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск № 22. – С. 251-258
 24. Іваницька Н. Про "ключові слова" до статей у збірниках наукових праць із мовознавства / Ніна Іваницька // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 18-24
 25. Казимирова І. І. Огієнко - засновник української історичної лінгвотермінографії / Ірина Казимирова // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 36-49
 26. Караневич М. Врахування прагматичного чинника як умова досягнення адекватності художнього перекладу / Мар'яна Караневич // Мандрівець. – 2015. – № 1. – С. 90-96
 27. Коваленко О. Лінгвістичний аналіз тексту : Забезпечення комунікативного та функціонально-стилістичного підходів до навчання мови / Оксана Коваленко // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 64-69.
 28. Ковтун А. А. Про внутрішній потенціал релігійної лексики (на прикладах запозичень поганий та агнець) / А. А. Ковтун // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 52-66
 29. Ковтун А. Розвиток полісемії лексем з релігійними значеннями: необразні семантичні деривати / Альбіна Ковтун // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 86-102
 30. Кононенко В. І. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти / В. І. Кононенко // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 3-11
 31. Коць Т. А. Морфологічна парадигма іменника в прескрипціях і мовній практиці періодичних видань 40-50-х років XX ст. / Т. А. Коць // Мовознавство. – 2015. – № 4. – С. 82-88
 32. Кравець Л. Лінгвістика тексту і текстологія - дві філологічні науки / Лариса Кравець // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 16-19
 33. Кравець Лариса Лінгвістика тексту і текстологія - дві філологічні науки / Лариса Кравець // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 32-35
 34. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Семантичний простір оцінної фраземіки / Ж. В. Краснобаєва-Чорна // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 39-51
 35. Купріянов Є. В. Міжмовні відповідники в електронному англійсько-українському словнику з енергомашинобудування / Є. В. Купріянов // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 30-38
 36. Курач Л. І. Проблема розвитку лінгвокультурологічної компетентності учнів у процесі навчання мов національних меншин / Л. І. Курач // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 136-144.
 37. Лебедь Ю. Об'єктне значення кількаслівної номінації / Юлія Лебедь // Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Планер, 2015. – Випуск №22. – С. 84-88
 38. Лебедь Ю. Функціонування обов'язкових придієслівних компонентів у реченнях безособової структури / Юлія Лебедь // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 94-97
 39. Лучик В. В. Історичний словотвір топонімів України: київськоруський (давньоукраїнський) період / В. В. Лучик // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 45-55
 40. Мамич М. Медіатекст у контенті українського жіночого журналу / Мирослава Мамич // Українська мова. – 2015. – № 4. – С. 125-133
 41. Мішалова К. Від полюса Північного до полюса Південного / Ксенія Мішалова // Колосок. – 2015. – № 4. – С. 32-39.
 42. Мішалова К. Землі фінікійської царівни, або розповідь про Європу / Ксенія Мішалова // Колосок. – 2015. – № 3. – С. 32-39.
 43. Мішалова К. Топоніми загадкового Сходу / Ксенія Мішалова // Колосок. – 2015. – № 1. – С. 38-45.
 44. Мішалова К. У ритмі африканських назв / Ксенія Мішалова // Колосок. – 2015. – № 2. – С. 40-47.
 45. Мова - це великий дар природи // Позакласний час. – 2015. – № 3. – С. 22-23.
 46. Мокиенко В.М. Украинская паремиология в европейском контексте (об украинских паремиях в тезаурусе В. Флайшганса) / В. М. Мокиенко // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 37-43
 47. Ніколашина Т. І. Від сільського вчителя до відомого вченого-славіста : З нагоди 110-ї річниці від дня народження українського мовознавця Михайла Жовтобрюха / Т. І. Ніколашина, Л. О. Сологуб // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 12. – С. 8-14
 48. Омельчук С. Нормативність у структурі сучасного наукового тексту педагогічного спрямування / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 1. – С. 49-61
 49. Онуфрійчук Г. І. Людина в українській етнофразеології: біполярна опозиція "людина- тварина" / Г. І. Онуфрійчук // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 67-74
 50. Палінська О. Trasjanka und Surzyk- gemischte weiBrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in WeiBrussland und der Ukraine? / О. Палінська // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 87-91
 51. Панасюк І. Англіцизми навколо нас: аномалія чи норма? / І. Панасюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 6-7
 52. Патієвич О. В. Писемна комунікація студентів магістратури природничих спеціальностей в академічному середовищі / О. В. Патієвич // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 5. – С. 36-39
 53. Пацук Ю. Майже ВСЕ відносно, або ГРУШКИ на ВЕРБІ / Юлія Пацук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 27.
 54. Подсікера Т. В. Генетичний склад давньоанглійської кулінарної лексики / Т. В. Подсікера // Мовознавство. – 2015. – № 1. – С. 78-84
 55. Пономаренко А. Лінгвофеномен фундатора національної літературної мови: естетико-соціальні проекції / Ангеліна Пономаренко // Українська мова. – 2015. – № 3. – С. 37-44
 56. Редьква Я. Етимологічний словник топонімів України / Я. Редьква // Мовознавство. – 2015. – № 5. – С. 75-76
 57. Селігей П.О. Роль композиції у створенні та сприйнятті наукового твору / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 54-63
 58. Семеног Олена Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа - Мала академія наук - вищий навчальний заклад - наукова установа / Олена Семеног // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 2. – С. 45-49
 59. Скопненко О. І. Проблема наступності між старобілоруською та новою білоруською літературними мовами крізь призму нової української літературної мови / О. І. Скопненко // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 64-76
 60. Степаненко М. І. Семантична диференціація просторових прийменників / М. І. Степаненко // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 63-73
 61. Сюта Г. Функції цитати в поетичному тексті: теоретичні та практичні аспекти (ІІ) / Галина Сюта // Українська мова. – 2015. – № 3. – С. 100-112
 62. Тараненко О. Характеристика деяких лексикографічних параметрів одного з томів "Словника української мови" у 20-ти томах / О. Тараненко // Мовознавство. – 2015. – № 6. – С. 87-91
 63. Тараненко О.О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті України / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 44-53
 64. Томіленко Л.М. "Словник московсько-український" В. Дубровського: склад і структура / Л. М. Томіленко, О. Г. Рабулець // Мовознавство. – 2015. – № 4. – С. 89-96
 65. Фаріон Ірина. Лінгвофілософія Петра Могили / Ірина Фаріон // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 27-34
 66. Фудерер Т. Проблема мовної стратифікації суспільства в сучасній соціолінгвістиці / Тетяна Фудерер // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 60-70
 67. Царик О. М. Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) / О. М. Царик // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 4. – С. 137-144
 68. Черниш Т. О. Морфонологічні та семантичні особливості відображення іє. *gu her-/ gu hor- "горіти" в дієслівних континуантах псл. *goreti/ *goriti/ *garati / Т. О. Черниш // Мовознавство. – 2015. – № 3. – С. 77-86
 69. Шевчук О. Галактичні імена / Олександр Шевчук // Колосок. – 2015. – № 1. – С. 22-29.
 70. Шевчук О. Олівець, Жуйка, Спагеті та інші залишки наднових / Олександр Шевчук // Колосок. – 2015. – № 4. – С. 40-45.

Німецька мова та література
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Deutschland-Quiz : [вікторина з країнознавства] // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 1). – С. 23.
 2. Feste feiern wie sie fallen. Karneval : [свята, святкування, карнавал] // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 2). – С. 20-22.
 3. Feste feiern wie sie fallen. Weihnachten in Deutschland : [Різдво в Німеччині] // Deutsch. – 2015. – Dezember (№ 23). – С. 4-11.
 4. Frohe Ostern : [щасливий Великдень] // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 6). – С. 21-24.
 5. Fur Quiz-Freunde : [вікторина для друзів] // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 19). – С. 14-17.
 6. IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови 2014/2015 н.р. // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 4. – С. 12-31.
 7. Marchen umschreiben und inszenieren : [написати і розповісти] // Deutsch. – 2015. – Juli (№ 13). – С. 13-17.
 8. Materialien fur die Theatersketche : [матеріали для театральних капусників] // Deutsch. – 2015. – Juli (№ 13). – С. 18-21.
 9. Ostern-Quiz : [вікторина до Великодня] // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 14-16.
 10. Абасова Н. І. Ярема Галайда і Вільгельм Телль - месники за народні кривди (за поемою Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" та драмою Ф. Шиллера "Вільгельм Телль") : 9-й клас / Н. І. Абасова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 49-51.
 11. Бондар Л. А. Essen (Meine Lieblingsspeise) : міні-модуль / Л. А. Бондар // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 4-5.
 12. Бондаренко Т. Sprachenquiz : [мовна вікторина] / Тетяна Бондаренко // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 4). – С. 21.
 13. Боровська О. Партицип у сучасній німецькій мові: структурні і функціональні типи / Олена Боровська // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 78-84
 14. Братья Гримм // Страна знаний. – 2015. – № 10. – С. 49, 48.
 15. Бурдейна Т. Gesundheit und Medizin : план-конспект уроку. 7-й клас : [здоров'я і медицина] / Тетяна Бурдейна // Deutsch. – 2015. – Juni (№ 11). – С. 13-15.
 16. Василишин М. Wir feiern Geburtstag : [ми святкуємо день народження] : урок-гра. 3-й клас / Марія Василишин // Deutsch. – 2015. – April (№ 8). – С. 4-7.
 17. Вишивана Н. Лексико-семантичні та лінгвостилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької та української мов / Наталія Вишивана // Наукові записки. Сер. : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 21. – С. 331-336
 18. Власенко М. Я вивчаю алфавіт : добірка вправ та ігор для вивчення німецького алфавіту / М. Власенко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 7. – С. 36-38.
 19. Гелюх Т. Die Ukraine ist ein geeintes Land : flashmod : [Україна - єдина країна] / Тетяна Гелюх // Deutsch. – 2015. – Juni (№ 12). – С. 17.
 20. Гелюх Т. Im Moarchenland : сценарій позакласного заходу для учнів 7-го класу : [в казковій країні] / Тетяна Гелюх // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 17-19.
 21. Герасимчук О. Froesi : позакласний захід для учнів 1-го класу / Оксана Герасимчук // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 5). – С. 24-26.
 22. Гонтарук О. Д. Sport in meinem Leben : урок / О. Д. Гонтарук // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 11-13.
 23. Горбач Л. Bucher lesen : [читаємо книги] : цикл уроків. 8-й клас / Л. Горбач // Deutsch. – 2015. – Dezember (№ 24). – С. 12-20.
 24. Горбач Л. Der Winter kommt : [зима іде] : план-конспект уроку. 7-й клас / Л. Горбач // Deutsch. – 2015. – Dezember (№ 23). – С. 13-15.
 25. Горбач Л. Gesunde Lebensweise : [здоровий спосіб життя] : план-конспект уроку. 10-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 20). – С. 22-24.
 26. Горбач Л. Ich und meine Freunde : [я і мої друзі]. Цикл уроків. 8-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 20). – С. 12-21.
 27. Горбач Л. Ich, meine Familie und meine Freunde : [я, моя сім'я, мої друзі] : цикл уроків. 7-й клас з поглибленим вивченням німецької мови / Л. Горбач // Deutsch. – 2015. – August (№ 16). – С. 7-15.
 28. Горбач Л. Im Karneval, im Karneval... : план-конспект уроку. 4-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 11-12.
 29. Горбач Л. Losetexte mit Aufgaben : [текст із завданнями] / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Juli (№ 14). – С. 6-10.
 30. Горбач Л. Natur und Wetter : [природа і погода] : план-конспект уроку. 10-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 14-16.
 31. Горбач Л. Schule : [школа] : план-конспект уроку. 10-й клас. Німецька мова як друга іноземна / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Mai (№ 9). – С. 8-10.
 32. Горбач Л. Winter in Deutschland : [зимові свята в Німеччині] : план-конспект уроку. 8-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – Dezember (№ 23). – С. 16-18.
 33. Горбач Л. Winterfeste in Deutschland : [зимові свята в Німеччині] / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – November (№ 22). – С. 13-18.
 34. Горбач Л. Wir wohnen hier : [ми тут живемо] : цикл уроків за темою. 4-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2015. – August (№ 15). – С. 13-20.
 35. Горбач М. Bald kommen die Sommerferien : [незабаром канікули] : план-конспект уроку. 8-й клас / Марія Горбач // Deutsch. – 2015. – Mai (№ 9). – С. 5-7.
 36. Горобченко Н. В. Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови / Н. В. Горобченко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 55-57
 37. Деркач В. Euroquiz : [євровікторина] / Валентина Деркач // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 4). – С. 19-20.
 38. Дмитренко С. Wenn es wieder Ostern wird : [знову прийшов Великдень] : матеріали для позакласного заходу / Світлана Дмитренко // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 7-9.
 39. Драпалюк Г. С. Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти / Г. С. Драпалюк, Н. М. Ільчишин, Н. І. Пиндик // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 7. – С. 47-49
 40. Дундич О. Fernsehen : [телебачення] : план-конспект уроку. 10 клас / Ольга Дундич // Deutsch. – 2015. – September (№ 17). – С. 12-13.
 41. Ігнатуша О. Freizeit und Hobbys : [дозвілля та захоплення] : план-конспект уроку. 2-й клас / Олена Ігнатуша // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 1). – С. 8-10.
 42. Ігнатуша О. Meine Familie : [моя сім'я] : план-конспект уроку. 2-й клас / Олена Ігнатуша // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 1). – С. 11-13.
 43. Ігнатуша О. So wohner wir : [моя кімната] : план-конспект уроку. 4-й клас / Олена Ігнатуша // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 5). – С. 17-20.
 44. Кашуба Е. Geburtstag : [день народження] : план-конспект уроку. 7-й клас / Елла Кашуба // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 19). – С. 12-13.
 45. Кашуба Е. Winterfreuden : план-конспект уроку. 5-й клас : [зимові принади] / Е. Кашуба // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 2). – С. 10-11.
 46. Киналь А. Навчання діалогічного мовлення із застосуванням методики активізації резервних можливостей особистості / Анна Киналь // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 4). – С. 4-10.
 47. Козловська О. Farben : план-конспект уроку. 1-й клас : [кольори] / Олена Козловська // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 10.
 48. Козловська О. Haustiere : план-конспект уроку. 2-й клас : [домашні тварини] / Олена Козловська // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 11-12.
 49. Козловська О. Zahlen und Farben : план-конспект уроку. 2-й клас : [рахування та кольори] / Олена Козловська // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 13.
 50. Козоріз Г. Gesunde Ernahrung : [здорове харчування] : план-конспект уроку. 8-й клас / Галина Козоріз // Deutsch. – 2015. – November (№ 21). – С. 7-9.
 51. Козоріз Г. Musik ist mein Leben : [музика - це моє життя] : план-конспект уроку. 9-й клас / Галина Козоріз // Deutsch. – 2015. – November (№ 21). – С. 10-12.
 52. Костишина О. Ostern : [Великдень] : план-конспект уроку. 7 клас / Олена Костишина // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 4-6.
 53. Кролівець І. Erntedankfest : [День Подяки] : план-конспект уроку. 7-й клас. Німецька мова як друга іноземна / Ірина Кролівець // Deutsch. – 2015. – September (№ 18). – С. 4-5.
 54. Кролівець І. Natur und Wetter : [природа і погода] : план-конспект уроку. 7-й клас / Ірина Кролівець // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 19). – С. 5-7.
 55. Лісова С. Meine Heimat - die Ukraine : план уроку-презентації. 10 клас : [моя батьківщина - Україна] / Світлана Лісова // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 5). – С. 11-16.
 56. Логвиненко О. Ferienangebote : план-конспект уроку. 9 клас : [реклама про відпочинок] / Оксана Логвиненко // Deutsch. – 2015. – April (№ 7). – С. 17-20.
 57. Логвиненко О. Jugendleben und Jugendkulturen : план-конспект уроку. 11-й клас : [життя молоді та молодіжна культура] / Оксана Логвиненко // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 6). – С. 10-14.
 58. Логвиненко О. Jung und Alt unter einem Dach : [молоді і старі під одним дахом] : план-конспект уроку. 9 клас / Оксана Логвиненко // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 5). – С. 21-23.
 59. Максименко П. Verhalten zu den Auslaendern : план-конспект уроку. 9-й клас : [поведінка з іноземцями] / Поліна Максименко // Deutsch. – 2015. – Juni (№ 12). – С. 4-8.
 60. Медведенко М. Різнобарвна німецька : програма гуртка з німецької мови для учнів 1-го класу / М. Медведенко // Deutsch. – 2015. – November (№ 22). – С. 19-21.
 61. Могильовцева Л. П. Система уроків з вивчення творчості Дж. Кітса, Й. В. Гете, Г. Гейне та С. І. Васильківського : [4 уроки] / Л. П. Могильовцева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 10-16.
 62. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи // Deutsch. – 2015. – August (№ 16). – С. 16-23.
 63. Нагорна Н. Die Eltern und die kinder : [батьки і діти] : план-конспект уроку. Німецька мова як друга іноземна. 9-й клас / Наталія Нагорна // Deutsch. – 2015. – April (№ 8). – С. 8-11.
 64. Ніколенко К. Концепт "туга" у творчості Г. Гейне ("Книга пісень") і Дж. Г. Байрона ("Паломництво Чайльд Гарольда") / Катерина Ніколенко // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 55-67
 65. Ніколенко Ольга. Фрідріх Шиллер. "Рукавичка". Адам Міцкевич. "Світязь". Роберт Льюїс Стівенсон. "Вересковий трунок" / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 10. – С. 57-62
 66. Орел Д. Feiern wir zusamen! Святкуймо разом! : матеріали до вивчення теми "Свята і традиції" у початковій школі / Д. Орел // Учитель початкової школи. – 2015. – № 11. – С. 20-23.
 67. Отрощенко О. Das Wetter [погода] : план-конспект уроку. 6-й клас / Ольга Отрощенко // Deutsch. – 2015. – November (№ 21). – С. 18-19.
 68. Панасенко Л. Німеччина - країна з гідним іміджем : план-конспект інтегрованого уроку (географія + німецька мова) 10 клас / Людмила Панасенко // Deutsch. – 2015. – Juni (№ 12). – С. 9-16.
 69. Панчошенко Р. Diese Musik mag ich sehr : план-конспект уроку. 8-й клас : [ця музика мені подобається] / Раїса Панчошенко // Deutsch. – 2015. – Juni (№ 11). – С. 4-6.
 70. Панюшкіна О. Englisch im Deutschunterricht : [англійська мова на уроці] / Ольга Панюшкіна // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 6-7.
 71. Паршикова О. О. Від декламації до комунікації. Навчання / О. О. Паршикова // Іноземні мови. – 2015. – № 3. – С. 3-9
 72. Піддубна Н. І. Й. К. Ф. Шиллер "Рукавичка" : 7-й клас / Н. І. Піддубна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 8-11.
 73. Покотило Л. Учень та його оточення. Шкільні речі. Іменник. Німецька мова. 7 клас / Любов Покотило // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 2. – С. 58-59.
 74. Пузанова Л. Schulleben : [шкільне життя] : бінарний урок. 8-й клас / Лариса Пузанова, Людмила Шилова // Deutsch. – 2015. – Oktober (№ 19). – С. 8-11.
 75. Пущенко Л. Сюжетно-рольові ігри казкового змісту як стимул до оволодіння німецькою мовою / Лариса Пущенко // Deutsch. – 2015. – September (№ 18). – С. 6-16.
 76. Радченко Симон. Традиції карнавальної культури у романі Ґюнтера Ґрасса "Бляшаний барабан" / Симон Радченко // Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 86-98
 77. Ролік А. Gogols Auffassung der Ubersetzung : [концепція перекладу Гоголя] / Анатолій Ролік // Deutsch. – 2015. – September (№ 18). – С. 20-22.
 78. Сакович О. Kleidung und Mode : [одежа і мода] : план-конспект уроку з використанням ікт 5(9)-й клас / Ольга Сакович // Deutsch. – 2015. – Februar (№ 3). – С. 8-10.
 79. Сікорська І. Massenmedien: Computer : [змі: комп'ютер] : план-конспект уроку. 11 клас / Інна Сікорська // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 6). – С. 4-9.
 80. Слизун О. Essen und Trinken : [їжа та напої] : план-конспект уроку. 8-й клас / О. Слизун // Deutsch. – 2015. – September (№ 17). – С. 14-15.
 81. Соляр Г. І. Урок-захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера "Рукавичка" / Г. І. Соляр // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 19-21.
 82. Сподарик О. Die Sommerferien sind vorbei : [літні канікули скінчилися] : план-конспект уроку. 4-й клас / Оксана Сподарик // Deutsch. – 2015. – September (№ 17). – С. 9-11.
 83. Ткаченко М. Тексти для аудіювання із завданнями та вправами. Німецька мова як друга іноземна. 5-й клас / Марія Ткаченко // Deutsch. – 2015. – April (№ 8). – С. 12-21.
 84. Ткаченко М. Тексти для аудіювання із завданнями та вправами. Німецька мова як друга іноземна. 5-й клас / Марія Ткаченко // Deutsch. – 2015. – Mai (№ 9). – С. 11-16.
 85. Тутко Н. І. Утвердження самоцінності людського життя в баладі Ф. Шиллера "Рукавичка" : [урок] / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 21-22.
 86. Фищук О. Диференційований підхід на уроках іноземної мови / Олена Фищук // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 5). – С. 7-10.
 87. Химинець А. "Книга пісень" - видатне явище німецького романтизму : 9-й клас : [урок за творчістю Генріха Гейне] / Адріана Химинець // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 10-15
 88. Хуб У. Біля ковчега о восьмій : повість / У. Хуб // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 1. – С. 3-18 (вкладка)
 89. Чепорнюк В. Mein Wochenplan : [мій щотижневий графік] : план-конспект уроку. 3-й клас / Вікторія Чепорнюк // Deutsch. – 2015. – November (№ 21). – С. 13-15.
 90. Чередниченко А. Beruhmte Menschen Deutschlands : план-конспект уроку. 11 клас : [видатні люди Німеччини] / А. Чередниченко // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 6). – С. 18-20.
 91. Чередниченко А. Eine Sprache, die jeden versteht : план-конспект уроку. 11 клас : [мова, яку розумієш] / Альна Чередниченко // Deutsch. – 2015. – Marz (№ 6). – С. 15-17.
 92. Черкасова А. В. Цикл уроків вивчення теми "Бертольт Брехт - видатний письменник. Епічний театр Б. Брехта" : 11-й клас : [3 уроки] / А. В. Черкасова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 22-32.
 93. Черняєва Н. В. "Я хочу небо на руки взяти..." : Поезія і доля Зельми Меербаум-Айзінґер - німецькомовної поетеси Буковини : [урок] / Н. В. Черняєва // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 15-18
 94. Швень Л. Письменниця родом із мови : [про Герту Мюллер] / Людмила Швень // Світова література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 6-8
 95. Шестак О. Різдвяна казка Е. Т. А. Гофмана : 5-й клас / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 28-30
 96. Шовкова Т. А. Методичні рекомендації щодо навчання граматичних конструкцій суб'єктивної модальності німецької мови / Т. А. Шовкова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 51-54
 97. Щербина В. Ist Bucherlesen out? : [домашнє читання] : план-конспект уроку. 10 клас / Валентина Щербина // Deutsch. – 2015. – Januar (№ 2). – С. 6-9.

Російська мова та література
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Андреева И. Ю. Истинный учитель тот, который любит свой предмет и имеет чувство собственного достоинства : Подготовка школьников к написанию сочинения-рассуждения на основе читаемого и обсуждаемого на уроке текста / И. Ю. Андреева // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 17-19.
 2. Аршук О. Е. Добрый человек всегда правдой живёт : урок по изучению сведений о неопределённой форме, совершенном и несовершенном виде глагола / О. Е. Аршук // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 15-19.
 3. Баляльова Надежда. Зарифмованые правила / Н. Баляльова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 57-58
 4. Барабашова Е. В. "Не хотим быть простыми словами, пусть все шапки снимают перед нами.." : урок по изучению правила правописания соединительных гласных О, Е в сложных словах / Е. В. Барабашова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 6-10.
 5. Баранова Т. О. М. О. Булгаков "Майстер і Маргарита" : 11-й клас / Т. О. Баранова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 17/18. – С. 23-27
 6. Безотосная Т. И. Главные герои романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" : 9-й класс / Т. И. Безотосная // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 22-24.
 7. Брайко Олександр. Дискурс цитації: експресіоністична проза Л. Андреєва й В. Винниченка в контексті раннього модернізму / Олександр Брайко // Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 57-69
 8. Брайко Олександр. Компаративні аспекти становлення експресіонізму в українській літературі: новели В. Винниченка і мала проза Л. Андреєва / Олександр Брайко // Слово і час. – 2015. – № 2. – С. 21-39
 9. Братинова Л. А. "Милый дедушка, Константин Макарыч!.." : Обучение учащихся писать письмо и подписывать конверт / Л. А. Братинова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 11-14.
 10. Бурдина И. Ю. "Пока молоды, сильны, добры, не уставайте делать добро!" : Литературная игра по творчеству А. П. Чехова / И. Ю. Бурдина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 54-56.
 11. Васильев С. А. С. С. Бобров и М. Ю. Лермонтов: случайные совпадения? / С. А. Васильев // Русская речь. – 2015. – № 5. – С. 11-18
 12. Говорунець З. В. Два уроки вивчення балади О. С. Пушкіна "Пісня про віщого Олега" : 7-й клас : [2 уроки] / З. В. Говорунець // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 6-12.
 13. "Все Гоголя про Гоголя питаю", або Останнє слово про Україну // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 3. – С. 36-39
 14. Гонтарук О. Д. Діалог із природою Михайла Пришвіна : [урок] / О. Д. Гонтарук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 19-22.
 15. Гончарова В. М. Лирика А. С. Пушкина. "К*** (Я помню чудное мгновенье...)", "Я вас любил..." - величественные пушкинские шедевры : 9-й класс / В. М. Гончарова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 39-42
 16. Груша С. А. "Все мои писания. по существу, разгадка русского характера" : Тема праведников и праведничества в творчестве / С. А. Груша // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 39-41.
 17. Гузь О. А. "Она вся - воплощение насильственно прерванной жизни. А человек должен жить!" : уроки по изучению романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" / О. А. Гузь // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 34-39. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 36-42. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 38-41. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 33-40.
 18. Гузь О. О. Казки Олександра Пушкіна : [3 уроки] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 7/8. – С. 30-37.
 19. Гузь О. О. Орієнтовне планування уроків для 6 класу : Микола Васильович Гоголь. "Ніч перед Різдвом" : [4 уроки] / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 9. – С. 30-35.
 20. Гуріна О. А. "Все починається з любові..." : Тема кохання в ліриці А. А. Ахматової, Лесі Українки, Ліни Костенко : 11-й клас / О. А. Гуріна // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 74-77.
 21. Давиденко Т. І. І. А. Крилов - відомий російський байкар. Засудження людських вад у байці "Вовк і Ягня" : 6-й клас / Т. І. Давиденко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 12-16.
 22. Двухбабна А. Синтаксис і пунктуація : 8-й клас / Анна Двухбабна // Світова література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 68-71.
 23. Двухбабна А. Синтаксис і пунктуація : дидактичний матеріал / А. Двухбабна // Світова література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 66-69.
 24. Двухбабна А. Синтаксис і пунктуація : дидактичний матеріал / Анна Двухбабна // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 68-71.
 25. Добротина И. Н. "Многие совершают роковую ошибку, не удосуживаясь подготовить свою речь" : Учебные ситуации на уроках развития речи как способ достижения планируемых результатов / И. Н. Добротина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 7-10.
 26. Драган Т. А. Сценарий вечера, посвящённого жизни и творчеству Ф. М. Достоевского : 11-й класс / Т. А. Драган // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 89-95.
 27. Единова Н. П. "Нам без друга жизнь не в радость, как сладка она ни будь!" : урок изучения второстепенных членов предложения в пропедевтическом курсе русского языка / Н. П. Единова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 13-18.
 28. Ёлкина В. И. Он "стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги" : урок по изучению жизненного и творческого пути М. В. Ломоносова / В. И. Ёлкина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 33-38.
 29. Євілевич Наталія. Михайло Лермонтов. "Герой нашого часу" : Особливості композиції та її роль у розкритті ідейно-художнього задуму роману. Конкурсний урок, 9 клас / Наталія Євілевич // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 4. – С. 38-40
 30. Жданова Е. А. "Светлыми звёздами нежно украшена тихая зимняя ночь" : урок изучения нового материала о разрядах имён прилагательных / Е. А. Жданова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 12-16.
 31. Жданова Е. А. "Чистейшего снега, белейшего снега зима отряхнула на рощу с разбега" : урок изучения нового материала о степенях сравнения имён прилагательных / Е. А. Жданова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 17-21.
 32. Жуковская Е. И. "Осмеивая всех, он не любил, чтобы ему отплачивали тою же монетою" / Е. И. Жуковская // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 46-50.
 33. Журавлёва А. Ю. "Что лучше - сорок пяток или пяток сорок?" : урок углубления и расширения сведений об ударении в русском языке, закрепления произносительных умений и навыков / А. Ю. Журавлёва // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 9-13.
 34. Завгородняя Г. Ю. Средневековый замок в русской прозе / Г. Ю. Завгородняя // Русская речь. – 2015. – № 5. – С. 3-10
 35. Казарін Володимир. Радощі і печалі "Пушкінської енциклопедії" Пушкінського Дому (кримський погляд) / Володимир Казарін // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 95-107
 36. Казарін Володимир. Український контекст творчості Михайла Лермонтова (деякі методологічні аспекти) / Володимир Казарін, Марина Новикова // Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 76-85
 37. Каськова И. А. "А рядом, неведомая перед тем, застенчивей плошки в оконце сторожки мерцала звезда по пути в Вифлеем..." : литературная гостиная по повести Н. В. гоголя "Ночь перед Рождеством" / И. А. Каськова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 22-26.
 38. Клименко Л. Г. Урок з використанням інтерактивних технологій "М. В. Гоголь - російський і український письменник" : 9-й клас / Л. Г. Клименко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 16-20.
 39. Книга-юбиляр: 190 лет со времени написания трагедии А. С. Пушкина "Борис Годунов" // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 3 обкл.
 40. Коваленко М. К. Образи Оксани і Вакули у повісті М. В. Гоголя "Ніч перед Різдвом" : 6-й клас / М. К. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 60-64.
 41. Коваленко Т. В. Створення ситуації успіху на уроках російської мови та зарубіжної літератури / Т. В. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 1-8 (Дод.).
 42. Козлов С. Г. Ёжик в тумане : сказки / С. Г. Козлов // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 1. – С. 19-32 (вкладка)
 43. Козлов С. Г. Львёнок и Черепаха : сказка в десяти главах, первую из которых знают все, а остальные - никто / С. Г. Козлов // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 2. – С. 17-32 (вкладка)
 44. Колокольцев Е. Н. "Я знал любовь, но я не знал надежды..." : Опыт анализа стихотворения А. С. Пушкина "Я вас любил..." / Е. Н. Колокольцев // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 26-30
 45. Коломиец Е. К. Во время общения получать не только информацию, но и испытывать большое удовольствие : урок по обучению учащихся различать монолог и диалог, составлять диалог по заданной ситуации / Е. К. Коломиец // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 9-11.
 46. Комочкина Л. А. Нравственные ценности при изучении творчества А. П. Чехова : 10-й класс : [4 урока] / Л. А. Комочкина // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 51-61
 47. Коновалова М. В. На гостину до казки : лінгвістичні навчальні казки до уроків української та російської мови / М. В. Коновалова, О. В. Юрко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 34/36. – С. 48-69
 48. Конопля Т. Г. Жанрова своєрідність роману Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара". "Злочин і кара" як поліфонічний роман ідей : 10-й клас / Т. Г. Конопля // Зарубіжна література в школі. – 2015. – Листопад (№ 21/22). – С. 8-10.
 49. Конфедрат Н. В. О. С. Пушкін - видатний російський поет : 9-й клас / Н. В. Конфедрат // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 13/14. – С. 26-31.
 50. Корсаков В. А. "Давайте говорить друг другу комплименты - ведь это всё любви счастливые моменты" : Усвоение сведений о диалоге на уроках русского языка в старших классах / В. А. Корсаков // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 19-22.
 51. Корсаков В. А. "И, хоть кровь кипит от гнева, всё же он спокоен с виду" : Обучение учащихся участию в публичном споре, поведению дебатов / В. А. Корсаков // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 10-13.
 52. Корсаков В. А. Наш выбор, как поступить в данный момент, на самом деле предрешён всей прожитой до сих пор жизнью : Обобщение и систематизация изученного пунктуационного материала на уроках русского языка в старших классах / В. А. Корсаков // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 22-26.
 53. Корсаков В. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків російської мови : 7-й клас (третій рік вивчення) / Володимир Корсаков // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 21-23.
 54. Корсаков В. Про різновиди перевірки навчальних досягнень учнів із російськоїх мови в 7 класі : для шкіл з українською мовою навчання, третій рік вивчання / Володимир Корсаков // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 12-20.
 55. Коршко Е. П. "Ты должен посвятить Отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек" : сценарый школьного спектакля, посвящённого творчеству Д. И. Фонвизина / Е. П. Коршко, М. А. Заславская // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 52-56.
 56. Костюк Н. Є. "Йому вклоняється у шані Україна". В. Г. Короленко і Україна. Сюжет повісті "Сліпий музикант" : 6-й клас / Н. Є. Костюк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 16-21.
 57. Кошелев В. А. Неужели в драме "лучом света" оказывается не загубленная "самодуром" жертва, а сам "самодур" : "Гроза" А. Н. Островского: контексты и смыслы / В. А. Кошелев // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 51-56. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 51-56. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 41-48.
 58. Кошемчук Т. А. "Я ищу свободы и покоя!" : Образ желанного бытия в поэзии М. Ю. Лермонтова / Т. А. Кошемчук // Русская речь. – 2015. – № 5. – С. 19-29
 59. Кузьменко Т. С. Анна Андріївна Ахматова і Україна : урок / Т. С. Кузьменко // Все для вчителя. – 2015. – Квітень (№ 4). – С. 5-7.
 60. Курач Лариса. Формативное оценивание как способ повышения эффективности обучения русскому языку / Лариса Курач, Елена Фидкевич // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 11. – С. 47-50
 61. Лапшина І. Календарні плани: 4-й клас : Литературное чтение для школ с русским языком обучения. Русский язык для школ с украинским языком обучения / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2015. – № 7. – С. 1-7 (Дод.).
 62. Лапшина І. Схожі літери на наші, та читаються інакше : система фонетико-графічних завдань для засвоєння специфічних літер російської графіки / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2015. – № 11. – С. 16-19.
 63. Литературная карта Украины : [об Андрее Белом] // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 3 обкл.
 64. Лобзова Е. В. Всё, что выходит за пределы рутины... обязано своим происхождением творческому процессу : Синквейн как один из приёмов формирования аналитических умений старшеклассников / Е. В. Лобзова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 5-8.
 65. Лодяной В. М. "В этом человеке есть сила и могущество воли, которых в вас нет.." : Образ Печорина в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" / В. М. Лодяной ; В. М. Людяной // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 32-36.
 66. Мазур В. М. Ф. І. Тютчев "Я знаю в праосені пору...". Тонкий ліризм поезії Тютчева : 5-й клас / В. М. Мазур // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 11-12.
 67. Майстренко О. В. Урок розвитку мовлення (усно) "Художній фільм "Майстер і Маргарита" режисера В. В. Бортка як кінематографічна версіяі однойменного роману М. О. Булгакова" : 11-й клас / О. В. Майстренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 8-14.
 68. Марчук Н. В. "Історія душі людської" в романі М. Ю. Лермонтова "Герой нашого часу" : 9-й клас / Н. В. Марчук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 2-7.
 69. Мельник А. О. "Война - святее нету слдова в тоске и славе єтих лет" : уроки по изучению лирических стихотворений о войне / А. О. Мельник // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 14-19.
 70. Мещеряков В. П. "Дела давно минувших дней..." : Историко-бытовой комментарий к роману И. С. Тургенева "Отцы и дети" / В. П. Мещеряков, М. Н. Сербул // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 42-47. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 40-45. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 43-48.
 71. Милованова В. В. "Он теперь знал, какою бесконечною любовью искупит он теперь все её страдания" : "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского - "это психологический отчёт одного преступления" или роман о любви? / В. В. Милованова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 49-51.
 72. Миронова К. В. Боль и мука героя проистекают не от нехватки чего-то, а, наоборот, от полноты жизни, чувств : материал для анализа стихотворения М. Ю. Лермонтова "Тучи" / К. В. Миронова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 20-21.
 73. Михайловская Г. А. Ориентироваться на удовлетворение важнейших потребностей человека в общении : коммуникативно-деятельностный подход к обучению русскому языку / Г. А. Михайловская // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 48-50
 74. Моцак Т. М. Урок з вивчення повісті В. Короленка "Сліпий музикант" / Т. М. Моцак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 11. – С. 16-18.
 75. Мурашов А. А. Говорить просто о простых вещах : Что такое ясность речи? / А. А. Мурашов // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 2-6.
 76. Мурашов А. А. Стимулировать творческими заданиями, увлечь состязательностью и ролевым позиционированием : Формы и приёмы работы по развитию креативной личности на уроках языка в старшей школе / А. А. Мурашов // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 2-5. ; Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 2-5.
 77. Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба" / Ірина Небеленчук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 22-26
 78. Новикова А. И. "В этой молодице прячутся сестрицы, каждая сестрица - для меньшей темница" : урок изучения нового материала об имени прилагательном как части речи / А. И. Новикова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 9-13.
 79. Обласова Т. В. Выработать привычку думать, оценивать, а не просто поглощать "объективное знание" : Анализ учебного (научного) текста на уроках русского языка / Т. В. Обласова // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 2-4.
 80. Погоріла Л. А. Компаративний аналіз роману І. Багряного "Сад Гетсиманський" та оповідання О. І. Солженіцина "Один день Івана Денисовича" : 11-й клас / Л. А. Погоріла // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 15-17.
 81. Простяк Л. М. Модуль вивчення повісті М. В. Гоголя "Шинель" : 9-й клас / Л. М. Простяк // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 45-51.
 82. Резниченко Н. А. "Изобрести спасение от стужи" : урок внеклассного чтения по сказке К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб" / Н. А. Резниченко // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 27-31.
 83. Свирина К. М. Приблизить художественное произведение к активной жизни обучающихся : Виды и приёмы работы на уроках литературы с учётом особенностей восприятия её современными школьниками / К. М. Свирина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 2-8.
 84. Свирина Н. М. Внимание к литературе возникает в процессе общей деятельности и творческой работы : Точки отсчёта в школьном обучении литературе / Н. М. Свирина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 5-8.
 85. Сеник В. Тема мистецтва у творі В. Г. Короленка "Сліпий музикант" : 7-й клас / Вікторія Сеник // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 42-45.
 86. Сергиева Н. Н. Вопрос о человеке и его пути в мире : роман Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" в ракурсе русского религиозно-нравственного осмысления человеческого бытия / Н. Н. Сергиева // Русская школа. – 2015. – № 2. – С. 25-31.
 87. Скаковець Г. А. Музичність та сугестивність поезії А. А. Фета : 10-й клас / Г. А. Скаковець // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 62-66
 88. Слюнкова Г. И. Сценарий игры "Поле чудес" по роману А. С. Пушкина "Евгений Онегин" : 9-й класс / Г. И. Слюнкова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3/4. – С. 70-72.
 89. Соловей Т. Г. "В некотором царстве, в некотором государстве жили-были..." : система уроков по изучению русских народных сказок : [5 уроков] / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 3. – С. 23-31.
 90. Соловей Т. Г. "И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть.." : Анализ сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина "Пропала совесть" / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 24-28.
 91. Соловей Т. Г. "Не прав твой, о небо, святой приговор"?.. : анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова "Три пальмы" / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 22-25.
 92. Соловей Т. Г. "Счастье не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее - и то не день - а мгновенье" : уроки по изучению повести И. С. Тургенева "Ася" / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 1. – С. 35-38.
 93. Соловей Т. Г. Тянуться к слову поэта, чтоб "отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его беспросветная тоска" : заключительный урок по творчеству С. Есенина и миниатюре В. Астафьева "Есенина поют" / Т. Г. Соловей // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 30-33.
 94. Солошко Г. А. Итоговый урок "Цветы - любимому поэту" : 11-й класс / Г. А. Солошко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 15-18.
 95. Сорока Інна. "Господи, прости мне все..." : Характеристика образа Анны Карениной. Урок-окровение, 10 клас / Інна Сорока // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 18-22
 96. Сотниченко М. Унікальна поетика Марини Цвєтаєвої : 11-й клас / Марина Сотниченко // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 17-24.
 97. Стеблянко О. Який він, високоефективний урок? / О. Стеблянко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 10-11
 98. Стецюк Марія. Контрольні роботи з російської мови, 5 клас : за програмою "Російська мова. 5-9 класи. Для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання." (авт.: Курач Л. І., Корсаков В. О., Фідкевич О. Л.) / Марія Стецюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 5. – С. 44-48
 99. Тимура Г. І. Пушкінська балада і фонові знанія : [про баладу "Пісня про Віщого Олега"] / Г. І. Тимура // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 2 обкл.
 100. Тіхоненко С. О. "І поллється в душу нам блакить.." : Сергій Єсенін. Вірші про природу : [урок] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 24-26.
 101. Тіхоненко С. О. Прекрасний і потворний світи в поезіях Сергія Єсеніна "Біла береза" та "Пісня про собаку" : [урок] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 12. – С. 30-31.
 102. Ткач І. "...И творчество, и чудотворство" : До 125-ї річниці від дня народження поета Бориса Пастернака / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 10-14
 103. Ткаченко Л. Н. "Кто в страхе живёт, тот и гибнет от страха" : Осмеяние обывательщины, трусости, покорности в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина "Премудрый пескарь" : [5 уроков] / Л. Н. Ткаченко // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 2. – С. 29-34.
 104. Топорова Н. В. Сострадание и милосердие "ко всему живому" в лирике С. А. Есенина : 11-й класс / Н. В. Топорова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 37-41.
 105. Тюрморезова С. А. "Как воздух для человека дышащего" : о чувстве родины в романе М. А. Шолохова "Тихий Дон" / С. А. Тюрморезова // Русская школа. – 2015. – № 2. – С. 30-34.
 106. Учамбрина И. А. Уроки чести и благородства : анализ романа А. С. Пушкина "Капитанская дочка" / И. А. Учамбрина // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 25-29.
 107. Фидкевич Елена. Аудирование в школьном курсе русского языка : К вопросу отбора аудиативного материала с учетом задач компетентности ориентированного обучения русскому языку в 5 классе / Елена Фидкевич // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 2. – С. 55-58
 108. Фидкевич Елена. Аудирование в школьном курсе русского языка : К вопросу отбора аудиативного материала с учетом задач компетентностно ориентированного обучения русскому языку в 5 классе / Елена Фидкевич // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 46-48
 109. Халабаджах И. М. "Испепеляющие годы! Безумья ль в вас, надежды ль весть?" : урок усвоения новых знаний о серебряном веке русской поэзии / И. М. Халабаджах // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 42-45.
 110. Химера Н. "Петербурзькі повісті" Миколи Гоголя : цикл уроків : 9-й клас : [4 уроки] / Наталя Химера, Людмила Могільовцева // Світова література. – 2015. – Квітень (№ 7-8). – С. 44-55.
 111. Чакава В. О. Урок-вікторина за твором письменника-романтика О. Гріна "Пурпурові вітрила" : 7-й клас / В. О. Чакава // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 77-79.
 112. Чемерис Л. Ф. Особливості розкриття теми кохання в оповіданні А. П. Чехова "Дама з собачкою" : 10-й клас / Л. Ф. Чемерис // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 56-59
 113. Чик Д. Жанротвірна функція хронотопу шляху в англійському й ураїнському сатиричному "Романі великої дороги" першої половини ХІХ ст. / Д. Чик // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 23-28
 114. Шевчук Ф. В'язень із села над Південним Бугом зустрічався із Солженіциним / Федір Шевчук // Вінницький край. – 2015. – № 1. – С. 110-114.
 115. Шершеневич В. Г. Великолепный очевидец : Отрывки воспоминаний о В. Я. Брюсове / В. Г. Шершеневич // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 5. – С. 46-50.
 116. Шестак О. Всеволод Гаршин. "Жабка-мандрівниця" : 5-й клас / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 34-36.
 117. Шестак О. Кохання красуні та "морського диявола" : трагічна історія : 6-й клас : [за романом О. Бєляєва "Людина-амфібія"] / Олександра Шестак // Світова література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 31-36
 118. Шмигевский Н. В. Пётр Павлович Ершов / Н. В. Шмигевский // Страна знаний. – 2015. – № 9. – С. 49, 48.
 119. Шульга Валентина. "Клинописи страждання на щоках..." : Поема Анни Ахматової "Реквієм" - пам’ятка доби сталінського терору. Урок світової літератури, 11 клас / Валентина Шульга // Всесвітня література в сучасній школі. – 2015. – № 3. – С. 23-25
 120. "Это необыкновенное существо, это гений!" : Воспоминания современников об Александре Сергеевиче Грибоедове // Русская словесность в школах Украины. – 2015. – № 6. – С. 49-53.
 121. Яценко В. Н. Устный литературный журнал "Поэзия Серебряного века. Мы были музыкой во льду.." : 11-й класс / В. Н. Яценко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 73-78.
 122. Яценко Л. О. М. В. Гоголь "Тарас Бульба". Зображення любові до України, героїзму, мужності й ратної звитяги в боротьбі за рідну землю : 7-й клас / Л. О. Яценко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 21/22. – С. 52-57.

Українська література
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Абасова Н. І. Ярема Галайда і Вільгельм Телль - месники за народні кривди (за поемою Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" та драмою Ф. Шиллера "Вільгельм Телль") : 9-й клас / Н. І. Абасова // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 49-51.
 2. Адамець Л. О. "Цвітуть сади під небесами". Зустріч з поетом Миколою Луківом / Л. О. Адамець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 44-45
 3. Александрова В. А. Формування соціальної активності учнів на уроках літератури : з власного досвіду вчителя / В. А. Александрова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 7/8. – С. 2-8.
 4. Александрова В. Мово моя українська : сценарій виховного заходу для учнів старших класів до Дня української писемності та мови / Валентина Александрова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 57-60.
 5. Аношкіна Г. Г. Ліна Костенко. Збірка "Бузиновий цар" / Г. Г. Аношкіна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 27-29
 6. Аношкіна Г. Проблемно-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках словесності / Галина Аношкіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 64-65.
 7. Аношкіна Г. Українські народні думи. "Маруся Богуславка". Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов'ю до рідної землі і становищем дружини турецького вельможі : українська література : 8 клас / Галина Аношкіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 36-37.
 8. Ахмедова Ю. "Студія "Театральна кав'ярня": невідомий Марко Кропивницький. Шлях корифея до слави : [сценарій заходу] / Юлія Ахмедова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 27-33
 9. Ахтимійчук М. Незабутні сторінки народного героїзму (за романом Івана Багряного "Тигролови") : читацька конференція / Мафта Ахтимійчук, Тетяна Дудір // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 20-24.
 10. Бабійчук Т. В. Літературна Бердичівщина : Василь Гроссман / Т. В. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 39-43
 11. Бабійчук Тамара. Душа в червоній амазонці (сценарій виховного заходу, присвячений великій українці Олені Телізі) / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 40-44.
 12. Бабкіна О. Виразне читання творів про Т. Г. Шевченка : урок позакласного читання / Ольга Бабкіна // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 13-16.
 13. Багрієнко Н. В. Поетична збірка С. Колесникова "Весни обірване суцвіття" / Н. В. Багрієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 45-47
 14. Бердник О. М. Святвечір в Україні : театралізоване дійство / О. М. Бердник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 12. – С. 20-23.
 15. Білан М. В. Ігрові завдання на уроках української літератури : 8 клас / М. В. Білан // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 51-59.
 16. Білик С. М. Уроки розвитку усного мовлення з української літератури в системі літературної освіти учня / С. М. Білик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4/5. – С. 2-7.
 17. Білоконна Н. Виховні можливості уроків літературного читання / Ніна Білоконна, Інна Кравцова, Олена Павлик // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 38-42
 18. Божко Т. М. Ти на землі людина : година спілкування : 8 клас / Т. М. Божко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 12-16.
 19. Бойко Л. І пензлем, і пером свою Україну возвеличу... / Л. Бойко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 3. – С. 5-7
 20. Бойко Л. Походження слів: власне українські та запозичені слова : українська мова : 6 клас / Людмила Бойко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 40-41
 21. Бойко Наталія. Формування системних знань на уроках літератури – запорука успішної підготовки до ЗНО / Наталія Бойко // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 2-5
 22. Бондар Є. С. Виховання добра й толерантності на уроках української літератури / Є. С. Бондар // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. – С. 19-25.
 23. Бондаренко Л. Г. Методика організації рольової гри "Урок літератури" для студентів-філологів (із досвіду роботи) / Л. Г. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 42-43
 24. Бондаренко Л. Л. Ідея любові до життя як усеперемагаючої сили у творі Дж. Лондона "Любов до життя" та в оповіданні О. П. Довженка "Воля до життя" : 6-й клас / Л. Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 22-24.
 25. Бондаренко Ю. І. Вивчення образів-персонажів на основі стандартної літературознавчої схеми / Ю. І. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 19-22
 26. Бондаренко Ю. І. Мовна практика у процесі шкільного вивчення образів-персонажів літературного твору / Ю. І. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 25-27
 27. Борисенко В. Олександр Довженко. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро! : Діалогові форми навчання як засіб реалізації комунікативної взаємодії : українська література : 8 клас / Валентина Борисенко, Катерина Сова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 47-50
 28. Борисенко В. Олександр Довженко. Життя таке коротке. Поспішайте творити добро! : Діалогові форми навчання як засіб реалізації комунікативної взаємодії : українська література : 8 клас / Валентина Борисенко, Катерина Сова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 47-50
 29. Боровець Т. Наша Леся : Літературно-музична композиція до дня народження поетеси : 5-6-ті класи / Тетяна Боровець // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 73-76
 30. Бородкіна О. "О рідне слово, хто без тебе я?" : усний журнал / Олена Бородкіна // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 80-87
 31. Братко Валентина Оглядові теми у змісті шкільного підручника української літератури для учнів старшої школи / Валентина Братко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 21-26
 32. Брезгіна А. О. Ток-шоу "Гра долі" : Життєвий і творчий шлях Лесі Українки / А. О. Брезгіна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 12-17.
 33. Буряченко С. І. Павло Зайцев. "Життя Тараса Шевченка" : [урок] / С. І. Буряченко // Все для вчителя. – 2015. – Листопад (№ 11). – С. 6-7.
 34. Бутенко С. І. Бабине літо : мовно-літературний вечір одного вислову / С. І. Бутенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 14-18.
 35. Бутенко С. І. Сміхотворець Микола Яковченко / С. І. Бутенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 3. – С. 29-33.
 36. Бутурлим Тетяна. Характер гендерних взаємин персонажів роману Валер'яна Підмогильного "Місто" / Тетяна Бутурлим // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 6-10
 37. Валігродська Н. Душі, відкриті добру і чистоті (за п'єсою І. Котляревського "Наталка Полтавка") : [урок] / Надія Валігродська // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 46-50.
 38. Василів Н. С. "Народе мій, до тебе я ще верну..." : літературно-музичний реквієм пам'яті Василя Стуса / Н. С. Василів // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 10. – С. 30-35.
 39. Василюк Оксана. Методика проведення бінарних уроків української літератури та історії України в 9 класі, на прикладі творчості Т. Г. Шевченка / О. Василюк // Історія в рідній школі. – 2015. – № 9. – С. 29-31
 40. Величний па'мятник великому поету // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 6-7.
 41. Веремієнко А. Уроки української словесності : Використання різноманітних форм та методів роботи : інструментарій для підвищення якості підготовки учнів до ЗНО / Алла Веремієнко // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 43-49.
 42. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та мережевих засобів візуалізації на уроках української мови та літератури // Педагогічна думка. – 2015. – № 3. – С. 13-66.
 43. Вітвіцька Ю. Благословенна ти в віках... : свято української пісні / Юлія Вітвіцька // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 74-79
 44. Воробйова Л. О. "Що? Де? Коли?" : філологічна гра / Л. О. Воробйова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 33-34.
 45. Галущенко Г. Ф. "Пісня про рушник" А. С. Малишка - данина священній пам’яті матері. Урок любові й доброти : 7 клас / Г. Ф. Галущенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 21-25.
 46. Гарматюк Л. "...Знаєш, що Ти - ОКРИЛЕНА ЛЮДИНА?" : За творчістю Ліни Костенко, диптих "Чайка на крижині" та "Крила" : урок у 7-му класі / Любов Гарматюк // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 40-46.
 47. Голик О. З Україною в серці : цикл уроків за творчістю Євгена Маланюка : українська література : 11 клас / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 44-47
 48. Голик О. Хто смів сказать, що не богиня ти? : українська література : 10 клас : [урок за поезією І. Франка "Сікстинська мадонна"] / Олена Голик, Тетяна Голик // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 51-58
 49. Голик О. Чи важкий шлях до радості? : В. Винниченко. Оповідання "Бабусин подарунок". Збірка "Намисто" : українська література : 6 клас / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 37-42.
 50. Голомб-Масловська М. Людмила Яківна Чижова "Ім'я Тарасове святе" : цикл віршів : 9-й клас / Марія Голомб-Масловська // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1-2). – С. 80-87
 51. Голомб-Масловська М. Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки : "Як дитиною, бувало...", "Мрії", "Тиша морська" : Презентація проекту в 6-му класі / Марія Голомб-Масловська // Українська мова та література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 82-89.
 52. Голубєва О. М. Матеріали до уроку компаративного аналізу поеми М. К. Вороного "Євшан-зілля" та балади Р. Л. Стівенсона "Вересовий трунок" : 7-й клас / О. М. Голубєва // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 62-64
 53. Горошкіна Олена Ідеї О. М. Біляєва в розвідках сучасних лінгводидактів і практичній діяльності вчителів / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 15-19
 54. Грекало Т. І. Світ природи : уроки літератури. 5 клас / Т. І. Грекало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 16-18. – С. 24-29.
 55. Гречка Л. В. Григорій Квітка-Основ’яненко "Конотопська відьма" : 9 клас / Л. В. Гречка // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 21-23.
 56. Грицай Л. Життєвий і творчий шлях Григорія Тютюнника. Роман "Вир" - реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни : українська література : 11 клас / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 48-53
 57. Грідіна Т. Проблема особистої відповідальності людини перед обличчям історії : літературне краєзнавство / Тетяна Грідіна, Лариса Думич // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 74-79.
 58. Грязнова Н. "Папалелепіпед" Остапа Вишні : бінарний урок із математики та української літератури в 5-му класі / Наталія Грязнова // Математика. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 8-13.
 59. Гудим О. О. Планування уроків української та зарубіжної літератури з врахуванням компаративної змістової лінії : 5-й клас / О. О. Гудим, А. В. Жук // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 57-61.
 60. Гудим О. О. Уроки компаративного аналізу в 5-му класі / О. О. Гудим // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 19/20. – С. 17-48.
 61. Гузь С. Раціональні числа. Творчість Ліни Костенко : бінарний урок із математики та української літератури, 6-й клас / Світлана Гузь, Валентина Кравець // Математика. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 5-9.
 62. Гуль І. Б. Музичність поезії Поля Верлена "Осіння пісня" та поезії Ліни Костенко "Осінній день, осінній день, осінній!" / І. Б. Гуль // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 48-49
 63. Гурова О. В. Ірен Роздобудько "Арсен": "Знайди себе в житті. Тебе чекають тисячі доріг" : літературна вітальня : 7 клас / О. В. Гурова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 35-37
 64. Дем'яненко Світлана. Яке то щастя, коли сонце сходить" / Світлана Дем'яненко // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 22-26
 65. Денисенко С. Дзвени, народу рідне слово! : інтелектуальна гра до Міжнародного дня рідної мови / С. Денисенко // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 44-48.
 66. Деревльова І. М. Мати - берегиня роду людського : [сценарій позакласного заходу з української літератури] / І. М. Деревльова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 5-8.
 67. Дерев'янко Г. В. Мова - душа народу : мовно-літературний КВК / Г. В. Дерев'янко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 22-24
 68. Деркач О. Двосвіття Мавки і Лукаша у драмі-феєрії "Лісова пісня" Лесі Українки : українська література : 10 клас / Олена Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 46-51.
 69. Дзісь О. М. Іван Котляревський "Наталка Полтавка” : 9 клас / О. М. Дзісь // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 22-24. – С. 45-48.
 70. Дицюра Н. О. Інформаційні технології в навчанні мови й літератури : освітній проект / Н. О. Дицюра // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. – С. 14-18.
 71. Діденко Л. П. Шевченко - географ-дослідник / Л. П. Діденко // Географія. – 2015. – № 3/4. – С. 55-60.
 72. Діхтяр О. В. Моя вишнева Україна : фольклорний КВК : 6-8 кл. / О. В. Діхтяр // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 31-33.
 73. Доній О. Проблема людського щастя (за драмою І. Франка "Украдене щастя") : [урок] / Ольга Доній // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 58-60.
 74. Думич Л. М. Г. Тютюнник "Іван Сірко" : Епізод із великої епопеї життя цілого народу : бінарний урок / Лариса Думич, Тетяна Грідіна // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 51-57
 75. Дуняшенко Н. Якби не було хмар, то ми б не знали ціни сонцю... (за твором Т. Г. Шевченка "За сонцем хмаронька пливе...") : урок у 5-му класі / Наталія Дуняшенко // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 25-28
 76. Дуняшенко Н. На свято Миколая радість увесь світ проймає! : Види обставин. Порівняльний зворот : [урок] / Наталія Дуняшенко // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 23-29
 77. Дуняшенко Наталія. Знайомимося з Русалонькою із 7-В : цикл уроків української літератури у 7 класі з ІКТ-супроводом / Наталія Дуняшенко // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 6-12
 78. Дяченко С. Михайло Коцюбинський - імпресіоніст (вивчення новели "Іntermezzo" в 10-му класі загальноосвітньої школи) / С. Дяченко, М. Музика // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 19-23
 79. Дьоміна М. Усна народна творчість : урок-гра / Марина Дьоміна // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 17-20.
 80. Елементи компаративного аналізу на уроках світової літератури / Т. І. Салівон, О. О. Євтушенко, Н. А. Сунцова и др. // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 23/24. – С. 5-36
 81. Єлісеєва С. М. Запрошуємо до студії "Срібний передзвін" : програми шкільних гуртків літературно-мистецького спрямування / С. М. Єлісеєва // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 27-39.
 82. Єсіпова В. Уроки мислення на природі / В. Єсіпова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 2. – С. 43-45
 83. Жила С. О. "...Книжка минулим дуже нагадує сьогодення..." : вивчення історичного роману Василя Шкляра "Маруся" / С. О. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 24-30
 84. Жук О. Фразеологія як розділ мовознавства : цикл уроків : профільний рівень : 10-й клас : [7 уроків] / Олена Жук // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 66-78.
 85. Жураховська І. В. Узагальнення вивченого з тем "Фонетика, Графіка, Орфоепія. Орфографія" та "Лексикологія" : урок-змагання. 5 клас / І. В. Жураховська // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 18-20.
 86. Журибеда О. Наталка Полтавка і комп'ютерні публікації : бінарний урок з інформатики та української літератури, 9 клас / Оксана Журибеда, Валентина Прохоровська // Інформатика. – 2015. – Лютий (№ 2). – С. 11-15.
 87. Заворотченко Л. Літери -Н- та -НН- у прислівниках : [урок] / Ліля Заворотченко // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1-2). – С. 38-41.
 88. Зелінська Т. М. Поезія в моїй душі : [сценарій позакласного заходу] / Т. М. Зелінська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 11-13.
 89. Зібарова Л. Речення зі звертаннями та вставними словами : урок-книжка : 8-й клас / Людмила Зібарова // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 51-56.
 90. Змерега Т. Вимова приголосних звуків : Уподібнення приголосних : 5-й клас / Тетяна Змерега // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 29-34.
 91. Зовнішня компаративістика на уроках української літератури : матеріали до уроків / Л. І. Відмиш [та ін.] // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. – С. 32-36.
 92. Іванцова Людмила. Тарас Шевченкр. "Іван Підкова" : урок у 6 класі / Людмила Іванцова // Дивослово. – 2015. – № 3. – С. 12-14
 93. Іванченко В. М. Як у нас, на Україні, молодість гуляє - сміх веселий, голосистий повсюди лунає! : молодіжні вечорниці / В. М. Іванченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – №4. – С. 8-14.
 94. Іванченко Н. П. Умійте кохати! : (літературно-музичний вечір, 11 кл.) / Н. П. Іванченко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 1. – С. 46-50
 95. Іванченко Т. "Розлилися на чотири броди..". Вода в житті й мистецтві / Т. Іванченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 33-34.
 96. Івахненко Л. В. Фольклорна криниця : засідання клубу веселих і кмітливих : 7 клас / Л. В. Івахненко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 34-36.
 97. Івахненко Л. Літературні казки : урок-брейн-ринг / Л. Івахненко // Українська мова та література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 8-10.
 98. Івашкіна Н. О. Олімпіадні завдання з української мови та літератури : 8-11 класи / Н. О. Івашкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 28-29. – С. 62-69.
 99. Іноземцева О. Л. Поетичне текстотворення. Римування. Тропи : Засідання філологічного гуртка / О. Л. Іноземцева // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 15-19
 100. Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 7 класу (70 год, 2 год на тиждень) // Дивослово. – 2015. – № 7/8. – С. 11-13
 101. Калюжна О. Префікси і суфікси : Стилістичне забарвлення значущих частин слова : академічний рівень навчання : [урок] / Олена Калюжна // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 25-29
 102. Калюжна О. Числівник як частина мови : Кількісні і порядкові числівники : [урок] / Олена Калюжна // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 10-12.
 103. Калько Микола Слово про вчителя (до 90-річчя від дня народження Ганни Романівни Передрій) / Микола Калько // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 58-59.
 104. Караман О. Підготовка студентів до викладання синтаксису в профільній школі / Ольга Караман // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 24-27
 105. Караянова О. І. "Шістдесятництво" як культурологічне й соціальне явище : бінарне засідання літературного гуртка : 11 клас / О. І. Караянова, О. М. Білокриницька // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 22-26.
 106. Карпенко Т. В. Іду з дитинства до Тараса : літературно-музична композиція до Дня народження Т. Г. Шевченка / Т. В. Карпенко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2. – С. 38-42
 107. Катрук І. "Шануй вітця твого і матір..." : літературно-епістолярно-драматична композиція / Ірина Катрук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 57-63.
 108. Кизименко О. М. Народна лялька-Масляна - весняний оберіг українців : [сценарій свята проводів зими - Масляної] / О. М. Кизименко, С. В. Кодацька // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 13-17
 109. Кизименко О. М. Острів Хортиця - одне із семи чудес України : захист виховного проекту / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 4-10
 110. Кицак Л. В. Стежками "Суперагента 000". Літературна гра / Л. В. Кицак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 40-43
 111. Клюй О. А на тім рушничкові... : літературно-музична композиція для учнів 7-8-х класів / Оксана Клюй // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 80-84
 112. Ключик Н. Душі людської вічні відкриття : 7-й клас : [урок компаративного зіставлення новел О. Генрі "Останній листок" і В. Стефаника "Кленові листки"] / Надія Ключик // Світова література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 38-40.
 113. Коваленко В. Написання частки НЕ з різними частинами мови : 7-й клас / Вікторія Коваленко // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 47-50.
 114. Коваль О. М. Фізика в ліриці Дмитра Павличка : інтегрований урок з української літератури та фізики. 11 клас / О. М. Коваль, Л. М. Онищенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4/5. – С. 22-32.
 115. Ковальова О. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / Олександра Ковальова // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 30-32.
 116. Ковальова О. Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури / Олександра Ковальова // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 44-46
 117. Кожукало Н. В. "Я України син, України..." : мистецький вечір-портрет, присвячений 120-річчю від дня народження Олександра Петровича Довженка / Н. В. Кожукало, А. В. Нікітіна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 23-26
 118. Козова Н. А. Українські вечорниці : [сценарій заходу] / Н. А. Козова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 18-21
 119. Козороз Н. Олександр Довженко - не однотонна текуча мелодія... : українська література : 11 клас / Наталія Козороз // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 54-57
 120. Колєснікова Г. Літературна творчість і творчі здібності / Г. Колєснікова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 4. – С. 33-34
 121. Компаративний аналіз на уроках української літератури в контексті нових освітніх стандартів / Л. І. Відмиш [та ін.] // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 28-29. – С. 6-16.
 122. Корнійчук Л. П. Учимося описувати процес праці в художньому стилі. Урок розвитку зв’язного мовлення у 8 класі / Л. П. Корнійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 46-48
 123. Корнійчук Л. Сучасне прочитання комедії Івана Карпенка-Карого "Сто тисяч" : урок / Л. Корнійчук // Педагогічна думка. – 2015. – № 1. – С. 67-69.
 124. Король Н. Стилістичні особливості простого речення : На матеріалі тексту новели "Три зозулі з поклоном" Гр. Тютюнника : [урок] / Наталія Король // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 43-48
 125. Костюк Лідія. Тарас Шевченко: минуле, теперішнє, майбутнє... : бінарний урок для учнів старших класів з української літератури та англійської мови / Л. Костюк, О. Романів // Дефектолог. – 2015. – № 6 (Червень). – С. 30-35
 126. Кот Н. І. Проблематика новели В. Винниченка "Момент" : 10 клас / Н. І. Кот // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 30-33.
 127. Котляренко Н. Іван Тобілевич. Ми зробимо, що в наших силах! : українська література : 8 клас / Наталя Котляренко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 47-49.
 128. Кохання як муза : літературно-музична вітальня / Тетяна Єрмоленко, Світлана Трошина, Світлана Савченко, Марина Дикун // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 51-55.
 129. Кохно Т. Орієнтовне календарне планування уроків літературного читання у 3 класі ЗНЗ із навчанням російською мовою за підручником авторів Хорошковської О. Н., Охоти Г. І. / Тетяна Кохно // Початкова школа. – 2014. – № 8. – С. 47-50. ; Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 42-45.
 130. Кочерга Т. В. Ніна Супруненко. Збірка "У лабиринтах болю і розлук". Пейзажна лірика / Т. В. Кочерга // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 39-43.
 131. Кравченко Т. Кличний відмінок у житті українців : урок-конференція / Тетяна Кравченко // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 22-27.
 132. Кривой О. Люди на бездоріжжі: комедія про трагедію : Характеристика персонажів повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького : урок у 10-му класі / Оксана Кривой // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 79-89
 133. Кривоніщенко Н. М. Світ врятує доброта : виховний захід : 6-7 класи / Н. М. Кривоніщенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 9-16.
 134. Крупич І. П. Розвиток жанру української віршованої молитви / І. П. Крупич, В. О. Колодич // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 4. – С. 33-39
 135. Кудіна Л. М. Поезія й пісня - великі дві сили : [позакласний захід] / Л. М. Кудіна // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 16-21.
 136. Кузьменко Л. Вставні слова і словосполучення, їх види за значенням : українська мова : 8 клас / Лариса Кузьменко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 41-42.
 137. Кузьменко О. О. Володимир Даниленко. Новела "Вуха" / О. О. Кузьменко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 34-38.
 138. Кукушкіна М. О. Міфологія і героїка давньої слов'янської культури : захід з народознавства / М. О. Кукушкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 6-9.
 139. Кулаківська Т. Пісні Марусі Чурай. Легендарна дівчина з Полтави. Трагічна історія її життя. Пісні, що стали народними. "Засвіт встали козаченьки". Художні засоби : українська література : 8 клас / Тетяна Кулаківська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 38-41
 140. Купченко А. А. "Така її доля..." : сценарій за поемою Т. Г. Шевченка "Наймичка" / А. А. Купченко // Все для вчителя. – 2015. – Квітень (№ 4). – С. 8-9.
 141. Куцевол О. Вивчення життєпису Сонцепоклонника через художню рецепцію літературної Коцюбинськіани / Ольга Куцевол // ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. – Вінниця : Планер, 2015. – Вип. 4. – С. 313-328
 142. Куцевол О. М. Під сигнатурою Шевченка (проблема шкільного вивчення Кобзаревої поезії в посібнику Григорія Клочека "Поезія Тараса Шевченка: Сучасна інтерпретація") / О. М. Куцевол // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 7-10
 143. Кушнірова Л. Методичні поради В. І. Масальського щодо підвищення ефективності уроку мови / Лариса Кушнірова // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 2-5
 144. Лаврусевич Н. О. Творчість Броніслава Грищука на уроках літератури рідного краю (естетико-психологічний вимір крізь призму методичної спадщини Н. Й. Волошиної) / Н. О. Лаврусевич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 35-37
 145. Ланецька В. Г. Гармонійне поєднання людини з природою в поезії Лесі Українки "Давня весна" : 8 клас / В. Г. Ланецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 16-18. – С. 30-36.
 146. Левандович О. Країна дитячої творчості : виховний захід до дня народження Т. Г. Шевченка, 4 клас / Ольга Левандович // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 16-18.
 147. Левандовська Л. В. Світ жіночої душі в поезії Ірини Жиленко / Л. В. Левандовська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 27-29
 148. Ліпатникова С. Стихія кольору - живопис вірша / С. Ліпатникова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 7/8. – С. 52-53
 149. Логвіненко Н. М. Будівнича креативної методики викладання української літератури / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 3-4
 150. Логвіненко Н. М. Використання педагогіки пригод під час вивчення роману Віталія Климчука "Рутенія. Повернення відьми" / Н. М. Логвіненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 30-34
 151. Локтіонова В. П. Українська та традиційна їжа та її приготування (5 клас, за підручником А. Несвіт) / В. П. Локтіонова // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 30-32.
 152. Лушпай Н. Л. Іван Франко "Захар Беркут" : 7 клас / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13/14. – С. 13-20.
 153. Лютик О. М. Гра "Щасливий випадок" : 5 клас / О. М. Лютик // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 29-32.
 154. Магрицька І. Ми приречені говорити! : вечір пам'яті поетів-шістдесятників для учнів старших класів / Ірина Магрицька // Українська мова та література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 84-89.
 155. Маєнко Л. І. "Вставай, підпалена вогнем..." : урок - творча лабораторія за поезією А. Малишка / Л. І. Маєнко // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 28-31.
 156. Максименко Л. Я. Тарас Шевченко у творчості письменників Львівщини : [сценарій заходу] / Л. Я. Максименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 24-30
 157. Макуха Л. О. "Поезія - це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі (силабо-тонічна система віршування) : заняття філологічного гуртка : 8 клас / Л. О. Макуха // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 28-32
 158. Маланова І. П. Феофан Прокопович - перший український математик-методист / І. П. Маланова // Математика в школах України. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 30-34.
 159. Маленко О. В. "Ти знаєш, що ти - людина?" : До Дня прав людини : 10-11 клас / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 4-6.
 160. Маленко О. В. "Чим пахнуть ремесла.." : позакласний захід : 5-6 класи / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 18-21.
 161. Маленко О. В. Від сесії до сесії живемо ми весело! : До Міжнародного дня студента : 11 клас / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 32-37.
 162. Маленко О. В. Як без друзів можна жити? : година спілкування : 5-6 клас / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 23-26.
 163. Марко Василь. Як готувати сучасного вчителя української літератури / Василь Марко // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 64
 164. Мартиненко В. Врахування особливостей художніх текстів у процесі моделювання уроків літературного читання у 2-4 класах / Валентина Мартиненко // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 34-39
 165. Мартинова М. П'єса Івана Котляревського "Наталка Полтавка" - своєрідне дзеркало моральних чеснот найвищого рівня : українська література : 9 клас / Марія Мартинова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 41-44.
 166. Мартинюк Олена. Здається, байка просто бреше, а справді – правду ясну чеше" : урок у 6 класі / Олена Мартинюк // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 14-16
 167. Марушкевич Лариса. "Армагедон уже відбувся" : урок позакласного читання / Лариса Марушкевич // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 24-26
 168. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2015-2016 навчальному році // Дивослово. – 2015. – № 7/8. – С. 7-8
 169. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 2015/2016 навчальному році // Українська мова та література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 4-12.
 170. Микитюк Володимир. Про шкільну лектуру, ЗНО та програму з української літератури : погляд крізь призму Франкових сентенцій / Володимир Микитюк // Дивослово. – 2015. – № 3. – С. 2-7
 171. Мовчан А. Іван Карпенко-Карий. Оповідання "Новобранець" : українська література : 8 клас / Альона Мовчан // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 48-52.
 172. Мосейкіна В. П. Тиждень літератури в школі / В. П. Мосейкіна // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 33-39.
 173. Москалюк Г. В. Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури : 7 клас / Г. В. Москалюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 22-24. – С. 12-27.
 174. Мостіпан В. Без граматики не вивчиш математики : бінарний урок з української мови і математики / Вікторія Мостіпан, Валентина Ющишена // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 77-81.
 175. Муромець В. Українське козацтво поза часопростором : українсько-канадський виховний проект для учнів середнього шкільного віку (Skype-конференція) / Вікторія Муромець, Валентина Сотнікова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 54-57.
 176. Назаренко Л. А. Назаренко Людмила. Система уроків з вивчення творчості Олександра Довженка. Урок третій / Л. А. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 22-26
 177. Назаренко Л. А. Система уроків з вивчення творчості М. Хвильового. Урок перший / Л. А. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 28-32
 178. Назаренко Л. А. Система уроків з вивчення творчості Миколи Хвильового. Уроки другий, третій / Л. А. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 27-33
 179. Назаренко Л. Олександр Олесь - неординарна особистість. Патріотична спрямованість збірки "З журбою радість обнялась", своєрідність поезії "О слово рідне! Орле скутий!" : українська література : 10 клас / Людмила Назаренко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 43-50.
 180. Небеленчук І. О. Крила як символ духовного багатства людини, її прагнення до високості (навчально-дослідницька діяльність учнів) / І. О. Небеленчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 18-21
 181. Нежива Людмила. "Ляпас громадському смаку" чи "семафор у майбутнє" : до проблеми шкільного вивчення футуризму / Людмила Нежива // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 56-61
 182. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно-експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 66-73
 183. Нікітіна В. І. Є в Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка нема : [позакласний захід] / В. І. Нікітіна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 2-6.
 184. Ніщенко Н. Г. На гостини до світу дитинства й фантазії (за повістю Сашка Дерманського "Чудове чудовисько") : 6 клас / Н. Г. Ніщенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 19-21.
 185. Новіцька О. Наша дума, наша пісня не загине у віках : українська література : 8 клас / Ольга Новіцька // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 42-46.
 186. Новіцька О. Наша дума, наша пісня не загине у віках : українська література : 8 клас / Ольга Новіцька // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 42-46.
 187. Овідійчук Лілія Про сугестію, філософію та методику, або Тріада Анатолія Гризуна / Лілія Овідійчук ; Лілія Овдійчук // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 61-64
 188. Овчинник А. М. Пізнавально-інтелектуальна гра "Поле чудес" / А. М. Овчинник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 27-29.
 189. Олексюк Л. "Разом к світлу, други жваві!" : сценарій свята до річниці від дня народження Маркіяна Шашкевича / Любов Олексюк, Уляна Цьолків // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 82-85
 190. Охріменко Н. В. Борис Антоненко-Давидович. "Слово матері" / Н. В. Охріменко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 36-38
 191. Павлів І. Уроки з української літератури для 7 класу : І семестр / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 5/6. – С. 2-100
 192. Павлів І. Уроки української літератури для 7 класу : ІІ семестр : І-ша частина / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 9. – С. 2-60
 193. Павлів І. Уроки української літератури для 7 класу (ІІ семестр) : І-ша частина / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 9. – С. 2-56.
 194. Павлів Ірина. Вивчаємо творчість Олександра Олеся : 5 клас / Ірина Павлів // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 9-13
 195. Павлів Ірина. Уроки за повістю Зірки Мензатюк "Таємниця козацької шаблі" : 5 клас / Ірина Павлів // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 6-13
 196. Паливода Тетяна. "Зібрати роздвоєну психологію в щось єдине" : заняття за новелою "Intermezzo" Михайла Коцюбинського / Тетяна Паливода // Дивослово. – 2015. – № 11. – С. 2-9
 197. Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 28-62
 198. Пеленка О. Даруємо квіти митцям, які народились навесні : літературне свято / Олена Пеленка // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 55-62
 199. Пеленка О. Даруємо квіти митцям, які народились навесні : літературне свято / Олена Пеленка // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 55-62
 200. Пензай Л. Бунтарський дух поезії Василя Симоненка : до 80-річчя із дня народження поета / Л. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 8
 201. Переверзєва Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури / Ніна Переверзєва // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 36-39.
 202. Перещ Ю. "Таємне Товариство боягузів, або засіб від переляку № 9" : Пригодницько-фантастична повість Лесі Ворониної : цикл уроків : 6-й клас : [3 уроки] / Юлія Перещ // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 27-32
 203. Перфілова Н. Я люблю Україну : позакласний захід : 5-9-ті класи / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 56-63
 204. Петричко І. Уроки життя і людської долі : За повістю-притчею Б. Харчука "Планетник" та казкою-притчею А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц" : українська література : 7 клас / Ірина Петричко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 41-45.
 205. Петрова О. В. Урок української літератури в 6 класі : [Тема: Емма Андієвська - українська письменниця та художниця] / О. В. Петрова // Освіта Вінниччини. – 2015. – 6 березня (№ 9-10). – С. 4-5.
 206. Пилипчук С. Ю. Незламний дух Кобзаря : (літературно-музична композиція, 6 кл.) / С. Ю. Пилипчук // Виховна робота в школі. – 2015. – № 1. – С. 38-42
 207. Пітерська О. Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу між народами : цикл уроків : 7-й клас : [2 уроки] / Олена Пітерська // Світова література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 24-30.
 208. Плечко М. Б. "Нема ціни святині дорогій" : родинне свято / М. Б. Плечко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 21-23.
 209. Поліщук Наталія. Цвіт нашої нації : літературний вернісаж для учнів 11 класу / Наталія Поліщук // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 22-27
 210. Полюхович Л. П. Батьківщино, земле рідна : До Дня незалежності України / Л. П. Полюхович // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 2-5.
 211. Полюхович Л. П. Героїка запорізького козацтва - від минулого до майбутнього : виховний захід до Дня українського козацтва 14 жовтня / Л. П. Полюхович // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 19-20.
 212. Полюхович Л. П. Козацькому роду нема переводу : конкурс-змагання / Л. П. Полюхович // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 37-39.
 213. Почерніна І. М. Найніжніша пісня - українська, і вона луна в сім'ї моїй : сценарій родинного свята / І. М. Почерніна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 24-28.
 214. Приймачик Ф. "По сходинках вірша Йде до людей моя душа" : [урок літературного краєзнавства за творчістю Л. Пастушенка] / Ф. Приймачик // Слово педагога. – 2015. – Грудень (№ 12). – С. 6-7.
 215. Приліпко Г. В. Дерево життя і творчості Великого Кобзаря : усний жунал у 4-му класі / Г. В. Приліпко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4/5. – С. 21-24.
 216. Проданик Н. На перехресті музи й долі : літературно-мистецький вечір-роздум до дня народження Т. Г. Шевченка / Наталія Проданик // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 65-71.
 217. Прокопенко Н. М. Поезії чарівний дивосвіт : [сценарій позакласного заходу] / Н. М. Прокопенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 16-18.
 218. Процик Л. Г. Літературні диктанти за творчістю українських письменників ХХ ст. / Л. Г. Процик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 7/8. – С. 51-59.
 219. Ревчук Софія. Завдання з української літератури для 5 класу : ІІ семестр / Софія Ревчук // Дивослово. – 2015. – № 3. – С. 8-11
 220. Редька Т. Інтелектуальна гра для учнів 10 класу : інтегрований урок з української мови, української та зарубіжної літератур / Тетяна Редька, Тетяна Поята // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 58-60.
 221. Романенко Юлія. Новелістична акварель Михайла Коцюбинського "На камені" : урок літератури у профільному класі / Юлія Романенко, Валентина Щербина // Дивослово. – 2015. – № 12. – С. 10-12
 222. Романич Н. Казка "Про правду і кривду". Тематика народних казок, їх різновиди. Побудова казки. Народні уявлення про добро і зло у казці. Фантастичне і реальне, красиве і потворне : українська література : 5 клас / Наталія Романич // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 37-38.
 223. Руденко Т. Д. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине : літературно-музична година. 7 клас / Т. Д. Руденко // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – Березень (№ 5-6). – С. 9-13
 224. Руденко Т. Д. Неопалимі сторінки історії в українській літературі. Вечір пам'яті для учнів 11 класів до 70 річчя Великої Перемоги / Т. Д. Руденко // Шкільна бібліотека плюс. – 2015. – Березень (№ 5-6). – С. 20-26
 225. Рушай Т. П. Інтелектуальна гра "Найрозумніший" : 6-й клас / Т. П. Рушай // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 11/12. – С. 71-75.
 226. Рябоконь Вікторія Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності як різновиду комунікативної на уроках української мови / Вікторія Рябоконь // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 5/6. – С. 17-20
 227. Рябошапка Ю. Стежками корифея української драматургії Марка Кропивницького : українська література : 10 клас / Юлія Рябошапка // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 57-59.
 228. Савицька Т. О. Учитель - свтло знань й великої любові. Духовні наставники українців : [сценарій позакласного заходу] / Т. О. Савицька // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 7-11.
 229. Савонічева С. Відлуння козаччини у вінку сонетів Наталі Баклай "Під синім небом та понад житами" (матеріали до у року літератури рідного краю) / С. Савонічева // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 38-39
 230. Семко Г. Літературний процес 20-х років ХХ століття : літературні угруповання : семінар-дискусія / Галина Семко // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 45-50.
 231. Сидоренко В. В. Методичний коментар щодо вивчення базових предметів у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році з урахуванням змін у програмах. Українська література / В. В. Сидоренко, О. Ю. Котусенко, А. М. Фасоля // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 4. – С. 8-12
 232. Сидоренко В. В. Психолого-педагогічні й науково-методичні засади сучасного підручника з української літератури для старшої школи / В. В. Сидоренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 10-18
 233. Скорик Н. В. І знову линуть до нас думи Кобзаря : виховний захід / Н. В. Скорик // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 2. – С. 28-36
 234. Сліпчук Г. В. Зі співом на устах : літературно-музична композиція про дитячі роки Лесі Українки / Г. В. Сліпчук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 20-22.
 235. Слободян Л. І. "Вічний друг правди". Усний журнал (за творчістю В. Симоненка) : З досвіду впровадження інтерактивних технологій на уроках української літератури та в позакласній роботі / Л. І. Слободян // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 7-14.
 236. Слотницька І. Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці "Мудра дівчина" : Побудова казки : 5-й клас / Ірина Слотницька // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 35-39
 237. Слотницька Ірина. Леся Воронина. "Таємне Товариство Боягузів..." : цикл уроків у 6 класі / Ірина Слотницька // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 14-23
 238. Слотницька Ірина. Становлення нової української літератури : урок у 9 класі / Ірина Слотницька // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 11-15
 239. Слюсар А. Ф. Літературна вікторина за твором О. Гавроша "Неймовірні пригоди Івана Сили" / А. Ф. Слюсар // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 11. – С. 50
 240. Слюсар А. Ф. Нове в програмі. Українська література : дидактично-ігрові картки / А. Ф. Слюсар // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 27. – С. 36-38.
 241. Снісаренко Н. В. "Іду з дитинства до Тараса..." : (Шевченківський вечір, 7-11 кл.) / Н. В. Снісаренко // Виховна робота в школі. – 2015. – № 1. – С. 35-37
 242. Соджак К. Війна як причина порушення гармонії у всесвіті : конспект інтегрованого уроку компаративного аналізу української та світової літератури в 11-му класі / К. Соджак, О. Паславська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 5. – С. 40-41
 243. Соловій Я. Від золотих зернят поезії Шевченка до "золотої творчості" дітей : урок-проект у 8-му класі / Ярослава Соловій // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 11-19
 244. Соломка Л. А. Лише сильним дано право на безсмертя... (за оповіданнями Джека Лондона "Жага до життя" та Олександра Довженка "Воля до життя") : урок / Л. А. Соломка // Все для вчителя. – 2015. – Травень (№ 5). – С. 35-37.
 245. Сорокіна Л. В. Становлення особистості в повісті Віктора Близнеця "Женя і Синько" / Л. В. Сорокіна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 33-35
 246. Сорокіна Л. В. Урок за оповіданням Ігоря Калинця "Хлопчик-фігурка, який задоволений собою" / Л. В. Сорокіна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 33-34
 247. Соснова Валентина. "Усі знають – дощ перестане..." : урок у 7 класі : [за творчістю Василя Голобородька] / Валентина Соснова // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 30-32
 248. Стародуб О. Розвиток зв'язного мовлення : цикл уроків : 6-й клас / Оксана Стародуб // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 21-34
 249. Стрюк К. Дві долі : сценарій поетичної вистави (за мотивами творів Тараса Шевченка і Ліни Костенко) / Катерина Стрюк // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 40-49
 250. Супрун Т. П. Дослідницький метод на уроках української мови та літератури / Т. П. Супрун // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 2-8.
 251. Таровита І. Мудрість народів світу в неповних реченнях : Повні й неповні речення : [урок] / Ірина Таровита // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 39-42.
 252. Телішевська Лілія. Хмарні технології на уроках української мови та літератури / Лілія Телішевська // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 2-5
 253. Тимчик Н. Обрядовість українців : конкурсна програма для учнів 7-9-х класів / Наталія Тимчик // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 64-73
 254. Тимчик Н. Тарас Шевченко і Біблія : "Ісаія. Глава 35". Цикл "Давидові псалми" : [урок] / Наталія Тимчик // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 25-29.
 255. Тищенко Н. Проектна технологія як засіб розвитку мотивації учнів у процесі навчання української мови / Н. Тищенко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 44-46
 256. Тіхоненко С. О. Оригінал. Переклад. Переспів : [2 уроки] / С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 6. – С. 6-9.
 257. Ткачук Г. Д. Урок-проект з української літератури в 6 класі / Г. Д. Ткачук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
 258. Токаренко О. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови та літератури в навчальному закладі художньо-естетичного спрямування / О. Токаренко // Рідна школа. – 2015. – № 4. – С. 51-55
 259. Токмань Ганна. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / Ганна Токмань // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 32-38
 260. Токмань Ганна. Місце поетичної Сковородіани у системі діалогічно-екзистенційного вивчення української літератури / Ганна Токмань // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 32-38; Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 29-34
 261. Трачук О. Є. Ллються коси, як ранкові роси : [сценарій виховного заходу] / О. Є. Трачук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 3. – С. 18-23
 262. Трофименко О. В. Лірика любові й боротьби. Володимир Сосюра й Василь Стус : [позакласний захід] / О. В. Трофименко // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 22-28
 263. Тур С. Тарас Шевченко - геніальний художник : літературно-мистецька конференція / С. Тур // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2015. – № 10. – С. 19-22.
 264. Турченко Н. А. Літературне свято "Улюбленій героїні віддаю своє серце" / Н. А. Турченко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 15/16. – С. 86-88.
 265. Устименко Т. В. Письменники проти війни (Г. Белль "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа..." та О. П. Довженко "Воля до життя") : 7-й клас / Т. В. Устименко // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 9/10. – С. 60-61.
 266. Фасоля А. М. IV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей "Мій особистісно зорієнтований урок" відбувся! / А. М. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 22-26
 267. Фасоля А. М. Вручити учневі ключі... від тексту / А. М. Фасоля, Т. В. Остаповець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 18-22
 268. Фатіф С. М. Гартована у вогнищі війни : свято фронтової пісні / С. М. Фатіф // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 17-20.
 269. Фендрикова К. Д. Подорож до книжки : [позакласний захід] / К. Д. Фендрикова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 10. – С. 15-21.
 270. Фентісова Н. Д. Українська література. Тематичні контрольні роботи : 5 клас / Н. Д. Фентісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 27. – С. 28-35.
 271. Фентісова Н. Д. Українська література. Тематичні контрольні роботи : 5 клас / Н. Д. Фентісова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 28-29. – С. 56-61.
 272. Фещенко В. П. Калинові світанки мого дитинства : літературно-музична композиція до Міжнародного дня захисту дітей / В. П. Фещенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 5. – С. 35-39.
 273. Фіщенко-Савицька Н. В. Олена Теліга - невтомний борець за свободу України : урок / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. – 2015. – Серпень (№ 8). – С. 42-43.
 274. Фокіна В. Основи журналістики : Програма курсу за вибором для учнів 8-9-х класів загальноосвітньої школи / Валентина Фокіна // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1-2). – С. 57-58.
 275. Хахула О. Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним... Значення творчості Михайла Коцюбинського : система уроків за творчістю М. Коцюбинського : українська література : 10 клас / Оксана Хахула // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 51-53
 276. Хахула О. Карпатські Ромео і Джульєта, або Вічна таїна кохання. Осмислення філософських категорій життя і смерті : система уроків за творчістю М. Коцюбинського : українська література : 10 клас : [за повістю "Тіні забутих предків"] / Оксана Хахула // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 41-43.
 277. Хрупчик С. С. Григорій Мацерук - талант, що згорів мов свічка : усний журнал / С. С. Хрупчик // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 12. – С. 15-19.
 278. Цуман В. В. Природа в поезіях Миколи Вінграновського. До 75-річчя від дня народження : (3-8 кл.) / В. В. Цуман, І. Р. Турик // Виховна робота в школі. – 2015. – № 11. – С. 52-55
 279. Цьомкало Н. М. Остап Вишня "Моя автобіографія” : 11 клас / Н. М. Цьомкало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 22-24. – С. 37-44.
 280. Чернуха С. М. Михайло Стельмах "Гуси-лебеді летять" : 7 клас / С. М. Чернуха // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 24-27.
 281. Чернявська Л. Іван Карпенко-Карий. Життєвий та творчий шлях письменника. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів : українська література : 8 клас / Лілія Чернявська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 35-40
 282. Черняк І. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : [урок] / Інна Черняк // Українська мова та література. – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 28-31.
 283. Чорногая В. О. Завдання для вікторин, літературні диктанти, тести : 11 клас / В. О. Чорногая // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 11. – С. 25-31
 284. Чуйко Л. М. Українська література в кросвордах / Л. М. Чуйко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 10/11. – С. 50-56.
 285. Чумак Т. М. Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника / Т. Чумак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 31-34
 286. Чумак Т. М. Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника / Т. М. Чумак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 34-37
 287. Чумак Т. М. Духовний світ ранньої лірики Павла Тичини / Т. М. Чумак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 30-32
 288. Шабаш Л. Л. "І тільки на тлі безконечного світу та сама й незмінна моя самота..." : Вечір пам'яті Тодося Осьмачки : До 120-річчя від дня народження поета / Л. Л. Шабаш // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 4. – С. 23-27
 289. Шевченко С. М. "У пошуках щастя" (компаративний аналіз повісті О. Жовни "Її тіло пахло зимовими яблуками" та новели В. Винниченка "Момент") / С. М. Шевченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 37-40
 290. Шеховцова О. Р. Синтез інноватики й традиції в методиці - веління часу й запорука успішного навчання / О. Р. Шеховцова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. – С. 2-13.
 291. Шинкаренко Т. А. Формування й розвиток літературно-художніх компетенцій учнів на уроках української літератури / Т. А. Шинкаренко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 30. – С. 2-10.
 292. Шляхова Валентина Добірні зерна педагогічної мудрості (методичні поради від Ганни Романівни Передрій) / Валентина Шляхова // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 3. – С. 60-63.
 293. Шостак-Тюфанова Н. М. "Доле, де ти?". Урок позакласного читання в 6 класі / Н. М. Шостак-Тюфанова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 34-36
 294. Шуляр В. І. Проблеми літературної освіти у спадщині Тетяни і Федора Бугайків, Ніли Волошиної, Олександри Бандури і сучасний урок / В. І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 2-5
 295. Шуляр В. І. Технологія уроку літератури рідного краю. Урок-спілкування за оповіданням С. Черкасенка "Соловейко" / В. І. Шуляр, С. О. Островна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 41-44
 296. Шуляр В. І. Управління розвитком методичної компетентності вчителів-словесників (конструювання компетентнісно-діяльнісного уроку літератури) / В. І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 13-17
 297. Щекатунова Н. Література рідного краю : "Чарівний світ поезії" / Наталія Щекатунова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 60-62.
 298. Щекатунова Н. Роль птахів в екосистемах, їх значення в житті людини. Охорона птахів. Українські візерунки поезії В. Голобородька "Українські птахи в українському краєвиді" : бінарний урок : українська література - біологія : 8 клас / Наталія Щекатунова, Тетяна Чепіга // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 42-50.
 299. Ющенко І. Г. У світі чарівної казки : гра-КВК / І. Г. Ющенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 25-27.
 300. Яворська С. Фразеологізми : Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела українських фразеологізмів : [урок] / Світлана Яворська // Українська мова та література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 15-19.
 301. Явтухова Н. Письменники рідного краю : відкритий урок позакласного читання, 3 клас / Наталія Явтухова // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 18-20.
 302. Явтухова Н. Письменники рідного краю : відкритий урок позакласного читання, 3 клас / Наталія Явтухова // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 18-20.
 303. Якимів В. Антін Лотоцький "Михайло-семиліток" : Роздуми про добро і зло : бінарний урок позакласного читання / Валентина Якимів // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 8-11
 304. Яковенко Т. Уподібнення та спрощення приголосних звуків : українська мова для студентів І курсу спеціальності "Початкова освіта" / Тамара Яковенко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 51-54.; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 32-39.
 305. Яценко Т. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970-1984 рр.). Ч. 1 / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 24-29
 306. Яценко Таміла Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970-1984 рр.) Ч. II / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 25-30

Українська мова
Аналітичні статті 2015 р.

 1. Александрова В. Мово моя українська : сценарій виховного заходу для учнів старших класів до Дня української писемності та мови / Валентина Александрова (Введено оглавление) // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 57-60.
 2. Андрієнко С. В. Рідне слово - чарівна мелодія й зворушлива пісня : [літературно-музична композиція] / С. В. Андрієнко (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 6-8.
 3. Аношкіна Г. Проблемно-пошукова, дослідницька діяльність учнів на уроках словесності / Галина Аношкіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 64-65.
 4. Антонець М. Наш найдорожчий скарб – рідна мова (за спадщиною Василя Сухомлинського) / Михайло Антонець // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 1-3.
 5. Базарницька І. Тестова перевірка знань з української мови у 2 класі / Ірина Базарницька, Галина Сапун // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 10-16.
 6. Базарницька І. Тестова перевірка знань з української мови у 2 класі / Ірина Базарницька, Галина Сапун // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 10-16.
 7. Балагура Т. Диктанти з лінгвістичним завданням на шевченкознавчому матеріалі (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) / Тетяна Балагура // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 1. – С. 30-36.
 8. Баранчук О. С. Правопис НЕ з дієсловами / О. С. Баранчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 2. – С. 47-48.
 9. Баталова О. В. Закріплення звукового значення літери Хх : урок навчання грамоти (читання) у 1-му класі / О. В. Баталова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 1/2. – С. 18-21
 10. Бежевець Т. Урок розвитку писемного мовлення, 2 клас / Тетяна Бежевець // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 16-18.
 11. Білоус Р. М. Каштанчик : Урок розвитку зв'язного мовлення у 2-му класі / Р. М. Білоус // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 31/32. – С. 25-27.
 12. Бойко Л. Походження слів: власне українські та запозичені слова : українська мова : 6 клас / Людмила Бойко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 40-41.
 13. Бойко Л. Походження слів: власне українські та запозичені слова : українська мова : 6 клас / Людмила Бойко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 40-41.
 14. Бондаренко Неллі Лінгвістичні засади компетентнісної методики навчання синтаксису / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 3. – С. 10-14.
 15. Бондаренко Неллі. "Перезавантаження" програм з мови: стан, виклики, перспективи / Неллі Бондаренко // Дивослово. – 2015. – № 7/8. – С. 14-17.
 16. Бондаренко Неллі. Концептуальні засади підручника "Українська мова" для 8 класу ЗНЗ з навчанням українською / Неллі Бондаренко // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 10-13.
 17. Бородкіна О. "О рідне слово, хто без тебе я?" : усний журнал / Олена Бородкіна (Введено оглавление) // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 80-87.
 18. Бузиновська Олена. Прикметник. Тренувальні вправи : українська мова. 6-й клас / О. Бузиновська // Дефектолог. – 2015. – № 4 (Квітень). – С. 12-14.
 19. Буряк Надія. Іменник : розробка уроку, 6-й клас / Н. Буряк // Дефектолог. – 2015. – № 4 (Квітень). – С. 10-11.
 20. Вашуленко М. Навчання української мови в 4 класі (за підручником М. С. Вашуленко. Українська мова : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко / за ред. М. С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім "Освіта", 2015. – 192 с. : іл.) / Микола Вашуленко, Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 9-15.
 21. Вашуленко М. Нормативне наголошування слів – важлива ознака літературного мовлення / Микола Вашуленко // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 17-21.
 22. Вашуленко О. Різним дітям – рівні можливості : дефернційований підхід до формування навички читання / О. Вашуленко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 9. – С. 14-17.
 23. Векшина В. Другорядні члени речення : українська мова : 5 клас / Валентина Векшина // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 34-36.
 24. Векшина В. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття... : [вірші про Тараса Шевченка] / Валентина Векшина (Введено оглавление) // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 60-61.
 25. Векшина В. Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом : українська мова : 5 клас / Валентина Векшина // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 74-77.
 26. Векшина В. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні : українська мова : 5 клас / Валентина Векшина // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 37-39.
 27. Векшина В. Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні : українська мова : 5 клас / Валентина Векшина // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 37-39.
 28. Веремієнко А. Уроки української словесності : Використання різноманітних форм та методів роботи : інструментарій для підвищення якості підготовки учнів до ЗНО / Алла Веремієнко // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 6). – С. 43-49.
 29. Вітковська С. Читаємо залюбки : тексти до уроків літературного читання / С. Вітковська // Початкова освіта. – 2015. – Жовтень (№ 19). – С. 4-43.
 30. Войтенко Л. В. Ігровий словничок для учнів 1-2-х класів / Л. В. Войтенко // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2015. – № 8. – С. 32-43.
 31. Войтко О. Висока культура читання у початковій школі – запорука успішного навчання / Оксана Войтко // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 46-49.
 32. Волинкіна Н. В. Розвиток навичок читання на уроках у початковій школі / Н. В. Волинкіна // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 8-14.
 33. Гаврилюк І. Рідна мова – найдорожчий скарб : мовознавчий турнір до Дня рідної мови / Ірина Гаврилюк // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 62-64.
 34. Гайдай Л. Виховання національної свідомості / Л. Гайдай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 7-8.
 35. Ганашок А. Архаїзми. Робота з текстовими та графічними об'єктами в текстовому редакторі MS Word : бінарний урок з української мови та інформатики, 10 клас (гуманітарний профіль) / Алла Ганашок // Інформатика. – 2015. – Лютий (№ 2). – С. 25-31.
 36. Голуб Н. Б. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі / Н. Б. Голуб // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 107-118.
 37. Голуб Н. Б. Методичний коментар щодо вивчення базових предметів у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році з урахуванням змін у програмах. Українська мова / Н. Б. Голуб, О. Ю. Котусенко, Н. В. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 4. – С. 2-8
 38. Голуб Н. Б. Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: функціональний аспект / Н. Б. Голуб // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 88-101.
 39. Голуб Н. Мовленнєві жанри на уроках української мови у 8-9 класах / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 1. – С. 13-18.
 40. Голуб Ніна Навчання діалогічного мовлення учнів 5-7 класів на уроках української мови (методичні рекомендації) / Ніна Голуб, Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 57-62.
 41. Голуб Ніна Навчання синтаксису учнів 8-9 класів : аналітичний аспект / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 2-6.
 42. Горошкіна О. Соціокультурний аспект навчання української мови як іноземної / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 30-32.
 43. Горошкіна Олена Ідеї О. М. Біляєва в розвідках сучасних лінгводидактів і практичній діяльності вчителів / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 3. – С. 15-19.
 44. Греб М. Лінгводидактичні засади навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкової школи в умовах вищого навчального закладу / Марія Греб // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 4-7.
 45. Греб М. Психологічні чинники формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Марія Греб // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 23-26.
 46. Груба Т. Контроль у компетентнісній парадигмі сучасної лінгводидактики / Таміла Груба // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 27-29.
 47. Губарь О. Що посіяв, те й пожнеш : урок позакласного читання у 2-му класі / О. Губарь // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 50-52.
 48. Губська Ольга. Складне синтаксичне ціле, його основні ознаки : урок у 9 класі / Ольга Губська // Дивослово. – 2015. – № 3. – С. 22-25.
 49. Гук-Сатайкіна Н. Урок-казка "Дідусь Апостроф" : українська мова : 5 клас / Наталія Гук-Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 26-28.
 50. Гуреш І. Променій, рідна мово! : [сценарій] / І. Гуреш // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 44-45.
 51. Дейнека Н. П. Конкурс знавців української мови. 11 клас / Н. П. Дейнека // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4/5. – С. 56-59.
 52. Дем’янчук І. М. Текстоцентричний підхід у методиці викладання української мови: формування комунікативної компетентності учнів : (за творами В. О. Сухомлинського) / І. М. Дем’янчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13-14. – С. 2-12.
 53. Денисенко С. Дзвени, народу рідне слово! : інтелектуальна гра до Міжнародного дня рідної мови / С. Денисенко // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 44-48.
 54. Дерев'янко Г. В. Мова – душа народу : мовно-літературний КВК / Г. В. Дерев'янко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 6. – С. 22-24.
 55. Деркач О. Головні члени речення: підмет і присудок : українська мова : 8 клас / Олена Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 42-47.
 56. До розділу "Морфологія" : Скарбничка лінгвістичних мініатюр / Олена Горошкіна, Ольга Караман, Наталія Мордовцева, Людмила Попова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 48.
 57. Довбій Н. М. "Свою Україну любіть..." / Н. М. Довбій // Основи здоров'я. – 2015. – № 8. – С. 30-37.
 58. Дробот Н. Складне речення з різними видами зв'язку : підсумковий тематичний урок у 9-му класі / Наталя Дробот // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1). – С. 12-14.
 59. Єремейчук Н. Системна робота з текстом : українська мова : 8 клас / Наталія Єремейчук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 1/2. – С. 58-61.
 60. Жеревко І. В. Свято вареника : літературно-музична композиція / І. В. Жеревко // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн.. – 2015. – № 6. – С. 39-48.
 61. Жук О. Фразеологія як розділ мовознавства : цикл уроків : профільний рівень : 10-й клас : [7 уроків] / Олена Жук // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 66-78.
 62. Журавель Н. Ф. Якщо ти хочеш Україну добре знати - щодня повинен "Кобзаря" читати! : урок-проект у 4-му класі / Н. Ф. Журавель // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4/5. – С. 14-20
 63. Жураховська І. В. Узагальнення вивченого з тем "Фонетика, Графіка, Орфоепія. Орфографія" та "Лексикологія" : урок-змагання. 5 клас / І. В. Жураховська // Вивчаємо українську мову та література. – 2015. – № 15. – С. 18-20.
 64. Задорожний Василь. Як зі свят-вечора зробили святвечір / Василь Задорожний // Дивослово. – 2015. – № 12. – С. 29-31.
 65. Заєць В. Робота з текстами на міжпредметній основі: теоретичний аспект / Валентина Заєць // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 13-16.
 66. Захарійчук М. Використання методу цілих слів у сучасній практиці навчання грамоти / Мар'яна Захарійчук, Наталія Богданець-Білоскаленко // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 26-29
 67. Захарійчук М. Особливості уроків розвитку писемного мовлення в четвертому класі (за навчальним змістом підручника "Українська мова" авт. Захарійчук М. Д., Мовчун А. І.) / Мар'яна Захарійчук // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 22-25.
 68. Захарченко Т. Г. Подорож до країни складів та наголосу. 3 клас : заняття з розвитку мовлення / Т. Г. Захарченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 6. – С. 34-36.
 69. Зібарова Л. Речення зі звертаннями та вставними словами : урок-книжка : 8-й клас / Людмила Зібарова (Введено оглавление) // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 51-56.
 70. Зінченко Н. Дієслово як частина мови (3 клас) / Наталія Зінченко, Наталія Коваленко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 16-18.
 71. Зінченко Н. Дієслово як частина мови (3 клас) / Наталія Зінченко, Наталія Коваленко // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 16-18.
 72. Змерега Т. Вимова приголосних звуків : Уподібнення приголосних : 5-й клас / Тетяна Змерега // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 29-34.
 73. Зміни до програми "Українська мова. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання" : витяг із додатка до листа від 26. 06. 2015 р. № 1/9-305 // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 4. – С. 13-16.
 74. Івашкіна Н. О. Активізація навчальної діяльності учнів на уроках української мови / Н. О. Івашкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25-26. – С. 2-11.
 75. Ісмаїлова С. С. Сила слова або Отрута лихослів'я : виховний захід / С. С. Ісмаїлова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 3. – С. 21-25.
 76. Іщенко О. Скажи мені, хто твій друг : бінарний урок з української та англійської мов у 3-му класі / О. Іщенко, О. Лосєва // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 48-50.
 77. Кавецька Л. Робота вчителя та учнів із чинними підручниками під час вивчення творчості Івана Малковича : українська література : 8 клас / Леся Кавецька // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 26-31.
 78. Календарно-тематичне планування уроків української мови для 7 класу (88 год, 3 год на тиждень) // Дивослово. – 2015. – № 7/8. – С. 9-10.
 79. Караман О. Підготовка студентів до викладання синтаксису в профільній школі / Ольга Караман // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 24-27.
 80. Кікоть О. І. Скринька скоромовок : урок літературного читання у 2-му класі / О. І. Кікоть // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 32-33.
 81. Климович І. Творчий конкурс "45 чарівних слів" / Ірина Климович // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 59-60.
 82. Коваленко В. Написання частки НЕ з різними частинами мови : 7-й клас / Вікторія Коваленко // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 47-50.
 83. Коваленко Н. І. Займенник. Урок-огляд знань з української мови у 4-му класі / Н. І. Коваленко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 6. – С. 18-20.
 84. Ковальова О. Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури / Олександра Ковальова // Українська мова та література. – 2015. – Березень (№ 5). – С. 30-32.
 85. Ковальова О. Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури / Олександра Ковальова // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 4). – С. 44-46.
 86. Козак І. Опанувати морфологію практично нам допоможуть ігри дидактичні / І. Козак, О. Петренко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 11. – С. 33-35.
 87. Козьмін А. В. Зі скарбниці казкарів світу : урок позакласного читання в 4-му класі / А. В. Козьмін // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 21-24.
 88. Козьмін А. В. Казки однакові та різні : урок позакласного читання у 2-му класі / А. В. Козьмін // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 41-45.
 89. Козяр Г. В. Формування мовних компетенцій учнів початкових класів засобами педагогічної гри / Г. В. Козяр // Початкове навчання та виховання. – 2015. – №31/32. – С. 2-18.
 90. Коновалова М. В. На гостину до казки : лінгвістичні навчальні казки до уроків української та російської мови / М. В. Коновалова, О. В. Юрко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 34/36. – С. 48-69.
 91. Копусь О. Організація науково-дослідницької діяльності студентів у професійній підготовці майбутніх учителів української мови і літератури / Ольга Копусь // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 10-12.
 92. Кордонська А. В. Рідна мова - це мова твого серця : [сценарій заходу до Міжнародного дня рідної мови] / А. В. Кордонська (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 11-15
 93. Корицька Галина. Блог-технології у процесі навчання української мови / Галина Корицька // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 2-8.
 94. Король Н. Стилістичні особливості простого речення : На матеріалі тексту новели "Три зозулі з поклоном" Гр. Тютюнника : [урок] / Наталія Король // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 43-48.
 95. Котенко Н. Та земля мила, де мати народила : урок розвитку зв'язного мовлення для 4-го класу / Н. Котенко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 4. – С. 39-41.
 96. Кочерга Н. Хай допоможе мудрий кіт малятам правопис префіксів опанувати : урок україської мови для 3-го класу / Н. Кочерга // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 35-37.
 97. Кравченко Т. М. Лінгвістична вікторина / Т. М. Кравченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 4. – С. 21-22.
 98. Крамаренко І. Щавель, щенятко, дощ, кущі - напишем правильно усі : урок навчання грамоти / І. Крамаренко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 26-30.
 99. Крилевець М. Розвиток навичок читання / М. Крилевець, Л. Роман // Початкова освіта. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 34-38.
 100. Кудіна Л. М. Поезія й пісня - великі дві сили : [позакласний захід] / Л. М. Кудіна (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 16-21.
 101. Кузнєцова Н. Творчі завдання та ігри / Н. Кузнєцова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 1. – С. 54-55.
 102. Кузьменко Л. Вставні слова і словосполучення, їх види за значенням : українська мова : 8 клас / Лариса Кузьменко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 41-42.
 103. Куріпта В. В ігри весело ми граєм – букви і слова вивчаєм / В. Куріпта // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 33-35.
 104. Кучерук О. Розвиток творчих здібностей п'ятикласників як лінгвометодична проблема / Оксана Кучерук, Ганна Миржиєвська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 22-26.
 105. Лавренова М. Види мовного розбору в початкових класах / Марія Лавренова // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 6-10.
 106. Лагдан Світлана. Мовний турнір: творча співпраця викладачів і студентів / Світлана Лагдан // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 17-20.
 107. Латковська Т. Складання творів за ілюстраціями / Тетяна Латковська // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 25-27.
 108. Лашкай В. Т. "Як парость виноградної лози, плекайте мову..." : [позакласний захід] / В. Т. Лашкай (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 6-10.
 109. Лесинська Г. Цю землю - не забуть, не розлюбити... : урок позакласного читання у 2-му класі, / Г. Лесинська // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 31-33.
 110. Літературне читання : [за підручником В. О. Науменко Літературне читання : укр. мова для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою.] // Початкова освіта. – 2015. – Липень (№ 13). – С. 28-43.
 111. Логвиненко Н. І. Мовознавча інтелектуальна гра "Еврика" / Н. І. Логвиненко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 34-39.
 112. Логвиненко Н. Неповне речення. Тире в неповних реченнях : українська мова : 8 клас / Наталія Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 86-91.
 113. Логвиненко Н. Підсумковий урок з теми "Правопис прикметників" : українська мова : 6 клас / Наталія Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 29-35.
 114. Лук'янчук Т. В. Ознайомлення з творчістю Р. Демчука. Робота з книжкою "Замороки від сороки" : урок позакласного читання у 2-му класі / Т. В. Лук'янчук // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 33. – С. 9-11.
 115. Лушпай Н. Л. Мову солов'їну збережи, Україну рідну захисти! : [сценарій заходу до Дня слов'янської писемності та мови] / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – №4. – С. 15-17.
 116. Майборода В. Організація уроків позакласного читання у 2 класі / Валентина Майборода // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 16-17.
 117. Макаренко Л. О. Апостроф : свято до Дня рідної мови в 3-4-х класах / Л. О. Макаренко, І. О. Бугло, Л. С. Ізюмкіна // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 1/2. – С. 52-53.
 118. Макушенко В. Розвиток мовлення та мислення : ігрові заняття для учнів початкової школи / В. Макушенко // Початкова освіта. – 2015. – Квітень (№ 7). – С. 16-37.
 119. Маленко О. В. Засідання мовного КВК / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 10. – С. 36-39.
 120. Манагарова Н. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови / Н. Манагарова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 11/12. – С. 20-21.
 121. Маркова Наталія. Повторення вивченого за рік : урок-змагання у 8 класі / Наталія Маркова // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 17-20.
 122. Мартиненко В. Врахування особливостей художніх текстів у процесі моделювання уроків літературного читання у 2-4 класах / Валентина Мартиненко // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 34-39.
 123. Медведєва Л. О. Українська мова - мова калинова : свято рідної мови / Л. О. Медведєва, Т. О. Ромась // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 1/2. – С. 47-51.
 124. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови у 2015-2016 навчальному році // Дивослово. – 2015. – № 7/8. – С. 2-6.
 125. Митник О. Літературне читання: розвиток поняттєвого і творчого мислення / О. Митник, С. Швець // Учитель початкової школи. – 2015. – № 6. – С. 19-13.
 126. Мовчун А. Прикметник у початковій школі : навчальні вправи, творчі завдання / А. Мовчун // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 13-19.
 127. Мовчун А. У слова функцій є багато – їх треба чітко розрізняти : формування уявлень про слово як частину мови і член речення / А. Мовчун // Учитель початкової школи. – 2015. – № 10. – С. 11-13.
 128. Мовчун А. Українська мова: методичні аспекти вивчення курсу в 4-му класі / А. Мовчун // Учитель початкової школи. – 2015. – № 7. – С. 16-20.
 129. Мовчун А. Числівник нам і легко, і цікаво опанувати допоможуть вправи : вивченння числівника у 4-му класі / А. Мовчун // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 7-11.
 130. Москвіта О. В. Як добре вміти читати! : заняття в 1-му класі / О. В. Москвіта // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2015. – № 8. – С. 4-8.
 131. Мостіпан В. Без граматики не вивчиш математики : бінарний урок з української мови і математики / Вікторія Мостіпан, Валентина Ющишена // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 77-81.
 132. Науменко В. Казка - вигадка, та в ній мудрість відшукать зумій : методика роботи над соціально-побутовою казкою в 4-му класі / В. Науменко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 9. – С. 6-9.
 133. Науменко В. Методичні настанови щодо роботи за підручником "Літературне читання", 4 клас (авт. Віра Науменко) / Віра Науменко // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 25-28.
 134. Науменко В. Персонаж – герой – характер : формування літературознавчих понять / В. Науменко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 1. – С. 10-12.
 135. Неділя І. Тематичний контроль з української мови та літератури у 6-му класі (І семестр) / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. – 2015. – Жовтень (№ 19-20). – С. 45-74.
 136. Неділя І. Тематичний контроль з української мови та літератури у 6-му класі : ІІ семестр / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. – 2015. – Грудень (№ 23-24). – С. 34-83.
 137. Неділя І. Українська мова та література : тести для контрольних робіт у І семестрі : 8-й клас / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 20-41.
 138. Нєсвєдова О. В. Українська народна казка "Кривенька качечка" : Урок літературного читання у 3-му класі / О. В. Нєсвєдова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 31/32. – С. 28-30.
 139. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно-експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 66-73.
 140. Ніколашина Т. І. Від сільського вчителя до відомого вченого-славіста : З нагоди 110-ї річниці від дня народження українського мовознавця Михайла Жовтобрюха / Т. І. Ніколашина, Л. О. Сологуб (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 12. – С. 8-14.
 141. Ніщенко Мар'яна Урок з теми: "Розряди прислівників за значенням" / Мар'яна Ніщенко // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 3. – С. 44-46.
 142. Новіченко О. С. Урок читання в системі розвитку духовних цінностей школярів / О. С. Новіченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 15-19.
 143. Новосьолова Валентина Вивчення синтаксису у 8-9 класах на засадах комунікативно-діяльнісного підходу / Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 2. – С. 15-19.
 144. Новосьолова Валентина Орієнтовнне календарне планування уроків української мови і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 8 класу / Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 4. – С. 52-60.
 145. Новосьолова Валентина Особливості навчання розділу "Вигук" у 7 класі за новим підручником української мови / Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 11-16.
 146. Ночовська Л. Адаптивно-розвивальне навчання / Л. Ночовська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 4. – С. 39-40.
 147. Овдій Л. Учимося правильно будувати тексти на уроках розвитку зв’язного мовлення / Л. Овдій // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 11/12. – С. 25-27.
 148. Овередна І. Плекаємо читачів : формування читацької самостійності молодших школярів / І. Овередна, Н. Чубукіна // Учитель початкової школи. – 2015. – № 2. – С. 20-23.
 149. Олійник А. Уживання суфіксів -ІВ-, -ЇВ у назвах міст України : українська мова : 10 клас / Алла Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 52-56.
 150. Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови / Сергій Омельчук // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 25-26.
 151. Омельчук С. Технологія моделювання умов тестових завдань з української мови / Сергій Омельчук // Українська мова та література. – 2015. – Вересень (№ 17-18). – С. 79-81.
 152. Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу : І семестр / Сергій Омельчук // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 7/8. – С. 2-80.
 153. Омельчук С. Уроки української мови для 7 класу : ІІ семестр / Сергій Омельчук // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – Листопад (№ 21-22). – С. 2-80.
 154. Омельчук Сергій Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 4. – С. 22-27.
 155. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5-11-х класів на 2015/16 н. р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585) // Українська мова та література. – 2015. – Серпень (№ 15-16). – С. 13-88.
 156. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української (рідної) мови : 7 клас // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 3-7.
 157. Орієнтовне календарно-тематичне планування, 2-й клас. Українська мова // Початкова освіта. – 2015. – Липень (№ 13). – С. 17-27.
 158. Остапчук І. Найперше було слово : [сценарій] / І. Остапчук // Позакласний час. – 2015. – № 10. – С. 46-52.
 159. Охріменко Л. Діалогічні методи навчання на уроках української мови в початкових класах / Леся Охріменко // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 29-33
 160. Панченков Андрій. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури 2015 року / Андрій Панченков // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 8-13.
 161. Панькова Н. Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури / Н. Панькова // Українська мова та література. – 2015. – Травень (№ 9-10). – С. 28-62.
 162. Паращенко І. І. Розвиток критичного мислення на сучасних уроках читання в початковій школі : поради для вчителя / І. І. Паращенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 2-7.
 163. Пасічник М. Використання нестандартних прийомів роботи над правописом словникових слів у 3 класі / Марія Пасічник // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 11-16
 164. Пентилюк М. І. Типологія уроків у контексті сучасної лігводидактики / М. І. Пентилюк // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 2. – С. 65-78.
 165. Переверзєва Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури / Ніна Переверзєва // Українська мова та література. – 2015. – Лютий (№ 3). – С. 36-39.
 166. Перфілова Н. Додаток як другорядний член речення : Прямі й непрямі додатки, способи їх вираження : урок-ярмарок "З Волновахи до Сорочинців" : 8-й клас / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 5-10.
 167. Петрик О. Мовна тканина тексту – засіб до розкриття змісту твору : лінгвістичний аналіз художнього тексту / О. Петрик // Учитель початкової школи. – 2015. – № 12. – С. 12-14.
 168. Петрічко І. Розвиток каліграфічних навичок шляхом використання різноманітних художніх технік / Інна Петрічко // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 31-33.
 169. Петрова С. Ф. Легкого хліба не буває : урок читання у 2-му класі / С. Ф. Петрова // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 14-17.
 170. Петрук О. Особливості нових підручників "Українська мова" для 4 класу з молдавською/румунською мовами навчання / Оксана Петрук // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 49-52.
 171. Петрук О. Система уроків української мови у 4 класі шкіл з молдовською/румунською мовами навчання / Оксана Петрук // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 53-56.
 172. Півень О. А. Тарасове слово : цикл уроків читання в 4-му класі / О. А. Півень // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4/5. – С. 5-13.
 173. Підручник з української мови для 7-го класу Д. А. Кобцева // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 4/5. – С. 67-68.
 174. Плачкова К. Н. Лунай, прекрасна наша мово! : [сценарій позакласного заходу до Міжнародного дня рідної мови] / К. Н. Плачкова (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 2. – С. 9-11.
 175. Плітко В. Способи творення прислівників : українська мова : 7 клас / Валентина Плітко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 39-40.
 176. Поліщук Г. М. Рідна мова – народу основа / Г. М. Поліщук (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 7. – С. 2-6.
 177. Пономаренко А. С. Мова – життя духовного основа : відкриття конкурсу знавців рідної мови / А. С. Пономаренко (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 9. – С. 12-15.
 178. Пономарьова К. Висловлюють і враження, й думки у творах учні щиро й залюбки : уроки розвитку зв'язного мовлення в 4-му класі / К. Пономарьова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 7. – С. 10-15.
 179. Пономарьова К. Державна підсумкова атестація: українська мова, 4-й клас : методичні рекомендації / К. Пономарьова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
 180. Пономарьова К. Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах / Катерина Пономарьова // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 1-6.
 181. Пономарьова К. Сучасний урок української мови: компетентнісно орієнтовані цілі та структура / Катерина Пономарьова // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 21-26.
 182. Пономарьова К. Українська мова. 4-й клас : орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень / К. Пономарьова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 9. – С. 38-43.
 183. Пономарьова К. Щоб влучне слово підібрати, синоніми потрібно знати : системний підхід до вивчення синонімів у початкових класах / К. Пономарьова // Учитель початкової школи. – 2015. – № 4. – С. 10-14.
 184. Попович Л. Формування комунікативної компетентності молодших школярів / Любов Попович // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 52-54.
 185. Похилюк О. Інтерактивний урок української мови в 3 класі / Олена Похилюк // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 10-13.
 186. Прищепа О. Запобігання специфічним графіко-орфографічним помилкам молодших школярів / Ольга Прищепа // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 31-34.
 187. Про проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації у 2014-2015 н. р. : № 14.1/10-3907 від 10.12.2014 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 74-82.
 188. Про проведення фінального етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : лист № 1/9-662 від 29.12.2014 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2015. – № 1. – С. 61-62.
 189. Програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-7 класи) // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 13-27.
 190. Програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (8-9 класи) // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 28-35.
 191. Пузік З. С. Уроки позакласного читання з використанням ІКТ у 2-3-х класах / З. С. Пузік // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 30. – С. 13-24.
 192. Радиш Л. З. Свято рідної мови / Л. З. Радиш // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2015. – № 1. – С. 29-32.
 193. Редька Т. Інтелектуальна гра для учнів 10 класу : інтегрований урок з української мови, української та зарубіжної літератур / Тетяна Редька, Тетяна Поята // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 58-60.
 194. Решетілова О. Вправи як ефективний метод засвоєння професійної лексики майбутніми документознавцями / Оксана Решетілова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 92-95.
 195. Риженко О. Орфографічний мікс : 9-11-ті класи / Олена Риженко // Українська мова та література. – 2015. – Січень (№ 1-2). – С. 51-56.
 196. Римар Н. В. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми : урок / Н. В. Римар // Все для вчителя. – 2015. – Червень (№ 6). – С. 30-31.
 197. Родіна В. В. Складання тексту-опису "Зайчик" : урок розвитку зв'язного мовлення у 3-му класі / В. В. Родіна // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 18-20.
 198. Романенко Юлія. "Ці вірші – такі собі спалахи, осяяння" : узагальнення вивчення про частку на матеріалі творів Василя Голобородька / Юлія Романенко // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 33-37.
 199. Романенко Юлія. Найперше – знати мову, якою пишеш : урок української мови в 10 класі / Юлія Романенко // Дивослово. – 2015. – № 1. – С. 14-18.
 200. Романенко Юлія. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань / Юлія Романенко // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 24-26.
 201. Романенко Юлія. Опановуємо методику створення дослідницьких завдань / Юлія Романенко // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 16-17.
 202. Романюк Світлана. Заліковий зошит підсумкової контрольної роботи за рік з української мови та літератури : 5 клас / Світлана Романюк // Дивослово. – 2015. – № 4. – С. 21-24.
 203. Рондяк Л. Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читаня / Лариса Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 38-40.
 204. Рондяк Л. Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читаня / Лариса Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 38-40.
 205. Рябовол Н. Ефективні форми навчання морфеміки і деривації майбутніх учителів української мови / Наталія Рябовол // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 49-51.
 206. Рябоконь Вікторія Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності як різновиду комунікативної на уроках української мови / Вікторія Рябоконь // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 17-20.
 207. Савенко В. В. Український рушник : бінарний урок з читання та трудового навчання у 4-му класі / В. В. Савенко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 3. – С. 17-20.
 208. Савченко О. Метод проектів на уроках літературного читання / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 26-31.
 209. Савченко О. Методичні рекомендації і календарно-тематичне планування уроків літературного читання у 4 класі / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 16-21.
 210. Свічкар В. І. Поняття про текст : урок-гостина з української мови у 2-му класі / В. І. Свічкар // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 30. – С. 9-12.
 211. Семеній Л. Казка - це диво, сповнене краси : урок літературного читання, 3 клас / Ліна Семеній // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 59-60.
 212. Середа В. П. Велике віче у країні Пунктуації : п'єса для шкільного театру / В. П. Середа // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2015. – № 10. – С. 16-19.
 213. Сидорова Н. Розвивальні творчі вправи на уроках / Наталія Сидорова // Початкова школа. – 2015. – № 5. – С. 10-14.
 214. Симоненко Л. Контроль сформованості рівня методичної компетентності майбутніх філологів: види, функції / Людмила Симоненко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 12-16.
 215. Скаковець Г. А. "Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом!" / Г. А. Скаковець, М. І. Скаковець // Виховна робота в школі. – 2015. – № 11. – С. 45-51.
 216. Скаковець Г. А. Шануймо мову над усі Боги, якщо ми хочем зватися народом! : сценарій / Г. А. Скаковець // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 10. – С. 40-45.
 217. Скибун Н. Лінгводидактичний аспект формування професійної компетентності фахівців туристичного профілю / Наталя Скибун // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 52-55.
 218. Снарська О. М. Т. Г. Шевченко - видатний український поет : урок навчання грамоти в 1-му класі / О. М. Снарська // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 4/5. – С. 2-4.
 219. Соловій Я. Від золотих зернят поезії Шевченка до "золотої творчості" дітей : урок-проект у 8-му класі / Ярослава Соловій // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 11-19.
 220. Стародуб О. Розвиток зв'язного мовлення : цикл уроків : 6-й клас / Оксана Стародуб // Українська мова та література. – 2015. – Липень (№ 13-14). – С. 21-34.
 221. Стасюк Оксана. Твір-опис природи за картиною ; Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі. : [уроки у 6 та 7 кл.] / Оксана Стасюк // Дивослово. – 2015. – № 10. – С. 6-9.
 222. Степанченко О. Відмінювання іменників і відміни : урок української мови : 6-й клас / Олена Степанченко // Українська мова та література. – 2015. – Червень (№ 11-12). – С. 20-24.
 223. Сушій Н. В. Т. Шевченко - геніальний український поет і художник : творчий проект з літературного читання у 2-му класі / Н. В. Сушій // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 6. – С. 35-37.
 224. Телішевська Лілія. Хмарні технології на уроках української мови та літератури / Лілія Телішевська // Дивослово. – 2015. – № 2. – С. 2-5.
 225. Тимошенко Л. З іскрою в серці : урок читання у 3-му класі / Л. Тимошенко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 31-32.
 226. Тимошенко Л. Якщо змінити правила читання, цікавим і легким стає навчання : вправи для формування навички читання / Л. Тимошенко // Учитель початкової школи. – 2015. – № 3. – С. 28-30.
 227. Ткаченко Н. М. Подорож до палацу казок : урок позакласного читання в 4-му класі / Н. М. Ткаченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 10/11. – С. 25-28.
 228. Ткаченко П. І. Вправи з розвитку навичок швидкочитання (1-2-й класи) / П. І. Ткаченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28/29. – С. 50-60.
 229. Ткачук Г. Технології формування зв'язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В. О. Сухомлинського / Галина Ткачук // Початкова школа. – 2015. – № 10. – С. 12-15.
 230. Трунова Н. М. Нестандартні уроки української мови : [5 клас] / Н. М. Трунова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 22-24. – С. 65-71.
 231. Удодік Л. О. Корекція та розвиток навичок читання у школярів із ЗПР / Л. О. Удодік // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 1/2. – С. 33-40.
 232. Фалько Я. Етимологічні "п'ятихвилинки" на уроках української мови - ефективний засіб поглибити знання та кругозір молодших школярів / Ярослав Фалько // Початкова школа. – 2015. – № 7/8. – С. 58-60; Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 63.
 233. Ходацька Ольга. Посібник нового покоління / Ольга Ходацька // Дивослово. – 2015. – № 6. – С. 62.
 234. Хом'як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / Іван Хом'як, Юлія Шабатіна // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 14-17.
 235. Хорошковська О. Аналіз змісту навчання української мови у програмах та підручниках для початкових класів шкіл з національними мовами викладання / Ольга Хорошковська // Початкова школа. – 2015. – № 3. – С. 42-45.
 236. Хорошковська Тетяна Методи та прийоми роботи з текстами-описами під час вивчення теми "Прикметник" у 4-му класі шкіл з російською мовою викладання / Тетяна Хорошковська // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 44-48.
 237. Церковна Г. Формування в учнів початкової школи національних та духовних цінностей українського народу / Галина Церковна // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 24-25.
 238. Шавало О. Нові форми та методи проведення уроків / О. Шавало // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 4.
 239. Шевцова Л. Використання мовленнєвих ситуацій на уроках української мови у профільній школі / Лариса Шевцова // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 82-85.
 240. Шевченко Н. М. Рідна мова – мати єдності, батько громадянства і сторож держави : [сценарій позакласного заходу] / Н. М. Шевченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 12. – С. 24-30.
 241. Шевченко О. Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання (За ідеями В. О. Сухомлинського) / Олена Шевченко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 21-24.
 242. Шелехова Галина Урахування сучасних підходів до навчання української мови учнів 8-9 класів ЗНЗ / Галина Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 2. – С. 2-7.
 243. Шкавро В. Матеріали до вивчення тем з української мови та літератури у 7 класі, надруковані у журналі "Українська мова і література в школах України" у 2013-2015 роках / Володимир Шкавро // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 73.
 244. Шкрьоба Л. Розрізнення часових форм дієслів : урок, 3-й клас / Л. Шкрьоба // Початкова освіта. – 2015. – Січень (№ 2). – С. 42-45.
 245. Шляхова Валентина Добірні зерна педагогічної мудрості (методичні поради від Ганни Романівни Передрій) / Валентина Шляхова // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 3. – С. 60-63.
 246. Шумейко Ю. М. Закріплення знань про розповідне, питальне і спонукальне речення : урок української мови у 2-му класі / Ю. М. Шумейко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 7/8. – С. 29-31.
 247. Ющук І. П. Підготовка до ЗНО з української мови / І. П. Ющук // Бібліотечка "Дивослова". – 2015. – № 3. – С. 3-72.
 248. Ющук О. В. Правопис особових закінчень у дієсловах 1-ї особи : урок української мови у 4-му класі / О. В. Ющук // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 6. – С. 15-17.
 249. Явтухова Н. Письменники рідного краю : відкритий урок позакласного читання, 3 клас / Наталія Явтухова // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 18-20.
 250. Явтухова Н. Письменники рідного краю : відкритий урок позакласного читання, 3 клас / Наталія Явтухова // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 18-20.
 251. Яковенко Л. М. Лінгвістичний турнір "Ну щоб б, здавалося, слова…" / Л. М. Яковенко (Введено оглавление) // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2015. – № 8. – С. 29-33.
 252. Яковенко Т. Уподібнення та спрощення приголосних звуків : українська мова для студентів І курсу спеціальності "Початкова освіта" / Тамара Яковенко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 51-54. ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 32-39.
 253. Яковенко Т. Уподібнення та спрощення приголосних звуків : українська мова для студентів І курсу спеціальності "Початкова освіта" : початок / Тамара Яковенко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 51-54.
 254. Якубовська А. Проектування особистісно-розвивального змісту / А. Якубовська // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 6. – С. 26-30.
 255. Яновицька Н. Особливості побудови підручника навчання української грамоти ("Буквар") для шкіл з польською мовою викладання / Наталія Яновицька // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 40-41.
 256. Яновицька Наталія Реалізація вимог державного стандарту в підручниках української мови як державної / Наталія Яновицька // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 36-44.
 257. Ярмолюк Алла Самоконтроль як складник мовленнєвого розвитку учня / Алла Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 3. – С. 20-25.
 258. Ярмолюк Алла Шляхи реалізації сучасних підходів до навчання синтаксису складного речення у 9 класі / Алла Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2015. -№ 5/6. – С. 7-11.
 259. Яськова Л. М. Мама - найдорожче слово в світі : заняття з позакласного читання за участю матусь / Л. М. Яськова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2015. – № 2. – С. 11-13.