МЕТОДИЧНІ МОДУЛІ

  КНИГИ. СПИСОК ЗА ПІВРІЧЧЯ
  КНИГИ МІСЯЦЯ
  СТАТТІ МІСЯЦЯ

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИКИ. СПИСОК
ЦІННІ ТА РІДКІСНІ ВИДАННЯ
ВІННИЧЧИНА В БД ЕК
БІОГРАФІЇ
МЕДІАРЕСУРСИ

АВТОРЕФЕРАТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО


Галузева бібліографія (базові навчальні дисципліни)

Астрономія. Фізика Безпека життєдіяльності Біологія Довідкові видання Географія
Екологія Економічні науки Інформатика Історія Культура
Математика Мистецтво Наука Освіта Основи медицини
Педагогічні науки Політичні науки Правознавство Психологія Релігія
Суспільні науки Техніка Трудове навчання Фізичне виховання Філологічні науки
Філософія Хімія

Пошук в списках: CTRL + F

Список навчально-методичних видань
Англійська мова та література Іноземні мови Мовознавство
Німецька мова Російська мова Слов'янські мови
Українська мова Методика української мови Зарубіжна література
Журналістика Методика зарубіжної літератури Літературознавство
Російська література Українська література Методика української літератури

Список наукових видань
Англійська мова та література Журналістика Загальні питання філологічних наук
Зарубіжна література Літературознавство Мовознавство
Німецька мова Російська мова та література Слов'янські мови та література
Українська література Українська мова

Список аналітичних статей
Англійська мова та література Зарубіжна література Іноземні мови
Літературознавство Мовознавство Німецька мова та література
Російська мова та література Українська мова Українська література

КНИГИ

Англійська мова
Навчально-методичні видання
(2011-2016 роки видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Англ)(070.3)
В77
BOOST YOUR CLASSROOM ENGLISH : методичні розробки з методики викладання англійської мови для студентів мовних спеціальностей / уклад.: О. І. Лисенко, О. О. ЯременкоК. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. – 120 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Е56
Englishland 4 : практичний курс англ. Мови / авт. кол.: О. М. Коваль, Л. М. Балина, О. А. БагдасароваДніпропетровськ ; Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. – 190 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
І-56
Improve Reading Skills: удосконалюємо навички читання. 4-5 класи / авт. кол.: Л. Петренко, Ф. Мельник, І. ГромлюкКиїв : Перше вересня, 2016. – 216 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А47
Алєксєєва Світлана Олексіївна Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. 10 кл. Ч. 1 / С. О. АлєксєєваХарків : Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А47
Алєксєєва Світлана Олексіївна Шлях до досконалості : програма гуртка англійської мови. 11 кл. Ч. 2 / С. О. АлєксєєваХарків : Основа, 2012. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (115)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А64
Англійська за новими програмами : 11 клас / упоряд. Л. МудракК. : Шкільний світ, 2011. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова в професійній діяльності = Public Administration : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. [Ч. 1] / авт. кол.: В. В. Богатирець, З. Б. Куделько, М. М. ЛучакЧернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 464 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова для магістрів з міжнародних відносин. Україна та міжнародні організації. Двостороннє співробітництво України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / за ред.: Л. М. Черноватого, В. І. КарабанаВінниця : Нова книга, 2012. – 272 с. – (DICTUM FACTUM) Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова за професійним спрямуванням: соціологія У 2-х ч. Ч. 1 = Englih for Professional Purposes: Sociology : навч. посіб. для студ. ф-ту бізнесу та фінансів з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" / авт. кол.: О. І. Горошко, В. В. Рубцова, Г. В. КомоваХарків : НТУ "ХПІ", 2011. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
А64
Англійська мова. 1 курс : підручник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів / авт. кол.: М. О. Возна, А. Б. Гапонів, О. О. Акулова. – 2-ге вид. випр. та доп.Вінниця : Нова книга, 2012. – 568 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4И(Англ)(070.2)
А64
Англійська мова. Уроки. 8 клас / авт. кол.: С. Трофинчук, Т. Савчук, Т. Піменова та ін.Київ : Перше вересня, 2016. – 200 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
А90
Асєєва Н. В. У світі О. Генрі / Н. В. АсєєваХарків : Основа, 2015. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (151)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б12
Бабелюк О. А. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч. 2 : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Бабелюк, О. В. КолясаВінниця : Нова книга, 2013. – 328 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б12
Бабелюк О. А. Практика усного та писемного мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч. 2 : книга для викладача / О. А. Бабелюк, О. В. КолясаВінниця : Нова книга, 2013. – 64 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.1)
Б12
Бабенко Н. А. 180 тестів з англійської граматики для початкової школи / Н. А. Бабенко, В. Ф. ГубайдуллінаХ. : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (105) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання для початкової та середньої школи: тексти із завданням / Н. А. БабенкоХарків : Основа, 2015. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (147)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Б67
Бичкова Г. М. SCIENCE AND EDUCATION : навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Г. М. Бичкова, Н. Є. ДмітренкоВінниця, 2013. – 93 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Б93
Бутковська Н. О. Особливості ефективного лідерства / Н. О. Бутковська , Н. І. МасловаХарків : Основа, 2013. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (126)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.1)
В25
Вдалий старт. Моя перша англійська читанка / упоряд. І. Я. БереговаК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
В43
Використовуємо англійські прислів'я та фразеологізми : [посібник] / упоряд. О. С. ЛюбченкоХарків : Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; Вип. 8(116)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
В58
Власенко Г. М. Технічний переклад. Спецкурс 10-11 класи : посібник для профільних і спеціалізованих класів / Г. М. Власенко, І. О. Леженіна, О. О. СердюкХарків : Основа, 2013. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (132)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
В68
Волошина О. В. EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. Texis on Specialty for Students of Psychology : збірник текстів для читання з дисципліни "Іноземна мова" для студ. Ін-ту психології і педагогіки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузь знань: 0301 Соц.-політ. науки напрям підготовки: 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія: навч. посібник / О. В. Волошина, Н. Є. ДмітренкоВінниця, 2011. – 134 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г19
Гандзя І. В. Готуємось до ЗНО. Brainstorming day by day : [навч. посіб.] / І. В. ГандзяХарків : Основа, 2012. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г19
Гандзя І. В. Готуємось до ЗНО. Практичні тести : посібник / І. В. Гандзя, В. В. СинельниковаХарків : Основа, 2015. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (145)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Г52
Гладка І. А. Усі уроки англійської мови. 11 клас. Профільний рівень / І. А. ГладкаХарків : Основа, 2012. – 384 с. – (Серія "Усі уроки") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И)Англ)(070.2)
Г52
Гладка, Ірина Анатоліївна. Усі уроки англійської мови. 11 клас (рівень стандарту) : [посібник] / І. А. ГладкаХ. : Основа, 2011. – 224 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Г60
Голіцинський Ю. Б. Граматика: збірник вправ / Ю. Б. Голіцинський, Н. А. Голіцинська. – 5-те вид., випр. та допов.Київ : Арій, 2012. – 544 с. – (Англійська мова для школярів) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.0)
Г78
Граючись учимось. Англійська мова. Старший дошкільний вік : програма та методичні рекомендації / авт. кол.: С. Гунько, Л. Гусак, З. ЛещенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 88 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Д13
Давидова Маргарита Вікторівна. Підвищуємо якість навчання школярів з іноземних мов / М. В. ДавидоваХарків : Основа, 2016. – 111 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 10 (166)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д53
Дмітренко Н. Є. Business and science correspondence : навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за вимогами кредитно-модульної системи навчання / Н. Є. Дмітренко ; МОН України; Вінницький державний педагогічний універсистет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 119 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Д67
Донник Олена Анатоліївна Англійська мова. Семестровий контроль. 5-11 класи / О. А. ДонникК. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2015. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д69
Дорда С. В. English for Business Communicatioh (англійська мова для ділового спілкування) : навчальний посібник / С. В. Дорда, Р. В. Миленкова, Л. І. КлочкоСуми : Університетська книга, 2011. – 152 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драб Н. Л. Common English Usage Problems = Типові проблеми англійського слововживання : навчально-методичний комплекс / Н. Л. ДрабВінниця : Нова книга, 2012. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драб Н. Л. Common English Usage Problems. Key to exercises = Типові проблеми англійського слововживання. Ключі до вправ : відповіді до навчально-методичного комплексу / Н. Л. ДрабВінниця : Нова книга, 2012. – 112 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Д72
Драбовська В. А. Основні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови : навч. посіб. з курсу лексикології англ. мови для студ. гуманітарних спец. вищ. навч. закл. / В. А. ДрабовськаВінниця, 2011. – 176 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Е90
Ефективна підготовка до ЗНО. Частина 2 / упоряд. Л. Є. ОвсянніковаХарків : Основа, 2016. – 76 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 12 (168)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Е90
Ефективна підготовка до ЗНО. Частина 1 / упоряд. Л. Є. ОвсянніковаХарків : Основа, 2016. – 92 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література" ; вип. 11 (167)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Є74
Єрмоленко Лариса Петрівна Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи / Л. П. ЄрмоленкоХ. : Основа, 2011. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Є91
Єфіменко Наталія Костянтинівна Ділова англійська мова / Н. К. ЄфіменкоХарків : Основа, 2013. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (123)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
Є97
Єщенко Юлія Федорівна Англійська граматика : теорія та практика / Ю. Ф. ЄщенкоХ. : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (106)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(075.3)
Ж72
Жилко Н. М. Англійська мова. Вправи з граматики : навч. посіб. / Н. М. Жилко, Л. С. ПановаК. : Академія, 2011. – 304 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(070.2)
З-93
Зуєва Майя Василівна Стимулюємо розвиток учнів / М. В. ЗуєваХ. : Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 01 (97) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
І-27
Ігри на уроках англійської. 5-8 класи / упоряд. Т. МихайленкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К38
Кіктенко Тамара Миколаївна Англійська мова. 9 клас (за підручником О. Д. Карп'юк "English 9") / Т. М. КіктенкоХарків : Основа, 2011. – 136 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Інноваційні педагогічні технології в сучасному навчанні іноземної мови : посібник / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (159)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Дидактичні ігри на уроках англійської мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2014. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (143)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Здоров'язберігаючі технології на уроках у початковій школі / О. С. КазачінерХ. : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Казкові уроки з англійської мови в початковій школі / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (156)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках іноземної мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2014. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Навчання англійської мови обдарованих учнів : посібник / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (158)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Навчання другої іноземної мови з 5 класу / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2013. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К14
Казачінер Олена Семенівна Підвищення якості уроку англійської мови : початкова школа / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2013. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (125)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Розвиток фонетико-фонематичного слуху школярів на уроках англійської мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2015. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (152)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Усі уроки англійської мови. 5 клас (за підручником О. Д. Карп'юк) / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2014. – 222 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Усі уроки англійської мови. 6 клас (за підручником О. Д. Карп'юк) / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2014. – 254 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
К14
Казачінер Олена Семенівна Шляхи підвищення ефективності та якості уроку іноземної мови : [посібник] / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2012. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови / Л. В. Калініна, І. В. СамойлюкевичК. : Генеза, 2013. – 160 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням анг. мови / Л. В. Калініна, І. В. СамойлюкевичК. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.1)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для 1 кл. спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови / Л. В. Калініна, І. В. СамойлюкевичК. : Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова : підруч. для 5-го кл. спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. Мови / Л. В. Калініна, І. В. СамойлюкевичК. : Генеза, 2013. – 256 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
К17
Калініна Л. В. Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. В. Калініна, І. В. СамойлюкевичК. : Генеза, 2014. – 232 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
К17
Калюжна В.В. SCIENTISTS CONVERSE and COMMUNICATE : навч. посіб. / В. В. Калюжна, О. Й. Букрєєва, М. А. ЯкимчукК. : Карбон Лтд, 2011. – 164 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К21
Каракатсаніс Тетяна Василівна Тематичні тренувальні вправи : посібник / Т. В. КаракатсанісХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (160)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк О. Д. Англійська мова. Рівень стандарту (10-й рік навчання): підручник для 11 класу / О. Д. Карп'юкТернопіль : Лібра Терра, 2012. – 296 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк О. Д. Англійська мова. Рівень стандарту (9-й рік навчання): підручник для 10 класу / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2011. – 224 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2012. – 136 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова : підручник для 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юкТернопіль : Лібра Терра, 2011. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова (5-й рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2013. – 280 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.2)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2012. – 104 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(075.1)
К26
Карп'юк Оксана Дмитрівна Англійська мова. 2 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Д. Карп'юкТернопіль : Лібра Терра, 2011. – 136 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К56
Ковальова Тетяна Сергіївна Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів (тестові завдання. 2-10 рік навчання) : [посібник] / Т. С. КовальоваХ. : Основа, 2012. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови) / М. І. Комогорова, Л. С. РибалкоХарків : Основа, 2012. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4(112)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Експресс-тести з англійської граматики (початковий рівень) / М. І. КомогороваХарків : Основа, 2015. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (155)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К63
Комогорова Марина Іванівна Кумедні історії для читання й обговорення / М. І. КомогороваХарків : Основа, 2014. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (139)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Психологічні аспекти нашого життя / М. І. КомогороваХарків : Основа, 2015. – 124 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (153)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К63
Комогорова Марина Іванівна Розвиваємо мовну здогадку: тренувальні вправи з англійської мови / М. І. КомогороваХарків : Основа, 2014. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (142)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
К63
Комогорова Марина Іванівна. Тренажер з читання. Початкова школа / М. І. КомогороваХарків : Основа, 2015. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (146)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К65
Кончіч В. В. Країнознавство США. І семестр / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. МирошніченкоХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (163)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К65
Кончіч В. В. Країнознавство США. ІІ семестр / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. МирошниченкоХарків : Основа, 2016. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (164)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К65
Кончіч В. В. Країнознавство. Велика Британія. І семестр : посібник / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. МирошніченкоХарків : Основа, 2016. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (161)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К65
Кончіч В. В. Країнознавство. Велика Британія. ІІ семестр / В. В. Кончіч, Ю. Г. Горбунова, А. Л. МирошниченкоХарків : Основа, 2016. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 6 (162)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К72
Костікова І. І. Англійська граматика для школярів / І. І. Костікова, О. С. КазачінерХ. : Основа, 2011. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (98) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К75
Кочергіна С. О. Австралія та Нова Зеландія : тексти із завданнями з англійської мови / С. О. Кочергіна, С. М. ЮхимчукКиїв : Перше вересня, 2016. – 64 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К89
Кузнєцова Наталія Юріївна Готуємось до олімпіад, конкурсів, змагань / Н. Ю. КузнєцоваХарків : Основа, 2014. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (144)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
К89
Кукуріка Людмила Сергіївна Роль читання у вивченні англійської мови. To live or to leave / Л. С. КукурікаХарків : Основа, 2012. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Л59
Лінгвокраїнознавчі особливості англомовних країн : навч. посіб. / уклад. В. В. КириленкоВінниця, 2011. – 232 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Л93
Любченко О. М. Усі уроки англійської мови. 5 клас (за підручником А. М. Несвіт) / О. М. ЛюбченкоХарків : Основа, 2013. – 221 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.0)
М25
Марєєва Тетяна Вікторівна Діалоги англійською. Природа Землі та космосу : заняття для дітей 5-го та 6-го року життя / Т. В. МарєєваК. : Редакція газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
М64
Мирошніченко А. Л. Аудіювання - це цікаво : [посібник] / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Ю. Г. ЛайкоХарків : Основа, 2012. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
М64
Мирошніченко А. Л. Навчання говоріння / А. Л. Мирошніченко, В. В. Кончіч, Г. П. ХарківськаХарків : Основа, 2013. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
М99
Мясоєдова Світлана Вадимівна Англійська мова. 10 клас: плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп'юк) / С. В. Мясоєдова. – 2-ге вид., випр. та допХарків : Ранок, 2013. – 336 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
М99
Мясоєдова Світлана Вадимівна Англійська мова. 11 кл. : плани-конспекти уроків (до підручника О. Д. Карп'юк) / С. В. МясоєдоваХарків : Ранок, 2013. – 320 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Н15
Навчаємо стратегій письма: англійська мова / упоряд. Т. Михайленко, ред. кол.: М. Мосієнко, М. Голубенко, І. БереговаК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 104 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / А. М. НесвітК. : Генеза, 2013. – 224 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М. НесвітК. : Генеза, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(075.2)
Н55
Несвіт, Алла Миколаївна. Англійська мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. М.НесвітК. : Генеза, 2014. – 224 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова. 1 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. М.НесвітК. : Генеза, 2012. – 128 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
Н55
Несвіт Алла Миколаївна Англійська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. заклад. / А. М. НесвітК. : Генеза, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(070.2)
Н73
Новітні технології на уроках англійської мови / упоряд. Т. МихайленкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
П12
Павліченко О. М. Англійська мова. 9 клас : плани-конспекти уроків (до підручника А. М. Несвіт) / О. М. Павліченко. – 2-ге видання, виправлене і доповненеХарків : Ранок, 2015. – 304 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.2)
П21
Пахомова Тетяна Геннадіївна Англійська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання) / Т. Г. ПахомоваК. : Методика Паблішинг, 2013. – 152 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Англ)(070.2)
П47
Позакласна робота. Англійська мова / упоряд. Л. МудракК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
П48
Покуса Інна Миколаївна Українські казки англійською мовою. Домашнє читання / І. М. ПокусаХарків : Основа, 2013. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (128)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
П69
Практикум перекладу. Англійська - українська : підручник / авт. кол.: Н. В. Бідасюк, Р. В. Боднар, Ю. В. ЯкимчукК. : Знання, 2011. – 431 с Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Англ)(070.2)
П79
Проектна робота на уроках англійської : 5-9 класи / упоряд. Т. МихайленкоК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.1)
Р78
Ростоцька М. Є. Англійська мова : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням англ. Мови / М. Є. Ростоцька, О. Д. Карп'юкТернопіль : Астон, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Р83
Рудь Світлана Володимирівна Факультативний курс "Бізнес" : тексти, завдання / С. В. РудьХарків : Основа, 2013. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (122)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
С17
Самойлюк Н. В. Уроки англійської мови. 8 клас (за підручником А. Несвіт) / Н. В. Самойлюк, В. В. ЗаслонкінХ. : Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (99)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
С41
Ситнікова Євгенія Михайлівна Школа молодого спеціаліста / Є. М. СитніковаХарків : Основа, 2013. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (124)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)(070.2)
С69
Соціокультурна компетенція на уроках англійської / упоряд. Т. МихайленкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.1)
С77
Стародуб Тетяна Федорівна Перші кроки в англійській / Т. Ф. СтародубК. : Шкільний світ, 2011. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(075.3)
Т33
Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. кол.: Є. І. Гороть, С. В. Гончарук, Л. К. МалімонЛуцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 340 с. – (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки.) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)(070.2)
Т39
Тиждень іноземної мови. Англійська мова / упоряд. О. ДонникК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Т98
Тюльпа Л. Л. Важливі теми для обговорення : навч. посіб. / Л. Л. Тюльпа, Л. С. Петрушова, С Г. СамофаловаХ. : Основа, 2012. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 2 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Ф18
Факультативний спецкурс "Наука" : методичні рекомендації / уклад. С. В. РудьХарків : Основа, 2013. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (129)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Х73
Холод, Оксана Володимирівна. Англійське дієслово в таблицях / О. В. ХолодХарків : Основа, 2013. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(070.2)
Ч-44
Чепелянська Г. О. Англійська мова. Jeopardy guiz. Тести / Г. О. Чепелянська, О. Забара, Н. Куровська ; упоряд. О. ДонникК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(075.3)
Ш87
Штакіна Л. О. Фоностилістика. Практичний курс = Phonostylistics through practice : навчальний посібник (англ. мовою) / Л. О. ШтакінаВінниця : Нова книга, 2013. – 192 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)Іноземні мови

Навчально-методичні видання
(2011-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Пол)(075.2)
А72
Антологія для позакласного читання для учнів 7-8 класів, які вивчають польську мову = Antologia do czytania samodzielnego. Klasy 7-8 / упоряд. А. Б. ХлопекХарків : Торсінг Плюс, 2013. – 208 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(07)(075.3)
В55
Вишневський Омелян Іванович Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-ге вид. перероб. та доп.К. : Знання, 2011. – 206 с. Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (157)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика : [посібник] / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2012. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (113)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(ФР)(075.2)
К49
Клименко Юрій Михайлович Французька мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навчання) / Ю. М.Клименко К. : Методика Паблішинг, 2013. – 168 с. : іл Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(ФР)(075.2)
К49
Клименко Юрій Михайлович. Французька мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. (5-й рік навчання) / Ю. М.Клименко К. : Генеза, 2013. – 208 с. : іл Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Фр)(075.2)
К49
Клименко Юрій Михайлович Французька мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. М. КлименкоК. : Методика Паблішинг, 2014. – 224 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(07)
М74
Мовні табори: англійська, німецька, французька, польська мови / упоряд.: Ж. Сташко, Г. Харук, І. МайданюкКиїв : Шкільний світ, 2016. – 208 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Исп)(075.3)
П40
Плющай О. О. Теорія і практика письмового та усного перекладу = Traduccion e interpretacion a traves de teoria y practica : навч. посіб. для студ. старших курсів філолог. та перекладацьких фак. / О. О. Плющай, М. Ю. ОнищенкоДніпропетровськ : Вид-во ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 2011. – 260 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Итал)(075.3)
П56
Пономаренко Ольга Володимирівна IL MODO CONGIUNTIVO : навчальний посібник з теоретичної та практичної граматики італійської мови / О. В. ПономаренкоКиїв : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 84 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Фр)(075.1)
Ч-90
Чумак Н. П. Французька мова = Francais : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак, Т. В. КривошеєваК. : Освіта, 2012. – 144 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Фр)(075.1)
Ч-90
Чумак Н. П. Французька мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. П. Чумак, Т. В. КривошеєваК. : Освіта, 2013. – 176 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Фр)(075.1)
Ч-90
Чумак Н. П. Французька мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак, Т. В. КривошеєваК. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)

Мовознавство
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
40(075.3)
Б31
Бацевич Флорій Сергійович Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник / Ф. С. БацевичК. : Академія, 2011. - 304 с. - (Альма-матер) Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4И(07)(075.3)
В55
Вишневський Омелян Іванович Методика навчання іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-ге вид. перероб. та допК. : Знання, 2011. - 206 с Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
40(075.3)
В75
Воробйова Ірина Анатоліївна Основи лінгвокраїнознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. А. ВоробйоваК. : Слово, 2014. - 272 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна Інклюзивний підхід до навчання іноземної мови / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2016. - 95 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (157)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(07)
К14
Казачінер Олена Семенівна Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика : [посібник] / О. С. КазачінерХарків : Основа, 2012. - 96 с. - (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (113)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
40(075.3)
К75
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник / М. П.Кочерган. - 3-тє вид., стерКиїв : Академія, 2014. - 304 с. - (Альма-матер) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40(075.3)
К93
Куранова Світлана Іванівна Основи психолінгвістики : навчальний посібник / С. І. КурановаК. : Академія, 2012. - 208 с. - (Альма-матер) Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
40(075.3)
М23
Манакін Володимир Миколайович. Мова і міжкультурна комунікація : навчльний посібник / В. М. МанакінК. : Академія, 2012. - 288 с. - (Альма-матер) Примірники: всього:24 - НАВЧ. ВІДДІЛ(23), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(07)
М74
Мовні табори: англійська, німецька, французька, польська мови / упоряд.: Ж. Сташко, Г. Харук, І. МайданюкКиїв : Шкільний світ, 2016. - 208 с. - (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
40(075.3)
М77
Монжалєй Тамара Костянтинівна. Вступ до мовознавства : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. К. МонжалєйСуми : Університетська книга, 2011. - 183 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)


Німецька мова
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Нем)(070.2)
D48
Deutsch lernen mit Theaterspiel / упоряд. Л. ГорбачК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
А23
Агапшук Світлана Сергіївна Квести на уроках німецької / С. С. АгапшукКиїв : Перше вересня, 2016. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
В25
Вдалий старт. Німецька мова / упоряд. Л. В. ГорбачК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
В90
Вчимося писати німецькою / упоряд.: Л. Горбач, С. ЛяшенкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Людмила Володимирівна Lesen macht Spas! Читання приносить задоволення. 9-11 класи / Л. В.Горбач Київ : Перше вересня, 2016. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)(075.2)
Г67
Горбач Л. В. Німецька мова: підруч. для 5 кл. спец. шк. з поглибленим вивченням нім. Мови / Л. В. Горбач, Г. Ю. ТрінькаКиїв : Генеза, 2013. – 253 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Л. Тексти для аудіювання з тестовими завданнями / Л. ГорбачК. : Шкільний світ, 2011. – 127 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
Г67
Горбач Людмила Володимирівна Deutsch mit Spas! Spielen im Unterricht. Grundstufe / Л. ГорбачКиїв : Перше вересня, 2016. – 76 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г67
Горбач Людмила Володимирівна Landeskunde. Texte mit Arbeitslattern / Л. В. ГорбачК. : Перше вересня, 2015. – 72 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
Г74
Готуємося до ДПА: німецька мова. 9 клас / уклад.: Л. Горбач, ред. рада: М. Мосієнко, М. ГолубенкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
І-73
Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. ГорбачК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
К26
Карпусенко Наталія Вікторівна Усі уроки німецької мови. 11 клас (як друга іноземна). Рівень – стандарт / Н. В. КарпусенкоХарків : Основа, 2011. – 288 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
К79
Креативно про перфект = PERFEKT KREATIV / упоряд. Л. ВасильківськійК. : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; № 45-46 (293-294), Dezember, 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.3)
К95
Кучер З. І. Практика перекладу (німецька мова) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. І. Кучер, М.О. Орлова, Т. В. Редчиць ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський державний технологічний університетВінниця : Нова книга, 2013. – 504 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(Нем)(070.3)
Л64
Література німецькомовних країн : методичний посібник для студ. 4 курсу ін-ту ін. мов (німецька як перша іноземна мова) / уклад. Н. О. КочетоваВінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2011. – 93 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)(075.3)
Л93
Любчук Наталія Володимирівна Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. ЛюбчукК. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 161 с. – (Бібліотека інституту філології) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.2)
М87
Мошкіна Наталія Вікторівна Німецька мова (як друга іноземна). 10 клас / Н. В. Мошкіна ; уклад. Г. К. ТруфенХарків : Основа, 2011. – 128 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(075.1)
Н67
Німецька мова : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. СавченкоК. : Грамота, 2012. – 120 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.1)
Н67
Німецька мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: Н. Ф. Бориско, М. М. Сидоренко, Л. В. ГорбачК. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
Н67
Німецька мова. Початкова школа / упоряд. Л. ГорбачК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)(075.3)
Н15
Навчально-методичний комплекс " DU 2" = "DU 2". Lehrwerk fur Studierende : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол.: Н. Бориско, Х. Каспар-Хене, Е. БондаренкоВінниця : Нова книга, 2011. – 344 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4И(НЕМ)(075.3)
Н15
Навчально-методичний комплекс " DU 2" : книга для викладача = Lehrerhandbuch "DU 2": Deutsch fur Germanisikstudenten / авт. кол.: Н. Бориско, Х. Каспар-Хене, Е. БондаренкоВінниця : Нова книга, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)(070.2)
Н73
Новітні технології на уроках німецької мови / упоряд. Л. ГорбачК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.1)
П18
Паршикова О. О. Німецька мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. О. Паршикова, Г. М. Мельничук, Л. П. СавченкоК. : Грамота, 2013. – 176 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(070.1)
П27
Перші кроки німецькою / упоряд. Л. ГорбачК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)(070.2)
П79
Проектна робота на уроці німецької / упоряд. Л. ГорбачК. : Шкільний світ, 2012. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Нем)(075.2)
С34
Сидоренко М. М. Німецька мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. М. Сидоренко, О. А. ПалійК. : Грамота, 2014. – 240 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С34
Сидоренко М. М. Німецька мова (перший рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Сидоренко, О. А. ПалійК. : Грамота, 2013. – 296 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (1-й рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. "Hallo, Freunde !" / С. І. Сотникова, Т. Ф. БілоусоваХарків : Ранок, 2013. – 192 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (2-й рік навчання): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. І. Сотникова, Т. Ф. БілоусоваХарків : Ранок, 2014. – 192 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (6-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. І. Сотникова, Г. В. ГоголєваХарків : Ранок, 2014. – 256 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(075.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова (п'ятий рік навчання) : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. "Deutsch Iernen its super!" / С. І. Сотникова, Г. В. ГоголєваХарків : Ранок, 2013. – 240 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4И(Нем)(070.2)
С67
Сотникова С. І. Німецька мова: книга для вчителя до підручника "Hallo, Freunde!" 10 (6) (друга іноземна мова, шостий рік навчання) / С. І. Сотникова, Г. В. ГоголєваХарків : Ранок, 2011. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Нем)(070.2)
С69
Соціокультурна компетенція при вивченні німецької мови / упоряд. Л. ГорбачК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Російська мова
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4Р(07)
Б43
Белинская О. Е. Виды грамматического разбора по современному русскому языку : учебно-методические рекомендации для подготовки студентов ОКУ "бакалавр" к гос. экзамену по современному рус. языку / О. Е. Белинская, А. М. Боюн, Д. А. ЖмуркоВинница : ВДПУ, 2012. – 42 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
Б86
Боюн А. М. Лабораторные работы по современному русскому языку ("Словообразование", "Морфология. Именные части речи") : учебно-методическое пособие для студ. ОКУ "бакалавр" направления подготовки 6.020303 "Филология. Язык и литература (русский)" / А. М.БоюнВинница : ВДПУ, 2013. – 112 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.3)
Б86
Боюн А. М. Русский язык. Практический курс : учебно-методическое пособие для студентов 1 курса ОКУ "бакалавр" направления подготовки 6.020303 "Филология". Язык и литература (русский)". Ч. 1 / А. М. БоюнВинница : ВГПУ, 2015. – 158 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(070.3)
Б86
Боюн А. М. Современный русский язык. Морфология. Именные части речи : учебно-методическое пособие / А. М.БоюнВинница : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 236 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(070.2)
Г74
Готовимся к урокам русского языка. 5 класс : метод. пособ. для учителя / авт. кол.: Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, Ж. А. КошкинаК. : Освіта, 2013. – 192 с. – (Завтра-на урок) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 1 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработК. : Освіта, 2011. – 127 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 2 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработ.К. : Освіта, 2011. – 143 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
Д13
Давидюк Любмила Владимировна Русский язык (5-й год изучения) : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Л. В. ДавидюкК. : Світоч, 2013. – 320 с. : илл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.3)
З-86
Зорька Наталия Николаевна Русский язык. Фонетика, графика, состав слова и орфография : учеб.-метод. пособ. для аудиторной и самостоятельной работы студ. спец. "Нач. обучение" / Н. В. Зорька. – 2-е изд. перераб. и доп.Винница, 2011. – 76 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
К69
Корсаков В. О. Російська мова (2-й рік навчання) : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / В. О. Корсаков, О. К. СаковичК. : Освіта, 2014. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.2)
К66
Корсаков Владимир Алексеевич Русский язык: : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (первый год обучения) / В. А.КорсаковК. : Освіта, 2013. – 176 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Литературное чтение : учебник для 2 класса общеобразоват. учебных заведений с русским языком обучения / И. Н. Лапшина, Т. Д. ПоповаК. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учеб. заведений с укр. языком обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. ЗорькаК. : Освіта, 2012. – 144 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Русский язык (устный курс) : учеб. для 1 класса общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. Обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. ЗорькаК. : Освіта, 2012. – 144 с. : ил. Примірники: всього:1 - (1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Русский язык. Устный курс. 1 класс : учебник для 1 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / И. Н. Лапшина, Н. Н. ЗорькаКиев : Освіта, 2016. – 144 с. : ил. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина И. Н. Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. Речевая подготовка. Ч. 2. Языковая подготовка / И. Н. ЛапшинаВинница : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. – 196 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Читаем с удовольствием. 4 класс : пособие для дополнительного чтения 4 кл. для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / И. Н. Лапшина, Т. Д. ПоповаКиев : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина И. Н. Чтение во 2 классе : пособие для учителя / И. Н. Лапшина, Т. Д, ПоповаК. : Освіта, 2011. – 143 с. – (Учителю начальных классов) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях / И. Н. ЛапшинаВинница : ВГПУ, 2011. – 196 с. Примірники: всього:49 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(47)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях. Ч. 1. Речевая подготовка. Ч. 2. Языковая подготовка / И. Н. ЛапшинаВинница : ВГПУ, 2011. – 188 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина Ирина Николаевна Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с украинским языком обучения : учебное пособие в 2-х частях / И. Н. Лапшина. – 3-е изд., дорабВинница : Школа, 2013. – 196 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження науково-педагогічної практики у навчальних закладах освіти для студентів ОКР "магістр" спец. 8.02030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 18 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Белінська, А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "спеціаліст" спец. 7.020030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Бєлінська, А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)(075.3)
П21
Пахненко Ирина Ивановна Методика преподавания русского языка в начальной школе с украинским языком обучения (тестовые и индивидуальные учебно-исследовательские задания) : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. Заведений / И. И. ПахненкоСумы : Университетская книга, 2011. – 159 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык. 6 класс : учебное пособие для школ с украинским языком обучения / Т. М. Полякова, Е. И. СамоноваХарьков : Ранок, 2011. – 320 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. ( 1-й год обучения) / Т. М. Полякова, Е. И. СамоноваК. : Генеза, 2013. – 256 с. : илл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык. 10 кл. : учебное пособие для школ с украинским языком обучения / Т. М. Полякова, Е. И. СамоноваХарків : Ранок, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
П54
Полякова Т. М. Русский язык (2-й год обуч.) для общеобразоват. учебн. зеведений с обуч. на укр. яз. : учеб. для 6-го кл. общеобразоват. учебн. Заведений / Т. М. Полякова, Е. И. Самонова, А. Н. ПриймакК. : Генеза, 2014. – 240 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4Р(070.3)
П64
Потапова Т. А. Лексика и фразеология русского языка : метод. рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студ. (направление подготовки "Начальное образование") / Т. А. Потапова, Н. М. Зорька. – 4-е изд. перераб.Винница : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 47 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.2)
Р83
Рудяков А. Н. Русский язык : учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. (пятый год обучения) / А. Н. Рудяков, Т. Я. Фролова, М. Г. Маркина-ГурджиК. : Грамота, 2013. – 296 с. : илл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Р89
Русский язык. 5 класс : книга для учителя / авт. кол.: Т. М. Полякова, Е. И. Самонова, Н. Л. ПавленкоК. : Генеза, 2013. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
С17
Самонова Е. И. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учебных заведений с обучением на укр. Языке / Е. И. Самонова, В. И. Стативка, Т. М. ПоляковаК. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
С36
Сильнова Э. С. Русский язык : учебник для 2 класса общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке / Э. С. Сильнова, Н. Г. Каневская, В. Ф. ОлейникК. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
С78
Стативка В. И. Русский язык (устный курс) : учеб. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. Обучения / В. И. Стативка, Е. И. СамоноваК. : Генеза, 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Т98
Тюрина Т. Н. Русский язык. 10 класс: планы-конспекты (для школ с украинским языком обучения) / Т. Н. Тюрина, А. О. ГетманецХарьков : Ранок, 2011. – 256 с. – (Мастер-класс) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.2)
Т98
Тюрина Т. Н. Русский язык. 11 класс : планы-конспекты для школ с украинским языком обучения / Т. Н. Тюрина, А. О. ГетманецХарьков : Ранок, 2011. – 255 с. – (Новый мастер-класс) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)


Слов’янські мови
Підручники та навчальні посібники 2010-2015 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Пол)(075.2)
А72
Антологія для позакласного читання для учнів 7-8 класів, які вивчають польську мову = Antologia do czytania samodzielnego. Klasy 7-8 / упоряд. А. Б. Хлопек Харків : Торсінг Плюс, 2013. – 208 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Пол)(075.2)
Б61
Біленька-Свистович Л. В. Польська мова = JEZYK POLSKI : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою (1-й рік навчання) / Л. В. Біленька-Свистович, Є. Ковалевський, М. О. Ярмолюк Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. : іл Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4И(Пол)(075.2)
В65
Войцева О. А. Польська мова = JEZYK POLSKI : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. мовою (5-й рік навчання) / О. А. Войцева, Т. Г. Бучацька Чернівці : Букрек, 2013. – 224 с. : іл Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
К64
Кононенко В. І. Контрастивна граматика української та польської мов : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. – 2-ге вид. випр К. : Слово, 2010. – 390 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Українська мова
Підручники та навчальні посібники
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4У(070.4)
А14
Абетка безпеки : диктанти і перекази здоров'язбережувальної тематики. 2-4 класи / упоряд. С. В. БіликХарків : Основа, 2016. – 106 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. ПрокопчукВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2012. – 246 с Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(9)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0401-природничі науки, 0203-гуманітарні науки / В. В. БогатькоВінниця, 2012. – 92 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. ПрокопчукВінниця : Планер, 2011. – 212 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
Б73
Богатько В. В. Українська мова за професійним спрямуванням : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 0401 - природничі науки / В. В. Богатько, О. П. КущВінниця : ВДПУ, 2011. – 100 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(07)
Б73
Богатько Валентина Василівна Зошит для поточного і модульного тестування : метод. посіб. з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів нефілологічного напрямку підготовки / В. В.Богатько. – 2-ге вид., доп.Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 52 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Б73
Богатько Валентина Василівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. В. Богатько, Л. В. ПрокопчукВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 252 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Б90
Бублейник Людмила Василівна Слово в українській поезії : навчальний посібник зі спецкурсу / Л. В. БублейникЛуцьк : Твердиня, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
Б93
Бутрин Леся Василівна Українська мова. 11 клас. Академічний рівень для шкіл з укр. мовою навчання : розробки уроків / Л. В.БутринТернопіль; Харків : Ранок, 2012. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
В42
Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів : навчальний посібник / авт. кол.: І. І. Брага, Л. І. Дорошенко, А. А. Силка, за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид. випр. та доп.Суми : Університетська книга, 2013. – 348 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. ВашуленкоК. : Освіта, 2012. – 152 с. : іл.. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко, Н. А. ВасильківськаК. : Освіта, 2013. – 192 с. : іл.. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.1)
В23
Вашуленко М. С. Українська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. заклад. з навчанням укр. Мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. ДубовикК. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
В65
Волкотруб Г. Практична стилістика української мови : навч. посіб. / Г.Волкотруб. – 4-те видТернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
Г52
Глазова Олександра Павлівна Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. П. ГлазоваК. : Освіта, 2014. – 240 с. : іл.. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
Г52
Глазова Олександра Павлівна Українська мова : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. ГлазоваК. : Освіта, 2013. – 272 с. : іл.. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.3)
Г55
Глущик Сергій Васильович Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 7-ме вид., випр..Київ : Літера ЛТД, 2013. – 416 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
Г61
Голобородько Євдокія Петрівна Усі уроки української мови в 10 класі. Рівень стандарту / Є. П. ГолобородькоХарків : Основа, 2011. – 207 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Практикум з української мови: Тестовий контроль : збірник завдань / І. В. Гороф'янюкВінниця : Планер, 2013. – 216 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4У(075.3)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія: практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.020303 Філологія. Українська мова і література / І. В. Гороф'янюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2016. – 160 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література / І. В. Гороф'янюкВінниця : Ландо ЛТД, 2014. – 94 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.040201 Математика, 6.040203 Фізика, 6.010103 Технологічна освіта / І. В. Гороф'янюкВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 220 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Д18
Данильчук Дмитро Васильович Український правопис : тексти лекцій / Д. В. ДанильчукК. : Київський університет, 2013. – 60 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
Д69
Дорошенко Сергій Іванович Основи культури і техніки усного мовлення. Вип. 1 / С. І. ДорошенкоХарків : Основа, 2013. – 106 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
Є74
Єрмоленко С. Я. Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. ЖукК. : Грамота, 2014. – 272 с. : іл.. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
Є74
Єрмоленко С. Я. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. СичоваК. : Грамота, 2013. – 296 с Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.3)
З-12
Забіяка Віра Анатоліївна Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник / В. А. Забіяка, І. М. ЗабіякаК. : Академія, 2012. – 304 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
З-12
Заболотний О. В. Українська мова : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Заболотний, В. В. ЗаболотнийК. : Генеза, 2014. – 256 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.2)
З-12
Заболотний О. В. Українська мова : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. ЗаболотнийК. : Генеза, 2013. – 256 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк І. Я. Історія української літературної мови: модульний курс : навчальний посібник / І. Я. Завальнюк, Т. В. Савчук. – 2-ге вид. перероб. та допВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 387 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк І. Я. Прагмастилістика синтаксичних одиниць у мові засобів масової інформації. Тестовий контроль : збірник завдань / І. Я. ЗавальнюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 164 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк Інна Яківна Історія української літературної мови: модульний курс : навч. посіб. / І. Я. Завальнюк, Т. В. СавчукВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 362 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4У(075.3)
З-13
Завальнюк Інна Яківна Синтаксис мови сучасної української газетної періодики : навчальний посібник / І. Я. ЗавальнюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 312 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Буквар : підруч. для 1 класу загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. НауменкоК. : Грамота, 2013. – 176 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Буквар : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Д. Захарійчук, В. О. НауменкоК. : Грамота, 2012. – 176 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук М. Д. Українська мова : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М. Д. Захарійчук, А. І. МовчунК. : Грамота, 2013. – 176 с. : іл.. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.1)
З-38
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна Українська мова: 2 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. Мовою / М. Д. ЗахарійчукК. : Грамота, 2012. – 176 с. : іл.. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(070.4)
З-41
Збірник диктантів із національно-патріотичної тематики. Українська мова. 5-11 класи / упоряд.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигова, О. В. КалюжнаКиїв : Перше вересня, 2015. – 96 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
З-41
Збірник диктантів. Початкова школа / упоряд. І. Д. СтратілатКиїв : Перше вересня, 2015. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Лінгводидактична зорієнтованість сучасних теорій категорійного синтаксису української мови. Алгоритми й програмовані завдання : навчальний посібник / Н. Л. Іваницька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 194 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
К17
Каленич Володимир Миколайович Граматика української мови. Морфологія: модульний курс : навч. посіб. / В. М. Каленич, Н. М. Павликівська, Т. С. СлободинськаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 230 с. Примірники: всього:9 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К17
Каленич Володимир Миколайович Українська мова в засобах масової комунікації. Модульний курс : навчальний посібник. Ч. 1 / В. М. КаленичВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 192 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К17
Каленич Володимир Миколайович Українська мова в засобах масової комунікації: модульний курс : навчальний посібник. Ч. 2 / В. М. КаленичВінниця : ПП Балю І. Б., 2014. – 308 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.2)
К49
Климович С. М. Українська мова. Морфологія: збірник вправ. Ч. 1 : навчальний посібник / С. М. Климович, В. І. ТихошаХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (137)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 5 клас / Д. А. КобцевХарків : Основа, 2014. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (128)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 8 клас / Д. А. КобцевХарків : Основа, 2015. – 126 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (136)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова. Диктанти. 9 клас / Д. А. КобцевХарків : Основа, 2015. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (141)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова: диктанти. 6 клас / Д. А. КобцевХарків : Основа, 2014. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
К55
Кобцев Дмитро Анатолійович Українська мова: диктанти. 7 клас / Д. А. КобцевХарків : Основа, 2014. – 124 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (132)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
К66
Корекційні заняття. 3 клас / упоряд. Н. В. ТитаренкоХарків : Основа, 2014. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (130)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К71
Косогова Олена Олександрівна Розвиток зв'язного мовлення : написання твору-роздуму / О. О. Косогова, Л. Г. МуковозХ. : Основа, 2011. – 155 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (86)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К72
Костюк Алла Валентинівна Сучасна українська літературна мова. Інтерактивний курс фонетики : [навч. посіб.]. Ч. 1 / А. В. Костюк, І. В. Гороф'янюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 280 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
4У(075.3)
К78
Кравченко Людмила Олександрівна Українська ономастика: антропоніміка : навчальний посібник / Л. О. КравченкоК. : Знання, 2014. – 238 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для студ. заочної форми навчання / О. П. КущВінниця, 2011. – 172 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для студентів нефілологічного напряму підготовки / О. П.Кущ. – 2-ге вид. перероб. та допВінниця : ПП Балюк І. Б. , 2011. – 132 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
К96
Кущ О. П. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів напрямку підготовки 0101 - педагогічна освіта, 0402 - фізико-математичні науки / О. П. Кущ, В. В. БогатькоВінниця, 2011. – 128 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
М36
Мацюк Зоряна Омелянівна Українська мова професійного спілкування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 4-те видКиїв : Каравела, 2012. – 352 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.4)
М87
Моя країна - Україна : збірник тематичних диктантів національно-патріотичного спрямування / упоряд. Н. О. ЧерноваХарків : Основа, 2016. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; вип. 8 (152)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина, Тетяна Вікторівна. Українська мова. 11 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. НікішинаХ. : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3(88) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
Н34
Науменко Віра Орестівна Літературне читання : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. заклад. / В. О. НауменкоК. : Генеза, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
Н34
Науменко Віра Орестівна Літературне читання. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою : підручник для 3 класу / В. О. НауменкоК. : Генеза, 2013. – 176 с. : іл.. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / упоряд.: І. Д. Стратілат, О. Г. ТрофімоваК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), (1)
4У(075.3)
О-76
Остапенко Наталя Миколаївна Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. РуденкоК. : Академія, 2011. – 248 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:27 - НАВЧ. ВІДДІЛ(26), ЗБЕРІГ(1)
4У(07)
П12
Павликівська Н. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з української мови : для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Н. М. Павликівська, В. В. БогатькоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 36 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П12
Павликівська Н. М. Морфологія української мови : навч. посіб. / Н. М. Павликівська, Т. С. СлободинськаВінниця : Планер, 2015. – 235 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко Ольга Андріївна Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте речення. Самостійна робота : навчальний посібник / О. А. ПавлушенкоВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 147 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко Ольга Андріївна Синтаксис сучасної української мови. Складне речення. Орієнтири для самастійної роботи : навчальний посібник / О. А. ПавлушенкоВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 92 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П12
Павлушенко Ольга Андріївна Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Лабораторні роботи : навчальний посібник / О. А. ПавлушенкоВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 94 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
П12
Павлушенко Ольга Андріївна Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: Лабораторні роботи : навчальний посібник / О. А. Павлушенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 96 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.2)
П25
Пентилюк Марія Іванівна Культура мови і стилістика. Частина 1 / М. І. ПентилюкХарків : Основа, 2015. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (143)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
П25
Пентилюк Марія Іванівна Культура мови і стилістика. Частина 2 / М. І. ПентилюкХарків : Основа, 2015. – 92 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (144)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
П40
Плющ М. Я. Системна організація будови української мови. Таблиці. Схеми : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Я. Плющ, О. Ю. ГрипасКиїв : Слово, 2015. – 264 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П43
Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. ГоліченкоКиїв : Кондор, 2012. – 350 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П58
Попович А. С. Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс : навчальний посібник / А. С. Попович, Л. М. МарчукКиїв : КНТ, 2015. – 299 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
П64
Потапова Тетяна Андріївна Практикум з виразного читання : посібник для самостійної роботи студ. спец. "Початкова освіта" / Т. А. Потапова, Н. М. Зорька. – 5-те вид. перероб.Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012 Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
П78
Програма державного екзамену із сучасної української літературної мови : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" / уклад.: Н. М. Павликівська, Т. С. СлободинськаВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 98 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
П78
Програма державного екзамену з курсу "Методика навчання української мови" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" денної й заочної форми навчання / уклад.: В. Я. Теклюк, Л. І. Федчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 30 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Л. В. Прокопчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2011. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура мови. Модульний курс : навч. посіб. / Л. В. Прокопчук ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 258 с. Примірники: всього:9 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 244 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Культура мови. Модульний курс : навчальний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 252 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія. Модульний курс : навчальний посібник / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 190 с. Примірники: всього:6 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія. Модульний курс : навчальний посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. ПрокопчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 191 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська діалектологія. Тестові завдання : навч. посіб. для студ. ІІ курсу Інституту філології й журналістики / Л. В. ПрокопчукВінниця : Планер, 2011. – 68 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів 1 курсу / Л. В. Прокопчук. – 2-ге вид., перероб. та допов.Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2011. – 118 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. СавчукВінниця : Планер, 2011. – 126 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. СавчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 127 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Л. В. Прокопчук, Т. В. СавчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 126 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. для самостійної роботи студентів І курсу / Л. В. Прокопчук. – [2-ге вид. перероб. та доп.]Вінниця : ВДПУ, 2011. – 115 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова (за професійним спрямуванням). Тестовий контроль : збірник завдань / Л. В. Прокопчук, В. В. БогатькоВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 142 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. СавчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 280 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(075.3)
П80
Прокопчук Людмила Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням. Професійна комунікація : навчальний посібник / Л. В. Прокопчук, Т. В. СавчукВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 205 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Літературне читання : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. СавченкоК. : Освіта, 2012. – 160 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.1)
С13
Савченко Олександра Яківна Літературне читання. Українська мова. 3 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. Я. СавченкоК. : Освіта, 2013. – 192 с. : іл. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Тетяна Василівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання. Ч. 1 / Т. В. СавчукВінниця : ВДПУ, 2012. – 108 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Тетяна Василівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання / Т. В. СавчукВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 168 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Тетяна Василівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : тестові завдання. Ч. 2 / Т. В. СавчукВінниця : Ландо ЛТД, 2012. – 168 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
С13
Савчук Тетяна Василівна Українська мова (за професійним спрямуванням). Змістовий модуль № 3 : тестові завдання / Т. В. СавчукВінниця : ВДПУ, 2011. – 72 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
С44
Скоблікова Олена Володимирівна Розвиток комунікативного мовлення першокласників / О. В. СкобліковаХ. : Основа, 2011. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 1 (85) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
С49
Слюніна Олена Вікторівна Усі уроки української мови в 10 класі. І семестр. Профіль - українська філологія / О. В.СлюнінаХарків : Основа, 2012. – 320 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т46
Тихоша В. І. Українська мова. Морфологія. Збірник вправ. Ч. 2 / В. І. Тихоша, С. М. КлимовичХарків : Основа, 2015. – 154 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
Т46
Тихоша Валентина Іванівна Українська мова. Збірник вправ : фонетика, фонологія, лексикологія, фразеологія, лексикографія, словотвір : навчальний посібник / В. І.ТихошаХарків : Основа, 2015. – 142 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (134)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Т48
Ткачук Т. П. Методика навчання української мови: матеріали для тематичного та модульного контролю / Т. П. ТкачукВінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 104 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.2)
Т48
Ткачук Тарас Павлович Українська мова: довідник для старшокласників та абітурієнтів : навчальний посібник / Т. П. Ткачук. – 2-ге вид. перероб. та доп.Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 228 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.2)
У45
Українська мова : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою (академічний рівень, профільний рівень) / авт. кол.: С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. ПлющК. : Освіта, 2012. – 416 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
4У(075.3)
У-45
Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум : навчальний посібник / за ред. Т. В. Симоненко. – 2-ге вид. стерК. : Академія, 2012. – 272 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(075.2)
У45
Українська мова. 11 клас. Академ. рівень, профільний рівень : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навч. укр. Мовою / авт. кол.: С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. ПлющК. : Освіта, 2011. – 416 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 5 клас: книжка для вчителя : [посібник] / авт. кол.: О. В. Заболотний, С. І. Мірошник, Л. В. БичевськаК. : Генеза, 2013. – 328 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 5 клас. І семестр : [посібник] / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. ПавликХарків : Основа, 2013. – 207 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 5 клас. ІІ семестр : [посібник] / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. ПавликХарків : Основа, 2013. – 270 с. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.1)
Х82
Хорошковська О. Н. Українська мова : підруч. для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. із навчанням російською мовою / О. Н. Хорошковська, Г. І. ОхотаК. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту : плани-конспекти для шкіл з укр. мовою навчання / Т. М. ШабельникХарків : Ранок, 2011. – 256 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 6 клас: розробки уроків (для шкіл з українською мовою навчання) / Т. М. Шабельник Харків : Ранок, 2014. – 336 с. – (Сучасний майстер-клас) : + Додаток (1 електрон. опт. диск)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш, І. В. КлименкоК. : Алерта, 2011. – 544 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 2-ге вид. випр. та допК. : Алерта, 2011. – 696 с. Примірники: всього:49 - НАВЧ. ВІДДІЛ(47), ЗБЕРІГ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – 3-те вид. випр. та доп.К. : Алерта, 2012. – 696 с. Примірники: всього:31 - НАВЧ. ВІДДІЛ(29), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українське ділове мовлення : навч. посіб. / С. В. Шевчук. – 7-ме вид. випр. і допК. : Алерта, 2011. – 307 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(075.3)
Ш37
Шевчук Світлана Володимирівна Українське професійне мовлення : навч. посіб. / С. В. ШевчукК. : Алерта, 2011. – 248 с. Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(13), ЗБЕРІГАННЯ(2)


Методика української мови
Навчально методичні видання
2011-2016 рр. видання


Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4У(070.1)
Б61
Білик Світлана Василівна Нестандартні уроки позакласного читання. 2 клас / С. В.БіликХарків : Основа, 2015. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 8 (140)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Б73
Богатько В. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з методики навчання української мови: для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література / В. В.БогатькоВінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 62 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
4У(070.1)
Б79
Большакова І. О. Словникові слова : книга для вчителя 1-2 класи / І. О. Большакова, М. С. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 176 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Б79
Большакова Інна Олексіївна Словникові слова : посібник для вчителя за оновленими програмами. 3-4 класи / І. О. Большакова ; упоряд. ПМ. ПристінськаКиїв : Перше вересня, 2016. – 216 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Б90
Будова слова : 3 клас / упоряд.: Т. В. Бишова, Т. В. КомарянськаК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.2)
В31
Вервейко Людмила Володимирівна Основи науки про мову : факультативний курс / Л. В. ВервейкоХарків : Основа, 2012. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі : посібник для вчителів. Ч.2 / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С.А. ОмельчукХ. : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та л-ру"; вип. 11(96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
В41
Вивчення української мови в 6 класі. Ч. 1 / М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. МельчукХ. : Основа, 2011. – 125 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та літ" ; вип. 9 (94)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 1 / <упряд.> В. П. ПорощукХ. : Основа, 2011. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"; вип. 10 (94)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
В43
Використання поетичних творів на уроках української мови у 2-4 класах. Ч. 2 / упоряд. В. П. ПорощукХ. : Основа, 2011. – 93 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та вихованнч" ; вип. 11 (95)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Практикум з української мови : методичні рекомендації / І. В. Гороф'янюкВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 80 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова (за професійним спрямуванням) : методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв / І. В. Гороф'янюкВінниця : Ландо ЛТД, 2016. – 56 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Українська мова в професійному мовленні журналістів : методичні вказівки до навчальної дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030301 Журналістика / І. В. Гороф'янюкВінниця : Ландо ЛТД, 2013. – 107 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна О. М. Формування правописної компетентності учнів / О. М. Горошкіна, Т. Л. Груба, Л. О. ПоповаХарків : Основа, 2016. – 171 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (156)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна Олена Миколаївна Теорія і практика навчання української мови в старших класах : [посібник] / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. НікітінаХ. : Основа, 2012. – 171 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (98)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна Олена Миколаївна Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 2 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. ПоповаХарків : Основа, 2013. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (111)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Г70
Горошкіна Олена Миколаївна Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту. Вип. 1 / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. ПоповаХарків : Основа, 2013. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Д69
Дорошенко Сергій Іванович Основи культури і техніки усного мовлення. Вип. 2 / С. І. ДорошенкоХарків : Основа, 2013. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та л-ру"; вип. 10 (119)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Е45
Експрес-тести. Українська мова та література. 10 - 11-ті класи / упоряд.: О. А. Бондаренко, О. О. ЧмиговаКиїв : Перше вересня, 2016. – 248 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна. Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 1 / Л. І. ЄременкоХарків : Основа, 2012. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 4 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Є70
Єременко Лідія Іванівна Вітаємо, граємось, навчаємось : нестандартний дидактичний матеріал до уроків української мови. Ч. 2 / Л. І.ЄременкоХарків : Основа, 2012. – 143 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 5 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-19
"Закохуємо в книгу" : заняття гуртка у 1-4 класах / авт. кол.: А.І. Дикунець, О. Д. Доміна, Т. М. КарпатськаХ. : Основа, 2011. – 141 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 7 (91)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
З-23
Залікові завдання з української мови : 10-11 класи / ред. кол.: К. Таранік-Ткачук, Г. Півторак, Є. СверстюкК. : Шкільний світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; № 45-46 (733-734), грудень 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
З-40
Заяць Ярослава Миколаївна Уроки рідної мови. 3 клас : посібник для вчителя / Я. М. Заяць, Л. В. Вартабедян, О. П. Онишків. – 2-ге вид. перероб. та допТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 336 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
І-19
Іванишина Валентина Петрівна Контроль навчальних досягнень учнів з української мови : 1-3 класи / В. П. ІванишинаК. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.1)
І-21
Іванова Лідія Іванівна Конспекти уроків розвитку зв'язного мовлення. 4 клас / Л. І. Іванова, Г. П. ЛещенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
І-27
Ігрові технології на уроках української мови. 5-8-й класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, Бондаренко К. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
К56
Ковальчук Н. О. Усі уроки літературного читання. 2 кл. : розробки уроків до курсу / Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, А. О. РудаковаХарків : Основа, 2013. – 367 с. – (Усі уроки в початковій школі) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
К59
Козловська Г. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 0401 Природничі науки / Г. І. КозловськаВінниця : ВДПУ, 2011. – 114 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
К66
Корекційні заняття. 4 клас / упоряд. Т. М. МуращикХарків : Основа, 2014. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 11 (131)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 3 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (105)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 2 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 172 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (104)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 1 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (103)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : посібник. Вип. 5 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 11 (108)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури : [посібник]. Вип. 4 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 2 / уклад. Є. І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 140 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (102)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
К78
Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 1 / уклад. Є.І. НауменкоХарків : Основа, 2012. – 171 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Л68
Лобчук Олена Гнатівна Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1-4 класи : навчально-методичний посібник / О. Г. ЛобчукК. : Освіта України, 2011. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(070.1)
М17
Макушенко Валентина Олександрівна Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання / В. О. МакушенкоК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 96 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
М48
Мельнітовська Галина Іванівна Факультативний курс з української мови / Г. І. Мельнітовська Харків : Основа, 2013. – 123 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та літ." ; вип. 12 (121)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
М54
Методика викладання української мови у ВНЗ : навчальна програмадля магістрантів спеціальності підготовки 8.02030301 "Українська мова і література" / уклад.: А. М. Подолинний, Л. Т. Тищенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : [Б. в.], 2011. – 22 с Примірники: всього:1 - (1)
4У(07)(075.3)
М54
Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / за ред. М. С. ВашуленкаК. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4У(07)
М54
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт з української мови : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" / уклад.: Т. С. Слободинська, В. В. БогатькоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. – 42 с Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
4У(070.2)
М74
Мова наша - українська. 10 клас : навчально-методичний посібник для вчителя / ред. Л. І. МацькоК. : Богданова А. М., 2011. – 512 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.4)
Н62
Нікішина Тетяна Вікторівна Збірник диктантів з української мови. 10-11 класи / Т. В. НікішинаХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (149)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Тетяна Вікторівна Українська мова та література. 10 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. ЧупринінХ. : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 8 (93)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Н62
Нікішина Тетяна Вікторівна Українська мова та література. 9 клас : тестові завдання, відповіді / Т. В. Нікішина, О. О. ЧупринінХ. : Основа, 2011. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та літ-ру" ; вип. 10 (95)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Н12
Навчальні програми та методичні рекомендації до дисциплін спеціалізації "Українська мова як іноземна" / авт. кол.: В. І. Невойт, Г. Д. Швець, М. В. Шевченко; Київський національний університет імені Тараса ШевченкаК. : Четверта хвиля, 2015. – 208 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Н56
Нестандартні уроки української мови і літератури / упоряд. О. В. МаленкоХарків : Основа, 2016. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 1 (146)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Н56
Нестандартні уроки української мови. 2-4 класи / упоряд.: І. Д. Стратілат, О. Г. ТрофімоваК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4У(075.3)
П69
Практикум з української мови за професійним спрямуванням : навчальний посібник / авт. кол.: Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко та ін; Національна академія Служби безпеки УкраїниК. : Кондор, 2013. – 296 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
П77
Приходченко Катерина Іллівна Факультативи з української мови та літератури. Вип.3 / К. І. ПриходченкоХ. : Основа, 2011. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр.мову та л-ру" ; вип. 12 (96)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Р64
Розвиток зв'язного мовлення. Українська мова. 5-11 класи : посібник / за ред. О. А. Бондаренко, О. О. ЧмиговоїКиїв : Перше вересня, 2016. – 240 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
С25
Свята української мови / упоряд. О. В. МаленкоХарків : Основа, 2014. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (131)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(075.3)
С48
Слободинська Тамара Степанівна Історична граматика української мови. Модульний курс : посібник для студентів 2 курсу (галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія* Українська мова та література) / Т. С. СлободинськаВінниця, 2013. – 305 с. Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна Професійний довідник учителя української мови і літератури. Ч. 1 / В. Г.СухенкоХарків : Основа, 2015. – 109 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (135)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.1)
Т30
Тексти для списування. Початкова школа / авт. кол.: С. Вітковська, Н. Уткіна, В. Гальчевська, упоряд. І. Д. СтратілатКиїв : Перше вересня, 2015. – 136 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Т39
Тиждень української мови / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. БондаренкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 120 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.3)
Т48
Ткачук Т. П. Педагогічна практика. 35 порад студентові-філологові : посібник / Т. П. ТкачукТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2016. – 32 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
4У(070.2)
У45
Українська мова за новою програмою : 11 клас / упоряд.: Н. Коржова, Н. КорнієвськаК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 5-11 класи: тести для контрольних робіт / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. ЧмиговоїК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 144 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. 8 клас. Уроки. І семестр / за ред. О. А. Бондаренко, О. О. ЧмиговоїКиїв : Перше вересня, 2016. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. І семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. КалюжнаКиїв : Перше вересня, 2015. – 152 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У45
Українська мова. Уроки. ІІ семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. КалюжнаКиїв : Перше вересня, 2015. – 184 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: гурткова робота / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. БондаренкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: конспекти уроків. 5 клас. І семестр / уклад.: С. А. Свінтаковська, Л. А. Плетньова, Л. Т. ВерготіХарків : Основа, 2016. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 6 (151) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У-45
Українська мова: нетрадиційні форми роботи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Нестеренко, О. БондаренкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі календарно-тематичні плани . Українська мова / уклад. Ю. К. ГолобородькоХарків : Основа, 2013. – 62 с.. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (114)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 7 клас. І семестр / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. ПавликХарків : Основа, 2015. – 159 с. – (Серія "Усі уроки") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
У74
Усі уроки української мови. 7 клас. ІІ семестр / авт. кол.: Є. П. Голобородько, К. Ю. Голобородько, О. А. ПавликХарків : Основа, 2015. – 237 с. – (Серія "Усі уроки") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Ф35
Федчук Лілія Іванівна Курсові й дипломні роботи з методики навчання української мови та літератури: написання, оформлення, захист, оцінювання : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова та література" / Л. І. Федчук, А. М. Подолинний; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2011. – 53 с Примірники: всього:1 - (1)
4У(07)
Ф35
Федчук Лілія Іванівна Практичні та лабораторні заняття з методики навчання української мови : методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова і література" / Л. І. Федчук; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2-ге видВінниця, 2012. – 103 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(07)
Ф35
Федчук Лілія Іванівна Практичні та лабораторні заняття з методики навчання української мови : методичний посібник для студентів ІVкурсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Українська мова і література" / Л. І. Федчук; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – 2-ге вид. доопрац. та допВінниця, 2011. – 150 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(070.2)
Ч-92
Чуприна Олександр Анатолійович Синтаксис простого речення в схемах і таблицях / О. А. Чуприна, С. О. ЧупринаХарків : Основа, 2013. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (112)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Ш12
Шабельник Тетяна Миколаївна Українська мова. 10 клас. Рівень стандарту: плани-конспекти уроків для шкіл з українською мовою навчання / Т. М. Шабельник Харків : Ранок, 2011. – 272 с. – (Новий майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4У(070.2)
Ю32
Юлевич Валерій Маркович Логічні ланцюжки при вивченні української мови в 5 класі / В. М. ЮлевичХарків : Основа, 2016. – 124 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (148)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)


Зарубіжна література
Навчально-методичні видання
(2011-2014 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8И(07)
А64
Аналіз поетичних творів / упоряд.: Н. Жданова, І. Кузьменчук, Л. ПетровицькаК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(АНГЛ)(075.3)
Б14
Багацька О. В. Література Англії = OUTLINE OF ENGLISH LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / О. В. Багацька, М. В. Дука. – 2-ге вид. випр. Суми : Університетська книга, 2012. – 443 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8И(075.3)
Д13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХІХ- початку ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка. – 3-тє вид.К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
8И(075.3)
Д13
Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Й. Давиденко, Г. Н. Стрельчук, Н. І. Гричаник. – 3-тє вид.К. : Центр учбової літератури, 2011. – 504 с. Примірники: всього:11 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГ(2)
8И(075.3)
Д36
Деркачова О. Літературна казка Великобританії : навчально-методичний посібник / О. Деркачова, С. УшневичІвано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 132 с. – (Серія книг "Літературна казка") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(АНГЛ)(075.3)
Д81
Дудченко Михайло Миколайович Література Великобританії і США = HIGHLIGHTS OF ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / М. М. Дудченко. – 2-ге вид. доп.Суми : Університетська книга, 2012. – 445 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8И(075.2)
З-35
Зарубіжна література для дітей : хрестоматія / упоряд.: А. І. Мовчун, З. Д. Варавкіна, С. І. Дем'яненкоК. : Арій, 2011. – 592 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8И(075.3)
І-90
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навчальний посібник / за ред. В. І. Кузьменка. – 2-ге вид. стерК. : Академія, 2012. – 432 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
8И(07)
К14
Казок чудесних хоровод / ред. кол.: К. Таранік-Ткачук, І. Кузьменчук, Н. ХимераК. : Шкільний світ, 2011. – 111 с. – (Зарубіжна літ. № 45-46 (733-734), грудень 2011) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(075.3)
К59
Козлик Ігор Володимирович Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження ("Картина світу". Естетика. Поетика) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. КозликІвано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 377 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Н. О. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 1 : навчальний посібник / Н. О. КомарівськаВінниця : Вид-во Рогальська І. О., 2013. – 477 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Н. О. Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2 : навчальний посібник / Н. О. КомарівськаВінниця : Вид-во Рогальська І. О., 2013. – 637 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 1 : навч. посіб. / Н. О. Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та допВінниця, 2011. – 476 с. Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
8Ю(075.3)
К63
Комарівська Надія Олегівна Зарубіжна дитяча література. Хрестоматія : у 2-х кн. Кн. 2 : навч. посіб. / Н. О. Комарівська. – 2-ге вид. перероб. та допВінниця, 2011. – 636 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(075.3)
У95
Ушневич С. Літературна казка Німеччини та Австрії : навчально-методичний посібник / С. Ушневич, О. ДеркачоваБрустурів : Дискурсус, 2013. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(075.3)
У95
Ушневич С. Літературна казка Польщі : навчально-методичний посібник / С. Ушневич, О. ДеркачоваБрустурів : Дискурсус, 2014. – 326 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(075.3)
Ш18
Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ сторіччя: історико-естетичний нарис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Б. ШалагіновК. : Києво-Могилянська академія, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(075.3)
Ш24
Шаповалова Марія Семенівна Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження : підручник / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний. – 3-тє вид., перероб. та допов.Київ : Знання, 2011. – 476 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Журналістика
Навчально-методичні видання
(2011-2015 роки видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
002(075.3)
Ж17
Жадько Віктор Олексійович Журналістика та основи редакторської майстерності : навчальний посібник / В. О. ЖадькоК. : Знання, 2012. – 271 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
І-20
Іванов В. Ф. Міжнародна журналістика. Міжнародний піар : навчальний посібник / В. Ф. Іванов, О. С. ДудкоК. : Освіта України, 2011. – 288 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К21
Карась М. А. Історія зарубіжної журналістики ХХ століття : конспект лекцій / М. А. КарасьКиїв : Україна молода, 2015. – 33 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К57
Кодола Наталья Валерьевна Интервью: Методика обучения. Практические советы : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050301.65 (032900)-русский язык и литература ДПП.ДС. 032907-практическая журналистика / Н. В. Кодола. – 2-е изд. перераб. и допМ. : Аспект Пресс, 2011. – 174 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
К93
Курдюкова Л. А. Литературное редактирование : учебное пособие для PR-специалистов / Л. А. КурдюковаБалашиха : Де-По, 2011. – 216 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Л17
Лазутина Г. В. Жанры журналистского творчества : учеб. пособ. для студ. вісш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. Лазутина, С. С. РаспоповаМ. : Аспект Пресс, 2012. – 320 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
Л17
Лазутина Галина Викторовна Профессиональная этика журналиста : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по напрвлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. Лазутина. – 3-е изд. перераб. и допМ. : Аспект Пресс, 2011. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
М42
Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів та слухачів Інститутів підвищення кваліфікації вчителів / ред.-упоряд.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк, за наук. ред. В. В. РізунаК. : Центр вільної преси, 2012. – 352 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(075.3)
П77
Приступенко Тетяна Олегівна Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб. / Т. О. ПриступенкоК. : Знання, 2011. – 351 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
002(075.3)
П85
Прутцков Григорий Владимирович История зарубежной журналистики. 1929-2011 : учеб. пособ. для студ. высш.ьучеб. заведений, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика" / Г. В. ПрутцковМ. : Аспект Пресс, 2011. – 431 с. Примірники: всього:1 - (1)
002(075.3)
Т41
Тимошик Микола Степанович Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання : практичний посібник / М. С. ТимошикК. : Наша культура і наука, 2012. – 384 с. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 4) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)


Літературознавство
Навчально-методичні видання
2011-2014 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8(075.3)
Б61
Білоус Петро Васильович Вступ до літературознавства : навч. посіб. / П. В. БілоусК. : Академія, 2011. – 336 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:55 - НАВЧ. ВІДДІЛ(54), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3(075.3)
К56 Ковалів Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ-поч. ХХІ ст.: у 10 т.: підручник / Ю. І. Ковалів. – К. : Академія. – 2013
Т. 1 :
У пошуках іманентного сенсуК. : Академія, 2013. – 512 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:10 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(8)
8У1.3(07)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через художню рецепцію літературної шевченкіани : посібник / О. М. КуцеволВінниця : Консоль, 2013. – 256 с. Примірники: всього:9 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(6), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(07)(075.3)
П54
Поляруш Н. С. Історія української літератури (І половина ХХ століття) : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" / Н. С.Поляруш. – 2-ге вид. допВінниця : Планер, 2012. – 112 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(075.3)
П54
Поляруш Ніна Степанівна Методи літературознавчого аналізу: теоретико-методологічний аспект : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / Н. С. Поляруш ; МОН, молоді та спорту України; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 2011. – 71 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна Основи літературознавства : підручник / Н. С.ФеренцК. : Знання, 2011. – 431 с. – (Вища освіта XXI століття) Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
801(075.3)
Ф43
Ференц Надія Станіславівна. Теорія літератури і основи естетики : навчальний посібник / Н. С. ФеренцК. : Знання, 2014. – 496 с. – (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8(07)
Я92
Яценко Т. О. Художня література в контексті світової літератури : посібник / Т. О. Яценко, З. О. ШевченкоК. : Педагогічна думка, 2012. – 136 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(28), ЗБЕРІГАННЯ(2)


Методика зарубіжної літератури
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8И(07)
Б81
Бондар Світлана Петрівна Методичні рекомендації. Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх учителів зарубіжної літератури / С. П. Бондар; Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаКам'янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 43 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(07)
Б81
Бондар, Світлана Петрівна. Позакласні заходи із зарубіжної літератури: матеріали для проведення літературних вечорів : навч. метод. посіб. / С. П.БондарКам'янець-Подідьський : Аксіома, 2012. – 108 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(075.2)
В68
Волощук Євгенія Валентинівна Світова література : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. ВолощукК. : Генеза, 2014. – 256 с. Примірники: всього:4 - НАВЧ. ВІДДІЛ(4)
8И(075.2)
В68
Волощук Євгенія Валентинівна Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. ВолощукК. : Генеза, 2013. – 256 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(07)
Е45
Експрес-тести. Зарубіжна література. 10-11 класи / упоряд.: О. А. Бондаренко, О. О. ЧмиговаКиїв : Перше вересня, 2016. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
З-35
Зарубіжна література. Уроки. 8-й клас / за ред. О. Бондаренко, О. ЧмиговоїКиїв : Перше вересня, 2016. – 236 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
З-35
Зарубіжна література. Уроки. 8-й клас / за ред. О. Бондаренко, О. ЧмиговоїКиїв : Перше вересня, 2016. – 236 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(075.2)
К56
Ковбасенко Юрій Іванович Світова література : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (академічний рівень, профільний рівень) / Ю. І. КовбасенкоК. : Грамота, 2012. – 336 с. : іл. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(10)
8И(07)
М48
Мельник Т. М. Методика викладання світової літератури : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 6.020203 Філологія. Мова і література (англійська, німецька) / Т. М. МельникВінниця : ВДПУ, 2012. – 31 с. Примірники: всього:1 - (1)
8И(075.2)
С24
Світова література : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / авт. кол.: О. М. Ніколенко, Т. М. Конєва, О. В. Орлова [та ін.]К. : Грамота, 2013. – 296 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8И(07)
Т19
Таратута С. Л. Зарубіжна література ХХ століття : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів філологічних спеціальностей / С. Л. ТаратутаВінниця : ВДПУ, 2011. – 44 с Примірники: всього:3 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
8И(07)
Х82
Хорошилова Аліна Валентинівна Світова література. 6 клас (11-річна школа) : усі плани-конспекти уроків на відривних аркушах, для швидкої підготовки до уроку, для звітування / А. В. ХорошиловаХ. : Основа, 2011. – 144 с. – (Мій конспект) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ч-46
Чередник Л. А. Зарубіжна література. 6 клас : розробки уроків / Л. А. ЧередникХарків : Ранок, 2015. – 320 с. – (Серія "Сучасний майстер-клас") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ч-75
Чорна О. В. Усі уроки світової літератури. 7 кл. / О. В. ЧорнаХарків : Основа, 2015. – 301 с. : іл., схеми, табл., СD. – (Усі уроки) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ч-46
Чередник Л. А. Зарубіжна література. 6 клас : розробки уроків / Л. А.ЧередникХарків : Ранок, 2015. – 320 с. – (Серія "Сучасний майстер-клас") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8И(07)
Ч-46
Чередник Людмила Анатоліївна Світова література. 9 клас: авторські уроки / Л. А. ЧередникХарків : Ранок, 2011. – 240 с. – (Майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
Російська література
Навчально-методичні видання
після 2011-2016 років видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч.1 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработ.К. : Освіта, 2011. – 127 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Г93
Гудзик И. Ф. Книга по чтению : учебник для 3 класса общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения. Ч. 2 / И. Ф. Гудзик, И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. – 3-е изд., доработ.К. : Освіта, 2011. – 143 с Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Литературное чтение : учебник для 2 класса общеобразоват. учебных заведений с русским языком обучения / И. Н. Лапшина, Т. Д. ПоповаК. : Освіта, 2012. – 160 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4Р(075.1)
Л24
Лапшина И. Н. Читаем с удовольствием. 4 класс : пособие для дополнительного чтения 4 кл. для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке / И. Н. Лапшина, Т. Д. ПоповаКиев : Освіта, 2016. – 160 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(070.1)
Л24
Лапшина И. Н. Чтение во 2 классе : пособие для учителя / И. Н. Лапшина, Т. Д, ПоповаК. : Освіта, 2011. – 143 с. – (Учителю начальных классов) Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження науково-педагогічної практики у навчальних закладах освіти для студентів ОКР "магістр" спец. 8.02030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 18 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "бакалавр" напряму підготовки 6.020303 "Філологія. Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Белінська, А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4Р(07)
М54
Методичні рекомендації для проходження педагогічної практики у середніх навчальних закладах освіти для студентів ОКР "спеціаліст" спец. 7.020030302 "Мова і література (російська)" / уклад.: О. О. Бєлінська, А. М. Боюн, Д. О. ЖмуркоВінниця : ВДПУ, 2013. – 24 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8Р(07)
Т19
Таратута С. Л. Русская литература ХХ века : методические рекомендации к практическим занятиям для студентов филологических специальностей / С. Л. ТаратутаВінниця, 2012. – 26 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Українська література
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У(075.3)
Г56
Гнатюк Михайло Іванович Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. ГнатюкК. : Академія, 2011. – 237 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГ(2)
8У6(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна "Народився він для бою ..." (Вивчення творчості Івана Багряного в школі) : навч. посіб. / О. М. КуцеволВінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2011. – 288 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3(075.3)
У-45
Українська література межі ХІХ - ХХ століть: хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / упоряд. Н. М. Гаєвська, О. С. Задорожна, за ред. Н. М. ГаєвськоїКиїв : Либідь, 2016. – 1216 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.1(075.3)
У45
Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : хрестоматія / за ред. П. В. Білоуса ; [уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус] К. : Академія, 2011. – 688 с. Примірники: всього:52 - НАВЧ. ВІДДІЛ(48), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(2)
8У(075.2)
У45
Українська літературв. Тести. 5-12 класи (абітурієнту) : посібник / авт.- уклад.: Н. І. Бернадська, Г. О. Усатенко. – 2-ге вид. стерК. : Академія, 2011. – 336 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(07)(075.3)
Я47
Яковенко Т. В. Історія української літератури (І половина ХХ століття) : навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (Напрям підготовки "Філологія. Українська мова і література") / Т. В.ЯковенкоВінниця : Планер, 2011. – 107 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)


Методика української літератури
Навчально-методичні видання
2011-2016 рр. видання

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У(07)
Б59
Бійчук Г. Л. Новітня українська література (кінця ХХ - поч. ХХІ ст.) : методика вивчення спецкурсу у профільній школі: посібник / Г. Л. Бійчук, А. М. Фасоля ; Ін-т педагогіки НАПН УкраїниК. : Педагогічна думка, 2012. – 86 с. Примірники: всього:30 - НАВЧ. ВІДДІЛ(30)
8У(07)(075.3)
Б33
Башманівська Л. А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. БілоусК. : Слово, 2013. – 144 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(7), ЗБЕРІГАННЯ(3)
8У(07)
Б87
Братко В. О. Сонет в історії української та світової літератури : методичний посібник / В. О. Братко, С. П. ПаламарК. : Педагогічна думка, 2012. – 128 с. Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(17), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(070.2)
В18
Варенікова О. В. Основи віршування : практикум / О. В. Варенікова, Н. І. ПогорєловаХарків : Основа, 2012. – 77 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (107)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
В31
Веремій Анжела Анатоліївна З любов'ю до землі, обличчям до людей: вивчення літератури рідного краю у 10 класі / А. А. ВеремійВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 76 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У(07)
Г17
Гальонка О. А. Шкільний календар: літературні свята / О. А. ГальонкаХ. : Основа, 2011. – 107 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (90)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(075.2)
К56
Коваленко Людмила Тарасівна Українська література : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. Т. КоваленкоК. : Освіта, 2014. – 240 с. : іл. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(5)
8У(075.3)
К95
Куцевол О. М. Організація позакласної роботи з обдарованими учнями (на матеріалі художніх творів української та зарубіжної літератур) : навчально-методичний посібник / О. М. Куцевол, О. Б. Петрович, С. Д. ПетровичВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського через рецепцію літературних та літературно-документальних джерел : посібник / О. М. КуцеволВінниця : Консоль, 2015. – 440 с. Примірники: всього:18 - НАВЧ. ВІДДІЛ(16), (1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(07)(075.3)
К95
Куцевол Ольга Миколаївна Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. КуцеволК. : Освіта України, 2011. – 464 с. Примірники: всього:50 - ЗБЕРІГ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(46), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)
8У(07)
Л69
Логвіненко Наталія Михайлівна Українська фантастична проза в системі факультативних занять : метод. посіб. / Н. М. ЛогвіненкоК. : Книга, 2012. – 228 с. Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(070.2)
М18
Маленко Олена Олегівна Переклад у навчанні української мови / О. О. МаленкоХарків : Основа, 2015. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (142)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
М35
Матюшкіна Тетяна Павлівна Позакласне читання на уроках української літератури / Т. П. МатюшкінаХ. : Основа, 2011. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 7 (92)) Примірники: всього:1 - (1)
8У1(07)
М80
Морозова Валентина Анатоліївна Шевченківський тиждень у школі / В. А. МорозоваХарків : Основа, 2016. – 78 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 2 (147)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Українська драматургія на уроках літератури : [навч.-метод. посіб.] / А. О. НовиковХарків : Основа, 2012. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 3 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Український театр на уроках літератури / А. О. НовиковХ. : Основа, 2011. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо укр. мову та л-ру" ; вип. 6 (91)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
Н73
Новиков Анатолій Олександрович Український театр у загальноосвітній школі (ХVІІ-перша половина ХІХ ст.) / А. О. НовиковХарків : Основа, 2016. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (150) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич В. В. Українська література. 7 клас : розробки уроків / В. В.ПаращичХарків : Ранок, 2015. – 256 с. – (Серія "Сучасний майстер-клас") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 5 кл. : розробки уроків / В. В. ПаращичХарків : Ранок, 2014. – 304 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П18
Паращич Валентина В'ячеславівна Українська література. 6 кл. : розробки уроків / В. В. ПаращичХарків : Ранок, 2014. – 320 с. – (Сучасний майстер-клас) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П75
Привалова Світлана Павлівна Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі / С. П.ПриваловаХарків : Основа, 2013. – 175 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (116)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
П77
Приходько Інна Федорівна Літературно-художній світ олюдненої природи в морально-етичному вихованні учнів / І. Ф. ПриходькоХарків : Основа, 2015. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (145)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Р65
Рой Валентина Володимирівна Українська література: уроки за новою програмою : 5-й клас / В. В. РойК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
С41
Ситченко Анатолій Люціанович Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах : навчальний посібник для студентів-філологів / А. Л. СитченкоК. : Ленвіт, 2011. – 291 с Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(070.2)
С91
Сухенко Вікторія Григорівна Усі календарно-тематичні плани. Українська література / В. Г.СухенкоХарків : Основа, 2013. – 64 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"; вип. 6 (115) ) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
Т39
Тиждень української літератури в школі / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. БондаренкоК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2012. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Т45
Титаренко Ю. А. Українська література. 10 клас: розробки уроків / Ю. А. Титаренко, Н. С. ПолуляхХарків : Ранок, 2012. – 592 с. – (Профільна школа) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. ТокманьК. : Академія, 2012. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(3)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. ТокманьК. : Академія, 2013. – 312 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(38), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(07)(075.3)
Т51
Токмань Ганна Леонідівна Методика навчання української літератури в середній школі : підручник / Г. Л. ТокманьК. : Академія, 2012. – 311 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:20 - НАВЧ. ВІДДІЛ(18), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 11 клас, ІІ семестр / упоряд.: Н. Коржова, О. Бондаренко, Н. НестеренкоК. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:2 - НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
8У(070.2)
У45
Українська література за новою програмою. 6 клас / за ред.: О. А. Бондаренко, О. О. Чмигової, О. В. КалюжноїК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2014. – 156 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. 5 клас. І семестр : конспекти уроків / уклад. С. А. Свінтковська, Т. А. ШинкаренкоХарків : Основа, 2016. – 172 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (153)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. 5 клас. ІІ семестр : конспекти уроків / уклад. С. А. Свінтковська, Т. А. ШинкаренкоХарків : Основа, 2016. – 176 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (155)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. 8 клас. І семестр : конспекти уроків / уклад. А. М. Гричина, Н. В. ЖуковськаХарків : Основа, 2016. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (154)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. Ігри : 5-6 класи / упоряд.: Н. Коржова, Н. Корнієвська, О. БондаренкоК. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(07)
У-45
Українська література. Нововведені твори : 5-9 класи / ред. кол.: М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. ШатохінаК. : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література. Уроки. І семестр. 8 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. ЧмиговаКиїв : Перше вересня, 2016. – 160 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
У45
Українська література: Уроки. 1 семестр. 7 клас / упоряд.: О. Бондаренко, О. Чмигова, О. Калюжна К. : Шкільний світ, 2015. – 192 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У(070.2)
Ш95
Шуляр Василь Іванович Вивчення літературної теми в основній школі: методика і технологія / В. І. ШулярХарків : Основа, 2013. – 173 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 4 (113)) Примірники: всього:1 - (1)
8У(07)
Ш95
Шуляр Василь Іванович Вивчення літературної теми в старшій школі: методика і технологія / В. І. ШулярХарків : Основа, 2013. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 8 (117)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

Англійська мова та література
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Англ)Т
А93
Austen Jane Pride and Prejudice / J. AustenKyiv : Znannia, 2015. – 382 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
С51
Chesterton Gilbert Keith The Innocence of Father Brown / G. K. ChestertonKyiv : Znannia, 2015. – 270 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
С74
Conrad Joseph Heart of Darkness / J. ConradKyiv : Znannia, 2015. – 174 р с. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
D53
Dickens Charles A Christmas Carol in Prose, Being a Ghost Story of Christmas / C. DickensKyiv : Znannia, 2016. – 175 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
D79
Doyle A. C. The Adventures of Snerlock Holmes. The Red-Headed League and Other Stories / A. C. DoyleKyiv : Znannia, 2016. – 191 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
D79
Doyle Arthur Conan The Hound of the Baskervilles / Arthur Conan DoyleKyiv : Znannia, 2015. – 222 р. – (Englih Lidrary) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
F61
Fitzgerald F. Scott This Side of Paradise / F. Scott FitzgeraldKyiv : Znannia, 2016. – 302 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
F61
Fitzgerald F. Scott The Curious Case of Benjamin Button and Other Stories / F. S. FitzgeraldKyiv : Znannia, 2016. – 254 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Т
Н15
Haggard H. R. King Solomon`s Mines / H. R. HaggardKyiv : Znannia, 2016. – 271 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
Н25
Hardy Thomas Under the Greenwood Tree or tne Mellstock Quire: A Rural Painting of the Dutch School / T. HardyKyiv : Znannia, 2015. – 206 p. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
О-37
Henry O. The Ransom of Red Chief and Other Stories / O.HenryKyiv : Znannia, 2016. – 254 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Т
J22
James Henry Washington Square / H. JamesKyiv : Znannia, 2015. – 221 p. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
J43
Jerome Jerome K. Three Men on the Bummel / J. K. Jerome = Троє на бумелі / Джером К. ДжеромК. : Znannia, 2015. – 223 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
L87
Lohdon Jack Love of Life / J. LohdonKyiv : Znannia, 2016. – 174 p. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
L87
London Jack White Fang / J. LondonKyiv : Znannia, 2015. – 238 p. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
Р78
Poe Edgar Allan The Black Cat and Other Stories / Edgar Allan PoeKyiv : Znannia, 2015. – 190 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
R37
Reid Thomas Mayne The Quadroon / T. M. ReidKyiv : Znannia, 2016. – 383 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Т
S53
Shakespeare William Rome and Juliet / W. ShakespeareKyiv : Znannia, 2016. – 175 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Т
S87
Stevenson Robert Lous Treasure Island / R. L. Stevenson = Острів скарбів / Роберт Льюїс СтівенсонК. : Znannia, 2015. – 253 p. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
Т98
Twain Mark The Adventures of Tom Sawyer / M. TwainKyiv : Znannia, 2016. – 238 p. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Т
W37
Webster Jean Daddy - Long – Legs / J. WebsterKyiv : Znannia, 2016. – 206 р. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Т
W68
Wilde Oscar The Star-Child and Other Tales / O. WildeKyiv : Znannia, 2016. – 207 р. – (English Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
А64
Англо-український українсько-англійський словник = English-ukrainian ukrainian-english dictionary: 100000 слів / уклад. В. І. Ребрик. – [1-е вид.]К., 2011. – 752 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГ(1)
4И(Англ)(03)
А64
Англо-український українсько-англійський словник. 70000 слів = ENGLISH- UKRAINIAN UKRAINIAN- ENGLISH DICTIONARY / уклад. В. І. Ребрик. – 2-ге вид., випр. та допов.Київ : Поділля, 2012. – 560 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)
А65
Андрейчук Надія Іванівна Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця ХV - початку ХVІІ століття : монографія / Н. І. АндрейчукЛьвів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 280 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Н. А. Англомовний світ. Велика Британія : посібник з країнознавства / Н. А. Бабенко, О. К, МацуєваХарків : Основа, 2015. – 111 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання : тексти із завданнями (рівень А1) : Ч. 2 / Н. А. БабенкоХ. : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (104)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання : тексти із завданнями (рівень А1) : Ч. 1 / Н. А. БабенкоХ. : Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (103)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
Б12
Бабенко Надія Андріївна Позакласне читання для старшої школи: тексти із завданнями / Н. А. БабенкоХарків : Основа, 2015. – 110 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (148)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
Б93
Бутковська Н. О. Англійські та американські свята та традиції / Н. О. Бутковська, Н. І. МасловаХарків : Основа, 2012. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 3 (111)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
В14
Вайльд О. Портрет Доріана Грея = THE PICTURE OF DORIAN GRAY / О. ВайльдК. : Знання, 2015. – 283 с. – (Englih Library) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
В31
Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern Englih Grammar (reference book) / Г. В.ВербаКиїв : ВП Логос-М, 2011. – 352 с. – (Серія "Учням та абітурієнтам") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
Д46
Ділова лексика : англо-український, українсько-англійський словник / уклад.: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. ПисьменнаК. : Академія, 2011. – 296 с. – (Серія "Nota bene") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Англ)Н
Ж78
Жозе де Коста Ганна Олександрівна Відкриваємо Європу разом / Г. О. Жозе де КостаХарків : Основа, 2013. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 7 (127)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
З-91
Зубков М. Г. Сучасний словник англо-український українсько-англійський = ENGLISH-UKRAINIAN UKRAINIAN-ENGLISH MODERN DICTIONARY : 100000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Г. Зубков, В. Мюллер. – 2-ге вид. випр. та доп.Харків : Школа, 2013. – 752 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Англ)Н
К38
Кідік Лариса Борисівна Ukraine we live in / Л. Б. КідікХ. : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (101)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)(03)
К46
Кішенко Катерина Олександрівна Англійські синоніми : короткий словник / К. О.КішенкоХарків : Основа, 2014. – 96 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 9 (141)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
К65
Кончіч В. В. Курс "Країнознавство США". 11 клас : англійська мова / В. В. Кончіч, Ю. Г. Лайко, А. Л. МирошніченкоХ. : Основа, 2011. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (102)) Примірники: всього:1 - (1)
4И(Англ)Н
М31
Маслова Н. І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. БородайХ. : Основа, 2011. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (100)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)
Н34
Наумук Ольга Василівна Мовні засоби вербалізації поради: когнітивний та прагматичний аспекти : монографія / О. В. НаумукЛуцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 212 с. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)Н
О-36
О. Генри Рассказы / О. Генри ; Генри О.; адаптация текста, комментарий Г. К. Магидсон-Степановой ; упражнения А. Е. ХабенскойМосква : Айрис-пресс, 2012. – 160 с. : ил. – (Английский клуб). – (Домашнее чтение) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(Англ)
П65
Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике : монография / Г. Г. Почепцов; сост., общ. ред. и вступ. ст. И. ШевченкоВинница : Нова книга, 2013. – 560 с. Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4И(Англ)Н
С15
Саки Открытое окно = The Open Window : рассказы / Саки [Гектор Хью Манро]К. : Знання, 2011. – 198 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык; 2011, № 2) Примірники: всього:40 - НАВЧ. ВІДДІЛ(40)

Журналістика
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
002
А90
Асоціація з ЄС у ваших медіа : посібник для журналістів / втор- уклад. А. МарциновськийКиїв : Інтерньюз-Україна, 2015. – 30 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002(03)
Б24
Баришполець Олексій Трохимович Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; НАПН України, Інститут соціальної та політичної психологіїКиїв : Міленіум, 2014. – 196 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
002
В58
Власюк Т. Порадницька гостина. Історії життя та успіху / Т. ВласюкКиїв : Вісті, 2016. – 576 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002У
Г17
Гальчак Сергій Дмитрович Словом і багнетом: журналісти Вінниччини у Другій світовій війні : До 70-річчя визволення України від нацистських загарбників, 55-річчя Національної спілки журналістів України / С. Д. ГальчакВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 100 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 6 / гол. ред. В. Борецький, ред. кол.: В. Гандзюк, М. Житарюк, С. Гальчак ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 246 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Випуск 8 / гол. ред. В. М. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк, М. Карась ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 232 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : зб. наук. статей. Вип. 4 / уклад. В. О. ГандзюкВінниця, 2012. – 244 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 3 / ред. В. О. ГандзюкВінниця : Вінницька газета, 2011. – 104 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2)
002
Ж92
Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей. Вип. 7 / ред. В. М. Каленич; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2015. – 264 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
379
С28
Секрет Г. В. Правилівські придибенції / Г. В. СекретВінниця : Консоль, 2011. – 200 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
У-13
Уайт Я. В. Редактируем дизайном / Я. В. Уайт; пер. с англ. Е. М. Фотьянова. – 2-е изд. стерМ. : Шк. изд. и медиа бизнеса, 2011. – 256 с. : ил., табл. – (Практический дизайн) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Загальні питання філологічних наук
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А43
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. ЯмчинськаВінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – 340 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
902.9
А87
Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / авт. кол. : Є. Чернухін, Т. Горбач, О. Купченко-Гринчук, В. Лось; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, ін-т рукописуКиїв, 2014. – 303 с. : фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія : збірник наукових праць. Вип. 13 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, К. Г. Городенська, П. С. Дудик [та ін.]Вінниця : ВДПУ, 2011. – 233 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГ(1), (1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вип. 14 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, К. Г. Городенська, П. С. Дудик [та ін.]Вінниця : ВДПУ, 2011. – 271 с. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск №22 / гол. ред. Н. Л. Іваницька , ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. ЗавальнюкВінниця : Планер, 2015. – 335 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вип. 21 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк та ін.; МОН України, ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 412 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Випуск № 18 / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. ЗавальнюкВінниця : Планер, 2013. – 452 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск 23 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. БаганВінниця : Планер, 2016. – 310 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск № 15 / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: І. Я. Завальнюк, О. М. КуцеволВінниця : ВДПУ, 2012. – 263 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
ВІнницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Випуск № 20 / гол. ред. Н. Л. Іваницька, ред. кол.: Н. М. Павликівська, І. Я. ЗавальнюкВінниця : Планер, 2014. – 311 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол.: Н. Л. Іваницька (гол. ред.), П. С. Дудик, І. Я. ЗавальнюкВінниця : Планер, 2012. – 430 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вип. 19 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; ред. кол.: Н. Л. Іваницька, Н. М. Павликівська, І. Я. Завальнюк ; ВІнницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 474 с. Примірники: всього:1 - (1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць. Вип. 17 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2013. – 322 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:4У
М77
Монографії, посібники, статті, тези доктора філологічних наук, професора Іваницької Н. Л., Відмінника освіти України, Заслуженого працівника освіти України, Почесного працівника ВДПУ / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 46 с Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : збірник наукових праць. Вип. 26 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 255 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : збірник наукових праць. Вип. 24 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 256 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:4У
С72
Список публікацій доктора філологічних наук, професора Іваницької Н. Л., Відмінника освіти України, Заслуженого працівника освіти України, Почесного працівника ВДПУ / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 45 с. Примірники: всього:1 - БІБЛОГРАФІЯ(1)


Зарубіжна література
Наукові видання, художня література 2011-2014 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
Р6
А44
Акунин Б. Алмазная колесница. В 2-х т. Т. 2. Между строк / Б. АкунинМосква : Захаров, 2012. – 604 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
А44
Акунин Б. Любовник смерти : роман / Б. АкунинМосква : Захаров, 2012. – 304 с. : ил. – (Новый детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Ирл)
А95
Ахерн С. Волшебный дневник : роман / С. Ахерн ; пер. с англ. Л. ВолодарскойМ. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2011. – 448 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Амер)
Б87
Браун Сандра Дом, в котором нет тебя : роман / С. БраунМосква : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Романтическое настроение) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Австр)
В48
Вінклер Й. Вивезена: Нєточка Ілляшенко розповідає про своє українське дитинство : роман / Й. ВінклерК. : Критика, 2012. – 189 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
Р6
В68
Володарская О. Лунный демон : роман / О. ВолодарскаяМосква : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Нет запретных тем) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Фр)
Г12
Гавальда А. Я її кохав. Я його кохала ; Ковток свободи : роман / А. Гавальда ; пер. з фр. К. ЄрмоловоїХарків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2013. – 240 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
И(Англ)
Г74
Гоувер Джанет Любовь тебя найдет : роман / Джанет Гоувер ; пер. с англ. И. В. СоколоваМосква : Астрель, 2011. – 317 с. – (Мини-Шарм) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Д. Лебединое озеро Ихтиандра : роман / Д. ДонцоваМ. : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
Р6
Д67
Донцова Дарья Огнетушитель Прометея : роман / Дарья ДонцоваМосква : КМ Publishing, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Пальцы китайским веером : роман / Дарья ДонцоваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна В постели с Кинг-Конгом : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Добрий доктор Айбандит : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Дьявол носит лапти : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Женихи воскресают по пятницам : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Замок храпящей красавицы : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - (1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Клеопатра с парашютом : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Княжна с тараканами : роман / Д. А. ДонцоваКиев : KM Publishing, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Костюм Адама для Евы : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Ночная жизнь моей свекрови : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 416 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Приданое лохматой обезьяны : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Рваные валенки мадам Помпадур : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Страстная ночь в зоопарке : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Шекспир курит в сторонке : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Амер)
Л59
Линдсей Джоанна Мой единственный : роман / Д. Линдсей ; пер. с англ. Т. А. ПерцевойМосква : АСТ; Астрель; Владимир; ВКТ, 2011. – 317,[3] с. – (Очарование) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Л69
Логунова Елена Ивановна Спокойно, Маша, я Дубровский ; Статуя сексуальной свободы : романи / Е. И. ЛогуноваМосква : Эксмо, 2011. – 260,284 с., [встречная пагинация] Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Пар)
М26
Маркос Хуан Мануель Зима Гюнтера : роман / Х. М.Маркос ; пер. з ісп. Губарєв Я. В., Проценко І. Ю.; передм. Тараненко О. В. К. : Талком, 2014. – 245 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
И(Нем)
М28
Марлитт Евгения Наследница. Графиня Гизела : пер. с нем. / Е. МарлиттХарьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб семейного досуга", 2012. – 496 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Амер)
М67
Митчард Жаклин Роман с призраком : роман / Жаклин Митчард ; пер. с англ. Е. Боровой; предисл. Н. ПотехинойХарьков : Клуб семейного досуга, 2012. – 288 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(БЄЛ)
Н99
Някляєв В. КІН : поезії / В. Някляєв ; переклад з білоруської П. Вольвача, В. Герасим'юка, Т. ФедюкаК. : Смолоскип, 2011. – 112 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
И(Фр)
Р89
Руссо Ж.-Ж. Сповідь : роман / Ж.-Ж.Руссо ; пер. В. М. ВерховняК. : Техніка, 2013. – 636 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
Р6
С32
Серова Марина Кто последний к маньяку? : повести / Марина СероваМосква : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Детектив-бестселлер от М. Серовой) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
У80
Устинова Татьяна С небес на землю : роман / Татьяна УстиноваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
У80
Устинова Татьяна Витальевна Где-то на краю света : роман / Т. В. УстиноваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Амер)
Ф66
Фицджеральд Ф. С. Ночь нежна : роман / Ф. С. Фицджеральд ; пер. с анг. Е. КалашниковойМ. : АСТ: Астрель, 2012. – 413 с. – (Книга на все времена) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(Англ)
Ф79
Форсайт К. Старая сказка : роман / К.Форсайт; пер. с англ. А. МихайловаХарьков : Клуб семейного досуга, 2013. – 512 с Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
И(БОЛ)
Х93
Христов Д. Крізь кордони : поезія / Д. Христов ; упоряд. А. Багряна; пер. з болгар. А. БагряноїЛуцьк : Твердиня, 2012. – 64 с. – (Сучасна балканська поезія) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Літературознавство
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У1.2
Б61
Білоус Петро Васильович. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза : монографія / П. В. БілоусК. : Академвидав, 2013. – 208 с. – (Монограф) Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8И(Болг)
Б46
Бенатова И. М. Баллада в болгарской литературе 20-х - 30-х годов ХХ века / И. М. БенатоваЛьвов : Издательство Львовской политехники, 2015. – 368 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В19
Василенко Вадим Сергійович "Лісова пісня" Лесі Українки й "Затоплений дзвін" Г. Гауптмана : міжкультурний діалог / В. С. ВасиленкоВінниця, 2011. – 25 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
Г12
Гавдида Наталія Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Н. ГавдидаКиїв : Смолоскип, 2012. – 228 с. – (Українські студії) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Д69
Дорош Микола Никифорович Зі словом великим Тараса - навчаюсь, працюю, живу ... (У віночок Кобзареві) / М. Н. Дорош ; Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців УкраїниВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 116 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Є91
Єфімов Анатолій Олексійович Мій земляк Степан Руданський. Вшанування пам'яті (до історії). Співомовки, пісні, приказки, байки, небелиці, співи, переклади та переспіви / А. О. ЄфімовСімферополь : Доля, 2013. – 252 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
З-11
З іменем Кобзаря. Вінничани про Тараса Шевченка : до 200-річчя від дня народження поета / упоряд. А. М. Подолинний, відподід. за вип. Н. І. МорозоваВінниця : Консоль, 2013. – 304 с. Примірники: всього:6 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
8У6
І-19
Іванишин М. Екзистенція української людини в прозі Валер'яна Підмогильного (на матеріалі роману "Невеличка драма") : монографія / М. ІванишинДрогобич : Посвіт, 2013. – 64 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
К41
Кіндратюк Б. Д. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Б. Д. КіндратюкІвано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 44 с. – (Дзвонарська культура України. Випуск 3: Дослідження / Центр дослідження дзвонарства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ) Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У1
К41
Кіндратюк Богдан Дмитрович "Історія української літератури" Михайла Грушевського як органологічне джерело : монографія / Б. Д. КіндратюкІвано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 192 с. – (Серія "Дзвонарська кульура України". Випуск 4: Дослідження ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К43
Кіраль Сидір Степанович "... Зробити щось корисне для свого народу" : з епістолярної спадщини Івана Чендея: монографія / С. С. КіральК.; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2013. – 212 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К50
Клочек Григорій Дмитрович Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Г. Д. КлочекК. : Академвидав, 2013. – (Монограф) Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К55
Кобець Василь Дмитрович Зійдуть сніги, і правда проросте / В. Д. КобецьВінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012. – 160 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К56
Коваль О. Тарас Шевченко на Вінниччині / О. КовальГнівань : Консоль, 2013. – 48 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Л64
Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу / ред., упоряд. В. ПанченкоК. : Темпора, 2012. – 544 с. : іл. – (Бібліотека "Літакценту") Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Л64
Літературознавчі студії: збірник наукових статей. Вип. 8 / ред. І. Є. Руснак, ред. кол.: О. М. Куцевол, Н. С. Поляруш, А. П. ВінничукВінниця : Планер, 2013. – 600 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Л38
Левченко Галина Дмитрівна Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : монографія / Г. Д. ЛевченкоК. : Академвидав, 2013. – 332 с. – (Монограф) Примірники: всього:5 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
М36
Мацько, Віталій Петрович. Мовний орнамент в ліричній прозі Ігоря Качуровського / В. П.МацькоХмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2013. – 76 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
М48
Мельничук Б. І. "Найкраща в нації дочка" (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури) : лекції зі спецкурсу з додатком вибраних творів про письменницю / Б. І. МельничукЧернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 200 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Н64
Никоненко Петро Макарович Буковинський жайвір. Сторінки життєпису Сидора Воробкевича / П. М. Никоненко. – 2-ге вид., допов. і змінамиЧернівці; Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2016. – 240 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
П19
Пастушенко Л. Знак Скорпіона, або переосмислення міфів: розмисли на берегах життя / Л. ПастушенкоВінниця : Консоль, 2011. – 320 с. Примірники: всього:2 - (2)
8У1.3(03)
П44
Подолинний Анатолій Мусійович Тарас Шевченко і Вінниччина : іменний словник / А. М. Подолинний ; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. ТімірязєваВінниця : Едельвейс і К, 2012. – 104 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

П50
Поліщук Я. Пейзажі людини: тринадцять історій зі світу літератури / Я. Поліщук. – 2-ге видХарків : Акта, 2013. – 481 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
П50
Поліщук Ярослав Олексійович РЕвізії пам'яті : літературна критика / Я. О.ПоліщукЛуцьк : Твердиня, 2011. – 2160 с. – (Бібліотека альманаху українців Европи "Зерна" ; 62) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
П75
Приймак І. Любов Яновська у дзеркалі доби кінця ХІХ-початку ХХ ст.: відома і невідома : монографія / І. ПриймакДрогобич : Відродження, 2011. – 206 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
801
П78
Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць. Випуск 15 / відп. ред. Є. М. Черноіваненко; МОН України, Одеський національний університет імені І. І. МечниковаОдеса : Астропринт, 2011. – 304 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Р99
Ряшко Михайло Іванович Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / М. І. РяшкоУжгород : Патент, 2011. – 256 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
801
С28
Сейдамет Д. Публицистика (Малоизвестные статьи) / Д. СейдаметСимферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012. – 128 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
С32
Сергійчук В. Українські державники: Тарас Шевченко / В. СергійчукВишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. – 312 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8(03)
C48
Словник тропів і стилістичних фігур / уклад. В. Ф. СвятовецьК. : Академія, 2011. – 176 с. – (Nota bene) Примірники: всього:8 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
8У6
С60
Соловей Е. Притча про поетів + ще чотири маленькі евристичні повісті + трохи спогадів / Е. СоловейКиїв : Дух і літера , 2014. – 280 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(03)
С79
Степаненко Микола Іванович Лутературознавча Полтавщина : довідник / М. І. СтепаненкоПолтава : ПП Шевченко Р. В., 2015. – 668 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.1
С48
"Слово о полку Ігоревім" як пам'ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) : матеріали наукової конференції (Львів, 6 грудня 2007 р.) / ред. П. Я. СалевичЛьвів; Дрогобич : Спадщина предків-Коло, 2011. – 278 с. – (Studia philologica) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук М. П. Суб'єктно-об'єктна структура української лірики ХІХ-ХХ століть : монографія / М. П. ТкачукТернопіль : Медобори, 2014. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Ч-49
Чернілєвський Антон Мечиславович Життя та діяльність Павлина Свєнцицького (1841-1876) / А. М. Чернілєвський. – 2-ге вид.Вінниця, 2012. – 36 с. : іл. Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
8У6
Ч-75 Чорновіл В. Твори в десяти томах / В. Чорновіл
Т. 10. : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1998-березень 1999) / упоряд. В. Чорновіл
Київ : Смолоскип, 2015. – 680 с. : іл Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Ш37
Шевченкіана: на хрещатім Хмельницькім шляху : хрестоматія з української літературиВінниця : Мерк'юрі-Поділля, 2014. – 112 с/ Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У6
Ш95
Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 1 / О. ШугайК. : Смолоскип, 2013. – 960 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ш95
Шугай О. Іван Багряний: нове й маловідоме : есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти. Кн. 2 / О. ШугайК. : Смолоскип, 2013. – 1048 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Мовознавство
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А43
Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : тези доповідей та повідомлень наукової конференції викладачів та студентів факультету іноземних мов. Вип. 20 / гол. ред. Т. І. Ямчинська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 268 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

А43
Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультимедійному просторі : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 квітня 2016 року) / гол. ред. Т. І. ЯмчинськаВінниця : ФОП Кордун Д. Ю., 2016. – 340 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Б90
Бублейник Людмила Василівна Вибрані праці / Л. В. Бублейник ; упоряд. і авт. передм. С. П. Муляр, Л. К. ОляндерЛуцьк : Твердиня, 2013. – 708 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
40
И74
Информационный бюллетень УАПРЯЛ. Вып. 21 / [ред.кол.: Л.А. Кудрявцева, В.В. Дубичинский, Л.П. Иванова, и др.]; Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературыК., 2011. – 206 с Примірники: всього:1 - (1)
40
І-19
Іваницька Наталя Борисівна Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика : монографія / Н. Б. ІваницькаВінниця : СПД Главацька, 2011. – 636 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-67
Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2012 року / гол ред. Т. І. Ямчинська ; МОН України, ВДПУВінниця : [б. в.], 2012. – 230 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
40
Л37
Левицкий В. В. Семасиология : монография для молодых исследователей / Левицкий В. В. – 2-е изд. испр. и доп.Винница : Нова книга, 2012. – 680 с. Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

М34
Материнська Олена Валеріївна Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : монографія. Т. 8. Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження / О. В. МатеринськаДонецьк : Донбас, 2013. – 360 с Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
40
М55
Мех Наталія Олександрівна Лінгвокультурологема ЛОГОС у науковій, релігійній та художній картинах світу : монографія / Н. О. Мех ; НАН України, Інститут української мовиКиїв, 2011. – 410 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мова, освіта, культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі : Чотирнадцята міжнародна студентська Інтернет-конференція (17 - 18 березня 2016 року) / гол. ред. Т. І. ЯмчинськаВінниця : Планер, 2016. – 190 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 34 / ред. кол.: С. Д. Абрамович, О. С. Волковинський, Л. О. ІвановаКам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 420 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : збірник наукових праць. Вип. 24 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 256 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації : збірник наукових праць. Вип. 26 / ред. кол.: Ю. М. Бідзіля, В. В. Барчан, Н. П. БедзірУжгород : Говерла, 2011. – 255 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / ред. кол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна, В. В. Горєва ; НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформаційний фонд; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. ШевченкаКиїв, 2015. – 209 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4А(03)
Н74
Новогрецько-український українсько-новогрецький практичний словник : 22000 слів та виразів / уклад. О. В. УгріновичКиїв : Криниця, 2015. – 416 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
40
Р69
Романчук А. А. Антропонимическая модель на -й в историческом русском ареале и средневековой Молдове: основные результаты квантитативного анализа и их интерпретация : монография / А. А. Романчук, Ю. О. ЦвигунКишинёв : Stratum Plus, 2014. – 99 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)

С91
Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання мови і літератури : тези доповідей та повідомлень наукової інтернет-конференції студентів 21 грудня 2016 року. Випуск 2 / гол. ред. Т. І. ЯмчинськаВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 326 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

С91
Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання мови і літератури : тези доповідей та повідомлень наукової інтернет-конференції студентів, 21 грудня 2015 року. Випуск 1 / ред. Т. І. Ямчинська, ред. кол.: Л. В. Дробаха, Т. М. МельникВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 212 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. Вип. 15 / ред. кол.: І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір ; МОН УкраїниУжгород : Говерла, 2011. – 402 с. Примірники: всього:1 - (1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. Вип. 16 / ред. кол.: І. В. Сабадош, В. В. Барчан, Н. П. Бедзір ; МОН УкраїниУжгород : Говерла, 2011. – 420 с. Примірники: всього:1 - (1)
4
С91
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук праць. Вип. 17 / відп. ред. І. В. СабадошУжгород : Говерла, 2012. – 139 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
40
Т19
Таранец Валентин Григориевич Энергетическая теория речи : монография / В. Г. Таранец ; Международный гуманитарный университет. – 2-е изд., доп.Одесса : Печатный дом, 2014. – 188 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т98
Тюленев-Лисовик Л. П. Словарные множества. 5. :в 2 ч. Ч. 1 / Л. П. Тюленев-ЛисовикКиев : Феникс, 2013. – 368 с. Примірники: всього:1 - (1)

Т98
Тюленев-Лисовик Леонид Петрович Словарные множества. 4 / Л. П. Тюленев-ЛисовикК. : Феникс, 2011. – 352 с. – (на русском языке) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів. Вип. 11 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Т. С. Слободинська, Н. Л. ІваницькаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2013. – 352 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 13 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2015. – 360 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф 54
Філологічні студії : [збірник наукових статей]. Вип. 9 / ред. кол.: І. Є. Руснак, А. П. Віннічук, Н. Л. ІваницькаВінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – 346 с. Примірники: всього:8 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ(2), ЗБЕРІГ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць студентів та молодих науковців інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Випуск 14 / ред. кол.: І. Я. Завальнюк, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль; МОН УкраїниВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 180 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 3 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 272 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 2. Літературознавчі студії / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 327 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4
Ф54
Філологічні студії : збірник наукових праць. Вип. 12, ч. 1. Лігвістичні студії / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. Л. Іваницька, Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 354 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4(03)
Ш76
Шнейдер Владимир Исаакович Печать Ашшура. Восточносемитские заимствования в славянских языках / В. И. Шнейдер ; ред. Т. ХаятБеэр-Шева; Тель-Авив : Эфи, 2013. – 125 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Німецька мова
Наукові видання 2013 р.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4И(Нем)(03)
Н67
Німецько-український українсько-німецький словник: 75000 слів та словосполучень / уклад. О. Мазур. – довідкове виданняДонецьк : Глорія Трейд, 2013. – 704 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4И(Нем)Т
Р37
Ремарк Э.М. Три товарища=Drei kameraden : книга для чтения на немецком языке / Э. М. Ремарк ; подготов. текста, комментарии и словарь Н. Л. ГильченокСПб. : КАРО, 2010. – 352 с. – (Moderne Prosa) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
4И(НЕМ)
С48
Слово и смысл на пересечении культурных перспектив : монография / авт. кол.: С. А. Бурикова, Х. Гюнешли, Н. А. Евгеньева, под ред. В. В. Шигурова, И. А. СолодиловойМ.; Оренбург ; Мюнхен : Наука, 2013. – 251 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)


Російська мова та література
Наукові видання, художня література 2011-2014 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
Р6
А44
Акунин Б. Алмазная колесница. В 2-х т. Т. 2. Между строк / Б. АкунинМосква : Захаров, 2012. – 604 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
А44
Акунин Б. Любовник смерти : роман / Б. АкунинМосква : Захаров, 2012. – 304 с. : ил. – (Новый детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8Р6
Б90
Бублейник Людмила Васильевна Художественный мир Бориса Пастернака (книга стихов "Когда разгуляется") : монография / Л. В. Бублейник, Л. К. ОляндэрЛуцк : Вэжа-Друк, 2014 Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
Р6
В68
Володарская О. Лунный демон : роман / О. ВолодарскаяМосква : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Нет запретных тем) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Д. Лебединое озеро Ихтиандра : роман / Д. ДонцоваМ. : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
Р6
Д67
Донцова Дарья Огнетушитель Прометея : роман / Дарья ДонцоваМосква : КМ Publishing, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Пальцы китайским веером : роман / Дарья ДонцоваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна В постели с Кинг-Конгом : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Добрий доктор Айбандит : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Дьявол носит лапти : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Женихи воскресают по пятницам : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Замок храпящей красавицы : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - (1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Клеопатра с парашютом : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Княжна с тараканами : роман / Д. А. ДонцоваКиев : KM Publishing, 2013. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Костюм Адама для Евы : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Ночная жизнь моей свекрови : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 416 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Приданое лохматой обезьяны : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 384 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Рваные валенки мадам Помпадур : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Страстная ночь в зоопарке : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
Д67
Донцова Дарья Аркадьевна Шекспир курит в сторонке : роман / Д. А. ДонцоваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Иронический детектив) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Р88
Русистика. Выпуск 13 : сборник научных трудов / ред. кол.: Л. А. Кудрявцева, Е. А. Андрущенко, Г. Ю. Богданович и дрК. : Київський університет, 2013. – 96 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
Р6
С28
Седой Н. Слово медвежатника : роман / Н. СедойДонецк : БАО, 2012. – 256 с Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
С32
Серова Марина Кто последний к маньяку? : повести / Марина СероваМосква : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Детектив-бестселлер от М. Серовой) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
У80
Устинова Татьяна С небес на землю : роман / Татьяна УстиноваМосква : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
Р6
У80
Устинова Татьяна Витальевна Где-то на краю света : роман / Т. В. УстиноваМосква : Эксмо, 2013. – 352 с. – (Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Слов'янські мови та література
Наукові видання 2011-2015 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
011
Г56
Гнатенко Людмила Анатоліївна Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ-ХІІІ ст. З фондів інституту рукопису національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. ГнатенкоК., 2012. – 154 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
4
Ж51
Желєзняк Ірина Михайлівна Слов'янська антропоніміка : вибрані статті / І. М. ЖелєзнякКиїв : Кий, 2011. – 288 с. – (Бібліотека української ономастики) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Н34
Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку: тези доповідей Міжнародної наукової конференції до Дня слов'янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.) / ред. кол.: О. С. Онищенко, Л. К. Вахніна, В. В. Горєва ; НАН України, Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформаційний фонд ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. ШевченкаКиїв, 2015. – 209 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
9(М)
С48
Слов'янські обрії : збірник наукових праць. Вип. 7: Спецвипуск, присвячений ХV з'їзду славістів: матеріали круглого столу "Інтегрований електронний славістичний фонд бібліотек світу" / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська ; НАН України ; Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НВЦ НБУВ, 2013. – 97 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
9(М)
С48
Слов'янські обрії : збірник наукових праць. Вип. 4 / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; НАН України ; Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НВЦ НБУВ, 2012. – 353 с Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
9(М)
С48
Слов'янські обрії : збірник наукових праць. Вип. 5 / редкол. вип.: О. С. Онищенко Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк [та ін.] ; уклад. Н. Г. Солонська ; НАН України ; Укр. комітет славістів, Нац. б-ка України імені В. І. ВернадськогоК. : НВЦ НБУВ, 2013. – 278 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4(03)
Ш76
Шнейдер Владимир Исаакович Печать Ашшура. Восточносемитские заимствования в славянских языках / В. И. Шнейдер ; ред. Т. ХаятБеэр-Шева ; Тель-Авив : Эфи, 2013. – 125 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4
Ш95
Шульгач В. П. Нариси з праслов'янської антропонімі . Частина 2 / В. П. ШульгачКиїв, 2015. – 504 с. – (Бібліотека української ономастики) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Українська література
Наукові видання 2011-2016 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
8У1.3
Б14
Баган О. Іван Франко: інтерпретації : збірник статей / О. БаганДрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 184 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6(Д)
Б14
Багряний Іван Казка про лелек та Павлика-мандрівника : подарунок маленьким / І. БагрянийКиїв : Смолоскип, 2011. – 48 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
У6(Д)
Б14
Багряний Іван Телефон : подарунок маленьким / І. БагрянийКиїв : Смолоскип, 2011. – 48 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Б24
Барабаш Ю. Просторінь Шевченкового слова: текст - контекст, семантика - структура : монографія / Ю. БарабашК. : Темпора, 2011. – 510 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Б69
Блискавка з темряви: Володимир Забаштанський очима сучасників [збірка спогадів, статей, поезій] / упоряд. та ред. В. С. Рабенчук ; передм. І. М. ДзюбиВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 464 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Б87
Браїлівська осінь Володимира Забаштанського : слово про поета-подолянина / упоряд. В. Горлей, передмова В. КрупкаВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 140 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
В41
Віват Ганна Іванівна З роси, з води і з кетяга калини ... Поезія Ігоря Калинця : монографія / Г. І. ВіватОдеса : ВМВ, 2012. – 192 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
В41
Віват Ганна Іванівна Наукова поезія ХХ століття : монографія / Г. І. ВіватОдеса : ВМВ, 2013. – 240 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
В41
Віват Ганна Іванівна Семантика художніх символів у поетичному просторі Василя Стуса : монографія / Г. І. Віват ; Одеська національна академія харчових технологійОдеса : ФОП Бондаренко М. О., 2014. – 264 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
В48
Вінницький альбом. Випуск 4 / упоряд. В. Б. ПетровВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 484 с. Примірники: всього:1 - (1)

В53
Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. Вип. 2 / ред. кол.: О. Баган, П. Іванишин, В. ДончикДрогобич : Посвіт, 2012. – 488 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6
В19
Василенко Вадим Сергійович На кручі у житах : збірка поезій / В. С. ВасиленкоВінниця, 2011. – 41 с. Примірники: всього:1 - НАУК. АБОНЕМЕНТ(1)
8У6
С88
Василь Стус: Поет і Громадянин : книга спогадів та роздумів / упоряд. В. ОвсієнкоК. : Кліо, 2013. – 684 с. : іл. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
В19
Васьків Микола Степанович. Український еміграційний роман 1930-50-х років : монографія / М. С. ВаськівКам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2011. – 192 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
В27
Великий рід Великої Людини: до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка (Дослідження роду) : ілюстрований альбом / уклад. М. І. Мельник ; Вінницький національний медичний університет імені М. І. ПироговаВінниця, 2014. – 103 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
В41
Вивчення творчості Олександра Довженка в школі / за ред. А. О. Новикова, ред. кол.: В. Й. Гриневич, С. П. Привалова, С. О. Максимчук-МакаренкоХарків : Основа, 2014. – 144 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Винниченківський меридіан / упоряд.: С. О. Колісник, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2014. – 96 с. : іл. – (Стилеті стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: "Бо я - українець". Книга 1 : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка / упоряд.: С. О. Колісник, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – 512 с. : іл. – (Стилет і стилос трьох степовиків. Т. 1) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: viribus unitis - ХХІ. Частина друга (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях В. Чернецької та С. Присяжнюк)Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 448 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: viribus unitis - ХХІ. Частина перша (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди та М. Ковалик)Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 432 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 116 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: від Єлисавета до Мужена (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клочека, В. Марка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.) / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 424 с. – (Серія "Стилет і стилос трьох степовиків: Життя і творчість В. Винниченка, Є. Маланюка та Яра Славутича"- у трьох основних томах і супровідних книгах.) ) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: жінки у творчості й житті : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. Яровенко. – 2-ге вид., перероб. та доп.Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 360 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В48
Володимир Винниченко: утвердження українськості : дайджест-конспект життя і творчості / упоряд. Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 430 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
В68
Волошенюк І. С. Марія й Опанас, проза і Парнас: Спроба відвертого життєпису / І. С. Волошенюк Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2015. – 268 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), (1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
У6
В68
Волошенюк Іван Степанович Орли зграями не літають / І. С. Волошенюк Вінниця : ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2012. – 176 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
У6
В68
Волошенюк Ганна Леонтіївна Червоне - то любов, а чорне то журба / Г. Л. Волошенюк Вінниця : ВНТУ, 2012. – 372 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Г17
Гальчак Сергій Дмитрович Український Прометей Т. Г. Шевченко і Вінниччина / С. Д. ГальчакВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 100 с Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У(03)
Г53
Глеб Оксана Володимирівна Шкільний літературознавчий словник / О. В. ГлебІвано-Франківськ; Коломия : ОІППО, 2015. – 179 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Г60
Голик О. В. Володимир Винниченко: шкільна парадигма / О. В. Голик, Т. С. ЯровенкоКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 192 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Г63
Гольник Оксана Олександрівна Міф у художньому світі Євгена Маланюка : монографія / О. О. ГольникКіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 218 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Т98
Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали : науковий збірник до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника / упоряд. О. НеживийЛуганськ : Ноулідж, 2012. – 388 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
Два світи - одна ідея: десять років листування Міжнародної Амністії, Група 11 з українським політв'язнем Зіновієм Красівським = Ten Years of Correspondence between Amnesty International, Group 11, and a Ukrainian Political Prisoner, Zinovii Krasivskyj / ред. А. ПроцикНью-Йорк; К. : Смолоскип, 2013. – 420 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Ж74
Життя зі словом : ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора М. Ткачука / за ред. М. ЗимомріТернопіль; Дрогобич : Посвіт, 2014. – 598 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
З-13
Завальнюк К. В. Леонід Мосендз у документах епохи / К. В. Завальнюк, О. М. Кравчук, Ю. В. ЛегунВінниця : Діло, 2013. – 272 с Примірники: всього:7 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5), ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6
З-34
Зарицький Петро Анатолійович Молитва за ближнього : вірші і поеми / П. А. Зарицький ; передмова В. С. РабенчукаВінниця : ДП "ДКФ", 2013. – 192 с. : іл. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
І-11
"І в смерті з рідним краєм поріднюсь": Василь Стус і Вінниччина / упоряд.: Н. Ю. Гнатюк, Т. Г. КовальськийВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 528 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-19
Іванишин Петро Васильович Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. В. ІванишинК. : Академія, 2012. – 288 с. – (Монограф) Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.1
К 38
Київський Атеней: Мистецький Київ ХVІІ-ХVІІІ століть : проза, поезія, архітектура, малярство, графіка / вступ. ст. В. ШевчукаКиїв : Родовід, 2015. – 669 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
К56
Ковалець Лідія Михайлівна Юрій Федькович: Істория розвитку творчої індивідуальності письменника : монографія / Л. М. КовалецьК. : Академія, 2011. – 440 с. – (Монограф) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
К63
Комінярська Ірина Миколаївна Улас Самчук: alter ego i alter idem : монографія / І. М. КомінярськаЖитомир : ПП "Рута", 2012. – 232 с Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
К78
Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : монографія / Л. КравецьК. : Академія, 2012. – 416 с. – (Монограф) Примірники: всього:7 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У6
К84
Крупка В. П. Художній світ Володимира Забаштанського : монографія / В. П. КрупкаВінниця : Планер, 2014. – 228 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Л64
Літературне краєзнавство: мозаїка творчості А. П. Гарматюка : матеріали наукової вчительської конференції, присвяченої вшануванню пам'яті письменника і 75-річчю з дня його народження (Бар Вінницької області, 22 березня 2011 р.) : збірник / упоряд.: К. І. Хлопецька, Н. М. ГарматюкВінниця, 2011 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Л64
Літературознавчі студії : зб. наук. статей. Вип. 7 / ред. І. Є. Руснак, упоряд.: А. П. Віннічук, С. А. КиричукВінниця : Планер, 2012. – 455 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(3), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л61
Літературознавчі студії : до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка: збірник наукових праць. Випуск 9 / ред. кол.: І. Руснак, А. Віннічук, О. Куцевол та ін. ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2013. – 139 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л64
Літературознавчі студії : збірник наукових статей. вип. 6 / ред. кол.: І. Є. Руснак, Н. С. Поляруш, Т. В. Яковенко ; МОН України ; ВДПУ ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2011. – 432 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У6
Л13
Лаврусенко М. І. Праісторія в українській літературі: проблема кореляції наукового і художнього пізнання : монографія / М. І. ЛаврусенкоКіровоград : Авангард, 2014. – 252 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6(Д)
Л87
Лущевська, Оксана. Золоте колесо року : збірка оповідань / О. Лущевська ; передмова М. ПавленкоКиїв : Смолоскип, 2011. – 104 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Л93
Любацька Людмила Вікторівна Ласкава зірка України: Життя і творчість М. Коцюбинського в спогадах сучасників / Л. В. ЛюбацькаВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 256 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
М64
Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти / Л. Мірошниченко ; передмова М. Коцюбинської ; Національна академія наук України ; Інститут літератури імені Т. Г. ШевченкаК. : Смолоскип, 2011. – 260 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
М12
Магнетизм і переконлива чарівність прози Михайла Вдовцова : збірник матеріалів / уклад.: Г. А. Біловус, О. Ф. Ковалевська, ред.: С. В. Лавренюк, П. І. Цимбалюк, відп. за вип. Н. І. Морозова ; Вінницька ОУНБ ім. К. А. ТімірязєваВінниця, 2015. – 124 с. – (Наші видатні земляки) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
М36
Мацько Віталій Петрович Семен Сумний : художньо-документальна повість / В. П. МацькоХмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2014. – 100 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
М69
Михайлин Ігор Леонідович Про Шевченка і не тільки : наукові розвідки, есеї / І. Л. МихайлинХарків : Майдан, 2014. – 268 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
П30
Михайло Петренко: життя і творчість : художні тексти, дослідження, документи / упоряд. О. Є. Петренко, О. О. РедчукК. : Фенікс, 2013. – 218 с. : іл. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
М69
Михида Сергій Павлович Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі : монографія / С. П. Михида. – 2-ге вид., перероб. та доп.Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 176 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
М69
Михида Сергій Павлович Модерн d'Ukraihe: особистість - мегатекст – поетика / С. П. МихидаКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2013. – 336 с. – (Стилет і стилос трьох степовиків) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Н34
Нахлік Євген Казимирович Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-інтертекст-контекст : монографія / Є. К. НахлікЛьвів : Інститут Івана Франка, 2015. – 543 с. – (Літературознавчі студії ; вип. 21) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Н43
Неживий Олексій Іванович Життя в слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника : монографія / О. І. НеживийК. : Академія, 2014. – 224 с. – (Монограф) Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1) У монографії досліджено проблему текстологічної достовірності численних творів Гр. Тютюнника.
8У6
О-57
Омельчук О. Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939) : монографія / О. Омельчук ; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН УкраїниК. : Смолоскип, 2011. – 331 с. – (Українські студії) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
СбУ(Д)
П44
Подільське перевеслечко : збірка дитячих віршів / ред. В. ЛюбченкоВінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. – 80 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
У6
П45
Поезія із-за грат: антологія / упоряд. О. Голуб, передм. Л. ТарнашинськоїК. : Смолоскип, 2012. – 872 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
П45
Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) : Твори. Критичні та історико-літературні матеріали / упоряд. О. Є. ПетренкоКиїв : Профі, 2015. – 586 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Р32
Ревакович М. Persona non grata: нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність / М. РеваковичК. : Критика, 2012. – 335 с. – (Критичні студії) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Р60
Родина Косачів і Поділля : літературно-краезнавче дослідження / Вінниц. обл. держ. адмін. ; Упр. культури і туризму Вінниц. обл. держ. адмін. ; Держ. архів Вінниц. обл.; підгот.: К. В. Завальнюк, І. М. Журавлівський, Т. В. Стецюк ; бібліогр. список "Поділля у долі видатної родини" Т. В. Котуз ; відп. за вип. Н. І. МорозоваВінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – 104 с Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
У6
Р69
Романова Тетяна Іванівна Сонячний дощ : поезії / Т. І. РомановаВінниця : Консоль, 2012. – 192 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), (1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)
8У1.3
Р88
Русалка Дністрова : науково-критичне видання / ред. кол.: Я. Ісаєвич, Ф. Стеблій, В. Горинь ; редактор-упорядник та автор пвслямови М. Шалата ; відповідальний за випуск Ф. Стеблій, Б. Якимович, Р. ГрицаЛьвів ; Жовква, 2012. – 173 с.; 32 с. вкл. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У6
Р88
Руснак Ірина Євгеніївна Художній світ прози письменників-вісниківців : монографія / І. Є. Руснак Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 232 с. Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

С24
Сверстюк Євген Олександрович Світлі голоси життя / Є. О. СверстюкК. : Кліо, 2015. – 768 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
С48
Слово спочатку і завжди : спогади сучасників про поета-подолянина / упоряд. В. ГорлейВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 210 с. Примірники: всього:1 - (1)

С79
Степанюк В. А. З мукою-любов'ю до землі / В. А. СтепанюкВінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 156 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Ш37
Тарас Шевченко: розробки уроків, сценарії свят / упоряд. О. В. АверінаК. : Редакція газет гуманітарного циклу, 2013. – 107 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Т19
Тарасові шляхи на Вінниччині / Вінницька обласна державна адміністрація ; Вінницька обласна рада; автор статті О. Роговий Вінниця : Неодизайн, 2014. – 6 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т33
Теорія і методика навчання української літератури: актуальні проблеми : збірник наукових праць / наук. ред. і упоряд. Н. М. Логвіненко ; НАПН України, Інститут педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2015. – 380 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Т33
Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі : монографія / авт. кол.: Т. О. Яценко, З. О. Шевченко, Г. Л. БійчукК. : Педагогічна думка, 2012. – 200 с. Примірники: всього:30 - ЗБЕРІГАННЯ(19), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(10), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук О. М. Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / О. М. ТкачукТернопіль : Медобори, 2013. – 276 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук Микола Платонович Романтичний дискурс Левка Боровиковського: літературний портрет / М. П.Ткачук. – 2-ге вид., випр. та доп.Тернопіль : Збруч, 2015. – 268 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Т48
Ткачук Микола Платонович Українська література ХХ століття : монографія / М. П. ТкачукТернопіль : Медобори, 2014. – 608 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
8У1.3
Т48
Ткачук Павло Іванович Шевченкова правда-сила народ розбудила : проза і поезія / П. І. ТкачукЛітин : Літинська районна друкарня, 2014. – 120 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
У6
Т82
Тулуб З. П. Моя жизнь / З. П. ТулубК. : Киев-Париж-Дакар, 2012. – 432 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
У11
У серцях людських ... : в 2-х т. Т. 1 / упоряд. Н. М. ГарматюкВінниця : Нілан-ЛТД, 2012. – 560 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ф75
Фока Марія Володимирівна Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини / М. В. Фока ; МОН, молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. ВинниченкаКіровоград : Антураж А, 2012. – 340 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У1.3
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції. Михайло Коцюбинський і український модернізм ХХ століття : збірник наукових праць. Вип. 4 / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 420 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції. Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : До 125-ї річниці від дня народження письменниці : збірник наукових праць. Вип. 3 / ред. кол.: І. Руснак, О. Баган, М. Васьків та ін. ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2014. – 537 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Д22
ХХ століття: від модерності до традиції: Творчість Ю. Клена і міжвоєнна доба в українській літературі : збірник наукових праць. Вип. 2 / ред. кол.: І. Є. Руснак, О. Р. Баган, М. ВаськівВінниця : ТОВ "Фірма "Планер", 2012. – 568 с. – (ХХ століття: від модерності до традиції) Примірники: всього:11 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(8), ЗБЕРІГАННЯ(2)
8У1.3
Ч-49
Чернецька Вікторія Миколаївна Володимир Винниченко: НОТАТНИК ЕПОХИ : монографія / В. М. ЧернецькаКіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. – 208 с. – (Серія: "Стилет і стилос трьох степовиків") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ч-75
Чорновіл В. Твори в десяти томах. Т. 9. Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1996 - грудень 1997) / В. Чорновіл ; упоряд. В. Чорновіл, ред. кол.: О. Зінкевич, Л. Танюк, М. Косів ; упоряд. та коментарі В. ЧорновілК. : Смолоскип, 2014. – 1008 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
8У6
Ч-75
Чорновіл В. Твори в десяти томах. Т. 8 : Статті, виступи, інтерв'ю (січень 1993-грудень 1995) / В. ЧорновілК. : Смолоскип, 2012. – 1088 с. Примірники: всього:1 - (1)
8У6
Ч-75
Чорновіл Вячеслав Максимович Твори : У 10 т. Т. 7: Статті, виступи, інтерв'ю (березень 1990-грудень 1992) / В.М. Чорновіл ; ред. кол.: А. Пашко, М. Коцюбинська, О. ЗінкевичК. : Смолоскип, 2011. – 1080 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Ш95
Шуляр Василь Іванович Сучасний урок української літератури: теорія, методика, технологія : монографія / В. І. ШулярМиколаїв : Іліон, 2012. – 876 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Українська мова
Наукові видання 2011-2013 рр.

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А43
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. Випуск 6. Частина 2 / гол. ред. М. Є. Скиба, відп. за вип. М. М. ТорчинськийХмельницький : ХмЦНП, 2013. – 308 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Б20
Балабан Галина Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця ХХ - початку ХХІ сторіч : монографія / Г. БалабанКиїв : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 324 с Примірники: всього:1 - (1)

Б81
Бондар О. О. Аналітизм і синтетизм в українській мові: синтаксичний рівень / О. О. БондарК.; Умань : ПП Жовтий, 2011. – 328 с. – (Енциклопедія сучасних міждисциплінарних досліджень, т. 6) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Б94
Бучко Г. Історична та сучасна українська ономастика : вибрані праці / Г. Бучко, Д. БучкоЧернівці : Букрек, 2013. – 456 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(03)
В41
Віват Ганна Іванівна Словник-довідник старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України / Г. І. ВіватОдеса : ВМВ, 2015. – 384 с. Примірники: всього:1 - (1)

В50
Вінтонів Михайло Олексійович Актуальне членування речення і тексту: формальні та функційні вияви : монографія / М. О. ВінтонівДонецьк : Донецький нац. ун-т, 2013. – 327 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Г70
Гороф'янюк Інна Валентинівна Ботанічна лексика центральноподільських говірок : Матеріали до Лексичного атласу української мови / І. В. Гороф'янюк ; ред. П. Ю. Гриценко ; Національна академія наук України, Ін-т української мовиВінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 304 с. Примірники: всього:3 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4У(03)
Д31
Демченко В. М. Українські прізвища : словник-довідник / В. М. Демченко, І. П. ЛопушинськийХарків : Основа, 2016. – 144 с. – (Б-ка журн. "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (157)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Д55
Добрилове Євангеліє 1164 року / ред. В. В. Німчук, упоряд. Ю. В. Осінчук ; НАН України, Ун-т української мови, Ін-т українознавстваЛьвів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 803 с. – (Пам'ятки української мови). – (Історія мови) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(03)
Е88
Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. Т. 6 : У-Я / уклад.: Г. П. Півторак, О. Д. ПономарівК. : Наук. думка, 2012. – 568 с Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
4У(03)
З-17
Зайко Мирослава Антонівна Український лексикон : естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів / М. А. Зайко. – 2-ге вид., випр. та допов.Тернопіль : Тернограф, 2014. – 444 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Нариси з синтаксису української мови / Н. Л. ІваницькаВінниця : ВДПУ, 2011. – 183 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(5)

І-19
Іваницька Ніна Лаврентіївна Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм : монографія / Н. Л. Іваницька ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012. – 179 с Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3)
4У(03)
К21
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови : близько 20000 синонімічних рядів / С. Караванський. – 4-те вид., доп. і опрацьованеЛьвів : БаК, 2012. – 536 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

К56
Коваль Людмила Михайлівна Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладних речень в українській мові : монографія / Л. М. КовальВінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 316 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(03)
К83
Крохмалюк Дмитро Іванович Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. КрохмалюкК. : Літопис-ХХ, 2015. – 245 с. : іл. Примірники: всього:4 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)

Л59
Лінгвістичні читання : збірник наукових статей. Вип. 4 / ред. кол.: О. А. Павлушенко, Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Ландо, 2011. – 345 с Примірники: всього:10 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(6), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Л59
Лінгвістичні читання : зб. статей. Вип. 5 / ред. кол.: О. Павлушенко, Н. Павликівська ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВДПУВінниця : Ландо, 2012 Примірники: всього:5 - ЗБЕРІГАННЯ(2), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

Л59
Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2016. – 291 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

Л50
Лесюк Микола Петрович Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині : монографія / М. П. ЛесюкІвано-Франківськ : Місто НВ, 2014. – 732 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника. Випуск 5 / за ред. О. М. Куцевол, упоряд. В. В. Богатько ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 374 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : [збірник]. Вип. 4 / за ред. О. М. Куцевол, упоряд. Л. І. ФедчукВінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2012 304 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : [зб. наук. -метод. статей студ. і магістрантів]. Вип. 3 / упоряд. Л. І. Федчук ; заг. ред. О. М. КуцеволВінниця : [ТОВ "Фірма "Планер"], 2011. – 294 с Примірники: всього:6 - ЗБЕРІГ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(1)

М54
Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. статей студентів і магістрантів. Вип. 4 / за ред. О. М. Куцевол, упоряд. Л. І. Федчук ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : ТОВ "Ландо ЛТД", 2012. – 304 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
016:4У
В23
Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Л. М. Айвазова, С. П. Пєєва, Л. О. Пономаренко, наук. ред.: П. І. Рогова, Л. О. Пономаренко, бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко, літ. ред. І. П. Білоцерківець ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т О. ДовженкаК., 2011. – 138 с. – (Академіки НАПН України; вип. 19) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мова, культура та освіта: тези доповідей та повідомлень науково-практичної конференції викладачів і студентів, 18 квітня 2013 року / ред. Г. М. КалетнікВінниця : ВНАУ, 2013. – 294 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Випуск 14-15 / ред. Г. І. Мартинова; Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЧеркаси, 2012. – 388 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

М74
Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. Випуск 18 / ред. Г. І. Мартинова ; Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЧеркаси, 2014. – 204 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П12
Павликівська Н. М. Мікрогідронімія Вінниччини: від емпірики до узагальнень : монографія / Н. М. ПавликівськаВінниця : Планер, 2014. – 292 с. Примірники: всього:4 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2), ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)
4У(03)
П12
Павликівська Наталія Михайлівна Словник мікрогідронімів Вінниччини : містить близько 4000 назв непртічних вод Вінницької області / Н. М. ПавликівськаВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 146 с Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2)

П14
Палає пам'яті свіча. Вогонь - не згас: хрестоматія діалектних текстів очевидців Голодоморів / упоряд. І. В. Гороф'янюкВінниця : Едельвейс і К, 2014. – 148 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
4У(03)
П32
Пилипчук митро Пилипович Болять мені загублені слова... : Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д. П. ПилипчукБіла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. – 624 с. Примірники: всього:1 - (1)
4У(03)
П32
Пилипчук Дмитро Пилипович Болять мені загублені слова... : Мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Д. П. Пилипчук. – 2-ге вид., доп.Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. – 856 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П44
Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи: матеріали ІV Регіональної наукової студентської конференції (М. Вінниця, 2-3 квітня 2015 року) / ред. І. В. Гороф'янюк, ред. кол.: Н. М. Павликівська, Т. С. Слободинська, Н. І. Кухар ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2015. – 235 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)

П44
Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи : матеріали V Регіональної наукової студентської конференції (м. Вінниця, 28 квітня 2016 р.) / ред. І. В. Гороф'янюк ; МОН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 224 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

П58
Поповський Анатолій Михайлович Лінгвістичне та історико-культурне значення полтавських говорів у формуванні української літературно-національної мови : монографія / А. М. Поповський ; МОН України, Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараДніпропетровськ : ЛІРА, 2015. – 292 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Р98
Рябченко В. І. Мова як засіб творення соціальної дійсності : світоглядно-просвітницьке видання / В. І. РябченкоКиїв : Фітосоціоцентр, 2011. – 244 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

С48
Слободинська Тамара Степанівна Категорія атрибутивності в українській мові: особливі аспекти функціональної взаємодії : монографія / Т. С. СлободинськаВінниця : Планер, 2014. – 249 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1), ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1)

С48
Слободинська Тамара Степанівна Таксис в українській мові: універсальні характеристики і специфічні риси : монографія / Т. С. СлободинськаВінниця : ПП Балюк І. Б., 2011. – 404 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(2), ЗБЕРІГ(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
4У(03)
С48
Словник української мови: у 20-ти т. : словник містить 10908 словникових статей. Т. 2. В-ВІДСРІБЛИТИСЯ / уклад.: Л. Л. Шевченко, Л. М. Томіленко, Л. М. Менько ; НАН України, Український мовно-інформаційний фондК. : Наукова думка, 2012. – 975 с. Примірники: всього:2 - (1), БІБЛОГРАФІЯ(1)
4У(03)
С48
Словник-довідник з української лінгводидактики / авт. кол.: М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, Л. О. Попова. – 2-ге вид., перероб. та доп.Харків : Основа, 2016. – 172 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 7 (152)) Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

Т19
Таранець Валентин Григорович Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / В. Г. ТаранецьОдеса : КП ОМД, 2015. – 173 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

Т19
Таранець Валентин Григорович Українці: етнос і мова : монографія / В. Г. ТаранецьОдеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – 364 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

У-45
Українська жестова мова : жестівник / авт. кол.: С. Кульбіда, Н. Чепчина, Н. Адамюк ; Інститут спеціальної педагогіки НАПН УкраїниКиїв : Педагогічна думка, 2012. – 206 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ ЗАГАЛЬНА(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ/h1>

Англійська мова та література
Аналітичні статті. 2016 р.

Англійська література
Аналітичні статті. 2016 р.

 1. Білоус І. А. Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея" : 10-й клас / І. А. Білоус // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 26-30.
 2. Бобрицька Л. І. Що робить людину щасливою? (за повістю Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі") : урок / Л. І. Бобрицька // Все для вчителя. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 15-17.
 3. Вернидуб Г. В. Книга у запитаннях та відповідях: Рональд Дал. Чарлі і шоколадна фабрика / Г. В. Вернидуб // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 10. – С. 94-96
 4. Голобородько Я. "Бен-романи" Доріс Лессінг : есей про дилогію Нобелівської лауреатки 2007 року / Ярослав Голобородько // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 37-40.
 5. Голобородько Я. Ю. "Бен-романи" Доріс Лессінг : есей про дилогію нобелівської лауреатки 2007 року / Я. Ю. Голобородько // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 28-34.
 6. Гузь О. О. Особливості поетичного втілення ідеї любові до батьківщини у вірші Роберта Бернса "Моє серце в верховині..." : [урок] / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 10-11.
 7. Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 2. – С. 22-37
 8. Дець Н. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт "До Прекрасного" : [урок зарубіжної літератури] / Надія Дець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 14-15.
 9. Єрцова О. Кодекс честі лицаря (за романом В. Скотта "Айвенго") : бінарний урок з української мови та зарубіжної літератури : 7-й клас / Оксана Єрцова, Ірина Гончаренко // Зарубіжна література. – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 55-59.
 10. Жлуктенко Наталія. Літературний скептицизм : докса і/або ностальгія : [рецензія] / Наталія Жлуктенко // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 115-117
 11. З архівного пилу // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 59-61
 12. Киян Т. В. Дж. Г. Байрон. Поема "Мазепа". 9-й клас : урок / Т. В. Киян // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 12-18.
 13. Колосова О. В. Дж. Б. "Пігмаліон" : 11-й клас / О. В. Колосова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 52-58
 14. Конопля Т. Джон Кітс. Сонет "Про коника та цвіркуна" : 5-й клас / Тамара Конопля // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 13-14.
 15. Кравець М. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Чарльз Діккенс "Пригоди Олівера Твіста" / Марія Кравець // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 37-42.
 16. Кравчук В. Символічність назви оповідання Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" : Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : 7-й клас / Віра Кравчук // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 21-24.
 17. Литовченко А. Краса людини (за казкою О. Уайльда "Хлопчик-Зірка") : 5-й клас / Алла Литовченко // Зарубіжна література. – 2016. – № 10. – С. 8-11.
 18. Матвєєва О. В. Чарівний і повчальний світ казки Р. Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" : 5-й клас / О. В. Матвєєва // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 60-64.
 19. Мінаєва О. О. Чисте світло лицарства : інтегрований урок зарубіжної літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта "Айвенго" та М. В. Гоголя "Тарас Бульба") / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 20-23.
 20. Перепечай М. В. Джонатан Свіфт "Мандри Гуллівера". 9-й клас : урок / М. В. Перепечай // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 34-44.
 21. Пітерська О. Подорож Скруджа в часі та просторі : За повістю Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" / Олена Пітерська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 33-35
 22. Плужняк Т. В. Подорож на острів Робінзона (за романом Д. Дефо "Пригоди Робінзона Крузо") : бібліотечний урок для учнів 6-х класів / Т. В. Плужняк // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 12. – С. 7-10
 23. Портечко В. П. Оскар Уайльд. "Зоряний хлопчик" : 5-й клас / В. П. Портечко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 67-74.
 24. Родик К. Антидепресант "Честертон", або Іронія - хрещена мати медіаграмотності / Костянтин Родик // Україна молода. – 2016. – 2 листопада (№ 139). – С. 13.
 25. Романюк С. В. Сонети Вільяма Шекспіра - перлини світової лірики (інформаційно-дослідницький проект) : 8-й клас / С. В. Романюк // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 10-18
 26. Самоненко Г. І. Вальтер Скотт "Айвенго". 7-й клас : урок / Г. І. Самоненко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 20-22
 27. Солівник Г. С. Вічна таїна любові: шекспірівські Ромео і Джульєтта : [урок зарубіжної літератури] / Г. С. Солівник // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10 . – С. 31-33.
 28. Стадник О. М. В. Скотт "Айвенго" : 7-й клас : [5 уроків] / О. М. Стадник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 27-40
 29. Стріха Максим. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 85-92
 30. Стріха Максим. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 85-92
 31. Стріха Максим. Специфіка гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі) : історико-біографічний та компаративний аспекти / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 73-79
 32. Тетеріна О. Урок позакласного читання в проектній діяльності молодших школярів : до літературних ювілеїв Дональда Біссета та Джозефа Редьярда Кіплінга / Олена Тетеріна // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 19-20.
 33. Ткач І. Аналіз твору на уроці (практикум) : [урок за твором Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі"] / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 47-49.
 34. Хлопчик та його ведмедик. До 90-річчя казки А.-А. Мілна "Вінні-Пух та його друзі" // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 10-12
 35. Чубенко (Кіяшко) Н. М. Памела Ліндон Треверс. Казкова повість "Мері Поппінс" : 6-й клас : [3 уроки] / Н. М. Чубенко (Кіяшко) // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 67-72.
 36. Шепета А. Технологія вітагенного навчання з голографічним методом проекцій : Оскар Уайльд "Хлопчик-зірка". Еволюція образу головного героя : 5-й клас / Анжела Шепета // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 67-73

Англійська мова
Аналітичні статті. 2016 р.

 1. 1030 English grammar test guestions : [1030 граматичних запитань] // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 61-79.
 2. Acton W. Highly successful pronunciation teaching : [високоуспішне вивчення вимови] / W. Acton // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 9-13
 3. Alber R. Doing it differently: tips for teaching vocabulary : [робимо це по-різному: поради для вивчення лексики] / R. Alber // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 16-17.
 4. At the bank : [у банку] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 7. – С. 36-37.
 5. Balagura L. The holocaust - the tragedy of 20 century[голокост - трагедія 20 століття] / L. Balagura // English language & culture. – 2016. – December (№ 24). – С. 4-6.
 6. Bilenko L. British and American English : [англійський та американський варіант англійської мови] / L. Bilenko // English language & culture. – 2016. – November (№ 21). – С. 17-22.
 7. Bokhenska E. More democracy in education : [більше демократії в освіті] / E. Bokhenska // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 4-8.
 8. Christmas And New Year Holidays. 2 клас : [Різдво і новорічні канікули] // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 19-21.
 9. Demianchenko A. So many people so many characters : [скільки людей - стільки характерів] / A. Demianchenko // English language & culture. – 2016. – January (№ 2). – С. 21-23.
 10. Demianchenko L. Generation gap (grade 9) : [розрив поколінь (урок , 9 клас)] / L. Demianchenko // English language & culture. – 2016. – January (№ 2). – С. 6-8.
 11. Dudyk H. Countries and traditions : [країни та традиції] / H. Dudyk // English language & culture. – 2016. – March (№ 6). – С. 7-11.
 12. Environmental problems : [проблеми довкілля] // English language & culture. – 2016. – April (№ 7). – С. 15-28.
 13. Even teachers make mistakes : [навіть вчителі помиляються] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 5. – С. 2-4.
 14. Filatova O. Art of admiring summertime : school party : [мистецтво захоплюючого літа: шкільна вечірка] / Olena Filatova // English language & culture. – 2016. – June (№ 12). – С. 8-12.
 15. Gandzia I. V. Shopping for food : [покупка їжі] / I. V. Gandzia // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 6. – С. 31-32.
 16. Global English and the teaching of pronunciation : [навчання вимови] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 11. – С. 2-3.
 17. Haynes Kim Top 12 ways to increase student participation : [12 шляхів підвищення студентської активності] / Kim Haynes // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 10. – С. 12-14.
 18. Holovina S. Workshop: teaching grammar : [семінар: вивчаємо граматику] / S. Holovina // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 11. – С. 8-15.
 19. Hudoleeva T. Poet's destiny - Vasyl' Stus : [доля поета - Василь Стус] / T. Hudoleeva // English language & culture. – 2016. – December (№ 24). – С. 21-22.
 20. Hurs'ka N. Real relationships. Form 10 : [справжні відношення, 10 клас] / Natalia Hurs'ka // English language & culture. – 2016. – June (№ 11). – С. 16-20.
 21. Irregular verbs : [неправильні дієслова] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 10. – С. 2-11.
 22. It's fun to teach grammar : [вчити граматику - весело] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 9. – С. 4-5.
 23. Ivanova H. The last conguest. Level B1, B2 : [останнє підкорення, рівень В1, В2 (давня історія Англії)] / H. Ivanova, I. Ivanova // English language & culture. – 2016. – Oktober (№ 20). – С. 19-22.
 24. Ivanova H. They were making British history, too : [вони також створювали історію Британії] / Halyna Ivanova, Iryna Ivanova // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 9-12.
 25. Ivanova I. Let's celebrate! 2017 – the year of the rooster : [святкуймо 2017 рік - рік півня] / I. Ivanova // English language & culture. – 2016. – December (№ 23). – С. 5-20.
 26. Klymyshyna N. A. Modern traditions : [українські різдвяні традиції] / N. A. Klymyshyna // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 12. – С. 20-26.
 27. Kocherhina S. St. Patrick's day : [день св. Патріка] / S. Kocherhina // English language & culture. – 2016. – February (№ 4). – С. 17-19.
 28. Korin L. Drug education : [медична освіта] / L. Korin // English language & culture. – 2016. – January (№ 2). – С. 18-20.
 29. Kukshyn L. Old customs in the modern world : [старі традиції сучасного світу] / L. Kukshyn // English language & culture. – 2016. – March (№ 6). – С. 19-21.
 30. Lakishis N. Australia. Travelling around the country (Grade 9) : [Австралія. Подорож країною. 9 клас] / N. Lakishis // English language & culture. – 2016. – March № 5). – С. 22-25.
 31. Learning & memory. How do we remember and why do me often forget? : [навчання і пам'ять. Як ми запам'ятовуємо і чому часто забуваємо?] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 8. – С. 7-10.
 32. Levchuk T. Christmas traditions : [Різдвяні традиції] / T. Levchuk // English language & culture. – 2016. – December (№ 23). – С. 9-14.
 33. Levchuk T. Outstanding presidents of the USA : [видатні президенти США] / T. Levchuk // English language & culture. – 2016. – March (№ 5). – С. 12-15.
 34. Linchuk O. William Shakespeare : [Вільям Шекспір] / Olena Linchuk // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 26-28.
 35. Maidanyk L. Modern ukrainian music : [сучасна українська музика] / Liliia Maidanyk // English language & culture. – 2016. – September (№ 17). – С. 20-22.
 36. Marchuk O. Implementation of health-saving technologies at the English lessons : [реалізація здоров'язберігаючих технологій на уроках англійської мови] / O. Marchuk // English language & culture. – 2016. – November (№ 21). – С. 4-11.
 37. Medvedieva L. Welcome to the UK : [ласкаво просимо до Великобританії] / L. Medvedieva, O. Viniukova // English language & culture. – 2016. – March (№ 5). – С. 9-11.
 38. Medvedyeva L. Big cities of the UK, the USA and Ukraine : [великі міста Великобританії, США та України] / Larissa Medvedyeva, Oksana Vinyukova // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 13-25.
 39. Medvedyeva L. People we admire : [люди, якими ми захоплюємося] / Larica Medvedyeva, Oksana Vinyukova // English language & culture. – 2016. – June (№ 11). – С. 5-15.
 40. Mikhodul O. Tell a feary tale day (Februaury 26-th) : [день казки (26 лютого)] / O. Mikhodul // English language & culture. – 2016. – February (№ 3). – С. 22-23.
 41. Molotkova H. Getting around London : [подорож Лондоном] / H. Molotkova, S. Molotkova // English language & culture. – 2016. – April (№ 7). – С. 29-30.
 42. Oxford university : [Оксфордський університет] // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 1-4 (Дод.).
 43. Pylypenko K. Groundhog day (February 2-nd) : [день бабака (2 лютого)] / K. Pylypenko // English language & culture. – 2016. – February (№ 3). – С. 17-19.
 44. Royal family quiz : [вікторина за темою "Королівська родина"] // English language & culture. – 2016. – September (№ 17). – С. 4 (Дод.).
 45. Sarkisyan V. International mother language day (February 21-st) [міжнародний день рідної мови] / V. Sarkisyan // English language & culture. – 2016. – February (№ 3). – С. 20-21.
 46. Semenets M. In the world of cinematography : [у світі кінематографу] / M. Semenets // English language & culture. – 2016. – January (№ 1). – С. 5-7
 47. Shyshko I. Mother's day : [день матері] / I. Shyshko // English language & culture. – 2016. – March (№ 6). – С. 12-13.
 48. Sokyrko N. People and society. Volunteers : [люди і суспільство. Волонтери] / N. Sokyrko // English language & culture. – 2016. – January (№ 2). – С. 12-14.
 49. Starovoyt O. Eating habits in Great Britain (Grade 7) : [кулінарні традиції у Великій Британії (7 клас)] / O. Starovoyt // English language & culture. – 2016. – April (№ 8). – С. 10-13.
 50. Tarasova O. Landmarks of Ukrainian history : [пам'ятки української історії] / O. Tarasova // English language & culture. – 2016. – December (№ 24). – С. 14-20.
 51. Televna L. Brain ring (200 guestions und answers) : [брейн ринг (200 питань і відповідей)] / L. Televna // English language & culture. – 2016. – January (№ 1). – С. 16-26.
 52. Temperament & discipline : [темперамент і дисципліна] // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 13-15.
 53. Ternovskaya I. National character. Ukraine and Great Britain : [національний характер, Україна і Великобританія] / I. Ternovskaya // English language & culture. – 2016. – December (№ 24). – С. 7-13.
 54. The role of questions in teaching, thinking and learning : [роль запитань у навчанні та мисленні] // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 11. – С. 6-7.
 55. The Wild Swans : сценарій виховного заходу для учнів 4 класу з поглибленим вивченням іноземної мови на основі казки Г. Х. Андерсена «Дикі лебеді» // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 37-40.
 56. Valentine words : [лексика до дня св. Валентина] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – №1. – С. 34-35.
 57. What strategies can be used to increase memory? : [яку використати методику для покращення пам'яті?] // Англійська мова. Усе для репетитора. – 2016. – № 8. – С. 3-6.
 58. Zetlin M. 13 ways to teach yourself to be more confident : [13 шляхів навчитися бути більш впевненим] / M. Zetlin // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 11-12.
 59. Zhalo O. The heavenly hunred. Heroes do not die : [небесна сотня. Герої не вмирають] / O. Zhalo // English language & culture. – 2016. – November (№ 21). – С. 23-26.
 60. Авраменко Т. М. Are the really "Just so stories"? : [чи дійсно вони просто історії?: Позакласний захід за творчістю Р. Кіплінга] / Т. М. Авраменко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 109-111.
 61. Анохіна Л. Зустріч із Санта Клаусом : план-конспект відкритого уроку в 2-му класі / Л. Анохіна // English language & culture. – 2016. – December (№ 23). – С. 21-27.
 62. Антоненко С. М. Music in our life (8 form) : [музика в нашому житті: урок, 8 клас] / С. М. Антоненко // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 11.
 63. Апончук Т. В. Сценарії казок для шкільного театру в початкових класах / Т. В. Апончук // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 73-78.
 64. Апончук Т. В. У зоопарку, 4 клас / Т. В. Апончук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 11. – С. 16-17.
 65. Апончук Т. В. Формування усної мовленнєвої компетенції в початкових класах / Т. В. Апончук // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 60-65.
 66. Апончук Т. В. Цикл уроків за темою "Зовнішність" (2 клас) / Т. В. Апончук // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 21-30.
 67. Асєєва Н. В. Painting and famous painters : [живопис та відомі художники] / Н. В. Асєєва // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 32-44.
 68. Асєєва Н. В. Painting and famous painters : [картини і відомі художники] / Н. В. Асєєва // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 52-60.
 69. Бабенко Н. А. 1030 English grammar test guestions : [1030 граматичних тестів з англійської] / Н. А. Бабенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 83-111.
 70. Бабенко Н. А. Омофоны / Н. А. Бабенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 52-55.
 71. Банах Ю. О. Science : [наука] / Ю. О. Банах // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 25-27.
 72. Банах Ю. О. Teaching the basics of phonetics : [вивчення основ фонетики] / Ю. О. Банах // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 13-19.
 73. Барвинська О. О. Природа і довкілля (11 клас) / О. О. Барвинська // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 52-57.
 74. Бардашевська І. С. Вправи і тексти для аудіювання та роботи над вимовою / І. С. Бардашевська // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 12-17.
 75. Басова І. М. Family relationships : [сімейні відносини] / І. М. Басова // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 74-76.
 76. Безвіконний І. К. Nature protection : [охорона природи] / І. К. Безвіконний, Ю. А. Латкіна // Англійська мова та література. – 2016. – № 13/14. – С. 17-19.
 77. Безвін Ю. Г. Система вправ для формування соціокультурної компетентності у майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проекту / Ю. Г. Безвін // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 36-41
 78. Білоус О. С. У лікаря : [урок] / О. С. Білоус // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 45-47.
 79. Бліщ Н. Г. Computers and electronic devices in our everyday life / Н. Г. Бліщ // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 31-33.
 80. Бойко Н. П. Іграшки. Цикл уроків, 1 клас / Н. П. Бойко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 11. – С. 18-32.
 81. Бойко О. М. Мої захоплення (5 клас, за підручником О. Д. Карп'юк) / О. М. Бойко // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 16-19.
 82. Бойко О. М. Технологія веб-квест як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів / О. М. Бойко // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 20-25
 83. Боймиструк Н. В. Англомовні країни (8 клас) / Н. В. Боймиструк // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 67-68.
 84. Бондарець О. Г. Christmas party (5 form) : [Різдвяне свято: сценарій для 5 класу] / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 7-10.
 85. Бондарець О. Г. Merry Christmas! : [веселого Різдва: свято у школі] / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 24-28.
 86. Бондарець О. Г. We love English (4 form) : [ми любимо англійську мову, 4 клас] / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 75-79.
 87. Бондарець О. Г. Лінійка до відкриття тижня англійської мови у школі / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 39-40.
 88. Бондарець О. Г. Різдвяні традиції України і Великобританії (7-8 класи) / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 20-23.
 89. Бондарець О. Г. Сімейні стосунки(цикл уроків, 11 клас) / О. Г. Бондарець // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 10-20.
 90. Брижко Н. Travelling and transport. 4-й клас : [подорожі та транспорт] / Наталія Брижко // English language & culture. – 2016. – June (№ 12). – С. 2-4 (Дод.).
 91. Бугайчук Н. Аліса в країні чудес. Англійська мова. 1 клас / Н. Бугайчук, Н. Українець // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 38-40.
 92. Бутенко Ю. В. Culture clip. National parks : [національні парки Англії та України] / Ю. В. Бутенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 61-65.
 93. Бутенко Ю. В. Virtual magazine "Earth day" :[віртуальний магазин "День Землі"] / Ю. В. Бутенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 72-74.
 94. Бушакова О. В. Вільям Шекспір - видатний англійський драматург доби Відродження. Сонети В. Шекспіра (8 клас, інтегрований урок: світова література та англійська мова) / О. В. Бушакова, О. Г. Красницька // Англійська мова та література. – 2016. – № 9. – С. 14-22.
 95. Вальченко В. В. Traditional food in Great Britain (7 form) [традиційна кухня Великобританії (уроки: 7 клас, 10 клас)] / В. В. Вальченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 83-90.
 96. Василенко Т. П. Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 37-41
 97. Вдовенко Н. О. Дозвілля. Уведення нових лексичних одиниць (3 клас) / Н. О. Вдовенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 23-24.
 98. Вдовенко Н. О. Життя давніх єгиптян. Папірус (4 клас, розвиток навичок читання) / Н. О. Вдовенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 102-103.
 99. Венедіктова І. Чому люди ведуть блоги? Урок для 10-го класу / І. Венедіктова // English language & culture. – 2016. – July (№ 14). – С. 4-5.
 100. Веселовська О. В. Clothes. 2 клас : [одяг] / О. В. Веселовська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 24-25.
 101. Веселовська О. В. Seasons in our life : [пори року в нашому житті] / О. В. Веселовська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 10. – С. 18.
 102. Власенко А. Формування комунікативних навичок молодших школярів через використання сучасних технологій на уроці англійської мови / Анна Власенко // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 16-18
 103. Вовщук Л. В. Україна та міжнародні організації світу (інтегрований урок: географія, англійська мова, історія) / Л. В. Вовщук, Л. Я. Сенько, С. Л. Бабій // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 16-31.
 104. Войтюк В. The Christmas spirit : позакласний захід для 8-го класу : [Різдвяний дух] / В. Войтюк // English language & culture. – 2016. – December (№ 23). – С. 15-20.
 105. Войтюк Т. М. English with Pleasure (5–6 forms) : [англійська мова із задоволенням] / Т. М. Войтюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 93-96.
 106. Воловик Т. В. Приготування їжі (5 клас) / Т. В. Воловик // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 17-18.
 107. Володько А. М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів / А. М. Володько // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 25-29
 108. Всеукраїнська учнівська олімпіада. IV етап. Завдання для учнів 11-го класу. Ч. 2 // English language & culture. – 2016. – July ( № 14). – С. 15-20.
 109. Гаврилова С. В. A tour around London (lesson-excursion) : [подорож Лондоном: урок-екскурсія] / С. В. Гаврилова // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 62-66.
 110. гаврилова С. В. Family portrait gallery : [сімейна портретна галерея] / С. В. гаврилова // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 19-22.
 111. Гаврилюк І. А. Meals in Britain : [звичаї в Британії] / І. А. Гаврилюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 34-38
 112. гаврилюк І. А. Винаходи та винахідники. Генії ХХ століття (11 клас) / І. А. гаврилюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 15-18
 113. Гаврилюк І. А. Ти рідна матінко моя, Україно! : [урок] / І. А. Гаврилюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 14-18
 114. Гаврілова С. В. Food around the world : [кухня народів світу] / С. В. Гаврілова // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 37-42.
 115. Гаврілова С. В. Poetry saloon "A woman, love and spring" (7-9 forms) : [поетичний салон "Жінка, кохання і весна" (7-9 класи)] / С. В. Гаврілова // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 112-119.
 116. Гаврілова С. В. Real friendship : урок-психологічний тренінг : [справжня дружба] / С. В. Гаврілова // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 50-54.
 117. Гаврілова С. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках / С. В. Гаврілова // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 55-62
 118. Гайдамака Т. М. Тема "Weather. Clothes" (5 клас) : [тема "Погода, одежа" : урок] / Т. М. Гайдамака // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 32-50.
 119. Гандзюк Т. Історія американської демократії. Найвідоміші американські президенти. Країнознавство (США), 11 клас / Тетяна Гандзюк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 18-19.
 120. Гапєєв Л. В. 2016-й оголошено роком англійської мови в Україні / Л. В. Гапєєв // Історія та правознавство. – 2016. – № 3. – С. 21-23.
 121. Гвоздєва Н. Урок-екскурсія в країну чудес. (Льюіс Керол "Аліса в країні чудес"). Англійська мова. 6 клас / Наталія Гвоздєва // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 37-40.
 122. Геловін // English language & culture. – 2016. – September (№ 18). – С. 4-25.
 123. Герасименко Н. The beatles 4ever : [Бітлз]. Англійська мова. 9 клас / Н. Герасименко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 46-52.
 124. Гетьман Г. How to make gingerbread? Як готують пряники? : бінарний урок англійської мови та трудового навчання у 4-му класі / Г. Гетьман, Ю. Гуль, Т. Желізко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 34-36.
 125. Гладун О. Використання краєзнавчої інформації як мотиваційного засобу при навчанні англійської мови / О. Гладун // Педагогічна думка. – 2016. – № 4. – С. 57-59
 126. Глинянчук І. Б. Моя улюблена пора року. 1 клас / І. Б. Глинянчук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 7.
 127. Говорун Л. А. Кімната моєї мрії. 3 клас / Л. А. Говорун // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 16-18.
 128. Гончаренко І. В. Професії членів родини (5 клас) / І. В. Гончаренко // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 15-16.
 129. Гончарова А. І. Організаційно-педагогічні умови співробітництва вчителя та учнів на уроках англійської мови / А. І. Гончарова // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 66-82.
 130. Горбач О. Global problems of the humanity. Is there is a way out? : [глобальні проблеми людства. Чи є вихід?] : майстер-клас із підготовки тематичного проекту для старшокласників / Ольга Горбач // English language & culture. – 2016. – October (№ 19). – С. 15-18.
 131. Гордевська Т. В. European Christmas Fireworks : [Різдвяний феєрверк в Європі] / Т. В. Гордевська // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 37-39.
 132. Горностай Т. Image. Англійська мова. 9 клас / Т. Горностай // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 29-31.
 133. Грицюк Л. В. Choosing the future profession (9 клас, за підручником О. Д. Карп'юк) : [вибір майбутньої професії] / Л. В. Грицюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 70-73
 134. Грищук Л. М. Women's day (8-9 forms) : [жіночий день (8-9 класи)] / Л. М. Грищук // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 74-76.
 135. Громлюк І. Найбільший урок англійської мови у світі / Ілона Громлюк // English language & culture. – 2016. – June (№ 11). – С. 30-33.
 136. Громлюк І. Як конкістадори з індіанцями гралися : [штати США] / Ілона Громлюк // English language & culture. – 2016. – July ( № 13). – С. 21-22; English language & culture. – 2016. – July ( № 14). – С. 21-22.
 137. Грубізна І. Ф. Lady Di - unknown facts : [Леді Ді - навідомі факти] / І. Ф. Грубізна // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 48-55
 138. Губенко О. В. Тварини. 1 клас / О. В. Губенко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 22-23.
 139. Гумен С. М. Famous ukrainian writers (8 клас, бінарний урок з української літератури та англійської мови) : [видатні українські письменники] / С. М. Гумен, Л. М. Войтовець // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 37-42.
 140. Гумен С. М. Healthy lifestyle : [здоровий спосіб життя: урок] / С. М. Гумен // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 6-11.
 141. Давиденко І. Англійська граматика у формулах / І. Давиденко // English language & culture. – 2016. – April (№ 8). – С. 4-7.
 142. Демченко Т. М. Зовнішність. Частини тіла / Т. М. Демченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 11-14.
 143. Дзівак Г. Приготування страв : [урок англійської мови: 8 клас] / Галина Дзівак // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 48-50.
 144. Діненко З. Л. Free time : [вільний час]. Відкритий урок з англійської мови (4-й клас) / З. Л. Діненко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 18-21.
 145. Добровольська О. Б. Ігри на уроках англійської мови в молодших класах / О. Б. Добровольська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 45-47.
 146. Добровольська О. Б. Новорічне Свято / О. Б. Добровольська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 32-36
 147. Дорофеєва Л. Г. The magic mirror (казкова вистава) : [чарівне зеркало] / Л. Г. Дорофеєва // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 72-75.
 148. Дорофеєва Л. Г. Незнайко на уроці англійської мови / Л. Г. Дорофеєва // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 20-24.
 149. Дорофеєва Л. Г. Одяг (6 клас) / Л. Г. Дорофеєва // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 45-49.
 150. Дубок М. Ю. Комп'ютерна програма "Аналіз і синтез continuous форм англійського дієслова": із досвіду розробки й використання / М. Ю. Дубок // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 47-52
 151. Дуб'янська О. Г. Junk food (10 form) : [шкідлива їжа: урок, 10 клас] / О. Г. Дуб'янська // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 43-48.
 152. Дуленчук У. A day with my family : lesson in the 6-th form : [день у колі сім'ї : урок , 6 клас] / У. Дуленчук // English language & culture. – 2016. – November (№ 21). – С. 27-33.
 153. Дуленчук У. Thanksgiving day : [день подяки: урок] / У. Дуленчук // English language & culture. – 2016. – Oktober (№ 20). – С. 16-18.
 154. Дуленчук У. Д. У зоопарку "АВС" / У. Д. Дуленчук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 3. – С. 45-47
 155. Дурманова В. Г. I have got a flat. 3 клас : [моя кімната] / В. Г. Дурманова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 10. – С. 19-26.
 156. Жирна І. М. Віртуальна подорож у країну тварин : [урок] / І. М. Жирна // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 28-31
 157. Жубинська М. Світ професій : урок з англійської мови в 9-му класі / М. Жубинська // English language & culture. – 2016. – May (№ 10). – С. 6-9.
 158. Заєць Р. Використання французьких запозичень у сучасній англійській мові на тему "Food". Англійська мова, 5 клас / Р. Заєць // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 6. – С. 22-24.
 159. Зайцева В. А. ABC party (урок-гра) / В. А. Зайцева // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 20-22.
 160. Заліська О. М. Sightseeng in London (5 form) : [визначні місця Лондона, 5 клас] / О. М. Заліська // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 58-61.
 161. Запорожець О. М. Sport. Sport in Britain / О. М. Запорожець // Все для вчителя. – 2016. – № 1. – С. 24-27.
 162. Запорожець О. М. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / О. М. Запорожець // Все для вчителя. – 2016. – № 1. – С. 28-31.
 163. Зарбі Т. О. The royal family : [королівська сім'я] (11 клас, бінарний урок з англійської мови та країнознавства з використанням ікт) / Т. О. Зарбі, І. М. Примаченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 91-95.
 164. Захарченко А. О. Складна та докучлива граматика + захоплива гра = цікавий та розвивальний урок / А. О. Захарченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 3. – С. 36-44.
 165. Зеньковець О. Геніальні люди свого часу. Леонардо да Вінчі / О. Зеньковець // English language & culture. – 2016. – July (№ 14). – С. 2-5.
 166. Зінукова Н. В. Acquiring translation and interpreting competences: integrated approach : [надбання компетентності у письмовому та усному перекладі: комплексний підхід] / Н. В. Зінукова // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 18-24
 167. Зубова В. В. The days of the week. School subjects : [дні тижня, шкільні предмети: урок, 3 клас] / В. В. Зубова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 27-28.
 168. Зубова В. В. Календарно-тематичне планування. 3 клас / В. В. Зубова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 8. – С. 13-36.
 169. Ивахненко А. С. Health and body care. Modal verbs (7 form) : [турбота про своє здоров'я: модальні дієслова (7 клас)] / А. С. Ивахненко // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 22-24.
 170. Іванченко Л. Shakespeare is alive. He is immortal : [Шекспір живий. Він безсмертний]. Англійська мова, 9 клас / Лариса Іванченко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 33-36.
 171. Іщук А. П. Environmental problems (level pre intermediate) : [проблеми довкілля] / А. П. Іщук // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 9-14.
 172. Казачінер О. С. Подорож до країни англійської фонетики / О. С. Казачінер // Англійська мова та література. – 2016. – № 10/11. – С. 22-40.
 173. Казьміна В. М. Навчання учнів спілкування на середньому етапі / В. М. Казьміна, Н. В. Нікітченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 2-6
 174. Каленюк Я. Подорож містом. Напрям руху. Англійська мова. 5 клас / Яна Каленюк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 47-51.
 175. Калуєва С. Одяг. Мода. Англійська мова, 7 клас / Світлана Калуєва // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 20-23.
 176. Карасевич О. Г. З досвіду проведення англомовного літнього табору / О. Г. Карасевич // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 83-86.
 177. Качур В. The world of painting [світ живопису] : урок англійської мови в 10-му класі / Владислав Качур // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 11-15.
 178. Кашуба Н. Б. The apple of discord : [яблуко розбрату] / Н. Б. Кашуба // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 97-99.
 179. Кириченко А. М. Життєві історії (9 клас) / А. М. Кириченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 15-17.
 180. Клименко С. І. Tea's day : [день чаю] / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 31-32.
 181. Клименко С. І. Thanksgiving day : [день подяки] / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 10. – С. 29-30.
 182. Клименко С. І. Тест 1 (1 клас, за підручником О. Карп’юк) / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 9-10.
 183. Клименко С. І. Тест 2 (1 клас, за підручником О. Карп’юк) / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 11-12.
 184. Клименко С. І. Тест 3 (1 клас, за підручником О. Карп’юк) / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 13-14.
 185. Клименко С. І. Фрагмент уроку читання з теми "Tongue Twisters" : [скоромовки] / С. І. Клименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 37.
 186. Кмитюк О. М. Використання римівок на різну тематику (7 клас) / О. М. Кмитюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 21-22.
 187. Кобеза М. С. Захоплення (7 клас) / М. С. Кобеза // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 27-29.
 188. Коваленко В. П. The beautiful city of Oxford. Oxford for teachers and students (9 form) : [прекрасне місто Оксфорд. Оксфорд для навчання та студентів] / В. П. Коваленко // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 30-35.
 189. Коваленко-Будянська О. В. The world landmarks (7 form) : [у світі пам'яток] / О. В. Коваленко-Будянська // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 28-30.
 190. Коваленко-Будянська О. В. Підсумковий урок. 1 клас / О. В. Коваленко-Будянська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 29-31.
 191. Ковальчук О. О. Позакласна робота як частина вивчення англійської мови у старших класах / О. О. Ковальчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 32-35.
 192. Коземко Е. Політика в моєму житті : урок англійської мови в 10 класі / Е. Коземко // English language & culture. – 2016. – May (№ 10). – С. 13-16.
 193. Комарницька О. Е. Camping out (рок читання, 5 клас, за підручником А. Несвіт) : [ночівля під відкритим небом] / О. Е. Комарницька // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 26-29.
 194. Комарницька О. Е. Національно-патріотичне виховання на уроках англійської мови / О. Е. Комарницька // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 4-8
 195. Комарова Л. В. We are ukrainians : [ми - українці: урок] / Л. В. Комарова // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 23-26.
 196. Кондратюк І. Г. Особливості використання ІКТ та можливостей Інтернет / І. Г. Кондратюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 4-12
 197. Конкіна О. Ю. Проектування та реалізація діяльнісної технології навчання / О. Ю. Конкіна, Л. Г. Соколова // Англійська мова та література. – 2016. – № 10/11. – С. 47-65; Англійська мова та література. – 2016. – 13/14. – С. 48-69
 198. Коновалова С. М. In the librari. English-spearing writers / С. М. Коновалова // Все для вчителя. – 2016. – № 1. – С. 34-36.
 199. Копитова Л. Ф. Creative English : [граматичні ігри та завдання] / Л. Ф. Копитова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 8. – С. 44-47.
 200. Корінчак А. М. Моя іграшка : [урок, 2 клас] / А. М. Корінчак // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 27.
 201. Корінь І. М. My toys : [мої іграшки] / І. М. Корінь // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 31-33
 202. Корнієнко О. М. On the farm. Domestic animals (3 form) : [свійські тварини, 3 клас] / О. М. Корнієнко // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 25-27.
 203. Корнієнко О. М. On the farm. Domestic animals. 3 клас : [на фермі, домашні тварини] / О. М. Корнієнко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 34-36.
 204. Корнієнко О. М. Якого кольору наш одяг? (1 клас) / О. М. Корнієнко // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 58-59.
 205. Корнієнко О. М. Якого кольору наш одяг? 1 клас / О. М. Корнієнко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 34-35.
 206. Корш Н. В. Развитие навыков монологической речи учащихся 5-7 классов общеобразовательной школы / Н. В. Корш // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 5-12.
 207. Коханова Н. Ю. Вірші : [англійська абетка] / Н. Ю. Коханова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 30.
 208. Кохно В. В. Ляльковий театр (4-7 класи) / В. В. Кохно // Англійська мова та література. – 2016. – № 12. – С. 29-30.
 209. Кравченко В. В. Shevchenko in our heart (усний літературний журнал) / В. В. Кравченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 77-79.
 210. Кравченко В. В. Аудіювання — засіб і мета навчання іноземної мови / В. В. Кравченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 60-79.
 211. Кравченко В. В. План роботи літнього мовного табору / В. В. Кравченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 10/11. – С. 66-69.
 212. Кравченко Г. Глобальні соціальні мережі та користування мобільними телефонами. Написання "For and aganst essay". Англійська мова. 11 клас : [за і проти есе] / Г. Кравченко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 26-28.
 213. Кравченко І. М. Edmodo — соціальна мережа для навчання / І. М. Кравченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 90-92.
 214. Кравченко О. В. Англійська література вікторіанської доби (11 клас) : [урок за романом Шарлотти Бронте "Джейн Ейр"] / О. В. Кравченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 15-17
 215. Кравчук І. М. Holidays and celebrations (4 form) : [канікули. 4 клас] / І. М. Кравчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 24-26.
 216. Кравчук Н. My favorite toy = Моя улюблена іграшка : урок англійської мови у 2-му класі / Н. Кравчук // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 32-34.
 217. Кресан Н. П. Вибір професії (10 клас, за підручником О. Карп'юк) / Н. П. Кресан // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 30-31.
 218. Крюкова С. В. Countries and flags : [країни та прапори : урок в 3 класі] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 12. – С. 26-28.
 219. Крюкова С. В. Fairy tale party (для учнів початкових класів) : [казкова вечірка] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 33-39.
 220. Крюкова С. В. Home, sweet home (3 form) : [дім, милий дім (3 клас)] / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 48-51.
 221. Крюкова С. В. Основні критерії поетичного перекладу на основі творів Роберта Бернса / С. В. Крюкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 25-36
 222. Кубікова С. Prominent British writers and poets : [видатні англійські письменники та поети]. Англійська мова, 8 клас / Світлана Кубікова // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 53-54.
 223. Кузнєцова Н. Ю. Quiz party "Around the UK" : [вікторина "Подорож Великобританією"] / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 94-99.
 224. Кузнєцова Н. Ю. Robin Hood : [Робін Гуд] / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 66-68.
 225. Кузнєцова Н. Ю. Someone to Love : [любити когось] / Н. Ю. Кузнєцова // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 103-104.
 226. Кулигіна Т. Технології навчання писемного мовлення на уроках англійської мови в старшій школі / Т. Кулигіна // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 4-8
 227. Кулікова Л. О. Дні тижня. Навчальні предмети / Л. О. Кулікова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 8-10.
 228. Кулікова Л. О. Зима. Зимовий одяг (3 клас) / Л. О. Кулікова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 16-17.
 229. Куліш О. Подорож по Великій Британії. 8 клас / О. Куліш // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 20-21.
 230. Курило Л. В. Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей / Л. В. Курило // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 18-23
 231. Кухарчук К. Careers. Job. Interviews : [робота, професії: урок в 10 класі] / К. Кухарчук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 42-45.
 232. Кушвид О. Г. Навчання аудіювання на уроках англійської мови в 6 класі загальноосвітньої школи / О. Г. Кушвид // Англійська мова та література. – 2016. – № 10/11. – С. 4-19.
 233. Лазаренко В. Г. All seasons are beautiful. 3-4 клас : [всі пори року прекрасні] / В. Г. Лазаренко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 38-39.
 234. Ланько О. С. Шкільне навчання в інших країнах / О. С. Ланько, О. Д. Пономаренко, Д. П. Пошольченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 2-5.
 235. Ларіна О. We are proud of Ukraine! : [ми пишаємося Україною] / Олена Ларіна // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 59-62.
 236. Ларіна О. Наука і технічний прогрес. Винаходи та винахідники / О. Ларіна // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 32-37.
 237. Латій О. О. Scotland: a country in a country : [Шотландія: країна в країні] / О. О. Латій // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 44-60
 238. Лебедюк В. В. Наша планета Земля. Проблеми навколишнього середовища у світі (7 клас) / В. В. Лебедюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 7-11.
 239. Лимар Л. Е. Календарно-тематичне планування уроків (6 клас, за підручником Л. Калініної та І. Самойлюкевич, поглиблений рівень з робочим зошитом до підручника) / Л. Е. Лимар // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 8-23.
 240. Лисенко О. С. Множина іменників (2 клас) / О. С. Лисенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 24-26.
 241. Литвишко С. А. Водні ресурси України. 8 клас : бінарний урок / С. А. Литвишко, Л. П. Прокіпець // Географія. – 2016. – № 15/16. – С. 67-71
 242. Лінчук О. Abraham Lincoln didn't quit : [Авраам Лінкольн] / О. Лінчук // English language & culture. – 2016. – July (№ 13) . – С. 23-24.
 243. Лінчук О. The bridge that was built by one finger : [міст, який був побудований одним пальцем (Бруклінський)] / О. Лінчук // English language & culture. – 2016. – July (№ 13) . – С. 25-27.
 244. Літній англомовний табір - креатив і задоволення (з досвіду роботи) / А. Захарченко, І. Пасечнік, О. Душило [та ін.] // English language & culture. – 2016. – May (№ 9). – С. 7-14.
 245. Логвиненко Н. М. Лінгвокультурологічні особливості англійських топонімів у творах письменників-романтиків XIX ст. / Н. М. Логвиненко // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 2-4.
 246. Локшина Р. Долаємо мовні бар'єри : контрольні роботи з хімії з технічним перекладом англійською мовою, 7-й клас / Руслана Локшина, Наталія Бушина, Віра Сомик // Хімія. – 2016. – Серпень (№ 8). – С. 14-47
 247. Локшина Р. О. Річна контрольна робота з хімії. 7 клас : з технічним перекладом англійською мовою / Р. О. Локшина, Н. М. Бушина, Н. М. Сомик // Хімія. – 2016. – № 19/20. – С. 40-48
 248. Локшина Р. О. Семестрова контрольна робота з хімії. 7 клас : з технічним перекладом англійською мовою / Р. О. Локшина, Н. М. Бушина // Хімія. – 2016. – № 3/4. – С. 54-62
 249. Любченко О. М. Harvard : [Гарвард] / О. М. Любченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 22-23.
 250. Любченко О. М. Massachusetts institute of technology : [Массачусетський технологічний інститут] / О. М. Любченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 19-20.
 251. Любченко О. М. The university of Cambridge : [Кембріджський університет] / О. М. Любченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 18-19.
 252. Льохіна Н. В. The smartest : [найрозумніший] / Н. В. Льохіна // Англійська мова та література. – 2016. – № 6. – С. 25-35
 253. Магомедова Т. Д. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (10 клас, урок з англійської мови та географії) : [Великобританія та Північна Ірландія] / Т. Д. Магомедова, С. І. Коваленко // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 13-21.
 254. Мазепа Л. М. Яскраві уроки англійської мови у початковій школі / Л. М. Мазепа // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 96-98.
 255. Майданюк А. Англійську вивчаю - різні професії знаю : матеріал для узагальнення знань з теми "Професії, види діяльності людини" / А. Майданюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 4. – С. 26-29.
 256. Македон В. Music is our life : lesson plan for the 8 form : [музика в нашому житті: план уроку для 8 класу] / В. Македон // English language & culture. – 2016. – Oktober (№ 20). – С. 10-11.
 257. Малаш О. Мій дім. Моя кімната : урок для 2-го класу / Ольга Малаш // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 2-8 (Дод.).
 258. Малина В. Г. Sport and games : [спорт та ігри] / В. Г. Малина // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 18-20.
 259. Малина В. Г. У гостях у Меррі Поппінс. 4 клас / В. Г. Малина // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 28-29.
 260. Маловічко А. В. Кольори веселки. 1 клас / А. В. Маловічко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 21-22.
 261. Мартиненко О. Є. Критерії відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання / О. Є. Мартиненко // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 40-47
 262. Мартинюк Л. В. Meet my family : [моя сім'я] / Л. В. Мартинюк // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 27-37.
 263. Марчук О. Л. Вікторина "Ти знаєш Велику Британію?" (4 клас) / О. Л. Марчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 13/14. – С. 28-29.
 264. Марчук О. Л. Свято алфавіту (1 клас) / О. Л. Марчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 46-47.
 265. Матат Д. Живе спілкування : [мовні табори] / Д. Матат // Освіта України. – 2016. – 24 жовтня (№ 41-42). – С. 6-7.
 266. Матвієнко Т. С. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови / Т. С. Матвієнко // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 9-11.
 267. Медніс І. Telling Great Britain about Shevchenko. Англійська мова, 11 клас : [розповідаючи Великій Британії про Шевченка] / Інга Медніс // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 53-58.
 268. Медніс І. І. Choosing a career (10 form) : [вибір професії (10 клас)] / І. І. Медніс // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 39-40.
 269. Медніс І. І. Summer jobs (10 form) : [робота в літній період: урок, 10 клас] / І. І. Медніс // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 49-51.
 270. Медніс І. І. З досвіду проведення тижня англійської мови в рамках роботи шкільного Євроклубу / І. І. Медніс // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 41-51.
 271. Мерзлюк О. Сценарій новорічної казки "Лускунчик". Англійська мова, позакласний захід, 2 клас / О. Мерзлюк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 6. – С. 40-42.
 272. Мечет К. О. Позакласна робота з іноземної мови як стимулювальний засіб поглиблення знань учнів / К. О. Мечет // Англійська мова та література. – 2016. – № 15. – С. 32-35.
 273. Мигаль С. Г. Моє місто - частина України (4 клас) / С. Г. Мигаль // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 70-72.
 274. Мирошниченко Є. Ю. "Пан Коцький" для лялькового театру / Є. Ю. Мирошниченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 34-37.
 275. Мисливець Т. І. Музика в нашому житті (8 клас) / Т. І. Мисливець // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 12-14.
 276. Митарчук Т. Listening, speaking and writing are of equal importance : [слухання, говоріння, письмо - однаково важливі]. 9 клас / Т. Митарчук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 18-19.
 277. Митник О. Міркуємо логічно - говоримо правильно : розвиток мислення на уроках аглійської мови / О. Митник, Ю. Грабовська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 3. – С. 20-22.
 278. Міндер-Дударєва Т. Ми - європейці. Англійська мова. 3 клас / Т. Міндер-Дударєва // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 32-33.
 279. Мірошниченко О. А. Listening tests. 4 form : [тести для 4 класу] / О. А. Мірошниченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 15-22.
 280. Мірошниченко О. А. Новий Рік та Різдво Христове в Україні. 3 клас / О. А. Мірошниченко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 22-28.
 281. Мічуріна Т. В. Особливості використання проектної технології в початковій школі / Т. В. Мічуріна // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 52-54
 282. Мололкіна О. В. Подорожуємо: написання твору (6 клас, за підручником О. Д. Карп'юк) / О. В. Мололкіна // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 30-31.
 283. Мороз І. М. Запрошуємо до України (8 клас) / І. М. Мороз // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 32-36.
 284. Москалець Л. І. My house. My flat : [мій дім, моя квартира] / Л. І. Москалець // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 16-27
 285. Мунтяну Г. У зоопарку. 2-й клас / Галина Мунтяну // English language & culture. – 2016. – June (№ 12). – С. 5-7.
 286. Мурашко О. П. Mass media. TV. Film genres (9 form) : [змі, телебачення, жанри кіно] / О. П. Мурашко // Англійська мова та література. – 2016. – № 12. – С. 14-17.
 287. На допомогу вчителю // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 6-8.
 288. Назарук М. Shakespeare birthday party : cript of the party for the high school students : [сценарій вечора, присвяченого Шекспіру для студентів внз] / М. Назарук // English language & culture. – 2016. – November (№ 22). – С. 7-25.
 289. Нестеренко О. Кінематограф. Кінонагороди. Англійська мова, 11 клас / О. Нестеренко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 37-39.
 290. Нестерова А. Ф. In the world of tales : [у світі казок] / А. Ф. Нестерова // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 70-71.
 291. Нестерова А. Ф. Literature of English speaking countries (8-9 forms) : [література англомовних країн (8-9 класи)] / А. Ф. Нестерова // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 17-19.
 292. Низенко К. М. Testing vocabulary skills : [перевірка словникового запасу] / К. М. Низенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 40-51.
 293. Низенко К. М. Стосунки в сім'ї. Проблеми у спілкуванні батьків та дітей (11 клас, за підручником О. Карп'юк) / К. М. Низенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 15. – С. 5-10.
 294. Нікіфорова Ю. Збірка текстів для аудіювання / Ю. Нікіфорова // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 6. – С. 52-59.
 295. Новак О. Famous people of Great Britain : [видатні люди Великобританії: урок, 8 клас] / Оксана Новак // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 43-47.
 296. Новак О. Англомовні країни. Сполучені Штати Америки. Англійська мова, 7 клас / Оксана Новак // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 41-46.
 297. Ноздрачова О. Г. How a book changed my life : [як книга змінила моє життя] / О. Г. Ноздрачова // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 7-9.
 298. Ноздрачова О. Г. Використання інфографіки у викладанні англійської мови / О. Г. Ноздрачова // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 7-8.
 299. Огороднічук Л. П. Сценарій казки “Gingerbread Girl” : ["Пряникова дівчинка"] / Л. П. Огороднічук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 41-43.
 300. Огороднічук Л. П. Шляхи формування соціального досвіду учнів в умовах полілінгвального середовища / Л. П. Огороднічук // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 3-5
 301. Олексієнко І. А. Let's travel around the English-speaking world (8-9 form) : [подорожуймо англомовними країнами] / І. А. Олексієнко // Англійська мова та література. – 2016. – № 13/14. – С. 30-33.
 302. Оновлена програма зно з англійської мови // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 17-36.
 303. Онопрієнко Л. Г. Роль гри під час вивчення англійської мови в початковій школі / Л. Г. Онопрієнко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 39-42.
 304. Осадча Н. В. Структура курсу за вибором "Країнознавство" та формування лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні в учнів профільної школи / Н. В. Осадча // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 11-17
 305. Осолодкова О. М. Вчимося бути гідами (2 клас) / О. М. Осолодкова, І. Хорошковас // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 39-42.
 306. Павленко Г. Є. Money (7 клас) : [гроші] / Г. Є. Павленко // Англійська мова та література. – 2016. – № 13/14. – С. 9-13.
 307. Павленко О. Б. Nature. Animal world (цикл уроків для 9 класу) : [природа, світ тварин] / О. Б. Павленко // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 43-54.
 308. Панкратенкова О. М. Нестандартний урок як засіб формування соціокультурного виховання учнів / О. М. Панкратенкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 15. – С. 21-31.
 309. Панкратенкова О. М. Нестандартний урок як засіб формування соціокультурного виховання учнів / О. М. Панкратенкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 104-108
 310. Панкратенкова О. М. Різдвяні традиції. Члени родини / О. М. Панкратенкова // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 23-24.
 311. Пасічник Л. What do you know about the USA? : [що ви знаєте про США?] / Л. Пасічник // English language & culture. – 2016. – July (№ 13) . – С. 18-22.
 312. Пасько Н. С. Studying abroad : [навчання за кордоном] / Н. С. Пасько // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 56-60.
 313. Пащенко А. Магія кар'єри : комплекс уроків з англійської мови в 9-му класі / Алла Пащенко // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 1-8 (Дод.).
 314. Пелещак А. А. Hobbies and interests (5 form) : [захоплення та інтереси (5 клас)] / А. А. Пелещак // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 20-22.
 315. Пелещак А. А. New year's party! : [новорічна вечірка] / А. А. Пелещак // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 29-32.
 316. Пилипчук Н. "Welcome to London". Англійська мова. 4-5 клас : [ласкаво просимо до Лондона] / Ніла Пилипчук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 58-62.
 317. Писанко М. Л. Аналіз елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю / М. Л. Писанко // Іноземні мови. – 2016. – № 4. – С. 3-11
 318. Підгорна А. І. Holidays in the USA : [свята в Америці] / А. І. Підгорна // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 91-93.
 319. Плаксіна Л. Використання французьких запозичень у сучасній англійській мові. Історичні аспекти французьких запозичень в англійській мові / Л. Плаксіна // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 50-55
 320. Подобєд М. Б. Організація роботи конференції із зарубіжними партнерами / М. Б. Подобєд // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 56-58.
 321. Подобєд М. Б. Особливості лексики В. Шекспіра в сонетах, присвячених "смаглявій дамі" / М. Б. Подобєд // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 18-21.
 322. Подоляк Т. В. Навчання етики дискусійного спілкування на уроках / Т. В. Подоляк // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 9-11.
 323. Подоляк Т. В. Функціонування стилів в українській та англійській мовах (10 клас, бінарний урок: англійська мова, спецкурс "Технічний переклад", українська мова) / Т. В. Подоляк, Е. А. Фоменко // Англійська мова та література. – 2016. – № 13/14. – С. 20-25.
 324. Подосиннікова Г. І. Навчання переглядового читання з використанням методу проектів на матеріалі англомовної преси у 10 класі школи з поглибленим вивченням іноземних мов / Г. І. Подосиннікова, О. В. Рубан // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 3-10
 325. Подосиннікова Г. І. Розвиток навчальної автономії старшокласників у процесі формування англомовної лексичної компетентності / Г. І. Подосиннікова, С. М. Мельник // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 9-14
 326. Поліщук Л. М. Урок "Animals". 2 клас : [тварини] / Л. М. Поліщук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 14-15.
 327. Польова А. "Введення літери Ff. Нові лексичні одиниці. Ігри." Англійська мова, 1 клас / Альона Польова // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 51-52.
 328. Пономаренко Г. А. My family (1 form) : [моя сім'я (1 клас)] / Г. А. Пономаренко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 99-101.
 329. Правосуд Ю. Alice in Wonderland : [Аліса в країні Чудес]. Англійська мова. 5 клас / Юлія Правосуд // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 55-57.
 330. Приставська А. Л. Мій одяг. Опис зовнішності : [урок, 2 клас] / А. Л. Приставська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 3. – С. 33-35.
 331. Приходько О. Shops and shopping : [магазини та покупки]. Англійська мова. 6 клас / Олена Приходько // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 29-30.
 332. Приходько Т. П. Україна – наша Батьківщина (5 клас) / Т. П. Приходько // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 12-15.
 333. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови : наказ від 03. 02. 2016 р. № 77 // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 13-18.
 334. Прохоренко І. О. Формування комунікативних навичок на основі технологічного підходу до аудіювання / І. О. Прохоренко // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 33-39.
 335. Процюк Н. Ю. Back to school (8 form) : [знову до школи: урок, 8 клас] / Н. Ю. Процюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 3-11.
 336. Птушка С. В. Practice tests at B2 level / С. В. Птушка // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 80-82.
 337. Птушка С. В. There is no place like home : [немає місця кращого за рідний дім] / С. В. Птушка // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 100-102.
 338. Пушкарук Т. The global problems of mankind. Direct and indirect speech : [глобальні проблеми людства]. Англійська мова, 11 клас / Тетяна Пушкарук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 40-46.
 339. Рева В. Іноземна мова: опановуємо легко, захопливо, ефективно / В. Рева // Учитель початкової школи. – 2016. – № 2. – С. 32-34.
 340. Резницька Л. Food : [їжа]. Англійська мова, 5 клас / Лілія Резницька // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 47-50.
 341. Решова В. І. Традиції різдвяно-новорічних свят у музичній культурі України та Великої Британії (6 клас, інтегрований урок "Музичне мистецтво" та "Англійська мова") / В. І. Решова, О. В. Сокол // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 11-16
 342. Рік англійської мови // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 2-3.
 343. Розвиток інтелектуальних умінь в учнів на уроках у 5-му класі / О. Я. Митник, Т. Ю. Мавріді, Ю. В. Маркобок, Ю. А. Грабовська // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 31-65.
 344. Романько І. Г. The sights of London (9 form) : [пам'ятки Лондона] / І. Г. Романько // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 71-73.
 345. Рубанчук М. Stereotypes : [стереотипи: лондонці] / М. Рубанчук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 46-49.
 346. Рубель О. М. Особливості літературного перекладу віршованих творів / О. М. Рубель // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 12-17
 347. Рябокінь Я. О. Велика Британія (5 клас, за підручником А. М. Несвіт) / Я. О. Рябокінь // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 22-24.
 348. Рябощук Ю. П. The history of film industry. Hollywood (11 form) : [історія кіноіндустрії. Голівуд (11 клас)] / Ю. П. Рябощук // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 79-90
 349. Рябченко Н. В. **NOT VALID RECORD 474079**Days of the week. Subjects (3 form) : [дні тиждня, шкільні предмети (3 клас)] / Н. В. Рябченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 30. – С. 31-32.
 350. Сабадаш С. А. Numbers (4 form) : [цифри, 4 клас] / С. А. Сабадаш // Англійська мова та література. – 2016. – № 19/21. – С. 28-30.
 351. Савенко О. О. Навчання граматики в початкових класах / О. О. Савенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 27-42.
 352. Савчинська М. Tolerance and its influence on young people : [толерантність та її вплив на молодь] / Марія Савчинська // English language & culture. – 2016. – August (№ 15). – С. 16-22.
 353. Салякіна Л. І. Phonetik competition : [змагання з фонетики] / Л. І. Салякіна // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 69-73.
 354. Свід О. Використання міжпредметних зв'язків / Оксана Свід // English language & culture. – 2016. – April (№ 7). – С. 6-7.
 355. Свід О. Спорт - це модно, престижно, корисно! Інтегрований позакласний захід. 6 клас / Оксана Свід // English language & culture. – 2016. – April (№ 7). – С. 8-11.
 356. Світайло В. В. Переваги та недоліки Інтернету (10 клас) / В. В. Світайло // Англійська мова та література. – 2016. – № 4/5. – С. 28-29.
 357. Світайло В. В. Урок домашнього читання (8 клас) / В. В. Світайло // Англійська мова та література. – 2016. – № 9. – С. 10-13.
 358. Святкуємо День святого Валентина // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 103-118.
 359. Селівестренко І. Г. We love English : [ми любимо англійську мову: позакласний захід] / І. Г. Селівестренко // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 112-119.
 360. Семенко С. М. Fruit and vegetables. 3 клас : [овочі та фрукти] / С. М. Семенко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 26-31.
 361. Семенюк В. М. Easy English (збірка віршів-презентацій лексики для учнів початкової школи) / В. М. Семенюк // Англійська мова та література. – 2016. – № 12. – С. 31-33.
 362. Сергієнко Н. Презентую мій навчальний заклад : урок-конференція для 10-11-х класів / Надія Сергієнко // English language & culture. – 2016. – June (№ 11). – С. 21-26.
 363. Сидорчук І. М. Our planet is our home (10 form) : [наша планета - наш дім (10 клас)] / І. М. Сидорчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 75-79.
 364. Сидорчук І. М. St. Valentine’s Day : [День святого Валентина] / І. М. Сидорчук // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 108-111.
 365. Симончук К. Організація проектної роботи з теми "Environmental protection" : [захист довкілля] / К. Симончук // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 20-23.
 366. Сібільова Н. Л. Merry Christmas! : [веселого Різдва!] / Н. Л. Сібільова // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 11. – С. 33-34.
 367. Сібільова Н. Л. Quiz "Do you know Great Britain and America Well?" : [вікторина "Чи добре ви знаєте Великобританію та Америку?"] / Н. Л. Сібільова // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 27-32.
 368. Сірокурова Т. В. English meals. Tea ceremony (10-11 forms) : [англійські звичаї, чайна церемонія (10-11 класи)] / Т. В. Сірокурова // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 73-76
 369. Смолінська Н. П. Багатокультурна Британія (7 клас, за підручником О. Д. Карп'юк та НМК Solutions Elementary) / Н. П. Смолінська // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 65-67.
 370. Смолінська Н. П. Семестрові контрольні роботи (6 клас, за новою програмою, за підручником О. Карп'юк) / Н. П. Смолінська // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 61-65.
 371. Сом Н. Jobs and occupations : [робота і професії]. Англійська мова, 7 клас / Наталія Сом // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 24-26.
 372. Сорока Т. В. The world around us : [світ навколо нас] / Т. В. Сорока // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 2. – С. 19-21.
 373. Сорочинська С. Читання та аудіювання / С. Сорочинська // English language & culture. – 2016. – February (№ 3). – С. 30-31.
 374. Спіцина І. С. Travelling (6 form) : [подорож (6 клас)] / І. С. Спіцина // Англійська мова та література. – 2016. – № 16/18. – С. 51-61
 375. Спіцина І. С. Виховний захід з теми "Easter in England" : [Різдво в Англії] / І. С. Спіцина // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 38-41.
 376. Старовойтова В. Г. The traffic lights : [світлофор] / В. Г. Старовойтова // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 68-69.
 377. Степура Л. I like English : [я люблю англійську]. Англійська мова, 1 клас / Л. Степура // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 30-32.
 378. Строганова О. Education. First job. Job interview. Англійська мова. 10 клас : [освіта, перша робота, співбесіда при влаштуванні] / Ольга Строганова // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 31-34.
 379. Сундарева Л. Colour idioms and their use in the curriculum for learning English : [кольорові ідіоми та їх використання в навчальному плані для вивчення англійської мови] / Людмила Сундарева // English language & culture. – 2016. – July (№ 13) . – С. 4-14.
 380. Сундарева Л. The ransom of red chief : scenario performance : [вождь червоношкірих: сценарій] / Л. Сундарева // English language & culture. – 2016. – July (№ 14). – С. 12-14.
 381. Сушко О. Differences in American and British English : [відмінності між американською та британською англійською] / О. Сушко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 6. – С. 43-48.
 382. Сущенко І. Musical instruments. Англійська мова. 1 клас : [музичні інструменти] / Ірина Сущенко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 35-36.
 383. Ткаченко С. London bridges. Англійська мова. 5 клас : [мости Лондона] / Світлана Ткаченко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 52-53.
 384. Ткаченко С. В. Подорож до Лондона. Ступені порівняння прикметників (4 клас) / С. В. Ткаченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 55-57.
 385. Томащук О. В. Such beauty as in the Carpathians you can't find anywhere! : [такої краси як в Карпатах ви ніде не знайдете] / О. В. Томащук // Англійська мова та література. – 2016. – № 24. – С. 9-14.
 386. Фаусєк Г. The laws of health : [закони здоров'я] / Г. Фаусєк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 1. – С. 38-41.
 387. Федосенко Л. І. Choosing a career (10 form) : [вибір професії] / Л. І. Федосенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 12. – С. 18-21.
 388. Фещенко В. П. Навчання читання на заняттях англійської мови за професійним спрямуванням / В. П. Фещенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 1/3. – С. 29-32
 389. Филипська В. І. Зразки письмової частини тестів ЗНО / В. І. Филипська // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 10-14.
 390. Фік Л. М. Свято алфавіту / Л. М. Фік // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 76-78
 391. Філіпович Т. І. Проект "День народження" / Т. І. Філіпович // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 37-38.
 392. Філіпович Т. І. Проект "Моя майбутня професія" / Т. І. Філіпович // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 32-33.
 393. Філіпович Т. Проект "A video of my holidays" : [відео про мої канікули] / Т. Філіпович // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 42-44.
 394. Філюк Н. В. Party pets : [свято "Домашні улюбленці"] / Н. В. Філюк // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 1. – С. 44-47.
 395. Фокіна А. І. he United Kindom of Great Britain and Northern Ireland (6 клас з поглибленим вивченням англійської мови, за підручником О. Д. Карп'юк "Welcome to English study") : [Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії] / А. І. Фокіна // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 62-64.
 396. Фоміна Л. М. Формування граматичних навичок / Л. М. Фоміна // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 39-45.
 397. Харченко Ю. Д. Безпечна поведінка на дорогах - ROAD SAFETI : розробки завдань для інтегрованих уроків з англійської мови та основ здоров'я / Ю. Д. Харченко // Основи здоров'я. – 2016. – № 2. – С. 19-21.
 398. Харченко Ю. Ю. Розвиток творчих здібностей шляхом упровадження ікт та роботи в мережах онлайн / Ю. Ю. Харченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 66-71
 399. Хомич І. М. Свято алфавіту / І. М. Хомич // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 4. – С. 42-43.
 400. Хоробрих Г. В. Формування соціокультурної компетенції за допомогою автентичних матеріалів / Г. В. Хоробрих // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 2-6.
 401. Хто придумав Геловін // English language & culture. – 2016. – September (№ 18). – С. 4-5.
 402. Хуторна Н. В. Alladin and the magic lamp : [Алладін та чарівна лампа] / Н. В. Хуторна // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 8. – С. 40-42.
 403. Хуторна Н. В. I love the zoo : [мені подобається звіринець] / Н. В. Хуторна, Л. Д. Добровольська // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 36-38.
 404. Хуторна Н. В. The quickest - the brightest! : [найшвидший - яркішій] / Н. В. Хуторна // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 9. – С. 32-35.
 405. Царик Н. М. Travelling. Big cities and sights : [великі міста і пам'ятки] / Н. М. Царик // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 24-26.
 406. Цібере Ф. Т. The trip to the USA (урок-гра) : [подорож до США] / Ф. Т. Цібере // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 58-61.
 407. Чайковська О. Law and punishment : [закон та покарання]. Англійська мова, 8 клас / Ольга Чайковська // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 3. – С. 27-29.
 408. Чарковська К. Ukraine is the heart of Europe = Україна - серце Єропи : тематична лінійка / К. Чарковська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 7. – С. 31-33.
 409. Чарковська К. A loyful And Useful Ball = Корисний м'яч : інтегрований урок англійської мови та фізичної культури для 2-го класу / К. Чарковська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 4. – С. 40-42.
 410. Чарковська К. Our nardworking neart = Наше працьовите серце : інтегрований урок природознавства й англійської мови у 3-му класі / К. Чарковська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 9. – С. 35-37.
 411. Члени моєї родини : урок для 3 класу з поглибленим вивченням англійської мови за підручником О. Д. Карп’юк // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 12. – С. 29-31.
 412. Чумакова А. В. War against disease : [війна з хворобами] / А. В. Чумакова // Англійська мова та література. – 2016. – № 27. – С. 27-30.
 413. Чухно О. А. Психолінгвістичні особливості оволодіння майбутніми вчителями англійської мови інтерлінгвальною вимовою в умовах субординативного мультилінгвізму / О. А. Чухно // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 34-39
 414. Шакаліда Т. В. A trip to a magic country of English. 4 form : [подорож до чарівної країни англійської мови. 4 клас] / Т. В. Шакаліда // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 5. – С. 32-34.
 415. Шевченко А. В. Покращення вимови в ключі контрастивного аналізу фонологічних одиниць української та англійської мов / А. В. Шевченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 34/36. – С. 87-89
 416. Шевченко Т. Бінарний урок з української літератури й англійської мови : 7-й клас : Василь Симоненко. "Гей, нові Колумби й Магеллани". Заклик поета до відкриття "духовних островів" в інтелектуальному морі свого народу / Тетяна Шевченко, Оксана Волинець // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 37-39.
 417. Шевченко Ю. В. Grammar-focused lesson: present continuous (5 form) : [граматично спрямований урок: теперішній продовжений час (5 клас)] / Ю. В. Шевченко // Англійська мова та література. – 2016. – № 7/8. – С. 3-6.
 418. Шевчук Н. Ігри на уроках англійської мови в початковій школі / Н. Шевчук // English language & culture. – 2016. – December (№ 24). – С. 2-8 (Дод.).
 419. Шмарчук Н. С. Our precious planet : [наша дорогоцінна планета : урок] / Н. С. Шмарчук // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 38-41.
 420. Шумський О. Л. Веб-квест як засіб активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання іноземної мови / О. Л. Шумський // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 21-26
 421. Шустваль Н. М. We want to be healthy (level elementary) : [ми бажаємо бути здоровими] / Н. М. Шустваль // Англійська мова та література. – 2016. – № 28/29. – С. 24-25.
 422. Щиголь О. Happiness day party : [день щастя: позакласний захід] / О. Щиголь // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 4. – С. 54-57.
 423. Якименко С. С. Погода. 2 клас / С. С. Якименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 28-30.
 424. Якименко С. С. Учень та його оточення. 1 клас / С. С. Якименко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 7. – С. 31-33.
 425. Яковлєва Ю. В. Текстовий процесор Microsoft word. Українська гостинність. Умовні речення (10 form) / Ю. В. Яковлєва, О. П. Доценко // Англійська мова та література. – 2016. – № 25/26. – С. 55-57.
 426. Яненко І. М. Різдво (6 клас, за підручником О. Карп'юк) / І. М. Яненко // Англійська мова та література. – 2016. – № 33. – С. 17-19.
 427. Януш Л. М. Цикл уроків з теми "Моє місто - мій дім" (4 клас, за підручником О. Карп'юк) / Л. М. Януш // Англійська мова та література. – 2016. – № 15. – С. 11-20.
 428. Янцева Н. В. Gadgets. Household appliances (11 form) : [гаджети, побутова техніка, 11 клас] / Н. В. Янцева // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 26-30.
 429. Ярошенко Г. В. Лондон і його визначні місця / Г. В. Ярошенко // Англійська мова та література. – 2016. – № 31/32. – С. 68-70.
 430. Ярошенко М. Look at all the animals : [подивіться на тварини] / М. Ярошенко // Англійська мова в початковій школі. – 2016. – № 6. – С. 24-30.

Зарубіжна література
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Аляб'єва С. Д. М. А. Г. Енде "Джим-Ґудзик і машиніст Лукас" : 6-й клас / С. Д. Аляб'єва // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 77-79.
 2. Андрієвська І. Д. Узагальнювальний урок за романом Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6-й клас / І. Д. Андрієвська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 60-65.
 3. Аркуша М. Прийоми роботи з художнім текстом у 5-6 класах / Марина Аркуша // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 47.
 4. Аркуша Марина. Прийоми роботи з художнім текстом у 5-6 класах / Марина Аркуша // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 41
 5. Аркуша С. Історія "Фарбованого шакала" : інтегрований урок із зарубіжної, української літератури та англійської мови в 5-му класі : [казка І. Франка "Фарбований Лис" та індійська народна казка "Фарбований Шакал"] / Сергій Аркуша, Євгенія Окул, Лілія Писаєнко // Зарубіжна література. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 27-31.
 6. Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль / Олег Баган // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 48-64
 7. Барабаш Мар`яна. Уречевлювання речей : поезія як спосіб увиразнити людину / М. Барабаш // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 267-277.
 8. Бережна І. В. Рей Дуглас Бредбері. Новела "Усмішка" : [урок] / І. В. Бережна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 14-16.
 9. Бернацька Л. Д. Урок-гра за повістю-казкою Льюїса Керролла "Аліса в Країні Див" : 5-й клас / Л. Д. Бернацька // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 37-39.
 10. Білецька Л. П. Завдання для проведення І та ІІ всеукраїнських олімпіад із зарубіжної літератури : 10-й клас / Л. П. Білецька // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 52-54.
 11. Білотіл Надія. Робота з обдарованими учнями під час вивчення зарубіжної літератури / Надія Білотіл // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 58-60
 12. Білоус І. А. Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея" : 10-й клас / І. А. Білоус // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 26-30.
 13. Богачова О. М. Віктор Гюго "Собор Паризької Богоматері" : 9-й клас : [система уроків] / О. М. Богачова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 31-41.; Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 53-66.
 14. Богосвятська А. І. "Нескінченний діалог душі та природи": два уроки з вивчення хайку / А. І. Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 2-9
 15. Богосвятська А. І. Інноваційні форми масових навчально-виховних заходів із зарубіжної літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 24-28
 16. Богосвятська А.-М. Арома-імідж уроку літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 9. – С. 16-22
 17. Богосвятська А.-М. Екологія сучасного уроку зарубіжної літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 9. – С. 11-15
 18. Богосвятська А.-М. Інноваційні форми поширення професійного досвіду вчителя / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 9. – С. 23-29
 19. Богосвятська А.-М. Організаційний та мотиваційний етапи уроку зарубіжної літератури як методична проблема / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 9. – С. 30-36
 20. Богосвятська А.-М. Педагогічний інструментарій учителя зарубіжної літератури / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 9. – С. 2-10
 21. Богосвятська Анна-Марія Педагогічний інструментарій учителя зарубіжної літератури / Анна-Марія Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 12-20
 22. Бодняко Л. В. Творчість поетів-бардів. 11-й клас : урок / Л. В. Бодняко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 23/24. – С. 8-12.
 23. Бондарук Л. М. Секрети японської казки : [урок за темою "Японська народна казка "Момотаро, або Хлопчик-Персик". Національний колорит японських казок. Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Момотаро"] / Л. М. Бондарук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 63- С. 3 обкл.
 24. Борисенко Л. П. Мацуо Басьо. Лірика : 6-й клас / Л. П. Борисенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 62-65.
 25. Борківська О. П. Роберт Шеклі та його оповідання "Запах думки" : [2 уроки] / О. П. Борківська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 17-19.
 26. Борова Л. М. Ернест Хемінгуей. "Старий і море" : 11-й клас : [2 уроки] / Л. М. Борова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 66-69.
 27. Братанич І. М. Чому посміхається Джоконда? : 6-й клас : [за новелою Рея Бредбері "Усмішка"] / І. М. Братанич // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 70-71.
 28. Брежицька Г. Ф. Психолого-педагогічний тренінг "Профілактика емоційного вигорання" / Г. Ф. Брежицька, С. А. Кузьмицька // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 17-22
 29. Бригинець Т. А. Цикл уроків за романом Г. Бічер-Стоу "Хатина дядька Тома" : 6-й клас : [4 уроки] / Т. А. Бригинець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 27-37.
 30. Брухно Н. Є. М. В. Гоголь. Повість "Ніч перед Різдвом" : 6-й клас / Н. Є. Брухно // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 24-30
 31. Будаєва В. Міфологічний словник школяра : Довідковий матеріал із теми "Античність" / Валентина Будаєва // Зарубіжна література. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 52-62
 32. Бурнат Казімєж. Поезії / К. Бурнат; пер. з поль. І. Пізнюк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 175-185.
 33. Буханцова С. Милорад Павич "Дамаскин" : 11-й клас / Світлана Буханцова // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 22-26.
 34. Бушакова Оксана. Фанфіки на уроці зарубіжної літератури / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 49-51
 35. Бушакова Оксана. Фанфіки на уроці зарубіжної літератури / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 13-17
 36. Бушакова Оксана. Фанфіки на уроці зарубіжної літератури / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 37-42
 37. Бушакова Оксана. Фанфіки на уроці зарубіжної літератури / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 29-33
 38. Бушакова Оксана. Фанфіки на уроці зарубіжної літератури / Оксана Бушакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 28-30
 39. Варга Н. Роман "Анна Кареніна" - художнє втілення "думки сімейної" : 10-й клас / Наталія Варга // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 41-51
 40. Васильєва Л. Українознавчий компонент на уроках зарубіжної літератури / Людмила Васильєва // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 57-73
 41. Васильянц М. С. Мотиваційний етап уроку. Мета та завдання активізації пізнавальної діяльності, нестандартні прийоми роботи на уроках зарубіжної літератури / М. С. Васильянц // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 4-6.
 42. Вишинська Оксана. Яким ми бачимо шкільний курс зарубіжної літератури / Оксана Вишинська, Оксана Бушакова [та ін.] // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 6-10
 43. Вовк Віра. REVISTA ORFEU : тема Орфея в португальській і бразильській літературі / В. Вовк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 170-174.
 44. Гайченко О. Актуальні проблеми шкільної літературної освіти та ефективні шляхи їх розв'язання / Ольга Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 2.
 45. Гаїчек Їржі. Меланхолійне листячко з осінніх дерев демократії / Ї. Гаїчек ; з чеської І. Забіяка // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 163-175.
 46. Галкіна Н. В. Голоси поетів "срібної доби" (М. Цвєтаєва і Б. Пастернак) : конспект бінарного уроку зарубіжної літератури і музичного мистецтва в 11 класі / Н. В. Галкіна, Н. Л. Тхай // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 25-27.
 47. Гарна Світлана. Індивідуалізація освітнього простору учня на уроках зарубіжної літератури / Світлана Гарна // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 1. – С. 23-25
 48. Гвоздкова І. Цикл уроків за творчістю Олександра Пушкіна : 9-й клас : [7 уроків] / Ірина Гвоздкова // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 4-19.
 49. Гіллє Павел. Оповідання / П. Гіллє ; пер. з пол. Л. Андрієвська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 109-153.
 50. Гладишев Володимир. "Перевтілення" Франца Кафки: аналіз ключого епізоду шляхом зіставлення оригінального тексту та перекладу як технологічна ланка контекстного вивчення твору / Володимир Гладишев, Петро Осипов // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 12-16
 51. Гладишев Володимир. О художественной детали при изучении образа главного героя повести Оноре де Бальзака "Гобсек" / Володимир Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 54-56
 52. Говорунець З. В. Два уроки вивчення теми "Літературні балади" : 7-й клас / З. В. Говорунець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 38-54.
 53. Головач С. О. Зустріч у світлиці зарубіжної літератури (виховний захід) : 5-й клас / С. О. Головач // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 69-74.
 54. Головка Л. Невимушена бесіда про духовно-моральні цінності "Навчіть мене любити..." (за творами Ф. Достоєвського, Р. Акутагави, К. Москальця) / Людмила Головка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 8-15
 55. Головка Людмила. Невимушена бесіда про духовно-моральні цінності "Навчіть мене любити..." за творами Ф.Достоєвського, Р. Акутагави, К. Москальця / Людмила Головка // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 20-27
 56. Гонтарук О. Д. Зображення в повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" любові до України, героїзму та мужності українського народу : урок / О. Д. Гонтарук // Все для вчителя. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 8-11.
 57. Гончарук Л. М. Пауль Маар. Оповідання "Кптобус, або Нові цятки для Суботика" : 5-й клас / Л. М. Гончарук // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 70-71.
 58. Гордій М.В. Літературний фотоквест / М. В. Гордій // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 64-65
 59. Горобченко Ірина. Ви не писали ще рекламу книжки? Саме час !!! / Ірина Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 24-29
 60. Горобченко Ірина. Річард Бах. "Чайка Джонатан Лівінгстон" / Ірина Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 11. – С. 38-47
 61. Горобченко Ірина. Річард Бах. "Чайка Джонатан Лівінгстон". Міні-підручник, 8 клас / Ірина Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 27-33
 62. Градовський А. Нестандартні уроки літератури в старших класах / Анатолій Градовський // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 4-8.
 63. Гривачова А. Б. Крістіне Нестлінґер "Конрад, або Дитина з бляшанки" : [4 уроки] / А. Б. Гривачова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 36-С.3 обкл.
 64. Григоренко Олександра. Казки Міхаеля Енде - не лише фантазія / Олександра Григоренко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 49-50
 65. Григоренко О. В гостях у зарубіжної літератури : сценарії позакласних заходів : Ювілей книги Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц" : 7-9-ті класи / Олена Григоренко // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 46-49.
 66. Григоренко О. В гостях у зарубіжної літератури : сценарії позакласних заходів : Літературне свято : Вам присвячую мої твори : 7-9-ті класи : [про Шолом-Алейхема] / Олена Григоренко // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 50-54.
 67. Григоренко О. Шота Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" : урок позакласного читання. 8-й клас / Олена Григоренко // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 34-40.
 68. Грінченко Л. А. Оспівування природи та кохання в книзі Ф. Петрарки "Канцоньєре" ("Книга пісень") : 8-й клас / Л. А. Грінченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 20-23.
 69. Грінченко Л. А. Цитати і проблемні питання для обговорення художніх творів : 8-й клас / Л. А. Грінченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 64-66.
 70. Гузь О. Контрольна робота: написання ліричного есе на основі вивчених творів про дружбу й кохання : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 32-34.
 71. Гузь О. Розвиток мовлення (усно) Тема: Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття. Виразне читання напам'ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 32.
 72. Гузь Ольга. Навіщо людині випробування? ( роздуми над сторінками роману Елеонор Портер "Полліанна" / Ольга Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 18-20
 73. Гузь Ольга. Орієнтовне планування для 7 класу / Ольга Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1
 74. Гузь Ольга. Орієнтовне поурочне планування для 8 класу / Ольга Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 31-61
 75. Гузь О. Контрольна робота з теми "Роман ранньомодерністської доби" (тести, розгорнуті відповіді на запитання, творчі завдання) / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 2. – С. 37.
 76. Гузь О. О. Сучасна література. Зростання і взаємини зі світом : уроки з вивчення творів Астрід Ліндґрен, Міхаеля Енде та Крістіне Нестлінгер : Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907-2002). "Міо, мій Міо" ; Міхаель Андреас Гельмут Енде (1929-1995). "Джим Ґудзик і машиніст Лукас" / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 4. – С. 13-20.
 77. Гузь О. О. Тема: Біблійні мотиви в повісті Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". Мистецьке відлуння "Пісні над піснями" : [урок] / О. О. Гузь, Н. Б. Смірнова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 22-24.
 78. Гузь О. О. Тема: Шолом-Алейхем "Пісня над піснями". Художні особливості створення образів головних героїв та еволюція Шимека й Бузі в часі" : [урок] / О. О. Гузь, Н. Б. Смірнова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 18-21.
 79. Гузь О. О. Шолом-Алейхем (1859-1916). "Пісня над піснями" : [урок] / О. О. Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 15-18.
 80. Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 8 класу : уроки 1-10 / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 8. – С. 8-40
 81. Гузь О. Система уроків з вивчення роману Еміля Золя "Кар'єра Ругонів" : [5 уроків] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 2. – С. 2-21.
 82. Гузь О. Система уроків з вивчення роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 2. – С. 22-37
 83. Гузь О. Тема: "Поєднання світу людини й світу природи у відображенні найкращих людських почуттів у вірші Генріха Гейне "Коли настав чудовий май..." : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 28-29.
 84. Гузь О. Тема: Особливості зображення любовних переживань у вірші Роберта Бернса "Любов" ("Моя любов - рожевий квіт...") : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 25-27.
 85. Давиденко Т. І. Творчість пробуджує талант : [позакласний захід] : 8-й клас / Т. І. Давиденко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 72-78
 86. "Де квітка шафрану найперша цвіте..." : італійська поезія XII-XIX століть / пер. з італ. В. Давиденко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 227-236.
 87. Дем’яненко Світлана. Чарльз Діккенс. "Пригоди Олівера Твіста" / Світлана Дем’яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 11. – С. 48-53
 88. Дем’яненко Світлана. Чарльз Діккенс. "Пригоди Олівера Твіста". Авторський підхід до вивчення роману, 10 клас / Світлана Дем’яненко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 49-57
 89. Демешко Р. І. Сучасний урок зарубіжної літератури / Р. І. Демешко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 4-14
 90. Демченко Т. Зображення трагедії Другої світової війни в європейській поезії (К. І. Галчинський "Пісня про солдатів Вестерплятте", А. Маргул-Шпербер "Про назву концтабору Бухенвальд") : 7-й клас / Таміла Демченко // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 15-20.
 91. Денищенко О. М. "Бентежний світ кохання" : 9-11-ті класи : [сценарій позакласного заходу] / О. М. Денищенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 74-79
 92. Дець Н. Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт "До Прекрасного" : [урок зарубіжної літератури] / Надія Дець // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 14-15.
 93. Ділова гра "Створюємо урок". Моделювання діяльності вчителя та учнів на різних етапах уроку в 5 класі (Туве Янсон. Втілення у персонажах твору ідей доброти, щирості, сімейних стосунків) / М. Васильянц, О. Василішина, Г. Щокіна и др. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 7-11.
 94. До Дня матері // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 42
 95. Дровосєкова Т. В. Ґ. Ґарсіа Маркес "Стариган із крилами" : 11-й клас / Т. В. Дровосєкова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 76-.
 96. Дуняшенко Наталія. Бути Дивною особою, яка не вписується у загальні правила пристойної поведінки, чи Занудою?... ( за твором Ульфа Старка "Диваки і зануди" / Наталія Дуняшенко // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 53-56
 97. Єрцова О. Кодекс честі лицаря (за романом В. Скотта "Айвенго") : бінарний урок з української мови та зарубіжної літератури : 7-й клас / Оксана Єрцова, Ірина Гончаренко // Зарубіжна література. – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 55-59.
 98. Жидкова Ярослава. "Досліджуйте. Мрійте. Відкривайте". За творчістю Марка Твена. Літературна гра, 5 клас / Ярослава Жидкова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 46-49
 99. Журибеда Л. М. Байка як жанр літератури : 6-й клас : [4 уроки] / Л. М. Журибеда // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 41-51
 100. Залезська Т. М. Літературна гра "Що? Де? Коли?" : 8-11-й класи / Т. М. Залезська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 78-79.
 101. Зарольська Л. Изучение литературы по Комбинированной системе : дидактический материал и методические рекомендации : [изучение романа Ф. Достоевского "Преступление и наказание"] / Любов Зарольська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 50-55
 102. Зарольська Любов. Изучение литературы по Комбинированной системе. Дидактический материал и методические рекомендации / Любов Зарольська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 14-19
 103. Зарубіжна література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8 клас (2012 р., зі змінами 2015 р.) // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 6-10
 104. Захаряш Н. І. Тема кохання у творчості українських та російських поетів ХХ століття (бінарний урок української та зарубіжної літератури) : 11-й клас / Н. І. Захаряш, О. О. Удинська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 58-63.
 105. Зуєнко Марина. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти / Марина Зуєнко // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 12-17
 106. Іваськевич Т. Видатний австрійський поет і прозаїк Р. М. Рільке та Україна : 11-й клас / Тетяна Іваськевич // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 15-24
 107. Ісаєва О. Особливості вивчення літератури в цифрову епоху / Олена Ісаєва // Зарубіжна література. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 5-10
 108. Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба / Ігор Ісіченко // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 2-12
 109. Каєнко Олександр. Вивчення творів фентезі на прикладі новели Анджея Сапковського "Відьмак" / Олександр Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 34-38
 110. Казмирчук А. І. Формування компаративної компетенції учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури / А. І. Казмирчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 16-18.
 111. Календарно-тематичне планування із зарубіжної літератури на 2016/17 навчальний рік : [5-8 класи] // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 4-14.
 112. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі за Програмою 2012 року (остаточний варіант 2015 року) (керівник авторського колективу О. М. Ніколенко) учителя зарубіжної літератури Кіровоградського НВК № 26 Ольги Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 44-47
 113. Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури у 8 класі за Програмою 2012 року (остаточний варіант 2015 року) (керівник авторського колективу О. М. Ніколенко) учителя зарубіжної літератури Кіровоградського НВК № 26 Ольги Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 8. – С. 4-7.
 114. Календарно-тематичне планування. 8 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 18-20
 115. Калмикова А. Два Енея - класичний Вергіліїв та український Котляревського : літературний суд : 8-й клас / Алла Калмикова, Оксана Єрцова // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 43-53.
 116. Карапуд І. А. "Дружба" - чарівне слово : 7-й клас : [позакласний захід] / І. А. Карапуд // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 77-79.
 117. Касян Н. І. Ф.Кафка. Новела "Перевтілення" : 11-й клас : [4 уроки] / Н. І. Касян // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 42-54.
 118. Кашуба Євдокія. "Джим Гудзик і машиніст Лукас" Міхаеля Енде у схемах і таблицях / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 46-48
 119. Кашуба Євдокія. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів. Матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний замок Хаула" / Євдокія Кашуба // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 36-47
 120. Кашуба Є. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів : матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний Замок Хаула" / Євдокія Кашуба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 4. – С. 27-38
 121. Кашуба Євдокия. Проблема самореализации человека в повести Владимира Короленко "Слепой музыкант" / Євдокия Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 28-29
 122. Кашуба Євдокія. Про скрайбінг. З досвіду опанування новітніх технологій / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 34-36
 123. Кашуба Євдокія. Тема"Сучасна література". Контрольна робота, 6 клас / Євдокія Кашуба // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 36-37
 124. Квік С. Майстер японської новели Рюноске Акутаґава : 7-й клас / Світлана Квік // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 32-40
 125. Квік С. Фантастична країна Усландія та її мешканці : 9-й клас : [за твором Міхаеля Енде "Джим Ґудзик і машиніст Лукас"] / Світлана Квік // Зарубіжна література. – 2016. – Березень (№ 3). – С. 65-71.
 126. Квік С. Я. Цикл уроків вивчення А. А. Е. Ліндґрен. "Міо, мій Міо" : 6-й клас / С. Я. Квік // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 55-65
 127. Кирильчук Л. Омар Хайям - персько-таджицький поет. Рубаї : 8-й клас / Людмила Кирильчук // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 40-42.
 128. Киян Т. В. Дж. Г. Байрон. Поема "Мазепа". 9-й клас : урок / Т. В. Киян // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 12-18.
 129. Кіпа Альберт. Про деякі аспекти творчого процесу Лесі Українки й Гете / Альберт Кіпа // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 39-42
 130. Кіяновська Маріанна. Поетичний фестиваль у Баку / М. Кіяновська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 150-156.
 131. Клецун О. В. Весна в поезії, малярстві та музичному мистецтві : [урок зарубіжної літератури] / О. В. Клецун // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 10-13.
 132. Клочанова Тетяна. Модерністські течії в європейській поезії ХХ століття. Опорні конспекти уроків, 11 клас / Тетяна Клочанова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 45-47
 133. Коваленко Лариса. Формування предметних компетентностей учнів. Обласний науково-практичний семінар методистів-словесників Вінничини / Лариса Коваленко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 11-12
 134. Коваленко М. К. В. Г. Короленко "Сліпий музикант" : 6-й клас : [4 уроки] / М. К. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 31-45.
 135. Коваль Н. Франкомовні комікси: Астерікс, Смурфі і Тентен / Наталія Коваль // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 62-69.
 136. Ковальова Світлана. Завдання для підсумкових контрольних робіт із зарубіжної літератури / Світлана Ковальова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 61-62
 137. Ковбасенко Юрій. Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема / Юрій Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 3-5
 138. Ковбасенко Юрій. Спочатку було слово. Матеріали до уроків зарубіжної літератури за розділом "Священні книги людства", 8 клас / Юрій Ковбасенко, Людмила Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 14-27
 139. Ковбасенко Юрій. Уславлений дует китайської поезії. Фрагмент підручника зарубіжної літератури, 8 клас / Юрій Ковбасенко, Людмила Ковбасенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 9-12
 140. Кожукало Н. В. "Коронація" мистецтва Відродження : [урок зарубіжної літератури] / Н. В. Кожукало // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 6-9.
 141. Колосова О. В. Дж. Б. "Пігмаліон" : 11-й клас / О. В. Колосова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 52-58
 142. Коновалова М. В. Інтерактивне навчання на уроках зарубіжної літератури / М. В. Коновалова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 2-12
 143. Кононович Л. М. Лев Толстой і Софія Берс: "Не може бути, щоб усе закінчилося лише життям" : 10-й клас : [сценарій позакласного заходу] / Л. М. Кононович // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 68-73
 144. Конопля Т. Джон Кітс. Сонет "Про коника та цвіркуна" : 5-й клас / Тамара Конопля // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 13-14.
 145. Кордибанюк В. Л. Мольєр "Міщанин-шляхтич" : 9-й клас / В. Л. Кордибанюк // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 19-21.
 146. Корчак Януш. Із книги "Дитя салону" / Я. Корчак // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 143-163.
 147. Косенко Р. П. Розвиток зв'язного мовлення учнів на уроках зарубіжної літератури / Р. П. Косенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 6-11.
 148. Косиков Георгий. Шарль Бодлер между "восторгом жизни" и "ужасом жизни" / Георгий Косиков // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 58-61
 149. Косиков Георгий. Шарль Бодлер между "восторгом жизни" и "ужасом жизни" / Георгий Косиков // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 58-61; Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 41-43
 150. Косовець В. В. О. Генрі. Новела "Останній листок" : 7-й клас / В. В. Косовець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 24-28.
 151. Костюк Жанна. Любов'ю ми змінюємо серця людей, які потім змінять світ. До аналізу оповідання Джеймса Олдріджа "Останній дюйм", 7 клас / Жанна Костюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 1. – С. 28-29
 152. Кот І. Ю. Добре ставлення не купиш за будь-які гроші, тому дорожи кожним його проявом до тебе : 8-й клас : [за повістю А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц"] / І. Ю. Кот // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 69-71.
 153. Котова О. В. Зошит-помічник із зарубіжної літератури : 6-й клас : І семестр / О. В. Котова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 25-66.
 154. Котова О. В. Зошит-помічник із зарубіжної літератури. 6-й клас (II семестр) / О. В. Котова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 23/24. – С. 13-65.
 155. Котова О. В. У пошуках цікавого... : [передмова до зошита-помічника із зарубіжної літератури] / О. В. Котова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 22-24
 156. Котусенко О. Про розвантаження програми із зарубіжної літератури для 9 класу та старт Учительського проекту 10-11 класу / Олена Котусенко // Зарубіжна література. – 2016. – № 10. – С. 4-5.
 157. Кравець М. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Чарльз Діккенс "Пригоди Олівера Твіста" / Марія Кравець // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 37-42.
 158. Кравчук В. Символічність назви оповідання Джеймса Олдріджа "Останній дюйм" : Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей : 7-й клас / Віра Кравчук // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 21-24.
 159. Кулачинська В. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Джек Лондон "Біле ікло" / Вікторія Кулачинська // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 33-37
 160. Культурологічна природа осмислення художнього твору учнями основної школи. З досвіду роботи вчителя-методиста Олени Пітерської // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 26-27
 161. Кунчінас Юргіс. Менестрелі в пальтах максі / Ю. Кунчінас ; пер. з лит.: К. Міхаліцина, М. Бурокас // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 181-193.
 162. Кушкова С. І. Гоголівськими стежками України : Літературна екскурсія / С. І. Кушкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 18-23.
 163. Кущ Олег. Зарубіжна література: проблеми, ризики та шляхи розвитку шкільного предмета / Олег Кущ // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 6-7
 164. Лагола І. Експресіонізм у світовому красному письменстві ("Камінний хрест" В. Стефаника та "Перевтілення" Ф. Кафки) : інтегроване заняття з української та зарубіжної літератур / Ірина Лагола, Людмила Дичик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 19-24
 165. Литкіна Л. А. Клайв Льюїс. роман "Хроніки Нарнії" : 7-й клас / Л. А. Литкіна // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 73-76
 166. Литовченко А. Краса людини (за казкою О. Уайльда "Хлопчик-Зірка") : 5-й клас / Алла Литовченко // Зарубіжна література. – 2016. – № 10. – С. 8-11.
 167. Личманенко Т. Є. Ф. Кафка. Новела "Перевтілення" : 11-й клас / Т. Є. Личманенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 23-26.
 168. Лімборський І. Класицизм в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 23-36
 169. Лімборський І. Рококо в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 13-22
 170. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 37-48
 171. Лойченко Н. М. Романтика подорожей у романі Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6-й клас / Н. М. Лойченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 57-59.
 172. Ляшенко З. М. В чеканні невимовної любові... / З. М. Ляшенко, О. І. Щербина // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 32-33.
 173. Ляшко В. М. О. С. Пушкін. "Євгеній Онєгін" : 9-й клас / В. М. Ляшко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 35-36.
 174. Майрінк Густав. Мейстер Леонгард / Г. Майрінк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 153-181.
 175. Макаренко Вікторія. Сучасні діти та дорослі в повісті Роальда Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" / Вікторія Макаренко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 51-52
 176. Макаренко В. О. Генрі "Вождь червоношкірих". Світ дорослих і дітей у творі : урок позакласного читання. 6-й клас / Вікторія Макаренко // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 15-18.
 177. Макушинський Корнель. Пан із цапиною борідкою / К. Макушинський ; з пол. І. Пізнюк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 122-143.
 178. Мальковець Н. Л. Розквіт китайської літератури. Творчість Лі Бо - вершина китайської лірики : 8-й клас / Н. Л. Мальковець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 54-58
 179. Марчук Н. В. Формування здоров'язбережувальних умінь і навичок на уроках зарубіжної літератури / Н. В. Марчук // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 8-26
 180. Матвєєва О. В. Здоров'язбережувальні технології на уроках зарубіжної літератури / О. В. Матвєєва // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 18-21
 181. Матвєєва О. В. Чарівний і повчальний світ казки Р. Дала "Чарлі і шоколадна фабрика" : 5-й клас / О. В. Матвєєва // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 60-64.
 182. Матійчук О. М. Доля жінки у "новій драмі" як визначальному явищі світової драматургії на межі ХІХ-ХХ століть : 11-й клас / О. М. Матійчук // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 8-21
 183. Матюшкіна Тетяна. Культурологічний підхід до вивчення роману Корнелії Функе "Чорнильне серце" / Тетяна Матюшкіна // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 14-17
 184. Мацкова Л. П. Навчальний проект "Пушкін і Україна" / Л. П. Мацкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 13-17.
 185. Маюнова Л. О. Давньогрецький театр : 8-й клас / Л. О. Маюнова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 22-26
 186. Медвідь Неля. Традиції У. Уїтмена у творчості Б.-І. Антонича / Неля Медвідь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 40-43
 187. Мележик В. О. Система уроків з вивчення творів Туве Янсон : [4 уроки] / В. О. Мележик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 4. – С. 5-12
 188. Мельниченко Т. Г. М. О. Шолохов "Доля людини" : 7-й клас : [2 уроки] / Т. Г. Мельниченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 66-69.
 189. Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році : додаток до листа... № 1/9-437 від 17.08.2016 р. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 8. – С. 2-3.
 190. Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437. Зарубіжна література // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 3-9
 191. Мисник О. М. Взаємопов'язане вивчення зарубіжної та української літератур / О. М. Мисник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 4-12.
 192. Михайленко О. Луїза Мей Олкотт "Маленькі жінки" : 7-й клас : [урок позакласного читання] / Олена Михайленко // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 46-49
 193. Михальчук О. І. Астрід Ліндгрен та її казкова повість "Міо, мій Міо" : [3 уроки] / О. І. Михальчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 20-28.
 194. Міллер І. Вольтер. Повість "Простак" : цикл уроків : 9-й клас : [6 уроків] / Ірина Міллер // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 10-15
 195. Мінаєва О. О. Чисте світло лицарства : інтегрований урок зарубіжної літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта "Айвенго" та М. В. Гоголя "Тарас Бульба") / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 20-23.
 196. Мішак Т. І. Олександр Блок. Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О. О. Блок - найвидатніший поет російського символізму : 11-й клас / Т. І. Мішак // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 50-52.
 197. Могилевич Н. Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій М. Лермонтова : план-конспект уроку зарубіжної літератури в 9 класі) / Н. Могилевич // Слово педагога. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 6-7.
 198. Могільовцева Л. Айзек Азімов "Фах" : цикл уроків : 7-й клас : [3 уроки] / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 13-21.
 199. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 1 : Модернізм та основні течії європейської поезії ХХ століття / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 27-31.
 200. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 2 : Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії Р. М. Рільке / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 31-35.
 201. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 3 : Ґійом Аполлінер. Життєвий і творчий шлях поета, еволюція від неоромантизму до кубофутуризму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 36-40.
 202. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : урок 4 : Томас Еліот - видатний англійський і американський поет, його роль у розвитку модернізму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 40-43.
 203. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 5 : Життєвий і творчий шлях іспанського поета Федерико Ґарсіа Лорки, міфопоетика його віршів / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 44-47.
 204. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 6 : "Срібна доба" російської поезії, розмаїття літературних течій і шкіл. Трагічні долі митців / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 47-51.
 205. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 7 : Олександр Блок - найвидатніший поет російського символізму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 51-54.
 206. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 8 : Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2) . – С. 55-58.
 207. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 9 : Володимир Маяковський - лідер російського футуризму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 63-66.
 208. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 11 : Сузір'я "Срібної доби" / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 66-67.
 209. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 12 : Контрольна робота з теми "Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття" / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 68-71
 210. Мокеєва Л. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Рувім Фраєрман. "Дикий собака Динго, або Повість про перше кохання..." / Лариса Мокеєва // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 48-51
 211. Моргун М. С. Психологічні особливості сприйняття учнями художньої літератури / М. С. Моргун // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 3-4.
 212. Морозова Валентина. Використання технології "Творча майстерня" на уроках зарубіжної літератури як один із чинників успішності навчання / Валентина Морозова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 79-91
 213. Москальов Дмитро. Аксіологічні проблеми сучасної Японії / Д. Москальов // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 70-78
 214. Набільська Л. П. А. П. Чехов. Оповідання : 7-й клас : [2 уроки] / Л. П. Набільська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 49-52
 215. Назарчук О. І. Система уроків за твором М. Енде "Джим Ґудзик і машиніст Лукас" : [3 уроки] / О. І. Назарчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 29-35.
 216. Науменко Л. М. Літературна гра-подорож "Калейдоскоп". 7-й клас : урок / Л. М. Науменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 23/24. – С. 67-69.
 217. Нежива Л. Хто готовий узяти участь в естетичній грі постмодерністів : [про теоретико-методологічні засади вивчення постмодернізму в старших класах] / Людмила Нежива // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 28-35
 218. Нікітуха О. В. Антуан де Сент-Екзюпері "Маленький принц" : 8-й клас : [3 уроки] / О. В. Нікітуха // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 46-60
 219. Ніколенко О. Компетентнісний підхід до викладання зарубіжної літератури у 8-му класі / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 4-9.
 220. Ніколенко О. Контрольна робота з теми "Сучасна література" : 7-й клас / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 40-45.
 221. Ніколенко О. Сучасна література : цикл уроків : 7-й клас : Айзек Азімов "Фах". Роздуми про майбутнє людини і людства / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 5-7.
 222. Ніколенко О. Сучасна література : цикл уроків: 7-й клас : Узагальнення й систематизація навчального матеріалу / Ольга Ніколенко, Ольга Орлова, Ірина Фісак // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 21-39.
 223. Ніколенко О. Сучасна література : цикл уроків: 7-й клас : Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини : [за повістю А. Азімова "Фах"] / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 7-10.
 224. Ніколенко Ольга. Квіти з Японії / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 6-11
 225. Ніколенко Ольга. Квіти з Японії. Культурологічний підхід до викладання японської літератури в школі / Ольга Ніколенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 10-12
 226. Ніколенко Ольга. Микола Гоголь. Уроки християнської любові / Ольга Ніколенко // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 6-11
 227. Олійник Н. В. Свято казкових героїв : 5-й клас / Н. В. Олійник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 76-77.
 228. Омельченко Лариса. Використання компаративного аналізу на уроках зарубіжної літератури і в роботі з обдарованими дітьми / Лариса Омельченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 38-45
 229. Онищенко Ольга. Медіаосвіта на уроках зарубіжної літератури / Ольга Онищенко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 18-24
 230. Онуфрійчук Інна. Жанр молитви у світовій літературі. Урок позакласного читання, 8 клас / Інна Онуфрійчук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 40-44
 231. Орієнтовне поурочне планування для 7 класу. Уроки № 53-57 // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 33-49
 232. Орієнтовно поурочне планування для 7 класу. Уроки 59-62 // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 22-35
 233. Орлова О. Сучасна література : цикл уроків: 7-й клас : Поєднання елементів казки та детективу у творі Діани Вінн Джонс "Мандрівний замок Хаула" / Ольга Орлова // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 10-15.
 234. Осадча Юлія. Сучасна дитяча зарубіжна література / Юлія Осадча // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 46-50
 235. Остапова Людмила. У пошуках скарбів на острові Літератури. Літературна гра-подорож / Людмила Остапова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 60-61
 236. Островська А. А. Урок зарубіжної літератури в 6 класі : [за темою "М. Гоголь та Україна] / А. А. Островська // Освіта Вінниччини. – 2016. – 26 лютого (№ 8). – С. 4-5.
 237. Охріменко В. Ю. М. О. Булгаков "Майстер і Маргарита". 11-й клас : урок / В. Ю. Охріменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 45-51.
 238. Охріменко В. Ю. Розвиток творчої самостійності і пізнавального інтересу учнів засобами інтерактивного навчання / В. Ю. Охріменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 62-65
 239. Палагеча Г. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Ернест Хемінгуей "Кішка на дощі" / Галина Палагеча // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 52-54.
 240. Паращич В. В. Станіслав Лем. Цикл фантастичних оповідань "Зоряні щоденники Йони Тихого" : 8-й клас / В. В. Паращич // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 77-79.
 241. Паращич В. В. У ХХІ столітті - із підручником нового покоління! / В. В. Паращич // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 2-4.
 242. Паращич В. В. Уроки зарубежной литератури : 8-й клас / В. В. Паращич // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 9-59.
 243. Пархоменко О. В. "Велике прагнення", позбавлене будь-якого сенсу (Мольєр "Міщанин-шляхтич"; І. Карпенко-Карий "Мартин Боруля") : 10-й клас / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 9-12.
 244. Пархоменко О. В. "Вже почалось, мабуть, майбутнє" : літературно-музична композиція за творами Рея Бредбері "Усмішка" та Ліни Костенко "Вже почалось..." / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 13-16
 245. Пархоменко О. В. Завдання з використанням елементів компаративістики у 5-му класі. Завдання з використанням компаративістики у 6 класі / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 12-13.
 246. Пархоменко О. В. Реалізація компаративної лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на уроках зарубіжної літератури / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 3-6
 247. Пархоменко О. В. Традиція підбиття підсумка творчого життя поета у зарубіжній літературі (за творами Горація, О. Пушкіна, М. Рильського) : 9-й клас / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 6-9.
 248. Пастушкова І. С. Використання засобів мистецтва на уроках літератури / І. С. Пастушкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 36-38
 249. Перепечай М. В. Джонатан Свіфт "Мандри Гуллівера". 9-й клас : урок / М. В. Перепечай // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 34-44.
 250. Перс Сен-Жен. Поезії / С-Ж. Перс ; пер. з франц. В. Брюгген // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 213-236.
 251. Петріашвілі Гурам. Давид і Григорій / Г. Петріашвілі ; пер. з грузин. І. Андрусяк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 206-246.
 252. Петросян-Чиркінян І. А. О. Генрі. Новела "Останній листок" : 7-й клас / І. А. Петросян-Чиркінян // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 33-34.
 253. Пєстова Л. М. Брати Якоб і Вільгельм Грімм. Казка "Пані Метелиця 2. Характеристика образів персонажів. Антитеза : 5-й клас / Л. М. Пєстова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 27-32.
 254. Пилюченко В. Ігрові елементи на уроках зарубіжної літератури : Із досвіду роботи / Валентина Пилюченко // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 63-73.; Зарубіжна література. – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 60-73.; Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11) . – С. 63-70.
 255. Підпалько В. О. Романтика розкриття таємниці в оповіданні Е. А. По "Золотий жук" : урок / В. О. Підпалько // Все для вчителя. – 2016. – № 1. – С. 14-18.
 256. Пітерська О. Подорож Скруджа в часі та просторі : За повістю Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі" / Олена Пітерська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 33-35
 257. Пітерська Олена. Психологія позитивного мислення та алюзії у романі Елеанор Портер "Полліанна" / Олена Пітерська // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 57-59
 258. Пітерська Олена. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / Олена Пітерська, Світлана Тіхоненко, Людмила Юлдашева // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 11-13
 259. Полякова В. Подорож Галактикою асоціацій повісті Ульфа Старка "Диваки і зануди" : [урок зарубіжної літератури] / Валентина Полякова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 32-37
 260. Польгуль Лілія. Контрольні роботи для 8 класу / Лілія Польгуль // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 56-57
 261. Портечко В. П. Компаративний урок за творчістю О. Генрі та В. С. Стефаника : 7-й клас / В. П. Портечко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 75-79.
 262. Портечко В. П. Оскар Уайльд. "Зоряний хлопчик" : 5-й клас / В. П. Портечко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 67-74.
 263. Потапенко О. М. Ернест Сетон-Томпсон "Снап" : 5-й клас / О. М. Потапенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 72-77.
 264. Приходько Л. І. Художньо-естетичне наповнення уроків літератури / Л. І. Приходько // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 2-3.
 265. Приходько Л.І. Художньо-естетичне наповнення уроків літератури / Л. І. Приходько // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 52-53
 266. Прокопенко Н. М. П'эр Оґюстен де Бомарше. Комедія "Весілля Фігаро" : 9-й клас / Н. М. Прокопенко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 70-71
 267. Пшеничка В. В. О. де Бальзак "Гобсек". 10-й клас / В. В. Пшеничка // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 13-18.
 268. Радевич О. Середньовіччя як історична та культурна доба : 8-й клас / Оксана Радевич // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 31-35.
 269. Радченко Світлана. Формування креативного простору за допомогою активних методів навчання / Світлана Радченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 11-12
 270. Радченко В. В. "Пригорнись душею до Вкраїни..." : Україна у творчості зарубіжних письменників : 10-11-ті класи / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 75-79.
 271. Радченко В. В. Ф. Тютчев "Я знаю в праосені пору.." : 10-й клас / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 40-42.
 272. Рейзен Авром. Мова материнська / А. Рейзен // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 311-312-313. – С. 114-123.
 273. Реизов Борис. Почему Стендаль назвал свой роман "Красное и черное"? / Борис Реизов // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 45-49
 274. Рижова Олександра. Поети ХІХ століття: Волт Вітмен, Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо. Проект із зарубіжної літератури, 10 клас / Олександра Рижова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 50-55
 275. Рільке Райнер Марія. Життя Марії / Р. М. Рільке ; пер. з нім. Ю. Буряк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 115-126.
 276. Романтический герой Джорджа Байрона // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 36
 277. Романюк С. В. Сонети Вільяма Шекспіра - перлини світової лірики (інформаційно-дослідницький проект) : 8-й клас / С. В. Романюк // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 10-18
 278. Рушай Т. П. Дж. Лондон "Быле ікло" (гострота конфліктів, виразність вияву непересичних характерів, моральної сили за умов екстремальної ситуації у повісті) : 6-й клас / Т. П. Рушай // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 65-68.
 279. Рушай Т. П. Літературна гра : 5-й клас / Т. П. Рушай // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 74-75
 280. Рыжова Александра. Проекты на основе анализа произведений Стендаля "Красное и черное", Федора Достоевского "Преступление и наказание", Льва Толстого "Анна Каренина" / Александра Рыжова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 4. – С. 52-57
 281. Сагайдак Л. Буктрейлер як засіб зацікавленості школярів до читання / Луїза Сагайдак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 61-62
 282. Самодрина Людмила. Інтерактивні методи навчання на уроках зарубіжної літератури / Людмила Самодрина // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 34-35
 283. Самоненко Г. І. Байку створюємо самі : 6-й клас / Г. І. Самоненко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 60-62
 284. Самоненко Г. І. Вальтер Скотт "Айвенго". 7-й клас : урок / Г. І. Самоненко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 20-22
 285. Самоненко Г. І. Вольтер "Простак" : 9-й клас / Г. І. Самоненко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 55-59.
 286. Самоненко Г. І. Театр у Давній Греції : 8-й клас : [2 уроки] / Г. І. Самоненко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 63-69.
 287. Свириденко В. М. Трагічне безсилля людини перед абсурднісю навколишнього світу у новелі Ф. Кафки "Перевтілення" : урок / В. М. Свириденко // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 36-38.
 288. Северин О. Сторінками літературних казок : Літературно-інтелектуальна гра (форма проведення "Морський бій") : 5-й клас / Ольга Северин, Оксана Гончаренко // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 42-45
 289. Северин О. У пошуках себе і високого польоту... : урок позакласного читання за повістю Річарда Баха "Чайка Джонатан Лівінгстон" / Ольга Северин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 28-31
 290. Семенюк Олена. "Поетика відкритого простору": розвиток літературної компетентності на уроках зарубіжної літератури / Олена Семенюк // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 18-21
 291. Середа О. О. Метод проектів на уроках зарубіжної літератури / О. О. Середа // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 2-9
 292. Сиваченко Л. В. О. Генрі. Новела "Останній листок" : 7-й клас : [урок] / Л. В. Сиваченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 29-32.
 293. Сидоренко І. М. Морська подорож у землі данські. Сторінками казок Г. К. Андерсена : 5-й клас / І. М. Сидоренко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 55-57.
 294. Сікора Н. В. Японська поезія. Характерні ознаки хоку : 6-й клас / Н. В. Сікора // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 47-53
 295. Сіренко О. І. Велич науки і знань у романі Ж. Верна "П'ятнадцятирічний капітан" : 6-й клас / О. І. Сіренко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 53-56.
 296. Скубенко Т. "Золота доба" давньоримської літератури : цикл уроків : 8-й клас : урок 1 : Вступ. "Золота доба" давньримської літератури. Публій Вергіолій Марон (70-19 рр. до н.е. ). "Енеїда". Зв'язок твору з гомерівським епосом, міфологією / Тетяна Скубенко // Зарубіжна література. – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 19-28.
 297. Скубенко Т. "Золота доба" давньоримської літератури : цикл уроків : 8-й клас : Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиціїх твору : [поема Вергілія "Енеїда"] / Тетяна Скубенко // Зарубіжна література . – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 29-33.
 298. Скубенко Т. "Золота доба" давньоримської літератури : цикл уроків : 8-й клас : Квінт Горацій Флакк. "До Мельпомени" ("Мій пам'ятник стоїть..."). Тема мистецтва та призначення митця у творі / Тетяна Скубенко // Зарубіжна література . – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 34-39.
 299. Скубенко Т. "Золота доба" давньоримської літератури : цикл уроків : 8-й клас : Публій Овідій Назон. "Сумні елегії" ("Життя поета" (ІV, 10)). Міфологічний і філософський зміст поеми "Метаморфози". Вплив античності на розвиток світової літератури й культури / Тетяна Скубенко // Зарубіжна література . – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 40-49.
 300. Слободянюк Олена. Календарно-тематичне планування. 6 клас / Олена Слободянюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 13-15
 301. Слободянюк Олена. Оцінювання навчальних досягнень учнів за розділом "Священні книги людства" / Олена Слободянюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 39-41
 302. Слюсарева К. В. М. Павич "Дамаскин" : 11-й клас : [4 уроки зарубіжної літератури] / К. В. Слюсарева // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 26-51.
 303. Слюсарева К. В. Уроки за творчістю м. В. Гоголя. 9-й клас : урок / К. В. Слюсарева // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 23-33.
 304. Смахтіна Л. А. Літературна гра "Щасливий випадок" : 8-й клас : [за твором А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц"] / Л. А. Смахтіна // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 66-67.
 305. Смикун С. Ф. Гра "Щасливий випадок" : 9-11-ті класи / С. Ф. Смикун // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 67-68.
 306. Смовська І. Ю. Інтегрований урок зарубіжної літератури та біології "Життєвий і творчий шлях Ш. Бодлера. Особливості його творчої манери. Збірка "Квіти зла", вірш "Альбатрос". Поняття про альбатросів" : 10-й клас / І. Ю. Смовська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 13/14. – С. 72-76.
 307. Смуденкова В. Г. Краса і сила мистецтва : конспект уроку / В. Г. Смуденкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 4-5.
 308. Снєгірьова Валентина. Витоки світового словесного мистецтва. Розділ "Античність". Матеріали до уроків зарубіжної літератури, 8 клас / Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 3-12
 309. Снєгірьова Валентина. Давньогрецький театр (Есхіл). Давньоримська література (Вергілій, Горацій, Овідій). Матеріали до уроків зарубіжної літератури за новою програмою, 8 клас / Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 11. – С. 5-19
 310. Снєгірьова Валентина. Література і культура, літературний процес. Роди літератури ( епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Вступний урок зарубіжної літератури, 8 клас / Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 25-26
 311. Снєгірьова Валентина. Середньовіччя як культурна і літературна доба. Західноєвропейська середньовічна література. Матеріали до уроку зарубіжної літератури, 8 клас / Валентина Снєгірьова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 6-8
 312. Снєгірьова Валентина. Система завдань до художнього твору як засіб формування читацьких і літературних компетенцій учнів / Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 9. – С. 10-13
 313. Снєгірьова Валентина. Сходження до Данте. За поемою Данте Аліг’єрі "Божественна комедія" коментар та методичні матеріали до уроків зарубіжної літератури, 8 клас / Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 1. – С. 8-13
 314. Снігірьова В. Давньогрецький театр (Есхіл). Давньоримська література (Вергілій, Горацій, Овідій) : матеріали до уроків зарубіжної літератури за новою програмою, 8 клас / В. Снігірьова, Л. Сімакова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 11. – С. 5-19.
 315. Солівник Г. С. Вічна таїна любові: шекспірівські Ромео і Джульєтта : [урок зарубіжної літератури] / Г. С. Солівник // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10 . – С. 31-33.
 316. Сорока І. І. Скрапбукінг як дидактичний прийом підвищення мотивації учнів до вивчення зарубіжної літератури в школі / І. І. Сорока // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 49-52
 317. Стадник Е. М. Пресс-конференция с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан "Припомнть всю жестокую, милую жизнь..." : 11-й класс / Е. М. Стадник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 59-69.
 318. Стадник О. М. В. Скотт "Айвенго" : 7-й клас : [5 уроків] / О. М. Стадник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 27-40
 319. Стародубець Н. М. Сила справжнього мистецтва у казці Г. К. Андерсена "Соловей" : 5-й клас / Н. М. Стародубець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 64-68
 320. Стецюк Марія. Конструювання літературних загадок як ефективний прийом роботи з розвитку креативного мислення учнів / Марія Стецюк // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 34-35
 321. Супрун В. В. Літературні казки : 5-й клас : [5 уроків] / В. В. Супрун // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 33-46.
 322. Сухоєва О. В. Таємниця озера Світязь (за баладою Адама Міцкевича) : урок / О. В. Сухоєва // Все для вчителя. – 2016. – № 3. – С. 29-30.
 323. Суцкевер Абрам. Поезія сили й опору / А. Суцкевер; пер. з їдишу В. Богуславська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 219-227.
 324. Таранік-Ткачук Катерина. Календарно-тематичне планування. 5 клас / Катерина Таранік-Ткачук // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 11-12
 325. Таранік-Ткачук Катерина. Художні особливості та тематичне розмаїття поетичної збірки В. Вітмена "Листя трави" / Катерина Таранік-Ткачук // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 8-11
 326. Тарасюк Н. Історія дослідження : Історичні постаті в українській та західноєвропейській літературах / Ніна Тарасюк // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 78-83
 327. Теремок В. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Олександр Пушкін. "Повісті покійного Івана Петровича Бєлкіна", "Постріл" / Валентина Теремок // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 43-47
 328. Терещук Л. І. Оцінка-інформація про ефективність роботи учня : Підсумкова контрольна робота за І семестр : 11-й клас / Л. І. Терещук // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 70-74.
 329. Тіхомірова Оксана. Епоха середньовіччя. Матеріали до уроків. 8 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 12. – С. 46-48
 330. Тіхомірова Оксана. На що натякав Михайло Булгаков у романі "Майстер і Маргарита"? / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 56-58
 331. Тіхомірова Оксана. Сторінками улюблених книжок. Матеріали до першого уроку в ІІ семестрі, 6 клас / Оксана Тіхомірова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 1. – С. 26-27
 332. Тіхоненко С. Брехня чи важкий шлях до Правди? Курт Воннегут "Брехня" : урок позакласного читання / Світлана Тіхоненко // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 19-24.
 333. Ткач Ірина. Аналіз твору на уроці (практикум) / Ірина Ткач // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 41-43
 334. Ткач Ірина. Навчаємо учнів роботи з текстом / Ірина Ткач // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 40
 335. Ткач І. Аналіз твору на уроці (практикум) : [урок за твором Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі"] / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 47-49.
 336. Ткач І. Генрі Лонгфелло та його поема "Пісня про Гайавату" : [урок] / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 1. – С. 12-13.
 337. Ткач І. Дослідження тексту на уроках у 6 класі : [2 уроки за повістю М. Гоголя "Ніч перед Різдвом"] / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 56-59.
 338. Ткач І. Навчаємо учнів роботи з текстом / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 46.
 339. Ткач І. Сучасний урок літератури: виховувати розуміння краси... / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 22-24
 340. Ткач Ірина. Сучасний урок літератури : виховувати розуміння краси... / Ірина Ткач // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 62-64
 341. Ткач Ірина. Сучасний урок літератури: виховувати розуміння краси.. / Ірина Ткач // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 17-19
 342. Туряниця В. Справжня хлоп'яча дружба. Образи Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна. 5-й клас : урок / Вікторія Туряниця // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 12-14.
 343. Тутко Н. І. Герої, з якими завжди весело : урок-зіставлення (порівняльна характеристика образів Тома Сойєра і Федька-халамидника) / Н. І. Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 34-36.
 344. Тутко Н. Роздуми про майбутнє людини і людства в оповіданні Айзека Азімова "Фах" : [урок] / Наталія Тутко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 4. – С. 39-С.3 обкл.
 345. Тяпкова О. А. Середньовіччя як історична і культурна доба, її хронологічні межі : 8-й клас / О. А. Тяпкова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 70-73.
 346. Удовик Н. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Михайло Шолохов "Доля людини" / Наталія Удовик // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 54-61
 347. Успенська Л. Г. М. А. Булгаков "Майстер і Маргарита" : 11-й клас : [5 уроків] / Л. Г. Успенська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 35-43.
 348. Учитель - учителеві // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 21-25
 349. Учительський проект для створення нової навчальної програми із зарубіжної літератури для 10-11 класів // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 11. – С. 3-4
 350. Фартух Л. А. Використання ейдос-конспекту на уроках зарубіжної літератури / Л. А. Фартух // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 17-21
 351. Фартух Л. Діана Вінн Джонс "Мандрівний Замок Хаула" : цикл уроків : 7-й клас : [4 уроки] / Лариса Фартух // Зарубіжна література. – 2016. – Березень (№ 3). – С. 27-40
 352. Фартух Л. Традиції й новаторські зрушення в поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст. : цикл уроків : 10-й клас / Лариса Фартух // Зарубіжна література. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 30-70
 353. Федорова С. М. Порівняльний аналіз творів М. В. Гоголя "Вечір проти Івана Купала" та Й. В. Ґете "Фауст" : 9-й клас / С. М. Федорова, Л. О. Мікус // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 47-48.
 354. Федчак Л. В. Чому ми читаємо цей роман : Матеріали до вивчення твору Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Л. В. Федчак // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 40-45
 355. Фісак І. Сучасна література : цикл уроків: 7-й клас : Оживлення книжки у творі Корнелії Функе "Чорнильне серце" / Ірина Фісак // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 16-18.
 356. "Художня література має дивовижні важелі впливу на людину". Ексклюзивне інтерв'ю Ольги Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 2-4
 357. Хурда А. Ю. Літературно-спортивна естафета. 6-й клас / А. Ю. Хурда // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 23/24. – С. 70-73.
 358. Чайковська Н. М. Роздуми під час вивчення теми : [вивчення теми "Байка у світовій літературі"] / Н. М. Чайковська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 60.
 359. Черезова І. О. Роальд Дал "Чарлі і шоколадна фабрика". Щирість та доброта головного героя : 5-й клас / І. О. Черезова, А. П. Мальована // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 22-25
 360. Чик Денис. Новочасне мораліте про небезпечне виховання: модифікація педагогічного роману в романі "Oliver Tvist" Ч. Діккенса та повісті "Близнецы" Т.Шевченка / Денис Чик // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 48-55
 361. Чмигова О. Нобелівська премія 2016 року ламає стереотипи : [про Боба Ділана] / Олена Чмигова // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 6-7.
 362. Чубенко (Кіяшко) Н. М. Памела Ліндон Треверс. Казкова повість "Мері Поппінс" : 6-й клас : [3 уроки] / Н. М. Чубенко (Кіяшко) // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 67-72.
 363. Чуйко К. П. Виникнення і розвиток театру як синтезу різних видів мистецтва. інтегрований урок художньої культури та зарубіжної літератури : 9-й клас / К. П. Чуйко, О. П. Булгакова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 44-49.
 364. Швень Л. В гостях у зарубіжної літератури : позакласний захід у 4-му класі / Людмила Швень // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 50-56.
 365. Швень Л. Образ майбутнього в літературі : контрольна робота : 6-й клас / Людмила Швень // Зарубіжна література. – 2016. – Березень (№ 3). – С. 41-42.
 366. Швень Л. Як заохотити дітей до читання / Людмила Швень // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 5-12.
 367. Шевченко Т. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Борис Васильєв "А зорі тут тихі" / Тетяна Шевченко // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 25-32.
 368. Шепета А. Технологія вітагенного навчання з голографічним методом проекцій / Анжела Шепета // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 52-66.
 369. Шепета А. Технологія вітагенного навчання з голографічним методом проекцій : Оскар Уайльд "Хлопчик-зірка". Еволюція образу головного героя : 5-й клас / Анжела Шепета // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 67-73
 370. Шилова Т. Уроки з давньогрецької лірики : 8-й клас : [2 уроки] / Тетяна Шилова // Зарубіжна література . – 2016. – Жовтень (№ 10). – С. 12-18
 371. Шкут Н. М. Літературна кав'ярня : 11-й клас : [культура Японії, повість Кавабати Ясунарі "Тисяча журавлів"] / Н. М. Шкут // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 72-76.
 372. Шолох Т. М. Данте. Поема "Божественна комедія" : 8-й клас / Т. М. Шолох // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 59-62.
 373. Шпак О. Цикл уроків за творчістю Михайла Лермонтова : 9-й клас / Ольга Шпак // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 20-37.
 374. Юлдашева Людмила. Книжки, які розмовляють із тобою: роман "Буба" Б. Космовської / Людмила Юлдашева // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 2. – С. 43-44
 375. Юринець Г. М. Мандри Дон Кіхота в пошуках справедливості : 8-й клас : [за романом Сервантеса "Дон Кіхот"] / Г. М. Юринець // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 43-46.
 376. Як Моцарт, Оноре де Бальзак і Марк Твен побували в Україні // Школа. – 2016. – № 11. – С. 62-69.
 377. Яким я бачу курс зарубіжної літератури. Класичні та сучасні твори в програмі, як усе встигнути і чому учні не читають // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 23-24
 378. Яким я бачу шкільний курс зарубіжної літератури. Актуальне інтерв’ю вчителів м. Кременчука, Полтавська область // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 8-10
 379. Якименко Марина. Рекламні медіатексти: тизерна реклама, постер / Марина Якименко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 30
 380. Яцкова О. С. Ернест Сетон Томпсон. "Лобо". Утвердження любові до всього живого : урок / О. С. Яцкова // Все для вчителя. – 2016. – № 3. – С. 8-9.

Іноземні мови
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Гусак Л. Впровадження методу асоціативних символів на початковому етапі вивчення іноземної мови / Л. Гусак, З. Лещенко, О. Чухнова // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 31-36
 2. Кравчук Л. Навчання писемного мовлення на уроках іноземної мови на середньому етапі навчання / Л. Кравчук // Слово педагога. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 6.
 3. Майєр Н. В. Концепція формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2016. – № 4. – С. 20-28
 4. Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016 - 2017 н. р. : додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016 р. № 1/9-437 // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 5. – С. 2-15.
 5. Михайлова Л. Д. Листування як інтерактивна технологія навчання іноземної мови / Л. Д. Михайлова, І. М. Кошель // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 8-11.
 6. Мови в середній освіті: огляд національних тестів у Європі - 2014/2015 р. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті. – 2016. – № 1. – С. 9-22.
 7. Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна іншомовна освіта в Україні: ключові проблеми / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 3-9
 8. Осадченко Т. Використання ігор на початковому етапі навчання в процесі формування іншомовної комунікативної компетенції учнів / Т. Осадченко // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 6. – С. 49-51.
 9. Полонська Т. К. Interactive methods of teaching foreign languge as a means of mastering elective course's content by upper school students / Т. К. Полонська // Український педагогічний урнал. – 2016. – № 2. – С. 75-81
 10. Синталюк Р. П. План-конспект уроку доброти французькою мовою в 6 класі / Р. П. Синталюк // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 59-64.
 11. Сукманюк Г. Застосування методу наративної гри на основі відеоаудіювання в процесі вивчення іноземної мови / Г. Сукманюк // Іноземні мови в школах України. – 2016. – № 2. – С. 16-17.
 12. Черниш Т. Хроніка / Т. Черниш // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 81-82
 13. Черняк Ю. М. Сценарій позакласного заходу з французької мови для учнів 7 класу на тему "Sous le ciel de la France" / Ю. М. Черняк // Іноземні мови. – 2016. – № 3. – С. 53-58
 14. Шевелько К. О. Теоретичні передумови навчання гетеровалентних видів перекладу учнів старших класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови / К. О. Шевелько // Іноземні мови. – 2016. – № 2. – С. 14-28

Літературознавство
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Автори номера // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 299-300.
 2. Ананко Юрій. Під боком у вічності / Ю. Ананко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 127-128.
 3. Астаф’єв Олександр. Лірична проза: автономія синтезу : [рецензія] / Олександр Астаф’єв // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 118-120
 4. Барабаш Юрій. "Всі ці словяністи та європісти..." : Гоголівська тема у версії Юрія Шереха / Ю. Барабаш // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 250-262.
 5. Баран Євген. Радість і смуток Хуана Рамона Хіменеса : про книгу "Платеро і Я" в українському перекладі Юрія Ананка / Є. Баран // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 125-127.
 6. Білик Надія. Постать Богдана Лепкого в бібліографічній спадщині Зенона Кузелі / Н. Білик // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 35-38
 7. Білоус Петро. Міф про "древнерусскую" літературу: термінологія та ідеологія / Петро Білоус // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 35-40
 8. Богуславська Валерія. Життя, наче пригодницький роман / В. Богуславська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 218-219.
 9. Брайко Олександр. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби / Олександр Брайко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 16-30
 10. Брайко Олександр. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби / Олександр Брайко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 16-30
 11. В Україні засновано медаль "Олександра Довженка" // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 48
 12. Василенко Вадим. Місто як травма, або три обличчя Києва : роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної / Вадим Василенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 31-43
 13. Василенко Вадим. Місто як травма, або три обличчя Києва: роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної / Вадим Василенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 31-43
 14. Вздульська Валентина. Українська підліткова література 2000-2015 років: стислий огляд художньої прози / Валентина Вздульська // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 48-52 ; Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 44-49
 15. Висоцька З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка / Зоряна Висоцька // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 88-99
 16. Габор Василь. У гостях в Олександра Жовни в Новомиргороді / В. Габор // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 262-266.
 17. Гальчук Оксана. Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину / Оксана Гальчук // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 12-21
 18. Гарачковська О. Український літературний процес доби сталінізму у фокусі епістолографії : [рецензія на книгу Володимира Кузьменка "Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ століття" (К. : Альфа-М, 2016. – 352 с.)] / Оксана Гарачковська // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 62-63.
 19. Генералюк Леся. Студії над Шевченком: інтердисциплінарні стратегії / Леся Генералюк // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 3-11
 20. Глібчук Уляна. Під куполом світла... / У. Глібчук // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 264-267.
 21. Голобородько Ярослав. Цивілізаційні екзерциси Доріс Лессінг : Із циклу "L- Nобелістика ХХI" / Я. Голобородько // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 267-279.
 22. Грабар Сергій. Вервечка з присмаком кави : рефлексія з приводу прочитання роману Марії Микицей "Трофей на довгу пам`ять" / С. Грабар // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 275-276.
 23. Гребенюк Тетяна. Феномен недостовірної нарації в системі сучасних наративних студій / Тетяна Гребенюк // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 12-21
 24. Гузь О. Літературний детектив : [3 уроки] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 34-36.
 25. Гузь О. Розвиток мовлення (усно) Тема: Поетизація високого почуття любові, особливості його художнього розкриття. Виразне читання напам'ять віршів сучасних зарубіжних та українських поетів про дружбу й кохання : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 32.
 26. Девдера Катерина. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості / К. Девдера // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 52-57
 27. Девдера Катерина. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості / К. Девдера // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 52-57
 28. Дроздовський Дмитро. Усміхнений скепсис збирача слів / Д. Дроздовський // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 243-245.
 29. Дубініна Олена. Екранізація літературного твору як предмет компаративного дослідження / Олена Дубініна // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 40-53
 30. Дубініна Олена. Екранне втілення літературного хронотопу / О. Дубініна // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 3-15
 31. Дубініна Олена. Екранне втілення літературного хронотопу / О. Дубініна // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 3-15
 32. Дядченко Г. Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ - початку ХХІ століття / Ганна Дядченко // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 112-124.
 33. Клочек Григорій. "Хіба самому написати..." : внутрішня синергія твору / Г. Клочек // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 224-242.
 34. Книгопанорама // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 285-298.
 35. Книгопанорама // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 285-298.
 36. Книгопанорама // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 283-290.
 37. Косач Юрій. Обрії нової драми : з матеріалів ІІ -го з`їзду МУРу. Доповідь Юрія Косача / Ю. Косач // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 207-223.
 38. Костенко Наталя. Про досвід міжнародного проекту "Слов’янська порівняльна метрика" : (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в ж. "Слово і час", 2009, № 1) / Наталя Костенко // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 4-11
 39. Котик Ігор. Рефлексії на тему художньої зрілості / І. Котик // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 277-283.
 40. Коцарев Олег. Модерністичні тенденції на новому витку / О. Коцарев // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 246247.
 41. Лавренюк Ю. С. Інтертекстуальність у літературознавстві / Ю. С. Лавренюк // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 15-19
 42. Лешко Уляна Фіче як жанр емоційної публіцистики на шпальтах вінницької преси / Уляна Лешко // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / гол. ред. В. М. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк, М. Карась. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Випуск 8. – С. 49-53
 43. Лімборський Ігор. Культурний трансфер філософської естетики Геґеля в українській літературно-критичній думці першої половини ХІХ століття / Ігор Лімборський // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 3-12
 44. Льойдль Крістіан. Знайдене між сторінок : невідомі переклади Назара Гончара (1964-2009) / К. Льойдль // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 190-194.
 45. Майданська Софія. Травневі зустрічі / С. Майданська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 236-250.
 46. Малиновський Артур. Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-постмодерністів у сучасному компендіумі : рецензия / Артур Малиновський // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 115-123
 47. Масенко Лариса. Руйнація родини в добу радянського тоталітаризму / Л. Масенко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 262-274.
 48. Матвійчук Уляна. Перспективи інтерпретації літературних творів крізь призму музики / Уляна Матвійчук // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 80-86
 49. Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство / В. Матвіїшин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 2-8
 50. Мельничук Я. Олег Бабишкін - дослідник творчості Ольги Кобилянської / Ярослава Мельничук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 16-18
 51. Москалець Владислава. За лаштунками літературного процесу / В. Москалець // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 279-281.
 52. Погребенник Володимир. Есеїстична книжка про "Буковинську орлицю" / В. Погребенник // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 258-260.
 53. Рева-Лєвшакова Людмила. Неореалізм як теоретична проблема : [рецензія] / Людмила Рева-Лєвшакова // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 121-123
 54. Сіробаба Микола. Лірика М. Хвильового : злам автохтонної свідомості / Микола Сіробаба // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 44-52
 55. Сіробаба Микола. Лірика М. Хвильового: злам автохтонної свідомості / Микола Сіробаба // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 44-52
 56. Стех Марко Роберт. Юрій Косач про перспективи "Нової драми" / М. Р. Стех // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 206-207.
 57. Стех Марко Роберт. Воєнні відлуння "романтики вітаїзму" : "Чудесна балка" Юрія Косача / М. Р. Стех // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 194-196.
 58. Стріха Максим. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 85-92
 59. Стріха Максим. Про одну репліку пізньої римської поезії в Англії та у Криму в XVII столітті / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 85-92
 60. Стріха Максим. Специфіка гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі): історико-біографічний та компаративний аспекти / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 73-79
 61. Стріха Максим. Ще один "світовий сонет" українською / М. Стріха // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 258-261.
 62. Сюта Г. Іншомовна цитата в українському поетичному тексті / Галина Сюта // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 77-87
 63. Токаленко П. О. Історична публіцистика про події першої російської революції / П. О. Токаленко // Історія та правознавство. – 2016. – № 10/11. – С. 6-8
 64. Трофимук Мирослав. "Київська" тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст. : боротьба міфологем / М. Трофимук // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 77-84
 65. Трофимук Мирослав. "Київська" тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст.: боротьба міфологем / М. Трофимук // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 77-84
 66. Улюра Ганна. Інша-з-Нас: двійництво - сестринство - суперництво в сучасній жіночій прозі / Ганна Улюра // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 79-87
 67. Федута Олександр. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ’яненка) / Олександр Федута // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 97-103
 68. Хомеча Наталія. "... А слава – заповідь моя": Тарас Шевченко в рецепції поетів кінця ХХ – початку ХХІ століття / Наталія Хомеча // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 11-16
 69. Черкас Олександр. У світлі українського національного менталітету: семантика маскулінних образів у поезії Тараса Шевченка / Олександр Черкас // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 53-57
 70. Шевцова Леся. "Смакувати солодощі життя разом із "Шалахмонесами" / Л. Шевцова // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 260-264.
 71. Шевчук Лариса. З погляду вічності : грані літературознавчого мислення Марти Хороб / Л. Шевчук // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 277-280.
 72. Шепель Федір. Від Володимира Боська / Ф. Шепель // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 281-285.
 73. Шириця Павло. Інший Улян : лірична сповідь останнього динозавра / П. Шириця // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – №320-321-322. – С. 186-190.

Мовознавство
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Ажнюк Л. В. Типологія об'єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження / Л. В. Ажнюк // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 3-18
 2. Албул Ольга Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія / Ольга Албул // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 22-27
 3. Бацевич Ф. С. Абсурдистські художні тексти: спроба типології / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 3-10
 4. Белей Л. Л. Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови / Л. Л. Белей // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 19-31
 5. Бобро М. Хроніка / М. Бобро, Н. Галунова // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 81-82
 6. Богданова Є. В. Історія акцентуації відприкметникових прислівників, мотивованих суфіксальними прикметниками / Є. В. Богданова // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 60-69
 7. Валюх З. Українська термінологія: комплексний лінгвістичний аналіз / З. Валюх // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 81-82
 8. Васильєва Л. П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації / Л. П. Васильєва // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 11-22
 9. Вербич С. [Топонімія Гомельщини: структурно-семантична характеристика] : рецензия / С. Вербич // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 74-78
 10. Вербич С. О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) / С. О. Вербич // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 31-54
 11. Гогуленко О. Компаративний аналіз онімної площини у романах Панаса Мирного "Повія" та Еміля Золя "Нана" / О. Гогуленко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 90-94
 12. Гончаренко А. В. Найменування предметів одягу в тексті Києво-Печерського патерика / А. В. Гончаренко // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 55-65
 13. Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ : До 90-річчя від дня народження / Катерина Городенська // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 56.
 14. Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ / Катерина Городенська // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 151-158.
 15. Горошкін І. Роль міждисциплінарних зв'язків у мовній підготовці майбутніх перекладачів / Ігор Горошкін // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 3-5
 16. Горошкіна О. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики : [рецензія на книгу Т. А. Космеда, О. В. Халіман "Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дмскурсивної практики)" (Дрогобич, 2013)] / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 61-62.
 17. Грещук В. Кононенко І. Українська та польська мови : контрастивне дослідження : рецензія / В. Грещук // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 75-77
 18. Гриценко Павло Юхимович. Академічне мовознавство у викликах сьогодення / Павло Юхимович Гриценко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 5. – С. 92-95
 19. Даниленко Л. І. Погода і pohoda у світлі української та чеської мов / Л. І. Даниленко // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 51-61
 20. Дика Н. Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти / Наталія Дика // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 31-34
 21. Дочу А. Р. Тюркізми в англійській та інших індоєвропейських мовах / А. Р. Дочу // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 63-68
 22. Жаборюк О. А. Білінгвізм крізь призму онтогенезу (авторська інтерпретація) / О. А. Жаборюк // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 62-73
 23. Загнітко А. Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників / Анатолій Загнітко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 43-49
 24. Іваненко О.В. Семантична історія слова. Нотатки на полях книги : рецензия / О. В. Іваненко // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 58-71
 25. Іванців О. Делімітація та типологічні характеристики іміджевого корпоративного дискурсу / Орислава Іванців // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 63-66
 26. Іващенко В. Українськомовний міжособистісний конфлікт / В. Іващенко // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 78-81
 27. Ідзьо М. В. Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ / М. В. Ідзьо // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 69-76
 28. Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А. Ю. Кримського: традиці і новаторство / І. Казимирова; Ірина Казимірова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 3-12
 29. Караман С. Слово про Марію Іванівну Пентилюк : До 80-ліття від дня народження / Станіслав Караман // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 49-50.
 30. Костенко Наталя. Про досвід міжнародного проекту "Слов’янська порівняльна метрика" : (на матеріалі публікації Люцилли Пщоловської в ж. "Слово і час", 2009, № 1) / Наталя Костенко // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 4-11
 31. Коць Т. А. Варіантність морфологічних форм іменника в прескрипціях і мовній практиці другої половини XX ст. / Т. А. Коць // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 45-50
 32. Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина / Лариса Кравець // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 10-14
 33. Кулик Н. Посвячений в українство : [Володимир Перетц] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15.
 34. Кучерук О. Методика навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі : [коротка рецензія на однойменний посібник за редакцією О. М. Горшкової та С. О. Карамана] / Оксана Кучерук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 62.
 35. Лістицька М. Л. Інтегроване освітнє середовище на уроках хімії / М. Л. Лістицька // Хімія. – 2016. – № 3/4. – С. 40-45.
 36. Мараб'ян К. Семіотичний аналіз французького фольклорного тексту для дітей: теоретичні основи / К. Мараб'ян // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 95-97
 37. Мойсієнко В. М. Кого називали "людьми руськими" на Русі та на поструських геополітичних утвореннях? (до історії вживання народоназви та мовоназви "руський" в україністиці, білорусистиці та русистиці) / В. М. Мойсієнко // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 22-39
 38. Москальов Дмитро. Аксіологічні проблеми сучасної Японії / Д. Москальов // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 70-78
 39. Ніколаєнко Л. І. Оцінка в мовній концептуалізації емоцій групи "Співчуття" (на матеріалі польської, української і російської мов) / Л. І. Ніколаєнко // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 32-40
 40. Овсієнко Л. Проблема визначення сутності медіатексту в науковому полі лінгвістики й лінгводидактики / Людмила Овсієнко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 9-13
 41. Омельчук С. Сучасні тенденції в українській лінгводидактиці крізь призму наукових праць Марії Пентилюк / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 9-14
 42. Павлушенко О. Концептуалізація аксіологічного поняття "добре" в дискурсі української соціально-побутової казки / Ольга Павлушенко // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 213-221
 43. Панчишин М. Особливості правопису медичних термінів у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття / М. Панчишин // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 71-74
 44. Пелипенко О. А. Засоби номінації малих сукупностей в українській та іспанській мовах / О. А. Пелипенко // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 41-49
 45. Пентилюк М. Унормування терміносистеми з української лінгводидактики. Основні методичні поняття у сучасному педагогічному дискурсі / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 29-31; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 25-26
 46. Петров О. Концепт як об'єкт дослідження в сучасних лінгвокогнітивних, психолінгвістичних та лінгвокультурологічних студіях / О. Петров // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. -Випуск 23. – С. 136-141
 47. "Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ" : наукова учнівська конференція / Галина Склярова, Анна П'ятецька, Світлана Шульга, Лариса Нагаївська // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 67-82.
 48. Полуектова А. Ю. Акцентні відмінності іменників середнього роду *о-/*jo- основ в українському виданні "Граматики" М. Смотрицького 1619 р. та в російському виданні 1648 р. / А. Ю. Полуектова // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 47-59
 49. Приходько А. Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови / А. Приходько // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 79-80
 50. Розумний А. Звучання і значення слів не випадкове / Антон Розумний // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 6-7.
 51. Селігей П. О. Розмовні елементи в науковому мовленні: випадковість чи закономірність? / П. О. Селігей // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 23-30
 52. Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи / Наталія Сніжко // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 28-43
 53. Сокіл Б. Правописні дискусії на з'їзді руських учених / Б. Сокіл // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 63-70
 54. Стельникович С. Мовна ситуація в Житомирсько-Вінницькому регіоні в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) / Сергій Стельникович // Історія України. – 2016. – Серпень (№ 16). – С. 5-10
 55. Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах / Микола Степаненко // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 13-26
 56. Тимочко Б. В. Флорономени в молдавсько-українських грамотах XIV-XV століть / Б. В. Тимочко // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 70-76
 57. Томіленко Л. М. Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського / Л. М. Томіленко // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 66-74
 58. Хорошун О. Структура концепту "Ісламський світ" / Ольга Хорошун // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 67-71
 59. Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції / Ольга Черемська // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 92-111
 60. Чумак В. В. Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) / В. В. Чумак // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 3 обкл.
 61. Шевченко Л. І. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець XX - початок XXI ст.) : рецензія / Л. І. Шевченко // Мовознавство. – 2016. – № 1. – С. 75-78
 62. Шестопал О. С. Наголошення інфінітивів у "Енеїді" І. П. Котляревського / О. С. Шестопал // Мовознавство. – 2016. – № 3. – С. 50-62
 63. Шульга Олександр. Мовний домен як інтеґральний домен символічного універсуму / Олександр Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 83-96
 64. Юрій Кнорозов: у пошуках втраченого // Школа. – 2016. – № 10. – С. 72-75.
 65. Ющук Іван. Постколоніальне суспільство і мова викладання / І. Ющук // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 42-53

Німецька мова та література
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Die Europaische Union : [Європейський союз] // Deutsch. – 2016. – Mai (№ 5). – С. 5-13.
 2. Feste feiern wie sie fallen : [як відбувається святкування свят] // Deutsch. – 2016. – November (№ 11). – С. 6-12.
 3. Leichtes Deutsch : [легка німецька] // Deutsch. – 2016. – November (№ 11). – С. 34-40.
 4. Oktoberfest : [уроки, вікторини] // Deutsch. – 2016. – September (№ 9). – С. 7-16.
 5. Ostern : [Великдень: уроки та позакласні заходи за темою] // Deutsch. – 2016. – Marz (№ 3). – С. 21-36.
 6. Rainer Maria Rilke - vertreter des Deutschen symbolismus : [Райнер Марія Рільке - представник німецького символізму] // Німецька мова в школі. – 2016. – № 2. – С. 26-27.
 7. Rund um den Valentinstag : [день св. Валентина] // Deutsch. – 2016. – Januar (№ 1). – С. 9-10.
 8. Schule, Schule, Schule... : Materiallen fur den Unterricht. 9 Klasse : [школа, школа, школа: матеріал для навчання. 9 клас] // Deutsch. – 2016. – September (№ 9). – С. 46-49.
 9. Schulleben : [шкільне життя] // Deutsch. – 2016. – Oktober (№ 10). – С. 20-23.
 10. Sommergeschichten : [літні історії] // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 47-49.
 11. Wissenstest: Deutschland : [тестування знань: Німеччина] // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 50-51.
 12. Білоненко Г. Der Tagesablauf : [розпорядок дня] : план-конспект уроку. 6-й клас / Геннадій Білоненко // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 12-14.
 13. Бондар Г. Meine Familie und meine Freunde : [моя сім'я та мої друзі] : підсумковий урок. 5-й клас / Галина Бондар // Deutsch. – 2016. – Januar (№ 1). – С. 11-13.
 14. Бондар Г. Свято німецького алфавіту : сценарій позакласного заходу в 5-му класі / Галина Бондар // Deutsch. – 2016. – Januar (№ 1). – С. 17-19.
 15. Бондар Г. Фантастична подорож у світ казок братів Грімм : нестандартний урок. 6-й клас / Галина Бондар // Deutsch. – 2016. – Januar (№ 1). – С. 20-23.
 16. Борейко Н. І. Auf der suche nach der wahrheit. Der Kampf zwishen dem Guten und dem Bosen in der Tragodie "Faust" von J. W. Goethe : [урок-роздум за трагедією Ґете "Фауст"] / Н. І. Борейко, Ж. В. Мотика // Німецька мова в школі. – 2016. – № 3. – С. 14-21.
 17. Будянівська Л. П. Feste und symbole (die 7. Klasse) : [свята та символи: урок, 7 клас] / Л. П. Будянівська, І. М. Шанюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 6-9.
 18. Вихованська О. М. Tests zu den themen "Berlin", "Kyjiw" : [тести за темами "Берлін", "Київ"] / О. М. Вихованська // Німецька мова в школі. – 2016. – № 3. – С. 22-23.
 19. Вихованська О. М. Лексичні та граматичні завдання / О. М. Вихованська, Я. М. Костецька // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 15-26.
 20. Вихованська О. М. Лексичні та граматичні завдання : [німецька мова, 3 клас] / О. М. Вихованська, Я. М. Костецька // Німецька мова в школі. – 2016. – № 10. – С. 17-24.
 21. Влізло Л. П. Ivan Franko und seine literarische tatigkeit : [Іван Франко та літературна діяльність] / Л. П. Влізло, Л. П. Гук // Німецька мова в школі. – 2016. – № 2. – С. 7-11.
 22. Гавриленко Т. Ю. Wir spielen (Klasse 1) : [ми граємо, 1 клас] / Т. Ю. Гавриленко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 5.
 23. Горбач Л. Der fruhling ist da : [прийшла весна] : план-конспект уроку. 8-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – Marz (№ 3). – С. 17-18.
 24. Горбач Л. Der Sommer kommt : [літо настає] : цикл уроків. 4-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – Mai (№ 5). – С. 14-16.
 25. Горбач Л. Massenmedien : [змі] : цикл уроків. 8-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 21-27.
 26. Горбач Л. Meine Familie, meine Frende und ich : цикл уроків за темою. 9-й клас (німецька мова як друга іноземна) : [моя сім'я, мої друзі та я] / Л. Горбач // Deutsch. – 2016. – September (№ 9). – С. 40-45.
 27. Горбач Л. Musik - eine Sprache, die jeder versteht : [музика - мова, яку всі розуміють] : цикл уроків. 8-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – Marz (№ 3). – С. 5-16.
 28. Горбач Л. Ostern : [Великдень] : план-конспект уроку. 4-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – Marz (№ 3). – С. 19-20.
 29. Горбач Л. Sommer, ade! [літо. прощай!] / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – August (№ 8). – С. 19-22 ; Deutsch. – 2016. – September ( № 9). – С. 33-39.
 30. Горбач Л. Winterfeste in Deutschland : [зимові свята в Німеччині] : план-конспект уроку. 10-й клас / Л. Горбач // Deutsch. – 2016. – November (№ 11). – С. 13-15.
 31. Горбач Л. Zwei Hauptstadte : Berlin ; Kyjiw : [дві столиці: Берлін і Київ] : цикл уроків. 6-й клас / Людмила Горбач // Deutsch. – 2016. – April (№ 4). – С. 18-27.
 32. Горбач Л. Календарно-тематичне планування навчального матеріалу за підручником із німецької мови Н. Басай / Л. Горбач // Deutsch. – 2016. – Januar (№ 1). – С. 29-35.
 33. Горбач Л. Календарно-тематичне планування навчального матеріалу за підручником Л. Горбач. Для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням німецької мови. 8 клас / Л. Горбач // Deutsch. – 2016. – Juli (№ 7) . – С. 12-44.
 34. Горун Н. С. Sport (die 7 klasse) : [спорт: урок, 7 клас ] / Н. С. Горун // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 9-12.
 35. Гребенюк О. В. Sitten, brauche und traditionen in Deutschland : [звичаї і традиції в Німеччині: позакласний захід] / О. В. Гребенюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 36-37.
 36. Грушко Л. В. Дорогою німецьких казок (інсценізація уривку казки "Гензель та Гретель" Братів Грімм) / Л. В. Грушко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 5. – С. 33-37.
 37. Гудкова С. С. Національно-патріотичний аспект у вихованні учнів на уроках німецької мови / С. С. Гудкова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 5. – С. 14-24; Німецька мова в школі. – 2016. – № 7. – С. 7-12.
 38. Гураль М. М. Deutschland : [Німеччина] / М. М. Гураль // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 6-8.
 39. Гутник Г. М. Особливості формування фонетичної усвідомленості у майбутніх вчителів у комунікативному вступному корективному курсі з німецької мови / Г. М. Гутник // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 24-30
 40. Давиденко Т. П. Die gesundheit ist der grosste reichtum jedes menschen : [здоров'я - це найбільше багатство кожної людини] / Т. П. Давиденко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 25-33.
 41. Двернюк Л. С. Es weihnachtet : [це Різдво] / Л. С. Двернюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 22-25.
 42. Двернюк Л. С. Навчання діалогічного мовлення / Л. С. Двернюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 6-12.
 43. Двернюк Л. С. Навчання діалогічного мовлення / Л. С. Двернюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 7. – С. 30-36.
 44. Добрянська І. С. Die Deutsche kuche (die 10. klasse) : [німецька кухня, урок, 10 клас] / І. С. Добрянська // Німецька мова в школі. – 2016. – № 5. – С. 6-8.
 45. Дроздюк Ю. Meine Wohnung [моя квартира] : план-конспект уроку. 7-й клас / Ю. Дроздюк // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 18-20.
 46. Заєць С. В. Bucherlesen (die 8. Klasse) : [читання книг, 8 клас] / С. В. Заєць // Німецька мова в школі. – 2016. – № 5. – С. 2-5.
 47. Зубкова Н. С. Geburtstag : [день народження] / Н. С. Зубкова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 28-30.
 48. Календарно-тематичне планування навчального матеріалу за підручником із німецької мови М. Сидоренко, О. Палія (німецька мова як друга іноземна, 8-й клас, третій рік навчання) // Deutsch. – 2016. – Oktober (№ 10). – С. 24-30.
 49. Калініна О. Б. Квест "Wo spricht man Deutsch" / О. Б. Калініна // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 29-31.
 50. Камишанська О. Reisen : [подорож] : план-конспект уроку. 9-й клас / О. Камишанська // Deutsch. – 2016. – April (№ 4). – С. 16-17.
 51. Кедик Г. В. Навчання лексичного матеріалу на уроках іноземної мови / Г. В. Кедик // Німецька мова в школі. – 2016. – № 3. – С. 2-5.
 52. Кіно : цикл уроків. 9-й клас (німецька мова як друга іноземна) // Deutsch. – 2016. – Oktober (№ 10). – С. 7-17.
 53. Козира М. О. Kyjiw : [Київ] / М. О. Козира // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 15-17.
 54. Конончук Л. В. Fest der liebe : [свято до Дня св. Валентина] / Л. В. Конончук, Л. А. Трясиборода // Німецька мова в школі. – 2016. – № 1. – С. 35-39.
 55. Костишина О. Frau Holle : [пані Метелиця] : сценарій казки братів Грімм для учнів 5-8-х класів / Олена Костишина // Deutsch. – 2016. – Mai (№ 5). – С. 21-23.
 56. Криштанович М. М. Die farben : [кольори] / М. М. Криштанович // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 34-35.
 57. Кузнецова Н. Umweltschutz : [охорона природи] : план-конспект уроку. 8-й клас / Наталія Кузнецова // Deutsch. – 2016. – April (№ 4). – С. 13-15.
 58. Лазарева І. Ю. Квест "Wir lernen Deutsch" : [ми вчимо німецьку мову] / І. Ю. Лазарева // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 14-16.
 59. Ломакова О. В. Winterfeste : [зимові свята: урок] / О. В. Ломакова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 10-14.
 60. Луцишина А. А. Unsere tiere : [наші тварини] / А. А. Луцишина // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 32-33.
 61. Майорко М. Перлини німецької та австрійської культур : позакласний захід / Марія Майорко, Марина Христич // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 28-33.
 62. Майорко М. Святкова Німеччина : позакласний захід / М. Майорко // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 39-43.
 63. Майорко М. Така різна Німеччина : позакласний захід / Марія Майорко // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 34-38.
 64. Мартинюк Л. Н. Das aussehen (die 6. Klasse) / Л. Н. Мартинюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 8. – С. 10-11.
 65. Мельник Л. Г. Урок-конференція "Й. Ґете і Ф. Шіллер" / Л. Г. Мельник, О. П. Вислоцька // Німецька мова в школі. – 2016. – № 2. – С. 12-16.
 66. Михайлик А. Sport treiben - gesund bleiben : [займатися спортом - залишатися здоровим] : план-конспект уроку. 8-й клас / Алла Михайлик // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 15-17.
 67. Нагорна Н. Das Internet - ein Freund oder ein Feind? : [Інтернет друг чи ворог] : план-конспект уроку. Німецька мова як друга іноземна. 10-й клас / Наталія Нагорна // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 9-11.
 68. Павліщева Є. А. Dresden / Є. А. Павліщева // Німецька мова в школі. – 2016. – № 10. – С. 26-31.
 69. Павловська Н. В. In der freizeit : [у вільний час] / Н. В. Павловська // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 5.
 70. Паляниця В. Im Obst- und Gemusegarten : [садово-городні овочі] : план-конспект уроку. 5-й клас / Володимир Паляниця // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 12-14.
 71. Піскун Л. В. Wo wohnst du (die 3. Klasse) : [де ти живеш? урок, 3 клас] / Л. В. Піскун // Німецька мова в школі. – 2016. – № 5. – С. 12-13.
 72. Позакласна робота під час вивчення іноземної мови // Deutsch. – 2016. – September (№ 9). – С. 5-6.
 73. Поліщук І. In der Stadt und auf dem Land. Verkehrsmittel : [в місті і в країні. Транспорт] : план-конспект уроку. 6-й клас / Ірина Поліщук, Олена Прохорова // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 8-9.
 74. Половян Н. В. Sport in unserem leben (гра-вікторина) : [спорт у нашому житті] / Н. В. Половян // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 34-35.
 75. Половян Н. В. Лексико-семантичні особливості молодіжного сленгу / Н. В. Половян // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 2-4.
 76. Полушкіна Н. Інтернет-сайт як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови / Н. Полушкіна // Рідна школа. – 2016. – № 10. – С. 31-34
 77. Сахно В. М. Вікторина "Що ти знаєш про Німеччину?" / В. М. Сахно // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 36-37.
 78. Семенюк О. П. Feste im fruhling (die 5. Klasse) : [весняні свята, урок, 5 клас] / О. П. Семенюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 4. – С. 6-7.
 79. Скарбовський В. А. So sehenswert ist unsere heimat! : [визначні місця України] / В. А. Скарбовський // Німецька мова в школі. – 2016. – № 4. – С. 8-10.
 80. Слащова Н. Г. Willkommen in der Ukraine : [ласкаво просимо в Україну] / Н. Г. Слащова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 7. – С. 13-14.
 81. Смирнова І. В. Застосування технології критичного мислення на уроках німецької мови / І. В. Смирнова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 3. – С. 6-8.
 82. Старченко Т. І. Das politische system in Deutschland, Osterreich und in der Schweiz : [політична система в Німеччині, Австрії та Швейцарії] / Т. І. Старченко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. 38-39.
 83. Старченко Т. І. Weihnachtsgeschenke : [різдвяні подарунки] / Т. І. Старченко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 26-27.
 84. Старченко Т. І. Усі розмовні теми / Т. І. Старченко // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 13-20.
 85. Стасюк В. М. Thematische kontrolle (die 9 Klasse) : [тематичний контроль (для 9 класу)] / В. М. Стасюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 10. – С. 8-16.
 86. Ткачова К. І. Aufgaben zu den themen : [вивчаємо присвійні займенники та модальні дієслова] / К. І. Ткачова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 23-25.
 87. Філатова Г. П. Messen in Deutschland : [] / Г. П. Філатова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 26-28.
 88. Харипончук О. А. Gesundheit ist der grosste reichtum : [здоров'я є найбільшим багатством] / О. А. Харипончук // Німецька мова в школі. – 2016. – № 11. – С. 18-21.
 89. Хухря Н. Waldtiere : [лісові тварини] : план-конспект уроку. 5-й клас / Наталія Хухря // Deutsch. – 2016. – Februar (№ 2). – С. 15-17.
 90. Хухря Н. Wildtiere : [дикі тварини] : план-конспект уроку. 5-й клас / Наталія Хухря // Deutsch. – 2016. – Juni (№ 6). – С. 18-21.
 91. Чорна Н. В. Haustiere : [домашні тварини] / Н. В. Чорна // Німецька мова в школі. – 2016. – № 9. – С. .
 92. Шанюк І. М. Musik und poesie (die 8 Klasse) : [музика і поезія, 8 клас] / І. М. Шанюк // Німецька мова в школі. – 2016. – № 10. – С. 32-39.
 93. Шарненкова Т. О. Ситуативний підхід у навчанні діалогічного мовлення / Т. О. Шарненкова // Німецька мова в школі. – 2016. – № 12. – С. 2-4.
 94. Шепель С. Ю. Aufgaben zum thema "Futurum" : [вивчаємо майбутній час] / С. Ю. Шепель // Німецька мова в школі. – 2016. – № 6. – С. 20-22.

Російська мова та література
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Белінська І. Природа і цивілізація в урбаністичних образах лірики Фьодора Тютчева / Ірина Белінська // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 53-55
 2. Білотіл Надія. Види контрольних завдань з російської мови для 5 класу / Надія Білотіл // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 7-8. – С. 57-61
 3. Брайко Олександр. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби / Олександр Брайко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 16-30
 4. Брухно Н. Є. М. В. Гоголь. Повість "Ніч перед Різдвом" : 6-й клас / Н. Є. Брухно // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 24-30
 5. Варга Н. Роман "Анна Кареніна" - художнє втілення "думки сімейної" : 10-й клас / Наталія Варга // Зарубіжна література. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 41-51
 6. Віннічук Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя "Тарас Бульба" та І. Франка "Захар Беркут" : українська література - зарубіжна література : 7 клас / Галина Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48-50
 7. Гвоздкова І. Цикл уроків за творчістю Олександра Пушкіна : 9-й клас : [7 уроків] / Ірина Гвоздкова // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 4-19.
 8. Гонтарук О. Д. Зображення в повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" любові до України, героїзму та мужності українського народу : урок / О. Д. Гонтарук // Все для вчителя. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 8-11.
 9. Гузь О. О. Олександр Грін (1880-1932). "Пурпурові вітрила" : [3 уроки] / О. О. Гузь, Н. Б. Смірнова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 7-15.
 10. Гузь О. Орієнтовне поурочне планування для 7класу. II семестр. Дружба і кохання Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). "19 жовтня 1825 року" : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 2-7.
 11. Гузь О. Тема: Ідея вірності й любові у вірші Костянтина Симонова "Жди мене...". Поєднання долі людини з долею народу" : [урок] / Ольга Гузь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 12. – С. 29-31.
 12. Давидюк Людмила. Формирование ключевых и предметных компетентностей в процессе обучения русскому языку / Людмила Давидюк, Елена Фидкевич // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 10. – С. 60-62
 13. Дорошенко Т. З. Вірш Ліни Костенко "Учора в дощ зайшов до мене Блок" та поезія Анни Ахматової "Я пришла к поэту в гости" / Т. З. Дорошенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 29-30
 14. Дуэли серебряного века. Поединки литераторов начала ХХ века обходились без крови: это был лишь стилистический прием в культуре жизнетворчества // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 1. – С. 39-43
 15. Журило І. "В предчувствии нового театра..." : сценарий театральной гостиной / Ірина Журило // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 2. – С. 38-С. 3 обкл.
 16. Зарольська Л. Изучение литературы по Комбинированной системе : дидактический материал и методические рекомендации : [изучение романа Ф. Достоевского "Преступление и наказание"] / Любов Зарольська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 50-55
 17. Коваленко М. К. В. Г. Короленко "Сліпий музикант" : 6-й клас : [4 уроки] / М. К. Коваленко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 31-45.
 18. Козієва В. В. Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші Марини Цвєтаєвої "Книжки в обкладинках червоних" : [урок зарубіжної літератури] / В. В. Козієва // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 10. – С. 28-30.
 19. Комарова М. Уникальное мастерство работы со словом : Поэтический сборник Ф. Кривина "Круги на песке" / Марина Комарова, Анна Двухбабна // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 55-71
 20. Коновалова М. В. На гостину до казки : Лінгвістичні навчальні казки до уроків української та російської мови / М. В. Коновалова, О. В. Юрко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 48-69
 21. Кононович Л. М. Лев Толстой і Софія Берс: "Не може бути, щоб усе закінчилося лише життям" : 10-й клас : [сценарій позакласного заходу] / Л. М. Кононович // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 1/2. – С. 68-73
 22. Корольова О. В. Літературне свято "Зустріч із героями Гоголя". 7-й клас : сценарій свята / О. В. Корольова // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 67-73.
 23. Косоноцька І. Тричі йому являлась любов, або Великий містифікатор кохання : [про Михайла Булгакова] / Ірина Косоноцька // Україна молода. – 2016. – 9 листопада (№ 142). – С. 9.
 24. Костюченко Т. "Незнайома" О. О. Блока як утілення вічної жіночності : Провідні образи-символи вірша : 11-й клас / Тетяна Костюченко // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 25-30.
 25. Кушкова С. І. Гоголівськими стежками України : Літературна екскурсія / С. І. Кушкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 18-23.
 26. Лапшина І. Урок російської мови: реалізація завдань соціокультурної змістової лінії / І. Лапшина // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 16-18.
 27. Ляшко В. М. О. С. Пушкін. "Євгеній Онєгін" : 9-й клас / В. М. Ляшко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 35-36.
 28. Малигіна Л. Психологія злочину : Компаративне дослідження за творами "Злочин і кара" Ф. Достоєвського та "Расьомон" Р. Акутагави / Любов Малигіна // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 46-51
 29. Мацкова Л. П. Навчальний проект "Пушкін і Україна" / Л. П. Мацкова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 13-17.
 30. Мележик В. О. "...Торішнім снігом засипана історія" : урок компаративного прочитання повісті М. В. Гоголя та новели Р. Акутагави / В. О. Мележик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 24-28
 31. Мельниченко Т. Г. М. О. Шолохов "Доля людини" : 7-й клас : [2 уроки] / Т. Г. Мельниченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7/8. – С. 66-69.
 32. Мінаєва О. О. Чисте світло лицарства : інтегрований урок зарубіжної літератури та англійської мови (компаративний аналіз творів В. Скотта "Айвенго" та М. В. Гоголя "Тарас Бульба") / О. О. Мінаєва, Ю. О. Паляничка // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 20-23.
 33. Мішак Т. І. Олександр Блок. Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О. О. Блок - найвидатніший поет російського символізму : 11-й клас / Т. І. Мішак // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 50-52.
 34. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 6 : "Срібна доба" російської поезії, розмаїття літературних течій і шкіл. Трагічні долі митців / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 47-51.
 35. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 7 : Олександр Блок - найвидатніший поет російського символізму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 51-54.
 36. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 8 : Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2) . – С. 55-58.
 37. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 9 : Володимир Маяковський - лідер російського футуризму / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 63-66.
 38. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 11 : Сузір'я "Срібної доби" / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 66-67.
 39. Могільовцева Л. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття : цикл уроків : 11-й клас : урок 12 : Контрольна робота з теми "Глибинні зрушення в поезії початку ХХ століття" / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 68-71
 40. Могільовцева Л. Цикл уроків за романом Л. Толстого "Анна Кареніна" : 10-й клас : [7 уроків] / Людмила Могільовцева // Зарубіжна література. – 2016. – Березень (№ 3). – С. 43-59.
 41. Набільська Л. П. А. П. Чехов. Оповідання : 7-й клас : [2 уроки] / Л. П. Набільська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 49-52
 42. Омельченко Лариса. Розвиток комунікативної компетенції на уроках російської мови як метод формування особистісних результатів учнів / Лариса Омельченко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 6. – С. 44-49
 43. Охріменко В. Ю. М. О. Булгаков "Майстер і Маргарита". 11-й клас : урок / В. Ю. Охріменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 45-51.
 44. Пархоменко О. В. Традиція підбиття підсумка творчого життя поета у зарубіжній літературі (за творами Горація, О. Пушкіна, М. Рильського) : 9-й клас / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 6-9.
 45. Петухова Ольга. Николай Носов: Без "Тетушки Скуки" / О. Петухова // Личности. – 2016. – № 10(98). – С. 64-81
 46. Радченко В. В. Ф. Тютчев "Я знаю в праосені пору.." : 10-й клас / В. В. Радченко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 40-42.
 47. Сіренко В. До питання про конституційний статус російської мови в Україні / В. Сіренко // Право України. – 2016. – № 3. – С. 266-268
 48. Слюсарева К. В. Уроки за творчістю м. В. Гоголя. 9-й клас : урок / К. В. Слюсарева // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 21/22. – С. 23-33.
 49. Солодовик Н. М'який знак після шиплячих у російській мові : урок для 3-го класу (для шкіл з російською мовою навчання) / Н. Солодовик // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 29-31.
 50. Стадник Е. М. Пресс-конференция с Сергеем Есениным и Айседорой Дункан "Припомнть всю жестокую, милую жизнь..." : 11-й класс / Е. М. Стадник (Введено оглавление) // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 19/20. – С. 59-69.
 51. Сулима Микола. Місто письменниць : [рецензія] / Микола Сулима // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 107-110
 52. Супрун В. В. Літературні казки : 5-й клас : [5 уроків] / В. В. Супрун // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 17/18. – С. 33-46.
 53. Теремок В. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Олександр Пушкін. "Повісті покійного Івана Петровича Бєлкіна", "Постріл" / Валентина Теремок // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 43-47
 54. Ткач І. Дослідження тексту на уроках у 6 класі : [2 уроки за повістю М. Гоголя "Ніч перед Різдвом"] / Ірина Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 56-59.
 55. Ткач І. О. Блок - "явлення Різдва" чи "трагічний тенор епохи"? : урок-версія за творчістю О. Блока. 11-й клас / Ірина Ткач // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 25-29.
 56. Травень 2016 року. Пам'ятні дати, свята, події та ювіляри // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 4. – С. 3
 57. Удовик Н. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Михайло Шолохов "Доля людини" / Наталія Удовик // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 54-61
 58. Улюра Ганна. Інша-з-Нас: двійництво - сестринство - суперництво в сучасній жіночій прозі / Ганна Улюра // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 79-87
 59. Успенська Л. Г. М. А. Булгаков "Майстер і Маргарита" : 11-й клас : [5 уроків] / Л. Г. Успенська // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 3/4. – С. 35-43.
 60. Федорова С. М. Порівняльний аналіз творів М. В. Гоголя "Вечір проти Івана Купала" та Й. В. Ґете "Фауст" : 9-й клас / С. М. Федорова, Л. О. Мікус // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 47-48.
 61. Фефилова Г. Е. Учебники нового поколения! / Г. Е. Фефилова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – №. – С. 5-7.
 62. Ханчук І. Д. Урок компаративного аналізу повісті Миколи Гоголя "Шинель" та оповідання Панаса Мирного "П'яниця" : [урок] / І. Д. Ханчук, О. В. Янкович // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 8-12.
 63. Шевченко Т. Уроки позакласного читання у 7-му класі : Борис Васильєв "А зорі тут тихі" / Тетяна Шевченко // Зарубіжна література. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 25-32.
 64. Шпак О. Цикл уроків за творчістю Михайла Лермонтова : 9-й клас / Ольга Шпак // Зарубіжна література. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 20-37.
 65. Штанденко У. Становлення національних літературних мов / Уляна Штанденко // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 120-124
 66. Шулик І. Твори Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара" та П. Зюскінда "Запахи" : уроки компаративного аналізу / Ірина Шулик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 15-18.
 67. Эпштейн Михаил. К истории и значению слова "совок" / Михаил Эпштейн // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 3. – С. 51-53
 68. Юлдашева Л. Володимир Маяковський - лідер російського футуризму. 11-й клас / Людмила Юлдашева // Зарубіжна література. – 2016. – Грудень (№ 12). – С. 30-33.

Українська література
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Автори номера // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 300.
 2. Азьомов Віктор. Духовна архетипна система етнонаціонального у викладанні української літератури в загальноосвітній школі / Віктор Азьомов // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 31-37.
 3. Александрова Мар’яна. Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка / Мар’яна Александрова // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 30-36
 4. Андрусяк Іван. Писане гимбликом : вірші з різних нагод / І. Андрусяк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 200-205.
 5. Аношкіна Г. Галина Кирпа. Факти із життя та творчості письменниці. Поезії "Коли до вас темної ночі", "Мій ангел такий малесенький" : українська література : 8 клас (за новою програмою) / Галина Аношкіна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 19-22
 6. Аркуша С. Історія "Фарбованого шакала" : інтегрований урок із зарубіжної, української літератури та англійської мови в 5-му класі : [казка І. Франка "Фарбований Лис" та індійська народна казка "Фарбований Шакал"] / Сергій Аркуша, Євгенія Окул, Лілія Писаєнко // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 27-31.
 7. Астапенко Ігор. Сонет Емми Андієвської: індивідуально-авторська модифікація жанру / Ігор Астапенко // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 29-36
 8. Астаф’єв Олександр. Лірична проза: автономія синтезу : [рецензія] / Олександр Астаф’єв // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 118-120
 9. Астаф'єв Олександр. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю / Олександр Астаф'єв // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 34-46
 10. Астаф'єв Олександр. Ян Янів про міфологему святого дерева у поезії Тараса Шевченка / Олександр Астаф'єв // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 21-28
 11. Атлас Наталія. Поетична мозаїка : [вірші] / Наталія Атлас // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 57.
 12. Афанасієва Оксана. Плач білої вовчиці : журнальний варіант : повість написана на історичних фактах, легендах та авторській фантазії / Оксана Афанасієва // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 26-61.
 13. Бабенко В. М. Микола Лукаш – метр українського художнього перекладу / В. М. Бабенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 38-С.3 обкл.
 14. Бабійчук Т. Небесний коваль поезії Олесь Бердник / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 18-24
 15. Бабійчук Тамара Асоціативне читання роману Олеся Бердника "Вічне начало" в педагогічному коледжі / Тамара Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 35-43
 16. Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль / Олег Баган // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 48-64
 17. Байбак Д. Тернистими шляхами долі Т. Г. Шевченка : виховний захід у 9-му класі / Діана Байбак // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 71-73.
 18. Балавкіна І. Остап Вишня: "Я сміявся і плакав в любові" / І. Балавкіна // Жінка. – 2016. – № 4. – С. 22.
 19. Барабаш Юрій. "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) / Юрій Барабаш // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 3-18
 20. Баран І. Релігійна лексика в поетичних творах Тараса Шевченка / Іван Баран, Тетяна Хомич // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 61.
 21. Баранова Т. О. "Ти на землі - Людина" : година спілкування : 8-9 класи / Т. О. Баранова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 13-16.
 22. Белімова Тетяна. Вона любила квіти (Синя Борода) / Т. Белімова // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 118-122.
 23. Белімова Тетяна. Динаміка розвитку сучасної української літератури : [рецензія] / Тетяна Белімова // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 118-119
 24. Береза Ірина. В тёплом цвете : [вірші] / Ірина Береза // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 14-16.
 25. Білоус І. І. Театральні діалоги : Творчість Михайла Старицького : [позакласний захід] / І. І. Білоус // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 20-24
 26. Біляцька В. Автобіографічна пам'ять і жанрова модифікація роману у віршах Василя Марсюка "Московський час" / Валентина Біляцька // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 28-33.
 27. Бірченко М. Літературне моделювання / Марія Бірченко // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 83-89.
 28. Бобрицька Л. І. Що робить людину щасливою? (за повістю Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі") : урок / Л. І. Бобрицька // Все для вчителя. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 15-17.
 29. Богдан Н. Григір Тютюнник : Новела "Три зозулі з поклоном" : [урок] / Наталія Богдан // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 61-65
 30. Богуславська В. Роздуми про величну постать Кобзаря / Валентина Богуславська, Наталя Колеснікова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 36-38
 31. Богуславська Валерія. "Поезія - плоть, наче суша, омита душею" / В. Богуславська // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 278-281.
 32. Божко С. М. Рід. Родина. Родовід : родинне свято : 9 клас / С. М. Божко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 9-14.
 33. Божко С. Н. Наші обереги. Українська пісня : [літературно-музична композиція] / С. Н. Божко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 2-9.
 34. Божко Т. М. Володимир Івасюк - мистецька гордість України : [позакласний захід] / Т. М. Божко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 2-7.
 35. Бойко Н. Творче формування системних знань на уроках української літератури - запорука успішної підготовки до ЗНО / Наталія Бойко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 30-32.
 36. Бойчук Богдан. З проекту "Повизбируване з пам`яті" / Б. Бойчук // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 93-98.
 37. Бойчук О. І. Метод проектів на уроках української літератури: методика й технологія / О. І. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 12. – С. 2-6.
 38. Бондар Микола. Ґрунтовні студії над українською поезією : [рецензія] / Микола Бондар // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 116-120
 39. Бондаренко Наталія Програма факультативного курсу "Сучасне франкознавство" (для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів) / Наталія Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 52-59.
 40. Бондаренко Ю. Види навчальних матеріалів з української літератури, напрями і шляхи їх вивчення / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 7-12
 41. Бондаренко Ю. Шляхи аналізу літературних творів як усвідомлена учнями навчальна технологія / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 18-22
 42. Бондаренко Юрій Дослідження функціональності образів-персонажів літературного твору / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 1. – С. 23-28
 43. Бондаренко Юрій Пообразний аналіз: зміст, загальні принципи, види характеристик / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 3. – С. 12-18
 44. Бондаренко Юрій. Мета уроку української літератури: аспектуальний вимір / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 10-14
 45. Бондаренко Юрій. Мета уроку української літератури: аспектуальний вимір / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 23-27
 46. Бондаренко Юрій. Тема уроку української літератури: аспектуальний вимір / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 15-18
 47. Бондаренко Юрій. Тема уроку української літератури: аспектуальний вимір / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 20-23
 48. Бондар-Терещенко І. Трюкачі в літературі : Із новодруків Львівського форуму видавців можна скласти ретроспективу нашого життя / Ігор Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2016. – 1 вересня (№ 109). – С. 11.
 49. Борисенко В. Активні методи як основа творчої взаємодії в навчанні / Валентина Борисенко, Катерина Сова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 27-30
 50. Борисюк Ірина. Міфологічні мотиви й образи у збірці "Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук / Ірина Борисюк // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 34-41
 51. Боронь Олександр. "Художник" Тараса Шевченка і російські повісті 1830-1840-х років про образотворче мистецтво / Олександр Боронь // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 18-27
 52. Брайко Олександр. Кінематографічний темпоритм образів у прозі Володимира Дрозда / Олександр Брайко // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 54-72
 53. Брайко Олександр. Нарис Г. Успенського "Випрямила" і новела В. Винниченка "Ланцюг": рецепція теми та її індивідуальні стильові модифікації в контексті доби / Олександр Брайко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 16-30
 54. Бубнюк Х. Фатум українських поразок крізь призму традиційної системи символіки кольорів : За романом Ліни Костенко "Берестечко" / Христина Бубнюк, Олена Захарченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 44-46
 55. Бугайчук А. Марко Кропивницький - фундатор театру світової слави / А. Бугайчук // Школа. – 2016. – № 10. – С. 64-70.
 56. Букша Тетяна. Твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє : урок за поезією "Заповіт" / Тетяна Букша // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 25-27
 57. Бурак О. Внутрішня сила та краса жінки-матері (за поемою Т. Г. Шевченка "Наймичка") : урок-психологічне дослідження / Оксана Бурак // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 30-32.
 58. Бурлака Галина. Fiction чи non-fiction? Історичні сюжети в літературній спадщині М. Грушевського / Галина Бурлака // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 57-64
 59. Буторина І. І. Художнє відображення давнини / І. І. Буторина, О. Є. Парфьонова // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 32-34
 60. Бутурлим Т. Ролі-маски: за і проти : За фарсом-фантасмагорією Неди Нежданої "Угода з ангелом" : система уроків за творами сучасних письменників / Тетяна Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 35-44.
 61. Бутурлим Т. Сім'я в умовах кризової ситуації в Україні : За романом Ліни Костенко "Записки українського самашедшего" : система уроків за творами сучасних письменників / Тетяна Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 50-57
 62. Бутурлим Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім'ї : За романом Ірен Роздобудько "Ґудзик" : система уроків за творами сучасних письменників / Тетяна Бутурлим // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 46-52
 63. Вардеванян С. Рецепція творчості Данте Аліґ'єрі в романах Юрія Андруховича / С. Вардеванян // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 55-59
 64. Вареник О. І завжди будеш ти світить над цілим світом, Тарасе! : літературно-музична композиція до річниці від дня народження Т. Г. Шевченка / Оксана Вареник // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 68-70.
 65. Василенко В. "Українця перетворили на такий собі генно-модифікований організм" / В. Василенко // Вінницька газета. – 2016. – 1 липня (№ 50-51). – С. 3.
 66. Василенко Вадим. Місто як травма, або три обличчя Києва : роман "Хрещатий Яр" Докії Гуменної / Вадим Василенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 31-43
 67. Василенко Вадим. Травми батьків - травми дітей, або що зостається після пам'яті? Англомовна проза української діаспори / Вадим Василенко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 72-82
 68. Василишин Олег. Письменник допомагає не втекти від себе : [рецензія] / Олег Василишин, Ігор Фарина // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 97-99
 69. Василюк О. С. Методичні аспекти проведення бінарних уроків із української літератури та історії України (на прикладі вивчення учнями 9 класів творчості Т. Г. Шевченка) / О. С. Василюк // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 115-120 (Дод.).
 70. Васильєва Л. Українознавчий компонент на уроках зарубіжної літератури / Людмила Васильєва // Зарубіжна література. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 57-73
 71. Вельчева Н. М. Іван Багряний. Роман "Тигролови" : урок / Н. М. Вельчева // Все для вчителя. – 2016. – Червень (№ 6). – С. 7-8.
 72. Вертій Олексій Іван Франко і формування національної громадянської та суспільно-політичної позиції українців / Олексій Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 27-33
 73. Вертій Олексій Іван Франко: діалектика присутності в національній свідомості українців / Олексій Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 4. – С. 24-30
 74. Вертій Олексій Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців / Олексій Вертій // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 2. – С. 39-44
 75. Вертій Олексій. Грані духовного світу Івана Чендея : рецензія / Олексій Вертій // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 108-111
 76. Виноградов Віктор. Відбілена земля : вірші / В. Виноградов // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 165-170.
 77. Висоцька З. Діалогічність мови економічних праць Івана Франка / Зоряна Висоцька // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 88-99
 78. Вишневецька Марія. Політика, кохання і магія : критична біографія України Радянської : рецензія / Марія Вишневецька // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 91-94
 79. Віннічук Г. Компаративний аналіз історичних повістей М. Гоголя "Тарас Бульба" та І. Франка "Захар Беркут" : українська література – зарубіжна література : 7 клас / Галина Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 48-50
 80. Владимирова Валентина Духовний світ родини Кулішів у романі Івана Корсака "Перстень Ганни Барвінок" / Валентина Владимирова // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 3. – С. 18-21
 81. Войтенко Валентин. Поголос : етюд / Валентин Войтенко // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 76-85.
 82. Воїнська К. Топос безтранзитності в малій прозі Валерія Шевчука / Катерина Воїнська // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 34-36
 83. Волошенюк І. Вернувся з піснями : розповідь про видатного поета-пісняра Леоніда Андрійовича Завальнюка, чиє родове коріння бере початок на Вінниччині / І. Волошенюк // Вінницька газета. – 2016. – 5 лютого (№ 12). – С. 10.; Вінницька газета. – 2016. – 29 січня ( № 10). – С. 10.
 84. Волошина-Бевзюк Лілія. Тітка Марія : [оповідання] / Лілія Волошина-Бевзюк // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 86-89.
 85. Вона в віки майбутні йти повинна. До 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 13-15
 86. Воробйов Микола. Піаніно на городі / М. Воробйов // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 183-199.
 87. Ворок Х. Роль сновізійних елементів у структурі роману Івана Франка "Неперехресні стежки" / Х. Ворок // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 19-24.
 88. Гаврилів Тимофій. Для дорослих людей / Т. Гаврилів // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 26-59.
 89. Гаврилюк Надія. Поетичне суцвіття Слобожанщини / Надія Гаврилюк // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 89-97
 90. Гаврутенко Г. Вшануймо пам'ять Кобзаря : українська література : 9 клас / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 50-55.
 91. Гаврутенко Г. Іван Франко, "Захар Беркут". Героїчна боротьба русичів-українців - дорога в майбутнє сучасників : українська література : 7 клас / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46-47.
 92. Гаєвська Раїса. "Запрошуємо вас до міста" : 11 клас / Раїса Гаєвська // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 10-13
 93. Галич Олександр. "Капелюх" Сікорського В. Даниленка: біографія, квазібіографія, художній роман? / Олександр Галич // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 12-21
 94. Гальонка О. А. "Житнім сонцем сходить хліб на рушнику" : музично-поетична вітальня за творами українських митців / О. А. Гальонка // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 22-24.
 95. Гальчук Оксана. Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину / Оксана Гальчук // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 12-21
 96. Ганай В. Жити : [коротка проза] / Вероніка Ганай // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 68-75.
 97. Гарачковська О. Український літературний процес доби сталінізму у фокусі епістолографії : [рецензія на книгу Володимира Кузьменка "Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ століття" (К. : Альфа-М, 2016. – 352 с.)] / Оксана Гарачковська // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 62-63.
 98. Гарвасюк Василь. Слова - квітучий ряст... : [вірші] / Василь Гарвасюк // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 8-9.
 99. Гірник А. В. Шевченко в моєму житті. Загальнолюдські цінності й висока духовність "мужицького поета" : [позакласний захід] / А. В. Гірник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 8-9
 100. Гнатюк О. Постать Володимира Винниченка в рецепції вітчизняних і зарубіжних дослідників / О. Гнатюк // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 15-22
 101. Гогуленко О. Компаративний аналіз онімної площини у романах Панаса Мирного "Повія" та Еміля Золя "Нана" / О. Гогуленко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 90-94
 102. Гогуленко О. Ономастичний простір історичних романів Павла Загребельного та концепція духовності українців / О. Гогуленко, О. Дзинглюк // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 81-85
 103. Голик О. "...Здох тиран, але стоїть тюрма!" Д. Павличко. "Коли помер кривавий Торквемада" – засудження диктаторського режиму, викриття "культу особи" : [урок] / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 44-46
 104. Голик О. "Спасибі, що ти вибрала мене..." : Призначення поета і поезії, відповідальність митця перед народом у поезії Ліни Костенко "Доля" : [урок] / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 57-60
 105. Голик О. "Суворий аналітик доби" : До 115-річчя від дня народження В. Підмогильного : [урок] / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 25-27.
 106. Голик О. Винниченко-драматург : [урок] / Олена Голик, Тетяна Яровенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 59-63. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 47-49
 107. Голик О. Винниченко-публіцист. Тернистий шлях до української державності / Олена Голик, Тетяна Яровенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 27-35
 108. Голик О. Крик болю волелюбної душі. Осмислення минулого і сучасного у творі Т. Г. Шевченка "Чигрине, Чигрине..." : [урок] / Олена Голик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 49-54. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5.-53-54
 109. Голобородько Ярослав. Нобелівські лауреати & романні ейдоси Світлани Пиркало / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2016. – № 5 . – С. 69-76
 110. Голобородько Ярослав. Світлана Поваляєва. Вулканічна категорія logos / Ярослав Голобородько // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 88-94
 111. Головенько Дмитро. Я став би твоїм щоденником : [вірші] / Дмитро Головенько // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 21-25.
 112. Головко А. Борис Жолдак. Кіноказка "Капосні капці" : [урок] / Алла Головко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 10-12.
 113. Голубець Микола. Леся Українка (в 15-ті роковини смерті: 1913-1928) / Микола Голубець // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 40-42
 114. Голяченко Т. В. Образи української природи в поезії Тараса Шевченка : урок / Т. В. Голяченко // Все для вчителя. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 55-56.
 115. Горболіс Лариса. Яке воно - "Літо-АТО"? / Лариса Горболіс // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 22-34
 116. Гордійчук Петро. Одцвітає ожина : [вірші] / Петро Гордійчук // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 17-19.
 117. Горобець Х. Іван Франко був номінований на здобуття Нобелівської премії / Христина Горобець // Голос України. – 2016. – 27 серпня (№ 161). – С. 14.
 118. Горошко І. "Любов - се запах пахощів понад усі аромати": олфакторний код прози Івана Франка / І. Горошко // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 14-17
 119. Грабовенко С. В. Ушановуємо великого Кобзаря : виховний захід / С. В. Грабовенко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 4/5. – С. 37-42.
 120. Гранецька Вікторія. На зламищі матриць / В. Гранецька // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 273-275.
 121. Григорук Юлія. Вбирати у себе дощ : [вірші] / Юлія Григорук // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 24-25.
 122. Григорчук Юлія. Художнє осмислення образу пророка і його місії у творчості Віри Вовк і Лесі Українки / Юлія Григорчук // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 36-41
 123. Грицай І. В. "Погляньте на красу життя. Погляньте на зірки, і ви побачите людського..." : (літературно-мистецький захід, 4-11 кл.) / І. В. Грицай // Виховна робота в школі. – 2016. – № 8. – С. 49-54
 124. Грицай Л. "Берегине моя, українська хустко" : літературно-музична композиція / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 55-57
 125. Грицай Л. Поема "Мойсей". Основна сюжетна лінія. Біблійна основа. Пролог до поеми - заповіт українському народові : [урок за поемою І. Франка "Мойсей"] / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 52-58
 126. Губська Ольга. "Вірші мої, недосяжні для тьми, будуть відлунювать сонце!.." : урок за творчістю Ірини Жиленко / Ольга Губська // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 5-9
 127. Гуль І. Б. Музичність поезії Поля Верлена "Осіння пісня" та поезії Ліни Костенко "Осінній день, осінній день, осінній!" : [рекомендації до уроку] / І. Б. Гуль // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 18-19.
 128. Гута-Яцьковецька М. В. Усі ми родом з дитинства: шість видатних жінок : [урок] / М. В. Гута-Яцьковецька // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 13-15.
 129. Даниліна Олена. Текстовий світ української лірики / Олена Даниліна // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 112-113
 130. Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках цукраїнської мови та літератури / Наталія Дацюк // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 62-66
 131. Девдера Катерина. Новела "Море" ("Квіти в темній кімнаті") О. Лишеги як втілення архетипу самості / К. Девдера // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 52-57
 132. Декіна Т. Володимир Винниченко. "Федько-халамидник" : [урок] / Тетяна Декіна // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 27-29.
 133. Дем'яненко С. Благословенна будь, любове! : літературно-музична композиція / Світлана Дем'яненко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 53-61.
 134. Дем'яненко С. Благословенна будь, любове! : літературно-музична композиція / Світлана Дем'яненко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 53-61. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 48-53
 135. Дем'яненко С. Хата моя, біла хата, символ тепла й доброти.." : сценарій виховного заходу / Світлана Дем'яненко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 55-61 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 54-61.
 136. Денисенко Л. В. Жанрова різноманітність творчості Остапа Вишні / Л. В. Денисенко // Все для вчителя. – 2016. – № 3. – С. 5-7.
 137. Деркачова Ольга. Більше за життя / О. Деркачова // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 100-109.
 138. Дмитрук І. В. Тарас Шевченко в наших серцях : [позакласний захід] / І. В. Дмитрук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 17-22
 139. Дорошенко Т. З. Вірш Ліни Костенко "Учора в дощ зайшов до мене Блок" та поезія Анни Ахматової "Я пришла к поэту в гости" / Т. З. Дорошенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 29-30
 140. Доценко О. Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору : [уроки за творами Лесі Українки, В. Винниченка, І. Жиленко, Е. Андієвської] / Оксана Доценко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 37-40.
 141. Дроздовський Дмитро Використання технології Googlegroups на уроках української літератури / Дмитро Дроздовський // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 2. – С. 29-33
 142. Дроздовський Дмитро. Хвилями пам’яті : [рецензія] / Дмитро Дроздовський // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 120-124
 143. Дубина Наталія. "Не перевелися й лицарі на нашій землі..." : урок позакласного читання за оповіданням "Ніч перед боєм" / Наталія Дубина // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 16-20
 144. Дунай Павлина. Лілія Черен, Марта та інші : рецензія / Павлина Дунай // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 104-107
 145. Дюбенок Н. Я. Жіноча доля у творчості Тараса Шевченка / Н. Я. Дюбенок // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 2-6.
 146. Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач / С. Євтушенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 9-13
 147. Єременко Олена. Літературознавчі пошуки в царині гуцульщинознавства / Олена Єременко // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 58
 148. Єсипенко В. Іван Андрусяк. Оповідання "Нечиста сила" : Прагнення до добра та справедливості - провідний мотив твору : [урок] / Валентина Єсипенко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 13-16.
 149. Єфимець О. У пошуках цвіту папороті : Життя і творчість Климентини Попович : урок літератури рідного краю / Ольга Єфимець // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 33-39.
 150. Жила С. "Вічник" Мироспава Дочинця - "роман про силу людського духу": вивчення твору в середній школі та виші / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 12-18
 151. Жила С. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця "Вічник" / Світлана Жила // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 13-17
 152. Жилін Михайло. Літературне інобуття думи : [рецензія] / Михайло Жилін // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 111-114
 153. Жиліна Мирослава. Метафорика і флористика: Біла акація в поезії Володимира Свідзінського "Темна" / Мирослава Жиліна // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 63-71
 154. Жирова Наталія. Календарно-тематичне планування уроків української літератури у 8 класі / Наталія Жирова // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 20-22
 155. Жирова Наталія. Контрольне тестування з української літератури : 8 клас / Наталія Жирова // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 10-15.
 156. Жирова Наталія. Контрольне тестування з української літератури : 8 клас / Наталія Жирова // Дивослово. – 2016. – № 12. – С. 16-22
 157. Життя, сповнене творчістю. До 115-річчя від дня народження Івана Юхимовича Сенченка (1901-1975) // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 2. – С. 11
 158. Жоломко Н. В. "Я із солов'їної породи..." : усний журнал за творчістю Миколи Штепана / Н. В. Жоломко // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 17-21.
 159. Жупанський Олексій. Благослови тебе Боже! Чорний генсек : політичний детектив радянської доби, яка все ще триває / О. Жупанський // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 67-102.
 160. Заболотна Ю. В. Хліб - святиня України : [позакласний захід з української літератури] / Ю. В. Заболотна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 10-12.
 161. Завадяк В. Рання публіцистика Василя Вароді на сторінках газети "Молодь Закарпаття" (1966-1972 рр.) / В. Завадяк, Я. Гармасій // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 29-32
 162. Загакайло О. Кохання Франка / О. Загакайло // Дзеркало тижня. – 2016. – 27 серпня - 2 вересня (№ 30). – С. 14.
 163. Залуцька З. Шевченківський стартинейджер : захід-гра для учнів 8-10-х класів / З. Залуцька, Л. Віжічаніна // Шкільний світ. – 2016. – № 4. – С. 32-41.
 164. Заніна Т. Любов до Батьківщини - найпотаємніше почуття кожної людини : урок в 11-му класі / Тетяна Заніна // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 40-42
 165. Захарченко О. "І жнив своїх таки діждусь..." : сценарій урочистого вечора, присвяченого 178 річниці від дня народження П. П. Чубинського / Олена Захарченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 54-56.
 166. Зварич О. Локуси дому-хати-хутора як територіальні виміри національної ідентичності (на матеріалі художньої прози МУРівців) / О. Зварич // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 23-28
 167. Зелененька І. А. Анатолій Подолинний і літературна школа Східного Поділля, Барської землі зокрема (у спектрі традицій Михайла Коцюбинського та Василя Стуса) / І. А. Зелененька // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції / ред. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ; Бар : ФОП Рогальська І. О., 2016. – С. 230-237
 168. Зелінка Н. Іду на Тарасову гору : Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні : [урок] / Надія Зелінка // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 10-18
 169. Знакові книги української писемності : До Дня української писемності та мови // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 36-37.
 170. Знаний і незнаний Іван Франко : [лекція Тамари Гундорової "Який Франко потрібен нам сьогодні?"] // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18) . – С. 6-9.
 171. Зорук Б. Червоні ружі Василя Стефаника і біла лілея Ольги Кобилянської : [історія кохання] / Б. Зорук // Вінничанка. – 2016. – № 3. – С. .
 172. Івакін О. "Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна..." : Михайло Коцюбинський та його родина / О. Івакін // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 14-20.
 173. Івакін О. О. Гулак-Артемовский: у авангарді української культури / О. О. Івакін // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 28-33.
 174. Іваничук Роман. Танго : дотик любові / Р. Іваничук // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 9-26.
 175. Іванишин Петро. Таємниця чину, або Дещо про героїзм Івана Гонти / П. Іванишин // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 49-56
 176. Ільків Анна. Інтимний епістолярій українських письменників другої половини XIX - початку XX ст. : (жанрові аспекти) / Анна Ільків // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 26-34
 177. Ірванець Олександр. Нічия територія : п`єса на дві дії з гарантією приємного смаку в ротах у виконавців / О. Ірванець // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 183-212.
 178. Ісаєнко І. В. Твір Олександра Олеся "Ярослав Мудрий" (із кн. "Княжа Україна") : урок / І. В. Ісаєнко // Все для вчителя. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 12-14.
 179. Ісіченко І. Бароко - мистецький стиль і літературна доба / Ігор Ісіченко // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 2-12
 180. Ісіченко Ігор (архієпископ). Суспільно-педагогічний вимір вивчення української літератури Х–ХVІІІ ст. / Ігор Ісіченко (архієпископ) // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 48-51
 181. Іщук Н. Бінарний урок з української літератури та географії : 9-й клас : Квіти люблять щасливих. Урок позакласного читання за оповіданням В. Симоненка "Вино з троянд" / Наталя Іщук, Микола Дзьома // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 46-48.
 182. Іщук Н. Бінарний урок з української літератури та історії України : 5-й клас : Олександр Олесь. "Княгиня Ольга", "Ярослав Мудрий" / Наталя Іщук, Яна Загарія // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 18-19.
 183. Іщук Н. Бінарний урок з української літератури та історії України : 11-й клас : "Як він ішов...". В. Симоненко. Творча біографія митця. Образ України, громадянський вибір поета ("Задивляюсь у твої зіниці..."). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність ("Я..."). Шістдесятництво як культурологічне й соціальне явище / Наталя Іщук, Тетяна Загарія // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 53-58
 184. Іщук Н. Бінарний урок з української мови й географії : 8-й клас : П. Чубинський - символ національного відродження. Повторення вивченого про числівник і займенник / Наталя Іщук, Микола Дзьома // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 40-42.
 185. Казак Л. Вечір українсько-іспанської поезії ХХ століття "Поезія - свобода серед неволі" / Л. Казак, Л. Паляниця // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 51-63.
 186. Каландирець І. Живе слово зраненого птаха з-за океану... : За творчістю Миколи Щербака : урок літератури рідного краю / Ірина Каландирець, Віра Коваленко // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 34-44.
 187. Калачевська В. А. Розумники і розумниці : конкурс знавців української мови та літератури : 6 клас / В. А. Калачевська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 36-39
 188. Календарно-тематичне планування. 8 клас / Анатолій Фасоля, Валентина Тименко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 5. – С. 13-19
 189. Калмикова А. Два Енея - класичний Вергіліїв та український Котляревського : літературний суд : 8-й клас / Алла Калмикова, Оксана Єрцова // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 43-53.
 190. Калюта В. Юрій Мушкетик "Жовтий цвіт кульбаби" : Життя - це ярмарок, і світ - це також ярмарок, і вічний торг із долею : урок позакласного читання за повістю / Валентина Калюта // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 43-48.
 191. Капнік О. Тарас - сучасність, Тарас – майбутнє : У Шевченковому "Кобзарі" - програма для побудови української держави, переконані організатори Всеукраїнського відкритого уроку Шевченка / Олена Капнік // Україна молода. – 2016. – 11-12 березня (№ 31). – С. 5.
 192. Карабович Тадей. Публікації Емми Андієвської на тлі Нью-Йоркської групи в еміграційному виданні "Слово" (1962-1996) / Тадей Карабович // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 58-63
 193. Карман Р. М. "Краще померти стоячи, ніж на колінах жити!" : конкурс читців-декламаторів поезії Бориса Олійника / Р. М. Карман // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 36-39.
 194. Карп`юк Василь. Так довго жити просто непристойно : оповідання / В. Карп`юк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 77-90.
 195. Касіян М. Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною" : бінарний урок / Марія Касіян, Анна Вітвицька // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 45-48.
 196. Кашуба Є. Мінливе щастя двох подружок : За казками Г. К. Андерсена "Ялинка" та О. Пчілки "Сосонка" : [урок] / Євдокія Кашуба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 31-33.
 197. Кашуба Марія. Свідчення епохи: "Учительне Євангеліє" Кирила Транквіліона Ставровецького та його сучасна україномовна версія : рецензія / Марія Кашуба // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 112-117
 198. Кваша Л. В. Життя за законами добра і краси : (за книгою О. А. Захаренка "Заповіді діда й баби") / Л. В. Кваша, О. М. Марченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 10-12.
 199. Кваша Н. Поетичний зорепад Андрія Малишка : літературно-мистецька година до дня народження А. С. Малишка / Ніна Кваша // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 74-78
 200. Кизименко О. М. "Коляд, Коляд, Коляда у віконце загляда..." : [сценарій позакласного заходу] / О. М. Кизименко, С. В. Кодацька // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 4-7
 201. Кизименко О. М. Закликання весни. Свято Явдохи : [позакласний захід] / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 22-26
 202. Кизименко О. М. Зелені свята. Трійця : [сценарій позакласного заходу] / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 15-20
 203. Кизименко О. М. Майбутнє української витинанки : інтегрований виховний захід / О. М. Кизименко, С. В. Кодацька // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 8-13
 204. Кизименко О. М. Уманське диво – Софіївка : віртуальна подорож (проект) / О. М. Кизименко // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 12-16
 205. Кириленко Юлія. Життя іде і молиться за мир : [вірші] / Юлія Кириленко // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 16-20.
 206. Кисельова Л. Ідеологічні контексти авторського міфу Василя Герасим'юка / Л. Кисельова // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 39-51
 207. Ківеждій О. Олександр Довженко "Зачарована Десна" : урок літератури : 11-й клас / Олеся Ківеждій // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 61-67
 208. Ківеждій О. Учитель для учня "смартфонного" покоління : Реалії і перспективи / Олеся Ківеждій // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 55-60.
 209. Кіраль Сидір. Гуцульський світ української літератури першої третини ХХ ст. у критичній рецепції науковця / Сидір Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 120-121
 210. Кіраль Сидір. Епістолярний жанр крізь призму інтимного дискурсу : [рецензія] / Сидір Кіраль // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 110-111
 211. Класика дорівнює сучасність. До 170-річчя від дня народження І. Карпенка-Карого // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 1. – С. 16-18
 212. Кленові листки Василя Стефаника // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 4. – С. 65-66
 213. Климчук С. Бінарний урок з української літератури й фізичної культури : 5-й клас : Позакласне читання. В. А. Симоненко "Подорож у країну Навпаки" / Сергій Климчук // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 23-25.
 214. Клімова А. Театр на уроці як одна із форм заохочення учнів до читання / Аліна Клімова, Валентина Коваленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 16-19
 215. Клімчук А. Олександр Довженко. Видатний український кінорежисер і письменник. Великий і чарівний світ дитинства в "Зачарованій Десні" : українська література : 6 клас / Алла Клімчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 35-38.
 216. Клюєва О. Тренінгове заняття : Тема: Українська народна пісня - скарб українського народу / Оксана Клюєва // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 85-87.
 217. Книгопанорама // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 281-296.
 218. Книжка Оксана. Живіть по совісті : урок літератури рідного краю в 9 класі за новелою Наталії Баклай "Полотняна торба" / Оксана Книжка // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 23-26.
 219. Кобець В. Зійдуть сніги, і правда проросте : [до 105-річчя класика української літератури М. Стельмаха ] / Василь Кобець // Літературна Україна. – 2016. – 1 червня (№ 22). – С. 8-9.
 220. Ковалець Лідія. "Нема світа понад рідне": образ Буковини в художньому осягненні Юрія Федьковича. Пам'яті Миколи Івановича Юрійчука / Лідія Ковалець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 3-12
 221. Ковалець Лідія. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ... До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині / Лідія Ковалець // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 63-67
 222. Ковальчук Т. Шевченківські вікторини / Тамара Ковальчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 58-60.
 223. Ковбасенко Юрій. "Пісня єднання...": спроба прогнозу : [рецензія] / Ю. Ковбасенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 99-101
 224. Ковбасенко Юрій. "Пісня єднання...": спроба прогнозу : [рецензія] / Ю. Ковбасенко // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 99-101
 225. Ковтонюк І. "...І про самих себе годиться помовчати в жалобі й скорботі" : [до 80-річчя Є. П. Гуцала] / І. Ковтонюк // Вінницька газета. – 2016. – 13 січня (№ 3). – С. 7, 13.
 226. Ковтуненко Людмила. Формування життєвих компетентностей на уроках української літератури / Людмила Ковтуненко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 2-9
 227. Коляда Ігор. Кохання і жінки у житті Івана Нечуя-Левицького. "А надія - це моя мрія..." / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в рідній школі. – 2016. – № 10. – С. 30-35
 228. Коляда Ігор. Таємниці серця Павла Тичини / І. Коляда, Ю. Коляда // Історія в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 52-58
 229. Кольба Г. Іван Липа "У невідому путь" : Притча для тих, хто керує власним життям : [урок] / Галина Кольба // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 23-32
 230. Кольба Г. Павло Тичина "Гаї шумлять...", "Блакить мою душу обвіяла..." : [урок] / Галина Кольба // Українська мова та література. – 2016. – Січень (№ 1-2). – С. 21-28.
 231. Кондесюк Т. Найдосконаліший ювелір : автобіографічне есе / Тетяна Кондесюк // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 72-75
 232. Кондесюк Т. Панас Мирний: життя і творчість : урок літератури : 10-й клас / Тетяна Кондесюк // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 76-81.
 233. Кондратюк Андрій. Старина : сільські краєвиди / А. Кондратюк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 3-42.
 234. Кононенко Євгенія. Готелька на Борщагівці / Є. Кононенко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 77-87.
 235. Кононенко Євгенія. Драма нації, драма мистецтва чи драма кохання? (Чи добрим є "добрий приклад"?) / Євгенія Кононенко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 3-9
 236. Корицька Г. Тестові завдання для контрольного оцінювання знань учнів з української літератури (9 клас) / Галина Корицька // Бібліотечка "Дивослова" . – 2016. – № 4. – С. 2-44.
 237. Корнієнко Оксана. Шукайте відповідності, граючи в літературне лото / Оксана Корнієнко // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 12-14
 238. Короненко Світлана. Нові вірші з осені / С. Короненко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 98-110.
 239. Корчева Т. Чи був справедливим вирок жінці-покритці тогочасного суспільства? : За поемою Т. Г. Шевченка "Катерина" : інтегрований урок : українська література-правознавство : 9 клас / Тамара Корчева, Ганна Гінкул // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 34-42
 240. Корчева Т. Чи був справедливим вирок жінці-покритці тогочасного суспільства? : За поемою Т. Г. Шевченка "Катерина" : інтегрований урок : українська література-правознавство : 9 клас / Тамара Корчева, Ганна Гінкул // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 34-42
 241. Косач Юрій. Чудесна балка : новеля / Ю. Косач // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 196-206.
 242. Костюченко В. "Ми - кияни" : літературна вітальня до Дня Києва / Валентина Костюченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 51-60
 243. Котик-Чубінська Марія Ода до Підгір'я: про вірші Івана Франка "Привіт" і "Бубнище" / Марія Котик-Чубінська // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 10-14.
 244. Кохно Тетяна Особливості вивчення української літератури у 5-му класі шкіл з національними мовами навчання / Тетяна Кохно // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 43-46.
 245. Кочевих Олег. Мандрівне / О. Кочевих // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 87-100.
 246. Кравчук Л. Новела Олеся Гончара "Модрикамень" - гімн усеперемагаючому коханню : українська література : 8 клас / Лариса Кравчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 45-47.
 247. Кривенко Н. М. Повість "Кайдашева сім'я" І. Нечуя-Левицького в контексті норм сучасного сімейного права. Проблема батьків і дітей у повісті / Н. М. Кривенко, О. М. Салій // Історія та правознавство. – 2016. – № 24. – С. 21-28.
 248. Криворотенко Ольга. Реалізація ідей акмеосвіти на особистісно зорієнтованому уроці літератури / Ольга Криворотенко // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 2-7
 249. Криворучко О. І. Суперечливі моменти життєпису князя Ігоря в "Повісті минулих літ" / О. І. Криворучко // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. -Вип. 14. – С. 12-15
 250. "Криниця для спраглих" (режисер Юрій Іллєнко, 1965) : [відгуки студентів на екранізацію кіноповісті Івана Драча] // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 97-106
 251. Кротова І. Зустріч методистів української мови та літератури ОІППО на Харківщині / Ірина Кротова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 93-94.
 252. Крупка Віктор. Ця пам'ять - життєсвіт мій, друже Марку... : [вірші] / Віктор Крупка // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 20-23.
 253. Крупка М. Приватні виміри мілітарної історії у романі Тетяни Белімової "Вільний світ" / Мирослава Крупка // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 42-46
 254. Кузнецова О. Трагічна історія родини Федорчуків - новітня інтерпретація християнского мотиву братовбивства. Михайло та Сава - протилежні психологічні типи : українська література : 10 клас : [за повістю О. Кобилянської "Земля"] / Олена Кузнецова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 43-45.
 255. Кузнецова О. Трагічна історія родини Федорчуків - новітня інтерпретація християнского мотиву братовбивства. Михайло та Сава - протилежні психологічні типи : українська література : 10 клас : [за повістю О. Кобилянської "Земля"] / Олена Кузнецова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 43-45.
 256. Кузьменко Володимир. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства : рецензия / Володимир Кузьменко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 123-125
 257. Кузьменко Володимир. Прозописьмо Михайла Слабошпицького у фокусі біографістики / Володимир Кузьменко // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 118-120
 258. Кузьменко Л. "В життя навік закоханий душею" : поетична творчість Віктора Вітюка : українська література : 8-9 класи / Лариса Кузьменко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 86-92
 259. Куций Леонід. Мошкара : [гуморески у віршах] / Леонід Куций // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 152-155.
 260. Кушнір В. А. Хотіла б я піснею стати... : бібліотечний урок до 145-річчя з дня народження Лесі Українки / В. А. Кушнір // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 4/5. – С. 19-22.
 261. Кушнір Т. Бінарний урок з української літератури й образотворчого мистецтва : 7-й клас : Василь Симоненко - "Лицар на білому коні" в українській літературі. "Лебеді материнства". Ілюстрації до творів В. Симоненка. Ліричний герой / Тетяна Кушнір, Микола Підвезяний // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 34-36.
 262. Кушнір Т. Бінарний урок з української літератури та англійської мови : 5-й клас : Цікава сторінка з життя В. Симоненка. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона та Велетня-егоїста у казках В. Симоненка та Оскара Уайльда / Тетяна Кушнір, Оксана Волинець // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 20-22.
 263. Кушнір Т. Бінарний урок з української літератури та англійської мови : 5-й клас : Позакласне читання. В Симоненко, "Подорож у країну Навпаки". Подорож. Види подорожей / Тетяна Кушнір, Оксана Волинець // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 26-28.
 264. Лагно Л. М. Я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй... : До роковин від дня народження Михайла Стельмаха / Л. М. Лагно, О. М. Коостовська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 2-8.
 265. Лагола І. Експресіонізм у світовому красному письменстві ("Камінний хрест" В. Стефаника та "Перевтілення" Ф. Кафки) : інтегроване заняття з української та зарубіжної літератур / Ірина Лагола, Людмила Дичик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 11. – С. 19-24
 266. Лапій М. Ліричний пейзаж як "малюнок індивідуальної душевної драми" у вірші І. Франка "Сипле, сипле, сипле сніг..." / М. Лапій // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 17-20
 267. Лапіна Л. М. Читання оповідань Василя Сухомлинського : урок / Л. М. Лапіна // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. .
 268. Лар В. 155 років без Шевченка (1861-2016). Тарас Григорович Шевченко: палкий богоборець чи "бездоганний християнин"? / В. Лар // Академический летописец. – 2016. – № 2. – С. 33-37.
 269. Лауреати премії імені Михайла Стельмаха за 2016 рік : [Татчин С. О., Стельмах Д. М., Стебелєв А. В.] // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 39.
 270. Левченко-Комісаренко Тетяна. Життєвий шлях і творчий доробок Антонія Радивиловського / Тетяна Левченко-Комісаренко // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 79-91
 271. Левчук Тереза. Утопія / антиутопія в контексті жанрового прогнозування Лесі Українки / Тереза Левчук // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 47-56
 272. Легкий М. "Захар Беркут" Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / М. Легкий // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 3-8
 273. Лєснова Валентина. До однодумців, до втаємничених у слово улюбленої поетеси / Валентина Лєснова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 63.
 274. Литвин Степан. Синів благословляють матері : [вірші] / Степан Литвин // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 10-11.
 275. Литвинюк Л. Мультимедіа на уроках української мови та літератури / Людмила Литвинюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 51-53.
 276. Лиша Раїса. Вістителю мандрів / Р. Лиша // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 156-164.
 277. Лімборський І. Класицизм в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 23-36
 278. Лімборський І. Рококо в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 13-22
 279. Лімборський І. Сентименталізм в українській літературі / Ігор Лімборський // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 1. – С. 37-48
 280. Лісович О. Пора воскресіння : виховний захід, присвячений Богдану Лепкому / Ольга Лісович // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 14-16.
 281. Лісовський Антон Пам'яті Леоніда Віталійовича Скуратівського : [вірш] / Антон Лісовський // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 3. – С. 51.
 282. Література через фільми : [перелік фільмів за творами українських письменників] // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 27-30.
 283. Логвиненко Н. І. Посиденьки у веселій світлиці : [позакласний захід] / Н. І. Логвиненко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 17-21.
 284. Логунова І. Розвиток сприймання художніх творів учнями 5-8 класів / Ілона Логунова, Андрій Усатий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 58-59
 285. Лукашина Л. Чарівний світ Катерини Білокур : урок-презентація / Людмила Лукашина // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 37-44
 286. Луцишина Оксана. Іван і Феба : уривок із роману / О. Луцишина // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 311-312-313. – С. 3-15.
 287. Лучук Іван. То все наробила війна... / Іван Лучук // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 101-107
 288. Лущій Світлана. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства / Світлана Лущій // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 42-49
 289. Ляшенко З. М. В чеканні невимовної любові... / З. М. Ляшенко, О. І. Щербина // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 32-33.
 290. Ляшенко З. М. Єдність буття людини і природи в повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" : урок / З. М. Ляшенко // Все для вчителя. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 34-35.
 291. Мазепа Марія. Леся Українка в поетичній рецепції Володимира Лучука / Марія Мазепа // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 41-48
 292. Майдан Євгенія. О слово рідне, хто без тебе я? : [вірш] / Євгенія Майдан // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 41.
 293. Майнаєва Олена. Формування громадянської позиції школярів на уроках української літератури / Олена Майнаєва // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 8-10
 294. Максименко Л. Я. "Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька..." : засідання фольклорно-етнографічного гуртка / Л. Я. Максименко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 34-39.
 295. Макута Оксана. Росяні перевесла Івана Війтенка : урок – зустріч із поетом / Оксана Макута, Анна Гавриленко // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 23-26
 296. Мала С. В. Бібліотека - храм мудрості, науки і знання : Марафон до Всеукраїнського дня бібліотек / С. В. Мала, Г. І. Прокопчук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 9. – С. 8-14.
 297. Маленко О. В. "Герої не вмирають..." : Пам'яті героїв Небесної Сотні : [сценарій заходу] / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 16-19.
 298. Маленко О. В. "У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне" : 10 клас : [сценарій позакласного заходу до Міжнародного дня щастя] / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 11-15.
 299. Маленко О. В. Зустрічаймо літо! : позакласна година : 5-6 класи / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 33-38.
 300. Маленко О. В. Свято Стрітення: "Прийшла Громниця – скидай рукавиці!" : [сценарій заходу] / О. В. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 11-15.
 301. Маленко О. О. Українська література в пошуках героїв свого часу / О. О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22-24. – С. 18-23.
 302. Малиновський Артур. Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-постмодерністів у сучасному компендіумі : рецензія / Артур Малиновський // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 115-123
 303. Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка "Захар Беркут" : українська література : 7 клас / Марія Мартинова, Ліліана Павленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 23-27.
 304. Мартишева Людмила. Пригадаю твій погляд на мить : [вірші] / Людмила Мартишева // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 12-13.
 305. Масан О. Математичні методи віршування / Оксана Масан, Анастасія Кравець // Математика. – 2016. – Листопад (№ 21). – С. 28-30
 306. Масюк Г. В. Співець зачарованої Десни : брейн-ринг : 10 клас / Г. В. Масюк // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 18-22.
 307. Матвіїшин В. Родина Косачів-Драгоманових та європейське красне письменство / В. Матвіїшин // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 2-8
 308. Мегела Г. Самобутність творчості Івана Козака. Позасюжетні елементи роману "Покута" : [урок] / Г. Мегела // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 46-48.
 309. Медвідь Н. Вивчення комедій Г. Квітки-Основ'яненка та Ж.-Б. Мольєра / Неля Медвідь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 13-15
 310. Мельник В. "Почуте може вам не сподобатись" : [презентація книг В. Білінського "Країна Моксель, або Московія", "Москва Ординська", "Україна-Русь"] / В. Мельник // Вінниччина. – 2016. – 22 квітня (№ 31). – С. 10.
 311. Мельник О. А. "Струни Кобзаревого серця..." : вірші юних поетів / О. А. Мельник, Л. П. Редька // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2016. – № 2. – С. 31-32
 312. Мельник Ярослав. Три оповідання / Я. Мельник // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 26-48.
 313. Меморіальний барельєф юній письменниці : [про Олександру Бурбело] // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18) . – С. 88-89.
 314. Меркулов Максим. Античні образи у творах українських письменників барокової доби (на матеріалі віршів Григорія Сковороди та Феофана Прокоповича) / Максим Меркулов // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 56-62
 315. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у програмах / Олена Котусенко, Анатолій Фасоля, Таміла Яценко, Галина Бійчук // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 2-12
 316. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2016–217 навчальному році // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 2-12
 317. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 2016/2017 навчальному році // Українська мова та література. – 2016. – Серпень (№ 15-16) . – С. 4-17.
 318. Ми тебе не забули, Тарасе! : усний журнал // Шкільна бібліотека плюс. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 19-22
 319. Микитенко Юрій. Ілюмінації (І) / Ю. Микитенко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 246-257.
 320. Микицей Марія. Прошу повернути за В / М. Микицей // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 103-117.
 321. Микола Поцелуйко. Пам'ятаймо! : Присвячується моєму батькові, Поцелуйку Петру Федоровичу, рядовому-зв'язківцю, що загинув у роки Другої світової війни під Будапештом : [вірш] / Поцелуйко Микола // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 4.
 322. Миненко Юрій. Штрихи до портрета автора "Ляменту міщан острозьких 1636 року" / Юрій Миненко // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 92-96
 323. Миронець Надія. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) / Надія Миронець // Слово і час. – 2015. – № 1. – С. 99-119 ; Слово і час. – 2015. – № 2. – С. 97-110 ; Слово і час. – 2015. – № 3. – С. 95-114 ; Слово і час. – 2015. – № 4. – С. 92-101 ; Слово і час. – 2015. – № 5. – С. 108-116 ; Слово і час. – 2015. – № 6.-Ст.56-70 ; Слово і час. – 2015. – № 7. – С. 86-97 ; Слово і час. – 2015. – № 8. – С. 108-116 ; Слово і час. – 2015. – № 9. – С. 78-88 ; Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 93-105 ; Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 78-87 ; Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 91-98 ; Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 87-100 ; Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 103-111 ; Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 80-90 ; Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 99-110 ; Слово і час. – 2016. – № 5 . – С. 90-109 ; Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 98-106 ; Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 106-114 ; Слово і час. – 2016. – № 8. – С. 113-121 ; Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 110-119 ; Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 102-113 ; Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 86-92 ; Слово і час. – 2017. – № 1. – С. 106-114
 324. Мисник О. М. Взаємопов'язане вивчення зарубіжної та української літератур / О. М. Мисник // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 15/16. – С. 4-12.
 325. Михайлин Ігор. Зі щоденника науковця / І. Михайлин // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 257--273.
 326. Мицик Юрій. Незнаний лист Валер'яна Підмогильного / Юрій Мицик // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 102-103
 327. Мищенко О. В. Літературний турнір за творчістю Леоніда Глібова / О. В. Мищенко // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 29-30.
 328. Монастирська Н. Іван Карпенко-Карий "Сто тисяч" : [урок] / Надія Монастирська // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 19-25.
 329. Моренець Володимир. Ефект високої башти / Володимир Моренець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 19-35
 330. Мрачковська Г. М. Два світочі людської думки: Йоганн Гете і Тарас Шевченко : компаративне дослідження / Г. М. Мрачковська // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 2-4
 331. Мрачковська Л. Магістр народної медицини : [про відомого вінницького травозная Василя Шевчука] / Л. Мрачковська // Вінничанка. – 2016. – № 1. – С. 8-9.
 332. Музиченко Я. Сашко Лірник: Казку пропускаю крізь себе... : Відомий казкар і музикант - про правдивість казки, кота з таємничим іменем та про український мультсеріал, який третій рік ховають від людей / Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2016. – 13-14 травня (№ 59). – С. 13.
 333. Науменко Н. Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній українській поезії / Наталія Науменко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 18-24
 334. Небеленчук І. Образ води у творчості поетів Кіровоградщини: дослідницький контент / Ірина Небеленчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 18-22
 335. Недашківська Я. П. Сучасна "молода" українська література : літературні угрупування. 11 клас / Я. П. Недашківська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16-18. – С. 54-63.
 336. Неділя І. Наймиліша, найрідніша, найсвятіша! : літературно-музична композиція до Дня матері / Ірина Неділя, Галина Чирко // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 74-77
 337. Нежива Л. Урок іронічного осмислення : [методичні рекомендації до уроку української літератури за темою "Постмодернізм"] / Людмила Нежива // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 26-30
 338. Нежива Л. Хто готовий узяти участь в естетичній грі постмодерністів : [про теоретико-методологічні засади вивчення постмодернізму в старших класах] / Людмила Нежива // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 28-35
 339. Неживий О. Луганщина - земля українська : урок літератури рідного краю та урок позакласного читання в 11 класі / Олексій Неживий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 53-60
 340. Неживий О. Славетний луганець Юрій Єненко: "За державність України стіймо" / Олексій Неживий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 15-19
 341. Неживий О. Славетний луганець Юрій Єненко: "За державність України стіймо" / Олексій Неживий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 15-19
 342. Неживий О. Творчий портрет майстра: сторінками збірок Івана Низового... / Олексій Неживий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 23-28.
 343. Нелюбова А. І. І знову линуть до нас думи Кобзаря : захід до дня народження Т. Г. Шевченка, 10-11 кл. / А. І. Нелюбова, Н. В. Скорик // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн.. – 2016. – № 2. – С. 23-30
 344. Нерубайський В. А. "На шлях я вийшла ранньою весною" : літературно-музичне свято до ювілею Лесі Українки : 5-7 клас / В. А. Нерубайський, Л. А. Нерубайська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 2-5
 345. Низовий Іван Поезія / Іван Низовий // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 3. – С. 53, 58-60.
 346. Низовий Іван. Ми стаємо свідомими потроху : [вірш] / Іван Низовий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 25.
 347. Низовий Іван. Поетична мозаїка : [вірші] / Іван Низовий // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 21.
 348. Никифорак Г. Несміливе дитя Підгір'я : позакласне читання. Проект. 3-й клас : [творчість Марії Підгірянки] / Г. Никифорак // Початкова освіта. – 2016. – Квітень (№ 8). – С. 16-19.
 349. Нікітенко Л. Кобзар у купецькому домі : прапраправнучка Тараса Шевченка зібрала у Черкаському музеї однієї книги більше тисячі творів поета, виданих у різні часи і в різних країнах / Людмила Нікітенко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 14.
 350. Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш / Ольга Ніколенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 5. – С. 30-37.
 351. Новицька Г. Іван Багряний "Тигролови" : урок літератури : 11-й клас / Ганна Новицька // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 70-71.
 352. Новицька Г. Логічний порядок - це не теки на робочому столі... : Із щоденника переможниці / Ганна Новицька // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 68-69.
 353. Озеранська Марина. Хай нам засвітить слово, як лихтарик... : [вірші] / Марина Озеранська // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 24-25.
 354. Олексієнко Г. Активне навчання в сучасній школі / Галина Олексієнко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 53-55
 355. Олійник А. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття : бінарний урок: українська мова - українська література на матеріалі творів Т. Шевченка з елементами гри : 6 клас / Алла Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 46-49.
 356. Олійник Н. "Душа поета - крило любові" : Літературна Павлоградщина. Засідання круглого столу / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 48-52.
 357. Олійник Н. "Пісня буде поміж нас" : літературно-музичне свято / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 61-63.
 358. Олійник Н. Концепція української держави в творчості Тараса Григоровича Шевченка / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 30-33
 359. Олійник Н. Літературні диктанти : За повістю Михайла Стельмаха "Гусі-лебеді летять" : українська література : 7 клас / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 30-31.
 360. Олійник Н. Літературні диктанти : За повістю Михайла Стельмаха "Гусі-лебеді летять" : українська література : 7 клас / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 30-31.
 361. Олійник Т. Максим Золоте Серце : Радянського класика Максима Рильського врятувала від розстрілу пісня "Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить" / Тетяна Олійник // Україна молода. – 2016. – 24 травня (№ 64). – С. 13.
 362. Омельчук В. П. Різдво Христове : театралізоване дійство / В. П. Омельчук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 19-22.
 363. Омельчук Олеся. Інтермедіальна проекція літературного авангарду Валер'яна Поліщука / Олеся Омельчук // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 37-43
 364. Омельчук С. Реалізація сучасних мовознавчих тенденцій у змісті сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО-2016: нормативний аспект / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 3-10
 365. Орієнтовне календарно-тематичне планування з навчальної дисципліни "Українська література" на 2016/17 н. р. // Українська мова та література. – 2016. – Серпень (№ 15-16) . – С. 56-95.
 366. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5-11-х класів на 2016/17 н.р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 та від 14.07.2016 № 826) // Українська мова та література. – 2016. – Серпень (№ 15-16) . – С. 18-55.
 367. Орленко Андрій. Змова близнюків : [вступ до роману, з коментарями від літературного директора і видавця] / Андрій Орленко // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 86-97.
 368. Павленко Алла "Ти себе українкою звала, і чи краще знайти ім'я (невідомими сторінками біографії Лесі Українки) / Алла Павленко // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 50-57
 369. Павлишин Марко. Експерименти з публікою... / М. Павлишин // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 236-257.
 370. Павлів І. Літературні чайнворди / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 9. – С. 44-48.
 371. Павлів І. Тест-контроль (завдання для підготовки до ЗНО з української мови та літератури) / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 3. – С. 2-72.
 372. Павло Глазовий: слово як зброя // Шкільний світ. – 2016. – № 24. – С. 21-24.
 373. Павлюк Ігор. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни / Ігор Павлюк // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 64-78
 374. Пагутяк Галина. Жінка з Горлівки / Г. Пагутяк // Кур'єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 3-9.
 375. Палинський Віктор. "Розпізнавання голосів" Василем Куйбідою (...і винятково мої візії) : рецензия / Віктор Палинський // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 94-97
 376. Палій Ліда. Тоді, коли заходить сонце / Л. Палій // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 3.
 377. Папушина Валентина. Застосування літературного квест-методу на уроках компаративного вивчення творів / Валентина Папушина, Людмила Шевчук // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 2-9
 378. Пархоменко О. В. "Велике прагнення", позбавлене будь-якого сенсу (Мольєр "Міщанин-шляхтич" ; І. Карпенко-Карий "Мартин Боруля") : 10-й клас / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 9-12.
 379. Пархоменко О. В. "Вже почалось, мабуть, майбутнє" : літературно-музична композиція за творами Рея Бредбері "Усмішка" та Ліни Костенко "Вже почалось..." / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 13-16
 380. Пархоменко О. В. Традиція підбиття підсумка творчого життя поета у зарубіжній літературі (за творами Горація, О. Пушкіна, М. Рильського) : 9-й клас / О. В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9/10. – С. 6-9.
 381. Пасічник М. ІПО : [гуморески] / М. Пасічник // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 146-153.
 382. Пасічник Р. В. Зростайте справжніми людьми : Літературний калейдоскоп за творчістю українськиї письменників і поетів : 7 клас / Р. В. Пасічник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 7-10.
 383. Пастушенко Л. Нова іменізація сущого : гротескові ремейки Михайла Стрельбицького / Л. Пастушенко // Вінницька газета. – 2016. – 1 липня (№ 50-51). – С. 12.
 384. Пахаренко В. Матеріали та методичні рекомендації до вступних занять з української літератури у 8-му класі / Василь Пахаренко // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 84-89.
 385. Пелешенко Юрій. Світло і тіні українського середньовіччя / Юрій Пелешенко // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 123-125
 386. Пенькова Н. Каріатиди Подільської літератури : [жіноча література Поділля] / Наталія Пенькова // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 148-157.
 387. Перебийніс Петро. Україно! Будь сьогодні і для вічності живи : [вірші] / Петро Перебийніс // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 6-10.
 388. Перетятько Н. Г. Робота з написання тез прочитаного : 9 клас / Н. Г. Перетятько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 30. – С. 31-35.
 389. Перфілова Н. Материнська свята доброта... : Образ жінки-матері в поемі Т. Г. Шевченка "Наймичка" : [урок] / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2016. – Липень (№ 13-14). – С. 4-7
 390. Перші і вперше : [відомості про перші друковані книги перший Буквар, перші журнали в Україні та ін.] // Позакласний час. – 2016. – № 2. – С. 26-27.
 391. Петрова О. В. Образ матері в українській літературі 20-60-х рр. ХХ ст. : урок / О. В. Петрова // Освіта Вінниччини. – 2016. – 17 червня (№ 23). – С. 4-5.
 392. Петрова О. В. Поетична творчість Н. Ткаченко та В. Борецького : урок / О. В. Петрова // Освіта Вінниччини. – 2016. – 1квітня (№ 13). – С. 4-5.
 393. Пинка Н. Лиш боротись - значить жить : вечір пам'яті Івана Франка для молодших школярів / Н. Пинка // Учитель початкової школи. – 2016. – № 7. – С. 45-48.
 394. Підгайко В. Мелодія "Лісової пісні" : За драмою-феєрією "Лісова пісня" Лесі Українки : українська література : 10 клас (І курс коледжу) / Віталіна Підгайко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 39-43
 395. Підгайко О. До джерела Остапа Вишні! : урок літератури рідного краю : 9 клас / Олег Підгайко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 47-52
 396. Піддубна О. М. Інтелектуальна гра "Чарівна регата" : [позакласний захід з теми "Родинно-побутові пісні, їхні особливості. Українське весілля"] / О. М. Піддубна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 9. – С. 28-30
 397. Підпалий Андрій. "З нового" / А. Підпалий // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 110-115.
 398. Поетична мозаїка : [вірші українських поетів] // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 8.
 399. Поліщук К. Невідомий Іван Тобілевич : [рецензія] / Кирило Поліщук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 95.
 400. Поліщук Ярослав. ARS MASACRAE, або про те, чи є поезія на війні / Ярослав Поліщук // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 3-11
 401. Полозенко С. Трансформація особистої драми поета в ліричні пісні (за збірками І. Франка "Зів'яле листя" та Г. Гейне "Книга пісень") / Світлана Полозенко // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 8-12.
 402. Пономаренко О. Із секретів поетичної майстерності Т. Шевченка: духовно-художні відкриття "Кобзаря" (1840), романтичного національного пророка "Трьох літ", "нескореного Прометея" на засланні, візіонера демократичного ладу України майбутнього / Олеся Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 19-26
 403. Пономаренко О. Романтична "символічна автобіографія" Т. Шевченка у контексті алегорій оновленого суспільства / Олеся Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 8-14
 404. Пономаренко О. Романтична "символічна автобіографія" Т. Шевченка у контексті алегорій оновленого суспільства / Олеся Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 8-14
 405. Поплавська Т. "Калинка" : звіт літературного гуртка / Таміла Поплавська // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 69-86
 406. Попович Н. Новітні технології у просторі шевченкознавства / Наталія Попович // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 41-45
 407. Портечко В. П. Компаративний урок за творчістю О. Генрі та В. С. Стефаника : 7-й клас / В. П. Портечко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 11/12. – С. 75-79.
 408. Постол Н. О. Формування читацьких компетентностей на уроках української мови і літератури / Н. О. Постол // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16-18. – С. 10-22.
 409. Постол Н. О. Формування читацьких компетентностей на уроках української мови і літератури / Н. О. Постол // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 16-18. – С. 10-22.
 410. Поцелуйко Микола. Верба : [вірш] / Микола Поцелуйко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 63.
 411. Поцелуйко Микола. Мирний атом : [вірш] / Микола Поцелуйко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 63.
 412. Приймачик Ф. Із криниці часу... : [вірші із збірки письменниці до 45-річчя першої на Поділлі письменницької організації у Вінниці] / Ф. Приймачик // Освіта Вінниччини. – 2016. – 17 червня (№ 23). – С. 8.
 413. Приліпко І. Образ ченця-ерудита у прозі Валерія Шевчука / Ірина Приліпко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 15-18
 414. Приліпко Ірина. Від імпресіонізму до постімпресіонізму: М. Коцюбинський та його літературна "школа" : [рецензія] / Ірина Приліпко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 114-116
 415. Приліпко Ірина. Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі / Ірина Приліпко // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 42-55
 416. Приходько І. Ф. Україноцентрична ідея в українській літературі як основа національно-патріотичного виховання учнів / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10-11. – С. 56-62.
 417. Приходько І. Художня спадщина Миколи Костомарова в інтеграційному вивченні історії та літератури у школі / І. Приходько // Історія та правознавство. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 21-29
 418. Приходько Оксана Повість Івана Франка "Перехресні стежки" як об'єкт літературознавчого та інтермедіальньного аналізу на уроці літератури у профільній школі / Оксана Приходько // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 30-34
 419. Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році : наказ... № 94 від 08.02.2016 // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 5-9.
 420. Прогонна Л. Тестові завдання з української літератури (ЗНО 2017 - за нововведеними творами) / Л. Прогонна, Л. Тараненко, Г. Муковська // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 6. – С. 50-60.
 421. Проданик Н. Шляхи, які сходив Тарас : [Тарас Шевченко і Тернопільщина] / Наталія Проданик, Ольга Війтик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 34-40
 422. "Пропала грамота" (режисери Борис Івченко, Іван Миколайчук, 1972) : [відгуки студентів на екранізацію фільму за сценарієм Івана Драча] // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 106-109
 423. Проценко В. В. "Викоханий терном і калиною, вигойданий співом солов'я..." : присвячено творчості поета-земляка В. І. Півненка : [позакласний захід] / В. В. Проценко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 17-19.
 424. Пуніна Ольга. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса / Ольга Пуніна // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 48-56
 425. Рабенчук Володимир. "...Незупинним експресом сміття, забуття і гниття" : [вірші] / Володимир Рабенчук // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 6-12.
 426. Рабенчук Володимир. Сюїта для кобзи з безладними приструнками : [вірші] / Володимир Рабенчук // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 4-7.
 427. Райбедюк Г. "Придунай журавлиний" Михайла Василюка / Галина Райбедюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 32-33.
 428. Рачек Володимир. Водяна пауза : [оповідання про мандрівників на катамаранах українськими річками] / Володимир Рачек // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 90-107.
 429. Рачук Микола. Рефрен по спіралі / Микола Рачук // Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 81-88
 430. Рибачук Віктор. Станіслав другого ступеня : оповідання / Віктор Рибачук // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 62-75.
 431. Рибка М. Михайло Коцюбинський "Дорогою ціною" : [урок] / Марія Рибка // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 31-33.
 432. Рижук Л. "Не вмре його слово - не загине сила духу" : інтелектуальна гра до 160-річчя від дня народження та 100-річчя з дня смерті І. Я. Франка / Людмила Рижук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 76-77
 433. Рідкокаша П. Є. Конкурс знавців життя й творчості В. Симоненка та В. Стуса / П. Є. Рідкокаша // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4 . – С. 35-38.
 434. Родик К. Мед і дьоготь : Календарна інфекція літератури : [про Марію Матіос] / Костянтин Родик // Україна молода. – 2016. – 2 лютого (№ 13). – С. 13.
 435. Романиця О. Синтаксичні засоби у віршованих творах Осипа Маковея / О. Романиця // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 10-14
 436. Романі Рані. Циганське щастя / Р. Романі ; підгот. А. Любка // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 211-218.
 437. Романчук О. Поговоримо про сокровенне : урок-диспут за повістю Оксани Забужко "Дівчатка" / Оксана Романчук // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 40-48.
 438. Романюк Роман. "Заховатись за спиною шуму" / Р. Романюк // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 247-257.
 439. Руденко Т. Д. "Слово, що не прохолоне". Присвячується творчості Юрія Яновського : 11 клас / Т. Д. Руденко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 23-28
 440. Руденко Т. Д. Влучне слово - гострий розум : філологічний конкурс : 9 клас / Т. Д. Руденко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 26-29.
 441. Руденко Т. Д. Рідна мова чиста, як роса : До Міжнародного дня рідної мови / Т. Д. Руденко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 6-10.
 442. Рудницька О. Конспекти уроків : [уроки української літератури для 8 класу : ІІ семестр (І-ша частина)] / Ольга Рудницька // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 9. – С. 4-38.
 443. Рудницька О. Календарно-тематичне планування уроків української літератури для 8 класу (ІІ семестр) / Ольга Рудницька // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 9. – С. 2-3.
 444. Рудницька О. Уроки української літератури для 8 класу : І семестр / Ольга Рудницька // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 5/6. – С. 2-80
 445. Рудницька О. Уроки української літератури для 8 класу : ІІ семестр (2-га частина) / Ольга Рудницька // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 12. – С. 2-48.
 446. Рудницька Ольга. Стосується кожного, або Кілька слів на захист ЗНО з української літератури / Ольга Рудницька // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 28-30
 447. Русанова О. В. Підмогильний - автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман "Місто". Екзистенціалізм : цикл уроків за романом В. Пдмогильного "Місто" : урок № 1 : українська література : 11 клас / Олена Русанова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 38-43.
 448. Русанова О. Зображення "цілісної" людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Степан Радченко - цинічний егоїст чи взірець сильної цілеспрямованої особистості : цикл уроків за романом В. Підмогильного "Місто". Урок 3 : українська література : 11 клас / Олена Русанова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 43-45.
 449. Русанова О. Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі : цикл уроків за романом В. Підмогильного "Місто" : урок 2 : українська література : 11 клас / Олена Русанова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 42-45.
 450. Ряба В. І. Літературні диктанти : 9 клас / В. І. Ряба, Ю. Л. Макарова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 19-21. – С. 56-65.
 451. Ряба В. І. Літературні диктанти : 9 клас / В. І. Ряба, Ю. Л. Макарова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22-24. – С. 81-89.
 452. Рябий Микола. Не смикайте вовка за вуха, або Чорна долина : розділи історичної повісті часів Хмельниччини, козацького розмиру та Руїни / Микола Рябий // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 90-109.
 453. Рябий М. Не смикайте вовка за вуха, або чорна долина : історична повість з часів Хмельниччини козацького розмиру та Руїни / Микола Рябий // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 86-125.
 454. Рябчій Іван. Психопомни / І. Рябчій // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 16-26.
 455. Савенко Оксана. Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" / Оксана Савенко // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 60-64
 456. Савенко Оксана. Трансформація різдвяного сюжету в декламації Памва Беринди / Оксана Савенко // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 76-79
 457. Савіна П. П. Ми чуємо тебе, Кобзарю, через віки, через століття! : інформаційно-дослідницький проект / П. П. Савіна // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 4/5. – С. 23-33.
 458. Сакара О. Микола Вороний. "Євшан-зілля" : [2 уроки] / Олена Сакара // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 17-26
 459. Самченко В. "Місто" його правди : Письменник Валер'ян Підмогильний писав про голодомор початку 20-х років в Україні, махновщину, масові знищення - за це його розстріляли на Соловках / Валентина Самченко // Україна молода. – 2016. – 2 лютого (№ 13). – С. 12.
 460. Свистільник Л. П. Формування інноваційного мислення учнів на уроках української літератури / Л. П. Свистільник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4-5. – С. 2-14.
 461. Свистун І. Т. Г. Шевченко - великий поет та художник : інтегрований день у 1 класі / Ірина Свистун // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 16-20
 462. Світ української поезії // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 44,60.
 463. Світ української поезії // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 38, 60.
 464. Сегеда Ю. 45-річчя письменницької організації Вінниччини / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2016. – 16 березня (№ 20). – С. 7.
 465. Семчишин Д. Верлібр у творчості Миколи Вінграновського: ідентифікація, метрична структура, строфа, графіка / Дмитро Семчишин // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 47-52
 466. Сенета Марія. До джерел національної ідентичності / Марія Сенета // Слово і час. – 2016. – № 2. – С. 117-119
 467. Сеник О. Ф. "Зимо білокрила, звідки прилетіла?" : свято зими для 5 класу / О. Ф. Сеник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 32-34
 468. Сенів Олесь. Я голос правди і долі : [вірші] / Олесь Сенів // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 13-15.
 469. Сенченко І. Ю. Руді вовки : уривки з повісті / І. Ю. Сенченко // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 2. – С. 12-13
 470. Сенченко Н. Майданівська молитва : [вірші] / Наталія Сенченко // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 35.
 471. Серветник О. Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженим..." : [урок] / Оксана Серветник // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 26-29.
 472. Сердунич Любов. І свобода - не дань, не дарунок... : [вірші] / Любов Сердунич // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 11-16.
 473. Сисін І. Лебедина пісня Леся Курбаса / І. Сисін // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 58-63
 474. Сібріна Ганна. Борис Грінченко - майстер мови : До 153-річчя Бориса Грінченка : [вірш] / Ганна Сібріна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 29.
 475. Сіденко Віктор. Поезія Лесі Українки : урок у 10 класі / Віктор Сіденко // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 22-24
 476. Сіробаба Микола. Лірика М. Хвильового : злам автохтонної свідомості / Микола Сіробаба // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 44-52
 477. Сітькова Ірина. Тарас Шевченко. "Давидові псалми". "Ісаія. Глава 35" : урок у 9 класі / Ірина Сітькова // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 20-24
 478. Скорик К. "Від серця до серця, від батька до сина" : Михайлові та Володимирові Івасюкам присвячується : [позакласний захід] / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 78-85
 479. Скорина Л. Присвята як інтелектуальний виклик (на матеріалі українського письменства 20-х років ХХ століття) / Лариса Скорина // Мандрівець. – 2016. – № 4. – С. 37-41
 480. Скрипник Л. Олена Теліга: "Життя - це боротьба, а боротьба - це справжнє життя" / Л. Скрипник, В. Глушаниця // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 44-49
 481. Скрипник Людмила Ти вірним був сином свойого народу (сценарій позакласного заходу) : [присвяченого І. Я. Франку] / Людмила Скрипник // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 40-43.
 482. Скрипнюк О. В. Гармонія волинських муз у творчості Лесі Українки : [позакласний захід] / О. В. Скрипнюк, Л. В. Давидова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 13-16.
 483. Скрипнюк О. В. Калинові обереги рідної землі : усний журнал / О. В. Скрипнюк, Л. В. Давидова, Д. Д. Артемчук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 21-25.
 484. Слапчук Василь. Роман&Роман : глава з роману / В. Слапчук // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 42-77.
 485. Сліпушко О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді / Оксана Сліпушко // Дзеркало тижня. – 2016. – 21-27 січня (№ 2). – С. 11.
 486. Слотницька І. Гортаючи сторінки підручника : підсумковий урок : [українська література в 5 класі] / Ірина Слотницька // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 18-22
 487. Слюсар А. Ф. Українська література. Дидактично-ігрові картки / А. Ф. Слюсар // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 15. – С. 33-36.
 488. Смик Н. Українознавчий аспект у навчально-виховному процесі : Подорожуючи Оржиччиною : урок-мандрівка / Надія Смик // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 43-46.
 489. Смілянська Валерія. Воєнна проза Леоніда Смілянського: гримаси рецепції / В. Смілянська // Слово і час. – 2016. – № 11. – С. 71-85
 490. Сокур А. Виховуємо співчуття : За оповіданнями Григора Тютюнника : українська література : 7-8 клас / Анжела Сокур // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 22-24
 491. Сокур А. Виховуємо співчуття : За оповіданнями Григора Тютюнника : українська література : 7-8 клас / Анжела Сокур // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 22-24
 492. Сокур В. Трофеї Кобзаря : Як Тарас Шевченко перешкоджав поліцейському з добивачем бити собак / Василь Сокур // Україна молода. – 2016. – 3 березня (№ 28). – С. 8.
 493. Соловей О. Симфонія землі і неба : [рецензія на збірку Миколи Крижанівського "Черепки : Сільські оповідання"] / Олег Соловей // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 132-147.
 494. Старовойт Ірина. Література у пошуках доброго читача / І. Старовойт // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 275-278.
 495. Старун Василь. "Чекай на мене ночі й дні" : розділ з книги "Дванадцять брам" / В. Старун // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 317-318-319. – С. 193-199.
 496. Стельмах Д. Невигадані історії / Д. Стельмах ; Дмитро Стельмах // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 46-67.
 497. Степовик Д. Чому навчає нас історія силача Самсона? : [про поетичний цикл Тетяни Яковенко] / Дмитро Степовик // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 26-27.
 498. Стеф'юк І. Поетика гармонії і хаосу у творчості Марка Черемшини / І. Стеф'юк // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 33-38
 499. Сторінками МУРУ. Аркадій Любченко // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 166-182.
 500. Суздальцева Т. Категорії добра і зла у драмі Володимира Винниченка "Гріх" (профільний рівень) : [урок] / Т. Суздальцева // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 50-55
 501. Суслова В. Порівняльний аналіз оригіналу і перекладу поетичного твору на уроках зарубіжної літератури / Вікторія Суслова // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад (№ 11). – С. 54-62
 502. [Сценарії виховних заходів пам'яті Т.Г. Шевченка] // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2016. – № 2. – С. 11-17.
 503. Сюта Г. Іншомовна цитата в українському поетичному тексті / Галина Сюта // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 77-87
 504. Таран Людмила. Три новели / Л. Таран // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 320-321-322. – С. 48-77.
 505. Тарасюк Н. І. Нечуй-Левицький. "Іван Виговський" : Своєрідність історизму в романі / Ніна Тарасюк // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 49-56
 506. Тарасюк Н. І. Нечуй-Левицький. "Князь Єремія Вишневецький" : Специфіка історіографізму в романі / Ніна Тарасюк // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 40-43
 507. Тарасюк Н. Історія дослідження : Історичні постаті в українській та західноєвропейській літературах / Ніна Тарасюк // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 78-83
 508. Тарнашинська Людмила. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості / Людмила Тарнашинська // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 44-52
 509. Таровита І. Галина Пагутяк. З мрією про сад : [урок] / Ірина Таровита // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 49-54.
 510. Татаринов М. В. Літературна спадщина І. Я. Франка на уроках історії України : до 150-річчя з дня народження письменника / М. В. Татаринов // Історія та правознавство. – 2016. – № 24. – С. 16-20
 511. Татчин С. Інакше ніяк : [вірші] / Сергій Татчин // Вінницький край. – 2016. – № 4. – С. 4-10.
 512. Телець І. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках української літератури: теоретичні і прикладні аспекти / Ірина Телець, Юрій Телець // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 38-42
 513. Ти себе українкою звала... : [Леся Українка] // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 9-22.
 514. Тимощук Л. С. Літературна вікторина : 8 клас / Л. С. Тимощук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 23-27.
 515. Тимчук Віктор. Скраю чужого гнізда : повість : [з передмовою про історію створення повісті] / Віктор Тимчук // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 22-85.
 516. Тихолаз Н. Ольга Франко: таїна материнської любові / Н. Тихолаз // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 8-14
 517. Тихолаз Н. Ольга Франко: таїна материнської любові / Н. Тихолаз // Педагогічна думка. – 2016. – № 3. – С. 3-10
 518. Тихолоз Сергій. Дай надію мені, Україно... : [вірші] / Сергій Тихолоз // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 62-63.
 519. Тихолоз Сергій. Дай надію мені, Україно... : [вірші] / Сергій Тихолоз // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 62-63.
 520. Тихолоз Сергій. Пам'яті Небесної сотні : [вірші] / Сергій Тихолоз // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 63.
 521. Ткаченко Анатолій. Кінодраматургія Івана Драча / Анатолій Ткаченко // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 91-96
 522. Ткаченко Н. Новела Михайла Коцюбинського "Intermezzo" : [урок в 10 класі] / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 78-81
 523. Ткаченко Н. О. П. Довженко "Україна в огні" - твір про трагедію українського народу : [урок в 11 класі] / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18) . – С. 82-86
 524. Ткаченко Н. Українська література : 10-й клас : Світ і людина в поемі І. Франка "Мойсей" : [урок] / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 74-77
 525. Ткаченко Наталка. Щепа чужого саду : новела з мораліте / Н. Ткаченко // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 76-79.
 526. Ткаченко Тетяна. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького "рідними обніжками" / Тетяна Ткаченко // Слово і час. – 2016. – № 7. – С. 56-62
 527. Ткачук Г. Вчитаймося в Лесине слово іскристе : урок-подорож життєвими і творчими шляхами Леся Українки, 4 клас / Галина Ткачук // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 12-13.
 528. Токмань Ганна. Політологічні засади навчання української літератури: допомога вчителям від академіка Віталія Дончика / Ганна Токмань // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 58-63
 529. Травень 2016 року. Пам'ятні дати, свята, події та ювіляри // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 4. – С. 3
 530. Тригуб Ірина. Методика контекстного вивчення творчості Генріха Ібсена та Лесі Українки на заняттях літературних курсів за вибором / Ірина Тригуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 39-41.
 531. Тримає час незламане перо (до ювілею невтомного дослідника духовних скарбів М. К. Дмитренка) / М. Дяченко-Король, Т. Гнаткович, Л. Повх та ін. // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 5. – С. 58-60
 532. Трофимук Мирослав. "Київська" тема у латиномовних творах XVI-XVIII ст. : боротьба міфологем / М. Трофимук // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 77-84
 533. Тюрікова В. І. У світі казок : 5 клас : [сценарій позакласного заходу] / В. І. Тюрікова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 16-17.
 534. Уманська Т. Олесь Гончар : Новела "За мить щастя" : [урок] / Тамара Уманська // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 56-60.
 535. Ушкалов Леонід. Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди / Л. Ушкалов // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 57-72
 536. Фаріон Андрій. Астральні знаки : [гумористична поезія] / А. Фаріон // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 146-149.
 537. Фасаля Анатолій Роль організаційно-діяльнісних умінь у формуванні компетентного учня-читача / Анатолій Фасаля // Українська мова і література в школі. – 2016. -№ 2. – С. 34-38
 538. Федорук Олесь. Які видання "Чорної ради" ми маємо? (Проблема відтворення тексту) / Олесь Федорук // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 77-89
 539. Федунь Марія. Західноукраїнське шевченкознавство першої половина ХХ століття на уроках літератури / Марія Федунь // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 17-19
 540. Федута Олександр. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ’яненка) / Олександр Федута // Слово і час. – 2016. – № 9. – С. 97-103
 541. Фівко Е. В. Діти в оповіданнях письменників-земляків / Е. В. Фівко // Шкільна бібліотека. – 2016. – № 3. – С. 31-32
 542. Філін Олександр. Ні зайвих слів, ні обіцянок : [автобіографія, вірші] / Олександр Філін // Вінницький край. – 2016. – № 2. – С. 17-21.
 543. Фіщенко-Савицька Н. Франко - титан праці : урок-конференція / Надія Фіщенко-Савицька // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 48-51.
 544. Фіщенко-Савицька Н. Франкова криниця мудрості : брейн-ринг / Надія Фіщенко-Савицька // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 71-75.
 545. Халін В. Робота з обдарованою молоддю : Результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт / Валерій Халін, Наталія Дяченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 3-4.
 546. Ханчук І. Д. Урок компаративного аналізу повісті Миколи Гоголя "Шинель" та оповідання Панаса Мирного "П'яниця" : [урок] / І. Д. Ханчук, О. В. Янкович // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 8-12.
 547. Хархун Валентина. Антологія у проекті історії української літератури : [рецензія] / В. Хархун // Слово і час. – 2016. – № 10. – С. 114-117
 548. Харчук Роксана. Герої і події часів шведчини в поезії Т. Шевченка / Роксана Харчук // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 12-20
 549. "Хай сяє нам благословенне Ім'я славетного Франка" : [афоризми, сценарії вернісаж казок] // Розкажіть онуку. – 2016. – Липень (№ 7). – С. 3-14.
 550. Хмелінська Р. Вічний інтелектуал : Геній Івана Франка - у його працях / Руслана Хмелінська // Україна молода. – 2016. – 1 вересня (№ 109). – С. 12-13.
 551. Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України / Лідія Ходанич // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 14-17.
 552. Хоцянівська І. В. Багатогранність таланту Оксани Лятуринської / І. В. Хоцянівська // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Вип. 14. – С. 36-39
 553. Цвєткова Г. М. Нев'януча краса української пісні : [позакласний захід] / Г. М. Цвєткова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 9. – С. 16-19.
 554. Цивірко М. Духовна онука Шевченка : Англійська перекладачка і правозахісниця Віра Річ заповіла поховати себе на могилі українського Кобзаря / Микола Цивірко // Україна молода. – 2016. – 27-28 травня (№ 67). – С. 13.
 555. Цимбалюк М. У вінок Марії : Богородична тема у творчості галицьких поетів : [урок] / Марія Цимбалюк // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 20-27
 556. Чайка Леся. Велика нещаслива земля!.." : урок-дослідження за кіноповістю "Україна в огні" / Леся Чайка // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 12-15
 557. Чарковська Т. Святий Київ наш великий у малюнках Тараса Шевченка / Тетяна Чарковська // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 79-88.
 558. Черемісова О. Небаченої величі і краси храм, який не мав рівних у світі (за романом П. Загребельного "Диво") : проект в 11-му класі / Оксана Черемісова // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 66-69
 559. Черних Н. М. Доки живе наша пісня - доти живе й народ! : [позакласний захід] / Н. М. Черних // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 4. – С. 12-16
 560. Чернуха В. Каменяр золотого мосту між народами : [Іван Франко - перекладач світової літератури] / Вікторія Чернуха // Зарубіжна література . – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 9-26.
 561. Чуйко Л. М. Кросворди з української літератури : 8 клас / Л. М. Чуйко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10-11. – С. 68-71.
 562. Чуйко Л. М. Кросворди з української літератури. : 6 клас / Л. М. Чуйко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 9. – С. 31-35.
 563. Шалагінов Б. Шекспірівські ремінісценції в ліриці Лесі Українки / Борис Шалагінов // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 11-13
 564. Швець А. "Від неї виводиться новий тип українки" (фемінізм Наталії Кобринської: публіцистичний та художній дискурси) / А. Швець // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 4-9
 565. Шевченко Т. Бінарний урок з української літератури й англійської мови : 7-й клас : Проблема індивідуальності й натовпу у творах Василя Симоненка "Перехожий" та англійській народній казці "Mister Uppity" / Тетяна Шевченко, Оксана Волинець // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 32-33.
 566. Шевченко Т. Бінарний урок з української літератури й англійської мови : 7-й клас : Василь Симоненко. "Гей, нові Колумби й Магеллани". Заклик поета до відкриття "духовних островів" в інтелектуальному морі свого народу / Тетяна Шевченко, Оксана Волинець // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 37-39.
 567. Шевчик Н. Г. Добро і зло - що перемагає в людині? : моральні цінності у творах українських письменників. 10 клас / Н. Г. Шевчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 9. – С. 36-39.
 568. Шевчук Л. Волонтер патріотичного слова : нарис : [До 80-річчя народження українського письменника Леоніда Пастушенка] / Любов Шевчук // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 118-142.
 569. Шептицька Т. Право писати правду : Письменник, перекладач, сценарист та лінгвіст Марк Йогансен - достойник із "Розстріляного відродження" / Тетяна Шептицька // Україна молода. – 2016. – 1 листопада (№ 138). – С. 10.
 570. Шереперова Н. А. Вишиванка - символ України, дзеркало народної душі : [позакласний захід] / Н. А. Шереперова // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 25-30
 571. Шльончик А. П. Незабутні чари дитинства : Інсценізація за кіноповістю О. Довженка "Зачарована Десна" та віршами В. Буденного Й. М. Побеляна / А. П. Шльончик // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 9. – С. 25-27.
 572. Шовкопляс Г. Використання матеріалів спогадів і мемуарів під час вивчення біографії письменника / Галина Шовкопляс // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 36-40
 573. Шувалова Ірина. Червона гора / І. Шувалова // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 3-16.
 574. Шуйський І. Життєва школа Юрія Лавріненка / І. Шуйський // Дзеркало тижня. – 2016. – 16-22 січня. – С. 11.
 575. Щербак Олена. Семантика образу жінки у "Слові о полку Ігоревім" / Олена Щербак // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 47-52
 576. Щербак Юрій. Зброя судного дня : документально-фантастичний роман / Ю, Щербак // Кур`єр Кривбасу. – 2016. – № 314-315-316. – С. 4-66.
 577. Щербатюк Г. Інноваційні методи та прийоми навчання на урокох української мови та літератури / Г. Щербатюк // Дефектолог. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6–8.
 578. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ... № 1/9-437 від 17.08.2016 // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 3-13.
 579. Щукіна Ірина. "Голосні струни" Лесі Українки: музика в рядках і між ними / І. Щукіна // Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 10-17
 580. Яворська Л. Актуальні тенденції вивчення української літератури : [Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів української мови і літератури] / Леся Яворська // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 6.
 581. Яковенко Т. "Бо найбільше щастя в світі - дарувати радість дітям!" : методичні підказки для використання поезії Валентини Сторожук на уроках початкової школи. До 50-річчя поетеси / Т. Яковенко // Слово педагога. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 6.
 582. Яковенко Тетяна. Самсон : [поетичні переспіви низки священних книг Біблії] / Тетяна Яковенко // Вінницький край. – 2016. – № 3. – С. 28-36.
 583. Янковая О. Следствие по делу о любви : [про В. Стуса] / О. Янковая // Натали. – 2016. – № 1. – С. 44-49.
 584. Янкович О. В. Порівняльний аналіз п'єси Ф. Шиллера "Вільгельм Телль" та поеми Т. Шевченка "Гайдамаки" : [урок] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 3. – С. 5-7
 585. Яременко Василь. "... Подай любов, сердечний рай!" (Поняття гармонії у творчій спадщині Тараса Шевченка: сутність множинності) / Василь Яременко // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 3-13
 586. Яремчук Ірина. Пам’яті Лесі Українки: меморіальна критика Миколи Голубця / Ірина Яремчук // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 31-39
 587. Яструбецька Галина. Міф Сізіфа, або епістемологічна відвертість (романи "Книга забуття" й "Та сама курява дороги" В. Слапчука) / Галина Яструбецька // Слово і час. – 2016. – № 5. – С. 61-68
 588. Яценко Таміла Використання інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному вивченні літератури / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 25-29
 589. Яценко Таміла. Специфіка уроку української літератури в умовах інформатизації навчального процесу / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 19-23
 590. Яцина Світлана. Методика використання інноваційних технологій для формування професійних умінь у майбутніх учителів-словесників на заняттях з літературознавчих дисциплін / Світлана Яцина // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 29-33

Українська мова
Аналітичні статті 2016 р.

 1. Yermolenko S.S. Semantic change of pronominal adverbs for "so": models and motivation.(Смисловий розвиток прислівників зі значенням "так": моделі і мотивація). / S. S. Yermolenko // Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 18-27
 2. Андрієнко Є. В. Суржик та культура мовлення / Є. В. Андрієнко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – № 3. – С. 46-54.
 3. Антонець М. О рідна материнська мово! : 21 лютого - Міжнародний день рідної мови / Михайло Антонець // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 30-32
 4. Арендар Н. М. Лінгвістичний КВК / Н. М. Арендар // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 30-32
 5. Бабак В. Аудіювання тексту монологічного характеру : Розвиток мовлення / Валентина Бабак // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 45-49.
 6. Бабіч Г. Система вправ з удосконалення техніки читання : для дітей молодшого шкільного віку з особливими потребами / Г. Бабіч // Дефектолог. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 1-14 (Дод.).
 7. Башманівська Л. А. Від традиційної методики до креативно-інноваційної стратегії / Л. А. Башманівська // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 2. – С. 126-130.
 8. Бень Н. До Батьківщини мов священний оберіг, любов у серці збережемо ми навік : урок української мови у 4-му класі / Н. Бень // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 22-24.
 9. Бибик С. Оновлена стильова норма засобів масової інформації / Світлана Бибик // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 72-81
 10. Биконь Тетяна. "Світ який – мереживо казкове!... Світ який – ні краю, ні кінця!" : 6 клас / Тетяна Биконь // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 5-7
 11. Білоножко Ю. Орієнтовні завдання для перевірки навчальних досягнень. 2-й клас / Ю. Білоножко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 1-12 (Дод.).
 12. Білоножко Ю. Орієнтовні тематичні тестові контрольні роботи з літературного читання у 2 класі / Юлія Білоножко // Початкова школа. – 2016. – № 4. – С. 21-25.
 13. Бобинець М. М. Виховання правильної звуковимови дітей засобами художнього слова / М. М. Бобинець // Логопед. – 2016. – № 12. – С. 2-7.
 14. Богатько В. Механізм процесів еліпсування головних формально-синтаксичних компонентів простого речення неповної структури / Валентина Богатько // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 83-90
 15. Бойко В. Д. Звертання. Поширені й непоширені звертання : 8 клас / В. Д. Бойко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 12. – С. 13-16.
 16. Бойчук Т. В. Мовознавчий брейн-ринг / Т. В. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 9. – С. 32-37.
 17. Бондаренко Неллі Лінгвістичні й методичні аспекти вивчення простого односкладного речення в школі / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 5. – С. 25-29
 18. Бондаренко Неллі Наукові засади перебудови шкільного курсу синтаксису на основі сучасних підходів / Неллі Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 20-24
 19. Бондаренко Неллі. Зміни в програмі з української мови для 10–11 класів та перспективи програмотворення / Неллі Бондаренко, Сергій Косянчук // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 23-27
 20. Бондаренко Т. Моделі навчання в системі розвитку комунікативних умінь та навичок : Підготовка до написання власного висловлення / Тетяна Бондаренко // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 33-34.
 21. Борисенко В. Г. Звуки і букви. Склад. Наголос : Розвивальні завдання з української мови для 2-го класу / В. Г. Борисенко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 28/29. – С. 50-53
 22. Борисенко В. Мовна вікторина як форма позакласної роботи з української мови / Валентина Борисенко, Катерина Сова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 3-7
 23. Борисенко В. Роль комп'ютерних технологій у мовній підготовці майбутніх документознавців / Валентина Борисенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 15-17
 24. Борисенко В. Формування навичок діалогічного мовлення / В. Борисенко // Початкова освіта. – 2016. – Грудень (№ 24). – С. 20-25.
 25. Брезгіна А. О. Свято української писемності та мови / А. О. Брезгіна // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 31-36.
 26. Булавінцева О. М. "І все-таки: в началі було слово!" : [захід] / О. М. Булавінцева // Виховна робота в школі. – 2016. – № 10. – С. 32-35
 27. Варухіна Л. Свято рідної мови / Леся Варухіна // Початкова школа. – 2016. – № 10. – С. 57-59.
 28. Васьківська О. Є. Дидактичні аспекти формування у старшокласників умінь діалогічного спілкування / О. Є. Васьківська // Український педагогічний урнал. – 2016. – № 2. – С. 82-87
 29. Вашуленко М. Букви вміють спілкуватись / Микола Вашуленко // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 21-23.
 30. Вашуленко О. Варіативність уроків компетентнісно орієнтованого навчання грамоти (читання) першокласників / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 10-14
 31. Вашуленко О. Навчання грамоти: моделюємо урок на засадах компетентнісного підходу / О. Вашуленко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 8-12
 32. Великі про... мову // Шкільний світ. – 2016. – № 4. – С. 31.
 33. Веретільник Лариса Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків (Урок української мови. 5 клас) / Лариса Веретільник // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 33-36
 34. Вірста Г. Систематизація й узагальнення вивченого з теми "Прикметник" : українська мова : 6 клас / Галина Вірста // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 28-30
 35. Вірші українських поетів про зиму : [для використання на уроках та позакласних заходах] // Початкова освіта. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 56-63.
 36. Вітаємо з 80-річчям Марію Іванівну Пентилюк! // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 64.
 37. Вітковська С. Розвиток поетичних здібностей учнів / С. Вітковська // Початкова освіта. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 13-18.
 38. Вітюк В. Орфографічна грамотність: формуємо вміння писати без помилок : упровадження системи вправ і завдань / В. Вітюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 14-18.
 39. Войтенко С. На гостину до наймолодших : з досвіду проведення Всеукраїнської гри "Соняшник" / Світлана Войтенко, Любов Коваль // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 51-52.
 40. Волинчук Т. М. Використання методики М. О, Зайцева на уроках навчання грамоти / Т. М. Волинчук // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 8. – С. 11-15.
 41. В'юнова О. Ю. Словникова хатинка : тренажер для читання (1-й клас) / О. Ю. В'юнова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 74-111
 42. Гавриленко Л. М. Прощання з Букварем : виховний захід-казка / Л. М. Гавриленко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 12. – С. 37-39.
 43. Галаєвська Людмила Діалогічна компетентність: проблеми та перспективи / Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 18-22
 44. Галаєвська Людмила Методи активного навчання української мови в школі (на матеріалі синтаксису й пунктуації) / Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 16-21
 45. Ганжа Юлія. Інновації в сучасній українській мові : на матеріалі преси / Юлія Ганжа // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 40-44.
 46. Гапонько Т. М. Прощавай, букварику! : свято у 1-му класі / Т. М. Гапонько // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 12. – С. 30-36.
 47. Геврик Г. Мандрівка казковими стежинами : літературна гра для учнів 1 класу / Галина Геврик // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 12-14.
 48. Гірник А. В. "У джерелах слова - душі криниця, а рідна мова, як чарівниця" : мовна вікторина / А. В. Гірник // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 6. – С. 37-39
 49. Глухова В. Інтегрований урок у 1 класі (Математика, навчання грамоти, природознавство, образотворче мистецтво) / Валентина Глухова // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 26-28.
 50. Глушко О. Педагогічна технологія "Росток" - компетентнісно орієнтована технологія навчання / Оксана Глушко // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 50-51.
 51. Гнаткович Тетяна. Ім'я висоті – майстерність / Тетяна Гнаткович // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 21-24
 52. Гнатюк І. "Формування джерельної бази сучасної української лексикографії": пленум Науково ради "Українська мова" / Ірина Гнатюк // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 141-148.
 53. Гогуленко О. Ономастичний простір історичних романів Павла Загребельного та концепція духовності українців / О. Гогуленко, О. Дзинглюк // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 81-85
 54. Головатий С. Науковий висновок щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 р. № 5029-VI / С. Головатий // Право України. – 2016. – № 3. – С. 158-195
 55. Головатий С. Українська мова- інститут державності / С. Головатий // Право України. – 2016. – № 3. – С. 11-62
 56. Голомб-Масловська М. Повні й короткі форми прикметників : [урок] / Марія Голомб-Масловська // Українська мова та література. – 2016. – Січень (№ 1-2). – С. 29-33
 57. Голомб-Масловська М. Повні й короткі форми прикметників : [урок] / Марія Голомб-Масловська // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 18-23.
 58. Голуб Ніна До проблеми експертизи підручників української мови / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 2-8.
 59. Голуб Ніна Навчання діалогічного мовлення учнів 5-7 класів на уроках української мови (методичні рекомендації) / Ніна Голуб, Людмила Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 45-52 (Продовження. Початок див. № 3, № 5/6 2015)
 60. Голуб Ніна Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: емоційний аспект / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 2-7
 61. Голуб Ніна Орієнтовне календарне планування уроків української мови в 9-ому класі / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 55-62.
 62. Голуб Ніна Роль і місце цінностей у навчанні української мови в школі (на матеріалі синтаксису й пунктуації у 8-9 класах) / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 2-6.
 63. Голуб Ніна Синтаксис простого і складного речення: тренувальні вправи / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 15-20.
 64. Голуб О. Удосконалення уроків розвитку мовлення відповідно до вимог ЗНО / Оксана Голуб // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 35-39.
 65. Гончаренко Т. Складносурядне речення : [2 уроки] / Тетяна Гончаренко // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 47-51.
 66. Горбачова Ю. Діалог. Розділові знаки при діалозі : [урок в 5 класі] / Юлія Горбачова // Українська мова та література . – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 23-26.
 67. Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення : Рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів / Катерина Городенська // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 23-25; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 17-18 ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 18-22 ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7/8. – С. 58-60 ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 33-34 ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 10. – С. 20-21 ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 28-30. ; Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 12. – С. 23-25. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 19-20 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 25-26 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 23-24 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 27-28 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 27-29; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 23-24 ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 41-42. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 37-39. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 14-15. ; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 20-21.; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 13-15.
 68. Гороф'янюк І. Флоронімінація в говірках центрального поділля: від витоків до сучасних тенденцій / Інна Гороф'янюк // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол. ; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.. – Вінниця, 2016. – С. 113-121
 69. Горошкін І. Роль міждисциплінарних зв'язків у мовній підготовці майбутніх перекладачів / Ігор Горошкін // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 3-5
 70. Горошкіна О. Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів у процесі вивчення мовознавчих та лінгводидактичних дисциплін / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 3-6
 71. Горошкіна Олена Сучасний підручник української мови як освітньо-розвивальне середовище / Олена Горошкіна // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 11-14
 72. Греб В. Складне речення. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз в обрамленні теми "Люблю вишиванку твою, Україно!" : урок-залікова гра : 11 клас / Володимир Греб // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 35-41.
 73. Гречко Олена. Пряма і непряма мова, розділові знаки при прямій мові, діалозі, цитатах / Олена Гречко // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 15-17
 74. Грещук В. Чинники формування дїалектної лексики / Василь Грещук // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 3-13
 75. Грицай І. В. Краща мова єднання - це українська : (усний журнал) / І. В. Грицай // Виховна робота в школі. – 2016. – № 4. – С. 22-1-22-6
 76. Грицай Л. Незмінювані іменники : українська мова : 6 клас / Любов Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 25-29
 77. Грицай Л. Під завісою прибраних імен : [про псевдоніми українських письменників] / Любов Грицай, Яна Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 20-24
 78. Гриценко О. Текстотвірний потенціал етикетних звертань і висловів у мові української народної лірики / О. Гриценко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 75-80
 79. Гриценко Павло Юхимович. Академічне мовознавство у викликах сьогодення / Павло Юхимович Гриценко // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 5. – С. 92-95
 80. Гриценко С. В. Уроки розвитку мовлення у 4-му класі / С. В. Гриценко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 29-36.
 81. Груба Т. Редагування тексту як засіб формування граматичної компетентності учнів профільної школи / Таміла Груба // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 10-12
 82. Гузовська О. Ю. Гра-конкурс для знавців мови "Чарівні слова відкривають серця" / О. Ю. Гузовська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 3. – С. 23-25.
 83. Гулевич Л. В. Веселе місто Алфавіт / Л. В. Гулевич // Розкажіть онуку. – 2016. – Серпень (№ 8). – С. 39-54.
 84. Гулевич Л. В. Веселе місто Алфавіт : [віршований алфавіт, загадки] / Л. В. Гулевич // Розкажіть онуку. – 2016. – Вересень (№ 9). – С. 3-18.
 85. Данилевська Оксана. Роль підручника у формуванні мовної особистості школяра : п'ять запитань Оксані Данилевській від Ірини Красуцької, головного редактора НУОВЦ "Оріон" / Оксана Данилевська // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 28-33
 86. Даценко А. М. Образи української природи в поезії та малюнках Тараса Шевченка : урок літературного читання у 2-му класі / А. М. Даценко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 4/5. – С. 34-36.
 87. Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури / Наталія Дацюк // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. .62-66
 88. Демкович Т. О. Конкурс знавців української мови / Т. О. Демкович // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 1-2. – С. 44-58.
 89. Дем'яненко Світлана. "Мова – життя духовного основа" : інтелектуальна гра / Світлана Дем'яненко, Наталія Гаєвська // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 26-32
 90. Деркач О. Зміст і структура текстів різних стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри : українська мова : 11 клас / Олена Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 33-37.
 91. Дика Н. Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти / Наталія Дика // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 31-34
 92. Дідук-Ступ’як Г. І. Різнотипові підходи до вивчення української мови при формуванні в учнів навичок аудіювання / Г. І. Дідук-Ступ’як // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 10-11. – С. 2-8.
 93. Добридень О. І. Складання казки : урок розвитку зв'язного мовлення у 3-му класі / О. І. Добридень // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 34-37.
 94. Драгомерецька О. Аби у ліс казковий ворота відчинити, все знане про іменники нам треба повторити : урок української мови у 2-му класі / О. Драгомерецька // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 25-27.
 95. Дрозд Н. Поетичні акварелі. Навчаємось писати вірші : урок позакласного читання. 2-й клас / Н. Дрозд // Початкова освіта. – 2016. – Березень (№ 2). – С. 17-19.
 96. Друль О. Адескриптивна прескрипція (про чергування У/В) / Орест Друль // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 10-19
 97. Дубовик С. Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови / Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 5-11; Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 15-21
 98. Дудник Г. Я. Мово рідна, світи в ріднім домі! : сценарій заходу / Г. Я. Дудник // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 11. – С. 9-14.
 99. Дульська М. Вірші дитячі й народні казки в іграх вивчаємо ми залюбки : добірка ігрових завдань до уроків у 2-му класі / М. Дульська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 28-31.
 100. Дульська М. Гра як форма організації літературознавчої діяльності : добірка ігрових завдань до уроків у 2-му класі (розділ "Оповідання") / М. Дульська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 24-28.
 101. Дульська М. Народні твори - скарбничка ідей для організації творчої діяльності учнів : добірка ігрових завдань до уроків у 2-му класі / М. Дульська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 6. – С. 38-39.
 102. Дульська М. Щоб недарма життя прожити. Добро навчімося творити : урок позакласного читання для 3-го класу / М. Дульська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 26-28.
 103. Дядченко Г. Антропометафора в українській поетичній мові кінця ХХ - початку ХХІ століття / Ганна Дядченко // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 112-124.
 104. Дяченко Н. Прислівник : узагальнення та систематизація вивченого : [урок] / Наталія Дяченко // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 28-30.
 105. Єрмоленко С. Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського / Світлана Єрмоленко // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 3-16
 106. Жиліна І. Малюємо зиму словом : урок розвитку зв'язного мовлення у 1-му класі / І. Жиліна // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 32-33.
 107. Журенко О. М. Цікавинки про нашу мову / О. М. Журенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2016. – № 5. – С. 41-43.
 108. Завальнюк І. Безсполучникові складні речення у ролі загологвків газетних публікацій: нові риси й тенденції / Інна Завальнюк // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 191-196
 109. Заверуха М. Як виникло твоє ім'я та прізвище : позакласний захід / Марія Заверуха // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 15-16.
 110. Задорожний В. Кілька запитань у безвість із розумінням того, що їм судилося бути й залишитися риторичними / Василь Задорожний // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 5-9.
 111. Захарченко Т. Г. Культура мовлення : звуки [б], [п]. 4-й клас / Т. Г. Захарченко // Логопед. – 2016. – № 5. – С. 15-17.
 112. Зелінка Н. Іду на Тарасову гору : Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертанні : [урок] / Надія Зелінка // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 10-18
 113. Зикова Л. Синтаксис простого неускладненого та ускладненого речення : [урок] / Людмила Зикова // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 34-39
 114. Зінченко Н. П. Дієслово : цикл уроків української мови в 3-му класі / Н. П. Зінченко, Н. М. Коваленко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10/11. – С. 24-35.
 115. Іваницька Н. Змістова й формальна складові інтерпретаційного поля термінів у галузевих словниках сучасної української літературної мови / Н. Іваницька // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / ред. кол.: Н. Л. Іваницька, І. Я. Завальнюк, М. П. Баган. – Вінниця : Планер, 2016. – Випуск 23. – С. 20-26
 116. Іванцова Т. Правила вживання знака м'якшення : українська мова : 5 клас / Тетяна Іванцова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 31-34.
 117. Інтерактивні методи на уроках літературного читання // Розкажіть онуку. – 2016. – Квітень (№ 4).-Ст.14.
 118. Ісаєва Л. Інтегрований урок у 4 класі (Читання, "Я і Україна") / Лариса Ісаєва // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 53-54.
 119. Ісаєнко І. В. Звуки мови і мовлення / І. В. Ісаєнко // Все для вчителя. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 10-11.
 120. Іщенко І. Іван Франко "Лисичка та Журавель" : урок літературного читання у 2 класі / Ірина Іщенко // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 26-28.
 121. Іщук Н. Бінарний урок з української мови й географії : 8-й клас : П. Чубинський - символ національного відродження. Повторення вивченого про числівник і займенник / Наталя Іщук, Микола Дзьома // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 40-42.
 122. Іщук Н. Бінарний урок з української мови й хімії : 9-й клас : Незапитаний геній Вернадського. Усний дослівний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням / Наталя Іщук, Галина Чернецька // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 43-45.
 123. Іщук Н. Бінарний урок з української мови та історії України : 7-й клас : Чи може жінка повноцінно виступати в ролі правителя? Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю / Наталя Іщук, Яна Загарія // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 29-31.
 124. Іщук Н. Бінарний урок з української мови та математики : 10-й клас : Моя любов - Україна і математика (М. П. Кравчук). Стилістика простих речень. Пунктограми у простому реченні / Наталя Іщук, Інна Прокопенко // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 49-52.
 125. Калачевська В. А. Розумники і розумниці : конкурс знавців української мови та літератури : 6 клас / В. А. Калачевська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 36-39
 126. Каленич Володимир Жанрові параметри PR -текстів / Володимир Каленич // Журналістика й мистецтво слова : збірник наукових статей / гол. ред. В. М. Каленич, ред. кол.: С. Гальчак, В. Гандзюк, М. Карась. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – Випуск 8. – С. 38-44
 127. Капітула В. В. Речення, різні за метою висловлювання : урок української мови у 2-му класі (за програмою науково-педагогічного проекту "Росток") / В. В. Капітула // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 6. – С. 7-9
 128. Караман О. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу : вступний урок з української мови : 8 клас / Ольга Караман, Людмила Попова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 56-57.
 129. Караман О. Речення. Речення прості й складні, двоскладні та односкладні : дидактичний матеріал до уроків української мови у 8 класі / Ольга Караман // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 35-36.
 130. Караман С. Готуючись до державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі : [рецензія на навчальний посібник "Збірник диктантів для підготовки до проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі" (автори О. В. Єременко, А. В. Лупійчук)] / Станіслав Караман // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 62-63.
 131. Караман С. Методичні орієнтири для підготовки старшокласників до написання переказу / Станіслав Караман // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 14-16.
 132. Карпіловська Є. Системно-структурний підхід до вивчення динаміки сучасної української мови: здобутки та перспективи / Євгенія Карпіловська // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 41-60
 133. Карповець Х. В Острозькій академії обговорили проблеми української мови і мовлення / Христина Карповець // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 61-62.
 134. Кислухо Т. Морфологія. Орфографія : Загальна характеристика частин мови : [урок] / Тетяна Кислухо // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 26-31.
 135. Кислухо Т. Учимося правильно писати : самодиктанти з української мови : 5-7-мі класи / Тетяна Кислухо // Українська мова та література. – 2016. – Лютий (№ 3-4). – С. 53-65.
 136. Кібкало Тамара. Прості односкладні речення : 8 клас / Тамара Кібкало // Дивослово. – 2016. – № 11. – С. 18-20
 137. Ківеждій Олеся. "Я належу до тих, хто... вважає друзів найліпшою прикрасою життя" : урок у 7 класі / Олеся Ківеждій // Дивослово. – 2016. – № 4. – С. 25-27
 138. Клепач Т. М. Мова, що стоїть на сторожі нації, - незнищенна : фрагмент уроку-лекції. 10-11 клас / Т. М. Клепач // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 9. – С. 27-30.
 139. Коба М. Нетрадиційні способи формування читацьких навичок першокласників / М. Коба // Початкова освіта. – 2016. – Жовтень (№ 20). – С. 30-41.
 140. Кобиринка Г. Прийоми й методи аналізу парокситонези на тлі вільного, рухомого наголосу в українських говірках / Галина Кобиринка // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 14-13
 141. Коваленко Лариса. Формування предметних компетентностей учнів. Обласний науково-практичний семінар методистів-словесників Вінниччини / Лариса Коваленко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2016. – № 5. – С. 11-12
 142. Ковалик І. Б. Тиждень рідної мови в школі / І. Б. Ковалик // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 20-30.
 143. Коваль Л. Предикат дії в ролі ядра базової конструкції головного компонента вокативного речення / Людмила Коваль // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін.. – Вінниця, 2016. – С. 5-12
 144. Коваль Н. Єдина українська державна мова / Наталія Коваль // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 64-68
 145. Ковальова В. Інтегрований урок літературного читання та природознавства у 3 класі / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 7-10.
 146. Ковальова В. Урок розвитку мовлення з елементами інтерактивних технологій : 3 клас / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 11-14.
 147. Ковальчук Т. Інтерактивний урок - це просто : Іменник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : українська мова : 5 клас / Тамара Ковальчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 21-25.
 148. Коврига С. В. Роль суфіксів у словах : урок-аукціон з української мови у 3-му класі / С. В. Коврига // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 25-28.
 149. Ковтунець О. Актуалізація як інноваційний процес у лексико-семантичній системі сучасної української літературної мови / Оксана Ковтунець // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 90-104
 150. Колесникова М. М. Подорож країною Мовознавство / М. М. Колесникова // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 28-31
 151. Колеснікова І. Безсполучникове складне речення : цикл уроків : [урок] / Ірина Колеснікова // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 49-61.
 152. Комарівська Н. Педагогічний досвід формування культури мовленнєвого спілкування дітей молодшого шкільного віку / Надія Комарівська // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій : збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів / ред. кол.: Г. С. Тарасенко, М. Яворська-Віктовська, В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Випуск 5. – С. 138-141
 153. Компанієць М. Розкрити таємниці світу книжки допомагають дітям : урок позакласного читання у 3-му класі / М. Компанієць // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 28-30.
 154. Кондесюк Т. Найдосконаліший ювелір : автобіографічне есе / Тетяна Кондесюк // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 72-75
 155. Коновалова А. Гайда всі гуртом ярмаркувати - перли мудрості народної збирати! : урок читання у 3-му класі / А. Коновалова // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 40-45.
 156. [Конкурс "45 чарівних слів" : учнівські твори] // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 45, 56-63 ; Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 41, 53, 56-63 ; Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 58-62 ; Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 62-63.
 157. Коновалова М. В. На гостину до казки : Лінгвістичні навчальні казки до уроків української та російської мови / М. В. Коновалова, О. В. Юрко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 48-69
 158. Концепція державної мовної політики в Україні (ухвалена на 8-му пленарному засіданні Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 11 липня 2006 р.) // Право України. – 2016. – № 3. – С. 94-102
 159. Кордонська А. В. Краса українського слова : мовознавчий турнір / А. В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 26-29.
 160. Корицька Г. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології / Галина Корицька, Ірина Подлєсна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 3-7
 161. Корицька Г. Реалізація проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології / Галина Корицька, Ірина Подлєсна // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 3-7
 162. Корицька Галина Особливості навчання української мови учнів в умовах розвитку електронної лінгводидактики / Галина Корицька // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 14-17
 163. Корніленко А. І. Друг пізнається в біді (за казкою Оскара Вайльда "Справжній друг") : Урок сімейного читання / А. І. Корніленко, І. В. Мороз // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 6. – С. 10-12.
 164. Короденко М. Михайло Слабошпицький: ми не проти жодної мови, ми - за державну мову / М. Короденко // Освіта України. – 2016. – 8 лютого (№ 5). – С. 5.
 165. Корякіна В. М. Тренувальні вправи й завдання з української мови : 10-11 класи / В. М. Корякіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7/8. – С. 53-57.
 166. Коряченко Л. Урок-гра з української мови "Визволи Сонечко", 2 клас / Лідія Коряченко // Початкова школа. – 2016. – № 4. – С. 19-20.
 167. Котусенко Олена. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у навчальних програмах / Олена Котусенко, Неллі Бондаренко, Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 42-59.
 168. Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю / Тетяна Коць // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 78-86
 169. Коць Т. Явище варіантності в історії літературної мови / Тетяна Коць // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 82-91
 170. Кочеткова А. Лінгводидактичні засади використання дидактичної гри у процесі формування комунікативної компетентності студентів-іноземців на заняттях з української мови як іноземної / Алевтина Кочеткова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 17-20
 171. Кравчук Л. Правила вживання знака м'якшення : українська мова : 5 клас / Лариса Кравчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 27-29
 172. Крамар Л. П. Узагальнення знань учнів про іменник : урок української мови з використанням програми "Аліса вивчає українську мову" у 2-му класі / Л. П. Крамар // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 7/8. – С. 15-17.
 173. Кротова І. Зустріч методистів української мови та літератури ОІППО на Харківщині / Ірина Кротова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 93-94.
 174. Кубів Степан. Українська мова як державна- єднальний чинник нової політичної нації / С. Кубів // Право України. – 2016. – № 3. – С. 9-10
 175. Кузнєцова О. Формування позитивної мотивації учнів до навчання на уроках української мови / Олена Кузнєцова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 40-43.
 176. Кулаківська Ольга. Зауваги щодо доцільності вживання деяких іншомовних слів / Ольга Кулаківська // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 40-41
 177. Кулик Н. Посвячений в українство : [Володимир Перетц] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15.
 178. Курліна З. С. Шануй прекрасне рідне слово народу славного мого : Свято-ярмарок до Дня української писемності та мови : 5-6 класи / З. С. Курліна // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 6-9.
 179. Кухар Н. Комунікативно-прагматичний потенціал речень із факультативними прислісними компонентами атрибутивної семантики / Ніна Кухар // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.: Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 75-83
 180. Кухар Н. Теорія функціональної граматики О. В. Бондарка / Ніна Кухар, Марія Мошноріз // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.: Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 45-53
 181. Кучеренко І. Аспектні уроки української мови: витоки і сучасний стан / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 15-22
 182. Кучеренко Ірина Стандартизація змісту освіти в аспекті розвитку мовної особистості (філософсько-методологічний аспект) / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 34-39
 183. Кучеренко Ірина Філософсько-методологічні засади сучасної мовної освіти / Ірина Кучеренко // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 22-28
 184. Кучерук О. Формування риторичної компетентності старшокласників у процесі україномовної освіти / Оксана Кучерук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 9-14
 185. Кучинська Ю. Нетрадиційні завдання з української мови для 6 класу / Юлія Кучинська // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 2. – С. 2-48.
 186. Ладоня Катерина Формування пунктуаційної компетентності учнів 8 класів на уроках української мови / Катерина Ладоня // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 12-15
 187. Лакуша О. Частини мови : Іменник. Прикметник : [4 уроки] / Ольга Лакуша // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 30-39.
 188. Лебедь Ю. Однослівна/кількаслівна дієслівна номінація / Юлія Лебедь // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 39-45
 189. Левченко Т. Вставні слова : інтегрований урок / Тетяна Левченко // Українська мова та література . – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 19-22.
 190. Литвин Л. Вивчаємо звертання на матеріалі творів Тараса Шевченка / Любов Литвин // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 25-29
 191. Литвинюк Л. Мультимедіа на уроках української мови та літератури / Людмила Литвинюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 51-53.
 192. Литвинюк Л. Свято українського Слова : До Дня української писемності та мови / Людмила Литвинюк, Вікторія Демиденко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 58-63
 193. Лиховид О. М. Етимологія топонімів Каржинської затоки / О. М. Лиховид // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 30-32.
 194. Лімбах В. Назви предметів побуту в українських актових книгах ХVІ-ХVІІ ст. / Вікторія Лімбах, Інна Царалунга // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 62.
 195. Лісович О. Йдемо Франковими стежками : усний журнал, 4 клас / Ольга Лісович // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 23-25.
 196. Літературне читання : програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 2-4-ті класи // Початкова освіта. – 2016. – Вересень (№ 17). – С. 41-63.
 197. Лобчук О. Взаємо- і самоперевірка на уроках української мови в початковій школі / Олена Лобчук // Початкова школа. – 2016. – № 10. – С. 24-28.
 198. Лобчук О. Напрями роботи з розвитку умінь мовленнєвої діяльності у молодших школярів / Олена Лобчук // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 9-14.
 199. Лобчук О. Удосконалення техніки читання на уроках мови / О. Лобчук // Початкова освіта. – 2016. – Грудень (№ 24). – С. 17-19.
 200. Лобчук О. Формування навичок аудіювання на уроках української мови / О. Лобчук // Учитель початкової школи. – 2016. – № 4. – С. 5-8.
 201. Логачевська С. Підготовка школярів до самостійної роботи на уроках рідної мови в 3 класі / Світлана Логачевська, Тетяна Логачевська // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 9-11.; Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 14-16.
 202. Логачевська Т. А. Диференціація на уроках розвитку мовлення / Т. А. Логачевська // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 3. – С. 2-7.
 203. Логвиненко Н. Лексикологічні перегони : [позакласний захід з української мови] / Наталія Логвиненко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 63-68.
 204. Лоза Н. В. Скарбниця фразеології : мовознавча гра / Н. В. Лоза // Вивчаємо українську мову. Позакласна робота. – 2016. – № 7. – С. 31-35.
 205. Любченко О. Виховання національно свідомого громадянина України на уроках української мови / Олена Любченко // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 1-4.
 206. Максимчук В. Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" в Острозькій академії / Віталій Максимчук // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 135-140.
 207. Маркіна С. І. Барвисте коромисло : урок навчання грамоти (читання) у 1-му класі / С. І. Маркіна // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 25/26. – С. 23-25
 208. Маркіна С. І. На Івана Купала : урок навчання грамоти (читання) у 1-му класі / С. І. Маркіна // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 25/26. – С. 19-22.
 209. Марущак В. Школа журналістики : план-конспект уроків курсу за вибором : 8-11-ті класи / Віра Марущак // Українська мова та література. – 2016. – Червень (№ 11-12). – С. 17-89.
 210. Марцин С. О. Завдання для олімпіади з української мови : 11 клас / С. О. Марцин, Н. П. Нестеренко, В. В. Піддубна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7/8. – С. 63-67.
 211. Марчук Н. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні : українська мова : 5 клас / Ніна Марчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 30-31.
 212. Матвєєва Т. В. Творчі вправи за темою "Прикметник" (2-4-ті класи) / Т. В. Матвєєва // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 44-47
 213. Матюха С. В. Лінгвістичний КВК "Розквітай же, рідне слово!" / С. В. Матюха // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 30-32.
 214. Медюк І. Лесина пісня : дидактичний матеріал до уроків української мови. 2-4-ті класи. / І. Медюк // Початкова освіта. – 2016. – Квітень (№ 7). – С. 44-51.
 215. Медюк І. Рідна мова - це музика і малювання : формування критичного мислення на уроках рідної мови / І. Медюк // Початкова освіта. – 2016. – Червень (№ 11) . – С. 28-65
 216. Мельник С. Г. Радість читання - радість пізнання : практичні матеріали для формування та розвитку читацької компетентності молодших школярів / С. Г. Мельник, В. В. Мосіюк // Розкажіть онуку. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 8-21
 217. Мельничайко В. Вивчення в школі морфемної будови слова / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – Травень (№ 9-10). – С. 59-63
 218. Мельничайко В. Проблемний метод на уроках української мови / Володимир Мельничайко, Мирослава Криськів // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 57-60
 219. Мельничук Г. 9 листопада - День української писемності та мови : [позакласний захід] / Г. Мельничук // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. .
 220. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2016–217 навчальному році // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 2-12
 221. Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 2016/2017 навчальному році // Українська мова та література. – 2016. – Серпень (№ 15-16) . – С. 4-17.
 222. Миськів О. Читання - найкраще навчання. цікаві вправи та завдання до уроків у післябукварний період, 1-й клас / О. Миськів // Початкова освіта. – 2016. – Січень (№ 1). – С. 36-55.
 223. Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / Олександр Митник, Світлана Швець, Галина Буряк // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 13-19.; Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 15-19.
 224. Мищенко В. О. Фортеця чотирьох королев: фонетики, орфоєпії, графіки й орфографії : урок-гра. 5 клас / В. О. Мищенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 15. – С. 10-14.
 225. Мовчан А. Вивчаємо дієслово: вправи, творчі завдання, методичні підходи / А. Мовчан // Учитель початкової школи. – 2016. – № 7. – С. 12-17.
 226. Мозер М. "Суржик" чи "суржики"? / Міхаель Мозер // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 27-54
 227. Молоканова В. До питання культури мовлення: практичний аспект підготовки до ЗНО / В. Молоканова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 31-32. – С. 6-11.
 228. Молчанова Т. О. Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів : вправи та методичні поради / Т. О. Молчанова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 14-18
 229. Мудрицька С. Речення з однорідними членами : [урок] / Світлана Мудрицька // Українська мова та література . – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 16-18.
 230. Музей не тільки храм історії - навчальна це аудиторія // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 44-48.
 231. Мястківська С. Інтегрований урок (читання і природознавство) : 2 клас / Світлана Мястківська // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 13-16.
 232. Навчальна програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) : 9-й клас // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 14-17.
 233. Налисник Г. Загадкова веселка : [віршовані загадки] / Г. Налисник // Початкова освіта. – 2016. – Січень (№ 2) . – С. 4-39.
 234. Наукменко В. Притчі - мудрості скарбниця. Розуміть їх варто вчиться : система роботи над притчею / В. Наукменко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 6. – С. 12-15.
 235. Науменко В. Ознаки жанрів разом пригадаймо - казки, легенди, міфи упізнаймо : система роботи над легендами у 1-4-х класах / В. Науменко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 1-13.
 236. Никифорак Г. Несміливе дитя Підгір'я : позакласне читання. Проект. 3-й клас : [творчість Марії Підгірянки] / Г. Никифорак // Початкова освіта. – 2016. – Квітень (№ 8). – С. 16-19.
 237. Нищета Володимир. Формування риторичних умінь і риторичної компетентності учнів основної школи : програма дослідно-експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 39-48
 238. Новиченко О. Над звуками старанно попрацюймо і півника від лиски порятуймо : урок навчання грамоти (читання) / О. Новиченко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 9. – С. 26-27.
 239. Новосьолова Валентина. Формування мотивації учіння (на матеріалі навчання словосполучення й синтаксису простого речення у 8-му класі) / Валентина Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 7-11
 240. Носенко Н. Л. Мово рідна, слово рідне!.. : [сценарій] / Н. Л. Носенко // Позакласний час. – 2016. – № 1. – С. 28-29.
 241. Овсієнко Л. Проблема визначення сутності медіатексту в науковому полі лінгвістики й лінгводидактики / Людмила Овсієнко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 9-13
 242. Овсієнко Л. Формування стратегічної компетентності учнів ЗНЗ на текстовій основі: прикладний аспект / Людмила Овсієнко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 39-45
 243. Огарь Ю. Особливості реалізації когнітивно-комунікативної методики на уроках української мови у профільній школі / Юлія Огарь, Наталія Дика // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 60.
 244. Односум А. М. Барви українського слова : літературно-музична композиція / А. М. Односум // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 1. – С. 14-18.
 245. Олійник А. А вже весна, а вже красна... : бінарний урок: українська мова - українознавство : 6 клас / Алла Олійник, Ірина Кліменко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 45-47
 246. Оліфірук В. А. Метод "Клоуз-тест" : завдання з теми "Морфологія" / В. А. Оліфірук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7/8. – С. 58-62.
 247. Омельчук С. Навчання учнів основної школи діалогічного мовлення: мотиваційний, змістовий і методичний аспекти / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 3-8
 248. Омельчук С. Реалізація сучасних мовознавчих тенденцій у змісті сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО-2016: нормативний аспект / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 3-10
 249. Омельчук С. Сучасні тенденції в українській лінгводидактиці крізь призму наукових праць Марії Пентилюк / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 9-14
 250. Омельчук С. Уроки української мови для 8 класу (І семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 7/8. – С. 2-72.
 251. Омельчук С. Уроки української мови для 8 класу (ІІ семестр) / Сергій Омельчук // Бібліотечка "Дивослова" . – 2016. – № 10/11. – С. 2-88.
 252. Омельчук Сергій Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики (на матеріалі часопису "Українська мова і література в школі" та пошукової системи Google Scholar) / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 7-15
 253. Омельчук Сергій Поняттєво-семантичні зв'язки в категорійному апараті сучасної української лінгводидактики / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 8-11
 254. Омельчук Сергій. Граматична структура умови тестових завдань з української мови у форматі ЗНО / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 40-43
 255. Омельчук Сергій. Календарно-тематичне планування уроків української мови у 8 класі / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 18-19
 256. Омельчук Сергій. Функціонування в сучасній українській мові прийменниково-іменникових конструкцій на позначення дефісного написання слів / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 21-26
 257. Орієнтовне календарно-тематичне планування з української мови та літератури для 5-11-х класів на 2016/17 н.р. (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 та від 14.07.2016 № 826) // Українська мова та література. – 2016. – Серпень (№ 15-16) . – С. 18-55.
 258. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української (рідної) мови : 6 клас // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 4-7.
 259. Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : додаток до листа ... № 1009 від 19.08.2016 р. // Початкова школа. – 2016. – № 10. – С. 1-22. ; Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. – 2016. – № 9. – С. 23-65. ; Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2016. – № 10. – С. 56-93.
 260. Остапченко О. 100 знайомих чужинців: запозичена лексика в українській мові через призму навчальної гри / Олена Остапченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 30-36
 261. Очеретна Л. Дзвінкі й глухі приголосні : [урок] / Лариса Очеретна, Надія Минько // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 28-29
 262. Пабат Т. В. Усна народна творчість : цикл уроків літературного читання у 3-му класі / Т. В. Пабат // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10/11. – С. 37-47.
 263. Павленко Л. І. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів / Л. І. Павленко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 7/8. – С. 2-7
 264. Павликівська Н. З історії вивчення українських псевдонімів / Наталія Павликівська // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.; Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 142-150
 265. Павлів І. Тест-контроль (завдання для підготовки до ЗНО з української мови та літератури) / Ірина Павлів // Бібліотечка "Дивослова". – 2016. – № 3. – С. 2-72.
 266. Павлів Ірина. Чайна симфонія : урок узагальнення й систематизації вивченого з теми "Прикметник" / Ірина Павлів // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 8-11
 267. Панчишин М. Особливості правопису медичних термінів у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття / М. Панчишин // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 71-74
 268. Пастушенко В. Друзі пізнаються в біді : урок літературного читання у 4-му класі / В. Пастушенко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 1. – С. 29-31.
 269. Пентилюк М. Мовна особистість студента в контексті професійного становлення / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 3-8
 270. Пентилюк М. Унормування терміносистеми з української лінгводидактики. Основні методичні поняття у сучасному педагогічному дискурсі / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 29-31; Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 25-26
 271. Пентилюк Марія Концептуальні засади створення підручників рідної мови / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2. – С. 2-7
 272. Перфілова Н. З Україною в серці : цикл уроків з теми "Дієслово" : [18 уроків в 7 класі] / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2016. – Липень (№ 13-14). – С. 19-86.
 273. Перфілова Н. Русизми : Результат двомовності чи низької культури мовлення? Суржик : проектна робота / Наталя Перфілова // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 70-73
 274. Петрик О. Проблемна ситуація як фактор мотивації вивчення української мови молодшими школярами / Ольга Петрик // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 44-46
 275. Петрик О. Словники й довідники - вірні нам помічники : ознайомлення учнів з довідковою літературою / О. Петрик, О. Гриценко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 10. – С. 20-24.
 276. Петровчук Людмила. Розвиток у школярів інтересу до вивчення діалектного матеріалу і фразеологічних засобів мови / Людмила Петровчук // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 7-9
 277. Петрук О. Систематизація уроків української мови у 3 класі шкіл з молдавською/румунською мовами навчання / Оксана Петрук // Початкова школа. – 2016. – № 10. – С. 33-36.
 278. Півньова Л. Кольорономени в українській лексиці туризму / Лілія Півньова // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 100-110
 279. Підгайко О. І. Урок узагальнення знань з теми "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія" : 5 клас / О. І. Підгайко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 33. – С. 10-13.
 280. Пірус Т. П. Призвіщевий масив мешканців містечка Рахни Лісові Ямпільського повіту Подільської губернії початку XIX ст. (на матеріалах Державного архіву Вінницької області) / Т. П. Пірус // Вісник інституту історії, етнології і права : зб. наук. праць / ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. -Вип. 14. – С. 111-114
 281. Піскорська Л. І. Екологічний аспект уроку української мови: енергія гештальт-завдань у соціалізації учнів / Л. І. Піскорська, Т. М. Любчич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 33. – С. 2-6.
 282. Погребець Н. О. Конкурсна програма до Дня писемності та мови / Н. О. Погребець // Виховна робота в школі. – 2016. – № 10. – С. 36-38
 283. Подоляк Т. В. Українська мова - святиня нашого народу : захід / Т. В. Подоляк // Виховна робота в школі : наук.-метод. журн. – 2016. – № 2. – С. 39-40
 284. "Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ" : наукова учнівська конференція / Галина Склярова, Анна П'ятецька, Світлана Шульга, Лариса Нагаївська // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 67-82.
 285. Полозова О. О. Олімпіада з української мови : 11 клас / О. О. Полозова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 4-5. – С. 68-71.
 286. Полозова О. О. Олімпіада з української мови за напрямами : 11 клас / О. О. Полозова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 19-21. – С. 80-93.
 287. Полонська Т. Любить природу вчать і міркування, і творчі з мови рідної завдання : урок розвитку зв'язного мовлення у 3-му класі / Т. Полонська // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 27-29.
 288. Пономаренко С. С. Специфіка морфонологічних явищ у процесі лексичної деривації в українській мові / С. С. Пономаренко // Мовознавство. – 2016. – № 4. – С. 40-46
 289. Пономарьова К. Вивчення есе на уроках української мови в 3-4 класах / Катерина Пономарьова // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 34-35.
 290. Пономарьова К. Моделювання уроку української мови на компетентнісних засадах / Катерина Пономарьова // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 15-19.
 291. Пономарьова К. Орієнтовні контрольні роботи з української мови для державної підсумкової атестації в 4 класі / Катерина Пономарьова // Початкова школа. – 2016. – № 4. – С. 11-12.
 292. Пономарьова К. Птаха пізнають за пір'ям, а людину - за мовою : збагачення мовлення учнів виражальними засобами мови / К. Пономарьова // Учитель початкової школи. – 2016. – № 3. – С. 12-15.
 293. Попова Л. Лексичні вправи як засіб формування професійного мовлення майбутніх документознавців / Людмила Попова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 8-11
 294. Попова Людмила Уроки розвитку мовлення як ефективна форма вдосконалення мовленнєвих умінь і навичок учнів профільної школи / Людмила Попова // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 15-18
 295. Попова Т. Ю. Використання кроссенсів на уроках української мови та літератури / Т. Ю. Попова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22-24. – С. 4-9.
 296. Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р. ) // Право України. – 2016. – № 3. – С. 148-157
 297. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України. – 2016. – № 3. – С. 139-147
 298. Приймак Л. А. Ноосферна освіта в сучасній школі / Л. А. Приймак // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 15. – С. 6-13.
 299. Пришлюк А. Вивчаймо правила і норми листування, щоб дарувати радість спілкування : урок-розвитку мовлення для 3-го класу / А. Пришлюк // Учитель початкової школи. – 2016. – № 3. – С. 34-36.
 300. Прищепа О. Проблеми удосконалення графічних навичок письма учнів 4 класу / Ольга Прищепа // Початкова школа. – 2016. – № 9. – С. 19-23
 301. Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році : наказ... № 94 від 08.02.2016 // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 5-9.
 302. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної середньої освіти : [затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 03. 02. 2016 р. № 77 // Дивослово. – 2016. – № 7/8. – С. 13-17
 303. Проект Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України. – 2016. – № 3. – С. 105-138
 304. Прокопчук А. В. Організація індивідуальної та диференційованої роботи на уроках української мови / А. В. Прокопчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 28-29. – С. 2-7.
 305. Прокопчук Л. Аспекти вивчення порядку слів в українському мовознавстві / Людмила Прокопчук // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.: Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 15-21
 306. Проценко О. Завдання для роботи над казкою / О. Проценко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 4. – С. 44-45.
 307. Прудиус О. С. Історія слова : урок / О. С. Прудиус // Все для вчителя. – 2016. – Лютий (№ 2). – С. 19-20.
 308. Радченко А. Формування орфоепічної компетентності майбутніх учителів української мови: прикладний аспект / Антоніна Радченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 4. – С. 34-37
 309. Рибка М. Краса людини - це багатство : урок розвитку зв'язного мовлення. Підготовка до твору-опису за картиною / Марія Рибка, Оксана Грушанська // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 32-36
 310. Римарчук Наталія. Службові частини мови та вигук. Узагальнення й систематизація знань : 7 клас / Наталія Римарчук // Дивослово. – 2016. – № 3. – С. 5-7
 311. Розгон О. Синтаксис. Пунктуація : повторення й узагальнення вивченого : [5 клас] / Олена Розгон // Українська мова та література . – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 14-15
 312. Романич Наталія. Перевернене навчання – ключова тенденція освітніх технологій сучасності / Наталія Романич // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 8-12
 313. Руденко Т. Д. Влучне слово - гострий розум : філологічний конкурс : 9 клас / Т. Д. Руденко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 5. – С. 26-29.
 314. Рудковська О. Урок розвитку зв'язного мовлення (3 клас) / Олена Рудковська // Початкова школа. – 2016. – № 11. – С. 19-21.
 315. Рябко В. А. Повторення та узагальнення вивченого з української мови : 11 клас. Інтерактивний урок-гра "Варенички від Вікторії" / В. А. Рябко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 1-2. – С. 31-37.
 316. Сабірзянова Л. Б. Усе починається з мами : урок позакласного читання у 2-му класі / Л. Б. Сабірзянова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 12. – С. 9-14
 317. Савченко О. Методика роботи з ілюстративним матеріалом на уроках літературного читання / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 4-10.
 318. Савченко О. Пізнавальна література - скарбничка знань про світ : методичні особливосі опрацювання науково-художніх оповідань / О. Савченко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 8. – С. 10-13.
 319. Савченко О. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 10-15.
 320. Савченко О. Слово до слова - звучить рідна мова : розвиток мовлення учнів на уроках літературного читання / О. Савченко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 6-11.
 321. Савченко О. Щоб книга увійшла у життя дитини: вітчизняний і зарубіжний досвід / Олександра Савченко // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 22-26.
 322. Самойленко Л. Людина починається з добра : урок позакласного читання у 4-му класі / Л. Самойленко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 12. – С. 30-33.
 323. Самойлова І. Інформаційна структура українських еквівалентів у перекладному словнику / Ірина Самойлова // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 24-43
 324. Свистун І. Т. Г. Шевченко - великий поет та художник : інтегрований день у 1 класі / Ірина Свистун // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 16-20
 325. Святченко О. Від дитячої книжки до великої літератури : формування компетентного читача на уроках позакласного читання / О. Святченко // Учитель початкової школи. – 2016. – № 2. – С. 10-13.
 326. Селянин і молоді сеньйори : іспанська народна казка // Барвінок. – 2016. – № 4. – С. 24-25.
 327. Семенів Наталя Формування ікт-компетентності вчителя-словесника у сучасному освітньому просторі / Наталя Семенів // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 29-32
 328. Семенюк О. Український педагогічний дискурс на тлі соціально-культурних трансформацій / Олег Семенюк // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 7-10
 329. Семібаламут О. Що ви знаєте про українську мову? : [Міхаель Мозер про українську мову] / Ольга Семібаламут, Ірина Шульга // Українська мова та література. – 2016. – Березень (№ 5-6). – С. 6-9.
 330. Сергієнко Г. В. Компетентісний підхід до виконання письмових робіт з української мови на ДПА / Г. В. Сергієнко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22-24. – С. 10-17.
 331. Сидоренко Л. І. Природознавчі цікавинки на уроках української мови в початкових класах / Л. І. Сидоренко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 19/21. – С. 72-79
 332. Силенко Л. В. Уточнення артикуляції звука [ч] : автоматизація в складах, словах, реченнях. 3-й клас / Л. В. Силенко // Логопед. – 2016. – № 5. – С. 1-14.
 333. Сікора Г. Текст міста як лінгвістичний феномен / Галина Сікора // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 122-135
 334. Сіранчук Н. Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобом словотворчих вправ / Наталія Сіранчук // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 4-8
 335. Слободинська Т. Мова фундаментального науково-теоретичного пізнання: прагматичний компонент / Тамара Слободинська // Лінгвістичне портретування сучасного соціуму : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , Вінниця, 26-27 листопада 2015 року / ред. кол.: Т. С. Слободинська, Н. Л. Іваницька, Л. М. Коваль та ін. – Вінниця, 2016. – С. 207-213
 336. Слово про колегу (до 70-річчя з дня народження). Скуратівський Леонід Віталійович // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 49-50.
 337. Смик Н. Українознавчий аспект у навчально-виховному процесі : Подорожуючи Оржиччиною : урок-мандрівка / Надія Смик // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 43-46.
 338. Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи / Наталія Сніжко // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 28-43
 339. Соколова С. Вплив контактної мови: джерело помилок чи джерело збагачення? / Світлана Соколова // Українська мова. – 2016. – № 3. – С. 17-27
 340. Соловій Я. Головні і другорядні члени речення та потреби людини : 8-й клас / Ярослава Соловій // Українська мова та література. – 2016. – Червень (№ 11-12). – С. 10-16.
 341. Солодовник А. Д. Географічний аспект походження прізвищ (на прикладі села Каїри Горностаївського району Херсонської області) / А. Д. Солодовник // Географія та економіка в рідній школі. – 2016. – № 5. – С. 28-29.
 342. Стародуб О. Олімпіада з української мови : завдання та критерії оцінювання : 5-9-ті класи / Оксана Стародуб // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 63-68
 343. Степаненко М. Погляди Михайла Жовтобрюха на систему лінгвістичної освіти у вищих навчальних закладах / Микола Степаненко // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 13-26
 344. Степанищева В. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення. Тире між підметом і присудком : [урок] / Віра Степанищева // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 41-44.
 345. Степанищева В. Односкладне речення. Повторення й узагальнення вивченого про односкладне речення : українська мова : 8 клас / Віра Степанищева // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 69-70.
 346. Ступка М. Л. Грамотійчики : використання ігрових моментів при індивідуальній роботі з дітьми, які мають порушення фонематичного слуху / М. Л. Ступка // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 1/2. – С. 25-41.
 347. Ступка М. Л. У царстві Нептуна : Настільна мовленнєва гра / М. Л. Ступка // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 10/11. – С. 19-23
 348. Суркова Л. В. Шевченкове слово : завдання за творами Т. Г. Шевченка (до уроків української мови у 2-4-х класах) / Л. В. Суркова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 4/5. – С. 43-53.
 349. Сходинки у пізнанні мови // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 52-53.
 350. Танська Наталія Культура спілкування по телефону та СМС-повідомлення / Наталія Танська // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 37-38
 351. Тараненко О. О. Нові явища у фонетиці сучасної української мови (кінець XX - початок XXI ст.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2016. – № 2. – С. 15-44
 352. Тарасенко Г. Мій настрій сьогодні : Розвиток емоційного інтелекту школярів / Ганна Тарасенко // Психолог. – 2016. – № 9. – С. 16-19.
 353. Тарасюк Н. Морфологічний вияв головних членів речення у прислів'ях та приказках / Ніна Тарасюк // Українська мова та література. – 2016. – Квітень (№ 7-8). – С. 82-89
 354. Тексти для перевірки навички читання вголос : літературне читання. 3-й клас // Початкова освіта. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 27-28.
 355. Тексти для перевірки навички читання вголос : літературне читання. 4-й клас // Початкова освіта. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 49-50.
 356. Тексти для перевірки навички читання мовчки : літературне читання. 3-й клас // Початкова освіта. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 21-26.
 357. Тексти для перевірки навички читання мовчки : літературне читання, 4-й клас // Початкова освіта. – 2016. – Березень (№ 5). – С. 43-48.
 358. Терещенко В. М. Складання тексту-розповіді : урок розвитку зв'язного мовлення у 3-му класі / В. М. Терещенко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 30. – С. 10-13.
 359. Тетеріна О. Урок позакласного читання в проектній діяльності молодших школярів : до літературних ювілеїв Дональда Біссета та Джозефа Редьярда Кіплінга / Олена Тетеріна // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 19-20.
 360. Тимошенко С. Даруємо радість спілкування : створення поля комунікативності в навчанні та вихованні молодших школярів / С. Тимошенко // Початкова освіта. – 2016. – Лютий (№ 3). – С. 16-18.
 361. Тищенко О. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база "Російсько-українського словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова / Оксана Тищенко // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 44-71
 362. Ткаченко Н. Методичний комплекс уроків з української мови та літератури : українська мова : 9-й клас : Складнопідрядне речення: його будова, засоби зв'язку в ньому / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 61-65.
 363. Ткаченко Н. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими, умовними, допустовими : [урок в 9 класі] / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 71-73
 364. Ткаченко Н. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними (ступеня і способу дії, місця, часу, причини, мети) : [урок в 9 класі] / Наталія Ткаченко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 68-70.
 365. Ткачук Г. Вчитаймося в Лесине слово іскристе : урок-подорож життєвими і творчими шляхами Леся Українки, 4 клас / Галина Ткачук // Початкова школа. – 2016. – № 2. – С. 12-13.
 366. Ткачук Г. Роль і місце дитячої книжки у розвитку творчої особистості дитини-читача / Галина Ткачук // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 27-26.
 367. Томіленко Л. Розвиток семантичної структури українського дієслова (на матеріалі І-V томів Словника української мови у 20 т.) / Л. Томіленко // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 86-89
 368. Третякова Л. Ґендерні стереотипи : урок розвитку зв'язного мовлення в 11-му класі / Лариса Третякова // Українська мова та література. – 2016. – Липень (№ 13-14). – С. 10-18.
 369. Угніч Р. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Правопис. Кома між однорідними членами речення : українська мова : 8 клас / Руслана Угніч // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 32-33.
 370. Угніч Р. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Правопис. Кома між однорідними членами речення : українська мова : 8 клас / Руслана Угніч // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 11. – С. 32-33.
 371. Угніч Р. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль : українська мова : 7 клас / Руслана Угніч // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 31-34.
 372. Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь / Світлана Єрмоленко, Світлана Бибик, Ангеліна Ганжа та ін. // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 24-40
 373. Українська мова : навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4-ті класи // Початкова освіта. – 2016. – Вересень (№ 17). – С. 4-40.
 374. Фалько Я. Етимологія "книжної" лексики / Ярослав Фалько // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 58-60.
 375. Фалько Я. Історія та походження шкільної лексики / Ярослава Фалько // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 53-54
 376. Філіпова В. Ця чарівна книжкова країна : виховний захід / Вікторія Філіпова // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 52-53.
 377. Філон М. На пошану засновника Харківської філологічної школи : [Всеукраїнська наукова конференція 2Слово-текст-мовна картина світу", присвячена 180-річчю від дня народження О. О. Потебні] / Микола Філон, Олена Хомік // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 128-130.
 378. Фіщенко-Савицька Н. Краса і багатство української мови : Джерела української фразеології : [урок] / Надія Фіщенко-Савицька // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 44-46.
 379. Фіщенко-Савицька Н. Творчість Миколи Луківа : урок - віра, надія, любов / Надія Фіщенко-Савицька // Початкова школа. – 2016. – № 5. – С. 31-32.
 380. Халін В. Робота з обдарованою молоддю : Результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт / Валерій Халін, Наталія Дяченко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 3-4.
 381. Хентшель Г. Чи існує в Україні українсько-російський мовний конфлікт? Про співіснування, протистояння та змішування української та російської мов / Герд Хентшель, Марк Брюгеманн // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 55-76
 382. Хома О. Методика роботи над словниковими словами з погляду текстоцентричної технології навчання / Ольга Хома // Початкова школа. – 2016. – № 1. – С. 6-9
 383. Хом'як І. Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу / Іван Хом'як // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 7/8. – С. 11-16.
 384. Хом'як Іван Підручник і методика його використання / Іван Хом'як // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 5. – С. 20-24
 385. Хом'як Іван. Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення / Іван Хом'як // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 6-9.
 386. Хорошковська О. Планування уроків українського читання у 4 класі шкіл з угорською мовою навчання / Ольга Хорошковська // Початкова школа. – 2016. – № 8. – С. 43.
 387. Хріненко Н. Конспект уроку з української мови : 5-й клас : Сполуки літер ЙО, ЬО / Наталія Хріненко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18). – С. 47-48
 388. Хріненко Н. Урок української мови в системі ноосферної освіти / Наталія Хріненко // Українська мова та література. – 2016. – Вересень (№ 17-18)
 389. Хурсяк Л. Г. Розвиток креативності учнів через реалізацію міжпредметних зв’язків на уроках української мови та літератури / Л. Г. Хурсяк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13/14. – С. 2-12.
 390. Чайка Г. А. Люби, вивчай рідну мову! : виховна година до Дня рідної мови! : виховний захід / Г. А. Чайка // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2016. – № 1. – С. 2-3.
 391. Чала В. С. "Слово до слова - складається мова" : мовна гра : 5 клас / В. С. Чала // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 2. – С. 31-35.
 392. Чередник Л. П. Система вправ для вдосконалення техніки читання : поради для вчителів-початківців / Л. П. Чередник // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 16/18. – С. 69-75.
 393. Черемська О. Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції / Ольга Черемська // Українська мова. – 2016. – № 2. – С. 92-111
 394. Чистомовки для фонетичної зарядки // Розкажіть онуку. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 26.
 395. Чістякова В. Робота над словом : урок з літературного читання для учнів 2 класу / Валентина Чістякова // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 9-12.
 396. Чорногал В. Тавтограма: учімося творчо! / В. Чорногал // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. – 2016. – № 10. – С. 34-35.
 397. Шавернева С. Використання інформаційних технологій в початковій школі / Світлана Шавернева // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 44-46.
 398. Шадура О. П. Подружись з шиплячою сімейкою / О. П. Шадура // Логопед. – 2016. – № 5. – С. 2-6.
 399. Шварцкоп М. Префікс додали - дива: нові з'явилися слова! : урок української мови у з-му класі / М. Шварцкоп // Учитель початкової школи. – 2016. – № 11. – С. 25-27.
 400. Шевчук Л. О. Використання технології інтерактивного навчання в корекційній роботі з дітьми-логопатами / Л. О. Шевчук // Логопед. – 2016. – № 6. – С. 13-17
 401. Шевчук О. Ходить, робить, носить, сіє... Дієслово - слово дії! : урок української мови для 4-го класу на народознавчому матеріалі / О. Шевчук // Учитель початкової школи. – 2016. – № 5. – С. 30-32.
 402. Шелудько В. Українська мова: як стати запорукою успіху? / В. Шелудько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22-24. – С. 90-93.
 403. Шепелева Л. Щоб мова наша розквітала / Людмила Шепелева // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 54-55.
 404. Шимків Г. Твір-опис тварини за власним спостереженням : [урок української мови] / Ганна Шимків // Українська мова та література. – 2016. – Листопад (№ 21-22). – С. 11-14.
 405. Шкавро В. Становлення і розвиток форм тестового контролю в навчальних закладах / Володимир Шкавро // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 32-34
 406. Шрамко Л. М. Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які?(прикметники) : урок української мови 2-му класі / Л. М. Шрамко // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 22-24.
 407. Штанденко У. Становлення національних літературних мов / Уляна Штанденко // Українська мова. – 2016. – № 1. – С. 120-124
 408. Шумакова С. В. Теоретичні засади формування текстологічних знань і умінь учнів початкових класів : Види вправ для формування найважливіших текстологічних понять / С. В. Шумакова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 33. – С. 2-8
 409. Шуневич Оксана Розвиток емоційного інтелекту учнів: лінгводидактичний аспект / Оксана Шуневич // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 2-6
 410. Щербатюк Г. Інноваційні методи та прийоми навчання на урокох української мови та літератури / Г. Щербатюк // Дефектолог. – 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6–8.
 411. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ... № 1/9-437 від 17.08.2016 // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 3-13.
 412. Яворська С. Активні і пасивні дієприкметники : Творення активних і пасивних дієприкметників : [урок] / Світлана Яворська // Українська мова та література. – 2016. – Жовтень (№ 19-20). – С. 40-42.
 413. Яковенко Т. "Бо найбільше щастя в світі - дарувати радість дітям!" : методичні підказки для використання поезії Валентини Сторожук на уроках початкової школи. До 50-річчя поетеси / Т. Яковенко // Слово педагога. – 2016. – Травень (№ 5). – С. 6.
 414. Яновицька Наталія Проект навчальної програми з української мови для 5 класу шкіл з національними мовами навчання / Наталія Яновицька, Оксана Петрук // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 34-42.
 415. Ярмолюк А. Вивчення розділу "Прислівник" за новим підручником "Українська мова. 7 клас" (автори - Голуб Н., Шелехова Г., Новосьолова В., Ярмолюк А.) / Алла Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 1. – С. 9-13
 416. Ярмолюк Алла Проблема формування синтаксичної компетентності учнів 9-х класів на уроках української мови / Алла Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 6. – С. 7-11
 417. Яськова Л. М. Використання народознавчого матеріалу на уроках української мови : картки для короткочасних самостійних робіт у 4-му класі / Л. М. Яськова // Початкове навчання та виховання. – 2016. – № 34/36. – С. 37-45
 418. Яців В. Енергетика власних назв дивовижних Карпат / Вікторія Яців, Леся Гівчак // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 9. – С. 47.