Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографічний довідник
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2013-2019 рр. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2013-2019 рр. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2018-2019 рр. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
ПРАВОЗНАВСТВО. ДЕРЖАВА І ПРАВО

Список навчальних видань Список наукових видань Список статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

ПРАВОЗНАВСТВО
Навчально-методичні видання
(2012-2017 рр. видання)

  Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
  34У(075.3)
  А67
  Аніщук Ніна Володимирівна. Основи гендерного права України : підручник для студентів ВНЗ / Н. В. Аніщук ; Нац. ун-т "Одеська національна академія"Одеса : Фенікс, 2013. – 207 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34У(075.3)
  Б77
  Бойко Ігор Йосипович. Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.) : навчальний посібник / І. Й. Бойко ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. ФранкаЛьвів, 2013. – 406 с Примірники: всього:1 - (1)
  34И(075.3)
  Г90
  Грубінко Андрій Васильович. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник / А. В. ГрубінкоТернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 655 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34У(075.3)
  К71
  Коссак Володимир Михайлович. Правовий захист економічної конкуренції : навчальний посібник / В. М. Коссак, Ю. М. Юркевич ; Львівський нац. ун-т ім. І. ФранкаЛьвів, 2013. – 312 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34У(075.3)
  Л22
  Ланде Д. В. Основи інформаційного та соціально-правового моделювання : навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Правознавство" / Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова ; Національна академія правових наук України, Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет"Київ : НТУУ "КПІ*, 2014. – 218 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34У(075.3)
  М29
  Марущак Анатолій Іванович. Охорона банківської таємниці : навчальний посібник / А. І. Марущак ; Національно-дослідний інститут інформатики і права Луганськ : Янтар, 2013. – 261 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Інтелектуальні ігри з правознавства / В. Т. МашикаХарків : Основа, 2018. – 94 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (173)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Основи правознавства. 9 клас: дидактичні матеріали / В. Т. МашикаХарків : Основа, 2017. – 94 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 8 (164)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Правознавство у логічних парах та послідовностях. Ч. 2 / В. Т. МашикаХарків : Основа, 2018. – 108 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 10 (178)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Практичні заняття з правознавства. 10 клас. Рівень стандарту та академічний / В. Т. МашикаХарків : Основа, 2017. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"; вип. 2 (159)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34(07)
  М38
  Машика Віктор Томашович. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства та в позакласній роботі / В. Т. МашикаХарків : Основа, 2017. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (168)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34У(075.3)
  М48
  Мельник Р. С. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) : навчальний посібник / Р. С. Мельник, С. О. Мосьондз ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет сучасних знань. – 2-ге вид., перероб. та доповКиїв : Юрінком Інтер; Буква закону, 2018. – 344 с Примірники: всього:10 - НАВЧ. ВІДДІЛ(9), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34У(07)
  П68
  Правознавство. 11 клас. Профільний рівень : розробки уроків. Ч. 1 / Г. О. Москаленко, С. В. Антощук, Л. Г. Чабан, Р. Г. КовальХарків : Основа, 2013. – 127 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 2 (110)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34(07)
  П68
  Правознавство. Квести / упоряд. В. ТодосійчукКиїв : Перше вересня, 2018. – 167 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
  34У(075.3)
  С56
  Совгиря Ольга Володимирівна. Конституційне право України. Повний курс : навчальний посібник / О. В. Совгиря, Н. Г. ШуклінаКиїв : Юрінком Інтер, 2018. – 554 с Примірники: всього:15 - НАВЧ. ВІДДІЛ(14), ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34(075.3)
  Т33
  Теорія держави і права : навчальний посібник / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. ПархоменкоК. : Академія, 2013. – 346 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
  34И(075.3)
  Т47
  Тищик Борис Йосипович. Історія держави і права зарубіжних країн. Новий час (ХVII ст.-1918 р.) : навч. посіб. / Б. Й. ТищикЛьвів : Світ, 2013 Примірники: всього:20 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(18)
  34У(075.3)
  Т82
  Туляков В'ячеслав Олексійович. Кримінальна відповідальність та форми її реалізації : навчально-методичний посібник / В. О. Туляков, Є. Ю. Полянський, М. М. Дмитрук ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія"Одеса : Фенікс, 2015. – 43 с. – (Навчально-методичні посібники) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

ПРАВОЗНАВСТВО
Наукові, науково-популярні та довідникові видання
(2013-2019 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.

А28
Адвокати і правники - діячі Легіону Українських січових стрільців : біографічний альбом / упоряд. І. Б. Василик ; Нац. асоціація адвокатів України, Центр досліджень адвокатури і праваКиїв : КВІЦ, 2015. – 158 с. : фото Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
А81
Арістова І. В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг : монографія / І. В. Арістова, Д. В. Сулацький ; Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук УкраїниКиїв ; Харків : Право України, 2013. – 183 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Б53
Бєсєдна Л. Л. Мовно-термінологічні проблеми законодавства України : монографія / Л. Л. Бєсєдна, О. В. Гладківська ; Національна академія правових наук України, Науково-дослідний інститут інформатики і праваКиїв : ПанТот, 2015. – 126 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Б24
Баранов А. А. Интернет: объект правоотношений и предмет регулирования : монография / А. А. Баранов ; Научно-исследовальский институт информатики и права Национальной академии правовых наук УкраиныКиев ; Харьков, 2013. – 142 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 28 / за заг. ред. О. А. Мельничука Вінниця : Твори, 2019. – 123 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
06
В48
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Історія : збірник наукових праць. Вип. 27 / за заг. ред. О. А. Мельничука Вінниця : Твори, 2019. – 135 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
9(М)
В53
Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. Вип. 17 / ред. Ю. А. Зінько ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 184 с
Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Г15
Галаган Людмила. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.): формування та взаємодія : монографія / Л. Галаган ; НАН України, Нац. б-ка Україниім. В. І. ВернадськогоК., 2013. – 174 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(2)
34У
Д53
Дмитрук Михайло Михайлович. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки : монографія / М. М. ДмитрукОдеса : Юридична література, 2014. – 221 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Д58
Довгань Олександр Дмитрович. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Національна академія правових наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [та ін.]Київ : НБУВ, 2015. – 386 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
З-33
Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали науково-практичної конференції, 06 жовтня 2016 року / упоряд. В. М. Фурашев ; Нац. академія правових наук України, Вінницьки держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]Київ : Політехніка, 2016. – 201 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
И74
Информационные технологии и безопасность: оценка состояния. Вип. 13 / Национальная академия правовых наук Украины, Научно-исследовательский институт информатики и права [и др.]Киев : ИПРИ НАН Украины, 2013. – 207 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
І-24
Іващенко В. А. Розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні [ХІХ - ХХІ ст.] : монографія / В. А. ІващенкоЧеркаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2017. – 507 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34
К34
Кельзен Ганс. Про сутність і цінність демократії / Г. Кельзен ; пер. з нім. О. МокровольськийХарків : Юнісофт, 2013. – 139 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
К78
Кравчук Андрій. Злочини та інциденти ненависті в Україні / А. Кравчук ; Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ"Київ : Наш світ, 2018. – 96 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
К82
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / ред. В. Я. Тацій ; Національна академія правових наук України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 5-те вид., допов.Харків : Право, 2013. – 374 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
К82
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / ред. В. Я. Тацій ; Національна академія правових наук України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – 5-те вид., допов.Харків : Право, 2013. – 1038 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
К84
Крутов В. В. Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку) : монографія / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук ; Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України [та ін.]Ужгород : ІВА, 2013. – 179 с Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
002
К90
Куляс І. ЗМІ та вибори. Саморегуляція, безпека, закони / І. Куляс, Р. Головенко, І. Земляна ; за ред. Н. Лигачової-Чернолуцької, О. Романюк Київ, 2018`. – 100 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
М63
Мірило правовладдя. Коментар. Глосарій / пер. з англ. С. Головатий ; Європейська Комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) Ваіте, 2017. – 163 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
М21
Мальський М. М. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти : монографія / М. М. МальськийЛьвів : Літопис, 2013. – 372 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
М48
Мельник К. С. Теоретичні та організаційно-правові засади захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України : монографія / К. С. Мельник ; Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук УкраїниКиїв : Пан Тот, 2016. – 125 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
341
М48
Мельничук Ольга Федорівна. Право людини на освіту : монографія / О. Ф. МельничукВінниця : Меркьюрі-Поділля, 2013. – 440 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Н32
Настюк В. Я. Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення : монографія / В. Я. НастюкКиїв ; Харків : Право України, 2013. – 126 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
О-44
Одовічена Яна Анатоліївна. Новація умов трудового договору : монографія / Я. А. Одовічена ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. ФедьковичаЧернівці : Вид-во Чернівецького нац. ун-ту, 2015. – 183 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
П63
Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2011-2013). Правові висновки у цивільних справах / упоряд.: Д. Д. Луспенюк, О. С. ТкачукКиїв : Союз юристів України, 2013. – 766 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
П68
Права і вольності українського народу : збірник / ред. В. Тимофєєв ; Рада Старійшин організацій Українського козацтва, Рада засновників Українського козацтва, Рада козацьких отаманів УкраїниДніпро : Середняк Т. К., 2017. – 91 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
П69
Практика застосування Закону України "Про професійно-технічну освіту: фінансове забезпечення навчальних закладів і установ" : матеріали виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 12 лютого 2014 року / ред. Л. М. Гриневич [та ін.] ; Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освітиКиїв : Парламентське видавництво, 2015. – 551 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
П69
Практика Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции (2004-2011) / ред.: А. Андрусевич [и др.]Львов, 2013. – 238 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Р15
Радов Д. Г. Основи професійної діяльності на державній службі : монографія / Д. Г. РадовЗапоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
С13
Савінова Н. А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н. А. Савінова ; Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук УкраїниКиїв ; Харків : Право України, 2013. – 289 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
С25
Свобода медиа в странах Восточного партнерства-2013 / Алиев А., Магеррамли Г., Дуцик Д. [и др.]К., 2014. – 160 с. : цв. ил. – Текст рус., англ. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34
С40
Сиренко Василий Федорович. Государство: демократическое, правовое, социальное : очерки, дискуссионные вопросы / В. Ф. Сиренко ; НАН Украины, Ин-т государства и права им. В. М. КорецкогоК. : Логос, 2013. – 339 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
С76
Становлення електронного парламенту в контексті євроінтеграції України : монографія / І. Ф. Корж, С. В. Лихоступ, В. М. Лихоступ, С. О. ДорогихКиїв : ПанТот, 2015. – 171 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34
С91
Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.). Вип. 4 / Київський університет права НАН України, Всесвітня організація інтелектуальної власностіКиїв : Ліра-К, 2014. – 311 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34У
Т50
Товт М. М. Научно-практический комментарий Закона Украины "Об основах государтвенной языковой политики" (с приложениями) / М. М. Товт, С. С. ЧерничкоК. : Русскоязычная Украина, 2013. – 158 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
Ч-75
Човган Вадим Олександрович. Обмеження прав в'язнів: правова природа та обгрунтування : монографія / В. О.ЧовганХарків : Права людини, 2017. – 607 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
34И
Ш31
Шахбазян Каріна Суремівна. Міжнародно-правове регулювання відносин в мережі Інтернет (публічно- та приватно-правові аспекти) : монографія / К. С. ШахбазянКиїв : Фенікс, 2015. – 418 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2018-2019 рр.

ПРАВОЗНАВСТВО
Аналітичні статті

 1. 70 років загальної декларації прав людини // Історія України . – 2018. – Жовтень (№ 20). – С. 1-16.
 2. Андрусишин Богдан. Українська державність: крізь призму часу : (за матеріалами Міжнар. наук. конф., присвяченої 100-річчю Укр. нац.-демократ. революції 1917-1921 рр., м. Київ, 24-25 трав. 2018 р.) / Богдан Андрусишин, Олег Бучма // Право України. – 2018. – № 5. – С. 279-290
 3. Бєлов Д. О. Легалізація евтаназії: оцінки науковців та зарубіжна практика / Д. О. Бєлов, Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 6-8.
 4. Бичкова Світлана. Правовий статус учасників цивільної справи (у контексті новел процесуального законодавства України) / Світлана Бичкова // Право України. – 2018. – № 10. – С. 114-128
 5. Бойко Ігор. Західноукраїнська Народна Республіка та її місце в історії національного державотворення : (до 100-річчя проголошення) / Ігор Бойко // Право України. – 2018. – № 10. – С. 165-184
 6. Бурак Оксана. Що таке права людини? Чому вони важливі? Виховний захід, 4-й клас / Оксана Бурак // Початкова освіта. – 2018. – Грудень (№ 23). – С. 51-58.
 7. Бучик Анна. Впровадження принципу процесуальної регламентації в адміністративному судочинстві / Анна Бучик // Право України. – 2018. – № 2. – С. 39-53
 8. Васильєв Сергій. Компроміс у цивільному судочинстві / Сергій Васильєв // Право України. – 2018. – № 12. – С. 237-248
 9. Васюкова Т. Г. Права свої знай, але закони поважай : виховний захід / Т. Г. Васюкова // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 7. – С. 15-17.
 10. Вовканич Степан. Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія / Степан Вовканич // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2019. – № 1. – С. 195-211
 11. Возняк Оксана. Використання компетентностей з хімії нейролептиків та нейролептичної депресії для розслідування помилок лікарів-психіатрів / О. Возняк // Вища школа. – 2018. – № 7/8. – С. 69-92
 12. Возняк Оксана. Компетентності з судово-фармакологічних ризиків (у розслідуванні злочинів, пов’язаних з неналежним виконанням професійних обов’язків медичними або фармацевтичними працівниками) / О. Возняк // Вища школа. – 2019. – № 2. – С. 100-121
 13. Волянюк Лілія. Майбутнє країни без насильства. Позакласний захід із правознавства / Лілія Волянюк // Історія України. – 2018. – Травень (№ 10). – С. 6-11.
 14. Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності "Медійно та інформаційно грамотні міста" / матеріал підгот. О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 23/24 (Грудень). – С. 2-3
 15. Гетманцев Данило. Судові доктрини, що потребують перегляду з адміністративно-процесуального погляду / Данило Гетманцев, Наталія Блажівська // Право України. – 2018. – № 2. – С. 84-101
 16. Голосніченко Іван. До питання свободи і самоврядування у сфері юридичної освіти та науки в Україні / Іван Голосніченко // Право України. – 2018. – № 1. – С. 251-264
 17. Горбулін Володимир Павлович. Проблемні питання визначення і впровадження критичних технологій у сфері виробництва озброєння / Володимир Павлович Горбулін, Володимир Степанович Шеховцов, Анатолій Іванович Шевцов // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 3-9
 18. Гордовенко Віктор. Реалізація принципу верховенства права у цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя / Віктор Гордовенко // Право України. – 2018. – № 3. – С. 65-78
 19. Грищук Віктор. Соціальна зумовленість кримінально-правової охорони і захисту гідності людини в Україні / Віктор Грищук // Право України. – 2018. – № 9. – С. 98-108
 20. Гулько Борис. Про практику застосування Верховним Судом інституту малозначних справ на стадії касаційного перегляду / Борис Гулько // Право України. – 2018. – № 10. – С. 102-113
 21. Давиденко Світлана Василівна. Встановлення міжнародною судовою установою порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами у кримінальному провадженні / Світлана Василівна Давиденко, Олена Ігорівна Резнікова // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 55-71
 22. Державний стандарт початкової освіти : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лют. 2018 р. № 87 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 4. – С. 3–32.
 23. Державні символи та атрибути України. Методичні рекомендації до 100-річчя затвердження // Історія України . – 2018. – Жовтень (№ 20). – С. 5-11.
 24. Дзера Олександр. Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій / Олександр Дзера // Право України. – 2019. – № 1. – С. 75-92
 25. Дивні закони Давнього Риму // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 15.
 26. Дивні податки у різних країнах // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 16.
 27. Довгерт Анатолій. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту / Анатолій Довгерт // Право України. – 2019. – № 1. – С. 27-41
 28. Дроздов Олександр. Кримінальне провадження за нововиявленими або виключними обставинами: нові виміри за європейським стандартом / Олександр Дроздов // Право України. – 2018. – № 1. – С. 196-213
 29. Жук Л. М. Кримінальна відповідальність неповнолітніх : методична розробка відкритого виховного заходу / Л. М. Жук // Педагогічна майстерня . – 2018. – № 8. – С. 35-37.
 30. Закон України Про Державний бюджет на 2019 рік // Голос України. – 2018. – 15 грудня (№ 241-242). – С. 5-60.
 31. Закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік // Офіційний вісник України. – 2018. – № 2. – С. 11-193.
 32. Закон України Про Державний бюджет України на 2019 рік // Офіційний вісник України. – 2018. – № 98. – С. 67-223.
 33. Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення // Урядовий кур'єр. – 2018. – 11 січня (№ 6). – С. 9-10 ; Голос України. – 2017. – 30 грудня (№ 248). – С. 1-12 ; Офіційний вісник України. – 2018. – № 4. – С. 9-17.
 34. Закон України Про житлово-комунальні послуги // Урядовий кур'єр. – 2018. – 10 січня (№ 2). – С. 7-10.
 35. Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству // Голос України. – 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 17-21 ; Урядовий кур'єр. – 2018. – 24 січня (№ 16). – С. 7-11.
 36. Закон України Про протимінну діяльність в Україні // Офіційний вісник України. – 2019. – № 10. – С. 5-19.
 37. Зінченко Олена Володимирівна. Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) / Олена Володимирівна Зінченко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 1. – С. 50-64
 38. Зінченко Олена Володимирівна. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) / Олена Володимирівна Зінченко // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 99-113
 39. Зорнік Тетяна. Символи влади Президента України як глави держави / Тетяна Зорнік // Історія України. – 2018. – Липень (№ 14). – С. 1-16 (Дод.).
 40. Іванчишен В. Р. Об’єднані територіальні громади: виклики та перспективи сучасних етнологічних досліджень / В. Р. Іванчишен, В. О. Юрченко, О. Головко // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 1 (січень-лютий). – С. 72-74
 41. Ізарова Ірина. Case Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України / Ірина Ізарова, Вігіта Вебрайте, Радослав Флейшар // Право України. – 2018. – № 10. – С. 129-146
 42. Кодинець Анатолій. Засади цивільно-правового регулювання інформаційних зобов'язань: проблеми теорії та практики / Анатолій Кодинець // Право України. – 2018. – № 1. – С. 72-80
 43. Коломоєць Тетяна. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Тетяна Коломоєць, Павло Лютіков // Право України. – 2018. – № 2. – С. 54-70
 44. Колпаков Валерій. Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права / Валерій Колпаков // Право України. – 2018. – № 2. – С. 26-38
 45. Комаров Вячеслав. Основоположні принципи цивільного судочинства / Вячеслав Комаров // Право України. – 2018. – № 10. – С. 14-49
 46. Коноваленко Л. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення кримінального права / Л. Коноваленко // Історія та правознавство. – 2018. – № 15. – С. 7-17.
 47. Коритнюк Я. О. Графічні організатори. Правознавство. 10 клас / Я. О. Коритнюк, О. М. Котенко // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 12-15.
 48. Коструба Анатолій. Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права / Анатолій Коструба, Михайло Хоменко // Право України. – 2019. – № 1. – С. 167-185
 49. Коструба Анатолій. Преюдиціальний запит як інститут похідної юрисдикції у процесуальному праві Франції: питання національної рецепції / Анатолій Коструба // Право України. – 2018. – № 3. – С. 144-158
 50. Кот Олексій Олександрович. Захист суб’єктивних цивільних прав у механізмі правового регулювання / Олексій Олександрович Кот // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 83-98
 51. Кохановська Олена Велеонінівна. Цивільно-правова норма як загальнообов’язкове правило поведінки, як інформація і результат творчості / Олена Велеонінівна Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 142-155
 52. Кузьменко Олександр. Загальні питання співучасті у злочині / О. Кузьменко // Історія в рідній школі. – 2018. – № 9. – С. 39-44
 53. Кузьменко Олександр. Знижений вік кримінальної відповідальності за законодавством України / О. Кузьменко // Історія в рідній школі. – 2018. – № 6. – С. 30-35
 54. Ліллемяе Олена. Концепція поняття "державна допомога" / Олена Ліллемяе // Право України. – 2018. – № 5. – С. 46-59
 55. Лук'янець Дмитро. Смислові колізії у новій редакції Кодексу адміністративного судочинства України / Дмитро Лук'янець // Право України. – 2018. – № 2. – С. 71-83
 56. Лук'янець Дмитро. Сучасні погляди на проблеми адміністративного судочинства : рецензія / Дмитро Лук'янець // Право України. – 2018. – № 2. – С. 253-256
 57. Луць Володимир. До історії розробки та прийняття Цивільного кодексу України (2003 р.) / Володимир Луць // Право України. – 2019. – № 1. – С. 16-26
 58. Машика В. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства / Машика В., Коноваленко Л., Ю. Шимон // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 4-11.
 59. Мота Андрій. Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами Державної прикордонної служби України / Андрій Мота // Право України. – 2018. – № 1. – С. 184-195
 60. Палійчук Руслана Іванівна. Кімната-музей рідкісної книги ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – джерельна база для науково-педагогічних досліджень / Р. І. Палійчук // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 17/18 (Вересень). – С. 11-13
 61. Панов Микола. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації : (за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. з кримінал. права, м. Харків, 12-13 жовт. 2017 р.) / Микола Панов, Ірина Зінченко // Право України. – 2018. – № 1. – С. 292-306
 62. Панов Микола. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : (за матеріалами VIII Міжнар. наук.-практич. конф. з кримін. права, м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р.) / Микола Панов, Ірина Зінченко // Право України. – 2018. – № 10. – С. 228-246
 63. Панов Микола. Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення / Микола Панов // Право України. – 2018. – № 4. – С. 205-222
 64. Подвижник академічної юридичної науки : до 105-річчя від дня народження Б. М. Бабія (1914-1993) // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2019. – № 3. – С. 30-40
 65. Поєдинок Валерія. Окремі проблеми правового становища суб'єктів господарювання державного сектора економіки / Валерія Поєдинок // Право України. – 2018. – № 6. – С. 57-70
 66. Порушення права на свободу та особисту недоторканність через вади нового Кримінального процесуального кодексу України // Право України. – 2018. – № 1. – С. 287-289
 67. Порядок вилучення біологічних об'єктів від померлих осіб, тіла яких підлягають судово-медичній експертизі та паталогоанатомічному дослідженню, для наукових цілей : методичні рекомендації // Освіта України. Спецвипуск газети. – 2018. – Лютий (№ 2). – С. 3-13
 68. Практичний довідник учителя правознавства // Історія і суспільствознавство в школах України. – 2018. – № 1. – С. 4-111.
 69. Про відсутність підстав для визнання протиправними дії контролюючих органів щодо проведення зустрічної звірки, результати якої оформлено актом про неможливість проведення зустрічної звірки // Право України. – 2018. – № 6. – С. 242-247
 70. Про дотримання принципів справедливого судового розгляду, серед яких - рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом // Право України. – 2018. – № 3. – С. 207-211
 71. Про захист у судовому порядку права власності та права користування земельною ділянкою // Право України. – 2018. – № 3. – С. 201-203
 72. Про захист у судовому порядку права на працю // Право України. – 2018. – № 2. – С. 257-258
 73. Про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права шляхом призначення судової експертизи з питань, які в принципі не можуть ставитися судом на вирішення судової експертизи // Право України. – 2018. – № 10. – С. 218-222
 74. Прусенко Галина. Поняття процесуального договору у цивільному судочинстві України і міжнародному цивільному процесі / Галина Прусенко // Право України. – 2018. – № 11. – С. 141-150
 75. Радутний Олександр. Суб'єктивність штучного інтелекту у кримінальному праві / Олександр Радутний // Право України. – 2018. – № 1. – С. 123-136
 76. Расулова Валентина. Мої і твої права : турнір з права для учнів 9-10 класів / В. Расулова // Історія в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 30-37
 77. Ременюк Надія. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей : правознавство, 9 клас / Н. Ременюк // Історія в рідній школі. – 2018. – № 1. – С. 39-40
 78. Рябовол Л. Т. Проблема подвійного громадянства в зарубіжних країнах / Л. Т. Рябовол // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – 2018. – № 12. – С. 11-12.
 79. Савченко О. Початкова освіта в контексті ідей Нової української школи / О. Савченко // Рідна школа. – 2018. – № 1-2. – С. 3-7
 80. Світлій пам'яті академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України Валентина Мамутова // Право України. – 2018. – № 3. – С. 223-225
 81. Скаврон Богдан. Нова Каледонія відмовилася від незалежності / Б. Скаврон // Історія та правознавство. – 2019. – № 3. – С. 14.
 82. Супрун В'ячеслав. Невідкладні завдання розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України / В. Супрун // Професійно-технічна освіта. – 2018. – № 4. – С. 4-8
 83. Ткаленко Катерина. Проблемні питання колективного управління майновими правами суб’єктів ринку образотворчого мистецтва в Україні / К. Ткаленко // Вища школа. – 2018. – № 1. – С. 19-27
 84. Ткачук Анжеліка. Правова природа зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві та фіктивність процесуальних дій / Анжеліка Ткачук // Право України. – 2018. – № 2. – С. 233-248
 85. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : постанова ... від 21.02.2018 № 87 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – № 4. – С. 3.
 86. Фоміна Тетяна Григорівна. Особисте зобов’язання: процесуальна характеристика та практика застосування / Тетяна Григорівна Фоміна // Вісник Національної академії правових наук України. – 2018. – № 2. – С. 41-54
 87. Хлібороб Наталія. Запровадження електронного адміністративного судочинства в Україні: інновації та перспективи / Наталія Хлібороб // Право України. – 2018. – № 2. – С. 102-117
 88. Цувіна Тетяна. Принцип пропорційності у цивільному судочинстві / Тетяна Цувіна // Право України. – 2018. – № 10. – С. 50-63
 89. Черкаська Людмила. Як навчити учнів громадянства. Громадянська освіта. 10 клас / Людмила Черкаська // Історія України . – 2019. – Лютий (№ 4). – С. 1-12 (Дод.).
 90. Черновський Олексій. Допит як спосіб встановлення істини у кримінальному провадженні / Олексій Черновський // Право України. – 2018. – № 4. – С. 223-232
 91. Шабаліна Катерина. Дотримання вимоги розумності строку судового розгляду в умовах реформування цивільного процесуального законодавства України / Катерина Шабаліна // Право України. – 2018. – № 4. – С. 261-273
 92. Шакун Василь. Сучасний погляд на вивчення Кримінально-виконавчого права : [рецензія] / Василь Шакун // Право України. – 2018. – № 12. – С. 295-297
 93. Швець Л. М. Сімейне право. Правознавство. 10 клас / Л. М. Швець // Історія та правознавство. – 2018. – № 3. – С. 24-31.
 94. Шило Ольга. Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку законодавства / Ольга Шило // Право України. – 2018. – № 3. – С. 79-91
 95. Щодо дотримання принципу презумпції невинуватості особи доти, доки цього не буде доведено відповідно до закону // Право України. – 2018. – № 3. – С. 211-213
 96. Щодо преюдиції у кримінальному процесі // Право України. – 2018. – № 11. – С. 211-213
 97. Ювілей академіка Національної академії правових наук України Вячеслава Борисова : (до 75-річчя від дня народження) // Право України. – 2018. – № 2. – С. 269-273
НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений