Методичні модулі

Книги. Список за півріччя
Книги місяця
Статті місяця

Передплата періодики
Цінні та рідкісні видання
Вінниччина в БД ЕК
Біографії
Ресурси бібліотекарям
Медіаресурси

Автореферати та дисертації
Праці викладачів

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИБІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ. БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ

Розділ включає:

 • списки навчально-методичних книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки наукових книжкових видань (2012-2018 р. видання);
 • списки статей з періодичних видань та збірників 2017 р. видання.

Інформація може бути використана для акредитації кафедр. В розділі редставлено 135 списків.

ВИБЕРІТЬ ДИСЦИПЛІНУ
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Список навчальних видань Список наукових видань Список аналітичних статей

Пошук в списках: CTRL + F

КНИГИ

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичні видання
(2012-2016 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
4У(070.4)
А14
Абетка безпеки : диктанти і перекази здоров'язбережувальної тематики. 2-4 класи / упоряд. С. В. БіликХарків : Основа, 2016. – 106 с. – (Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання" ; вип. 10 (154)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(07)
Б40
Безпека життєдіяльності. Дидактичні картки / упоряд. І. МайданюкК. : Шкільний світ, 2014. – 112 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
604(07)
Б40
Безпека життєдіяльності: ігри, вікторини, бесіди / упоряд.: Н. Чиренко, А. НегрієнкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
61(075.3)
Б43
Белканія Г. С. Практикум з валеології / Г. С. Белканія, Л. С. Гудзевич, О. Л. ЗавальнюкВінниця, 2012. – 118 с. Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(07)
В15
Валеологічне виховання дошкільників : методичне забезпечення Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / упоряд. Ж. А. ЦиплякТернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 76 с. Примірники: всього:20 - ЗБЕРІГАННЯ(2), НАВЧ. ВІДДІЛ(18)
61(075.3)
З-13
Завальнюк Оксана Леонідівна Валеологія і основи медичних знань в тестових питаннях : навч.-метод. посіб. (за кредитно-модульною системою контролю знань студентів) / О. Л. Завальнюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла КоцюбинськогоВінниця, 2012 Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
7А(07)
М17
Максимчук Борис Анатолійович Формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання : монографія / Б. А. Максимчук ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. КоцюбинськогоВінниця : Планер, 2016. – 388 с Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
61(07)(075.3)
М54
Методика вивчення валеології : робочий зошит з методичними матеріалами / уклад. О. П. ГрошовенкоВінниця : ВДПУ, 2011 Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
61(07)
М64
Миронюк Г. М. Основи здоров'я. Уроки за новою програмою. 7 клас / Г. М. Миронюк, Л. А. МедведєваК. : Перше вересня, 2015. – 112 с. – (Бібліотека "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
372(07)
О-13
ОБЖ. Дитячий садок / упоряд. В. В. СемізороваК. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
604(075.3)
П34
Піскунова Л. Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. ЗубокК. : Академія, 2012. – 224 с. – (Альма-матер) Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(2)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 1 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломієць, В. ГонтаренкоХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 7 (162)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.01(07)
П61
Посібник для креативних учителів. Частина 2 / авт. кол.: С. Коломієць, О. Коломсієць, Н. ШкідінХарків : Основа, 2016. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 8 (163)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
15(07)
С38
Синявський Віталій Васильович Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : методичний посібник / В. В. Синявський ; НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослихКіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 84 с. Примірники: всього:5 - НАВЧ. ВІДДІЛ(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
57(07)
Ф19
Фаль Леся Михайлівна Інструкції з безпеки життєдіяльності для робіт з біології. 6 - 9-ті класи / Л. М. ФальХарків : Основа, 2016. – 96 с. : іл. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; вип. 11 (167)) Примірники: всього:1 - НАВЧ. ВІДДІЛ(1)
57(075.3)
Х15
Хаєцький Григорій Сильвестрович Екологія людини : курс лекцій / Г. С. Хаєцький Вінниця : Корзун Д. Ю., 2014. – 304 с Примірники: всього:2 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАВЧ. ВІДДІЛ(1)

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Наукові, науково-популярні та довідникові видання видання
(2011-2013 рр. видання)

Шифр / Авт. знакАвторНазваВидавництвоКількість прим.
57
А69
Анпілова Євгенія Сергіївна Інформаційні технології для управління екологічною безпекою поверхневих вод : монографія / Є. С. Анпілова ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного просторуК. : Азимут-Україна, 2013. – 103 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
604
К55
Кобилянський Олександр Володимирович Теоретико-методичні основи навчання безпеки життєдіяльності студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : монографія / О. В. КобилянськийВінниця : ВНТУ, 2012. – 590 с. Примірники: всього:3 - ЗБЕРІГАННЯ(1), НАУК. АБОНЕМЕНТ.(2)
34У
К84
Крутов В. В. Недержавна система безпеки (проблеми становлення і розвитку) : монографія / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук ; Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України [та ін.]Ужгород : ІВА, 2013. – 179 с. Примірники: всього:2 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(1), ЗБЕРІГАННЯ(1)
540(083)
Л77
Лопушанський Ярослав Йосипович Радіаційна безпека. Ізотопи : [довідник] / Я. Й. Лопушанський, М. М. Семерак ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльностіЛьвів : Сполом, 2012. – 285 с. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
378
Л89
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: інформаційно-аналітичний бюлетень / ред. А. Крук ; відп. за вип. Ю. ПавлюкЛьвів : Колвес, 2011. – 195 с. : іл. Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
6С9.6
Н15
Навчально-методичний збірник матеріалів з пожежної безпеки для багатоповерхових житлових будинків / авт. кол.: С. Б. Ляхов, С. М. Сухотеплий, О. М. ДепешкоВінниця : Вєда, 2013. – 60 с. Примірники: всього:5 - НАУК. АБОНЕМЕНТ.(3), ЗБЕРІГАННЯ(2)
373
У67
Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності: накази / авт. кол.: С. Копач, І. Корсун, упоряд. Н. МурашкоК. : Редакції газет з управління освітою, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
371.011
Ц65
Ціннісне ставлення до природи: виховні заходи: 9-11 класи / упоряд.: Н. Чиренко, О. ПащенкоК. : Шкільний світ, 2013. – 128 с. – (Б-ка "Шкільного світу") Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)
373.04
Ю98
Ющенко І. В. Абетка безпеки : бесіди з попередження дитячого травматизму / І. В. Ющенко, І. В. БожкоХарків : Основа, 2013. – 174 с. – (Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання" ; вип. 6 (114)) Примірники: всього:1 - ЗБЕРІГАННЯ(1)

АНАЛІТИЧНІ СТАТТІ З ПЕРІОДИКИ. 2017 рік

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 1. Андрющенко Т. Дбати про здоров'я - цікаво : методи і прийоми формування здоров'язбережувальної компетентності / Т. Андрющенко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 10. – С. 8-15.
 2. Андрющенко Тетяна Позитивне ставлення до себе та інших - запорука здоров'я / Тетяна Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-7
 3. Андрющенко Тетяна Шануймо себе й усіх довкола : проектна діяльність з дітьми старшої групи протягом тижня / Тетяна Андрющенко; Тетяна Андрущено // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 6-9
 4. Баранова Н. Майстер-клас "Ранкової зустрічі" / Наталія Баранова, Наталія Коцур // Початкова школа. – 2017. – № 11. – С. 57-58.
 5. Бєлєнька Ганна Кімнатні рослини в дитячому садку : консультує фахівець / Ганна Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 7-9
 6. Бірюкова Н. Безпека понад усе : підсумкове заняття з ОБЖД для дітей старшого дошкільного віку / Н. Бірюкова // Дитячий садок. Фантазії вихователя . – 2017. – Лютий (№ 4). – С. 46-49.
 7. Богосвятська Анна-Марія Сезонні валеохвилинки: острівець здоров'я, усмішок і позитиву на уроці / Анна-Марія Богосвятська, Марія Кіба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2017. – № 10. – С. 33-36.
 8. Бондаренко Л. І. Показники фізичного розвитку підлітка. 7 клас : урок / Л. І. Бондаренко // Основи здоров'я. – 2017. – № 10. – С. 7-10.
 9. Горошко Ольга Як підтримати здоров'я навесні : поради дитячого оториноларинголога / Ольга Горошко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 4. – С. 20-21
 10. Гунченко О. Здоров'язбережувальна компетентність : уроки про здоров'я, 2-4-ті класи / О. Гунченко, Н. Каргіна // Початкова освіта. – 2017. – Грудень (№ 23). – С. 4-10.
 11. Дехтієвська О. Здоров'язбережувальні технології : зберігаємо здоров'я молодших школярів / О. Дехтієвська // Початкова освіта. – 2017. – Липень (№ 13). – С. 29-38.
 12. Дячук Т. Учимося жити здорово! : Збірка тренінгових занять / Тетяна Дячук // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – Вересень (№ 9). – С. 6-28
 13. Ємельченко Т. Використання здоров'язбережувальних технологій у НВП / Т. Ємельченко // Директор школи. – 2017. – Березень (№ 5-6). – С. 36-60.
 14. Запорожець В. В. Подорож до країни Здоров’я : засідання клубу «Здоров’ятко» у 1-му класі / В. В. Запорожець // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 26-28.
 15. Збарак О. Фізична підготовка до загартування : основні завдання, засоби, рекомендації / О. Збарак // Початкова освіта. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 9-14
 16. Зінченко Н. Брейн-ринг з правил пожежної безпеки / Наталія Зінченко // Початкова школа. – 2017. – № 2. – С. 36-37.
 17. Іванова Н. В. Моє здоров’я — багатство нації, здоров’я нації — сила держави! : виховний захід / Н. В. Іванова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 12. – С. 32-38.
 18. Іванова С. О. Скажімо наркотикам «Ні». Профілактичний тренінг / С. О. Іванова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 17-20
 19. Коваленко Алла Рідні, знайомі, чужі : заняття для дітей середньої групи / Алла Коваленко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 24-26
 20. Кошова Галина Обережно: комахи атакують! / Галина Кошова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 23
 21. Кривонос Людмила Небезпечні іменини : вистава для старших дошкільнят / Людмила Кривонос // Дошкільне виховання. – 2017. – № 6. – С. 27-29
 22. Кричун Ю. Секрети здоров'язбережувальних технологій : семінар-практикум для вчителів-логопедів і вихователів спеціалізованих груп ДНЗ / Ю. Кричун, Л. Вітвіцька // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 18-21.
 23. Кульбачна О. В. Гроза. Порядок дій під час грози : [виховний захід] / О. В. Кульбачна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 23-30.
 24. Кучмай Л. П. Твоє здоров’я у твоїх руках! : [виховний захід] / Л. П. Кучмай // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 37-39.
 25. Лісневська Наталія Здоров'язбережувальне середовище: яким воно має бути / Наталія Лісневська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 10-15
 26. Манєвська І. В. Позбав СНІД шансу! : [виховний захід] / І. В. Манєвська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 40-42.
 27. Мойсеєва К. Що таке валеологія : заняття для дітей середнього дошкільного віку / К. Мойсеєва // Дитячий садок. Фантазії вихователя. – 2017. – Травень (№ 10). – С. 21-23.
 28. Мокосєєва О. Про безпеку дбаємо - здоровими зростаємо : заняття з пізнавального розвитку для дітей 4-го року життя / О. Мокосєєва // Дитячий садок. – 2017. – Листопад (№ 21). – С. 23-26.
 29. Найдорожчий скарб людини // Розкажіть онуку. – 2017. – № 1(січень). – С. 35-44
 30. Огарко І. Подорож Країною Безпеколяндією : заняття з безпеки життєдіяльності дитини в старшій групі / І. Огарко // Фантазії вихователя. – 2017. – Листопад (№ 22). – С. 7-11.
 31. Огійчук А. Прелюдія шкільного дня : проведення валеологічних хвилинок перед початком уроків / А. Огійчук // Початкова освіта. – 2017. – Вересень (№ 17). – С. 7-13.
 32. Олешко Л. В. Безпека життєдіяльності на уроках хімії : 9 клас / Л. В. Олешко // Хімія. – 2017. – № 3/4. – С. 36-38.
 33. Пабат Т. В. Наодинці вдома. Правила поводження в побуті : година спілкування / Т. В. Пабат // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 31/32. – С. 52-56.
 34. Поліщук С. На варті здоров'я : уроки-тренінги з основ здоров'я / С. Поліщук // Здоров'я та фізична культура. – 2017. – № 3. – С. 6-17.
 35. Полянська О. Д. Інноваційні підходи до формування у дошкільників здоров'язбережувальної компетентності : семінар для керівників та вихователів-методистів ДНЗ / О. Д. Полянська, В. В. Батій // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 12. – С. 2-6.
 36. Прозорова Людмила Казка розуму навчає і від бід застерігає / Людмила Прозорова // Дошкільне виховання. – 2017. – № 1. – С. 20-23
 37. Романченко Н. Плоди зриваємо ми з яблуньки казкової, вивчаємо мову і зростаємо здоровими : урок української мови у 4-му класі / Н. Романченко // Учитель початкової школи. – 2017. – № 9. – С. 30-33.
 38. Рудь Галина Небезпечна оселя : посібник для дітей середньої та старшої груп / Галина Рудь // Дошкільне виховання. – 2017. – № 3. – С. 19
 39. Сало В. А. Рятівники поруч із нами назавжди : сценарій агітбригади / В. А. Сало // Основи здоров'я. – 2017. – № 10. – С. 30-34.
 40. Соколюк О. Кіберзалежність: як допомогти дітям / О. Соколюк // Школа. – 2017. – № 11. – С. 18-23.
 41. Сорока Т. В. Креативні методи в підході до сучасного уроку / Т. В. Сорока // Основи здоров'я. – 2017. – № 10. – С. 11-13
 42. Україна. М-во освіти і науки. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік : наказ ... від 14.02.2017 № 226 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : єдине офіц. вид. М-ва освіти і науки України / М-во освіти і науки України. – 2017. – № 4. – С. 33–39
 43. Хвилинки здоров’я у 1–4-х класах : [виховний захід] // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2017. – № 10. – С. 29-38.
 44. Ходос К. Дітям про здоров'я : педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров'я в старших дошкільників / К. Ходос // Дитячий садок. Управління. – 2017. – Квітень (№ 4). – С. 14-17.
 45. Холод А. Г. Краплини здоров'я і сили : заняття з валеологічного виховання для дітей старшого дошкільного віку / А. Г. Холод // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 2. – С. 24-28.
 46. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту вітаміну А у дітей дошкільного віку / В. І. Шахненко // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 8. – С. 35-42.
 47. Шахненко В. І. Профілактика дефіциту сполук Заліза у дітей дошкільного віку : практичні поради для вихователів ДНЗ та батьків / В. І. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 17-28.
 48. Шпиця Н. В. Пішохідні переходи в дитячому садку / Н. В. Шпиця // Дошкільний навчальний заклад. – 2017. – № 5. – С. 38-42.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Besucherzahler
счетчик посещений